Sunteți pe pagina 1din 383

Secretul suprem - cartea care va transforma ntreaga lume este o carte socant si exploziv semnat David Icke.

Toti oamenii de pe aceast planet sunt afectati de incre-dibilele informaii expuse n aceast carte, prin care demonstreaz n detaliu, folosind surse bine documentate, c aceleasi linii genealogice controleaz de mii de ani planeta m!nt, precum si modul n care omenirea e atent manipulat. "n acelasi timp reptilienii, acesti monstri cu c#ipuri umane au suprimat treptat cunoasterea spiritual si ezoteric ce ne-ar putea elibera din actuala nc#isoare mental si emotional n care suntem tinuti. D. Icke ne explic pe larg de ce ne aflm astzi n fata transformrii incredibile care urmeaz s se produc pe planeta m!nt. Despre $ecretul $uprem sa spus, pe bun dreptate, c e %cartea care va sc#imba lumea&. 'ici o persoan care o va citi nu va rm!ne aceeasi((( Cel mai mare secret (Secretul suprem) Dedicaie )indei, ptr spri*inul necondi+ionat pe care mi l-a acordat. ,ste o doamn- uimitoare. )ui .lice, %surioara& mea, pt anga*amentul /i a*utorul pe care mi l-a acordat c!nd aveam mai mult- nevoie. )ui 0o1al, pt tot ce face n .merica. Doresc de asemenea s--i mul+umesc lui 2rian Desboroug# /i Ivan 3raser pt c- au citit manuscrisul /i mi-au oferit informa+ii suplimentare /i pt c- s-au oferit sfac- indexul c-r+ii4 lui 5ean, pt redactare4 lui 6ar1, pt indexare4 /i lui $am, pt punere n pagin- /i ilustra+ii. Cuprins Tr-im ntr-o lume liber-7 Introducere8 9ile de cump-n:apitolul ;8 .u aterizat mar+ienii7 :apitolul <8 %'u spune nimic despre reptile& :apitolul =8 3r-+ia 2abilonian:apitolul >8 $orii lui Dumnezeu :apitolul ?8 :uceri+i de cruce :apitolul @8 0ule 2ritannia :apitolul A8 :avalerii $oarelui :apitolul B8 .ceea/i fa+-, o alt- masc:apitolul C8 Dinutul %celor liberi& Ilustra+ii :apitolul ;E8 2ani din nimic :apitolul ;;8 2abilonul global :apitolul ;<8 $oarele negru :apitolul ;=8 0e+eaua ast-zi :apitolul ;>8 .flat sub influen+:apitolul ;?8 :opiii lui $atan :apitolul ;@8 Fnde au disp-rut to+i copiii7 :apitolul ;A8 )imba*ul secret :apitolul ;B8 Toate for+ele reginei /i to+i oamenii reginei :apitolul ;C8 9ei+a /i regele :apitolul <E8 ,miterea vr-*ii :apitolul <;8 0uperea vr-*ii 2ibliografie, Index, Indexul ilustra+iilor
;

Chiar sunt nebun? Gor fi mul+i cei care m- vor considera %nebun& ptr cele scrise n aceast- carte. Iat- r-spunsul meu n fa+a acestor sceptici8 Puternicul stejar de astzi este ghinda de ieri czut la pmnt. r!im ntr-o lume liber!? %$unt oare un om venit din spa+iul cosmic7 .par+in oare noii rase de p-m!nteni, n-scut- din ncruci/area unor b-rba+i extratere/tri cu femei p-m!ntene7 $unt oare copiii mei ur-ma/ii primei rase interplanetare7 . fost creat oare creuzetul societ-+ii interplanetare pe planeta noastr-, a/a cum $F. au devenit acum ;CE de ani creuzetul tuturor na+iunilor p-m!ntului7 $au, poate, acest g!nd este o intui+ie a viitorului7 "mi exprim dreptul /i privilegiul de a avea astfel de g!nduri /i de a pune asemenea ntreb-ri f-r- teama de a fi aruncat n nc#isoare de o agen+ie administrativ- a societ-+iiH "n fa+a atotputernicei cenzuri /tiin+ifice,at!t de rigid-, de doctrinar-, de autosuficient-, dispu-s- c#iar la crim-,pare o prostie s- ncerci s- publici asemenea g!nduri. Fn om cu pla-nuri diabolice ar putea face orice folosindu-se de ele. Ii totu/i, fiecare om are dreptul s- gre/easc-, iar acest drept trebuie ocrotit. 'imeni nu ar trebui s- se team- s- intre n p-dure ptr c- n copaci existpisici s-lbatice. Jrice om ar trebui s- aib- dreptul de a face orice specula+ii dore/te.De ntreb-rile n-scute din aceste specula+ii se tem at!t de tare cei care controleaz- cunoa/terea acceptat-. Jdatcu intrarea noastr- n era cos-mic- va trebui totu/i s- insist-m asupra dreptului nostru de a pune ntreb-ri noi, c#iar /i proste/ti uneori, f-r- teama de a fi acuza+i&. :itat din cartea omului de /tiin+- "ilhelm #eich$ Contact cu spaiul cosmic. 0eic# a murit ntr-o nc#isoare din $tatele Fnite, la data de = noiembrie ;C?A. %ntroducere& 'ile de cump!n! 'e afl-m n pragul unei incredibile sc#imb-ri globale, la o r-scruce de drumuri n care deciziile noastre vor influen+a mult- vreme de acum nainte destinul planetei p-m!nt. .vem ast-zi posibilitatea s- descuiem por+ile nc#isorii mentale /i psi#ice n care a fost ntemni+at- de mii de ani rasa uman-. )a fel de bine, le putem permite gar-dienilor care de+in controlul s- /i duc- la bun sf!r/it planurile de men+inere n sclavie /i de ndoctrinare mental-,emo+ional-, spiritual- /i fizic- a tuturor b-rba+ilor,femeilor /i copiilor de pe aceast- planet-, prin instaurarea unui guvern mondial, a unei armate, a unei b-nci centrale /i a unei monede unice, precum /i prin implantarea de microcipuri n trupul fiec-rui individ n parte. Itiu c- sun- fantastic, dar dac- rasa uman- /i-ar ridica oc#ii de pe ecranele televizoarelor unde ruleaz- ultimul episod al telenovelei preferate sau ultimul s#oK de divertisment, privind n *ur cu luciditate, /i-ar da seama c- toate aceste lucruri nu sunt doar posibile, chiar se petrec. :u fiecare or- care trece, puterea ocult- preia din ce n ce mai str!ns controlul asupra politicii globale, asupra afacerilor, b-ncilor, armatei /i mass-mediei. $e vorbe/te tot mai des de implantarea de microcipuri la nivelul popula+iei, /i probabil procesul a nceput de*a. Jri de c!te ori un plan ascuns este pe punctul de a fi implementat, exist- o perioad- n care informa+iile ascunse trebuie s- ias- la suprafa+-, pentru a putea sus+ine ultimul asalt asupra realit-+ii fizice. .cesta este procesul la care asist-m la ora actual-, odat- cu toat- aceast- explozie de fuziuni ntre imperiile bancare /i de afaceri globale, precum /i cu accelerarea vitezei procesului de centralizare a puterii politice /i economice n m!na unor institu+ii precum F,, J'F, Jrganiza+ia Londial- a :omer+ului, .cordul Lulti-lateral pt Investi+ii, precum /i a altor institu+ii de globalizare82anca Londial-, 3ondul Lonetar Interna+ional /i summit-urile 6-AM6-B. "n spatele acestui proces continuu /i bine coordonat al globaliz-rii se ascunde un trib alc-tuit din c!teva familii cu s!nge pur, a c-ror linie genealogic- poate fi trasat- p!n- n antic#itatea Jrientului
<

Li*lociu /i a Jrientului "ndep-rtat. ,le au venit din aceste regiuni /i au devenit regii,nobilimea /i preo+imea na+iunilor europene n formare, extinz!ndu-/i puterea n ntreaga lume, ndeosebi prin intermediul %Larelui& Imperiu 2ritanic. 3olosindu-se de acest instru-ment, tribul /i-a putut extinde puterea n toate +-rile pe care le-a ocupat Im. 2ritanic, dar /i alte +-ri europene, inclusiv n $F.,de unde continu- s- regizeze acest spectacol p!n- n zilele noastre. $F. au fost conduse p!n- n prezent de >E de pre/edin+i, din care == au fost lega+i genetic de numai < oameni8 regele .ngliei .lfred cel Lare /i :arol cel Lare, faimosul rege al 3ran+ei care a tr-it n sec.IN. "n toat- aceastperioa-d- istoric-, agenda politic- a acestor familii a continuat s- fie implementat- n lume, a*ung!ndu-se ast-zi n situa+ia n care controlul global centralizat a devenit posibil. Dac- dori+i s- /ti+i cum va ar-ta via+a noastr- dac- nu ne vom trezi rapid, privi+i 6er-mania nazist-. Aceea este lumea care ne a/teapt- pe to+i dac- planul pe care eu l nu-mesc .genda 3r-+iei va reu/i p!n- n <E;<. "n special anul <E;< pare crucial, din mo-tive pe care le voi explica n continuare.Jamenii nu au nici o idee de pr-pastia care i a/teapt- sau despre natura lumii n care vor tr-i copiii lor4 cei mai mul+i dintre ei nici nu doresc s- afle mai multe am-nunte,c-ci nu le pas-. refer- s- ignore realitatea evi-dent-,neg!nd adev-rul care ncearc- s- le desc#id- oc#ii. ersonal, m- simt ca o vac- ce alearg- pe c!mp, strig!ndu-le suratelor ei8 %Oei, /ti+i camionul acela care ncarc- n fiecare lun- o parte dintre noi7 ,i bine, prietenele noastre nu sunt duse pe un alt c!mp, a/a cum credeam noi. Jamenii le mpu/c- n cap, le golesc s!ngele, le taie /i fac pac#ete de carne din ele. .poi al+ii le cump-r- /i le m-n!nc-(& Imagina-+i-v- re-ac+ia celorlalte vaci8 %,/ti nebun-, soro( 'imeni nu ar putea face a/a ceva. De altfel, avem ac+iuni la acea companie de transport /i lu-m ni/te dividende frumoase. ./a c- tac--+i gura, nu ne mai speria de poman-&. .genda pe care o expun n aceast- carte se deruleaz- de mii de ani /i a a*uns n momentul de fa+- aproape de finalizare, c-ci oa-menii au renun+at s- mai g!ndeasc- /i s- /i mai asume responsabilit-+ile care le revin . ,i prefer- s- fac- ce cred c- le serve/te interesele de moment, dec!t s- se g!ndeasc- la consecin+ele faptelor lor pt existen+a rasei umane. $e spune c#iar c- ignoran+a ec#i-valeaz- cu fericirea..cest lucru este adev-rat,dar numai pe termen scurt.Te po+i sim+i f. fericit dac- nu /tii cvine o tornad-, c-ci nu trebuie s- faci nimic pt a prent!mpina pagubele. "n timp ce tu +i +ii capul n nisip, fundul +i r-m!ne ns- n aer, /i tornada continu- s- se apropie( Dac- +i-ai ridica oc#ii /i ai privi n zare,ai putea evita f. u/or dezastrul. Ignoran+a /i negarea nu pot avea dec!t o singurconsecin+-8 furtuna te va lovi n plin, se /tie c- aceste tornade lovesc ntotdeauna pe nea/teptate /i atunci c!nd omul este mai pu+in preg-tit pt ele, efectele lor fiind dezastruoase. ./a cum spuneam8 ignoran+a ec#ivaleaz- cu fericirea, dar numai pe termen scurt. 'oi ne cre-m propria realitate, prin g!ndurile /i faptele noastre. Jrice ac+iune /i orice inac+iune au anumite consecin+e. :ine renun+- smai g!ndeasc- /i s- /i mai asume responsabilit-+i, renun-+- practic la via+a sa. Dac- un nr. suficient de mare de oameni procedeaz- n acest fel, ei renun+- practic la ntreaga lume n care tr-iesc, /i exact acest lucru s-a nt!mplat de-a lungul ntregii istorii a omului. ./a s-a a*uns ca un nr restr!ns de oameni s- con-troleze destinele marii ma*orit-+i. $ingura diferen+- fa+- de trecut este c- la ora actua-l-, acest nr restr!ns de oameni a a*uns s- manipuleze ntreaga planet-, prin globaliza-rea afacerilor, a sistemului bancar /i a comunica+iilor. !rg#iile acestui mecanism de control au fost ntotdeauna acelea/i8 +inerea oamenilor ntr-o stare de ignoran+-, de team- /i de conflict interior. %Divide, condu /i cucere/te, p-str!nd cea mai important- parte a cunoa/terii pt tine&../a cum vom ar-ta n aceast- carte,cei care s-au folosit de aceste metode pt a controla de mii de ani umanitatea sunt membrii aceleiai for+e, ai aceluia/i trib restr!ns, ai c-rui membri se ncruci/eaz- numai ntre ei, urm!nd o agen-d- pe termen lung, care este pe punctul de a a*unge la apogeu. $tatul fascist
=

global este aproape definitivat. Cunoaterea se afl n minile celor puini, iar ceilali sunt meninui n ignoran. Aceasta este structura clasic a manipulrii i controlului. Ii totu/i, lucrurile nu trebuie s- stea neap-rat n acest fel. .dev-rata putere se afl- n m!inile celor mul+i, nu a celor pu+ini. De fapt, fiecare individ con+ine n el o putere infinit-. Lotivul pt care suntem controla+i nu se datoreaz- faptului c- nu am avea pu-terea de a ne decide singuri destinul, ci faptului c- renun+-m cu at!ta u/urin+- la ea, n fiecare clip- a vie+ii noastre. Dac- se nt!mpl- ceva ce nu ne convine, ne gr-bim s- d-m vina pe altcineva. Dac- exist- vreo problem- n lume, ne spunem ntotdeauna n sinea noastr-8%:e au de g!nd s- fac- pt a o rezolva7&. Ei sunt cei care au creat n mod secret problema pt ca noi s- g!ndim n acest fel,iar ei s- r-spund- a/tept-rii noastre /i s- vin- cu o %solu+ie&, care este de fiecare dat- aceea/i8 mai mult- putere centralizat- /i mai pu+inlibertate ptr noi. Dac- dore/ti s- dai mai mult- putere pe m!na poli+iei, armatei /i agen+iilor de securitate, f-c!ndu-i c#iar pe oameni s- cear- acest lucru, tot ce ai de f-cut este s- creezi mai multe crime, mai mult- violen+- /i mai mult terorism. 0estul va veni de la sine. Dac- oamenii se tem snu fie t!l#-ri+i, *efui+i sau bombar-da+i, +i vor preda de bun-voie libertatea lor, cer!ndu-+i s- i aperi de r-ul pe care l-ai creat singur, f-c!ndu-i s- se team- de el. 2omba din Jkla#oma este un ex. clasic de acest fel, pe care l-am explicat detaliat n cartea mea, i ade!rul ! !a face li"eri. ersonal,am numit aceast- te#nic- simpl- de manipulare /i control8crearea problemei P reac+ie P solu+ie. Tot ce trebuie s- faci este s- creezi problema, s- ncura*ezi astfel o reac+ie de tip8 %:ineva trebuie s- fac- ceva&, iar apoi s- oferi o solu+ie. $inteza aces-tei te#nici este motoul francmason8 #rdo A" Chao P %ordine din #aos&. :reeaz- #ao-sul,apoi ofer- calea de restabilire a ordinii. Jrdinea ta, fire/te( Lasele sunt manipula-te la ora actual- printr-o sumedenie de metode de control mental /i emo+ional. 'umai a/a pot fi +inute n fr!u. Fn nr restr!ns de oameni nu poate controla miliarde de oa-meni prin metode fizice, la fel cum animalele dintr-o ferm- nu pot fi +inute fizic sub control dec!t dac- sunt implica+i un nr mare de oameni. Doi porci au sc-pat dintr-un abator din Larea 2ritanie /i au reu/it s- evite capturarea o perioad- at!t de lung- de timp, n pofida tuturor eforturilor f-cute ptr a-i prinde, nc!t au a*uns adev-rate cele-brit-+i na+ionale. e scurt,controlul fizic asupra popula+iei globale nu poate func+iona. De altfel, el nici nu este necesar, dac- i po+i face pe oameni s- g!ndeasc- /i s- simt- ce vrei tu, a s- %ia deciziile& pe care dore/ti tu s- le ia /i s--+i cear- s- introduci legi-le pe care dore/ti tu s- le introduci.,xist- un aforism str-vec#i care spune c- dac- do-re/ti ca cineva s- fac- ceva, f--l s- cread- c- ideea i apar+ine. Fmanitatea este supus- unui program de control al min+ii,nefiind dec!t cu pu+in mai con/tient- dec!t un zom-bi. Gi se pare c- exagerez7 Deloc. ,u definesc controlul min+ii printr-un act de mani-pulare mental- prin care faci pe cineva s- cread- /i s- ac+ioneze a/a cum dore/ti tu. Dac- accept-m aceast- defini+ie, nu se mai pune ntrebarea c!t de mul+i oameni sunt supu/i acestei manipul-ri, ci c!t de pu+ini sunt cei care au reu/it s- scape de ea. rac-tic, to+i oamenii sunt supu/i ntr-o m-sur- mai mic- sau mai mare acestui proces de manipulare.De pild-,atunci c!nd te la/i convins de o reclam- s- cumperi ceva de care nu ai cu adev-rat nevoie, te la/i manipulat printr-o te#nic- de control al min+ii. Dacte ui+i la /tiri sau cite/ti n ziare o poveste distorsionat- care +i influen+eaz- percep+ia despre o persoan- sau un eveniment,e/ti manipulat printr-o te#nic- de control al min-+ii. rivi+i felul n care sunt antrena+i solda+ii n armat-. .ceasta este cea mai pur- for-m- de control al min+ii."nc- din prima zi li se spune c- trebuie s- execute ordinele su-periorilor lor f-r- s- le pun- n discu+ie. Daccineva mbr-cat ntr-o uniform- cu gra-da+ii +i spune c- trebuie s- omori alte persoane,despre care nu /tii absolut nimic /i pe care nu le-ai nt!lnit niciodat-,e/ti nevoit s- tragi f-r- nici o ezitare..ceasta este men-talitatea de tip8 %$- tr-i+i(&, care a invadat, din p-cate, inclusiv mediul social din afara armatei8 % -i, /tiu c- nu e bine, dar /eful mi-a spus c- trebuie s- fac acest lucru /i
>

nu am de ales&. 'u ai de ales7 'u exist- a/a ceva. Jrice om are libertatea de a alege ce dore/te /i ce nu dore/te s- fac-.'u exist- ns-8%'u am de ales&( .ceast- inven+ie este doar o alt- te#nic- de control al min+ii.)ista te#nicilor de control al min+ii este nesf!r-/it-. Ei doresc s- v- controleze mintea, n acest fel v- pot controla pe !oi. 0eac+ia co-rect- ar fi s- ne lu-m napoi min+ile, sg!ndim singuri /i s- le permitem /i celorlal+i s- fac- acela/i lucru, f-r- teama de a fi ridiculiza+i /i f-r- a-i condamna pt crima de a fi diferi+i. Dac- nu vom face acest lucru,.genda de care vorbesc Q/i pe care o voi des-crie am-nun+it n continuareR va fi implementat-. "n sc#imb, dac- ne vom redob!ndi controlul asupra min+ilor noastre /i vom atinge o stare de suveranitate mental-, .gen-da nu va putea fi implementat-, c-ci i va lipsi nsu/i fundamentul pe care poate exis-ta. .m f-cut cercet-ri n peste <E de +-ri /i am constatat c- acela/i proces se afl- n plin- desf-/urare pretutindeni. olitici /i structuri identice sunt implementate n toat- lumea, n conformitate cu .genda 6lobal-. Din fericire, putem observa simultan /i o trezire global-, c-ci tot mai mul+i oameni aud alarma trezirii spirituale /i renasc din transa mental- /i emo+ional- n care s-au compl-cut at!ta vreme. :e for+- va nvinge n ace/ti primi ;< ani ai Lileniului7 'u depinde dec!t de noi. 'oi suntem cei care ne cre-m propria realitate prin g!ndurile /i prin faptele noastre. Dacne vom sc#imba g!ndurile /i faptele, vom sc#imba ntreaga lume. .sta-i tot( "n cartea de fa+- mi propun s- trasez istoria tribului restr!ns care guverneaz- lumea la ora actual/i s- ar-t care este adev-rata natur- a .gendei 6lobale.Doresc s- subli-niez c- nu voi expune aici dec!t o .gend-, un plan, nu o conspira+ie. :onspira+ia se na/te din manipularea oamenilor ptr implementarea acestei .gende. ,xist- = tipuri principale de conspira+ii8 cele de eliminare a oamenilor /i organiza+iilor care repr. o amenin+are la adresa .gendei Qcum ar fi asasinarea rin+esei de Sales, DianaR, cele pt plasarea anumitor oameni n pozi+ii c#eie, cu scopul de a pune n aplicare planurile .gendeiQ6eorge 2us#,Oenr1 Tissinger,Ton1 2lair, etc.R, /i cele care pun la cale evenimente care silesc opinia public- s- cear- ea ns-/i implementarea .gendei,prin me-canismul de creare a problemelor-reac+ie-g-sirea solu+iilor Qdiferite r-zboaie, atacuri teroriste, colapsuri economice, etcR. rin aceste = instrumente, o sumedenie de eveni-mente /i manipul-ri aparent f-rleg-tur- unele cu altele devin aspecte ale aceleiai conspira+ii, de introducere a aceleiai .gende. Jri de c!te ori ve+i citi un ziar sau ve+i da drumul la televizor n anii care vor urma, ascult!nd discursul unui lider politic sau al unui om de afaceri de anvergur-, ve+i reg-si n el informa+iile din aceast- carte. u-te+i face de*a acest lucru,dac- a+i n+eles mecanismul de func+ionare.:iti+i c-r+ile mele anterioare, precum i ade!rul ! !a face li"eri, Eu sunt eu$ eu sunt li"er, %e!olta ro"oilor,sau privi+i caseta video &ntoarcerea !alului, consulta+i inclusiv operele scri-se de al+i autori de-a lungul ultimelor decenii, /i ve+i constata c- ceea ce am prezis noi se petrece deja. Informa+iile noastre nu sunt de natur- profetic-. ,le nu nseamn- altceva dec!t o cunoa/tere a .gendei. "ntrebarea pe care ne-am pus-o mai devreme r-m!ne8 va fi creat statul fascist global n urm-torii ani7 'u putem r-spunde la aceas-t- ntrebare dec!t tot printr-o ntrebare8 se vor trezi oamenii, sau vor r-m!ne n stadiul de turm- de oi7 Totul depinde de r-spunsul la aceast- ntrebare. (vertisment& Cartea de fa! pre)int! o cantitate uria*! de informaii care pun la grea ncercare pre+udec!ile lumii n care tr!im, -! averti)e) s! nu continuai cu lectura dac! suntei dependent de sistemul actual de convingeri$ sau dac! nu credei c! putei face fa! dpdv emoional adev!rului referitor la ceea ce se n-t.mpl! n aceast! lume, Dac! preferai ns! s! continuai$ v! reamintesc c! nu trebuie s! v! fie team! de nimic, -iaa este ve*nic! *i orice e/perien! este doar o ncercare pe calea c!tre iluminare, Din perspectiva nivelului suprem de per-cepie nu e/ist! bine *i r!u$ ci doar con*tiina care face alegeri pt a
?

e/perimenta tot ce poate fi e/perimentat, 0venimentele uimitoare pe care le revelea)! aceast! carte se apropie de final$ iar lumina con*tiinei r!sare n sf.r*it$ fiind pe cale s! provoace cea mai mare transformare a con*tiinei planetare de 12,333 de ani ncoace, 4n pofida aparenelor$ este o perioad! incitant! *i ideal! ptr a tr!i pe acest p!m.nt, David %c5e Capitolul 6& (u ateri)at marienii? ./ fi putut scrie aceast- carte n dou- maniere diferite. De pild-, a/ fi putut ascunde anumite informa+ii care sunt extrem de greu de acceptat, de/i adev-rate. .ceasta ar fi fost calea u/oar-, care mi-ar fi permis s- r-m!n pe o pozi+ie confortabil-, transmi+!nd doar acele informa+ii care nu lezeaz- convingerile marii ma*orit-+i a oamenilor. . <-a posibilitate era de a-mi trata cititorii ca pe ni/te fiin+e umane mature, multidimensio-nale /i plenar conectate la lumea n care tr-iesc, transmi+!ndu-le toate informa+iile re-levante, inclusiv unele care le vor arunca n aer ntregul sistem de valori. ./a cum am f-cut ntotdeauna,am ales cea de-a doua cale.$copul meu nu este acela de a tria infor-ma+iile de dragul cititorilor. :onsider c- ei pot face singuri acest lucru..r fi o arogan-+din partea mea s- cred c- trebuie s- ascund anumite informa+ii pt c- oamenii %nu sunt preg-ti+i pt ele&. :ine sunt eu s- decid acest lucru7 Ii cum a/ putea s- aflu dac- %sunt preg-ti+i sau nu&, n m-sura n care oamenii nu cunosc aceste informa+ii, lu!nd singuri decizia de a crede sau nu n ele7 Fnii prieteni m-au sf-tuit s- le ofer cititorilor informa+iile de baz-,dar %pt numele lui D-zeu, nu le spune nimic despre reptile&. Ge+i afla n cur!nd la ce se refer- ace/tia. De/i le n+eleg temerile, prefer s- fiu sincer p!n- la cap-t. .m optat pt a spune tot ce /tiu, f-r- s- m- limitez la informa+iile %suportabi-le&. ./a sunt construit( Desigur, cartea va atrage critici /i va fi ridiculizat- de mul+i oameni a c-ror viziune nu dep-/e/te m-rimea unui bob de maz-re, ca s- nu mai vor-bim de cei care /tiu c- aceste informa+ii sunt adev-rate, dar nu doresc ca ele s- a*ung- la urec#ile marelui public.Ii de dac-7 ersonal,nu-mi pas- ce zic oamenii( Dup- cum spunea 6and#i8%:#iar dac- te afli n minoritate, c#iar dac- e/ti absolut singur, adev--rul r-m!ne adev-r&. De aceea, m-am decis s- vprezint ntreaga poveste, complet ne-trunc#iat-. e scurt, o ras- de oameni care nu se ncruci/eazdec!t ntre ei Qcu o linie genealogic- continu-R, un fel de ras- n interiorul rasei, a fost creat- n .ntic#itate n Jrientul Li*lociu /i n Jrientul .propiat. De-a lungul miilor de ani care au urmat, aceast- ras- /i-a extins continuu puterile, acapar!nd ntregul glob. Fnul din instrumen-tele ma*ore prin care a operat ea a fost crearea unor /coli ale misterelor /i a unor so-ciet-+i secrete, pt a-/i implementa cu a*utorul lor .genda. $imultan, a creat institu+ii precum religiile, care au +inut ntr-o nc#isoare mental- /i emo+ional- masele largi,as-mu+indu-le unele mpotriva celorlalte prin tot felul de conflicte /i r-zboaie. Ierar#ia acestui trib nc#is nu este exclusiv masculin-, o parte din pozi+iile c#eie fiind de+inute de femei. Totu/i, marea ma*oritate a pozi+iilor c#eie este de+inut- de b-rba+i, motiv pt care m- voi referi la acest grup sub numele de 3r-+ia. Dat fiind rolul excep+ional pe care la *ucat 2abilonul antic n toat- aceast- poveste, am preferat s- o numesc8 3r-+ia 2abilonului. "n aceea/i terminologie, am s- numesc planul lor milenar de creare a %Larii Jpere&8.genda 3r-+iei. uterea de control pe care a atins-o la ora actual- 3r--+ia nu ar fi putut fi dob!ndit- n c!+iva ani, nici m-car n c!teva decenii sau secole. ractic, procesul a durat mii de ani. $tructurile institu+iilor moderne de control8guver-nele, sistemul bancar, lumea afacerilor, armatele /i mas-media, nu au fost infiltrate de aceast- for+-, ci au fost c#iar create de ea, de la bun nceput. .genda 3r-+iei este un plan multimilenar, care a fost ndeplinit gradat, etap- cu etap-,pt preluarea centraliza-t- a controlului la nivel planetar. Ierar#ia genealogic- aflat- la v!rful piramidei con-trolului /i oprim-rii umanit-+ii a trecut /tafeta din m!n- n m!n-, de-a lungul genera-+iilor care s-au succedat,n special de la tat- la fiu. :opiii acestor familii,ale/i s- preia /i s- duc- mai departe /tafeta, sunt educa+i ncde la na/tere ptr a n+elege .genda /i metodele de manipulare, pt a transpune%Larea Jper-&n
@

realitate. :ontinuarea .gen-dei devine principala lor misiune n via+-, care le este ndoctrinat- de la cea mai fra-ged- v!rst-. :!nd le vine r!ndul s- intre n ierar#ia 3r-+iei /i s- transfere mai departe /tafeta unei noi genera+ii, ei sunt de*a oameni profund dezec#ilibra+i, datorit- modu-lui n care au fost educa+i de mici. $unt oameni cu o inteligen+- f. ascu+it-, dar com-plet lipsi+i de compasiune /i cu convingerea arogant- c- au dreptul s- conduc- lumea /i s- controleze masele ignorante pe care le consider- inferioare. :opiii 3r-+iei care repr. o amenin+are pt planurile acesteia Qpe care le resping sau le ncalc-R sunt trecu+i pe linie moart- sau c#iar elimina+i, astfel nc!t la nivelele superioare ale piramidei Q/i implicit la cunoa/terea secret- care li se reveleaz- acoloR s- nu aibacces dec!t cei absolut %siguri&. :!teva din aceste linii genealogice sunt cunoscute /i pot fi numite desc#is, c-ci ac+ioneaz- la vedere. Fna dintre ele este casa regal- de Sindsor. .ltele sunt8clanul 0ot#sc#ild,toate familiile regale /i aristocratice din ,uropa, clanul 0ocke-feller,precum /i ntregul Esta"lishment de pe coasta de est a $F. care produce pre/e-din+i, mari oameni de afaceri, banc#eri /i administratori. .dev-rata cabal-, cea care ocup- v!rful ierar#iei /i care guverneaz- rasa umandin umbr-,r-m!ne ns- necunos-cut- marelui public. ,ste inevitabil ca un grup suficient de dezec#ilibrat pt a ncerca s- ob+in- controlul asupra planetei s- con+in- diferite fac+iuni care se lupt- ntre ele pt a pune m!na pe p!rg#iile supreme ale puterii. 3r-+ia nu face excep+ie de la aceastre-gul-.:onflictele /i competi+ia intern- din aceast- structur- de putere sunt uria/e.:ine-va i-a descris pe ace/ti oameni ca pe o band- de t!l#ari care pun la cale spargerea unei b-nci, dar care se ceart- apoi asupra pr-zii. .cest tablou mi se pare o descriere excelent- a 3r-+iei. De-a lungul istoriei, diferite fac+iuni din interiorul acesteia au de-clan/at r-zboaie unele mpotriva altora, ncerc!nd s- cucereasc- puterea absolut-. "n final, ele /i dau ns- din nou m!na, sub imperiul dorin+ei de a-/i duce la bun sf!r/it marele plan, iar n momentele c#eie /i unesc toate eforturile pt a face fa+- provoc-ri-lor cu care se confrunt- .genda. Dac- v- ntreba+i care este momentul n care a nceput toat- aceast- poveste a manipul-rii umanit-+ii /i a liniilor genealogice care orc#estreaz- Larea Jper-, ar tre-bui s- ne ntoarcem probabil n timp cu sute de mii de ani. :u c!t am studiat mai mult aceast- problem- de-a lungul anilor, cu at!t mai evident mi-a devenit faptul c- origi-nea liniilor genealogice /i a planului de preluare a controlului planetar nu are leg-tur- cu planeta noastr-, ci cu una sau mai multe rase provenite din alte sfere sau dimensi-uni ale evolu+iei. .ltfel spus, este vorba de extratere/tri. Dacmai ave+i nc- ndoieli n privin+a existen+ei vie+ii extraterestre, v- supun aten+iei c!teva cifre simple. $oarele nostru nu este dec!t una din cele circa ;EE de miliarde de stele din aceast- galaxie. $ir 3rancis :rick, laureatul premiului 'obel, afirm- c- n universul nostru exist- aproximativ ;EE de miliarde de galaxii, din care numai n galaxia noastr- exist- cel pu+in un milion de planete care pot sus+ine via+a n forma pe care o cunoa/tem noi. 6!ndi+i-v- la ce num-r am a*unge dac- am extrapola aceste date la scara ntregului univers,ca s- nu mai vorbim de celelalte dimensiuni ale existen+ei, aflate n alt- gam- de frecven+- dec!t cea perceput- de sim+urile noastre. Dac- am naviga cu viteza luminii Q=EE.EEE de km pe secund-R,ne-ar trebui >,= ani ca s- a*ungem p!n- la steaua cea mai apropiat- de sistemul nostru solar. .ceast- cifr- spune multe despre nivelul de ndoctrinare a oamenilor, c-rora li s-a b-gat n cap c- via+a extraterestr- este o prostie, n timp ce ideea c- via+a a ap-rut exclusiv pe aceast- planet- minuscul- din univers este considerat- o idee credibil-( ,ste suficient s- examin-m structurile com-plexe care existau pretutindeni n lume n antic#itate pentru a ne convinge c- nc- din acele vremuri pe p-m!nt se afla o ras- avansat-. 'i se spune pe toate canalele c- n acele vremuri nu existau pe planeta noastr- dec!t rase primitive Qprin compara+ie cu umanitatea modern- /i cu nivelul te#nologic actualR, dar aceast- afirma+ie este de-a dreptul ridicol-. )a fel ca n toate domeniile /tiin+ei oficiale, esta"ilshment-ul istori-cilor /i
A

ar#eologilor inventeaz- propriile sale teorii, le consider- fapte incontestabile /i ignor- dovezile cople/itoare care atest- c- aceste teorii sunt gre/ite. $copul acestor %oameni de /tiin+-& nu este de a educa, ci de a ndoctrina. To+i cei care nu se confor-meaz- liniei oficial acceptate a istoriei sunt izola+i de restul istoricilor /i ar#eologilor, care fie /tiu c- slu*bele, reputa+ia /i fondurile pe care le primesc depind de sus+inerea versiunii oficiale, fie pur /i simplu nu v-d mai departe de lungul nasului. .cela/i lucru este valabil n privin+a tuturor profesiunilor %intelectuale& /i educa+ionale. e ntreaga planet- exist- structuri uluitoare cl-dite cu mii de ani n urm-, care nu ar fi putut fi create dec!t cu o te#nologie cel pu+in egal- cu a noastr- Qde multe ori superioar-R. )a 2aalbek, o localitate situat- la nord-est de 2eirut, n )iban, = blocuri masive din piatr-, fiecare c!nt-rind BEE de tone Q(R, au fost mutate cu cel pu+in @EE de metri /i pozi+ionate vertical, la baza unui zid st!ncos. ovestea s-a petrecut cu c!teva mii de ani nainte de :#ristos( Fn alt bloc de piatr- din apropiere c!nt-re/te aproxi-mativ ;EEE de tone Qgreutatea a trei avioane cu reac+ieR. :um a fost posibil ca ni/te greut-+i at!t de mari s- poat- fi mutate n acele vremuri ndep-rtate7 Istoricii oficiali nu doresc s- r-spund- la asemenea ntreb-ri, /tiind unde ar conduce r-spunsurile. :-rui constructor modern i s-ar putea cere s- fac- a/a ceva7 %$- fac :,(7 ar striga el. ,/ti nebun&. "n eru existmisterioasele )inii 'azca. Jamenii acelor timpuri au nl--turat p-m!ntul colorat de la suprafa+-, sco+!nd la iveal- un strat de p-m!nt alb. rin aceast- metod- incredibil- au creat imagini uria/e de animale, pe/ti, insecte /i p-s-ri. Fnele sunt at!t de mari nc!t nu pot fi v-zute n ntregime dec!t de la ==E de metri altitudine( "n mod evident, cunoa/terea care a permis construirea minunilor de la 'azca, 2aalbek, Larea iramid- de la 6ize# /i alte asemenea structuri uimitoare nu putea proveni dec!t de la o ras- avansat-, care tr-ia n acele vremuri n mi*locul unei popula+ii mult mai primitive. Textele din Gec#iul Testament /i din alte lucr-ri, pre-cum /i ntreaga tradi+ie oral- a antic#it-+ii, descriu aceast- ras- sub denumirea de %zei&. .ud tot timpul diferi+i credincio/i cre/tini neg!nd c- 2iblia pomene/te ceva de %zei&. "n realitate, Gec#iul Testament abund- de asemenea referiri. :uv!ntul Dumne-zeu folosit frecvent n acest text este o traducere a unor expresii care nsemnau %zei&, la plural Qde pild-, ,lo#im /i .donaiR. 'u este deloc greu de n+eles c- fiin+ele care puteau realiza opere te#nologice de o asemenea amploare erau privite n acele tim-puri drept %zei& de c-tre oamenii care nu puteau n+elege aceast- cunoa/tere avansat-. rin anii =E Qn secolul nostruR, aviatorii americani /i australieni au aterizat n ni/te zone ndep-rtate din 'oua 6uinee ptr a aproviziona trupele din zon-. 2-/tina/ii, care nu v-zuser- n via+a lor un avion, au crezut c- ace/tia erau zei /i au f-cut din ei nucle-ul unei noi religii. :u at!t mai dramatic trebuie s- fi fost acest fenomen n lumea anti-c- invadat- de fiin+e venite din alte sisteme stelare sau dimensiuni, care au cobor!t pe p-m!nt n navele lor infinit mai avansate dec!t tot ce exist- la ora actual- Qcel pu+in, conform versiunii oficiale(R. Fn influx te#nologic provenit din afara planetei sau dintr-o alt- sursar fi singura explica+ie a marii ma*orit-+i a %misterelor& pe care isto-ricii oficiali le trateaz- ast-zi printr-o t-cere asurzitoare. 'umai n acest fel pot fi explicate incredibilele tr-s-turi ale construc+iilor antice, dar /i misterul inexplicabil al unor civiliza+ii precum cea egiptean- /i cea sumerian- Q+inutul $#inar de care vorbe/-te 2ibliaR, care au ap-rut la apogeul nfloririi lor /i abia ulterior au nceput s- decad-, de/i cursul normal al evolu+iei ar fi fost s- nceap- de pe un nivel inferior /i s- avan-seze lent, printr-un proces de nv-+are /i acumulare de experien+e. 'u putem avea nici o ndoial- c- n acele vremuri s-a produs o infuzie de te#nologie avansat-, care mai t!rziu s-a pierdut. "n toate culturile lumii exist- texte /i legende str-vec#i care descriu %zeii& ce au adus cu ei aceast- cunoa/tere avansat-. De pild-, numai n acest fel poate fi explicat misterul fenomenalelor cuno/tin+e de astronomie pe care le de+ineau po-poarele din antic#itate. ,xistnenum-rate legende n ntreaga lume care vorbesc de o ,poc- de .ur a umanit-+ii, distrus- de un
B

cataclism /i urmat- de o %c-dere a omului&. Iat- cum a descris lumea de dinainte de %c-dere& poetul grec Oesiod8 Jamenii tr-iau la fel ca /i 9eii, f-r- vicii sau pasiuni, f-r- conflicte /i f-r- smunceasc- din greu. Tr-ind n armonie cu fiin+ele divine 'e(trateretrii)*, ei /i duceau zilele n lini/te /i pace, ntr-o societate f-r- inegalit-+i, uni+i prin iubire /i respect reciproc. -m!ntul era mai frumos atunci dec!t ast-zi, produc!nd n mod spontan o mare varietate de fructe. Jamenii /i animalele vorbeau aceea/i limb- /i conversau unii cu ceilal+i 'n mod telepatic*. 'u sufereau de bolile b-tr!ne+ii, iar trecerea n lumile vie+ii superioa-re se f-cea lin /i f-r- durere, ca /i cum ar fi adormit. Jric!t de utopic- ar p-rea aceast- imagine, exist- nenum-rate texte n toate cul-turile antic#it-+ii care descriu lumea din acele vremuri ndep-rtate n termeni similari. 'oi nu vom putea recrea lumea de atunci dec!t dac- ne vom sc#imba felul de a g!ndi /i de a sim+i. :ele mai explicite relat-ri privind rasa avansat- se g-sesc pe c!teva zeci de mii de t-bli+e din lut descoperite n anul ;B?E la circa >EE de kilometri de 2agdad, n Irak, de $ir .usten Oenr1 )a1ard, un ar#eolog britanic care f-cea s-p-turi n rui-nele 'inivei, capitala .siriei. )ocul este situat n apropiere de ora/ul irakian modern Losul. .u urmat apoi /i alte descoperiri n aceast- regiune, care corespunde Leso-potamiei de alt-dat-. $ursa primordial- a acestei cunoa/teri nu erau asirienii,ci sume-rienii, o popula+ie despre care se crede c- a tr-it n aceast- regiune ntre anii >EEE /i <EEE .:#. De aceea, m- voi referi n continuare la aceste t-bli+e din lut ca la Textele sau T-bli+ele $umeriene. De/i sunt considerate una din cele mai mari descoperiri ar#eologice din toate timpurile, la ;?E de ani dupscoaterea lor la lumin- acestea continu- s- fie ignorate de istoria /i de sistemele de educa+ie conven+ionale. De ce oare 7 t un motiv c!t se poate de simplu8 demoleaz- versiunea oficialasupra eveni-entelor istorice. :el mai faimos traduc-tor al acestor t-bli+e este savantul /i autorul 9ec#aria $itc#in, un istoric care cunoa/te sumeriana, aramaica, ebraica /i alte limbi antice din Jrientul .propiat /i Li*lociu. .cesta a studiat cu aten+ie /i a tradus T-bli-ele $umeriene, a*ung!nd la concluzia c- ele descriu extratere/tri. .l+i cercet-tori afir-- c- $itc#in s-a folosit de o variantulterioar- a limbii sumeriene ptr a traduce una anterioar- Qmai vec#eR, a/a c- traducerea lui nu este corect- n propor+ie de ;EEU. Dup- p-rerea mea, principalele lui ipoteze sunt corecte, fiind spri*inite de numeroase alte dovezi /i relat-ri, dar m- ndoiesc c- toate detaliile pe care le ofersunt autentice .m convingerea c- o bun- parte din interpret-rile lui $itc#in sunt ndoielnice, de/i sunt absolut de acord cu concluziile sale generale. :onform traducerii sale Qconfirma-te de cele ale altor traduc-toriR, t-bli+ele afirm- c- civiliza+ia sumerian-, din care deri-v- numeroase tendin+e ale societ-+ii moderne, a fost %un dar al zeilor&. 'u este vorba de ni/te zei mitologici,ci de fiin+e concrete, care tr-iau printre oamenii acelor timpuri. T-bli+ele i numesc pe ace/ti zei .'.F''.T.TIQ:ei care au venit din cer pe p-m!nt R /i DI'.6I0 Q:ei uri, cobor!+i din rac#etele lor zbur-toareR. 'umele $umerului era T),'.6I0QDara Domnului 0ac#etelor 9bur-toare, sau Dara :elor care rivesc, con-form traducerii lui $itc#inR. $tr-vec#iul text cunoscut sub numele de Cartea lui Enoh i nume/te /i el pe zei % rivitorii&, la fel ca /i vec#ii egipteni. ,xpresia egipteancare i desemneaz- pe zei este 'eturu, care se traduce c#iar prin % rivitorii&. Textele egip-tene afirm- /i ele c- zeii au venit n vasele lor celeste. T-bli+ele afirm- c- .nunnaki au venit de pe o planet- numit- 'ibiru, Q laneta "ncruci/-riiR, despre care 9ec#aria $itc#in crede c- are o orbiteliptic- de =@EE de ani, care ncepe undeva ntre 5upiter /i Larte /i se extinde foarte departe n spa+iul cosmic, dincolo de luto. Itiin+a mo-dern- a identificat un corp ceresc pe care l-a numit laneta N, situat- dincolo de luto /i despre care se crede c- face parte din sistemul nostru solar. e de alt- parte, o orbit- eliptic- ar fi extrem de instabil- /i greu de sus+inut. $avan+ii pe care i-am con-sultat /i n care am ncredere cred c- $itc#in s-a n/elat n privin+a teoriei sale despre 'ibiru,
C

de/i principalele teme sus+inute de el pe marginea zeilor .nunnaki sunt co-recte. T-bli+ele $umeriene traduse de $itc#in descriu cum planeta 'ibiru aproape c- a provocat la nceputul form-rii sistemului nostru solar distrugerea unei planete care exista c!ndva ntre 5upiter /i Larte. $umerienii numeau aceast- planet- Tiamat /i i-au dat porecla de %Lonstrul .pelor&. ,i sus+in ccentura de asteroizi dintre Larte /i 5upiter Qnumit- ast-zi Larea 2r-+ar- a 2enzilorR a ap-rut ca urmare a unei coliziuni ntre una din lunile lui 'ibiru /i Tiamat. Textele continu- afirm!nd cr-m-/i+ele planetei Tiamat au fost aruncate pe o alt- orbit-, devenind n final planeta -m!nt. 'umele sumerian al Terrei nseamn- %:ea Despicat-&, c-ci coliziunea a produs o gaur- mare n planeta original-. ,ste interesant de remarcat c- dac- scoatem apa din Jceanul acific, ceea ce r-m!ne este o gaur- imens-. +istemul solar i locaia centurii de asteroizi dintre ,arte i -upiter. .ei amnunte/le difer de la un te(t la altul, numeroase relatri din !echime sau mai moderne sus/in c aceast centur reprezint rmiele unei planete 'sau chiar o parte din ea*. T-bli+ele sunt relat-ri scrise ale unor tradi+ii orale care vin dintr-o perioad- in-credibil de vec#e, a/a c- este greu de /tiut ce am-nunte au fost ad-ugate sau omise. "n plus, interpretarea lor trebuie s+in- cont de simbolismul specific limba*ului vre-mii, care nu trebuie confundat cu adev-rul literal. ersonal, am anumite ndoieli le-gate de scenariul 'ibiru-Tiamat, /i mai ales de perioada care i se atribuie. ,xist- ns- numeroase am-nunte n aceste t-bli+e care pot fi dovedite la ora actual-, printre care se num-r- /i cuno/tin+ele de astronomie ale sumerienilor. T-bli+ele prezint- sistemul solar /i planetele sale, preciz!nd corect pozi+iile, orbitele /i m-rimea acestora, lucru cu at!t mai uimitor cu c!t n prezent aceste date nu sunt cunoscute dec!t de ;?E de ani, de c!nd au fost descoperite anumite planete. De pild-, t-bli+ele descriu natura /i culoarea planetelor 'eptun /i Franus ntr-o manier- care nu a putut fi confirmat- dec!t n ultimii ani( Lai mult, imaginea lor i-a luat prin surprindere pe exper+ii mo-derni, care se a/teptau la altceva4 /i totu/i, sumerienii /tiau cu c!teva mii de ani na-inte de :#ristos aceste lucruri pe care /tiin+a modern- %avansat-& nu le-a descoperit dec!t foarte recent. "nc- /i mai uimitoare este descrierea cre-rii lui homo sapiens de c-tre T-bli+ele $umeriene. $itc#in afirm- c- .nunnaki au venit pe p-m!nt cu circa >?E.EEE de ani n urm-, c-ut!nd aur ntr-o regiune din ceea ce numim ast-zi contin-entul african. rincipalele mine erau situate n actualul 9imbabKe, o zon- pe care sumerienii o numeau .2.9F Qdepozitul ad!ncR. "ntradev-r, anumite studii f-cute de :orpora+ia .nglo-.merican- au scos la iveal- dovezi impresionante ale unor s-p-turi f-cute n minele de aur n urm- cu cel pu+in @E.EEE de ani Qmai probabil ;EE.EEE aniR. .urul extras de .nunnaki era trimis pe planeta de origine cu navele lor de la bazele situate n Jrientul Li*lociu. Dup- p-rerea mea, aceast- poveste cu minele de aur tre-buie saib- /i alte explica+ii, fiind greu de crezut c- acesta a fost singurul motiv ptr care .nunnaki au venit pe p-m!nt Qn caz c- aveau ntr-adev-r nevoie de un motiv specialR. )a nceput, continu- $itc#in, extrac+ia minereului de aur se f-cea de c-tre muncitori din r!ndurile .nunnaki, dar dup- o revolt- a minerilor, elita regal- a zeilor a decis s- creeze o ras- de sclavi care s- fac- aceast- munc-. T-bli+ele descriu felul n care au fost combinate ntr-o eprubet- genele .nunnaki cu cele ale oamenilor ptr a crea astfel o ras- uman- %actualizat-& capabil- s- fac- munca de care aveau nevoie .nunnaki. Ideea unor copii crea+i n eprubet- trebuie s- fi p-rut ridicol- n anul ;B?E, c!nd au fost descoperite t-bli+ele, dar la ora actual- ea a devenit realitate. 'oile des-coperiri /tiin+ifice nu fac dec!t s- confirme continuu subiectele descrise n T-bli+ele $umeriene. $pre ex, cu circa <EE.EEE ani n urm- s-a produs o perfec+ionare brusc- /i inexplicabil- a formei fizice umane. Itiin+a oficialp-streaz- t-cerea n *urul acestui subiect, singurul r-spuns pe care s-a dovedit capabil- s--l ofere fiind8 %veriga lips-&. ,xist- totu/i fapte istorice greu de contestat, care merit- s- fie clarificate.
;E

este noap-te, forma fizic- uman- anterioar-, cunoscut- sub numele de homo erectus, s-a transformat n homo sapiens. "nc- de la nceput, noii homo sapiens au fost capabili s- vor-beasc- ntr-un limba* complex, iar m-rimea creierului uman a crescut considerabil. Ii totu/i, un biolog de talia lui T#omas Ouxle1 afirm- c- astfel de sc#imb-ri nu se pot produce dec!t o dat- la c!teva zeci de milioane de ani. 0omo erectus a ap-rut n .fri-ca, acum ;,? milioane de ani. Timp de mai bine de un milion de ani, forma fizic- a oamenilor a r-mas nesc#imbat-, ptr ca, peste noapte, s- aparhomo sapiens. :u circa =?.EEE de ani n urm- s-a produs o nou- perfec+ionare la fel de brusc-, n urma c-reia a ap-rut homo sapiens sapiens, forma fizic- pe care o avem /i ast-zi. T-bli+ele $umeriene dau numele celor doi oameni implica+i n crearea noii rase de sclavi. .ce/tia au fost un savant-/ef pe nume ,nki, Domnul -m!ntului QTi V p-m!ntR /i 'ink#arsag, cunoscut- /i sub numele de 'inti QDoamna Gie+iiR, din cauza cuno/tin+elor ei avan-sate de medicin-. Lai t!rziu i s-a spus Lammi, de unde provine /i cuv!ntul %mam-&. 'ink#arsag este simbolizat- n ilustra+iile mesopotamiene de o unealt- cu care se t-ia cordonul ombilical. .ceasta seam-n- cu o potcoav- /i era folosit- n antic#itatea n-dep-rtat-. 'ink#arsag a devenit mai t!rziu zei+a-mam- n diferite religii, fiind cunoscut- sub nume precum 0egina $emiramida, Isis, 2arati, Diana, Laria, /i multe altele, care au ap-rut n toat- lumea din aceea/i legend- primordial-. ,ste ilustrat- de multe ori ca o femeie gravid-. Iat- cum descriu T-bli+ele $umeriene crearea rasei de sclavi de c-tre zei+a-mam-8 ,i s-au nc#inat /i au rugat-o pe zei+-, Loa/a zeilor, n+eleapta n-sc-toare Wspun!ndu-iX8 %D- via+- unei creaturi( :reeaz- o ras- de lucr-tori( :reeaz- un lucr-tor primitiv, care s- duc- *ugul( )as--l s- duc- *ugul lui ,nlil Ii s- fac- munca zeilor( ,nlil era comandantul .nunnaki, iar ,nki era fratele s-u vitreg. ,nki /i 'ink-#arsag au ncercat multe variante p!n- s- descopere amestecul potrivit de gene. ,i au creat oameni cu tot felul de defecte /i #ibrizi pe *um-tate oameni, pe *um-tate anima-le, tot felul de lucruri oribile, asem-n-toare cu cele despre care circul- zvonuri c- ar fi experimentate n bazele subterane extraterestre r-sp!ndite ast-zi n lume. 'u este exclus ca ns-/i povestea lui 3rankenstein, monstrul uman creat n laborator, s- fi fost inspirat- de aceste evenimente, dar fiind c- ea a fost scris- de Lar1 $#elle1, so+ia marelui poet. :ei doi so+i erau ini+ia+i de rang nalt ai unei societ-+i secrete apar+in!nd acestei re+ele mondiale care controleaz- ntreaga cunoa/tere ezoteric- de mii de ani. T-bli+ele mai afirm- c- ,nki /i 'ink#arsag au descoperit n cele din urm- propor+ia genetic- *ust-, n urma c-reia s-a n-scut primul homo sapiens, o fiin+- pe care sume-rienii o numeau )F.)F Q:el n-scut dintr-un amestecR. 'umele biblic al acestui prim om este .dam. )F.)F era un amestec #ibrid n-scut din fuziunea genelor lui homo erectus /i ale %zeilor&. $copul experimentului de acum <-=EE.EEE ani a fost s- creeze un sclav, un fel de albin- lucr-toare uman-. . fost creat- de asemenea /i o variant- feminin-. :uv!ntul sumerian pt om era )F, iar r-d-cina sa nsemna sclav sau servitor , fiind folosit- /i cu referire la animalele domestice. De altfel, aceasta a fost condi+ia rasei umane ncep!nd din acele timpuri /i p!n- ast-zi. :ei care conduc planeta de mii de ani, la nceput desc#is, iar la ora actual- sub acoperire, sunt .nunnaki. Traducerea gre/it- a 2ibliei /i interpretarea literal- a limba*ului simbolic folosit n aceasta a con-dus la pierderea semnifica+iei originale a textului /i la povestea fantasmagoric- a 6e-nezei,a/a cum o cunoa/tem ast-zi.6eneza /i ,xodul au fost scrise de clasa preo+easc- ebraic-, cunoscut- /i sub numele de levi+i, dup- ce ace/tia au fost du/i n 2abilon, n *urul anului ?B@ .:#. 2abilonul se afla n fostul $umer, a/a cbabilonienii, /i impli-cit levi+ii, cuno/teau vec#ile legende sumeriene. )evi+ii nu au f-cut altceva
;;

dec!t s- sintetizeze aceste legende, d!nd astfel na/tere primelor c-r+i ale Gec#iului Testament Q6eneza /i ,xodulR. $ursa celor < texte este evident-. T-bli+ele $umeriene vorbesc de ,.DI' Q$-la/ul :elor Drep+iR. :uv!ntul este legat de numele sumerian al zeilor lor, DI'.6I0 Q:ei Drep+i din 0ac#eteR. "n timp ce sumerienii vorbeau de ,din, 6eneza vorbe/te de 6r-dina ,denuluiQ6r-dina lui ,denR. .ici tr-iau zeii, .nunnaki. .celea/i T-bli+e $umeriene vorbesc de regele $argon cel 2-tr!n, care a fost descoperit pe vre-mea c!nd era doar un bebelu/ plutind pe r!u ntr-un co/ de r-c#it-, dup- care a fost crescut de familia regal-. ,xodul vorbe/te de Loise, care a fost g-sit de o prin+es- pe vremea c!nd era copil, tot ntr-un co/ plutind pe un r!u, dup- care a fost crescut de familia regal- egiptean-. Iar lista acestor %coinciden+e& continu- la nesf!r/it. Gec#iul testament este un exemplu clasic de reciclare religioas- a vec#ilor le-gende, care a dat na/tere tuturor religiilor de mai t!rziu. De aceea, pt a n+elege sem-nifica+ia primordial- a 6enezei /i a legendei lui .dam, trebuie s- ne raport-m la ve-c#ile pove/ti sumeriene, ptr a afla cum s-a n-scut ntreaga poveste. 6eneza afirm- c- %Dumnezeu& QzeiiR l-a creat pe primul om, .dam, dintro m!n- de +-r!n-, dup- care a creat-o pe ,va dintr-o coast- a lui .dam. $itc#in afirm- ctraducerea expresiei %m! -n- de +-r!n-& s-a f-cut din cuv!ntul ebraic tit Qbiata mam-R, derivat la r!ndul lui din cuv!ntul sumerian TI.IT, care nseamn- %ce con+ine via+a&. "n realitate, .dam nu a fost creat dintr-un pumn de +-r!n-, ci din ceva ce con+ine via+a, adic- din ni/te celule vii. Termenul sumerian TI nseamn- at!t coast- c!t /i via+-, iar traduc-torii au f-cut o nou- gre/eal- d!ndu-i prima semnifica+ie. )a r!ndul ei, ,va Q:ea care are via+-R nu a fost creat- dintr-o coast-, ci din acela/i principiu care con+ine via+a8 celulele vii. o-trivit sumerienilor, ovulul uman necesar ptr crearea lui )uluM.dam a provenit de la o femeie din .bzu, n .frica, iar descoperirile cele mai recente din domeniul antropo-logiei atest- c- homo sapiens a ap-rut ptr prima oar- n .frica. "n anii BE, Douglas Sallace de la ,mor1 Fniversit1 din 6eorgia a comparat .D'-ul Qmatricea vie+ii fiziceR a BEE de femei /i a tras concluzia c- acesta provine de la un singur str-mo/ de sex feminin. )a r!ndul lui, dup- ce a examinat .D'-ul a <; de femei cu structuri genetice diferite din diferite regiuni ale lumii, Sesle1 2roKn de la Fniversitatea din Lic#igan a conc#is c- acesta provine de la o surs- unic-, ce a tr-it n .frica, acum ;BE-=EE.EEE de ani. .cela/i experiment a fost f-cut de 0ebecca :ann de la Fniv. din :alifornia, care a comparat .D'-ul a ;>A de femei de origini rasiale /i geografice di-ferite, descoperind c- mo/tenirea lor genetic- este comun- /i provine de la un singur str-mo/ care a tr-it acum ;?E-=EE.EEE de ani. Fn alt studiu efectuat pe ;?E de femei americane din linii genetice provenite din ,uropa, .frica /i Jrientul Li*lociu, inclu-siv aborigene din .ustralia /i 'oua 6uinee, a tras concluzia c- toate aveau acela/i str-mo/ comun de sex feminin, care a tr-it n .frica, cu ;>E-<CE.EEE de ani n urm-. ersonal, cred c- rasa uman- s-a n-scut din mai multe surse, nu doar din .nunnaki. T-bli+ele $umeriene /i legendele akkadiene ulterioare prezint- numele /i ierar-#ia zeilor .nunnaki. ,i l numesc pe %Tat-l& zeilor .', cuv!nt care nseamn- cer. %Tat-l nostru care e/ti n ceruri&7 .' sau .nu la akkadieni st-tea cea mai mare parte a timpului n cer, mpreun- cu so+ia sa, .ntu, /i nu vizita dec!t rareori planeta, pe care ei o numeau ,.0I.DF Q:asa din cl-direa ndep-rtat-R, cuv!nt din care s-a n-scut mai t!rziu earth Qn.n. %p-m!nt& n limba englez-R. :el pu+in aceasta este traducerea lui 9ec#aria $itc#in. Textul nu poate fi n+eles dec!t n sensul c- .nu st-tea cea mai mare parte a timpului n mun+ii nal+i din Jrientul .propiat, acolo unde se crede c- exista %6r-dina ,denului& sau re/edin+a zeilor, de unde nu f-cea dec!t rareori vizite n c!mpiile din $umer. Fnul din ora/ele sumeriene se numea c#iar ,ridu. T-bli+ele afirm- c- .nu /i-a trimis doi fii s- guverneze p-m!ntul. .ce/tia au fost ,nki, cel despre care T-bli+ele afirm- c- l-a creat pe homo sapiens, /i fratele vitreg al acestuia, ,nlil. :ei doi aveau s- devin- mai t!rziu mari rivali, ncerc!nd s- c!/tige
;<

controlul suprem asupra planetei. ,nki, primul n-scut al lui .nu, i era subordonat lui ,nlil, din cauza obsesiei ptr puritate genetic- a .nunnaki. Lama lui ,nlil era sora vitreg- a lui .nu, lucru care f-cea ca ,nlil s- aib- gene mai apropiate de ale lui .nu dec!t ,nki. T-bli+ele ulterioare descriu cum .nunnaki au creat linii genealogice care s- guverneze umanitatea n numele lor. Dupp-rerea mea, acestea sunt familiile care continu- s- controleze planeta p!n- n zilele noastre. T-bli+ele $umeriene descriu felul n care .nunnaki au creat regalitatea Qpe care o numesc c#iar 6uvernarea lui .nu, conduc-torul zeilorR. Toate familiile 3r-+iei sunt obsedate de puritatea s!ngelui /i a liniilor genealogice, ncruci/!ndu-se ntre ele f-r- s- +in- cont de iubire. 3amiliile regale /i aristocratice din ,uropa sunt un exemplu perfect n aceast- direc+ie, la fel ca /i cele de pe coasta de est a $tatelor Fnite. ,le fac parte din acela/i trib /i sunt nru-dite genetic. ./a se explicde ce familiile 3r-+iei au fost obsedate dintotdeauna de ncruci/area genetic-, exact cum sunt descri/i .nunnaki n T-bli+ele $umeriene. ,le nu se ncruci/eaz- ntre ele din snobism, ci pentru a men+ine o structur- genetic- ce le confer- anumite capacit-+i, n special aceea de a construi nave cosmice /i de a se manifesta n alte forme. Goi oferi mai multe detalii ceva mai t!rziu. T-bli+ele $umeriene descriu felul n care oamenii au primit capacitatea de a procrea de la ,nki, lucru care a condus la o adev-rat- explozie a popula+iei umane, care amenin+a s--i cople/easc- de tot pe .nunnaki, al c-ror num-r nu a fost niciodat- foarte mare. .nunnaki aveau numeroase conflicte /i r-zboaie ntre ei, purtate cu arme de nalt- te#nologie. 3ac+iunile lui ,nlil /i ,nki se luptau pt a ob+ine controlul. La*o-ritatea cercet-torilor sunt de acord c- ,nki era de partea umanit-+ii, dar dup- p-rerea mea ceea ce /i doreau ambele grup-ri era s- ob+in- controlul asupra planetei. 0-z-boaiele fratricide ale zeilor ptr suprema+ie sunt descrise n traducerea lui $itc#in, dar /i n alte texte str-vec#i, precum Gedele indiene. )egendele sumeriene povestesc c- fiii zeilor .nunnaki erau implica+i tot timpul n aceste r-zboaie. ,ste vorba de urma-/ii lui ,nki /i ,nlil, cei doi fra+i vitregi care au devenit rivali. ,ste posibil ca una din b-t-liile pe care le-au purtat ntre ei sfi fost cea care a distrus ora/ele biblice $odo-ma /i 6omora, localizate cel mai probabil n sudul L-rii Loarte, unde nivelul radio-activit-+ii r-m!ne p!n- ast-zi cu mult peste media obi/nuit-. 2iblia descrie momentul n care so+ia lui )ot s-a uitat n spate /i a fost transformat- ntr-un st!lp de sare. 3-c!nd referire la textul sumerian original, $itc#in afirm- c- pasa*ul trebuie tradus altfel8 so+ia lui )ot a fost transformat- n vapori, imagine mai veridic- n cazul unei explozii nucleare( Toate culturile antice ale lumii con+in referiri la Larele otop. T-bli+ele $ume-riene nu fac excep+ie. $itc#in afirm- c- acestea povestesc felul n care .nunnaki au p-r-sit planeta n navele lor zbur-toare, n timp ce p-m!ntul se acoperea de ape, /ter-g!nd de pe suprafa+a sa cea mai mare parte a umanit-+ii. ,ste incontestabil faptul c- ntre anii ;;.EEE /i >.EEE .:#., pe p-m!nt s-a produs o catastrof- greu de imaginat Qsau, mai degrab-, un lan+ de catastrofeR. Dovezile geologice /i biologice care sus+in aceast- tez- sunt cople/itoare. )or li se adaug- nenum-ratele legende /i tradi+ii care descriu aceste evenimente /i care provin din ,uropa, $candinavia, 0usia, .frica, continentul american, .ustralia, 'oua 9eeland-, .sia, :#ina, 5aponia, Jrientul Li*lociu. ractic, de pretutindeni. Fnele din aceste relat-ri descriu /i o c-ldur- foarte mare, care a adus apa m-rii n stadiu de fierbere, n timp ce altele vorbesc despre mun+i n fl-c-ri, dispari+ia soarelui /i a lunii /i ntunericul care a urmat, despre ploi de s!nge, g#ea+- /i pietre, despre alunec-ri de teren, pr-bu/irea cerului, n-l+area /i scufundarea p-m!ntului, dispari+ia unui continent uria/ /i o glacia+iune. ractic toate descriu ns- marele potop, un val uria/ de ap- care a m-turat ntregul p-m!nt. Imaginile uria/ului val mareic produs de impactul cu cometa din filmul .eep 1mpact v- poate a*uta s- vface+i o idee despre ceea ce trebuie s- se fi petrecut pe p-m!nt n acele timpuri. .nu-mite texte c#ineze str-vec#i descriu felul n care pilonii pe care se spri*in- cerul s-au pr-bu/it, iar soarele,
;=

luna /i stelele s-au apropiat de p-m!nt, undeva n nord-vest, unde cerul s-a nclinat. -m!ntul s-a dezec#ilibrat /i s-a scufundat n partea de sud-est, ceea ce a determinat o inundare a acestei zone cu apa m-rilor /i oceanelor venit- dinspre nord-vest. "n .merica, legendele indienilor aKnee descriu un fenomen ase-m-n-tor petrecut ntr-o perioad- n care steaua nordului /i steaua sudului /i-au inver-sat pozi+iile, vizit!ndu-se reciproc. Tradi+iile din .merica de 'ord vorbesc de apari+ia unor nori uria/i /i de un val de c-ldur- at!t de mare nc!t apa r!urilor /i oceanelor a nceput s- fiarb-. ,sc#imo/ii din 6roenlanda le-au povestit misionarilor c- cu mult timp n urm- p-m!ntul s-a r-sturnat. )egendele peruviene sus+in c- .nzii s-au format ntr-o perioad- c!nd cerul s-a r-zboit cu p-m!ntul. Liturile braziliene descriu o ex-plozie a cerului, din care pe p-m!nt au c-zut buc-+i mari, care au ucis pe toat- lumea, n timp ce p-m!ntul /i cerul /i inversau locurile. "n sf!r/it, indienii #opi din .merica de 'ord povestesc n legendele lor c-8% -m!ntul s-a zguduit /i a fost acoperit de ape, cu excep+ia unui mic teritoriu&. Toate aceste relat-ri sunt str!ns asociate cu legendele despre .tlantida /i Lu Q)emuriaR, dou- continente imense, unul situat n zona Jceanului .tlantic, iar cel-lalt n locul actual al Jceanului acific. Lul+i oameni sus+in c- aceste continente erau guvernate de rase foarte avansate. $e crede c- ele s-au scufun-dat n mare n circumstan+ele descrise mai sus, l-s!nd n urma lor numai c!teva insu-li+e, precum Insulele .zore, r-m-/i+e ale gloriei lor de alt-dat-. .tlantida a fost des-cris- de laton Q><A-=>A .:#.R, un filozof din 6recia .ntic- /i ini+iat de rang nalt al unei societ-+i secrete Qsau /coli a misterelorR. .ceste societ-+i au existat dintotdeauna pe p-m!nt, transmi+!nd o cunoa/tere foarte nalt- unui grup restr!ns de oameni, dar neg!nd-o maselor largi. Istoria oficial- contest- afirma+ia lui laton cum cacest continent ar fi existat, sub pretextul anumitor discrepan+e istorice din relatarea sa, dar existdovezi geologice care sus+in aceast- tez-. Insulele .zore, despre care se crede c- sunt o r-m-/i+- a continentului .tlantidei, sunt situate la mi*locul crestei atlantice, un lan+ muntos care face leg-tura cu o linie de fractur- ce ncon*oar- ntreaga planet-, pe o distan+- de A<.EEE de km. 0egiunea mi*locie a crestei atlantice este una dintre cele mai predispuse zone terestre c-tre cutremure /i erup+ii vulcanice. > pl-ci tectoni-ce imense8 cea eurasiatic-, cea african-, cea nord-american- /i cea caraibian-, se n-t!lnesc /i se suprapun aici, f-c!nd ca regiunea s- fie extrem de instabil- din punct de vedere geologic. "n perioada despre care laton sugereaz- c- a marcat sf!r/itul .tlan-tidei, at!t n Insulele .zore c!t /i n Insulele :anare Qnume care vine de la canis,c!ine /i nu de la canar(R s-a desf-/urat o activitate vulcanic- extrem de intens-. )ava se de-zintegreaz- n apa m-rii n circa ;?.EEE de ani, dar nc- mai poate fi g-sit- pe fundul m-rii din *urul Insulelor .zore, lucru care confirm- alte descoperiri geologice recente De pild-, nisipul prelevat de la ad!ncimi de =-@ kilometri atest- c- actualul fund al m-rii trebuie s- fi fost situat deasupra nivelului apelor, relativ recent dpdv geologic. Jceanograful Laurice ,King scrie n revista 2ational 3eographic8 %3ie p-m!ntul s-a scufundat cu c!+iva kilometri, fie nu putem dec!t s- tragem o concluzie uimitoare&. 4igura 56 Creasta atlantic median este centrul unei acti!iti !ulcanice i a unor cutremure de mare intensitate. Aceasta este regiunea n care se crede c a localizat Platon Atlantida. Dovezile geologice /i biologice sugereaz- de asemenea c- activitatea vulcanic- ce a provocat scufundarea p-m!ntului n regiunea Insulelor .zore s-a petrecut n acela/i timp cu scufundarea unei mase de p-m!nt cunoscut- sub numele de .pala#ia, care f-cea leg-tura ntre ceea ce numim ast-zi ,uropa, .merica de 'ord, Islanda /i 6roenlanda. :#iar /i nivelul la care s-au scufundat cele dou- por+iuni de p-m!nt este asem-n-tor. ,xist- dovezi similare care sus+in teoria potrivit c-reia continentul Lu sau )emuria s-a scufundat pe fundul Jceanului acific. ./a-zisul Triung#i al 2ermu-delor, situat ntre Insulele 2ermude, sudul 3loridei /i un punct situat l!ng- Insulele .ntile, a fost de mult- vreme asociat cu .tlantida. )egendele privind dispari+ia unor nave /i avioane n
;>

aceast- regiune sunt extrem de numeroase. )!ng- 2imini, un loc situat n interiorul triung#iului, au fost localizate sub apele de l!ng- 2a#ama 2anks cl-diri scufundate, ziduri, drumuri /i cercuri din blocuri de piatr- asem-n-toare celor de la $tone#enge, ba c#iar /i piramide. $- v- mai prezint c!teva fapte pe care marea ma*oritate a oamenilor nu le cunosc8 Lun+ii Oimala1a, .nzii /i .lpii nu au atins actuala lor n-l+ime dec!t acum ;;.EEE de ani. )acul Titicaca, situat la grani+a dintre eru /i 2olivia, este lacul navigabil situat la cea mai mare altitudine din lume, res-pectiv de ><EE de metri. :u numai ;;.EEE de ani n urm-, ntreaga regiune era situat- la nivelul m-rii( De ce se g-sesc at!t de multe fosile de pe/ti /i de alte animale mari-ne n regiunile muntoase7 entru cmun+ii respectivi au fost situa+i c!ndva la nivelul m-rii, ntr-o perioad- destul de recent- dpdv geologic. Toate acestea sunt dovezi co-ple/itoare care atest- c- p-m!ntul a suferit n perioada respectiv- o transformare geo-logic- masiv-. Dezbaterile aprinse Q/i nu de pu+ine ori ostileR se nasc numai n privin-+a datei /i a cauzelor care au provocat aceste sc#imb-ri. :u siguran+-, ele au afectat ntregul sistem solar, c-ci toate planetele prezint- dovezi ale unor cataclisme care le-au afectat suprafa+a, atmosfera, viteza /i ung#iul orbitei sau rota+iei n *urul soarelui. ./a cum spuneam mai devreme, consider c- principalele teme abordate n T-bli+ele $umeriene sunt autentice, dar nu cred c- toate detaliile descrise n acestea se verific-, dac- nu ptr alt motiv, m-car din cauza imensei perioade de timp care s-a scurs de la sosirea zeilor .nunnaki, acum >?E.EEE de ani, n timp ce relat-rile scrise nu dateaz- dec!t de c!teva mii de ani. :u siguran+-, n *urul anului ;;.EEE .:#. pe p-m!nt s-a produs un cataclism ma*or, care a distrus civiliza+iile extrem de avansate dpdv te#nologic care existau la acea vreme Qperioad- cunoscut- sub numele de ,poca de .urR, iar acea datQsituat- acum aprox ;=.EEE de aniR are o mare relevan+- pt epoca pe care o tr-im n prezent. ./a cum planetele sistemului solar se rotesc n *urul soarelui,ntre-gul sistem solar se rote/te n *urul centrului galaxiei, sau cel pu+in al acestei p-r+i din galaxie. .cest %soare central& sau galactic este cunoscut n anumite tradi+ii sub nume-le de %$oarele 'egru&. erioada de revolu+ie a sistemului nostru solar n *urul soare-lui central este de <@.EEE de ani /i este numit- n cultura indian- 7uga. Fnii cercet--tori cred c- timp de ;=.EEE de ani Q*um-tate dintr-o 7uga*, p-m!ntul se apropie de $oarele 'egru, n timp ce vreme de al+i ;=.EEE de ani el se ndreapt- n direc+ia opus- De aceea, aceste cicluri sunt extrem de diferite ntre ele, planeta fiind sc-ldat- ntr-o lumin- pozitiv- timp de ;=.EEE de ani, ptr a se scufunda apoi n ntuneric n urm-toa-rea perioad- de ;=.EEE de ani. .cest proces afecteaz- ntreaga energie n care tr-im cu to+ii. Interesant este faptul c- ,poca de .ur pare s- se fi nc#eiat acum ;=.EEE de ani, n urma cataclismului de care am vorbit mai sus /i a conflictelor care au urmat, ceea ce explic- sc#imb-rile accelerate care se produc la ora actual-, dar mai ales tre-zirea spiritual- global- /i uimitoarele evenimente care ne a/teapt- n anii ce urmeaz-. .ceasta este perioada de tranzi+ie n care p-m!ntul se ntoarce din nou cu fa+a spre lumin-. .m a*uns a/adar la concluzia c- acum ;=.EEE de ani s-a produs un cataclism fantastic, care a pus cap-t civiliza+ilor de nalt- te#nologie care au existat n ,poca de .ur. . fost oare ns- acest cataclism unicul de aceast- anvergur-7 .numite dovezi sugereaz- un r-spuns negativ la aceast- ntrebare. .m un prieten n :alifornia, 2rian Desboroug#, un cercet-tor /i om de /tiin+- ptr care am un respect deosebit. ,ste specializat n /tiin+a aerospa+ial-, iar studiile sale au fost folosite de numeroase companii. ,ste un om cu picioarele pe p-m!nt,care nu accept- nici o concluzie nainte de a avea dovezi solide. ,l a adunat o serie de in-forma+ii extrem de detaliate /i foarte interesante care fac leg-tura ntre lumea antic- /i manipularea actual- a 3r-+iei. "n timp ce lucra pt una din marile corpora+ii america-ne prin anii @E, fizicienii acesteia au a*uns la concluzia c- acum >BEE de ani n siste-mul nostru solar a p-truns un corp ceresc uria/, pe care l cunoa/tem ast-zi sub nume-le de 5upiter. :elelalte planete s-au dezec#ilibrat pe orbitele lor, iar 5upiter s-a izbit de una dintre ele,
;?

care se rotea ntre actualele orbite ale lui 5upiter /i Larte. 3izicienii afirm- c- r-m-/i+ele acestei planete au devenit centura de asteroizi pe care o cunoa/-tem la ora actual-, o parte din 5upiter s-a desprins, devenind actuala planet- Genus. "n timp ce Genus era proiectat- n spa+iu Qsub forma unei mase de materieR, ea a dis-trus atmosfera /i via+a de pe planeta Larte, dup- care a intrat sub influen+a c!mpului gravita+ional al p-m!ntului. Genus a f-cut c!teva rota+ii n *urul Terrei, dupcare a intrat pe actuala sa orbit- n *urul soarelui. .ceia/i fizicieni sus+in c- aceste mi/c-ri celeste au provocat un val mareic devastator pe p-m!nt, cu circa >BEE de ani nainte de :#ristos. )a fel ca /i 2rian Desboroug#, ei cred c- nainte de acel moment Larte avea orbita actual- a p-m!ntului, n timp ce acesta din urm- se afla mult mai aproape de soare. 'umele lui )ucifer, % urt-torul )uminii& trebuie s- fi ap-rut n acea perioa-d-, c!nd lumina str-lucitoare a lui Genus a trecut foarte aproape de planeta p-m!nt. :ele mai vec#i relat-ri astronomice din Lesopotamia /i .merica :entral- nu includ planeta Genus, care a ap-rut doar n textele ulterioare. 'umeroase culturi au dezvol-tat o veritabil- obsesie fa+- de Genus, c-reia i se aduceau inclusiv sacrificii umane. $tudiul neoficial al fizicienilor nu a fost publicat niciodat-, dar m-a determinat s- caut dovezi pt o parte din afirma+iile lor. Dac- mpr-/tii particule fine pe un platou aflat n vibra+ie, acestea se aran*eaz- exact ca orbitele planetare ale sistemului nostru solar. :!nd undele vibratorii orientate c-tre exterior se nt!lnesc cu cele orientate c-tre interior, din intersec+ia lor se na/te o nou- und-, orientat- vertical. articulele se acumuleaz- pe aceast- linie /i dau na/tere unor cercuri concentrice. Dac- frecven+ele care intr- n coliziune ar fi singulare, aceste cercuri concentrice ar fi situate la distan-+e egale. Dac- ns- avem de-a face cu un spectru de frecven+e, a/a cum se nt!mpl- n sistemul nostru solar, ele sunt situate la distan+e inegale,n func+ie de presiunile vibra-torii. Dacplasezi un obiect pe aceste cercuri vibratorii de particule, el va ncepe s- se roteasc- n *urul centrului platoului, purtat de fluxul energetic provocat de interac-+iunile undelor.Jbiectele mai grele plasate n orice loc de pe platou vor fi atrase c-tre unul din aceste cercuri concentrice, d!nd na/tere la r!ndul lor unor forme-und-, care vor atrage c-tre ele obiectele mai u/oare. "n sistemul nostru solar, cele mai puternice unde sunt emise de soare, care reprezint- CCU din masa total- de materie a sistemului solar. .ceste unde emise de soare interac+ioneaz- cu alte unde cosmice, d!nd na/tere unor unde verticale care genereaz- acelea/i cercuri concentrice sau c!mpuri vibratorii n *urul soarelui ca n exemplul de mai sus. :orpurile mai grele, planetele, sunt prinse n aceste orbite /i se rotesc n *urul soarelui. ,le creeaz- la r!ndul lor cercuri vibrato-rii de mai mic- intensitate n *urul lor, care atrag corpurile cere/ti mai u/oare. Fn ex. l reprezint- luna p-m!ntului. Jrice fenomen care ar distruge aceast- armonie a inter-ac+iunii vibratorii ar afecta cercurile concentrice de energie, iar dac- ar fi suficient de puternic, ar putea sc#imba c#iar orbitele planetelor. 3enomenul descris de fizicienii respectivi intr- cu siguran+- n aceast- categorie. :ercurile de unde verticale exist- n *urul soarelui independent de planete /i nu au nevoie de acestea din urm- pt a se for-ma . J planet- nu face altceva dec!t s- se nscrie pe una din aceste orbite care exist- de*a. De aceea, num-rul orbitelor energetice care ncon*oar- soarele este mai mare dec!t cel al planetelor, iar dac- un corp ceresc este aruncat afar- de pe orbita sa, el se va nscrie mai devreme sau mai t!rziu pe o alt- orbit- energetic-, atunci c!nd for+a iner+iei i va permite acest lucru. Desboroug# crede c- exact acest lucru s-a nt!mplat atunci c!nd imensele presiuni vibratorii ale %cometei&Genus au trecut pe l!ng- Larte /i pe l!ng- p-m!nt, arunc!ndu-le pe orbite diferite. "n viziunea lui Desboroug#, Genus trebuie s- fi fost o %comet-& cu coad- de g#ea+-. :!nd Genus s-a apropiat de p-m!nt, ating!nd un punct numit )imita 0oc#e Qun fel de aparat vibratoriu de siguran+-R, g#ea+a trebuie s- se fi dezintegrat. :!nd dou- corpuri se ndreapt- c-tre colizi-une, cel cu masa mai mic- ncepe s- se dezintegreze ntotdeauna n *urul )imitei 0oc#e. "n cazul de fa+-,
;@

g#ea+a din coada %cometei& Genus trebuie s- fi fost proiecta-t- c-tre p-m!nt, trec!nd prin :entura Gan .llen Qcare absoarbe o mare parte din radi-a+iile periculoase emise de soareR, unde a fost ionizat-Mmagnetizat-, fiind apoi atras- de polii magnetici ai p-m!ntului. Liliarde de tone de g#ea+la o temperatur- de -<A= grade :elsius trebuie s- fi c-zut n regiunile polare, ng#e+!nd totul n numai c!teva clipe. .cest fenomen ar putea explica misterul mamu+ilor g-si+i ng#e+a+i n locurile n care se aflau. :ontrar anumitor convingeri populare, mamu+ii nu tr-iau n regiunile friguroase, ci n stepele din +inuturile cu clim- temperat-. 'u se /tie cum, aceste regi-uni au ng#e+at ntr-o singur- clip-. ,xist- mamu+i g-si+i ng#e+a+i n timp ce m!ncau( Dac- este adev-rat c- aceastg#ea+- ionizat- a c-zut de pe Genus,cantit-+ile cele mai mari trebuie s- se fi acumulat n regiunea polilor magnetici ai p-m!ntului, din cauza puterii de atrac+ie a acestora. .ceast- teorie se adevere/te. Lasa de g#ea+- din regiu-nile polare este mai mare la poli dec!t n zona periferic-, de/i acolo ninge cel mai pu+in. $cenariul de mai sus ar explica aceast- anomalie. "n :artea lui Iov, considerat- un text de origine arab- mult mai vec#i dec!t restul 2ibliei, se pune ntrebarea8 %De unde a venit g#ea+a7& Dup- p-rerea mea, r-spunsul este cel pe care l-am dat mai sus. .cest lucru ar explica inclusiv #-r+ile detaliate ale regiunilor polare pe care le aveau anticii nainte de c-derea g#e+ii. !n- acum AEEE de ani,polii p-m!ntului nu erau aco-peri+i cu g#ea+-. 'u a existat nici o epoc- glaciar-, a/a cum sugereaz- /tiin+a oficial-. .ceasta este doar una din iluziile pe care ncearc- s- le ntre+in- oculta mondial-. Dac- privim %dovezile& pe care le prezint- /tiin+a oficialpt a *ustifica ideea conven-+ional- a unei glacia+iuni /i felul n care sunt contrazise acestea de realitate, este de-a dreptul uimitor cum a putut fi acceptat- o asemenea explica+ie stupid-. "naintea aces-tui cataclism incredibil Qeventual /i a altoraR, p-m!ntul avea o clim- tropical- pe n-treaga sa suprafa+-, lucru demonstrat de plantele fosilizate. .ceasta a fost sc#imbat- nu doar de sosirea g#e+ii, ci /i de distrugerea stratului alc-tuit din vapori de ap- care ncon*ura p-m!ntul, descris n 6enez- /i n alte texte antice. .cest strat asigura un climat tropical pretutindeni n *urul p-m!ntului, dar a disp-rut subit. $c#imbarea dra-matic- de temperatur- de la poli trebuie s- fi intrat n coliziune cu masele de aer cald, provoc!nd furtuni devastatoare, precum cele descrise n folclorul c#inez. 3izicienii care au lucrat cu Desboroug# afirm- c- presiunea creat- de orbitele lui %Genus& n *urul p-m!ntului trebuie s- fi provocat un val mareic cu o n-l+ime de peste = km, ipotez- care ar explica de ce a nceput practicarea agriculturii la altitudini de peste =EEE de metri. laton a scris n lucrarea sa intitulat- 8egile c- agricultura a nceput s- fie practicat- la altitudini nalte dup- ce un val gigantic de ap- a acoperit regiunile de /es. 2otanistul 'ikolai Ivanovici Gavilov a studiat mai mult de ?E.EEE de plante s-l-batice adunate din ntreaga lume /i a descoperit c- acestea /i au originea n numai B regiuni diferite, toate muntoase.Galul mareic trebuie s- fi produs la suprafa+a p-m!n-tului o presiune de o ton- pe cm p-trat, cre!nd noi lan+uri muntoase /i transform!nd toate creaturile vii n fosile n mai pu+in de o or-. ietrele artificiale ob+inute prin te#nologia modern- sunt create prin aplicarea unor presiuni de acest fel. .u fost desco-peri+i copaci ntregi fosiliza+i, lucru imposibil dac- nu s-ar fi petrecut instantaneu. "n caz contrar, copacii s-ar fi descompus p!n- s- apuce s- se fosilizeze. De altfel, la ora actual- nu se mai produc fosile de acest fel. ,le nu pot fi dec!t rezultatul evenimente-lor catastrofice descrise mai sus, spune Desboroug#. si#iatrul /i scriitorul evreu rus Immanuel Gelikovski a provocat un adev-rat scandal n mediul /tiin+ific din anii ?E suger!nd c- p-m!ntul a suferit daune devastatoare n perioada c!nd Genus era o co-met- /i a trecut prin apropierea sa, nainte de a se instala pe actuala sa orbit-. :!nd Genus a fost fotografiat- de sonda spa+ial- Lariner ;E, multe din descrierile lui Geli-kovski s-au dovedit corecte, inclusiv r-m-/i+ele unei cozi de comet-. Imaginile luate de Lariner C de pe Larte sus+in de asemenea teoriile lui Gelikovski. "n viziunea acestuia, n timp ce r-t-cea prin sistemul nostru
;A

solar, %cometa& Genus s-a ciocnit de Larte. Gelikovski estima c- acest fenomen s-a produs n *urul anului ;?EE .:#. Di-feri+i cercet-tori /i resping reciproc descoperirile sub pretextul c- perioadele n care s-au produs aceste catastrofe nu coincid. "n realitate, este aproape cert faptul c- n perioada de timp cuprins- ntre ;;.EEE /i ;?EE .:#., /i c#iar mai recent, s-a produs o serie ntreag- de cataclisme succesive. $tudiul fizicienilor mai sus+ine c- Larte a fost devastat de coliziunea cu Genus, fiind aruncat de pe orbita sa. ,l a urmat un traseu eliptic neregulat, extrem de instabil, care l f-cea s- treac- ntre p-m!nt /i lun- la fie-care ?@ de ani. $e pare c- ultima astfel de trecere s-a produs n *urul anului ;?EE .:# , c!nd a explodat marele vulcan de pe insula greac- $antorini, iar civiliza+ia minoic- de pe :reta a disp-rut peste noapte. "n aceea/i perioad-, ntre ;@EE-;?EE .:#., nive-lul apei oceanelor a sc-zut cu <EU, au ap-rut lacuri glaciare n :alifornia, iar marele lac din regiunea extrem de fertil- a $a#arei a secat, transform!nd ntreaga regiune n de/ertul pe care l cunoa/tem ast-zi. "n cele din urm-, Larte s-a instalat pe actuala sa orbit-, dar la acea vreme via+a de pe suprafa+a sa trebuie s- fi disp-rut de mult. Toate aceste ipoteze sunt sus+inute de dovezi descoperite pe Larte. Lisiunea spa+ial- at#-finder trimis- pe Larte a ar-tat c- rocile mar+iene nu sunt suficient de erodate ptr a putea fi mai vec#i de ;E.EEE de ani. )a fel ca /i ceilal+i fizicieni cu care a lucrat, 2rian Desboroug# crede c- a exis-tat o vreme c!nd p-m!ntul se afla mult mai aproape de soare, iar Larte se rotea n lo-cul s-u Qpe orbita actual- a p-m!ntuluiR. Dac- este adev-rat c- marile canioane de pe suprafa+a lui Larte au fost provocate de torente de ap-, a/a cum afirm- oamenii de /tiin+-, clima de pe aceast- planet- trebuie s- fi fost mult mai cald-. )a ora actual-, clima de pe Larte este at!t de rece nc!t apa ar ng#e+a instantaneu, iar atmosfera sa goal- Qaproape de starea de vidR ar determina vaporizarea brusc- a apei. Desboroug# crede c- distan+a mult mai apropiat- de soare a p-m!ntului la acea vreme a f-cut ca primele rase de oameni s- fi fost cele negre, a c-ror pigmenta+ie a pielii le permitea s- reziste mai bine n fa+a razelor arz-toare ale astrului solar. $c#elete umane str-vec#i descoperite l!ng- $tone#enge, n .nglia, /i de-a lungul coastei de vest a 3ran+ei, prezint- caracteristici nazale /i ale coloanei vertebrale specifice multor femei africane. Desboroug# sus+ine c- nainte de producerea cataclismului provocat de Genus, pe Larte Qa c-rui clim- era mult mai apropiat- de cea a p-m!ntului actualR a tr-it o ras- alb-. ,l este convins c- ace/ti mar+ieni albi au construit piramidele foto-grafiate pe Larte /i s-au luptat cu o ras- neagr-, ncerc!nd s- cucereasc- p-m!ntul. .cestea sunt r-zboaiele%zeilor& descrise n numeroase texte antice, inclusiv n Gedele #induse. Desboroug# adaug- c-, dup- cataclism, mar+ienii albi au r-mas bloca+i pe p-m!nt f-r- te#nologia lor, n condi+iile n care planeta mam- era complet devastat-. ./a se explic- apari+ia primelor rase albe de pe p-m!nt. Fluitor este faptul c- anumi+i oameni de /tiin+- au eviden+iat c- dac- oamenii albi sunt scufunda+i n recipiente n care sunt priva+i de percep+ii senzoriale; perioade mai lungi de timp, ritmul lor circa-dian intr- pe o frecven+- de o or- /i <> de min, care corespunde perioadei de rota+ie a lui Larte, nu a p-m!ntului( .cest fenomen nu se produce n cazul celorlalte rase, care sunt ntr-o rezonan+- perfect- cu rota+ia p-m!ntului. Desboroug# crede c- ace/ti mar+ieni albi erau rasa extrem de avansat- cunoscut- n lumea antic- sub numele de fenicieni sau arieni /i c- ace/tia au nceput un lung proces de recucerire a puterii lor te#nologice, pierdut- dup- distrugerea suprafe+ei planetei Larte /i devastarea plane-tei p-m!nt. :ercet-rile pe care le-am f-cut personal sus+in aceast- ipotez-, de/i exist- nc- multe ntreb-ri r-mase f-r- r-spuns. :u siguran+-, %creierul& care s-a ascuns n spatele civiliza+iei egiptene, cel pu+in ncep!nd din perioada din *urul anului =EEE .:#., au fost fenicienii, o ras- alb- cunoscut- /i sub alte nume. latoul 6ize# Qunde se afl- Larea iramid-R era cunoscut anterior sub numele de ,l-Ta#ira, derivat din substantivul arab ,l-Ta#ir,
;

:unoscute sub numele de samadhi/tan9. ;B

care este c#iar numeleH planetei Larte. Textele antice arat- c- sistemul de m-surare a timpului era foarte str!ns legat de Larte, una din da-tele c#eie ale calendarului fiind ;? martie Qsau Idele lui LarteR, la fel ca /i data de <@ octombrie. rima dat- marca nceputul prim-verii, iar cea de-a doua sf!r/itul anului n calendarul celtic. )egendele $f!ntului 6raal /i ale regelui .rt#ur au /i ele o leg-tur- cu aceast- tem-. De pild-, :amelot nu nseamn- altceva dec!t Jra/ul lui Larte. Dup- p-rerea mea, toate opiniile prezentate pe scurt n acest capitol despre cataclismele care s-au ab-tut asupra p-m!ntului n perioada cuprins- ntre ;;.EEE /i ;?EE .:#. sunt mai mult sau mai pu+in adev-rate. "nceputul acestui interval a marcat sf!r/itul ,pocii de .ur /i al civiliza+iilor extrem de avansate te#nologic care au exis-tat p!n- atunci pe p-m!nt. 0asele extraterestre au supravie+uit cataclismelor fie refu-giindu-se n spa+iul cosmic, fie n regiunile nalte ale p-m!ntului sau n ad!ncurile acestuia. Lul+i dintre extratere/tri /i marea ma*oritate a oamenilor de pe Terra nu au supravie+uit ns- acestor evenimente. :ei care au reu/it, au fost nevoi+i s- o ia de la nceput, f-r- sdispun- P cel pu+in ntr-o prim- faz- P de cuceririle lor te#nologice. $upravie+uitorii s-au ncadrat n dou- categorii8 cei de origine ma*oritar extraterestr-, care de+ineau cuno/tin+e avansate, /i oamenii obi/nui+i, sau rasa sclavilor, care nu de+ineau asemenea cuno/tin+e. :ei din prima categorie s-au mp-r+it /i ei n dou- tabere. Fnii doreau s- /i utilizeze cuno/tin+ele ntr-o manierconstructiv-, comuni-c!ndu-le umanit-+ii, iar ceilal+i doreau s- le p-streze numai ptr ei, ptr a le putea folosi n scopuri de manipulare /i control. )upta dintre cele dou- grup-ri pt folosirea aceleia/i cunoa/teri a continuat p!n- ast-zi. Dup- ce civiliza+iile /i-au revenit dup- cata-clismul din *urul anului ;;.EEE .:#., celelalte catastrofe au adus noi devast-ri de-a lungul mileniilor care au urmat, iar umanitatea a fost nevoit- s- o ia de mai multe ori de la nceput. Fna din temele care se reg-se/te ns- n toate aceste relat-ri este cea referitoare la manipularea umanit-+ii de o ras- avansat- dpdv intelectual Qde/i nu /i spiritualR, de origine extraterestr-. Goi continua pe marginea acestui subiect, introduc!nd un element nou, care va mpinge la apogeu incredulitatea multora. Capitolul 1& 7u spune nimic despre reptile $unte+i preg-ti+i7 Li-a/ fi dorit s- nu fiu nevoit s- fac o introducere la povestea care urmeaz-, c-ci nu va face dec!t s- o complice, expun!ndu-m- oprobiului public /i ridiculiz-rii generale. Dar, fie ce-o fi( 'u am dat niciodat- napoi n fa+a unor ase-menea argumente. Dup- p-rerea mea, .nunnaki /i mar+ienii albi de care vorbe/te 2rian Desboroug# nu sunt aceia/i oameni, de/i nu este exclus s- fi existat o leg-tur- genetic- ntre ei. Dup- ce am pus laolalt- dovezile,punctele de vedere, studiile /i opi-niile pe care le-am adunat n to+i ace/ti ani pe aceast- tem-, am a*uns la concluzia c- .nunnaki sunt o ras- de origine genetic- reptilian-. "n literatura J9'-istic- ei sunt cunoscu+i pur /i simplu sub numele de extratere/tri reptilieni. De altfel, nu sunt sin-gurul care crede acest lucru. $incer s- fiu, am r-mas uimit c!t de mul+i oameni din epoca noastr- sunt desc#i/i n fa+a acestei posibilit-+i, a*ung!nd de multe ori la ace-ea/i concluzie prin propriile lor cercet-ri. rintre ei se num-r- inclusiv unii care ar fi r!s de aceast- idee nu cu mult timp n urm-. Dr. .rt#ur David Oorn, fost profesor de antropologie biologic- la Fniv. de $tat din :olorado, 3ort :ollins, credea p!n- nu demult cu toat- convingerea n teoria darKinist- a evolu+iei umane, respectiv n dez-voltarea lent- a speciei umane, urm!nd principiul supravie+uirii celui mai puternic. ornind de la dovezile pe care le-a descoperit, el a a*uns ast-zi s- cread- c- umanita-tea a fost fabricat- genetic de extratere/tri /i c- o ras- de reptilieni controleaz- pla-neta de mii de ani Qinclusiv la ora actual-R. :oncluziile mele sunt identice cu ale lui, de/i personal am urmat o cu totul alt- cale n via+-. $tudiile doctorului Oorn sunt pre-zentate detaliat n excelenta sa carte, #riginile e(traterestre ale umanitii, n care sugereaz- c- rasa pe care T-bli+ele $umeriene o numesc .nunnaki este o ras;C

repti-lian- Qlucru cu care sunt pe deplin de acordR. 3aimosul astrofizician britanic 3red Oo1le a afirmat ntr-o conferin+- de pres- +inut- n anul ;CA; c- lumea este controlat- de o for+- care se poate manifesta n forme diferite. %,i sunt pretutindeni, le-a spus el *urnali/tilor ului+i8 n cer, n ap- /i pe p-m!ntH&, ad-ug!nd c- %ei& controleaz- uma-nitatea prin puterea min+ii. Itiu c- sunbizar, dar va trebui s- citi+i integral cartea de fa+- ptr a v- da seama c!t de multe dovezi sus+in aceast- teorie. Dac- ve+i prefera s- renun+a+i la lectur-Qacum sau dup- alte c!teva capitoleR pt caceast- afirma+ie ncalc- toate convingerile dvs, ve+i rata /ansa de a v- convinge c- p!n- /i cele mai neverosi-mile ipoteze din cele pe care le voi prezenta n continuare sunt adev-rate, fiind sus+inute de o avalan/- de dovezi. :u c!t am adunat mai multe informa+ii incredibile, cu at!t mai convins am a*uns s- fiu c- avem de-a face cu dou- situa+ii distincte, care au evoluat n paralel. e p-m!nt au existat /i alte rase extraterestre Q/i nc- mai exist-R n afar- de cei pe care vec#ii sumerieni i numeau .nunnaki, iar alte texte antice8 0asa Iarpelui. 'u este exclus ca celelalte rase de extratere/tri s- se fi luptat cu ace/ti .nu-nnaki. Texte din toate culturile antic#it-+ii descriu aceste %r-zboaie ale zeilor& /i este posibil ca ele s- se refere la conflicte ntre diferite rase extraterestre, nu doar la fac+i-unile .nunnaki rivale de care vorbesc T-bli+ele $umeriene. :#iar /i n epoca moder-n- exist- nenum-rate relat-ri ale unor oameni care pretind c- au v-zut umanoizi cu pielea /i fa+a ca de /op!rl-, /i cu oc#ii bulbuca+i ca la broa/te. Fnul din investigatorii fenomenului extraterestru este 5ason 2is#op III Qun pseudonimR. .cesta afirm- c-, n ma*oritatea lor, reptilienii sunt mai nal+i ca oamenii /i au s!ngele rece, la fel ca repti-lele de pe p-m!nt. $unt mult mai pu+in sensibili dpdv emo+ional ca oamenii, /i cei mai mul+i dintre ei au dificult-+i n a-/i exprima iubirea, de/i sunt foarte inteligen+i /i au cuno/tin+e te#nologice extrem de avansate. "n treac-t fie vorba, aceast- descriere corespunde perfect atitudinilor /i comportamentului 3r-+iei care controleazlumea de ast-zi. 0elat-rile moderne referitoare la reptilieni se potrivesc ntru totul cu descrieri-le multor %zei& din textele /i legendele antice. De pild-, ntre anii ?EEE->EEE .:#. a existat o culturnumit- Fbaid, anterioar- $umerului. e teritoriul Irakului de ast-zi au fost g-site figurine care desemneaz- zeii acestei culturi /i care aveau forme evi-dente de umanoizi cu fe+e de /op!rl-. "n sec+iunea ilustra+iilor apare imaginea unei asemenea figurine asem-n-toare unei /op!rle, care +ine n bra+e un copil care pare o /op!rl- n miniatur-. 0egiunea n care au fost descoperite vestigiile culturii Fbaid, dar /i cele ale culturii sumeriene de mai t!rziu, *oac- un rol important n povestea noastr-, figurinele Fbaid prezent!nd grafic %zeii& care au dominat multe civiliza+ii antice. :ulturile din .merica :entral- au un zeu n form- de /arpe naripat, Yuetzal-coatl4 indienii #opi aveau zeul/arpe cu pene, 2a#olinkonga, iar cultura indienilor nord-americani este mp!nzit- de imagini cu /erpi, inclusiv misteriosul munte n form- de /arpe din J#io4 indienii din India vorbesc de zeii reptilieni, 'aga Qo ras- de %demoni& n legendele indiene, al c-ror nume nseamn- %:ei care nu merg, ci se t!r-sc&R4 egiptenii aveau propriul lor zeu-/arpe, Tnep#, faraonii fiind deseori ilustra+i al-turi de /erpi4 fenicienii l aveau pe .gat#odemon, un alt zeu-/arpe4 popula+ia voo-doo are un zeu pe care l nume/te Damballa# Sedo, cu form- de /arpe4 iar ebraicii l aveau pe 'ak#ustan, Iarpele de 2ronz. $tr-vec#iul zeu al britanicilor, pe care l con-siderau :onduc-torul )umii n form- de Dragon, era numit OF, de unde s-ar putea s- provin- termenul de Ou-man Qn.n. omMuman n limba englez-R. $imbolul discului na-ripat al sumerienilor, care apare n ntreaga lume antic-, era alc-tuit din < /erpi. $im-bolismul /arpelui /i asocierea lui cu %zeii& antici poate fi g-sit pretutindeni n lume. "n cartea sa, Adorarea arpelui, reverendul 5o#n 2at##urst Deane scrie8%H Fnul din cei ? constructori ai Tebei Wn ,giptX a fost numit dup- zeul-/arpe al fenicienilor, Jf#ionH rimul altar din .tena ridicat ciclopilor a fost cel nc#inat lui ZJps[, zeul-/arpeH .dorarea simbolic- a /arpelui era at!t de obi/nuit- n 6recia nc!t Iustin Lartirul i-a acuzat pe greci c- au introdus-o n misterele
<E

tuturor celorlal+i zei. .tunci c!nd /i aleg o bucat- de teren pentru a-/i construi o cas- sau un morm!nt, c#inezii au o supersti+ie8 o ating cu capul, coada /i picioarele /op!rlelor care tr-iesc sub p-m!nt&. 'u este exclus ca dragonii care scot foc pe n-ri /i /erpii malefici care apar n toate le-gendele lumii s- /i aib- originea n %zeii& reptilieni care au ac+ionat c!ndva la vedere cu mii de ani n urm-. Textele str-vec#i i numesc pe ace/tia oamenii-/erpi, iar 2iblia face referiri frecvente la simbolistica /arpelui. De/i nu toate simbolurile care includ /erpi se refer- la aspectul reptilian al acestora, sunt destule care intr- totu/i n aceast- categorie. J alt- tem- comun- care apare n textele antice este cea referitoare la locu-rile sacre p-zite de dragoni sau de /erpi. :el mai cunoscut ex. de acest fel n Jccident este /arpele din 6r-dina ,denului, dar tema este universal-. ersanii vorbeau de o re-giune a fericirii absolute numit- Oeden, mai frumoas- dec!t tot restul lumii la un loc. .cesta a fost s-la/ul primordial al primului om,nainte ca acesta s- fi fost tentat de un spirit malefic care a luat forma unui /arpe /i care l-a ispitit s- guste din fructele unui copac. Oinduismul vorbe/te de arborele ban1ion sub care Tris#na, %Iisus& al indieni-lor, s-a a/ezat pe un /arpe ncol-cit, rev-rs!nd cunoa/terea spiritual- asupra umanit--+ii. 6recii antici aveau tradi+ia Insulei celor 2inecuv!nta+i /i a 6r-dinii Oesperidelor, n care cre/tea un copac ce producea merele de aur ale nemuririi. .ceast- gr-din- era prote*at- de un dragon. "n c-r+ile sacre c#ineze se vorbe/te de o gr-din- n copacii c--reia cre/teau fructele nemuririi, p-zit- tot de un /arpe naripat, numit dragon. )egen-dele mexicane au o variant- a legendei ,vei n care apare un /arpe uria/ de sex mas-culin. J alt- legend- #indus- descrie muntele sacru Leru, p-zit de un dragon nfri-co/-tor. este tot reg-sim aceea/i tem- a locurilor sacre p-zite de dragoni nfrico/--tori /i de reptilieni pe *um-tate umani, care le ofer- oamenilor cunoa/terea spiritual-. $peciile de reptile au o istorie ndelungat- pe p-m!nt, ncep!nd cu dinozaurii care au tr-it acum ;?E de milioane de ani, /i c#iar mai vec#e. Dac- dorim s- n+elegem natura exact- a vie+ii, va trebui s- ne eliber-m mintea de condi+ion-rile actuale /i s- realiz-m c- ceea ce vedem la ora actual- pe p-m!nt nu reprezint- dec!t o frac+iune minuscul- din posibilit-+ile existente. $peciile de reptile precum /op!rlele sau /erpii nu reprezint- dec!t o form- a geneticii reptiliene posibil- n univers. Itiin+a modern- a demonstrat c- nu to+i dinozaurii aveau s!nge rece. ,i seam-n- cu reptilele actuale numai dpdv fizic. :ert este c- at!t dinozaurii c!t /i reptilele au dat na/tere unei varie-t-+i incredibile de forme. De pild-,dinozaurii erau de toate m-rimile, tr-iau pe p-m!nt n ap-, n aer, erau ierbivori sau carnivori feroce, precum T1rannosaurus 0ex, care c!nt-rea B tone. utem crede oare c- aceast- diversitate genetic- nu putea produce /i forme umanoide, care s- mearg- pe < picioare,s- fie nzestrate cu < bra+e /i cu un cre-ier suficient de dezvoltat nc!t s- produc- o civiliza+ie te#nologic-7 :ercet-rile de ultim- or- indic- faptul c- mul+i dinozauri care tr-iau acum ;EE milioane de ani erau foarte inteligen+i. $aurornitoidul, numit astfel din cauza asem-n-rii sale cu o pas-re, avea un creier mare, oc#i care i permiteau s- aib- o viziune stereoscopic- /i degete orientate n direc+ii opuse, care i permiteau s- prind- /i s- +in- mici mamifere cu care se #r-nea. .drian 5. Desmond, unul din cei mai mari speciali/ti ai lumii n domeniul dinozaurilor, afirm- c- o creatur- precum $aurornitoidul era desp-r+it de restul dino-zaurilor %printr-o pr-pastie comparabilcu cea care i desparte pe oameni de vaci&, dup- care conc#ide8 %:ine /tie c!t de departe ar fi putut a*unge aceste imita+ii de p--s-ri[ dac- ar fi supravie+uit7& $tudiile f-cute sugereaz- c- dac- nu ar fi fost /ter/i de pe suprafa+a p-m!ntului de un cataclism petrecut acum @? milioane de ani, dinozaurii ar fi putut evolua ntr-o ras- de umanoizi reptilieni. .gen+ia $pa+ial- .merican-, '.$., i-a cerut lui Dale 0ussell, paleontologul /ef de la 'ort#ern :alifornia Fniver-sit1, s- scrie un raport despre cum ar putea ar-ta via+a extraterestr-. ,l a creat un mo-del pornind de la dinozaurul Troodon,
<;

c-ruia i-a aplicat sc#imb-rile genetice care s-ar fi putut produce n mod natural de-a lungul milioanelor de ani /i a a*uns la o creatur- pe care a numit-o dino-sauroid. .ceasta sem-na n mod uimitor cu un reptilian uma-noid, fiind c#iar identic cu imaginile descrise de oameni care pretind c- au v-zut ex-tratere/tri reptilieni. :ine poate spune dac- acest salt evolu+ionist de la dinozaurii cla-sici la umanoizii reptilieni nu s-a produs ntr-o alt- dimensiune sau pe o alt- planet- fizic-, poate c#iar /i pe p-m!nt, nainte de dispari+ia dinozaurilor7 Lai mult dec!t at!t, au disp-rut oare cu to+ii7 aleontologia modern- Q/tiin+a care studiaz- fosileleR sugereaz- la ora actual- c- nu to+i dinozaurii au fost uci/i de meteoritul care a lovit p-m!ntul acum @? milioane de ani /i c- unii dintre ei ar putea tr-i /i ast-zi. ,xist- tot mai multe dovezi c- p-s-rile actuale ar putea fi urma/ele dinozaurilor. De/i corpurile marii ma*orit-+i a dinozaurilor au fost distruse, con/tiin+a lor trebuie sfi supravie+uit , c-ci con/tiin+a nseamn- energie, iar energia este indestructibil-. ,a nu poate fi ani#ilat-, dar poate fi transmutat- ntr-o alt- form-. :e s-a nt!mplat cu con/tiin+a dino-zaurilor care au dominat p-m!ntul timp de :;< de milioane de ani) ./a cum am v-zut mai devreme, numeroase legende din .siria, 2abilon, :#ina, 0oma, .merica, .frica, India /i din alte p-r+i, inclusiv povestea din Gec#iul Testament, prezint- po-ve/ti cu dragoni. $imbolul /arpelui s-a descoperit /i n 2ritania antic-, n 6recia,Lal-ta, ,gipt, 'eK Lexico, eru /i n toate insulele din Jceanul acific. ,xist- o asem--nare indubitabil- ntre unii dinozauri /i vec#ile ilustra+ii ale dragonilor. .numite spe-cii de /op!rle micu+e cu aripi solzoase din ar#ipeleagul indo-mala1ezian seam-n- at!t de bine cu dragonii nc!t li s-a dat c#iar numele de Draco, dup- constela+ia din care se crede c- provin extratere/trii reptilieni. "nc- /i mai interesant- mi se pare /op!rla cu armur- numit- ,oloch 0orridus, care seam-n- de asemenea cu un dragon.Loloc# este numele unei divinit-+i antice c-reia cu mii de ani n urm- i se sacrificau copii. $e crede c- procesul continu- /i ast-zi n cadrul unei vaste re+ele de ritualuri satanice. .ltfel spus, copiii sunt sacrifica+i reptilienilor, c-ci, a/a cum vor ar-ta n continuare, mul+i %demoni& ai satanismului nu sunt al+ii dec!t reptilienii care ncearc- de mii de ani s- preia controlul asupra planetei. Iat- ce spune n aceast- direc+ie :#arles 6ould, un autor care a scris foarte mult despre dragoni /i reptile8 %,xist- o specie pierdut- de /op!rle care #ibernau /i erau carnivore, care aveau aripi la fel ca /i Draco /i erau pro-te*ate de o armur- /i de solzi&. ,l crede c- #abitatul acestei specii era situat n podi/u-rile din .sia central-, iar dispari+ia ei a coincis cu Larele otop. ,xist- nc- imagini ale unor %/op!rle zbur-toare& uria/e n diferite p-r+i ale lumii, n special n Lexic, 'eK Lexico /i .rizona. Cine sunt *i de unde vin ei? ,xist- = origini posibile atribuite reptilienilor .nunnaki care intervin n afacerile oamenilor8 ;R sunt extratere/tri4 <R sunt intra-tere/tri care tr-iesc n interiorul p-m!n-tului4 =R manipuleazumanitatea dintr-o alt- dimensiune, prin %posedarea& corpului uman. Dup- p-rerea mea, toate cele trei ipoteze sunt adev-rate. 4igura = Constelaia >.ragonului? sau .raco, n raport cu care sunt aliniate multe monumente antice. Sunt ei e/tratere*tri? :ercet-torii fenomenului reptilian au tras concluzia c- cel pu+in o parte dintre aceste fiin+e provin din constela+ia Draco. .ceasta include steaua T#urban, consideratc!ndva $teaua 'ordului, n func+ie de care sunt orientate pira-midele egiptene. otrivit studiilor lui 6ra#am Oancock, str-vec#iul complex de tem-ple de la .ngkor Sat,n :ambogia, reprezint- o replic- a constela+iei Draco, a/a cum trebuie s- fi ar-tat ea n anul ;E.?EE .:#. "n aceast- epoc-, p-m!ntul /i locuitorii s-i, oameni /i extratere/tri deopotriv-, abia /i reveneau dup- marele cataclism care s-a produs n *urul anului ;;.EEE .:#., reconstruindu-/i civiliza+ia. .utorul /i cercet-to-rul 0obert 2auval afirm- c- piramidele de la 6ize# sunt aliniate n func+ie de stelele din
<<

