Sunteți pe pagina 1din 84

CAIETUL EDUCATOAREI

Acest document este n conformitate cu noul Curriculum aprobat prin Ordinul Ministrului
nr. 5233/01.09.2008.
Caietul este document juridic. nregistrat cu nr. ........ din .........................
Director
(semntura i tampila)

UNITATEA DE NVMNT: ........................................................


....................................................................................................................
EDUCATOARE: ....................................................................................
...................................................................................................................
GRUPA: ..................................................................................................
ANUL COLAR: ..................................................................................

STRUCTURA ANULUI COLAR 2015-2016


Anul scolar 2015-2016 incepe pe data de 1 septembrie 2015, se incheie pe data de 31 august
2016 si se structureaza pe doua semestre.
Art. I Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.496/2015 privind structura
anului scolar 2015-2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 30 iulie
2015, se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 1. - (1) Anul scolar 2015-2016 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 175 de zile
lucratoare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani, din care
durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului
national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din invatamantul liceal se incheie in data de
3 iunie 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani, din care durata cursurilor este de 35 de
saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a
se incheie in data de 17 iunie 2016;
c) pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale,
durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare;
d) pentru clasele din invatamantul profesional, durata cursurilor este cea stabilita prin planurilecadru de invatamant in vigoare;
e) pentru invatamantul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamani, insumand 180 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera
tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfasoara in perioada propusa de unitatea de invatamant
organizatoare si aprobata de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea
vacantelor;
g) pentru invatamantul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata cursurilor este
cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.
Art. 2. - Anul scolar 2015-2016 incepe la data de 1 septembrie 2015, se incheie la data de 31
august 2016 si se structureaza pe doua semestre, dupa cum urmeaza:
Semestrul I:
Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
In perioada 31 octombrie - 8 noiembrie 2015, clasele din invatamantul primar si grupele din
invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna - sambata, 19 decembrie 2015 - duminica, 10 ianuarie 2016
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016
Vacanta intersemestriala - sambata, 6 februarie 2016 - duminica, 14 februarie 2016.

Semestrul al II-lea:
Cursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016
Vacanta de primavara - sambata, 23 aprilie 2016 - marti, 3 mai 2016
Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016
Vacanta de vara - sambata, 25 iunie 2016 - duminica, 11 septembrie 2016.
Art. 3. - (1) In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.
(2) Unitatile de invatamant si inspectoratele scolare vor marca prin manifestari specifice,
organizate in timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie - Ziua internationala a educatiei
si ziua de 5 iunie - Ziua invatatorului, conform planificarilor existente la nivelul fiecarei unitati
de invatamant preuniversitar.
Art. 4. - (1) Saptamana 18-22 aprilie 2016 din semestrul al II-lea este saptamana dedicata
activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit Scoala altfel: Sa stii
mai multe, sa fii mai bun!, avand un orar specific.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la clasele de invatamant prescolar si primar,
programul Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun! poate fi organizat in alta perioada
din semestrul al doilea, dar nu mai tarziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de
administratie al unitatii de invatamant, dupa consultarea cadrelor didactice si a beneficiarilor
primari si secundari ai educatiei.
(3) Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata la alin. (1), modalitatile de
organizare si responsabilitatile se stabilesc conform anexei care face parte integranta din
prezentul ordin.
Art. 5. - (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2015-2016 se sustin, de regula, pana la data
de 11 decembrie 2015
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2015-2016 se sustin, de regula, pana la data de
20 mai 2016.
Art. 6. - (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale
speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitatilor
de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupa consultarea consiliului
reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1), se acorda in conditiile
asigurarii unui numar de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a
posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale
evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de
certificare a calificarii profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de
absolvire.
Art. 7. - Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de
certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in
clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. II. - Directia generala invatamant preuniversitar, Directia pentru invatamant in limbile
minoritatilor, Directia generala management si retea scolara, inspectoratele scolare judetene si al
municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,


Sorin Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 31 august 2015.
Nr. 5.079.

PLANUL DE NVMNT
Intervalul
de vrst

37-60 luni
(3,1-5 ani)

61-72 luni
(5,1-7 ani)

Categorii de activiti de nvare

Activiti pe domenii experieniale


Jocuri i activiti didactice alese
Activiti de dezvoltare personal
TOTAL
Activiti pe domenii experieniale
Jocuri i activiti didactice alese
Activiti de dezvoltare personal
TOTAL

Nr. de
activiti/sptmn

ON*
7
10
5
22
10
10
6
26

OP*/OS*
+7
+5
+10
+22
+10
+5
+11
+26

Nr.
de
ore/tur
din
norma
cadrului
didactic
dedicate
categoriilor
de
activiti
din
planul de
nvmnt
2h x 5 zile = 10h
1,5h x 5 zile = 7,5h
1,5h x 5 zile = 7,5h
25h
3h x 5 zile = 15h
1h x 5 zile = 5h
1h x 5 zile = 5h
25h

Not:* Abrevieri pentru cele trei tipuri de program din grdinie: normal (ON), prelungit (OP) i
sptmnal (OS). La programul prelungit i sptmnal, numrul de activiti menionat se
adaug n programul de dup-amiaz al copiilor (tura a II-a a educatoarei).
ACTIVITI OPIONALE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumirea activitii
opionale

Perioada de
desfurare

Numr de
copii
participani

Cadrul
didactic

Observaii

PROGRAMUL ZILNIC (ORIENTATIV)*


GRUPE CU ORAR NORMAL
Repere
orare

Jocuri i activiti
didactice alese

Activiti pe domenii
experieniale

Activiti de dezvoltare
personal

8:00-9:00

Jocuri i activiti
alese

Rutin: Primirea copiilor


(deprinderi specifice)

Activitate pe domenii
experieniale

Rutin: ntlnirea de diminea


(15 min.)
Rutin i tranziie: Ne pregtim
pentru activiti (deprinderi de
igien individual i colectiv,
deprinderi de ordine i
disciplin, deprinderi de
autoservire)
Rutin : Gustarea (deprinderi
specifice)

Activitate opional (singura de


acest tip la nivel I i ambele
n zile diferite la nivel II)

9:00-11:30

11:30-13:00

Jocuri i activiti
recreative

Rutin i tranziie: n aer liber!


(deprinderi de igien individual
i colectiv, deprinderi de ordine
i disciplin, deprinderi de
autoservire)
13:00-

Rutin: Plecarea acas


(deprinderi specifice)

Not: * Programul zilnic este orientativ, educatoarea avnd posibilitatea s-i ordoneze
activitile n funcie de considerente psihopedagogice.

PROGRAMUL ZILNIC (ORIENTATIV)*


GRUPE CU ORAR PRELUNGIT
Repere
orare
8:00-8:30

Jocuri i activiti
didactice alese

Activiti pe domenii
experieniale

Activiti de dezvoltare personal

Jocuri i activiti
alese

9:00-11:00

Jocuri i activiti
alese

Activitate pe domenii
experieniale

11:00-13:30

Jocuri i activiti
recreative

Activitate opional (prima activitate


de acest tip la nivel II)
Rutin i tranziie: n aer liber!
(deprinderi de igien individual i
colectiv, deprinderi de ordine i
disciplin, deprinderi de autoservire)
Rutin : Masa de prnz (deprinderi
specifice)

13:30-15:30

Activiti de
relaxare
Jocuri i activiti
alese

Rutin i tranziie: Ne pregtim s ne


relaxm! (deprinderi de igien
individual i colectiv, deprinderi de
ordine i disciplin, deprinderi de
autoservire)

8:30-9:00

14:30-16:00
16:00-17:30

17:30

Rutin: Primirea copiilor (deprinderi


specifice)
Rutin: Micul dejun (deprinderi
specifice)
Rutin: ntlnirea de diminea (15
min.)
Rutin i tranziie: Ne pregtim pentru
activiti! (deprinderi de igien
individual i colectiv, deprinderi de
ordine i disciplin, deprinderi de
autoservire)

Rutin: Gustarea (deprinderi specifice)


Jocuri de dezvoltare
a aptitudinilor
individuale

Activiti recuperatorii
pe domenii
experieniale

Rutin i tranziie: Din nou la joac!


(deprinderi de igien individual i
colectiv, deprinderi de ordine i
disciplin, deprinderi de autoservire)
Activitate opional (singura activitate
de acest tip la nivel I sau a doua la
nivel II)
Rutin: Plecarea copiilor acas
(deprinderi specifice)

Not: * Programul zilnic este orientativ, educatoarea avnd posibilitatea s-i ordoneze
activitile n funcie de considerente psihopedagogice.

METODOLOGIA
de aplicare a planului de nvmnt pentru copiii cu vrste cuprinse ntre 3 i 6/7 ani
1. Planul de nvmnt pentru nivelul precolar prezint o abordare sistemic, n vederea
asigurrii continuitii n cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaa copilului.
2. Intervalele de vrst (37-60 luni i 61-84 luni) care apar n planul de nvmnt, precum i
categoriile i numrul de activiti sunt rezultatul corelrii dintre realitile din sistem, reperele
fundamentale n nvarea i dezvoltarea timpurie a copilului de la natere la 7 ani i tendinele la nivel
mondial n domeniu.
3. Dezvoltarea copilului depinde de ocaziile pe care le ofer rutina zilnic, de interaciunile
copilului cu ceilali, de organizarea mediului i de activitile/situaiile de nvare special create.
4. Activitile de nvare reprezint un ansamblu de aciuni cu caracter planificat, sistematic,
metodic, intensiv, organizate i conduse de cadrul didactic n scopul atingerii finalitilor prevzute n
curriculum. Desfurarea acestora necesit coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai
procesului de predare-nvare-evaluare, respectiv cadrele didactice, prinii i copiii, dar i a
colaboratorilor i partenerilor educaionali din comunitate, a cror implicare este la fel de important. n
desfurarea acestora, accentul va cdea pe ncurajarea iniiativei copilului i a lurii deciziei, pe nvarea
prin experimente i exersri individuale. Activitile de nvare se desfoar fie cu ntreaga grup de
copii, fie cu grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma activitilor pe discipline sau integrate, a
activitilor liber-alese sau a celor de dezvoltare personal. Printre mijloacele de realizare utilizate, putem
aminti: jocul liber, discuiile libere, jocul didactic, povestirea, exerciiile cu material individual,
experimentele, construciile, lectura dup imagini, observarea, convorbirea, povestirile create de copii,
memorizrile, dar i alte mijloace specifice didacticii, n funcie de nevoile educaionale ale copiilor.
5. Categoriile de activiti de nvare prezente n acest plan de nvmnt sunt: Activiti pe
domenii de nvare (care pot fi activiti integrate sau pe discipline), Jocuri i activiti alese i
Activiti de dezvoltare personal.
a) Activitile pe domenii experieniale sunt activiti integrate sau pe discipline desfurate cu copiii n
cadrul unor proiecte planificate att n funcie de temele mari propuse de curriculum, ct i de nivelul de
vrst, de nevoile i de interesele copiilor din grup. Numrul acestora indic ndeosebi numrul maxim
de discipline care pot fi parcurse ntr-o sptmn (i ne referim la disciplinele/domeniile de nvare care
pot intra n componena domeniilor experieniale respective). Astfel, considerm c se pot desfura
maximum cinci activiti integrate pe sptmn, indifferent de nivelul de vrst al copiilor. Aadar,
educatoarea poate planifica fie activiti de sine stttoare, respectiv pe discipline (activiti de educare a
limbajului, activiti matematice, de cunoatere a mediului, de educaie pentru societate, de educaie
fizic, activiti practice, de educaie muzical sau activiti artistico-plastice), fie activiti integrate
(cunotinelele din cadrul mai multor discipline pot fi mbinate armonios pe durata unei zile ntregi i, cu
acest prilej, n activitatea integrat intr i jocurile i activitile alese SAU cunotinele interdisciplinare
sunt focalizate pe anumite domenii experieniale, iar jocurile i activitile alese se desfoar n afara
acesteia). E important s reinem faptul c ordinea desfurrii etapelor de activiti (etapa I, etapa a II-a,
etapa a III-a etc.) nu este ntotdeauna obligatorie, cadrul didactic avnd libertatea de a opta pentru varianta
potrivit.

