Sunteți pe pagina 1din 2

Generare de idei la mese rotative

Participanții se mută de la o masă la alta pentru a genera


idei noi.
1. Introduceți activitatea spunându-le că urmează să genere-
Resurse: flip chart, hârtie ze idei pe subiect, într-un timp dat, după care se vor muta
de flip chart, markere
la alte mese și vor continua cu generarea de idei, folosin-
Timp: 40 minute du-se de ideile celorlalte echipe.
Licenţă: deschisă 2. Prezentați toate elementele pe care urmează să le folosiți
în timpul activității şi etapele pe care le veți parcurge.
Nivel de participare: Începeți de la primul element și continuați cu următoarele
condusă de facilitator, grup, în secvență logică.
structurat
3. Clarificați informația și răspundeți la toate întrebările îna-
Cuvinte cheie: analiza inte de a trece la pasul următor. Este crucial ca participanții
problemelor, construirea pe să aibă o înțelegere clară și comună asupra informației
idei, clarificarea probleme-
lor, conectarea ideilor, idei care va face subiectul activității.
divergente, generare de idei, 4. Pentru mai multă claritate puteți să exemplificați lucrând
organizarea ideilor împreună cu participanții pe câteva concepte relaţionate
cu elementele de lucru.

Faza C Generarea și organizarea ideilor 80


5. Separați participanții în grupuri de lucru. 11. Repetați același proces de trei ori.
Puteți alege o activitate din cele sugerate
de noi în secțiunea Deschidere. 12. Atunci când toate grupurile au finalizat
sarcina alocată, refaceţi grupul mare şi in-
6. Distribuiţi fiecărui grup de participanți o vitaţi participanţii să îşi lipească hârtiile de
hârtie de flip chart şi un set de markere. flip chart cu rezultatele, unele lângă altele,
în aşa fel încât să fie vizibile pentru tot gru-
7. Planificați patru runde progresive pentru pul de participanţi.
generarea de idei. Invitați participanții să
se aşeze la mese, să citească tema postată 13. Rugaţi grupele să delege o persoană care
și să genereze idei în grup, relaționate cu să prezinte rezultatele şi invitaţi raportorii
tema. să vină, rând pe rând, în faţa grupului.
8. Solicitați participanților să desemneze un 14. Invitaţi participanţii să își exprime orice
raportor pentru fiecare grup în parte, care preocupare, neînţelegere, întrebare pe
va nota toate ideile generate de către grup. care le pot avea în relaţie cu ceea ce tocmai
a fost prezentat.
9. După terminarea primei runde de genera-
re de idei, rugați grupurile de participanții
să se mute, concomitent, în ordinea acelor
de ceasornic, la masa următoare.
10. Invitați-i să citească toate ideile postate și
să genereze idei noi.

Faza C 81