Sunteți pe pagina 1din 200

CUNOTIN E, ATITUDINI I PRACTICI PARENTALE N ROMNIA

Bucureti, 2006

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei Cunotin e, atitudini i practici parentale n Romnia / coord.: Carmen Anghelescu, Martha Iliescu. - Buzu : Alpha MDN, 2006 ISBN (10) 973-7871-48-0 ; ISBN (13) 978-973-7871-48-0 I. Anghelescu, Carmen (coord.) II. Iliescu, Martha (coord.) 37.018.11 159.922.7

Imprimat la Tipografia Alpha MDN S.A. Buzu, str. Col. Ion Buzoianu nr. 94 Tel.: 0238.721303; fax: 0238.721304 E-mail: alpha@buzau.ro www.alphamdn.ro

CUNOTIN E, ATITUDINI I PRACTICI PARENTALE N ROMNIA

Coordonatori: Carmen Anghelescu Martha Iliescu

Bucureti 2006

Contribu ii
Sec iunea I Cunotin e, atitudini i practici parentale pe intervalul de vrst de la natere la 3 ani, realizat de Centrul Pentru Educa ie i Dezvoltare Profesionala Step by step n parteneriat cu Institutul pentru ocrotirea mamei i copilului Alfred Rusescu Carmen Lic - Directoare de proiect sec iunea I Carmen Anghelescu - Coordonatoare de proiect sec iunea I-a Sec iunea II Cunotin e, atitudini i practici parentale ale prin ilor cu copii de vrsta precolar (intervalul de vrst de la 3 la 7 ani), realizat de Funda ia Copiii Notri. Martha Iliescu - Coordonatoare de proiect sec iunea a II-a Consultan i tiin ifici: Sec iunea I: Ecaterina Stativ, Anca Vitcu Sec iunea II: Viorica Preda, Ecaterina Stativ, Anca Vitcu Andrea Lia - responsabil financiar sec iunea I Adina Ovedenie - responsabil financiar sec iunea II Autorii raportului: Sec iunea I: Carmen Anghelescu, Ecaterina Stativ, Anca Vitcu Sec iunea a II: Martha Iliescu, Viorica Preda, Ecaterina Stativ, Anca Vitcu, Adina Ovedenie Elaborarea instrumentelor de culegere a datelor: Sec iunea I: Carmen Anghelescu, Ecaterina Stativ, Domnica Petrovai, Alina Chiriac, Elena Iuliana Mihai, Roxana Avram Sec iunea II: Martha Iliescu, Adina Ovedenie, Mihaela Nicolaescu, Viorica Preda, Ecaterina Stativ,Elisabeta Dragomirescu, Domnica Petrovai, Alina Chiriac. Eantionare Sec iunea I + Sec iunea II: Anca Vitcu Programare Sec iunea I + Sec iunea II: Anca Vitcu Ancheta n teren: Sec iunea I: Georgiana Anastasiu, Mircea Vladimir Anghelescu, Oana Maria Clocotici, Mihaela Ghergheli, Ramona Gogoasa, Alexandra Hutton, Ioana Marin, Ariana Popa, Gabriela Oproiu, Dan Ovidiu Stativa, Maria Volintiru. Sec iunea II: Nicoleta Dudau, Claudia Draghici, Teodora Mihai, Marilena Munteanu, Mihaela Nicolaesu, Monica Nicolaescu, Adina Ovedenie, Cristian Soare.

Mul umim pentru contribu ia deosebit adus la realizarea anchetelor n teren urmtoarelor persoane: Sec iunea I: Elena Popescu-Mirceni, Mihaela Ignatovici, Maria Trmbi a, Alexandrina Pufulescu, Cristiana Boca Sec iunea II: Elena Balosu, Anisoara Ciobanu, Ana Ciutea, Silvia Dan, Lucica Erdei, Mariana Ilie, Irinela Nicolae, Angela Pasca, Clara Petzingher. Monitorizarea anchetei n teren: Carmen Anghelescu, Martha Iliescu, Ecaterina Stativ Introducerea datelor: Sec iunea I: Oana Raluca Graur, Andreea chiopu Sec iunea II: Claudia Draghici, Nicoleta Dudau, Adina Ovedenie, Mihaela Nicolaescu Procesarea datelor: Sec iunea I: Anca Vitcu, Ecaterina Stativ Sec iunea II: Anca Vitcu, Adina Ovedenie, Ecaterina Stativ, Adresm mul umirile noastre: Primarilor i secretarilor de primrii din localit ile selec ionate, persoanelor din serviciile de asisten social din primrii, inspectoratelor colare jude ene din jude ele selec ionate, directoarelor de grdini e din localit ile investigate, asisten ilor sociali i medicali comunitari care au sprijinit activitatea investigatorilor de teren i tuturor celor care, pe plan local au sprijinit realizarea acestui studiu. Mul umim conducerii IOMC prof.dr. Adrian Georgescu, dr.Alin Stanescu, dr.Rodica Nanu pentru sprijinul acordat n realizarea acestui studiu. Mul umim doamnei Inspector General Viorica Preda pentru consultan a i contribu ia la realizarea capitolelor referitoare la aspectele specifice privind prin ii copiilor precolari. Mul umim doamnelor Alina Chiriac i Domnica Petrovai pentru sprijinul acordat prin sugestiile i ideile privind aspectele de gen i de discriminare de gen. Mul umirile noastre speciale se adreseaz prin ilor i bunicilor care au avut disponibilitatea de a colabora cu noi i de a oferi informa iile necesare realizrii studiului. Mul umim n mod deosebit domnului Eugen Vasile Crai, coordonatorul programului de educa ie n cadrul Reprezentantei Unicef Romnia pentru ideile valoroase i sprijinul constant acordat pe tot parcursul desfurrii studiului. Mul umim de asemenea d-nei Tania Goldner, coordonatorul programului de nutri ie i sntate n cadrul Reprezentantei UNICEF pentru consultan a la dezvoltarea instrumentelor de colectare a datelor, capitolul nutri ie i sntate.

CUPRINS
INTRODUCERE.............................................................................................................................................................. 11 METODOLOGIE ............................................................................................................................................................. 14 SEC IUNEA I. CUNOTIN E, ATITUDINI I PRACTICI PARENTALE PE INTERVALUL DE VRST DE LA NATERE PN LA 3 ANI CAPITOLUL I.1 Date demografice.......................................................................................................................................................... 19 I.1.1 Dimensiunea familiilor ............................................................................................................................................. 19 I.1.2 Tipul familiei ............................................................................................................................................................ 20 I.1.3 Starea civil a prin ilor........................................................................................................................................... 20 I.1.4 Prezen a prin ilor n familie i fenomenul migra iei la munc ................................................................................ 21 I.1.5 Vrsta prin ilor....................................................................................................................................................... 22 I.1.6 Nivelul de instruire................................................................................................................................................... 22 I.1.7 Etnia........................................................................................................................................................................ 23 I.1.8 Ocupa ia prin ilor ................................................................................................................................................... 24 I.1.9 Nivelul socio-economic al prin ilor......................................................................................................................... 25 CAPITOLUL I.2 Nutri ia copilului............................................................................................................................................................ 27 I.2.1 Aspecte generale privind alptarea......................................................................................................................... 27 I.2.2 Alimenta ia exclusiv la sn n primele 6 luni de via ............................................................................................ 27 I.2.3 Alptarea copiilor ntre 6 i 9 luni ............................................................................................................................ 28 I.2.4 Durata alptrii copiilor din intervalul 0-1 an ........................................................................................................... 28 I.2.5 Alptarea la cerere.................................................................................................................................................. 28 I.2.6 Tipul de lapte folosit n cazul copiilor care nu au fost alpta i niciodat.................................................................. 29 I.2.7 Diversificarea .......................................................................................................................................................... 29 CAPITOLUL I.3 Sntatea copilului ....................................................................................................................................................... 30 I.3.1 Cunotin ele, atitudinile i practicile prin ilor privind sntatea copilului ............................................................... 30 I.3.1.1 Starea de sntate a copiilor ........................................................................................................................ 30 I.3.1.2 Atitudini i practici n situa ii de boal ........................................................................................................... 30 I.3.1.3 Administrarea de tratamente copilului din proprie ini iativ........................................................................... 31 I.3.2 Cunotin ele, atitudinile i practicile prin ilor privind prevenirea mbolnvirilor...................................................... 32 I.3.2.1 Imunizarea .................................................................................................................................................... 32 I.3.2.2 Surse de informa ii la care apeleaz prin ii pentru asigurarea snt ii copilului ........................................ 32 I.3.3 Comportamentele femeii n timpul sarcinii .............................................................................................................. 33 I.3.3.1 Informa ii privind sarcina ............................................................................................................................... 33 I.3.4 Planificarea sarcinii ................................................................................................................................................. 34 I.3.5 Interac iunea mam-copil n timpul alptrii............................................................................................................ 34 CAPITOLUL I.4 Igiena copilului.............................................................................................................................................................. 37 I.4.1 Formarea unor deprinderi de igien la copii............................................................................................................ 37 I.4.2 Practici de igien alimentar ................................................................................................................................... 37 I.4.3 Igiena corporal a copiilor ....................................................................................................................................... 38 I.4.4 Siguran a apei consumat de copil ......................................................................................................................... 39 7

CAPITOLUL I.5 Starea psihic i fizic a copilului ............................................................................................................................... 41 I.5.1 Grupul prin ilor copiilor din intervalul 0-1 an .......................................................................................................... 41 I.5.2 Grupul prin ilor copiilor din intervalul 1-3 ani ......................................................................................................... 43 CAPITOLUL I.6 Elemente de ecologie social a familiei...................................................................................................................... 46 CAPITOLUL I.7 Tradi ii ............................................................................................................................................................................ 52 I.7.1Tradi ii n creterea copilului..................................................................................................................................... 52 I.7.2 nfatul copilului..................................................................................................................................................... 52 CAPITOLUL I.8 Educa ia timpurie Jocul............................................................................................................................................. 55 I.8.1 Jocul la copilul sub un an ........................................................................................................................................ 55 I.8.2 Copiii din grupa de vrst 1-3 ani ........................................................................................................................... 57 CAPITOLUL I.9 I.9.1 Structurarea identit ii de gen i discriminarea de gen............................................................................................ 60 I.9.2 Roluri i gen ............................................................................................................................................................ 60 I.9.3 Prin ii mpreun cu copiii lor .................................................................................................................................. 63 SEC IUNEA II. CUNOTIN E, ATITUDINI I PRACTICI PARENTALE PE INTERVALUL DE VRST DE LA 3 LA 7 ANI CAPITOLUL II.1 Caracteristici ale prin ilor/ familiilor/gospodriilor din care provin copiii precolari (vrsta 3-7 ani) din eantionul analizat........................................................................................................................................................ 71 II.1.1. Dimensiunea familiilor ........................................................................................................................................... 71 II.1.2. Tipul familiei .......................................................................................................................................................... 71 II.1.3. Starea civil a prin ilor......................................................................................................................................... 72 II.1.4. Prezen a prin ilor n familie.................................................................................................................................. 72 II.1.5. Vrsta prin ilor ..................................................................................................................................................... 73 II.1.6. Nivelul de instruire................................................................................................................................................. 74 II.1.7. Etnia ..................................................................................................................................................................... 75 II.1.8. Ocupa ia prin ilor ................................................................................................................................................. 76 II.1.9. Nivelul socio-economic al prin ilor....................................................................................................................... 77 CAPITOLUL II.2 Cunotin e, atitudini i practici parentale privind nutri ia......................................................................................... 78 II.2.1. Aspecte generale privind alptarea ...................................................................................................................... 78 II.2.2. Alptarea exclusiv n primele 6 luni de via ....................................................................................................... 78 II.2.3. Frecven a i regularitatea meselor ....................................................................................................................... 79 CAPITOLUL II.3 Cunotin e, atitudini i practici parentale privind sntatea copilului..................................................................... 80 II.3.1. Aprecierea strii de sntate a copilului................................................................................................................ 80 II.3.1.1 Atitudini i practici n situa ii de boal ......................................................................................................... 80 II.3.1.2. Administrarea de tratamente din ini iativa prin ilor .................................................................................... 81 II.3.1.3. Frecven a mbolnvirilor copilului................................................................................................................ 82 II.3.2 Prevenirea mbolnvirilor ....................................................................................................................................... 82 II.3.2. 1. Imunizarea ................................................................................................................................................ 82 II.3.2.2. Practici de igien alimentar ...................................................................................................................... 83 II. 3.3. Sursele de informa ii utilizate de prin i referitor la sntatea copilului ............................................................... 83 8

CAPITOLUL II.4 Cunotin e, atitudini i practici ale prin ilor privind igiena copilului ..................................................................... 85 II.4.1. Formarea deprinderilor de igien .......................................................................................................................... 85 II.4.2. Cunotin e privind igiena intim a copilului ........................................................................................................... 86 II.4.3. Igiena corporal a copiilor .................................................................................................................................... 86 II.4.4. Siguran a apei consumate de copii ....................................................................................................................... 87 CAPITOLUL II.5 Dezvoltarea fizic i psihic a copilului...................................................................................................................... 89 II.5.1. Aprecierea dezvoltrii fizice a copilului.................................................................................................................. 89 II.5.2. Aprecierea dezvoltrii psihice a copilului............................................................................................................... 90 CAPITOLUL II.6 Elemente de ecologie social a familiei...................................................................................................................... 93 II.6.1. Certurile ntre prin i.............................................................................................................................................. 93 II.6.2. Disciplinarea copilului............................................................................................................................................ 95 II.6.2.1. Pedepsele .............................................................................................................................................. 95 II.6.2.2. Tipuri de pedepse aplicate de prin i copiilor .......................................................................................... 95 II.6.2.3. Cine aplic pedepsele, cine are autoritate n fa a copilului ..................................................................... 97 II.6.3. Sus inerea ac iunilor pozitive ale copilului prin laud i ncurajare........................................................................ 98 II.6.4. Implicarea prin ilor n alegerea prietenilor copiilor lor ......................................................................................... 99 CAPITOLUL II.7 Tradi ii i obiceiuri n creterea i educa ia copilului.............................................................................................. 102 II.7.1. Importan a tradi iilor n creterea copiilor ........................................................................................................... 102 II.7.2. Practici parentale tradi ionale.............................................................................................................................. 103 II.7.2.1 nfatul ................................................................................................................................................. 103 II.7.2.2 Purtatul cciuli ei sau al cciuli elor n cas .......................................................................................... 105 CAPITOLUL II.8 Jocul ............................................................................................................................................................................ 107 II.8.1. Importan a jocului n dezvoltarea copilului .......................................................................................................... 107 II.8.2. Cum se joac copiii i cu cine ............................................................................................................................. 108 II.8.3. Frecven a i modul n care se joac prin ii cu copilul ....................................................................................... 110 II.8.4. Ce tipuri de jucrii prefer s cumpere prin ii fetelor i bie ilor ....................................................................... 111 II.8.5 Activit ile de timp liber ncurajate de prin i ....................................................................................................... 112 CAPITOLUL II.9 Informa ii i analize specifice pe subgrupe de vrst precolar .......................................................................... 115 A. Informa ii specifice vrstei 3-5 ani II.9.1. Cunotin ele prin ilor cu privire la conturarea personalit ii copilului ................................................................ 117 II.9.2. Cunotin e atitudini i practici privind jocul ......................................................................................................... 119 II.9.3. Formarea deprinderilor la copilul n vrst de 3-5 ani ........................................................................................ 121 II.9.4. Grija fa de siguran a copilului .......................................................................................................................... 122 II.9.5. Educa ia copilului precolar n vrst de 3-5 ani ................................................................................................ 122 II.9.6. Implicarea copilului precolar mic n activit i casnice (de gospodrie) ............................................................. 124 II.9.7. Cunotin e, atitudini i practici ale prin ilor avnd copii de 3-5 ani n probleme de gen ................................... 125 II.9.8. Cunotin ele prin ilor referitor la dezvoltarea copilului ...................................................................................... 126 B. Informa ii specifice copilului precolar n vrsta de 6-7 ani II.9.9. Importan a acordat de prin i studiilor pentru copilul lor ................................................................................... 128 II.9.10. Pregtirea copilului pentru coal n familie...................................................................................................... 130 II.9.11. Comunicarea ntre copil i prin i ..................................................................................................................... 136 II.9.12. Implicarea copilului n activit ile casnice.......................................................................................................... 138 II.9.13. Opiniile prin ilor n func ie de sexul copilului ................................................................................................... 139 II.9.14. Opiniile prin ilor cu privire la dezvoltarea copilului, educa ie i rezultate colare ........................................... 141 9

CAPITOLUL II.10 Participarea tatlui la ngrijirea i educa ia copilului precolar ............................................................................. 144 II.10.1 Implicarea tatlui n activit ile de ngrijire i educare a copilului ...................................................................... 144 CAPITOLUL II.11 Influen a diferen elor de gen asupra cunotin elor, atitudinilor i practicilor parentale ale prin ilor cu copii precolari 3- 7 ani ....................................................................................................................................................... 149 II.11.1. Cunotin e i atitudini ale prin ilor referitoare la nevoile copilului .................................................................... 149 II.11.2. Atitudini i practici ale prin ilor n legtur cu pedepsele diferen iate n func ie de gen .................................. 150 II.11.3. Modalit ile n care prin ii explic copiilor diferen ele de gen ......................................................................... 150 II.11.4. Atitudini ale prin ilor referitoare la comportamentele copiilor, n func ie de gen ............................................. 151 CONCLUZII................................................................................................................................................................... 154 RECOMANDRI........................................................................................................................................................... 158 ANEXE ......................................................................................................................................................................... 163

10

INTRODUCERE
Este pentru prima oar n Romnia cnd se efectueaz un studiu, pe eantion reprezentativ la nivel na ional, cu referire la competen e parentale - ce privesc cunotin e, atitudini i practici sau modele de cretere/ngrijire i educare a copiilor n familie. Studiul s-a focalizat pe segmentul de prin i care au copii sub 8 ani, din cele dou medii de reedin : urban i rural. Acest accent are n vedere importan a primei copilrii pentru evolu ia individului, a primilor 3 ani n care se realizeaz structurile de baz ale dezvoltrii psihologice ale copilului, precum i perioada pre-colar, ca perioad de pregtire pentru integrarea social i colar a copilului. Omul are copilria cea mai lung. Aceast prelungire a copilriei este de fapt legat de treapta de evolu ie. Judecat n aceast lumin, ea este etapa vie ii n care la motenirea biologic, transmis prin gene, se adaug motenirea cultural transmis prin societate cu ajutorul limbajului. Limbajul este utilizat ca instrument al controlului social n grade diferite. n unele familii el are o pondere redus, fiind preferat controlul concretizat n forme lingvistice imperativ-categorice. n familiile orientate spre persoane, controlul social se bazeaz n principal pe op iuni personale, discursul parental prezentnd copilului un numr oarecare de alternative cu motiva iile i consecin ele lor posibile. Astfel, prin varianta ligvistic utilizat n cursul socializrii primare, familia orienteaz copiii ctre tipuri diferite de raporturi sociale. Educa ia este activitatea de facilitare a adaptrii la toate condi iile de mediu, deci la mediul total, cultural, tiin ific, tehnic, artistic etc. Printele se poate considera justificat n comportamentul su n care cere copilului s fie total supus adultului. Dar trebuie subliniat c dreptul celui mai tare este un drept primitiv, n plan evolutiv, nc incipient. Copilul este astfel lipsit de spa iul de joc, alegere, exerci iul op iunii libere. n sine, constrngerea nu este moral. De cnd ncepe s i dea seama de situa ia lui de subordonare copilul nu mai vrea s o accepte. Ianosi (Vrstele Omului, Editura Trei, Bucureti, 1998) afirma c dou atitudini sunt periculoase n via : sentimentul superiorit ii i al arogan ei (copilul minune, geniul) ca i al inferiorit ii i insuficien ei (copilul permanent certat, mustrat). Arta educa iei copilului const n a nu impune, ci a lsa copilul s cread c el consimte la cerin ele culturii, ca i cum ar fi de bun voie. O alt atitudine nociv fa de copil este minciuna, dac i min i copilul te va min i i el. Copilul lupt pe ascuns mpotriva constrngerilor educa iei. Arta educa iei const n educarea copilului prin dragoste i cu dragoste, fr ca dragostea nsi s impun constrngeri. Pentru a evolua ca primii educatori ai copiilor lor, prin ii au nevoie de informa ii pertinente. Informa iile necesare prin ilor sunt n domeniile snt ii, nutri iei, creterii i dezvoltrii intelectuale i emo ionale a copilului, integrrii sociale, pregtirii pentru coal etc. Datele ob inute n urma acestui studiu vor fi folosite n fundamentarea unor programe destinate prin ilor dar mai ales a strategiilor privind educa ia timpurie, programe ce vor fi ntocmite de foruri guvernamentale i neguvernamentale n vederea reorganizrii i diversificrii serviciilor din domeniul educa iei, protec iei i snt ii, precum i o mai bun informare a prin ilor i specialitilor care lucreaz cu copii, cu privire la aspecte specifice ale dezvoltrii timpurii a copilului. Studiul i propune s prezinte o serie de concluzii i propuneri care s conduc la valorizarea copilului i copilriei n societatea romneasc, n care mai persist prejudec i precum copii mici griji mici, copii mari griji mari. tiin a ns a dovedit c neglijarea nevoilor afective i cognitive din prima copilrie duc la destructurri grave, care cu toat plasticitatea extraordinar a creierului uman las sechele pe via (Megan Gunnar 1998). n decursul istoriei, cnd naterile erau, n cea mai mare parte, necontrolate i cnd multe femei mureau la natere, a fi printe precum i obliga iile parentale nu erau asimilate cu experien ele pozitive. Mortalitatea infantil era foarte ridicat i obinuit. Mai pu in de jumtate din copii nscu i supravie uiau pn la vrsta de 5 ani i un sfert din cealalt jumtate mureau pn la vrsta de 10 ani. Speran a de via era 30 de ani i copiii erau for a i s ntre ntr-o via prematur de adult n jurul vrstei de 7 9 ani. n contrast cu aceast realitate, a evului mediu, la nceputurile sec XVI i apoi XVII, Erasmus (1466-1536), Comenius (1592 1670), John Locke (1632 1704) au scris tratate importante rmase n istoria filozofiei i a pedagogiei prin care condamnau violen a i teroarea exercitat asupra copiilor n procesul educa ional i promovau metode adaptate care s respecte copilul. Francoise Dolto face o analiz inedit asupra evolu iei pozi iei copilului n societate i a modului n care era perceput copilul nu numai de familie dar i de anturajul acesteia, analiznd evolu ia imaginii copilului n pictura de la cea pre-renascentist i pn n secolul XX. Copilul, mbrcat ca un adult mic era privit mai degrab ca un obiect, o posesie a familiei i nu ca o persoan independent. Trziu, spre secolul al XVIII-lea, pictura a nceput s respecte propor iile corpului copilului specifice vrstei i a nceput s prezinte ntr-un mod diferit fetele i bie ii, mbrcndu-i n haine adecvate sexului i vrstei. (La cause des enfants, Paris, 1985) 11

Dar schimbarea esen ial pentru recunoaterea drepturilor copilului n plan interna ional a fcut-o Jean-Jacques Rouseau prin romanul, controversat n acea vreme, Emil. n aceast scriere Rouseau nf ieaz copilria ca o existen pur, ce merit s fie pre uit i a crei poten ial de fericire i de joac s fie sus inut. J.J.Rouseau a mers mai departe i a fost printre primii care a introdus diferite reforme n abordarea copilului i a educa iei ca pe un drept al acestuia. n timpul sec. XIX programe sociale au nceput s remedieze situa ia copilului, dar o schimbare total nu s-a petrecut dect n sec. XX dominat de preocupri sociale n preajma Primului Rzboi Mondial. n jurul anului 1920, interesul pentru psihologie aduce o revizuire a atitudinii fa de copii i dezvoltarea lor. Cultul copilului i copilriei devine dominant n societate i educa ia copilului este tendin a secolului, deprinderile parentale ncep s fie deosebit de importante i apreciate. Asistm totodat i la apari ia unor tendin e contradictorii, mai ales n rile din vestul Europei: pozi ia copilului n familie devine atotputernic; ajungem la perioada copiluluirege (lenfant-roi) care, aduce i ea prejudicii importante echilibrului familial i rela iei corecte printe-copil. n Romnia, copilul i copilria au parcurs, istoricete, aceleai tendin e ca i cele men ionate mai sus, cu o defazare a ritmului de parcurgere a traiectoriei, determinat de dou cauze importante: izolarea intelectual, cultural i social n care a fost obligat s triasc Romnia (n facto familia romneasc) n anii comunismului, proliferarea gndirii comuniste care promova identitatea copilului ca apar innd societ ii, depersonalizarea familiei i eforturile de a rupe copilul de familie pentru a putea fi, astfel, mai bine inoculat de ideologia comunist i, n al doilea rnd, de renun area mai lent la unele tradi ii n familie i societate. Aa cum se va vedea i din studiul de fa , n familia romneasc tradi iile sunt nc puternic nrdcinate, ndeosebi n familia din mediul rural, fapt care nu are neaprat o conota ie negativ, att timp ct ea promoveaz valorile pozitive ale rela iei printe copil. n Romnia zilelor noastre este pregnant nevoia prin ilor de a avea cunotin e adecvate despre ngrijirea copilului i despre copilrie i de a identifica canalele optime de informare. Pe lng progrese incontestabile n gndirea despre copil i copilrie marcate n principal de semnarea i sus inerea aplicrii Conven iei ONU pentru Drepturile Copilului, mai sunt nc aspecte ce ngrijoreaz, remarcate de studiile efectuate n cursul ultimilor ani (Mortalitate infantil a copiilor sub 5 ani; Cauzele abandonrii copiilor n maternit i i spitale de pediatrie; Sntatea reproducerii n Romnia; Educa ia timpurie n cree). Informarea i educarea prin ilor este necesar pentru ca to i copiii s se bucure de ngrjiri corecte pentru sntate i supravie uire, pentru o nutri ie adecvat nivelului de dezvoltare fiziologic i psiho-logic, pentru evolu ia proceselor intelectuale i afectiv emo ionale care s conduc la formarea unei persoane autonome. To i copiii au nevoia i dreptul de a fi ngriji i i crescu i de prin ii lor ntr-o manier competent. Competen ele parentale sunt vizibile n cunotin ele i practicile alptrii, nutri iei i alimenta iei, snt ii i igienei, ngrijirii psihosociale care s sus in aten ia fa de copil, afec iunea i implicarea prin ilor pentru prevenirea abuzului i neglijrii copilului i a discriminrii de gen. Datele ob inute n acest studiu vor contribui la schimbarea vechilor mentalit i i la dezvoltarea unor bune practici de ngrijire i educare a copilului, adecvate nevoilor lui de dezvoltare. De asemenea studiul ofer informa ii clare despre specificul competen elor parentale ale prin ilor din Romnia. Scopul studiului Scopul studiului este acela de a realiza o analiz complex a competen elor/abilit ilor parentale, de a stabili nevoile de informare ale prin ilor i de a oferi deciden ilor informa ii bazate pe date tiin ifice, n vederea elaborrii de politici i strategii educa ionale destinate prin ilor, n favoarea dezvoltrii poten ialului copiilor din grupurile int. Obiectivul general Ob inerea unor date cu referire la competen ele i practicile parentale la familiile care au copii sub 8 ani n Romnia; n elegerea practicilor, modelelor, credin elor i valorilor care definesc (sau prin care se definesc) coordonatele copilriei n perioadele de vrst: 0-1 an, 1-3 ani, 3-6 ani, 6-7 ani; evaluarea unor aspecte de gen care orienteaz practicile parentale de educa ie/socializare. Obiective specifice Identificarea unor caracteristici demografice i socio-economice ale familiilor care au copii din grupul int. Evaluarea unor practici de nutri ie i de igien general la copiii de vrst mic; Identificarea asumrii diferitelor sarcini de ctre mame i ta i cu referire la ngrijirea i educarea cotidian a copilului; Identificarea participrii ta ilor la creterea i educarea copiilor la diferite vrste; 12

Evaluarea cunotin elor atitudinilor i practicilor prin ilor cu referire la importan a jocului n dezvoltarea copilului la toate vrstele; Evaluarea unor comportamente de ecologie social la familiile copiilor sub 7 ani; Identificarea caracteristicilor mediului n care crete copilul sub aspectul dotrilor, igienei i siguran ei; Identificarea unor modele comportamentale de gestionare a crizelor n rela ia dintre prin i i copii la diferite vrste; Evaluarea cunotin elor i atitudinilor prin ilor care influen eaz procesul de socializare (diferen iat) al fetelor i al bie ilor de la vrst mic.

13

METODOLOGIE Volumul eantionului Studiul s-a realizat pe 4 eantioane reprezentative pe ar, estimate la 494 pentru copii 0-1 an, 549 la 1-3 ani, 817 la 3-5 ani i 771 la 6-7 ani. La calculul mrimii eantioanelor s-a utilizat metodologia OMS (Adequacy of sample size n health studies). Tipul eantionului: stratificat, probabilistic, stadial-4; selec ia final a unit ilor fiind clusterul de copii avnd vrsta ntre 0-1, 1-3 ani, 3-5 i 6-7 ani. Criteriul de stratificare: cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romniei i mediul reziden ial urban, rural. Definirea grupurilor int intrate n studiu: 1. grupul definit 0-1 an cuprinde copiii de la natere pn la vrsta de 11 luni i 29 de zile; 2. grupul definit 1-3 ani cuprinde copiii n intervalul de vrst 1 an - 2 ani 11 luni i 29 de zile; 3. grupul definit 3-5 ani cuprinde copiii n intervalul de vrst 3 ani - 5 ani 11 luni i 29 de zile; 4. grupul definit 6-7 ani cuprinde copiii n intervalul de vrst 6 ani -7 ani 11 luni i 29 de zile. Selec ia unit ilor pentru eantion: Selec ia a fost conceput astfel nct s se ob in un eantion reprezentativ pentru copiii din Romnia, avnd vrsta cuprins ntre 0-1, 1-3, 3-5 i 6-7 ani. Eantioanele sunt probabilistice pn la nivelul clusterului. ntr-o prim faz s-a identificat popula ia int, stratificat pe cele dou medii urban rural, pe baza datelor din Anuarul statistic din 2003. Copiii din fiecare mediu au fost distribui i n cele 8 regiuni de dezvoltare a Romniei. Din fiecare regiune s-a ales aleatoriu un jude . Din fiecare jude selectat s-au extras dou localit i urbane (dintre care una reprezint oraul capital de jude iar cealalt a fost extras aleatoriu) i 3 localit i rurale, alese de asemenea aleatoriu. n mediul urban, din fiecare localitate s-au extras 2 clustere, n cazul nostru strzi. Toate familiile aflate pe strzile extrase au fost vizitate pentru identificarea acelor familii care au n componen a lor copii din grupurile noastre int. Din fiecare familie a fost luat n studiu doar un singur copil apar innd aceluiai segment de vrst din studiu. Intervievarea prin ilor s-a fcut la domiciliul acestora. Eantionul pe baza cruia sunt prezentate rezultatele i analizele n acest raport a fost ob inut n activitatea de teren, fr a se face ponderarea valorilor. De aceea, el este reprezentativ la nivel de ar. Reprezentativitatea: Eantionul este reprezentativ pentru popula ia de 0-1, 1-3, 3-5, 6-7 ani a Romniei pentru un nivel de ncredere de 95% i o eroare de eantionare de +/-6,23,+/-5,92, +/- 4,85, +/-4,99. Sursa datelor: 1. Au fost realizate anchete/interviuri cu mamele i ta ii copiilor intra i n eantion, n mod excep ional i cu alte persoane care aveau grij de copil zi de zi i cunoteau istoria ngrijirilor de care a beneficiat copilul. Anchetele s-au realizat la domiciliul copiilor. 2. S-au realizat focus-grupuri cu prin i, profesioniti de la cree i grdini e, inspectori colari i responsabili de la nivelul comunit ilor locale (primari, medici, cadre didactice). Instrumentele Pentru consemnarea datelor furnizate de persoanele men ionate mai sus au fost utilizate chestionare (anexa) i respectiv ghiduri de focus grup. Chestionarul utilizat n ancheta cu prin ii a avut ca punct de pornire un instrument similar aplicat n Turkmenistan n 20031. Acest chestionar a fost dezvoltat i adaptat obiectivelor prezentului studiu. ntrebrile din chestionar au acoperit urmtoarele arii tematice: 1.Date demografice numrul membrilor de familie, vrsta, educa ia, ocupa ia, sursa veniturilor etc. 2. Sntatea i practicile privind sntatea copiilor 3. Nutri ia - alptarea i practici privind nutri ia copiilor
1 Studiul din Turkmenistan s-a realizat ntr-o singur zon geografic pe eantion de 196 persoane, i s-a focalizat pe o arie tematic mai restrans.

14

4. Sntate i igien 5. Tradi ii privind creterea i socializarea copiilor 6.Aspecte cognitive dezvoltarea social i psihologic a copiilor, stimularea, interac iunea, jocul. 7.Evaluarea mediului nconjurtor utilit i i facilitate domestice, cr i, jucrii, siguran a. 8.Ecologie social responsabilit i familiale, conflicte din perspectiva de gen. Ghidurile de focus grup au fost axate cu deosebire pe aspecte de gen n ngrijire, educa ie i socializarea copiilor. Toate instrumentele de colectarea datelor au fost pretestate n mai multe rnduri, pn la versiunea final. Culegerea datelor Culegerea datelor a fost realizat de echipe formate din dou persoane. Selec ia personalului pentru culegerea datelor s-a realizat dup profesie (asistent social, psiholog, sociolog etc) i experien a relevant, pricepere i interes fa de tema proiectului. nainte de realizarea activit ii de culegere a datelor, echipele au fost instruite specific timp de dou zile. Instruirea a urmrit n elegerea filosofiei proiectului, deprinderea tehnicii interviului cu mamele copiilor din grupul int. Activitatea de culegere a datelor a fost supervizat de membrii grupului tehnic. Culegerea datelor cantitative i calitative s-a realizat n perioada iunie - septembrie 2005. Prelucrarea datelor Datele au fost prelucrate cu programul SPSS. Prezentarea datelor Rezultatele sunt prezentate pe dou sec iuni: Sec iunea I este specific copiilor din segmentele de vrst 0 1 an i 1 3 ani. Sunt prezentate cunotin ele, atitudinile i practicile de ngrijire i educare ale prin ilor fa de copiii din aceste segmente de vrst. Sec iunea II prezint sub aceleai coordonate segmentele de vrst 3 - 5 i 6 - 7 ani. Men ionm c cele dou sec iuni abordeaz unitar dar i specific competen ele parentale n raport cu copiii din segmentele de vrst vizate n studiu. Aspectele specifice din sec iunea I se refer la sarcin, alptare i diversificarea alimenta iei i cunotin e despre dezvoltarea fizic i psihic a copilului. Aspectele specifice din sec iunea II privesc educa ia copiilor, dezvoltarea personalit ii copilului, disciplinarea copilului, pregtirea copilului precolar pentru integrare colar, ateptrile prin ilor referitor la studiile copilului, activit ile extracolare, elemente specifice de gen i participarea ta ilor la educa ia copilului.

15

REZULTATE

Sec iunea I

CUNOTIN E, ATITUDINI I PRACTICI PARENTALE PE INTERVALUL DE VRST DE LA NATERE PN LA 3 ANI

SEC IUNEA I CAPITOLUL I.1 Date demografice


Caracteristici ale prin ilor/ familiilor /gospodriilor din care provin copiii din grupa de vrst 0-3 ani I.1.1 Dimensiunea familiilor
Figurile nr. 1 a i b con in informa ii despre numrul de persoane din care se compun familiile copiilor din grupurile int. La grupul 0-1 an, cele mai multe familii se compun din trei persoane (43,2%) n timp ce la grupul 1-3 ani, cele mai multe se compun din patru persoane (39,2%), urmate strns de familiile cu trei persoane (37,5%). Mediul de reziden urban i rural influen eaz valoarea acestui indicator. Astfel, dac n mediul urban, att la 0-1 an, ct i la 1-3 ani predomin familia cu 3 persoane (55,3 i 45,3%), n mediul rural predomin familia cu 4 persoane (34%). De asemenea, ponderea familiilor cu peste 4 persoane este cu 25% pn la 50% mai mare n mediul rural fa de mediul urban (Figura 2). Din informa iile culese s-a constatat c ntr-o pondere de cel pu in 90% dimensiunea familiei este dat de existen a copiilor i mai pu in de prezen a unor membrii ai familiei lrgite precum bunici sau alte rude (datele nu sunt prezentate). Aadar, n Romnia, predomin familia nuclear i este mai pu in frecvent familia multigenera ional.

19

I.1.2 Tipul familiei


Din tabelul nr.1 rezult c cel pu in 94% dintre copiii din ambele grupuri triesc n familii biparentale, cu prin ii cstori i sau afla i n uniuni consensuale n momentul anchetei. Au fost considerate biparentale acele familii n care erau prezen i ambii prin i incluzndu-i i aceia din care lipseau temporar din familie, fiind pleca i la munc n ar sau strintate, se aflau n sanatoriu/deten ie ns erau men inute n familie rela iile cu acetia. Familii monoparentale au fost considerate acele familii care con ineau doar un singur printe, acesta fiind celibatar, vduv, divor at/separat de celalalt printe. Din datele studiului a reieit c procentul familiilor monoparentale este mai mare la copiii din grupul de 01 an, dect la cei de 1-3 ani. n raport cu mediul de reziden , se constat varia ii mai mult sau mai pu in importante la ambele grupuri. Ponderea familiilor monoparentale este egal sau mai mare n mediul rural dect n mediul urban. Familia monoparental, n Romnia, se dezvolt de regul prin destructurarea familiei biparentale (format ini ial din ambii prin i) i mai pu in ca structur ini ial de printe celibatar (niciodat cstorit sau aflat n cuplu nelegalizat). Astfel, doar 2% dintre prin ii intervieva i au fost celibatari la momentul studiului (Tabelul 2). Pe de alt parte, familiile monoparentale con in de regul mama, deoarece tatl este cel care pleac sau prsete familia (Tabelul 3). Conform datelor studiului nu am ntlnit mame care au plecat din familie, n sensul prsirii familiei, spre deosebire de ta i unde ponderea celor care au prsit familia, transformnd familia biparental n monoparental, a depit 8% la grupul 0-1 an i 6% la grupul 1-3 ani (Tabelul 3). Datele ob inute cu privire la tipul de familie corespund cu cele existente n statisticile oficiale ale Romniei. Tabelul nr.1: Distribu ia familiilor dup tipul lor - pe medii de reziden Total % % 0-1 an 1-3 ani 94 94.3 5.2 4.8 0.8 0.9 100 100 (494) (549) Urban % % 0-1an 1-3 ani 93.9 91.4 5.2 6.9 0,9 1.7 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1an 1-3 ani 94 96.5 5.2 3.2 0.8 0.3 100 100 (265) (315)

la

Tipul familiei Biparental Monoparental Nu rspunde Total

I.1.3 Starea civil a prin ilor


Aa cum se constat din tabelul 2, exist diferen e privind starea civil a prin ilor att ntre cele dou grupuri intrate n studiu ct i ntre mediul urban i rural. Ponderea prin ilor cstori i este mai mic din grupul 0-1 an fa de grupul 1-3 ani. Uniunile consensuale i prin ii divor a i nregistreaz ponderi mai crescute la grupa 0-1 an fa de 1-3 ani n ambele medii de reziden . Ponderea mic a celibatului (situat ntre 2 i 1,3%) nu permite aprecieri cu referire la structura dup mediu sau compararea n timp a acestuia. Tabelul nr. 2: Starea civil a prin ilor pe medii de reziden Total % % 0-1 an 1-3 ani 71.5 77.6 22.5 16.7 3 3.5 0.2 2 1.3 0.8 0.9 100 100 (494) (549 Urban % % 0-1 an 1-3 ani 78.6 77.3 15.3 14.1 3.5 4.3 0 1.7 2.6 0.9 1.7 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 65.3 77.8 28.7 18.7 2.6 2.9 0.4 2.2 0.3 0.8 0.3 100 100 (265) (315) 20

Starea civil a prin ilor Cstori i n uniune consensual Divor a i/separa i Vduv Celibatari Nu rspund Total

I.1.4 Prezen a prin ilor n familie i fenomenul migra iei la munc


n ultima vreme se constat c statutul civil al prin ilor nu este un garant al prezen ei acestora n familie alturi de copii deoarece, i n familia romneasc, asistm la fenomenul migra iei (prin ilor) pentru munc att n interiorul rii ct i n afara ei. Plecarea prin ilor la munc face ca prezen a lor efectiv n familie s fie doar de weekend, de vacan sau chiar i mai rar. Pn n prezent, nu dispunem de date cu referire la amploarea acestui fenomen n familiile din Romnia i la implica iile sale multiple asupra valorilor familiei i educa iei copiilor. Avnd n vedere acest context, s-a considerat necesar introducerea n studiu i a acestei probleme. n cazul mamelor, s-a constatat c prevalen a celor care lucreaz n strintate este de 0,2% la grupul de 0-1 an i de 1,1% la 1-3 ani. Cea mai crescut prevalen s-a nregistrat n mediul rural, la grupul 1-3 ani (1,95%). n cazul ta ilor ponderea celor care lucreaz n strintate este mult mai mare, 3,8% i respectiv 4%. Ponderea cea mai mare a ta ilor care pleac la lucru n strintate(5,7%) provine de la grupul 0-1 an din mediul urban (Tabelul 4). Tabelul nr. 3: Prezen a mamei n familie-distribu ie procentual pe medii de reziden Total % 0-1 an 98.4 0.2 1 0,4 100 (494) % 1-3 ani 96.3 1.1 1.5 1,1 100 (549) Urban % 0-1 an 98.7 0 0.9 0,4 100 (229) % 1-3 ani 97.4 0 1.8 0.4 100 (234) Rural % 0-1an 98.1 0.4 1.1 0,4 100 (265) % 1-3ani 95.5 1.9 1.3 1,3 100 (315)

Situa ia mamei n raport cu familie Mama prezent n familie Mama plecat la lucru n strintate Mama plecat la lucru n alt localitate i vine mai rar dect sptmnal Nu rspunde Total

Tabelul nr.4: Prezen a tatlui n familie - distribu ie procentual pe medii de reziden Total % % 0-1 an 1-3 ani 87.3 88.0 3.8 4.0 0.2 1 0.6 5.5 0.2 1.4 100 (494) 0 0,9 0,7 4,9 0 1,1 100 (549) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 85.1 83.8 5.7 3.8 0.4 0.9 0.4 6.6 0 0.9 100 (229) 0 0 1.7 8.2 0 0,4 100 (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 89.1 91.1 2.2 4.2 0 1,1 0,8 4.5 0.4 1.9 100 (265) 0 1,6 0 2,5 0 0,6 100 (315)

Situa ia tatlui n raport cu familia Tatl prezent n familie Tatl lucreaz n strintate Tatl este internat ntr-un sanatoriupreventoriu Tatl lucreaz ntr-o alt localitate i vine mai rar dect sptmnal Tatl este arestat/condamnat A prsit familia A decedat Altele Total

21

I.1.5 Vrsta prin ilor


Analiznd distribu iile de frecven din tabelul 5 se constat c cele mai multe mame se ncadreaz n grupa de vrst 25-29 de ani, la ambele grupuri (35,7%). Ponderea mamelor tinere din segmentul 24 ani este mai mare n mediul rural dect n urban la ambele grupuri intrate n studiu. La celelalte grupe de vrst distribu iile sunt destul de aleatorii ntre urban i rural, n ambele grupuri de copii. Aceste caracteristici ale structurii de vrst se men in i n cazul ta ilor (Tabelul 6). Se remarc de asemenea faptul c ntre vrsta median1 a mamelor i ta ilor se men ine un decalaj de pn la 5 ani ta ii fiind cei cu mai mul i ani. Aceast diferen este o caracteristic constant a modelului nup ial din Romnia. Tabelul nr. 5: Distribu ia de frecven a mamelor pe grupe de vrst i medii de reziden Vrsta mamelor Ani 24 25 29 30 34 35 i peste Nu rspunde Total Total % % 0-1an 1-3 ani 29.8 29.8 35.7 35.7 20.3 20.3 13.5 13.5 0.7 0.7 100 100 (541) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 24.7 24.7 42.8 42.8 19.5 19.5 12.1 12.1 0.9 0.9 100 100 (231) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 33.5 33.5 30.4 30.4 21.0 21.0 14.5 14.5 0.6 0.6 100 100 (310)

Tabelul nr. 6: Distribu ia de frecven a ta ilor pe grupe de vrst i medii de reziden Vrsta tatlui Ani 24 25 29 30 34 35 39 40 i peste Nu rspunde Total Total % % 0-1 an 1-3 ani 16.9 6.4 38.2 33.5 28.3 33.5 11.7 18.1 4.9 7.9 0.6 100 100 (445) (498) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 16.9 2.5 39.1 33.7 29.5 38.6 11.1 20.2 3.4 4.5 0.5 100 100 (207) (202) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 16.8 9.1 37.4 33.4 27.3 30.1 12.2 16.6 6.3 10.1 0.7 100 100 (238) (296)

I.1.6 Nivelul de instruire


Din datele prezentate n Figurile 3 i 4 rezult c exist o similitudine foarte mare ntre nivelul de instruc ie al mamelor i ta ilor. La toate treptele colare ponderile sunt foarte apropiate. Nivelul de colarizare cel mai frecvent ntlnit este liceul (cel pu in 29%). Se constat diferen e privind colarizarea mamelor i a ta ilor n func ie de mediul de reziden . Astfel, nivelele mai nalte de colarizare, ncepnd cu liceul, sunt caracteristice popula iilor urbane. Ponderea popula iei cu colarizare, cel pu in liceal este semnificativ mai mare n mediul urban dect n rural, iar ponderea popula iei cu studii universitare este de trei ori mai mare n mediul urban dect rural, la toate categoriile studiate.

Mediana = valoare medie, care se situeaz n serii mai mari de valori, cu nivele apropiate, colectivit i omogene; mediana mparte o serie de valori n dou jumt i egale. M=(N+1)/2 (P. Murean, Manual de satistic sanitar, 1980)

22

I.1.7 Etnia
Etnia a fost consemnat pe baza declara iilor responden ilor. Pe ansamblu, ntre 71,3 i 81% dintre prin i s-au declarat de etnie romn, ntre 8 i 16,5%, de etnie maghiar i ntre 7,6 i 9,65 de etnie rom. Aceast distribu ie corespunde par ial cu datele din statisticile oficiale, deoarece etnicii maghiari i romi sunt uor supra-reprezenta i n acest studiu. ntre etnia mamei i a tatlui exist o puternic homogamie, remarcabil la fiecare etnie n parte, att pe ansamblu ct i n urban i rural (Tabelele 7 i 8). 23

Tabelul nr. 7: Distribu ia dup etnie i medii de reziden a mamelor Total % 0-1 an 73.9 10.2 8.6 7.3 100 (490) % 1-3 ani 75.4 13.3 8 3.3 100 (541) Urban % 0-1 an 77.6 8 9.6 4.8 100 (228) % 1-3 ani 81.0 9.1 8.2 1.7 100 (231) Rural % 0-1 na 70.6 12.2 7.6 9.6 100 (262) % 1-3 ani 71.3 16.5 7.7 4.5 100 (310)

Etnia declarat a mamei Romn Maghiar Rrom Alta Total

Tabelul nr. 8: Distribu ia dup etnie i medii de reziden a ta ilor Etnia declarat a tatlui (locuiete n gospodrie) Romn Maghiar Rrom Alta Total Total % % 0-1 an 1-3 ani 75.1 79.1 10.6 12.9 8.2 5.6 6.1 2.4 100 100 (445) (498) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 80.2 87.1 8.2 8.4 7.7 3.5 3.9 1.0 100 100 (207) (202) Rural % % 0-1an 1-3 ani 70.6 73.6 12.6 15.9 8.8 7.1 8.0 3.4 100 100 (238) (296)

I.1.8 Ocupa ia prin ilor


n privin a ocupa iei se remarc faptul c ponderea femeilor active economic se situeaz n jurul a 45%, iar a ta ilor depete 80%. De asemenea, exist diferen e importante ntre urban i rural la acest indicator, n special la mame. Astfel, ponderea femeilor active economic n urban este de aproximativ 60% la fiecare grup de vrst n timp ce n rural aceast pondere se situeaz sub valoarea de 30%. Att la mame ct i la ta i, n urban i rural, statutul de salariat predomin la distan orice alt statut ocupa ional aductor de venituri (Tabelele 9 i 10). Tabelul nr. 9: Distribu ia dup statutul ocupa ional i medii de reziden a mamelor Total % % 0-1 an 1-3 ani 42.3 40.9 1.2 0.4 1.0 1.1 0.8 1.3 0.8 0.9 47.3 50.1 0.8 0.4 3.1 2.2 0.8 0.9 1.9 1.8 100 100 (490) (541) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 60.5 58.0 0.9 0.0 0.0 0.4 0.9 0.4 0.4 0.0 33.3 36.4 0.4 0.4 0.9 1.3 0.9 1.3 1.8 1.8 100 100 (228) (231) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 26.3 28.1 1.5 0.6 1.9 1.6 0.8 1.9 1.1 1.6 59.5 60.3 1.1 0.3 5.0 3 0.8 0.6 2 2 100 100 262) (3100

Ocupa ia mamei Salariat Patron Lucrtor pe cont propriu Lucrtor ocazional omer Casnic Student Fr ocupa ie Alta Nu rspunde Total

24

Tabelul nr. 10: Distribu ia dup statutul ocupa ional i medii de reziden a ta ilor Total % 0-1 an 61.7 1.8 10.7 9.1 1.5 4.7 0.7 6.7 1.1 1.3 0.7 100 (449) % 1-3 ani 59.9 2.2 13.5 9.0 3.0 5.8 0.2 3.0 1.0 1.0 1.4 100 (498) Urban % 0-1an 77.5 1.9 6.7 7.2 1 1.4 0 2.4 0.5 1.4 0 100 (209) % 1-3 ani 77.1 2.5 8.4 4.0 3.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.5 1.0 100 (202) Rural % 0-1 an 47.9 1.6 14.2 10.8 2.1 7.5 1.3 10.4 1.6 1.3 1.3 100 (240) % 1-3 ani 48.0 2.0 16.9 12.5 3.0 8.4 0.3 4.1 1.7 1.4 1.7 100 (296)

Ocupa ia tatlui Salariat Patron Lucrtor pe cont propriu Lucrtor ocazional omer Casnic Student Fr ocupa ie Pensionar Alta Nu rspunde Total

I.1.9 Nivelul socio-economic al prin ilor


Pentru aprecierea strii socio-economice a familiilor, a fost creat un indicator socio-economic, distribuit pe 3 niveluri - sczut, mediu, ridicat - pornind de la posesia unor bunuri precum: aragaz, frigider, main de splat, televizor, radio, telefon fix/telefon mobil, autoturism, locuin proprietate personal i locuin secundar. Nivelul socio-economic sczut (posesia a cel mult 3 bunuri) caracterizeaz ntre 18,2 i 19,9% dintre familii, nivelul mediu (posesia a cel pu in 4 i cel mult 6 bunuri), ntre 47,5 i 49,3% dintre familii, iar nivelul socio-economic ridicat (posesia a cel pu in 7 i cel mult 9 bunuri) ntre 32,5 i 32,6% din familii (Figura 5). Nivelul sczut i mediu este dominant n mediul rural iar nivelul ridicat n mediul urban, dar numai la grupul 1-3 ani. Men ionm faptul c ponderea familiilor care nu posed nici un bun se cifreaz ntre 0,4 i 6,5%. Familiile care nu posed nici un bun provin din mediul rural i ating prevalen a de cel pu in 5%. Mai pu in de 2% dintre familii de in toate bunurile enumerate n studiu (Tabelul 11). Figura nr. 5: Nivelul socio-economic al familiilor

25

Tabelul nr. 11: Distribu ia familiilor dup numrul de bunuri posedate i medii de reziden Total % 0-1an 3.7 4.7 3.7 6.1 10.0 12.2 17.1 20.0 20.8 1.0 0.7 100 (490) % 1-3 ani 3.1 4.4 5.3 7.1 4.9 11.1 15.5 20.9 26.0 1.5 0.2 100 (549) Urban % 0-3 an 0.4 3.1 4.8 6.1 5.3 7.0 16.7 24.6 29.8 1.8 0.4 100 (228) % 1-3 ani 0.4 4.3 3.0 4.3 2.6 7.7 12.0 29 34.6 1.7 0.4 100 (234) Rural % 0-3 an 6.5 6.1 2.7 6.1 14.1 16.8 17.6 16.0 13.0 0.4 0.7 100 (262) % 1-3 ani 5.1 4.4 7.0 9.2 6.7 13.7 18.1 14.8 19.7 1.3 0.0 100 (315)

Numrul bunurilor posedate 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nu rspunde Total

Concluzii
A. Caracteristici ale familiei Att n mediul urban ct i rural predomin familia nuclear. Cele mai multe familii din mediul urban sunt compuse din 3 persoane iar cele din mediul rural din 4 persoane. Ponderea familiilor biparentale - n care sunt prezen i ambii prin i - este de 94%. Familiile monoparentale se dezvolt prin destructurarea familiei biparentale. Ele con in mamele i copiii, ta ii fiind cei care prsesc familia. Familia bazat pe cstorie de ine o pondere de peste 70%. Att coabitarea consensual ct i divor urile sunt prezente n ambele medii de reziden . Familiile din mediul rural sunt mai srace n sensul posesiei unor bunuri - dect cele din mediul urban. B. Caracteristici ale prin ilor ntre vrsta median a mamelor i a ta ilor se nregistreaz o diferen de 5 ani ta ii fiind mai vrstnici. Pe ansamblu mamele din mediul rural sunt mai tinere dect cele din mediul urban. Aceast diferen este mai pu in evident n cazul ta ilor. Nivelul cel mai frecvent de instruire colar att pentru mame ct i pentru ta i este liceul. Pe ansamblu, ponderea prin iilor cu nivele de colarizare mai sczute este mai mare n mediul rural dect n cel urban. Ponderea prin ilor fr coal atinge cel pu in 6,5% n ambele medii. Pe ansamblu, n ambele medii predomin statutul ocupa ional de salariat, la distan foarte mare de alte statute ocupa ionale aductoare de venituri. Mai pu in de jumtate dintre mame sunt active economic - n principal cele care i au reziden a n mediul urban. Ponderea ta ilor activi economic este de aproape de dou ori mai mare dect a mamelor.

26

CAPITOLUL I.2 Nutri ia copilului


I.2.1 Aspecte generale privind alptarea
Pentru evaluarea cunotin elor atitudinilor i practicilor privind au fost adresate prin ilor o serie de ntrebri cu referire la alptare i diversificare. Peste 97% dintre responden ii din ambele grupuri consider c alptarea este un lucru esen ial pentru copil. Diferen ele dintre mediul urban i rural sunt nensemnate la acest indicator. Cu toate acestea, doar 90,9% din grupul copiilor 0-1 an i 84,3% din grupul 1-3 ani au fost alpta i perioade variabile de timp (Tabelul 12). Ponderea copiilor alpta i este mai mare n mediul urban fa de rural la grupul 0-1 an i mai mic la grupul 1-3 ani. 8,1% i respectiv 12,8% dintre copii nu au fost alpta i niciodat. Aceste date reflect o uoar mbunt ire a indicatorului de alptare n timp. Tabelul nr. 12: Situa ia alptrii medii de reziden Total % % 0-1 an 1-3 ani 90.9 84.3 8.1 12.8 .6 0.7 0.4 2.2 100 100 (494) (549) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 91.8 80.3 7.4 15.4 0.4 0.9 0.4 3.4 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 90.1 87.3 8.7 10.8 0.8 0.6 0.4 1.3 100 100 (265) (315)

Copilul dumneavoastr a fost alptat Da Nu Nu tiu Nu rspunde Total

I.2.2 Alimenta ia exclusiv la sn n primele 6 luni de via


OMS i Unicef recomand alptarea ca unic modalitate de hrnire a copilului n primele 6 luni de via . Indicatorul alimenta iei exclusive cu lapte matern ia n calcul numai copiii care n momentul studiului erau alimenta i exclusiv la sn i aveau vrsta pn la 6 luni. Conform acestei metodologii, n popula ia studiat, doar 49,5% dintre copii erau alimenta i exclusiv la sn, n primele 6 luni de via . (total copii sub 6 luni = 234; total copii alimenta i exclusiv la sn n momentul efecturii studiului 116). Comparativ cu datele din Studiul snt ii Reproducerii 2004 aceast pondere este de 3 ori mai mare mai mare. (Men ionm doar acest studiu pentru compara ii deoarece am utilizat aceeai metodologie de calcul pentru indicatorii alptrii). Durata medie a alimenta iei copiilor exclusiv cu lapte matern a fost de 9,5 sptmni, iar mediana de 8 sptmni (Tabelul 13). Se remarc faptul c, n special la median, ntre urban i rural se nregistreaz diferen e importante (de 4 sptmni).

27

Tabelul nr. 13: Durata medie i mediana alptrii la copii sub 6 luni alimenta i exclusiv la sn pe medii de reziden Medie (sptmni) 10.36 8.80 9.59 N 63 61 124 Abatere standard 5.51 5.77 5.67 Mediana (sptmni) 12 8 8

Urban Rural Total

I.2.3 Alptarea copiilor ntre 6 i 9 luni


Copiii ar trebui s primeasc lapte matern i dup primele 6 luni (pe lng alte alimente lichide i solide). Indicatorul interna ional se bazeaz numai pe copii cu vrsta cuprins ntre 6-9 luni. Dintre cei 149 de copii din aceast grup de vrst, doar 57 de copii erau alpta i i n continuare. Deci, procentual ei reprezint 38,2%. Aceast pondere este mai mic dect cea nregistrat n Studiul snt ii reproducerii (41%).

