Sunteți pe pagina 1din 603

MINISTERUL EDUCAIEI I NVMNTULUI

Prof. dr , ing. IACINT MANOUU

_ _ _aeav

'_m!!il!i- - - -

EDITIA a-ll-a REVIZUIT

..

-~._ _","----q-.'----~'--~----'._.-'~~-"""'~--'~"

.)

84
100
120
120
121
125
125
i

-'

,""'EDITURA D!DAt

exploatrii

131
"

CCPHI.'\S
3
cre

..' . . . . . "" ... "" ..... ".

"\

1. j"0\iUni !jcncrale rlespr e lod

15

; 1.1. Hocile magmatice .


1.2" Hoci1e sedimcntare. " ..
1.3. Rocile metamorfice.
1.-1. Modul de formare a pminturilor ..
.~ 1.5. Principalele categorii de pmtnturi

16
16
19
19
21

"",

'\ letulrea ~i elasiiiearea pm inturltor ....

24

Granulozitatea pmlnturiloi
. .t. .
Compoziia mineralogic a piilltllturilor... .
23. Fenomene de suprafa la pminturtle argiloase
24 Structura pmnturilor.
'''''',",'). '5 Indici geotehnici
", "
, 1
3. Alta n pmint

~'3.1.

legat

21

1..

Apa
sau adsorbit
32. Apa capi lar
3.3 Apa liber (gravitaional)
3A. Presiune efectiv i presiune ncutral
35" Aciunea mecanic a apei asupra pmintulul

pmnturilor

:i1
33
'19
-l9

."il
52
.58
')9

36 Filtre inverse ..
3 7.. Apa suh form soli(H'i".

Comportarea

27
29

62
64

suh sotidtiiri

4.1.. Fazele procesului de detormare sub lncrcare la

pmtut uri

4.2. Compresibilitatea pmnturilor.


"
403. Consolidarea argilclor
404. Rezistena la forfecare a pmnturilor
Echilibrul masivelor de prnint .

73
75
83
81
100

Cercetarea terenulut de Iundare ..

120

5.1. Scopul i cadrul general al cercetrii terenului de Iundare ,


5.2. Metodele de prospect are a terenului
.

120

5.3 . Vo lumul lucrrilor pentru cercetarea terenului de fundare .


5.4. Prezentarea rezultatelor cercetrii terenului de fundare .
5.5. Cercetarea terenului de fundare pe parcursul execuiei i ex ploatrii
construciei
.
.

125
125

121

131

Stahllttatea itatuzutllor

versanilor.

Spturi
,~

6.1. Stabilitatea taluzurilor in masive omogene de

pmtnt

necoeziv

6.2 . Stabilitatea taluzurilor n masive omogene de pmnt coezlv...


6.3. Verificarea stabilitii tahizurilor n 111a5i'\e neomogene.. Metoda fkiilm",'
64. Efectul unui curent de ap asupra stabilitii taluzurilor din
coezive
"
"
.
65. Verificarea stabilitii versantilor in condiiile suprafeelor de alunecare
predetenninate ..' ..,.,.,...
. ..'
,.
/'~\

GG. Executarea

spturilor

ne sprijiuitc . . .,.",.,.'.,

f'
"'\'"

-' t J

1
_.,
1
"
,'",a1'" " r' emnea
uun
e
'/7.1. Moduri de manifestare a aCpU1ll1 pmlntulu i asupra lucrrilor de susinere ..'
'
'.
.
,
,
.
'72. mpingerea pmintulul in ipoteza suprafeei planc de alunecare .
7.3. Impingcrca pmintului in ipoteza suprafeelor curbe de alunecare ..

."?" "':" ".' ""'?".

"'?"

Lucrri

de

suslucre

81. Noiuni generale. Clasificare"


8.2. Sprijiniri simple ..
8:) Sprijiniti de tip mixt ....
8A

Palplane

8.:>.

Perei tngropati

8(i

Elemente de proiectare a
Tirani de ancorare

8.7.
,~;7"-~\,88

Zidmi

de

. .,
de

susinere

cu caracter temporar , .

sprijln ,

1
/'
Cap 9.)I~xc('u!ia Iunda.illor n

\.,~

Iucrrllor

lH'czcllla ap oi . .

s.i. Batardout i

Ecrane de etanare ..
Epuismente
94 Drcna] c
9,) Pompe pentru evacuarea apei elin
9G Sparea i bct onarca sub ap

\1 2

~l.~)

_,~

(~~:~'~(~ '\o!mi !jelll'rale de~lll"e


\

"'-..... ..

/7~' 10 4

(f~~lp

11

/?'""""':..",

\'

L..,/
"

1.
112
11.:1
11.1

la lucr.ui aferente

fundaiilor

Etapele execut: ii fundaiilor

)l:~jd(,HIUI ter('i\ului dc

"--................

..?.1- f
1f Cap .

ill1Hla!ii

10 . 1. Clasificarea Iundat i ilor


102 Mat.eria!c ut ili zat.c la iundat i i
10:3 Etapele pro icct.ri i fundaiilor

sptur

241

UIH!ar('

Capacitatea por tant a fundaiilor de supi ala


Repartizarea cortui ilor in Iutcriorul masivului de pmin;
Calculul t asri lo:
., , .....
Aplicarea metodei strilor l i mit la calculul terenului ele fundarc

1~.) Fundut il dircete de supruuu .

Fundaiile pereilor

idrie

.' '\:."

12.1.
din z
122. Fundaiile pereilor din beton armat (diaragme) ..
123. Fundaii izolate sub st.lpi .
" 12.4. Fundaii continue sub stilpi ..
12.5 Radiere

241
250

257

293
Chesoane deschise.'.'.. ..
. . . . . . . . . . . . . . .. .
"".~
Chesoane cu aer comprfinat..
'
;
Fundatii" de vcomperisare
vsau flotante
.
~

1 undaii pe

.:

.
.
.

..,-,~~

pilot i

coloane

293
299
302

'yt

Noiuni

generale. Clasificare. Domenii ele utilizare


, .
. ,
,
11.:3. nfigerea piloilor pretaln ica.i ....
1L1. Piloi executai pe loc prin batere
1-1.5.. Piloi executai pe loc prin vibrarc ,.
14.6. Piloi executai pe loc prin Iorare . . . ,
'.
14.7. Controlul calitii piloilor
.
14 . 8. Execuia radierelor ele solidarizare a capetelor piloilor i coloanelor
14.9. Comparaie ntre diferitele categorii de piloi ..
14.10. Criterii pentru alegerea tipului ele pilot. ,...
14.11: Principalele etape n proiectarea unei fuhelaii pe pi lotl . . ...' .. ,'.,
14.12. Determinarea capacitii portante a pilotului izolat
,. ci.13. Grupa de piloti ... " . ,... " . '
Alctuirea piloilor prefabricai.

rndait

lle burete

Tehnologia de execuie a baretelor


. ,
.
Domenii ele utilizare a barete1or ...' ..
Elemente de proiectare pentru fundaiile pe barete
rnhunt irea

:.-.:J..~

/ ,.

. ~ ~ tap.
. .

pru lnturtlor

condiii spcdale

.- 1'7.1 Fundarea p""


172. Funelarea pe
17.3. Fundarea pe

de teren

sensibile la umezi re . ,
cu uml lri i contracii mari
pmnturi foarte coruprestbilc ....

pmtuturl

pminturi

17A. Fundarea n regiuni se ism icc .

?3 Cf
~S1( {Yi~
380

385 '"
~07

110
116

IlS
IlS

434
438
H.J.

ueercrl

izlce

uzuale de laherator :;;i de i er e n llentru determinarea earacterlstietlor


mecanice ale pru.iuturHor

1.1. Determinarea granulozitii


1.2. Determinarea greutii volum ice a scheletului pmntului ...
I.3 . Detellninarea greutii vo lumice a pmtnturi lor .
1.c\.. Determinarea umiditti! pmtnturilcr . ....
1..5 . Determinarea n laborator a gradului ele ndesare.
1.6. Determinarea caractcnisticilor de compactare n laborator.
1.7. Verificarea pe teren a compact arii prin penetrarea dinamic cu con.
1.8 . Determinarea limitelor de plastici tate .. '"
.
L9. Determinarea nlimii capilare
.
Ll0. Determinarea permcabil itt i i pmnturilor.
1.11. Determinarea n laborator a cornpr esihtl iti i pmnturilor prin ncercarea
edomctric
'
.

1.12. Determinarea pe teren a compresibilitii pmnturilor.


1.13 Determinarea rezistentei la forfecare a pmnturilor ..

3~;f'i)

374
376

16.L Compactarea pmnturilor"


162. Stabilizarea pmlnturilor,...
16.3 Injectarea pmnturilor i a roci lor .
16.A. Tratarea termic a pmnturilor '.

17.' )Fundarea in

363

41G

116
450
151

454
155
456

460
461

463
464
466
468
471

~-_.-.

11.1. Tasarea
le1or) .
II.2. Calculul impingerii active i al rezistenei
tabelelor i abacelor
.
11.3. Capacitatea portant a fundaiilor de suprafa
.
HA. Calculul repartizri! eforturilor n interiorul masivelor de pmnt. .....
11.5. Stabilitatea caracteristicilor geotehnice normate i de calcul ale pmtnturilor . . . . . . . . . . .
", . ,
,............
IL6. Calculul terenului de fundare la starea limit de deformaii. . . . . . . . . .
11.7.. Calculul terenului de fundare la starea limit de capacitate portant
ILS . Condiiile efecturii calculului la stri limit al terenului de fundare ..
11.9. Calculul i alctuirea fundaiilor directe de suprafa
,.,
11.10. Stabilirea capacitii portante a pilotului solicitat axlal pc baza r ezultatelor ncercrilor pe teren
"
,
,
"
"
,
11.11. Stabilirea prin calcul a capacitii por tant c a pilotului solicitat axial,
pe baza prescripti.ilor romneti ,
"
, . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
11.12. Stabilirea prin calcul a capacitii portante a pi lot.ului solicitat t ransversal
"
"
"
'
'".........
II.13. Calculul elementelor rigide iucast rate in pmnt
"
, ..,
I1.14. Calculul grupei de piloi
,
,....

Anexa IrI.

Fie
ara

cu caraeterlstlel ale
noastr

UIlOI'

utilaje pentru

de lundaii utilizate in
,..............................

Bibliografic

557

564.
569
580
582

Iucrrl

echipamente pentru realizarea de perei ngropai, piloti


forai i barete
III,2. Utilaje i echipamente pentru punerea n oper a piloilor prin batere
sau vibrare
'. ,. . .
' . . .. . ....... . . . .. .. .
IlL:]. Utilaje i echipamente pentru compactarea de' ad inci mc a pmnturilor
. . . . . . ..
IILL Instalaii i dispozit.ivc pentru executarea Iucrrilor de sprij iui ri i
epuismcntc , . ,.
.
'
IILl. Utilaje

509
523
534
538
540

589

589
597

60:3
604

606

fNTRODUCERE
Fundaia reprezint partea din construc.ie care preia ncrcrile
i le transmite la terenul de fundare.

aduse

de supr astructur

Terenul de fundare este acea parte a scoarei terestre n cuprinsul creia


se manifest influenta ncrcrilor transmise de fundatii. Stratele care alc
tuiesc terenul de fundare pot fi alctuite din roci compacte sau din pminturi.
Rodle compacte (roci stncoase sau semistncoase) snt caracterizate
prin rezistene mecanice mari, de acelai ordin de mrime sau chiar mai
mari dect ale materialelor de constructii artificiale (crmid, beton simplu,
beton armat etc.). De cele mai multe or i, fundarea construciilor obinuite
pe asemenea roci nu ridic probleme deosebite. La construciile speciale
(bar ajc, tuneluri hidrotehnice .a.), la care presiunile transmise de construcie la teren snt foarte mari, cunoaterea amnunit a proprietilor
rocilor compacte din terenul de fundare i stabilirea modului n care acestea
se vor comporta sub solicitrile construciei snt de o extrem importan.
Studiul rocilor compacte n legtur cu diferite lucrri inginereti formeaz
obiectul unei discipline constituit n ultimele decenii. denumit Mecanica
rocilor.
Pmnturile snt provenite din dezintegrarea pe cale fizic i din alterarea chimic a rocilor compacte. Pmnturile constituie sisteme triazice.
Faza solid este format din particule minerale de diferite dimensiuni. 1n
golurile dintre particule se afl ap (faza lichida), aer sau diferite gaze (faza
gazoas). Intre cele trei faze componente se stabilesc legturi care se modific nencetat sub influenta unor factori externi. ntre care iucrcrile
transmise de constructii. Studiul pmnturilor n legtur cu diferite lucrri
inginereti constituie obiectul disciplinei denumite Mecanica pminturilor
sau Geoteluiica.
Drversit.atea i dificultatea problemelor pe care le studiaz Geotehnica
deriv att din caracterul complex al pmnturilor ct i din multitudinea
de situaii n care acestea pot interveni la lucrrile de construcii.
Situaia cea mai comun este cea a pmntului ca suport al construc iei sau ea teren de [undare. Rezistenele mecanice ale pmnturilor fiind
mult mai mici dect rezistenele materialelor artificiale de construcii, ntre
elementele port.ante ale structurii (ziduri, st.llp i, diafragme etc.. ) i teren
trebuie interpus un element de repartizare a Incrcrilor - fundaia. De
exemplu, la hala din figura 1 fundaiile transmit ncrcrile stlpilor la un
strat de argil. Dimensionnd suprafaa de transmitere, proiectantul urm
rete s aib o acoperire suficient fa de riscul de pierdere a capacitsu
portante a stratului-suport (de pild prin alunecarea n lungul unei suprafee
curbe). La fel de important este i problema deormatiilorprobabile sub ncr
care ale stratelor de sub fundaie. Intr-adevr, chiar dac stabilitatea Iun-

daiei

este asigurat, tasrile


dica exploatarea normal a construciei sau a utilajelor
Prin urmare, la stabilirea adincimii de funcIare, a tipului i dimensiunilor
fundaiei, se are n vedere att criteriul de capacitate port ant, ct i cel

\
Fin. 1.

Hal

parter cu fun dare

direct.

Fin. 2.

Pil

fundat

de pod
pe piloti .

de deform a.ii .. \plicarea acestor criterii duce uneori la concluzia c fundarea


de suprafa nu este indicat. Acesta este, ndeosebi, cazul construct.iilor
Iund ate n albia riurilor sau n apropierea cursurilor de ap, pe amplasamente la care terenul de fundare este caracterizat la suprafa prin prezenta
unor depuneri aluvio nare foarte com presibile, De pild, la pila de pod din
figura 2, inorcrile m ari ale fundaiei snt transmise prin elemente de f'undare n adincime, numite piloti, la un strat de p ietri aflat sub pachetul de
pmnturi prfoase i nisipoase puternic d eform ahile. Alegerea tipului de
pilot, stabilirea capacitii sale port ant e, a numrului, modului de d ispunere i utilajului de punere in oper a piloilor constituie elemente eseniale
ce trebuie rezolvate la proiectarea unei funda.ii pe piloi. Alctuirea co nstructiv a fundaiei este diferit. d ar funcia pe care o ndeplinete pmntul
din jurul i de la baza piloilor este. ca i in cazul pmntului ele sub fundatia directt\ elin figul'a 1, aceea de
suport.
La numeroase Iucrri mzmecreti pmntul intervine ca material
de construcie. De exemplu, barajul
ele pmnt din figura 3, avind corpul
din pmnt local. nesort at, i un nucleu
Fin. :J. Baraj elin pmlnt cu nucleu de
de etanare din argil (o construcie
etanare din argi],~.
aparent simpl) necesit pentru o proiectare si execulie rationale. solutionarea a numeroase probleme de geotehnic, i anume: '[orm'a op tim a' taluzurilor amonte i aval. modul de alegere i de punere n lucrare a pmn
tului din corpul bar ajului, pentru a ndeplini condiiile de permeabilitate
i de rezisten impuse, calitile i mijloacele de compactare cerute pentru
miezul ele argil, modul de alctuire a pereurilor de protecie de pe cele dou
fee etc.
~

10

, , - , , "

\
\

ca solicitare asupra construciei.


'in din figura 4 i sprijinireapereilor din figura 5 trepentru a rezista la solicitarea generat de masivul de
solicitare care poart numele de inipingcrea pmntului.

ViU'

~.

Zid de

Fig.

sprijin.

ro.

'1:'- /

Sprijiulre
unei

ilor

simpl

a pere-

spturi.

Deseori, realizarea construciilor sau a unor lucrri inginereti (cum


snt, de pild, cele legate de exploatarea la zi a zcmint.elor subterane),
impune executarea unor taluzuri prin excavaii ~ adnci n teren (fig. 6) sau
a unor modificri n taluzuri naturale (fig. 7). In situaii de acest fel, problema de baz este tot o problem de geotehnic i const n verificarea
stabilitii talu.iului sau a oersantului,
{
~

..

Scurt istoric

De cnd au nceput s construiasc, oamenii au trebuit, firesc, s rezolve


probleme de Iundare.
Fundaiile pe p iloti, care cunosc o mare rspndire i diversit.ate n zilele
noastre, i au ot'iginea n p ilo.ii de lemn pe care se ridicau locuinele lacustre ale oamenilor primitivi. Predecesoare ale barajelor i digurilor din
pmnt, folosite n prezent pe scar ntins, au fost co nstr-uot iile din pmnt
I

~-------------

Fin. (. DelJleu.

Fig. 7. Modificarea unui versant pentru


realizarea platformei unei ci ferate.

realizate n China i Egiptul antic, cu mii de ani inaintea et'ei noastre. Const ructorii romani ai apeductelor, porturilor, drumurilor i ai altor lucrri
inginereti, tiau s fac fa att unor condiii dificile de fundare, aa cum
o arat nu numai scrieri, cum snt cele ale renumitului arhitect Vitruviu ,
cit mai ales Iap tul c urme ale unora din aceste lucrri s-au pstrat pn
n zilele noastre. 1n corespondena dintre impratul Traian i Plinius cel

11

tnr se gsesc informaii asupranl()cluluieum se efectuacercetaI'eatere-

nului pentru lucrri de pmnt i fundaii. Dup prbuirea Imperiului Roman de Apus, activitatea de construcii din Europa, n primul rnd n domeniul drumurilor i al podurilor: a deczut treptat, secolele urmtoare
aducnd doar degradarea rapid a vechilor lucrri.
n condiiile de dezvolt.are economic i social specifice Evului Mediu,
cele mai remarcabile co nstruc.ii au fost catedralele, castelele, zidurile i
turnurile de aprare, construcii caracterizate prin masivitate, prin incrcri mari transmise la teren. Fundate uneori pe terenuri prea slabe, pentru
a prelua n bune condiii asemenea Incrcri, unele construcii s-au pr
buit, altele au suferit t.asri mari, ca de exemplu catedrala din Riga, cu
(1 tasare ele peste 2 m n 400 de ani, domul din Konigsherg cu peste 1,50 m
sau vestitul turn (campanila) din Pisa, construit ntre anii 1174 i 1350,
avnd n prezent o tasare diferenial de peste 1,60 m, nc nestabilizat.
Dezvoltarea cunostintelor si a realizrilor n domeniul fundatiilor s-au
fcut din cele m ai \e~hi t'impU1:i i pn n secolul al XVIII-lea p~ baze cmpirice, prin transmiterea, de la o generaie de constructori la alta, a unei
experiene izvorlte dintr-o nelegere intuitiv a comportrii pmntului
i fundaiei i nu din st.p inirea legilor fizice cal'e o guverneaz; de aceea
d ez volt.are a a fost iuceat i sinuoas, pltit cu pretul unor eecuri al cror
numr nu va fi cunoscut, probabil, niciodat.
A.vntul tehnicii fortificaiilor n scopuri militare a fcut ca n secolele
al XVII -lea i al X\'1 II -lea ingineri militari, n special cei de la curtea regelui Franei, s se preocupe de formularea unor reguli pentru calculul acestor construeii supuse la mpingerea pm intului. Este meritul lui Charles
Augustin Coulomb (1/:3G-1806) ca, pornind de la lucrri ale unor naintai
ai si (V'auban, Bullet .a.}, s fi elaborat n anul 1773, ntr-un memoriu
prezentat Academiei de tiine ci in Paris, prima teorie tiinific asupra
impingerii pmntului, cu larg aplicabilitate i n zilele noastre. Tot Coulomb a formulat legea care exprim rezistena la forfecare a prniut.urilor.
In secolul urmtor. Iri/ham J, Jlacqom Banii/ne (1820-1872), profesor
la Universit atcs elin Glasgow, a publicat n anul 1857 o teorie a irnpiugerii pmntului i echilibrului limit al unui m asiv de pmnt sem iinfinit
presupus a li omogen . granular (f<:1r coeziune), incornpresibil, supus efort urilor date de Q,'IE'ut at ea proprie. Se obisnuieste s se considere teoriile Iu i
Coulom b i I-l<:]~kine drept esen a meca;llcir 'clasice a pmintur ilor. Cont em porani cu Rankiue au fost fizicienii Darcq i Stokes. care in acelai an
185G AU publicat lucrri <;e-i pstreaz valabilitatea i in prezent, referitoare la curgerea apei gnnitaionale prin medii pcro ase i, respectiv, la
vit ez a ele cdere a particulelor solide intr-un lichid.
Car actcrist ic pentru perioada de nchegare a Geotehnicii ca tiina
este si utilizarea unor rezultate obtinute n alte ramuri ale stiintei. Astfel,
solutia gasit n 1885 de matematicianul francez Boussinesq (1843-1925 j
pentru una din problemele de baza ale Teoriei Elasticitii, cea referitoare
la distribuia eforturilor ntr-un mediu elastic semiinfinit, acionat de o
for concentrat aplicat la suprafaa m asivului, a fost i este folosit i
n prezent la studiul str-ii de eforturi n terenul de fundare asimilat cu un
mediu elastic. Studiind proprietile pmnturilor argiloase folosite ca materie prim n industria ceramic. suedezul Atterbcrg a imaginat in anul
1911 dou ncercri simple pentru determinarea umiditilor n limitele
cror-a pmnturile se comport ca un corp plastic, ncercri adoptate ulterior
i in cercetrile geotehnice.

12

Ca n alte . domenii ale tehnicii, progresul n domeniul. ge6tehnicii i


s-a obinut deseori prin studiul aprofundat al cauzelor unoraceidente sau catastrofe. Ca exemplu poate servi n acest sens studiul ntreprins
de. comisie.a cilor ferate suedeze, nfiinat n 1913 ca urmare a unor
serii de alunecri de, teren care au produs multe victime i mari pagube
materiale. Comisia, condus de TFolmar Fellenius. a publicat n anul 1922
un studiu n care propunea o metod practic de verificare a stabilitii
t.aluzurilor.
Un moment important, considerat pe bun dreptate ca moment al
afirmarii Geotehnicii ca tiin de sine stttoare, l-a constituit apariia
in anul 1925 a tratatului "Erdbaumechanik" (Mecanica Pmnturilor) al
inginerului de origin austriac Karl Terzaghi (1883-1963). Autor al unor
studii experimentale de pionierat asupra proprietilor mecanice ale pmn
turilor i al unei teorii clasice a consolidrii argilelor, Terzaghi a realizat
n tratatele sale sinteze cuprinztoare ale cunotinelor asupra pmnturilor.
Alt uri de Terzaghi, contribuii importante la dezvoltarea Geotehnicii n
primele decenii ale acestui secol au adus Gherseoanoo, Florin i itooici
(U.R..S.S.), .I. Casagrarulc, Taylor i Hcorsleo (S.U..;\..), Krey (Germania),
Caquot (Frana) .a.
Cresterea numrului specialistilor n acest domeniu si extinderea cont.inua a' cercetrilor au fcut necesar cooperarea int.er naional. Astfel,
n anul 1936 s-a constituit Asociatia Ituernational ele Mecanica Pmnturilor
I Fundatii care a organizat n acelai an la 'Cambridge (S.U.A.) primul Congres international n aceast disciplin.
'--Dez\olt~rea Geotehnicii n perioada de dup cel ele-al doilea rzboi
mondial este demoustrat nu numai de desfsurarea cu regularitate a nume-roase conferine tiinifice pe plan mondial, regional i n~.ional sau de numrul mare de publicaii ci, nainte de toate, de lucrrile de fundaii i COHst.ruc iile de pmnt realizate n condiii din ce n ce mai dificile, cu performante elin ce n ce mai ridicate. La aceast d ezvolt.are isi aduc contributia
i sp'ecialitii rii noastre. Cu toate cit primul labor~tor geotehnic din
Horn nia a fost infiintat abia in anul 1939, n cadrul Administratiei Porturilor
i Cailor de' ('omuni~aii pe ap (P.C.A . ), din initiat iva ing. 'Anton Ch iriCU{I, doctor ho nor is causa al l nst.itutulu i ele Construc.ii Bucureti, in anii
de dup 23 August 1944 progresele geotehnicii in ara noastr au fost rapide',
sub impulsul vastului program de construcii care a schimbat. nfiarea
rii noastre. Cu ncepere din anul 1950 s-au nfiinat uniti geotehnice
in inst itut ele de pr'oiectare, sect.ii i laboratoare ele geotehnic i fundaii
in institutele de cercetr-i din domeniul constructiilor.
! n urma Reformei invtmntului elin anul 1948, disciplinele de gec;tehnic i fundaii au ocupat locul cuvenit in planul de inv rnint al faculUi.iJfl!' i seciilor' cu profil de construcii, alturi de alte discipline de baz
in Iorm area specialitilor cu pregtire superioar din acest domeniu. In
anul HJ49 s-a nfiinat, in cadrul Institutului ele Construcii Bucureti, Catedra de Geot.ehnic i Fund atii, prima de acest fel din ar. ale crei cadre
didact ice. la fel ca i cadrele didactice din colect ivcle de specialitate de la
Institutele Politehnice din Timioara, Iai i Cluj-Xapoca, au contribuit
nu numai la difuzarea cunostintelor de geotehnic si fundatii, ci si la realizarva a numeroase lucrri 'de ~ercetare~ tiinific' n sprijinul productiei .
1n anul 1967 s-a deslsurat la Bucuresti prima Conferint :\ at.io nal ele
Geot ehuic i fundaii, urmat la inte!'~ale de patru ani 'de confer-ine la
Bucuresti, Timisoara, Iasi. Cea de a ;)-a Conferint nat io nal a avut loc
in s;:.pt~mbi'je 1983 la Ciuj-:\apoca..Aceste confer(ne, ~a i simpozio anele
fundaiilor

sau alte . manifestri cu caracter tehnico-t~in,ific organizate n intervalul


dintre conferine, prilejuiesc ample i utile schimburi de experien ntre
specialitii din execuie, proiectare i nvmnt, lucrnd nemijlocit n acest
domeniu, precum i ntre acetia i cei din domeniile structurilor de rezisten, tehnologiei i mecanizrii etc. implicai direct n realizarea fundaiilor
i construciilor de pmnt pe amplasament.e cu condiii de teren dintre eele
mai variate.
Specialitii romni au solutionat cu succes problemele dificile de funclare ridicate de marile lucrri realizate n ara noastr n ultimii 30 de ani,
cum snt: Combinatul siderurgic de la Galai, Combinatele chimice din Tur-nu:,Iiigurele i Tg. Mure, Combinatul petrochimic Midia-Nvodari, amenajrile hidroenergetice de pe Dunre i de pe rurile interioare, sistemele de
hidroamelioraii din Dobrogea i Cmpia Dunrii, dezvoltarea porturilor
dunrene i a antierelor navale din Constana, Mangalia, Galai, Brila,
Drohet a-Tr. Severin, podul rutier peste Dunre la Gimgeni-Vadul Oii,
primul tronson al metroului Bucureti, mari ansambluri de locuine i cl
diri social-culturale pe pmnturi sensibile la um ez.ire la Galati, Brila, Constana, Iai, Tulcea, Clrai ,a, Specialiti romni din domeniul geotehnicii i fundaiilor i aduc contribuia la realizarea unor lucrri importante, cum snt: Canalul Dunrea-c-Marea Neagr, noile poduri duniu-ene,
calea ferat Piteti->- Rm. Vlcea, metroul bucuretean, centrala nuclear
electric de la Ccrnavod, construciile civile, indust riale, agricole pe pmn
turi foarte conrpresibile in diferite zone ale tr ii .a.
In etapa pe care o strbate n prezent .ara noastr, etap a unei dezvoltri intensive. sarc inile care stau n fata sectorului de constructii si. in
cadrul acestuia, specialitilor din domeni{Jl geotehnicii i fundaiiol',' sint
deosebit de complexe.. \mplele Iuct-ri de investiii, cum snt, de exemplu,
cele necesare pentru punerea in valoare a resurselor de materii prime ~i de
energie, impun realizarea unor construcii care S,1 beneficieze de soluii de
fundare economice i siguee, pme in oper C1.1 p,'ocedee de execuie de mare
eficien. Adincirea i rsptndirea cunotinelor de specialitate n domeniul
geotehnicii i fundaiilor repl'ezint,1 n pr-ezent n ara no asu- o condiie
principal a realizehii progeesului tehnic n construcii .
O rspundere deosehit revine specialitilor din unitt ile de E'X('(:u\ie,
Lucrrile de fundaii sint, prin e.\celenrt, lucr r i ascunse, ale drol' defe('te
pot avea urmri d cz ast ruo ase pentru cortsl ruot ie. La fundaii, in m uli m ai
m are msur dect la elementele de suprastruc tur. lucl';lrile de l'ejHu'a1ii
~i co nsoljdri sint roade dificile i costisitoare, iar' n unele cazuri de-a dl't1ptul
imposibile..
Cercetarea at ent ii terenului de funciare, proiectarea rat io nal ~i [und at iilor pentru preluarea in condiiile de teren d at.e a Incrcrilor de lii e011structie, execuia exem piar a fund aiilor eu st.rict a respectare a normelor
tehnice constituie condiii obligatorii pentru realizarea unor inf'r ast ruct.nr-i
care s corespund;'"l tuturor eer'inel<)/' de durahilitate, siguran i calitate

CAPITOLUl. 1
NOIUNI

GENERALE DESPRE ROCI

Scoarta terestr este alctuit din roci. Dup modul de formare, rocile
se mpart' n trei clase principale:
- roci magmatice sau erupt.ive ;
~ roci sedimentare;
~ roci metamorfice.
Repartiia celor trei clase de rOCI 1Il alctuirea sco art.ei terestre este,
aproximativ, urmtoarea: rocile magmatice 5%, rocile sedirnent are 5%,
rocile metamorfice 90%.
ii roc poate fi definit ca o asociatie de minerale. Prin mineral se ntelege un corp natural, aproape ntotdea~na anorganic, format din unul sau
mai multe elemente chimice, omogen, cu proprieti fizice i chimice constante in orice exemplar ntlnit n scoara terestr, din care se formeaz.
Sint cunoscute peste 3000 de minerale, de al cror studiu se ocup o ramur a geologiei denumit mineralogie. Numrul de minerale cu rol p1'8dominant n Iormarea i comportarea rocilor este mult mai redus: 25 ... 30.
Mineralele se difereniaz dup structura intern - cristalin sau amor ;
dup proprietile fizice, cum snt duritatea, clioajul, culoarea, luciul. densitatea (2,5 .. 3 gfcm3 , la majoritatea mineralelor); dup proprietile chimice
- coniportarca [ai ele aci.: I, [a de ap etc.
Dup modul de formare, mineralele se clasific in minerale pnmare,
nscute odat cu ntreaga clas de minerale din care fac parte, i minerale
secundare, Iorruat.e prin degradarea miueralelor primare. Dup ponderea
pe care o au n compoziia unei roci, miner-alele se mpart n minerale przncip alc, care se ntlnesc n procentele cele mai mari in l'OC8. i ii definesc proprieta ile ele baz, i minerale accesorii.
Din punctul de vedere al compoziiei chimice. mineralele sint silicati
(felel.~p2i, amfiboli, piroxeni, m ice), silicon degradas! (rn inerale argiloase
si minerale caracteristice rocilor m et.amorf'ice - sericit. clorit. talc, serpentin), Ol'IZI (cuart.), carbon ati (calcit , dnlom it ), cloruri (sare gem), sulati
(ghip~) etc .
Haportmile de fonl){i, de cristalinitate, de mrime relat iv i legturile
d int i-e miner-alele componente definesc structura unei roci . Dup gTadul de
crist.al init ate. st.ruct urile se im part in ltolocristalinc (m asa rocii este corn plet
crist aliz at. in minerale perfect individualiz ate) i liemicrisialinc (o parte
din minerale, bine crist.aliz.ate, plutesc ntr-o mas amorf' ). Dup mrimea
l'fdatiy a rn iner alelor , se disting: structura granular. n care mineralele
(om nente au dimensiuni aproape uniforme, i structura poriric. n care
se e!<"'sebesc cristale mari, bine dezvoltate, ntr-o mas de cristale mici .
\Iodul de aranjare in spaiu a m iner alelor definete textura unei roci .
Pr-inc ipalcle tipur-i de texturi snt: masic, atunci cind nu se observ nici
(1 orientare a mineralelor, oacuolar, cind roca prezint numeroase goluri
mici, [luidal. cnd m ineralele s-au deplasat in anumite direcii, istuoas. cind
mineralele sint aezate in st ra te paralele.

15

1.1. ROCILE MAGMATICE

Rocile magmatice au luat natere prin consolidarea magmei, topitur


aflat in interiorul pmntului, la o temperatur de 1 000 .., 13fJQoC, constituit dintr-un amestec de silica.i i oxizi, saturai cu vapori de ap i cu
diferite gaze.
Dup locul unde s-a produs consolidarea magmei n scoara pmntului,
rocile magmatice se mpart n:
- roci magmatice intruzice sau de adincime, la care consolidarea magmei
s-a produs n interiorul sco ar ei, la mare adncime, caracterizate prin structuri
holocristaline i gcanulare;
- roci magmatice euzioe sau de suprafa, la care consolidarea s-a produs
deasupra sco ar ei, caracterizate prin structuri hemicristaline i porfirice.
Textura tipic rocilor magmatice este cea masiv.
Principala caracteristic a compoziiei chimice a rocilor m agmatice este
coninutul n Si0 2 n stare liber sau n compui (cuar i diferii silicati).
Dup coninutul de Si0 2 , exprimat n procente din greutate, rocile magmatice, att intruzive ct i ef'uzive, se mpart n: roci acide, avnd Si0 2 > (35%,
roci intermediare sau neutre. avind 50 % < Si0 2 < 65%, i roci bazice, avind
Si0 2 < 50%.
Cele mai reprezentative t.ipuri de roci magmatice intruzive sint granitul
(acid), sienitul (neutr) i gabroul (b azic}, iar dintre cele efuzive - dacitul
(acid), andezitul (neutr) i bazaltul (hazic). Rocile magmatice pot fi recunoscute dup aspectul cristalin, culorile pestrie i structurile caracteristice.
Rocile magmatice se utilizeaz in construcii la elemente ele rezisten
(socluri, pile, ziduri de chei, stlpi-coloane), la placare n scopuri decorative
sau sub form de calupuri ori ele penele la mbrcminile drumurilor i de
p iatr spart la terasamentele ele cale ferat etc.
Rezistena la compr-esiune a rocilor magmatice, care se determin in
condiii standardizate, pe cubur-i cu latura de 10 cm , n stare uscat sau umed,
este foarte m are. de obicei de peste J 000 dal\/cm 2 "
Comportarea rn asivelor de roci magmatice sub aciunea factorilor externi
este influenat de procesul ele ragmcntarc primar a acestor roci. H.=eil'ea
magmei este Jnsot it de o oarecare micorare de volum i de ap ari ia, in consecin, n cuprinsul rocilor magmatice a unor' Iisuri fine, numite microfisuri
primare. Acestea nu duc la mpril'ea masivului n zone distincte, ci constituie doar zone de rezisten mai redus, susceptibile de a se transforma, sub
aciunea agenilol' fizici (variaii de temperatur, ap etc.) i a m icrilor
tecto nice, n fisuri i crptur-i. Diferitelor tipuri de roci magmatice le snt
caracteristice diferite moduri de separare n blocuri . Astf'el, g!'aJlitul i sienituI se desfac in placi, haz altul in coloane.

1.2. ROClLE SEDIMENTARE

Rocile sediment are reprezint depozite de substane Iorm ate fie prin
acumularea intr-un anumit mediu (ap, aer) a produsului eroz.iurrii unor'
roci preexistente, fie pr-in precipitaii de natur chimic din solu ii apo ase,
fie Jl urma unor procese de natur biologic.

16

j.

lQ

V-;Jt t,~~O

1.2.1. ROCILE SEDIMENTARE O TRITICE

Aceste roci constituie principala clas de ro i sedimentare, formate prin


eroziunea pe cale fizic (dezagregare) sau chimic (alterare) a altor roci preexistente (magmatice, metamorfice sau chiar sedimentare).
Rocile sedimentare detritice pot fi necimentate sau cimcntate.
Rocile sedimentare detritice necimentate, denumite pmnturi, formeaz
obiectul de studiu al Geotehnicii. Principalele categorii de pm ntur i snt
pmnturile necoezioc i pmnturile coczioe. Dintre pmnturile coez ive fac
parte, n ordinea descrescatoare a mrimii elementelor componente: blocu.
rilc. bolooniul, pietriul, nisipurile, iar dintre cele coezilc- pminturilc
prfoase i pmin t Il rile argiloasc.
Pmnturilor ca roci detritice nccimentate le corespund anurn it e roci
detritice cimentate.\stfel, prin cimentarea pietr-iurilor cu minerale calcaroase se formeaz conglomerate. iar prin cimentarea gTohotiurilor' se Iormeaza
brcciilc. Cimentarea nisipuiilor duce la apariia gresiilor care, dup natur-a
Iiantului snt numite cart~~1roase, silicio ase, argiloase, iar dup natura ruineralului predominant - micacee, cuariticc. feldspat ice. Prin ciment.area argi1e10r cu carbonat de calciu se Iormcaz marn ele. In functie de continutul de
carbonat de calciu, n procente din rn as. se deosebesc: a;gile marn~ase (o _..
... 20%), m arne argilouse (20 .... .35%). m arne (30 ... 65%) i mame calcaroase
( v;)

{~ '

,....., 0/ )

1;)

/0 .

O categorie aparte de roci scd iment are detritice sint rocilc reziduale la
care 1) rodusul eroziunii ramine pe loc sau este transportat. Ia distan foarte
mic. F actori! care influent eaz viteza de degrad are i natura produsului de
degrad are sint: clima: tipul rocti-mam (roca in loc), natura vegetaiei, condiiile ele drenare (curgere a apei), act ivi t at.ea bacteriilor etc. Un profil CaI'RCt.erist io pri n t r-u n depozit rez idual cuprinde mai multe otizo nt ur i distincte .
cu un grad de dezagregau' ridicat la suprafa\el i redus la tr't~cel'ea spre rocumam.

Cele mai n\spillc!ite ~i mai im port.ante rOCt reziduale sint sol urile, roci
aflate nemijlocit la suprafaa scoarei i avind dr'ept cal'acteristic d ist inctiv [crtilitatca, ccu'e fH\(wizeaz ciezvolt.area plantelof'. De studiu! acestor
roci se OCUP'{ Stiinta SOIIlIIlI sau Pcdologui.
Solurii snt formate din: () parte mineral, cont inind sif'im<:Hu/'i de I'occl
alterat sau nea!tenlUc o parte organic numit liumus, reprezentind combinaii organicp CeHe au apt-ut prin aciunea victuito arelor din sa! (bacterii.
fauna solului, ciupeI ci etc.) asupra materiei c)T-ganice: a p : an'; dZ/l'nle
.':(1;:'('. Grosimea pturii de sed este var-iabil. depinznd de tipul ele sol (de
exemplu cernoziom, brun-rocat de pildure, podzol etc . ) i depete r areori
1,0 m. De obicei, cota de. fundare a consu-uct iilor este cobort sub limita
inf'er-io ar H pturii de sol (numit n unele studii geotehnice piulnt ()e/~('lal).
Pentru u nele lucrari de construcii, cum sint drum urile, cile Ier ate.
cunoaterea proprietilor peHurii de sol este important, deoarece, de regul,
aceste lucrri sint fundate chiar in cuprinsul acestei p t uri. Totodat solul
i nsui servete uneori ca material pentru realizarea umplut urilor.
1.2.2. ROCILE SEDiMENTARE DE PRECIPITAIE CHIMIC

Aceste roci s-au format prin prccipit areo suust anclor chimice coninute
n soluii apo ase, ca urmare a creterii concentraiei soluiei sub influena
cldurii solare sau a inzhet ului, sau a aciunii unor soluii sau gaze asupra
soluiilor' a p o a s e . "
.
-

17

Dup locul de formare, se deosebesc:


- roei de precipitaie chimic marin, formate n apele mrilor i oceanelor (de exemplu, sarea gem, ghipsul):
- roci de precipitaie chimic continental, formate n apele lacui-ilor
sau la gura izvoarelor (de exemplu, creta lacustr , t.ravert inul, tuful calcaros).
ntlnite n cuprinsul terenului de fundare, unele din aceste roci pot
l'idica probleme dificile. Astfel, n rn asivele de sare gem sau de ghips se pot
forma prin aciunea apei goluri sau e averne care provo ac t asri mari ale
construciilor aflate deasupra. Sub aciunea apei infiltrate de la suprafa
sau a lnghet ului. m asivele de cret se pot nmuia, micortndui mult rezistent a,

1.2.3. ROCILE SEDIMENTARE BIOGENE SAU ORGANOGENE

Aceste roci se Iorm eaz n urma act ivitt ii organismelor (plante sau
animale). Hocile biogene se mpart in:

- roci acaustobiolitc (cHI'e nu ard):


-- ro c: caustobioltte (care ard).
l{ncile acaustohioli!e pot fi calcaroass sau silicioase.
Hocilc calcaroasc (calcarul compact calcarul detritic, calcar-ul cochil ifer
etc.) au textur m asiv sau strat ific ar . sint n general de culo are alb
gc~lbuie i se utilizeaz n co nst ruct ii ca piatdt de ,La!', piatr de construcie,
materie prim la tabricarea ciment urilor etc . Cnd rocile calcaro ase se ntilnese n cupl'insul ter'erntlui de fu ndare. trebuie Se) se Hib n vedere p,'oprielatea c alcarulu i de a fi d izolvat de apele continind acizi. proces care dult~
la fOr'I1HU'ea de ea\el'ne sau de golul'i (carst uri) ce tr'ehuie in mod obligatoriu
detectHte ine/inte de cxecut area COJlstl'ucii!or pe asemenea aruplusament e.
Dintre 1'01'[((' sil icioosc cea mai CUJlO;.;cuU\ este diotomit ul, utilizat n special ca matei il' pr'il1l~1 penll'u fcl!)I'j('al'ea 617';;(/]] izilol' refractal'e,.
Pl'incip,lhde tipUf'i de roci C'Hustc)bioJite sint: turba, crbunii ~i bit uiuin-tc
(\itei~ gaze llellUI'itle, asfall et c.). Turb a se fOl'nH'mil in procesul de iuca rhonizar (Imbog;'i(il'p in cclrbon) a plantelo,' ierho ase din regiunile rnl st ino ase.
Lwul'j Sclll b,~llt i. Esle un n1Ct1el'ial lihros. de Cll!nill'p llPHgy;l. Io art penneabil
si foal'te eOllll)f'psibii. Depozitele cip tUl'bi\ ('epl'P/inUl lel'enuri de fund<lIP
su:;ceptibil(J, de il pl'Clclule ta~;ill'i I11mi. fie sub ill(','\lC'e\l'i suplil1lel1Uu'(' Hduse
de co nst rurt ii. jie 1111111,\i sub efectul 2'leut'-ltii stra/elo)' aflate deasupnl
turbei.
F'Ulld,l/'P,l c()nstruciilol' in regiuni III C'\ploaUu i cat'bClllifpr'e (miniere,
in genel'a!) pll()te rid i-:a. de HsemeneH. jlrobleme dificile. dedOl'it,1 nJi~{,{ll'il(l!'
de teren (til;il1i. pr'{(bll~il'i) PI()\o('i:1.te dl" e\('()\(ll,iile su ht erau.
1.. 2.4 CARACTERISTICI GENERALE ALE ROCILOR SEDlMENTARE

() t r i\ ,,~H

s p ec i f j(' ,~l J:ll iI() l' S (' el i rne 11l eU (, ('" t e sir a fiI/( a{I a. elel i(',-1 de }J U fleit'i\ in stlcllt' suc(,l'si\P. Stratul este un sedimE'llt (depozit) CHI'P p{tst:'eazi-l
III: (1 auum it gn'sime o compoziie aproape const ant a, corespunz ind depunel'ii
inl r-o per'ioadi-l n C(lle facLell'ii cale au (o!ldiioIJc\t sec1inwntal'ea IlU s-au
modificat sau HU suerit modifiCi-Iri neinscm nat e. () alt caracteristic a i-ocilor
sedimental'8 CI constituie faptul Ce) ele conin [ost]. urrn e ale ol'ganismelC1I'
animale sau \egetale elin trecutul geo!oQic al p:unintului. \fajoritatea i-ocilru:
sedimentale )lnt fi j'('CUIl(lsC'ute dup;-t ('1t!i}!'Ik uniorni. si ac;peetu! jj(ffilinto\.

18

III

,-t

1.3. ROCILE METAMORFICE


Rocile metamorfice provin din transformarea rocilor preexistente magmatice i n special a celor sedimentare, ca urmare a schimbrilor condiiilor
de presiune, temperatur, chimism. Ansamblul noilor condiii, denumit
mctamorism, duce la: o recristalizare parial sau total a rocilor , schimbarea
compoziiei
miner alozice
t.ext.uri car ac,
u ,si chimice, ap arit, ia de structuri si
,

teris tice.
Met.amorfismul poate fi de contact, atunci cind se produce la contactul
cu roca n loc al unei top ituri magmatice in ascensiune, sau general tdituunic;
cnd se datoreaz micrilor scoar ei (tectonice). l\Iarea major-it ate a rocilor
metamorfice se formeaz prin metamorfism general.
Dup intensitatea cu care se manifest met amorf'ismul general se deosebesc, pornind de la suprafaa scoarei, trei zone:
- epizona (O .., 6 km), cu temperaturi de O ... 200C. in care m et amorfismul este cel m ai slab;
- mezozona (6 '" '12 krn ), cu temperaturi de 200 ... 400C:
- catazona (12 .... :30 km). cu temperaturi de 400 ... '()IFe. cu meta
morf'ismul cel mai intens.
Pr incipulii agenti de m et.amorfisrn snt:
- presiunea litostatic (dat de greutatea stratelor de rOCtl de deasupra), minim n epizon, maxim n cat.azon ;
- presiunea orientat tangenial, maxim n epizon, nul in catazon;
- diferite fluide - apa (n special in ep izou). vaporii, gazele, solut.iile
provenite din magm (in mezozon ~i cat azon).
Hncile metamorf'ice se cal'acteJ'izeaz, in genend, pr-intr-o st ruct ur.i
liolocrist alin. Text uru tipice) pentru aceste roci este cea sistuoas, carac terizat. prin dispunerea 111 strat e paralele. istuoz.it atea coincide uneori cu strat ific at ia l(lcilor sed im ent arc din care au provenit rocile mct amorf'ice .
Primip,dele tipuri de' I'oci met arnorIice sint.: in cpi.zon - istlll'ile
(sericilos. cloritos, g'raliLos etc.), ardez.ia, formate prin met amorfoz.area (trgilelor : n niczozon
cuart itele (elin nisipuri), m icaisturile, isuu-ile ctisl.aline: in cota.zon -- (l!,togllelisu] (provenit elin roci m agrn atice) i pal'agnaisul
(pro\enit din roci :-:()dimel1t~lle) :\farmura, in diferite vatie tat i, se formea/({
prin rneLamof'!oz<1!'ea uu'!J()ll;ttului de calciu in toate cele t rci zone.
--

1.4. MODUL DE FORMARE A PMjNTURILOR

Paruint uril se ]olmeiV,\ 111 urma unui pl'oers gt)ologic ('('mplex In


se disting tl'C'i faze principale: eroz.iunoa. transportu l i sedimentarr-a .

(at(~

'1.4 . 1. EROZIUNEA

El'oziunea poate fi prodUSe) de atmosfera, de hiclroster (i uvel isul de ap


al pm int ulu i) sau de b iosf eru (plante i anim ale) Eroziu nea at rnosferic
poate fi produs de: variaiile de t.ernpei-at ur, care prin co ntract i a i d ilat are a succesiv a rocilo: compacte duc la deschiderea m icrolisur-ilor init iale :
aciunea mecanic a Hpei peHruns<l in fisuri. care ii m,~t'ete volumul prin

nghe; aciunea vntului; electricitatea atmosferic etc. Aciunea acestor


ageni fizici atmoserici, ca i aciunea mecanic a apelor curgtoare (ruri,
torenti), a ghet.arilor. a apei mrilor, constituie cauza principal a d esf acerii
rocilor masive n blocuri, apoi a frimirii acestora n pri el in ce n ce mai

mici,

pn

la dimensiunea bohului de nisip. Acest proces, numit dezagregare


este de natur cantitativ. avnd drept rezultat doar modificarea dimensiunilor particulelor. Dezagr'egarea fizic este urmat sau se poate produce
simultan cu un alt proces, dezagregarea pe cale chimic sau alterarea. Schimharea produs prin alterare este cantitativ - particulele sint m icor ate n
continu are, putnd ajunge la dimensiuni coloidale - dar i calitatio. fiind
inso.it de rnodificarea compoziiei chirnico-miner alog ice a p'il'ticulelor. Pe
aceasU'i cale, m incralele primare, C'l,J11 sint [eldspotii, se tr-ansfor-m n minerale
secundare sau argilo ase, avind alt compoziie chimic i alte propr-iet.t.i.
Agentul cel rnai act iv in procesul de alterare l constituie apa, prin aci
uni chimice cum sint: JIU/ratarea (absorbt ia dp ap"11n molecule!e cOl1Stituente).
l.idroliza (c!e,;facerea moleculelor corpurilor chimice ~i asocierea lor cu Momi
de hidrogen ~i osigen din ap). dizolTabcl n i J. J
.
.
oarca . Hc'lUnea asupl'H ruineralelor, a
s,JJ'uJ'ilol' coninute in ap"1 8tc.'\('est8
< LIjlla f J (a
actiuni au loc la suuj'"data de contact
.\lI111;irlii iiI' !all'la!;\ jll1.a: 111;1 cul.urulrur: j.c ut ru
su ma I il.
!u', n un
dir~tre part iculele l~linef';de i mediul
1 cm"
in lll'/cm"
II1CCinjUl'<.1tor,. Cu ('il particulele sint mai
fine,
cu at it suprafela expus si int en() , 10- 4
1
1
1f):)
sit at ca procesului de alt erare snt mai
1 . 1()-1
G . 10':;
ti 1() ..
1 ' 10-:)
mari. Pentru cxpl'irnal'E'a c"1.1ltitati\~( a
10"
1 . l(J-:;
G' 1U 1
el ce Oi t ei el 8 Il e Il el e 11 t e se II tii izeaz ,~t J] o i u ne il
1 ](J- 4
10 1:)
li
de su pra'at .\jJi'czj'lc prii) (',11'(' se ine
1 ()lC)
1 ' 10->
(il)
li
10 1"
((H)
1 ' 10lege I'apod li J din t ne su jll'afa a Jalei'H]t!
1(J:!.l
unuu
J' JCr'
el par tic III e lell
111 i ne I'(ll e i
\ o lum u 1 il e
- ----,---------,-- -----,---. __ .'_
- ---------Cfue ilceSleH il n( llPtL Uiltele d in tabplu! LJ ilusllf'Hd! IIHldul III ceu'f' CI'roSt,) Slllllilf;)1;1 IHtel'ali\ [otell,'! a unor
p ar t il U 1e COll :-: i el ('l' H l e il 1) j( I ! 111 il (' li bi I ;-i. (' LI il 1'1 n S f' I 11 ! J'- U 11 \ o l u 111 il (' 1 ('111 ;l ~ jll'
1l1(~l:lIn\ mic
turii li\!urii c uh ulu:
[izic,

1()~

..- - - - ' - ' - - - ' - - "

1..4.2. THANSPORTUL

c(lillinw-( procesul il(' rnru n: in' il]! ('pUt Iti cursul


Lvei de eroz iun, asociat cu modificare,! formei pcll'j ieu!,'!lll' ~i ('U UI1 inceput
de sort are. Principalii agen i de transport snt:

i Il laza de

1.

['iHlSPOll

- apa. care prO\oac,1 m icorarea p art iculelor ,dit prill ilciUlW IIweanic"-l.
m ai ales prin alt erare : pal'ticulele de nisip si pif'tri~ tl'<ln"purLde de apel
<'tU muchii rotunjite, fee lwi 1 l i1se, lefu it e : efeeLul do <';'11 [,(1'(' este m.u-e. p artieulf'jp mari depu nind u-se C'f"le dintii:
--~lte{Orll, al (,(-li III' efect de !ll,hlJllili' (':-:Ii' pHII1l1J1\U1. dHi' ;lC'tiUIIl-'8. de
:~Ui't;Hf:' este redus,): pitl'licldlJ!e Hstlel ll'<.111"1)(11 !(\l~' :-OI' rpUI110SC cluJl''\. muchiile
colmoase i feele zgil'iate:.
- graoitutia , la caJ'I~ iut.ensit a t ea tr'nrlSpo!'\uiui d(~pinde de panta i er-enu lu i : 111 iCOl'Cll'ea par! iculelor se ,LI (1!(II'P,\Z;'\ i111 llaet li! ui : l'ezlllt~l p art ieule
cu IOI'me colturo ase. cu fe(l s\.l'ielte sau Z!.!.'l'iille: ;;:fII'LU'f'e) este JleirL".PIl)nat<:!;
clcl!'

20

cintul constituie agentul de transport pentru prafuri i nisipuri fine;


att micorarea particulelor ct i sortarea snt importante; particulele au
muchii rotunjite, iar feele snt zgriate.
-

1.4.3. SEDIMENTAREA

Sedimentarea, adic depunerea n straturi succesive a rnaterialului


rezultat din eroziune, se poate produce n aer (sedirnentare sub aerian) sau
in ap (sedimentare sub acvatic).
Ca rezultat al sedimentrii suhaeriene se formeaz:
- depozite reziduale (eluviale), cnd seclimentarea se produce chiar
pe locul de formare:
- depozite dclu oial e i coluvialc acurnulate n lungul, respectiy la baza

vcrsant.ilor :
- ' clep~zite eoliene (dunele ele nisip. prninturile loessoide).
Depozitele caracteristice formate n urma sedimentrii n ap sau cu aj utorul apei snt:
- depozitele [lucialc sau aluvionare. formate pe fundul patului i pe
malurile cursurilor de ap; fundarea pe asemenea depozite ridic problem e
datorit proprietilor mecanice nelavor ahile ale pturi! superficiale recent
depuse; un exemplu c ar act erist ic de depuneri almionare recente. neconsolidate, l constituie niil uril.c: cnd conin materii organice mai mult ele S(~;;~ din
masa total a fragmentelol' solide, pmnturile mloase snt numite nmoluri:
- depozitele glaciarc :"au niorcnc. caracterizate prin prezenta unor' hucti
de roc tare, nglobate intr-o mas ele argilA nisipoas:
- clepozitele lacustre:
- d epoz.itele manne.

1.5. PRINCIPALELE CATEGORII DE PMNTURI


P~ullntU!ile sint ulll~tiluite din part icule solid e. pro veui t o prin dezaUl'Egarea lW cale fizic sau chiruic a diferitelor loci ntlnite in scoarta te;estr. In funcie de prezE'lla u no r tore de legAturf[ intre particulele solide,
pDmnturile se rn p at-t in dou cate!l(lIii: necoE'zin' f;l coezive.

~S.i . PMNTURILE

NECOEZIVE

Snt pmntul i la (al'e nttoc p art icule nu cx ist fore de legtur (de
coeziune). Dup criteriul m r-im.ii pal t iculelor prcdom inant e. se deosebesc
tipurile de pminturi Jlc<Jwzin:, prezentate in continuare,
Blocurile reprezint bucati de roc. cu din.erisiuni ce depfl~esc 200 nun ,
desprinse din m asivele st lnco ase i sernistinco ase prin actiunea de eroziune
a agenilor externi, transportate i depozitate prin gravit.at ie la baza versantilor sau transportate de apele toreniale.
Bolooniul este format din fragmente de roci cu muchii rotunjite, avind
n m ajoritate dimensiuni cuprinse ntre 20 i 2(H) mm. transportate de apele
curgtoare.

21

.Ei~.!dul.-Et'"B"'-constituit"dinfragm~ntli_d.e..TQgg c,l;!. ,dime Il jlI,!1, <i.__ predo


minantL.de.-2~ ---2i2Jl1m, cU,llJJ.ghiLJ'QJ!DjjJ~, avnd iriTel~spaiile umplute
.e,

~) sau nisip prfos i formnd depozite aluviale. Un tip de pmnt C1J


aceleai dimensiuni cat-acter-ist.ice. dat' cu particule avnd muchii col.uroase,

depus pe versani sau la poalele acestora, este grohotiul : amestecul de pietri


cu nisip n albiile rurilor poart i numele de prundi.
Depozitele de pietri constituie, in stare de indesare mijlocie sau n stare
ndesat, un teren bun de Iund are, foarte puin cornpresibil ; ca urmare a
permeabiliU.ii m ari a p ietriurilor. la fundarea in uscat, sub nivelul apei
subterane, snt necesc"re instalaii de pomp arc puternice.
Nisipurile constituie grupa cea mai rsp iud it de prnintur i neco ez.ive :
sint formate din fragmente mici de roc (dimensiuni predominante ntre
O,O,J i 2 mm) vizib ile cu ochiul liber sau cu lup a . Dup compoziia miner-alogic se deosebesc diferite tipuri de nisip: cuart os. m icaceu, feldspatic . Dup
mrimea particulelor' predol11inante. l:\istc"\:. nisip mare, nisip mijlociu, nisip
fin.
Ca i pietriurile, nisipurile inrlesat e sau de indesal'e mijlocie. constituie
lin teren bun de funciare: nis ipurile afin at e sint susceptibile de t asri m arr.
atit sub incrcri statice cit mai ales sub efect ul vibrat iilor, Stlll<H mile ex ecut.at e sub nivelul apei sub t eraue in pttminturi nisipoase, in special n nisipuri fine, pot duce la d if'icult at i metri de e xec u ie, ca urmare a tend intei acestor
pmrnt.rn-i ele' il trece in anumite condiii in stare de p lu t ire.
15.2. PMNTURILE COEZIVE

l ntre JH1.rticulele acestor p;lminturi '\.ist Jill"le de legi\lul'<:1. salt coeziune..


o m are d iversit at e de 1);~1.ll1intul'i cneziq, ccu'e S(~ deosebesc dup :
originea geologic. corn pnz it ia 111 inel'cl!ogictl, t ransforuuuile suferite din momeniu! formr-ii i pi!1e1. in pn'zent etc ,\UHltri ele ('I}(': lII!i 1'. o a!li~l caruct.eristici\ el pm lnt urilor ('\lei in) o co nst it ui plasticitaica. pl'oplietatea de a se
comporta, intre anum it c l im il de umiditate, Ci.\ nite' corpUl'i plastice Dupt1.
criteriile Jnihimii lHl.l'liculplof', ale cueziunii i plasticiUltii, pilmnlllrile cocz ive
se impart n dOlli1 eatf'gurii: uimintnr! proas: si pii ntlntur. (11,~lIo(l\'I.
Pniimuril c proa- (praf ill~il(\~. pud etl'gilosnisipoc:, pl'el!, praf nisipos)
sint p[lminturi de C'oezilllJ(' si plac:ti, iLde mijlcH'if' sau f'edusil. h (,UC pf'eelomin[t
pr\ltiullcle v u dimensiuni 11)\1'() n.i'-) ~i (i,{)I):) mm , \ izib ile gl'eu eu lupa.. \('este
pi\l1liIltUI'i fOllneazcl de obicei depnzite aluvio n.u e, gL\ciHl'C sau (~oliene. Intre
!I(\mintuf'ile pnHo;lse de ol'igil\l' ()()liHll[l se nUIJ[l['(\ pmint uri!c locssoid. lal'g
l:lspinc1ile l) iu'a no astt. il (','\1'01' l'J'il1('ipa![1 lrtlsiltul'tl ca tel'en de Iu nrlare
() co nst.it u ie sensibilitatea (a IlIr1C::l!'!'
Pi\minturle p["iHoase pun d,'SI'Oli Jll'oblt'rm~ dilic'de de IUfu!an" datorittt
cornplesibiliti\ii m.ui. a lelHlinei de i1 li usor antrenate de apa in nllc cl! ' i' .
ase ns i b ili U. ii 1a CI. c i li lW H i Il g il e ul u i.
Pmint urilc argiloasc (an;ib grasil. Hrgila. Cll'gila pI'i1fnHS,\, al'giln nisiuoas<.\) sint pihnintul'i de c(w;riuIH' i plastieitette mijlocie, mare sau foarte
;lHll'f', cu un cont inut im port ant de part icule foarte fine. sub 0,005 mm :
compul'tarea sub solicitri il p.un int urilor argilo ase depinde de starea lor
lizica ; aceasta la rindul ei pstC' iuf luent a t de coninutul de apil. Un pmnt
argilos in st are t are sau virt oasa are coeziune ridicat i compresib ilit at e
redus si rPIH'ezint un tel'en bun de funciarE'. Pamiuturile arzilo ase putin
consiste;lle, moi. cum sint de ('ele m ai multe ori depozitele aluviorrare, nHu'i'ne
E\ist

'22

sau lacustre recent formate, sint foarte cornprcsihilc I constituie terenuri


de fundare necorespunztoare pentru majoritatea construciilor. Particularitile compoziiei mineralogice i structurii interne a pmnturilor argiloase
determin o proprietate tipic a acestor pmnturi, foarte pronunat la
unele dintre ele, aceea de a suferi variaii de volum (umflare-contracie)
la var-iaii de umiditate. Executarea spturilor. sprijinite sau nesprijinite,
n p~mntul'i argiloase pune de multe ori probleme dificile.
In general, caracterul mult mai complex - n comparaie cu pmn
turile nisipoase - al legtul'ilor d intre particulele de argil, dintre acestea
i ap, sensibilitatea acestor legturi la diferitele vai-iatii ale mediului, impun
un studiu atent al proprietilor pmnturilor argiloase ori ele cte ori sint
ntlnite in lucrrile de construcii.

CAPITOLUL 2

AlC-TurREA I CLASiFICAREA PMNTURILOR

Geoteh nica definete pamint urile ca medii d isperse alctuite din 111 al
multe faze (fig.. 2.'1): .
- faza solid (particulele solide care formeaz scheletul mineral):
- faza lichida (apa din porii rmai intre particule):
:- faza gazoasJ. (aerul i gazele din pori).
Intre fazele pmnturilor exist o interaciune. Raporturile care se st abilesc ntre faze nu sint fixe, ci se pot modifica sub aciunea d ilerit ilor factol"i
exter ior i, ca: incrcrile transmise de construcii sau de stratele de pc'imint
de d~aSUpl'al v ariat.iile de temperatur etc.
rn cele ce urmeaz se \'01' examina principalele caracteristic i ale fazei
solide el p{u111nturiloJ': gl'anu1ozitatea si compoziia minel'alogiccl.

2.1. GRANULOZ1TATEA PMINTURILOR

funcie de mrimea geanulelor, granulozitatea se


prin:
- metoda cerneru pe ciururi, pentru granule mai mari de 2 mm ;
- metoda cernerii pe site, pentru granule ntre 2 i 0,05 mm;
- metoda sedimcnrrii (cu areometrul sau cu pipeta) pentru granule
mai mici de 0,05 mm.
n cazul pmnturilor care conin att granule mai mari de 0,05 mm
ct i mai mici de 0,05 mm, analiza granulometI'c se determin printr-o
metod combinat (cernere i sedimentare).
In anexa 1 se prezint detalii referitoare la modul de efectuare a determinrilor de granulozitate prin cernere i prin sedimentare.

STAS 1913/5-74. n

determin

Reprezentarea grafic a graunlozitii. Curba de granuiozitate este o


reprezentare semilogaritmic{( in care pe ax a orizontal snt d iam.etrele granuIelor la scar logaritmic. iar pe axa vert ical procentele din acestea (fig. 2.2, a).
Un punct II de pe curba are drept coordonate un diametru el i un procent a care se interpreteaz astfel: a % din m aterialu 1 analizat are diarnetrul
mai nuc dect d. De exemplu. pentru punctul J! de pe curba d in figura 2.2, a:
45% din material are diam euul mai mic dect U.3 mm. Curba se construiete
prin puncte, numrul de pu ncte fii ne! egcd cu n umrul de ciu rur i sau de site.
n cazul analizei prin cernerc, i cu numar-ul de prelevri cu p ipet a sau de
citiri pe areoruetru in calul analizei prin sedimentare.
Hisiograma (fig. :2.. 2, b) este o d iagram n trepte, fiecare treapt corespunzind Ir ac t iu nii granulare definitc'i de cell' dOU8 d iamet re intre care se 8\:tinde treapta
fnttlimPd tl'eptei
renrez int r!I!'ocentul C1.ferf'nt fri1.ctiunii resnedi\('
.
TI'eu:; ea de la curba de gntnulozit at e la histelgrame1 este e xemplif icat. prin curba din figuri l. :22, a.
Pentru a afla nrncent ul aferent u ne i
anurn it o fraciu ni, se el uc ver-ticale
din dt'ept 111 celor dou d iaruetre Cari"
define:::c fract iunea p in la intersecia cu urb a ele gl'anulozitate. Se
eitesc pe H',,'-1. ordonatelor procentele
cOI'espun;{; to are celor dou d iam etre. Difef'ena celor dou procente
reprez.int procentul cutat, adic
inalt im e t ['epiei l'esjwcti'e din hislogleuni'l.
Diagrama tcrnar utilizeaz
logd [mmj
proprieUl~ ii,' ll'iunghiului ech ilateb.
raI. Cele li'ei l aturi sint gradate de
Fin. :!.:':. Curba de granulozlt atc (a) i l1isla O la luCI (procente) i snt atr itograrna (b).
buite fiecare unei anumite fractiuni
granuJare. In diagrama din fig~ra 2.3, a, laturile sint atribuite cela!' trei
fraciuni granulare principale: nisip, praf, argil.
Cr anuloz.it atea unui pmnt se exprim n diagrama ternar printr-un
punct. Fie un pmnt cu urmtoarea gr anuloz.itate (fig. 2.3, a): nisip 50%,
praf 30%, argiliSt 20%. Din dreptul procentului 50 de pe scara "nisip'; se duce
o paralel~ cu scara precedent (argil), iar din dreptul procentului 30 de pe
1

scara "praf' o paralel cu scara ~,nisip((. Cele dou paralele se ntlnesc n


punctul E, car'e definete granulozitatea pmntului respectiv.
Diagrama tern ar este
du-se
grama

dou pmnturi

ternar

ale

utilizat i

(fig. 2 . 3, b), un

pmlntun.

n problemele de arncst ecur! int re

cror granulozittt

pmnt obinut

snt reprezentate prin punctele B


proporie

prin amestecul in orice

Dn-

C in dia-

pminturilor

..J. O
700

'-_-'-

Praf
b

Fi!!. 2.:L Oiagr,1I1Jii tcrnar (a) i Io loxirea ci la amestecuri intrc pmin turi (li).
li si C este rcprcz.cut a t printr-un punct J) aflal pc clre;1pla care
plu, u n p.i m in L l ), a\ ind urmtoarea compozi] il':
J)=

(111 (;0)

ullete lJ

cu C

Fie, de

C:'\CI11-

n
Pentru

p min

ntlnrca

lului fJ se procedeaz;l 3stfc1:


se

din

Incepind

o h l iu iu du-sc

in

Sc' 1l1;lso;U;1 n

di vi z i u ni.

eli vizi uni.

ne

d reap t.a

inipart c

J()(J

punctul

l i,

cutat

exemplul din liguf3 2;' li


J71cc., :{() %, n =1 ()
ill

j'iind
dudnd

;111al punct ni

paralele
3fl

lat uri , SC'


nulo mcu

ic

Irac l i uni lc

la

cele

cOl11pozi(ia ::\raproccn t c elin

(in

priur i pa lc)

min t ului j) rezultat din

c c u

IJ,

Uei

p r o p o r t

p;l-

;1111('S-

i u

pnrin l mi lo r fJ si C

Grauuloz it.atcu co n-

st it u ie un criteriu de baz
pent ru (1 asif'ic area pmin
standarei
t urilor. In SI' \S 124,3-74
sint cuprinse tabele cale
cHitli], ce plocente din diferite fraciuni granulare, trebuie Set conin un
anumit p(~mint sjJl'e_ a fi clasificat, de e xem plu, drept nisip, praf nisipos sau
al'gil~ prfo8.s;) dc In standard este dat i diagrama t erriar elin figura :2.4~
cu ajutorul creia se poate clasifica d int r-od at pm intnl dup ee i se st ahileste pazit ia in diagram .
---PRAF-----tO 05 .o[()5 .tuv.

"A'-r;';/6 pr(jfsc~/j

nlsl,wJ.SC

.26

Cunoscndu-se curba de granulozitate, se poate aprecia ct de uniform


sau neuniform este pmntul respectiv, cu ajutorul coeficientului de neuniformitate U nl care se definete astfel:

U = d6 0
n

a.;

unde d 6 0 i d l O reprezint diametrele particulelor de pm.nt corespunztoare


procentelor 60 i respectiv 'l0 ele pe curba de gr-anuloz it ate.

FiU' 2.5. Curbe de

granulozitalc

pentru

pmnturi:

A -foarte uniform; B - uul Iurrn ; C _.- rieuniIorrn

In

funcie de 'valoarea coeficientului de neuniformitate se apreciaz c:

- dac Un < 5 , pmintul are o granulozitate foarte uniform:


- dac Un = ;) '" 15 , prnint.ul are o granulozitate uniform;
- dac On > 15 , pmlnt.u! are o granulozitate neuniforrn.
Cu ct un pmint este mai uniform , cu atit curb a de gl'anulozitate este
mai aprop iat de vert.ic al (fig. 2.5).
Pe lingc\ utilizarea la clasificarea prninturilor. cuno'llereH. granull1zitii este im port ant. or i ele cite ori pm intul Sel'\ef~t(' l'a materia! (h'
co nst ruct ie. la realizarea amestecurilor ele ptnninturi. Ia c(lnfecioIHu'C':l filt relor inverse ele.

22. COMPOZIIA MINERALOGIC ,A, PMINTURILOR


Compoziia

mine!'Hlugicel a prninturil.: depindr: de modul lor de Iorm arc.


Cinci ptllnintw'ile s-au Iorrn at pl'inU'-un lH'oces el(~ dezagncgeu'e pe cale Iiz ic
a vocilor ('\:islenLe , caract eriz.at prin modificarea el imcnsiu nilor fragmentelll!'
de roc i meut increa cornpoz.i.iei chimice, in produsul dezagregi1.rii se regsesc
aceleasi minerale ca si n roca de b az. Acest ca sint niincralclc primare. ca,
de e\:~mplu: cuaruL' Ieldsp a.ii, c alcitul, mica etc . Pmintul'ile la care predomin") Ir act iu nile granulometrice nisip ~i pnd' sint alctuite din m inerale
prImare .
Dup cum s-a artat, o alt. cale de formare a pelmintul'ilol' CI constitui"
procesul de alterare a rocilor , care are ca rezultat nu numai Uirmiarea fragmentelor de ~'oc p in la dimensiuni oolo id al, ci si modificarea compoziiei
lor chimice. In cursul acestui proces o clas de 111 iuerale primare, feldspaii
se transform in minerale secundare sau minerale argiloase..
Mincralele argiloase constituie elin punct de \edere chimic aluminosiliciui hidratoti. Ele formeaz o familie elin care principalii reprezentani
snt caolinitul, montmorillonitul i illitul. Proprietile acestor minerale snt
influenate de modul de aezare relat iva in I'eeaua crist alin a atom ilor
care le corn nuu.
1

27

n reeaua cristalin a mineralelor argiloase, se ntlnesc dou uniti


cristaline de baz:
- unitatea tip tetraedru, cu formula Si0 2 , avnd atomul deSi4+ n centru,

iar cei de oxigen 0 2 - n colurile tetraedrului (fig. 2.6); prin asocierea mai
multor tetraedri se formeaz un strat la care atomii de oxigen de Ia baz
aparin concomitent Ia doi tetraedri; stratul tetraedric se noteaz cu simbolul/- '" ;
- unitatea tip octaedru . cu formula AJ(OH)2' cu atomii ele "AP" (sau Mg 2, )
in centru i de (OH la coluri (fig. 2.7); prin asocierea mai multor octaedri
se formeaz un strat care se noteaz cu simbolul

FiU. 2.(;.

Cnitale
tracdru .

tip

te

Fi!!. 2.7. Unitate

tip

oct aedru.

Dist.ant cle int.re atomii aflati in colturile uuit t ilor de tip t etr aedrio
~i odaedri~ sint identice. ,,\ceast'a f;~~\ori~eaz asoci~l'ea strat urilor t etr adrice i oct aedrice pentru a forma louiel e structurale.
Diferitele minr-rale ale f'am iliei de minc!'Hle Ht'giloase se deosebesc prin'
-- modul de asociere a str uc turilor tetraec!l'ice ~i oct.aedrice pentru a
fCHma Iarriel structurale:
- modul de asociere a lameJelol' pentru a forma ru iner-alul al'gilos.
1.am el a bistrat (fig" 2.8), I ezultaUt prin aS()(,,'i(;n:.a unui strat t.etraedric
(11 IJflUI oct aedr-ic. este car'acteristi(J( pentru caolinit..
.\sucierea unui numr m are d(~ HSemeJ]('a l.uuelr-. reprezentaL) simbolic
n figurH 2,,~1, f<IIl1leaz;"\ o p art icula d(~ cHo!iflii UnUi"t Ltrl1ele sll(cesi\\:' pun

>

02-

l z: (OHr
Af 3'"sau Ma 2'
~/
4

i$>:::

~ -t>--O---<\---<t>-~--<:r~,..-..(>-.c-<--o--o-<)-~::: 5/
Fig. 2.U. Lamcla b ist ia l (caolin it).

<-

FiU' 2.!}. Reprezentarea


simbolic,l
a
caolinit ului.

fai't in fa;1 at orn ii ()2- ai str atului t etraedric cu atomii (OHt ai strat.ului
oct aedric care~ dei au sarcin electric de acelai semn au naturi diferite;
ntre atomii de ()2- i (OH)- se stabilete o legtur relati," puternic - leg
tur hidrogcnic. Heeaua cristalin a caolinitului este fix (rigid): particulele
sale snt influenate in msur mai rec!us;l de aciuni exterioare, in primul
rind de cele ale apei .

28

Lamela tristrat (fig. 2.10), constnd dintr-un strat octaedric cuprins


ntre dou straturi tetraedrice, este caracteristic pentru montmorillonit,
Mai multe asemenea lamele formeaz particula mineral (fig. 2.11). irurile
ele atomi ale lamelelor fat n fat snt identice 0 2 - , leztur a dintre lamele
este foarte slab, permind apei s intre ntre ele i s' le ~deprteze. Reteaua

--r

0=0 2-

ion)"
=Ar3 "sa u M g2+
~

21

.:: 5i"""

~:Z

"

___ L
Fifl. 2.10. Lamcla

tristrat

(montmorillonit).

-.

FilJ. 2.11. Rcprczcntarea simbolic a


moutruori lloni tu lui.

cristalin a mo ntmorillnnitului este 8stensibil,1.Toate proprietile mo ntmorillo nitului legate ele prezena apei sint m ai pronunate (plast icit atea,
co n tr-actia, umflarea).
lllitul are o structur similar cu a montmorillonitului. deosebirea \.:011stind in faptul c un numr de atomi de Si 4 c sint nlocuii cu .-\.13". Lamcla
t ristrat devine astfel incrcat cu o sarcin electric negati\ti, ncuualiz.ata
prin atragerea de io ni de potasiu K-. ceea ce asigur o legtur;{ mai puternicL~.
intre l am ele (fig . 2.. 12).. Din punctul de \ edere al proprietc{ilor in raport cu
apn. illitul ocup o poziie intel'lnediareJ ntre caolinit i mont morillo nit.

