Sunteți pe pagina 1din 2

Vreau idei ca să fiu dat afară

Participanții generează idei pe tema “ce aș putea să fac ca


să fiu dat afara”.
1. Postați pe perete o foaie de flip chart cu tema scrisă în par-
Resurse: flip chart, hârtie tea de sus “ce aș putea să fac ca să fiu dat afară”.
de flip chart, markere, bandă
adezivă 2. Prezentați toate elementele pe care urmează să le folosiți
în timpul activității şi etapele pe care le veți parcurge.
Timp: 40 minute Începeți de la primul element și continuați cu următoarele
Licenţă: deschisă în secvență logică.
Nivel de participare: 3. Clarificați informația și răspundeți la toate întrebările îna-
grup, condusă de partici- inte de a trece la pasul următor. Este crucial ca participanții
panţi, structurat să aibă o înțelegere clară și comună asupra informației
care va face subiectul activității.
Cuvinte cheie: con-
struirea pe idei, idei 4. Pentru mai multă claritate puteți să exemplificați lucrând
divergente, generare de idei, împreună cu participanții pe câteva concepte relaţionate
îmbunătățirea procesului cu elementele de lucru.
5. Postați și revizuiți regulile de generare de idei.

Faza C Generarea și organizarea ideilor 224


6. Separați participanții în grupuri de lucru. să prezinte rezultatele şi invitaţi raportorii
Puteți alege o activitate din cele sugerate să vină, rând pe rând, în faţa grupului.
de noi în secțiunea Deschidere.
11. După ce toate grupurile au terminat pre-
7. Solicitați participanților să desemneze un zentarea invitaţi participanţii să își expri-
raportor pentru fiecare grup în parte, care me orice preocupare, neînţelegere, între-
va nota toate ideile generate de către grup bare pe care le pot avea în relaţie cu ceea
pe hârtia de flip chart sub formă de listă. ce tocmai a fost prezentat.
8. Invitați-i să genereze idei relaționate cu
tema activității. Spuneți-le să gândească
în mai multe dimensiuni și să nu se simtă
inhibați dacă ideile sunt neobișnuite sau
nefezabile, în acest moment numărul este
cel important și nu calitatea ideilor.
9. Atunci când toate grupurile au finalizat
sarcina alocată, refaceţi grupul mare şi in-
vitaţi participanţii să îşi lipească hârtiile de
flip chart cu rezultatele, unele lângă altele,
în aşa fel încât să fie vizibile pentru tot gru-
pul de participanţi.
10. Rugaţi grupele să delege o persoană care

Faza C 225