I.2.4 Durata alptrii copiilor din intervalul 0-1 an


Pe ansamblu, 59,5% dintre copiii sub 1 an erau alpta i n momentul studiului. Durata medie a alptrii a fost de 23 de sptmni iar mediana de 20 sptmni. Altfel spus cel pu in jumtate dintre copii au fost alpta i 4 luni, mediana fiind la 20 de sptmni n urban i de 24 n rural (Tabelul 14). Tabelul nr. 14: Durata medie i mediana alptrii pe medii Medie (sptmni) 22.54 23.36 22.98 N 208 238 446 Abatere standard 12.65 13.59 13.15 Mediana (sptmni) 20 24 20

Urban Rural Total

I.2.5 Alptarea la cerere


Pentru stimularea i men inerea lacta iei se recomand alptarea la cerere, adic ori de cte ori cere copilul, prin plns. Dup cum au declarat mamele, peste 84% dintre copii 0-1 an i 81% dintre cei din grupul 1-3 ani au fost alpta i la cerere. Ponderea copiilor alpta i la cerere este mai mare n mediul urban dect n mediul rural la grupa 0-1 an i mai mic la grupul 1-3 ani (Tabelul 15). IOMC i UNICEF au investit mult, n ultimi 15 ani, pentru promovarea acestui model i situa ia continu s se mbunt easc. Tabelul nr. 15: Situa ia alptrii la cerere i dup orar - pe medii de reziden Total % % 0-1 an 1-3 ani 84.2 81 12.2 16.6 0.4 0.6 0 0.9 3.2 0.9 100 100 (449) (463) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 88.1 78.3 8.6 19.1 0 0.5 0 0.5 3.3 1.6 100 100 (210 (188) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 80.8 82.9 15.5 14.9 0.8 0.7 0 1.1 2.9 0.4 100 100 (239) (275) 28

Cum i da i copilului sn? La cerere Dup orar Nu tie Altele Nu-i amintete/Nu rspunde Total

I.2.6 Tipul de lapte folosit n cazul copiilor care nu au fost alpta i niciodat
Pentru cazurile n care copiii nu au fost alpta i niciodat prin ii au fost ntreba i ce lapte au folosit. Peste 86% i respectiv 76% dintre copii care nu au fost niciodat alpta i, au fost hrni i cu lapte formul, pentru sugari, iar peste 33% au primit i lapte praf integral sau lapte de vac (Tabelul 16). Tabelul nr. 16: Tipul de lapte folosit pentru hrnirea copiilor care nu au fost niciodat alpta i pe medii de reziden Total % % N = 45 N = 86 0-1 1-3 ani 86.7 76.7 2.2 1.2 31.1 30.2 Urban % % N = 19 N = 46 0-1 1-3 ani 89.5 91.3 0 0 36.8 21.7 Rural % % N = 26 N = 40 0-1 1-3 ani 84.6 60 3.8 2.5 26.9 40

Tipul de lapte folosit Lapte praf pentru sugari Lapte praf integral Lapte de vac

I.2.7 Diversificarea introducerea alimentelor solide/nesolide nelactate se face n continuare timpuriu. Vrsta medie la diversificare a fost de 3,7 luni, apropiat valorilor nregistrate de studiile anterioare. Vrsta medie la diversificare este mai mic n mediul rural dect n cel urban, fapt constatat i n alte studii.
Tabelul nr. 17: Vrsta medie i mediana la diversificare - pe medii de reziden Intervalul de ncredere pentru medie (95%) sptmni (13.42, 16.94) (12.57, 15.44) (13.44, 15,68)

Mediu Urban Rural Total

Media (sptmni) 15.18 14.01 14.56

N 121 137 258

Abaterea standard 9.77 8.48 9.11

Eroarea standard a mediei 0.89 0.72 0.57

Mediana (sptmni) 12 12 12

Concluzii
Prin ii consider ntr-o propor ie de 97% c alptarea este esen ial pentru creterea i dezvoltarea copilului. Doar jumtate dintre copii au fost alpta i exclusiv la sn n primele 6 luni de via . Durata median a alptrii la copiii sub un an a fost de 20 de sptmni cu diferen e importante n raport de mediul de reziden (20 de sptmni n urban i 24 n rural). Prevalen a copiilor sub un an alpta i la cerere a fost de peste 84%, iar al celor ntre 1-3 ani 81%. Diversificarea se ncepe n continuare timpuriu. Pe ansamblu vrsta medie de diversificare la copilul sub un an a fost de 3,7 luni, mai sczut n mediul rural. O treime dintre copiii care nu au fost niciodat alpta i au fost hrni i de la nceput cu lapte praf integral sau lapte de vac.

29

CAPITOLUL I.3 Sntatea copilului


I.3.1 Cunotin ele, atitudinile i practicile prin ilor privind sntatea copilului au fost apreciate printr-o serie de ntrebri care privesc: evaluarea strii generale a snt ii copilului, comportamentele prin ilor n situa ii de boal ale copilului, medica ie i tratamente aplicate copilului, imunizarea, sursele informa iilor despre sntate, comportamentele femeii n timpul sarcinii, planificarea sarcinii.
I.3.1.1 Chestionarul a cuprins ntrebri adresate prin ilor cu referire la starea de sntate a copiilor. S-a constatat c aproape to i prin ii au putut s aprecieze starea de sntate a copiilor lor (99,6%). Aprecierile prin ilor s-au bazat deopotriv pe cunoaterea comun i pe informa ii ob inute n urma evalurilor profesionitilor. Un procent de 93,1 i respectiv 62,8 dintre prin i au declarat c au un copil sntos, 5,5 i respectiv 24,6 destul de sntos iar 1 i respectiv 2,9 au afirmat c nu este sntos copilul lor (Tabelul 18). Este de remarcat faptul c ponderea copiilor pe care prin ii i-au inclus n alte categorii dect sntos este de 3 pn la 5 ori mai mare la grupa 1-3 ani, fa de grupa 0-1 an, n ambele medii. Tabelul nr. 18: Situa ia strii de sntate a copiilor pe medii de reziden Total Urban Rural Sub 1 an 1 3 ani Sub 1 an 1 3 ani Sub 1 an 1 3 ani % % % % % % 93.1 62.8 91.7 70.5 94.3 57.1 5.5 24.6 7 23.9 4.2 25.1 1 2.9 0.9 1.7 1.1 3.8 0.4 9.7 0.4 3.9 0.4 14 100 100 100 100 100 100 (494) (549) (229) (234) (265) (315)

Starea de sntate a copilului Sntos Destul de sntos Nu este sntos Nu tiu/Nu rspunde Total

I.3.1.2 Atitudini i practici n situa ii de boal Pentru a cunoate atitudinile i practicile prin ilor n situa ii de mbolnvire a copiilor prin ii au fost ntreba i cnd apeleaz la medic i n ce msur administreaz tratamente copilului fr consultarea medicului. Pe ansamblu, 85% dintre prin i apeleaz un medic n caz de febr i 68,7% n caz de tuse. Pentru alte semne sau simptome de boal apelarea la medic este mult mai pu in frecvent i nu exist diferen e ntre urban i rural pentru acest indicator. (Figura 6).

30

Figura nr. 6: Situa ii n care prin ii apeleaz la medic

I.3.1.3 Referitor la administrarea de tratamente ntre 11,4% i 15,5% dintre prin ii care au copii sub un an i 19,7% i 29% dintre prin ii copiilor cu vrsta ntre 1-3 ani, afirm ferm c administreaz tratamente copilului din proprie ini iativ, fr s consulte un medic, att n mediul urban ct i n cel rural (Figura 7). Aceast pondere ar fi i mai mare dac am lua n considerare i rspunsurile de tip uneori, referitor la administrarea de tratamente. Tratamentele administrate au fost de tipul: siropurilor medicinale (33.6%), a supozitoarelor pentru temperatur (47.4%), analgeticelor (21.6%), a antibioticelor injectabile (1.7%), a vitaminelor (3.4%), ceaiurilor (12.1%), antibioticelor orale(0.9%). Figura nr.7: Utilizarea de tratamente fr recomandare medical

31

I.3.2 Cunotin ele, atitudinile i practicile prin ilor privind prevenirea mbolnvirilor a avut n
vedere imunizarea i sursele de unde prin ii ob in informa ii. I.3.2.1 Imunizarea Referitor la imunizare, ca modalitate de prevenire a unor mbolnviri grave, prin ii au fost ntreba i dac cunosc scopul pentru care sunt vaccina i copiii. Doar 83,2% i respectiv 84,2% dintre reponden i au indicat corect scopul lor (mpotriva unor boli, prevenire, imunizri). Ponderea prin ilor care nu cunoteau scopul vaccinurilor este sensibil mai mare n mediul rural dect n mediul urban (Tabelul 19). Majoritatea dintre acetia au confundat diferite vaccinuri cu produse de fier, vitamine sau anumite tratamente specifice. Tabelul nr. 19: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cunoate i scopul vaccinurilor? Total % 0-1 an 83.2 6.5 9.7 0.6 100 (494) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 90 93,6 3.9 3 5.7 3,4 0.4 0 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 77.4 77,2 8.6 9,2 13.2 13,3 0.8 0,3 100 100 (265) (315)

Cunoate i scopul vaccinurilor? Da Nu Nu tie Nu rspunde Total

% 1-3 ani 84,2 6,6 9,1 0,1 100 (549)

I.3.2.2 Surse de informa ii la care apeleaz prin ii pentru asigurarea snt ii copilului ntre sursele de informa ii citate de prin i, medicii sunt cel mai bine reprezenta i att n urban ct i n rural (93% i respectiv 87,9%). Mass-media ocup, de asemenea, un loc important ntre sursele de informare (27,1 i respectiv 43,1%). Merit consemnat faptul c bunicii sunt cita i de prin i ntr-o pondere relativ mare n ambele medii, (21,4% n urban i 29,1% n rural), ca fiind surs important de informa ii pentru sntatea copilului (Figura 8). Figura nr. 8: Surse de ob inere a informa iei referitoare la sntatea copilului

32

I.3.3 Comportamentele femeii n timpul sarcinii


Comportamentul mamei n timpul sarcinii are incontestabile influen e asupra snt ii copilului. Mamele au men ionat ntr-o propor ie de 50,2% n urban i n 32,1% n rural c i-au schimbat stilul de via . Aceste schimbri au vizat n special n alimenta ia, creterea numrului de ore de somn i renun area la fumat 13% (Figura 9). Figura nr. 9: Obiceiuri i comportamente schimbate n timpul sarcinii

I.3.3.1 Mamele au declarat c au ob inut informa ii privind sarcina, n cea mai mare parte, de la cadre medicale (medic de familie, alt medic, asistent medical). Asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar este men ionat ca surs de informa ie ntr-o msur deosebit de redus. (Tabelul 20). Tabelul nr. 20: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cine v-a transmis informa ii cu privire la sarcin? Cine v-a transmis informa ii cu privire la sarcin? Un membru al familiei Un prieten Medicul de familie Alt medic Asistenta medical Asistentul medical comunitar Mediatorul sanitar Total Numr % cazuri N = 494 171 34.6 46 9.3 385 77.9 185 37.4 97 19.6 17 3.4 3 0.6 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 229 cazuri N = 265 72 31.4 99 37.4 20 8.7 26 9.8 191 83.4 194 73.2 116 50.7 69 26 48 21 49 18.5 2 0.9 15 5.7 1 0.4 2 0.8

33

I.3.4 Planificarea sarcinii


O sarcin planificat semnific faptul asumrii rolului de printe n cunotin de cauz i a unei pregtiri a cuplului pentru a face fa acestui rol, n totalitatea dimensiunii acestuia. Este de remarcat c cel mult jumtate dintre prin i au afirmat c i-au planificat aducerea pe lume a copilului (49,3% urban i 51,7% rural). Este surprinztor c ruralul i urbanul se comport foarte asemntor n aceasta privin (Tabelul 21). Men ionm c planificarea sarcinii s-a investigat numai la mamele din grupa copiilor 0-1 an. O semnifica ie a acestor date este cea a pstrrii unui cadru tradi ional n dorin a de a avea copii, dup cum ne d Domnul i nivelul limitat de adresare la serviciile specializate de planificare familial. Tabelul nr. 21: Situa ia planificrii sarcinii pe medii de reziden Sarcina cu acest copil a fost planificat? Da Nu Nu rspunde Total Total Numr % cazuri 210 42.5 250 50.6 34 6.9 494 100 Urban Numr % cazuri 101 44.1 113 49.3 15 6.6 229 100 Rural Numr % cazuri 109 41.1 137 51.7 19 7.2 265 100

I.3.5 Interac iunea mam-copil n timpul alptrii


Creterea i dezvoltarea copilului este dependent de calitatea interac iunii ntre mam i copil. Aceast interac iune confer copilului confort, siguran i stabilitate care la rndul lor ac ioneaz ca factor de cretere a rezisten ei la mbolnviri i garantare a unei stri bune de sntate. Alptarea este nu numai cea mai bun hran pentru bebelu, dar este i cea mai adecvat situa ie de interac iune ntre mam i copil. Reamintim c atunci cnd este la sn copilul are distan a optim de percep ie i investigare vizual a figurii mamei. n timpul alptrii, n cele mai multe cazuri, bebeluul este atins i mngiat de mam i stimularea tactil ca i cldura trupului mamei au o importan deosebit n dezvoltarea cognitiv - emo ional a copilului (B.Brazelton 1985; D.Stern 1994). Micrile de mngiat i dialogul cu bebeluul n timpul alptrii sunt de cele mai multe ori necontrolate de mam. Ritmul mngiatului este ns dictat de ritmul n care suge copilul (Daniel Stern 1994) n acest fel se construiete o rela ie specific i consistent care contribuie la formarea sentimentului de siguran a copilului, absolut esen ial n dezvoltarea lui. Caren a afectiv se tie c induce suferin e grave copilului mic, de multe ori finalizate n exitus. Pe ansamblu, procentul mamelor care au un comportament interactiv consistent cu copilul n timpul alptrii este n jurul valorii de 90% (Figura 10).

34

Figura nr. 10: Comportamentul mamei n timpul alptrii

Comportamentele interactive sunt mai frecvente la mamele din mediul urban (Figura 11) Figura nr. 11: Comportamentul mamei n timpul alptrii pe medii de reziden

35

Concluzii:
Referitor la sntatea copilului: Prin ii au tiut s evalueze starea de sntate a copiilor lor utiliznd att standarde cotidiene ct i pe cele ale profesionitilor (personal medical). Propor ia copiilor sntoi la grupa 0-1 an este cu 30% mai mare dect a celor din grupa 1-3 ani, indiferent de mediul de reziden . Aceast diferen poate sugera ipoteza unei aprecieri incorecte a snt ii copilului la vrst mic i mai pu in o deteriorare real n timp a snt ii copilului dup primul an de via . Febra i tusea sunt simptomele care i determin cel mai frecvent pe prin i s apeleze la un medic, n ambele medii de reziden . Ponderea prin ilor care administreaz tratamente copilului fr s consulte un medic este de 2 ori mai mare la grupa 1-3 ani fa de prin ii copiilor 0-1 an. 17% dintre prin i nu au cunotin e despre scopul vaccinurilor. Sursa cea mai des invocat de prin i pentru informa ii legate de sntatea copiilor este medicul (93% urban i 88% rural). Bunicii rmn n continuare o surs des men ionat de prin i - 21% n urban i 29%. Referitor la obiceiuri i practici n timpul sarcinii: Mamele ntr-o propor ie de - 50% n urban i 32% n rural au declarat c i-au schimbat stilul de via n timpul sarcinii. Aceste schimbri privesc n principal dieta, durata somnului i renun area la fumat. De remarcat prezen a fumatului nainte de sarcin n propor ie de peste 50% la viitoarele mame. Informa iile despre sarcin i sfaturi pentru comportamentul din timpul sarcinii a femeii sunt ob inute de la cadre medicale n propor ie de 85%. Contientizarea importan ei unui comportament interactiv cu propriul bebelu este declarat numai de 90% dintre mame. 50% dintre mame nu au planificat sarcina, n propor ii aproape egale ntre urban i rural.

36

CAPITOLUL I.4 Igiena copilului


n economia studiului cunotin ele i practicile de igien s-au referit la: formarea deprinderilor de igien la copii, practici de igien corporal i alimentar. Tot n acest capitol au fost incluse datele ob inute despre calitatea apei consumat de copil.

I.4.1 Formarea unor deprinderi de igien la copii


Pe ansamblu, mai mult de 50% dintre prin ii care au copii sub un an i 87% din cei care au copii n grupa 1-3 ani au afirmat c sunt preocupa i de formarea deprinderilor de igien (Tabelul 22 A). Prin ii din mediul rural sunt mai pu in preocupa i de formarea acestor deprinderi la grupa de vrst 1-3 ani. Tabelul nr. 22 A: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: i forma i copilului dumneavoastr deprinderi de igien? i forma i copilului dumneavoastr deprinderi de igien? Da Nu Nu rspunde Total Total % 0-1 an 54.3 29.1 16.6 100 (494) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 52.8 92,3 31 6,8 16.2 0,9 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 55.5 83,5 27.5 12,7 17 3,8 100 100 (265) (315)

% 1-3 ani 87,2 10,2 2,6 100 (549)

Prin ii au fost ntreba i care sunt deprinderile de igien pe care le practic copiii lor. Cele mai utilizate deprinderi sunt splatul pe fa i mini. Splatul pe mini dup utilizarea WC este deprinderea cea mai pu in format la copii, att n urban ct i n rural (Tabelul 22 B). Tabelul nr. 22 B: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Ce deprinderi folosete n mod regulat? Ce deprinderi folosete n mod regulat? Se spal pe fa i mini Se spal pe din i Face baie Se spal pe mini nainte de mas Se spal pe mini dup ce folosete WC Total % 0-1 an 22,0 3,0 36.6 5.6 2.2 % 1-3 ani 83,1 37,2 39,2 52,3 27,9 Urban % % 0-1 an 1-3 ani 21.5 83,6 1.7 44 39.7 42,7 5.8 60,3 2.5 34,2 Rural % % 0-1 an 1-3 ani 22.4 80,6 4.1 32,1 34 36,5 5.4 46,3 2 23,2

I.4.2 Practici de igien alimentar


Splatul legumelor i al fructelor nainte de consum face parte din practicile elementare de igien alimentar. Splarea lor corect presupune ap curgtoare n locuin . n lipsa ei solu iile sunt mai mult sau mai pu in adecvate. n mediul urban, aproape to i prin ii spal corect aceste produse (83,8%) i datorit existen ei acestei utilit i n locuin . n mediul rural, doar 37,4% dintre prin i practic splarea sub jet de ap, cel mai probabil i din cauza lipsei de racordare a locuin ei la o surs de ap curent (Figura 12).

37

Figura nr. 12: Igiena alimenta iei; modalit i de splare a legumelor i fructelor

I.4.3 Igiena corporal I.4.3.1 Referitor la igiena pr ilor intime, prin ii au fost ntreba i dac cunosc i n ce fel realizeaz splarea pr ilor intime ale copiilor de sexe diferite. Doar 54% i respectiv 51,9% dintre prin ii care au fete cunosc modalitatea corect de splare a pr ilor intime ale copilului. Ponderea rspunsurilor incorecte a fost mai mare n mediul rural dect n mediul urban (Tabelul nr. 23). Tabelul nr. 23: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Are vreo importan cum spla i pr ile intime ale copilului (la fete)? Total % 0-1 an 54 4.8 13.5 21 6.7 100 (252) % 1-3 ani 51,9 4,1 13,8 16,0 14,2 100 (268) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 56.4 52,5 4.2 4,1 15.4 14,8 15.4 18,0 8.6 10,6 100 100 (117) (122) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 51.8 51,4 5.2 4,1 11.9 13,0 25.9 14,4 5.2 17,1 100 100 (135) (146)

Fete Da/nspre spate nspre fa Nu are importan Nu tiu Nu rspunde Total

n cazul igienei intime a bie ilor, rspunsurile incorecte dar i confuziile au fost mult mai frecvente. Aproape jumtate dintre prin i consider c splarea corect a pr ilor intime ale bie ilor se face prin decalotri. Aceste practici pot fi considerate incorecte pentru c sunt excesive (Tabelul 24).

38

Tabelul nr. 24: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Are vreo importan cum spla i pr ile intime ale copilului (la bie i)? Total % 0-1 an 49.6 8.3 28.5 13.6 100 (242) % 1-3 ani 52,7 13,5 24,6 9,2 100 (281) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 57.1 58,0 8,0 13,4 22.3 16,1 12.6 12,5 100 100 (112) (112) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 43.1 49,1 8.5 13,6 33.8 30,2 14.6 7,1 100 100 (130) (169)

Bie i Da (prin decalotri n ap cald la baie) Nu Nu tiu Nu rspunde Total

I.4.3.2 Un alt aspect vizat n studiu a fost frecven a cu care se schimb lenjeria de corp a copilului. Se constat c doar 23,7% dintre prin i la grupa 0-1 an i 43,4% din grupa 1-3 ani afirm ferm c practic acest lucru zilnic, fr ca s existe diferen e marcante ntre mediul urban i rural (Tabelul 25). Tabelul nr. 25: Frecven a schimbrii lenjeriei copilului - distribu ie procentual pe medii Ct de des schimba i lenjeria de corp a copilului dumneavoastr? n fiecare zi O dat pe sptmn De 2-3 ori pe sptmn De cte ori este necesar Nu tiu Nu rspunde Total Total % 0-1 an 23.7 1.2 2.6 70.3 0.4 1.8 100 (494) % 1-3 ani 43,4 1,3 5,3 48,6 0,7 0,7 100 (549) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 23.6 47 1.3 0,9 0.9 4,3 72.5 45,7 0 1,2 1.7 0,9 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 23.8 40,6 1.1 1,6 4.2 6,0 68.2 50,8 0.8 0,3 1.9 0,7 100 100 (265) (315)

I.4.4 Siguran a apei consumat de copil


Prin ii au fost ntreba i despre sursa apei pe care i-o ofer copilului (Tabelul 26). Se constat, pe ansamblu, c pentru 57,1% dintre cazuri apa este sigur, fiind din sistemul public de alimentare (44,6%) sau mbuteliat (12,5%). n mediul urban, sursele nesigure (fntn, ap curgtoare, ap stttoare) sunt rare (12,1%), n timp ce n mediul rural acestea sunt mult mai frecvente (66%). Aproape jumtate dintre prin i au afirmat c fierb apa nainte de a o da copilului. Tabelul nr. 26: Sursele apei pentru consumul zilnic al copiilor pe medii Ce fel de ap i da i copilului dumneavoastr?* Din sistemul de alimentare public Din fntn Din ap curgtoare Din ap stttoare mbuteliat Total Urban % 69,0 10,8 1,0 0,3 18,9 100 (392) Rural % 26,2 65,0 O,8 0,2 7,8 100 (527) Total % 44,6 41,8 0,9 0,2 12,5 100 (919)

39

Concluzii
Cunotin ele i practicile prin ilor privind igiena general i intim a fetelor i bie ilor sunt departe de ceea ce ar trebui s fie. Mul i dintre prin i (peste 45%) nu de in nici un fel de informa ii despre importan a igienei individualizate n func ie de sexul copilului. Ponderea copiilor care consum ap din surse nesigure este mare. Peste 66% dintre copii din mediul rural i 12% din mediul urban consum ap din surse nesigure.

40

CAPITOLUL I.5 Starea psihic i fizic a copilului


Starea fizic i psihic a copilului vizeaz creterea i dezvoltarea lui. Creterea i dezvoltarea sunt procese complementare. Astfel, creterea se refer la schimbrile fizice i denumete n special schimbrile n mrime/cantitative (greutate i nl ime). Dezvoltarea definete schimbarea prin trecerea de la simplu la complex, de la reac ia global la cea specializat prin achizi ii de cunotin e, comportamente i abilit i. Dezvoltarea este un proces specific calitativ. Calitatea dezvoltrii este corelat cu maturizarea fiziologic i cu maturizarea scheletului, muchilor i a sistemului nervos. Vom prezenta distinct rezultatele pe cele dou grupe de vrsta incluse n studiu 0-1 an i 1-3 ani.

I.5.1 Grupul prin ilor copiilor din intervalul 0-1 an


Pe ansamblu, 98,2% dintre prin i au putut aprecia dac copilul lor este sau nu bine dezvoltat din punct de vedere fizic. Doar 1,9% dintre prin i nu au tiut s aprecieze acest lucru (Tabelul 27) Tabelul nr. 27: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Considera i c din punct de vedere fizic copilul dvs. este bine dezvoltat? Total Numr cazuri 471 14 7 2 494 Urban Numr % cazuri 223 97.4 3 1.3 3 1.3 0 0 229 100 Rural Numr % cazuri 248 93.5 11 4.2 4 1.5 2 0.8 265 100

% 95.4 2.8 1.4 0.4 100

Da Nu Nu tiu Nu rspunde Total

Criteriile prin ilor pentru aprecierea dezvoltrii fizice au fost nl imea i greutatea copilului (Tabelul 28). Tabelul nr. 28: Criteriile prin ilor pentru aprecierea dezvoltrii fizice au fost nl imea i greutatea copilului Total Numr cazuri 3 14 4 21 Urban Numr % cazuri 0 0 5 83.3 1 16.7 6 100 Rural Numr % cazuri 3 20 9 60 3 20 15 100

Specifica i de ce nl ime mic Greutate mic Nu rspunde Total

% 14.3 66.7 19 100

n ceea ce privete dezvoltarea psihic corespunztoare a copilului pn ntr-un an, mai mult de 90% dintre prin i au putut aprecia acest lucru. Pe medii de reziden , ponderea prin ilor care nu au putut aprecia starea psihic a copilului este mai mare n mediul rural dect n mediul urban (Tabelul 29).

41

Tabelul nr. 29: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Considera i c din punct de vedere psihic copilul dvs. este bine dezvoltat? Considera i c din punct de vedere psihic copilul dvs. este bine dezvoltat? Da Nu Nu tiu Total Total Numr cazuri 455 4 35 494 Urban Numr % cazuri 221 96.5 0 0 8 3.5 229 100 Rural Numr % cazuri 234 88.3 4 1.5 27 10.2 265 100

% 92.1 0.8 7.1 100

Prin ii care au rspuns da i nu au fost ntreba i cum i-au dat seama de acest lucru. Din analiza rspunsurilor s-a observat ca prin ii au tiut s observe i s motiveze mai ales situa ia copilului cu unele probleme de dezvoltare (vorbete greu, merge ajutat, n-are reac ii) iar ceilal i au invocat pur i simplu normalitatea evident (este bine dezvoltat/) sau, foarte rar, confirmarea medicului. Aprecierea dezvoltrii psihice a copilului este fcut de responden i dup criteriul comportamentului. Argumentele cele mai frecvente pentru normalitatea psihic a copilului sunt cele de bun sim (este vioi, este vesel, are greutate bun) i mai pu in cele nscrise n scale de dezvoltare indiferent de mediu (Figura 13). Este de remarcat existen a unei confuzii ntre starea de sntate (a nu fi bolnav) i criteriile dezvoltrii psihice. Figura nr. 13: Criterii de apreciere a nivelului de dezvoltare a copilului

n cuprinsul chestionarului specific pentru cele dou intervale de vrst (0-1 an i 1- 3 ani) sunt incluse unele afirma ii prin care se apreciaz cunotin ele i atitudinile prin ilor raportate la cretere i dezvoltare. Afirma iile sunt elaborate n aa fel nct numai persoanele care de in informa ii despre dezvoltarea copilului sunt capabile s dea rspunsurile corecte. Afirma iile au o formulare tehnic i controleaz foarte sensibil competen ele parentale n domeniul creterii i dezvoltrii. Pentru fiecare afirma ie prin ii au avut una din cele 5 posibilit i de alegere (de acord, nu sunt de acord, nu sunt sigur, nu n eleg, nu rspunde/nu tie).

42

Tabelul nr. 30: Distribu ia op iunilor la afirma ia: Copilul se dezvolt mai rapid n primul an de via dect n orice alt moment ulterior. Acest proces este sprijinit de o atitudine apropiat i cald a celor din jurul su Total Numr % cazuri 377 76.3 25 5.1 40 8.1 43 8.7 9 1.8 494 100 Urban Numr % cazuri 187 81.7 11 4.8 14 6.1 16 7 1 0.4 229 100 Rural Numr % cazuri 190 71.7 14 5.3 26 9.8 27 10.1 8 3.1 265 100

De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Nu rspunde/nu tie Total

Majoritatea responden ilor sunt de acord cu ritmul rapid al dezvoltrii copilului n primul an de via i a influen rii acesteia de atmosfera de siguran oferit copilului (76,3%). Exist o diferen (10%) ntre opiniile prin ilor din mediul urban i rural cu privire la aceast afirma ie. Procentul 25% al prin ilor care au avut alte op iuni (ob inut prin sumarea rspunsurilor de: nu sunt de acord + nu sunt sigur + nu n eleg + nu rspunde/nu tie) marcheaz nevoia sus inerii difuzrii de informa ii pentru o cunoatere consistent a dezvoltrii timpurii a copilului (Tabelele 29 i 30). Tabelul nr. 31: Distribu ia op iunilor la afirma ia: Majoritatea copiilor se ridic n picioare i merge nainte de a mplini 1 an, dac nu se ntmpl aa, mama lor ar trebui s fie ngrijorat Total Numr % cazuri 198 40.1 209 42.3 46 9.3 33 6.7 8 1.6 494 100 Urban Numr % cazuri 100 43.7 99 43.2 16 7 14 6.1 0 0 229 100 Rural Numr % cazuri 98 36.9 110 41.5 30 11.3 19 7.2 8 3.1 265 100

De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Nu rspunde/nu tie Total

I.5.2 Grupul prin ilor copiilor din intervalul 1-3 ani


Pentru intervalul de vrst 1 3 ani, n chestionarul specific sunt, de asemenea, un numr de afirma ii care eviden iaz cunotin ele i practicile educa ionale ale prin ilor precum i cunotin ele despre dezvoltarea copilului caracteristice acestui interval de vrst. Referitor la afirma ia Dezvoltarea creierului este complet la vrsta de 2 ani (Tabelul 31) numai 41,9% din totalul prin ilor sunt de acord (38% din urban i 44% n rural). Tabelul nr. 31: Distribu ia op iunilor la afirma ia: Dezvoltarea creierului copilului este complet la vrsta de 2 ani Total Numr cazuri 230 125 154 38 2 549 Urban Numr % cazuri 90 38.5 57 24.4 78 33.3 8 3.4 1 0.4 234 100 Rural Numr % cazuri 140 44.4 68 21.6 76 24.1 30 9.5 1 0.4 315 100

% 41.9 22.8 28.1 6.9 0.3 100

De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Nu rspunde/nu tie Total 43

Cunotin ele despre achizi ionarea limbajului de ctre copil (Tabelul 32) a fost marcat adecvat numai de 80,7 dintre prin i (84,2% din cei din urban i 78% rural) Tabelul nr. 32: Distribu ia op iunilor la afirma ia: Primele cuvinte sunt rostite de copil n primele 12-18 luni i acestea reprezint numele unor lucruri care sunt importante i pline de n eles pentru copil Total Numr % cazuri 443 80.7 36 6.6 39 7.1 28 5.1 3 0.5 549 100 Urban Numr % cazuri 197 84.2 17 7.3 14 6 5 2.1 1 0.4 234 100 Rural Numr % cazuri 246 78.1 19 6 25 8 23 7.3 2 0.6 315 100

De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Nu rspunde/nu tie Total

Exist o serie de activit i pe care le realizeaz copiii i care au real valoare n dezvoltarea opera iilor gndirii. Exersarea n activit ile cotidiene a copiilor pentru a face sortri l pune n situa ia de a analiza, compara i a lua decizii: acestea sunt opera ii fundamentale n procesul gndirii i stau la baza formrii ra ionamentului logic i de structurare a conceptelor. Activit ile de sortare efectuate de copii au fost recunoscute de prin i ca foarte importante n dezvoltarea gndirii acestora n propor ie de 68,7% (73% de ctre prin ii din urban i 65,4% din cei din mediul rural). (Tabelul 33) Tabelul nr. 33: Distribu ia op iunilor la afirma ia: Activit ile de sortare i grupare a obiectelor dup culoare form i dimensiuni sunt fundamentale pentru procesele de gndire i nv are de mai trziu a copilului Total Numr % cazuri 377 68.7 26 4.7 52 9.5 89 16.2 5 0.9 549 100 Urban Numr % cazuri 171 73.1 12 5.2 23 9.8 27 11.5 1 0.4 234 100 Rural Numr % cazuri 206 65.4 14 4.4 29 9.2 62 19.7 4 1.3 315 100

De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Nu rspunde/nu tie Total

Tabelul nr. 34 cuprinde op iunile la afirma ia Rezolvarea de probleme este o sarcin mai solicitant i l poate frustra pe copil i acesta tinde s-i piard interesul rapid dac nu este ajutat prin care se stabilete nivelul de contientizare pe care l au prin ii n rolul lor de primi educatori ai propriilor copii. Este nglobat n sintagma problem orice situa ie nou care reclam gsirea unei solu ii. n acest rol, printele desfoar jocul n parteneriat cu copilul. Copilul necesit un sprijin din partea adultului, pentru a cpta sensul lucrurilor i de asemenea sprijinul copilului, pentru ca el s nu ntre n situa ie de eec. Eecul duce la erodarea stimei de sine. Stima de sine d copilului curajul de a risca n explorare i experimentare care este nucleul cunoaterii la vrstele mici. ncurajarea prin ilor i curiozitatea de cunoatere l face pe copil s ntreprind explorri i experien e. Acestea stau la baza nv rii n copilria mic i de aici se eviden iaz importan a rspunsurilor din tabelul 33 n aprecierea acestei componente a competen ei parentale. 40% dintre prin ii din mediul rural (ob inut prin sumarea rspunsurilor de: nu sunt de acord + nu sunt sigur + nu n eleg + nu rspunde/nu tie) i 36% din urban se declar necunosctori ai acestei fa ete a parentalit ii (Tabelul 33).

44

Tabelul nr. 34: Distribu ia op iunilor la afirma ia: Rezolvarea de probleme este o sarcin mai solicitant i l poate frustra pe copil i acesta tinde s-i piard interesul rapid, dac nu este ajutat Total Numr cazuri 348 57 91 50 3 549 Urban Numr % cazuri 160 68.4 29 12.4 34 14.5 10 4.3 1 0.4 234 100 Rural Numr % cazuri 188 59.7 28 8.9 57 18.1 40 12.7 2 0.6 315 100

% 63.4 10.4 16.6 9.1 0.5 100

De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Nu rspunde/nu tie Total

Concluzii
Intervalul 0-1 an 95,4% dintre prin i au tiut s aprecieze dezvoltarea fizic a copilului lor i numai 90% dezvoltarea psihic. 78% dintre prin i, att n urban ct i n rural, nu-i las bebeluul s plng. 25% dintre prin i nu de in cunotin e pentru aprecierea dezvoltrii psihice a bebeluului. Intervalul 1-3 ani Numai 42% dintre prin i cunosc importan a primilor 2 ani de via ca interval n care se definete dezvoltarea creierului copilului. 84% dintre prin ii din urban i 78% din rural cunosc modul n care se dezvolt limbajul copiilor. 40% dintre prin ii din mediul rural i 36% din urban nu de in informa ii despre importan a sus inerii copilului n condi iile rezolvrii situa iilor problematice. Toate aceste date eviden iaz cunotin ele limitate ale prin ilor despre rolul lor de primi educatori ai copiilor i necesitatea de a se elabora programe pentru prin i, i nu numai pentru ei, ci i pentru profesionitii care se ocup de copii.

45

CAPITOLUL I.6 Elemente de ecologie social a familiei


Teoria abordrii ecologice a fost fcut de Super i Harkness (1997) dup Modelul ecologic al lui Bronfenbrenner. Esen a acestei teorii const n includerea microsistemului (copilul n interiorul familiei n care i petrece via a cotidian) n mezosistem: mediul de contact familie comunitate i acestea n macrosistem, reprezentat de comunitate i social, care const n obiceiuri i tradi ii, servicii i institu ii. Din aceast integrare, rezult modelele de creterea i educa ia copilului. Sistemul ecologic a fost ini ial abordat n medicin/pediatrie i extins n educa ia i ngrijirea copilului. Ecologia social a familiei n studiul nostru vizeaz climatul familial, rela iile i interac iunile ntre membrii familiei care s favorizeze confort psihologic (sntatea mintal), solidaritatea membrilor care s garanteze evolu ia fireasc a tuturor membrilor familiei dar n special a copilului, n dezvoltarea sa normal. Ecologia familial este sub determinri culturale, fiind strns legat de mediul, educa ia prin ilor i condi ia socio-economic a familiei n contact cu comunitatea din care face parte. n acest studiu, climatul familial a surprins situa iile de tensiune/conflict ntre prin i, prezen a copilului la desfurarea acestei situa ii iar o alt fa et a fost introducerea regulilor de disciplin i modalit ile de sanc ionare a acestora.

I.6.1 Familiile cu certuri mai frecvente (cel pu in o dat pe sptmn) au avut o pondere de 15,4%. Totui, au predominat familiile care afirm c nu se ceart aproape niciodat (48,6%) sau cel mult o dat pe lun (27,1%). Diferen a ntre cele dou medii este dat de certurile mai frecvente (de cteva ori pe sptmn) ale familiilor din mediul rural, dubl fa de cele din mediul urban (Figura 14). n jur de 6% dintre prin i nu au vrut s rspund la ntrebrile investigatorilor.
Figura nr. 14: Frecven a certurilor dintre prin i

46

I.6.2 Motivele care declaneaz certurile sunt, n ordinea frecven ei, banii, copilul, rudele, consumul de alcool,
gelozia i neglijarea familiei (Figura 15). Figura nr. 15: Motivele certurilor dintre prin i

Banii, copilul i consumul de alcool constituie motive mai frecvente de certuri n mediul rural fa de mediul urban (Figura 16). Figura nr.16: Motivele certurilor dintre prin i pe medii de reziden

47

I.6.3 Pe ansamblu, peste 42,6% dintre prin i care au copii de 0-1 an i 55,5% dintre cei care au copii ntre1-3 ani recunosc c se ceart n prezen a copilului (Tabelul 34), cu ponderi diferite ntre mediul urban i rural.
Tabelul nr. 34: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: V certa i n prezen a copilului? Total % % 0-1an 1-3 ani 17.3 18,9 25.3 36,6 52 41,1 5.4 3,4 45 26.3 Urban % % 0-1an 1-3 ani 11.8 15,3 30.9 37,7 47.1 43,3 10.2 3,7 16 21.9 Rural % % 0-1an 1-3 ani 22 21,4 20.7 35,8 56.1 39,5 1.2 3,3 29 29.6

Adeseori Rareori Niciodat Nu rspunde Tatl

I.6.4 Un procent de 3,6% dintre prin i (sumarea frecven elor de la da + cteodat) cu copii sub un an i 31,2% cu copii ntre 1-3 ani, au afirmat c s-a ntmplat s-l pedepseasc pe copil, frecven e mai mari nregistrndu-se n mediul rural (Tabelul 35).
Tabelul nr. 35: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Se ntmpl s-l pedepsi i pe copil? Total % % (0-1an) (1-3ani) 2.6 24.6 92.1 67.6 1 6.6 4.3 1.2 100 100 (494) (549) Urban % % (0-1an) (1-3ani) 2.2 23.9 92.6 67.9 0 7.3 5.2 0.9 100 100 (229) (234) Rural % % (0-1an) (1-3ani) 3 25.1 91.7 67.3 1.9 6 3.4 1.6 100 100 (265) (315)

Da Nu Cteodat Nu rspunde Total

I.6.5 Dup vrsta de un an, prin ii ncep s impun reguli copiilor i nclcarea acestora este sanc ionat prin pedepse. Nu se remarc o diferen iere a regulilor n func ie de gen (datele nu sunt prezentate). Pedepsele aplicate de prin i au fost grupate n: verbale( ip la el l cert l amenin etc.), impunerea unor interdic ii (interzicerea unor activit i) i fizice (plmuire, tras de pr, tras de ureche, zguduit, btut etc). (Pentru c sunt prea pu ine cazuri de interven ii punitive la copiii din intervalul 0-1 an se va analiza numai intervalul 1-3 ani.) Pe ansamblu, cele mai frecvente pedepse sunt cele verbale (Tabelul 36).
Tabelul nr. 36: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cum l pedepsi i pe copil? (rspunsuri multiple) Numr cazuri 110 71 70 % 64.3 41.5 40.9

Verbal Fizic i interzic s fac ceva

Att n urban ct i n rural cele mai frecvente pedepse au fost cele verbale. Pedepsele fizice au o frecven foarte mare n ambele medii, cu deosebire n mediul rural. Interdic iile sunt pedepse mai frecvente n mediul urban (Tabelul 37). 48

Tabelul nr. 37: Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Cum l pedepsi i pe copil? (rspunsuri multiple) % urban 58.9 32.9 50.7 % rural 68.4 48 33.7

Verbal Fizic i interzic s fac ceva

I.6.6 Mamele sunt cele care aplic cel mai frecvent pedepsele, att n mediul urban ct i rural, n
ponderi de peste 80% (Tabelul 38), i tot ele sunt cele de care ascult copilul de cele mai multe ori, att n urban ct i n rural (Tabelul 39). Tabelul nr. 38: Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Cine l pedepsete n general pe copil? Total Numr % cazuri N = 171 146 85.4 45 26.3 Urban Numr % cazuri N = 73 63 86.3 16 21.9 Rural Numr % cazuri N = 98 83 84.7 29 29.6

Mama Tatl

Tabelul nr. 39: De cine ascult mai des copilul? distribu ie procentual pe medii de reziden Total Numr cazuri 415 100 11 1 13 1 1 7 549 Urban Numr % cazuri 169 72.2 52 22.2 6 2.6 0 0 6 2.6 0 0 0 0 1 0.4 234 100 Rural Numr % cazuri 246 78.1 48 15.2 5 1.6 1 0.3 7 2.2 1 0.3 1 0.3 6 2 315 100

Copilul ascult mai ales de: Mama Tatl Alt membru al familiei 4 5 6 7 Nu tie/Nu rspunde Total

% 75.6 18.2 2 0.2 2.4 0.2 0.2 1.2 100

Din perspectiva diferen elor de gen aceste situa ii semnific men inerea tradi iei prin care femeia mam este responsabil (aproape n exclusivitate) de creterea i educarea copilului mic. Tradi ia nu este diferit ntre ora i sat la noi n ar.

I.6.7 Ac iunile pozitive ale copilului sunt apreciate de cele mai multe ori verbal (laude), i fizic (mbr iri
mngieri, pupturi) att n urban ct i n rural. Sunt prin i care ofer i cadouri pentru a recompensa/sus ine ac iunile pozitive ale copilului. Ponderea acestora este similar n mediul urban i rural (Tabelele 40 i 41).

49

Tabelul nr. 40: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Total* Verbal Fizic Prin cadou Mai des Mai pu in des Numr % Numr % cazuri N = 549 cazuri N = 549 508 92.5 17 3.1 407 74.1 125 22.8 115 21 259 47.2 Niciodat Numr % cazuri N = 549 2 0.4 6 1.1 114 20.8

Tabelul nr. 41: Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Mai des % % urban rural N = 234 N = 315 97 89.2 74.8 73.7 20.9 20.9 Mai pu in des % % urban rural N = 234 N = 315 1.7 4.1 22.6 22.9 123 43.2 Niciodat % % urban rural N = 234 N = 315 0 0.6 0.9 1.3 15.4 24.8

Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Verbal Fizic Prin cadou

I.6.8 n acest capitol a fost introdus i analiza atitudinilor prin ilor fa de plnsul copilului mic. Plnsul bebeluului era interpretat adesea n mod greit ca o expresie a rsf ului. Specialitii n dezvoltarea copilului au artat c plnsul exprim o anume nevoie sau disconfort al copilului i prin ii nva destul de repede tipurile de plns ale copiilor lor. Prin ii au o reac ie de alert la auzul plnsului copilului i intervin pentru satisfacerea nevoii lui (Figura 17). Cnd interven ia printelui nu d rezultatul scontat atunci apare suspiciunea de boal i se apeleaz la medic (Tabelul 42).
Figura nr.17: Comportamentul prin ilor fa de copilul care plnge

50

Tabelul nr. 42 : Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Ce face i dac aceste lucruri nu dau nici un rezultat? (rspunsuri multiple) Ce face i dac aceste lucruri nu dau nici un rezultat? l duc la medic l ngrijesc i iau temperatura l leagn Nu mi s-a ntmplat Total Numr % cazuri N = 494 216 43.7 128 25.9 5 1 34 6.9 46 9.3 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 229 cazuri N = 265 107 46.7 109 41.1 65 28.4 63 23.8 3 1.3 2 0.8 17 7.4 17 6.4 17 7.4 29 10.9

Concluzii
Aproape 50% dintre prin i declar c nu se ceart i n consecin n aceste familii este o atmosfer confortabil i netensionat. n familiile care formeaz cealalt jumtate 27% se ceart o dat pe lun. Exist o nclina ie spre certuri a familiilor din mediul rural, numrul certurilor n aceste familii este dublu fa de urban i certurile au o frecven sptmnal. 42% dintre prin i se ceart n prezen a copiilor. Copii de peste 1 an ncep s fie pedepsi i de prin ii lor pentru indisciplin.. 48% dintre ei folosesc pedepsirea fizic a copilului. Mamele sunt cele care aplic pedepsele copiilor n propor ie de 85% i tot ele i i laud pe copii. La ntrebarea despre alegerea prietenilor copiilor de ctre prin i, numrul mare de rspunsuri negative indic i faptul c acetia, nc nu i-au pus problema, copiii lor fiind deocamdat cu o autonomie limitat datorit vrstei lor mici.

51

CAPITOLUL I.7 Tradi ii


I.7.1 Probabil Romnia este o societate tradi ional dac peste 70% dintre familii afirm c urmeaz tradi iile n creterea copilului, cu mici diferen e ntre urban ct i n rural (Tabelul 43).
Tabelul nr. 43: Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Urma i tradi iile/obiceiurile n creterea copilului? Urma i tradi iile/obiceiurile n creterea copilului? Da Nu Nu rspunde total Urban % % (0-1an) (1-3ani) 69 64,1 27,1 35,5 3,9 0,4 100% 100% Rural % % (0-1an) (1-3 ani) 75,5 69,5 16,6 27,3 7,9 3,2 100% 100%

Dintre acestea, unele ar fi la limita supersti iilor (protejarea de deochi, s nu-l ar i n primele 40 de zile), iar altele marcheaz evenimente existente n mai toate culturile europene i nu numai. Despre nici una din aceste tradi ii nu se poate afirma n mod absolut c ar afecta ntr-un fel negativ dezvoltarea copilului (Tabelul 44). Este de re inut c frecven a cu care au fost men ionate aceste tradi ii/obiceiuri difer de la o regiune la alta a rii, cu precizarea c la anumite etnii unele din aceste tradi ii nu sunt cunoscute. Tabelul nr. 44: Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Ce obiceiuri/tradi ii urma i n creterea copilului? Total % % 0-1 ani 1-3 ani S nu arta i copilul n primele 40 de zile 12.0 25,7 Protejarea de deochi cu ajutorul unor 66.9 52,8 simboluri specifice Luarea mo ului la 1 an 46.0 58,0 Ruperea turtei 20.3 36,6 Guri pentru cercei 39.4 53,7 Srbtori na ionale/tradi ionale 94.3 73,7 Serbarea zilei de natere a copilului 87.4 91,1 Urban % % 0-1 ani 1-3 ani 8.9 18 68.4 43.0 19.6 39.9 92.4 83.5 54 68 33,3 52,7 78 92 Rural % % 0-1 ani 1-3 ani 14.6 31,1 65.6 48.4 20.8 39.1 95.8 90.6 52,1 51,1 38,8 54,3 70,8 90,4

I.7.2 Un obicei la limita tradi iei n ngrijirea copilului mic este nfatul, practicat ndeosebi n primele luni de via ale copilului. nfatul i avea rolul su n societ i n care nu se putea oferi grij i confort suficient copilului pentru a nu fi n vreun risc. n timp, cunotin ele despre dezvoltarea fizic i psihic a copilului au evoluat i s-a demonstrat c nu este necesar aceast practic de ngrijire, orict de mic ar fi acesta, dimpotriv. Apari ia scutecelor de unic folosin a oferit o i mai mare oportunitate pentru prin i de a lsa n libertate copilul i de a renun a la legarea picioarelor i a minilor lui. Din datele studiului rezult c peste 60% dintre prin i i-au nfat copilul perioade variabile de timp. nfatul este o practic mult mai frecvent n mediul rural unde ajunge la o pondere de peste 70% (Tabelul 45).
52

Tabelul nr. 45: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Copilul dvs. a fost nfat? Total % % 0-1 an 1-3 ani 63.4 60,3 35.8 28,6 0.8 11,1 100 100 (494) (549) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 54.1 49,1 45.4 38,5 0.5 1,3 100 100 (229) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 71.3 68,6 27.5 21,3 1.2 2,2 100 100 (265) (315)

Copilul dvs. a fost nfat? Da Nu Nu tie/ Nu rspunde Total

Pe ansamblu mai mult de 74,8% dintre copii au fost nfa i tot corpul, fr diferen e mari ntre mediul urban i rural (Tabelul 46). Tabelul nr. 46: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cum l-a i nfat? Total % % 0-1 an 1-3 ani 74.8 43,1 22.3 18,4 2.9 38,5 100 100 (313) (392) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 75 34 19.4 19,4 5.6 46,6 100 100 (124) (144 Rural % % 0-1 an 1-3 ani 74.6 48,4 24.3 17,7 1.1 33,9 100 100 (189) (248)

Copilul dvs. a fost nfat? ntreg corpul Numai picioarele Nu tie/Nu rspunde Total

Majoritatea copiilor erau inu i nfa i att ziua ct i noaptea (tabel. 47). Tabelul nr. 47: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cnd era nfat copilul? Total % 0-1 an 23.6 3.3 69.6 3.5 100 (313) % 1-3 ani 23,5 5,1 38,8 22,6 100 (392) Urban % 0-1 an 27.4 4 62.2 6.4 100 (124) % 1-3 ani 30,6 5,6 29,9 33,9 100 (144) Rural % 0-1 an 21.2 2.6 74.6 1.6 100 (189) % 1-3 ani 19,4 4,8 44,0 31,8 100 (248)

Cnd era nfat copilul Numai noaptea Numai ziua Ziua i noaptea Nu tie/Nu rspunde Total

Peste 50% dintre prin i consider c nfatul face bine copilului. Din analiza rspunsurilor s-au remarcat urmtoarele argumente: doarme bine, e mai linitit, nu se sperie de propriile mini, ca s fie cu picioare drepte etc. Prevalen a adep ilor nfatului n rural este mult mai mare dect n urban (Tabelul 48). Prin ii care au considerat c nfatul nu este adecvat copilului nu au men ionat argumente precise, rspunsurile lor fiind de tipul: nu e bine pentru copil, e o prostie etc.

53

Tabelul nr. 48: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Ce prere ave i despre obiceiul de a ine nfat copilul n primele luni de via ? Ce prere ave i despre obiceiul de a ine nfat copilul n primele luni de via ? Este bine pentru copil Nu este bine pentru copil Nu tie Total Total % % 0-1 an 1-3 ani 57,1 54,6 35,8 32,6 7,1 12,8 100 100 (494) (549) Urban % % 0-1 an 1-3 ani 48,5 45,7 45,9 38,9 5,6 15,4 100 100 (279) (234) Rural % % 0-1 an 1-3 ani 64,5 61,1 26,8 27,9 8,7 11,0 100 100 (215) (315)

Concluzii
Tradi iile sunt prezente la familiile cu copii mici din toate zonele rii dar sunt destul de diferite de la o zon geografic la alta. Deprinderea de a nfa copilul nou nscut se dovedete a avea o rspndire foarte mare. Practica nfatului este mai prezent n mediu rural 70% fa de 60% n urban. nfatul este apreciat ca un obicei care este benefic pentru copil, aproape 60% din totalul popula iei studiate au dat acest rspuns.

54

CAPITOLUL I.8 Educa ia timpurie - Jocul


I.8.1Copilul sub un an
Copilul se nate pregtit s nve e. nva interac ionnd cu lumea i utiliznd toate sim urile. To i copiii au un impuls nnscut de a cunoate. Procesul cunoaterii copilului se petrece n joc. Elementul de baz al educa iei timpurii este jocul. Jocul este munca copilului i este esen a existen ei lui prin care afl cum este lumea i de ce este aa cum este (Fromberg 2002). Bebeluii i copiii mici nva prin joc i afl cele mai importante lucruri despre el i corpul lui, despre prin ii lui, despre al i copii, despre ce este n jur. Fiecare bebelu are preferin ele proprii de a se juca: activ, linitit, creativ. Este necesar ca prin ii s-i antreneze n toate tipurile de joc (micare, ascultat muzic i poveti, desenat, joc cu ppui etc.) i astfel le sus ine dezvoltarea. Jocul implic jucrii, iar jucriile sunt confec ionate artizanal sau industrial. Pentru copil, jucria este orice obiect cu care face experien e i pe care l exploreaz. Jocul i jucria se constituie ca o latur esen ial n educa ia timpurie. Pn ce este capabil s apuce i s manipuleze jucrii (n jur de 6 luni) copilul mic se joac cu tot trupul lui, cu minile lui, cu propriile picioare. Libertatea de a-i mica membrele l antreneaz pentru manipulrile diferitelor obiecte pe care o va realiza n etapa imediat urmtoare de dezvoltare. Se remarc faptul c pentru 65,4% dintre responden i jocul copilului este foarte important i pentru 30,8% important. Doar un procent foarte mic de prin i considera jocul ca fiind neimportant sau ignornd importan a lui, 2,1 n urban i 5,3 n rural (Tabelul 49). Tabelul nr. 49: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Ct de important este jocul pentru dezvoltarea copilului? Ct de important este jocul pentru dezvoltarea copilului? Foarte important Important Neimportant Nu tiu Nu rspunde Total Total Numr cazuri 323 152 1 13 5 494 Urban Numr % cazuri 154 67.3 70 30.6 0 0 4 1.7 1 0.4 229 100 Rural Numr % cazuri 169 63.8 82 30.9 1 0.4 9 3.4 4 1.5 265 100

% 65.4 30.8 0.2 2.6 1 100

Cei mai mul i copii se joac cu jucrii 69% (71% n urban i 69% n rural), cu obiecte din cas 20,6% - dintre care 19% urban i 21% rural. Cartea este prezent numai la 16,8% (16% urban i 17% rural). Specialitii consider c lectura i cartea pot fi prezente n activit ile cu copiii din primele zile de via . Lectura contribuie la consolidarea i diversificarea interac iunii emo ionale adult-bebelu i sprijin i dezvoltarea limbajului.

55

Tabelul nr. 50: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cu ce se joaca copilul dvs.? (rspunsuri multiple) total % N = 494 3.4 16.8 69 20.6 13 2.6 1 .8 1.4 urban % N = 229 3.1 16.6 71.6 19.2 10 2.2 .9 .9 .9 rural % N = 265 3.8 17 66.8 21.9 15.5 3 1.1 .8 1.9

Deseneaz/coloreaz Se uit la cr i Cu jucrii Cu obiecte din cas Jocuri n aer liber Puzzle, jocuri de construc ie Jocuri imaginare i de grup Jocuri/ sporturi n cadru organizat Jocuri de mas

Participarea adultului la jocul copilului este deosebit de important, pentru c sus ine dezvoltarea limbajului i mai ales i d copilului semnifica ia lucrurilor din jur i logica ac iunilor desfurate de el. Copilul este prin natura lui curios i un bun investigator, dar cunoaterea se realizeaz numai n interac iunea cu adultul. Din cele afirmate de responden i se poate deduce c acetia se joac foarte frecvent cu copilul (Tabelul 51). Din tabelul 52 se deduce ca aceast frecven apar ine mamelor, ta ii fiind mai pu in prezen i n jocul zilnic al copilului sub un an. Tabelul nr. 51: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Dvs. cnd v-a i jucat ultima dat cu copilul dvs.? Dvs. cnd v-a i jucat ultima dat cu copilul dvs.? Astzi Ieri Acum cteva zile Sptmna trecut Nu-mi amintesc Nu rspunde Total Total Numr cazuri 433 36 9 2 5 9 494 Urban Numr % cazuri 198 86.5 23 10 3 1.3 0 0 1 0.4 4 1.8 229 100 Rural Numr % cazuri 235 88.7 13 4.9 6 2.3 2 0.8 4 1.5 5 1.8 265 100

% 87.7 7.3 1.8 0.4 1 1.8 100

Tabelul nr. 52: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cnd s-a jucat tatl ultima dat cu copilul? Total Numr cazuri 169 173 38 12 11 16 61 14 494 Urban Numr % cazuri 72 31.4 90 39.3 18 8 5 2.2 3 1.3 4 1.7 31 13.5 6 2.6 229 100 Rural Numr % cazuri 97 36.6 83 31.3 20 7.6 7 2.7 8 3 12 4.5 30 11.3 8 3 265 100

% 34.2 35 7.7 2.4 2.2 3.3 12.4 2.8 100

Astzi Ieri Acum cteva zile n weekend Sptmna trecut Nu-mi amintesc Nu este cazul Nu rspunde Total

56

I.8.2 Copiii din grupa de vrst 1-3 ani


Jocul la copilul peste 1 an se diversific o dat cu achizi ionarea uneia din cele mai importante activit i autonome capacitatea de a se deplasa i n acelai timp a ctigrii unei coordonri mn - ochi mult mai sensibil i mai precis dect n primul an de via . Aceste achizi ii l fac pe copil apt n a i mbog i cunoaterea nv nd prin explorrile spa iului i a obiectelor i de a face experien e diferite cu aceste obiecte i a ac iona asupra mediului. Jocul copilului este ghidat de adult i o competen , o dat ob inut, este repetat de copil pn cnd i-o perfec ioneaz. Curiozitatea de a afla ct mai multe despre ce este n jur conduce copilul la a fi ntr-o investigare permanent i de aceea are o dificultate n a-i fixa aten ia pe un singur aspect. Adultul, ca partener de joc are i rolul de a-l ajuta pe copil s nve e s-i controleze aten ia. Un alt rol al adultului este cel de arbitru care face aprecieri asupra performan elor copilului i a-i da un feed-back. Jocul n acest fel de desfurare este o activitate de nv are deosebit de important i cu un rol educativ esen ial n procesul de dezvoltare a copilului. Jocul este marcat ca foarte important i important de 98% din responden i, pstrndu-se o egalitate i ntre urban i rural (Tabelul 53). Tabelul nr. 53 : Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Ct de important este jocul pentru dezvoltarea copilului? Total Numr cazuri 391 147 2 8 1 549 Urban Numr % cazuri 168 71.8 63 26.9 0 0 2 0.9 1 0.4 234 100 Rural Numr % cazuri 223 70.8 84 26.7 2 0.6 6 1.9 0 0 315 100

% 71.2 26.8 0.4 1.5 0.1 100

Foarte important Important Neimportant Nu tiu Nu rspunde Total

Att n urban ct i n rural jucriile sunt cel mai mult folosite n jocul copiilor 97% urban i 92% rural (Tabelul 54). Pentru copiii de peste 1 an cartea apare ns foarte frecvent, 77% dintre prin i afirm cum copiii lor se uit la cr i n propor ie de 87% n urban i numai 69% n rural. Cumprarea cr ilor este de asemenea pe un loc prioritar ntre obiectele propuse de a fi cumprate copiilor, indiferent de gen. Manipularea, de ctre copil, a obiectelor din cas, care prezint siguran , este un adevrat proces de nv are. Copilul imit i aceasta este cea mai rspndit form de nv are. Imitnd activit ile cu ustensilele din gospodrie , copilul cunoate sensul i semnifica ia obiectului ca i caracteristicile materialelor i a formelor i, simultan, i consolideaz coordonarea mn ochi. Totui, 27,8% dintre copiii din urban i 37% din rural nu se joac cu obiecte din gospodrie. Tabelul nr. 54: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cu ce se joac copil dumneavoastr? (rspunsuri multiple) total urban rural % % % N = 549 N = 234 N = 315 53.6 61.1 47.9 77 87.2 69.5 94.5 97.4 92.4 80.9 84.2 78.4 88.7 91.9 86.3 34.8 40.2 30.8 15.8 20.5 12.4 4.6 4.3 4.8 8.4 6 10.2

Deseneaz/coloreaz Se uit la cr i Cu jucrii Cu obiecte din cas Jocuri n aer liber Puzzle, jocuri de construc ie Jocuri imaginare i de grup Jocuri/ sporturi n cadru organizat Jocuri de mas 57

Se remarc faptul c la aceast grup de vrst tatl este mult mai prezent n jocul copilului, n raport cu grupa copiilor sub un an. De asemenea, nu sunt diferen e ntre urban i rural n ceea ce privete prezen a ta ilor n jocul cu copiii (Tabelul 55). Tabelul nr. 55: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cine din cas se joac cu copilul? Total Urban Rural Numr % Numr % Numr % cazuri N = 549 cazuri N = 549 cazuri N = 549 521 94.9 227 97 294 93.3 408 74.3 173 73.9 235 74.6 189 34.4 57 24.4 132 41.9 193 35.2 86 36.8 107 34

Cine din cas se joac cu copilul? Mama Tatl Fra ii Al i adul i

Televizorul este foarte prezent n via a contemporan a familiilor i este incontestabil o surs de informare important. Este de men ionat, ns, c de curnd, oamenii de tiin au constatat c petrecerea unui timp ndelungat n fa a TV reduce apetitul copilului pentru alte activit i de cunoatere. Numai 20% dintre copiii din urban i 17,5% din rural nu se uit la programele TV, aceasta pentru c n gospodrie nu exist televizor (Tabelul 56). 26,9% dintre mame urmresc emisiuni TV i cnd alpteaz copilul. Cele mai urmrite emisiuni TV de ctre copii sunt desenele animate i emisiunile muzicale (Tabelul 57). Din analiza rspunsurilor la ntrebrile deschise a reieit c prin ii nu selec ioneaz programele de desene animate urmrite de copii. Tabelul nr. 56: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cte ore pe zi petrece copilul dvs n fa a televizorului? Total Numr cazuri 230 105 39 13 3 29 102 28 549 Urban Numr % cazuri 77 32.9 54 23.1 26 11.1 4 1.7 2 0.8 11 4.7 47 20.1 13 5.6 234 100 Rural Numr % cazuri 153 48.6 51 16.2 13 4.1 9 2.9 1 0.3 18 5.7 55 17.5 15 4.7 315 100

% 41.9 19.1 7.1 2.3 0.6 5.3 18.6 5.1 100

1 2 3 4 Mai mult sau egal cu 5 Nu au televizor Nu se uit la televizor Nu rspunde Total

Tabelul nr. 57: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Ce programe urmrete mai frecvent? (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri N = 390 341 87.4 16 4.1 37 9.5 150 38.5 Urban Numr % cazuri N = 163 150 92 3 1.8 25 15.3 71 43.6 Rural Numr % cazuri N = 227 191 84.1 13 5.7 12 5.3 79 34.8 58

Desene animate Seriale TV Filme, emisiuni cu animale Muzic

Concluzii
Prin ii copiilor din intervalul de vrst 0 1 an consider jocul copilului foarte important 65% i 30% important. n rural, ca i n urban, 5% dintre prin i nu acord importan activit ii de joc a copilului lor. Cei mai mul i copii se joac cu jucrii din comer , att cei din mediul urban ct i cei din mediul rural. Cartea pentru copii este prezent n propor ie de 17% n familiile cu copii sub 1 an. Pentru copiii de peste 1 an i pn la 3 ani jocul este apreciat ca important. Tipurile de joc listate arat c 97% dintre copii se joac cu jucrii din comer , 84% cu diferite obiecte din gospodrie Deseneaz 61% Au cr i 87% dintre copiii din urban i 70% dintre copiii din rural. De re inut c numai 20% dintre copiii din intervalul 1 3 ani nu se uit la TV. Mul i bebelui 30% nva a privi la TV, acest procent reprezint mame care alpteaz privind la televizor. Copiii sunt acompania i zilnic n jocul lor de ctre mame i cu o frecven sptmnal de ctre tat.