2.3. FENOMENE DE SUPRAFA LA PMNTURILE ARGILOASE

Ca urmare a structurii bidin.cnvionai: H m incralclor HrgiloHz.:c'. particulele


de c\l~iI HU fCiI'JlHl unor [oii sau !J(cli(c.. D;ltorit gradului ridicat de d ispersit, i Iorm ei de plcu, parLieuli'le de H!'gil8 au o sUJlI',l\'aIJl SPP( ificJ foarlp
maro (de exem plu, 800 m 2 fg la mo nt morj llo ni t , 80 m2/~
la illit, 1:) m:2/g la caol init ). Suprafaa laterilli\ a foie1!)!'
etr'gi\flase repl'ezinU\ sediul u nor Fenomene caracteristice
denum ite fenomene de su praoi.
In cursul procesului de alter-are suferit de particuil']c'
de argil, o parte din ionii poz itivi (cationii) de pe faa
part iculei sint smuli elin reeaua crist alin. trecind ill
mediu! uco njurtor. In acest fel 1 supl'aL:a pat'liculei arc
II Sill'cin electric lH='gati\A
.t-----() alUl. ,nanifestal'P a pl(i('C'sului de alterare, ,Hllld FiJl. ~.l:; . Itcprvzcndrept consecin apariia unei sarcini electrice, o consti- l.uca si mbo lic.i "
illilulu i
tui" substitutia izomor. prin care se inelege inlocuirea
unui ion din reeaua cr ist alin cu un altul H\ ind a prox irnat iv aceeai mrime, dat' valcnt a diferit. De exernplu. inlocuirea io nulu i
de Si, avind Lle sarcini electiice puz it ive cu ionul dc Al. in nd numai .) sarcrn i
electrice poz itive determin apariia unei sarcini electrice negati\e. Pe de
alt parte, chiar atunci cnd particula n ansamblu poate fi co nsidcr-at neu
tr din punct de vedere electric, centrele sarc inilor electrice (-,-) i (-) nu
coincid. La suprafaa p ar-t iculelcr se all atomii in6ircai lwgclli\, de () i
29

OII, n timp ce n interior se gsesc cei incrcai pozitiv, de Si, .\1 etc., astl
incit suprafaa apare ncrcat negativ.
Sarcina electric disponibil a p art.iculei de argil este neutralizat 131"
atragerea de cationi metalici (de Li', "\' a", K+, .M g 2+ , Caz+, AI3 +, Fe3, - etc.) pr l
venii prin disocierea electrolitic a diferitelor sruri aflate n apa din, po
(fig. 2.13).
p(prr2-1
I

--v/
-a .

.
-

-+-

+
+

+
+

{-

Ilo

Distanta de la particul

Fill. 2.1:~. Cat.loni atr a si


ele particula ele argil:

Fin.

peretele part iculci de

1 -

argiJit; 2 -

2.14. Va ria t ia grosim i! strat ului


difuz cu valent.a cat ionilor:
1 -

Yalcn;1

2z; 2 -

yalcn( il

Z.

ca/iuni.

Cationii atrai de sllpl'afaa p art iculei pot fiinloclli~j.. \"est Ienom er


cu irriport ante aplicaii prac t iee, n sp eci al in probleme de irnbuntt ire <pimintul'lor prin tr'atarea cu subst ant e chirn ic. po art numele ele schimb
de !'(I tio 11l .
!nte-o e\.pl'mcu'li cOll\eninn~d{l, inlocu irea catiouilor de '\cfe pr in cat ioni
de Cw- este iluslr'Ht{t Hstfel:
\a\i(
'\a \a
CiI
Ca
S \HCI
--.-------------._--,-----i

:\'a

CICa
:-)cuenii ('1('( t,.iu' n(igitli\ e d" !i\ supt'Cdatn parlilu!ei i lI'espunc!e un
pou-nti! electric \1' a eillui intensilate seilc!e pe m,1slll'a <!eptu'i;t"i ele pal't,( u 1{\ \ ce stil o t (' n a I ('sI (' i{f 1i Il ila [ pr i n (ilt i(J II i i a t r i\::: i ) n j ui: tl j JeU' t i('U](' i
d i;;I)II ~ i inel ()\l(-l " II' n tUI i: '> / ra/ II ( de (()II { r (/1 o/II. i tl( iH II i \ el i n ( al i(J ni i re\ j n li i
d il (' el Pe ~; II li l' il f ilf il ilil I \ i( 1ti(' i. ~ i '>! 1'11/ II ( d I [u :. f (1 i 111 ; ti d i Il c: ati CI n i iar LJ iI n
luni{ de atlac\ il' i\ Pi-lIt( ulri. Closinll'it ~dnt\ ului diiui SCilelP pe msurii ce
1l' tE' \ ,ti re 11 \ el (a l ion il (J l' (! i ~~ 'Z 1II). ('(!Iii l' f) li' (1 iad (' i()Il'!' el. il Pei din j li r U l
:){lrLicu!ei. tl'lnpel'etlura a!wi .
.\tit p ar t icul u de ill'gil{t elt si c at io nii din illl'lil pitdieulej po t atl'age
!lln!()(u!e de npit
de ap{1 ('.'iti' 1l('ul61 din pUIld de \ ('r!el'e e!pi'll'ic,
\a\a

