Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect: TEHNICI DE EVALUARE A RISCURILOR IN ORGANIZATIILE INDUSTRIALE 10-15 pag; Times New Roman 12, spatiere 1; Prezentare ppt;

pt; Punctaj total: 30 pct Prezenta: 5 pct; Proiect: 15 pct; Prezentare: 10 pct; Capitolul 1: DESCRIEREA FIRMEI Numele firmei Localizarea Forma de organizare Domeniul de activitate Istoric (identificarea in evolutia firmei a unor probleme si/sau a unor performante exceptionale inregistrate) Descrierea generala a produsului (bun/serviciu): se va mentiona daca produsul este nou/ se bazeaza pe o tehnologie noua; se va mentiona daca firma investeste in cercetare-dezvoltare / inovare pentru imbunatatirea produsului existent) Piata tinta Industria specifica (identificarea principalilor concurenti; pozitia pe piata a firmei) Furnizori (identificarea principalilor furnizori)

Capitolul 2: IDENTIFICAREA RISCURILOR (MIN 10 RISCURI) 1. 2. 3. 4. Se realizeaza analiza de macro/micro mediu; Se identifica riscurile ( minim 10 ) Se clasifica fiecare risc (pur/speculativ) Se descrie fiecare risc prin analiza cauzelor aparitiei acestuia, dar si a impactului (efectului) potential asupra firmei.

Exemplu: Analiza de MACRO mediu: 1. Mediul economic a. R 1: Nume risc (risc pur/speculativ) o Descrierea riscului. I. Analiza de MACRO mediu: 2. Mediul economic 3. Mediu tehnologic 4. Mediu demografic 5. Mediul politico-legislativ 6. Mediul socio-cultural (invatamant, stiinta, cultura, sanatate, religie) 7. Mediul natural (sol, clima, vegtatie, fauna)

II.

Analiza de MICRO mediu (Modelul Porter: client-furnizori-concurenta): 1. Nou-intrati: 2. Clienti 3. Furnizori 4. Produsele de substitutie: 5. Concurenta:

Capitolul 3: EVALUAREA RISCURILOR Se va completa Tabelul 1 conform informatiilor din capitolul anterior: Tabelul 1. Matricea de identificare a riscurilor Numele Sursa riscului Eveniment riscului probabil Micro/Macro mediu E1 E2 . En E1 E2 . En .. E1 E2 . En

Amploarea pierderii Acceptabil/neacceptabil

R1

Acceptabil/neacceptabil

R2 .. R10

Micro/Macro mediu .. Micro/Macro mediu

.. Acceptabil/neacceptabil

Analiza riscurilor va fi calitativa, prin atribuirea unei valori intre 1 si 9 atat pentru impact, cat si pentru probabilitatea de aparitie (Tabelul 2). !!Este o forma generala de definire a gradului de risc si se va regasi sub acest aspect indiferent de proiect. Tabelul 2. Matricea de analiza a riscurilor Impact Scazut Probabilitate Scazut Mediu Ridicat 1 4 7 2 5 8 3 6 9

Mediu

Ridicat

Legenda: Risc de grad 1 (risc scazut) Risc de grad 2 (risc mediu) Risc de grad 3 (risc ridicat) Valorile atrubuite fiecarui risc se vor sintetiza in Tabelul 3 si se vor pozitiona pe graficul probabilitate=f(impact) (Figura 1) pentru a se determina strategia optima . Tabelul 3. Matricea de estimare a riscurilor R1 Probabilitate de 19 aparitie Impact 19 Indicele de risc = 181 Probabilitate x Impact

R2 19 19 181

R10 19 19 181

Fig. 1 Pozitionarea riscurilor pe grafic In Tabelul 4 se descriu strategiile pentru fiecare risc:

Tabelul 4. Matricea strategiilor Risc R1 R10 Strategie Tolerare / Tratare/ Transferare/ Eliminare Tolerare / Tratare/ Transferare/ Eliminare Solutii Se descriu solutiile propuse. Se descriu solutiile propuse.

Capitolul 4. Concluzii. Contributii BIBLIOGRAFIE