Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza personală SWOT 

Analiza personală SWOT este un instrument de reflecţie asupra ta şi a vieţii tale în acest
moment. Utilitatea acestei analize constă în faptul că te ajută să identifici aspectele care trebuiesc
îmbunătaţite, şi cel mai important, îţi permite să identifici punctele tale tari pe care le poţi
valorifica pentru a profita de oportunităţi şi de a contracara orice ameninţări externe care pot
apărea în dezoltarea ta.

Acronimul (SWOT)

• S reprezintă Punctele Tari (Strengths), 
• W se referă la Punctele Slabe (Weaknesses), 
• O reprezintă Oportunitățile (Opportunities), 
şi
• T defineşte Amenințările (Threats)cu care te 
confrunți. 

Procesul de analiză SWOT trebuie să înceapă prin a examina propriile puncte tari şi cele slabe:

• Punctele tari. Punctele tari ale unei persoane formează o parte înnăscută a personalităţii sale,
atributele sale, tangibile şi intangibile, interne care sunt sub controlul direct al persoanei.
Punctele tari sunt caracteristici individuale, care sunt cunoscute sub denumirea de competenţe
personale şi calităţi interne, tot ce este asociat cu succesul în viaţă şi evoluţia pozitivă. Sunt
aspecte pozitive interne care sunt sub control pe care le poţi valorifica în planificarea personală.

• Punctele slabe. Punctele slabe sunt aplicări mai puţin reuşite a unei competenţe sau ne-
exploatare unui factor care ţi-ar putea aduce competitivitate individuală. Punctele slabe sunt
elementele negative interne pe care le poţi controla şi asupra cărora poţi acţiona pentru a
îmbunătăţi caracteristicile negative personale. Ele sunt cele care te împiedică să obţii
performanţele dorite. Punctele slabe pot include: lipsa de experienţă, acces la resurse limitat,

Pagina | 9 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


abilităţi limitate, etc. Ia în considerare punctele tale slabe şi modul în care crezi că eşti văzut/ă
de ceilalţi. Este important să adaugi în listă orice aspecte sau domenii ale vieţii tale despre care
simţi că te-ar împiedica să progresezi.

Fii foarte onest, nu ezita să enumeri toate lucrurile negative. Deşi nu este întotdeauna confortabil,
este indicat să te concentrezi pe părţile negative ceea ce te va determina să lucrezi la ameliorarea
acestora.

Pasul următor în aplicarea instrumentului SWOT este analizarea oportunităţilor şi


ameninţărilor externe:

• Oportunităţi. Acestea sunt condiţii pozitive externe de care poți să profiți. Oportunitățile sunt
de obicei externe și sunt corelate cu schimbările/evoluțiile tehnologice, persoane care pot
influența deciziile, schimbări sau situaţii care te pot sprijini în atingerea aspiraţiilor. Acestea
sunt condiții externe pozitive pe care nu le controlezi dar pe baza cărora poți să îți planifici să le
foloseşti în dezvoltarea ta.

• Amenințări. Amenințările sunt de asemenea influenţe externe care pot să stea în calea
succesului tău, pot avea un impact negative şi pot să îţi reducă competitivitatea. Ameninţările
sunt externe şi nu sunt controlabile dar le poți diminua efectele.

Pagina | 10 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea


personală
Întrebări suport

Puncte tari

• Care sunt abilitățile, deprinderile tale? 
• Deții cunoştințe de specialitate? 
• Care sunt resursele pe care le deții și care susțin aceste 
puncte tari? 
• Cărei persoane poți să‐i ceri sfatul, ajutorul sau susținere? 
• Care sunt lucrurile care funcționează bine? 
• Care sunt caracteristicile tale comportamentale care 
reprezintă puncte tari în acest context?  

Puncte slabe

• Care îți sunt limitele? 
• Ce deprinderi /abilități îți sunt necesare dar nu le 
deții?  
• Care sunt resursele (bani, timp sau ajutor) de care 
ai nevoie și care îți lipsesc?
• Ce anume nu funcționează în momentul de față? 
• Care sunt caracteristicile tale  comportamentale 
care reprezintă o slăbiciune în acest context? 

Pagina | 11 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea


personală
Oportunități

• Care sunt oportunitățile de luat în considerare? 
• Cum poți să utilizezi  punctele tale tari pentru a utiliza 
oportunitățile? 
• Ai anumite puncte slabe care ar putea să te impiedice să 
utilizezi aceste oportunități?  
• Care este schimbarea majoră din viața ta de care ai nevoie 
pentru a o îmbunătăți? 
• Există instrumente speciale care ar fi de ajutor pe care le 
deții sau le poți crea ?

Amenințări

• Care sunt amenințările ( modificări ale venitului, evenimente, etc)  
care ar putea să te afecteze negativ?  Cum și în ce masură te‐ar 
afecta?  
• Te confrunți cu anumite riscuri dacă vei continua pe cale actuală? 
Care sunt acestea‐ enumeră‐le pe toate.  Ce s‐ar întampla dacă 
aceste riscuri ar avea loc? 
• Care sunt obstacolele sau blocajele din calea ta? 
• În ce măsură punctele tale slabe influențează creșterea nivelului 
amenințărilor sau a impactului?
• Care sunt punctele tale tari care te‐ar putea ajuta să reduci din  
amenințările identificate?

Pagina | 12 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea


personală
Rezultatul urmărit în urma unei analize SWOT este o listă cu:

• cele mai potrivite oportunități de care să profiți (pe care să le utilizezi);


• punctele tale tari pe care le poți folosi pentru a utiliza aceste oportunități;
• punctele tale slabe care trebuie eliminate/ minimizate;
• punctele tale tari care te pot ajuta să depășești amenințările;
• punctele tari care consideri că trebuie să fie mai puternice pentru a crește capacitatea ta
de a urmări atingerea obiectivelor;
• punctele slabe care trebuie îmbunătățite sau gestionate astfel încât acestea să nu
împiedice stabilirea obiectivelor;
• o listă cu ameninţările pe care trebuie să le iei în considerare.

Pagina | 13 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea


personală
Exercițiu 
Pentru realizarea acestei teme e necesar să faci o analiză realistă a ceea ce eşti astăzi şi ceea ce îţi
doreşti să ajungi. Ce deprinderi, experienţe sau comportamente te vor ajuta (notează-le lângă
chenarul Puncte tari) şi cele la care mai ai de lucrat (completează-le lângă chenarul Puncte
slabe)? Care sunt factorii externi (lucruri asupra cărora nu ai control) care te-ar putea ajuta
(Oportunităţi) sau te-ar putea împiedica (Ameninţări).
Fă o analiză SWOT pentru fiecare aspect de viaţă pe care l-ai selectat la capitolul anterior.

1. Aspectul de viaţă ales ………………………………

Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi Ameninţări

Pagina | 14 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea


personală
2. Aspectul de viaţă ales ………………………………

Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi Ameninţări

După ce ai completat diagrama, analizează în ce măsură poţi să foloseşti punctele tale tari şi
oportunităţile pentru a face un pas înainte în planul de dezvoltare şi să încerci să îmbunătăţeşti
punctele slabe precum şi să minimalizezi amenintările.

Ia o cariocă de tip „highlight” şi subliniază elementele cheie din fiecare categorie, rezultatele la
care doreşti să ajungi:
Care sunt oportunităţile pe care nu ar trebui să le ratezi
Care sunt punctele tari pe care ar trebui să le îmbunătăţeşti
Care sunt ameninţările pe care ar trebui să le elimini

Pagina | 15 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea


personală

S-ar putea să vă placă și