\n

\ l n ! ( ' c u ] a

~~~~@ ~U~~

&ef\Gl
(0
\::SI ~~

(~O~ (J[j~~

Fin. :!.I:J. Dipn]u[ de

ap.

Fin.

2.Ui.

molecule-lor

d ar
un

u~ntl'ele SilI cin

Polariza: Cii
de ap;l

):::i (-) nu c()incid. Iorm indu-s astfel


(lig..
electric. moleculele
aptI
arrzvaz
adic~l sr (jlienteC1zi-t cu polul (
) sau (--) 6tlre sllpi'etteele inUil'cate electric
(fi(.l:. 2. 'In). \Cd s(~ in1 lTlpL~ si n jurul p arl iudei df' i{l~i!<l () pUI te elin mo!e-

30

i p o l

ilor electl,je(i (

: 2 . L - ) )

..

f n t I ' - u n

c i m p

d f '

p o l

culele de ap snt atrase direct pe suprafaa particulei, altele S2 orienteaz,


cu polul (+) spre particul, sub influena sarcinii electrice a acesteia; n
sfrit, o a treia categorie o formeaz moleculele de ap care, ca un roi, se
fixeaz n jurul cationilor (apa de hidrat.are). Totalitatea molecu!elor de ap8.
orientate n cmpul electric al particulei de argil
formeaz un nveli sau o pelicul de ap legat
sau ap adsorbit. Presiunea cu care moleculele
de ap snt atrase de particula de argil, denumit
presiune osmoiic, descrete o dat cu distana de
la faa p art.iculei (fig. 2.'1'7). La limita stratului
de ap legat, presiunea osmotic se anuleaz,
Distanta for de oort.cuto
ci
moleculele - de ap se gsesc in starea de agita ie
Fig.
2.17.
Variaia
presiunii
caracteristic (micarea brcwnian ), iar apa ncedistana de la
tnd s se mai afle sub influena p ar-ticulei se osrnotice cu
part icul
numete ap liber.

Pelicula de ap legat i straturile de cationi


din jur-ul p art iculei de argil Iorrneaz complc cul
de adsorbiic (fig.. 2,.181.

2A . STRUCTURA PMNTURILOR

Prin structur se ineiege ar-anjarea relati\-{t


a particulelor' care alctuiesc un pminL

2.4 . 1 STRUCTURI CARACTERISTICE PENTRU

FiU' 2.Ul. Complexul de a dsOl/)\i('

PMNTURI COEZIVE

Fie c!ou;\. p art icul dp cllgil;-( 1;\.1(' se afle-\. i u h -ti n beL/in \lI ap;-l (fi~. :L l~})
CIIH] p art i: ulel(' SI' apropii' u n.: dl' (,l',daltil, ill('I'p sit Si' inll\.H'lll\'/(' ('I'('IPl'()"
CH utm.are H L\pLului c,1 feele pall i!lJ!c!OI si n t Im:tu'cale eli Sili! 111i( eledr'i, ,1
de H((Cla~i sem 11 (negati\t\). i nt r p;u t icu le SI' 111 anif'est a {I
t
forF\ e!rctl'ostaLicc\ de !'CSpillS2,CI(' lt, I)e d(~ alli\ pal'le, int npili ti" u 1(' s(' m ani h' sl (l (1 f()!' IJ\ el l' ati a c il'
1. d(' n H lu: il
eic('lICi-muie('ulal';1. de tip \<tll d(JI \\',HlL; \mbelc forp
di'SllCSC pc m;{sure1 ce ('r'('~l(' distanl;\ dintrc part icule : ]el
dis t il Il e f Ci a l'l p mic i, f o t'\ a 1 ('s lei II lot el (~iI U Il a m ai m ar .
in SI h
se
;'epc'de eu I'l'e~ll'i'ca d ist antei.
Forta ele atJ'C\Ciel est e independenUi de natura mediului
in I ;11'i' se ic~'it"'psc pal'liculele. f n schimb, fOr'a de resp in
gel'('
depinde de n atura mediului, de valcnt a catio niior Hg. :l.1!!. lntli<l(din .om p levu l de adsclI'bli(', de (oIH;cnll'HtiH de stu'ul'i. cip ( innc a iut.r ehu;-(
particule (!c- argii;\
t CIII fi c, f' atu f CI ii Ilei.
in cursul (kplll1Crii:
1 -- l':ntkuil. i1i' ;il
C,'eutalea pl'Opt'll' G a part icu lekn: este lll'glijabil;\. in
~lL~l: :! -- lTl\\'\i~ ill ;tp:l,
I ajlui t cu H ~i ~, astf,~1 incit [orto I/(I rez ul t prill IIISUl.g;I.I;-(
i1Wj'V;\ fOl'elur de scrnn co ulra:
fi ~i .\.
Cind inveliul de apii legaU\. esle m ar e ('(~ea ce se ntlmplt\. in calul Si,turr ii com p lex ulu i ele adsorbt ie cu io n i de valeut mic. sau iu cazul u ne i
soluii cu conc:pntl'aie ~ct\lut~\. ilp sJt'ul'i)~ p art icu lel sint (inulf; una LI
de alta la dislan" la care fCilade I'espin~el':' li est e pl'pdominantii. Pal'licult'k
i m h

a t e n u e a z a

r r r a i

se depun la fundul bazinului n mod individual. Fenomenul acesta poart


numele de peptizare sau dispersie, iar structura la care d natere este o
structura de tip dispers, caracterizat prin aezarea fa n fa a particulelor, aezare pentru care fora net de respingere este maxim (fig.. 2.20).

i
m
1,

,I

ti 3--c~~--+1

Fi!!.

2.2H.

Structur

de

nu.

lip

2.21. l.cg{ttura
ntre muchia unei
part iculc
i
faa
~,Ilei particulc

dispcrs.

Str"uctura de tip rlispcrs este proprie C'l1"gileJor' dt'[~UHl 111 bcuine eli apel dulce
(IH care coucentraia ele saru i-i este m inima ). ~
Cind invelisul de ap,! legaU'! esle subire (I'eea ce :::(~ int imp! in cazul
snturl'ii cOlnpk~\uJui de ndsorht ie cu io ni de \alel1{t ridicaUl sau in cazul
unei soluii cu cOrlc('nllH,ie m are de srur-i) particulele ajung In contact
una cu ealalt.. se aS(leiH.dt in cursul sed imcnt rii, forta de at ract ie ,rI este
ptedorninant. "Vesl fenomen !l(l(ul{\ numulo de tO((~ltI(/n' sau '{Iociliare,
iar st.rucLur a la ('(\Ie clrt na~tE'f'e (;ste o struc t ur.i de 111) [locular, Contactul
ale loc In mod plel'el'enlia! 111t,,(' muchia unei pal'licule ~i faH celeilalte
(fi,$!'.. 2,.21). deoar'pce di;:;continuilale(l irurikn- de Htomi din [(,eHu<i cristaiinil. in dl(~ptul I1HH'hii!(II, 1(' las,~ pe acesten rl('-ll'('Hll; (,ledl'il' po zit iv in
t irn p C'l" ief,ele si nt . dup,\ Illl s-a H!,-t\,d. ilHJ\nale l'lecll'j(, nr:gati\
Suuct u: il de tip flo(,tdill' eal'<\I teli/aUI prin (\~e;r(\l'ea tu uclti t: fir' [ai
(1 Q 2,,2.2), :'(' i nt il uet c la al'gilele depusp in b aziue cu <1Jiil S,IIHL,\"
O particulal'itnte a S[IUdUI,ii linCi/' p;\llllI1tur i <lI'QiICi;-lse (1 const it u i
i'II'!l'ilia u no: leg{tlul'i ntle partii ul. 1111mnle in <ll'( 1I1,'.;tJ! timpului geologic,

~~=31
""'2

FiU.

:!.22.

St ruct.ur
Ilo cular.

dc

lip

Fig. 2.2:1. Lcg,lturi de cimentarc ntre particule de HlgiJ8.


] -

pal ticuL"i de ~lIgil: :2 - api~i


!leg'!.1Ulrl de ci meu tarc

k~,ll;; .~

plin depunerea in punctele de cont aet a unui m at erial de cirne nt are prOvenit fie din srurile aflate in apa din pori, fie ca produs a] alt erar ii chimice.
Aceste legt uri de cunentarr intre particule. care pot fi asemuite cu nite
puni rigide (fig. 22J). J(Jpr'pzinUi. u na din ('c1mponentele cocziunii pmintu
rilor argiloase,

32

Diferite cauze pot produce modificri ale structurii naturale a pmnturilor. O asemenea cauz o constituie, de exemplu, tulburarea sau remanierea structurii, cum este cea care
se produce prin transformarea n laborator, prin frmntare, a unei probe intacte, recoltate
din teren, ntr-o past. Aceast remaniere are drept efect ruperea legturilor de cimentare
i o reorientare a particulelor, ceea ce duce la scderea rezistenei pmntului. Aceast scdere
de rezisten este denumit settsitioiiaie a structurii i se exprim cantitativ prin raportul S
ntre rezistena la compresiune cu deformare liber lateral a unei probe de pmnt netulburat
i rezistena Ia compresiune, in aceleai condiii, pe o prob din acelai pmnt, tulburat, fr
modificarea umiditii i poroziti.
In funcie de mrimea raportului S, pmnturile sc clasific astfel:
S

<

pmnturi

ncsensltivc:

S = 2

pmnturi

puin

S = 4

pmnturi

sensi ti ve ;

S> 8

pmnturi

scnsitivc ;

foarte scnsitive.

Rcmanicrca structurii pmnturilor argiloasc in urma unei aciuni mecanice (ocuri, vipoate avea drept rezultat trecerea pmintului n stare curgtoare, transformarea acestuia ntr-un lichid viscos: Aceasta constituie o manifestare a tixotropiei la pmlnturi. n primul stadiu al depuncrii, un pmnt argilos formeaz ceea el' chimia coloidal denumete gel;
particulele col oidale alctuiesc o reea structural continu, dar fragil. n timp, numrul dc
contacte ntre particule crete, tnvelinl de ap legat se sub iaz, rezistena sistemului crete:
cind se produce aciunea mecanic, reeaua structural este distrus dar. dup trecerea unei
perioade de timp de Ia ncetarea aciunii, se reface.
Tixo tropia argllclor se manifest, de exemplu, Ia infigerea prin batere sau vibrarc a piloilor. Hemanierea structurii pmtntulul Ia contactul
cu pilotul permite ptrunderea mai
uoar a pilotului n pmnt . Estc necesar trecerea unei perioade dc timp de Ia ncetarea
baterii sau vlbrrii, pentru ca leg;'iturile distruse s se refac.

hra.ii)

2.4.. 2. STRUCTURA PMNTURILOR NECOEZIVE

Pmnturile necoezive se caracterizeaz prin structur gt'unoas. In


cursul procesului de sedimentare predomin forele masice; particulele se
depun sub efectul gl'avitaiei. Structurii grunoase i este propriu contactul
direct de la particul la particul (fig. 2.24).

2.5. INDICI GEOTEHNICI


Mrimea relativ

a fazelor constituente ale pmnturilor, raporturile


cant.it.at.ive dintre ele, se exprim prin caracteristici denumite indici geotehnici.
2.5.1. POROZITATEA n, INDICELE PORILOR e

Fie un volum de pmnt V compus n cazul cel mai general din: volumul prii solide V s ; volumul ocupat de apa din pori V w ; volumul ocupat
de aerul i gazele din pori V g ; V w i V g formeaz volumul porilor V ir
In mod similar, G" Gw i Gg reprezint greutile care corespund celor
trei volume, iar G este greutatea total.

33

Se consider c volumele aferente celor trei faze s-ar fi separat pe nl


imea unei probe de pmnt avnd seciunea unitar i 'volumul V (fig. 2.25).
Se definete porozitate a pmnturilor i se noteaz cu n % raportul
procentual ntre volumul porilor V]] dintr-o cantitate de pmnt i volumul

Fif~'

Structur

2.25. \olum

ele

mnt,

gr~llln_oaSrt"

aparent V (volumul total al r8mintului~ inclusiv golurilE) al aceL,i cantiti,


I
.
/
=_]~, 'j()'1
11' 0o

,,,.

(:2,.1)

Se defineste indice al porilor si se noteaz cu c raportul intre volumul


poI'ilor V p diiltr-o cantitate de p';)jnint ~i volumul particulelor solide V,
din acea cant it at e de pmint.:
1
j)

(2 . 2)

r =.= " ... 1

He.l8.i!8

dintre

12 I

c:

\"})

--_.-- --._- --"

100

r'Jl

fi

18

,') 'J \
( -"u)

1+ e

]J

1"
J

vt. = _.__V- ]1_


= __
Vs

Aezarea

particulelor de Ior m

stcric:

a ,- In starea cea mai at lnat: ') - iI: starea


cea mai lnc esat.

34

.. _

Vl'

V
V

1 JI

-.-

j"

n.
100
n
1 - -----'
100
n cazul pmnturilor necoezi \8 ll1ZIrimea lui n (sau e) poate da o indicaie
asupra strii relative de indcsare a p
mntului,
Fie un ir de sfere egale (fig.. 2,,26, a).
Dac s-ar uni centrele sferelor s-ar ob

Fig. 2.2(;.

V-

ine

cuburi. Aceasta este poziia sferelor creia i corespunde volumul


maxim de goluri, circa 480/0 din volumul total. Dac sferele ar fi astfel ae
zate nct prin unirea centrelor lor s se obin tetraedre (fig. 2.26, b) volumul de gOluri ar fi minim, reprezentnd circa 26% din volumul total.
Granulele unui pmnt nisipos nu snt egale i nici nu au form sferic. Totui, analogia cu sferele duce la valori extreme ale porozit.ii, care
snt destul de apropiate de cele ale pmnturilor reale. Intr-adevr, porozitatea n a nisipurilor variaz ntre 20 i 50%. Pmnturile neuniforme au
poroziti mai reduse, deoarece particulele mai mici intr n golurile ce se
formeaz ntre particulele mari. Nisipurile care conin mic (mineral primar
sub form de foie) pot avea poroz it.ti mult mai mari (pn la 90% n cazul
n care mica reprezint 40%).
La pmnturile coezive, gama de variaie a porozitii este mare, dup
cum rezult din urmtoarele valori orientative ale lui n:
argile recent depuse, miluri, 70 .. , 90%:
argile moi, 50 ... 70%;
argile consistente i vrtoase, 30 ... 50% ;
argile tari, 15 ... 30%.
Pmnturile loessoide se caracterizeaz pnn poroz.iti m arr, cuprmse
ntre 40 i 60%.
2.5.2. UM\DlTATEA w

Se definete umiditate i se noteaz cu (V raportul Intre masa


coninut n porii unei cantiti de pmnt, i masa p ar t ieulclor

apei J1J
solide M,

U l

din acea cantitate:


(1'(

')' = -'-"
Jl. .
J0
.,1I s

tv

(2.6)

laborator, umiditatea se determin cu ajutorul etuvei (v. anexa 1).

In

25,3,. GREUTILE VOlUMICE I DENSiT!LE PMNTULUI

Greutatea oolumic a schelciului se noteaz '(s si se defineste ca rauortul


intre greutatea particulelor solide dintr-o cantit.atc de pmint i \~lumul
propriu al acestor particule (fr goluri):.
i's

"~s

(2.7)

:5

Densitatea schcletului se noteaz Ps i se definete ca raportul ntre masa


particulelor solide dintr-o cantitate de pmnt i volumul propriu al acestor
particule (fr goluri):
(2.8)
'\Irimea

densitt ii scheletului deninde de densitatea mineralelor care


alctuiesc pmntul. 'ntrucit acestea "snt bine determinate pentru fiecare
p m int , Ci. variaz a intre limite restrinse, intre 2,():S si 2.80 9:.'I'cnl a.
,

I~

'

'

c,

35

n mod corespunztor, 18 variaz ntre 26 i 28 kN/m 3 .


Greutatea volum ic a scheletului se determin n laborator cu plCn
metrul (v. anexa 1).
Greutatea oolumic a pmntului se noteaz ( i se definete ca raport
ntre greutatea pmntului i volumul acestuia (inclusiv golurile):

G
,/ == __

cu

(2o.~:

Determinarea n laborator a greutii volum ice a pmntului


sau prm p arafinare (1. anexa 1).

fac

S8

tana

2.54. RELAIILE NTRE

"y, '(8 n,

w N FUNCIE DE STAREA FiZiC A PMNTUU. J

Aa cum s-a artat, poroz it.atca n este un indice care se calculeaz.


n acest scop, este necesara cunoaterea unor relaii ntre 17 i indicii (\', '{o
1'8 care se stabilesc prin incercr-i de laborator.
Fie un cub cu latura egal{t cu unitatea. reprezentnd o proh de pclmnt la care partea solid s-a concentrat pe () anumit inltime. la b az.a,
O!
.Iar' restu 1 este OCUj)2J ('J e g'OUl'1..
lur . l~ ntrucit
, , j)l'Hl
. ('j 81111ltIe --~
n /0 = ,1 P
, in cazul
'

"

, 100
V'
V =-= 1, n%/lOO = V p , deci nlinlea volumului de goluri este n%/100,
iar in;11,imea volumului prii solide, cu greutatea \ olurn ic a schelet.ului oI'
este (1 - n%/:lOO).
ExrH'l:siiJe greutii volurn ice se definesc corespunztor diferitelor st;~!'i
de umiditate ale prn int ului.
a) Greutatea oolumic a pmintului n stare
In acest caz, G p = O, G = G i :

(j,

, a

b} Greutatea

(1 -_7~~-)"

pmintulu:

Fi!!. 2.27. Volum unitar de pamint

S+G'l

i 'al

36

prntnt

(L tU)

In stare sat urat Y'(Jt (tig. 22i. b)

a
a-

(fig. 2.27, a).

\'.

ooluniic

uscat "{el

uscat; /) -

corcspuuztor

p111linl sat urat : c -

diferitelor sUiti j izicl':


parial saturat

m int

n%
100

'(u'

(2.11)

n expresia (2.11),' Yw reprezint greutatea specific a apel.


c) Greutatea oolumic a pmintului. umed (parial saturat, fig. 2.27, c).
n acest caz, doar o parte din pori snt umplui cu ap. Pornind de la
relaia (2.6), umiditatea w poate fi exprimat i sub forma:

'!;)<j~ =

G,

Gw
Gs

(2.12)

(1+ W%) .~., (1- n% )(i-L _,.v% \.,


100

100;

18

100

100)

(2.13)

Aceasta este cea mai general relaie ntre indicii geotehnici '1, Ys, n
w. Oricare dintre acetia poate fi calculat dac se cunosc ceilali trei.

d) Greutatea ooluniic a pmntului n stare submersai y' (fig. 2.28).


eubul unitar, nconjurat de ap, este supus forei de subpresiune egal cu
greutatea G' a volumului de ap dislocuit:
G =_Gs

G';

Spl'e deus('hin' (k glcutCllea volum ic a ;('ju\ldului. S2)'c;utatea \o]umici) H piirninLutui \ il! iilZiJ in limite largi, ele la \ n!()tiin jur' de 10 ]';:\/ln:J,
pe n l rup itm in Lu l ins l iJI ('. S LI b III er S a U\. l a v Hiel! i i n j U t' d c;
:20 k\ftn: J p enl ru pihJllltul in stare salUi'aL-1 l m port an a jJI'adic,J el. unei asemenea variat ii poate fi inLe]eits~i din urmtorul xem nlu : el (1(;'i 111'in L1'-0 (obOI'lt'8
gl'!H;!'cl!c) il ni . clulu i apei 'subtenuH' r;n pi}mint In','!,
din stare su hm ersnl n sLlrC' satul'aLli. ~1'eutaLea lui
volum iert se dubleaz l'asil!'i suplimentare ~k' co nsl rucliiior, carp au insot it o asemenea coborire a nivelului
apei subterane, au fost exp licute pe aceasti; cale.
Dac in loc de a raporta greutatea la volum. se
raporteaza masa la volum. se obtin valor-i ale densiUttii
pmntului corespunztoare celOI: 4 stari de umiclitat'e,
SI anume:
,
densitatea pAmintului in stare uscat P<z;
densitatea pmntului n stare satur at. P'r;! :
densitatea pmntului n stare umed p :
densitatea pamintului in stare submersat.a p.
Densitatea pc-tmintului se exprim n grame pe centimetru cub (g/cm:3) .

37

2.5.5. GRADUL DE UMIDITATE

Gradul de umiditate S1 se definete ca raportul ntre volumul apei coninute n porii pmntului i volumul total al perilor din acel pmnt:

S = Vw
1
V

(2.18)

Tinnd seama c V w
(2.18) d evine :

= GwIYu.;, iar conform relaiei (2.4) V p = e V

Luind

al

.~
')r

(Va

/ols

S1

relaia

"\-

....

(2.18')

1 000 e

In expresi a (2.18') (V se exprim n procente, iar "'(8 n kN /m 3


In funcie de mrimea lui Sn pmnturile se clasific astfel:
SI ~ 0,4 '" ..,. , , .' .,
,. pmnt uscat;
0,4 < Sr ~ 0,8
, '
pmnt umed;
0,8 < SI < 1 '
'
pmnt foarte um ed;
SI = 1
, .'
, .' ." pmtnt saturat.

25,6, GRADUL DE INDESt\.R.E

Pentru c.ar act.er-iz.area strii naturale a pruinturilor n rsrpo ase, se utiun indice geotellllic denumit grad ele indcsare, care se JloLc<J.zti 1D i
definete cu reiat ia:
T
em a x -__._.-..
c -,
1 J) =::
(2.19

lizeaz
S8

_._-~_.

CJn a x -

C;nin

in care:

erna x
C m i Jl

e s te

indicele l)()rilor in starea cea mai afinat:.


indicele perilor n starea cea. mai ndcsat ;
indicele perilor ll stare natural.
2/3
,

I
I

Gradul de ~ldeslJre

/D

ti
V)

,I "
b

'o::

AIl _

?_---

,"rrrur:

I v,'-C)'(jQ'" I
I "':- I
I o:::...~ I
I <-'O E:

~/3
IV

C
I

I
I

CJ

,c:

nu

I
I
I

__18
em o x

2 .. 29" Gradul de
Indcsare n funcie de
indicele pori lor e.

ltIlo

Pentru el d a o semnificatie geometric relaiei (2.19), se rcpr oz int pe


o ax (fig. :2 .:29) \ alorile posibile ale indicelui pOl ilor pentru un pamint
nisipos:
"J

l,.nat

OI).
.J.J ~

cmin=OA;

CB
J _ OB-OC
=--.
D - OB-OA
A13
38

e=OC;

Valoarea lui 1 D depinde de poziia relativ a punctului C fa de punctele


fixe A i E. Dac C se apropie de A, adic e se apropie de emin , raportul
CE/AE tinde ctre 1, iar pmntul este ndesat; dac, dimpotriv, C se
apropie de E, adic e se apropie de eI/laX, raportul CE/AB tinde ctre 0, p
mintul este afinat.
Pentru clasificarea pmnturilor nisipoase dup gradul de ndesare,
intervalul AB se mparte n trei zone. In functie de poziia lui e i de m
rimea ce rezult pentru In, starea de ndesare se definete astfel:

O < 1D
1/3 < 1 D
2/3 < 1 D

:::;
:::;
:::;

1/3
2/3
'1

, ..

pmnt
pmnt
pmnt

afinat.;
de indesare mijlocie ;
ndesat.

Gradul de ndesare definit prin relaia (2.19) se determin n laborator


pe probe de nisip uscat, aduse prin procedee simple (v. anexa I) la strile
extreme de ndesare. Se stabilesc greutile volumice n stare uscat i,
apoi, prin calcul, em i ll i ema,,'
Aprecierea corect a gradului de ndesare depinde de modul n care
se determin indicele porilor n stare natural, e. n acest scop, pe probe
netulbur at e de nisip urm eaz a se determina greutatea volumic y si urniditatea w i apoi, prin calcul , e. Este foarte dificil si'i se recolteze, 'ln'ai ales
de la adncime i sub nivelul apei, probe de nisip fr a se deranja struetura
natural a pmntului. De aceea, n practic se utilizeaz de eele mai multe
ori metode de recunoatere In situ (pe loc, n strat) a strii de ndesare a
nisipur ilor ca, ele exemplu, metodele de penetrare (v. cap. 5).

257. CAPACITATEA DE NDESARE

Proprietatea p~in,ntut'ilci' nisipoase ele a-i rn


vclurnul por ilor
pI'ln reaezarea p.u-t icu
r solide c;.::tc c'.'\pt'imat,l prm cd[J(\ciLatca de ind eS;:H'C~ c arc se ('nlcu!caztl c u C\:jJl(;Slll.
('
.... l =

Cin i n

----~~-~_.~

2.58 . PLtJ.SnCi'!ATEA pr.ltN'TUHELOR COEZIVL Ut"HTELE DE ?U\.ST!CiTATE.


INDICELE DE Pl!.\STfGTATE

Dadt se ia o prob <1,\ ptimnt COCZ}V n stare uscat I l se adaug succesiv cantiti de ap, S8 onstat~, c ntre volumul piuL(ii i umidit.at
t'\:iSt8, o relaie care, n mod simplificat, poate fj ! prezentaUi prin dou
drepte (fig . 2.. 30). La nceput volumul prohei r.im ine ncschi.nbat, culoarea.
este deschis (datorit<l aerului din pori), iar proba c;slc; t are. Pentru o anumit valoare a umid ittii
(V, d enumit limit ele contrnciie;
prob a nC81')8
,
,
s-si mareasca volumul. culoarea S8 nchide. ~L1f'ilea in continuare a um id itt.ii
de volum si
" este inso t i t nu numai de o crestere
,
, de nchiderea"culoI,rl
sem n al saturrii per-ilor cu ap), ei i ele o modificare a strii fizice. Astfel,
la o anumit valoare a uruidit.tii, pmntul incepe s se comporte ca un
corp plastic, adic un corp care se deformeaz ireversibil sub aciunea fo-r::--elof' exterioare. modil icindu-si forrn a fr0.. s-~i schimbe \011.11111.11 i fi;~'ral)a-"

.s

39

rrtra unor discontinuitti n mas. La o valoare I mal mare a umiditii,


pmntul se transform ntr-un lichid vscos.
Umiditile care definesc domeniul n care pmntul se comport ca
un corp plastic se numesc limite de plasticitate, iar proprietatea pmntului
coeziv de a se comporta, ntr-un anumit domeniu
de umiditi, ca un corp plastic se numete
v
plasticitate.
Limita inferioar de plasticitaie sau limita
de [rminiare W p este umiditatea minim la care
pmntul se m ai comport ca un corp plastic i
Cutqoto:
marcheaz trecerea pmntului din stare tare
Plastic
in stare plastic.
Limita superioar de plasticitatc sau (unita de
curgere wI: este umiditatea maxirn la care p
rnintul se mai comport ca un corp plastic; la
valori ale umid itt ii mai mari ca W L , pmntul
curge sub propria greu tate (de pild o past ia
Fig. 2.:JfJ. Yariaia volumului
forma Iasului n care este pus}; 'v[, m archeaz
n funcie de umiditate
trecerea pmntului din stare plastic n stare

I .

curgtoare.

Limitele de plasticitate se determin n laborator pe probe tulhurate,


pregtite sub form de post-i omogen.
Limita de Irm int are se poate determina prin dou metode: metoda
cilindrilor de plnn1, i metoda mediilor absorbante.
Limita de curgere se pante determina de asemenea prin dOUJ metode:
metoda cu cupa i metoda cu conul.
Descrierea acestor patru metode e:,:tc d at.a in anexa L
Plasticiiatca repiezint o proprietate cnI'llctcl'ist iCi{ pc1mnturilor coc
zivo, care se datore~t8 pl'C'zenei imeJiwjjor' de' np:} !"'gelUi din jurul padiculelor solide, vp a legaU. arc rolul ele lubl'ifiw][ (l'1l\()l'ii:ead dpplasarea
""['ltl":) '.1 uart
iculclor u n: 1'" raC"-l'
nor-t'\_-'cu cp"l"l!t'~( 1',"
')nPI'11 i n nlor!"'!"f'Q'} 1),vl1111'.rlj'(
J
t ului, ('ornpodnr'ea acc'stuil ('a un corp pl ast ic).
i':\ il t' im c~. i' ( , i\ \ ' d rd it; \l !'. ,'1 a Illa s1j (, i Li \ i i sc L l(' PilI in! fi d [('e!e d(' /)[a \ f [ citate ,/ '. c;u'e !'("f/J'I/nt,\ in\c'I'\,dul de limiditate l) ,',i!'(\ q
l ,.j i\"" '.'),'
\ , ;,j'i'1
f " ' ] l / i ] 'l. l.,
,, , <
1
Il
~
t
'1
..
"
')
1
'1
<
f
;,
,-,
(1
11
d
\'
r('
1'(
ti,
1
'
.
1 \."
\. ' , '~ \.J

,Ct

("

-:.

\/'\1

\.--":.,.

,i~{

.1

\..,el..

j) ,

j..

(.,

(,

"U\.'

I,"!

l',

'.. 1. ~

. l. ( , ,

.'

,\t(j({

<.,-(

( , ; ' '- "

Cun()a~;\c!'(~a

ind!('('lui cl(~ p1clstieitate p este


in] l)o!'l:mLi\ nentl'tl jdc~nt iii 'CIrca si cL1.sificm'ea
ptu'nlnl uriior 'c:oezi\p, d('(),il'('('(' e\i~L1 o Jcgtrlun1
intre m.u-im ca acestuia i g!'arnI!oziLaLea ptlmnt ului, In figlll'~l :2.:31 se i\!aUI cum variaz cele
dou limit(~ de f,)L(~;ti(iiate i] functie
de co nl.i,
nutul procentual de l'i'aqii:i1 I J, argil,1 din pmnt
(p art icule mai mici de 0,00;) rn m ), notat a(%..
Pentru a dat, diferena ntre ordoriatcle
FiH' 2.:n. Variatia limitelor de
punctelor' de pe cele dowl curbe reprezinUi chiar
plasticitatc cu procent ul de
Il)' Se constat c, pe m:1slIr;1 c<~ crete procentul
pri finc
0,003 nun) a
de fraciune argil, crete si indicele de plasticitate. Pe aceast bazet, n diagrama tcrnar-st.andard din figura 2.4 diferitelor categorii de pmnturi coez ive, definite prin gnuwlozitate, li se atribuie si anumite valor-i ale lui J'J

40

Din examinarea acestor valori; rezult c pmnturile se pot grupa, dup


plasticitate, n urmtoarele categorii:
- pmnturi neplastice, 1 , = O - nisipur i ;
.- pmnturi cu plasticitate redus, 1 p = 5 '" 20 - mSlp argilos, praf
nisipos. praf, praf argilo-nisipos;
- pmnturi cu plasticitate mijlocie, 1 p = 15 '" 25 - praf argilos, argil
prfoas nisipoas, argil nisipoas, argil prfoas;
pmnturi cu plasticitate mare, 1 p = 25 ... 50
- pmnturi cu plasticitate foarte mare, 1 p
50

>

argil;
argil gras.

2.5,9. CONSISTENA PMNTURILOR COEZIVE. INDICELE DE CONSISTEN

Starea fizic a pmnturilor coezive depinde de coninutul lor n ap.


i acelai pmnt coeziv poate avea, n Iunc.ie de umiditatea sa, stri
fizice foarte diferite: ca o bucat ele piatr, dac este uscat, sau ca un
lichid viscos, dac are o umiditate foarte mare. Starea fizic a unui pmnt
coez iv, depinznd de umiditate, se denumete stare ele consisten sau, pe
scurt, consistent.
Consistena unui pmnt se exprim cuntit.at iv prin indicele ele con.sistent le' definit prin relaia:

U nul

1 =

W L_

W.f.

(2.21)

]J

r n funcie de valoarea ind icelu i de consisten (., care depinde de


poz i.ia relativ a umidittii (V fa de \'p i (V L, un pmnt cnez iv poate fi, din
punctul de vedere al consistenei:: t ar e, plastic sau cUTgtor (tabelul 2.1) .
Consistena plastic cuprinde . la rindul ei, patru trepte, dupi} cum pmnt.ul
este mai aproape de starea tare sau de cea curgtoare.
Tabelul

si aru

'7 5

l,~

Virtos

..

110

iGons;s

('

--'-"-.-.---~

'-------,-

t en!

;.---'-----"---'---------r-- -.--.. .- - . ; - - - - - - r - - - - ; - - - -

i
!

vcrio tic fui


;1)

le

iunctie de Vi

L '

II

I CIFqafr'H'!
1

Wp <
I

.__.

V/
,

.~

Cur o at or
~-J-

'1'

I
\

-!

0,75
!J5D
:'25
;.---- .--+-.-----.-1-.----- ---+--..----

U ['Q

_1

-i"--~-------

>f;

,
VarlU,flaiiI7!ld~lfll
jW<\I/'\IV::\iV,..,
l-na t
le vV ---l--~--!'----i

l_ Scara um,ditdjJlof'

.:
,

'

o
. - . _.-

<O

l"/:::W[

W>\/v
L~

+ .

.__ ....:,__

Cunoasterea
indicelui de co nsist cnt. c si det.erminarcu sa core ,\ <tu
,
() deo~;ebiUi. important. Astfel, \aloritepl'esiunilol' convenionale de udcul
pentru p;unintul'ile coez ive, care inl.ervin in calculul Iu nd at.iilor. sint datl'
in ST\S 8316-77. "Tel'enul de fu nd.ue. P r iuc ip ii fundamentale de calcul".
in funcie lle Iv
[

Aprecierea strii de consis tcn el a pm in tur ilor cocz ivc pc baza iudi cclu i ele consis ten Vi 1(,
calculat cu relaia (2.21) n funcie ele limitele de plas t icit.atc, poate fi uneori eronat. Aceasta
se ntmpl la pmnturile la care legturile de ciment arc dintre particule snt puternice
La confecionarea pasielor pentru determinarea limitelor de plas ticit at.c, aceste Icgturi snt
distruse. Lipsit de aportul lor, pasta, dei cu o umiditate egal cu a prnin tulu; n stare
natural. arc o consisten mai sczut. De fapt. le calculat cu relaia (2.21) arat care este

41

consistena

pasiei pregtit dintr-un pmnt, atunci cinci umiditatea pastei este egal cu urniditatea pc care pmntul respectiv o arc in strat. In modul acesta, le nu ine seama de influena legturilor de cirncntare, erorile fiind cu atit mai mari cu cit aceste legturi snt mai
puternice.
Pentru a preveni asemenea erori, este indicat aprecierea strii de consisten i cu metode care nu implic dcranjarca structurii naturale a pmlntului. In laborator, se poate folosi
n acest scop conul care servete pentru determinarea limitei de curgere. Adncimea de nfigere a conului n proba netulburat constituie o msur a consistenei pmntului (v. anexa 1).
Aplicaii

L Granulozi tatca prninturilor El i C este definit prin datele cuprinse n tabelul 2.:2Se" se exprime gl'anulozitatea unui pmnt D obinut prin amestecarea pmnturilor B i C
n proporia 1 : 3.
Tabela l e.:
--------~,,~-----'

I':

ac luuca

cranular,

2--1

mru

\1-(J,51

0.5(i,25

0,10-1 0.05-'1 0,01-1


!! 0,25-)
0,10 I 0,05 I 0,01 I 0,005 <u,UUo
O'"

---,-----'----Coninutul

aferent Iract iu nii ,

prnint.ul B
p:lmintul C

in ~!~

2.
b

2:)

:12

12
18

25
6

15

14
4

1()

Rezoloat c
Pmintul

D rezultat din amestec

conine t rc i pri pmnt

\:1

1 par te

pmnt

B. De

excmplu, in 4 kg din pmin tu l j) se vor g:i.si :3 kg pamint C i 1 kg pmmt B, PIOpOl \i:1


se va regsi in cadrul ficcclrei fraciuni gral111lare.. Astfel, fraciunea granular 2. 1 IIll11 c'
p miutulul D \ a eiiJL~[i (1 J.::g
(),0'2+:~ J.::g~< OJJ8) =c: 0,02
0,21 = 0,26 kg. Fraciunea
1
D,) mm : (1 l:g;< (J,(j3 -+- 3 >: 0:23) ~--= U,03
U,/3 = U,SO kg .a.m.d. Coninutul proccn l ual cl! Irac iunilor granulare ale p.imintului lJ se determin raportnd masa frac\iunii la
masa t otul de 4 kg, :1sUd:
U.'2G
pentru Iract.iunr a :2.
mm : -'-10
6,5(~~:

pentru

U:;()

jr:lciilllll',l

():')

lJ1JlI:

1IJiJ

2iJ

'[abtiul .'!
r :

\ 1ljJ1C;t

f~ranllL\r:'~

li.
(1~ (1 l

[iliii

COI,\illlllu] af rrc n t irac(junii. n kg


.ni n t u! i.
,,'I'ntul L

(i

roL:} (p;-llJlint III 11)

o ClS
U. ~!I)

(il

(;,.-~

i
il

(1,

'2

0,13
(\ ')1

() :)f

II ..........

o.co

o,:36

n,o 1
(1, Uli 'j

o,.:2')

0.11

1""
(IT2

('1:2

()

('1,,)
~-,

0.19
i

CU D

'---_.-, - - - ' - '


(,oninu!u!

al('lll1t I rac-

t iunii !~l n~n


p;\l1lint ul J)

la
1)

:2: )

1.1

(~

r;

\.1 .. , )

\J

9,25

1 _.
".1, ,

~1

2. Folosindu-se dat ele cuprinse in tabelul 2.2 s se rcprczi n tc grauulozi tatca pmintu..
i C cu aju t crul diagramci ternare i s:\ se detnmille pc cale grafidi coninutul procentual aferent Irac i uni lo r granularc nisip. praf, argil, definite prin STAS 121:)-71 pentru
p mlnt ul lJ o!Jinut prin amcstr-carca pmlnturilor 13 i C in proport ia 1 : 3.

ri Io r B

Rezolvare
Coninutul procentual aferent
sintetizat n tabelul 2.4.

fraciunilor

granulare de

baz

la

pmnturile

C este

Tabelul 2.4
Fraciunea

mm

Coninutul

fraciunii

aferent

granularc,

pmntul
pmntul

Nisip

Praf

Argil

2 ... 0,05 mm

0,05 .. 0,005 mm

< 0,005 mm

granular,

B
C

42

39

90

10

19

I
Se
i

se

utilizeaz

diagrama

reprezint pmnturile

ternar

cu laturile atribuite
B (42 %N, 39 % P, 19 % A)

fraciunilor nisip,

praf, argil (fig. 23:2)


C (90 % N, 10 % P).

Se construiete dreapta BG. Proporia 1 : 3 impus ntre pmnturile B i C este echicu ur nitoarea compoziie a pmntului D: .25 % B i 75 % C. Se imparte dreapta Be
n 4 intervale i se determin punctul elin diagram aferent pmntului D. Ducind paralele
la cele trei laturi se obin grafic coordonatele punctului D: 18 % N, 11 % P, 5 % A.
valat

Precizia metodei grafice este satisfctoare, avind in vedere c procentele


calc anali tic (v . tab 2.3) snt: 18 %, 17,2.5 % i, respectiv, 4,/5 %.

obinute

pe

:}. Pcn tru executarea unui dig de aprare se utilizeaz un pmnt local A care conine
52 % particule mai mari ele 0,05 mrn. Pentru asigurarea condiiilor de cornpactarc se cere
ns~l. ca materialul din corpul digului C s cuprind cel mult 40 % particule mai mari de 0,05 mrn,
Calitatea necesar se obine prin amestecarea cu un alt prniut B care con.inc doar 16 (~:)
particule mni mari de 0,0;) mrn. Se cere c1('terJ1]~:1arc'~( cmtiL"lii de uiau rial de aport, cxprimat;'; in % din greutatea t o tal a
amcs tccului

100
:r:
((eu -

--

(a% -

b%) = c%;

100
100;

a%- b%

12

52 -

40

52 -

16

100

36

100

33'%.

n concluzie, luind 2 pri n greutate din pmntul J. i o parte din p mintul B se

ob tiuc amestecul C dorit.


{. Rezultatele

determinrii granulozitii

unui

pmnt

prin metoda cernerii snt sinte-

tizate n tabelul 2.5.

43

Tabelul
---------------:----------

Diametru] sitl'i,

% de

mm

~ __

.i _ _ ,,

.__ ~

100

98

10
~-j O

8!'3

58
.'22

36
10

(JOC

pmtnt

O.HJ

--------

de

care a trecut prin sit

:2
1
0,5
0.:25

()~

pc sUit
2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'---

t;-l1gu

"-_._---~-_._---,,---

pmnt

reinut

.J

12

(Lr:(j)

()
----_._------

------~~---_._-~-._-----~,---._----

--_._-----------_._-~-,---~----_._----

S~l se rcprczin te curba granulomctric i histogr arna pmntului studiat i sit se caractcrizeze prnn tul din punctul de vc dcr o al granuloziUlii i elin cel al unif'ormit tii .

Rczoloaic

Va lori le din coloanele 1 i :3 ale t~lLicll!lui 25 reprezint coordonatele unor puncte


sistemul de axe (d, a %), care prin unire definesc curba

granulomctrtc

2.:~:).

(fig

ill

Cal cu-

liud diferenele ordonatelor punctelor co nsc cul i ve ale acestei curbe se obin ordonatele h i s l o-

gramei (fig. 2 ..'3:3,).


0 . 0 5

11111l)

este

8!'3

Pe baza histogramcl rcz ult c procentul

% iar cel

af

r c

t f ac i
r

u n i l

praf (0.0;) ..

aferent

O J J 0 5

frac iunii

mm) este de

dlagramci ternare standard (fig" 2.4). p:llllintu! se cl:lsificii drept ni si p


Pc baza curbei granulometriec se dderminil:

Gradul de uuiforrnit a tc :

en

a.;

0.:26

d 10

0,04

,,'" -'-.

dIG

= 0,0;) mm :

dG

1 2

nisip (2"

C o

n f o

r m

pi os .

= 0,25

111111.

l';-ullill(U! ;ln~ grallulozi(ate u n i Io rn ui

piJ\

0"'ras~l unei probe ele prni n t este i n

SLIIl' umed:"] 1/5 g, in s t ar uscn t 121 g, voluInul probci inainte ele uscare este ele lU;) cm", iar densitatea sc lu-k-tului 2.< = 2,/0 g/cm 3

S:l se dc tcrmiuc y. ?rI. il',

44

Il

f'''' ,

Rezolvare
Datele cunoscute ale problemei pot fi reprezentate grafic (fig. 2.34); se calculeaz:

Jl w

"s
.
\ It

1\1d

121

Ps

2,70

1\Iw

54

'[w

1,00

= - - = __ =

Md

175 -

121

54 g;

~=7cm3

44 crn":

,.
I

Aer
!

_.
;)4 cm":
0

= --- = - - =

rg

M -

"\

Ap

105- 44 -

54

7 cm";

SolId

I D;=2,7gkrn._..l.
1

~_L

Pd

JId
= .--

=-~

121

--

3
1,1,:} g'cm' ;

105
1()()

tu

. 100

= 44,6 % :

121
I p

I'g -j- Il,


---_._-

Ion

-:- 54

100

100

= 58,1%:

105
c

1 )J

61

s,

II'

;'i4

}i

61

1.:39 :

0,88.

--

l let ol no le

P r i

cunosc

11'.

In ~\

a r i an t ;-L Sl' apli c rclal ia (:213)


p, p, ~i se a[1<'l astfel:
\

cxprimaU! in l unc t ic c]c

-":

in

care

Sl'

1,8:2 :

:2,60

(1 - r:~~)

1.8:2:

------ =

100

Se

1.82

1-

ti

1,3

0.0:; :

2,65 . 1,:3

%-= (1 - O,oJ)' l()O = 47

aplic

relaia

(:L4) pentru al larca lui

100

1':

U,47

l'

1-

n O/
,o

1-

= 0,89.

0,4 7

100

4;

Se

aplic relaia

(2.18'), pentru aflarea lui 5 1 :

w%

30
- - . 2,65
100

. Ys

100

5r

= 0,89.

0,89

C j'w

A d o u a var i an t , Sc determin masele i volumele fazelor componente in Iuncie de care se exprim indicii geotehnlci cutai. Intrucit volumul probci nu este precizat, se
consider in mod arbitrar
F = 100 crn- ; se calculeaz:
182 g;

JI=\

182
Jl li = ' - - = 140 g;
1,3

w%

. cII" = 0,3' 140 =42- g;

100
140
2,65 -

._- -

Ps

rw

;Ilu;

= __

;0;')

<-,

= -42- =

Pw

l' O

r .

'U'

r:

i-o \

(J

8 cm- :

42 cm":
.

4-f,._')

"~",

tl]v ele

\ ]J

47,2

"1 s

52,8

= --=-_. =
\ 'u'

42

t ]J

47.2

')0

~/.~.- ,-0'

10u

l'

-.1-

_
- - - -~

0,89;

=-~

O prokl elc pmnt cin t r:


plas tici t a l c sint wL ee.ce :) i

0.89.

~tc

n
Il'!,

Se ccrc :
:1)

caructcri zarca

GlJ) carnctcrrxarca

pmin tului

pmlutulul elin punctul de \ edere ,il consistcnt,ci:


s

c) cit ar fi trebuit
S~

= 1: Dar

din punctul de \clinc :11 pl asl.i c i t a l i i :

pentru S,

fie volumul init ial al prolrci co rcspunz t or unui gl:ld ele

0,7?

Rezolvare
a) I]J

Primin t ul

h) li!

U'L -

u'r

3'1 -

are plas ti citat c mijlocie,


215 -

T
it

16

46

18 = 16 '

172

~,11111a\i('

Pmintul

"w =

c)

,
"

,)r

este plastic consistent.

]\111'

--'

= -43

Pw

172

1\l s

Ps

-2,80

Vw

Vw

,13 crn":

43

'-5

1 -

l' p

Pentru S, = 1; 'iT = 43
Pentru S, = 0,7;

cm>:

61,4

61,4-

+ 61,4 =

104,1 cm":

0,7(1- 61,4) =.J,3;

+ 0,761,4

4:3

= -

122,8 cm".

0,7

4[

Pentru construirea unei lucrr-i ele tcrasarucntc cu un vo lurn total ele 100000 m 3 se
deschide o groap dc imprumut intr-un pmint avind greutatea volumic medie in stare uscat
fi

lA kN!m 3
trebuie s,l ating

umiditatea in stare
= 16,5 kNim 8
t. mcI.

'(d m ed =

S~l

natural IV

= 8 %.

Pus in

oper i

comp actat

pmtnt ul

'Vi

se afle:

a) volumul de

pmint

total

b) greutatea

ce trebuie cxcavat din groapa de imprumut;


pmntului

urmeaz

ee

a fi transportat

pus in

oper,

Rezoloa) e

16,5

a) 1

100000

117860 m 3

14
b) Gs = V'
,
G

'Vi

= c, ( 1

I(mcrl

= 1650000 kN

= 117 8(0)( 14

+ ~1~~O)

1 630000

>(

1,08

ooo

1 ,82

kN

16,8 kNjm1
i w = li) ~~, ;s = 25,3 kN,/m~, care este aternut in straturi de 0,50 m grosime compactate
pin<'i la saturar ca pmint.ului. Se cerc determinarea grosi.mii fiecrui strat dup corupactaro
H. Pentru realizarea un ci umplu turi se utiliz caz un nisip P l<.f os, avind;

Rezoioorc
Poro zi ta tca iniialc(

Indicele po r ilo r nainte

:J.

p.imiu tului

ele

se determin in funcie de ;',

Ilo

cornpaci.are

este;

= -

Co

IG

;s,

w:

= 0,83

5-1

Indicele por ilo r

dup

compactarc

w%

--,

100

S,

atingc'rC:l

strii

ele saturarc se

18
- - . 26,5
100

"'V s

determin

cu

relaia:

1,0 ;

CI' 10

Cj

0,18 X 26,5

0,48;

10

47

Volumul scheletului se

n care 5

reprezint

determin

drept

rminnd

variaie

6.h

Grosimea stratului

dup

Co

neschimbat, t.asarca !'lh

a voiurnu lui porilor aferent

= L'l.1_=
S

a stratului supus

suprafeei

5 h(co -

1'5 (co - cI)

5/1

=
1

Volumul scheletului

1
cornpactrii:

suprafata stratului supus

Vs

l1ete

relaia:

din

0,5(0,85 -

cI)

5(1- co)

compactare

compactrii

S:
0,48)

=0)0.

1,85

rezult:

hl = h o -- .:'J.h = 0,50 -

0,10= 0,10 m =10

C111

10. Un pmnt locssoi d are lUp = 14 %, I p = 21 'Ia; ;8 = 2'7 k:'\!l11~


S se determine indicele porilor et. corespunztor limitei de curgere

wL'

Rczoluarc
1p

Pmin t ul

WL -

w,"

li'L -

14

21 % :

adus la limita de curgere fiind saturat (Sr


WL%
- - - "'(s::::::: CL-"{w;

100
:21

100

= ct.:

10:

1'1_ =--=

0/),5.

1).

Se'

poate scrie:

se del i-

CAPITOLUL 3

APA N PMNT
Se

"OI'

examina succesiv principalele varieti de ap din pmnt, care


ca teren de fundare sau ca material

influeneaz comportarea pmntului


n construciile de pmnt.

3.1. APA LEGAT SAU ADSORBIT


.\ pa legatii reprezint apa at r as n jurul particulelor de argil ncr
cate electric, ca urmare a proprietii moleculelor de ap de a se orient.a
ntr-un cmp electric. Moleculele de ap se fixeaze\ fie direct de suprafaa
p art.iculei, fie n jurul cat.ionilor suatului difuz sau S(~ afl n zona de influen a p art.iculei.
n cuprinsul inveliului de ap legat din jurul p art iculci de argil se
d eoschesc dou straturi (fig . 3.1):
~ un strat foarte sub.ue, cu grosimea a 3 sau'; molecule de ap, aflat
in imediata vecintate a particulei i reinut de aceasta cu presiuni foarte
ni ari, denum it strai de ap strns l.cgat.;
- in continuare, piu la limita unde inteteaz;'i atracia p art.iculci, se
afl

stratul de ap slab legatii.


afara imeliului de api1 legaUl. se gsete apa li ber.

r11

. \ pa strins legate\ are pl'opl'ieti diferite de ale apei obinuite: densit ato m ai mare, temperatura de inghe mai sczut. viscozit.ate. Se admite

Ci1. acest stntt se deplaseaz solid ar cu p articu la sol id.


pu Unei fi indepr t at doar pr-in uscare la tem peraturi
elp peste 200C.
7
2
3
vp a slab legaU! constituie partea mobil a 1m('l isulu i de apel. legaFL Grosimea acestui invcli depindl~
in primul rind de natura mediului in care se af!e1 p ar'/;
t ieula. 1.a fel ca in cazul strat.ului difuz de c at.ioni, grosimea peliculei de ape1. legat<\ este cu att mai m.are cu
/
cit snt m ai sczute valent.a io nilor din complexul d
adsorb ic, coucentrat ia lk io ni i t emperatura solut.ici
in c ai-e se anil particulele.. Pe aceast proprietate se bazeaz unele procedee de imbuntin~ a pilminturilor.
//;. l(
, __
Astfel, adugarea srur-ilor unor metale mo novalcnt e
in apa din porii pmintului, prin efectul de ngroar'e l'i!l. :1. 1. Apa legat:
a peliculei de ap legatel duce la colrna t arca por ilor el\' 1~ ap strns legat 2~
ap:l slab legat: J ~ ap;\
cn:e aceast ap i reduce considerabil permeabilitatea
liber
pmintului. Grosimea inveliului de ap legat se poate
modifica, de asemenea, prin ev aporare sau prin ereerea presiunii, ca
urmare a incrcrilor exterioare aplicate p nuntului. In acest din urm

~~/ _L- .L

I
:. I

49'

'Caz. ridicarea Incarorilor este Insot.it de o tendint de refacere a grosnun


init.iale a peliculei supus compresiunii.
'
Fie dou particule de argil, suficient de aprnp iat.e, astfel incit invelisui-ile de ap leg'at 8;'1 se intrcntrund (fig:. 3.2). Ionii si moleculele de ap
din zona comun sint atrasi concomitent de ambele particule, stahilindu-se
.J

Fin-

-"'-

.L

"-'

~t:2. COCZUL(':.l
prin~ai0t

prin intermediul lrii' o legtUl';\ care pom'


numei,> de cocu un, primar.
In caz ul la c are in'\81iuriJe au g('08imi diferite (fig. 1.:3), mn)eclIielr d.~ ap,,,
\01' fi atrase mai mult spre particula cu pelicula mai subt irc. Sp produce
astfel o deplasare a anei de la Dc1r t icll1 a ce exercit o fod6 de atract ie mai
redus spre cea care exercit o for ele <lll'C"1.cie m ai nut ornica, pln{t la egBlarea celor dou fol'te
, de atraet. il'.
Acest mod ele migrare a apei legate ofer () esplica\ il' ;( fenomenelor
de corrtracie i umflare.La un pachet de particule de argilti, cu IHelil!rilc
respective de apCl legat;;'t (fig . 3 4~ a), se observ c{t prin e\npUI'Clre se produce o m icsorare fl invelisului d,~ aili} legalc\ din jur-ul uar t iculc: li; contact
cu atmosfera. Moleculele de ClIH\ din jurul p art.iculei ul'mClLocU'c sint atr ase
m ai puter-nio ele prime" pat'ticul~ Dceasta la iindu-i pierde o nou c ant.itnt e
de apei. prin evaporare .a . m.d.; procesul se pl'opagi1. ,)n Ianl" la pal'ticulele
urmtoar e, piri cnd umid it.atca atinge limita de contracie. Fenomenul
tie umflare are un m ec anisrn siruil ar. Proba de pCl!nint pus cu b az.a in contact cu apa se umfLl (fig . 'L~~ 6), ca Ul'JlHU'C it faptului C;~l inveliurilo de
apit legaUl se ingf'()al1~ rlfill P(~ r inrl, prin migi'ill'ea apei in 'iUS.
\ ~ it C uni :'-;1 il t ,-tt al , p rez e 11 a i l1\ eli ului de aptt l\~g<lttt ('\jlii,tt propriet ate a
pmintu-ilor coei i \e de a nu pu Lca fim o
delate dect in cuprinsul unei anumite
game de umid it i, adic plast.ic it atea
Dacel in jurul particulelor s-ar afla numai
apa liber, atunci din stare uscat, cnd
pmntul este tare, s-ar t rece din~ct la
starea de curgere.
Calitativ, strile de consisten ale
pminturilor coezive pot fi asociate, in
special, unui anumit tip de ap ..Astfel, se
b
a
poate considera c umiditatea pmntului
FilJ. 3.1. Contract ia (a) i umf larca (b ).
in stare tare se datoreaz in cea mai
mare parte apei strins l('gate~ cec'! a pmintului in stare plastic. apel slab legate. iar cea il pi1mintului in stare
curgtoare, apei libere.
J

. . l - ' "

50

'-"

.l

'

3.2. APA CAPILAR


Este cunoscut fenomenul de ridicare a anei n tuburile subtiri numite
tuburi capilare (fig. 3.5). Coloana de ap de nlime li, este susinut de
fora de tensiune superficial care se dezvolt pe circumferina meniscului
ce se formeaz la contactul ntre ap i peretele tubului capilar de raz r :
1.

(3.1)

((

Fin. 3.5. Tuburi capilare (a) i fora cuc


tub capi lar (Ii).

Lund

':1.:=

O. Yw

acioneaz

asupra unui

1 g/cm 3 ,
21',
h Cm a : == ~--,
r

(3.2)5'

unde T, reprezint tensiunea superficial (T, = 72,8 dyne/crn = 0,075 g/cm) .


nlocuind n relaia (3.2), rezult:

li

C'JlaT

0,15

-~.~-

r,_cmJ.

(3.2/)

CnlUlile p"mlnt ului - porii - pot fi asimilate cu nite tuburi capiIare cu seciune neregulat. Empiric se consider c dimensiunea medie a
porilor unui pmnt este egal cu aproximativ 1/5 din diametru! mediu al
particulelor. In virtu tea acestei reguli, un ptimlnt nisipos avnd d iam et.r-ul
mediu al gcanulelor de 1 mm are pori de circa O,L: mm. un pmnt prf'os
cu dimensiunea medie de 0,01 m m are pori de
rnrn, Iar un pimint al'giIns cu particule ele 0,002 mm are pori de circa 0,000 .4, mm.
nlim ile uzuale de ridicare capilar observate la pmnturi snt:
la pminturi nisipoase, 10 ... 100 crn :
- la ptunintul i prfoase, 2
3 111;
- la pmnturi argiloase,r
;) 111.
ntre Inltim ilc ohscrvat e i cele calculate cu relaia (3 ~2!), introducnd
dimensiunile medii ale golurilor indicate mai nainte, se co nst at diferene
(are sint cu atit mai mari cu cit pmntul are particulele mai mici. Acest e
ti iferene se explic prin prezena n jurul particulelor fine de pmnt a
invclisui-ilor de ap legat caro obtureaz porii, mpiedicnd circulaia apei
cap ilare .

o,ocn

Examinarea

pereilor

unei

teran, numit pnz freatic,


ap capilar (fig. 3.6):

spturi

permite

deasupra primei pnze de

ap

recunoaterea urmtoarelor

subzone cu

zona de satur are capilar;


zona de saturare p ar.ial ;
zona cu ap de contact sau de col.
Apa de contact sau de col (fig. 3.7), care apare ctre suprafaa terenului n puncte izolate. la contactul ntre particulele de pmint , este rm as
dup e\aporarea apei din zona de saturare parial sau provine el in inf iltr at ii..

Fi!!" :l.(;..

Zlllh'

de

ap;l capilar :
1 - ulvclu! apei

SU]I(C-

zon
capi lar

Iane; 2 -

de sa; 3wn:i. de sat ur.ue 1,ar1JaIC! cauilar ; 4- zonii cu a p:l capilar de


colr ; .j suprafata
t erenutul
turarc

.<
Fin. :.7.
Apa
contact:
1-

tinlle;
clpila):!

p:ll

:~-

de
a [I;-l

In

figmH 3(j este reprezentaU i diagrama de presiuni 111 apa din porii
La nivelul pinzei freal ice, presiunea este zero; sub acest ni\eJ
are \ alor i poz.it ive, ia]' deasupra acestui nivel, in zonele cu api-t capitanI presiunea in apel este negative).. Se reprezintrl., de asemenea, i dii1gi'ilr1Jel de \(1I'ia.ie deasupr a pirllci feeatice it gl'adului de satul'aie,')'"
,
\ciun8H apei cap ilare asupr-a schelel ului milH'I'al p()(lle li PllSi~t in e\ idel1tt eu ajutorul tubului c ap ilar din figue(J :3.;), b. Intre pereii l uh ulu i i lichid p\isUi () intpI'ar( ;\1IJ(' FOf'ei de tensiune supet'ficialel ii corespunde o
!Ol'tt egaL\ i de sens o ntr ar cal'e i(c'ioneaz. asupra peretelui cu o corn ponenLil norrn al pe peJ'e(e, GiU'e (inde sil miqol'pze civcumf'eriut a tubului, i
o compolJenUi il] lungul peretelui, c;u'e e\('I'(';t;\ asupl'a acestuia o cornpr imare \nalog. in pOI'ii pilmn(uil1 r1J(lnisc'ul'ile c'apiiaf'e illd Si\ aprop ie
particulele de p;\!nll( i io(odat;-l ('\('I'eiUi (1 aciune de ('nmpl'inHu'C'.. Pre;rene; Clpei cap ilar i se datol'e;\z;'( aa-numita C()(,~lI11}(' aparent a nisipurilor ,
care i'epl'ezint. () leg.t\ll'i1 Intre granule dsiglU'HUt de mcniscurile a pilare.
Ea il1ceteaz;1 n mom cnt.ul dispal'iiei mcnisciuilor (prin inu nd are sau prin
e\apOI'ill'e), de unde ~i denumirea de ap areut . In ceea ce piivet aciunea
de ('()mprimare (,xPI'citat de apa capilar, ea este uneori suficient de pu terniu1 pentru d produce t.asri ale terenului i ale co nst ruct iilor Iund at.e pe
te/'(~nul respecti".
pmntului.

3.3. APA LIBER (GRAVITAIONAL)


liber sau apa gravitaional este apa eal'e se deplaseaz. n pmnt
influena. gravitaiei. Spre deosebire de apa legat i apa capilar care
{'einute la supralata particulelor' de pmint prin adsorbt ie i respectiv'
tensiune superficialil, apa gI'a\itaional~l este liber fa de scheletul

.\.pa

sub
snt
prin
rniner al. fiind j!l'!)z(lnL\ indeosebi in pOt'ii p.untnturilcr necoez ive.

Apa liber, provenind din apele de precip it.a.ii care se infiltreaz n p-


mint se acumuleaz n porii stratelor de roc permeabil aflate deasupra
unui pat impermeabil, formnd un strat de ap subteran. Pentru ca apa
gravita,ional s circule ntre dou puncte din pmnt, trebuie ca ntre cele
dou puncte s existe o diferen de nivel piezometric. Prin nioel piczornetric

'. . . . 2

I
~l
[.

.
..., ':'"

...

FiU'

'i x x
x .~ x

'.

1"
1

a.a.

.... :..:.f.:. ..
"p/an de referint
,

Strat ele ap
cu nivc!qibcJ

subteran

~i~
Fin. 3.9. Strat de ap sub t cran
presiune.

sub

se nelege nlimea, msurat fa de un plan de referin orizontal, la care


se ridic apa intr-un tub perfor at la partea inferioar, introdus n pmnt,
numit tub piezornetr ic.
n fiecare din puurile montate n punctele 1 :';li 2, apa se stabilizeaz
la acelai nivel ca i in stratul de apti subteran din jur' (fig. 3.8). Acesta este
cazul str atului de ap cu nivel liber. Dac h l = /iz. apa nu circul Intre punctele resp ect ive ; regimul este hidost.atic ; dac iiI i= /iz, apa circu l.i de la punctul
cu nivel p iez omet ric ridicat c{itre cel cu nivel mai coborit; regimul este hidro
d inam ic. Stratul de ap subteran din figu!'a 3,9 se gilsete ntre dou str-ate de pti.mint im pcrmeahile. Executind un pu i nt.r-u n punct, apa se ridic
mai sus dect nivelul apei sub t craue i n aed punct ~i anurn e, in conformitate
cu principiul vaselor comunicante, pin;l Ia nivelul cel mai ridicat al stratului
respectiv de apti ... \cesta este cazul stratului de apil sub tcran sub presiune.
Un cai' peu'licu!,u al st ratur ilor de il)!;l subterani'! sub presiune il co nstituic
stratul art ez ian de ape) suhtcrnrui, la care nivelul apei intr-un pu care perf'oleaZi) s l r a l ti I ~;e I id icA d casu pra su Pi'iife ei t el'enu Jli i (fig. :LW)
CUi gel'f'(J <lpei plin materiale poloase, cum sint p.irn i nt.ur-ile, poate fi
lam inar.i s;w Lurbuleut a. Se admite
faptul 6\ In cele mai multe jl;lrnintuI'i
cUI'gcrpa apei este de tip l arn i n a r ,
ad ic.i J1101ecul('le de apel descriu linii
de C\ll'ent cont inul', paralele . Curgerea
de tip t urb u lvnt. c,u'acterizat;l pr-in
linii de cUI'enl '1Cregulate i prin v irt.ejuri, poate apc\i'Cil la viteze mari in p
Fin. :~.IO. SLJaL de ap artcz iau :
mnturi cu goluri mari, cum snt pic1 - strnte impermeabi le
trisurile, bolovnisurile. blocurile,
, Energia asociat unei particule de ap in micare prin porii pmntului
se compune din: energia potenial, datorat iulimii h, a p art.iculei fa de
planul orizontal de ref'er int : energia corespunzto are presiunii Pwa apei:
energia (' inr-t ic el at or at vitez.ei (J a apei. 1 n mod obinuit, energia apei se

exprim printr-o nlime de coloan de


total

h, apare ca

sum

ap corespunztoare.

Inlimea

a trei termeni:
h, = h,

+ Pl(' +
Yw

(3.3)

()2

2g

(J2

Termenul 2g' corespunztor energiei cinetice poate fi neglijat, deoarece


viteza de micare a apei prin por-ii pmntului este redus. Fie ) = O,i m/s,
o vitez dintre cele mai mari. Inlimea de coloan de ap corespunztoare

0,01
] 'l~8.
este -(J2 = - =0000, J 111 = ,5 mm o la 1oare neg1"1Ja)1
20'
2 . 10
In aceste condiii, expresia (3.3) devine:
G

lI t

= i,

+ !zp,

n c~re .~le eXl~rim energia potenial. iar lip exprim energia corespunztoare
preSIUnll apel p.
Pentru studiul micrii apei prin medii poroase se poate utiliza un dispozitiv ele felul celui din figura 3.11, alctuit dintr-un cilindru transparent
coninnd proba de pmnt, la capetele cruia snt racordate, prin tuburi
flexibile, dou rezerv oare de ap cu preaplin..Apa va circula ntre punctele A
si 13 cu conditia existentei unei diferente ele nivel niezometric h ntre nu net.ele
A i D., Se exprim h, i h p pentru patru puncte caracteristice pe traseul dintre
cele dou vase: punctele de intrare (A) i ieire (B) a apei din dispczitivul
experimental i punctele de intrare (C) i ieire (D) a apei din prob:
,

.'

, 1 .

'~UllctUII

il

"""-

I
1

---------_____
h_
c

1
-

1
--~---------

-l.

- - - - - ------II c

()
I J(f- J[ c I J[ 11 - J! J)
- - - - - - - - - 1 --------------: - - - -..- - - - - - , -

Jln

lI!

Se constatil ciI circulaia apei se produce, practic, L~lI'<l p icrd 01'1 de energie P'
portiu ni le 1-C ~i JJ--B. Pierderea de energie ce se t'ealizer\zi'i IJc port iu rJ!'Ct C D,

Fin. :J.1L Di spoz.itiv pentru studiul curg.':!:


apei Iib erc ;
1 - prob de prntn t; :? - 1 ezervor cu ap,

--'L -'-

-,

- - - ' - - 1' -

datoreaz frecrii dintre ap i particulele solide ~i


rena de nivel piezometric h, Experimental este pus in

este egal cu difeev id en faptul c


debitul q de ap care trece n unitatea de timp ele la A la B este direct proporional cu diferen.a de nivel piezom etric 11 i cu seciunea el a probei i

se

54

Invers proporional cu lungimea l a probei. Legea care guverneaz curgerea


apei prin pmnt, formulat de Darcy n 1856, se exprim prin relaia:
(J

= ki;

(3.4)

n care:
(J
L

Il

este viteza medie de curgere a apei pl'ln p~mnt;


coeficientul de permeabilitate;
gradientul hidr aulic care se definete ca raportul ntre diferena
de nivel piezomctr-ic h ntre dou puncte ~i drumul l strbtut
de ap ntre cele dou puncte:
L

(3.5)

Debitul q n unitatea ele timp sau debitul specific:

= a . (' = a .

I~

. l;

O 6\
o.
J

n care a este seciunea prohei normal pe linia de curent.


Debitul Lotal Q corespunztor unui timp t de curgere a apei prin prob
este:

Q = q . t = a . k . i . t.

(3.7)

Dac n expresia (3.7) el = 1 = t = 1, se obine Q :::= Il.


Coeficientul de
permeabilitate le poate fi definit drept cantitatea de c'\piJ. care se scurge printr-o
seciune unitar normal pe linia de curent, in unitatea de timp, sub un gradient hidr aulic egal cu unitatea. Coeficientul de permeabilit.ate are dimens iunile unei "viteze (cm 18, mlzi etc.).
n expresia (3.4)l (J reprezint o vitez ,alH1TcnLiL deoarece s-a considerat
c apa ar circula prin intreaga seciune a, In realitate, apa. circul doar prin
porii pmntului, astfel incit intre viteza reala (J r i "Viteza aparent (J exist
rela.ia:
l'

(J.8)

()

, T

li

100
unele, n~o reprcLinL\ poroz.it.atea pmntului (n pl'ocente).
Coeficientul de pcrrneahilit ate poate fi deU~nninat prin incel'curi ele
Iahor at.or sau ci<' (c,PI). in laborator. detumin{trile S('
t ueaz n aparate
numite permeamctre. n care se introduce proba de pmtnt priu care este
Eisatr s Iiltrczc a na ~. Il functie de conditiile sub care are loc filtrat ia, se
deosebesc permeametre cu nivel constant i per'meametl'c cu nivel "Variabil
(v. ancx a l ).

"

Cel mai concludent mijloc de determinare a cocficien i ului elc pcrmealiilit at o il constituie
pomparca de proli pc teren. n acest scop se execut un pu-filtru care, dac.i ajunge la stratul imper mcabil, se

denumete pu

perfect. Pc fundul

puului

se introduce sorbul unei pompe:

n urma pomprii elin pu a unui debit de regim q se produce o coborire a ni vclului pinzei
Irca ti ce (fig. 312). Pentru a deduce ecuaia suprafeei dcnivclat.c a apei, se consider un cilindru imaginar de

raz:r i nlime

:. Cantitatea de

ap

q ce se

inIiltreaz

in

pu

n unitatea

de timp este egal cu cantitatea de ap ce se infiltreaz prin suprafaa lateral a cilindrului


imaginar. Conform cu relaia (3.6) rezult:
q = alei = 2;;:.1:::k1;

dz

(3.9)

sin cc :

dx
.~

.;;;

:l\

inel va lori mici. sin "

19

J..

d\'c i :

<1:
ejz

inlocuind rd:1in CU!!) 111 rc la ia CU), se o h l i nc :

d:

(.llJ)

ci)

oj

:c1:

<lI

.'2

:2.d,

L'cn l r u :liLuca consLlllle: cie illkgrare C, se esprillEl c o n di t i.i [l' c o n l ur LJl'lllIul


illt1odllcil1c!u-se in leLi\ia (L 1:.2):

11-,

('

,)

Se scade relaia

eL U)

din relaia

C'L 1'2)
2 --

IiI 1

(.1

:2 ttl.

1~)

pe n t ru c li mi narea lui C':

h~

q In

(:514)

tz];

H.elaia (:3.14) co ns t i t ni o ecuaia suprafeej deni\elate

:1

apei suh tcran dup pomparo .

Pentru aUarea coeficientului 1, cs tc necesar;1 ddnminarc:l prin m:isur:Hori

56

II,

1.

:1

coordonatelor

nui punct al suprafeei apei. n acest scop, dup inceperea pomprii, se msoar ntr-un pu
propiat, aflat la distana Xl> numit pu de observaie, denivelarea SI a suprafeei apei, pe
aza creia se calculeaz ordonata :1 cu relaia:
(~U5)

care Il este grosimea stratului de

ap

Coeficientul de permeabilitate l: se

calculeaz

cu

ecuaia

(3.14), in care s-au introdus

Xl':=:l:

Xl

-----ln(=i - h 2 ) -;:
t

(316)

n lipsa unor valori experimentale ale lui le, in scopuri practice se pot folosi formule crnirice care leag pe l. de alte caracteristici fizice ale pnuntulul.
Astfel, cunoscndu-se curba de granulozi tatc a nisipurilor uniforme, se st.ab ilctc diaict rul d 10 , numit diametru eficace, in funcie de care se calculeaz I; :

ude l: se

.\lUi

exprim

n cru.s, iar d l O, in cm

relaie empiric leag

pc

/~

de inclicele porilor c:
(3.18)

ude

reprcz i n Ui cod i ci cn tul ele per l11 ca biti Late al

pmin t.ului 11\

ind indicele pori lor 0,85.

Coeficientul de pcrrncabilit a tc variaz in limite foarte largi, dcplnzind n principal de


,lilrimca particulelor, de starea de iudcsar... a pmtnt.urtlor, de s tructur. de gradul ele saturaie.
\:llotill' uz unle ale- lui l:
in t redale n

lH'lllll'alJiliUiii

ca ract.criz a rc a pc uCl'asL baz:l a

p.uniu l urilor

tabelul '-L 1

{((/Jeli!! .) 1

--------------------.. _ - - - - - -

---------------------------

: ;,-1

Pi cl r i
.:\ isi il "- u Pi \.' Lr i ~:' 11isi 11 L Li r \~ 1 li ~ 1P Jl J i j1ti C j u
.:\'isip l i n nisip fin PTjJ.(h~ praf nisipos

10- 1
10-: i

1 " \-]
1{}-:~

PI~lf ~lrgilo~;. :lrgil~l pr{lfo<.l~){1. ~lrgil~l lli~;ipoas~'i

<

l1Ll1T

I11l'dil

1()-c,

redus

10- ;

ioarlc f("ll''i:'i
p.imin l.u ri pr.u t i ,

1()-;

i 111pe nuca 1Jjle

(odi("il'n1ui de p('rEl('abiiitale in eazul I"lH'Hel'ii

ald. Fie un mediu reprezentat prin

Jl'Ill1eaiJilitatc /'1' /'2' /'3'" Se

Il

consider

stratc

a~'ei'll

in

pminturl neHHl0!l('!W

a vin d grasimile Il 1 ,

do u.i cazuri ele

Cllr~;i.'n'

IJ~, lf:J'

(stratiii.

si (ac1ieiel1\ii cit'

a apei prin mediul l1"Oll;ogeI:.

ClI limitele de sciurutrc dinh :


<l t tt i c] sui) un qr adi c n! I
DelJiiu! Lo i ul corcspunz l or gr('illlii tot:l!e H esie e.;::1
celor Il s t ratc

a) CUII/ele n directia .r (J)cuulehi


Il/re feele ah Sl ca (fIu-

u suma dcbitclo r

J I), a)

corespunztoare

'fJ;;fli
---"

Il

(Ll~)

'L,Jl i

.57

b ) Curgere in directia iJ, normal pe limitele de separatie dintre straie (fig. 3.]3, b).O
dc ap trebuie s strbat succesiv strat ele 1, 2, 3..
\iteza (dehitul) snt constante:

particul

,.
!

In acelai timp, pierderea


de energie Iz corespunz
toare lungimii totale Ii este
egal cu suma pierderilor pariale Izi corcspunz.toaro lungimilor individuale Hl> H z' 1I 3 ...
total

&

k ,.

8 1t

k2

f!2:

c-"--'--'--'---r--->
i

- 7-

~.-.-';;.

r f

I
I

t-

8o

'

/{L'

j
JI

&

k3

i:

IL!:

-!---i.
._~

;--'---,-~-'-t-""-"--'

fi3 !

k3

i.;

!l

i
I

;<~

,I<

~-----.-

x.?

Hni
t-: .. - - - - - - - L - - -

t;---------.I.
a

yy

Fi!!. a.13. Curgere prin medii stratificate: paralel cu limitele- c1.c ~(p3Iaic dintre sLratc (a) i ]]()IJ11;l1(, pe limitele
de ,cp3Iaic dintre st ral e (iJ):
] - linie de curent
(3 . 20)

3.4. PR.ESIUNE EFECTIV P- I PRESIUNE NEUTRAL.Pl:'u?,')iun~~(LJoJJl.LilpSkl.tLq care e exercita intr-un punct al unei mase de
prnint saturat este preluat att de scheletul mineral, cit i de apa din pori
Partea prc'Eii.tt de scheletul mincral se J1ll1111,;ie !Jl'CSIW?C cfcctio (efort unit.ar

el

tiv)

i S8

notenzi'i

presiune ncutral
po c d ('CI ;,:nie:

SUl1

:-'il\1 r;' Pilrt(~;l jil'll/Ui. il de ap;! din


prcsiun c "I"" din pun ,i (' IiI'l,,:,~,;
i

pOl

i se

'ii

Pw

numete

Sin!

u. Se
13.. :19)

ScUl :

P == j/ -, n
Conform principiului i)1 ,,:lunii efecti\c enunat de Kar! Tci z aglii n anul
:19:25, corupoi-t arca p
int ulu: sul) solicit.u-i e,te dil~t(\t:l de pf'r;;iunea i1!'e1uati'i
Ce :-,,[, 1 ul mini:i'),
iu, ti, j'C'~iunca cf\~ltiv;" In Cl~jlc U~ wnW(1r,-: se p1'8/i1 Li " \ ciifiu[i
i'u im cnt
slmpJt\ Ci l'rjjH !j'iulul p!eSillllii dedin'.
1
Il atavI ('tun
f d u1
C'()JL~lOelCl o li\ODII eie- JllSlp satl'i'[IL e!l: W;J.,t"f1li' _./, a
unui v as. Asupra 13]'obei H' 8\('1 eiUl o presiune P prin intermediul unui piston
prevz.ut cu or-ificii c.u e s !H';nlit trecerea apei (fig . :314.. a).. Sub aciunea
r'!e~~iullii p se inrC'gi;;treadl Ci deformaie .~.L el probei d,l jiii.mint. Pr-esiunea
1
; t,i'; i,ii: { 1,
fundul '1:"""1
(' d at dc 1)/'8"i"]\(':\ C"!Pl"iO'(I"'lIJ ]'J ("'I"P c:p adau\.: ;
-'
".J
""o. I)['(]~iunea corespunztoare Q,l'euttii uro orii ,1 . t ratulu i de inlt.im e L:
l

. Cl..l.........

C...

.4

(:

'1

'-~

1.

.....

C..

~,

41.

-,

_.

58

(', Le

fJt

= P

,~

.i.

\..t

VI'

./ .,,-- l . , '

_.

el.. _ el..

_, '_' '_'

__ C

1.-

() 20 J\

~ ,J...

Se efectueaz o noua incercar-e cu CJ prob de pmnt identic, ns n


oc de a aplica presiunea p prin intermediul pistonului se realizeaz o coloan
de ap de nlime H echivalent cu presiunea p (fig. 3.14, b):

--------, I

4.!1}
Il,
::z:i

p=Hpw
'!.o-'?_0_ ~ oL".'Q o o o o o 00 o ~
1 o o
o Q o

i
1:

j'j~,=o-"._O"-0_0_0...-<0

Fig. 3.1'1. Principiul presiunii etect ivc :

Presiunea

total

Ft

la fundul vasului

rmne

li -;- ','sat ., L

'(w .

1- pis!on cu orl lici!

neschimb at :

(3.21)

Isat . L.

Cu toate acestea, n cel de-al doilea caz, proba nu se mai deformeaz.


.Aceasta se explic prin actiunea principiului presiunii efective. Intr-adevr,
in primul caz presiunea exterioar s-a transmis n ntregime scheletului mineral, mrind astfel presiunea intergranulari'l, (presiunea efectiv) i determinnd deformarea probei. In cel de-al doilea caz, sporul de presiune, corespunztor greutii coloanei de ap de nlime Ii, a revenit exclusiv presiunii
neutvale, a crei mrime, la baza vasului, a devenit:

'1

;tU

J"tu,' " ...TJ = "iU;\,f I1!


j

j 1-

('3 ,/,),

I)

,~'-II

...J.

II _. "iw"il.. 1.1- 1:-)

1.

J.

-.!:..

=
.. ,) 'J '-

~,,)

s-,

(':cot -. '/t.) L
,

'Jet, '

... o )

== .,' L.
i

He1aia

(3.25) este import.anta, arUnd Cel. presiunea efectiVel. intr-un


st r at de p imint sub ap, supus gl'euGc:tii proprii, este dat de gl'outatea in
s Lil i",3 sub :113[' 3 CJ. t '{ H P1m n Gli tLi i i 83 L:; i n J :; pc; nle n L1. de n Il i m :3 CI. C J t'El n ~ i
de ap aflat deasupra.

3.. 5. ACIUNEA f1ECANiC A APEI ASUPRA PMNTULUI


orn"'lJorii nmintului. ana liber exercit asupra uarticulelor
solide o actiune
denumit actiune
mecanic sau actiune
hidrodiriamic. Pentru
,
,
,
a o ilustra, se efectueaz urmtoarea ncercare simpl de laborator:
~':... fie dou "ase comunicante transparente A i B, umplute cu ap,
legate printr-un tub flexibil (fig. 3.15). In "asul B se afl o prob de nisip
de nlime L. Se ridic "asul A, astfel nct intre nivelurile ele ap n vasele

In CUl'bU8eea

J...

'

1.

1.

il i B s existe o diferen h; apa va circula din-

spre A spre B, strbtncl proba de nisip de jos n


sus (curent ascendent). Denivelrii h i corespunde o
pierdere de presiune (de sarcin) egal cu ywh, creia
pentru proba de sectiune a i corespunde o for:
J

(3.26)

h' a;

='(n

J poart numele ele for total el curentului i


reprezint fora pe care apa n micare o exercit
asupra schelet ului mineral. Se 1 aporteaz fora .T
la volumul prohei de pmnt:
J

FiU' 3.15. Aciunea mecanic a apei asupra pm intului n cazul curenl ulu i
ascendent:

-- -

Iz ({
L. ({

-tw'

---~

li
., -lw

i{(j

(3.27)

reprezint a ioda curentului asupra unUi\i


de volum .
Din expresia (:3.2;-)), n care i reprcz int.a un numr fnl dimensiune, rez ult. cilj se ex prirn, ca i -{to' n k:\/m 3 , Deci, aciunea pe care apa n micare
prin porii pmntului o exercit asupra schclctului m iner al se ma nif'esr prin
aceea c n fiecare punct al t raiector-iei curent u 1u i de ap (t l'aiectrwic den um iW
linie de curent) apare o forrr ele llilLw'{t masic;'! (ca i greutatea pl'uprie) dirijat n sensul curentului, tangenL-1 L1 linia de cur-ent , nu m il a f(lI'\a (,IHentulu i. DaCi) se ridicti tr'eptat \ asul .1, ftlCnd astfel s uensCcI li, L, Il iUlUm it v alo are a lui It SP co ns t at.i o il.!nal'e pulernic(~ a nisipu lu i. C;ll'e t.rece
in staf'(~ de plutire (plasnd, in )J1'eaLlbil, () greutate la SUptilLI\a prolwi
greutatea se scufund hf'USC in p,-ullint),\ccst fenof1lr~n /loar'\<-' nurnrl
de ani l'cnare hidrodif1<lm iCi\.
j-TJlOJI{i

de pAmint s.u ur.it

Pentru il 8\prima it/Jidil l' {(Indii iil de ilpil!'il i,' il <llllrenillii flid,'ilrli!l(\111]( e,
:~ e \ () ns i el cr tI un \ () IUIII li Il il il r' ti" P;) m]I It ti e ]i r :; li p I il lit li I il ! ! 1) \ '1 el (~
rlj:;lP
\supr<l volumului un it ur ::, 1'\(,I'eittr dnU;'1 rfll'(C' (fig: l ti}:
<

gi ell1<ttc'd pr'(lplii' ..' dil'ijdLi d(' St:s In il;:'.


!Ij

1t i~

CUI' e n t II

lui .J

SituaieI

critic;':. de ant.rcn.u hidr'odinilllli61. se Pi'Ot"i'll"'.>


duce cind fori' (urC'ntului '1)'1111<,.'.'(' c", (,<",,1
pr'opl'je Ci p.iml ntulu i:
.~'

(,

.",

; u-

.) ( 1..

'--..

(~

",
_~ I .

l. \ (

_ \.. (.1.

(3.28)

(T

0 / ( _,
l. '. -"

r-'
Fin. :LIG.
unitar in
r-urc n l ulu i

"

dent.

60

11) (','"
I\,(J - -)--.-.UU

\olulI1uJ

condiiile

ascen-

-,

"
,

(1

I le

--

'(Ii)

(3,29)

Pentru valori uzuale ale lui n% i 'Ys i lund 'Yw


ler:::

, d seama
1
r. 1,uun

c lcr

= 10 kNfm 3 ,

h.; con diitra (')


L'
,:;. 28) poate fi1 pusa~

I
-,,/

.,/!

r -

j-----/

I SU b

rezult

f orrn a:

hCT

llD

L '

-;

II(1.

"',/

j 10

O'

cum s-a aratat, '/L reprez int presiunea efectiv la baza unei
probe saturate de jn{t1ime L, in condiii hidrostatice (fr curent de ap).
Curentul ascensional are deci ca rezultat ruicoiaren presiunii efective cu o
cantitate 'f/)I a crei mrime deninde
de diferenta de nivel p
.r
r icz.ometr ic h
care determin curgerea apei. \ntrenal'ea hidrod inam ic corespunde acelei
denivelrr h u care duce la anularea presiunii ef'ect ive Starea de plutire n care
trece pmntul corespunde, iutr-adevr, situatiei in care presiunea efec t iv
d evine nul, scheletul mineral fiind incapabil de a prelua vr-eo ncrcare

DcU',

aa

lucrrile

de construcii exist numeroase situaii n care se po at.e


manifesta fenomenul de antrenare hidrodinam ic. 1n figura 3.17 se arat
exemplul unui perete etan numit perete din p alplaue la adpostul cruia,
d ac se procedeaz la evacuarea prin pompare a apei acumulate pe fundul
gropii de fundaie, lucrrile se pot desfur-a in uscat. Se pune problema det.erm inrii ad i ncim ii de infizcre t a ualplanei in pmnt (fia p alplansei}, astfel
nct s;l se realizeze fa de antrenarea
h idrnd inam i: il un coeficient de siguran8
F., \ceasUi. cOildit, ic se e"'j)l'im:

La

,~

1<'

I
1.
{I

Dintre tt1ate liniile de curent pe cale


le descrie apa [n micarea dintr-o parte
in alta a peretelui, n virtutea diferenei
d(~ nivel piezometric Iz, intereseaz cea
care duce la valo arca maxim a graclient ului efectiv.\ceasta corespunde drumului celui m ai scurt parcurs de ap,
(r! ici! iz
t
t = li
2t:

Fi!!. :3.17.

Condiia

dinamic

la

1 -

pCteLe; :: -

un

de antrenare h i droperde din pa lplanc:

pomp; J -

linie de r urcu l

li
l,j

1,
c

:2t

Inlocuind relaia (:3 . :31) in relaia (:3.3:2) se obine valoarea lui t cutat.
De obicei, F. se ia egal cu :2.5
. .... 3.
~

61

Pierderea de ~stabilitate a fundului unei excavaii sub nivelul apei subterane se poate produce i n condiiile existenei unei pnze de ap sub presiune (fig. 3.18). Prin deschiderea excavatiei, nsoit de epuizarea apei din
incint, stratul de argil este
,1'
70-2~:: -~/N~i
supus presiunii Yw' h. Cedarea
. -=-.....:..-.:...
. .
are loc atunci cnd presiunea
T~-'
=-a"~"
-:-,-:-'1
. ---corespunztoaregreutii stra-c:: =-~-tului de argil rmas deasupra
-------.2___
-----0-----1
str atului de ap sub presiune
~_====3~~"9-devine egal cu Yw' h, deci:
-:-~.~-=-

~.

- - - -

--

<

Fin. a.18.

Condiia

de rupere

hidraulic

'--'~2

(3.33)

fundului

excavaici :

1 - strat unpcrmcabil : 2 - strat permeabil n care este


cantoriat pinza
de ap sub presiune

y.d--~I'h=O

Expresia (3.33) are aceeai


ca expresia (3.30). Ruperea hidraulic a fundului excavaiei
coincide cu anularea presiunii efective la baza stratului de argil.
Pentru a urmri efectul unui curent descendent de ap asupra pmntului
se utilizeaz acelai dispozitiv experimental din figura 3.16, cu deosebirea
c vasul A este cobort n raport cu vasul B, determinnd curgerea apei de la
B spre A i realizarea unui curent descendent prin prob (fig. 3.19).
Considernd un volum unitar de pmnt (fig. 3.20), asupra acestuia acio
neaz tot forele masice '/ ij=yw' i, dar, ele data aceasta, ambele avnd acelai
semn. Spre deosebire de cazul curentului ascendent, n cazul curentului descendent presiunea efectiv crete cu -, . li, ceea ce are drept efect Ind esarea
semnificaie

'li)

.L

pmntului.

j
1"
FiU. :J. 1s. ,\c i unea mecanica
a apei asupra pmtntului n
C~iZU~
ciu cntului descendent

Fi\l. a.ao. \ o luruui


un il ar in condiiile
curentului
descendent.

3.6. FILTRE INVERSE

:\Iijlocul cel mai utilizat de protecie facl ele antrenarea hidrod inaruic
il constituie filtrele imer-se. Protecia const in a~ezarea pe stratul de pmnt
ce trebuie aprat, a unuia sau m ai multe" :::(1 atur-i de material granuJar f il6:2

trant , marimea particulelor crescnd pe msur ce se ndeprteaz stratul


protej at (dac acesta este orizontal, particulele mai mici ale filtrului se aaz
cele dinti, apoi altele mai mari . a.m, d., n ordine invers celei ce realizeaz
prin sedirnent.are natural, de unde i denumirea de filtre inverse).
In figura 3.21 se arat un baraj al crui picior trebuie protejat fa de
antrenarea hidrodinaic. Detaliul A arat modul de alctuire a filtrului invers.
n figura 3.22 se arat alctuirea unui dren pentru coborrea nivelului
apei subterane .

.Pi!j. :~.~L

Prol cct.ic cu Eitru n'."'l; L, piciorul unui baraj

i~iU4

:J.:2::!.

1)1"1..-'11

pi(lLi_~\:

d('

1-- urnplu tur ele argil:t; :! ~ j.ia1n1

s!,)(lrUl~; 3 - , pletri~; 1 -- coup(lrfcn~rt~;


r; ~ Jundait',

c1uetrt

Pentru a preveni colm at are golurilor umplu turii din z idrie de piatr
de ctre nar-t.iculele ele ]}mnt antrenate de curentul de aUR, aceasta este nrot ej at cu un filtru alctuit din 1-3 straturi de nisip.
\Iaterialul de a~ezat in pr-imul strat al f'iltrului invers trebuie sij indeplineascii dou conditii:
- ~L(rl'anllJele trebuie
ti,; suficient de m ari, astfel incit Sit lI'el"nit<
'
c... "','1
micorare corespunztoare a forei curentului:
.i..

..L

!.

l....J

<-

gr-elllLl1818

.L

'

'

l,r(~DUIC

~l"

_ ~,

'1

sa. nu CiepaS8ElSea o anum u.a

~'

nl(U'U11e~

p eutru Ca atunci
'

'

~;i porii c-(golurile) c1int:'c ele ar fi !~ai m ari, exist.ind riscul ii.ntl'imitl'ii particuielor din p;l.mintul ele pt'otejat printre aceti poei.
E:;:pel'imental >;-;tU stabilit
urmtoarele co nd it ii )JCntl'll 111rucnsionare a Iilt rului :

care corespunde primei


enuntate
m ai inainte si
,
,
(~

condi ii

'" 5) ci s-, .

care corespunde celei de-a doua


conditii.
1~1 relaiile (J.33) i (3.34),
el!,:;! reprezinti} d iametrul coresFiU' :1.2:1. Di mcns.ionar ca Ii ltrc lo r i nvcrsr:
punztor procentului Ei de pe
1 - mat cria l de pr:.Jlejat: :; - zon.i llt care 3('. 1J'-lJLt'
situa fittr ul.
curba de granulozitate a filtrului, iar d 15 i d S5 diametrele coresp u nzt oare procentelor 15 i 85 de pe curba granulometric a pmntului
ele protejat (fig . ~1.23),. Se mai urmreste ca uniformitateafiltrului si a nmntului
de protejat s:\ fie asemntoare, ~eea ce nseamn nc1inri' ap;opiate ale

curbelor de granulozitate. innd seama de aceste eondiii, rezult c orice


cuprins n zona b constituie un material bun de filtru pentru protejarea pmntului a.
Stratul al doilea al filtrului se dimensioneaz pe aceeai baz, lund
primul strat ce se protejeaz i aplicnd prin raport cu acesta condiiile
(3.33) i (3.34) .a.m.d. Grosimea unui filtru invers trebuie s fie de cel puin
de 30 crn. Eficacitatea filtrului invers asupra reducerii forei curentului este
ilustrat prin urmtorul calcul: se exprim condiia ca viteza cu care apa curge
prin pmntul de protejat i prin filtru (deci i debitul) s fie constant (condiia de continuitate a curgerii):

pmnt

cu

Dup cum s-a artat,


relaia empiric:

= 1il

= k'fLf.

(1.3 v:::' )
coeficientul de permeabilitate It se poate expnmd
J

'J

Iz = 100 . dio.
In mod aproximativ se poate scrie:

100 . dis.

Tinind seama de relatiile (3.33), (3,35)

le
"iOOdio
= L---~
=
Irf
'100 dr5f

Zj= Z,-

(3.3G)
i

(3.36), se scrie:

d2

15
L ---

25

25 dis

(3.37)

Aadar, gradientul hidr aulic n filtru devine z/2;), ceea ce, inind seam il de
relatia (3.27), nseamn o micorare de 25 ori a for,ei curentului.
Soluii avantajoase pentru protejarea pelminturiloI' fa,{ de ac,iunea
mecanic a apei ofer utilizarea gcotextzlelor.\testea snt materiale i ext.ile
tesute
sau netesuLe,
confectionate din fibre sau irc la prirn a intrebuintare
,
"
,

FiU. :L:l".

OlCU

cllgeolexli!:

1-- u ruj.Iut ui diii III:ttcIiaI grarlllla r ; .::-- geolextil I'C i1ltur ul dI Cnu lui ; 3-- ge'u((xtii il! jUIU] cn!eet orul ui ; .j - (:IJlIdiiC UI de colectarc.

sau din deeuri" In ara noastr s~e produc i se folosesc indeosebi geolextilele
neesute (Tcrasin, Nctesin .a.}. In figura 3,2'1 se arat un clren la care gent ext ilu! a preluat atit funcia Iiltrului invers, cit i pc cea a capacului de al'giUl
btut de la drcnul t.radiional din figura 3.. 22,
3.7. APA SUB FORM SOLID
Aceast a este apa sub

form

de

ghea

care se

formeaz

suprafaa terenului, tind temperatura aerului coboar


apa ii mrele volumul cu cir-ca q(/o' Creterea de

64

incepind de la
sub OC Prin ingheare,
volum corespunztoare

unui pmnt saturat avnd n = 500/0 ar trebui s fie de circa 4,5%. n realitate unele pmnturi manifest prin nghe umflri cu mult mai mari (20 ...

30%).

O explicaie a acestui fenomen este urmtoarea (fig. 3.25): n apropiere


de suprafaa terenului se formeaz lentile de ghea prin nghearea apei
libere i a unei pri din nveliul de ap legat din jurul particulelor
solide. Trecerea unei

O
T

iE~;~:Il~~~~~:~;C~C .~---~::~~j:-=~\;1 -

de
~ ~ ~ \
n Jurul
- - - - - - - - - - - - - - - - : : : : : ; J ---,J-----c:=:::=:::> ~ ~ ~
3
~
particulelor aflate n
1;
4
~ ~
~.
I
I
I
I
I
I 2
1\
contact direct cu fronI
I
I
I
r-- / 1
__----"1:
I
I
I
I
I
_
tul de nghetare. Sta~- ~
rea de echilil;ru n care
---- -_.~- se gseau nvelisurile
,
7
de ap legat ale aces~
Fin. 3.25. Apa so lid :
tor p art icule cu cele 1 - nivelul apei subterane; 2 - ascensiunea capilar; 3 - zona uuenaflate m ai jos este de- oar ele lentile de ghea; 4- zona pmntului Inghetat n mas :
~
.)- zona superioar de lentile de ghea
ranj at.. In virtutea
acestui dezechilibru, apa din jurul particulelor aflate mai n adncime este
atras spre particulele de la suprafa, iar de acolo trece n stare solid, ngroind lentilele ele ghea. Aceast migrare a apei legate face ca volumul de ap,l
SUpUi') ngherii s fie mai mare dect al apei aflate n porii zonei din imediata apropiere a suprafeei. Proprietatea pmntului de a suferi umf'lri
prin nghe poart numele de gelivitate. Din punctul de vedere al comportrii
la nghe" paminturile se clasific n negehve i gelive.. hnd n vedere mecanismul umflrii prin inghe, ]TzulUi c posibilitile unor umflri mari prin
nghe sint Io art e reduse la p icu-iuri i nisipuri, datorit faptului c nu au
dect ap liber i deci nu apare presiunea osmot.ic, presiune care face sil
vehiculeze apa din adncime spre suprafa, dup Iorm area primelor lentile
de ghea" De asemenea, argilcle i argilele grase, din cauza penneahilitiilor
foar'te scz.ut e, c!at(lrit intrep8.tn.lIlderii nvel iurilor de ap legat, care impiod ic accesul apei at rase spre suprafa, snt pmnturi de gelivitate sczut .
Pmintur ile iuterrned iare din punctul de vedere al granulozit.ii i avnd
plasticitate redus (nisipnrile fine prfoase, nisipurile prt\foase, prnfurile
nisipoase, nisipurile argilo ase) snt pmnturi gelive deoarece, pe de o parte,
conin particule fine Inconjurate de p elicule de ap legat i, pe de alt parte,
sint suficient de permeabile.
Urnf'larea prin nghe urmat de inmuierea pmntului la dezghe degradeaz lucrr-ile de construcie fundate n apropierea suprafeei terenului ca,
de exemplu, drumurile, cile ferate etc.
La cldiri, pentru evit area degradrilor prin inghe-dezghe, cota de
fund are trebuie aleas sub adincimea de nghe dat n STAS 6054-76 pentru
principalele localiti din ar.
rarea
ap

mvehunlo:'

legat

-=--=-=----

== -:-. _--

t'\
\

M
\ I

Aplicaii

. ;<

1. n cuprinsul unui strat acvifcr se infig tuburi piczomctriee n punctele 1 i 2 de cote cunoscute fa de un plan orizontal de referin, msurndu-se ult irnilc totale ale

6.5

coloanei de apa 111 raport cu acelai plan (fig. 3.26). S se


punctele 1 i 2 i s se precizeze sensul de curgere a apei.

determine presiunea apei in

Rezolvare
n punctul 1

F:

lip,' Yw

13 10

130 kNjm 2 .

n punctul 2:

P2 = lip, . Yw = 5' 10

Y.

50 k?\jm 2

Piaride ~
retertnta
,
Intrucit Iu,

>

Fin. 3.2G.

tu; sensul curentului ele ap este elc la punctul] spre punctul :?

N.

Dou foraj e geotclinicc executate in lungul unui versant (fig. 327) au interceptat
pinza Ireatic la urmtoarele adtucimi : 6,50 !TI n punctul] i 3,50 m n punctul 2. Cunoscndu-se cetele absolute ale celor dou puncte (II 1 = +68,/5 m, II2 = +65,20 m), distanta
dintre ele l = 45 rn i coeficientul de pcrrncabili tatc al pruint ulul, l: = 2,1 x 10- 3 cmrs, s se
determine viteza ele curgere a apei n pmnt.

Rczolnar e
nlimile

totale ale coloanei de ap in cele dou;, puncte snt:


ht,

68,75 -

6,50

62,25 m;

lu,

65,20 -

3,50

61,O m;

f..h

ht, -

111 2

62,25 -

61,70

0.55

m.

Gradientul hidraulic :
i

f..11

= -

0,55

= - - = 0,0122.
45

Conform legii lui Darcy:


17

k:i

2,7

>(

10-3 X 0,0122

0,33 X lO- l

cms.

7f

3. Pentru determinarea coeficientului de permeabiIitate l: al unei probe cilindrice de


cu diametru! ele 50 mm, lungimea de 150 mrn, se utilizeaz un dispozitiv experimental
de tipul celui din figura 311. Care este valoarea lui 1; dac sub o diferen de nivel plezornetrlc de 75 rnrn se filtreaz) rin prob 50 cm? de ap in curs de ;) min:
pmnt,

- - - _..

_----------

Rezolvare
3,14 X 5 2

19,6 cm>;

a=----

Iz

75

150

= ,- =,-- =

0,5;

50
I; -- -Q- _ - - - - - - - = 1,7 X 10-2 emis.
aii
19,6 X 0,5 X 300

consider

pmnt

ille
un masiv ncomogen de
(fig. 3.28).
Cunoscndu-se coeficienii de permeabilitate ai celor
4 strate, s se determine:
a) coeficentul mediu de permeabilitate k x ;
b ) coeficientul mediu de permeabilitate 1,y

Rezoluat e
a)

2( 1,5

lO- G

-+

2 x 10- 5

-+

1 X 10-2

-+ 1) =

_
2,02

>(

Hg. 3.23.

1O- 1cm/s"

8