%centura& lui Jrion, a/a cum trebuie s- fi ar-tat ele n *urul aceluia/i an ;E.?EE .:#., c!nd Jrion se afla n punctul cel mai de *os al ciclului s-u Qdin c!te n+eleg, de pe Jrion provine o alt- ras- de extratere/tri care opereaz- pe planeta noastr-R. )a fel ca al+i cercet-tori, Oancock sugereaz- c$finxul cu trup de leu de la 6ize#, despre care se crede c- este mult mai vec#i dec!t a fost datat de istorici, trebuie s- fi privit cu fa+a c-tre constela+ia )eului n aceea/i perioad- de timp. )a ora actual- se fac cer-cet-ri legate de o structur- fantastic- aflat- sub apele 5aponiei, care ar putea fi de ase-menea vec#e de cel pu+in ;E.?EE de ani.Lul+i oameni au pus la ndoial- aceste desco-periri, n special sincronizarea piramidelor de la 6ize# cu constela+ia Jrion, dar tema merit- s- fie cercetatn continuare, c#iar dac- nu toate detaliile sale sunt adev-rate. )a urma urmei, descoperirea adev-rului nu reprezint- niciodat- un lucru u/or, cu at!t mai mult dac- are o vec#ime at!t de mare. ,ste uimitor cum ni/te structuri /i temple at!t de vec#i, apar+in!nd unor culturi aparent f-rleg-tur- unele cu altele, se aliniaz- ntre ele cu o precizie astronomic-, matematic- /i geometricat!t de mare. Dar poate c- acele culturi nu erau f-r- leg-tur- unele cu altele. ./a cum vom vedea n continu-are, ele aveau o origine comun-. Templele din .ngkor Sat sunt acoperite cu imagini ale reptilienilor, caracteristic- specific- tuturor culturilor antice, inclusiv cea egiptea-n-, cea din .merica :entral- /i cea indian-. "n studiul s-u referitor la misterioasele turnuri rotunde din Irlanda, profesorul #illip :ala#an afirm- c- acestea sunt pozi+io-nate cu o sincronicitate remarcabil- n func+ie de constela+iile vizibile pe cerul din-spre nord n timpul solsti+iului de iarn-. Dar cel mai perfect se aliniaz- turnurile cu constela+iaH Draco. Dac- am trasa un desen uria/ al constela+iei Draco pe ntregul teritoriu al Irlandei, afirm- :ala#an, oc#ii /i capul dragonului ar fi situate de o parte /i de alta a )oug# 'eag#, c#iar n centrul Irlandei de 'ord. artea de est a )oug# 'eag# este situat- n apropierea capitalei 2elfast. De aceea, capul constela+iei Draco este situat la sol exact n Irlanda de 'ord, acea regiune micu+- care a fost at!t de zguduit- de crime /i de suferin+- n ultima vreme. !n- la sf!r/itul lecturii c-r+ii de fa+-, cei care nu sunt familiariza+i cu simbolismul /i vor da seama c!t de mare este puterea acestuia de a atrage energie Qpozitiv- sau negativ-R ntr-un anumit loc. 5o#n 0#odes, unul din cei mai mari speciali/ti n domeniul reptilienilor, afirm- cace/tia ar putea fi invadatori veni+i din spa+iul cosmic, care viziteaz- diferite planete /i /i infiltreaz- agen+ii p!n- la preluarea ntregului control asupra acestora. :onform aces-tei teorii, for+ele militare reptiliene r-pesc diferite forme de via+- existente pe planeta respectiv-, pe care savan+ii lor le studiaz-, dup- care introduc codul genetic reptilian n speciile pe care doresc s- le manipuleze. .cest program presupune un procedeu de ncruci/are, adic- exact te#nica folosit- de .nunnaki pe p-m!nt /i descris- de T-bli-+ele $umeriene. 0#odes adaug-8 Din bazele lor subterane, extratere/trii reptilieni cre-eaz- o re+ea alc-tuit- din fiin+e cu genetic- mixt- Quman- /i reptilian-R, pe care le in-filtreaz- pe diferite nivele ale complexului militar-industrial de la suprafa+-, n guvernele diferitelor +-ri, n grupurile care studiaz- J9'-urile /i domeniul paranormal, n organiza+iile preo+e/ti /i religioase, etc. .ce/ti oameni cu genetic- mixt- ac+ioneaz- conform instruc+iunilor primite, de multe ori f-r- s- /tie c- sunt %agen+i reptilieni&, cre!nd astfel condi+iile pt invazia finala extratere/trilor. 'u am avut ocazia s- studi-ez opera lui 0#odes dec!t cu c!teva zile nainte de terminarea acestei c-r+i, dar, a/a cum ve+i constata n continuare, am a*uns exact la acelea/i concluzii. 0#odes afirm- c- dup- invazia reptilian- din spa+iul cosmic /i din bazele lor subterane, popula+ia de la suprafa+- este nevoit- s- se predea rapid, din cauza superiorit-+ii armelor extraterestre. "n continuare, reptilienii golesc planeta de resursele ei naturale, precum apa, mineralele /i informa+iile .D'. rincipala metod- de control reptilian este infiltrarea societ-+ii umane prin intermediul societ-+ilor secrete, pe care o voi detalia mai t!rziu n aceast- carte. "n finalul c-r+ii sale, @eii din Eden, autorul /i cercet-torul american Silliam 2ramle1 a tras concluzia c- .nunnaki
<=

au creat o societate secret- numit- 3r-+ia Iarpelui, pe care au folosit-o pt a manipula umanitatea prin metodele care vor fi descrise n capitolele urm-toare din lucrarea de fa+-. .ceast- 3r-+ie a Iarpelui este nucleul central al re+elei globale actuale de societ-+i secrete existente pe p-m!nt /i controlate de reptilieni. Sunt ei intra-tere*tri? "n forma fizic- pe care /i-au asumat-o, .nunnaki sunt una din numeroasele rase care tr-iesc n interiorul p-m!ntului, ntr-un fel de catacombe uria/e, care comunic- prin tuneluri /i pe/teri subterane. ,xist- o legend- a indienilor #opi care sus+ine c- sub ora/ul )os .ngeles exist- un complex str-vec#i de tuneluri, care a fost ocupat de rasa %/op!rlelor& acum ?EEE de ani. "n anul ;C==, 6. Sarren $#ufelt, un inginer minier din )., a afirmat c- a g-sit acest complex subteran. $e crede c- la ora actual- n interiorul lui se +in anumite ritualuri francmasone satanice. .utorit-+ile /tiu de mult- vreme de existen+a acestor rase subterane /i de locurile n care tr-iesc, dar ascund acest lucru printr-o opera+iune masiv- de acoperire. "n anul ;CEC, 6.,. Tincaid a descoperit un ora/ subteran construit cu precizia Larii iramide n apropiere de Larele :anion din .rizona. Jra/ul era suficient de mare ptr a putea fi locuit de ?E.EEE de persoane /i era plin de corpuri mumificate, de origine oriental-, poate c#iar egiptean-, potrivit conduc-torului expedi+iei, profesorul $... 5ordan. .u fost descoperite de asemenea numeroase artefacte, inclusiv unele obiecte din cupru la fel de dure ca o+elul. Luzeul $mit#sonian din Sas#ington D: a avut gri*- ca aceste descoperiri s- nu fie aduse la cuno/tin+a opiniei publice Qla urma urmei, asta este sar-cina sa(R /i nimeni nu ar fi /tiut nimic de aceast- descoperire dac- nu s-ar fi publicat < articole n ziarul local, Ahe Arizona 3azette, n aprilie ;CEC. :ercet-torul /i autorul 5o#n 0#odes afirm- c- a descoperit acest loc ascuns, pe care l asociaz- cu $ipapuni, lumea subteran- din care pretind c- au ie/it la suprafa+- indienii #opi. otrivit legen-delor acestora, tribul #opi a tr-it c!ndva n interiorul p-m!ntului, membrii s-i fiind #r-ni+i /i mbr-ca+i de ni/te %oamenifurnici&, care ar putea fi identifica+i cu extrate-re/trii cunoscu+i sub numele de cenu/ii. Indienii #opi /i numesc str-mo/ii %fra+ii lor /erpi& /i cel mai sacru ritual al lor este dansul /arpelui. ./a cum voi continua s- repet la nesf!r/it, nu to+i reptilienii au inten+ii r-uvoitoare, /i nu doresc n nici un caz sdemonizez rasa reptilian-. Discu+ia de fa+- se refer- doar la o grupare din r!ndul lor. Indienii #opi sus+in c- la ordinul zei+ei lor, 3emeia -ian*en, au ie/it la un moment dat la suprafa+a p-m!ntului, printr-o pe/ter- pe care o numesc $ipapuni. Jdat- a*un/i la suprafa+-, s-au confruntat cu o pas-re care le-a amestecat limbile, a.. triburile nu s-au mai putut n+elege ntre ele. .sem-narea cu povestea biblic- a Turnului din 2abel este at!t de izbitoare nc!t nu putem s- nu sesiz-m aceastconexiune. 'ici n zilele noastre indienii #opi nu ndr-znesc s- refac- imaginile str-mo/ilor lor /erpi, de team- s- nu fie pedepsi+i cu moartea. $tructura lumii subterane descoperit- n .rizona de ,.6. Tincaid a fost descris- de acesta astfel8 %o camer--mamut din care ies pasa*e subterane la fel ca spi+ele din axul unei ro+i&. ,xact a/a este descris- baza subteran- a reptilienilor de la Dulce, 'eK Lexico, dar /i structura bazat- pe cercuri concentrice prin care 3r-+ia mondial- manipuleazlumea, fiecare cerc av!nd un nivel diferit de cunoa/tere la care au acces membrii s-i Qcu at!t mai nalt cu c!t cercul este mai apro-piat de nucleuR. :!teva din cele mai importante baze subterane reptiliene sunt locali-zate n .rizona, 'eK Lexico /i zona 3our :orners Qn.n. textual8 :ele atru :ol+uriR n care se intersecteaz- cele > state americane8 .rizona, Fta#, :olorado /i 'eK Le-xico. :!t despre lumile /i ora/ele subterane, antice sau moderne, acestea abund- pe ntreaga planet-. ,xist- rapoarte ale unor martori oculari care au v-zut prin anii =E umanoizi gigantici n catacombele din Oal $aflini QLaltaR. .ce/tia au fost nc#i/i n ele dup- o petrecere a unor elevi, c!nd g#idul lor a disp-rut. "n apropiere de Derinku-1a, n Turcia, s-au descoperit mai mult de =E de complexe str-vec#i de tuneluri /i ora/e subterane, iar lista poate continua la nesf!r/it. $e crede c<>

misterioasa creatur- cunoscut- sub numele de 2ig 3oot, un fel de maimu+- uria/- /i p-roas-, ar proveni din interiorul p-m!ntului. Larea ma*oritate a cercet-torilor fenomenului J9' cred cexist- baze subterane reptiliene n care extratere/trii lucreaz- mpreun- cu elita pe care au impus-o la suprafa+a p-m!ntului Qav!nd gene ncruci/ate cu ale lorR, /i am vorbit personal cu fo/ti agen+i :I. care mi-au confirmat acest lucru. :u siguran+-, n interiorul planetei noastre tr-ie/te o rasreptilian- ntrupat- n form- fizic-. $ingura ntrebare care mai r-m!ne de l-murit este dac- aceasta provine de pe p-m!nt, sau are o origine extraterestr-. :el mai probabil, r-spunsul corect se aflundeva la mi*loc. -in ei din alte dimensiuni? :ercet-rile pe care le-am f-cut personal sugereaz- c- manipularea /i controlul reptilian asupra umanit-+ii este orc#estrat n primul r!nd n-tr-o alt- dimensiune Qregiunea inferioar- a celei de-a patra dimensiuniR. 3-r- a n+ele-ge natura multidimensional- a vie+ii /i a universului, nu vom putea realiza plenar ma-niera n care se realizeaz- manipularea p-m!ntenilor de c-tre o for+- ne-uman-. ./a cum confirm- n ultima vreme tot mai mul+i oameni de /tiin+-, universul este alc-tuit dintr-un num-r infinit de frecven+e sau dimensiuni ale vie+ii care coexist- n acela/i spa+iu, la fel ca frecven+ele radio sau de televiziune. Deocamdat-, noi suntem racor-da+i la frecven+a spa+iului tridimensional, pe care l percepem ca fiind realitatea n care tr-im. :um s-ar spune, suntem acorda+i pe acest program, dar, la fel ca n cazul radioului sau al televiziunii, celelalte posturi transmit simultan programe, /i dac- sc#imb-m canalul sau lungimea de und-, ne putem racorda oric!nd la ele. Dac- vom proceda astfel, canalul sau postul de dinainte nu /i nceteaz- transmisiunea, dar noi nu l mai putem vedea sau auzi, c-ci nu mai suntem racorda+i la el. )a fel se petrec lucrurile /i cu con/tiin+a uman-. ,xist- oameni care /i pot acorda con/tiin+a pe alte lungimi de und- Qteoretic, to+i putem face acest lucruR, conect!ndu-se astfel la infor-ma+iile /i con/tiin+ele care opereaz- pe respectiva frecven+-. 'oi numim acest feno-men %putere extrasenzorial-&, dar n realitate ea nu reprezint- altceva dec!t capacita-tea de a muta canalul pe un alt post. .ceasta este maniera n care opereaz- 0asa Iar-pelui sau .nunnaki, care controleaz- lumea n care tr-im prin %posedarea& anumitor linii genealogice dintr-o altdimensiune. Dup- cum mi indic- ns- cercet-rile f-cute, controlorii reptilieni din cea de-a patra dimensiune sunt controla+i la r!ndul lor de en-tit-+i aflate undeva, ntr-o a ?-a dimensiune. Fnde se termin- toat- aceast- poveste7 :ine poate /ti7( Da, da, da, /tiu c- sun- a basm, dar a/a sun- de cele mai multe ori adev-rul. Dac- nu mai pute+i suporta, pute+i l-sa cartea deoparte, dar nu ve+i mai afla astfel enorma cantitate de dovezi care exist- n favoarea acestei afirma+ii. % ostul& din care emit reptilienii se afl- pe un nivel inferior al celei de-a >-a dimensiuni, cel mai apropiat cu putin+- de lumea fizic- n care tr-im. Dimensiunea mai este cunoscu-t- /i sub numele de regiunea astralinferioar- P legendarul c-min al demonilor /i al entit-+ilor malefice despre care s-a vorbit at!t de mult n antic#itate. .ceasta este di-mensiunea la care apeleaz- inclusiv satani/tii moderni atunci c!nd /i invoc- entit--+ile demoniace n ritualurile lor sinistre. De fapt, ei i invoc- pe reptilienii din regiu-nea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni. Fnii cercet-tori sugereaz-, pe bun- drep-tate, creptilienii afla+i ntr-o form- ne-fizic- au putut p-trunde n dimensiunea noas-tr- prin anumite g-uri sau portaluri n +es-tura spa+io-temporal- create de testele /i exploziile nucleare care au nceput n de/ertul din 'eK Lexico pe la nceputul anilor >E. Dup- p-rerea mea, aceste g-uri au nceput sfie create cu mult timp n urm-, nainte de marile cataclisme, c!nd lumea se afla ntr-o etap- mult mai avansat- de dezvoltare te#nologic- dec!t societatea n care tr-im noi. :ontrolul reptilian asupra planetei p-m!nt implic- toate cele = teme de mai sus. er-sonal, am convingerea c- structura genetic- reptilian- opereaz- n ntregul univers /i c- nu to+i extratere/trii care au aceast- structur- sunt r-uvoitori sau malefici. )a fel ca n cazul umanit-+ii, ei ac+ioneaz- pe
<?

ntregul spectru de atitudini posibile, de la iubire p!n- la ur-, de la dorin+a de libertate p!n- la dorin+a de control. 'u voi putea sublinia ndea*uns p!n- la sf!r/itul c-r+ii c- reptilienii la care mrefer aici sunt doar o grupare particular- apar+in!nd acestei specii, nu ntreaga specie. .ceastgrupare manipula-toare a venit pe planeta noastr- din constela+ia DracoQ/i nu numaiR, aceasta fiind c#iar originea unor termeni precum %drac& sau %draconic&, care rezum- destul de corect in-ten+iile /i agenda membrilor s-i..cestor extratere/tri le place s- consume s!nge uman ei fiind vampirii de care vorbesc at!tea legende. De altfel, care este numele celui mai celebru vampir din lume7 :ontele Dracula( :uv!ntul %conte& simbolizeaz- liniile genealogice aristocratice cu genetic- mixt-, reptilian- /i uman-, pe care extratere/trii le posed- din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni, iar Dracula este o refe-rire evident- la aceia/i draconieni. ove/tile recente referitoare la chupaca"ra care suge s!ngele, ap-rute n uerto 0ico, Lexic, 3lorida /i nord-vestul coastei pacifice se potrivesc de minune descrierii reptiliene. .ceast- creatur- suge s!ngele unor animale domestice precum caprele, de unde /i numele ei Qn.n. suge-capraR. 0eptilienii operea-z- prin nv-luire.,xpresia lor fizic- tr-ie/te n baze subterane,de unde interac+ioneaz- cu savan+i /i lideri militari cu s!nge ncruci/at. Ies uneori la suprafa+- pt a r-pi fiin+e umane, dar principala form- de control pe care o exercit- este posesiunea. rogramul de ncruci/are genetic- Qprin acte sexuale sau n laboratorR este descris n T-bli+ele $umeriene /i n Gec#iul Testament Q3iii lui Dumnezeu care sau ncruci/at cu fiicele oamenilorR. )iniile genealogice #ibride pe care le-au produs sunt purt-toare ale codu-lui genetic reptilian, put!nd fi mult mai u/or posedate de reptilienii din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni. Dup- cum vom vedea, aceste linii genealogice au devenit aristocra+ia /i familiile regale ale Larii 2ritanii /i ale celorlalte na+iuni euro-pene, fiind apoi exportate, gra+ie%Larelui&Imperiu 2ritanic, pt a guverna cele < .me-rici, .frica, .sia, .ustralia, 'oua 9eeland-, /i a/a mai departe. Lembrii acestor linii genetice preiau prin manipulare toate pozi+iile c#eie ale politicii, armatei, mas-mediei sistemului bancar /i mediului de afaceri, devenind un fel de p-pu/i manevrate de ex-tratere/tri..ce/tia opereaz- prin intermediul tuturor raselor, dar mai ales al celei albe. Dup- cum se /tie, exist- o zon- a creierului uman cunoscut- sub numele de creier reptilian. .cesta este creierul primordial al omului, la care s-au ad-ugat ulterior cele-lalte segmente. otrivit neuro-anatomistului aul Lac)ean, aceast- zon- primitiv- a creierului este condus- de un alt segment preistoric, pe care oamenii de /tiin+- l nu-mesc complexul-0. 0 este prescurtarea de la reptilian,c-ci noi mp-rt-/im acest organ cu reptilele. Lac)ean afirm- c- acest complex-0 *oac- un rol important n %compor-tamentul agresiv, n sim+ul teritorialit-+ii, al ritualismului /i n stabilirea ierar#iilor sociale&. .cesta este exact modelul comportamental al reptilienilor /i al #ibrizilor umani crea+i de ei. .stronomul :arl $agan /tia mult mai multe lucruri dec!t a revelat opiniei publice. De fapt, el /i-a petrecut cea mai mare parte a carierei lui ascunz!nd adev-rul, nu sco+!ndul la iveal-. Din c!nd n c!nd, aceast- cunoa/tere a adev-rului ascuns a ie/it ns- la suprafa+-, ca de pild- n acea ocazie n care a spus8 %'u trebuie s- ignor-m componenta reptilian- a naturii umane, ndeosebi comportamentul nostru ritualist /i ierar#ic. Dimpotriv-, acest model ne-ar putea a*uta sn+elegem care este esen+a fiin+ei umane&. "n cartea sa, .ragonii din Eden, el adaug- c- p!n- /i latura negativ- a comportamentului uman poate fi exprimat- n termeni reptilieni, cum ar fi expresia %uciga/ cu s!nge rece&. :u siguran+-, $agan Qal c-rui nume este o inversiune perfect- a numelui indian al zeilor reptilieni, 'agasR /tia el ce /tia, dar a preferat s- nu dezv-luie aceste lucruri. "n perioada de formare a f-tului, acesta trece prin nume-roase etape ce marc#eaz- evolu+ia animalelor p!n- la forma uman- actual-. ot fi sta-bilite astfel conexiuni cu mamiferele Qaltele dec!t primateleR, reptilele /i pe/tii. $pre exe., exist- un moment n care embrionul /i dezvolt<@

bran#ii. !n- n cea de-a B-a s-pt-m!n-, f-tul uman seam-n- mai degrab- cu embrionii de p-s-ri, oi /i porci. .bia din cea de-a =-a lun- de dezvoltare o ia el pe calea evolu+iei proprii. Din c!nd n c!nd , instruc+iunile genetice uit- care este cel mai recent scenariu /i conduc la na/terea unor copii cu cozi. .cestea se numesc apendice caudale /i apar n regiunea lombar- inferioar-. "n +-rile dezvoltate ele sunt nl-turate imediat de medici, dar n +-rile s-ra-ce exist- oameni care sunt nevoi+i s- tr-iasc- ntreaga lor via+- purt!nd aceste cozi. 3eromonii sunt substan+e secretate de animale ptr a putea fi recunoscute de membrii aceleia/i specii. 3eromonii femeilor umane /i cei ai iguanelor sunt identici dpdv c#i-mic. G- reamintesc de cifrele date n primul capitol care precizeaz- nr-ul de planete /i de stele care exist- n aceast- frac+iune a crea+iei n care ne afl-m /i noi. 'um-rul formelor de via+- din aceast- galaxie dep-/e/te orice imagina+ie, iar acesta este doar nivelul tridimensional al existen+ei. Dac- ne vom limita capacitatea de percep+ie nu-mai la ceea ce existpe aceast- planet- micu+- din sistemul nostru solar Qnici el prea mareR, imagina+ia /i viziunea noastr- vor r-m!ne at!t de microscopice nc!t ne va fi imposibil s- n+elegem ce se petrece n realitate n lumea n care tr-im. tr acest nivel de g!ndire, ideea c- o ras- reptilian- controleazaceast- planet- dintr-o alt- dimensi-une pare neverosimil- /i de nen+eles. robabil a/a vor g!ndi marea ma*oritate a citi-torilor acestei c-r+i, dar n r!ndul cercet-torilor interesa+i de aflarea adev-rului, /i nu doar de ap-rarea unui sistem de convingeri dep-/it, %conexiunea reptilian-& prinde din ce n ce mai mult teren. "n anul ;CCB am c-l-torit prin $F. ;? zile, perioad- n care am nt!lnit mai mult de ;< persoane diferite care mi-au declarat c- au v-zut cu oc#ii lor oameni transform!n-du-se n reptile, iar apoi din nou n oameni. De pild-, < prezentatori de televiziune au avut o asemenea experien+- n timp ce intervievau un mare ap-r-tor al centraliz-rii globale a puterii,cunoscut- /i sub numele de 'oua Jrdine Londial-. Dup- ce intervi-ul n direct s-a terminat, prezentatorul i-a spus colegei sale c- a tr-it o experien+- uimitoare n timpul emisiunii8 a v-zut fa+a b-rbatului intervievat transform!nduse ntr-o creatur- asem-n-toare unei /op!rle, dup- care a revenit din nou la tr-s-turile unei fe+e umane. :olega sa a r-mas consternat-, c-ci ea a v-zut m!inile oaspetelui transform!ndu-se n labe de reptil-. rezentatorul mi-a mai povestit experien+a unui prieten de-al s-u, poli+ist, n timpul unui control de rutin- ntr-o cl-dire oficial- din .urora, l!ng- Denver, :olorado. oli+istul i-a atras aten+ia directorului uneia din companiile de la parter asupra naturii extreme a mi*loacelor de securitate adoptate n cl-dire. Directorul i-a r-spuns c- dac- dore/te s- vad- cu adev-rat mi*loace extreme de securitate, ar face mai bine s- viziteze eta*ele superiore ale cl-dirii. I-a ar-tat de asemenea un lift care nu urca dec!t p!n- la anumite eta*e din partea de sus a cl-dirii, dup- care, tot sporov-ind, i-a povestit ce i s-a nt!mplat cu c!teva s-pt-m!ni nainte. ./tepta liftul, iar c!nd acesta s-a desc#is, din el a ie/it o creatur- extrem de ciudat-. ,ra albinoas- /i avea o fa+- ca de /op!rl-, cu pupile verticale, a/a cum au reptilele. :reatura a ie/it afar- din cl-dire /i s-a urcat ntr-o ma/in- cu nsemne oficiale. oli-+istul a r-mas at!t de intrigat nc!t s-a interesat n timpul s-u liber de companiile care erau g-zduite n partea superioar- a cl-dirii /i la care a*ungea liftul misterios. . des-coperit c- toate erau firme-fantom-, sub care se ascundea de fapt .gen+ia :entral- de :ontraspiona*, :I.. .r mai fi /i experien+ele lui :at#1 J[2rien, una din sclavele controlate mental de care s-a folosit 6uvernul $F. timp de <? de ani, pe care le po-veste/te n uimitoarea sa carte, Arans 4ormation of AmericaB' 5oc de cuvinte8 Trans-formarea .mericii, sau Intrarea n Trans- a .mericiiR, scris- mpreun- cu Lark #il-lips. 3emeia a fost abuzat- sexual nc- din copil-rie, iar apoi ca adult, de un ntreg /ir de oameni faimo/i pe care i nume/te n cartea sa. rintre ace/tia s-au num-rat pre/e-din+ii $F. 6erald 3ord, 2ill :linton /i 6eorge 2us#, un *uc-tor cu un rol principal
<

<A

n 3r-+ie, a/a cum am ar-tat n celelalte c-r+i ale mele Qlucru confirmat de altfel de mul+i al+i autoriR. 2us#, un pedofil /i uciga/ n serie, a violat-o n mod repetat pe fiica lui :at#1, Tell1 J[2rien. :a reac+ie n fa+a cura*oasei expuneri a adev-rului pe care a f-cut-o aceasta, autorit-+ile au fost nevoite s- o scoat- pe Tell1 din programul de control al min+ii numit Project ,onarch. :at#1 descrie n cartea sa, Arans 4ormarea Americii, un moment n care pre/edintele 2us# st-tea n fa+a ei n biroul s-u din :asa .lb-, r-sfoind o carte cu imagini ale unor %extratere/tri cu fe+e de /op!rle veni+i dintr-un loc ndep-rtat din spa+iul cosmic&. 2us# a pretins c- este el nsu/i un %extrate-restru& /i s-a transformat n fa+a ei ntr-o reptil-, %ca un cameleon&. :at#1 a preferat s- cread- c- a fost victima unui efect de #ologram-, lucru care nu m- mir- deloc. Jrice om ar fi crezut acela/i lucru, c-ci adev-rul pare prea fantastic pentru a fi crezut Qc#iar dac- l vezi cu oc#ii t-iR, p!n- c!nd nu ncepi s- aduni dovezi care s--l ateste. 'u exist- nici o ndoial- c- programele de control al min+ii includ /i scenariul extra-terestru, ma*oritatea organiza+iilor care se ocup- de studierea J9'-urilor fiind mani-pulate n mod grosolan, nu n ultimul r!nd prin intermediul Ooll1Kood-ului, prin care se ncearc- s- se modeleze opinia public-. :at#1 afirm- n cartea sa c- 6eorge )ucas produc-torul trilogiei +tar Cars, este ofi+er acoperit al '.$. /i al .gen+iei pt $ecu-ritate 'a+ional- Qdin care s-a n-scut mai t!rziu :I.R. :orobor!nd faptele /i cu infor-ma+ii pe care le-am aflat de la alte persoane,eu nu cred c- ceea ce a spus 2us# /i ceea ce a v-zut :at#1 a fost doar un program de control al min+ii. :red c- pur /i simplu 2us# i-a revelat lui :at#1 Larele $ecret, c- o rasreptilian- dintr-o alt- dimensiune controleaz- planeta de mii de ani. Lai cunosc /i alte persoane care l-au v-zut pe 2us# sc#imb!ndu-se ntr-o reptil-. re/edintele Lexicului din anii BE, Liguel De )a Ladrid, s-a folosit de asemenea de :at#1 n starea ei de trans-. :at#1 poveste/te c- acesta i-a relatat )egenda Iguanei /i i-a explicat c- ni/te extratere/tri cu forme de /op!rle au cobor!t n Lexic /i au luat contact cu popula+ia ma1a/-. iramidele ma1a/e, cunoa/terea lor astronomic- avan-sat- /i obiceiul de a sacrifica fecioare au fost inspirate de ace/ti extratere/tri reptili-eni. re/edintele a ad-ugat c- ace/tia s-au ncruci/at cu ma1a/ii ptr a da na/tere unei forme de via+- n care s- poat- s- locuiasc-. De )a Ladrid i-a spus lui :at#1 c- mo/-tenitorii acestor linii genealogice au capacitatea de a se transforma ca ni/te cameleoni, oscil!nd ntre forma uman- /i cea de iguan-, %un ve#icul perfect pt a se transfor-ma n lideri mondiali&, a conc#is el. re/edintele a pretins c- are el nsu/i str-mo/i cu gene ncruci/ate, lucru care i permitea s- se transforme la voin+- ntr-o iguan-, /i in-vers. $-a sc#imbat apoi n fa+a ei, la fel ca /i 2us#, c-p-t!nd o limb- /i oc#i ca de /o-p!rl-. Deloc surprinz-tor, :at#1 a continuat scread- c- asist- la o proiec+ie #ologra-fic-, dar oare c#iar a/a s- fi fost7 Ii dac- De )a Ladrid spunea adev-rul7 .cest com-portament de cameleon nu este dec!t o alt- expresie pt formula des uzitat- n antic#i-tate referitoare la %sc#imbarea formei&. Inclusiv savan+ii moderni cu mintea desc#is- accept- ast-zi aceast- posibilitate. $c#imbarea formei este o capacitate a min+ii de a proiecta o alt- imagine fizic- n fa+a celor din *ur. Tot ce exist- este energie care vi-breaz- pe o anumit- frecven+-. rin folosirea min+ii pt a sc#imba frecven+a de vibra-+ie, po+i ap-rea n ce formvrei. Lul+i martori oculari au vorbit de a/a-zi/ii %b-rba+i n negru& care s-au materializat iar apoi sau dematerializat n fa+a lor. 3enomenul se nt!mpl- de obicei atunci c!nd cineva care divulginforma+ii despre J9'-uri sau extratere/tri trebuie speriat /i amenin+at. ,xtratere/trii pot face acest lucru pt c- sunt fiin+e interdimensionale care pot ap-rea n orice form- doresc. ./a se explicobsesia familiilor din elita liniilor genealogice ncruci/ate ptr a-/i p-stra puritatea genetic-. De fapt, ele urm-resc s--/i p-streze structura genetic- ce le permite s- se deplaseze ntre dimensiuni /i s--/i sc#imbe forma, ap-r!nd c!nd ca oameni, c!nd ca reptile. Dac- structura genetic- se ndep-rteazprea mult de originea ei reptilian-, ei /i pierd aceste capacit-+i. :at#1 poveste/te c- o alt<B

experien+- conex- cu extratere/trii s-a petrecut la laboratorul pt controlul min+ii de la :entrul pt 9boruri $pa+iale 6oddard, de l!ng- Sas#ington D:, n prezen+a lui 2ill /i 2ob 2ennett, < persona*e binecunos-cute n politica $tatelor Fnite /i ad!nc infiltrate n re+eaua 3r-+iei. Iat- ce a experi-mentat :at#1, dup- ce i s-au dat droguri pt modificarea st-rii psi#ice8 %)-am auzit pe 2ill 2ennett vorbind n ntunericul din *ur8 Z.cesta este fratele meu, 2ob. ,l /i cu mine suntem o singur- fiin+-. $untem proveni+i din alt- dimensiune. dou- fiin+e dintr-un alt plan[. )uminile #ig#tec# care se roteau n *urul meu m-au convins c- m- de-plasez /i eu ntr-o alt- dimensiune, la fel ca /i ei. J raz- laser a lovit peretele din fa+a mea, explod!nd ntr-o imagine panoramic- a unei recep+ii la :asa .lb-. ,ra ca /i cum m-a/ fi aflat acolo. "ntruc!t nu cuno/team pe nimeni, am ntrebat agitat-8 Z:ine sunt ace/ti oameni7[ Z'u sunt oameni, iar aceasta nu este o nav- spa+ial-[, mi-a r-spuns 2ennett. "n timp ce vorbea, imaginea #olografic- s-a sc#imbat u/or, astfel nc!t oamenii de dinainte au c-p-tat forme de /op!rle. Z2ine ai venit pe cel de-al <-a nivel al lumii noastre subterane. .ceasta nu este dec!t o reflexie n oglind- a primului ni-vel, respectiv o dimensiune extraterestr-. 'oi venim dintr-un plan trans-dimensional care include toate dimensiunile. Te-am luat n dimensiunea mea pt a stabili o leg-tur- mai puternic- cu mintea ta dec!t mi-ar permite planul terestru, mi-a spus 2ill 2ennett 3iind extraterestru, tot ce trebuie s- fac este s- mi proiectez g!ndurile n mintea ta, ptr ca ele s- devin- propriile tale g!nduri[&. De/i pare o simpl- te#nic- de programare, nu pot s- nu m- ntreb, date fiind /i cele-lalte dovezi pe care le voi prezenta n continuare, dac- nu ar fi mai veridic s- credem c-, sub influen+a drogurilor /i a celorlalte metode de control aplicate asupra ei, min-tea lui :at#1 a trecut pur /i simplu pe frecven+a pe care opereaz- reptilienii. .ce/tia provin din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni /i nu /i folosesc corpurile fizice dec!t ca instrumente pt a manipula cea de-a =-a dimensiune. De aceea, mi s-ar p-rea normal ca, n m-sura n care +i po+i acorda mintea la dimensiunea lor, s- i po+i vedea a/a cum sunt n realitate. ovestea lui :at#1 se suprapune peste alte relat-ri ale unor persoane r-pite,care confirm- c- r-pitorii lor ar-tau mai nt!i ca ni/te oameni, pt a se transforma apoi n reptile umanoide. $unt oare to+i ace/ti oameni ntr-adev-r r--pi+i de extratere/tri n navele lor zbur-toare, sau sunt supu/i ei unui program de con-trol al min+ii precum cel experimentat de :at#1 J[2rien, care le permite s- se conec-teze la regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni7 "n cartea sa, Aeam i dezgust n 8as Degas, Ounter $. T#ompson descrie cum a v-zut asemenea reptile pe c!nd era drogat, iar un b-rbat pe care l-am cunoscut n timpul celor ;? zile c!t am stat n $F. mi-a povestit o istorie similar-. rin anii @E f-cea abuz de )$D /i ntr-o asemenea stare de con/tiin+- alterat- vedea unii oameni ca fiind normali, n timp ce al+ii i ap--reau ca ni/te /op!rle /i alte reptile umanoide. J vreme a crezut c- are #alucina+ii, dar lu!nd regulat doze mari de drog, a sf!r/it prin a-/i da seama c- ceea ce vedea nu era o #alucina+ie, ci o ridicare a v-lului vibratoriu care i permitea s- vad- for+ele care i controleaz- pe oameni, dincolo de planul fizic. "ntotdeauna, aceia/i oameni c-p-tau fe+e de /op!rl- /i aceia/i oameni /i p-strau c#ipul uman. 'u se sc#imbau niciodat- ntre ei. . nceput s--/i dea seama c- cei cu fe+e de /op!rlreac+ioneaz- ntotdeauna la fel n fa+a filmelor, a programelor de televiziune, etc. %Jbi/nuiam s- ne distr-m /i s- spunem8 ZGin /op!rlele[&, mi-a povestit el. ,ra convins c- exist- un %c!mp morfogenetic&, ca s--i folosesc propria expresie, care influen+eaz- .D'-ul oamenilor-/op!rl- /i le aliniaz- structura celular- la tiparul genetic reptilian. :u c!t cineva are mai multe gene reptiliene, cu at!t mai u/or i este s- stabileasc- aceast- comunicare cu c!mpul morfogenetic, respectiv s- fie controlat. ersoanele cu structura celular- cea mai aliniat- la c!mpul morfogenetic sunt familiile ,litei care conduc lumea la ora actual-. 'u este o nt!mplare faptul c- rin+esa de Sales Diana obi/nuia s- i nu-measc- pe Sindsor-i %/op!rle& /i %reptile&. 3-cea acest lucru cu toat- seriozitatea.
<C

%'u sunt umani&, spunea ea. .m aflat acest lucru de la o confident- apropiat- a Dianei, pe care o voi cita pe larg mai t!rziu n aceast- carte. )a sf!r/itul celor ;? zile petrecute n .merica, n care am nt!lnit o sumedenie de oameni care mi-au spus acela/i lucru8 c- au v-zut oameni transform!ndu-se n reptile, m- aflam n sala de conferin+e a expozi+iei %S#ole )ife& din Linneapolis, /i +ineam o prelegere. J doamn- din public mi-a spus c- are puteri extrasenzoriale /i c- /tie despre ce vorbesc, c-ci putea vedea reptilele din interiorul oamenilor,n special al po-liticienilor, oamenilor de afaceri, banc#erilor /i elitei militare. .vea acest dar deoa-rece putea vedea dincolo de aparen+a fizic-, p-trunz!nd cu u/urin+- n regiunea infe-rioar- a celei de-a >-a dimensiuni, n care rezid- ace/ti reptilieni. :e i-a spus Liguel De )a Ladrid lui :at#1 J[2rien7 :- aceste fiin+e cu s!nge ncruci/at pot oscila ntre nf-+i/area de om /i cea de iguan-, la fel ca un cameleonP %un ve#icul perfect pentru transformarea n lideri ai lumii&. Doamna cu puteri psi#ice mi-a spus c- aproape to+i oamenii afla+i n pozi+ii de v!rf ale puterii fac parte din categoria reptilelor, de/i exis-tau printre ei /i oameni normali, %cople/i+i /i controla+i& ns- de reptile. 3-r- a fi ei n/i/i reptilieni, ace/ti oameni sunt poseda+i de cei din urm-. ,xist- apoi reptilieni %cu s!nge integral&, care /i ascund adev-rata natur- sub nf-+i/area uman-,/i %#ibrizi &, oameni cu s!nge ncruci/at poseda+i de reptilienii din cea de-a >-a dimensiune. Lai exist- /i reptilieni care se manifest- direct n aceast- dimensiune, dar ace/tia nu-/i pot p-stra indefinit nf-+i/area. J parte din %b-rba+ii n negru& fac parte din aceast- categorie. Lul+i oameni poseda+i nu au nici cea mai mic- idee de acest lucru, dar g!ndurile lor sunt g!ndurile reptilienilor. ,i ac+ioneaz- n sensul mplinirii .gendei, f-r- s--/i dea seama ce fac /i de ce sunt pu/i sac+ioneze n acest fel. 3amiliile ,litei conduc-toare, precum 0ot#sc#lid-zii /i Sindsor-ii, sunt reptilieni cu s!nge integral care se ascund sub nf-+i/area uman- /tiind perfect cine sunt /i care este .genda pe care ncearc- s- o implementeze. Fn alt comentariu pe care l-a f-cut doamna n cauz- sa referit la familia :linton8n timp ce Oillar1 :linton era o femeie-reptilian cu drep-turi depline, 2ill :linton nu era dec!t un om posedat de reptilieni. .ceast- informa+ie mi s-a p-rut extrem de interesant-, c-ci propriile mele cercet-ri, la fel ca studiile altor persoane preocupate de acest domeniu, au scos la iveal- faptul c- Oillar1 :linton este situat- mult mai sus n ierar#ie dec!t 2ill, care nu reprezint- dec!t un pion n acest *oc , de/i are s!nge ncruci/at. )a nevoie, superiorii lui pot renun+a oric!nd la ser-viciile sale. 'u ntotdeauna cei mai puternici oameni sunt plasa+i n pozi+iile aparent cele mai influente. .dev-rata putere o de+in cei care trag sforile. Lai exist- o diferen+- important- ntre cei cu s!nge pur /i cei cu s!nge ncruci/at. Tot ce exist- are un substrat energetic sonor QvibratoriuR. .tunci c!nd g!ndim sau sim+im, noi emitem unde energetice care modific- prin rezonan+- c!mpul din *ur, f-c!ndu-l s- vibreze pe acela/i nivel de frecven+-..ceste unde reprezint- sunete care nu pot fi per-cepute de auzul uman. 'ici o form- nu poate exista f-r- un sunet corespondent. ./a cum pute+i vedea din fantastica serie de filme video numit- C7matics, sunetul este cel care transform- materia n form-. .ceste filme prezintstructurile uimitoare, de mul-te ori n forme geometrice, n care se aran*eaz- nisipul /i alte particule a/ezate pe un platou de metal supus vibra+iei prin diferite sunete.3iecare sc#imbare a sunetului conduce la o sc#imbare corespunz-toare a structurilor geometrice. 3enomenul este simi-lar celui descris la nceputul acestui capitol, care genereaz- formarea cercurilor con-centrice ale orbitelor planetare n *urul soarelui. $istemul solar este el nsu/i o crea+ie a sunetului,la fel ca tot ceea ce exist- n crea+ie.)a nceput a fost :uv!ntul,iar :uv!n-tul eraH un sunet. "n seria de filme intitulatC7matics putem vedea transformarea particulelor n mini-planete, sisteme solare /i galaxii, prin simpla putere a sunetelor. "ntre altele, sunetele reprezint- un incredibil remediu vindec-tor. unerea n rezonan-+- a corpului /i organelor cu sunetele lor corespondente permite vindecarea
=E

acestora. J boal- nu nseamn- altceva dec!t o stare de dizarmonie a st-rii naturale de vibra+ie a organismului, generat- de g!ndurile /i sentimentele noastre dezec#ilibrate, care alte-reaz- vibra+ia original- a corpului. ./a se explic- de ce stresul emo+ional poate con-duce la mboln-vire. )ucrurile sunt c!t se poate de simple. "nc- /i mai uimitor este faptul c- particulele de nisip prezentate n seria de filme C7matics iau forme aproape umane atunci c!nd sunt emise anumite sunete. :orpurile noastre sunt ele nsele pro-duse de anumite energii,iar dac- mintea noastr- ar fi suficient de puternic- pt a modi-fica aceste energii formatoare, corpul nostru /i-ar putea sc#imba forma sau ar putea disp-rea complet din aceast- dimensiune. .cesta este fenomenul numit sc#imbarea formei. 'u este vorba de un miracol, ci de un fapt /tiin+ific, de o lege natural- a crea+iei, care explic-, ntre altele, felul n care /i pot sc#imba forma reptilienii cu s!nge pur din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni, oscil!nd ntre nf-+i/area de om /i cea de reptil-. ,i nu /i sc#imb- dec!t forma exterioar-. "n dimensiunea noastr- apar ca oameni, dar aceasta nu este dec!t o sc#imbare a nveli/ului. ,sen+a lor r-m!-ne nesc#imbat-. Dup- ce am terminat prima redactare a acestui capitol am cunoscut o alt- femeie, de data aceasta n .nglia, care mi-a spus c- este m-ritat- cu un b-rbat implicat n ritua-lurile satanice ale 3r-+iei. .cesta este administrator al unei zone numite 2urn#am 2eec#es, situat- l!ng- grani+a dintre 2ucking#ams#ire /i 2erks#ire, la c!+iva km de $loug#, la vest de )ondra. )ocul este vestit pt ritualurile satanice practicate aici, fiind men+ionat c#iar n 0egistrul :adastral f-cut din ordinul lui Sil#elm :uceritorul n secolul al NI-lea. e la nceputul anilor AE, doamna n cauz- /i plimba c!inele prin aceast- regiune, c!nd a v-zut un persona* mbr-cat ntr-o rob- lung- de culoare ro/ie. :!nd /i-a ridicat capul, a v-zut c- avea o fa+- de /op!rl-. ,vident, s-a g!ndit c- este nebun-, dar cu siguran+- nu a fost o iluzie. %Iop!rla& era c!t se poate de real-, nu era o apari+ie. .v!nd capacit-+i extrasenzoriale, mai t!rziu a nceput s- vad- Qla fel ca /i doamna din .mericaR oameni transform!ndu-se n /op!rle n fa+a oc#ilor s-i, sau fiind poseda+i de imagini ale unor /op!rle suprapuse peste forma lor. "n sec+iunea cu ilustra+ii ve+i vedea imaginea pe care o percepe cu oc#ii min+ii o artist-, descris- n termeni similari de multe alte persoane. )a data de <E iulie ;CBB, mai mul+i oameni din 2is#opsville, $out# :arolina, s-au pl!ns c- au fost teroriza+i de %un om-/op!rlcu o n-l+ime de <,<E metri, f-r- p-r, spr!ncene sau buze, cu trei degete la fiecare m!n- /i oc#i mari de culoare ro/ie&. :inci persoane au raportat apari+ia acestui om-/op!rl-, iar povestea a fost relatatn 8os Angeles Aimes /i n 0erald E(aminer. Dac- nu te opui fluxului vie+ii /i ascul+i vocea intui+iei, incredibilele sincronicit-+i care te ncon*oar- de pretutindeni +i arat- tot ce trebuie s- /tii /i te g#ideaz- prin aceast- perdea de fum /i galerie de oglinzi n/el-toare pe care o numim realitate. "ntr-o zi din februarie ;CCB m- aflam la 5o#annesburg, n .frica de $ud. .m avut atunci o conversa+ie de ? ore cu un /aman zulu pe nume :redo LutKa. :uv!ntul %zulu& nseamn- %oameni veni+i din stele&, iar aceast- popula+ie crede ceste o ras- regal- venit- de pe o alt- planet-. .m vorbit despre manipularea global- /i mi-a transmis convingerea lui c- n spatele 3r-+iei alc-tuite din monar#i, politicieni, banc#eri /i patroni de mas-media se ascunde de fapt o ras- extraterestr-. L-am ntors apoi n casa n care locuiam /i am nceput s--mi notez n laptop tot ce mi-a spus, dup- care am cobor!t n salon. )a televizor tocmai ncepea un film intitulat Ahe Arri!al5, despre o ras- extraterestr- reptilian- care a preluat controlul asupra planetei oper!nd prin trupuri umane /i sc#imb!ndu-/i nf-+i/area. $incronicitatea era perfect-( ,ra evident c- cineva ncerca s--mi comunice ceva. Iar acel ceva era adev-rul. Fn alt film mai pu+in cunoscut pe care l-am v-zut n acea perioad- se intitula Ei sunt !ii, tema fiind aceea/i. "n sf!r/it, a mai fost un film cu exact aceea/i tem-, intitulat 1n!azia e(trate/restr. Dar
=

$osirea. =;

filmul care s-a apropiat cel mai mult de adev-r este serialul american de televiziune care a rulat pe micile ecrane prin anii BE, intitulat D. 3ilmul prezint- aceea/i ras- extraterestr- de reptilieni care preia controlul asupra planetei ar-t!nd exact ca oamenii. 0eptilele sunt prezentate ca /i cum ar fi acoperite cu un fel de piele din latex, lucru care nu corespunde realit-+ii, dar tema filmului se suprapune aproape perfect peste realitate, ar-t!ndu-ne ce ni s-ar putea nt!mpla dac- nu ne vom trezi rapid la realitate. G- recomand insistent s- face+i rost de o caset- video cu acest film, pentru a avea o imagine vizual- a lucrurilor expuse n aceast- carte. Fnul din cei mai importan+i cercet-tori ai acestui fenomen a fost americanca .lex :#ristop#er, autoare a unei lucr-ri n dou- volume intitulat- Cutia Pandorei, n care aminte/te de prezen+a reptilienilor pe aceast- planet-. .lex i-a v-zut pe reptilieni /i pe cenu/iii cu oc#i mari Qdup- cum i nume/te eaR. ,a poveste/te c- ntr-o noapte, pe c!nd se afla n casa ei din anama :it1, 3lorida, a fost strigat- la ora <8=E diminea+a de vecinii nnebuni+i de spaim-, o femeie /i partenerul ei de via+-, pilot de avion pe o linie comercial-. :!nd a alergat s- vad- despre ce este vorba, a g-sit-o pe femeie le/i-n!nd, cu oc#ii ie/i+i din orbite. .lex sus+ine c- a sim+it o energie incredibil- care ncerca s- p-trund- n mintea ei. $-a g!ndit c- este vorba de radia+ii. "ntr-adev-r, a doua zi toate plantele din zon- muriser-. I-a luat pe cei doi /i i-a scos afar-, unde au stat de vorb- o vreme. .ce/tia i-au povestit c- tocmai f-ceau dragoste, c!nd a nceput incidentul. .cest lucru nu este nt!mpl-tor, c-ci reptilienii se #r-nesc cu emo+iile /i cu energia sexual- a oamenilor, ceea ce explic- de ce este at!t de important sexul n ritualurile satanice nc#inate %demonilor&, adic- exact acestor reptilieni. :ei doi i-au povestit c- au v-zut un flas# luminos, dup- care au fost tra/i *os din pat. 2-rbatul nc- mai avea o v!n-taie f-cut- de o palm- cu degete lungi de circa <? de centimetri, cu g#eare care i-au sf!/iat pielea. . doua zi locul s-a inflamat, devenind at!t de du-reros nc!t nu putea suporta nici o atingere. .lex :#ristop#er a p-strat aceste imagini nregistrate pe o casetvideo. Dup- ce cuplul s-a calmat /i .lex s-a ntors acas-, s-a trezit ea ns-/i fa+- n fa+- cu un reptilian. Iat- cum poveste/te ea incidentul8 %L-am trezit din somn /i am v-zut l!ng- pat o Zfiin+-[. .vea oc#ii galbeni cu pupile ca de /arpe, urec#i ascu+ite /i r!n*ea cu toat- fa+a. urta un combinezon argintiu /i m-a speriat de moarte. Li-am tras p-tura peste cap /i am nceput s- +ipH $- vezi acest r!n*et de motan :#es#ire> /i acei oc#i mali+io/iH era prea mult pentru mine( .m v-zut acest gen de fiin+e /i cu alte ocazii. .vea nasul turtit /i o nf-+i/are aproape uman-, except!nd oc#ii /i pielea cenu/ieH H Lai t!rziu, n anul ;CC;, lucram ntr-o cl-dire dintr-un mare ora/, c!nd am f-cut o pauz- la ora @8EE seara. 3-r- s--mi dau seama c!nd trece timpul, m-am trezit c- s-a f-cut ora ;E8=E. .m nceput s--mi aduc apoi aminte ce s-a nt!mplat8 am fost luat- la bordul unei nave spa+iale,trec!nd prin cele > eta*e superiore ale cl-dirii /i prin acoperi/. e nav- se aflau germani /i americani care lucrau mpreun- cu ni/te extra-tere/tri cenu/ii. .m fost du/i ntr-o alt- nc-pere, unde i-am putut vedea din nou pe reptilienii Qpe cei pe care obi/nuiesc s--i numescZ pui de 6odzille[R cu din+ii scur+i /i oc#ii galbeni oblici. .ce/tia sunt fiin+ele cele mai crude pe care vi le-a+i putea imagi-na. :#iar /i mirosul lor este odios&. 6ermanii /i americanii afla+i pe nav- purtau ecu-soane pe care ap-rea un triung#i albastru n interiorul c-ruia se afla un dragon cu oc#ii ro/ii, ncon*urat de un cerc. J prieten- i-a spus mai t!rziu c- a v-zut acest sim-bol n $tatele Fnite, la 3ort Salden. $imbolul /arpelui naripat a putut fi v-zut /i pe insigna soldatului israelian care o sus+inea pe fiica primului ministru asasinat, \itz-#ak 0abin, la funeraliile tat-lui ei, n anul ;CC? Qvezi num-rul din <CE noiembrie ;CC? al revistei 2eEsEee9*. Fnul din locurile pe care .lex :#ristop#er le-a studiat cel mai am-nun+it este noul aeroport din Denver, care are faima de a fi o acoperire pt o baz- subteran>

Lotanul care apare n filmul Alice n Fara ,inunilor, vestit pentru r!n*etul s-u. =<

extraterestr- n care lucreaz- at!t oameni c!t /i reptilieni. :u sigu-ran+-, este un loc ciudat. rima mea conferin+- pe aceast- tem- a conspira+iei pe care am +inut-o n $F. a avut loc la Denver, n august ;CC@. .m aterizat pe aeroportul acestui ora/ f-r- s- am vreo idee despre sinistra sa reputa+ie. De ndat- ce am cobor!t din avion am sim+it ns- o energie extrem de ciudat-,ca o ap-sare nepl-cut-. .eropor-tul a fost construit cu costuri imense pe un teren desc#is aflat la mare distan+- de Denver /i este plin de simboluri masonice. ,xist- inclusiv gargui?, figuri de reptile naripate, la fel ca cele care decoreaz- c-minele aristocra+iei reptiliene din Larea 2ri-tanie, precum /i bisericile /i catedralele din ,uropa construite de 3r-+ie. .semenea gargui exist- /i pe cl-direa din Deale1 laza, locul n care a fost asasinat pre/edintele Tenned1, iar acum puteam s--i v-d /i ntrun aeroport modern construit P se spune P pe o baz- subteran- reptilian-. 6arguii sunt simboluri ale reptilienilor, ceea ce expli-c- de ce pot fi g-si+i n aeroportul din Denver. :oloana frontal- a aeroportului este marcat- cu simbolul francmason al compasului /i d- n Larea $al-, un alt termen francmason. Fnul din pere+ii acestei s-li este acoperit cu o pictur- mural- grotesc-, plin- de simboluri malefice, inclusiv = sicrie cu = femei moarte n ele8 o evreic-, o indianc- american- /i o negres-. J alt- fat- +ine n m!n- o t-bli+- ma1a/- care des-crie distrugerea civiliza+iei. Fn persona* uria/, descris de .lex :#ristop#er ca un fel de Dart# Gader@ verde, st- deasupra unui ora/ distrus, cu o sabie n m!n-. Imaginea mai prezint- un drum pe care merg femei +in!nd n bra+e copii mor+i. :opii de toate rasele predau armele +-rilor lor unui copil german cu pumnul de fier, care +ine n m!n- o nicoval-. $e spune c- ora/ul Denver este programat s- devin- capitala secto-rului de vest al $F. n cadrul statului fascist intitulat 'oua Jrdine Londial-, care ar trebui instaurat c!ndva, dupanul <EEE. :apitala sectorului de est ar urma s- devin- ora/ul .tlanta. "mi amintesc c- am sesizat cu c!+iva ani n urm- similitudinea ului-toare a aeroportului din .tlanta cu cel din Denver. .cum n+eleg de ce seam-n- at!t de bine cele < structuri. rincipalul centru al 'oii Jrdini Londiale urmeaz- s- devi-n- statul :olorado. "ns-/i regina .ngliei a cump-rat teren n acest stat, desigur, sub acoperire. ./a cum ve+i vedea mai t!rziu, familia regal- britanic- este masiv implica-t- n toataceast- poveste, inclusiv n moartea prin+esei Diana. Fnul din principalii oameni de leg-tur- ai lui :#ristop#er a fost #il $c#neider, fiul unui comandant de submarin din timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial, care a primit sarcina de a construi mai multe baze subterane la mare ad!ncime n $F.. .m v-zut personal o parte din casetele video nregistrate cu conferin+ele lui atunci c!nd a nceput s- vor-beasc- public despre vasta re+ea de baze, ora/e /i tuneluri subterane din $F.. . murit mai t!rziu, n circumstan+e stranii, care ar fi trebuit s- par- o %sinucidere&. $c#neider a afirmat c- aeroportul din Denver este conectat cu o baz- subteran- situ-at- la mare ad!ncime, care are cel pu+in B nivele /i include un ora/ subteran pe o suprafa+- de B km p-tra+i. .lte persoane care au avut acces n interiorul acestei baze subterane povestesc c- n interiorul ei se afl- numero/i sclavi umani, mul+i dintre ei copii, care lucreaz- sub controlul reptilienilor. .lte < baze la a c-ror construc+ie pre-tinde c- a participat #il $c#neider sunt .rea ?; din 'evada Qo zon- cu o reputa+ie extrem de sinistr-R /i baza de la Dulce, n 'eK Lexico, conectat- printr-o re+ea de tuneluri cu )aboratorul 'a+ional din )os .lamos. .m fost eu nsumi la )os .lamos, iar vibra+ia de acolo este absolut ngrozitoare. Dup- ce am vorbit despre invazia rep-tilian- la un post de radio din $F., un soldat din armata $F. sta+ionat la Dulce mi-a trimis o relatare n care mi-a spus c- simte ceva %extrem de ciudat& n acel loc, dar nu-/i d- seama despre ce este vorba. Iat- ce mi-a scris8 )ucram la o activitate de ru-tin-, c!nd un t!n-r recrut, un mecanic, a intrat n atelier /i mi-a spus c- are nevoie urgent de o pies-. .vea la el desenul te#nic /i mi-a ar-tat exact ce anume dore/te. ,ram
? @

:ap de burlan n form- de animal fantastic. ersona*ul negativ din trilogia %z"oiul +telelor. ==

apleca+i am!ndoi deasupra bancului de lucru din fa+a strungului, c!nd i-am privit nt!mpl-tor fa+a. .ceasta p-rea acoperit- de un film semitransparent sau de un fel de cea+-. Tr-s-turile umane s-au estompat /i n locul lor au ap-rut ni/te oc#i gal-beni /i o piele solzoas-, f-r- p-r. Lai t!rziu, el a v-zut aceea/i transformare petre-c!ndu-se cu un soldat care p-zea poarta de intrare n baza militarde la Dulce. .l+i martori oculari au descris transform-ri cameleonice similare petrecute la $pitalul Lilitar Ladigan de l!ng- 3ort )eKis, la sud de $eattle, n statul Sas#ington. 5ason 2is#op III a f-cut un studiu extins al opera+iunii Dulce /i a a*uns la concluzia c- n aceasta a fost implicat un cartel despre care vorbesc ntr-una din c-r+ile mele anteri-oare ' i ade!rul ! !a face li"eri*,care include organiza+ii precum 0and :orporation , 6eneral ,lectric, .T]T, Oug#es .ircraft, 'ort#rop :orporation, $andia :orporati-on, $tanford 0esearc# Institute, Sals# :onstruction, 2ec#tel :orporation, :olorado $c#ool of Lines,etc. Fna din verigile ma*ore n 3r-+ia reptilian- este :orpora+ia 2ec#tel. )a Dulce exist- cel pu+in A niveluri subterane, probabil c#iar mai multe. 2is#op a adunat m-rturii ale unor muncitori care au lucrat acolo /i care i-au povestit ce au v-zut. 0elat-rile lor se potrivesc perfect cu cele din T-bli+ele $umeriene, care povestesc cum .nunnaki ncruci/eaz- diferite specii, produc!nd #ibrizi dintre cei mai #ido/i. Iat- o asemenea sintez- a relat-rilor muncitorilor care au lucrat la Dulce8 %'ivelul @ este poreclit Z$ala :o/marurilor[, c-ci aici este situat )aboratorul 6enetic. .m ob+inut urm-toarele relat-ri de la muncitorii care au v-zut c!te ceva din aceste experimente bizare8 Z.m v-zut %oameni& cu membre multiple, care sem-nau cu o caracati+- pe *um-tate uman-. ,rau o sumedenie de oameni-/op!rle +inu+i n cu/ti /i de creaturi cu blan-, care aveau m!ini de om /i pl!ngeau la fel ca /i copiii mici, imi-t!nd cuvintele rostite de oameni[. Lai existau pe/ti, scoici, p-s-ri /i /oareci care nu aminteau dec!t vag de aceste specii. ,xistau cu/ti n care erau +inu+i umanoizi nari-pa+i, un fel de lilieci grote/ti cu o n-l+ime de ;,;-<,<E metri. .p-reau de asemenea tot felul de figuri ca ni/te dragoni /i reptile de toate felurile. 'ivelul A era /i mai stra-niu. Lii de cadavre de oameni sau de oameni-animale erau +inute aici n depozite fri-gorifice, aliniate pe r!nduri. ,xistau de asemenea embrioni n diferite stadii de evo-lu+ie. Fnul dintre muncitori mi-a povestit8Z.m v-zut mul+i oameni +inu+i n cu/ti, de regul- ame+i+i sau droga+i, dar uneori trezinduse /i +ip!nd dup- a*utor. 'i s-a spus c- erau nebuni /i c- oamenii de /tiin+- f-ceau teste cu droguri de mare risc n ncercarea de a vindeca nebunia. 'i s-a cerut s- nu vorbim niciodat- cu ei. )a nceput am crezut aceast- poveste, dar n anul ;CAB am descoperit adev-rul[. .ceast- descoperire a stat la baza %r-zboaielor de la Dulce&, o b-t-lie ntre oameni /i extratere/tri care a avut loc n anul ;CAC, c!nd mul+i oameni de /tiin+- /i membri ai personalului militar au fost uci/i. #il $c#neider sus+ine c- a luat parte la un sc#imb de focuri ntre oameni /i extratere/trii de la Dulce, n timpul c-ruia a fost lovit drept n piept de o arm- cu la-ser, n urma c-reia i-a r-mas o cicatrice extrem de ur!t-, pe care /i-a expus-o public. "n urma acestui conflict, baza militar- a fost nc#is- o vreme, dar ntre timp s-a redes-c#is. J alt- baz- subteran- reptilian- este cea de sub 2o1nton :an1on, din $edona, :alifornia. $e crede c- centrul acestei baze se afl- n a/a-numitul :anion $ecret. .lte baze /i ora/e subterane similare exist- pretutindeni n lume, fiind conectate ntre ele prin tuneluri prin care circul-%metrouri& cu o vitez- incredibil-. Tunelurile sunt cons-truite extrem de rapid, printr-o te#nologie de tip $ubterrene, o ma/in-rie cu putere nuclear- care tope/te /i remodeleaz- pietrele, d!ndu-le forma pere+ilor galeriilor.Te#-nologia a fost pus- la punct n )aboratorul de la )os .lamos. 'u este deloc nt!mpl--tor faptul c- ma*oritatea testelor nucleare s-au realizat n 'evada /i 'eK Lexico, cele < locuri n care exist- ma*oritatea bazelor subterane ale reptilienilor. Jare au fost f-cute aceste teste cu scopul de a produce caverne uria/e n p-m!nt7 Fn alt subiect pe care mi
=>

l-au relatat multe din contactele mele se refer- la faptul c- reptilienii se #r--nesc cu energie nuclear-. Cum arat! ei & $intetiz!nd toate cercet-rile mele, relat-rile pe care le-am citit /i pe care le-am auzit de la oameni care pretind c- au nt!lnit asemenea umanoizi repti-lieni, descrierea care li se potrive/te cel mai bine este urm-toarea8 exist- multe tipuri de rase de reptilieni pur-s!nge sau ncruci/ate. ,lita lor este cunoscut- n literatura J9'-istic- sub numele de draconieni. .ce/tia sunt ni/te fiin+e cu o n-l+ime medie de <,<-=,B metri, cu aripi din piele sus+inute de ni/te oase lungi. .ripile pot fi nf-/urate la spate. ,le stau la baza unor expresii precum %/arpe naripat& sau %nger c-zut&, dar /i a dragonilor naripa+i care apar sub form- de gargui. elerina purtat- de contele Dracula reprezint- un simbol al acestor aripi. De altfel,n romanele sale, 2ram $toker l nume/te pe contele Dracula un nger c-zut.Draconienii naripa+i mai sunt cunoscu+i /i sub numele de rasa dragonilor. J parte din zeii antic#it-+ii erau prezenta+i ca ni/te oameni-p-s-ri. .ceasta ar putea fi una din originile simbolismului p-s-rii #oenix /i al vulturului care apare n nsemnele 3r-+iei, dar mai ales a semnifica+iilor ezoterice ale acestora. "n 2iblie, $atan este prezentat ca o reptil-. J parte a ierar#iei reptiliene pare s- fie de ras- alb- Qc#iar albinoas-R, /i nu verde sau maronie, a/a cum sunt prezenta+i de multe ori ace/ti extratere/tri. "n aceast- categorie intr- de pild- descrierea ciudatului umanoid %albinos& cu fa+a de /op!rl- care a ie/it din cl-direa de birouri din .urora, l!ng- Denver. Draconienii sunt %rasa regal-& a reptilienilor, iar casta cea mai nalt- n r!ndul acestora sunt albino/ii, care par s- aib- ni/te coarne conice situate la *um-tatea distan+ei dintre spr!ncene /i cre/tetul capului. .ceast- imagine m-a frapat de la bun nceput, c-ci %zeii& /i regii din antic#itate erau ilustra+i de multe ori purt!nd coafuri ncornorate, cu siguran+- un simbol al acestor reptilieni %de vi+- regal-&. .lte specii, cum sunt cei din clasa solda+ilor /i a savan+i-lor, sunt cunoscu+i sub numele de reptoizi. .ce/tia nu au aripi, dar au n sc#imb s!nge rece. $olzii lor sunt mult mai la+i n partea din spate /i au = degete sub+iri, plus un deget mare Qorientat n direc+ie opus-R. )a picioare au tot = degete, plus un al >-a orientat lateral. Degetele sunt nzestrate cu g#eare scurte /i tocite. .u oc#ii mari, ca de pisic-, cu sclipiri ro/iatice, /i o gur- ca o fant- sub+ire. Fnii au oc#i negri sau albi, cu pupile orientate vertical Qla fel ca n exe. descris de doamna din .uroraR. 0eptilie-nii au o n-l+ime cuprins- ntre <-> metri, fiind aproape sigur %uria/ii& descri/i n at!-tea legende /i texte antice. Fnii au cozi, al+ii nu. J alt- planet- asupra c-reia /i-au exercitat influen+a a fost Larte, a/a c- nu este exclus ca o parte din mar+ienii albi care au a*uns pe planeta noastr- s- fi fost de*a specii ncruci/ate. 9ec#aria $itc#in emite el nsu/i ipoteza c- .nunnaki ar fi mers mai nt!i pe Larte, nainte de a veni pe p-m!nt. .cest scenariu ar completa puzzle-ul /i ar explica aparenta conexiune genetic- dintre .nunnaki /i mar+ienii albi de care vorbe/te 2rian Desboroug#. J mare preoteas- de rang nalt a 3r-+iei, care a reu/it s- se smulg- din g#earele acesteia Qcel pu+in la data c!nd am vorbit eu cu eaR, sus+ine c- reptilienii .nunnaki au invadat cu mult timp n urm- planeta Larte, iar mar+ienii albi au fost nevoi+i s- /i p-r-seasc- planeta mam-, venind pe p-m!nt. .nunnaki i-au urmat ns-, de/i personal nu m- ndoiesc c- ace/tia continu- sfoloseasc- bazele de pe Larte inclusiv la ora actual-.Jri de c!te ori apare pericolul ca o imagine de pe Larte prelevat- de '.$. s- a*ung- la cuno/tin+a opini-ei publice, aceasta dispare ca prin farmec. Fn lucru este cert8 oricare ar fi originea rasei albe, aceasta a fost principalul ve#icul al programului de ncruci/are genetic- al reptilienilor .nunnaki care st- la baza planului lor de ocupare a p-m!ntului. :ercet--torii mai cred c- reptilienii controleaz- o alt- ras- de extratere/tri, a/a-numi+ii cenu-/ii, cele mai cunoscute figuri de extratere/tri din epoca noastr-, cu oc#ii lor mari /i negri. Larea ma*oritate a relat-rilor care descriu r-piri f-cute de extratere/tri se refe-r- la ace/ti cenu/ii. "n lucr-rile sale, 5ason 2is#op III descrie astfel ierar#ia controlu-lui8 draconienii
=?

Qreptilienii naripa+iR, draconienii nenaripa+i, cenu/iii, iar la baza piramidei oamenii. $e pare cexist- de asemenea o %alian+-& reptilian- cu alte gru-puri de extratere/tri. )iteratura de specialitate sugereaz- c- sacrificiile umane aduse %zeilor& n antic#itate, /i n special sacrificarea copiilor, se f-ceau n beneficiul reptilienilor, care le impu-neau Quna din tr-s-turile care caracterizeaz- creierul reptilian este ritualismulR. erso-nal, am convingerea c- aceast- ipotez- este adev-rat-, dovedindu-se extrem de rele-vant- n a <-a parte a c-r+ii de fa+-. "n momentul mor+ii care survine n urma sacrifi-ciului ritual, la baza creierului se acumuleaz- o form- de adrenalin-, extrem de puter-nic- la copii. $e spune c- aceasta este substan+a pe care o doresc reptilienii Q/i rudele lor ncruci/ateR. ,ste cert de asemenea c- ei se #r-nesc cu s!nge /i cu carne de om. .ceste sacrificii nc#inate n antic#itate zeilor QreptilienilorR continu- p!n- n zilele noastre. Fna din principalele concluzii ale tuturor cercet-rilor f-cute pe tema reptili-enilor este c- ace/tia sunt complet lipsi+i de emo+ii /i de sentimente, #r-nindu-se n regiunea de *os a celei de-a >-a dimensiuni cu emo+iile inferioare ale oamenilor, pre-cum frica, vinov-+ia /i agresiunea. Jri de c!te ori emitem asemenea vibra+ii, noi nu le putem vedea n lumea n care tr-im, c-ci ele rezoneaz- cu regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni, unde sunt absorbite de reptilieni. :u c!t reu/esc sstimuleze mai mult aceste vibra+ii inferioare, cu at!t mai mare este energia cu care se #r-nesc ace/tia. ./a se explic- numeroasele r-zboaie umane, genocidurile, sacrificarea n mas- a animalelor, perversiunile sexuale care dau na/tere unor energii negative extrem de puternice /i ritualurile de magie neagr-, care includ sacrificii /i care se desf-/oar- la o scar- care i va ului pe cei care nu au studiat acest subiect. 8iii )eilor& rogramul de ncruci/are genetic- al reptilienilor a nceput prin crearea unui #ibrid .nunnaki-uman Q.dam7R, acum <EE.EEE-=EE.EEE de ani. ersonal, am convingerea c- au existat /i alte rase extraterestre care au f-cut experimente de ncru-ci/are genetic- cu oamenii, d!nd na/tere marilor profe+i /i altor fiin+e excep+ionale, dar m- voi concentra n continuare exclusiv asupra experimentelor grupului reptilian, singurul interesat s- controleze /i s- manipuleze destinul oamenilor. ,vident, cu c!t ne ndep-rt-m mai mult n timp, cu at!t mai greu devine procesul de stabilire a fapte-lor reale, dar exist- suficiente dovezi care confirm- ceea ce s-a nt!mplat n acele vre-muri. :u c!t analizez mai mult aceast- poveste, cu at!t mai limpede mi devine faptul creptilienii au repetat pe p-m!nt ceea ce au f-cut ini+ial pe Larte. ,i s-au infiltrat n r!ndurile popula+iei planetei prin ncruci/-ri genetice, dup- care au preluat puterea. .m convingerea catunci c!nd au venit pe p-m!nt, mar+ienii albi aveau de*a linii genealogice mixte QreptilieneMarieneR. Fna din principalele loca+ii n care s-au stabilit .nunnaki /i mar+ienii Qsau arieniiR, n special n timpul /i imediat dup- cataclismul generat de Genus n *urul anului >BEE .:#., au fost mun+ii din Turcia, Iran /i Turdis-tan. .cestea au fost locurile din care au invadat ei p-m!ntul dup- retragerea apelor. ,i sunt cei care au creat civiliza+iile avansate care au ap-rut %instantaneu& n c!mpiile $umerului, ,giptului, 2abilonului /i n Galea Indului. Fnul din centrele cele mai importante ale reptilienilor .nunnaki pare s- fi fost situat n Lun+ii :aucaz, loca+ie care va ap-rea n mod repetat n povestea noastr-. .m b-nuiala c- n aceast- regiune s-a desf-/urat un program masiv de ncruci/are genetic-, probabil subteran, n urma c-ruia a rezultat un num-r mare de copii cu s!nge mixt. Fna din caracteristicile parti-culare ale acestei regiuni este num-rul foarte mare de oameni cu 0# negativ Qadic- cu s!nge rhesus negativR. De multe ori, copiii care au 0# negativ se nvine+esc Qalb-s-trescR imediat dup- na/tere. De aici provine originea expresiei %cu s!nge albastru& atribuitregalit-+ii /i aristocra+iei. ,xist- o specula+ie care spune c- s!ngele %albastru & Qcu 0# negativR atest- sorgintea mar+ian-, spre deosebire de s!ngele cu 0# pozitiv, care atest- o origine terestr-. La*oritatea oamenilor care au 0# negativ sunt cei de ras- alb-. Dup- toate aparen+ele, genele
=@

draconienilor albino/i %de vi+- regal-& au fost folosite pt a crea liniile genealogice #ibride ale monar#ilor care au guvernat lu-mea din acele timpuri str-vec#i /i p!n- ast-zi. .ce/tia erau semizeii de care vorbeau legendele antice, iar rolul lor era de a guverna lumea /i de a mplini .genda st-p!ni-lor lor reptilieni. Fn lucru este cert8 de/i .nunnaki s-au ncruci/at cu multe rase te-restre, rasa alb- a r-mas principalul ve#icul ptr preluarea controlului asupra planetei, iar draconienii din v!rful ierar#iei sunt albino/i. 'u este de mirare c- multe din crea-+iile lor #ibride au avut p-rul blond /i oc#ii alba/tri. J sc#imbare ma*or- pare s- se fi produs la scurt timp dup- cataclismele provocate de Genus, c-ci n timp ce cultura Fbaid Q@EEE-?EEE .:#.R, care a tr-it pe teritoriul Irakului de ast-zi, adora zei care aveau forme de /op!rle, sumerienii Q?EEE->EEE .:#.R, care au tr-it n aceea/i regi-une, aveau de*a zei cu forme umane. :u siguran+-, exist- o leg-tur- ntre aceast- sc#imbare /i programul de ncruci/are genetic- din Lun+ii :aucaz. ,lita #ibrizilor .nunnaki-oameni a fost descris- de sumerieni /i exist- numeroase alte relat-ri despre ncruci/-rile extratere/trilor cu oameni, respectiv ale %zeilor& sau %oamenilor veni+i din cer& cu oamenii. :#iar n 2iblie, exist- n 6enez- un pasa* faimos care spune8 %:!nd num-rul oamenilor de pe p-m!nt a nceput s- creasc- /i lor li s-au n-scut fiice, fiii lui Dumnezeu au v-zut c- fiicele oamenilor erau frumoase /i s-au c-s-torit cu cele pe care le doreauH 'efilimii au tr-it pe p-m!nt n acele zile P dar /i dup- aceea P c!nd 3iii lui Dumnezeu s-au dus la fiicele oamenilor /i au avut copii cu ele. .ce/tia au fost eroii din vec#ime, a c-ror faim- s-a p-strat p!n- ast-zi&. 9ene)a 2&6-: "n viziunea lui 9ec#aria $itc#in, cuv!ntul 'efilim s-ar traduce prin %:ei care au co-bor!t&, n timp ce al+ii l traduc prin %:ei c-zu+i&. )a fel, cuv!ntul %faim-& din acest pasa* al 6enezei a fost tradus din cuv!ntul sumerian shem. Traduc-torii 2ibliei l-au asociat cu ideea de %nume& sau %renume&, dar $itc#in afirm- c- adev-rata semnifica-+ie a cuv!ntului shem este aceea de%ve#icul din cer&. ,l sus+ine c- provine de la r-d--cina shu/mu, care nseamn- %cel care este un LF&, iar LF nseamn- nav- spa+ial-. "n acest caz, %eroii faimo/i& devin %oamenii care au cobor!t din ve#iculele lor spa+i-ale&. ,i sunt cei care s-au ncruci/at cu femeile p-m!ntene. Dup- p-rerea mea, acest pasa* din 6eneza biblic- descrie ncruci/area dintre extratere/tri sau intra-tere/ti /i oameni, n urma c-reia au rezultat #ibrizii reptilo-umani. ,xpresia%3iii lui Dumnezeu & provine din ebraicul "ene/ha/elohim, a c-rei traducere exact- este %fiii zeilor&. ri-mele progenituri ale acestor experien+e genetice au fost uria/ii de care vorbesc legen-dele /i exist- numeroase relat-ri n toatlumea despre apari+ia acestor #ibrizi. ractic , nu exist- ras- sau continent pe care s- nu g-sim o legend- despre uria/i. 2iblicul 6oliat ar putea fi el nsu/i un simbol al acestor oameni. Indienii americani au nume-roase legende despre oporul din $tele venit din ceruri ptr a se ncruci/a cu femeile umane, iar .lex :#ristop#er sus+ine c- un numitor comun al tuturor r-pirilor efectu-ate de reptilieni n $F. este c- oamenii r-pi+i au leg-tur- de s!nge cu indienii ame-ricani. G- reamintesc c- indienii #opi afirm- c- au venit la suprafa+a p-m!ntului de undeva din ad!ncuri. ,xist- un text etiopian cu o vec#ime de c!teva mii de ani, in-titulat Ge"ra 2agast '2agas erau %zeii-/erpi& ai indienilor din India, capabili s- /i sc#imbe forma la comand-R, n care se vorbe/te desc#is de m-rimea uria/- a copiilor n-scu+i n urma ncruci/-rii genetice dintre oameni /i zei. Textul poveste/te cum8 %H fiicele lui :ain care le-au conceput ngerilor Qextratere/trilorR copii gigantici nu i-au putut na/te pe ace/tia, a/a c- au murit&. asa*ul continu- descriind na/terea prin ope-ra+ii de cezarian- a unora dintre ace/ti copii8 % dup- ce au spintecat bur+ile mamelor, ace/tia au putut fi tra/i de cordonul ombilical&. $tr-vec#iul text ebraic Cartea lui 2oe /i urmarea sa, Cartea lui Enoh, descriu na/terea stranie a unui copil neuman, care va deveni mai t!rziu 'oe, celebrul om care a supravie+uit Larelui otop. 0elatarea aces-tei pove/ti apare /i n Lanuscrisele de la Larea Loart-,
=A

care au apar+inut comunit-+ii eseniene. .ceasta a tr-it n alestina acum <EEE de ani, iar textele sale con+in nume-roase fragmente din Cartea lui Enoh. :opilul ciudat de care vorbesc aceste texte era fiul lui )ame#. ,l este descris ca o fiin+- neuman-, care sem-na mai mult cu %copiii ngerilor din ceruri&. 'oe, copilul lui )ame#, avea pielea alb- /i p-rul blond, iar oc#ii s-i umpleau ntreaga cas- cu o %str-lucire aidoma soarelui&. Descrierea unor fiin+e cu p-rul blond /i oc#ii alba/tri, care luminau ca ni/te lasere, corespunde misterio/ilor %zei& care au ap-rut n toate culturile lumii. )ame# a ntrebat-o pe so+ia sa cine este tat-l copilului8 %.scult-, m-am g!ndit n sinea mea caceast- concep+ie s-a datorat rivitorilor /i :elor $fin+iH precum /i 'efilimilorH iar inima mea se simte tulburat- din cauza acestui copil&. "n +hahnemeh sau Cartea %egilor, legendara istorie a Iranului scris- de poetul arab 3irdoKsi /i nc#eiat- n anul ;E;E, acesta descrie na/terea unui copil pe nume 9al, fiul unei rege numit $am. )a fel ca n cazul lui )ame#, regele este ngrozit de nf-+i-/area nep-m!ntean- a copilului, care avea un corp foarte mare, %str-lucitor ca argin-tul&, cu p-rul alb ca al unui b-tr!n, %la fel ca z-pada&, /i cu o fa+- str-lucitoare ca soa-rele. $am /i nume/te fiul8 un copil demoniac, adic- un copil al dae!a-/ilor Q rivito-rilorR. )a fel ca /i atriar#ii din Gec#iul Testament, iranienii aveau o aversiune fa+- de copiii extrem de albi. Ii cine sunt fiin+ele cele mai albe ntre toate, c#iar albinoase7 0asa regal- a draconienilor. Iat- cum l descrie pe 9al textul +hahnemeh6 %'ici o fiin+- uman- de pe acest p-m!nt 'u ar fi putut da na/tere unui asemenea monstru. Trebuie s- fie din rasa demonilor, De/i are form- /i fa+- de om. :#iar dac- nu este un demon, pare totu/i Fn animal prezentat la circ&. 4igura ;6 1maginea str!eche a caduceului, adoptat ca sim"ol de medicina modern, dar care sim"olizeaz multe alte lucruri. 2u este e(clus s sim"olizeze inclusi! du"la spiral a A.2/ului, sau poate o lungime de und ori o frec!en particular. Lai t!rziu, 9al s-a nsurat cu o prin+es- str-in- pe nume 0udabe#, fiica lui Le#rab, regele din Tarbul /i descendent al regelui-/arpe 9a##ak, despre care se spune c- a domnit n Iran o mie de ani. 0udabe# apar+inea n mod evident unei rase reptiliene /i este descris- ea ns-/i ca fiind naltca un copac, cu pielea ca filde/ul, etc. .ltfel spus, avea tr-s-turile familiare ale urma/ilor umani ai rivitorilor. .semenea des-crieri ale regilor Iranului /i ale altor monar#i din Jrientul .propiat sunt foarte nume-roase,la fel ca /i compararea lor cu copacii,din cauza n-l+imii lor extreme. $-ar p-rea c- nu te puteai califica pt a fi rege dec!t dac- aveai caracteristicile fizice ale nefilimi-lor sau ale rivitorilor. 3-r- nici o ndoial-, de aici se trage %dreptul divin al regilor de a guverna& n virtutea s!ngelui lor regal, sistem care a continuat mai t!rziu /i n ,uropa. :#iar /i titlul britanic de noble+e, %$ir&, conferit de regii .ngliei unor supu/i ale/i de ei, provine de la o zei+--/arpe din vec#ime numit- c#iar $ir, care se nrudea cu zei+a .nunnaki 'inlil sau 'ink#arsag, descris- n T-bli+ele $umeriene. $o+ul aces-teia, ,nlil, era supranumit Iarpele $plendid cu Jc#i $tr-lucitori. 3ratele s-u, ,nki, cunoscut /i el ca om-/arpe /i avea drept emblem- < /erpi nl-n+ui+i, simbolul %centru-lui s-u spiritual& de la ,ridu, dar /i al profesiei medicale moderne, cunoscut sub nu-mele de caduceu '!ezi 4igura ;*. .ceast- informa+ie provine din traducerea f-cut- de 9ec#aria $itc#in T-bli+elor $umeriene /i publicat- n c-r+ile sale. :u at!t mai uimi-toare mi se pare afirma+ia ulterioar- a lui $itc#in c- nu exist- nici o dovad- care s- ateste existen+a unei rase a /erpilor, pe care mi-a transmis-o personal, sf-tuindu-m- totodat- s- renun+ la cercet-rile mele n acest domeniu. Ideea cdovezile ar lipsi este de-a dreptul aiuritoare. :e l-o fi determinat oare pe $itc#in s- mi spun- a/a
=B

ceva7 $e pare c- se temea s- nu a*ung prea departe cu cercet-rile mele. ersonal, nu am nici cea mai mic- ndoial- c- .nunnaki /i rivitorii se refer- la aceea/i ras- reptilian- P %/erpii cu oc#i str-lucitori& de care vorbesc :#ristian /i 2arbara J[2rien n lucrarea lor, 3eniul celor puini. .utorul /i cercet-torul .ndreK :ollins afirm- c- de+ine o figurin- din bronz care nf-+i/eazunul din zeii canaani+i Qo popula+ie care a tr-it n *urul anului <EEE .:#.R. .ceasta are un g!t /erpuitor /i un cap n forma glugii unei cobre, care se termin- cu un cap de /arpe. De-a lungul miilor de ani care au trecut de la crearea acestor linii genealogice #ibride, membrii acestora s-au integrat din ce n ce mai bine n r!ndul popula+iei generale, devenind din ce n ce mai pu+in distinc+i dpdv fizic, dar structura lor genetic- de baz- r-m!ne aceea/i, iar 3r-+ia de+ine fi/e genetice exacte care preci-zeaz- cine are aceast- structur- genetic- /i cine nu. "n cartea lor, 3eniul celor puini, :#ristian /i 2arbara J[2rien afirm- c- dac- .nunnaki s-au ncruci/at cu oamenii acum c!teva sute de mii de ani, iar apoi din nou acum =E.EEE de ani, rezultatul celei de-a doua ncruci/-ri ar fi o structur- genetic- n propor+ie de A?U .nunnaki /i <?U uman-. ersonal, nclin s- cred c- a mai existat o ncruci/are mai recent-, dup- poto-pul provocat de Genus acum AEEE de ani. Desigur, aceste linii genealogice trebuie s- aib- o structur- genetic- nc- /i mai nclinat- c-tre cea reptilian-. Din r!ndul acesteia fac parte familiile care conduc lumea la ora actual- /i ea este cea care le permite membrilor lor s- /i sc#imbe forma ntre reptile /i oameni, dup- cum doresc. "ntre altele, ace/ti oameni au capacitatea de a produce o stare #ipnotic- extrem de puter-nic-, la fel ca un /arpe care /i #ipnotizeaz- prada, /i cred c- de aici se trage legenda %deoc#iului&. .ceasta este explica+ia real- a obsesiei fa+- de p-strarea purit-+ii s!nge-lui pe care o au familiile cu %s!nge albastru& /i progeniturile lor. "nc- din cele mai vec#i timpuri, mo/tenitorii familiilor cu s!nge albastru nu au acceptat s- se nsoare dec!t cu surori vitrege /i cu vere, exact a/a cum procedau .nunnaki, conform T-bli-+elor $umeriene. $e pare c- gena cea mai important- se transmite pe linie feminin-4 de aceea, alegerea partenerei de sex feminin a fost ntotdeauna vital- pt ace/ti #ibrizi. ,ste foarte important faptul c- linia genealogic- a %regelui-/arpe& a ap-rut n Iran, c-ci aceasta este regiunea Qmpreun- cu Turdistanul, .rmenia, Turcia /i Lun+ii :au-cazR din care s-au r-sp!ndit aceste linii regale n ntreaga lume. Fn rus, cunosc-tor din interior al 3r-+iei, mi-a spus ca existat un vortex masiv, un fel de poart- interdi-mensional-, n Lun+ii :aucaz, prin care au intrat n dimensiunea noastr- ace/ti extra-tere/tri. .ceast- ipotez- ar explica foarte multe lucruri. 'umele de Iran provine din mai vec#iul .ir1-ana sau .ir-an, care nseamn- %Dinutul .rienilor&. :#iar /i ast-zi, n Turdistan exist- < rase distincte, una m-slinie, de n-l+ime medie /i cu oc#i nc#i/i la culoare, /i cealalt- mult mai nalt-, cu oameni albi, mul+i dintre ei cu oc#i alba/tri. Deloc nt!mpl-tor, nazi/tii au considerat c- aceste tr-s-turi corespund %rasei superi-oare& sau %rasei st-p!nilor&, c-ci cuno/teau conexiunea /i istoria reptilienilor. "n car-tea sa, .in cenua ngerilor, .ndreK :ollins prezint- dovezi cople/itoare care atest- faptul c- 6r-dina aradisului Q,denuluiR a existat n mun+ii nal+i din aceast- regiune QIran-TurdistanR, /i, dup- cum /tim, unul din persona*ele centrale ale legendei acestei gr-dini este /arpele. De altfel, iranienii /i numeau regii Lar, care nseamn- %/arpe& n limba persan-. $- existe oare o conexiune inclusiv ntre Lar-te /i /arpe7 0egii Ira-nului mai erau cunoscu+i /i sub numele de %descenden+ii dragonului&. ersonal, nu am nici o ndoial- c- reptilienii draconieni s-au ncruci/at cu oamenii din rasa alb-, d!nd na/tere unor #ibrizi. De altfel, exist- foarte mul+i oameni inclusiv la ora actual- care pretind c- s-au ncruci/at cu reptilienii. "n *urul anului <<EE .:#., n ,gipt a fost fondat- :asa 0egal- a Dragonului, de c-tre preo+ii din Lendes. Tradi+ia s-a p-strat p!n- ast-zi, >EEE de ani mai t!rziu, sub forma :ur+ii 0egale /i Imperiale a $uverani-t-+ii Dragonului, al c-rui sediu modern se afl- n Larea 2ritanie. Fnii oameni nu-mesc aceast- organiza+ie secret- 3r-+ia Iarpelui. rimii regi ai $umerului, ,giptului, iar
=C

mai t!rziu ai Israelului, erau un/i n timpul ceremoniei ncoron-rii cu %gr-simea Dragonului&, care era de fapt gr-sime de crocodil Qconsiderat animal sacru n acele vremuriR. :rocodilul era numit n ,gipt messeh, de unde provine termenul ebraic de %Lessia&, care nseamn- c#iar %:el uns&. 0egii acestei linii succesorale erau numi+i %Dragoni&. Tot acest simbolism se leag- de faptul c- aceste familii regale erau ur-ma/e ale #ibrizilor reptilo-umani.Dac- mai multe regate se asociau pt o b-t-lie mpo-triva unui du/man comun, ele /i alegeau un rege al regilor, cunoscut sub numele de Larele Dragon sauH Draco. 3aimosul titlu celtic de endragon nu reprezint- dec!t o variant- a acestei tradi+ii. "nsu/i cuv!ntul 9ingship Qn.n. regalitateR provine din r-d--cina 9in Qde acela/i s!ngeR, de unde s-a n-scut mai nt!i 9inship, adic- nrudit genetic, iar apoi 9ingship. t a eviden+ia /i mai puternic aceast- tez- a nrudirii caselor regale cu reptilienii, men+ionez c- termenul egiptean ptr crocodil 'messeh-ul sacruR eraH Draco. ,l a devenit un simbol al Terapeu+ilor ,gipteni, o grupare al c-rei ec#ivalent n Israel au fost esenienii. Dinastia regal- merovingian- a 3ran+ei a avut un simbol asem-n-tor8 /arpele marin 2istea 'eptunis. :e mai, vorbim de acela/i trib( Dac- ve+i studia sec+iunea ilustra+iilor, ve+i g-si n ea o imagine str-vec#e a unui zeu egiptean, a/a cum apare ea pe peretele templului din $a^^uara. .cesta are o form- neuman-, reptilian-, nzestrat- cu aripi. 'ici n epoca noastr- nu lipsesc relat-rile despre fiin+e blonde cu oc#i alba/tri /i cu privirea ca de laser. J prieten- din .merica mi-a povestit o experien+- care i s-a n-t!mplat tat-lui ei pe la nceputul anilor AE. )a acea vreme, familia acestuia locuia n Turcia, iar el lucra la un post de ascultare al $erviciului de :ontraspiona* .merican. "ntr-o noapte, s-a ntors acas- ntr-o stare groaznic-. "ntrebat ce s-a nt!mplat, tot ce a f-cut a fost s- murmure c!teva cuvinte8 %)umea n care tr-im nu este ce pare&. De/i nu bea aproape niciodat-, a cerut un K#isk1, apoi nc- unul. :!nd s-a mai relaxat, i-a povestit fiicei sale de o conversa+ie pe care a avut-o cu un pilot sta+ionat la o bazdin Turcia. ilotul i-a povestit c- zbura pe deasupra olului 'ord, c!nd dintr-o dat- i s-au oprit motoarele /i toate sistemele electrice s-au blocat. .vionul a nceput s- se pr-bu-/easc-, dar, spre uimirea lui, n muntele de sub el a ap-rut o desc#iz-tur-, n care avi-onul a intrat lin, f-r- s- se striveasc- de sol. . urmat apoi o scen- demn- de un film cu 5ames 2ond. ilotul a ie/it din avion ntreb!ndu-se ce naiba se petrece /i a fost n-t!mpinat de ni/te oameni blonzi, foarte nal+i, cu pielea %de culoarea perlelor& /i oc#ii %alb-strui-mov&, care p-reau s- aib- un fel de electricitate. rivirile lor sc!nteiau ca ni/te lasere. urtau cu to+ii #alate albe Qnt!mpl-tor sau nu, aceasta este forma sub care este prezentat %zeul& sud-american YuetzalcoatlR, pe deasupra c-rora at!rna un l-n+i/or cu un medalion n form- de :ruce Laltez-. De/i memoria pilotului nu a nre-gistrat prea multe informa+ii dup- prima nt!lnire cu acei oameni cu %priviri sc-p-r--toare&, /i mai amintea totu/i c- a fost dus ntr-o camer- n care un grup din aceste fiin+e erau a/ezate n *urul unei mese de conferin+-. "n final, a fost dus napoi la avi-onul s-u, care s-a n-l+at vertical deasupra muntelui, dup- care motoarele /i instala-+iile electrice au pornit din nou. Dup- ce a+i ascultat aceastdescriere f-cut- de un pilot al $F. din zilele noastre, v- invit s- citi+i felul n care i descrie pe rivitori Cartea lui Enoh6%Ii n fa+a oc#ilor mei au ap-rut doi oameni foarte nal+i, a/a cum nu am mai v-zut vreodat- pe p-m!nt. 3e+ele lor str-luceau la fel ca soarele, iar oc#ii lor ardeau ca ni/te felinareH L!inile lor erau mai str-lucitoare ca z-pada&. Imaginea co-respunde /i descrierilor din vec#ime referitoare la %zei&, care erau numi+i %cei str-lu-citori&. :u siguran+-, istoria acestei planete arat- cu totul altfel dec!t o cunoa/tem noi /i c#iar n zilele noastre se petrec lucruri pe care marea ma*oritate a oamenilor nu le-ar putea crede niciodat-. "n interiorul /i n *urul p-m!ntului opereaz- nu una, ci mai multe rase extraterestre, /i nu doar din aceast- dimensiune, ci /i din altele. ersoanele r-pite /i cercet-torii fenomenului J9' sus+in c- printre extratere/trii care interac+ioneaz- cu oamenii se num-r- inclusiv cei veni+i din Jrion /i din leiade. Din c!te mi-au povestit
>E

contactele mele din interiorul 3r-+iei care i-au putut vedea pe extratere/tri, cei din Jrion reprezinto ras- frumoas-, dar foarte crud-, care are un fel de alian+- cu reptilienii. "n timp, am c-p-tat convingerea c- ngerii de care vorbe/te 2iblia nu erau altceva dec!t rivitori, reptilieni naripa+i sau nu. "nsu/i termenul de %fii ai zei-lor& este tradus n $eptuagint Qvarianta greac- a Gec#iului TestamentR prin cuv!ntul angelos Pngeri. Din cercet-rile mele a rezultat c- exist- mai multe fac+iuni ale repti-lienilor8 unele care au o atitudine mai pozitiv- fa+- de oameni /i altele care nu doresc dec!t s- domine /i s- controleze planeta. .mbele au devenit cunoscute sub numele de rivitori sau ngeri Qcei din a doua categorie fiind ngeri c-zu+iR. 'u este exclus ca legenda $f!ntului Li#ail care a alungat balaurul QdragonulR pe p-m!nt naintea b-t--liei finale /i cea a $f!ntului 6eorge care a nvins balaurul s- fie legate de conflictul de lung- durat- dintre adev-ra+ii mar+ieni albi /i reptilienii .nunnaki. $f!ntul Li#ail /i $f!ntul 6eorge sunt < eroi fenicieni, proveni+i exact din regiunea n care /i-au n-ceput .nunnaki programul de ncruci/are genetic- /i unde au operat mult- vreme n mod desc#is, ca reptilieni. "n ultima carte a 2ibliei, :artea 0evela+iei Q.pocalipsaR, conexiunea dintre $atan /i /arpe este f-cut- explicit8 %Ii marele balaur a fost alungat, /arpele din vec#ime numit Diavol /i $atan, am-gitorul ntregii lumi4 el a fost alungat pe p-m!nt, /i ngerii s-i au fost alunga+i mpreun- cu el&. % Ii el a prins balaurul, /ar-pele din vec#ime care este Diavolul sau $atan, /i l-a izgonit pt o mie de ani, arunc!n-du-l n abis, unde l-a nc#is sub un lac-t greu, pt ca s- nu mai am-geasc- na+iunile p-m!ntului&. "ntr-un fragment din Lanuscrisele de la Larea Loart- tradus de un sa-vant evreu, 0obert ,isenman, exist- o descriere a unui privitor pe nume 2elial Q2el7R , numit rin+ul "ntunericului /i 0egele 0-ului. .cesta este descris ca av!nd o nf-+i-/are nsp-im!nt-toare, ca un /arpe cu fa+a de viper-. "n tradi+ia ebraic-, una din gru-p-rile angelice cele mai pure sunt $erafimii sau %/erpii aprigi&, iar descrierea rivitorilor se apropie destul de mult de cea a /erpilor. Tradi+ia persan- vorbe/te la r!ndul ei de o fiin+pe care o descrie astfel8 %/arpele din vec#ime umbl!nd pe < picioare&. ,xact aceast- expresie apare n mod repetat /i n Cartea lui Enoh. Dac- +inem cont de faptul c- rasa regal- draconian- este descris- ca av!nd o n-l+ime de p!n- la > m, cu pielea extrem de alb-, %mai alb- ca z-pada&, descoperim aceea/i imagine ca /i cea a copiilor gigantici descri/i n Cartea lui Enoh Q/i nu numaiR ca fiind #ibrizi rezulta+i din ncruci/area oamenilor cu rivitorii. :opilul-#ibrid descris n Cartea lui Enoh era c#iar 'oe. Dac- acest lucru este adev-rat, toate popoarele care pretind c- descind din 'oe sunt de fapt urma/e ale reptilienilor .nunnaki. "n mitologia ebraic-, 'efilimii sunt numi+i aEEim, termen care nseamn- ruin-tori sau /erpi. "n Lanuscrisele de la Larea Loart- se spune c'oe ar-ta la fel ca /i %copiii ngerilor Wc-zu+iX din ceruri&, a c-ror concep+ie se datora rivitorilorH /i 'efilimilor. "n tradi+ia ebraic-, ,va este considerat- mama ancestral- a 'efilimilor, fiind asociat- cu cuvintele ebraice care nseamn- via+- /i /arpe. "n mitul 6enezei din Gec#iul Testament, ,va a fost tentat- s- mu/te din fructul interzis de c-tre un /arpe. Din capitolul @C din Cartea lui Enoh afl-m c- printre rivitorii care le-au revelat secrete ascunse oamenilor s-a num-rat /i 6adreel, ngerul c-zut care a tentat-o pe ,va. Cartea lui Enoh a fost dezavuat- de 2iserica :atolic-, care nu a fost de acord cu credin+a primilor cre/tini n existen+a unor ngeri n carne /i oase /i a unor ngeri c-zu+i care s-au ncruci/at cu fiicele oa-menilor. "n realitate, scopul acestei dezavu-ri era s- nu le permit- maselor s- n+e-leag- adev-rul. e de alt- parte, francmasonii, care controleaz- la ora actual- 2iserica :atolic- Qmpreun- cu alte organiza+ii ale 3r-+ieiR, l-au considerat ntotdeauna pe ,no# unul din fondatorii lor legendari. :#iar /i numele de ,no# nseamn- %ini+iat&. Tema ngerilor c-zu+i care transmit secrete umanit-+ii apare at!t n Cartea lui Enoh c!t /i n numeroase alte lucr-ri. rintre ace/ti revelatori de secrete se num-r- .zazel, care i-a nv-+at pe
>;

oameni arta prelucr-rii metalelor, /i $#em1aza, cel care i-a nv-+at artele magice. .ceste legende au stat la baza multor eroi care au ap-rut mai t!rziu,cel mai celebru fiind semizeul grec rometeu, care a furat focul Qcunoa/tereaR zeilor /i l-a d-ruit oamenilor Qdar numai unei elite din r!ndul acestoraR. "n :entrul 0ockefeller din 'eK \ork se afl-, deloc nt!mpl-tor, o statuie din aur a lui rometeu. 0eckefelle-r-ii sunt reptilieni pur-s!nge, deci cunosc semnifica+ia plenar- /i ascuns- a legendei lui rometeu. "n treac-t fie spus, rivitorul numit .zazel st- la originea capului de +ap folosit n ritualurile satanice, dar /i a expresiei %+ap isp-/itor&. "n :artea )eviticului se spune cisraeli+ii obi/nuiau s- sacrifice doi +api de \om Tippur, 9iua Isp-/irii. Fnul i era oferit lui Dumnezeu, iar cel-lalt lui .zazel. reotul /i punea ambele pal-me pe capul +apului consacrat lui .zazel /i m-rturisea p-catele oamenilor. Dapul era dus apoi n s-lb-ticie /i aruncat de pe o st!nc-, simboliz!ndu-l astfel pe ngerul c--zut, .zazel, despre care se credea c- este nl-n+uit n s-lb-ticie, %abisul& din :artea 0evela+iei. Dup- p-rerea mea, acest %abis& este situat n regiunea inferioarcelei de-a >-a dimensiuni. De aici s-a n-scut str-vec#ea tem- a +apului isp-/itor, simbolizat- ntr-un fel de povestea lui Iisus. :apul de +ap al lui .zazel, ngerul c-zut, este simbo-lizat prin pentagrama inversat- a satani/tilor. Detaliile acestor teme r-m!n s- fie elu-cidate, c-ci mai sunt nc- numeroase informa+ii ascunse. ,u nsumi am o serie de ntreb-ri la care caut r-spunsuri. Fn lucru este nscert8 exist- c!teva teme recurente P cea a raselor extraterestre care au vizitat de milioane de ani p-m!ntul, din motive diferite, /i cea a ncruci/-rii lor cu oamenii, care a dat na/tere diferitelor rase actuale. "n trecutul ndep-rtat au existat civiliza+ii extrem de avansate dpdv te#nologic, bazate pe aceast- cunoa/tere extraterestr-, perioad- pe care str-mo/ii no/tri o numeau ,poca de .ur. .cum >?E.EEE de ani au sosit pe p-m!nt .nunnaki, o ras- reptilian- condus- de draconienii naripa+i /i albino/i. .ce/tia au ncercat s- preia controlul asupra pla-netei. ,ste aproape sigur c- la vremea respectiv- ei ocupaser- /i controlau de*a plane-ta Larte. Lult timp,.nunnaki /i-au ar-tat adev-rata fa+-, cea de reptilieni, p!n- c!nd, dintr-un motiv sau altul Qposibil din cauza ostilit-+ii altor rase extraterestre sau a oa-menilorR, s-au decis s- treac- sub acoperire. .ltfel spus, /i-au propus scucereasc- planeta c#iar sub nf-+i/area de oameni. .cest plan a inclus un program de ncruci/a-re care a dat na/tere unor linii genealogice #ibride, prin intermediul c-rora puteau opera din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni. 0eptilienii din cea de-a >-a dimensiune /i poart- nf-+i/area uman- la fel ca pe o #ain- genetic-. .tunci c!nd corpul fizic moare, el se mut- n altul, continu!nd s- implementeze .genda n timpul unei alte genera+ii. ,ste ca /i cum ar purta /i ar sc#imba ntre ele mai multe costume spa+iale. Jamenii cu propriet-+i extrasenzoriale v-d aceste creaturi sub forma unor reptilieni ascun/i n trupuri de oameni. t a putea face acest lucru,au nevoie de trupuri cu tr-s-turi genetice puternic reptiliene, motiv pt care anumite familii a*ung ntotdea-una la putere. :eilal+i reptilieni umani, cu s!ngele mai pu+in pur, sunt poseda+i de o con/tiin+- reptilian- din cea de-a >-a dimensiune /i sunt v-zu+i de persoanele cu pro-priet-+i extrasenzoriale ca ni/te fiin+e umane peste care se suprapune imaginea unui reptilian. .ceast- posedare este cu at!t mai u/oar- cu c!t structura genetic- a omului posedat con+ine mai multe gene de reptilieni. ./a se explic- de ce 3r-+ia este at!t de preocupat- de fi/ele genetice ale membrilor s-i, pe care le p-streaz- p!n- n cele mai mici detalii. "n acest fel, ei /tiu care oameni pot fi poseda+i mai u/or dec!t al+ii. e de altparte, reptilienii ncearc- s- influen+eze ntreaga umanitate prin stimularea activi-t-+ii specifice creierului reptilian Qpartea cea mai primitiv- a creieruluiR, respectiv8 g!ndirea ierar#ic-, agresivitatea, conflictul, diviziunea, lipsa compasiunii /i nevoia de ritualuri. .tunci c!nd spun ritualuri nu m- refer numai la ceremoniile satanice sau de alt- natur-. ,xist- tot felul de manifest-ri ale acestei nevoi, inclusiv repetarea acelu-ia/i tip de comportament, zi dup- zi, s-pt-m!n- dups-pt-m!n-. 0eptilienii s-au fo-losit de rasa alb- ca principal instrument pt cucerirea puterii globale,
><

dar s-au ncru-ci/at /i cu celelalte rase, inclusiv cu c#inezii, *aponezii, arabii /i evreii. "n acest fel, ei pot controla oameni /i organiza+ii aparent f-r- nici o leg-tur- unele cu altele. Lulte din pozi+iile de v!rf ale puterii mondiale sunt ocupate la ora actual- de reptilieni cu drepturi depline Qextratere/triR, care /i-au asumat o fa+- uman-, n timp ce ma*oritatea oamenilor nu au nici cea mai mic- idee. .tunci c!nd privim la televizor, vedem de multe ori oameni diferi+i,care ocup- pozi+ii diferite, dar care a*ung la acelea/i conclu-zii /i sunt de acord cu acelea/i politici. ,vident, aceste dezbateri par c!t se poate de desc#ise /i de democratice. Dar dac- for+a care i controleaz- pe to+i este aceea/i7 .r nsemna c- ne afl-m n plin- dictatur-. :um am putea face aceast- deosebire dacnu cunoa/tem adev-rul7 .ceasta este lumea n care tr-im, condus- de reptilieni n form- uman- /i de familii de #ibrizi create /i infiltrate de ei. Cartea lui Enoh sus+ine c- cei n-scu+i din s!nge de 'efilim Q#ibrizii reptilo-umaniR sunt predestina+i, din cauza spiritului lor ancestral, %distrugerii, oprim-rii, atacurilor, r-zboaielor /i ruin-rii eforturilor oamenilor de pe p-m!nt&. .ltfel spus, corpurile lor pot fi posedate de %spiritul lor ancestral&, respectiv de reptilienii din regiunea inferi-oar- a celei de-a >-a dimensiuni. "n $tatele Fnite exist- o organiza+ie numit- 3iii lui 5ared Qdup- numele tat-lui lui ,no#R. Lembrii ei solicitdeclan/area unui %r-zboi implacabil& mpotriva descenden+ilor rivitorilor, %care au dominat dintotdeauna umanitatea, din pozi+iile lor de faraoni, regi /i dictatori&. "n revista lor, A!ocatul ja/ redit, ei i condamn- pe rivitori, pe care i numesc %super-gangsteri, o mafie celest- care guverneaz- lumea&.Lul+i oameni m-au ntrebat cum este posibil ca membrii ,li-tei 3r-+iei s- verse at!t de mult s!nge, s- provoace at!tea distrugeri /i suferin+-, f-r- s- arate nici o emo+ie. $e pare ccel pu+in o parte din genetica reptilian- nu le permi-te acestora s- simt- emo+iile la fel ca oamenii de r!nd. "n sc#imb, i predispune c-tre cruzime. .ceast- imagine corespunde perfect unor persona*e precum 6eorge 2us#, Oenr1 Tissinger sau David 0ockefeller, lucru care nu este de mirare, c-ci ace/tia nu sunt dec!t exemple de reptilieni afla+i la lucru n sfera uman-. )ucrurile pe care le-am dezv-luit n acest capitol i vor uimi probabil p!n- /i pe sim-patizan+ii care mi-au citit c-r+ile anterioare. "i n+eleg, dar o experien+- vast- Q/i une-ori extrem-R m-a nv-+at surmez cursul vie+ii /i s- m- las dus de el oriunde m-ar duce. .tunci c!nd simt ritmul vie+ii, eu ncep s- dansez. .tunci c!nd mi vorbe/te, l ascult. L- ndrept acolo unde m- duce muzica vie+ii, oric!t de incredibil- ar p-rea destina+ia /i indiferent de consecin+ele pe care le-ar putea avea asupra vie+ii mele per-sonale. :elor care nu au ncercat nc- acest lucru nu le pot spune dec!t c- ar r-m!ne uimi+i n ce aventur- se transform- subit via+a, la ce cunoa/tere +i ofer- acces atunci c!nd te la/i dus de val /i renun+i s- te mai r-zboie/ti cu ea, de team- s- nu pari diferit de marea ma*oritate. :ei mai mul+i oameni nu ndr-znesc s- o apuce pe aceast- cale din cauza min+ii lor, care se opune ie/irii n afara conven+iilor general acceptate, de teama de a nu fi respins-. .ltfel spus, aceste persoane se tem de ce ar putea spune sau crede despre ei ceilal+i oameni. :um am putea avea nsacces la inimaginabil, dac- nu nv-+-m s- g!ndim n termeni inimaginabili7 utem spune oare c/tim totul, c- nu mai exist- nimic de descoperit7 :u siguran+-, mai exist- destule lucruri care ne sunt necunoscute. 'oi nu cunoa/tem dec!t o mic- p-rticic- din imaginea de ansam-blu. Ii care a fost for+a care ne-a adus p!n- la actualul stadiu al cunoa/terii noastre7 .u fost acei oameni care au ndr-znit s- ias- n afara /abloanelor unanim acceptate ale epocii lor, g!ndind n termeni inimaginabili. 3-r- ace/ti oameni, rasa uman- nu ar fi putut evolua4 nu ar face dec!t s- se nv!rteasc- n cerc, tr-ind ntr-o nc#isoare per-petu- a min+ii. 'u sunt departe vremurile n care spuneau8 %Jamenii s- zboare7 0idi-col( $- c-l-toreasc- cu o vitez- mai mare dec!t cea a sunetului7 .bsurd( $- creeze copii n eprubet- /i s- cloneze specii de animale /i c#iar oameni7 Imposibil(& Ii to-tu/i, toate aceste lucruri au devenit posibile din cauza celor care au avut cura*ul s>=

g!ndeasc- ceea ce era de neconceput, n timp ce masele /i b-teau *oc de ei. "ncerca+i /i dvs acest lucru, nainte de a uita complet c- exist- /i aceast- posibilitate. 6!ndi+i dincolo de limitele realit-+ii impuse de al+ii. 0efuzul de a face acest lucru este nc#i-soarea suprem-, stagnarea mental- /i emo+ional- suprem-, care permite controlul su-prem. e scurt, este c#iar maniera n care am fost controla+i de c!nd a nceput acest *oc. Capitolul ;& 8r!ia <abilonian! Dup- ce apele s-au retras n urma cataclismului provocat de Genus, supravie+uitorii au cobor!t din mun+i sau au ie/it la suprafa+- din ad!ncurile p-m!ntului. ,i s-au sta-bilit n +inuturile de /es /i au nceput s--/i reconstruiasc- civiliza+ia. .ceasta a fost perioada n care au ap-rut brusc civiliza+iile $umerului, ,giptului /i cea de pe Galea Indului, toate cu un nivel te#nologic foarte ridicat, de/i existaser- /i nainte de cata-clism. $ocietatea sumerian- a ap-rut n culmea dezvolt-rii sale din cauza bru/tei in-fuzii de cunoa/tere primit- de la rasa arian- provenit- de pe Larte, care a cobor!t din Lun+ii :aucaz /i s-a extins din Jrientul .propiat c-tre $umer, ,gipt /i Galea Indu-lui. :#iar /i istoricii sunt de acord c- aceste societ-+i extrem de avansate au ap-rut brusc. J alt- infuzie primit- de rasa alb- Q/i nu numaiR a fost cea genetic- de sorginte reptilo-arian- sau reptilo-uman-. ,ste vorba de liniile genealogice ncruci/ate create prin manipul-ri genetice de .nunnaki. rincipalul centru n care s-au dezvoltat aceste familii de #ibrizi n lumea antic-, dup- retragerea apelor, a fost 2abilonul, situat n sudul $umerului, de-a lungul fluviului ,ufrat. .naliza atent- a dovezilor arat- c- 2abilonul a fost fondat la o dat- mult anterioar- celei acceptate ini+ial. .ici au ap-rut primele societ-+i secrete, care s-au r-sp!ndit apoi pe ntregul glob, de-a lungul miilor de ani care au urmat. 3r-+ia care controleaz- la ora actual- lumea este expresia mo-dern- a 3r-+iei 2abiloniene alc-tuit- din preo+i reptilo-arieni /i din familii %regale& care au cobor!t n aceastregiune imediat dup- potopQacum aprox.@EEE aniR. .ceasta a fost perioada n care au ap-rut pt prima oar- credin+ele manipulate ale marilor reli-gii actuale. otrivit textelor /i legendelor antice,fondatorul 2abilonului a fost 'imrod care a domnit mpreun- cu so+ia sa,$emiramida. 'imrod era descris ca un %tiran atot-puternic&, unul dintre %gigan+i&. .rabii credeau c- cel care a construit Qsau recons-truitRdup- potop uimitoarea structur- de la 2aalbek,n )iban, cu cei = st!lpi din piatr- c!nt-rind fiecare BEE de tone, a fost 'imrod. $e spune c- a domnit asupra regiunii )ibanului de ast-zi, /i potrivit 6enezei biblice, primele centre ale regatului lui 'im-rod au fost 2abilonul, .kkad /i altele, n +inutul $#inar Q$umerR. Lai t!rziu, el s-a extins n .siria, construind ora/e precum 'inive, unde au fost g-site numeroase T--bli+e $umeriene. 'imrod /i $emiramida apar+ineau acelei linii genealogice cunoscut- mai t!rziu sub numele de titani, o linie succesoralalc-tuit- din oameni poseda+i de reptilieni /i din reptilieni pur-s!nge. $e crede c- aceast- ras- de %gigan+i& sau %titani& erau descenden+ii lui 'oe, copilul descris n Cartea lui Enoh Qvarianta ulterioar- a Crii lui 2oe* ca fiind un #ibrid rivitor-uman cu pielea foarte alb-. "n 6enez-, tat-l lui 'imrod poart- numele de :us#. ,l era cunoscut /i sub nume precum 2el sau 2e-lus /i era nepotul lui 'oe /i fiul lui Oam. Lai t!rziu, :us# a devenit cunoscut ca zeul Oermes, care nseamn3iul lui Oam. Oam sau T#em nseamn- %cel ars& /i este posi-bil ca acest nume s- fi avut o leg-turcu adorarea soarelui. Lul+i din zeii antic#it-+ii au ap-rut mai nt!i n 2abilon, r-sp!ndindu-se apoi n ,gipt. 'imrod /i $emiramida au r-mas principalele zeit-+i ale 3r-+iei p!n- n ziua de ast-zi, sub diferite nume /i simboluri. 'imrod era simbolizat ca un pe/te, iar regina $emiramida ca un pe/te /i un porumbel. ,a reprezint- /i un simbol al lui 'ink#arsag, creatoarea raselor de #ibrizi reptiloumani. 'imrod era considerat un zeu-pe/te dragon /i era ilustrat ca fiind pe *um-tate om, pe *um-tate pe/te. ,ste posibil ca acest simbol s- aminteasc- de faptul c- era pe *um-tate om, pe
>>

