Sunteți pe pagina 1din 8

Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Blocuri grafice de construcţie cu geometrie explicită


Blocurile grafice de construcţie cu geometrie explicită, de tipul adăugare sau
înlăturare de material, sunt acele elemente de construcţie care au la bază cel puţin o schiţă.
Primul element de tip solid al unui model SolidWorks este întotdeauna de tipul adăugare
de material şi se numeşte element de bază (base feature). Un model are un singur element
de bază. După realizarea acestuia, celelalte elemente pot fi de tipul adăugare de material
(boss) sau înlăturare de material (cut).

Realizarea prin extrudare a blocurilor grafice de construcţie 3D

Pentru construirea unui bloc grafic 3D, de tipul adăugare de material, prin extrudare:
•℘ Cu schiţa activă, se apasă butonul Extruded Base/Boss
din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Base
(Boss), Extrude. In urma acestei acţiuni se deschide
caseta de dialog Extrude Feature;
•℘ Se precizează tipul extrudării în caseta Type (Blind,
Through All, Up To Vertex, Up To Surface, Offset
From Surface, Mid Plane);
•℘ Dacă s-a ales opţiunea Blind sau Mid Plane, se va
preciza lungimea de extrudare în caseta Depth;
•℘ Dacă s-a ales o opţiune care necesită selectarea unui vârf
al modelului sau a unei suprafeţe, se va selecta elementul
corespunzător. Acesta va fi afişat în caseta Selected
Items;
•℘ Se activează opţiunea Reverse Direction dacă este
necesar;
•℘ Dacă se doreşte înclinarea pereţilor în timpul extrudării,
se activează opţiunea Draft While Extruding, se
introduce valoarea unghiului de înclinare în caseta Angle, şi dacă este necesar se
activează opţiunea Draft
Outward;
•℘ Pentru extrudarea în
ambele sensuri ale
direcţiei de extrudare, se
activează opţiunea Both
Directions, se selectează
Direction 2 în caseta
Settings for şi apoi se
introduc parametrii pentru
cel de-al doilea sens al
direcţiei de extrudare;
•℘ Se apasă butonul OK.

Pentru realizarea unui bloc grafic de construcţie de tipul înlăturare de material, prin
extrudare:
•℘ Cu schiţa activă, se apasă butonul Extruded Cut din caseta cu instrumente
Features, sau Insert, Cut, Extrude. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de
dialog Extrude Cut Feature;

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 49


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se precizează tipul extrudării în caseta Type (Blind,


Through All, Up To Vertex, Up To Surface, Offset
From Surface, Mid Plane);
•℘ Dacă s-a ales opţiunea Blind sau Mid Plane, se va
preciza lungimea de extrudare în caseta Depth;
•℘ Dacă s-a ales o opţiune care necesită selectarea unui vârf
al modelului sau a unei suprafeţe, se va selecta elementul
corespunzător. Acesta va fi afişat în caseta Selected
Items;
•℘ Dacă este necesar, se activează opţiunea Reverse
Direction;
•℘ Dacă este necesar, se activează opţiunea Flip Side To
Cut;
•℘ Dacă se doreşte înclinarea pereţilor în timpul extrudării, se
activează opţiunea Draft While Extruding, se introduce
valoarea unghiului de
înclinare în caseta Angle,
şi dacă este necesar se
activează opţiunea Draft
Outward;
•℘ Pentru extrudarea în
ambele sensuri ale direcţiei
de extrudare, se activează
opţiunea Both Directions,
se selectează Direction 2
în caseta Settings for şi
apoi se introduc parametrii
pentru cel de-al doilea sens
al direcţiei de extrudare;
•℘ Se apasă butonul OK.

