Sunteți pe pagina 1din 1

V.

{RIANTA
I

Fstr,\

).Haemoph ilus infiueze

a.este bacil cu habitat intestinal

a)r, -

b.esie conrun omului si anirnalului c.e-ste putur pretentios! creste pe nredii de cultura sirnpie

dtoate var:ianteie de mai sus sunt ahevar.ate


2) Pseundomonas aeruginosa este e.geilt"lene cu viruienta scazuta

c.foarte rezisteut la antibiotice


c!.producator dr pignreni auriu endogen e,coc gram pozrtiv

3) Cocii iarrceolati asezari lrr diplo pot a).f hernolitici

fi

-!E o)sensibiii ia optochin


d)saprofi ti conditionat patogeni e)nici o variant nu este corecu

a@ qq b)antibiograrna I ;# / lr4. "i.reactia-Aslo d)testul depai,ogerirete pe soarecele alb * V ejamprell$ oe


orgalr

4) In infectia cu streptococ hemolytic

u-ebuie facui e

obligatodu

5.

_-rc e)nici o varrant nu esre corecta


.c)., Baoterio{izd-. - --

Lrr pneL*-:cnis fi'anc:r lcbar.i: a)agentul etioiogic este streproeoccus pneurrorriae . Lr)produsui parologic esre sFula cltransmiretea se face prin Drc:Itul.i Ptlucgge
.

#
in ou ernbrionar cie gEinr:
I

@nr""1i. urilizardin indicalea reproducerii virusurilol a ) Precipitale b) Inhibare a henragiutiudlii

,Ar:mmtp e)
Coourbs

*
1a

Exoto^ino holeilgeud a) Adencrzintrifosfaiui

n.iveiul entetocitelor activeazd.:

b) Adenozindifosfarul c) Oxidoreductazele celu.lare

LElensibiiitatea

la antibiotice se deieminE prin rneroda: a) Dilu{iiior succesive Apoelnrann i-r) Dilutiiior succesive logar.ifinice in mediul iich,id

(
to*itio Enterobacteriaceae specia se rietermind^ prin unndtoarele ieste biochin:ice; @t a, i esre serologtce

b)

Fagoidentificare

dffiHffi#**n'"$fi*' e) Antibioiicoglamd-