*um-tate reptil- cu solzi. 0egina $emiramida era /i ea sim-bolizat- ca un pe/te, c-ci babilonienii credeau c- pe/tele este un afrodiziac. "n timp, a devenit 9ei+a Iubirii. De aici se trage simbolistica pe/tilor n cre/tinism Qreflectat- inclusiv n ar#itectura cre/tin-R. "n ipostaza ei de %Du# $f!nt& $emiramida este pre-zentat- ca un porumbel cu o ramur- de m-slin n cioc. De altfel, numele ei nseamn- %purt-toarea ramurii&, dac- +inem seama de r-d-cinile %9e& QarticolR, %emir& Qramur-R /i %amit& Qpurt-torR. utem remarca n treac-t /i asem-narea dintre aceast- simbolis-tic- /i cea din legenda lui 'oe /i a Larelui otop, c!nd un porumbel s-a ntors pe co-rabia lui 'oe +in!nd n cioc o ramur- de m-slin. $- se refere oare acest simbol la n-toarcerea reptilienilor dup- potop7 'umele $emiramida deriv- de asemenea din cel al unei divinit-+i indiene anterioare8 $ami-0ama-isi, sau $emi-ramis. e/tele /i porum-belul sunt < simboluri folosite nc- pe scar- larg- n ritualurile religioase /i n cere-moniile na+ionale de ast-zi, de/i marea ma*oritate a oamenilor nu au nici o idee des-pre adev-rata lor semnifica+ie. $inn 3ein, ramura politic- a grup-rii teroriste nord-irlandeze I0., are drept simbol un porumbel. .ceea/i imagine poate fi reg-sit- pe multe din sceptrele +inute n m!n- de monar#ii britanici. .cest lucru nu este nt!m-pl-tor, c-ci ambele organiza+ii reprezintacoperiri moderne ale 3r-+iei 2abiloniene, iar porumbelul o simbolizeaz- pe regina $emiramida. tr ace/ti oameni, porumbelul nu reprezint- un simbol al p-cii, ci al mor+ii /i distrugerii Q/tiut fiind c- 3r-+ia folo-se/te frecvent simbolismul inversatR. ,l reprezint- un simbol pozitiv ptr masele largi, dar unul negativ ptr 3r-+ie. .ceast- inversare a simbolisticii le permite s- /i afi/eze f-r- teamsimbolurile n locurile publice, f-r- teama c- cineva se va pl!nge. $emiramida mai era cunoscut- ca 0egina :erului Qsau 0#eaR, Lama 3ecioar- a 9ei-lor, /i uneori ca Larea Lam- a -m!ntului Q'ink#arsagR. ,ra de asemenea adorat- sub numele de .starte, %femeia care a construit turnurile&,cu referire evident- la Tur-nul din 2abel Q2abilonR, atribuit lui 'imrod. )iniile succesorale regale din ,uropa provin din liniile genealogice reptilo-ariene din 2abilon, iar coroanele lor au ap-rut ca urmare a coafurii ncornorate purtate de 'imrod. :oarnele simbolizau autoritatea monar#ului /i s-au transformat n timp ntr-o diadem- din metal cu trei coarne, care simboliza puterea regal- investit- cu autoritate divin-. )a ora actual-, ea este reprezentat- de simbolul crinului,care apare pretutindeni pe nsemnele caselor regale euro-pene. ./a cum spuneam mai devreme, ierar#ia %regal-& draconian- Qalbino/ii nari-pa+iR este nzestrat- cu coarne. ersonal, nu am nici o ndoial- c- aceasta este adev--rata origine a nsemnelor ncornorate pe care le purtau regii antici. Imaginea clasic- a diavolului este /i ea ncornorat-. Fnul din titlurile pe care le-a purtat 'imrod era 2aal QDomnulR, c-ruia i corespundea 2aalti ',7lad7 P DoamnaR pt $emiramida. ,xpresia latin- pt %Doamna Lea& era ,ea .omina, care a devenit mai t!rziu ,adonna n lim-ba italian-. 'imrod era reprezentat n dubl- ipostaz-8 de Dumnezeu Tat-l /i de 'inus, fiul $emiramidei, iar ramura de m-slin a acesteia era un simbol al progeniturii ei ve-nite pe lume printr-o %na/tere virgin-&. 'inus mai era cunoscut /i sub numele de Tammuz, despre care se spune c- a fost crucificat cu un miel la picioare, apoi ngro-pat ntr-o pe/ter-. Trei zile mai t!rziu, c!nd piatra de la gura pe/terii a fost dat- deo-parte, corpul s-u disp-ruse. G- sun- cunoscutpovestea7 .ceast- tem- a so+ului-so+iei-fiului, respectiv 'imrod-$emiramida-'inusMTammuz a devenit mai t!rziu tri-logia Jsiris-Isis-Oorus din mitologia egiptean-, care are ec#ivalente n India, .sia, :#ina, /i practic pretutindeni n lume. :!teva milenii mai t!rziu, ea avea s- devin- trilogia Iosif-Laria-Iisus. "n timpul ritualurilor de prim-var- n care celebrau moartea /i nvierea dup- trei zile a lui Tammuz-'inus, babilonienii depuneau ca ofrande ni/te c#ifle pe care era imprimatcrucea solar-. ,i bine, da, c#iar /i tradi+ia c#iflelor calde pe care este imprimat- o cruce pe care o aplic- englezii cu ocazia a/telui este tot de sorginte babilonian-. De altfel, cuv!ntul Easter Qn.n. a/tiR provine tot de la unul din numele atribuite reginei $emiramida P Is#tar, /i nu este exclus ca
>?

expresia %:omanda lui .s#tar& Qo convingere manipulat- de tip 'eK .ge, referitoare la un %erou& extra-terestru care va veni s- ne salvezeR s- provin- de la o alt- divinitate babilonian-, .s#-tarot#. Litologia /i simbolistica babilonian- reprezint- fundamentele tuturor religi-ilor ma*ore ale lumii, n special a cre/tinismului. 2iserica :atolic- a fost crea+ia 3r--+iei 2abiloniene, iar papa poart- /i la ora actual- o mitr- n form- de pe/te, care l simbolizeaz- pe 'imrod. .ceasta este /i semnifica+ia Inelului escarului pe care l poart- el. apalitatea a pretins mult- vreme c- scaunul $f!ntului etru de la Gatican este o relicv- sf!nt-, dar o comisie alc-tuit- din oameni de /tiin+- a stabilit n anul ;C@B c- el nu este mai vec#i de secolul IN. Lai semnificativ este faptul c- scaunul papal este decorat Qpotrivit ,nciclopediei :atoliceR cu ;< farfurii care prezint- ilus-tra+ii cu cele ;< munci ale lui Oercule. Din aceea/i lucrare afl-m c- Oercule a fost un alt nume al lui 'imrod, nainte de a deveni un semizeu al grecilor. "n anul ;B<?, papa )eon al NII-lea a autorizat producerea unei monede *ubiliare pe care era prezentat- o femeie ntr-o pozi+ie care amintea puternic de simbolismul reginei $emiramida. .ceasta +inea un crucifix n m!na st!ng-, o cup- n m!na dreapt-, iar pe cap avea o coroan- cu A v!rfuri, precum cea de pe capul $tatuii )ibert-+ii, un alt simbol al $emi-ramidei, d-ruit- ora/ului 'eK \ork de francmasonii francezi. J cuno/tin+- care are rude ce ocup- pozi+ii de v!rf la Gatican mi-a povestit c- n timpul papei Ioan aul al II-lea i s-a permis sfac- un tur al Gaticanului care l-a l-sat cu gura c-scat-. De pild- , i s-a ar-tat baia din aur masiv a papei, decorat- cu simboluri astrologice /i a putut privi n interiorul casetelor vidate care con+in mii de documente /i c-r+i ezoterice fu-rate n timpul sutelor de ani de dictatur- religioas-, fiind +inute apoi departe de oc#ii opiniei publice. 2iserica :atolic- /i 3r-+ia 2abilonian- sunt de fapt unul /i acela/i lucru. 4igura H$ Crinul, sim"olul trinitii "a"iloniene 2imrod/+emiramida/Aammuz 'printre altele*. 'imrod a fost cunoscut de asemenea sub numele de ,annus, zeul cu dou- fe+e, care a devenit mai t!rziu Ianus la romani. Fnul din fra+ii .nunnaki, %zeul-/arpe& ,nki, a mai fost cunoscut /i sub numele de ,a. Gulturul francmason cu < capete, unul care prive/te c-tre dreapta /i cel-lalt care prive/te c-tre st!nga, este un simbol al lui 'im-rod n ipostaza sa de ,annus,dar poate /i al unui draconian naripat. $e spune c- ,an-nus p-stra c#eile por+ii cerului, fiind singurul intermediar ntre Dumnezeu /i umanita-te. De aceea, orice credin+- care nu era sus+inut- de el era considerat- fals- /i trebuia condamnat-. reo+imea babilonian- s-a folosit plenar de acest instrument perfect ptr a-/i impune voin+a asupra maselor, proces preluat aidoma mai t!rziu de c-tre preo+ii cre/tini, dar /i de rabini /i de preo+imea musulman-, #indus- /i a celorlalte religii. Titlul catolic de cardinal provine de la cuv!ntul %cardo&,care nseamn- balama, amin-tind de rolul de gardian al por+ii cerului pe care l *uca 'imrod. reo+ii babilonieni au creat c#iar un organism pe care l-au numit Larele :onciliu al ontifilor, nume prelu-at mai t!rziu de 2iserica :atolic-. Larele reot babilonian, cel care i instruia pe ini+ia+ii din cercul cel mai restr!ns Qdin interiorul celorlalte cercuri concentriceR era cunoscut sub numele deH etru, care nseamn- %Larele Interpret&. $-rb-toarea cre/tin- a $f!ntului etru era celebrat- n mod tradi+ional n ziua n care soarele intra n casa astrologic- a G-rs-torului. rintr-o uimitoare coinciden+-, aceasta era exact ziua n care era s-rb-torit zeul ,annus sau Ianus( )a fel ca toate imita+iile care i-au urmat, religia babilonian- avea dou- nivele. Lasele erau manipulate s- cread- n tot felul de supersti+ii /i s- preia literal sensul pove/tilor simbolice, n timp ce ini+ia+ii ale/i primeau adev-rata cunoa/tere, fiind amenin+a+i cu moartea n caz c- ar fi reve-lat-o altor persoane. "n acest fel, adev-rul despre via+-, poten+ialul uman, istorie /i .genda reptilian- era ascuns de oc#ii marii ma*orit-+ii, fiind /tiut numai de un num-r restr!ns de ini+ia+i.
>@

$acrificiile umane erau considerate fundamentale de religia 2abilonului, /i oriunde s-au r-sp!ndit mai t!rziu 3r-+ia 2abilonian- /i liniile genealogice reptiliene, ele au dus cu ele aceast- tradi+ie, care le era impus- de reptilieni. Toate speciile crude par s- fie dependente de s!nge, iar aceastdependen+- s-a transmis inclusiv #ibrizilor care le poart- genele, lucru pe care l voi demonstra n continuare. reo+ii babilonieni erau nevoi+i s- m-n!nce o parte din ofrandele sacrificiale. 'u nt!mpl-tor, numele de preot8 :a#na-2al, a devenit n timp sinonim cu expresia %m!nc-tor de carne de om& sau canibal. Loloc#, /op!rla zbur-toare pe care am men+ionat-o mai devreme, era un alt nume al lui 'imrod-Tammuz. Aam nseamn- %a perfec+iona&, iar muz nseamn- %a arde&. 0eg-sim acest simbolism al lui Tammuz-Loloc# n ritualurile de ardere a unor copii vii n onoarea acestei divinit-+ii ns!ngerate. '-o s- v- vin- s- crede+i, dar aces-te ritualuri continu- inclusiv n zilele noastre. 0itualul 2eltane practicat mai t!rziu de druizii din 2ritania pe data de ; mai /i cunoscut sub numele de La1 Da1, implica n acele vremuri arderea unor copii vii n p!ntecul unei uria/e efigii umane c-reia i se d-dea foc. .cest obicei a fost mo/tenit de la babilonieni c!nd 3r-+ia s-a extins n ,u-ropa. $e pare c- principala baz- pe care /i-au stabilit-o reptilienii nainte de a se muta n Jrientul .propiat /i .frica a fost teritoriul actual al 0egatului Fnit al Larii 2rita-nii /i al Irlandei. 3estivalul lui Tammuz se +inea la data de <= iunie /i s-rb-torea as-censiunea acestuia din lumea subteran-. Dup- ce a nviat, Tammuz a devenit cunos-cut sub numele de Jannes, zeul-pe/te, din care a derivat mai t!rziu numele de Ioan. 'u nt!mpl-tor, Ioan a fost numele unor persona*e care l-au manifestat simbolic pe Tammuz-'imrod, precum Ioan 2otez-torul. Data de <= iunie, 3estivalul lui Tammuz , a devenit mai t!rziu o s-rb-toare cre/tin- numit- 9iua $f!ntului Ioan( $imbolistica lui 'imrod-$emiramida a fost adoptat- ulterior de toate culturile p-m!ntului, sub cele mai variate nume. De/i toate aceste divinit-+i par extrem de diferite ntre ele, n spatele lor se ascund de fapt acelea/i < persona*e. J alt- divinitate amplu folosit- n ritualurile sataniste moderne care presupun sacrificarea copiilor este :ronos, regele ciclopilor din legenda greac-. .cesta era cunoscut drept constructorul turnului /i este aproape sigur o alt- variant- a lui 'imrod P constructorul biblicului Turn din 2abel. Lotivul pt care liniile genealogice reptiliene sunt implicate /i ast-zi n ritualuri at!t de macabre este c!t se poate de simplu8 ptr c- au f-cut dintotdeauna acest lucru. Dac- ve+i studia evolu+ia acestor linii succesorale de-a lungul istoriei, ve+i constata c- ele au folosit acelea/i ritualuri /i sacrificii aduse acelora/i divinit-+i, din cele mai vec#i timpuri /i p!n- ast-zi. Fn alt fragment din Cartea lui Enoh descrie mperec#erea ri-vitorilor cu femeile umane /i comportamentul progeniturilor lor8 %Ii ele au r-mas n-s-rcinate, /i au dat na/tere unor uria/iH care au consumat toate bunurile oamenilor. :!nd oamenii nu i-au mai putut sus+ine, uria/ii s-au ntors mpotriva lor /i i-au m!n-cat pe ei. .u p-c-tuit apoi mpotriva p-s-rilor /i animalelor, a reptilelor /i pe/tilor, /i au sf!r/it prin a-/i devora carnea /i prin a-/i bea s!ngele unii altora. -m!ntul poate depune m-rturie mpotriva celor nelegiui+i&. .cest pasa* descrie exact liniile genea-logice de care vorbim /i care s-au r-sp!ndit mai t!rziu pe ntreaga planet-, odat- cu 3r-+ia 2abilonian-. "n timp ce noi privim direct n realitatea fizic-, n care ne sim+im perfect integra+i, reptilele privesc n realitatea tridimensional- ca /i cum s-ar uita printr-o fereastr-. "n cazul de fa+-,fereastra o reprezint- oc#ii trupului uman. 'oi sun-tem con/tien+i n lumea cu = dimensiuni, ei sunt con/tien+i n cea cu > dimensiuni. Dac- /tii s- i cau+i, i po+i descoperi cu u/urin+- dup- felul n care privesc. rivirile lor sunt ntunecate, p-trunz-toare /i reci. 0eptilienii pur-s!nge nu sunt ata/a+i de tru-purile lor, ca oamenii. ,i le folosesc doar ca pe ni/te %costume spa+iale&, ptr a opera n aceast- lume, iar c!nd unul se epuizeaz-, nu fac dec!t s- l sc#imbe cu altul. .cest proces de %posesiune& a trupurilor fizice de c-tre reptilieni /i alte entit-+i din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni a condus
>A

mai t!rziu la pove/tile moderne cu de-moni, diavoli /i alte spirite malefice care posed- mintea /i trupul oamenilor. "n reali-tate,entit-+ile pe care le invoc- ritualurile satanice /i de magie neagrapeleaz- la rep-tilienii /i la alte forme de con/tiin+- din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dimensi-uni, /i prin intermediul lor /i %racoleaz-& ace/tia p-pu/ile pe care le vor poseda mai t!rziu. ./a se petreceau lucrurile n 2abilon, /i la fel se petrec /i ast-zi. ./a cum am ar-tat n lucrarea mea anterioar-, Eu sunt eu I eu sunt li"er, /i cum voi descrie am--nun+it n lucrarea de fa+-, ierar#ia modern- a 3r-+iei este implicat- p!n- peste cap n ritualuri satanice, sacrificii de copii, ceremonii de b-ut s!ngele /i alte orori care v- vor t-ia respira+ia. Da, vorbesc acum de nume dintre cele mai cunoscute din r!ndul regalit-+ii, oamenilor politici, banc#erilor, oamenilor de afaceri /i patronilor de mas-media din lume. .ltfel spus, oameni ca 6eorge 2us#, Oenr1 Tissinger, familia regal- britanic- /i mul+i pre/edin+i de state, prim-mini/tri /i membri ai aristocra+iei. 6reu de crezut, nu7 J fi, dar c!nd nu a sunat fantastic adev-rul n aceast- lume a am-girii /i minciunii7 Trei din principalele elemente ale religiei babiloniene erau8 focul, /arpele /i soarele. Goi explica n continuare simbolistica soarelui, c-ci aceasta reprezint- un aspect esen+ial al istoriei noastre. :ea mai mare parte a popula+iei adora soarele ptr darurile evidente pe care le rev-rsa asupra p-m!ntului, ptr lumina /i c-ldura sa, care aveau un efect at!t de vital asupra recoltelor /i bun-st-rii generale a oamenilor. Ierar-#ia 3r-+iei 2abilonului /i celelalte grupuri ale ,litei care de+ineau o cunoa/tere avan-sat- se concentrau ns- asupra soarelui din alte motive. ,i n+elegeau natura real- a soarelui ca o con/tiin+- multidimensional- care influen+eaz- ntregul sistem solar pe diferite nivele de frecven+-. :#iar /i n dimensiunea noastr- fizic-, emisiile solare de energie magnetic- ne afecteaz- n permanen+-, clip- de clip-. $oarele are un diametru de aproximativ ;.?EE.EEE km /i con+ine CCU din materia existent- n sistemul nostru solar. 0eprezint- o sfer- imens- de energie, care opereaz- la fel ca o bomb- atomic-, iar nivelul temperaturii atinge n interiorul s-u nu mai pu+in de ;> milioane de grade :elsius. $e rote/te mai rapid la ,cuator dec!t la poli, motiv pt care activitatea c!mpu-lui s-u magnetic este pur /i simplu colosal-. $criitorul /i cercet-torul Laurice :otte-rell a f-cut un studiu detaliat al petelor /i activit-+ii solare, n urma c-reia soarele proiecteaz- n afar- o cantitate imens- de energie magnetic-. .ceasta a fost fotografiat- /i apare ca ni/te fl-c-ri imense, unele cu o n-l+ime de ;B@.EEE km. .ceast- energie c-l-tore/te c-tre p-m!nt purtat- de v!ntul solar /i poate afecta computerele, provo-c!nd mari pene de curent electric. Dacnu ar exista :enturile Gan .llen, acele zone de radia+ii care ncon*oar- planeta /i sunt conexe cu c!mpul magnetic al p-m!ntului, energia soarelui ne-ar %pr-*i& pur /i simplu. :otterell a studiat ciclurile petelor solare /i a stabilit c- exist- cicluri pe termen scurt, mediu /i lung ale activit-+ii solare, lucru pe care l explic- n cartea pe care a scris-o mpreun- cu .drian 6. 6ilbert, Profeiile ma7ae. Dup- ce a avansat cu cercet-rile sale, :otterell a descoperit un uimitor sis-tem matematic /i de simboluri r-mas de la popula+ia ma1a/- din .merica :entral-. La1a/ii pretindeau c- provin din %zei& /i sus+ineau c- adev-ratul lor c-min este o in-sul- pierdut-. $istemele lor matematice /i astronomice erau uimitor de precise, fiind mo/tenite, la fel ca /i sistemul de m-surare a timpului, de la o cultur- mult mai vec#e , /i n ultim- instan+- de la extratere/tri. .m vorbit mai devreme despre afirma+ia pre/edintelui mexican, potrivit c-reia ma1a/ii erau o ras- provenit- din ncruci/area oamenilor cu reptilienii sau %iguanele&,dup- cum le numea el. :otterell a realizat fascinat c- ciclurile ma1a/e ale evolu+iei umane corespund aproape perfect cu ciclurile emisiilor magnetice solare descoperite de el. De/i au trecut mii de ani de atunci, ele erau aproape identice. .cest lucru este u/or de explicat. Tot ce exist- este o form- de energie. Gia+a reprezint- o form- de interac+iune a c!mpurilor magnetice. Dac- sc#imbi magnetismul, modifici practic natura c!mpului energetic. Dac- modifici natura c!mpului energetic se va sc#imba inclusiv natura vie+ii mentale,
>B

emo+ionale, spirituale /i fizice, care nu nseamn- altceva dec!t energie n diferite forme. De pild-, celelalte planete opereaz- asemenea sc#imb-ri n timp ce se rotesc n *urul soarelui, influen+!nd c!mpul magnetic al p-m!ntului. Itiin+a care studiaz- acest fenomen este astrologia. :otterell crede c- noi suntem influen+a+i mai puternic de aceste c!mpuri n momentul concep+iei noastre dec!t n cel al na/terii propriu-zise, punct asupra c-ruia trebuie s--i dau dreptate. Dup- p-rerea mea, am"ele momente ne influen+eaz- ns- la fel de puternic. :ercet-rile sale l-au condus pe :otterell la concluzia c- activitatea petelor solare corespunde ciclurilor de fertilitate uman-, dar /i cu apari+ia /i dec-de-rea marilor civiliza+ii /i imperii de pe p-m!nt. 0ecent, oamenii de /tiin+- au descope-rit comul are n interior un ceas biologic sincronizat cu ritmul solar. e scurt, efec-tul soarelui asupra vie+ii umane este absolut fundamental /i dep-/e/te cu mult benefi-ciile datorate luminii /i c-ldurii sale.,xtratere/trii /tiau acest lucru din cele mai vec#i timpuri /i priveau cu respect c-tre soare. .cesta reprezint- inima fizic- /i spiritual- a sistemului solar /i a a*uns s- simbolizeze n timp creatorul, dar mai ales aspectul masculin al for+ei creatoare8 %,l este )umina )umii&. .ceastcunoa/tere referitoare la soare va fi o tem- central- a c-r+ii de fa+-, n care vom c-l-tori de-a lungul istoriei p!n- n epoca modern-. e de alt- parte, ea va ngreuna ntr-o oarecare m-sur- decodificarea istoriei, c-ci str-mo/ii no/tri foloseau constant simbolistica soarelui /i cea astrologic- n legendele lor, iar o parte din numele zeilor lor nu nseamn- altceva dec!t o referire la soare /i la planete. Discernerea faptelor reale de cele simbolice nu este un lucru u/or. Dup- p-rerea mea, expresia %zeul-soare& a fost folosit- inclusiv pt a-i desemna pe extratere/tri /i pe descenden+ii #ibrizi ai acestora, despre care textele str-vec#i afirm- c- aveau fe+e care str-luceau ca soarele, motiv pt care i mai numeau /i %:ei str-lucitori&. Imagina+i-v- ce putere a+i avea s- v- impune+i .genda dorit- /i s- manipula+i rasa uman- dac- a+i cunoa/te dinainte ciclurile energiei solare /i ale ce-lorlalte planete, precum /i maniera n care influen+eaz- acestea con/tiin+a uman-. .+i /ti astfel c!nd sunt predispu/i oamenii c-tre m!nie, agresivitate, team-, ndoial- /i vinov-+ie, /i implicit c!nd trebuie declan/ate r-zboaie, colapsuri economice, etc. 3r--+ia a de+inut ntotdeauna aceastcunoa/tere, pe care o folose/te cu mult succes /i n zilele noastre, a/a cum voi ar-ta n continuare. 3r-+ia 2abilonian- /i liniile ei genealogice reptiliene s-au r-sp!ndit n ntregul Jrient .propiat /i Li*lociu, ndeosebi n ,gipt, iar mai t!rziu n ,uropa /i n cele < .merici. Dup- p-rerea mea, civiliza+ia egiptean- care a ap-rut dup- cataclismul provocat de Genus a fost opera arienilor de pe Larte, adic- a fenicienilor, cu sau f-r- spri*inul reptilienilor .nunnaki. :ert este c- nainte de anul <EEE .:#., reptilienii au preluat puterea n ,gipt. :urtea 0egal- a Dragonului a fost fondat- de preo+ii din Lendes n *urul anului <<EE .:#., continu!nd s- existe /i ast-zi sub forma :ur+ii 0egale /i Imperiale a $uveranit-+ii Dragonului. .ctualul :ancelar al acestei organiza+ii secrete este autorul )aurence 6ardner, iar adresa sa po/tal- este :olumba Oouse din Devon, .nglia Q:olumba V porumbel V $emiramidaR. otrivit lui 6ardner, numele Dracula nseamn- %3iul lui Dracul&, fiind inspirat de rin+ul Glad al III-lea al Transilvaniei-Gala#iei, un :ancelar al :ur+ii Dragonului din secolul NG. Tat-l prin+ului era cunos-cut sub numele de %Dracul&, adic- Draco. Jriunde au a*uns, membrii 3r-+iei 2abilo-niene /i-au creat /coli ale misterelor cu a*utorul c-rora au determinat popula+ia local- s- cread- n tot felul de prostii /i s- renun+e la puterea sa datorit- fricii /i supersti+ii-lor. "n sc#imb, nivelele superioare ale acestei structuri piramidale /i transmiteau cunoa/terea avansat- celor care deserveau .genda reptilian-. Dac- ap-reau alte /coli ini+iatice QnereptilieneR, acestea erau infiltrate de preo+ii babilonieni, care preluau mai t!rziu controlul asupra lor. Icolile misterelor au existat pe p-m!nt de zeci de mii de ani, poate c#iar sute de mii de ani, fiind folosite pt transmiterea cunoa/terii avan-sate celor pe care preo+ii /i cei din v!rful piramidei i considerau demni s- o primeas-c-. "n cartea sa, ,aetrii nelepciunii, 5.6. 2ennett afirm- c>C

misticul rus 6eorge 6urd*ieff i-a povestit c- /colile misterelor au o vec#ime de cel pu+in =E->E.EEE de ani, lucru pe care l-a aflat studiind desenele murale din pe/terile din :aucaz /i din Turkestan. "i aud de multe ori pe adep+ii 'eK .ge contest!nd indigna+i faptul c- /co-lile misterelor din antic#itatea ndep-rtat- ar fi putut face parte integrant- din acela/i mecanism manipulator. 0-spunsul meu este c-, nainte de toate, asemenea organiza+ii care ascund cunoa/terea de masele largi nu ar trebui s- existe deloc. Indiferent care ar fi inten+ia lor, dac- pleac- de la premisa c- au dreptul s- le conteste aceast- cunoa/-tere avansat- celor mul+i, deciz!nd cine poate s- aib- acces la ea /i cine nu, ele *oac- de*a un *oc extrem de periculos prin arogan+a lui. .u existat ntr-adev-r /i /coli ori-entate pozitiv, care au avut inten+ia s- d-ruiasc- aceast- cunoa/tere celor care ar fi putut-o folosi cu n+elepciune. ,u nu doresc s- sugerez n nici un caz c- toate aceste /coli ale misterelor au avut inten+ii necurate. Departe de mine acest lucru. Dar c#iar /i aceste /coli pozitive au fost infiltrate la un moment dat de slu*itorii reptilienilor. Iat- ce scrie n aceast- direc+ie istoricul francmason Lanl1 . Oall8 %De/i ceremoniile magice complexe ale antic#it-+ii nu erau neap-rat r-u inten+ionate, pervertirea lor a condus la apari+ia /colilor false de vr-*itorie sau magie neagr- Wn ,giptXHLagicienii negri din .tlantida au continuat s- /i exercite puterile supranaturale p!n- c!nd au subminat /i au corupt complet morala Listerelor primitiveH ,i au uzurpat pozi+iile ocupate c!ndva de ini+ia+i /i au preluat fr!iele guvern-rii spirituale."n acest fel, magia neagr- s-a transformat n religie de stat, paraliz!nd activit-+ile intelectuale /i spiritu-ale ale indivizilor, c-rora le cereau s- accepte n ntregime /i f-r- ezitare dogmele impuse de preo+ime. 3araonul a devenit o p-pu/- n m!inile :onsiliului $taco*iu, un comitet de super-vr-*itori ridica+i la putere de preo+ime&.Lagicienii negri despre care Oall afirm- c- proveneau din .tlantida erau dup- p-rerea mea #ibrizii reptilo-umani care au alc-tuit 3r-+ia 2abilonian-. $ocietatea lor secret- s-a r-sp!ndit la ora actual- n ntreaga lume, oper!nd practic n toate +-rile p-m!ntului. :oordonarea .gendei lor se realizeaz- n prezent transfrontalier, prin intermediul unor companii /i institu+ii aparent f-rleg-tur- unele cu altele, precum guvernele diferitelor state, sistemul ban-car global,cel al companiilor multina+ionale,complexul militar /i imperiul mas-media. :unoa/terea nu este bun- sau rea4 ea este pur /i simplu. 3elul n care este folosit- ea poate fi ns- benefic sau malefic. Ini+ia+ii afla+i pe nivelele superioare ale organiza+iei /tiu foarte bine n ce const- influen+a magnetic- a soarelui asupra min+ii umane, care sunt efectele planetelor asupra comportamentului oamenilor, cum pot fi manipulate timpul, con/tiin+a, energia, vremea, /i multe altele. Dac- este folosit- n mod r-u in-ten+ionat, aceast- cunoa/tere poate deveni incredibil de distructiv- /i de manipulatoa-re, lucru care s-a /i nt!mplat. $imultan, reptilienii /i-au folosit societ-+ile secrete ptr a crea institu+ii publice precum marile religii organizate /i partidele politice, cu a*u-torul c-rora extrag orice asemenea cuno/tin+e avansate din circuitul public. Inc#izi+ia a reprezentat un excelent exemplu n aceast- direc+ie. $- vorbe/ti n acele vremuri de probleme ezoterice nsemna s- +i semnezi singur condamnarea la moarte. .cest me-canism a func+ionat at!t de perfect nc!t p!n- /i la ora actualmai exist- cre/tini care condamn- cunoa/terea ezoteric-, pe care o consider- %demoniac-&, de/i ns-/i religia lor a fost fundamentat- pe aceast- cunoa/tere. Dac- dori+i s- afla+i cum s-a n-scut cu adev-rat cre/tinismul, continua+i s- citi+i aceast- carte. Ge+i vedea c- el nu este alt-ceva dec!t o form- reciclat- de p-g!nism, fiind folosit n mod genial ptr a elimina din circuitul public cuno/tin+ele ezoterice avansate. rimul lucru pe care l f-ceau institu-+iile cre/tine c!nd puneau st-p!nire pe o +ar- sau pe o regiune era s- ascund- sau s- distrug- textele str-vec#i. ,le au scos astfel din circuitul public ns-/i cunoa/terea de care s-au folosit Q/i nc- se mai folosescR reptilienii pt a manipula popula+ia ignoran-t-. Tot n numele cre/tinismului au fost distruse marea ma*oritate a relat-rilor despre istoria real- a umanit-+ii, inclusiv despre rolul *ucat de extratere/tri n
?E

influen+area destinului uman Qdeopotriv- a celui pozitiv /i a celui negativR. $-a putut inventa astfel o %istorie& alternativ-, care a t-iat r-d-cinile care legau umanitatea de originile sale. :ontrolul istoriei este foarte important, c-ci sc#imbarea prin manipulare a percep+iei maselor asupra trecutului influen+eaz- percep+ia lor asupra prezentului. 4igura J6Finutul @eilor n lumea antic, de unde s/au rspndit n Caucaz, +umer, Ka"ilon i Egipt arienii i rasele genealogice reptilo/ariene. Au e(istat ns i alte popoare a!ansate, n alte pri ale lumii. Toate subiectele asupra c-rora am insistat p!n- acum, inclusiv zeit-+ile /i simbolurile descrise mai sus, ne vor nso+i de-a lungul ntregii noastre c-l-torii p!n- n epoca mo-dern-, prin care vom analiza expansiunea 3r-+iei 2abiloniene n lume. Invariabil, rep-tilienii pur-s!nge /i #ibrizii manipula+i de ace/tia au a*uns pe pozi+ii de putere n toate +-rile n care s-au stabilit. 'ivelul lor de cunoa/tere era mult deasupra celui general. "n plus, ei aveau un plan pe termen lung de ndeplinit, sus+inut de reptilienii din re-giunea inferioar- a celei de-a >-a dimensiuni, respectiv Larea Jper- a Tuturor Tim-purilor, dup- cum avea s- fie denumit de francmasoni. .cest plan presupunea folosirea popula+iei ne-reptiliene ca sclavi /i preluarea puterii politice /i religioase de pre-o+ii /i ini+ia+ii 3r-+iei, care se asigurau, ntre altele, de retragerea din circuitul public a tuturor informa+iilor ezoterice /i ascunderea acestora n societ-+ile lor secrete. Dup- potop, rasa alb- /i liniile genealogice reptilo-ariene s-au extins din Lun+ii :aucaz /i din mun+ii Iranului /i ai Turdistanului c-tre ,gipt, IsraelM alestina /i teritoriul ocupat la ora actual- de Iordania, $iria, Irak, Iran /i Turcia, p!n- la Lun+ii :aucaz. Deloc nt!mpl-tor, aceasta a fost regiunea n care s-au n-scut toate marile religii ale lumii. "n antic#itate, civiliza+iile $umerului, 2abilonului /i .siriei au ap-rut pe teritoriul actual al Irakului, n timp ce Turcia era cunoscut- ca .sia Linor QLic-R sau ersia. .r#iepiscopul de :as#el, 0ic#ard )aurence, cel care a tradus prima edi+ie n limba englez- a Crii lui Enoh din limba etiopian-, a tras concluzia Qanaliz!nd descrierea celei mai lungi zile a anuluiR c- autorul textului trebuie s- fi tr-it n regiunea :auca-zului /i nu n alestina, a/a cum cred ma*oritatea oamenilor. .ceasta este zona din care au ap-rut cele mai multe linii genealogice reptilo-umane, textul original al Crii lui Enoh fiind mult mai vec#i dec!t cel al Crii lui 2oe Q#ibridul reptilianR. e m-su-r- ce s-a extins n noile teritorii, rasa arian- a fost cunoscut- sub diferite nume, cele mai semnificative fiind cele de #iti+i /i fenicieni. $unt convins c- au mai existat /i alte a/ez-ri ariene n afara acestor regiuni, poate c#iar /i n 2ritania, /i sunt la fel de sigur c- reptilienii operau /i n alte p-r+i ale lumii, precum cele dou- .merici. :#eia adev-ratei istorii a umanit-+ii din ultimii AEEE ani este ns- situat- n regiunea mun-toas- din *urul :aucazului,cobor!nd c-tre c!mpiile $umerului /i ,giptului. :u c!t m-am ad!ncit mai tare n studierea acestor probleme, cu at!t mai mult am avut de-a face cu mun+ii :aucaz. 'u cred c- este deloc nt!mpl-tor faptul c- americanii numesc rasa alb-8 %rasa caucazian-&. :#iar /i istoricii oficiali recunosc faptul c- civiliza+ia /i reli-gia #indus- a ap-rut printr-o migra+ie masiv- a rasei %ariene& din mun+ii :aucaz c-tre valea Indului, n *urul anului ;??E .:#. .ceea/i ras- arian- Qarienii /i spuneau ei n-/i/i %ar1a&Ra introdus limba sanscrit- n India, precum /i legendele /i miturile din c-r-+ile sfinte #induse cunoscute sub numele de Gede. "n urma unor cercet-ri ex#austive asupra rasei ariene, )... Saddell a a*uns la concluzia c- p-rintele primului rege ari-an al Indiei consemnat de istorie Qmen+ionat n epopeea La#ab#arata /i n istoria bu-dist- a IndieiRa fost ultimul rege istoric al #iti+ilor din .sia Lic-. .rienii indieni ado-rau soarele sub forma lui Indra, -rintele 9eilor, n timp ce #iti+ii-fenicienii numeau acela/i -rinte al 9eilor Indara. .cela/i popor arian s-a stabilit sub diferite nume n $umer, 2abilon, ,gipt /i .sia Lic-, actualmente Turcia, precum /i n alte +-ri din *ur, duc!nd cu ei acelea/i legende, mituri /i religii. Toate provin din aceea/i surs-8 aceas-t- ras- arian- despre care se spune c- a venit
?;

de pe Larte, /i liniile genealogice rep-tilo-umane care operau sub acoperire n interiorul ei. 0asa ebraic- provine /i ea tot din regiunea :aucazului, /i nicidecum din Israel, a/a cum se pretinde. $urse istorice /i antropologice evreie/ti arat- c- numai un num-r mic de evrei au o leg-tur- genetic- cu israeli+ii. "n secolul GIII, un popor care tr-ia n regiunea :aucazului /i n sudul 0usiei Qnumit poporul khazarR s-a convertit n mas- la religia evreiasc-. Lai t!rziu, c!nd imperiul a nflorit, aceast- popula+ie a emigrat c-tre nord, stabilindu-se n alte p-r+i ale 0usiei, n )ituania /i ,stonia. De aici, ei au p-truns n ,uropa Jccidental-, de unde au a*uns n $F.. De pild-, familia 0ot#sc#ild este de origine k#azar-. .ce/-tia sunt oamenii care au impus cucerirea alestinei arabe dup- cel de-al Doilea 0-z-boi Londial, pretinz!nd c- %Dumnezeu& le-a dat dreptul divin de a se instala n +ara destinat- de el %poporului ales&. "n realitate, +ara din care au provenit este regiunea :aucazului /i sudul 0usiei, nu Israelul. Dac- dori+i informa+ii detaliate despre aceast- poveste /i despre manipularea pus- la cale de organiza+iile secrete care s-au ascuns n spatele cre-rii statului modern Israel Qmai corect ar fi s--i spunem 0ot#sc#ild-landR, v- recomand lucrarea mea, i ade!rul ! !a face li"eri. 4igura L6 Arienii i reptilo/arienii s/au e(tins su" diferite nume ctre Europa, cltorind pe mare i pe uscat, dup care au cucerit ntreaga lume, cu ajutorul 1mperiului >Kritanic?. 0asa alb- a migrat astfel c-tre nordul ,uropei. rimii oameni care au a*uns aici pe mare au fost fenicienii, n timp ce alte popoare de aceea/i sorginte au migrat lent pe uscat. Din ultima categorie f-ceau parte inclusiv cimerienii /i sci+ii.$ub diferite nume aceste popula+ii /i liniile genealogice #ibride din r!ndul lor au populat ntreaga ,uro-p- /i s-au reunit cu arienii de*a instala+i n 2ritania /i n nordul ,uropei, a*un/i acolo pe mare. 3enicienii *oac- un rol crucial n povestea noastr- /i voi insista imediat asu-pra lor. :imerienii au migrat din :aucaz /i .sia Lic- QTurciaR c-tre nord-vest, a*un-g!nd n regiunile pe care exist- ast-zi 2elgia, Jlanda, 6ermania /i Danemarca. Isto-ricii romani liniu /i Tacit afirm- c- toate popoarele de pe coasta de nord a ,uropei, de la Jlanda /i p!n- la Danemarca, au aceea/i origine etnic-, afirma+ie sus+inut- /i de dovezile ar#eologice care indic- faptul c- acest popor cimerian a a*uns n respectiva regiune n perioada =EE-<?E.:#. Fn alt grup de cimerieni a c-l-torit de-a lungul Du-n-rii c-tre Fngaria /i .ustria de ast-zi, p!n- n sudul 6ermaniei /i al 3ran+ei. 0oma-nii i-au numit gali, n timp ce grecii le-au spus cel+i. .numite grupuri din aceste tri-buri celtice s-au instalat n 2oemia /i 2avaria, n timp ce altele au invadat nordul Ita-liei. Istoricul roman $allust descrie nfr!ngerea romanilor de c-tre %cimbri&, despre care afirm- c- erau gali. .l+i istorici romani afirm- c- cimbrii erau cel+i. ,i erau m-p-r+i+i n = triburi8belgiiQla nord-est de 3ran+aR, galiiQcentrul 3ran+eiR /i ac#itaniiQsudul 3ran+ei, p!n- n mun+ii irineiR. !n- n secolul al II-lea nainte de :#ristos, cel+iiM galii Qcimerienii albi veni+i din mun+ii :aucaz /i din Jrientul Li*lociuR au ocupat ntregul centru al ,uropei /i nordul Italiei, dup- care au cucerit integral aceast- +ar-. "n *urul anului <BE .:#., ei s-au ntors n .sia Lic- /i au reocupat p-m!nturile str--mo/ilor lor. Dup- cum afirm- istoricul Oenr1 0aKlinson8 %.ceste < invazii ma*ore n .sia Lic- au fost f-cute de aceea/i ras-, numit- n primul caz cimerieni, iar n cel de -al doilea gali&. "n cele din urm-, galii invadatori s-au stabilit ntr-un loc numit #r1-gia, cunoscut ulterior ca 6alatia Q6al-atiaR. $e presupune c- acestui popor le-a adre-sat $f!ntul etru scrisoarea sa despre care 'oul Testament afirm- c- le-a fost trimis- galatenilor. :imerienii sau cimbrii s-au stabilit de asemenea n Dara 6alilor4 p!n- ast-zi, numele limbii acestui popor galez este :1mru. $ci+ii au fost un alt grup arian, care a migrat de asemenea la nord de :aucaz, c-tre ,uropa. :ei care le-au sc#imbat numele, pt a-i distinge de alte popoare, au fost roma-nii. rintre simbolurile sacre ale sci+ilor se num-rau /arpele, boul Q'imrodMTaurulR, focul QsoareleMcunoa/tereaR, /i T#o sau T#eo,ec#ivalentul zeului egiptean an. 0oma-nii i-au numit pe sci+i sarma+i /i germani Qde la
?<

cuv!ntul latin germanus, care nsem-na %autentic&R. De atunci, sci+ii au r-mas cunoscu+i ca %poporul celor autentici&, iar numele de germani le-a r-mas p!n- ast-zi. .ceea/i sc#imbare este confirmat- /i de scrierile istoricilor romani liniu /i $trabo. Fn alt popor c-ruia romanii i spuneau german au fost anglo-saxonii. )a ora actual-, $axonia este un teritoriu situat la nord de 6ermania /i de Jlanda. .t!t anglii c!t /i saxonii au venit din aceea/i surs- gene-tic-8 cimerienii /i sci+ii albi din :aucaz /i din Jrientul Li*lociu. .cela/i lucru este valabil /i n privin+a lui Silliam :uceritorul /i a normanzilor s-i, ultimul popor care a invadat 2ritania n anul ;E@@, n urma celebrei b-t-lii de la Oastings. Termenii de normand /i 'ormandia provin de la oamenii nordului QnorseR, c-ci atunci c!nd au ocupat regiunea cu acela/i nume din 3ran+a, ei au venit din $candinavia. ovestea eroului scandinav Jdin afirm- c- acesta a venit din .saland sau .sa#eim, un terito-riu identic cu +ara sci+ilor, care poate fi identificat n India arian-. $e spune c- de aco-lo a plecat Jdin, ntre anii <EE=EE, pt a cuceri $uedia, n fruntea unei armate uria/e, numite $vear. !n- ast-zi, numele $uediei n propria limb- este $verige, Dara lui $vear. Fn alt grup de sci+i,cunoscu+i sub numele de sakkas,s-a ndreptat c-tre est,por-nind din aceia/i mun+i :aucaz /i c-lc!nd pe urmele vec#ilor arieni. rin anul ;A? . :#., sakkas au a*uns la grani+a cu :#ina. Textele c#ineze din aceast- perioad- vor-besc de un popor numit $ai-Kang sau $ok-Kang, for+at s- fug- n India. $ok-Kang nseamn- %prin+ii sakka&. Textele arat- faptul c- ace/ti sakka s-au retras c-tre sud, nspre India, trec!nd prin trec-torile muntoase din .fganistan. Lonedele descoperite din perioada anului ;EE .:#. confirm- crearea unei regat sakka n regiunea superioa-r- a v-ii Indului, ntre Tas#mir /i .fganistan. 'u este deloc o coinciden+- faptul c- budismul a ap-rut n +inuturile ocupate de sakka Qsci+ii arieniR. "n *urul anului ?EE .:#., n regiunea n care se presupune c- s-a n-scut 2udd#a cu @= de ani n urm- tr-ia un trib numit sak1as. 6autama QDomnul 2udd#aR a primit titlul de $ak1as#ina sau $ak1amuni, n+eleptul sak1a, maestrul sak1a sau leul tribului din $ak1a. Toate aceste am-nunte vor deveni extrem de semnificative dac- vom constata c- toate reli-giile ma*ore Qba c#iar /i cele minoreR, precum /i eroii lor, provin din aceea/i surs-. De fapt, sci+iiMsakka /i cimerieniiMcimbri erau unul /i acela/i popor, lucru confirmat de inscrip+iile de pe $t!nca 2e#istun din mun+ii 9argos, situat- la marginea unui vec#i drum al caravanelor ce pleca din 2abilon. Inscrip+iile s-au f-cut din porunca regelui Darius cel Lare n *urul anului ?;? .:#. /i au fost scrise n = limbi8 babilo-nian-, elamit- /i persan-. Jri de c!te ori versiunile elamit- /i persan- folosesc terme-nul de sakka, cea babilonian- folose/te termenul de cimbri. $intetiz!nd,aceast- popu-la+ie arian- s-a extins sub diferite nume, dar duc!nd cu sine aceea/i religie /i aceia/i eroi, dinspre +ara ei de origine din mun+ii :aucaz /i din Jrientul Li*lociu /i .propiat c-tre ,uropa, India /i :#ina. "n mi*locul s-u se aflau acele linii genealogice reptiliene care au f-cut toate eforturileQ/i au /i reu/itR de a-/i impune suprema+ia asupra cursului evenimentelor prin intermediul regilor, reginelor, preo+ilor /i liderilor militari pe care i-au impus /i pe care i putem integra sub titlul colectiv de 3r-+ia 2abilonian-. 3aptul c- babilonienii f-ceau parte din rasa arian- este confirmat de inscrip+iile /i titlurile str-vec#i. .stfel, titlul de Tassi sau :assi a fost folosit mai nt!i de fenicieni, n *urul anului =EEE .:#., iar apoi adoptat de babilonienii care au domnit asupra imperiului mesopotamian. Tassi era folosit /i ca nume de persoan- de c-tre fenicienii din ,gipt, iar titlul de :assi a stat la baza numelui regilor care au domnit mai t!rziu n 2ritania pre-roman-. Fnul dintre ace/tia a b-tut monede pe care scrie %:as& /i pe care apar simboluri solare, precum calul solar. .ceast- expansiune arian- a nceput mai devreme de =EEE .:#., prin ramura c-l--torilor pe mare, fenicienii. .ce/tia erau un popor avansat dpdv te#nologic, dar margi-nalizat de istoria oficial-, care le-a ascuns astfel adev-rata identitate. ,l are o impor-tan+- fundamental- ptr a n+elege de unde provenim /i unde ne afl-m la ora actual-. 3enicienii au fost cei care /i-au adus
?=

liniile genealogice /i cunoa/terea n ,uropa, $candinavia /i cele dou- .merici, cu mii de ani nainte de :#ristos. ovestea lor este relatat- de )... Saddell n cartea sa, #riginea fenician a "retonilor, scoienilor i anglo/sa(onilor. Saddell a fost membru al Institutului .ntropologic 0egal /i a petre-cut o via+- ntreag- cercet!nd dovezile existente. ,l arat- faptul c- fenicienii nu erau o ras- semit-, a/a cum s-a crezut p!n- atunci, ci o ras- arian- alb-. $tudiul mormin-telor feniciene arat- c- membrii acestui popor erau de ras- arian-, aveau capul alun-git /i ar-tau complet altfel dec!t semi+ii.3enicienii din lumea antic- obi/nuiau s- c-l--toreasc- pe mare, pornind din bazele lor din .sia Lic-, $iria /i ,gipt. $-au instalat astfel n insulele din Larea Lediteran-, precum :reta /i :ipru, dar /i n 6recia /i Italia. 3enicienii au fost cei care au dus mai departe cunoa/terea care a permis apa-ri+ia ulterioar- a civiliza+iilor din :reta Linoic-, din 6recia clasic/i din Italia ro-man-. Tot ei au fost %creierele& care s-au ascuns n spatele culturii egiptene din perioada respectiv-, nainte ca reptilienii s- preia controlul asupra ei. ,giptenii i numeau pe fenicieni anag, anasa sau 3enk#a. 6recii le spuneau #oinik-as, iar romanii #oenic-es. ,xist- un motiv c!t se poate de simplu ptr care egiptenii /i pictau zeii cu pielea alb- /i oc#ii alba/tri, la fel ca /i numeroase alte culturi din lumea acelei epoci. .ceast- ras- avansat- Qnumit- fenicieniR avea pielea alb- /i oc#ii alba/tri, la fel ca #ibrizii reptilo-umani /i ca rasa venit- de pe Larte. "n urma lor au r-mas rasele scan-dinave, dar /i alte popoare care provin din aceea/i linie genetic-. Tot ei au stat la ori-ginea obsesiei idioate a nazi/tilor Q/i, respectiv, a societ-+ilor secrete care i-au creatR ptr %rasa arian- a st-p!nilor&. !n- n ziua de ast-zi, cel mai mare erou al societ-+ii secrete a francmasonilor este Oiram .bif, a/a-zisul constructor al Templului regelui $olomon. $orgintea lui .bif trebuie sfi fost fenician-. 2unicul celebrului faraon egiptean .k#enaten, tat-l lui Tutank#amon, a fost un nalt preot fenician. as-rea mitic- a ,giptului, #oenix, nu era alta dec!t pas-rea-soarelui, emblema zeului-soare c-ruia i se nc#inau fenicienii, 2il sau 2el. Lai t!rziu, pas-rea a fost simbolizat- printr-un p-un sau un vultur. "n ultimii ani au ap-rut dovezi privind existen+a unor piramide pe Larte. $avan+ii de la '.$. Gincent Di ietro /i 6regor1 Lolenaar au descoperit @ piramide enorme, asem-n-toare celor din ,gipt, n regiunea mar+ian- numit- :1donia. ,ste c!t se poate de logic s- b-nuim c- rasa care a construit pirami-dele din ,gipt a fost aceea/i ras- mar+ian-, venit- pe p-m!nt, eventual nso+it- de .nunnaki, conform ipotezei lui 9ec#aria $itc#in, pe care personal o sus+in. 3enicienii nu s-au limitat numai la 2azinul Lediteranean /i la Jrientul Li*lociu. ,i au debarcat n 2ritania, n *urul anului =EEE.:#. .rtefacte feniciene incontestabile au fost desco-perite n 2razilia, iar n Larele :anion din $F. exist- anumite r-m-/i+e care ar pu-tea fi de sorginte egiptean-. 3enicienii au debarcat n .merica cu mii de ani naintea c-l-toriei lui :ristofor :olumb,mult mediatizat- de anumite grupuri de interese.Loti-vul ptr care legendele indienilor americani vorbesc de debarcarea unor zei nal+i, de culoare alb-, care au adus cu ei o cunoa/tere avansat-, este c- exact a/a s-au petrecut lucrurile. .ce/tia au apar+inut rasei ariene /i reptilo-ariene, care au debarcat pe coasta estic- a celor dou- .merici cu mii de ani n urm-, aceea/i ras- de %zei& despre care sumerienii spuneau c- le-au d-ruit o civiliza+ie dup- potop. ./a se explic-, ntre alte-le, de ce misionarii albi care au venit mpreun- cu :ristofor :olumb au r-mas uimi+i s- constate cnativii indieni aveau acelea/i legende /i mituri ca /i ei. .cum totul ca-p-t- sens. ,i au provenit din aceea/i surs-8 rasa arian- cunoscut- sub numele de feni-cieni, printre multe alte nume, precum sumerieni /i #iti+i. Desigur, mpreun- cu ari-enii au venit /i liniile genealogice #ibride pe care i nso+eau pretutindeni. $e pare totu/i c- a existat /i o invazie reptilian- direct- n cele dou- .merici, cu mult timp nainte. Dovada c- a existat o ras- avansat- care /tia de existen+a .mericilor provine de la ni/te #-r+i str-vec#i, precum #arta lui 5ad*i .#med ortolan, desenat- n anul ;?;C, care prezint- continentul nord-american, inclusiv o trec-toare care f-cea leg--tura ntre .laska /i
?>

$iberia, precum /i o anex- destul de precis- a unei .ntarctici lipsit- de g#ea+-. $osirea fenicienilor arieni n 2ritania corespunde de asemenea cu perioada construc+iei marilor cercuri din pietre /i a observatoarelor precum $tone-#enge /i .vebur1, din Silts#ire, de/i exist- cercet-tori care afirmc- au fost cons-truite mult mai devreme. 3enicienii-sumerienii care de+ineau cuno/tin+e extrem de avansate de matematic-, geometrie sacr-, astronomie, astrologie /i cu privire la re+eaua de linii magnetice de for+- ale p-m!ntului cunoscut- sub numele de re+eaua energetic- global-, aveau cu siguran+- cunoa/terea necesar- ptr a construi astfel de structuri masive. )... Saddell afirm- c- a descoperit un nsemn sumerian pe una din st!ncile de la $tone#enge. .lexander T#om, profesor emerit de Inginerie la Fniv. din Jxford ntre ;C>?-;C@;, a descoperit c- poporul antic care a construit $one#enge cu-no/tea geometria /i principiile matematice %pitagoreice& cu mii de ani nainte de na/-terea lui itagora. "n cartea sa publicat- n anul ;C@A, +ituri megalitice n ,area Kri/tanie, T#om explic- faptul c- pietrele acestei structuri nu numai c- formeaz- structuri geometrice n interiorul /i n afara cercului, dar se aliniaz- /i cu tr-s-turile peisa*ului din *ur /i cu pozi+iile soarelui, lunii /i celor mai importante stele de pe cer n anumite momente particulare, ndeosebi atunci c!nd soarele ap-rea /i disp-rea n momentul ec#inoc+iului /i al solsti+iului,sau c!nd luna se afla pe pozi+iile extreme ale ciclului ei. rofesorul T#om sus+ine c- observatorul era un ceas astronomic gigantic. Dar lucru-rile nu se opresc aici. $tructura este un transmi+-tor /i receptor de energie. 0e+eaua magnetic- a p-m!ntului este alc-tuit- dintr-o serie de linii magnetice care se intersec-teaz-, cunoscute /i ca meridiane /i linii ale dragonului la c#inezi. "n punctele n care aceste linii se intersecteaz-, energia ncepe s- se nv!rt- ntr-un vortex sau ntr-o spi-ral-, iar n locurile n care exist- numeroase linii care se intersecteaz-, acest vortex devine uria/. .ceste loca+ii sunt considerate locuri de putere /i erau locurile sacre ale anticilor care le cuno/teau. Gortexul sau spirala este o constant- n univers. 6alaxia noastr- are o form- de spiral-, apa curge de sus n *os n form- de spiral-, p-rul din cre/tetul capului cre/te n form- de spiral-, molecula de .D' care con+ine tiparul nostru genetic are forma unei duble spirale.$avantul 2rian Desboroug#,prietenul meu din :alifornia, mi-a explicat c- exist- un punct pe una din re+elele magnetice ale p--m!ntului numit- 0e+eaua Oartmann n care ;< asemenea linii se nt!lnesc /i intrn p-m!nt. %Fnde se afl- acest punct7& l-am ntrebat eu. %"ntr-un loc din .nglia, numit .vesbur1&, mi-a r-spuns el. .cesta este exact locul pe care fenicienii-sumerienii at!t de avansa+i l-au ales ptr a/i construi cercurile din piatr- acum cel pu+in ?EEE de ani, al-turi de alte c!teva structuri uimitoare, precum $ilbur1 Oill, cel mai mare tumul construit manual din ,uropa, /i altele, precum Sest Tennet )ong 2arroK. Toate aceste construc+ii alc-tuiesc un fel de circuit n centrul re+elei energetice care influ-en+eaz- at!t de decisiv natura c!mpului magnetic al p-m!ntului. .m locuit timp de doi ani l!ng- .vebur1 /i pot s- confirm c- este un loc incredibil de puternic, dac- e/ti sensibil la energia subtil-. "ntre altele, acesta este locul n care au ap-rut cele mai multe cercuri /i desene geometrice n lanurile de gr!u, n special cele mai complexe dintre acestea. "nc- /i mai interesant- este aparenta conexiune dintre .vebur1 /i Lar-te. :ercet-torul cel mai cunoscut al structurii numite %3a+a de pe Larte&, construit- dup- toate aparen+ele de fiin+e umane, inclusiv al zonei mar+iene n care exist- aceas-ta, :1donia, este americanul 0ic#ard :. Ooagland, un *urnalist specializat n domeni-ul /tiin+ific, director al planetariilor din Sest Oartford /i 'eK \ork, /i consultant al :entrului pt 9boruri $pa+iale 6oddard de la '.$.. "n cartea sa, ,onumentele de pe ,arte, Ooagland aduce dovezi c- %fa+a& /i piramidele de pe Larte fac parte dintr-o vast- re+ea construit- astfel nc!t s- se alinieze cu r-s-ritul soarelui n momentul sols-ti+iului mar+ian de var-, acum ?EE.EEE de ani, deci cu ?E.EEE de ani nainte de veni-rea pe p-m!nt a extratere/trilor .nunnaki. ersonal, nu am nici cea mai mic- ndoial- c- rasa care a construit structurile din
??

:1donia, inclusiv piramidele, a construit mai t!rziu /i $tone#enge /i .vebur1. ,xist- c#iar dovezi care atest- faptul c- .vebur1 ar putea fi imaginea n oglind- a complexului din :1donia. Dac- faci < #-r+i topologice la aceea/i scar- a celor < locuri /i le suprapui, corela+ia dintre obiecte /i distan+e este incredibil de similar-, a/a cum a demonstrat ec#ipa de cercet-tori a lui Ooagland. Tot el a descoperit c- acest %ora/ mar+ian& a fost construit n conformitate cu legile folo-site inclusiv la construc+ia altor complexe similare de pe p-m!nt. .ceea/i matemati-c-, acelea/i alinieri /i aceea/i geometrie sacr- pot fi g-site n :1donia de pe Larte /i n marile structuri din antic#itate, precum $tone#enge, piramidele de pe platoul 6ize#, din ,gipt, Teoti#uacan din Lexic sau structurile din 9imbabKe. .ceste legi matematice corespund L-surii de .ur pe care a folosit-o artistul )eonardo da Ginci Q;>?<-;?;CR n pictura sa care reprezint- un b-rbat n mi*locul unui cerc. ./a cum vom vedea mai t!rziu, da Ginci a fost un ini+iat de rang nalt al re+elei de societ-+i secrete. ./a se explicinven+iile sale care au luat-o cu mult naintea epocii n care a tr-it Qpredic+ia apari+iei telefonului, sc#i+ele ma/inilor zbur-toare /i tancurilor, /i con-ceperea unor biciclete care arat- exact ca cele de ast-zi, totul ntr-o perioad- cuprins- ntre secolele NG-NGIR. 4igura M6 1maginea #mului n !iziunea lui 8eonardo da Dinci, construit n confor/mitate cu principiul din geometria sacr cunoscut su" numele de ,sura de Aur. J alt- constant- este latitudinea de ;C,? grade. .ceasta este latitudinea la care sunt construite piramidele,numeroase complexe de temple antice /i alte structuri sacre.Tot la aceast- latitudine g-sim vulcanii din OaKaii, vulcanii $c#ild de pe Genus, masivul vulcan Lons Jlimpus de pe Larte, pata neagr- de pe 'eptun, pata ro/ie de pe 5upiter /i principalele zone de activitate solar- Qla nord /i la sudR. Toate aceste date se potri-vesc perfect, c-ci petele solare corespund unor emisii incredibil de puternice de ener-gie magnetic- ale soarelui, n timp ce vulcanii reprezintincontestabil emisii de ener-gie teluric- ale planetelor. 'u este deci de mirare c- latitudinea de ;C,? grade repre-zint- punctul n care se realizeaz- sc#imbul de energie ntre sferele aflate n rota+ie, iar str-mo/ii no/tri /tiau acest lucru. $pre exemplu, sumerienii cuno/teau acel ciclu pe care noi l numim precesiune. .cest ciclu reprezint- efectul mi/c-rii lente de n-clina+ie a p-m!ntului n raport cu propria ax-, care l face s- priveasc- direct diferite sisteme stelare sau %case& astrologice la intervale de c!teva mii de ani. ./a cum atest- textele lor, sumerienii /tiau c- p-m!ntul are nevoie de <;@E de ani ptr a trece prin fiecare %cas-& /i de <?.C<E de ani pt a nc#eia un ciclu complet Qcare corespunde inclusiv unei rota+ii complete a soarelui n *urul centrului galaxieiR. )a ora actualsuntem pe punctul de a nc#eia un asemenea ciclu,lucru care explic- enormele sc#im-b-ri care au nceput s- se petreac-. Templele antice din toat- lumea reflect- acest ci-clu al precesiunii prin geometria /i matematica lor. 'u-i a/a c- este uimitor ce /tiau s- fac- oamenii %primitivi&7 ,lita fenicienilor-arienilor de+inea cuno/tin+e detaliate despre structura re+elei magnetice a p-m!ntului /i despre poten+ialul acesteia de a influen+a con/tiin+a uman-. )a urma urmei, noi tr-im sc-lda+i n acest c!mp magnetic .tunci c!nd el se sc#imb-, ne sc#imb-m /i noi. Dac- am tr-i n ap- /i aceasta s-ar sc#imba, via+a noastr- s-ar modifica dramatic. .cela/i lucru este valabil /i n privin+a %oceanului& de energie n care ne sc-ld-m. De pild-, mi/c-rile planetelor influen+eaz- c!mpul magnetic al p-m!ntului, /i implicit pe noi. 3r-+ia nu dore/te ca noi s- /tim aceste lucruri, scop n care s-a folosit de religiile ei, cum ar fi cre/tinismul, pt a con-damna astrologia ca fiind opera diavolului, sau de /tiin+a controlat- de ea, pt a ne de-monstra c- aceasta nu are o baz- obiectivQaltfel spus, c- este o prostieR. %Listerioa-sele& cercuri /i structuri din pietre devin mult mai pu+in misterioase dac- le prive/ti cu mintea desc#is-. Toate dovezile sugereaz- c- ele au fost construite de c-tre fenici-enii-arienii care au venit din Jrientul .propiat /i Li*lociu. .cela/i lucru este valabil /i n ceea ce prive/te caii albi sculpta+i n colinele de calcar din Larea 2ritanie. :#iar nainte de a
?@

scrie acest capitol am f-cut o vizit- la cel mai vec#i /i mai faimos cal alb din .nglia, cel de la Fffington, n Silts#ire, nu departe de .vebur1. l-cu+a a/ezat- la baza desenului afirma c- acesta a fost construit n *urul anului =EEE .:#., adic- exact n perioada n care fenicienii soseau pe coastele insulelor britanice. :e le-a ve-nit fenicienilor s- sculpteze ace/ti cai n pere+ii calcaro/i ai dealurilor7 :a de obicei, r-spunsul este foarte simplu8 religia lor avea n centrul ei soarele, iar calul alb era simbolul fenician al soarelui. Larile cercuri /i structuri din pietre care se g-sesc n Larea 2ritanie, precum cele de la $tone#enge /i .vebur1, au fost construite cu a*u-torul cunoa/terii de+inute de preo+ii /i elita conduc-toare a fenicienilor, respectiv de 3r-+ia 2abilonian-, care s-a infiltrat, iar apoi a a*uns s- controleze politica arian-. .ceast- cunoa/tere le permitea fenicienilor s- foloseasc- sunetele /i alte te#nici neor-todoxe pt a crea un c!mp magnetic n *urul unei pietre, deconect!nd-o astfel de la legea gravita+iei. .ltfel spus, masa pietrei devenea zero. .ceastperioad- din *urul anului =EEE .:#. este foarte semnificativ-. "n timp ce fenicienii lucrau n 2ritania /i n alte p-r+i ale lumii, se pare c- se n-l+au /i piramidele de pe platoul 6ize# Qconform ultimelor metode de datare cu carbon ;<4 acest lucru a devenit posibil datorit- unor urme de c-rbune descoperite n mortarul folosit la lipirea pietrelorR. .rienii din Jrientul Li*lociu /i .propiat erau cunoscu+i sub multe nume8 #iti+i, feni-cieni, go+i, /i a/a mai departe. ,ste suficient s- studiezi sursele diferitelor cuvinte /i nume ptr a observa cacestea au provenit din aceea/i surs-. :ercurile din pietre sunt numite uneori 0are +tones Qpietre OareR, nume care provine, conform cercet-rilor f--cute de )... Saddell, de la Oarri sau Oeria, titlul go+ilor care guvernau +ara la acea vreme, dar /i de la titlul #itit de Oarri, .rri sau .rian. ietrele Oare sunt de fapt pie-tre ariene, la fel cum Oan Tris#na nseamn- de fapt .rianul Tris#na, nume foarte potrivit dac- +inem cont de faptul c- religia #indus- a fost crea+ia arienilor. ,xist- de asemenea cercul din pietre de la :astlerigg,de l!ng- TesKick,n :umberland. :uv!n-tul %rig& era un titlu acordat regilor /i prin+ilor go+i, iar go+ii erau de sorginte arian-. icturile antice ale regilor arieni din :ilicia i prezint- pe ace/tia mbr-ca+i n stilul vestimentar gotic. 'umele de TesKick nseamn- %$-la/ul lui Tes&, Tes fiind clanul :assi sau T#atti al #iti+ilor. 'umele comitatului :umberland provine de la :1mr1 /i :umbers, a c-ror origine este sumerian-. "nsu/i termenul de %arian& provine dintr-un cuv!nt fenician, %.rri&, care nseamn- %cel nobil&. Din el deriv- cuvinte precum sum-.0I.' sau .0I.'-stock-rac1 Qadic- aristocra+ieR. )eul a fost dintotdeauna un simbol arian ma*or al soarelui, fiind adeseori plasat la intrarea n temple /i n locurile sacre. Din el s-a n-scut simbolul $finxului cu trup de leu, asociat /i cu semnul astro-logic al )eului, guvernat, dup- cum se /tie, de soare. "ntregul fundament al culturii britanice provine de la fenicieni. 3aimoasa legend- a $f!ntului 6#eorg#e /i a balau-rului este legat- de un centru fenician din .sia Lic-8 $f!ntul 6#eorg#e din :appado-c#ia. 'u este exclus ca b-t-lia dintre $f!ntul 6#eorg#e /i balaur s- evoce simbolic conflictele dintre mar+ieni /i reptilieni, care par s- fie extrem de vec#i. :rucea ro/ie a $f!ntului 6#eorg#e Q.ngliaR /i crucile $f!ntului .ndrei Q$co+iaR /i $f!ntului atrick QIrlandaR, la fel ca /i nsemnele din $candinavia, erau purtate de fenicieni ca simbo-luri sacre ale victoriei. :rucea ro/ie era crucea de foc, unul din simbolurile feniciene-ariene ale soarelui, la fel ca /i svastica, folosit- mai t!rziu de nazi/ti. J svastic- poate fi v-zut- pe o piatr- dedicat- zeului fenician al soarelui 2el, g-sit- la :raig-'arget n $co+ia. .cela/i simbol mpodobea robele marilor preotese ale fenicienilor. .m citit c- numele de svastic- provine din cuv!ntul sanscrit s!asti, care nseamn- bun-stare. $imbolul a fost considerat c!t se poate de pozitiv p!n- c!nd nazi/tii l-au inversat /i au f-cut din el un simbol al distrugerii. )... Saddell a interpretat semnele de pe o altpiatr- g-sit- n $co+ia Qpiatra 'eKton din regiunea Dumfries-6alloKa1R ca fiind feniciene-#itite, fiind dedicate zeului-soare 2el sau 2il. $imbolul clasic al 2ritaniei Q/i actualmente al Larii
?A

2ritaniiR provine de la zei+a fenician- 2arati. rivi+i n 4igu/ra :B felul n care o reprezentau fenicienii pe 2arati, al-turi de simbolul britanic al 2ritaniei( Fnul din principalele centre ale arienilor-#iti+ilor-fenicienilor era :ilicia din .sia Lic-, unde 2arati era adorat- sub numele de erat#ea, iar mai t!rziu Diana. .ltfel spus, Diana /i 2ritania provin din aceea/i surs-. 2arati era zei+aMregina fenici-enilor, iar 2arat era zeulMregele lor. 'u este exclus ca aceste nume s- corespundzeit-+ilor babiloniene 'imrod /i $emiramida. :lanul regal al elitei arienilor era numit 2arat, de unde /i termenul indian de 2arat sau 2ri#at, respectiv termenii britanic /i 2ritania Q2arat-anic /i 2arat-aniaR. Gedele indienilor afirm- c-8 %0egele 2arat a dat numele s-u rasei dinastice pe care a fondat-o. de la el a pornit r-sp!ndirea faimei poporului dinastic, care a a*uns at!t de departe&. .lte cuvinte derivate din 2arat sunt arat, rat sau r1di. 3orma original- a cuv!ntului era 2arat-ana sau 2rit#ad-ana. "n #itit-Msumerian-, sufixul ana nseamn- %unu&. Din el au ap-rut mai t!rziu cuv!ntul englez one /i cel sco+ian ane Qn.n. unuR. 2arat-ana sau 2riton nseamn- %unul dintre 2ara+i&. )a fel s-au petrecut lucrurile /i cu alte +-ri ocupate de aceast- ras- alb-. De pild-, numele de Iran provine de la .ir1-.na sau .ir-an, care nseamn- Dinutul .rra1s-ilor sau al .rienilor. 4igurile :< i ::6 +!astica, sim"olul soarelui la fenicieni, pe piatra de la Craig/2arget din +coia 'figura :<* i pe ro"a unei mari preotese feniciene 'figura ::*. 4igura :B6 1maginea fenician a lui Karati 'dreapta* i sim"olul "ritanic al Kritaniei. Am"ele reprezint aceeai di!initate i un nume alternati! al reginei +emiramida din Ka"ilon, respecti! al zeiei 1sis din Egipt. Gedele indiene vorbesc de asemenea de zei+a 2arati Q:ea care apar+ine 2arat-+ilorR, cunoscut- /i sub numele de 2ri#ad cea Divin-. ,le afirm- c- locul ei special se afla pe malul fluviului $arasvati, identic cu fluviul $arus din +inutul #itit-fenician :ilicia. 3luviul se vars- n mare la Tarsus, locul n care s-a n-scut $f!ntul avel, conform 'oului Testament Qlucrare scris- n acord cu miturile solare arieneR. .ce/ti fenicieni /i arieni adorau /arpele /i pe reptilienii care /i sc#imbau forma, pe care #indu/ii i numeau 2agas. Gedele sunt inspirate de arieni /i povestesc cum oamenii-/erpi 2agas puteau provoca daune imense /i c#iar moartea instantanee. $e spune despre 2agas c- au ap-rut la na/terea celui care avea s- fie cunoscut sub numele de 2udd#a. "n legen-da lui Tris#na, /arpele *oac- de asemenea un rol important. 'umele pe care l-au dat romanii lui 2arati a fost 3ortuna, conform unei legende care afirma c- ea este zei+a norocului. Ilustra+iile romane ale 3ortunei sunt identice cu simbolurile feniciene ale zei+ei 2arati /i cu simbolul britanic al 2ritaniei. Toate erau asociate cu apa, lucru nor-mal la o ras- ca fenicienii, care c-l-toreau foarte mult pe mare. ,giptenii aveau /i ei o zei+- pe nume 2irt#,zei+a apelor,o alt- reflexie a lui 2arati, c-ci arienii-fenicienii erau for+a care s-a ascuns n spatele civiliza+iei ,giptului. "n *urul anului @BE .:#., 2irt# a fost descrisde un mp-rat babilonian ca %o zei+- fenician- dincolo de m-ri&. "n :reta , un alt centru fenician, zei+a corespondent- este 2rito-Lartis. otrivit legendelor gre-ce/ti /i romane, era o zei+- fenicianQaltfel spus, 2aratiR, fiica divin- a lui #oenix, regele #oeniciei. 2rito-Lartis a devenit la romani Diana, o zeitate ma*or- n lumea antic-. .mbele zei+e erau ilustrate cu o arm- n m!n-, gata pentru v!n-toare../a cum a subliniat ,arl $pencer la nmorm!ntarea sorii sale, Diana, rin+esa de Sales, aceasta a fost numit- astfel dup- zei+a v!n-torii. rimii regi britanici /i numeau rasa /i pe ei n/i/i %:atti&, lucru care poate fi v-zut pe monedele b-tute de ei. Oiti+ii arieni din .sia Lic- /i din $iria- #oenicia se numeau de asemenea :atti sau T#atti. 0asa arienilor care a p-r-sit :aucazul ndrept!ndu-se c-tre India era cunoscut- sub numele de T#atti1o. Termenul de T#atti a devenit n traducerile ebraice /i engleze %#iti+i&, acesta fiind numele sub care apar ace/tia n Gec#iul Testament. Tassi sau :assi a fost titlul folosit de prima dinastie fenician- n *urul anului =EEE .:#. /i a fost adoptat mai t!rziu de dinastia babilonian-,
?B

fapt deloc surprinz-tor, c-ci era vorba de dou- ramuri ale aceluia/i popor. )ista vec#ilor regi din epopeile indiene con+ine nume identice cu cele din lista regilor mesopotamieni, /i exist- dovezi ccivilizatorii pre-dinastici din ,gipt au fost ei n/i/i de ras- arian-. ractic, vorbim de acela/i popor, n r!ndul c-ruia se ascundeau liniile genealogice reptilo-umane care au continuat s- acumuleze puterea n m!inile lor, din acele tim-puri str-vec#i /i p!n- ast-zi. Dup- cum arat- )... Saddell, limbile /i scrierile engle-z-, sco+ian-, irlandez-, galez-, galic-, gotic- /i anglo-saxon- deriv- din aceea/i limb- arian-fenician-, devenit- apoi #itit- /i sumerian-. 5um-tate din cele mai comune cuvinte folosite ast-zi n limba englez- sunt de origine sumerian-, cipriot- sau #itit-, av!nd aceea/i expresie sonor- /i aceea/i semnifica+ie. $umeriana, limba %zeilor&, este limba-mam- din care s-au n-scut marea ma*oritate a limbilor vorbite la ora actual- pe p-m!nt. Dup- p-rerea mea, originea acestei limbi este c#iar mai vec#e, provenind din .tlantida sau poate c#iar din regiunea cunoscutast-zi sub numele de Insulele 2rita-nice. Dup- cum spune Saddell8 %.m descoperit c- vec#ile manuscrise g-site n a/e-z-rile feniciene, inclusiv ale celor numi+i ciprio+i, karieni, aramaici, sirieni, likieni, li-dieni, corintieni, ionieni, cretani sau %minoici&, pelasgi, frigieni, cappadoc#ieni, cili-cieni, tebani, libieni, celto-iberici, go+i, etc., erau toate variante ale aceleia/i scrieri clasice ariene #itito-sumeriene pe care o vorbeau navigatorii fenicieni, acei pionieri antici care au r-sp!ndit civiliza+ia #itit- n ntregul bazin mediteranean /i n afara lui, dincolo de :oloanele lui Oercule, p!n- n Insulele 2ritanice. Istoria oficial- insist- s- ne fac- s- credem c- popula+ia care tr-ia n 2ritania erau ni/te s-lbatici %civiliza+i& abia dup- venirea romanilor. .cest lucru nu este adev-rat, lucru confirmat c#iar de romani. Textele romane afirm- c- britonii erau un popor ci-vilizat, ale c-rui obiceiuri sem-nau foarte mult cu ale galilor. Li se pare normal, doar erau acela/i popor. 2ritonii foloseau bani din aur /i desf-/urau un comer+ cu conti-nentul european, lucru confirmat de monedele din aur g-site aici. $ingura popula+ie pe care romanii au considerat-o necivilizat- atunci c!nd au intrat n 2ritania a fost cea din interiorul insulelor, neinfluen+at- de fenicieni, care s-au stabilit mai mult de-a lungul coastelor. Lulte drumuri considerate ast-zi %romane& nu au fost construite deloc de romani. ,rau drumuri pre-romane, pe care ace/tia doar le-au reparat. 0oma-nii admirau eficien+a armatelor britone, n special felul n care /i conduceau britonii carele de r-zboi. 'u cred c- va mai fi o surpriz- s- afla+i c- aceste care erau identice cu cele folosite de #iti+ii sau de :atti descri/i de faraonul 0amses II n *urul anului ;<C? .:#., n timpul b-t-liei de la Tades#, un port #ititofenician. "n prea*ma anului =?E .:#., cu = secole nainte de sosirea romanilor, exploratorul /i omul de /tiin+- 1-teas a navigat n *urul Insulelor 2ritanice /i a f-cut o #art- a acestora, marcat- /tiin+ific cu latitudini. 1t#eas era originar din #occa, un ora/ din .sia Lic-, al c-rui nume deriv- din #oenicia, la fel ca /i portul al-turat numit #oenice. )a vremea res-pectiv- fenicienii aveau de*a un comer+ nfloritor cu minereu de fier, pe care l extr--geau din minele lor din :ornKall, n vestul .ngliei, /i l exportau n 3ran+a, la Larsi-lia, de unde era dus mai departe pe mare n ntregul bazin mediteranean /i egeic. ri-mul port fenician din :ornKall a fost Ictis sau $t Lic#ael[s Lount, n 6olful enzan-ce. "n realitate, $f!ntul Li#ai, unul din marii eroi ai cre/tin-t-+ii, a fost o divinitate fenician-. ,xist- nenum-rate dovezi care atest- conexiunea dintre Insulele 2ritanice /i Irlanda, pe de o parte, /i cultura din nordul .fricii /i din Jrientul .propiat, pe de alt- parte. ,xist- o vorbcare spune c- dac- vrei s- descoperi corup+ia, urmeaz- calea banilor. "n mod similar, dac- vrei sdescoperi felul cum au evoluat popoarele /i culturile, urmeaz- calea limbii. )imba vorbit- ast-zi n Irlanda este engleza, care a nlocuit limba galic-, ce a evoluat ea ns-/i dintr-o limb- mai vec#e, pierdut- ast-zi. Lisionarii de limb- galic- din ,vul Lediu trebuiau s- foloseasc- interpre+i pt a vorbi cu pic+ii, str-mo/ii sco+ienilor de ast-zi. :ormac, un rege irlandez vorbitor de limb- galic?C

din secolul IN, s-a referit la limba popula+iei din Lunster, n sud-vestul Irlan-dei, numind-o %limba de fier&. :#iar /i limba galic- se trage ns- din Jrientul Li*lo-ciu. "n :onamara, o localitate din vestul Irlandei, exist- o comunitate care mai vor-be/te nc- limba galic-. :!ntecele lor sean/nos Qpe stil vec#iR, care stau de altfel la baza ntregii muzici irlandeze, sunt uimitor de asem-n-toare cu c!ntecele nativilor din Jrientul Li*lociu. :#iar /i celor cu urec#i antrenate le este greu s- facdistinc+ia ntre c!nt-re+ii galici /i cei libieni. Fn critic muzical care scrie n revista 1rish Aimes, noteaz-8 %Dac- ascul+i ore ntregi epopeile c!ntate de arabii din 2edoumH /i revii apoi n Irlanda, pt a asculta un c!nt-re+ sean/nos, asem-narea dintre ritmuri /i melodii +i se pare uimitoare. .ceea/i impresie +i-o las- /i c!ntecele spaniole canto/jondo&. "n antic#itate, Irlanda, $pania /i .frica de 'ord au fost legate printr-un trafic comer-cial intens, de-a lungul c-ruia s-a produs inclusiv un transfer de cultur-, cunoa/tere /i linii genealogice. .rca $paniol- din 6alKa1, n vestul Irlandei, comemoreaz- aceste leg-turi, la fel ca /i dansul :onamara cunoscut sub numele de %dansul berbecilor&, practic identic cu dansul flamenco al spaniolilor. Dansul cu b!te pe care l practic- Sexford Lummers n Irlanda este de origine nord-african-. :uv!ntul >mummer? provine de la %musulman&. $imbolul irlandez, #arpa, a venit din .frica de 'ord, la fel ca /i cel-lalt simbol clasic al Irlandei, trifoiul Qn.n. shamroc9 n limba englez-R. "n ,gipt,orice plant- cu = frunze este numit- shamru9h. 0ozariile de m-t-nii,principalul simbol al credincio/ilor catolici, provin din Jrientul Li*lociu4 ele sunt folosite inclu-siv la ora actual- de c-tre egipteni. :uv!ntul nun Qn.n. c-lug-ri+-R este egiptean, iar #ainele c-lug-re/ti provin din Jrientul Li*lociu. otrivit lui .rbois de 5uvainville, autorul unei c-r+i numite Cours de literature celtigue,irlandezilor li se spunea n ,vul Lediu %egipteni&. ,xist- ntr-adev-r conexiuni evidente ntre c-r+ile irlandeze /i cele egiptene. .mbele popoare folosesc acela/i stil de ilustra+ii,iar culorile folosite n :ar-tea Irlandez- a lui Tells /i n :artea lui DurroK sunt de origine mediteranean-.:uloa-rea ro/ie folosit- n aceste c-r+i provine de la o insect- mediteranean-, Germococcus !ermiho, n timp ce altele provin de la o plant- mediteranean-, Crozophora tinctoria. Imaginea zeului egiptean Jsiris, cu bra+ele ncruci/ate pe piept, poate fi v-zut- /i n manuscrisele irlandeze. ulov-rele irlandeze cro/etate pe Insula .rran au /i la ora actual- un design pe care l-au primit de la c-lug-rii egipteni cop+iQpotrivit mai multor exper+iR. 6rupa de s!nge ma*oritar- n .rran Qarian7R este diferit- de cea a restului popula+iei irlandeze. Gec#iul model de barc- irlandeznumit pucan a fost inventat de nord-africani, care l foloseau pt naviga+ia pe 'il. $-p-turile de la 'avan ort, de l!n-g- .rmag# :it1, au condus la descoperirea unor r-m-/i+e ale maimu+ei berbere, des-pre care se estimeaz- c- a tr-it n *urul anului ?EE .:#. )a ora actual-, ea este asoci-at- cu 6ibraltarul, dar n secolul G naintea erei noastre arealul ei era .frica de 'ord. .cum <EEE de ani, mercenarii libieni se considerau acas- n Irlanda. "n secolul II, geograful tolemeu, care locuia n .lexandria, cuno/tea numele a ;@ triburi care tr--iau n Irlanda. $portul irlandez numit hurlingJ este identic cu sportul marocan numit ta9ourt. )a fel ca n toate culturile inspirate de fenicieniarieni, ritualul irlandez se concentra asupra soarelui. Tumulul de la 'eKgrange, n Irlanda, are un pasa* de in-trare cu o l-+ime de circa <E m, perfect aliniat cu r-s-ritul soarelui pe data de <;M<< decembrie Qsolsti+iul de iarn-R. )umina soarelui care r-sare ilumineaz- perfect pasa*ul /i camera din centru. Intrarea n structurile din bazinul mediteranean,de pild- n ala-tul lui Linos din :reta, este identic-. 3aimoasele Turnuri 0otunde din Irlanda sunt, potrivit anumitor orientali/ti, de origine fenician-.Toate aceste date se integreaz- per-fect n povestea noastr-. 3enicienii au venit din Jrientul Li*lociu /i .propiat, unul din centrele globale ale reptilienilor .nunnaki. otrivit cercet-rilor profesorului #il-lip :ala#an I, despre care am mai vorbit, turnurile rotunde sunt
A

'.Tr. De la to hurl I a aceasta, a face v!nt. @E

aliniate cu constela-+iile vizibile pe cerul de nord, n special Draco. )eg-turile dintre Irlanda /i berberii din Laroc merit- o men+iune special-. .mbele popoare sunt formate din munteni cu pielea desc#is- la culoare, mul+i dintre ei av!nd oc#ii alba/tri /i p-rul blond. 2erberii sunt asocia+i cu mun+ii .tlas, /i implicit cu .tlantida, fiind numi+i astfel dup- .tlas, fiul legendarului conduc-tor al .tlantidei, oseidon. .rta berber- are numeroase si-militudini cu cea irlandez- /i orice om care cunoa/te limba galic- poate n+elege f-r- probleme limba berber-. rincipalele clanuri berbere, precum L[Tir, L[Tuga /i L[6#ill reprezint- cu siguran+- originile sau derivate ale numelor irlandez-sco+iene Lac Tier, LacDougal /i Lac6#ill. refixul Lac nseamn- %copilul sau copiii lui&. .rabii folosesc termenul de 2ini, de pild- 2ini L[Tir, care nseamn- acela/i lucru. Lisionarii care au explorat primii +inutul berber au descoperit c- ace/tia foloseau cimpoaie, la fel ca irlandezii. rimii invadatori ai Irlandei erau cunoscu+i sub numele de oamenii cu cimpoaie din piele. J tob- din piele de capr- g-sit- n Terr1, Irlanda, este copia identic- a tobei marocane numit- bindir. Gioara /i c#itara /i au de aseme-nea originea n .frica de 'ord. .tunci c!nd aripa viking- a arienilor a invadat Irlan-da, ea a g-sit aici numeroase ora/e, inclusiv actuala capital-, Dublin. Deloc surprin-z-tor, n lumina dovezilor pe care vi le-am oferit p!n- acum, faimoasa corabie vikin-g-, cu partea din fa+- mult n-l+at-, era de sorginte fenician-, fiind folosit- inclusiv de egipteni. $culpturile n piatr- descoperite la 'eKgrange prezint- acest design, de/i au o vec#ime cu c!teva mii de ani mai mare. 'umele Idris este binecunoscut n Dara 6alilor4 de secole, sfin+ii /i regii musulmani erau numi+i Idris. )a 2ritis# Luseum este expus- o moned- musulman-, un dinar din aur, care are imprimat pe ea cuv!ntul %Jffa&. Jffa a fost regele Lerciei, n .nglia secolului GIII. $e crede c- el a dispus construirea%zidului& de p-m!nt cu o lungime de <EE km care desparte .nglia de Dara 6alilor, cunoscut sub numele de Jffa[s D1ke. 'umele de Sales Qn.n. Dara 6alilorR provine de la %Seallas&, care nseamn- Dinutul $tr-inilor. )a fel ca /i irlandezii, ga-lezii au explorat apele din nord din *urul Islandei, naintea vikingilor, /i se spune c- prin+ul galez Ledoc a a*uns n .merica cu = secole nainte de :olumb. .cest lucru este posibil, c-ci dac- avea acces la cunoa/terea fenicienilor, ar fi trebuit s- /tie de existen+a .mericilor. Generabilul 2ede din :1mbri QDara 6alilorR afirm- despre poporul s-u c- acesta a emigrat dup- potop din insulele biblice n cele britanice. :!nd irlandezii s-au instalat n anumite regiuni din Dara 6alilor /i :ornKall, o parte din popula+ia dislocat- s-a mutat n .morica, 2rittan1 de ast-zi, pe coasta francez-, unde se afl- fantastica p-dure de stalactite numit- :arnac, nume care provine de la egipteanul Tarnac. )imba breton- este un amestec de galez- vec#e /i dialect cornis#-arian. 2rittan1 nseamn- Lica 2ritanie /i are leg-turcu 2arat /i 2arati. .morica nseamn- %+inutul cu fa+a c-tre mare&, o descriere perfect- a .mericii privit- dinspre .tlantic. :u siguran+-, aceasta este adev-rata origine a numelui .mericii, care nu are nimic de-a face cu .merigo Gespucci, exploratorul florentin care l-a anga*at pe :ris-tofor :olumb n $pania. Isle of Lan a fost populat- de asemenea de arienii irlandezi, devenind un p-m!nt sacru pentru ace/tia. . fost unul din cele dou- locuri din insulele britanice Qcel-lalt fiind .nglesea, din nordul D-rii 6alilorR n care /i-au avut sediul ar#ii-druizii. .ce/tia erau membri de rangul cel mai nalt al str-vec#ii clase preo+e/ti britanice, care a mo/tenit cunoa/terea sa de la fenicieni, /i mai t!rziu de la 3r-+ia 2a-bilonian-. $imbolul cu = picioare al Isle of Lan seam-nizbitor cu simbolul fenician al soarelui8 svastica. $-a stabilit de asemenea existen+a unor leg-turi ntre Irlanda /i ,tiopia. J cercet-toare american-, Sint#rop almer 2osKell, a scris o carte numitDrjitori irlandezi n pdurile Etiopiei, n care prezint- similitudinile dintre basmele irlandeze /i cele etiopiene. Fnul din copacii sacri ai etiopienilor /i ai berberilor este baobabul, n timp ce numele ini+ial al Irlandei a fost%banba&. .ceast- adorare a copa-cilor n .frica de 'ord a fost
@;

exprimat- n Insulele 2ritanice /i n ,uropa de c-tre druizi. "n Jrientul .propiat, uria/ii sau titanii, #ibrizii reptilo-umani, erau simboliza+i de multe ori sub form- de copaci, din cauza n-l+imii lor. "n cartea sa, 1rlanda fenici/an, scris- n anul ;B==, 5oac#im de Gilleneuve sus+ine c- druizii irlandezi erau %pre-o+ii-/erpi& ai navigatorilor fenicieni. .cest lucru ar explica cu siguran+- originea lui 2alor cel cu Jc#iul Lalefic, varianta irlandez- a zeului nord-african 2aal, /i cele-brarea n luna mai a ritualului lui 2aal numit 2eltane QLa1Da1R. Jc#iul malefic aminte/te de starea #ipnotic- pe care o pot induce reptilienii. 9eul-soare la fenicieni era 2el sau 2il. Lai t!rziu, el a devenit cunoscut la :anaani+i /i la babilonieni ca 2aal-'imrod. Druizii au devenit exponen+ii tradi+iei /colilor misterelor n Larea 2ri-tanie,Irlanda /i 3ran+a, adic- n 2ritannia,,ire /i 6aul, dup- cum erau numite n acele vremuri. J parte dintre ei au fost profund corup+i de influen+a liniilor genealogice reptilo-umane ale 3r-+iei 2abiloniene, care au preluat din ce n ce mai mult controlul asupra preo+imii ariene, pe m-sur- ce trecea timpul. Jriginea cuv!ntului druid este incert-. ,xistun cuv!nt galic, druidh, care nseamn- %n+elept& sau %vr-*itor&. Dar nu este exclus ca originea sa s- provin- de la cuv!ntul irlandez drui, care nseamn- %oamenii ste*arilor&. Listerele Druide erau predate n ntunericul pe/terilor /i p-du-rilor, ste*arul simboliz!nd zeitatea lor suprem- Qaliniat- cu simbolismul copacului la rivitoriR. Druizii nu se nc#inau ste*arului, care era doar un simbol, dar tot ce cre/tea pe el a devenit sacru pentru ei Qcum ar fi v!sculR. Fn alt simbol sacru al druizilor era tufi/ul sf!ntQn.n. holl7 "ush*, de la care provine numele de Ooll1Kood din )os .nge-les, centrul industriei globale a filmului creat de ini+ia+ii moderni ai 3r-+iei 2abiloni-ene. Ooll1Kood-ul se aflaproape n totalitate sub controlul lor, fiind unul din princi-palele instrumente de condi+ionare a min+ii colective. ,l a a*uns ntr-adev-r s- fie un loc magic, care i vr-*e/te pe oameni, f-c!ndu-i suite de sine /i de realitatea lumii n care tr-iesc. Druizii cuno/teau astronomia /i astrologia /i celebrau na/terea soarelui la data de <? decembrie. )una era /i ea foarte important- pentru ei. Lomentele sacre erau noaptea cu lun- plin-, cea de-a /asea zi dup- aceasta /i noaptea cu lunnou-. )a fel ca n cazul 6radelor .lbastre ale francmasoneriei moderne, ini+ia+ii druizi erau mp-r+i+i n = grupuri. "nv-+-turile oferite discipolilor n p-durile din antic#itate /i cele din templele francmasone moderne erau practic acelea/i. rimul nivel al /colii druide se numea Jvate. Discipolii de pe acest nivel erau mbr-ca+i n verde, culoarea care desemna procesul de nv-+are. .l doilea nivel se numea 2ard. Discipolii de pe acest nivel erau mbr-ca+i n albastru, culoare care reprezenta armonia /i adev-rul. ,i primeau sarcina s- memoreze o parte din cele <E.EEE de versete druide n care erau revelate misterele. .l treilea nivel era c#iar cel druidic. Discipolii de pe acest nivel erau mbr-ca+i n alb, culoare care simboliza puritatea /i soarele. entru a deveni un ar#i-druid, adic- un lider spiritual, trebuia s- treci prin /ase nivele de ini+iere. Druizii au exercitat mult timp o putere absolut- asupra popula+iei. Dup- ce /coala lor de mis-tere a fost preluat- de 3r-+ia 2abilonian-, ritualurile lor au fost pervertite ntr-un sens c!t se poate de malefic. )a fel ca n cazul tuturor /colilor de acest fel, codul moral al druizilor era predat ntregii popula+ii, dar cunoa/terea secretera p-strat- exclusiv pt ini+ia+i, care trebuiau s- respecte un secret absolut. Iat- ce spune faimosul ezoterist ,lip#as )evi despre metodele de vindecare ale druizilor8%Druizii erau preo+i /i me-dici, vindec!nd cu a*utorul magnetismuluiH 0emediile lor universale erau v!scul /i ou-le de /arpe, c-ci aceste substan+e atrag lumina astral- ntr-o manier- special-. $o-lemnitatea ceremoniilor de culegere a v!scului a atras aten+ia /i ncrederea popula+iei n virtu+ile vindec-toare ale acestei plante, nc-rc!nd-o astfel cu o mare putere mag-netic-&. )a fel ca alte religii ale misterelor, druizii de+ineau o cunoa/tere avansat- pe care o +ineau ascuns- de oc#ii profanilor, iar unii dintre ei o foloseau cu inten+ii mai pu+in curate. ,u nu i condamn n totalitate pe druizi /i n nici un caz nu
@<

doresc s- arunc o lumin- negativ- asupra druizilor moderni. ./a cum spuneam mai devreme, cunoa/terea este neutr- /i poate fi folosit- at!t cu inten+ii benefice, c!t /i cu inten+ii malefice. 'u exist- ns- nici o ndoial- c- religia druid- a fost infiltrat-, a*ung!nd s- manifeste n timp ritualurile /i comportamentul clasic al reptilienilor, inclusiv sacrificiile umane. )a ora actual-, 3r-+ia folose/te nc- ritualuri druide n ceremoniile sale de magie neagr-. 4ntoarcerea acas!?& Dovezile privind leg-turile dintre Jrientul Li*lociu /i .propiat, pe de o parte, /i Insulele 2ritanice /i Irlanda, pe de alt- parte, sunt pur /i simplu co-ple/itoare. utem face leg-turi ntre fluxurile migra+iilor, cunoa/terii, culturii, limbii, zeit-+ilor, simbolurilor /i ritualurilor. L- ntreb doar dac- acest sc#imb ntre cele < regiuni s-a produs ptr prima dat- n *urul anului =EEE .:#., sau dac- nu cumva era o reluare n sens invers a aceluia/i flux produs nainte de cataclismul provocat de Ge-nus. 'u cumva originile civiliza+iilor din Jrientul Li*lociu /i .propiat au fost c#iar Insulele 2ritanice /i ,uropa, urm!nd o revenire a acestor culturi n locurile din care au plecat c!ndva7 "n momentul de fa+- nu am dovezi clare ale acestei afirma+ii, dar cercet-rile mele actuale se ndreapt- c-tre aceast- direc+ie. 'u este exclus ca n urma unor catastrofe naturale produse n Insulele 2ritanice /i n ,uropa s- se fi produs o migra+ie n mas- a rasei avansate c-tre alte +inuturi mai sigure, n special din Jrientul .propiat. :u siguran+-, 3r-+ia 2abilonian- /i alte grup-ri care de+ineau cunoa/terea avansat- abia a/teptau s- revin- napoi n Insulele 2ritanice, stabilindu-/i din nou se-diul acolo. ,picentrul acestor opera+ii a devenit )ondra, care a r-mas astfel p!n- as-t-zi. :u siguran+- exist- un motiv important care *ustific- acest lucru /i b-nuiesc c- el este legat de c!mpurile de energie din aceste insule. Insulele 2ritanice reprezint- un loc cu adev-rat sacru pt 3r-+ie, ntruc!t reprezint- centrul re+elei energetice a p-m!n-tului. 'u este deloc nt!mpl-toare concentra+ia mult mai mare de cercuri din pietre, pietre verticale, tumuli /i situri antice n L.2ritanie dec!t n orice alt loc din lume. :ei care /tiu cum pot fi manipulate energia /i con/tiin+a nu-/i puteau alege alt loc drept sediu dec!t nucleul re+elei energetice planetare. ./a se explic- de ce cea mai mare parte a .gendei este transpus- n practic- din Insulele 2ritanice. )ondra este si-tuatpe un centru ma*or al re+elei magnetice a p-m!ntului, devenind nu doar capitala 2ritaniei sau 2arat-aniei, ci /i a 3r-+iei 2abiloniene. tr ace/tia, ea reprezint- %'oua Troie& sau %'oul 2abilon&. Jra/ul Troia din .sia Lic-, devenit celebru datorit- le-gendei calului troian /i a r-zboaielor troiene, a fost un alt centru al culturii ariene. ,l a fost capitala #iti+ilor ntr-o anumit- perioad- de timp. $e pare c- multe linii genea-logice reptilo-umane s-au stabilit n acea vreme n Troia, care r-m!ne p!n- ast-zi un loc sacru al ini+ia+ilor de rang nalt ai organiza+iilor secrete, care /i cunosc perfect originile. Troia nseamn- %Trei )ocuri& n limba greac- /i n ebraic-, o aluzie la tri-nitate, o alt- credin+- pe care cre/tinismul a furat-o de la predecesorii s-i. .ctualul ora/ care corespunde Troiei antice este TripoliQal c-rui nume nseamn- acela/i lucruR , capitala )ibiei, condus- de unul din frunta/ii 3r-+iei 2abiloniene, colonelul 6addafi. Troia se leag- astfel de liniile genealogice purs!nge /i ncruci/ate, de unde /i obsesia constant- a 3r-+iei fa+- de acest nume. "n epopeea Iliada, atribuit- poetului grec Oo-mer, se afirm- c- Troia a fost fondat- de Dardanus, fiul zeului grec 9eus, care era un titan Qdeci avea s!nge reptilianR. 9eus era ilustrat at!t n form- de vultur c!t /i n for-m- de /arpe. )egenda spune c- s-a n-scut n .rcadia, n $parta. Dup- r-zboiul troian, mul+i spartani au migrat pe teritoriul 3ran+ei de ast-zi.De aceea, termeni precum %'o-ua Troia& sunt ntotdeauna asociate cu centre ale acestor linii genealogice. :ei mai mul+i oameni nu /tiu c- )ondra a fost fondat- de la bun nceput ca o %'ou- Troia&. Dup- distrugerea vec#ii Troia n *urul anului ;<EE .:#., legenda sus+ine c- ,nea, eroul n-scut dintr-o linie succesoral- regal-, a fugit cu ce a mai r-mas din poporul s-u /i s-a instalat n Italia, unde s-a nsurat cu fata lui )atinus, regele latinilor. ./a s-a n-scut ceea ce avea s- devin- mai t!rziu Imperiul 0oman. otrivit multor tradi+ii,
@=

nepotul lui ,nea, un om pe nume 2rutus, a debarcat n 2ritania n *urul anului ;;E= .:#., mpreun- cu un grup de troieni, inclusiv din coloniile spaniole. .ce/tia au nu-mit 2ritania %Larea Insul- .lb-&, dup- colinele de culoare alb- care abund- pe coasta sudic-. "n sud-vestul .ngliei este situat ora/ul Totnes, din provincia Devon, situat la scurt- distan+- de Torba1, cel mai vec#i port marin din zon-. .ici se afl- o piatr- numit- iatra lui 2rutus. )egenda spune c- pe ea s-a a/ezat fostul prin+ troian imediat dup- ce a debarcat n 2ritania. .numite documente galeze sus+in c2rutus a fost nt!mpinat de = triburi de britoni, care l-au proclamat rege. ,l a fondat mai t!rziu un ora/ pe care l-a numit %:aer Troia&, 'oua Troia, pe care romanii aveau s--l rede-numeasc- ulterior )ondinium. "n acest fel, )ondra a devenit centrul opera+ional al imperiului 3r-+iei 2abiloniene, r-m!n!nd astfel p!n- ast-zi, al-turi de aris /i de Ga-tican. "n legendele 0egelui .rt#ur, )ondra este numit- Tro1navant, iar regatul :a-melot nseamn- Jra/ul lui Larte. .rtefactele descoperite de ar#eologul german Oeinric# $c#liemann n ruinele vec#iului ora/ al Troiei con+in numeroase simboluri identice cu cele de pe pietrele megalitice din Larea 2ritanie. ,le erau decorate cu svastici, simbolul arian-fenician al soarelui. ractic, vorbim de acela/i popor. De fapt , to+i oamenii de ras- alb- apar+in aceluia/i popor de origine, /i ei sunt cei care au preluat controlul asupra lumii. ,ste suficient s- privim n *ur ptr a ne da seama cine sunt cei care de+in toate p!rg#iile puterii mondiale8 oamenii albi( "n mi*locul acestei rase se ascund liniile genealogice reptiliene, al c-ror centru mondial se afl- la ora ac-tual- la )ondra, 'oua Troia, sau mai bine zis, 'oul 2abilon. Trupurile acestor mem-bri ai ,litei sunt ocupate sau controlate de reptilienii din regiunea inferioara celei de-a >-a dimensiuni, n timp ce ma*oritatea celor din ierar#ia arian- inferioar- #abar nu au de acest lucru. Goi insista asupra acestei re+ele de sorginte reptilian-.nunnaki, ar-t!nd locul pe care l ocup- n lumea modern-, dup- ce voi analiza adev-rul despre religiile de care s-au folosit at!t de eficient reptilienii ptr a supune mental, emo+ional /i spiritual rasa uman-. Capitolul :& Sorii lui Dumne)eu 'ici un alt instrument nu a slu*it mai bine .gendei reptiliene dec!t religia. :#iar /i la ora actualreligia controleaz- min+ile americanilor /i limiteaz- g!ndirea Li/c-rii a-triotice :re/tine, de/i aceasta a sesizat multe alte aspecte ale conspira+iei 3r-+iei. $in-gurul lucru pe care nu l pot accepta ace/tia este faptul c- propria lor religie face ea ns-/i parte integrant- din marea conspira+ie. 'u doresc n nici un caz s--i condamn pe cei care se auto-numesc cre/tini. rintre ei se num-r- destui oameni care /i mani-fest- prin credin+a lor cre/tin- o spiritualitate plin- de iubire. L- refer aici exclusiv la institu+ia cre/tinismului /i la ndoctrinarea arogant- pe care a practicat-o n mas-,pornind de la incredibil de limitata ei viziune asupra vie+ii, care a creat o veritabil- nc#i-soare mentalpt miliarde de oameni de-a lungul ultimilor <EEE de ani. Toate religiile ma*ore ale umanit-+ii, #induismul, cre/tinismul, iudaismul /i islamul, s-au n-scut n aceea/i regiune a Jrientului Li*lociu /i .propiat unde au ap-rut rasa arian- /i liniile genealogice ncruci/ate reptilo-umane, dup- marele cataclism de acum aprox AEEE de ani. $copul acestor religii era s- limiteze mintea oamenilor /i scontroleze emo+iile acestora prin r-sp!ndirea sentimentelor de vinov-+ie /i de team-. Toate au avut la ba-z- figura unui %D-zeu m!ntuitor& precum Iisus sau La#omed, afirm!nd c- numai cei care cred n acesta /i i urmeaz- poruncile l pot g-si pe %D-zeu& /i pot fi m!ntui+i. ,xact acela/i lucru l afirmau preo+ii babilonieni despre 'imrod. :ontrolul maselor prin intermediul religiei a nceput n 2abilon. :ei care refuzau s- cread- n aceste ba-zaconii erau condamna+i s- ard- pt totdeauna n focul iadului. "n mod incredibil, mili-arde /i miliarde de oameni au c-zut de-a lungul timpului n capcana acestei sc#eme simpliste, lucru valabil inclusiv la ora actual-. Dac- nu ar fi dispu/i srenun+e dec!t la propria lor minte /i la propria lor via+-, nc- nu ar fi at!t de r-u, dar ei insist- ca to+i cei din *ur s- fac- acela/i lucru, iar acest lucru nu mai este normal. :#iar deloc( "ntruc!t
@>

ma*oritatea cititorilor acestei c-r+i vor fi cu siguran+- din r!ndul cre/tinilor /i evreilor, voi lua exemplul acestor < religii, demonstr!nd cum ni/te pove/ti simbolice au devenit adev-ruri literale /i cum manipularea acestora a dat na/tere celei mai pu-ternice arme de control n mas- inventatvreodat-. t a n+elege ce anume se ascunde n spatele apari+iei religiilor, va trebui s- vedem care a fost baza primelor religii ale fenicienilor,babilonienilor /i altor civiliza+ii mai vec#i dec!t ale acestora.,sen+a aces-tor religii a fost soarele. Ierar#ia ,litei s-a concentrat dintotdeauna asupra soarelui, c-ci, a/a cum am subliniat mai devreme, n+elegea puterea real- a acestuia ca genera-tor de energie electromagnetic- care ne afecteaz- via+a /i comportamentul n fiecare secund- a fiec-rei zile. $oarele con+ine CCU din materia sistemului solar. ,ste sufici-ent s- v- g!ndi+i la acest lucru. :ine n+elege aceste cicluri solare /i natura diferit- a energiilor pe care le proiecteaz- ele poate anticipa cum vor reac+iona fiin+ele umane la diferite evenimente /i n anumite momente. )a fel ca n cazul scripturilor care re-prezint- baza tuturor religiilor, religia soarelui avea dou- nivele ale cunoa/terii Qsau ini+ieriiR. "n lumea antic-, ierar#ia ,litei se concentra asupra soarelui deoarece /tia c- acesta are efecte profunde asupra con/tiin+ei umane, n timp ce masele adorau astrul solar din cauza c-ldurii /i luminii pe care le primeau de la el /i care influen+au n mod crucial via+a lor, n special prin faptul c- le asigura coacerea unor recolte bogate. "n mod similar, un ini+iat al cunoa/terii ezoterice va citi 2iblia cu al+i oc#i dec!t cre/ti-nul sau evreul mediu. Ini+iatul va recunoa/te simbolismul, numerologia /i codurile ezoterice, n timp ce credinciosul va accepta semnifica+ia literal- a textului. .ltfel spus, acela/i text are rolul de a permite trecerea pe un nivel superior de cunoa/tere n cazul ini+iatului /i de a crea o nc#isoare mental- pt masele largi, neini+iate. Lare scamatorie( 4igura :56 +im"olul antic al ciclului anual al soarelui, din care au deri!at attea alte sim"oluri i legende. Acest sim"ol apare n ilustraiile din figura :B, care o prezint pe Karati i stema Kritaniei. "n+elegerea marilor religii nu este posibil- f-r- n+elegerea simbolismului str-vec#i al soarelui. .nticii foloseau n special un anumit simbol pt c-l-toria anual- a soarelui. ./a cum vom vedea n capitolul urm-tor, acesta r-m!ne /i la ora actual- simbolul fundamental al 3r-+iei 2abiloniene. ,l apare at!t n ilustra+iile feniciene ale zei+ei 2a-rati c!t /i pe stema expresiei britanice a acesteia8 2ritania. $imbolul const- n mp-r-+irea zodiacului Qcuv!nt grecesc care nseamn- cercul animalelorR printr-o cruce care marc#eaz- cele > anotimpuri. "n centrul crucii se afl- soarele. Din cauza acestui sim-bolism, foarte multe divinit-+i ale anticilor erau n-scute pe data de <? decembrie. "n emisfera nordic-, data de <;-<< decembrie corespunde solsti+iului de iarn-, c!nd soa-rele se afln punctul cel mai de *os al puterii sale n ciclul anual. "n viziunea str-mo-/ilor no/tri, acesta era momentul n care soarele %moare& dpdv simbolic. )a data de <? decembrie Q= zile mai t!rziuR, soarele /i-a nceput de*a c-l-toria simbolic- napoi c-tre apogeul puterii sale din mi*locul verii. De aceea, anticii obi/nuiau s- spun- c- soarele %se na/te&pe data de <? dec. Dup- cum vede+i, :r-ciunul cre/tin nu este dec!t un festival p-g!n redenumit, a/a cum sunt de altfel toate s-rb-torile cre/tine. $- lu-m de pild- a/tele. "n *urul datei de <? martieQdata fix- la care se s-rb-torea mai demult a/teleR, soarele intr- n semnul astrologic al 2erbecului sau al mielului. )a aceast- dat-, anticii obi/nuiau s- sacrifice miei, convin/i c- vor ob+ine astfel favorurile zeilor, dar mai ales ale zeului-soare, asigur!ndu-/i astfel recolte bogate. .ltfel spus, ei cre-deau c- v-rsarea s!ngelui mielului ec#ivaleaz- cu /tergerea p-catelor lor. 2abilonie-nii antici credeau c- Tammuz, fiul reginei $emiramida, a fost crucificat cu un miel la picioare, trupul s-u fiind nmorm!ntat ntr-o pe/ter-. :!nd piatra de la intrarea n pe/-ter- a fost dat- deoparte = zile mai t!rziu, trupul disp-ruse. :u siguran+-, a+i mai auzit aceast- poveste(J alt- manier- n care anticii /i imaginau simbolic
@?

