Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect: TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR IN ORGANIZATIILE INDUSTRIALE

10-15 pag;

Times New Roman 12, spatiere 1;

Prezentare ppt;

Punctaj total: 30 pct

Prezenta: 5 pct;

Proiect: 15 pct;

Prezentare: 10 pct;

Capitolul 1: DESCRIEREA FIRMEI

Numele firmei

Localizarea

Forma de organizare

Domeniul de activitate

Istoric (identificarea in evolutia firmei a unor probleme si/sau a unor performante exceptionale inregistrate)

Descrierea generala a produsului (bun/serviciu): se va mentiona daca produsul este nou/ se bazeaza pe o tehnologie noua; se va mentiona daca firma investeste in cercetare-dezvoltare / inovare pentru imbunatatirea produsului existent)

Piata tinta

Industria specifica (identificarea principalilor concurenti; pozitia pe piata a firmei)

Furnizori (identificarea principalilor furnizori)

Capitolul 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR (MIN 10 RISCURI)

1. Se realizeaza analiza de macro/micro mediu;

2. Se identifica riscurile ( minim 10)

3. Se clasifica fiecare risc (pur/speculativ)

4. Se descrie fiecare risc prin analiza cauzelor aparitiei acestuia, dar si a impactului (efectului) potential asupra firmei.

Exemplu:

Analiza de MACRO mediu:

1. Mediul economic

a. R 1: Nume risc (risc pur/speculativ)

o Descrierea riscului.

I. Analiza de MACRO mediu:

2. Mediul economic

3. Mediu tehnologic

4. Mediu demografic

5. Mediul politico-legislativ

6. Mediul socio-cultural (invatamant, stiinta, cultura, sanatate, religie)

7. Mediul natural (sol, clima, vegtatie, fauna)

II.

Analiza de MICRO mediu (Modelul Porter: client-furnizori-concurenta):

1.Nou-intrati:

2.Clienti

3.Furnizori

4.Produsele de substitutie:

5.Concurenta:

Capitolul 3: EVALUAREA RISCURILOR

Se va completa Tabelul 1 conform informatiilor din capitolul anterior:

Tabelul 1. Matricea de identificare a riscurilor

Numele

Sursa riscului

Eveniment

Amploarea pierderii

riscului

probabil

 

E

1

Acceptabil/neacceptabil

R1

Micro/Macro

E

2

 

mediu

….

 

E

n

 
   

E

1

Acceptabil/neacceptabil

R2

Micro/Macro

E

2

 

mediu

….

 
 

E

n

 

   

E

1

Acceptabil/neacceptabil

R10

Micro/Macro

E

2

 

mediu

….

 
 

E

n

 

Analiza riscurilor va fi calitativa, prin atribuirea unei valori intre 1 si 9 atat pentru impact, cat si pentru probabilitatea de aparitie (Tabelul 2).

!!Este o forma generala de definire a gradului de risc si se va regasi sub acest aspect indiferent de proiect.

Tabelul 2. Matricea de analiza a riscurilor

Impact Probabilitate
Impact
Probabilitate

Scazut

Mediu

Ridicat

Scazut

1

2

3

Mediu

4

5

6

Ridicat

7

8

9

Legenda:

Risc de grad 1 (risc scazut)

Risc de grad 2 (risc mediu)

Risc de grad 3 (risc ridicat)

Valorile atrubuite fiecarui risc se vor sintetiza in Tabelul 3 si se vor pozitiona pe graficul probabilitate=f(impact) (Figura 1) pentru a se determina strategia optima .

Tabelul 3. Matricea de estimare a riscurilor

 

R1

R2

….

R10

Probabilitate de

1…9

1…9

 

1…9

aparitie

Impact

1…9

1…9

 

1…9

Indicele de risc = Probabilitate x Impact

1…81

1…81

 

1…81

Probabilitate x Impact 1…81 1…81   1…81 Fig. 1 Pozitionarea riscurilor pe grafic In Tabelul 4

Fig. 1 Pozitionarea riscurilor pe grafic

In Tabelul 4 se descriu strategiile pentru fiecare risc:

Tabelul 4. Matricea strategiilor

Risc

Strategie

Solutii

R1

Tolerare / Tratare/ Transferare/ Eliminare

Se descriu solutiile propuse.

R10

Tolerare / Tratare/ Transferare/ Eliminare

Se descriu solutiile propuse.

Capitolul 4. Concluzii. Contributii

BIBLIOGRAFIE