b) Jocurile i activitile didactice alese sunt cele pentru care opteaz copiii. Ele i ajut pe acetia s
socializeze n mod progresiv i s se iniieze n cunoaterea lumii fizice, a mediului social i cultural
cruia i aparin, a matematicii, comunicrii, limbajului citit i scris. Ele se desfoar pe grupuri mici, n
perechi i chiar individual. Practic, n decursul unei zile, regsim, n funcie de tipul de program (normal,
prelungit sau sptmnal), dou sau trei etape de jocuri i activiti alese (etapa I dimineaa, nainte de
nceperea activitilor integrate, etapa a II-a n intervalul de dup activitile pe domenii de nvare i
nainte de masa de prnz/plecarea copiilor acas i, dup caz, etapa a III-a n intervalul cuprins ntre
etapa de relaxare de dup-amiaz i plecarea copiilor de la programul prelungit acas).Totodat, n unele
cazuri, ele se pot regsi ca elemente componente n cadrul activitii integrate. Reuita desfurrii
jocurilor i a activitilor didactice alese depinde n mare msur de modul cum este conceput i organizat
mediul educaional. Acesta trebuie s stimuleze copilul, s-l ajute s se orienteze, s-l invite la aciune.
Astfel, dac este vorba de activiti desfurate n sala de grup, educatoarea va acorda o atenie deosebit
organizrii spaiului n centre ca: Biblioteca, Colul csuei/Joc de rol, Construcii, tiin, Arte, Nisip
i ap i altele. Organizarea acestor centre se va face innd cont de resursele materiale, de spaiu i de
nivelul de vrst al copiilor. n funcie de spaiul disponibil, sectorizarea slii de grup poate cuprinde
toate centrele sau cel puin dou dintre ele n care cadrul didactic pregtete zilnic oferta pentru copii,
astfel nct acetia s aib posibilitatea de a alege locul de nvare i joc n funcie de disponibilitate i
nevoi. Materialele care se vor regsi zilnic n zonele/centrele/colurile deschise nu trebuie s fie aleatorii,
ci atent alese, n strns corelare cu tema sptmnii sau cu tema proiectului aflat n derulare. Pentru etapa
jocurilor i a activitilor alese desfurate n curte, o atenie special va fi acordat att organizrii i
amenajrii curii de joc, ct i siguranei pe care o ofer copiilor spaiul respectiv i dotrile existente.
c) Activitile de dezvoltare personal includ rutinele, tranziiile, activitile din perioada dupamiezii (pentru grupele de program prelungit sau sptmnal) i activitile opionale.
Rutinele sunt activitile-reper dup care se deruleaz ntreaga activitate a zilei. Ele acoper nevoile de
baz ale copilului i contribuie la dezvoltarea complex a acestuia. Rutinele nglobeaz, de fapt, activiti
de tipul: sosirea copilului, ntlnirea de diminea, micul dejun, igiena (splatul i toaleta), masa de
prnz, somnul/perioada de relaxare de dup-amiaz, gustrile, plecarea i se disting prin faptul c se
repet zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleai coninuturi. La ntlnirea de diminea,
accentul va cdea, printre altele (calendarul naturii, prezena etc.), pe:
- autocunoatere (stim de sine, imagine de sine Cine sunt eu/Cine eti tu?; Sunt creativ!;
Fluturaul; Etichete bune, etichete rele; Inimioara de precolar/colar);
- dezvoltarea abilitilor de comunicare comunicare asertiv: nv s spun NU fr s i deranjez
pe cei din jur; comunicare cu colegii/prinii/educatoarea; jocuri n diade de tipul: Cum salut?;
Cum spun mulumesc?; Cum cer iertare?; Cum m mpac cu prietenul meu?; Unele secrete nu
trebuie pstrate niciodat n cine pot avea ncredere?; Comunic n oglind; Ce ie nu-i place,
altuia nu face!; mim (comunicare verbal i nonverbal a propriilor triri i sentimente); Sunt
vesel/trist pentru c; Azi mi-a plcut/nu mi-a plcut la tine pentru c; Tristeea/veselia n
culori i forme;
- managementul nvrii prin joc motivarea copilului pentru a deveni colar: Vreau s fiu elev;
Continu povestea...; Meseria de elev; Cum a vrea s fie nvtoarea mea; Eu, cnd voi fi
colar...;
- dezvoltarea empatiei: Dac tu eti bine, i eu sunt bine!; Cum s mi fac prieteni?; Ba al meu, ba
al tu; Cinci minute eu, cinci minute tu; Cum mi aleg prietenii?; mi ajut prietenul?; Suntem

tolerani; Azi mi s-a ntmplat; Cum v-ai simi dac v-ar spune cineva?; Cum s le fac
surprize celor dragi etc.;
- luarea deciziilor n funcie de anumite criterii i ncurajarea alegerilor i a gsirii ct mai multor
variante de soluii la situaiile aprute: Hei, am i eu o prere!; M-am certat cu prietenul meu ce
pot s fac?; Vreau, mi permii?; La rscruce de drumuri...;
- medierea conflictelor: nv s lucrez n echip; Singur sau n grup?; Fr violen!; Fotograful.
Tranziiile sunt activiti de scurt durat, care fac trecerea de la momentele de rutin la alte
tipuri/categorii de activiti de nvare, de la o activitate de nvare la alta, n diverse momente ale zilei.
Mijloacele prin care se realizeaz acest tip de activitate variaz foarte mult, n funcie de vrsta copilului,
de context i de calitile adultului cu rol de cadru didactic. n acest sens, ele pot lua forma unei activiti
desfurate n mers ritmat, a unei activiti care se desfoar pe muzic sau n ritmul dat de recitarea unei
numrtori ori a unei frmntri de limb, a unei activiti care se execut concomitent cu momentul de
tranziie, respectiv un joc cu text i cnt, cu anumite micri cunoscute deja de copii etc.
Activitile opionale intr tot n categoria activitilor de nvare, respectiv a celor de dezvoltare
personal i se includ n programul zilnic al copilului n grdini. Ele sunt alese de prini, din oferta
prezentat de unitatea de nvmnt la 15 septembrie i aprobat de ctre consiliul director al unitii.
Opionalele pot fi desfurate de educatoarele grupei sau de un profesor specialist, care va lucra n echip
cu acestea. Programa unei activiti opionale poate fi elaborat de educatoarea/profesorul care urmeaz
s o desfoare i, n acest caz, va fi avizat de inspectorul de specialitate sau poate fi aleas de cel care
pred opionalul respectiv din oferta de programe avizate deja de MECT sau de ISJ. Timpul alocat unei
activiti opionale este identic cu cel destinat celorlalte activiti din programul copiilor. n acest context,
se va desfura cel mult un opional pe sptmn pentru copiii cu vrste cuprinse ntre 37 i 60 de luni
(3-5 ani) i cel mult dou pentru copiii cu vrste ntre 61 i 84 de luni (5-7 ani). Activitile opionale se
desfoar cu maximum 10-15 copii i au menirea de a descoperi i dezvolta nclinaiile copiilor i de a
crea i consolida abiliti, ca o premis pentru performanele de mai trziu. Grupele de copii participani
la un opional vor cuprinde 10-15 precolari. Activitile opionale se desfoar n continuare conform
Notificrii nr.41945/18.10.2000 (vezi Anexa 4).
Activitile desfurate n perioada dup-amiezii (recuperatorii pe domenii de nvare, recreative, de
cultivare i dezvoltare a nclinaiilor) sunt tot activiti de nvare. Acestea respect ritmul propriu de
nvare al copilului i aptitudinile sale individuale, fiind corelate cu tema sptmnal/tema proiectului i
cu celelalte activiti din programul zilei.
6. Jocul este activitatea fundamental a copilului i pe el se sprijin att rutinele, ct i
tranziiile i, evident, activitile de nvare. Jocul influeneaz ntreaga conduit i prefigureaz
personalitatea n plin formare a copilului. Aadar, mijloacele principale de realizare a procesului
instructiv-educativ la nivel anteprecolar i precolar sunt jocul (ca joc liber, dirijat sau didactic) i
activitile didactice de nvare.
7. Programul anual de studiu se va organiza n jurul a ase mari teme: Cine sunt/suntem?;
Cnd, cum i de ce se ntmpl?; Cum este, a fost i va fi aici pe Pmnt?; Cum planificm/organizm
o activitate?; Cu ce i cum exprimm ceea ce simim?; i Ce i cum vreau s fiu? (ordinea prezentrii nu
are nicio legtur cu momentul din anul colar cnd pentru o tem sau alta se pot derula cu copiii diferite
proiecte).
8. Pornind de la aceste teme, se stabilesc anual, pe grupe de vrst, proiectele care urmeaz a fi
desfurate. ntr-un an colar, se pot derula maximum 7 proiecte cu durata de cel mult 5
sptmni/proiect sau un numr mai mare de proiecte de mai mic amploare, variind ntre 1-3 sptmni,

n funcie de complexitatea temei abordate i de interesul copiilor pentru tema respectiv. De asemenea,
pot exista i sptmni n care copiii nu sunt implicai n vreun proiect, dar n care sunt stabilite teme
sptmnale de interes pentru ei. Totodat, pot exista proiecte de o zi i/sau proiecte transsemestriale.
9. n medie, pentru toate cele patru intervale de vrst, o activitate cu copiii dureaz ntre 15 i
45 de minute (de regul, 15 minute la grupa mic, 30-45 de minute la grupa pregtitoare). n funcie de
nivelul grupei, de particularitile individuale ale copiilor care o compun, de coninuturile i obiectivele
propuse la activitate, educatoarea va decide timpul efectiv necesar pentru desfurarea fiecrei activiti.
10. Numrul de activiti desfurate zilnic cu copiii variaz n funcie de tipul de program ales
de prini (program normal 5 ore sau program prelungit 10 ore), iar numrul de activiti dintr-o
sptmn oscileaz n funcie de nivelul de vrst al copiilor (respectiv: 3-5 ani i 5-6/7 ani).Totodat,
pentru nivelul 3-5 ani, unde sunt numai 7 activiti integrate sau pe discipline i 8 arii curriculare,
recomandm alternarea activitilor artistico-plastice i de educaie muzical (aflate n aceeai arie
curricular) sau a acestora cu activitile practice (din aria curricular Tehnologii).
11. Pentru grupele de vrst cuprinse n intervalul 3-5 ani, categoriile activitilor desfurate cu
copiii vor viza ndeosebi socializarea acestora (colaborare, cooperare, negociere, luarea deciziilor n
comun etc.) i obinerea treptat a unei autonomii personale, iar pentru grupele de vrst cuprinse n
intervalul 5-7 ani, accentul se va deplasa spre pregtirea pentru coal i pentru viaa social a copiilor.
12. Educatoarele vor respecta Programul zilnic (cu reperele orare) stabilit de Ministerul
Educaiei, Cercetrii i Tineretului. n intervalul 1-30 septembrie, dup etapa de observare a copiilor
(evaluarea iniial) i dup ntocmirea caracterizrii grupei, pe baza evalurii resurselor umane i
materiale existente i dup consultarea educatoarelor i a prinilor, se va definitiva i aproba de ctre
consiliul director al unitii de nvmnt lista activitilor opionale.
13. n programul zilnic este obligatoriu s existe cel puin o activitate sau un moment/secven
de micare (joc de micare cu text i cntec, activitate de educaie fizic, moment de nviorare, ntreceri
sau trasee sportive, plimbare n aer liber etc.). Totodat, educatoarea va avea n vedere expunerea copiilor
la factorii de mediu drept condiie pentru meninerea strii de sntate i de clire a organismului lor i va
scoate copiii n aer liber cel puin o dat pe zi, indiferent de anotimp.
14. Activitatea didactic a educatoarei se compune din 5 ore pe zi de activitate desfurat cu
grupa de minimum 10 i maximum 20 de copii i 3 ore de activitate metodic (proiectarea i pregtirea
activitilor pentru a doua zi, studiul individual, confecionarea materialului didactic, conceperea i
realizarea unor fie de lucru, participarea la cursuri de formare, comisii metodice, cercuri pedgogice,
ntlniri metodice, schimburi de experien etc.). La nivelul comisiei metodice, cel puin o zi pe
sptmn va fi dedicat efecturii celor 3 ore de activitate metodic n unitate. ntreaga activitate a
educatoarei va fi nregistrat n documentul juridic Caietul de eviden a activitii cu copiii i a
prezenei la grup i va fi ilustrat att n potofoliul profesional, ntocmit n urma desfurrii activitii
metodice zilnice, ct i n portofoliile copiilor, care dau msura valorii ei profesionale.
15. Instrumentele care i se recomand educatoarei pentru a nregistra diferite aspecte privind
activitatea zilnic cu copiii sunt: Caietul de eviden a activitilor cu copiii i a prezenei la grup,
Calendarul naturii, Catalogul grupei, Jurnalul grupei i portofoliile copiilor.

DESCRIEREA TEMELOR ANUALE DE STUDIU


TEMA
ANUAL
DE STUDIU

DESCRIEREA
TEMEI

Cine sunt/
suntem?

O explorare a naturii
umane, a
convingerilor i
valorilor noastre, a
corpului uman, a
strii de sntate
proprii i a sntii
familiilor noastre, a
prietenilor,
comunitilor i
culturilor cu care
venim n contact
(material, fizic,
sufleteasc, cultural
i spiritual), a
drepturilor i
responsabilitilor
noastre, a ceea ce
nseamn s fii om.

Cnd/cum
i de ce se
ntmpl?

O explorare a lumii
fizice i materiale, a
universului apropiat
sau ndeprtat, a
relaiei cauz-efect, a

CONINUTURI DE
ABORDAT N
CADRUL TEMEI

SUGESTII DE
PROIECTE TEMATICE,
SUBTEME, TEME
SPTMNALE
INDEPENDENTE
- numele i prenumele;
(3-5 ani):
- membrii familiei;
tiu cine sunt?, Tu i
- comunitate (prieteni,
eu, Am nevoie de o
vecini, colegi de grdini, familie, Sntoi i
personalul grdiniei);
fericii, O minune de
- casa familiei, camera
copil, Eu pot, eu vreau,
personal, grdinia, sala
eu trebuie, Eu i lumea
de clas, alte spaii
mea, Grdinia mea
familiare;
iubit, Un biat i o
- corpul omenesc;
feti, Romnaii, Pot
- responsabiliti proprii n s m ngrijesc, Eu i
familie i la grdini;
prietenii mei,
- copilul n diferite
Srbtoarea copiilor
ipostaze (la mas, la joac,
la plimbare, n vizit, n
(5-6 ani):
excursie etc.);
tiu cine sunt?, Tu i
- familia n diferite
eu, Cele cinci simuri,
ipostaze (la mas, n parc, Am nevoie de o familie,
n excursie, n livad, pe
Noi credem c,
ogor);
Sntoi i fericii, O
- domiciliul;
minune de copil, Eu sunt
- numele rii de origine;
unic, Eu pot, eu vreau,
- normele de convieuire
eu trebuie, Eu i lumea
social (norme de
mea, O istorie
conduit, de circulaie,
personal, Romnia,
igienice);
ar european, Copii
- drepturile copiilor;
din lumea ntreag
- valori individuale,
naionale i internaionale;
- diferene individuale,
diferene determinate de
gen, etnie, mediu, religie,
limb, cultur;
- vieuitoare;
- plante;
- legume i fructe;
- materiale i produse;
- materie vie, materie

(3-5 ani):
Toamn, ce neaduci?, Coul cu
fructe, Comoara din
cmar, Baba iarna face

fenomenelor naturale
i a celor produse de
om, a anotimpurilor,
a tiinei i
tehnologiei.

moart;
- combustibili;
- fenomene ale naturii;
- experimente;
- poluare;
- elementele care menin
viaa;
- echilibrul lumii vii
(ecosisteme).

pozne, Vine primvara,


n pdure, Animale i
psri de curte,
Materiale, Lumini i
umbre, Cum triete?,
Cum se mic...?, La ce
folosete...?, Cine a
fcut...?, Forme i
culori
(5-6 ani):
Vieuitoarele
pmntului, Noapte i
zi, Anotimpurile, SOS
Pmntul!, Universul,
De ce iubesc acest
anotimp, Dinozaurii,
Materiale, Esenele
vieii, Lumini i umbre,
Cum triete...?, Cum
se mic...?, Forme de
via, La ce i cum se
folosete?, Cine a
fcut...?, Forme i
culori, Poluarea,
Prietenii naturii etc.