soarele era urm--toarea8 un copil iarna, un t!n-r de a/ti, un b-rbat extrem de puternic vara, un om trecut de prima tinere+e, care /i pierde puterile, toamna, /i un b-tr!n neputincios iarna Qp!n- la solsti+iuR. Ilustra+ia modern- care prezint- fazele evolu+iei omului de la copil la b-tr!n este o imita+ie a acestui simbol. "ntr-o alt- variant-, soarele se n-/tea cu plete aurii lungi QrazeleR care deveneau din ce n ce mai scurte pe m-sur- ce /i pierdea puterea, n lunile de toamn-. $- ne reamintim de povestea lui $amson Qsau $am-sunBRdin Gec#iul Testament. .cesta era incredibil de puternic /i avea p-rul lung , dar /i-a pierdut puterea c!nd p-rul i-a fost t-iat. roblemele sale au nceput c!nd a intrat n %:asa Dalilei&, semnul astrologic al 3ecioarei, prin care trece soarele n timp ce se apropie toamna. :u o ultim- sv!cnire a puterii sale, $am-$oarele tr!nte/te la p-m!nt doi piloni,care reprezint- un alt simbol clasic al 3r-+iei, pe care l reg-sim din ,giptul antic /i p!n- la francmasonii moderni. )egenda lui $amson Q$am-sunR este povestea simbolic- a ciclului anual al soarelui. "n realitate nu a existat o asemenea persoan-. Din c!te n+eleg, n limba ebraic- $amson nseamn- c#iar %9eul $oare&. t cre/tinii ortodoc/i, Iisus este singurul 3iu conceput de D-zeu, care a murit pt ier-tarea p-catelor noastre. ,xact aceea/i preten+ie au avut-o un lung /ir de zei antici, cu mult timp nainte sse aud- m-car de Iisus :#ristos. ,xpresia %3iu al lui D-zeu& pare s- dateze cel pu+in din perioada regilor gotici arieni din :ilicia, care /i asumau titlul de%3ii ai 9eului $oare&, tradi+ie adoptat- apoi de faraonii din ,gipt. Lul+i adep+i 'eK .ge l consider- pe Iisus una cu $ananda, un ini+iat de rang nalt dintr-o ierar#ie spi-ritual- care s-a ntrupat ptr a infuza pe p-m!nt a/a-zisa energie %c#ristic-&. .l+ii cred c- a fost un extraterestru cu o misiune similar-. "n sf!r/it, unii afirm- c- preten+ia sa de a fi %regele evreilor& se datora faptului c- se tr-gea din s!ngele regal al lui David. Dar oare c#iar a existat Iisus7 .u existat Loise, $olomon /i regele David7 0-spunsul meu este un categoric nu. 'u exist- dovezi credibile ale existen+ei nici unuia dintre ei n afara textelor biblice, iar acestea nu sunt deloc credibile. :um au ap-rut ele7 -echiul estament& "n anul A<; .:#,Israelul a fost cucerit de asirieni, iar israeli+ii Qsau canaani+iiR au fost lua+i n captivitate. Triburile cunoscute de istoria oficial- sub numele de Iuda /i 2en*amin au supravie+uit timp de mai bine de o sut- de ani, nainte de a fi cucerite /i capturate de prietenii no/tri, babilonienii, n *urul anului ?B@ .:#. "ntreaga istorie care ascundea adev-rul a nceput s- fie fabricat- n 2abilon, capitala antic- a preo+imii /i ierar#iei reptilo-ariene, de c-tre preo+ii ebraici cunoscu+i sub nu-mele de levi+i. 6!ndi+i-v- pu+in8 dac- o 3r-+ie ar distruge ntreaga cunoa/tere a lumii antice, inclusiv bibliotecile acelei lumi, ce ar scrie ea n textele ei, istoria real- sau o varianta acesteia pe care ar dori s- o inoculeze subcon/tientului colectiv7 "n timpul /i dup- /ederea lor n 2abilon,n care au aflat at!tea lucruri, inclusiv legendele $ume-rului, preo+ii levi+i au amestecat adev-rul Qde multe ori simbolic /i acestaR cu fantezia, iar acest amestec a devenit fundamentul Gec#iului Testament. 'u %israeli+ii& au fost cei care au scris aceste texte. :#iar dac- am accepta existen+a lor, ei ar fi trebuit s- fie demult dispersa+i pe vremea c!nd levi+ii /i-au nmuiat penele n cerneal-. 6eneza, ,xodul, )eviticul /i 'umerele, care mpreun- alc-tuiesc Tora# %evreiasc-&, au fost scrise n totalitate de levi+i sau sub supraveg#erea acestora, n timpul /i dup- /ederea lor n 2abilon. .cest grup de oameni care practicau sacrificiile umane, magicieni ne-gri /i fanatici care obi/nuiau s- bea s!nge, sunt cei care au scris legea moral- pe care evreii ar trebui s- o urmeze p!nn zilele noastre. ,u n-a/ avea ncredere nici s--i n-treb c!t e ceasul( "n sc#imb,cre/tinii fanatici iau aceste texte drept :uv!ntul lui D-zeu ( 'u sunt deloc :uv!ntul lui D-zeu, sunt cuvintele levi+ilor, scrise sub directa ndru-mare a ini+ia+ilor reptilieni pur-s!nge sau cu s!nge ncruci/at din 3r-+ia 2abilonian-. T-bli+ele $umeriene dovedesc mai presus de orice ndoial- c- 6eneza nu
B

+un I soare, n limba englez-. @@

reprezint- altceva dec!t un text condensat al unor texte sumeriene mai vec#i.)egenda sumerian- a ,dinului a devenit povestea biblic- a 6r-dinii ,denului. G- mai aminti+i povestea lui Loise, g-sit n stuf-ri/ de o prin+es- egiptean-7 ,xact aceea/i poveste era relatat- de sumerienii-babilonieni cu referire la regele $argon cel 2-tr!n. ovestea lui Loise este o inven+ie, la fel ca /i %captivitatea& n ,gipt, povestea ,xodului Qcel pu+in n for-ma descris- n 2iblieR/i crearea celor ;< triburi prin intermediul lui Iacov.Toate aces-te texte au fost scrise de levi+i, ai c-ror conduc-tori erau ini+ia+i la /colile misterelor reptiliene din 2abilon. ove/tile lor sunt simbolice /i codificate, astfel nc!t s- fie n-+elese de ini+ia+i, dar nu /i de mase, care trebuiau s- cread- n sensul lor literal. otri-vit levi+ilor,Loise a primit legile /i poruncile de la D-zeu n v!rful unui munte. 0eg--sim mereu /i mereu acela/i simbolism al mun+ilor. Fna din explica+ii este legat- de faptul c- v!rful muntelui este mai aproape de simbolul D-ezeului lor8 soarele. Lunte-le $ion nseamn- Luntele $oarelui. :#iar /i ast-zi, soarele care r-sare deasupra mun-+ilor de la r-s-rit este unul din principalele simboluri ale 3r-+iei. ovestea israeli+ilor /i a evreilor este n cea mai mare parte o inven+ie, un voal n spatele c-ruia a fost as-cuns adev-rul. 'ici un alt popor nu a fost am-git at!t de tare ca cei care /i spun %evrei&. .ce/tia au fost teroriza+i, folosi+i /i manipula+i n maniera cea mai grotesc- /i mai lipsitde mil- de propria lor ,lit-, pt a implementa o .gend- pe care marea ma*oritate a evreilor nici m-car nu o cunosc. 'u exist- nici un exemplu mai elocvent n acest sens dec!t maniera n care clanul %evreiesc& al 0ot#sc#ild-zilor Qn realitate reptilieni pur-s!ngeR a spri*init cu fonduri, /i nu numai, venirea la putere a nazi/tilor, l-s!ndu-/i pe semenii lor de rang inferior s- suporte consecin+ele. ovestea levit- a ,xodului nu este dec!t o perdea de fum menit- s- ascund- furtul cunoa/terii %ebra-ice& din /colile misterelor egiptene dup- infiltrarea acestora de c-tre 3r-+ia 2abiloni-an-. ,giptenii au considerat revela+ia lui %Ie#ova& o crim- comis- mpotriva /tiin+elor sacre.Istoricul /i ini+iatul francmason Lanl1 . Oall afirm- c- religia de stat din ,gipt s-a transformat la un moment dat n magie neagr- /i c- activit-+ile spirituale ale oa-menilor erau paralizate de obedien+a deplin- fa+- de dogmele formulate /i impuse de preo+ime. .ceast- descriere corespunde perfect modului de manipulare al levi+ilor-babilonienilor, respectiv al tuturor religiilor care au ap-rut ulterior pe baza acestor minciuni, inclusiv cre/tinismul. .cest aspect este foarte important8 iudaismul, cre/ti-nismul /i islamul /i bazeaz- credin+ele pe acelea/i pove/ti scrise de levi+i dup- /ede-rea lor n 2abilon. .cesta a fost momentul istoric c#eie care avea s- permitcontro-lul lumii de atunci /i p!n- n prezent. :unoa/terea furat- de levi+i de la egipteni /i r-sp!ndit- dup- /ederea lor n 2abilon a devenit cunoscut- sub numele de :abala Q sau Tabala, YaballaR, termen care provine de la r-d-cina ebraic- Y2), care nseamn- %de la gur- la urec#e&. .ceasta este metoda folosit- ptr a comunica informa+iile cele mai secrete ini+ia+ilor. :abala este ramura ezoteric- a iudaismului, care nu reprezint- altceva dec!t o acoperire a 3r-+iei 2abiloniene, la fel ca /i Gaticanul. :abala este cu-noa/terea secret- ascuns- n codurile Gec#iului Testament /i ale altor texte din vec#i-me. Iudaismul nu reprezint- dec!t interpretarea literal- a acestor texte. .ceea/i te#ni-c- este folosit- de toate religiile. Fn exemplu de codificare levit- se refer- la numele celor ? scribi8 6aria, Dabria, Tzelemia, ,c#anu /i .zrel, a/a cum apar acestea n cea de-a doua carte a lui ,sdras sau ,zra. Iat- care este adev-rata semnifica+ie a acestor nume8 9aria& indiciu prin care scribii antici obi/nuiau s- atrag- aten+ia c- textul este fals sau c- are o alt- semnifica+ie4 Dabria& cuvinte care alc-tuiesc o fraz- sau un text4 )elemia& imagini, poveste imaginar-, sau adev-r indicat ntr-o form- obscur-4 0chanu& informa+ie sc#imbat- sau dublat-4 ()rel& numele lui ,sdrasM,zra, la care se adaug- sufixul %el&. .ltfel spus, %lucrarea lui ,zra&. .cestea sunt cele cinci nume ale %scribilor&, pe care un ini+iat le cite/te ca pe o singur- fraz- coerent-8 %Indiciu de avertizare P referitor la cuvintele P imaginate ntr-o manier- obscur- P care au fost sc#imbate sau
@A

dublateP /i care reprezint- opera lui ,zra&. ,xist- o carte intitulat- Co/dul Ki"liei care pretinde c- a identificat un cod n varianta ebraic- a Gec#iului Testa-ment care ar prezice viitorul. Dat fiind cunul din aceste coduri prezice asasinarea pre/edintelui Tenned1 de c-tre )ee Oarve1 JsKald, ng-dui+i-mi s- r-m!n sceptic n ceea ce prive/te credibilitatea acestei c-r+i. Jare c#iar mai crede cineva n lumea asta c- JsKald l-a ucis pe Tenned17 .bstrac+ie f-c!nd de aceast- carte, existntr/ade!r un cod al 2ibliei, accesibil ns- numai ini+ia+ilor. .utorii 2ibliei obi/nuiau s- inventeze anumite caractere care s- corespund- simbolismului lor sau se foloseau de anu-mite persona*e reale, a c-ror via+- o falsificau. Iat- c!teva exemple de coduri din 2iblie8 una din temele cele mai comune n toate tradi+iile /colilor misterelor se refer- la cei ;< discipoli, cavaleri sau adep+i din *urul unei divinit-+i. 'um-rul ;< este un cod,care simbolizeaz-, printre altele, cele ;< anotimpuri /i cele ;< case zodiacale prin care trece soarele sau %zeul&, simbolizat prin num-rul ;=. .cesta este num-rul sacru %;< _ ;&, dup- cum l numesc unii oameni, /i a/a se explic- recuren+a cu care apar numele ;< /i ;= n toate textele ini+iatice. De pild-, avem ;< triburi ale lui Israel, ;< prin+i ai lui Is#mael, ;< discipoli sau apostoli ai lui Iisus, dar /i ai lui 2udd#a, Jsiris /i Yuetzalcoatl. Lai exist- apoi regele .rt#ur /i cei ;< :avaleri ai Lesei 0otunde Qcare simbolizeaz- cercul zodiaculuiR, Oimmler /i cei ;< cavaleri ai ordinului nazist $$, /i femeia QIsis, $emiramidaR care poart- coroana cu ;< stele din :artea 0evela+ii-lor Q.pocalipsaR. "n $candinavia /i n nordul ,uropei avem misterele lui Jdin, inspi-rate de aceea/i ras- arian- venit- din Jrientul .propiat. "n aceast- tradi+ie exist- ;< %Drottar-i& care prezideaz- misterele mpreun- cu Jdin. De fiecare dat- avem de-a face cu acela/i num-r ;<_;. Toate aceste istorii nu sunt adev-rate dpdv literal, ci re-prezint- un simbolism folosit de /colile misterelor. .celea/i simboluri sunt folosite ast-zi de societ-+ile secrete ale 3r-+iei pe steagurile na+ionale, pe nsemnele militare, n publicitate /i pe logo-urile companiilor. Fna din marile crea+ii ale 3r-+iei, Fniunea ,uropean-, are drept simbol un cerc alc-tuit din ;< stele. ractic, avem de-a face numai cu numere sacre /i cu elemente de geometrie sacr-. ropor+iile tuturor statuilor egiptene, indiferent dac- sunt mari sau mici,reprezint- multipli de @ /i de ;<. .lte co-duri numerice din 2iblie /i din mistere sunt A /i >E. De pild-, n 2iblie avem A spirite ale lui Dzeu, A biserici din .sia, A lum!n-ri din aur, A stele, A l-mpi de foc, A sigilii, A trompete,A ngeri, A tunete /i dragonul ro/u din .pocalips- cu cele A capete /i A co-roane ale sale. )egenda Ieri#onului descrie mar/ul armatei lui Iosua n *urul ora/ului timp de A zile, nso+it de A preo+i cu A trompete. "n cea de-a A-a zi ei au ncon*urat Ie-ri#onul de A ori, iar zidurile ora/ului au nceput s- se pr-bu/easc-."n legenda lui 'oe, acesta a nc-rcat arca sa cu A perec#i din fiecare animal /i A perec#i din fiecare specie de p-s-ri. "ntre prezicerea potopului /i diluviul propriu-zis s-au scurs A zile, /i tot A zile au trecut ntre trimiterea perec#ilor de porumbei. .rca a atins p-m!ntul n cea de-a ;A-a zi a celei de-a A luni, iar 'oe a p-r-sit arca n cea de-a <A-a zi. Dup- potop el a atins v!rsta de AEE de ani. Lulte din numele divinit-+ilor simbolice, cum ar fi .braxas al gnosticilor sau $erapis din 6recia aveau A litere. .vem apoi nr. >E. .dam a intrat n aradis la v!rsta de >E de ani4 ,va l-a urmat >E de ani mai t!rziu. "n timpul Larelui otop a plouat timp de >E de zile /i >E de nop+i. $et este luat de ngeri la >E de ani /i nu este v-zut timp de >E zile. Loise a*unge la Lidian la >E de ani /i r-m!ne acolo timp de >E ani. Iosif are >E de ani c!nd Iacov sose/te n ,gipt. Iisus se retrage n pustie >E de zile. :#iar crede+i c- 2iblia este :uv!ntul lui D-zeu7 'ici vorb-. ,a este scris- n codul ezoteric al /colilor misterelor. )iteratura arab- a fost scris- tot de c-tre /i ptr ini+ia+i, dovadc- reg-sim n ea acelea/i coduri. "n cele >E de pove/ti din Ar"aindt Qcare nseamn- >ER reg-sim pretutindeni nr. >E, iar calendarul lor are >E de zile ploioase /i >E zile cu v!nt. )egile arabe se refer- constant la nr. >E. J alt- serie de c-r+i arabe, numite +e"aidt, care nseamn- %/apte&, se nv!rt exclusiv n *urul aces-tui num-r. .ceste coduri numerice au semnifica+ii mult mai profunde
@B

dec!t cele evi-dente, cum ar fi num-rul de zile ale s-pt-m!nii sau nr-ul de luni ale zodiacului. "ntre altele, numerele reprezint- frecven+e vibratorii. Jrice frecven+- rezoneaz- cu un anu-mit nr, o anumit- culoare /i un anumit sunet. .numite frecven+e, cu numerele, culo-rile /i sunetele lor corespondente, sunt extrem de puternice. $imbolurile reprezint- la r!ndul lor rezonan+e cu anumite frecven+e /i influen+eaz- subcon/tientul omului f-r- ca acesta s--/i dea seama. ./a se explicprezen+a anumitor simboluri pe nsemnele societ-+ilor secrete, pe steagurile na+ionale, pe logo-urile companiilor, n reclamele de publicitate, etc. 'u exist- dovezi istorice ale existen+ei unui om numit Loise. ,l nu apare dec!t n textele levi+ilor /i n alte texte /i comentarii rezultate din acestea. Fnii afirm- c- acesta ar fi fost numele ini+iatic al faraonului egiptean .rkenaten. .cest lu-cru este posibil,dar varianta oficial- referitoare la Loise nu are o baz- istoric-.'u s-a /tiut nimic de povestea lui Loise /i de %blestemele& c-zute asupra egiptenilor p!n- c!nd levi+ii din 2abilon nu au scris povestea ,xodului, la c!teva secole dup- perioada n care ar fi trebuit s- se petreac- aceste lucruri. otrivit legendei, toate animalele din ,gipt ar fi trebuit s- moar- de = ori( :um or fi reu/it acest lucru, au murit /i au ren-viat din nou7 'u a existat o asasinare a primului n-scut al faraonului egiptean, a/a c- $-rb-toarea a/telui evreiescQmielului pascalR nu are nici o baz- istoric-, fiind inven-tat- de levi+i. 0eferin+a la ungerea u/ilor cu s!nge de miel nu reprezint- dec!t un cod al vec#iului simbolism al mielului. 'u a existat nici o carte ebraic- oficial- care s- fac- vreo men+iune la entateu# Qlegile lui LoiseR nainte ca levi+ii s- a*ung- n 2abi-lon. :!t despre captivitatea israeli+ilor n ,gipt, p!n- /i Deuteronomul i descrie ca pe ni/te %str-ini&, nu ca pe sclavi, n aceast- perioad-. De unde a ap-rut atunci numele de Loise7 Jrice persoan- ini+iat- care atingea rangul suprem n ierar#ia /colilor mis-terelor egiptene era numit- Luse, Lose sauH LosesC. Istoricul egiptean Lanet#o, care a tr-it n secolul III .:#., citat de istoricul evreu 5osep#us, afirm- c- a existat un preot n Oeliopolis sau J' Q)ocul $oareluiR, care /i-a luat apoi numele de Los#e# sau Loses. :uv!ntul Loise QLosesR nseamn-8 cel care a fost r-pit, care a fost scos din ap-, care a fost f-cut misionar, ambasador, sau apostol. Larele reot n templele egiptene era numit ,JG, sau ,JG., de unde /i apari+ia numelui Ie#ova. "n realita-te,limba ebraic- este limba sacr- a /colilor misterelor egiptene. )imba secret- a ,gip-tului era numit- :2T sau Y2T, fiind mai bine cunoscut- ast-zi sub numele de copt-. )imba secret- a /colilor misterelor /i-a luat numele de la J20 sau .20, care se refe-rea n acele vremuri la trecerea dintr-un loc n altul, adicla un anumit tip de tranzi-+ie. "ntr-adev-r, scopul tuturor /colilor originale ale misterelor era tranzi+ia c-tre ilu-minare..20 a devenit apoi .mbres,numele sfintei doctrine rezervate ini+ia+ilor,nume care se scria inclusiv8 ambric, #ebric, #ebraic sauH #ebreK Qn.n. evreiescR. .lfabetul ebraic are << de litere, dar cel original, de dinainte de %Loise&, nu avea dec!t ;E, iar adev-rata lui semnifica+ie nu era cunoscut- dec!t de preo+i. ,braicii Qsau cel pu+in fondatorii lorR nu erau israeli+i sau evrei, ci ini+ia+i ai /colilor misterelor egiptene. 'u este de mirare c- la ora actualeste imposibil s- identifici o %ras-& genetic- ebraic- sau evreiasc-. :uv!ntul cohen, care nseamnpreot la evrei, provine de la cahen, pronun+ia egiptean- pt preot /i prin+. :#iar /i circumcizia,acea tradi+ie exclusiv %evre-iasc-&, era practicat- n /colile misterelor egiptene de cel pu+in >EEE de ani. 'ici un adept nu putea fi ini+iat p!n- c!nd nu era circumcis. "n ,gipt nu a existat o religie ebraic-, nici o lege ebraic-, pt simplul motiv c- nu a existat o %ras-& ebraic-. $ingura religie era cea egiptean-. 0eligia, limba /i rasa ebraic- nu au ap-rut dec!t atunci c!nd ini+ia+ii misterelor egiptene, cunoscu+i mai t!rziu sub numele de levi+i, au scos cu-noa/terea secret- n afara ,giptului /i au inventat aceast- poveste pt a ascunde astfel cu ce se ocupau n realitate, interesele cui le slu*eau /i de unde proveneau. Termenii %ebraic& /i %iudaism& se traduc practic prin %egiptean&. ./a se
C

"n limba englez-, Loses este numele lui Loise. @C

explic-, ntre altele, de ce folose/te 3r-+ia c#iar /i la ora actual- at!tea simboluri egiptene, inclusiv piramida c-reia i lipse/te piatra din v!rf. .ceasta reprezint- un simbol al Larii iramide de la 6ize# /i al /colilor misterelor egiptene, de/i ascunde /i alte semnifica+ii, mai profun-de. )a intrarea n templul egiptean unde se +ineau misterele existau < obeliscuri masi-ve. .cestea sunt reprezentate adesea de francmasoni sub forma a < st!lpi /i apar n toate cl-dirile proiectate sau finan+ate de ini+ia+i..ceasta este inclusiv explica+ia celor < st!lpi pe care i-a culcat la p-m!nt $amson. To+i ini+ia+ii din /colile misterelor pri-meau un nume ini+iatic, tradi+ie care continu- p!n- ast-zi n cadrul 3r-+iei. J even-tual- conexiune cu ebraicii din ,gipt ar putea fi legat- de invazia popula+iei O1ksos, sau a 0egilor -stori. Istoricul egiptean Lanet#o descrie invadarea /i cucerirea ,gip-tului de o ras- ciudat- de barbari. :!nd ace/tia au fost respin/i n sf!r/it, ei /i-au con-tinuat c-l-toria prin $iria /i au construit un ora/ pe care l-au numit Ierusalim. O1ksos ar putea fi totuna cu tribul numit Oabiru, care a venit din fostele +inuturi ale $umeru-lui,a/a cum se spune c- ar fi f-cut /i tribul lui .vraamQconform Gec#iului TestamentR ovestea regelui $olomon /i a templului s-u reprezint- n cea mai mare parte simbo-lism curat. )a fel ca /i n cazul lui Loise, nu exist- nici o dovad- c- ar fi existat un rege cu acest nume. "nainte de scrierea textelor biblice de c-tre levi+i, istoricul grec Oerodot Q>B?-><? .:#.R a c-l-torit n ,gipt /i a studiat istoria acestuia /i a Jrientului .propiat. ,l nu a auzit nimic de vreun imperiu al lui $olomon, de exodul n mas- al israeli+ilor din ,gipt sau de distrugerea armatei urm-ritorilor egipteni pe malul L-rii 0o/ii. laton a c-l-torit n aceea/i zon-, dar nu a auzit nici el nimic despre aceste su-biecte. De ce7 t c- sunt numai inven+ii.:ele = silabe care alc-tuiesc numele lui $olomon8 $ol-om-on, sunt nume ale soarelui n trei limbi diferite. Lanl1 . Oall scrie c- $olomon mpreun- cu so+iile /i concubinele sale simbolizeaz- planetele,lunile,astero-izii /i alte corpuri cere/ti din casa sa, sistemul solar. Templul lui $olomon este un simbol al lumii soarelui. "n legenda talmudic-, $olomon este prezentat ca un maestru magician care n+elegea semnifica+ia :abalei /i putea s- alunge demonii. ovestea sa este mai degrab- o expunere a simbolismului cunoa/terii secrete a levi+ilor, sub aco-perirea pove/tii fabricate a %istoriei& ebraicilor. :artea 0egilor /i :ronicile, care po-vestesc construirea Templului lui $olomon, au fost scrise la ?EE-@EE de ani dupce evenimentele pe care se presupune c- le-ar descrie ar fi avut loc.,xager-rile din aces-te texte sunt at!t de mari nc!t sunt de-a dreptul #ilare. $e afirm- c- la construirea templului ar fi lucrat ;?=.@EE de muncitori, timp de A ani. .rt#ur D1nott T#omson a calculat c- n epoca noastr-, costul unei asemenea lucr-ri ar fi de A,C miliarde de lire sterline( Iar T#omson a scris acest lucru n anul ;BA<( Jare la c!t s-ar ridica el n zilele noastre7 .ceste cifre sunt de-a dreptul ridicole, dac- ar fi n+elese ntr-un sens literal. "n realitate, ele trebuie n+elese n sensul lor simbolic. Ii nc- ceva8 dac- $olo-mon nu a existat, ce ne-ar face s- credem c- %tat-l& s-u8 regele David, a existat7 :itesc tot felul de c-r+i despre existen+a acestuia, dar singura surs- citat- este Gec#iul Testament scris de levi+i( 'u exist- nici o alt- dovad-. Totul este o escroc#erie, la fel ca /i ideea recent- Qcare face furori n ultimii aniR c- linia genealogic- a lui Iisus-David a a*uns n 3ran+a /i a dat na/tere dinastiei Lerovingienilor. Dup- cum spune savantul /i cercet-torul )... Saddell8 %'u exist- nici o dovadscris-, nici o referin+- greac- sau roman-, care s- ateste existen+a lui .vraam sau a oric-rui alt patriar# ori profet evreu din Gec#iul Testament. 'u exist- dovezi c- ar fi existat Loise, $aul, $olomon, sau oricare din regii evrei, cu excep+ia ultimilor < sau =&. :onsecin+ele acestui fapt asupra poporului care s-a auto-intitulat %evreu& /i asupra umanit-+ii n general au fost devastatoare. )egea Lozaic- sau )egea lui Loise este legea levi+ilor, a reptilie-nilor pur-s!nge /i a celor cu s!nge ncruci/at din 3r-+ia 2abilonian-. ,a nu are nimic de-a face cu :uv!ntul lui D-zeu. Tora# /i Talmudul, cele < texte compilate de levi+i n timpul /i dup- /ederea lor n 2abilon, reprezint- un
AE

veritabil bombardament men-tal alc-tuit din legi extrem de detaliate despre ceea ce trebuie s- facomul n fiecare domeniu de via+-. .r fi imposibil ca %Dumnezeu& s- fi dat aceste legi n v!rful unui munte. :ei care le-au scris au fost levi+ii, dup- care l-au inventat pe Loise, pt a as-cunde acest lucru. De atunci au mai fost ad-ugate /i alte %legi&, pt a acoperi toate po-sibilit-+ile r-mase neexploatate. aginile acestor texte levite con+in o tem- recurent- /i aberant-, de un rasism extrem ndreptat mpotriva ne-evreilor, /i necesitatea de a %distruge f-r- mil-& pe to+i cei care ncalcaceste legi, exact ceea ce Lanl1 Oall nu-me/te metodele de operare ale preo+ilor care aplicau magia neagr-. Talmudul este probabil cel mai rasist document din c!te s-au scris vreodat-. Iatc!teva extrase din el, care atest- c!t de departe poate merge abera+ia spiritual-8 %'umai evreii sunt oa-meni4 ne-evreii nu sunt oameni, ci vite&. =erithuth 2b$ pagina >?$ iebhammoth 26@ %'e-evreii au fost crea+i pt a le servi evreilor ca sclavi&. Aidrasch alpioth 11B@ %.ctele sexuale cu ne-evreii sunt similare cu actele sexuale cu animalele&. =ethubo-th ;b@ %'e-evreii trebuie evita+i mai r-u ca porcii bolnavi&. Crach Chalim B>$ 2a@ %0ata na/terilor ne-evreilor trebuie redus- dramatic&. 'ohar 66$ :b@ %'e-evreii care mor trebuie nlocui+i cu al+ii, la fel cum nlocui+i o vac- sau un m-gar&. Dore Dea ;>>$6, .cest text nu reprezint- ns- o simpl- expunere grotesc- de rasism. Dacl citim cu aten+ie, reg-sim n el ns-/i atitudinea reptilienilor draconieni /i a acoli+ilor lor fa+- de rasa uman-. G- reamintesc c- aceste orori nu au fost scrise de iudei sau de %evrei& ca popor. .ce/tia sunt ei n/i/i victime ale acestor convingeri impuse de au-torii lor. ,le au fost scrise de levi+i, reprezentan+ii 3r-+iei 2abiloniene alc-tuite din reptilieni /i din rudele lor ncruci/ate, care nu au o simpatie mai mare fa+- de poporul evreu dec!t a avut-o .dolf Oitler. .runcarea vinei pe %evrei& este o prostie, dar este exact ce /i dore/te 3r-+ia, c-ci acest lucru i amplific- enorm posibilitatea de a diviza /i de a guverna, cele < fundamente ale politicii sale de control. )a ce orori a condus n timp aceast- manipulare, deopotriv- pt %evrei& /i pt %p-g!ni&( )a fel stau lucrurile /i cu legea oral- evreiasc- numit- Lis#na#, nc#eiat- n *urul sec. II, era noastr-. Israel $#a#ak, un supravie+uitor al lag-rului de concentrare de la 2elsen,este unul din pu+inii oameni din r!ndurile celor care se pretind evrei, care a avut cura*ul s- dema/te public Talmudul. "n cartea sa, 1storia e!reilor, religia e!reilor, $#a#ak denun+- nive-lul incredibil de rasism pe care este bazat- legea %evreiasc-& Qn realitate levit- sau a 3r-+ieiR. ,l poveste/te c- n aspectul s- extremist,reprezentat de rabinii ortodoc/i mo-derni, aceast- credin+- consider- o ofens- religioas- salvarea vie+ii unui p-g!n, cu ex-cep+ia situa+iei n care evreii ar suferi consecin+e nepl-cute dac- nu ar proceda astfel. erceperea de dob!nzi la mprumuturile acordate unui alt evreu este nepermis-4 n sc#imb, unui neevreu trebuie s- i se perceap- o dob!nd- oric!t de mare. Talmudul le cere evreilor s- rosteasc- un blestem ori de c!te ori trec pe l!ng- un cimitir p-g!n, iar dac- trec pe l!ng- o cl-dire p-g!n-, s- se roage lui D-zeu s- o distrug-. ,vreilor li se interzice s- fure unul de la altul, dar legea nu se aplic/i n cazul p-g!nilor. ,xist- rug-ciuni evreie/ti care i mul+umesc lui D-zeu pt c- nu i-a f-cut p-g!ni pe evrei, /i altele care cer moartea imediat- a cre/tinilor. Fn evreu religios nu are dreptul sbea dintr-o sticl- de vin, dac- aceasta a fost atins- de un ne-evreu dup- ce a fost desc#is-. Dup- ce a primit premiul 'obel pt literatur-, scriitorul evreu .gnon a spus la postul de radio al Israelului8 %'u am uitat c- ne este interzis s- le mul+umim p-g!nilor, dar acum am un motiv special8 ace/tia iau acordat premiul lor unui evreu&. .cestea sunt legile sistemului de credin+e numit %evreu&, cel care se pl!nge tot timpul /i care con-damn- rasismul mpotriva evreilor( "nsu/i sistemul lor de convingeri este bazat pe ra-sismul cel mai extrem care a fost nt!lnit vreodat- pe p-m!nt. Ii totu/i, ei nu se sfiesc s- strige8 %.ntisemi+ii(& mpotriva tuturor cercet-torilor care se apropie prea mult de adev-rul referitor la conspira+ia global-. 2en*amin 3reedman, un evreu care i cuno/-tea pe sioni/tii de rang nalt Qsionist provine de la %cel care practic- cultul soarelui&R din anii =E->E, a afirmat cA;

expresia %anti-semitism& ar trebui eliminat- din limba en-glez-. Iat- ce a spus el8 %)a ora actual-, antisemitismul nu serve/te dec!t unui singur scop8 el este folosit ca o sperietoare. .tunci c!nd evreii simt c- cineva se opune ade-v-ratelor lor obiective, ei /i discrediteaz- victimele numindu-le antisemite pe toate canalele pe care le au la dispozi+ie /i care se afl- sub controlul lor&. Fnul din aceste canale este o organiza+ie cu sediul n $F., dar care opereaz- n ntreaga lume, cu scopul precis de a-i condamna ca rasi/ti pe cei care se opun 3r-+iei. 'umele ei este )iga .nti-Def-imare Q.D)R. .m fost eu nsumi o +int- a lor, lucru care m-a amuzat /i mi-a confirmat faptul c- m- aflu pe calea cea bun-. )iga este sus+inut- inclusiv de ni/te sicofan+i ne-evrei, care ncearc- s- p-streze o imagine pur- /i sf!nt- despre aceast- institu+ie. ersonal, nu voi lua n serios nici o mi/care %antirasist-& de gen %eu sunt mai sf!nt dec!t tine&, dec!t atunci c!nd aceasta va condamna toate formele de rasism, /i nu doar pe cele care i convin. Lirosul ipocriziei mi repugn-. Din feri-cire, acest rasism levit nu este urmat de marea ma*oritate a popula+iei evreie/ti /i mul+i membri din r!ndul acesteia s-au revoltat pe fa+- mpotriva legilor rasiale stricte care le impun s- nu se c-s-toreascdec!t ntre ei. Lul+i oameni care se consider- %e-vrei& sunt crescu+i de mici n cultul fricii, devenind astfel simple p-pu/i ndoctrinate ale acestei ierar#ii levite at!t de vicioase, care s-a metamorfozat ntre timp mai nt!i n farisei, apoi n talmudi/ti /i n sioni/tii extremi/ti din zilele noastre, controla+i de rabinii fanatici care aplic- %legea& levi+ilor din 2abilon n numele reptilienilor. Larea ma*oritate a celor care urmeaz- religiile n-scute din Gec#iul Testament nu cunosc care este adev-rata lor origine /i .genda care se ascunde n spatele lor. .ceast- cu-noa/tere este privilegiul restr!ns al unei ,lite minuscule aflat- n v!rful ierar#iei unei re+ele de organiza+ii secrete, care a inventat /i manipuleaz- aceste religii, inclusiv pe reprezentan+ii lor. ,i nu sunt cu adev-rat interesa+i de cei care i urmeaz-, fie ei evrei, romano-catolici, musulmani, sau ce-or fi. 'ici un alt argument nu ilustreaz- mai per-fect farsa pe care o reprezint- toate aceste religii /i rase ca cei care se auto-intituleaz- %evrei&. ./a cum au ar-tat c#iar scriitorii /i antropologii evrei, nu exist- o ras- evre-iasc-. Iudaismul este o credin+-, nu o ras-. "ntreaga poveste a poporului %evreu& a fost inventat- pt a acoperi o alt- realitate. $criitorul /i cercet-torul evreu .lfred L. )ilent#al a scris8%'u exist- nici un antropolog reputat care s- nu fie de acord c- ideea de ras- evreiasc- este o prostie la fel de mare ca /i ideea de ras- arian-. Itiin+a antro-pologic- divide umanitatea n numai = rase recognoscibile8 rasa neagr-, cea mongo-loid- sau oriental- /i cea caucazian- sau alb- Qde/i unii vorbesc /i de o a >-a ras-, cea australoid-RH Lembrii :redin+ei evreie/ti se reg-sesc n toate cele = rase /i n subdi-viziunile lor&. 0ealitatea este c- n interiorul credin+ei evreie/ti /i a altor culturi se as-cunde o ras- care opereaz- sub acoperire, alc-tuit- din liniile genealogice ale reptilienilor pur-s!nge /i #ibrizi. .ceste linii genealogice par s- fie integrate n aparen+- n aceste credin+e /i culturi, dar scopul lor real este acela de a manipula /i de a controla. Din aceast- categorie f-ceau parte /i levi+ii. 3arsa devine /i mai rizibil-, /i mai eloc-vent- ptr perdeaua de fum n care s-a transformat aceast- lume, dac- +inem seama c- ma*oritatea celor care se pretind evrei la ora actualnu au nici o leg-tur- genetic- cu p-m!ntul pe care ei l numesc Israel. :ulmea este c- tocmai aceast- leg-tur- a permis nfiin+area cu for+a a statului modern Israel, n detrimentul poporului arab din ales-tina( .l+i scriitori evrei, de talia lui .rt#ur Toestler /i al+ii, au expus aceast- realitate, potrivit c-reia to+i cei care au creat /i au populat statul Israel sunt originari genetic din sudul 0usiei, nu din Israel. 'asul coroiat considerat at!t de %evreiesc& este o tr--s-tur- genetic- nt!lnitn sudul 0usiei /i n :aucaz, nicidecum n Israel. "n anul A>E e.n.,un popor numit k#azar a trecut n mas- la iudaism.Iat- ce scrie Toestler n aceas-t- direc+ie8 %T#azarii nu au venit din Iordania, ci de pe Golga. ,i nu au venit din :a-naan, ci din :aucaz. Dpdv genetic, ei sunt mai nrudi+i cu #unii, uigarii /i mag#iarii dec!t cu s-m!n+a lui .vraam, Isaac /i Iacov. Istoria imperiului k#azar, care iese
A<

trep-tat la iveal-, ncepe s- semene tot mai mult cu cea mai crud- fest- pe care ne-a *ucat-o vreodat- istoria&. ,xist- < subdiviziuni ma*ore ale a/a-zi/ilor evrei8 sefarzii /i a/ke-nazii. $efarzii sunt descenden+i ai evreilor care au tr-it n $pania din antic#itate /i p!n- n sec. NG, c!nd au fost expulza+i. rin anii @E ai sec. NN, sefarzii au fost esti-ma+i la un nr total de circa o *um-tate de milion, n timp ce a/kenazii circa ;; mil. .ce/tia din urm- nu au nici cea mai mic- leg-tur- de rudenie cu Israelul, dar ei sunt cei care au invadat alestina, cre!nd statul Israel sub pretextul c%Dumnezeu& le-a promis lor acest p-m!nt n Gec#iul Testament. :ine a scris Gec#iul Testament7 reo+ii lor, levi+ii( Ii cine a scris 'oul Testament, care a dat na/tere cre/tinismului7 Jamenii controla+i de aceea/i for+- care i-a controlat pe levi+i8 3r-+ia 2abilonian-. 7oul estament& Ii acum, v- propun o mic- g#icitoare. Despre cine vorbesc n continuare7 $-a n-scut dintr-o fecioar- printr-o concep+ie imaculat-, n urma inter-ven+iei Du#ului $f!nt. . mplinit astfel o vec#e profe+ie.:!nd s-a n-scut, tiranul aflat la putere a dorit s--l ucid-. De aceea, p-rin+ii s-i au fost nevoi+i s- fug-, ptr a sc-pa. To+i copiii de sex masculin cu v!rste de p!n- la < ani au fost m-cel-ri+i din ordinul tiranului, care spera astfel s- scape de copil. )a na/terea lui au fost prezen+i ngerii, dar /i ni/te p-stori, /i a primit daruri n aur, smirn- /i t-m!ie. . fost adorat ca m!ntu-itor al oamenilor /i a dus o via+- moral- /i umil-. . realizat miracole printre care s-au num-rat vindecarea bolnavilor, d-ruirea vederii orbilor, alungarea demonilor /i nvie-rea mor+ilor. . fost ucis pe cruce, ntre < t!l#ari. . cobor!t n iad, dar s-a ridicat din mor+i /i s-a ridicat la ceruri. .+i putea crede ceste povestea vie+ii lui Iisus, dar v- n/ela+i. .ceasta este descrierea zeului m!ntuitor oriental Giris#na cu ;<EE de ani nainte de pretinsa na/tere a lui Iisus. Dac- dori+i neap-rat un zeu m!ntuitor care a murit pt iertarea p-catelor noastre, ave+i de ales dintr-o multitudine de asemenea per-sona*e care au existat n lumea antic-, toate av!ndu-/i originea n aceea/i ras- arian- /i reptiloarian- care a provenit din Jrientul .propiat /i din mun+ii :aucaz. Iat- nu-mai c!+iva din%3iii lui Dzeu&care *oac- rolul principal n legende asem-n-toare celei a lui Iisus4 aproape to+i au fost adora+i cu mult timp nainte s- se aud- m-car de Iisus8 Tris#na n Oindustan4 2udd#a $akia n India4 $aliva#ana n 2ermuda4 Jsiris /i Oo-rus n ,gipt4 Jdin n $candinavia4 :rite n :#aldea4 9oroastru n ersia4 2aal /i Taut n 3enicia4 Indra n Tibet4 2ali n .fganistan4 5ao n 'epal4 Sittoba n 2ilingonese4 Tammuz n $iria /i 2abilon4.ttis n 3rigia49amolxis n Tracia4 9oar n 2onzes4 .dad n .siria4 Deva Tat /i $ammonocadam n $iam4 .lcides n Teba4 Likado n $intoos4 2eddru n 5aponia4Oesus sau ,ros /i 2remrill#am la druizi4T#or, fiul lui Jdin, la gali :admus,n 6recia4 Oil /i 3eta n Landaites46entaut /i Yuetzalcoatl n Lexic4Lonar-#ul Fniversal al sibilelor4 Isc#1 n 3ormosa4 "nv-+-torul Divin al lui laton4 :el $f!nt al lui Naca4 3o#i /i Tien n :#ina4 .donis, fiul fecioarei Io, n 6recia4 Ixion /i Yui-rinus la romani4 rometeu n regiunea :aucazului4Lo#amed sau La#omet n .rabia. :u pu+ine excep+ii, to+i ace/ti %fii ai lui D-zeu& sau %profe+i& Qinclusiv religiile lansate de eiR au provenit din +inuturile ocupate sau influen+ate de popoarele venite din Jri-entul .propiat /i din :aucaz, pe scurt, +inuturile ocupate de arieni /i de reptilo-arieni. .l+i %fii ai lui D-zeu& i-au inclus pe Lit#ra sau Lit#ras, zeul pre-cre/tin romano-per-san, iar n 6recia /i .sia Lic- pe Dionisos /i 2a#us. To+i au fost fii ai lui D-zeu care au murit ptr iertarea p-catelor noastre, n-scu+i din mame fecioare, /i datele de na/tere ale tuturor au fost pe <? decembrie( Lit#ra a fost crucificat, dar s-a ridicat din mor+i pe <? martie, de a/ti( Ini+ierile n misterele lui Lit#ra aveau loc n pe/teri mpodobi-te cu semnele :apricornului /i 0acului, care simbolizau solsti+iile de iarn- /i de var-, respectiv punctul cel mai *os /i cel mai nalt de pe cer al soarelui. Lit#ra era ilustrat adeseori ca un leu naripat, simbol al soarelui folosit /i la ora actual- de societ-+ile secrete. 0eferirile la leu /i la %lovitura cu laba a leului&care se fac n ob+inerea gradu-lui de maestru mason /i au originea n
A=

acela/i simbolism al /colilor misterelor. Ini+i-a+ii n ritul lui Lit#ra erau numi+i lei /i erau marca+i pe frunte cu crucea egiptean-. Ini+ia+ilor de gradul nt!i li se punea pe frunte o coroan- din aur, care reprezenta sine-le lor spiritual. .ceea/i coroan-,care simbolizeaz- razele soarelui, apare pe capul $ta-tuii )ibert-+ii din ortul 'eK \ork. Toate aceste ritualuri sunt vec#i de mii de ani,din perioada 2abilonului /i a legendelor lui 'imrod, ale $emiramidei /i ale lui Tammuz Qversiunea corespondent- a lui IisusR. Lit#ra era considerat zeul-soare sau 3iul lui D-zeu care a murit pt a salva umanitatea /i pt a-i d-rui via+a etern-. Fnul din simboluri-le clasice ale lui Lit#ra a fost leul cu un /arpe ncol-cit n *urul trupului s-u, care +ine c#eile cerului. .cest simbolism st- la baza legendei $f!ntului etru care +ine c#eile 0aiului. etru era numele Larelui reot n /coala misterelor din 2abilon. Dup- ce ini+iatul n misterele lui Lit#ra nc#eia ritualul, membrii cultului m!ncau p!ine /i vin, convin/i c- se #r-nesc cu trupul /i s!ngele lui Lit#ra. )a fel ca o ntreag- listde zei pre-cre/tini, Lit#ra a fost vizitat la na/tere de = n+elep+i care i-au adus daruri de aur, t-m!ie /i smirn-. .cela/i lucru l-a afirmat laton despre maestrul s-u, $ocrate, n 6recia antic-. :re/tinismul nu este altceva dec!t o religie p-g!n- a soarelui, a c-rei adorare este condamnat- de cre/tinism( ,ste simultan /i o religie a astrologiei, de/i c#iar apa condamn- aceast- /tiin+- ca fiind opera %diavolului&( Ia-m- la tine, Doam-ne, c-ci aici *os e o nebunie( Desigur, ierar#ia bisericii /tie foarte bine aceste lucruri. :e nu doresc ei este s- /tim /i noiN :ultul misterelor lui Lit#ra s-a r-sp!ndit din er-sia p!n- n Imperiul 0oman /i la un moment dat aceast- doctrin- putea fi g-sitpre-tutindeni n ,uropa. .ctualul sediu al Gaticanului din 0oma a fost unul din locurile sacre ale adep+ilor lui Lit#ra, iar imaginea /i simbolurile acestuia au fost g-site cio-plite n st!nci /i pe t-bli+e din piatr- n toate provinciile occidentale ale fostului impe-riu roman, inclusiv n 6ermania, 3ran+a /i 2ritania. :re/tinismul /i biserica romano-catolic- au la baz- cultul lui Lit#ra Q'imrodR, regele-soare persan-roman, al c-rui ec#ivalent indian anterior a fost Litra. Tammuz sau .donis, adorat n 2abilonia /i $iria, s-a n-scut de asemenea la miezul nop+ii de <> dec. To+i ace/tia au fost %fii ai lui D-zeu&. Oorus a fost %fiul& lui D-zeu n ,gipt. ,l a derivat din babilonianul Tammuz, fiind la r!ndul s-u o surs- de inspira+ie ptr Iisus. Implica+iile sunt devastatoare pt cre-dibilitatea bisericii cre/tine8 Iisus a fost )umina )umii. Oorus a fost )umina )umii. Iisus a afirmat c- este calea, adev-rul /i via+a. Oorus a afirmat /i el c- este adev-rul /i via+a. Iisus s-a n-scut n 2etleem, %casa p!inii&. Oorus s-a n-scut n .nnu, %locul p!i-nii&. Iisus a fost -storul cel 2un. Oorus a fost /i el -storul cel 2un. A pescari au ur-cat n barc-, al-turi de Iisus. Tot A adep+i au urcat n barca lui Oorus. Iisus a fost con-siderat Lielul lui D-zeu.Oorus a fost considerat /i el Lielul lui D-zeu.Iisus este iden-tificat cu crucea. Oorus a fost /i el identificat cu crucea. Iisus a fost botezat la v!rsta de =E de ani. Oorus a fost botezat /i el la v!rsta de =E de ani. Iisus a fost copilul unei fecioare, pe nume Laria. Oorus a fost /i el copilul unei fecioare, pe nume Isis. 'a/-terea lui Iisus a fost marcatde o stea. 'a/terea lui Oorus a fost /i ea marcat- de o stea. Iisus a predicat n templu la v!rsta de ;< ani. Oorus a predicat /i el n templu la v!rsta de ;< ani. Iisus a avut ;< discipoli. Oorus a avut ;< adep+i. Iisus a fost consi-derat luceaf-rul de diminea+-. Oorus a primit /i el acela/i nume. Iisus a fost tentat pe un munte de $atan. Oorus a fost tentat pe un munte de $et. Iisus este considerat %*udec-torul celor mor+i&. Ii n aceast- privin+- are numero/i competitori. .cela/i lucru s-a afirmat anterior despre 'imrod, Tris#na, 2udd#a, Jrmuzd, Jsiris, .eacus /i al+ii. Iisus este numit .lfa /i Jmega, cel dint!i /i cel din urm-. )a fel au fost numi+i ns- /i Tris#na, 2udd#a, )ao-kiun, 2a#us, 9eus /i al+ii. )ui Iisus i se atribuie miracole pre-cum vindecarea bolnavilor /i ridicarea din mor+i. .celea/i lucruri le-au f-cut Tris#na, 2udd#a, 9oroastru, 2oc#ia, Oorus, Jsiris, $erapis, Larduk, 2a#us, Oermes /i al+ii. Iisus s-a n-scut dintr-o linie genealogic- regal-. )a fel /i 2udd#a,0ama, 3o#i, Oorus , Oercule, 2a#us, erseu /i al+ii. Iisus s-a n-scut dintr-o fecioar-. )a fel /i Tris#na,
A>

2udd#a, )ao-kiun sau )ao-tse, :onfucius, Oorus, 0a, 9oroastru, rometeu, erseu, .polo, Lercur, 2aldur, Yuetzalcoatl /i foarte mul+i al+ii. $-a spus c- Iisus va rena/te din nou. L- tem c- cerul va fi destul de aglomerat,c-ci la fel s-a spus /i despre Tris#-na, Gis#nu, 2udd#a, Yeutzalcoatl, /i al+ii. %$teaua& de la na/terea lui Iisus nu este dec!t o alt- legend- pe care o reg-sim ntr-o multitudine de mituri, merg!nd cel pu+in p!n- la povestea babilonian- a lui 'imrod, care a v-zut ntr-un vis o stea str-lucitoare ridic!ndu-se deasupra orizontului. 6#icitorii i-au spus c- aceasta prezice na/terea unui copil care va deveni un mare prin+. Toate aceste pove/ti reprezint- reciclarea aceluia/i mit. Iisus este un persona* mitologic. 4igura :=6 Coloan de piatr care prezint zeul/soare al fenicienilor, Kel sau Kil, nconjurat de un halou reprezentnd razele soarelui. Aceasta este maniera n care este prezentat i 1isus, care a fost de asemenea un sim"ol al soarelui. ersona*ul inventat numit Iisus a fost un zeu solarH )umina )umii. .ceea/i expre-sie8 )umina )umii, a fost folosit- de arieni-fenicieni ptr a-l simboliza pe %adev-ratul D-zeu unic&,$oarele, cu mii de ani nainte de pretinsa na/tere a lui .vraam, cel consi-derat ast-zi creatorul conceptului de D-zeu unic. 3enicienii /i simbolizau /i ei D-zeul unic pe %o cruce unic-&. :re/tinii l portretizeazpe :#ristos cu un #alou n *urul ca-pului. .ceasta este exact maniera n care reprezentau fenicienii razele soarelui n *u-rul capului zeului lor solar, 2el sau 2il, a/a cum arat- coloana fenician- din piatr- da-t!nd din sec. IG .:#.. $oarele era esen+a religiei egiptene. )a amiaz-, c!nd el se afla la apogeul %c-l-toriei& sale zilnice, egiptenii se rugau %:elui reanalt&. Lamele fe-cioare asociate cu to+i ace/ti zei solari au purtat de-a lungul timpului diferite nume,de la regina $emiramida /i 'ink#arsag p!n- la Isis, simbolul egiptean al for+ei creatoare feminine f-r- de care nimic n-ar putea exista, nici c#iar soarele. "n timp, numele fo/-tilor %zei& extratere/tri au devenit concepte /i simboluri ezoterice, care au primit dife-rite nume, n func+ie de er- /i de cultur-. .cela/i lucru s-a nt!mplat /i n cazul ,van-g#eliilor. Oorus a devenit Iisus, iar Isis s-a transformat n Laria, mama fecioar- a lui IisusP $oarele. Laria este ntotdeauna pictat- +in!ndu-l n bra+e pe pruncul Iisus, dar /i aceast- imagine este doar o repetare a portretelor egiptene ale lui Isis care l +ine n bra+e pe pruncul Oorus. To+i ace/ti oameni nu au existat n realitate. ,i nu reprezint- altceva dec!t ni/te simboluri. Isis a devenit asociat- cu semnul astrologic al 3ecioa-rei. )a fel /i Laria. Titlurile date lui Isis, de %$tea a m-rilor& /i %0egin- a cerului&, i-au fost acordate mai t!rziu /i Lariei, ambele ipostaze av!ndu-/i originea n 2abilon, unde regina $emiramida era numit- %0egina cerului&. :re/tinismul /i iudaismul nu sunt altceva dec!t ni/te religii babiloniene. 4igura :;6 ,aria cu pruncul) 2u. Aceasta este maniera n care i/o reprezentau egiptenii pe 1sis cu pruncul 0orus n "rae. .ac am fi trit n Ka"ilon, aceasta ar fi fost pro"a"il imaginea reginei +emiramida cu pruncul Aammuz. "n ntreaga lume reg-sim acelea/i religii /i ritualuri ale soarelui8 n $umer, 2abilon, .siria, ,gipt, Insulele 2ritanice, 6recia, ,uropa n general,Lexic /i .merica :entra-l-, .ustralia, pretutindeni. .ceasta a fost religia universal- inspirat- de aceea/i surs- extraterestr- cu mii de ani naintea cre/tinismului. .dorarea soarelui /i a focului a fost esen+a religiilor indiene, festivalurile acestora marc!nd ciclul anual al soarelui. )egenda lui Iisus prezint- acelea/i referiri la astrologie /i la simbolismul /colilor misterelor. :oroana de spini este ea ns-/i un simbol al razelor soarelui, la fel ca /i coroana de pe capul $tatuii )ibert-+ii din ortul '\.:rucea este de asemenea un sim-bol astrologic al soarelui, a/a cum am ar-tat anterior, c!nd am vorbit de crucea care mparte cercul astrologic. )eonardo da Ginci, Larele Laestru al rioriei $ionului Qde la $ion V $un V $oareR a folosit acela/i simbolism n faimoasa sa pictur- a :inei cea de Tain-. ,l i-a mp-r+it pe cei ;< discipoli n > grupe de c!te =, cu Iisus, %$oarele&, n centru. .vem din nou de-a face cu un simbol
A?

astrologic pictat de un ini+iat de rang nalt al societ-+ilor secrete /i al /colilor misterelor care cuno/teau adev-rul. 'u este exclus ca da Ginci s- l fi pictat pe unul din discipoli ca femeie, pt a face astfel trimi-tere la divinitatea feminin- Isis, 2arati sau $emiramida. $imbolul acestei for+e femi-nine a devenit litera %L&, de la Laria sau Ladonna Q$emiramidaR. $e crede c- Iisus s-a n-scut pe <? dec., dat- pe care cre/tinii au preluat-o din tradi+ia lui +ol 1n!ictus Q$oarele InvincibilR, din motive pe care le-am explicat de*a. $e afirm- de asemenea c- a murit de a/ti,pe o cruce. ,ste aceea/i poveste antic-, reluat- la infinit. ,giptenii /i l-au reprezentat pe Jsiris ntins pe o cruce, ca un simbol astrologic. "n viziunea an-ticilor, soarele are nevoie de = zile pt a nvia din %moartea& pe care o sufer- pe data de <;M<< dec. De c!te zile a avut nevoie Iisus, potrivit ,vang#eliilor, pt a %nvia& din mor+i7 De =( De tot at!tea a avut nevoie /i 3iul babilonian al lui D-zeu, Tammuz, pt a nvia din mor+i. Iat- cum descrie ,vang#elia lui )uca ce s-a nt!mplat atunci c!nd Iisus Q$oareleR a murit pe cruce8%Ii era pe la orele @,c!nd s-a l-sat un ntuneric asupra p-m!ntului, care l-a acoperit p!n- la orele C. Ii soarele s-a ntunecat&. Q)uca <=8 >>, >?R. 3iulM$oarele;E murise, deci asupra p-m!ntului s-a l-sat ntunericul. Ii c!te ore a durat acest ntuneric7 =. .ceea/i poveste despre ntunericul care s-a l-sat asupra p--m!ntului au spus-o despre Tris#na #indu/ii, despre 2udd#a budi/tii, despre Oercule grecii, despre Yuetzalcoatl mexicanii, etc., etc., cu mult timp nainte de Iisus. :!nd a murit, Iisus a %cobor!t n iad&,la fel cum au procedat anterior Tris#na,9oroastru, Jsiris, Oorus, .donisMTammuz, 2a#us, Oercule, Lercur, /i a/a mai departe. Dup- cele = zile, el s-a ridicat din mor+i, la fel ca /i Tris#na, 2udd#a, 9oroastru, .donisMTammuz, Jsiris, Lit#ra, Oercule /i 2aldur. Iisus a fost crucificat simbolic de a/ti deoarece acesta reprezint- momentul ec#inoc+iului de prim-var-, c!nd $oarele QIisusR intr- n semnul astrologic al 2erbecului, al lui 0am sau al mielului. Lielul pomenit n :artea 0evela+iei reprezint- acela/i simbol. "n *urul anului <<EE .:#., grupul cunoscut sub numele de reo+ii lui Lelc#isedek au nceput s--/i confec+ioneze /or+urile din l!n- de miel, tradi+ie continuat- ast-zi de expresia modern- a 3r-+iei, francmasonii. a/tele sau ec#inoc+iul este momentul n care soarele triumf- asupra ntunericului, ndrept!n-du-se c-tre acea perioad- din an c!nd ziua devine mai lung- dec!t noaptea. )umea este restaurat- astfel prin puterea $oarelui n momentul rena/terii acestuia, motiv ptr care ec#inoc+iul de prim-var- era unul din evenimentele cele mai sacre ale religiei egiptene. 0egina Isis era portretizat- adeseori cu un cap de berbec, pt a simboliza ast-fel abunden+a specific- prim-verii, marcat- de intrarea n zodia 2erbecului. $-rb-toa-rea a/telui era la fel de important- pt primii cre/tini ca /i data de <? dec. )egenda lui Lit#ra afirm- c- acesta a fost crucificat /i a nviat din mor+i pe <? martie. )a ora actual-, data a/telui nu mai este fixat- n prima zi a zodiei 2erbecului, dar simbolis-mul r-m!ne acela/i. 9iua religioas- a s-pt-m!nii cre/tine este duminica Qn.n. +unda7 n limba englez-R, adic+O2/da7, ziua soarelui. 2isericile cre/tine sunt orientate de la est la vest, altarul fiind situat ntotdeauna c-tre est. .ltfel spus, credincio/ii privesc inevitabil c-tre direc+ia din care r-sare soarele. 'ici c#iar ou-le de a/ti sau c#iflele fierbin+i marcate cu cruce nu reprezint- o tradi+ie cre/tin-. Ju-le vopsite erau consi-derate ofrande sacre n ,gipt /i ersia, printre altele. :e ironie, c!nd te g!nde/ti c- autorit-+ile de la Sestmintster .bbe1 au +inut o dezbatere public-, ntreb!nduse dac- e cazul s- men+in- tradi+ia pomului de :r-ciun, dar fiind c- acesta reprezint- un simbol p-g!n( -iH ntreaga religie este p-g!n-( 4igura :H6>Cina cea de Aain? de 8eonardo da Dinci. Pri!ii felul n care este sim/"olizat 1isus ca un soare i maniera n care sunt mprii discipolii n patru grupe de cte trei I cele :B semne ale zodiacului. Aceasta este !ersiunea pictural a cercului astrologic mprit de cruce pe care am !zut/o mai de!reme.
;E

'. Tr. "n limba englez-, son QfiuR /i sun QsoareR se pronun+- la fel. A@

.l-turi de simbolismul soarelui, povestea lui Iisus /i a nenum-ra+ilor s-i predecesori include de asemenea simbolismul ini+ierii din /colile misterelor. :rucea ca simbol re-ligios poate fi nt!lnit- n toate culturile, de la nativii americani la c#inezi, indieni, *a-ponezi, egipteni,sumerieni, popoarele antice din ,uropa /i din .merica :entral- /i de $ud. 0oata 2udist- a Gie+ii alc-tuit- din < cruci suprapuse /i p-s-rile cu aripile des-c#ise sunt folosite ca simboluri ale crucii n nenum-rate logouri, nsemne ale armatei /i insigne. Fna din cele mai vec#i forme ale sale este crucea Tau sau Tav,care seam--n- cu litera T. .ceasta era crucea pe care erau at!rna+i disiden+ii politici n Imperiul 0oman, dar /i simbolul zeului druid Ou. ,ste folosit- /i ast-zi de francmasoni n simbolul ec#erului lor. Cru( Ansata sau %crucea vie+ii& era folosit- de egipteni /i avea un arc de cerc ad-ugat deasupra. .t!t Cru( Ansata c!t /i crucea Tau au fost g-site pe diferite statui /i alte opere de art- din ntreaga .meric- :entral-. ,ra asociat- cu apa, iar babilonienii o foloseau ca emblempt zeii apei, despre care spuneau c- le-au adus civiliza+ia. .propo, despre 2aga-/i, zeii reptiloumani ai Indiei, se spunea de aseme-nea c- tr-iesc n ap-. :onceptul D-zeului m!ntuitor care moare de dragul umanit-+ii este un alt simbol str-vec#i. 0eligiile indiene aveau o tradi+ie a m!ntuitorului cruci-ficat cu secole naintea apari+iei cre/tinismului, tradi+ie care s-a n-scut la arienii din Lun+ii :aucaz. ersona*ul %c#ristic& #indus, Tris#na, apare n anumite ilustra+ii b-tut n cuie pe o cruce, la fel ca Iisus mai t!rziu. Despre Yuetzalcoatl se spune c- a venit din mare purt!nd o cruce /i a fost reprezentat la r!ndul lui +intuit pe o cruce."n simbo-lismul /colilor misterelor, crucea de aur simbolizeaz- iluminarea, cea de argint purifi-carea, cea dintr-un metal obi/nuit reprezintsmerirea, iar crucea din lemn aspira+ia. :ea din urm- este asociat- de asemenea cu simbolismul copacului, care apare pretu-tindeni n antic#itate. 'umeroase figuri de m!ntuitori sunt ilustrate +intuite pe cruci din lemn sau pe copaci. ,xist- mistere p-g!ne n care adeptul era legat de o cruce sau a/ezat pe un altar n form- de cruce, care simboliza moartea trupului, adic- a lumii formelor fizice /i a dorin+elor, precum /i trezirea sinelui spiritual. 2-tutul cuielor /i curgerea s!ngelui sunt alte simboluri ale /colilor misterelor. De fapt, crucificarea lui Iisus reprezint- o alegorie, un eveniment mitologic cu semnifica+ii ascunse. ,a nu s-a petrecut n realitate, ci doar trebuie s- lase impresia c- s-a petrecut. :e putem spune ns- despre nvierea din mor+i a lui Iisus7 Iat- ce afirm$f!ntul avel despre acest eveniment n prima sa scrisoare adresat- corintenilor8%Dac- nu este o nviere a mor+i-lor, nici :#ristos nu a nviat,/i dac- :#ristos nu a nviat,atunci ntr-adev-r este zadar-nic- propov-duirea noastr- /i este zadarnic- /i credin+a voastr-. 2a nc- suntem des-coperi+i /i ca martori mincino/i ai lui D-zeu, fiindc- am m-rturisit cu privire la D-zeu c- l-a nviat pe :#ristos, c!nd nu l-a nviat, dac- este adev-rat c- mor+ii nu nvie&. Q; :orinteni ;?8 ;=-;@R. .ltfel spus, el afirm- c- dac- Iisus nu s-ar fi ridicat fizic din mor+i, nu ar fi existat nici o baz- ptr religia cre/tin-. "n acest caz, m- tem c- aceast- religie are probleme serioase. Lai nt!i de toate, ,vang#eliile care povestesc eveni-mentul nvierii prezint- numeroase contradic+ii, c-ci fiecare relateaz- istoria original- ntr-o manier- diferit-, sau i sc#imb- scopul. "n al doilea r!nd, nvierea nu reprezint- dec!t un alt simbol al soarelui, practicat de toate religiile str-vec#i. :u mult timp nainte de apari+ia cre/tinismului, persanii aveau un ritual n care un t!n-r aparent mort era readus la via+-. ,l era numit L!ntuitor /i se spunea c- suferin+ele sale au contri-buit la salvarea poporului. reo+ii supraveg#eau morm!ntul p!n- la miezul nop+ii de ec#inoc+iu, dup- care strigau8 %2ucura+iv-, o, ini+ia+i sacri, c-ci D-zeul vostru a nvi-at din mor+i(Loartea /i suferin+ele lui v-au m!ntuit(& .ceea/i poveste circula n ,gipt n leg-tur- cu Oorus, sau n India n leg-tur- cu Tris#na, cu o mie de ani nainte de Iisus. 2iblia afirm- c- atunci c!nd se va ntoarce pe p-m!nt, Iisus va reveni c-lare pe un nor. :ine r-sare ns- dintre nori7 $oarele. Lorm!ntul lui Iisus simbolizeaz- ntu-nericul n care a cobor!t soarele nainte de rena/terea lui /i aproape toate ini+ierile din /colile misterelor se
AA

fac n pe/teri, nc-peri subterane sau spa+ii ntunecate. :#iar /i povestea suli+ei care a str-puns /oldul lui Iisus pe c!nd se afla pe cruce reprezint- un simbol al /colilor misterelor. )egenda cre/tin- afirm- c- suli+a a fost aruncat- de un centurion roman orb pe nume )onginus /i c- s!ngele curs din rana lui Iisus a curs pe oc#ii acestuia /i i-a vindecat. )onginus s-a convertit instantaneu /i /i-a petrecut restul vie+ii sp-rg!nd idoli p-g!ni. Da,sigur(H "n primul r!nd, era imposibil s- fii centurion roman dac- erai orb, c-ci nu +i-ai fi putut ndeplini ndatoririle. "n al doilea r!nd,reg--sim aceast- poveste simbolic- /i n alte versiuni anterioare8 m!ntuitorul scandinav 2aldur, fiul lui Jdin, a fost str-puns de o suli+- din v!sc aruncat- de Ood, un zeu orb. Data de ;? martie sau Idele lui Larte a fost data la care au murit numero/i m!ntuitori p-g!ni. $candinavii au consacrat aceast- zi zeului Ood, iar cre/tinii au proclamat-o mai t!rziu s-rb-toarea %2inecuv!ntatului )onginus(& $mori de r!s, nu alta( $imbolul pe/telui este o alt- tem- care transpare n toate ,vang#eliile /i care repre-zint- un simbol al lui 'imrodMTammuz,tat-l /i fiul din religia babilonian-. Fn alt mo-tiv pt care Iisus a fost reprezentat ca un pe/te ar putea avea leg-tur- cu semnul astro-logic al e/tilor. $e presupune c- n *urul datei c!nd s-a n-scut Iisus p-m!ntul a intrat n casa astrologic- a e/tilor. $-a n-scut astfel o nou- er-, iar Iisus ar fi putut fi sim-bolul ei. )a ora actual- intr-m ntr-o alt- er-, cea a G-rs-torului, potrivit legii mi/-c-rii de precesiune a axei p-m!ntului. :!nd 2iblia vorbe/te despre %sf!r/itul lumii&, avem din nou de-a face cu o traducere gre/it-. :uv!ntul grecesc aeon a fost tradus prin lume, dar el nseamn- mai degrab- er- sau epoc-, nu lume. rin urmare, nu ne afl-m n fa+a unui sf!r/it al lumii, ci al unei epoci, ,ra e/tilor, care a durat <;@E de ani. :re/tinismul nu a nlocuit religiile p-g!ne, c-ci este el nsu/i o religie p-g!n-. ersanii, care /i-au mo/tenit credin+a de la sumerieni, egipteni /i babilonieni, cuno/-teau simbolurile botezului, confirm-rii, iadului /i raiului, al ngerilor luminii /i ntu-nericului /i al ngerului c-zut. Toate aceste simboluri au fost preluate mai t!rziu de cre/tinism, care a pretins c- i apar+in n exclusivitate. "n timpul presupusei vie+i a lui Iisus, 3r-+ia esenian- /i avea sediul la Yumran, pe coasta de nord a L-rii Loarte, sau cel pu+in a/a ni se spune. :ercet-rile lui 2rian Desboroug# demonstreaz- cacest loc era n acele vremuri o colonie de lepro/i /i c- esenienii au tr-it ceva mai departe de-a lungul coastei, ntr-un loc mult mai potrivit. Lanuscrisele de la Larea Loart-, g-site n pe/terile de l!ng- Yumran n anul ;C>A, le-au permis cercet-torilor s- cunoasc- mai bine modul de via+- /i credin+a esenieni-lor, cu toat- opozi+ia autorit-+ilor, care nu doresc ca adev-rul s- ias- la iveal-, pun!nd sub semnul ndoielii versiunea oficial- a istoriei. Lanuscrisele au fost ascunse de ro-mani n timpul revoltei iudeilor din *urul anului AE, care a fost necat- n s!nge. .u fost descoperite circa ?EE manuscrise ebraice /i aramaice, care includ texte din Ge-c#iul Testament,printre care /i o copie integral- a :-r+ii lui Isaia cu c!teva secole mai vec#e dec!t cea inclus- n 2iblie. ,xist- sute de documente care descriu obiceiurile esenienilor /i modul lor de organizare. ,le confirm- cesenienii erau fanatici care respectau inven+iile levite din Gec#iul Testament n litera, nu n spiritul lor. ,i i pri-veau pe to+i cei care nu g!ndeau la fel ca ei ca pe ni/te du/mani /i se opuneau ve#ement ocupa+iei romane. ,senienii erau ramura palestinian- a unei secte egiptene nc- /i mai extremist-, numit- T#erapeutae Q%Gindec-torii&, de unde se trage /i cuv!ntul modern terapieR. .u mo/tenit cunoa/terea secret- din ,gipt /i din ntreaga lume an-tic-. T#erapeutae /i esenienii foloseau n egal- m-sur- simbolul lui >messeh?, croco-dilul %draconian& al ,giptului, cu a c-rui gr-sime erau un/i faraonii sub autoritatea :ur+ii 0egale a Dragonului. ,senienii aveau o cunoa/tere profund- a remediilor, in-clusiv a celor #alucinogene,folosite n ini+ierile /colilor misterelor /i pt a intra n st-ri modificate de con/tiin+-. ropriet-+ile %ciupercilor sacre& sau ale %plantelor sfinte& f-ceau ntr-o asemenea m-sur- parte integrant- din via+a organiza+iilor secrete nc!t preo+ii evrei
AB

purtau c#iar o bonet- n form- de ciuperc-, confirm!nd astfel importan+a acestei plante. .veau c#iar ritualuri speciale de preg-tire /i folosire a ciupercilor. !n- /i ciupercile c-p-tau conota+ii legate de %3iul lui D-zeu&Qdar ce simbol nu c-p--ta asemenea conota+ii7R, fiind asociate cu ciclul solar. ,le erau culese cu mare devo-+iune nainte de r-s-ritul soarelui, numeroase simboluri ale acestui ritual put!nd fi g-site n 2iblie /i n alte texte antice. :a de obicei, folosirea ciupercilor sacre /i a al-tor remedii, ca /i cunoa/terea secret- legat- de propriet-+ile lor, proveneau din cultura anterioar- a $umerului. T#erapeutae aveau o universitate nfloritoare n .lexandria, de unde /i trimiteau misionari pt a crea noi ramuri /i filiale n ntregul Jrient Li*lo-ciu. .ceasta este o altconexiune pe care o putem stabili cu ,giptul /i cu /colile misterelor. 4igura :J6 Preot e!reu cu o "onet n form de ciuperc ce sim"olizeaz importana acestei plante halucinogene n ritualurile religioase ale !remii. ,senienii erau adep+i ai lui itagora, filozoful /i matematicianul grec care era un ini-+iat de rang nalt at!t al /colii egiptene a misterelor c!t /i al celei grece/ti. otrivit ce-lui mai faimos istoric al vremii, 5osep#us, esenienii trebuiau s- *ure c- vor p-stra se-crete numele puterilor care conduc universul. .cest secret era una din legile tuturor /colilor misterelor. ,senienii-T#erapeutae practicau ritualuri extrem de asem-n-toare botezului cre/tin de mai t!rziu /i obi/nuiau s- marc#eze frun+ile ini+ia+ilor cu o cruce. .cesta era simbolul ilumin-rii indicat n Cartea lui Ezechiel din Gec#iul Testament, fiind folosit /i n ini+ierile misterelor lui Lit#ra /i ale altor zei solari ai vremii. ,se-nienii priveau cu dezgust func+iile corporale naturale, inclusiv sexul, fiind /i n aceas-tprivin+- precursorii 2isericii 0omane, care avea s- absoarb- multe din credin+ele, terminologia /i practicile lor. Dou- manuscrise de la Larea Loart-, unul n ebraic- /i cel-lalt n aramaic-, con+in ceea ce am putea numi ni/te #oroscoape, care atest- con-vingerea c- mi/c-rile planetelor influen+eaz- caracterul /i destinul omului. ,senienii practicau astrologia, al c-rei simbolism poate fi g-sit n toate cele > ,vang#elii /i n Gec#iul Testament. rimii cre/tini, care erau urma/ii esenienilor-T#erapeutae, f-ceau acela/i lucru, la fel ca /i romanii /i celelalte na+iuni p-g!ne din *urul Iudeii. $criitorul #ilo, care a tr-it n perioada atribuit- vie+ii lui Iisus, afirm- n lucrarea sa,Aratat des/pre !iaa contemplati!, c- atunci c!nd T#erapeutae se rugau lui D-zeu, ei se ntorceau c-tre soare,dar /i faptul c- ace/tia studiau scripturile sacre pt a le descoperi semnifica+iileQcodurileR ascunse. .daug- de asemenea c- ei meditau asupra secretelor na-turii, ascunse n aceste c-r+i sacre sub v-lul alegoriilor. ,xact n acest fel este scris- 2iblia. )a ora actual-, acest limba* secret este folosit n logo-uri, nsemnele armelor /i pe steaguri, precum /i n alte nsemne ale companiilor /i altor organiza+ii controlate de 3r-+ie. Tot n leg-tur- cu esenienii poate fi pus- /i existen+a unei societ-+i secrete care se reg-se/te at!t n Gec#iul c!t /i n 'oul Testament, numit- secta nazari+ilor sau a nazarinenilor. $e spune c- anumite persona*e din Gec#iul Testament, precum Loise sau $amson, ar fi fost membri ai acestei grup-ri, la fel ca /i Iisus din 'oul Testament, fratele s-u Iacov, Ioan 2otez-torul /i $f!ntul avel. 3aptele .postolilor fac urm-toarea afirma+ie n leg-tur- cu avel8 %.m descoperit c- omul acesta este o cium-4 pune la cale r-zvr-tiri printre to+i iudeii de pe tot p-m!ntul /i este mai-marele partidei nazarinenilor&. De/i nici unul din aceste persona*e nu a existat cu adev-rat, simbolismul nazarinean face trimitere la o conexiune cu o societate secret-, care se reg-se/te n ntreaga 2iblie. ,senienii /i nazarinenii par s- fie ramuri diferite ale aceleia/i secte. otrivit istoricului iudeu 5osep#us, esenienii purtau robe albe, n timp ce nazarinenii purtau robe negre, la fel ca /i preo+ii lui Isis din ,gipt. 'egrul este culoarea 3r-+iei 2abiloniene care a manipulat ntreaga istorie a umanit-+ii. 'u nt!mpl-tor, el a devenit culoarea asociat- cu autoritatea Qprivi+i robele *udec-torilor /i ale avoca+ilorR /i cu moartea. 0eprezint- de asemenea culoarea tradi+ional- a meseriei de profesor, caz
AC

n care robei negre i se adaug- tic#ia cilindric- av!nd deasupra un dreptung#i, un alt simbol francmason renumit. :el mai mare miracol al lui Iisus trebuie s- fi fost ns- ns-/i originea sa, c-ci 'azaretul nu existat deloc la vremea respectiv-. robabil c- el a spus8 %$- fie 'azaretul( Ii s-a f-cut 'azaretul&. "n realitate, acest nume nu apare n nici una din #-r+ile detaliate ale romanilor /i nu este pomenit n nici o carte, scriere sau document al vremii. :u siguran+-, Iisus nu avea leg-turcu o localitate numit- 'azaret, ci cu societatea secret- a nazarinenilor. ,senienii-T#erapeutae-nazarinenii reprezint- puntea de leg-tur- ntre Gec#iul Testa-ment, 'oul Testament /i apari+ia cre/tinismului. rimii cre/tini au fost numi+i nazari-neni nainte de a fi numi+i cre/tini. 0itualurile 3r-+iei 'azarinene pot fi reg-site cu u/urin+- n cele ale 2isericii cre/tine de ast-zi. .stfel, nazarinenii purtau robe negre, la fel ca /i ma*oritatea clericilor cre/tini. )a Yumran se obi/nuia s- se practice baia ritual- pt sp-larea%p-catelor&,tradi+ie care s-a transformat n botezul cre/tin. "n timpul slu*belor obi/nuiau s- m-n!nce p!ine /i s- bea vin, tradi+ie care se reg-se/te n misa catolic-. S. S1nn Sestcott a fost fondatorul Jrdinului $atanic al 6olden DaKn, din .nglia, care avea s- *oace un rol important n venirea la putere a lui .dolf Oitler /i a nazi/tilor. ,l /tia din interior ntreaga poveste /i a afirmat n lucrarea sa,,asonul ma/gic, c- francmasonii de ast-zi se trag din esenieni /i din alte grupuri similare din anti-c#itate. :uv!ntul modern prin care i desemneaz- arabii pe cre/tini este nasrani, n timp ce :oranul musulman folose/te termenul de nasara sau nazara. .ceste cuvinte /i au originea n termenul ebraic nozrim, care a derivat din expresia nozrei ha/Krit P -str-torii :onventului Q:ontractuluiR. .ceast- expresie era folosit- n perioada de timp atribuit- vie+ii lui $amuel /i lui $amson din Gec#iul Testament.$amuel este prezentat ca un lider levit, adic- al grup-rii care a pus la cale ntreaga sc#em- a 2ibliei-Talmudului, sub atenta supraveg#ere a 3r-+iei 2abiloniene. :onventul este sinonim cu Larea Jperfrancmason- a tuturor timpurilor, respectiv cu .genda de preluare a controlului planetar de c-tre reptilieni. )iniile genealogice Q%poporul ales& de zeiR /i cunoa/terea secret- sunt simbolizate de %vinul& /i de %viile& pomenite n 2iblie /i n nenum-rate alte texte /i gravuri ale vremii. Gec#iul Testament vorbe/te de %Ginul pe care l-ai adus din ,gipt&. Tot aici ni se spune c-8 %Gia Domnului J/tirilor este :asa lui Israel, iar planta pl-cut- lui sunt oamenii lui Iuda&. :onvingerea mea fermeste c- linia genealogic- implicat- aici nu se refer- la casa regal- a lui David. )a urma urmei, acesta nici m-car nu a existat, lucru care confirm- aceast- concluzie. $imbo-lismul vinului /i are, ca de obicei, originea n 2abilon /i n ,gipt. "n /colile grece/ti ale misterelor, zeii solari erau 2a#us /i Dionisos,cei doi patroni ai viilor.De ce anume depind strugurii ptr a se coace, mai presus dec!t orice alt- plant-7 De soare. Ginul /i linia genealogic- a lui Iisus sunt < teme care se amestec- cu simbolismul solar,f-c!nd referire clar- la liniile genealogice regale /i preo+e/ti ale reptilienilor .nunnaki. J alt- tem- abordat- de 'oul Testament este nunta din :ana. 'ici aceasta nu a fost o nunt- real-, ci un simbol al fuziunii soarelui cu p-m!ntul, adic- a zeului cu zei+a. "n +inutul :anaan se obi/nuia ca prim-vara s- se s-rb-toreasc- anumite rituri sexuale /i de fertilitate numite %3estivalul c-s-toriei din :anaan&. )a aceast- nunt- simbolic- din :ana, Iisus a transformat apa n vin. :ele < elemente de care au nevoie strugurii pt a se coace /i pt a putea fi transforma+i n vin sunt apa p-m!ntului /i c-ldura soare-lui. 2a#us, fiul grec al lui 9eus /i al fecioarei $emele, este un alt persona* mitic care a transformat apa n vin. .u existat de asemenea ritualuri eseniene legate de vin /i de ap-. ,senienii, T#erapeutae /i gnosticii erau implica+i n tot felul de ritualuri secrete, iar povestea lui Iisus nu este altceva dec!t o alegorie alc-tuit- din tot felul de simbo-luri asociate cu soarele, astronomia, astrologia, liniile genealogice, cunoa/terea secre-t- /i ritualurile /i numele folosite de /colile misterelor. )a fel ca /i Gec#iul Testament , 'oul Testament este un amestec de fapte reale /i imaginare Qacestea din urm- mult mai numeroaseR, care con+ine o sumedenie de
BE

coduri /i simboluri intercalate ntr-o nara+iune care nu poate conduce dec!t la confuzie /i r-t-cire dac- este luat- literal. .cest lucru transpare n fraza repetat- obsesiv n 'oul Testament8 %:ine are urec#i de auzit s- aud-&. :ine este ini+iat n cunoa/terea secret- s- n+eleag- ce este de n+e-les. :!t de spre ceilal+i, care nu sunt ini+ia+i, l-sa+i-i s- cread- n prostiile astea. Iat- c!teva mituri biblice care nu se sus+in8 Ideea c- Iisus era %t!mplar& deriv- dintr-o gre/eal- de traducere. :uv!ntul ebraic naggar a fost tradus n grece/te prin expresia ho te9ton. .ceste cuvinte nu se traduc literal prin %t!mplar&, ci prin oameni care /i st-p!nesc perfect me/te/ugul, fiind folosite inclusiv n cazul profesorilor /i intelectualilor, nu numai al meseria/ilor. :u siguran+-, Iisus nu s-a n-scut ntr-un staul. De altfel, nici o ,vang#elie nu afirm- acest lucru. $cena 'a/terii Domnului este o inven+ie de dat- recent-. Totul a pornit de la o afirma+ie din ,vang#elia dup- )uca, n care se spune c- Iisus s-a n-scut ntr-o iesle n care erau #r-nite animalele, pt c- n #an nu mai era nici o camer- liber-. Ger-siunea greac- a 2ibliei, din care s-a f-cut traducerea englez-, afirm- doar c- nu exista nici un topos n 9ataluma, adic- nici un loc n camer-. ,vang#elia dup- Latei afirm- r-spicat c- Iisus se afla ntr-o cas-8 %Ii c!nd au intrat n cas-, ei l-au v-zut pe prunc cu Laria, mama sa, /i au c-zut la picioarele lui /i i s-au nc#inat&. Ieslele erau folo-site frecvent n acele timpuri pentru a +ine copiii mici n ele dac- nu exista un leag-n corespunz-tor. "n cazul de fa+-, se pare c- a fost adus- ieslea n cas-, /i nu invers. $e pare c- scena 'a/terii Domnului s-a n-scut la 6reccio, Italia, locul n care a tr-it $f!ntul 3rancisc din .ssissi. "n ;<<=, acesta a adunat c!+iva localnici /i animalele lor, ilustr!nd astfel scena na/terii lui Iisus. .ceasta a prins rapid, a/a c- ieslele din lemn au devenit foarte populare de :r-ciun n ntreaga Italie. 0estul se cunoa/te.'ici daru-rile de :r-ciun nu reprezint- un obicei pur cre/tin. ,l se practica n ntreaga lume p--g!n- cu ocazia .nului 'ou, cu mult timp nainte de apari+ia cre/tinismului. :re/tinii nu au f-cut dec!t s- mprumute aceast- tradi+ie, la fel cum au f-cut cu toate celelalte. rofe+iile biblice afirm- c- %messia#&'messe, crocodilul egipteanR se va numi ,mma-nuel, dar numele dat de ,vang#elii lui Lesia este Iisus, sau cel pu+in ec#ivalentul iu-daic al acestuia. Fps( ,ste ciudat c!t de u/or trec cre/tinii peste acest am-nunt atunci c!nd citeaz- profe+ia na/terii lui ,mmanuel cu fiecare ocazie a :r-ciunului. 6!ndi+i-v- la to+i copiii care s-au mbr-cat de-a lungul timpului n Laria, Iosif, n p-stori, n-+elep+i, m-gari, oi /i vaci. .ceast- fantezie a fost folosit- ptr a ndoctrina nenum-rate genera+ii, f-c!ndu-le s- cread- c- toate aceste lucruri s-au petrecut n realitate, c!nd, de fapt, scena 'a/terii Domnului a fost rezultatul unei erori de traducere, al unei puneri n scen- a $f!ntului 3rancisc /i al ritualurilor p-g!ne practicate n miez de iarn-. Oei, copii, veni+i la mine, c-ci am dou- vorbe s- v- spun( ,u#aristia cre/tin-, momentul n care adeptul m-n!nc- p!ine /i bea vin,pt a simboliza astfel trupul /i s!ngele lui :#ristos, /i are originea ntr-un ritual canibal n care adep-+ii m!ncau cu adev-rat din trupul /i s!ngele omului sau animalului sacrificat. Larea ma*oritate a terminologiei cre/tine provine din limba greac-, inclusiv termeni precum :#ristos sau cre/tinism..l+i termeni adopta+i sunt8 biseric-Q:asa DomnuluiR,eclezias-tic Qde la Ecclezia, Larea .dunare a arlamentului 6recR, apostol QmisionarR, preot Qb-tr!nR /i botez Qscufundare n ap-R. :#iar /i ,vang#eliile recunosc c- Iisus a fost ncon*urat de terori/ti. $imon Lagus era cunoscut sub numele de $imon 9elotes Q9elotulR, atest!nd astfel rolul s-u de co-mandant al zelo+ilor, %lupt-torii pt libertate& care propov-duiau r-zboiul total mpo-triva romanilor. Fn alt nume care i se atribuie este cel de $imon %Tananites&, cuv!nt grec ce nseamn- %fanatic&, dar care a fost tradus n englezprin $imon :anaanitul( Iuda %Iscariotul& deriv- de la cuv!ntul $icarius, care nsemna asasin. "ntrB;

adev-r, a existat un grup numit $icani sau 3iii umnalului, care provine de la cuv!ntul sica, ce nseamn- pumnal cu lama curb-. $icarius a devenit n limba greac- $ikariotes, care a fost tradus n englez- drept Iscariotul. 9elo+ii-sicanii obi/nuiau s- atace caravanele care aprovizionau armata roman- prin ambuscade care nu difereau prea mult de cele ale unor grupuri teroriste moderne, precum I0. din Irlanda de 'ord. "n acea vreme, oamenii nu erau crucifica+i pentru delictul de furt, lucru care spulber- legenda celor doi t!l#ari crucifica+i al-turi de Iisus. De altfel, /i aceast- legend- este tot un %furt&, c-ci a fost relatat- n leg-tur- cu diferite alte persona*e naintea lui Iisus. "ns-/i pedeapsa pentru %crimele& de care a fost acuzat Iisus n ,vang#elii ar fi trebuit s- fie omor!rea cu pietre de c-tre autorit-+ile iudee, nu de romani. Fn alt mit se refer- la sp-larea pe m!ini a lui ontius ilat, guvernatorul roman care a dorit spaseze astfel responsabilitatea mor+ii lui %Iisus& mul+imii dezl-n+uite. $p-la-rea pe m!ini era un gest simbolic care indica inocen+a n comunitatea esenian-. 2iblia mai sus+ine c- exista un obicei roman de a fi eliberat un prizonier cu ocazia a/telui evreiesc, lucru care pur /i simplu nu este adev-rat. 'u a existat niciodat- un aseme-nea obicei, a/a c- ntreaga scen- r-m!ne o inven+ie. .m putea scrie o ntreag- carte despre miturile din 2iblie. De altfel, cineva c#iar a f-cut acest lucru. :artea este numit-, pe bun- dreptate, ,iturile "i"lice, /i dac- dori+i o documentare mai detaliat- a informa+iilor pe care vi le-am oferit n acest capitol, v-o recomand cu c-ldur-. 'u existdovezi credibile ale existen+ei unui persona* istoric numit Iisus, nici de natur- ar#eologic-, nici scrise, nimic. )a fel stau lucrurile /i n ceea ce i prive/te pe $olomon, Loise, David, .vraam, $amson /i nenum-rate alte %vedete& biblice. $ingurele texte pe care ne putem baza sunt cele levite /i diferitele versiuni ale ,vang#eliilor. :!t de dispera+i trebuie s- fi fost manipulatorii dac- au ncercat s- introduc- o referin+- la Iisus n opera istoricului %iudeu& 5osep#us, ncer-c!nd sdemonstreze astfel realitatea unei contrafaceriH ,xist- mai mult de >E de scriitori care au scris cronici despre evenimentele petrecute n aceast- perioad- de timp n Iudeea, dar care nu fac nici o men+iune la Iisus. $- nu existe c#iar nici o refe-rire la un om ca el, dup- tot ce se presupune c- a f-cut7 #ilo a tr-it n perioada atri-buit- vie+ii lui Iisus /i a scris o istorie a iudeilor care a acoperit integral aceast- peri-oad-. . locuit c#iar n Ierusalim n anul n care ar fi trebuit s- se nasc- Iisus /i c!nd Irod ar fi trebuit s- dea ordinul de ucidere a copiilor cu v!rste de p!n- la < ani4 /i to-tu/i, nu face nici o referire la acest eveniment. $-a aflat n Ierusalim c!nd Iisus ar fi trebuit s- /i facintrarea triumfal- n ora/, apoi s- fie crucificat /i s- se ridice din mor+i a treia zi. :e crede+i cspune #ilo despre aceste evenimente7 'imic. 'ici un cuv!nt. 'ici celelalte documente romane ale vremii sau textele scriitorilor greci ori alexandrieni care cuno/teau foarte bine perioada /i +inutul respectiv nu men+ioneaz- nimic despre aceste lucruri. De ce7 tr simplul motiv c- ele nu s-au petrecut. "ntreaga legend- a lui Iisus este o poveste simbolic-, mp-nat- de coduri /i simboluri ezoterice /i astrologice,cu scopul de a crea o nou- religie-nc#isoare pt mase,pornind de la ace-ea/i simbolistic- a 3r-+iei 2abilonilo.0asa uman- a fost am-git- din nou.. c!ta oar-7 Capitolul B & Cucerii de cruce 2iserica cre/tin- este o fars- fundamentat- pe o fantezie. :ine dore/te o confirmare despre c!t de u/or pot fi controlate masele nu trebuie dec!t s- priveasc- miliardele de oameni care au adorat de-a lungul timpului un basm inventat acum <EEE de ani de ni/te oameni n robe negre. De altfel, acela/i lucru este valabil /i n ceea ce prive/te celelalte religii8 iudaismul,islamul,#induismul,etc..ceste religii au fost create de ace-ea/i for+-,cu scopul de a produce un efect similar. Toate miturile zeilor m!ntuitori din antic#itate au la baz- aceea/i sc#em-8 ;R omul se na/te cu un p-cat originar, a/a cB<

nu valoreaz- nimic c#iar din clipa n care vine pe lume4 <R el nu poate fi m!ntuit dec!t n cazul n care crede ntr-un%L!ntuitor&, adic- dac- face ceea ce i spun preo+ii s- fac-4 =R dac- nu face acest lucru, va fi condamnat ptr totdeauna la c#inurile iadului. :!t- vinov-+ie /i c!t- teroare a creat aceast- sc#em- de-a lungul miilor de ani( .m auzit personal mame catolice pl!ng!ndu-/i copiii care au murit la na/tere ntruc!t nu /tiau ce o s- se nt!mple cu ei. Fnde vor a*unge, n rai sau n iad, c-ci au fost prea mici pt a apuca s- cread- n Iisus :#ristos7 riveam deun-zi un canal catolic transmis la americani, c!nd omului n sutan- i s-a pus aceast- ntrebare. Dup- ce s-a sc-rpinat n barb-, a r-spuns c- este o c#estiune teologic- profund-. 9-u(7 . ad-ugat c- fie copi-lul va a*unge n urgatoriuQc!t- vreme7,ne-am putea ntrebaR,fie va fi *udecat pt com-portamentul p-rin+ilor s-i. :e prostii nfior-toare( 'oroc c- nu va fi *udecat dup- comportamentul preo+ilor( Dac- nu po+i fi m!ntuit dec!t n m-sura n care crezi n Iisus, ce se nt!mpl- cu toate miliardele de oameni care sau n-scut n locul nepotrivit /i care nu au auzit deloc de el7 $unt ei condamna+i din start la focurile iadului, ptr c- nu au fost informa+i7 :am crud acest D-zeu cre/tin, nu vi se pare7 Desigur ns- cacest lucru nu este adev-rat. "ntreaga poveste este o sc#em- pus- la cale de ini+ia+ii 3r-+iei 2abiloniene cu scopul de a controla mintea maselor. :#iar c!nd scriam acest capitol /i investigam sursa din care au provenit ,vang#eliile, m-am ntins s- iau o carte de pe raftul de sus al bibliotecii /i odat- cu ea a c-zut /i o c-rticic- mai mic-.'u-mi aminteam s- o fi v-zut vreodat-,dar titlul ei mi-a atras ime-diat aten+ia. $e numea Ade!raii autori ai 2oului Aestament /i era scris- de .belard 0euc#lin. :artea a fost tip-rit- n $F. n ;CAC /i vorbe/te despre un cerc interior de ini+ia+i, cel mai exclusivist club al istoriei, care /tiu adev-rul despre Iisus, dar nu do-resc ca /i ceilal+i s--l afle. :e m-a izbit cel mai tare era faptul c- autorul a a*uns la acelea/i concluzii ca /i mine8 c- ,vang#eliile sunt o inven+ie menit- s- creeze o noureligie-nc#isoare. :artea nu analizeaz- tot simbolismul pe care l-am prezentat eu n capitolul anterior, dar precizeaz- numele familiei /i ale celorlalte persoane care au scris 'oul Testament, precum /i %codurile& pe care le-au folosit pt a-/i %semna& drep-turile de autor.Interesant mi s-a p-rut faptul c- unul din aceste coduri este c#iar nr. >E , la care am f-cut referire /i eu. 'um-rul >E este reprezentat de litera L, de la Laria. .ceast- liter- continu- s- fie extrem de semnificativ- pt 3r-+ie c#iar /i n zilele noas-tre /i poate fi v-zut- pe toate lan+urile de restaurante LacDonalds din lume. Gom vedea ceva mai t!rziu cum folosesc companiile transna+ionale simbolismul 3r-+iei n logo-urile /i numele lor. L face referire la Laria sau Ladonna, adic- la $emiramida. .bunden+a dovezilor aduse n cartea lui 0euc#lin, extrem de complex- /i bazat- pe coduri matematice ezoterice, este cople/itoare. De aceea, v- recomand insistent s- v- procura+i un exemplar, dacdori+i s- afla+i toate detaliile descrise n ea. .utorul pre-zint- nc- din primul paragraf descoperirile sale8 %'oul Testament, biserica /i cre/ti-nismul au fost n totalitate crea+iile clanului lui :alpurnius iso Ppronunat PesoQ, o familie de aristocra+i romani. .t!t 'oul Testament c!t /i toate persona*ele din el P Iisus, to+i Iosifii, toate Lariile, to+i discipolii, apostolii, avel, Ioan 2otez-torul, etc. P sunt simple fic+iuni. :lanul iso a inventat ntreaga poveste /i persona*ele ei, dup- care le-a plasat ntrun anumit context istoric, popul!nd legenda cu anumite persona*e periferice reale, precum Irod, 6amamiel, guvernatorii romani, etc. :!t despre Iisus /i celelalte persona*e centrale, acestea reprezint- simple inven+ii&. :lanul iso a fost o familie genealogic- care a num-rat n r!ndurile ei oameni de stat, consuli, poe+i /i is-torici.:u siguran+-, asemenea oameni nu puteau s- nu fie afilia+i la una din societ-+ile secrete din Imperiul 0oman, cu at!t mai mult cu c!t acest imperiu a reprezentat o ve-ritabil- trambulin- ptr liniile genealogice reptilo-umane. ./a se explic-, de pild-, de ce .merican ,xpress, aceast- organiza+ie creat- de 3r-+ie,are drept logo un soldat ro-man. 3amilia iso pretindea c- se trage din :alpus, fiul lui 'uma ompilius,succeso-rul lui 0omulus /i
B=

fondatorul 0omei. :e mai, erau oameni de vaz-. $e crede c- aces-te linii genealogice romane foarte vec#i au provenit din Troia. ractic,avem de-a face cu o familie al c-rei arbore genealogic poate fi trasat p!n- n Lun+ii :aucaz /i n Jri-entul .propiat. Dup- distrugerea Troiei n *urul anului ;<EE .:#., legenda spune c- ,nea, un erou cu s!nge %regal&Qadic- reptilianR i-a adunat pe solda+ii care au mai r--mas din armata sa /i s-a stabilit n Italia. .ici, s-a nsurat cu fiica regelui latinilor /i din aceast- fuziune a rezultat mai t!rziu Imperiul 0oman. otrivit multor tradi+ii, nepotul lui ,nea,un b-rbat pe nume 2rutus,a debarcat n Insulele 2ritanice n ;;E= .:# , mpreun- cu o m!n- de troieni, inclusiv unii proveni+i din coloniile din $pania, /i a devenit regele britonilor. ,l este cel care a fondat ora/ul numit 'oua Troia, c-ruia ro-manii i-au spus mai t!rziu )ondinium Q)ondra de ast-ziR. )ucius :alpurnius iso, ca-pul familiei de care vorbim,s-a nsurat cu str-nepoata lui Irod cel Lare. otrivit cerce-t-rilor lui 0euc#lin, iso, care folosea multe pseudonime, a fost cel care a creat textul >Or ,arcus?, prima versiune a ,vang#eliei dup- Larcu, n *urul anului @E e.n. Fnul din prietenii care l-au ncura*at a fost faimosul scriitor roman .nnaeus $eneca, dar se pare c- am!ndoi au fost uci/i de mp-ratul 'ero n anul @?. :u aceasta, numele iso a disp-rut din istoria roman- /i nu a mai reap-rut dec!t n anul ;=B e.n., c!nd nepotul lui iso, .ntoninus, a devenit mp-rat. "ncep!nd din acest moment, familia a r-mas cunoscut- sub numele de .ntonini, nu de iso. "n cei A= de ani care s-au scurs ntre moartea primului iso /i venirea la putere a lui .ntoninus s-au pus bazele cre/tinis-mului prin scrierea celor > ,vang#elii /i semnarea lor sub ni/te pseudonime. Dup- moartea tat-lui s-u asasinat de 'ero, fiul lui iso, .nus, care a folosit mai multe nu-me, inclusiv cel de :estius 6allus, a fost f-cut guvernator al $iriei. ,l a preluat astfel comanda armatei din Iudeea. . fost implicat n revolta iudeilor din anul @@, pe care a fost trimis s- o curme Gespasian. "mp-ratul 'ero a fost asasinat n @B de un agent al lui isoQpotrivit lui 0euc#lin4 aceast- ipotez- pare verosimil-,dac- +inem cont de fap-tul c- 'ero i-a ucis tat-lR. "n continuare, clanul iso /i-a focalizat puterea /i influen+a asupra lui Gespasian, care a devenit mp-rat al 0omei n anul @C. Fn an mai t!rziu, romanii au distrus Ierusalimul, au furat comorile din templu, inclusiv pretinsa .rc- a :onventului, /i le-au dus la 0oma, unde au intrat n custodia societ-+ii secrete. .sc- societate secret- nu era alta dec!t 3r-+ia 2abilonian-. 0euc#lin afirm- c- .nus :al-purnius iso a scris n continuare celelalte = ,vang#elii, n urm-toarea ordine8 ,van-g#elia dup- Latei QAE-A? e.n.R, o actualizare a ,vang#eliei dup- Larcu QA?-BER, /i, cu a*utorul scriitorului /i omului de stat roman liniu cel T!n-r, o actualizare a ,van-g#eliei dup)uca QB?-CER. . urmat mai t!rziu ,vang#elia dup- Ioan, opera fiului lui .nus, 5ustus, scris- n anul ;E?. Dup- cum spune 0euc#lin, %Iisus& a fost o construc-+ie complex-, iar pove/tile despre via+a lui au inclus elemente din legendele despre Iosif din ,gipt /i despre alte persona*e din Gec#iul Testament, la care s-au ad-ugat elemente preluate din scrierile eseniene /i caracteristici ale diferi+ilor zei p-g!ni.:on-cluzia sa corespunde cu precizie celei la care am a*uns eu. Diferi+ii Iosifi din povestea lui Iisus sunt n totalitate crea+ii ale lui iso /i fac parte integrant- din cod. )iterele din numele de iso se traduc n ebraic- prin \ud, Gov, $amec#, 3e1, care alc-tuiesc mpreunnumele de Iosif. Fn alt cod pe care l-a folosit iso ptr a-/i insera numele n pove/tile pe care le-a creat este nr. @E. 0euc#lin atrage aten+ie asupra numeroaselor similitudini dintre povestea lui Iisus /i cea a persona*ului numit Iosif n Gec#iul Tes-tament, pe care iso l-a folosit drept model. Iosif a avut ;< fra+i4 Iisus a avut ;< disci-poli. Iosif a fost v!ndut pt <E de monede de argint, Iisus ptr =E Qinfla+ia, de(R. 3ratele lui Iosif, Iuda, a sugerat ca acesta s- fie v!ndut4 Iisus a fost v!ndut de discipolul s-u, Iuda. Iosif se afla n ,gipt c!nd au fost uci/i primii n-scu+i ai tuturor familiilor4 Iisus /i familia sa au fugit n ,gipt pt a evita uciderea pruncilor dispus- de Irod. t princi-palii discipoli ai lui Iisus, iso /i-a folosit drept modele propriii fii8 Ioan Q5uliusR, Ia-cov Q5ustusR, $imon- etru
B>

Q roculusR /i .ndrei Q.lexandruR. 5ulius, 5ustus /i roculus au continuat s- scrie alte texte din 'oul Testament, mai t!rziu. iso a avut gri*- ca Ii-sus s- mplineasc- anumite profe+ii din Gec#iul Testament, n special cele ale lui Isa-ia. 0euc#lin afirm- c- familia iso a f-cut o serie de sc#imb-ri /i ad-ugiri inclusiv la textele din Gec#iul Testament, scriind marea ma*oritate a celor ;> c-r+i apocrife ale Gec#iului Testament. rintre acestea se num-r- :artea lui ,zdra, ; Lacabei, :artea lui Iudit,a lui Tobit,a lui 2el /i a Dragonului Q2alauruluiR. Lembrii clanului iso erau stoici, iar aceast- grupare credea c- oamenii sunt motiva+i Qput!nd fi implicit contro-la+iR de team- /i speran+- Qmetodele predilecte ale 3r-+iei 2abilonieneR. :e alt- cale mai bun- am putea g-si pt a descrie religiile n-scute din Gec#iul /i 'oul Testament7 J alt- manifestare a lui .nus iso a fost 3lavius 5osep#us, scriitorul pe care l-am citat de < ori ceva mai devreme. Lotivul pt care nici iso, nici 5osep#us, sau so+ul nepoatei lui iso, liniu cel T!n-r, nu l men+ioneaz- pe Iisus n scrierile lor oficiale este c- la vremea respectiv- acesta nu ar fi fost credibil. ove/tile inventate de ei nu au fost acceptate ca %fapte reale& dec!t odat- cu trecerea timpului. Istoria oficial- a lui 5osep#us men+ioneaz- doar c- acesta a fost un iudeu care descindea din linia ge-nealogic- regal- #asmonean-, care a luptat mpotriva romanilor. De/i prietenii s-i s-au sinucis c!nd revolta a fost n-bu/it-,el s-a predat /i a sc-pat. Lai mult, ni se spune c- a fost g-zduit n 0oma de c-tre mp-ra+i timp de =E de ani, timp n care s-a nsurat cu str-nepoata sa, intr!nd astfel n aristocra+ia roman-. $- fim serio/i( 5osep#us a fost totuna cu aristocratul roman .nus :alpurnius iso, care,mpreun- cu fiii s-i /i cu li-niu cel T!n-r,au scris ,vang#eliile /i celelalte texte din 'oul Testament. liniu a scris mai multe epistole pe care le-a semnat sub numele de $f!ntul Igna+iu.6rupul din care f-cea parte a devenit, sub diferite nume, grupul primilor %p-rin+i& ai bisericii. :ine a fost ns- cel care a transformat aceast- inven+ie roman- n teribila religienc#isoare n care s-a transformat ea mai t!rziu7 Fn mp-rat roman, coleg de 3r-+ie cu cei din clanul iso, pe nume :onstantin cel Lare. :are a fost instrumentul de care s-a folosit el7 2iserica 0oman- cu sediul la 0oma( "n lucrarea sa epic-, Anacal7psis, 6eoffre1 Oiggins arat- cum a fost creat- 0oma, ca un nou 2abilon. 'u este de mirare c- reli-gia cre/tin- abund- de simboluri babiloniene. "ntreaga poveste a fost o nscenare cu scopul de a crea o nou- religie care s- sub*uge mintea uman-, iar ierar#ia modern- a bisericii /tie foarte bine acest lucru( ,lita clerului cre/tin a /tiut dintotdeauna acest adev-r, c-ci a f-cut parte de la bun nceput din societatea secret- care a creat mitul cre/tinismului. .lte minciuni ulterioare, de un cinism des-v!r/it, precum cea referitoare la 6iulgiul din Torino, asociat cu societatea secret- a :avalerilor Templului, nu au fost inventate dec!t ptr a perpetua aceast- propagand-. 3or+a care i-a inventat pe Iisus /i biserica cre/tin- este aceea/i for+- care conduce la ora actual- lumea. $pre ex, :olegiul 0oman al .r#itec+ilor a fost un antemerg-tor al francmasoneriei moderne4 de fapt, tot ce s-a sc#imbat a fost numele organiza+iei. .ltminteri, romanii foloseau acelea/i simboluri ale ec#erului, compasului, /i a/a mai departe. Fnul din templele folosite de acest colegiu n ompei a fost acoperit cu lava emisde erup+ia Gezuviu-lui n anul A;. $-p-turile care s-au f-cut aici au scos la iveal- o #exagram- n forma %stelei lui David&, un craniu /i o plac- n alb /i negru a .rtificierilor lui Dionisos. Toate aceste simboluri sunt folosite de francmasonii moderni. 0evolta iudeilor mpotriva 0omei a continuat p!n- la nfr!ngerea total- a 9elo+ilor din anul A>,la Lasada, podi/ul care se nal+- deasupra L-rii Loarte. .cesta a fost ul-timul bastion al comunit-+ii eseniene, care /i evacuase baza situat- pe coast-. "n timp ce 9elo+ii iudei era captura+i de romani, numero/i membri ai societ-+ii secrete nazari-neene au fugit n Iordania,Lesopotamia,$iria /i Turcia, fapt confirmat de 5ulius .fri-canul, care a tr-it n Turcia n *urul anului <EE. $e spune cIosif din .rimat#ea, %un-c#iul& biblic al lui Iisus, ar fi c-l-torit n 3ran+a, pt a r-sp!ndi cuv!ntul.
B?

