Sunteți pe pagina 1din 24

^

G U V E R N U L R O M N IE I M IN IS T E R U L D E Z V O L T R II R E G IO N A L E l A D M IN IS T R A IE I P U B L I C E \ n \ \ ii

A.
i ; \ \ !) M I \ ! s ! K \ li S

Instrumente Structurale 2007-2013

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE l ADMINISTRAIEI PUBLICE

Dezbatere public privind procesul de lionalizare - descentralizare din Romnia

rma administrativ-teritorial, mai mult eficien n administraia local din Romnia


Cod SMIS: 32602

ict cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative 2007-2013

U N IU N E A E U R O P E A N

F o n d u l S o c ia l E u ro p ean

G U V E R N U L R O M N IE I M in is te ru l D e zv o lt rii R e g io n a le i A d m in is tra ie i P u b lice

In s tru m e n te S tru c tu ra le

2007-2013

Reforma adm inistrativ-teritorial, mai mult eficien n administraia local din Romnia" Cod SMIS 32602
Procesul de regionalizare - d e sce n tralizare n Rom ania D ezbateri publice
la i, 23 M a i 2013

AGEN D A
0 9 :0 0 - 0 9:4 5 10:00 - 10:15 Prim irea in v itailo r C u vn t de d e sch id e re : 1 0 :1 5 - 1 1 :0 0 Dom nul Liviu Nicolae DRAGN EA, V ice p rim -m in istru , m inistrul d ezvo ltrii regionale i a d m in istra ie i publice Dom nul G heorghe NICHITA, Prim arul M unicip iulu i lai Dom nul Cristian M ihai A D O M N IEI, P re e d in te le Consiliului Ju d e ea n lai Dom nul Rom eo O LTEA N U , P re fe ct, Instituia P refectu lui - Judeul lai

R e g io n a iiza re a i d e sce n tra liz a re a , cel m a i am plu p ro c e s de a r de la in te g ra re a R o m n ie i n U n iu nea E u ro p e a n Dom nul Liviu Nicolae DRAGN EA, V ice p rim -m in istru , m inistrul d ezvo ltrii regionale i a d m in istra ie i publice

1 1 :0 0 - 1 1 :3 0

P re ze n ta re Pro f. U niv. loan IANO, Facu ltatea de G eo g rafie, U n ive rsitate a B u cu re ti, m em b ru al C o nsiliului C o n su lta tiv pentru R egionalizare (CO N REG)

1 1 :3 0 - 1 2 :0 0 1 2 :0 0 -1 4 :0 0 1 4:0 0 - 1 4:30

Pauza de cafea D e zb a te ri C oncluzii Dom nul Liviu N icolae DRAGN EA, V ice p rim -m in istru , m inistrul d ezvo ltrii regionale i ad m in istra ie i publice

1 4.3 0-1 6 .00

D ejun de lucru

R E G IO N A L IZ A R E A l DESC EN TRA LIZA REA


Cel mai amplu proiect de ar dup integrarea Romniei n Uniunea European

DE CE AVEM N EVOIE DE REGIO N ALIZARE


Analizele statistice i econom ice arat c, dei n ultim ele decenii Romnia a cuno scut o dezvoltare la nivel naional, decalajele dintre zonele prospere i cele srace s-au m eninut la acelai nivel sau chiar s-au accentuat, n lipsa unei reforme adm inistrative radicale, actualul sistem va accentua dezvoltarea dezechilibrat, care favorizeaz c teva mari centre urbane, n detrim entul restului rii.
M o tivu l p rin cip a l Motivul principal care st la baza reform ei d e regionalizare-descen tralizare este asig u rarea unei dezvoltri echilibrate, care s red u c d e ca la je le d intre zo n ele s ra ce i cele prospere i s asig u re o repartiie ech itabil a resurselor de d e zv o lta re pe tot teritoriul Rom niei. O biectivele p ro ce su lu i d e reg io n a liza re-d escen tra liza re

Adevrul despre regionalizare


M a i p u in b iro craie

Reducerea aparatului adm inistrativ Mai puine com petene centrale nseam n mai puini angajai n ministere. Includerea deconcentratelor n consiliile judeene i re gionale nseam n mai puini angajai n adm inistraia central. Preluarea personalului din A geniile de Dezvoltare Regi onal n aparatul tehnic al consiliilor regionale n sea m n c nu se vor face angajri suplim entare la nivel de regiune. Simplificare Subsidiaritatea = transferul com petenelor ad m inistra tive la nivelul cel mai apropiat de cetean la care pot fi exercitate eficient. Dup regionalizare, niciun cetean nu va trebui s mearg mai departe sau la mai m ulte ghiee pentru a-i rezolva problem ele adm inistrative. Distanele se vor scurta pe msur ce se vor transfera com petenele la nivel regional, judeean i local. Ghieul unic este inta final a procesului de regionalizare-descentralizare.
Sta b ilita te: refo rm g ra d u a l

