Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE VOLUNTARIAT Incheiat astazi .../.../.......

Art.1. Prezentul acord se incheie intre 1.1. A!OCIATIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CON!U"ATORILOR !I PRO"OVAREA PRO#RA"ELOR !I !TRATE#IILOR DIN RO"ANIA , avand certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 22/2003, Cod de Identificare Fiscala 15535584, cont ancar R!"8 R#$R 0000 0"00 0%08 8"08 desc&is la Raiffeisen $an' ()$, al carei (ecretariat *eneral functionea+a in $ucuresti, str. C.A. Rosetti, nr. 10, et. 3, ca,. ", sector. 1, cod -ostal 010283 tel./fa. 031/ 805.84.350 021/31".05.4"0 031/805.84.3", re-re+entata -rin (123AR2 4!I5A/F6!RICA, in calitate de 4IR7C1!R 787C21I9, denu,ita in continuare OR#ANI$ATIE #A$DA sau %ENE&ICIARA VOLUNTARIATULUI -e de o -arte si 1.2. 4/na/4/ul :..........., do,iciliat in :......., str. :......................, nr. :..., l. :..., a-. :.., sector :., nascut/a in localitatea :.................., la data de :...................., -osesor al actului de identitate seria :. nr. :........., C53 :...................., in calitate de VOLUNTAR' Art. (. O)iect Asigurarea activitatii de interes -u lic de catre 9!6251AR in cadrul !R*A5I#A1I7I *A#4A. Art. *. Dre+turi si O)li,atii 3.1. !R*A5I#A1IA se o liga; / sa asigure desfasurarea activitatii 9!6251AR262I in conditii legale de -rotectia ,uncii, cores-un+atoare, -recu, si securitatea 9!6251AR262I i,-otriva riscurilor de accident si de oala in -rocesul reali+arii activitatii de voluntariat, in functie de natura si caracteristicile activitatii res-ective0 / sa eli ere+e certificatul no,inal care sa ateste calitatea de 9!6251AR, -erioada desfasurarii activitatii si calificativul o tinut 0 / sa organi+e+e -eriodic cursuri de instruire -entru voluntari0 / sa evalue+e -eriodic activitatea 9!6251AR262I si, in functie de eveni,entele deose ite se,nalate de acesta, sa ii atri uie titluri onorifice, decoratii si -re,ii, in conditiile legii, cu oca+ia unor eveni,ente deose ite -rivind -rotectia consu,atorilor / eneficiarul voluntariatului va anali+a cele sesi+ate de 9!6251AR si va lua ,asurile ce se i,-un0 / sa nu i,-lice 9!6251AR26 in activitati ilegale0 / sa controle+e activitatea 9!6251AR262I0 3.2. OR#ANI$ATIA este in dre+t / sa renunte la activitatea 9!6251AR262I0 / sa controle+e inde-linirea functiilor 9!6251AR262I0 / de a re+ilia acordul, daca 9!6251AR26 nu/si inde-lineste o ligatiile -reva+ute de acesta0 3.3. VOLUNTARUL se o)li,a / sa -osede cunostintele si calitatile necesare -entru inde-linirea activitatii0 / sa desfasoare voluntariatul cu e.cluderea oricarei -restatii ,ateriale0 / sa -artici-e activ la ela orarea si derularea -rogra,elor Asociatiei0 / sa desfasoare o activitate in concordanta cu -regatirea sa -rofesionala0 / sa sesi+e+e in cel ,ai scurt ti,- -osi il !R*A5I#A1IA *A#4A asu-ra oricaror as-ecte care -ot avea un i,-act negativ asu-ra -rotectiei si sigurantei consu,atorilor, o servate in +ona sa de activitate0 / sa inde-lineasca sarcinile -ri,ite din -artea $757FICIARA 9!6251ARIA1262I0

/ sa -astre+e confidentialitatea infor,atiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat0 / sa -artici-e la cursurile de instruire organi+ate, initiate sau -ro-use de $757FICIARA 9!6251ARIA1262I0 / sa ocroteasca unurile -e care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat0 / sa de-una ra-oarte -eriodice cu -rivire la as-ectele ,ai i,-ortante se,nalate0 3.4. 4re-turile 9!6251AR262I / sa -artici-e activ la ela orarea si derularea -rogra,elor confor, -revederilor contractului inc&eiat0 / sa desfasoare activitati in concordanta cu -regatirea sa -rofesionala0 / sa eneficie+e de titluri onorifice, decoratii si -re,ii, in conditiile legii0 Art. -. "odi.icarea acordului )odificarea oricarei clau+e a acordului se -oate face nu,ai -rin intelegere intre -arti, convenita in scris, -rin act aditional. Art. /. Ter0enul si Vala)ilitatea Acordului 5.1. 3re+entul acord intra in vigoare din ,o,entul se,narii de a, ele -arti0 5.2. 3re+entul acord se inc&eie -e ter,en neli,itat0 5.3. Acordul -oate fi re+iliat, daca -e -arcursul e.ecutarii contractului de voluntariat intervine, inde-endent de vointa -artilor, o situatie de natura sa ingreune+e e.ecutarea o ligatiilor care revin 9!6251AR262I, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face i,-osi ila e.ecutarea in continuare a contractului acesta va fi re+iliat0 5.4. 4enuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc la initiativa 9!6251AR262I sau a !R*A5I#A1I7I *A#4A cu un -reavi+ de 15 +ile fara o ligatia -re+entarii ,otivelor. Art.1 Dis+ozitii .inale / in e.ecutarea contractului de voluntariat, 9!6251AR26 se su ordonea+a conducerii -ersoanei <uridice cu care a inc&eiat contractul0 / e.ecutarea o ligatiilor contractuale ce revin 9!6251AR262I nu se -oate face -rin re-re+entare0 / ras-underea -entru nee.ecutarea sau -entru e.ecutarea necores-un+atoare a contractului de voluntariat este su-usa regulilor -reva+ute de Codul Civil0 / 9!6251AR26 nu este i,-uternicit sa efectue+e activitati s-ecifice de control la o iectivele econo,ico/sociale din +ona sa de activitate0 / 9!6251AR26 nu este i,-uternicit sa a-lice sanctiunile contraventionale -reva+ute de legislatia in vigoare din do,eniul -rotectiei consu,atorilor0 / contractul de voluntariat este vala il nu,ai -entru activitatile din do,eniul -rotectiei consu,atorului0 / ,odificarea contractului de voluntariat se -oate face la cererea scrisa a uneia dintre -arti, for,ulata in ter,en de 15 +ile de la data e,iterii cererii0 / litigiile i+vorate din inc&eierea, ,odificarea, e.ecutarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de co,-etenta instantelor <udecatoresti, daca -artile contractului nu le -ot re+olva -e cale a,ia ila.

A.5.3.C.3.3.(. R!)A5IA

9!6251AR