Cum este/
a fost i va
fi aici, pe
Pmnt?

O explorare a
Sistemului Solar, a
evoluiei vieii pe
Pmnt, cu
identificarea
factorilor care ntrein
viaa, a problemelor
lumii contemporane:
poluarea, nclzirea
global,
suprapopularea etc. O
explorare a orientrii
noastre n spaiu i
timp, a istoriilor
noastre personale, a
istoriei i geografiei
din perspectiv local
i global, a
cminelor i a

- obiceiuri i tradiii locale


i naionale;
- nsemnele naionale;
- rzboi/pace;
- dezastru/nflorirea unei
localiti, naiuni;
- evoluia omului, a
Universului;
- forme de relief;
- tineree-btrnee, trecutprezent-viitor;
- exploratori i mari
descoperiri;
- oamenii i activitile lor
de-a lungul istoriei;
- evenimente istorice i
personale.

(3-5 ani):
Anotimpuri i tradiii
Mo Nicolae , Mo
Crciun,E vremea
colindelor Srbtoarea
de Pati, Hainele/casele
de-a lungul vremurilor,
O istorie personal,
Lumea mereu n
micare, Ce idee!, A
fost odat!, Tot ce e n
jurul nostru, Acas.
(5-6 ani):
Anotimpuri i tradiii,
Hainele/casele de-a
lungul vremurilor, O
istorie personal, Lumea
mereu n micare, Ce

cltoriilor noastre, a
descoperirilor,
explorrilor, a
contribuiei
indivizilor i
civilizaiilor la
evoluia noastr n
timp i spaiu.

Cine i
cum
planific/
organizeaz
o
activitate?

Cu ce i
cum
exprimm
ceea ce
simim?

O explorare a
modurilor n care
comunitatea/individul
i planific i
organizeaz
activitile, precum i
a universului
produselor muncii i,
implicit, a drumului
pe care acestea l
parcurg. O incursiune
n lumea sistemelor i
a comunitilor
umane, a
fenomenelor de
utilizare/neutilizare a
forei de munc i a
impactului acestora
asupra evoluiei
comunitilor umane,
n contextul formrii
unor capaciti
antreprenoriale.

O explorare a
felurilor n care ne
descoperim i ne
exprimm ideile,
sentimentele,
convingerile i
valorile, ndeosebi
prin limbaj i prin
arte. O incursiune n

idee!, Exploratorii, A
fost odat!, Tot ce e n
jurul nostru,Munii un
miracol, Acas,
Mndru c sunt romn!,
Vin srbtorile!, Tradiii
pascale, Din btrni se
povestete
- grupa/casa/comunitatea
noastr i regulile ei;
- meserii;
- munca fizic i munca
intelectual;
- proces i planificare;
-rezultate ale activitii;
-reguli i comportamente.

(3-5 ani):
La pia, n grdinia
noastr, Haidei n
excursie!, Cine face
asta?, Cum se
construiesc casele?, De
pe cmp, pe masa
noastr, Artiti populari
i meteri furari,
Pregtiri de vacan,
Cum se face?, Ne
pregtim de carnaval!

(5-6 ani):
La pia, n grdinia
noastr, Haidei n
excursie!, Cine face
asta?, Arhitectura
oraului/parcului nostru,
Cum se construiesc
casele?, De pe cmp, pe
masa noastr, Artiti
populari i meteri
furari, Cartea, prietena
mea, Ne pregtim de
srbtoare , Proiectul
nostru, Planificm o
vacan reuit
-sentimente;
(3-5 ani):
-comportamente;
Spune ce simi, n pasi
-modul de exprimare al
de dans, prin lumea larg,
sentimentelor, gndurilor, Hai la joac!, n lumea
ideilor;
povetilor/a teatrului,
-modaliti artistice de
Cum transmii...,
exprimare a sentimentelor, Sentimente n lumea vie
gndurilor, ideilor;
Form i culoare,
-valori umane-valori
Mam drag, te iubesc!

lumea patrimoniului
cultural naional i
universal.

Ce i cum
vreau s
fiu?

O explorare a
drepturilor i
responsabilitilor
noastre, a gndurilor
i nzuinelor noastre
de dezvoltare
personal. O
incursiune n
universul muncii, al
naturii i al valorii
sociale a acesteia
(Munca activitatea
uman cea mai
important, care
transform nzuinele
n realizri). O
incursiune n lumea
meseriilor, a
activitii umane n
genere, n vederea
descoperirii
aptitudinilor i
abilitilor proprii, a
propriei valori i a
ncurajrii stimei de
sine.

artistice;
-decoruri i costumaie,
regie la teatru i la film;
-despre mim i euritmie.

(5-6 ani):
Spune ce simi, n pai
de dans, prin lumea larg,
Scrisuri i scrieri, Idei
i preri, Hai la joac!,
n lumea povetilor/a
teatrului, Cum
transmii..., Sentimente
n lumea vie, Parfum,
sunet i culoare,
Prietenia, cel mai frumos
dar
- meseriile;
(3-5 ani):
- resursele naturale;
Cine face?, Eu aa
- responsabiliti i
a vrea s fiu!, Pe
comportamente n legtur antier, La fabrica de
cu resursele planetei
pine, Harnic,cinstit i
bun, Vreau s fiu de
folos, i eu muncesc
(5-6 ani):
Ce miros au meseriile?,
Vrem i noi s fim ca ei!,
Munca e brar de aur,
Harnic, cinstit i bun,
Vreau s fiu de folos, i
eu muncesc, Patron i
angajat, Micii meteri

DOMENIILE EXPERIENIALE
Domeniile experieniale sunt adevrate cmpuri cognitive integrate (Lazr
Vlsceanu), care transcend graniele dintre discipline i care, n contextul dat de prezentul
curriculum, se ntlnesc cu domeniile tradiionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul
psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoional, domeniul cognitiv. n cele ce
urmeaz, vom enumera i detalia domeniile experieniale cu care vom opera n cadrul
curriculumului pentru nvmntul precolar.
Domeniul estetic i creativ acoper abilitile de a rspunde emoional i intelectual la
experiene perceptive, sensibilitatea fa de diferitele niveluri de manifestare a calitii,
aprecierea frumosului i a adecvrii la scop sau utilizare. Experienele i tririle caracteristice
presupun explorarea strilor afective, ca i a proceselor de a construi, compune sau inventa. Prin
intermediul unor asemenea experiene, copiii acumuleaz cunotine i abiliti, ca i o sporit
receptivitate perceptiv, care le va permite s reacioneze ntr-o manier personal la ceea ce vd,
aud, ating sau simt. Aceste experiene pot fi prezente n orice component curricular, dar cu
deosebire n contextul acelor discipline care solicit rspunsuri personale, imaginative,
emoionale i uneori acionale la stimuli (vezi muzica, activitile artistico-plastice, drama,
euritmia etc.).
Domeniul om i societate include omul, modul lui de via, relaiile cu ali oameni,
relaiile cu mediul social, ca i modalitile n care aciunile umane influeneaz evenimentele.
Domeniul are o extindere i ctre contexte curriculare care privesc tehnologia, n sensul abordrii
capacitilor umane de a controla evenimentele i de a ordona mediul. Tehnologia este cea care
face ca productivitatea muncii s creasc, astfel nct membrii comunitii s-i poat procura
produse mai multe, mai ieftine i de o mai bun calitate. De aceea, se apreciaz c precolarii pot
fi pui n contact cu acest domeniu prin manipularea unor materiale i executarea unor lucrri
care in de domeniul abilitilor practice, prin constatarea proprietilor materialelor, prin selecia
unor materiale n funcie de caracteristicile lor, prin constatarea c materialele pot avea i caliti
estetice, cum ar fi textura, culoarea sau forma etc.
De asemenea, n cadrul domeniului socio-uman se dorete ca precolarii s neleag fiinele
umane angrenate n construirea propriului viitor i a propriei lumi, trind viaa de zi cu zi. n
plus, este important ca precolarii s neleag faptul c situaiile prezente i au originile n
situaii din trecut, s observe similariti sau diferene ntre oameni sau evenimente, s i
imagineze viaa n alte perioade istorice.
Se consider necesar ca introducerea unor concepte sau dezvoltarea unor abiliti de ordin
general s aib drept puncte de plecare experienele personale ale copiilor. Din acest punct de
vedere, ei vor fi ncurajai s se angajeze n explorarea activ, din punct de vedere uman i social,
a zonei sau a cartierului n care locuiesc. Familiile acestora, mediul fizic, uman i social pot fi
utilizate ca resurse de nvare. Pe de alt parte, textul literar, imaginile i alte materiale
audiovizuale pot fi utilizate ca surse de informare.

n abordarea acestui domeniu, se pleac i de la premisa c instituia precolar reprezint un


context utilizabil pentru coordonarea principiilor i aciunilor morale. Astfel, copiii vor nelege
mult mai uor concepte precum dreptatea, echitatea, buntatea, adevrul etc. atunci cnd le vor
putea observa concretizate n aciunile adulilor cu care vin n contact. De asemenea, dezvoltarea
unor conduite consistente cu principii morale va fi favorizat de observarea i discutarea de ctre
copii a unor probleme etice, de exersarea lor n jocuri libere sau dirijate i de studierea i
dezbaterea unor opere literare specifice vrstei.
Domeniul limb i comunicare acoper stpnirea exprimrii orale i scrise, ca i
abilitatea de a nelege comunicarea verbal i scris. Se apreciaz c, prin ascultare i exprimare
n situaii de grup, precolarii devin capabili s exploreze experienele altor persoane i s-i
extind astfel propriul repertoriu de experiene semnificative. Se urmrete ca acetia s
vorbeasc cu ncredere, claritate i fluen, utiliznd modaliti de exprimare adecvate pentru
diferite categorii de auditoriu. Se recomand ca toate instituiile de nvmnt precolar s
furnizeze contexte n care precolarii s se poat exprima i s fac active mijloacele de
comunicare. Din aceast perspectiv, se apreciaz c studiul operelor literare specifice vrstei
rafineaz gndirea i limbajul copiilor, extinde capacitatea lor de a nelege situaii interpersonale
complexe i aduce o contribuie important la dezvoltarea capacitilor de evaluare.
Tot n cadrul acestui domeniu, includem i primul contact al copilului cu o limb strin sau
regional. n acest sens, copilul va fi obinuit sistematic s asculte sonoritatea specific limbii
studiate, s o recunoasc, s reproduc ritmul, fonemele i intonaia (atenie, el este sensibil la
particulariti ale limbii necunoscute cum ar fi succesiunea silabelor accentuate sau neaccentuate,
ritmul etc.). De asemenea, copilul va fi ajutat s nvee cuvinte care s i permit s vorbeasc
despre el nsui i despre mediul nconjurtor, s i faciliteze relaii/contacte sociale simple cu
vorbitorii nativi ai limbii respective i s l ajute s participe oral la viaa/activitatea din
clas/comunitate.
Activitile cele mai potrivite pentru aceast nvare sunt: memorarea de cuvinte/propoziii,
cntece i jocuri muzicale; imitarea de ritmuri diferite, acompaniind frazele auzite i repetate cu
o tamburin; jocuri de limb.
Astfel, copilul va fi ncurajat/stimulat s nvee i cteva elemente ale culturii rii/regiunii
respective (istoria locurilor, creaii artistice specifice, mncruri, activiti tradiionale etc.).
Domeniul tiine include att abordarea domeniului matematic prin intermediul
experienelor practice, ct i nelegerea naturii ca fiind modificabil de fiinele umane cu care se
afl n interaciune. Astfel, se consider necesar ca precolarii s fie pui n contact cu domeniul
matematic prin jocuri dirijate cu materiale cum ar fi nisipul sau apa sau prin simularea de
cumprturi n magazine. n aceast manier, vor putea fi dezvoltate reprezentrile acestora cu
privire la unele concepte precum mas, numr, volum i, de asemenea, copiii vor putea fi
implicai n activiti de disociere, clasificare sau descriere cantitativ. Dezvoltarea capacitilor
de raionament, inclusiv de raionament abstract, va fi ncurajat n conexiune cu obiecte i
activiti familiare n sala de grup sau la domiciliul copiilor. Este considerat deosebit de
semnificativ concretizarea ideilor matematice n experimente, utilizarea lor mpreun cu alte

concepte i elemente de cunoatere pentru rezolvarea de probleme, pentru exprimarea unor


puncte de vedere, pentru creterea claritii sau relevanei unor mesaje. De asemenea, este de
dorit ca domeniul s nu-l limiteze pe copil doar la contextul disciplinelor matematice, ci s-i
ofere posibilitatea de a explora i contexte ale altor componente curriculare, oriunde apar
elemente cum ar fi: generarea unor desene geometrice i scheme, estimarea unor costuri,
planificarea unor activiti, cuantificarea unor rezultate, analiza proporiilor unei cldiri etc.
Abiliti i competene asociate demersurilor de investigaie tiinific precum observarea,
selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante, generarea de ipoteze,
generarea de alternative, conceperea i realizarea de experimente, organizarea datelor rezultate
din observaii pot fi dobndite de copiii precolari atunci cnd sunt pui n contact cu domeniul
cunoaterii naturii, prin activiti simple cum ar fi: observarea unor fiine/plante/animale/obiecte
din mediul imediat apropiat, modelarea plastilinei (putndu-se face constatri privind efectul
temperaturii asupra materialului), confecionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple,
aplicarea unor principii tiinifice n economia domestic (ex. producerea iaurtului) sau prin
compararea proprietilor diferitelor materiale.
Totodat, precolarii pot fi ncurajai s efectueze experimente, s utilizeze n condiii de
securitate diferite instrumente i echipamente, s nregistreze i s comunice rezultatele
observaiilor lor tiinifice, s utilizeze diferite surse de informare, s rezolve probleme, s caute
soluii, s sintetizeze concluzii valide.
Domeniul psihomotric acoper coordonarea i controlul micrilor corporale,
mobilitatea general i rezistena fizic, abilitile motorii i de manipulare de finee, ca i
elementele de cunoatere legate mai ales de anatomia i fiziologia omului.
Activitile prin care precolarii pot fi pui n contact cu acest domeniu sunt cele ce implic
micare corporal i competiii ntre indivizi sau grupuri, avnd ca obiect abiliti psihomotorii,
dar i activiti ce pot avea drept rezultat o mai bun suplee, for, rezisten sau inut.