59

CAPITOLUL I.9
I.9.1 Structurarea identit ii de gen i discriminarea de gen
Chestionarul general cuprinde o serie de ntrebri cu referire la gen, la care se adaug n chestionarul specific pe vrste un numr de afirma ii care au fost adresate prin ilor. Identitatea de gen este un proces prin care se dezvolt rolurile pe gen, n strns legtur cu acele comportamente care sunt valorizate de societate. Identitatea de gen ncepe nc din primul an de via printr-un proces care combin presiunea social i aspectele de nv are cognitiv. La vrstele mici copiii rspund la cererea celor din jur, imitnd stereotipii de gen i comportamentele de gen. Astfel i construiesc i i organizeaz prin experien e propria lui schem de gen. Odat realizat identificarea de sex, copilul ncepe s selec ioneze schemele comportamentale adecvate dup modele pe gen i-i contureaz propria percep ie de gen, iar procesul continu i ghideaz comportamentele n func ie de propria contiin de gen (specialitii o estimeaz n jurul vrstei de 2 ani contiin a de sex i 3 ani contiin a de gen care coincide cu contiin a de sine). Diferen a de gen are o parte social dup cum s-a afirmat mai sus i o parte genetic i alta neurofiziologic. Aceasta a fost demonstrat prin studii de neuromorfologie i de fiziologie. Exist diferen e anatomice a emisferelor cerebrale pe sexe i o specificitate hormonal. Exist i o diferen a activit ii bioelectrice. Latura neurofiziologic i anatomic face i o diferen pe tipurile de performan e: motorii, de exprimare verbal i percep ie spa ial etc. Diferen ele sunt la nivel statistic ceea ce este confirmat de performan ele ob inute prin nv are pe fiecare abilitate n parte, indiferent de gen. Aceast remarc, demonstrat tiin ific, avanseaz ideea sus inerii prin educa ie ca i fetele s se joace cu camioane i bie ii s se bucure de jocul cu ppua, de exemplu, pentru a ncuraja dezvoltarea a ct mai multe competen e, fr a ine cont de gen. Discriminarea de gen face referin la diferen ele sus inute i ntrite social prin care rolurile i statutele n familie i n societate sunt pre-alocate n func ie de genul individului. (Anna Oakley 1970) Exist o evolu ie istoric a discriminrii de gen care se eviden iaz pn n zilele noastre i care este combtut de conven ii interna ionale ce promoveaz drepturile omului aprobate i sus inute de toate statele democrate. Conven ia ONU cu privire la drepturile copilului se nscrie printre documentele interna ionale care are ca principiu fundamental nediscriminarea, inclusiv cea de gen. Discriminarea se exercit prin limitarea rolurilor atribuite femeii. Astfel, exist limitri educa ionale i de colarizare, de participare la via a social, de asociere. n schimb sunt sus inute rolurile femeii instrumentalintrafamiliale.

I.9.2 Roluri i gen


Raportat la copii, atitudinile de diferen iere pe gen sunt marcate de alegerea vestimenta iei n func ie de culoare, dup principiul albastru pentru bie i i roz pentru fete, ceea ce este acceptat de responden ii din rural n propor ie de 70,2% i de ctre cei din urban n propor ie de 58,1%. n acelai spirit sunt i afirma iile legate de atributele tradi ional acceptate: for i putere, brb ie + independen pentru bie i i sensibilitate, fragilitate i ocrotire pentru fete. Este de remarcat faptul c diviziunea tradi ional a rolurilor n familie, n care tatl este responsabil n asigurarea resurselor pentru creterea copilului iar mama este principala responsabil pentru educa ia i ngrijirea copilului, este foarte pu in acceptat. S-ar putea ca aceast schimbare, aparent radical a mentalit ilor tradi ionale, s fie datorat n acest studiu, responden ilor femei, majoritari. (Figura 18).

60

61

Diferen ele de gen sunt marcate atunci cnd prin ii au trebuit s dea rspunsuri cu privire la diferitele jucrii ce le-ar cumpra fetelor i bie ilor. Diferen ele s-au remarcat la urmtoarele tipuri de jucrii: ppui, jocuri rzboinice, obiecte pentru buctrii/casa ppuii (Figurile 20 i 21). Focus - grup 1 Participan i - 8 educatoare Problemele puse n discu ie au vizat identificarea unor elemente de diferen iere de gen privind creterea i educa ia. n urma discu iilor n grup s-a constatat c, n privin a coordonatelor generale de ngrijire, prin ii nu-i diferen iaz atitudinile i practicile dup genul copilului. Afec iunea, ataamentul, nutri ia, ngrijirea n situa ii de boal, precum i investi iile educa ionale ale prin ilor nu sunt diferen iate n func ie de gen. Exist o gam foarte larg de obiceiuri/tradi ii/supersti ii locale care marcheaz cultura ngrijirilor de gen, fr ca acestea s defavorizeze ansele de dezvoltare ale copiilor pe criteriul apartenen ei de gen. Originea lor fiind ancestral, semnifica ia lor simbolic rmne actualmente necunoscut. n acelai timp au fost identificate i anumite practici care sugereaz specializarea rolurilor n via a de adult. Cumpratul ppuii pentru feti e i a mainu elor pentru bie i sunt exemple stereotipizate n acest sens. S-a remarcat i faptul c lumea obiectelor predestinat bie ilor este adesea clcat i de feti e, fr ca s fie valabil i reciproca. Se consider acceptabil ca feti a s se joace cu mainu e, dar mai greu se accept ca bie elul s stea cu ppua n bra e. Valorizarea diferen iat a copiilor apar innd unui gen sau altul este n general respins. Cu toate acestea, participan ii la focus grup au acceptat ideea c este mai ruinos pentru un biat s i se spun c: <ce eti tu, fat>, <eti ca o fat>, <te compor i ca o fat>, <plngi ca o fat> dect unei fete c: <eti ca un biat>, <eti bie oas>. Aceste valori intrinseci, mai pu in declarative, orienteaz de cele mai multe ori nevzut dar precis cultura de gen. Figura nr. 20: Ce jucrii a i cumpra pentru o fat?

62

Figura nr. 21: Ce jucrii a i cumpra pentru un biat?

Focus grup Proiectele pentru proprii copiii nu sunt trasate n mintea prin ilor n func ie de sexul copiilor. Astfel, dorin a de a investi n educa ia copiilor nu este discriminatorie, fapt marcat de rspunsurile la ntrebarea dac a i avea mai mul i bani, ce a i face pentru copilul dvs.? ci este o apreciere de o egalitate indiferent de mediul de reziden a responden ilor pe ambele eantioane 0-1 an i 1 3 ani.

I.9.3 Prin ii mpreun cu copiii lor


Competen ele parentale se dezvolt n interac iunile cotidiene ale prin ilor cu propriii copii, proces valabil att pentru mame ct i pentru ta i. Din aceast perspectiv, datele studiului relev c mamele copiilor de pn ntr-un an sunt n concediu pentru creterea copilului ntr-o propor ie de 93,%, att n urban ct i n rural, iar mamele copiilor de vrst 1-3 ani au beneficiat de concediu pn la vrsta de 2 ani a copiilor n propor ie de 51% n urban i 28% n rural. Au nceput lucrul pn la vrsta de 2 ani a copiilor 11,3% dintre respondente, i 30% n urban, dintre acestea, lucreaz mai mult de 8 ore/zi, iar n rural 33,3%. n urban, peste 76,4% dintre ta i lucreaz i 70% stau la lucru mai mult de 8 ore, i n rural din cei 59% care lucreaz 31% sunt peste 8 ore de asemenea la munc. Asistm la o reducere a timpilor pe care prin ii l petrec cu copiii lor i, n contextul deja expus, la tendin a emigrrii prin ilor pentru munc, n alte ri. Astfel, a aprut o situa ie particular n care bunicii i iau concediul pentru creterea nepo ilor, aceasta numai n urban (47% dintre responden ii eantionului de 0 -1 an). Ta ii, care au responsabilitatea zilnic de ngrijire a copilului, ca persoane de referin , au fost numai prin excep ie ntr-un numr de 2 la 0-1 an i 1 la 1-3 ani. Implicarea celor mai mul i ta i const n jocul n aer liber cu copiii lor. 63

Concluzii:
De re inut c 10% dintre mame se rentorc n activitatea profesional nainte de vrsta de 1 an a copilului i 50% dintre mame revin n activitate la vrsta de 2 ani a copilului. Asistm la o reducere a timpilor pe care prin ii l petrec cu copiii lor i, n contextul deja expus, la tendin a emigrrii prin ilor pentru munc, n alte ri. Astfel, a aprut o situa ie particular n care bunicii i iau concediul pentru creterea nepo ilor, aceasta numai n urban (47% dintre responden ii eantionului de 0 -1 an).

64

CONCLUZII GENERALE LA SEC IUNEA I


Pe ansamblu, datele din acest studiu remarc o omogenitate a cunotin elor, practicilor i atitudinilor parentale din perspectiva mediului de reziden urban i rural, n toate domeniile investigate: nutri ie i alimenta ie, igien i sntate, educa ie timpurie i dezvoltarea copilului, ecologia familiei i gen i discriminare de gen. De notat c exist ns diferen e specifice ntre prin ii din mediul urban i cel rural, n special n ceea ce privete dezvoltarea i educa ia timpurie, eviden iate de cunotin e i practicile de ngrijire, precum i de jocul copilului. Tradi iile nu sunt remarcabil mai prezente n rural, cum s-ar preconiza la o prim estimare. Numim prin tradi ii nu numai obiceiurile ci i atitudinile fa de copil i fa de rolurile celor doi prin i ca parteneri de cuplu. Ne explicm acest fapt prin fenomenul de tranzi ie n care membrii din popula ia urban a intrat n comunit ile rurale, n urma schimbrilor socio - economice din Romnia, ca i a ptrunderii a multor membrii din rural care s-au mutat n urban. Acest transfer al ultimilor 15 ani este diferit de cel petrecut n perioada comunist, cnd fluxul transferului popula ional era n special din mediul rural n urban, odat cu industrializarea for at, care a caracterizat epoca respectiv. Pe ansamblu aceast micare a popula iei explic relativa omogenitate din prezent. Desigur c mai sunt i mul i al i factori dintre care merit reamintit accesul la informa iile media, mai ales TV, att a membrilor comunit ilor urbane ct i rurale. Dimensiunea familiei: n urban predomin familiile compuse din 3 persoane pe ambele eantioane; n rural predomin familiile compuse din 4 persoane; Caracteristica predominant a familiei din Romnia este tipul de familie nuclear fa de familia multigenera ional. Tipul familiei: 94% dintre copiii provin din familii n care sunt prezen i ambii prin i; Familiile monoparentale con in mamele, ta ii fiind cei care pleac sau prsesc familia. Aceasta este i provenien a familiei monoparentale i nu cea provenit din mame celibatare. (8% la eantionul 0 1 an i 6% la 1-3 ani). Starea civil: Se remarc creterea uniunilor consensuale cu precdere n rural 28% la grupa 0-1 an fa de 19% la grupul 1-3 ani. Vrsta prin ilor: Mamele cu vrste sub 24 ani sunt n numr mai mare n rural pe ambele grupe de vrst; 36% dintre mame au vrste cuprinse ntre 25 i 29 ani pe ambele medii i eantioane; ntre vrsta median a mamelor i ta ilor este o diferen de 5 ani n plus pentru ta i, diferen a constant a modelului nup ial din Romnia. Nivelul de instruire: De remarcat similitudinea dintre nivelul de instruire a mamelor cu cel al ta ilor, cu frecven a cea mai mare liceul - (29%); ngrijortor apare creterea celor fr coal, astfel la grupa 0-1 an n rural 10%,iar n urban 6,7%. Etnia ntre 71 i 81% prin ii s-au declarat de etnie romn; ntre 8 i 16% maghiar; ntre 7 i 9% rrom; ntre etnia mamei i a tatlui exist o puternic homogamie. Ocupa ia prin ilor Ponderea femeilor active economic se situeaz n jurul a 45%, iar a ta ilor 80%; Este o diferen important ntre mamele active economic din rural fa de urban sub 30%; n grupurile din ambele medii predomin statutul ocupa ional de salariat, la distan de alte statute aductoare de venituri. Nivelul socio economic Nivelul socio-economic sczut (posesia a cel mult 3 bunuri) caracterizeaz ntre 18,2 i 19,9% dintre familii; Nivelul socio-economic mediu (posesia a cel pu in 4 i cel mult 6 bunuri), ntre 47,5 i 49,3% dintre familii; Nivelul socio-economic ridicat (posesia a cel pu in 7 i cel mult 9 bunuri) ntre 32,5 i 32,6% din familii (Tabelul 13); Nivelul sczut i mediu este dominant n mediul rural iar nivelul ridicat n mediul urban, dar numai la grupul 13 ani; 65

Men ionm faptul c ponderea familiilor care nu posed nici un bun se cifreaz ntre 0,4 i 6,5%, familiile care nu posed nici un bun provin din mediul rural i ating prevalen a de cel pu in 5%. Mai pu in de 2% dintre familii de in toate bunurile enumerate n studiu. Sntatea copilului 0,4% dintre prin i nu au tiut s aprecieze starea de sntate a copilului; 93,1% dintre prin i au apreciat c au un copil sntos, 5,5% destul de sntos iar 1% au afirmat c nu este sntos copilul lor; 85% dintre prin i merg la medic cu copilul lor n caz de febr i 69% n caz de tuse; 53% dintre prin i nu fac apel la medic n caz de diaree a copilului; 24% dintre prin ii ambelor eantioane i grupe de vrst administreaz unele medicamente copiilor fr recomandare medical; 17% dintre prin i nu au cunotin e despre scopul vaccinurilor; Pentru prin i sursa esen ial cu privire la sntatea copiilor sunt medicii 93% n urban, 88% n rural; Bunicii sunt totui cita i n propor ie de 21% n urban i 29% n rural ca surs de informa ie cu privire la sntatea copilului. Obiceiuri i practici n timpul sarcinii Viitoarele mame au declarat c i-au schimbat stilul de via n propor ie de 50% n urban i 32% n rural; De remarcat prezen a fumatului nainte de sarcin n propor ie de peste 50% la viitoarele mame; Informa iile despre sarcin i sfaturi pentru comportamentul din timpul sarcinei a femeii sunt ob inute de la cadre medicale n propor ie de 85%; Contientizarea importan ei unui comportament interactiv cu propriul bebelu este declarat numai de 90% dintre mame; 50% dintre mame nu au plnuit sarcina, n propor ii aproape egale la ora i sat. Cunotin ele despre igiena copilului apar astfel: 54% dintre prin ii care au fete cunosc modalitatea corect de splare a pr ilor intime; n cazul igienei pr ilor intime ale bie ilor 28% dintre prin i nu au dat nici un rspuns; Schimbarea lenjeriei de corp a copiilor se face zilnic la 24% dintre copii, fr diferen e ntre urban i rural; Se consider c apa din surs sigur este cea din sistemul de alimentare public i apa mbuteliat. 34,4% dintre copii beau ap din sistemul public i 23,5% din apa mbuteliat; 83% dintre prin ii din mediul urban i 37% dintre prin ii din mediul rural spal corect fructele i legumele. Starea psihic i fizic a copilului Intervalul 0-1 an 95,4% dintre prin i au tiut s aprecieze dezvoltarea fizic a copilului lor i numai 90% dezvoltarea psihic; 78% dintre prin i, att n urban ct i n rural, nu-i las bebeluul s plng; 25% dintre prin i nu de in cunotin e pentru aprecierea dezvoltrii psihice a bebeluului. Intervalul 1-3 ani Numai 42% dintre prin i cunosc importan a primilor 2 ani de via ca interval n care se definete dezvoltarea creierului copilului; 84% dintre prin ii din urban i 78% din rural cunosc modul n care se dezvolt limbajul copiilor; 40% dintre prin ii din mediul rural i 36% din urban nu de in informa ii despre importan a sus inerii copilului n condi iile rezolvrii situa iilor problematice. Toate aceste date eviden iaz cunotin ele limitate ale prin ilor despre rolul lor de primi educatori ai copiilor i necesitatea de a se elabora programe pentru prin i, i nu numai pentru ei, ci i pentru profesionitii care se ocup de copii. Ecologia social a familiei Aproape 50% dintre prin i declar c nu se ceart i n consecin n aceste familii este o atmosfer confortabil i netensionat; n familiile care formeaz cealalt jumtate 27% se ceart o dat pe lun; 66

Exist o nclina ie spre certuri a familiilor din mediul rural, certurile n aceste familii este dublu fa de urban i certurile au o frecven sptmnal; 42% dintre prin i se ceart n prezen a copiilor; Copii de peste 1 an ncep s fie pedepsi i de prin ii lor pentru indisciplin; 48% dintre ei folosesc pedepsirea fizic a copilului; Mamele sunt cele care aplic pedepsele copiilor n propor ie de 85% i tot ele i i laud pe copii; La ntrebarea despre alegerea prietenilor copiilor de ctre prin i, numrul mare de rspunsuri negative indic i faptul c acetia nu i-au pus nc aceast problem, copiii lor fiind deocamdat cu o autonomie limitat datorit vrstei lor mici. Tradi ii Tradi iile sunt prezente la familiile cu copii mici din toate zonele rii dar sunt destul de diferite de la o zon geografic la alta; Deprinderea de a nfa copilul nou nscut se dovedete a avea o rspndire foarte mare; Practica nfatului este mai prezent n mediu rural 70% fa de 60% n urban; nfatul este apreciat ca un obicei care este benefic pentru copil, aproape 60% din totalul popula iei studiate a dat acest rspuns. Educa ie timpurie - jocul Prin ii copiilor din intervalul de vrst 0 1 an consider jocul copilului foarte important 65% i 30% important; n rural ca i n urban 5% dintre prin i nu acord importan activit ii de joc a copilului lor; Cei mai mul i copii se joac cu jucrii din comer att cei din mediul urban ct i cei din mediul rural; Cartea pentru copii este prezent n propor ie de 17% n familiile cu copii sub 1 an; Pentru copiii de peste 1 an i pn la 3 ani jocul este apreciat ca important; Tipurile de joc listate arat c 97% dintre copii se joac cu jucrii din comer ; 84% cu diferite obiecte din gospodrie; Deseneaz 61% ; Au cr i 87% dintre copii din urban i 70% dintre copii din rural; De re inut c numai 20% dintre copiii din intervalul 1 3 ani nu se uit la TV; Mul i bebelui 30% nva a privi la TV, acest procent reprezint mame care alpteaz privind la televizor; Copiii sunt acompania i zilnic n jocul lor de ctre mame i cu o frecven sptmnal de ctre tat. Copiii i prin ii lor De re inut c 10% dintre mame se rentorc n activitatea profesional nainte de vrsta de 1 an a copilului i 50% dintre mame revin n activitate la vrsta de 2 ani a copilului; Asistm la o reducere a timpilor pe care prin ii l petrec cu copiii lor i, n contextul deja expus, la tendin a emigrrii prin ilor pentru munc n alte ri. Astfel, a aprut o situa ie particular n care bunicii i iau concediul pentru creterea nepo ilor, aceasta numai n urban (47% dintre responden ii eantionului de 0 -1 an).

67

Sec iunea II

CUNOTIN E, ATITUDINI I PRACTICI PARENTALE PE INTERVALUL DE VRST DE LA 3 LA 7 ANI

SEC IUNEA II CAPITOLUL II.1 Date demografice


Caracteristici ale prin ilor/familiilor/gospodriilor din care provin copiii din grupa de vrst 3-5 i 6-7ani II.1.1. Dimensiunea familiilor
Din analiza distribu iei dup numrul de membri ai familiei pe medii de reedin , se constat c pe ansamblu, n ambele grupuri, predomin familiile formate din patru persoane (38,7% i 42,7%), urmate de cele cu trei persoane (Tabelul 58). Exist diferen e importante ntre mediul urban i rural la acest indicator. Astfel, dac n mediul urban predomin familia cu 3 persoane, n mediul rural predomin familia cu 4 persoane. De asemenea, ponderea familiilor cu peste 4 persoane este mult mai mare n mediul rural fa de mediul urban (Tabelul 58). Din informa iile culese s-a constatat c n cel pu in 90% din cazuri dimensiunea familiei este dat de existen a copiilor i mai pu in de prezen a unor membri ai familiei lrgite, precum bunici sau alte rude (datele nu sunt prezentate). Prin urmare, modelul de familie nuclear este predominant i la aceste segmente de popula ie. Tabelul nr. 58: Distribu ia familiilor dup dimensiunea lor pe medii de reziden Total % % 3-5 ani 6-7 ani 2.8 1.3 36.7 33.3 38.7 42.7 12.5 12.5 5.9 6.2 3.4 4 100 100 (817) (771) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 3.6 1.9 48 42.8 33.6 39 9.8 10.7 4.1 3.7 0.9 1.9 100 100 (417) (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 2 0.8 25 24.4 44 46.1 15.2 14.1 7.7 8.6 6.1 6 100 100 (400) (397)

Numrul de persoane Dou Trei Patru Cinci ase apte i peste Total

II.1.2. Tipul familiei


Cel pu in 93% dintre copiii din ambele grupuri triesc n familii biparentale, cu prin ii cstori i sau afla i n uniuni consensuale la momentul anchetei (Tabelul nr. 59). Au fost considerate biparentale acele familii n care erau prezen i ambii prin i, incluzndu-i i pe aceia care lipseau temporar din familie, fiind pleca i la munc n ar sau strintate, se aflau n sanatoriu/deten ie, ns erau men inute n familie rela iile cu acetia. Familii monoparentale au fost considerate acele familii care con ineau doar un singur printe, acesta fiind celibatar, vduv, divor at/separat de celalalt printe. Din datele studiului a reieit c procentul familiilor monoparentale este mai mare n grupul 3-5 ani dect la cei de 6-7 ani. n raport cu mediul de reziden , se constat varia ii mai mult sau mai pu in importante la ambele grupuri. Ponderea familiilor monoparentale este pu in mai mare n mediul rural dect n mediul urban, la grupul 3-5 ani i, sensibil mai mic, la cei din grupul 6-7 ani. Ca urmare, se pare c mediul de reziden nu influen eaz frecven a acestui tip de familie. Familia monoparental, n Romnia, se dezvolt de regul prin destructurarea familiei biparentale (format ini ial din ambii prin i) i mai pu in ca structur ini ial de printe celibatar (niciodat cstorit sau aflat n cuplu nelegalizat). Astfel, mai pu in de 1% dintre prin ii intervieva i au fost celibatari la momentul studiului (Tabelul 60). Pe de alt parte, familiile monoparentale con in de regul mama, deoarece tatl este cel care pleac sau prsete familia. Conform datelor studiului, ponderea mamelor care au prsit familia este sub 1% n ambele grupuri, spre deosebire de ta i unde ponderea lor se situeaz ntre 3,2% i 5,8% (Tabelele 61 i 62). 71

Tabelul nr. 59: Distribu ia familiilor dup tipul lor, pe medii de reziden Tipul familiei Format din ambii prin i Monoparental Total Total % % 3-5 ani 6-7 ani 93.5 94.3 6.5 5.7 100 100 (817) (771) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 93.8 93.1 6.2 6.9 100 100 (417) (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 93.2 95.5 6.8 4.5 100 100 (400) (397)

II.1.3. Starea civil a prin ilor


Aa cum se constat din tabelul 60 exist pu ine diferen e privind starea civil, att ntre cele dou grupuri ct i ntre mediul urban i rural. n mediul rural uniunile consensuale sunt mai frecvente la ambele grupuri, iar divor urile sunt mai frecvente doar la grupul 3-5 ani. Ponderea foarte mic a celibatului (0,4%) nu permite aprecieri cu referire la structura dup mediul de reziden . Tabelul nr. 60: Starea civil a prin ilor, pe medii de reziden Starea civil a prin ilor Cstorit() Uniune consensual Divor at()/separat() Vduv() Celibatar() Nu rspund Total Total % % 3-5 ani 6-7 ani 86.5 88.3 7 6 5.1 4.3 1 0.8 0.4 0.4 0.2 100 100 (817) (771) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 87.1 88 6.7 5.1 4.6 4.5 1.4 1.1 0.2 0.8 0.5 100 100 (417 (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 86 88.7 7.2 6.8 5.8 4 0.5 0.5 0.5 0 0 100 100 (400) (394)

II.1.4. Prezen a prin ilor n familie


n ultima vreme se constat c statutul civil de cstorit al prin ilor nu este un garant al prezen ei acestora n familie alturi de copii, deoarece i n familia romneasc asistm la fenomenul migra iei (prin ilor) pentru munc, att n interiorul rii ct i n afara ei. Plecarea prin ilor la munc face ca prezen a lor efectiv n familie s fie doar n weekend, n vacan sau chiar i mai rar. Pn n prezent, nu dispunem de date cu referire la amploarea acestui fenomen n familiile din Romnia i la implica iile sale multiple asupra valorilor familiei i educa iei copiilor. Avnd n vedere acest context, s-a considerat necesar introducerea n studiu i a acestei probleme. Prevalen a mamelor care lucreaz n strintate se situeaz ntre 2,2 i 4,3% (Tabelul 61), iar n cazul ta ilor prevalen a celor care sunt pleca i la munc n strintate se situeaz ntre 4,1 i 6,3% (Tabelul 62). Procentul prin ilor care pleac la lucru n strintate este mai mare n mediul rural dect n mediul urban att n cazul mamelor ct i al ta ilor.

72

Tabelul nr. 61: Prezen a mamei n familie - distribu ie pe medii de reedin Situa ia mamei n raport cu familia Da Lucreaz n strintate Lucreaz ntr-o alt localitate i vine mai rar dect sptmnal A prsit familia/alt cstorie/alt concubinaj A decedat Total Total % % 3-5 ani 6-7ani 94.8 95.1 3.2 2.6 0.1 0.9 1 100 (817) 0.9 1.2 0.2 100 (7710 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 95.2 95.2 2.2 2.2 0.2 1.4 1 (417) 1.6 0.5 0.5 100 (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 94.5 95.0 4.3 2.9 0.2 1 100 (400) 0.3 1.8 0 100 (397)

Tabelul nr. 62: Prezen a tatlui n familie - distribu ie pe medii de reedin Total % % 3-5 ani 6-7 ani 86 88.8 5.4 4.8 0.4 0.1 1.2 5.8 1.2 100 (817) 1.4 4.4 0.5 100 (7710 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 86.1 88.2 4.6 4.1 0 1.7 5.7 1.9 100 (417) 1.6 5.6 0.5 100 (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 86 89.4 6.3 5.3 0.7 0.3 0.7 5.8 0.5 100 (400) 1.3 3.2 0.5 100 (397)

Situa ia tatlui n raport cu familia Da Lucreaz n strintate Arestat/condamnat Lucreaz ntr-o alt localitate i vine mai rar dect sptmnal A prsit familia/alt cstorie/ alt concubinaj A decedat Total

II.1.5. Vrsta prin ilor


Analiznd distribu iile de frecven din tabelele 63 i 64 se constat c ponderea mamelor tinere att din segmentul 24 ct i 25 29 ani este mai mare n mediul rural dect n urban la ambele grupuri. n schimb, mamele n vrst de peste 40 de ani sunt mai frecvente n mediul urban dect n mediul rural. Aceste caracteristici ale structurii de vrsta se men in i n cazul ta ilor. Se remarc de asemenea faptul c ntre vrsta median a mamelor i ta ilor se men ine un decalaj de pn la 5 ani n favoarea ta ilor. Aceast diferen este o caracteristic constant a modelului nup ial din Romnia. Tabelul nr. 63: Distribu ia mamelor pe grupe de vrst i medii de reziden Vrsta mamei (Ani) 24 25 29 30 34 35 39 40 i peste Total 73 Total % % 3-5 ani 6-7 ani 8.5 4.1 38.0 33.2 33.5 37.6 16.9 18.9 3.1 6.2 100 100 (800) (753) Urban % % 3-5ani 6-7 ani 6.3 3.8 34.4 24.2 35.1 39.0 20.5 23.9 3.7 9.1 100 100 (410) (364) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 10.8 4.4 41.8 41.6 31.8 36.2 13.1 14.1 2.5 3.7 100 100 (390) (389)

Tabelul nr. 64: Distribu ia ta ilor pe grupe de vrst i medii de reedin Vrsta tatlui Ani 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 i peste Total Total % 3-5 ani 1.9 18.2 40.7 28.6 8.2 2.4 100 (752) % 6-7 ani 0.6 13.6 38.2 33.7 8.6 5.3 100 (718) Urban % 3-5 ani 1.6 14.9 41.6 30.9 8.4 2.6 100 (382) % 6-7 ani 0.3 9.0 33.5 40 9.9 7.3 100 (343) Rural % 3-5 ani 2.2 21.6 39.7 26.2 8.1 2.2 100 (370) % 6-7 ani 0.8 17.8 42.4 28.0 7.5 3.5 100 (375)

II.1.6. Nivelul de instruire


Din datele prezentate n tabelele 65 i 66 rezult c exist o similitudine foarte mare ntre mame i ta i la acest indicator. La toate treptele colare ponderile sunt foarte apropiate. Nivelul de colarizare cel mai frecvent este liceul (cel pu in 33%). Diferen ele se constat la distribu iile dup mediul de reedin . Astfel, nivelele mai nalte de colarizare, ncepnd cu liceul, sunt caracteristice popula iilor urbane. Ponderea popula iei cu educa ie cel pu in liceal este aproape de dou ori mai mare n mediul urban dect n rural, la toate categoriile studiate. Tabelul nr. 65: Distribu ia mamelor dup nivelul de colaritate i mediul de reziden Total % % 3-5 ani 6-7ani 2.5 1.5 0.9 0.5 10.3 9.8 13.4 13.1 15.0 20.3 33.8 36 7.8 7.4 16.3 11.4 100 100 (800) (753) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 0.7 0.3 0.2 0.5 4.4 3.3 6.8 5.8 12.4 18.9 38.4 40.4 10.8 11.0 26.3 19.8 100 100 (410) (364) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 4.4 2.6 1.5 0.5 16.4 15.9 20.3 20.1 17.7 21.6 29.2 31.6 4.9 4.1 5.6 3.6 100 100 (390) (389)

Nivelul de colaritate al mamei Fr coal coal primar 5 8 clase coal general coal profesional Liceu coal postliceal Studii universitare Total

74

Tabelul nr. 66: Distribu ia ta ilor dup nivelul de colaritate i mediul de reziden Total % 3-5 ani 2.5 0.7 7.2 6.3 25.3 34.0 7.2 16.8 100 (752) % 6-7 ani 1.5 1.0 6.5 9.6 27.6 35.1 5.4 13.3 100 (718) Urban % 3-5 ani 0.3 0.3 1.8 3.4 17.5 39.0 10 27.7 100 (382) % 6-7 ani 0.6 0.0 2.3 5.5 21.0 39.4 8.2 23.0 100 (343) Rural % 3-5 ani 4.7 1.1 12.4 11.3 32.5 28.2 4.3 5.5 100 (379) % 6-7 ani 2.4 1.9 10.4 13.3 33.6 31.2 2.9 4.3 100 (375)

Nivelul de colaritate al tatlui Fr coal coal primar 5 8 clase coal general coal profesional Liceu coal postliceal Studii universitare Total

II.1.7. Etnia
Etnia a fost consemnat pe baza declara iilor responden ilor. Pe ansamblu 87,6% dintre responden i s-au declarat de etnie romn, circa 10% de etnie maghiar, 1,5% turc, 1,2% rom 1,1% de alt etnie. Atrage aten ia faptul c etnicii romi sunt sub-reprezenta i la aceste grupe de vrst intrate n studiu. Dup aprecierile investigatorilor cea mai mare parte a romilor heteroidentifica i s-au declarat fie romni fie maghiari. n unele zone chiar ei i-au explicat declara iile spunnd c, sunt rudari i nu romi, poci i, nu tiu ignete sau sunt boteza i n diferite culte neoprotestante i deci nu se consider a fi romi. Din declara iile responden ilor a reieit c mul i confund etnia cu na ionalitatea, religia, cet enia etc. Etnicii maghiari sunt suprareprezenta i n raport cu datele statisticilor oficiale, fapt datorat n principal intrrii (prin selec ie probabilistic) jude ului Harghita n eantionul studiat. ntre etnia mamei i a tatlui exist o puternic homogamie remarcabil att la fiecare etnie n parte ct i n urban i rural (Tabelele 67 i 68). Tabelul nr. 67: Distribu ia mamelor dup etnie i medii de reziden Total % % 3-5 ani 6-7 ani 85.4 86.1 10.8 10.6 1.4 0.9 1.3 1.2 1.1 1.2 100 100 (800) (753) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 88.5 91 7.8 7.1 1.5 0.0 1.2 1.1 1.0 0.8 100 100 (800) (364) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 82.1 81.5 14 13.9 1.3 1.8 1.3 1.3 1.3 1.5 100 100 (800) (389)

Etnia declarat a mamei Romn Maghiar Turc Rrom Alta Total

75

Tabelul nr. 68: Distribu ia ta ilor dup etnie i medii de reedin Total % 3-5 ani 84.4 1.6 11 1.4 1.6 100 (752) % 6-7 ani 84.8 0.8 10.9 1.1 2.4 100 (718) Urban % 3-5 ani 86.6 1.8 8.2 1.3 2.1 100 (382) % 6-7 ani 89.5 0.3 7.3 0.9 2.0 100 (343) Rural % 3-5 ani 82.2 1.3 14.1 1.3 1.1 100 (370) % 6-7 ani 80.5 1.3 14.2 1.3 2.7 100 (375)

Etnia declarat a tatlui Romn Turc Maghiar Rrom Alta Total

II.1.8. Ocupa ia prin ilor


n privin a ocupa iei se remarc faptul c ponderea femeilor active economic se situeaz n jurul a 60%, iar a ta ilor depete 90%. De asemenea, exist diferen e importante ntre mediul urban i rural la acest indicator, n special la mame. Astfel, ponderea femeilor active economic n urban depete 75% la fiecare grup de vrst, n timp ce n rural aceast pondere se situeaz n jurul valorii de 35%. n rural 60-61% din mame sunt casnice, fapt ce trebuie corelat i cu nivelul de instruire mai redus. n cazul ambilor prin i, att n urban ct i n rural, statutul de salariat predomin cu distan orice alt statut ocupa ional aductor de venituri (Tabelele 69 i 70). Tabelul nr. 69: Distribu ia mamelor dup statutul ocupa ional i medii de reziden Total % % 3-5 ani 6-7 ani 54.9 50.5 1.1 1.9 1.1 2.3 1.3 1.2 0.6 0.8 39.0 42.0 0.6 0.1 1.3 0.4 0.1 0.1 0.7 100 100 (800) (753) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 75.1 69.8 1.7 3.7 1.3 3.0 0.2 0.3 1.0 0.5 18.5 21.4 0.7 0.0 1.3 0.5 0.2 0 0.8 100 100 (410 (364) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 33.6 32.3 0.5 0.3 1.0 1.5 2.3 2.1 0.3 1.0 60.5 61.1 0.5 0.3 1.3 0.3 0.0 0.3 0.8 100 100 (390) (389)

Ocupa ia mamei Salariat Patron Lucrtor pe cont propriu Lucrtor ocazional omer Casnic Student Fr ocupa ie Pensionar Altele Total

76

Tabelul nr. 70: Distribu ia ta ilor dup statutul ocupa ional i medii de reedin Total % % 3-6 ani 6-7 ani 77.4 75 2.7 4.9 4.7 5.3 6.1 7.4 1.6 0.8 3.6 3.1 0.1 0.1 2.7 2.2 1.1 1.1 0.1 100 100 (752) (718) Urban % % 3-6 ani 6-7 ani 89.8 82.7 4.5 6.7 1.3 3.8 1.8 3.2 0.3 0.3 0.8 1.5 0.0 0.3 1.0 0.6 0.5 0.9 0 100 100 (382) (343) Rural % % 3-6 ani 6-7 ani 64.6 67.8 1.1 3.2 8.1 6.7 10.5 11.2 3.0 1.3 6.5 4.5 0.3 0 4.3 3.7 1.6 1.3 0.3 100 100 (370) (375)

Ocupa ia tatlui Salariat Patron Lucrtor pe cont propriu Lucrtor ocazional omer Casnic Student Fr ocupa ie Pensionar Alta Total

II.1.9. Nivelul socio-economic al prin ilor


Pentru aprecierea strii socio-economice a familiilor a fost creat un indicator socio-economic, distribuit pe 3 niveluri - sczut, mediu, ridicat - pornind de la posesia unor bunuri precum: aragaz, frigider, main de splat, televizor, radio, telefon fix/telefon mobil, autoturism, locuin proprietate personal i locuin secundar. Nivelul socio-economic sczut (posesia a cel mult 3 bunuri) caracterizeaz ntre 1,6 i 8,3% dintre familii, nivelul socio-economic mediu (posesia a cel pu in 4 i cel mult 6 bunuri), ntre 19,7 i 41,6% dintre familii, nivelul socioeconomic ridicat (posesia a cel pu in 7 i cel mult 9 bunuri) ntre 50,1 i 78,7% din familii. Nivelul sczut i mediu este dominant n mediul rural, iar nivelul ridicat n mediul urban (Tabelul 71). Tabelul nr. 71: Distribu ia familiilor dup nivelul socio-economic pe medii Total % % 3-5 ani 6-7 ani 6,2 5,2 30,1 31 63,7 63,8 100 100 (817) (771) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 2,8 1,6 22,2 19,7 75 78,7 100 100 (417) (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 9,6 8,3 38,7 41,6 51,7 50,1 100 100 (400) (397)

Nivel socio-economic Sczut Mediu Ridicat Total

77

CAPITOLUL II.2 Nutri ia copilului


Aspectele referitoare la nutri ie, cu deosebire alptare, au fost abordate i la aceste grupe de vrst. Men ionm c, spre deosebire de precedentele grupe analizate (copilul de la natere la 3 ani), informa iile privind alptarea n cazul copiilor de vrst precolar s-au bazat numai pe date ob inute prin anamnez i prin urmare prevalen ele privind frecven a i durata alptrii au avut un alt model de calcul.

II.2.1 Aspecte generale privind alptarea


Pentru evaluarea cunotin elor atitudinilor i practicilor n materie de nutri ie a fost adresat prin ilor un set de ntrebri cu referire la alptare. Aproape to i prin ii intervieva i, att n mediul urban ct i n mediul rural (peste 97%) consider c alptarea este un lucru esen ial pentru copil; cu toate acestea doar 92,2% dintre copii din grupul 3-5 ani i 93,4 din grupul 6-7 ani au fost alpta i vreodat (Tabelul 72). Deci, procentul copiilor niciodat alpta i se situeaz ntre 6,6 i 7,7%. Acest procent este mai mic dect cel nregistrat la grupele sub 3 ani, ceea ce poate sugera o scdere a prevalen ei copiilor alpta i n ultimii 6-7 ani. Tabelul nr. 72: Distribu ia rspunsurilor referitoare la alptare TOTAL Urban Rural

Copilul dumneavoastr a fost alptat Da Nu Nu tiu Total

% % % % % % 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 92.2 93.4 90.2 91.7 94.3 95 7.7 6.6 9.8 8.3 5.5 5 0.1 0.2 100 100 100 100 100 100

II.2.2. Alptarea exclusiv n primele 6 luni de via


OMS i UNICEF consider c singura modalitate corect de hrnire a copilului n primele 6 luni de via este alptarea, cu precizarea c n aceast perioad copilul nu are nevoie de nici un alt de aliment lichid sau solid pentru dezvoltarea sa normal. Prin ii au fost ntreba i ct timp trebuie alptat copilul exclusiv la sn. Rspunsurile prezentate n tabelul 73 arat lipsa de informare corect a prin ilor n acest domeniu. Este ngrijortoare ponderea de aproape 50% a mamelor care nu cunosc rspunsul corect la aceast important problem. Tabelul nr. 73: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cte luni considera i c este necesar alimentarea exclusiv la sn a copilului? Cte luni considera i c este necesar alimentarea exclusiv la sn a copilului ? 0-6 luni 6 10 luni Mai mult de 10 luni Nu tiu Nu rspund Total Total Urban Rural % % % % % % 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 50.6 50.4 54.7 48.9 46.4 51.7 18.2 17 16 16.4 20.2 17.7 14 14.4 13 15.5 15.2 13.5 17.0 17.5 16.1 18.2 18 16.9 0.2 0.7 0.2 1 0.2 0.2 100 100 100 100 100 100 78

II.2.3. Frecven a i regularitatea meselor Aproximativ 70% dintre prin ii intervieva i afirm c nu organizeaz copiilor un ritm de hrnire ci le dau s mnnce dup cum cere copilul. Ponderea copiilor care mnnc fr program este mai mare n mediul rural la ambele grupe de vrst (Figura 22) Acest model poate afecta normalitatea vie ii copilului din mai multe perspective: sntate, disciplin, rela ii intrafamiliale. n mediul urban exist un program de mese mai bine conturat. Cei mai mul i copii mnnc de 4 ori pe zi (Tabelul 74). Figura nr. 22 Frecven a hrnirii copilului n decursul unei zile

Tabelul nr. 74: Frecven a hrnirii copiilor n decursul unei zile - distribu ie pe medii Ct de des l hrni i pe copilul dumneavoastr n decursul unei zile ? O dat De dou ori De trei ori De patru ori De cinci ori De ase ori Cnd cere copilul Nu tiu Nu rspunde Total Total % 3 5 ani 0.2 7.1 14.6 9 1.0 67.3 0.6 0.2 100 Urban Rural

% % % % % 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 0.1 0.2 0.5 7.1 9.8 10.7 4.3 3.8 13 15.7 16 13.4 10.1 6.1 13.4 7.8 4.3 4.5 1 1.4 1.6 0.5 0.6 72.3 59 63.4 76 80.6 0.4 0.7 0.5 0.5 0.2 0.5 100 100 100 100 100

Concluzii la capitolul nutri ie:


Peste 97% din prin i consider c alptarea este esen ial pentru dezvoltarea ulterioar a copilului; Numai 93% dintre copiii precolari din eantionul analizat au fost alpta i vreodat; Doar aproximativ 50% dintre prin ii intervieva i au tiut c alptarea exclusiv este necesar pn la vrsta de 6 luni a copilului; 70% dintre copiii din ambele grupe studiate nu au un program orar pentru mese ci sunt hrni i atunci cnd cer de mncare.

79

Capitolul II.3 Sntatea copilului


II.3.1 Aprecierea strii de sntate a copilului Cunotin ele prin ilor privind sntatea copilului au fost apreciate printr-o serie de ntrebri care privesc: evaluarea strii generale a snt ii copilului, comportamentele prin ilor n situa ii de boal ale copilului, medica ie i tratamente aplicate copilului, imunizarea, sursele informa iilor despre sntate. Aproape to i prin ii intervieva i au putut aprecia starea de sntate a copilului lor. 88,9% dintre prin ii cu copii de 35 ani i, respectiv 89,4% dintre prin ii cu copii de 6-7 ani au apreciat c au un copil sntos, 9,3% i, respectiv 8,8% au apreciat copilul ca fiind destul de sntos, iar 1,7% i respectiv 1,8% au afirmat c nu este sntos copilul lor (Tabelul 75). Tabelul nr. 75: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Copilul dumneavoastr este sntos? Copilul este: Sntos Destul de sntos Nu este sntos Nu tiu Total Total % % 3-5 ani 6-7 ani 88.9 89.4 9.3 8.8 1.7 1.8 .1 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 86.6 87.7 11.3 10.7 1.9 1.6 0.2 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 91.3 90.9 7.2 7.1 1.5 2 0 100 100

Cele mai frecvente boli/deficien e men ionate de prin i au fost: dificult ile de vorbire (6 i 18,2%), bolile cronice i congenitale (26 i 78,8%) i alergiile (2%) Analiza pe medii arat c frecven a cazurilor de boal declarate de prin i este mai mare n mediul rural dect n cel urban (Tabelul 76). Tabelul nr. 76: Starea de boal/sntate a copilului 3-5 ani i 6-7 ani distribu ie pe medii de reziden Copilul dumneavoastr sufer de vreo boal sau are vreo disabilitate? Da Nu Nu tiu Nu rspunde Total Total % % 3-5 ani 6-7 ani 4.1 4.5 95.5 95.1 0.2 0.2 0.4 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 3.4 3.2 96.4 96.8 0.2 0 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 4.8 5.8 94.5 93.5 0.2 0.5 0.7 100 100

II.3.1.1 Atitudini i practici n situa ii de boal Pentru a cunoate atitudinile i practicile prin ilor n situa ii de mbolnvire a copiilor, prin ii au fost ntreba i cnd apeleaz la medic i n ce msur administreaz tratamente copilului fr consultarea medicului. Cele mai frecvente situa ii n care prin ii merg la medic, att pentru copiii de 3-5 ani ct i pentru cei de 6-7 ani sunt febra, tusea i accidentele. Peste 93% dintre prin i apeleaz la un medic n caz de febr, peste 75% n caz de tuse. n caz de accident doar 60% dintre prin i s-au adresat unui medic. Aceste cifre reflect, pe de o parte, faptul c prin ii se preocup suficient de sntatea copilului, adresndu-se unui profesionist, dar pe de alt parte ei nu tiu sau nu acord suficient aten ie riscului n caz de accidente. Pentru alte semne sau simptome de boal apelarea la medic este mai pu in frecvent. (Figura nr. 23) 80

Figura nr. 23 Situa iile n care prin ii apeleaz la doctor

Este interesant de remarcat faptul c, n cazul copiilor n vrsta de 3-5 ani, prin ii din rural apeleaz mai frecvent la medic dect cei din urban, atunci cnd copilul are febr, tuete dar i n caz de accidente. n cazul copiilor de 6-7 ani situa ia este oarecum invers; se constat c prin ii din mediul urban apeleaz mai des la medic dect cei din rural n toate cazurile de boal, inclusiv accidente. Probabil, n mediul rural, odat cu creterea n vrst a copilului, prin ii l consider mai clit i nu i mai acord aceeai grij ca la vrstele fragede. II.3.1.2 Administrarea de tratamente din ini iativa prin ilor Mai mult de jumtate dintre prin ii de la ambele segmente de vrst afirm c administreaz tratamente copilului i fr s consulte un medic. Ponderea prin ilor care trateaz copilul bolnav din proprie ini iativ este mai mare n mediul rural dect n urban la grupa 3-4 ani, dar mai mic la grupa 6-7 ani. Cu alte cuvinte prin ii copiilor mai mari din mediul urban i trateaz mai frecvent copiii dup cunotin ele lor proprii (Figura nr. 24). Tratamentele cele mai frecvent men ionate au fost ceaiurile, comprese (cataplasme), frec iile cu alcool, medicamente simple precum aspirina, paracetamolul.

81

Figura nr. 24 Administra i copilului tratamente fr consultarea medicului?

II.3.1.3. Frecven a mbolnvirilor copilului Din declara iile prin ilor a reieit c majoritatea copiilor s-au mbolnvit o dat la 6 luni sau o dat pe an. Constatm c un factor de influen este vrsta copilului, confirmat prin faptul c frecven a mbolnvirilor copiilor la grupa 3-5 ani este mai mare dect la cei din grupa 6-7 ani (Tabelul nr.77). Tabelul nr. 77: Frecven a mbolnvirilor distribu ie pe medii de reziden De cte ori s-a mbolnvit copilul dumneavoastr n ultimele 12 luni? O dat pe lun O dat la dou luni O dat la ase luni O dat n tot anul Nu-i amintete Niciodat Nu rspunde Total Total % 3-5 ani 5.5 14.2 34.2 25.9 1.2 18.9 0.1 100 % 6-7 ani 3.6 11.2 36.8 26.5 1.6 20.2 0.1 100 Urban % 3-5 ani 5.3 16.5 37 23.0 .7 17.3 0.2 100 % 6-7 ani 2.7 11.2 40.6 27.3 1.6 16.3 0.3 100 Rural % 3-5 ani 5.8 11.8 31.2 29.0 1.7 20.5 100 % 6-7 ani 4.5 11.1 33.2 25.7 1.5 24 0 100

II.3.2 Prevenirea mbolnvirilor


II.3.2.1 Imunizarea Un indicator important al cunotin elor i practicilor parentale privind sntatea copilului se refer la vaccinare. Pe ansamblu, cel pu in 98,5% dintre prin i au afirmat c au fcut vaccinurile la copii fr, ns a preciza dac au fost fcute sau nu toate vaccinurile recomandate (obligatorii). Cu toate acestea doar 82, 6% i, respectiv 83,5% dintre prin ii copiilor au declarat c tiu n ce scop se fac vaccinrile (Tabelul 78) dar i aceste afirma ii s-au dovedit a fi inexacte ntr-o propor ie ngrijortor de mare (Tabelul 78.1). 82

Tabelul nr. 78: Cunotin ele prin ilor de copii precolari privind vaccinarea Total % % 3-5 ani 6-7 ani 82.6 83.5 4.2 4.4 9.9 9.6 3.3 2.5 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 86.8 84.5 2.9 3.7 8.9 9.9 1.4 1.9 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 78.3 82.6 5.5 5 11 9.4 5.2 3 100 100

Cunoate i scopul vaccinrilor? Da Nu Nu tie Nu rspunde Total

Tabelul nr. 78.1: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: n ce scop se fac vaccinrile? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 70.1 61.2 29.5 33.9 0.4 4.9 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 68.2 58.5 31 36.4 0.8 5.1 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 72.2 63.7 27.8 31.4 4.9 100 100

Prevenirea bolilor/imunizare Pentru anemie, rahitism Nu tie/Nu rspunde Total

II.3.2.2. Practici de igien alimentar Splatul legumelor i al fructelor face parte din practicile elementare de igien alimentar. Splarea lor corect presupune ap curent n locuin . n lipsa ei solu iile sunt mai mult sau mai pu in adecvate. n mediul urban, aproape to i prin ii spal corect alimentele (96,6% n cazul familiilor cu copii de 3-5 ani i 93,6% n cazul celor cu copii de 6-7 ani), probabil i datorit existen ei acestei utilit i n locuin . n mediul rural, mai pu in de jumtate din prin i spal fructele i legumele corect, sub jet de ap curgtoare, iar aproximativ jumtate dintre ei spal legumele i fructele n lighean, cu ap rece, deci ntr-un mod neadecvat (Tabelul 79). Tabelul nr. 79: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: n ce fel spla i legumele i fructele? 3-5 ani % u 96.6 1.7 3.8 6-7 ani % u 93.6 0.5 7 0 0 0

n ce fel spla i legumele i fructele? Sub jet de ap curgtoare n lighean cu ap cald n lighean cu ap rece Le opresc Le terg cu un erve el Nu obinuiesc s le spl Total 72.9 1.7 26.4 .2 .4

r 48.3 1.8 50.0 0.5 0.8

Total 63 9.2 28 0 0 0

r 34.3 17.4 47.9 0 0 0

II.3.3. Sursele de informa ii utilizate de prin i referitor la sntatea copilului


ntre sursele de informa ii pentru sntatea copilului medicii sunt cel mai bine reprezenta i att n urban ct i n rural (peste 96,5% n cazul prin ilor cu copii 3-5 ani i 97,8% n cazul prin ilor cu copii de 6-7 ani). Ponderea prin ilor care ob in informa ii din mass media este de aproape 30% n urban i doar 20% n rural. Dei aceste valori atrag aten ia asupra faptului c mass media joac un rol secundar n informarea prin ilor este totui pozitiv faptul c un sfert dintre prin i caut surse de informare n afara familiei, vecinilor, rudelor i se ndreapt ctre informa ii 83

care poart girul unor specialiti n domeniu. Mai pu in de 2% dintre prin i au declarat c iau informa ii despre sntatea copilului din cr i. Figura nr. 25: Din ce surse ob ine i informa ii referitoare la sntatea copilului?

Concluzii la capitolul sntate


n general prin ii sunt capabili s aprecieze starea de sntate a copilului, att n mediul urban ct i n rural; Peste 90% dintre prin i se adreseaz medicului n situa iile de boal ale copiilor. Cele mai frecvente motive pentru consultarea medicului au fost: febra, tusea, diareea i accidente; Aproape 50% dintre prin i administreaz copiilor tratamente din proprie ini iativ, fr s consulte un medic. ntre tratamente au fost men ionate ceaiurile, compresele, frec iile, aspirina i paracetamolul; Prin ii copiilor n vrst de 3-5 ani din rural apeleaz mai frecvent la medic dect cei din urban; odat cu creterea vrstei copilului frecven a scade astfel nct pentru copilul de 6-7 ani prin ii din urban apeleaz mai frecvent la medic dect cei din rural; Medicii reprezint sursa de informa ie prioritar n domeniul snt ii copilului, aa cum au declarat aproximativ 97% dintre prin i. Mass media de ine o pondere de aproximativ 25% ca surs de informare cu privire la sntatea copilului, iar bunicii de in 10%; 98 99% din copiii precolari sunt vaccina i - conform declara iilor prin ilor - att n mediul urban ct i n rural, dar aceast cifr trebuie privit cu rezerv n condi iile n care o parte dintre prin i confund vaccinurile cu alte tratamente profilactice; n mediul rural predomin sursele de ap nesigure, ceea ce crete riscurile de mbolnvire ale copiilor; n mediul urban marea majoritate (96,6%) dintre prin i spal corect legumele i fructele (la ap curgtoare), n timp ce n mediul rural mai pu in de jumtate fac acest lucru, cealalt jumtate splndu-le n lighean cu ap rece; Respectarea regulilor de igien alimentar este mult influen at de condi iile economico-sociale, de mediu i de nivelul cultural al familiei. 84

CAPITOLUL II.4 Igiena copilului


Formarea deprinderilor de igien ale copilului precolar reprezint un capitol deosebit de important n educa ia acestuia. La aceast vrst se ini iaz i se formeaz deprinderi cu care copilul va crete. Deprinderile de igien constituie baza unei educa ii sntoase din punct de vedere fizic i reprezint o component esen ial a unei bune integrri sociale. La aceast vrst copiii ncep s n eleag importan a deprinderilor igienice. De asemenea ncep s contientizeze competi ia cu al i copii din mediul social n care triesc, ncepe s le plac s arate bine. La precolarul mai mare ncep s apar, pe lng plcerea de a fi curat, i preferin e cu privire la mbrcminte, care, pn la o anumit msur trebuie ncurajate, acestea contribuind la dezvoltarea ncrederii n sine, a gustului estetic i a personalit ii copilului.

II.4.1 Formarea deprinderilor de igien la copil


Din analiza datelor culese de la prin i s-a constatat c majoritatea acestora se preocup de formarea deprinderilor de igien la copil. Aceast preocupare se intensific odat cu creterea n vrst a copilului. Referitor la anumite deprinderi de igien elementar s-a constatat c unele sunt practicate aproape universal de to i copiii, iar altele mult mai rar. ntre acestea amintim frecven a foarte mare pe care o au splatului pe mini i fa n general i splatului pe mini nainte de mas i frecven a mult mai mic a splatului pe mini dup utilizarea WC-ului, att n urban ct i n rural (Figura 26). Figura nr. 26: Ce deprinderi de igien folosete copilul?

n grupa de vrst 6-7 ani deprinderile igienice sunt mai bine formate i mai frecvent practicate. Frecventarea grdini ei la aceast vrst contribuie cert la dezvoltarea i consolidarea acestor deprinderi igienice.

