Sunteți pe pagina 1din 1

17. La punctul 46, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins: (3) Pentru ac i!i"iile de #unuri i servicii pe #a!

de #onuri fiscale emise $n conformitate cu prevederile %rdonan"ei de ur&en" a 'uvernului nr. ()*1+++ privind o#li&a"ia a&en"ilor economici de a utili!a aparate de marcat electronice fiscale, repu#licat, cu modificrile i completrile ulterioare, deducerea ta,ei poate fi -ustificat cu #onurile fiscale care $ndeplinesc condi"iile unei facturi simplificate $n conformitate cu prevederile art. 1.. alin. (11), (1() i ((/) din 0odul fiscal dac furni!orul*prestatorul a men"ionat pe #onul fiscal cu a-utorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de $nre&istrare $n scopuri de 123 al #eneficiarului. Prevederile acestui alineat se completea! cu cele ale pct. 4..

1). La punctul 4+, alineatul ((() se modific i va avea urmtorul cuprins: