Sunteți pe pagina 1din 218
| i I j ing. RADU SUMAN Ing. MIHAI GHIBU > Ing. NICOLAE GHEORGHIU Ing. CONSTANTIN OARA % Ing. ANATOLIE OTEL TEHNOLOGII MODERNE in constructii Volumul | G EDITURA TEHNICA Bucuresti — 1988 PREZENTAREA SINTETICA A LGCRARIT f dgcinsd greene RESO pote dati to present do prgtien tehno- cL gipceaatees 6 compte pe un tx deters i heme ane HD condone OF EtanareazatSonducad spre sol care af eigue eet SS, ‘mecanivare 5 de industrilizare ‘a Iueritlor Se ese transtormarea de fond a tehnolors aj 8 structorilr metalice, prezentindo-se pe Tie scart integral asamblate $f Fu oot sO gGRae toate ostalis) spot htate ia paste wea: ‘nsamblent de ire F1000m# gt ieot; a integenaane % SP ae oaks productvate, de mati sopetee, monte Interganjablle; crate fin oun at dt mblnare a armdtartlor de tall extent, esr 1g Poaitia (Jones ie Banu specie sa ein angonar ox presse ape ace Ta are _ beste ale Central ‘miclearo-elctice Ganson “lie tabansanbit et eee Coa Tar® ete stustarad pe 16 pict imprest 8 voteme. Aste © Yolamal 1: Parten Ul Baza une concept not tu tehnologa construction, partes a doua. Terasamente artes 2 prt, CousalidBei de terenuai $1 executia tundator spetate, Cotta. Sinees. Armiturt pentra beton arcat, sasea. Prepararea betoatelor al moe cor, "4 Saptea. Punerea in operd « betonents ‘opts, Construct din prefabricate de beton armat, Partea a nous. Construetit metaice Pats 4 tecea, Procede de mare apeat la confetionarea yi mootarea ‘construcilormetatice. Flea 4 unapresscea, Zidtoi teneuiel, ‘itten a doulsprezecea, Perel, Volum 17 Partea a tretsprezecen. Teotati, HES @ patrusprezeces. Patdoseli industsate. { BES & cincisprenocea. Zagrivell si wopaony "tes & senrprereea,Tehoologt complete peat construe speciale, Control stnhinc: Tag, Gheorghe Side aspecor Gee) tp Leste. Redactor: Ing. Tom Radu ‘Tehnoredactor: Olimpiada Nistor Goperta: “Arh. Mihaela A. Stet Ban de tipers a6aTae eae tiers 27 —_—___ ————— L Tiparul exeeutat sab comenda mn 105 4s Tntreprinderea Poigratiel wi3 Deserts 10186 Str. Grigore Alexandréseu me Byens _ Republica Socslisti Romania HR, CUPRINS A Incercare de deftnire @ teh Li Mecantenrea luctésitor : 1 Industeatzarea xeon crenieg 43. Orguntzarea locriilr pe senten inologiet construe % Dats Rt ok ences tn tbneota canary 2.4. Introducere ta problema 22. Anatica ertentiror 22.1. Prefab 2.2. Contermarce 22.8, Perteciion 22 PARTEA A Dous. TRRASAMENTE 1 CONSIDERATH GENERALE A. Dentnpe 2 Garett le tereitr de tasomente 8. Clasifcarea terasament {Catt tw algeres tebntogttoroptine de execufe 5. Luerart prepatitoare Mt BXECUTAREA SiPiTURILON waytare 1 Sépdtart manele obiguite Stpttart mansete exes ox exacsaria ences BY SFRUINIREA PEREFILOR 1A. skptzunt 1 Sprifintt ebimnte 2 Palplange 8 Berane din pereft mata. 4 Dig de teint oo ane 8 ” Fd 8 18 18 19 19 2 23 2 Py 2 7 2 27 2 30 a 3 8 23 35 38 8