85

II.4.2 Cunotin e privind igiena intim a copilului


Pentru a evalua cunotin ele privind igiena intim a copiilor - fete i bie i - prin ii au fost ntreba i cum spal pr ile intime ale acestora. Pentru fete, doar 69% dintre prin ii copiilor 3-5 ani i 67,9% dintre prin ii copiilor de 6-7 ani cunoteau modalitatea corect de splare. Ponderea rspunsurilor incorecte a fost mai mare n mediul rural dect n mediul urban (Tabelul 80A). Pentru bie i, ponderea rspunsurilor incorecte/confuze, a fost mult mai mare dect n cazul fetelor, att n urban ct i n rural (Tabelul 80 B). Tabelul nr. 80: Cunotin ele prin ilor cu privire la splarea par ilor intime 80 A. Fete Total Urban Are vreo importan cum spla i % % % % pr ile intime ale copilului? 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani Da/nspre spate 69 67.9 72.4 70.4 nspre fa 6.3 7.7 7 10.4 Nu are importan 12.7 14 10.3 11 Nu tiu 9.8 8.8 8 7.1 Nu rspunde 2.2 1.6 2.3 1.1 Total 100 100 100 100 80 B. Bie i Are vreo importan cum spla i pr ile intime ale copilului? Da/ decalotri n ap cald la baie Nu Nu tiu Nu rspunde Total Total % % 3-5 ani 6-7 ani 69.1 64.7 9.9 12.6 18.5 19.7 2.5 3 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 71.4 62.5 10.8 16.7 16.8 19.8 1 1 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 66.7 66.8 9 8.9 20.3 19.6 4 4.7 100 100

Rural % 3-5 ani 65.3 5.4 15.3 12 2 100 % 6-7 ani 65.6 4.9 16.9 10.4 2.2 100

II.4.3 Igiena corporal a copiilor


Referitor la frecven a cu care este schimbat lenjeria de corp a copilului se constat c aproximativ 65% dintre prin i practic acest lucru zilnic, dar aproape un sfert declar c fac acest lucru de cte ori este necesar. Din declara iile prin ilor reiese c la copilul mai mic lenjeria se schimb mai frecvent (65,2% din prin ii copiilor de 3-5 ani schimb lenjeria zilnic i 24, 8% schimb de cte ori este nevoie). Pentru copilul de 6-7 ani aceste procente sunt mai mici, n favoarea celor care schimb lenjeria copilului de 2-3 ori pe sptmn sau o dat pe sptmn. n general, ponderea prin ilor care schimb lenjeria copilului doar o dat pe sptmn este foarte mic. La acest indicator se constat diferen e remarcabile ntre practicile din urban i rural, n func ie de vrsta copilului. n timp ce pentru copilul de 3-5 ani n urban peste 70% din copii primesc zilnic lenjerie curat, n rural ponderea acestora este de doar 57,3%. La aceeai grup de vrst ponderea copiilor crora li se schimb lenjeria de 2-3 ori pe sptmn este de dou ori mai mare n rural fa de urban, la fel ca i al celor crora li se schimb lenjeria doar o dat pe sptmn (Tabelul 81). Tabelul nr. 81 Frecven a schimbrii lenjeriei de corp la copii - distribu ie pe medii de reziden Total Urban Rural Ct de des schimba i lenjeria de % % % % % % corp a copilului dumneavoastr? 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani n fiecare zi 65.2 64.3 72.9 66 57.3 62.7 O dat pe sptmn 1.1 0.8 .5 0.3 1.8 1.3 De 2-3 ori pe sptmn 8.8 11 6.2 11.2 11.5 10.8 De cte ori este necesar 24.8 23.8 20.4 22.2 29.2 25.2 Nu tiu 0.1 0.1 0.3 0.2 0 Total 100 100 100 100 100 100 86

n cazul copilului de 6-7 ani asistm la o tendin de egalizare a practicilor ntre sat i ora, cu privire la acest aspect, determinate, probabil, de faptul c integrarea copilului n grdini i coal i determin pe prin i s fie mai aten i cu igiena copilului (fa de situa ia n care copilul sttea numai acas).

II.4.4 Siguran a apei consumate de copii


Calitatea apei consumate este un indicator legat n primul rnd de mediul de reedin i de condi iile socioeconomice n care triete familia, fiind influen at ntr-o mai mic msur de abilit ile parentale. Din rspunsurile prin ilor s-a constatat c exist diferen e importante ntre calitatea i siguran a apei pe care o consum copiii din mediul urban fa de cei din mediul rural. n mediul urban ponderea copiilor care consum ap din surse nesigure (fntn) nu depete 7% n timp ce n mediul rural ponderea acestora depete 75%. Mai mult dect att, aproape jumtate dintre copiii din urban consum ap mbuteliat (considerat microbiologic pur) n timp ce n mediul rural ponderea copiilor care consum acest tip de ap nu depete 16% (Figura 27). n privin a sursei apei consumate de copii s-a relevat c nu exist diferen e ntre cele dou grupe de vrst, ceea ce denot c siguran a apei oferit copilului depinde de nivelul socio-economic i infrastructura mediului n care triete familia, i nu de vrsta copilului. Precizm c apa provenit din fntni am considerat-o ca nesigur pentru c este o ap necontrolat, n majoritatea cazurilor fntnile nu sunt acoperite permanent iar scoaterea apei se face manual cu gleata, n condi ii total neigienice. Figura nr. 27: Sursele de ap din care beau copiii

ntre 6 i 10,6% dintre prin i au men ionat c fierb apa nainte de a o da copilului, ceea ce denot c ei au ncredere n apa pe care o consum, chiar dac apa provine dintr-o fntn (Tabelul 82). Tabelul nr. 82: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Fierbe i apa pe care o da i direct copilului? Total % 3-5 ani 8.3 91.6 0.1 100 % 6-7 ani 6.3 93.3 0.4 100 Urban % 3-5 ani 10.6 89.2 0.2 100 % 6-7 ani 6.7 92.5 0.8 100 Rural % 3-5 ani 6.0 94.0 100 % 6-7 ani 6 94 0 100

Da Nu Nu rspunde Total 87

Referitor la apa folosit pentru gtit ntre 67,1 89,4% din prin i au declarat c folosesc la gtit aceeai ap pe care o bea copilul. Diferen ele ntre rural i urban sunt importante, fapt explicat prin consumul mai ridicat de ap mbuteliat n mediul urban (Tabelul 83). Tabelul nr. 83: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Folosi i pentru copil la gtit aceeai ap cu cea pe care o bea? Total % 3-5 ani 77.7 22.3 0 100 % 6-7 ani 80.2 19.7 0.1 100 Urban % 3-5 ani 67.1 32.9 0 100 % 6-7 ani 70.3 29.4 0.3 100 Rural % 3-5 ani 88.8 11.2 0 100 % 6-7 ani 89.4 9.3 1.3 100

Da Nu Nu rspunde Total

Concluzii referitoare la capitolul igiena copilului


Pe ansamblu, aproape to i prin ii se preocup de formarea deprinderilor de igien la copil, frecven e mai mari ntlnindu-se n mediul urban i la grupul de 6-7 ani. n rural, ndeosebi pentru copilul 3-5 ani aceast preocupare este mai slab; Cele mai frecvente deprinderi de igien sunt splatul minilor i fe ei i splatul pe mini nainte de mas, iar cele mai pu in frecvente sunt splarea minilor dup folosirea WC-ului; Mai pu in de 70% dintre prin i cunosc modul corect de splare a pr ilor intime ale fetelor i mult mai pu ini n cazul bie ilor; Aproximativ dou treimi dintre prin i schimb lenjeria de corp a copilului zilnic, la ambele grupe de vrst; procente mai mari se nregistreaz n mediul urban i la copiii din grupa 3-5 ani; n medie peste trei sferturi din copii beau ap corespunztoare din punct de vedere al calit ii (din sistemul public i mbuteliat); n mediul rural aproape 62% dintre copiii de 3-5 ani i peste 75% dintre cei de 6-7 ani beau ap din fntn, considerat necorespunztoare calitativ, implicnd multe riscuri de mbolnvire; Doar 6% dintre prin i fierb apa nainte de a o da copilului s o bea; ntre 75 80% din prin i au declarat c folosesc la gtit aceeai ap pe care o bea copilul; n mediul urban marea majoritate (96,6%) dintre prin i spal corect legumele i fructele (la ap curgtoare), n timp ce n mediul rural numai jumtate face acest lucru, cealalt jumtate splndu-le n lighean, cu ap rece; Respectarea regulilor de igien alimentar este mult influen at de condi iile economico-sociale, de mediu i de nivelul cultural al familiei.

88

CAPITOLUL II.5 Dezvoltarea fizic i psihic a copilului


II.5.1 Dezvoltarea fizic a copilului
Marea majoritate a prin ilor (99,1% n cazul prin ilor cu copii 3-5 ani i 98,9% n cazul prin ilor cu copii de 6-7 ani) a fost capabil s aprecieze dezvoltarea din punct de vedere fizic a copilului lor. Sub 1% dintre prin ii cu copii de 35 ani i 1,1% n cazul copiilor de 6-7 ani nu au putut s i spun prerea, declarnd c nu tiu. Pe ansamblu, 94% dintre prin i consider c au un copil bine dezvoltat din punct de vedere fizic, 5% declar c dezvoltarea fizic a copilului nu este bun (Tabelul 84). n mediul rural ponderea copiilor pe care prin ii i consider dezvolta i necorespunztor este mai mare (6% pentru copiii de 3-5 ani i 4,5% pentru cei de 6-7 ani). Tabelul nr. 84: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Considera i c din punct de vedere fizic copilul dvs. este bine dezvoltat? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 94.0 94.0 5.1 4.9 .9 1.1 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 94.7 92.8 4.3 5.3 1.0 1.9 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 93.3 95 6.0 4.5 0.7 0.5 100 100

Da Nu Nu tiu Total

Criteriile indicate de prin i pentru aprecierea dezvoltrii fizice au fost nl imea i greutatea copilului. Din datele culese reiese c motivul cel mai frecvent pentru care prin ii consider copilul subdezvoltat fizic este greutatea mic; ntre 75,5 76,3% dintre prin i au luat n considerare acest criteriu. nl imea mic a fost men ionat ndeosebi de prin ii copiilor din grupa de vrst 6-7 ani (Tabelul 85). Se remarc diferen e semnificative ntre dezvoltarea copiilor din mediul urban i cel rural. Din cei 87 de prin i care au declarat c au copii dezvolta i fizic necorespunztor, 45 au fost din mediul rural, iar dintre acetia, 37 au luat drept criteriu greutatea mic. n rural, cota-parte de inut de copiii subponderali este de cca 82 83% din totalul celor considera i de prin ii lor ca fiind dezvolta i necorespunztor, att la grupa de 3-5 ct i la cei de 6-7 ani. Din datele prezentate n tabele 86 i 87, se remarc unele diferen e ntre dezvoltarea copiilor din mediul urban i cel rural, n defavoarea acestora din urm. Diferen e mai importante sunt la grupa de vrst 3-5 ani, unde frecven a copiilor cu nl ime mic a fost de aproape trei ori mai mare n mediul rural (25,9%) fa de mediul urban (9%) (Tabelul 86). Se poate afirma c n cazul vrstelor mici ale copilului dezvoltarea fizic este oarecum mai ntrziat, fapt datorat, probabil, i unei alimenta ii insuficiente, necorespunztoare cantitativ i calitativ, lipsei de cunotin e i abilit i de ngrijire a prin ilor fa de copilul mic care necesit o aten ie special. Tabelul nr. 85: Criterii de apreciere a dezvoltrii fizice necorespunztoare (rspunsuri multiple) Da % 3-5 ani 18.4 75.5 % 6-7 ani 28.9 76.3

nl ime mic Greutate mic

89

Tabelul nr. 86: Criterii de apreciere a dezvoltrii fizice la copiii de 3- 5 ani (rspunsuri multiple) Da % U 9 68.2 % R 25.9 81.5

nl ime mic Greutate mic

Tabelul nr. 87: Criterii de apreciere a dezvoltrii fizice la copiii de 6-7 ani (rspunsuri multiple) Da % U 30 70 % R 27.8 83.3

nl ime mic Greutate mic

II.5.2 Dezvoltarea psihic a copilului


n ceea ce privete dezvoltarea psihic s-a constatat c 88% dintre prin ii copiilor precolari au apreciat c au un copil bine dezvoltat, sub 1% au declarat c nu este bine dezvoltat, iar peste 10% din prin ii de copii 3-5 i peste 12% din cei cu copii de 6-7 ani nu au tiut sau nu au rspuns (Tabelul 88). Tabelul nr. 88: Distribu ia rspunsurilor la ntrebare: Considera i c din punct de vedere psihic copilul dvs. este bine dezvoltat? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 88.0 87.4 0.7 0.1 8.8 9 2.5 3.5 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 90.4 91.2 0.5 0 7.4 6.4 1.7 2.4 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 85.5 83.9 1.0 0.3 10.3 11.3 3.2 4.5 100 100

Da Nu Nu tiu Nu rspunde Total

Aceste aprecieri sunt relative, dar totodat, n mare msur, corecte deoarece argumentele invocate sunt de bun sim fr a fi neaprat conceptualizate tiin ific. Prin ii consider un copil bine dezvoltat din punct de vedere psihic atunci cnd acesta se comport normal, n elege ce i se spune, memoreaz prin observare etc. Mul i prin i au considerat copilul lor normal deoarece este la fel cu ceilal i(Tabelul 89). Doar 5,2% n cazul prin ilor cu copii de 3-5 ani i 4,3% n cazul prin ilor cu copii de 6-7 ani au fcut aceast declara ie pe baze obiective, plecnd de la un control medical sau teste medicale. Faptul c ponderea prin ilor care i bazeaz afirma ia pe un control medical este uor mai mare (peste un procent) n cazul copiilor de 3-5 ani fa de cei de 6-7 ani, confirm constatrile fcute la capitolul sntate care denot c frecven a cu care prin ii se adreseaz medicului este, n general, invers propor ional cu vrsta copilului.

90

Tabelul nr. 89: Argumente ale prin ilor pentru normalitatea dezvoltrii psihice a copilului de 3-5 ani i 6-7 ani (rspunsuri multiple) % 3-5 ani N = 725 Se comport normal/po i vorbi cu el/n elege ce-i explici/memoreaz uor prin observare/l-am comparat cu al i copii de vrsta lui/e la fel cu cei de vrsta lui Analize medicale/am vorbit cu doctorul Aa cred eu/pur i simplu 77.9 5.2 2.3 % 6-7 ani N = 675 68.1 4.3 1.5

Tabelul nr. 90: Argumente ale prin ilor pentru normalitatea dezvoltrii psihice a copilului de 3-5 ani distribu ie pe medii de reziden (rspunsuri multiple) %U N = 379 Se comport normal/po i vorbi cu el/n elege ce-i explici/memoreaz uor prin observare/l-am comparat cu al i copii de vrsta lui/e la fel cu cei de vrsta lui Analize medicale/am vorbit cu doctorul Aa cred eu/pur i simplu 82.1 5 2.6 %R N = 346 73.4 5.5 2

Tabelul nr. 91: Argumente ale prin ilor pentru normalitatea dezvoltrii psihice a copilului de 6-7 ani distribu ie pe medii de reziden (rspunsuri multiple) %U N = 341 Se comport normal/po i vorbi cu el/n elege ce-i explici/memoreaz uor prin observare/l-am comparat cu al i copii de vrsta lui/e la fel cu cei de vrsta lui Analize medicale/am vorbit cu doctorul Aa cred eu/pur i simplu 70.4 5.9 2.3 %R N = 334 65.9 2.7 0.6

Din analiza pe medii de reedin se eviden iaz unele diferen e ntre declara iile prin ilor, respectiv c n urban ponderea prin ilor care declar copilul lor sntos este mai mare dect n mediul rural, iar ponderea celor care i bazeaz prerile pe criterii tiin ifice este uor mai ridicat n orae. Ponderea prin ilor care nu au putut aprecia starea psihic a copilului este de dou ori mai mare n mediul urban dect n mediul rural.

Concluzii la capitolul dezvoltarea fizic i psihic a copilului


Aproximativ 99% dintre prin i au fost capabili s aprecieze dezvoltarea din punct de vedere fizic a copilului lor precolar; 94% dintre prin i consider c au un copil bine dezvoltat din punct de vedere fizic, iar circa 5% declar c dezvoltarea fizic a copilului nu este bun; n mediul rural ponderea copiilor pe care prin ii i consider dezvolta i necorespunztor este mai mare; Motivul cel mai frecvent pentru care prin ii consider copilul subdezvoltat fizic este greutatea mic (75-76% din prin i au luat n considerare acest criteriu); nl imea mic a fost men ionat ndeosebi de prin ii copiilor de 6-7 ani; 91

n ceea ce privete dezvoltarea psihic circa 88% dintre prin ii copiilor precolari au apreciat c au un copil bine dezvoltat, dar peste 10% din prin i nu au tiut sau nu au rspuns; n marea majoritate a cazurilor prin ii consider un copil bine dezvoltat din punct de vedere psihic bazndu-se pe aprecieri subiective, empirice (se comport normal, n elege ce i se spune etc.); Doar 5% dintre prin ii intervieva i au fcut aceast declara ie pe baze obiective, plecnd de la un control medical sau teste medicale; n urban ponderea prin ilor care declar copilul lor sntos este ceva mai mare dect n mediul rural, iar ponderea celor care i exprim prerea n mod obiectiv (prin control medical) este uor mai ridicat n orae; Ponderea prin ilor care nu au putut aprecia starea psihic a copilului este mai mare n mediul rural dect n mediul urban.

92

CAPITOLUL II.6 Elemente de ecologie social a familiei


Ecologia social a familiei vizeaz climatul familial, rela iile i interac iunile ntre membri familiei, confortul psihologic (sntatea mintal), solidaritatea membrilor i evolu ia fireasc a acestora, inclusiv dezvoltarea normal a copilului n mediul familial. Ecologia familial se afl sub influen a unor determinri culturale, fiind strns legat de mediul, educa ia prin ilor i condi ia socio-economic a familiei. Subliniem c datele prezentate n acest capitol pot s nu reflecte realitatea obiectiv, ele fiind consemnate ca atare n procesul de culegere a datelor, conform declara iilor prin ilor.

II.6.1. Certurile ntre prin i


Unul dintre elementele care vizeaz ecologia social a familiei se refer la certurile dintre prin i. Conform datelor prezentate n figura 28 pu ini prin i au declarat c se ceart. Astfel, mai pu in de o treime dintre prin i au declarat c se ceart de cteva ori pe sptmn sau pe lun, n timp ce 60 i respectiv 61,6% dintre ei au afirmat c nu se ceart niciodat. Figura nr. 28: Frecven a certurilor n familie

Din figura 29 reiese c prin ii din mediul rural se ceart mai frecvent dect cei din mediul urban, la ambele grupe de vrst ponderea celor care se ceart de cteva ori pe sptmn/pe lun sau zilnic fiind mai mare n mediul rural.

93

Figura nr. 29: Frecven a certurilor n familie pe medii de reziden

Motivele care declaneaz certurile sunt, n ordinea frecven ei, banii i copilul (Figura 30). Figura nr. 30: Motivele care declaneaz certurile

94

Un alt element important analizat n cadrul acestui capitol l constituie contextul n care au loc certurile ntre prin i, tiut fiind importan a climatului armonios, securizat pentru dezvoltarea normal a copilului. La ntrebarea dac certurile au loc n prezen a copilului aproape 30% dintre prin ii copiilor din grupa 3-5 ani i 34,4% din grupa 6-7 au rspuns afirmativ. Se remarc faptul c ponderea prin ilor care nu au vrut s rspund la aceast ntrebare se situeaz, pe ansamblu, ntre 6,3 i 9% (Tabelul 92). Tabelul nr. 92: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: V certa i n prezen a copilului? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 4.9 5.1 24 29.3 62.1 59.3 9 6.3 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 3.9 2.9 20.1 31.8 65.7 56.7 10.3 8.6 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 5.8 7.2 28.1 27.1 58.4 61.6 7.7 4.1 100 100

V certa i n prezen a copilului? Adeseori Rareori Niciodat Nu rspunde Total

II.6. 2 Disciplinarea copilului


II.6.2.1 Pedepsele Pedeapsa este una dintre msurile educa ionale cel mai frecvent folosit de prin i pentru disciplinarea copilului. Accep iunea no iunii de pedeaps este, ns, foarte larg. Din interviurile i discu iile purtate cu prin ii a reieit c unii prin i n eleg prin pedeaps msuri punitive drastice cum ar fi pus la col n genunchi, dar nu i btaia. Pornind de la aceast viziune, o parte din prin i a declarat c nu pedepsete copilul. Se pare c vrsta copilului intervine ca factor de influen n cazul acestui indicator. Din analiza datelor culese reiese c pedepsele sunt mai frecvente n segmentul copiilor de 6-7 ani dect la copiii din grupa 3-5 ani; mai mult de 72% dintre prin ii acestor copii au afirmat c s-a ntmplat s-l pedepseasc pe copil. Copiii de 6-7 ani sunt pedepsi i mai pu in, doar 44% dintre prin i afirmnd c aplic pedepse copilului lor. Se constat c mediul de reedin nu este un factor de influen pentru frecven a cu care prin ii aplic pedepse (Tabelul 93). Tabelul nr. 93: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Se ntmpl s-l pedepsi i pe copil? Total % 3-5 ani 72.1 27.8 0.1 100 % 6-7 ani 77.5 20.4 0.1 100 Urban % 3-5 ani 72,4 27.4 0.2 100 % 6-7 ani 78.9 20.9 0.2 100 Rural % 3-5 ani 71.8 28.2 100 % 6-7 ani 80.1 19.9 0 100

Da Nu Nu rspunde Total

II.6.2.2 Tipuri de pedepse aplicate de prin i copiilor Copilul 3-5 ani La grupul de copii 3-5 ani majoritatea prin ilor declar c aplic copiilor lor pedepse verbale dintre care cele mai frecvente sunt ridicatul vocii ( ip la el), insulte, injurii, sarcasme. Acestea acoper aproximativ 90,9% din totalul tipurilor de pedepse aplicate copiilor de 3-5 ani. n acelai timp, ins, pedepsele fizice (bti, plmuire, tras de urechi, tras de pr, zgl ire etc.) reprezint peste 68% din pedepsele aplicate de prin i copiilor de 3 -5 ani, fapt ce denot c modelele de educa ie tradi ionale, bazate pe impunerea disciplinei prin metode dure sunt nc puternic nrdcinate n contiin a i practicile prin ilor. Majoritatea 95

prin ilor a afirmat c trag o palm copilului fr s-i dea seama ce face i nu consider aceast fapt ca un abuz fizic asupra copilului. De cele mai multe ori prin ii nu cunosc alternative la astfel de pedepse i le consider necesare cnd copilul face ceva ru. Educa ia parental care s ofere prin ilor alternative, s sugereze solu ii i s-i nve e pe prin i s abordeze problemele de disciplinare a copiilor dintr-o perspectiv pozitiv sunt disponibile n foarte mic msur n Romnia i acest lucru se reflect clar n informa iile culese cu ocazia prezentului studiu. Pe de alt parte, a reieit pregnant c prin ii nu cunosc (nici nu au auzit) de Drepturile Copilului i sunt nc foarte departe de a i le nsui. Este, totui, pozitiv faptul c, pe lng aceste metode dure i umilitoare, peste 65% dintre prin i folosesc i alte metode de disciplinare bazate pe reguli i comunicare cu copilul, cum ar fi interdic ia (Figura 31). Figura nr. 31: Tipuri de pedepse

Exist diferen e importante ntre practicile prin ilor din mediul urban i din mediul rural n ceea ce privete pedepsirea copilului. n mediul urban 83,5% din prin i au declarat c folosesc pedepsele verbale i doar 50,2% folosesc i pedepse fizice, n timp ce n mediul rural att pedepsele verbale (98,6%) ct i cele fizice (87.5%) sunt mai des utilizate. Cu alte cuvinte, n mediul rural prin ii i pedepsesc copiii mai frecvent i mai aspru (Figura 32). Figura nr. 32: Tipuri de pedepse, pe medii de reedin

96

Copilul 6-7 ani n cazul copilului de 6-7 ani se constat c pedepsele verbale, precum ridicarea tonului vocii, sarcasmele, insulte le/injuriile sunt foarte frecvent utilizate (peste 90% n ambele medii de reziden ). nsumate, pedepsele fizice (zgl it, tras de pr, tras o palm, btaia, tras de urechi) de in o pondere ceva mai mic n eantionul prin ilor copiilor de 6-7 ani (65,8%) fa de cei cu copii 3-5 (68,3%). Totui, diferen ele nu sunt importante i denot, i la aceast grup de vrst, lipsa unor abilit i parentale adecvate. Referitor la interdic ie, se pare c este mai frecvent folosit n cazul copiilor de 6-7 ani, comparativ cu cei de 3-5 ani, ponderile respective fiind de 70,8% n mediul urban i 52,2% n mediul rural, fa de, respectiv, 64,7% i 47,4%, la copilul de 3-5 ani. i n cazul prin ilor cu copii de 6-7 ani mediul de reziden este un factor care influen eaz utilizarea diverselor metode de disciplinare. Din figura nr. 32 reiese c n mediul rural pedepsele verbale sunt mai des folosite de prin i, respectiv aproape 95% dintre acetia adreseaz copilului acest fel de pedepse. De asemenea, pedepsele fizice sunt i ele utilizate mai frecvent (78% fa de 52,6% n mediul urban). Din interviurile cu prin i a reieit c 45% dintre prin ii din mediul rural i plmuiesc copii, n timp ce n mediul urban aceast pondere este de 34% (datele nu sunt prezentate pe grafic). Este ngrijortor faptul c cel pu in 1/3 dintre prin i au declarat c i plmuiesc copiii. Interdic ia, ca metod de disciplinare, este mai pu in folosit n mediul rural (Figura 32). Se confirm aceeai observa ie c n rural prin ii recurg la metode de disciplinare dure, nu cunosc alternative, sunt lipsi i de educa ie parental i ignor Drepturile Copilului. n general, bie ilor li se aplic mai degrab pedepse fizice cum ar fi btaia, tras o palm, tras de urechi, unde inciden a este ceva mai ridicat dect la fete. 84% din prin ii bie ilor ridic tonul la ei, dar numai 81% ridic tonul la fete i 59,1% aplic interdic ia la bie i fa de doar 53% la fete. Analiza mai detaliat a acestor aspecte este redat n capitolul Influen a diferen elor de gen asupra folosirii pedepselor. II.6.2.3 Cine aplic pedepsele, cine are autoritate n fa a copilului Una din greelile prin ilor, afirm Stekel, (Recomandri psihanalitice pentru mame, Editura Trei, Bucureti, 1998) este c ateptm de la copii s ne fac ferici i, n timp ce datoria noastr este de a-i face pe ei ferici i. Deci nu atepta i prea mult de la copii!...... Copilul va fi om cu toate calit ile i slbiciunile unui om. De aceea atitudinile de supra-protec ie, supra-control i de subordonare necondi ionat pe care mul i prin i o practic pot conduce la distorsiuni grave n dezvoltarea normal a personalit ii copilului. Majoritatea studiilor din domeniu sus in importan a mamei ca factor educa ional n familie. Rela ia mam-copil a fost transformat n cheie a n elegerii procesului de umanizare i socializare a copilului (Pourtois i Desmet). n anii 1950 1960 modelul de familie n care mama este acas i se ocup de copii iar tatl este cel care asigur existen a familiei a fost mult propagat. Ctre finele mileniului trecut rolul tatlui ca element de participare egal n educa ie a fost din ce n ce mai mult subliniat, iar filozofia modern asupra familiei insist din ce n ce mai mult pe necesitatea echilibrrii acestor roluri. n cadrul studiului de fa s-a constatat c n cazul copilului precolar (la ambele subgrupe de vrst) mamele sunt cele care aplic cel mai frecvent pedepsele (n aproape 83,6% din cazuri) att n mediul urban ct i rural (Figura 33). n cazul copilului de 3-5 ani mama intervine mai pu in n pedepsirea copilului dect la copilul de 6-7 ani, dar rolul tatlui este ceva mai important. Pe total, tatl pedepsete copilul n 13,5% din cazuri la grupa de copii de 3-5 ani i numai n 9,8% din cazuri la copilul de 6-7 ani. Ambii prin i de in mpreun peste 90% din cazurile de pedepsire a copilului. Un rol secundar revine bunicilor (5-7% din cazuri). La copilul de 6-7 ani mai apare ca factor de disciplinare bona, dar numai n urban (datele nu sunt prezentate). Se remarc, de asemenea, faptul c ponderea ta ilor care aplic pedepse copiilor este de dou ori mai mare n urban fa de rural, fapt explicat prin aceea c, aa cum reiese din analiza datelor cu privire la implicarea ta ilor n creterea copilului, n urban tatl se implic mai mult dect n rural i nu numai n ceea ce privete pedeapsa dar i n alte activit i de cretere i educa ie a copilului. O analiz mai detaliat a acestor aspecte este redat n capitolul Implicarea tatlui n creterea i educa ia copilului precolar.

97

Figura nr. 33: Cine l pedepsete pe copilul precolar

Dei mama pedepsete cel mai frecvent, copilul ascult mai ales de tat, ntr-o propor ie care depete 40%; ascultarea fa de mam este doar n 32,9% i 33,9% din cazuri la cele dou subgrupe de vrst (Tabelul 94). Tabelul nr. 94 Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea De cine ascult copilul? Copilul ascult mai ales de: Mama Tatl Mama + Tatl Bunica Bunicul Mama + bunica Mama + bunicul Tatl + bunica Mama + tata + bunica Mama + tata + bunicul Alte rude/persoane Nimeni Total Numr cazuri 3-5 ani 6 7 ani 269 261 354 333 111 97 49 29 11 10 3 4 1 2 2 6 4 1 1 6 2 4 28 817 771 % 3-5 ani 32.9 43.3 13.6 6 1.4 0.4 0.1 0.3 0.7 0.1 0.7 0.5 100 6 7 ani 33.9 43.2 12.6 3.8 1.2 0.5 0.3 0.5 0.1 0.3 3.6 100

II.6.3 Sus inerea ac iunilor pozitive ale copilului prin lauda i ncurajare
Pentru evaluarea abilit ilor parentale s-a pus prin ilor ntrebarea Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului?. Din rspunsurile prin ilor a reieit c ac iunile pozitive ale copilului sunt ludate de cele mai multe ori verbal; 91,3% dintre prin ii copiilor de 3-5 ani i 89,9% dintre prin ii copiilor de 6-7 ani sus in ac iunile pozitive ale copilului prin laude verbale. ncurajarea ac iunilor pozitive ale copilului prin gesturi fizice (mngieri, pupici, strns n bra e sau un mic gest amical) este prezent n eantionul de prin i intervieva i n ponderi de 76% i, respectiv, 70,4% din cazuri. Oferirea de 98

cadouri este mai pu in frecvent (Tabelul 95). Acest lucru se ntmpl n aproape egal msur att n urban ct i n rural. Sunt prin i care ofer i cadouri pentru a recompensa/sus ine ac iunile pozitive ale copilului. Ponderea acestora este mai mare n mediul urban (Tabelele 96 i 97). Din declara iile prin ilor a reieit c acest fel de recompens o fac mai ales cu diverse ocazii festive (ziua de natere sau onomastic, srbtori tradi ionale etc.). Tabelul nr. 95: Ludarea ac iunilor pozitive ale copilului (rspunsuri multiple) Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Mai des % % 3-5 ani 6-7 ani Total N = 817 N = 771 Verbal* 91.3 89.9 Fizic 76.0 70.4 Prin cadou 23.5 20.1 Diferen ele pn la 100% reprezint nu rspunde. Mai pu in des % % 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 6.6 8.2 20.7 26.1 61.6 64.7 Niciodat % % 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 2.0 1.9 3.2 3.5 14.8 15.2

Tabelul nr. 96: Ludarea ac iunilor pozitive ale copilului de 3-5 ani, pe medii de reedin Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Mai des % % U R Urban, Rural N = 417 N = 400 Verbal 94.0 88.5 Fizic 78.9 73.0 Prin cadou 28.5 18.3 Diferen ele pn la 100% reprezint nu rspunde. Mai pu in des Niciodat % % % % U R U R N = 417 N = 400 N = 417 N = 400 5.5 7.8 5 3.5 19.7 21.8 1.4 5.0 61.6 61.5 9.8 20.0

Tabelul nr. 97: Ludarea ac iunilor pozitive ale copilului de 6-7 ani, pe medii de reedin Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? Urban Rural Verbal Fizic Prin cadou Mai des % % U R N = 374 N = 397 90.9 88.9 73.8 67.3 26.2 14.4 Mai pu in des Niciodat % % % % U R U R N = 374 N = 397 N = 374 N = 397 7.8 8.6 1.3 2.5 24.3 27.7 1.9 5 63.1 66.2 10.7 19.4

II.6. 4 Implicarea prin ilor n alegerea prietenilor copiilor lor


Un procent relativ mic de prin i (16, 8% pentru grupa 3-5 ani i 14,7% pentru copiii 6-7 ani) au afirmat c au inten ia de a alege prietenii copilului lor. Prin ii din mediul urban se implic mai mult n alegerea prietenilor copiilor lor dect prin ii din mediul rural. n rural interesul pentru alegerea prietenilor copilului scade o dat cu creterea n vrsta a acestuia (Tabelul nr. 98).

99

Tabelul nr. 98: Inten ia prin ilor de a se implica n alegerea prietenilor copilului Alege i/ave i inten ia s alege i prietenii copilului dumneavoastr? Total Urban Rural Da* % 3-5 ani 16.8 18.2 15.3 % 6-7 ani 14.7 19.8 9.8 % 3-5 ani 81.9 81.1 82.8 Nu % 6-7 ani 84.4 79.1 89.4 Nu rspunde % % 3-5 ani 6-7 ani 1.3 0.9 0.7 1.1 2.0 0.8

Criteriile indicate pentru alegerea prietenilor copilului au fost, n ordinea frecven ei, cunoaterea familiei prietenilor, vecintatea i comportamentul prietenului copilului (Tabelul 99). Tabelul nr. 99: Criterii de alegere a prietenilor copilului pe subgrupe de vrst Criterii de alegere a prietenilor copilului? Total Vecintate Familie cunoscut Comportamentul copiilor Da % 3-5 ani N = 137 37.2 70.8 19.7 % 6-7 ani N = 113 38.1 72.6 8 % 3-5 ani N = 137 62.8 29.2 80.3 Nu % 6-7 ani N = 113 61.9 27.4 92

Tabelul nr. 100: Criterii de alegere a prietenilor copilului pe medii: copilul 3-5 ani Criterii de alegere a prietenilor copilului? Urban Rural Vecintate Familie cunoscut Comportamentul copiilor Da % U N = 76 36.8 61.8 23.7 % R N = 61 37.7 82.0 14.8 % U N = 76 63.2 38.2 76.3 Nu % R N = 61 62.3 18.0 85.2

Tabelul nr. 101: Criterii de alegere a prietenilor copilului pe medii: copilul 6-7 ani Da Criterii de alegere a prietenilor copilului? Vecintate Familie cunoscut Comportamentul copiilor % U N = 74 37.8 77 5.4 % R N = 39 38.5 64.1 12.8 % U N = 74 62.2 23 94.6 Nu % R N = 39 61.5 35.9 87.2

De remarcat este faptul c n rural comportamentul poten ialului prieten are mai pu in importan , pe primele locuri n ierarhia criteriilor situndu-se cunoaterea familiei viitorului prieten (n peste 80% din cazuri) i vecintatea (37,7% din cazuri).

100

Concluzii la capitolul ecologia familiei:


Peste 60% dintre prin ii intervieva i au afirmat c nu se ceart niciodat sau aproape niciodat, afirma ie care este fcut pe baza declara iilor prin ilor. Certurile ntre prin i sunt mai frecvente n mediul rural; Motivele care declaneaz certurile sunt n principal banii, copilul, rudele, consumul de alcool, gelozia i neglijarea familiei; Peste 30% dintre prin i se ceart n prezen a copilului, mai frecvent n mediul rural; Peste 44% dintre copiii precolari sunt pedepsi i de prin ii lor; 72% dintre prin ii copiilor de 3-5 ani i 44% dintre prin ii copiilor de 6-7 ani au declarat c aplic pedepse copilului lor; Pedepsele verbale (ridicatul vocii, insulte injurii, sarcasme) totalizeaz peste 80% din tipurile de pedepse aplicate copiilor precolari; Pedepsele fizice (bti, plmuire, tras de urechi, tras de pr, zgl ire) reprezint peste 2/3 din pedepsele aplicate copiilor precolari; Sunt puternic nrdcinate modelele de educa ie tradi ionale, bazate pe impunerea disciplinei prin metode dure, mai ales n mediul rural unde ponderea pedepselor fizice este mai mare dect n mediul urban; Majoritatea prin ilor au afirmat c trag o palm copilului fr s-i dea seama sau c nu consider c aceasta constituie un abuz fizic asupra copilului; De cele mai multe ori prin ii nu cunosc alternative la tipurile tradi ionale de pedepse; Interdic ia ca metod de disciplinare este folosit de mai mult de jumtate din prin ii copiilor precolari, ndeosebi pentru copiii de vrsta 6-7 ani; n marea majoritate a cazurilor mama este cea care pedepsete copilul precolar, dar peste 44% din copii ascult de tat; Ac iunile pozitive ale copilului sunt ludate i sus inute de ctre prin i, cel mai frecvent n mod verbal, peste 90% din cazuri, dar i fizic (prin mici gesturi de simpatie) n peste 75% din cazuri; oferirea de cadouri este mai pu in frecvent, mai ales n mediul rural; Peste 4/5 din prin ii copiilor precolari au declarat c nu au inten ia de a alege ei prietenii copiilor. n mediul urban mai mul i prin i au declarat c vor s se implice n alegerea prietenilor copilului, ndeosebi n cazul copilului de 6-7 ani, unde ponderea prin ilor care consider c este necesar s aleag prietenii copilului este de dou ori mai mare dect n mediul rural. Cele mai frecvente criterii de alegere a prietenilor copilului sunt cunoaterea familiei prietenilor i vecintatea.

101

CAPITOLUL II.7 Tradi ii i obiceiuri n creterea copilului


II.7.1 Importan a tradi iilor n creterea copiilor
Probabil c Romnia este o societate tradi ional dac peste 90% dintre familiile copiilor din grupurile int, att n urban ct i n rural, afirm c urmeaz cel pu in o parte din tradi iile n creterea copilului. Este interesant de remarcat c nu exist diferen e importante ntre ponderea prin ilor din mediul urban i rural n privin a respectrii tradi iilor i obiceiurilor n creterea copiilor (Tabelul 102). Tabel 102: Distribu ia pe medii a rspunsurilor la ntrebarea: Urma i tradi iile/obiceiurile na ionale/locale n creterea copilului? Da % % 3-5 ani 6-7 ani 93.1 92 92.8 89.8 93.5 94 Nu Nu rspunde % % % % 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani 6.7 7.8 0.1 0.3 7 9.6 0.2 0.5 6.5 6 0

Total Urban Rural

Gama de tradi ii, obiceiuri men ionate de prin i este destul de larg. Dintre acestea, unele ar fi la limita supersti iilor (protejarea de deochi, s nu-l ar i n primele 40 de zile), iar altele marcheaz evenimente, altminteri marcate general n toate culturile europene i nu numai. Despre nici una din aceste tradi ii nu se poate afirma n mod absolut c ar afecta ntr-un fel negativ dezvoltarea copilului. Subliniem c frecven a cu care au fost men ionate aceste tradi ii difer de la o regiune la alta a rii, cu precizarea c la anumite etnii unele din aceste tradi ii nici nu sunt cunoscute. Dintre tradi iile amintite de prin i cele mai frecvente sunt serbarea zilei de natere a copilului (97% din prin ii copiilor de 3-5 ani i 92,7% dintre prin ii copiilor de 6-7 ani au declarat c respect aceast tradi ie) i pstrarea srbtorilor tradi ionale care ndeobte sunt legate de srbtori religioase (Crciun, Anul nou, Mo Nicolae etc.) dar i Ziua mamei, Ziua copilului etc. Tot cu frecven mare au fost men ionate diverse alte obiceiuri/tradi ii precum guri n urechi la fete, luarea mo ului (Tabelul 103). Tabelul nr. 103: Tradi ii men ionate de prin i n creterea copiilor distribu ie pe grupe de vrst (rspunsuri multiple) Da % % 3-5 ani 6-7 ani N = 761 N = 709 2.2 4.5 37.6 36 59.8 58.4 26.4 24.5 53.5 50.1 96.7 97 97.0 92.7 Nu % % 3-5 ani 6-7 ani N = 761 N = 709 97.8 95.5 62.4 64 40.2 41.6 73.6 75.5 46.5 49.9 3.3 3 3.0 7.3

S nu arta i copilul n primele 40 de zile Protejarea de deochi cu ajutorul unor simboluri specifice Luarea mo ului la 1 an Ruperea turtei Guri pentru cercei Srbtori na ionale/tradi ionale Serbarea zilei de natere a copilului

Nu se remarc diferen e importante ntre respectarea acestor tradi ii la ora i la sat, cu excep ia protejatului de deochi, care n rural este mai frecvent (Tabelele 104, 105). n cursul interviurilor cu prin ii din mediul rural au mai fost 102

men ionate i o serie de alte obiceiuri/supersti ii practicate pe plan local, i mai pu in cunoscute la nivel na ional: s nu tai unghiile copilului pn la un an ca s nu devin ho , s nu dai copilului s mnnce pete pn cnd nu ncepe s vorbeasc, s nconjori casa de 3 ori ca s nceap copilul s vorbeasc etc., obiceiuri ntlnite mai ales n partea sudic a rii. Tabelul nr. 104: Tradi ii men ionate de prin i n creterea copiilor 3-5 ani distribu ie pe medii de reziden (rspunsuri multiple) Da % % U R N = 387 N = 374 1.6 2.9 31 44.4 59.9 59.6 23.5 29.4 52.7 54.3 95.3 98.1 98.2 95.7 Nu % % U R N = 387 N = 374 98.4 97.1 69 55.6 40.1 40.4 76.5 70.6 47.3 45.7 4.7 1.9 1.8 4.3

S nu arta i copilul n primele 40 de zile Protejarea de deochi cu ajutorul unor simboluri specifice Luarea mo ului la 1 an Ruperea turtei Guri pentru cercei Srbtori na ionale/tradi ionale Serbarea zilei de natere a copilului

Tabelul nr. 105: Tradi ii men ionate de prin i n creterea copiilor 6-7 ani distribu ie pe medii de reziden (rspunsuri multiple) Da % % U R N = 336 N = 373 1.5 7.2 32.4 39.1 59.2 57.6 22.6 26.3 47.6 52.3 96.4 97.6 97 88.7 Nu % % U R N = 336 N = 373 98.5 92.8 67.6 60.9 40.8 42.4 77.4 73.7 52.4 47.7 3.6 2.4 3 11.3

S nu arta i copilul n primele 40 de zile Protejarea de deochi cu ajutorul unor simboluri specifice Luarea mo ului la 1 an Ruperea turtei Guri pentru cercei Srbtori na ionale/tradi ionale Serbarea zilei de natere a copilului

II.7.2. Practici parentale tradi ionale


II.7.2.1 nfatul Un obicei la limita tradi iei n ngrijirea copilului mic este nfatul, practicat n deosebi n primele luni de via ale copilului. nfatul i avea rolul su n societ i n care nu se putea oferi grij i confort suficient copilului pentru a nu fi n situa ie de risc. n timp, cunotin ele despre dezvoltarea fizic i psihic a copilului au evoluat i s-a demonstrat c aceast practic de ngrijire nu este necesar n via a copilului, orict de mic ar fi acesta, ci dimpotriv. Apari ia scutecelor absorbante a oferit o i mai mare oportunitate pentru prin i de a lsa n libertate copilul i de a renun a la legarea picioarelor i a minilor lui. Din datele studiului rezult c aproximativ 60% dintre prin ii copiilor din ambele segmente de vrsta i-au nfat copilul, perioade variabile de timp. nfatul este o practic mult mai frecvent n mediul rural unde ajunge la o pondere de peste 70% (Tabelul 106).

103

Tabelul nr. 106: Distribu ia pe grupe de vrst i medii a rspunsurilor la ntrebarea: Copilul dvs. a fost nfat? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 59.4 63.1 40.1 36.4 0.5 0.5 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 47.5 54 52 44.9 0.5 1.1 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 71.8 71.5 27.7 28.5 0.5 0 100.1 100

Da Nu Nu tie/ Nu rspunde Total

Din numrul total al prin ilor care au nfat copilul mai mult de 50% au nfat copilul pe tot corpul, aceast practic fiind mai frecvent n mediul rural. Tot aproape de jumtate au nfat copilului doar picioarele (Tabelul 107). Tabelul nr. 107: Distribu ia pe grupe de vrst i medii a rspunsurilor la ntrebarea: Cum a fost nfat copilul ? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 50.7 55.4 48.5 44 0.8 0.6 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 39.4 50 60.1 49 0.5 1 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 58.5 59.2 40.4 40.5 1.1 0.3 100 100

Tot corpul legat fedele Numai picioarele Nu tie/Nu rspunde Total

Majoritatea copiilor au fost nfa i att ziua ct i noaptea (Tabelul 108). Tabelul nr. 108: Distribu ia pe grupe de vrst i medii a rspunsurilor la ntrebarea: Cnd era nfat copilul? Total % % 3-5 ani 6-7 ani 62.7 67.1 4.8 3.3 30.3 27.2 1.4 1.6 0.8 0.8 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 59.6 60.4 4 3.5 34.4 31.7 1.5 3.5 0.5 0.9 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 64.8 71.8 5.3 3.2 27.6 23.9 1.3 0.4 1 0.7 100 100

Ziua i noaptea Numai ziua Numai noaptea Alte situa ii Nu tie/Nu rspunde Total

Peste 51% dintre copiii precolari au fost nfa i pentru a avea picioarele drepte. ntre 45,9 i 49,3% dintre prin i au nfat copilul la recomandarea familiei aa m-a sftuit familia. Cel pu in 40% dintre prin i consider c nfat copilul este mai linitit. Frecven a cu care sunt invocate aceste motive de prin i nu este influen at de mediul n care triesc familiile: urban sau rural (Tabelul 109).

104

Tabelul nr. 109: Distribu ia pe grupe de vrst i medii a rspunsurilor la ntrebarea: De ce a i practicat nfatul copilului? (rspunsuri multiple) Total % % 3-5 ani 6-7 ani N = 355 N = 355 41.4 40 51.8 51.5 45.9 49.3 3.4 5.9 3.1 3.7 3.7 3.4 2 2.5 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani N = 140 N = 146 32.9 40.4 50 43.2 44.3 41.8 5.7 12.3 5.7 6.2 6.4 3.4 1.4 2.7 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani N = 215 N = 209 47 39.7 53 57.4 47 54.5 1.9 1.4 1.4 1.9 1.9 3.3 2.3 2.4

Este mai linitit Pentru a avea picioarele drepte Aa m-a sftuit familia Aa m-a sftuit medicul/asistenta Aa am vzut n spital S nu rceasc Nu avem bani pentru a cumpra pampers

Pe ansamblu, peste 60% dintre prin i consider c nfatul este o practic bun pentru copil, cu precizarea c ponderea prin ilor care mprtesc aceast credin este mai mare n mediul rural (Tabelul 110). Tabelul nr. 110: Distribu ia pe grupe de vrst i medii a rspunsurilor la ntrebarea: Ce prere ave i despre obiceiul de a ine nfat copilul n primele luni de via ? Total % % 3-5 ani 6-7 ani N = 355 N = 355 61.7 60 7.3 10.1 2 3.1 29,0 26,8 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani N = 140 N = 146 49.3 54.1 10.7 13.7 2.9 6.8 37,1 25,4 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani N = 215 N = 209 69.8 64.1 5.1 7.7 1.4 0.5 31,7 27,7

Este bine pentru copil Nu este bine pentru copil Nu mai este la mod Nu tie/nu rspunde

Referitor la vrsta pn la care au fost nfa i copiii, din datele prezentate n tabelul nr. 111 se constat c aproximativ 45% dintre copiii precolari (att de 3-5 ani ct i de 6-7 ani) fuseser nfa i n primele 6 sptmni de via , i peste o treime au fost nfa i pn la 12 sptmni. Tabelul nr. 111: Vrsta pn la care a fost nfat copilul Vrsta pn la care a fost nfat Sptmni 0-6 6-12 > 12 Nu tiu Nu rspund Total Total Urban Rural % % % % % % 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 3 5 ani 6 7 ani 44.95 45.06 51.01 54.95 40.77 38.03 36.91 34.57 32.32 29.70 40.07 38.03 16.08 17.70 14.65 7.92 17.07 22.89 0.21 1.44 0.51 2.48 0.00 0.70 1.86 1.23 1.52 2.48 2.09 0.35 100 100 100 100 100 100

II.7.2.2 Purtatul cciuli ei sau al cciuli elor n cas este de asemenea un obicei bazat pe credin a tradi ional care consider c astfel copilul este ferit de mbolnviri, dei s-a demonstrat c acesta nu are nici o legtur cu sntatea copilului. Aproape 60% din ambele segmente de vrst au practicat acest obicei, cel pu in n primul an de via al copilului. Aceast practic este mai frecvent la familiile din mediul rural (Tabelul 112) 105

Tabelul nr. 112: Distribu ia pe grupe de vrst i medii a rspunsurilor la ntrebarea: n primul an de via obinuia i s-i ine i n permanen o cciuli pe cap? Total % 3-5 ani 58.5 32.1 9.4 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 48 51.4 41.2 39.8 10.8 8.8 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 69.5 66.5 22.5 22.2 8 11.3 100 100

Da Nu Nu tie/Nu rspunde Total

% 6-7 ani 59.2 30.7 10.1 100

Concluzii la capitolul tradi ii i obiceiuri n creterea copilului


Respectarea tradi iilor i a practicilor tradi ionale de ngrijire a copilului sunt puternic nrdcinate n concep iile prin ilor; Peste 90% dintre familiile copiilor precolari intervievate, att n urban ct i n rural, afirm c urmeaz cel pu in o parte din tradi iile n creterea copilului; Cele mai frecvente tradi ii, respectate de peste 95% dintre prin i, sunt serbarea zilei de natere a copilului i pstrarea srbtorilor tradi ionale; Tot cu frecven destul de mare au fost men ionate diverse obiceiuri: guri n urechi la fete i luarea mo ului: Majoritatea prin ilor (ntre 75% i 80%) au declarat c au nfat copilul, cel pu in pn la vrsta de 12 sptmni, dar mul i au nfat copilul i dup aceast vrst. Fenomenul acesta a fost constatat mai frecvent n mediul rural; Cele mai frecvente justificri pentru nfat sunt pentru a avea picioarele drepte, aa m-a sftuit familia i copilul este mai linitit; Aproximativ 2/3 dintre prin ii intervieva i n mediul rural consider c nfatul este bun pentru copil n timp ce n mediul urban doar 49, 3% n cazul grupei de vrst 3-5 ani i 54% la grupul de 6-7 ani au aceast prere; Aproximativ jumtate dintre familiile din mediul urban i aproape 70% din rural au inut n permanen copilului cciuli a pe cap; Ponderea prin ilor care cunosc c practicile tradi ionale precum nfatul sau purtatul cciuli ei sunt duntoare snt ii copilului este foarte redus: doar 10% n urban i numai 5% n rural.

106

CAPITOLUL II.8 Jocul


II.8.1 Importan a jocului n dezvoltarea copilului
Jocul, att n formele lui incipiente, specifice copilului mic, ct i n formele lui organizate, evoluate, ca activitate integrat n grdini sau ca activitate de tip pluri-, inter- sau transdisciplinar n coal, este vzut ca una dintre cile principale ale devenirii, fiind orientat spre viitor. Ceea ce jocul poate oferi copilului la timpul potrivit rmne o achizi ie pre ioas toat via a acestuia pentru c: Jocul creeaz un climat de ncredere, o atmosfer plcut i stimulativ; Jocul nltur disconfortul generat de efortul de adaptare la un nou regim, la sarcini i provocri noi, precum i pe cel generat de ambient, de starea de oboseal, de incongruen a psihic; Jocul angajeaz intens, mobilizeaz for ele psihice de cunoatere i de crea ie ale copilului, asigurndu-i acestuia pregtirea psihologic pentru nv are; Jocul ajut copilul s asimileze noi informa ii prin ac iune nemijlocit, s-i dezvolte capacit i volitive, cognitive i afective, s asimileze modele de rela ii interpersonale, s-i formeze atitudini i comportamente. De asemenea, surpriza, ineditul situa iilor i al conexiunilor create, ateptarea, ac iunea, momentele de disjunc ie dintre ateptrile copiilor i deznodmntul jocului sensibilizeaz i stimuleaz participarea. Astfel, e bine s re inem faptul c reuita stimulrii copilului depinde de dispozi ia de joc a adultului, care nu poate fi supus unor reguli sau norme, dar poate fi rezultatul unui exerci iu repetat. De asemenea, nu trebuie s uitm faptul c jocul sprijin copilul n efortul su de a ntlni realitatea i rmne cheia oricrui demers didactic, chiar dac, pe msur ce copilul se dezvolt, rolul su este acela de a-l ajuta s evadeze din realitate. Din datele studiului se constat c jocul constituie, pentru majoritatea prin ilor, o activitate foarte important pentru dezvoltarea copilului. Procentul prin ilor care declar jocul drept o activitate foarte important este mai mare n mediul urban fa de mediul rural, n ambele grupe de vrst (Figura 34). Figura nr. 34: Ct de important este jocul pentru dezvoltarea copilului

Faptul c marea majoritate a prin ilor intervieva i consider jocul ca fiind foarte important pentru dezvoltarea copilului este confirmat i de datele privitoare la importan a pe care o acord acetia studiilor copiilor lor. Astfel, pentru grupa copiilor de 3-5 ani, un procent de 88,7% cazuri declar c acetia merg la grdini i n procent de 86,9% o frecventeaz regulat. De asemenea, prin ii consider c personalitatea copilului poate fi influen at n bine, iar modalitatea aleas cel mai frecvent pentru acest lucru este recompensarea cu jucrii (65,3% dintre cazuri). 107

II.8.2 Cum se joac copiii i cu cine


O analiz a rspunsurilor primite din partea prin ilor (att din categoria celor cu copii cu vrste ntre 3-5 ani, ct i dintre cele cu copii cu vrste ntre 6-7 ani) cu privire la acest aspect, implicndu-le intrinsec i pe ele, indic faptul c primele trei locuri sunt de inute de jucrii (96,7% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 97,9% pentru grupa de vrst 6-7 ani), jocurile n aer liber (95,5% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 93,9% pentru grupa de vrst 6-7 ani) i de activit ile de desenat/colorat (88,5% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 91,1% pentru grupa de vrst 6-7 ani). Ordinea se men ine chiar i atunci cnd se analizeaz rspunsurile provenite din cele dou medii de referin : urban i rural (Figura 35). Figura nr. 35: Cum se joac copiii precolari n func ie de vrst i medii de reedin

ngrijortor este locul ultim ocupat de jocurile/sporturile n cadru organizat care, indiferent de vrsta copilului, nregistreaz un procent sczut cu deosebire n mediul rural. Totodat, un penultim loc este ocupat de jocurile pe calculator: 23,1% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 27,5% pentru grupa de vrst 6-7 ani (Tabelul 113). Tabel 113: Felul n care se joac copiii precolari din eantionul analizat Cum se joac copilul dumneavoastr? Total Deseneaz/coloreaz Se uit la cr i Cu jucrii Cu obiecte din cas Jocuri n aer liber Puzzle, jocuri de construc ie Jocuri imaginare i de grup Jocuri/ sporturi n cadru organizat Jocuri de mas Jocuri pe calculator 3 5 ani 6 7 ani Numr % Numr % N = 771 cazuri N = 817 cazuri 723 88.5 702 91.1 675 82.6 652 84.6 790 96.7 739 95.8 495 60.6 465 60.3 780 95.5 724 93.9 632 77.4 615 79.8 524 64.1 488 63.3 63 7.7 65 8.4 137 16.8 176 22.8 189 23.1 212 27.5

Procentul se njumt ete la grupa de vrst 3-5 ani (11,8% din 21,1%) sau scade considerabil la grupa de vrst 6-7 ani (14,6% din 42,2%) atunci cnd este vorba de cele dou medii de reziden i, acest lucru este explicabil, pe de o parte prin faptul c aceast unealt a tehnologiei moderne are un impact crescut n mediul urban i, pe de alt parte prin 108

faptul c diferen a urban-rural este cel mai adesea justificat de diferen a veniturilor familiei (Tabelele 114 i 115). Un aspect pozitiv, scos n eviden de acest studiu, este faptul c jucriile i jocurile n aer liber primeaz n via a copilului precolar. Din nefericire, aa cum s-a men ionat nu acelai lucru putem afirma despre jocurile/sporturile n cadru organizat ctre care ar trebui orienta i copiii, nc de la vrstele mici, cunoscnd importan a acestora pentru dezvoltarea fizic armonioas, pentru socializarea i disciplina copilului. Tabel 114: Modul n care se joac copiii din mediul urban (rspunsuri multiple) 3 - 5 ani 6 - 7 ani Cum se joac copilul dumneavoastr? Numr % Numr % Urban cazuri N = 417 cazuri N = 374 Deseneaz/coloreaz 385 92.3 346 92.5 Se uit la cr i 359 86.1 321 85.8 Cu jucrii 406 97.4 366 97.9 Cu obiecte din cas 246 59.0 199 53.2 Jocuri n aer liber 400 95.9 356 95.2 Puzzle, jocuri de construc ie 348 83.5 316 84.5 Jocuri imaginare i de grup 280 67.1 237 63.4 Jocuri/ sporturi n cadru organizat 48 11.5 49 13.1 Jocuri de mas 88 21.1 105 28.1 Jocuri pe calculator 142 34.1 154 41.2

Tabel 115: Modul n care se joac copiii n mediul rural (rspunsuri multiple) Cum se joac copil dumneavoastr? Rural Deseneaz/coloreaz Se uit la cr i Cu jucrii Cu obiecte din cas Jocuri n aer liber Puzzle, jocuri de construc ie Jocuri imaginare i de grup Jocuri/ sporturi n cadru organizat Jocuri de mas Jocuri pe calculator 3 - 5 ani 6 - 7 ani Numr % Numr % cazuri N = 400 cazuri N = 397 338 84.5 356 89.7 316 79.0 331 83.4 384 96.0 373 94 249 62.3 266 67 380 95.0 368 92.7 284 71.0 299 75.3 244 61.0 251 63.2 15 3.8 16 4 49 12.3 71 17.9 47 11.8 58 14.6

Un alt aspect pozitiv este i acela c, ntr-un procent considerabil de cazuri, att pentru grupa de vrst 3-5 ani ct i pentru grupa de vrst 6-7 ani, mama i tata (37,6% i 32,4%) sau mama, tata i fra ii (25,1% i 31%) se joac cu copilul (Tabelul 116). Acest lucru este benefic pentru dezvoltarea copilului, innd cont de ambian a pozitiv familial i, totodat, stimulativ creat n mediul apropiat al acestuia, care favorizeaz apari ia comportamentelor pozitive, dezvoltarea ncrederii n for ele proprii etc. Cu toate acestea, este de remarcat faptul c, n diferen ierile pe medii de reziden , procentele sunt relativ apropiate la grupa de vrst 6-7 ani (38,6% n urban i 26,7% n rural pentru tandemul mama i tata) i mai pregnante la grupa de vrst 3-5 ani (48,4% n urban i 26,3% n rural pentru acelai tandem men ionat anterior). Interpretnd aceste date, putem spune c, n mediul urban, att mama ct i tatl acord o aten ie deosebit jocului cu copilul, ndeosebi pentru grupa de vrst 3-5 ani. n rural nu sunt diferen e pe grupe de vrst (Tabelul 116).