Asigurarea unui standard m inim de trai decent n toate localitile din Romnia. Descentralizarea com petenelor adm inistrative de in teres local, judeean i regional, concom itent cu asigu rarea resurselor financiare necesare pentru exercitarea acestor com petene. Simplificarea birocraiei. sistem ului adm inistrativ i reducerea

Creterea gradului de absorbie a fondurilor europene n noul exerciiu bugetar al Uniunii Europene n perioa da 2014-2020. Stimularea cooperrii asociative ntre mai multe uniti adm inistrativ-teritoriale. Adaptarea Rom niei la m odelele de organizare adm i nistrativ din statele m em bre ale Uniunii Europene.

O alt temere destul de ntlnit este c dac regionalizarea va fi realizat n cursul anului 2013, anul urmtor va fi al unei schimbri radicale rapide, care va crea instabilitate legisla tiv, financiar i guvernam ental. n realitate exist dou etape ale procesului de regionalizare-descentralizare: Etapa 2013-2014 Implementarea cadrului legal i instituional al regionalizrii-descentralizrii pentru pregtirea regiunilor n vederea noului exerciiu financiar al Uniunii Europene 2014-2020. Etapa 2014-2016 Implementarea gradual a msurilor de descentralizare prin transferul treptat al com petenelor administrative de la nivel central ctre regiuni, judee i localiti.
Ce NU se d escen tra lizea z ?

PREJUDECILE l A D EVRU L DESPRE REGIONALIZARE SI D ESCEN TRA LIZA RE Prejudeci


La nivelul opiniei publice n general, dar i n anum ite cer curi politice sau econom ice mai inform ate, persist mai multe prejudeci n legtur cu procesul de regionaliza re-descentralizare care urm eaz s fie introdus n Rom nia. E vorba de false concepii, tem eri sau spaim e care n general nsoesc orice reform care aduce o schim bare substanial n societate. Crete birocraia Instabilitate legislativ Creterea distanelor adm inistrative Disoluia statului unitar Costul ridicat al reformei

Statul unitar romn Autoritatea i caracterul unitar al statului romn nu se descentralizeaz. Regionalizarea NU nseam n federalizare. NU vor exista guverne regionale, ci consilii regionale Regiunile NU vor fi conduse de guvernatori, ci de preedinii consiliilor regionale. Parlamentul Rom niei Parlamentul va rm ne SINGURA autoritate legiuitoare a rii. Nu vor exista parlam ente regionale. Consiliile regionale nu vor em ite legi - vor emite hot rri cu caracter adm inistrativ.

Procesul de regionalizare-descentraizare
Instituiile fundam entale ale statului romn Armata Justiia Serviciile de informaii Poliia Jandarm eria Instituiile responsabile de politica extern n toate statele europene n care exist regiuni (n i vel NUTS-2), exist i subdiviziuni corespunztoare judeelor (nivel NUTS-3). Judeele au o tradiie ndelungat, avnd sem nificaii im portante pentru definirea identitii locale. Reedinele actualelor jud ee vor putea deveni polii de dezvoltare ai viitoarelor regiuni. O garanie suplim entar pentru m eninerea jud eelo r va fi menionarea explicit a acestei uniti adm inistrativ-teritorialen Constituia Rom niei, alturi de regiuni, orae i com une.
R ed u cerea co stu rilo r a d m in istra tive

Politicile naionale Viziunea, strategiile naionale i politicile publice vor fi stabilite la nivelul ministerelor. Se descentralizeaz doar com petenele adm inistrative care pot fi exercitate la nivel local, judeean i regional.
R ed u cerea d ista n telo r ad m in istra tive

O alt prejudecat frecvent ntlnit n spaiul public, este c schimbarea sistem ului ad m inistrativ presupune sum e uriae de bani, pe care Romnia nu i le perm ite n aceast perioad de criz econom ic.

CRITERII FUNCIONALE PENTRU STABILIREA REGIUNILOR 1. Mai muli poli de dezvoltare n regiune

S IS T E M U L R E G IO N A L M U L T IP O L A R
POtl 0 PEZVOITA

Ceteanul trebuie s strbat distane mari i s m ear g la mai multe ghiee pentru a-i rezolva problem ele. Ceteanul trebuie s nvee cum funcioneaz sistemul, pentru a ti unde s depun solicitrile pentru rezolva rea problemelor sale. Cum va funciona sistemul dup descentralizare Sistemele multipolare asigur cea mai echilibrat form de dezvoltare n interiorul unei regiuni. ntre aceti poli se creeaz fluxuri demografice, com erciale i economice care favorizeaz dezvoltarea ntregii regiuni. De asemenea, polii de dezvoltare pot antrena o utilizarea mai variat a resurse lor naturale, umane i financiare.
S IS T E M U L R E G IO N A L B IP O L A R