2ibliotecarul Gaticanului, cardinalul 2aronius, a afirmat c- Iosif a sosit mai nt!i la Larsilia, n anul =?, dup- care a a*uns n Insulele 2ritanice. ,xist- de asemenea o legend- care spune c%Laria Lagdalena& /i copiii lui %Iisus& ar fi fugit dup- %crucificare& n su-dul 3ran+ei. .ceastlegend- st- la baza pove/tii $f!ntului 6raal, care sus+ine c- linia genealogic- a lui Iisus a devenit mai t!rziu dinastia merovingian- din 3ran+a. .ceast- teorie este o prostie, c-ci to+i ace/ti oameni nu au existat de la bun nceput, ca s- nu mai vorbim de faptul c- sursa acestei legende este un bibliotecar al Gaticanului, deci al 2isericii 0omane. De ce a fost ales ns- districtul rovence din sudul 3ran+ei7 6#i-ci+i unde aveau propriet-+i ntinse cei din clanul iso7 "n 6alia, /i mai precis, n ro-vence( 'u este de mirare c- acest district este vestit pt %vinul& s-u Qlinie genealogicMcunoa/tereR. :!teva secole mai t!rziu s-a n-scut legenda 6raalului, +esut- numai din mituri. )egenda este alc-tuit- din pove/tile simbolice ale 0egelui .rt#ur Qun alt %soa-re&R, care au fost ilustrate pe c-r+ile de Tarot /i n literatura /i muzica ,uropei secole la r!nd. 6raalul nu era altceva dec!t cupa sau pocalul n care a fost colectat s!ngele lui Iisus n momentul crucific-rii. .cesta era de fapt un simbol al s!ngelui care cur-gea n ritualurile antice care sacrificau miei n timpul ec#inoc+iului de prim-var-, iar, ptr cei mai ini+ia+i, un simbol al liniilor genealogice ale %zeilor& reptilieni. "n primele manuscrise ale legendei, 6raalul este numit $ang 0eal, termen francez vec#i care n-semna s!nge regal. ./a cum vom demonstra mai departe, acest s!nge regal nu era al-tul dec!t cel al liniilor genealogice reptilo-umane /i nu avea nimic de-a face cu Iisus. Imaginea zeului solar cunoscut- sub numele de Iisus a fost transformat- mai t!rziu ntr-un fiu supranatural al lui D-zeu de cel care avea s- devin- cunoscut sub numele de $f!ntul avel, al c-rui nume real era $aul din Tarsus. "n varianta oficial- a pove/-tii, $f!ntul avel s-a n-scut din p-rin+i iudei, dar a devenit cet-+ean roman, de/i era un fariseu /i un aderent strict la religia ebraic-. :e alt iudeu care a devenit roman mai cunoa/tem7 5osep#us, pseudonimul lui iso, autorul ,vang#eliilor( $e spune c- $f!n-tul avel ar fi ncura*at persecu+ia primilor cre/tini, dar s-a convertit n timp ce se afla n drum spre Damasc, c-ci %Iisus&i-ar fi ap-rut miraculos n fa+- /i l-ar fi ntrebat8%De ce mpersecu+i7& De fapt, exist- = versiuni oficiale ale pove/tii. "ntr-una dintre ele, avel a auzit vocea lui Iisus vorbindu-i Q3apte C8AR. "n alta a v-zut o lumin- mare, dar nu a auzit nici o voce Q3apte<<8CR, iar n a treia a primit instruc+iuni de la Iisus despre misiunea lui viitoare Q3apte <@8;=R. avel a fost crea+ia lui liniu cel T!n-r Qal c-rui nume de militar era LaximusR /i a lui 5ustus iso. :ei doi au introdus n povestea lui avel numero/i prieteni /i asocia+i ai lor, inclusiv persona*e din istoria familiei. $pre ex, cel care l-a vindecat pe avel de orbire a fost un om pe nume %.nanias&, inspirat n mod evident de .nnaeus $eneca,cel care a murit mpreun- cu tat-l iso din ordinul lui 'ero. "n $crisoarea c-tre 0omani g-sim aceast- fraz-8%$alut--l pe Oerodion, ami-cul meu&, indiciu care dezv-luie leg-turile familiei iso cu Irod cel Lare. avel nu a r-sp!ndit mesa*ul lui Iisus n :ipru,:reta, Lacedonia, .sia, 6recia /i 0oma. :ei care au f-cut-o au fost liniu /i iso. "ntre anii ;EE /i ;E?, 5ustus, tat-l acestuia /i liniu, mpreun- cu familia, prietenii /i sclavii lor, s-au dus n .sia Lic- Qpe teritoriul actua-lei TurciiR, vizit!nd, printre altele, ora/ele grece/ti /i .lexandria, pt a-i %ncura*a& pe s-raci /i pe sclavi s- adere la noua lor credin+-. rimele biserici au fost create n 2it#-n1a /i ontus de liniu. .cesta a vizitat de mai multe ori aceste locuri, ncep!nd din anul B?, aceasta fiind c#iar originea prenumelui lui ontius ilat. .cesta este numit doar ilat n ,vang#eliile dup- Latei /i dup- Larcu, primele ,vang#elii scrise de i-so, dar n ,vang#elia dup)uca, cea pe care iso a scris-o mpreun- cu liniu, ilat cap-t- brusc /i un prenume8 ontius. ,vang#elia dup- )uca a fost scris- c#iar n anii n care liniu a nceput s- viziteze ontius. $crisorile lui liniu, semnate c#iar cu nu-mele s-u, afirm- c- 5ustus iso s-a aflat n 2#itn1a ntre anii C@-CB, folosind numele de Tullius 5ustus, /i c- familia iso avea de asemenea o locuin+- n
B@

,p#esus, locul n care se afla templul zei+ei Diana, o alt- versiune a lui Isis, $emiramida, 2arati, etc. "n timp ce c-l-toreau prin diferite locuri, membrii familiei iso pretindeau c- sunt apos-toli /i episcopi, succesori ai persona*elor inventate c#iar de ei, etru /i avel. .stfel, ei au pretins c- sunt Ignatius Q liniuR, 5ustinus Q5ustusR, :lement din 0oma Q5uliusR, olicarp Q roculusR /i apias Q5ulianus, fiul lui 5ustusR. )a vremea respectiv-, o mem-br- a familiei iso, ompeia lotinaQpe numele s-u real :laudia #oebeRera so+ia m-p-ratului roman Traian, a/a c- ceilal+i membri ai clanului au beneficiat de un spri*in enorm de la cel mai nalt nivel al puterii. "n textele biblice8 $crisoare c-tre 0omani, Timotei /i :lement, ompeia apare sub numele de %sora noastr- #oebe&, %:laudia& /i%:laudina&. :lanul iso mpreun- cu liniu au introdus n textele lor toate simbolu-rile religiei soarelui /i ale miturilor 3r-+iei 2abiloniene. De pild-, locul de ba/tin- al lui avel este ora/ul Tarsus din .sia Lic- Qactualmente TurciaR, capitala cilicienilor. "nt!mplarea face ca acest ora/ s- fi fost unul din principalele centre ale religiei solare a lui Lit#ra, care a a*uns la 0oma prin intermediul cilicienilor, de unde s-a r-sp!ndit apoi n ntregul imperiu. De asemenea, .sia Lic- a fost prima regiune n care s-a r-s-p!ndit cultul lui Dionisos. .mbele persona*e erau zei solari n-scu+i pe <? dec, care au murit pt iertarea p-catelor noastre.Tot ce cred la ora actual- cre/tinii despre Iisus cre-deau n acele timpuri romanii despre Lit#ra. 9iua sacr- a adep+ilor lui Lit#ra era du-minica, tocmai ptr c- acesta era un zeu solar. ,i au numit aceast- zi 9iua Domnului. Dionisos sa n-scut dintr-o fecioar- /i a fost cunoscut sub nume precum8 Gi+a de vie, Domnul 'ostru, L!ntuitorul, 5udec-torul celor mor+i, ,liberatorul, :el "nviat /i sin-gurul 3iu al lui D-zeu. Deasupra capului lui Dionisos erau scrise cuvintele8 %,u sunt Gia+a, Loartea /i "nvierea. ,u sunt cel ce poart- coroana naripat- Q$oareleR&. $criito-rul O.6. Sells arat- c- multe din cuvintele atribuite de avel lui Iisus erau exact cele folosite de adep+ii lui Lit#ra. )iturg#ia lui Lit#ra este identic- cu )iturg#ia lui Iisus. :!nd avel spune8%,i au b-ut din piatra spiritual-, iar acea piatr- era :#ristos&Q; :o-rinteni ;E8>R, el folose/te exact cuvintele din scripturile lui Lit#ra. Doar numele au fost sc#imbate. "n ,vang#elii, etru devine %piatra& cre/tin- pe care urma s- fie con-struit- noua biseric-. $e spune despre :olina Gaticanului c- era sacr- ptr etru, dar acela/i loc era considerat sacru cu mult timp nainte pt Lit#ra. "ntr-adev-r, aici s-au descoperit numeroase vestigii din perioada cultului lui Lit#ra( ractic, clanul iso l-a transformat pe Lit#ra ntr-un cult cre/tin de tip Lit#-raQn.n. mitologicR. To+i papii au emis preten+ia c- domnesc n calitate de urma/i ai lui etru,primul pap-. .ceast- pre-ten+ie deriv- dintr-o afirma+ie biblic- a lui Iisus, n care acesta a spus8 %Tu e/ti etru, /i pe tine mi voi cl-di ,u biserica Lea&. 'umai > versete mai t!rziu urmeazdemo-larea lui etru8 %Dar ,l s-a ntors /i i-a spus lui etru8 Z"napoia mea, $atan( Tu e/ti o piatrde poticnire pt Line, c-ci g!ndurile tale nu sunt g!ndurile lui D-zeu, ci cele ale oamenilor([& % iatra& este un simbol clasic al /colilor misterelor, la fel ca /i %piatra ung#iular-& asociat- cu Iisus, folosit- inclusiv n simbolismul francmason din zilele noastre. etru este considerat p-str-torul c#eilor raiului, dar /i acesta este tot un sim-bol al /colilor misterelor care corespunde lui Ianus cel cu < fe+e, p-str-torul c#eilor Templului "n+elepciunii, sau lui Lit#ra, care p-stra de asemenea c#eile raiului. e de alt- parte, Ianus nu era altul dec!t ,annus, unul din titlurile acordate lui 'imrod n 2abilon. :#eile de aur /i de argint ale succesorului lui etru, papa, sunt alte simboluri folosite de doctrina secret-. apii /i cei care i controleaz- pe papi /tiu foarte bine ce nseamnaceste lucruri..urul /i argintul sunt metalele pre+ioase care simbolizeaz- soarele /i luna. Despre etru /i avel se afirm- c- au fost uci/i la 0oma n timpul pri-goanei pe care a dezl-n+uit-o mpotriva cre/tinilor mp-ratul 'ero, dar nu exist- nici o dovad- care s- ateste acest lucru. ,xistn sc#imb alte < persoane care au fost ucise de 'ero, /i anume )ucius :alpurnius iso, capul familiei, /i prietenul acestuia,.nna-eus $eneca( e m-sur- ce au trecut anii, religia soarelui /i
BA

simbolismul ezoteric al /colilor misterelor s-au transformat ntr-o religie bazat- pe traducerea literal- a unor texte simbolice. :re/tinismul s-a cl-dit pe aceast- nen+elegere /i pe aceast- fars-. $e ncearc- ast-zi s- ne fac- scredem c- biserica cre/tin- s-a n-scut ca o singur- entitate,dar nici acest lucru nu este adev-rat.Dea lungul vremii au existat numeroase fac+iuni care s-au gru-pat n *urul unor puncte de vedere diferite, care s-au luptat ntre ele pt a cuceri supre-ma+ia ca unice de+in-toare ale%adev-rului&.:el mai puternic conflict a fost cel declan-/at ntre cei care credeau n varianta lui avel, care l privea pe Iisus ca 3iul suprana-tural al lui D-zeu, /i .rieni, care credeau c- el a fost un om, nu una cu Dzeu. .rienii au primit acest nume de la .nus, un om al bisericii din .lexandria, n ,gipt, care s-a ntrebat cum putea fi Iisus una cu D-zeu, n condi+iile n care Ie#ova afirmase clar c- el este singurul D-zeu. :um putea fi divizat n acest caz D-zeu n trei p-r+i, respectiv Tat-l, 3iul /i $f!ntul Du#7 :onceptul %trinit-+ii&este un simbol p-g!n, parte integran-t- din viziunea babilonian- /i egiptean- asupra lumii.Dac- am tr-i ntr-o lume a adul-+ilor maturi, ar trebui s- le permitem tuturor oamenilor libertatea de a crede orice do-resc, at!t timp c!t nu /i impun credin+ele /i celor din *ur. $implul fapt c- noi credem c- p-rerile altora nu sunt adev-rate sau sunt ni/te prostii nu ar trebui saib- nici o importan+-. roblema mea cu cre/tinismul /i cu religia n general nu este legat- de credin+ele oamenilor n acestea, este dreptul lor s- cread- n orice doresc, ci de felul n care le-au fost impuse ele prin cultivarea sentimentelor de vinov-+ie,team-, violen-+- /i reprimarea g!ndirii alternative. Din p-cate, acordarea dreptului de a crede n alt-ceva dec!t crezi tu a devenit n acele timpuri o ofens- criminal-, a/a c- paulinii /i ari-enii /i-au propus s- se distrug- reciproc. .cesta este momentul n care intr- pe scen- mp-ratul :onstantin cel Lare, adev-ratul p-rinte al cre/tinismului, al-turi de clanul iso /i de liniu. :onstantin a devenit mp-rat al 0omei n anul =;<. ,l /i-a c!/tigat reputa+ia de a fi un soldat cura*os /i nemilos, servind n armata imperial- din Insulele 2ritanice cu mult timp nainte s- fie ales ca :ezar al lumii occidentale. Dup- ce a de-venit mp-rat,a nceput s--/i ucid- du/manii,inclusiv pe copiii acestora.)egenda cre/-tin- afirm- c- ntruna din b-t-liile pt cucerirea puterii imperiale, dus- pe podul Lil-vian de l!ng- 0oma, :onstantin ar fi avut o viziune a lui Iisus, care i-ar fi spus s- /i pun- o cruce pe steag, dac- dore/te s- ob+invictoria mpotriva du/manilor s-i. o-vestea pare rezonabil-, dar nu m- pot mpiedica s- nu mg!ndesc c- este o glum- proast-. $e spune despre :onstantin c- s-ar fi convertit la cre/tinism n urma unor vi-ziuni. ,xist- totu/i o mic- problem-8 el nu a devenit niciodat- un cre/tin adev-rat, dec!t poate pe patul de moarte, ca s- se asigure c- a*unge n rai( )-a adorat tot timpul pe zeul grec .polo Q$oareleR, s-a nc#inat lui +ol 1n!ictus Q$oarele InvincibilR /i a r--mas p!n- la moarte Pontife( ,a(imus Q ontiful $upremR al 2isericii -g!ne( "n con-secin+-, Iisus a primit dreptul de a/i celebra ziua de na/tere pe <? dec, dat- care nu a mai fost sc#imbat- p!n- ast-zi. Tot :onstantin este responsabil /i de construirea mor-m!ntului sf!nt de la Ierusalim. Lama sa, ,lena, a vizitat ora/ul Ierusalim pt a depista locurile /i relicvele sfinte ale legendei cre/tine. ,a a pretins c- a descoperit locurile exacte n care s-a n-scut Iisus, n care a fost crucificat, n care a fost nmorm!ntat /i n care s-a ridicat la cer. Toate acestea pot fi vizitate /i ast-zi n orice tur al Ierusalimului. "n anul =<@, :onstantin a construit o bazilic- n punctul pe care maic--sa l-a identificat ca fiind locul crucific-rii. .cesta este spa+iul pe care se afl- ast-zi marea 2iseric- a $f!ntului Lorm!nt, care atrage milioane de cre/tini care doresc s- vad- locul n care %a fost crucificat Iisus&. ,lena a pretins de asemenea c- ar fi descoperit cele = cruci din lemn, la = secole dup- ce s-au petrecut faptele( :u siguran+-, trebuie s- fi fost o femeie foarte descurc-rea+-H .dev-rul este cu totul altul. :onstantin era membru n aceea/i 3r-+ie 2abilonian- sub acoperirea c-reia au operat cei din clanul iso /i liniu. otrivit anumitor cercet-tori, bazilica construit- de :onstantin n IeruBB

salim face parte din sc#ema geometric- sacr- a ora/ului. :olegiul 0oman al .r#itec-+ilor avea leg-turi cu Jrdinul Lae/trilor :omacini, care s-a extins rapid sub domnia lui :onstantin /i sub cea a lui Teodosie, n care cre/tinismul a devenit religia domi-nant- n imperiul roman. .mbele organiza+ii erau ramuri importante ale 3r-+iei. Jr-dinul :omacinilor /i avea sediul pe insula :omacini de pe lacul :omo, n nordul Ita-liei. $ituat ast-zi n apropiere de centrele elve+iene n care se spal- masiv banii prove-ni+i din traficul de droguri, precum )ugano, lacul :omo a reprezentat ntotdeauna un centru important al 3r-+iei 2abiloniene. De pild-, doi membri moderni importan+i ai 3r-+iei, rin+ul #ilip al Larii 2ritanii /i mentorul acestuia, )ord Lountbatten, au participat la o nt!lnire a 6rupului 2ilderberg Quna din organiza+iile secrete cele mai importante ale 3r-+ieiR care s-a +inut pe lacul :omo, n anul ;C@?. Jrdinul :omacini-lor s-a mp-r+it n < lo*i conduse de Lari Lae/tri. Lembrii s-i purtau /or+uri /i m--nu/i albe /i comunicau prin semne /i str!ngeri de m!n- secrete. Toate acestea se n-t!mplau cu mai bine de o mie de ani nainte de crearea oficial- a francmasoneriei( 0egele )ombardiei le-a acordat protec+ia sa /i au fost f-cu+i mae/tri ai tuturor zidari-lor /i ar#itec+ilor din Italia. .cest ordin secret, succesor al ar#itec+ilor 3r-+iei din an-tic#itate, .rtificierii Dionisieni, este cel care a asigurat puntea de leg-tur- ntre cei care au construit templele p-g!ne ale antic#it-+ii /i fra+ii lor care aveau s- construias-c- marile catedrale cre/tine din ,uropa. ractic, aceea/i 3r-+ie le-a construit pe toate( Templele antice erau altare nc#inate zeit-+ilor p-g!ne, la fel ca /i catedralele cre/tine de mai t!rziu. $ingura diferen+era aceea c- n cazul celor din urm-, publicul naiv credea c- au fost ridicate ntru slava lui%Iisus&. 3aimosul erou cre/tin $f!ntul 2ernard l-a definit pe D-zeu ca fiind %lungime, l-+ime, n-l+ime /i ad!ncime& tocmai pt c- /tia efectul geometriei /i al numerelor asupra c!mpurilor energetice. )a vremea lui, ita-gora afirmase de asemenea c- %'umerele sunt totul&. uterea formei, a numerelor, a geometriei /i a propor+iilor sunt c!teva din %marile mistere& care au fost ascunse de oc#ii maselor largi. "n mod evident, :onstantin /i 3r-+ia care i controla pe mp-ra+i au sesizat avanta*ele politice ale spri*inirii mi/c-rii cre/tine. :!t despre mase, acestea nu au avut nici o problem- n a mbr-+i/a noua religie, c-ci aceasta se potrivea cu cea a altor zei solari pe care i cuno/teau, inclusiv Lit#ra. :re/tinismul a str!ns mul+i adep+i ai lui Lit#ra, c-ci pt ace/tia noua credin+- nu diferea cu nimic de fostul sistem de convingeri, cu excep+ia numelui. :onstantin a dispus ncetarea persecu+iilor mpotriva cre/tinilor n Imperiul 0oman prin celebrul s-u ,dict din Lilan, dar nici m-car acesta nu a f-cut o referire direct- la cre/tinism, ci la toate religiile care credeau ntr-un D-zeu unic. Jricum,persecu+ia de dinainte avea s- fie urmat- n cel mai scurt timp de altele, c-ci 2iserica :atolic- avea s--i persecute, s--i ard- /i s--i tortureze pe to+i cei care nu credeau n credin+a cre/tin-, sau cel pu+in n versiunea sa asupra acesteia. 9eci de milioane de oameni au murit n numele a/a-zisului % rin+ al -cii&. :onstan-tin nsu/i /i-a ucis so+ia /i fiul cel mare nainte de a pleca n c-l-torie spre palatul s-u din 'iceea Qla ora actual- Iznik, n TurciaR, n anul =<?, ptr a decide acolo ce anume trebuie s- cread- cre/tiniiQdecizii care au r-mas valabile p!n- ast-ziR.,l dorea s- pun- cap-t conflictului dintre paulini /i arieni, /i s- instaureze un singur crez cre/tin. De aceea, a convocat =;B episcopi Qun alt num-r misticR ntr-un conciliu la 'iceea /i le-a spus ce anume au voie s- cread- /i ce nu. "ntre diferitele fac+iuni au izbucnit certuri amare, c-ci se punea o c#estiune arz-toare pt viitorul lumii8 era Iisus parte integrant- a $fintei Treimi, alc-tuit- din Tat-l, 3iul /i $f!ntul Du#7 )a naiba( .u fost scoase tot felul de documente /i s-au dat tot felul de lovituri sub centur-. Dac- sunte+i cumva cre/tini, trebuie s- /ti+i c- a/a s-a decis soarta religiei dvs. .rienii au pierdut b-t-lia din acea zi, /i din acest talme/-balme/ tutelat de puterea imperial- roman- s-a n-scut credin+a cre/tin- actual- sau crezul niceean. Iat- n ce consta acest crez. $per c- vconcentra+i, c-ci v- voi pune ntreb-ri mai t!rziu8 %'oi credem ntr-un D-zeu unic, Tat-l
BC

atotputernic, creatorul tuturor lucrurilor, vizibile /i invizibile deopotriv-4 /i ntr-un Domn unic, fiul lui D-zeu, conceput de Tat-l, adic- av!nd aceea/i substan+- ca /i Tat-l, D-zeu din D-zeu /i )umindin )umin-, D-zeu adev-rat din D-zeu adev-rat,nu creat, ci av!nd aceea/i substan+- ca /i Tat-l, :el prin care s-au f-cut toate lucrurile, at!t cele din ceruri c!t /i cele de pe p-m!nt4 :el care, pt m!ntuirea noastr-, a oameni-lor, a cobor!t /i s-a ntrupat pe p-m!nt, s-a f-cut om, a suferit /i s-a ridicat din mor+i a treia zi, s-a ridicat la ceruri /i va veni c!ndva din nou ptr a-i *udeca pe cei vii /i pe cei mor+i4 /i mai credem n Du#ul $f!nt&. :e poate fi mai simplu7 :onciliul a stabilit c- Iisus este din aceea/i substan+- ca /i Tat-l deoarece n 2abilonul antic se spunea c- 'imrod /i fiul s-u, Tammuz, sunt una /i aceea/i persoan-. :!t despre mama sa, regina $emiramida, aceasta este gratulat- cu titlul de Du# $f!nt. ./a se face cTat-l, 3iul /i Du#ul $f!nt sunt de fapt 'imrod-Tammuz /i $emiramida. :re/tinismul nu este altceva dec!t religia 2abilonului, /i a/a a fost de la bun nceput. )a ora actual-, 0oma /i Talia reprezint- unul din nucleele 3r-+iei, a/a cum explic detaliat n cartea mea anterioar-, i ade!rul ! !a face li"eri. Gaticanul nsu/i este n ntregime controlat de 3r-+ie, fiind una din bazele cele mai importante ale acesteia. )a fel ca /i iudaismul /i islamul, cre/tinismul a fost conceput pt a transpune n practi-c- o alt- parte vital- a .gendei reptiliene8 suprimarea energiei feminine, cea care per-mite conexiunea intuitiv- cu nivelele superioare ale con/tiin+ei multidimensionale a universului Q implicit a fiin+ei umaneR. rin suprimarea vocii intui+iei, ei au reu/it blo-carea accesului la con/tiin+a superioar- /i reducerea oamenilor la ni/te fiin+e domina-te de con/tiin+a lor inferioar-. Jamenii sunt izola+i astfel de expresia suprem- a iubi-rii, n+elepciunii /i cunoa/terii, depinz!nd ntru totul de%informa+iile& manipulate care le bombardeaz- oc#ii /i urec#ile. ./a se explic- de ce 3r-+ia a ncercat tot timpul s- creeze o lume n care s- prevaleze energia masculin-, cel pu+in la suprafa+-. $tarea de con/tiin+care corespunde ar#etipului %mac#o& este deconectat- de energia sa femi-nin- corespondent-, fiind profund dezec#ilibrat-. De remarcat c- n :rezul :onciliu-lui de la 'iceea nu se pomene/te nimic de vreo femeie. $e spune doar c- D-zeu s-a f-cut trup sub forma lui Iisus :#ristos %pt m!ntuirea noastr-, a oamenilor&. :re/tinis-mul a fost un bastion masculin nc- de la crearea sa, cu scopul de a suprima energia feminin- /i de a dezec#ilibra con/tiin+a uman-. rimii fondatori ai 2isericii, precum Yuintus Tertullian, le-au izgonit pe femei din oficiul preo+esc /i le-au interzis c#iar svorbeasc- n biseric-. 2iserica :atolic- nu a acceptat c- femeile au suflet dec!t n anul ;?>?, n urma :onciliului de la Trent. :#iar /i atunci ma*oritatea celor care au votat pt a fost foarte sub+ire, diferen+a fiind de numai = voturi( $emin+ele acestei dog-me anti-feminine adoptat- de biserica cre/tin- se reg-sesc n predecesoarea sa, secta profetului Qzeului solar miticR 9oroastru. .cesta s-a n-scut Qcum altfelR n ersia, ac-tualmente Turcia, +inutul unde se afl- Lun+ii Taurus /i ora/ul n care s-a n-scut $f!n-tul avel, Tarsus. 9oroastru a fost un anti-feminist ve#ement, afirm!nd c-8 %'ici o fe-meie nu poate intra n rai dec!t dac- a fost o so+ie supus- /i /i-a considerat b-rbatul un st-p!n&. .ceast- filozofie reprezint- o reluare aproape cuv!nt cu cuv!nt a celei bra#manice, teribilul crez #indus care a fost introdus de arieni n India cu multe seco-le nainte. $f!ntul avel Qrespectiv clanul iso /i liniuR a preluat /tafeta anti-feminis-mului /i a creat premisele ptr cea mai oribil- reprimare a femeilor timp de aproape <EEE de ani. rintre perlele atribuite $f!ntului avel se num-r- /i urm-toarea8 %$o+ii, supune+i-v- so+ilor vo/tri, c-ci so+ul este capul so+iei, la fel cum :#ristos este capul 2isericii. )a fel cum 2iserica se supune lui :#ristos, o so+ie trebuie s- se supun- n toate so+ului ei&. $au8 %,u nu suport s- aud o femeie predic!nd sau ncerc!nd s- uzurpe autoritatea b-rba+ilor. 'u o suport dec!t atunci c!nd tace&.
CE

2iserica cre/tin- a fost construit- cu scopul precis de a reprezenta /i de a perpetua vibra+ia masculin- extrem-, energia soarelui, p-str!nd astfel marele secret al cunoa/-terii, ascuns din cele mai vec#i timpuri. .ceast- biseric- a devenit un instrument cru-cial /i extrem de eficient pt eliminarea cunoa/terii ezoterice din circuitul public, ptr a putea fi folosit- n secret /i cu rea inten+ie din culise..saltul asupra energiei feminine /i asupra cunoa/terii ezoterice a condus la oribilele persecu+ii mpotriva %vr-*itoarelor &, adic- a mediumilor /i persoanelor cu capacit-+i extrasenzoriale. .ceste comunic-ri cu lumile de dincolo f-cuser- parte integrant- din lumea precre/tin-, fiind unanim acceptate. Lediumii erau cunoscu+i sub numele de profe+i, oracole, canale ale lui D-zeu, etc. Fnul din liderii acestei v!n-tori de vr-*itoare a fost 5erome, n-scut n anul =>;, cel c-ruia i se atribuie textul principalei versiuni latine a 2ibliei. 5erome a fost cel care l-a convins pe pap- s- scoat- n afara legii orice comunica+ie cu alte lumi. rintr-un singur decret papal, canalele lui D-zeu s-au transformat n vr-*itori /i vr-*i-toare ale diavolului, termen folosit nc- de numero/i cre/tini moderni. 0egele 5ames I, primul rege al .ngliei /i $co+iei reunite, a inclus o condamnare aspr- a actelor de vr-*itorie n faimoasa sa 2iblie Q2iblia 0egelui 5amesR tip-rit- n anul ;@;; /i s-a +i-nut de cuv!nt, tortur!nd /i execut!nd mii de femei sub acuza+ia de vr-*itorie. :eea ce /i dorea 5erome era ca preo+ii s- devin- mi*locitorii ntre oameni /i D-zeu. ,l nu do-rea ca oamenii s- se roage direct lui D-zeu, contrazic!nd linia oficial-, /i cu at!t mai pu+in s- pun- n circula+ie cuno/tin+e neaprobate de biseric-. Iat- ce a spus el, negru pe alb8%'oi nu ne opunem at!t profe+iilor, c!t acelor profe+i care contrazic $cripturile mai vec#i sau mai noi&. $imultan, ini+ia+ii 3r-+iei 2abiloniene care au creat 2iserica 0oman- se foloseau din plin de aceste puteri extrasenzoriale, comunic!nd cu alte di-mensiuni. 2ine, dar cum altfel i-am putea controla pe nesp-la+i, cu at!t mai mult cu c!t sunt at!t de numero/i7( Lai bine s--i facem s- cread- ntr-un basm cu Iisus, p-c--lindu-i c- dup- o singur- via+- tr-it- pe p-m!nt, D-zeu va decide dac- se duc n rai sau n iad. I-am convins de*a c- noi, oamenii n robe negre, /tim mai bine ce dore/te D-zeu de la ei /i c- orice form- de cunoa/tere ezoteric- este demoniac-. .ltceva7 Lda, ar trebui s- fim aten+i cu acea energie sexual-, for+a creatoare din om. Trebuie s- nc#idem acest izvor de energie4 n caz contrar, sursa lor de putere nu va disp-rea. "n aceast- direc+ie, cunoa/tem pe cineva cum nu se poate mai potrivit pt aceast- sar-cin-8 pe .ugustin. Oei, .ugustine, treci n biroul nostru. )a fel ca mul+i al+i eroi tim-purii ai 2isericii, $f!ntul .ugustin din Oippo era originar din .frica de 'ord. "n pri-ma parte a vie+ii nu se mai s-tura de sex,dar dup- convertirea sa la cre/tinism la =; de ani opiniile sale s-au sc#imbat radical /i el a stabilit c- sexul este ceva oribil. :red c- /ti+i c!t de dificili sunt fum-torii c!nd se las- de fumat. .ugustin nu a mai permis nici unei femei s- intre n casa sa nenso+it-, nici m-car propriei lui surori. Din p-cate, nu i-a venit n minte nici un alt mi*loc de a face copii, a/a c- nu a putut interzice complet sexul, de team- s- nu dispar- ntreaga ras-.. insistat totu/i ca nimeni s- nu se bucure de el. G- asigur c- acest lucru este imposibil. Iat- care era viziunea $f!ntului .ugus-tin despre sexualitate8 %$o+i, iubi+i-v- so+iile, dar ntr-un mod cast. 'u insista+i asupra lucr-rii trupe/ti dec!t n m-sura n care acest lucru este necesar pt procrearea copii-lor. De vreme ce copiii nu pot fi concepu+i n nici un alt fel, va trebui s- v- cobor!+i asupra lui mpotriva voin+ei voastre, c-ci el a fost pedeapsa lui .dam&. ./a s-a a*uns la impunerea celibatului preo+esc de c-tre papa 6rigorie GII n anul ;EA>. Da, moti-vul pt care preo+ii catolici din epoca noastr- sunt nevoi+i s- practice celibatul se dato-reaz- deciziei unui singur om, care a tr-it acum ;EEE de ani4 din cauza lui, un num-r nesf!r/it de copii abuza+i de bie+ii preo+i frustra+i /i confuzi au fost nevoi+i s- suporte consecin+ele. .ugustin a fost primul care a f-cut leg-tura ntre sex /i p-catul originar, acel concept potrivit c-ruia ne na/tem cu to+ii din start p-c-to/i, din cauza leg-turii noastre de rudenie cu .dam /i cu ,va. )egenda cre/tin- sus+ine c- singura fiin+- care s-a n-scut vreodat- f-rC;

de p-cat a fost Iisus, ntruc!t a fost conceput printr-o na/tere imaculat-. :e putem spune nsdespre mama lui7 :u siguran+-, ea trebuie s- fi fost supus- p-catului originar, /i este imposibil snu-i fi transmis /i lui ceva din acest p--cat str-mo/esc. "n cele din urm-, 2iserica 0oman- a sesizat contradic+ia /i a decretat c- /i Laria s-a n-scut f-r- de p-cat, dintr-o fecioar-. 2ine, dar mama ei7 $e afla ea sub inciden+a p-catului originar7 Dac- da, cu siguran+- trebuie s--i fi transmis o parte din acesta. Doamne, opri+i-m- nainte s- o iau razna( 'umai prostii( Ii totu/i, ele au permis controlul /i manipularea a miliarde de oameni, prin implementarea crezului cre/tin, bazat pe team-, vinov-+ie /i violen+-, ad!nc n subcon/tientul colectiv. De fapt, /i eu cred n p-catul original. :!teva din %p-catele& mele au fost c!t se poate de originale. Dac- tot p-c-tui+i, ncerca+i s- o face+i c!t mai original cu putin+-. .cesta este sfatul meu( 'ivelul fizic, cel emo+ional, cel mental /i cel spiritual al fiin+ei noastre sunt conectate ntre ele prin vortexuri energetice numite cha9ra-e Qcuv!nt sanscrit care nseamn- %roat- de lumin-&R. .ceste cha9ra-e fac ca dezec#ilibrul de pe un nivel s- le afecteze /i pe celelalte'4ig.:L*. De pild-, atunci c!nd suntem foarte stresa+i dpdv emo+ional, primul lucru care ni se nt!mpl- este c- nu mai g!ndim bine. .ltfel spus, dezec#ili-brul se transmite de pe nivelul emo+ional pe cel mental. Dac- nu este corectat, deze-c#ilibrul sf!r/e/te prin a fi transmis corpului fizic, conduc!nd la boal- sau disconfort. .ceste dezec#ilibre emo+ionale se manifest- la nivelul corpului fizic sub forma unor reac+ii c#imice. .cesta este nivelul pe care ncearc- s--l %trateze& medicina oficial- Qaltfel spus,companiile transna+ionale farmaceuticeR,cu costuri incredibile,at!t n bani , c!t /i ca efecte pe termen lung asupra corpului. ,i trateaz- simptomele, nu cauzele, c-ci marea ma*oritate a doctorilor sunt at!t de n-doctor-ina+i nc!t nu au nici cea mai vag- idee despre felul n care func+ioneazcorpul /i fiin+a uman-. "n sc#imb, cei care se ascund n spatele companiilor transna+ionale farmaceutice /tiu foarte bine aceste lucruri, f-c!nd tot ce le st- n puteri pt a suprima metodele de vindecare %alternative& care trateaz- cauzele, /i nu simptomele. Cha9ra-ele absorb energie n c!mpul con/ti-in+ei noastre. .tunci c!nd func+ioneaz- la capacitate, noi absorbim o cantitate uria/de energie, ndeosebi prin cha9ra situat- la baza coloanei vertebrale. De aici, ea urc- de-a lungul coloanei, trec!nd prin celelalte cha9ra-e principale QA cu totulR, p!n- la cha9ra din cre/tetul capului. .m explicat n detaliu acest mecanism n celelalte c-r+i ale mele, precum Eu sunt eu$ eu sunt li"er. Din motive pe care le voi explica ntr-un capitol ulterior, cu c!t absorbim mai multenergie n c!mpul nostru de con/tiin+-, cu at!t mai mare devine puterea noastr- de a crea /i de a ne controla propriul destin. De aceea, este absolut vital ca cei interesa+i s- ne domine s- descopere c-i precise de li-mitare a energiei astfel absorbite. .ici intervine manipularea sexului. :ele = cha9ra-e inferioare sunt8 cha9ra r-d-cinii, cea sexual-, situat- c#iar deasupra ei, /i cea a ple-xului solar, asociat- cu emo+iile noastre. .ceasta este cha9ra care ne d- dureri de sto-mac atunci c!nd suntem nervo/i sau stresa+i. :eea ce urm-re/te atitudinea cre/tin- /i %moral-& este s- nc#id- cha9ra r-d-cinii /i s- arunce n aer pu+ina energie care mai a*unge la cha9ra sexual- /i la cea a emo+iilor, din cauza vinov-+iei /i fricii care au a*uns s- fie asociate cu acest subiect Qal sexuluiR. Din cauza acestui bloca*, ntregul c!mp energeticMde con/tiin+- uman este afectat. Larea ma*oritate a clericilor cre/tini nu cunosc aceste lucruri, dar cei care au controlat de la bun nceput cre/tinismul /i 2iserica 0oman- le /tiu foarte bine, c-ci de+in cuno/tin+ele ezoterice refuzate restului popula+iei. 6enera+ie dup- genera+ie, oamenii au fost condi+iona+i s- adopte viziunea cre/tin- asupra sexualit-+ii,condi+ion!ndu-/i apoi mai departe copiii. "n realitate,sexul este ceva minunat. ,l trebuie savurat, nu respins. :apacitatea de a-+i exprima iubirea ptr o alt- fiin+- la nivel fizic este un dar sublim care ne-a fost f-cut nou-, oamenilor. 'u conteaz- n ce fel se exprim- sexualitatea dvs.
C<

Iubirea este iubire. ,xprima+i-o desc#is. Dac- .ugustin sau papa vor s- /i-o nnoade, treaba lor. 3iecare cu a lui, at!t timp c!t nu-mi spun mie cum s--mi tr-iesc via+a( 4igura :L 6 Cha9ra coronar-, Cha9ra celui de-al treilea oc#i, Cha9ra g!tului, Cha9ra inimii, Cha9ra plexului solar, Cha9ra sacral-, Cha9ra r-d-cinii. +istemul >cha9ra/elor? umane care permit inter/penetrarea ni!elelor noastre de contiin. Atunci cnd sunt deschise, noi ne aflm n legtur cu cosmosul i putem e(trage de aici cantiti nelimitate de energie. .ac sunt nchise, suntem deconectai de cosmos i nu putem opera dect cu o fraciune din potenialul nostru mental, emo/ional, fizic i spiritual. Jrientalii, asiaticii /i c#inezii au p-strat de mii de ani cunoa/terea puterii energiei se-xuale. "n Jccident, aceast- cunoa/tere a fost practicat- numai n societ-+ile secrete /i n ritualurile satanice. ./a cum am spus de*a de at!tea ori, o energie nu este altceva dec!t o energie neutr-4 ea poate fi folosit- at!t pt a face bine c!t /i pt a distruge. "n re-ligiile orientale, trezirea con/tient- /i stimularea energiei sexuale este cunoscut- sub numele de Tantra. e bun- dreptate, actul sexual este privit ca o form- de ec#ilibrare /i fuziune a energiei masculine '7ang* cu cea feminin- '7in*. $copul actelor amoroase tantrice const- n stimularea energiei sexuale de la baza coloanei vertebrale, cunoscu-t/i ca energia 9undalini. .ceasta este simbolizat- ca un /arpe ncol-cit care se tre-ze/te, iar adep+ii tantrici /i controleaz- /i /i am!n- orgasmul cu scopul de a transfor-ma energia 9undalini din forma sa original- 'ching* ntr-o energie superioar- 'chRi*, iar apoi n expresia sa cea mai nalt'shen*. rocedeul const- n ridicarea energiei de-a lungul coloanei vertebrale /i cobor!rea ei din nou, p!n- c!nd adeptul reu/e/te s- se pun- la unison cu ntregul cosmos. !n- la sf!r/itul acestei c-r+i ve+i n+elege im-portan+a acestui procedeu /i baza sa /tiin+ific-. :!nd energia 9undalini explodeaz- n c!mpul energetic al omului, a/a cum s-a nt!mplat n cazul meu ntre anii ;CCE;CC;, este posibil ca ea s- dea peste cap ec#ilibrul s-u mental, emo+ional /i spiritual, uneori c#iar fizic, dac- omul respectiv nu /tie s- i controleze puterea. rocesul de stimulare a energiei 9undalini este descris ca %aprinderea focului interior&. "n cazul meu nu s-a aprins un foc, ci a fost o explozie nuclear-( $copul Tantrei este de a realiza n mod controlat acest proces, dar sunt cazuri n care procesul necontrolat ofer- experien+e mult mai intense, deopotriv- extreme /i iluminatorii.Dup- trezirea lui 9undalini,omul cap-t- acces la o energie nelimitat- /i extrem de puternic-, cu a*utorul c-reia poate crea orice dore/te. $atani/tii folosesc sexul ca parte integrantdin ritualurile lor, dar utilizeaz- aceast- for+- creatoare uria/- n scopuri oribile. "n egal- m-sur-, ea poate fi folosit- ns- pt eliberarea fiin+ei, ceea ce explic- obsesia cre/tinismului de transfor-mare a sexului ntr-o experien+- murdar-, imoral- /i generatoare de vinov-+ie, astfel nc!t s- suprime sau s- dezec#ilibreze energia 9undalini /i s- deconecteze astfel oa-menii de la nivelele cosmice ale sinelui lor. Fn alt aspect al farsei se refer- la scrierea 2ibliei. Dac- ntrebi un om obi/nuit, acesta +i va spune probabil c- Latei,Larcu,)uca /i Ioan au fost discipoli ai lui Iisus. .ceas-ta este impresia generalpe care o au oamenii, ncura*at- tacit de biseric-, dar ea nu este real-, /i nici c#iar biserica nu sus+ine n mod oficial a/a ceva. ,vang#eliile /i ce-lelalte c-r+i ale 2ibliei sunt scrise de clanul iso n colaborare cu liniu.'umai aceste texte sunt recunoscute oficial de biseric-, care face deosebirea ntre ele /i nenum-ra-tele variante /i copii care au urmat. "n realitate, exist- numeroase alte texte, c#iar mai autentice dec!t cele oficiale, care sunt cuprinse n %:artea $f!nt-&. .cestea au fost nsrespinse, distruse sau rescrise, astfel nc!t s- corespund- liniei oficiale. Iat- ce scria n sec. = filozoful :elsus despre liderii bisericii8 %Goi spune+i basme de adormit copiii, /i nici m-car nu poseda+i arta de a le face s- par- autenticeH .+i modificat de =, > ori propriile voastre texte, uneori c#iar /i de mai multe ori, astfel nc!t s- curma+i orice obiec+ii care vi s-ar putea aduce&.
C=

"n anul ;C?B, la o m-n-stire din Lar $aba, la est de Ierusalim, s-a descoperit un ma-nuscris n care se precizeaz- c- povestea lui Iisus a fost rescris- de 2iseric- ori de c!te ori aceasta a considerat c- este cazul, pt a-/i servi propriile interese. Documentul a fost descoperit de un american, Lorton $mit#, profesor de Istorie .ntic- la Fniv. :olumbia, /i includea textul unei scrisori adresat- de episcopul :lement din .lexan-dria,unul din primii p-rin+i ai bisericii,unui coleg pe nume Teodor. Lanuscrisul reve-leaz- de asemenea un fragment necunoscut din ,vang#elia dup- Larcu, care a fost suprimat de biseric-. .cesta face referiri la anumite detalii ale ini+ierilor din /colile misterelor /i relateaz- nvierea lui )az-r de c-tre Iisus. Textul afirm- c- )az-r l-a strigat pe Iisus nainte de %nvierea sa&, ceea ce arat- c- nu era cu adev-rat mort dpdv fizic. Lanuscrisul mai face anumite aluzii din care rezult- c- Iisus s-ar fi angrenat n anumite practici #omosexuale cu %t!n-rul bogat& men+ionat de ,vang#elia dup- Lar-cu. Doresc s- subliniez c- eu nu condamn #omosexualitatea. 3iecare are dreptul s- /i tr-iasc- via+a a/a cum crede, at!t timp c!t alegerea i apar+ine cu adev-rat. :eea ce doresc s- subliniez este altceva8 c- ierar#ia cre/tin- /i-a n/elat /i /i-a min+it credin-cio/ii de la bun nceput. $crisoarea episcopului :lement reprezint- un r-spuns adre-sat unui cre/tin care a fost foarte tulburat dup- ce a auzit relatarea de mai sus referitoare la Iisus, povestit- de un grup de gnostici numit :arpocrates. $e pare c- ace/tia cuno/teau povestea de la un oficial din .lexandria. Dup- ce confirm- autenticitatea pove/tii, :lement /i sf-tuie/te adeptul s- conteste tot ce nu corespunde viziunii ofi-ciale a bisericii, c#iar dac- acel lucru este adev-rat. Iat- ce spune scrisoarea despre cei care pun n discu+ie ortodoxia oficial-8 %:#iar dac- ace/tia ar rosti un adev-r, cel care iube/te .dev-rul nu trebuie s- fie de acord cu eiH ,l nu trebuie s- i sus+in- niciodat-. :#iar dac- ace/tia ar aduce argumente care s- demonstreze falsul, el nu trebuie s- recunoasc- de cine este scris- ,vang#elia secret-, ci trebuie s- nege, c#iar dac- se afl- sub *ur-m!nt. :-ci nu toate lucrurile adev-rate trebuie recunoscute fa+- de oameni&. :lement a sintetizat n aceast- fraz- atitudinea pe care a avut-o 3r-+ia /i acoli+ii s-i de-a lungul ntregii istorii. Larea ma*oritate a credincio/ilor bisericii ur-meaz- linia oficial- a acesteia pt c- a/a au fost condi+iona+i s- cread-, dar n interio-rul acestor %religii& se ascund secte secrete care cunosc adev-rul. ,le sunt organiza+ii n interiorul altor organiza+ii, sau mai bine zis o singur- organiza+ie Q3r-+ia reptilian-R n interiorul celorlalte. .ce/tia sunt oamenii care au creat de la bun nceput religiile, care au scris /i au tradus 2iblia, cartea care a permis secole la r!nd controlul min+ilor, lucru pe care l reu/e/te de minune c#iar /i la ora actual-. 5erome a devenit secretarul papei Damasus n anul =B< /i a primit sarcina de a aduna diferitele texte ptr a alc-tui 2iblia latin-, limba oficial- a 0omei. . rezultat astfel o nou- versiune, o traducere din ebraic- /i din greac-, la care se ad-ugau pre*udec-+ile lui 5erome. Gersiunea sa este cunoscut- sub numele de Dulgate, de la 8atin Dulgata, care nseamn- %de uz cu-rent&. robabil c- o traducere mai bun- ar fi %pt uzul prostimii&. 5erome a redactat numai ce a considerat necesar din textele adunate, resping!ndu-le pe cele care nu co-respundeau crezului adoptat la :onciliul din 'iceea. ,l a lucrat n aceast- direc+ie cu un alt %p-rinte& al bisericii, bomba sexual- .ugustin. 5erome /i .ugustin au c-zut de acord c- femeile sunt inferioare dpdv moral /i spiritual,/i c- sexul /i pl-cerile lume/ti reprezint- o am-gire diavoleasc- ce i mpiedic- pe b-rba+i s- evolueze pe calea spiri-tual-. 2ie+ii oameni( :ei doi au examinat mpreun- ;= ,vang#elii, nou- texte referi-toare la faptele /i la nv-+-turile apostolilor, plus =; de scrisori /i alte scrieri. ,i au decis care dintre acestea erau %ortodoxe& /i care trebuiau respinse. .legerea lor a fost sus+inut- de :onciliul din :artagina din anul =CA, /i reconfirmat- de papa Inocen+iu I ;EE de ani mai t!rziu. 2iblia Gulgate a lui 5erome a devenit unanim acceptat- ca sin/gura versiune oficial-. :onciliul de la Trent din anul ;?>? a decretat c- aceasta este singura variant- acceptabil- de c-tre catolici. Larea ma*oritate a cre/tinilor nu puteau n+elege ce scrie n
C>

aceast- 2iblie, c-ci era scris- n latin-, limb- pe care nu o mai n+elegeau. $e bazau ns- pe preo+i, care le spuneau ce trebuie /i ce nu trebuie s- fac-. .u existat oameni condamna+i /i uci/i pt crima de a fi tradus 2iblia n limba englez-, lucru care a permis milioanelor de credincio/i s- afle ce scria cu adev-rat n textele cu a*utorul c-rora preo+ii i-au controlat /i i-au terorizat at!ta vreme. "n anul ??=,cre-din+a n rencarnare a fost scoas- n afara legii de cel de-al doilea $inod al :onciliului din :onstantinopole, sub influen+a mp-ratului Iustinian. 3-r- s- mai a/tepte acordul papei, :onciliul a decis c-8 %Dac- cineva /i m-rturise/te credin+a n fabuloasa poves-te a pre-existen+ei sufletelor, declar!nd c- urmeaz- monstruoasa doctrin- care rezult- din ea, acesta trebuie excomunicat&. %Lonstruoasa doctrin-& nu spunea altceva dec!t c- sufletul uman tr-ie/te de-a pururi,c-l-torind pe drumul etern al evolu+iei prin expe-rien+-, /i c- to+i suntem responsabili ptr ac+iunile noastre din aceast- via+- fizic- sau din orice via+- viitoare. .cceptarea teoriei rencarn-rii ar fi diminuat puterea acestei mafii a paradisului /i a iadului de a-i speria pe oameni dac- nu fac ce spun ei. "ntre timp, cunoa/terea ezoteric- aflat- n circuitul public continua s- fie retras- de pretu-tindeni. Dup:onstantin cel Lare au urmat al+i mp-ra+i, care au influen+at la r!ndul lor crezul noii religii care se extindea rapid. printre ace/tia s-a num-rat /i Teodosie, care a f-cut din cre/tinism religia oficial- a imperiului, n anul =BE. uterea oameni-lor n robe negre a crescut enorm, n timp ce preo+imea babilonian- s-a mutat cu arme /i baga*e la 0oma. To+i cei care se ab-teau c#iar /i cu un milimetru de la doctrina ofi-cial- erau executa+i cu cruzime, iar documentele lor erau distruse, cum s-a nt!mplat cu doctrina lui 'imrod n 2abilon. 'u avem de-a face cu ni/te simpli psi#opa+i nse-ta+i de putere, ci cu un plan calculat la rece de a domni prin teroare, priv!ndu-i pe oa-meni de cunoa/tere, /i implicit de adev-rata via+-. 0eptilienii /i p-pu/ile manevrate de ace/tia nu doreau altceva dec!t s- creeze o nc#isoare mental- /i emo+ional-, n afara c-reia ar fi fost periculos s- te aventurezi. "n cele din urm-, n anul >;E 0oma a fost pr-dat- de vizigo+i, un popor germanic QarianR care a ocupat sudul 3ran+ei, dar la acea vreme 2iserica 0oman- avea de*a o influen+- at!t de mare asupra popula+iei n-c!t atunci c!nd mp-ra+ii au dat bir cu fugi+ii, locul lor a fost preluat de pap-. Dictatu-ra imperial- a f-cut loc dictaturii papale, iar n secolele care au urmat, ,uropa a deve-nit c!mpul unor m-celuri f-r- precedent. ersona*ul cel mai influent era papa, iar acesta se afla sub controlul 3r-+iei 2abiloniene. "n aceast- privin+-, lucrurile nu s-au sc#imbat prea mult p!n- ast-zi. 0eligia mozaic- /i cea cre/tin- sunt inven+iile celor care au controlat dintotdeauna cunoa/terea secret-. 'ici c#iar ve/mintele rituale nu difer- prea mult de cele antice. :e poartpapa7 J bonet- n form- de craniu, care simbolizeaz- felul n care preo+ii din /colile misterelor obi/nuiau s- se rad- pe cap. .spectele cele mai rigide ale ritualurilor iudaice /i cre/tine sunt aproape similare, lucru de n+eles, c-ci provin din aceea/i surs-. Litra papal- este simbolul n form- de cap de pe/te al lui 'imrod. t a completa trioul, au ap-rut musulmanii, ai c-ror cle-rici poart- la r!ndul lor o bonet- n form- de craniu. Islamul a fost creat de %profetul& Lo#amed QLa#ometR, care a avut o %viziune& n anul @;<. Jdat- n plus, ne putem da seama c- r-d-cinile ma#omedanismului se afl- n religia iudaic- /i n cea cre/tin-, deci implicit n cea babilonian-. Lusulmanii n/i/i consider- islamul o actualizare a curentului spiritual iudeo-cre/tin, str-mo/ul lor fiind acela/i .vraam despre care se spune c- s-a n-scut n ora/ul sumerian Fr, dup- care s-a ndreptat c-tre ,gipt. Lusul-manii cred c- .vraam a fost cel care a construit Taaba, morm!ntul sf!nt de la Lecca /i actualul loc de pelerina* al musulmanilor din toat- lumea. "n realitate, faimosul cult al ietrei 'egre era practicat de*a n templele p-g!ne ale zei+ei Q$emiramidaR. S1nn Sestcott, fondatorul Jrdinului Oermetic al 6olden DaKn, scrie n cartea sa, ,asonul magic, c- iatra 'eagr- despre care se crede c- a fost adus- la Lecca de .vraam era folosit- ini+ial ptr ritualurile p-g!ne. 0eg-sim din nou simbolismul 3r-+iei n %noua& religie. $imbolul s-biilor curbe ncruci/ate
C?

reprezint- luna /i Genus, )uceaf-rul de diminea+-, termen folosit ptr a-l desemna pe )ucifer. e de alt- parte, Genus era un alt nume al reginei $emiramida. Lusulmanii au acceptat ideea cLoise,regele David /i Iisus au fost profe+i divini trimi/i de acela/i D-zeu unic /i atotputernic, de/i to+i = erau inven+ii ale 3r-+iei 2abiloniene. :artea lor sf!nt-, :oranul, c#ipurile inspirat- de D-zeu, l men+ioneaz- pe Iisus n C= de versete /i l trateaz- ca pe un om n via+-. )a fel ca /i religia cre/tin-, islamul a fost creat de acelea/i organiza+ii ale 3r-+iei, cu sco-pul de a sub*uga, a divide /i a controla. La#omed a fost ultimul profet, fiind conside-rat de musulmani ca fiind cel mai autentic. De aceea, musulmanii cei mai ortodoc/i pretind ca to+i cre/tinii /i evreii s- se converteasc- la ma#omedanism. Termenul lor, 5i#ad, nseamn- %r-zboiul sf!nt& pe care au datoria s--l declan/eze musulmanii mpo-triva tuturor celor care nu accept- crezul lui La#omed. :ulmea ironiei face ca terme-nul de islam s- nsemne a se preda sau a se abandona, iar cel de musulman s- nsem-ne %cel care se pred- sau se abandoneaz-&. oate cele mai s!ngeroase conflicte din is-torie au rezultat din dorin+a musulmanilor, cre/tinilor /i evreilor de a-/i impune reci-proc credin+ele, de/i toate au provenit din aceea/i surs- /i prin aceea/i manipulare( "n viziunea musulmanilor, D-zeul islamic .lla# este acela/i %D-zeu& ca /i cel iudeo-cre/tin, Ie#ova. :oranul este cartea sf!nt- a islamului, dar musulmanii accept- inclu-siv entateu#ul, cele ? c-r+i din Gec#iul Testament atribuite lui Loise. De fapt, aces-tea au fost scrise de levi+i dup/ederea lor n 2abilon, /i nu de %Loise&, care era doar un titlu folosit n /colile misterelor egiptene.$- fie oare o simpl- coinciden+- faptul c- toate cele = mari religii actuale, nc#isori masive ale subcon/tientului colectiv,care au suprimat energia feminin- /i le-au oprimat pe femei, /i care au dat na/tere unor con-flicte at!t de s!ngeroase, au provenit din aceea/i parte a lumii7 $au c- aceste religii monstruoase au fost create de oameni care au avut viziuni /i vedenii7 La#omed a a-firmat c- a avut viziunea sa n apropiere de pe/tera n care obi/nuia s- se retrag-. e/-terile /i locurile ntunecate apare constant n legendele super-vedetelor religioase /i ale zeilor solari de genul lui Lit#ra sau Iisus. La#omed a pretins c- cel care l-a vizi-tat s-a recomandat ca fiind faimosul .r#ang#el 6abriel din 2iblie,dup- care /i-a pier-dut cuno/tin+a /i a intrat ntr-o stare de trans-. e c!nd se afla n starea sa #ipnotic- sau de trans-,%6abriel&i-a dat un mesa* pe care trebuia s--l re+in/i s--l recite. La#o-med sus+ine c- atunci c!nd s-a trezit, mesa*ul se afla nscris n inima sa. :eea ce a ur-mat dup- aceast- vizit- a lui %6abriel& a fost o baie de s!nge f-r- precedent, c-ci La#omed /i succesorii s-i au ncercat s- impun- restului lumii crezul lor. Islamul nu se opune iudaismului /i cre/tinismului. Toate cele = religii conduc la aceea/i stare de spirit,controlat- de aceia/i reptilieni.Islamul este o alt- /coal- a misterelor,textele sale fiind scrise ntr-un cod ezoteric,pe care masele largi trebuiau s- l n+eleag- ntr-un mod literal."n secolele care au urmat au existat momente n care fragmente din aceas-t- cunoa/tere ezoteric- au putut a*unge p!n- la publicul larg, fiind dezv-luite de lide-rii musulmani mai lumina+i, lucru care explic- apari+ia societ-+ilor avansate /i /tiin-+ifice care au fost create de musulmani n $pania /i 2agdad. Fn aspect c#eie al .gen-dei moderne a 3r-+iei const- n stimularea conflictului dintre Jccident /i na+iu-nile islamice prin provocarea unei fracturi ntre lumea iudeo-cre/tin- /i cea musulman-. J alt- religie n-scut- n urma unei %viziuni& a fost cea a mormonilor, care se inte-greaz- perfect n planurile 3r-+iei, la fel ca /i celelalte religii. 2iserica Lormon-, sau mai simplu, 2iserica lui Iisus :#ristos a $fin+ilor din Frm-, a fost fondat- de 5osep# $mit#, care a pretins c- a primit n anul ;B<= vizita unui %nger& pe nume Loroni. .cesta i-ar fi spus de existen+a unei c-r+i alc-tuitdin t-bli+e de aur care con+ine8 %,vang#elia etern- n integralitatea ei& /i %o relatare despre cei care au locuit anterior pe acest continent /i despre sursele din care au provenit ei&. )ui $mit# i s-a revelat locul unde erau ascunse t-bli+ele de aur, iar n anul ;B<A el le-a tradus n englez-, cu
C@

a*utorul a dou- %pietre magice&, Frim /i T#ummim. De fapt, Frim /i T#ummim erau numele folosite de preo+ii levi+i ptr a desemna zarurile divinatorii, cu a*utorul c-rora f-ceau profe+ii pe care regii Israelului le urmau cu sfin+enie. .ceste zaruri erau folo-site ntr-un loc sf!nt al /colii misterelor numit Tabernaclu. . ap-rut astfel o alt- reli-gie n-scut- din aceea/i surs- /i o alt- sursde perpetuare a mitului lui Iisus. $mit# a afirmat c- t-bli+ele de aur erau scrise n limba egipteanreformat-&. ./a s-a n-scut :artea Lormonilor, ap-rut- < ani mai t!rziu, iar adep+ii s-i au devenit cunoscu+i sub numele de 2iserica Lormon-, ap-rut- n anul ;B=E.:ei < piloni ai acestei religii erau $mit# /i un alt individ pe nume 2rig#am \oung. .m!ndoi erau francmasoni de rang nalt din lo*a c#eie 'eK \ork. ,xpansiunea noii secte a fost sus+inut- financiar de 2anca 0ot#sc#ild din $F., numit- Tu#n, )oeb and :ompan1, cea care a finan+at inclusiv 0evolu+ia $ovietic- /i ambele tabere din timpul rimului 0-zboi Londial. Lormonii sunt o crea+ie integral- a 3r-+iei. ,i recunosc 2iblia, dar sus+in c- textele produse de $mit# sunt tot de origine divin-. Ii-au creat comunit-+i numite $t!lpii $ionului Qde la $ion V $un V soareR /i n cele din urm- s-au stabilit n $alt )ake :it1, n statul Fta#. .cesta este ora/ul mormon de unde sunt orc#estrate programele de control al min+ii ale acestei religii, asupra c-rora voi insista ntr-un capitol ulterior. ,ste ciudat cum toate aceste religii au ap-rut ca urmare a unor viziuni sau vizite su-biective, urmate de apari+ia unor dogme extreme /i autocrate, bazate pe team-, ndoc-trinare /i manipulare. J alt- sect- bazat- pe controlul min+ii /i n-scut- din iudeo-cre/tinism este cea inti-tulat- Lartorii lui Ie#ova. Lembrii acesteia se nc#in- D-zeului m!nios al evreilor, Ie#ova, iar fondatorul sectei a fost pedofilul :#arles Taze 0ussell, un francmason de rang nalt. Toate aceste religii nu au alt scop dec!t acela de a controla popula+ia, de a crea conflicte ntre oameni /i de a diviza masele. Giziunile 3ecioarei Laria care au urmat de-a lungul secolelor, nt-rind credin+a n cultul cre/tin, au urmat un tipar simi-lar. De/i nu /tie nimeni cu precizie cum a ar-tat %ec#ipa& lui Iisus, oamenii au viziuni frecvente cu diferite persona*e biblice,care, invariabil, le apar exact a/a cum sunt pre-zentate ele n ilustra+iile epocii. :elor care au viziuni biblice li se permite s- constru-iasc- altare /i biserici n locurile respective, n timp ce cei care au altfel de viziuni sunt condamna+i ca unelte ale diavolului. Silliam :ooper, un fost ofi+er operativ n $erviciile $ecrete 'avale ale $F., afirm- c- a v-zut documente secrete care atest- c- extratere/trii le-au spus autorit-+ilor $F. c- ei au fost cei care au manipulat rasa uman- prin intermediul religiei, satanismului, vr-*itoriei, magiei /i ocultismului. Fn lucru este cert8 rasa uman- a fost ntr-adev-r manipulat- prin intermediul religiei /i al satanismului. $ingura c#estiune care mai r-m!ne de demonstrat este dac- cei care s-au aflat n spatele acestei manipul-ri au fost extratere/trii sau nu. :ooper se ntreab- singur8%.u fost ei oare sursa religiilor noastre, prin care ne-au manipulat at!ta timp7& 0-spunsul meu este un categoric8 %Da&( Capitolul 2& Rule Britannia "n primele secole ale erei noastre, pe m-sur- ce religiile se r-sp!ndeau tot mai mult n r!ndul maselor populare, control!ndu-le din ce n ce mai puternic, expansiunea 3r-+i-ei 2abiloniene s-a accelerat simultan pe frontul politic /i pe cel financiar. Gital- ptr aceast- expansiune s-a dovedit a fi o nou- ramur- de reptilieni pur-s!nge /i cu s!nge ncruci/at, care s-a instalat de-a lungul secolelor n 'oua Troia P )ondra, trec!nd prin Italia, ,lve+ia, 6ermania /i Jlanda. Lembrii acestei popula+ii erau adoratori ai cultu-lui lui 'imrod. 'u este de mirare faptul c- nsu/i numele Italiei deriv- de la cuv!ntul %taur&,unul din simbolurile lui 'imrod. Totul a nceput de pe timpul fenicienilor,c!nd , dup- numeroase migra+ii, aceast- popula+ie a sf!r/it prin a se instala n anul >@@ n nordul Italiei, n localitatea care va deveni mai t!rziu Gene+ia. .ce/ti fenicieni au de-venit astfel
CA

cunoscu+i sub numele de vene+ieni. ,i /i-au construit un imperiu maritim /i financiar puternic, care avea la baz- mprumutarea unor bani care nu existau /i per-ceperea de dob!nzi n sc#imbul lor. .ceast- sc#em- financiar- reprezint- un alt se-cret al 3r-+iei 2abiloniene pe care l reg-sim n toate epocile /i culturile, ceea ce i-a permis acesteia s- controleze la ora actual- averea ntregii planete. .tunci c!nd te duci la banc- s- ceri un mprumut, aceasta nu tip-re/te nici m-car o singurbancnot- /i nu emite nici o moned-. Tot ce face func+ionarul din spatele g#i/eului este s- +i treacn cont m-rimea mprumutului, /i ncep!nd din acel moment ncepi s- pl-te/ti dob!nzi la o cifraflat- pe ecranul unui calculator. 2anca a creat astfel %bani& din nimic /i acum insist- s- o pl-te/ti pt acest serviciu. Dac- altcineva ar ndr-zni s- fac- acela/i lucru, autorit-+ile l-ar aresta pt fraud-, dar b-ncile au dreptul legal s- opereze n acest fel. .cest sistem a fost folosit nc- din timpul 2abilonului /i s-a extins de-a lungul mileniilor din ce n ce mai mult. u+ini au fost cei care au ndr-znit vreodat- s--l conteste, c-ci 3r-+ia care a conceput acest sistem i-a controlat de la bun nceput pe regi, regine /i oamenii politici, care l-au impus cu for+a maselor largi. De fapt, 3r-+ia c#iar este alc-tuit- din regi, regine /i oamenii politici( %2anii& crea+i n acest fel sunt cunoscu+i sub numele de bani >fiat? Qn.n. de la fraza biblic-8 %3ac--se(&R. $ub tutela 3r-+iei 2abiloniene, fenicienii-vene+ienii /i-a extins continuu bog-+ia /i puterea, prin asasinate, r-zboaie, piraterie /i prin manipularea prin toate mi*loacele a comer+ului /i a banilor. ,i spri*ineau o +ar- atunci c!nd aveau interesul, dar nu se sfi-au s- o distrug- dac- acest lucru corespundea .gendei lor. Fna din metodele favorite pe care le-au aplicat a fost falimentarea oric-rei persoane, companii sau +-ri care li se opunea. Dac- g-si+i o asem-nare ntre aceast- metod/i ceea ce se nt!mpl- n siste-mul global actual, e bine s- /ti+i c- exist- un motiv ntemeiat ptr acest lucru. 3r-+ia a a*uns s- controleze ast-zi ntregul sistem bancar /i comercial mondial prin interme-diul b-ncilor centraleQna+ionaleR, 2-ncii Londiale, 3ondului Lonetar Interna+ional, al Jrganiza+iei Londiale a :omer+ului, al 2-ncii ptr Investi+ii Interna+ionale, /i a/a mai departe. 0eptilo-arienii din Gene+ia au f-cut c-s-torii din interes, /i-au cump-rat titluri, sau pur /i simplu au inventat unele. "n consecin+-, n *urul anului ;;A;, au de-venit cunoscu+i n ,uropa sub numele de %'obilimea neagr-&. :a ntotdeauna n is-torie, fenicieniiQsau mai bine zis reptilo-fenicieniiRau devenit aristocra+ia conduc-toa-re. $fera lor de opera+iuni s-a extins din nordul Italiei c-tre 6enova, apoi c-tre )om-bardia,a*ung!nd n sf!r/it n ,lve+ia. :uv!ntul lombard este nc- larg folosit n indus-tria financiar-, iar una din str-zile cele mai faimoase din centrul financiar al lumii, :it1 din )ondra, este )ombard $treet. 'ordul Italiei sau )ombardia a fost invadat n secolul IG e.n. de c-tre %cel+ii& arieni numi+i lombarzi, care au adus cu ei un aflux de s!nge nordic dinspre 6ermania. Lai t!rziu, ei au fost absorbi+i de un alt popor arian, francii, de la care se trage numele 3ran+ei. e scurt, au existat mai multe ramuri ale aceleia/i rase albe, conduse ns- inevitabil de acelea/i familii reptilo-ariene, f-r- ca marea ma*oritate a popula+iei s- /tie de existen+a lor. )a fel ca n zilele noastre, ace/ti reptilieni /i marionetele pe care le controleaz- ar-tau la fel ca oamenii, cu diferen+a c- erau controla+i de o for+- interioar- ce opera n conformitate cu o .gend- pe ter-men lung Qpe termen lung din punctul nostru de vedereR. ,lve+ia a r-mas p!n- ast-zi un nucleu financiar extrem de important al 3r-+iei. ./a se explic- de ce aceast- +ar- nu este niciodat- atacat- /i nu ia niciodatparte la r-zboaie, c#iar dac- toate celelalte +-ri de la grani+ele sale sunt implicate ntr-un conflict. ,lve+ia este principalul centru financiar al oamenilor care creeaz- r-zboaiele, a/a c- este normal ca ace/tia s- se asi-gure c- ea nu va fi implicat-. Gede+i c!t de simpl- devine istoria atunci c!nd cuno/ti .genda7 $ecole la r!nd, Gene+ia a r-mas nucleul liniilor genealogice reptiliene, care au continuat s- se extind- pornind de aici c-tre Jrientul "ndep-rtat odat- cu c-l-tori-ile vene+ianului Larco olo, despre care am avea mult mai multe de spus dec!t este dispus- s- recunoasc- istoria
CB

oficial-. )a ora actual-, familiile regale care au supra-vie+uit n ,uropa sunt succesoarele acestei 'obilimi 'egre, inclusiv :asa 2ritanic- de Sindsor. Toate aceste case regale practic- satanismul /i sunt m!n- n m!n- cu francmasoneria /i cu alte societ-+i secrete ale ,litei. L- voi ocupa de istoria Sindso-r-ilor, de grote/tile lor manipul-ri /i de activit-+ile lor reptilian-satanice ntr-un capi-tol ulterior al acestei c-r+i.'obilimea 'eagr- a stabilit rela+ii apropiate cu liniile gene-alogice din Larea 2ritanie, care s-au ascuns de altfel n spatele invaziei unei alte ramuri a %familiei& lor din anul ;E@@, normanzii lui Sil#elm :uceritorul /i clanul $t :lair, o familie de sorginte viking-. otrivit vec#ii sc#eme, 'obilimea 'eagr- s-a n-cruci/at prin alian+e matrimoniale cu familiile aristocratice britanice, /i-a acordat sin-gur- titluri sau /i le-a inventat pur /i simplu. Dou- familii au fost cu deosebire impor-tante n acest asalt al 'obilimii 'egre asupra L.2ritanii8clanul $avo1 /i clanul ,stes. :lanul $avo1 Qal c-rui nume l-a preluat faimosul #otel londonezR a condus Italia ntre anii ;;>@-;C>?,familia ,stes a condus regiunea 3errara de la ;;EE p!n- n ;B@E,c!nd Italia s-a unificat. ,xist- nenum-rate exemple ale felului n care s-a infiltrat 'obili-mea 'eagr-, prelu!nd controlul asupra .ngliei. ,leanor, fiica lui eter, cel de-al C-lea conte de $avo1, s-a m-ritat cu regele englez Oenric al III-lea. eter $avo1,contele 'obilimii 'egre, a primit astfel propriet-+i ntinse n .nglia de la socrul s-u, regele .ngliei, inclusiv titlul de :onte englez;; de 0ic#mond. Din aceast- pozi+ie, noul con-te de 0ic#mond a aran*at o serie de alte c-s-torii ntre 'obilimea 'eagr- /i aristocra-+ia englez-. $-a a*uns p!n- acolo nc!t fratele s-u mai mic, 2oniface, a fost numit .r#iepiscop de :antebur1( 'obilimea 'eagr- a controlat de secole 2iserica .ngliei Qde fapt, de la bun nceputR, iar una dintre cele mai active reprezentante actuale ale ei, regina .ngliei ,lizabeta a II-a, este considerat- nc- /eful oficial al 2isericii. )iniile genealogice ale 'obilimii 'egre sunt linii reptiliene pur-s!nge /i cu s!nge ncruci/at, care apar+in n totalitate 3r-+iei 2abiloniene. ,le au preluat fr!iele puterii n ,uropa, duc!nd mai departe .genda reptilienilor. 3ondatorii caselor regale europene, multe din ele active /i la ora actual-, au fost 0upert, conte de 'assau, /i :#ristian, conte de Jldenbourg. :ei doi au tr-it n sec. NI-NII,n perioada n care 'obilimea 'eagr-M3r--+ia 2abilonian- /i-a lansat planul de preluare a controlului n ntreaga ,urop-.Din 0u-pert s-au tras casele Oesse-Darmstadt /i Oesse-:assal, ducii de )uxembourg, 2atten-borg-iiM2attenberg-ii Qdeveni+i ulterior Lountbatten-iR, rin+ii de Jrania QJrangeR /i 'assau, precum /i regii Jlandei. Din :#ristian s-au tras regii Danemarcei /i 'orvegi-ei, casa $c#lesKigOolstein /i clanul de OanovraQOanoverR, care aveau s- devin- regi ai .ngliei. Din Oanover-i a derivat mai t!rziu actuala cas- de Sindsor. .lte linii ge-nealogice reptiliene ale 'obilimii 'egre iau inclus pe ducii de 'ormandia Qprecum Sil#elm :uceritorul, de unde /i spri*inul acordat de ei acestuia /i clanului $t :lairR, pe $axa-:oburg-i Qo alt- cas- nrudit- cu Sindsor-iiR /i pe lantagene+i, din care au rezultat monar#iile Tudor /i $tuart ale .ngliei. G- pute+i da seama caristocra+ia en-glez- /i monar#ii care au condus .nglia au fost de fapt membri ai 'obilimii 'egre. 'obilimea sco+ian-, clanurile /i familiile aristocratice conduc-toare, precum $t :lair, 2ruce /i altele, fac /i ele parte integrant- din 'obilimea 'eagr-, adic- din r!ndul lini-ilor genealogice reptilo-ariene str-vec#i, de/i ntr-o form- mai pu+in transparent-.De-sigur, toate aceste familii se lupt- ntre ele pt bani, putere /i mul+i din membrii lor nu-/i dau seama cine sunt /i cine i controleaz-, dar n realitate sunt aceia/i reptilieni-.nunnaki r-ma/i din vec#ime, care se reg-sesc invariabil n toate pozi+iile regalit-+ii, puterii politice /i religioase. Lulte din marile familii financiare /i din lumea afaceri-lor celebre la ora actual- fac parte din 'obilimea 'eagr-, /i implicit din 3r-+ia 2abi-lonian-. De pild-, dinastia banc#erilor Sarburg reprezint- o ramur- a familiei
;;

'. Tr. ,xist- o distinc+ie ntre titlul de conte specific altor aristocra+ii 'count* /i cel de conte englez 'earl*. CC

.bra-#am del 2ranco, cea mai mare familie de banc#eri din Gene+ia pe vremea c!nd ora/ul se afla la apogeul puterii /i influen+ei sale. 3amilia .gnelli, proprietara colosului in-dustrial care produce automobile 3iat Qv- mai aminti+i de banii %fiat&7R este o alt- li-nie genealogic- din r!ndul 'obilimii 'egre. ./a se explic- de ce aceast- familie con-troleaz- practic Italia, dict!nd guvernelor acestei +-ri dup- cum dore/te. J alt- fami-lie extrem de puternic- din r!ndul 'obilimii 'egre vene+iene a fost familia Ledici.,i au fost cei care au sponsorizat c-l-toria lui :ristofor :olumb n urma c-ruia acesta a %descoperit&.merica.Goi oferi n cur!nd mai multe explica+ii pe marginea acestui su-biect. .ceea/i familie l-a sponsorizat pe artistul )eonardo da Ginci, un ini+iat de rang nalt al re+elei de societ-+i secrete europene. ,xplica+ia pt care da Ginci a putut prezi-ce c!teva din direc+iile viitoare ale te#nologiei este c!t se poate de simpl-8 el avea ac-ces la o cunoa/tere care le era refuzat- marii ma*orit-+i a oamenilor. 3aimosul s-u desen al omului din interiorul cercului este o ilustrare a geometriei sacre a m-surii de aur, folosit- la construc+ia /i localizarea tuturor locurilor sacre de pe planeta noastr-. Influen+a 'obilimii 'egre s-a extins n nord c-tre 6ermania, aceasta fiind sursa din care a derivat mai t!rziu :asa de Sindsor, actuala familie regal- britanic-. !n- c!nd /i-au sc#imbat numele n anul ;C;A, aceast- familie s-a numit :asa de $axa-:oburg-6ot#a, linie regal- german- care se trage din 'obilimea 'eagr- vene+ian- /i lombar-d-, cu r-d-cinile n 2abilon. Sindsor-ii sunt reptilieni pur-s!nge /i /tiu foarte bine acest lucru. :!nd 'obilimea 'eagr- s-a extins n 6ermania, familia vene+ian- del 2anco a devenit cunoscut- sub numele de Sarburg. De/i pretind c- sunt evrei, Sar-burg-ii sunt de fapt o linie genealogic- reptilo-arian-. ./a se explic- de ce au devenit banc#erii lui Oitler, la fel ca /i alte familii reptilo-ariene precum 0ot#sc#ild Qpt infor-ma+ii suplimentare pe marginea acestui subiect, v- recomand lucrarea mea anterioar-, i ade!rul ! !a face li"eri. "n anul ;CCB, pe c!nd +ineam un turneu de conferin+e n .frica de $ud, am fost invitat la o nt!lnire privat- cu .S. 2ot#a, pre/e. .f$ n anii BE,care dorea s--mi ofere informa+ii referitoare la cine conduce cu adev-rat acea +ar-. Li-a spus c- n timpul pre/edin+iei sale i s-a cerut s- primeasc- o delega+ie a ramurii engleze a 0ot#sc#ild-zilor n ora/ul :ape ToKn."n timpul nt!lnirii, oaspe+ii i-au spus c- banii care le-au apar+inut c!ndva evreilor germani se afl- depozita+i n b-ncile el-ve+iene, fiind disponibili pt investi+ii n .frica de $ud, dac- se n+elegeau asupra ratei dob!nzii. 2ot#a le-a r-spuns manifest!ndu-/i indignarea /i a refuzat s- intre n *oc. .ce/ti bani au fost ntr-adev-r localiza+i recent n b-ncile elve+iene, fiind fura+i de la evreii care au p-timit at!ta n timpul dictaturii lui Oitler. De la r-zboi /i p!n- n pre-zent, 0ot#sc#ild-zii i-au mprumutat n repetate r!nduri, f-c!nd avere de pe urma do-b!nzilor percepute. .sta cred n realitate 0ot#sc#ildzii despre poporul evreu, de/i o expunere a acestei familii ar nsemna s- fii numit %anti-semit& at!t de evrei, care nu /tiu n ce fel sunt manipula+i, c!t /i de acei %radicali-robo+i& at!t de severi cu al+ii, dar de indulgen+i cu ei n/i/i, cunoscu+i /i sub numele de st!nga politic-. Dac- dori+i s- afla+i cum g!nde/te /i ce face %st!nga& politic-, cel mai bine este s- afla+i cum g!n-de/te /i ce face %dreapta& politic-. G- asigur c- este acela/i lucru. 0ot#sc#ild-zii erau cunoscu+i ini+ial sub numele de 2auer, una din cele mai faimoase familii oculte din 6ermania ,vului Lediu, originea lor nu are nimic dea face cu Israelul, ci cu Lun+ii :aucaz. To+i sunt reptilieni care /i sc#imb- forma, ascunz!ndu-se sub nf-+i/-ri ome-ne/ti. Din c!nd n c!nd, familiile ,litei 3r-+iei /i sc#imb- numele, pt a se asigura c- marea ma*oritate a oamenilor nu-/i vor da seama c- acelea/i linii genealogice de+in puterea n toate momentele istoriei. J vreme, 'obilimea 'eagr- /i-a stabilit capitala la .msterdam. Lul+i dintre ei au pretins c- sunt evrei,f-r- s- fie n realitate, c-ci erau de fapt linii genealogice ariene care au c-l-torit pe diferite rute. Fnii se tr-geau din fenicieni-vene+ieni, iar al+ii erau k#azari arieni din Lun+ii :aucaz, unde str-mo/ii lor s-au convertit n mas- la iudaism n
;EE

secolul GIII. :eea ce numim ast-zi iudaism nu este dec!t o reflexie a religiei babiloniene a soarelui,lucru valabil /i n cazul cre/tinis-mului. :ei care au preluat conducerea n .msterdam erau succesorii magicienilor ne-gri din 2abilon, reptilieni oper!nd n principalQdar nu exclusivR prin intermediul rasei albe. oporul olandez a fost convins s- nceap- s- se stabileasc- n .frica de $ud n timpul perioadei n care 'obilimea 'eagr- /i-a avut baza la .msterdam."n anul ;@BC un membru al 'obilimii 'egre pe nume Sil#elm de JraniaQJrangeR a fost urcat prin manipulare pe tronul .ngliei. Imediat dup- acest moment, elita conduc-toare reptilo-arian- din .msterdam s-a mutat la )ondra,pt a se reuni cu ceilal+i reptilo-arieni stabi-li+i aiciQunii dintre ei cu mii de ani nainteR. )ondra a devenit n /i mai mare m-sur- epicentrul opera+iunilor lor din ce n ce mai globale. .bia dup- acest moment au pu-tut fi convin/i /i englezii s- nceap- s- se stabileasc- n .frica de $ud, scop n are au nceput un r-zboi cu olandezii de acolo, a/a-numi+ii bari, pt a prelua controlul asupra +-rii. .mbele popula+ii erau n realitate pioni ntr-un *oc pe care nu l n+elegeau, /i pe care succesorii lor l-au n+eles nc- /i mai pu+in. Sil#elm de Jrania a debarcat n .n-glia, adicn 2arat-land, n anul ;@BB, n apropiere de Torba1, locul n care troianul 2rutus a debarcat n anul ;;E= .:#. pt a crea 'oua Troia. :#iar /i ast-zi mai exist- o statuie a lui Sil#elm de Jrania n portul 2rix#am, pt a comemora sosirea sa n apro-piere de acest loc. Sil#elm era un adept al artelor ezoterice, iar medicul s-u, 5o#ann $c#eKeitzer, cunoscut /i sub numele de Oelvetius, pretindea c- era alc#imist /i c- a reu/it s- transforme plumbul n aur. Sil#elm de Jrania a devenit regele Silliam III al .ngliei prin c-s-toria cu regina Lar1. Tratamentul grotesc la care i-a supus pe ir-landezi avea s- conduc- la secole ntregi de revolt- /i am-r-ciune n aceast- +ar-, sen-timente care continu- p!n- ast-zi. "n ;@C>,Silliam a semnat documentul de nfiin+are a 2-ncii .ngliei, iar 'obilimea 'eagr-, mpreun- cu aristocra+ia reptilo-arian- de*a stabilit- de secole n .nglia, au pus bazele :it1-ului financiar din )ondra, care avea s- devin- centrul financiar al lumii, pozi+ie pe care /i-o p-streaz- inclusiv la ora actu-al-. 'u este de mirare c- intrarea n :it1-ul londonez este marcat- ast-zi de statui ale unor reptile naripate care +in n m!ini scuturi albe cu o cruce ro/ie pe ele, str-vec#iul simbol arian al soarelui, dar /i simbolul mai recent al rozi-crucienilor sau 6ra-alului sumerian, reprezenta+i de acelea/i linii genealogice reptiliene. Gom discuta mai am--nun+it despre acest subiect mai t!rziu. .lte b-nci centrale fuseser- de*a create de dife-ritele ramuri ale 'obilimii 'egre reptilo-ariene. .cestea erau8 2anca din .msterdam Q;@ECR, 2anca din OamburgQ;@;CR/i 2anca din $uediaQ;@@;R. Dar adev-rata bi*uterie a coroanei a fost 2anca .ngliei..ceste b-nci aveau drept scop s- mprumute diferite-lor guverne bani care nu existau, percep!ndu-le n sc#imb dob!nzi Qpl-tite n ultim- instan+- de popula+ie, sub form- de impoziteR.:u c!t datoriile na+ionale erau mai mari cu at!t mai mare devenea dob!nda, /i implicit nivelul de impozitare a popula+iei."n+e-lege+i mecanismul7 .m fost du/i de nas,dragii mei, /i a sosit timpul s- ne trezim.,vi-dent, guvernele /i-ar putea crea, dac- ar dori, propriii bani, f-r- spl-teasc- dob!nzi exorbitante cartelului privat al b-ncilor interna+ionale. Lotivul pt care nu introduc acest sistem infinit mai simplu este c- guvernele lor sunt controlate de aceea/i insti-tu+ie care controleaz- /i b-ncile8 3r-+ia 2abilonian-. Lembrii acesteia se coordonea-z- ntre ei prin diferitele lor ramuri aflate ntr-o +ar- sau alta, ptr a afla imediat dac- cineva ndr-zne/te s- se g!ndeasc- m-car la o nc-lcare a consemnului, ptr a-l strivi apoi dpdv economic /i politic. rincipalul mecanism de coordonare ntre diferitele b-nci centrale interconectate este 2anca de Investi+ii Interna+ionale,cu sediul la 6ene-va, n ,lve+ia. )a fel cum 3r-+ia 2abilonian- controleazmonar#iile prin simplul fapt c- membrii s-i alc-tuiesc aceste monar#ii, tot ea este cea care a creat partidele politi-ce, at!t cele de st!nga c!t /i cele de dreapta sau de centru. De pild-, %radicalul& artid )iberal din Larea 2ritanie, actualmente transformat n artidul )iberal-Democrat,era
;E;

cunoscut c!ndva sub numele de artidul Gene+ian. )a nivelele cele mai nalte, to+i membrii de partid sunt reptilo-arieni sub diferite deg#iz-ri. G-a+i ntrebat vreodat- de ce par at!t de diferi+i politicienii atunci c!nd vorbesc n public, dar aplic- exact ace-lea/i politici atunci c!nd a*ung la putere7 "ntregul *oc politic este o iluzie creat- de ei. )ista oamenilor care au contribuit la urcarea pe tron a lui Sil#elm de Jrania ar putea fi numitalmana#ul ChoRs Cho al ,litei reptilo-ariano-feniciene. e lunga list- a membrilor aristocra+iei feniciene Qpardon, britaniceR care au subscris la capitalul 2-n-cii .ngliei Qsco+!nd apoi profituri uria/eR s-a num-rat /i Silliam :avendis#, duce de Devons#ire,care a semnat /i invita+ia adresatlui Sil#elm s- devin- rege.3amilia :a-vendis# /i are sediul la :#atsKort# Oouse din Derb1s#ire,fiind la ora actual- o atrac-+ie turist-. .m vizitat acest loc /i mi s-a p-rut unul din cele mai ntunecate pe care le-am v-zut vreodat-. 'umai D-zeu /tie ce s-a petrecut aici de-a lungul secolelor Qla fel ca n cazul tuturor re/edin+elor acestor familii ale 3r-+ieiR. 2lazonul familiei :aven-dis# este o reptil- /i un /arpe.Jricare ar fi originea acestora, cu siguran+- se potrivesc foarte bine cu realitatea. 3amilia :avendis# a fuzionat cu clanul Tenned1 din $F. atunci c!nd Tat#leen, sora pre/edintelui 5o#n 3. Tenned1, s-a m-ritat cu mo/tenito-rul averii Devons#ire.:!nd acesta a murit n timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londi-al /i Tat#leen /i-a cerut dreptul la mo/tenire, ea a suferit un %accident& de avion /i /i-a pierdut via+a. 3amilia Tenned1 reprezint- o alt- linie genealogic- a ,litei, care se trage din regii irlandezi /i c#iar dintr-o perioad- mai vec#e. $osirea lui Sil#elm de Jrania pe tronul englez a fost sus+inut- /i de aristocra+ia reptilo-arian- sco+ian-, din care se tr-geau multe din liniile genealogice. 3enicienii s-au stabilit n $co+ia cu mii de ani nainte de :#ristos, dar c!teva din cele mai faimoase linii genealogice %sco+i-ene& au venit ulterior din nordul 3ran+ei /i 2elgia, n timpul domniei regilor sco+ieni David I /i Lalcolm IG, ntre anii ;;<>;;@?. 3amiliile %sco+iene&clasice precum $te-Kart, $eton, Oamilton, :ampbell, Douglas, Lontgomer1, 2alliol, 6ra#am, )indsa1, :ameron /i :om1n au sosit n aceast- perioad-. Toate reprezentau linii genealogice provenite din $umer, 2abilon, .sia Lic- /i :aucaz, care /i-au croit drum prin ntrea-ga ,urop-. )a ;?E de ani de la sosirea lor n $co+ia,conduceau de*a aceast- +ar-. Fnul din cei mai faimo/i regi sco+ieni, 0obert t#e 2ruce, a descins din linia lui 0obert de 2ruges,respectiv din 2elgia, unul din centrele fundamentale ale 3r-+iei la ora actual-. De/i popula+iile celor < +-ri nu au /tiut niciodat- acest lucru,b-t-liile dintre sco+ieni /i englezi nu au fost dec!t conflicte ntre ramuri ale aceleia/i ,lite care se luptau ntre ele ptr suprema+ie n vederea introducerii .gendei comune. Fnii erau reptilo-arieni, al+ii nu. :u siguran+-, familiile 2ruce /i $t :lair erau reptilieni. Fnul din descenden+ii lui 2ruce,nobilul sco+ian 5ames 2ruce of Tinnaird,a p-r-sit n anul ;A@B Insulele 2ri-tanice,ndrept!nd-se c-tre .bisinia,,tiopia de ast-zi, de unde a adus napoi n ,uropa Qn ;AA=Run exemplar rar din Ge"ra 2agast,cartea sf!nt- a etiopienilor, /i = exempla-re din Cartea lui Enoh. 5ames 2ruce era francmason, membru al )o*ei de pe :anon-gate TilKinning nr.< din ,dinburg#, una din cele mai vec#i din $co+ia. .ctuala fami-lie regalbritanic-, Sindsor-ii, poart- o parte din genele lui 0obert t#e 2ruce /i ale ,litei sco+iene, irlandeze /i galeze, dar /i din cele ale ramurilor reptilo-ariene germa-ne. )a fel ca toate familiile regale din ,uropa, Sindsor-ii sunt reprezentan+i de frunte ai 'obilimii 'egre /i ai 3r-+iei 2abiloniene, fiind nrudi+i cu Sil#elm de Jrania. ./a cum voi explica n continuare, sunt reptilieni care /i sc#imbforma. .nna :ampbell, contes- de 2alcarras /i .rg1ll,a fost guvernanta t!n-rului prin+ Silliam,iar .rc#ibald :ampbell, primul duce de .rg1ll, s-a aflat al-turi de acesta atunci c!nd s-a ndreptat c-tre .nglia, n anul ;@BB,pt a-l nl-tura de la putere pe regele 5ames II. Fna din des-cendentele .nnei :ampbell a fost 5enn1 von Sestp#alen, nrudit- at!t cu :ampbell-ii c!t /i cu ducii de .rg1ll. 5enn1 von Sestfalen a fost so+ia lui Tarl Larx, clona 3r--+iei creat- cu scopul precis de a
;E<

da na/tere comunismului. .cest sistem social a fost unul din cele mai eficiente instrumente de divizare /i control al popula+iei globale prin intermediul fricii. "n treac-t fie spus, unul din motivele pt care Larx i-a condam-nat pe evrei era faptul c- el nu apar+inea acestei rase, contrar credin+ei populare. ,ra membru al unei linii genealogice ale 3r-+iei, motiv pt care a /i primit rolul de frunta/ al marxismului, sistem teoretic creat nu de el, ci pt el Qvezi i ade!rul ! !a face li/"eri*..ceste linii genealogice s-au ncruci/at continuu ntre ele, ocup!nd pozi+iile pu-terii politice /i economice de-a lungul secolelor, fi/ele lor genetice fiind nregistrate p!n- n cele mai mici detalii. $e /tie precis care linii sunt mai predispuse s- fie pose-date de c-tre reptilieni /i care nu. Jri de c!te ori apare o pozi+ie de putere care trebuie ocupat-, este aleas- o persoan- dintr-o linie genealogicreptilo-arian- /i dac- aceasta nu s-a racordat de*a la con/tiin+a reptilian- prin intermediul societ-+ilor secrete, este invitat- pe loc s- intre n club, invita+ie pe care nimeni nu o respinge vreodat-. "ncru-ci/-rile /i nrudirile dintre aceste linii genealogice sunt interminabile. :on+ii moderni de 2alcarras sunt nrudi+i cu vicontele :oKdra1 Qfamilia lui Seetman 5o#n :#urc#ill earson,care controleaz- 4inancial Aimes*.Lama acestuia a fost fiica )ordului $pen-cer :#urc#ill, bunicul lui Sinston :#urc#ill, iar sora sa s-a m-ritat cu ducele sco+ian de .t#oll. )iniile .rg1ll2alcarras i includ /i pe )indsa1 /i :ampbell-i. 0obert .. )indsa1, cel de-al ;<-lea conte de 2alcarras, a devenit pre/edintele 2-ncii 'ational Sestminster, una din cele > mari b-nci de scont britanice, /i director al companiei de asigur-ri 0ot#sc#ild[s $un .lliance .ssurance. .cela/i conte a fost ministrul ap-r-rii /i al afacerilor externe. Lama sa a fost o :avendis#, actualii duci de Devons#ire, cu sediul la :#atsKort# Oouse. Iar acesta este doar un exemplu minor al leg-turilor de rudenie dintre aceste linii genealogice. 3amilia Larlboroug#, una din cele mai puternice familii aristocratice britanice, a *u-cat de asemenea un rol important n instalarea lui Sil#elm de Jrania pe tronul .ngli-ei. Lembrii ei sunt nrudi+i cu :#urc#ill-ii, iar Sinston :#urc#ill s-a n-scut c#iar n casa ancestral- a familiei,2len#eim alace,de l!ng- Jxford,ale c-rei por+i sunt mpo-dobite cu blazonul familiei Larlboroug#, dominat de dou- reptile' fig. :M*. :#urc#ill /tia exact ce face atunci c!nd a devenit primul ministru al L.2ritanii n timpul r-zbo-iului. Imaginea sa creat- de istoria oficial- este o fars-.,l nu a salvat Insulele 2ritani-ce de o tiranie, ci a f-cut parte din acel sistem care a creat ini+ial tirania, d!nd na/tere unui r-zboi n care ambele tabere au fost finan+ate /i sus+inute de aceia/i oameni. tr informa+ii suplimentare, consulta+i lucrarea mea anterioar-, i ade!rul ! !a face li/ "eri. ./ putea sta toat- ziua s- v- ofer detalii despre familiile ,litei reptilo-ariene /i despre felul n care s-au nrudit acestea pt a prelua puterea n toate domeniile vie+ii umane de-a lungul miilor de ani. .ceast- lume a fost controlat- nc- din antic#itate de acelai trib /i de st-p!nii acestuia, care ac+ioneaz- din regiunea inferioar- a celei de-a patra dimensiuni. 4igura :M6 .ragonul care apare pe "lazonul familiei ,arl"orough de la Klenheim Palace .genda reptilian- a continuat s- evolueze secol dup- secol. ,a reprezint- planul pe termen lung al acestui trib, implicit al reptilienilor, de a prelua controlul asupra pla-netei. .genda are etape /i termene clar demarcate, lucru evident dac- analiz-m preci-zia /i eficien+a incredibil- a fiec-rei mi/c-ri a 3r-+iei,sub atenta supraveg#ere a nucle-ului interior care opereaz- n culise, de fapt c#iar ntr-o alt- dimensiune. $pre ex., n ;@@? a izbucnit un r-zboi ntre olandezi /i britanici,iar Larea :ium- a ucis @B.EEE de londonezi, silind < treimi din popula+ia ora/ului s- /i p-r-seasc- locuin+ele /i s- fug-. "n ;@@@, pe < septembrie, a izbucnit Larele Incendiu din )ondra, care a distrus ora/ul /i care a fost pus pe seama unui brutar din udding )ane. Toate aceste evenimente s-au petrecut n perioada n care se f-ceau planurile pt aducerea pe tronul .ngliei a lui Sil#elm de Jrania. :!nd acesta a sosit din Jlanda, multe ramuri ale liniilor genealo-gice ale 3r-+iei s-au reunit la
;E=

)ondraQsau 'oua TroiaR pt a crea un stat ma*or al opera-+iunilor. 6ra+ie incendiului, n centrul )ondrei a ap-rut un teren viran pe care /i-au putut construi noul centru financiar. Ii cine crede+i ca fost numit ar#itect-/ef al noii )ondre7 'imeni altul dec!t $ir :#ristop#er Sren,un ini+iat de rang nalt al 3r-+iei. $- fie o simpl- coinciden+-7 :atedrala $t aul din )ondra, cu domul ei masiv, are < re-plici similare, una la aris, n 3ran+a, /i alta la Sas#ington D.:. Fna poart- numele de anteon, iar cealalt- este $ediul :ongresului de pe :olina :apitoliuluiQnumit- ast-fel dup- :olina :apitolin-, o colin- sacr- a 3r-+iei 2abiloniene din 0oma antic-R. "n anii care au urmat sosirii lui Sil#elm de Jrania s-a n-scut Larele Imperiu 2ritanic. e vremea c!nd eram copil, m-am ntrebat ntotdeauna cum au reu/it c!teva insule care abia pot fi v-zute pe #arta globului s- creeze /i sconduc- un imperiu mondial. .cum, motivele mi-au devenit evidente. )a urma urmei, nici nu a fost un Lare Impe-riu Kritanic,ci un Imperiu al 3r-+iei 2abiloniene cu sediul la )ondra."n timp ce Impe-riul %2ritanic& continua s- se extind- n cele < .merici, n .frica,.sia,:#ina, .ustra-lia /i 'oua 9eeland-, controlul 3r-+iei asupra lumii ntregi devenea din ce n ce mai evident. .lte ramuri reptilo-ariene din +-ri ca $pania, ortugalia,3ran+a, 2elgia /i 6er-mania, au ocupat alte p-r+i din .frica. $paniolii /i portug#ezii au pus st-p!nire pe .merica :entral- /i de $ud. 0egele )eopold al II-lea al 2elgiei, un membru al liniei genealogice reptiliene de Sindsor, numit- $axa-:oburg6ot#a, a *ucat un rol ma*or n ocuparea ,uropei /i n exploatarea .fricii. Jriunde se duceau reptilo-arienii, pri-mul lor g!nd era s- distrug- cultura /i cunoa/terea nativilor. ,i se gr-beau sscoat- din circula+ia public- cunoa/terea ezoteric-, /i c#iar amintirile /i n+elegerea adev-ra-tei istorii. "n acest fel, toate relat-rile antice referitoare la reptilieni /i la originile rasei albe au fost distruse sau ascunse n bibliotecile secrete ale 3r-+iei, una dintre cele mai mari fiind cea a Gaticanului.:re/tinismul nu a fost altceva dec!t un instrument de eli-minare a unor informa+ii vitale pt oameni. )a prima vedere, am putea crede c- redu-cerea dimensiunilor imperiilor europene la care asist-m la ora actual- Qinclusiv a Im-periului 2ritanicR este sinonim- cu o reducere a influen+ei reptilienilor. 'ici vorb-. "n realitate,influen+a acestora a crescut /i mai mult. Jrice formde control desc#is, cum ar fi o dictatur-, are o perioad- de via+- limitat-, c-ci mai devreme sau mai t!rziu va st!rni o revolt- popular- care o va elimina. "n sc#imb, controlul invizibil sau sub acoperire, cel pe care nimeni nu l poate vedea, identifica /i expune, poate continua la in-finit,c-ci nimeni nu se revolt- mpotriva unui sistem de a c-rui existen+- nu /tie nimic Fn om care crede ceste liber nu se va pl!nge de sclavie. :eea ce s-a nt!mplat n ul-timul secol n .frica, .merica de $ud, .sia, $F. /i :anada, nu nseamn- altceva dec!t o nlocuire a metodelor de control desc#is cu altele, mai subtile, de control sub acoperire. "n timp ce aceste imperii la vedere p-reau s- se contracte, n special cel britanic,n urma lor a r-mas n aceste +-ri o ntreag- re+ea de societ-+i secrete, linii ge-nealogice /i structuri care de+in mai mult ca oric!nd n m!inile lor fr!iele puterii, dar f-r- teama unei revolte din partea popula+iei, care nu /tie cine o controleaz- de fapt. $tructura puterii globale este c!t se poate de simpl-. ,xist- o .gend- global- coordo-nat- din :it1-ul londonez,care include centrul financiar cunoscut sub numele de %Li-la -trat-&;< /i acel perimetru de pe malul Tamisei care a*unge p!n- la :asa arla-mentului, sediul guvernului /i cel al serviciilor secrete, inclusiv 2ucking#am alace, sediul liniei genealogice reptiliene cunoscut- sub numele de Sindsor-i. 6uvernul bri-tanic nu reprezint- dec!t o acoperire a .gendei reale operat- din acest perimetru cu valoare imobiliar- maxim- din :it1 of )ondon /i :it1 of Sestminster. .lte < centre c#eie ale 3r-+iei 2abiloniene sunt arisul /i Gaticanul. rivi+i structurile guvernamen-tale numite n b-taie de *oc %democratice&, structura sistemului *uridic, a celui econo-mic, a mas-mediei /i a celorlalte institu+ii care exist- n marea ma*oritate a +-rilor oc-cidentale moderne.De unde a ap-rut
;<

.luzie la suprafa+a restr!ns- a acestei regiuni din )ondra. ;E>

modelul original al acestor structuri7Desigur,din )ondra. $pre ex, exist- o vorb- care spune c)ondra este %Lama arlamentelor&. .ceste structuri au fost concepute pt a da aparen+a libert-+ii, permi+!nd n sc#imb un control aproape nelimitat din spatele scenei. .cestea sunt structurile pe care le-a l-sat n urma sa Imperiul 2ritanic atunci c!nd s-a retras din +-rile ocupate, permi+!ndu-le s- se guverneze singure. Totul este o fars- sinistr-. Jcupa+ia fizic- a fost nlocuit- de cea financiar-, iar metodele desc#ise de control cu cele sub acoperire.Din )ondra,,li-ta reptilo-arian/i dicteaz- politica%managerilor de ramur-&,adic- liniilor genealogi-ce din celelalte +-ri, care au gri*- ca .genda coordonat- de institu+ia-mam- s- fie in-trodus- la nivel global. ./a se explic- de ce toate +-rile aplic- practic aceea/i politic-. "n $F., principalii directori de ramur- sunt 0ockefeller-ii, care controleaz- un ntreg cartel de familii precum Lorgan, Oarriman, :arnegie, Lellon,etc, supervizat de )on-dra. "n .frica de $ud directorii de ramur- sunt membrii familiei Jppen#eimer. "n ;CCB , am petrecut = s-pt-m!ni c-l-torind, discut!nd /i ascult!nd tot felul de oameni din .frica de $ud, /i am a*uns la concluzia c- aceast- +ar- reprezint- un ex. perfect pt teza pe care o sus+in aici. $- analiz-m mai nt!i istoria acestei +-ri. rimii care s-au instalat la :ape ToKn au fost olandezii, odat- cu venirea la putere a 'obilimii 'egre n .msterdam. Dup- ce aceasta /i-a mutat sediul la )ondra, englezii au devenit prin-cipalii pioni ai ocupa+iei. :ompania olandez- Dutc# ,ast India :ompan1 din .f$ a fost nlocuit- de cea britanic-, 2ritis# ,ast India :ompan1. ,xploratorii interiorului .fricii, precum dr. David )ivingstone, au fost finan+a+i de organiza+ii precum 'atio-nal 6eograp#ic $ociet1, controlate de :it1-ul londonez. Fn alt val al ocupa+iei repti-lo-ariene a fost coordonat de :ecil 0#odes /i de :ompania .fricii de $ud pe care o conducea, o alt- opera+ie a :it1-ului londonez. 0#odes a fost un frunta/ al 3r-+iei, ac-+ion!nd ndeosebi prin intermediul unei societ-+i secrete numit- Lasa 0otund-, care continu- s- existe /i ast-zi, am vorbit pe larg n cartea mea anterioar-, i ade!rul ! !a face li"eri. 0#odes /i :ompania .f$ au pus bazele imperiilor diamantelor /i auru-lui numite De 2eers /i :onsolidated 6oldfields, controlate la ora actual- de familia Jppen#eimer n numele aceleia/i 3r-+ii care l-a finan+at pe 0#odes. J alt- filial- a :ompaniei .f. de $ud a fost celebra :ompanie )ondon0#odesia, numit- /i )onr#o, condus-, printre al+ii, de Tin1 0oKland. )onr#o a manipulat /i a exploatat s!ngeros popoarele africane, lucru care corespunde inclusiv .gendei actuale privind continen-tul african. "n mod evident, acesta a fost controlat nc- de la sosirea primilor oameni albi de acela/i grup, prin intermediul mai multor companii /i persona*e. "nainte de transferul de putere dinspre minoritatea alb- c-tre ma*oritatea neagr- din .f$, operat sub conducerea lui 'elson Landela, familia Jppen#eimer a controlat circa BEU din companiile cotate la bursa sud-african-, inclusiv toate industriile miniere de exploata-re a aurului, diamantelor /i celorlalte materii prime de care depinde economia acestei +-ri. "ntre altele, ea a controlat inclusiv mas-media, prin intermediul mai multor direc-tori executivi. $-a produs apoi %marea sc#imbare&, odat- cu eliberarea din nc#isoare a lui 'elson Landela, iar popula+ia neagr- a cunoscut%libertatea&.)a ora actual-,dupaceast- victorie a democra+iei, familia Jppen#eimer continu- s- controleze BEU din companiile cotate la bursa sud-african-, inclusiv acelea/i industrii miniere de care de-pinde economia +-rii /i mas-media, prin intermediul unor directori precum prietenul lui Oenr1 Tissinger, miliardarul irlandez Ton1 J[0eill1. J[0eill1 /i-a dat demisia din func+ia de pre/edinte al corpora+iei Oeinz,controlat- de 3r-+ie,/i a nceput s- cum-pere ziare n ntreaga lume, banii nefiind o problempt el. :are este n acest caz dife-ren+a ntre controlul 3r-+iei asupra .f$ nainte /i dup- %marea sc#imbare&7 ,xist- o asemenea diferen+-8 nimeni nu se mai pl!nge la ora actual-, c-ci controlul desc#is a fost nlocuit cu cel sub acoperire. :!t timp minoritatea alb- a stat la putere,opinia public- mondial- nu a ncetat s- condamne aceast- +ar-, spun!nd8 %'u e drept(& 0adica-lii-robo+i
;E?

strigau din to+i r-runc#ii8 %, strig-tor la cer( ,ste o form- de rasism, o dic-tatur-(& Ii c#iar era. )a ora actual-, protestele au ncetat, iar Landela a a*uns un erou popular, n timp ce acelea/i familii continu- s- controleze .f$, la fel ca mai nainte, dar f-r- s- mai aib- parte de agita+ie. 6#etourile mizere continu- s- existe n $oKeto, ba c#iar au devenit mai numeroase, dar nu mai +in prima pagin- a ziarelor din ntrea-ga lume,c-ci to+i /tiu c- acum .f$ a devenit o +ar- liber- /i democratic-.6uvernul or-ganiza+iei .': este la fel de corupt /i de controlat ca /i cel al minorit-+ii albe de di-nainte. $#ell Jil, compania petrolier- a 3r-+iei 2abiloniene controlat- de oameni ca rin+ul 2ern#ard al Jlandei, a f-cut cadou .': un ntreg bloc de birouri ultramoder-ne n momentul sc#imb-rii,/i nu este un secret pt nici un *urnalist care /i merit- acest nume c- Landela nu ia nici o decizie f-r- s- se consulte mai nt!i cu familia Jppen-#eimer. "n ;CC=, Landela /i-a petrecut :r-ciunul la casa de vacan+- de la 'assau a lui Ton1 J[0eill1. )a nceputul anului ;CC>, J[0eill1 a cump-rat cel mai mare grup media din .f$, Jops. Dar ce fac eu aici7 Jare m- ndoiesc de unul din marii eroi ai umanit-+ii7 Doamne fere/te( robabil, Landela este un om simplu, care a nv-+at din mers realitatea puterii, nemaidispun!nd de puterea sau dorin+a de a se opune desc#is sistemului.,xist- n sc#imb oameni negri cu adev-rat corup+i,precum 0obert Lugabe pre/. 9imbabKe, care nu /i dore/te nimic mai mult dec!t s- accepte banii oferi+i de 3r-+ie /i s- *oace un rol frunta/ n piesa regizat- de aceasta, pe seama poporului s-u. ,xist- linii genealogice reptiliene inclusiv n r!ndul negrilor, nu doar al albilor. .ceea/i situa+ie exist- n tot restul lumii, condus- de acelea/i linii genealogice /i de marionetele manevrate de ele /i aflate la putere, at!t n fa+a camerelor de luat vederi c!t /i n spatele u/ilor nc#ise. ,vident,adev-rata putere este de+inut- de cei din urm-. ./a se face c- dac- .genda reptilienilor impune pr-bu/irea dolarului american sau a pesoului mexican, ori a unui guvern ntreg, sau declan/area unui r-zboi civil, directo-rii de ramur- din +-rile respective se pun pe treab-, tr-g!nd tot felul de sfori financi-are, media /i ale societ-+ilor secrete, p!n- c!nd .genda este ndeplinit-. "n acest fel, ntreaga lume poate fi condus- de c!+iva oameni din :it1-ul londonez /i din alte cen-tre ale 3r-+iei, precum aris, 2onn, 2ruxelles,Sas#ington, 'eK \ork,,lve+ia /i Gatican. ,ste o structur- de control simpl-, dar perfect organizat-, condus- de sus cu un pumn de fier, iar cei care nu fac exact ce le spune aceast- structur- sunt strivi+i f-r- mil-. ./a se explic- de ce a func+ionat ea o perioad- at!t de lung-, ntr-un mod at!t de eficient. Dac- mai ad-ug-m /i faptul caceast- realitate pare at!t de bizar- nc!t marea ma*oritate a oamenilor nu ar putea-o accepta cu nici un c#ip, ob+inem tabloul perfect al unui mecanism de control ideal, necontestat de nimeni. Deocamdat-. Capitolul >& Cavalerii Soarelui De-a lungul miilor de ani care s-au scurs, liniile genealogice reptiliene pur-s!nge /i #ibride au creat o re+ea fantastic- de societ-+i secrete prin intermediul c-rora /i pun n practic- .genda. Larea ma*oritate a oamenilor nu sunt con/tien+i de aceast- for+- de coordonare care le manipuleazguvernele /i vie+ile. "n urm-toarele = capitole voi ar-ta cum a preluat aceast- re+ea controlul asupra institu+iilor puterii regale, politice /i religioase, cre!nd n final $F.. .ceastaparent-%supraputere& nu este dec!t o ma-rionet- n m!inile 3r-+iei 2abiloniene din )ondra. = dintre cele mai importante socie-t-+i secrete au devenit public cunoscute n secolul NII. ,le exist/i ast-zi /i num-r- printre membrii lor oameni de v!rf din politica global-,sistemul bancar, cel economic , armat- /i mas-media. ,ste vorba de :avalerii Templieri, :avalerii Gindec-tori;= ai $f!ntului Ioan din Ierusalim /i :avalerii Teutoni. :avalerii Gindec-tori /i-au sc#im-bat numele de
;=