109

Tabelul nr. 116: Persoanele din familie care se joac cel mai frecvent cu copilul (rspunsuri multiple) Total % % 3-5 ani 6-7 ani 8.4 9.1 1.5 1 4.8 6.2 37.6 32.4 25.1 31.0 4.2 4.3 1.1 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 7.4 8.0 1.2 0.5 2.4 4.0 48.4 38.6 20.6 29.4 3.6 3.5 1.2 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 9.5 10.1 1.7 1.2 7.3 8.3 26.3 26.7 29.7 32.5 4.7 5.0 1.0 -

Cine din cas se joac cu copilul? Mama Tata Fra i Mama + tata Mama + tata + fra i Mama + fra i Tata + fra i

II.8.3. Frecven a i modul n care se joac prin ii cu copilul


Majoritatea rspunsurilor primite la acest item au fost, fr diferen e prea mari pe cele dou medii de reziden i pe cele dou grupe de vrst, cum era de ateptat, pentru ziua anterioar (ieri). De asemenea, n topul tipurilor de joc abordat, figureaz, ca i n cazul declara iilor privind felurile de joc preferate de copil (itemul: cum se joac copilul), fr diferen e semnificative pe medii de reziden , joaca cu jucriile (42,2% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 20,7% pentru grupa de vrst 6-7 ani) i jocurile n aer liber (36,5% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 55,4% pentru grupa de vrst 6-7 ani). (Tabelul 117) Tabelul nr. 117: Cum se joac prin ii cu copiii (rspunsuri multiple) Total % % 3-5 ani 6-7 ani 42.4 37.4 14.1 9.6 0.2 0 0.5 0.1 36.5 39.7 0.2 0.2 2.6 4.2 3.5 8.8 100 100 Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 39.5 32.4 16.1 11.5 0 0 1.0 0.3 37.0 44.1 0.5 0.5 4.0 5.6 1.9 5.6 100 100 Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 45.6 42.1 11.8 7.8 0.2 0 0 0 35.9 35.5 0 0 1.1 2.8 5.1 11.8 100 100

Cum v-a i jucat? Cu jucrii Cu jucrii + Joc n aer liber Cu jucrii + Joc n aer liber + Jocuri de mas Cu jucrii + Jocuri de mas Joc n aer liber Joc n aer liber + Jocuri de mas Jocuri de mas Nu rspunde Total

Aspectul este mbucurtor n contextul n care se constat faptul c familia din Romnia n elege i apreciaz importan a jocului n dezvoltarea copilului i i acord, n majoritatea cazurilor, o aten ie deosebit. Interpretarea datelor de mai sus ne ofer i o perspectiv a gradului de implicare a printelui n jocul copilului, n func ie de vrsta acestuia, fapt care confirm i o oarecare cunoatere a nivelului de dezvoltare a copilului n raport cu vrsta, dar i o flexibilitate a prin ilor fa de nevoile i solicitrile exprimate de copil n acest sens. Astfel, joaca cu jucriile de ine primul loc la grupa de vrst 3-5 ani, aa precum jocurile n aer liber de in primul loc la grupa de vrst 6 -7 ani. Surprinztor i plcut este i faptul c, n ceea ce-l privete pe tat, ca persoan care se joac cu copilul, procentele sunt relativ asemntoare cu cele declarate de totalitatea persoanelor intervievate, dintre care, aa cum am prezentat n debutul analizei, majoritatea erau mame (ieri 31% cazuri pentru grupa de vrst 3-5 ani i 32,9% cazuri pentru grupa de vrst 6-7 ani; cu jucrii 24% cazuri pentru grupa de vrst 3-5 ani i 20,7% pentru grupa de vrst 6-7 ani; jocuri n aer liber 57,5% cazuri pentru grupa de vrst 3-5 ani i 55,4% pentru grupa de vrst 6-7 ani).

110

Tabelul nr. 118: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cum se joac tatl cu copilul? Total % 3-5 ani 24 9.4 0.1 57.5 0.1 2.1 6.8 100 % 6-7 ani 20.7 5.4 0.1 55.4 0.3 3.1 15 100 Urban % 3-5 ani 24.1 10.6 0.3 59.3 0.3 3.0 2.4 100 % 6-7 ani 21.4 6.4 0.3 57.1 0.3 4.6 9.9 100 Rural % 3-5 ani 23.8 8.2 0 55.4 0 1.2 11.4 100 % 6-7 ani 19.9 4.4 0 53.9 0.2 1.7 19.9 100

Cum s-a jucat tatl cu copilul? Cu jucrii Cu jucrii + Joc n aer liber Cu jucrii + Jocuri de mas Joc n aer liber Joc n aer liber + Jocuri de mas Jocuri de mas Nu rspunde Total

Interesant i, totui, justificat este aici faptul c ta ii prefer/ncurajeaz jocurile n aer liber ale copiilor i acest lucru pare s fie agreat deopotriv i de copii, asociind printele de sex masculin cu joaca n aer liber. Exist o justificare suplimentar a acestei asocieri prin faptul c, adesea, printele de sex masculin se simte n largul lui ntr-o activitate care implic micarea, ndeosebi micarea n aer liber, n timp ce mama, de regul, prefer o activitate mai linitit, n interiorul cminului.

II.8.4. Ce tipuri de jucrii prefer s cumpere prin ii fetelor i bie ilor


Datele culese arat c prin ii au, de regul, preferin e n legtur cu tipurile de jucrii cumprate copiilor lor, n func ie de genul i de vrsta acestora, fr diferen e remarcabile pe cele dou medii de reziden . Astfel, jucriile-ppui sunt n top pentru cazul n care au copii de sex feminin (99,4% pentru grupa copiilor de 3-5 ani i 95,7% pentru grupa copiilor de 6-7 ani) (Tabelul nr. 119). Acelai lucru l remarcm i la jucriile-maini pentru cazul n care copiii sunt de sex masculin (98,5% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 97,9% pentru grupa de vrst 6-7 ani) (Tabelul 120). Tabelul nr. 119: Jucrii pe care prin ii prefer s le cumpere pentru fete - distribu ie pe grupe de vrst i medii de reziden (rspunsuri multiple) Total Urban Rural

Ce tipuri de jucrii sau alte obiecte a i prefera s cumpra i pentru o fat? Ppui Maini (1.3% nu tiu) Jocuri de tip puzzle (3.4% nu tiu) Jocuri de construit (3.3% nu tiu) Jocuri rzboinice (5.8% nu tiu) Jucrii care reprezint obiecte din buctrie sau din camera copilului (3.3% nu tiu) Truse de machiaj (4% nu tiu) Mingi sau alte jucrii sportive (1.5% nu tiu) Cr i de colorat (1.1% nu tiu) Cr i de citit (1.5% nu tiu) Casete sau CD-uri cu muzic, poveti (2.3% nu tiu)

% % % % % % 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 N = 417 N = 374 N = 400 N = 397 99.4 95.7 99.5 98.7 99.3 92.9 28.9 30.9 29.0 29.1 28.8 32.5 95.2 94.2 95.9 96.3 94.5 92.2 93.3 92.7 94.7 93.3 91.8 92.2 29.3 26.6 28.8 24.3 29.8 28.7 91.4 79.1 96.1 98.3 97.6 95.3 87.3 76.4 97.1 97.7 97.4 94.9 91.1 78.9 95.0 99.0 98.1 96.9 87.7 78.6 96.5 98.1 98.4 96.5 91.8 79.3 97.3 97.5 97.0 93.8 86.9 74.3 97.7 97.2 96.5 93.5

111

Tabelul nr. 120: Jucrii pe care prin ii prefer s le cumpere pentru bie i - distribu ie pe grupe de vrst i medii de reziden (rspunsuri multiple) Total Urban Rural

Ce tipuri de jucrii sau alte obiecte a i prefera s cumpra i pentru un biat? Ppui (1.2% nu tiu) Maini (0.1% nu tiu) Jocuri de tip puzzle (2.9% nu tiu) Jocuri de construit (2% nu tiu) Jocuri rzboinice (4% nu tiu) Jucrii care reprezint obiecte din buctrie sau din camera copilului (4.4% nu tiu) Truse de machiaj (4% nu tiu) Mingi sau alte jucrii sportive (0.9% nu tiu) Cr i de colorat (0.9% nu tiu) Cr i de citit (1.3% nu tiu) Casete sau CD-uri cu muzic, poveti (2.3% nu tiu)

% % % % % % 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 N = 417 N = 374 N = 400 N = 397 15.1 12.7 14.9 9.9 15.3 15.4 98.5 97.9 98.1 98.9 99.0 97 95.7 95.3 96.9 98.4 94.5 92.4 95.7 93.9 96.9 97.9 94.5 90.2 57.2 53.4 55.6 49.5 58.8 57.2 42.4 10.2 98.2 98.4 97.6 95.5 41.4 13 98.1 97.8 97.1 95.3 45.1 10.1 98.3 99.3 98.1 97.4 35.8 7.2 99.5 98.9 98.9 97.3 39.5 10.3 98.0 97.5 97.0 93.5 46.6 18.4 96.7 96.7 95.5 93.5

Un aspect pozitiv este faptul c, att pentru bie i ct i pentru fete prin ii prefer, n procente relativ apropiate, indiferent de mediu sau de grupa de vrst, cr ile de colorat (98,3% pentru fete din grupa de vrst 3-5 ani i 98,4% pentru bie i din grupa de vrst 3-5 ani), cr ile de citit (97,6% pentru fete i bie i din grupa de vrst 3-5 ani) i CDurile cu muzic sau poveti (95,3% pentru fete din grupa de vrst 3-5 ani i 95,5% pentru bie i din grupa de vrst 6-7 ani). Acest lucru se datoreaz, n mare parte, nivelului de educa ie al prin ilor intervieva i, interesului lor pentru educa ia copiilor, dar i veniturilor familiale situate, n multe dintre cazurile intervievate, n intervalul 600-1000 RON. O situa ie asemntoare o ntlnim i n cazul jocurilor de construc ie sau al jocurilor tip puzzle, jocuri care antreneaz musculatura fin a minilor, gndirea copiilor i care stimuleaz dezvoltarea rela iilor sociale, dezvoltarea rbdrii, a deprinderii de a duce la bun sfrit lucrul nceput etc. n privin a jocurilor rzboinice care, dei ocup ultimele trei locuri din list, n func ie de vrsta sau sexul copilului, situa ia prezint procente ngrijortoare ndeosebi la copiii de sex masculin i din mediul rural (58,8% pentru grupa de vrst 3-5 ani i 57,2% pentru grupa de vrst 6-7 ani). Acest lucru poate constitui punctul de plecare pentru ipoteza conform creia comportamentul violent/agresiv al copilului/tnrului are rdcini i n educa ia primit. n acest context, prin ii sunt primii viza i, n calitate de persoane care rspund de educa ia copilului. De asemenea, faptul c procentele cele mai mari se nregistreaz la bie ii din mediul rural ne ndrept ete s credem c la sate nc se mai pstreaz mentalit i care in de tradi ii i de o istorie zbuciumat a ranului romn i c acesta ar putea fi un punct de interes i o provocare, totodat, pentru cei care proiecteaz curriculumul colar.

II.8.5 Activit ile de timp liber ncurajate de prin i


n ceea ce privete timpul liber, indiferent de sexul copilului, se remarc o tendin dominant a prin ilor de a-i ncuraja copiii s s-i petreac timpul liber n compania altor copii (98,1% n cazul fetelor i 98,8% n cazul bie ilor din grupa de vrst 3-5 ani; 98,6% n cazul fetelor i 98,5% n cazul bie ilor din grupa de vrst 6-7 ani).

112

Tabelul nr. 121: Activit i de timp liber pe care prin ii le ncurajeaz n cazul fetelor Total % 3-5 ani N = 416 92.5 95.4 97.8 98.1 91.8 % 6-7 ani N = 365 93.7 97.8 97.8 98.6 92.1 Urban % 3-5 ani N = 214 93.9 95.8 96.3 99.1 92.5 % 6-7 ani N = 182 97.3 99.5 99.5 98.9 89.6 Rural % 3-5 ani N = 202 91.1 95 97.8 97 91.8 % 6-7 ani N = 183 90.2 96.2 96.2 98.4 94.5

Care sunt activit ile de timp liber pe care le ncuraja i la copilul dumneavoastr? - copilul respondentului este fat Sportive (3.3% nu tiu) Artistice (0.5% nu tiu) Casnice (0.3% nu tiu) De petrecere a timpului liber n compania altor copii (0.5% nu tiu) Jocuri desfurate de copil singur n cas (1.9% nu tiu)

Tabelul nr. 122: Activit i de timp liber pe care prin ii le ncurajeaz n cazul bie ilor Care sunt activit ile de timp liber pe care le ncuraja i la copilul dumneavoastr? - copilul respondentului este biat Sportive (2.7% nu tiu) Artistice (1.7% nu tiu) Casnice (1.7% nu tiu) De petrecere a timpului liber n compania altor copii (0.7% nu tiu) Jocuri desfurate de copil singur n cas (2% nu tiu)

Total % % 3-5 ani 6-7 ani N = 401 N = 406 97.8 96.6 96.5 97.8 94.8 93.6 98.8 93.5 98.5 90.4

Urban % % 3-5 ani 6-7 ani N = 203 N = 192 98.5 97.4 97.5 97.4 97 92.7 99.5 94.1 98.4 90.1

Rural % % 3-5 ani 6-7 ani N = 198 N = 214 97 95.8 95.5 98.1 92.4 94.4 98 92.9 98.6 90.7

Interesant este i faptul c nu exist diferen ieri majore pe cele dou medii de reziden , dar ordinea preferin elor rmne foarte strns legat de sexul copilului, respectiv: la fete, pe ultimul loc sunt activit ile sportive, iar la bie i, pe ultimul loc sunt activit ile casnice. Cu toate acestea, dei poate c ne ateptm s gsim diferen e majore ntre ncurajarea activit ilor artistice i a celor casnice, fie pe cele dou medii de reziden , fie n func ie de sexul copilului, datele culese nu confirm acest lucru. Mai mult, constatm procente aproape identice pentru aceste dou tipuri de activit i n urban, att pentru fete ct i pentru bie i (95,8% - ncurajri pentru activit i artistice i 96,3% - ncurajri pentru activit i casnice la fete, pentru grupa de vrst 3-5 ani i 97,5% - ncurajri pentru activit i artistice i 97% ncurajri pentru activit i casnice la bie i din aceeai grup de vrst). La grupa de vrst 6 -7 ani, procentul prin ilor privind ncurajarea activit ilor casnice, indiferent de sexul copilului, nregistreaz diferen e sensibile (2-3 procente) pe cele dou medii de reziden (99,5% n urban i 96,2% n rural pentru fete i 92,7% n urban i 94,4% n rural pentru bie i). Aceste date ne confirm preocuparea mai mare a prin ilor de bie i din mediul rural i a prin ilor de fete din mediul urban pentru acest tip de activit i, chiar dac ele nu sunt o preocupare de top pentru prin ii de bie i, n general.

Concluzii la capitolul Jocul


Jocul constituie, pentru majoritatea prin ilor, o activitate foarte important pentru dezvoltarea copilului; Procentul prin ilor care declar jocul drept o activitate foarte important este mai mare n mediul urban fa de mediul rural n ambele grupe de vrst precolar; Prin ii acord o importan deosebit studiilor copilului, ncepnd chiar cu nv mntul precolar: 88,7% dintre copiii de 3-5 ani, din familiile intervievate, merg la grdini i n procent de 86,9% o frecventeaz regulat, iar n cazul copiilor de 6-7 ani 76,9% din eantionul analizat merg la coal; 113

Prin ii intervieva i consider, n procent de 61,4%, c e important pentru copiii lor s parcurg i studiile universitare; Jucriile i jocurile n aer liber primeaz n via a copilului precolar; ntr-un procent considerabil de cazuri, att pentru grupa de vrst 3-5 ani ct i pentru grupa de vrst 6-7 ani, mama i tata (37,6% i 32,4%) sau mama, tata i fra ii (25,1% i 31%) se joac cu copilul; Ta ii prefer/ncurajeaz jocurile n aer liber ale copiilor i acest lucru pare s fie agreat deopotriv i de copii, asociind printele de sex masculin cu joaca n aer liber; Prin ii au, de regul, preferin e n legtur cu tipurile de jucrii cumprate copiilor lor, n func ie de genul i de vrsta acestora, fr diferen e remarcabile pe cele dou medii de reziden : jucriile-ppui sunt n top pentru fete, iar jucriile-maini pentru cazul n care copiii sunt de sex masculin; Prin ii i ncurajeaz copiii s-i petreac timpul liber n compania altor copii; Referitor la activit ile n timpul liber nu exist diferen ieri majore pe cele dou medii de reziden , dar ordinea preferin elor rmne foarte strns legat de sexul copilului, respectiv: la fete, pe ultimul loc sunt activit ile sportive, iar la bie i, pe ultimul loc sunt activit ile casnice.

114

CAPITOLUL II.9 Informa ii i analize specifice pe subgrupe de vrst precolar


Dezvoltarea copilului n perioada 3- 6/7 ani
Arnold Gessel este un psiholog american care a manifestat un interes deosebit cu privire la dezvoltarea copilului. Datorit acestui fapt el a elaborat seturi de teste pentru evaluarea dezvoltrii la diferite vrste i a determinat, prin ample experimente, etapele dezvoltrii psihologice ale persoanei. Stadializarea sa se concentreaz asupra avansrii progresive n dezvoltare i cuprinde apte stadii, lsnd la o parte curba descendent a vie ii, btrne ea: 1. Stadiul embrionului de la natere la 8 sptmni; 2. Stadiul fetusului de la 8 la 40 de sptmni; 3. Copilria mic de la natere la 2 ani; 4. Vrsta precolar de la 2 la 5 ani; 5. Copilria de la 5 la 12 ani; 6. Adolescen a de la 12 la 20-24 de ani; 7. Maturitatea adult. Pentru primii ani de via (1-5 ani), Arnold Gessel a elaborat portrete ale dezvoltrii copilului urmrind patru aspecte ale comportamentului: comportamentul motor; comportamentul de adaptare (comportamentul inteligent); comportamentul expresiv (limbajul); comportamentul social. n continuare, ne vom opri asupra a trei portrete, respectiv portretul copilului de 3 ani, portretul copilului de 5 ani i cel al copilului de 6/7 ani. Copilul de 3 ani, ca i cel de 2 ani, gsete plcere n activit i motorii, dar nu att de exclusiv precum cel de 2 ani. Progresele i achizi iile pe care copilul le face acum n plan motric sunt: - alearg mult mai bine; ncetinete ori accelereaz uor; - urc scrile fr ajutor, alternnd picioarele; - nva s mearg cu bicicleta; - reuete s stea, pentru o secund, ntr-un picior; - este interesat de manipularea creioanelor i a altor materiale de joac; - desenul spontan, ca i cel imitativ, exprim o dezvoltare a micrilor fixe: traseele grafice sunt mai clare, mai pu in difuze i mai pu in repetitive; - coordonarea motorie crescnd se vdete i n construc ia turnurilor, care ajung pn la 9 -10 cuburi; - reuete s plieze o foaie n lungime sau l ime, dar nu n diagonal. n ceea ce privete comportamentul de adaptare al copilului de 3 ani se pot remarca urmtoarele: - se dezvolt percep ia formelor reuete proba de incastrare pentru cerc, ptrat, triunghi; - copiaz cercul numai dup model; - recunoate imaginea atunci cnd i se d o jumtate din ea; - construiete o figur din dou jumt i; - n elege i execut ceea ce i se spune; - datorit achizi iilor din planul motricit ii fixe, perceptual, verbal, se remarc o tendin de ordonare, de aranjare. La 3 ani, cuvintele devin instrumente pentru a desemna lucruri percepute, idei, rela ii. Iat cteva dintre achizi iile cele mai importante n domeniul limbajului care se pot remarca la aceast vrst: - crete puternic vocabularul, pstrndu-se ns o dezvoltare inegal a diferitelor categorii de cuvinte (unele sunt pe deplin utilizate i corect, altele sunt n stadiu de achizi ie); - joac jocuri solitare n care i experimenteaz cuvintele, propozi iile i sintaxa; - n jocul dramatic copilul este i actor, i povestitor i dramatizeaz o serie de roluri nu neaprat din plcerea jocului, dar mai ales din dorin a de a-i exersa vorbirea, verbalizarea gndurilor; - se dezvolt jocurile cu cuvintele i incanta iile; - nva s asculte i, n mare msur, ascult pentru a nv a. Ultimul aspect al comportamentului copilului de 3 ani, respectiv comportamentul social, scoate n eviden 115

faptul c se manifest o adaptare activ, o supunere la cerin ele mediului, o nevoie de aprobare din partea celor din jur. Nu este vorba de o supunere oarb, ci de faptul c el dorete s n eleag i s se integreze. Printre achizi iile copilului n acest domeniu se remarc urmtoarele: - i exprim prin cuvinte sentimentele, dorin ele, chiar problemele; - ncepe s n eleag cum trebuie s-i atepte rndul; - i face plcere s atepte i chiar s i mpart jucriile cu cellalt; - ctig autonomie n autoservire, mnnc singur i destul de ngrijit; - arat mare interes pentru mbrcat i dezbrcat; - i poate descheia uneori nasturii; - i desface ireturile i i scoate pantofi i ciorapii. Copilul la vrsta de 5 ani pare i este numit mic adult. Progresele i achizi iile pe care acesta le face acum n plan motric sunt: - controlul asupra corpului este mult mai precis dect n etapa anterioar, iar corpul este mult mai agil; - sare cu ambele picioare ori ntr-un picior cu mare siguran ; - atitudinea postural este natural i gra ioas (micarea este uoar i cu economie de energie); - coordonarea motricit ii fine este dezvoltat (stpnete unelte i instrumente cu mai mare precizie utilizeaz creionul cu mai mare siguran i poate desena un omule ce poate fi recunoscut sau poate copia dup model cercul, ptratul i triunghiul); - i poate spla din ii, pieptna prul, spla fa a fr asisten din partea cuiva. n ceea ce privete comportamentul de adaptare se poate remarca la copilul de 5 ani faptul c: - rezolv probleme simple implicnd rela ii geometrice i spa iale (ex.: poate reface un jeton de carton de forma unei cr i de vizit, tiat pe diagonal, poate rezolva sarcini complexe de incastrare); - apare n desenele lui, inclusiv n desenul omule ului, aten ia pentru detaliu; - numr zece obiecte i poate s fac adunri pn la cinci, manipulnd obiecte. De asemenea, poate s spun c i ani are; - sim ul timpului i al duratei este mai dezvoltat (ex.: poate urmri ac iunea ntr-o povestire i poate s repete corect secven e lungi, poate s urmreasc realizarea unui proiect de joc de pe o zi pe alta, corelat cu n elegerea i exprimarea a ceea ce a fost ieri ori va fi mine); - atunci cnd deseneaz ori picteaz ideea preced execu ia. La 5 ani sunetele sunt, n general, achizi ionate aproape toate, iar vorbirea nu mai are trsturile de articula ie infantil precedente. Iat cteva dintre achizi iile cele mai importante n domeniul limbajului care se pot remarca la aceast vrst: - rspunsurile la ntrebrile ce se pun sunt mai precise i mai la obiect, iar ntrebrile copilului sunt mai pu ine i mai relevante (el ascult rspunsurile cu inten ia de a se informa); - utilizarea tuturor tipurilor de propozi ii, inclusiv cele care includ afirma ii ipotetice i condi ionale; - folosirea mai corect a prepozi iilor i conjunc iilor; - folosirea, n cadrul jocului dramatic, care se afl n deplina sa dezvoltare, a unui dialog sus inut, cu roluri bine conturate viznd situa iile vie ii obinuite. Ultimul aspect al comportamentului copilului de 5 ani, respectiv comportamentul social, scoate n eviden faptul c n aceast perioad copilul ctig mult n autonomie i independen . Astfel, printre achizi iile copilului n acest domeniu se remarc urmtoarele aspecte: - n treburile gospodriei este supus i ridic pu ine probleme, chiar arat interes n a da ajutor la treburile casnice (doarme bine, deprinderile igienice sunt achizi ionate, la fel cele de mbrcare i dezbrcare i i ndeplinete ndatoririle zilnice); - manifest atitudini protectoare fa de fra ii mai mici ori tovarii de joac mai mici; - i spune numele i adresa i chiar cere ajutorul n cazul n care se pierde pe strad; - sociabilitatea are o nou calitate (se joac n grupuri de doi sau cinci membri i prefer n mod hotrt jocul n grup dect jocurile solitare); - i plac hainele i le poate alege; - este mult mai contient de diferen ele culturale i de diferen ele dintre cele dou sexe; - se bucur i e mndru de ceea ce are, de produc iile sale artistice; - n situa ii mai pu in complexe, pe care le poate n elege i stpni, manifest seriozitate, sim al scopului, rbdare, perseveren , generozitate, prietenie; - este mai sigur pe sine, este ncreztor n al ii i este conformist din punct de vedere social. Primii cinci ani din via sunt ani de pregtire, dup care urmeaz perioada copilriei (5-10 ani), ca o perioad de mijloc, de trecere spre cele dou etape de completare: adolescen a i maturitatea. n aceast perioad de mijloc se 116

petrec o serie de schimbri subtile, multe din ele ascunse, care, atunci cnd se manifest, produc interpretri greite; prin ii tind s nvinov easc coala, profesorii au nclina ia de a face vinovat copilul sau printele. Faptele sunt judecate n termeni exteriori, cum ar fi succesul sau eecul. Copilul, n aceast perioad, dezvoltndu-se ntre pregtire i mplinire, se confrunt cu alternri ntre un echilibru relativ i un dezechilibru tranzi ional (de progres). Dup perioada precolar, copilul este pregtit s accepte separarea de familie mai uor i se adapteaz noii lumi, cea colar (intrnd n clasa I sau parcurgnd, n grdini , grupa pregtitoare pentru coal). n acest context, vom prezenta stadiul achizi iilor fundamentale: citirea i scrierea la aceast vrst (6/7 ani). Citirea la 6 ani: - interes att n literele mici, ct i n cele mari; - recunoate cuvinte i propozi ii, uneori fraze; - gsete cuvinte legate de imagine sau poveste; - potrivete cuvinte; - i place s aib materiale (cr i, imagini) legate de propria experien ; - cnd poate citi o carte, o recitete de mai multe ori; - substituie cuvinte care au o anumit asemnare. Citirea la 7 ani: - poate citi acum fraze; - recunoate cuvinte familiare, mai uor i mai rapid; - greeli tipice de citire (schimb ordinea literelor, adaug sau substituie cuvinte etc.). Scrierea la 6 ani: - poate scrie aproape toate literele, dar cu mai multe inversri; - scrie unele cuvinte, dar amestec literele mari cu cele mici, fr a le deosebi prin mrime; - scrie literele dintr-o singur trstur, cu mai pu ine opriri; - i place s utilizeze o varietate de materiale: creta, diferite tipuri de creioane; - i scrie numele ntreg; - poate scrie cifrele de 1 la 20, dar poate nc inversa pozi ia elementelor dintr-un numr (31 n loc de 13) sau poate scrie cifra inversat (de obicei 3, 7 sau 9). Scrierea la 7 ani: - scrie cuvinte i propozi ii, utiliznd i litere mari i mici; - corecteaz literele pe care le-a scris invers, dar nc mai scrie invers cte o liter; - ncepe s separe cuvintele; - i place s copieze fraze; - i place s scrie corect i terge mult; - scrie cifrele de la 1 la 20 i chiar mai mari, fr greeal, dar nc mai inverseaz cte o cifr.

A. Informa ii specifice vrstei 3-5 ani II.9.1. Cunotin ele prin ilor cu privire la conturarea personalit ii copilului
Aa cum s-a artat anterior aceasta este vrsta la care personalitatea copilului se contureaz cel mai mult. Pe ansamblu, peste 70% dintre prin ii intervieva i au considerat c la aceast vrst personalitatea copilului poate fi influen at. n mediul rural ponderea celor care au rspuns afirmativ la aceast ntrebare a fost mai redus. De asemenea, ponderea prin ilor care nu au rspuns sau nu au tiut s rspund la aceast ntrebare a fost mai mare n mediul rural fa de mediul urban (Tabelul 123). Tabelul nr. 123: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: La aceast vrst personalitatea copilului poate fi influen at? Total Numr cazuri 582 137 92 6 817 Urban % Numr cazuri % 71.2 316 75.8 16.8 61 14.6 11.3 38 9.1 0.7 2 0.5 100 417 100 Rural Numr cazuri % 266 66.5 76 19 54 13.5 4 1 400 100

Da Nu Nu tie Nu rspunde Total 117

ntreba i cum consider c se poate influen a n bine personalitatea copilului aproape 95% dintre prin i au rspuns c ncurajarea i lauda ac iunilor pozitive ale copilului este cea mai important cale, urmat n ordine ierarhic de un gest de afec iune adresat copilului (91% dintre prin i) i de oferirea unor privilegii (peste 85% dintre prin i). Este de remarcat pozitiv faptul c dulciurile au fost citate pe ultimul loc (Tabelul 124). Tabelul nr. 124: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea Cum pute i influen a n bine personalitatea copilului? (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri N = 582 552 94.8 380 65.3 333 57.2 532 91.4 497 85.4 431 74.1 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 316 cazuri N = 266 303 95.9 249 93.6 212 67.1 168 63.2 190 60.1 143 53.8 294 93 238 89.5 278 88 219 82.3 250 79.1 181 68

Prin ncurajri/laude pentru ac iunile pozitive Prin recompense cu jucrii Prin recompense cu dulciuri Gest de afec iune Prin oferirea de privilegii Stabilind reguli de comportament

Aceste date demonstreaz c prin ii au o serie de cunotin e teoretice i practice despre educa ia copilului precolar, confirmate i de rspunsurile la ntrebarea Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului (capitolul 6 Ecologia familiei). Totui dac coroborm aceste informa ii cu cele ob inute la capitolul men ionat, subcapitolul Pedepse, constatm c n practic prin ii aplic destul de frecvent metode dure de disciplinare, care pot influen a negativ personalitatea copilului. Este important c majoritatea prin ilor, n aproape egal msur att n mediul urban ct i n cel rural, a declarat c lipsa de afec iune poate influen a negativ personalitatea copilului. Exemplele negative au fost citate pe locul al doilea, iar pedepsele i faptul c nu i se acord aten ie pozitiv copilului au constituit celelalte cauze care pot influen a negativ comportamentul copilului. Destul de pu ini prin i au tiut importan a stabilirii unor reguli clare pentru conturarea personalit ii copilului. n mediul rural mai pu in de jumtate dintre prin i au tiut importan a satisfacerii nevoilor de baz ale copilului - hran, somn, sntate, joc, comunicare etc.(Tabelul 125) Tabelul nr. 125: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cum pute i influen a n ru personalitatea copilului ? (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri N = 582 508 87.3 441 397 435 329 458 308 75.8 68.2 74.7 56.5 78.7 52.9 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 316 cazuri N = 266 278 88 230 86.5 247 220 227 201 255 184 78.2 69.6 71.8 63.6 80.7 58.2 194 177 208 128 203 124 72.9 66.5 78.2 48.1 76.3 46.6

Nu i se arat suficient afec iune Nu i se acord aten ie pozitiv atunci cnd este necesar Nu se ine cont de dorin ele copilului Pedepse Nu s-au stabilit reguli de comportament clare Prin exemple negative Nu se satisfac nevoile de baz

118

Figura nr. 36: Cum pute i influen a personalitatea copilului

II.9.2. Cunotin e, atitudini i practici privind jocul


Din declara iile prin ilor, peste 40% dintre copiii n vrst de 3 -5 ani (din cadrul eantionului analizat) se joac 46 ore pe zi. n mediul rural copiii se joac mai mult dect n urban, unde copiii se joac zilnic mai pu in de 4 ore (Tabelul 126). Acest fapt poate fi explicat prin influen a mai multor factori: n orae disponibilul de spa ii de joc sigure pentru copiii de aceast vrst este relativ redus; n general, la aceast vrst, ei trebuie supraveghea i de prin i sau al i membri de familie care nu sunt ntotdeauna disponibili. De asemenea, n mediul urban, copiilor li se ofer ca alternative posibilitatea de a desfura diverse alte activit i adecvate vrstei: balet, sporturi, spectacole pentru copii etc. Antrenarea copiilor n astfel de activit i depinde, ns, n foarte mare msur, de nivelul socio-cultural al familiei. Tabelul nr. 126: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cte ore pe zi se joac copilul n general? Total Numr cazuri 20 313 351 129 4 817 Urban Numr cazuri 13 180 170 53 1 417 Rural % Numr cazuri % 3.1 7 1.8 43.2 133 33.3 40.8 181 45.2 12.7 76 19 0.2 3 0.7 100 400 100

Mai pu in de 2 ore 2 4 ore 4 6 ore Mai mult de 6 ore Nu tiu Total

% 2.4 38.3 43 15.8 0.5 100

Aproximativ 88% dintre prin ii cu copii de 3-5 ani consider c este suficient ct timp se joac copilul lor; 4,7% consider c se joac mai mult dect are nevoie. Este de subliniat c ponderea prin ilor care au declarat c se joac prea mult copilul lor este dublu la sat dect la ora, iar ponderea celor care au declarat c nu se joac suficient copilul lor este mai mare n orae (Tabelul 127).

119

Tabelul nr. 127: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Copilul dvs. se joac? Total Numr cazuri 31 722 38 26 817 Urban Numr cazuri 22 370 13 12 417 Rural % Numr cazuri 5.3 9 88.7 352 3.1 25 2.9 14 100 400

Mai pu in dect are nevoie Suficient Mai mult dect are nevoie Nu tiu Total

% 3.8 88.4 4.7 3.1 100

% 2.2 88 6.3 3.5 100

Att n urban ct i n rural, mai mult de jumtate din copiii de 3-5 ani care nu se joac se uit la televizor. n mediul urban, ns, numai 24% dintre copiii care nu se joac dorm, n timp ce n mediul rural ponderea acestora crete la peste 35%. De asemenea n ora ponderea copiilor care au activit i intelectuale (privesc ntr-o carte, asist la lec iile fra ilor, deseneaz etc.) este de dou ori mai mare dect a copiilor din mediul rural. n schimb, ponderea copiilor care ajut n cas este mai mare la sate dect n orae (Tabelul 128 i figura 37). Tabelul nr. 128: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cnd nu se joac, ce alt activitate desfoar copilul dumneavoastr? (rspunsuri multiple) Total Urban Rural Numr % Numr % Numr % cazuri N = 817 cazuri N = 417 cazuri N = 400 241 29.5 98 23.5 143 35.8 447 54.7 240 57.6 207 51.8 102 12.5 44 10.6 58 14.5 116 19 50 14.2 2.3 6.1 79 12 31 18.9 2.9 7.4 37 7 19 9.3 1.8 4.8

Doarme/ se odihnete Se uit la TV Ajut n cas/curte Face lec ii/rsfoiete o carte/st lng fratele lui cnd i face temele/deseneaz Merge la sport/balet/activit i organizate Plimbare

Figura nr. 37: Ce activit i desfoar copilul dvs. cnd nu se joac:

120

II.9.3. Formarea deprinderilor la copilul n vrst de 3-5 ani


Formarea diverselor deprinderi, att de igien ct i practice, reprezint o etap important n educa ia i ngrijirea copilului i n pregtirea lui pentru integrarea colar i social. Majoritatea prin ilor au declarat c au format copilului lor deprinderi de igien pe care acesta le folosete n mod regulat (Tabelul 129). Tabelul nr. 129: Formarea deprinderilor de igien la copilul de 3-5 ani Are copilul dumneavoastr deprinderi de igien zilnic pe care le folosete singur n mod regulat? Da Nu Nu tie Nu rspunde Total Total Numr cazuri 778 36 2 1 817 Urban Numr % cazuri 407 97.6 8 1.9 2 0.5 0 0 417 100 Rural Numr % cazuri 371 92.8 28 7 0 0 1 0.2 400 100

% 95.3 4.4 0.2 0.1 100

Cea mai frecvent deprindere este de a se spla pe mini nainte de mas. Mai pu ini copii se spal pe mini dup ce au folosit WC-ul. Splatul din ilor zilnic este prezent numai la cca. 70% dintre copiii din mediul rural i aproape 80% n orae (Tabelul 130). Tabelul nr. 130: Deprinderile igienice formate copiilor de 3-5 ani Total Numr % cazuri N = 778 767 98.6 581 74.7 699 89.8 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 407 cazuri N = 371 399 98 368 99.2 320 78.6 261 70.4 379 93.1 320 86.3

Dac da, care sunt acestea? Se spal pe mini nainte de mas Se spal pe mini dup ce a fost la WC Se spal pe din i zilnic

Aproximativ 44% din copiii precolari de 3-5 ani se mbrac singuri i un procent aproape egal se mbrac cu ajutor. Totui 10% din copiii de aceast vrst nu tiu aceast deprindere (Tabelul 131). Tabelul nr. 131: Distribu ia rspunsurilor date de prin ii cu copii de 3-5 ani la ntrebarea: Copilul dvs. se mbrac/dezbrac singur? Total Numr % cazuri 367 44.9 82 10 367 45 1 0.1 817 100 Urban Numr % cazuri 190 45.6 42 10.1 184 44.1 1 0.2 417 100 Rural Numr % cazuri 177 44.2 40 10 183 45.8 0 0 400 100

Copilul se mbrac/dezbrac singur? Da Nu Par ial Nu tie Total

Circa 88,4% dintre copiii la aceast vrst au fost nv a i de prin ii lor s i trag fermoarul, ceva mai pu ini s i ncheie nasturii i mult mai pu ini (29,7%) s i lege ireturile (Tabelul 132).

121

Tabelul nr. 132: Alte deprinderi practice formate de prin i copiilor de 3-5 ani (rspunsuri multiple) L-a i nv at pe copilul dumneavoastr S-i lege ireturile S-i ncheie nasturii S-i nchid/deschid fermoarul Total Numr % cazuri N = 417 243 29.7 634 77.6 722 88.4 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 400 cazuri N = 817 117 28.1 126 31.5 327 78.4 307 76.8 373 89.4 349 87.3

Aspectele artate anterior denot o grij suficient a prin ilor pentru a forma copilului diverse deprinderi de igien i practice, care s-l pregteasc pentru integrarea social i colar.

II.9.4. Grija fa de siguran a copilului


Grija fa de siguran a copilului a fost analizat punndu-se prin ilor ntrebarea dac i ct de frecvent las copilul s plece singur de acas. Aa cum era de ateptat, exist diferen e importante ntre ora i sat la acest indicator: n timp ce n mediul urban peste 90% din prin ii ntreba i au declarat c nu las niciodat copilul n vrst de 3-5 ani s plece de acas nenso it de un adult, n rural aproape 30% din copiii de aceast vrst pot pleca de acas uneori sau oricnd fr a fi nso i i de un adult (Tabelul 133). Tabelul nr. 133: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: i permite i copilului s plece de acas fr a fi nso it de un adult? Total Numr % cazuri 18 2.2 134 16.4 665 81.4 817 100 Urban Numr % cazuri 1 0.2 38 9.2 378 90.6 417 100 Rural Numr cazuri 17 96 287 400

% 4.2 24 71.8 100

Oricnd Uneori Niciodat Total

II.9.5. Educa ia copilului precolar n vrsta de 3-5 ani


Marea majoritate a copiilor de vrst 3-5 ani merge la grdini , att n mediul urban ct i n mediul rural, cu precizarea c ponderea celor care frecventeaz grdini a n urban este ceva mai mare, depind 90% (Tabelul 134). Tabelul nr. 134: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Copilul dvs. merge la grdini ? Total Numr cazuri 725 92 817 Urban Numr cazuri 379 38 417 Rural Numr % cazuri 346 86.5 54 13.5 400 100

Copilul dvs. merge la grdini ? Da Nu Total

% 88.7 11.3 100

% 90.9 9.1 100

Dintre copiii care merg la grdini peste 70% frecventeaz grdini a cu program normal. Aici intervine o diferen semnificativ ntre mediul urban i mediul rural, determinat de faptul c marea majoritate a grdini elor din mediul rural are program normal. n urban, circa jumtate din copiii de 3-5 ani merg la grdini cu program normal (Tabelul 135).

122

Tabelul nr. 135: Tipul de grdini frecventat distribu ie de frecven Ce tip de grdini frecventeaz? Cu program normal Cu program prelungit Cu program sptmnal Total Total Numr cazuri % 513 70.8 211 29.1 1 0.1 725 100 Urban Numr cazuri 192 186 1 379 Rural Numr cazuri % 321 92.8 25 7.2 0 0 346 100

% 50.7 49.1 0.2 100

Aproximativ 90% dintre copiii care frecventeaz grdini a n mediul urban merg regulat la grdini . n rural, peste 14% dintre copiii nscrii n grdini e nu au o frecven corespunztoare (Tabelul 136). Tabelul nr. 136: Frecventarea grdini ei de ctre copiii de 3-5 ani distribu ie de frecven Frecventeaz regulat grdini a? Da Nu Altele* Total Total Numr cazuri 630 71 24 725 Urban Numr cazuri % 341 90 22 5.8 16 4.2 379 100 Rural Numr cazuri 289 49 8 346

% 86.9 9.8 3.3 100

% 83.5 14.2 2.3 100

Mai mult de o treime dintre prin i, att n urban ct i n rural, au declarat c l consider pe copilul de 3-5 ani prea mic pentru a merge la grdini . De asemenea 10% n urban i 13% n rural au motivat c nu exist grdini n apropiere. n general, se constat c prin ii cunosc prea pu in rolul grdini ei ca factor de educa ie i de integrare social; 5% dintre prin i, att n orae ct i n sate, au declarat c nu vd necesitatea de a trimite copilul la grdini ; aproape 37% dintre prin ii din mediul urban nu trimit copilul la grdini pentru c are cu cine s stea acas, iar n rural peste 5,6% dintre prin i consider c acas copilul primete o educa ie mai bun dect la grdini (Tabelul 137). Cauzele pentru care copiii de 3-5 ani nu merg la grdini sunt determinate n mare msur i de factori socioeconomici. De exemplu, n rural mai mult de o cincime din copii nu merg la grdini pentru c nu au mbrcminte/ncl minte, iar n orae pentru aproape 8% dintre copiii care nu merg la grdini prin ii nu pot plti aloca ia de hran (Tabelul 137). Tabelul nr. 137: Motive invocate de prin i pentru care copii nu merg la grdini (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri N = 92 11 12 3 3.3 2 2.2 1 1.1 2 2.2 4 4.3 4 4.3 13 14.1 5 5.4 18 19.6 34 37 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 38 cazuri N = 54 4 10.5 7 13 1 2.6 2 3.7 2 3.7 1 2.6 1 2.6 1 1.9 1 2.6 3 5.6 3 7.9 1 1.9 2 5.3 11 20.4 2 5.3 3 5.6 14 36.8 4 7.4 14 36.8 20 37

Din ce cauz nu merge la grdini ? Nu exist grdini n apropiere Nu are cine s-l duc pe copil Copilul este bolnav/handicapat Mncarea nu este suficient de hrnitoare Condi iile nu sunt satisfctoare Calitatea educa iei nu este satisfctoare Copilul capt o educa ie mai bun acas Nu putem plti aloca ia de hran Nu are mbrcminte/ncl minte Nu vd de ce este necesar Are cu cine s stea acas Este nc mic

Pe ansamblu, aproape 2/3 (62%) dintre prin i au declarat c vor nscrie copilul la grdini n anul urmtor, numrul acestora fiind ns ceva mai mare n rural (32) dect n urban (25). Totui peste 20% n urban i 25% n rural au 123

declarat c nu tiu, iar 14,1% nu inten ioneaz s nscrie copilul la grdini n anul urmtor (Tabelul 138). Tabelul nr. 138: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Inten iona i s trimite i copilul la grdini n urmtorul an colar? Total Numr cazuri 57 13 22 92 Urban Numr cazuri 25 5 8 38 Rural Numr % cazuri 32 59.3 8 14.8 14 25.9 54 100

% 62 14.1 23.9 100

% 65.7 13.2 21.1 100

Da Nu Nu tie Total

II.9.6. Implicarea copilului precolar mic n activit i casnice (de gospodrie)


Mai mult de jumtate dintre copiii de 3-5 ani sunt implica i n activit i casnice, aproape n egal msur n mediul urban i rural (Tabelul 139). Peste 97% dintre ei ajut n cas, n cea mai mare parte din cazuri alturi de prin i, aceasta constituind o cale de a obinui copilul cu diverse deprinderi (pus masa, strns masa, aranjat haine, fcut ordine etc.) Dincolo de acest aspect general exist, ns, diferen e semnificative ntre ora i sat cu privire la antrenarea copilului n activit i gospodreti. Se poate afirma c la sate via a copiilor este mai grea, ei fiind implica i n munci mai laborioase: mai mult de jumtate dintre copiii de 3-5 ani la sate ajut n grdin, peste 30% au grij de animalele din curte, peste 27% culeg fructe i legume i aproape 20% au grij de animalele de companie, iar 11% dintre acetia aduc ap (Tabelul 140 i figura 38). Tabelul nr. 139: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea l implica i pe copil n activit ile casnice? l implica i pe copil n activit i casnice? Da Nu Total Total Numr % cazuri 462 56.5 355 43.5 817 100 Urban Numr cazuri 241 176 417 Rural Numr % cazuri 221 55.2 179 44.8 400 100

% 57.8 42.2 100

Tabelul nr. 140: Activit ile n care este implicat copilul n gospodrie Total Numr cazuri 451 150 58 76 26 7 31 78 11 Urban Numr % cazuri 237 98.3 38 15.8 14 5.8 9 3.7 8 3.3 1 0.4 6 2.5 17 7.1 3 1.2 Rural Numr % cazuri 214 96.8 112 50.7 44 19.9 67 30.3 18 8.1 6 2.7 25 11.3 61 27.6 8 3.6

Dac da, ce are de fcut S ajute n cas S ajute n grdin S aib grij de animalele de companie S aib grij de animalele din curte S aib grij de fra ii mai mici S duc animalele la pscut S aduc ap S culeag fructe/legume S ajute la muncile cmpului

% 97.6 32.5 12.6 16.5 5.6 1.5 6.7 16.9 2.4

124

Figura nr. 38: Implicarea copilului precolar mic n activit i casnice

Doar aproximativ 3% dintre prin i sunt mpotriva implicrii copilului n activit i casnice, peste dou treimi au luat ca argument vrsta prea mic a copilului, iar o treime nu consider necesar (Tabelul 141). Tabelul nr. 141: Motivele pentru care prin ii nu i antreneaz pe copii n activit i gospodreti (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri 238 67 115 32.4 11 6 3.1 1.7 Urban Numr % cazuri 109 61.9 64 36.4 5 2 2.8 1.1 Rural Numr % cazuri 129 72.1 51 28.5 6 4 3.4 2.2

Este prea mic() Nu consider c este necesar Sunt mpotriva implicrii n activit ile casnice a copilului Nu am timp s o(l) nv Nu este capabil

II.9.7. Cunotin e, atitudini i practici ale prin ilor avnd copii de 3-5 ani, n probleme de gen
Dou treimi dintre prin ii cu copii de 3-5 ani consider c nu exist activit i specifice pentru bie i/fete, dar 12,9% au rspuns afirmativ, iar 18% nu au tiut s rspund. Tabelul nr. 142: Prerea prin ilor referitor la activit ile specifice pentru fete i pentru bie i Exist activit i specifice pentru bie i/fete? Da Nu Nu tie Nu rspunde Total 125 Total Numr % cazuri 105 12.9 539 66 151 18.5 22 2.6 817 100 Urban Numr cazuri 50 275 79 13 417 Rural Numr % cazuri 55 13.8 264 66 72 18 9 2.2 400 100

% 12 66 18.9 3.1 100

Cei mai mul i dintre prin ii care au fost de prere c exist activit i specifice n func ie de gen au considerat c bie ii trebuie s se ocupe cu prioritate de repara ii, construc ii sau munci de cmp, iar ca activit i de petrecere a timpului liber sport (fotbal), n timp ce pentru fete au considerat oportune activit i gospodreti precum cur enie, gtit etc., iar n timpul liber croitorie, tricotat etc. Tabelul nr. 143: Activit i pe care prin ii le consider preferen iale pentru bie i Dac da, enumera i Bie i Repara ii/construc ii/munci pe cmp Fotbal/sport Jucrii diferite/mainu e Total Numr % cazuri N = 105 66 62.9 31 29.5 25 23.8 Urban Numr % cazuri N = 50 30 60 14 28 14 28 Rural Numr % cazuri N = 55 36 65.5 17 30.9 11 20

Tabelul nr. 144: Activit i pe care prin ii le consider preferen iale pentru fete Dac da, enumera i Fete Cur enie/gtit/munci n cas Modeling/croitorie/tricotat Jucrii diferite/ppui Total Numr % cazuri N = 105 64 61 24 22.9 30 28.6 Urban Numr % cazuri N = 50 28 56 15 30 13 26 Rural Numr cazuri 36 9 17 % N = 55 65.5 16.4 30.9

II.9.8 Cunotin ele prin ilor referitor la dezvoltarea copilului


Prin ilor li s-au pus o serie de ntrebri care vizau cunotin ele lor despre dezvoltarea copilului (chestionarul anexat). Peste 80% dintre prin i consider c pn la 3 ani copilul trebuie s vorbeasc bine (Tabelul 145). Peste 95% din prin ii intervieva i tiu c fiecare copil evolueaz n ritmul lui (Tabelul 146) i c, de aceea, n jurul vrstei de 3 ani copiii pot fi diferi i unul fa de altul (Tabelul nr. 146). Mai mult de 89% dintre prin i au declarat c la 4 ani copilul este atras de lucruri, oameni, locuri, activit i noi. Aproximativ 87% dintre prin i au fost de acord c la vrsta de 4 ani jocul copiilor include adesea folosirea n moduri pline de imagina ie a obiectelor casnice (Tabelul nr. 149). n ceea ce privete succesul unui copil la coal aproape 70% din prin i au considerat c acesta se bazeaz pe repetarea lucrurilor deja nv ate, 20% nu au fost de acord i 10% nu au fost siguri (Tabelul nr. 148). n general se poate aprecia c, att n urban ct i n rural, cunotin ele prin ilor au fost satisfctoare. Tabelul nr. 145: Distribu ia rspunsurilor prin ilor n func ie de prerea lor cu privire la vrsta la care trebuie s vorbeasc copilul Unii copii nva s vorbeasc mai trziu, cei mai mul i ajung s vorbeasc bine la 3 ani De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr % cazuri 671 82.1 111 13.6 33 4.1 2 0.2 817 100 Urban Numr cazuri 352 42 22 1 417 Rural Numr % cazuri 319 79.7 69 17.3 11 2.8 1 0.2 400 100

% 84.4 10.1 5.3 0.2 100

126

Tabelul nr. 146: Distribu ia rspunsurilor prin ilor referitor la dezvoltarea diferit a copiilor La vrsta de 3 ani copiii pot fi diferi i unul de cellalt ca dezvoltare, deoarece fiecare copil evolueaz n ritmul lui De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr % cazuri 787 96.4 13 1.6 15 1.8 2 0.2 817 100 Urban Numr cazuri 405 4 8 0 417 Rural Numr % cazuri 382 95.5 9 2.2 7 1.8 2 0.5 400 100

% 97.1 1 1.9 0 100

Tabelul nr. 147: Distribu ia prerilor prin ilor referitor la aten ia pe care o acord copilul unor elemente din mediul nconjurtor Unii sunt de prere c la 4 ani copiii sunt atrai de lucruri, oameni, locuri i activit i noi De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr % cazuri 734 89.8 27 3.3 42 5.2 14 1.7 817 100 Urban Numr cazuri 378 13 23 3 417 Rural Numr % cazuri 356 89 14 3.5 19 4.8 11 2.7 400 100

% 90.6 3.2 5.5 0.7 100

Tabelul nr. 148: Distribu ia rspunsurilor prin ilor cu privire la importan a memorrii pentru succesul la coal Unii sunt de prere c succesul unui copil la coal se bazeaz pe repetarea lucrurilor deja nv ate De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr % cazuri 564 69 164 20.1 85 10.4 4 0.5 817 100 Urban Numr cazuri 275 94 48 0 417 Rural Numr % cazuri 289 72.3 70 17.5 37 9.2 4 1 400 100

% 66 22.5 11.5 0 100

Tabelul nr. 149: Distribu ia prerilor prin ilor cu privire la jocul copilului de 3-5 ani Unii sunt de prere c jocul copiilor de 4 ani include adesea folosirea n moduri pline de imagina ie a obiectelor casnice De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr % cazuri 708 86.7 48 5.9 40 4.9 21 2.5 817 100 Urban Numr cazuri 360 24 26 7 417 Rural Numr % cazuri 348 87 24 6 14 3.5 14 3.5 400 100

% 86.3 5.8 6.2 1.7 100

127

Concluzii:
Peste 70% dintre prin ii intervieva i au considerat c personalitatea copilului poate fi influen at la vrsta de 3-5 ani, att n bine ct i n ru; ntreba i cum consider c se poate influen a n bine personalitatea copilului, aproape 95% dintre prin i au rspuns c ncurajarea i lauda ac iunilor pozitive ale copilului este cea mai important cale; Majoritatea prin ilor, n aproape egal msur att n mediul urban ct i n cel rural, a declarat c lipsa de afec iune poate influen a negativ personalitatea copilului; n practic, prin ii aplic destul de frecvent metode dure de disciplinare care pot influen a negativ personalitatea copilului; Pu ini prin i au tiut importan a stabilirii unor reguli clare n educa ia copilului; 88% dintre prin ii cu copii de 3-5 ani consider c este suficient ct se joac copilul lor; ponderea prin ilor care au declarat c se joac prea mult copilul lor este dubl la sat dect la ora, iar ponderea celor care au declarat c nu se joac suficient copilul lor este mai mare n orae; Marea majoritate a copiilor de vrst 3-5 ani merg la grdini , att n mediul urban ct i n mediul rural. Dintre copiii care merg la grdini peste 70% frecventeaz grdini a cu program normal; n mediul urban peste 90% din prin ii ntreba i au declarat c nu las niciodat copilul n vrst de 3-5 ani s plece de acas nenso it de un adult; Aproape 30% dintre copiii de 3-5 ani din mediul rural sunt lsa i de prin ii lor s plece de acas uneori sau oricnd, fr a fi nso i i de un adult. Mai mult de jumtate dintre copiii de 3-5 ani sunt implica i n activit i casnice, aproape n egal msur n mediul urban i rural, iar dintre activit ile preferate pe primul loc (peste 97%) este ajutorul n cas. Se poate afirma c la sate via a copiilor este mai grea, ei fiind implica i n munci mai laborioase: mai mult de jumtate dintre copiii de 3-5 ani la sate ajut n grdin, peste 30% au grij de animalele din curte, peste 27% culeg fructe i legume i aproape 20% au grij de animalele de companie, iar 11% dintre acetia aduc apa. Dou treimi dintre prin ii cu copii de 3-5 ani consider c nu exist activit i specifice pentru bie i/fete, dar cca. 13% au rspuns afirmativ, iar 18% nu au tiut s rspund.

B. Informa ii specifice copilului precolar n vrst de 6-7 ani II.9.9 Importan a acordat de prin i studiilor pentru copilul lor
Importan a pe care prin ii o acord educa iei copilului crete odat cu vrsta acestuia, datele culese reflectnd cu prisosin acest lucru. Copiii de vrsta 6-7 ani sunt nscrii n cvasitotalitate ntr-o form de nv mnt fie precolar, fie colar. Ponderea copiilor care la 7 ani nu merg nici la coal nici la grdini este foarte mic. n urban, din eantionul de 374 prin i intervieva i, doar n dou cazuri (0,5% din total) copilul nu mergea nici la coal nici la grdini , iar din aceste 2 cazuri unul era al unui copil cu o disabilitate grav. n rural, ponderea copiilor care nu frecventeaz nici grdini , nici coal este ceva mai mare, fr ns a fi important. Numai 12 copii din 397 cazuri intervievate, respectiv 3% au fost n situa ia de a nu merge la grdini sau la coal, motiva iile prin ilor fiind, ca i n cazul copiilor de 3-5 ani lipsa unei grdini e n apropiere sau lipsa de mbrcminte/ncl minte. Totui, se remarc att ca numr ct i ca pondere, faptul c n rural mai mul i copii sunt colari la vrsta de 6-7 ani (Tabelul 150 i 151). Tabelul nr. 150: Distribu ia rspunsurilor referitoare la frecventarea grdini ei Copilul dumneavoastr merge la grdini ? Da Nu Este colar Total Total Numr % cazuri 593 76.9 14 1.8 164 21.3 771 100 Urban Numr cazuri 304 2 68 374 Rural Numr % cazuri 289 72.8 12 3 96 24.2 397 100

% 81.3 0.5 18.2 100

128

Tabelul nr. 151: Cauze pentru care copilul de 6-7 ani nu frecventeaz grdini a (rspunsuri multiple) Total Numr cazuri (N = 14) 7 5 5 Urban Numr cazuri (N = 2) 1 1 1 Rural Numr cazuri (N = 12) 6 4 4

Din ce cauz nu merge la grdini ? Copilul este bolnav/handicapat Nu exist grdini n apropiere/Nu are cine s-l duc pe copil /Mncarea nu este suficient de hrnitoare/ Condi iile nu sunt satisfctoare/ Calitatea educa iei nu este satisfctoare Nu putem plti aloca ia de hran/ Nu are mbrcminte/ncl minte/nu vd de ce este necesar/ Copilul capt o educa ie mai bun acas

Tabelul nr. 152: Distribu ia rspunsurilor referitoare la importan a pe care prin ii o acord colii Considera i c este important s urmeze coala? Da Nu Nu rspunde Total Total Numr % cazuri 756 98.1 1 0.1 14 1.8 771 100 Urban Numr cazuri 365 0 9 374 Rural Numr % cazuri 391 98.5 1 0.2 5 1.3 397 100

% 97.6 0 2.4 100

Aproape to i prin ii consider c este important pentru copilul lor s urmeze coala (Tabelul 152); este remarcabil c n rural mai mul i prin i sunt de aceast prere, dei nivelul studiilor dorite pentru copilul lor se oprete ntr-o propor ie mai mare la liceu, fa de cei din mediul urban, unde peste 72% dintre prin ii intervieva i sper s asigure copilului lor posibilitatea de a urma studii universitare (Tabelul 153). Tabelul nr. 153: Op iunile prin ilor referitoare la studiile copiilor Cte clase considera i c este important s urmeze? 4 clase 8 clase coal profesional Liceu Studii post liceale Studii universitare Nu tie Total Total Numr % cazuri 1 0,1 12 1,5 28 3,6 169 21,9 39 5,0 474 61,5 48 6,2 771 100.0 Urban Numr % cazuri 0 0 4 1,0 3 0,8 56 15,0 21 5,6 270 72,3 20 5,3 374 100 Rural Numr % cazuri 1 0,2 8 2,0 25 6,3 113 28.4 18 4,5 204 51,4 28 7,0 397 100

ntreba i dac n anul urmtor copilul lor va merge la coal, peste dou treimi din prin ii copiilor de 6-7 ani au rspuns afirmativ. Cei care au rspuns negativ au fost mai mul i n mediul urban, iar principalul motiv invocat a fost c l consider pe copil prea mic (Tabelul 154).