Realizarea blocurilor grafice de construcţie prin revoluţie

Schiţa care stă la baza realizării unui bloc grafic de construcţie 3D prin revoluţie,
trebuie să conţină cel puţin un element de tipul “centerline” (linie de axă) şi unul sau mai
multe elemente de tip linie, arc, elipsă, hiperbolă, parabolă sau curbă spline care să
formeze contururi închise sau deschise. Aceste contururi trebuie să se afle în întregime de
o singură parte a axei în jurul căreia se face rotirea profilului (la limită, puncte sau
elemente ale profilului pot coincide cu linia de axă), şi de asemenea, acestea nu au voie să
se autointersecteze sau, în cazul contururilor închise acestea să fie disjuncte.

Pentru realizarea prin revoluţie a unui bloc grafic de construcţie:


•℘ Se realizează schiţa;
•℘ Se apasă butonul Revolved Base/Boss din caseta Features, sau Insert, Base
(Boss), Revolve - pentru realizarea unui element de tipul adăugare de material. In
urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Revolve Feature.
•℘ Se apasă butonul Revolved Cut din caseta Features, sau Insert, Cut, Revolve -
pentru realizarea unui element de tipul înlăturare de material. In urma acestei
acţiuni se deschide caseta de dialog Revolve Feature.

50 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se specifică direcţia de
construcţie în caseta Type
(One-Direction - rotirea
profilului se va face într-un
singur sens, Mid-Plane -
rotirea profilului se va realiza
în ambele sensuri cu un unghi
egal cu jumătate din valoarea
specificată, sau Two-
Direction - rotirea se va face în
ambele sensuri,
pentru fiecare sens
specificându-se o
valoare unghiulară);
•℘ Se specifică valoarea
unghiului de rotire a
secţiunii, în caseta
Angle;
•℘ Se activează opţiunea
Reverse, dacă este
necesar;
•℘ Se apasă butonul OK.

Realizarea blocurilor grafice de construcţie 3D, prin deplasarea unui countur de-a
lungul unei curbe (măturare-sweep)

Blocurile grafice de construcţie 3D realizate prin deplasarea unei secţiuni


transversale de-a lungul unei căi, pot fi de tipul adăugare sau îndepărtare de material, iar la
definirea lor trebuie respectate următoarele reguli:
- atunci când se realizează elemente de tip solid, conturul (secţiunea transversală)
trebuie să fie închis;
- calea poate fi deschisă sau închisă, şi poate fi constituită dintr-un set de
elemente din cadrul unei schiţe, o curbă 3D sau o colecţie de muchii ale
modelului;
- punctul de start al căii trebuie să se afle în planul secţiunii transversale;
- conturul, calea sau elementul rezultat nu are voie să se autointersecteze.

Pentru realizarea unui bloc grafic de construcţie 3D prin măturare (sweep):


•℘ Se realizează secţiunea transversală;
•℘ Se construieşte calea de-a lungul
căreia va fi deplasată secţiunea
transversală;
•℘ Se apasă butonul Sweep din caseta cu
instrumente Features, sau Insert,
Base (Boss), Sweep. In urma acestei
acţiuni se deschide caseta de dialog
Sweep.
•℘ Dacă se doreşte realizarea unui
element de tipul îndepărtare de
material, din articolul de meniu Insert,

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 51


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

se alege opţiunea Cut şi


apoi Sweep.
•℘ Cu intrările direcţionate
spre caseta Sweep section,
din arborele de definire a
modelului sau din zona
grafică, se selectează
secţiunea transversală;
•℘ După selectarea conturului,
se direcţionează intrările
spre caseta Sweep path şi
apoi se selectează calea de-a lungul căreia trebuie deplasată secţiunea;
•℘ In caseta Orientation/Twist control, se selectează opţiunea Follow path (dacă se
doreşte păstrarea constantă a unghiului dintre planul conturului şi tangenta la cale)
sau Keep normal constant (dacă se doreşte ca secţiunile să rămână tot timpul
paralele);
•℘ Se apasă butonul OK.

Realizarea blocurilor grafice de construcţie 3D prin trecerea de la un profil la altul


(îmbinarea secţiunilor - loft)

Blocurile grafice de construcţie 3D obţinute prin trecerea de la un profil la altul, pot


fi de tipul adăugare sau îndepărtare de material. Planele în care se află secţiunile între care
se face tranziţia pot fi paralele sau nu, iar ca şi caz particular, secţiunile extreme pot fi
degenerate la puncte.