POU O WrvOLTARE

Ceteanul se va adresa doar instituiilor din proximitatea sa. n urma procesului de regionalizare-descentralizare, sis temul va lucra pentru cetean i va transm ite solicitri le acestuia ctre instituiile com petente. Instituiile centrale nu mai intervin n chestiunile de in teres local. Judeele nu se desfiineaz
pagina 2

Procesul de regionalizare-descentraiizare
Sistemele bipolare pot, de asem enea, antrena mai multe resurse umane i econom ice i pot crea fluxuri ntre cei doi poli de dezvoltare din interiorul regiunii. Este ns posibil ca anumite zone periferice s nu fie cooptate n procesul de dezvoltare.
S IS T E M U L R E G IO N A L MONOPOLAR

ntr-o regiune de form alungit, costurile de transpo rt i accesul ctre reedina regional vor fi mai dezechilibrate. n schimb, ntr-o regiune de form circular exist un e ch i libru ntre localitile din interiorul regiunii.

4. Fluxurile: orientarea fluxurilor spre interiorul regiunii

-o ,

"m .
o

Analizele sociologice i economice relev existena unei mul titudini de fluxuri comerciale i demografice ntre localitile Sistemele monopolare concentreaz cea mai mare parte a resurselor ntr-un singur pol de dezvoltare. n principiu, se mizeaz pe faptul c acest potenial de dezvoltare va fi radiat" ctre restul regiunii, ns este foarte posibil ca zo nele periferice s nu poat beneficia de dezvoltare, fapt care favorizeaz apariia decalajelor intra-regionale. din Romnia. Este important ca fluxurile dominante s fie orientate n interiorul regiunii pentru a asigura dezvoltarea acesteia. n caz contrar, regiunea respectiv va deveni dona t o a r e le resurse ctre regiunile nvecinate.

2. Dimensiunea: o regiune mai mare dispune de mai multe resurse

5. Resurse umane echilibrate: specializri variate ale forei de munc

O regiune eficient are nevoie de un teritoriu suficient de mare, de minim patru jud ee, pentru a avea o varietate ct mai mare de resurse de dezvoltare. Este nevoie ca ntr-o regiune s existe cel puin un centru universitar regional, un spital regional, un aeroport, una sau mai multe conexiuni cu drum urile naionale im por tante etc. Deci e nevoie de o dim ensiune suficient de mare nct s nglobeze toate aceste elem ente, care sunt de fapt sursele de dezvoltare ale acelei regiuni.

E nevoie de o for de m unc sp e cializa t n do m enii variate pentru a acoperi nevoia de competitivitate i profilul activitilor productive din interiorul regiunii.

6. Multiculturalism

3. Forma: regiunile de form circular sunt preferabile celor alungite

. iA ^ ro

A<B

Grad ridicat de multiculturalism, ca diversitate cultural, ling vistic, etnic sau confesional, pentru a asigura interaciunea social i pentru evitarea tendinelor de segregare regional.

pagina 3

Procesul de regionalizare-descentralizare

UNDE VOR FI REEDINELE


Sta b ilirea final a ree d in elo r reg io n a le treb u ie s in co n t de m o d elu l m u ltip o la r ca re a sig u r ce a m a i ech ilib ra t dezvolta re. A ctualele ree d in e d e ju d e treb u ie s devin viitorii p o li d e d ezv o lta re a i regiunii.

Opiniile exprimate de populaia din interiorul fiecrei regiuni de dezvoltare

Pr o c e s u l de regionalizare-descentralizare

pagina 5

Procesul de regionalizare-descentralizare

Dezvoltare rural
1. Maramure 2. R o d n a -B rg u -C lim ri 3. Depresiunea Ciuc - Valea Bistriei 4. Dobrogea de Sud-Est 5. Zona periurban Bucuret; 6. Depresiunea Braov, Valea Pra hovei i Subcarpaii M unteniei. 7. Sibiu - Lotru 8. Porile de Fier - Valea Cernei Tism ana 9. Cmpia Banatului 10. Culoarul Cris-Som e A. Moldova de Nord-Est B. Moldova Central C. Delta Dunrii D. Dobrogea Central i de Sud-Vest E. Cmpia Brgan F. Subcarpaii de curbur G. Cmpia Teleorman H. Oltenia de Sud I. Banatul de Sud J. Munii Apuseni K. Podiul Somesan
TM

BT SM MM SV IS
1 H

Zonei n care p red om ii fa cto rii favo rizan ai d ezvo ltrii Zonele n care predom ii facto rii restrictivi ai d ezvo ltrii Zone cu condiii m edii