129

Tabelul nr. 154: Op iunile prin ilor referitor la nscrierea copilului la coal Copilul dumneavoastr va merge la coal anul viitor? Da Nu Este colar/colri Nu rspunde Total Total Numr cazuri 510 95 164 2 771 Urban Numr % cazuri 254 67.9 50 13.4 69 18.4 1 0.3 374 100 Rural Numr % cazuri 256 64.5 45 11.3 95 23.9 1 0.3 397 100

% 66.1 12.3 21.3 0.3 100

Este mbucurtoare constatarea c nici unul dintre prin i, nici la ora nici la sate, nu re ine copilul de la coal pentru a ajuta n gospodrie sau din alte motive legate de activit i casnice (Tabelul 155). Tabelul nr. 155: Cauzele pentru care prin ii consider c nu pot nscrie copilul la coal Total Numr % cazuri N = 95 7 7.4 1 1.1 1 1.1 0 0 55 57.9 31 32.6 Urban Numr % cazuri N = 50 2 4 0 0 0 0 0 0 29 58 19 38 Rural Numr % cazuri N = 45 5 11.1 1 2.2 1 2.2 0 0 26 57.8 12 26.7

De ce? Nu am bani Nu exist o coal n localitate Are o disabilitate M ajut n gospodrie Este nc mic Nu rspunde

II.9.10 Pregtirea copilului pentru coal n familie


Pregtirea copilului pentru coal este un element important att pentru copil ct i pentru prin i. Intrarea la coal reprezint pentru ambele pr i un moment de ncercare, necesit o pregtire att practic dar i psihologic, astfel nct copilul s se integreze ct mai uor, iar prin ii s nu fie coplei i de noile sarcini care le revin. Uneori prin ii privesc intrarea la coal a copilului ca pe o povar, aceasta implicnd pentru ei o serie de sarcini n plus: adus copilul de la coal la terminarea programului, efectuarea temelor pentru acas, ore fixe de culcare, fr s mai vorbim de cheltuielile ridicate pe care le presupune coala (cr i, caiete, material didactic etc.). Cu toate acestea este remarcabil c aproape to i copiii de vrst colar merg la coal. Considerm c acest aspect mbucurtor ar trebui mai mult sus inut cu msuri de protec ie social i de o ofert mai larg de servicii din sfera educa ional (sau adiacente) pentru ca aceast valoare a societ ii romneti s nu se degradeze. Mai multe programe gratuite post coal, extinderea serviciilor de transport gratuit la i de la coal pentru colari, precum i pre uri mai sczute la rechizite i material didactic, ar putea s fie factori de suport mai ales pentru familiile cu venituri mici. Tabelul nr. 156: Distribu ia rspunsurilor date de prin i la ntrebarea Considera i c este important s se simt bine copilul la coal? Considera i c este important s se simt bine la coal printre ceilal i copii? Da Nu m-am gndit mi este indiferent Nu tie Total Total Numr cazuri 722 28 1 20 771 Urban Numr cazuri 357 13 0 4 374 Rural Numr % cazuri 365 91.9 15 3.8 1 0.3 16 4 397 100 130

% 93.7 3.6 0.1 2.6 100

% 95.5 3.5 0 1 100

Prin ii sunt preocupa i de felul n care copilul se integreaz n coal. Peste 95% din prin ii din mediul urban i peste 90% n rural sunt de prere c este important s se simt copilul bine la coal; unii au declarat c nu s-au gndit, al ii c nu tiu, dar un singur printe din cei 771 intervieva i a rspuns c i este indiferent (Tabelul 156). Tabelul nr. 157: Distribu ia rspunsurilor date de prin i cu privire la pregtirea pentru coal l considera i pe copilul dumneavoastr Total pregtit pentru coal? Numr cazuri Da 625 Nu 72 Nu tie 62 Nu rspunde 12 Total 771 % 81.1 9.3 8 1.6 100 Urban Numr cazuri 302 39 27 6 374 Rural % Numr cazuri 80.7 323 10.4 33 7.3 35 1.6 6 100 397 % 81.4 8.3 8.8 1.5 100

Mai mult de 4/5 din prin i consider copilul lor pregtit pentru coal, cca. 8% nu tiu dar 10,4% n mediul urban i 8,3% n mediul rural sunt de prere c au un copil care este insuficient pregtit pentru coal.(Tabelul 157). Tabelul nr. 158: Deprinderi i abilit i n vederea pregtirii copilului pentru intrarea n coal (rspunsuri multiple) Cum a i pregtit copilul pentru coal? Are deprinderi igienice independente Se mbrac/dezbrac singur() Are grij de lucrurile sale S i lege ireturile S i ncheie nasturii la hinu e S nchid/deschid un fermoar n elege i re ine ce i se explic Total Numr cazuri 700 692 650 590 674 670 674 Urban Numr % cazuri N = 374 338 90.4 333 89 315 84.2 282 75.4 326 87.2 325 86.9 330 88.2 Rural Numr % cazuri N = 397 362 91.2 359 90.4 335 84.4 308 77.6 348 87.7 345 86.9 344 86.6

% N = 771 90.8 89.8 84.3 76.5 87.4 86.9 87.4

Motiva ia prin ilor referitoare la pregtirea copilului lor pentru coal este aproape identic n cele dou medii de reedin . Peste 90% consider argumentul major faptul c are deprinderi igienice, c se mbrac singur(), c tie si ncheie hinu ele i c n elege ce i se spune (Tabelul 158 i figura nr. 40). Figura nr. 40: Abilit ile pe care prin ii le formeaz copilului n vederea integrrii colare

131

Tabelul nr. 159: Comportamentele pe care prin ii le consider importante pentru integrarea colar a copilului (rspunsuri multiple) Ce comportamente l-a i nv at pe copilul dumneavoastr pentru a se adapta la coal? S fie politicos/politicoas S fie sociabil() Respectul fa de opinia celorlal i S fie independent() S i fac singur() dreptate S riposteze dac este atacat() S se duc la nv toare s spun ce i se ntmpl S nu vorbeasc cu copiii obraznici S i controleze aten ia S fac fa unor frustrri S fie capabil() s respecte o disciplin impus Total Numr % cazuri N = 771 713 92.5 656 85.1 558 72.4 494 64.1 97 12.6 121 15.7 516 290 561 420 563 66.9 37.6 72.8 54.5 73 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 374 cazuri N = 397 346 92.5 367 92.4 319 85.3 337 84.9 273 73 285 71.8 250 66.8 244 61.5 51 13.6 46 11.6 60 16 61 15.4 246 146 273 220 286 65.8 39 73 58.8 76.5 270 144 288 200 277 68 36.3 72.5 50.4 69.8

Comportamentele pe care prin ii le-au considerat a fi cele mai importante pentru copil n vederea adaptrii la coal sunt polite ea, sociabilitatea, controlul aten iei, respectarea disciplinei i respectul fa de opinia celorlal i (Tabelul 159). Tabelul nr. 160: Activit i ale prin ilor n vederea familiarizrii copilului cu coala (rspunsuri multiple) Total Urban Rural Numr % Numr % Numr % cazuri N = 771 cazuri N = 374 cazuri N = 397 562 72.9 279 74.6 283 71.3 420 65 43 54.5 8.4 5.6 233 23 14 62.3 6.1 3.7 187 42 29 47.1 10.6 7.3

Cum familiariza i copilul cu activitatea colar? Fac lec ii i art obiectele colare i l(o) nv cum s le foloseasc Nu fac nimic Nu tiu ce trebuie s fac

Preocuprile prin ilor pentru pregtirea psihologic a copilului n vederea colii sunt prezente la peste 85% dintre prin i, att n urban ct i n rural. Majoritatea prin ilor familiarizeaz copilul fcnd lec ii i peste 50% (mai mult n urban dect n rural) i arat rechizite i obiectele colare (Tabelul 160). Totui, numai 54% dintre prin i cunosc care sunt rechizitele necesare pentru coal i majoritatea consider c rechizitele nu trebuie cumprate dect atunci cnd ncepe coala. La acest indicator exist diferen e mai semnificative ntre ora i sat. n mediul rural 30,2% dintre prin ii intervieva i care nu au deja copilul colar, nu tiu care sunt rechizitele necesare (Tabelul 161). Tabelul nr. 161: Distribu ia rspunsurilor prin ilor referitor la rechizitele necesare pentru coal ti i care sunt rechizitele i celelalte Total dotri necesare pentru coal? Numr cazuri Da 420 Nu 203 Este colar/colri 142 Nu rspunde 6 Total 771 Urban Numr cazuri % 230 61.5 83 22.2 59 15.8 2 0.5 374 100 Rural Numr cazuri 190 120 83 4 397

% 54.5 26.3 18.4 0.8 100

% 47.9 30.2 20.9 1 100 132

Tabelul nr. 162: Distribu ia rspunsurilor prin ilor la ntrebarea: A i cumprat deja rechizitele pentru coal? A i cumprat deja rechizitele i Total cele necesare pentru coal? Numr cazuri Da 29 Nu 573 Este colar/colri 163 Nu rspunde 6 Total 771 Urban % Numr cazuri 3.8 24 74.3 276 21.1 69 0.8 5 100 374 Rural % Numr cazuri % 6.4 5 1.3 73.9 297 74.8 18.4 94 23.7 1.3 1 0.2 100 397 100

Ponderea prin ilor care au cumprat rechizite copiilor este foarte redus, dar datele prezentate n tabel trebuie considerate i n func ie de momentul interviului (n general interviurile au fost realizate n lunile iunie-august, deci cu suficient de mult timp nainte fa de data de ncepere a colii) (Tabelul 162). Tabelul nr. 163: Cauzele pentru care prin ii nu au cumprat rechizite (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri N = 579 33 5.7 16 2.8 479 20 82.7 3.5 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 281 cazuri N = 298 6 2.1 27 9.1 7 2.5 9 3 240 6 85.4 2.1 239 14 80.2 4.7

Dac nu, de ce? Nu am bani Nu am timp Nu trebuie cumprate dect cnd ncepe coala I se dau de la coal

Marea majoritate a prin ilor consider c rechizitele trebuie cumprate cnd ncepe coal, iar din comentariile lor a reieit c mul i ateapt s nceap coala pentru a ti exact de ce rechizite este nevoie, sau al ii au motivat c ateapt s vad ce rechizite va primi copilul de la coal (Tabelul 163). Tabelul nr. 164: Distribu ia rspunsurilor referitor la stabilirea colii unde va fi nscris copilul A i hotrt la ce coal va nv a? Da Nu Este colar/colri Nu rspunde Total Total Numr cazuri 532 70 164 5 771 Urban % Numr cazuri 69 261 9.1 42 21.3 68 0.6 3 100 374 Rural % Numr cazuri % 69.8 271 68.2 11.2 28 7.1 18.2 96 24.2 0.8 2 0.5 100 397 100

Aproape 70% dintre prin i, att n mediul urban ct i n rural, au stabilit coala la care l vor nscrie pe copil, iar mai mult de jumtate au artat copilului coala n care va nv a. Se constat c nu exist diferen e semnificative, la aceti indicatori, ntre situa ia din mediul urban i cel rural (Tabelul 164).

133

Tabelul nr. 165: Distribu ia rspunsurilor referitor la prezentarea colii pentru viitorul colar A i fost cu copilul dumneavoastr s-i arta i coala? Da Nu A fost cu grdini a Este colar/colri Nu rspunde Total Total Numr cazuri 394 151 59 164 3 771 Urban Numr cazuri 193 84 27 68 2 374 Rural Numr cazuri 201 67 32 96 1 397

% 51.1 19.6 7.7 21.3 0.3 100

% 51.6 22.5 7.2 18.2 0.5 100

% 50.6 16.9 8.1 24.2 0.2 100

Faptul c mai mult de jumtate din prin ii intervieva i au declarat c au artat copilului coala, denot o preocupare pentru pregtirea psihologic a viitorului colar. Totui, aproape 1/5 dintre prin i nu au fcut aceasta sau consider c este de datoria grdini ei s o fac (Tabelul 165). Tabelul nr. 166: Pregtirea unui spa iu adecvat pentru copilul colar unde s i fac temele acas A i amenajat un spa iu unde s i fac temele i unde s i in rechizitele colare? Da Nu Nu nc Urmeaz Nu este nevoie Nu rspunde Total Total Numr cazuri 488 91 146 40 3 3 771 Urban Numr cazuri 237 40 75 20 0 2 374 Rural Numr cazuri 251 51 71 20 3 1 397

% 63.3 11.8 18.9 5.2 0.4 0.4 100

% 63.4 10.7 20.1 5.3 0 0.5 100

% 63.2 12.8 17.9 5 0.8 0.3 100

Este de apreciat faptul c peste 60% dintre prin i au amenajat un spa iu n care copilul s i fac lec iile, evident acest aspect fiind legat direct i de condi iile de locuit. De remarcat c prin ii care consider c nu este nevoie de un astfel de spa iu au fost extrem de pu ini (doar 0,4%). De asemenea se constat c exist un consens deplin cu privire la acest aspect ntre prin ii din mediul urban i cei din mediul rural (Tabelul 166). Tabelul nr. 167: Prerile prin ilor referitor la cunotin ele necesare copilului pentru a fi pregtit pentru coal (rspunsuri multiple) Enumera i care sunt, n opinia dvs., cunotin ele cele mai importante pentru ca s fie pregtit() pentru coal? S tie litere S tie s citeasc S scrie de mn S tie cifrele S numere pn la 20/50/100 S socoteasc S tie o limb strin S tie s foloseasc un calculator S tie s foloseasc telecomanda TV S tie culorile S tie formele geometrice S tie zilele sptmnii i lunile anului S cunoasc anotimpurile Total Numr % cazuri N = 771 393 51 115 14.9 90 11.7 505 65.5 520 67.4 187 24.3 67 8.7 128 16.6 262 612 575 603 597 34 79.4 74.6 78.2 77.4 Urban Numr % cazuri N = 374 199 53.2 73 19.5 57 15.2 258 69 265 70.9 108 28.9 40 10.7 79 21.1 128 305 290 295 292 34.2 81.6 77.5 78.9 78.1 Rural Numr % cazuri N = 397 194 48.9 42 10.6 33 8.3 247 62.2 255 64.2 79 19.9 27 6.8 49 12.3 134 307 285 308 305 33.8 77.3 71.8 77.6 76.8 134

Cele mai importante cunotin e necesare copilului pentru a fi pregtit de coal sunt, n opinia prin ilor, s tie culorile (79%), s tie zilele sptmnii (78%), s cunoasc anotimpurile (77%), s recunoasc formele geometrice (74%). Dar peste jumtate dintre prin i consider c este important s tie literele, s tie cifrele i s tie s socoteasc. Ateptrile prin ilor de la copiii lor sunt mai mari n mediul urban dect n rural, mergnd chiar pn acolo nct 10% dintre prin ii din urban socotesc c a cunoate o limba strin este important pentru integrarea colar a copilului lor. Peste 21% n mediul urban i cca. 12% n rural consider important s foloseasc un calculator. Este regretabil c peste o treime din prin i, att n urban ct i n rural, consider c este important pentru integrarea colar a copilului lor s tie s foloseasc telecomanda televizorului (Tabelul 167). Tabelul nr. 168: Membri familiei implica i n pregtirea colar a copilului (rspunsuri multiple) Cine din familie i transmite copilului aceste cunotin e? Mama Tata Bunica Bunicul Fratele sau sora mai mare Altcineva (la grdini , de la alt rud) Nimeni Total Numr % cazuri N = 771 630 81.7 371 48.1 148 19.2 70 9.1 121 15.7 12 1.6 10 1.3 Urban Numr % cazuri N = 374 312 83.4 200 53.5 72 19.3 38 10.2 46 12.3 9 2.4 3 0.8 Rural Numr % cazuri N = 397 318 80.1 171 43.1 76 19.1 32 8.1 75 18.9 3 0.8 7 1.8

n peste 80% din familii, mama este cea care se ocup de transmiterea acestor cunotin e ctre copil. n urban se constat o implicare mai mare a tatlui (aa cum de altfel a reieit pe parcursul ntregului studiu), iar n rural fratele /sora mai mare au un rol mai important n transmiterea cunotin elor (Tabelul 168). Cei mai mul i dintre prin i au declarat c i rezerv timp pentru a nv a copilul dup-amiaza, cnd vin de la serviciu sau seara. Aproximativ 5% n urban i cca. 8% n rural au declarat c nu se ocup niciodat sau foarte rar (Tabelul 169). Tabelul nr. 169: Cnd au timp prin ii s l nve e pe copil (rspunsuri multiple) Total Numr % cazuri N = 771 106 13.7 31 4 111 14.4 351 45.5 350 45.4 12 1.6 38 4.9 6 0.8 Urban Numr % cazuri N = 374 43 11.5 15 4 57 15.2 220 58.8 145 38.8 2 0.5 17 4.5 2 0.5 Rural Numr % cazuri N = 397 63 15.9 16 4 54 13.6 131 33 205 51.6 10 2.5 21 5.3 4 1.1

Cnd ave i timp s nv a i cu copilul Diminea a Cnd mnnc Cnd se joac Cnd vin de la serviciu Seara nainte de culcare Niciodat Foarte rar Altele (doar n weekend, cnd vine de la coal)

135

Tabelul nr. 170: Prerile prin ilor referitor la modul n care intrarea la coal a copilului va influen a via a de familie Ce anume crede i c se va schimba la dvs. acas atunci cnd copilul va ncepe coala? Programul zilnic Nu se va schimba nimic Bugetul vom avea mai multe cheltuieli Totul Ne vom schimba noi comportamentul - vom fi mai duri, mai mult stres Altele Nu tie Total Numr % cazuri N = 771 407 52.8 56 7.3 44 5.7 36 4.7 15 19 157 1.9 2.5 20.4 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 374 cazuri N = 397 209 55.9 198 49.9 19 5.1 37 9.3 32 8.6 12 3 21 5.6 15 3.8 9 7 63 2.4 1.9 16.8 6 12 94 1.5 3.1 23.7

n general, prin ii sunt contien i c odat cu intrarea copilului la coal se vor schimba unele elemente n via a de familie. Este de remarcat c prin ii de la sate sunt mai pu in contien i de aceste schimbri, deoarece ponderea celor care au declarat c nu se va schimba nimic este de aproape de 2 ori mai mare la sat dect la ora. n mediul urban aproape 56% din prin i s-au referit la schimbarea programului zilnic, 8,6% au indicat c vor avea mai multe cheltuieli, 5,6% au declarat c se va schimba totul, iar 16,8% n urban i 23,7% n rural au declarat c nu tiu (Tabelul 170).

II.9.11 Comunicarea ntre copil i prin i


La aceast vrst, nevoia de comunicare a copilului cu prin ii mai ales n plan verbal este din ce n ce mai mare. Copilul ncepe s i pun mai multe ntrebri la care solicit rspunsuri. El nu este mul umit cu orice fel de rspuns ci cu unul logic, complet, care s-i lmureasc propriile probleme. De aceea prin ii trebuie s fie contien i c explica iile pe care le ofer copilului trebuie s fie pe n elesul lui i s deschid un dialog cu copilul, care este tot mai mult avid de informa ii. Nevoia de comunicare cu copilul nu trebuie s rmn cantonat doar n domeniul transmiterii de cunotin e ci i de a povesti mpreun, de a participa, mpreun cu copilul la activit ile acestuia. Aproape 30% din prin i au declarat c stau de vorb zilnic cu copilul, fr a preciza ct timp; mai mult de 20% au declarat c vorbesc cu copilul mai mult de 2 ore i aproximativ acelai numr stau de vorba cu copilul cca. 2 ore. Se constat c n mediul rural prin ii acord mai pu in timp copilului (1 or) (Tabelul 171). Tabelul nr. 171: Rspunsurile la ntrebarea Cte ore sta i de vorb cu copilul? Cte ore pe zi sta i de vorb cu copilul dvs. explicnd sau rspunznd la ntrebri? 1 or 2 ore Mai mult de 2 ore Zilnic Ocazional 1or + zilnic 1or + ocazional 2ore + zilnic 2ore + ocazional 3ore + zilnic Nu tie/Nu rspunde Total Total Numr cazuri 124 154 167 214 52 17 2 19 2 17 3 771 Urban Numr cazuri 59 79 81 109 12 5 0 16 0 13 0 374 Rural Numr cazuri 65 75 86 105 40 12 2 3 2 4 3 397

% 16.1 20 21.7 27.8 6.7 2.2 0.2 2.5 0.2 2.2 0.4 100

% 15.8 21.1 21.7 29.1 3.2 1.3 0 4.3 0 3.5 0 100

% 16.3 18.9 21.7 26.4 10.1 3 0.5 .8 0.5 1 0.8 100

136

Este remarcabil faptul c n general peste 70% din prin i (77% n urban) ofer copilului explica ii atunci cnd se uit la televizor. n ansamblu, peste 1/5 dintre prin i (ponderi cumulate) au declarat c nu fac aceasta, c nu au timp i c nu consider necesar. Nu exist diferen ieri pe medii de reedin , cu excep ia faptului c n mediul rural au existat prin i care au afirmat c nu au televizor (Tabelul 172). Tabelul nr. 172: Rspunsurile prin ilor la ntrebarea Explica i copilului despre ce este vorba cnd se uit la televizor? Cnd se uit copilul la TV i Total explica i despre ce este vorba? Numr cazuri Da 571 Nu 81 Nu am timp 32 Nu cred c este necesar 64 Nu se uit la TV 6 Nu am TV 12 Nu rspunde 5 Total 771 Urban % Numr cazuri 74.1 289 10.5 38 4.2 12 8.2 31 0.8 2 1.6 0 0.6 2 100 374 Rural Numr cazuri 282 43 20 33 4 12 3 397

% 77.3 10.2 3.2 8.3 0.5 0 0.5 100

% 71.1 10.8 5 8.3 1 3 0.8 100

Tabelul nr. 173: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cte ore se joac pe calculator? Copilul dvs. se joac pe calculator? Da Nu Nu are Nu rspunde Total Total Numr % cazuri 254 33 136 17.6 380 49.3 1 0.1 771 100 Urban Numr % cazuri 172 46 65 17.4 136 36.4 1 0.2 374 100 Rural Numr cazuri 82 71 244 0 397

% 20.6 17.9 61.5 0 100

Posesia i folosirea unui calculator de ctre copilul de 6-7 ani depinde aproape n totalitate de nivelul sociomaterial al familiei, de aceea i diferen ele mari ntre situa ia din mediul urban i rural. Ponderea copiilor de la sate care nu au calculator este de dou ori mai mare dect la ora, iar ponderea copiilor care se joac pe calculator este de dou ori mai mic. n mediul urban 46% dintre copii se joac pe calculator, iar peste 90% dintre acetia se joac 1-2 ore pe zi (Tabelele 173 i 174). Tabelul nr. 174: Timpul acordat jocului pe calculator Dac Da, ct timp? Ore 1 2 3 4 i peste Nu tie/Nu rspunde Total Total Numr % cazuri N = 254 127 50 104 40.9 11 4.3 8 3.2 4 1.6 254 100 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 172 cazuri N = 82 87 50.6 40 48.8 67 39 37 45.1 9 5.1 2 2.4 5 2.9 3 3.7 4 2.4 0 0 172 100 82 100

137

Tabelul nr. 175: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea i citi i copilului poveti? Total Numr % cazuri 600 77.8 103 13.4 57 7.4 11 1.4 771 100 Urban Numr % cazuri 307 82.1 43 11.5 22 5.9 2 0.5 374 100 Rural Numr cazuri 293 60 35 9 397

i citi i copilului poveti? Da Nu Nu am timp Nu tiu s citesc Total

% 73.8 15.1 8.8 2.3 100

Un procent destul de mare de prin i a afirmat c citete copilului poveti (82,1% n mediul urban i 73,8% n mediul rural). Se tie ct de important este aceast activitate pentru copil i este ludabil c o mare parte a prin ilor realizeaz acest lucru (Tabelul nr. 175). Totodat este de apreciat c peste 60% din prin ii intervieva i avnd copii de 67 ani au declarat c l nva pe copil s povesteasc dup imagini, cu unele diferen e n favoarea prin ilor din mediul urban. Aproape 20% din prin i consider c dac grdini a face acest lucru, ei nu trebuie s mai aib aceast preocupare (Tabelul 176). Tabelul nr. 176: Rspunsurile prin ilor la ntrebarea nv a i copilul s povesteasc dup imagini? l nv a i pe copil s povesteasc dup imagini? Da l nva la grdini Nu Nu cred c este necesar Nu am timp Nu rspunde Total Total Numr cazuri 465 153 113 16 20 4 771 Urban % Numr cazuri 60.3 236 19.8 74 14.7 45 2.1 9 2.6 7 .5 3 100 374 Rural % Numr cazuri 63.1 229 19.8 79 12 68 2.4 7 1.9 13 .8 1 100 397

% 57.7 19.9 17.1 1.8 3.3 0.2 100

II.9.12 Implicarea copilului n activit ile casnice


Peste 80% din copiii de 6-7 ani sunt implica i n activit i casnice. Implicarea copilului n activit ile casnice este ceva mai frecvent n mediul rural (Tabelul 177). Tabelul nr. 177: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea Implica i copilul n activit i casnice? l implica i pe copil n activit ile Total casnice? Numr cazuri Da 623 Nu 147 Nu rspunde 1 Total 771 Urban % Numr cazuri 80.8 294 19.1 79 0.1 1 100 374 Rural Numr cazuri 329 68 0 397

% 78.6 21.1 0.3 100

% 82.9 17.1 0 100

Comparativ cu copiii de 3-5 ani, n cazul copilului de 6-7 ani se constat c ponderea celor implica i n activit i casnice este ceva mai mic, fapt explicat prin aceea c la aceast vrst majoritatea copiilor merg la grdini a i la coal, avnd mai pu in timp disponibil. Peste 21% din copiii din mediul urban nu sunt implica i n activit i casnice. Exist diferen e semnificative ntre cele dou medii de reedin cu privire la implicarea copilului n activit i casnice. Principala activitate pentru aceast vrst este s ajute n cas (att n rural ct i n urban), dar n rural peste 60% din copii ajut i n grdin, peste 30% ajut la cules fructe i legume, peste 27% au grij de animalele din curte i 24% au grij de animalele de companie. Din declara iile prin ilor a reieit c peste 16% din copiii de 6-7 ani aduc ap activitate grea, care 138

implic un efort mult prea mare pentru un copil i peste 5% duc vitele la pscut, activitate cu mare responsabilitate i risc. De asemenea, ngrijirea fra ilor mai mici este mai frecvent n rural dect n urban (Figura 40 i tabel 178). Figura nr. 41: Implicarea copilului de 6-7 ani n activit ile casnice

Tabelul nr. 178: Activit ile gospodreti desfurate de copil (rspunsuri multiple) Total % Numr cazuri N = 623 599 96.1 251 40.3 98 15.7 98 15.7 88 14.1 17 2.7 116 18.6 60 9.6 12 1.9 Urban Rural Numr % Numr % cazuri N = 294 cazuri N = 329 286 97.3 313 95.1 52 17.7 199 60.5 18 6.1 80 24.3 8 2.7 90 27.4 32 10.9 56 17 0 0 17 5.2 15 5.1 101 30.7 7 2.4 53 16.1 4 1.4 8 2.4

Dac Da, ce are de fcut? S ajute n cas S ajute n grdin S aib grij de animalele de companie S aib grij de animalele din curte S aib grij de fra ii mai mici S duc animalele la pscut S culeag fructe/legume S aduc ap S ajute la muncile cmpului

II.9.13 Opiniile prin ilor n func ie de sexul copilului


Marea majoritate a prin ilor consider c nu trebuie s existe diferen e ntre bie i i fete cu privire la studii, cu men iunea c ponderea prin ilor care au rspuns afirmativ este mai mare n mediul rural, preciznd c bie ii trebuie s nve e mai mult. Rspunsurile i comentariile prin ilor din mediul rural referitoare la aceste aspecte poart nc amprenta mentalit ilor tradi ionale conform crora bie ii trebuie s fac o meserie iar fetele s se ocupe de gospodrie (Tabelele 179 i 180). Tabelul nr. 179: Distribu ia rspunsurilor date de prin i privind studiile copilului Considera i c trebuie fcut o deosebire ntre bie i i fete cu privire la studii? Da Nu Nu tie Total 139 Total Numr cazuri 18 673 80 771 Urban Numr cazuri 7 336 31 374 Rural Numr % cazuri 11 2.8 337 84.9 49 12.3 397 100

% 2.3 87.3 10.4 100

% 1.9 89.8 8.3 100

Tabelul nr. 180: Prerile prin ilor referitoare la studiile copilului n func ie de gen Total Numr cazuri N = 18 din care: 12 6 Urban Numr cazuri N = 7 din care: 5 2 Rural Numr cazuri N = 11 din care: 7 4

Dac, da atunci: Bie ii trebuie s nve e mai mult Fetele trebuie s nve e mai mult

Prin ii din mediul urban consider c bie ii trebuie s nve e cu prioritate computer, limbi strine, s citeasc. Cei din mediul rural sus in aproximativ aceleai priorit i dar consider c este important ca bie ii s tie s cultive pmntul i s creasc animale (Tabelul 181). n ceea ce privete fetele priorit ile prin ilor sunt aproximativ aceleai, att n urban ct i n rural, dar peste o treime din prin ii din rural consider c fetele trebuie s nve e s ngrijeasc copii i peste 60% consider c ele trebuie s nve e activit i gospodreti. Se confirm constatarea c n mediul rural exist nc bine fixate mentalit i conservatoare cu privire la educa ie i diferen ele de gen aferente (Tabelul 188). Tabelul nr. 181: Opiniile prin ilor de bie i referitoare la cunotin ele acestora Ce alte lucruri crede i c trebuie s nve e bie ii? Computer S citeasc (lecturi suplimentare) S nve e limbi strine Activit i gospodreti S cultive pmntul S creasc animalele S ngrijeasc copii Altele* Total Numr cazuri 607 512 578 451 208 206 212 17 Urban Numr % cazuri N = 374 305 81.6 264 70.6 301 80.5 209 55.9 63 16.8 62 16.6 87 23.3 12 3.2 Rural Numr % cazuri N = 397 302 76.1 248 62.5 277 69.8 242 61 145 36.5 144 36.3 125 31.5 5 1.3

% N = 771 78.7 66.4 75 58.5 27 26.7 27.5 2.2

Tabelul nr. 182: Opiniile prin ilor de fete referitoare la cunotin ele acestora Ce alte lucruri crede i c trebuie s nve e fetele? Computer S citeasc (lecturi suplimentare) S nve e limbi strine Activit i gospodreti S cultive pmntul S creasc animalele S ngrijeasc copii Altele Total Numr cazuri 604 508 580 463 194 199 244 17 Urban Numr % cazuri N = 374 305 81.6 264 70.6 301 80.5 217 58 56 15 60 16 103 27.5 12 3.2 Rural Numr % cazuri N = 397 299 75.3 244 61.5 279 70.3 246 62 138 34.8 139 35 141 35.5 5 1.3

% N = 771 78.3 65.9 75.2 60.1 25.2 25.8 31.6 2.2

140

II.9.14 Opiniile prin ilor cu privire la dezvoltarea copilului, educa ie i rezultate colare
Prin ilor li s-au adresat un set de ntrebri pentru a reflecta cunotin ele lor privitor la dezvoltarea copilului, la nv are i performan e colare. Tabelul nr. 183: Distribu ia rspunsurilor date de prin i referitor la factori care pot influen a performan ele colare Pentru a avea performan e bune la coal, copiii au nevoie de mese frecvente, bogate n proteine, fructe i legume De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Total Total Numr cazuri 734 6 31 771 Urban Numr cazuri 354 3 17 374 Rural Numr % cazuri 380 95.7 3 0.8 14 3.5 397 100

% 95.2 0.8 4 100

% 94.7 0.8 4.5 100

Peste 95% din prin i, att n mediul urban ct i n mediul rural, consider c este necesar s ofere copiilor mese bogate n fructe i legume pentru ca acetia s realizeze performan e colare (Tabelul 189). n general, 82% din prin i sunt de acord c atunci cnd sorteaz, numr i potrivesc anumite piese copiii nva s numere, dar peste 9% dintre ei nu sunt siguri de acest lucru, iar 5% nu sunt de acord cu aceast afirma ie (Tabelul 184). Tabelul nr. 184: Distribu ia rspunsurilor prin ilor despre diverse activit i ale copiilor (sortare, numrare etc.) Copiii nva despre numere atunci cnd sorteaz, numr i potrivesc anumite piese De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr cazuri 632 42 71 26 771 Urban Numr cazuri 307 22 36 9 374 Rural Numr % cazuri 325 81.9 20 5 35 8.8 17 4.3 397 100

% 82 5.4 9.2 3.4 100

% 82.1 5.9 9.6 2.4 100

Majoritatea prin ilor consider c memorarea este cel mai bun mod n care un profesor poate s sprijine nv area, dar aproape 1/5 din prin ii intervieva i nu au fost de acord cu aceast sugestie, mai mul i n mediul urban (Tabelul 185). Tabelul nr. 185: Prerea prin ilor cu privire la memorare, ca metod de nv are Cel mai bun mod n care un profesor poate s sprijine nv area este s ncurajeze memorarea De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr cazuri 523 149 92 7 771 Urban Numr cazuri 237 78 58 1 374 Rural Numr % cazuri 286 72 71 17.9 34 8.6 6 1.5 397 100

% 67.8 19.3 11.9 1 100

% 63.4 20.9 15.5 0.2 100

141

Tabelul nr. 186: Opiniile prin ilor despre mzglit Mzglitul trebuie descurajat, pentru c acesta poate s creeze dificult i n a nv a s scrie ordonat De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr cazuri 549 121 83 18 771 Urban Numr cazuri 243 82 40 9 374 Rural Numr % cazuri 306 77.1 39 9.8 43 10.8 9 2.3 397 100

% 71.2 15.7 10.8 2.3 100

% 65 21.9 10.7 2.4 100

Peste 71% dintre prin i, cu prioritate cei din mediul rural, consider c mzglitul trebuie descurajat deoarece ar putea crea dificult i copilului n a scrie ordonat (Tabelul 186). Tabelul nr. 187 : Prerile prin ilor referitor la adaptarea activit ilor fa de nevoile copilului Activit ile ar trebui adaptate nevoilor fiecrui copil, deoarece copiii nva fiecare n ritmul su De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total Numr % cazuri 745 96.6 14 1.8 8 1.1 4 0.5 771 100 Urban Numr cazuri 364 8 1 1 374 Rural Numr % cazuri 381 96 6 1.5 7 1.8 3 0.7 397 100

% 97.3 2.1 0.3 0.3 100

Peste 96% dintre prin i sunt de acord c activit ile trebuie adaptate fiecrui copil deoarece fiecare copil se dezvolt n ritmul lui. Ponderile prin ilor care nu sunt de acord sau au declarat c nu sunt siguri sunt foarte reduse (Tabelul 187).

Concluzii
Copiii de vrsta 6-7 ani sunt nscrii n cvasitotalitate ntr-o form de nv mnt fie precolar fie colar; n rural mai mul i copii sunt colari la vrsta de 6-7 ani; Aproape to i prin ii consider c este important pentru copilul lor s urmeze coala; Majoritatea prin ilor din mediul urban doresc pentru copilul lor s urmeze studii universitare, n timp ce, n mediul rural, majoritatea op iunilor lor se rezum la liceu; Majoritatea prin ilor sunt preocupa i de pregtirea copilului pentru coal, att din punct de vedere practic, (cunotin e, deprinderi igienice, crearea unui loc unde copilul s fac temele), ct i din punct de vedere psihologic; Peste 95% dintre prin ii din mediul urban i peste 90% n rural sunt de prere c este important s se simt copilul bine la coal; Mai mult de 4/5 din prin i consider copilul lor pregtit pentru coal; Peste 90% consider argumentul major faptul c are deprinderi igienice, c se mbrac singur(), c tie si ncheie hinu ele i c n elege ce i se spune; Comportamentele pe care prin ii le-au considerat a fi cele mai importante pentru copil n vederea adaptrii la coal sunt polite ea, sociabilitatea, controlul aten iei, respectarea disciplinei i respectul fa de opinia celorlal i; Cele mai importante cunotin e necesare copilului pentru a fi pregtit de coal sunt, n opinia prin ilor, s tie culorile (79%), s tie zilele sptmnii (78%), s cunoasc anotimpurile (77%), s recunoasc formele geometrice (74%). Dar peste jumtate dintre prin i consider c este important s tie literele, s tie cifrele i s tie s socoteasc; Aproape 30% din prin i au declarat c stau de vorb zilnic cu copilul; mai mult de 20% au declarat c vorbesc cu copilul mai mult de 2 ore; n mediul rural prin ii acord mai pu in timp copilului, n medie 1 or pe zi; 142

Peste 70% din prin i (77%n urban) ofer copilului explica ii atunci cnd se uit la televizor, iar peste 80% au afirmat c citesc copilului povesti; n mediul urban 46% dintre copii se joac pe calculator, iar 90% dintre acetia se joac 1-2 ore pe zi; Ponderea copiilor de la sate care nu au calculator este de dou ori mai mare dect la ora, iar ponderea copiilor care se joac pe calculator este de dou ori mai mica. Peste 80% din copiii de 6-7 ani sunt implica i n activit i casnice, cu frecven mai mare n mediul rural i n activit i grele pentru vrsta copilului: peste 60% din copii ajut n gradin, peste 30% ajut la cules fructe i legume, peste 27% au grij de animalele din curte i 24% au grij de animalele de companie, peste 16% din copiii de 6-7 ani aduc ap; Marea majoritate a prin ilor consider c nu trebuie s existe diferen e ntre bie i i fete cu privire la studii, cu men iunea c ponderea prin ilor care au rspuns afirmativ este mai mare n mediul rural; peste o treime din prin ii din rural consider c fetele trebuie s nve e s ngrijeasc copii i peste 60% consider c ele trebuie s nve e activit i gospodreti.

143

CAPITOLUL II.10 Participarea tatlui la ngrijirea i educa ia copilului precolar


Pentru a evalua participarea tatlui la creterea i educarea copilului au fost adresate prin ilor o serie de ntrebri specifice. Pe ansamblu, 87,1% dintre prin ii cu copii de 3-5 ani i respectiv 90,1% n cazul prin ilor cu copii de 6-7 ani au afirmat c responsabilitatea zilnic a ngrijirii copilului revine mamei (Tabelul 188). Pe locul urmtor ca frecven se situeaz bunica (11,3% i 7,5%). Doar 1,2% i respectiv 1% dintre ta i i asum responsabilitatea ngrijirii zilnice a copilului. Aceast atribuire/asumare dezechilibrat a responsabilit ilor este caracteristic ambelor medii de reziden i constituie fr echivoc expresia profund a tradi ionalismului n asumarea rolurilor n familie de ctre prin i. Cel mai surprinztor este faptul c i n familia din mediul urban - unde majoritatea mamelor are un serviciu aductor de venituri - domin modelul atribuirii responsabilit ilor pentru creterea copilului femeilor (mame bunici). n raport cu cele dou segmente de vrst se constat faptul c ponderea ta ilor care au responsabilitatea ngrijirii zilnice a copilului este uor mai crescut la grupe de vrst mai mic, n ambele medii de reziden . Aceast constatare ar putea fi semnul unei uoare schimbri la genera iile tinere de ta i, privind asumarea responsabilit ilor printeti. Tabelul nr. 188: Persoana care are responsabilitatea ngrijirii copilului distribu ie pe medii de reziden Persoana care are responsabilitatea zilnic a ngrijirii copilului Mama Bunica Tatl O alt persoan O alt rud Bona Total Total % % 3-5 ani 6-7 ani 87.1 90.1 11.3 7.5 1.2 1 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 100 100 (817) (771) Urban % % 3-5 ani 6-7 ani 86.3 89.5 11.3 7 1.7 1.6 .5 0.3 0.8 .2 0.8 100 100 (417) (374) Rural % % 3-5 ani 6-7 ani 87.7 90.7 11.2 8.1 .8 0.2 1 .3 0 0 100 100 (400) 397)

II.10.1 Implicarea tatlui n activit ile de ngrijire i educare a copilului


Chiar dac nu-i asum responsabilitatea ngrijirii zilnice a copiilor, ta ii se implic ntr-o msur mai mare sau mai mic n activit ile zilnice de cretere i educare/dezvoltare ale acestora. Activit ile la care particip ta ii n creterea copiilor de vrst precolar au fost grupate n mai multe categorii i se refer att la nevoile fizice ale copilului (hran, splat, vizite medicale etc.) ct i la aspecte legate de educa ie (joc, discu ii cu copilul privind activit ile acestuia sau probleme ale copilului etc.). A fost de asemenea evaluat i frecven a cu care particip ta ii n diverse activit i, pentru a avea o imagine mai precis asupra aspectului de consecven sau ntmplare n participare (Tabelul 189). 1. Hrnirea copilului Aceasta reprezint, alturi de joc, activitatea la care particip zilnic cei mai mul i ta i (aproximativ 40%) la ambele grupe de vrst. Ponderea ta ilor care nu particip deloc sau aproape deloc la aceast activitate atinge aproape 10% dintre ta i la ambele segmente de vrst. Ponderea ta ilor care particip zilnic la hrnirea copilului este mai mare n mediul urban dect n cel rural. De asemenea, ponderea ta ilor care nu realizeaz niciodat sau aproape niciodat (o dat pe lun + o dat pe an + niciodat) aceast activitate este mai mare cu cteva procente n mediul rural (Tabelele 189,190, 191). 2. mbrcarea copilului mbrcarea copilului reprezint una din activit ile la care 25,1% i 22,2% dintre ta i particip zilnic. Cei mai mul i dintre ta i, aproape 40%, se implic n aceast activitate de 2-3 ori pe sptmn. Pe de alt parte, peste 12% din ta i nu fac aceast activitate niciodat sau aproape niciodat. Diferen ele dintre mediul urban i rural sunt importante n privin a 144

ponderii implicrii ta ilor la aceast activitate (Tabelele 189,190, 191). 3. Baia copilului n acest context ne referim la cazurile n care tatl face baie copilului, independent de mam sau de alt persoan din cas. Cazurile n care tatl asist sau ajut la baie nu au fost luate n calcul. Aceasta reprezint o activitate n care ta ii se implic mai pu in. Pe ansamblu, ponderea ta ilor care face baie zilnic copilului nu depete 9%.(Tabelul 189). n raport cu mediul de reedin , ta ii din mediul rural se implic foarte rar n aceast activitate. Condi iile igienico-sanitare, diferen iate ntre ora i sat, contribuie probabil i ele la implicarea foarte sczut a ta ilor din rural, la mbierea copilului (Tabelele 190 i 191). 4. Participarea tatlui la splatul pe din i Frecven a cu care ta ii se implic n splarea din ilor copiilor lor este, de asemenea, determinat de factorii de mediu (implicit condi iile igienico-sanitare), de cunotin ele despre igiena copilului, de practicile familiei. Din datele studiului reiese c, la precolari, aproape o treime dintre ta i particip zilnic la aceast activitate (Tabelul 189). Diferen ele ntre mediul urban i rural sunt relevante att la copilul de 3-5 ani ct i la copilul de 6-7 ani (Tabelele 190 i 191). 5. Vizite medicale ntre 35% i 40% dintre ta i nu au nso it copilul la vizite medicale niciodat, dar cel mult o dat pe an. Vrsta copilului sau mediul de reziden influen eaz mai pu in acest indicator (Tabelele 189, 190, 191). 6. nso ire la grdini Aproape un sfert dintre ta i i nso esc zilnic copiii la grdini (Tabelul 189). Implicarea n aceast activitate a ta ilor este legat i de programul de munc al acestora. Exist diferen e importante ntre mediul urban i cel rural, n urban ponderea ta ilor care particip la aceast activitate fiind mult mai mare la ambele grupe de vrst (Tabelele 190 i 193). Aproape 15% din ta i nu duc copilul la grdini niciodat, la ambele grupe de vrst. Trebuie subliniat c n mediul rural mul i precolari merg la grdini singuri sau nso i i de un frate/sor mai mare, ceea ce n urban se ntmpl foarte rar. 7. Jocul n spa iul casei i n aer liber Att jocul n spa iul casei ct i cel n aer liber sunt activit i de predilec ie pe care ta ii le desfoar cu copiii. Pe baza datelor analizate se poate afirma c ponderea ta ilor care particip la aceast activitate descrete odat cu vrsta. n cazul copiilor n vrst de 3-6 ani peste 40% din ta i se joac zilnic ori de 2-3 ori pe sptmn cu copilul, n spa iul casei; pentru copilul de 6-7 ani doar 30% din ta i se joac cu acesta zilnic, iar peste jumtate din ta i prefer s se joace o dat pe sptmn (probabil n weekend). Majoritatea ta ilor se joac n aer liber cu copilul, de obicei de 2-3 ori pe sptmn, att n mediul urban ct i n mediul rural, la ambele grupe de vrst. Ponderea ta ilor care nu se joac niciodat cu copilul precolar este foarte mic, att n mediul rural ct i n mediul urban (Tabelele 190 i 191). Tabelul nr. 189: Implicarea tatlui n ngrijirea i educa ia copilului de 3-7 ani (rspunsuri multiple) Zilnic % 3-5 ani 39.6 25.1 8.6 31 4.1 24.8 40.1 37.2 % 6-7 ani 40.2 22.2 6.2 34.8 3.2 22.5 29.6 29.1 2 3 ori pe sptmn % % 3-5 6-7 ani ani 30.8 28.9 39.9 40.2 13.1 13.1 23.4 23 4.5 3.2 33.9 38 39.1 50.4 41.3 51.1 16.9 7.2 14.6 18 5.9 16.5 O dat pe sptmn % % 3-5 6-7 ani ani 19.8 19.5 23.4 22.7 35.1 30.4 17.4 18.3 6 6.2 16.2 16.3 14 14.6 15.5 14.8 36.8 9.8 37.9 41.5 10.4 43 O dat pe lun % % 3-5 6-7 ani ani 5.7 5.2 7.4 6.7 17.2 21.2 10.7 9.1 46.5 52.3 9.5 8.9 4.8 4.2 5.3 4.4 10.3 8.4 O dat pe an % % 3-5 6-7 ani ani 0.7 0.7 0.7 0.7 2.1 1.5 3.1 1.7 16 17.3 0.7 1 0.2 0.2 0 1 0.2 Niciodat % 3-5 ani 3.3 3.6 23.9 14.3 22.9 14.8 1.7 0.7 1.7 3.1 1.9 % 6-7 ani 5.4 7.4 27.7 13.1 17.8 13.3 1 0.5 0.5 2.2 1.7

Implicarea tatlui n ngrijirea i educa ia copilului

Hrnirea mbrcarea mbierea Splat pe din i Vizite medicale nso ire pn la grdini Jocuri n spa iul casei Jocuri n aer liber Discu ii privind activit ile zilnice 33.4 31.4 ale copilului Achizi ionarea de obiecte 4.3 3 vestimentare i jucrii pentru copil Discu ii privind probleme cu care se 33.4 27.7 confrunt copilul

55.8 59.5 19.8 19 10.3 10.1 1.9 1

145

Tabel 190: Implicarea tatlui n activit i de ngrijire i educa ie n cazul copiilor precolari, n mediul urban (rspunsuri multiple) Implicarea tatlui n ngrijirea i educa ia copilului 3 5 (N = 232) 6 7 (N = 211) Hrnirea mbrcarea mbierea Splat pe din i Vizite medicale nso ire pn la grdini Jocuri n spa iul casei Jocuri n aer liber Discu ii privind activit ile zilnice ale copilului Achizi ionarea de obiecte vestimentare i jucrii pentru copil Discu ii privind probleme cu care se confrunt copilul Zilnic 3-5 ani 39.7 29.3 13.8 33.2 5.2 28.9 43.5 39.7 67 ani 44.5 26.1 10.4 39.3 4.3 29.4 34.1 33.2 2 3 ori pe sptmn 3-5 67 ani ani 34.1 30.3 41.4 43.1 12.5 11.8 24.6 24.6 5.6 5.7 34.5 41.7 34.5 49.3 37.5 47.4 19.4 9.5 15.1 12.8 8.1 13.3 O dat pe O dat pe O dat pe sptmn lun an 3-5 6 7 3-5 6 7 3-5 6 7 ani ani ani ani ani ani 19.0 16.1 3.9 3.8 1.3 0.5 21.1 19.9 4.7 3.3 1.3 0.5 34.9 28 13.8 18 2.2 1.9 14.2 14.7 9.5 5.7 1.7 1.4 6.0 5.7 47.4 53.1 12.5 13.7 13.4 10 9.1 7.1 .4 0 15.5 11.4 4.7 3.3 .4 0.5 17.7 15.2 4.7 3.3 0 32.8 9.9 34.1 37.9 10.4 38.9 8.6 8.1 1.3 0.5 Niciodat 3-5 ani 2.2 2.2 22.8 16.8 23.3 13.8 1.3 .4 1.3 67 ani 4.7 7.1 29.9 14.2 17.5 11.8 1.4 0.9 0.9 1.9 0.9

36.6 39.8 6.0 4.7

50.9 51.7 20.3 23.2 3.4 11.6 12.8 1.3 0.5 1.3

36.6 33.6

Tabel 191: Implicarea tatlui n activit i de ngrijire i educa ie n cazul copiilor precolari, n mediul rural (rspunsuri multiple) Implicarea tatlui n ngrijirea i educa ia copilului 3 6 ani (N = 187) 6 7 ani(N = 194) Hrnirea mbrcarea mbierea Splat pe din i Vizite medicale nso ire pn la grdini Jocuri n spa iul casei Jocuri n aer liber Discu ii privind activit ile zilnice ale copilului Achizi ionarea de obiecte vestimentare i jucrii pentru copil Discu ii privind probleme cu care se confrunt copilul Zilnic 3-5 ani 39.6 19.8 2.1 28.3 2.7 19.8 35.8 34.2 67 ani 35.6 18 1.5 29.9 2.1 14.9 24.7 24.7 2 3 ori pe sptmn 3-5 67 ani ani 26.7 27.3 38.0 37.1 13.9 14.4 21.9 21.1 3.2 0.5 33.2 34 44.9 51.5 46.0 55.2 13.9 4.3 13.9 23.7 3.6 20.1 O dat pe sptmn 3-5 67 ani ani 20.9 23.2 26.2 25.8 35.3 33 21.4 22.2 5.9 6.7 19.8 23.2 12.3 18 12.8 14.4 41.7 9.6 42.8 45.4 10.3 47.4 O dat pe lun 3-5 6 7 ani ani 8.0 6.7 10.7 10.3 21.4 24.7 12.3 12.9 45.5 51.5 10.2 10.8 4.8 5.2 5.9 5.7 12.3 8.8 O dat pe an 3-5 6 7 ani ani 1 1 2.1 1 4.8 2.1 20.3 21.1 1.1 2.1 0 0 .5 0 Niciodat 3-5 ani 4.8 5.3 25.1 11.2 22.5 16.0 2.1 1.1 2.1 67 ani 6.2 7.7 25.3 11.9 18 14.9 0.5 0 0 2.6 2.6

29.4 22.2 2.1 1

62.0 68 19.3 14.4 2.7 8.6 7.2 2.7 1.5 2.7

29.4 21.1

8. Implicarea tatlui n discu ii privind activit ile zilnice ale copilului sau n probleme cu care se confrunt copilul Aa cum reiese din datele studiului, ta ii copiilor din ambele segmente de vrst se implic frecvent n discu ii cu copilul despre problemele sau activit ile acestuia (Tabelul 189). Peste 60% din cei intervieva i discut cu copilul zilnic sau cel pu in o dat pe sptmn. Ponderea ta ilor care se implic n astfel de activit i este mult mai mic n mediul rural. Implicarea tatlui n dialogul cu copilul, despre problemele acestuia, crete odat cu vrsta. n cazul copilului de 6-7 ani tatl discut mai frecvent cu copilul, mai ales n mediul urban. 80% din ta i discut zilnic cu copilul, n timp ce n rural doar 22% din ta i sunt disponibili pentru acest lucru zilnic, rezervndu-i timp o dat pe sptmn (Tabelele 190, 191). 146

9. Concediul de cretere a copilului Un indicator care poate reflecta, ntr-o anumit msur, interesul tatlui pentru creterea copilului este concediul pentru creterea copilului. Dei determinat de cele mai multe ori de ra iuni economice (doar tatl are drept de concediu, tatl are un salariu mai mic dect mama care are un serviciu pe care nu vrea s-l piard etc.) participarea tatlui la creterea copilului n cadrul concediului legal de 2 ani este un factor favorizant pentru consolidarea legturilor afective ntre tat i copil, precum i pentru creterea abilit ilor parentale ale tatlui, cu urmri benefice pentru etapele ulterioare de dezvoltare a copilului. Din tabelul 192 rezult c 11,6% i respectiv 14,7% dintre ta i au ales s ntrerup serviciul pentru a beneficia de concediul de ngrijire a copilului. Tabelul nr. 192: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea Cine a beneficiat de concediul de ngrijire a copilului pn la 2 ani? % 3-6 ani 70,5 11,6 17,9 100 % 6-7 ani 71.3 14.7 14 100

Mama Tatl Nu rspunde Total

10. Participarea tatlui la pedepsirea copilului Un alt indicator care reflect implicarea tatlui n educa ia copilului este msura n care tatl particip la pedepsirea copilului, dei aceasta depinde n foarte mare msur i de o serie de al i factori cum ar fi: educa ia i nivelul de studii al prin ilor, modelele familiei, numrul de copii, dac subiectul este cel mai mare sau cel mai mic dintre fra i, felul n care tatl a fost crescut la rndul lui i alte considera ii antropologice. Pedeapsa n sine poate fi perceput diferit de ctre fiecare printe, n func ie de abilit ile parentale ale acestuia. Un deficit de cunotin e referitoare la dezvoltarea copilului poate conduce la aplicarea unor pedepse neadecvate vrstei i nivelului de n elegere a copilului. Din analiza datelor s-a observat c tatl pedepsete mai frecvent bie ii, iar implicarea lui n pedepsire este mai mare n mediul urban (17,8%) fa de rural (9,1%). Din tabelele 193 i 194 rezult c ponderea ta ilor care aplic pedepse copilului este mai mare la segmentul copii de 3-5 ani (13,5%) dect la cei de 6-7 ani (9,3%). Cu toate c mamele pedepsesc mai frecvent copilul, ta ii de in primul loc n ceea ce privete persoana de care ascult copilul. Peste 43% din familiile intervievate la aceast grup de vrst declar c tatl este persoana de care ascult (se teme) copilul, doar 33% ascult de mam i cca.13% ascult de ambii prin i (datele nu sunt prezentate). Tabel 193: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cine l pedepsete pe copil? - grupa de vrst 3-5 ani Cine l pedepsete n general pe copil? Mama Tatl Al i membri ai familiei Bona Nu rspunde Total Total Numr cazuri 463 80 41 2 4 590 Urban Numr % cazuri 223 73.6 54 17.8 21 7 1 0.3 4 1.3 303 100 Rural Numr % cazuri 240 83.6 26 9.1 20 7 1 0.3 287 100

% 78.4 13.5 7 0.4 0.7 100

147

Tabel 194: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Cine l pedepsete pe copil? grupa de vrsta 6-7 ani Cine l pedepsete n general pe copil? Mama Tatl Al i membri ai familiei Bunica Bona Nu rspunde Total Total Numr cazuri 487 57 29 30 8 2 613 Urban Numr % cazuri 221 75 37 12.5 21 7.1 8 2.7 6 2 2 0.7 295 100 Rural Numr % cazuri 266 83.6 20 6.3 8 2.5 22 7 2 0.6 0 0 318 100

% 79.4 9.3 4.7 5 1.3 0.3 100

Concluzii
Din analiza implicrii tatlui n ngrijirea i educa ia copilului se pot sintetiza urmtoarele concluzii: Marea majoritate a ta ilor locuiete cu familia; Implicarea tatlui n ngrijirea copilului este relativ restrns n Romnia; Foarte pu ini ta i i asum ntreaga responsabilitate a ngrijirii copilului i aceste cazuri sunt determinate de situa ii speciale; n cazurile n care tatl particip la creterea copilului, el face acest lucru n colaborare cu mama (i n mai pu ine cazuri mpreun cu bunica); Msura n care tatl particip la educa ia copilului este influen at de o serie de factori precum: o mediul de reedin al familiei; o nivelul socio-cultural al familiei; o activit ile prin ilor: dac lucreaz n ture, dac mama are sau nu serviciu, dac unul dintre prin i lucreaz n alt localitate sau n alt ar, dac tatl este liber profesionist sau omer etc o vrsta copilului; n general, ta ii se implic n egal msura att n activit i de ngrijire ct i n activit i de educa ie (joc, conversa ii/dialog cu copilul etc.); Activit ile cele mai frecvente n care se implic ta ii n creterea copilului sunt hrnirea, mbrcarea i jocul; Activit ile n care se implic cel mai pu in sunt cele legate de ngrijirea snt ii (mers la doctor), unde mama de ine locul prioritar.

148

CAPITOLUL II.11 Influen a diferen elor de gen asupra cunotin elor, atitudinilor i practicilor parentale ale prin ilor cu copii precolari 3-7 ani
Egalitatea de gen este un deziderat relativ nou n concep iile sociale din Romnia, iar influen a lui n creterea i educa ia copilului este nc foarte pu in contientizat de prin i. Unul din aspectele importante pe care le abordeaz cursurile de educa ie parental este tocmai acesta. Necesitatea de a informa, educa i sensibiliza prin ii referitor la egalitatea de gen constituie o prioritate. Dei din analiza datelor n prezentul studiu nu s-a constatat c familiile intervievate au concep ii discriminatorii cu privire la gen, totui, exist unele tipare discriminatorii bine nrdcinate n atitudinile i practicile prin ilor, cum ar fi de pild cele referitoare la jucrii, jocuri, haine sau tipuri de activit i.

II.11.1 Cunotin e i atitudini ale prin ilor referitoare la nevoile copilului


La ntrebarea Considera i c feti a dumneavoastr are nevoi diferite fa de cele ale unui biat? 62,3% din prin ii de fete au rspuns n , 22,9% au rspuns da, iar 15,3% nu au tiut sau nu au rspuns (Tabelul 197). Aproximativ 90% din prin ii au considerat c fetele nu au nevoi diferite fa de bie i n privin a educa iei, dar 10% au considerat c nevoile sunt diferite n privin a hainelor i jucriilor (datele nu sunt prezentate). Tabelul nr. 197: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: Considera i c feti a dumneavoastr are nevoi diferite fa de cele ale unui biat? - prin i care au fete Total Numr cazuri 93 259 51 13 416 Urban Numr % cazuri 49 22.9 141 65.9 17 7.9 7 3.3 214 100 Rural Numr % cazuri 44 21.8 118 58.4 34 16.8 6 3.0 202 100

% 22.4 62.3 12.2 3.1 100

Da Nu Nu tiu Nu rspund Total

n cazul prin ilor care au bie i, rspunsurile au fost foarte apropiate de cele ale prin ilor de fete, cu men iunea c ponderea celor care au rspuns negativ a fost uor mai mare, la fel ca i ponderea celor care au rspuns c nu tiu (Tabelul 199). Tabelul nr. 199: Distribu ia rspunsurilor la ntrebarea: diferite fa de cele ale unei fete? - prin i care au bie i Total Numr % cazuri Da 92 22.9 Nu 271 67.6 Nu tiu 30 7.5 Nu rspund 8 2.0 Total 401 100 Considera i c biatul dumneavoastr are nevoi Urban Numr % cazuri 51 25.1 141 69.5 9 4.4 2 1.0 203 100 Rural Numr cazuri 41 130 21 6 198 % 20.7 65.7 10.6 3.0 100

149

Tabelul nr. 200: Nevoile diferite ale bie ilor fa de cele ale fetelor Nevoi diferite de cele ale unei fete DA (N = 92) Copilul n discu ie este biat Jucrii diferite Da Nu Educa ie diferit Da Nu Hinu e diferite Da Nu Total Numr cazuri 8 84 8 84 5 87

% 8.7 91.3 8.7 91.3 5.4 94.6

II.11.2 Atitudini i practici ale prin ilor n legtur cu pedepsele diferen iate n func ie de gen
Exigen ele prin ilor cu privire la disciplinarea copilului sunt mai mari n cazul bie ilor. Ponderea prin ilor de bie i din grupa 3-5 ani care au declarat c i pedepsesc pe copii, era 45,4% fa de 39% ct era ponderea n cazul prin ilor de fete. n general, bie ilor li se aplic mai frecvent dect fetelor pedepse fizice cum ar fi btaia, tras o palm, tras de urechi. Totui, pedepsele cele mai mari frecven e sunt ridicatul vocii i interdic ia att la fete ct i la bie i, dar i aici exist uoare diferen e ntre fete i bie i: 84% din prin i ridic tonul la bie i i numai 81% ridic tonul la fete; 59,1% din prin i aplic interdic ia la bie i, fa de doar 53% la fete. Datele nu sunt prezentate.