Pentru realizarea unui bloc grafic de construcţie prin trecere de la un profil la altul:
•℘ Se realizează secţiunile caracteristice;
•℘ Se apasă butonul Loft din caseta cu instrumente Features, sau Insert, Base (Boss),
Loft. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog Loft.

•℘ Dacă se doreşte realizarea unui element de tipul îndepărtare de material, din


articolul de meniu Insert, se alege opţiunea Cut şi apoi Loft.
•℘ Se selectează profilele în ordinea dorită. Nu este necesară o selectare precisă a
punctelor, deoarece sistemul ia în considerare capătul cel mai apropiat de punctul

52 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

de selecţie. Pe măsură ce se selectează profilele, pe ecran apare o curbă ce indică


vârfurile care vor fi unite.
•℘ Se examinează curba de concatenare a vârfurilor şi se corectează dacă este cazul.
Corecţia curbei se face fie prin modificarea poziţiei unui profil în lista de selecţie
(cu ajutorul butoanelor Up sau Down), fie prin deselectarea unui profil şi
reselectarea acestuia folosind un alt punct de selecţie.

•℘ Se activează opţiunea Close along loft direction (dacă se doreşte conectarea


ultimului profil selectat cu primul), Advanced smoothing (dacă se doreşte
obţinerea suprafeţelor cu grad ridicat de netezime) sau Maintain tangency.
•℘ Se apasă butonul OK.

Realizarea nervurilor (rib)

Nervura este un caz special de bloc grafic de construcţie 3D obţinut prin extrudare.
Profilul de la care se porneşte este un profil deschis, adăugarea de material realizându-se la
grosimea dorită şi în direcţia specificată.

Pentru realizarea unei nervuri:


•℘ Utilizând un plan care intersectează piesa, se schiţează
profilul nervurii;
•℘ Se apasă butonul Rib din caseta cu instrumente Features,
sau Insert, Features, Rib. In urma acestei acţiuni se
deschide caseta de dialog Rib.
•℘ Se selectează opţiunea Mid plane pentru extrudarea
simetrică a nervurii în raport cu planul de schiţare, sau
Single side pentru extrudarea de-o singură parte a
planului de schiţare. Dacă s-a ales Single side, se
activează opţiunea Reverse dacă este necesar.
•℘ Se introduce valoarea grosimii nervurii în caseta
Thickness şi apoi se apasă butonul Next;
•℘ Dacă direcţia propusă de către program, pentru adăugarea
de material nu este cea corespunzătoare, se activează
opţiunea Flip side of material.
•℘ Dacă se doreşte inclinarea pereţilor nervurii, se activează
opţiunea Enable draft, se specifică valoarea unghiului de
înclinare în caseta Angle, iar dacă este necesar se
activează opţiunea Draft outward.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 53


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Se apasă butonul Finish.

Copierea blocurilor grafice de construcţie 3D, după o schemă predefinită

Pentru reducerea timpului de modelare, atunci când piesa conţine mai multe
elemente identice, este recomandată copierea acestora utilizând facilităţile de copiere
multiplă. Copierea multiplă poate fi realizată fie după o schemă de copiere liniară (linii şi
coloane - Linear Pattern), fie după o schemă de copiere circulară (Circular Pattern).

Pentru copierea blocurilor grafice de construcţie 3D, folosind o schemă de copiere


liniară:
•℘ Se apasă butonul Linear Pattern din caseta cu instrumente Features, sau Insert,
Pattern/Mirror, Linear Pattern. In
urma acestei acţiuni se deschide caseta
de dialog Linear Pattern.
•℘ Se direcţionează intrările spre caseta
Items to copy, şi apoi se selectează
elementele care urmează a fi copiate;
•℘ Se direcţionează intrările către caseta
Direction selected, şi apoi se
selectează o muchie a modelului sau
un parametru dimensional liniar care
va stabili prima direcţie de copiere
First Direction.
•℘ Dacă săgeata care apare pe ecran, nu
este orientată în sensul corect, se
activează opţiunea Reverse direction.
•℘ Se specifică pasul dintre două instanţe consecutive (în caseta Spacing) şi numărul
total de instanţe de-a lungul direcţiei selectate (Total Instances);

54 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

•℘ Dacă este necesară copierea după două direcţii, se alege opţiunea Second Direction
în caseta Settings for, şi apoi se precizează parametrii pentru această direcţie;
•℘ Se apasă butonul OK.