SJ BH

BN NT

10

a
MS B VS

AR

AB

HH9
SB CV BV

HR

BC

HD

VR

GL

CS

Sistemul de relaii ntre aezrile din Romnia

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

G UVERNUL ROMNIEI M inisterul Dezvoltrii Regionale i Adm inistraiei Publice

Instrum ente Structurale

2 0 0 7 -2 0 1 3

DEZVOLTAREA DURABIL
Conceptul de dezvoltare durabil a luat natere cu peste 30 de ani n urm ca rspuns la apariia problem elor de m ediu i a crizei resurselor naturale, n special a celor legate de energie. Problema-cheie a dezvoltrii durabile este opoziia ntre nevoile de cretere ale populaiei i limitele impuse de resursele planetei precum i degradarea continu a mediului. Conceptul de dezvoltare durabil desemneaz totalitatea formelor i metodelor de dezvoltare socio-economic al cror fundament l reprezint asigurarea echilibrului ntre sistemele socioeconomice i potenialul natural. Cea mai cunoscut definiie a dezvoltrii durabile este cea dat de Comisia Mondial pentru Mediu i Dezvoltare (nfiinat n 1983 de ctre Naiunile Unite) n raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut i sub numele de "Raportul Bruntland": "dezvoltarea durabil este dezvoltarea care urmrete satisfacerea nevoilor prezentului, fr a compromite posibilitile generaiilor viitoare de a-i satisface propriile nevoi". Dezvoltarea durabil trebuie privit ca o adaptare a societii i a economiei la marile probleme cu care omenirea se confrunt n prezent: schimbrile climatice, criza de ap, seceta, deertificarea, epuizarea unor resurse, deeurile, pierderea biodiversitii, creterea populaiei, srcia, migraia etc. Pentru prentmpinarea, contracararea i eliminarea repere ursi uni lor acestora i pentru asigurarea dezvoltrii economice, progresului social i dezvoltrii umane sunt necesare aciuni concrete, sintetizate n obiective specifice i msurabile, ce fac obiectul strategiilor naionale pentru dezvoltare durabil. U na din provocrile m ajore ale DD este de a gsi ci de ncurajare a activitilor economice prietenoase pentru m ediul nconjurtor i de a descuraja activitile care provoac deteriorri ale m ediului (poluarea aerului, apelor i solului, respectiv subsolului). n ceea ce privete resursele naturale i energetice, activitile se desfaoara pe 2 direcii principale: utilizarea raional a resurselor naturale prin tehnologii de prelucrare economic (reducerea i reciclarea deeurilor), respectiv reducerea consumului i folosirea unor surse neconvenionale de energie. In prezent, accentul se pune pe utilizarea raional a resurselor naturale i energetice, acesta devenind astfel un imperativ al prezentului. Alturi de acestea, resursele materiale i informaionale completeaz ansamblul resurselor DD. Conceptul de durabilitate, presupune schim bri drastice n toate dom eniile vieii. N u doar obiceiurile consum atorilor trebuie schimbate, lucru care este, cu siguran, destul de greu n sine ci, mai mult, trebuie schim bat concepia oam enilor despre econom ie i societate.

R e fo rm a a d m in istra tiv -terito ria l , m a i m u lt e ficien n a d m in istra ia loca l din R o m n ia

Ne e greu s ne nchipuim o societate cu adevrat durabil pentru c practic totul ar trebui s se schimbe i nu n ultimul rnd noi nine. n ceea ce privete domeniul economic, trebuie introduse noi forme de adm inistrare, care s in mai m ult cont de factorul natur ca factor de producie. n domeniul social este vorba despre ct de bine va fi tolerat n cadrul societii o modernizare ecologic, care nu va aduce cu sine doar noi anse, ci i multe noi probleme. Aceast problem extrem de im portant vizeaz disponibilitatea societii, a econom iei i a fiecruia dintre noi, de a accepta aceste schimbri n com portam entul nostru de producie i consum, dar chiar i n stilul nostru de via. Politica durabilitii ne cere tuturor s ne gndim iar egoism ce am putea realiza dac interesele noastre personale ar coincide n totalitate cu interesele comunitii. n zilele noastre, dezvoltarea durabil este unul dintre cele mai im portante angajamente asumate de ctre m ajoritatea rilor din lume. n plus, contextul local este dim ensiunea cheie pentru a planifica i realiza prin durabilitate Agenda Local 21. La nivelul Uniunii Europene, n cadrul Consiliul European de la Goteborg, din iunie 2001, a fost adoptat Strategia European de Dezvoltare Durabil (SDD) i a fost propus Setul de Indicatori de Dezvoltare Durabil, avnd drept scop monitorizarea SDD. Obiectivele generale ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabil a Uniunii Europene sunt urmtoarele: 1. Limitarea schim brilor climatice i a costurilor i efectelor sale negative pentru societate i mediu. 2. S ne asigurm c sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale i de mediu ale societii noastre, minim iznd impacturile sale nedorite asupra economiei, societii i mediului. 3. Promovarea m odelelor de producie i consum durabile. 4. m buntirea m anagem entului i evitarea supraexploatrii resurselor naturale, recunoscnd valoarea serviciilor ecosistemelor. 5. Prom ovarea unei bune snti publice n mod echitabil i m buntirea proteciei m potriva am eninrilor asupra sntii. 6. A crea o societate a includerii sociale prin luarea n considerare a solidaritii ntre i n cadrul generaiilor, a asigura securitatea i a crete calitatea vieii cetenilor ca o precondiie pentru pstrarea bunstrii individuale. 7. A prom ova activ dezvoltarea durabil pe scar larg, asigura c politicile interne i externe ale UE sunt n accord cu dezvoltarea durabil i angajam entele internaionale ale acesteia.