OBIECTIVE-CADRU I DE REFERIN
DOMENIUL LIMB I COMUNICARE
Obiective-cadru/obiective de referin:
Dezvoltarea capacitii de exprimare oral, de nelegere i utilizare corect a
semnificaiilor structurilor verbale orale
-

S participe la activitile de grup, inclusiv la activitile de joc, att n calitate de vorbitor, ct i


n calitate de auditor.
S neleag i s transmit mesaje simple; s reacioneze la acestea.
S audieze cu atenie un text, s rein ideile acestuia i s demonstreze c l-a neles.

Educarea unei exprimri verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical,
sintactic
-

S disting sunetele care compun cuvintele i s le pronune corect.


S-i mbogeasc vocabularul activ i pasiv pe baza experienei, activitii personale i/sau a
relaiilor cu ceilali i simultan s utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical.

Dezvoltarea creativitii i expresivitii limbajului oral


-

S recepteze un text care i se citete ori i se povestete, nelegnd n mod intuitiv caracteristicile
expresive i estetice ale acestuia.
S fie capabil s creeze el nsui (cu ajutor) structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici
dramatizri, utiliznd intuitiv elementele expresive

Dezvoltarea capacitii de a nelege i a transmite intenii, gnduri, semnificaii


mijlocite de limbajul scris
-

S recunoasc existena scrisului oriunde l ntlnete.


S neleag c tipritura (scrisul) are neles (semnificaie).
S gseasc ideea unui text urmrind indiciile oferite de imagini.
S manifeste interes pentru citit.
S recunoasc cuvinte simple i litere n contexte familiare.
S recunoasc literele alfabetului i alte convenii ale limbajului scris.
S utilizeze materiale scrise n vederea executrii unei sarcini date.
S perceap i s discearn ntre diferitele forme, mrimi, culori obiecte, imagini, forme
geometrice, tipuri de contururi etc.
S utilizeze efectiv instrumentele de scris, stpnind deprinderile motrice elementare necesare
folosirii acestora.
S utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaie.
S descopere c scrierea ndeplinete anumite scopuri, cerine sociale i s se foloseasc de
aceast descoperire (ex.: recunoate i respect simboluri care avertizeaz asupra
prezenei/existenei unui pericol sau care arat direcia, destinaia unei cldiri/unui loc etc.).
S neleag semnificaia cuvintelor, literelor i cifrelor, nvnd s le traseze.

DOMENIUL TIINE
Obiective-cadru/obiective de referin:
Dezvoltarea operaiilor intelectuale prematematice
-

S-i mbogeasc experiena senzorial, ca baz a cunotinelor matematice referitoare la


recunoaterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulimi
pe baza unor nsuiri comune (form, mrime, culoare) luate n considerare separat sau mai multe
simultan.

S efectueze operaii cu grupele de obiecte constituite n funcie de diferite criterii date ori gsite
de copilul nsui: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantitii
prin punere n coresponden.

Dezvoltarea capacitii de a nelege i utiliza numere, cifre, uniti de msur


ntrebuinnd un vocabular adecvat
-

S numere de la 1 la 10 recunoscnd grupele cu 1-10 obiecte i cifrele corespunztoare.


S efectueze operaii de adunare i scdere cu 1-2 uniti, n limitele 1-10.
S identifice poziia unui obiect ntr-un ir utiliznd numeralul ordinal.
S realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori gsite de el nsui.
S compun i s rezolve probleme simple, implicnd adunarea/scderea n limitele 1-10.

Dezvoltarea capacitii de recunoatere, denumire, construire i utilizare a formelor


geometrice
-

S recunoasc, s denumeasc, s construiasc i s utilizeze forma geometric cerc, ptrat,


triunghi, dreptunghi n jocuri.
S efectueze operaii i deducii logice n cadrul jocurilor cu piesele geometrice.

Stimularea curiozitii privind explicarea i nelegerea lumii nconjurtoare


-

S recunoasc i s descrie verbal i/sau grafic anumite schimbri i transformri din mediul
apropiat.

Dezvoltarea capacitii de rezolvare a unor situaii problematice prin achiziia de


strategii adecvate
-

S gseasc soluii diverse pentru situaii problematice reale sau imaginare ntlnite n viaa de zi
cu zi sau n poveti i povestiri.

Dezvoltarea capacitii de cunoatere i nelegere a mediului nconjurtor, precum


i stimularea curiozitii pentru investigarea acestuia
-

S cunoasc unele elemente componente ale lumii nconjurtoare (obiecte, aerul, apa, solul,
vegetaia, fauna, fiina uman ca parte integrant a mediului, fenomene ale naturii), precum i
interdependena dintre ele.
S cunoasc elemente ale mediului social i cultural, poziionnd elementul uman ca parte
integrant a mediului.
S cunoasc existena corpurilor cereti, a vehiculelor cosmice.

Dezvoltarea capacitii de observare i stabilire a unor relaii cauzale, spaiale,


temporale
-

S neleag i s numeasc relaiile spaiale relative, s plaseze obiecte ntr-un spaiu dat ori s se
plaseze corect el nsui n raport cu un reper dat.
S neleag raporturi cauzale ntre aciuni, fenomene (dac... atunci) prin observare i realizare
de experimente.

Utilizarea unui limbaj adecvat n prezentarea unor fenomene din natur i din
mediul nconjurtor
-

S comunice impresii i idei pe baza observrilor efectuate.

Formarea i exersarea unor deprinderi de ngrijire i ocrotire a mediului


nconjurtor, n vederea educrii unei atitudini pozitive fa de acesta
-

S manifeste disponibilitate n a participa la aciuni de ngrijire i protejare a mediului, aplicnd


cunotinele dobndite.
S aplice norme de comportare specifice asigurrii sntii i proteciei omului i naturii.

DOMENIUL OM I SOCIETATE
Obiective-cadru/obiective de referin:
Cunoaterea i respectarea normelor de comportare n societate; educarea abilitii
de a intra n relaie cu ceilali
-

S cunoasc i s respecte normele necesare integrrii n viaa social, precum i anumite reguli
de securitate personal (ex.: importana alimentelor sntoase pentru organismul uman; reguli ale
activitii i ale jocului, n vederea evitrii unor situaii periculoase; reguli de minim protecie a
naturii i pericolul nclcrii lor; reguli privind protecia vieii proprii i a celor din jur etc.).
S-i adapteze comportamentul propriu la cerinele grupului n care triete (familie, grdini,
grupul de joac).
S negocieze i s participe la decizii comune.
S aprecieze n situaii concrete unele comportamente i atitudini n raport cu norme prestabilite i
cunoscute.

Educarea trsturilor pozitive de voin i caracter i formarea unei atitudini


pozitive fa de sine i fa de ceilali
-

S dobndeasc comportamente i atitudini igienice corecte fa de propria persoan i fa de alte


fiine i obiecte.
S se comporte adecvat n diferite contexte sociale.

Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniiativ)


-

S triasc n relaiile cu cei din jur stri afective pozitive, s manifeste prietenie, toleran,
armonie, concomitent cu nvarea autocontrolului.

Dezvoltarea abilitii de recunoatere, acceptare i respect al diversitii


-

S capete abilitatea de a intra n relaie cu cei din jur, respectnd norme de comportament corect
i util celorlali.

Cunoaterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul


spiritual al poporului romn
-

S descrie i s identifice elemente locale specifice rii noastre i zonei n care locuiete
(elemente de relief, aezare geografic, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice).

Formarea i consolidarea unor abiliti practice specifice nivelului de dezvoltare


motric
-

S efectueze operaii simple de lucru cu materiale din natur i sintetice.


S gseasc, identifice i proiecteze ct mai multe soluii pentru realizarea temei propuse n
cadrul activitilor practice.
S se raporteze la mediul apropiat, contribuind la mbogirea acestuia prin lucrrile personale.

mbogirea cunotinelor despre materiale i caracteristicile lor, precum i despre


tehnici de lucru necesare prelucrrii acestora n scopul realizrii unor produse
simple
-

S cunoasc i s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activiti practice.
S cunoasc diferite materiale de lucru, din natur ori sintetice.

Formarea deprinderilor practic-gospodreti i utilizarea vocabularului specific


-

S-i formeze deprinderi practice i gospodreti.

DOMENIUL ESTETIC I CREATIV


Obiective cadru/obiective de referin:
Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje
-

S redea teme plastice specifice desenului.


S obin efecte plastice, forme spontane i elaborate prin tehnici specifice picturii.
S exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului n redarea unor teme plastice.

Realizarea unor corespondene ntre diferitele elemente de limbaj plastic i forme,


obiecte din mediul nconjurtor (natur, art i viaa social)
-

S recunoasc elemente ale limbajului plastic i s diferenieze forme i culori n mediul


nconjurtor.
S cunoasc i s diferenieze materiale i instrumente de lucru, s cunoasc i s aplice reguli de
utilizare a acestora.

Stimularea expresivitii i a creativitii prin desen, pictur, modelaj


-

S utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activiti plastice concrete.


S compun n mod original i personal spaiul plastic, utiliznd materiale i tehnici diverse alese
de el.
S interpreteze liber, creativ lucrri plastice exprimnd sentimente estetice.
S priveasc i s recunoasc creaii artistice corespunztoare specificului de vrst al copilului
precolar i preocuprilor acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de familie, peisaje,
activiti cotidiene ale oamenilor).

Formarea capacitii de receptare a lumii sonore i a muzicii


-

S descopere lumea nconjurtoare cu ajutorul auzului.


S diferenieze auditiv timbrul sunetelor din mediul apropiat i al sunetelor muzicale.
S diferenieze auditiv intensitatea sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale.
S diferenieze auditiv durata determinat a sunetelor din mediul apropiat i a sunetelor muzicale.
S diferenieze auditiv nlimea sunetelor muzicale.

Formarea capacitilor de exprimare prin muzic


-

S intoneze cntece pentru copii.


S cnte acompaniat de educatoare.
S acompanieze ritmic cntecele.
S cnte cntecele n aranjamente armonico-polifonice elementare.
S asocieze micrile sugerate de textul cntecului cu ritmul acestuia.
S exprime prin micare starea sufleteasc creat de muzica audiat.
S exprime ntr-un joc impresia muzical.
S improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, text
onomatopeic + micare, text onomatopeic + melodie + micare.

Cunoaterea marilor valori ale creaiei muzicale naionale i universale


-

S asculte i s recunoasc fragmente din creaii muzicale naionale i universale,


corespunztoare specificului de vrst al copilului precolar i preocuprilor acestuia.

DOMENIUL PSIHOMOTRIC
Obiective cadru/obiective de referin:
Formarea i dezvoltarea deprinderilor motrice de baz i utilitar aplicative
-

S fie capabil s execute micri motrice de baz: mers, alergare, srituri, rostogoliri, crri.
S-i formeze o inut corporal corect (n poziia stnd, eznd i n deplasare).
S perceap componentele spaio-temporale (ritm, durat, distan, localizare).
S fie apt s utilizeze n diferite contexte deprinderile motrice nsuite.

Stimularea calitilor intelectuale, de voin i afective n vederea aplicrii


independente a deprinderilor nsuite
-

S se foloseasc de aciunile motrice nvate pentru a exprima sentimente i/sau comportamente,


pentru a rspunde la diferii stimuli (situaii), la diferite ritmuri.
S manifeste n timpul activitii atitudini de cooperare, spirit de echip, competiie, fair-play.

Cunoaterea deprinderilor igienico-sanitare pentru meninerea strii de sntate


-

S cunoasc i s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului.


S cunoasc i s aplice regulile de igien a efortului fizic.

CONINUTURI I FORME DE REALIZARE A ACTIVITILOR PE DOMENII


EXPERIENIALE
DOMENIUL LIMB I COMUNICARE Educarea limbajului
Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Numr de
activiti
Textul literar epic (poveti,
Povestiri
basme, povestiri, snoave,
schie, legende) i liric (poezii Repovestiri
din literatura pentru copii),
texte din folclorul copiilor
Povestiri create de copii dup model dat,
(proverbe, zictori, ghicitori,
dup imagini, cu nceput dat
numrtori, frmntri de
limb)
Memorizri
Structuri verbale orale
mesajul
Jocuri didactice
Propoziia
Cuvntul
Lecturi dup imagini
Sunetul
Noiuni introductive pentru
Convorbiri
citire-scriere
DOMENIUL TIINE Cunoaterea mediului
Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Familia, grdinia,
comunitatea
Anotimpurile
Corpul omenesc
Plante
Vieuitoare
Obiecte
Schimbri i transformri din
mediul nconjurtor
Planete, Universul
Mijloace de locomoie
Meserii

Observri
Lecturi dup imagini
Povestiri
Jocuri didactice
Convorbiri
Activiti practic-experimentale

DOMENIUL TIINE Activiti matematice


Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Orientare, relaii i poziii
spaiale
nsuiri ale obiectelor: form,
culoare, mrime, lungime,
lime, grosime

Numr de
activiti

Jocuri didactice
Jocuri logico-matematice

Numr de
activiti

Triere, grupare, clasificare


dup una sau mai multe
nsuiri comune
Forme geometrice plane
Ordonare i seriere dup
criterii date
Comparare i apreciere
global a cantitii, punere n
coresponden
Numratul n concentrul 1-10,
raportarea cantitii la numr
i atribuirea cifrei
corespunztoare numrului
Compunerea/descompunerea
numerelor naturale
Numeralul cardinal i
numeralul ordinal
Operaii simple de adunare i
scdere cu 1-2 elemente
Rezolvare de probleme
Msurarea dimensiunilor,
masei, volumului cu ajutorul
unor etaloane standardizate i
nestandardizate
Evenimente temporale
Raport parte-ntreg

Exerciii cu material individual


Compunere i rezolvare de probleme

DOMENIUL OM I SOCIETATE Educaie pentru societate


Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Numr de
activiti
Norme de comportare n
Povestiri
societate (igien personal,
familie, grdini, grup de
Memorizri
joac)
Respectul de sine (politee,
Lecturi dup imagini
sinceritate, hrnicie, prietenie,
toleran)
Jocuri didactice
Respectul fa de munc
Atitudinea fa de mediul
Convorbiri
nconjurtor educaie
ecologic
Cntece, jocuri muzicale, audiii
Securitate personal
Reguli de circulaie
Vizionare CD
Drepturile copilului
Elemente de istorie, geografie Desen, pictur, modelaj
i religie