Pentru copierea blocurilor grafice de construcţie 3D, folosind o schemă de copiere


circulară:
•℘ Se apasă butonul Circular Pattern din caseta cu instrumente Features, sau Insert,
Pattern/Mirror, Circular Pattern. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de
dialog Circular Pattern.
•℘ Se direcţionează intrările spre caseta
Items to copy, şi apoi se selectează
elementele care urmează a fi copiate;
•℘ Se direcţionează intrările către caseta
Direction selected, şi apoi se
selectează o muchie a modelului, o
axă, o axă temporară sau un
parametru dimensional unghiular,
element care va fi folosit la definirea
direcţiei de copiere;
•℘ Se specifică numărul total de instanţe
în caseta Total instances;
•℘ Se precizează incrementul unghiular
dintre două instanţe consecutive, în
caseta Spacing;
•℘ Dacă s-a activat opţiunea Equal
spacing, atunci se va specifica unghiul total (Total angle) în care vor fi distribuite
instanţele;
•℘ Dacă valorile din casetele Total instances,
Spacing sau Total angle, se modifică folosind
săgeţile laterale, atunci rezultatul este imediat
vizibil pe ecran. Dacă aceste valori se
modifică prin intermediul tastaturii, pentru
vizualizarea efectului modificării este
necesară apăsarea butonului Preview.
•℘ Se activează opţiunea Reverse direction dacă
se doreşte copierea elementelor în sens
trigonometric (implicit copierea se face în
sens orar);
•℘ Se apasă butonul OK.

Oglindirea blocurilor grafice de construcţie 3D

Cu ajutorul comenzilor de oglindire se pot realiza cópii simetrice ale elementelor


selectate, în raport cu un plan sau cu o suprafaţă plană a modelului. Pentru oglindirea unui
set de blocuri grafice 3D selectate se utilizează comanda Mirror Feature, iar pentru
realizarea unei cópii simetrice a tuturor elementelor unui model, se foloseşte comanda
Mirror All. Dacă se modifică elementele originale, aceste modificări vor fi automat
reflectate şi în elementele copiate.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM 55


Utilizarea calculatorului în proiectarea constructivă Suport de curs

Pentru oglindirea unei mulţimi de elemente selectate, în raport cu un plan sau cu o


suprafaţă plană a modelului:
•℘ Se apasă butonul Mirror Feature din caseta cu instrumente Features, sau Insert,
Pattern/Mirror, Mirror Feature. In urma acestei acţiuni se deschide caseta de
dialog Mirror Pattern Feature.
•℘ Cu intrările direcţionate spre caseta
Mirror plane, se selectează planul
sau suprafaţa plană a modelului în
raport cu care se doreşte oglindirea;
•℘ Se direcţionează intrările spre
caseta Features to mirror, şi apoi
se selectează (din arborele de
definire a modelului sau din zona
grafică) elementele care urmează a
fi oglindite;
•℘ Se apasă butonul OK.

Pentru oglindirea întregului model în raport cu un plan sau cu o suprafaţă plană:


•℘ Din articolul de meniu Insert, se alege Pattern/Mirror şi apoi Mirror All. In
urma acestei acţiuni se deschide caseta de dialog
Mirror All.
•℘ Se selectează planul sau suprafaţa plană în raport cu
care se doreşte oglindirea (aceasta va fi afişată în
caseta Mirror Plane);
•℘ Se apasă butonul OK.

56 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Catedra TCM