M surarea durabilitii n zonele urbane - care sunt motoarele cruciale ale dezvoltrii socioeconomice locale, dar n acelai tim p zone de degradare a mediului - este o provocare m ajor pentru managerii de m ediu i factorii de decizie

R efo rm a a d m in istra tiv -terito rio l , m a i m u lt eficien n a d m in istra ia lo ca l din R o m n ia

cod SMIS 32602

/rtV-V ", '-- -= 3 0 ,*?.$'*--.XJ--- ' -< , .---j

Un nou ins

* * * : &

Titlul proiectului: Reforma administrativ-teritorial, mai mult eficien n administraia local din Romnia, cod SMIS 32602 Editorul materialului: Ministerul Dezvoltrii Region Administraiei Publice Data publicrii: Mai 2013

nP
i m*

ativ - teritorial, mai mult

Coninutul acestui material nu reprezint n mod o jiiSrii* i ifc.7 Doziia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului

**V

V - i b f \~y\

.-

.wp

.* ,,

...

# ,- _ . I . - . ' .

**> y > > i i 1 m tS f. nn f v

VifcfiV'^fij
V . Vtv . * . *

^fip

'* :W 4-;i

r . f : i ; * -l

m l ^ M WlM ffMl l i i l i l l I i i l i l l ^ ^

l rsT*w|r: 11 \ - V j ^ ' h . - ' 1 !* -i'srW 6 *>e* * ; ty.?**K V v oftW > */> '"' v i*# S fo r * *
,\ m>< *J < .*, ' sI', ti

easta seciune cuprinde informaii ref mitetul Tehnic Interministerial pentru Regionalizare-Descentralizare (CTIRD) a crui este de a elabora cadrul legal al regionalizrii i descentralizrii. n cadrul seciunii vor putea fi gsite detali des misiunea i componena acestui organism, dec nfiinare, activitile CTIRD, precum i mir ister implicate n orocesul de transfer de comoetent
W frtF -V lv 1 *;?-JM >l,*i

* {

^YS^jiSs1 1
' / l S l M N liV i/ - '| 1 * 11 1* fir r.U^ ] -t 1 f i ' t J**- C

i;*:f' j;? i'.ViTin'.!,V^.i-!: '" T ^ ii'l' -^ V!= iS'lV-;Vf:2f:^TRv*=>

i-'.'iftiv^ivv)i^r^^^^i i^ 1 ii.
r% liB B B ttM B H M I

'r ipf'i

T -+ .

*. zw,'"& a i a

.j Jj

NTLNIRI l DEZBATE

TUDII
in seciuneaStudii i sinteze" sunt prezentate anali zele i rapoartele realizate de ctre membrii organis melor consultative precum i alte date concludente pentru procesul de regionaliza

i a
Seciunea conine comunicate, tiri i articole d pres relevante pentru procesul de regionalizar descentralizarea i n legtur cu activitatea Min terului Dezvoltrii i Administraiei Publice in rea

] 'i j JM irifrtiAni

$ . $ .

X ^ V |;
'

'

II'

" . - 'f a 'i r ' ' - ~

-x'' f- ' :

- v' , -- f '

"'*:T "si'.r.-V-'.1 *

FUNDAMENTE ALE REGIONALIZARII ROMNIEI

Prof.univ.dr. loan lanos?

Consideraii generale
Coeziunea teritorial - obiectiv prioritar al Uniunii Europene; Regiunea - instrument n realizarea coeziunii teritoriale la nivel continental, naional i intra-regional; Funciile regionale sunt dominate de facilitarea

descentralizrii; 9 Descentralizarea trebuie privit ca un medicament teritorial.