DOMENIUL OM I SOCIETATE Activiti practice i elemente de activitate casnic


Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Numr de
activiti
Deprinderi i abiliti manuale: Aplicaii colaje
- Rupere/tiere cu
foarfeca
Jocuri didactice
- Mototolire
- ndoire
Activitate gospodreasc
- Lipire
- Bobinare
- Rsucire
- nuruire
- nnodare
- Cusut/esut
- Asamblare/mbinare
- nirare
Noiuni despre materiale,
ustensile i unelte de lucru
Elemente de gospodrie
DOMENIUL ESTETIC I CREATIV Activitate artistico-plastic
Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Numr de
activiti
Desen
Elemente de limbaj plastic
(punctul, linia, pata de
Pictur
culoare, forma)
Culorile (primare, binare,
Modelaj
calde, reci, neutre,
complementare, nuane i
tonuri, obinerea culorilor)
Tehnici de pictur
(dactilopictura, amprenta
palmar, tehnica soluiilor
decolorante, tampilare,
ablon, haurare, fuzionare,
stropire, suprapunere, stearina,
forme spontane obinute cu aa
.a.)
Compunerea spaiului plastic
Tehnici de modelaj (micare
translatorie i micare
circular, aplatizare, apsare,
adncire, lipire)

DOMENIUL ESTETIC I CREATIV Educaie muzical


Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Numr de
activiti
Sunetul:
Cntece
- Sursa, direcia, natura
Jocuri muzicale
sunetelor
- Timbrul sunetelor
Jocuri cu text i cntec
(vorbit, cntat)
- Intensitatea sunetelor
(tare-ncet)
Audiii
- Tempoul (repede-rar)
Jocuri i recitative ritmice
- Durata sunetelor
(lungi-scurte)
- nlimea sunetelor
(nalte-joase)
Tehnica de cntat n colectiv
sau individual
Aranjamente armonicopolifonice
Micare pe muzic
Cntece din folclorul copiilor
Creaii muzicale naionale i
universale
DOMENIUL PSIHOMOTRIC Educaie fizic
Coninuturi sugerate
Forme de realizare a activitilor
Exerciii de dezvoltare fizic
Exerciii de ordine i formaii
Deprinderi motrice de baz:
- Mers
- Alergare
- Sritur
- Aruncare i prindere
Deprinderi motrice utilitaraplicative:
- Echilibru
- Trre
- Traciune i mpingere
- Transport de greuti
- Crare, escaladare
Caliti motrice de baz:
ndemnarea, fora, rezistena,
viteza
Elemente de gimnastic
Elemente de dans

Joc de micare
Joc sportiv
Exerciii de prelucrare analitic a
aparatului locomotor
Joc linititor i de relaxare
Gimnastic
Gimnastic ritmic
Dans folcloric/dans modern

Numr de
activiti

PLANIFICAREA ANUAL
Perioada

Tema anual

Proiectul tematic

Subtema

Tema
sptmnal
(n afara
proiectelor
tematice)

PREZENTAREA GRUPEI
Numr de copii nscrii la grup:
Nr. Numele i prenumele
crt. copilului

Data naterii

Adresa

Telefonul

Observaii,
mobiliti

EVALUARE INIIAL
Sptmna: ................................................
Proiectul: ....................................................
Ziua/ Tema
Activiti de nvare Tura I
data zilei
ADP
ALA

ACTIVITATE
METODIC/
OBSERVAII:

ADE

Activiti de nvare Tura a II-a


ADP

ALA

ACTIVITATE METODIC/OBSERVAII:

Semntura
educatoarei
ADE

EVALUARE INIIAL
Sptmna: ...............................................
Proiectul: ...................................................
Ziua/ Tema
Activiti de nvare Tura I
data zilei
ADP
ALA

ACTIVITATE
METODIC/O
BSERVAII:

ADE

Activiti de nvare Tura a II-a


ADP

ALA

ACTIVITATE METODIC/OBSERVAII:

Semntura
educatoarei
ADE

FI DE EVALUARE NIVEL DE VRST (3-5 ani)

I=comportamentnsuit
D=comportamentndezvoltare
A=comportamentabsent

Nume i prenume .

I = comportament nsuit
D = comportament n dezvoltare
A = comportament absent

Data naterii .
Educatoare ...

Anul colar ...

Absene

Evaluare
iniial

Evaluare
stadial
Semestrul I

Evaluare
final
Semestrul II

I. Domeniul Limb i
comunicare
a) nelegerea i utilizarea
corect a semnificaiilor
structurilor verbale
1. Ia parte la discuii.
2. ntreab i rspunde la ntrebri simple.
3. Utilizeaz corect saluturile.
4. tie s se prezinte.
5. Transmite un mesaj simplu n cadrul jocului sau activitilor de
nvare.
6. ndeplinete aciuni simple, ca rspuns adecvat (verbal sau
comportamental) la ceea ce i se spune.
7. Urmrete linia unei poveti concomitent cu imaginile din carte, ori
ascultnd povestea spus sau citit de educatoare.
b) Exprimarea oral corect
din punct de vedere fonetic,
lexical i sintactic
1. Pronun (relativ) corect sunetele limbii romne.
2. Recunoate i numete sunetul iniial dintr-un cuvnt.
3. Intuiete sensul unui cuvnt n cadrul jocurilor, al situaiilor de nvare.
4. Utilizeaz cuvinte noi n contexte adecvate.
5. Manifest iniiativ n comunicarea oral i interes pentru semnificaia
cuvintelor.
6. Alctuiete propoziii simple despre obiecte i fiine familiare,
personaje din poveti, aspecte ale vieii sociale etc.
c) Creativitatea i expresivitatea
limbajului oral
1. Reine expresii rimate i ritmate, recit poezii cu respectarea intonaiei,
ritmului, pauzei, n concordan cu mesajul transmis.
2. Realizeaz minidramatizri sau jocuri de rol pornind de la textul unei
povestiri sau poezii, utiliznd vorbirea dialogat, nuanarea vocii,
intonaia, cu sprijinul educatoarei i folosindu-se de indicaiile sugerate de
text.

d) Capacitatea de a nelege i
transmite intenii, gnduri,
semnificaii mijlocite de
limbajul scris CITIRE
1. nelege diferena dintre desen (imagine) i scris.
2. Indic scrisul n cri, reviste, ziare, filme etc.
3. i recunoate numele propriu oriunde l ntlnete.
4. nelege c o etichet pus pe un sertar/dulap/cutie etc. arat ce este
nuntru.
5. Citete un text pe baza unor succesiuni de imagini.
6. Face legtura ntre cuvintele pronunate oral i imaginile la care se
refer acestea.
7. tie s manipuleze o carte (cum se deschide, cum se ntorc paginile, s
nu ndoaie foile, s nu o murdareasc).
8. Recunoate (citete) n viaa zilnic i n jocurile de rol nume de
magazine, etichete ale unor produse, indicatoare i nume simple de
instituii.
9. Recunoate global i contextual (ajutndu-se de imagini) cuvinte sau
simboluri din calendarul naturii, din catalog, din lista cu sarcini a copilului
de serviciu etc.
10. i compune propriul nume din literele unui alfabetar, din cuburi cu
litere, din litere decupate i lipite etc.
11. Asociaz sunetul cu litera corespondent.
12. Arat cuvinte (chiar dac nu le poate citi) care ncep cu aceeai liter.
13. Joac plin de interes LOTO, DOMINO sau orice alt joc care implic
recunoaterea i citirea unor semne, litere, cifre.
e) Capacitatea de a nelege i
transmite intenii, gnduri,
semnificaii mijlocite de
limbajul scris SCRIERE
1. Sorteaz, dintr-un grup de obiecte sau jucrii, pe cele identice ori
similare.
2. Sorteaz i potrivete diferite contururi.
3. Deosebete i potrivete dup form diferite litere i cifre (iniial, chiar
fr a le cunoate semnificaia).

4. tie cum se utilizeaz hrtia, creionul, creioanele colorate, creta etc.


5. Execut operaii grafice elementare: trasare liber, colorare.
6. Urmrete perceptiv i motric anumite trasee (ex.: labirintul).
7. Completeaz desene simple, ncepute, cu prile care lipsesc.
8. Utilizeaz, ncurajat de educatoare, sgei, cerculee, cruciulie, litere
etc. n jocurile de rol ori n alte tipuri de jocuri pentru a semnifica direcii,
locuri ale participanilor sau obiectelor ntr-un joc/context dat etc.
9. Utilizeaz n cadrul jocurilor/activitilor cartea de telefon i/sau
scrierea numerelor de telefon, listele, reetele, calendarele, plicurile sau
crile potale, chiar dac scrierea, la nceput, se reduce la o mzgleal.
10. Utilizeaz propriul nume pentru a personaliza lucrurile care-i aparin,
creaiile proprii (ex.: copilul va fi ncurajat s scrie fie o liter, fie ntreg
numele pe diferite desene, lucrri, scrisori etc.).
11. Recunoate i identific dup form litere i cifre i le denumete.
12. Traseaz peste modelul punctat al literei de tipar sau al cifrei.
II. Domeniul tiine
a) Operaii intelectuale
prematematice
1. Utilizeaz i construiete figuri (spaii) deschise sau nchise (forme
neregulate ori regulate) folosind diferite materiale.
2. Spune ce obiect e mai aproape sau mai departe, lundu-se ca reper pe
sine.
3. Spune unde se gsete el n raport cu un anumit spaiu/obiect din spaiu
(n camer, n afara camerei, pe scaun, sub mas, lng colegul su etc.).
4. Rspunde cu un comportament adecvat la ndemnuri de genul: acum
ateptm, s facem rndul, nti faci..., apoi faci... etc.
5. Precizeaz momentele temporale n funcie de activiti familiare (nti
mnnc, apoi m joc; dimineaa m trezesc... seara m culc etc.).
6. Utilizeaz repere cronologice n funcie de ritmurile naturale: zi/noapte,
diminea/sear/prnz, zilele sptmnii, lunile anului, anotimpurile etc.
7. Pune n ordine evenimente (oral sau pe baz de imagini).
8. Compar duratele i le apreciaz verbal (o melodie mai lung/mai
scurt, filmul a fost scurt/lung etc.).
9. Clasific obiecte dup criteriul culorii.

10. Clasific obiecte dup criteriul formei.

11. Clasific obiecte dup criteriul mrimii.

12. Clasific obiecte pe care se afl simboluri (toate cuburile pe care


exist cifra 3, florile pe care sunt scrise litere etc.).
13. Ordoneaz obiecte dup culoare (culoarea de baz i cel puin 2
nuane).
14. Ordoneaz obiecte dup mrime (cel puin 3 mrimi).
15. Ordoneaz obiecte dup lungime (cel puin 3 lungimi).
16. Selecteaz obiecte identice, aranjndu-le n perechi.
17. Compar dou obiecte scond n eviden diferena dintre ele (care e
mai mare i care e mai mic etc.).
18. Construiete structuri de obiecte (mrgele, boabe, cuburi, jetoane etc.)
avnd modelul n fa.
b) Capacitatea de a nelege i
utiliza numerele i cifrele
1. Construiete grupe de obiecte prin coresponden de unu la unu (pn la
5 elemente) i arat, astfel, ce grup are mai multe sau mai puine obiecte.
2. Numr de la 1 la 5 i recunoate cifrele 1, 2, 3, 4 i 5.
3. Pune n coresponden, n intervalul 1-5, cifra cu numrul de obiecte.
4. Traseaz cifrele 1, 2, 3, 4 i 5 peste linii deja trasate.
5. Descoper care cifr lipsete n irul dat (de la 1 la 5).
6. Descoper care sunt vecinii din dreapta sau din stnga ai unui numr
din intervalul 1-5.
7. Identific i numete primul i ultimul element dintr-un ir de 5
elemente.
8. Construiete un ir/o grup de obiecte pe baza unui numr dat,
adugnd ori scond 1 element (n intervalul 1-5).
9. Efectueaz operaii de adunare i scdere cu 1 element n limitele 1-5,
prin manipulare de obiecte, manipulare de jetoane, trasare pe hrtie/caiet
de matematic.

c) Capacitatea de a recunoate,
denumi, construi i utiliza
formele geometrice

1. Identific cercul i ptratul dintr-o mulime de alte forme geometrice.


2. Recunoate cercul i ptratul n mediul ambiant.
3. Construiete cercul i ptratul folosind diferite obiecte (cuburi, bile,
mrgele, jetoane etc.).
4. Traseaz un cerc i un ptrat trecnd cu creionul peste o linie deja
trasat/dup model.
d) Capacitatea de a utiliza
corect unitile de msur
ntrebuinnd un vocabular
adecvat

1. Msoar cu pasul o distan dat.


2. Msoar cu palma o lungime dat.
3. Msoar lungimi cu ajutorul unor cuburi, beioare, fii de hrtie,
creioane etc.
4. Afl ce obiect este mai greu ori mai uor, utiliznd balane improvizate,
cu greuti din cuburi, pietre, alte obiecte luate drept unitate de msur.
5. Verbalizeaz activitatea de msurare a obiectelor utiliznd termenii
adecvai (greu, uor, lung, scurt, mai lung dect..., mai uor ca..., la fel de
lung ca... etc.).
6. Spune ce se ntmpl nainte i dup un eveniment (activitate).
7. Spune ce activitate (eveniment) are loc: prima, a doua, ultima.
8. Cunoate utilizarea calendarului.
9. Utilizeaz banii (de jucrie) n cadrul jocurilor de rol.
e) Capacitatea de a rezolva
probleme prin achiziia de
strategii adecvate
1. Compune probleme simple, n limitele 1-5, prin adugarea/extragerea
unui element.