'. Tr. Textual8 Gnights 0ospitaller. ;E@

mai multe ori. Ini+ial s-au numit :avalerii din 0odos, iar la ora actual- sunt cunoscu+i sub numele de :avalerii de Lalta n varianta %roman--catolic-& /i :a-valerii $f!ntului Ioan din Ierusalim n varianta%protestant-&. Ieful oficial al :avaleri-lor de Lalta este apa, iar cartierul lor general se afl- la 0oma. $ediul :avalerilor $f. Ioan se afl- la )ondra, iar /eful lor oficial este regele sau regina .ngliei. )a cel mai nalt nivel, cele < aripiQcea catolic- /i cea protestant-Rreprezint- de fapt una /i aceea/i organiza+ie. :avalerii Templieri au ap-rut cam la aceea/i dat-, n anul ;;;B Qsau cu > ani mai devremeR,fiind cunoscu+i la nceput sub numele de $olda+ii lui :#ristos.Tem-plierii sunt ncon*ura+i de mister /i de multe zvonuri contradictorii, dar se /tie c- /i-au consacrat ordinul%Lamei lui D-zeu&. ,i au folosit imaginea lui :#ristos ca acoperire, a/a c- Lama lui D-zeu a fost considerat- Laria,mama lui Iisus, dar n limba*ul socie-t-+ilor secrete reptilo-ariene expresia%Lama lui D-zeu&este simbol al lui Isis, mama fecioar- a 3iului egiptean al lui D-zeu, Oorus, respectiv so+ia zeului solar Jsiris. )a r!ndul ei, Isis nu este dec!t un alt nume al reginei $emiramida,cea care apare n trilo-gia 'imrod-$emiramida-Tammuz. IsisM$emiramida mai este cunoscut- sub multe alte nume, n func+ie de regiune, cultur- /i +ar-. rintre acestea se num-r-8 2arati, Diana, 0#ea, Linerva, .frodita, Genus, Oecate, Iuno, :eres, )una /i foarte multe altele. $e spune c- toate simbolizeaz- luna sau energia feminin- n diferitele ei ipostaze. $ediul )o*ii Larii Lame a francmasoneriei englezeQLarea Lam-V $emiramidaMIsisR se afl- pe 6reat Yueen $treet din )ondraQ6reat YueenV$emiramidaMIsisR. "n final,toate aces-te nume au fost inspirate pornind de la 'ink#arsag, %9ei+a Lam-& .nunnaki din care au rezultat liniile genealogice #ibride reptiloumane. 9eii antici, precum 'imrodMJsi-ris /i nenum-ratele nume sub care este cunoscut acesta, simbolizeaz- puterea soarelui sau energia masculin-. .ceasta este cunoa/terea secret- pe care s-a ntemeiat Jrdinul :avalerilor Templieri. $ursa reptilo-fenician- din care s-au inspirat poate fi v-zut- pe blazonul lor8 crucea ro/ie pe un fundal alb. :rucea de foc a fost ntotdeauna simbolul solar al fenicienilor /i al liniilor genealogice. ,a figureaz- inclusiv pe steagul englez actual. "nc- de la prima apari+ie a acestui ordin, templierii s-au ncon*urat de cele mai sfid-toare minciuni. ,i au pretins c- s-au format pt a-i prote*a pe pelerinii care c-l-to-reau n Dara $f!nt-, de/i n primii C ani nu au existat dec!t C asemenea cavaleri. Lare protec+ie,ce s- zic( 'u trebuie s- fii un geniu ca s--+i dai seama c- acest pretext a fost doar o perdea de fum menit- s- ascund- o alt- realitate. $e pare cei s-au format de fapt ca arip- militar- /i de protec+ie a unei alte societ-+i secrete numit- Jrdinul $io-nului, devenit- mai t!rziu rioria $ionului. :uv!ntul %$ion& vine de la $iona, numele sanscritQarianR al soarelui. Ii iar-/i a*ungem de unde am plecat. :artea +ngele sfnt, 3raalul sfnt afirm- c- printre marii mae/tri ai rioriei $ionului s-a num-rat la un moment dat )eonardo da Ginci, care a fost sponsorizat de familia de banc#eri Ledici , apar+in!nd 'obilimii 'egre vene+iene. Tot ei l-au sponsorizat mai t!rziu /i pe :ris-tofor :olumb. rintre cei mai importan+i sponsori /i sus+in-tori ai primilor templieri s-au num-rat $t 2ernard, fondatorul Jrdinului :istercian,/i familia francez- $t :lair, care s-a stabilit ulterior n $co+ia, sub numele de $inclair, odat- cu invazia normand- asupra Larii 2ritanii condus- de Silliam :uceritorul, din ;E@@. :lanul $t :lairM$in-clair este de origine reptilian-, iar marele secret pe care l ascundeau de fapt templie-rii era c#iar .genda reptilian-. rimul Lare Laestru al :avalerilor Templieri a fost Oug#es de a1ens, care a fost ales n ;;<>. .cesta era un nobil francezQal c-rui nume nseamn- c#iar8 arianR aliat cu contele de :#ampagne /i nsurat cu o femeie sco+ian- de sorginte normand- :at#erine $t:lair. rimul centru sau %preceptoriu& templier n afara D-rii $finte a fost construit pe domeniul $t :lair din $co+ia. Fn alt nume care s-a num-rat printre primii templieri a fost cel al lui 3ulk, conte de .n*ou,tat-l lui 6eof-fre1 lantagenet /i bunicul regelui .ngliei Oenr1 II. Oenr1 a fost cel care a sponsori-zat cl-direa faimoasei .ba+ii 2enedictine din 6lastonbur1, n vestul .ngliei, ntr;EA

un loc considerat sacru din cele mai vec#i timpuri. )a v!rf, templierii erau nrudi+i cu :avalerii de Lalta, leg-turi care se p-streaz- p!n- ast-zi. ,xist- numeroase legende care povestesc c!t de mult se urau ntre ele aceste < ordine, /i cu siguran+- au existat perioade de conflict /i z!zanie. )a v!rf, ele nu reprezentau ns- dec!t ramuri diferite ale aceleia/i organiza+ii, al c-rei scop suprem era implementarea .gendei reptiliene. "n iunie ;ECC, crucia+ii cre/tini au dat o nou- %lovitur-& glorioas- n numele Domnu-lui, invad!nd Ierusalimul /i m-cel-rindu-i pe turcii sarazini /i iudeii care tr-iau acolo. .ceast- lovitur- de maestru a redesc#is por+ile %Jra/ului $f!nt& n fa+a pelerinilor cre/tini, care au nceput s- soseasc- n nr din ce n ce mai mare prin porturile 5affa, T1re /i .cre. T1re a fost unul din marile centre feniciene. :avalerii Gindec-tori au creat n Ierusalim lan+ul de #anuri .malfi, pt a asigura ad-post /i m!ncare vizitatori-lor. "n timp ce prestigiul /i averea lor cre/teau, ei au alc-tuit o ramur- militar-, care a primit binecuv!ntarea papal- n ;;;B, exact n anul n care cei C cavaleri au pus baze-le Jrdinului Templier, sosind n Ierusalim pt a-i %prote*a& pe pelerini. Templierii au primit g-zduire ntr-un sediu de l!ng- Luntele Templului, locul n care se presupu-nea c- a existat Templul lui $olomon. Fnii cercet-tori cred c- templierii au descope-rit o comoar- de mare valoare, fie documente, fie mari cantit-+i de aur, f-c!nd s-p--turi sub Luntele Templului. Jricare ar fi adev-rul, cert este c- dup- ;;<@, evenimen-tele au luat o turnur- foarte rapid-. Larele Laestru Oug# de a1ens a p-r-sit Ierusa-limul /i a nceput s- adune adep+i pt a extinde ordinul. $-a ntors n 3ran+a, unde s-a nt!lnit cu $t 2ernard, cu .batele de :lairvaux, /i l-a luat pe unc#iul templier al lui 2ernard, .ndre de Lontbard. 2ernard i-a elogiat n fa+a papei Oonarius II, iar tem-plierii s-au nfiin+at formal la data de =; ianuarie ;;<B, prin :onciliul de la Tro1es. "ntr-adev-r, numele acestui :onciliu provine de la Troia, marele centru reptilo-arian din .sia Lic-, ce a inspirat /i numele )ondrei. Templierii f-ceau parte din aceea/i grupare de interese, de/i mul+i dintre membrii ordinului afla+i pe pozi+ii inferioare nu /tiau neap-rat acest lucru. "n afara crucii ro/ii feniciene, printre simbolurile lor s-au mai num-rat steagul alb /i negru Qalc-tuit din < p-trateR, craniul /i oasele ncruci/ate, /i turnul de veg#e.Toate aceste simboluri pot fi reg-site de-a lungul secolelor n orga-niza+iile 3r-+iei, inclusiv n cele moderne. odeaua oric-rui templu francmason este pavat- cu daleQp-trateR albe /i negre, c-ci francmasonii nu sunt altceva dec!t templie-rii sub un alt nume. Lulte biserici /i catedrale, precum Sestminster .bbe1 /i 'otre Dame de aris, au podelele pavate cu acelea/i dale albe /i negre, o dovad- n plus c2iserica cre/tin- nu reprezint- dec!t o acoperire pt 3r-+ia 2abilonian-. Lul+i ofi+eri de poli+ie, inclusiv cei din $F. /i din L.2ritanie, au p-trate albe /i negre pe unifor-m-, ca semn c- sunt controla+i de francmasoni /i de templieri. :raniul /i oasele ncru-ci/ate simbolizeaz-, printre altele, ritualurile de magie neagr- pe care le-a folosit 3r--+ia nc- din cele mai vec#i timpuri. .ceste ritualuri dezgust-toare, care implic- de multe ori c#iar sacrificii umane, continu- s- fie practicate /i la ora actual-. Dac- pri-vi+i blazonul papal sau al Gaticanului, ve+i constata c- domul 2azilicii $f. etru /i c#eile ncruci/ate ale lui etru alc-tuiesc de asemenea un craniu /i < oase ncruci/ate. To+i sunt o ap- /i-un p-m!nt. 'u este exclus ca aceast- tem- comun- s- fie inclusiv explica+ia ptr care, atunci c!nd a compus ,vang#eliile, familia iso a numit locul n care a fost crucificat Iisus8 6olgota, care nseamn- %locul craniului&. J alt- organiza-+ie secret- a 3r-+iei 2abiloniene este $ocietatea $kull and 2ones;>, cu sediul pe dru-mul care leag- campusul Fniv \ale de 'eK Oaven, n :onnecticut, $F.. ,ste vorba de o societate sinistr-, ai c-rei membri, alc-tui+i numai din familiile ,litei, sunt b-u-tori de s!nge /i practic- ritualuri satanice. :el mai faimos membru al ei la ora actual- este 6eorge 2us# $r, fostul pre/ al $F. /i un reptilian care /i sc#imb- forma."n plus , este unul din cei mai mari trafican+i de droguri din $F., un satanist, pedofil /i uci-ga/ n serie. Goi
;>

Textual8 `:raniu /i Jase&. ;EB

argumenta detaliat aceste acuza+ii ntr-un capitol ulterior. $imbolul Turnului de Geg#e apare inclusiv pe nsemnul organiza+iei Lartorii lui Ie#ova, indi-c!nd c- aceasta este o organiza+ie a 3r-+iei care /i am-ge/te milioanele de membri c- este o organiza+ie cre/tin-. Fnul din fondatorii acesteia a fost :#arles Taze 0ussell, un francmason de rang nalt, ngropat sub o piramid-. )a numai un an dup- ce au fost crea+i oficial n urma :onciliului de la Tro1es, tem-plierii au cunoscut o expansiune incredibil-. ,i au c-p-tat o constitu+ie papal-,o avere uluitoare, terenuri /i =EE de recru+i din r!ndurile nobilimii, obliga+i s- /i cedeze n-treaga avere la intrarea n ordin../a se face c- n scurt timp,templierii au devenit pro-prietari de p-m!ntului n 3ran+a, .nglia, $co+ia, $pania /i ortugalia, extinz!ndu-se n numai ;E ani /i n Italia, .ustria, 6ermania, Fngaria /i :onstantinopole. ,xistau preceptorii /i sate, c-tune /i ferme templiere, mpr-/tiate n ntreaga .nglie. Jri de c!te ori ve+i vedea numele Temple Qn.n. TempluR ntr-un loc englezescQex TemplecombeR, pute+i fi sigur c- este o fost- loca+ie templier-. $ediul central al ordinului era la )ondra, pe un teren pe care se afl- la ora actual- Oig# Oolborn, iar n ;;@; templi-erii s-au mutat ntr-un nou templu londonez,numit /i ast-zi Temple 2ar..ici mai poa-te fi v-zut- nc- biserica original-, de form- circular- Qspecific- templierilorR, n care exist- c!teva morminte ale membrilor ordinului. "n pozi+ia cea mai important-, c#iar n centrul culoarului principal, se afl- statuia unei reptile naripate. rintre propriet--+ile templierilor se num-rau de asemenea $trand $tr. /i o mare parte din actuala 3leet $treet,care a fost p!n- recent sediul industriei na+ionale a presei britanice scrise. $imbolul tabloidului na+ional, Ahe .a7l7 E(press, g-zduit p!n- recent pe 3leet $treet, este un cavaler cu un scut care poart- blazonul templierilor8 crucea ro/ie pe un fundal alb. ropriet-+ile templierilor se ntindeau p!n- spre r!ul Tamisa, unde /i aveau pro-priile lor docuri. "n timpul domniei reginei Gictoria, 3r-+ia a ridicat un obelisc pe ma-lul Tamisei, c#iar n acest punct, plas!nd c!te un sfinx de fiecare parte a sa. Jbeliscul provine din ora/ul egiptean Jn sau Oeliopolis QJra/ul sau )ocul $oareluiR, cunoscut ast-zi sub numele de .cul :leopatrei. Jbeliscul repr. un simbol str-vec#i, egiptean-arian, al soarelui, sub forma energiei masculine sau a falusului. .stfel de simboluri pot fi v-zute n multe locuri, fiind deg#izate de multe ori ca monumente n amintirea eroilor c-zu+i n r-zboaie, dar sunt plasate n realitate de francmasonerie. G-a+i ntre-bat vreodat- de ce ar trebui saib- un monument nc#inat memoriei solda+ilor c-zu+i un obelisc7 Ii de ce crede+i c- monumentul nc#inat lui Sas#ington din centrul capi-talei $F. reprezint- un obelisc uria/7 t un motiv c!t se poate de simplu8 la fel ca toate simbolurile /i formele geometrice sacre, obeliscurile atrag /i genereaz- energie, pe vibra+ia pe care o reprezint-. "mi amintesc de un moment n care am urcat treptele din piatr- ale unui obelisc uria/ situat l!ng- odul Oebden din .nglia, c!nd am sim+it o energie sexual- masculin- uria/- pretutindeni n *urul meu. L-am ntrebat ce D-zeu se nt!mpl-, p!n- c!nd mi-am amintit unde m- afluH n interiorul unui penis uria/( ,nergia pe care o manifestorice simbol este specific- formei acestuia, c-ci simbolu-rile nu repr. dec!t manifestarea fizic- a g!ndurilor care le-au creat. De altfel, ace/ti indivizi nu /i a/eaz- simbolurile unde vrei /i unde nu vrei numai ca s- se amuze. J fac pt c- i a*ut- s- rezoneze cu anumite c!mpuri energetice, pe frecven+a vibra+iei pe care o doresc. Desigur, ele afecteaz- inclusiv g!ndurile /i sentimentele celorlal+i oa-meni care se afl- n prea*ma lor. e acelea/i propriet-+i din )ondra ale templierilor se afl- /i sediul profesiei *uridice britanice. Fn *urist nu poate deveni avocat dec!t dac- %vine la 2arou Qn.n. Kar n limba englez-R& adic- la Temple 2ar, intr!nd n Templul Interior, n cel Li*lociu sau n cel ,xterior. .m discutat cu tot felul de oameni care au avut de-a face cu aceste organiza+ii /i ace/tia mi-au spus c- sunt cu adev-rat sinis-tre. ./a este.Dac- vrei s- controlezi oamenii,trebuie scontrolezi mai nt!i legea,res-pectiv cine poate /i cine nu poate fi pus sub acuza+ie. 'u nt!mpl-tor, poli+ia /i siste-mul *uridic britanic sunt mp-nate de francmasoni. Toate aceste posesiuni ale templi;EC

erilor, vec#i de secole, sunt situate c#iar n inima )ondrei, acolo unde se afl- :it1-ul londonez, :asa arlamentului /i alatul 2ucking#am4 pe scurt, c#iar perimetrul din care este controlatlumea ntreag-, cel pu+in la nivel opera+ional, al-turi de aris /i de Gatican. De altfel,cel de-al doilea sediu important al templierilor a fost c#iar aris. )a fel ca n cazul )ondrei, /i n acest ora/ exist- un obelisc egiptean vec#i de =<EE de ani situat ntr-o pozi+ie c#eie, n lace de la :oncorde. :u numai ; minut nainte de a suferi accidentul de ma/in- din ;CCA,n tunelul ont de )[.lma, prin+esa Diana a tre-cut c#iar pe l!ng- acest obelisc. e la mi*locul sec. al NII-lea,templierii deveniser- institu+ia aflat- pe locul < n planul bog-+iei /i al influen+ei, dup- 2iserica 0oman-. .veau propria lor flot-Qpe care flutu-ra steagul cu imaginea craniului /i a oaselor ncruci/ateR/i propriile lor centre financi-are n aris /i )ondra. ./a a nceput crearea actualului sistem bancar, care a transfor-mat umanitatea n sclavii unor %bani& inexisten+i. )a fel ca /i b-ncile na+ionale, /i ei mprumutau %bani& care nu existau, percep!nd dob!nzi, n cel mai pur stil al 3r-+iei 2abiloniene. ,xist- un caz bine documentat n care se arat- c- templierii percepeau o dob!nd- de @EU pt ultima rat- a mprumutului.Fnul din planurile promovate de templieri era crearea unor $tate Fnite ale ,uropei. .cest vis str-vec#i s-a mplinit n sec. nostru, fiind implementat de fra+ii lor n arta manipul-rii. :rearea Fniunii ,uropene, cu banca /i moneda ei unic-, reprezint- unul din pilonii centrali ai .gendei 3r-+iei. Fn aspect al cunoa/terii avansate mo/tenite de templieri era cel referitor la re+eaua de linii magnetice /i energetice ale p-m!ntului, cunoscute sub nume precum liniile dra-gonului sau meridiane.:ele mai importante locuri sacre in lume sunt plasate n punc-tele de intersec+ie ale mai multor asemenea linii, unde se creeaz- vortexuri imense de energie. Dac- realizezi un ritual de magie neagr- /i un sacrificiu uman ntr-unul din aceste locuri, energia malefic- rezultat- va fi transportat- de-a lungul liniilor de for+- care eman- din vortex,fiind pompat- n ntreaga re+ea."n acest fel, ntreaga stare ener-getic- a c!mpului magnetic a p-m!ntului, n care tr-im cu to+ii, este afectat-. Dac- acest c!mp energetic se ncarc- cu vibra+ia fricii, oamenii vor fi predispu/i s- simtmult mai u/or aceast- emo+ie. Iar for+a cu a*utorul c-reia este controlat- lumea la ora actual- este c#iar frica. :ea mai important- arm- de care a beneficiat 3r-+ia 2abiloni-an- de la crea+ia sa /i p!n- ast-zi a fost manipularea fricii. 'imic nu limiteaz- mai mult poten+ialul creator al omului de a-/i exprima propriul sine dec!t frica. De aceea, este de n+eles de ce at!tea biserici cre/tine au fost construite pe locurile sacre p-g!ne de alt-dat- /i de ce se realizeaz- at!tea ritualuri satanice sub acoperi/ul acestor bise-rici, la ad-postul ntunericului. :ei care au finan+at construirea marilor catedrale go-tice din ,uropa, ntre anii ;;=E-;<?E, au fost templierii, cu cunoa/terea lor ezotericavansat-. $tilul gotic /i are originea n arta arian- practicat- n Jrientul .propiat-Li*lociu. rintre catedralele gotice finan+ate /i concepute de templieri s-au num-rat Sestminster .bbe1, \ork Linster din 'ordul .ngliei, :#artres din 3ran+a, nu de-parte de aris, /i 'otre Dame, c#iar n centrul arisului. 'otre Dame QDoamna 'oas-tr-8 IsisM$emiramidaM'ink#arsagR a fost construit- pe un loc sacru nc#inat pe vremuri zei+ei Diana, iar catedrala din :#artres a fost construit- pe un alt loc sacru din vec#i-me, n care se adunau c!ndva druizii din ntreaga ,urop-. 3aimoasa capel- a :olegiu-lui Tings din :ambridge, care are la baz- simbolul cabalist al .rborelui Gie+ii, este considerat- una din ultimele mari construc+ii gotice din .nglia. $e pare c- forma sa este inspiratde catedrala din .lbi, construit- n sec al NIG-lea n regiunea din sudul 3ran+ei )anguedoc. .ceasta a fost unul din primele centre ale templierilor /i ale cata-rilor. "n sec.NII-NIII, principala religie din sudul 3ran+ei era religia catar-, care con+i-nea numeroase informa+ii ezoterice /i punea la ndoial- multe dogme ale 2isericii 0omane. 3r-+ia 2abilonian- a trimis semnale de alarm- la 0oma, unde se afla mario-neta sa, papa Inocen+iu III, care i-a distrus pe catari printr-o
;;E

%cruciad-&infernal-, mar-cat- de torturi /i arderi pe rug, care a culminat cu asediul asupra :astelului catar de la Lontsegur din anul ;<>>. "n treac-t fie vorba,doresc s- men+ionez cfolosirea figuri-lor de reptile numite gargui pt decorarea bisericilor /i catedralelor cre/tine s-a r-sp!n-dit foarte mult n aceast- perioad-. 'otre Dame din aris este literalmente acoperit- cu astfel de gargui, multe dintre ele reprezent-ri n miniatur- ale figurilor n form- de reptil- g-site n interiorul /i n *urul piramidelor ma1a/e, /i n alte locuri din Lexic. re/edintele mexican Liguel De )a Ladrid spunea c- ma1a/ii au fost una din rasele cu care s-au ncruci/at reptilienii n formde%iguane&. .t!t catedrala din :#artres c!t /i 'otre Dame au fost centre ale ador-rii Ladonei 'egre, o alt- obsesie a templieri-lor. :ultul Ladonei 'egre nu are leg-tur- cu Laria, mama lui Iisus, de/i aceasta era impresia pe care ncercau s- o lase templierii. "n realitate, era vorba de adorarea regi-nei $emiramida /i a lui IsisM2arati. ,giptenii o reprezentau pe Isis mbr-cat- n alb n ipostaza ei binevoitoare /i n negru n ipostaza ei negativ-.Ladona 'eagr- era tot una cu IsisM2arati cea 'eagr- sau cu regina $emiramida,cunoscut- n 2abilon sub numele de Ladona. Ladona 'eagr- simbolizeaz- folosirea negativ- a energiei feminine a %lunii&, n timp ce $oarele 'egru simbolizeaz- folosirea negativ- a energiei masculi-ne a soarelui. .ceea/i expresie desemneaz- ns/i centrul galactic n *urul c-ruia gra-viteaz- soarele /i sistemul nostru solar de-a lungul orbitei sale de peste <@.EEE de ani. $pre ex,calul alb era un simbol solar al fenicienilor.)ui i corespunde calul negru,care reprezint- n sistemul inversat de simboluri ale 3r-+iei 2abiloniene folosirea malefic- a energiei solare.:alul negru este simbolul b-ncii )lo1ds din L2ritanie,una din orga-niza+iile principale ale 3r-+iei. $tatuile Lariei cu pruncul Iisus n bra+e din bisericile cre/tine oglindesc ntocmai felul n care o portretizau egiptenii pe Isis cu pruncul Oo-rus n bra+e. $t 2ernard era n mod evident un adept al cultului zei+ei /i s-a n-scut la 3ontaines,l!ng- Di*on, unul din centrele ador-rii Ladonei 'egre. Templierii i-au m-p-rt-/it aceast- pasiune /i /i-au construit propriile lor biserici n form- circular-, indi-c!nd astfel principiul feminin. 3olosirea pe scar- larg- a domului sau a %p!ntecului& de c-tre 3r-+ie are de asemenea leg-tur- cu acest principiu, printre altele. $istemul de convingeri intitulat generic 'eK .ge a c-zut adeseori n capcana credin-+ei c- energia feminin- este ntotdeauna bun-, n timp ce energia masculin- nu este la fel de bun-, pornind de la starea actual- a lumii, n care predomin- energia masculin- "n realitate,lumea n care tr-im este dominat- de ambele energii,dar n formele lor ex-treme. 'u vorbesc acum de trupurile b-rba+ilor /i ale femeilor, ci de energiile mascu-line /i feminine, pe care cele < sexe au poten+ialul de a le manifesta. Dac- un b-rbat /i suprim- polaritatea feminin-, el devine un %mac#o&, c-p-t!nd convingerea c- sin-gura manier- de a fi un %b-rbat adev-rat& const- n a fi dominant /i agresiv. .ceast- form- extrem- a energiei masculine este ilustrat- perfect de solda+ii narma+i /i agre-sivi, gata oric!nd s- te calce n picioare. Impresia c- lumea n care tr-im este domina-t- de energia masculin- este dat- de imaginile cu care suntem bombarda+i zilnic de programele de televiziune, n care nu vedem dec!t forme extreme ale acestei energii. De fapt, c#iar acesta este /i scopul manipul-rii. 3orma negativ- extrem- a energiei feminine nu este mai pu+in prezent-, dar se ascunde n culise, pun!nd la cale eveni-mentele /i conflictele de care are nevoie for+a masculinextrem- pt a se manifesta n public. .ltfel spus, aceasta este energia pe care nu o vedem Qceea ce nu nseamn- c- nu exist-R, energia cu care opereaz- agen+ii 3r-+iei 2abiloniene /i pe care ace/tia o simbolizeaz- prin nume ca $emiramida, Isis /i celelalte. ,i /tiu foarte bine c- energia feminin- este for+a creatoare, f-r- de care nici c#iar soarele nu ar putea exista, dup- cum obi/nuiau s- spunegiptenii. )a fel ca orice alt- form- de energie, /i for+a femi-nin- este neutr- n sine. ,a poate fi folosit- n scopuri creatoare sau malefice, dar ptr asta trebuie s- o st-p!ne/ti mai nt!i. ./a se explic- simbolismul feminin care abund- n toate crea+iile 3r-+iei. .ceasta nu dore/te s- suprime
;;;

energia feminin- n sine, ci doar expresia ei pozitiv-,ec#ilibrat-.:atedralele gotice /i bisericile cre/tine sunt pline de simboluri solare, astrologice, sexuale /i ale zei+ei. or+ile gotice uria/e /i ncrusta-+iile din *urul lor reprezint- ilustra+ii simbolice ale vulvei, multe av!nd c#iar un sim-bol al clitorisului n partea de sus a arcului. 3erestrele sunt construite dup- acela/i model, ndeosebi cele n form- de trandafir ale catedralelor gotice orientate cu fa+a c-tre vest, considerat- direc+ia sacr- a zeit-+ilor feminine. e alte biserici medievale s-au descoperit sculpturi care prezint- c-lug-ri /i preo+i care fac sex cu tinere fete /i care poart- pe cap m-/ti n form- de animale. :u asta se ocupsatani/tii c#iar /i n zilele noastre. $imbolurile sheela/na/gig din vec#ile biserici, n special cele din Ir-landa, repr. femei goale cu picioarele larg desc#ise, iar n interiorul altarelor s-au des-coperit simboluri falice din piatr-. Doamne, ce-ar crede vicarul dac- ar /ti7 Gasele n form- de scoic- pt %apa sfin+it-& repr. alte simboluri ale zei+ei. De fapt, bisericile au fost construite integral ca ni/te simboluri ale p!ntecului feminin. !nzele de p-ian*en /i decora+iile complicate din catedralele gotice Q/i nu numaiR se refer- de asemenea la energia feminin- a %zei+ei&, la for+a creatoare, intuitiv-, care +ese soarta ntregii lumi. Din acest simbolism s-au n-scut legendele 3emeii- -ian*en ale nativilor americani /i numele unor locuri sacre precum $pider 0ock Qn.n. $t!nca -ian*enuluiR din .rizona. "n cartea sa, @odiacul secret, 3red 6ettings prezint- mozaicul n form- de zodiac de pe podeaua din marmur- a bisericii gotice din $an Liniato, 3loren+a, care dateaz- din ;<EA. 6ettings sugereaz- c- biserica a fost construit- cu scopul de a surprinde rezo-nan+a cu o con*unc+ie rar- a lui Lercur, Genus /i $aturn n semnul Taurului, la sf!r/i-tul lunii mai a acelui an. .strologia a fost practicat- de la nceputul istoriei cunoscu-te, fiind o art- foarte important- pt templieri, predat- n /coala din :#artres. .tunci c!nd se duc la biseric-, cre/tinii #abar nu au c- intr- ntr-un %sanctuar p-g!n&, dar exact asta fac. Templierii au avut rela+ii str!nse cu ma*oritatea monar#iilor vremii, mai pu+in n 3ran+a. Datorit- averii lor uria/e, ei erau%proprietarii&tuturor regilor care p-reau atotputernici, la fel cum 3r-+ia de ast-zi este %proprietara& tuturor guvernelor na+ionale. Templierii erau foarte apropia+i de regele Oenr1 II al .ngliei,sponsorul ca-tedralei din 6lastonbur1. Interesant este c- faimoasa ceart- a lui Oenr1 cu ar#iepisco-pul de :anterbur1,T#omas 2ecket,s-a sf!r/it prin venirea a < cavaleri din 3ran+a, care l-au asasinat n interiorul catedralei, n ;;AE. 3iul lui Oenr1, 0ic#ard Inim--de-)eu, era el nsu/i templier,de/i nu recuno/tea oficial acest lucru. ,l s-a folosit de precepto-riile /i de vasele templierilor, iar c!nd a fost nevoit s- fug- din .nglia ca s- scape de amenin+-rile fratelui s-u 5o#n, a f-cut-o deg#izat n templier. . fost prote*at de ordin /i s-a ndreptat c-tre Dara $f!nt-, unde a luptat mpotriva musulmanilor sarazini. 0i-c#ard a v!ndut :iprulQun fost centru fenicianRtemplierilor /i s-a implicat n negocieri-le dintre ace/tia /i corespondentul lor islamic, o societate secret- numit- .sasinii. )a ora actual-, acest cuv!nt este folosit pentru a descrie un uciga/. De fapt, el deriv- din metodele cu totul particulare ale .sasinilor de a conduce prin r-sp!ndirea terorii /i a fricii. $e spune c- asasin nseamn- %cel care utilizeaz- #a/i/ul&, c-ci se foloseau de acest drog pt a atrage tineri nevinova+i, conving!ndu-i s- ucid- n numele lui %D-zeu& , asigur!ndu-/i astfel un loc n aradis. J altorigine posibil- a termenului ar putea fi cuvintele hass Qa distrugeR /i asana Qa pune capcaneR. .sasinii au provocat un r-zboi terorist interna+ional din cartierul lor general situat n mun+ii .lamut sau :uibul Gul-turilor,din ersiaQ.sia Lic-MTurciaR. "n acest loc s-au descoperit elemente de cerami-c- decorate cu pentagrame /i cu simbolul vulvei feminine. "n plus, ei purtau tunici albe /i e/arfe ro/ii. .sasinii, care continu- s- existe /i ast-zi, n forme u/or diferite, au ap-rut dintr-o sectfondat- n ;ECE de un persan pe nume Oassan $aba# Qo alt- posibil- surs- a numelui lorR, exact n perioada n care ap-reau templierii, :avalerii Gindec-tori /i :avalerii Teutoni. Templierii /i .sasinii au colaborat de minune, de/i p-reau c- se afl- n tabere diferite. .ceast- metod- a
;;<

func+ionat dintotdeauna, fiind aplicat- /i ast-zi cu acela/i succes8 opinia public- este am-git- scread- c- dac- < tabere se afl- n r-zboi sau n conflict desc#is, ele trebuie s- fie neap-rat du/mane. Dac- vrei s- controlezi rezultatul unui *oc, trebuie s- controlezi ambele tabere. tr a reu/i acest lucru, trebuie mai nt!i s- i convingi pe oameni c- cele < tabere au lideri /i scopuri diametral opuse. Fna din cele mai eficiente metode de manipulare ale 3r--+iei const- n infiltrarea tuturor taberelor posibile, control!nd astfel rezultatul final. Templierii erau foarte pricepu+i la acest *oc. "n timp ce l escortau pe 0ic#ard Inim--de-)eu c-tre tab-ra crucia+ilor, ei l spri*ineau din plin pe fratele /i marele rival al acestuia, regele 5o#n. Templierii au fost for+a care a dus la semnarea ,agna Carta-ei n ;<;?, gra+ie eforturilor lui .1meric de $t Laur, Larele Laestru al templierilor din .nglia /i cel mai apropiat sf-tuitor al regelui 5o#n. ,agna Carta a ngr-dit multe din prerogativele regelui, d!ndu-le astfel o putere /i mai mare templierilor /i conduc!n-du-i /i mai departe pe drumul c-tre mplinirea marelui obiectiv al .gendei de a intro-duce %democra+ia&, respectiv acea nc#isoare social- deg#izat- n libertate Qnlocuirea controlului desc#is cu cel sub acoperireR. ,u nu sus+in c- to+i templierii aveau neap--rat inten+ii malefice. )a fel cum se nt!mplns- n toate aceste societ-+i secrete,n in-teriorul lor exist- diferite nivele de cunoa/tere, cu diferite agende. $criitorul /i cerce-t-torul francez 5ean 0obin a a*uns la concluzia c- Jrdinul Templului era alc-tuit din A cercuri exterioare, n care adep+ii erau nv-+a+i mistere %minore&, /i = cercuri interioare n care ei erau nv-+a+i %marile& mistere. ,xact la fel stau lucrurile /i n cazul francmasoneriei /i al societ-+ilor secrete actuale. Larea ma*oritate a membrilor aces-tora nu au nici o idee despre ceea ce /tiu cei din v!rful piramidei /i despre agenda lor real-. De/i erau at!t de boga+i, templierii erau scuti+i de taxe /i impoziteQla fel ca fun-da+iile 3r-+iei din zilele noastreR. .veau propriile lor cur+i /i controlau monar#i, oa-meni influen+i, afaceri /i +-ri ntregi. Letoda lor era de a-/i manipula %+intele&, adu-c!ndu-le ntr-o pozi+ie de dependen+-, de regul- prin /anta* sau ndatorare. "n continuare,le puteau dicta orice doreau.Istoria se repet-. ,dKard I a mprumutat de la tem-plieri sume mari de bani, regii Ioan /i Oenr1 al III-lea erau datori v!ndu+i fa+- de ei. )a un moment dat, Oenr1 /i-a pl-tit datoriile militare cu 2i*uteriile :oroanei..ceasta este o alt- te#nic- folosit- de 3r-+ia 2abilonian- inclusiv n zilele noastre. ,a mani-puleaz- r-zboaiele, mprumut- cu bani toate taberele, /i n final scot profituri uria/e de pe urma ororilor pe care le-au creat n secret. Tot ea mprumut- apoi +-rile pt a-/i reface societ-+ile, ndator!ndu-le /i mai tare /i +in!ndu-le /i mai ferm sub controlul s-u. 0-zboiul este un instrument %minunat&, care i permite s- nl-ture lideri incomozi /i s- modifice grani+ele n conformitate cu .genda pe care o au. Dac- dori+i s- n+elege+i mai bine acest mecanism, privi+i cele < r-zboaie mondiale din sec.NN. "n-treaga poveste este explicatn detaliu n i ade!rul ! !a face li"eri. 2i*uteriile :o-roanei din perioada regelui 5o#n erau p-strate n Templul din )ondra al templierilor, care a func+ionat pe post de trezorerie n timpul acestui rege, c!t /i al regilor Oenr1 II, Oenr1 III /i ,dKard I. Templierii colectau impozitele ptr pap- /i pt :oroan-, plus impozitul numit zeciuial-. ,rau o organiza+ie privat- cu o agend- secret-, care aduna impozitele de la popula+ie n numele altor persoane, o parte nsemnat- din acei bani fiind p-stra+i pt sine ca dob!nd- la mprumuturile masive acordate lor. $e spune c- e-rau nendur-tori cu r-u platnicii..ceste metode sunt folosite /i ast-zi n ntreaga lume :!t despre faimoasele *ur-minte de castitate /i sobrietate, acestea era n cea mai mare parte ipocrizie curat-. Fna din expresiile consacrate pt be+ie n .nglia medieval- era8 %a bea ca un templier&. :!nd era ns- vorba de afaceri serioase /i de bani mul+i, erau la fel de nendur-tori cu ai lor ca /i cu popula+ia exterioar-. )a fel se petrec lucrurile /i ast-zi, atunci c!nd diferi+i membri ai 3r-+iei sau lac#eii acestora ies afar- din r!nd. "n 3ran+a, centrul templier din aris era trezoreria regal-, iar monar#ia francez- le era datorare v!ndut-. $e pare c- unul din regii francezi, #ilippe IG Qcunoscut sub
;;=

nume-le de #ilippe cel 3rumosRs-a s-turat /i a decis s- i distrug- pe templieri n oct ;=EA. :el pu+in, aceasta este versiunea oficial-. "n realitate, lucrurile sunt mult mai compli-cate, /i au avut implica+ii serioase asupra evenimentelor mondiale care au urmat. Goi recapitula pe scurt aceste lucruri. Dinia genealogic! a merovingienilor "nc- de la crearea lor, templierii /i Jrdinul $ionuluiQdevenit mai t!rziu rioria $ionu-luiR au fost < ramuri ale aceleia/i organiza+ii. :onform c-r+ii +fntul snge, +fntul 3raal, rolul rioriei $ionului era de a prote*a s!ngele %regal& al merovingienilor. "n realitate, aceasta este o perdea de fum menit- s- ascund- realitatea, la fel ca /i poves-tea stupid- c- merovingienii ar fi urma/ii liniei genealogice a lui Iisus, care ar fi avut mai mul+i copii cu Laria Lagdalena /i ar fi fugit mpreuncu familia sa n sudul 3ran+ei, imediat dup- crucificare. "n realitate, nu a existat nici un Iisus /i nici o Larie , acestea nefiind dec!t persona*e simbolice ntr-o poveste care s-a spus de nenum-rate ori n lumea pre-cre/tin-, folosind nume diferite pt aceia/i eroi. 'u v-d cum ar putea < persona*e simbolice s- conceap- o linie genealogic-, fie ea /i a merovingienilor. Totul este o poveste tras- de p-r, inventat- cu scopul de a-i ndep-rta pe cercet-torii serio/i de adev-r. .cest adev-r este, ce-i drept, legat tot de liniile genealogice, iar cea a merovingienilor este una dintre ele, dar nu are nimic de-a face cu Iisus. )inia de care vorbim a devenit cunoscut- n 3ran+a sub numele de dinastia merovingienilor prin sec.G-GI. Istoria acestor oameni este relatat- n Cronica lui 3redegar, din care exist- un exemplar la 2iblioteca 'a+ional- din aris. 3redegar a fost un scrib bur-gund din sec.GII care a lucrat timp de =? de ani pt a-/i nc#eia istoria primilor franci /i a merovingienilor. Tribul numit francii sicambrieni Qde la care a r-mas numele de 3ran+aR a fost o alt- surs- de %vin& reptilo-arian. 3rancii purtau numele liderului lor, 3rancio, care a murit n anul ;; .:#. oporul lui 3rancio a emigrat din Troia, de pe teritoriul Turciei de ast-zi, /i a devenit cunoscut sub numele de sci+i, iar apoi Qla sf. $ec. al IG-leaR, de sci+i sicambrieni, dup- numele reginei lor, :ambra. $e tr-geau din $ci+ia, o regiune situat- la nord de Larea 'eagr-, n Lun+ii :aucaz, de unde a cobo-r!t n ,uropa rasa arian- /i reptilo-arian-. 3rancii sicambrieni /i spuneau oporul :onventului Qcu referire evident- la :ontractul cu .nunnakiR. Lai t!rziu, acest popor s-a stabilit ntr-o zon- la vest de Dun-re, n 6ermania actual- Qnume r-mas de la ro-mani, care i-au numit pe sci+i %cei autentici&R. :apitala sci+ilor era la :ologne. )inia genealogic- de care vorbim a devenit cunoscutsub numele de merovingieni din pe-rioada regelui Leroveus, numit /i % -zitorul francilor& n >>B. Lerovingienii erau regi vr-*itori recunoscu+i pt cuno/tin+ele lor ezoterice /i pt puterile magice pe care le-au dob!ndit ca urmare a ini+ierilor secrete. 3rancio, fondatorul francilor, pretindea c- este un descendent al lui 'oe /i c- str-mo/ii s-i au locuit c!ndva n Troia antic-. Dup- p-rerea mea, povestea cu 'oe simbolizeaz- liniile genealogice #ibride care au supravie+uit otopului, dup- care au readus porumbelul /i ramura de m-slin Q$emira-mida-'imrodR la putere. "n acest context, descenden+ii lui 'oe ar nsemna linii gene-alogice reptilo-umane, sau cel pu+in care s-au ncruci/at suficient de mult pt a-/i p-s-tra structura genetic-. Jra/ul francez Tro1es, n care au ap-rut n mod formal templi-erii, a primit acest nume de la francii sicambrieni, pornind de la fosta lor capital-. 2a-zele ora/ului aris au fost puse n sec.GI, dup- ce liderii francilor au devenit cunos-cu+i sub numele de merovingieni, iar numele s-u are leg-tur- tot cu Troia, respectiv cu prin+ul aris, fiul regelui riam al Troiei. Lotivul declan/-rii r-zboiului troian a fost rela+ia de iubire dintre aris /i ,lenaQso+ia regelui $parteiR."n cele din urm-, spar-tanii au c!/tigat r-zboiul prin infiltrarea calului troian n interiorul ora/ului asediat. .t!t troienii c!t /i spartanii erau urma/i ai acelora/i arieni /i reptilo-arieni. Lerovin-gienii au creat ora/ul aris pe un punct de intersec+ie a liniilor energetice ale p-m!n-tului extrem de important /i aveau o camer- subteran- n care /i realizau ritualurile,
;;>

inclusiv sacrificii umane aduse zei+ei Diana. .cesta era locul n care /i reglau dispu-tele prin luptregii afla+i n conflict din cauza unor propriet-+i. Leroveus, fondatorul dinastiei merovingiene, era adept al cultului p-g!n al zei+ei Diana, un alt simbol al lui IsisM$emiramida. .cest lucru nu este deloc surprinz-tor, dat fiind c- centrul cultului Dianei era situat la ,fes, n .sia Lic-, nu departe de locul n care se afl- ruinele Tro-iei. )ocul fostei camere subterane n care merovingienii obi/nuiau s- o adore pe zei+a Diana /i s--i aduc- sacrificii este cunoscut ast-zi sub numele de odul /i ia+a de l[.lma, fiind /i acum o camer- subteran-, mai precis un tunel auto. .cesta este locul n care a suferit accidentul de ma/in- prin+esa Diana n diminea+a zilei de =;aug;CCA J alt- ramur- a liniei genealogice scito-sicambriene /i franco-merovingiene a migrat n sec.NII din nordul 3ran+ei c-tre 2elgia. De aici s-au tras faimoasele familii %sco+i-ene&, din care o parte au fost str-mo/ii prin+esei de Sales Diana. 0egele merovingian :lovis avea drept emblem- regalcrinul sau fleur/de/lis, o floare care cre/te n s-lb--ticie n Jrientul Li*lociu. ,mblema este cunoscut- /i sub numele de %crinul cu = pe-tale&, un simbol consacrat al lui 'imrod, sau mai bine zis al liniei genealogice reptili-ene a lui 'imrod. "n limba latin-, expresia nseamn- %sabie mic-&. Lotivul ptr care crinul a devenit simbolul regalit-+ii franceze este c- n $umerul antic liniile genealo-gice reptiliene transmise pe linie matern- erau simbolizate de un crin. ./a se explic- de ce principalii purt-tori ai genelor reptiliene au primit nume precum )ilit#, )ili, )ilutu /i )illette. J alt- variant- este )ilibet sau ,lizabet#. .ctualei regine a .ngliei, ,lizabet# Q,l-lizard-birt#;?Ri se spunea n intimitate )ilibet. "ntr-adev-r, ea este o pur-t-toare ma*or- de gene reptiliene, care a dat na/tere unui reptilian important, cu s!nge pur, /i anume prin+ul :#arles. .m!ndoi sunt reptilieni care /i sc#imb- forma,afirma-+ie pe care o vom argumenta la timpul potrivit. )a fel este /i reginamam-, pe numele ei de fat- ,lizabet# 2oKes-)1on. 4leur/de/lis este un simbol str-vec#i, care simboli-zeaz-, ntre altele, cei < piloni falici ai lui 5ac#in /i 2oaz din Templul simbolic al lui $olomon, pe care erau sculptate %flori de crin&, dup- cum precizeaz- 0egi A8<<. )a ora actual-, fleur/de/lis apare pe toate nsemnele regalit-+ii britanice, pe cl-dirile ofi-ciale /i pe gardurile care le ncon*oar-, precum /i pe biserici. oate fi v-zut c#iar /i pe poarta exterioar- a :asei .lbe din Sas#ington, un alt bastion al liniilor genealo-gice reptiliene. Trifoiul cu trei foi irlandez este un alt simbol str-vec#i al liniilor ge-nealogice, /i nsu/i cuv!ntul shamroc9 Qn.n. trifoiR provine din termenul nord-african shamru9h. Toate aceste simboluri au leg-tur- cu imaginea cu = coarne a babilonianu-lui 'imrod, dar /i cu alte principii ezoterice. .lte simboluri merovingiene erau pe/tele Qo alt- referire la 'imrodR,leul Q9odia )eului, $oarele,autoritateaR/i albina. "n mor-m!ntul regelui :#ilderic I, fiul lui Leroveus, care a murit n sec.G, au fost g-site =EE de albine din aur. .lbinele sunt un simbol str-vec#i al 9ei+ei Iubirii Q$emiramidaR /i simbolizau regalitatea egiptean-. ,le evoc- de asemenea Latca, un alt simbol al lui IsisM$emiramida. Lerovingienii au fost una din liniile genealogice ale 3r-+iei 2abilo-niene, iar ideea c- ar fi descenden+ii lui Iisus nu repr dec!t un *oc de cuvinte, sau mai bine zis un *oc de-a divinit-+ile inventat de rioria $ionului. Iisus este un alt nume pt 'imrodMTammuz, duetul tat--fiu al 2abilonului. De aceea, dup- p-rerea mea, prin li-nia genealogic- a lui%Iisus&se n+elege de fapt linia genealogic- a 3r-+iei lui%'imrod &, respectiv a reptilo-arienilor. Fnul din scopurile declarate ale rioriei $ionului este restabilirea dinastiei merovingiene pe tronul 3ran+ei. "n realitate, ace/tia nu au fost niciodat- monar#i ai 3ran+ei, ptr simplul motiv c- n vremea lor 3ran+a nu exista Qsub acest numeR. Toat- aceast- poveste este o simpl- perdea de fum, menit- s- ascund- adev-rata .gend- a rioriei $ionului, care este o organiza+ie a 3r-+iei 2abiloniene. .dev-rul pe care l oculteaz- toate aceste diversiuni este pe c!t de simplu, pe at!t de devastator. "n $umer, simbolul liniei genealogice a Dragonului era numit 6ra;?

'. Tr. 5oc de cuvinte8 lizard nseamn- %/op!rl-&, iar "irth nseamn- %na/tere&. ;;?

al, cu-noscut /i sub numele de $emnul lui :ain. 2iblicul :ain a fost n realitate una din pri-mele linii genealogice regale .nunnaki-umane, care i-a urmat lui%.dam&. .cest sim-bol al 6ra-al-ului a c-p-tat n timp numele de $f!ntul 6raal, ec#ivalentul s-u n fran-ceza vec#e fiind sang real, %s!nge regal&. ,mblema $umerului era oH cup- cu ap-, adic- o %osi Crucis sau o%cup- cu rou-&. "n documentele egiptene, sumeriene, fenici-ene /i ebraice aceasta era descris- ca o cup- decorat- cu o cruce ro/ie n interiorul unui cerc. .ceasta este adev-rata origine a %cupei 6raalului&. 'u este vorba de cupa n care a fost colectat s!ngele lui Iisus n momentul crucific-rii, pt simplul motiv cnu a existat nici un Iisus /i nici o crucificare. :upa simboliza p!ntecul feminin /i li-nia #ibrid- cea mai %pur-&, care nu poate fi transmis- mai departe dec!t pe linie ma-tern- Qfeminin-R. "n mod evident, termenul de %osi/Crucis a stat la originea numelui rozicrucienilor, o societate secretstr-vec#e care s-a pretat la cele mai odioase mani-pul-ri pt a se asigura c- liniile genealogice reptiliene vor continua s- ocupe pozi+iile puterii. Fnul din autorii care ncearc- s- conving- opinia public- de faptul c- linia genealogic- are leg-tur- cu Iisus este $ir )aurence 6ardner, auto-declarat %un genea-log suveran /i cavaleresc&. .muzant este c- $ir )aurence este :ancelar al :ur+ii Imperiale /i 0egale a $uveranit-+ii Dragonului, fosta :urte 0egal- a Dragonului din ,gipt, dar /i rior al 2isericii :eltice a "nrudirilor $acre din $aint :olombe Q$emira-midaR, ata/at preziden+ial al :onsiliului ,uropean al rin+ilor, fost ata/at al 'obilei 6-rzi a :asei 0egale $teKart Q$tuart, linia merovingian-R. ,ste cunoscut ca )e :#e-valier )ab#ran de $aint 6ermain /i este receptor al :avalerilor Templieri din $aint .nt#on1. :red c- nu gre/im prea mult dac- nu l consider-m un genealog obiectiv, ci un cunosc-tor din interiorul organiza+iei. "n acest caz, de ce insist- el c- linia genea-logic- a $f!ntului 6raal are leg-tur- cu Iisus, c!nd /tie foarte bine c- nu este a/a7 "n cele din urm-, 2iserica 0oman- /i-a retras spri*inul acordat ini+ial merovingieni-lor,care /i-au pierdut puterea /i au disp-rut din aten+ia opiniei publice p!n- n anii din urm-. Fn alt monar# dintro linie genealogic- reptilian- a devenit n continuare rege-le francilor, :#arles, cunoscut mai ales ca :#arlemagne,unul din cei mai faimo/i mo-nar#i din istoria ,uropei. . fost unul din primii patroni ai me/terilor zidari QmasoniR care au construit mai t!rziu marile catedrale gotice din ,uropa, la comanda templie-rilor. $e spune c- ar fi fondat n Toulouse lo*a Jrdinului 0ozicrucienilor, ale c-rei origini a*ung cel pu+in p!n- n ,giptul antic, /i al c-ror nume are leg-tur-, a/a cum am mai spus-o, cu simbolul %osi/Crucis al liniilor genealogice reptiliene. :#arlemag-ne a extins mult imperiul francilor, n BEE a fost nsc-unat ca mp-rat al Jccidentului de papa )eon al III-lea. 2iserica 0omeiM2abilonului controla la acea dat- o mare par-te din ,uropa occidental- /i central-. .ceast- domina+ie a devenit deplin- odat- cu nfr!ngerea n ;<@B a opozi+iei militare la adresa 0omei Qcondus- de Oo#enstaufen-i sau 6#ibeliniRde c-tre guelfi, numi+i astfel dup- Self,ducele 2avariei. .ceast- victo-rie a papalit-+ii a condus la crearea $f!ntului Imperiu 0oman, una din cele mai odioa-se dictaturi papale. :ea mai proeminent- dinastie de mp-ra+i a acestui imperiu a fost cea a Oabsburgilor, o familie dintr-o linie genealogic- remarcat- pt prima oar- n ,l-ve+ia, sec.N. ,a a guvernat, cu spri*inul papei, $f. Imperiu 0oman ?EE de ani, p!n- la detronarea sa din ;BE@. . condus .ustria din ;<AB, iar n sec.NGI a mo/tenit tronul $paniei. Oabsburgii sunt o linie genealogic- reptilian- /i cunosc o nalt- preoteas- care a oficiat ritualuri satanice la v!rf care i-a v-zut pe actualii membri ai Oabsburgi-lor sc#imb!ndu-/i forma n reptile n timpul acestor ritualuri. :#arlemagne a fost un slu*itor perfect al 3r-+iei 2abiloniene, iar linia genealogic- a continuat s- de+in- mult timp fr!iele puterii. :el pu+in == de pre/edin+i americani sunt nrudi+i genetic cu el. Aisterul de la #ennes-le-Chateau
;;@

Lerovingienii au revenit n aten+ia opiniei publice n anii din urm-, datorit- mai mul-tor c-r+i care au ncercat s- rezolve misterul unui micu+ c-tun din v!rful unui munte situat n )onguedoc, n sudul 3ran+ei, numit 0ennes-le-:#ateau. .cesta a fost unul din cele mai importante centre ale rioriei $ionului, alte templierilor, catarilor /i mul-tor altor organiza+ii care de+ineau %cunoa/terea&. )ocul a fost c!ndva populat de cel+i, proveni+i din cimerieni /i sci+i, care au venit din Jrientul .propiat /i din Lun+ii :au-caz. ornind de la unul din triburile acestora, 0enne-le-:#ateau a fost numit 0#edae. Druizii au f-cut din el un loc sacru, c-ci este una din regiunile terestre cu o putere magnetic- imens-. e la sf!r/itul anilor @E, n 2iblioteca 'a+ional- din aris a fost descoperit un document de provenien+- incert-, numit Iarpele 0o/u sau 8e +erpent %ouge. .cesta con+inea genealogia merovingienilor, < #-r+i ale 3ran+ei din perioada merovingian- /i un plan al $t $uplice, centrul romano-catolic pt studii oculte din a-ris. $t $uplice a fost construit pe ruinele unui templu al lui IsisM$emiramida, fiind in-clusiv locul n care sunt nmorm!nta+i regii merovingieni. Documentul 8e +erpent %ouge a fost datat ;A februarie ;C@A, iar fi/a de depozit de la 2iblioteca 'a+ional- a fost datat- ;B februarie ;C@A. "n cele din urm-, s-a demonstrat c- documentul este un fals, adev-rata dat- la care a fost depozitat fiind <E martie.)a momentul respectiv,to+i cei = presupu/i autori ai documentului, ierre 3eugere, )ouis $aint-Laxent /i 6aston de Toker, au murit la mai pu+in de <> de ore unul de cel-lalt, respectiv pe datele de @, A /i B martie. )ucrurile devin ns- /i mai ciudate, c-ci s-a dovedit n final c- cei = nu erau de fapt autorii documentului. $e crede c- cineva s-a folosit de numele lor, ceea ce spore/te /i mai mult misterul. "ntre cele = mor+i subite /i data depozit-rii docu-mentului la bibliotec- au trecut exact ;= zile. :ea de-a ;=-a pagin- a documentului include c!teva poeme scurte n proz-, corespunz!nd fiec-rui semn al zodiacului, dar prezint- ;= semne zodiacale. :el de-al ;=-lea este numit Jp#iuc#us Q$t-p!nul Iarpe-luiR /i este situat ntre semnul $corpionului /i cel al $-get-torului. :el mai important nr al templierilor era ;= /i el va deveni din ce n ce mai relevant pt povestea noastr-, pe m-sur- ce vom continua. ersonal, am crezut dintotdeauna c- la origini au existat ;= semne zodiacale. Textul intitulat 8e +erpent %ouge prezint- /i o versiune a bas-mului 3rumoasei .dormite n care prin+esa Qenergia feminin-R este condamnat- s- doarm- p!n- c!nd prin+ul cel frumos va sosi s- o trezeasc-. .ceast- poveste este de asemenea foarte relevant- pt nr ;=, din motive pe care le voi explica ulterior. 8e +er/pent %ouge confirm- ntre altele c- Laria Lagdalena este doar un simbol al lui Isis. Iat- ce spune textul n aceast- direc+ie8 % "n timpuri mai vec#i, unii o numeau I$I$, regina energiei benefice, G,'IDI ). LI',, GJI, :,I "L JGa0.DI II $F3,-0I'9I, II ,F Ga GJI D. JDIO'a, al+ii o numeau L.6D.),'., la fel ca fai-mosul vas cu balsam vindec-tor. Dar ini+ia+ii i cunosc adev-ratul nume8 'JT0, D.L, D,$ :0J$$&. ,nergia feminin- /i liniile genealogice reptiliene sunt trans-mise mai departe pe linie matern-,iar de la opera lui 'ink#arsag /i ,nki aceast- ener-gie a fost simbolizat- de Laria, Isis /i $emiramida, dar a fost cunoscut- /i sub numele de Diana. rin+esa Diana a fost asasinat- ntr-un str-vec#i altar merovingian pt sa-crificii, nc#inat c#iar zei+ei Diana. La/ina prin+esei s-a izbit de cel de-al ;=-lea st!lp de sus+inere, f-c!nduse praf. e/tera $ainte-2aume din sudul 3ran+ei este considera-t- morm!ntul catolic oficial al Lariei Lagdalena. "n realitate, n timpul perioadei ro-mane aceast- pe/ter- era un centru de adorare a zei+ei Diana )ucifera,Diana urt-toa-rea de )umin- sau Iluminatoarea. ,xact acest nume i l-a dat Lariei Lagdalena 5aco-bus de Goragine, ar#iepiscopul dominican al 'obilimii 'egre din 6enova. Fn alt as-pect interesant se leag- de faptul c- atunci c!nd templierii din ntreaga 3ran+- au fost aresta+i /i tortura+i de c-tre 3ilip cel 3rumos n anul ;=EA, cei din regiunea 0ennes-le-:#ateau, care include de asemenea )e 2ezu, le Galdieu /i 2lanc#efort, au fost l-sa+i n pace. .ceast- zonavea o importan+- foarte mare pt templieri, care aveau leg-turi cu familia 2lanc#efort, a c-rei
;;A

re/edin+- era :#ateau de 2lanc#efort, situat la numai = km de 0ennes-le-:#ateau. Fnii cercet-tori cred c- templierii /i-au ngropat cea mai mare parte a aurului l!ng- 0ennes-le-:#ateau. :u siguran+-, o treime din totalitatea propriet-+ilor lor din ,uropa se afla c!ndva n regiunea )anguedoc. )a vremea lor,ro-manii considerau /i ei aceast- zon- ca fiind sacr-, ador!ndu-/i aici zeii p-g!ni. !n- n sec.GI, 0ennes-le-:#ateau devenise un ora/ nfloritor cu o popula+ie de =E.EEE de oameni,capitala nordic- a imperiului vizigot,care s-a r-sp!ndit apoi c-tre sud, trec!nd irineii n $pania. Gizigo+ii erau o popula+ie germanic- sau teuton-, din r!ndul c-reia s-au n-scut mai t!rziu :avalerii Teutoni, care au ap-rut simultan cu cei templieri. Gi-zigo+ii au fost str-mo/ii cimerienilor /i ai sci+ilor, < popula+ii albe provenite din :au-caz. ,i sunt cei care au invadat 0oma pornind din ,uropa :entral-, pun!nd astfel ca-p-t Imperiului 0oman. Fn str-vec#i castel vizigot numit :#ateau d[Oautpoul supra-vie+uie/te nc- la 0ennes-le-:#ateau, av!nd /i un turn al alc#imi/tilor. .lc#imia este /tiin+a care permite transformarea omului inferior n spirit pur, dar are /i o alt- semnifica+ie, aceea de transformare a metalelor inferioare n aur. Teoria alc#imiei a fost creat- de ini+iatul grec .ristotel, care afirma c- la baza lumii fizice se afl- ceea ce el a numit materia primar-. .ceasta este o energie ne-fizic-, pe care nu o po+i vedea sau atinge. .ristotel credea cmateria primar- se manifest- n forme fizice prin cele > elemente8 -m!ntul, .pa, 3ocul /i .erul. .cestea difer- unele de celelalte, dar toate sunt legate ntre ele prin calit-+ile usc-ciunii, umezelii, c-ldurii /i frigului.3iecare ele-ment are < din aceste > calit-+i, din care una este dominant-. .stfel, -m!ntul este re-ce /i uscat, calitatea dominant- fiind usc-ciunea. .pa este rece /i umed-,calitatea do-minant- fiind r-ceala. 3ocul este fierbinte /i uscat, calitatea dominant- fiind c-ldura. .erul este fierbinte /i umed, calitatea principal- fiind umezeala. Ideea alc#imiei este c- un element se poate transforma ntr-un alt element pornind de la calitatea pe care o au n comun. De pild-, focul se poate transforma n aer prin intermediul c-ldurii, cali-tate pe care o mp-rt-/esc ambele elemente. $ubstan+ele sunt alc-tuite din elemente, /i dac- po+i transforma un element n altul, vei putea transforma inclusiv substan+ele din care sunt alc-tuite aceste elemente. $pre ex, plumbul poate fi transformat n aur. $e crede c- ar exista un praf secret necesar acestei transform-ri, care a devenit cunos-cut sub numele de iatra 3ilozofal-. 3amilia d[Oautpoul a fost considerat- p-str-toa-rea unor asemenea secrete. .tunci c!nd vorbe/te de cel de-al ;=-lea semn al zodiacu-lui, Jp#iucus, documentul 8e +erpent %ouge spune8 % lumbul elementar al cuvinte-lor mele ar putea con+ine aurul cel mai pur&. Timp de ?EE de ani, 0ennes-le-:#ateau s-a aflat n proprietatea con+ilor de 0azes /i a devenit un centru important al catarilor. Jdat- cu distrugerea acestora, puterea sa a intrat n declin. J epidemie de cium- /i atacurile bandi+ilor catalani i-au des-v!r/it dec-derea, astfel nc!t 0ennes-le-:#ateau s-a transformat dintr-un ora/ nfloritor ntr-un c-tun. .st-zi este un loc de o mare fru-muse+e /i ncon*urat de mult mister, de unde pot fi v-zu+i mun+ii /i v-ile din *ur. )a prima vedere,l-ai putea considera un paradis terestru,dac- nu ar exista o vibra+ie ener-getic- foarte nepl-cut-. ersonal,am experimentat o senza+ie profund malefic- n acest loc. $tructurile geometrice fantastice ale acestei zone care reunesc mun+i, locuri sacre /i biserici, au fost identificate n vremea noastr- de oameni ca Oenr1 )incoln, un cer-cet-tor-pionier al misterelor de la 0ennes-le-:#ateau, sau de cei < autori ai c-r+ii 3e/nisis i 3eneset,David Sood /i Ian :ampbell. 9ei+a Isis este men+ionat- n ni/te do-cumente vec#i g-site la 0ennes-les-2ains, o localitate situatla mic- distan+- de 0ennes-le-:#ateau, iar n ultimul secol a fost descoperit- o statuie a lui Isis n apro-piere de sat. Sood /i :ampbell sugereaz- c- 0ennes-le-:#ateau /i 0ennes-les-2ains s-ar traduce prin 0egina :asei /i 0egina .pelor, nume date de egiptenii din antic#i-tate zei+elor 'ep#t#1s /i Isis. 0egiunea din *urul satului 0ennes-le-:#ateau este una din cele mai importante n structura energetic- a p-m!ntului, motiv ptr care a atras aten+ia tuturor celor care /tiau acest lucru
;;B

n antic#itate, inclusiv cum s- controleze aceast- energie enorm-. )umea modern- nu a aflat de povestea satului 0ennes-le-:#ateau dec!t dup- filmele de televiziune ale 22:-ului, regizate de Oenr1 )incoln, /i dup- cartea acestuia, +fntul snge, +fntul 3raal, scris- n colaborare cu Lic#ael 2aigent /i 0ic#ard )eig#. :artea a fost inspirat- de povestea lui 2erenger $auniere, care a devenit preot al bisericii $f. Laria Lagdalena din 0ennes-le-:#ateau, n ;B??. $auniere s-a n-scut n apropiere, la Lontazels. 2iserica se afla ntr-o stare de degra-dare foarte avansat- /i povestea spune c- n ;BBA el s-a apucat s- fac- principalele re-para+ii n interior, mpreun- cu < muncitori. :ei = au descoperit l!ng- altar o lespede pe care au ridicat-o. e partea interioar-, aceasta avea gravat- imaginea a < b-rba+i pe un cal. .cest simbol a fost primul sigiliu al templierilor. )espedea a devenit cunoscu-t- sub numele de iatra :avalerilor /i poate fi v-zut- la muzeul din sat. D!ndu-/i sea-ma c- ar putea descoperi ceva de valoare,$auniere /i-a continuat singur munca.Larea revela+ie s-a produs atunci c!nd a desf-cut altarul /i a descoperit n interiorul unuia dintre piloni ni/te tuburi din lemn sigilate cu cear-. "n interiorul acestora se aflau mai multe manuscrise scrise codificat. Dup- ce /i-a consultat superiorii din :arcassonne, el s-a dus la aris, la centrul pt studii oculte al bisericii romano-catolice numit $aint-$uplice,aflat deasupra unui fost loc sacru de adorare a lui IsisM$emiramida.Documen-tele au fost studiate de exper+i n texte medievale, grafologi /i exper+i n coduri. !n- n prezent, cercet-rile au indicat c- documentele lui $auniere con+in o genealogie datat- ;<>>Qanul n care catarii au fost m-cel-ri+i la LontsegurR, care a confirmat supra-vie+uirea liniei genealogice merovingiene, o alt- genealogie merovingian- de la ;<>> la ;@>>, /i nc- < genealogii alc-tuite n *urul anului ;ABE de abatele .ntoine 2igou, un fost preot al 0ennes-le:#ateau /i capelan personal al familiei 2lanc#efort. erso-nal, nu cred nici o clip- c- asta este tot ce a descoperit $auniere. :u siguran+-, docu-mentele care ar fi contat cu adev-rat nu ar fi fost f-cute niciodat- publice, /i nu este exclus- nici ipoteza ca $auniere s- nu fi g-sit nici un fel de document. oate c- totul este doar o perdea de fum menit- s- ascund- adev-rata realitate. 4igura B<6Pentagrama e(tins identificat de .a!id Cood i 1an Camp"ell n regi/unea din jurul %ennes/le/Chateau. Cei doi au unit mai multe "iserici i alte monu/mente naturale cheie. rioria $ionului a avut gri*- s- %scape& ni/te exemplare ale celor < documente 2igou, prin anii @E. .ceast- organiza+ie a ap-rut la Tro1es, n 3ran+a, ora/ul fondat de francii sicambrieni QmerovingieniiR, n care au ap-rut oficial /i templierii. rioria $ionului a ap-rut simultan cu templierii, :avalerii de Lalta /i :avalerii Teutoni,dar a avut leg--turi extrem de str!nse numai cu templierii. ,xist- cercet-tori care cred c- adev-ratele origini ale rioriei $ionului sunt mult mai vec#i. Larii mae/tri ai acestei organiza+ii sunt numi+i 'autonnier sau 'avigatori. )ista tuturor marilor mae/tri dintre anii ;;BB-;C;B este prezentat- n ni/te documente numite Dosarele $ecrete, care repr. texte pu-blicate particular /i depozitate la 2iblioteca 'a+ional- din aris. rintre ace/ti mari mae/tri s-au num-rat8 Larie /i 5ean de $aint-:lair4 )eonardo da Ginci4 $andro 2oti-celli, un alt artist italian /i prieten al lui da Ginci4 'icolas 3lamel, faimosul alc#imist medieval4 filozoful 0obert 3ludd4 Isaac 'eKton, cel care a %descoperit& legea gravi-ta+iei /i care a *ucat un rol ma*or n crearea %/tiin+ei& de tip %aceast--lume-este-tot-ce-exist-&4 0obert 2o1le, un prieten apropiat al lui 'eKton /i un alt fondator al %/tiin+ei& moderne4 /i 5ean :octeau, scriitorul /i artistul francez contemporan. .l+i < mari ma-e/tri, afla+i n func+ie n timpul lui $auniere, au fost scriitorul /i poetul francez Gictor Ougo, /i prietenul s-u, compozitorul :laude Debuss1, un mare maestru al Jrdinului rozicrucian. Fna din cele mai faimoase opere a lui Debuss1 este o dram- merovingi-an-. Fn mare maestru mai recent pare s- fie ierre lantard de $aint-:lair,care, potri-vit documentelor prezentate de cartea +fntul snge, +fntul 3raal, este un descen-dent al lui Dagobert II /i al dinastiei merovingiene. Dagobert a fost mo/tenitorul me-rovingian trimis n exil n Irlanda pe
;;C

vremea c!nd era copil. $-a ntors /i /i-a preluat coroana, dar a fost n cele din urm- asasinat. $e presupune c- fiul s-u ar fi supravie-+uit. Dup- p-rerea mea, ierre lantard i-a p-c-lit pe autorii c-r+ii +f. snge, +f 3raal, iar ideea c- linia genealogic- a merovingienilor ar fi totuna cu linia genealogic- a lui Iisus este lipsit- de fundament. "n realitate,ea nu are nimic de-a face cu Iisus. Lotivul pt care se fac at!tea referin+e cu privire la .rcadia n leg-tur- cu 0ennes-le-:#ateau este c- regiunea spartan- .rcadia a fost legendarul c-min al lui 9eus /i al titanilor, liniile genealogice reptiliene din Troia. .ceasta este adev-rata origine a acestor linii genealogice, nu Iisus, care nici m-car nu a existat. ierre lantard, care cunoa/te f. bine acest adev-r, dar nu dore/te ca el s- fie cunoscut /i de opinia public-, s-a n-scut n ;C<E /i a editat o revist- n 3ran+a ocupat- de nazi/ti Qcu aprobarea acestoraR, n ;C><, numit- Calea unui tnr ca!aler. De fapt, era un *urnal al unei societ-+i maso-nice-cavalere/ti cu sediul la aris numit- Jrdinul .lfa-6alates, al c-rei mare maestru a devenit lantard la << de ani. :u greu putem aveam ncredere n cuv!ntul unui om cu o asemenea ini+iere. )a $t $uplice, preotul rural 2erenger $auniere s-a nt!lnit cu abatele 2ieil, directorul general al seminarului, /i cu nepotul acestuia, ,mile Ooffet. .cesta din urm- l-a prezentat unui cerc de prieteni ezoterici, care l-au nt!mpinat cu c-ldur-, printre care se num-rau faimoasa c!nt-rea+- de oper- ,mma :alve /i :laude Debuss1, marele maestru al rioriei $ionului /i al rozicrucienilor. $auniere /i :alve au devenit foarte apropia+i, /i c!nt-rea+a l-a vizitat pe preot la 0ennes-le-:#ateau. :alve s-a aflat c#iar n centrul mi/c-rilor oculte din 3ran+a, unul din prietenii ei apro-pia+i fiind marc#izul $tanislas de 6ualta, fondatorul unei variante moderne a Jrdinu-lui 0oza-:rucei, rozicrucienii. .proape to+i marii mae/tri ai rioriei $ionului au leg--turi cu rozicrucienii. Fn alt prieten apropiat al lui :alve era 5ules 2ois,un satanist no-toriu /i asociat al unui alt satanist, Lac6regor Lat#ers. "ncura*at de 2ois, Lat#ers a nfiin+at societatea secretocult- britanic- numit- Jrdinul 6olden DaKn. :el mai cu-noscut membru al acesteia avea sdevin- mai t!rziu satanistul .leister :roKle1. Lembrii Jrdinului 6olden DaKn au fost implica+i at!t n rela+ia cu nazi/tii, c!t /i n cea cu satanistul, druidul /i primul ministru britanic $ir Sinston :#urc#ill. $alutul cu bra+ul ridicat al nazi/tilorQOeil OitlerR era de fapt un ritual p-g!n al Jrdinului 6olden DaKn. Fn alt membru faimos al 6olden DaKn a fost poetul S.2. \eats, un prieten al lui :laude Debuss1. .tunci c!nd a descris societatea ideal-, \eats a sintetizat perfect scopurile 3r-+iei 2abiloniene8 % o civiliza+ie aristocrat- n forma sa des-v!r/it-, ierar-#izat- p!n- n ultimele detalii, cu peti+ionari adun!ndu-se diminea+a la por+ile marilor oameni, cu o mare bog-+ie acumulat- n m!inile unui nr mic de oameni, n care toat- lumea depinde de ace/ti c!+iva, merg!nd p!n- la mp-rat, care este un zeu ce depinde de un alt zeu mai mare. Inegalitatea ar trebui s- domneascpretutindeni, ca lege, n familii, la :urtea imperial-, etc.& .ceasta este c#iar viziunea pl-nuit- ptr rasa uman- de reptilieni. Dac- $auniere /i prietenii s-i se nv!rteau n cercul ,mmei :alve, avem cu siguran+- de-a face cu activit-+i sataniste. ,u nu spun c- $auniere era el nsu/i un satanist, pt cnu cunosc cu precizie acest lucru, dar este cert c- se nv!rtea n ni/te cercuri sataniste. .l+i vizitatori faimo/i ai lui $auniere la 0ennes-le-:#ateau au fost secretarul francez de stat pt cultur- /i ar#iducele 5o#ann von Oabsburg, v-rul lui 3ranz-5osef, mp-ratul .ustriei. :u siguran+-, rioria $ionului, linia genealogic- me-rovingian- /i 0ennes-le-:#ateau sunt piese principale n aceastre+ea mai larg- care reprezint- subiectul c-r+ii de fa+-. rintre cele mai importante lo*i masonice din lumea modern- se num-r- Larea )o*- .lpin- din ,lve+ia. Fnul din membrii acesteia este Oenr1 Tissinger, unul din cei mai activi slu*itori ai reptilienilor Qfiind el nsu/i unul dintre eiR de pe planeta noastr-. ,ste implicat n manipularea global- la cel mai nalt nivel Qvezi i ade!rul ! !a face li"eri* /i este indubitabil un satanist. Larea )o*- .lpin- a publicat Qde/i acum contest- acest lucruR o lucrare intitulat- .escendenii mero!ingieni i enigma regiunii !izigote %azes. 0azes este
;<E

vec#iul nume al regiunii din *urul satului 0ennes-le-:#ateau. :artea a fost publicat- la nceput n german- /i tradus- apoi n francez- de un anume Salter :else-'azaire, un pseudonim creat din numele sfin+ilor c-rora le este consacrat- biserica din 0ennes-les-2ains. $e pare c- secretele p-strate n regiunea 0ennes-le-:#ateau /i )onguedoc sunt foarte importante pt ace/ti oameni. :ompozitorul 0ic#ard Sagner a folosit mai multe nume din regiu-nea 0ennes n operele sale, n opera Dal9iriile reg-sim tema unui persona* condam-nat la somnul etern n ruinele unui castel vr-*it. ,xist- multe castele vr-*ite aflate n ruin- n *urul satului 0ennes-le-:#ateau, iar :astelul Sal#alla care apare n opera lui Sagner este situat pe meridianul arisului, la numai c!+iva km de sat. .dolf Oitler, care era obsedat de magia neagr-, obi/nuia s- spun- c- dac- dore/ti s--i n+elegi pe nazi/ti, trebuie s--l n+elegi mai nt!i pe Sagner. ,xist- o legend- care spune c- Sagner nsu/i l-a vizitat pe $auniere la 0ennes-le-:#ateau. 5ules Gerne, autorul de %science-fiction&, a fost /i el un ini+iat de rang nalt care cuno/tea numeroase secrete. :artea sa, Castelul din Carpai, include o serie de nume unice din regiunea 0ennes-le-:#ateau, iar unul din persona*ele dintr-o alt- carte a sa, Clo!is dRArdentor, este :-pitanul 2ugarac#, numele unui munte de l!ng- 0ennes-le-:#ateau cunoscut de lo-calnici sub numele de muntele magnetic. :lovis a fost /i numele unuia din primii regi merovingieni. ,xist- o ferm- n apropiere de 0ennes-les-2ains numit- 5ouanne, un alt nume folosit de 5ules Gerne pentru unul din persona*ele sale. "ntors n 0ennes-le-:#ateau dup- vizita sa la aris, $auniere a nceput s- c#eltuiasc- o adev-ratavere,cu mult peste posibilit-+ile financiare ale unui preot s-rac de la +ar-. De unde a ap-rut aceastbog-+ie subit-7 $i-a construit l!ng- biseric- o cas- pe care a numit-o Gilla 2et#ania, pt el /i anga*ata sa, Larie Denarnaud. "n imediata apropiere a construit un turn de veg#e, deasupra unei st!nci de unde pot fi v-zu+i mun+ii /i v-ile din ntreaga regiune. I-a dat numele de )a Tour Lagdala, afirm!nd c- acesta repr. o bibliotec-. .m vizitat acest turn /i m- ndoiesc de aceastdestina+ie. ,xist- n interi-orul lui o camer- mic- ce con+ine c!teva c-r+i, dar cu greu am putea-o numi %biblio-tec-&. :ert este c- locul unde a fost construit corespunde perfect cu unul din punctele pentagramei din structura geometric- identificat- de Sood /i :ampbell. 'umele de Lagdala nseamn- turn de veg#e, care reprezint- la r!ndul lui unul din simbolurile 3r-+iei 2abiloniene pt Laria Lagdalena Qenergia feminin-, Isis, $emiramidaR. De re-marcat c- el reprezint- /i simbolul Lartorilor lui Ie#ova, o alt- religie-nc#isoare cre-at- de frunta/i ai 3r-+iei. Toate aceste societ-+i secrete /i religii sunt legate ntre ele. $auniere a c#eltuit sume mari de bani pe cump-rarea unor obiecte de art- /i antic#i-t-+i, a pl-tit construirea unui turn de ap- ptr nevoile satului /i a c#eltuit o avere ptr a construi un nou drum care s- duc- din 0ennes-le-:#ateau n v!rful muntelui, nlocu-ind c-rarea ngust- /i nesigur- de dinainte. "n plus, a nceput s- corespondeze cu oa-meni din ntreaga ,urop-. Dar mai presus de toate, /i-a transformat biserica cu banii recentei sale averi. .ceasta a fost complet restaurat- /i mpodobit- cu statui ciudate /i cu simboluri ezoterice. )a intrarea n biseric- a scris n limba francez-8 %.cest loc este teribil&. :#iar la intrare se afl- o statuie demoniac- ce prezint- o versiune parti-cular- a diavolului. ,ste vorba de .smodeus, despre care legenda spune c- a fost for+at de regele $olomon s- a*ute la construirea templului s-u din Ierusalim. rintre posesiunile lui $auniere s-a descoperit /i o pictur- a lui .smodeus nl-n+uit. Gitraliul uneia din ferestrele bisericii o prezint- pe Laria Lagdalena ung!nd picioarele lui Iisus. ,xist- de asemenea o statuie a Lariei Lagdalena cu un craniu la picioare Qsim-bolul ritualurilor templiereR. odeaua bisericii este pavat- cu dale p-trate albe /i negre , la fel ca orice templu mason. Interiorul bisericii este decorat cu simbolul crucii /i al trandafirului, inspirat c#iar de $auniere. .cesta este simbolul societ-+ii secrete a rozi-crucienilor,ale c-rei origini se pierd n negura timpului. ,xist- artefacte templiere g--site la aris /i n :ipru care prezint- acela/i simbol.
;<;

Trandafirul este asociat cu adora-rea zei+ei /i cu simbolismul sexual. 0omanii numeau trandafirul 3loarea lui Genus Q GenusV$emiramidaR.% rostituatele sacre ale lui Genus& purtau aceast- floare la buto-nier-, ca semn distinctiv. "n misterele sexuale ale lui Genus, nimic din ce era su" rosa, adic-%sub trandafir&, nu trebuia s- le fie revelat celor neini+ia+i. .tunci c!nd era folosit- ca simbol al energiei feminine, 3ecioara Laria era cunoscut- sub numele de Trandafir, Tufi/ de Trandafiri, 6#irland- de Trandafiri sau Trandafir Listic. 'umele de 0oseQn.n. trandafir, roz-R ar putea proveni de la ,ros, simbolul iubirii sexuale. 0o-zicrucienii fac parte integrant- din re+eaua 3r-+iei, la fel ca /i iezui+ii. 3ratele lui $au-niere, .lfred, era iezuit. :ustodele muzeului din 0ennes-le-:#ateau mi-a spus c- este posibil ca $auniere s- fi fost un membru al Jrdinului rozicrucian, /i a/ fi surprins saflu c- nu a fost. e morm!ntul s-u din curtea bisericii se afl- o cruce /i un trandafir ro/u.Trandafirul ro/u pe un morm!nt poate indica fie c- cel care s-a stins a dus o via-+- exemplar-, fie c- s-a sf!r/it prematur. :!nd ierre lantard de $aint-:lair, marele maestru al rioriei $ionului, a vizitat 0ennes-le-:#ateau, el a fost v-zut execut!nd o ceremonie stranie la morm!ntul lui $auniere. Desigur, superiorii ierar#ici /i-au pus ntreb-ri privind averea subit- a lui $auniere, dar c!nd ar fi trebuit s- fie investigat, cel care l-a spri*init a fost nsu/i papa. $auniere colabora n secret cu doi preo+i locali, abatele 2oudet de la 0ennes-les-2ains /i abatele 6elis de la :outaussa. :ele < sate se afl- foarte aproape de 0ennes-le-:#ateau. ,xist- dovezi care atest- c- 2oudet, un prieten al bunicului lui ierre lantard,le-a pl-tit lui $auniere /i fratelui iezuit al aces-tuia sume mari de bani. To+i = beneficiau se pare de o surs- inepuizabil- de lic#idit-+i "n ;BCA, prietenia lor a fost zdruncinat- de un conflict ntre $auniere /i 2oudet, mar-cat de asasinarea s!ngeroas- a lui 6elis, care se retr-sese complet din via+a public-, tr-ind ncuiat n cas-, de team- pt via+a sa. $e pare c- avea toate motivele. . fost n-*ung#iat de cineva pe care l cuno/tea /i n care avea ncredere, c-ci i-a desc#is u/a, iar alarma pe care a instalat-o nu a func+ionat. "n pofida mor+ii sale violente /i a luptei aprige care i-a precedat, corpul s-u a fost l-sat s- zac- pe podea ntr-o pozi+ie aproa-pe ritual-."n biserica sa din :outaussa se afl- simbolurile familiare de-acum ale g#ea-relor de leu, strugurilor /i vi+ei de vie, precum /i o variant- a $telei lui David Qsteaua cu @ col+uriR n care cele < triung#iuri se suprapun, n loc s- se intersecteze n pozi+ia normal-. .cela/i simbol a fost g-sit /i pe etic#eta unei c-r+i a lui $auniere. e mor-m!ntul lui 6elis, marcat cu o cruce maltez-Mtemplier-, se afl- cuv!ntul .sasin,iar pia-tra funerar- este mpodobit- cu un trandafir, simbolul rozicrucienilor /i al mor+ii pre-mature. $auniere a murit n ;C;A, n urma unui atac cerebral. .tacul s-a produs pe ;A ianuarie ;C;A, o dat- extrem de semnificativ- pt 3r-+ia 2abilonian-, c-reia i cores-punde s-rb-toarea $t $uplice. $auniere /i-a dus documentele descoperite la biserica $t $uplice din aris. Listeriosul document numit 8e +erpent %ouge con+ine un plan al $t $uplice. $t $uplice a fost construit n ;@>? potrivit legilor geometriei sacre, pe ruinele unui templu al lui Isis, /i a devenit sediul societ-+ii :ompagnie du $aint-$a-crement, o acoperire a rioriei $ionului. "n sf!r/it, Gictor Ougo, mare maestru al ri-oriei $ionului,s-a nsurat la $t $uplice. 8e +erpent %ouge a fost datat ;A ian, dat- care corespunde casei astrologice a capricornului sau a caprei, a c-rei ipostaz- negativ- Q +apulReste 2afomet /i Dapul din Lendes, simbolul satanismului /i al templierilor' 4ig B:*. Imaginea deriv- din sacrificarea simbolic- a unui +ap de c-tre israeli+i n onoarea rivitorului QreptilianR .zazel, simbolizat /i de pentagrama inversat- sau %capul de +ap&. $e spune c- 'ic#olas 3lamel, un alt mare maestru al rioriei $ionului, ar fi reu-/it prima sa transmutare alc#imic- n dup--amiaza zilei de ;A ianuarie. e ;A ian ;AA? a fost dezvelit- la 2ruxelles o statuie a lui :#arles de )orraine, mare maestru al rio-riei $ionului /i al Jrdinului :avalerilor Teutoni. Dac- vi se pare c- toate acestea sunt simple coinciden+e, vpropun s- nu subestima+i importan+a datelor precise pt 3r-+ia 2abilonian-. 3iecare frac+iune de
;<<

secund- are o vibra+ie diferit- de cea precedent-, c-ci c!mpul magnetic al p-m!ntului se modificsubtil din cauza influen+ei soarelui /i a mi/c-rii planetelor, /i fiecare nr /i combina+ie de nr-e /i are propria sa semn-tur- vibratorie unic-. $auniere /i-a transferat to+i banii /i toate posesiunile pe numele n-gri*itoarei sale, Larie Denarnaud, confidenta sa de-a lungul ntregii perioade pe care am discutat-o mai sus. $e spune c- aceasta i-ar fi transmis unui prieten8 %Jamenii din aceast- regiune calc- pe aur f-r- s--/i dea seamaH :u ceea ce ne-a l-sat domnul am putea #r-ni 0ennes-ul timp de o sut- de ani, /i tot ne-ar mai r-m!ne destulH "ntr-o zi am s--+i spun un secret care te va face un om foarte bogat&. 4igura B:6 +im"olul comple( al forei rului, Kafomet Dar nu i-a transmis niciodat- acest secret. 0ennes-le-:#ateau r-m!ne un loc at!t de nv-luit n secrete, care seam-n- at!t de bine cu %sala oglinzilor&, nc!t adev-rul nu a reu/it s- a*ungniciodat- la oameni, de/i au trecut at!tea secole. "n ultima vreme v--lul a nceput ns- s- se ridice /i adev-rul a nceput s- ias- la iveal-. :omplica+iile din povestea satului 0ennes-le-:#ateau Qinclusiv a 3r-+ieiR se nasc datorit- certurilor din-tre diferitele fac+iuni concurente care opereaz- sub aceea/i conducere central-. .ltfel spus, oameni despre care /tim sigur c- sunt implica+i sunt submina+i sau uci/i de al+i oameni, despre care /tim la fel de sigur c- sunt implica+i. .cest lucru poate fi extrem de derutant dac- nu cuno/ti regulile *ocului. .ceste lupte interne sunt inevitabile dac- +inem cont de modul n care g!ndesc ace/ti oameni, /i de multe ori servesc c#iar sco-purilor 3r-+iei, c-reia i convine ca ele s- se desf-/oare n arena public-, l-s!nd im-presia unor disensiuni. .ceasta este regula #aosului, a lui >di!ide et impera? Qdivide /i guverneaz-R,de care au nevoie membrii 3r-+iei pt a-/i implementa .genda prin ma-nipulare. :!nd luptele interne pun ns- n pericol ntreaga .gend-, asupra c-reia to+i sunt unanim de acord, respectiv controlul global al lumii, ierar#ia superioar- a 3r-+iei str!nge rapid r!ndurile. J asemenea lupt- a izbucnit ntre rioria $ionului /i ramura sa militar-,cavalerii templieri, care a provocat destule conflicte n secolele care au ur-mat. "n ;;BA, templierii au pierdut controlul asupra Ierusalimului n fa+a turcilor sara-zini, probabil n mod inten+ionat, dup- care au intrat n conflict cu fo/tii lor alia+i /i mae/tri oficiali, rioria $ionului.Fn an mai t!rziu s-au separat formal de ace/tia prin-tr-un ritual numit T-ierea Flmului, +inut la 6isors, un ora/ de l!ng- coasta de nord a 3ran+ei. Jrdinul $ionului /i-a sc#imbat numele n rioria $ionului /i a adoptat ca em-blem- crucea ro/ie folosit- de templieri. rioria a adoptat /i titlul de Jrdinul .dev--ratei :ruci 0o/ii, 8R#rdre de la %ose/Cross Deritas. :ele < societ-+i secrete au c-zut de acord s- ac+ioneze independent, dar rioria dorea averea Templului, asupra c-reia credea c- are toate drepturile, /i probabil c- s-a folosit de regele merovingian al 3ran-+ei, 3ilip cel 3rumos, pt a-/i atinge acest scop. Aasacrul templierilor& 3ilip a nceput prin a nl-tura de la putere doi papi, p!n- c!nd a g-sit unul care s- i urmeze ordinele. Ii-a trimis mai nt!i un apropiat s- l agreseze pe papa 2onifaciu GIII, care a murit la scurt timp dup- aceea, dup- care l-a otr-vit pe urm-torul pap-, 2enedict NI. .cest lucru i-a permis s- l instaleze pe tro-nul papal pe ar#iepiscopul de 2ordeaux, care a devenit papa :lement G. . mutat re-/edin+a papal- la .vignon /i a generat o diviziune n s!nul 2isericii :atolice care a durat @B de ani, cu < papi rivali, unul n 3ran+a /i cel-lalt n Italia. Dup- ce /i-a impus propriul pap-, 3ilip /i-a orientat aten+ia c-tre cavalerii templieri. "i invidia pe averea lor, i ura pt puterea pe care o aveau, /i peste toate, era o marionet- n m!inile rioriei $ionului. Templierii /i pierduser- o mare parte din influen+a n fa+a 2isericii dup- ce sarazinii i-au nvins pe crucia+ii cre/tini, expulz!ndu-i din Dara $f!nt-. :onspir!nd cu papa pe care l-a impus, 3ilip /i-a propus s- i distrug- pe templieri. "n ;=E@ a arestat to+i evreii din 3ran+a, i-a izgonit din +ar- /i le-a confiscat averile. . planificat apoi o opera+iune similar- /i a dispus n secret arestarea tuturor
;<=

templierilor n zorii zilei de vineri, ;= octombrie ;=EA. De atunci, ziua de vineri ;= a fost considerat- aduc-toare de g#inion. La*oritatea templierilor, inclusiv marele lor maestru, 5ac^ues de Lola1, au fost prin/i /i supu/i de c-tre Inc#izi+ie unor torturi inimaginabile. ,xist- ns- do-vezi indubitabile c- mul+i al+i templieri au /tiut de acest plan /i au sc-pat. Documen-tele referitoare la ritualurile templierilor au fost distruse nainte ca raidurile s- se pro-duc- /i c!nd au fost desc#ise cuferele de la sediul Templului din aris, imensa avere pe care o r!vnea 3ilip disp-ruse. "mpreuncu papa-marionet-, el a f-cut presiuni asu-pra celorlal+i monar#i din ,uropa, cer!ndu-le s- i aresteze pe templieri, dar acest lu-cru nu s-a dovedit deloc simplu. "n regiunea )orraine, apar+in!nd 6ermaniei n acea vremeQmai t!rziu a devenit francez-R,ducele i-a spri*init pe templieri..cela/i lucru s-a nt!mplat /i n alte p-r+i ale 6ermaniei. .l+ii /i-au sc#imbat numele din cavaleri templieri, continu!nd s- existe sub o alt- deg#izare. Fnii au intrat n Jrdinul $f. Ioan din IerusalimQLaltaR sau n Jrdinul :avalerilor Teutoni. )iniile genealogice aristocratice din )orraine sunt dintre cele mai %pure&linii reptiliene,una dintre ele fiind la ora actu-al- o figur- central- n re+eaua global- a ritualurilor satanice. De/i la modul oficial aceste = ordine nu aveau nimic de-a face unele cu altele /i se displ-ceau reciproc, la v!rf ele reprezentau aceea/i organiza+ie. 0egele .ngliei ,dKard II a f-cut tot ce i-a stat n puteri pt templieri, ignor!nd ani la r!nd ordinul papei de a-i aresta. :!nd a ce-dat n sf!r/it presiunilor, s-a purtat cu cea mai mare bl!nde+e cu ei. $co+ia /i Irlanda au procedat la fel. "n cele din urm-, inc#izitorii au venit pe p-m!ntul Insulelor 2rita-nice, iar templierii au p-r-sit .nglia /i Irlanda, sau /i-au acceptat soarta. :u $co+ia lucrurile s-au petrecut altfel. "n momentul masacrului, templierii au fugit cu vasele lor din 3ran+a, ndeosebi din portul lor favorit, )a 0oc#elle, lu!ndu-/i /i averea cu ei. ,xist- totu/i /i posibilitatea ca 3ilip cel 3rumos s- fi fost n/elat de rioria $ionului, care a aran*at ca flota englez- s- i intercepteze pe templieri /i s- le ia averea.Templi-erii s-au ndreptat c-tre $co+ia, ortugalia /i probabil cele < .merici, de a c-ror exis-ten+- /tiau, c-ci aveau acces la cunoa/terea ascuns- a ,litei .riene /i /tiau c- fenicie-nii a*unseser- pe coasta .mericilor cu mii de ani nainte..legerea $co+iei era eviden-tdin mai multe motive. .colo se aflau clanul $t :lairM$inclair /i numeroase alte linii genealogice ale 3r-+iei sosite cu primii fenicieni, sau mult mai t!rziu, n urma migra-+iei din 2elgia /i nordul 3ran+ei. Ieful uneia din aceste familii, 0obert de 2ruce, se afla n r-zboi cu o alt- ramur- a arienilor, englezii, pt controlul $co+iei, /i fusese ex-comunicat de pap-. De aceea, ordinul papal de a-i distruge pe templieri nu era valabil n regiunile controlate de 2ruce. ./a se explic- de ce at!+ia templieri au venit n aceast- regiune dup- masacrul din 3ran+a. ,i au navigat de-a lungul coastei vestice a Irlandei /i au debarcat n nord-vestul $co+iei, ntre Isla1, 5ura /i Lull of Tint1re. De-a lungul acestei coaste se mai v-d /i ast-zi numeroase morminte /i relicve ale unor templieri, n locuri precum Tilmor1 /i Tilmartin. J alt- regiune n care s-au stabilit templierii a fost Dalnada, la ora actual- .rg1ll, de unde aveau s- *oace n scurt timp un rol crucial n cea mai faimoas- b-t-lie din istoria $co+iei. Capitolul ?& (ceea*i fa! sub o masc! diferit! "n anii de dinainte de sosirea n for+- a templierilor din 3ran+a, campania mpotriva englezilor a lui 0obert de 2ruce fusese dezastruoas-. ,l a fost for+at s- se refugieze n mun+ii ert#s#ire, iar apoi n .rg1ll. De aici, s-a ndreptat c-tre Tint1re /i c-tre nordul Irlandei. 2ruce avea leg-turi foarte str!nse cu Flster-ul /i de+inea p-m!nt n aceast- regiune. Titlul s-u, de conte de :arrick, poate fi v-zut /i ast-zi n numele din aceast- parte a Irlandei, de pild- n :arrickfergus. opula+ia din Flster are leg-turi politice /i de s!nge vec#i cu sco+ienii, ndeosebi cu cei din vestul $co+iei, de/i mani-pul-rile i-au f-cut s- se lupte de multe ori cu ace/tia. !n- n zilele noastre, principala
;<>

tem- de conflict sunt nen+elegerile dintre irlandezi QcatoliciR /i irlandezo-sco+ienii Qprotestan+iR care s-au mutat n Flster din $co+ia. .ceste conflicte sunt ncura*ate /i manipulate de 3r-+ie prin oamenii infiltra+i de aceasta n cele dou- tabere. :u a*utorul familiilor nobile irlandeze, 2ruce s-a ntors n $co+ia n ;=EA, anul masacrului tem-plierilor din 3ran+a, /i s-a trezit lupt!ndu-se mpotriva unui nou rege englez, ,dKard II, care l-a nlocuit la tron pe ,dKard I. :ampania lui 2ruce a prins putere datorit- spri*inului /i armelor furnizate de templierii din 3ran+a /i a culminat n b-t-lia de la 2annockburn, de l!ng- $tirling :astle, purtat- n 9iua $f. Ioan 2otez-torul Q9iua lui 'imrodR,<> iunie ;=;>. $co+ienii au reu/it s--i resping- pe englezi dup- o zi de lupte, prin sosirea unei for+e de c-l-re+i %necunoscu+i& care le-au s-rit n a*utor. Din motive r-mase neexplicate p!n- ast-zi,englezii au intrat n panic- /i au luat-o la fug-, v-z!nd aceste nt-riri nea/teptate. :u siguran+-, ca sgenereze o asemenea reac+ie, trebuia ca noile batalioane s- fie trupe de elit- /i s- fie u/or de recunoscut. Templierii ndepli-neau ambele condi+ii, a/a c- solda+ii %necunoscu+i& nu puteau fi al+ii dec!t ei, r-zboi-nicii at!t de temu+i ai cruciadelor, care s-au regrupat n $co+ia. Gictoria de la 2annoc-kburn avea s- asigure independen+a $co+iei pt urm-torii <BC de ani. rintre cei care au luptat mpreun- cu 2ruce n acea zi s-a num-rat /i $ir Silliam $t :lair of 0ossl1n. Dup- moartea lui 2ruce din anul ;=<C, a nceput dinastia $tuart. "n timpul merovin-gienilor, regii francezi numeau /ambelani ai palatului care s- spri*ine monar#ia /i n-cep!nd din perioada regelui David I, $co+ia a adoptat /i ea acest sistem. Iambelanii erau numi+i steKarzi regali /i pozi+iile lor au devenit ereditare. Lai t!rziu, numele lor s-a sc#imbat n $teKart, care s-a transformat apoi n $tuart. )a fel ca n cazul mero-vingienilor, ace/ti steKarzi regali ereditari au sf!r/it prin a deveni ei n/i/i linia gene-alogic- regal-. rocesul a nceput dup- ce fiica lui 2ruce s-a m-ritat cu Salter t#e $teKard sau $teKart. Dup- moartea lui 2ruce, primul copil rezultat din aceast- c-s--torie a devenit 0obert II al $co+iei, primul rege din dinastia $tuart. Fna din crea+iile templierilor dezmembra+i dpdv oficial a fost Jrdinul 5artierei, pri-mul ordin cavaleresc, introdus de ,dKard III n anul ;=>B /i condus /i la ora actual- de monar#ia britanic-. .cest ordin este o alt- institu+ie a ,litei 3r-+iei 2abiloniene /i este consacrat %3ecioarei Laria, adic- lui $emiramidaM'ink#arsag. "n timpul lui ,d-Kard, ntrunirile ordinului se f-ceau ntr-o camer- special- a :astelului Sindsor, n *urul unei mese creat- dup- modelul celei din legenda 0egelui .rt#ur.:astelul Sind-sor este construit pe un vortex energetic extrem de puternic, considerat sacru, /i este locul n care satanistul /i reptilianul Oenr1 Tissinger a fost f-cut cavaler de regin-. .ceasta sus+ine desc#is .genda 3r-+iei /i una din cele mai importante institu+ii prin care opereaz- este Jrdinul 5artierei. 'umele lui ,dKard III era Sindsor,/i c!nd actu-ala familie regals-a decis n timpul rimului 0-zboi Londial s- /i sc#imbe numele german ntr-unul englezesc, din ra+iuni de pu"lic relations, ea a ales numele Sindsor, dup- cel care a fondat acest ordin c#eie al 3r-+iei. "nsemnul Jrdinului 5artierei este un colier de trandafiri ro/ii intercala+i ntre <@ verigi de aur, care i simbolizeaz- pe cei <@ de cavaleri, mp-r+i+i n dou- grupuri de c!te ;=. Jrdine similare au ap-rut /i n 3ran+a, sub nume precum Jrdinul $telei, Jrdinul )!nii de .ur /i Jrdinul $f!ntului Li#ail. 3rancmasonii actuali nu sunt dec!t templierii /i membrii rioriei $ionului de alt-dat- sub un alt nume, iar 2iserica lui Iisus sau iezui+ii are la baz- aceea/i structur- ca /i templierii /i s-a nfiin+at cu acela/i scop.Iezui+ii /i :avalerii de Lalta sunt socie-t-+i secrete care de+in /i manipuleaz- cuno/tin+e ezoterice secrete, de/i la suprafa+- pretind c- sunt romano-catolici /i %cre/tini&. ,i fac la ora actual- exact ce au f-cut templierii n vremea cruciadelor,control!nd mpreun- cu gradele superioare ale franc-masoneriei Gaticanul, pe pap- /i ntreaga bisericromano-catolic-. :u alte cuvinte, ei controleaz- simultan ambele tabere, at!t cunoa/terea ezotericascuns- c!t /i 2ise-rica, ce condamn- aceast- cunoa/tere, afirm!nd c- este opera diavolului. "n
;<?

acest fel, ei patroneaz- ntregul *oc, care se apropie de sf!r/it, dac- nu ne vom trezi la timp. Fn ex. evident al acestei afirma+ii este ceea ce s-a petrecut dup- m-celul templierilor or-donat de papalitate. "n ;=;<, toate p-m!nturile /i propriet-+ile templierilor au fost d--ruite de pap%rivalilor& acestora, :avalerii Gindec-tori ai $f. Ioan, numi+i ulterior :avaleri de 0odos, iar la ora actual- :avaleri de Lalta Qramura catolic-R /i :avalerii $f. Ioan Qramura protestant-R. "n realitate, ambele tabere reprezentau aceea/i for+-, la fel ca /i :avalerii Teutoni. :u to+ii erau implica+i n acelea/i opera+iuni, inclusiv ban-care,/i foloseau acelea/i metode lipsite de scrupule pt a-/i atinge +elurile.Timp de mai bine de <EE de ani, p!n- la mi*locul sec. al NGI-lea, cavalerii vindec-tori /i templierii au f-cut parte dintr-un ordin mixt. De altfel, nici c#iar dup- dispari+ia templierilor, f. multe p-m!nturi /i propriet-+ile lor nu au fost preluate de cavalerii vindec-tori, de/i le-au fost oferite. Templierii /i-au restabilit influen+a n 3ran+a pe la *um-tatea sec. al NG-lea, sub numele de 6-rzi $co+iene. :!nd 0obert de 2ruce a fost instalat ca rege necontestat al $co+iei, a semnat un pact cu :#arles IG al 3ran+ei, ref-c!nd astfel %ve-c#ea alian+-&, dup- cum era cunoscut-. .cest lucru nu este deloc surprinz-tor, dac- +inem seama de faptul c- liniile genealogice care controlau $co+ia, inclusiv 2ruce /i $inclair-ii,au venit din 3ran+a /i din 3landra. "n ;>>?,regele :#arles GII a creat prima armat- de-sine-st-t-toare din ,uropa dup- templieri. De fapt, aceasta era alc-tuit- c#iar din templieri, c-ci m!ndria armatei lui :#arles era :ompania $co+ian-, care mergea n frunte la toate paradele militare. :#iar mai puternic- /i mai influent- era ns- 6arda $co+ian- de elit-, alc-tuit- din == de solda+i, nr ezoteric extrem de sem-nificativ, care va ap-rea mai t!rziu n cele == de grade ale ritului sco+ian al francma-soneriei. 6arda $co+ian- avea misiunea de a-l p-zi pe rege, merg!nd p!n- acolo nc!t membrii ei dormeau c#iar n dormitorul acestuia. $- sper-m c- nu to+i ==( Jri de c!te ori garda trebuia m-rit-, se ad-ugau multipli de ;=, un alt num-r ezoteric care +ine cont de legile numerologiei, aflat la loc de cinste n r!ndul templierilor. :omandan+ii 6-rzii $co+iene deveneau automat membri ai unei societ-+i secrete numit- Jrdinul $f Li#ail,care /i-a creat mai t!rziu /i o ramur- n $co+ia. Fn alt secret al manipul-rii ac-tuale const- n faptul coameni care opereaz- sub o anumit- %masc-& fac simultan parte /i din altele, uneori c#iar f. multe la nr, care slu*esc ns- aceea/i .gend-. :a de obicei, 6arda $co+ian- QtemplieriiR st-p!nea la perfec+ie aceast- te#nic- a :alului Troian. ,i s-au infiltrat /i au preluat controlul asupra administra+iei 3ran+ei n calitate de %consilieri& /i %ambasadori&. :#arles era marioneta lor, iar numele acestor membri de elit- ai 6-rzii $co+iene ne sunt de*a c!t se poate de familiare8 $inclair, $tuart, Oa-milton, Oa1, Lontgomer1, :unning#am, :ockburn /i $eton. .cestea au fost familiile care au venit n $co+ia din 3ran+a /i 3landra, put!nd s--/i stabileasc- arborele genea-logic p!n- n perioada zeilor .nunnaki. ,i au preluat puterea asupra $co+iei, iar acum se regrupau n 3ran+a. 6arda $co+ian- a fost o alt- grupare care a de+inut cunoa/terea secret- /i a ac+ionat n favoarea .gendei templiere, practic!nd inclusiv ritualurile sa-tanice de care au fost acuza+i templierii. 'u sa sc#imbat nimic, dec!t numele. Fn membru actual al familiei Lontgomer1 le-a spus autorilor c-r+ii Aemplul i loja c- pe vremea 6-rzii $co+iene s-a format un ordin n care to+i membrii de sex masculin ai familiei Lontgomer1 erau automat eligibili. 'umele acestuia era Jrdinul Templului. J alt- denumire sub care aveau s- reapar- mai t!rziu templierii este francmasoneria de rit sco+ian. Tot din aceast- re+ea f-cea parte /i :asa de )orraine din regiunea situ-at- la grani+a dintre nordul 3ran+ei /i 6ermania. :el mai important membru al aces-teia a fost ducele de )orraine cunoscut ca 0ene d[.n*ou, n-scut n ;>EB. ,l a devenit mare maestru al rioriei $ionului la ;E ani, sub tutela unc#iului s-u, )ouis, cardinal de 2ar, p!n- la mplinirea v!rstei de <E de ani. 3amilia acestuia era una dintre cele mai importante linii genealogice reptiliene. rintre titlurile lui 0ene d[.n*ou se num--rau8conte de rovenceQn regiunea 0ennes-le-:#ateauR,conte de 6uise,duce de .n*ou , rege
;<@

al Fngariei, rege al ora/ului 'apoli /i al $iciliei, rege al .ragonului, Galenciei, La*orc-i /i $ardiniei, /i titlul simbolic de rege al Ierusalimului. .cesta din urm- este extrem de important pt 3r-+ie. )a ora actual-, titlul de rege al Ierusalimului urmeaz- s--i revin- reptilianului Tarl von Oabsburg, al c-rui nume ec#ivaleaz- dpdv numero-logic cu @@@. Fna din fiicele lui 0ene d[.n*ou s-a m-ritat n ;>>? cu regele Oenr1 IG al .ngliei /i a *ucat un rol important n 0-zboiul celor dou0oze, n care trandafirul ro/u al lui Oenr1 de )ancaster s-a ncruci/at cu cel alb al lui \ork, n ;>??. 0ene d[ .n*ou avea conexiuni cu toat- lumea /i a fost o figur- clasic- a 3r-+iei, aflat- n centrul unei re+ele vaste n form- de p!nz- de p-ian*en. :u titlu de ex, < din numele fai-moase ale istoriei cu care a avut leg-turi au fost :ristofor :olumb /i Ioana d[.rc. )a un moment dat, el c#iar s-a folosit de :ristofor :olumb, iar semnifica+ia enorm- a acestei opera+iuni v- va deveni clar- c!t de cur!nd. Din c!te se pare, Ioana d[.rc s-a n-scut ca supus al lui 0ene d[.n*ou n ducatul 2ar. otrivit istoriei oficiale, n ;><C ea /i-a anun+at %misiunea divin-& de a salva 3ran+a de invadatorii englezi /i de a se asigura c- :#arles va deveni rege al 3ran+ei, lucru care s-a /i nt!mplat Qel a devenit regele :#arles GIIR. Ioana d[.rc a cerut o audien+- la socrul lui 0ene d[.n*ou, iar c!nd nt!lnirea a avut loc, 0ene a fost de fa+-. t a-/i mplini misiunea, le-a spus ea celor doi, potrivit versiunii oficiale, avea nevoie de un cal, de 0ene /i de %c!+iva oa-meni de isprav- care s- o duc- n 3ran+a&.Istoricii care au +inut cronica vie+ii lui 0ene sugereaz- c- acesta a p-r-sit-o pe Ioana pt a se nt!lni cu :#arles /i c- a fost de par-tea ei n victoriile pe care le-a ob+inut mpotriva englezilor, n urma c-rora :#arles a a*uns pe tronul 3ran+ei. ,i nu +in cont de oscila+iile lui din anii ;><C-;>=;, c!nd Ioana d[.rc s-a aflat la apogeul puterii sale militare. "n cele din urm-, Ioana d[.rc a fost arspe rug de Inc#izi+ie sub acuza+ia de vr-*itorie /i dovezile indic- cu claritate c- n-treaga poveste oficial- nu este altceva dec!t o alt- perdea de fum. 'u /tiu cine poate s- cread- c- o fat- t!n-rprovenit- dintr-o p-tur- s-rac- a b-tut la poarta atotputerni-cilor aristocra+i, iar ace/tia nu numai cau primit-o, dar au /i sus+inut-o s- declan/eze un r-zboi mpotriva .ngliei. Da, sigur( :el care s-a aflat de la bun nceput n spatele campaniei militare a fost 0ene d[.n*ou, povestea Ioanei d[.rc nefiind dec!t un basm Qcreat dup- legenda %3ecioarei din )orraine&Rmenit s- ascund- din nou realitatea. 0ene d[.n*ou a fost responsabil de apari+ia crucii de )orraine Q< linii orizontale care intersecteaz- o linie vertical-R. $imbolul crucii duble avea s- fie folosit mai t!rziu de anumite grup-ri ale bisericii cre/tine /i el st- la originea expresiei8a fi dou"le/crossed Qtextual8 tras n piept, p-c-litR sau manipulat. .cest simbol a fost adoptat mai t!rziu de 3r-+ia reptilian-, la ora actualpoate fi v-zut pe logo-ul gigantului petrolier ,xxon controlat de directorii americani de ramur- al 3r-+iei, familia 0ockefeller. d[.n*ou era foarte versat n cunoa/terea ezoteric- /i era un adept al legendei regelui .rt#ur /i a 6raalului. .verea sa uria/- /i conexiunile din Italia i-au permis sstr!ng- rela+iile cu 'obilimea 'eagr- /i cu celelalte familii aristocratice. . ncura*at traducerea cunoa/terii egiptene /i grece/ti str-vec#i n limbile europene, care avea s- stea la baza declan/-rii 0ena/terii. )a curtea lui 0ene d[.n*ou se afla /i un astrolog pe nume 5ean de $aint-0em1, /i, potrivit mai multor surse, tot el a fost bunicul celui mai faimos medium-astrolog al tuturor timpurilor, 'ostradamus. .ceast- ipotez- pare logic-, n-truc!t n sec.NGI 'ostradamus a fost foarte apropiat de :asa de )orraine /i de :asa de 6uise Qdin aceea/i familieR, n perioada n care cele dou- case au declan/at un val de asasinate mpotriva rivalilor lor, n ncercarea nereu/it- de a pune m!na pe tronul 3ran+ei. De altfel, c#iar numele lui i tr-deaz- originea. 'umele real al lui 'ostrada-mus a fost Lic#el de 'otre Dame8 Li#ai al Doamnei 'oastre. .utorul /i cercet-torul francez 6erard de $ede, care se pare c- avea contacte n interiorul 3r-+iei, a declarat c'ostradamus a fost un agent al :aselor de )orraine /i de 6uise, folosindu-/i pozi-+ia de astrolog la curtea 3ran+ei pt a manipula n numele acestora. De $ede sugereaz- n continuare c- multe din
;<A

faimoasele %catrene& ale lui 'ostrdamus nu erau neap-rat predic+ii, c!t mesa*e, cifruri, tabele ale timpului, instruc+iuni /i o prezentare simbolic- a unor evenimente /i grupuri din trecut. ,l sus+ine c- 'ostradamus a fost antrenat mult timp n )orraine n artele ezoterice, nainte de a fi trimis la curtea du/manilor a-cestei case,/i c- n aceast- perioad- a avut acces la o carte str-vec#e,pe nv-+-tura c--reia /i-a bazat ntreaga oper-. 'u este de mirare c- a fost considerat un astrolog str-lucit, c-ci /tia lucruri pe care pu+ini oameni au avut vreodat- privilegiul s- le cunoas-c-. "n treac-t fie spus, 6erard de $ede afirm- /i el c- linia genealogic- merovingian- este de sorginte extraterestr-, lucru care i-a atras condamnarea unanim-, dar eu sunt de p-rere c- a avut perfectdreptate. "n cel mai r-u caz,a fost o linie genealogic- %re-gal-& posedat- /i controlat- de reptilienii din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dim. "n sec.NGI-NGII, un val de evenimente au accelerat brusc implementarea .gendei 3r-+iei. Dimensiunile /i influen+a re+elei subterane de societ-+i secrete au continuat s- creasc-, astfel nc!t a devenit posibil- trecerea la o nou- etap- a planului de preluare global- a puterii. 0ene d[.n*ou a fost unul din *uc-torii c#eie care au stat n spatele 0ena/terii, prin faptul c- a permis /i a orc#estrat, cu a*utorul contactelor sale din Ita-lia, /i n special din 3loren+a, traducerea, publicarea /i distribuirea lucr-rilor grece/ti, egiptene /i gnostice str-vec#i, inclusiv cele ale lui laton /i itagora. ,xplozia artisti-c- /i cultural- care s-a produs a transformat via+a claselor privilegiate ale ,uropei, iar puterea 2isericii a fost pus- la grea ncercare. ,a a permis, ntre altele, nrolarea unui nr mult mai mare de oameni influen+i n re+eaua societ-+ilor secrete. resiunea asupra esta"lishment/ului bisericii a crescut /i mai mult dup- publicarea Lanifestelor 0ozi-cruciene ntre anii ;@;>-;@;@, documente elaborate de un grup secret de ini+ia+i din 6ermania /i 3ran+a. .ce/tia au afirmat c- lumea se va transforma cu a*utorul cunoa/-terii ezoterice /i au prezis o nou- er- a libert-+ii religioase /i politice. 2iserica catoli-c- /i $f!ntul Imperiu 0oman erau aspru nfierate. Ii totu/i, Jrdinul 0oza-:rucii sau 0ozicrucienilor nu era o apari+ie nou- pe scena european-. Duptoate aparen+ele, el a fost fondat cel pu+in din vremea faraonului T#ot#mes III, n secNG .:#. $igiliul per-sonal al acestui faraon este folosit ca logo de literatura rozicrucian- modern-. Fn alt argument se refer- la leg-turile dintre rozicrucieni /i :urtea 0egal- a Dragonului din ,giptul antic. :ercet-torii moderni cred c- manifestele au fost scrise de ezoteristul german 5o#ann Galentin .ndrea, mare maestru al rioriei $ionului. J alt- voce influ-ent- a g!ndirii rozicruciene a fost 0obert 3ludd, marele maestru care i-a precedat lui .ndrea la conducerea rioriei $ionului. Ao*tenirea lui <acon& Fnul din cele mai importante persona*e din aceast- pe-rioad- a fost rozicrucianul 3rancis 2acon. Influen+a sa a fost absolut colosal-. . fost marele maestru al rozicrucienilor din .nglia, a *ucat un rol determinant n crearea francmasoneriei, a fost %p-rintele& /tiin+ei moderne /i poate c#iar autorul real al ope-relor lui $#akespeare. ,ra de asemenea membru al unei societ-+i secrete numite Jrdi-nul :oifului, consacrat ador-rii zei+ei n+elepciunii, alas.tena, ilustrat- adeseori cu un coif pe cap /i purt!nd o suli+- n m!n-. :ercet-tori de talia lui Lanl1 . Oall, cele-brul istoric francmason, nu au nici o ndoial- c- 2acon s-a n-scut dintr-o leg-tur- amoroas- a reginei ,lisabeta IQ%regina-fecioar-&R cu amantul ei 0obert Dudle1, conte de )eicester. 3rancis a fost crescut de 'ic#olas /i .nne 2acon, /i a devenit cel mai influent om din +ar-, at!t la vedere c!t /i sub acoperire. . purtat titlul de viconte de $t .lbans /i a fost )ord :ancelar al .ngliei. Dac- 2acon a fost ntr-adev-r fiul ,lisabe-tei I Q,l-lizard-birt#R, nseamn- cavea s!nge reptilian, ceea ce ar explica rapida sa ascensiune n planul politicii /i al societ-+ilor secrete. . lucrat prin intermediul unor canale discrete, printre care Inns of :ourt, centrul profesiei *uridice controlat- de 3r--+ie cu sediul n Temple 2ar Q2aroul londonezR, situat pe fostele teritorii ale templieri-lor din centrul )ondrei. ,poca lui 2acon a fost extrem de agitat- /i plin- de conflicte,
;<B