Mrimea coeficientului de pcrmeahilitate n direcia paralel cu limitele de separaie
ntre strate depinde, in primul rind, de valoarea k a coeficientului de pcrmeabilitate al stratului cel mai permeabil, de grosime Il'. In cazul unor strate cu permeabiliti foarte diferite.
se poate folosi i relatia aproximativ:

.1

~-c=

2,5

10- 1 cmjs

h)

:2

0,55 >( 10-5 cmjs .

----+-1
Mrimea coeficientului de permeabilitale in direcia normal pc limitele de separaie
intre strate depinde in primul rnd de coeficientul de permeabilitate k"i de grosimea Il" ale
strat ului cel mai puin permeabil n cazul unor str a te cu pcrmcaliillt ti foarte diferite, se poate
folosi 5i relaia aproximativ:

I,,!

J!

,,-

cece

']-1"

G>'/'Sc

'1;" == -

1.5

II)-G == (l,(j()

1(J-5

('111 's,

')

consider un strat

ele

pmnt

corzi \' aflat inte-

gral sub nivelul apei subterane (fig :3,.29). Se cere:


o) s se calculeze presiunea apei intr-un punct A. aflat
la o n din ci m c de 2 111:
b ] s se calculeze presiunea apei n punctul A n urma
coborrii nivelului apei cu 3 m, considerind c pmntul
r,lminc saturat deasupra nivelului apei;
c) s se precizeze modificarea produs de coborrea nivelului apei. asupra presiunii cfecti ve n punctul ..1,

Rczol.oat c
a) u = 'Yw' z

FU. 3.29.

102 = 20 Id\jm 2 ;
b ) Pmntul aflat deasupra ni vclului apei subterane fiind saturat pc seama apei capiIare. presiunea apei n pori n aceast z ou este negativ (fig. 3,.29)
II

= -

"[to '

Iz

= -

10 . 1

= -

10 k?\';'m 2 ,

67

c ) Presiunea efectiv este egal cu presiunea total minus presiunea apei din pori. Ca
urmare, presiunea negativ a apei n pori mrete cu aceeai valoare presiunea efectiv. Totodat, presiunea efectiv n punctul A sporete i prin trecerea pmntului din stare subrnersat n stare saturat cu cantitatea Yw' z.
In concluzie, prin coborrea nivelului apei subterane cu 3
efecti ve n A este:
0.Pef = yU)z

Ywll

.'20

10

sporul total al presiunii

30 k'\jm 2 ..

~;Pentru realizarea unei gropi de Iundaie trebuie s se


de 7'tr(grOSime urmat de un strat ele nisip n care este

111,

argil

cxca vezc intr-un strat ele


o
de
sub o pre-

cantonat pnz

ap

siune creia i corespunde o coloan II = 6 m (fig.


3:30) . S se determine pc ce adincime 11 se poate
cxcava, fr depresionarea pinzei de ap i fr a se
produce ruperea hi draulic a s t ratului de argll,
cunoscindu-se greutatea vo lu mi c
aq.Ulci
~= 20 k~/m:3
.,

Rezoloai c
Presiunea cx: r citat de pinza al tczi au asupra
strat.ului de argil supus cxcavrti este:
P = ;wjJ

10 6

GO k?\j11l 2

La adincimea cu ta t Iz, accas l. presiune trebuie

Fi!l :3.:JO.

con tracara t de prcsi unea


stratului de [Hgihl. cuc ma: r;lmilie deasupra stralului ele nisip
GO =

Y (f -- Iz)

Il

c=

2(J (, -

1 10

11)

corespunzIo.u

e greu t (ii

140- 20 li:

G()

---------."--"-----.
20

::-::..::1

Il1

f...()

8QPef

K2p , ~O ,.sa;

[~2 \\.

\
~

~62,2 \ ,

_-~._

..J

' -_ _ ---l

7. S se calculeze presiunea apei din pori i presiunea efectiv la adncimile de :2 m i


de 6 m de la nivelul terenului, in condiiile stratificaiei din figura :L31 pentru dou situaii:
cind nivelul apei subterane se af l la suprafaa terenului; cind nivelul apei subterane se af l
la baza stratului de praf argi los . Se cunosc urmtoarele carac tcris t icl ale celor do u strat.c :

68

= 25 %; r, = 27 k N !m3 ; inlimea
% = 35 %, rol = 26,5 kN/m 3 pentru

de ridicare capilar Jz c
nisip.

= 3

pentru praful argilos :

S se reprezinte i diagramele de variaie cu adincimea ale presiunilor ncutrale i efective


corespunztoare

dou situaii.

celor

Rezolvare
Pentru stratul de praf argilos :

w%

, 27

--""/5

100

100

n%

1, c=0,67;

e 10j

C' Y,w

0,67

- - = - - = - - = 0,40;
1

100

rl

+e

1,67

(1 -- n %)"YS (1
100

. = (1- -n%)
- (Y8 100
'

Il

1IJ

%) = (1 -

0,40) 27(1

100

yw)
,

+ 0,25) =

= 10,2

(1- 0,40) (2/- 10)

20,2 kNjm3

kNj1113 ;

Pentru stratul de nisip:


'J -

a) La

::=~2

= :2

Il ~ ::::.= ---

10)

= 10,7

kNjm 3

! ii) 1. a ::

-,

.so
100)
(26,;) -

1-

lO,i

,)

111
"

tU-

~{II

La calculul presiunii l'kcli\C

in

al('asl;~t

situatie,

s,'

co nsi dc r

prnl nl

argi!os

deasupra z o nri dl' ridicare eapi!aril a ape-i si su Lu ra l in cuprinsul acestei zone (fig

u.: =
La

()

usi a t

.\.31, b):

11,
III

ll. Sl' consider un profil geologic alct ui t dintr-un strat de


st rut: de nisip: in stratul i n l cri o r cIl' nisip se g~lsetc o pinz de
Caracteristicile celor

cIOU~'1

pmin tur i

sint

k" m:'. /'1 = 4

1ti

'id.

Iti 1;\ In": l.;

""

ap

cuprins intre dou


artezian (fig. 332).

u r m t.o atclc :

";'d, .=

'l

argil~l

:2

J(i-'~
l()-'i

ems:
C111 S.

69

se determine:

a) cantitatea de ap care se va filtra in decurs de o zi prin 1 m 2 al stratului de argil;

b) presiunea apei din pori i presiunea efectiv la baza stratului de argil;


e) presiunea apei in stratul inferior de nisip pentru care s-ar produce ruperea hidraulic
argil.

a stratului de

Rezoluar e

li

a)

11

-.....

. ..

1,.5;

t
- .. ..

.~ =

.. .. .. .. . . .. .. .. .. .

.ii.

1 m"

1 zi

60 X 60 X 24 sec

Q = Akit

b)

LI

::i

10000

10000 cm- ;

10-6

1,5

86 400 s;
X

86 400

-- ,

~)

fit

=
-+-

16,5 . 2

Il = 10 12

'{w'

120 k;\!m 2 ;

+ '(sat, . :2 + ysat, . 4 =
19,5' 2 --+-. 18 >~ 4 = 33 + 39 -+
yd, . :2

72

= 114 kN/m 2 ;
Pei = Pt

>:

= 144 -

Il

120 = 24 kNjm 2

c)
Huperea hidraulic corespunde situaiei pentru
care Pe) la baza strarului de argiEi devine zero, as tl'el :
Pc! = P: -

'(IJI = 1 U J{

= 11.1

1D . Il =

ll1

9. Curge.rea apei pr intr-un st rat de nisip este sludi:,Li intr-un dispozitiv experimental
de felui celui artat in figura :3'33, Se dau: IiI
15 cm , li2 ,-= '20 ClJ1, precum i caracteristicile
nisipului : Il '}i, = :j5 %' Ys = 2G, / l\::-;im,r S:\ se co ns trui asc diagramele ele presiuni ncutr ale
i

prcsiuui efective pentru trei sittu\ii:


a) regim lri dros lut i c, 11 = ();
li) curent de ap:'i dcsccndenl prin prui);;
c) curent ele ill);'i :lsccndcnl prii) prU!J;l

St~ realizeaz,

IrI

~\c\.?sL

c az, co n d i P~l eL', :lnt rl

nisip, Ii

,j..

ll';ip .

dl'

n~li't

i,

LidI"iHli

,~c,

1 i) un:

ce" 10 . m ; Ul'nllli ce valo arc :t

iCi:

li

;;:tlni( ~'i')

Rczolnat e

!!...CX,! y; + !~~r)_""
ioo J
lUI)

'{saf.

1"

(1- n. (Yo) (1', _

Ordon.ilcle

o-c=

_LJ_.) (:2L/ -

Yw) = (1 -

100

dia~rarndor de prcsiunl

(1

10; = 10,83 kNjm 2 ,

lOr)

totale, presiuni ucu t [aL' li presiuni efeclive la baza sl.ra l ului

de nisip sint:
a) Pt = Ywh1

Il

+ '(satl12
=

Fc! = Pt b)

pz

Yw(l11 -1- !l2)


u

'(tt;h1

= 10(0,15
+ Ysatl l 2 -

1.;) -;- 4,2

5,7 kNjm 2 ;

-1- 0,20) = :3,3 ki'\jm 2 ;


Yle 1l1

= Y~2

0.22 kt'\fm 2

5,7 kN!m 2 ;
11

(17 1 -1- IL!, Pe! = y'h 2

70

= 10' 0,05 --;- 20,85' 0,20

11) Yw = (0,15 --;- 0,20 -

-+

Yw' iz = 2,2

.t.,

0,10)' 10 = 2,5 kNjm 2 ;

10 0,10

3,2 lzN/m 2

c) Pt

Pe!

(h i

Condiia

5,7 kNJm 2 ;

+ h 2 + Iz) Yw =

y~ 2

yw h

de antrenare

2,2 -

(0,15

+ 0,20 + 0,10)' 10 =
=

10 0,10

hidrodinamie

4,5 kNJm 2 ;

1,2 kNJm 2

este:

Pe! = y~ -- ywhcr = O

h er

2,2
= -- = -- =
y'lz2

yV)

10

0,22 m

22 cm.

'"
.<:::!

I
I

ISi

u=tw

~ 1i

(h,+h
/

!I

i h2 ts a!

r-----~j

h/;;'"
b

!"\

I\

1 \
I

i~-!\

I~ow
\'h
r

~~
"

'~;;.

l+\

P,er =ht-ht
w
!! ~:
I
2
----c: / I
nz; h;osof
,i'

FiU' 3.33.

o b s e [ V ai e. Presiunea total la baza stratului este aceeasi, atit in regim Iiidrostati c,


cit i in condiiile de curgere a apei intr-un sens sau altul. n consccin , diminuarea presiunii
neutrale aduce o cretere cu aceeai \ alo ar c a presiunii efective. i invers.
71

10. Pentru realizarea unei fundaii sub nivelul apei subterane este necesar excavarea,
[a adpostul unor perei lngropal etanl, ntr-un nisip fin avnd Il % = 38 %, Y = 26,5 kN/m3

Cota final de excavare coboar cu 5 m sub


nivelul apei subterane, iar fia t a peretelui este de
4 m (fig. 3,,34).
Pentru realizarea spturilor in uscat, Se
la evacuarea prin pompare a apei de
pe fp]dul excava tiei.
S se determine:
u ] diagrama presiunilor apei n micare
asupra peretelui ngropat;
b ) coeficientul de siguran F.; tat de antrenarea hidrodinamic.
procedeaz

Re zoluat c

Fig. :t:H
alta a

captului

pe

faa

pe

faa

n condiii hidrostatice, ordona tele diagramclcr de presiuni ale apei, de o parte i de


inferior B al peretelui, au urmtoarele valori:
.iE
2
[JiP}1 = AB' "(10 = 9" 10 = 90 kl\'/m ;
EC
[JU', = EC' Yw = 4, 10 = 40 k~)m2,
G)

Micarea

apei pe sub baza peretelui etan se produce ca urmare a diferenei de nivel piezometric Iz = 5 m,
Gradientul hi draulic maxim corespunde drumului celui mai scurt (traseu A Be) i cste
egal cu:
il~ax

il

=== 0,185

+ 2t

Iz

Energia corcspunz toarc lnltlmli piczomctri c Il se (011 S un: ti pe traseul .1 nc prin frecarea
dintre ap i particulele de pmint,
Pc. traseul J.JJ, curentului de ap descendent ii corespunde o cretere a presiunii elective
i o diminuare a presiunii apei cu cantitatea:
li

----- ;',1 =
il + :21
Pc t ruscul llt .. c u rru Lulu i dl'
ti ve

o Clester\.'

~j

':li),..,

~lptl :tsu'nr!(

prcsi unii apti cu


=coc

ne

Yn'

l i , ,_

+ 21

P"lt = P, -0../Ju i

b)

'/=

[J(')~

6.[JiP},

(l-~(~~) (Ys iCI

'(11)

faa

:11,G5

(1 -

)),l:J

,n;j

Jd\/m~

= 15.35

k:\jm~

k"\:ln 2

De cs t c :
15,30

= 35.13

/080) (2G.3 -

y'

10,23

Yw

10

1,02;

_
icr _
1,02
F s - - - - - - - - = 2,65
i ma x
0.:385

72

;\j

_\!J es tc:

faa

= 40

1 0, )0;) 10

"c=

DO -

la baza peretelui, pe
[het!

10 ===

n l ii (Ol('SPUIHjl' o r!iminu:Hc a presiunii ('[,c-

f ------- YI!

Prcsi un cn totaUi la baza peretelui, pe

t()tal~l

~J,:;6;)

c:lnlitate~l:

II

Presiunea

\1

k~;m2,

10) = 10.23 1;:.'\/m 3

CAPITOLUL 4

COMPORTAREA PMNTURILOR SUB SOLICITRI

Pentru rezolvarea problemelor puse de proiectarea fundaiilor i a conde pmnt, nu este suficient numai cunoaterea caracteristicilor
care servesc la identificarea i clasificarea pmnturilor (granulozitate, compoziie mineralogic, plasticitate, permeabilitate etc.). Comportarea sub solicitri depinde n primul rnd de proprietile mecanice ale pmnturilor: c o mp r e s i b i l i t a t e a i r ezi s ten al a for f e car e.
Inainte de a se prezenta modul de determinare n laborator i pe teren
a acestor proprieti, se prezint principalele faze ale procesului de deformare
suh ncrcare la pmnturi.
struciilor

4.1. FAZELE PROCESULUI DE DEFORMARE SUB NCRCARE


LA PMNTURI

li n mijloc concludent de a pune n eviden modul n care se desfoar


acest proces l constituie efectuarea unei ncrcri de prob asupra unei plci
sau chiar a unei fundaii la scar natural (fig. 4.. 1). Se iru-egistreaz tasrile s
ale plcii (fundaiei) corespunztoare presiunilor p care se dezvolt pe supraf a a de contact cu terenul, construindu-se diagrarn a de ncrcare-tasare.
In cazul cel mai general, pe o asemenea diagram se pot distinge trei sectoare

Ip

p~JlU!llm~
__
---_.

li
II

i
s

._------

Fig. -'..1. ncrcare dc prob asupra unei fundaii.

li
II

2 !

Fin. 4.2. Diagrama ncrcarc

tasarc

care corespund unor faze distincte ale procesului de deformare sub


(fig.. 4.2):

ncrcare

1 - relaia ntre presiunea p i tasarea s este cvasiliniar ; de exemplu,


dac s-ar examina dou volume de pmnt situate pe verticalele duse prin
muchiile suprafeei de ncrcare, nainte i dup deformare, s-ar constata c
se produce o modificare de volum, nu-i de form, pe seama Indesrii, a mic7J

-------

orrii porozitii (fig. 4.3, a); sectorul 1 corespunde, aadar, unei faze n
care predomin deformaiile de ndesare, fiind numit din acest motiv faza
de ndesare. Proprietatea care guverneaz comportarea pmntului n aceast
faz este compresibilitatea;

siJ"/

sI{
11

a
Fig. 4.3.

Dcormaitlc pmntului

n diferite stadii de incarcare:

a ' - faza de lndesarc; b -iaza

dezvoltrii

zonelor plastice.

II '- dac presiunea depete o anumit. valoare PI' relaia p-s devine
in mod vdit neliniar; creterea tasrilor este mai accentuat dect creterea
presiunilor. Modificrile de volum snt nsoite i de modificri de form,
ceea ce denot apariia unor deformaii de lunecare determinate de creterea
tensiunilor tangeniale (fig. 4.3, b). Ca urmare, la nceput n puncte situate
sub muchiile plcii, iar apoi n zone numite zone plastice (fig. 4.4), este ntrecut rezistena la forfecare a pmntului (capacitatea pmntului de a prelua
solicitri tangeniale). Sectorul II corespunde fazei de dezcoltare a zonelor
plastice sau fazei lunecrilor progresioe ;
1I I - dincolo de o anum it valoare P2 a presiunii, deformaiile devin
neamortizate i se pot produce chiar ruperea sau cedarea prin desprindere
a unei pr.i din masivul de pmnt de restul masivului, ca urmare a depirii
rez isten.ei la forfecare de-a lungul unei suprafee numit suprafa de alunecare (fig. 4.5). Aceasta este faza de rapere sau faza de cedarc.

Fin. ".....

Dezvoltarea zonelor plastice sub Iunda.ic:


1 - zone plastice; 2 - traiectorii ale
par uculclor de

Fin. {.5. Cedarea terenului de

i undarc.

pmnt.

n fazele II i III predomin deformaiile specifice de lunecare. Proprietatea care guverneaz comportarea pmntului n aceste faze este rezistena
la [or'ecarc.
Caracteristic este i evoluia n timp a deformaiilor. Cu ct pmntul
este mai puin permeabil, cu att timpul necesar pentru amortizarea defor-

74

--

__

..

..._

-------_.

_._----

maiilor sub o ncrcare constant este mai ndelungat. La descrcarea plcii


(fundaiei) se produce o revenire care evolueaz, de asemenea, n timp, dar
deformaiile nu se anuleaz, ci se nregistreaz o tasare remanent S1 (fig. 4.6) .

...p

Fig. 4.6. Reprezentarea

relaiei incrcare-tasare-descrcare.

4.2. COMPRESIBILITATEA PMNTURILOR


4.2..1. COMPORTAREA FAZELOR COMPONENTE ALE PMNTUR~LOR
SUB ACIUNEA SOLICITRILOR DE COMPRESIUNE

Compresibilitatea reprezint proprietatea pmnturilor de a se deforma


sub aciunea unor solicitri de compresiune, devenind mai ndesate (mai
compacte).
Dup cum s-a artat, compresibilitatea guverneaz comportarea pmn
tului n prima faz a procesului de deformare sub ncrcare, n care relaia
incrcare-t.asare poate fi consider-at liniar. Se spune c pmntul se cornporUt in aceast faz ca un mediu liniar deformabil i nu elastic, deoarece
n cazul rid icr ii ncrcrii tasarea nu se anuleaz, ci se nregistreaz o Lasare
remanent s/ (v. fig. 4.6). Pentru a nelege bazele fizice ale compresibilitii
se va examina comportarea fazelor componente ale pmnturilor sub ac iunea
solicitrilor de compresiune.
a. Faza solid. Ca urmare a aplicr-ii Incrcr-ilor exterioare, cresc presiunile la contactul dintre particule, ceea ce produce comprimarea acestora.
Dei presiunilo de contact sint mari, rezistenele mecanice ale particulelor
solide snt de asemenea mari, astfel incit comprimarea acestora este foarte
mic i nu poate explica deformaiile importante ale st.rat.ului de prrrint ,
Aceast comprirnare are, n general, u~ caracter reversibil, particulele revenindu-i elastic la ridicarea ncrcrii. In unele puncte de contact se pot produce i strioiri locale, al cror efect global asupra deformaiei este de asemenea
neglijabil. In schimb, strivirile locale constituie o explicaie a deformaiilor
remanente. Legturile dintre particule fiind mult mai slabe dect rezistenele
particulelor, sub aciunea solicitrilor de compresiune se produce o rearanjarc
a particulelor, nsoit de o micorare a volumului de goluri.
b. Apa din pori. Presiunile suplimentare care se dezvolt n pmnt sint n
primul moment preluate de apa din pori. Ap a fiind practic incompresibil, cre
terea presiunii apei din pori nu poate explica deformaiilepmntului.Pe msura
drenrii apei din pori, presiunea excedentar n ap se diminueaz i, pe
seama porilor care rmn neocupai de ap, se poate produce rearanjarea particulelor. In cazul pmnturilor coezive, sub efectul presiunilor suplimentare
se produce trecerea unei pri din apa legat n apa liber, subiindu-se astfel
nveliul de ap legat. La descrcare, fenomenul se produce n sens invers,

I
1

7S

1 !~_"""""""'
--~-

_-_ ..

_ - - _ _-- - - -

...

..

---------

existnd tendina de refacere a grosimii iniiale a nveliului de ap legat;


este ceea ce se numete "efectul de pan" al apei legate (fig. 4.7).
c. Aerul i gazele din pori. Aceste componente snt comprimate la cre
terea presiunii. Totodat, gazele pot fi dizolvate n apa din pori. Ambele fenomene au un caracter reversibil.

HHHHHH!Hv

Fig. 4.7. Efectul de

pan

al apei legate.

In concluzie, principala explicaie a deorniaiiilor sub solicitarea de COIlipreswne rezid n rearonjarea particulelor. In cazul pmnturilor saturate,
rearanjarea particulelor este posibil numai dup evacuarea apei din pori.
Ritmul de deformare este deci determinat de permeabilitatea piimint ul ui.
COf"1PRESIBIUTH N

4.1.2. DETERMINAREA

LABORATOR

Pentru studiul compresib ilit.ii n laborator se utilizeaz aparatul denumit cdometrii (fig . 4.8). Pr-incipalele earacteristici ale ncercrii snt urm
toarele:
- deformat-ea lateral a prohei este mpiedicat; n acest scop, prob
'~I t- . - 1
2- .... d') cm est.e
t' t
1 ..,., t
(O
cu diametrul de 7 .... 10 crn I inan
inel de oel:
- trebuie asigurat posibilitatea evacurii apei din pOrI: proba este
aez.at ntre dou pietre poroa::,e.
Indi'cat'ea se aplic,\ n trepte prin iut.crmcd iul unui sistem de pr'ghii.
Sub fiecare nci1.r'car'c se fac cil iri !,~ m icrocomp arator, la d ifel'ite inter. ai('
de i i.u p, pin,l cind se co nst.at arnorLi/,d'(',~
de[n!'l11aiilol' sub nC<lI'Cal'C;)' d at.i (t!'c~j it iri
suc\'(~:-:i\(~ la in ter-valc de o ()]';-l s nu diferi' cu
mai mult de 0 ,0'1 rnm).
Pentru ficcare Jncrcare .~, t~ir(~ia ii co,
.-3
l'e~3punde o presiune p = AI-A 1 undei eSl('
ai-ia inelului, se nn~gistreaz{l t asri ~H la
diversi
t im ni
t:
,
1

u n e a

I n

r o u u s a

i m

r u

ni!'

LH.

r.:

(D.H)1

]J2:

(~rn"

(~!1)12' .. , (611)lj'''01;

2.- i n! ;i~ piatr


de lncrc.ue :
1; ~ Ini(,[ucOlllJnratOl:

]71/:

(!:lIO:"

(0"l!)I", .... (j,,/-Otjll<OI

Schc mn incrcri i
cclo mct.rului:

caseta
1-- prob;

poroas;
,j

~ casct :

i ~ plac;)

(~llc{il(aI'C;

8--'!JiuICL1.

In

anexa

(D.Jfk, .... (!:llJ)ljl1lal;

snt date detalii asupra ncercrii.

nregIstrarea I prelucrarea rezultatelor


Rezultatele unei ncercri de compresibilitate n edometru se pot prezenta prin curba de cornpresiune-t.asare sau prin curba de corn presiuneporozitate.

76

Curba de com.presiune-tasare este o diagram n care in abscis se reprez int presiunea, la scar obinuit (fig. 4.9,a) sau la scar logaritmic (fig. 4.9,b),
iar n ordonat tasarea specific e definit ca raportul ntre deformaiafinal
0.H suh presiunea p i nlimea H, exprimate n procente.
A

o
Fi~j.
(1 -

4.H. Curbe de

reprezentare

normal:

compresiune-tasarc:
b-

reprezentare

scmilogarltmtc.

Pe baza curbei de compresiune-tasare, se pot determina urmtoarele


c aracterrstaci de cornpresibilitate: tasarea specif'icu, modulul de deform aie
edometric si
liniara__
, modulul de deformatie
,

Tosarea s pcci'ic pentru o presiune d at. Pentru compararea p{uninturilor in funcie de cornpresihilit ate se utilizeaz tasarea specific corcspu n
z tor presiunii de 2 daN/cm 2 In funcie de aceast valoare Sp~2, prn intur ile
se co nsidera :
- putin compresibile, dac Sp=2 < 2%:
.1'1e, do aca sp='2 = ~ o 'o' '" o" o/0' :
- compresu
- foarte compresibile, dac Sp=2 > Glj'~.
v

,)

Jlodlllill de deormaiie cdomeiric lI. Se consider intervalul dintre' do u


presiuni P: i]J2 (fig.. 4.9, a) i t.asrile specifice corespunztoareSP" Sp, Pentru
int er valul considerat se asimileaz curba cu o dreapt
:

(4.1)

Definitia modulului de deformatie edometric M reamintete de cea a


modulului 'de elasticitate E = G/s (l'egea lui Hooke). ntre cele dou caracteristici exist totui o diferen important, i anume faptul c pentru un
prnint elat modulul de deformatie edometric .M nu este constant, ci depinde
de intervalul de presiuni pentru care este definit. Pentru a compara pmn
turile n functie de aceast caracteristic, se obisnuieste s se calculeze Il
pentru inteI'\~lul de presiuni de la 2 la 3 da~ Icm~,' astfe'l:

M2 _ 3

3-

=----

100

100

77

rit,e

n tabelul 4.1 se dau cteva valori orientative ale lui M 2_ 3 pentru difepmnturi.

Tabelul 4.1
Natura

Argil

pmntului

plastic moale

/I.. rgil plastic

15
50
100
100
200

consistent

plastic vrtoas
Nisipuri afinate
Nisipuri de indcsare medie
Nisipuri indesate, argile tari

Argil

Modulul de deormaie liniar E. Acest modul se


edometrice (fig. 4.10), astfel:

obine

in

funcie

50
100
150
200
500
500

de ]1'1 in

condiiile

solicitrii

Sx = s1j = O;
Gx

Se

exprim

ul}'

generalizat:

legea lui Hooke


El;

= Sy = -

[ux -

v (Ui)

+ uz)] =

O,

unde veste coeficientul de deformare lateral (coeficientul lui Poisscn) ale crui valori la p
minturi snt date n tabelul 4.2"
Uz -

vuy = 'luz;
v) = 'luz;

Ux(l -

G:t

= uy = - - - uz= 1\ oUz;
1- v

(4.3)

Aceasta este relaia ntre tensiunile normale n stadiul comportrii pmntului ea un mediu
(lniar-clcfoll11abil; ]{o se denumete coeficient de mpingere lateral n stare de repaus"
Se

2-

[uz -

dar: s:

v(a x

-+-

2- [uz -:2

uy) =

/::"U

ll~' Uz

D.p:

= Uz

uz]

1 - ')

.0,fJ
= --0,

il =

[1 - 2~] = ~ ~,

Jl~; E

1-

(4J)

Jlp

]J

ntruct B < 1 rezult c. teoretic, E < .'II..


lotui, l~ STAS ~~300-'77,' se (1<1 relaia:
E = JloJI,

(45)
Tabclul 1.'';

Cite, a \ alorl experimentale pentru coeficientul lui Polssou i coeficientul lllfliuncrii laterale n stare de repaus
------------ - - - - _ .

Denumirea
pm

fi(l'

'" I O. Condiii
1 -

de solicitare in
cdomctru :
Il! oua de pmln L.

int.url lor

Nisipuri
Nisipuri prfoase
Argile prfoase
Praturi argiIoase
Argile

'J

0,26. 0,29
0,30

0,33 ... 0,41


0,43

0,33. 0,'11
0,41 .. 0,42

0,50
0,70

0,'70
0,74

unde 1\10 este un coeficient de corecie pentru trecerea de la modulul de dcformaie edometric
la modulul de deorma.ie liniar, care la nisipuri este 1,0, iar la pmnturi argiloase variaz
intre 1,0 i 2,3. Valorile supraunitare ale lui M o , stabilite pe cale empiric prin compararea
valorilor modulului E, obinute prin ncercri pe teren, cu cele obinute n funcie de modulul
edometrie, se explic prin efectul de deranjate a structurii pmnturilor coczive produs prin operaiile de
recoltare a probelor pe teren, transportul la laborator etc.

Curba de compresiune-poroziuue (fig. 4.1<1)


este o diagram in care n abscis se reprezint presiunea la scar obinuit sau
la scar logaritmic, iar n ordonat indicele perilor e.
Trecerea de la un mod de reprezentare
la cellalt se poate face stabilind relaia
care leag variaia de volum (sau de inl
ime) a probei de variaia indicelui porilor.
Deoarece deformaia lateral este impiedicat, se poate scrie:
AIJ.H
A'H

IJ. V

Vo-

Descrcare

p
~.11.

Fi~l

Curbe de compresiuneporozitate.

IJ.H

(4.6)

=H;

Vi .

V--,
o

T/

Vf

= Y"

~ O

/' ncrcare

T7
~

s TI

TI

~)

gO -

IJ. V

+V =
V + eoV

Vo

V s(1

Vs

gj

-+- eoV ~.
S

+ e1Vs ;
Vs

s -

ej V, _ ea - ef =
1 + ea
1 + Co

+ eo)

Deci:

.6.H

L\e

(4.7)

+ eo

Pentru a putea construi curba de compresiune-porozitate, atunci cind


se cunosc tasrile6.H, este necesar s se cunoasc indicele iniial al porilor co.
Caracteristicile de compresibilitate obinute din curba de conipresiune-porozitate sn t :
coeficientul de compresibilitate a, este dat de relaia:
lJ.e
a v = __

cm? ]
[.daN

L\p

- coeficientul de compresibilitate

stt
H

lJ.e
1

+ ea

rn v = - - 1
ea

volumic

a~, . IJ. p
1

(4.8)

+ ea

cm" ]
[. daN

det.errn in astfel:

m . !li') .
t

( 4.9)

79

Legtura

intre m;

J11:

D.p
D.H - 111 =

mv

1
=-_..

(4.10)

"~1

4.2.3. DETERMINAREA COMPRESIBIUTH PRIN NCERCRI. PE

TEREN

Aceast

cercri

determinare se poate efectua fie pc cale direct prin ncercri cu placa sau ncu presiometre, fie pc cale indirect, pc baza probelor de penetrare (dinamic sau sta--

tic).

a . ncercri cu placa pentru determinarea lui E. Se procedeaz la ncrcarea unei plci


rigide ptrate sau circulare, cu aria minim de 2500 cm 2 (de regul 5000 ... 10000 cm-), la
ncercarea n sondaj deschis, i de minimum 600 cm-, la ncercarea n gaura de foraj. nainte
de nceperea ncrcrii propriu-zise, placa se prclncarc cu o presiune Po corespunztoare coloanei de pmnt de deasupra nivelului plcii. ncrcarea se facc n trepte, msurindu-sc
Lasarea plcii direct pe suprafaa plcii la ncercrile n sondaje deschise sau pc prelungitorul

metalic solidarizat cu placa, la

ncercrile

in foraje (v. anexa 1),

b. Utilizarea ncercrilor preslornetrlee pentru earaeterlzarea eompreslhllltf], Presiometrul Menard (fig 4.12) cuprinde o sond clllndric cobort ntr-un foraj executat n prealabil i dintr-un aparat de msurat (volurnetru) aflat la suprafaa terenului. Sonda este alc
t ui t dintr-o celul central, gonf lahil sub efectul presiunii unui lichid, i din dou celule de
gard, deasupra i dedesubtul celulei centrale, n
care se creeaz aceeai presiune, ns cu ajutorul
unui gaz . Scopul celulelor de gard este crearea
unui Cmp uniform de presiuni n jurul celulei
centrale, ale crei deformaii radiale se stabilesc
Cll ajutorul volumctrului. n funcie de presiune a J)
si dcforrna ia radi al sr se dc tcrrnin modulul de

c!etormaie prcsl om c t ric li]Jrcs care poate li ut iliz a!


n calcule de t asa rr-. Pres iotncttul (IZ oulo otcn ('
prcz i nt a\ antajul et!, pc msura cxccuf rii t or a-

);\ v;'{\y/Z 1)'/-:V/'<'V7:f

/-t

r ::

j ului , se declucaz;1

c. tlilizan'a

"--.....-'1:'----1

Ineercrtlor

presare a unei tije Icrru inat

dc penetrare 1'('III1'u

concentrice cu
de

megistreaz

J-cellll centraI;2-ccluI

ale valorilor R p

ele gard;
gaz sub pre-

siune.

Dup

Pe haz a rezulta tclor probci de pcnct rare

un virl coni c.

tija, inrcgistrfndu-sc

fora

to tal

frecare pc manta (suprafaa lateral) F[, Se


diagrmnele de variaie cu adincimea

Fi!!. ".I~. Schema incrcrii n gaura


ele ioraj cu presiometrul Menard :
{j -

cu

nregi st rlndu-se pe con rezistena R p i a unei (e\ i

150... 75mm

volu met ru ; 4 -- a p ;

prcsiomr t ric.

incercarea

o!J(lIcrr;t eanldcristic'ilol' dc compreslhllluete. PeJlctrarea st at ic const din nfigerea n prnint prin

1~-

3-

dinamic

8 ;\, [da Nrcm'']

F, (v. cap. 5).

Schrncrt.maun : E = 2R p

(411 )

standard:

(4.12)

undc .\' este numrul de lo vi turl obinute pentru stratul considerat prin proba ele penetrare
standard (v cap . 5) .

dinamic

80

4.2.4. PARTICULARITi ALE COMPRESlBllITII DifERITELOR


TIPURI DE PMNTURI
Pminturilc

nisipoase sint, in general,

puin

compresibile sub ncrcri statice. In schimb r

deforrna.iile

cresc mult n cazul pmnturilor supuse vibraiilor. O prob de nisip supus n


edometru unor incrcrl ciclice ajunge, dup un numr de cicluri, s aib o comportare
elastic (curbele de ncrcare, descrcare i rencrcare se suprapun).
Pmitiiuri

arqiloasc . Fie curba de compresiune-porozitate a unei probe de

argil

con-

fecionat

n laborator (fig. 4 . 13, a), avind iniial consistena unei paste moi, asemntoare
celei pe care o arc un strat de argil n primul stadiu al formrii. In sistemul de coordonate c -- log p (fig. 4.1:3, b), curba de ncrcare (curba primar) poate fi aproximat cu o
dreapt . Dac la o anumit ncrcare p proba se descarca, iar apoi se rcincarc, curbele de
descrcare i rencrcare formeaz
continu

curba

bucl

de h isterezis,

dup

care

curba

de

rencrcare

primar.

Curba e- log P a unei probe cu structur natural, recoltat dintr-un foraj de la o


adincime, se caracterizeaz printr-o poriune iniial, nasi-orizontal (fig . 4.14).
Explicaia estc urmtoarea: poriunea nasi-orizontal reprezint, de fapt, o curb de relncrcar, deoarece prin rccoltarca probei de la adncime ca a Iost dcscrcat de presiunea coanumit

respunztoarc greutii

coloanei de pmnt. Proba se va deforma n edometru abia dup ce


presiunea aplicat va ntrece presiunea maxim la care a fost supus anterior. Curba e - log P
a unei probe de argil poate oferi deci informaii asupra .Lsioriei" strii de tensiuni la care
a fost

supus

Se
in

proba .

definete

existena

drept presiune de consolidare. Pc, presiunea maxim la care a fost supus


sa un strat de pmnt argllos, iar drept presiune qcoloqic, Pg. presiunea corespun-

ztoare greutii

stratelor de pamint aflate n prezent deasupra

pmntului

considerat.

n funcie de raportul ntre Pc i Pa se deosebesc:


cri

- arqilc normal consolidate, la care Pc = Pg. pmnturi care nu au fost supuse unei
mai mari decit presi unea geologidi actual;

incr

- arqile su pracousolida!c, la care Pc> Pa- prninturi supuse n trecut unor presiuni mai
mari dect actuala presiune geologid. Prcconsolidarca s-a putut datora greutii unor strate
de pmln t indcprt.atc prin eroziune sau excavarc, a unor gheari care S'-<lU topit la schim-

et
I

eAI

eO-I----~
I

...

~-----p

c
~.13.

log P

Curba de co mprcslunc-poroz.itat c a unei


probe ele argil coucctionat n laborator:
Q - reprezentare
normal ; b reprezentare sernilogaritmic' 1 - curba de ncrcare (primar);
2 - curbe de
descrcare; 3 - curba ele rencrcare.
,
Fin.

~
log P

Fin. 'LI'L Curbe ele co mprcsiun eporozitate a unei probe de argll


reco ltat din teren.

barca climci etc. Condiii pentru prcconsolidare se creeaz in zonele cu climat cald i arid,
prin uscarea pmintului. De asemenea, ridicarea nivelului apei subterane deasupra unui strat
compresibil ccb ivalcuz cu o prcconsoli darc, deoarece micoreaz- pr:,('S}UJle~! - efcrttv--,----_. __.__

l i.'i L). L ~

J.~i
.... ,r.
:.. .::.IC~~:t:'",,,
,., 1O>J;,\""';4

-~,:. .Jr
t

' .... ,.

~.-".-.-.,""""<--.~.

P resiunea de con so lid are se poate det ermina cu urmto are a m etod a p r ox lmn t l v (fi g . 4 .1 5):
'Se duc Inngcnt c la p or iu nilc drepte, i ni i al i f i n al , ale curh ci c - log p : Ab sclsa pun ctu luI
rlc in t c rscc ie rc p rczi n t pre .iuu ca de con olida rc Pr.
Cu r ba c - log P se r ve te ~ i pentru d cflnirca uno r cnrnc t c rl stf ci de co ru p rcs b i lit a te ale
a rgilons c . A stfel , in cazu l un ei a r gile no rma l con solld n t c. o c re te re cu tip a pre,

p mi nt uri l or

siu nii

f a ii

de pre lunea

gcologic

es te

n soit

de o red ucer e

~c

n Indicelu i p o r llo r (fig. 4.1 6, a).

e
\
\

3
I

I
I

tog p
1:lg. 4.15. D et erminarea presiu n ii de con solid a r e.

I
I

Fig. 4.16. Defin ir ea u nor caracteri sti ci de com p resi b ili ta te


cu aj ut orul cu rbe i de compresiune-poroz it a te :
a -argil norma l c ons olidat; b-argil s u p raco n so l l da t : l--curba
p rima r; 2 - curba de d e s c rc ar e; 3 - cur ba de r e t n c r c ar e .

Intrucit, dup cum s-a artat, curba primar poate fi a p rox i ma t in reprezentarea scmllogacu o lini e d rea p t , p anta ace s tei linii Ce, se fol o s e t e la calcu lu l lui ti e:

ri tmi c

tie = Gr(log pg

tip) - log pg] = Ce lo g h

tip .

(4.13)

pg
Ce s e

d efin e te

drept indice de compresiune.

In cazul un ei a rgile supracon solidate, consolid rii in t er en ii cor espunde un pun ct a, de


a bscl s pe (fi g. 4.16, b).
n de p r ta re a un ei pri din presiunea de consolidare (prin cx ca va re, er oziun e, uscare etc.)
co nd uce la presiunea ge o l og i c actual pg, c rei a li corespu nde pun ctul b,

Studiin du -se cur be le d e ace s t fel, s-a constatat c p ant a ra murii de reincrcare fia este
a p rox im a ti v e gal cu panta Ce a ramurii de descrcare cd; Ce se defin e t e dr ept indice de expunsiune, La calculu l lui ti e a pa r dou s i tu a ii :
cl nd

(jig

+ tip) <

pe;

tie = Ce log h

+ tip

(4.14)

h
clnd

(pg

+ tip) >

Pe;

ti e = Ce log .....E..

pg

+ Ce log

jjg

+ tip

-=-=- - -"--

Indicele d e compresiun e poate fi calc ula t, In mod ap rox lma tiv, in


curgere wL, cu rel ai a:

Ce = 0,009

( WL -

(4.15)

pe

10).

I u n c ie

de limita de
(4.16)

4.3. CONSOLIDAREA ARGILELOR

Consolidarea reprezint tasarea n timp, sub ncrcare constant, a p


mnturilor. Consolidarea este caracteristic pmnturilor argiloase la care
drenarea apei din pori se face lent. n cazul nisipurilor nu se poate vorbi
de consolidare, deoarece datorit permeabilitii lor mari, apa este expulzat din pori imediat dup aplicarea ncrcrii, dnd posibilitate particulelor
s ocupe poziia corespunztoare noii stri de ndesare.
4.3.1. MODELUL MECANIC AL CONSOLIDRII

Pentru nelegerea procesului de consolidare se poate folosi un model


mecanic propus de Terzaghi. Fie un vas cu ap nchis la partea superioar
cu un piston prevzut cu un orificiu i legat de fundul vasului cu un arc (fig.
4.17). Un tub piezometric la partea inferioar a vasului permite msurarea
presiunii apei din vas (fig. 4.17, a). Asupra pistonului se aplic o presiune P:
La timpul t = 0, cnd apa nu a nceput s fie evacuat din vas, deoarece
orificiul din piston este nchis, ntreaga presiune p este preluat de ap. n
tubul piezometric apa se ridic la nlimea H
dup

= .E..

(fig. 4.17, b). n timp,

Yw

deschiderea orificiului, apa ncepe s fie evacuat prin orificiu. O parte


din presiune se transmite arcului, iar cealalt parte este preluat de ap
(fig. 4.17, c).
Procesul este ncheiat atunci cnd ntreaga presiune P este transmis
arcului (fig. 4.17, d). n acest model, arcul simuleaz scheletul solid al p
mntului, iar apa din vas, apa din pori. Notnd presiunea n scheletul solid
(n arcul modelului) cu Pefl iar presiunea n apa din pori cu Il, se poate scrie

Fi!!. '..17. :\Iodclul mecanic al conso li dri i

pentru cele trei momente caracteristice ale procesului de transfer al presiunii P'
(fig. 4.18):
- momentul iniial, t = O; P = u., Pc! = O;
- momentul intermediar, t = tI; P = Peh + lll;
- momentul final, t = tfin a l ; P = Pcf; u = O.
83

Consolidarea po ate fi privit ca un proces de transfer al presiunii de la


scheletul solid.
Deformaiile !J.H, pe b az a crora se construiesc curbele de compresiunetasare, reprezint def'orrn atii finale, nregistrate la ncheierea consolidrii sub
treapta respectiv de jncrcare.

ap ctre

t, ore

"i

24

I
!

1,0 r---"--~------=----------="","

Ii

u
"Fi~j.{.la.

Evoluia

ntre

n
li

timp
Pe!

3.

relaiei

~.15).

Vin.

Curbe ele co nsol idatc Ft'ntlll difnite


puuntru i.

Pentru studiul consolidrii cu ajutorul edornetrului. se procedeaz astfel:


pentru una i aceeai treapt de ncrcare se nregistreaz<'i deformat.iile la
diferite intervale de timp (!J.H)t1 , (!J.H)t
(!J..f1)trl;;al"
Se definete gradul de consolidare corespunztor unui timp t :
2

[J=

(!J.f1L

. 10:).

(4 ..1/ )

(.0.H)/flnal

Curba de consolidare a unui pmnt, ntr-un edometru, reprezint variaia


n timp a gradului de consolidare.
In figura 1. -19 si nl. date curbe de consolidare caracteristice pentru diferite pmnturi.
ntre timpii de co nsol idar l : i Iz i gr'osim de fiI i IL (de II nOI' str ate
din acelai pm int , exist rela,ia:
(~.18)

Helat ia 4.G se Iolosete, de obicei, pentru a trece de la timpul de consolidare tI din.Iahocator l. cel . llatUr....-...
--------- . ---.------.-..-.-------.,
\n anexa II se prezint pentru un caz curent int il n it n pract.ic teoria
:,
)matematic
a
consolid.u-ii.
__
-------------w
..
._. . . - -----.-~-

~~,

._-_~

~~"

4.4. REZISTENTA LA FORFECARE A PMNTURILOR


4.4.1. CONDiIA DE RUPERE LA PMNTURI

iI

Ruperea ntr-un rn asiv de pmnt se produce acolo unde este depit


l'ezistena la farfecare. Prin cunoaterea rezistenei la Iorf'ec are se poate deci
defini condiia de ruper'e la pmnturi . Rezistena la Inrf'ecare a pmnturilor

84

'r{

se exprim printr-o relaie ntre efortul unitar normal (J I efortul unitar


tangenial '1 care noate avea una din urmtoarele forme:

At;r
I

1'--\ F Ce, \:= C-<.. ,-_,..t ::

+ c :, 1"1( P f'\

(Jtg <I>

=
'\ '{ =

(.

P Pt ( t

(Jtg <I> ;

c.

,. ".

!6(

f 6r

'"'bt:/

(J

...

fi

(4.20)
(4.21)

(4.19)

fi

l:>

O-

Fin. 4.20. Drcap l.a intrinsec (dreapta lui Coulomb):


a - pmnt necoeziv; b i c - pmnt coezrv.

Grafie, rezistena la forfecare se exprim printr-o dreapt (fig. 4.20)


care poart numele de dreapt intrinsec sau dreapta lui Coulomb i este definitii prin doi parametri:
- nclinarea fa de orizontal <1), denumit unghi de frecare interioar:
- ordonata la origine c, denum it coeziune.
E.\:presia (:.19) este caracteristic pentru pmnturile necoezive (nisipuri,
p ietriur-i), n timp ce expresiile (4.20) i (4.21) snt caracteristice pmn
turilor coezive. Se constat c, exceptnd cazurile n care pmnturile argiloase se comport ca medii ideal coezive, lipsite de frecare intern (<D = 0,
el = c), n toate celelalte cazuri r-ez istcn.a la Iorf'ecaro a piiminturilor este
functie
de mrimea efortului norm al 0. 111 consecint. , ceea ce conteaZi} nu
,
ssto valoarea absolute} a efortului unitar
tangential" ci raportul in care acesta
se aflu fa,l de efortul G.
~

Fie masivul de prnint; de sub o

fundaie

(lig 1 :21) un puneti in interiorul masi vului ~i


n n plan ( 1 - a care trece prin punctul .1. Fie [J
cfo rt u l toLd pc planul a - (/ in punctul .1, ele

Se CeH' Sit se st.abi lcasc condiia de rupere


in punctul .1, Problema va fi cxamlnat m ai
intii pentru p rniut nr ilc nccoczl ve i apoi pentru
cele eoez\ c
a . l':lmilIturi ueco ezlv e, Este

dat

dreapta
-:j

= 0tg

FilJ.

~.~l.

sivului

intrinsec

r::.forlul ntr-un punct al maele pmint de sub fundaie.

de

ecuaie:

(j),

reprezentata in sistemul de coordonate 00-: in care se construiete i punctul S, avtn d drept


coo rdon at c componentele 0 i -: ale efortului total fJ pc planul ( ! - a, Dac punctul S se g;'isetc

3S

(fig. 4.22, a), atunci condiia de rupere este ndeplinit chiar pentru planumele de plan de rupere. Dac punctul N se gsete sub dreapta intrinsec (fig. 4.22, b), a- a nu este pla de rupere. Trebuie ns s se verifice dac nu exist
l1
un alt plan care trece prin punct~l A i pentru care condiia de rupere s fie ndeplinit.
Problema revine la a studia variaia eforturilor n jurul unui punct.
pe dreapta

intrinsec

nul a- a care

poart

a
FirI' 1.22. Verificarea ndeplinirii

condiiei

de rupere .

Fie un clement de pmnt care trece prin punctul A. din masiv (fg.4.23, a), pe feele
eforturile uni tare normale 0z, 0z. i '1:Z = 'zz, Fie un plan oarecare EC
care trece prin elementul considerat, f'cind unghiul o: cu axa O . Se cerc aflarea componentelor normaljr.; i tangcnt.ial~ale efortului total~care acioneaz asupra planului EC,
pentru orice valori ale unghiului CI; (fig 4.23, li).
Pentru a exprima condiiile de echilibru ale elementului .AJJC, se descompun eforturile
unitare care acioneaz asupra forelor AE i .AC dup direcia 13C i dup normala la ne.
Ecuaia de proiecie a forelor normale pe ne este:

cruia acioneaz

00:

DC = c[ AC sin 0:--]- ozi]] cos o: --;-"0'1:: (AC cos o:

.i13 sin :z)

.mp.irtind prin Re, S~ ob inc :


(L2:3)
Ecuaia

cu

nc

de proirct ie a

'Z3

forelor

paralele

cst,c :

(t:21)

cos :2:z.

Egalind cu zero partea


(4.24), se ob tinc :

dreapt

e('uaiei

Fif;.. U~:l. Starea de tensiuni (a) i condiii k


echilibru pcntr u un clement plan (li).

de

tg:2 o:

')

.-

= __'-_':1:

..

(4 . 25)

0 : , - U);

Aceeai

expresie a lui x se obine i ciad. se anuleaz deriva ta expresiei (1.2:3)


(4.25) arat c exist dou planc care trec prin punctul A., ntilninclu-se sub un
unghi drept, caracterizate prin faptul c eforturile uni tarc normale au valoarea maxim, rcspcctiv minim, iar efortul unitar tangential este nul. Aceste planc sint numite plane principale.
Eforturile uni tare normale care acioncnz. asupra planclor principale sint numite eforturi unitarc principale i se noteaz VI (maxim) i v2 (minim). Valorile acestor eforturi se obin
nlocuind relaia (4 . 25) n relaia (123):
Ecuaia

0z

+
2

86

Uz

='1!(OZ?.__ 0X)2 +

,2 XZ.

(4 . 26)

n cazul in care planul RC face unghiul IX cu direcia planului principal pe care actloneaz efortul principal unitar maxim CJ'I (fig. 4.24) cele dou ecuaii de echilibru duc la urm
toarele expresii ale lui eret. i 'ret.:
(4.23')

"o:

erz)

= (0'1 -

sin IX cos

IX=

erl'- 02

(4.24'}

sin 2 IX..

o
6
l----.~---~
FiH. 4.2~. Condiiile de echilibru
n funcie de tensiunile principale.

Fin.

~.25.

;Cercul

lui 1\10h1'.

n sistemul de coordonate 0'0" ecuaiile (4.23') i (4.24') descriu un cerc de diametru


de origine, care ntlnete axa 0(1 in punctele
2
de coordonate (0'1, O) i (02' O). Acesta este denumit cercul eortuiilor sau cercul lui 111011r.
Dup cum rezult din relaiile (4.23) i (4.24), componentele Ucx i 'o; ale efortului p pe un
plan care face unghiul o: cu planul de efort unitar principal maxim sint date de coordonatele
punctului obinut prin intersecia cu cercul a razei cons trui t cu unghiul la centru 20: (fig. 4.25).
(O"J .-

distana

(Iz), cu centrul la

erI

+ o"z fa

Polul cercului. Se duce din extremitatea vectorului 0'1 o paralel cu direcia 1 care ntlnete cercul n P (fig 4.25) O paralel dus din extremitatea vectorului Uz la direcia 2 ntl-

nete
ia

acelai

cercul n

punct P (-c9:EPD

planului EC, aceasta

ntlnete,

-')::CAIJ

=~J

[Ducnd din N o

paralel

Ia dircc-

de asemenea, cercul n punctul P (-9: N PD = -'):: ARC = 0:).

Punctul P astfel obinut este un punct caracteristic al cercului tensiunilor, denumit polul
cet cului i care sc bucur de urmtoarea proprietate: ducind din polo paralel la un plan
trecnd prin punctul din masiva crui stare de tensiuni este descris de cercul lui l\Iohr,:paraIola intersecteaz cercul ntr-un punct ale crui coordonate reprezint chiar componentele
o i ':' ale efortului unitar total pc planul cu care s-a dus paralela . Pentru aflarea pol ului cercului este necesar s se cunoasc mrimea efortului unitar total pc un plan oarecare i direcia
acelui plan. Ducnd din punctul de pc cerc, care rcprczin t efortul cunoscut. o paralel Ia direcia cunoscut a planului pc care acest efort acioneaz, se obine polul la intersecia cu
cercul.
Verificarea
decurge astfel:
se
determin

se

condiiei

calculeaz
o'r,

de rupere tntr-un punct elin masiv cu ajutorul cercului lui Moh r

eforturile vx, uz

'xz n punctul considerat ; in

funcie

de acestea se

uz;

construiete

cercul eforturilor;

cunoscndu-se cercul eforturilor pentru punctul dat din masiv, se poate verifica dintr-o dat condiia de rupere pentru toate planele care trec prin aceI punct; este suficient s
se examineze poziia cercului eforturilor fa de dreapta intrinsec

87

h cazul n care cercul eforturilor este tangent la dreapta intrinsec (fig. 4.26, a), punctul
de tangent reprezint extremitatea efortului total p pe planul de rupere a crui direcie trebuie determinat. Unghiul TCB, ca unghi exterior triunghiului dreptunghic OCT, are valoarea:
<:
TCB = 20: 0 = 90 + <1>.
Planul de rupere face cu

direcia planului

de efort principal maxim unghiul 0: 0 = 45

+ <1>/2.

i
_____ U;.

-"J~

_____Ij

o
Fifl. 4.2G. \erificarea indeplinirii condiiei ele rupere la
sind cercul lui Mohr :
11 -

Din figura 4.24

condiia

rezult

condiia

este ndep!iniU: lJ -

pentru inclinarea faUi de

tg O =

pmrnt u l

nccocziv, foIo

nu este nc!l'.pjinil:l.

normal

a efortului P expresia:

':;

In sistemul de coordonate 00-; se r,egscte unghiul O ca unghi de in li nar a dortului


total Pet. la de axa 00 (\ . fig. 425) In cazul piimluturllor nccoczi vc , se coust nt c:'i la rupere,
adiel atunci cind direcia efortului !):x se confund cu ciirecia drvp tcl i nt ri us.-ci rOlllU:
(12i)

LllghiulO poarUi numele de unghi de dcmeic . Condiia (42/) poate- Ii Io rmula t ::sUd: int ruu
nccoeziv, ruperea se produce pe acel plan pentru care unghiul de ell'\ l'n' de\ i n e egal

pmln t

cu unghiul de Lrcca rc

interioar.

Cind cercul eforturilor nu este tangent la dreapta lut rinscc (fig ~! '2G.< b). punctul .11
din masiv se gsete in echilibru stabil. Pentru orice plan care trece prin punctul .11,0 < (lJ.
Cu ajutorul cercului lui "Iolu se poate da o lormulare analilid pentru

condiia

bazaU. pc proprietatea dreptei intrinseci de a fi tangent:'i la cercul eforturilor


r upcrii

in

triunghiul dreptunghic OCT se serie:

sin <1> =

CT

OC
2

88

Ulll'

ele rupere,
co rr-spu n d

(J2

1 .- sin <D
(Jl

+ sin <D

sin <D

sin 90 -

(Jl

sin 90

2 sin

+ <D

90

(Jl

(J2

90
<D
90 - <D
ctg - - - - tg - - - - =
2
2
=

01

2'<D) .

tg-9 ( 45 o-

01

tg 2

90 -

90 -

<D

2
=

sin

= (Jl

+ sin <D

+ <D

90

2 cos

90- <D
cos - - - - 2

<D

-----

(4.28)

Fie P polul cercului. Punctele T i T


fiind punctele de pe cerc pentru care este ndeplinit condiia de
rupere, unnd polul cu
aceste puncte Se obin direciile a dou plane
numite plane de rupere sau plane de alunecare (fig. 4.27).
Unind polul cu punctele de intersecie a
cercului cu axa Ou se obin directiile planelor
principale.
/"--..

90 .. <D
<D
TPB = - - - = --~-- = 45 + -.
2 2 2
Planul de alunecare face cu planul pe care
acioneaz tensiunea maxim unghiul :>:0:
<:

Te B

7. 0

45)

b. I'iiIllIHtUi' eoezlve.

~j =
..

(J

t <1 el)

~- c =

(j)

Se expr im

1" <.D (u

-j-

C I I ; : : ' ,

Fig. 4.27. Determinarea direciilor planclor


de rupere i ale planelor principale cu
ajutorul polnlu i cercului lui Mohr..

sub forma:

-=f

_C_)
=
<D

tv
(f (1) (o _L.
,

co t"oel

tC
a Iel)

tg

J ..cli_)
I

(4.. 29)

a ccua.ici dreptei intrinseci a sugerat lui Caquot formularea principiului strilor cot espondcnic pentru trecerea de la mediul necoczi v la mediul cocziv,
astfel: "lin mediu coczi v este in echilibru dac se poate face s-i corespund un mediu necoczi v de aceeai form i Frecare i ntcrioar, in echilibru sub aciunea incrcrilor exterioare
ce acioneaz asupra mediului coczi v completate ele o presiune. hidroslatid. lis = C- cotg (D.'
Expresiei lui Caquot ii corespunde. de fapt o translaie de axe prin mularea ori ginei
n punctul de intersecie al dreptei intrinseci cu axa O (fig. 4.. 28):
Exprimarea sub

aceast form

ln0. 0 i C T :

sin <D

CI
CI
2
= --- = - - - - - - = ---.---------

OC: .,- 0i O
.

OIC

ur

+-

~.

.. 1
+ccoLgO

U [ - u2

'r' 0;~ +-

01

2c co t g

(1) :

2
Ul"

sin CjJ -:..

(Ji(1 -

2 ' sin CjJ +sin <I)

cos (1)
2c - - - - . sin eI> ==
sin cI)

O 2 (1

+ si n ep)

U[ -

+ 2c' cos

u,,:

<I):

(430)

a
i

Fin. 4.28.
Direciile

Condiia

de rupere pentru

planclor de alunecare nu se

pmlnturi

coezive.

schimb:

n cazul pmintului coeziv: m ax > <D.


Pentru punctul T care ndeplinete condiia de rupere:
Tf = a' tg (1)

+ c.

Se mpart ambii termeni cu:


'f

= tg

<D

C
Ci

dar
Ci

deci :

tg m ax

tg <'1) -1-

(4.31)

4.4.2. METODiCA DETERMINRI! REZISTENTEI LA FORFECARE


Hczistcn a la iorfecare a pmnturilor este cxprimat prin dreapta lui Coulornb
Determinarea rezistenei la Iortccare a pmnturilor Inscamn deci determinarea parametrilor
<D i c ai dreptei intrinseci.
Condiiile de solicitare a probei de pmnt n cursul iuce r crll pentru obinerea dreptei
intrinseci influeneaz n rnsur nsemnat valor ilc lui <D i c; de aici rezult dou concluzii:
- <.D i c nu snt nite constante fizice ale pmintuluf , ci trebuie ntotdeauna corelate
cu modul n care au fost obinute;
.- trebuie aleas acea metodic de determinare a dreptei lui Coulomh care s<~! apropie
ct mai mult condiiile de solicitare din cursul inccrcrti de cele pe care const ruct la le \3. induce
n masivul de pmnt.
Prin metodic se nelege ansamblul de reguli i procedee folosite intr-o anumit determinare.
ncercrile de laborator pentru determinarea rezistenei la forfecare cuprind, de regul,
dou faze: prima faz se caracterizeaz prin deformaii care produc ndesarea probci, iar cea
de a doua Iaz se caracterizeaz prin deformaii de lunccare ce cresc progresiv pn la rupe-o
rea probei.

90

Principalele criterii dup care se difereniaz metodicile curent folosite la determinarea


rezistenei la forfecare a pmnturilor snt prezentate n continuare.
a, Criteriul posibilitii de drenare a apei diu porii pmntului n diferitele faze ale neereeli. n funcie de acest criteriu se deosebesc trei tipuri de ncercri:
- ncercri neconsolidate-nedrenate sau incercri rapide pe probe neconsolidate (ncercri
de tip UU); att n prima, ct i n cea de a doua faz a ncercrii, drenarea apei din porii
pmntului este mpiedicat;
- ncercri consolidaie-tiedrenaie sau ncercri rapide pe probe consolidate (ncercri de
tip CU); n prima faz a ncercrii, drenarea apei este permis, producndu-se consolidarea
probci sub tensiunile normale aplicate; n cea de a doua faz, drenarea apei este mpiedicat
s'au ritmul solicitrii este atit de rapid, nct apa din pori nu are timpul necesar pentru a se
drena;
- incercri cnsolidate-dretiaie sau ineercri lente pe probe consolidate (ncercri de tip CD
sau D).
n prima faz, ca i n cazul ncercrii de tip CU, drenarea apei este permis" n cea
de a doua faz, ritmul solicitrii este att de lent, ncit este posibil drcnarea apei din pori.
Adoptarea uneia din cele trei metodici depinde de natura problemei ce se cere a fi soluionat" Astfel, la fundarca pc un pmnt argllos a unei construcii ce urmeaz a se executa cu o tehnologic care favorizeaz un ritm rapid de ridicare a structurii de rezisten (preIabricarc, cofraje glisante etc.), o ncercare de tip UU este cea potrivit (ca urmare a perrneabilit ii reduse a pmntului i aplicrii rapide a incrcrii, consolidarea stratului nu este posibil),
Dac ncrcarea se aplic n
trepte, lsnd timpul necesar consolidrii sub fiecare
treapt, ncercarea de tip CU este indicat.
b. Criteriul tipului de solicltare. D ap aces t criteriu cxis t Incercri cu sa hcltri: statice,
ciclice i dinamice.
c. CrltcI'ill raportului intre eorturt i ddnrmaii. Avind in vedere acest criteriu, incercrilc pot fi:
cu efort impus (i deformatii msurate), la care solicitarea care duce la ruperea probei
in trepte, msurindu-sc dcformaile sub fiecare trcapt ;
- cu deformaii impuse (i eforturi msurate), la care se impune ritmul dc deformare
sub solicitarea care duce la ruperea probci, rusurindu-sc varinl.ia continu a eforturi lor
-

este

aplicat

4..4.3. DETERMINt'f..REA

EN
PRIN

LABORATOR A REZISTENE:
fORFECARE Dm.:=:CT';).

LA t=ORFECARE

Incercarea de [orccare direct se efectueaz n apruatul de Iorf'ecare d irect , alctuit din dou casete care se pot deplasa una fa:l de cealalt, determinind Iorf'ecarea prohei ele prn int aflat n interior dllp;1 plan ul ele separaie
dintre casete (fig. 4.29).
Incercarea comport dou faze (fig. 4:.30):

Il
I

tN

Fig. 4.29. Schema ncercrii n


aparatul de forfecare direct:
1 - casete; 2 - plac de lncrcare; 3 - proba de pmnt.

Fin. 4.30. Fazele

."TT
ncercrii

de iorfecare

direct.

91

1) proba este
1V

normal

(J

supus

unui efort normal 1\1, cruia i corespunde o tensiune

= - ;
/1

Il) prin deplasarea relativ. a casetelor se exercit asupra probei un


efort tangenial T; sub o 'valoare T m ax se produce forfecarea probei creia i
tensi
. l~a 1a rupere 7[ = --,T max
corespun dee tensiunea
t angentia
[i

I
I

I
12,Smm

1
L..-----~6

Fi!!.

~.:n.

Diagrame caracteristice , - ; )

ncercarea de forf'ecare direct sau de Iorfccarc cu plan obligat este de


tipul deform aie impus - efort msurat, La incerorile cu forfecare rapida
(UU sau CU), ritmul impus deplasrii relative a casetelor este de 1 ...
... 1,5 mm/min, n timp ce Ia ncercrile cu forfecare lent acest ritm este de
0,05 mm/min sau chiar mai mic. Definirea 1ui 7(( 'ma\) pentru fiecare ncercare se
face pe baza d iagrarnoi care leag tensiunea tangen.ial de deformaia ega]{:i
cu deplasarea relativ ;) dintre casete (fig . !t . :31). Dae<.1 diageama , - 6 evidcn,iaz o cretere cont.inu.i a lui 6 la creterea lui 7 (fig.. 4.31) a), pentru definirea
lui 7[ se folosete un cciteriu de deformat ie: '/ corespunde lui 6 = 12,5 mm.
Perechile de "\ alori (o,:-max) se reprezint n sistemul de coordonate 00,.
Pentru un pmnt ;~e lac cel puin trei inccrc.ui, diferite intr'o ele prin mrimea
efortului norma! .X aplicat in faza L
Prin prelucf<u'c st.at.ist ic (cu mct od a ('(>jo)' m ai mici jl,Hn't1e) sau pe cal
geometJ'ic<.1 se construiet dreapta m cdic Cil;'(' [['(CC(' prin cele trci sau m.ai multe
puncte (fig . ~.:-;2) . Se mit;-;U;ll',; iilclin<.u('(l <in'p! (' i;,\;l <11' cq'i/ontaltL pcnLnl
ail area unghiului de frecare iJll~;'inal';) el) ~j ordonata la ()iigitlc~ pentru aflarea

coez iunu

444 . DETERr-1!NAREA N LABORATOR A REZISTENE! LA FORFECARE

PRiN COMPRIMARE TRlAX!ALPI.

ncercarea de c:ompl'iilHu'p t.ria xi al :';(, efi?duea/:t in C\jlan1tul tr-iax ial


a crui pies de baz o const ituie o celul cu 1)(,l'eti re/i~,tenti in jq\.erIul'ld
creia se introduce o pt'ob,\ cilindricfi cir ptll1:tnt . (\\ ind In mod obinuit n,J!t.imea de 8 crn i diam euul clc( :3 cm (fig L3J). Prob a este inv eliteI cu o meml

bran subire, etans.

Proba poate ii ]egat<1 prin intermediul pietrei porouse d o biurct in care se msoar
de ap evacuat din prob In cursul Inccr crii (egal cu varint ia de volum a probci
saturate), precum i de un disp ozit lv pentru msurarea presiunii apei din pori. Acesta Iuncioneaz~l pe principiul aducerii la eoincidell,l inc!lizindu-sc rol ii n c t cl .t si C i fiind dc schis
\OIUlllUI

92

robinetul B, iar conducta de legtur cu proba Iii nd plin, orice cretere a presiunii apei
din pori este nsoit de o dcnivelare n manometrul cu mercur. Pentru readucerea la nivel
a rnercurului, se lnvlrte pistonul cu urub din dreapta, realiznd o presiune a crei intensitate se msoar la un manometru racordat la dispozitiv..
Presiunea necesar pentru aducerea la nivel a manornctrului cu mercur coincide cu presiunea neutral.

'01
!

._~
I
A '

~,

lIL

-<;,:

Fi!!. 1.:32. Prelucrarea rezultatelor


ineei du i i cie torfccai e <lirect. .

Fig. -<':3:3. Schema

lnccrcrii

n aparatul tiiaxial :

l-ccluI; 2-"[JlOilij cJcp:UlInt; 3-IJlac~idct1c'\rcalc:!-Il1CI!lblan et.ans , S-lJiair:\llOroas; G-liurct;l;


7-1ilJllomettu
cu mercur; S - piston: [) .4, 13 i C - robinete

manometru

Cele dou faze ale ncercrii snt urmtoarele (fig. 4,34):.

I) n celul se introdllce' un fluid (ap. ulei, aer comprimat). Aplicnd


o presiune Uo aSIIIHa Iluid ului, proba este supus unei solicitri lndrost.at.ice.
Dac drennrea apei din prob este permis, modificarea de volum a probci
saturate se face m.surtndu-se variatia ni.. elului apei n biureti:11egat;1 cu celula.
Cercul tensiunilor corespunztoare fazei 1 se reduce la un punct (ul =
=--:= Uz = uo); pentru a duce proba la rupere trebuie aplicat o solicitare deviatnric. adiel o solicit are pentr-u care G'1 # U2'
II) Prin intermediul unui piston, proba este supUSii unei presiuni ver ticale suplimentare d.u care se mrete treptat pin la .. aloarea ~(jl care duce
la r-u pel'ea prohe i.
Te IlS i\i nile il I'i ncip al e cores p u nz,"\ to are
L: ,~-;'Jo
: I
ru peiu :.
_LLLL
LLt~
,
i
1

;"':r-

Ci 2

ciUI =

f:-->
o

ciuf:

U1=Uo
=--=

ul -

u2 (d eviatoru l de

tensiuni),

r"

r4'- It')
:....,
+
:-.c$-

r-ei'<>-

~~'
4

,-,-

;~~
,L..~

:--

TnT

i n cazul ncercrii de Iorf'ecare


O;;
1
il
direct, mrimea lui ':/ se precizeaz;\ pe
baza cliagramei care leag (0 1 - (2)
Fin. ?'.:\'.. Fazele lucercrii de co mp rimare t rlaxial.
,6.0 ele cleformaia specific ax ial :::1
\stfel, n cazul unor probe de consisten
redus, ruperea nu este distinct marcat prin formarea unui plan de rupere
in prob, iar deformaiile cresc continuu cu creterea d ev iatorului (fig. 4.35).

Ca

rn

acest caz6.ul corespunde lui SI = 20%,


Odat definit d.0f se construiete cercul tensiunilor avnd ca diametru
6.u; .

93

Pentru determinarea dreptei intrinseci, se repet ncercarea cu o alt


prob din acelai pmnt, care se supune, de asemenea, comprimrii triaxiale,
cu diferena c n faza 1 se aplic o alt presiune hidrostatic; proba este dus
pn la rupere construindu-se un nou cerc al lui Mohr cu noile tensiuni principale. n mod obinuit, se efectueaz trei ncercri (fig. 4.36).

a
Fig. 4.35.

Deformaia

probei de

20%

consisten

redus supus la comprimare triaxial


i diagrama corespunztoare (b).

Dreapta
Parametrii <P

e,%
(a)

ncercrii

FiU' 4.36. Prelucrarea rezultatelor


triaxiale.

intrinsec reprezint tangenta comun la cercurile lui ::\1ohr.


i c se determin prin prelucrare statistic sau pe cale geometric.

Curba llv - SI prezint interes i pentru partea ei iniial, la fel ca orice curb efortdeforma ie. Unind originea cu nn punct a al curbei se definete modulul secanl E (fig. 4.35).
Cind deviatornl este exprimat in eforturi efective, modulul secant corespunztor punctului
ales este:

llO'

E=-,

(4.30)

SI

4.4.5. DETERf"lINAREA N LABORATOR A REZISTENEI LA FORFECARE


PRIN COMPRlt-1ARE CU DEFORMARE LATERAL LIBER
(COMPRiMARE MONOAXIAL)
Aceast metod se aplic n cazul pmnturilor coez.ive, din, care se confecioneaz probe cilindrice supuse comprirnrii pe direc.ia vertical, fie
ntr-un aparat de laborator anume destinat ncercrii, fie ntr-un aparat
1

vr---'l
t vq

L_--l
tI t1 &1 q
FiU' 4.37. Schema ncercrii de
comprimarc mo-

II

Fig. 4.3B. Prelucrarea rezultatelor nccrcr ii de comprimare monoaxial.

noaxial,

triaxial (fr a se mai introduce presiune n celul), fie chiar n condiii improvizate pe antier, urrnrindu-se cu strictete paralelismul celor dou fe.e de
capt (fig. 4.37).
.

94

Cercul tensiunilor este tangent la origine (fig. 4.38):

Fiind o Incercare rapid pe probe saturate, cercul tensiunilor la rupere


admite o tangent orizontal. Se obine astfel:
Cu

= __
QllUlX

(4.31)

4.4.6. DETERMINAREA PE TEREN A

REZISTENEI

LA FORFECARE

A PMNTURILOR

Se folosete aparatul cu paiele sau sci zomelrul , care const dintr-o tij terminat cu dou
palete dispuse n cruce (fig. 4.. 39). Se nregistreaz momentul de torsiune .LUt care trebuie
aplicat asupra tijei, pentru a se produce o rotire complet a palctelor n pmnt. Aparatul
se folosete n special n pmnturi argiloase de consisten redus. Efortul tangcnial vy care
se dezvolt pe suprafaa lateral i pc cele dou haze ale cilindrului de pmnt, avind inl
mea Iz a paletelor i diametrul d, se determin din relaia:

J.ut

d21z
T;f ( .-2-

+ (3d

n condiiile n care se efectueaz ncercarea se ia: c

(4.32)

'":f

O utilizare interesant a aparatului cu palete o constituie reconstituirea formei suprafeei dup care s-a produs alunecarea unei mase de pmnt. n acest scop, se cfectueaz ncercri de forfecare la diferite adncimi ntr-un numr de foraje dispuse pe un profil trans-

FifJ. 4.40. Folosirea aparatului cu palete la reconstituirea suprafeei de alunecare:


1 - tal uzul (lnainte de alunecare); 2 - taI uzul dup
alunecare; 3 - suprafaa probabil de alunecare.

::

ir

~d~

2
Fig. 4.39. Aparatul cu palete :
12-

poziia
poziia

nainte de ncercare;
n cursul ncercrii

versal in axa alunecrii i se raporteaz valorile f (sau c) obinute n diagrame de variaie


in adincime (fig. 4.40). Unind cu o curb continu punctele crora le corespund valorile minime ale lui 'I se obine alura probabil a suprafeei de alunecare.

95

4.4.7. PARAMETRII EFECTIVI I PARAMETRII APARENTI


AI REZISTENEI LA FORFECARE A PMNTULUI
n cazul n care n cursul determinrii rezistenei la forfecare a pmntului se rnsc> arii
presiunea u a apei din pori, este posibil aflarea efortului unitar normal efectiv cu reia ~ia:

a'

a-

u,

in care a este efortul unitar normal total aplicat asupra seciunii de rupere (in daN,!crn 2 ) , iar
u presiunea msurat a apei din pori (presiunea neutral, in elaNfcm 2 ) .
Rezistena la forfecare se poate exprima n funcie de efortul unitar normal efecti"\r cu
relaia:

'~f

care:
c' este coeziunea

= a' tg <D'

efectiv,

+ c'

= (G - u) tg <D'

+ c',

n da:"/cm 2 ;

vnghiul de~Fioar cl.c-U\~::.--presiunea apei din pori nu este cunoscut. rezistena la Iorf ccare se
ele efortul unitar normal total G, cu relaiile:
la ncercarea ele tip U

<D' -

Dac
funcie

exprirl1

-- la ncercarea de tip CU
"f =

tg 9cn

eI)1., cIU <D eu )i cen snt denumit! parametri

44..8.

REZISTENA

Aceast rezistent
,
TI

(J'

tg <D -

Tf

(J'

tg <D'

se

+ c(U;

apareni

LA FORFECARE A

exprim

ai

rezistenei

la Iorfccarc.

NISIPURILOR

cu relatiile:
,

n termenii tensiu nilor totale;

=: ((J -

li) . tg <D' -

n termenii tensiunilor efect.ive.

Hezistena la forfecare a nisipurilor este caracterrz.at prin llulriulea


uu.ghiului de frecare interi.oarr~~~cc13'C_~L('piIEiE:l1ttdellatuUl.L.:~~~ll'ea
fi7js)
a 'pAmintului, ct i de cOlldillle ele ln~'.tTc(~~~
Fie ~"'tiGi1 pl:r;ltl'-O probil de nisip indesat supus la i'orh'C3ye direct (fig.4ld). Pl anul obligCt de Iorfcc are 1--1 int.ersect.euz atit.
porii ct i particulele solide.
J.
Tendinta de
Este e\ ident c rezistent, a leo<,>bel...
r-------- urntlore a probei
t.ut-ilor dintre particule, reprezentat prin fore de frecare ce
7
.;A:X;~~~~~ 7 se dezvolt sub un efort IlOnn al
dat, este mult mai mic chiar
dect rezistena particulelor. CCl
urmare, forfecarea in lungul plaa
b
nului obligat este precedat de o
Fig. 4.41. Seciune vertical printr-o prob ele
umflare
care face ca toate part i-nisip ndesat supus la Iorccarc direct:
culele s se gseasc numai de o
a - nainte ele rortecare , b - (lup Iorfecare
p arte sau de alta a planului de
forfecare. O component a rezistenei la fodecare a nisipurilor se datoreaz
deci inclctrii sau impnrii ntre particule, cu att mai pronunat cu cii
indesarca este mai puternic. Cealalt component este dat dr frccan1a de
alunecare (frecarea propriu-z is}. p art icul Il(' p art icul.

96

Dimpotriv, la nisipul afinat., forfecarea este nsoit de o comprimare


a pmntului, iar curba, .- pune in evident o valoare de regim a lui '[.
Diferena dintre 'Imax i 'regim exprim efectul de incletare prezent la nisipul
indesat (fig. 4.42). Exist o valoare a poroz it ii, numit porozitate critic;
la care o prob saturat de nisip supus la forfecare
n condiii drenate nu manifest nici umf'lare, nici
comprimare. Cind porozitatea pmntului depete
porozitatea critic, tendina de micorare a volumului 0fmox
produce o cretere a presiunii neutrale ceea ce, dac
,
viteza de drenare a apei este mai mic decit viteza
t
a
de micorare a volumului, conduce la reducerea
presiunii efective a' i poate chiar 1a anularea
acesteia, adic la instabilitate.
I
Influenta
, strii de ndesare si
, a efectului de i ncletare explic de ce unghiul de taluz natural al
nisipului n umplutur este mai mic decit cel al nio
6
sipului n sptur.
FiU' "1042. Diagrama 7-- ;)

___.

ree,'m.

Se consider un taluz din nisip in umplutur i caracterisl.lcc pentru nisip:


nlsip ndesat; b - nisip
se cere determinarea inclinrii ~ la care taluzul este
afrnat.
stabil (fig. 4.43). Greutatea G a unei gt'amde
aflat la suprafaa taluzului se descompune dup<'i direcia t aluzului I dup
normala la taluz', astfel:
'I, = G'
S111 Q
i..J
(J -

..'\T
\

G cos
'

"-'

(J

,..)"

Cornponeut a T tinde Set pI'O\OaCe alunec area gl'e\Illilei SPI e baza l al uz.ulu i .
.Acestei fore i se opune o for de frecare F. Dup cum este tiut, ntre dou
corpuri aflate in contact, care se cIeplaseazc1 l'ecip"oC se dezvolt o for de
fl'ecare egal cu foril normal pe supl'afa\e~ de separa(ie, iumul it cu coeficientul de Irecare dintre cele dou corpuri, In e\emplul o nsiderat , ff'ecHrpa se
produce la contactul nisip pe nisip. La limit. cind p articulele de nisip tind s
alunece una n raport cu cealalt. rezistena la f'orfcc arc n pmntului este
integral mobilizat) iar coeficientul de fr'E'(,HI'e dp\ine ('0. el 1cu tangentR unghilllui de frecare interioar:

Coud i ia de echilibru est e :

G sin
tg

p~tg

0:( q).
" eCI.
D

S~G

cos '3 t2'<!)


,

L'

q)
')(j)
( t1 ..,)

i it fi are R l tit. ()l (1 po at.e co nst rt. tu. Fi". ~A:l. Taluzos in ptlca !e (e
mlnlos nisipos
i realizarea pe teren sau in labor-ator a ti nei
umpluturi din nisip i rusur-are a unghiului de taluz natur-al. Aceast a
valo are a lui q) corcspu nde ins nisipului aIiuat. intrucit rezult elin
condiia de st abil itate 1a su prafa a m asivulu i, u ndc eforturile norrn ale
sint practic nule. Fiind o valo are medie pentru toate particulele masei
de pm int. inclus.iv pentru cele din iut erior care Iwnr'fic8z;:'t i de efectul de
O

97

ncletare,

unghiul de frecare interioar <D este mai mare dect unghiul ~ al


t.aluzului n umplutur. Din aceleai motive, la taluzul n sptur W> p.
In practic se poate adopta: <!> = p, la nisipul afnat, <P = ~
4,
la nisipul de ndesare medie ;;i <D = ~
6 la nisipul ndesat.
Ali factori, mai puin import.ani dect starea ele indesare, care influeneaz mrimea unghiului de frecare interioar, sint:
- mrimea
particulelor: q) este cu att mai mare, eLI ct particulele snt
.
.
mal mari;
- [orma i, rugozitatea pcriiculelor; <D este mai mare la particule colu
roase dect la cele cu muchii rotunjite:
- gradul ele ZU? iormitate; cu ct pmntul este mai neuniform, <D este
mai mare, deoarece volumul perilor este mai mic, iar efectul de ncletare
creste:
,
'
- compozuia mineralogic; prezena mieei, alatur-i de cuaitul predominant,
miscoreaz unchiul de frecare interioar.
, Starea de'-' umiditate nu influeneaz, practic, rezistena la forfecare a
nisipului, <D avnd aceleai valor-i pentru nisipul saturat sau nisipul uscat.
Se evit, ns, ncercrile pe nisip p artial saturat. la care se poate manifesta
coeziunea aparent (v. cap. :::5).
Valorile uzuale ale lui $, obinute prin incel'c;ctl'i drenat.e, n condiii
statice, sint urmtoarele: 28::> ... 34 la nisipuri af'inat.e. :32 ... 40 la nisipuri
de indesare medie, 338 4So la nisipuri indesat o. Pentru calcule uzuale i
in lipsa unor d at e pri, ind starea de ndes;",re ,1 nisipuilli se poate Il"-1: c\) = 3iY'.

449. REZ.lSTENA LA fORFECft,RE A PNlNTURILOR COEZlVE

Piincip alii factori de care depind parametrii ej) i c ai J'czistcnei ia fu!'fc(me a pmnturilor cocz ive sint : structura pmintului~ st area de umiditate
~i starea unt.er io arii de ef'orturi.
Structura pminturilor. O solicit ai \: eli:': fodecarc a unui prn int. Hl'giitls
rno\oaciJ o reoricntare a purt iculclor c are tind <\ S(~ Cl0Cl8 dup.i dir'ecia j(II'feci.{rii. Fie dou nro he de arQ:iW. de Ct!elU\ pUI'ozitatc si umiditate. dar' cu str-uc.tur-i difel'ite. supuse la for'fecare di7ccttl.. PjI!J;t cu' s l ruct ur a de tip flocular
(fi
11 44. a) va m aniiost a o rez ist ent.. L\ jilliec;ue mai mar decit proba ,_u
sl ruc.t ur a de Lip d isp ers (iig.. 4.4~~ b! ekn;lli'le ('sti' !h'cPSeU' Su. s e!l?p1lni. un
lucru mec anic mai m are pin;{ cind ]iC1.1tiudele se Oi iento;:l.z;{ spre a aju n
pHI;-dele cu })!an111 de Iorf'ecare Panta lllept\.l.i calP e:\jl!'imi'1 relaia dintr\?

Fii!. {. ~ L FoJ!eC<lIC;1 unor prulh


de :llgiL-\ cu strall' di Ier it :
((-tiI>
Q

fJ,'Cll!;l!:

['-lip

<ii,:,:,!".

coeziunea CUI i pl'esiullE'a d consulid are la ini-':t'j U1.1'C'a de tip Cl, este mal
mare la argila cu structura ele tip Ilocul ar.
Hezisten.a la Iorfecare depinde ele natura <;:i ele numarul contactelor care
se stabilesc intre particulele de pamint. numr ('cU'fI cl'e~te odat cu t1lJ1'~:,jj'eu '"fJ

98

particulelor. Un indice geotehnic uor de determinat (necesit probe tulburate)


care depinde, de asemenea, de numrul de contacte i crete cu coninutul de
pri fine l constituie indicele de plasticitate 1]) = V L . - Wpo Skempton a
stabilit urmtoarea relaie empiric pentru
argile normal consolidate (fig. 4.45):

.ccu

-_

OJ, 1'1

.L
i

U- ,l0
y>i..[ PIC)'
0/

(4.37)

IJg
Intr-un masiv omogen, presiuneA. geologiCfl. IJg este: pg = '( '.z., y fiind greutatea '0lumic, iar z adncimea. Rezult c la argile
normal consolidat e rezistenta la Iorfecare creste
liniar cu adncimea. Aceast. relaie este important n practic, atunci cnd se cunosc caracFi!!.'t.~5. Helaia lui Skempton
teristicile de identificare ale stratului de pentru argile normal consolidate.
argil (y, IpL dar nu s-au efectuat incercri pe
probe netulburate pentru determinarea rezistenei la forfecare. Se intr n
diagram pe axa absciselor cu 'Valoarea cunoscut Il'; se duce o \ ertical i
se citete ordonata punctului de intersecie cu dreapta lui Skempton. Fie
a raportul cculpg. Se obine:

Starea de umiditate influeneaz puternic rezistena la forfecare a pmn


turilor coez ive. Lncercri Icut e pe mai multe seturi de prohe, din acelai
pmnt, avnd umiditi iniiale diferite, forfecate n condiii identice, ar at
c rezistenta la f'orfecarc este cu att mai redus, cu ct umiditatea este mai
mare (fig. 4.. 46)..
La pmnturi saturate, u'elerea umiditii inSC,:U11l1J i creterea porozitii. Intensitatea forelor de legcHul' dintre particulele de argil depinde
de mrimea spaiului dintre p articulc, deci de porozitate..
Urmrind varia ia coez iunii cu umiditatea s-a constatat c<'1.. la unele
pmnturi, coeziunea- nu se anuleaz nici atunci cind pmntul cu structur
natural are o umiditate egal{t cu limita de curgere (fig. ~ . 47); este cazul
el

w,
Fig. 't.Hj. Influenta um id it i i asup:
IC'zisLel1ei

la

Iorfccarc

~1

FiU'

argilclor
1 -

1:\1:(;

--w

\ ariat ia cocziunii cu
u mid it atca :
lJ<1.Itlilll eu rezistent structu't.n.

:.! -

pmint

ft;:>,'

st ruct m a l

pmnturilor care posecl{( te,eisten{i. structur-al. Dup ~ Iaslov ,


pmnturilor argiloase poate fi piivit ca suma El. doi termeni:
.

rezistenii

co ez iunea

99

este coeziunea primar sau molecular, datorat forelor de atracie ntre


particulele din pmnt, care se exercit prin intermediul moleculelor de ap
Ca

adsorbit;

coeziunea structural datorat legturilor de cimentare care se dezvolt


ntre particule n procesul de diagcnez : aceast component a coeziunii
dispare dac proba este tulburat.

Cs -

\.....----'------'----'---'--------

Pz

PJ

,04

-"-------'-a_~~
~

P;

a
Fig. 4.48.

,03

P (iT)

Influena strii

anterioare de etort un asupra

rezistenei

la Iorf ecar e a argilelor.

Starea anterioar de eforturi este un Iactor ese nt ial pentru rezistena


la forfecare a argilelor.
Argilele normal consolidate au rezisten a la Iorf ecare mai 111 iCi~ decit
argilele supraconso1idate..Acest lucru poate fi pus in evident prin urrntoarva
experien:

- se prepar o pastil de argil de consistent foarte redus (umidit atea


iniial~i apropiat de limita de curgere <l'JJ Supus unui ciclu de inorcare-des
crc are in condiii de deformare latel'al{\ impiedicat , pasta s-ar comporta
in modul artat pt'in diagrama din figma 4.48. a :
- se iau mai multe probe din pasta resp ect.iv si. dup ce sint lasat e
s se co nso lidez e sub presiunile Pl' P"2' P:3' sint supuse la f'orf'ecare III aparatul

de Iorfecare dil'(~ct. fn co ndi.iilc unor incen\ri de tip CU se obin of'or tur ile
u nif are tal1geniale ele i-upcre SI' S:2' S;3:
- se iau alte probe ~i se Jasi~t S<'l se eOlholideze sub n presiune j) 4' mai m are
d>cit P3' Apo i pl'obelE' sint supuse la Iorf'ec are dUpi\ ce in prealabil au fost
descrcat.e de la P4 la Pl' la P:2 i, respect iv. la fJ:3: se obin S ~
SI, ~'~ ~> "'2'
.'

......

"3 .> .)3'

n figura 4.48, b sint reprezentatc' intr-fi diclg/(\mi~t p-s rez.ul t atcie celor
sase det erminr-i.
.
Hezistena la ror[('I'a1'e sporiti\ pe ( are () IlHnili'sEl probele d . f i g se
datoreaz faptului 6l au fost supuse ant error u nvi presiuni mai mari, p;.
Pr-obele d, f, g sint plobe de argilct SUPt'(lC'()!ls(didat;~\, in timp ce probele a,
h, c se comport;'! ca p rnhe de ar'gi!<"l norru a! ennso!idc1.i,1

4.. 5,. ECHILIBRUL MASIVELOR DE PM1NT

Esaminind din nou diagrama in6u'cc\l'e-tasalf', oht inut pt'in iucrcarea


unei plci (fundaii) ele j)rol), pe haz a cc\reia au fost ilustr-ate pr'incipalelp
fazp ale procesului de clerOl'llHU'p sub solie it ar- la p{lllinturi (\ .. fig',. 4.2)~ rezult8

100

c ? mo.d. simpl~fic.at eva ar putea fi asimil~t cu o diagram biliniar (fig. 4.49).


O simplificare similar se poate adopta I pentru diagrama ~cr .- S obtinut

prin ncrcarea de comprimare u-iaxial a unei probe de pmnt (fig. '4.50).

..P

:::::::

Fig. 4.49. Simplificarea diagramei


tasare.

...
8
ncrcare

Fi!!.

4.5H. Simplificarea

diagrame!

~G -

Potrivit diagramelor idealizate p-s sau ~G- 0:1 .procesului de deformare


sub solicitare i snt caracteristice dou stadii:
- stadiul de comportare liniar, definit prin prima parteOA a diagr amelor,
n care eforturile din pmnt se situeaz n domeniul elastic. Problemele de
mecanica pmintului, legate de acest stadiu snt probleme de echilibru elastic;
- stadiul curgerii plastice, definit prin palierul ..1 B al diagramelor, n
care eforturile din pmnt se situeaz in domeniul plastic. Problemele de mecanica pmnturilor legate de acest stadiu snt probleme ale ccliilibrul ui limit
sau ale echilibrului plastic.
4.5.1. ECHILIBRUL MASIVELOR DE PMNT
N STADIUL DE COMPORTARE liNIAR (ECHiliBRUL ELASTIC)

problem practic de maxim importan pe care trebuie s o rezolve


mecanica pmnturilor este cea a determinrii d eform a.iilor probabile ale
terenului de Iund are. ca urmare a incrcrilor transmise de constructii..
n acest capitol ~-au artat ruod alit ile de obinere a relaiilor efort-('18formaie ale pmnturilor n stadiul de comportare liniar. Cunoaterea
caracteristicilor de compresibilitate este necesar pentru estim area dcformatiilor
terenului de fund are, dar nu este i suficient. In plus trebuie s se cunoasc
i mrimea eforturilor unitare care se dezvolt n cupr insu! m asivului de p
mnt sub efectul presiunilor ce se exerrit pe talpa fundaiei i sub efectul
greutii proprii a pmntului.
Faptul c, n limitele unei anum it e game de so lic itri, comport.u-ea
pmnturilor este liniar, justific utilizarea n scopuri practice. n vederea
stabilirii tensiunilor care se dezvolta in interiorul m asivelor de pmnt sub
ncrcri exterioare, a soluiilor din teoria elasticitii. Aceste soluii au n
vedere un mediu ideal elastic, continuu, omogen, izotrop. Pmnturile, ca
medii disperse, bi sau tri-fazice, cu legturi complexe ntre faze, snt departe
de a se asemna cu acest mediu ideal. Cu toate acestea, studii experimentale
precum i msurtori la scar natural au confirmat valabilitatea utilizrii
rezolvrilor obinute in teoria elasticitii pentru determinarea tensiunilor
i deformaiilor n masivele de pmint , att timp ct solicitrile extcrio arc nu
au depit pragul dincolo de care comportarea pmntului nceteaz ele a mai
fi liniar.
Relaii din teoria elasticitii s-au utilizat i n cuprinsul acestui capitol,
n legtur cu interpretarea rezultatelor det.erminrilor de laborator i de teren,
pentru aflarea caracteristicilor de deformabilitate.

101

SI,

Soluiile

privitoare la stabilirea eforturilor unitare n interiorul m asivelor de pmnt vor fi prezentate n capitolul 11, n legtur cu calculul deformatiilor
probabile.
,
4.5.2. ECHILIBRUL LIMIT iN MASIVELE DE PMNT
Aa cum s-a artat la subcapitolul4.L pentru o anumit mrime a presiunii ce se dezvolt pe talpa unei plci (fundaii) de prob, se poate p ro duce
pierderea ele stabilitate a fundaiei mpreun cu o parte din masivul de p
mnt (fig. 4.51, a); i un mal taluzat de pm int ii poate pierde stabilitatea,
dac suprancrcarea p aplicat la suprafaa terenului depete o anumit
valoare, dac nclinarea (panta) t aluzului este prea mare sau dac acioneaz
un curent de ap etc. (fig. 4.51 , b). n urrn a unei uoare ro tu-i sau deplasri
a unui zid de sprijin in sensul ndeprtrii de m asivul de pmnt din spate,
o parte din masiv se desprinde de rest i urmrete mic area zidului (fig.. /1.51, c).
Cele trei probleme de baz{l ale mecanicii pm inturilor ilustrate de aceste
exemple - capacitatea port ant a fund atiilor, stabilitatea t aluz urilor i impingerea pmntului - reprezint o manifestare a echilibrului limiUl n 111 asivu J
de pmnt. Intr-adevr, suprafaa dup care se produce desprinderea unei
pri din m asiv, in fiecare din exemplele d at e, este o suprafa n lungul
creia este udeplinit condit ia de ru pere, deci
D
(lstr atins:'\. starea de eclril ihru lil1liL't .

"-"...~~-::--c{Trrrr

- :. -:--:::,_:-= --:~"""

-----~....

Determinarea s l rii d\' tensiuni intr-un 1l1,lsi\


mint af lat in cchi libru

de p6-

lil11iUi impune rez o lvarcn sistemului

cie ccua ii format. pc ele a parl e , din coudi ia de echilibru,


iar. pc de alt par Le, din conditia de rupere De exemplu,

in c az ul unei prohlenrc plan'.' sist cruul dc\ i nv :


;:}G?
('~Z('
-+ -.--=

(:

/:

(x

(4 40)

7/ 00=
Soluii

! (C)

FiU_ 1.31. Probl.mc ale eclliljlnulu i Ii mit in masivelc de'


pmin

ele

probleme.

capacitatea ]"Jol'tanl a f n n
tie suprata. : b - sLllJ!l itat ca tuluzuntnr : c--lrnpingcl'I':l

(J-

puriutulu!

Pot

bleme

suprafa

limit,

ale

soluiile

crei soluii

\ederc teoretic au fost dale

care

lati v mic

aparin

lui

Iimlt.

riguroase

din punct de

de .. I'lal~,:in.s.. (1820- 18)2),

ntr-un

masiv

semiinfini t ,

limitat

oriz o n tal. Aceste solutii pot fi utilizate direct, in anumite co udlt.il, n pro-

de echilibru' limit, cum sint:

brli ta tca t aluz uri lor

102

amintite

(fAG) sint
rt

continuare, se va cxamuia o problel1l:'i particular

de echilibru

anume echilibrul
de o

fi

numr

Sokohnski.

t.:

da iilor

ecuaii

rlguro asc Hle sis t emulul de

ob tinu te in teoria plastici t ii pentru un

impingcrca

pmntului,

capacitatea

po rtan t, st a-

a. Starea de eehfllbru

Ilmlt

in masivul de

pmnt

limitat de o

suprafa

orizontal.

Fie

un maisv de pmnt necoeziv. ntr-un punct situat la adincimea: (fig. 4.52), tensiunile
(Jz

Ux

sint:
Uz

(4.41)

=== Y z ;

(4.42)
unde E o reprezint coeficientul ele mpingere lateral in starea ele repaus .

1'"7

iL.

Ii
__3
'"_

FiH" 1.5:!" Starea de t eris i \1 'il


intr-un pmint elin masivul
Iimit a ; eli,: () sll-pr9f~lJ~{i or izcn-