2. Alege, dintr-un grup de jetoane, cuburi etc., pe acelea care au nscrise


cifrele corespondente numerelor utilizate n problema dat.
3. Exprim rezultatul obinut n problem prin utilizarea semnului =.
4. Gsete rezolvarea problemei sprijinindu-se pe datele exprimate de o
imagine.
f) Capacitatea de cunoatere i
nelegere a mediului
nconjurtor, precum i
stimularea curiozitii pentru
investigarea lui
1. Descoper elemente componente ale mediului nconjurtor prin
antrenarea tuturor organelor de sim.
2. Enumer pri componente ale corpului uman, plantelor, animalelor.
3. Recunoate fenomene ale naturii (vnt, ploaie, ninsoare, viscol, furtun,
tunet etc.) n momentul producerii lor.
4. Identific trsturile anotimpurilor i lunile corespunztoare acestora.
5. Observ i enumer modificri aprute n viaa omului, plantelor,
animalelor n funcie de anotimp.
6. Efectueaz experiene simple (dizolvare, colorare, plutire, scufundare
etc.) folosindu-se de diferite instrumente.
7. Denumete/identific elemente locale specifice (obiective socioculturale, economice, istorice, religioase etc.).
g) Utilizarea unui limbaj
adecvat n prezentarea unor
fenomene din natur i din
mediul nconjurtor
1. Adreseaz ntrebri n legtur cu cele observate.
2. Cunoate existena mai multor medii de via i factorii care le pot
influena.
3. Interpreteaz date i simboluri din care extrage informaii (calendarul
naturii, tabelul responsabilitilor, jurnalul grupei etc.).
h) Deprinderi de ngrijire i
ocrotire a mediului nconjurtor
1. Particip, alturi de aduli, la aciuni practice de ngrijire, ocrotire i
protejare a mediului.

2. Selecteaz imagini, cri, reviste dup criterii date de educatoare (n


legtur cu aspectele de mediu cunoscute).
3. i asum responsabiliti de ngrijire i ocrotire a mediului.
4. i exprim impresiile i tririle proprii despre natur i protejarea
acesteia prin activiti artistico-plastice, practice, muzicale etc.
5. Respect regulile de igien individual i colectiv.
6. Respect regulile de convieuire social manifestnd un comportament
civilizat n relaiile cu cei din jur (copii, aduli).
III. Domeniul Om i societate
a) Cunotine despre materiale
i caracteristicile lor, despre
utilizarea de tehnici de lucru
pentru prelucrarea materialelor
1. Denumete ustensile de lucru accesibile vrstei.
2. Observ caracteristici ale materialelor din natur i ale celor sintetice
(form, culoare, dimensiune etc.).
3. Colecteaz materiale din natur, deeuri (materiale refolosibile) i le
gsete utilitatea.
4. Sesizeaz modificrile materialelor n urma prelucrrii lor (prin
mototolire, ntindere, udare etc.).
b) Abiliti practice specifice
nivelului de dezvoltare motric
1. Selecteaz i folosete adecvat uneltele i materialele, conform temei
propuse.
2. Verbalizeaz aciunile ntreprinse, folosind un limbaj adecvat.
3. Execut, individual i n grup, tema dat.
4. Manifest spirit cooperant n activitile de grup.
5. Efectueaz operaii simple de lucru (mototolire, rupere, tiere a hrtiei,
lipire, ndoire a hrtiei/srmei, nirare a mrgelelor pe a/srm, rsucire
fire textile, nnodare, cusut naintea acului etc.).
c) Sim practic i estetic
1. Realizeaz lucrri originale, manifestnd creativitate n alegerea
subiectelor.
2. Manifest stabilitate i perseveren n activitate.

3. Gsete utilitate tuturor obiectelor realizate.


4. i exprim opinia fa de lucrarea proprie i/sau fa de lucrarea
celorlali, motivndu-i prerea.
d) Deprinderi practicgospodreti
1. Se autoservete n situaii simple care impun acest lucru (mas, spltor,
dormitor, activiti etc.).
2. Ordoneaz jucriile i obiectele din ambient.
3. ngrijete animale i plante de cas.
4. Execut operaii de curenie adecvate vrstei (tersul prafului, splatul
suprafeelor, splatul i tersul vaselor, splatul fructelor/legumelor etc.).
5. Particip la aranjarea i servirea mesei.
6. Particip la prepararea unor salate, produse de patiserie simple etc.
7. Respect normele igienico-sanitare n toate situaiile impuse de
activitile de acest gen.
e) Cunoaterea i respectarea
normelor de comportare n
societate
1. Accept i respect regulile de convieuire n grup.
2. Manifest spirit de echip i colaboreaz la realizarea unei
teme/activiti n comun.
3. Se prezint pe sine i i prezint membrii familiei, colegii, prietenii,
vecinii.
4. Cunoate i aplic regulile de igien personal.
5. Ateapt ntr-o situaie dat.
6. i cunoate responsabilitile n microgrupul din care face parte.
7. Dovedete autonomie n activitatea zilnic.
f) Trsturi pozitive (voin i
caracter), atitudini pozitive fa
de sine i fa de ceilali
1. i apreciaz propriul comportament n raport cu persoane, personaje i
situaii cunoscute.
2. Respect promisiunile fcute.

3. Manifest ncredere, sinceritate, curaj n raport cu sine i cu ceilali.


4. Accept diversitatea de opinii i atitudini.
5. Manifest toleran fa de ali copii care aparin diferitelor confesiuni
i/sau categorii minoritare.
g) Cunoaterea unor elemente
de istorie, geografie, religie
1. Cunoate numele rii de origine i al localitii natale, precum i
domiciliul.
2. Cunoate nsemnele rii.
3. Face distincia ntre o zi obinuit i o zi de srbtoare.
4. Recunoate evenimente importante (Ziua naional, Ziua Unirii, alte
evenimente tradiionale, religioase, culturale, istorice).
5. Cunoate i respect tradiiile culturale naionale i minoritare.
IV. Domeniul estetic i creativ
a) Deprinderi de lucru pentru
realizarea unor desene, picturi,
modelaje
1. Respect poziia corect a corpului fa de suportul de lucru.
2. Utilizeaz corect instrumentele de lucru n exprimarea liber a gestului
grafic.
3. Traseaz linii n duct continuu, n diferite poziii, pentru a reda
imaginea unor obiecte (n desene individuale sau colective).
4. Completeaz siluete desenate de educatoare.
5. Ilustreaz povestiri, evenimente, plante, animale, oameni cu mijloace
specifice domeniului artistic.
6. Aplic culoarea pe suprafee date sau libere (cu pensula, buretele, degetul,
palma, ghemotocul de hrtie, ghemul de a, tampila, peria, tubul etc.).
7. Obine efecte plastice prin combinarea culorilor sau prin alte tehnici
(fuzionare, presare, decolorare, stropire etc.).
8. Pregtete materialul de modelat prin frmntare, rupere.
9. Modeleaz prin: micarea translatorie a palmelor fa de planet,
mpreunarea capetelor prin lipire, adncire, apsare, micare circular,
aplatizare.

b) Corespondena ntre
diferitele elemente de limbaj
plastic i forme, obiecte din
mediul nconjurtor
1. Recunoate puncte, linii, culori, forme n mediul nconjurtor.
2. Denumete materiale i instrumente de lucru specifice desenului,
modelajului, picturii.
3. Aplic reguli de utilizare a materialelor i instrumentelor, astfel nct s
asigure protecia sntii proprii i a celorlali.
4. Folosete cuvinte i expresii specifice activitilor artistico-plastice
(decorare, colorare, stropire, tampilare, presare, rupere, frmntare,
adncire etc.).
5. Descrie aciuni specifice tehnicilor folosite.
c) Stimularea expresivitii i
creativitii prin desen, modelaj,
pictur
1. Aplic tehnicile nvate pentru realizarea unor combinaii originale.
2. Creeaz forme i modele noi prin mbinarea elementelor de limbaj
plastic.
3. Elaboreaz creaii individuale i colective cu i fr tem dat.
4. Particip la crearea cadrului estetic specific ambiental.
5. Descrie lucrrile proprii sau pe ale altor copii innd cont de aspectul lor
i de sentimentele pe care acestea le trezesc n sufletul copilului.
6. Descoper semnificaia lucrrilor din analiza culorilor, formelor,
liniilor.
d) Capacitatea de receptare a
lumii sonore i a muzicii
1. Ascult i reproduce onomatopeic sunete din natur i din mediul
nconjurtor.
2. Difereniaz auditiv timbrul sunetelor din mediul nconjurtor (glgie,
linite, vorbit, cntat, sunete ale unor obiecte din mediul apropiat etc.) i al
sunetelor muzicale.
3. Difereniaz auditiv i reproduce intensitatea unor sunete din mediul
nconjurtor i a sunetelor muzicale (tare-ncet).
4. Difereniaz auditiv i reproduce durata unor sunete din mediul
nconjurtor i a sunetelor muzicale (lungi-scurte).

5. Intuiete sunetele nalte i joase reprezentative pentru anumite


onomatopee din natur.
e) Capacitatea de exprimare
prin muzic
1. Cnt, cu dezinvoltur, n colectiv i n grupuri mici, cntece pentru
copii.
2. Cnt acompaniat de educatoare.
3. Acompaniaz ritmic cntece cunoscute folosindu-se de percuie
natural/obiecte sonore, jucrii muzicale.
4. Cnt cntece cunoscute n aranjamente armonico-polifonice (n dialog
cu educatoarea, pe grupe alternative, n dialog sau n lan).
5. Asociaz cntecelor cunoscute micri adecvate (micri libere, micri
sugerate de ritm sau de textul cntecului).
f) Cunoaterea marilor valori
ale creaiei muzicale naionale i
universale
1. Ascult cu plcere fragmente din creaii muzicale naionale i
universale, corespunztoare vrstei i preocuprilor sale.
2. Recunoate fragmente din creaii muzicale naionale i universale,
corespunztoare vrstei i preocuprilor sale.
V. Domeniul psihomotric
a) Deprinderi igienico-sanitare
necesare pentru meninerea
strii de sntate

1. Folosete un echipament adecvat la activitile de educaie fizic;


2. Pstreaz echipamentul n scule individual;
3. Cunoate i aplic reguli de igien a efortului fizic (inspir pe nas i
respir pe gur, evit s bea ap imediat dup efort, nu alearg cu gura
deschis etc.).
b) Deprinderi motrice de baz
i aplicativ-utilitare

1. Respect poziia corect pentru comenzile: Drepi !, Pe loc repaus!,


La stnga!, La dreapta!.

2. Respect poziia corect a corpului i a segmentelor acestuia pentru


comenzile de mers i alergare (obinuit i n diferite variante).
3. Execut corect micrile diferitelor segmente ale corpului.
4. Se raporteaz la un reper dat.
5. i coordoneaz micrile cu ritmul solicitat de educatoare.
6. Execut exerciii fizice/dansuri cu numrarea timpilor sau cu anumite
repere spaiale.
7. Execut corect aciunile motrice nvate (mers, alergare, mers n
echilibru, trre).
8. Parcurge o distan scurt din ce n ce mai repede.
9. Execut, progresiv, un exerciiu fizic n numr crescut de repetri.
10. Respect regulile jocurilor de micare sau ale jocurilor sportive n care
este implicat.
c) Aplicarea independent a
deprinderilor nsuite

1. Rspunde adecvat din punct de vedere motric la o comand dat.


2. Exprim stri afective sau comportamentale prin micare.
3. Respect regulile stabilite de comun acord n cadrul grupului.
4. Este activ n jocurile n care e implicat i particip la reuita echipei.

Comentarii:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Director,
Educatoare,

Semntur printe,

FI DE EVALUARE NIVEL DE VRST (6-7 ani)

I=comportamentnsuit
D=comportamentndezvoltare
A=comportamentabsent

Nume i prenume .

I = comportament nsuit
D = comportament n dezvoltare
A = comportament absent

Data naterii .
Educatoare ...

Anul colar ...

Absene

Evaluare
iniial

Evaluare
stadial
Semestrul I

Evaluare
final
Semestrul II

I. Domeniul Limb i
comunicare
a) nelegerea i
utilizarea corect a
semnificaiilor
structurilor verbale
1. Ia parte la discuii.
2. ntreab i rspunde la ntrebri.
3. Utilizeaz corect saluturile.
4. tie s fac prezentri i s se prezinte.
5. Ia parte la activitile de nvare n grup, sugereaz ce este de fcut
mai departe.
6. ndeplinete aciuni, ca rspuns adecvat (verbal sau comportamental) la
ceea ce i se spune.
7. Ascult i recaioneaz adecvat la poveti, poezii, alte tipuri de text
(ghicitori, glume, informaii), transmise fie prin citire sau povestire de
ctre un adult, fie prin mijloace audiovizuale.
8. nelege textul apelnd la diferite modaliti de redare sau rememorare
a acestuia (repovestire, dramatizare, desen etc.).
b) Exprimarea oral
corect din punct de
vedere fonetic, lexical i
sintactic
1. Pronun (relativ) corect sunetele limbii romne.
2. Recunoate i numete sunetul final dintr-un cuvnt.
3. Recunoate i numete sunetele din interiorul cuvntului.
4. Prezint (colegilor, adulilor) cuvinte noi n cadrul jocurilor sau
activitilor de nvare propriu-zise.
5. Utilizeaz cuvinte noi n contexte adecvate.
6. Manifest iniiativ n comunicarea oral i interes pentru semnificaia
cuvintelor.
7. Alctuiete propoziii simple i dezvoltate despre obiecte i fiine
familiare, personaje din poveti, aspecte ale vieii sociale etc.
8. nelege felul n care propoziiile sunt alctuite din cuvinte, iar
cuvintele din silabe.
c) Creativitatea i
expresivitatea limbajului
oral

1. Reine expresii rimate i ritmate, recit poezii cu respectarea intonaiei,


ritmului, pauzei, n concordan cu mesajul transmis.
2. Realizeaz minidramatizri sau jocuri de rol pornind de la textul unei
povestiri sau poezii, utiliznd vorbirea dialogat, nuanarea vocii,
intonaia, cu sprijinul educatoarei i folosindu-se de indicaiile sugerate de
text.
3. Utilizeaz calitile expresive ale limbajului oral i ale celui corporal n
transmiterea unor idei i sentimente.
d) Capacitatea de a
nelege i transmite
intenii, gnduri,
semnificaii mijlocite
de limbajul scris
CITIRE
1. Indic i recunoate (citete) scrisul n mediul nconjurtor (nume de
strzi, indicatoare, plcue cu numere de maini, firme, nume de
produse etc.).
2. Recunoate i citete numele propriu oriunde l ntlnete.
3. nelege c scrisul, cuvintele scrise dintr-o carte ne spun o poveste, cele
din ziare ne povestesc despre lucruri care se petrec n lume zi de zi,
cuvintele din revistele sportive ne vorbesc despre sportivi etc.
4. Leag cuvntul oral de imagine i de cuvntul scris alturat.
5. Manipuleaz cri cu uurin i i manifest interesul fa de ele.
6. Cunoate elemente distinctive importante ale unei cri: copert, foi,
pagini, titlu, autor, numerotarea paginilor etc.
7. Discut despre cri (poveti, poezii) care i s-au citit ori la ale cror
ilustraii a privit, spune de ce i-au plcut, discut despre personajele lor
etc.
8. mprumut cri din biblioteca clasei i tie s se descurce n ea.
9. Citete global i contextual (ajutndu-se de imagini) cuvinte sau
simboluri din calendarul naturii, din catalog, din lista cu sarcini a
copilului de serviciu etc.
10. Recunoate global dou cuvinte identice (ex.: potrivete dou jetoane
pe care scrie ou).
11. Gsete litera cerut ntr-un dicionar pentru copii (vocabular n
imagini).
12. Compune cuvinte scurte, familiare (iniial dup model i apoi
independent.
13. Compune treptat propoziii din dou, trei sau mai multe cuvinte
(iniial, dup un model dat).