c-ci 3r-+ia /i-a propus s- foloseasc- 2iserica pt r-sp!ndirea r-zboaielor /i a #aosului. Fnul din frunta/ii 3r-+iei a fost de pild- Lartin )ut#er,un produs al societ-+ilor secre-te germane /i un rozicrucian. $igiliul personal al lui )ut#er era trandafirul /i crucea. "n ;?;A, acest profesor de teologie de la Fniv. din Sittenberg a enumerat C? de pl!n-geri mpotriva Gaticanului,ar-t!nd caceasta vindea absolu+iuni cu scopul de a str!n-ge bani pt construc+ia 2isericii $f etru. )ut#er a fost excomunicat, dar a ars Decretul 2isericii /i alte exemplare ale )egii acesteia, dup- care /i-a lansat propria biseric- lu-teran-. ./a a ap-rut cre/tinismul protestant, care a desc#is calea unor conflicte f-r- precedent n ,uropa. :atolicii /i protestan+ii s-au luptat ntre ei pt a stabili care versiune a aceluia/i nonsens prevaleaz- asupra celeilalte. .muzant este faptul c- rozicru-cienii militau pt libertate politic- /i religioas-, dar una din principalele lor marionete, Lartin )ut#er, s-a opus cu nver/unare ambelor idealuri. ,l ura g!ndirea liber- /i cer-cet-rile bazate pe un spirit desc#is. "ntruna din predicile sale, a afirmat c- adep+ii s-i ar trebui s- scuipe pe ra+iune, c-ci aceasta este t!rfa diavolului, m!ncat- de lepr-, /i ar trebui +inut- nc#is- n toalet-. "nc!nt-tor( Iat- un citat din opera lui )ut#er8%Dac- iubirea este sus+inut- n dauna credin+ei, ea trebuie condamnat- s- a*ung- n abisul iadului. ,ste mai bine dac- un tiran p-c-tuie/te de ;EE de ori mpotriva poporului pe care l guverneaz-, dec!t dac- poporul p-c-tuie/te o singur- dat- mpotriva tiranului care l conduce. )a fel cum fundul are nevoie de o mam- de b-taie, mul+imea are ne-voie de o guvernare prin for+-&. Gorbe/te n numele t-u, drag-( J versiune la fel de arogant- /i de extremist- a cre/tinismului protestant s-a n-scut n 3ran+a, unde este cunoscut- sub numele de calvinism, dup- numele creatorului s-u, 5ean :alvin. este timp, ea avea s- stea la baza mi/c-rii puritane at!t de influentn .merica de 'ord Qunde a fost impus- de ocupa+ia european-R. 2iserica rotestant- a a*uns n .nglia pt c- regele Oenr1 GIII /i dorea un fiu /i un mo/tenitor, iar prima sa so+ie, :at#erine de .ragon, nu i-a putut %produce&dec!t o fiic-. Oenr1 dorea s- divor+eze de ea, dar papa :lement GII a refuzat s- i accepte divor+ul. )a vremea respectiv-, Oenr1 era un ca-tolic devotat, cel pu+in n oc#ii publicului, iar papa i acordase titlul de .p-r-tor al :redin+ei. :ulmea ironiei face ca acest titlu Qacordat de un pap- catolicR s- fie p-strat /i ast-zi de monar#ii britanici, de/i ntre timp au devenit capii bisericii protestante( 'u po+i s- nu te distrezi( )ezat de refuzul papei de a-i accepta divor+ul, Oenr1 /i-a convocat parlamentul /i i-a poruncit s- creeze o 2iseric- .nglican-, independent- de 0oma. . devenit el nsu/i /eful noii 2iserici prin )egea $uprema+iei, emis- n ;?=>, /i a declan/at un m-cel s!ngeros mpotriva catolicilor. )ui Oenr1 i-a urmat la putere unicul s-u fiu, ,dKard, dar dup- ce acesta a murit la v!rsta de ;? ani, a fost nlocuit de fiica lui Oenr1, Lar1. .ceasta era o catolic- fervent-, care /i-a c!/tigat pe bun- dreptate titlul de %Lar1 cea $!ngeroas-&, din cauza m-celului furibund declan/at m-potriva protestan+ilor. Lar1 /i-a asigurat domnia prin execu+ia rivalei sale, )ad1 5ane 6re1,%regina celor /ase zile&. Dup- moartea lui Lar1 a urmat legendara domnie a re-ginei ,lisabeta I, fiica lui Oenr1 GIII /i a .nnei 2ole1n. ,lisabeta /i-a executat riva-la, pe Lar1 $tuart a $co+iei, dup- care a restabilit suprema+ia 2isericii .nglicane, n fruntea c-reia s-a auto-numit. . poruncit la r!ndul ei o epurare a catolicilor, care i-a atras titlul de %,lisabeta cea $!ngeroas-&. $impatic- familie( .cesta a fost mediul social n care a ap-rut 3rancis 2acon, ca ini+iat de rang nalt n cunoa/terea ezoteric-, sub domnia celei care probabil i era mam-, ,lisabeta I, iar apoi a succesorului acesteia, 5ames I, regele sco+ian care a unit monar#ia englez- cu cea sco+ian-, odat- cu ncoronarea sa in ;@E= ca prim monar# al ambelor +-ri. 2acon a fost cel care, mpreun- cu 0obert 3ludd, marele maestru al rioriei $ionului, a su-pervizat traducerea acelei versiuni a 2ibliei supranumit- %a regelui 5ames& Qr-mas- n vigoare p!n- ast-ziR, o carte care are cel pu+in =@; de gre/eli de traducere, conform unui studiu efectuat n ;BB;. Dat fiind c- 2acon era un om educat /i extrem de
;<C

inte-ligent, este greu de crezut c- traducerea 2ibliei ar fi putut con+ine at!tea gre/eli dac- nu s-ar fi dorit acest lucru. "ntre altele, 2acon a eliminat cele < :-r+i ale lui Lacabei, ostile societ-+ii secrete a nazarinenilor, o crea+ie a 3r-+iei n perioada miticului Iisus. 3rancis 2acon este numit %p-rintele& /tiin+ei moderne, de tip %asta este singura lume care exist- /i alta nu mai este&, care se concentreazexclusiv asupra nivelului fizic al existen+ei. De ce a spri*init el cu at!ta ardoare aceast- variant- a %/tiin+ei&, n condi-+iile n care era un ini+iat avansat al cunoa/terii ezoterice /i cuno/tea adev-rul7 :u si-guran+-, ceva nu este n ordine, cu at!t mai mult dac- +inem seama c- /i ceilal+i doi %p-rin+i&ai /tiin+ei moderne, Isaac 'eKton /i 0obert 2o1le,erau ini+ia+i la fel de avan-sa+i /i mae/tri ai rioriei $ionului. ./adar,3rancis 2acon a fost un ini+iat de rang nalt al cunoa/terii secrete, implicat prin intermediul rozicrucienilor /i al altor societ-+i se-crete n divizarea 2isericii :re/tine, n rescrierea 2ibliei,dar /i n crearea%/tiin+ei mo-derne&, care a spulberat multe din dogmele de baz- ale cre/tinismului. "n mod evi-dent, el a a+!+at cele dou- tabere una mpotriva celeilalte, cre!nd astfel un mediu nou, care s- permit- implementarea unei alte .gende, invizibil- pt publicul larg. erioada care a urmat a fost caracterizat- de carnagii n mas-, at!t n r!ndul catolicilor c!t /i n cel al protestan+ilor, timp n care %dogmele& /tiin+ifice aflate ntr-o afirmare continu- s-pau ambele credin+e de la r-d-cin-. Tot sub influen+a lui 2acon /i cu spri*inul unor magicieni precum 5o#n Dee /i $ir 3rancis Salsing#am a fost creat- re+eaua de spioni englezi care au mp!nzit ntreaga ,urop- /i care a devenit cunoscut- mai t!rziu sub numele de $erviciul $ecret 2ritanic. .cesta a fost creat de liniile genealogice reptilie-ne ale 3r-+iei 2abiloniene, /i dup- modelul s-u au fost create mai t!rziu /i celelalte servicii secrete din $F. /i din restul Imperiului 2ritanic, care sunt active ast-zi mai mult ca oric!nd. :I. a fost creat- de membrii elitei serviciilor secrete britanice, n timpul pre/edin+iei masonului de grad == Oarr1 $. Truman, omul care a ordonat ofi-cial aruncarea bombei atomice asupra 5aponiei. rincipalul s-u sf-tuitor a fost 2ill Donovan, /eful predecesorului :I., Jficiul pt $ervicii $trategice QJ$$R, n care nu au lucrat dec!t cavaleri templieri, dac- este s- ne lu-m dup- 2ill :ooper, un fost agent al serviciilor secrete ale marinei $F.. t a extinde re+eaua de spioni, Salsin-g#am a fost numit ambasador n 3ran+a, /i nu am fost deloc surprins atunci c!nd un agent al serviciilor secrete franceze mi-a spus c- aceste servicii /i cele britanice re-prezint- de fapt aceea/i organiza+ie. .sasinarea prin+esei Diana a putut fi mu/amali-zat- mult mai u/or n acest fel. )a v!rf, toate serviciile secrete din lume sunt societ-+i secrete ezoterice, ai c-ror membri practic- magia neagr- /i care au drept unic scop implementarea aceleia/i .gende8 ob+inerea controlului la nivel mondial. 5o#n Dee a fost astrologul reginei, mare maestru al rozicrucienilor,magician negru /i agent al ser-viciului secret recent creat. $e pare cavea un exemplar din Cartea lui Enoh, care l-a a*utat s- creeze,mpreun- cu mediumul ,dKard Telle1,un limba* scris pe care cei doi l-au numit%cifrul eno#ian&,de comunicare cu ngerii, adic- cu reptilienii. Dee /i sem-na rapoarte sub indicativul EEA, identic cu cel al lui 5ames 2ond, celebrul persona* creat n sec.NN de un alt agent al serviciilor secrete britanice, Ian 3leming, prieten bun cu magicianul negru .leister :roKle1. Dee a c-l-torit prin ntreaga ,urop-, ma-nipul!nd pe toatlumea, str!ng!nd informa+ii /i ung!nd mecanismul noii re+ele de agen+i secre+i. Fna din +intele sale a fost 2oemia, ntruc!t era unul din apropia+ii m-p-ratului 0udolf II din dinastia reptilianOabsburg, un ocultist de renume. Dee a fost una din vocile influente care au orc#estrat politica de expansiune britanic- ce avea s- conduc- la formarea Imperiului 2ritanic. Jdat-, pe c!nd se afla n raga, i-a dat m-p-ratului 0udolf II un manuscris ilustrat scris ntr-un cod secret, pretinz!nd ceste o lucrare a lui 0oger 2acon Q0oger, nu 3rancisR, c-lug-rul franciscan care a tr-it n sec. NIII /i care a st!rnit o agita+ie at!t de mare n r!ndul bisericii prin ideile sale. .cestea includeau profe+ii despre inventarea microscopului, telescopului, automobilului, sub-marinului, avionului, /i
;=E

convingerea c- p-m!ntul este rotund, nu plat. "n ;C;<, acest manuscris a fost cump-rat de un anticar american pe nume Silfred Go1nic#, motiv pt care a r-mas cunoscut sub numele de Lanuscrisul Go1nic#. :!nd Go1nic# a tri-mis copii ale documentului exper+ilor epocii, ace/tia au declarat c- marea ma*oritate a celor ;EE de plante ilustrate n manuscris nu sunt de pe planeta noastr-. Fnele ilus-tra+ii ar-tau ca un +esut privit la microscop,iar altele prezentau sisteme stelare /i cons-tela+ii. :ei mai buni sp-rg-tori de coduri din serviciile secrete ale $F. au ncercat n timpul celor < r-zboaie mondiale s- descifreze ceea ce au numit %cel mai misterios manuscris din lume&, dar nu au reu/it. Silliam 0omaine 'eKbold, profesor la Fniv enns1lvania, a pretins n ;C<; c- a reu/it s- descifreze o parte din manuscris. Iat- un fragment din textul ob+inut de el8 %.m v-zut ntro oglind- concav- o stea n form- de melc ntre ombilicul lui egas, br!ul .ndromedei /i capul :assiopeei&. .ceast- descriere este corect-, la fel ca /i ilustra+ia nebuloasei .ndromedei, dar acestea sunt prezentate dintr-un ung#i care nu poate fi vizibil de pe p-m!nt( .cest manuscris este doar un exemplu al cunoa/terii la care a avut acces de mii de ani 3r-+ia, n timp ce cealalt- arip- a sa, religia, a men+inut masele ntr-o ignoran+- neagr-. "n cercul lui 5o#n Dee /i 3rancis 2acon se aflau toate figurile ma*ore din societatea elisabetan-,in-clusiv $ir Salter 0aleig#. 'u este exclus ca 3rancis 2acon s- fi fost cel care a trans-mis o parte din cunoa/terea secret- %celor care aveau urec#i de auzit&, prin cifrele /i imaginile simbolice care abund- n piesele de teatru atribuite lui Silliam $#akespe-are.)a fel ca autorii Gec#iului /i 'oului Testament,sau cei ai legendelor 0egelui .rt-#ur, /i el era un ini+iat de rang nalt, care cuno/tea mi*loacele de comunicare a secre-telor prin intermediul codurilor /i semnifica+iilor ascunse. Lanl1 . Oall sus+ine c- 2acon indic- faptul c- el a fost adev-ratul autor al anumitor opere prin diferite coduri 'r s-u ezoteric era ==, iar pe una din paginile primei p-r+i a piesei lui $#akespeare, 0enric al 1D/lea, numele de %3rancis& apare de == de ori. )a fel ca rozicrucienii /i ma*oritatea societ-+ilor secrete, /i 2acon folosea filigranul pt a-/i transmite simbolu-rile. rintre acestea se num-rau trandafirul /i crucea, precum /i nenum-ra+i struguri, simbol al vi+ei de vie,deci al liniilor genealogice. 2acon a folosit de asemenea simbolismul Tarotului n codurile sale, inclusiv numerele <;, ?@ /i AB, care marc#eaz- divi-ziunile n pac#etul c-r+ilor de Tarot. "ntr-un folio s#akesperian din ;@<=,numele cre/-tin al lui 2acon apare de <; ori, la pagina ?@. ,xpresia %ota ,undi apare frecvent n primele manifeste ale 3r-+iei 0oza:rucii. Dac- rearan*-m literele din %ota ob+inem Taro, numele antic al c-r+ilor de Tarot. $#akespeare a r-mas legendar sub numele de 2ardul. Fn bard era un ini+iat druidic al cunoa/terii secrete. :ealalt- explica+ie a cu-v!ntului este, potrivit Dic+ionarului :oncis al )imbii ,ngleze8 % felie de /unc- pus- pe o bucat- de carne nainte de a o pr-*i&( :u siguran+-, nu aceasta este semnifica+ia atribuit- lui $#akespeare( 3aimosul 6lobe T#eater din )ondra, n care se *ucau piesele lui %$#akespeare&, a fost construit dup- principiile geometriei sacre, iar ultima sa pies-, 4urtuna, include nenum-rate simboluri rozicruciene. 'u este exclus ca piesele lui %$s#akespeare& s- fi fost scrise de un alt ini+iat care tr-ia n societatea elisabetan-8 ,dKard De Gere, cel de-al ;Alea conte de Jxford, care se ncadreaz- de asemenea perfect profilului, mul+i consider!ndu-l pe el adev-ratul autor, nu pe 2acon. Ideea c- cele mai faimoase piese de teatru din lume au fost scrise de un analfabet din $tratford -upon-.von pe nume Silliam $#akespeare este de-a dreptul ridicol-. )a fel ca at!tea alte %adev-ruri&unanim acceptate, ea nu rezist- la cea mai elementar- cercetare.%2ardul& $#akespeare a crescut n $tratford, un or-/el f-r- o /coal- capabil- s- transmit- copiilor un nivel at!t de nalt de cunoa/tere. -rin+ii s-i au fost analfabe+i, /i el nsu/i nu a manifestat un interes deosebit pt studiu. Ii totu/i, piesele au fost scrise de cineva cu o cunoa/tere foarte profund- asupra lumii,care nu putea fi acumulat- dec!t prin ci-tirea foarte multor c-r+i /i prin experien+a acumulatdirect n c-l-torii personale prin lume. $#akespeare nu dispunea de o bibliotec-Q/i,oricum,nu ar fi
;=;

citit c-r+ile nici dac- ar fi avut-oR,/i nu a p-r-sit niciodat- +ara. "n sc#imb, 2acon avea exact acest tip de bi-bliotec- /i a c-l-torit enorm, inclusiv n ma*oritatea locurilor descrise n aceste piese. De unde putea $#akespeare s- dob!ndeasc- cuno/tin+ele de francez-, italian-, spani-ol-, danez-, latin/i greac- vec#e ce transpar din piesele sale7 0-spunsul este simplu 8de nic-ieri, c-ci nu avea astfel de cuno/tin+e. "n sc#imb, 2acon /i De Gere cuno/teau perfect aceste limbi. 3iica lui $#akespeare, 5udit#, era analfabet-, neput!nd-/i scrie nici m-car numele la v!rsta de <A de ani. are neverosimil ca un om care scria at!t de elocvent s- nu-/i fi nv-+at fiica nici m-car s- se semneze. 'u s-au p-strat dec!t @ mostre ale scrisului de m!n- al lui $#akespeare, din care = sunt semn-turile de pe tes-tamentul s-u.,xpertiza lor grafologic- arat- un om nefamiliarizat cu scrisul /i o m!n- g#idatprobabil de altcineva. Testamentul s-u face referire la patul s-u preferat /i la o bi*uterie de argint, dar nu aminte/te nimic de drepturile de autor ale vreunor opere literare( este toate, nu exist- nici un portret autentic al lui $#akespeare. Diferen+ele care exist- ntre portretele f-cute de al+i arti/ti arat- un singur lucru8 c- ace/tia #abar nu aveau cum arat- el. Ii totu/i, puterea condi+ion-rii /i a accept-rii liniei oficiale atrage milioane de oameni din toat- lumea la $tratford, pt a vizita casa celui care nu a scris piesele lui $#akespeare( .cesta este doar un ex. m-runt al manierei n care bas-mul oficial numit %istorie& ne condi+ioneaz- comportamentul curent /i modul de per-cep+ie. Jare ce alte fapte %istorice& mai exist- care nu sunt adev-rate7 -i, cam toate( "n spatele pieselor lui $#akespeare s-a ascuns aceea/i m!n- invizibil- care a manipu-lat toate evenimentele istorice demne de a fi re+inute8 societ-+ile secrete ale 3r-+iei. .titudinea acestui grup a fost sintetizatperfect c#iar de 2aconMDe Gere n cuvintele rostite de vr-*itoarele din piesa ,acKeth6 %.dev-rul este o minciun- /i minciuna este adev-r&. Iat- ce scrie despre 2acon istoricul francmason Lanl1 . Oall8%. fost un ro-zicrucian. Fnii afirm- c#iar c- a fost cel mai important rozicrucian. Dac- nu a fost cumva c#iar Ilustrul -rinte :.0.:. la care fac referire manifestele rozicruciene,a fost cel pu+in un ini+iat de rang nalt al Jrdinului. .cei entuzia/ti care se str-duiesc de ani de zile s- demonstreze c- $ir 3rancis 2acon a fost adev-ratul %2ard din .von& ar fi c!/tigat de mult timp dac- ar fi subliniat unicul aspect care conteaz-8 c- $ir 3rancis 2acon, ini+iatul rozicrucian, a introdus n piesele s#akespeariene nv-+-turile secrete ale 3r-+iei 0.:. /i ritualurile Jrdinului 3rancmason, al c-rui adev-rat fondator a /i fost&. 0itualurile /i simbolurile francmasoneriei erau practicate n ,giptul antic, /i c#iar n perioade mai vec#i. :unoa/terea geometriei, numerelor /i formelor sacre, este extrem de vec#e, provenind dup- toate aparen+ele c#iar de dinainte de ultimul cataclism. .rtificierii sau .r#itec+ii lui Dionisos, o societate alc-tuit- din ini+ia+i ai misterelor lui 2a#usMDionisos Q$oareluiR /i al c-rei rol a fost s- conceap- cl-dirile /i monumentele publice, sunt cunoscu+i de cel pu+in =EEE ani, dac- nu mai mult. .ce/ti ar#itec+i ini+ia+i au fost cei care au conceput marile cl-diri din :onstantinopole, 0o-dos, .tena /i 0oma, inclusiv templul zei+ei Diana /i centrul mondial al cultului aces-teia de la ,fes, considerat una din minunile lumii antice. .r#itec+ii lui Dionisos erau asocia+i cu o societate secret- numit- Ionienii Qde la insula Iona din $co+iaR, despre care se crede c- au fost cei care le-au comandat templul Dianei. $ub alte nume, .r#i-tec+ii lui Dionisos /i ini+ia+ii /colii de mistere 3rater $olomonis au construit marile catedrale cre/tine finan+ate de cavalerii templieri. $culpturile de pe catedrala 'otre Dame din aris abundde nsemne rozicruciene /i masonice, inclusiv compasuri, ec#ere /i alte instrumente de zid-rie4 din p-cate, o bun- parte din acestea au fost dis-truse n timpul 0evolu+iei 3ranceze. .r#itec+ii lui 2a#usMDionisos erau mp-r+i+i n comunit-+i conduse de mae/tri /i str-*eri, la fel ca masoneria modern-. )a un moment dat, ei s-au stabilit n Israel, unde sunt asocia+i de unii cercet-tori cu esenienii, secta egiptean- de la care ne-au r-mas Lanuscrisele de la Larea Loart-. 2a#usMDionisos Q < nume ale aceleia/i divinit-+iR repr. un simbol al $oarelui, n-scut dintr-o fecioar- pe <? dec.
;=<

,sen+a legendei /i %istoriei& francmasoneriei are n centrul ei construirea sim-bolicului Templu al 0egelui $olomon din Ierusalim. ,roul francmasonilor este Oiram .biff,%fiul v-duvei&,dup- cum l numesc ei. De fapt, este un alt simbol. "n ,gipt, Oo-rus QTammuzR era numit uneori fiul v-duvei Isis. :rearea francmasoneriei n secNGI-NGII a centralizat multe din temele, agendele /i organiza+iile pe care le-am descris n acest capitol. .m f-cut aici leg-tura dintre rozicrucienii /i templierii din .nglia, pre-cum 2acon, cu templierii veni+i din 3ran+a lui 3ilip cel 3rumos, iar apoi cu ntoarce-rea acestora n 3ran+a, sub forma 6-rzii $co+iene. .m stabilit totodat- leg-tura care exist- ntre ace/tia /i rioria $ionului. ersona*ul care a ncarnat cel mai bine toate aceste conexiuni a fost regele 5ames I al $co+iei, care i-a urmat pe tronul .ngliei re-ginei ,lisabeta, devenind 5ames I al .ngliei /i $co+iei. .cesta a fost unicul copil al lui Lar1, regina $co+iei. $!ngele $tuar+ilor, nrudit cu reptilienii merovingieni, se afla acum simultan pe tronul .ngliei /i al $co+iei. $ub patrona*ul lui 5ames, cunoa/-terea ezoteric- sco+ian-, cea a templierilor /i cea rozicrucian- a lui 3rancis 2acon /i a altora au putut fuziona ntr-o singur- organiza+ie, numitfrancmasoneria. Tot aici a intrat /i cunoa/terea :asei reptiliene de )orraine, o alt- linie genealogicnrudit- cu regele 5ames..cest individ a reu/it s- reuneasc- toate liniile /i toate cunoa/terile. ./a se explic- de ce numele de %5ames& /i %$t 5ames& apare at!t de des n titlurile compa-niilor, organiza+iilor /i loca+iilor 3r-+iei. De pild-, ambasadorul american la )ondra este cunoscut n limba*ul diplomatic ca ambasador la :urtea 0egelui $t 5ames. "n imediata apropiere a :asei arlamentului 2ritanic se afl- ia+a $t 5ames, unde se afl- sediul artidului :onservator4 cel al celui mai mare sindicat din L2ritanie, $indica-tul Transportatorilor4 o cl-dire aflat- n proprietatea liniei genealogice reptiliene sco-+iene TesKick Qdespre care vom vorbi mai pe larg ceva mai ncoloR4 iar n centrul ei se afl- o uria/- biseric- circular- dedicat- $f. 5amesQ'imrodR. Fnul din primele acte pe care le-a f-cut regele 5ames al .ngliei /i $co+iei a fost s- i acorde titlul de cavaler lui 2acon. Lai t!rziu, 5ames l-a numit pe acesta .vocat-6eneral, )ord -str-tor al Larelui $igiliu, iar n ;@;B )ord :ancelar /i 2aron Gerulam. Lai t!rziu, 2acon a fost pus sub acuzare, fiind nvinuit de fapte de corup+ie, /i s-a retras din via+a public-. "n primii ani ai domniei regelui 5ames ar fi putut exista condi+ii minunate de repunere n circula+ie a cuno/tin+elor ezoterice ale lumii antice, suprimate at!ta vreme, dac- aceasta ar fi fost adev-rata motiva+ie a organiza+iei c-reia i apar+ineau at!t 2acon c!t /i 5ames. :a de obicei ns-, lucrurile s-au petrecut exact pe dos. 5ames l-a folosit pe 2acon pt a publica varianta 2ibliei ce i poart- ast-zi numele, ocazie cu care s-a lan-sat ntr-un /ir nesf!r/it de acuza+ii la adresa %vr-*itorilor /i vr-*itoarelor&, adic- a oa-menilor neini+ia+i care foloseau /i transmiteau mai departe cunoa/terea ezoteric-. Lai mult dec!t at!t, el a declan/at o campanie criminal- de ucidere a lor, omor!nd mii de oameni, /i c#iar a scris o carte n care a explicat cum pot fi identifica+i ace/tia /i cum trebuie procedat cu ei. De ce a procedat n acest fel, de vreme ce motiva+ia oficial- a sc#imb-rilor care se petreceau n ,uropa era prote*area /i c#iar punerea n circula+ie a cuno/tin+elor ezoterice7 t un motiv c!t se poate de simplu8 nu acesta a fost scopul real. ,ra important ca oamenii care puteau spri*ini 3r-+ia s- cread c- aceasta este motiva+ia sa, dar c!nd a fost vorba s- fac- ceva concret, ea a luat-o n direc+ia opus-. Ierar#ia grupurilor pe care le-am descris mai sus nu a dorit niciodat- s- fac- publice cuno/tin+ele sale. ,i nu doresc dec!t s- se foloseasc- de ea /i s- acumuleze mai mult- putere la nivel global. $incer s- fiu, m-am cam s-turat s- tot aud cum francmasonii, templierii, rozicrucienii, 2acon /i compania, au fost protectorii cunoa/terii, n condi-+iile n care n-au /tiut cum s- o ascund- mai bine, ori de c!te ori condi+iile au permis acest lucru. Totul este praf aruncat n oc#i. .ce/ti oameni /tiu c- cunoa/terea nseam-nputere dac- tu o ai /i al+ii nu, a/a c- ultimul lucru pe care /i-l dore/te aceast- ierar-#ie, inclusiv la ora actual-, este o popula+ie informat-. Gr-*itorii /i vr-*itoarele din n-treaga ,urop-, adic;==

mediumii /i clarv-z-torii, au fost ar/i, neca+i, nc#i/i /i tortura+i din ordinul unor oameni ca regele 5ames /i Latin )ut#er,de/i ace/tia erau ini+ia+i care foloseau aceea/i cunoa/tere ca /i %vr-*itorii /i vr-*itoarele&. Dintotdeauna, au existat dou- curente subterane ale cunoa/terii8 unul al oamenilor obi/nui+i, care /i-au trans-mis n secret aceast- cunoa/tere, inclusiv sub forma miturilor /i basmelor, ptr a evita r-zbunarea esta"lishment-ului religios /i politic,/i cel-lalt al 3r-+iei 2abiloniene, care nu dore/te aceast- cunoa/tere dec!t pt sine, pt a controla /i manipula esta"lishment/ul politic /i religios. De aceea, cunoa/terea oamenilor care nu fac parte din r!ndurile ei este atacat- continuu de organiza+iile 3r-+iei. :irca <?E.EEE de oameni au fost uci/i n acele timpuri sub acuza+ia de%vr-*itorie&, din care =E.EEE numai n Insulele 2ritanice. Li/carea francmason- avea s- devin- un fel de loc central de nt!lnire /i coordonator al diferitelor elemente ale re+elei 3r-+iei. S. S1nn Sestcott, fondatorul Jrdinului OermeticQ/i satanicRal 6olden DaKn, /tia foarte bine care sunt adev-ratele fundamen-te ale francmasoneriei, c-ci avea leg-turi str!nse cu aceasta. ,l a scris n lucrarea sa, ,asonul magic, c- francmasonii deriv- din esenieni, evreii farisei Qlevi+iR, /colile str-vec#i ale misterelor din ,gipt /i 6recia antic-, Ge#m6eric#te din Sestp#alia, n 6ermania, colegiile romane, Compagnon-ii francezi /i rozicrucieni. Istoria oficial- Q/i incorect-R afirm- c- francmasoneria s-a n-scut din lo*ile zidarilor care au lucrat la marile catedrale /i biserici medievale, care cuno/teau principiile geometriei sacre. Dupconstruirea catedralelor gotice, ace/tia ar fi p-strat leg-turi str!nse cu templie-rii. .ctivitatea lor era ns- n declin, nc- din perioada regelui Oenr1 GIII. Departe de a mai cl-di alte catedrale,Oenr1 /ia propus s- prade m!n-stirile, fraternit-+ile /i bres-lele, pu a str!nge banii de care avea at!ta nevoie. t a supravie+ui, breasla zidarilor a nceput s--/i desc#id- por+ile n fa+a ne-masonilor, oameni proveni+i din alte profesii, oameni de afaceri, negustori, proprietari de terenuri /i aristocra+i. ,a s-a transformat astfel n francmasonerie, iar noii veni+i au preluat rapid fr!iele puterii interioare. .ceasta este istoria oficial-. "n realitate, structura subteran- a 3r-+iei 2abiloniene M rozicrucienilor M templierilor /i-a creat propria sa /coal- de ini+iere, cu scopul de a transmite cunoa/terea secretc!torva ale/i, continu!nd s- o men+in- astfel n afara circuitului public. 2reasla zidarilor nu a fost nici o clip- altceva dec!t o acoperire. 3rancmasoneria s-a n-scut n $co+ia,din r!ndul liniilor genealogice pe care le cunoa/-tem, n special cea a reptilienilor $t :lairM$inclair. $ediul acestora se afla la 0ossl1n sau 0oslin :astle, la sud de ,dinburg#, ntr-o regiune consacrat- pt tradi+ia templier-. )a fel ca toate familiile din aceste linii genealogice, $inclair-ii /i-au sc#imbat perio-dic numele, ptr a-/i ascunde astfel originile. .tunci c!nd a p-r-sit 'ormandia, venind mpreun- cu Sil#elm :uceritorul n .nglia, linia de care vorbim se numea $t :lair. .*un/i n $co+ia, membrii acesteia /i-au sc#imbat numele n $inclair. ? din cei C $t :lair care au participat la b-t-lia de la Oastings din ;E@@ erau veri primari cu Sil#elm, iar unul dintre ei s-a instalat n $co+ia, unde a fondat dinastia sco+ian- a fami-liei. Istoria oficial- a familiei spune c- aceasta /i-a luat numele de $t :lair dup- mar-tiriul unei pustnice pe nume :lare. "n realitate, erau nordici veni+i din $candinavia care au ocupat 'ormandia, dar adev-rata lor origine era similar- cu cea a rasei albe ariene /i reptilo-ariene care a cobor!t din Lun+ii :aucaz /i din Jrientul .propiat. 3unda+iile :apelei din 0ossl1n au fost puse n ;>>@, iar lucrarea terminat- n ;>BE. :onstruc+ia abund- de simboluri ezoterice /i francmasone, fiind un fel de altar al 3r--+iei. 3amilia $inclair avea conexiuni extinse cu re+elele secrete din 3ran+a, )orraine /i 6uise, dar /i cu cele din $candinavia, Danemarca /i fostul centru financiar al 3r-+iei, Gene+ia.Lembrii ei erau implica+i din cap p!n- n picioare n re+eaua reptilian-. Fnul dintre ace/tia a vizitat c#iar .merica, mpreun- cu vene+ianul apar+in!nd 'obilimii 'egre 'icolo 9eno, cu un secol nainte de descoperirea oficial- a acestui continent de c-tre :ristofor :olumb. Fnul din
;=>

simbolurile pe care le g-sim la :apela 0ossl1n este zeul p-g!n al vegeta+iei, sau %Jmul Gerde&. Tim Salace-Lurp#1 scrie n istoria oficial- a :apelei 0ossl1n c- Jmul Gerde poate fi identificat cu Tammuz, zeul babi-lonian care a murit /i a nviat din mor+i /i unul din aspectele lui 'imrod. Tammuz este ilustrat adeseori cu fa+a verde. )a fel /i alte divinit-+i, printre care Jsiris, so+ul-frate al lui Isis. ovestea lui 0obin Oood cu costumul s-u verde are la baz- legenda Jmului Gerde. "n legenda original-, 0obin Oood a ap-rut ca un fel de %spiridu/&, fi-ind cunoscut /i sub numele de 0obin cel Gerde, 0obin din -durea Gerde sau 0obin 6oodfelloK Qtextual8 2-iatul cel 2unR. Garianta sa s#akespearian-, uck din Disul unei nopi de !ar, prezida riturile sexuale /i de fertilitate din timpul solsti+iului de var-. e data de ; mai, La1Da1, obi/nuia s- se practice n .nglia ceremoniile La1 ole. La1 ole este un simbol falic consacrat zei+ei sexualit-+ii /i fertilit-+ii, iar n ziua respectiv- toate fecioarele din sat erau considerate 0egine ale lui La1 Qec#iva-lente ale $emiramideiR. Lulte dintre ele intrau n p-durea verde pt a fi ini+iate sexual de tineri care *ucau rolul lui 0obin Oood sau 0obin 6oodfelloK. :opiii care se n-/-teau de multe ori la nou- luni de la acest ritual au stat la originea unor nume at!t de frecvent nt!lnite ast-zi, precum 0obinson sau 0obertson Qtextual8 fiul lui 0obin sau fiul lui 0obertR. ovestea lui 0obin Oood a fost o alt- fabul- simbolic- menit- s- p-s-treze memoria ritualurilor p-g!ne n mi*locul cre/tinismului rigid. )a 0ossl1n se obi/nuia transpunerea n scen- a unei piese intitulate %o"in 0ood i 8ittle -ohn, *uca-t- de +igani /i de al+i actori voia*ori. t o vreme, $ir Silliam $inclair a devenit protectorul +iganilor, atunci c!nd arlamentul sco+ian a adoptat o lege care /i propunea /tergerea lor de pe suprafa+a p-m!ntului. Diganii provin din ,gipt /i de+in o anumit- cunoa/tere ezoteric-, pe care o transmit din genera+ie n genera+ie /i o poart- din loc n loc. ./a se explic- de ce au fost at!t de persecuta+i /i de #-r+ui+i, p!n- c!nd marea ma*oritate a cunoa/terii lor s-a pierdut. :el mai nalt rit al francmasoneriei mondiale sunt cele == de gradeQnivele de ini+iereR numite ritul sco+ian. 'umele acestui rit provine de la acea +-ri/oar- din nordul Insule-lor 2ritanice numit$co+ia deoarece aici s-au instalat multe din liniile genealogice venite din 3ran+a /i din 3landra, urmate mai t!rziu de templieri, n perioada lui 3ilip cel 3rumos. )a ora actual-, templierii au ie/it din nou la suprafa+-, sub numele de francmasonerie. :el-lalt curent puternic al %ma/in-riei& este ritul \ork, de la care /i-a primit numele ora/ul 'eK \ork, centrul francmasoneriei mondiale p!nn zilele noastre. Fnii cercet-tori cred c- rioria $ionului /i-a disputat controlul asupra ritului sco+ian /i a ritului \ork cu templierii, atunci c!nd ace/tia au trecut din nou :analul L!necii ptr a fonda francmasoneria din 3ran+a. oate c- este adev-rat, dar nu trebuie s- uit-m c-, la v!rf, toate acestea reprezint- aceea/i organiza+ie unic-. Influen+a tem-plierilor poate fi v-zut- /i la ora actualn gradele ritului \ork. 6radul cel mai nalt n acest rit este gradul cavalerilor templieri, urmat de gradul cavalerilor de Lalta /i de gradul crucii ro/ii. Jricum, gradele oficiale nu reprezint- dec!t ceea ce vor ace/tia s- recunoasc-. Deasupra acestor nivele se afl- ceea ce numesc eu gradele Illuminati, despre care foarte pu+ini oameni au auzit. :e s- mai vorbim de ini+ierea n ele. Larea ma*oritate a francmasonilor nu trec niciodat- de primele trei grade Qcele inferioareR, a/a-numitele %grade albastre&folosite ca acoperire pt asigurarea respectabilit-+ii orga-niza+iei /i ascunderea adev-ratei .gende, pe care ma*oritatea membrilor nu o cunosc. "n sec.NIN, /eful 5urisdic+iei $udice a ritului sco+ian al francmasoneriei a fost .lbert ike, considerat un %zeu&francmason n .merica. $tatuia sa este n-l+at- c#iar n cen-trul capitalei $F., Sas#ington D:. Iat- ce scrie acesta n cartea sa francmason-, ,oral i dogm6%6radele albastre nu reprezint- dec!t curtea exterioar- a templului. Ini+iatul pe aceste nivele afl- o parte din simboluri, dar interpretarea acestora este n mod inten+ionat fals-. $copul nu este ca el s- o n+eleag-, ci doar s- /i imagineze c- o n+elege&. .ltfel spus, adep+ii din gradele inferioare sunt +inu+i n mod deliberat n ntuneric,
;=?

fiind alimenta+i cu informa+ii false. .ceasta este structura clasic- a oric-rei societ-+i secrete, n care numai gradele supreme /tiu ce se nt!mpl- cu adev-rat. La-rea ma*oritate a membrilor nu afldec!t mituri. e la mi*. sec. al NGII-lea, 0-zboiul de =E de ani dintre protestan+i /i catolici a transformat ,uropa ntr-o vale a pl!ngerii /i a mor+ii. )a un moment dat, au existat temeri cmi/carea protestant- va fi nvins-, iar tirania 0omei reinstaurat-. .nglia a devenit un paradis ptr cauza protestant-, n special sub domnia casei regale $tuart, care nici m-car nu era cre/tin-. Diviziunea pe care au creat-o protestan+ii n s!nul 2isericii /i diminuarea puterii 0omei au convenit 3r-+iei. Insulele 2ritanice au devenit nucleul g!ndirii ezoterice din ,uropa, iar crea-rea francmasoneriei nu a f-cut dec!t s- uneasc- toate aceste curente ntr-o singur- structur-. "n mod natural, ea avea s- devin- rapid un instrument perfect de manipula-re politic- /i economic-, membrii s-i lucr!nd pe diferite fronturi ptr implementarea aceleia/i .gende. $copul lor n aceastperioad- a fost de a reduce puterea monar#i-ilor din ,uropa /i de a le nlocui cu sisteme politice astfel concepute nc!t s- poat- fi mai u/or controlate de c-tre 3r-+ie. .ceast- structur- politic- era cunoscut- din peri-oada $umerului /i a 2abilonului, /i este cea care exist- la ora actual-. "n ntreaga ,u-rop- au izbucnit o serie de r-zboaie civile, n urma c-rora monar#iile au fost nl-tu-rate de la putere sau au devenit simple marionete n m!inile adev-ra+ilor p-pu/ari. "n urma 0-zboiului :ivil ;@><-;@>@, din .nglia, regele /i francmasonul :#arles I $tu-art a fost nvins, /i mai t!rziu executat.Lonar#ia britanic- a fost suspendat- pt o scur-t- perioad- de timp, nlocuit- de un )ord rotector, Jliver :romKell, /i el francma-son. )a prima vedere, poate p-rea ciudat /i contradictoriu, dar lucrurile sunt mult mai simple. +ingura motiva+ie a 3r-+iei este implementarea .gendei.Dac- acest lucru pre-supune nlocuirea unui francmason /i a unui $tuart care nu implementeaz- .genda cu un alt francmason mai devotat, foarte bine. $f!r/itul linii genealogice a $tuar+ilor nu este at!t de important pe c!t s-ar p-rea. ,litei 3r-+iei /i a reptilienilor nu-i pas- cine sunt cei care i implementeaz- .genda, at!t timp c!t cineva face acest lucru, iar liniile genealogice cele mai influente nu sunt neap-rat /i cele mai faimoase. De cele mai multe ori, persona*ele cu adev-rat influente lucreaz- n culise, acolo unde se afl- adev-rata putere. $tuar+ii au corespuns o vreme,dar nimeni nu este indispensabil cau-zei,iar la vremea respectiv- structurile puteau de*a conduce +-rile prin intermediul so-ciet-+ilor secrete /i al mai multor frunta/i. ,ra puterii singulare a monar#ului se ter-minase. ./a s-au petrecut lucrurile inclusiv n 0egatul Fnit, dup- decapitarea lui :#arles I. :#iar /i dup- restaurarea monar#iei, :arol al II-lea a r-mas o marionet- n m!inile 3r-+iei, care primea ordine de la aceasta la fel cum le primise la vremea sa Jliver :romKell, atunci c!nd le-a permis%evreilor&QarienilorR s- se ntoarc- n .nglia n ;@??, pt prima oar- dupexpulzarea lor de c-tre ,dKard I din ;<CE. ./a cum spu-neam mai devreme, aceasta era perioada n care 'obilimea 'eagr- din .msterdam se preg-tea s- /i instaleze omul, pe Sil#elm de Jrania, pe tronul britanic. Toate aceste evenimente se ntrep-trund cu o precizie remarcabil- ntruc!t au fost coordonate din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dim, care poate privi cu u/urin+- n dimensiunea noastr-. 2iserica cre/tin- a fost divizat- n fac+iuni rivale /i violente de c-tre rozicrucianul Lartin )ut#er, proces care a condus apoi la apari+ia unei ramuri protestante nc- /i mai extremist-, numit- calvinism, cunoscut- ulterior sub numele de puritani. 3ondatorul acesteia, 5ean :alvin, se numea de fapt 5ean :aum /i era din 'o1ons, 3ran+a, unde a fost educat la colegiul controlat de 3r-+ie :ollege du Lontagu. Tot aici a fost educat c!ndva Ignatius de )o1ola, fondatorul %catolic& al $ociet-+ii lui IisusP iezui+ii. :aum s-a mutat la arsi, apoi la 6eneva, n ,lve+ia, devenind cunoscut sub numele de :o#en. .cest nume provine de la cuv!ntul %preot& /i se leag- de /co-lile misterelor egiptene. "n 6eneva a fost creat- Qde c-tre el sau de altcinevaR filozofia numit- calvinism. :aum /i-a sc#imbat din nou numele, n :alvin, ptr a fi mai u/or acceptat de c-tre
;=@

englezi, care au devenit principala +int- a noii religii Qcreat- n rea-litate de aceea/i surs- ca /i cele de dinaintea eiR. :alvinismul era religia care trebuia s- slu*easc- intereselor 3r-+iei n urm-toarea etap- a planului. ,l se focaliza rigid asupra celor ;E porunci ale lui %Loise&/i asupra textelor din Gec#iul TestamentQdesi-gur, n+elese c!t mai literal cu putin+-, nu simbolicR. $copul era crucial8 p!n- acum, religia cre/tin- respinsese percep+ia de dob!nzi la mprumuturile acordate..cum,c!nd banc#erii 'obilimii 'egre ncercau s- preia controlul asupra .ngliei, o +ar- cre/tin-, folosindu-se de aristocra+ia aparent %cre/tin-&, a sosit vremea ca aceast- regul- s- n-ceteze, iar perceperea dob!nzilor s- devin- norma general acceptat-. De aceea, calvi-nismul a spri*init aceast- practic- /i una din cele mai mari beneficiare a fost ,lve+ia, +ara n care a fost conceput acest complot /i care a devenit centrul sistemului bancar mondial. Fn alt rol al calvinismului a fost de a insista asupra arderii pe rug a vr-*itoa-relor,continu!nd s- scoat- astfel din circula+ie cunoa/terea secret-. 'obilimea 'eagr- dorea ca omul lor, Sil#elm de Jrania, s- fie a/ezat pe tronul .ngliei, scop n care a fost necesar- nl-turarea de la putere a lui :#arles I, pe care l-au /i decapitat n ;@>C. :alvinismul a fost folosit pt crearea unei st-ri de agita+ie mpotriva monar#iei. .stfel a ap-rut Jliver :romKell, francmason /i calvinist deopotriv-, care /i-a *ucat rolul n noul conflict manipulat de aceea/i putere, ce a condus la 0-zboiul :ivil ,nglez dintre roiali/ti /i %capetele rotunde&. e = septembrie ;C<;, o publica+ie a )ordului .lfred Douglas numit- Plain English Qcu sensul de8 a vorbi pe /leau, a spune lucrurilor pe numeR a prezentat con+inutul coresponden+ei care a stat la baza complotului ce avea s- conduc- la decapitarea lui :#arles I. Textul afirma c- documentele fuseserg-site la $inagoga din Lul#eim de un anume )... Gan Galckert. ,rau scrise n limba ger-man- /i erau considerate pierdute din timpul r-zboaielor lui 'apoleon. J scrisoare adresat- de Jliver :romKell lui ,benzer ratt la @ iunie ;@>A spune8 %"n sc#imbul acestui spri*in financiar voi sus+ine revenirea evreilor n .nglia. .cest lucru este im-posibil at!t timp c!t :#arles r-m!ne n via+-. :#arles nu poate fi executat f-r- un proces, iar la ora actual- nu exist- motive adecvate pt a/a ceva. De aceea, recomand ca :#arles s- fie asasinat. 'u doresc s- am nimic de-a face cu numirea asasinului, dar sunt dispus s- contribui la sc-parea lui&. 0-spunsul lui ,benezer ratt a venit la ;< iulie ;@>A8 %G- vom acorda a*utorul financiar de ndat- ce :#arles va fi nl-turat de la putere /i evreii vor fi reprimi+i n .nglia. .sasinarea lui :#arles este prea pericu-loas-. De aceea, ar trebui s- i se dea posibilitatea s- ncerce s- scape. "n acest fel, se creeaz- premisele *udec-rii /i execu+iei lui. $pri*inul acordat va fi masiv, dar este inutil s- discut-m condi+iile p!n- c!nd nu va ncepe procesul lui :#arles&. ublicarea acestui text a fost at!t de /ocant- nc!t re+eaua 3r-+iei a dispus ncarcerarea )ordului .lfred Douglas, sub pretextul unei calomnii publicate n aceea/i revist- la adresa lui Sinston :#urc#ill. Li-e greu s- n+eleg cum ai putea calomnia un satanist de talia lui :#urc#ill. :oresponden+a dintre :romKell /i ratt a prezis exact felul n care s-au derulat evenimentele. e ;< noi. ;@>A, lui :#arles I i s-a permis s- evadeze, ba c#iar s- se %ascund-& pe insula Sig#t, la sud de .nglia, locul n care scriu acest capitol. :#arles a fost recapturat, /i tocmai c!nd arlamentul p-rea s- fie dispus s- i cru+e via+a,:romKell, devenit ntre timp )ord rotector, i-a demis pe to+i parlamentarii dis-pu/i s- semneze actul de gra+iere. Istoria nume/te ceea ce a mai r-mas din arlamen-tul 2ritanic8% arlamentul fracturat&.:romKell a ordonat un alt proces, c-ci le promi-sese sus+in-torilor s-i din .msterdam c- :#arles va fi executat. Documentul de pu-nere sub acuzare a fost redactat de Isaac Dorislaus, agentul n .nglia al Lanasse# ben Israel, unul din numero/ii finan+atori din .msterdam ai%revolu+iei& lui :romKell 0ezultatul procesului a fost decapitarea public- a lui :#arles, urmat- de permisiunea acordat- de :romKell%evreilor&s- se ntoarc- n .nglia. 0epet ce am mai spus8 ace/-tia nu sunt cu adev-rat evrei, ci reprezentan+i ai ierar#iei financiare a 'obilimii 'egre /i ai 3r-+iei, care se ascund n spatele termenului de %evrei&/i
;=A

care i manipuleaz- f-r- mil- pe marea ma*oritate a celor care se auto-denumesc %evrei&. Dupmoartea lui :romKell din anul ;@@;, mul+i din adep+ii s-i calvinist-puritani au fugit n .merica pt a sc-pa de %persecu+iile religioase& care au urmat dup- reinstaurarea monar#iei sub :#arles II. .ce/tia au fost fanaticii religio/i care au m-cel-rit popula+ia nativ- sub stindardul lui %D-zeu&. t a-l aduce la sentimente mai bune pe :#arles, banc#erii din .msterdam ai 'obilimii 'egre au fost nevoi+i s- provoace un cra# financiar n .ng-lia. "n cele din urm- s-a semnat un %tratat de pace& ntre Jlanda /i .nglia, n ;@@A, prin care Sil#elm de Jrania Q'obilimea 'eagr-R s-a nsurat cu Lar1, fiica Ducelui de \ork. :!nd :#arles II a murit n ;@B?, pe tronul .ngliei a venit Ducele de \ork, sub numele de 5ames II. Tot ce mai avea acum de f-cut 3r-+ia era s- l nl-ture de pe tron, pt ca omul lor s- poat- a*unge n sf!r/it regele .ngliei. Lembrii s-i au nceput s--i mituiasc- pe cei mai influen+i sus+in-tori ai regelui 5ames II,/i primul care a mu/-cat momeala a fost 5o#n :#urc#ill, reptilianul duce de Larlboroug#. Documentele arat- c- :#urc#ill a ncasat o mit- n valoare totalde @E.EEE de lire sterline Qo sum- fabuloas- n acele zileR de la reprezentan+ii unor familii olandeze /i spaniole precum $ir $olomon de Ledina /i .ntonio Lac#ado. Fn alt cercet-tor, ,ustace Lullins, afir-m- c- suma real- a fost mai degrab- de =?E.EEE de lire. 5o#n :#urc#ill,duce de Larlboroug#, a fost unul din str-mo/ii primului ministru $ir Sinston :#urc#ill, cel care a guvernat .nglia n timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. :onexiunea dintre cla-nul :#urc#ill /i 3r-+ie continu- p!n- n zilele noastre. 'ora lui $ir Sinston, amela, s-a m-ritat cu americanul .verell Oarriman, unul din cei mai mari manipulatori ai 3r-+iei din sec.NN, despre care am vorbit pe larg n lucrarea i ade!rul ! !a face li"eri. amela Oarriman, care fusese m-ritat- anterior cu fiul lui Sinston, 0andolp#, a devenit foarte influent- n cadrul artidului Democrat .merican, fiind considerat- una din principalele for+e care au stat la baza alegerii lui 2ill :linton ca pre/. al $F.. . fost r-spl-tit- de acesta prin numirea ei ca ambasador al $F. la aris Qunul din ora/ele c#eie ale 3r-+ieiR, unde a /i murit n ;CCA, la A@ de ani. 3iul ei, numit de ase-menea Sinston, este membru n arlamentul 2ritanic /i foarte apropiat de 0ot#sc#ild -zi. "nainte de a se m-rita cu .verell Oarriman, amela :#urc#ill s-a nt!lnit cu ,lie de 0ot#sc#ild. "n ;CC?, familia :#urc#ill a primit ;<,? milioane de lire sterline din banii )oteriei 'a+ionale, n urma v!nz-rii unei p-r+i din %discursurile c-tre na+iune& ale lui Sinston :#urc#ill din timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. .ceste dis-cursuri au fost cump-rate din bani publici de c-tre 'ational Oeritage Lemorial 2oard, al c-rui pre/edinte eraH )ord 5acob 0ot#sc#ild. Doar o coinciden+-, nu v- face+i probleme( .t!t familia :#urc#ill c!t /i clanul Oarriman sunt linii genealogice #ibride. Fnul din str-mo/ii amelei Oariman a conspirat cu familia erc1, str-mo/ii lui 6eorge 2us#, n ncercarea de a arunca n aer :asa arlamentului prin a/a-numi-tul :omplot al rafului de u/c-, condus de 6u1 3aKkes, care a avut loc pe ? noi. ;@E?. Dup- ce a devenit o Oarriman, amela a nceput sreprezinte aripa%democrat-& a 3r-+iei, n timp ce familia 2us#, asocia+i /i parteneri apropia+i de afaceri cu Oarri-man-ii, reprezint- aripa %republican-& a aceleia/i organiza+ii. .mbele aripi au r-spuns apelului st-p!nului comun, care dorea s- se asigure c- nici n $F., la fel ca n toate celelalte +-ri, nu exist- dec!t un singur partid. :ei din familia 2us# sunt prieteni apropia+i ai Sindsor-ilor, lucru care nu ar trebui s--i surprind- pe cititorii care au citit p!n- acum aceast- carte, c-ci to+i sunt reptilieni care /i sc#imb- forma..t!t 2us# c!t /i asociatul s-u, neobositul manipulator global al 3r-+iei Oenr1 Tissinger, au fost n-nobila+i de regina ,lisabeta II. Gersiunea modern- a francmasoneriei s-a extins rapid de la obscurul s-u nceput din vremea templierilor /i a altor ini+ia+i ai misterelor. La-rea )o*- a .ngliei, centrul re+elei, a ap-rut formal la <> iunie ;A;A, n ziua $f. Ioan 2otez-torul, o zi sacr- pt cavalerii templieri /i o referire evident- la :avalerii $f.Ioan din IerusalimQsau :avaleri de LaltaR.Ioan 2otez-torul este sf!ntul patron al francma-sonilor /i al
;=B

templierilor, c-ci numele babilonian al lui Ioan era Jannes, care cores-pundea aceluia/i 'imrod. @ sau A ani mai t!rziu a urmat crearea Larii )o*i Irlandeze. Lulte din lo*ile militare ap-rute n regimentele din armata L.2ritanii sunt sus+inute de lo*a irlandez-, nu de cea englez-. :lanurile sco+iene au introdus francmasoneria n 3ran+a Qunde locuiau fra+ii lor de s!ngeR. 'u l voi men+iona n aceast- privin+- dec!t pe .ndreK Lic#ael 0amse1, tutorele pretendentului sco+ian din familia $tuart la tro-nul .ngliei, prin+ul :#arlie. 0amse1 s-a n-scut n $co+ia prin anii ;@BE /i era prieten apropiat cu Isaac 'eKton, marele maestru al rioriei $ionului. . fost membru n elita multor organiza+ii, inclusiv ntr-un fel de societate rozicrucian- numit- 3iladelfienii Qnumit- dup- ora/ul din care a fost orc#estrat 0-zboiul .merican ptr Independen+-R, /i n ordinul cavaleresc francez $f. )az-r. Lulte din aceste grupuri de elit- le d-deau ini+ia+ilor nume ezoterice, numele lui 0amse1 era%:#evalier& Q%:avalerul&,n fran-cez-R.. *ucat un rol important n r-sp!ndirea francmasoneriei, este amintit frecvent n cercurile francmasone pt < versiuni ale aceluia/i discurs pe care l-a +inut n dec.;A=@ respectiv martie ;A=A. .cesta a r-mas cunoscut sub numele de Jra+iunea lui 0amse1 /i prezint- o parte din istoria francmasoneriei. 0amse1 confirm- c- aceast- organiza-+ie deriv- din /colile antice ale misterelor nc#inate Dianei,Linervei /i lui Isis Q$emi-ramideiR. ,l afirm- cfrancmasoneria n varianta ei modern- /i are originile n Dara $f!nt-, n perioada :ruciadelorQa templierilorR /i nu a avut nimic de-a face cu breasla zidarilor. 0amse1 arat- c-%ordinul nostru&QtemplieriiR a fuzionat cu cel al :avalerilor $f. Ioan din IerusalimQde LaltaR,/i c- din acel moment, %lo*ile noastre au luat numele de )o*ile $f. Ioan&.:u spri*inul activ al lui 0amse1,francmasoneria din 3ran+a a reali-zat o fuziune extrem de important- cu iacobinii, devenind cunoscut- ca 3rancmaso-neria Larelui Jrient. ,xist- re+ele ale Larelui Jrient /i n alte +-ri, precum 2razilia /i ortugalia. 'umele de Larele Jrient este legat c#iar de Jrientul Li*lociu, ritualu-rile sale fiind inspirate din cele ale cultului lui 9oroastru din ersia, al lui Is#tar /i Tammuz Q$emiramida /i 'imrodR din 2abilon, al Demetrei, ersfenonei /i lui Dioni-sos din 6recia, .froditei /i .donis din $iria, Isis /i Jsiris din ,gipt, /i al lui Lit#ra din ersia. Larele Jrient francez a fost for+a care s-a ascuns n spatele 0evolu+iei 3ranceze, pe care a manipulat-o /i a coordonat-o n totalitate. Dpdv al 3r-+iei, aceste %revolu+ii& nu au nimic de-a face cu libertatea, ci exclusiv cu implementarea .gendei sale de cucerire a controlului la nivel global. :elebrul strig-t al revolu+ionarilor francezi8 %)ibertate, egalitate, fraternitate(& este un moto francmason. Etiina manipul!rii& e m-sur- ce puterea religiei a nceput s- se destrame, aceasta a fost nlocuitde o alt- nc#isoare mental-, c-reia i s-a spus %/tiin+-&. ,a nu are nimic de-a face cu /tiin+a real-, ci este o /tiin+- %oficial-&, care afirm- c- %lumea pe care o vedem este singura lume care exist- /i cnu exist- o continuare a vie+ii du-p- moarte&. 3r-+ia a trebuit s- g-seasc- o alternativ- pt cei care ncepeau s- resping- religia, pt a se asigura c- ace/tia nu-/i vor da seama c- suntem cu to+ii con/tiin+e mul-tidimensionale infinite ntrupate ntr-un corp fizic pt o perioad- de experien+e intense pe calea evolu+iei, respectiv c- nu vom %muri&, pt simplul motiv c- nu putem muri. ,nergia nseamn- con/tiin+-, /i ea nu poate fi distrus-, ci doar transformat- ntr-o alt- expresie a sa. Dacomul /i d- seama c- nu este una cu corpul s-u fizic, ci cu con/ti-in+a etern- /i infinit- care d- via+acestui corp, viziunea /i poten+ialul s-u se amplifi-c- nelimitat. :e co/mar ar nsemna acest lucru pt cei care doresc s- i controleze pe oameni. De aceea, sub patrona*ul regelui :#arles II /i sub coordonarea direct- a francmasoneriei s-a creat la )ondra $ocietatea 0egal-, n ;@@<. .ceasta a fost prima organiza+ie creat- vreodat- a oamenilor de /tiin+- /i a inginerilor, cu scopul de a asi-gura direc+ia n care trebuie s- se ndrepte %/tiin+a&. ractic, to+i primii membri ai $o-ciet-+ii 0egale erau francmasoni care /tiau c- aceast- direc+ie este gre/it- /i fals-.% --rintele& $ociet-+ii 0egale,cel care a inspirat-o n cea mai mare parte nainte de a %mu-ri& Qadic- de a-/i sc#imba nveli/ul fizicR, a fost
;=C

3rancis 2acon, /eful rozicrucienilor, traduc-torul 2ibliei /i ar#itectul francmasoneriei. rintre membrii $ociet-+ii 0egale se mai num-rau8 Isaac 'eKton, marele maestru rozicrucian al rioriei $ionului, care a devenit membru al acestei organiza+ii a oamenilor de /tiin+- n ;@A<4 )ord Lora1, un francmason sco+ian4 ,lias .s#mole, unul din primii francmasoni nregistra+i n acte4 /i %:avalerul& .ndreK Lic#ael 0amse1, un veritabil far luminos al francmaso-neriei, acceptat de $ocietatea 0egal- f-r- s- i se cear- vreo calificare /tiin+ific-. Fn alt membru a fost 5o#n 21rom, francmason /i membru al :lubului :abala, cunoscut /i sub numele de :lubul $oarelui. "n ;CB>, mai mult de ?EE de documente ale aces-tuia au fost descoperite ntr-o cas- din Lanc#ester. ,le includ informa+ii despre geo-metria /i ar#itectura sacr-, /i despre simbolurile cabaliste, francmasone /i alte nsem-ne alc#imice /i ezoterice..s#mole, un alc#imist /i rozicrucian cu multe contacte ezo-terice n 6ermania, era prieten apropiat cu :#arles II /i :avaler al Jrdinului 5artierei, acel prim ordin %cavaleresc& instituit de regalitate. ,l a scris o carte mpreun- cu .rt-#ur Dee Qfiul doctorului 5o#n DeeR, care a fost medicul personal al +arului Ivan cel 6roaznic. Dup- moartea lui Ivan, manipul-rile lui Dee au condus la instalarea pe tro-nul rusesc a dinastiei 0omanov. .s#mole avea extrem de multe conexiuni /i a men+i-nut un contact str!ns cu%:olegiul Invizibil& care a nceput s- se ntruneasc- la Jxford ncep!nd din ;@?E. Despre acest grup vorbe/te 3rancis 2acon n cartea 2oua Atlan/tid. rintre cei care f-ceau parte din acest %:olegiu Invizibil& s-au num-rat faimosul om de /tiin+- 0obert 2o1le, un alt mare maestru al rioriei $ionului, /i $ir :#ristop-#er Sren, ar#itectul care a construit catedrala $t aul n :it1-ul londonez, centrul fi-nanciar al 'obilimii 'egre /i al 3r-+iei 2abiloniene. .m!ndoi au fost mari mae/tri ai ordinului rozicrucian al $f!ntului aul. 0econstruc+ia centrului )ondrei Q:it1-uluiR nu a devenit posibil- dec!t n urma Larelui Incendiu care a devastat capitala .ngliei n ;@@@, /i este foarte interesant faptul c- at!t Sren, ar#itectul care a ridicat catedrala $t aul pe locul unui fost altar al cultului Dianei, c!t /i 0obert Oooke, unul din cei = primari ai ora/ului dup- incendiu, erau membri ai $ociet-+ii 0egale /i mari ini+ia+i ai unor societ-+i secrete.'oul :it1 londonez a fost construit dup- un plan municipal ma-son, n care fiecare cl-dire +ine seama de re+eaua magnetic- a p-m!ntului n punctul respectiv /i de cele mai bune posibilit-+i de manipulare a ei. $oc. 0egal- a nsemnat de la bun nceput mult mai mult dec!t o adunare a oamenilor de /tiin+-. "n esen+a ei, ea este o societate secret- creat- /i controlat- de 3r-+ie, cu scopul de a limita viziunea asupra lumii /i n+elegerea /tiin+ific- /i spiritual-. Dac- dori+i o confirmare, privi+i cine sunt ini+ia+ii ezoterici ai acestei societ-+i care se pretinde mpotriva cunoa/terii ezoterice. )ucrurile devin /i mai evidente dac- +inem seama de orientarea unui alt grup de ini+ia+i care a fuzionat cu $ocietatea 0egal-. .ce/tia /i spuneau $ocietatea )unar-, deoarece se ntruneau o dat- pe lun-, n noaptea cu lun- plin-. Dintre mem-brii ei f-cea parte inclusiv 2en*amin 3ranklin, francmason de rang nalt, rozicrucian, unul din -rin+ii 3ondatori ai $F., un om cu leg-turi foarte str!nse cu francmasonii din spatele 0evolu+iei 3ranceze. Gom discuta mai multe despre el n capitolul urm--tor. rintre al+i membri ai $ociet-+ii )unare s-a num-rat /i ,rasmus DarKin, bunicul lui :#arles DarKin, omul care avea s- *oace un rol at!t de important n promovarea ideii c- lumea n care tr-im este unica lume care exist- /i c- la baza evolu+iei st- le-gea selec+iei naturale a celui mai puternic. Dup- p-rerea mea, nici c#iar DarKin n-su/i nu credea n a/a ceva, cel pu+in nu la sf!r/itul vie+ii, dar mitul a r-mas n urma lui. Jricum, ideea c- :#arles DarKin a %descoperit& teoria selec+iei naturale /i a su-pravie+uirii celui mai puternic este de-a dreptul ridicol-. 2unicul s-u, ,rasmus, mem-bru n $ocietatea )unar-, a scris n ;AC> o carte intitulat- @oonomia, n care a emis de*a aceea/i ipotez-. 5osia# SedgKood, patronului imperiului ol-ritului care i purta numele, a fost un alt membru al $ociet-+ii )unare, iar fiica sa s-a m-ritat cu fiul lui ,rasmus DarKin, 0obert DarKin, devenind mama lui :#arles
;>E

DarKin( Din aceea/i linie genealogic- s-a n-scut mai t!rziu T#omas Lalt#us, ale c-rui convingeri rasiste extreme au fost folosite de .dolf Oitler, Oenr1 Tissinger /i mul+i al+i frunta/i ai 3r--+iei cu scopul de a *ustifica genocidul asupra raselor %inferioare& pt a men+ine purita-tea genetic- a rasei umane, mai precis a raselor reptiliene. reotul anglican Lalt#us era de p-rere c- r-sp!ndirea bolilor /i asigurarea unor condi+ii de via+- inumane pt mase erau absolut esen+iale pt a opri suprapopularea planetei /i diluarea liniilor gene-alogice albe Qale st-p!nilorR. Iat- doar una din perlele n+elepciunii sale8 %5usti+ia /i onoarea ne cer s- le refuz-m dreptul celor s-raci la asisten+social-. "n acest scop, propun adoptarea unei legi care s- refuze oric-rui nou-n-scut dreptul la asisten+- social-. Dpdv comparativ, copiii PnelegitimiQ nu au o valoare prea mare pt societate, a/a c- locul lor va fi luat imediat de al+ii. To+i copiii care dep-/esc acest nivel Pdezi/ra"ilQ al num-rului popula+iei trebuie s- fie l-sa+i s- piar-, except!nd cazul n care r-m!ne un loc gol rezultat prin moartea unor persoane adulte&. ,conomistul 5o#n La1nard Te1nes,ale c-rui principii au dominat politicile economice moderne, l con-sidera pe Lalt#us un geniu, iar DarKin /i cercul s-u l considerau un maestru al logi-cii.Toate politicile de control al popula+iei din secolul nostru au fost inspirate de prin-cipiile lui Lalt#us ale genocidului, pe care le explic mai n am-nun+ime n lucrarea mea anterioar-, i ade!rul ! !a face li"eri. 0eg-sim astfel conexiunea sco+ian-. @ membri ai $ociet-+ii )unare /i-au f-cut educa+ia la ,dinburg#, la fel ca :#arles Dar-Kin mai t!rziu. J alt- voce important- care a contestat existen+a oficial- a lui%D-zeu& /i a sufletului etern a fost cea a francezului 0ene Descartes, n-scut n ;?C@ /i numit %p-rintele filozofiei moderne&.. fost educat de ramura catolic- a 3r-+iei 2abiloniene, iezui+ii. Ii-a spus toat- via+a romano-catolic, dar c-r+ile sale au fost introduse n Indi-cele :atolic al :-r+ilor Interzise.Ideile sale aveau s- fie dezvoltate mai t!rziu de Isaac 'eKton. .m!ndoi erau fascina+i de ezoterism /i alc#imie. 'e d-m astfel din nou sea-ma c- aceea/i for+- care a creat religiile n lumea antic- a conceput /i%/tiin+a& moder-n-. :ine a creat /i sus+inut ideea unui D-zeu r-zbun-tor /i a paradisului la care nu au dreptul dec!t credincio/ii7 'i/te oameni care /tiau f. bine c- aceste lucruri nu sunt adev-rate. :ine a creat versiunea materialist- a %/tiin+ei&, de tip %accident cosmic&, care neag- existen+a sufletului etern7 .ceia/i oameni care /tiau f. bine c- acest lucru nu este adev-rat. .ceast- tradi+ie este continuat- la ora actual- de o mi/care cunoscu-t- sub numele de Fmanism. Lanifestul acesteia, publicat n ;C?=,afirm- c- universul exist- n sine /i nu este creat, c- /tiin+a modern- ofer- singura defini+ie acceptabil- a universului /i a valorilor umane,/i c- atunci c!nd moare, omul nceteaz- s- mai existe .ceste < curente aparent opuse, /tiin+a /i religia,au foarte multe lucruri n comun, dar unul mai presus de toate celelalte8 ambele neag- adev-rata natur- a omului /i puterea pe care o are acesta de a-/i controla singur destinul. Dac- vom n+elege acest lucru /i vom desc-tu/a puterea nelimitatdinl-untrul nostru, care nu a/teapt- altceva, contro-lul reptilienilor /i al liniilor lor genealogice va disp-rea f-r- urm-. 3a+a 3r-+iei 2abi-loniene poart- nenum-rate m-/ti, dar crearea francmasoneriei a asigurat o re+ea uni-c-, ce ac+ioneaz- ca /i coordonator global al acestora, asigur!nd comunicarea dintre ele. Fnele m-/ti nu opereaz- dec!t n cadrul unui grup sau domeniu social, dar foarte multe dintre ele, ndeosebi cele ma*ore, de tipul francmasoneriei, opereaz- n cadrul unor organiza+ii /i grupuri care par s- se opun- la suprafa+-. .cesta este doar un me-canism de manipulare a conflictelor /i r-zboaielor de c-tre aceea/i %masc-&, /i de di-rec+ionare a politicii,/tiin+ei /i religiei c-tre implementarea .gendei unice. . fost cre-at- astfel structura care a permis trecerea la urm-toarea etap- a planului8 controlul reptilo-arian al .fricii, .us, '9, dar mai presus de toate, al .mericii, perla coroanei. Capitolul F & Gara celor liberi
;>;

:ea mai puternic- +ar- de pe planet- pare la ora actual- $F.. .sta, dac- e s- cre-dem tot ce ni se spune. "n realitate, $F. au fost de la bun nceput controlate de )on-dra, lucru care se nt!mpl- /i ast-zi. .merica nu a fost niciodat- p-m!ntul libert-+ii, dar a sosit timpul s- se trezeasc-. Lultlume condamn- ast-zi atotputernica .meri-c-, pe care o consider- uria/ul cel r-u al lumii globale,de/i toate evenimentele pt care sunt nvinov-+i+i americanii au fost orc#estrate de ,lita 3r-+iei 2abiloniene din .ng-lia, /i nu numai. .parenta pr-bu/ire /i declinul Imp. 2ritanic ca superputere mondial- nu a f-cut dec!t s- ascund- locul n care se afl- adev-rata putere. $ubliniez c- prin )ondra eu nu n+eleg guvernul britanic, care nu repr. dec!t o fa+ad-, oricine ar fi la putere. :e vreau s- spun este c- din motive istorice /i nu numai, centrul ma*or opera-+ional al re+elei de societ-+i secrete a 3r-+iei reptiliene /i are sediul la )ondra sau 'o-ua Troia, /i n mare m-sur- n alte = centre europene8 aris, 2ruxelles /i 0oma. :a de obicei, pt a n+elege ce s-a nt!mplat n $F. este necesar s- pornim de la ni/te eveni-mente care s-au petrecut cu mult timp n urm-. rimii care au debarcat pe coastele americane cu mii de ani n urm- au fost fenicienii. "n primii ani ai secNN s-au desco-perit n Larele :anion r-m-/i+e ale civiliza+iei egiptene QfenicieneR sau orientale, de/i acest lucru este ascuns de autorit-+i. 'umele ora/ului #oenix din $un Galle1, n .ri-zona, a fost inspirat de istoria real- a locului respectiv, indiferent ce ar dori s- ne fac- scredem istoricii oficiali. ,xist- dovezi certe c- galezii, irlandezii, englezii /i sco+i-enii au debarcat n .merica de 'ord cu secole naintea lui :ristofor :olumb. Istoria oficial-,potrivit c-reia cel care a descoperit pt prima dat- .merica a fost :olumb,este ridicol-. )a c!+iva km de ora/ul sco+ian ,dinburg# se afl- :apela 0ossl1n, sf!ntul graal al ,litei 2abiloniene. .ceasta a fost construit- n forma unei cruci templiere de c-tre familia $t :lair-$inclair /i este mp-nat- de simboluri ezoterice. 3unda+iile sale au fost puse n ;>>@, lucrare terminat- prin anii ;>BE. :u at!t mai ilustrativ este fap-tul c- fa+ada bisericii prezint- ilustra+ii ale porumbului dulce /i ale unor cactu/i care nu tr-iesc dec!t n .merica, continent pe care :olumb nu l-a %descoperit& dec!t n anul ;>C<( :um a fost posibil7 De fapt, nu este nici un mister. :ristofor :olumb nu a fost nici pe departe primul alb care a pus piciorul pe p-m!nt american. 3enicienii, norvegienii,irlandezii,galezii,bretonii, bascii /i portug#ezii,to+i au navigat c-tre .me-rica naintea lui. rintre ei s-a num-rat /i prin+ul Oenr1 $inclair de 0ossl1n, lucru a-testat de o carte rar- de 3rederick I. o#l intitulat- Cltoria prinului 0enr7 +inclair n 8umea 2ou din anul :5ML. $inclair a f-cut aceast- c-l-torie mpreun- cu o alt- li-nie genealogic-, 9eno, una din cele mai influente familii ale 'obilimii 'egre din Ge-ne+ia.$inclair /i .ntonio 9eno au debarcat n 'ova $cotiaQ'oua $co+ieRn ;=CB. Des-crierile f-cute n scrisorile sale de c-tre .ntonio, referitoare la p-m!ntul descoperit, corespund perfect /i n detaliu unei regiuni din ictou :ount1 bogat- n depozite de bitum, nu departe de actualul ora/ 'eK 6lasgoK. $inclair a mers mai departe /i a debarcat n 'eK ,ngland de ast-zi. "n rospect Oill, Sestford, un loc situat la >E km de 2oston, statul Lassac#ussetts, s-a descoperit o sculptur- n piatr- care repr. o sabie /i un cavaler n armur-. T.:. )et#bridge, custodele Luzeului Fniversitar de .r#eologie /i ,tnologie din :ambridge, .nglia, afirm- c- armele, armura /i nsemnele #eraldice au apar+inut unui cavaler din sec.NIG, din nordul $co+iei, %fiind foarte asem-n-toare cu cele ale lui $inclair, conte de Jrkne1&. 3r-+ia /tie de existen+a .mericii de mii de ani, iar :r. :olumb a fost folosit doar ca momeal-, pt ca ocupa+ia oficial- a celor < .merici s- poat- ncepe. Iat- cum s-au petrecut lucrurile8 Dup- masacrul din ;=EA, mul+i templieri au p-r-sit 3ran+a cu destina+ia $co+ia, a/a cum am v-zut mai devreme. .l+ii sau ndreptat c-tre ortugalia, unde au devenit cunoscu+i sub numele :avalerii lui :#ristos. ,i /i-au concentrat aten+ia ndeosebi asupra unor activit-+i maritime. :el mai faimos mare maestru al :avalerilor lui :#ristos a fost prin+ul Oenr1 'avigatorul Qun alt prin+ Oenr1R, a tr-it ntre ;=C>;><

;>@E. Termenul de %navigator& sau >nautier? era folosit de templieri /i de rioria $ionului ptr a desemna un mare maestru, a/a c- nu este de mirare c- el a fost preluat de acest nou front templier, :avalerii lui :#ristos. rin+ul Oenr1 a fost un explorator cu s!nge regal. Larinarii s-i au fost cei care au descoperit Ladeira /i .zorele, dou- posibile r-m-/i+e ale .tlantidei. Datorit- cunoa/terii secrete a 3r-+iei, prin+ul Oenr1 a avut acces la multe #-r+i ntocmite din vremea fenicienilor /i a altor popoare antice, printre care se num-rau /i unele care in-dicau prezen+a .mericilor. )a numai <E de ani dup- ce :olumb /i-a ridicat p!nzele ndrept!ndu-se c-tre .merica, pardon, c-tre India(, amiralul turc in 0eis a desenat o #art- a felului n care ar-ta .ntarctica cu =EE de ani nainte de descoperirea oficial- a acelui continent( :orectitudinea acestei #-r+i a fost stabilit- prin te#nici moderne. :um a fost posibil7 .miralul a afirmat c- a copiat #arta dup- alte #-r+i mai vec#i, la care aveau cu siguran+- acces /i prin+ul Oenr1 'avigatorul /i :avalerii lui :#ristos. .cest lucru devine /i mai semnificativ dac- v- voi spune c- unul din c-pitanii de vas ai prin+ului Oenr1 Qrespectiv un :avaler al lui :#ristosR eraH bunicul lui :ristofor :olumb( 'u cred c- v- mai vine s- crede+i cacesta a plecat n c-utarea IndieiH ,l /tia foarte bine c-tre ce destina+ie se ndreapt-. 'u nt!mpl-tor, cei mai mul+i din ma-rii navigatori /i exploratori ai lumii, precum Gasco da 6ama sau .merigo Gespucci, au fost portug#ezi. Dup- cum ne explic- istoricul francmason Lanl1 . Oall, :olumb avea leg-turi cu re+eaua de societ-+i secrete din 6enova /i din nordul Italiei, bastionul 'obilimii 'egre vene+iene-feniciene, respectiv al liniilor genealogice reptiliene. )a un moment dat, el a fost anga*at de 0ene d[.n*ou, /eful casei reptiliene de )orraine, membru al 3r-+iei 2abiloniene /i nobil cu nenum-rate contacte n ntreaga ,urop-,in-clusiv n 6enova /i Gene+ia. :olumb Qpe numele real :olonR a fost membru al unui grup catar /i templier foarte activ,inspirat de convingerile poetului Dante,steagul care a fluturat pe navele sale n timpul c-l-toriei c-tre .merica era alb cu o cruce ro/ie pe el. Fn spri*in crucial pt :olumb a provenit de la < ini+ia+i de rang nalt ai 3r-+iei 2a-biloniene, )orenzo de Ledici, apar+in!nd uneia din cele mai puternice familii reptili-ene vene+iene, /i artistul )eonardo da Ginci,marele maestru al rioriei $ionului. ? ani dup- ce :olumb a debarcat n :araibe, un italian pe nume 5o#n :abot a plecat din portul templier 2ristol, n vestul .ngliei, /i a descoperit oficial %)umea 'ou-&, .me-rica de 'ord. 'umele de 2ristol deriv- de la 2arati, dup- ce portul s-a numit c!ndva :aer 2rito. 2ristolul a fost un centru al templierilor, iar cartierul modern Temple Leads confirm- acest lucru. :abot a fost sus+inut de regele .ngliei Oenr1 GII, iar fiul lui :abot, $ebastian,n-scut la Gene+ia,avea s- devin- la r!ndul lui explorator, an-ga*at de Oenr1 pt a desena #-r+i.$ebastian a a*uns inclusiv n Oudson 2a1 din :anada /i a condus o expedi+ie a spaniolilor c-tre .merica de $ud. retextul celor < :abot a fost c- se aflau n c-utarea .siei( ,xpedi+iile spaniolilor c-tre .merica de $ud /i ale francezilor /i englezilor c-tre .merica de 'ord au fost coordonate de aceea/i surs-, respectiv de filialele 3r-+iei. Istoria oficial- nu recunoa/te vreo leg-tur- ntre :olumb /i :abot, dar nu pt c- nu ar exista dovezi n acest sens. 'umele adev-rat al lui 5o#n :abot a fost 6iovanni :aboto. ,ra un vene+ian naturalizat venit din 6enova, ora/ul n care se afla la acea vreme /i :ristofor :olumb. Lanl1 . Oall, francmason de rang nalt el nsu/i,afirm- c- am!ndoi aveau leg-turi cu acelea/i societ-+i secrete /i cu %"n-+elep+ii Jrientului&. "n cartea sa, &ntlnirea Americii cu destinul, el spune8%,xplorato-rii care au desc#is calea c-tre )umea 'ou- au respectat un plan m-re+, fiind cei care au redescoperit .merica, nu cei care au descoperit-o pt prima oar-. $e cunosc foarte pu+ine lucruri despre originea, vie+ile, caracterele /i politicile duse de ace/ti aventuri-eri ntreprinz-tori. De/i au tr-it am!ndoi ntr-un secol n care au existat numero/i is-torici /i biografi, ace/tia au preferat fie s- p-streze t-cerea, fie s- inventeze ni/te rela-t-ri aparent plauzibile, dar n realitate lipsite de substan+-&. -i, sigur( , limpede c- nu doreau ca oamenii s- cunoasc- adev-rul, c- totul era doar o poveste tras- de p-r,
;>=

parte integrant- a unei .gende pe termen lung a 3r-+iei."n cele > secole care au urmat , +-rile europene controlate de 3r-+ie, n special .nglia, dar /i Jlanda, 3ran+a, 2elgia, $pania, ortugalia, 6ermania, /i altele, au invadat planeta /i au preluat controlul asu-pra acesteia, d!nd liniilor reptiloariene o putere pe care nu au avut-o niciodat- p!n- atunci. Tipic pt mentalitatea /i metodele utilizate de 3r-+ie a fost comportamentul lui Oernando :ortes, cel care a permis instaurarea controlului spaniol asupra .mericii :entrale,dup- debarcarea lui :olumb. 'ativii acestui p-m!nt aveau un sistem propriu de m-surare a timpului /i o dat- la care a/teptau ntoarcerea zeului lor, Yuetzalcoatl, un fel de versiune local- a lui Iisus. ove/tile rostite n Jrientul Li*lociu /i ,uropa /i cele despre Yuetzalcoatl din .merica :entral- nu difereau prea mult, c-ci proveneau din aceea/i surs-. Data la care nativii a/teptau a doua venire a zeului alb Yuetzalcoatl era Qdup- sistemul european de m-surare a timpuluiR anul ;?;C, /i ei erau convin/i c- acesta va purta ve/mintele indicate de numele care i se atribuia8Iarpele cu ene. :or-tes a a*uns n Lexic n ;?;C, purt!nd un coif cu pene, ba c#iar a debarcat n apropiere de locul n care era a/teptat Yuetzalcoatl. .vea de asemenea la el o cruce, care co-respundea de asemenea legendei lui Yuetzalcoatl. Din toate aceste motive, regele az-tec Lontezuma /i poporul s-u au crezut c- Oernando :ortes era zeul mult a/teptat. .cest lucru i-a permis lui :ortes s- preia controlul asupra unui popor mult mai nu-meros, de/i nu avea dec!t ?CB de oameni. :!nd aztecii /i-au dat seama c- nu el era zeul a/teptat, era de*a prea t!rziu. . urmat un imens carnagiu al nativilor, iar un isto-ric spaniol estimeaz- c- cel pu+in ;< milioane de nativi au fost uci/i dup- venirea ari-enilor /i reptilo-arienilor albi n .merica de $ud, /i un nr c#iar mai mare au devenit sclavi. :onc#istadorii spanioli au cucerit p-m!nturile inca/ilor /i ma1a/ilor Qpe l!ng- cele azteceR, /i o mare parte a cunoa/terii acestor popoare s-a pierdut n cursul proce-sului de colonizare sau a fost distrus- n mod sistematic. .cela/i lucru s-a nt!mplat /i n .merica de 'ord, europenii au ucis un num-r uria/ de nativi, /terg!nd practic cultura lor de pe suprafa+a p-m!ntului. opoarele native din .frica, .ustralia, 'oua 9eeland- /i din alte p-r+i au suferit o soart- similar-. .fla+i sub controlul invizibil al reptilienilor, arienii au pus st-p!nire pe ntreaga lume prin intermediul Im. 2ritanic /i a altor monar#ii europene, /i oriunde au a*uns, cunoa/terea vie+ii /i a istorieiQadic- implicarea reptilienilor n afacerile p-m!ntenilorR a fost furatsau distrus-. Fnul din ex. cele mai evidente ale acestui proces a fost distrugerea marii biblioteci ezoterice din .lexandria Q,giptR din sec.IG, la ordinul romanilor. Toate c-r+ile care nu au fost distruse au fost depozitate la Gatican. J cuno/tin+- care are rude ce lucreaz- pe pos-turi nalte la Gatican mi-a spus c- n timpul unei vizite pe care i s-a permis s- o fac-, a v-zut cufere vidate care depozitau mii de documente /i c-r+i ezoterice vec#i. %,ra incredibil&, mi-a spus ea. rima a/ezare englez- permanent- n +ara care avea s- devi-n- $tatele Fnite ale .mericii a fost 5amestoKn, n statul actual Girginia. ./ezarea a ap-rut pe la nceputul sec.NGII. $e spune c- Girginia ar fi primit acest nume dup- re-gina ,lisabeta I, supranumit-Qf-r- temeiR%regina-fecioar-&. Totu/i, este mult mai pro-babil ca regiunea s- fi fost numit- a/a pornind de la zei+a fecioar- a 2abilonului antic $emiramida, /i ec#ivalentul ei egiptean Isis. rintre primii coloni/ti care s-au instalat atunci s-au num-rat mul+i membri ai familiei lui 3rancis 2acon, precum /i numero/i puritani-calvini/ti, cu #ainele negre /i p-l-riile lor nalte, care au tratat popula+ia na-tiv- cu o arogan+- /i o inumanitate ie/ite din comun, la fel cum /i tratau de altfel /i propriile neveste. Jdat- cu ace/ti coloni/ti au sosit /i liniile genealogice reptiliene ale aristocra+iei /i regalit-+ii europene, care aveau s- devin- peste ani liderii lumii econo-mice,banc#erii,pre/edin+ii /i guvernatorii noilor $F.. Transferul propriet-+ilor finan-ciare /i imobiliare s-a asigurat de la bun nceput prin crearea :ompaniei Girginia de c-tre regele 5ames I, n ;@E@. 5ames l-a nnobilat pe 3rancis 2acon /i l-a numit n diverse pozi+ii importante, inclusiv n aceea de )ord :ancelar al .ngliei. $ub patrona-*ul lui 5ames,
;>>

templierii, rozicrucienii /i alte societ-+i secrete /i-au unit for+ele sub un singur nume8 francmasoneria. rintre primii membri ai :ompaniei Girginia s-au nu-m-rat83rancis 2acon, contele de embroke, contele de Lontgomer1,contele de $alis-bur1, contele de 'ort#ampton /i )ordul $out#ampton. To+i ace/tia apar+ineau unor li-nii genealogice ale 3r-+iei. :ompania Girginia continu- s- existe inclusiv la ora actu-al-, sub alte nume, ea controleaz- ast-zi $F., a/a cum voi explica imediat. 3rancma-sonii erau pe punctul de a trece de la controlul desc#is al .mericii la cel sub acoperi-re, proces cunoscut n istorie drept 0-zboiul pt Independen+-. .genda 3r-+iei referitoare la .merica a fost surprins- perfect de 3rancis 2acon n lucrarea sa, 2oua Atlan/tid, publicat- n ;@EA, n care un %:olegiu Invizibil& format dintr-o elit- a intelectu-alilor controleaztoate evenimentele. Fnul din liderii francmasonilor din coloniile americane ale britanicilor a fost 2en*amin 3ranklin, considerat de mul+i /i la ora actu-al- -rintele 3ondator care credea n libertatea poporului. 3a+a sa poate fi v-zut- pe bancnota de ;EE de dolari. Din p-cate, c#iar /i Li/carea atriot- :re/tin-, care a sur-prins numeroase aspecte ale conspira+iei globale, a r-mas cu convingerea c- 3ranklin ar fi fost de partea lor. ersonal, sunt exact de p-rerea opus-. 3ranklin a fost un agent al serviciilor secrete britanice, un satanist care se ocupa cu sacrificarea copiilor /i un slu*itor devotat al 3r-+iei 2abiloniene. Dac- nu doresc s- cad- complet n am-gire, a-mericanii ar trebui s- /i reconsidere din temelii istoria /i motiva+iile p-rin+ilor fonda-tori. 3ranklin a fost Oenr1 Tissinger al epocii sale. ,l a fost cel care a publicat primul articol documentat despre francmasonerie n ziarul s-u, Ahe Penns7l!ania 3azette, la B dec.;A=E. . devenit el nsu/i francmason n februarie ;A=;, n mod oficial, /i a fost numit mare maestru provincial al enns1lvaniei n ;A=>. "n acela/i an, 3ranklin a ti-p-rit prima carte masonic- din .merica, iar prima lo*- american- cunoscut- este cea fondat- n statul s-u, enns1lvania. De unde a fost orc#estrat 0-zboiul pt Indepen-den+-7 Din #iladelp#ia, unde poate fi v-zut nc- :lopotul )ibert-+ii Q "ell I clopotR, un simbol al lui 2el, zeul-soare al fenicienilor /i arienilor.:eea ce conteaz- n simbo-listica reptilo-arienilor este sunetul unui cuv!nt, nu felul n care se scrie el Qaceasta fiind o caracteristic- a limba*ului fenicianR. 3ranklin, care era inclusiv mare maestru rozicrucian, s-a aflat c#iar n centrul opera+iei 3r-+iei de preluare a controlului asupra .mericii /i de nlocuire a controlului desc#is al )ondrei cu controlul sub acoperire, mult mai eficient pt guvernarea maselor."i invit pe cei care cred c- 3ranklin /i al+i p--rin+i fondatori ai $F. au luptat pt libertatea poporului american s- nu se lase n/ela+i de aparen+e. :e le spun aleg-torilor cei care /i propun s- c!/tige puterea prin alegeri8 ce doresc sau ce nu doresc ace/tia s- aud-7 Lul+i dintre p-rin+ii fondatori, precum 3ranklin sau 5efferson, erau ni/te ipocri+i de prim rang, care una spuneau /i alta f--ceau. Desigur,orice om procedeaz- din c!nd n c!nd la fel,dar aici vorbim de o opera+iune la scar- mare. 5efferson a scris c- to+i oamenii se nasc egali n timp ce avea <EE de sclavi negri /i nota n alt- parte c- oamenii negri sunt inferiori dpdv genetic /i in-telectual rasei albe. :um putem mp-ca aceste < declara+ii7 ,ste imposibil. 3ranklin avea /i el sclavi n timp ce nu nceta spropov-duiasc- despre libertate. De fapt, 2en*amin 3ranklin a fost un francmason notoriu c#iar n locul unde s-a organizat 0-zboiul pentru Independen+-8 3ran+a, fiind membru n lo*ile francmasone :ele 'ou- $urori /i $an 5uan, care au manipulat inclusiv 0evolu+ia 3rancez- din ;ABC. . fost un ini+iat al extrem de exclusivei )o*i 0egale a :omandorilor Templului de Gest din :arcassonne. . fost de asemenea membru al :lubului $atanic Oellfire Qn.n. 3ocul IaduluiR, mpreun- cu un prieten apropiat, :ancelarul 2ritanic al ,/ic#ierului, $ir 3rancis Das#Kood, asociat cu multe grupuri ezoterice, inclusiv cu 3r-+ia Fniversal- Druid-. Das#Kood dispusese s-parea unei pe/teri uria/e pe domeniul s-u din Sest S1combe QSiccaR, unde practica ritualuri satanice /i ceremonii sexuale %magice&. Goi explica
;>?

aceast- obsesie pentru ritualurile sexuale ntr-un capitol ulterior. Deocamdat- doresc s- subliniez c- eu nu condamn n bloc tradi+ia druid- sau Kiccan-. 'ici vorb- de a/a ceva. 'u fac dec!t s- insist asupra folosirii cu rea-voin+- a acestei cunoa/teri, care poate fi folosit- cu mult- n+elepciune /i iubire de c-tre oamenii orienta+i pozitiv. Lotivul pentru care afirm c- acei oameni erau druizi este pentru a confirma astfel c- n+elegeau /i operau cu cunoa/terea ezoteric-, de/i o condamnau n public, ascunz!ndu-se sub mantaua cre/tin-. .l+i membri ai :lubului Oellfire la vremea respectiverau8 3rederick, prin+ul de Sales, primul ministru, )ordul .miralit-+ii /i rimarul )ondrei. .ceasta era compania pe care o cultiva 2en*amin 3ranklin, omul care avea s- conduc- o %revolt-& mpotriva :oroanei 2ritanice( "n realitate, el a fost agentul cu indicativul A< al serviciului secret britanic, organiza+ia creat- de oameni ca 3rancis 2acon /i dr. 5o#n Dee n timpul domniei reginei ,lisabeta I. $-p-turile f-cute n anul ;CCB sub locuin+a lui 3ranklin din =@ :raven $treet, l!ngTrafalgar $^uare din )ondra, au dus la descoperirea a zece cadavre, din care /ase de copii, datate ca apar+in!nd perioadei n care a locuit acolo 3ranklin. ,xplica+ia oficial- este c- 3ranklin /i so+ia sa se ocupau fie cu *efuirea cimitirelor, fie cump-rau cadavre pentru cercet-ri medicale. :ine poate crede ns- a/a ceva, /tiut fiind c- 3ranklin era implicat ntr-un grup care se ocupa cu sacrificiile rituale, de genul celor practicate n antic#itate de 3r-+ia 2abilonian-7 ., /i nc- ceva8 cei doi satani/ti, 3ranklin /i $ir 3rancis Das#Kood, au scris o carte de rug-ciuni care a devenit nucleul actualei :-r+i :re/tine de 0ug-ciuni( "ntruc!t Das#-Kood mai era numit /i )ord De$pencer, cartea a devenit faimoas- sub numele :artea de 0ug-ciuni 3ranklin-De$pencer, iar n .merica8:artea de 0ug-ciuni a lui 3ranklin. )a fel ca /i ceilal+i p-rin+i fondatori, 3ranklin a lucrat pt 3r-+ie at!t n ,uropa c!t /i n .merica, /i nu este deloc un accident faptul c- at!t 3ranklin c!t /i 5efferson au fost numi+i la un moment dat Qn perioade diferiteR s- reprezinte interesele americane ntr-unul din principalele centre ale 3r-+iei, aris,cum a f-cut-o la vremea lui /i $ir 3rancis 2acon, care a reprezentat interesele britanicilor. :ontactele str!nse ale lui 3ranklin cu societ-+ile secrete franceze au determinat at!t de mul+i revolu+ionari /i francmasoni francezi,precum )afa1ette, s- se implice n 0-zboiul .merican pt Independen+-.:on-tactele sale invizibile i-au asigurat /i serviciile francmasonului german baronul von $treube,care a servit n armata lui 3rederick al rusiei. $treube a *ucat un rol semnifi-cativ n r-zboi, ca /i francmasonul de rang nalt 6eorge Sas#ington, comandantul ar-matei americane /i primul pre/edinte al $F.. Larea ma*oritate a ofi+erilor s-i erau francmasoni, la fel ca /i comandan+ii trupelor britanice. :omandantul-/ef al trupelor britanice din 0-zboiul .merican pt Independen+- era )ord 6eoffre1 .m#erst, iar cel care i-a pl-tit intrarea n r!ndul ofi+erilor britanici a fost )ionel $ackville,primul duce de Dorset, un asociat al ducelui de S#arton. "n ;A>;, $ackville /i S#arton au deve-nit :avaleri ai Jrdinului 5artierei, ordinul cavaleresc al elitelor instituit de monar#ia britanic-, care se ntrep-trunde cu celelalte re+ele de %cavaleri&, simbolul este crucea ro/ie pe un scut alb. $ackville a organizat re+eaua francmason- a )o*ii Larelui Jrient din Italia, care a lucrat mai t!rziu cu foarte secreto/ii :arbonari /i cu .lta Gendita. 3iii s-i, 6eorge /i :#arles conte de Liddlesex, erau am!ndoi francmasoni c!t se poa-te de activi. "n ;A==, :#arles $ackville a creat o lo*- n r!ndul 'obilimii 'egre din 3loren+a Qn ItaliaR, /i a fost co-fondator al $ociet-+ii Dilettanti, al-turi de prietenul lui 2en. 3ranklin, $ir 3rancis Das#Kood. $ackville /i Das#Kood erau membri ai unui grup de elit- alc-tuit din francmasoni din *urul prin+ului de Sales 3rederick, care era la r!ndul lui membru al :lubului Oellfire. 3ratele mai mic al lui :#arles, 6eorge, a fost numit colonel al 0egimentului <E Infanterie Qdevenit mai t!rziu 0egimentul u/-ca/ilor )ancas#ireR /i maestru al lo*ii francmasone a acestuia. Fnul din membrii lo*ii sale era locotenent-colonelul ,dKard :ornKallis, un alt comandant al armatei britani-ce n timpul 0-zboiului .merican pt Independen+-. :ornKalis,al c-rui frate era .r#i-episcop de
;>@

:anterbur1, a fost numit 6uvernator al 'oii $co+ii n ;A?E /i a format o lo*- francmason-. $ub comanda lui :ornKalis se afla c-pitanul 5ames Solf, un alt persona* care ava s- *oace un rol vital n 0-zboiul pt Independen+-. "n ;A?;, 6eorge $ackville a devenit mare maestru al Larii )o*i Irlandeze, principalul organism la care erau afiliate lo*ile din armata britanic- aflat- n colonii. "n ;AA?, c!nd r-zboiul din .merica a*ungea la apogeu, acela/i 6. $ackville, prieten apropiat cu regele 'obilimii 'egre 6eorge III, a fost numit $ecretar de $tat ns-rcinat cu afacerile coloniilor americane( .ceasta era re+eaua la care era conectat 2en*amin 3ranklin. :a s- nu lungim vorba, 3r-+ia 2abilonian- a fost cea care a controlat /i a manipulat n realitate, prin intermediul francmasonilor, ambele tabere ale 0-zboiului .merican pt Independen+-, a/a cum procedeaz- de altfel n cazul tuturor r-zboaielor. ./a cum au c-zut de acord to+i istoricii, opera+iunile militare /i navale ale armatei britanice n timpul 0-zboiului .merican pt Independen+- au fost incredibil de prost coordonate. 'u se pune proble-ma unei victorii a coloni/tilor,ci doar a unei auto-nfr!ngeri a britanicilor. .cum n+e-legem de ce, /i care au fost canalele care au cerut acest lucru. 0egimentele britanice erau n+esate de lo*i francmasone care interferau cu fra+ii lor din armata american-. 2en*amin 3ranklin se afla c#iar la aris n timpul acestei perioade cruciale, comuni-c!nd la fel de u/or cu lo*ile britanice /i cu cele franceze. "n plus, arisul era Q/i nc- mai esteR un centru ma*or al opera+iunilor de spiona* ale serviciilor secrete britanice. rincipalul rol al directorului general al o/tei era n mod tradi+ional acela de spiona*, c-ci avea acces la toate formele de comunicare. )a acea vreme, .nglia a divizat acest post, acord!ndu-l simultan lui $ir 3rancis Das#Kood, colegul satanist al lui 3ranklin, /i contelui de $andKic#, care a alc-tuit o nou- societate secret- mpreuncu Das#-Kood, numit- Jrdinul $f!ntului 3rancisc, un fel de al doilea :lub Oellfire. :ontele de $andKic# a fost numit rim )ord al .miralit-+ii n b-t-lia naval- mpotriva colo-niilor americane, iar ,nc1clopaedia 2ritannica afirm- ea ns-/i c- administra+ia con-telui de $andKic# a fost unic- n istoria for+elor navale britanice pt corup+ia /i inca-pacitatea ei. )a fel ca incapabil Qn mod inten+ionatR era /i comandatul opera+iunilor navale, amiralul )ord 0ic#ard OoKe, care a fost pus n leg-tur- cu 3ranklin n ;AA> de sora acestuia, care tr-ia n .nglia /i era membr- a re+elei sale de spiona*. OoKe a recunoscut public mai t!rziu c- nu /i-a informat superiorii n privin+a nt!lnirilor sale cu 3ranklin. "n cei = sau > ani de dinainte de adoptarea Declara+iei de Independen+- din ;AA@, 3ranklin /i-a petrecut vara pe domeniul lui Das#Kood din Sest S1combe, la nord de )ondra, unde cei doi au luat parte la tot felul de %ritualuri& n pe/tera spe-cial s-pat- la ordinul lui Das#Kood pt a-/i crea un loc potrivit pt practicile sale sata-niste. )a sediul :lubului Oellfire avea s- fie g-sit- o statuie a lui Oarpocrates, zeul grec al secretului /i t-cerii, prezentat cu un deget dus la gur-. $-au g-sit numeroase statui ale lui Oarpocrates la intrarea n temple, pe/teri /i alte locuri n care erau prac-ticate /i transmise misterele. Das#Kood /i 3ranklinQel nsu/i director general al o/tei americaneR au fost cei care au coordonat ambele tabere ale r-zboiului, pt a se asigura de rezultatul dorit8 preluarea controlului sub acoperire al $F. de c-tre 3r-+ia 2abilo-nian- din )ondra. J scrisoare datat- = iunie ;AAB, scris- de 5o#n 'orris, un agent se-cret al lui Das#Kood, afirm- c-8 %"n aceast- zi, am transmis prin #eliograf un raport al doctorului 3ranklin, aflat la aris,c-tre S1combe&.0-zboiul .merican pt Indepen-den+- a izbucnit n mod oficial n ;AA?, declan/at de impunerea unor impozite mult prea ridicate de c-tre :oroana 2ritanic-, pt a face fa+- costurilor uria/e ale 0-zboiu-lui de Iapte .ni dintre .nglia /i 3ran+a, un alt conflict manipulat de 3r-+ie..cest r-z-boi a nceput dup- ce 6eorge Sas#ington, pe vremea aceea t!n-r comandant militar al armatei coloniale britanice, a ordonat uciderea trupelor franceze din J#io. 6erme-nii revolu+iei americane au fost sem-na+i de noile impozite introduse de 3r-+ia din )ondra, mpotriva c-rora s-au%r-zvr-tit&propriii lor reprezentan+i din colonii. .ceasta este o te#nic- clasic-, folosit;>A

dintotdeauna. :a de obicei, masele populare au fost prinse la mi*loc, f-r- s- aib- idee ce se nt!mpl- de fapt /i crez!nd tot ce li se spunea. rintre %rebelii& americani se num-rau francmasonii atrick Oenr1 /i 0ic#ard Oenr1 )ee, cel care a condus revolta .dun-rii 6enerale a Girginiei din ;A@C. :onflictul a a*uns la apogeu odat- cu adoptarea )egii :eaiului, care a permis :ompaniei 2ritis# ,ast India Qacea crea+ie a 3r-+ieiR s- /i descarce surplusul de ceai n colonii, f-r- spl-teasc- taxe vamale, lucru care a distrus pia+a ptr toate celelalte companii. !n- n zilele noastre, istoria oficial- continu- s- sus+in- c- un grup de indieni mo#icani s-au urcat la bordul navei numite Dartmout#,ancorat- n portul 2oston,/i au aruncat nc-r-c-tura de ceai n ap-. "n realitate, %rebelii& nu erau deloc indieni mo#icani, ci membri ai )o*ii francmasone a $f. .ndrei din 2oston mbr-ca+i n indieni /i condu/i de aul 0evere. ,venimentul nu s-ar fi putut petrece f-r- spri*inul Lili+iei :oloniale contro-lat- de britanici, care avea misiunea s- p-zeasc- nava Dartmout#. :-pitanul unuia din deta/amentele mili+iei, ,dKard roctor, era c#iar el membru alH )o*ii $f!ntul .ndrei. .ceasta a fost prima lo*- din lume care a acordat gradul francmason de :a-valer Templier. Larele maestru al acestei lo*i, 5osep# Sarren, a fost numit mare ma-estru al ntregii .merici de 'ord de c-tre Larea )o*- a $co+iei. rintre membrii )o*ii $f. .ndrei se num-ra /i 5o#n Oancock, liderul de mai t!rziu al a/a-numitului :ongres :ontinental care a semnat Declara+ia de Independen+-. :el pu+in = membri ai )o*ii $f .ndrei, inclusiv aul 0evere, erau /i membri ai %celor nou- loiali&, elita interioar- a unui important grup revolu+ionar numit 3iii )ibert-+ii. .cesta a fost grupul care a organizat atentatul mpotriva navei Dartmout#. J mare parte din aceste informa+ii este confirmat- de istoricul francmason Lanl1 . Oall, care indic- /i faptul c- din cei ?@ de semnatari ai Declara+iei .mericane de Independen+-,?E erau francmasoni recunos-cu+i, /i numai unul era absolut sigur nemason. )a = sep ;AB=, coloniile au fost recu-noscute ca o republic- independent-, sub numele de $tatele Fnite, prin Tratatul de la aris. 'oua :onstitu+ie a fost creat- n principal Qcel pu+in dpdv oficialR de 6eorge Sas#ington,2en*amin 3ranklin,,dmund 0andolp#,T#omas 5efferson /i 5o#n .dams. :ei mai mul+i dintre ace/ti p-rin+i fondatori erau mari proprietari de sclavi,de/i decla-rau c- iubesc libertatea omului mai presus de orice. 3ranklin a fost proprietar de sclavi timp de =E de ani, v!nz!ndu-i la magazinul s-u general. "n ;A== a plasat un anun+ de v!nzare a unei sclave care suna astfel8 %3at- de circa ;? ani, a avut po*ar, se afl- n +ar- de un an /i /tie s- vorbeasc- engleza. :ei interesa+i sunt a/tepta+i n maga-zin&. 6eorge Sas#ington era /i el proprietar de sclavi, la fel ca ceilal+i eroi ai 0-zbo-iului pt Independen+-, precum 5o#n Oancock /i atrick Oenr1. Oenr1 era cel care a rostit celebra maxim-8 %Da+i-mi libertate sau l-sa+i-m- s- mor&. .sta, numai dac- aveai pielea alb-( "n total, C pre/edin+i americani au fost proprietari de sclavi, iar unul dintre ei, .ndreK 5o#nson, a pus c#iar un afi/ n care oferea o recompens- pt prinde-rea unui sclav fugar, inclusiv zece dolari n plus pt fiecare ;EE de lovituri de bici pe care i le-ar fi tras cel care l captura.,dmund 0andolp#,asociat apropiat al lui 6.Sas-#ington, iar mai t!rziu mare maestru al Larii )o*i a Girginiei, a fost numit primul procuror general /i secretar de stat al $F.. ,ste cel care a propus sistemul guvern-rii centralizate, pornind de la o structur- propus- de mult- vreme de %:olegiul Invizibil& /i de re+eaua lui 3rancis 2acon. :ei mai mul+i americani cred c- p-rin+ii fondatori au creat :onstitu+ia $tatelor Fnite pt a le asigura libertatea, dar redactarea ei s-a f-cut cu cea mai mare aten+ie, l-s!nd anumite porti+e care s- permit- implementarea .gendei 3r-+iei. ,a afirm- de la bun nceput c- dac- re/edintele opune vetoul s-u unei legi adoptat- de :ongres, aceasta se ntoarce la :amera 0eprezentan+ilor /i la $enat, tre-buind s- fie votat- din nou de cel pu+in dou- treimi din camerele reunite ale :ongre-sului. .ltfel spus, este suficient s- l controlezi pe re/edinte /i o treime din arla-ment pt a mpiedica orice lege dore/ti. :e arm- mai puternic- +i-ai putea dori ntro societate%liber-& pt a-+i ap-ra status Suo-ul /i a opri orice ncercare de a-+i fi luat- pu-terea7
;>B

