Sunteți pe pagina 1din 15

Planul personal de acțiune 

Pentru a reuşi în implementarea obiectivelor propuse este necesar sa scrii un plan de acţiune
detaliat. Având în vedere informaţiile analizate până acum şi direcţia trasată de obiective şi
viziune, acum ai posibilitatea de a stabilii care sunt paşii tactici pe care îi ai de facut şi care este
secvenţa optimă.

Un bun plan de acţiune înseamnă a despărţi activităţile pe fazele mai importante, si activitatile pe
sarcini concrete. Cheia succesului în realizarea planului de acţiune este de a nu uita nici o
activitate. Activităţile pe care vi le propuneţi spre implementare trebuie să fie prezentate într-o
manieră detaliată lunar, săptămânal sau zilnic, în funcţie de obiectiv si perioada aleasă.

Exercițiu 
Încercaţi să vă aduceţi aminte cand aţi realizat un plan de acţiune pe care l-aţi şi implenmentat şi
răspundeţi la următoarele întrebări:

Ce a funcţionat? _______________________________________________________________

De ce? _______________________________________________________________________

Ce nu a funcţionat? _____________________________________________________________

De ce? _______________________________________________________________________

Pagina | 31 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


Exercițiu 
Separă obiectivele personale în pași specifici și realizabili.

Nu te speria dacă va trebui să le ajustezi pe măsură ce vei progresa. Probabil vei dori să mai
adaugi alte lucruri în acest plan deci poți să păstrezi câte versiun dorești ale acestuia.

Domeniul de viaţă ales 1:

Obiectivul 1:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care vor fi beneficiile pentru mine dacă voi duce la bun sfârşit acest obiectiv?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Ce dificultăți voi avea de depășit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina | 32 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


• La cine pot apela pentru ajutor pentru atingerea obiectivului?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• De ce resurse voi avea nevoie?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a atinge obiectivul?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina | 33 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


• Care este data limită de parcurgere a fiecărui pas?

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

Obiectivul 2:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care vor fi beneficiile pentru mine dacă voi duce la bun sfârşit acest obiectiv?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Ce dificultăți voi avea de depășit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina | 34 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


• La cine pot apela pentru ajutor pentru atingerea obiectivului?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• De ce resurse voi avea nevoie?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a atinge obiectivul?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina | 35 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


______________________________________________________________________________

• Care este data limită de parcurgere a fiecărui pas?

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

Obiectivul 3:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care vor fi beneficiile pentru mine dacă voi duce la bun sfârşit acest obiectiv?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Ce dificultăți voi avea de depășit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina | 36 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


• La cine pot apela pentru ajutor pentru atingerea obiectivului?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• De ce resurse voi avea nevoie?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a atinge obiectivul?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Pagina | 37 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


______________________________________________________________________________

• Care este data limită de parcurgere a fiecărui pas?

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

   

Pagina | 38 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


Domeniul de viaţă ales 2:

Obiectivul 1:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care vor fi beneficiile pentru mine dacă voi duce la bun sfârşit acest obiectiv?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Ce dificultăți voi avea de depășit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• La cine pot apela pentru ajutor pentru atingerea obiectivului?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• De ce resurse voi avea nevoie?

Pagina | 39 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a atinge obiectivul?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care este data limită de parcurgere a fiecărui pas?

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

Pagina | 40 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


Obiectivul 2:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care vor fi beneficiile pentru mine dacă voi duce la bun sfârşit acest obiectiv?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Ce dificultăți voi avea de depășit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• La cine pot apela pentru ajutor pentru atingerea obiectivului?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• De ce resurse voi avea nevoie?

Pagina | 41 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a atinge obiectivul?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care este data limită de parcurgere a fiecărui pas?

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

Pagina | 42 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


Obiectivul 3:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care vor fi beneficiile pentru mine dacă voi duce la bun sfârşit acest obiectiv?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Ce dificultăți voi avea de depășit?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• La cine pot apela pentru ajutor pentru atingerea obiectivului?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• De ce resurse voi avea nevoie?

______________________________________________________________________________

Pagina | 43 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


______________________________________________________________________________

• Care sunt etapele pe care trebuie să le parcurg pentru a atinge obiectivul?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

• Care este data limită de parcurgere a fiecărui pas?

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

............... data limită.........................

Pagina | 44 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală


Referinţe 
• Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books

• Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). The new leaders: transforming the art of leadership. Little
Brown: Great Britain

• www.achive-goal.setting-success.com

• London Metropolitan University, Personal development planning

• What Do You Want To Do With Your Life?, Hans Glint

• MA Coaching and Mentoring Practice, Oxford Brookes University

• Powerful Planning Skills : Envisioning the Future and Making It Happen, Capezio, Peter.

Mai multe informaţii: 
http://delicious.com/janina.pasaniuc/personaldevelopment

Pagina | 45 Suport de curs – Planificare pentru dezvoltarea personală