II.11.3 Modalit ile n care prin ii explic copiilor diferen ele de gen
ntreba i ce argumente utilizeaz pentru a explica copilului diferen ele dintre fete i bie i, peste dou treimi dintre prin i au declarat c fac apel la aspectele biologice specifice celor dou sexe, ntre 55% i 60% din prin i evoc comportamente diferite, ntre 39,3% i 50,2% explic prin roluri i responsabilit i, iar ntre 25,7% i 32,9% prin abilit i diferite (Tabelul nr. 201). Tabelul nr. 201: Argumentele utilizate de prin i pentru a explica diferen ele de gen (rspunsuri multiple) Da Nu % % % % 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 N = 817 N = 771 66.1 71.1 33.9 28.9 55.1 60.4 44.9 39.6 39.3 50.2 60.7 49.8 25.7 32.9 74.3 67.1

Aspecte biologice specifice celor dou sexe Comportamente diferite Roluri i responsabilit i diferite Abilit i diferite

4,9% dintre prin ii copiilor de 6-7 ani declar c nu au discutat; 1,4% din responden i nu tiu; 0,5% nu rspund; Altele: haine specifice, jocuri diferite. n mediul rural ponderea prin ilor care i bazeaz explica iile pe abilit i diferite este de peste 75%, explica iile bazate pe aspectele biologice diferite fiind mai reduse dect n urban (55%). De asemenea, n rural ponderea celor care au declarat c nu au discutat aceste subiecte cu copiii este mai mare (6,8%) (Tabelele nr. 202 i 203). Deducem deci ca modelele tradi ionale de educa ie con innd unele subiecte tabu sunt nc prezente n practicile prin ilor. Evident c aceste aspecte sunt influen ate i de nivelul socio-cultural al familiilor respective. 150

Tabelul nr. 202: Argumentele utilizate de prin ii din mediul urban n explicarea diferen ele de gen (rspunsuri multiple) Da Nu % % % % Copii * Copii ** Copii Copii 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 N = 817 N = 771 75.1 75.7 24.9 24.3 55.2 59.1 44.8 40.9 39.8 49.7 60.2 50.3 74.1 36.4 25.9 63.6

Aspecte biologice specifice celor dou sexe Comportamente diferite Roluri i responsabilit i diferite Abilit i diferite

3-5 ani: * 3,8% din responden i declar c nu au discutat; 1,2% din responden i nu tiu; 1,4% nu rspund; Altele: haine specifice, jocuri diferite. 6-7 ani: ** 3,5% din responden i declar c nu au discutat; 0,8% din responden i nu tiu; 0,3% nu rspund; Altele: haine specifice, jocuri diferite. Tabelul nr. 203: Argumentele utilizate de prin ii din mediul rural pentru a explica diferen ele de gen (rspunsuri multiple) Da Nu % % % % Copii Copii Copii Copii 3-5 ani 6-7 ani 3-5 ani 6-7 ani N = 817 N = 771 N = 817 N = 771 Aspecte biologice specifice celor dou sexe 56.8 66.8 43.3 33.2 Comportamente diferite 55 61.7 45 38.3 Roluri i responsabilit i diferite 38.8 50.6 61.3 49.4 Abilit i diferite 74.5 29.7 25.5 70.3 3 5 ani: 6,8% din responden i declar c nu au discutat; 2,3% din responden i nu tiu; 1% nu rspund; Altele: haine specifice, jocuri diferite. 6-7 ani: 6,3% din responden i declar c nu au discutat; 2% din responden i nu tiu; 0,8% nu rspund; Altele: haine specifice, jocuri diferite.

II.11.4 Atitudini ale prin ilor referitoare la comportamente ale copiilor, n func ie de gen
ntreba i dac consider c nu este masculin ca bie ii s plng n public dou treimi din prin i au declarat c nu sunt de acord cu aceast afirma ie, iar peste un sfert au declarat c sunt de acord cu aceast afirma ie (Tabelul 204). Tabelul nr. 204: Atitudini ale prin ilor referitoare la comportamente ale copiilor, n func ie de gen Nu este masculin ca bie ii s plng n public De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total 151 Total % 23.1 64.3 11.5 1.1 100 % 27.1 66 5.7 1.2 100 Urban % 20.9 68.3 10.1 0.7 100 % 24.6 67.6 7.3 0.5 100 % 25.5 60 13 1.5 100 Rural % 29.5 64.5 4.2 1.8 100

De asemenea, mai mult de un sfert din prin ii intervieva i consider c bie ii sunt mai obraznici dect fetele, dei aproape 60% sunt de prere c nu se poate face aceast discriminare (Tabelul nr. 205). Tabelul nr. 205: Atitudini ale prin ilor fa de afirma ia: Bie ii sunt mult mai obraznici/neasculttori dect fetele! Trebuie inu i mai din scurt Total De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total % 27.5 59.1 13.2 0.2 100 % 28.3 63.4 8.2 0.1 100 Urban % 22.1 64.5 13.2 0.2 417 % 23.5 68.2 8.3 0 100 % 33.3 53.5 13 0.2 100 Rural % 32.7 58.9 8.1 0.3 100

Referitor la anumite trsturi specifice, mai mult de jumtate din prin i consider c fetele sunt mai sensibile dect bie ii i aproape 40% din prin i opteaz pentru ca fetele s fie educate, mai ales pentru a deveni mame i so ii bune. Tabelul nr. 206: Atitudini ale prin ilor cu privire la valorile culturale n educa ia fetelor Fetele trebuie educate mai ales pentru a deveni mame i so ii bune De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total % 39.3 50.3 10.3 0.1 100 % 40.1 54.9 4.9 0.1 100 Urban % % 34.8 38.5 54 57.8 11 3.7 0.2 0 100 100 Rural % 44 46.5 9.5 100 % 41.6 52.1 6 0.3 100

Tabelul nr. 207: Cunotin e ale prin ilor privind particularit i de personalitate ale copiilor, n func ie de gen Fetele sunt mai sensibile i mai emotive dect bie ii De acord Nu sunt de acord Nu sunt sigur Nu n eleg Total Total % 50.7 38.3 10.9 0.1 100 % 54.7 37.5 7.7 0.1 100 Urban % 47.5 41.7 10.8 0 100 % 51.6 39 9.4 0 100 % 54 34.8 11 0.2 100 Rural % 57.7 36 6 0.3 100

Alte aspecte referitoare la diferen ele de gen (jocuri, jucrii, activit i n timpul liber etc.) au fost prezentate n capitolele anterioare specifice.

Concluzii
Egalitatea de gen este un deziderat relativ nou n concep iile sociale din Romnia, iar influen a lui n creterea i educa ia copilului este nc foarte pu in contientizat de prin i; Marea majoritate a prin ilor (aproximativ 90%) a considerat c fetele nu au nevoi diferite fa de bie i cu privire la educa ie, dar au considerat c diferen ierile trebuie s se refere mai ales la haine i jucrii; Exigen ele prin ilor cu privire la disciplina copilului sunt ceva mai mari n cazul bie ilor; Dou treimi dintre prin ii intervieva i au declarat c explic copiilor diferen ele de gen, folosind argumentele biologice specifice celor dou sexe, dar foarte mul i se refer i la comportamente diferite sau atribu ii i abilit i diferite; 152

n mediul urban, ponderea prin ilor care i bazeaz explica iile pe abilit i diferite este mult mai mare dect n mediul rural, n timp ce explica iile bazate pe aspectele biologice diferite ocup un loc mai pu in important; de asemenea, n rural, ponderea celor care au declarat c nu au discutat aceste subiecte cu copiii este mai mare dect n mediul urban; Aproximativ un sfert dintre prin ii intervieva i consider c exist diferen e ntre atitudinea pe care trebuie s o aib n public bie ii i fetele (bie ii s nu plng n public, fetele sunt mai sensibile, etc.); Aproximativ 40% dintre prin i consider c fetele trebuie educate pentru a deveni mame i so ii bune, dar aproximativ jumtate dintre prin i nu sunt de acord cu acest deziderat.

153

CONCLUZII
Acest studiu a eviden iat o multitudine de aspecte, unele inedite, cu referire la competen ele parentale, valorile, proiec iile i ac iunile educa ionale ale prin ilor care, n 2005, aveau copii sub 8 ani. Studiul prin prisma obiectivelor sale a vizat cunotin e, atitudini i practici ale prin ilor reflectate n domeniile esen iale ale creterii i dezvoltrii copiilor. Evaluarea acestor cunotin e, atitudini i practici a avut ca referin Conven ia Drepturilor Copilului i cele mai recente cunotin e recunoscute de comunitatea profesionitilor din domeniu.

1. Caracteristici socio-demografice
Dat fiind faptul c cele 4 eantioane de familii/prin i sunt reprezentative pe ar i reprezint segmente de popula ie normal (adic neselec ionate dup nici un criteriu particular), prezentarea lor sub aspect socio-demografic poate aduce la zi anumite caracteristici i tendin e ale familiilor din Romnia i, n acelai timp, s explice anumite evolu ii. 1.1 Caracteristici ale familiilor Referitor la mrimea familiei, se remarc faptul c familiile n mediul rural sunt mai numeroase dect cele din mediul urban. Familiile formate din 3 persoane sunt dominante n mediul urban, n timp ce familia cu 4 persoane este predominant n mediul rural. n ambele medii predomin familia nuclear i nu cea extins. Familiile bazate pe cstorie au ponderi diferite n segmentele de popula ie studiate. Ele sunt mai pu in frecvente la grupa de vrst 0 - 1 an. Familia monoparental are de asemenea frecven e diferite n cele 4 segmente studiate. Varia iile sunt importante: de la 7% n segmentul 7-6 ani la 22,5% la segmentul 0-1 an. Familia monoparental provine din familia biparental i nu de la prin i celibatari. Familiile consensuale sunt mai frecvente n mediul rural, la toate segmentele de vrst, frecven a cea mai mare nregistrndu-se la segmentul 0-1 an (28,7%). Dei cele 4 segmente de vrst sunt ntr-o cronologie desfurat pe 7 ani, tenta ia de a privi n evolu ie aceste fenomene, prin cele 4 segmente de vrst, nu este corect. Nu tim dac familiile actualmente legale nu erau consensuale n primii ani de la naterea copilului i c acest fenomen nu este o practic frecvent nainte de legalizarea cuplului. Fenomenul migra iei for ei de munc (interiorul rii i n afara ei) este resim it i la nivelul familiei romneti. Fenomenul este mai frecvent la segmentele 4-7 ani. De obicei pleac ta ii, cu precdere cei din rural. n privin a nivelului socio-economic, familiile se diferen iaz dup mediile de reziden . n familia urban predomin nivelul socio-economic mediu i ridicat, n timp ce n rural predomin nivelul sczut i mediu. n general, familiile cu copii mai mici (0 -1an) de in mai pu ine bunuri dect cele cu copii mari (6-7 ani). Men ionm c numrul de bunuri posedate a stat la baza constituirii indicatorului socio-economic. 1.2 Caracteristici ale prin ilor La toate segmentele studiate, mamele din mediul rural sunt mult mai tinere dect cele din urban. Aceast caracteristic este valabil i n cazul ta ilor, cu men iunea c diferen ele sunt mult mai mici. Nivelul de colarizare ntlnit cel mai frecvent att la mame ct i la ta i este liceul. Totui, ponderea popula iei cu studii universitare este de 3 ori mai mare n mediul urban dect n rural, la toate grupele studiate. Este de subliniat un nivel de colarizare a prin ilor mai redus n rural. Ponderea prin ilor fr coal este ngrijortoare, atingnd nivelul de 6,5%. Att n urban ct i n rural, predomin, la distan , statutul ocupa ional de salariat. Pe ansamblu, doar jumtate din mame sunt active economic i particip la venitul familiei. Ponderea ta ilor activi economic este de dou ori mai mare dect a mamelor. Cele mai pu ine mame active economic sunt n mediul rural.

154

2. Nutri ia copiilor
2.1 Alptarea Alptarea este considerat, de aproape to i prin ii, ca fiind esen ial pentru creterea i dezvoltarea copilului. Alptarea exclusiv n primele 6 luni de via este practicat de mai pu in de jumtate dintre mamele care aveau copii n acest segment de vrst, la momentul studiului. Durata medie a alptrii exclusive a fost de 2,4 luni iar mediana de 2 luni. Prin valoarea medianei, durata alptrii exclusive este mai mare cu o lun n mediul urban dect n rural. 2.2 Diversificarea alimenta iei Diversificarea ncepe timpuriu, n medie la vrsta de 3 luni. S-a constatat c jumtate dintre copiii care nu au fost niciodat alpta i au fost hrni i necorespunztor, cu lapte praf integral sau laptele de vac. 2.3 Igiena alimenta iei n ceea ce privete nutri ia copiilor de peste 3 ani, s-a constatat c ponderea prin ilor care se preocup de un stil de via sntos al copilului prin organizarea unui ritm de hrnire programat este de numai 30%, ceilal i nefiind preocupa i de un program organizat al meselor copilului.

3. Sntatea copilului
3.1 S-a constatat c aproape to i prin ii au criterii corecte pentru a aprecia sntatea copiilor lor, n special cea fizic i, deci, tiu cnd trebuie s apeleze la un medic pentru o boal acut, cronic sau handicap. 3.2 n situa ii de boal, mul i prin i administreaz copiilor tratamente (ntre care i cu antibiotice) fr s consulte n prealabil un medic. Frecven a acestor atitudini crete n rndul prin ilor odat cu vrsta copiilor, cel mai probabil din cauza experien elor avute de-a lungul timpului, n confruntarea cu diferite situa ii de boal ale copiilor. Aceste atitudini/tratamente inadecvate pot agrava starea de sntate a copilului, pot duce la confuzii de diagnostic sau pot reduce capacitatea de reac ie a organismului la tratamente corecte (cazul antibioticelor). 3.3 Cel pu in 17% dintre prin i nu cunosc scopul vaccinrilor i confund vaccinurile cu alte tratamente care previn rahitismul, anemia etc. Din acest motiv, din declara iile prin ilor nu se poate cunoate cu certitudine prevalen a copiilor ntr-adevr vaccina i. 3.4 Medicii au fost invoca i cel mai frecvent de prin i drept surse de informa ii privind sntatea copiilor, cu mult naintea altor surse. Totui, frecven a mare a practicilor incorecte de nutri ie sau de tratamente prezum raportarea la autenticitatea acestor declara ii (ale prin ilor) cu mult rezerv. Prin ii apeleaz i la surse de informa ii nesigure, prevalen a mai mare nregistrndu-se la cei din mediul rural. ntre acestea, bunicii ocup un loc important n ambele medii de reziden . I-am men ionat deoarece ei pot constitui uneori rezervor de cunotin e, experien e valoroase dar alteori acestea pot fi depite pentru modelele actuale de cretere i dezvoltare ale copiilor. Perpetuarea, pe aceast cale, a unor tradi ii nesntoase n nutri ia copiilor (renun area la alptare, diversificare precoce etc.) constituie un exemplu nefericit n acest sens, care explic, n parte, de ce modelul alptrii exclusive n primele 6 luni de via se impune cu atta nencredere i dificultate n contiin a mamelor din Romnia.

4. Igiena copilului
4.1 Cunotin ele i practicile prin ilor privind igiena intim a copiilor sunt necorespunztoare, att n ceea ce privete fetele ct i bie ii, fiind sesizate la toate segmentele de vrst intrate n studiu. 4.2 Respectarea unor norme de igien elementare cum ar fi splatul sub jet de ap, n special a alimentelor care se consum crude, este limitat de inexisten a apei curente n cele mai multe comunit i rurale din ar. Acelai lucru este valabil pentru siguran a apei de consum. Apa provenit din surse nesigure rmne un factor de contaminare i de risc permanent pentru sntate, cu deosebire la copiii mici. Ca urmare, n mediul rural, copiii sunt supui unui risc de mbolnvire mult mai mare.

155

5. Ecologia social a familiei


5.1 Situa iile de tensiune i conflict ntre prin i sunt prezente n mai toate familiile, dar n acest studiu nu au fost remarcate situa ii grave de violen n familie. 5.2 Prin ii au o dorin extrem de disciplinare a copiilor lor. 5.3 Actele comise de copil sunt etichetate indisciplin, numai dup vrsta de un an. 5.4 La grupa de copii de pn la 3 ani mamele sunt cele care se preocup de educa ia i disciplinarea copilului, n propor ie de peste 85% din cazuri. 5.5 La copiii de peste 3 ani din eantionul analizat, pedepsele fizice (bti, plmuire, tras de urechi, tras de pr, zgl ire) reprezint peste 2/3 din pedepsele aplicate copiilor, iar pedepsele verbale (ridicatul vocii, insulte injurii, sarcasme) totalizeaz peste 80% din tipurile de pedepse aplicate acestora. Mama este cea care l pedepsete n general pe copil (78,4% - 3-5 ani, 79,4% - 6-7 ani). Tatl se implic n mic msur n disciplinarea zilnic a copilului. Cu toate acestea copilul ascult mai ales de tat (43,3% -3-5 ani, 43,2 -6-7 ani). 5.6 Pe de alt parte, n paralel cu aceste aspecte, n peste 90% dintre cazuri prin ii au declarat c folosesc recompense diferite pentru ac iunile pozitive ale copilului, verbale sau prin recompense fizice (mngiat, pupat), iar cadourile sunt pstrate pentru ocazii festive (aniversri, srbtori tradi ionale etc.). 5.7 Practicile utilizate pentru disciplinarea copilului eviden iaz ns o lips de cunoatere a specificului de dezvoltare a copilului mic cum ar fi: curiozitatea acestuia, dorin a de explorare a mediului i investigare a obiectelor din jur. Trebuie, de asemenea, subliniat c dezvoltarea i men inerea comportamentelor pozitive ale copilului in de msura n care mama i tatl aplic consecvent aceleai metode de disciplinare 6. Educa ie, joc i dezvoltarea copilului Prin ii au afirmat interesul lor special pentru colarizarea copilului i pentru importan a pe care o acord acetia studiilor copiilor lor. 6.1 Educa ia copilului Aproximativ 88% dintre copiii precolari frecventeaz grdini a, 77% dintre copiii cu vrste ntre 6 i 7 ani merg la coal, iar 98% dintre prin i consider c este important pentru copilul lor ca acesta s urmeze coala. Totodat, peste 60% dintre prin ii intervieva i consider c este important ca proprii copii s parcurg i studiile universitare. 6.2 Jocul i educa ia timpurie Prin ii de in informa ii despre importan a jocului pentru dezvoltarea copilului mic n propor ie de 95% la grupul prin ilor copiilor de 0 1 an. Marea majoritate a prin ilor (peste 70%) consider important jocul pentru dezvoltarea copilului i, mai mult de 2/3 din prin i (fie mama, tatl sau ambii), i rezerv timp pentru a se juca cu copilul, ndeosebi n week-end, afar sau n cas, n func ie de sezon. Ponderea prin ilor care cunoate importan a jocului este mai mare n mediul urban. Preferin ele prin ilor pentru diferite tipuri de jucrii sunt destul de puternic influen ate de concep ia prin ilor referitoare la diferen ele de gen. Astfel, jucriile-ppui sunt n top pentru cazul n care au copii de sex feminin, iar jucriile-maini pentru cazul n care copiii sunt de sex masculin. Jocul este apreciat de prin i ca important pentru dezvoltarea copilului, mai ales sub aspect ludic i nu este perceput ca o activitate de nv are a copilului, ca singur modalitate pentru copil de a acumula cunotin e prin propria experien nemijlocit cu mediul. Totul este joc pn la 6 ani. n ceea ce privete timpul liber, la segmentul de vrst de peste 3 ani, indiferent de sexul copilului, se remarc o tendin dominant a prin ilor de a-i ncuraja copiii s-i petreac timpul liber n compania altor copii (98,1% n cazul fetelor i 98,8% n cazul bie ilor de 3 7 ani). 7. Tradi ii 7.1 Respectarea tradi iilor i a practicilor tradi ionale de ngrijire i cretere a copilului este puternic nrdcinat n concep iile prin ilor. Tradi iile sunt prezente n familiile copiilor mici, att n mediu urban ct i n rural, cu o pondere mai crescut n acesta din urm. 7.2 Se diferen iaz respectarea unor tradi ii precum: serbarea zilei de natere sau alte srbtori tradi ionale, care au o influen benefic asupra dezvoltrii rela iilor intrafamiliale i marcheaz momente reper n via a copilului, de 156

practicarea unor obiceiuri de ngrijire duntoare, ndeosebi la sugar i la copilul mic (nfatul strns al copilului pn la vrsta de cel pu in o lun, purtatul cciuli ei pentru protejarea copilului mpotriva curentului, gurele n lobul urechii pentru punerea cerceilor la fete etc.). Aa cum era de ateptat, aceste tradi ii sunt mult mai frecvent practicate n mediul rural, unde spiritul tradi ionalist este mai puternic. 7.3 Studiul a relevat i persisten a a unei serii de obiceiuri locale, utilizate ns pe scar restrns, care sugereaz ignoran a total a prin ilor cu privire la unele aspecte ale dezvoltrii copilului (de pild ntrzierea n vorbire) sau se refer la teama prin ilor pentru viitorul copilului (s aib noroc, s nu devin ho etc.). 8 Aspecte de gen i discriminare de gen 8.1 Declarativ prin ii au atitudini egale fa de fete i fa de bie i, n ambele medii de reziden a acestora. Mai mult de 1 din 2 prin i consider c fetele i bie ii nu au nevoi diferite. Aproape 85% dintre prin i consider c fetele i bie ii nu trebuie educa i n mod diferit. Lipsa de cunotin e a prin ilor privind dimensiunea de gen i mpiedic pe acetia s ofere o educa ie bazat pe nevoile specifice ale copilului (n special cele legate de gen) afectnd n acest fel dezvoltarea optim a poten ialului fetelor i bie ilor lor. Practicile arat, ns, c exist diferen e clare ntre tipurile de jucrii cumprate de prin i fetelor i bie ilor, ca i n atributele/calit ile specifice de gen care fac demarcri precise ntre genuri. Opiniile i atitudinile stereotipale ale prin ilor privind rolurile i responsabilit ile fetelor/femeilor, bie ilor/brba ilor limiteaz oportunit ile de dezvoltare ale copiilor. Dintre acestea am reaminti c mai mult de 50% dintre prin i consider c fetele sunt mai sensibile i mai emotive dect bie ii; n jur de 40% dintre prin i consider c fetele trebuie educate mai ales pentru a deveni mame i so ii bune. Mai mult de 50% dintre prin i consider c responsabilitatea tatlui este n principal de a asigura resursele necesare pentru creterea copilului. Peste 40% dintre prin i consider c este important ca biatul s fie ncurajat s devin mai independent i mai puternic dect fata (1- 3 ani). 8.2 n practicile prin ilor se accentueaz diferen ele de gen i n participarea i prezen a cu precdere a mamelor n jocul copiilor mici i n activit ile cotidiene de ngrijire. Mamele acompaniaz zilnic copiii de 0-3 ani la joc iar ta ii numai cu o frecven sptmnal. 8.3 Participarea ta ilor la creterea i educarea copilului. Exist o preocupare foarte redus a ta ilor pentru participarea direct la ngrijirea i educarea copiilor, mai vizibil la segmentul de vrst al copiilor de pn la 3 ani. Doar 0.2% dintre persoanele intervievate consider c tatl este persoana care are responsabilitatea zilnic a ngrijirii copilului (0-1 ani). Alturi de mam, bunica este cea care se implic n mare msur n ngrijirea copilului (1- 3 ani). Aproximativ 1 din 3 ta i se implic doar ocazional n hrnirea, schimbarea scutecelor, mbierea, mbrcarea, culcarea copilului (2-3 ori pe sptmn). Mai mult de 1 din 3 ta i nu citesc poveti, poezii sau cntece copilului (0-3 ani). Aceast stare de fapt trebuie luat n considerare din perspectiva faptului c oportunit ile de dezvoltare ale copilului sunt direct legate de frecven a i calitatea interac iunilor cu tatl su. Studiile realizate n privin a rela iilor de gen au artat c ateptrile tatlui privind sexul copilului influen eaz modul acestuia de implicare n creterea i educarea copilului. n cadrul acestei cercetri a reieit c att ta ii, ct i mamele din Romnia i doresc n mai mare msur bie i. Ta ii i doresc n propor ie de 42,5% s aib un biat, fa de numai 16,2% care i doresc o fat. n cazul mamelor, 32,2% i doresc un biat iar 21,8% i doresc fat.

157

RECOMANDRI
Recomandri privind politicile publice i cadrul legislativ integrat
o Mai buna corelare i colaborare reciproc ntre Ministerele i departamentele implicate n protec ia, sntatea i educa ia copilului, realizarea unei politici coerente sus inut de un cadru legislativ adecvat. Crearea ct mai urgent a structurilor administrative i departamentelor necesare pentru ca pachetul legislativ n domeniul protec iei i promovrii drepturilor copilului s devin func ional. Stabilirea unui sistem eficient de comunicare ntre factorii de decizie la nivel central i autorit ile locale privind instruc iunile de aplicare a acestor msuri legislative. Crearea unor structuri intersectoriale, att la nivel local ct i central, care s asigure o abordare integrat a dezvoltrii timpurii a copilului sub aspectul snt ii, nutri iei, educa iei, protec iei i siguran ei mediului. Crearea unei strategii na ionale n domeniul educa iei parentale care s rspund tuturor dezideratelor enun ate mai sus.

o o o

Din acest studiu sunt de re inut cteva aspecte importante care trebuie luate n considerare n elaborarea sau coordonarea unor strategii i programe educa ionale sau de dezvoltare social. Condi ia dezavantajat a familiilor din mediul rural: - Frecven a relativ mare a unor forme instabile de familie (familii monoparentale, uniuni consensuale, familii n care unul sau ambii prin i nu locuiesc permanent cu copilul etc.); - Existen a unui numr din ce n ce mai mare de copii care sunt expui unor riscuri de neglijare, abandon, analfabetism etc., ca urmare a fenomenului de migra ie a prin ilor la munc; - Existen a, cu o frecven crescnd, a analfabetismului n rndul prin ilor. Aceste constatri determin, cu prioritate, interven ii concertate att din partea autorit ilor centrale ct i din partea autorit ilor locale cu privire la informarea, educarea i contientizarea prin ilor fa de nevoile de dezvoltare ale copilului, fa de rolul prin ilor, a familiei n educa ia i protec ia drepturilor copilului.

Recomandri privind sectorul educa ie


Dezvoltarea ini iativelor/programelor legate de educa ia prin ilor i a viitorilor prin i, capabile s mbunt easc practicile i atitudinile prin ilor fa de copilul mic i fa de perioada copilriei, n elegnd-o n reala ei valoare i importan , ca perioad determinant n structurarea individului, att n ceea ce privete sntatea fizic ct i a formrii structurilor psihologice intelectuale i emo ionale. Creterea nivelului de colarizare n special n mediul rural, prin acordarea de facilit i copiilor pentru a putea finaliza anii de coal obligatorii i dup caz liceul sau alte forme de nv mnt. n domeniul educa iei propunem dou direc ii principale de interven ie: ac iuni adresate profesionitilor o Sporirea gradului de informare i formare a profesionitilor care lucreaz cu prin i i, care prin activitatea lor, au posibilitatea de a influen a pozitiv abilit ile, cunotin ele i practicile prin ilor n creterea i educarea copiilor lor n familie; o nfiin area unor institu ii de nv mnt superior pentru formarea de educatori specializa i pentru copii mici, care devin i persoane - resurs n formarea competen elor parentale; o Introducerea la nivel na ional n curriculumul elevilor din clasele medii i superioare a unor no iuni legate de cunotin ele minime necesare viitorilor prin i, cu accent deosebit pe responsabilit ile acestora fa de viitorul copil; o Formarea continu a cadrelor didactice, a asisten ilor sociali i a altor categorii de personal de ngrijire care, prin activitatea lor, trebuie s colaboreze cu prin ii n domeniul educa iei copilului.

158

ac iuni adresate direct prin ilor o Continuarea i extinderea programelor de lec ii de educa ie parental desfurate n grdini e i extinderea lor n colile primare i gimnaziale; o Elaborarea unor programe de pregtire a prin ilor pentru rolul lor de primi educatori ai copilului. Aceste cursuri s fie prezentate prin ilor ntr-o modalitate convingtoare i atractiv; o ncurajarea prin ilor de a se informa n legtur cu problemele de educa ie i sntate a copilului; o Facilitarea accesului prin ilor la educa ie prin programe care s cuprind toate tehnicile cunoscute: media, brouri, campanii de sensibilizare i informare centrate pe copil i problematica respectiv; o nfiin area n ct mai multe coli, grdini e din mediul urban sau rural a unor Centre de Resurse i Informare pentru Prin i, care s constituie locuri cunoscute i recunoscute de ctre prin i ca surs de informa ie i de consiliere; o Producerea de materiale informative pentru prin i, despre competen ele copilului mic i precolar i elemente de dezvoltare timpurie a copilului (brouri, pliante, publica ii, casete video/CD-rom cu un con inut interesant despre competen ele nou-nscutului i copilului mic care s incite prin ii la activit i de sus inere a copilului mic prin angajarea lui n activit i de nv are specifice pentru aceast vrst); o Organizarea unor campanii de informare i sensibilizare cu privire la importan a aspectelor de ordin psihic n dezvoltarea i educa ia copilului; o Sus inerea i ncurajarea modalit ilor de informare i comunicare direct cu prin ii pe teme de interes privind educa ia copiilor prin implicarea canalelor media (emisiuni speciale TV i radio, site-uri specifice etc.); o Organizarea unor servicii de tipul: Telefonul printelui sau Mamele informeaz mame; o Conceperea unui modul specific, n cadrul programului na ional de educa ie a prin ilor, privind educa ia i ngrijirea copilului din mediul rural; o Conceperea unui modul specific, n cadrul programului na ional de educa ie a prin ilor, privind educa ia de gen; o Ini ierea unor programe-pilot de stimulare a participrii tatlui la educa ia copilului;

Recomandri privind sectorul snt ii


Ca i n domeniul educa iei, propunem ca interven iile s se adreseze att specialitilor ct i prin ilor: o Formarea competen elor de comunicare ale personalului medical cu prin ii n general i n mod special cu prin i afla i n situa ii de risc crescut: analfabetism, srcie, boli cornice/handicapuri grave etc.; o Antrenarea asisten ilor medicali i sociali comunitari n informarea prin ilor i n urmrirea transpunerii informa iilor/mesajelor n practici de ngrijire a copiilor; o Pentru rezultate mai bune n alptarea exclusiv n primele 6 luni de via i men inerea alptrii copiilor pe o durat ct mai mare, este necesar creterea competen elor medicilor n dezvoltarea copilului mic, nc din perioada de formare din universit i prin curriculum; o Promovarea acestor practici n formarea continu a tuturor categoriilor de profesioniti din sectorul sanitar, care vin n contact cu mama i pot influen a acest lucru (moae, asisten i medicali, asisten i medicali i sociali comunitari, obstetricieni, neonatologi, pediatri); o Comitetul pentru promovarea alptrii s monitorizeze presa scris i audio-vizual pentru evitarea i eliminarea mesajelor care relativizeaz importan a alptrii i promoveaz mitul laptelui praf ca semn al grijii autorit ilor pentru copii; o Consiliul na ional al audio-vizualului s introduc sanc iuni (la sesizarea acestui comitet) pentru jurnalitii care promoveaz mesaje contrare alptrii, prin amenzi i citirea chiar de ctre jurnalistul n cauz a dreptului la replic formulat de comitet. Aceast msur ar crete responsabilitatea jurnalitilor n difuzarea mesajelor tiin ifice care nu intr n zona de bun sim a opiniabilului. De asemenea, ar crete contientizarea importan ei alptrii n rndul popula iei; o Sus inerea formrii competen elor parentale privind sntatea copilului prin toate tehnicile cunoscute: media, brouri, campanii de sensibilizare i informare centrate pe sntatea copiilor, ateliere de formare pentru prin i etc.

159

Pentru creterea impactului materialelor informative asupra grupurilor int propunem: o Elaborarea materialelor informative pentru prin i, mpreun cu specialiti n comunicare, pentru ca impactul lor s fie maxim; o Difuzarea ctre profesioniti a materialelor informative destinate educa iei parentale s fie precedat de ntlniri de lucru, ateliere sau alte forme prin care acetia s poat fi motiva i s le afieze, s le valorifice n practica medical sau n rela ia cu prin ii, n vederea utilizrii ct mai eficiente a acestor materiale; o Evaluarea impactului pe care informa iile i materialele de educa ie parental le au asupra prin ilor; o Abordarea i includerea tuturor aspectelor de igien (corporal, mediu ambient, alimentar) n mesajele profesionitilor din sntate i educa ie.

Recomandri privind autorit ile publice


o Informarea i sensibilizarea autorit ilor locale cu privire la necesitatea educa iei parentale, ca element esen ial al dezvoltrii comunitare, al evitrii i restrngerii fenomenelor de abandon colar, marginalizare sau neintegrare social; Implicarea autorit ilor locale (primari, membri ai consiliilor jude ene etc.) n ac iuni concrete de educa ie parental la nivel local; Factorii de rspundere locali (primari, consilii locale etc.) s participe la cursuri de formare cu privire la importan a educa iei parentale i a implica iilor marginalizrii pentru comunitate; Stimularea unor ac iuni de participare a prin ilor la activit i comunitare prin care se realizeaz o coeziune a comunit ii; Ini ierea i stimularea crerii, ndeosebi n comunit i rurale, a unor grupuri active de prin i care s promoveze exemple pozitive i mentalit i moderne n educarea copilului; Diversificarea serviciilor de educa ie, sntate i protec ie a copilului, care s vin n sprijinul familiilor aflate n dificultate: institu ii cu program flexibil, centre post-coal, programe pentru vacan ; Organizarea de cursuri serale pentru prin ii din mediul rural sau din oraele mici n vederea sporirii abilit ilor parentale; Sensibilizarea permanent a autorit ilor locale i centrale, dar i a prin ilor, cu informa ii despre riscurile consumului de ap necontrolat, pentru mobilizarea resurselor individuale i comunitare n efortul introducerii sistemului de canalizare i ap; Ini ierea unor centre de resurse/consultan n mediul rural pentru ncurajarea ini iativelor antreprenoriale ale familiilor tinere (i tinerilor n general), necesare schimbrii modelului de via aferent agriculturii de subzisten ; nfiin area de servicii de calitate pentru educarea copiilor mici i implicit de sus inere a prin ilor (cree/grdini e cu program flexibil adaptat nevoilor prin ilor) pentru a evita separarea de lung durat a prin ilor de copiii; nfiin area n ct mai multe comunit i de cluburi ale prin ilor n care s existe locuri de joac i jucrii pentru copii i persoane abilitate s modeleze jocuri cu copiii i prin ii. Aceste cluburi pot avea i spa ii de discu ie ntre prin i; Organizarea unor ntlniri informale i a unor ateliere de lucru sau dezbateri cu specialiti (medici, psihologi, sociologi i psihopedagogi) pentru a dezvolta competen ele i abilit ile prin ilor din mediul rural n domeniul creterii i educrii copiilor.

o o o o o

o o

Recomandri pentru partenerii media


o Participarea mass-media, n special a posturilor de televiziune, n promovarea unor emisiuni de tipul dezbaterilor sau prezentrii unor filme care redau aspecte despre dezvoltarea timpurie a copilului i competen ele copilului (de ex: Le bebe est une personne; Temperamentul copiilor mici sau Dezvoltarea copilului de la natere la ase ani) precum i ac iuni de sensibilizare n societatea romneasc pentru valorizarea copilului, a copilriei mici i a educa iei timpurii; Programele respective s fie prezentate n forme i limbaj adecvat tuturor prin ilor, chiar i celor cu un nivel socio-cultural sczut, la ore de vrf i s fie pregtite printr-o publicitate adecvat; Campanii de contientizare privind beneficiile implicrii tatlui n creterea i educarea copilului; 160

o o

Realizarea de talk-show pe teme legate de dezvoltarea timpurie a copilului, pentru a crete interesul publicului pentru problemele copilului i ale copilriei, depind cadrul festivist sau catastrofic al unor evenimente.

Recomandri pentru partenerii din sectorul privat


o o Informarea acestora asupra importan ei de a se implica prin diverse ci (finan are, contribu ie n natur, voluntariat etc.) n ac iuni de educa ie parental; Elaborarea unor campanii de abordare a salaria ilor din sectorul privat ca prin i, trezirea interesului lor pentru acest domeniu; prezentarea riscurilor de a neglija propriul lor copil din cauza timpului prelungit de lucru; Sprijinirea unor facilit i acordate prin ilor pentru creterea, nutri ia, educarea, protec ia i sntatea copiilor mici (de exemplu: orar flexibil, asigurarea unui centru de dezvoltare timpurie a copilului n incinta organiza iei, facilit i pentru alptarea la sn sau pentru schimbarea scutecelor etc.); Campanii de strngere de fonduri derulate la nivel na ional i local pentru publicarea unor materiale informative pentru prin i; Implicarea editurilor i a presei pentru publicarea de materiale informative pentru prin i.

o o

161

ANEXE
Instrumentele de colectare a datelor

Evaluarea cunotin elor, atitudinilor i practicilor prin ilor care au copii pn n 3 ani
Cod operator_______________________ Jude ul____________________________ Numrul de ordine al familiei selectate_____ Data____/____/____/ Localitatea________________

Capitolul 1 INFORMA II DEMOGRAFICE


Q1. Cine este persoana intervievat: 1 = mama Q3 2 = tatl 3 = ambii prin i Q4 4 = bunica/ bunic 5 = alta persoana(cine...............) Q2. Mama copilului locuiete mpreun cu copilul? 1 = da 2 = lucreaz115 n strintate 3 = internat ntr-un sanatoriu/preventoriu 4 = arestat/ condamnat 5 = lucreaz ntr-o alt localitate i vine mai rar dect sptmnal 6 = a prsit familia/alt cstorie/alt concubinaj 7 = a decedat 8 = altele (care.....................) Q3. Tatl copilului locuiete mpreun cu copilul? 1 = da 2 = lucreaz n strintate 3 = internat ntr-un sanatoriu/preventoriu 4 = arestat/ condamnat 5 = lucreaz ntr-o alt localitate i vine mai rar dect sptmnal 6 = a prsit familia 7 = a decedat 8 = altele (care.....................) Q4. Mediul de reedin : Q5. Starea civila: 1 = urban 2 = rural 2 = uniune consensual 5 = celibatara 3 = divor at/separat 9 = nu rspunde

1 = cstorit 4 = vduv

Q6. Din cte persoane se compune familia dvs? Va rog s-i numi i pe to i membrii familiei dvs. care locuiesc n aceast gospodrie. Q7. Gradul de rudenie n raport cu copilul Q8.Vrsta Q9.Educa ia Q10.Etnia Q11.Ocupatia Q12.Sexul Q13A fost selectat

165

Codurile pentru Q 9 Educa ie 1 = fr coal 2 = coal primar 3 = coal general neterminat 4 = coal general 5 = coal profesional 6 = liceu 7 = coal postliceal 8 = studii universitare 9 = nu rspunde 9 = pensionar/

Codurile pentru Q 10 Etnia 1 = Romn 2 = Maghiar 3 = Rrom 4 = German 5 = altele 9 = nu rspunde

Codurile pentru Q 11 Ocupa ia/profesia 1 = salariat 2 = patroan 3 = lucrtor pe cont propriu 4 = lucrtor ocazional 5 = omer 6 = casnic 7 = elev/student 8 = fr ocupa ie 10 = altele 99 = nu rspunde

Q14. Cine este persoana care are responsabilitatea zilnic a ngrijirii................................ (numele copilului)? 1 = mama 7 = o alt rud 99 = nu rspunde 2 = tatl 8 = naa 3 = bunica 9 = bona 4 = bunicul 10 = vecina 5 = sora 11 = o alt persoan 6 = un frate 12 = nimeni Q15. Cine altcineva,din familie, mai are grij zilnic de copil ? 1 = mama.... da/nu 7 = o alta ruda....da/nu 99 = nu rspunde 2 = tatl ...da/nu 8 = naa..da/nu 3 = bunicada/nu 9 = bona.....da/nu 4 = bunicul.......da/nu 10 = vecina..........da/nu 5 = sora.da/nu 11 = o alt persoanda/nu 6 = un frate...da/nu 12 = nimeni Aten ie!

Dac tatl a fost men ionat la Q 15 mergi la Q 16, dac nu a fost men ionat mergi la Q18.
Q 16.Mentionati n ce const participarea tatlui la ngrijirea copilului _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Q16Cat de des se implica tatl copilului n urmtoarele activit i: O data pe De 2-3 ori pe ACTIVITATEA/FRECVENTA Zilnic sptmn sptmn (n medie) Q17 Hrnire 1 2 3 Q18 Schimbare scutece 1 2 3 Q19 mbaiere 1 2 3 Q20 mbrcare 1 2 3 Q21 Culcare a copilului 1 2 3 Q22 Splat pe din i 1 2 3 Q23 Intervine cnd plnge 1 2 3 copilul(alinare) Q24Vizite la medic 1 2 3 Q25Ducerea copilului la cre Q26Jocuri n spa iul casei Q27 Jocuri n aer liber Q28 Povestiri, cntece, poezii spuse copilului 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

O data pe luna (n medie) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

O data pe an (n medie) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Niciodat 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

166

Q29 Achizi ionare de obiecte vestimentare i jucri pentru copil Q30 Sprijinirea copilului n nv area unor deprinderi: mers, vorbit

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

9 9

Q31. n ce limb vorbi i de obicei n familie? 1 = romn 7 = englez 2 = maghiar 8 = francez 3 = german 9 = spaniol 4 = romani 10 = alta-care 5 = turc 99 = nu rspunde 6 = rus Q 32. Ce alte limbi se vorbesc n familie (men iona i n ordinea frecven ei)? 1. ________________ 88 = nu se vorbesc alte limbi 2. ________________ 99 = nu rspunde 3. ________________ Q 33. Dvs. n ce limba vorbi i cu copilul? 1 = roman 7 = englez 2 = maghiar 8 = francez 3 = german 9 = spaniol 4 = romani 10 = alta-care 5 = turc 99 = nu rspunde 6 = rus Q 34. Ce alte limbi tie copilul? Q 34.1.Vorbete ______________ ______________ ______________ 88 = nici o alt limb 99 = nu rspunde Q34.2.Intelege _____________ _____________ _____________ 88 = nici o alt limb 99 = nu rspunde

Q35. Care este venitul lunar al familiei dvs.? (incluznd toate sursele: salarii, pensii, aloca ii, indemniza ii, art. 416, activit i agricole etc.) _______________________________________________________lei 9 = nu rspunde Q 36. Dac a i avea mai mul i bani, ce a i face pentru.........................................................................? (numele copilului) __________________________________________________________________________________________________ Q 37...........................................................................este feti /biat are i va avea i alte nevoi dect un/o biat/feti ? (Nume copil) __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ Q 38. A i beneficiat de concediu pentru ngrijirea acestui copil ? 1 = da 2 = nu Q41 9 = nu rspunde Q41 Q 39. Cte luni a i stat n concediu ? -----88 = este n concediu i n prezent Q46

Dac a stat n concediu mai pu in de 24 de luni continu cu Q 27


167

Q 40. De ce a i ntrerupt concediul pentru ngrijirea copilului? __________________________________________________________________________________________________ Q 41. Acum lucra i? 1 = da 2 = nu Q46 9 = nu rspunde Q46 Q 42. Cte ore lucra i pe zi? 1 = 7/8 ore 2 = mai mult de 7-8 ore 3 = mai pu in de 7-8 ore 4 = altele 9 = nu rspunde Q 43. Lucra i (n cadrul programului obinuit) i smbta? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde Q 44. Lucra i (n cadrul programului obinuit) i duminica? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde Q 45. La ce or ajunge i acas? 1= 88 = depinde de ture 99 = nu rspunde Q 46. Cellalt printe lucreaz? 1 = da 2 = nu Q38 9 = nu rspunde Q38 Q 47. Cte ore lucreaz tatl copilului? 1 = 7/8 ore 2 = mai mult de 7-8 ore 3 = mai pu in de 7-8 ore 4 = altele 9 = nu rspunde Q 48. La ce or ajunge acas n mod obinuit? 88 = depinde de ture 99 = nu rspunde Q 49. Lucreaz (n cadrul programului obinuit) i smbta? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde Q 50. Lucreaz (n cadrul programului obinuit) duminica? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde

168

Capitolul 2. NUTRI IA COPILULUI


Q 51. Considera i c alptarea este un lucru esen ial pentru un copil? 1 = da 3 = nu tiu 2 = nu 9 = nu rspunde Q 52. Cte luni este necesar alimenta ia exclusiv la sn a copilului? luni 88 = nu tie 99 = nu rspunde Q 53. Copilul dvs. a fost alptat? 1 = da 2 = nu Q58 3 = nu tiu Q58 9 = nu rspunde Q58 Q 54. Pn la ce vrsta a fost alptat? luni 77 = este alptat i n prezent 88 = nu tie/nu-i amintete 99 = nu rspunde Q 55. Pn la ce vrsta i-a i dat exclusiv sn copilului dvs.? luni 77 = este alimentat i n prezent exclusiv la sn 88 = nu tie 99 = nu rspunde Q 56. Cum i ddea(ti)/da(ti) sn copilului? 1 = la cerere 2 = dup orar 3 = nu tie 9 = nu-i amintete/nu rspunde Q 57. De la ce vrsta i-a i introdus copilului (i) alt lapte dect laptele de mama? sptmni 77 = de la natere 88 = i n prezent la snQ61 99 = Nu rspunde Q 58. Ce lapte a i folosit? 1 = lapte praf pentru sugari (formula) 2 = lapte praf integral 3 = lapte de vac 4 = alta 88 = nu tie 99 = nu rspunde Q 59.De la ce vrsta a i nceput s-i da i altceva dect lapte? sptmni 77 = n prezent i da numai lapte Q62 88 = nu tie 99 = nu rspunde

169

Q 60. De la ce vrsta i-a i dat? 1. legume /fructe_______ 2. cereale_____________ 3. produse lactate_______ 4. carne/pui/peste_______ 5. produse de cofetrie/patiserie_____ 6. produse din pine________ 7. verde uri__________ 88 = nu tie 99 = nu rspunde Q 61. Ct de des l hrni i pe copil n cursul unei zile?__________ 77 = cnd cere(a) copilul 88 = nu tie 99 = nu rspunde

Capitolul 3. SNTATEA COPILULUI


Q 62. Copilul dumneavoastr este(citi i rspunsurile): 1 = sntos 2 = destul de sntos 3 = nu este sntos 4 = nu tiu 9 = nu rspunde Q 63. Copilul dumneavoastr sufer de vreo boal sau are vreun handicap? 1 = Da 2 = Nu Q65 3 = Nu tie Q65 9 = nu rspunde Q65 Q 64. Specifica i ___________________________________________________________________________________ Q 65. n ce situa ie apela i la doctor? Rspunsuri multiple. Atepta i rspunsurile mamei. 1 = febr 2 = tuse 3 = diaree 4 = spasme 5 = nervozitate 6 = traumatisme 7 = accidente 8 = nu tie 9 = nu rspunde Q 66. Folosi i i tratamente fr s ntreba i un doctor (empirice) atunci cnd copilul se mbolnvete? 1 = da 2 = uneori 3 = nu Q68 4 = nu a fost nevoie Q68 4 = nu tie Q68 9 = nu rspunde Q68 Q 67. Specifica i care sunt acestea __________________________________ Q 68. Copilul dumneavoastr a fost vaccinat? 1 = Da 2 = Nu 3 = nu tie 9 = nu rspunde

170

Q 69. Cunoate i scopul vaccinrilor? 1 = da (specifica i).................................. 2 = nu 3 = nu tie 9 = nu rspunde Q 70. Din ce surse ob ine i informa ii referitoare la sntatea copilului dumneavoastr? Rspunsuri multiple. Atepta i rspunsurile mamei. 1 = Medic/asistent 2 = Mass-media 3 = Educatori 4 = Rude 5 = Bunici 6 = Vecini/cunotin e 7 = altele (specifica i.)....... 9 = Nu tie/nu rspunde Q 71. De cte ori s-a mbolnvit copilul dumneavoastr n ultimele 12 luni? 1 = o dat pe lun 2 = o dat la dou luni 3 = o dat la ase luni 4 = o dat n tot anul 5 = nu-i amintete 6 = niciodat 99 = nu rspunde Q 72. i forma i copilului dumneavoastr deprinderi de igien? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde Q 73. Ce deprinderi folosete n mod regulat: Rspunsuri multiple. Atepta i rspunsurile mamei. 1 = se spal pe fa i mini 2 = se spal pe din i 3 = face baie 4 = se spal pe mini nainte de mas... 5 = se spal pe mini dup ce folosete WC-ul 6 = altele (specifica i care)____________ 7 = nu este cazul 9 = nu rspunde Q 74. Are vreo importan cum spla i pr ile intime ale copilului? A. Feti e: 1 = da, nspre spate 2 = nspre fata 3 = nu are importan 4 = nu tie 9 = nu rspunde B. Bie i: 1 = da /decalotri n apa calda la baie 2 = nu 3 = nu tie 9 = nu rspunde Q 75. Ct de des schimba i lenjeria de corp a copilului dumneavoastr? 1 = n fiecare zi 2 = o data pe sptmn 3 = de 2-3 ori pe sptmn 4 = de cte ori este necesar 5 = nu tie

171

9 = nu rspunde Q 76. Ce fel de apa i da i copilului dvs.? 1 = din sistemul de alimentare public 2 = din fntn 3 = din apa curgtoare 4 = din apa stttoare 6 = mbuteliat 7 = nu tie 9 = nu rspunde Q 77. Fierbe i apa pe care o da i direct copilului? 1 = da 2 = nu 3 = nu tie 9 = nu rspunde Q 78. Folosi i pentru copil la gtit aceeai ap cu cea pe care o bea? 1 = da 2 = nu 3 = nu tie 9 = nu rspunde Q 79. n ce fel spla i/cur a i legumele i fructele? 1 = sub jet de ap curgtoare 2 = lighean cu ap cald 3 = n lighean cu ap rece 4 = le opresc 5 = le terg cu un erve el/crp 6 = nu obinuiesc s le spl 7 = altfel 7 = nu tie 9 = nu rspunde

Capitolul 4. STAREA PSIHIC I FIZIC A COPILULUI


Q 80. Considera i c din punct de vedere fizic copilul dvs. este bine dezvoltat? 1 = da Q82 2 = nu 3 = nu tiu 9 = nu rspunde Q82 Q 81. Specifica i de ce: 1 = nl ime mic 2 = greutate mic 3 = altele __________________________________________ Q 82. Considera i c din punct de vedere psihic copilul dvs. este bine dezvoltat? 1 = da 2 = nu 3 = nu tiu Q 83. Cum v-a i dat seama_______________________________________________________________

172

Capitolul 5. ELEMENTE DE ECOLOGIE SOCIAL A FAMILIEI


Q 84. Ct de des apar certuri/dispute n familia dvs.? 1 = n fiecare zi 2 = de cteva ori pe sptmn 3 = o dat pe luna 4 = aproape niciodat 5 = altele (specifica i) __________________________ 9 = nu rspunde Q 85.Care sunt cele mai obinuite motive pentru certurile care apar n familia dvs.? (Citi i variantele de mai jos. Rspunsuri multiple.) 1 = bani .da /nu 2 = prin i/rude...da/nu 3 = din cauza copilului ..da/nu 4 = consum alcool .da /nu 5 = gelozie..da/nu 6 = neglijarea familiei.. .da/nu 7 = altele (specifica i)_________________________ 9 = nu rspunde Q 86. V certa i n prezen a copilului? 1 = adeseori 2 = rareori 3 = niciodat 9 = nu rspunde Q 87. Se ntmpl s-l pedepsi i pe copil? 1 = da 2 = nu Q90 3 = cteodat 9 = nu rspunde Q 88. Cum l pedepsi i pe copil? 1 = verbal...................da/nu (sarcasme, insulte) 2 = fizic..................da/nu 3 = i interzic s fac ceva..da/nu 9 = nu rspunde Q 89. Cine l pedepsete n general copil? 1 = mama 2 = tatl 3 = al i membri ai familiei (specifica i) _____________________________ 4 = bona 9 = nu rspunde Q 90. Copilul ascult mai ales de: (ncercui i un singur rspuns) 1 = mama 2 = tata 3 = alt membru al familiei (specifica i)___________________________ 4 = alte persoane (specifica i) __________________________________ Q 91. Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului ? mai des 1 = verbal 2 = fizic 3 = prin cadou 1 1 1 mai pu in des 2 2 2 niciodat 3 3 3 Nu rspunde/ nu tie 9 9 9

173

Q 92. Alege i/ave i inten ia s alege i prietenii copilului dvs.? 1 = da 2 = nu Q94 9 = nu rspunde Q94 Q 93. Dup ce criterii: (rspunsuri multiple) 1 = vecintate 2 = familie cunoscut 3 = altele /specifica i_____________ 9 = nu rspunde

Capitolul 6 JOCUL COPILULUI/EDUCA IA TIMPURIE


Q 94. Ce crede i, ct de important este jocul pentru dezvoltarea copilului? 1 = foarte important 2 = important 3 = neimportant 4 = nu tiu 9 = nu rspunde Q 95. Cum se joac copilul dvs.? (rspunsuri multiple) 1 = deseneaz/coloreaz..da/nu 2 = se uita la cr i..da/nu 3 = cu jucrii....da/nu 4 = cu obiecte din cas.da/nu 5 = jocuri n aer liber (alearg, sare etc.)...da/nu 6 = puzzle, jocuri de construc ie..da/nu 7 = jocuri imaginare...da/nu 8 = jocuri/sporturi n cadru organizat..da/nu 9 = jocuri la mas......da/nu 10 = Altele (specifica i) ____________________________________ 99 = nu rspunde Q 96. Cte ore pe zi petrece copilul dvs. n fa a televizorului? 66 = nu au televizor Q99 77 = nu se uit la televizor Q99 99 = nu rspunde Q99 Q 97. Ce programe urmrete mai frecvent? ___________________________________________________________________________________ Q 98. Cine i selec ioneaz programele? (se ateapt rspunsurile) 1 = mama 2 = tata 3 = bunicii 4 = bona 5 = altcineva 6 = nimeni 9 = nu rspunde Q 99. Cine din cas se joaca cu copilul? (se ateapt rspunsurile) 1 = Mama 2 = Tatl 3 = Fra ii 4 = Al i adul i (specifica i) __________________________________ 9 = nu rspunde

174

Q 100. Dvs. cnd v-a i jucat ultima dat cu copilul dvs.? 1 = astzi 2 = ieri 3 = acum cteva zile 4 = n weekend 5 = sptmn trecut 6 = nu-mi amintesc 9 = nu rspunde Q 101. Care din urmtoarele activit i le-a i ncuraja s le desfura i, n timpul liber, pentru fete, pentru bie i? Activit i de timp liber da De micare (alergat, c rat etc.) Artistice (ex.: dans, desen) De petrecere a timpului liber n compania altor copii Jocuri desfurate de copil singur n cas Q 102. Tatl, cnd s-a jucat ultima data cu copilul? 1 = astzi 2 = ieri 3 = acum cteva zile 4 = n weekend 5 = sptmn trecuta 6 = nu-mi amintesc 7 = nu e cazul Q104 9 = nu rspunde Q 103.Cum s-au jucat? 1 = cu jucrii 2 = joc n aer liber 3 = jocuri de masa (jocuri cu zar tip Piticot etc.) 9 = nu rspunde Q 104. Ce fel de jucrii cumpra i pentru........(nume copil)? _______________________________________________________________________________________________ Q 105. Care din urmtoarele jucrii i obiecte a i prefera s le cumpra i unei fete sau unui biat? Jucrii da 1. Ppui 2. Maini 3. Jocuri tip puzzle 4. Jocuri de construit (cuburi, truse de construit etc.) 5. Jocuri rzboinice (puti, tancuri, avioane, solda i, roboti etc.) 6. Jucrii pentru casa ppuii care reprezint obiecte buctrie, crticioare, aragaz, crucior de ppu, ptu , dulpior etc. 7. Truse de machiaj 8. Mingi sau alte jucrii sportive 9. Cr i de colorat 10. Cr i de citit 11. Casete sau CD-uri cu muzic, poveti Fete nu Nu tie/nu rspunde da Bie i nu Nu tie/nu rspunde nu Fat Nu tie /nu rspunde 9 9 9 9 da nu Biat Nu tie /nu rspunde 9 9 9 9

175

Q 106. De ce? __________________________________________________________________________________________________

Capitolul 7 TRADI II NA IONALE N CRETEREA COPILULUI


Q 107. De obicei urma i tradi iile i obiceiurile n creterea copilului? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde Q 108. Care din urmtoarele obiceiuri le-a i respectat: 1 = S nu ar i copilul nimnui n primele 40 de zile.....................da/nu 2 = Protejarea de deochi cu ajutorul unor simboluri specifice...... da/nu 3 = Luarea mo ului la 1 an.............................................................da/nu 4 = Ruperea turtei..........................................................................da/nu 5 = Guri pentru cercei..................................................................da/nu 6 = Srbtorile na ionale/tradi ionale.............................................da/nu 7 = Serbarea zilei de natere a copilului.......................................da/nu 8 = Altele ________________________________ Q 109. Va/v-a i nfat copilul 1 = da 2 = nu Q113 3 = nu tiu 9 = nu rspunde Q 110. Cte sptmni l-a i inut nfat? 88 = nu tiu 99 = nu rspunde Q 111. Cum l nfa i 1 = ntreg corpul 2 = numai picioarele 3 = nu tiu 9 = nu rspunde Q 112. Cnd l nfa i 1 = numai noaptea 2 = numai ziua 3 = i ziua i noaptea 4 = nu tiu 9 = nu rspunde Q 113. Ce prere ave i despre obiceiul de a ine nfat copilul n primele luni de via ? _______________________________________________________________________________________________ Q114. n timpul sarcinii va dorea i s ave i: 1 = biat 2 = fat 3 = indiferent 9 = nu rspunde Q115. Tatl copilului ce i dorea 1 = biat 2 = fat 3 = indiferent 9 = nu rspunde

176

CHESTIONARUL PENTRU OBSERVATOR


Spa iul fizic al locuin ei
Q1. Care este suprafa a total a locuin ei dvs. (mp) __________ Q2. Ce podea are apartamentul (casa) 1 = parchet 2 = linoleum 3 = scndur 4 = gresie 5 = mozaic 6 = pmnt 7 = altele Q3. Lista camerelor din cas: Exist: 1 = camera de zi..da/nu 2 = buctrie...da/nu 3 = baie..da/nu 4 = dormitor.da/nu 5 = toaleta n curte da/nu 6 = camera copiluluida/nu 7 Altele (specifica i)________________________ Q4. Ave i: 1 = aragaz 2 = frigider 3 = main de splat 4 = televizor 5 = radio 6 = telefon 7 = autoturism 8 = locuin a este proprietate personal 9 = locuin secundar Q5. Unde doarme copilul? 1 = sigur n camer 2 = singur n pat n aceeai camera cu prin ii 3 = n pat cu mama 3 = n pat cu tatl 4 = n pat mpreun cu prin ii 9 = nu rspunde Q6. Exista animale de companie? 1 = da 2 = nu- Q7 Q5. Specifica i ____________________________________________________________________________ Q6. Copilul se joac cu animale de companie? 1 = Da 2 = Nu Q7. Exist nclzire central? 1 = Da 2 = Nu Q9 Q8. Ce tip de nclzire se folosete:__________________________________________________________