Li/carea atrio+ilor afirm- c- tip-rirea banilor de c-tre un consor+iu de b-nci private este neconstitu+ional- n $F., c-ci :onstitu+ia american- afirm- negru pe alb c- cel care trebuie s- batmoned- este :ongresul. "n realitate, :onstitu+ia nu spune a/a ceva. "n articolul ;, sec+iunea B, ea spune8 %:ongresul va avea puterea de a bate moned-, regulariz!nd astfel valoarea banilor&. ,a nu spuneQn mod inten+ionatR c- le-gislativul american va fi singura institu+ie care are dreptul s- batmoned- sau c- el trebuie s- se foloseasc- neap-rat de acest drept. $ec+iunea ;E afirm- c- statele nu au dreptul s- bat- moned- /i c- plata datoriilor nu se poate face dec!t n monede din aur /i argint. 0ezult- de aici c- banii din #!rtie sunt neconstitu+ionali7 'u. De ce7 $implu 8 noul :ongres a oferit capitalei Sas#ington un petic de p-m!nt pe care l-a numit dis/trictul :olumbia, care nu este deci un stat. "n acest district se afl- banca central- a .mericii, numit- 3ederal 0eserve, ai c-rei proprietari sunt n ntregime priva+i /i care emite dolarul american din #!rtie. "n acest fel, districtul :olumbia evit- ma*oritatea clauzelor din :onstitu+ie referitoare la state. :u siguran+-, p-rin+ii fondatori /tiau ei ce fac. rimul re/edinte al $F. a fost 6eorge Sas#ington. e spatele scaunului s-u preziden+ial era sculptat un soare care r-sare, un vec#i simbol al religiei solare ariene. Sas#ington a fost mare maestru al )o*ii .lexandriei Qnumit- dup- ora/ul egiptean cu acela/i numeR, de l!ng- Sas#ington D:. . fost investit n func+ia de re/edinte la =E apr.;ABC,cu o zi nainte de marea zi ritual- a 3r-+iei, ; mai sau La1 Da1. 5ur-m!ntul i-a fost luat de 0obert )ivingstone, marele maestru al Larii )o*i 'eK \ork. :eremo-nia nu a fost altceva dec!t un ritual mason executat de masoni.$-a +inut o mare proce-siune la care au participat Sas#ington /i to+i ofi+erii /i ini+ia+ii din lo*ile americane. )a fel ca ma*oritatea celorlal+i p-rin+i fondatori, Sas#ington se tr-gea dintr-o linie a-ristocratic- englez-, unul din str-mo/ii s-i fiind cavaler englez care a tr-it n sec.NII, n perioada c!nd ap-reau cavalerii templieri, iar un altul fiind o rud- a ducelui de 2ucking#am, cel care a luptat pt :oroana .ngliei, declan/!nd 0-zboiul :ivil ,nglez. Sas#ington nu a fost dec!t primul exemplu al manierei n care s-a folosit 3r-+ia 2a-bilonian- de liniile sale genealogice reptiliene pt a domni asupra $F. din prima zi a cre-rii lor /i p!n- ast-zi. rivi+i genealogia pre/edin+ilor americani, a principalilor po-liticieni, oameni de afaceri, banc#eri, comandan+i militari, proprietari de mas-media, oficiali guvernamentali, /efi ai serviciilor secrete, etc., /i ve+i g-si acelea/i linii gene-alogice reptilo-ariene care au condus ,uropa /i a c-ror istorie poate fi trasat- p!n- n Jrientul Li*lociu /i .propiat, n perioada $umerului /i 2abilonului.$- lu-m < ex8 cel pu+in == din primii >< de pre/edin+i ai $F. au fost nrudi+i cu regele .ngliei .lfred cel Lare QB>C-BCCR /i cu :#arlemagne QA><-B;>R, faimosul monar# al 3ran+ei, /i ;C dintre ei au fost nrudi+i cu regele .ngliei ,dKard III Q;=;<-;=AAR, care este legat genealogic n o mie de feluri de prin+ul :#arles. 6eorge /i 2arbara 2us#, printre al+ii, provin din aceea/i linie aristocraticbritanic-. ,i se trag din linie genealogic- a lui ierce, care /i-a sc#imbat numele din erc1 dup- ce a fugit din .nglia ca urmare a :omplotului e/uat al rafului de u/c-,prin care s-a ncercat aruncarea n aer a arla-mentului 2ritanic. $o+ii 2us# s-au c-s-torit din considerente genetice, a/a cum au f-cut ntotdeauna familiile Esta"lishment-ului de pe coasta de est a $F., la fel ca /i rudele lor de s!nge QreptilianR, aristocra+ii /i regii din ,uropa. :#iar /i 2ill :linton /i 2ob Dole, care s-au %nfruntat& la alegerile din ;CC@, sunt veri ndep-rta+i. rintre str-mo/ii lor comuni se num-rregele .ngliei Oenr1 III, care a domnit ntre ;<<A-;<A=,dar /i fo/tii pre/edin+i americani Silliam Oenr1 Oarrison /i 2en*amin Oarrison. .ceast- informa+ie provine din publica+ia Kur9es Peerage, care prezint- liniile gene-alogice ale familiilor regale /i aristocratice. :linton are mai mult s!nge regal dec!t Dole /i coboar- direct din aceea/i linie genealogic- ca /i :asa de Sindsor, dar /i re-gii sco+ieni /i regele 0obert I al 3ran+ei. De aceea a fost preferat el de 3r-+ie. Oarold 2rooks-2aker, directorul editorial al Kur9es Peerage, afirm-8 %:andidatul preziden-+ial cu cel mai mare nr de gene
;>C

regale a c!/tigat ntotdeauna, f-r- nici o excep+ie, de la 6eorge Sas#ington /i p!n- n prezent&. :e statistic- uimitoare /i c!te gene regale Qadic- reptilieneR n conducerea $F.( .cela/i trib care a controlat dintotdeauna ,u-ropa s-a extins n $F. /i le-a numit% -m!ntul libert-+ii&. "n realitate, $F. au fost n-totdeauna sub tutela )ondrei. De fapt, ele au fost c#iar o creaie a )ondrei. Larea 2ritanie /i :oroana 2ritanic- au fost ntotdeauna proprietarii, da, proprietarii $F.. Dac- sunte+i american /i nu a+i mai auzit aceast- informa+ie p!n- acum, lucru foarte posibil, cel mai bine ar fi sv- a/eza+i /i s- be+i o cea/c- de ceai, c-ci ve+i tr-i proba-bil un /oc. "n ;@E>, un grup de politicieni de frunte, oameni de afaceri, comercian+i, industria/i /i banc#eri s-au nt!lnit la 6reenKic#, iar apoi n provincia englez- Tent, cre!nd o corpora+ie numit- Ahe Dirginia Compan7. ,i au anticipat astfel iminenta invazie de europeni albi, n marea lor ma*oritate britanici la nceput, pe continentul nordamerican. rincipalul ac+ionar al noii companii era regele reptilian 5ames I, iar documentul de constituire a noii companii a fost ntocmit la ;E aprilie ;@E@. Iat- ce prevedea acest document, inclusiv dup- ad-ugirile ulterioare8 -:ompania Girginia este alc-tuit- din < filiale8 )ondon :ompan1 /i la1mout# sau 'eK ,ngland :ompan1. rima era responsabil- de prima colonie permanent- din .-merica de la 5amestoKn, creat- la ;> mai ;@EA, iar cea de-a doua de a/a-numi+ii % --rin+i elerini&care au sosit la :ape :od pe nava La1floKer n noi.;@<E, debarc!nd n l1mout# Oarbour pe <;dec. elerinii din mitul istoriei americane sunt de fapt mem-brii celei de-a doua filiale a :ompaniei Girginia, numit- 'eK ,ngland :ompan1. -:ompania Girginia a de+inut marea ma*oritate a p-m!ntului pe care l cunoa/tem ast-zi sub numele de $F., inclusiv toate insulele de pe coasta continentului, p!n- la CEE de mile distan+- de acesta. rintre acestea se num-rau 2ermudele /i cea mai mare parte a Insulelor :araibe. :ompania GirginiaQrespectiv,:oroana 2ritanic- /i familiile aristocraticeR de+ineau drepturile de proprietate asupra ?EU din toate minereurile de aur /i argint care aveau s- fie descoperite pe p-m!nturile sale, precum /i cote parte din celelalte minerale /i materii prime, /i ?U din toate profiturile altor companii mix-te. .ceste drepturi trebuiau transmise mai departe tuturor mo/tenitorilor primilor pro-prietari ai :ompaniei Girginia, continu!nd s- se apliceH de-a pururi( .c+ionarii care controlau :ompania Girginia au devenit cunoscu+i sub numele de Trezorieri /i :ompania .venturierilor /i lantatorilor din :it1-ul londonez. -Dup- primii <; de ani de la constituirea :ompaniei Girginia, %toate taxele, impozite-le /i accizele& percepute ptr activit-+ile comerciale din colonii trebuiau pl-tite direct :oroanei 2ritanice prin trezorierul :oroanei. 'ici un comerciant nu putea exporta m-rfuri n afara coloniilor f-rpermisiunea :oroanei 2ritanice. "n caz contrar, m-r-furile /i nava care le transporta urmau s- fie confiscate. - -m!nturile :ompaniei Girginia au fost concesionate coloniilor printr-un .ct de "n-credere Qo form- de leasingR, nimeni altcineva neput!nd cere dreptul de proprietate asupra lor. :oncesionarii puteau l-sa mo/tenire urma/ilor lor dreptul de folosin+- per-manent- a p-m!ntului sau l puteau vinde, dar nu puteau fi niciodat- proprietari. Drepturile de proprietate erau p-strate pentru totdeauna de :oroana 2ritanic-. - -m!nturile coloniale urmau s- fie guvernate de < :onsilii :oloniale, fiecare av!nd ;= membriQdin nou acest nrR, dar cuv!ntul final asupra tuturor deciziilor i apar+inea :onsiliului 0egal din )ondra. 0egele .ngliei era cel care l alegea pe 6uverna-torul :oloniilor .mericane, adic- pe cel care corespundea func+iei actuale de re/edinte. - rin :onsiliul 0egal al :oloniilor, monar#ul britanic a insistat ca membrii coloniilor s- le impuntuturor credin+a cre/tin-, inclusiv nativilor americani. :a s- folosim lim-ba*ul epocii8% asigur!ndu;?E

se cu toat- diligen+a, aten+ia /i respectul cuvenite, c- adev--ratul :uv!nt al lui D-zeu va fi predicat /i respectat nu doar n toate coloniile /i plan-ta+iile amintite, ci /i n r!ndul s-lbaticilor care li se vor al-tura sau care se vor nveci-na cu ei, n conformitate cu doctrina,drepturile /i religia existente /i profesate n rega-tul .ngliei&. Dac- nativii americani nu acceptau religia cre/tin-, ei trebuiau for+a+i s- fac- acest lucru, a insistat :oroana. .cesta a fost ordinul de distrugere a culturii /i cunoa/terii popoarelor native din .merica de 'ord, dar /i de a-i men+ine pe coloni/tii albi sub *ugul vicios al terorismului cre/tin practicat de puritanii calvini/ti. ractic, a fost o licen+- n alb care le d-dea acestora dreptul de a ucide, tortura /i r-pi nativii americani f-r- a putea fi acuza+i n *usti+ie. -Tribunalele penale de pe p-m!nturile de+inute de :ompania Girginia trebuiau s- opereze sub inciden+a )egii .miralit-+ii Qlegea aplicat- pe mareR, n timp ce tribuna-lele civile trebuiau sopereze sub inciden+a dreptului comun Qaplicat pe uscatR. .cest aspect este crucial /i voi reveni imediat asupra lui. ,ste important s- n+elege+i un lucru8 toate aceste prevederi se aplic- inclusiv la ora actual-( :iti+i din nou procentele de mai sus /i ncerca+i s- realiza+i dimensiunea lor. Dup- ce cele ;= Qdin nou ;=(R colonii ini+iale /i-au c!/tigat %independen+a&, alc-tuind un stat nou n ;AB=, numele :ompaniei Girginia s-a sc#imbat pur /i simplu nH $ta-tele Fnite ale .mericii. Dup- cum vede+i, exist- dou- $tate Fnite, sau mai bine zis o $F. /i o su..$tatele unite minore ale .mericii sunt p-m!nturile diferitelor state../a cum am v-zut, aceste p-m!nturi sunt de+inute /i la ora actual- de :oroana 2ritanic-, fosta ac+ionar- a :ompaniei Girginia. ,xist- apoi $tatele Fnite ma*ore ale .mericii Qcu litere mariR, respectiv cei aproximativ ;EE km p-tra+i ai Districtului :olumbia, pe care este construit- capitala $F., Sas#ington D:. Districtul include de asemenea protectoratele $F. 6uam /i uerto 0ico. $tatele Fnite ale .mericii nu reprezint- o +ar-, ci o corpora+ie aflat- n proprietatea liniilor genealogice reptiliene ale 3r-+iei care au de+inut c!ndva :ompania Girginia, c-ci $F. nu sunt altce!a dect :ompa-nia Girginia( .t!t timp c!t americanii sunt de acord s- aibun nr de securitate soci-al-, cet-+enii statelor unite Qcu litere miciR renun+- benevol la suveranitatea lor /i ac-cept- s- devin- francize ale $tatelor Fnite Q:ompania Girginia a :oroanei 2ritaniceR. De ce accept- ei acest lucru7 t c- nu au nici cea mai mic- idee despre aceast- reali-tate. ,i sunt am-gi+i s- cread- c- nu exist- dec!t o singur- +ar- numit- $tatele Fnite /i c- 6uvernul 3ederal este un guvern ales de ei. 'u exist- nici o lege care s- spun- c- americanii trebuie s- pl-teasc- impozite federale pe venituri, dar ei continu- s- le pl-teasc-, fiind convin/i c- acest lucru este normal. $erviciul pt Genituri Interne Q3is-cul americanR, controlat de 3r-+ie, opereaz- ntr-o manier- at!t de terorist- nc!t c#iar /i cei care n+eleg acest mecanism continu- s- /i pl-teasc- impozitele, fiind prea spe-ria+i de ceea ce li s-ar putea nt!mpla dac- ar refuza s- o fac-. Lai lua+i o gur- din cea/ca de ceai /i relaxa+i-v-, c-ci mai urmeaz- c!teva bombe( Gec#ile drepturi pe care le aveau proprietarii fostei :ompanii Girginia asupra mine-lor de aur,argint /i minerale, precum /i asupra taxelor vamale /i impozitelor, continu- s- se afle n m!inile familiilor britanice care de+in n proprietate $F. /i p-m!nturile statelor unite ale .mericii.,xact acelea/i procente au continuat s- fie pl-tite dup- cu-cerirea %independen+ei&, lucru valabil inclusiv la ora actual-, prin intermediul oficii-lor federale,care sunt de fapt oficii ale :ompaniei Girginia. re/edin+ia $tatelor Fnite nu face excep+ie. :oroana 2ritanic- de+ine n continuare proprietatea asupra p-m!n-turilor /i institu+iilor americane, inclusiv asupra $erviciului Intern pt Genituri, care colecteaz- taxele /i impozitele,dar /i asupra b-ncii 3ederal 0eserve,%2anca :entral-& privat- a .mericii care mprumut- guvernului bani care nu exist-, percep!nd apoi dob!nzi recuperate de la pl-titorii de impozite. :omitetul Director al 3ederal 0eserve se afl- n
;?;

proprietatea acelora/i familii aristocratice britanice /i europene care de+in n proprietatea lor /i restul .mericii. Dar lucrurile nu se opresc aici. :ine este proprieta-rul real al activelor :ompaniei Gictoria7 0-spuns8 Gaticanul. e = octombrie ;<;=, regele 5o#n a cedat papei autonomia asupra tuturor drepturilor suverane ale .ngliei, n urma preten+iei celui din urm- de a de+ine suveranitatea asupra ntregii lumi, n ca-litatea sa de reprezentant al lui :#ristos. )a r!ndul lui, papa a cedat :oroanei 2ritani-ce dreptul de folosire executiv- a acestor dominioane. .ltfel spus, :oroana este di-rectorul executiv, iar Gaticanul este proprietarul. ,vident, adev-ratul proprietar este cel care controleaz- Gaticanul din umbr-. De aceea mi place s- repet at!t de des c- )ondra este centrul opera+ional al 3r-+iei. :#iar /i deasupra ei se afl- o putere mai mare, coordonat- par+ial de la Gatican, /i par+ial din alt- parte, dintr-un loc subteran, aflat sub p-m!ntul Tibetului /i al .siei, sau poate ntr-o alt- dimensiune. "ntre timp, americanii au fost /i continu- s- fie sclavii acestei sc#eme. -m!ntul celor liberi7 :e glum- proast-( Ii nc- un lucru8 americani, pre/edin+ii /i cei care vguverneaz- /tiu foarte bine aceste aspecte. Trebuie s- recunosc c- prin aran*amentul s-u cu papa, re-gele 5o#n a cedat /i suveranitatea .ngliei. Ii cine au fost cei care l controlau pe 5o#n 7 Templierii. Dac- /tii exact ce dore/ti s- afli, adev-rul se afl- de regul- n fa+a ta. $puneam mai devreme c- regele 5ames I /i :ompania Girginia au decretat c- tribuna-lele penale din $F. se vor afla sub inciden+a )egii .miralit-+ii, aplicat- pe mare. )a ce .miralitate crede+i c- se refereau7 )a cea britanic-, desigur. .tunci c!nd un tribu-nal se afl- sub inciden+a )egii .miralit-+ii sau maritime, el trebuie s- arboreze un steag cu fran*uri aurii. rivi+i toate steagurile din tribunalele penale $F. /i su. /i ve+i constata c- acestea au fran*uri aurii. .cela/i lucru este valabil /i n privin+a mul-tor altor cl-diri oficiale. .ceste tribunale penale %americane& func+ioneaz- nc- sub inciden+a legii amiralit-+ii 20IT.'I:,.:oroana /i familiile britanice ale 3r-+iei con-troleaz- /i la ora actual- tribunalele penale americane, iar nucleul acestui control sunt societ-+ile secrete cu sediul n Temple 2ar din )ondra,centrul profesiei *uridice brita-nice de pe fosta proprietate a templierilor. Larea )o*- a 3rancmasoneriei ,ngleze /i are sediul pe 6reat Yueen $treet Q$trada Larii 0egine P $emiramidaMIsisR. "nc- de la crearea sa, n ;A;A,ea a controlat ma*oritatea lo*ilor francmasone din lume. rin inter-mediul ei, reptilo-arienii britanici i controleaz- pe *udec-torii, avoca+ii, poli+i/tii, etc. , din $F.,iar prin alte organiza+ii,precum :onsiliul pt 0ela+ii ,xterne /i :omisia Tri-lateral-, manipuleaz- ntregul sistem politic american. 5udec-torii americani /tiu f. bine c- tribunalele lor sunt controlate de )egea .miralit-+ii 2ritanice, dar prefer- s- p-streze t-cerea /i s- /i ncaseze salariile. Iefii filialei americane a 3r-+iei sunt mem-brii familiei 0ockefeller,care o controleaz- din sediul lor din )ondra, ei fiind cei care decid probabil cine va fi re/edinte. .ltfel spus,cea care decide este ,lita din )ondra. 0egina .ngliei, prin+ul #ilip /i principalii membri ai familiei regale britanice /tiu f. bine aceste lucruri /i contribuie la orc#estrarea lor. :ine este marele maestru al )o*ii Lam- ,ngleze a 3rancmasoneriei7 G-rul reginei, Ducele de Tent. ,xist- /i o conexi-une francez-. "ntotdeauna exist- o asemenea conexiune ntre )ondra /i aris, princi-palele centre opera+ionale ale 3r-+iei. 3rancezii /i englezii s-au b-tut de multe ori ptr suprema+ie,dar n final nu reprezint- dec!t cele < fe+e ale aceleia/i monede. 0evolu+ia 3rancez- de la ;ABC Qanul n care 6eorge Sas#ington a devenit primul re/.al $F.R a fost n ntregime coordonat- de francmasoni /i de produsul lor, Illuminati bavarezi. .m explicat n detaliu aceste lucruri n lucrarea i ade!rul ! !a face li"eri. Dup- ce %revolu+ionarii& au executat-o pe regina Larie .ntoinette, fiul de numai un an /i ceva al acesteia, delfinul )ouis, a fost +inut n arest la domiciliu n Templul din aris. Doi ani mai t!rziu, el a fost scos afar- din Templu ntr-un co/ pt rufe de medicul s-u, dr. 'audin. "n locul s-u a fost l-sat nepotul retardat al marc#izului de 5ar*a1es, care a /i murit n ;AC?. rin+ul a fost dus n secret la alatul Gendee al rin+ului :onde,care i-a
;?<

oferit ad-post. Lai t!rziu a fost mutat ntr-o fort-rea+- de pe malul fluviului 0#in, unde a tr-it sub numele de baron de 0ic#emond. "n februarie ;BE> a a*uns n .nglia, mpreun- cu fostul trezorier regal al 3ran+ei, 6eorge a1seur, fiind luat sub protec+ia sa de regele 6eorge III, n timpul c-ruia sa desf-/urat 0-zboiul .merican pt Inde-penden+-. rin+ul /i-a sc#imbat din nou numele n Daniel a1seur, n timp ce 6eorge a1seur a devenit 6eorge 2a1s#ore. 0egele 6eorge III i-a dat prin+ului o nav- /i i-a acordat @EE de acri de p-m!nt n 'ort# :arolina. :!nd cei doi au a*uns n .merica, ei au primit a*utor din partea familiei 2oddie, nrudit- cu monar#ia britanic-. "nainte de a p-r-si .nglia, prin+ul a cump-rat ac+iuni la :ompania Girginia. .*uns n .meri-ca, el a ac#izi+ionat mine de aur, inclusiv 6old Oill Lining :ompan1, pe care a cum-p-rat-o printr-un om de ncredere, 6eorge 'eKman. Dup- inventarea motorului cu aburi, a1seur a nceput construc+ia de c-i ferate, pe care le nc#iria apoi companiilor opera+ionale. . creat de asemenea )ancaster Lanufacturing :ompan1 ptr a produce c#eresteaua necesar- construc+iei c-ilor ferate, precum /i )incolnton Iron :ompan1, care /i-a stabilit ulterior sediul n :#icago, cre!nd < filiale8 :arnegie $teel /i ullman $tandard :ompan1. t a pl-ti combustibilul pt locomotive Qcel pu+in, aceasta este ex-plica+ia oficial-R, 6uvernul 3ederalQ:ompania Girginia, al c-rei ac+ionar era a1seurR i-a acordat acestuia tot p-m!ntul care se ntindea la == de metri de o parte /i de alta a c-ilor ferate construite de el. Lulte alte terenuri de-a lungul c-ilor ferate, de dimensi-uni mult mai mari, au fost divizate n sec+iuni de ;B km p-tra+i, din care *um-tate i-au fost acordate lui a1seur../a se face c- el /i compania sa de c-i ferate au a*uns s- de-vin- proprietarii a *um-tate din terenul imobiliar al .mericii. J mare parte din aceste legi se reg-sesc n 2aza de Date a :ongresului din ;B?>. .ceea/i )ancaster 0ailKa1 :o. condus- de a1seur a devenit principalul ac+ionar, prin intermediul .labama Li-neral :ompan1, al companiilor :oca :ola, epsi :ola, 6eneral Lotors, 2oeing, 3ord /i $tandard Jil. Dup- 0-zboiul :ivil .merican din anii ;B@E, manipulat de 3r-+ie, toate c-ile ferate /i propriet-+ile imobiliare de+inute de cei care au spri*init $tatele :onfederate din sud Qcare au pierdut r-zboiulR au fost confiscate /i scoase la licita+ie la Silmington, 'ort# :arolina. ,le au fost cump-rate prin C intermediari de Daniel a1seur, la pre+uri f. mici. roprietarii de c-i ferate /i guvernul au semnat un .ct de "ncredere la 'as#ville, cre!nd sistemul militar al c-ilor ferate ale $F., prin care pro-prietarii au c-p-tat monopolul asupra transporturilor /i comunica+iilor. Toate aceste reglement-ri sunt /i ast-zi n vigoare. rincipalul om de ncredere /i manager general al lui a1seur era un om nrudit cu 0ot#sc#ild-zii pe nume )ero1 $prings, fost )ero1 $pringstein. Dovezile indic- faptul c- )ero1 $prings era fratele vitreg al pre/edintelui american .bra#am )incoln. Dup- o rela+ie cu tat-l lui $prings, o doamn- pe nume 'anc1 Oanks a dat na/tere unui fiu, n ;BEB. Tat-l i-a l-sat prin testament o bucat- mare de p-m!nt n Ountsville, .labama, unui fiu numit .bra#am )incoln. $e pare c- zvonurile c- )incoln ar fi fost un 0ot#sc#ild nu erau cu totul lipsite de temei. rin anii ;B?E, din rela+ia lui )incoln cu fiica regelui german )eopold s-au n-scut < fete gemene, ,lla /i ,mil1. Fnul din descenden+ii acestei linii genealogice este miliarda-rul OoKard Oug#es. $e pare c- multe din familiile americane aparent f. puternice au fost de fapt oamenii lui a1seur /i ai :ompaniei Girginia. .ndreK :arnegie a fost un t!n-r anga*at al companiei siderurgice a lui a1seur, cu care acesta a fondat o nou- companie, numit- :arnegie $teel. 3amilia Ganderbilt pretinde c- de+ine o locuin+- la +ar- numit- 2iltmore. .cest lucru nu este adev-rat. 2iltmore a fost construit de fami-lia a1seur ca #otel prin anii ;BBE, fiind concesionat apoi Ganderbilt-+ilor pe CC de ani. Fn alt om de ncredere al lui a1seur a fost 5. .Lorgan, unul din cei mai faimo/i industria/i /i banc#eri din istoria $F.. De fapt,nici el nu a fost altceva dec!t o masc- sub care s-au ascuns adev-ra+ii de+in-tori ai puterii. Lulte din depozitele de petrol /i substan+e minerale din $F. se afl- pe terenurile de+inute n proprietate de companii-le de c-i
;?=

ferate,iar drepturile de concesionare a z-c-mintelor naturale de+inute de a1-seur au fost transformate n companii miniere /i petroliere, al c-ror pac#et ma*oritar de ac+iuni l-a p-strat. .lte drepturi au fost concesionate companiilor din industria lemnului.Dup- moartea lui Daniel a1seur,in ;B@E,fantasticul s-u imperiu a fost con-dus de nepotul s-u, )eKis :ass a1seur, care a continuat s- l extind- n ritm rapid. "n ;BA<,una din companiile lui a1seur, :#arleston, :incinnati and :#icago 0ailroad , a creat o companie de telegrafie numit- Sestern Fnion. "n ;BA?, aceasta /i-a creat o filial- numit- .T]T,devenit- ast-zi una dintre cele mai mari companii de telefonie /i comunica+ii din $F.. :#arleston, :incinnati and :#icago 0ailroad :ompan1 este compania-mama 2-ncii 0ezervelor 3ederale, %banca central-& privat- a $F.. "n continuare, imperiul lui a1seur s-a implicat masiv n sistemul bancar. 2anca sa din )ancaster a devenit 'ort# :arolina 2ank, iar apoi 'ationsbank. :ea mai mare banc- din Texas, Interfirst, la care unul din directori este 6eorge 2us#, a fuzionat n ;CBA cu 0epublic 2ank,rezult!nd o nou- banc-, 3irst 0epublic 2ank. .ceasta a fost absor-bit- mai t!rziu de 'ationsbank,care a fuzionat la r!ndul ei cu 2ank of .merica..ces-te < b-nci sunt cele care spal- banii din droguri ai :I., lucru normal, c-ci predeceso-rul :I., Jficiul pt $ervicii $trategice QJ$$R, a fost alc-tuit din propria re+ea de secu-ritate a familiei a1seur, creatde $elma, 0ome and Dalton 0ailroad pt a prote*a sis-temul militar al c-ilor ferate.,ste un mecanism incredibil alc-tuit din tot felul de roti-+e, o ncreng-tur- de familii atotputernice, iar americanii nu au nici cea mai mic- idee despre cine sunt cei care i conduc. roblema este cine i-a condus n tot acest timp pe a1seur-i. 3amilia a1seur /i-a pierdut ntre timp controlul asupra imperiului s-u, dar la putere a r-mas acela/i trib reptilian. rincipalul om de ncredere al a1seurilor, )ero1 $prings, a murit n ;C=;, locul lui fiind luat de fiul s-u, ,lliot. .cesta s-a oferit voluntar s- actualizeze sistemul de completare a 0egistrelor :adastrale /i a subtilizat documentele din tribunalul din )ancaster. :!nd le-a napoiat, sute de acte care ates-tau drepturile de proprietate asupra unor terenuri acordate lui a1seur au fost transfe-rate pe numele lui ,lliot $prings Qnrudit cu clanul 0ot#sc#ild, s- nu uit-mR. ,ste evi-dent c- el a f-cut ce i s-a spus, pt a mpiedica astfel preluarea imensei averi a lui a1-seur de c-tre fiicele acestuia. e la nceputul anilor ?E, .nne, fiica lui ,lliot $prings, s-a m-ritat cu un persona* din lumea crimei organizate din 'eK 5erse1, Oug# :lose, t numit pre/. al tuturor companiilor a1seur furate de ,lliot $prings. 3iica lui :lose, doamna :randall :lose 2oKles,a devenit directoare a :arolina 3ederal 0eserve 2ank . 2-t-lia pt controlul fostelor companii a1seur continu- inclusiv la ora actual-, dar deocamdat- se pare csunt controlate de 0ot#sc#ild-zi. :ei care cred c- sunt proprie-tari de terenuri pe care le-au cump-rat de la companiile de c-i ferate vor fi dezam-gi+i s- afle c- actele lor de proprietate nu sunt valabile, c-ci companiile de c-i ferate nu au fost niciodat- proprietarele terenurilor. ,le au fost doar con-cesionate imperiului a1seur. "n final, proprietarul tuturor terenurilor r-m!ne :ompania Girginia. 3ranklin Delano 0oosevelt, re/. $F. numit de 3r-+ie n timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial, spunea c- n politic- nimic nu este nt!mpl-tor. Tot ce se nt!mpl- se petrece pt c- a/a trebuie. )a fel stau lucrurile cu toate evenimentele ma*ore care au permis avansarea .gendei c-tre centralizarea puterii globale, indiferent c- a fost vor-ba de r-zboaie, colapsuri economice, asasinate sau %scandaluri& menite s- nl-ture de la putere pe politicienii care nu au fost de acord s- *oace dup- cum li s-a c!ntat. :ele = mari r-zboaie care s-au desf-/urat pe solul american au fost8 r-zboiul declan/at m-potriva nativilor de c-tre coloni/tii albi, 0-zboiul pt %Independen+-& /i 0-zboiul :ivil declan/at atunci c!nd statele din sud au dorit s- se rup- de uniune n ;B@E. ./a cum am v-zut, r-zboiul mpotriva nativilor /i cel de independen+- au fost regizate de 3r--+ie. .cela/i lucru este valabil /i n cazul 0-zboiului :ivil. "ntre ;B>;-;B>?, frunta/ii francmasoni din ,uropa au participat
;?>

la @ /edin+e secrete ale :onsiliului $uprem, #o-t-r!nd declan/area 0-zboiului :ivil .merican, pt a impune astfel controlul /i mai str!ns al reptilo-arienilor asupra $F.. "n centrul acestor conspira+ii s-a situat )ordul almeston,secretarul afacerilor externe /i primul ministru al L.2ritanii,inclusiv Lare atriar# al 3rancmasoneriei. t a manipula conflictul au fost ale/i doi francmasoni de rang == ai ritului sco+ian8:us#ing, care a operat n nord, al-turi de unioni/ti, /i .lbert ike, :omandorul Lare $uveran al 5urisdic+iei de $ud a 0itului $co+ian, care a orga-nizat revolta statelor din sud. Ironia face ca finan+area revoltei statelor sudice s- fie sus+inut- de banc#erii masonici londonezi n urma aran*amentelor lui :us#ing,cel ca-re opera n nord( ike, un satanist care credea n suprema+ia rasei ariene Qreptilo-ari-eneR,a cerut a*utorul lui 6iuseppe Lazzini, /eful 3rancmasoneriei Larelui Jrient Ita-lian, n urma c-ruia a rezultat infama opera+iune de crimorganizat- numit- mafia. "n ;B?;,Lazzini a nceput s- organizeze campania mpotriva sclaviei n ntreaga .meri-c-. 3rancmasonii s-au folosit de aceste grupuri care militau mpotriva sclaviei ca aco-perire pt adev-ratele lor motiva+ii din spatele 0-zboiului :ivil. "n acest scop, au fost organizate%)o*i ale Tinerilor .mericani&,al c-ror sediu era :incinnati )odge nr. ;==. 3inan+area acestora a fost asigurat- n principal de banc#erul francmason englez /i o-mul de paie al lui 0ot#sc#ild pe nume 6eorge eabod1,care l-a numit pe 5. .Lorgan /ef al opera+iunilor financiare din .merica. Dup- cum v- mai aminti+i, Lorgan era un fost prote*at al lui Daniel a1seur.Jriunde ne-am uita,ne izbim de acelea/i nume . 3ranklin ierce Qstr-mo/ul lui 6eorge /i 2arbara 2us#R a fost ales re/. al $F. n ;B?=, iar Lazzini a scris c-8 %.proape toate numirile n func+ii au fost cele pe care le-am dorit noi&. Fna din aceste numiri n func+ie a fost cea a lui :aleb :us#ing n postul de procuror general. :us#ing era controlat de francmasoneria englez- /i era implicat n comer+ul britanic cu opiu prin tat-l s-uQarmatorR /i v-rul s-u, 5o#n erkins :us#ing. :aleb :us#ing a scris f multe articole mpotriva sclaviei, devenind unul din ar#itec+ii 0-zboiului :ivil, mpreun- cu .lbert ike. ike fusese profesor la o /coal- din ora/ul natal al lui :us#ing, 'eKbur1port, Lassac#ussetts, dar locuia acum la )i-ttle 0ock, .rkansas, ora/ul de mai t!rziu al lui 2ill :linton, unde a nceput s- se dez-volte cariera sa masonic-. Fnul din grupurile cruciale care au stat n spatele declan/--rii 0-zboiului :ivil a fost cel al :avalerilor :ercului de .ur, cu sediul n :incinnati, J#io. rintre membrii acestuia se num-ra infamul t!l#ar 5esse 5ames, un mason de grad == care a primit de la .lbert ike misiunea de a *efui b-ncile din nord pt a asi-gura o finan+are suplimentar- r-zboiului. Fn alt cavaler al :ercului de .ur a fost ge-neralul francmason .T. 2eauregard, cel care a declan/at 0-zboiul :ivil prin atacul asupra 3ort $umter din ;B@;. Fna dintre cele mai faimoase voci care s-au ridicat mpotriva sclaviei a fost aceea a lui 5o#n 2roKn, devenit legendar n urma c!ntecului despre %Trupul lui 5o#n 2roKn&. "n realitate, era membru al mai multor societ-+i se-crete, inclusiv al francmasoneriei. . devenit maestru mason la )o*a Oudson nr. @B din Oudson, J#io, pe ;; mai ;B<>, /i a f-cut parte din r!ndul Tinerilor .mericani ai lui Lazzini. 2roKn a fost sus+inut financiar de familia lui 5o#n 5acob .stor, un alt membru al liniilor genealogice reptiliene. "n timp ce francmasonii se agitau n ambele tabere, dup- sc#ema devenit- clasic-, 0-zboiul :ivil era pe punctul de a ncepe. "n ian. ;B?A, francmasonul 5o#n 2uc#anan a fost ales re/edinte /i l-a numit ca secretar ns-rcinat cu r-zboiul pe francmasonul 5o#n 2. 3lo1d. Gicepre/edinte era 5o#n :. 2reckinridge din Tentuck1, care a primit ini+ierea n gradul == al ritului sco+ian de la .lbert ike pe <B martie ;B@E. re/edintele statelor rebele din sud era francmasonul 5efferson Davies, iar primul stat care s-a retras din uniune a fost $out# :arolina, se-diul 5urisdic+iei $udice a 0itului $co+ian, condus- de .lbert ike. To+i conduc-torii celorlalte state care s-au retras ulterior au fost francmasoni. "n mod semnificativ, de/i numai ;; state s-au retras din uniune, steagul confederat
;??

avea ;= stele, un nr. sacru pt francmasoni /i pt cavalerii templieri. :!nd .bra#am )incoln a devenit re/edinte al unioni/tilor din nord pe > martie ;B@;, cei care i-au oferit finan+are pt r-zboi au fost aceia/i oameni care finan+au sudul8 banc#erii Lasoni din )ondra. ,i au pus totu/i o condi+ie8 )incoln trebuia s- fie de acord cu crearea unei %b-nci centrale& private a .mericii. Fnul din motivele importante ale declan/-rii 0-zboiului :ivil a fost fali-mentarea .mericii pt smulgerea acordului de creare a acestei b-nci. Dar )incoln a refuzat /i a introdus o politic- monetar- mai adecvat-, pe care orice guvern actual ar trebui s- o adopte, dac- nu s-ar afla sub controlul banc#erilor interna+ionali. Tot ce a f-cut )incoln a fost s- tip-reasc- bani f-r- dob!nd-, numi+i%bancnotele verzi&,cu care /i-a finan+at propriul guvern. re/edintele 5o#n ,. Tenned1 a dus o politic- similar-. .cesta este cel mai r-u co/mar al banc#erilor 3r-+iei,motiv pt care )incoln a fost asa-sinat pe ;> aprilie ;B@?, iar Tenned1 pe << noi ;C@?. .sasinul lui )incoln a fost 5o#n Silkes 2oot#, un francmason de grad ==, membru al Tinerilor .mericani ai lui Laz-zini.,l a fost ales din r!ndul :avalerilor :ercului de .ur, finan+at de aceia/i banc#eri francmasoni din )ondra. Jpera+iunea de prindere a asasinului a fost organizat- de francmasonul ,dKin $tanton, care a dispus blocarea tuturor drumurilor de ie/ire din Sas#ington D:, cu excep+ia celui pe care l-a folosit 2oot# pt a sc-pa. "n locul lui a fost ucis un be+iv care sem-na vag cu el, iar cadavrul acestuia a fost ars ntr-un #am-bar. :ine crede+i c- l-a descoperit pe acest om7 ,dKin $tanton nsu/i, desigur, care l-a /i identificat ca fiind 2oot#. )a procesul care s-a +inut n Indianapolis, n iunie;B@?, pt *udecarea conspiratorilor care au participat la asasinarea lui )incoln, c!teva din numele citate ca fiind direct implicate au fost8)ord almeston, primul ministru al L2ri-tanii /i francmason de grad ==, care a murit n acela/i an4 5o#n Silkes 2oot#, franc-mason de grad ==4 5uda# . 2en*amin, purt-torul de cuv!nt al banc#erilor londonezi care au ordonat asasinatul4 /i 5acob T#ompson, fost secretar de stat al afacerilor in-terne, care a retras ;BE.EEE de dolari de la 2anca din Lontreal, :anada, ptr a finan+a ntreaga opera+iune. :avalerii :ercului de .ur au fost expu/i, a/a c- ike s-a decis s- le sc#imbe numele. ,l i-a numitH Tu Tlux Tlan, faimoasa organiza+ie satanist- ai c-rei membri mbr-ca+i n robe albe au terorizat decenii la r!nd popula+ia neagr- a .mericii. 'umele lor provine de la cuv!ntul grecesc 9u9los, care nseamn- %cerc&. ike sa n-scut n 2oston, n ;BEC, a fost educat la Fniv. Oarvard. . devenit Lare :omandor al 3rancmasoneriei .mericane /i mare maestru al lo*ii de rit sco+ian din )ittle 0ock, .rkansas, din care avea s- fac- parte mai t!rziu /i 2ill :linton. :!nd ike a murit n ;BC; n Sas#ington D:, funeraliile s-au +inut n Templul 3rancma-son, la miezul nop+ii, cu pere+ii drapa+i n ntregime n negru. .cest om a fost ntrea-ga sa via+- un satanist. ,ste considerat /i la ora actual- un %zeu& al francmasonilor, statuia sa fiind ridicat- c#iar l!ng- sediul poli+iei din Sas#ington, n apropiere de :olina :apitoliului. "nainte de moartea lui )incoln, :ongresul controlat de francma-soni a votat )egea 2-ncii 'a+ionale, n urma c-reia a fost nfiin+at- o banc- na+ional- federal- cu puterea de a emite bancnote $F.. .cestea erau mprumutate guvernului contra unei dob!nzi de c-tre banc#erii masoni. $e pare c- ace/tia au supravie+uit %bancnotelor verzi& ale lui )incoln, iar ar#itectul acestei legi, secretarul trezoreriei $almon . :#ase, a fost considerat un erou at!t de mare nc!t francmasonii /i-au nu-mit c#iar una din principalele b-nci cu numele lui8 :#ase 2ank Qactualmente :#ase Lan#attanR, controlat-, cel pu+in la nivel oficial, de David 0ockefeller. :red c- v-a+i convins de*a c- marile evenimente care au divizat lumea /i au provocat conflicte con-stante, r-zboaie, religii, etc., au fost coordonate de aceea/i surs- /i au urm-rit aceea/i .gend-. Toate se leag- de aceia/i oameni. ovestea cre-rii $F. este legat- /i de conflictul din Irlanda de 'ord. ,roul principal este un naturalist /i c#imist pe nume dr. ,dKard 2ancroft, prieten apropiat al lui 2en*amin 3ranklin, cel care a finan+at ad-miterea lui 2ancroft la $ocietatea 0egal- din )ondra,
;?@

masca%/tiin+ific-&a 3r-+iei. Lai t!rziu, acesta a devenit secretarul particular al lui 3ranklin la aris Qcentrul re+elei de spiona* a 3r-+ieiR /i a aderat la lo*a elitist- %'ou- $urori&, al c-rei mare maestru era 3ranklin. "n ;AAC, 2ancroft a condus o misiune secret- n Irlanda, un an mai t!rziu, )ordul $tormont, ambasadorul L.2ritanii n 3ran+a, l-a informat pe rege c- o delega-+ie irlandez- l-a vizitat n secret la aris pe regele )udovic NG pt a-i propune o Irlan-d- independent-. .mbasadorul i-a transmis regelui c-8 %To+i delega+ii aveau leg-tur- cu 3ranklinH&. "n anii care au urmat s-a creat o societate secret- a 3r-+iei numit- $o-cietatea Irlandezilor Fni+i, care a inclus printre membrii ei oameni ca )ordul ,dKard 3itzgerald /i Solfe Tone. Toate acestea se petreceau nainte de revoltele irlandezilor din ;ACB /i ;BE=,care au declan/at un conflict ce continu- /i ast-zi. Dup- cum vede+i, aceea/i 3r-+ie este implicat- n toate evenimentele ma*ore ale lumii. $imon 2olivar, fondatorul 0epublicii 2olivia din .merica de $ud /i eliberatorul Genezuelei, 'oii 6ranade,,cuadorului /i 0epublicii eru, a fost membru al )o*ii spaniole :adiz /i ma-estru al lo*ii %'ou- $urori& din aris. Din aceast- lo*- au mai f-cut parte 2en. 3rank-lin, scriitorul Goltaire /i al+i revolu+ionari francezi. 6eorge Sas#ington i-a trimis lui 2olivar, n semn de respect, un medalion cu o /uvi+- din propriul s-u p-r, prin inter-mediul revolu+ionarului francezo-american )afa1ette. .merica P un p-m!nt al libert-+ii7 :e glum- sinistr-( Seciunea de ilustraii +tatuie a arpelui @"urtor aflat n centrul Aemplului Karoului din 8ondra, ampla/sat pe fostul teren al templierilor din centrul capitalei, care gzduiete la ora actual cte!a din cele mai importante societi secrete din cadrul 4riei Ka"iloniene. .ragonul i crucea de foc care decoreaz intrarea n districtul financiar londonez numit Cit7, unul din cele mai importante centre ale 4riei de pe planeta noastr. Crucea roie pe un fundal al" era sim"olul soarelui la fenicieni. Ea aprea n logo/ul templierilor i figureaz i la ora actual pe steagul Angliei. +tatuia unei reptile gsit n mormintele populaiei O"aid, care a trit pn n jurul anului =<<< .Ch. pe teritoriul actual al 1ra9ului. Att mama ct i copilul pe care l ine n "rae au trsturi reptiliene, asemntoare cu ale unei oprle. Aceast cultur a e(istat naintea cataclismului pro!ocat de Denus, care i/a silit pro"a"il pe reptilienii supra!ieuitori s se retrag su" pmnt sau ntr/o alt dimensiune. Calul al" de la Offington, din Ciltshire, datat 5<<< .Ch., perioada n care fenicienii au sosit n Anglia. Calul al" era unul din sim"olurile solare ale fenicienilor. &ntreaga faad a catedralei 2otre .ame din Paris este acoperit cu gargui i erpi z"urtori. ,uli dinte acetia sunt !ersiuni la scar redus ale sim"olurilor n form de erpi gsite n locurile n care au trit cnd!a ma7aii, o populaie str!eche din ,e(ic. 3arguii sunt sim"oluri ale reptilienilor i au fost alei de societile secrete ale 4riei, n special de ca!alerii templieri, ca elemente de >decor? ptr nenumrate "iserici, catedrale, conace ale liniilor genealogice aristocratice i alte cldiri. 1lustraii e(ecutate de Cli!e KurroEs, artistul din 1sle of Cight, care arat ce percep oamenii care !d fiine umane schim"ndu/i forma n reptile. Astfel de imagini apar frec!ent n rndul oamenilor politici, al marilor "ancheri, oameni de afaceri, efi militari, etc. Alte ilustraii ale lui Cli!e KurroEs, care arat felul n care se suprapun imaginile unor reptile peste cele ale oamenilor, fr s ocupe efecti! trupurile acestora. Kurr/oEs a desenat aceste ilustraii ascultnd descrierile unuia din nenumraii oameni pe care i/am cunoscut i care mi/au
;?A

declarat c percep imaginea reptilelor din regiunea inferioar a celei de/a patra dimensiuni. Acestea par s se ataeze de oameni la ni!elul celor dou cha9ra/e inferioare. 1magini str!echi de pe faada templului din +aSSara, n Egipt, care l prezint pe unul din >zeii? acestora. Acesta seamn uimitor de "ine cu descrierile >rasei erpilor?. Personal, mi se pare chiar c are aripi, la fel ca draconienii naripai. 1magini o"inute prin ama"ilitatea lui ,ar9 Cottier i 4arah @eidi Papa cu >plrie n form de cap de pete?, sim"ol al zeului "a"ilonian 2imrod Porum"ei pe sceptrele monarhilor "ritanici. Porum"elul este un sim"ol al reginei +emiramida, partenera lui 2imrod n religia "a"ilonian. .e remarcat i folosirea crucilor malteze, descoperite n peterile din fostul inut fenician numit Capadochia 'actualmente Aurcia*. Crucea maltez apare i pe Coroana cu care sunt ncoronai regii Angliei. T dar i pe uniforma nazitilor. 4anaticii lui 0itler o"inuiau s poarte de asemenea sim"olul craniului i al celor dou oase ncruciate, s!astica in!ersat 'un sim"ol fenician al soarelui* i !ulturul, sim"ol deri!at din pasrea/soarelui 'Phoeni(*, egiptean/fenician. Prinul Al"ert, duce de Clarence i A!ondale, fotografiat n anul :LM<, cu doi ani nainte de a >muri?$ i Adolf 0itler, fotografiat B; de ani mai trziu, n anul :M:;, n uniforma german. Dor"im oare de acelai om) A fost 0itler nepotul reginei Dictoria) Cu siguran, ntre cei doi e(ist numeroase cone(iuni fascinante. 8ondra, Paris i Cashington, la fel ca multe alte orae importante, au fost concepute innd cont de legile geometriei sacre, a!nd numeroase monumente i cldiri simi/lare. &n ele predomin n special domurile i o"eliscurile. &n aceste ilustraii ! pre/zentm 'de la stnga la dreapta*6 catedrala +t Paul '8ondra*, Panteonul 'Paris*, i Cldirea Congresului 'Cashington*. T dar i 'de la stnga la dreapta*6 o"eliscul egiptean numit Acul Cleopatrei, din 8ondra, o"eliscul din 8u(or, amplasat n Place de la Concorde, n Paris, i monumentul lui Cashington din Cashington .C. 4lacra etern este sim"olul clasic al 4riei Ka"iloniene. 1lustraia de fa, n care flacra este inut de eroul "a"ilonian Prometeu, apare la Centrul %oc9efeller din 2eE Uor9. T dar poate fi !zut i pe statuia 8i"ertii aflat pe o insul din Portul 2eE Uor9 'stnga*$ i imaginea n oglind a acesteia, pe o insul din mijlocul rului +ena, n Paris 'dreapta*. 4lacra este folosit de 4rie ca semntur dup asasinatele sale. # asemenea flacr a fost plasat pe mormntul Preedintelui Genned7 din cimitirul Arlington 'jos*. 4rancmasonii au ridicat un o"elisc cu o flacr n !rf n .eale7 Place, n apropiere de locul n care a fost ucis. # copie a flcrii din mna +tatuii 8i"ertii, plasat pe o pentagram neagr, figu/reaz deasupra intrrii n tunelul Pont de lRAlma din Paris, n interiorul cruia a murit prinesa .iana. Pe insula n care a fost >ngropat? este plasat de asemenea o flacr. 1nsula pe care se spune c este ngropat .iana, de pe lacul conacului ancestral al familiei +pencer din Althorp Par9, 2orthamptonshire. 1nsulele, lacurile i crngurile reprezint sim"oluri fundamentale ale zeiei antice .iana. Arcul de Ariumf, sim"ol al soarelui situat n centrul structurii geometrice sacre dup care a fost construit Parisul. :B drumuri se ncrucieaz formnd o >+tea? sau un cerc n form de stea, pe care pot fi !zute chiar punctele prin care trece soarele. Arcul comunic n linie dreapt cu Champs El7sees, traseu pe care sunt plasate i alte arcuri, o"eliscul din 8u(or 'situat n Place de la Concorde* i enorma piramid neagr din sticl ridicat n curtea ,uzeului 8u!ru. Con!oiul de maini al Preedintelui Genned7 n .eale7 Plaza n momentul n care a fost mpucat, pe data de BB noiem"rie :MH5 I la e(act H;H de ani de la ziua n care a nceput mcelul mpotri!a
;?B

templierilor. .e remarcat c maina Preedintelui nu este nsoit de grzi de securitate, n timp ce cea din spatele ei are patru grziN 2ici un asasinat politic nu este o ntmplare, ci un o"iecti! precis. Aunelul Pont de lRAlma din Paris 'stnga*, Podul sau 8ocul @eiei 8unii. .easupra tunelului se afl mai multe intersecii, domeniul tradiional al lui 0ecate. Ona din cele :J camere de luat !ederi legate n circuit pe drumul care duce de la %itz la Pont de lRAlma este orientat direct ctre intrarea n tunelul Pont de lRAlma. Camera ar fi tre"uit s nregistreze orice alt main sau acti!itate neo"inuit. 8a fel ca toate celelalte, camera a fost oprit n momentul accidentului. ,ercedesul n care se afla .iana, fcut praf la impactul cu cel de/al :5/lea stlp. .iana a murit pe locul unui str!echi altar unde se aduceau sacrificii zeiei .iana. ,ohamed Al 4a7ed 'sus* i coiful n form de sim"ol al soarelui prezentat n .ail7 E(press. 8eul de aur este un sim"ol al cultului solar i cele dou coarne sunt identice cu cele pe care le purta 2imrod n Ka"ilon. Coiful este foarte asemntor cu cel purtat de 1sis 'sus dreapta* n ilustraiile ei egiptene. '.e la stnga la dreapta* 0enri Paul a fost apul ispitor al accidentului, dar "od7guardul Are!or %ees/-ones i fratele .ianei, Earl +pencer, ar mai a!ea de rspuns la cte!a ntre"ri importante. Kufnia din piatr cu o nlime de :< m din spatele focului sacrificial de la Kohemi/an 3ro!e, Carolina de 2ord, n timpul unei ta"ere de !ar pentru elita 4riei Ka"iloniene. Kufnia este un sim"ol al lui ,oloh, zeitatea creia anticii i aduceau sacrificii su" form de copii pe care i ardeau 'sacrificii care se practic i astzi*. .in nou o"eliscul i domul. 1magine surprins de un artist a cldirii Canar7 Charf din spatele rului Aamisa. Aceasta este cea mai nalt cldire din lume, iar n faa ei se afl noul .om al ,ileniului. 2u este deloc o coinciden faptul c meridianul @ero '3reenEich* trece n imediata apropiere a acestui punct. # in!azie e(traterestr) 2u, o manipulare a 4riei. +e pretinde c aceast imagine este D%18/J, una din >farfuriile z"urtoare? ale nazitilor, creat n timpul celui de/al .oilea %z"oi ,ondial i perfecionat ulterior n +tatele Onite 'i nu numai*. Capitolul 63& <ani din nimic Ini+ia+ii /i frunta/ii 3r-+iei 2abiloniene conduc la ora actual- politica mondial-, sis-temul bancar global,afacerile,serviciile secrete,for+ele de poli+ie,armata, sistemul edu-ca+ional /i mas-media. Din perspectiva controlului global, cel mai important sistem din toate acestea este cel bancar, care permite crearea /i manipularea banilor. $c#ema financiar- a 3r-+iei este c!t se poate de simpl-, fiind aplicat- cu aceea/i eficien+- din perioada $umerului /i a 2abilonului p!n- n zilele noastre. ,a const- n crearea de bani care nu exist- /i mprumutarea lor c-tre popula+ie /i c-tre firme n sc#imbul unei dob!nzi. $istemul permite ndatorarea masiv- a guvernelor, firmelor /i popula+iei, /i implicit controlul lor. t ca sistemul s- poat- func+iona, cel mai important lucru este ca banc#erii sob+in- permisiunea de a mprumuta altora bani pe care nu-i au. Iat- cum func+ioneaz- acest sistem8dac- eu sau dvs avem un milion de lire sterline, putem mprumuta altcuiva ace/ti bani. ,ste c!t se poate de simplu. "n sc#imb, dac- o banc- are un milion de lire,ea poate mprumuta altora o sum- de zece ori mai mare Qba c#iar mai multR, percep!nd dob!nzi la sumele mprumutate. Dacdoar o parte din oamenii care au bani depozita+i n b-nci s-ar repezi simultan s- /i-i retrag-, b-ncile ar fi nevo-ite s- /i nc#id- por+ile, c-ci nu ar avea de unde s- le napoieze ace/ti bani. 2anii din
;?C

b-nci sunt un mit, un fel de sugestie colectiv-. .tunci c!nd intri ntr-o banc- /i ceri un mprumut, banca nu tip-re/te nici m-car o singur- bancnot- /i nu bate nici m-car o singur- moned- nou-. Tot ce face ea este s- introduc- o sum- de bani n contul t-u. "ncep!nd din acel moment, ea ncepe s+i perceap- ns- o dob!nd-, la o sum- care nu exist- dec!t ntr-un registru sau pe monitorul unui calculator. Dac- nu +i pl-te/ti o singur- rat- din acest mprumut inexistent, banca +i poate lua nsaverea, casa, ma/i-na, terenul /i alte posesiuni c!t se poate de reale, p!n- la valoarea estimat- a cifrei in-troduse pe ecranul calculatorului. Lai mult dec!t at!t, dat fiind c- nu guvernele controleaz- circula+ia banilor pe pia+-, ci b-ncile private, prin mprumuturile pe care le acord-, ele sunt cele care controleaz- de fapt c!+i bani exist- n circula+ie. :u c!t fac mai multe mprumuturi, cu at!t mai mul+i bani circul- pe pia+-. :are crede+i c- este diferen+a dintre o perioad- de boom economicQprosperitateR /i una de recesiune Qs-r--cieR7 'u exist- dec!t o singur- diferen+-8 cantitatea de bani aflat- n circula+ie. .t!t. rin acest sistem, b-ncile private, controlate de aceia/i oameni, decid c!+i bani trebu-ie s- fie n circula+ie. ,le pot crea perioade de av!nt economic sau de recesiune la co-mand-. )a fel se petrec lucrurile pe pie+ele bursiere,unde ace/ti oameni pun n mi/ca-re trilioane de dolari pe zi pe pie+ele financiare /i bancare, deciz!nd a/a cum doresc care ac+iuni vor urca /i care vor cobor, ce companii se vor extinde /i care vor da fali-ment. :ra#urile bursiere nu se petrec nt!mpl-tor, ci inten+ionat. :ea mai mare parte a %banilor& afla+i n circula+ie nu sunt bani fizici, adic- monede /i bancnote, ci simple cifre care trec dintr-un cont n altul, pe cale electronic-, n sistemul de calculatoare, prin intermediul transferurilor de bani, al cardurilor de credit /i al cecurilor. :u c!t n circula+ie exist- mai mul+i bani Qelectronici sau fiziciR, cu at!t mai intens- este activi-tatea economic-, cu at!t mai multe bunuri /i servicii pot fi cump-rate /i v!ndute, cu at!t mai mari sunt salariile oamenilor /i cu at!t mai multe sunt locurile de munc-.Fna din sc#emele opera+ionale preferate ale elitei financiare a reptilo-arienilor a fost ns- dintotdeauna crearea unui boom economic prin acordarea unui nr f. mare de mpru-muturi, urmat- de dezumflarea balonului. ,conomi/tii pl-ti+i cu salarii exorbitante /i coresponden+ii economici ai diferitelor mi*loace mas-media v- vor spune Qmarea ma-*oritate neav!nd #abar ce se nt!mpl- n realitateR c- perioadele de av!nt urmate de cele de recesiune fac parte dintr-un %ciclu economic& natural. Gorbe n v!nt. "ntregul sistem este o manipulare sistematic- aplicat- de 3r-+ie cu scopul de a fura bog-+ia re-al- a acestei lumi. "n timpul perioadelor de av!nt economic f. mul+i oameni se ndato-reaz- masiv. Fn mediu economic dinamic nseamn- c- firmele mprumut- mai mul+i bani pt a-/i cump-ra te#nologie, cu scopul de a produce mai mult, r-spunz!nd astfel cererii din ce n ce mai mari. )a r!ndul ei, popula+ia se mprumut- mai mult de la b-nci pt a-/i cump-ra case mai mari, ma/ini mai puternice /i mai scumpe, etc., pt c- au ncredere n viitorul lor economic.)a momentul oportun,principalii banc#eri, coor-dona+i de societ-+ile secrete, ridic- ratele dob!nzilor pt a suprima cererea pt noi m-prumuturi. ,fectul acestor m-suri restrictive ec#ivaleaz- cu reducerea banilor afla+i n circula+ie pe pia+-. "n acest fel, cererea pt produse scade, la fel ca /i nr-ul locurilor de munc-, ntruc!t nu mai exist- suficien+i bani pe pia+- pt a genera un mediu econo-mic dinamic. Jamenii /i firmele nu mai c!/tig- suficien+i bani ptr a-/i pl-ti creditele contractate anterior /i intrn faliment. 2-ncile le iau averea real-, afacerile, casele, terenurile, ma/inile /i celelalte posesiuni, pt c- nu /i-au pl-tit mprumuturile care nu au fost de la bun nceput altceva dec!t ni/te cifre tip-rite pe un ecran. .ceste cicluri continu- de mii de ani, dar s-au accentuat mult n ultimele secole, aspir!nd ntreaga avere a popula+iei /i plas!nd-o n m!na celor care controleaz- sistemul bancar, liniile genealogice reptiliene. rincipiul se aplic- inclusiv guvernelor /i +-rilor. "n loc s- /i creeze propriii lor bani, f-r- s- pl-teasc- dob!nzi pt ei, guvernele i mprumut- de la b-ncile private /i /i pl-tesc ratele /i dob!nzile aferente prin impozitarea popula+iei. $umele uria/e pe care le pl-ti+i ca
;@E

taxe /i impozite se ntorc la b-ncile private ptr a pl-ti ni/te credite pe care guvernul le-a f-cut n condi+iile n care /i putea tip-ri pro-priii bani, f-r- dob!nzi( De ce nu face acest lucru7 t c- 3r-+ia controleaz- n egal- m-sur- guvernele /i b-ncile. :eea ce numim ast-zi %privatizare& nseamnv!nzarea activelor statului pt a prent!mpina falimentul acestuia din cauza ratelor /i dob!nzilor nepl-tite. "ndeosebi +-rile din lumea a treia cedeaz- marilor b-nci controlul asupra te-renurilor /i resurselor lor, c-ci nu /i pot pl-ti creditele imense pe care le-au f-cut de multe ori la presiunile acelora/i b-nci /i institu+ii interna+ionale. $-r-cia /i conflictele continue nu trebuie neap-rat s- fie o caracteristic- a lumii n care tr-im4 ele sunt ma-nipulate de 3r-+ie pt c- servesc .gendei sale.:avalerii templieri au folosit exact acest mecanism atunci c!nd au pus bazele sistemului bancar modern prin sec.NII-NIII. )a fel a operat naintea lor sistemul pus la cale de 'obilimea 'eagr- din Gene+ia. )a ora actual-, manipularea financiar- a lumii este coordonat- de %b-ncile centrale& din fie-care +ar-, care par s- lucreze independent, dar de fapt colaboreaz- ntre ele pt atinge-rea scopului comun. -ian*enul aflat n centrul acestei imense re+ele financiare mon-diale a fost 2anca .ngliei, nfiin+at- cu acordul regelui impus de 'obilimea 'eagr-, Sil#elm de Jrania. Lai recent, de prin anii ;C=E, acest rol a fost preluat de 2anca ptr 0eglement-ri Interna+ionale cu sediul la 6eneva, n ,lve+ia. )a fel ca /i n cazul 2-ncii .ngliei, b-ncile centrale ale diferitelor state au fost nfiin+ate cu acordul des-cenden+ilor familiilor bancare reptiliene din 6enova /i Gene+ia. #othschild-)ii& Fna din liniile genealogice reptilo-ariene provenite din imperi-ul k#azarQLun+ii :aucazR este cea a familiei 0ot#sc#ild. Lembrii de frunte ai aceste-ia sunt reptilieni cu s!nge pur, care ocup- n mod deliberat forme fizice umane. ,ste imposibil s- analizezi manipularea financiarglobal- f-r- s- faci referire la clanul 0ot#sc#ild. $i-au sc#imbat numele din 2auer n 0ot#sc#ild /i s-au aflat n centrul o-pera+iunilor de manipulare global- din sec.NGIII /i p!n- n prezent, din sediul lor de la 3rankfurt.Dinastia bancar- a 0ot#sc#ild-zilor a fost creat- de La1er .msc#el 2auer. 3amiliile reptiliene /i sc#imb- tot timpul numele ptr a-/i ascunde originile, scop n care i a*utf. mult primirea sau inventarea de noi titluri. .stfel, 2auer /i-a sc#im-bat numele n 0ot#sc#ild, care provine de la scutul ro/u 'rotes schild n lb. german-R care at!rna deasupra por+ii casei sale din 3rankfurt. "nc- din cele mai vec#i timpuri ale 3r-+iei, ro/ul a fost culoarea care a simbolizat revolu+ia, motiv pt care revolu+io-narii ru/i au fost numi+i 0o/ii. e scutul lui 0ot#sc#ild se afla o #exagram-, $teaua lui David sau $igiliul lui $olomon, simbol care se reg-se/te ast-zi pe steagul Israe-lului. Jamenii cred c- acesta este un simbol evreu, datorit- numelui s-u /i celor care l folosesc, dar nici vorb- de a/a ceva. Fn astfel de simbol al fost descoperit pe po-deaua vec#e de ;<EE de ani a unei mosc#ei musulmane din Tel .viv. "n lucrarea sa, +teaua cu ase coluri, scriitorul evreu J.5. 6ra#am afirm-8 % steaua cu /ase col+uri a ap-rut n ritualurile p-g!ne egiptene, fiind preluat- apoi de cultul zei+ei .s#terot# /i al zeului Lolo#H . fost preluat- apoi de artele magice, a fost folosit- de vr-*itoare Pinclusi! de magicienii ara"i, druizii i satanitiiQT p!n- c!nd a fost introdus- n :abala de Isaac )uria, un cabalist din sec.NGI, de unde a preluat-o La1er .msc#el 2auer, care /i-a sc#imbat numele n func+ie de acest simbol, apoi de sioni/ti, de Tne-ssetulPparlamentulQ noului stat Israel, a fost pus- pe steagul Israelului /i a fost adop-tat- de organiza+ia medical- a acestui stat, ec#ivalent- cu :rucea 0o/ie&. ./adar, nu-mele lui 0ot#sc#ild provine dintr-un simbol ezoteric antic asociat cu zeul egiptean Lolo# Q'imrodR, %zeul& sacrificiului. Oexagrama nu a nceput s- fie folosit- de ierar-#ia evreilor ca simbol na+ional dec!t dup- apari+ia 0ot#sc#ild-zilor /i nu are nimic de a face cu%0egele David&,lucru cunoscut f bine de liderii evrei. ,a a fost pus- pe stea-gul Israelului ptr c- acest stat nu este p-m!ntul evreilor,ci al 0ot#sc#ild-zilor /i al ce-lor care le dicteaz- acestora de pe nivele nc- /i mai nalte ale ierar#iei piramidale a
;@;

3r-+iei..ce/tia sunt cei care au creat /i controleaz- statul Israel. .propo, scutul ro/u folosit ca emblem- de .rmata $alv-rii a fost inspirat dup- cel al lui 0ot#sc#ild. 3rankfurt, ora/ul n care a ap-rut dinastia 0ot#sc#ild, a fost locul n care banii de #!r-tie au devenit populari /i n care este situat- ast-zi 2anca :entral- ,uropean-. 2anca permite c!torva banc#eri neale/i de cineva s- stabileasc- ratele dob!nzilor pt toate +--rile Fniunii ,uropene care folosesc moneda unic- european-. ,xist- un citat celebru atribuit lui La1er .msc#el 0ot#sc#ild, care spune8 %Da+i-mi controlul asupra mone-dei unei na+iuni /i nu-mi pas- cine face legile&. La1er 0ot#sc#ild s-a nsurat cu 6u-tele $c#naper Qcare avea ;@ ani la acea dat-R. .u avut ;E copii, ? b-ie+i /i ? fete, care au fost trimi/i s- creeze filiale ale dinastiei la )ondra, aris, Giena, 2erlin /i 'apoli. :opiii 0ot#sc#ild au f-cut c-s-torii din interes, infiltr!ndu-se astfel n nobilimea european-,dar s-au c-s-torit /i ntre ei,la nivel de veri primari, pt a nu-/i dilua prea mult s!ngele reptilian /i puterea casei 0ot#sc#ild. Testamentul lui La1er indica expres acest lucru, inclusiv faptul c- afacerile trebuiau conduse de membrii de sex masculin ai familiei, iar conturile trebuie p-strate n cel mai strict secret. Testamentul le-a ex-clus complet pe fiicele 0ot#sc#ild, inclusiv pe so+ii /i copiii acestora, de la dreptul de a participa la afacerea familiei sau de a /ti ceva despre ea. De aceea, simplul fapt c- cineva se nume/te 0ot#sc#ild nu nseamn- automat c- este satanist sau c/tie ce se nt!mpl-. ,u vorbesc strict de cei afla+i la v!rful imperiului, lucru valabil /i pt cele-lalte familii pe care le-am pomenit n aceast- carte. Larea ma*oritate a membrilor acestor familii ar fi /oca+i dac- ar afla ce se nt!mpl- n *urul lor. 'u mi propun s- dezl-n+ui n nici un caz o v!n-toare de vr-*itoare mpotriva tuturor celor care poart- aceste nume de familie, /i nici m-car mpotriva rasei reptiliene n general. 'u doresc s- i expun dec!t pe cei care poart- n mod responsabil vina pt ceea ce fac, nu /i mari-onetele inocente care se nt!mpl- s- fie n familiile lor sau s- poarte acela/i nume. La1er 0ot#sc#ild a devenit banc#er /i om de ncredere al prin+ului Silliam IN de Oesse-Oanau, un alt membru cu s!nge reptilian al 'obilimii 'egre. :ei doi mergeau la /edin+ele francmasone mpreun-. otrivit c-r+ii E!reii i francmasonii din Europa ':JB5/:M5M*, fratele mai mic al lui Silliam, Tarl, a fost acceptat ca /ef al francmaso-neriei germane, iar membrii dinastiei Oesse s-au implicat activ ntr-un grup de elit- numit $tricta 0espectare. Lai t!rziu, grupul /i-a sc#imbat denumirea n :avalerii 2e-nefici ai Jra/ului $f!nt, fiind cunoscu+i n 6ermania /i sub numele de 3r-+ia $f. Ioan 2otez-torul Qun cod pt 'imrodR. "n timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial, :asa de Oesse a fost de partea lui Oitler, iar prin+ul #ilip von Oesse a fost unul din mesa-gerii dintre Oitler /i Lussolini. Dup- ce au preluat tronul britanic, Silliam /i 0ot#s-c#ild au f-cut avere nc#iriind trupele lui Oesse germanilor din Oanovra. Lul+i din solda+ii care au luptat de partea %.ngliei& n 0-zboiul .merican pt Independen+- au fost mercenari germani ai lui Silliam. .cesta era nepotul regelui englez 6eorge II, fiind deci un str-mo/ al reginei ,lisabeta a II-a. e o alt- linie genealogic-, el este n-rudit cu prin+ul consort Qso+ul regineiR #ilip. 'umai D-zeu /tie c!+i reptilieni din linia genealogic- Oesse exist- la ora actual-, c-ci se crede c- Silliam singur a fost tat-l a cel pu+in AE Qda, AER de copii, f-cu+i cu diferite partenere. :!nd o fi avut timp7 .cesta este un alt aspect important8 mo/tenitorii oficiali ai liniilor genealogice sunt cei n-s-cu+i din c-s-toriile aran*ate ale acestora,dar n afara lor mai exist- mii de bastarzi,care nu poart- numele familiei, dar a c-ror linie genealogic- este urm-rit- cu aceea/i aten-+ie ca /i cea a mo/tenitorilor oficiali, 3r-+ia /tiind exact cine sunt ace/ti oameni. ,a este f interesat- s- /tie pe cine poate conta /i cine sunt cei care pot fi poseda+i cel mai u/or din regiunea inferioar- a celei de-a >-a dim. ./a se explic- fi/ele genetice ex-trem de detaliate ale mormonilor, care reprezint- o alt- opera+iune a 3r-+iei la nivel nalt. De aceea, c#iar dac- exist- oameni afla+i la putere care par s- nu aib- leg-turi de rudenie cu
;@<

aceste familii, pute+i fi absolut siguri de contrariu. .numi+i cercet-tori cred c- 2ill :linton este nrudit cu 0ockefeller, n condi+iile n care se trage cu sigu-ran+- din monar#ia britanic-, din cea sco+ian- /i din regele 3ran+ei 0obert I. :ontele de $aint 6ermain, devenit la ora actual- un persona* %mesianic& pt mul+i adep+i 'eK .ge, a fost prieten cu Silliam de Oesse-Oanau /i cu fratele acestuia, Tarl. $e spune c- acesta din urm- ar fi afirmat c- alc#imistul /i magicianul $aint-6ermain a fost crescut de familia Ledici Q'obilimea 'eagr-R n Italia. Lul+i adep+i 'eK .ge din zi-lele noastre vorbesc de o Lare 3r-+ie .lb- a %sufletelor alese&, din r!ndul c-rora face parte /i $aint6ermain, care i %g#ideaz-& prin intermediul unor mediumi, vorbindu-le de apropiata transformare. .ceasta este doar o alt- opera+ie de control al min+ii co-ordonat- de 3r-+ie pt a devia direc+ia c-tre care sunt orienta+i adep+ii 'eK .ge,mpie-dic!ndu-i s- ac+ioneze coerent n sensul unei transform-ri adev-rate. .gita+ia politic- st!rnit- de 'apoleon 2onaparte l-a f-cut pe Silliam de Oesse-Oanau s- fug- o vreme n Danemarca, timp n care fiul mai mare al lui La1er, 'at#an, un alt francmason, la fel ca /i ceilal+i, a furat @EE.EEE lire sterline din banii cu care trebuiau pl-ti+i solda+ii mercenari. ,l i-a dus la )ondra, unde a creat 2anca 0ot#sc#ild din acest ora/. .verea pe care a f-cut-o finan+!nd r-zboiul lui Sellington mpotriva lui 'apoleon /i prin alte %investi+ii& manipulate a constituit temelia dinastiei de mai t!rziu. .t!t Selington c!t /i 'apoleon au fost manipula+i /i finan+a+i de aceia/i oameni, printre care se num-ra /i fratele lui 'apoleon, un mare maestru francmason. ./a cum recunosc de multe ori c#iar propriile lor pove/ti de familie, 0ot#sc#ild-zii au finan+at de regul- toate tabere-le care luptau n diferitele r-zboaie. ,i ncepeau prin a crea bazele pt declan/area a-cestor r-zboaie, prin societ-+ile secrete sau prin serviciul secret propriu, care continu- s- existe /i la ora actual-. $e nume/te Lossad /i este considerat n mod oficial servi-ciul secret al Israelului,dar numele real al acestui stat este 0ot#-rael, iar cel al Lossadului8 0ot#-sad. .nka Lu#lstein, autoarea evreic- a c-r+ii Karonul -ames, Ascensiu/nea %othschild/zilor francezi, afirm- aici c- serviciul secret al familiei obi/nuia s- fo-loseasc- literele ebraice drept coduri secrete. ,braica a fost una din limbile sacre pre-date n /colile misterelor egiptene, de unde provine o mare parte din cunoa/terea 3r--+iei, pe l!ng- cunoa/terea str-vec#e provenit- din .sia /i Jrientul "ndep-rtat la care au avut acces liniile genealogice k#azare. 0e+eaua de comunica+ii a 0ot#sc#ild-zilor era mai rapid- dec!t a oric-rui guvern, iar unul din ex. cele mai faimoase de manipu-lare stil %0ot#sc#ild& a fost r-sp!ndirea zvonului c- Selington ar fi pierdut b-t-lia de la Saterloo din ;B;? mpotriva lui 'aopleon, care a provocat un cra# la bursa londonez-, timp n care 0ot#sc#ild-zii au cump-rat sub acoperire cantit-+i uria/e de ac+iuni la pre+uri de nimic. :!nd a sosit vestea c- Sellington c!/tigase de fapt b-t-lia, bursa a explodat, iar 0ot#sc#ildzii s-au mbog-+it peste noapte. .tunci c!nd controlezi mas -media, politicienii /i bursa, a/a cum fac 0ot#sc#ild-zii, s- faci avere sau s- porne/ti un r-zboi devine o floare la urec#e. re+ul mondial al aurului este stabilit /i la ora ac-tual- din birourile lui '.L. 0ot#sc#ild, iar bursele din ntreaga lume sunt controlate de 3r-+ia 2abilonian- prin intermediul familiilor de banc#eri de genul 0ot#sc#ild-zi-lor. De aceea, dac- auzi+i de un cra# bancar ntr-o +ar- din Jrientul "ndep-rtat, pute+i fi siguri c- acest lucru convine .gendei 3r-+iei. Fn alt mecanism al ciclurilor pe care le controleaz3r-+ia const- n a-i ncura*a pe oameni s- investeasc- pe bursele de ca-pital p!n- c!nd companiile cotate devin masiv supraevaluate. 3r-+ia sparge apoi pia+a Qv!nz!ndu-/i ac+iunile cu pu+in nainteR, ma*oritatea oamenilor /i pierd banii. Invers, c!nd bursa se pr-bu/e/te,3r-+ia cump-r- cantit-+i masive de ac+iuni devalorizate..poi bursa o ia din nou n sus, la fel /i valoarea ac+iunilor recent ac#izi+ionate, iar averea nem-surat- a 3r-+iei nu nceteaz- s- creasc-. "ntregul mecanism este o manipulare pus- la cale pt a mplini scopul central al reptilienilor8 dob!ndirea controlului total.
;@=

Declan/area r-zboaielor este un instrument perfect de f-cut avere /i de sc#imbat sta/tus Suo-ul. 'u trebuie dec!t s- mprumu+i ambele tabere pt a finan+a r-zboiul, apoi s- le oferi noi credite pt a-/i reconstrui societ-+ile devastate de r-zboi. Jb+ii astfel con-trolul asupra guvernelor acelor +-ri /i +i m-re/ti simultan /i averea. .cest control /i aceast- putere +i permit apoi s- construie/ti o nousocietate, conform agendei tale, dup- distrugerea vec#ii structuri sociale prin r-zboiul declan/at c#iar de tine. ./a-zi-sele rotocoale ale "n+elep+ilor $ionului au fost descoperite n sec.NIN /i descriu n detalii incredibile evenimentele /i metodele de manipulare la care am asistat n sec. NN. .ceste documente au fost n mare parte crea+ia 0ot#sc#ild-zilor /i a reptilo-arie-nilor. "n realitate, ele nu sunt rotocoale ale unor "n+elep+i ai $ionului, ci ale $IJ'F-)FI pur /i simplu, ale $oarelui, respectiv ale rioriei $ionului. Toate dezinform-rile /i agresiunile la care au fost supu/i cei care au f-cut publice aceste rotocoale, inclu-siv eu, arat- disperarea 3r-+iei de a le discredita n fa+a opiniei publice. rotocoalele spun prea multe lucruri pe /leau. Oitler s-a folosit de ele pt a *ustifica par+ial oprima-rea evreilor, dar cel care i le-a dat a fost un agent k#azar al lui 0ot#sc#ild, .lfred 0o-senberg. Dup- p-rerea mea, rotocoalele nu sunt %evreie/ti&, a/a cum au a*uns s- fie interpretate de oameni. ,le sunt opera reptilo-arienilor /i au fost f-cute inten+ionat s- par%evreie/ti&, pt ca oamenii s- nu-/i dea seama cine se ascunde n spatele lor. tr informa+ii suplimentare referitoare la aceste rotocoale, v- recomand lucrarea mea, i ade!rul ! !a face li"eri,precum /i cartea %e!olta ro"oilor. 0ot#sc#ild-zii au de-venit una din familiile situate n centrul .gendei financiare /i politice a 3r-+iei. Dup- ce s-au ocupat de evenimentele din ,uropa, ei s-au extins n .merica, .frica de $ud, iar apoi n ntreaga lume. Toate capetele ncoronate ale ,uropei le-au fost ndatorate, inclusiv dinastia reptilian- #absburgic-, apar+in!nd 'obilimii 'egre, care a condus $f!ntul Imperiul 0oman @EE de ani. 0ot#sc#ild-zii au preluat de asemenea /i controlul asupra 2-ncii .ngliei. Jri de c!te ori a existat un r-zboi, ei s-au ascuns n spatele lui, cre!nd din culise conflictul /i finan+!nd toate taberele implicate. :apii familiei 0ot#sc#ild nu sunt evrei, ci reptilieni care au trimis milioane de evrei la moarte, pt a-/i mplini ambi+iile bolnave. .u fost asocia+i apropia+i ai :asei de Sindsor /i au con-trolat oameni ca ,dKard GII, marele maestru al francmasoneriei engleze. ,dKard era fiul reginei Gictoria /i al prin+ului francmason german .lbert. Lountbatten-ii Qfo/tii 2attenberg-i germaniRsunt rude de s!nge cu 0ot#sc#ild-zii, )ordul )ouis Lounbatten fiind cel care a aran*at c-s-toria reginei ,lisabeta a II-a cu nepotul s-u, prin+ul #ilip, unind astfel < linii genealogice reptiliene apar+in!nd 'obilimii 'egre. Lountbatten a fost inclusiv mentorul prin+ului :#arles.:unosc victime ale unor ritualuri satanice care mi-au spus c- printre cei care i-au c#inuit s-a num-rat /i )ordul Lountbatten, lu-cru care nu m- surprinde deloc. 0ot#sc#ildzii /i 2auer-iiQsau 2oKer-iiRau fost mae/-tri n arta satanismului, fiind linii genealogice reptiliene sau .nunnaki. "n 6ermania medieval-, 2auer-ii Qn special 0ic#ard 2auerR se ocupau inclusiv cu alc#imia /i cu magia ezoteric-. Tarl Larx, omul ales de 3r-+ie ptr crearea comunismului, a fost studentul lui 2runo 2auer la Fniv. din 2erlin. .cest 2auer a fost singurul savant care a studiat 2iblia /i care a avut cura*ul s- scrie desc#is c- 'oul Testament este o sintez- a ideilor lui $eneca /i 5osep#usQ isoR. . afirmat c- Iisus a fost crea+ia autorului care a scris ,vang#elia dup- Larcu. .ceasta nu este dec!t o dovad- n plus a faptului c- liniile genealogice ale 3r-+iei au /tiut adev-rul de la bun nceput. 0ot#sc#ild-zii s-au implicat de asemenea n )iga TugenbundQsau )iga Girtu+iiR,creat- n ;AB@ ca o %societate sexual- desc#is-&.Lembrii acesteia, mpreun- cu so+iile /i fii-cele lor, se nt!lneau acasla o femeie pe nume Oenrietta Oerz,lu!nd parte la tot felul de activit-+i /i ritualuri sexuale. rintre ei se num-rau /i cele < fiice ale lui Loses Lendelsso#n, agentul lui 0ot#sc#ild implicat n manipularea 0evolu+iei 3ranceze4 marc#izul de Lirabeau, un alt francmason profund implicat n
;@>

revolu+ie4 /i 3rederick von 6entz, care avea s- devin- unul din agen+ii cei mai influen+i ai lui 0ot#sc#ild. "n ;BEA a urmat o a doua rund- a )igii Tugenbund, n care 0ot#sc#ild-zii s-au implicat din nou. .ceasta a fost creat- de baronul von $tein /i s-a extins rapid, incluz!nd ma-*oritatea politicienilor de frunte ai 6ermaniei, precum /i numero/i lideri militari /i profesori de literatur- /i /tiin+-. Fnul din membrii ei era Silliam de Oesse-:assal. 0olul oficial al celei de-a doua )igi Tugenbund a fost acela de a sc-pa 6ermania de ocupa+ia lui 'apoleon. .ceast- organiza+ie a avut leg-turi str!nse cu alte grupuri ma-sonice, precum :avalerii 'egri, :avalerii 0eginei rusiei /i :oncordi/tii. Toate aces-te societ-+i secrete erau derivate din structura vec#ilor :avaleri Teutoni /i au fost pre-decesoarele societ-+ilor secrete de mai t!rziu T#ule, ,delKeiss /i Gril, ar#itectele partidului nazist. ,ste aceea/i fa+- ascuns- sub m-/ti diferite, iar 0ot#sc#ild-zii s-au as-cuns sub ma*oritatea acestora, inclusiv n spatele nazi/tilor. Dac- sapi suficient de ad!nc,consta+i c- toate aceste grupuri se ntrep-trund..ceast- re+ea aparent complex- Qdar de fapt foarte simpl-R de b-nci, afaceri, politici, mi*loace mas-media /i societ-+i secrete controleaz- la ora actual- lumea, fiind coordonat- din cartierul general cu se-diul la )ondra. :ontrolul banilor /i al sistemului bancar prin intermediul 0ot#sc#ild-zilor /i al altora ca ei este esen+ial pt acest mecanism. Fna din cele mai mari lovituri a 3r-+iei a fost crearea n ;C;= a 0ezervei 3ederale, a/a-zisa %banc- central-& a $F.. "n realitate, aceasta nu este nici federal- /i nici nu are vreo rezerv-. ,a este un cartel de b-nci private aflate n proprietatea a <E de familii fondatoare, marea ma*oritate eu-ropene, care decid mpreun- rata dob!nzii n locul guvernului $F. /i i mprumut- a-cestuia bani inexisten+iQcifre pe un ecran de calculatorR,pt care pl-titorii de taxe trebu-ie s- pl-teasc- dob!nd-. ./a s-a n-scut %deficitul american&, din nimic. 6uvernul 3e-deral al $F. nu are n proprietate nici m-car o singur- ac+iune la 0ezerva 3ederal-, iar cet-+enii americani nu pot cump-ra ac+iuni la aceastbanc-. rofiturile b-ncii de-p-/esc ;?E de miliarde de dolari anual, ca s- nu mai vorbim de faptul c- 0ezerva 3e-deral- nu a publicat niciodat- situa+ia sa financiar-. .cest profituri exorbitante sunt asigurate de c!teva premise8 ;R 3r-+ia controleaz- 6uvernul $F.Q:ompania Girginia sub un alt numeR,care continu- s- mprumute %bani&de la %3,D&4<R3r-+ia controleaz- 3iscul .merican Q$erviciul pt .faceri Interne, I0$R, care este de asemenea privat, fiind de fapt o organiza+ie terorist- ilegal- care colecteaz- impozitele de la popula+ie4 =R3r-+ia controleaz- masmedia,asigur!ndu-se astfel c- oamenii nu vor afla niciodat- adev-rul despre punctele ;R /i <R. 3r-+ia /i-a dorit dintotdeauna o %banc- central-& a .mericii privat-, pt a-/i des-v!r/i astfel controlul asupra economiei acestei +-ri. :!nd frunta/ul francmason 6eorge Sas#ington a devenit primul pre/. american,a numit un om de paie al 3r-+iei, .lexander Oamilton, n func+ia de secretar al trezoreriei, care a creat 2anca $tatelor Fnite, o banc- central- cu ac+ionari priva+i, care a nceput s- m-prumute bani noului guvern al $F., pe care a ncercat de la bun nceput s--l contro-leze prin ndatorare. rivi+i ce s-a nt!mplat dup- crearea 2-ncii :entrale a .ngliei. $cenariul american s-a repetat ntocmai. 2anca $tatelor Fnite a generat o s-r-cie at!t de mare, at!tea falimente /i revolte, nc!t n cele din urm- a trebuit s- fie nc#is-. 'u a trecut ns- mult /i i-a fost creat- o nlocuitoare8 0ezerva 3ederal-. rincipala banc- prin care au operat 0ot#sc#ild-zii n prima parte a sec. NN n .merica a fost Tu#n, )oeb and :ompan1 din 'eK \ork, condus- de 5acob $c#iff. "n vremea fondatorului familiei 0ot#sc#ild, La1er .msc#el 2auer, familia $c#iff a locuit n aceea/i cas- cu acesta. "n ;CE<, 0ot#sc#ild-zii /i-au trimis n .merica < agen+i, pe aul /i 3elix Sar-burg, pt a pune la cale crearea 0ezervei 3ederale. 3ratele acestora, Lax Sarburg, a r-mas n ,uropa pt a conduce banca familiei, creat- la Gene+ia pe vremea c!nd aceas-ta purta un alt nume8 .bra#am del 2anco. Dup- ce a a*uns n $tate, aul Sarburg s-a nsurat cu 3rieda $c#iff, fiica lui 5acob $c#iff, un alt ex. perfect de c-s-torie aran*at- pt a corespunde cerin+elor liniilor genealogice /i .gendei
;@?

3r-+iei. :ei < fra+i au deve-nit parteneri la Tu#n, )oeb and :mpan1, aul av!nd un salariu de circa o *um-tate de milion de dolari Qla valoarea de la nceputul sec.NNR. .cestea sunt sumele pe care le c!/tig- cei implica+i n acest *oc de putere.Imagina+i-v- ce valoare ar reprezenta acest salariu ast-zi. 0e+eaua 3r-+iei a avut gri*- ca %democratul& /i rozicrucianul SoodroK Silson s- c!/tige pre/edin+ia $F. n ;CEC. rincipalul s-u colaborator a fost un alt membru de frunte al 3r-+iei, %colonelul& Landel Oouse. Silson l numea %a doua mea personalitate& sau %alter egoul meu& /i obi/nuia s- spun- c-8 %g!ndurile sale sunt una cu g!ndurile mele&.'icic!nd nu a rostit vreun pre/edinte american un adev-r mai mare ca acesta. ./a cum au ar-tat cercet-torii, banc#erii ,litei din cartelul 0ockefel-ler-Lorgan-0ot#sc#ild-Oarriman s-au nt!lnit n secret pe insula 5ek1l din 6eorgia pt a discuta tactica /i natura legii pe care doreau s- o treac- pt a crea banca pe care /i-o dureau at!t de mult. Din c!te se pare, insula 5ek1l era o proprietate a familiei a1seur /i to+i membrii grupului erau colaboratori ai lui a1seur. urt-torul lor de cuv!nt n plan politic era senatorul 'elson .ldric#,bunicul lui 'elson 0ockefeller,cel care avea s- fie ales de > ori guvernator al statului 'eK \ork /i vicepre/edinte al $F. dup- ce 6erald 3ord l-a nlocuit pe 0ic#ard 'ixon n urma scandalului Satergate din ;CA>. 3iica lui .ldric#,.bb1,s-a m-ritat cu 5o#n D. 0ockefeller 5r. :!nd a nceput dezbate-rea n :ongres a )egii 0ezervei 3ederale, banc#erii care au scris-o s-au opus public n mod zgomotos. ,rau foarte nepopulari la vremea respectiv-, a/a cdoreau s- lase impresia c- legea nu i favorizeaz-, m-rind astfel spri*inul opiniei publice, pt ca legea s- treac-. .cest gen de manipul-ri se petrec tot timpul. Jrice ar afirma cineva n pu-blic despre un anumit eveniment, ntreb-rile pe care trebuie s- ni le punem tot timpul sunt8 %:ine are de c!/tigat de pe urma acestui eveniment7& /i %:ine are de c!/tigat dac- eu cred n ceea ce mi se spune7& 2anc#erii au reu/it s- treac- legea c#iar nainte de :r-ciunul anului ;C;=, c!nd mul+i congresmeni se aflau de*a la casele lor, pt a se bucura al-turi de familii. .cum, ei puteau controla ratele dob!nzilor americane /i au f-cut o adev-rat- avere mprumut!nd guvernului bani care nu exist-, de pe urma c--rora au perceput ns- dob!nzi. t a completa acest ciclu, ei aveau nevoie de o finan+a-re continu- a guvernului, scop n care au introdus n acela/i an )egea Impozitului 3e-deral pe Genit. t ca s- poat- trece legea, aveau nevoie de un amendament la :onsti-tu+ia .merican-, cel de-al ;@-lea, scop n care era necesar consim+-m!ntul a =@ de state. 'umai < state au fost de acord, dar 3ilander Tnox, secretarul de stat, a anun+at pur /i simplu c- ma*oritatea necesar- a fost atins- /i legea a trecut. !n- n zilele noastre impunerea impozitului federal pe venit este ilegal-, ceea ce nu mpiedic- $er-viciul pt Genituri Interne s- colecteze continuu acest impozit. Fnii ar putea spune cam exagerat numind aceast- opera+iune un act de terorism, dar pt a teroriza pe cineva nu trebuie sl amenin+i cu arma sau cu o bomb-. ,ste suficient s- l amenin+i c- i vei distruge c-minul /i c- l vei da afar- din propria cas- pt a-l determina s- +i pl--teasc- acest impozit ilegal. "n treac-t fie vorba, v- rog s- remarca+i anul n care s-au produs aceste < evenimente ma*ore pt 3r-+ie, crearea 0ezervei 3ederale /i adoptarea )egii Impozitului 3ederal pe Genit, ;C;=. 'umerele /i anii conteazf. mult pt ace/ti oameni, din cauza ciclurilor solare /i astrologice. De aceea, aceste evenimente au fost planificate cu gri*- s- se petreac- n ;C;=. rivi+i obsesia pe care a avut-o 3r-+ia de-a lungul timpul pt nr. ;=. :!nd 0ockefeller-ii au creat :onsiliul 6uvernelor $tatelor, pt a controla n acest fel legislativele statelor americane, ei au plasat sediul noii organi-za+ii ntr-o cl-dire cu nr ;=;=. Din acelea/i motive, f. multe lucruri interesante s-au nt!mplat n ;C==, c-ci == reprezint- un num-r ezoteric ma*or, cu o anumit- frecven-+- de vibra+ie. $erviciul pt Genituri Interne, care colecteaz- impozitele din ntreaga .meric-, este tot o companie privat-, de/i publicul larg crede ceste o institu+ie a gu-vernului lor. "n ;B@= s-a creat 2iroul pt Genituri Interne, cu scopul de a colecta impo-zitele, dar n ;C== poporul american a primit o nou- lovitur-. Trei membri din cercul
;@@

lui rescott 2us#, Oelen /i :litfton 2arton /i Oector ,c#everria, au creat $erviciul pt Impozitul pe Genit /i .udit Intern, nregistrat n DelaKare, statul american n care se pun cele mai pu+ine ntreb-ri. rescott 2us# a fost tat-l lui 6eorge 2us#. "n ;C=@, a-ceast- organiza+ie /i-a sc#imbat numele n $erviciul pt Genituri Interne /i a continuat s- func+ioneze ca o companie privat-. "n ;C?=, 2iroul ini+ial pt Genituri Interne a fost dizolvat, l-s!nd $erviciul privat pt Genituri Interne scolecteze toate impozitele, n cea mai mare parte ilegale. :ei care controleaz- acest $erviciu sunt aceia/i oameni care controleaz- 0ezerva 3ederal- /i :ompania Girginia, sug!nd vlaga ntregii .me-rici. De fapt, $erviciul pt Genituri Interne a fost creat de nazi/tii americani care l-au finan+at pe .dolf Oitler, sub coordonarea lui rescott 2us#, tat-l lui 6eorge. Lagici-enii negri ai 3r-+iei 2abiloniene /i-au +esut p!nza iluziilor din cele mai vec#i timpuri /i p!n- ast-zi. Larea ma*oritate a popula+iei nu n+elege ce se nt!mpl- c#iar sub oc#ii s-i, c-ci ace/ti oameni /i p-streaz- robele lungi /i m-/tile satanice pt ritualurile lor private, purt!nd n public doar costume decente. Capitolul 66& <abilonul global Frm-torul capitol al pove/tii noastre este acoperit pe larg n i ade!rul ! !a face li"eri,a/a cnu l voi mai repeta integral aici. Goi face totu/i un scurt rezumat al eve-nimentelor, pt a putea trece apoi la noile informa+ii uluitoare pe care doresc s- vi le transmit. ,xploatarea incredibilului continent african este o poveste clasic-, ce poate servi drept ex. pt ceea ce ni se poate nt!mpla. .ceast- opera+iune oribil- efectuat- de 0ot#sc#ild-zi, Jppen#eimer-i, :ecil 0#odes, .lfred Lilner, 5an $muts /i nenum-ra+i al+ii, a fost organizat- printr-o societate secret- a ,litei numitLasa 0otund-, creat- la sf!r/itul sec.NIN /i condus- de :ecil 0#odes, omul care afirma c- dore/te un gu-vern mondial cu sediul n Larea 2ritanie. 0#odes a condus :ompania .fricii de $ud /i a creat alte companii, precum De 2eers :onsolidated Lines /i :onsolidated :old 3ields. "ntre altele, 0#odes a fost prim ministru al :oloniei :ape, iar scriitorul 5o#n :oleman Qcare sus+ine c- este un fost agent al serviciilor secrete englezeR afirm- c- a fost membru al unei organiza+ii numite :omitetul celor =EE, cunoscut- /i sub numele de Jlimpienii. Dup- cum explic- :oleman, ace/tia sunt cei =EE de oameni care con-duc lumea, genera+ie dup- genera+ie, sub coordonarea unor grupuri c#iar mai mici, plasate deasupra lor n ierar#ia mondial-. De c!te ori voi cita nume care se reg-sesc pe lista lui :oleman, voi folosi abrevierea Q:om =EER. Doresc s- precizez totu/i c- existoameni care se ndoiesc c- 5o#n :oleman ar fi f-cut parte din serviciile secre-te. J cuno/tin+- care a lucrat la cel mai nalt nivel n lumea financiar-, n special n ,lve+ia, mi-a spus c- dup- p-rerea sa, aceste =EE de familii sunt cele mai reptiliene de pe planet-, aceasta fiind singura explica+ie a apartenen+ei lor la acest grup select. 0#odes /i-a nceput cariera n arta manipul-rii pe vremea c!nd era student la Fniv. din Jxford, o institu+ie vestit- ptr educarea personalului 3r-+iei. Lentorul s-u a fost 5o#n 0uskin, un profesor de arte frumoase care a r-mas o legend- p!n- ast-zi la Jx-ford. 0uskin era adeptul declarat al puterii centralizate /i al aproprierii de c-tre stat a tuturor mi*loacelor de produc+ie /i de distribu+ie. Ideile sale au stat p!n- de cur!nd la baza filozofiei oficiale a artidului )aburist din L.2ritanie, fiind incluse /i n opera lui Tarl Larx /i 3riedric# ,ngels, motiv pt care au fost adoptate ca fundament al co-munismului marxist care avea s- pun- n cur!nd st-p!nire pe +-rile din ,uropa :en-tral-. La*oritatea cercet-torilor consider- c- 0uskin a avut leg-turi cu Illuminati ba-varezi /i c- el a stat la baza cre-rii $ociet-+ii 3abian, o alt- opera+iune a 3r-+iei care manipuleaz- /i la ora actual- artidul )aburist din L.2ritanie, /i nu numai. 0uskin a fost un adept al lui laton, la fel ca ma*oritatea clonelor 3r-+iei precum 0#odes, ,n-gels, Seis#aupt,0ot#sc#ild-zii /i asociatul celor din urm-, Loses Lendelsso#n, unul din principalii manipulatori din spatele 0evolu+iei 3ranceze. 0#odes era at!t de fasci-nat de 0uskin nc!t i-a
;@A

copiat de m!n- discursul inaugural /i l-a p-strat de-a lungul ntregii vie+i, av!ndu-l la el oriunde sar fi dus.0uskin a avut un impact extrem de pu-ternic asupra multor studen+i de la Jxford /i :ambridge, care aveau s- *oace mai t!r-ziu un rol decisiv n manipul-rile din sec.NN. rintre ei se num-ra /i banc#erul con-trolat de 0ot#sc#ild-zi, .lfred Lilner. De/i 0#odes era /eful Lesei 0otunde, contro-lul real era exercitat de 0ot#sc#ild-zi /i de alte linii genealogice precum .stor-ii /i :ecil-ii. 3amilia .stor a fost una din marile finan+atoare ale unor organiza+ii ale 3r--+iei precum Institutul 0egal ptr .faceri Interna+ionale, iar Saldorf .stor a fost unul din liderii acestuia. .storii erau nucleul unui grup cunoscut sub numele de :liveden $et,numit dup- domeniul :liveden, situat nu departe de castelul Sindsor. 'umele de .stor deriv- de la cel al zei+ei antice .s#toret#. Din r!ndul familiei :ecil f-cea parte )ordul $alisbur1Q:om =EER, primul minsitru britanic /i secretarul ns-rcinat cu aface-rile externe pe vremea c!nd Lasa 0otund- punea la cale 0-zboiul 2arilor din .frica de $ud, n care au murit zeci de mii de b-rba+i, femei /i copii. Lul+i dintre ace/tia au murit n taberele de concentrare ale francmasonului )ord Titc#ener Q:om =EER. )or-dul $alisbur1 era prieten apropiat cu Sinston :#urc#ill, un alt lider al 3r-+iei care avea s- fie folosit cu mare succes n timpul celui de-al Doilea 0-zboi Londial. Lani-pularea /i genocidul provocate de 0#odes /i de Lasa 0otund- au avut drept scop asi-gurarea controlului asupra rezervelor de substan+e minerale din .frica de $ud, care continu- s- fie de+inut /i la ora actual- de c-tre familia Jppen#eimer. :#iar Fniunea .fricii de $ud a fost creat- de Lasa 0otund- n urma unei campanii conduse de ban-c#erul /i omul lui 0ot#sc#ild, .lfred LilnerQ:om =EER,care avea s- devin- noul lider al societ-+ii secrete dup- moarta lui 0#odes n ;CE<. 0#odes a l-sat prin testament fonduri care s- spri*ine activitatea Lesei 0otunde, dar principalii finan+atori ai aces-teia au r-mas 0ot#sc#ild-zii. Testamentul a l-sat o sum- considerabil- de bani pt fi-nan+area unui proiect numit 2ursele 0#odes. :omitetul acestei institu+ii acord- burse c!torva studen+i Qdin alte +-riR ale/i pe spr!ncean- de c-tre 3r-+ie, permi+!ndu-le s- fie educa+i la Fniv. Jxford, pt a fi ndoctrina+i n .genda %guvernului mondial&. ropor-+ia studen+ilor care au primit aceste burse /i care se ntorc n +-rile lor de origine, pri-mind posturi n structurile de putere, este remarcabil-. De aceea, procesul de selec+ie a lor +ine n mod decisiv seama de istoria lor genetic-. $pre ex, cel mai faimos stu-dent al bursei 0#odes din lumea modern- este 2ill :linton,fostul re/ al $F.. rinci-palul /ef al ambelor sale campanii electorale a fost un alt bursier 0#odes, 6eorge $te-p#anopoulos. )iderii viitorului sunt ale/i din timp /i educa+i de la v!rste fragede, une-ori c#iar de la na/tere, a/a cum vom vedea imediat. Fn alt bursier 0#odes a fost 3red 3ranz, fostul pre/edinte al $ociet-+ii Turnul de Geg#e QLartorii lui Ie#ovaR, care a re-fuzat ns- s- accepte educa+ia primit- la Jxford, servind 3r-+ia prin nlocuirea lideru-lui organiza+iei Lartorii lui Ie#ova, francmasonul :#arles Taze 0ussell,ucis n cadrul unui ritual +inut de OaloKeen,n ;C;@.0evista Lartorilor lui Ie#ova,Turnul de Geg#e, nu con+ine dec!t imagini subliminale /i simboluri ezoterice. 6eorge ,astbrooks, cel care le-a predat serviciilor secrete britanice cursuri de #ipnotism /i control al min+ii, a fost de asemenea un bursier 0#odes. !n- n ;C;? au fost create /i alte filiale ale Le-sei 0otunde n .frica de $ud, :anada, $F., .ustralia,'9 /i India. "n $F.,Lasa 0o-tund- a fost reprezentat-, la fel ca n celelalte societ-+i secrete, de liniile genealogice /i familiile de banc#eri sosite din ,uropa, precum 0ockefeller-ii, 5. . Lorgan /i ,d-Kard Oarriman,de/i, a/a cum am v-zut, c#iar /i ace/tia erau simple marionete n m!i-nile altor puteri mai presus dec!t ei. ,i s-au folosit de banii lui 0ot#sc#ild /i ai lui a1seur pt a-/i construi imperii uria/e prin care au instituit controlul asupra sistemu-lui bancar, al lumii afacerilor, petrolului, o+elului, etc., conduc!nd economia $F., la fel cum procedeaz- Jpen#eimer-ii n .frica de $ud. Toate aceste filiale se subordo-neaz- ns- centrului de control opera+ional din ,uropa, n special din )ondra. .ceste familii americane, supranumite
;@B

>Esta"lishment-ul de pe coasta de est&,repr principala for+- care se ascunde n spatele uneia din cele mai sinistre societ-+i satanice america-ne,numit- +9ull and KonesQcraniu /i oaseR,cu sediul ntr-un mausoleu cu ferestre zidi-te situat n campusul Fniv. \ale din :onnecticut, cunoscut sub numele de %Lorm!n-tul&. "n timpul semestrelor, studen+ii ale/i pe spr!ncean- care fac parte din aceast- or-ganiza+ie se nt!lnesc aici de < ori pe s-pt-m!n-. $ocietatea face parte din vasta re+ea de organiza+ii secrete n r!ndul c-rora s-au num-rat de-a lungul timpului templierii, francmasoneria /i Lasa 0otund-.$imbolul craniului /i al oaselor ncruci/ate este aso-ciat cu ceremoniile cavalerilor templieri /i ale altor grupuri ale 3r-+iei care au inspirat aceast- societate secret- ai c-rei membri beau s!nge /i practic- ritualuri sataniste. .l-te universit-+i ale 3r-+iei din $F., precum Oarvard, au societ-+i secrete similare, dar +9ull and Kones r-m!ne de departe cea mai influent-. J re+ea de acela/i tip func+io-neaz- /i n L.2ritanie la Jxford, :ambridge, ,dinburg# /i alte universit-+i. $e crede c- societatea +9ull and Kones a fost creat- n $F. acum mai bine de ;?E de ani, sub numele de :apitolul =<< al unei societ-+i secrete germane,cunoscut- /i ca 3r-+ia Lor-+ii. Dat fiind c6eorge 2us# este unul din membrii ei, nu-mi pot imagina un nume mai potrivit. :e se /tie absolut sigur este c- societatea +9ull and Kones a fost creat- ntre anii ;B=<-== de un grup care i-a inclus pe Daniel :oit 6ilman, cel care a creat funda+iile 3r-+iei scutite de la plata impozitelor,precum 0ockefeller 3undation /i :ar-negie ,ndoKment for International eace. .l+i fondatori ai +9ull and Koines au fost8 generalul Silliam Ountington 0ussell /i .lfonso Taft, cel din urm- apar+in!nd unei familii americane faimoase. Taft a fost secretar ns-rcinat cu r-zboiul n administra+ia 6rant, iar fiul s-u,Silliam OoKard Taft, a fost singurul om din istoria $F. care a n-deplinit simultan func+ia de re/edinte /i pe cea de /ef al departamentului *usti+iei. )a fel ca /i 0ussell-ii, Taft-+ii sunt una din liniile genealogice nrudite cu 6eorge 2us#, membru al +9ull and Kones. .ceastsocietate este profund rasist- /i a fost finan+at- din banii ob+inu+i din traficul de droguri coordonat de 0ussell-i. $ocietatea este ncor-porat- n Trustul 0ussell, iar ceremoniile de ini+iere sunt +inute pe o insul- de pe r!ul $t )aKrence aflat- n proprietatea .socia+iei Trustului 0ussell. :ea mai mare parte a terenului pe care este construit- Fniv. \ale se afl- n proprietatea aceleia/i asocia+ii. 3amilia 0ussell /i-a f-cut averea din traficul cu opiu adus din Turcia n :#ina n tim-pul r-zboaielor opiului, c!nd 3r-+ia-'obilimea 'eagr- din )ondra a invadat :#ina cu droguri care creeaz- dependen+-. Lai t!rziu, 0ussell-ii s-au unit cu alte familii pre-cum :oolidge /i DelanoQpropus pt :om =EER,care au dat re/edin+ii $F. :alvin :o-olidge /i 3ranklin Delano 0oosevelt. 0ussell-ii obi/nuiau s- arboreze pe vasele pe care transportau drogurile steagul cu craniul /i oasele ncruci/ate, iar $ocietatea Cra/niu i oase continu- tradi+ia comer+ului cu droguri prin oameni precum 6eorge 2us#, unul din marii baroni ai drogurilor din .merica de 'ord..ceast- $ocietate este domi-nat- de <E-=E de familii care provin de pe :oasta de ,st. Larea ma*oritate pretind c- se trag din aristocra+ia britanic- Qlucru adev-ratR /i c- au linii genetice care merg p!n- la primele familii %puritane& care au sosit n .merica prin ;@=E-;@@E, n timpul politicii de emigrare inspirat- de 3rancis 2acon /i de acoli+ii s-i. .ceste familii au dispus de la bun nceput de putere financiar-, sau s-au asociat prin c-s-torie cu marii moguli precum 0ockefeller-ii /i Oariman-ii. rincipalul criteriu de admitere n $oc.+9ull and Kones este cel genetic, altfel spus,numai cei care sunt suficient de reptilieni pot adera la aceast- societate. rincipalii *uc-tori n procesul de manipulare din sec.NN au fost ini+ia+i n $ocietatea +9ull and Kones pe c!nd erau studen+i la \ale. rintre ei s-a nu-m-rat .verell Oarriman,fiul lui ,dKard /i unul din cei mai activi manipulatori ai 3r--+iei p!n- la moartea sa in ;CB@. Tat-l lui 6eorge 2us#, rescott 2us#, a fost /i el un membru al soc. +9ull and Kones,r-m!n!nd legendar pt devalizarea morm!ntului /efu-lui apa/ 6eronimo, c-ruia i-a luat craniul, pe care l-a dus la sediul societ-+ii din \ale pt ceremoniile
;@C

acesteiaQvezi i ade!rul ! !a face li"eri*. rescott 2us# a f-cut avere n cadrul imperiului OarrimanQ a1seurM0ot#sc#ildR, /i l-a finan+at mai t!rziu pe .dolf Oitler. ./adar, la nceputul sec.NN situa+ia se prezenta astfel8 cartierul general opera-+ional al 3r-+iei era situat la )ondra. ,l a creat un grup de elit- numit Lasa 0otund-, cu filiale n toat- lumea. rin intermediul acesteia, dar /i al celorlalte societ-+i secrete asociate, al b-ncilor,afacerilor,ziarelor /i oamenilor politici, a controlat $F.,:anada, .frica de $ud /i alte +-ri africane, .ustralia, 'oua 9eeland-, India, o mare parte din Jrientul "ndep-rtat, inclusiv Oong Tong-ul, /i spa+ii ntinse din restul lumii, grupate sub titlul de %Imperiu 2ritanic&. Fnul din rolurile principale n aceast- re+ea l-a *ucat familia regalenglez-, condus- dup- moartea reginei Gictoria de fiul francmason al acesteia, ,dKard GII, urmat dup- moartea sa n ;C;E de 6eorge G ,dKard. "n asoci-ere cu prietenii s-i din :it1-ul londonez, apar+in!nd 'obilimii 'egre, acesta a sporit considerabil averea personal- a familiei regale. t a-/i ascunde originea german-, fa-milia regal- /i-a sc#imbat numele n timpul ororilor din rimul 0-zboi Londial din $axa-:oburg-6ot#a n Sindsor. .ceasta a fost re+eaua global- de la nceputul sec. NN, care a preg-tit scena pentru manipularea grotesc- ce a urmat n acest secol. Goi descrie pe scurt aceste evenimente n capitolul de fa+-, dar pentru o viziune mai detaliat-, v- recomand cartea mea anterioar-, i ade!rul ! !a face li"eri. Hrimul #!)boi Aondial& 3r-+ia avea nevoie de un r-zboi general ptr a distruge status Suo-ul global, a.. s- poat- reconstrui societatea de dup- r-zboi dup- c#ipul /i asem-narea sa. Lecanismul de creare a problemei, reac+ie P g-sire a solu+iei a func+ionat impecabil. Dup- rimul 0-zboi Londial,puterea a r-mas n m!inile unui nr mai mic de oameni dec!t nainte. 6uvernul britanic /i cel american de dup- r-zboi erau controlate n totalitate de Lasa 0otund-. rintre membrii din L.2ritanie ai aces-tei organiza+ii se num-rau8 .lfred Lilner Q:om =EER /i )ord 2alfour Q:om =EER, iar printre cei americani colonelul OouseQ:om =EER, cel care i-a dictat politicile re/. SoodroK Silson. "n 6ermania, /eful oficial al statului era "mp-ratul Sil#elm II, n-rudit cu familia regal- britanic- ce avea s- devin- n cur!nd cunoscut- sub numele de Sindsor. rincipalul colaborator al lui Sil#elm era /eful francmasonilor din 6erma-nia, Jtto von 2ismark, ar#itectul Imperiului 6erman, al-turi de al+i francmasoni, pro-veni+i din alte linii genealogice. :ancelarul lui Sil#elm a fost 2et#mann-OollKeg, membru al familiei de banc#eri 2et#man din 3rankfurt /i v-r cu 0ot#sc#ild-zii. 2an-c#erul personal al lui Sil#elm era Lax Sarburg, fratele lui aul /i al lui 3elix, cei care au contribuit la crearea 0ezervei 3ederale. "ntre timp, 0ot#sc#ild-zii cump-rase-ragen+ia de /tiri german-, Solff, pt a controla fluxul informa+iilor care a*ungeau la poporul german,dar /i dinspre 6ermania c-tre restul lumii. Fnul din directorii execu-tivi ai agen+iei Solff era c#iar Lax Sarburg. Lai t!rziu, 0ot#sc#ild avea s- cumpere ac+iuni la agen+ia de pres- Oavas din 3ran+a /i la agen+ia 0euters din )ondra Qagen+ii-le de pres- sunt cele care furnizeaz-%/tirile&c-tre celelalte organiza+ii mediaR. Declan-/area r-zboiului avea nevoie doar de un incident care s- *ustifice ostilit-+ile. .cest in-cident a fost asigurat de un agent al societ-+ii secrete s!rbe numit- Jrdinul L!inii 'egre, care l-a asasinat pe ar#iducele 3erdinand, mo/tenitorul tronului austro-ungar, pe <B iunie ;C;>. ,xact n aceea/i zi,n 0usia s-a ncercat un atentat la via+a celui mai de ncredere consultant al +arului,6rigori Iefimovici 0asputin, care nu sus+inea r-zbo-iul. Jrdinul L!inii 'egre s-a format n ;C;; ca un Jrdin al Lor+ii, av!nd ca sigiliu un pumn ncle/tat +in!nd un craniu /i dou- oase ncruci/ate, l!ng- care se afla un pumnal, o bomb- /i o sticlu+- de otrav-. J imagine c!t se poate de dr-gu+-( Din c!te se pare, liderii Jrdinului L!inii 'egre s-au nt!lnit n ianuarie ;C;> cu francmasonii francezi /i cu cei ai Larelui Jrient la #otelul $t 6erome din Toulouse, ptr a pune la cale asasinarea din $ara*evo. .sasinii propriu-zi/i, condu/i de 6avrilo rincip, erau bolnavi de tuberculoz- /i oricum nu mai aveau mult de tr-it. ,rau patrio+i naivi, con;AE

vin/i prin manipulare c- ceea ce f-ceau va servi mi/c-rii na+ionale s!rbe, de/i adev--ratul scop a fost implementarea unei .gende a 3r-+iei de care probabil nici m-car nu /tiau c- exist-. )a fel se petrec lucrurile cu asasinii /i terori/tii din ntreaga lume /i din toate timpurile. 3ilialele germane ale 3r-+iei au nceput ostilit-+ile, iar cele din restul ,uropei au reac+ionat. $olda+ii care au luptat efectiv n acest r-zboi au fost sim-pli pioni ntr-un *oc pe care nu l-au n+eles. "ntr-o singur- b-t-lie, o *um-tate de mili-on de oameni au murit n tran/eele din nordul 3ran+ei. . fost un adev-rat carnagiu, ntr-o regiune care reprezint- un p-m!nt sacru ptr satani/tii /i b-utorii de s!nge care conduc aceast- lume /i care privesc aceste victime ca pe un ritual de sacrificare n mas- pe care l aduc ca ofrand- reptilienilor. 0-zboiul a fost creat prin mecanismul clasic de creare a problemei P reac+ie P g-sire a solu+iei. .ceea/i te#nic- a fost folo-sit- ptr a atrage n r-zboi $F.. "n campania electoral-, SoodroK Silson le-a promis americanilor c- nu va permite intrarea n r-zboi a $F.. Dac- nu le-ar fi f-cut aceast- promisiune, nu ar fi fost ales niciodat-. ,l cuno/tea ns- foarte bine .genda 3r-+iei, a/a c- n ;C;@ vasul american de pasageri )usitania a fost scufundat. retextul a fost suficient pt ca .merica s- intre n r-zboi, la fel cum asasinarea ar#iducelui 3erdinand a fost pretextul 6ermaniei pt a declan/a r-zboiul, iar atacarea portului earl Oarbour de c-tre *aponezi n ;C>; i-a permis pre/. de atunci al $F., 3ranklin Delano 0oose-velt, s- for+eze intrarea .mericii n cel de-al Doilea 0-zboi Londial. $e pare c- unul din membrii uneia din liniile genealogice importante, .lfred 6K1nne Ganderbilt, se afla pe )usitania atunci c!nd s-a scufundat. De/i i s-a trimis o telegram- s- nu se urce pe acel vas,aceasta nu a a*uns la el.Ieful Departamentului $F. pt Industriile de 0-z-boi a fost un alt exponent important al 3r-+iei n secolul nostru. 'umele acestuia era 2ernard 2aruc#Q:om =EER. ,l nu s-a sfiit s- declare c-8 %are probabil mai mult- pute-re n acest r-zboi dec!t orice al omH&. 2aruc# /i Landel erau cele < persoane care luau deciziile de zi cu zi n filiera american- a $ociet-+ii Lesei 0otunde. rin anii ?E, o nou- confirmare a modului n care a fost manipulat rimul 0-zboi Londial a venit n urma unei investiga+ii a :ongresului $F. care a luat n vizor funda+iile %scutite de taxe&din $F., printre care 0ockefeller 3oundation, 3ord 3oundation /i :arnegie ,n-doKment for International eace. Investigatorii au descoperit c- aceasta din urm- a contribuit la manipularea r-zboiului( .cesta este un alt aspect important de remarcat8 3r-+ia /i nume/te organiza+iile a.. popula+ia s- cread- c- scopul lor este opus celui pe care l au de fapt. $pre ex, dac- vrei s- faci trafic de droguri f-r- a fi suspectat, cea mai bun- acoperire este o agen+ie anti-drog. Dac- vrei s- distrugi natura /i via+a n s-lb-ticie, o po+i face printr-o agen+ie de protec+ie a mediului ncon*ur-tor /i a anima-lelor. Dac- vrei s- faci ritualuri satanice, se recomando institu+ie a bisericii cre/tine. Investiga+ia :ongresului, condus- de :omitetul 0eece, a descoperit c- aceste funda+ii aveau comitele de conducere mai mult sau mai pu+in comune /i cfinan+au%educa+ia& /i %/tiin+a& pt a-/i promova propria .gend- de centralizare a puterii globale. De pild-, rezultatele%cercet-rilor&/tiin+ifice erau convenite nainte ca finan+area s- fie acordat-. Dacoamenii de /tiin+- nu acceptau aceste condi+ii, nu primeau finan+area. De altfel, aceasta este una din principalele modalit-+i prin care cunoa/terea /tiin+ific- este su-primat-. )a ora actual- existcunoa/terea necesar- pt ca nimeni s- nu mai sufere de foame pe aceast- planet- /i pt a sc-pa de te#nologia poluant- /i nalt consumatoare de energie, dar ea nu este luat- n calcul de interesele care conduc lumea. Descoperi-rile :omitetului 0eece legate de rimul 0-zboi Londial au ap-rut n urma investig--rii 3unda+iei :arnegie pt ace Interna+ional-. Directorul /tiin+ific al comisiei,'orman Dodd, poveste/te n raportul s-u c- cineva a pus la o /edin+- a /efilor funda+iei :ar-negie urm-toarea ntrebare8 %Z,xist- vreun alt instrument mai eficient dec!t r-zboiul dac- vrei s- sc#imbi via+a unui ntreg popor7[ Toat- lumea a fost unanim de acord c- nu exist-, a/a c- s-a trecut la ur