14. Identific ntr-un text semne de punctuaie (punct, semnul ntrebrii,


semnul exclamrii etc.).
15. tie s plaseze semne de punctuaie, nelegnd contextul oral i
sprijinindu-se pe imagini.
e) Capacitatea de a
nelege i transmite
intenii, gnduri,
semnificaii mijlocite
de limbajul scris
SCRIERE
1. Execut cu succes sarcinile jocurilor de tip INCASTRE, PUZZLE,
LOTO, DOMINO etc.
2. tie cum se utilizeaz hrtia, creionul, creioanele colorate, stiloul, creta
etc.
3. Deosebete i potrivete dup form litere i cifre.
4. Execut diferite tipuri de trasri peste modele date.
5. Respect reguli/condiii minime ale actului scrierii: poziia corect a
corpului, a minii i a instrumentului de scris n mn.
6. Traseaz semne grafice relativ corect n ceea ce privete spaierea,
direcia de la stnga la dreapta.
7. Utilizeaz scrierea (semne, litere, cuvinte cunoscute etc.) pentru a
executa etichete cu nume de lucruri, pentru a scrie numele colegilor, ale
membrilor familiei, pentru a opera n catalogul grupei sau n calendarul
naturii, pentru a scrie felicitri, scrisori, anunuri simple etc.
8. Respect, treptat, spaiul, mrimea, ordinea literelor atunci cnd
scrie.
9. Recunoate i identific dup form litere i cifre i le denumete.
10. Traseaz independent litere i cifre.
11. Copiaz cuvinte dup modelul scris dat.
12. Contribuie la scrieri colective (dicionare, jurnale, albume) folosinduse de decupaje ale literelor sau cuvintelor, de scrierea personal i de orice
alt modalitate.
II. Domeniul tiine
a) Operaii intelectuale
prematematice

1. Cunoate semnificaia relaiilor spaiale uzuale (sus, jos, la dreapta, la


stnga, pe, sub, deasupra, dedesubt, aproape, departe, nuntru, n afar,
lng, aici, acolo etc.) i utilizeaz limbajul adecvat.

2. Utilizeaz repere cronologice comune clasei (n funcie de reperele din


orar sau de ritmurile naturale).
3. nelege semnificaia reperelor temporale uzuale: acum, apoi, mai
trziu, mai nti, azi, mine, ieri, diminea, sear, prnz etc. i le
utilizeaz corect.
4. Apreciaz simultaneitatea evenimentelor.
5. Clasific o varietate de obiecte/fiine prin numirea unei proprieti
comune (ex.: mari/mici, nalte/scunde, fiine/lucruri, animale/psri etc.).
6. Ordoneaz obiectele dup ct mai multe criterii (culoare, form,
lungime, grosime, dup sunetul pe care l emit, dup miros etc.), cu cel
puin 4 grade de difereniere.
7. Execut serii de obiecte (mrgele, boabe, buci de hrtie), realiznd
structuri simple i folosindu-se de criterii cunoscute.
8. Construiete structuri dup un model dat pe care l-a memorat.
9. Aranjeaz obiecte n perechi.
b) Capacitatea de a
nelege i utiliza
numerele i cifrele

1. Construiete grupe de obiecte prin coresponden de unu la unu (pn


la 10 elemente) i arat, astfel, care grup are mai multe, mai puine sau
tot attea obiecte.
2. Numr de la 1 la 10 i recunoate cifrele din intervalul 1-10 i chiar
pn la 20.
3. Numr cresctor de la 1 la 10 i descresctor de la 5 la 1.
4. Numr cresctor pornind de la un numr dat.
5. Descoper ce cifr lipsete ntr-un ir dat de cifre.
6. Pune n coresponden, n intervalul 1-10, cifra cu numrul de obiecte.
7. Traseaz cifrele din intervalul 1-10 (independent sau peste linii deja
trasate).
8. Descoper ce cifr lipsete n irul dat (de la 1 la 10).
9. Descoper care sunt vecinii din dreapta sau din stnga ai unui numr
din intervalul 1-10.
10. Identific i numete primul i ultimul element dintr-un ir de 10
elemente.
11. Identific i numete obiectul din mijloc, utiliznd numeralul ordinal,
ntr-un ir de 5, 7, 9 elemente.
12. Construiete un ir/o grup de obiecte pe baza unui numr dat,
adugnd ori scond 1-2 elemente (n intervalul 1-10).

13. Efectueaz operaii de adunare i scdere cu 1-2 elemente n limitele


1-10, prin manipulare de obiecte, manipulare de jetoane, trasare pe
hrtie/caiet de matematic.
14. Utilizeaz corect semnele +, , =, aezndu-le sau trasndu-le.
c) Capacitatea de a
recunoate, denumi,
construi i utiliza
formele geometrice

1. Identific cercul, ptratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul dintr-o


mulime de alte forme geometrice.
2. Recunoate cercul, ptratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul n mediul
ambiant.
3. Construiete cercul, ptratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul folosind
diferite obiecte (cuburi, bile, mrgele, jetoane etc.).
4. Traseaz cercul, ptratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul trecnd cu
creionul peste o linie deja trasat/dup model sau n baza comenzii
verbale a adultului.
d) Capacitatea de a utiliza corect unitile de msur ntrebuinnd
un vocabular adecvat
1. Msoar lungimi cu ajutorul unor uniti de msur nestandardizate i
cu uniti etalon.
2. Compar lungimile a dou sau mai multe obiecte i spune care este mai
lung, mai scurt ori dac au aceeai lungime.
3. Compar limile a dou sau mai multe obiecte i spune care este mai
lat, mai ngust ori dac au aceeai lime.
4. Compar nlimile a dou sau mai multe obiecte i spune care este mai
nalt, mai scurt ori dac au aceeai nlime.
5. nregistreaz pe hrtie msurile aflate prin desene sau cifre.
6. Spune ce activitate (eveniment) a durat mai mult/mai puin.
7. Cunoate utilizarea calendarului i a ceasului (cel puin orele fixe).
8. Identific valoarea monedelor curente i a bancnotelor mai des folosite.
9. Utilizeaz banii (de jucrie) n cadrul jocurilor de rol.

e) Capacitatea de a
rezolva probleme prin
achiziia de strategii
adecvate

1. Compune probleme simple, n limitele 1-10, prin adugarea/extragerea


unui element.
2. Alege dintr-un grup de jetoane, cuburi etc. pe acelea care au nscrise
cifrele corespondente numerelor utilizate n problema dat.
3. Exprim operaia efectuat n problem prin utilizarea semnelor +, , =.
4. Rezolv probleme prin desen.
5. Rezolv problema alegnd operaia corect.
f) Capacitatea de
cunoatere i nelegere a
mediului nconjurtor,
precum i stimularea
curiozitii pentru
investigarea lui

1. Analizeaz elemente componente ale mediului nconjurtor prin


antrenarea tuturor organelor de sim.
2. Enumer pri componente ale corpului uman, plantelor, animalelor.
3. Recunoate fenomene ale naturii (vnt, ploaie, grindin, ninsoare,
nghe, viscol, furtun, tunet, trsnet etc.) n momentul producerii lor.
4. Identific trsturile anotimpurilor i lunile corespunztoare acestora.
5. Observ i enumer modificri aprute n viaa omului, plantelor,
animalelor n funcie de anotimp.
6. Efectueaz experiene (dizolvare, colorare, plutire, scufundare,
combinare, separare, fierbere, evaporare, atracie magnetic etc.)
folosindu-se de diferite instrumente.
7. Observ pe o perioad dat un anumit proces (procesul de dezvoltare a
unei plante, hrnirea i ngrijirea unui animal, fenomene ale naturii etc.).
8. Vorbete despre elemente locale specifice (obiective socio-culturale,
economice, istorice, religioase etc.).

9. Denumete/descrie sumar corpuri cereti, vehicule cosmice pe baza


criteriilor perceptive.
g) Utilizarea unui limbaj
adecvat n prezentarea
unor fenomene din
natur i din mediul
nconjurtor

1. Adreseaz ntrebri n legtur cu cele observate.


2. Cunoate existena mai multor medii de via i factorii care le pot
influena.
3. i exprim descoperirile i ideile utiliznd un limbaj adecvat.
4. Comunic n cadrul grupului rezultatele investigaiilor.
5. Interpreteaz date i simboluri din care extrage informaii (calendarul
naturii, tabelul responsabilitilor, jurnalul grupei etc.).
h) Deprinderi de
ngrijire i ocrotire a
mediului nconjurtor

1. Particip, alturi de aduli, la aciuni practice de ngrijire, ocrotire i


protejare a mediului.
2. Selecteaz imagini, cri, reviste dup criterii date de educatoare (n
legtur cu aspectele de mediu cunoscute).
3. i asum responsabiliti de ngrijire i ocrotire a mediului.
4. i exprim impresiile i tririle proprii despre natur i protejarea
acesteia prin activiti artistico-plastice, practice, muzicale etc.
5. Respect regulile de igien individual i colectiv.
6. Respect regulile de convieuire social manifestnd un comportament
civilizat n relaiile cu cei din jur (copii, aduli).
7. Cunoate regulile de minim protecie a sntii proprii i a naturii i
anticipeaz pericolele nclcrii lor.
8. nelege efectele secundare, negative ale activitii omului asupra
mediului.
9. Sesizeaz comportamente neconforme cu regulile de protecie a
mediului pe care le-a nvat i ia atitudine fa de cei care greesc.

III. Domeniul Om i
societate
a) Cunotine despre
materiale i
caracteristicile lor,
despre utilizarea unor
tehnici de lucru pentru
prelucrarea materialelor
1. Utilizeaz ustensile de lucru accesibile vrstei.
2. Observ caracteristici ale materialelor din natur i ale celor sintetice
(form, culoare, dimensiune etc.).
3. Colecteaz materiale din natur, deeuri (materiale refolosibile) i le
gsete utilitatea.
4. Sesizeaz modificrile materialelor n urma prelucrrii lor (prin
mototolire, ntindere, udare etc.).
b) Abiliti practice
specifice nivelului de
dezvoltare motric
1. Selecteaz i folosete adecvat uneltele i materialele, conform temei
propuse.
2. Verbalizeaz aciunile ntreprinse, folosind un limbaj adecvat.
3. Execut, individual i n grup, tema dat.
4. Manifest spirit cooperant n activitile de grup.
5. Efectueaz operaii de lucru corespunztoare vrstei (mototolire,
rupere, tiere a hrtiei, lipire, ndoire a hrtiei/srmei, nirare a
mrgelelor pe a/srm, rsucire fire textile, nnodare, mpletire, cusut
naintea acului, festonare, bobinare, esut etc.).
6. Execut lucrri practice din materiale diferite, combinndu-le ntre ele.
c) Sim practic i estetic

1. Realizeaz lucrri originale, manifestnd creativitate n alegerea


subiectelor.
2. Manifest stabilitate i perseveren n activitate.
3. Gsete utilitate tuturor obiectelor realizate.
4. i exprim opinia fa de lucrarea proprie i/sau fa de lucrarea
celorlali, motivndu-i prerea.

d) Deprinderi practicgospodreti
1. Se autoservete n situaii simple care impun acest lucru (mas,
spltor, dormitor, activiti etc.).
2. Ordoneaz jucriile i obiectele din ambient.
3. ngrijete animale i plante de cas.
4. Execut operaii de curenie adecvate vrstei (tersul prafului, splatul
suprafeelor, splatul i tersul vaselor, splatul fructelor/legumelor etc.).
5. Particip la aranjarea i servirea mesei.
6. Particip la prepararea unor salate, produse de patiserie simple etc.
7.Respect normele igienico-sanitare n toate situaiile impuse de
activitile de acest gen.
e) Cunoaterea i
respectarea normelor de
comportare n societate
1. Accept i respect regulile de convieuire n grup.
2. Manifest spirit de echip i colaboreaz la realizarea unei
teme/activiti n comun.
3. Se prezint pe sine i i prezint membrii familiei, colegii, prietenii,
vecinii.
4. Cunoate i aplic reguli elementare de igien personal, de circulaie.
5. Ascult i respect preri.
6. Accept i ofer sprijin.
7. i cunoate responsabilitile n microgrupul din care face parte.
8. Dovedete autonomie n activitatea zilnic.
f) Trsturi pozitive,
voin i caracter,
atitudini pozitive fa de
sine i fa de ceilali

1. i apreciaz propriul comportament n raport cu persoane, personaje i


situaii cunoscute.
2. i adapteaz comportamentul la diferite situaii.
3. Respect promisiunile fcute.
4. Manifest ncredere, sinceritate, curaj n raport cu sine i cu ceilali.