~.3;L ~rOdllJ'i le

Firi'

~ltjll;itl'l' ~1 st ri i de cchilib!u
cu aj nt orn l cereului lui :\loh;

de

mit. ~_xpril11~it()

lj~

t al
[l~i\

\erlieala prin punctul .'II fiind


cipale ~

G'z =-=: Ci.:

G,;;, ==:: 02

==

03'

ele echilibru limi t

l;~;C,

prin

)i

0:

sine llllSiuni prin-

0,

1ini~11<1

COICSPlll:d( st adi ului de eOlnporla;


Ca urmnr:, cercul tepsiulliJn;

a pmntului, echilibrului elastic


se [dU sub d rcap t a i 11t ri ll St. c;'!
Lxist dou c~-ti

ele simct rlc, cs l (\idu;( 6\

rlcl::~i~~ 0;: :-:.-:: !~'n(j'l

nu n cl ul lOJ1Si<iu,lt <lin 111:\o,i\. se pO;lll'

in

~1jlif\c;l' ):1

st a rca

prin micso nuca pTGgrcs \~'i rl tell~ilinli pr i nripulc pc di rc c l i a o riz ou l ala


P08It~J. cleuumirea de "tUFC cu t iiu: de ten-Luni li mit a ;

G~2;

starea de

rupere IJ. care se ajunge


-

mrirea progrlsi\~~l

prin

a tr nsiunii principale pc dil('(i,ia

18 care se ajunge poart d(nUlnirc~i_ de

Pentru a

I~1.cC

1~1

trecerea de

.iar.

n;'j/:();11~1l<~:

::;'2:

~Ll!'t

c1\..' r upc r

u({ciud de ten',iulit lin fUI,

starea cJt repaus la una din

('ll~

duu:J st.u i ele echilibru

limi t, FZankine imagineaz introducerea in m asi vul ele pmnt a unui perde sub irc, infinit.

ele lung, fur frecare (perfect lucios, fig.

poate fi

indcprtat,

se c xcr cit o presiune care


S,<;[C;

sivul de

crete

elin nrasi v dlati\ la sliufUl pcrctr lui

liniar cu adincimea, conform

c{\r, de t ensluni limiUi.

pmnt

Jumtatea

iar starea ele tensiuni elin masiv nu se mo dlf i c

aflat n spate,

DepL1S~1] ca

posibil

dac

F'bici 02

peretelui Iict.iv, n sensul

asupra peretelui

= J\.(PI
i]lclcp~'I l ri i

e:c ma-

prin reducerea presiunilor oriz ont alc asupra peretelui,

produce o destindere (relaxare) in acest masiv. l 'r nt i u o al1lH11iL\ mrime a clcph'siirii 0(1 a
peretelui, tensiunea
(fig. 4..33)
Hclaia

princlpal c:2

intre C:,

pmnt
pmnt

condiia

de rupere

Cr corcspunz toarc strii active de tensiuni cste pentru:

nccocziv, o;
cor-z iv,

atinge o valoare pentru care se Indeplineste

c, tg 2

(45
'-

0
_.

<Il);
:2
_ <Il).
:2

10.'3

Direciile

plan elor de alunecare se

total in cercul lui Mohr, ct

obin

intrinsec.

tensiunilor la rupere la dreapta

i direcia

planului cu care acesta

dus

tar total pe planul orizontal. Paralela

tangent

unind polul cu punctele de

ale cercului

Pentru a afla polul trebuie cunoscut atit un efort


acioneaz.

prin extremitatea vectorului

...j j1a

Fie

al

efortul uni-

cu orizontala (care

al

..

I
1
1

f f!ooot-.."......\.

I--~",

11tod---\

1......._----\
FiU' 4.54. Subst ituirea unei jum~H""i din masiv printrun perete Euii frecare ac.ionatdc presiunea in stare
de repaus.

Fi!l. ~.;)5. Starea activ de tensiuni


li m it in spatele peretelui ver-

tical.

se confund cu axa Da) intilnete cercul in P, polul cercului (fig . 456). Adincimea::; a iost
aleas arbitrar Unei alte adincimi ::; ii corespund alt cerc i alte dou plano de alunecare, care

fac, de asemenea, cu orizontala unghiul 45


(

<1
+"2
.

Strii active in spatele peretelui ii corespund deci dou aniilii de ilanc de alunecat c calC

fac cu orizontala (planul de tensiune

prmcipal maximrl)

unghiul (45+

~).

iar

intre

elc,

(iig. 457).

~l()O_ (j)

P{an d~ alunecare

G '

P
IPIon pr1,'1ICi
j
O/\
:
. (
~.t ~
1
I
j

\.

",'l

1>

f.

f 1j
.
:,
fi
!<".
. jci;9._0+1;
1
t!J ut...i,+-5+~-~~-'.'---"~-

~\
~~<\

<,

Plan principe!

)'~

,,-

Lzk{.~

rl\;:,~
\ "<,
II \ \ "

1I

l-~'

I -Ftcn de O!lInoran'l
r ' ',' ..

',"'

,-_l,..

....

.L_ _.""J

Fig.

t"

._-,--_._--;0..
.. G
\
.'

'!.~;7. I'Iauclc el.' alunecare Jl


cazul uiasivului :} stare activ.. ,.
de tensiuni ll mi t

Cercul lui Mohr co rcspunzto:


active de tensiuni lillliU1. n cazut
pmlutului necocz i,

~.~(j.

strii

n cazul

pminturllor

coczivc,

.FiU'

mrimea

lui

Ci,

se

modific,

dar

direciile

planurilor de

alunecare siu l ncschlmhat c (fig. 4.58).


Teoria
Ia

calculul

orizontal.

104

expus,

care

impingerii

poart

numele de

active

asupra

teoria lui

unui

perete

Hankin c, poate fi direct


vertical.

limitat

de o

aplicat
suprafa

Inlirne

Fie un perete de
telui,

Ii (fig. 4.59). Exprimind tensiunile principale la baza pere-

rezult:

.--?

VI

Vz

= [Jaf{ = yII tg 2 (45 0

./
activ

n care Pa este presiunea

yII;

pmintului

care

<D) .

variaz

(4.43)

'

liniar cu adincimea.

Fi!}. 't.;:)!j. Calculul impingerii active


a pmintului necoeziv asupra unui
perete vertical limitat de o suprafa

Eg. '1.53. Cercul lui Mohr corespunztor strii


active de tensiuni limit in cazul ipmintului
co ez.iv.

orizontal.

Hez ultan ta diagrame; de presiune acti v:


1

(1))
~2 }

II"') (' '"i:,)


r xc

-"';,.~tg-

( !.4.4)

~--.

2
n cazul pmint.ulul cocz i v:

VI

'(Il:

Diagrama de presiuni active apare elin suprapu uerca a


Lul de anulare a diagrarnci de presiuni se aU la adincimea

[Ja:

=:::0

'(tg 2 (45' --

<1,)) -

'2c tg

'2

tg 45' -o -

2c
-,

clOU(1

diagolllt'

(lig,~G(),

PUllC-

-<).

fi::>' __ <D) =
~:2

o.

(') 1
~~
2.1

~2c

tg ~;)' -:-

<T)-

=-1 ;

(4.16)

?.J

Pe o adincime egal cu 2::: 0 = H e r , imfilil<;crea total este nul (triunghiul cu ordonate


ncagati ve abc din diagrama rezultant auureazu un triunghi egal cu ordonate pozitive cde.
Inlimea critic H er reprezint inlimea teoretic pe care un mal ele prnint s-ar putea me ntine la

vertical fr

a fi sprijinit.

10)

Irnplrigerea total se obine prin nsumarea presiunilor pc nlimea peretelui. Apar urm"
dou "Variante:

toarclc

- n cazul in care s-ar lua in considerare capacitatea pmntului coeziv de a prelua eforturi ele intindere, mpingerea total este egal cu aria trapczului de prcsiuni:dcfg (4 . 6 1 o);

Pa =

~;Ii2tg2 (4.')0 - ~) -

l:'in ..

~~tjH"

COlZi\'

:2 el! tg

" )

.)

.-

\,

('13

(1)) ;

(4017)

')

.;...

Calculul nlpingcrl j active 8 pCun1ntu1ui


unui lV'ldc vert.ical l imi tat. de o SlI-

'Fin . "~ .. (;j" l}lagl'a111C rcz u ll an t c


"le impingerii active a pruin
t ului coez iv asupra unui perde
veri ical limitat de o supt alJ.il
orizont al :

;;.,upr8

pr"f3;\

orizontal

pmintul
preia Chil i uri de
lu t i nd ere ; b-pi'rmntllllJll j! eia
efortul j de ntindere

CI -

de intindere In acest (uz.


Se ig110rlaZ<'l. diagrainu de ef o ri uri ele Intindere abc , lur impin gcrca total se consider ([1 arie
~'".--a intngii
diagrame de co mprcsiuui efu, avind valoarea:
in mod norma). p{,mintlI1 nu poate prelua

i; timp cf o r t uri

CIJ) + _'2e~

:2

In acest (',IZ se admit , cj iull imca pe c.uc I1U SI' l'''\'JeiUi mpi ugcre a esic :tI (ligi (i l , /j)"
:j(al'e:1 pashtt dc' tensiuni Hillitii. De plasare a pl'Idelui ii, t iv spre masiv \11 de p mint din
sp;1Le pusiIJiltt prin
:1 :11:"'1' ului (fi"

l'!'C')Ll'jC<l

presiunilor

orizon talc asupra peretelui, produce o comprcslun

1',jminLul 1'l.isUI mult mIii hl nc la soli cit ri de

'~

Start:2 pasiva (le t cns iuni


in spatele pcre tc lui vcrt leal

-----

c omprcsiunc finit L\

._._-\,~------~

FiU' U;:L Cercul lui Mohr corvspunztoi strii


pasiv de tensiuni lirn it n spatele peretelui

vcrtical
cele de intindere. De aceea, deplasarea op a pe re l.c lui , necesar pentru atingerea strii iimit
pasivc este cu mult mai mare dect deplasarea
Pentru valoarea op a deplasrii, tensiunea
principal 0'2 atinge valoarea pentru care se ndcplincstc condiia de rupere

oa..

106

-----------HclaiiIe
tangent

ntre v2 i VI corespunztoare strii pasive de tensiune se obin din condiia de


a cercului lui 1\10111' la dreapta intrinsec (fig. 4.63) i snt de forma (v. fig. 4.62):

pentru

pmint

necoezi v,

pentru

pmnt

coczi\,-v2 =

v2

=
VI

VI

tg 2 (45

tg 2 (45

+ ~-) ;

. (449)

+ ~) + 2c' tg (45 + ~) .
0

(4.50)

r-.
I

~I

FifJ.~.G~. Plancle de alunecare


n cazul rnasivului n stare pasiv
de tensiuni lnnit.

Fi!!. cU;:;. Calculul rezistenei pas ive a pmlnt nlui


ne cocz iv ~nat n spatele unui perete vert.lcal limltat de
o suprafaFl otizontal.

De asemenea, st rii pasi ve ii corespund

dou

familii de

ilanc

de alunecare care fac cu

(1)

(fig 4.. 64) .


:2
n continuare se aplic teoria lui Hankinc la calculu 1 rc zis Ieu (ci pasi ve a pmin t ului din
spatele unui perete vcrtical fr Iri Iiuuc, de n,ll\ill1c I L, limitat dl' () suprufat orizontal
orizo n taia unghiul

de

45 -

(lig4.65).
Expreslilc tensiunilor principnl L\ J),17a pcrct clui sint:

inlcarc',

PpH

estl' rezistena p,tsi\,-t a pmntului la adi n cituc il

Fin {'(H" Calculul rezistenei pasive a pmintului co ez iv aflat in


spatele unui per e tc vcrt ical limitat de o snprafat orizontal

Rezultanta diagramei de

rezisten pasiv

este

dat

de

relaia:

(4.51)

107

--"------

pmntului

n cazul

coeziv (fig. 4.(6),

VI

0~ =

rezult:

= yH;

PPIl = yHtg 2 (45

+ <D)
2

...L2C.tC>(450
o

<D).

--L
I

(4.52)

A.plicaii
1. Rezultatele unei Inccrcri edomctricc asupra unei probe saturate de praf argilos cu
de 20 mm sint date in coloanele 1 i 2, din tabelul 4.3.

Inltiruea

Tabelul i.s

Presiunea

_ Of

Tasarea

daN !Cln~

.::0.11 1 , mirt

.;;.. -O

--

1
:2

;lI

(j

()

U.U
0,24
0,32

0,7
1.2
1.6
1,9
2,1

0,38
0,42
0,45

100

11

'2

~1I

4-

142
200
250
333

500
666

.-,.-0

') ')-

S se reprezinte grafic aceste rezultate sub forma curbei de comprcslunc-tasarc


ace as t baz, s se calculeze modulul de deformaii cdornetric pentru toate treptele de
care. Si'l se caracterizeze c ompresi hilit atca p mint ului in funcie ele s%p='2 i 1\12- :1

i,

pc

iucr

Rezoloare
Consi dc rin du-sc tasarea:::"'ll i sub o presiune Pi se ddeTlJJill,j

spccitic

las,11e,1

folosind

relaia:

001 02

Q3 04 Q5

10

-+-1.
I

20]0

co

Se c1ctermin,l:

5060

I I

I
0,14

100

(J,I

%.

20

I :

Il

0,:24

) i ii

1.2

% s.a.m.d.

\ alor ile calculate ale lui E %


sint trecute in coloana 3 din t.abelul 13. Cu valori le din [coloanele 1
i 3 se (construiete curba de COI11pr esi une-t.asare (fig. 4.(7).

Fig. '..67.
Modulul de def'or ma lc edornetri c
cu relaia:

corespunztor

calculeaz

Pi-'-l E

108

'100

20

%P'~l -

Pi
S

%Pi

intervalului de presiuni Pi -

Pi+l se

= - - . 100 =

1\10 _ 1

142 da);!cl11 2 :

0,1

7\11- 2 =

2-

1,2 -

da~jcl112;

100 = 200

0,1

3- 2

1\12 - 3

----

1.6 -

. 100 = 250 da Njcm>;

1,2

. a . m.d.

Valorrlc calculate ale lui .M sint trecute in coloana

Pmintul

poate li caracterizat ca fiind

puin

4 din tabelul 4,3;

compresihil.

2. Folosind datele cuprinse n tabelul 4.. 3 s se rcprezint e grafic rezultatele ncercrii


edometrice sub Iorrna curbei de compresiuue-porozl tate, cunoscind c umiditatea iniial a
probei este lU O = 25,9%, iar greutatea specific Ys = 27,2 kNjl11:::.
S se calculeze pe aceast baz coeficientul de comprcsibilitnte ar i coeficientul de COI11presibilitate volumic tiu;
Rczoioarc

Pentru

pmint.ul

saturat:
llJ o ~/~
- - ' 0 -

= 0,259

')- '1

Pentru

ncrcarea

._1,.,-

100

0.704

10

Pi:

Ci

0.7

c:!

=-=

1.2

t r.>:

--~-

--~--

(1

lUI)

- U,iUl)

(1 ""- 0,704) == O,U-l -

100

t
1

'.

:~,

fl6 70 I

~I

li

:2

ele

I rc-

-r--r-

"'t.-.
:~:
J

e.c

= -- =
/sp

,------,i
,

'5

..

7 p,daNlcm 2

calculeaz

cu

relaia:

Ci

Pi-l

0,,04 -

Il!

COlll-

Ci-l -

/)/ -

presiulle-porozitate (lig 4,68).


Coeficientul de compresibi litat.c pentru un interval elat ele presiuni se
(Iv,

-+--~!

,;)~

._,

ip-.,.. i

il

~560:i
'"-,

" -SOi

din

''''.;

I!~
680

0,

\alorile calcula Le ale lui Ci sint


cuLc in coloana :2 din tabelul 4 4

.'.

O,(jil,

Cu valor ilc din coloanele 1


tabelul 44 se construiete curba

0,690:

-._. (1 -'- 0,i()4) == UiU410U


O,U:2i

'

0700~i

O,Go-1:

l,t)

. .111

O,(i~'2:

0,71 Olf---~---,--,--- ,

-- u.U20

O,IU1-- U,012 ==

0.69.2

- - - - - - - - - = eUJl:2 da); cm~;


1

109

0,692 ,- 0,684

= 0,008 daN/cm 2 ;

2,- 1
0,684 -

0,677

3-

= 0,007 daN/cm 2

. a.m . d,

Valorile calculate ale lui au snt trecute n coloana 3 din tabelul 4,,4
Coeficienii

de compresibilitate vo lumic sint:


ni,

0,012
1
111 0 ,

0,001 da-"/cm 2 :

+ 0,'104

0.008

da~!c11l2.

0,005

1.704
\alorile calculate ale lui

1111)

sint trecute n coloana 4 elin tabelul ~. L


Tabelul 1 4

Presiunea
<ia:\/cm'
:2

001:2
U,OOS
(IOU,

0.001
(l,OO:)
() ,00
0,003
0,002
0.001

O{

(l

(1,

ii, ()~):2

].

(,,(j84
nJ),i 7
il {j 7:2

OJ)(V)

{!(jG8

(1 ,un j

o.{iIJ li

0.002

~:~

Iildicele pori lor i r: S!;IIC n;([uJ;t!;J <lI unui S!];I! (It' p;llllilJl ;l\ iIHIgJ{)\illH'~1 de ;) 1]] este
'" = 1,0:21 lii n (UI));{ <it ((lJ1l1JlnilIJlc'pormi!<Ji(' 1 (,ZlIlt;1 (;1. sub o presiune egal;l eu (,';\ I.ra usmi s de Iundat ia UIHi t onstru c t i]. ])oJozi!:l!(;1 p;'uIIn[u!lJi d( vin e( cec O.n/Ci S;1 se ~1J1<: t asarca
probabil

a stra tului

Rczoloar c
Se a dmi t c ('{t sporul dr- presiune c.a r c pro duc c ]l1ico];uc'a po roz it t i i p;lIl1intului (ste uniform n cuprinsul st ra t ului <;e 5 111 I-uosimc n ;,ceste condiii, rczult

c() -

.j,iI

lz

+-

Ce -

c{)

1 Jf24 --

cf
;)

1
${

o.n,:)

,---,-----'

-'"

U.l:2

ll1

1,021

Presiunea geo]ogid (xCleiLlt;l asupra unui str a t cle <lrgil,~l normal co nso lidat a. de:2

l1J

1 s supra at a t crcnului se rr alizcaz o umplut ur cchlvalcnt. cu o supraincrcarc ele 30 k'\ 'rn" S,1 se dc t crrnin c t asar ca st ratului de argi]{i,
'tiinel c.i umtdit at ca IV = :36
greutatea spe('ifid ';', = 2/,') k~/1112, iar indicele ele comproslune
grusimc, af Ia t sub nivelul apei. (s[(' ele 100 k:\

Ce

0,20.

1112

Rezolvare
suprancrcri repartizat

Sub efectul unei

suprafaa

uniform la

condi ii de deformare de tip edometric (deformare

terenului, se realizeaz
putindu-se aplica re-

lateral impiedicat),

laia:

Pentru atlarca lui 6c se

.~Iz

.6.e

Iz

1 -;- ea

utilizeaz

relatia care

definete

panta cur nci primare

~t

argilei

normal consolidate:

. fJg ~-~fJ

_\e = Ce lOg

100

100

fJg

Pentru

pmint ul

saturat (S)

30

= 0,20 log - - - -

1)

w%
0,3G .

100

Ca'

-"Iz =

~21,0

1;

10

.ie

iz ---~~- = 2
1 .:. 0,99
1 -:- ca

0,030

C111.

111

Stratil'icatta pc amplasamcntul unei Iucr ri este ar tat in Iigura 4.G~I, a. Stratul


{Il
argiLl cuprins intre co telc -12 i - 14 s-a consolidat sub greutatea st.ratvlor aflate
deasupra .
Udp,", et('clu~uca unei exca\aii pinii la cola -- 8JJU, inso til de () coborire a nivelului apei
subterane pin la cota -10, se e:"eclll~l o C011stl uct i c care transmite la cota - g o presiune uniIorrn q = 30 k,,\/ m 2 (fi g.. 4.69, b) .
')'.' cunosc urmiito arcle caractcris ti ci geotC'llnicC'. pentru:
-- stratul ele praf nisipos. nI
=--= .i) ''!~: '(SI =--= Xi,U k'.,1ll8:
--- stratul ele algi]:], ll~ ,= L~ "o: 't" == J.I;) k',\ 1118: Ce === O.~.J; '-e = (1,(1,"
S~-t se determine tasa rea st ra l ului (k ar6i1:-(
.~

ne~l)l{)(1I C

= (\ 1

llJ.% 1
-1-()(-) "{'I

21.11

k'. m

lU,U) == 11.U.J

lL!%)

(1

~~----

100 .

-14 -- -=...:.=-

-~---

=--==-=-~

PrlSiUlJ('~1
~lrgiU1

dl'

c onsolidnrc

la

mijlocul

s l ra t ului

ele

(~te:

- ~, - . . ;'2.' '

11 JJ . :2 -- 11.03 W>- 1(1,13' 1 = );).5,15

Prc si unca geo!ogiu"r la mijlocul s l ral ului de argiEI,


,:'7 g

==

Yd; "

2 ~-- "{~ . 2

-+-

"'t~ "

dup

dcca pare este:

1/,;50":2 -.:.... 1L03:2;-10.. 13,l = 6/:Ei

k'.'Il1~,

Pre sluncu t otal la mijlocul st rat ului de argtEl rcz ult :

fJ

1)g

-+- q =

G7.T5~-j() == ~li.'30

k" lll~

111

< Po

Intructt p

.3C

micorarea

Ce Ieg -

fJ

[Jg

97.35
0,08 log - - ' 67,33

Indicele iniial al perilor

li,
t tit * ti
-0
.
..:1 .::l.--.:-_-'-

argil se calculcaz cu relaia:

poroztt til stratulul de

0,08' 0,16

0,013 .

stratului de- argil este:

1"
l'

,""7-

",

./,..-

Co

2)

= - -

0,42

100
-

n; o/~

=---

1 - -"-'-

\ ," ' (j)1'

= 0,72.

0,38

100
.00h se calculcaz cu relaia:

Tasarca
/

_0.11

0,013

= 11--- =2
1

Fig. 4.70.

1,5

+ 0,72

ti. Ln strat de argil ele 1 m grosime. al lat intre dow'l straturi ele nisip 1 (lig

cm

470). este

supus cornpiimrii prin aplicarea unei presiuni uniform repartizate q la suprafata terenului.
Curba de consolidare a unei probe de 2

C111

grosime extrase din centrul stratului , obinut prin

incercare in cdornctr u, arat c dup 1000 min se atinge lin grad de consolidare de 50 %.
Care este timpul necesar pentru atingerea ele ctre stratul de argih'i 2 a nceluiai gr8d de

COllSO-

Iidar c ?

Rez.Loare
III "" :2 cm ,
12
i ..

03

!l~= 100

1I~

c m : 11 ,= WO() min;

10()~

1 O()O - - - -

Il - - =

IIi

t~

= .)

:2 ;:J()O 000 min == 1 ,';(3 zi le.

Se cunosc t cusiuni lc principale intr-un punct elin rnasi v ul ele pmint :


caNjcm 2

direciile

plauclor

CI

pri nci pn!c.


0,OO/V/L!1/

f.

-3

'III!

0::1=2
Q(!

.. .

S,l se determin," t c nsiu ni lr o ; si .:;( pe UI1 pL111


primip<1hl 111~1.\.iIJ1 unghiul

J.

1)(10

(ti!.!

7l,

UHC

Llce cu di rccl ia plun ulu i dc knsiuIle:

u).

RC:O/UUIC

A.. n a l Lt Lc

;) ..:, :2 (-- (I,;jOO)

Ci::x ::::::::

-:Cf. =

112

sili :2:< = :2 . (l86n


,)

:2,00 da:'-- cm-";

Grafic
Prima variant

In sistemul de axe uD,"; se construiete cercul lui Mohr, avind centrul OC

=
2

= 3 daNjem 2

i raza

cn- u3 = 2 daNjcm 2

(fig, 4 . 71, b ),

2
Se

construiete

Se

determin

unghiul la centru 2x

= 120,

obinindu-se

grafic coordonatele punctului N care

punctul N.

reprezint

tensiunile

(J

-;

cutate:

.1 doua uat iani


-Se

construiete

cercul lu i Xlohr ,

Din extremitatea vectorului Ul se duce o paralel cu direcia planului pc care acioaflinclu-se polul P (fig 4./1, b) . Paralela dus prin 02 la dl re c ia planului de tenprincipal minim trece tot prin punctul P.

neaz
siune

01,

Prin pol se duce o paralel n direcia planului inclinat cu unghiul o:


tensiune principal maxim, care Intersecteaz cercul n punctul S.
Se

clctcrmin;'i

a.

fa

d c planul de

grafic coordonatele punctului S

Se cunosc t cnsi unilc pc d o ua planc ..\.


punct din masivu l ele pmint:

B de

direcie cunoscut,

care trec printr-un

- 1 . 0 ela:'\. !Cln~ (fig 41:2 a).

Se cere determinarea tensiunilor principale 01 i


rcspc ctiv B Il' fac cu directia planului de tensiune

02 i

a unghiurilor

CY.a i v..!)

pc care planl'!e .-i.

principal maxim.

Rezoloare
A. si

In sistemul de axe uD, se rcpn-zint punctele a i b care exprim tensiunile IW p lu nri


B (fig. 4.'12, b)

113

- Punctele a i b aparin cercului lui Mohr, care are centrul pe axa Ou. Pentru aflarea
centrului cercului se unesc punctele a i b i se duce o perpendicular la mijlocul segmentului ab,
La intersecia acesteia cu axa Ou se afl centrul cercului,
VI

- Se determin grafic mrimea tensiunilor principale Ia intersecttile cercului cu axa Ou:


6,6 da Njcm"; u2 = 1,4 da Njcm",

Se duce din punctul a o


acesteia cu cercul polul P,
Unind polul cu punctele
rezult:

paralel

Ul i Vz

direcia

cu
se

planului .1.

afl direciile

Unind centrul cercului cu punctele a


C!.([ =
20; e!.u = 101.

determin

se

Ia

intersecia

planelor principale.

b se definesc unghiurile

~ba

=40 0 ,

'J.'l.b

9. unghiul de frecare interioar al unui pmint nisipos este cD = 35. Tensiunile pe


plane perpendiculare care trec printr-un punct M din masiv sint: G a = 5,0 da:\/cm 2 ,
1,0 daNJcm 2 ; uli = 2,0 da Nrcrn", '":/J = -1,0 da:\ 'cm".
S
plinete

se precizeze dac exist \ rcun plan trecind prin punctul considerat pc care se
condiia de rupere.

202';

dou
'":a

inde-

Rezoloare
n sistemul de axe u07 (fig 4,,73) se reprezint punct ele el (de coordonate Ca, -:a) i b
(ele coordonate ub,71;)' Intersecia dreptei ab cu' ;'lX;\ 00 constituie centrul cercului lui ::110111'..
Se

construiete

dreapta

intrinsec -:j

= utg 33'

Se

construiete

cercul lui ..\1ollr.

ntrucit cercul se afl sub dreapta intrinsec, nu xist nici un plan trecind prin punctul ,t\l,
pentru care si"\ se rndepllucnsc conditia de rupere
10, Dou probe saturate ele ~rgih-l sint supuse incerci!]]
conso lidat-uedrenat. rnrcgistrrnrlu-sc lllm{ltoarl'!c rcz u ll at c :

(l'

comprhnarc t ri ax ial.i ele tip

k
I

')-- ;

O!

--------_._-------Pro hu

G:;,

(::1:\

(jn~

~0,

eLt:\

CJll~

i,

S;\ se dcLcrmi nc pc calc anali lic par.uuct rti ll'zish'n(,] L\ lorfccul' ~1i p.imintu lul studiat

Ltczolnatc
Proba

el
0;;

114

Uo

2,0 da:\, C1ll 2 :

Proba b

3,0 daN!cm 2 ;

u3

uo

ur

D.Uj

rl;

= - - = 1,1

-+ u3 =

2,2

/),CJf

Se

rrprczint.

comun

genta
C 1T r =

1( !>

C 2T2

-+

3,0

5,2 da Nrcm>;

daNjcm 2

:2

grafic cercurile eforturilor corespunztoare celor dou probe i se duce tanprelungire int crsect eaz axa Ou n 01 (fig. 4,74)" Se noteaz OrO = a ,

crei
=

l b.

GJdoNlan

!
I

( 1

Ia

T(; -

--

oc,

.)

:2.0 ci;):"

ll1J2:

0(;,

2
1

il
C~

U~)

2.9

1.1

... _~---------._--.-

1.1-(;,~J

II. Folosindu-se datele c!l' b ap licat ia

precedent, S,'I Se

determine parametrii

rl'Zistcllci

la Iorfccar c n termenii c!orturilor dec!iH', tiind c ncercrile int rcpri nsc sint de tipul consolidat-ncdrcnat. iar presiunea in "pa din pori, msura t in momentul rup crii , li = 1,8 da:" 'C1112
la proba CI i Il = .2:2 eLi:'\' e1l1 2 la proba b.

Il")

Rezolvare
Se

exprim

Proba

eforturile ef'ecti vc in momentul ruperii (fig. 4 . /5).

a
01

Ul -

li

3,8 -

1,8

U3

u3 -

Il

= 2,0 -

1,8

Ta

Proba

2,0 daI\jcm 2 ;

0,2 daI\jcm 2

1.8
= - '- = 0.9 da?\jcm 2

li
U~ =

5,2 -

2.2 =

U; =

3,0 -

2,2

~1.0

da?\!cI11 2 ;

08 da N, cm" :

') ')

1b

= ~ = 1.1

cla::\",'cm 2 ..

:2
Se r-eprezi ut cercurile lui Molir in

,
OC I

funcie

2.0-'- 0,2

= --'--- =

de ef orf u ril cl cct iv (lig 4.75)

1.1 ela:'\

'(111 2 :

1,1-0,9

"f:!. in incl'!carea ele comprlmarc triaxial in con di t ii co nsoliclatr- Jll'cln'uate asupra unei
probe saturate' de argi1;1 s-au inrl'gistr~lt urtnt onrclc n-z ult at c : Un = 1.0 cla:\/cll1 2 , _\ C;f =
= 1 (i el~1?\,'CIll2 . u= 0,1) cla:\,cl)l:'. 7.",= SOc (ligi/Ii)

G, do NI CfT! 2
t

I\

L.

?:
-:

'-~~--1.L..::~4-+--t+'-----1f--------+1f-------+-_-----J:-(--~ do /',)/ err:'?

FiU'
Si'! se dl'lcnlliile do!luri!l' 0x". ~:;({) ::;i c:X u pC' pblw! (!l' rlil'll't' ele Iuc linarc

Rczolua) (

116

J.

l,

~.7Ij.

cu

Cunoscndu-se uv u3' se calculeaz componentele efortului total pe planul de nclinare


planului de efort principal, maxim cu relaiile:

Xo

direcia

UI

u(Xo - '

+ u3 +

UI -

'(Xo -

0'Y.O

<;':

Il

u3

cos 2xo =

2,6

+ 1 . + . -2,6-'----1_ cos 100

__

= 1,8- 0,8' 0,17 = 1,66 dflNjcm 2 ;


..
2,6 - 1
Slll 2 X o =
- sin 100 0 = 0,8' 0,98
2
= 1,66 - 0,8 = 0,86 daNjcm 2

0,79 daN/cm 2 ;

,,13. ncercrile ntreprinse n aparatul de f'orfecare direct asupra a trei probe de nisip
fin s-au soldat cu urmtoarele rezultate:
proba a, U = 1 daN/cm 2 , -: = 0,47 daNjcm 2 ;
proba b, U = 2 da Nrcm"; -: = 0,93 da Njcrn>;
proba c , U = 3 daNjcm 2 , -: = 1,43 daN/cm 2
S se determine parametrii <D i c i s se precizeze dac un plan trecind prin masivul
de pmnt, pe care se exercit tensunile U = 3 daN/cm 2 i " = 1 da?\/cm 2 reprezint un
plan de rupere.
Rczoloar c
- n sistemul de axe 00: se reprezint punctele a, b, c corespunztoare celor trei probe
(fig. 477).
- Se construiete dreapta medic prin cele trei puncte, ai crei parametri se determin
grafic (<D = 25, c = O).
- Se reprezint punctul .\ de coordonate (3, 1).
Punctul X se gsete sub dreapta int rinsec. Deci, planul pe care acioneaz tensiunile
(3, 1) nu este plan de rupere.
La acelai rezultat se ajunge i pc calc analitic, prin compararea unghiului de frecare
interioar <D cu unghiul de deviere

e.

tg

e=

-:
o

=~

= 0,:33;

O = 18';

e <<D

:3

" H. Hczi st cn ta Ia Iorf'ccar c a unei argile saturate se dctcrmin pe mai multe ci. O prob
supus la comprimare cu deformare lateral;"l liber cedeaz sub o presiune normal 'I m s-; =

~2

daNjcm 2 . Prin ncc rcri dc tip consolidat-drenat

in aparatul triaxi al se
rezistenei

Ia Iorf ccarc

obin

c=

parametrii cfeetivi ai

<D = 20.

da:,\,icm 2 ,

O,",

Efortul unitar normal pe un plan care trece


prin masivul din pamintul considerat este sporit brusc
cu 1,0 daNjcm 2 ..

pe acest plan la

dou

carea

ncrcrii:

aplicarea

se determine

l)

rezistena la

momente: a) imediat
Ia

lorfecare

dup

.",

)~~

-}/L

<:2

.g~- 1 ~----+-~~*- N-

apli-

dup

un timp indelungat

Fig.

ncrcrii

.. --, ,.

" u,daN/CIT1

a) Imediat dup aplicarea inc;lfcrii, stratul de argi l este solicitat in conditii nedrcnatc,
la Icl ca n incercarea de comprima re monoaxi al :
'7:.f

b ) La un timp indelungat

c on di ii drena te:
'7:j

tg <D

+ C=

Cu

qmax
=-

dup

= 1.0

2
aplicarea

da~/cm~ .

mcrcrii ,

stratul de

argil

este solicitat in

1 tg 20 -;- 0,7 = 0,36 -;- 0,7 = 1,06 da:'\"jcm 2

e 15. Un masiv de pmnt necocziv limitat de o suprafa orizontal se caracterizeaz


prin <D = 30. Tensiunea normal vertical ntr-un punct .11 aflat la o adincime de 6 m este
de 100 kN/m 2

117

S se determine valorile tensiunii normale pe un plan vertical trecnd prin 1.11, pentru
care se ndeplinete condiia de rupere in ipoteza strii active i strii pasive de tensiuni limit
i s~'l se construiasc suprafeele de alunecare trecnd prin 1\1.

~c;

MOJ
a

j-.

Rezolvare

Tensiunea normal vertical in punctul 1\1 al masivului limitat de o


reprezint o tensiune principal (0"1 = 100 kN/m 2 ) .
Starea

activ

Limit

de tensiuni

Planurile de alunecare trecnd prin punctul J1 sint inclina te


CI. o

= 45

(l> =
2

Starea

G(J~

pasio

suprafa orizontal

Ll~l

de or lz ont al cu unghiul

(fig 4.78. a).


de tensiuni Un21{

'~.L~h~vq
.-L_l.-L....L.----L.-'-_

Planurile de alunecare trecnd prin punctul J1


sint inclinatc tari. de orizontal cu unghiul ::t." =

POq

4.'78. 11)
i) 16
S,'\ Se dctcrminc diagrama presiunilor
active exercitate de o umplutur de nisip, avind
';' =-,0 lG k,\im 2 ,i (D = 25". asupra unui zid de
SPIljlU cu parumc nt vcrti ca l a vinrl Il = 3 m i
S;'[ se al';!te cu m se modific! diagrama dac pe
supraf a a o nzoutal a terenului se aplic o suprnncrcarc uniform repa rt izn t
q = 20 k:\:/m 2

neW/Nil l'

Ordonata diagrunu-i
baza zidului (fig L'79):

de

presiuni

active

la

Supr aln orrarca q gl'!1Clc'UZ;\ Iri coronamcu tu l zidului () pll's:une acti v.i :

r-, =

q" tg 2

(45

0
-

~~j)

= 20 tg 2

(4:) -

~:)

= s.i , .. k'\

ni>.

Presiunea activ suplimentar datorat supraincrcrii q este independent de adincimea


: msurat de la suprafaa terenului. Diagrama de presiuni active este deci majorn t in fiecare
punct cu o ordonat constant, lJa q = 8,123 k Nrrn".

17. S se determine tnltimea teoretic pc care se poate nicntinc nesprijiul t UI1 taluz
vertical realizat intr-un strat ele argil, avnd ..( =:20 k.'\'m 2 , c = 0,15 da::,\'cm 2 , <1>= 22".

118

Cu ct se reduce aceast nlime,


dac pc suprafaa orizontal a
terenului se aplic o suprancr
care

rcpartizat

uniform

10 kN/m 2 ?
Rezolvare
HeT

~~

2: 0

tg (45

28,5 kN/r::2

22) =4,45111,

= -' 1.5 tg (45"-;-20

+ .~) =

"

.2

n cazul existentei unei supraincrcri q, punctul de anulare a eli ~l gra 111ci de presiuni
active, :~. se determin cu relaia:
, t .-o
== -Y:og-

Pa:~

(4-,-".2<1

., (1'0

:2 c tg

i.J ~

!45'

q tg-

'O

O:

.- -'

"
:.2 c

cDt, =
-:;

'o -

t:::

:2e tg (45

+ :D-J :2

-~

-r,

2u

Il;, S:'\ se determine diagrama rezistent.ei pasi ve a umil paurint cot-ziv, ~1\iJ1(; y =,18 kN/m 2
0,10 d~L'< 12]?, Q) = :20, pentru un perete vcrt i cal <le { 111 i n.il.im. Iirni l at de o supratnt
o rizo ntal. CiI dt, mare ti( hui c sit fie supr.uncrc.uca (} "p!iud~'\ pc suprafa t a OJ iz o n l al a tere,
nului . pentru ca rezistena pasiv sit snorcasc cu
'J,,'

Rezoloar e
1:: suprafata

terenului (Ii",. 4

PP=:2ct!1(45 0

C~)C=:2'10tg(43C"':- :2~j)

- --

=::283 k"im2.

p.i ct cl ui :
j ) pr'{

'
(

"'l!
t,,2
45''-:'"
,
r>

.(1)

4.

==

HuuHanla rezis t cntci pasi ve


p

','f]2

tg2

:2

L5 0 '-:'"

Supraincrcri i

LJ
e ) .:. :2c tg {45

: .-

-:D-l' j[

= -~

18,42. tg 2

2.1:2
=:288

-+-

r; ii corespunde o c1iagram,'\ supli rue n t ar de


q

'H) )
~ .

'.2

,-:'

\",0--;-

<J)

'J =

(4Y -i-

~2(j)' +

\:2

111 = 010:2 1;::'\,m.

constant:

q' +19-

---!--

cst c :

\:2

45 s

~28,6

144 ----

-:- 28,0"
nata

'"' (

:2 }

-.- 28" S

P=

t(~:?

q" tg.'2

rczistcn pasiv

avind ordo-

l' - 2.
20) = .2q,
c ,
,40---

Pentru aflarea lui q aria diagrame! suplimentare de presiuni se egalca cu

0.205 P p

2q"" H = 0,:205 - P p ;

0,205 P

= - - - -p
2H

0,205" 402
2-4

Il D

CAPITOLUL 5

CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

5.1. SCOPUL I CADRUL GENERAL AL CERCETRII TERENULUI


DE FUNDARE
Cercetarea terenului de fundare reprez int ansamblul studiilor ntreprinse
pentru a se obine date specifice necesare proiectrii i executrii fundaiilor
construciilor civile, industriale, agricole, hidrotehnice, de poduri etc. Principalul obiect al acestor studii l constituie identificarea succesiunii, tipului,
strii si caracteristicilor Iizico-mccanice ale stratelor care alctuiesc terenul
de funcare i stabilirea pe aceast baz a ad incim ii ~~i terenului de fundare
pentru construcie ce urmeaz a fi proiect at., Pentru alegerea unui amplasament optim din punctul de vedere al terenului de fundare, studiile trebuie
s precizeze i alte date, ca, de exem plu : poziia i calitatea apei subterane:
inundahilit.atea amplasamentului (n timpul execuiei i al exploatrii); influena unor eventuali factori geologici de adncime (fenomene carstice, paminturi lichefiahile, vechi explo atri miniere etc.); stabilitatea general a amplasamentului (terenuri n panta n care se pot amorsa alunecri); gradul de
seism icitate al zonei; prezen el unor surse artificiale de vibraii sau ocuri ;
e x.perieu a realizrii si comportr-ii fundatiilor si constructiilor din zon.
amplasate n condiii ~imilare de teren s.a.
.
Cercetarea terenului de Iu nd arc se efectul'al. la comanda pro iect.antului
construciei de ctre organizaii sau unitt i de specialitate inc adrate cu ingineri
(unstructori i ingineri geologi specializai in geotehnic<'i i geologie tehnic
i se programeaz, de regul, naintea urmtoarelor etape de proiectare:
pr-eliminru- (no i.i de comand); d cf'init iv (proiect de execuie); de d etaliere
(detaliu de execuie).
Potrivit standardului 1:2/1.2; l-~\l, pentru efectuarea cercetrilor geologiec-tehnice i geotehnice, proiectantul sau beneficiarul tre~uie stl pun la
dispoziie unitii de cercetare, corespunztor etapei de proiectare, o tcm
(are \H cuprinde planul amp lasamentclor construciilor proiectate la o scar
com eriahil cu indicarea co nst.ruct iilor. reelelor Iiidro-ed ilitare, liniilor electrice etc., precum i date generale asupra construciilor: clasa de im port.an :
caractcr-ist ici constructive, dimensiuni; incrcri transmise terenului de Iund are
sau la cota zero; tasri admisibile din punct de vedere tehnologic i al struct.m-ii
de rczist.en procese tehnologice, care cu' putea influena terenul de fundar\::'
(for e dinam ice, surse termice, de umiditate, de agresi\it at e chim ic . a.).
Cercetarea terenului de Iund are ncepe prin studierea i selectarea puhl ic at iilor din literatura ele specialitate i elocumentaiilor din arhive cu IJrivire la arnplasarn entul respectiv (hri topografice, geologice i geotehnice.
dale privind condiiile de seism icit.ate i hidro-meteo-c1imat ologice etc.) .
Se ntreprinde apoi o recunoatere i cartare geologic[l. tehnica a terenului,
pentru obinerea de date referitoare la conf'igur a.ia topogr afic a amplasaruentului i a zonelor lnco njurto are, la particularitile geomorfoJogice ale
;

120

zonei, la geologia i tectonica regiunii, la antecedentele terenului, la comportarea n timp a construciilor existente, la apele de suprafa i subterane
etc. Datele obinute prin studierea documentaiilor existente i prin recunoa
terea i cartarea geologic tehnic a amplasamentului servesc la definitivarea
programului de lucru pentru prospectarea terenului care se efectueaz prin
una sau mai multe din urmtoarele metode: sondaje deschise i Ioraje ; penetrri
statice i dinamice; cercetri geofizice efectuate la suprafaa terenului sau
n sondaje. Standardul 1242(1-81 prevede obligat ivit atea de a se utiliza cel
puin o metod de prospectare, prin care s 23 asigure prelevarea de probe
tulburate i netulburate din pmnturi i roci, pe ntreaga adncime prospectat.

Asupra probelor recoItate din sondaje deschise i foraje, se efectueaz


analize de laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice, mecanice
i compoziiei chimico-mineralogice, pentru pmnturi, i a naturii petografice, mineralogice, chimice i a caracteristicilor fizico-mecanice, pentru roci.
Cercetarea terenului de Iund are poate include, de asemenea, lucrri
experimentale pe amplasamentul construciei proiectate, i anume: lncrcri
pe plci, piloti sau fundaii de prob, forfecri in situ cu aparatul cu palete,
poligoane pentru testarea diferitelor metode de mbuntire a pmnturilor
etc.

5.2. METODELE DE PROSPECTARE A TERENULUI


5.2.1. SONDAJE DESCHISE

FORAJE

Scndajeie deschise snt lucrri de explorare a terenului, executate prin


m anu al sau prin mijloace miniere, car-e permit accesul muncitorilor
n interiorul lor i se realizeaz sub form de: groap, an, tranee, pu,
galerie.
Groapa este o lucrare de explorare. avind seciunea in plan orizontal
de 1 X i m i adncimea de maximum 2 m.
Saruut este o lucrare de explorare,
\
1.= f{+O,50
avnd seciunea n plan orizontal drept.. 1
re>--unghiulat'<1. cu dimensiuni variahile i
adncimea Il
;} m. In cazul unei adncimi li> :2 111. santul se execut n t reptt~(fig.5L).
' ,
Transcea se execut, de regula. pe
terenuri n pant, pentru stabilirea grosuuii i naturii deluviunilor sau aluviu nilor
care acoper o roc ele baz, avnd o
lungime de cel puin 6 rn.
PUfai este o sptur cu perei \81'Fin. 5.1. an n trepte.
t icali, sprij ini\i, avnd o seciune care
depinde de adincimea fixat i de gabaritul utilajelor ele sptur (n mod obinuit intre 1,0 X 1,0 i 2,0 X 2,0 m).
Galeria este o lucrare de explorare executat n subteran, orizontal sau
usor inclinat, in roci stncoase sau semistncoase.
, Sondajele deschise au avantajul c permit examinarea direct, vizual
a stratelor, recolt.area unor probe de pmnt de cea mai bun calitate. Dezavant ajel sondajelor deschise constau n durata mare de execuie, n costul
sp are

121

ridicat (la puuri i galerii), precum i n faptul c nu se pot realiza la adncimi


mari i sub nivelul pnzei freatice.
Forajele snt lucrri de prospect.are n adncime a terenului, executate
cu ajutorul unor aparate de foraj (forez e), acionate m.anu al sau mecanic de la
suprafaa terenului.
n figura 5.2 este artat un aparat de foraj. Acesta cuprinde un trepied
format din bare metalice, care se sprijin la un capt pe teren) iar la partea
superioar susine un scripete peste care trece un cablu
actionat de un troliu. De cablu snt fixate tije la caMttul crora se prind fie uneltele de spat, fie dispoziti~ul
1
1
, t
- gaurll
'.' .. Ior
o
e
recolt.at
pro J:;e. Ir )en
ru ca peretele
at e Si) nu
se surpe ~i pentru a mpiedica ptrunderea laterala a
apei subterane pe msura avansrii uneltelor de sapat,
se coboar un tuh metalic, denumit coloan sau burl an
ele for aj, alctuit din tronso aue de 4: ",.8 111 lungime,
mbinate cu ghi\cnt. La nivelul terenului, COlOCUlc! ':'ste
iix at cu ajutorul unui jug format din grinzi de 1'1;]1l
mbinate cu bulo ane. DUpEi instalarea trep icdului pe
am pl as arnent. se trece L1 p1'inden.?!1 uneltei de si~pat lel
'dp,Hul tijei. E\stD Ci m ar \ ariet at e de unelte ele s,~q)at,
(jingura Ia p,~rnintl]i'iJc cu ((leziune mijlocie, bmglliuJ
Iwntl ti cUQ.ile [nt'i sil)ietl'islJri. dltilc :l tl'euanE'le
pentru roci com p: le: jlc'mp(dc cu clap et pUltru nisip
sub ap(\ etc.): unealta se alege in funcie ele natura
d l;,,;'C> ,I"""t"'l'l')l"l
tI);JI'('
_ , <,el .!';\P"Z'-;
.
"-.t
',_ -'. c
t' l' On 11! : ' J Pentru
terenului 1.1n juS'. pp cu: ('-1 rotesc ]i ,qj;r~;\ sond-uii
Diamotrul m iuirn al fuj' '(~j()t' din (:(-;\'c :'C IIP)lnitc~ ;~ fj
J

<.......-

.1

~ ,_ .... \..-

:;.~~.

l'it' "

.\

rOl';',:
l"d l~11 t~

'1 I ~

=- l/ ~1 \"1\'(;'\: ~-~ 1--- \;-~(li(n/~ ~

()~-Ulif~_dL~J.
il
t:' ;'~ ((;Jf);UI;\ (ie fii-, ---- jug
(~(::
Ji~,,~ij!:

')--ijj~:

J:

~J -_..- ilJ~

ITl'!j:~Ji

~;~!,;1.j"

j c~

__ J ' _ ' "

"

. . _ . ,

.'

'-_~

. _ 1.-.

t
C() l'r ne})
I'n 'JJ c

'~,j

l.

'J

' e S L, (l
ne't ull
~I 1 )l"~ i' ifLf"

_~

C'" "' C\

"

_. j ' "

".~.

'.~

1{~ 1.'--)
i ~ nI r1'1 ,

{i

Pl'r,br::]e de p,hnilJi Ohlinl1li~ din sonc!eljr d,;<lUi"t'


t'
.'.
I.
1]
l' .
v
SI CU11 f o Ulj e p o t 1 1 II(' t U! ,) 11 ia t (' ~; il \l tu)) Li r' at (', ,)(' con 1
t
11

i
I
I V . , I
,,'
SHII'(;' ne lllJJ\.!f'l(' pru,)e (~ i a ,'cu'e pam uuur
l~l

,.

1"(>',/',
,,1
_.'"'- "'(."..

'l{'\lI"tll['t
(poroz
it_ atea
" '- _ . '-'
._ (
\ . ' __

j'Jt"('L'V
.c( _ c r

_1

~U

ll"~'\!f"cl:l
.(.\l. _. (\ ( . ,

'IPj;.C _J.1

ditRtp!1 11,1CUl;:t1,l, leg:iturilr.; structurale).

f 1:

~(i".Lti,)i d';~,his('" i;rc;i:l('lc' net ulbmat ..

se l'C'eoltcazii, d(~ r,,'gulc'l, din


j :';P ~(Illd'fjuil!i ~i ~'.U Iorm UJ]('i' cuburi cu l at.ura de :2() .
( 1 . defiUint'
mo nol it i. PI(,ba-nlCil!o]il ~e i!~e1Zi\ inll-o cutie sJi lia!;1 cu per'c!.ii ~i fundeI!
((-lpt!.:~;;ii C'U un stral dc} <trnuril/Hf(i (p;~lrrlint f(~uj!'nj\,[.tL; c ilti, J'urncgtI eL<'~)
UU1SU]Ji i" jll(,j)(Ci s(~ pune, de asemenei\, un stn:! de amort iz arc, iFi:.:'uI'lndli-:::l:
;\stf(~l ump]erf~;, l ut.ui CiI' intel sp at iilor dintre monolit ~i cut ie.
Din l'ir(~je. ~C' pot 1(((lIta probe netulhurate de p.un int coC'zii . 'li ajut orul
"iiD! al ului de l'P(nltat pl'u1Jr .\c(sLa :ou compune dintr-un piston U'P CUliSE' clZ6
in ~f1tel'iot"td unui cilindru iLIP{I. La nnt'ten inl'eI'iom a nist.o nului se insurubc<\;:{ un tub mrt alic ascutit 1a unul din c,,1pete (avind g;'osirneh peret e!u i
t :s;: ~) mrn), numit tu. P: in ridicarea i coborirea succesiv a cilindrului,
se anlic lo vit.uri carc dct er m in 1nfiQ.erea stut ulu i in pmint. Prolie!c netulburat e se reiolteaz{l la fiec8re schimbare a naturii sau a st r-ii fiziCE; a p[U11intulur i cel puin din 2 in :2 m pe intreaga adincime a forajului.
Probele tulburate se extrag direct elin uneltele ele si5.pat, la fiecare schimbare de strat i cel puin din metn.1 in metru: n bOl.::ane de sticl;:;, sau de material plasti r : sau 1npungi de material pla~,tic.
'-.-..1.

122

'-.1

.1

"

5.2.2. PROBE DE PENETRARE

Pentru determinarea indicilor structurii naturale a pmntului (poroz.it.atea n, umiditatea w, greutatea volum.ic y) i a proprietilor mecanice
(compresibilitatea, rezistena la forfecare) snt necesare probe netulhurate.
Obinerea unor probe cu adevrat netulburate este practic imposibil. Prelevare probelor din sondaje deschise sau Ioraje, transportul la laborator,
_ depozitarea, modul de pregtire i de ncrcare n aparatul ele ncercare, toate
acest e operaii contribuie ntr-o msur mai mare sau mai mic la deranjarea
structurii naturale a probei. Din unele str ate, cum sint stratele de nisip aflate
la adincime, sub nivelul apei subterane, este imposibil de a se recolta probe
netulburate cu mijloace tehnice obinuite. Aceste considerente au impus
dezvoltarea i extinderea n ultimele decenii a unor metode de determinare
a proprietilor pmnturilor direct pe teren ()n situ") .
Proba ele penetrare dinamic standard se efectueaz in gaura de Ior aj
i (l'nst n infigerea unei evi cu d e:tt = 51 mm i
= T) mm , de 100 cm
lungime, prin lovitur ile unei greutiJberbec)1 de (33,5 daS 1 care cade ele la
eli!!!

Tobel ul 5 . 1

Il-,

Corelarea dintre 1\

starea de ndesa re

-----------Prnl nt \li

PmntUl i

nisipoase

l L

argi loase

f oa ftc:

,1

10

al ina t

10

:}O

30

50

incles:Hl'
m ceL:t
ndesa!

~'

- J

~J!JLL

curg;lLur

plas tic

')

curg~HOl

0
c'

,1

foarte

1)

l;-)

:30

plast il'
mo ale
plastic
consistent
plas tic
'.1[tOS

>

:3(1

> 30

ndes,;.!

Un,'

.3

~! ~

~.

J//

il.:J.

Penetrare di na m ic

l~r!(l'ctel.:: forajuJui;

in

gaura

,'-!-bClli('c;

de

[01':;

i:

;--ti1;:1

o inlt ime de 76 om (fig. 5.,3). Tija este lsat Si\ ptl'uncL~ pe 15 cm adincime,
dup care se nregistreaz numrul lY de Iov itur i necesar e pentru infigerea
tijei pe ali .30 cm. n funcie de numrul de lovituri .Y se apreciaz care este
starea natural a pmntului. In t abelul S. teste dat corclarea dintr? numrul V

starea de ndesare. 'Valorile lui N pot servi, de asemenea, pentru aprecierea


valorilor modulului de deformaie E i a unghiului de frecare interioar <D. O
alt prob de penetrare dinamic este penetrarea dinamic cu con (v. anexa 1).
Penetrarea static se efectueaz cu ajutorul unui dispozitiv numit penetrometru (fjg .. 5.4)..Acesta const dintr-o tij rigid, terminat eu un virf
F; .do N

Strat
slab

j
z
FilJ. 5. 'i. Schema pcnetrornctrului static.

Fin. 5.5.

Diagram

de penetrare

static.

aflat in interiorul unei e\i. Virful conic i .eava exterioar sint infipte
alternativ in pamint, cu ajutorul unor prese hidraulice. La diferite adncimi z
se inregistreaz rezistena la penetrare a vrfului conic R p (n daN/cm 2 ) i
fora total pentru nfigerea tubului exterior F, (n kN), care se raporteaz
intr-o diagram de tipul celei din figura 5.5.

tonic,

5.. 2.3.

PROSPECfUNI

GEOFIZICE

Cercetarea terenului de fundare cu ajutorul metodelor geofizice se hazeaz


pe interpretarea modificrilor pe care le sufer, la trecerea prin teren, pe traseul dintre o surs i un detector, undele elastice (de exemplu, undele seism ice),
clrnpui ile (de exemplu, cimpul electr-ic) sau particulele (de exemplu, neutroni),
modificri influenate de: natura i starea fizic a stratelor de pmnturi
~i roci, poz i.ia lor relativ etc.
Informatiile pe care le furnizeaz prospect iu nile geofizice sint diverse,
in funcie de metoda aplicat; astfel, metodele seism ice sint folosite pentru:
stabilirea grosimii depozitelor acoperitoare aflate deasupra unei roci nealterate; detectarea accidentelor tectonice care afecteaz terenul de fund are i
a eventualelor goluri subterane sau ziduri vechi ngropate; determinarea
caracteristicilor elastice ale rocilor ; rnicroz onarea seisrnic a teritoriului etc.
Metodele electrometrice pot fi utilizate, de asemenea, pentru stabilirea grosimii stratelor de acoperire i detectarea cavitilor sau incluziunilor subterane,
dar i pentru delimitarea zonelor de infiltraie i de curgere a apelor subterane,
pentru estimarea agresivitii pmntului asupra construciilor i instalaiilor
metalice .a. Metodele radiometrice snt utilizate n special pentru controlul
calitii construciilor de pmnt (diguri, baraje etc.), prin determinarea rapid,
pe teren, a densitii i umiditii pmntului.
124

5.3. VOLUMUL LUCRRILOR PENTRU CERCETAREA TERENULUI


DE FUNDARE

Programul i volumul cercetrilor se stabilesc de ctre unitatea de specialitate n funcie de: tipul i importana construciei, natura terenului de fundare, etapa de proiectare, volumul i calitatea cercetrilor' de teren i de laborator efectuate anterior n zon. Locul principal n acest program l ocup
lucrrile de prospectare i, n rndul acestora, Ior ajele.
In standardul 1242/1-81 se fac recomandri privind numrul i dispunerea n plan a Ior ajelor. Astfel, cnd amplasamentul propus se afl n vecin
tatea unor construc.ii similare care s-au comportat Iavor ab il n timp, apar
dou

situaii:
dac construciile existente
i exist sigurana c terenul

snt in imediata apropiere a amplasamende fundare este acelai, se poate renuna

tului
la foraje;
- dac construciile existente nu snt n imediata apropiere a amplasamentului, se va executa cel puin un for aj de verificare, care se va compara
cu cele disponibile din zona constructiilor existente.
Cind amplasamentul nu se afl n vecintatea unor construcii existente,
apur trei situaii:
- dac amplasamentul este obligat i terenul este cunoscut. se execut;'!
f'oraje de verificar-e al cror numr se aJ)l'eciaz8. de unitatea de cercetare,
d ,U' nu 'Ia fi mai mic de doi:
- d ac amplasamentuJ este obligat, ial' terenul este necunoscut, construcia se va incadra cu minimum trei f'or aje :
- dacii aruplasamentul se alege pe baza celui rn ai favor ab il teren cll~
tund are forajele se dispun n nodurile unei reele ol'togonale cu latura och iurilor cupr-insa intre 20 i :300 m , in funcie de natura i u niforrn itat.ea straLif'ic at ici, de iruport.ant a i p art icularit t ile cip c\:pl(':\t:ue (11e constructiei i
de Iaz.a de proiectare .
f n moci curent. terenul de Iunclare este prnspec t.at cel puin piW1 la limita
lnfel'ioar:) a zonei ac tive de sub fundatie .
[n tabelul :).2 sint d at c, d up ST\.S 12!i2jl-dl, indic a tii p riv ind adincim e a m inim el. zonei de pr'ospeclat, pentl'u fundaiile con.:.:lruqiilor c ivile ,
industriale i agricolc..
Duptl cum s-(\ Hrtltat, probele recoltate elin s(lI1(laj(~ deschise i hllaj(~
se trimit la laborator, in vederea detennini'.rii caracteristicilor fizic,e i mecanicale pmnturilor. Totodat, unele ncercri se efectueaza pe teren In tabelul ;):~
este dat un t ahlou or ieutat.iv cuprinznd lista m inirnala o. Inc ercr-ilor de laborator si cle teren carp trebuie efectuate in cadrul studiilor Qeotehnice in
fazA definiti\d, pentru I'ljncipalele t.ip ur i cl(~ ptl!llintuI'i.
.-

5.4. PREZENTAREA REZULTATELOR CERCETRII TERENULUI DE FUNDARE


5.4 . 1.

FIE LE

SONDAJELOR

Pe mAsur ce se e\:~J,cllt atit sondaj(~le deschise cit i cele nchise (furajelel, se ntocmesc fie ale sondajelor n care se lnsr riu : adincimea, grosimea
i (arac t criz area suatulu , Iei ti J jll'obf'lol' r'f'( 01 t at e, ni ve] LI1 IIp ci pei suht erune .Ci..

123

Tabelul 5.2
Indlcatl

Felul

prlvind adincimea

minim

a zonei de prospectat

Adincimea zonei prospectate sub

fundaiei

talpa

-----------:--------------1
Fundaii

izolate sau pe

tlpi

fundaiei

continue

i
----1.

Fundaii

ale cror ctecte se intluen eaz


reciproc i-,l adincime

nadi ere generale

De trei ori
de 6 111

limea tlpii.

De dou ori limea grupului de


se influeneaz
De

dou

ori

limea

puinii

dar nu mai

fundaii

carei
1

radierului

Ohser\aii

J) n cazul aparit ici, In cuprinsul adincimli menionate in tabel a unor straie alctuite
din rod compacte, prospect arca poate fi oprit la adincimea corespunztoare limitei

superioare a rocii compacte, nealterate, dac cxrst certitudinea asupra continuitii


acestor st rate in adincime.
2) In cazul pminturilor macropori cc sensibile la umczirc, prospectarea geotc1rnicl se
va dezvolta pe intreaga grosime a acestor pminturi, dac nu se dispune el" date
din cercetri anterioare cjectuate in zon.
5) La fl1n~1::liilc pc pilo.i, coloane sau barele, adncimile indicate n tabel se m.tsoar
de la baza elementelor respective i se pot reduce cu li3 fa ele valorile din tabel,
Drept Uiimc a tlpii se consider, in acest caz, h1.imea radicrului.
Tabciiii

.j

Tablou odeutath (~Upt'illZ;i1d li,,!a minbuul a iur-ererllor (le laborator ,;,i ,!e tereu
pCIltIU I'rineil'alelc tipuri rle ptunnlul'i care trebuie cfertuate in eadrul studiilor
woteilnec {It faz deinithi'l
c;Jt(~goria

(L,sa de ill1jJorlanl;T a cUlIslruc(ici (conform STAS 10100-75;

de p;jrnintI1If

(conlonn ST.\S 12',T-i',)

f si ] 1

III si IV
e)
)

P,!\llnturi nccovzive
macr ogrnnularc :
blocuri, b(Jlo\t(lli~.
pi ct r is

,)

gral1u]ozi [,Il\'
comjlozi \ il' miJHr;llogic'(
greu ti)\ " SP\'\' i li C;'\"
urni di \ at l'
greuLlle \ oiumic

ucc i \ ,hile

.,
\) coeficienl de pcrmcabi li t ai c prin pom-I
pilri cx pcrimcut alc "",
!
-; modulul de dcf ormal ic liniar dctcr-l
mi nat cu p l a c a '
!
8 parametrii rezistenei la iorJecare "":'i_~.__.__~

Incerc!!i!e, 1. :2"',:3.
5, G"', '1 1~1 care
se :tclaugil:
~I
gr8c1 ele i nclcs arc
1'1 parametrii rezistenei la Iorf ccarc. pc
probe aduse la porozitatea natural
11 penetrare standard (in iorai)
12. penetrare statiei!

,(isilJuri

Pmnturi

co(z!\(

ncercrile
aclau~::t

14
1:~

16

126

1, '1.1. ;S,7, 12~'*'" la C~He

limite ele plast ici t ate


coeficient de pcrrneabili tat e
cor licient ele consolidare

I,

-10

uccrcr ilc

12
LeUl'

1, .~
11,
sau 13 penedinamic:, cu con

nc crcrilc 1, ~, 5.
12~"', 14, 15, 1-. 18

Tabelul 5.3 (continuare)


3
!

li. modulul de dctormatie cdomctric


I 18, parametrii rezistenti la for iccare, exprimat l n funcie de eforturile cicctive i ele
eforturile _t_o_t.a_l_e
_

i'

Pminturj

sensibile la ,

.\celcai

miloase cu
matcrii ,

Aceleai

" mezi re

Pmiuturl

c oritinut de

'J: ~anicc

ca la pml uturi!c tocz\\e i sui:1imcntar:


19 ncercri in cdomctru pc probe la umitli ta tc natural i inundate
20. inccrcri de prob pc plac cu aria de
min. 1 ni", n condiii de umiditate natural i dup inundare
21. parametrii rczist cnte! la Iorfccarc pc
lJlO]}C inundate
22 umiditate optim de COll1p,1(,taH

.\cclcai

C:1 la pmin
tur ilc cocz ivc i suplimcntar Hi. 22

ca la pmint un le c ocz ivc i su.\! clUl)i ca Li. j):'\mil1plimentar : 12:


lluiJe' coczivc si su23., coninut n materii organic
plirucni ar: 11~ :.2.3
24 gradul d',' (I)I1so1idalc Seli) pE'siunl~'
geologic:'i

ncercri

Iacult ativc (se efeducaz:} elc la c az la caz)


lucrrilor sub nivclul apei
Iu cventuali taica lund~\fii Pl' pilot i , C010\1lll', jJ<J;clc

In eventualitatea execut ici

SUiJtCl:lleC

Dt'o:'3eblt ele imnort aut est e descrierea stl'iiluJui, hazalJl ii(' 1)1' (-\:amin'1.JE:"j
((-1 a pet'etelui' soudnjului deschis . ri(~ v~ r'p('unoa~l('!'i'(l J:jl;Jwi irncdiaj
recolt.arca (L~ la pliJc1. Iorajului Pentru idenljfi('cFC(~ 'jJ(']!!1lj!1,u;'{ ]jl>
I
' 1
... ' ] '
.
-)
1
/ (
tel (11 el p6mintUl'llOi' S(~ 10 oses( CI'.i<'llJ SlIl1P i' sJIJlrllzili' li) n WII'Lf'),-j dJentl'\l
pminturi necorzivr) ~i ::) (ppntru p.uu int ur-i ((i('1\p). IPj!il,dllsr llupe,

dit
dur,
l

~.

ST.\ S '124:3-74.
Tabelul ;

1) i j(l(~Jlsiu Il!',~ j ,t !(Jl!JillanLl (l lI" 1,;:':1 i; .. llrt.clor si.tlid('


(1

1
lil

!,:J!lrc:l Ji;~-.
~ :ilil llC'((I(zi\

lll!ll

1'( q

lJl;l

fI ;I~'

lilcn1 (~lql .,
Sll J i el I

~(~l!i';~ \

Li L.t

lI; li;!i t

- - - - - - - ,-------------

pcs Le :2()(J

ol \ lIJ oas

S'

c!qJlIIi.
l)~lZ;..i

zoo

iL

1'" ~,L:L'i.

/;l

p;JiltcloI'

relati v
roi. li nji t::-,

ro Lu nji lii

illiJl'sP\lfiil,

i n l rc

ira,-,-

ml'llte umplute cu nisip


.'\hip cu
pir t ris

conlim JllsL:: ~~5 ~~ granule ele :2 ,:20 nun

U i)5

(1,5U

,):;,

fragrncnL.'lc solide si n! v izij)ilc ( l i ochiul li ln-r

127

Tabelul 5.4 (continuare)


3

0,23 ,...

Nisip mijlociu

Iaspr

O,50'~

-------- -------- -----"'-----

0,05 ..

:Nisip fin

O.25'~

aspr

fragmentele solide sint vizibile eu ochiul liber

----------fragmentele solide sint "izibile cu lupa

'" n cazurile in care nu este posibil aprecierea direct a dimensiunilor predominante a


fragmentelor solide se recurge la analiza granulornetric prin cernere.
a b ser \ ai e - Depunerile de la baza masivelor, alctuite din fragmentele de roci
ele form colt uroas i avind dimensiunile mai mari de 2 mrn, se numesc
groh ofi s

5.4.2.. REPREZENTRI GRAFICE

Prin corelarea datelor cuprinse n fia sondajului cu cele obinute prin


analizele de laborator asupra probelor tulhurate i netulburate recoltate din
sondaj, se ntocmete cte o {'i de stratificaiie pentru fiecare sondaj. Prin
corelarea coloanelor stratigrafice recunoscute prin 121ai multe sondaje dispuse
pe acelasi aliniament ~ se ntocmesc profile geolog/ce. In figura 5.6 este reprezentat un profil geologic pe baza rezultatelor a cinci sondaje. Prin corr-larea coloanelor stratigl'afice ale ru ai multor sondaje dispuse in spaiu, se obine o reprezentare gr'afic denurn it bloc-dwgramrl (fig. :i 7).

F2

F3

F4

F5
Il.

Fi:l_ :).fL Pr()fil ~('ologic.

5,43. STUD:Ul GEOTEHNIC

Hezultatele cercet.uii terenului de f'u nd are S(~ sinletizeazH. intr-un studiu


geotehnic care face p art c integl'anUl din proiectul construciei.
In introducerea la studiu se arat scopul, natura si volumui cercetrilor'
efectuate, se semnaleaza evcnt ualele cercetri ant er-io are. se dau date stenerale pentru incadrarea regiunii studiate din punct de vedere geografic rgeo
logic, se prezint, succint, caracteristicile construciilor i lucriil'ilor pentru
care s-au ntreprins cercetrile i se specific etapa de proiectare.
Partea general el studiului se rerelel la: geomorfologia zonei (descrierea
principalelor forme de relief i event ual o apreciere n modului de evnlut ie
a acestora in viitor}: structura geo!ogiul (descrierea g('neral~l cu pr-ivire Ia

1'28

preliminar,

Criteli pentru identificarea

._-------------,-----------------,--------.,---_._--,,----------,
natural

Aspecte n stare
Denumirea

NI'.

pmntului

crt:

Granule

coeziv

I Argil gras

Aspect
n

Componen i

pori

ruptur

neargiloi

vizibili

Aspect

I ti~rur I

invizibile

variabil

foarte
lucios

ncrcgu-

invizibile

(1 .... 9)
variabil

foarte
lucios

lat

Culoare

(1 ..... 9)
variabil

neregulat, mat

(1 ,.. 9)

------,----

Argil nlsipoas

-, 3, 4, v, 6

')

mat

------1---I

Argil prtoas

,)
1. .-,
6

------: ----

4, 5,

')

<:

1,

Praf argilos

: mat

i
I
-----!
par t C

Praf argilos
nisipos

. '1)1'1'
\IZI
C In

Praf

vizihile in parte

i
--~)-I----Nisip argilos

____J
i

1,

vizibile

prfos

I i nv iz i hilc
i

---1
Ei

18

---

[mat

2, :3, 4, 5, 6!

I
I

mat
!

i mat
I

: 2, :3, 4,
I 6, 7

1--=----1-=--1

- - - - - i------~--~

Joas

'

mat

2,

------ \------- --1------- i------- i


---------

I i nviz ibi lc

11

vizi hilc

I .\l;unrl argi-

-_J

i
I
--,-i----i--~-

! i nvizibi le

I---"-!'

Argihl marn()3~

----1
i
')
. .J

Nisip

"

2, 3, t

mat

l'

---11

mat

vizibi lc

mat

i
-1----

-'------------Praf nisipos

mat

Marn

' calcar
in\izibiJ

! ncrcgu-_.,-~-'--

-------

I
!
~

:2. :1, 0.7!

i -~-'-----

8' ' , ",

I~~--I

Locss

------

Jleregu- I ma t i , i) '1
i lat, mat

puin:'

5,1

G. 7
i 1. 2, :1. G.
I 7, 8

calcar pul in ! ncrcgu- Imat


vizibi l
i lat, mat
------, ---- I
calcar
\izibil

i puin

i lat, mat I lucios


i

:1,1,

5'1

,"

,J, 'J.

:2:-;-----

I - - - - ! -_.'------- ,
l
'
llClOS

Ii

P;lminturi
rou t ract i lc

JH'regulat

.\Iil

ncrcgu- [ lucios
lat, mat i
_

Ii,

i-

_. _ -

-- -

8,~}

-- -

_ ., :

1, 8, 9

I lucios

Nmol

4 ,;),
-

7, 8, \)
1

------1

8, \)

\ fibros

Pminturi

19

turboasc
ObseI\alii:
- Ca varict l i de culoare se disting:
1.
:2
:L
rnca t ; ,) IUglIJIC: G
- C) \arialJili't 111 l u n c t il' ele r o n ti nu t ul in carhonat cIe calciu,
.r

lii

c i u a x a

g a l l ) c l l ; l . :

c a f c n l c ' : 1 .

v c r z

ui

-:,

l h

r u i

Tabelul
p<wunturilor eoezlve.

Senzaia

foarte

foarte

in

pipit

Consisten

Aderente
fa

Plasticitate

de

Desfacere in

metale

Reactia cu
I-ICI

ap

dezagrcg, I nu reacioneaz

unsuroas

nu se
dar se poate um!l:1

nu se dezagreg, I nu reacl ioncaz


dar se poate llmfla "
._------

unsuroas

\ ariabi l

mijlocie

(*)

I
1
-- (
------------;

variabil

mijlocie

(*)

variab il

pu i n
puin

mijlocie

redus

mijlocie, uneori des-i


tul de rapid
i

----

variabi Iii

aspr, scirtiie
ntre dinti
----

(*)

--~-----"~--"~~-~--~ I
put in UI1S11rOas~1

pul in UJlSI1f(J::1SU

mic

- - - - - ,,-----rapid
ii rcc 1usa~

mare

i
puin

u nsu roas

aspr

I foarte

mic

-----------1--------I

mic

foarte mare

,
(

cenuie;

9.

neagr

'
! - - - - - ----------1
I
rapid
[dcgaj un miros caracl e-]
redus

mij locie

[risti(' (hidrogen sulturat)i

i dCgaj un miros CHade-i

rislic (hidrogen sulluraQ:

strat.ifica ia, litologia i tectonica zonei amplasamentului); raportul dintre


formaiunea geologic de baz (cu artarea strii de compactitate, Iisurare,
alterare) i formaiunile acoperitoare (cu artarea grosimii acestora); stabilitatea general a zonei, precum i eventualii factori care ar putea s-o influeneze n 'viitor; gradul de intensitate seismic (STAS 11100/1-77) i adncimea
de nghe (STAS 6054-77) ale zonei cercetate; antecendentele terenului
(eventuale umpluturi, hrube, construcii vechi, exploatri miniere); observaii

asupra corn nor trii constructiilor existente.


Partea' special el studi~lui cuprinde:
- prezentarea i interpretarea rezultatelor lucrrilor de prospect.are (sondaje deschise, Ior ajc, probe de penetrare, cercetri geofizice), precum i a
rezultatelor ncercrilor de laborator i de teren pentru diferitele strate recunoscute pe adncimea prospectat ;
- prezentarea condi iilor hidrogeologice ale amplasamentului, a regimului apelor subterane, inclusiv date asupra eventua1ei agresiviti a acestora;
- semnalarea fenomenelor Iizico-geologice locale nefavorabile pentru
construcia proiectat (terenuri care pun probleme de funclare deosebite;
alunecri de teren, surpri. fenomene carst ice etc.).
Studiul se incheie cu concluzii asupra rezultatelor cercetrilor efectuate
:;.i cu recomandr-i pentru construciile specificate in tema ntocmit de proiectant, referitoare la:
- amplasamentul i sistemul const ruct i v optime din punctul de \ederf:
al co nd it iilor geotehnice;
-- adncimea i sistemul de Iu nd are cele miii indicate:
- valorile de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale s uat elor :
- capacitatea port ant a stratului de Iu ndai-e ;
- defolJlwii probabile ale terenului de Iund are pentr-u (bre/itele tipuri
de fundaii:
-- m sur i de avu t in \eden> JH (,\8cuia i c\p!oat,lI'ea constnlciiloi'
impuse de condiiile de tpren i. in special, cele legate de apa subt eran :
- incadral'cu J)(lmintuf'ilol' ~~il ewilol' din terenul de Iu ndare in clasele
11l'C\,hute in normele de d eviz pentl'u JUCI'i11'ile de tei-asament e.
La studiu se anc\eaz: planul'ile de situaie ale iimplasamentu!ui, cu
indi('i1ll'a poziiei eonsinh'iilol' ~i il JucT,hi!c'I' de prospect are ; hri geologicetehnice ~i geutel1nie(', profile geo!ogicC', bIcle-diagrame, fie de str at ificat ie
(_'U rezultatele incelcchi!ol' de Iaborator : curbe gt'anulcmetl'ice i diagrame de
cumpl'esiu!lp-tl'asare, diagrame, grafice i tabele] cu rezultatele lucrr-ilor
C'\perimelltale pc tercn : reprezent vi gl'afice specifice ale prelucr.u-ilor stat ist ice asupr a rcz.ultatclor incercrilor de lahruator i de t81'en; calcule de
stabilitate: calcule de deformaii p.-ob abile etc.
\mdizind critic recomandrile studiului geotehnic, proiectantul de
rezisten alege soluia de Iu nd are. intocmete calculul fundaiilol' I st.ahile~te condiiilc de execuie ale acestora.

5.5. CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE PE PARCURSUL


EXECUIEI I EXPLOATRII CONSTRUCIEI

Cercetarea terenului ele funciare nu se incheie odat cu intocmirea studiului geotehnic i cu elaborarea proiectului. Deschiderea spaturilor pentru
fundaii constituie prilejul de verif'ic are el eonc(lrdanei intre situaia I'eal{t
si (('el t ('(U!uscuUl plin studiul geotehnic i <,,\ ut{t in yedel'(' in proiect. Dac

se constat nepotriviri, unitatea care a efectuat cercetrile geotehnice


proiectantul VOI' lua msurile necesare.
Observaiile asupra construciei i terenului n cursul execuiei i dup
darea n exploatare pot asigura date de mare interes att pentru construc.ia-i
respectiv ct i pentru alte construcii fundate n condiii similare. Asemenea
observaii snt cele privind: tasrile construciilor (ST AS 2745-77), urmrirea
deformaiilor terenului, urmrirea variaiei chimismului i nivelului apei
subterane i a influenei acestora asupra terenului de fundare, fundaiilor
si constructiilor s.a.
,
La lucr:ri cu' condiii de teren dificile, execuia desfurat a infrastructurilor poate fi precedat de realizarea unor staii sau incinte experimentale,
n care s se verifice i s se pun la punct diferite tehnologii de execuie a
fundaiilor i terasamentelor sau tehnologii de mbuntire a pmnturilor
n condiiile specifice amplasamentului.

CAPITOLUL 6

STABILITATEA TALUZURILOR SI A VERSANTILOR.


SPTURI NESPRIJINITE

Pentru a atinge cota de fundare prevzut n proiectul de fundaii al


cldirilor sau pentru a respecta cotele din profilele longitudinale i transversale
. ale unui drum, cale ferat, canal, dig
Cota terenul(J1
etc., trebuie executate spturi. Spnatura
turile se pot executa fr susineri
sau spt-ijinir i, interpunnd ntre cele
dou cote un perete natural numit taluz (fig. 6.1).
Principala problem n legtur cu
Cota de
.-- funda re
spturile nesprijinite este asigurarea
unor taluzur i stabile.
Fig. 6.1. Taluz.

6.1. STABILITATEA TALUZURILOR N MASIVE OMOGENE


DE PMNT NECOEZlV
6.1.1. CAZUL PMNTULUI USCAT SAU SATURAT

Se consider un m asiv alctuit dintr-un prnint nisipos a crui rezisten


Ia Iorf'ecare este definit de expresia '/ = atg (1), unde q) este unghiul de frecare interioar, cunoscut ca mrime. Se cerc det.crm inarea pantei unui taluz
stabil, de nlime ]j (Y. fig. 4.43).
Dup cum s-a demonstrat n capitolul 4, condiia de stabilitate se exprim prin relaia (4:.36), astfel:

Dac se pl'esCt'ie un
condiia (4.36) devine:

coeficient de

tuB
bl

siguran

tO'~

= ~-.
F

F.\1 egal n acest caz cu '1,1 ... 1,2,

(6.1 )

lJin I'elaiile (4.36) sau (6.:1) se pot trage dou concluzii:


- la pmnturile necoezive n stare uscat sau satur-ar, nclinarea maxima pe care o poate lua taluzul, fr a-i pierde stabilitatea, este egal cu
unghiul de frecare interioar a pmntului;
- nclinarea taluzului stabil nu depinde de nlimea taluzului.
133

__

rU

~ ~\JI:st ERAN iN MICARE

ASUPRA PANTEI DE TALUZ STABIL


Dup cum s-a artat n capitolul 3, n fiecare punct al unui curent de ap
micare prin porii pmntului se dezvolt o for;'i de natur m asic, denumit for )drodinamic avnd, atunci cnd se raporteaz la unitatea de
volum expresia: j
i w i.. Fora hidrodinamic reprezint pentru masivul
limitat de un t.aluz o for care tinde s produc alunecarea taluzului.

.4

Fie un t aluz de nisip n care

debueadl un

curent de iJP6. tangent la taluz

in punctul de ieire (fig. 6.2). Se stud iaz echilibrul unui volum unitar' c e
pmnt de pe taluz. de gr'eutate C = 't' . 1 i rezult :
A

C cos B == y' cos B:

7.'

CSJn
'B

= '/

= ilO .

'

,'J:

"(.l

SJn

Curentul de apel fiind tangent la taluz, din dptalilili ni figurii G.J rvzuI til ei\:

It
.
"- -= sIn
I

Condil i de el'ltilibl'u

-ri .:'( s:

Si' :'JTle:

(G.2)

(5:

'

'-',
( U.,,)

,,'

1(1~

(.l
j....J

. . /' _1_
;

.1.:;'1'8.. rI

= .)()~o/

II'

'"

; S :C2

'J()-)
j-\Ir':>
";?f
..... , ~.
'-"
/
1.,

tg

134

:'( -------.------ t 2.

~-'

"1

1 tn

:c.c"

(1)

ln 1
\ / :; '
. 'c. i 111 ~

= -:2 tQ.(I).
~

1'('Z.llll,~l,
l

(r;.~)

Comparnd condiia (6.4) cu condiia (4.36), rezult c, n cazul examinat,


prezena curentului de ap reduce panta taluzului stabil la jumtate din
valoarea ce se adopt, fr a .ine seama de efeetul hidrodinamic.

6.2. STABILITATEA TALUZURILOR N MASIVE OMOGENE


DE PMNT COEZIV
SUPRAFEEI

6.2.1. IPOTEZA

PLANE O:=: ALUNECARE

Fiind dat un taluz de nltime


Ii si
nclinare B ntr-un pmnt coeziv ,
s
"
se cere s i se verifice stabilitatea.
n mod simplificator, se face ipoteza pierderii de stabilitate n lungul
unei suprafee plane de nclinare o:
(fig. 6.4). Fie G greutatea prismei de
pmnt care tinde s alunece, de componente.IV (normal la planul de alunecare) i T (n lungul acestui plan).
Dac pmntul posed att frecare interioar ct si coeziune, fortei de alunecare T i se opune o for de stabilitate
compus din doi termeni:
Fig. {iA. Taluz n

Condiia

pmnt

S =Gcosoetg<D+ cL=F+ C.

coeziv.

(6.10)

de echilibru se scrie sub forma:


T:::; S;
(6.11)

G sin

O'.

G cos o: tg (D-+ eL.

Din figUl'H 6.4 I'czult<1:


1

G-

.~

._0

'f

2 .

11 . /1 C.

Aplicind t.oorem a s.inusurilor n triunghiul A13C:


AC
sin(~ -- 0'.)

._-~-----

sin(l80 --~)

.L
sin

; AC = L sin(~ - oe)
sm

(6.12)

G=

!2

't

JlL sin(~ - oe)


sin ~

Inlocuind relaia (6.12) in relaia (6.B), dup simplificri rezult:

.~ 'fII ~ir~(~ - oe) sin(oe - <D) ~ c.


2
sin~ cos <D

(6.13)

Pentru o inlt.imc Jl dat, taluzul de nclinare ~ este stabil, dac inegalitatea (6.13) este satisfcut pentru orice valori ale unghiului oe cuprinse
intre <D i ~. Situatia cea mai periculoas corespunde acelei valori a lui o:
135

pentru care primul membru al inegalitii (6.13) devine maxim. Se doriveaz


acest membru n raport cu (1. i se anuleaz derivata, ob.inndu-se astfel:
(1.0

inind

+ <D

(6.14)

seama de relaia (6.14), expresia (6.13) devine:

t
~.

.
'/ Il

2'

.,

B- <p
I

S1Il- --c'):C---

0-1::;;
sin ~ cos <D

(6.15 )

C.

Expresia (6.15) arat c, spre deosebire


de pmnturile necoezive, n cazul pmntu
rilor coezive panta taluzului stabil depinde
de nltimea taluzului.
La 'limit, egaHnd cei doi termeni ai expresiei (6.15), se deduce nlimea maxim pe care
taluzul cu nclinare B fat de orizont.al se
poate menine stabil; de~umit nlime critic Hen astfel:
c 2 sin~ cos <1)
(6.16)
[f cr = '--:;
<D'
.
s[nHg. G.5. Panta Laluzului n p
2
mniuri coezive depinde de ln limea taluzu lui,
Cu cit nclinarea ~ este mai redus, cu atit
l nltim ea critic H cr este mai mare (fig. 6.5).
Din examinarea expresiei (6.15) rezult c n condiia de stabilitate it
unui taluz din material co ez.ix intenin urmtorii parametri: car act.er-ist.ici!e
rezistenei la Iorf'ec are <f) i c : greutatea volum ic y; lnltimea li i inclinare a ~ a taluzului. La Iimit, expresia (6.15) se poate pune sub Iorrn a:

-:--:-rr=-

( Il, ..

:2 sin

cos <1)

-::1 .".

=-\ s: \ s'

.,)~-<f)

SlI1-

"---_.-----

.~-~

(6.1/)

:2

'---------- .
In care J\~ reprezint un numr (fril dimensiuni), denumit numr de stabilitate. Pentru ~ i <D date i pentru o anurn it Iorm a supraeei de alunecare, N s are o valoare bine precizat.
Pentru cazul particular al t aluzului vert.ical (~= 90), expresia (C.li)
devine:
'=--=======--==--------===.=-==-=.. - - i\T _

'-

ta.i..:
! -1,)
b \

Iar pentru <Il

+ -(1))
,
:2

(C.t8)

(G.1D)

= O.

------'

Inlocuind n rel a t ia (6.'17)1 rezult:


Il et

136

."
4

'------_.~

6.2.2. IPOTEZA

SUPRAFEEI

CIRCULARE DE ALUNECARE

Studiul alunecrilor de teren produse n masive omogene din pmnturi


coez ive a artat c ipoteza suprafeei plane de alunecare este acceptabil
doar n cazul unor taluzuri aspre, apropiate de vertical. In general, ipoteza
suprafeei circulare de alunecare (fig. 6.6) este mai bine confirmat de realitate. Pentru suprafaa circular de alunecare s-au dedus, de asemenea, valorile numrului de stabilitate N s Rezultatele pot fi prezentate sub forma

Fi!j. 6.6. Cedarea taluzului


o suprafa circular .

dup

Fig. 6.7. Grafic pentru stabilirea pantei de


taluz stabil

unor gr'afice, cum este cel din figura G.I, in care N, este dat in funcie de!3
i <1\. Se constat c, peutru cazul part icular exarn inat m ai in ainte (!3 = 90,
4> = O) JV s = 3,85.
La utilizarea

practic

a graficelor apar mai multe posltrilit }, care

\0['

li prezcn tatc in

c ontinuarc.

de

1. Se dau (D, c, l' ;3.. Se cerc


F s.

inltlmca

de taluz stabil corcspu nz.toarc unui Coeficient

siguran

Se fixeaz pe abscis unghiul?; se ridic o vertical pn cind iut.llucst.c curba care corespunde unghiului cI> dat; din punctul dc intersecie se duce o orizontal piu la axa ordonatelor, pc care se citete N s . Pentru ca II determinat pc baza valorii ala tc a lui As s corespund coeficientului de siguran prescris, in expresia lui As se introduce fie valoarea rec
dusa a cocziunii - , fie valoarea ll1ajor~ greutii volumice, F s ' Y i rezult:

F,

.------.v,

:~.

de

Se dau <D. c, "

siguran

1'8 yJf .

11

= -c,\'s
_..

\\
Il. Se (:e-rC'-,;rmjlTIira

in cli nrii

care s corespund unui coeficient

F,

Se calculeaz

S,

F ' <r u
--~~'~-, care se Ii xcaz. pe axa ordonatelor. Se duce orizontala
>

uugh iuf ul <D dat, iar din punctul de


vcrt icala, clt ind u-sc pe axa absclsclor unghiul i3 cutat

pina cind inttluest c curba


coboar

corespunztoare

intersecie

se

137

3. Se dau <P, C, y, H,~. Se cerc determinarea coeficientului de siguran F s .


Cu ajutorul graficelor se determin N S1 , corespunztor valorilor ~ i <P date.
Valorilor y, H, c date le corespunde un alt numr de stabilitate N s Dac N s < 1-.'Sl' taluzul este stabil. Diferena dintre 1'.7 S 1 i 1'.7 s exprim rezerva de stabilitate a taluzului. Aceasta
se poate epuiza fie prin creterea nlimii taluzului, fie prin reducerea coeziun~ pmntului,
rezultnd expresii diferite ale coeficientului de siguran, astfel:
!lI

1"5= - ;
II

Coeficientul F s astfel definit exprim sigurana doar n raport cu coeziunea. Uneori se


exprim coeficientul de siguran al taluzului ca raport intre rezistena la forfecare "1 i clor tul
unitar tangential ,,:
(i;

--;. =

Hezult:

atg <P

r,

tg<P

+c

(6.20)

r,

Pentru a obine cu ajutorul graficelor un coeficient de siguran unic 1-'5' valabil att pentru unghiul de frecare interioar, cit i pentru coeziune, se procedeaz astfel: se estimeaz
t a <P
o valoare a lui F 5 ffi i se calculeaz tg <P1 = - " ' - . Cu valoarea <P1 astfel ob inut, se dctcr""
Fs
c
min X s i CI" Apoi se calculeaz F sc = '- .
CI

Dac FS(f)

= F\~ =

=1' F su calcululscrcia pentru o

nou

valoare F,,<!) i scrcpc t ptu cind

FS(f)

F,.

6.2.3. CALCULUL PANTEI DE TALUZ STABIL CU METOD . ~ MASLOV

Se

pornete

de la

ecuaia

dreptei intrinseci:
7(

= ertg q>

C.

Se impart ambii termeni cu G:


71

c;

= tg<I> + ~ = tg~.
c;

(6.21)

Lnghiul ~ este denumit unghi de tiere.


Expresia 'TI = c;tg ~ este analoag expresiei 'Tf = c;tg <1>, cu dcosehirca
c unghiul de tiere depinde atit de <1> ct i de c. Condiia de stabilitate (6.5)
d evine :
tg~ ~ tgf~,

tg ~

tgy

=p'
s

unde

Fs

= 1,1 .., 1,3.

(6.22)

Maslov consider c n condiiile echilibrului limit tensiunile Ci din exrresia (6.21) sint date de greutatea coloanei de pmnt: Ci = yz. Expresia
6.21) devine:
(6.23)
Pentru aplicarea expresiei (6.23), se mparte masivul n care urmeaz s se nscrie
taluzul intr-un numr de strate elementare ,
ducndu-se plane orizontale. Aplicarea condiiei (6.23) ~e face pornind de la stratul cel
mai de jos. Intr-un strat oarecare t :

-----

,---'"H

(6.24)

~ll1'1

'Fi!J. 6.8. Panta taluzulu i st ahi lit cu

unde "L'(iHi reprez.int presiunea geologic


la baza st.r atulu i 1.

metoda :\Ias10\.

c
Intrucit termenul - - - -

..in

crete

pe

msura

aprop ierii

de

suprafaa

m asivului, panta tg ~ crete


acelai mod (fig. 6 . 8). l .a limita, dac se
foarte mult gl'osimea H, a stratului elementar, forma taluzului
stabil tinde ctre o curb.
Metoda Maslov se poate utiliza i pentru st.ab ilirea pantei t aluz ului stabil n masive neomogene.. In acest caz, la aplicarea relaiei (6 . 23) se iau in
considerare valorile (J) i cale stratului pentru care se c!etpr'!11 iu panta.

micoreaz

6.3. VER1FlCAREA STABILITII TALUZURILOR N


METODA FIILOR

MASIVE

NEOMOGENE

.\plic8rea gntficelor din figlll'H G.7 nu este posib il In cazul rn asivelor


suat ilicate alctuite din pruintur-i nI difel'ite caract etist ivi <1), e, -i'. ln asemenea cazuri, stabilitatea t aluz.urilor se \erific{t cu o metod a prox irn a t iv,
numita metoda [iiilor. b az at pe ipoteza cedri: dup o suprafa circular.
In cazul unui taluz de form cu noscu t , a ci-u i stabilitate urmeaz s
fie verificat (fig. 6.9), se consider o suprafa posibil de alunecare definit
prin arcul de cerc cu centru! in pu netu 10 i care trece prin piciorul t.alu zulu i,
Masa de prni nt care aluneca se irup art e in nii prin linii vert ic ale. Fie o
fie Oarecare i. Dac se co nsid er- C~l forele normale i tangeniale c are acioneaz asupra feelol' laterale ale fiiei ii fac ech ilibru (ceea ce este echivalent cu a adrniio C~l fiecar'p fjie ae iOlleaz,\ independent de celelalte), rezult
c asupra fiiei acioneaz greutatea G (greutatea pruintului i eventuala
supraincrcare aplicat la suprafaa i erenului}, care trebuie echilibrat de
fortele cal'e se dezvolt pe suprafaa de ced are ~A aereut fiiei. Suprafaa
aferent unei f'iii este egal cu:

139

n care li reprezint lungimea arcului de cerc aferent fiei i. Calculul se efecpentru o lungime de taluz egal cu unitatea:

tueaz

T{, =

c, sin ei;

Ni = Gi cos ei'
Forele T iI + ) care tind s produc alunecarea snt componentele dup direcia
tangentei ale geeutilor G, ale Iiiilor aflate la dreapta vert icalei care trece

">:

'

:.:':~.'. ":.:::

:': ': . " , -:.

v-,f,

"::. .. . ':: '.": Cf,'tf'


: ".; .. ~ : ".. . ...
". -, :"'~".
",

Fin. 6.9.:\Ieloda

C
f

,"

Ili i lor.

prin centrul suprafeei circulare. n mod conventional s-au notat cu (+)


unghiurile O de la dreapta vert.icalei, cu (--) cele aflate la stnga; semnul (-)
nu afecteaz ns v alo area functiei trigonometrice.
Forelor T i ( + ) care tind s provoace alunecarea li se opun:
_. forele de frecare, Fi = iViLg <:1\ = (;i cos O; tg <1)1;
-- forele de coeziune, Ci = CJi;
- componentele 1'1(_) ale greutilol Ii iilo:: aflate la stnga vert icalei duse
prin centru.
Factorul de stabilitate (coeficientul de siguran{l) se exprim ca raportul
ntre momentul fa de centrul 0, dat de forele Fi, Ci i 1'1(__) care se opun
alunecrii, numit moment de stabilitate J(, i momentul dat de forele care
tind s provoace alunecarea, numit moment de rsturnare 11' n astfel:

II'
s

moment de stabilitate = R[2:(G 1 cos 1 tg<1)i


Ci li Ci sin 0i(_))].
moment de rsturnare
R 2:Ci sin 61(+)'

(6.24.)
La calculul greutii unei fiii i trebuie s se in seama de greutile
volumice yale diferitelor strate pe care le strbate Iiia (Y1' 1'2 etc.). Caracteristicile <D i i Ci snt ns numai ale stratului in care se afl baza [tiei, respectiv
cel n cu prinsul cruia se presupune c se produce alunecarea.
140

siguran admisibil
importana construciei.
Se cere ndeplinit condiia:

Coeficientul de

de

F SadJn se ia egal cu 1,3 ... 1,5, n funcie

(6.25)
Trebuie s se verifice ns c
pentru orice suprafa trecnd
prin piciorul taluzului, inegalitatea (6.25) este satisfcut, deoarece poziia centrului
a fost
arbitrar. Ar trebui deci efectuate ncercri lund si alte centre
pentru a verifica l:elaia (6.25).
Pentru a se reduce numrul
::t:
de ncercri se poate folosi urmtoarea metod apro ximatio :
1..,5H
se consider c centrele suprafeelor circulare de alunecare cele
Fi!j. 6.10. Poziia centrelor cercurilor periculoase.
In ai perieu 10 ase, deci suscep tib ile
de a duce la coeficienii de siguran cei mai mici, se gsesc situate pe o treapt definit prin punctele 01
i il! (fig. 6.10). Punctul 01 se afl la intersecia unor drepte care fac unghiurile CI i 2 2 (tabelul 6.1) cu linia taluzului i respectiv cu orizontala prin creasta
taluzului.

Tabelul C.I

ta
D

CI.

El
:::2

1,-; ::~ : 1

600
:29
400

1: 1

45
28
3'~

I
I

:1345
,),~

Il

._0

;15

o
0

0
1.. '..1

j.0

1:1,0

1:5

26;31'

182;)'

25

')-0

_o

.) - o

'l-O

35 c

37

dO

1119'
_o

Punctul ilI are coordonatele !lc,5 H i J-I, raportate la piciorul taluzulu i.


Pe dreapta 0IJl se aleg m.ai m ult.e puncte drept centre ale unor suprafee
posibile de alunecare.
Coeficientul de siguran aferent fiecrui centru se caleuleaz cu metoda
Iiiilor i se reprezint la o scar convenabil, lund dr eapt,a 0lil! ca ax de
referin. Se construiete curba de variaie a coeficienilor de siguran.
Tangenta la curb paralel cu 0lill defineteF'smin' DacP,min>F'sadlll1taluzul este stabil, iar verificarea se consider ncheiat. Dac F'lIIin< Fsadlln urmeaz a se adopta msuri pentru Irnbuntirea cond iiilor de stabilitate
ale taluzului.
Examinarea formulei (6.24) explic mprejurrile care pot duce la modificarea condiiilor de stabilitate ale taluzului. Astfel, o suprasarcin aplicat
la partea superioar (fig. 6.11, a) sau o decapare la baz (fig. 6.11, b) inrut
esc condiiile de stabilitate, determinnd majorarea forelor ce tind s provo ace alunecarea i diminuarea celor care se opun alunecrii. Dimpotriv,
o decapare la partea superioar (fig. 6.11, c) sau o supr aincrcare la picior
sub forma unei contrabanchete (fig. G.11, d) contribuie la sporirea lui F,.
141

o mare influen asupra condiiilor de stabilitate o are variaia rezistenei


la forfecare, datorat n special modificrii umiditii pmnturilor argiloase.
De asemenea, la fel ca i n cazul pmnturilor fr coeziune, prezena unui
curent de ap modific condiiile de stabilitate.
q---

FiU' (LI 1.

Lucrri

care moclif ic

condiiile

de stabilitate.

6.1. EFECTUL UNUI CURENT DE AP ASUPRA STABILITII TALUZURILOR


DIN PMNTURI COEZIVE
pmin t

Fie masi , u l de
a

crui

raz

VI

snpraf at.

liber

mrginit

coczi x

este AD (fig. 6 . 12).

de t aluzul .iB,
Suprafaa

strbtut

de un curent de

R, .iEDC \olul11ul pri smci de alunecare este irnprt i I de curentul de


deasupra

apei

Se co nsi dcr

greul;ltea

,~,

sub
ap

prisma de
proprie,

nivelul

'(","

ap

opus~l

.i l;;n.1, alla t n echilibru sul)

aciunea

urm l oarr-lor

iore:

~:
j

de schclc tul solid la cUf!.;erea apei prin pori, aplicut in ccul rul

de c;!l'ulate :lI v o lum ului '2' ega];1


fore

\IOflll'lllul a cc xt o r

in dou p;h(i:

apei.

n-act iuuca q a apei pc suprat aa de a lun c carc (no nual b suprat at


rezislelJ(a J

ap

ele alunecare este arcul unui cerc de

ele sens contrar (u Iort a rurc nt ul ui.

Ja\;l de pun ct ul

(J

esit':
(6:26)

arc

tOllieicJllu!
x prcsi a :

sigur~ln(~l

de

J,

l,

2:(.\"lgQJ- el)
-----~-_

( \ 1 --

'~ha

..

_-~-~

- \ 2";10(1'

2;(.\,,, 19e1)

.:

.J. el

cI) H

----~._-~-_._-.

in cuc:
Sn eslc (omponenta
u l t ii Iisici,

-,

-----------

...

__ ._---

normal
innd

a greseama

de
efectul
subprcsiuuil
pentru partea alJat sub
ni vr l u l apei:
greutalea vo lumic a p
mi n t.u lui al la t deasupra ni\ du lui ~I pei.

A
Fi!!. G.l::.. \ciunea Iridrodinamlc asupra taluz ului lk
prnint coez iv.

Comparnd expresiile (6.21) i (6.24) se disting urmtoarele particulariti ale calcululu


taluzului din pmnt coeziv omogen sau neornogen, supus aciunii hidrodinamice:
- momentul de rsturnare AlT se calculeaz lund greutatea integral a penel ce alunec,
fr a ine seama de efectul de sub presiune a apei;
- momentul de stabilitate 11[8 se calculeaz lund n considerare Ia greutatea rnasivului
care alunec (Ia' calculul forelor N 1C) efectul de subpresiune Il apei.

stabilitii

6.5. VERIFICAREA STABllITTl1 VERSANT/LOR N CONDITIILE


SUPRAFEELOR DE ALUNECARE PREDETERMINATE

..

Uneori, particulariti ale condiiilor geologice pe amplasament determin


o anumit suprafa de alunecare, de form oarecare. Se pune problema de
a cunoate pentru suprafaa de alunecare predeterminat rezerva de stabilitate i mprejurrile n care aceast rezerv se poate epuiza prin activi!
tate a de construcii (suprancrcri, decapri etc.), prin
reducerea rezistenei la Iorfecare a pmntului n urma unei
urnez ir i intense etc. O situatie
de acest fel, frecvent ntlnit,
este aceea a versantilor pe care
roca de baz mai rezistent
este acoperit cu un pachet
de material acumulat, denumit deluoiu.
Suprafaa de contact nt.re
roca de baz i deluviu se
FiU' fU:J. Suprafaa de alunecare predotcrmiual
poate tr-ansforma, n anumite
plan
co ndi.ii, n suprafa de alunecare. Forma suprafeei de alunecare se determin prin sondaje.. Dac suprafaa rezult plan (fig. 6.13), ver-ificarea se face cu relaia (6.. 1:3), in care
CI.. reprezint chiar inclinarea suprafeei predelenninate.
Pentru verificare se alezo succesiv
diferite valori L. De obicei. SUI)rafata
de contact roc-deluviu este nsli neregulat, in care caz se utilizeaz UI'm{\toarea metod grafoanalitic[l: se mparte masa deluvial Intr-un numr de
sectoare delimitate prin plane vert.icale ce trec prin punctele de schimbare
de pant ale suprafeei de alunecare predeterrninate (fig. b.14c, a).
Spre deosebire de metoda fiiilor expus anterior'. Ia aceast metod
sint luate n considerare forele de mpingere reciproc E dintre fii, presu-
punnd direcia acestora orizontal.
Calculul ncepe cu sectorul cel mai de sus. Greut.ate a Cr, cunoscut ca
mrime i direcie, trebuie s-i fac echilibru cu: reaciunea li 1 i fora de
coeziune G\ de pe suprafaa de alunecare i mpingerea E 2 _ 1 dintre sectoarele
1 i 2.
Coeficientul de frecare ntre deluviu i roca de baz este egal cu tg <1>,
unde <D este unghiul de frecare interioar al deluviulu i.. Aceasta nseamn
c, pe linz
forta
N , normal la suprafata
de separatie se dezvolt n mob
,
"
mentul alunecrii i o for tangenial F = N tg <D. Reaciunea R esLe
rezultanta forelor N i F, prin urmare face unghiul <D cu normala la SUpl'Bfaa de alunecare, iar mrimea rezult din poligonul de Ior.e.
J

14,)

CI = CI ZI este dirijat paralel cu suprafaa de alunecare aferent sectorului Z.


Impingerea E 2 _ l este necunoscut ca mrime, dar are direcia cunoscut
Fora de coeziune

(orizontal).

Problema revine deci la a compune dou fore cunoscute ca mrime


i direcie (CI i CI) i apoi a descompune rezultanta lor dup dou direcii
cunoscute pentru a se afla mrimile lui E 2 _ l i R l (fig. 6.14, b). E Z _ l deter-

Fig.

6.I~. Suprafaa

de alunecare prcdctemunat de

form

oarecare.

minat din poligonul de fore se ia cu semn schimbat ca mpingere cunoscut


la studiul echilibrului sectorului 2. Se compun E l _ 2 , G2 , C 2 , iar rezultanta 101'
se descompune dup direciile lui Uz iE 3 _ 2
In acelai mod, transmind de la o Iiie la cea urrutoare impingerea E,
se ajunge din aproape in aproape la sectorul final 11 asupra cruia ac.io neaz :
impingerea /<,,'(II-lJlI de la sectorul (n -- J): gI'cutatea CII' fora de coeziune e1/'
toate cunoscut e RUt ca mrime ct i ca direcie; R II cunoscut numai ca direcie. Se const.ruiet e poligonul celor patru fore.
Pot S,t apoU'et t rei situaii:
- poligonul se inchide (fig. G.15, o). in acest caz, vei-sant ul este in echilibru la liru it, nu are nici deficit, nici rez erv de stabilitate;
- poligonul nu se inchide, iar pentru nchiderea lui este necesar o fore}
E dirijat n :",l'l1sul alunecrii. Versantul prez int stabilitate, iar faptul c
pentru nchiderea poligonului este necesar o for E' dirijat in sensul aEn-f--n
lunecrii arat o rezerv de stahiliRn
t.at e (fig, 6.15, b);
- poligonul nu se nchide, cicli'
pentru inchiderea lui este necesar o
Gn
for L' dirijat n sens opus alunecrii.
G
\ersantul nu este stabil, iar deficitul
n Cii
c
b
a
de stabilitate corespunde unei impinFIg. 6.15. Condiia de stabilitate a versant.ului. geri E neechilibrate (fig. 6.15, c). 1n
acest caz se pot lua unele din msurile
de mbuntire (decaparea la partea superioar, executarea unei banchete
la picior) sau se prevd lucrri de dre nare care s duc, prin reducerea um i-

144

ditii, la creterea rezistenei Ia fOI fecare a masei deluviale (fig. 6.16). De


asemenea stabilitatea poate fi asigurat prin amplasarea la baza versantului
a unui zid de sprijin capabil s preia mpingerea neechilibrat E (fig. 6.17).
Plan

;/
Fig. 6.16.

drenare pentru imbunttfrea


versantului:
cmine; 3 cap de dren ; 4 - rigoJc.

Lucrri

de

stabilitii

1-

drenur i ; g -

6.6. EXECUTAREA SPTURILOR NESPRIJINITE

In cazul unei spturi nesprijinite, n spaii largi, executate cu mijloace


mecanice (fig. 6.18), nu este permis depozitarea pmntului rezultat din
excavare la o distan 111 ai mic de 0,50 m de creasta t.alu zulu i. De obicei,
pmntul este ncrcat direct n mijloacele de transport.
Datorit coeziunii ridicate, unele pmnturi argiloase pot fi spate la.
t aluzuri ver-ticale. Inlimea teoretic pe care se poate ruent.ine un asemenea
taluz este: H u = .4 c/y. Totui, aplicarea acestei rel at ii implic posibilitatea
<u'gilei de a prelua eforturi u nit.are de ntindere. 1 n realitate, posibilitatea
pmnturilor' argiloase de a prelua un timp mai ndelungat efor-turi de intindere este limitat. De regul, la suprafaa terenului se d ez vo lt crptur-i
piin care apa din precipitaii ptrunde exercitind o mpingere ccu'e duce la
desprinderea treptat a unor blocuri din mal. Peretele nespr-ijinit ii modific
iorm a n timp (fig. 6,j~)).
:\ormele de protecie a muncii prescr iu pantele rn a x im e admise la s,lp{At urile nesprijinite n funcie de adincimea i natur a p m nt u rilor (tabelul 6.2)

ii'

Fig.

c.ir.

Zid de sprijin la piciorul


versantului .

Fig. (i.18.

Spare

mecanizat

De asemenea, exist lnescripii oficiale care indic valorile uzuale ce se


pentru pantele t aluzurilor, r arnbleelor i dehleelor la terasamentele
de cale ferat cu nlimea de p in la 12111, in funcie de tipul pmnturilot'.
adopt

14J

Folosirea valorilor tabelate ale pantelor taluzurilor nu exclude necesitatea cunoaterii naturii terenului de pe amplasamentul lucrr-ii.
Tabelul 6.2
Pantele maxime neadmise la
nesprijinite
J

Adincimea

spturli

!
f

II Tipul pmntului I~,'

spturiIe

Panta

------~----'---------I

i
1:0,5 (2:1) i
1: 0,67 (3: 2)
1 : 1.25
1 : 1,5

argi le

<3m
>3m
<3m
>3m

argllc

nisipuri
nisipuri

Fig. (;. J!).

Cedarea malului vertical


ucsprij init..

n figura 6.20 este artat un rambleu care i pierde stabilitatea prin


alunecarea de-a lungul unei suprafee amorsate n stratul de pmnt moale
aflat aproape de suprafaa terenului.
La taluzuri nalte, n special n spturi, se obinuiete s:1 se intrerup
continuitatea pantei prin banchete orizontale numite berme (fig. 6.21) . .'\ecesitatea lor poate rezulta i dintr-un calcul de stabilitate. Bermele rnbu nt
,esc stabilitatea t aluzulu i, m icorind panta medie.

Fi!!. 6.20. Suprafaa de ccdure a unui ramb leu amorsat.


in cuprinsul stratului moale a lla t su h piciorul Laluzu lui.

Fi!!. (i.2l. Taluz

Cll

!WllJI;'l.

Aplicaii
1, Un inasi . de

y = 18 kN!m 3 . Pc
du-se

cocf iclcn tu!

(()czi\ a rv urm l.oar-c lc ca ra cl crist lci : <I)

pmint

adlu ciuu: Se poate leuliza o


de siguran:1 1-" c= 1.;;

U'

Rezoluare
Din graficele din Jigllra

X,

(J'i rezult,

(' . \ ,

cc-c

--~

-----

1,,';

1()". c

500

=c~

~ ~=

(J.:W

da",\",{,l11~,

;>W, ~lSigllrin

<Il = 100, nuuuirul de st ahih t n!e

:lO 8,t
= -----=

9,:n 11J.

1.50,0.18

se stal>ik:lsCI incli na rr-a ~ a unui taluz de 8 l1J nlil11e. :l\illd un cocfic lcn t de s:1.:1. realizat in t r-un musi v de pmnt definit prin: el) = 15, C = n.20 da:'\/cl1l~,
20 kN /rn".
2.

guran~1

pen!rn

0-""

[alllZ:IUi eu panta

8,4,

J[

ext<I\~I(le

F,

Rezoluat C

A"

F ,'/ II

-'~

-1.20' 20 . 8- =

Din graficele din figura 67, pcnt ru '\s = 9,6

9,6

20

c
i

tD = 15

C
,

rezult ~

= 55

C
,

3. Se cerc definirea coeficientului de siguran F 5 n raport cu coeziunea, pentr-u un


taluz de nclinare ~ = 40 i de inl l i me 14 m, ntr-un pmnt avind tD = 5", C = 0,40 da::\'cm~,
;' = 16 k-"!m~ Care este in;llimc:l mn x i m a pc care o poate ;rlingc laluz ul ',l

146

1614

Rezolvare

. - - - - = 5,6;

40
Din graficele din figura 67, pentru

yH

C,

= ---

1614

7,8
0,40

CI

0,287

l\"s,

N s, C
lImax = - - -

f3

= 40 i

rezult

1\'51

7,8.

28,7 kN/m 2 = 0,287 daNfcn,2J

= 1,;'\9;

7,8 ' 40

<D = 5

16

_
19 ..) m.

~.

Folosind datele de la aplicaia precedent, s se determine coeficientul de


unic, at.it pentru coeziune ct i pentru frecarea interioar, al taluzului.
Rczoloarc
Potrivit solut iei gsite la aplicaia ;), Fs c = 1,:\9, iar FS<J> = 1,0.
Se propune F 81 ) = 1.20;
tQ<D
0.087 ;)
tg<D1 = _:::= 0,0729; <D 1 = rlO'.
FS<J>
1,20
Pentru ~ =c= 400 i <D1 = 4"JO', . :V5, = 7,6;

siguran,

= .

CI

-y!!- =~~
As,

29,4'7

1';:";/111 2

0,2947 d:,:\{clJl 2 :

7,6

0,40

= J,35.
0,2947
intrucit Fs<J.) #- Fs., se repet ncercarea pentru o alt valoare a lui FS<J>"
Prin ncercri se obine: FS<J> = F Se = F~ = 1,:H.
;;. Coloana slratigrafic pe un amplasament cuprinde la suprata t un strat de nrsr p pr.
tus. avind <D r = 25, CI = 0,10 dai\/cm 2, 1'1 = 17 kN/m:l , urmat de o ,ugil proas, avind
(\)2 =-= 14, (2 = 0,:>'5 daN/cm 2 , 'Yz = 18 k:\jm 3 (lig 6 . 2.2, (1)
Sc C('le ddcrminarea pun tc i unui,
t aluz stabil de 10 111 adincime.
Hcz olnarc
Se ap lic m tcda .\laslov.
Pcn t ru stratul de argil~l prul oasa :
Fs; =

=== t g 11' --

17 6

+ 194

ce=

O.:~4H

0.197 = O,41ri

b
1\ n l ru stratul ele' nisip

tg',\ = tg

prlos :

<1)1 ..., _ _1_

tg :~5a

';1 f{ 1

t11,[31

tg '~1_

1:.

1,. ti

0.;)64 = O,.")1.'i,
1,1

Se a dop l panta 1 ::~ (tg ~1 = O,JOO).


:Se prC\cc!e un taluz UI dOU;-1 pante si ()

10
- - - - - c=.=

0,466

~~1

_,o

O,O\J8 '---= U,;)IH;

:27'10'

CAPITOLUL 7

ACIUNEA PMNTULUI ASUPRA LUCRRILOR

DE

SUSINERE

7.1. MODURI DE MANIFESTARE A ACTIUNII PMNTULUI ASUPRA


LUCRRILOR DE S'USINERE

Trecerea de la o cot superioar la o cot inferioar nu este posibil


totdeauna printr-un taluz i atunci se recurge la lucrri de susinere a p
mntului. Pentru a proiecta i executa aceste lucrri trebuie cunoscut i
calculat aciunea pe care o exercit pmntul asupra lor. Natura i intensitatea acestei aciuni depind de posibilitile de deplasare i de deformare ale
elementului de susinere. Din acest punct de vedere apar trei cazuri distincte
care snt prezentate n continuare.
.
" Elementul de susinere este absolut rigid, nu se deplaseaz I nu se rotete
sub aciunea pmintului, Acesta poate fi, de exemplu, cazul pereilor unei
galerii pentru metrou care, mpreun cu radierul i cu planeu), formeaz
un cadru nchis, practic indeformabil (fig. 7.1). ACiunea pe care o exercit
n aceast situatie pmntul poart numele de impingere a pmiruului n stare
de repaus. Pentru a-i afla mrimea, se consider un volum elementar de P<~
mnt situat la ad incimea s lng perete. Acesta este supus unei presiuni verticale (JgZ dat de coloana de pmnt aflat deasupra. Defonnarea n direcie
orizontal sub efectul acestei presiuni este impiedicat de prezena peretelui
rigid. Situaia este analoag cu cea a unui volum din acelai prnint care s-ar
afla ntr-un masiv limitat de o suprafa orizontal, la aceeai adincime ;:.
(fig. 7.2). Intr-adevr, i in acest caz, deform area pe d irectie orizontal sub
efectul presiunii (JgZ este im picd icu t de pmntul din jur, care acioneaz(~
ca o fret ce dezvolt pe ciil'ec ie orizo nt.al o presiune (J!J(' f ntl'e G g Z ~i (J'1X
exist relat ia:
(7.1 )
'I/'2'..:.f>"/('.'0:.:;:;kY#$'>~.A';;">2-7;>3:A-\Y,.?<VM~;;;"::X;<'SX&fY~:z:>;/

:
"

~---

KO tz l

/:

//

/:

~I

1',;

~tzz
rig. 7.1. Impingerea n start:' de repaus asupra pcreilor unui tunel.

Fin. 7.2.
datorate
a

Eforturi unitare
greutii proprii
pmlntului.

unde Ea este coeficientul ele mpingere later-al n stare ele repaus avind,
n mod obinuit, valor-i cuprinse ntre 0,4 I 0,1, n funcie de natura pamintului.
148

innd

seama

Gg Z

= Y . z,

relaia

G gZ

= Ko

(7.1) se poate scrie:

Y z.

Pentru calculul diagramei de mpingere n stare de repaus a prnlntulus


asupra pereilor tunelului din figura 7.1, este suficient s se aplice relaia
(7.1) pentru cotele ZI i Z2 care definesc poziia peretelui, folosind pentru _K
o valoare corespunztoare naturii terenului n care se execut lucrarea. Irnpingerea total n stare de repaus, P o, este aria diagramei astfel obinute.
Elementul de susinere se poate deplasa n sensul indeprtrii de masicul
de pmnt. Fie, de exemplu, zidul de sprijin artat n figura 7.3. Prin deplasarea sau rotirea zidului, pmntul aflat n spate se destinde, iar mpingerea
pe care o exercit se micoreaz fa de cea corespunztoarestrii de repaus.
La un moment dat, pentru o anumit mrime a deplasrii ~ a zidului, se
produce desprinderea unei pri din masivul de pmnt de restul m asivulu i
dup o anumit suprafa Ee, n lungul creia rezistena la forfecare a p
mntului este integral mobilizat. Mrimea mpingerii totale pe care o exercit masa de pmnt AEC desprins prin alunecarea dup suprafaa EC
poart numele de im.pingere activ a pmntului, Pa'
n mod experimental s-a pus n eviden faptul c mrimea deplasrii il
necesar pentru formarea suprafeei de alunecare EC i pentru dezvoltarea
impingerii active datorat translaiei elementului de susinere sau rotirii
acestuia in jurul hazei este de circa 0,05% H la nisipuri ndesate, 0,2% H
la nisipuri afnate, 0,50/0 H la argile de consisten ridicat i 1 % la aqqile
de consisten redus, H fiind nlimea elementului.
Elementul de susinere se poate deplasa cu sensul de deplasare spre masioul
de pmnt. Acesta poate fi, de exemplu, cazul fundaiei masive a unui arc
(fig. 7.4); sub aciunea mpingerii transmis de arc la fundatia, aceasta
exercit o apsare asupra pmntului n lungul feei AB, determinnd comprimarea pmntului. Presiunea pe care o exercit pmntul asupra feei A B
se majoreaz fa de cea care corespunde strii de repaus. La un moment
dat se produce desprinderea unei pri din masivul de pmnt dup o suprafa Be, n lungul creia rezistena la Iorfecare este integral mobilizat.
:\lrimea forei totale necesar a se exercita pe faa A B, pentru a se produce
alunecarea n lungul suprafeei BC, poart numele de rezisten pasio P p'
Deplasarea necesar pentru formarea suprafeei de alunecare BC i;
pentru dezvoltarea rezistenei p asive este sensibil mai mare dect cea necesar

:-+-+---=-::::::::"':"/

f'o, /
/

B
Fin. 7.3. Zid de sprijin supus mpingerli active.

J<'ig. 704. Rezistena pasiv a--p


mntului aflat n spatele fundaiei
masive a unui arc

pentru apariia impingerii active, fiind de circa 0,5% H la nisipuri ndesate


1% H la nisipuri afinate, 2% H la argile de consisten ridicat i 4% H la
argile de consisten redus.

In condiii identice n ceea ce privete nlimea elementului de susinere

'i caracteristicile <D i c ale rezistenei la forfecare a masivului de pmnt,


-cele trei aciuni pe car-e pmntul le poate exercita asupra elementului de

sustinere se

afl

urmtoarea poziie relativ :

Pa

<

Pa

<

Att mpingerea activ ct i rez isindepl inirea conde pmnt care


aeioneaz asupra elementului de sustinere.
,
mpingerea n stare de repaus are o
valoare intermediar intre mpingerea activ i rezistena pasiv. Masa de pmint
din spatele construciei se gsete n stare

tena pasiv presupun


diiei de rU]Jrrr n rnasa

clastic.

P]J'

,7

Pasiv

'p

p. L..f.'~us

o!

F::,

I
1

i/'

\{

--il, ---

I "j

ActiV

~ f----- ,1
I Peretefe;' sore
--de

Peretel::"se
n figura / . ::) se prezint o diagram
tideorteaz
deploseaz
obinut experimental, in care mrimea
omriiu! din spate
pmntul din'socie
impingerii exerc itat e de masa de pmint Fig. 7.5. Aciunea pmintului in funcie
este corelat cu deplasarea elementului de deplasarea elementului de susinere.
de sustinere.
:\r~todele pentru calculul imp ingeri i pmintului se deosebesc dup ipoteza car'e se face cu privire la forma suprafeei de alunecare Ee.

7.2.. MPINGEREA PMNTULUI N IPOTEZA SUPRAFEEI PLANE


DE ALUNECARE
7.2 . 1. CALCULUL MPINGERII ACTIVE DUP COULOMB

Savautu l francez Coulomb (17:36-1806) a elaborat o teorie asupra impingerii ac t ive a p m intu lu i, care se poate aplica n cazul cel mai general,
pentru orice nclinare a peretelui i orice form a suprafeei masivului de p{tmint.
Se co nsider c in spatele peretelui se afl o m as de pm int OnlClgen,
uecoez iv. Ca urmare a unei mici deplasr-i a peretelui n sensul ndepclrt,Jl'ii
de m asivu l de pmnt. indicat prin sgeata din f igura 7.. 6, n masa de pmint
se Iorrncaz.l o suprafa,l de alunecare care se consider plan. Rezistena
la Iorf'ecat-e a pmntului, exptimat prin relaia -:- f = G tg <D, este integral
mobilizat n lungul suprafeei pl ane. Dintre toate suprafeele pl ane care trec
prin piciorul peretelui, trebuie geJ.sit,J a.cea supraf at creia i corespunde
im u ngerca mal/m. irn u iuzere pentru can~ urmeaz a se verifica dac sint
ndeplinite condiiile de rez istent i de stabilitate ale peretelui.
Fie ':1.. inclinarea fail de orizontal a suprafeei ele alunecare Ee. Se
xarn ineaz echilibrul prisrnei de prn int .113C delimitat de supr af a a A 13
a peretelui, suprafaa de alunecare Ee i suprafaa terenului. Prism ul A Ee
trebuie s fie in echilibru sub actiunea
urmtoarelor forte:
,
,
- greutatea p ro p r ie G:
- mpingerea P la contactul intre perete i pmnt, egal i de semn
contrar cu impingerea pe c are pamintul o exercit asupra peretelui; -imp in<.-

EiO

"--'

gerea P este nclinat cu unghiul ~ fa de normala la perete, 6 fiind unghiul.


de frecare dintre perete i pmnt;
- reaciunea R pe suprafaa de alunecare BC: dac JV este fora normal
pe planul BC, n momentul desprinderii masei de pmnt se dezvolt n lungul

....--A

Fig. 7.f). Calculul impingerii active exercitat ele pmintu l necoeziv


n ipoteza suprafeei plane de alunecare (COUIOlllb).

planului Ee o for tangenial .LV tg $, unde $ este unghiul de frecare inte-a pmntului: reaciunea R este aadar nclinat cu unghiul q) fa
de normala la suprafaa EC.
Forta G este cu noscut ca mrime si
, direct'ie,
" fortele P si
, R numai ca
direcie. Problema revine deci la a descompune o for"i dup dou direcii
(fig. 7.6, b).. n triunghiul format de cele trei fore se aplic t eorem a sinusur-ilor ~
rioar

-----

sin

((1. -

<1)

G
sin [180 - (y .+

(1. -

(1)

sin

._----- ,
(,~
':1.. <1) )

(7.2)

=G

sin ((1.
sin (y

$)

(1.-

<1

In relaia (1.2) s-a notat y = e - 6.


Calculul se consider efectuat pe un metru linia!' de perete (normal pe
planul desenului).
Greutatea G se exprim astfel:
G

1nlocuind

S..1Bc 'Y

~(.

f(H, 0, :x, (3).

relaia (7.3) n relaia (7.2), rezult:

(7.4}
Dup Coulomb , mpingerea activ corespunde acelui plan de nclinare
care d valoarea maxim a lui P. Din relaia (7.4) rezult c pentru ~'r
H, e, ~, $ i 6 date, mpingerea P depinde de o singur var-iahil : (1..
Cl. o

, d deri
oP.
.
Ca 1cu 11I1
errvat.a __
I ega 1n d -O cu zero, se o b t ine
va loarea
00:
'
i corespunde P mar; = Pa'
o

.
0:0 creia

151

Se obinuiete s se exprime Imp ingerea Pa sub forma:

1- y H"17
P a = -2
-Ji
a'

(7.5)

unde K a este coeficientul de mpingere activ tabelat n manuale n funcie


<le <1>, ~, 6, [3 (v. anexa II, tab. 11.3).
Metoda lui Coulomb a fost transpus grafic de Culmann (fig. 7.7). Se
construiete dreapta BD nclinat cu unghiul <1> fa de orizontal. Supra-

._-~

L----:'Icc---L...+-----'---

~.
t:.

Fin.

7.7. Consl ru ct ia lui Culmann pentru determinarea impingerii active In


cazul pmntului ucco ez iv.

faa

ele alunecare nu se poate gsi dect n interiorul prisrnu lu i ABD, deoarece


linia BD reprezint taluzul stabil al materialului cu unghiul de frecare interioar (1). Se construiete, de asemenea, dreapta BE numit dreapt de orientare, nclinat cu unghiul y fa de BD.
Se propun succesiv diferite suprafee de alunecare posibile Bel, Be'}..
BC 3 ... etc. crora le corespund prismele ~4BCI' ~1 Be'z, A BC 3 .... etc. Fie
greutatea CI a pr ism ei ABC l . Din extremitatea vectorului CI se duce o pal'alel cu dreapta de orientare care ntlnete linia BC\ n punctul 1\. Yectol'ul
CI P l repreziut lmpingerea I\ corespu nz. toare prismului .JBC'l'
ntr-adevr, din examinarea construciei grafice rezult Cel unghiul

<.
.r-:
PIBG l = 0: 1 - el), iar unghiul BCII\ = y. S-a reconstituit deci triunghiul de
0
fore G1PIH (\ . fig. 7.G, b), rotit cu (90
el)) fa de vert ical. Se repet
aceeai construcie pentru prisrnele A Be 2 , ABC3 etc . , obinndu-se grafic
impingerile P2' P 3 etc. aferente.
Se unesc printr-o curb continu extremitile vectorilor ce reprez int
impingerile P l , P 2 , P 3 . etc. Se duce o tangent la curb paralel cu dreapta
ED. Punctul de tangen P corespunde mpingerii m ax im e P m a ,: = Pa'
Planul de alunecare Ee se obine unind B cu P.

+-

152

Calculul analitic sau grafic al mpingerii active a pmntului prin metoda lui Coulomb conduce doar la determinarea mrimii mpingerii totale.
. Directia mpingerii depinde de valoarea
adoptat pentru unghiul ;;) care caracteriA
zeaz frecarea ntre perete i pmnt. n mod
ob isnuit B = (~ ....~) <D.
,
2
3
Punctul de aplicaie al impingerii se
gsete n centrul de greutate al diagramei ::t:
de presiuni. Se admite f' mpingerea variaz liniar cu adncimea, astfel nct diagrama de presiuni este triunghiul ar (fig. 7.8).
Ordonata de la baza diagramei se calculeaz
egalncl suprafaa triunghiului de presiuni
CLI mp ingerea total cunoscut Pa:
Fig. 7.8. Repartizarea impingerii pe
nlimea zidului.

.1E=ABcos;;)=
1
-:; PaR

.....

H cos S

-'-e=
SIn.
')p

.- . a

SUl

sin

COs;;) ;

P
a:

D.

Paf{= - - . - - .

li

(7.6)

COS;;)

Atunci cind pmin tul posed i coeziune, la examinarea echilibrului prismel de pmint
ABC se ia in considerare cl ecl.ul acesteia prin introducerea unei fore C = C B'C in lungul
suprafeei de alunecare nc (lig 79. a) n poligonul de fore (fig 7.. 9, li), forele G i C, cunoscute ca mrime i direcie, se compun iar rezultanta lor se descompune dup direciile
cunoscute ale forelor P i lt.

1-0

--JL...-.:L-_ _

FiU' 7.9. Calculul impingerii active


exercitat de pmntul cocziv in
ipoteza suprafeei plane de alunecare.

Fig. 7.10. Aflarea pe calc graficii a mpingerii active


In cazul pmlnt ulul cocz iv..

Pentru a aIIa pc calc graficii impingcrt-a activ l'a se procedeaz astfel (lig 1.10): se
consider diferite plane posibile de alunecare BC I , BC 2 .,. BC n i pentru fiecare dintre ele se
exprim echilibrul prismului de pmint .iBC aferent, prin construirea poligoriulni celor patru

lf13

fore. Se determin astfel tmplugerilc 1'1, P2 .. , P1/, care se reprezint la scar sub forma segmentelor CIPI, C 2P2 CnP n, ridicate luind suprafaa terenului ca ax de referin.
Unind extremitile segmentelor CIPI> C 2 P 2 CnP n se obine curba Impingerlor. Tangenta
la curb paralel cu linia de referin definete segmentul CI' creia ii corespund mpingerr-a
maxim P m a>: = Pa i planul de alunecare EC.

7.2.2. CAZURI PARTICULARE ALE MPINGERII ACTIVE


a" Peretele vertleal limitat de o suprafa orizontal. Acest caz reprezint tipul de susinere cel mai des ntilnit n practic. Pentru simplificarea calculului, pe lng condiiile geometrice se mai admite i o condiie de natur fizic:
absena frecrii intre perete i pmint (o = O)..
Problema poate fi abordat cu ajutorul teoriei
lui Coulomb, alegindu-se o suprafa de alunecare
inclinat cu un unghi arbitrar 0:, exprimind greutatea prismei de alunecare G i impingcrea P in
funcie de o: i punind apoi condiia de
maxim
pentru P n funcie dc 0:, aflnd astfel Pa pentru un
anUlpit 0:0'
n cazul peretelui vcrt.i cal limitat de o supra8
fa orizontal (fi g. 7,11) : 6 = 9{r, ~ = 0, ;5 = 0.
Fig. 7.11. Impingerea activ - cazul
Din figura 7.11 rezult:
peretelui vertical limitat de o suprafa orizontal a terenului.
"le = II tg (90 0 - 0'.); Y = 90;

_._--

1
G = - yII2 tg (900 - 0:);
2

= -1 '( 11-

n)
si n ( tg (::;(-- z ) ~-~

:2

si 11 (9{)0

_. '( /[2 tg (900 -

cp =~. y1f2 [ _
:2

= -

0:)

+ 7. -

si n (0:'- <D)

cos (O'. -

:2

C:r.

<Il)

9,

tg (o: - <D)
cos 2 (9{)' .- :x)

<D)

<D)

= -1

_)

ylI- tg (9W -o: tg o: -

<Il);

19 (90" cos 2 (o: -

:) ] =
'.l

., [ - 19 (::;. - cI) cos 2(:x -, <D) -7- tg (9OC -::;.) cos- (90_ IX) ] "

'.'11:2

cos-' (9{)0 -

:x) cos 2 (o:. -

(1:

cP

-=0;

__ sin (:z cos ( -

<D)
<D)

sin (::;.- <D) cos (7. -

cos 2 (0:--- <1l )

sin (90 - 7.) cos" (90" -:x) = O..


cos (900-- IX)

<D) '--= sin (9(r- 0:) cos (90 0


'l.'-

<I)

90 -

0:):

x;

(1.1')

154

nlocuind in expresia" lui P se obine:

P max
(7.8)

')9(4-;)- -

= -1 yIl-tg-

Deci: planul de alunecare este inclinat cu (45

-<1

-i- <D/2)

2
fa de orizontal, iar coeficientul de

mpingere activ este }{a = tg 2 (45- <1>/2) (v. anexa II. tab. 11.2).
La acelai rezultat se poate ajunge i pc o calc diferit, u tillztndu-se conditia de rupere

la

i cercul lui Mohr .


D. Pmnt alctuit din mai multe straie. Fie un perete vertical n spatele cruia se afl

pminiuri

un masiv alctuit din mai multe strate (fig, 7.12),


La SUprafaa terenului este aplicat o supraincr
care q. In acest caz se utilizeaz urmtorul procedeu de calcul apro xirna tiv al diagrarnei de mpingere: se incepe cu stratul 1 de la suprafa: se
transform supraincrcarea ntr-o inlime de p,i.
min t echl valen t II el> a vind greu tatea v olumic "tI
a st rat ului 1 i se calculeaz ordona\eJc la fce li:
de sus i de jos ale strat ului 1 .

/\~J:=====;:::1_-1~

(7.,14)

:":'\:<:':Vl

Fi!j. 7.12. Diagrama ele mpingere activ


n cazul unui ruasiv stratificat.

(i.15)

lrccind u-s 1:1 stratul,: se co nsl dcr grcutatea primului strat (in c lusi v :1 strat ului de
1l I (li car s-a ech\ a la L su pralncrcarca) drept supraincrcarc pentru strutul '!, COI1-

ill:IJime
101111

cu

1(-gulii cunoscutc, au-asUl sup r aincrcnrc llJ'Ille:lz,i a se tuustorrna intr-o


ta te-a \ o lumi e<l o;~, care s:i i Se subst i t ui c :

in:i!illlc

de p:ll1lint

~r('U

(/16)
j

"'1'

,'~

:!.

{{ l "(4-.

fj_

c~;:,

..

,)

(7 1 i)

(i 18)

(/19)

.,

(1 ,-"

!)a3s/{) =:: "(:JIl L'Jlg-~~)--

(:~ 1)

Diagrama de presiuni prczi n t salturi in dreptul planclor de separaie di ut re s t rat c Salturi le se datoreaz faptului c s-a presupus d fiecare strat are a ll c caracteristici '{ i <1> . Dac
s-ar modifica doar y, <1> rmnnd constant, diagrama ar prezenta schimbri ele pant la trecerea ele ]0. sl.rat la slrat.

Formulele prezentate n acest paragraf, bazate pe teoria lui Rankine, pot fi aplicate numai cnd snt ndeplinite concomitent condiiile menionate la nceput, i anume: peretele vertical; suprafaa terenului orizontal; neglijarea frecrii intre perete i pmnt (direcia impingerii orizontale).

7.2.3. CALCULUL REZISTENEI PASIVE DUP COULOMB


S pstreaz

ipotezele formulate n legtur cu mpingerea activ. Ca


urmare a unei depl asri a peretelui ctre masivul de pmnt, n sensul ar
tat n figura 7.13 se produce desprinderea unei mase de pmnt dup o suprafa plan, n lungul creia rezistena la forfecare este integral mobilizat.
Dintre toate suprafeele plane care trec prin piciorul peretelui trebuie
gsit acea suprafa creia i corespunde rezistena minim (cu aceast
rezisten denumit rezistena pasio se compar orice solicitare care tinde
s deplaseze peretele n sensul indicat n figura 7.13, a).
Calculul urmrete aceleai etape ca i n cazul mpingerii active.
Fie ABC prismul de pmnt corespunztor unei suprafee de alunecare
nclinat cu un unghi a ales arbitrar. Presiunea total P pe faa AB i reaciunea R pe suprafaa BC au fa de normal inclinri dictate de f'ort.ele de
frecare ce se dezvolt pe suprafeele respective, spre a se opune tendin,ei
de refulare a prismului A BC.
Poligonul forelor care acioneaz asupra prismului A BC este artat n
figura 7.13, b.

P
sin (a

sin [180 - ('-V

<1

j'

f(H,

a
(x,

+ <1>)] sin (y + +
e, ~, 6, <1));
(X

(7.22)

q))'

oP = O.
(j(X

-----.A

c
R

Fi[/. 7.1:1. Calculul rcz i st cn t ci pasi ve a pmint.ulu i ncco ez iv, n ipoteza


suprafeei plane de alunecare (Coulornb) .

Se obine
general:

Cl.

cal'eintl'odus n expresia lui P conduce la P m i l


(7.23)

156

unde K p reprezint coeficientul de rezisten pasiv, tabelat n manuale n


funcie de $,
e, ~ (v. anexa II, tabelul 11.4) .
.Metoda grafic a lui Culmann pentru calculul rezistenei pasive este redat n figura 7.14. Se duce dreapta BD nclinat cu unghiul $ msurat n

o,

Fin. 7.11.

Construcia

lui Culrnann pentru calculul

rezistenei

pasivc,

os fat de orizontal. Se construiete dreapta de orienl.are RE care face


unghiul ,~ GU dreapt a Bl),
Se propun succesiv diferite suprafee de alunecare posibile, BC\, 13C,!-,
I1C3 . etc. crora le corespund prismele A EC 11 .,1 BC 2 , ABC3 etc.
Pe dreapta BD se reprezint la o anumit scar gf'eutateaG 1 a prism ului
Be i- Din extremitatea vectorului G1 se duce o paralel cu dreapta de orienare care intilncte linia Bel n punctul 1\. Vectorul GIP I reprezint rezistena
\

corespunzatoare prisrnului ABC I

-<:

(unghiul PIPG I

$; unghiul

/~

?GIl\ = 9), deci s-a reconstituit triunghiul forelor G, P, R, din figura 7.13
it.it cu (90 0 - <D). Se repet aceeai constructie pentru prismele .l13C 2 ,
BC3 . etc., obtinlndu-se grafic forele P2' P3"" etc., iar extremitile
"dorilor respectivi se unesc pr-intr-o curba.
Ducindu-se tangenta la curb paralel cu dreapta de referin BD se obine
mt n = P tr Unind B cu punctul de tangen se obine direcia BC a supra e i el e alu necare,

7.. 24. CAZURi PARTICULARE ALE

REZISTENEI

PASIVE

Perete vertieal limitat de o suprafa orlzontal. Se examineaz din nou cazul peretelui
lical, avlnd n spate un masiv de pmint necoezi\ limitat de o suprafa orizont al. Se
sidcr ('<1 nu c xisl. frecare ntre perete i prnl n! (fi~ '1.15)

157

Aplicnd metoda lui Coulomb la cazul particular

e=

90, ()

0, ~

0, se obin urm

toarele rezultate:

45-

Cl.o =

(7.24)
2

<I>_) .

(7.25)

"---'-A
--.--""~--r--:r'-~--------

1[4
! ~

:t:

funcie

Va lo ri lc lui J';"]) n

pmnturi i

'b

terenului

faa

I~
---L-L_-&.--""------'----

cea a

pmntului alct uit

rezolv

tului de impingere

suprafa

orizontal.

Lul

rezistenei

activ

pasi ve

d:n mai

la fel ca in cazul impin-

gerii active, cu deosebirea

cazul pc-

rezultat

de rupere 13

"
aplicate
la supra-

supralncrcrii

multe straturi se

sint date

cel eul lui Mohr

Problema

<,

acelai

condiia

se poate ajunge folosindu-se

Fin. 7.15. Rezistena pasiv ret e lu! vertical limitat de o

de

in tabelul 11.5, din anexa II. La

c,

Ea' se

].;.'])=

n locul coeficienutilizeaz

tg (45

cot-Ii cicn-

-i- : ) .

7..3. MPINGEREA PMNTULUI N IPOTEZA SUPRAFEELOR


CURBE DE ALUNECARE
nclinarea paramcu tului construct ici de sust i ncro i forele de II('care mobilizate la contactul dintre parament
i rupli ci t ,

mrimea

pmntul

impi nger i I

din spate i nl lucnt cuz forma


susinind

Fie un zid de' sprijin cu paramcn t vertical,


tat~l

supralc('i

de alulleC:lre

i.

pmlnl ului.

mas

de

p~il1lillt

IH'C<H'Ziv, limi-

de o suprafa orizontal. Co ronamcn t ul zidului admi l o deplasare i dc co m po nru!

si 6 1, (fig . 7 . 16) care dctcrmiml atingerea s l ri i acl i vc de tensiuni


elin spate . Luarea in considerare a

Irccrli

intre

pmnt i

limit

0/1

in masivul gr:mular

zid introduce Il nsi uni tangen\ia1e -::

[n lungul parament ului. Ca u rm arc , pa ramcu t u l vertical nu ma. j('prczinUl () dircct i pri ncipal,

(1:__

ca n cazul problemei Hank inc (v . cap

)0.

~)

fal;"i dl' oriz.o nt al , co n spu nz

1). Ulti mul p la u d( alullecare inclinat cu 1I1lglJiul

t o r

z onci acl i vr l t an k i nc. (sic

I l i C:ll(

POIIHste din

co ro n.urn-nt u l zidului Intre accst p lun i pnde s,'


iuscriu sup rafr-t e ele alunecare curha t c. ca ut n rarc ~l
i nf luenci l cnsi u n i lo r '7 cx c rci t a l.c in lunglll pcrct clu).
Dc!erminarea Iorruri :H'cstor suprafee se po~d.c fac,
prin integrarea sistemului de ccual ii (4AU) alctuit
din ecuaiile ele cch i libru i din condiia de ru p: Il',
n cazul impingerii active, difej('I:a dintr,' irupinge[ea activ:l calcula t in ipoteza suprafeei plamele alunecare (Co ulomli) i (ca ca lcula t In i po u za suprafeei curbe cs l r midl (sub ;') ~o). In constcln t .

activ ~ cazul
supralctc i curbe de alunecare. "c.:1

Fig. 7.i6. Implugerea

calculul in ipoteza supraf'c tci planc de alunecare s.


consider

acceptabil pentru

p ro hlr-mclc in t iluit c in

practlc .

de susinere se deplaseaz ctre masivul ele pamint din spate,


pasive de tensiuni limit in masivul granular din spate (li~/.1'i),
pana de pmin t i nflucn t a t de prt z cn a r Iort uri lo r tangl'ni:llc dr-z v oll a l n lungul fJlrdelui
.\lunci Cnd

construcia

determinind atingerea

i58

strii

este considerabil mai extins decit n cazul impingerii active. ntre ipoteza suprafeei plane
<le alunecare (Coulomb) i cea a suprafeei curbe obinut n teoria plasticitii, apar diferene mari, att in ceea ce privete forma suprafeei de alunecare, cit i n ceea ce privete
mrimea rezistenei pasive. Soluii aproximative dar suficient de exacte pentru a fi utilizate
n practic se obin admiind apriori forma suprafeei curbe de racordare dintre perete i

Fig. 7.17.

Rezistena pasiv -

prafeei

cazul sucurbe de alunecare"

zona Hankine. n anexa II snt date ahace pentru calculul rezistenei pasi ve, n ipoteza unei
suprafee de alunecare compuse dintr-un arc de spiral logaritmic i un plan corespunztor
zonei Rankinc.

Aplica.ii

G)S se

determine analitic diagrama de impinge re activ i rezultanta impingerii asupra unui zid de sprijin de 5 m Inltlme avind El = 800, ~ = :20. Zidul susine un maisv de
pmnt nccocz iv caracterizat prin y = 18 kN!m 3 , <D = :~W (lig 7.18)" Se admitc S = 10
Rezolvare
Se accept ipoteza

suprafeei

pingcrc la baza zidului se


Jai[l

cxprirn

plane de alunecare (Coulomb). Ordonata diagramei de lmsin


astfel: Pal{ c= '[Il !(a----- unde !l'a se calculeaz cu recos

(l1.16) din anexa 1 L


Pentru valorilc 0,
~, <1) dale,

o,

[laI!

f(a

= 0,436 si ICZlIt<!:

si n oU
18, ;)' 0,4:36 - - - cos 10

~cc

;J\J,/

k:\jlll~"

~;~~lkNJ~

~:~~(10

-;~~~//~~

0--

---1-_......-

p~"

=39,7 k N!m 2

Fin. z.ra,
Hezullallla impingnii:
1

18" 5 2 O, UG

=~ ~J8,l

k:\,'m

:2
~. Folosindu-se datele de la aplicaia prc ccdcnl , s se dcl.crmi nc illlpingereD, supllmcntar,! produs prin aplicarea Ia suprafaa masi vului a 1I1]('i supraincrcri uniform repartizate
q = 20 kN 1m 2 (lig. '719)

Rezoloare
Supraincrcrii

nlime

q i corespunde o
sin 6

= 2.

IJ e

+ ~)

y sin (6

pmnt

de

20

sin 80

18

sin 100

cehi valent Il c

anume:

= 1,11 m.

Ordonata diagrame! de mpingere la coronamentul zidului este:

180,436' 1,11

sin 80

= 8,7

kNjm 2

cos 10
.iniu d

Hezultanta Impi ngcri i,

suprancrcare

de

('J]{
) = 98,1 (')
1 11 )
+
1 + .- .5'

= "21

Pa q

seama

y1i 2 ]{ a 1

Sporul de mpingere datorat

t-,P a

-H

supraincrcrli

Paq -

Pa

este:
= 141,6 kNjm.

q este:

141,6 -

98,1

3. Un zid de sprijin cu pararncnt vertical, de 4 m

43,5 kNjm.

nlime,

limitat de o

suprafa

ori-

(6 = 90, ~ = 0), susine un masiv de pmnt nccoeziv avind y = 16 kNjm 2, <1>., :35.
S se stabileasc influena unghiului de frecare
dintre zid i pmnt asupra mpingeri(n.min
tului, considertndu-se succesiv pentru
valorile: 00, 5, 10, 15, 20.

zontal

Rezoloare

o se

Influena unghiului de frecare

reflect aut asupra mri mii coeficientului

F':a

i a

mpingerii totale Pa, ct i asupra mrimii componentei orizontale a tmpingcrli totale, Palt =,
= Pa cos
care int ervinc n vcrifl carca stabilitii zi du lui. Valorile F:a, Pa. J>ah sint date n
f unc ie de
n tabelul/.1.

o,
o

Tabelul /,1

10'

20'

15 '

"~~-~I'~-~~-f~~-

: t.,
!- Pa,

;~/1l1

0.2/1

02Gl!

---~ ~~;~~~-

---,-~~~-I--------

_~II'I' 1,X~~1~__.__._~__._~~~~

~.):) ,~\
L

~-

..

..

J65kN/m 2

' __ ....

..1

20,8 kN/m Z1

0.248

0.:245

I---;~~I-- :\1.7-~;---

:):\.4

'-..------ .-~--~---

0.:25,)

I ~~~ __
se de l erruinc

.. ~--.. ~-.-..

~)~~

diagrama

~~l.J_~_
presiunilor

a ct x('

asupra unui zid de sprijin cu paramcnt vcrticul de ;) m


nlime, limitat de o suprafa orizont al, pe care este aplicat o suprancrcare uniform rcpar-tiza t q == :3U k:\/m 2
n spatele zidului se alI un masiv alct ui t din dou
st ra te (fig. /20):
1) praf nisipos, avi n d "{l = 16, 5 k Nnu", <1>1 == ~20C,
c[
0,1 da?" cm>:
'.!) nisip

lin,

n\ ind

;2 "'= 18

L'\jlll:l,

1)2 = ;)(P,.

Rezoloare
L -_ _~---'-- __

,_

_L.

Se admite 0=

386kN/m 2

Fig. 7.20.

900

!)i

~=

(J0,

l'a

(J0.

Ca atare, inind seama ~i de


tg 2 (45

e=

~) ..

Se calculeaz succesiv ordoriatclc la. partea superioar i interioar a Iic crui strat, ncepnd dc

160

sus 11

jos,

"

Slratul 1

h Cl

pa"

Y1hcl' t

g2( 45

0
-

= -30- =

:= , - '

;1

~l) -

2c1

1,82 m ;

16,5

tg (45

2 10 tg (45

,-

0,7

16,5 '1,82 tg (45

0
-

~20)-

20) = 0,7 kNjem 2 ;


2,

q\) =

~l) =

+ 16,5

:20
-) =

16,9 k::\jm 2

:2

Stratul Z
h{2

In)
= ';'I(!IL[-i-----= -16,5
- -(1,82
- --1-- ~2)
-

")
:;
...> .,u

In;

18

I _.
{

18 . :J t (;2
;:".,

,1 :)- c

\.

20,8 -1- 17,8

:l8.(5

1d'\/m 2

iJ. S se determine analitic, n ipoJ"za suprafeei plauc d c alunecare, cIi:1,~raiWl de ITZSteu({j pasi v ~i rezultanta rezistenei pasi ve pentru lin perde de :i 11l i n.i ll i m, avind in spate
un pmnt nccoczi v, caracterizat prin cD = :300, y = 1(j k:\'!lll:l (fig ',21)" Se admi l c un unghi

de frecare intre perde ~i p;'illlil1l

el)

0= --- = 15' Se

\01'

examina uruuit oan I combi na il intre

')

Inc.liuar ca G a pl'Ieic!lli ~i iuc lin arca ~ a suprafeei tl'!elllllui:

li)

o -- ,
o 90",

;.J

c)

r;
t-'

el)

o ---

a)

~)()O

~,,~:>

_ .,J

1')0

iJ

--

1'/0

= ne ,

1100, or-'

-_.-

Iiczoioar c
Ordonata di:lgramci de rezisten(t!
PPlI

unde

I\p

se calculcaz

cu

relaia

pasiv

1:1 haz a pere telul este:

ylIh_ p

sin O
--,

cos

(IL20) elin anexa II.

161

Rezultanta

rezistenei

pasi ve:

P p = -1 y H211. p '
2
Tr

a) Pentru

e=

90, ~ = +12, <I> = 30,

PPH = 449,2

8 = 15, K p = 9,04;

kN/m 2 ;

P p = 650,9 kN/m.
b ) Pentru () = 90,

_12, <Il = 30, 0= 15, K p = 2,88:

PPH = 143,1 kN/m 2 ;

P p = 207,4

c ) Pentru

e=

k Njrn.
70, ~ = O, <I> = 30, 0= 15,

PPEl = 168,1 kN/m 2

[{p

= 3,60:

P p = 359,2 kN/m.

[3 = O, <Il = :30, 0= 15,

d) Pentru () = 110,

J{p

= 13,69:

PPII =639,3 kN/m 2 ;

P p = 985,7 kNlm.

6. Folosindu-se datele ele la aplicaia precedent, s se determine analitic diagrama de


rezisten pasiv i rezultanta rezistentei pasi ve n ipoteza suprafeei curbe de alunecare.

Rezoloarc
Coeficientul ]{p. n ipoteza
figura 1L 7 din anexa 1r.

l}p =

P/'lf =

suprafeei

curbe de alunecare, se

obine

din abacelc date n

520,G leN/nL

144,6

kK/lll~;

t' = 209,5 k:\'jm.


c) Pentru O =

"

= 203,8

700.

ij

= 00;

<P

= 3(Y, ;) = 15", le p

c=

2,83:

kN!m.

d ) Pentru 0=110, ~

0, (D

300, ;)

15, 1>p

7,6:

ObSClvuie

Comparind rczlstcntclc pasi ve calculate n cele dou ipoteze. se constat c doar in cazu!
b) (8 = 90. ;3 = - 12) rczistentclc sint apropiate. In celelalte trei cazuri, ipoteza suprafeei
plane de alunecare conduce la valori mai mari ale rezistenei pasivc, nefiind cleei o ipot ez
acoperi toarc.

162

CAPITOLUL 8

LUCRRI DE SUSINERE

8.1.

NOIUNI

GENERALE. CLASIFICARE

Lucrrile de susinere snt lucrri de construcii la care principala solicitare este dat de mpingerea pmntului. Obiectul lucrrii de susinere l
constituie sprijinirea unui mal n teren natural, a unei umpluturi de pmnt
sau a peretilor unei excavatii subterane.
Dup destinaie, lucrrile'de susinere pot fi grupate n: lucrri cu caracter
i lucrri cu caracter d.e'initio .
Lucrrile de susinere cu caracter temporar servesc pentru crearea
incinte, la adpostul creia s se execute fundaia sau construcia sub-

temporar
unei

teran.

Dup alctuirea const ruct.iv , lucrrile de susinere cu caracter temporar


pot fi clasificate n:
'- 1 u C r r i din ele 111 e n t e r e c u per abi 1 e (sprijiniri simple, spr-ijiniri de tip mixt, sprijiniri din palplane);
.- 1 u C r r i din ele m e n t e Il ere c u per ahi 1 e (pereti ngropai).
Lucrrile de susinere cu caracter definitiv pot fi reprezeut.at.c de
con str u c . i i 1 a s u p r a f a , a te r e nul li i (ziduri de sprijin, cheiuri por tuare etc.) sau de con str u c ii s u h te r el n e (ziduri de subsol,
galerii de metrou, conducte magistrale ctc.) .

8.2. SPRIJINIRI SIMPLE

Spr ijinirile simple snt lucrr-i de susinere cu caracter temporar, avind


forma unor perei. ocrticali nectani. Principalele elemente cOmp01Wtlte ale unei
spr ijinir-i simple, cele care vin n contact cu pmntul, snt d.ulapii. Acetia
sint, de regul, din lemn, d ar uneori pot fi i m et.alici.
In principiu, exist dou modalitti de a executa o excavat ie deschis:
in sptur ialu.zat (nesprijinit) i n sptur sprijinit. .\legerea uneia dintre
ele depinde de condiiile specifice ale lucr-r-ii i trebuie s se bazeze pe un calcul tehnico-economic.
Spturile taluzate (nesprijinite) recl am un volum ele excavaii mai mare
dect cel strict necesar pentru executarea fundaiilor, precum i umplerea
ulterioar cu pmnt si
dintre taluzuri si
, comr)actal'ea spatiului
,
" constructie.
Dac suprafaa n plan a co nst.ruct.iei este mare, iar volumul de excavatie,
chiar n cazul unei adncimi reduse, este important, cant ittile ele lucrri
suplimentare devin neglijahile, iar soluia cu sptur taluzat poate fi mai
avantajoas (fig. 8.1, a). In cazul unei fundatii nguste i adnci (fig. 8.1, b),
sptura nesprijinit. duce la un volum suplimentar de lucrri exagerat de
mare; dac se dispune de materialul necesar, sptur-a sprijinit este mai
r at, ional.
163

Exemplele ilustrate n fig. 8.1 s-au referit la excavaii pe un amplasament


n care nu snt construcii n apropiere. Snt, ns, frecvente cazurile cnd excavaia urmeaz a se realiza n vecintatea unei construcii existente, la o cot
inferioar cotei de fundare a acesteia. Dac ntre cota final de excavare i
~

~,

:~""":', .....

~'.-':'"

u
Fin. 8.1.

Sptur nesprijinil

l-funrlaie;

2-umplutur;

la

fundaii:

3-t:J!uz

Fin. 8.2. Spr iji nire pentru


protejarea fundaiei existente in apropierea unei
excavatii adnci:
1-

fundatie

fundatie ee

executa;

existent;

:.?-

urmeaz.
a
, sprijinite

se

cota de fundare a construciei existente nu se poate nscrie un taluz stabil,


adoptarea sptui-ii sprijinite devine obligatorie (fig" 8.2).
Dup poziia dulup ilor , se disting dou tipuri de sprijiniri simple: ca
dulapi orizontali i cu dulap: ocrticali. Din punctul de vedere al tehnologiei
de execuie, exist o deosebire esenial ntre cele dou tipuri de sprijinii-i
simple, i anume: la sprijinirea cu dulap i oi-izo nt.al i, sptura precede spr ijinirea, n timp ce la sprijinirea cu dulapi ver l ica l i, sprij i nirea precede silptunl.

8.2.1. SPRljlNIRI CU DJLAPi ORIZONTALI

Spre n;-;8 putea execu l a () ;:';jJl'ijillil'l' de <H'8S1 Lip, este ncces ar ca prni utu!
dispun<l de () coeziune ;-;llrici'~lll de Jj1Cll'(~_P(l,llll'U ca sptura s se poaLtt
menine 118sUt'ijinittl pe o anum it in(d~illle. in capitolul precedent s-a artat
c inlt iruca teOf'(lticti. m ax irna pe care se poate ment ine nesust.inut un mal
\el'ticai de p<1mnt covz iv este !fu = 4c/-y Utiliznd ln'aceasl e<presi(=>' valori
s

uzuale ale ('ewziunii c (corespunztoare diferitelor sL11'i de consistent) i ale


gl'eut<\ii vol um ice "(~ l'f"/,ulti:i valori ale nlimii critice JIu care var-iaz ntre
1,5 m , pent ru 1);ll11 nt u l pl ast ic-cllrgillol', 1,5" ;) m , pentru prnint.ul plasticmoale i :3 ... ;) In, pentru p.imlutul pl ast.ic-consistunt. Adoptarea unui l(r =
= kj'( implic ns{\ (\(ceptal'ra ipotez~i privind c ap acitat ea p(~mintului co ez iv
de el preiua soliciUil'i de nlindere" l nl ruoi! accast. c ap acit at e este f,),l['te
Jim it at.. este Indicat de a s(~ admite ca adincime pf'actictt pe care se poate
sp a Llr<l spr ijinu-e lf(J2, adic adncimi cupr-inse ntre 0,7;:) m i 2,5 m.
O spl'ijinire cu dul api or izo nt ali cuprinde trei tipuri de elemente, i
anum(; ,
- dul an ori zonial i. dispui jo antiv, in cazul pmintUl'ilor cu coeziune
redus, sau cu int.ersp atii in cazul pmint ur ilor cu coeziune r id icat
- [il atc. elemente verticale de solidar-iz.are a dul ap ilor, alctuite din
:

~~I'lnz 1

164

- praiuri, elemente supuse la compresiune care preiau solicitrile


de la filate i snt alctuite din bile sau grinzi ecarisate.
De obicei, filatele snt elemente discontinue pe adncimea gropii. n
figura 8.3 se arat etapele de execu.ie ale unei sprijinit-i cu dulapi orizo nt.ali :

.l

.1I

Fi". 8.:1. Etapele

execuiei

unei sprij i ni ri cu dulapi orizontali


(d iscont.inuc).

Ii lat c

scurte

in etapa 1 se execut sptura ncsprijinit pe in ltirnea pe ('"u'e peretele se poate menine ctva timp la ver tical ;
- in etnpa a II-a se monteaz dulap ii, fila tele ~i Wl'aiul'ile cOI'pspunz
t o ar priruei t rep t e de spal'e: de regul, praiurile se introduc l'ol\al ~ prin
batere, el im ini nd u-se astfel materialul Iem nos necesar pentru irn p narea filatelor , d ar se pot utiliza i pene de lemn la una din ex tremitt ilc praiului:.
- in elapa a II1-a se co utinu sptut'a pe adncimea u ni noi trepte
i se nlOnteaZi-\ noul set de dulap i, filate i praituri.
Ciclul se reppt;l pin{\ Ia alingel'ca cotei finale de excavare.
La gr'opi de fundaie cu dimensiuni mari in plan (lclimi d(' peste 5 m ),
se pune plobJ(~rna reducerii lungimii de f'l amh aj a pr aitur-ilor . O soluie const
n I'calizarea unor re az em e intermediare denumite pOpi, din bile sau grinzi
~

. . """"<.-)...:i
..

~0

Iri

~~

~tJ
!
'<'t'''

~,

-c,

j'-'

Fi!> B.L Sprij i n ir

cu

~;

--

rcazo mc

J~
-,
/>'

i ntcr mc-

conl raf'isc :

cliarc (popi):
! -

(fig. 8 . 4),.

,
~-;

I,'azcm Iu t crnrc.tiar

alt

solut ie consltl in Spt'lJlllll'ea Iil at elor prin

cOlllt'atir

care

reazem
avind i

pe fundul s,lpJturii prin intermediul unor t'ui (fig. 8.5). aceast a


avant ajul de a ls a mai liber spaiul de lucru elin incintu. Acelai
a\ ilnUlj il pl'ezintll i per'eii la care in locul il atelor se ut iliz eaz p ilot i de lemn

165

ancorai de ,rui prin int:rm~diul unor cleti (fig. 8.6, a) sau printr-un
cablu (fig. 8.6. b), soluii aplicabile n cazul unor spturi puin adnci, sub

4m.

Fig. 8.6. Sprijinire ancorat:


1-- clete; 2 -- cablu.

8.2.2. SPRlJINIRI CU DUlAPI VERTICALI

Sprijinir-ile cu clulapi vert.icali se utilizeaz in special n pmnturi necoezi\e i n pmnturi coezive de consisten redus, care nu se pot ment.ine
la vert ical ncsprij iuitc, impunnd astfel punerea n oper a peretelui de susinere nainte de excavarea pmntului din interior. Ele se pot utiliza i in
pmnturi co ez ive, de obicei la gropi de adincime redus Ia care, ca i n
cazul sprijinirii cu dulapi orizo ntali, sparea se poate realiza n aY(1I1S pe
adncimea gl'opii 1 urmat de pozarea dulap ilor ver ticali a f'ilatelor i prai
t.urilor (fig. 8.7).
Pmtnturile care constituie domeniul propriu de aplicare a sprijinirii cu
dulapi verticali - pmnturile neooez ivc, pmnturile argiloase-prfoase moi
- cxerciUi impingeri mari asupra luovr-ii de sust.iner e. O rezolvare coristruc1- 1

Fig. S.7. Sprijinite cu dulapi verticall :


1 - d u l a pi ;

::"- Iila t

3 -- pene;

-1 -

prait

tiv curent o constituie nlocuirea filatelor i praiurilor ca element e independente, prin cadre orizontale din bile sau gr'inzi ecarisate legate pe vertical
prin popi. Regula de baz ce trebuie respectat la executarea unei asemenea
sprijiniri este ca olrful dulapilor s se gseasc n permanent cu cel putin

13 m mai jos de fundul


166

spturii.

In figura 8.8 se prezint etapele execuiei unei sprijiniri adnci cu dulapi


ver ticali si
, cadre.
CIt n etapa 1 se traseaz sprijinirea, se aaz la suprafaa terenului primul
1r de eadre utilizat i pentru ghidarea dulapilor; dup haterea la o adncime
egal cu prima treapt a susinerii, acetia se mpneaz de cadre.
J-f

H
I,

rI

iIr/,'

/\

il\ '

1\

r~'

11\

1.'

~"
,,1 f'

.r-.

A /,

......

J'\ Ij
i\ fI ~j

.'\

.~

.~

iM:

fi
fi

,.
,

l' 1 I

1I

\T~

1~

'1'
,A

,\f\

V 'II
'

11\

~ f,

tI

':
,'\ A; ,
1

'

--'>

~.'lol
1I 1 , I 1
"\ I~ ~ ~r~(I,r I I 1 I I I I I I

l}'fj

I I I I \ I \
~ I
I I 11I I I I I I
J--UtJ-~.H.l~ . \ I\f
Gf-LJ-LJ-UJ..JJ.J-J

I I 1 I I I I I 1 I \'

r,

Vin. lUt. Etapele execut ici unei sprijiniri cu dulapi vert.icali in

pmnturi

nccoez.ivc:
l--(adl(\ (llizOllla1c; :?-popi; 3-dulapi vcrt i ca li ; 4 - pene; 5-conlul'ul s:lp;lluti
pc tronsonul ele I
1,5 in .

in etapa a II-a, la adapostul incintci de dulapi se executii

spturi

pe t ro uso an de 1 ... 1,5 m , respectndu-se regula ca, nainte de atacarea s


pt urii, clulapii t ro nsonului respectiv s fie htui cu un pas mai departe;
pe adncimea treptei urmtoare. In acest scop, se desfac succesiv penele care
fi\eaz dul apii de cadru i se b at , unul dup cellalt, dulapii. Apoi se fixeaz
un alt cadru de care se mpneaz dulap ii, n continuare se trece la un alt
t r-o nso u .a.m.d .. pn cnd cel de-al doilea l'111d de cadre este mo nt a t pc ntreaga supraf'a a sprijinirii .
In etapa a 111-a se reia ciclul n acelai mod, pentru o nou treapt
de sptur, i apoi se repet pn la atingerea cotei finale.
Cu tehnologia descris, adncimea unei sprijiniri este limit at cir lungimea
dulap ilor vert.icali (de regul, nu m ai mult de 4 ... 5 m). Spre a se putea RLinge
adncimi mai mari, se recurge la procedeul telescopic - seciunea spturii
se miqoreaz treptat, 'pentru a se asigura spaiul de batere al rndurilor suc167

1"''''''''7"1:>

de dulapi (fig. 8.9). Dac pmntul f3e evacueaz manual, seamenajeaz

platforme pentru aruncarea pmntului n releu.


Sptura de tip telescopic duce la un consum de material lemnos i la
un volum de excavatie mai mari dect cele strict necesare pentru lucrare Ei
care corespund trcptei inferioare a spturii. Pentru a se evita acest dezavan7

Fig. lUL :;p!jin nc cu seciune


\;11

Fin.

i;l1Jil;"1

1-

g.lf}. Etapele
dlll;:pi: :: -

execuiei

Ci(ll COl

unei SPIIJll1lIl cu dulapi n s ist.ctuu l


,.lliarciavantc" :

izunlale; 3 -

popi; f -

pene: de glJidaj;

j -

pen c

t a j. se pl'('fel'<\ s(llu~ja cu d ul a pi u~oJ'nclinaj, in marciavantc, ale crei eLape

sint

I'('(/;i(e

in fig. fJ().

~ j Il (~(apa 1

hid <!ul<lpi uor


\ (;;-(/(\ p('!Je.

SI:'

mOJlteaz;~l

inc1in;l~j,

p!'imul !'ind de cad!'(', )le c o nl urul (<'u'uin se


de 1,;) ' .. :2 m lungim: int re ;l('e~(i(\ I ead:'(' se Ii-

~ j n el ap a a l I-u se sap;l p.un lntul din interiorul inc intci p in Ia 0,:30 m

de virIul dulapilol'

se 1l10JlteHz;1 cel de al doilea !'ind de cadr'(\ care se soli-

dar'izeaz pc \ ('l'tic.:ct1,l de pr-imul rind , prin popi . Int!'e dulap i i al doilea rind

de cadre se mo nt.eax pene dp ghidaj, pentru asigururea Inel mrii dorit.e a


dul ap ilo:: trep t ei a doua
@

In et apa a Il l-a se bal dulapii incl inat ; ai celei de a doua trepte. ntre

ace~ti dulapi i cel de al doilea rind d e cadre se fixeaz pene: in co nt.inu ar-e,
etapele a II-a i a 1[1-a se succed pn la atingerea cotei finale.
La spturi in spaii lar'gi, cadrele orizontale snt prevzute cu contravint uir i care asigur rigid izarea necesar i totodat servesc p enl.ru a micora
deschiderea de calcul a elementelor incovo iate, n contact cu dulap ii, sau lungimea de f'larnb aj a elementelor corn pruuat e (fig. 8. ti).

168

La tranei nguste i cu adncimi reduse, cum snt,.de exemplu, cele


necesare pentru montarea diferitelor reele edilitare sau tehnologice, se pot
utiliza sprijiniri din elemente metalice de inventar, cum este cea artat n
f~gura 8.12, la care pruitur-ile metalice snt prevzute cu manoane de tensionare.
1-/

-----,
1,

-=0==-

ri!' ll.! i. :-il)1l111:1l ea cu du lapi \('Il ical i in spaii largi:


l--dtli;lpi ver l i c ali ; '~!-fJenc~ ) - < : ; j (,le

<II

izun:lllc

CII

c.out rn.viut.uiri :

seoa 11(',

<1 _...-

'

Fi\j. lt. L~. Sprijini rc cu elemente mct.alicc de inventar


<1 -

S2C;~ill:t'~

"iizollta!;

transvorsu

(1\1 lap
zonlale: 3 I -

: /) _. (hi ui u al ci Iruuu 1ll2lalic


\erl icn l : :? - cadre mcraltcc orima ns.m ; .1 - cheie.

!ndil'c~i'(~il! de tipul ut il iz al, o SprJJlnJl'C sirnplc\ trebuie astfel realizat


inct s,\ se pnatr"l monta L\l';\ d ificul tt i od at cu coborirea sp tur ii i sa se
jl(l(J.l-l dC'1110ihll'({ i 1'(~CUpera integral pe m.isur-a t urnrii bet o nulu i din fundaie
~;({11 d in luc: dl'ca sUbt(:I'(J!l(\ .

8.3. SPRIJINIRI DE TIP MIXT


SprijilliriiL eli' lip

ini x l

elellll'l1te llll'lalicl' si de lemn


t incri

CII

pcrformau

dlsuise in

s.iu l sp riji ni ri
sau n u m ai

uccl aus care, prin folosirea cornbi nnt

a u no r

ekIlH'lltl'!or mct ali cc. permit reu liz a rca unor sus-

;1

c superioarc celor ce sc pol ob t iuc

sprijiniri!c simple de lrlul

celor

esle artat sis t cru ul ele susinere aplicat la iuccpul.u l accs t u i sc-c o! la

COII-

ClI

paragrafde anterioare

In figura 8.1:l

sist cmul berlinez, Fi lu t cl din grinzi


\carisate ale sprijinirii simple cu dulapi o r i zo n lnli sin t i uloruit prin profite mct.a lice [ care
se bat in prealabil. la dis t anl.c ele:2
:) m , pe o adincime care dep;l~c!l' cu 1
1.5 rn cota
linal;l de ex cav arc . Pe msura s;lpilrii prnint u lui din incint. se monteaz dulapi orizontali
care se hnpncaz l i c n spatele profilclor 1, tie ntre cele clo u t lpl (fig. 8.14). rn pi n-

st rucl in m c l.r-oulu i din Berlin

pmin t ului

gerea

p n-Iua t

de dulapi este

cadre interioare elin grinzi lougl tudinalc


dist an tc ntre
La
Io n

rii

perei

spturi

de peste
spaii

coust-ci n l

denumit n

transmis.

sprai turi,

prin intermediul profilclor me t alicc, la


alct uit c

din elemente de lemn sau, la

10 m , din elcrnvntc m etalicc.

largi, o

soluie ratiorial

radicrului de beton armat al

lucrrii

o consti tuie corclarca c x ca val.icl

subterane, astfel incit

se

i il

be-

evite sprai turilc

169

. ..: ....
,

1<
'.

r':.:.

,',." .

,~

,'.
,',

t'2

.,

..

r-'

..

"

ta

..

"

.'

"

-: :

53

~II'--rf. II

"

"

<"--1

[J6
a-a
Fig. 8.13. Sprijiuirc n sis,
temul berlinez:
1 --- dulap
lat;

orizontal; 2 - fi4 - profil


metalic 1.

3 - pral :

Fin. 3.14. Detalii la o sprrjuure de tip mixt:


1 - dulap orizontal; 2- filat mctalic.: 3 - spral t ; j . profi l metalic 1; 5 - pene pentru prai] ; 1;- ]lene pentru

dulapL
de la un mal la cellalt, n prima etap, cxcava.ia se realizeaz pe intreaga suprala a gropii
pe nlimea pe care peretele se poate menine ncpraituit, n continuare, ntre perete i cota
final de cxcavare se interpunc un taluz stabil, la adpostul cruia se toarn tronsonul central al radierului. Dup ntrirea betonului, acest tronson servete pentru preluarea tmpingcrilor transmise prin intermediul unor sprait.uri inclina te. Odat cu montarea praiurilor
se poate trece la sparea taluzului i apoi la hctonarca restului radierului. In figura 815 este
ilustrat utilizarea acestei soluii in cazul unui perete in sistem berlinez, dar soluia poate
li aplicat i in cazul a ltor tipuri de spr-iji ni ri.

~~/3

""~~~
5
I
...~.~-.-.~~

"-'~I'
- -. "4 . . ' . ,
.....:..

..

Fiii, lU:;. Transmiterea impingerii


p.inunt ulu! de la sprij i nirc la radicr:
1 - sprii i ui J e : :! port iu ne pe care SPI ijiuirea poale lucr a U co usol : :! -laluz
<lupir cxcavare : 4 -'3Plai[ montat d u p
lnt ri rca tronsonului central al ra.d ierului ;

)-

Fi!!. li .. W Spri [i ni rc integral nH'LJiicl,


transmiterea i mp i ugcrii pm intulu i
pe miezul de pm!nl uecxcavat :
1 - elemente \ ertIcu le : :! [il;i le;,J- ~Pl':lj
i ur i ; 4 - - jlla61; ;).- flllld;I(k

Cll

tronso nul central al rad ieru lui.

Sprljlnl ri de tip mixt pot li considerate i spriji ni rih- integral metalice in car c. in locul
dulapi lor verticali de lemn, se bat prof'i le metalice U. plat handc sau palplansc, d rt-p t fila t
se folosesc profi lc I. iar sprait.urrle sint, de regu!:l, din ni n figura 81(j se prczi n t o ase

170

a se realiza o structur subteran de beton armat.


cea din figura 8 . 15, pral.urllc lungi dintr-un mal n altul, n
acest caz recurgndu-se ns Ia o descrcare temporar n miezul de pmnt neexcavat lsat
n zona central. Dup turnarea i ntrirea tronsonului perimetral de radier i a peretelui
vertical de beton armat, se umple spaiul dintre perete i sprljinire, demontindu-se fiIateIe i
praiurile ; apoi se trece Ia excavarea miezului de pmnt.

mcnea sprijinire Ia

adpostul creia urmeaz

Soluia adoptat evit,

ca

-:
,-~

~)

8.4.

PALPLANE

Palplancle snt elemente prefabricate din lemn, metal sau beton armat,
infipte in pmnt prin b a.ere sau vibrare. utilizate pentru crearea unor' pel'ei
de sust.inere care, pe lngH corulitii!e de rezistcnt : stabiiitatc, caracteristice
sprijinirilor obinuite, t rebuie sil ndeplineasc condiia de impermeabiliiate
sau etaneitate. In consecin, spre deosebire de dulap i, palplanele trebuie
prevzute cu un sistem ele mbinare ntre elemente, care s asigure etanarea
pr-in nchiderea resturilor.
Ca elemente de susinere cu caracter' temporar, palplanele se folosesc
la realiz arca de incinte sub nivelul apei subterane sau n bazine de ap, incinte la adpostul c[u'ora, dup evacuarea apei, s se poat executa n uscat
lucrrile de sp are, hetonare etc,

Palplanc!

pot avea ins i numeroase alte u tillzrl in construcii, de exemplu:


- ca elemente ele protecie pentru fundaia pilclor de poduri fa{i de aciunea de afuicre
la ap: Ilt;lri (fig 1) 17); in acest scop, palplanelc care au servit la crearea i ncintci pentru executarea fundaiei propriu-zise sint lsate in Lcrcn , tindu-se doar partea ele deasupra feei supcrioa rr a fundaiei;
- ca e!eJlll'I1!(' de iIllIJlln;1.t;lire a stabilitii unor construcii funda te Pi_ t crr-nu ri slabe;
astfel, n cazul fundaiei ele suprafa din figura 8.18, pa lplansclc creeaz o c L:,;r cuc impiedic refularea pmin tului de sub fundaie;

-'"- Fig. 8.17. Palplane in jurul


unei pile de pod:
: ] - palpln nsc

FiU. 8.13. Palplane n jurul unei fundaii pe un teren foarte slab.

Fin. 8.19. Palplane nglo


bate ntr-o construcie, cu
caracter defini tiv:
] ;) -

palplane :
2 - piloti :
radier din beton armat.

ca pr.i componente ale unor construcii, cu caracter defini tiv ; n figura 8 . . 19 este ariit at, spre exemplificare, un chei por tuar la care peretele vertical continuu dinspre ap este
realizat din palplanc, n spatele crora se dispun pilot i nclinai "in capr ".

171

8.4.1.

P alplanele din lemn se

PALPLANE

DIN LEMN

execut

din brad sau stejar, avtndIorma un:


dulapi de 5 ... '10 cm grosime sau' a unor grinzi ecarisate cu grosimi pn
25 cm si lt.imi de 20 '" 30 cm.
La 'debi'te mici de ap, cnd nu se impune o etanare perfect, se pc
folosi dulapi joantivi (fig. 8.20, a) sau dulapi-suprapui (fig. 8.20, b i c

.,

+
"i~~~~&~~'-:~~6cm
a

/\
".. \
/

~'0~~~~~* ~cf<6cm

11:~~ ~

\~~lZ~~F
c

X~12:W~~~~6cm
d
~

Directia de
-b:-'"a-t:-er+"e-"-~

~~;d'6an

FiU- B.21.

Fasonarea vlrIulu
din lemn:

palplanei

~~f"1030Cm

1 -lallllJ ;:.: -

uluc.

ey-llL]

1--1 11
9

1n

Fi!!. l;':W.

Palplane

eli Il lemn.

celelalte caz.uri se utilizeaz palpl ane pre\uzute cu diferill' 1ipul'i de


imb in.u-i (';ll'(' si{ asigure etanarea, i anume: mbinare in jurn.it at e de lemn
(fig. 8,.:2U, ci), in C08c!{l de ri ndun ic (fig. 8.20, e) sau cu Lllllb,);i ul u
(l'ig. 8,.:2(1, Il Pentru il se folosi mai bine m at eri alu! lern no s sau In lip:-:d glil1Zil(H
dedimellsiullil(~ ceru t c, palp!ilIlr>[e cu !all1htl i u luc se po t rc.rl iza i plin solidari/cu'ea cu cuie sau cu hulo ane a unor' clul ap i (fig.. 8,.20, /,:).
Palplanele se introduc n ptunJnt prin batere sau vi br ar- Pentru a
8\ila dislr'ugcl'ea prin batere, capul p,l1plHnei de lemn S8 LlSUljPilZ,-, i s(~
p r' o t e.i e ii / it (li i n 8 J(' m e t el1i c 8, 1a f e l ,~el i C el pul P il () ii o r de Je In Il (v. cap. 14)..
De aSf'n]('/H'i\. virf'ul palpl anei trebuie protejat, dacti palplelndp au de st/';'t1J;1Lul pielriur'i sau pmlnturi c e conin b o l o v a n i s a u a lt e o b s t e l c u l e mari.
Pentru il se uura infigerea i a se asigura inchid ere l'os1 urilor, pa!planele S8 t88S(' Icl p arf ea inlerio ar pe lat.ur a eu lamb.i. Pe Leilulil de la baz;)
se dez\(JlL1 o presiune a p ruint ului care apascl p alplana cIr ( l ' a \ecintl
(fig. 8,.21). Palplane!e se bat cu lamb a inainte i cu ulucul euJisind Il\' lamb a
p alplanei anterior' btu t e: dac s-ar b at e cu uJucul inaint e. cwesta s-ar
putea colmata cu pilmint. De obicei, palplanele elin lemn se sldi<ii1i'iz8Azcl
cite doua, cu scoabe (fig. 8,22). Pentru a asigura batel'e'l pe el ii'ecia
Iix at a jJHlplaneloJ' se introduc, in prealabil, in pilminl piloti de' lcrn n,
la intervale ele 4 ... 4,5 m i in orice caz in colurile incint ei (fig. 8.2:3).
In v ederea. baterii, capetele p i l o tilor ele l e m n se leag<l c u clet i sau m o a z e
care servesc la ghidarea p alpl anelor.

l72

Fig. 3.23. Perete de

palplane

din lemn cu

piloi

de ghiclaj:
1-

Fi!!. a.:;:!.

pilot;

2 --

palplane.

cu scoabe:

Palplane solidarizat

1 --

Iarnb

; 2-

uluc,

Pentru a evita deschiderca rost.ului dintre pachetele de cite dou palplane la Intilnirea unor obstacole, baterea nu se ex ecut complet pe ntreag8
adncime, pentru fiecare pachet ll parte, ci in scari], prin depl asarca SUCC8si\ a utilajulu i de b aterc de-a lungul per(~t(dui. ul'Il1;Jrilldu-se ca distanta
dintre capetele pac1H;t(>jnl' ,d;Jtul'ale :-;;1 nu dep{leasc{l J
Lj 111. De asemc.nea, bat('j'(~a se execuUi pc u-o nso ane de lte 8 .... 10 pachete fixate cu pene
n lu naul ll1oaze1(w (fig . 8 . 24).
.
P ;dplanelc se confecioneazi' din lem n veroe. deoarece lern nul uscat
n contact cu apel s-ar umfla, deformnd peretele.
\. 1lnlaje.lp palpJarlS('!01 de lemn sint: confecinnan; uoa\'{i, greutate
rpdus;l, deci u t il aje silnp!e de lnfige"e. i ('(ist r('t1us. Deza\ antajele p alplanelor de lemn sint" lunvim i limitate (6 ... 8 m , din care;:J .... 4 m fia): im poxihil it utca practiCiI a l'l'cLJpE'r'rii integrale: nu pot fi utilizate n p{unint'ur
tari.

8.4.2.

PALPLANE

METALICE

Palplanej(' metalice H' utilizeaz \'mI snt l1H'eSilrc lunginli mari sau
cnd trebuie Sli',-lb;1luil' p;\l11lnturi tari n care palplill]:~el(~ de lemn nu pot
pt! uncle.\ceste palplanc sint din profile l arn inat e special, care se deoselwsc prir: Iorrn, mnd ul de a lc t u irc a jo antclor s;w lmb inr-ilor ; astfel
se Iolosesc :
- palplalie cu seciunea in Iorm de L. la care joanlele se g{lsesc pe
axa peretelui l a riecrJ!"~ punct de intersecie a axe i cu profilul (fig'.. '8.2;). a):
-- p alpl anse (\1 s('ci,iunca in forrn<1 de S, ia cC1I'e jo ant elc se b,1sesc JW
axa pe('etelui, din d01J{l n dOU{1 puncte de intersecie cu profilul (fig. 8.~2:). b):
- palpl ane cu sect iunea n form de Z, la care jo ant clc se afUl n afara
.axei peretelui, altcrnind pe o parte i pe alta (fig.. 8.2;), c)..
~')

1I

c.)

2/

~~--+-7-t-++-+--f--I-t-+U....u..-:....:L ~/-L
__

o u

5
8
FiU' H.2'.. Executarea peretelui din palplane de ]mn :
1 - pilut

de

ghicla};

5-piloi

':-d('~tj;

de

lemn;

din duu pa!plan"e; 4-p:1!lii;


7-scoaJie; ~'-distanjel.

3-paclld

I;-p'~n(';

Fig. 8.2:J. Perei elin palplanc metalice:


1 - palpl anse ; 2- joant.c.

174

La mas egal i la dispunere identic a materialului de o parte i de alta a planului


vertical, pereii realizai cu cele trei tipuri de profile au rigiditi diferite, ca urmare a
poziiei joantelor. Astfel, la pereii din palplane U, axa principal x' ._- x' a fiecrui element
este paralel cu axa x - x a pereteluLSnt posibile uoare rotiri relative ale palplanelor
sub efectul presiunii normale pe axa x - x, de aceea rigiditatea real, innd Seama de [oante,
trebuie diminuat n raport cu rigiditatea teoretic. La verificarea eforturilor n perete se

l"ig. 8.2f;. Tipuri

de

plane

joante pentru palmetalice.

va considera Wx = 0,75 lJ1x , unde IV.x este modulul de rezisten al seciunii Iat de axa x _. x,
iar Wx modulul de rezisten corectat, inind seama de [oante. La pereii din palplane S,
axele principale x' -- x' ale fiecrui element snt paralele intre \le dar nclinate fa de
axa x - x a peretelui, Posibilitile de rotire snt mai reduse decit n primul caz, iar W x =
= 0,85 IV 1> La pereii din palplane Z, axele principale x' - x ' ale elementelor vecine snt
normale una fa de cealalt, tendinele de rotire ale elementelor alturate se anuleaz reciproc; n acest caz Wx = 1,0 w x
Exist O mare diversitate de tipuri de joante (fig. 8.26). J oantele trebuie s fie rezistente, pentru a prelua eforturile de ntindere la care snt
supuse in explo atare, s fie etane i s asigure o infigere i extragere uoar
a p alp lanelor.
Paiplanele metalice pot atinge lungimi de 30 m. In ara noastr ele se
folosesc numai la lucrri deosebite, deoarece se procur din import.

8.4.3.

PALPLANE

DIN BETON ARMAT

\ccste p alplanse snt elemente prefabr-icate, de seciune dreptunghiu[a[',\ sau ptrat, cu limi de cel mult 50 ... 60 em i grosimi de to ... 50 cm.
Lu ngiruc 10[' este limitat la maximum 18 ... 20 m, din cauza greutii
mari care (ni dif iculti la batere. Sistemul lor de mbinare poate fi asern
nt or celui de la p alp lanele din lemn sau se poate apropia de cel al palpl anselor metalice.

In

figura 8.27, a se arat o seciune printr-o p alplan din beton armat


ClI mbinare in lamb i ulue. Pentru a se reduce frecarea mare care apare
n timpul baterii, se obinuiete a se realiza lamba numai pe treimea inf'er io ar- a p alpl anei, la partea superioar prevzindu-se dou ulucur i. Sp a1iul dintre ulucur i se etaneaz cu iut i mortar de ciment (fig. 8.27, b).
175

pel'ejLin ~.~ 8.5~1::;:~e:j:::::'_1BI'are ~al'r. pot

indeplini
elemente portante ale unor ccnst.ruct ii sub-

rQ1d_e_,glemente e sustmere.. ~e
terane sau de ecrane de etana.:e.
n acest capitol se vor examina pereii ngropai ca lucrri de sustinere.
domeniu n care s-au introdus si extins considerabil n ultimele dou decenii
(
(nativ la pe!'cij de palpl ane. Ca i acetia, perrt,ii !ogTOjl<'\t! tl'pbui~
sr, iJlde'Jlij
se;l conditii de rezistentii si deanare. Spre deosebire' TlS<'i
de peretii de p alpl aue, pere.u mgTopai nu pot fi recuperai i I'pfuJu~i~i.
Din Dunctul de vedere al~dctllir'ii constructi\8, pereii ngTop~lt i pot
fi for;nlai elm panolln sau di;1 pilot: {orati.
,
8.5.1. PEREI NGROPAi DlN PANOUfH

Peretii ngropai sint formati. de obicei. din J)aIlouri - ti'all~ei el.:.? fOI'nJ{,
dreptunghiular8, cu lungimi care depind de ut.ilajul ele sp arc, pnC'um ~i
de pOZl Ia n cadt'ul peretelui. St ab ilit.al ca pere ilor traneii in CUI'E:U I ~(;p(}r ii
e"te asigurat"'( prin. introducerea unui noroi de [eToj. "\cpsta ['cpi'('z;nti"t ()
suspensie de areii. cu densitatea de J.0::3 .... lJO !o....Y{!cm 3 , obtinut m-i n nmes'=tecuT llilf'(-~ '-itp{\ ~ () '(llgi!;l bng,d,l )l montm.oriJlonit , num it. 1}(,ll!()tlii/i. Suspc;1;;U;-(IPA1'Cil(1 :; i!djlli~'"prlr1peretii ~i fundul [!'aneii, ('el1nwtill;rp-e
u anumit distan porii p mintulu i. Pr-in acest strclt (le J.'(/l/lnl ({l':;i1t:at,
PuJirLllQ[meabiJ .llQJ\te tnJ~e doat' apa, n timp ce_Jlnl'ticu!(~le de an,,;];] ~('
_Hcu:nuJecl z,l la fa;:t stratului) formnd un invelis dRl\urnit turt. SlJ';-iJJJ~'gi
l)zHt jJ]lpl'cun,l_~_ll..luIL'l aJci\tuesc il!1 {,(l'aI/ .. PG~zrn('1 n(PSll~i cel'an ~;i,H llN'0jUIlii lndrostatice n sl1spe.nsiei asupnl perctilor! se i,I!'ibl1i(~ mrllill('n'aTl
vert.icala a prr'ri ilol' t l'a~;Jil'()l'ice fel de n;] l!1 IIt Il f'; d ;;Q1IrieI ni eles, sin i
f'(:spect<de c()ne!i~jile de z;mCltc~~ sus}Jen~ici.
'
Pereii ngl'opnti din panouri se pot cl,\sifj',l in fUld li!' de /11d!l'! ialul
din ealt, si nl H!c;~d1Jii jllTCUl1l 0i n funcie d(~ modul cum (~si(' dispw; m atvl'i alul, a li 1 ]J e Y (' Il i( n !il, cit ~ i n III n g li! Jl e r: f' t eIl! j.
DJ~il natUJ'H !1!(tl~JiidullIi dini\ce('a~j ff(tiune \(~lli(ii.li~t, )lciTlii 1~1
pMi elil] panouri sc.ll(i[ elm;il'ic<l n: p8j'e~i 01l1u~eiJI 91 l")('l('i ('()11112]181
P('/'('(ii
<TilceJ la ('urc atit IlliJ!eJ'I;-tluLiiL 81_ ru'iJ0T~_~...:..~()
i~:dep,]i~.:!'~~::Jde su~iTl('re, de p()!'tan<'i. sau de elam,"ll'(') s~t ic!elllje' in lUllgul
aceleiasi
\ed..icalp.
--~'--~ n rti n c.tlLLd.e_.lnjili~Li a lui ti j n C ,u'e sin ( il Jetl ( II i t <j~r'e tii o l1l ()g(' il i~\'(~! il~;jLi('H.
n:
.------ ----C"'

"

l.. -'

. "

';'-J- - - : -_ _..,...

om;;;;rm
I

--~--

- 1)_(},_I.:._~J __
i __t _l_1 ~' Il n \ j S <l U 111 II 1 a t i,lil c~lr:.~_~;~'j)~Ll)(,('iel11i ('sic
n int:'cgirne rea!izal'(1i-{-]---beio{1 Turl81 pe ] o c : - - - pe l' e ti~Tr~~ 111 i x L cu (d\,I1W'ltl: prefabricate din hrLo n
ili'Qli-L SP..U beton lF'ecompl'jmHt l,~ul'i i cu betoIl monolit in (iJll~
- p_p r e t j ...JLl.:.J.~J_JU2..LiJL_~tJi H 16\t II i \ i Il J Il t l'(~g iIll e d i Jl (~1 I'm (' f I i~'(~
1 abr'icHte.
I~ere( h ('0111 fJ lf I :o;l!l t cei 1a _.c ill'(~ fu J1 C ti il (', (I~ __,L~:'/" i2.!~!i) L]J (~r \ il 11 t il i el (~
el anS8l'e :3e sep arT pe voitical.
Ca ~; i pere ij (li]1(1gen i, l~~.i.-uut f i realiz~( j li in JWL(Jll t ur na t
lJ'-'--,~ din heto n l.urnat ~i Jwtelll jll'efabllcuL sau il1tH~l<-lj din !Jet()n pJ'e/'D.hric at.

176

Pereii

Ingropati din panouri se-pot utiliza atit in pmnturi nccoezive, ct i in parmnturi coezi ve . Folosirea acestor perei nu este indicat atunci cnd n cuprinsul coloanei stratigrafice recunoscute pe amplasament se ntlnesc:
- blocuri cu golurile neumplute, n care posibilitatea
seama
,
din

aciunii

suspcnsici de

argil

formrii

exclus;

este

pmnturi care contin buci de roc i pi et rc a viu d dimensiuni care depesc 1/3

h1imul

cupci-graif

r;

'cut~nte"

in cazul unor sape ro tati ve sr

hucl.i lor

de

mrimea

incluziunilet

r.uprcun cu noroiul ele

stincoasc ce pot fi acceptate depinde de capacitatea ele .v.


Ioruj. a

ecranului argilizat pe

roc;

- goluri carst ice :


- mlluri in stare curgtoare:
De asemenea trebuie avute in vedere
chiar i m poshi l c xccu ia

pereilor ingropai

condiiile

hidrogcologtcc, care lac

diticil

sau

din panouri; ele exemplu:

- cocficicn li ele pcrmcabill ta te mari i. ca a la r, vi tezele mar i ale apei sub tcranc, im piedi c formarea ecranului argi lizat , datoril antrcn rii suspc nsir i de argil de eiHre curentul
de ap ;
-

prezena

unor pinze de ap:'1.

subteran

presiunea lldroslati6i in transee, face ca

sub presiune, cu o intensitate care

traucia

Pr incinaJele procese tehnologice

elep:lelt'

s,1 Iur rcz e ca drcu .

inll~]ile

la i'PcdizHl'ea unUl perde ]11-

'l'''('')'''''l''
..:..,l ,_ t'Cl_.,

(j;"
sni'
1-''')'ln0171';
h
."
---

'-

8xpculprea gTinzilor de ghidai:


PXCa\iU'Ca n, anourilor ;
coborirea in traneia p.\cH\aL\ (! (',U ('W,,>[\li' de
he!nllarea panourilor:
tr'atHrpil rosturilor dintre nanoul'i,

I'J.

arrnt.ur :

-~--

(;\'illzile de ghitlaj. ,\eeste grinzi :-oe ('x('cutt, de o parte i de al t a Ci.


inu](~ii. il\lj(j 1'01 de .2hidare a lll18ltP1("f.dc s{llHlt, de proteJ~l'i~"lJ{'n)\lti"Tf
1;anei["'Gl pa!lea sup8l'ioan1, de sust iner t(;1-:pOrcll'{1 a cal'caselol' de HJn)(Hur,~,
si a m ijlnacelor de hel o nare i de materi,:1izarc pc teren a traseului jH'l ('',elui. C"inzi!e de s:hid4 j-+W-t.1.i. el j n !)f! () rl-B rm----..
at monolit
l'2.i.'H! pr.clBJ)I~. . In i'igUt'd 8.28
0,75.'11
-<1 r--se <!THt,\ a!ct u ire a
~~:;,--unor i2:l'inzj nto nolite
'3
cu di'f'erde seciuni.
Crinzile pref'abricat e
.lU.L- d(" obicei, sectiuni
in form de L sau--L
i S(~ sul@LL..Lzc'HZ" pr'itl
0,10.'11
sudai'f:.(l unor plcue
mei alice prevzute de
1
la t uruare la capeFiu. a.:?H. Gri nz i de ghid;,! din beton armat monolil pcul r u
perv t i ngropai
tele gyinzilor. Distanta
diQt~e gl'inzi(e n[lrale1.:: se ia (]Lal;"l 'c; limea u nelt ei de spat plus;] ... 10 crn. Pentl'u meni
nPl'ea acestei distante, at it inmntea cTI SI In spatele u nel tei de eXCH\ ,u'e :-of~
prev d d ist antieri (l;l'[liuri).
'
1.
J
]
1
'
1
'\ 1 O!'epl
.
I
)
r I'ocpuee e c e exc avare a lHU1UU,'j OI'. avmn
erem
en t Comun SilkHren Sili) lll'otectia noroiului bel\tonitiC'. se djf8I'enliaz,~, dU11 inst al at ii! uliil.

>

"

.'

T7

___ r~~

u. .uvo.~,",I, s-au utuizat pn n prezent, la acest gen de lucrri,


tip Kelly, instalaii Else i instalaii cu circulaie invers a suspensiei C. 1. S. Soletanche.

instalaii

b, Excavarea panourilor. 1) Exca(Jarea panourilor cu jnstalaii tip Kelly'.


CaracteriStic tuturor mstalaii]or care utilizeaz procedeul cunoscut sub denu~irea Kelly este utilizarea unei prjini grele (n limba englez "kelly"),...la
captul creia se montea~ o cupii-graLfr (ben) ~cionat hidraulic. .P~
jina se ataeaz la un excavato.r., macara etc., este acionat de troli;ll acestui
utilaj i culiseaz n interiorul unui ghidaj rigid de seciune ptrat. In ara
noastra s-aufolOsIt mstIii de acest fer produse de firmele Soletanche,
~asagrande, Poclain. In ultimii ani, n cadrul Centralei de Construcii Ci
Ferate s-au aSImilat i se produc n serie echipamente de spare cu graifr
hidraulic (v. anexa III).
In figura 8.29 este artat o instalaie tip Kelly, echipat cu un graifr
hidraulic produs n ara noastr. Graifrul este prevzut cu dou flci a
<cror nchidere i deschidere este comandat hidr aulic prin intermediul a

~l

B1
~i

~ I
(l

I
I

FiU'
a-

8.2~).

Echipament de

spat ClI grair

D, F-\

anexa III);

l--grail,ll';

h idraulic ESGIL :20 - 30 produs de

c.ec. F.:

grait:: actionat hid rau lic (pentIu. dimensiunile ..-1., IJ,


:!-tij (h.e11y); 3-gl1iclaj; 4-Jmq telescopic; 5-IOI;'{

cchipamentul E.SG.H. 20 - 30:

b-

dou

e,

verine, iar ridicarea i cobor-Irea, Cu dou cahlnr i ale excavatorulu i,


legate de cupa-graifr i de un punct de pe prjin. 1n vederea fOfrii, se
~d..uce graifrul cu flcile deschise deasupra-.-E'~lor d~ ghi.dare i se intyoel uce~or I~ tranee, eYtndu-se producerea de v alur i mari in noroi, care
a;P-utea duna pereilor tr aneii. Gr aiirul este l<1sat s<1 cad, sub greu.::

---.-.--

178

tatea proprie i a prjinii, de ]a o inaltime --.d.e-i~.'_k3-m, nfigndu-se astfel


n pmntul de la baza traneii. Cupa ncrcat cu pmnt este scoasa i
,inut cteva secunde deasupra traneii, pentrY:_.2_J?~_permite scurgere. norOIULUI prin orificii-p'revzute n acest scop. Apoi,. excavatorul (macaraua)
se rotete spre mijlocul de transport n care este descrcat cupa-graifr.
n timpul forrii, se urmrete meninerea constant a nivelului noroiului cu 0,5 ... 1,0 m sub nivelul terenului, dar cel puin cu 1,0 m deasupra
nivelului apei subterane. Prin probe extrase periodic din tranee, n laboratorul de antier se atahilesc caracteristicile suspensiei de argil, care se
compar cu cele cerute prin caietuLj.~.sarc.ini (densitatea, viscozit.atea, fIItraa, conmutw de nisip etc.). COninutul in nisip al suspensiei poate crete
pe masura sprii, n special cnd se strbat pmintur i nisipoase, ceea ce
determin alterarea caracteristicilor noroiului i creterea depunerilor pe
fundul traneii. Curirea de nisip a suspensiei sau desablarca se execut
cu pompe suhmersibile coborte la baza
tr aneii, urmrindu-se mentinerea procent ului de nisip sub 2;6. Cu instalg,i tip ReJl)' se pot excava transei de 0,60
0,80
1,.ruLlIl~ro
slme, la adncimi care pot atinge 35 m.
Lungimea Il1IllIma a unUI panou este
egal cu ~'3clllaerea maxim a flCIlor
iraifrului care~ n funcie de ecbipament, variaz ntre 2.20 i 2,ROJl1. Lungirnea maxim a nanoului nu este indicat
~i.{ depeasc 8,00 Il1.
In figura 8.30 se i.-lratcl, spre exem_
-=
plificare, e~ecutia unui panou de 7,0 rp
o~~-===~-;-::~
=...:::.]~
l~~in~e, cu utilajuI rom nesc E, S.G. Il.
-::..'::'~-=~;-==--T
:'-::~:...---~::-~+.
.L-=- -=:::--~:..!)a_~~ut se sap. dOll plltlUi:-.1L~
:~ ~=-=~~~:-=-- o o ~-=:--~==- ~
'---_._tl~mltaIl9~o111UJ, cu o~_J.ilnglme de
:\-~=~~::=::;~-~~=::~- =---='=---ii
2,80.Bl. fiecare. J~1tre .Qu.uri rm~n
Iniez de pmnt numit merlan, care sec\-_
c'a\eaz la sf!,~jL. in eUl1?1!.L'3gtpillii si a~ -- ---.' -1 -- -f -- -- - -'
b ilit.a.lillLillRLala.iB~ cli r u i c wt.I::1.L.Jie.
greuta~te
ridicat datorit uriinii
foarte. lIloS'4--este asigllr'at prjll....--r.e..::~
unea opus de pruintul aflat wb .f.-lB-i-le
l'.Taif,lrului. Dac aceast reactiune nu
~ste unifo~ll, ~\i~~1 pericolul di3..-J.:Qtirc_
i rstUJ'l1aI'(': a instalatiei. La sparea pu~~~-;--=-~-=/I ;~~~;~~~~:
urdor n succesiune, una din flci ar re.~
zern a pe pmnt, iar cealalt ar intra
unui panou cu
un
inevitabil n golul puului anterior s- Fi!!. 8.:10. Sparea
utilaj tip Kelly .
pat, situaie car-e trebuie eyit at.
;-':C::;/F7,l:iJ:L_~