NECESITATEA R E G IO N A L IZ R II
Experiena european - c a d ru re g io n a l cu capacitate operaional i decizional, pentru apropierea serviciilor publice de cetean; 15 ani de experien a regiunilor de dezvoltare - ineficiena unui astfel de statut; lipsa proiectelor cu caracter interjudeean; insuficiena resurselor pentru cofmanarea marilor proiecte; incapacitatea gestionrii decalajelor intraregionale i a dezvoltrii cooperrii interregionale; imposibilitatea cooperrii directe cu regiunile dezvoltate ale UE far a apela la structurile centrale; caracterul asociativ - frmiarea fondurilor prin proiecte repartizate judeelor componente. 3

Criza economico-financiar i social actual tinde sa accentueze decalajele - necesitatea optimizrii fluxurilor decizionale i organizaionale n teritoriu; Rata redus de absorbie a fondurilor UE - incapacitatea judeelor de a susine proiecte de anvergur cu impact regional; Lipsa unei coerene regionale cu efecte reale la nivelul judeelor i al localitilor; Modul de alocare a fondurilor europene n sistem competitiv a meninut i ncurajat identitatea judeean, n lipsa unei structuri administrative superioare - care s vizeze i cooperarea interjudeean;

> Contextul tot mai complicat al dezvoltrii teritoriale, la scara unei ri ca Romnia, face imposibil capacitatea Centrului de a gestiona procesele teritoriale; > Implementarea unei viziuni de dezvoltare a rii n concordan cu Strategia UE 2020 i cu Agenda Teritorial 2020 implic, n mod obiectiv, existena unor regiuni administrative, ca baz a unei descentralizri autentice la nivel naional. 5

DE CE ACUM?

Accesul facil la fondurile alocate de UE n exerciiul financiar 2014-2020 i creterea capacitii de absorbie a acestora la nivel regional; Nerealizarea acestui cadru acum ar amna constituirea regiunilor administrative pentru exerciiul financiar urmtor (cu cel puin 8 ani); Reconstrucia instituional teritorial pentru ca regiunile s poat deine capacitate decizional i competene similare regiunilor din majoritatea statelor europene;

Intensificarea cooperrilor interregionale la scar european i necesitatea includerii urgente a regiunilor Romniei n astfel de reele; 5 " Romnia este singurul stat membru, de dimensiuni superioare mediei din UE, care nu are regiuni administrative; Organizarea Referendumului pentru Constituieposibilitate unic de statuare a regiunilor ca entiti teritoriale administrative;
A

nceputul unei guvernri reprezint o alt oportunitate de a pune n concordan structura administrativ-teritorial a Romniei cu noile perspective de dezvoltare n UE.

PRINCIPII l CRITERII PENTRU INDIVIDUALIZAREA REGIUNILOR ADMINISTRATIVE

1. Principii generale:

- definire multicriterial - proiecia dezvoltrii n viitor


2. Principii directoare:

- funcionalitate; - complementaritate; -solidaritate; - diversitate; - echilibru; - competitivitate;


- eficacitate administrativ.

3. C R IT E R II D E D E F IN IR E I D E L IM IT A R E A R E G IU N IL O R A D M IN IST R A T IVE ......................... * *- ;


Nr. C r it e r ii c rt E xtind ere sp a ia l
N u m r de ju d e e ; S u p rafaa (km p). O regiune adm in istrativ poate deveni o p eraio n al i M rim ea m edie N U T S2; 16000 km p; m rim e m edie jude. 5800 km p (n UE cea. reep rezen tativ la nivel 3300 kmp). european, n cond iiile unui num r m inim de judee. M su rare a gradului de A sigurarea unei acoperiri optim e a D ezv o ltarea optim izare a reelei teritoriului sub aspectul localizrii ech ilib rat a urbane (prin ierarhizare serviciilor teritoriale (sistem ech ilib rat i sistem elo r ierarhizat de aezri). optim , centralitate, region ale de d im inuarea tendinei de aezri. O ptim izarea sistem elor regionale de hip ertro fiere regional); aezri este esen ial n fun cio n alitatea C onexiuni urban-rurale . regiunii. O ferta su ccesiv de servicii din ce iar discontinuiti n ce m ai com plexe de la centrele urbane m ajore; situate pe p alierele ierarhice superioare R educerea ariilor rurale asigur cen tralitatea i un grad puternic de slab po larizate urban. autonom ie funcional. A stfel co n stitu it o regiune i asigur toate serviciile cu excepia celor specifice capitalei de stat. G rad de sem nificaie corelat cu pstrarea judeelor. Este necesar g ruparea a m inim um patru ju d e e p entru a se ju stific a pstrarea acestora i co o p erarea intra-regional.