5. i manifest dezacordul fa de atitudinile negative de distrugere,


dezordine, neglijen.
6. Accept diversitatea de opinii i atitudini.
7. Manifest toleran fa de ali copii care aparin diferitelor confesiuni
i/sau categorii minoritare.
g) Cunoaterea unor
elemente de istorie,
geografie, religie
1. Cunoate numele rii de origine i al localitii natale, precum i
domiciliul.
2. Cunoate nsemnele rii.
3. Face distincia ntre o zi obinuit i o zi de srbtoare.
4. Descrie evenimente importante (Ziua naional, Ziua Unirii, alte
evenimente tradiionale, religioase, culturale, istorice).
5. Cunoate i respect tradiiile culturale naionale i minoritare.
6. Memoreaz evenimente i le recunoate dup anumite caracteristici.
IV. Domeniul estetic i
creativ
a) Deprinderi de lucru
pentru realizarea unor
desene, picturi,
modelaje
1. Respect poziia corect a corpului fa de suportul de lucru.
2. Utilizeaz corect instrumentele de lucru n exprimarea liber a gestului
grafic.
3. Traseaz linii n duct continuu, n diferite poziii, pentru a reda
imaginea unor obiecte (n desene individuale sau colective).
4. Execut punctul att liber, ct i ntr-un spaiu dat (orizontal, vertical,
concentric).
5. Dispune alternativ dou sau mai multe elemente decorative.
6. Ilustreaz povestiri, evenimente, plante, animale, oameni cu mijloace
specifice domeniului artistic.
7. Aplic culoarea pe suprafee date sau libere (cu pensula, buretele,
degetul, palma, ghemotocul de hrtie, ghemul de a, tampila, peria,
tubul etc.).

8. Obine efecte plastice prin combinarea culorilor sau alte tehnici


(fuzionare, presare, decolorare, stropire, pliere etc.).
9. Pregtete materialul de modelat prin frmntare, rupere.
10. Modeleaz prin: micarea translatorie a palmelor fa de planet,
mpreunarea capetelor prin lipire, adncire, apsare, micare circular,
aplatizare.
11. Coopereaz n realizarea unor lucrri plastice complexe.
b) Corespondena ntre
diferitele elemente de
limbaj plastic i forme,
obiecte din mediul
nconjurtor
1. Recunoate i compar puncte, linii, culori, forme n mediul
nconjurtor i lucrrile proprii.
2. Recunoate i utilizeaz cu uurin materiale i instrumente de lucru
specifice desenului, modelajului, picturii.
3. Aplic reguli de utilizare a materialelor i instrumentelor, astfel nct s
asigure protecia sntii proprii i a celorlali.
4. Folosete cuvinte i expresii specifice activitilor artistico-plastice
(decorare, colorare, stropire, tampilare, presare, rupere, frmntare,
adncire etc.).
5. Descrie aciuni specifice tehnicilor folosite.
c) Stimularea
expresivitii i
creativitii prin desen,
modelaj, pictur

1. Aplic n situaii noi tehnicile nvate, pentru realizarea unor


combinaii originale.
2. Creeaz forme i modele noi prin mbinarea elementelor de limbaj
plastic.
3. Elaboreaz creaii individuale i colective cu i fr tem dat.
4. Particip la crearea cadrului estetic specific ambiental.
5. Modific modelul dat pentru o lucrare de desen, pictur, modelaj, prin
adugare sau restructurare.
6. Descrie lucrrile proprii sau ale altor copii, innd cont de aspectul lor
i de sentimentele pe care acestea le trezesc n sufletul lui.
7. Descoper semnificaia lucrrilor din analiza culorilor, formelor,
liniilor.
8. Propune posibiliti de valorificare a lucrrilor (expoziii, aniversri,
concursuri etc.).

9. Exprim ceea ce simte privind desene, tablouri, fotografii artistice,


albume de art.
d) Capacitatea de
receptare a lumii sonore
i a muzicii

1. Ascult i reproduce onomatopeic sunete din natur i din mediul


nconjurtor.
2. Difereniaz auditiv timbrul sunetelor din mediul nconjurtor (glgie,
linite, vorbit, cntat, sunete ale unor obiecte din mediul apropiat etc.) i
al sunetelor muzicale.
3. Difereniaz auditiv i reproduce intensitatea unor sunete din mediul
nconjurtor i a sunetelor muzicale (tare-ncet).
4. Difereniaz auditiv i reproduce durata unor sunete din mediul
nconjurtor i a sunetelor muzicale (lungi-scurte, durata pauzei de un
timp, durata unor formule ritmice simple).
5. Intuiete sunetele nalte i joase reprezentative pentru anumite
onomatopee din natur.
e) Capacitatea de
exprimare prin muzic

1. Cnt, cu dezinvoltur, n colectiv, n grupuri mici i individual cntece


pentru copii.
2. Cnt acompaniat de educatoare.
3. Acompaniaz ritmic cntece cunoscute folosindu-se de percuie
natural/obiecte sonore, jucrii muzicale.
4. Cnt cntece cunoscute n aranjamente armonico-polifonice (n dialog
cu educatoarea, pe grupe alternative, n dialog sau n lan, cu solist i n
cor).
5. Asociaz micri adecvate cntecelor cunoscute (micri libere, micri
sugerate de ritm sau de textul cntecului).
6. Creeaz liber jocuri (dramatizri, pantomim, povestiri) inspirate de
muzic.
f) Cunoaterea marilor
valori ale creaiei
muzicale naionale i
universale

1. Ascult cu plcere fragmente din creaii muzicale naionale i


universale, corespunztoare vrstei i preocuprilor sale.

2. Recunoate fragmente din creaii muzicale naionale i universale,


corespunztoare vrstei i preocuprilor sale.
V. Domeniul psihomotric
a) Deprinderi igienicosanitare necesare pentru
meninerea strii de
sntate

1. Folosete un echipament adecvat la activitile de educaie fizic.


2. Pstreaz echipamentul n scule individual.
3. Cunoate i aplic reguli de igien a efortului fizic (inspir pe nas i
respir pe gur, evit s bea ap imediat dup efort, nu alearg cu gura
deschis etc.).
b) Deprinderi motrice de
baz i aplicativ-utilitare

1. Respect poziia corect pentru comenzile: Drepi!, Pe loc repaus!,


La stnga!, La dreapta!.
2. Respect poziia corect a corpului i a segmentelor acestuia pentru
comenzile de mers i alergare (obinuit i n diferite variante).
3. Execut corect micrile diferitelor segmente ale corpului i dovedete
cunoaterea schemei corporale.
4. Se raporteaz cu uurin la un reper dat.
5. i coordoneaz micrile cu ritmul solicitat de educatoare.
6. Execut exerciii fizice/dansuri dovedind coordonare, ritm i o bun
orientare spaial.
7. Execut corect aciunile motrice nvate (mers, alergare, mers n
echilibru, trre, traciune i mpingere).
8. Execut exerciii euritmice coordonndu-i micrile corporale cu
ritmul muzicii sau cu ritmul exprimrii verbale i mesajul transmis.
9. Execut, progresiv, aciuni motrice cu grad de complexitate din ce n ce
mai mare i n numr crescut de repetri.
10. Respect regulile jocurilor de micare sau ale jocurilor sportive n care
este implicat.

c) Aplicarea
independent a
deprinderilor nsuite

1. Rspunde adecvat din punct de vedere motric la o comand dat.


2. Exprim stri afective sau comportamentale prin micare.
3. Respect regulile stabilite de comun acord n cadrul grupului.
4. Se exprim ntr-un limbaj adecvat atunci cnd i se cere s relateze ce sa ntmplat cu propriul corp n timpul activitii.
5. Este activ n jocurile n care este implicat i particip la reuita echipei.

Comentarii:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Director,
Educatoare,

Semntur printe,

CENTRALIZATOR EVALUARE INIIAL


Nr
.
crt
.

Nume i prenume
copii

DLC

DOS

Educarea

Cunoaterea

Activitate

limbajului

mediului

matematic

Educaie Activita
te
pentru
societate
practic

DEC
Educaie
muzical

DPM
Educaie
artisticoplastic

Educaie
fizic

Aprecie
re
global

CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Numr copii prezeni
I comportament nsuit
D comportament n dezvoltare
A comportament absent

CENTRALIZATOR EVALUARE STADIAL (Semestrul I)


Nr
.
crt
.

Nume i prenume
copii

DLC

DOS

DEC

DPM
Aprecie
re
global

Educarea

Cunoaterea

limbajului

mediului

Activitate
matematic

Educaie
pentru

Activit
ate

societate

practic

Educaie
muzical

Educaie
artisticoplastic

Educaie
fizic

CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Numr copii prezeni
I comportament nsuit
D comportament n dezvoltare
A comportament absent

CENTRALIZATOR EVALUARE FINAL


N
r.

Nume i prenume
copii

DLC

DOS

DEC

DPM
Ap
rec
ier
e
gl
ob
al

c
rt
.
Educa
rea

Cunoa
terea

Activitat
e

Edu
caie

limbaj
ului

mediul
ui

matemat
ic

Pent
ru
soci
etate

A
cti
vit
at
e
pr
ac
tic

Educa
ie

Educ
aie

muzic
al

artisti
coplasti
c

Educaie
fizic

CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Numr copii prezeni
I comportament nsuit
D comportament n dezvoltare
A comportament absent

CARACTERIZAREA GRUPEI DE COPII*


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Not: * Va cuprinde date despre componen (numr de copii, vrst, naionalitate, colarizare),
mediul social din care provin copiii, atmosfera i climatul educativ, condiiile de via i
materiale, rezultatele evalurii iniiale.

PLANIFICAREA PROIECTELOR TEMATICE


PROIECTUL TEMATIC: .......................................................................................
TEMA ANUAL DE STUDIU: ..............................................................................
PERIOADA: ..........................................................
DIRECII DE DEZVOLTARE (SUBTEME):
OBIECTIVELE DE REFERIN VIZATE:
DLC
D

DOS

DEC

DPM
CENTRE DE INTERES I MATERIALE PUSE LA DISPOZIIA COPIILOR
ART
TIIN
BIBLIOTEC

JOC DE ROL

CONSTRUCII

NISIP I AP

HARTA PROIECTULUI

INVENTAR DE PROBLEME
Ce tim?

Ce nu tim i vrem s aflm?

PLANIFICAREA CALENDARISTIC A ACTIVITILOR DE NVARE


Sptmna: ................................................
Proiectul: ...................................................
Ziua/ Tema
Activiti de nvare Tura I
data
zilei
ADP
ALA

ACTIVITATE
METODIC/
CONSILIEREA
PRINILOR

ADE

Tema anual de studiu: .............................................................


Subtema: .....................................................................................
Activiti de nvare Tura a II-a
ADP

ALA

ACTIVITATE METODIC/OBSERVAII

Semntura
educatoarei
ADE

Data

PLANIFICAREA ACTIVITILOR DIN


COALA ALTFEL S TII MAI MULTE, S FII MAI BUN!
PERIOADA ................................................
Denumirea
Tipul de
Mijloc de
Obiective
Parteneri/loc
activitii
activitate
realizare
aia

Jocuri i activiti de dup-amiaz

Observaii

Semntura educatoarei

EVIDENA ACTIVITILOR DIDACTICE DESFURATE PE PERIOADA


VACANELOR
Data

Activiti desfurate

Semntura

ACTIVITI N CADRUL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR


Data

Tema activitii

Responsabil

Locaia

ACTIVITI N CADRUL CERCURILOR PEDAGOGICE


Data

Tema activitii

Responsabil

Locaia

ACTIVITI EXTRACURRICULARE
(excursii, plimbri, vizite, spectacole, serbri)
Data

Activitatea

Locul de
desfurare

Persoane implicate

Observaii

PROIECTE I PARTENERIATE EDUCAIONALE


(la nivel de unitate, locale, naionale i internaionale)
Perioada

Tema

Activiti propuse n cadrul


proiectului

Rezultate

ACTIVITI DESFURATE N PARTENERIAT


CU FAMILIA, COALA, COMUNITATEA LOCAL
Data

Tema activitii

Obiective

Resurse

Locaia

Observaii

PORTOFOLIUL EDUCATOAREI
A. Legislaie. Cunoaterea i aplicarea corect a prevederilor legale n vigoare
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
Planul de nvmnt i metodologia de aplicare a planului pentru nvmntul
precolar;
Programa activitilor instructiv-educative n grdinia de copii;
Ghidul de aplicare a programei pentru nvmntul precolar;
Scrisori metodice pentru aplicarea programei activitilor instructiv-educative n
grdinia de copii;
Curriculum-ul naional pentru nvmntul primar (cel puin curriculumul pentru
clasa pregtitoare i clasele I-II);
Legea nr. 272/2004 privind protecia i drepturile copiilor;
Metodologii, regulamente din setul de legislaie secundar promovat de MEN, ale
cror prevederi vizeaz i nvmntul precolar.
B. Dezvoltarea profesional a educatoarei
Curriculum vitae european;
Portofoliul personal pentru dezvoltare profesional (vezi Anexa), completat la zi,
semnat i avizat de director;
Caietul de formare continu i studiu individual cu dovezi de autoperfecionare
(fie de lectur, articole, studii, recenzii, lucrri metodico-tiinifice,
adeverine/atestate de participare la stagii de perfecionare i formare continu);
Inventar i coperte xerocopiate ale mijloacelor de nvmnt elaborate de cadrul
didactic i avizate de MEN;
Inventar i coperte xerocopiate ale lucrrilor/studiilor cu ISSN/ISBN elaborate de
cadrul didactic;
Fia individual a postului i fia de evaluare a educatoarei.
C. Documentele colare i instrumentele de lucru ale educatoarei
Catalogul grupei, cu numele i prenumele copiilor, data naterii i nregistrarea prezenei i
a absenelor;
Caietul educatoarei, care s conin cel puin: planificarea calendaristic a activitilor cu
copiii (att pentru perioadele de studiu, ct i pentru cele de vacan), date generale despre
grupa de copii, colaborarea cu familia, colaborarea cu ali factori educaionali i
instituionali, munca metodic;
Programe pentru activitile opionale (indiferent dac sunt predate de cadrul didactic de la
grupa respectiv sau de un alt cadru didactic);
Proiecte de activiti (debutani, grad definitiv), schie de proiecte didactice (gradul II i
gradul I), mape cu proiecte-model pentru toate cadrele didactice;
Mapa didactic a educatoarei: proiecte de activitate (model), proiecte tematice (model),
proiecte tematice pentru activiti integrate (model), inventar de teme anuale, fie de
evaluare iniial, formativ, sumativ;

Portofoliile copiilor;
Caiet de observaii curente asupra copiilor din grup;
Caracterizarea psihosocial i pedagogic a grupei de precolari (la sfritul fiecrui
semestru i la sfritul unui an de nvmnt);
Fia de evaluare a fiecrui copil (iniial, la sfritul semestrului I i la sfritul anului
colar);
Fia psihopedagogic a fiecrui copil, la sfrit de ciclu precolar.

S-ar putea să vă placă și