~~~_~

..-,-.-=--.

=-

~--,---

_.

--

~.

---

-'.

_ .

__ o

==

~~Zf~f~~~~i~~}~~~~~f1

'Y.'

-',';'

2) Excaoat ca -panourilor eli insialaiia Else. Aceast instalaie, de producie italian, lucreaz dup principiul excavatorului cu lingur dreapt, cupa descriind att o micare de translaie pc vertical, prin coborirea de-a lungul unui catarg masiv i greu, ct i o micare
de rot at ic in jurul unui punct de sprijin (fig. 8.:31). Ins tala ia Elsc, folosind grinzile de ghidaj
drept ci de rulare, se asaz cu catargul mobil la captul panoului de executat, sparea cfcct uindu-sc prin retragere" Cupa ghidat de catarg coboar in lungul acestuia pin cind un bolt
cu ca re este prcvzut int r intr-un loca special de pe catarg. In continuare, cupa in pozitie

179

"Vertical,

cu dinii ndreptai n jos, coboar mpreun cu catargul i se nfige n pmnt.


Acionat hidraulic, catargul apas asupra cupei care se umple cu pmnt. Cupa este apoi Tadus
n poziie orizontal i este ridicat cu ajutorul catargului mobil deasupra terenului, la nl
imea necesar pentru ca, prin deschiderea unui capac de fund (dup ce in prealabil s-a lsat
s se scurg n tranee noroiul), s se descarce ntr-o ben transportoare, Bcna cu pmntul
Spat este ridicat pe un plan nclinat, pentru a se descrca ntr-un mijloc de transport, i
.apoi se ndeprteaz de sub cup. Ciclul de sparc se reia pn ce se ajunge Ia cota stabi-

Fi!!. H.:U.
1

-eujI;i: '!-ca!alg:

S~ip~nca

j-lIIJlill:

cu

jli~;\ala\ia

1--1""1;1

FIse:

!laIISpOiii',IIT 1'"

1'1<.11'

incliJla!

li Ui pi i11 proi cct

Lungimea pc

(;'irii cupei, (sit' de maximum


sparca

se asigure

CliC se po;\lc' spa intr-o l\'pli/,~"\, dictat de ;11I1-J1rfil1dill(,~1 11li\:J.o() m. La r.-priza u rm t oa n-. i nst ala t in se retrage al ii iu ci! S~"I

rest ului panoului, catargul mobil iu cas t riucl u-s cu c x trcruit.a lca i nfrrio.ui.

lJl' fundul t ranscii deja spate n mod o hi su ui l . lungimea puuo ului se fixelz,1 la;)
C(' rcprczi n t d01I:l. reprize de sparc .

-; m. ccea

Cu inst alat ii lc Elsc a IIa il' in dotarea unit t i lor din \:'1;1 se pot c xccu t a ccr anc cu 1,I\illli

de O.G.
instalaii

n,o.

1.0 m i cu adincirni de cel mult :lO IlL Dom cni u l oplim de utilizare a accs lo:
il constituie prniu turih- nccoczi vc si cele slab cor-zi ve il prnin turi lc (oezi\(' cu

plastici tate

180

cocz.i unr-

I1WH'

(argik, ar;';ilc grase) apar

dificulliii

a l it la

spar,

cit mai a lc s

la dcscrcarea cupei, din cauza ad cruntei mari a pmintului de cup. In terenuri compacte
(gresit, calcare compacte, conglomerate etc), inst.alaia Else nu poate spa. Pentru Slgur!tfea
tncastrril
la ia

de

peretelui n asemenea terenuri, se poate organiza sparea in dou trepte: cu instaElsc n strate1c de acoperire i cu un alt utilaj, lucrind de regul prin percutie, n roca

baz

Instalaiile Else s-au utilizat n ara noastr mai ales la execuia unor ecrane de etansare la dl guri , baraj c, iazuri (Ho vi nari, Tirlung, 19hi. Tg . :\Iure etc ) i in mai mic m
sur

la incinte subterane (L:\!.

Iai,

Metroul

BUCll-

re ti).

:J) ErcaiJ:uca uuiourilot CIl insialati CI.S .


ctanclie. Instalati a produs de firma Solct.an chc
Frana ut ili zcaz circulat i a invers a suspcnsiei :
pensia de argil, amestecat cu materialul spat

Soldin
sus(delri l usu l) snt absorhi t c prin Lij a i nst al al i ci ; dup indcp rtarca prilor grosicrc, o pomp de noroi rcl r imite suspcnsia in tranee . I. ncalt a ele spat, care se
fixeaz la captul tijci se adaptcax in funcie de 11atura sl rat ului, forajul putind fi, dup caz, percutant
sau rot.ativ. La terminarea Io rri i , Iundul tranci i se
cur~'i prin circulaia noroiului.
Ex cavarca unui panou cu iust alal ia C. I S . Solc6
l.auch c incepe prin executarea la tina din c x trcrnit l i
a u n ui !}([ avind diamct.rut eg,ll cu grosimea panoului .
.\poi, i ns ln lati a se deplaseaz pc grinzile ele g!lidaj
folosite drept ci ele rulare, ca ~i in cazul ins t alat ici
EIse, ~i se 1ureaz un al doi lea pu la cealalt cxt rem i tate Ex cava rca mcrlonulni dintre cele dou~l puuri
s\.' Iau' In straturi suceesi\(' (i<' .;()
;)<l un grosime
Fi!!. ll.;):~. Sparea cu instalat ia LLS.
Soleta nchc:
[ni u rahotat c li!.' o ri zon lal . adic prin deplasarea
1 - mulOl :! - troliu ; 3-p0n1pfl dr ni uai n t c )i inapoi a lorezei (fig 0:l:2).
r oi , 4-{;1 de fora;
idealJsorlJ(ie;
j sa]l
e fora}; G-- nor ot lrcnt onn I.
Cu i ns l.ala t ia c.! S. Soldal1l11e se pot executa
p crt-I i cu grosil1li ele <l,W
1 (j(J m , pin la adinci mi
de 5(J m , In orice fe! el, tl'l'l'nuri, inclusi, n terenuri Iari ~! foarte tari. n aceste
condiii, ins la lal ia c.l. S poate Ii folosit n combinaie Ctl insl ala ii de tip hdl\ sau
EIse,
atunci (ind este lll'C('s,u:l in cus tru rca peretelui intr-o roe:1 compact.

c. .. \rUHH'NL i hctollarea uaunnrilur. Punourile peretilor mulati se

arcu carcase metalice alctuite din bar:e longitudinale i t!'ans\ers~le.


sub for'ma a dou pJgS(~ p.aw:1.1ele legate ntre ele prin eU'ieri i bal'e lnclinat c
(fig. 8.:33). Carcasa este preyZIlL_ ('II dis;! antjeri, alctll1i de obicei din
cilindri de beton montai pe cele dou fee ale carc asei pr-in intermeditrl unor
bare scurte din oel-beton, aezate la 1,5 ..... 2 Iri dist.arit pe cele dou direcii
i ieii in afara arm t urii cu 7 ... 8 C111 (acoperirea cu beton prevzut n
proiect). ~arcasa de eu'mtur este prevzut la par'teH. supcrioar cu bare
de ag\ar'e i se introduce n Lr'anee ClI a.i1l1i2.r..lL1 unei macar'al~ (fig. 8.34).
Cai-casa poate fi alctuit dintr-o singur bucat SH.U elin tronsoane care se
asambleaz prin sudur pe msura lansrii n tr-anee. Carcasa este cobori tii
pn aproape de fundul tl'aneii, feln'i a rezema pe Junel, i este suspendat
~rginea gt'inzilor de ghidaj cu ajutorul urechilor montate la partea Stlperioar.
._-~ . ~
meaz

P anoUl'ile peretilor mulati se hetaneaz ('l! wrtQc1a plnicl fl..XJ' sau me-_
lada Contractor ('', cap . 9). Se ut iliz.ea z un heton de consistenl;l fluid0
----""'~--

181

(tasarea conului 16 ... 20 cm). Lucrabilitatea betonului. care este de minin1'ftrn"15 ore (tImpul admIS pentru betonarea unui panou) se obine prin fo10lliea unui aditiv ntrzietor de priz cu un dozaj de 1 ... 2 1/100 kg ciment.
La panouI'IIe cu lungllnea sub 5 m se folosete o singur plnie de betonare;
n cazul panourilor mai lungi se folosesc dou plnii prin care se betoneaz
simultan.

..~utom%xor
,

FiU' 8.:;:3 Carcas de


arm tur
pentru 1"1 panou:
l-lJarc
Iilil"ii 'rI!!la/(>; :!-!'arc
.trunsversalc : 3 - Ii!;; ,,', '(;:
j -cirlig; .5 -

fld

ii

tl't.

Fiu. H.:tL Lansarea carcase! de armturi i bct ouarca


panou lu i:
l-carcas;l; 2--noroilJCnlonitic;3-tulJdc rusi; l-panou
het.onat ant crr.u: 5 - heton turnat In pauou cu melodii CUJltractoi

TJ~!j b eJ1lD II ] II j de 1a sta ia d e .l~l:~~ p el i'C1. r e JjL1Q.tllLJ.l...e..--Pll~, n


npel' se efectueaz,i n m 1 ohligatoriu cu automulaxo are. Tunwl'ca \wtQ..m,.l.1Lli

trebuie s;-r inc(~<-\jJ,1 la cel mult o 01'<1 de la terminarea eUI'i1t il'ii L1lpiiJHHlOldui
i ~d(~LI()a~~jJOITDTElX'-co'njinuu, pntCla eomplntH'bel:otlal'c a palloului, adic pnc{ la nivelul superior al gl'inzilor de ghidaj .
(L Tratarea rnsturil(~r dintre panouri. Tratarea rosturilor este difereniate" in funcie de
procedeul ~t p~u. exca:..~~_~!. de gradul de impermeabilitate impus peretelui Iurnat
In cazul cxcavr ii t rane ii cu instalaii tip Kclly sau C . LS. Solctanchc. soluiile curent
~~

--

------

----.,

._----

utilizate pentru tratarea rost.uri lor constau in utilizarea de tuburi de rost (recuperabile) sau
-~
---.
.._-----~
dc prefabricate de rost (ncrc cupe rahilc )
1'llbllr'['[f([C ro';;Slnt '(('vi metalice, cu diametru! egal 1'11 lu(imea tran';dL care se intro-

duc in poziie \ ertiea!el E extre~le P:1llour~1!ingil1dll-se pe O,oU ... 1.0111 in stratul


de baz, pentru a avea asigurat stabilitatea. Pentru a se evi ta ptrunderea de beton in tub,
]:i'lJazaacestuia, pe o in:ll(ime de 2 .... :l m , se introduce nisip, halast sau pmint 10ea1.
Tuburilc de rost se in!ig i se extrag cu macaraua sau cu echipamente speciale acio
nate hidrauli c, dup! ., 6 ore de la punerea in operaaj)-c(olllI1uiinpanoul resp~-~ti~. I~x.tra

f,~liZeaz cu miscri

line, pentru a se evita desprinderea betonului de la baza pa-

noului . Stabilirea momentului optim pentru extragere este Important. Dac tubul este extras
prea devreme, este posibil ca bct ouul neintrit din spatele tubului s se scurg in golul rmas.
Dac, dimpotriv,

;182

tubul este

extras prea tirziu,

exist

riscul ele a se

in cpeni

in beton

de a nu mai putea fi recuperat. Pentru a evita Inepenirea tuburilor, este indicat s Ii se


imprime uoare, rotiri n tot timpul care se scurge pn la extragere. O alt soluie pentru limitarea contactului ntre tub i beton const n montarea la captul carcase! de armtur a unui
.,or" din tabl subire, extins pe ntreaga adincime a traneei .
La perei la care se impun condiii de etanare speciale, pe faa semicircular a panoului
bctouat, dup extragerea tubului pe rost, se introduce un tub metalic sau din material plastic

".....IG2Ld.:~::::::=~~~~~~iL-I
Fig. 3.36. Realizarea
rostului la peretele excavat cu instalaia Else :
1- panou betonat anterior;
:! - panou n curs de excavare.

Fig. 8.:35. Panou cu prefabricate de rost.

cu diametrul de 25 .. ' :~5 CI11, denumit clauet, care, ca i tubul de rost, se recupereaz dup
bctonarca panoului. Golul rmas se betoneaz cu mcLoda Con tractor,
Prcabricaiclc de rost sint elemente din beton armat sau beton precornprirnat, avnd de
obicei seciunea in dublu T, carc se ihtroduc n tranee, n poziie perfect vertical, cu ajutorul unei macaralc; aceste elemente se infig pc 0,:30 ... 0.60 m n baza trancii, iar la partea
superioar se fixeaz de grinzile dc ghidare. Dup lansarea i fixarea prefabricatelor, se coboar carcasa de armtur i se hetoneaz panoul. Se obine astfel un perete de tip mixt
(fig. 8.35).
n cazul cxcavrii cu lnstalaia Else , ctansarca rosturi lor Se realizeaz, de regul, prin
ruclarca cu dinii cupei, pe o adincime de 10 .... 15 cm , a hctnn ului din panoul turnat anterior.
In profilul crenelat asUcI obinut (fig. 8.:l6) ptrunde ulterior bctonul, asiguriudu-sc nchiderea rost ului dintre panouri. n vederea raclrii, la extremitatea panoului se las o rezerv
de pmint ncspat n lungime de cel puin 0,80 m . Sparea acestuia i raclarea betonului
din panoul vecin se ct cctucaz dup minimum 6 ore de la turnarea hctonului,

Pereti turnati realL-.,ati din panouri. Prin

alturarea

panourilor n lunguItI' ase ~ll u I Ee~T z~Itj) r I; pro Iee t ." se-ob ir::Q.~~~1}.I1IlgEo pa1f.l\1~lIT~~~9.1~_~.
i~lere a panourIlor sau panotarea, dimensiunile n plan ale acestora, succesiunea execu,lel se stabilesc prin proie.0., n funcIe de-parrtculartTltelu-=crarn, de mstalatlIleae excavare folosite etc.
rn cazul exc~vl'ii cu instalaia Else, pere.ii rezult din panouri consecut.ive la care se realizeaz integral ciclul tehnologic sp are-coborh-ea carcasei de arrntur-betonare.
n cazul cxcavrii cu instalaia de tip Kt;Jl~ sau c.I.S. -Soletanche, p anourire-se-:wT executa unul dup cellalt sau pe srite. Se deosebesc, din
acest punct e "ee er0rei tipUrI de p anour i: pr'imar. secunar:IT-mfit:PentrU exetnpllflcace, lTl iigw'a 8.3iSe-BTat etapele de' execuie cu o
ilstalaie tip Kelly a unu~_erete mulat. alctuit din panolm T?nmare J'l

panolln: secundare :1 - excavarea panourilor' }Jl'1Il1are

i plasarea la extremitile acestora


resort;
1 L - lansarea carcasei de armtur n panourile pnmarc_;
III - betonar'ea panounlol' primare;
LV - exj:,rager'ea tublll'i!or cle rosi.;y - s larea Janour'iJor secundare. radarea cu unealta de spat a peret ilor semieH'cu an dintr'e panomile SeCtIIle are 'I ce e prImare;

tubul'ilor~- de

183

Fin a.:l7. Etapele de


(-panou

Jllirnar

execuie ale unui perete

mulat alctuit din panouri pri mar, i panouri


secundare:

spat: 2-tuiJ de

,) -

rosi : 3-C';,;,eas;1 ele

p;UlUU secundar

spat

o-

panou

armtur; i-panou

secundar

j>iilll;11

Il('l,-,nat;

lJclollal..

=rr--'-'-U
3

----..w>//~~~777&"7Z?777;;;;;;777?~~--
--P/.&:L0//?>::2/'//X/////~~L%;t'*

l;in ll.:m. Etapele de


panouri
1-

execuie

]11l11:1.](' i

._

ale unui pcrcl e mulat alct uit din


panouri lle tip mixt:

pauou primar aiipal: '.! - ! I iii de rosi.: ;, - carcas dc armiU ur;1 ;


<!-pan(lu )lfiIll;U belou<tt: 5--panou de tip nu x t spat

1Cl.~~!'(;rtsei de al'lwltur in p anourile secundare ~


be~nareli.-..panoul'llor__.:'iru:Jl ne! a re
---...
1n figura 8.38 se arat etapele exeout.iei aceluiai perete in variant a
f(?losirii de panouri primare (tuburi ele rost plasate la ambele e x trem itt i)
J panouri cir tIp mixt (eu tub de rost plasat la o singud'1. extrem itat e).

YT -

YII

184

Perei preabricaii,

Preocuparea pentru creterea gradului de i ndusl rializarc a execula acest gen de lucrri a condus la dezvoltarea pereilor ngropai prealnicati, n figura 8.3H
Se arat un perete alctuit din plci prefabricate de beton armat care imit palplanelc cu Iamb
iei i

i uluc, In figura 8.40 este artat un perete ngropat care imit sprijinirea de tip berlinez. Trancea se excavcaz la adncimi variabile. In panouri le adinci se introduc prefabricate n form

de '1', prin a cror Incastrare se asigur stabilitatea peretelui. n panouri le iutermcdlaro. cobo-

Fi!!_

a_:~l.

Perete din panouri prc!<IlHilatc


cu hlln!J;'t i uluc:

J"~-'IJ~lItltll;

"l-!irilldJ.
cu

dt\ ghid~li:
Ji(ir{)i

3-1rali-

rite pin;l Ia cola de cxcnvaro a incin tci. se introduc pLili prclal!l'iullc care lCllZ\'l11l't pc .uipi l.clcmcutclor prelahrieate T
Lt llizarca clcrncnt clo r prdalnicate a dl'\erminat intrud:'(t'lTll ~i in dOll1cniuJ jh'n'ilol
l1gropd, ca lucrri de susinere. a tehnicii [Iui dului de ot a] alointritor, folosite [Jin;l a l u nc i
doar la pereii ngropai la ecrane e\(o lUlila!\' Se lo!oscle un noroi bell!onitil in larc se
introduce i o cantitate de eiment i un adi l i v lnUrziclo! ele prizi. Fluidul u u l o n l ri ln r f:l'e
priza i apoi se ntrete ca un mortar, chiar in traneea c xca vat . realiznd o !c-gilt ur f\ rmll
intre peretc si terenul din jur, precum i inch.i dcn-a rosturi lor dintre prefabricate. Lr1 d! schiderea sipturii mortarul ])('nloniJic Se raclcaz de pc faa prctubr icat c-lor dinspre' i uci n t iiHeeta fluidului autointrrtor Se determin prin iu cc rc rl , lut r-un !:;b(llalor de specia.
Ii l al.c , trebuind s corcspund ci Lo r x a ccrlnt c specifice lu cr ri i , i anuuic :

permi t

densitatea. \ Iscoxit.atca i celelalte caracteristici ale Il uid ulu i se aleg as t lc I Incit sii
ex cavarea panoului in limpu! no rrn a l pentru aceast o pc ra t ic :
aditlvul trebuie

asigure

declanarea

prizei

dup

introducerea prc1aiJlicatdor in

l ranscc :

-chidcrea

creterea

in timp a
mortarul

spturit,

rezistenei
s

trebuie s l ir- suficient de rapid astfel iuc it , la el( s


asigure legt ura dintre prefabricate i teren

Perei compui

Fluidul de t oraj autotntritor i gsete un cmp larg ele aplicare in


cazul pereilor compusi. Intr-adevr. in zona inlcrloar a unui perete in care. deseori. este nece-sar doar co n di t ia de i mpcrmeabilj tatc, bct o nul ar ma t. mouoll t sau prcfabri cat. pon t l li
cu succes inlocuit de mortarul bentonilic .

18,)

Fig. 8.41. Etapele de execuie ale unui perete compus:


furtunul prin care se trimite Iluidul autotntritor, 3 evacuarea noroiului bentonitic; 4 - mortar bentonitic;
5 - beton; 6- plnie de betonare; 7- carcas de armtur.

graifr ; 2 pomp pentru

1-

n figura 8.41 snt artate fazele de realizare ale unui panou curent dintr-un perete
pus, avind baza ntr-un strat impermeabil:
protecia

cxcavarea sub

substitui rea noroiului de la partea inferioar a


avind densitate mai mare (1,20 ... 1,25 g/cm 3 ) ;

tritor

noroiului bcntonitic

piu

-- lansarea carcasei de armtur


o adncime de siguran de circa 1 111
a peretelui.

dup

la cota
tranee!

COI]].-

final;

cu fluid de Ioraj

autoin-

ntrirea

Jluidului i ex cavarea mortarului pc


hctouarea cu metoda Con tractor n zona supcr ioa r

folosind aceeai separare a Iunc.iunllor pc vcrtical, se obin rcaliztn d


partea inferioar din beton simplu sau inlocuind hetonul armat monolit de la partea su pcrioar cu heton prefabricat.
Perei

compui,

8..5.2. PEREI NGROPATI RIN PILOI FORAI

......

Pereii ingropati din panouri alI raii.. ele pel'!'ii)ng/'opati eli!l...jlilo.LU.'0,.JiLl:


tah.!l. unui cost mai sczut,.a unor durate de execuie mult mai reduse. Totui,
siiit situaii cind pereii din panouri nu pot fi folosii i, in mod excep tional ,
trebuie s se recurg la perei din p ilot i.. vstf'el. dac vei-ific arr-a st.abil itt i!
pere.ilor panoului in faza de sp ar arHUI C{r stabilitatea IlU este asigul";IUJ,
chiar dactl se adopt lungimea m iniru dl~ panou (situaie care puate apare
atunci cnd pereii se execut in imediata vecint a te a unor fundaii cu incrcari mari), sau dac in cuprinsul stt'atificaiei se int il ncsc miluri in sLeI/'e
cur'gtoare sau nisipuri antrenate de curerit u] ele apel (ch iaiuri). se r'ccu/'ge
la p ilot.i Iora i eu tubaj recuperahil. De asemenea, d ac peretele e:::li" astfel
amplasat incit accesul instalaiei de excavaie a p anourilor este in,pieclicat
sau nu poate fi asigurat gabaritul de lucru al acestoJ'a, p ilot ii fond i rep/'ezint o alternativ valabil.
Cnd etanarea nu este obligatorie, iar terenul este alctuit din p(ul1inturi puin permeahile, peretele ingropat se poate realiza din pilot) joantiot
(fig. 8.42). n funcie de destinaia peretelui i de solicitri. !Jiloii jo ant ivi
pot fi din beton simplu sau din beton armat. Ei se pot executa la rind, unul
dup cellalt, cind snt armai sau pe srite, la inceput p ilo ii imp ari (primari)
al' apoi cei pari (secundari), cind sint nearmai.
La pereii la care se impun cond it.ii de etanare, se folosesc pllo{Z sccanti
(fig. 8.43). Piloii secani se execut numai pe srite. Dac este necesar
armarea peretelui, se armeaz doar pilotii secundari.

186

-e-B-B--0Bf3eCXJ992

357

0--e-8--82

I
".

Fig. 8.43. Perete

elin

piloi

secanti

Fig. 8.42. Perete din pi lot i joantivi.

8.5.3. EXEMPLE DE UTILIZRI ALE PEREILOR NGROPAI


Cea mai larg utilizare a pereilor ingropati o constituie Lucrrile de susinere. Se dcosebesc dou metode principale de execuie a lucrrilor subterane la adpostul unor pere i ingropatl :

in

sptur

deschis;

in

sptur acoperit.

a. Pere.i nuropai la luerr! subterane executate in s[l:'i1 ur d eschis. In t igu: a 8. ll s


arat etapele principale ale execuiei in sptura deschis a unei galerii de metrou: aceste
etape sint:
execuia pereilor ngropai;

- prima treapt de cxcavar la adpostul pereilor ingropa ti :


- introducerea primului rind de spraluri (din e\i metalice sau di n prt-Iabricat c cle J)('ton
armat) :
a doua treapt de excavare ;
introducerea celui de al doilea rind de sprait.n ri :
a treia treapt de excavare ;
introducerea celui de al treilea rind de pralt mi;
turnarea radierului galeriei;
dup inl rirca bctonului in radicr, demontarea rindului inferior de sprai turi :
turnarea pereilor i planeufui galeriei;
dup iutrlrca hetcnului in galerie, demon tarea rindului intermediar de sprni turi :
nchiderea spturii prin realizarea umplut urii deasupra tunelului. inclusiv demontarea rindului superior de pralurt.
h. I'creli iugropa!i la lucrri subt erane executate in ,.; lpilturil :woperilii. Acest mod de
execuie este cunoscut in literatura ele specialitate i sub denumirea de metoda niiluuc:, deoarece a Iost aplicat pentru prima oar la construcia metroului din ",lilano. Metoda co ns l in a
realiza de la inceput in apropiere de suprafaa terenului un planeu de beton armat legal de
pereii tngropai , in care se las goluri pentru accesul oamenilor. introducerea utilajclor i l'\ a
cuarca pmintulni spat. Excavarca se realizeaz sub acest acoperis . "\ vautajul metodei co nst
in posibilitatea de rcstaliilire a activitii normale la suprafaa terenului (trafic auto etc.) ina
i nte de incheierea lucrrilor in sub teran, O particulari tatc a soluiei o constituie posihi lita te
de rczcmare a plancului pe stilpi metalici Iunrlati pe baiete, blocuri de beton armat executat
cu tehnica pereilor ingropati. n figura 8 45 se arat principalele etape ale execuiei cu sp
tur acoperit a unei staii de metrou. Aceste etape snt:
1 - execuia pereilor ngropai;
11- execuia t rancelor scurte interioare. sub protecia noroiului lJentonitic;

18'7

\.\

-:

l~-~r

l,ll~~d,;,,',
~ ... "

,y.:<

.. ~

~~0i-, ~~' "~.~~

-,

\~".

[U %@:

=:-'

"""

,--'

"~

f--'--"---.;l

/////

:>"<<<';.;;"';':""""<'-''\:';~'

,"
~

Fin 8."11. Etapele de cxccut ic n sptur dvschi sa a unui tunel folosind


t.chn ica pereilor ngropai

II

"

,',

"

!I

1~1

li

I!

1 J

I1

L_

11

Fin ll.~:'. Etapele de executie in sptur acoperit a unei lUCI,-lIi subterane


tehnica pereilor ngropai:

folosind-~

l-fJcrete lngropat ; 2-gril1dii de g!Iid;lj;I-[;<ll!~ ,; sculitl s;'ip;1tii Sili, 11(){,i: l-sti/p


metauc , 5-'earcas de arrnt.ur : iJ-[undatia slil u l u:
JII,I;i/ic IJI;ud;"i): i-ki/dS/;
I)-]Jla!l~eu de beton arma r . rJ-l'adier; lU-pelde 1I'-/ilall';l'll il1l"lll1i'di;lr; 1!-s/II/1,

III --lansarea stlpilor metalici de care se


a baretei;

solidarizeaz

la partea

inferioar

carcasa de

.armtur

IY -

betonarea baretei cu metoda Coritractor ,:i umplerea cu balast a restului

V -

turnarea

planeului

cxcavarea sub

VI -

de la

suprafaa

planeu pln

la cota

traneii ;

terenului ~
final;

VII - execuia structurii de rezisten - realizarea unui preradier (din balast , drcn,
Ircton de cgalizare), montarea armturii i turnarea betonului radierului, inglobarea stilpilor
metalici in stlpi de beton armat monolit, executarea planeului peronului, executarea pereilor Ia tcrali ai staiei, executarea plancelor intermediare ale vestibulelor etc.
\III -

execuia

urnplut ur ilor peste

plancul

superior.

c. Incint din perei Ingropai pentru realizarea unel fundaii ,uash e de utilaj la InterloTul unei hale existente. Exemplul care urmeaz ilustreaz largi le posibi litti ale metodei pereilor ngropai. La o h al mctalic din Bucureti trebuia executat fundaia masiv a unui
utilaj la o cot situat cu circa 7 m sub nivelul apei subterane i cu circa 4 m sub talpa fundaiilor halci. Utilizarea palplanclor se cxcludca, deoarece vibraiile produse la nfigere erau
inacceptabile pentru construcie. S-a realizat o incint din perei ingropati dup un proiect
elaborat n cadrul catedrei de Gcotchnic i Fundaii din Institutul de Construcii Bucureti.
Soluia prezint dou particulariti, i anume:
- pe latura incintei adiacent cu un ir de fundaii ale halei, peretele s-a realizat din
panouri scurte, spate sub noroi bcntonl uc inlocuit apoi cu fluid de foraj autontritor, n care
s-au lansat elemcnte p rct ahrica l c :
- pentru reducerea lungimii de flamb aj a prai turi lor, s-au folosit popi mc l alici intermediari Iurida l i pe harc t c
In figura 8AG se arnt llupde de cxccul i c ale i n ci n tr i ; au'stv etape sint:
1-

realizarea j)l'le\ilor
c xccu l i a

II -

Lran serlo r scurte in lv ri o nrc :

la nsarca ansrun hlu lui

II J i

ingropai:

formal din po pu l mct ali,

C:lleasa de a rnuit ur

~l

h.uc tc i

plnia de 1Jl'!onare i iJltO!1arC~l IJarctci:

dup.i hct onar. lJ:rrdei. UlJlplell:1

1\ -

([1

p,lllln! a r csl u lui t rauscii :

\ -- cx cava rva pin,"[ la dlZ\l'!ifl'a po pi lor: mo n Iu rt a unui c a pi t: I I~l pa rl ca supl'rioar~l


a

po pului ;
m ont.arca Fi la lc lor si a sprai] u ri lo r:

\ 1\ll~

cxcava n-a

pin{r la

cota Ii na l.

i] figura 8 . 47 se arat:! o sl'ciulle IOllgitudill:iI:1 pri n i u c i nl

dup IIlC)ll!ar(,:1 pulitlllilol.

n figura 8.48 siu t redate etapele dr- cxccuie ale u nui panou din dCnJl'l1t(' prcfuliri cat e :
.accs te etape sint:

r-

s parca pano ulu: sub pro Lccti a noroiului l ic n lo ni I i c :

11- subs ti tui n a uo roi u lui hcn toni ti c cu fluidul de Iora] :ll!toiIlUiri[or

cu mdoeLl ptl-

ui ci li x c :

III -

de

lansarea succcsi v a celor trei clcmc ntc prcJalJrieatl' prn

z ut

c cu piese metallc c

glJidarc.
d. Ciclon deeantor realizat cu tchulca pcn'!i!"r lll!jI'Opai. l'eIe\ii ingroj1al,i sint frecvent

u lili zn t i i in lucr ri eli caracter dcf i nil i v, ca clrme nt c port an t ale- unor construcii sub t cranc
L n c x cm pl u l constituie un ciclon dccant or realizat pentru o intrl'prindc re mct alurgic elin
BUClIIl'U .. Carac l cru l

forma tu plan a

speeia! al lu c r: ii a fost dat ele udluc imca l(l;]rtl~ mare


precum i ele s l ra t i ll ca l iu dc pc .uuplasnmcnt.

cll'

l'xel\an', de

construciei

lR9

5
~ -3

, l:

"

II

. ',; -6

--r.'.',.

1Jl

:200

----i

-i-

200

FiU' H.1G. Etapele de execuie ale unei incintcdm perei ngropai in interiorul unei hale existente:
l-~!,elek ngr"!,aj, t ut nn t : l'--pere!c Ingropat din
elemente prciajJlicale; :!-grinzi degllidaj;
,J -

pUf)

metalic;

eareasI de armtur , 5 - coloana de hetonare a


filate; 8-pop; 9-:,;,prai!,

.j -

Iiaret ci ;

6-

balast ,

i
[
-M, !~550-l~LI'Q.!:U.200J...~..~I

i!

'

._ ..

I I !

3500

. __

.~_J.

'

..

l'

.....

FiU. 8.17. Seciune longttudinal prin incinta din perei ingropati in interiorul unei
hale existente.

190

.1

Fig. 3.13. Etapele de execuie a unui panou


din element.e prefabricate:
1 -

grind

de gh lda]: 2 -

clement prefabricat

n figura 8.49 se arat dispoziia n plan a pereilor ngropai, n dou etape ale execunainte de excavare i dup realizarea primei trepte de excavare; ntruct nu exist o continuitate a armturilor orizontale din perete, fiecare panou lucreaz ca o plac independent:
reazemele suplimentare necesare pentru preluarea solicitrilor datorate impingerii pmntului
s-au realizat sub forma unor centuri din profile metalice.
iei:

r----~~~

c--

J_!--r------" '-_o

I
1

I ,

"ll

!.~, ti

JlliL I. .

..----l----....---~r+3

fl

~~

--------I'----.
.._ - .

-'----~--~

"

---'

I
!

I
... _._.+-_!--_..__ ~ _ ..__~_l.i . . . . . _
I

b
Fig. 8.... 9.

Dispoziia

1 -

a - nainte de excavare : b - dup. [Jl ima treapt de excavare


dc ghidaj:2 - perete ngropat; 3 - rost; .j - prai; :; - centur: G - profil metalic.

grind

in plan a

pereilor ngropai

la executarea unui ciclon dccantor:

19 j

n figura 8.50 este dat o seciune prin construcie, Ia terminarea cxcavri.


cldirilor nalte eu subsoluri multiple.
Tehnica pereilor ngropai creeaz posibilitatea atacrii lucrrilor Ia suprastructlU~ inainte
de terminarea intrastructuifi. n acest scop, dup executarea pereilor ngropai pe conturul
construciei se execut n interior stlpi ngropai fundai pc Iiarete. Dup turnarea planeului
de la nivelul terenului, activitile pentru suprastructur i Infrastructur se pot desfura in-

c. Folosirea pcrcli1ornlj['opa!i la infrastructura

SeclilllH' plin incinta din perei illgrcIW\i pentru realizarea unui


ciclon ecantor, la Lcrm inai ca cxcavat i c i :
J~-- 1"'I\'1 l'
f_~-::liI;lil

, j c j l l n d l ' I : [ ,

( c c a

l l '

d~qH'

1-

ji;.',lII:l

sint:

r e a l i / : I i C : l

rcaliz~uca

Il -

lOllsiekralJil clurat a de x cc ut i
In
,S.;)I sint arMa le
exccu\ il' :1I-! unui bloc l urn III trei ,su hxulu: i. lo losi n cl mctod a deseris~l:

~lUr!C:1Z:l

pri u c ipa lc-lv dape efL,

'let'sle

::-lellllll:l j1('lill1elr,)\;1 din


l'IIJiiie IIle(;III(,':
J~slllaj1;
u';I!:I!I;{ dilellie: j~ljgidj!;lJ(': Ij--I'I1\ jll'll/ilI (llil<,;i1";1 P:l'Il(~I;lI:\
;1 11[\('IIlIlli ;lpl'j ~I1LI"1 ;111('

[iUP(I!J;I(:

I'I'

pUl'ilor

illgr()pa~i

st i lpi Ior

ngropai

Il] -- t urn.nca pl:ll1)cului

ele

la

Iu n da t i pc harct c ;
nivelul

lncllului:

l\-~ c x c av arca sul) pl:1I1~eU pc ndinciruca primului suhso l : -i m ull a n se atac;"l: SUPU1_

s t ruct ura :
i r n~H(':l pl:II1)\ ului (le dC:Isupr;1 celui dl' al

\ I " II -

l~

hso l :

cx.cavarca pc adiuci mca ce lui de al doilea suliso! :


t urnarca planrului ele cle8supra ce lui dc al I rri h-a subsol;

\ 111- cx cavarca

Fa l

d o i l e a

Ii n a l :

realiz a rcn pardoscll i elc la

ultimul subsol.

de alte procedee de c xccutarc a

lucrrilor

ele

sus i nc

n-. l ch ni ca

pereilor

ingropat!

prvzi n l u rm t oarelc a\ antu]c : zgomot ~i trcpidaii reduse: dcl orm at ii mici ale terenului elin
jur: nu i 111 pu n in mod nor mal co liorirea nl x el u lui upel sub te ran c, permi t o apropiere mnxim
de Iundat ii k c ldu-i lor cxist cnt c ele. To t u i . pot apare

192

dificu lt

i de cx ccu l ic, dac sparea

intercepteaz

lentile de nISIp curgtor sau dac baza spturli este supus unei presiuni arteziene i poate ceda prin decopertare (v, cap. 9) . Totodat, n special n zonele intens construite
prepararea, transportul i ndeprtarea suspensiei de argil ce nu se mai folosete pot P'\lW
probleme dificile.

,~

II

//

/{t:.L//'

t/
~

6-,

~
fj

"

r;

-1

-7

5\
/

Il

1/
,,""" V

rA~"'Y

t;
~

~
V

:/

FI

~
~
~

/
/

IX

III!, Vii?

lY

Fi!i. rt.::il. Etapele de execuie ale iuf'rastruct ur-i i unei cldiri ina lt e cu subso lui i multiple folosind
tehnica pereilor ingropat i :
] -- l!'~rete ingropat:

:) -

klll

tii;

stilp; i - hal.rst :
doscala de la 111 huul

.] -

j"

(;

~uIJs()L

~i

r; -- jJ!al1~e('; 7 -

sI lip; 10 -

l'~lI

7")

(jj.J EL.EMENTE

DE PROIECTARE A LUCR R1LOR DE SUS/f\.JERE


CU CARACTER TEMPORAR

Principalele clape ale proicct ru unei lucrri (Il- sust i n. re


m{,toarcJc:

CII

CH:H

In t cm po rn r sint ur-

a ) stabilirea traseului sau conturului in plan al lucr rii :


{, I

stabilire" el! caracter prcli mi nar a climvnsi um lo r p ar l ilo r componente ale Iucrril

c-

pcr ct e k- (din dulapi, palplansc, beton monolit sau prvIaln-icat ) i (hmC'ntl'ic dC' susinere (Ii lat ,
prait uri, cadre interioare). precum i a modului de dl spunc rc a au s Lora in plan orizont al ~
plan verl i cal :
C) calculul dl

rczlstcnt ~i de stabilitate al lutr~hii de susinere:

192

d) reluarea etapei b

<:l!

modificarea

dup

caz a dimensiunilor

a elementelor de susinere, pentru asijurarca condiiilor de rezisten


c) alctuirea i dimcnstonarca tuturor componentelor lucrrii.
Fa

de marca diversitate a tipurilor de

lucrri

de sustinere

modului de dispunere
i

stabilitate prescrise;

condiiilor

naturale in

etapele enumerate trebuie adaptate la specificul lucrrii.


pentru calculul de rezisten al peretelui. este cea
gramei de mpingere a pmntului CHC urmeaz ::1 se adopta in calcul.
care se
O

utilizeaz,

problem comun, eseniahi.

:1

dia-

8.6,.1. O:AGRAME D'= CALCUL AL MPINGERII PMNTULUI


n capitolul 7 s-a artat c,l dezvoltarea impingerii acti vc a pmiutului este coudit iouat
de o deplasare a

construciei

(Il'

susl ine.re in sensul

indeprtrii

pmint

de masa de

af lat

in spate . n cazul in care construcia eli' susinere arc legturi care o irupicdi c s~l se dcplai

se roteasc liber. impingvrca p mint u lui poate fi diferi t. atit ta mri rue cit si cu
distribuie de tmpingcrc act iv ca lcu lat
cu teoria clasic a lui Co ulo mb Acest lucru a tos t
pus in

l'\

Seze

sprijiniri

ldr-nt

prin

msur-tori

de tip mixt,

perei

de

LI

scar-

natural

palplau,

sau

intreprinse asupra unor sprij i niri simple,

perei

ingropat i la care

prezena

1113.i multor

rinduri de spraj turi sau cadre interioare sau ancoraje limita posibilitile de deplasare alt:
peretelul, lci nd ca presiunea pmint.ulu! S~-l creasc in zona superioar. unde fkplas<riJe s!nt
cde mai redusi i s scad spre baz~ (fig. 8 . 5:2). In practic. Ia perei eu rcaze rue mu lt iple ,
cum sint spr ijinirik- simple i de tip mixt i unii perei elin palplanc sau IWIC\i ingrnpai, s,'
utilizeaz diagrame simplificate dl impingere a pm!n t ului de Ie lul celor date in figuri!'.' ~.5 5.
8.54

8.55 pentru diteri te tipuri de

pmin turi.

I
F
I========:J~
1
~==-=-=-=_:d::===1

~~,,~~~~~
FiU' fl.:l:!. Diagram a i mpi nuv: ii p,l-

m int u lui asupra unei sp nj uu rr


rcazemc multiple. stahilitrl plin
sur.itorl

FiH' B.:>:L Diagrall1~i


con\~'ntic ..
naEl de eakUl al illlpin,g;.~x.1.i r';}'mintului necoezi\' a,;t1pra spri-

c"
m~,

ilI~lnl

-----

8.. 6.. 2. CA.lCULUL O:: REZISTENT


AL SPRIJINIRILOR
,
.
l'rescripii

din di lvri t

Jl:lZe cons truct i vc

I{ir~l

jli

calcule

~1l;1L'1

eOl1c1iiill'

;1 un.,j s p r i j i ni ri

care se

cct

iudcp liui t c pentru

\"tleJ. s taudardul german 1)1':\

aj(;'ltu:r('~,

pl,'

.Llc1 Cl:pr~nlk

tallele cu dimensiuni de d u la pi . fibh,?i s pr ai t u ri pentru citeva tipuri clasice cie sp riji ni r i . L:l:

se pol folosi ci nd : s upral a t a tl'll'nuiui c'tc' orizoutahi : pmtn t ul este nccocz i x sau co,_'zi\, eie
co nsi st cn l medie sau r idica t cirr u ln i n u t i lajclor grele de peste 180 k':\ se face ia o dist an t
:

mai mare de :1 m de marginea

~rop;i:

de caracteristicile g"ometrin' :dc

194

~~),,:'ii

adincimea
~-

spturi!

grosillil'~cdurapdor

nu

depete;)

m. .\stfeJ. in

-----~--.-,--,

se ia ntre;)

-;

UIl,

IUl1eL,~

scct iunca t i la-

telor, de 8 : 16 cm sau 12 X 16 CIn, Ia sprijiuirt cu dulapi orizontali, i 16 X 16 cm,i20 X 20 CI11,


la sprijiniri cu dulapi verticali, iar praiurile snt din bile cu diametrul de 10 ... 12 em, respectiv
12 ..... 14 cm ,
La dimensiuni in plan i adincimi mari. de peste 5 .. 6 m , calculul sprijinirii devine obligatoriu, Prin calcul se cer rezolvate tt probleme de reiisteni a pereilor, ct i probleme de
st obiliiai c a terenului.
\

...

...:

'"-tv-

\~S \.

,,,,

~""'Y'"

r:

-"

t'.~

:t:

!I

.'

\ ( !..... -

(0

---

l'

..

1 \, ,

.,/

k-R, - ,-

\. C)

:d

--

t----

_.

"-

0-H

\1,--\ ._-

7'

77
Ci)~ \.\() 7 ~ -8 (\!~ ( ) n~;)~~~
I[$~ '/!;-,!-:A.'~/.'
<t
'_',,-u
'
t'L ,,-,\. h .Iw"k~ i L , 020H..

/"-'T/I

(J:o,C4,.

.,<)

r-e. F'~<ij \

.,/."","""" .v, I

~.

p=YH-f.c,...,.

1"""

.~

~ .-:::.

'1

.;- v - l -;- b t,l.f

ItH. R.,lL Diagrama convcnt ionab ele calcul al impingerii pl'J:n:ului cocz iv ele consisten
redus:l asupra sprijiniri i.
W\'.. (;<.
t:<c'.
({~ii\
Il\J-'\i:::
"{ T()
~ 1.

\-\..\~.:c i

fi

),.
Ac",
h",
u : ' U"c!
7

'1:f7

oilJ ,4tH

\/,tu\ j{("iJ
Fi;.

8~:'i5.

Diagram

!..{)!
ai

1
~4

'7'

,j . -

(.
\...-l. .(

C)i

'.

L,.l

~..

r'~~'~~LS~; ~
V:-r_k h fl

r-

,~
1'~.'~~~.'\\
I

\.
\::.z,
\'\..}' lt.~.J eL,
:

rit "\...ce: Il

cocziv de consistent
ridicat asupra sprijinirii

mint ului
,

r {~-.,
\
:JI,;!

j\.

~:{

-A...

,i
. 'v

;
1.'-

(ifl'. !\.u"'.ttULU..i
J
. ..--{ .......

ti

(l\ llrI!~iIJ,UC;1

\cl!iciUiri!or asupra pcretelui (di;lgranw dc mpingere a pmiut utulj :


d( terminarea ct o rl u rilo r (Illumcn(l'. furIe l;",it [u;)fC for(e a x iak) in elementele spri-

"J;n;~'; i

:
-.

\ l

ri l i ca rvu \ee\illnilo! <ldopl;llc

PI n l rn e!l'nhnt(

sprijinirii

Jl

1'( n t ru ddulllinan'" cl o rl uri lo r in \klll( n l , it' spr iji nir ii. pentru o diagram de

n(j"pL,[;;

mpingeri
l iu lap ii. f ila t elc , grinzile cadrelor ,,{'

nu se l i n seama de co n t i nui t a lca ('/el11cnt,lO!

"'!1Sieilr;-j simplu

rez cm at c i n rr
l

d o

u . i

pu nct ,

S'.I(((

si v:

dl

r. z marc.
c

In co nt i n uarc se ex(mpiili(ii modul de dt'te rn iin a r. ;1 efortllrilor si de \e rifican.' ;1 eho;'" :l~(

k,:' unc i "priiiniri si m p l cu d u la pi \l'rlicili int r-un

pmint nrc orz i

v.

