Sunteți pe pagina 1din 2

GRILA DE CORECTARE SUBIECTE - AUTORIZRE DIRIGINTI DE ANTIER

N DOMENIUL 1. Produse pentru constructii


Subiectul

SESIUNEA NOIEMBRIE 2007


Rspunsul corect

BC

AB

AC

AC

9
10

11

12
13

A=mixtura asfaltica stabilizata cu fibre


B=beton asfaltic rugos cu bitum modificat
C=beton asfaltic cu pietris concasat
A=sa poarte marcajul CE
B=sa aiba agrement tehnic
C=sa aiba agrement tehnic
A=rezistenta mecanica si stabilitate
B=securitate la incendiu
C=igiena, sanatate si mediu inconjurator
D=siguranta in exploatare
E=economie de energie si izolare termica
A=este inscrisa pe AT
B=Agrem. Tehnic este valabil numai insotit de Avizul tehnic valabil
C=agrementul tehnic se anuleaza de la sine
A=examinarea documentelor de transport, consistenta betonului,
B= determinarea rezistentei la compresiune pentru verificarea clasei
betonului, determinarea gradului de impermeabilitate si/sau gelivitate,
daca este cazul.

14

ABCDE

15

16

ABCD

17

18

19

A=obtinerea acordurilor, avizelor si AC


B=asigura verificarea prin verificatori de proiecte atestati
C=actionarea in vederea solutionarii acestora
D=intocmirea cartii tehnice si predarea catre proprietar

20
21

B
Betoane supuse la inghet-dezghet, betoane expuse in medii de
agresivitate intensa si f. Intensa, betoane de rezistenta cu clasa intre
C12/15 si C30/37, betoane executate monolit de clasa >35/45, betoane

Subiectul

Rspunsul corect
masive, betoane turnate pe timp friguros, betoane turnate pe timp
calduros.

22

BD

23

AD

24

25

ABD

26

AC

27

28

AB

29

30

AB

31

ABC

32

33

AC

34

A=incadrare in clasa de ductilitate prevazuta de standardul de produs,


B=asigurarea unei bune comportari la indoire;
C=incadrarea in valoarea stabilita prin standardul de produs,
D=respectarea conditiilor de forma si incadrarea dimensiunilor in
limitele prevazute de standardul de produs

35