177

Q9. Exist sistem de canalizare? 1 = da 2 = nu- Q11 Q10. Specifica i ce sistem de canalizare se folosete ___________________ Q 11. Exist ap curent n locuin ? 1 = da- Q13 2 = nu Q12. Ce surse de ap sunt folosite __________________________ Q13. Exist afar un spa iu de joac accesibil copilului? 1 = Da 2 = Nu Q16 Ce caracteristici are: Q14.Curat Q15.Sigura 1. verand deschis...da/nu..da/nu 2. veranda nchis...da/nu..da/nu 3. balcon/teras.. da/nu..da/nu 4. gradin......da/nu......da/nu 5. curte n spatele casei..da/nu......da/nu 6. curte central.. da/nu...da/nu 7. strada ...da/nu...da/nu 8. teren viran........da/nu...da/nu 9. parc apropiat....da/nu...da/nu 10. Altele Q17. Exist obiecte periculoase care sunt accesibile copilului? 1 = da 2 = nu Q19 Q18. Marca i toate obiectele, dup caz: 1 = Obiecte ascu ite (foarfeci, cu ite etc.) 2 = Obiecte/substan e otrvitoare (medicamente, articole de cur enie etc.) 3 = Ferestre nalte, neprotejate 4 = Foc deschis 5 = Suprafe e fierbin i 6 = Surse de curent electric neprotejate corespunztor 7 = Altele (specifica i) ___________________________________ Q19. Care dintre urmtoarele obiecte exist n locuin : (se citesc variantele) 1. Cr i da/nu 2. Cr i pentru copii da/nu 3. Ziare/reviste da/nu 4. Calendar da/nu 5. Tablouri/poze pe perete. da/nu 6. Hrtie de desenat, creioane. da/nu 7. Jucrii. da/nu 8. Jucrii lucrate manual da/nu 9. Radio.. da/nu 10. Televizor da/nu 11. Instrumente muzicale da/nu 12. Jocuri de mas.. da/nu Q20. Exist un loc special unde copilul i depoziteaz jucriile/lucrurile? 1 = da 2 = nu

Q16.Nu exist 8 8 8 8 8 8 8 8 8

178

Q 21. Ct de dezordonat este casa? 1 = Mult 2 = Pu in 3 = Deloc dezordonat Q22. Ct de luminoas este casa? 1 = luminoas 2 = mai pu in luminoas 3 = ntunecoas Q23. Care este calitatea aerului n interiorul casei? 1 = foarte bun (aer proaspt) 2 = potrivit de bun 3 = lipsa de aer

INFORMA II SPECIFICE VRSTEI 0-1 AN


Q1.V-ati schimbat obiceiurile i practicile n timpul ct a i fost nsrcinat? 1 = da 2 = nu Q3 9 = nu rspunde Q3 Q2.Ce anume a i schimbat: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ 4. ________________________ Q3 V-a i schimbat dieta pe timpul sarcinii? 1 = da 2 = nu Q5 9 = nu rspunde Q5 Q4 Cum anume? ____________________________________________ Q5 V-a i schimbat n timpul sarcinii activit ile privind rutina zilnic? 1 = da 2 = nu Q7 9 = nu rspunde Q7 Q6 Ce anume? ______________________________________________ Q7 Cine v-a transmis informa ii cu privire la sarcin? 1. un membru al familiei..........................da/nu 2. un prieten.............................................da/nu 3. medicul de familie................................da/nu 4. alt medic...............................................da/nu 5. asistenta medical.................................da/nu 6. asistentul medical comunitar................da/nu 7. mediatorul sanitar................................da/nu 8. al ii (specifica i)_________ 9. nu rspunde Q8. Cum v comporta i n timpul alptrii? 1. mngia i copilul..............da/nu 2. vorbi i copilului.................da/nu 3. cnta i copilului................da/nu 4. privi i copilul n ochi..........da/nu 5. privind la televizor............da/nu 9. nu rspunde

179

Q9. Ce face i n momentul n care copilul plnge fr nici un motiv aparent? 1. l iau imediat n bra e 2. ncerc s-l calmez 3. l ignor 4. i vorbesc/cnta i/v juca i 5. ncerc s gsesc motivul 6. altele ______________________________________________ 9. nu rspunde Q10. Ce face i dac aceste lucruri nu dau nici un rezultat? __________________ Q11. Cum v da i seama dac se dezvolt bine copilul?_____________________ 1. copilul e vioi...............................da/nu 2. nu este bolnav...........................da/nu 3. are o greutate bun................... da/nu 4. este vesel...................................da/nu 5. altele _______________________ 9. nu rspunde Acum am s va citesc cteva propozi ii la care va trebui s rspunde i De acord, Nu sunt de acord, Nu sunt sigur, Nu n eleg: (se ncercuiesc rspunsurile acceptate) Q 12. Alptarea trebuie s nceap imediat dup natere. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3.Nu sunt sigur ______ 4.Nu n eleg __

Q 13. Dac mama crede c nu are destul lapte, ar trebui s alpteze mai pu in. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur _______ 4. Nu n eleg _____ Q 14. Dac micrile copilului sunt dezordonate i necoordonate, mama ar trebui s fie ngrijorat. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord _____ 3. Nu sunt sigur _____ 4. Nu n eleg ______ Q15 Majoritatea copiilor se ridic n picioare i merg nainte de a mplini un an, dac nu se ntmpl aa, mama lor ar trebui s fie ngrijorat. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur _____ 4. Nu n eleg _____ Q16 Copilul se dezvolt mai rapid n primul an de via a dect n orice alt moment ulterior. Acest proces este sprijinit de o atitudine apropiat i cald a celor din jurul su. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur ______ 4. Nu n eleg ___ Q17 Considera i c printele trebuie s se raporteze n mod diferit la copilul sau, n special privind: (ncercui i afirma iile cu care printele este de acord). 1. Aleg n func ie de sexul copilului meu culoarea hinu elor (roz pentru fete, albastru pentru bie i). 2. Consider c este important ca fata s fie mngiat, dezmierdat mai mult dect biatul. 3. Consider c este important ca biatul s fie ncurajat s devin mai independent i mai puternic dect fata. 4. Mama este n principal responsabil de ngrijirea i educarea copilului. 5. Responsabilitatea tatlui este n principal de a asigura resursele necesare pentru creterea copilului. 6. Bie ii sunt mult mai obraznici/neasculttori dect fetele! Trebuie inu i mai din scurt. 7. Fetele sunt mai sensibile i mai emotive dect bie ii. Q 18. Sarcina cu acest copil a fost planificat? 1 = da 2 = nu 9 = nu rspunde

180

INFORMA II SPECIFICE VRSTEI 1 - 3 ANI


Q1. l lsa i pe copilul dvs. s ating/s se joace cu obiecte din gospodrie care prezint siguran ? 1 = da 2 = nu Q5 9 = nu rspunde Q5 Q2.Care sunt aceste obiecte(exemple)?__________________________________ Q3. S-a jucat copilul dvs. cu asemenea obiecte ieri? 1 = da 2 = nu Q5 9 = nu rspunde Q5 Q4. Cu ce obiecte s-a jucat ? ______________________________________________ Q5. Cum l trata i pe copilul dvs. atunci cnd e obraznic? 1 = nu l pedepsesc 2 = ip la el 3 = l amenin ca l spun celuilalt printe 4 = l izolez 5 = discut cu el/ i explic ce a greit 6 = l plmuiesc 7 = l urechez 8 = l trag de ciuf 9 = altele (specifica i) ________________________________________________ 99 = nu rspunde Q6. Stabili i reguli pentru copil? 1 = da 2 = nu Q8 9 = nu rspunde Q8 Q7. Da i un exemplu _______________________________________________ Q8. Considera i c ar trebui s existe reguli specifice pentru bie i i specifice pentru fete la aceast vrst (1-3 ani)? 1 = da 2 = nu Q10 9 = nu rspunde Q10 Q9. De ce anume __________________________________________________ Q10. Cnd a nceput copilul s: 1. se mbrace singur_________________ 2. s fac diferen a ntre culori_________ 3. s fie interesat de poze, cr i etc.______________ Acum am s va citesc cteva propozi ii la care va trebui s rspunde i De acord, Nu sunt de acord, Nu sunt sigur, Nu n eleg: (se ncercuiesc rspunsurile acceptate) Q11. Dezvoltarea creierului copilului este complet la vrsta de 2 ani. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur _______ 4. Nu n eleg ____

Q12. Primele cuvinte sunt rostite de copil de obicei n primele 12 18 luni i acestea reprezint numele unor lucruri care sunt importante i pline de n eles pentru copil. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur _______ 4. Nu n eleg____

181

Q13. Rezolvarea de probleme este o sarcin solicitant i l poate frustra, iar copilul tinde s-i piard rapid interesul, dac nu este ajutat. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur _______ 4. Nu n eleg ___ Q14. Activit ile de sortarea i grupare a obiectelor dup culoare, form i dimensiuni sunt fundamentale pentru procesele de gndire i nv are de mai trziu a copilului. 1. De acord ______ 2. Nu sunt de acord ______ 3. Nu sunt sigur _______ 4. Nu n eleg____ Q15. Considera i c printele trebuie s se raporteze n mod diferit la copilul sau, n special privind: (ncercui i afirma iile cu care printele este de acord). 1. Aleg n func ie de sexul copilului meu culoarea hinu elor (roz pentru fete, albastru pentru bie i). 2. Consider c este important ca fata s fie mngiat, dezmierdat mai mult dect biatul. 3. Consider c este important ca biatul s fie ncurajat s devin mai independent i mai puternic dect fata. 4. Mama este n principal responsabil de ngrijirea i educarea copilului. 5. Responsabilitatea tatlui este n principal de a asigura resursele necesare pentru creterea copilului. 6. Bie ii sunt mult mai obraznici/neasculttori dect fetele! Trebuie inu i mai din scurt. 7. Fetele sunt mai sensibile i mai emotive dect bie ii.

182

Evaluarea cunotin elor, atitudinilor i practicilor prin ilor care au copii n vrsta de 3-7 ani.
Cod operator_______________________ Jude ul____________________________ Numrul de ordine al familiei selectate_____ Data____/____/____/ Localitatea________________

Capitolul 1 INFORMA II DEMOGRAFICE


Q1 Cine este persoana intervievat: 1 = Mama Q3 2 = Tatl 3 = Ambii prin i -> Q4 4 = Bunica/ bunicul 5 = Alta persoana(cine?)__________________
1 = mama 2 = tatl 3 = bunica 4 = bunicul 5 = sora 6 = un frate 7 = o alt rud/alt persoan (veriori, mtui, unchi etc.) 8 = naa

Q2 Mama copilului locuiete mpreun cu copilul? 1 = Da 2 = Lucreaz n strintate 3 = Internata ntr-un sanatoriu/preventoriu 4 = Arestat/ condamnat 5 = Lucreaz ntr-o alta localitate i vine mai rar dect sptmnal 6 = A prsit familia/alt cstorie/alt concubinaj 7 = A decedat 8 = Altele (care?)____________________ Q3 Tatl copilului locuiete mpreun cu copilul? 1 = Da 2 = Lucreaz n strintate 3 = Internat ntr-un sanatoriu/preventoriu 4 = Arestat/ condamnat 5 = Lucreaz ntr-o alt localitate i vine mai rar dect sptmnal 6 = A prsit familia/alt cstorie/alt concubinaj 7 = A decedat 8 = Altele (care?)_____________________ Q4 Mediul de reedin : 1 = Urban 2 = Rural Q5 Starea civil: 1 = Cstorit() 4 = Vduv() 2 = Uniune consensual 5 = Celibatar() 3 = Divor at()/separat() 99 = Nu rspunde Q6 Din cte persoane se compune familia dvs.? ____________

1 = mama 2 = tatl 3 = bunica 4 = bunicul 5 = sora 6 = un frate 7 = o alta rud/alt persoan (veriori, mtui, unchi etc.) 8 = naa

Q7 V rog s-i numi i pe to i membrii familiei dvs. care locuiesc n aceast gospodrie. Q7.Gradul de rudenie n Q8.Vrsta Q9.Educa ia Q10.Etnia Q11.Ocupatia Q12.Sexul raport cu copilul

Q13A fost selectat

183

Codurile pentru Q 9 Educa ie 1 2 3 4 5 6 7 8 = = = = = = = = fr coal coal primar 5- 8 clase coal general coal profesional liceu coal postliceal studii universitare

Codurile pentru Q 10 Etnia 1 = Romn 2 = Maghiar 3 = Rrom 4 = German 5 = altele 6 moldovean (basarabean) 7 srb 8 - ucrainean

99 = nu rspunde

99 = nu rspunde

Codurile pentru Q 11 Ocupa ia/profesia 1 = salariat(a) 2 = patron(patroan) 3 = lucrtor(lucrtoare) pe cont propriu 4 = lucrtor (lucrtoare)ocazional 5 = omer() 6 = casnic() 7 = elev()/student() 8 = fr ocupa ie 9 = pensionar(a) 10 = altele 99 = nu rspunde

Q14 Cine este persoana care are responsabilitatea zilnica a ngrijirii................ (numele copilului)? (Se alege o singur op iune!) 1 = Mama 7 = O alt rud 2 = Tatl 8 = Naa 3 = Bunica 9 = Bona 4 = Bunicul 10 = Vecina 5 = Sora 11 = O alt persoan 6 = Un frate 99 = Nu rspunde Q15 Cine altcineva, din familie, mai are grij zilnic de copil ?(Se pot ncercui mai multe op iuni!) 1 = Mama.....da/nu 7 = O alt rud......da/nu 99 = Nu rspunde 2 = Tatl ..da/nu 8 = Naa.....da/nu 3 = Bunicada/nu 9 = Bona.....da/nu 4 = Bunicul.. da/nu 10 = Vecina........da/nu 5 = Sorada/nu 11 = O alt persoan.da/nu 6 = Un frate..da/nu 12 = Nimeni Dac tatl a fost men ionat la Q 15 mergi la Q 16, dac nu a fost men ionat mergi la Q27. n ce activit i privind ngrijirea i educarea copilului se implic tatl n mod direct? Specifica i la fiecare activitate frecven a acesteia. ACTIVITATEA/FRECVEN A Q16. Hrnire Q17. mbrcare Q18. mbiere Q19. Splat pe din i Q20. Vizite medicale Q21. nso ire pn la grdini Q22. Jocuri n spa iul casei Q23. Jocuri n aer liber Q24. Discu ii privind activit ile zilnice ale copilului Q25. Achizi ionare de obiecte vestimentare i jucrii pentru copil Q26. Discu ii privind probleme cu care se confrunt copilul (ex. conflicte cu al i copii) Zilnic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 De 2-3 ori pe sptmn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 O data pe sptmn 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O data pe luna 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 O data pe an 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Niciodat 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Q27 n ce limb vorbi i de obicei n familie? 1 = Romn 7 = Englez 2 = Maghiar 8 = Francez 3 = German 9 = Spaniol 4 = Romani 10 = Alta_________________

184

5 = Turc 99 = Nu rspunde 6 = Rus Q28 Ce alte limbi se vorbesc n familie (men iona i n ordinea frecven ei)? 1.________________ 2.________________ 3.________________ Q29 Dvs. n ce limb vorbi i cu copilul? 1 = Romn 7 = Englez 2 = Maghiar 8 = Francez 3 = German 9 = Spaniol 4 = Romani 10 = Alta_________________ 5 = Turc 99 = Nu rspunde 6 = Rus Q30 Ce alte limbi tie copilul? Q30.1.Vorbete Q30.2.n elege ______________ ____________ ______________ ____________ ______________ ____________ 99 = Nu rspunde

1 = romn 2 = maghiar 3 = german 4 = romani 5 = turc 6 = rus 7 = englez 8 = francez 9 = spaniol 10 = Alta 11 = srb 12 = ucrainean 13 = japonez 14 = romn+romani 15 = italian 22 = romn+maghiar 23 = romn+srb

Q31 Care este venitul lunar al familiei dvs. (incluznd toate sursele: salarii, pensii, aloca ii, indemniza ii, activit i ocazionale, agricole, conform legii 416)? _________________________lei 99 = Nu rspunde Q32 Dac a i avea mai mul i bani ce a i face pentru...... (numele copilului)? ____________________________________________________________________
1 Investi ie n educa ie (limbi strine, balet, dans, muzic, calculator, internet etc.) 2 mbrcminte, ncl minte 3 - alimente, hran mai bun 4 - jucrii 5 o cas/locuin proprie sau mai mare 6 pstra i la banc pentru mai trziu 7 - pstra i la banc pentru copil 8 - pentru activit i de timp liber 9 - pentru sntate 11 aceleai lucruri ca i pn acum/nimic n plus 12 tot ce trebuie 13 - tot ce i dorete copilul 98 nu tiu

Q33..........................este feti /biat are nevoi diferite dect un(o) biat/feti ? _________________________________
1 Da 2 Nu Q33.1 jucrii diferite Q33.2 educa ie diferit Q33.3 hainu e diferite 88 = nu n eleg ntrebarea

Q34 A i beneficiat de concediu pentru ngrijirea acestui copil ? 1 = Da 2 = Nu Q37 99 = Nu rspunde Q35 Cte luni a i stat n concediu ? ________ luni 88 = Este n concediu i n prezent- Q42 Dac a stat n concediu mai pu in de 24 de luni continu cu Q36

185

Q36 De ce a i ntrerupt concediul pentru ngrijirea copilului? _______________________________________________________


Q36.1 reluarea serviciului Q36.2 celalalt printe a intrat n concediu Q36.3 am avut cu cine s las copilul acas

Q37 Acum lucra i ? 1 = Da 2 = Nu- Q42 99 = Nu rspunde Q38 Cte ore lucra i pe zi? 1 = 7/8 ore 2 = Mai mult de 7-8 ore 3 = Mai pu in de 7-8 ore 4 = Altele____________ 99 = Nu rspunde Q39 Lucra i (n cadrul programului obinuit)i smbta? 1 = Da 2 = Nu 99 = Nu rspunde Q40 Lucra i (n cadrul programului obinuit) i duminica? 1 = Da 2 = Nu 99 = Nu rspunde Q41 La ce ora ajunge i acas? 1 = La ora ______ 33 = Depinde de ture 99 = Nu rspunde Q42 Celalalt printe lucreaz? 1 = Da 2 = Nu- Q47 3 = este n concediu de paternitate 99 = Nu rspunde Q43 Cte ore lucreaz tatl copilului?_______ 1 = 7/8 ore 2 = Mai mult de 7-8 ore 3 = Mai pu in de 7-8 ore 4 = Altele___________ 9 = Nu rspunde Q44 La ce or ajunge acas tatl, n mod obinuit?______ 1 = la ora______ 33 = Depinde de ture 99 = Nu rspunde Q45 Lucreaz (n cadrul programului obinuit) i smbta? 1 = Da 2 = Nu 99 = Nu rspunde Q46 Lucreaz (n cadrul programului obinuit) duminica ? 1 = Da 2 = Nu 99 = Nu rspunde
5 ocazional, la domiciliu 6 lucreaz n strintate 7 vine acas mai rar (sptmnal/lunar etc.) 5 ocazional, la domiciliu 6 lucreaz n strintate 7 vine acas mai rar (sptmnal/lunar etc.)

186

Capitolul 2. NUTRI IA COPILULUI


Q47 Considera i c alptarea este un lucru esen ial pentru un copil? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q48 Cte luni considera i c este necesar alimenta ia exclusiv la sn a copilului? _____ luni 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q49 Copilul dvs. a fost alptat? 1 = Da 2 = Nu- Q51 98 = Nu tiu- Q51 99 = Nu rspunde Q50 Pn la ce vrst a fost alptat? _____luni 77 = Este alptat i n prezent 98 = Nu tie/nu-i amintete 99 = Nu rspunde Q51 Ct de des l hrni i pe copil n cursul unei zile?__________ 77 = Cnd cere copilul 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

Capitolul 3. SNTATEA COPILULUI


Q52 Copilul dumneavoastr este (citi i rspunsurile): 1 = Sntos 2 = Destul de sntos 3 = Nu este sntos 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q53 Copilul dumneavoastr sufer de vreo boal sau are vreun handicap? 1 = Da 2 = Nu- Q55 Q54.1 dificult i de vorbire 98 = Nu tiu- Q55 Q54.2 sindrom/maladie/boal specificat 99 = Nu rspunde
Q54.3 ALERGII 98 nu tie Q54 Specifica i _________________________________________________ 99 nu rspunde

Q55 n ce situa ie apela i la doctor? 1 = Febra.da/nu 2 = Tuse...da/nu 3 = Diareeda/nu 4 = Spasme.da/nu 5 = Nervozitateda/nu 6 = Traumatisme.da/nu 7 = Accidenteda/nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

187

Q56 Folosi i i tratamente fr s ntreba i un doctor (empirice) atunci cnd copilul se mbolnvete? 1 = Da 2 = Uneori 3 = Nu- Q58 4 = Nu a fost nevoie- Q58 Q57.1 administrarea de medicamente, unguente, fr recomandarea 98 = Nu tiu- Q58 medicului 99 = Nu rspunde- Q58 Q57 Specifica i care sunt acestea __________________________________ Q58 Copilul dumneavoastr a fost vaccinat? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q 59 Cunoate i scopul vaccinrilor? specifica iile de dup DA la var. 1 se introduc la Q59.1 astfel: 1 = Da (specifica i)___________________________________________ 2 = Nu 1 = prevenirea bolilor /imunizare 98 = Nu tiu 2 = pentru orice alt rspuns 99 = Nu rspunde Q 60 Din ce surse ob ine i informa ii referitoare la sntatea copilului dumneavoastr? 1 = Medic/asistent....da/nu 2 = Mass-media......da/nu 3 = Educatori...da/nu 4 = Rude...da/nu 5 = Bunici..da/nu 6 = Vecini/cunotin e...da/nu 7 = Altele (specifica i.)_______________________________________5- experien a cu ceilal i copii 6 - cr i 99 = Nu tie/nu rspunde Q61 De cte ori s-a mbolnvit copilul dumneavoastr n ultimele 12 luni? 1 = O dat pe lun 2 = O dat la dou luni 3 = O dat la ase luni 4 = O dat n tot anul 5 = Nu-i amintete 6 = Niciodat 99 = Nu rspunde Q62 i forma i copilului dumneavoastr deprinderi de igien? 1 = Da 2 = Nu ->Q64 99 = Nu rspunde Q63 Ce deprinderi folosete n mod regulat? (Se citesc op iunile!) 1 = Se spal pe fa i mini ...da/nu 2 = Se spal pe din i......da/nu 3 = Face baie......da/nu 4 = Se spal pe mini nainte de mas...da/nu 5 = Se spal pe mini dup ce folosete WC-ul....da/nu 6 = Altele (specifica i care)________________________ 6 are grij de haine i jucrii 99 = Nu rspunde

Q57.2 frec ii, comprese, ceaiuri, cartof crud la gt, o et la cap cnd are febr, naturiste etc.

Q64 Are vreo importan cum spla i pr ile intime ale copilului? A. Feti e: B. Bie i: 1 = Da/ nspre spate 1 = Da /decalotri n ap cald la baie 2 = nspre fa 2 = Nu

188

3 = Nu are importan 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

Q65 Ct de des schimba i lenjeria de corp a copilului dumneavoastr? 1 = n fiecare zi 2 = O dat pe sptmn 3 = De 2-3 ori pe sptmn 4 = De cte ori este necesar 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q66 Ce fel de ap i da i copilului dvs.? 1 = Din sistemul de alimentare public 2 = Din fntn 3 = Din ap curgtoare 4 = Din ap stttoare 5 = mbuteliat 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q67 Fierbe i apa pe care o da i direct copilului? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q68 Folosi i pentru copil la gtit aceeai ap cu cea pe care o bea? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q69 n ce fel spla i/cur a i legumele i fructele? 1 = Sub jet de ap curgtoare 2 = n lighean cu ap cald 3 = n lighean cu ap rece 4 = Le opresc 5 = Le terg cu un erve el/crp 6 = Nu obinuiesc s le spl 7 = Altfel ________________________ 8 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

Capitolul 4. STAREA PSIHIC I FIZIC A COPILULUI


Q70 Considera i c din punct de vedere fizic copilul dvs. este bine dezvoltat? 1 = Da Q72 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q71 Specifica i de ce: 1 = nl ime mic.da/nu 2 = Greutate micda/nu 3 = Altele __________________________________________

189

Q72 Considera i c din punct de vedere psihic copilul dvs. este bine dezvoltat? 1 = Da 2 = Nu Q73.1 se comport normal/po i vorbi cu el/n elege ce-i explici/memoreaz uor, prin 98 = Nu tiu observare/l-am comparat cu al i copii de vrsta lui/e la fel cu cei de vrsta lui Q73.2 analize medicale/am vorbit cu doctorul 99 = Nu rspunde
Q73.3 aa cred eu/pur i simplu 4 (pe col. Q73) e nervos Q73 Cum v-a i dat seama?_______________________________

Capitolul 5. ELEMENTE DE ECOLOGIE SOCIAL A FAMILIEI


Q74 Ct de des apar certuri/dispute n familia dvs.? 1 = n fiecare zi 2 = De cteva ori pe sptmn 3 = O dat pe lun 6 de 2 ori pe lun 4 = Aproape niciodat 7 5 = Altele (specifica i) __________________________niciodat 99 = Nu rspunde Q75 Care sunt cele mai obinuite motive pentru certurile care apar n familia dvs.? (Se citesc op iunile!) 1 = Bani .................................................................da /nu 2 = Prin i/rude................................................................da/nu 3 = Din cauza copilului............................................................... da/nu 4 = Consum alcool......................................................................da /nu 5 = Gelozie................................................................da/nu 6 = Neglijarea familiei...................................................................da/nu 7 = Altele (specifica i)_________________________ 8 nu sunt motive 99 = Nu rspunde 9 stres/nervozitate Q76 V certa i n prezen a copilului ? 1 = Adeseori 2 = Rareori 3 = Niciodat 99 = Nu rspunde Q77 Se ntmpl s-l pedepsi i pe copil? 1 = Da 2 = Nu Q80 3 = Cteodat 99 = Nu rspunde Q78 Cum l pedepsi i pe copil? 1 = Ridic tonul la el...da/nu 2 = Sarcasme (l ironiza i)...da/nu 3 = Insulte/injurii...da/nu 4 = l zgl i...da/nu 5 = l trag de par...da/nu 6 = l bat.....da/nu 7 = i trag o palm(e)...da/nu 8 = l trag de urechi..da/nu 9 = i interzic s fac ceva..da/nu 99 = Nu rspunde Q79 Cine l pedepsete n general pe copil? 3 = bunica 1 = Mama 4 = bunicul 5 = sora 2 = Tatl 6 3 = Al i membri ai familiei (specifica i) _______________________________ = un frate 7 = o alta rud 4 = Bona 7 = alt persoan 99 = Nu rspunde
8 = naa 10 banalit i/preri diferite

190

Q80 Copilul ascult mai ales de: 3 = bunica 1 = Mam 4 = bunicul 2 = Tat 5 = sora 3 = Alt membru al familiei (specifica i)___________________________6 = un frate 7 4 = Alte persoane (specifica i) __________________________________= o alt rud Q81 Cum luda i ac iunile pozitive ale copilului? mai des mai pu in des 1 = Verbal 1 2 2 = Fizic 1 2 3 = Prin cadou 1 2 99 = Nu rspunde niciodat 3 3 3

7 = alt persoan 8 = naa

Q82 Alege i/ave i inten ia s alege i prietenii copilului dvs.? 1 = Da 2 = Nu Q84 99 = Nu rspunde Q84 Q83 Dup ce criterii: 1 = Vecintate 2 = Familie cunoscut 4 3 = Altele /specifica i_______________________ comportamentul copiilor (prietenilor) 99 = Nu rspunde

Capitolul 6 JOCUL COPILULUI/EDUCA IA TIMPURIE


Q84 Ct de important este jocul pentru dezvoltarea copilului? 1 = Foarte important 2 = Important 3 = Neimportant 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q85 Cum se joac copilul dvs.? 1 = Deseneaz/coloreaz..........da/nu 2 = Se uit la cr i........da/nu 3 = Cu jucrii.........da/nu 4 = Cu obiecte din casa (crati e, mturi, hainele adul ilor).da/nu 5 = Jocuri n aer liber (alearg, sare etc.)........da/nu 6 = Puzzle, jocuri de construc ie........da/nu 7 = Jocuri imaginare i de grup (de-a mama i de-a tata)..da/nu 8 = Jocuri/sporturi n cadru organizat....da/nu 9 = Jocuri de mas (remi, ah)....................................da/nu 10 = Jocuri pe calculator......da/nu 11 = Altele (specifica i) ____________________________________ 99 = Nu rspunde Q86 Cte ore pe zi petrece copilul dvs. n fa a televizorului? ___________ 66 = Nu au televizor ->Q89 77 = Nu se uita la televizor Q89 99 = Nu rspunde Q89

Q87.1 desene animate Q87.2 documentare/filme/telenovele Q87 Ce programe urmrete mai frecvent? Q87.3 muzic/muzic popular /divertisment ______________________________________________________________ reclame/publicitate Q87.4

Q88 Cine i selec ioneaz programele? 1 = Mama.. ..da/nu 2 = Tata ...da/nu 3 = Bunicii....da/nu 4 = Bona...da/nu

191

5 = Altcineva (specifica i)______________________________ = sora/frate 6 = Nimeni 7 = o alta ruda/alta persoana (veriori, mtui, unchi etc.) 99 = Nu rspunde 8 = naa Q89 Cine din cas se joac cu copilul? 1 = Mama ........da/nu 7 = o alt rud/alt persoan (veriori, 2 = Tatl ..........da/nu mtui, unchi etc.) 3 = Fra i.........................................................................da/ nu 4 = Al i adul i (specifica i) ______________________________________ 8 = naa 9 = bona 99 = Nu rspunde .. Q90 Dvs. cnd v-a i jucat ultima dat cu copilul dvs.? 1 = Astzi 2 = Ieri 3 = Acum cteva zile 4 = n weekend 5 = Sptmn trecut 6 = Altele_______________8 n urma cu mai multe sptmni 7 = Nu-mi amintesc 99 = Nu rspunde Q91 Cum v-a i jucat? 1 = Cu jucrii 2 = Joc n aer liber 3 = Jocuri de masa(jocuri cu zar tip Piticot etc.) 99 = Nu rspunde Q92 Cnd s-a jucat tatl ultima data cu copilul? 1 = Astzi 2 = Ieri 3 = Acum cteva zile 4 = n weekend 5 = Sptmn trecut 6 = Altele____________8 n urma cu mai multe sptmni 7 = Nu-mi amintesc 8 = Nu e cazul- Q94 99 = Nu rspunde Q93 Cum s-au jucat? 1 = Cu jucrii 2 = Joc n aer liber 3 = Jocuri de masa (jocuri cu zar tip Piticot etc.) 99 = Nu rspunde
dac e bifat mai mult de o variant se trece n coloan combina ia: 12 pentru cu jucrii + joc n aer liber 13 pentru cu jucrii + jocuri de mas 123 - pentru cu jucrii + joc n aer liber+ jocuri de mas 23 joc n aer liber + jocuri de mas

Q94 Ce tipuri de jucrii sau alte obiecte a i prefera s cumpra i pentru o fat sau pentru un biat? !!!! NCERCUI I ATT LA BIE I CT I LA FETE OP IUNEA PRIN ILOR PENTRU FIECARE TIP DE JUCRIE. Jucrii Ppui Maini Jocuri tip puzzle Jocuri de construit (cuburi, truse de construit etc.) Jocuri rzboinice (puti, tancuri, avioane, solda i, robo i etc.) Jucrii care reprezint obiecte buctrie sau din camera copilului (crucioare, ptu , dulpior etc.) Truse de machiaj Mingi sau alte jucrii sportive Cr i de colorat Cr i de citit Casete sau CD-uri cu muzica, poveti Fete Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Bie i Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

192

Q 95 Care sunt activit ile de timp liber pe care le ncuraja i la copilul dumneavoastr? Bifa i activit ile pe care le ncuraja i. !!!! INCERCUI I ATT LA BIE I CT I LA FETE OP IUNEA PENTRU FIECARE TIP DE ACTIVITATE 1. 2. 3. 4. 5. Activit i de timp liber Sportive (ex.: fotbal, gimnastic) Artistice (ex.: dans, desen) Casnice (ex.: aranjarea mesei, ordine n camer) De petrecere a timpului liber n compania altor copii Jocuri desfurate de copil singur n casa Fat Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Biat Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98) Da (1)/nu (0)/nu tie (98)

Q 96 Crede i c att feti ele ct i bie ii trebuie ncuraja i s se joace n grupuri mixte? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q97 Pentru a explica copilului diferen ele dintre fete i bie i ce argumente utiliza i?: 1 = aspecte biologice specifice celor dou sexe................................................................DA/NU 2 = comportamente diferite (ex.: preferin e pentru un anumit joc)......................................DA/NU 3 = roluri i responsabilit i diferite (ex.: de a ajuta mama n buctrie)..............................DA/NU 4 = abilit i diferite (ex.: ngrijirea/sprijinul prin ilor).............................................................DA/NU 6 5 = altele (care.................................................. nc nu am discutat
7 haine specifice (fust /pantalon)

Capitolul 7 TRADI II NA IONALE N CRETEREA COPILULUI


Q98 Urma i tradi iile/obiceiurile na ionale/locale n creterea copilului? 1 = Da 2 = Nu- Q100 99 = Nu rspunde- Q100 Q99 Care anume? 1 = S nu ar i copilul nimnui n primele 40 de zile.......................da/nu 2 = Protejarea de deochi cu ajutorul unor simboluri specifice........ da/nu 3 = Luarea mo ului la 1 an.............. ........da/nu 4 = Ruperea turtei............................... ....da/nu 5 = Guri pentru cercei....................................................................da/nu 6 = Srbtorile na ionale/tradi ionale...............................................da/nu 9 nu-i taie unghiile pn la vrsta de 1 an 10 nu-i d pete pn nu ncepe s vorbeasc 7 = Serbarea zilei de natere a copilului..........................................da/nu 11 8 = Altele _____________________________________________________ ridicat n grind
12 - ursitori

Q100 n timpul sarcinii v dorea i s ave i: 1 = O feti ->Q101 2 = Un bie el ->Q101 3 = Indiferent 99 = Nu rspunde

1 toti prin ii vor ca primul copil s fie baiat 2 aa i dorea tata 3 aveam deja un baiat/o feti 4 feti ele sunt mai cumin i/bie ii sunt mai energici/bie ii se descurc mai uor, mi plac mai mult feti ele/bie ii/bie ii sunt mai liberi Q101 De ce? 5 am mai avut 1 baiat/fat care a decedat _________________________________________________________

Q102 Tatl copilului ce i dorea? 1 = Feti 2 = Bie el 3 = Indiferent 99 = Nu rspunde Q103 Copilul dvs. a fost nfat? 1 = da 2 = nu Q107 99 = nu tie/nu rspunde

193

Q104 Pn la ce vrsta a fost nfat? ______sptmni 99 = nu tie/nu rspunde Q105 Cum era nfat? 1 = tot corpul legat fedele 2 = numai picioarele 99 = Nu tie/nu rspunde Q106 Cnd era nfat? 1 = ziua i noaptea 2 = numai ziua 3 = numai noaptea 4 = uneori ziua 5 = uneori noaptea 99 = Nu tie/nu rspunde Q107 De ce a i practicat nfatul copilului (atepta i rspunsurile mamei) 1 = este mai linitit Q108 2 = pentru a avea picioarele drepte Q108 3 = aa m-a sftuit familia Q108 4 = aa m-a sftuit medicul/asistenta Q108 5 = aa am vzut n spital Q108 6 = s nu rceasc Q108 10 s aib spatele tare/s aib coloana dreapt 11 l-am nfat n pern pentru ca aa se in copiii mici 7 = nu aveam bani de pampers Q108 12 s nu se sperie de mnu e cnd se mica 8 = altele(care. Q108 99 = nu tie/ nu rspunde Q108 Q108 Ce prere ave i despre obiceiul de a ine nfat copilul n primele luni de via ? __________________________________________________________________________
1 e bine pentru copil (e mai linitit/e mai protejat/l ii n bra e mai usor/aa trebuie cnd sunt mici/nu se sperie de micrile haotice etc.) 2 nu e bine pentru copil (nu se poate mica/se poate deforma/sufoca/po i s-l rneti dac l legi etc.) 3 nu mai e la mod/acum exist pampers 4 e mai ieftin nfatul 5 n-am nici o parere 6 aa e tradi ional 98 = nu tie 99 = nu rspunde

Q109 n primul an de via obinuia i s-i ine i n permanen o cciuli pe cap? 1 = da 2 = nu 99 = nu tie/nu rspunde Q110 De ce?..................................................
1- s-l protejeze de soare/frig/curent/s nu rceasc/e sensibil/s nu-l trag curentul 2 se clete/nu e necesar 3 altele 4 plngea dac nu-i puneam ceva pe cap 5 s aib aer 6 s-i stea urechile lipite de cap

Q111 n continuare v voi citi cteva afirma ii la care va trebui s rspunde i de acord, nu sunt de acord, nu sunt sigur, sau nu n eleg. Nu este masculin ca bie ii s plng n public. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______. Bie ii sunt mult mai obraznici/neasculttori dect fetele! Trebuie inu i mai din scurt. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______. Fetele trebuie educate mai ales pentru a deveni mame i otii bune. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______. Fetele sunt mai sensibile i mai emotive dect bie ii. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______.

194

CHESTIONARUL PENTRU OBSERVATOR


Spa iul fizic al locuin ei
Q1 Care este suprafa a total a locuin ei dvs. (mp)? ______ Q2 Ce podea are apartamentul (casa) 1 = Parchet 2 = Linoleum 3 = Scndur 4 = Gresie 5 = Mozaic 8 beton 9 mochet 6 = Pmnt 10 - covoare 7 = Altele_____________________________________________ Q3 Lista camerelor din cas: Exist 1 = Camer de zida/nu 2 = Buctrie..............................................da/nu 3 = Baie...da/nu 4 = Dormitorda/nu 5 = Toalet n curte ..da/nu 6 = Camera copilului.da/nu 7 = Altele (specifica i)______________________________________ Q4 Ave i: (Se ncercuiesc op iunile!) 1 = Aragaz 2 = Frigider 3 = Main de splat 4 = Televizor 5 = Radio 6 = Telefon 7 = Autoturism 8 = Locuin a este proprietate personal 9 = Locuin secundar Q5 Unde doarme copilul? 1 = Singur n camer 2 = Singur n pat n aceeai camer cu prin ii 3 = Singur n pat n aceeai camer cu fra ii 4 = n pat cu mama 5 = n pat cu tatl 8 n pat cu fratele/sora n aceeai camer cu prin ii 6 = n pat mpreuna cu prin ii 9 n pat cu fratele/sora n camera lor 7 = Altele______________________________________________ 10 n pat cu bunica/bunicul 98 = nu tiu 99 = Nu rspunde Q6 Exista animale de companie? 1 = Da 2 = Nu- Q9
1 cine 2 pisic 3 hamster/iepure/porcuor de guineea 4 papagal/canar 5 altele (miriapod, melc Q7 Specifica i _______________________________________________ etc.)

Q8 Copilul se joac cu animale de companie? 1 = Da 2 = Nu Q9 Exist nclzire central? 1 = Da ->Q11 2 = Nu

195

Q10 Ce tip de nclzire se folosete?_____________________________ Q11 Exist sistem de canalizare? 1 = Da ->Q13 2 = Nu

1 central cu gaz/lemne 2 sobe cu gaz 3 sobe cu lemne 4 - sobe cu rumegu

1 fos septic Q12 Specifica i ce sistem de canalizare se folosete ___________________

Q13 Exist ap curent n locuin ? 1 = Da ->Q15 2 = Nu

2 - fos absorbant/hazna/pu absorbant 3 nici un sistem (arunc apa uzat la an /n grdin)

1 fntn proprie n curte 2 - fntn public/comunitar Q14 Ce surse de ap sunt folosite ?_________________________________ alimentare public (pe strad n fa a casei) 3 sistem de

Q15 Exist afar un spa iu de joc accesibil copilului? 1 = Da 2 = Nu Q17 Ce caracteristici are? Q16 Curata Q17 Sigura 1 = Balcon/teras/verand deschis...da/nu...da/nu 2 = Balcon/teras/verand nchis..da/nuda/nu 3 = Gradin/curte ..... da/nu....da/nu 4 = Strad .......da/nu...... da/nu 5 = Teren viran...... da/nu....da/nu 6 = Parc apropiat....da/nuda/nu 7 = Altele______________________________________________ Q18 Exist obiecte periculoase care sunt accesibile copilului? 1 = Da 2 = Nu- Q20 Q19 Marca i toate obiectele, dup caz: 1 = Obiecte ascu ite (foarfeci, cu ite etc.).......da/nu 2 = Obiecte/substan e otrvitoare (medicamente, detergen i etc.).da/nu 3 = Ferestre nalte, neprotejate........da/nu 4 = Foc deschis.......... da/nu 5 = Suprafe e fierbin i.........da/nu 6 = Surse de curent electric neprotejate corespunztor...da/nu 7 = Altele (specifica i) _______________8 - unelte agricole____________________ Q20 Care dintre urmtoarele obiecte exist: 1 = Cr i .................da/nu 2 = Cr i pentru copii ................da/nu 3 = Ziare/reviste..........da/nu 4 = Calendar........da/nu 5 = Tablouri/poze pe perete.......da/nu 6 = Hrtie de desenat,creioane.....da/nu 7 = Jucrii.........da/nu 8 = Jucrii lucrate manual .........da/nu 9 = Radio.........................da/nu 10 = Televizor .............da/nu 11 = Calculator............da/nu 12 = Instrumente muzicale................da/nu 13 = Jocuri de mas..........................................................da/nu Q21 Exist un loc special unde copilul i depoziteaz jucriile/lucrurile? 1 = Da 2 = Nu Q22 Ct de dezordonat este casa? 1 = Mult 2 = Pu in

196

3 = Deloc dezordonat Q23 Ct de luminoas este casa? 1 = Luminoas 2 = Mai pu in luminoas 3 = ntunecoas Q24 Care este calitatea aerului n interiorul casei? 1 = Foarte bun (aer proaspt) 2 = Potrivit de bun 3 = Lipsa de aer

INFORMA II SPECIFICE VRSTEI 3 - 6 ani


Q1 Considera i ca la aceast vrsta personalitatea copilului poate fi influen at? 1 = Da 2 = Nu ->Q4 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q2 Cum pute i influen a n bine personalitatea ? (Se trece numele subiectului) 1 = Prin ncurajri/laude pentru ac iunile pozitive....da-nu 2 = Prin recompense cu jucrii.da-nu 3 = Prin recompense cu dulciuri...da/nu 4 = Gest de afec iune.....da/nu 5 = Prin oferirea de privilegii (TV, joc, la pescuit, cu bicicleta).da/nu 6 = Oferindu-i exemple pozitive....da/nu 7 = Stabilind reguli de comportament..da/nu 8 = Altele____________________________________________________ 99 = Nu rspunde Q3 Cum pute i influen a n ru personalitatea copilului dvs. ................? 1 = Nu i se arat suficient afec iune.....da/nu 2 = Nu i se acord aten ie pozitiv atunci cnd este necesarda/nu 3 = Nu se ine cont de dorin ele copilului......da/nu 4 = Pedepse......da/nu 5 = Nu s-au stabilit reguli de comportament clare...da/nu 6 = Prin exemple negative.......da/nu 7 = Nu se satisfac nevoile de baz (hran, joc, igien, somn)...da/nu 8 = Altele____________________________________________________ 99 = Nu rspunde Q4 Cte ore pe zi se joaca n general..................? (Se scrie numele subiectului) 1 = Mai pu in de 2 ore 2 = 2-4 ore 3 = 4-6 ore 4 = Mai mult de 6 ore 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q5 Crede i c se joac: (Se citesc op iunile!) 1 = Mai pu in dect are nevoie 2 = Suficient 3 = Mai mult dect are nevoie 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

1 doarme/se odihnete 2 se uit la TV 3 ajut n cas/curte 4 face lec ii/rsfoiete o carte/sta langa fratele lui cnd i Q6 Cnd nu se joac ce alt activitate desfoar copilul dumneavoastr? face temele/deseneaz etc. 5 merge la sport/balet/activit i ____________________________________________________________________________ organizate 6 plimbare

197

Q7 i permite i copilului s plece de acas fr a fi nso it de un adult? 1 = Oricnd 2 = Uneori 3 = Niciodat 99 = Nu rspunde Q8 Copilul dvs. merge la grdini ? 1 = Da 2 = Nu -> Q11 99 = Nu rspunde Q9 Ce tip de grdini frecventeaz? 1 = Cu program normal 2 = Cu program prelungit 3 = Cu program sptmnal 4 = Altele____________________________________________________ 99 = Nu rspunde Q10 Frecventeaz regulat grdini a? 1 = Da 2 = Nu 3 = Altele_______________ 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q11 Din ce cauz nu merge la grdini ? 1 = Nu exist grdini n apropiere.....da/nu 2 = Nu are cine s-l duc pe copil....da/nu 3 = Copilul este bolnav/handicapat......da/nu 4 = Mncarea nu este suficient de hrnitoare.....da/nu 5 = Condi iile nu sunt satisfctoare (nclzire/spa iu etc.)...da/nu 6 = Calitatea educa iei nu este satisfctoare....da/nu 7 = Copilul capt o educa ie mai bun acas...da/nu 8 = Nu putem plti aloca ia de hran....da/nu 9 = Nu are mbrcminte/ncl minte......da/nu 10 = Nu vd de ce e necesar.........da/nu 11 = Alte cauze________________________________________________acas 12 are cu cine s stea 99 = Nu rspunde Q12 Inten iona i s trimite i copilul la grdini n urmtorul an colar? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q13 l implica i pe copil n activit ile casnice? 1 = Da 2 = Nu ->Q15 99 = Nu rspunde Q14 Ce are de fcut? 1 = S ajute n cas...............................da/nu 2 = S ajute n gradin..............................da/nu 3 = S aib grij de animalele de companie..............................da/nu 4 = S aib grij de animalele din curte.................................da/nu 5 = S aib grija de fra ii mai mici................................da/nu 6 = S duc animalele la pscut..............................da/nu 7 = S aduc apa............................da/nu 8 = S culeag fructe/legume...............................da/nu 9 = S ajute la muncile cmpului..............................da/nu 99 = Nu rspunde ..............................da/nu

198

Q15 De ce nu l/o implica i pe n activit ile casnice? 1 = E prea mic() 2 = Nu consider c e necesar 3 = Sunt mpotriva implicrii n activit ile casnice a copilului 4 = Nu am timp s l(o) nv 5 = Nu e capabil(a) 99 = Nu rspunde Q16 Considera i c exist activit i specifice pentru bie i/feti e ? 1 = Da 2 = Nu ->Q18 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q17 Enumera i: Bie i 1. Repara ii/construc ii 2. Fotbal 3. Jucrii diferite/Mainu e Fetite 1. Cur enie/gtit 2. Modeling/croitorie/tricotat 3. Jucrii diferite/Ppui

Q18 Are copilul dumneavoastr deprinderi de igien zilnic pe care le folosete singur n mod regulat? 1 = Da 2 = Nu ->Q20 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q19 Care sunt acestea? 1 = Se spal pe mini nainte de mas..............da/nu 2 = Se spal pe mini dup ce a fost la WC.................da/nu 3 = Se spal pe din i zilnic...................da/nu 4 = Altele____________________________________________________ 99 = Nu rspunde Q20 Copilul .. se mbrac/dezbrac singur? 1 = Da 2 = Nu 3 = Par ial 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q21 L-a i nv at pe copilul dumneavoastr: 1 = S i lege ireturile.............................da/nu 2 = S ncheie nasturii...........................da/nu 3 = S nchid/deschid fermoarul.............................da/nu 99 = Nu rspunde n continuare va voi citi cteva afirma ii la care va trebui s rspunde i de acord, nu sunt de acord, nu sunt sigur sau nu n eleg. Q22 Unii copii nva s vorbeasc mai trziu, cei mai mul i ajung s vorbeasc bine la 3 ani. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______. Q23 La vrsta de 3 ani, copiii pot fi diferi i unul de celalalt ca dezvoltare, deoarece fiecare copil evolueaz n ritmul lui. 1.De acord________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg_______. Q24 Unii sunt de prere c la 4 ani copiii sunt atrai de lucruri, oameni, locuri i activit i noi. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______. Q25 Unii sunt de prere ca succesul unui copil la coal se bazeaz pe repetarea lucrurilor deja nv ate. 1.De acord________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg_______.

199

Q26 Unii sunt de prere ca jocul copiilor de 4 ani include adesea folosirea n moduri pline de imagina ie a obiectelor casnice. 1. De acord_______2.Nu sunt de acord________3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg______.

INFORMA II SPECIFICE VRSTEI 6-7 ani


A. Importan a pe care o acord prin ii studiilor pentru copilul lor Q1 Copilul dvs. merge la grdini ? 1 = Da 2 = Nu 3 = Nu tiu 4 = Este colar 99 = Nu rspunde Q2 Din ce motive nu merge la grdini ?
1 copilul este bolnav/handicapat 2 - nu exist grdini n apropiere/nu are cine s-l duc pe copil mncarea nu este suficient de hrnitoare/condi iile nu sunt satisfctoare (nclzire/rcire etc.)/calitatea educa iei nu este satisfctoare 3 - nu putem plti aloca ia de hran/nu are mbrcminte/ncl minte/nu vd de ce e necesar/copilul capt o educa ie mai bun acas

Q3 Considera i c este important ca .. s urmeze coal? 1 = Da 2 = Nu 99 = Nu rspunde Q4 Cte clase considera i ca este important s urmeze? 1 = 4 clase 2 = 8 clase 3 = coal profesional 4 = Liceu 5 = Studii post liceale 6 = Studii universitare 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q5 va merge la coal n anul colar viitor? 1 = Da ->Q7 2 = Nu 3 = Este colar/colrit ->Q7 99 = Nu rspunde Q6 De ce? 1 = Nu am bani 2 = Nu exista o coal n localitate 3 = Are o dizabilitate 4 = M ajut n gospodrie 5 e nc mic/nu are vrsta/va merge peste nc un an 99 = Nu rspunde B. Pregtirea copilului pentru coal n familie Q7 Considera i c e important ca ................... (numele) s se simt bine la coal printre ceilal i copii? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 4 = Nu m-am gndit 5 = Mi-e indiferent 99 = Nu rspunde

200

Q8 l considera i pe copilul dumneavoastr pregtit pentru coal? 1 = Da 2 = Nu 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q9 Cum a i pregtit copilul pentru coal? 1 = Are deprinderi igienice independente...da/nu 2 = Se mbrac/dezbrac singur()..da/nu 3 = Are grij de lucrurile sale....da/nu 4 = S i lege ireturile.....da/nu 5 = S i ncheie nasturii la hinu e....da/nu 6 = S nchid/deschid un fermoar....da/nu 7 = n elege i re ine ce i se explic.....da/nu 8 = Altele ________________9 doar n week-end (smbta/duminica)______________ 99 = Nu rspunde Q10 Ce comportamente a i nv at pe . pentru a se adapta la coal? 1 = S fie politicos/politicoas....da/nu 2 = S fie sociabil()....da/nu 3 = Respectul fa de opinia celorlal i...da/nu 4 = S fie independent()....da/nu 5 = S i fac singur() dreptate.......da/nu 6 = S riposteze dac e atacat()...da/nu 7 = S se duc la nv toare s spun ce i se ntmpl...da/nu 8 = S nu vorbeasc cu copiii obraznici....da/nu 9 = S i controleze aten ia...........da/nu 10 = S fac fa unor frustrri...da/nu 11 = S fie capabil() s respecte o disciplin impus......da/nu 99 = Nu rspunde Q11 Cum familiariza i copilul cu activitatea colar? 1 = Fac lec ii........da/nu 2 = i art obiectele colare i l(o) nv cum s le foloseascda/nu 3 = Nu fac nimic 4 = Nu tiu ce trebuie s fac 99 = Nu rspunde Q12 ti i care sunt rechizitele i celelalte dotri necesare pentru coal? 1 = Da 2 = Nu 3 = Este colar/colri 99 = Nu rspunde Q13 A i cumprat deja rechizitele i cele necesare pentru coal? 1 = Da ->Q15 2 = Nu 3 = Este colar/colrit ->Q15 99 = Nu rspunde Q14 Dac nu, de ce? 1 = Nu am banida/nu 2 = Nu am timpda/nu 3 = Nu trebuie cumprate dect cnd ncepe coalda/nu 4 = I se dau de la coal...da/nu 99 = Nu rspunde Q15 A i hotrt la ce coal va nva copilul? 1 = Da 2 = Nu 3 = Este colar/colri ->Q17 99 = Nu rspunde

201

Q16 A i fost cu (numele) s-i arta i coal? 1 = Da 2 = Nu 3 = A fost cu grdini a 4 = Este colar/colri 99 = Nu rspunde Q17 A i amenajat un spa iu unde .. s i fac temele i unde s i in rechizitele colare? (Se men ioneaz numele copilului) 1 = Da 2 = Nu 3 = Nu nc 4 = Urmeaz 5 = Nu e nevoie 99 = Nu rspunde Q18 Enumera i care sunt n opinia dvs. cunotin ele cele mai importante pentru ca .. s fie pregtit(a) pentru coal? (Nu se citesc op iunile!) 1 = S tie literele..da/nu 2 = S tie s citeasc..da/nu 3 = S scrie de mn.da/nu 4 = S tie cifrele....da/nu 5 = S numere pn la 20/50/100...da/nu 6 = S socoteasc .da/nu 7 = S tie o limb strin.da/nu 8 = S tie s foloseasc un calculator...da/nu 9 = S tie s foloseasc telecomanda TV.da/nu 10 = S tie culorile.....da/nu 11 = S tie formele geometriceda/nu 12 = S tie zilele sptmnii i lunile anului..da/nu 13 = S cunoasc anotimpurile..da/nu 14 = Nu tiu 99 = Nu rspunde Q19 Cine din familie i transmite copilului aceste cunotin e? 1 = Mamada/nu 2 = Tata...da/nu 3 = Bunica...da/nu 4 = Bunicul..da/nu 5 = Fratele/sora mai mareda/nu 6 = Altcineva___________________________66 nimeni________________ 99 = Nu rspunde Q20 Cnd ave i timp s nv a i cu copilul? 1 = Diminea a..da/nu 2 = Cnd mnnc.da/nu 3 = Cnd se joac...da/nu 4 = Cnd vin de la serviciu.da/nu 5 = Seara nainte de culcare.....da/nu 6 = Niciodat 7 = Foarte rar 99 = Nu rspunde Q21 Cte ore pe zi sta i de vorba cu . explicnd sau rspunznd la ntrebri? 1 = 1 or 2 = 2 ore dac sunt bifate mai multe variante se trece n 3 = Mai mult de 2 ore coloan combina ia: 4 = Zilnic 14 1 or + zilnic 5 = Ocazional 15 1 or + ocazional 6 = Deloc 24 2 ore + zilnic 7 = Altele_________________________ 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde

202

Q22 Cnd se uita copilul dvs. la TV i explica i despre ce este vorba? 1 = Da 2 = Nu 3 = Nu am timp 4 = Nu cred c e necesar 5 = Nu se uit la TV 6 = Nu am TV 99 = Nu rspunde Q23 Copilul dvs. se joac pe calculator? 1 = Da 2 = Nu ->Q25 3 = Nu are 99 = Nu rspunde Q24 Ct timp? _______ ore Q25 i citi i copilului . poveti? 1 = Da 2 = Nu 3 = Nu am timp 4 = Nu tiu s citesc 99 = Nu rspunde Q26 l nv a i pe copil s povesteasc dup imagini? 1 = Da 2 = l nva la grdini 3 = Nu 4 = Nu cred c este necesar 5 = Nu am timp 99 = Nu rspunde Q27 Ce anume crede i c se va schimba la dumneavoastr acas atunci cnd copilul va ncepe coal? _________________________________________________________________ 1- programul zilnic Q28 l implica i pe copil n activit ile casnice? 1 = Da 2 = Nu ->Q30 99 = Nu rspunde Q29 Ce are acesta de fcut? 1 = S ajute n cas.da/nu 2 = S ajute n gradin....da/nu 3 = S aib grija de animalele de companieda/nu 4 = S aib grija de animalele din curteda/nu 5 = S aib grija de fra ii mai mici. da/nu 6 = S duc animalele la pscut....da/nu 7 = S culeag fructe/legume.....da/nu 8 = S aduc apa......da/nu 9 = S ajute la muncile cmpului.......da/nu 99 = Nu rspunde C. Opiniile prin ilor n func ie de sexul copilului Q30 Considera i c trebuie fcut o deosebire ntre bie i i fete cu privire la studii? 1 = Da 2 = Nu ->Q32 98 = Nu tiu 99 = Nu rspunde
2 - nu se va schimba nimic 3 - bugetul/vom avea mai multe cheltuieli 4 - totul 5 este colar 6 ne vom schimba noi comportamentul/vom fi mai duri/mai mult stres 7 comportamentul copilului se va schimba mai ordonat/responsabil

203

Q31 Dac da, atunci: 1 = Bie ii trebuie s nve e mai mult.da/nu 2 = Fetele trebuie s nve e mai mult..da/nu Q32 Ce alte lucruri considera i c trebuie s nve e bie ii/fetele? (Nu se citesc op iunile) Bie i Fete 1 = Computer...da/nu...da/nu 2 = S citeasc (lecturi suplimentare)..da/nu...da/nu 3 = S nve e limbi strine..da/nu...da/nu 4 = Activit i gospodreti..da/nu...da/nu 5 = S cultive pmntul...da/nu...da/nu 10 ofat 6 = S creasc animale..da/nuda/nu 11 croitorie 7 = S ngrijeasc copii...da/nuda/nu 12 s nve e s aleag 8 = Altele____________________________________________________ maniere/comportament social 13 98 = nu tiu 98 = nu tiu 99 = Nu rspunde

n continuare va voi citi cteva afirma ii la care va trebui s rspunde i de acord, nu sunt de acord, nu sunt sigur sau nu n eleg. Q33 Pentru a avea performan e bune la coal, copiii au nevoie de mese frecvente, bogate n proteine, fructe i legume. 1.De acord_______2.Nu sunt de acord______3.Nu sunt sigur_______4.Nu n eleg_____ Q34 Copiii nva despre numere atunci cnd sorteaz, numr i potrivesc anumite piese/modele. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord______3.Nu sunt sigur______4.Nu n eleg____ Q35 Cel mai bun mod n care un profesor poate s sprijine nv area este s ncurajeze memorarea. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord______3.Nu sunt sigur_____4.Nu n eleg_____ Q36 Mzglitul trebuie descurajat, pentru c acesta poate crea dificult i n a nv a s scrie ordonat. 1.De acord_________2.Nu sunt de acord_________3.Nu sunt sigur__4.Nu n eleg_____ Q37 Activit ile ar trebui adaptate nevoilor fiecrui copil, deoarece copiii nva fiecare n ritmul sau. 1.De acord_______2.Nu sunt de acord_______3.Nu sunt sigur______4.Nu n eleg_____

204

205

S-ar putea să vă placă și