D escrip tor

In dicatori

R elevan

C om en tarii

C on secin

Spaiale
R eea de aezri um ane
Ierarhie (rang I /rang II < 2); C entral itate; R ap o rt de hipertrofiere.

Funcionale
A c ce sib ili ta t e a r e e d in e i regionale
D ista n a m edie

C osturile sociale i Tim pul (m ax. 2h de econom ice. la reedina de ju d e cea m ai n d ep rtat la reedina regional).

A ccesibilitatea poate fi vzut n dublu sens: din interiorul regiunii (accesibilitate optim din orice col al regiunii) i din afar (de aici poate rezu lta drept criteriu; vecintate aero p o rt internaional, drum european, CF m agistral, port)

C ooperare intraregional eficient.

C o m p le m en ta r ita te fu n cional

C re a re a unei sinergii E x isten a reg io nale pentru u n o r arii re zo lva rea u no r prioriti. eco n o m ic e cu p otenial de coo pe rare inter ju d e e a n Nr. G A L -u ri /-uri.

P re zen a u n o r areale geografice, arii protejate sau z o n e cu p ro blem e c o m u n e (ex: nordul O lteniei, A pusenii, litoralul M rii N eg re etc.).

ntrirea legturilor de co op era re n interes regional.

P olaritate teritorial

Polaritate teritorial c o m p le x (m on o-, b i sau muli).

Se susine diversificarea polarizrii la nivelele superioare

Specificul regional im plic asigurarea, prin oferta de servicii, a u no r m odaliti diverse de polarizare. D e la m odelul m o n o cen tric, la cel bicentric i policentric. P olaritatea n reea p re s u p u n e i acceptarea localizrii u n o r activiti cu caracter regional n afara reedinei.

C reterea gradului de coeziune teritorial i dim inu area ten din elo r de segregare spaial (urban/rural).

10

R esursa
uman

M a s critic d e p opu laie (nr. loc.); Structuri d em o grafice echilibrate; Calitatea forei de munc.

P otenial um an capabil s acopere deficitul de com petitivitate.

A sigurarea unei m ase critice sub aspectul resurselor um ane, econom ice, naturale este im portant n condiiile actuale de dezvoltare a R om niei. R egiunile R om niei trebuie s fie com parabile cu regiuni din ri de m rim e apropiat (P olonia, Italia). M rim ea m edie N U T S2: 1,85 mii. loc.; N UTS3: 385.000 loc.; jude: 450 000 (cu Buc.)

V olum e de popu laie p entru reg iu n i ct mai apropiate, n spaiul n aio n al, n cond iiile resp ec t rii celorlalte criterii de optim . A sig u rare rap o rt optim fa de nivelul inferior.

Resurse e con om ice


<Z2 0 O*

natu rale

In dicatori cantitativi (supr. pduri, supr. agrico l etc.)

C om plem entaritate R esurse care s asigure dezvoltare end o g en i com petitivitate, dar i o econom ie diversificat.

o n
o

V arietatea resurselor naturale reprezint o baz pentru d iv ersificarea econom iei locale/subregionale i crearea unui potenial de com plem entaritate funcional teritorial.

F o rm a rea unor cm puri j de fluxuri care s favorizeze interaciu n ea i d ezv o ltarea recip ro c a su b u n itilo r regionale

3 O

C om p etitivi t a te econ om ic

3
2*

C om petitivitate Indicatori eco n o m ici (PIB)

R egiunile rom neti se afl pe u ltim ele locuri ntre reg iu n ile U E (cu excepia regiunii B-I, se afl ntre ultim ele 25 din 270, deci n ultim a decil, iar 4 se afl n ultim ele 8).

R egiuni m ici i fr resurse im portante nu vo r putea fi com petitive.

M u lticu ltu r alism

E xistena unui P o nd ere m inoriti etnice, sentim ent identitar pe care se pot con fesion ale

E xistena unor relaii tradiionale ndelungate, a unei diversiti culturale, lingvistice, etnice, construi elem ente de confesionale trebuie cultivat i susinere regional. v alorificat, fiind un factor gen erato r de dezvoltare. C onturarea unor arii relativ om ogene etnic i confesional la nivel intraregional susine funcionalitatea regional.

R egiunile adm inistrative nou create sunt configurate pentru dezvoltarea viitoare. O rice no stalg ie istoric p oate fi contraproductiv.

11

L im ite -tive

C u p rin d erea j u d e e lo r actuale

a d m i n i s t r a integral a

M e n in e re a structurii actuale M o dificarea nivelurilor a ju d e e lo r ntrete inferioare ar n trzia procesul. viabilitatea regiunile propuse. Centrul regional trebu ie s poat asigura servicii adecvate n d om eniile de c o m p eten regional. Judeul are ca sem nificaie o n crctu r istoric ce s-a d o ved it co m patibil cu p roiectele de d ezvoltare la m ezoscar.

M en in ere a actualelor niveluri N U T S 3 i LAU2. Valorificarea potenialului identitar (de tipul rilor) prin construcii de tip L A U 1 .

Cultural-identitare
instituio

C a p a c i t a t e P ro g ra m e

derulate N ivel absorbie fonduri e uro pen e

n a l

C ap acitatea de preluare de Estimare / evalua re a co m petene de nivel regional. resurselor umane, tehnologice, financiare.

P rog ram e operaionale, te de p l a n if i c a r e strategii regionale


Docum en

Noul exerciiu bugetar al U E pune accent pe o mai bun planificare.

A D R -urile pot deveni structuri de b az pentru planificare region al i spaial. Posibil a localiza A M-uri la nivelul regiunilor.

P ot fi necesare p rog ram e de formare pentru personalul administraii -lor regionale. P rogram e de formare pentru noile AM-uri 12

Administrativ-instituionale

13

DISPARITI TERITORIALE (indicatori convergeni cu Strategia UE 2020)

1. Cretere inteligent

2. Cretere inclusiva /

3. Cretere creativ /

4. Cretere durabil /

Categorie

Indicator
C o n vo rb iri telefonice

Unitate de msura

Dezvoltare inteligenta

internaionale/locuitor

Min /loc. M in /loc USD/loc % Mii lei/persoana

(7)

Trafic de acces internet/locuitor Investiii pe locuitor Salariai in cercetare din total salariai C heltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare preturi capital/cercettor Rata om ajulu i PIB/Ioc

% USD Lei/Ioc Lei/Ioc Lei/Ioc Lei/loc % oo

Dezvoltare inclusiv (4)

Cheltuieli pentru c om baterea m argin alizrii sociale Cheltuieli pentru form are profesionala Pli pentru stim ularea angajatorilo r care ncadreaz om eri din categoria defavorizai Pli pentru stimularea absolvenilor N u m ru l cererilor de brevet de invenie depuse de solicitani rom ni/10 .00 0 locuitori P onderea populaiei cu studii superioare din total populaie AY J In form aii si com unicaii Ce reri de nregistrare a m rcilor la 10.000 locuitori

Dezvoltare creativ (4)

% M ilio an e leipreturi curente % oo % m 3- v o l u m brut ha %


15

Dezvoltare durabil (4)

Ponderea exploatrilor mai mari de 5 ha din total exploataii agricole Volum ul de lemn recoltat Suprafaa terenurilor pe care s-au executat mpduriri Rata de reciclare a deeurilor m unicipale colectate

Disparitai interjudeene privind dezvoltarea inteligent

16

D ispariti interjudeene n privina incluziunii sociale

I____ j
1 i

stih 50.58
50.5X-52.08

I". .1
U i

52.00-53.05 53.06-54.33 54J3

UM

Ml v

sB B

S L R B 1A

17

Dispariti interjudeene privind dezvoltarea creativ

18

SISTEMUL NATIONAL DE AEZRI

Legend:

Comune Orae Municipii Relaii principale Reiaii secundare nvefe superioare Reiaii nivele inferioan Orae Rang [ Capitala

rL ru
0 25 50 100 150 200

Concluzii (1)
Statul C entral nu mai poate asigura, n condiiile trecerii de la guvernarea teritorial la guvernana teritorial, o dezvoltare eficient a tuturor judeelo r rii sau a asocierii acestora, n interaciune cu regiunile europene ; Regiunile de dezvoltare i-au ndeplinit parial rolul iniial. Regiunile adm inistrative devin eseniale pentru com patibilizarea sistem elor teritoriale europene i pentru a asigura o guvernan m ulti-level; R egiunile adm inistrative trebuie create pentru viitor, iar, cel puin pentru cteva decenii, com petitivitatea sczut trebuie suplinit prin potenialul uman, utilizarea neleapt a resurselor naturale i a oportunitilor oferite de apartenena la U niunea European; Acum este cel m ai favorabil m om ent pentru a face acest pas, urm nd a decide CUM;

Concluzii (2)
Criteriile propuse sunt validate la nivel european i pot asigura o baz real pentru un decupaj administrativ eficient la nivel de NUTS II; Judeele Romniei, venind din istorie i avnd o confirmare n materie de coordonare teritorial, trebuie s rmn ca un nivel reprezentativ, echivalent lui NUTS III; Polarizarea teritorial regional este difereniat, iar modelele regionale trebuie corelate cu realitile geografice; Regiunile administrative sunt cadrul necesar descentralizrii, completnd o verig n lanul dezvoltrii teritoriale inteligente.

VA MULUMESC PENTRU ATENTIE!

24

S-ar putea să vă placă și