(;!!l(ii!ul dulu]!llor rctiicali SI' dectul;lZ;1 la pentru grin;.:i simplu rezuna[!c'L~LYJliL_C:LJ.LcSc_.


~~~_ eli \ t n n \ a Ir d i nl r e el~~ f i lTC'-ZOiS-;-;:'utT~~~!7;-;U-~t;;'0:~-~~,-0i ;~l-{l ; Il tr e "Il ia il u ~i
(li~:

---Ptn lru o

~.-

~:')h)

LHillle li 8 dulapului.

/Jall . li

----~.

j';(J;'"

....

IJ1dn~":~YI'itoml rt'partiz:-;!u

ILO;) y Ii .

19~ 14'J- ~~)'!i

.---------.L

...

c st e:
-(0 1)

~ _ .:>

n l ul iuc o vui ct or in dulap (ste dat de rrlut ia :

._----_._---,

j',

r.t ru \ lIifi)!'(,)

seciunii

\;.~'

eonveni'(1 ...~.

nal (~C calcul al mpingerii

Ccl cu iul de rczist cni al unei sprijiniri cornport rirm;1to"n (e etape:

~_.-.

v rf
'\ "!\'l-L
~

=i~

r,....----~

.-

~i
C:S-~

<,

::'lf),
J:f
<,
<,

dulapului se fO!()\lSll' rd:!!i;):

r;

,;:;---7'

!i

(0.3)

se ;,Ilil grO\illle;} c-lulal{,


------.---=~~

C0/.,
,
f

C \

~lor

se face ca pentru grinzi simplu rezema te a,ind ca deschidere dist~a

[2

dintr~ praiuri in plan orizoil!.aL Ftlafa preja rcaci.lmea de la dulapi aferent unui cmp Il,

'ncrcarea unhorm "repartizat pe unitatea de lungime a fil~tei este:

-1

(8A)

1- 1

t~/~'';

'A",""V

:I:

-.:-

I
I

PaH

('l~lllenteiOl

~I

1
-I __Jr__- - - - !

~.

l.

H.5H. Calculul

-.-

Fi~l.

/\

-:
-

'N.

... 1

-\

!'I =f
!..

f'Jl <d

unei sp.Ij iulri simple cu dulapi vcrt icali

:\lomcnlul incovoic l or maxim pentru Ii lat

~
T

/-=;;:;~'-'

= -0- )

(85)

Fi c [i((imca cunoscut ~l libtei sITl.(r~illlea cu t at

'0...-______

------

-----"--II[

1[[

w.

r~

('

::s:

Ou-

CUi)

(S7)
\\lilicJ.leJ. l.: c o m prt si uu a

spr~lillll\ii

se el(dlllaz~l cu rvlat iu :

(SY,)

u n dc :
seciunea

.-\. lepruinltl

sprai l u lui :

(1\:

ll:!,liltiplicatoful

(,)

fi~llll1Jaj:

~aCi'

rcz0tcnla acll11isbil~1 la COl11pl('SiUIll in lungul Ji!lJei lemnului


Pentru verificarea la st rivi rc tlOrl11~11 pe fillre la contactul s prai t-Ii lat se foloseste

---_._----------

[elai;}:

(K.9)

r c p r c z

i n

r e z i s t e

n l a

drni

.;i!lilcl

l~l

co

p r

csi uuc

normal

pe

----196

I i

r c h -

lemnului

In mod obinuit, sprijiniriIe simple se execut la, noi din cherestea de rinoase.rpcntru
care;; pot foloSi unntoarrje valori ale rezistrnttlor admisibile ~ ~--'-'-~'~'
-"."--~---,~
-

neo"oiel:f,

-.

Ga

:'.-

= 120

daN/cm 2 :

---

cornprcsiunc in lungul fibr~lor, (JaC!1 = 120 da?\' !CI~:


comp:esiune normal pe fibre ~stri\ire) Gac~
118 daN/cm 2
Dac in locul elementelor de lemn se utilizeaz elemente metalice, in relaiile de dimensionare i verificare date mai nainte se \01' ut:liza valori corespunztoare ale lui lF i Va'
-

8,,6.3. CALCULUL PEREILOR DrN

Pen:ii
dou

palplanc i pereii 'ngropai

pereii f()rmind~i~teme

pmnt i

aucorat i sau

perei

sprijinii

jinii

static dctet minat c

sprijinii

in

[ornti nd sisteme

la partea

Pe

static

(perei

natura si sl cmului static in

incas t ra i in

superioar: pccci Ir

precizeze o

sprijinii

: pereti rezcrnat i

rczcmare n

pmnt,

anco-

ancorati

pmnt, aucorai

sau spri-

ncas t rat i in

reuma\i sau incastra] i n

sau mai multe puncte deasupra ni vel ul u i t crcnului :

ling

pmin t

terenului);

nedeierminac (perei

supcrioar ; perei

la partea

dou

mnI. ancor at i sau


~:

dup

pot fi grura(i

rat i sau s priji ni] \ n dou puncte deasupra nivelului

sau

PEREILOR NGROPAI

categorii:

in

din

PALPLANE I Al

pmnt

pcrc i fr

rezcruarc in 1)<1-

in trei sau mai multe puncte deasupra nivelului terenului),

uccunoscu t c!e sistemului static adopt at , calculu l static al peretelui mai trebuie
mrime cscn ial

pcn l r u proiectare, si anume: adincimea de infigcrc n

pmint

sau [i sa peretelui,
n cele ce urmeaz se vor examina cit eva tipuri ek pcrrt i c a ru c t cris t icr pentru ede elout!
menionate

categolii

mai nainte,

a, FCrl'le ll!f'a~lrat III piimilll. .\cet i pelei sin! ji]), li la partea superioar, slabilitatea

Lindu-Ie ~lsj!lllr;lt:-1 prin illlig('j'ea pc o ad i n c imv s u l i c ic-u t a in p,UJlin/


d"

<(Jlieit:u",;

p;'jjl,ilJ[

d,

]1l'rctl'

actionat de o

/cHI,~)

lO!lu'n!raL) li

Si' dcoscbc sc c!ou,l cuz u ri

plIde care sustine un mal dc'

5,1[i

i u al l i m c 11.

H
"

c.
aciun;11

inul caz ,

:Ii
C:'.' "

,oi(J~',n{\

Se j1JeO\Oi1!C
LI

<j

)':ii(

fora

COIICelJlraUi poate fi

n,('I~,!J';tI

Il z ull an l a presiunii cxcrcit al

d, ;Ip{l pe i n alt inu- libcr a pere l clui (tig 1')7 (';, Stil) ac \iune;( 10r\,i 1". (wrl'lek
<i Sc rotete, [);1c;'i se Ill'!:dijeadl dd(Jlma(iii .. pli:; ;

i; rigid;: car e

Se

roteste illjlll tII

Uil1g,,) dl;bllIH:l punctului 0, pl lt!(']e


cit',;;;;;',

ele

,il' o forLI conccnt.rat .

n ui punct

apas

(onditiile pentru drz volt a rt a t czi-a cntc:

asupri'
/)(/'11 (

(1 (fi~,

Il

'\oie,'(', lwnll'l(' poal" li pri , il

,"-57. li)

Pe Ia t a

an t criourf

(rii 11

!):llllinlu]lii, acc.s l.a este C'olllj'ril11<JL S('

in tiin!'

'1

sulJ pun ct ul O 1H:1d,,'!'

"

19/

deprteaz

de pmnt, acesta se destinde, dezvolttndu-se itnpinoerea activ. Pe faa posterioar


(din dreapta) situaia este invers.
Dac se neglijeaz frecarea dintre perete i pmnt, diagramele de presiuni (fig. 8.57, c) .
au, dup Rankine, pantele y/{p i Y/{a. unde:

Fcndu-se pe nlimea fi ei diferena in fiecare punct dintre rezistena pasiva i impiugerca activ de pe cele dou fee ale peretelui, se obine diagrama rezultant (fig 8 . 58, a),
avnd ordonatcle limitate pe ambele fee de dou drepte de nclinare y(/{p _" Ha)' n realitate,
trecerea de la partea stng la cea dreapt a diagraruci de presiuni rczult ant e nu se poate face
printr-un salt ca in figura 8.58, a, ci gradat, dup o curb care trece prin punctul O (fig" 8 . 58, b)
i care poate fi suficient de bine aproximat cu o dreapt (fig 8,,58, c)
Peretele are stabilitatea asigurat dac cuplul (momentul de lncastrarc) dat de rcz ultantcle E~ i E;, ale rezistenelor pasi ve ce se dez volt pe cele do u pri ale diagrarnci echilibreaz momentul de rsturnare dat de fora Il.
Pentru aflarea tiei l care S<1 asigure stabilitatea se pot folosi dou metode:
.- O metod pleac de la diagrama final din figura 8,,58, C, avind ca necunoscute pe
l , d i e, pentru aflarca crora stau la dispoziie do ar dou ecuaii de echilibru - ecuaia de
proiecie pe orizontal i cea de momente. Pentru rezolvare se efectueaz mai multe inccrcri :
se alege o fi t oarccare :
- se scriu cele dou ecuaii de echilibru:

I;X

Jl e

= o.

O:

(810,a)
(8,1O,b)

Relaia
condiia

(8.10, a) reprezint ecuaia de proiecie a Iorlclor pe orlzont ai, iar relatia (8.10, b),
ca momentul fa de punctul C ai l ut ur or Ior clor s fie zero;
se rezolv sistemul format din cele dCll;{ ecuatii i se afl nccunoscu te lc d i e ;
se repet calculul pentru o nou valoare a fiei t pin cinci, ntre rezistena pasiv

II

J \(C~
Fig. 3.:")3.
efectiv

__

,E~~~_

Dlagram

de calcul pentru pere te le lncast rat act iouat de o

mobilizat

cea

maxim

r cle

care este capabil

prniu! ul

for

couce nt rat

la adincimea t , se ob t iuc

relaia:

1 .)

unde 1'" este un coeficient de

198

siguran<J..

(de obicei se ia 1,5 .. " 2).

(8.11 )

- o alt metod nlocuiete diagrama final din figura 8,,58, c prin diagrama simplificat;'! din Iigura 8.59, a, n care rezistena pasiv pc fata posterioar a peretelui s-a nlocuit cu
o for concentrat necunoscut . Snt dou necunoscute: I i E p , care pot li aflate cu ajutorul
ccuaiilor de echilibru. Practic, intereseaz doar mrimea lui [ care se obine din condiia ca
momentul fa de punctul ]) s fie nul :
,lI/) = O;

0,

(813)

,~J

H
-cI

I"Y/\

Ea

1/

M max

'W'

, .....,'

",,-,

Ep

a
Diagram

Fig. U.59.

ionat

~,c

de calcul pentru peretele incast.rat


de o Ior t~1 conccntrat .

FiU' 8.tW. Perete l ilrer


care susine un malde
pmnt.

Din c cua l ia (8,1:3)

rezuh. ecuaia

'o." -'OI

ele gradul t rti n i :

li
11
ti , - - - - - - - In ,- 6 -------" -''[(1\ P - J\u)
Y (1, - 1, (} )

(8,,14)

li =" ()

Solutia ecuaiei (K,,14). adincimea 'o' se obl inc prin in c cr c ri. Pentru prima ncercare se
~(dosi in mod oricnt a ti v valori le din l a hr lu I 1),1 date il) Iu nr Il de unghiul de frecare iuteTabelul 8.1
'F
_.J

(1'
Uj

1.:2

Pentru a sc putea con ta pc ncast rarca in

,=

07
pmint

(1,20.

li~~l

f ti c h u i e Iuat mai mare decit 10

(8 15)

1.:2:)) f'i

Fi sa I asUc] ddcrmnal<1 trebuie verlfica t, asa cum s-a aridai in capitolul :3, din punctul de
\eden' a: sigllf:,njei Iat

de antrenarea hidrodinamic

Pentru afIarea momentului incovoiet or maxim.

:'~.

Se

P(HI]('~le

de la diagrama ele: prcsi un i

cu cer( 'O-a a1lat fia (fig . 8,.58, esau fig,. 8.:i9) i se <!dumil1,\ adin ci mr-a : de anulare a forjei
t2jtt('~HC

c;:reja ii corespunde J/JlI((T'

di,{!-,r31l1~1

Fie, de rx c m p lu ,

lJ-

din figura 8.59:

<1:

r --- '2JJ ---- o = li -::( h. _ ~;::,)-~


1

jJ

(,

(8 . 15 )

In caz ui P( r ct cl ui liber deasupra nivelului gropij

l~i ilf!l(L'i{ie. dar care susine

un nial

de ])<1:11in1 de inidtin1l' li modul de abordare a prohh llh i este icle n l i c eu (eJ de la cazu! an lcfior '"~,:,,in;:t eu diJerenj;: e;1 sof i c i l a rc a o,(e dat de irllpin!-,uea masei de p~lmint (fig. 8.60),

199

Fcndu-se aceeai ipotez eu privire la rotirea peretelui in pmnt se obin diagramele


succesive ale presiunilor pmntului pe cele dou fee (fig. 8.61 i fig. 8.62). Se observ c s-a
revenit practic la cazul examinat anterior, cu deosebirea c n locul forei H acioneaz fora
Ea, rezultanta impingerii active a prnintului deasupra punctului de rotire. Cele dou metode
pentru aflarea fiei sint prezentate in figurile 8.62 i 8.63.

Fin. 3.(;1. Deplasarea peretelui ca o plac rigid care se


rotete in jurul punctului O.

~/"",,,=I-~---"---

:\

1'{..-'f~3

0t:::===_~
Fi!!.
b

~l.(i2.

b,

Diagrame ele ca leul pentru I" rl'lelc i ncasl.ral care

Perete

re z cmat

In

a urorut sau sprijinit la partea

pm

ur

susine

--(-...1
lin mal de

pm int.

,;,i

superioar,

Cln d pere tele liber, lucrind ca o co nso l.i,


nu poate prelua solici l ri lc care apar sau
cind natura terenului irnpicdlc olJinqea
fiei necesare pentru incast rarc, se
asiguni un punct de rczcm arc la partea
s upcrioar, prin ancorarea peretelui in
terenul elin spate (fig 8 . 64, a) sau, daci
specificul lucr'rii permite acest lUCIU.
prin prai uir ca spre interiorul i nci n tci
(Iig. 864, li) Cel ele al doi lea rcaz cm se
realizcadl pc seama Ii sr-i. Se ad mi t c ci
prin dqllasarea clastic a aucorajulul

FiU' lUi:\. Diaglalll:t de calcul pentru peretele


cas ( 1 :1 t car l' s Il S \ in elin mal dep m 1nl

1n-

sau spr.u ului i prin rotirea peretelui in jurul bazei se uel'azii coudi l il lc pcn l ru apariia impingerii pasi ve in faa peretelui, n cuprinsul tisci (fig. 8.ti5). Cunosciudu-sc diagramele de presiuni pc cele dou le(alc peretelui, se pot afla so lici i ri lc. Problema c'slc static detcrminat ,
aviud dou necunoscute (fia t i fora n aucor aj ](A) pentru care se dispune de dou ecuaii
de echilibru (L: X = O, J[A~= O) n moci obinuit. rezistenta pasiv [;'p se introduce n calcul
dirni nuat ii de un cocl i ci cn t ele siguranp Fei C:Ht' SC' poate lua egal cu 1,5
:2.

200

~
!

-,

/
2

!trn. i:'5J

I
t KI)
~~,

Fin.

8.65. Diagram pentru


calculul peretelui ancorat sau
praiuit i rezemat n pmnt.

Fig. 8.6{. Perete ancorat (o) sau praiuit (b):


1 - tirant; 2 - plac de ancora}: 3 - prai

Msurtori

faptul c diagrama real de impingere


a cti v este diferit de diagrama triunghiular obinut prin aplicarea teoriei clasice" Ca urmare
a lncovoicrii peretelui, se produce o redistribuire a presiunilor, conducind la ncrcarea mai
pronunat a reazemelor i la descrcarea n cmp (fig. 8 . 66). n practic, se ine seama de
acest elect prin introducerea unui coeficient de reducere la momentul lncovoictor maxim calculat pc baza diagrame! triunghiulare. Astfel, normele germane EAU 77 prevd reducerea
cu 1/3 a momentului maxim in cazul peretelui flexibil care intr in lucru prin sparea
pmintului
din fa.
la

scar natural

au pus in

eviden

c Perete ncastrat In pmint i ancorat sau sprijinit la


llartea superioar. Spre deosebire de cazul examinat anterior,
punctul de rotirc se
nct peretele

situeaz

deasupra

i schimb curbura

rezistena pasiv,

bazei

n cazul peretelui incastrat in teren


teoretic

(fig. 86:2) . Diagrama

aslfcl

in cuprinsul liei. dczvo ltndu-sc

atit de o parte, cit

de cea lalt a

t clui (fig" 8 . 66) . Diagrama de presiuni se

O~lr~l

peretelui,

construiete

liber la

poate fi

fiei

pere"

la fel

partea
nlocuit

ca

superipcntrul

calcul cu diagrama din figura 8 . 68. La tel ca n cazu! perete! u


FiH'

Influenta rigid:tii peretdui i a


ccdrii
reazemului asupra dist.ribuiei presiunilor puilntului
a.{;{;.

liber, ncastrat n p min t (v. lig. 8.G:l),


printr-o fi ti

redus

tena pasiv

t o' la

fia real 1

captul creia Se

p mobihzat

se

nlocuiete

co n cc n l rcaz rezis-

sub punctul de int lcxiun c.

Fr~~~")<'</':-~~"<":;

Il

,
ii
!1

fiA

i',_._ _. _ . " _ " '_ _'._"-'-'

'. "'~~,

f1

~
.\.
__ ~L-

V
1

FiU' H.W;'. Perde lncast rat ln ptullllll


i ancorat sau
sprijinit la partea
superioar.

Fig. 8.(i8. J\[\'ioda

grinzii

inlocu i t.oarv.

calcul care se poate aplica in acest caz este cunoscut sub


denumirea de .,metoda glin:U inlocuitoatc", Se admite cunoscut adrncimca ya punctului de
i nflexiunc al fibrei deformate a peretelui. Astfel, pentru <'D = 20 se poate lua U = 0.25 ii, pcntru <P = 30, y = 0,08 Iz, unde Iz este nlimea liber a peretelui. Considernd punctul de
inf'lexiunc drept articulaie, peretele se mparte in dou grinzi simplu rezcmate Ee i CLJ. Din
condiiile de echilibru ale grinzii superioare se afl reactiunea n ancora] R A i reactiunea in
rcazcmul C, Re. Trecnd la grinda inferioar, se exprim condi ia de moment nul in punctul
D, pentru a se obine mrimea Ii ei reduse 10- Fia cf ectiv se ia 1 = (1,20 ... 1,25)(0
._'..... v .... HJl"-l!\a

ac

8,6.4. PARTICULARITI ALE ALCTUIRII I PROIECTRII


PEREILOR DIN PALPLANE

Probleme specifice se pun n cazul pereilor din palplanse prevzut! cu o Icgtur[l b parha superioar. Preluarea reaciunii care se dezvolt la nivelul ancorajului sau sprijir:ir'ii de
1,1 partea superioar a peretelui se poate realiza in mai multe moduri:
-- prin t iran] i care transmit solicitarea de traciune R. i la o plac de ancora] (fig . 86~~. a)
S2U la o .,capr de pilot.i " format din piloi de inclinri opuse, solidarizai ca un bloc Ce beton
(lig. 8.G9, li):
prin piloti de ancora] (fig. 8.69, c);
- prin ancoraje forate i injectate (fig, 8 . 69, d);
- prin pral.uri (fig, 8 . 64, b).
La lucrrile cu caracter detini tiv de tipul cheiurilor portuarc, rolullirantnlui de kg~f;.~r:-1
Jlllre perete i capra de piloti poate fi preluat de o plac de beton armat (fig.. 8.19),.
I'irant ii se realizeaz din oc! rotund, se dimension eaz pentru a prelua tracti unea N,t
si se prevd cu manoane de t ensionare. Ei se fixeaz articulat de perete . n figura 0,70 se
prezint un detaliu de perete ancorat, n care se disting palplan sclc, profilclc longitlldjn~\ie t
pentru solidarizarra palplanelor i tirantul cu manonul de tcnsion arc.
Placa de ancora], din beton armat, poate fi alctuit din clemellte izolate (fig 1) 7!. a)
;;a:l continue (fig, 8.'71, b) Stabilitatea plcii este asigurat de rezistena pasiv a p:'imin[t<;ul
;lflat in taii (fig. 8.'72) Condiia de stabilitate este:
p'
R.4+P~~--..-E.,
Fs

('11';)

Fi\{. 8.(!J, Diferite moduri ele legare la partea

supcrioar.

pereilor

elin p:l1pi;;n",,

und. JJ~. jJ~) sint mpingere activ, rrspccti , rczistcll\<l pasiv con spunz toare plc ii dl' "i:F s lin uJ('ficiellt de sigllran~; care se ia (gal c u 1,3,.

,Ha
jJ'
J'

,sit'
'.~

,)

dist ant a
IJ];'ililllca

' '1 '

d2 , 1' K P

din t re
plcil

-+

-f'

c' el . l ' J\

= ';"
P

d ,1, t.;

= .,

el l :

(~2 d~-'
f.,

(~

/0:2

e)
,

d .:
'

e) ,.

t i ra n ti ;

dist an a ele la lllargi]1<:;)

superioar

a pLicii la supraia t a tcrcnulul.

di,;noialplane metalice

. 3 .1.
FlI'
""O P ercte di

plans

1.

CU

tirant

._ pal
:
el rotund'
1
e " ten'
,',: q~- t irant
i
'
ri
sionare
:
"
(] CI(AlZ,UC'
'
4 - profl'],U"' ; 5
3 -- mans
, G -scaun'
."on
a
une : S ' I - : - plac d placa de
, _ piullt .
e prost>

~===~~ .

-==-7:iT1

==---::!L--='---

I
Plan

-{}
F'fg.
o. _
.

n.n ',

ClI

IYlspuncIea'
!Il plan
neOI' "
element'
.
dJ,
e Izolate'
tinu
:
, b - con

a pbcii de a

palplanse'

. '
2 - t ir a nt

Illac' 'de ancora].

-;:ilb
--rI

:' 3 -

'2
I

Fig.
8.7"...: ,V'
rea
ificarea astabilitii
c
pozl ieiel optime
plcii 1.
C.l

.iancora].
stabi
.' li'

Relaii] ...

(8.18)

lime b, dac 1 ~ 2b .

(8.19) se

aplic

in cazul.
aplic

De asemenea, se

plcilor

continue

pentru c

n cazul

plcilor

izolate de

~ 4d.

n ceea ce privete poziia plcii, se procedeaz n felul urmtor: se duce de Ia piciorul


peretelui (dac este rezemat n pmnt) sau de la punctul de inflexiune al peretelui (dac este
ncastrat in

pmnt) planul

de alunecare inclinat cn

(45+ ~) fa

orizontal. ntre aceasta

de

perete se formeaz prismul 1 in care amplasarea plcii este strict interzis, intrucit odat
cu desprinderea prismului 1 dup suprafaa de alunecare ar ceda i placa de ancora],
optim-de

Zona

plcii

amplasare a

punztoare re ziste n.ei

este 1\', deoarece n acest caz,

plcii)

pasive a

tcrsect eaz cu planul de aliniere

care face unghiul (4,jO

corespunztor

suprafaa

+ :) cu

de cedare

COrc'5-

orizontala, u u

~c ;l~

hnpingerii active n spatele peretelui.

O regul empiric pentru stabilirea lungimii L a tirantulul (egal cu distana dintre perete
placa de ancoraj) este: L = il
t , Il fiind nlimea, iar t fia peretc lui.

Capra de piloti solicitat de fora orizontal R. t se dimensioneaz ca o fundaie pc piloti


cu radier ingropat (Y. cap. 12). De asemenea, pilotul de ancora] (fig . 8 . 69, c) se \Crilicii la
smulgere (,.. cap . 12) la fel ca i ancorajul forat i injectat (fig. 8.69, d)
susinui

la interiorul incintei prin

prai turi,

verificarea

Je! ca n cazul sprijinirilor simple, pentru preluarea

n cazul pereilor

dimensionarea acestora se face

rcac iuuii

la

I "

8.6.5. PARTICULARITI ALE ALCTUIRII


I PROIECTRII PEREILOR NGROPAI

I ap

caracteristic

in proiectarea

pereilor ngropai.

~I

panomilor in lungul

pereilor

(planul de pano taj sau, n cazul

planul de pilotaj). Se trece apoi la stabilirea


nim

pereilor

('sIc de 0,60

J]]

lngr opa i,

ca lu crri de sustinere. o

alctui t l pcreii

s l i t uie stabilirea lungimii panourilor din car c sint

executai

preliminar

pereilor alctuii

a grosirnii

pereilor

liei

peretelui, a tipului,

din pi lo t i ..

Grosimea mi-

cu utilaje aflate in dotarea intreprinderilor din

Stabilirea cu caracter preliminar a

COI1-

a modului de dispunere

ara noastr.

seciunii i num

rului elementelor de sus inerc (Ii lat e, prai] uri sau ancorajc), deci alegerea tipului de perde.
se face in funcie de dimensiunile i de forma in plan a construciei, de adincimea de spa rc. (il'
part icular-lt
pcrroar

:1..

f ilo

tehnologice

const ructivc ale lu cr rii etc .. \stfel.

se pot folosi. la or i. lorm

6 111; in moci preliminar.

fia

supcrloar

1(1 m : in acest caz f = (O.:{


de cx ca varc ca re depesc:-;

liberi la partea

in plan. atunci cinei nd in cim cn rx cavat ic-i nu

acestor pere\ se poate adopta f

1! rcprczin t inlt i mca t ot al a peretelui

de r cz cmare la partea

pereii

Pc'reii

iuca st rat i in

pmin t i

(O.E)

10

J]]:

ekp;lset('

li.

unde

a vi n d un singur ni\ (1

se pot folosi cind adln ci nua de ex ca va ro nu

OA;)) II.

(J,;);)

Sll-

c!ep;lc'ie

:)

Pereii

cu rcaz ernc multiple s(' utilizeaz la a diu cim i


in acest caz se poat adopta preliminar f = (J.l Il. da r

ccl putin 1.0 m.


n funcie de condiiile ele n'zenl:1re in pmnt i de leg{iturile la partea superioar,
sisteme static determinate sau s t a t ic nr-dcl cr miua t c Pcn t ru ca lc u-

jle.eii ingropa i reprezint

Jde de' rezist en t i de stabilitate. pcrr-t ii iugrupat i pot fi asimilai fie cu pcrct ii di n pa lpla nxr ,
li(' cu spr iji ni ri le adinci .'1., i n d in \cderc so li c i t ri lc mari la ClIe sint supui. de regu1<l. ~lcesli
perei ~i

co nsumurile lor. este indicat:'! utilizarea in proiectare a unor me t o dc de calcul care


s;1. ia j Il considerare conJ u crarca di n t re pereie si teren. dcpcudcn ta prcsi u n i i pmi n t ul u i dt'
deplasarea pcrvt clui , dctorrnat ii lc elemcntelor de susinere. var iat ia rigidi tt ii in lungul p eretelUl inl lucn t a supraincr crilor aplicate la supr ala ta terenului. influena rcciproc intre pe-

feii

paraleli . a .. vscmcrica metode periecionate de calcul s-au utilizat la proiectarea galeriilor


ii: s;ip{;tura d esch is i a staiilor primului tro nso n al metroului din Bucureti.

8.7.

TIRANI

DE ANCORARE

Tiranii

de ancorare reprezint elemente de susinere solicitate la tractiune care se fixeaz cu o extremitate ntr-o lucrare a crei stabilitate trebuie
asigur-at, iar cu cealalt extremitate se ancoreaz ntr-un strat de pmnt
sau ntr-un masiv stncos.
1n prezent, tiranii de ancor are se folosesc" pe scar larg la lucrri de
susinere cu caracter tem porar : perei din palplane (fig. 8.69, d) sau perei
ngr'opai (fig. 8.73, a). Totodat, tiranii de ancorare se utilizeaz i la lucrr-i C',J caracter definitiv: de exemplu la: ziduri de sprijin (fig. 8.73, b)
radiere generale aflate sub nivelul apei i supuse efectului de subpresiune
(fig. 8.73, c), fundaiile unor construcii nalte (stlpi de linii electrice aeriene,
pilo ni de radio sau t.v., couri de fum etc.), pe talpa crora se dezvolt eforturi de ntindere (fig. 8.73, d) . a. Un domeniu n care tiranii de ancorare
sint ntrebuintati din ce n ce mai mult l constituie lucrrile de stabilizare
a versani ,01', c'a de pild "coaserea" unor masive stncoase puternic fisurat.e
in care se opereaz decapri care pericIiteaz stabilitatea.
1

Cel mai rspindit tip de tirant de ancorare l constituie tirantul [otat, injectat i precotnprimat, Lu tirant de ancorar e Se compune, in mod obinuit, din dou pri (fig. S.i!):
- armtura, format din bare de oel sau din cabluri din t oroanc de slrm. de fdul
celor folosite la elemente de beton prccornpruua t ; in lungul armturii se disting o zon liber
')i o zon de ancorat e ;
- bulbul, realizat prin injectarea sul) presiune a unui mortar in cuprinsul zonei de ::mcorare a arm:Hurii: pentru a impiedica alunecarea armturii in interiorul bulbului. aceasta este

o
~

~
-

-~

i=?:

=- - -

Fin. 3.7:1. Ditcrit c ut i lizri ale t.iran t.ilo r ele ancora re


prt \:uuU cu un picior Iorruat prin liirgirea

extremiUiii

sau despicarea

ovazarea :)ardor

de o(e1. sau prin dcst accrea toroanclo r ele sirm etc


Principalele raze ale e xe c u l ir-i unui tirant d ancorarc sint:
1 - (orarea glllii; se u t iilzcaz instalaii speciale ele Iora]. capabile s,'\

realizeZt' g:iuri

la orice i ncli na re : procedeul de f orar (tubal. netub at in uscat. nct uhat sub pro tcct ia unul
luicl de Io ra] e l.c.}, precum si uural t a ele' spat se acl:lpte:utl dup condiiile t crc n u lui :

203

II -

introducerea armturii n gaura [orat ; de obicei, in cuprinsul zonei libere, armtura

impotriva coroziunil printr-o teac din material plastic;


mturii se procedeaz Ia curirea gurii Iorate de fluidul de foraj;
1Il .- ancorarea arniturii n leren; in gaura Iorat se introduce o
este

protejat

Iorat

in

liber i

IV -

dup

eav

introducerea arde

injecie

per-

poriunea final, prin care se injeeteaz sub presiune mortarul; separarea in tre zona
zona de ancorarc se face printr-un obturaior gonflabil;
precomiritnarca

Iiran-

tului , dup

in t ri rea mortar-ului
de injecie, tirantul este precomprimat, f o losindu-sc o instalaie
1
asemntoare
celei utilizate la
2
Iemen tcle din beton precornpri5
mat care se mon teaz pe capul
de iensionarc al iirantului : punerea sub tensiune a tirantului se
face la un efort c1l2U .... 25% mai
mare decit dortul din exploatarc ;
\ - protectia auiicot osio a
ij,anlu!lli: msurile de protecie
FiU' It7 '1. Tirant de ancorarc Iorat , injectat i [1"'~, :idopUr in f u nrl ic
elc durata
comprimat:
d . sc rvi ciu a liranlului (pro viz o1-1ilal11: l'-cap dl' jlrt'lel1sionare; 3--1e3c;l; 1-[;1{)!(;1I
L i sau defini li \) i c!l' agresi\iinjectat sub jlll,iulle:
j piciorul a ncuraiu lul : 1; - ["':\'ll'
Lil( a mediului
CapClcitatc:l portant a li ran t i lo r de an corarc ch pinrlc in principal de na tura Ic',,'llului
b car: se lor nu-a z{l bulbul, fiind de 1 O()(). :2000 h.'\ la ancorarea i n nisipuri i pie trisuri d,'
:":i!ll
')ilij k.'\ in argik.
l1 m asi ve s t i uc ousc. t i ran l ii de anco rarc pot atinge capaeiL\(i po rt an t , mult m a i mari. de ;) O(JO ... 1() OO() k.'\
Capaci t at ca port ant ;1 t i rau t ului d,' ~tnc()ra,e
P,,~dl l i cs t i ma t prin calcul, ins n actualul stadiu al cuno tin l clor vcrIticarca plii' il1el rC;',n:l p. t. rt.n a lil'C~hui tirant lste ol)ligatorie l i a lt f c l. il1si prccorupri marcn eOll'iiituit
u.: mijloc: de veri l i ca rc a ca li t a t i i t i r.m t ului
li ra n l i i de anco ra r s-au utilizat in ara noast]'<-r pentru susinerea unor pc\\i lllgroP:i(l pc traseul primului tronsun al metroului din Hll"l!l'l';;ti la u nck- IlIc]'<11i de ~~:Ii."i::;r:1!l'
:1

\ l

rS:\11\il01

S.:l

1),ll;\ l ii ud t chuici lal ca ri di ca t a

1;,,:(

:1

lucr.i ri Io r. r. aliz:lll:l unor l i ra n l i d,

:111C01:11','

i ncrcdi n \:ll;-l du it uui u ni Li t i el, sl)('(i,l1itall, c u c x pc ric n t in ac(st !-:' n de

lUI

[L.i

tr,-

it: (

8..8 . ZIDURI DE SPRIJIN


J:idul ile dp sprij u: "epiezinUI ()llstJlH tii de SUSiIJPI'C cu cal'aci,"

l\,jiLlti\ utilizate pe traseele drurnurilur si (~,iJ(1\ lentte in zonele de <jl);;(';i 1/(0


rnu nt e in lu nuu l canalelor lJ(\\igc1bile ~i hH.liIH'lor port u arc. de jul'lmpT"'iul'ul
cli:JdiI i!11! pC' [r'I'(,IlUIi in pallt,-l, la diferite lU'!{u,i suht erane etc . Ziduri :' <i,'
:::\fijill - ust in prn intul aflat in spate . asi~u! ind astfel trecel'ea pe di~i~n:iJI
m i n im a iut re clou cote. at u nci cind nu I'\isltl spaiu pentru asic:,p'ciJ'('il
UI!(C,j treceri t alu zat e.
Pin,-l la apariia het o nului, ziduril de spIIJIn s-au execut at din b
UIt
d,,' piall'{(. f Il prezent. betonul i beto nul arm at sint materialele cei" nJClI
;aspindite pentru realizarea zid ur ilor de Spi ijin. ln material rel at i . nou
. ar cu no at e (1 r s p i nd irc din ce in ce mai lRIL',cl in acest domeniu, p~t,i fJniin t ul armat,

206

Exist o mare diversitate de forme constructive ale zidurilor de spriin. In continuare se vor examina patru dintre tipurile de ziduri de sprijin
cele mai rspndite, i anurn e : de greutate, tip cornier, tip csoaie din elemente
pref'ahricate i din pmint armat.

8.8 . 1.. ZIDURI DE SPRIJIN DE GREUTATE

Sint constructii de sustinere masive. din


zidrie de piatr sau beton, ~stfel alctuite incit
s

reziste prin propria greutate

activ

rn

la

mpingerea

pmintului.

figura 8.75 se arat o seciune tr ansversala caracteristicprintr-un zid de sprij in de


t =0... 0 greu tate i forele care intervin, i anume::
-----"--+---.:==:f---4_+_ 6 8
- mpingerea activ Pa a pmlnt ului din
spatele zidului:
- rezistena pasiv P p a pm int ului din fL'ia
Ft~. ~l.':}. Zid ele sprijin ele
zidului. in cuprinsul adtncimii de Iu nd are :
- Q,l'eutatea G a zidului:
greutate .
- J~eaciunea R pe talpa fundaiei"
D(; l'egul<1, rez istent a p asiv Pp. H crei mobilizare este condiionaUl
(dup{, cum s-a art at in capitolul i). de deplasri im port ant e ale elementului de sustinere, se nt'glijeaz,; .

....
o e -z
, ..
~.=~
~

F"'

l'

~~---

__- - -

~
-

~-...

"

riil. a.7(;. Alegerea 10illW optime a zidului de sprijin ele gh'utatc'

f n figura 8 . 75 sint date i l'ecornancidl'i privind alegerea, in {Ji'ecdabil,


dinlf'nsiunilor zidului in seciune t ra nsversal.
IJlimea minim a t lp ii zidului este impus, in mod obinuit. d,:. cUt~
di;" '8 rezultanta mpingerii act ive a prnintului Pa i a gl'eut;:lii jJl'npl'ii (;
s,'> ~.J ed'le in interiorul stm hurclui central (fig. 8.7()~ CI). E"tinder't'H cH.('ieia~i
<1

2D7

condiii i pentru orice seciune orizontal pe inlimea zidului, ar conduce


la un parament curb (fig. 8.76, b). Pentru simplificarea execuiei se adopt
de obicei o seciune trapezoidal, ca n figura 8.75. Totui, la ziduri cu nl
imi mari, de peste 10 .. ; 15 m, caracteristice pentru zonele muntoase, se
adopt o seciune transversal mai apropiat de cea teoretic, pentru folosirea optim a materialului (fig. 8.76, d).
In afar de verificarea rezistenielor n cit eva seciuni caracteristice pe
nlimea zidului, dar nu mai putin de dou, la mijlocul elevaiei i la
rostul elevaie-fundaie, dimensiunile zidului de sprijin se definitiveaz })e
baza verificrilor de stabilitate i a oeri'icrii presiunilor pe teren.

a. Verificri de stabilitate ale zidului de sprijin


Verificarea stahilittii la rsturnare. Sub actiunea rezultantei P
a
impingerii active, cunoscut ca mrime, dircct ie, 'punct de aplicaie, zid ul
ii poate pierde stabilitatea rsturnindu-se in jurul muchiei din fa (punctul
A n seciune transversal, fig. 8.75). Mom ent ului de rsturnare M dat de
fora Pai se opune momentul de stahilitate elat de greutatea proprie G (calculul se face pe un metru liniar de zid).
Potrivit STA S 8316-77, trebuie indep linit cond itia:

u,

,;

(8.2Cl )

in care :

Jllr = Pa . a,

JI.~

= G.. d;

a i el fiind braele de pirghie ale forelor Pa .


respectiv G, in raport cu muchia din fap a zidului; ni, este un c'oeficient
al cond itiilor ele lucru egal cu 0,8.
Aplicarea relaiei (8 . 20) presupune ut.ilizarca valorilor de calcul ale (';:1)','\('ltlisticilol' geotehnice <D, c, '( la calculul impingel-ii act ive a pmntului.
Verificarea stahilitii la alunecare pe t<lJp.\ceasta const in U'lJlpHr are a forei S de frecare pe talp cu componenta II a impingerii pmi nt ului
dirijat clupti direcia tlpii. fora 5 reprezinL.1 componenta n lungul L;Jpii
a [-eaciunii Il fli este egal cu componenta "Y dup normala pe talp a re act iu n ii Il multiplicat cu coeficientul de fre('HI'E' 'J pe talpa Iu nd at ie i. Din
\~('hi!ibl'ul forelor vert ic ale rezult. :
..t

lIi

\' = T = P n -- G
.

i'

(.are Pai e:::te componenta pe vert icala a Impingerii p:\mintului.


Du pc\ ST\ S 8:3 Hi-77 se c ere ind epl in iL\ cO nd it ia:

Il ~ m.: :)" ..
n care in, este coeficient al condiiilor de lucru care se la 0,8.
In lipsa unor date obinute prin incerCi\li pe teren, pentru coef icientul
de fr'cC'al'8 :J.. intre pclmnt i talpa fundaiei se pot adopta \aloril? d i n
tabelul lIJ~). elat in anexa IT.

Verificarea stahilittii Ia alunecare gellerah1. Cele dou verif'ivri de


stabilitate examinate anteriOr snt obligatorii. Sint situaii, ns, in carp pierderea ele:' stabilitate se poate produce i prin alunecare general, adic prin
desprinderea unei pri din masivul de prn int mpreun cu -z idul de sj);'ijiri.
}tI in raport cu restul m asivului. dup o suprafa de alunecare. In mod ohisnuit se adopt ipoteza suprafeei de alunecare circular-cilindrice. O sit u at i
de acest fel se poate intlni, de exemplu. cind in cuprinsul terenului de fundare 81 zidului se int ilnet e un strat mo ale. n limiteln cruia se poate mn(l!'~Cl

o suprafa de cedare (fig. 8.77). Pentru verificarea stabilitii la alunecare


general se poate folosi i metoda [iiilor (v. cap. 6). Diferena fa de cazul
t aluzului stratificat const n faptul c n greutatea unor fii trebuie inclus
i greutatea zidului de sprijin. Se cere ndeplinit corid i.ia:

in care Jl r i 11, reprez int momentul de rsturnare. respectiv de stabilitate, aferent tuturor Iiiilor fa de centrul O -al supr afet.ei circulare de alunecare: tn. este un coeficient al conditiilor de lucru egal cu 0.8 .

, h. Verificarea Lpresiunilor pc teren.


Aceast

verificare se efectueaz ca la
orice fundaie de suprafa supus la
compresiune excentric (v. cap. 12). Ad2 miJ:1cl o va~'i,aie Iiniar a presiunilor pe
talpa, se ut ilizeaz. formula cunoscut:

o
/~
~//
/
-:
,

;.

.Y
]Jmax

._. - _-1

1l11n

jV

, M
~.

TI'

_L

B.1 ...i., 1 . B'2


~---

FiU'

~V.77.

Pierderea de stabilitate a zicJllJ::i prin alunecare general:


1- str al ;nn~ le; ;; - supra [a de alunecare

n care

]V

= ",\{)""

(t ~.:: 6,e),
/3

(8 22)

are acee8~i semnificaie ca n relaia (8.:21 L iarl! este momentul

J
1 1 .. 1 f I ' ,
11
t ut uror ]ore,ClI'
ta[~ (le centru ta Pll ce u nr are: eX(('lltrlcltaleaestee = - - "
v

.V

~e

fel indetdiniti' tiei

condiii:

1/1.,

')
1

_ 1f1r.' \:'

fJ (( 71,

~l

"<;

_.

,) .1)t: ( o tt.( ",.

~'-J

(8 . 24)
(8. :2:))

in C<'li i' li I ;Jste preiuJ1ea conventionala de calcul a terenului st ahilit a pe


baza ,die!cl('! din ST\S 8:3JG-77,. Hela ia (c~.2:J) exprim condiia ca rezult an t 2 f, '1 Ve 1(,[ J\ ~ i G s ii se sit u e zei n t rei mea 111 ij 1(1 c i E' a 1 imi i UdP ii (c ~ 13/G).

8.8.2. ZIDURI SE SPRIJiN DE T!P CORNIER

li: il ta i:s/i:-s este d at li seciune tl'c\J1:-:\\'ls,lI,l 'Hif\(teristici{ ~t sint


pr"ctu,,;,c [fC('eomand;-lJ'ile pentru adop t area dimens.iu nilor f)l'eliminare pentru
un .~id d, \j!njlll de ti p cornier. Avantajul arest ui tip elc' zid il co nst ituic
u t ili zar f:'c; !,;-tt!1intului aflat deasupra co nsolei din spnte pentru asigurarea
st abilit at ii . ! edudndu-se astfel in msur impoitaut gteuttttea proprie a
zidului In sc himb. elementele cornponente ale zidului . plcile .113, 13C ~i
DE, lu. tine: \. a ni~t e consola, trebuie armate. P e n tIU mic orarca consum ulu i
dp (!E-L l a nal t irn i de peste 6 m , se reCCJI1HlI1d[1 utilizarea unor contrcorti
(ar'p" hur i:" U: t irant i. asigur legtura intre pl ar a \Pl t ic a! ~i talpi1 (fig. 8.79).

200

Verificrile care trebuie efectuate la zidul tip cornier sint aceleai ca i n cazul zidului
<de greutate. Pentru determinarea impingeril pmntului care urmeaz a se lua in calcul. se
pornete de la faptul c tendina de deplasare i rotire a zidului n sensul Indeprtrii de masivul de pmnt din spate este nsoit de formarea n acest masiv a unei zone n care se ndeplinete condiia de rupere. delimitat de planele de alunecare CF i ce, n "umbra" plcli
verticale A. B rmne aadar prismul de pmnt n stare elastic C BF, care face corp comun
cu zidul. Irnpingcrea activ a pmntului ar trebui calculat ca cxcrcl tlndu-se asupra unui
perete cu pararncnt frint APe . n mod simplificat, in practic Se adop t o ~"it:l schem~( de

~/?4?-}O cm , .

/
/

Fin. 3.73. Zid (ic' sprijin tip cornier,

Fil/. 3.79.

tip cor nict

Zid de sprij in
cu dialragruc.

C~l nu nunui pr ismu l FBC face corp comun cu zidul. ci intn:g masivul
definit prin planul vcrti cal Cil . Impingcrea prnintului se determin asupra pcre t e lui Iicti v
Cll. Vcrifi cr-i le de stabilitate i de presiuni pe teren se efectueaz ca pentru tUl zid (it' grncta te in ~l cr ui gn'utaL' ~'_' include i greutatea prismu lui de p:lmlnl .\ ue lf

.calcul, consldc riudu-sc

8.8..3, ZIDURI O.: SPfUjlN TIP CSOAIE DIN ELEMENTE PREfABRiCATE


Csoaiclc

sint tonstructii aic;-ltuilt' din dulapi sau grinzi (it' k m n (<,sut,' prin sti\uir -

ptrate sau rectung ularc C;II'(' Se umplu Cl! piatr;-, spart;) S~/L
lo!"sc'sc din (\'le mai vechi timpuri ea j):ltareiouri (\. Cip. ~I). pik p,'ntn:
poduri pun izorii. lun;hi zic ap;}r~tri de maluri etc. Soluia c o ns t ru cl i x ;-1 ;1 C-/'O;1;'.'~"r:' o-

dclilliitilld i miu Ic sau c hi uri


p mi n t ncco czi v:

p rc lua t

~i

SI.'

LI ;11c\tuir,';1 u"or ziduri de sprijin

mcn t prl'1:I!JI'ieak tk

Ill'ltlE

Pri n i n Iocui n (1'1I1,nl,10r d,' k;nn

:llc:ut se pol realiz;l ziduri de injitinli mn ri

a\;llllajoas'.' din pun: lul d,' \ec1oc' al co nsu m ulul de maleriale


alte

~I

d" Jlnl\.' 1;;

tt rmrnului d\

',e, ,'1.C,.i:

fii.

t\.l'l~I:1('

ei,',-;'

lipuri
ill ligur:l iLSil ~.' ~U':lU modul c u m Se' !,es elclll('nl<:!t' prl'l:dJf'iC:il(

i:1l

in ri~l:r:< :-,~

':

plezint<1 o sc rl iu nr \t'/til;l1;'i printr-un zid d c acest leI.


.!idul'iit' lip

sint indicate in cu z ul Iu nd r-ii Il( 1, It nu ri lonlpn 'il,;:,.

C;h(l~lil'

i n J)UJl(' c o n d i l i i la LiS<'i.rik j'l;'gak (are pot apare in lUll~ul .n n p l as a n nut u iu:

:H::P~;::Z;u>('

; ;:n pun.t.

\ ecInt' s l ru c l u rn l zidurile tip 6bO:li ... s i n l ziduri de gn'utale, ~I clrol l l i n i t ; irdJui.'

d,tl'I'!iJinal<\ ilie il rt'zulbnta r'vtt'!or l'a ')i (;


l' C n t r U i Il :-d i ru i 1li i ('i

S li b ;

1Jl,

S o j li

i (' e c o ti o rn i (:1 1)( Il t r II

li Il J', 1d

c o ns i i t u i lo losi na (le- gubiO(llli' , cusur! sau con tei ne rc para lcli plpr-dico,
pillz~i ele sirlll:'t. cuc St' uniplu. (;1 ')1 csoaic lc, cu pi al r sau p:llJlint.

8.8.4 . PMNTUL

;l:-, [t,.

Se situeze in lItilllea m ij lo ri- :' ;,:<z,: :o::.,:c:' ..:1.


c'l' !-'Jl

U ;.:: :. t

o 1 c':'

cou!t'cio;uCc' (;i!ltI-\':

ARMAT

ldcc a ut i lizfi rii p;-ullintlllt( \llSlI)i pentr-u a alc t ui construcii (an. s:i rezi,;,. ,',
geIt'a pmint nlui. apliealtl la c;l:soaie i la zidurile de sprijin tip cornier. st ni ma: [)i::" e xpri.ma t de

210

rtnintu!

a/mut,

sistl~m

const ruc ti x introdus in

Frana

in dl'cC'niu!

~Ji )~!pte,,':i

:le

:t('('~t,:;

secol i extins apoi JI1 numeroase ri.. Pmntul se armcaz cu fii subiri din metal sau
material plastic dispuse de regul orizontal la distane interax d, intre strate succesive de
material granular (nisip sau pietri) de grosime !1H.. Fiiile de lungime L se prind de plcile
de parameni care, de obicei, snt din tabl de 5 ... 6 mm grosime (fig. 8.82, a); din conside-

(
I

I
Fig. 8.80. eserea elementelor prefabricate ale
zidului tip csoaie.

1
1

I
1
I
I
I
I
I

!
!.

......1
"1

!I
Fig.

a.aL

Seciune

csoaic

vertical
printr-un zid
din elemente prcfabricat e.

I
1

,I
tip

_._.

rente de ordin estetic. paramcu tul se poate realiza i din prefabricate de beton armat a x ind'
diferite forme (fig. 88:2, li)
Lucrarea de sust iuo n- elin

pmin t

armat trebuie astfll

~1!(

a t ui t

s~'1

incit

fie indeplini te

t rri condiii: par amcn t u l s reziste presiunii pmintulul : lUIJgiJ1H~' l . ~1 li si i Ior de armarc si'!

IiI.' sllliee!1[;i. p: n t ru a se asigura pe seama


Lsjj l11c'n\in('rCl paramcnt ului

frecrii

mo hi liz a t , pe

le d o u

II

lee

alt' li cc rt-i

stabilitatea ausamhlului : fi,;,ijk si, reziste solirl tri lor de t rac-

f~;r
.~

?_--i+-

;: .
,
1

'"',

~"

f/

-......,(

fJH

'-"'-

":

FiU. H.H2. Co nst i ucti i de

t.;un. '"
Iucrril

lncUd

susinere

din

lIL\1era.l plastic;:!-pLH:i dt'>


<i . p:Q';lll1cnl din lrct o u .u m.u : f

S,ltt

-,

-~~",y

/,_

>~l

",-""

p;:ln;:t .irmu l :
11;:;:,-i~'.;/'1t
~ "isi:

n:tLdi\;"i;

)--pl:t(:i

(;{T(' xi n t supuse
In ce!c ce urmeaz se prvz.i n t a o metoe1;', pradiei'l pentru proiectarea
de p:1mint armat Pentru d :;;i0.[[ alese, impingerea \o'r,1;'\ pc pur amcn l aferellt unei

1)

le:' : . d ..':0,l l .

(lUG)

:n 1

Fie b limea Illei, L lungimea Iliei, unghiul de frecare ntre fiie i pmntul din umForta de frecare F, rezultanta tensiunilor tangeniale care se dezvolt pe cele dou

plutur.
Jce

ale

Jilel,

este:

F = 2Lby:tg

o.

(8.27)

Pentru obinerea lungimii minime necesare Lmin, P se multiplic cu un cocflcicn t ele siguran 1',. ele obicei L5 ..... :2. i
.sc seri li rcla ii le:

1',' 1\ Y':' d':"1l

2rE;:tg i);

C<o
Q

F;
Imi])

1\ d j.i/
:2bt~

0..

(828)

-'-

I
14

B:l3Lmi~...
I

Fig. 8.83. Stabilirea lungimii de ancorare


tli ilor din metal sau mat eria! pJ<lsti,

Din expresia (8 . 28) raultil. c Lmil! este constant i independent de : . Grosimea Iisi e,
-se dcterrnin cuuosciudu-se Ior] a de traciune P i limea b, din condiia (k a nu se depi
Grosimea plcii de parament se determin in fUllci,.' de P. c"H i d
ele caracteristicile materialului din plac.
Lungimea de anco rarc Lmin trebuie asigurat in afara planului de alunecare trecind prin
piciorul zidului (fig . 8.8:1. a). n locul variat iei Ilniarc cu adincimea a lungimii liiHor, se adopt,
pentru simplificarea e xecul lci, o va riat ie in trepte (fig. 8 . 8:~, b).\stfel. limea masivului de
pmtn t armat se poate lua in zona superioar E s = 0,8 Il. iar ln zona inferioar. H i = 1,;3 Lmill
Cind materialul de umplutur este nisip corupactat , perdele admite deplasri suficient
ele mari pentru a putea lua 1\- = 1\a ~ n cazul unei umpluturi arglloasc. care nu este re comanda hi l, Se adop t I{ = 1\1) n mod plylilllinar, piu la efectuarea ealcull'lor ~Hjtat. S. poate
lua d c= (J.I rn , ':"JI ,= O.:2;i ... O,W Ill, b = 75 m .
O problem cseu iul pentru lucrrilc Cll caracter defini tiv din p~Jlllillt ~un;~tt ('. constituie
coroztunca la care silit supuse armturile, de care trebuie Set se in~'i seama ~ltit la st abi lirca
durn t ci de S('! viciu a lu crrii. cit i la adoptarea rczlst cn clo r ele eal( [:1.
I ezistenta materialului

,r""
I

-~

CAPITOLUL 9

EXECUIA FUNDAIILOR N PREZENA APEI

Printre cele mai dificile probleme pe care le are de rezolvat co nstructoru]


18 executarea Iu nd a.iilor snt cele legate de prezena apei (de suprafa sau
sub ter an ). Tehnica ofer un ir ntreg de metode pentru soluionarea acestor"
probleme. Utilizarea uneia sau alteia dintre metode trebuie fcut cu discernmnt in funcie de condiiile specifice amplasamentului i lucrrii.
9.1. BATARDOURl

L nem fundaiile trebuie executate in cursuri sau h azine de ape; sau n


zona inund abil a rurilor. Este cazul Iunda iilor pilelor i culeilor de podur-i,
al '.eJlstillciilor hidrotehnice etc. Pentru ca executarea lucrrilor s se fac
n uscat este necesar crearea unei imprejmuiri in jurul obiectului de construit i evacuarea apei, pe toat durata execuiei obiect ului respect.iv , din
int er-ier ul incint ei astfel formate. Construcia de imprejmuiu) cu caracter
provizor-iu, (~arp se executa n acest scop, poarta dC'lJlllllil'E'a de h at ardo u.
Princip alele tipuri de b at ardoui-i snt: digulil fJ eli' p m i nt , digul'ile din
am ocam ent e Sl b at arrlourile din p alpl an,
9,1,1, OIGURI DIN PMNT

Digmik din prn int se ut ilizeaz n cazul adinlimilol' de ape) reduse


(2 _-o 3 rn ) i al unor viteze ale curentului sub O.;) mI:-, lJeoarece au gabarit
mare.) determinat el e pantele t aluzur-ilor. digmilp de prn int duc la ingustarea
considerabil ii. 1. ur-sului de ape;. folosindu-se
rareoii la pile de podur i sau alte Iucrr-i afla t.e
in albia minor, Aleste diguri se pot folosi
ns la culei, unde in.int a se
(l'eeaz,; pr i n
racordarea diguiul 'li m alu l. IJlg'u:~tal'ea ,dbiei
fiind mai red{ls[) (fig. ~),. 1),. D(~ asemenea, se
utilizeaz n albiile m ajore ale riurilor pentru
protejarea ampl asnment elor de
eventuale
inundaii.
Mat er ialul pentnl l'lllstlll('ii-\ digului
tr chuie S,) indeplilF-as"H, ruai ruulte (()ndiii. ~i
anume <, d..;i::Ulf~ i11l1 CJI11" a h ili t ,d ea. si;' se
po at compacta. s,'t nu fie 11:':'11' ({t!ll'pnat de
curentul de ap :\isipurilCJ ,JJgill\c~:-:() coninind
25% al'giL'1 rflJPspUlld (f'1 in ai L'iJ,( ,1festOJ'
condiii, Li1 riigurile din nis iputi SP co nt eaz
Fin !1.1. Dig de pmnt la conpe
o im pernu-ahil izare In t inip. ea urrn aro CI
structia unei culci de pod:
colm
at arii
:~olul'il(lr
,1"
,{itI'P
particulele
l-groap;"i de iundaie

.- .

fine aduse de curentul de ap. Cnd digul se construiete n uscat,


in perioada apelor joase, se poate folosi i argil excavat n uscat,
mprtiat i compactat n strate subiri. In schimb, umplutura de argil
nu este indicat la- executarea digului prin descrcare sub ap, deoarece p
mntul se nmoaie n ap, formndu-se o umplutur nestabil.
La viteze ale curentului de peste 0,1 m/s, se recomand protejarea taluzului exterior contra eroziunii prin saltele de fascine, cleionaje de piatr sau
pereuri de piatr..

9.1.2. DIGURI DIN ANROCAMENTE

pigurile din anrocam~I1te (blocuri mari de piatr) au avantajul unor


taluzuri mai abrupte deet dig-urile de pmnt i al unei J-;ezis"fenfe-spo:jfefa de erOZlUnea produs de curent; n schimb snt permeabile. Pentru imp~IDeabilizarea lor 'se folosesc_miezuri (ecrane) deJ:>eton sau argilQ (fig. 9.2, a
i b), end executia seJace)~~~?at, sau un perete de palplane 1 cnd esecuia
se face n ap {fig. 9.2, c). 1nJgate cazurile, elementul de etansal'e este cobort
pn la stratul impermeabil.

2'

Fi!).

~).~.

2/

c
Digmi din anrocamcntc

prevzute

(J--ClJ miez rle hetoll: 1'-clI lllicz de argil; c-cu perete


strat Inpermcab il.

9,13., BATARDOURI DIN

cu clement de

etanare:

de palplane: l---strat permeablt ; 2--

PALPlANE

Hat.ardourile din palplane se pot realiza din palplane de lemn sau metal,
pe unul sau dOlli-1 rinduri, cu sau fnl dig de protecie. Alegerea unui anumit
tip de hat.ardo u depinde de iult imca coloanei de ap ce trebuie re.inut,
de natura terenului, de materialele i utilajele de punere in oper disponibile.

c
Fi1.

H.:1. Batarrlour i cu un rind de

palplae.

Cel mai simplu Iiat ardou est<:' format dintr-un singur rind de p alpl ane ,
liber' Ia partea super-io ar.; (fig. 9). (1) sau sprijinit printr-o co ntr afie (fig. 9.3 1 b)
sau pr in l r-o C'apr;\ (fiu ~1:3, c). In figur'a 9.4 sint art at e b at ardouri alc t uit e
~? 1-4

dintr-un perete simplu de p alplanse protejate cu digur:i de pmnt la exterior


(fig. 9.4~ a) sau la exterior i la interior (fig. 9.4~ b). In cazul unor excavaii
mai adnci, se r-ecurge la batardouri Cu dou rinduri de palplane, solidarizate
n lung i transversal i avnd n interior o umplutur de pmnt care are att
rolul de a mr-i etaneitatea, ct i pe acela de a asigura b at.ardoului masivitatea necesar pentru a rezista presiunii apei.

Fig. 9:A. Bat.ardouri ClI perei


sirn pli din palplane i diguri de
pmnt.

a
1 li fdnei( de solicitri, hatardourile cu perete slrnplu sau dublu de palp1ane se P(!t executa cu palplane de lemn sau metalice. In figur'a 9.5 snt
~raU-dc bataI:~loun cu dor perml dm palplan~_J1ltl.alice. ~olidarizati prin
0rm\i,.~.ai la un singur nivel (fig. 9.5, a) sau. iD_....Q.azul rezem.ffi--pe-tHt-pat
-Sfnccs. fa dnlii-{ i1iveluri (ti.g,...~.5, b).

~ ..~---~

Fig.

~I.;l. Bat ardour i cu


din

perei dubli

2-

palplane :

1 ._- r:aIplan~~ !l1(:{aljee:

jllutU';t

de

'2 -

I iran t}: .

pmnt

unl-

FiU' 9.6. Batardouri celulare.

I"Ji tii! "1":"ied il constituie b at.ardourile celulare la C,HE' palplanscl Il1C-~

tEi.1Jcesin! di:,pllse dup tr-asee curbe nchise. de difelite cC1llfigUl'aii (fig. U"l),.
a i b! Tir8liii sint eliminai, eforturile de intindere ]Hoduse de impingerea
llmplut~lii:i ,din intel.ioI' fiind preluate de. imb inr-iie dintre p alp lane; Un

B\2nt8) (el l);~~<H

dour iior celulare

const

in f <-1}1tu1

([t

-verrtual a flierdere a sta21:"1

bilittii

uneia din celule nu antreneaz cedarea progresiv a ntregului perete.


De obicei, diametrul celulelor se alege egal cu nlimea H msurat de la
suprafaa terenului. Batardourile celulare se utilizeaz la adncimi mari de
ap, atinglnd 20 .. , 25 m , la lucrri de importan deosebit.
Un exemplu de utilizare n ara noastr a acestui sistem l constituie lucrrilo sistemului hidroenergetic i de navigaie de la Porile de Fier (fig. 9.7).

Fi!!. H.i. Bat.ardouri cu perei simpli din palplanc i digurl de pmlnt i batardou ce-lular,
utilizate pentru crearea i nci nt ci de lucru n uscat pe marul sting al Du nri i la Sistemul ltidroener gctlc i de lJa\igaie de la Porti le de Fier

9.2. ECRANE DE

ETANARE

Ecranele de etanare sint lllC'.r,{r'i ing/'()paLe car'e, daLoriUi irnpernw,lbili't.ii 10[', n u pot fi striibitlule de pin/ylt~ de 'il)') pe calT 1(' ilJtel'cepleal.
Pr'ocedeele de bazc{ u t il iz at e LI ('xeclltar8,j 1'('['c1l1810r de cLana/'8 sint fOl',u'ea
si iujcct arca .
Iniial, ecranele de etanare Iora t e s-au realizat din piloi fOl'ai secant i :
nepu nind u-s o condiie de rezistenii, ci num ai de irn pcrrncahilit.a tc, p ilot ii
-erau nearrn ai, execu t ai fie la rnd, fie pe srite.
A parit ia i peI'fec \ io nare inst al a idol' specifice pere ilor j ngl'opa i el i 11
p anour i (Else, Kell v. Cl.S etc,) H condus la folosirea intens a Cl('estol'(\ i
pentl'l! eealizill'ea (~(,t'arwjo!' de eti{Il~C11'P F,ue!e tehnologice de, execuj(' sint
aceleai ca i in cazul pereilor ingr'(IjHli (v. cap. 8), mai puin Llza de I;:Ulsare a earC<1.sei de ,II'nJ,'lturii Corpu l t'l'l'cuwlui se poate realiza din beton (lbi~
nuit, din beton plastic sau din fluid de furaj au!ontcll'itor.
EC:f'dmI1 din betolJ o b inu it este r'igid i, rln'[Jl urm ar. nu lucread bill('
atunci cind estv lng!obat in co nsl ruc t i i susceptibile de deformaii vert icale SRU
trans\8l'sale im purt ant e (digmj, bal'aje de p,in1nt .a.}. Pe de alUi pade,
ro nsuru ul tip ciment este mare ECI'Clnul din beton plastic inl,Hur',l eu'este

216

neajunsuri. Betonul plastic este un beton cu dozaj redus de ciment (100 '"
.. , 200 kg/m 3 n a crui reet se includ bentonit.a (30 ... 40 kg/m 3 ) , precum i
aditivi care i confer att lucrabilitatea necesar n timpul turnrii, ct i
posibilitatea ca dup ntrire s preia deformaii de ordinul centimetrilor
sau chiar zecilor de centimetri.
.

'.:~

Fi!l' !Ul. Fazele ele

execuie

ntritor,

ale unui ecran realizat cu fluid autofolosind o instalaie tip Kclly.

Fluidul de Ior-aj aut oint ritor este larg folosit in jlf'(;zent p cn l ru eCl'atW
ele et.anarc. Lll. timpul Ior.uii, fluiduJ susine per~ t raneii . 1.(1 1:2 .. 24 (11'8
de la punerea in o per.i inct'pe priza 111'maLl. de int<-l.l'lrea flUJ0Ului-caf'I'. dtlJ};1
:28dezlfeareTi:;-ziste;;;l. unui !1l0rldl'. Falele dl> execuie ale uriu i ecra n realizat
'ClTII1Tl-o<illl Oint;1ritor, in cazul Io los iri i unei insUdaji tip Kelly, sint art at e
n figuf'a 9.t\. Graifru! incepe prin a spa un panou primar A pn la adincimea pte.scl'i:;;1. dupi1 can~ ,,\~ deplaseaz;l. pentru H j'!'aJiza un alt PilI10U ),1'[111;1.1'
(irupar) 13 idt>lliic . Se reintoarce apoi. Jwntl'u ;1 e\PClila p anoul secu ud ar ('.
care este m ai Ingust, (1bligind graiLl.rul S,-( S8JH' ',;i din murl at-u l anterior t urua t
n p anourile 1 ~i lJ ce scrvesc astf'el drept ghida}. () Cl.!t;-l tratare a rosturik:
Iru mai este necesar.i, contindu-se pe o bun infl'iiire intre mort arul t ur na t
n p anourile primare .1, FJ i ce! din p anoul secundar C.
Ecrane de gr'osimi mici, ntre 4() i GO CI11. i cu adincimi de p in la In m,
se pot execut a prin siIpal'P cu echipument ple de t p EE (\ . anexa I l ), ale;( tuit e
din xrava torut S. /:2()1 dl~ al (';1.l'ui bra modificat se fiwaz;{ o cup inver-s
(fig. 9.9).
Ecranele et anse for'ate din helem sau beton plastic au, ele regul. gr'o~lml
de 50 .... 60 rn.
L'n procedeu rspilll!it de cxcc ut ar a ccrzuu-Io r prin
Fazrlc de exccu l ic sint u rm t oarck-:

;lljl'(

t~lll' .'sle prczr-nt a t

in figura

~) J()

1 - nfigell'a in p miut prin hatne "au \ ibrarc ~J unui profil metalic Il:
Il - profilul .obortt la cot a presCIis~l:
111- c x t raucrr a pri n v i hrarc a profilului, co ucomi tcu t ci: ill;nlarea prinlr-o (Ollc!uct:l
fixat de inima profilului a unui mortar il., ciment ~ argiEI (~ln umple rllllprl'l1j~( I()rllut~l
n p m.n t de pn)fil;

21'7

11'- utilajul se deplaseaz pentru infigcrca profilului pe o nou poziie, urmrindu-se


ca, prin suprapunerea cu amprenta injectat anterior, s se obin continuitatea ecranului.
Cu procedeul descris se obin ecrane cu grosimi mici (sub un dccimet ru).
:::

<./

/
/

/1'\

I
!

Fin. 9.9.
J--eH~l\ajor

's-1201

Sparea

ecranului cu echipamentul EE:

2-(~ilin(jru

sau:S-1202;

l.rat ;

dliudJ U (Ill.'il; G-

(1J~,;1

3-bra

modificat;

4-bal;]Dsoar;

j-

II

r \}

II

1
1;-:...
,1

I [
I

Ir=':-=--~'-

\1 II

1:
I'
LJ

lU,

Fi!!_

'-"

'1
I

:1 ~~

~)_10_

JJl

T1

1 Il fII

'1 1 \

U
IJ1

Fazele de executie ;lie unui ecran plin i njccl.arc :

J-jll'ofil

metalic IL :!-/<Jn;-, ailleli'it injecta!

Ltilizflrile eCl'anelOl' de etRn~al'e si nt mult ipJe ... Astfel, n cazul u n.: ';21'('jll
d," fundaie adinci, cu dimensiuni m ari in plcl.l1 cind coloana litoll1k:i"d P\1Il(~
in e\iden8- pl'ezena unui strat 8rgiln.<.: inql(~rlllPCi.bil la adncimi dt ,t'l mult
Jfi m (care pot fi at inse cu instalaiile de SMpcU'(, p'\islenlf).
'.,iuie
J

!,

218

avantajoas

o poate constitui realizarea unor ecrane de etanare Inc astrat.e


pe 2 .. , 3 m n stratul de argil i executarea excavaiei taluzate n uscat, pe
msura evacurii apei din incinta astfel format (fig. 9.11).
La construcii hidrotehnice, ecranele de etanare se pot utiliza n terenul
de fundare al barajelor din pmnt i
anrocamente, constituit din depozite
aluvionare permeabile sau n corpul
acestor construcii, n locul miezurilor
de argil. Ecranele de etanare sn t
frecvent folosite ca lucrri de prot.ej are a pnzelor de ap subteran fa
de diferite surse de poluare (hidrocarFiU' H.ti. Excavatie adnc sub nivelul
apei, sub [protecia unui ecran de etanare:
huri din rafinrii sau din rezerv oare,
] - ccran ; -- strat permeabil; 3 - strat irudepozite de deeuri chimice etc.).
permeabil

9.3. EPUISMENTE
Epuisment ele snt lucrri prin care se asigur posibilitatea executrii
in uscat a s/lp<'Hmilor sub nivelul apei subterane.
Dupa modul n care se ndeprteaz apa de pe amplasament, epuismentul
poate fi direct sau indirect. E puismentul indirect este denumit i coborre
general a !Il celului apei subterane.
9.3 . 1. EPUISMENTE DIRECTE

EPlliSl1ll'Iltul direct const din evacuarea apei care se acumuleaz pe


fundul gtopii dt' Iu nd atie... \ccesul apei poate avea loc atit prin perei, ct i
prin supntfa({ fundului la spturi nesprijinite (fig. 9.12) sau la spturi

FiU' 9.1:!. Sptur deschis


taluzat , sub nivelul apei.

--tl-r---"-

I1 --____

tl-1--

",:

.7.-70~;--~-77'-0',;wm//////7<;;:;, . ,;b7/~/b///~.;>"

.
I

Fiy. !}.l:l. Epu isrueut direct la


a -- sec t i uue v CI

tical

: IJ -

adpostul

pla 11; 1 -

unei incinte de

palpla nse : 2 -

punct

palplanc:

de cotcct are

219

cusprijiniri simple, neetane. n cazul sprijinirilor etane cu palplane (fig.9.13,


a) apa ptrunde prin fundul gropii. Fundul spturii se arnenajeaz Cu pante
i an.ur-i car~ s conduc

apa spre unul sau mai multe puncte de colectare


(fig. 9.13, b). In cazul unui aflux de ap abia perceptibil, este suficient evavuarea periodic a_ apei acumulate. cu gleile. La dehite mai mari, devin
necesare pompele. In cazul unor debite foarte mari, snt indicate spr ijinir-ile
cu p alplane. Punctele de colectare pot fi amenajate sub forma unor puuri,
pe fundul crora se execut un filtru invers (fig, 9.14).

fin. !l. H.

Pu

i-"SUJlJu!

de

pOIl1[Jei:

colectare a apei:

FiU

~l.1i).

prin

:!-fi!1I'U ill\crs

Ridicarea fundului spturi!


antrenare hidrodiuanuc.

Pericolul cel mai m are legat de epuismcntul direct l co nst.it u i 8!1trellii!'ea


hidl'odinamic,{ sau sufozia. Dup cum s-a artat in capitolul 3, acest ft"I1''1J1en
se produc cnd fora curentului devine egal i de sem n co ntr ar eu ~reu
t at ea pamint.ului. n cazul sp t ur-ii cu p alpl ane din figura ~l1:S, sufoz ia se
manifest prin ridicarea fundului spturii, puternica afincu'e a p;iJi1in~ului
i aducerea acestuia n stare de plutire. Continuarea pom pr ii apei nu llUli ,Ire
H:ns n aceste condiii. Pentru CI se putea ajunge la cota pres('ris;~ ':j il se
i>xpcuta fundaia, se poate adopt a una din urm to arcle soluii:
- ncetarea porn prii plri la urupl erea !!['opii cu api't i apoi :<tparea
min tulu i sub etpc1 i heLullal'ea sub ap:
- sporirea fiei p alp lani. pentr'u asigur'area unui coeficient Li,' Sl~U
lan;; fa de sutoz ie (v, cap . ;)):
- tr'peerea la ppuismentul indirect,
Atit argiJele. datoritit cor-z iu nii ridicate si pel'flH'abilil;1ii f(litItp Ji>d:1SP,
,it i nisipurile rnar-i sau pietriUJile. dntrl( it<-\ d im cusiu nilor mari cd~' :f;'IJU~"dur i ale padieu!eluJ', sint jJu in suscPfJl ihilr- de it ajunge n sUlrl> di" plut il'f~
cub actiunea hid()elinamic, P(imintui de cu sansl:de cele mai m ari elr it d;-l nHSI'tl" la' sufoz i sint pmntUlile ( u coeziune red us sau nul, cu paJ'tinJ!t' fifl'P
~i . t(lt()daU\, suficie nt de pel'IJleahile.~ nisipur ile fine, nisipur-ile fine !m\o8se,
~in{furile nisipuHse.
Dac iJdin(imea S~\p(\tuJ'ii nu, estp m are. pompele se am plaseaz.a Ll-upril;;I;:) terenului, Cel in figura 9.. 13, l nalt irue a de aspiraie nu depiiete i).
-7 1l1.
Pentru d et errni nar-ea debit ului de !J"flifl;l!, se poate utiliza relcti;, .
() =
\

(j
"

' f.

,;ndel este suprafaa sptui-ii. Idl (! un dt'bit ~pecij'ie pentru ( ,{Il' -;,
\al:Jrile O,Fl In nisipur-i fin II 2i !ci ni::;ipuI'i m ijluci i , :2 ()Il

r;::ar1(~:
SlpUl'l

1)

)'PI ()-

n1-

mar-i.

La epuismcntu! direct d int r-o ";ijl,-tlur{l cu


"e poate folosi

pelei

de p alpl anse (v. li!!'

~i,12),

telaia:

()=rrf-!/
'-~1 11
l_;O

2:20

il,

. (1

('-

.'-'J)

Tabelul 9.1

Valorile debitului speciiic q


------

r----....",

Il

-i- >:",,1I
111+;
""

0,10

0,30

0,20

0,40

0,50.

I 0,60
!

, i

0,70

0,80

0,90

0,95

---

(Il)

1,39

1,13

0.98

n,88

0,78

0,70

0,61

0,5:::'

0,42

1'1:,'7,;)

1.20

0.95

0,81

0.70

0,61

0,53

0,46

O,:i!:J

0,30

')1)

1,12

0,89

0.74

0,64

0,56

0,48

0,41

0,34

0,27

0,22

Il ,.:25

1.08

0,84

0,70

0,60

0,52

0,45

0,:)9

0,12

0.2.5

0.21

o.oo

1,02

0,80

0.67

0,58

0,50

0,42

0,38

0,:31

0.24

0,20

( I

- - _ . _ - ~ -- ~ ~

._-----

... ~---_.

----~---_

unde

H este
t;

'1

inltimea

de presiune, n m:
co(iicient de permeabilit at e. in m/h;
perimetrul peretelui:
debitul specific dat in tabelul 9.1 in f'u nct.ie de rapoartele (H-'-:-t)/i
i fI/(H+t), unde H este nlimea str atului de ap, iar , fi",-

Ilil \ li le: n ~e i.
9..3 . 2.. COBORREA GENERAL A NIVELULUI APEI SUBTERANE
(EPUISMENTE INDIRECTE)
~J, incipniele mijloace pentru coborirea genel'al CI. nivelului apej subt e!'alw - in t instalaiile cu PII(IITl-flItrl' i [iltre acicularc..
ti/ iru ip iul de Iu nctio nare al unei instalaii de cobor-ire al't ificjiJL~ il n\ ;'lu lu i ,qwi su bt er ane est.e art at in figura 9.16. De jur-lm prcjurul gj'i)pii d'
tur\(L,~lf' :-:(' p\ecut6, prin Ior are. puuri-filtre sau se infig Iil t re acicularf', (';-lin'
eiUi' c drTnpaz;-l <lpa, evacu at prin porn p are. Pr-in coborir-ca gener'aLI a nivclulu i pl'i sub t erane, cu cir c a (l,;~/l m sub c o t a s<\piHurii, atit p\Ja\;-dia \'it ;:o;
~::<a6Y~

'---r---r--"~

i
.)::

2
Fi!!.

~,.u;.

Schema
1 -

instalaie!

put-tilt:

pentru coborirea generah\ a nivc lulu i apei subterane:

S<JU

filtru ac ic ulu r : ': -

strat

iIll1J('I

I1lt'alJil.

de de fundaii se pot executa in usc at Sint situaii n c ar e (UbllJ'jf''''c


a nivelului apei subterane se utilizeaz nu pentru evacu aro a (\1'''';
din c:<"tp{lt uri'). ci pentru a prevvni fenomenul numit ruperea h idr aul ic it fu) dulu i :-:{\piltlll'ii (fig. 9.17). Stralificaia se eA"actprizeaz prin ))J"'Zf,nti1:-1
ciClU;' pinze de ap dintre care prima c u nivel Jiber. iar eva de~B duua sub p!'e~
s iu i '(Tiu'at p pr i n t r-u n St!'(1t ;-u'~i1(IS practic im perrnenb il. Plin de,,(lJidf~!f';1

luCi

~1'111': ;.J.!{\

1
')0
_.:..1

excav aiei, stratul de argil este supus presiunii H, corespunztoare dif'eren


de nivel dintre cele dou pnze de ap {fig. 9;17, a). Grosimea 11 a stratu
de argil la baza excavaiei poate fi insuficient, astfel nct se va produce l'i(
earea (cedarea) fundului spturii sub aciunea presiunii p = 'YII'H (fig. 9.17, 1
Pentru prevenirea acestui fenomen, se recurge la coborrea general a niv
lului apei subterane (fig. 9.17, c).
1

~;jyi&~0Jlt:G2S~~co7~----------I-r

2W141
;

"

'~'.""":.' .. ' .

~~~l

:~....

..

r.

Fig. 9.17. Coborrea generalii a nivelului apei sLlbteran


pentru a preveni ruperea hldraulic a Iundului s;)p:Hur;:
l-cxca\atie; ;!-s1rat im pcrtueabil ; J-stl:d

;w7me;\LJil

Putur ile filtre se e.\ecutfl in felul UI ru tor (fig. ~l18):: se fOrIlH',u;1 " lldul'i.
cu d iarnetr-ul de 40 ...... 60 crn. p in la stratul impermeabil sau, (li1C;1 a',>.;f lucru
nu e~te posibil, p in la o adincime suficient de mare sub ('oU\ s;1P;t~'i[ii. ! il
interiorul Q'8ul'ii forate se intt'oduce un tub de
LJ .... .30 cm d iam et.i-u, per'fol'at .n (',u'e (':'ii' c(dJo,
,iU\ (:nndueta de asp irat ie <l apei.lnain!"h' xtragerea coloanei de f'oraj din piimn\. );j ~pd\ill!
dintre cn!(Jan{\ ~i tubul perfol'at se iJlll'lHlul' unul
';ll mai rnul t e stlatr de malelia] filtl'ilil! ~.il(l'i~.
nisip mare) . care lunqiolw;l;.r{\ 1 un lill;'; ilJ\i'IS
int r e \!e"unint i tu hul-f ilt ru. Pe t1lit~tlI{ 1'('l!i;.r;-Irii filt rului invers. coloana de fCH'8,j r<,' ridis
(;J.tc"l . in tubul-filtru, in c ar e se (\lurnul";l/,', :'pil,
:St' int rod uce sorhul unei pompe ;1.flate !ei.c'ritJ"d;1.\il
terenului sau se introduc una sau <J(lU'-,
l1l)f~
sub 111 el sib ile.
FiltIP]() aeilu!;l1P si nt \I'\i (1) di;ll1(l , p \ t c, : llii
r i fi r d (o ') '" --;') c m . c u p a l'l P el i Il reI i(1;) I ;\ j,
pe . J. rn ::;i inLis111'(\U\ intr-fi pinZe! de sir n,'i -.1" (\1-

FiU' !1.1H. Pu i-f i lt ru :


J -

duc{;i
~-.,....~ -~_._----~--

~ro-600

mm

de

:!~---

in u l:

. J - ('llll'!llct;i
tip t ~d\'{'Lj/l:
(i~pirai.i~ (
1':)
jlHJ uuu) : .) -~-llll)-1iJ!rii_
-':lil,ini!\!!:/~~d(Jp diilIC'lll!l:
;-'~!!-;lt 11!li~lll{ I{'!:!
)--S(l,l! j'illl;llli /1 (2
.(1) Itl!lI)
\;.i:;';:

/ ._-

~Ij~-

li
_!Ilti);

pru. Vrful Iiltrului are o alctuire car-acteristic, fiind prevzut in interior cu


un ventil sferic. Filtrele se infig inpmlnt eu ajutorul unui jet de ap sub o 1)1'esiune de:) .,. G daNJcm 2 , care desface pmntul de sub vrf i, ridicndu-se

':1
~

....-1
..

-t :

~~
20aJcm
Fi!l. !I.UI. Fazele lntignii In p;tlllinl a unui

fi ltru

acicular:

J--jcl de apii: ~-d',!, de :lrgiLj:,-c nl1clllctii de colectare

de-ii "Htl.:.ul tel ii. antr'enead\ p{nilp finf' din pmi nt cl'end astfel un

l il l r:

n,llu:."i I'c' () distant\ ele LJ .... 2J c rn de jur im prejur.


b et'ectul j\~tului de aptI. jiltre]e (-\(:l'l.ilare ptdl'und pl'in pl'(IJILiil :';Il'i;tat f " ) 1I Cu 11 i n L 1I P bui n ti d(l a r s{\ f i(, ~ h i il ;-; t p d p m u n cit (li' . f n pc1. m nt uri j el i l
, ":8 p()Me rf'Hlila pl'irl ba!f'j'\: SdU vibiar.
1111 I
It li~ul'a ~LUJ Se aI'al,-\ pl'ini:paL"lp !ejlE~ ale introducerii unui lil t ru ,1"1ul ar . ialin fi"llt'C( 9:20 rlet aliul virIulu i l iltru lu i n cursul infigerii si al p n l1 i pil.lii <-'1<10[. Dl'~I1C1.I,pa apei ciitt,p filtlele i\li"lJ1eU'P se poate fac~ sub' ,'\\iUll!-'.(
g.i'e{\ i 2,iei. l'a ~i la put,uriie-t'iltn'. la nisrpur ile fine i la pminlulilt, l)f;ifua;,"
,l'tlle{/'('(\ ~I'1.\tai()naL'1 se peli-de dCIY8di ineficace', datorit,), pe!'ill!"'hiliUI+[l !iiil sc,l.zutf' (1 <-\If':-;t<1I' pmnturi t(-il/' epc!eal,-( mai greu apa. In (-I't":
IIH!i'i; IIi insl alatia de lil t r ill iuJl,\I(' S\' intl()dll(,p i () pompel de \ e-lJllUI1',
\ellt' ',','dzCt In filt r (1 presiune ne~clli\i-\ de (1.7 .... 0,8 da\!cm~. \pe suht-l'i\I1<', <-'"JnUl la presiunea Hlrnosfel'il'H est(j dlE'na!<.l forat spre filtrele ac i.ul: ~
li 11 d t" f cF 1'; i U 11e a est ema i s6tZ ti Ll.
r lJ f el! ul li tii i 7<'1 r ii v a('u u m U111 j . ril i re l ,-' :-",
PI'(i(~;'(-'!('1 1<'\ supr'af8 cu un c!op Hi.il1~ de <:rgil{l. In figul'il D.:21 eslt, lepri'/I Jtat;l "u[lli.dHa eni
at. a apei in
i ('orespUlJZtoFlI l' dlen~lii
i2!il\i+;.,tlIl1ale i dlen8.rii forate cu \8tUUlTl.
f-> i'. illitatea inst.alat iei in p,l.lllturi prfoase i al'giloase poate fi rnJih-"
dac;1
\lQ::\ filtl'ele ac iculare \ (-lCUl/Inelte se utilizeaz I c!l'enellPcl ('lei'tr()1\

(,-

v e l

j u r - u l

t i l t

r u l u

osmotic.

Atunci cnd ntr-un pmnt saturat se creeaz un potenial electric,


de exemplu prin introducerea a doi electrozi la o anumit distan unul de
cellalt, cationii aflai n apa din pori i apa nsi se deplaseaz spre electrodul
negativ (catod). Acesta este fenomenul de electroosmoz, folosit n aceast
situaie, astfel: alternativ cu filtrele aciculare se introduc evi metalice care

o.

b
FiU' H.20. Detalii ale vrfului unui fi1lru
acicular :
n cursul nfigerii; b _. n cursul

n-

pornpri! :

e;l\,T

de injectare a apei sul) presiune sau


11',\\;'\ de a Lsor ln ic : 2-filtru; .j-ventil sf eri
J -

<ji'scJ.is;

~;e

\'cnti! sferic nchis:


nat ural

.5 -

Fig. H.21. Filtru acicu lar vacuuma t :


1 - c"iJorirea nivel ului apei u urma drcli''\ri i g,a \ i lat ionalc ; :2 - coborrea niv clutul apei in UTnJ;1 dlell;lr i i cu vac uu m :
3-dojl de ;lIgil;l; 1 - filtlu
ac ieu Iar

filtru

leag;l la polul pozitiv al unei surse ele curent de ~30 ". 60 \. de\enind ;~n()zj,

i n timI) ce conducta colectoare a inst al at iei de filtre acicul are se IPc1gi\ 1;1 polul

flozili,; la trecerea curentului electric. i:qJa se duce la filtrele ac iculare \':alozi)


;Ie unde este pompat (fig. 9.22).

+ FiU.

!~.:!:!.

Inslalaic

a.lcul:
-- s1;!(ia de

] - I ; :iU

dc drcn.uc Cll'cllOOSll1'ilic;-1
I i lt r ncicularc:

(c;dod); '.!---!J;-lJtl
d!
IHJlIlfl:!re; 4--gt'I1f'I;;t l l J

c-u

{;lI;
(::lllHI):
lll('Il!

eli' \

Fi!!. !l.:!:l. :\[')(\ifk,'rea <ti;,.C'! ;,'i ci"


curgere' a apei intr-un Lil'.;z pri n
drennlc ('k('troosJ]loli(~:
l - c i l l o c ] (jllIl.-lil!llI Sili! l;il;:: illi(liLII legal d,' iIiSl;ll:<li;1 c1\,
'iii!,:1I\'):
:! - iillOd (l'ar,l el,' l<ie!):
- li ni i ,k
, 11l" III

rez.ult un alt efect Iavor ahil pe carC' il jll'Pi'inL1 eii";dJ'ea


prin dirijarea curentului de ap~i dinspre taluz (und",:;int
dispusi annz i i) spre interior (unde sint d isp usi cat oz ii rejuez.ent ant i cit, r'l.:f,lIl'iDin figura

~L2.3

(~le(tlnosmotici:\:

:2'24

filtre sau de filtre aciculare) se mbuntesc condiiile de stabilitate ale ta-

Iuzului.
Puurile-filtre i filtrele aciculare, la care apa este ev acuat cu pompe
amplasate Ia suprafaa terenului, pot asigura coborirea nivelului apei pe cel
mult 5 .,. 6 m. Cind cota final a excavatiei este asigurat Ia o adncime
mai mare fa de nivelul apei subterane, trebuie s se utilizeze mai multetrepte de coborre. Este recomandabil ca prima platform a inst alatiei de
coborre s fie situat chiar Ia nivelul iniial al apei subterane. In figura 9.24
este artat o coborire realizat din dou trepte.

general

Fi!!. !1.2'.. Coborrea

a nivclulu i apei in trepte.

Calculul unei instalaii de cobnrire d! t ificiR!/t a nivelului apei sub t erauc


se b az e az pe formule din h idr aulic a subtcran de tipul celei deeluse in capitolul .3 in leg(~lll!d cu det.erm inarea cnefi, icnt ul u i de permeab ilit.ate Ic, prin
pompare de p['obi"i pe teren.
Dup cum 8--<:1 art at, in cazul, puului pr>rtc'cl, cobor-it pn la stratul
irnpeirn cab il (v, fig. 9.16), ecu a i suplafe(~i deni\(>jate a pinzei de api'j subPlane st e :

;:-2 _

IL:',

fi
= -'-

1fl

7:/~

distRIl!<l FI de a xa puului, denUlliiti\ nU{t de influen, efcc t u l


a se mai resimi. pin/a d(' (ij1[t gi'isindu-se la nivelul i nideci . inlocuind? = 11, .: = li in relaia ((I':~) rez ult :

La

(1

r('mp~lIii inceteazi1
i~d:

fi

-;:/L'
= ----(li -, ) In R

! .,

""'1,,

lt=H-,\,:

s() =

j-J -

li.
'j)::;.
_
J
.~.

Se nlocuiete relaia (9.5) n relaia (~).4):

q= - T:k (2H - sJso'


In R
r

(9.6)

Relaia (9.6) exprima relaia dintre debitul q pornp at din pu i denive-

lc:u'ea

So

rezult at.

Distana H se

st abilet e Cu urmtoarea reiat ie determinat experimental:

(9.7)
in care s, se exprim n I'n. iar I: in m/s, Tot e\:pecimental s-a dOH~dit c"l pnrnparea se poate efectua doar dac gradientul hiclraulic ce se realizeazi:1. la :1tr area apei n pu (i care crete odat<:1. cu creterea debitului) nu intre{>~
\aloarea :

l n:..L :

15

,,'7:

f nlocu ind aceast valo aro a O'raclientului n leuea lui Dare\


b
b
,

,~C' (J}Jt ine Ul'lncltoareR expl'f'si p

t f'- li Il Il ti :

pentru debitu!

fJ
.=
"

ax im ce se pORte ext1'<'15'':; d i n-

f{pjatia (9.G) st ab ilit a pr:'ntru pOfl1pHI'ea d i nf r-un pu el fost w\tirL~;; L


pr)t1l,'U cazul pornpi:1.l'ii din m a: multe put uri. adrn it ind c acestea S-,1;' dispune'
II!' !Ii'i Imetlu! unui ('1'( de ;',11:i NI ~i cii pj,'c! u l 10f' ClIJHUIRt este ,~~;.d ii c,,:
i

(1 [

i Il u l ri c t i \ d p i a ;r ii N , si (l\ i Il li Hc e (' d ~ ira z ,) de i Il f! U(' n ;{ fi (ii 1) !d.4l


(t ig ~;.:2S), f Il H((',t f~JJ s;' ti})J. in., debit LI 1 t eJ( al (J neCt'3C11' peIll J'U ,1\) illP!'pa

il 11 Il

i;r' .);!i

d"!\cL\r'ii \' ,.

f) ..

In

Il
p

.( i

(:2 fi -- ,\J\,

N umrul de puuri rezult din relaia:

n=

(8.9)

qmax

Puterea instalaiei de pompare:


iF
1 \

Q(li a - li,)
= -------, [CP]
75

1J 11(1e

(9.O)

Of) ,

ha este
li, -

nlimea de

asp ir a ie, n 111;

nlimea

de refulare, n 111:
fi
coeficientul de randament care se ia egal cu 0,33.
Cu noscindu-se dehitul i puterea instalaiei de pompare din cataloage se alege
tipul de pomp adecvat.
In mod obinuit, puurile-Iiltre se am plaseaz la el istane de 5 .,. G m ,
unul de altul.
1nst alat iile de filtre aciculare se livreaz n gar'nituri complete, CUpl'iIJnd atit filtrele, ct i conductele, pompele de vacuum i de absorbie-refulare.
:'llotnrul electric etc. Pe baza datelor de catalog urmeaz ,<l se stabili, n funcie
de coeficientul de permeabilitate It, doar distana la care se nfig filtrele unul
fa {L de celMalt. De ob ieei, aceast distan este 1, J .... 2 m . Filtrele se r acordeaza
J2 CC!lutuete de colectare care snt n legtur cu statia de pom pare (v. fjg. D.2.2).
E \8111 p lu l din figura 9.26 ilustreaz avant aj ele pe car'e le prezint col la ~?ner'alc} a nivelului apei subterane faVl de ep uisruentul direct; se arate)
\1 {\'c\\ at i sprij inil n inter-inru] creia, ~pre el se pui{:;t lucra n uscat. Sl'
oi,ji l ':; dill!i-t metode de e\Hell<U'C' a apei . In l'azui p u isrn en t u lu i direct (fig. ~12(l,
(1\. s:iiliinil'eo irebuie S{t rrzistr at it la impingereii. pilmintului, ct i la C'P:l
c11"j ~i l:(~huit: ~i-: fie el ane : c\isUt riscul de ::::ufnzie, m ai ales d ac pilmintul
G

i,l

['i({j(J'~-lli:"ijJ('s.

,',' >,,jj,

ilalil

dORI'

I il cazul

cobol'lrii nivelului apei (fig U,:2G, b), sprij inirca

de irl1pingel'ea pi\mil1tuJui" ial'

condiia

de et.anse it at o

n'ai esil ' uLli~(1tcllje Hjscul de suf('zr' Fd C,' lus. daUlliU~ fapt ului ,'.
df-osebr'e de'-epuismE'ntul dir-ec t , cUlfn(ul de il
u'd,'e punctul (1<- ,_(>1,'(t~:>" ,~::ote descendent, co nt r-ibu ind , dup[t cum ::O-ii. al'[{(i\l n capitolul J, lR ind eli>!

";;j>'

S<-UC~H J)'''lminLului.

\je~f'tea mijloacelor de p\aeUBl'f

'ir,.: ,jP

,:qwi d in s q)~HUlj depinde in Pl'jl1U~


l~lDl'inH:'[t coeficientului de ]H-J'JlIPdbi!i l;-:' le L\pelj"llf.<1. multor l\"i,'.l\
il

a definit n mod general domeniul de aplicabilitate al diferitelor mijloace, dup


cum urmeaz:
k = 10-9 tti!, evacuare cu mijloace manuale (gle i etc.);
k = 10-9 ... 10-'7 Jll/S, pompare intermitent:
k
10-7 . , 10- 4 m/s~ filtre aciculare vacuurn at.e, drenar e eleotroosmot.ic ;
le = 10- 4
10- 1 m/s, puuri filtre:
1
k = 1010 mjs, ep uisruentul direct posibil pentru inalt.im i de ap
sub 3 m ;
k > 10 m/s epurz area apel nu este posibil.
"0
o"

9.4. DRENAJE
lucrri

Drenajcle sint

fua\itaionai

cu caracter dcfinit iv pentru coborirea pe calc

podrie comunal. trnbunttiri

naj elc au o

funcie comun.

Iunciare

a.). Foarte diver-se ca

gos-

alctuire i destinaie',

d re-

dun to r

aceea de combatere a efectului

a n i-

(construcii.

velu lui apei subterane . Domeniile de utilizare a drenajelor sint foarte variate

al unui nivel ridicat al

apei subterane. Iic c este vorba de () construcie subteran, (Iu ndat il'. tunel. galerie e tc.). fie
,de o lucrare de
dustrii. unui

suprafa

ora

(drum

cale

ferat.

zid de sprijin etc), de nmplas amcnt ul u nei in-

sau al unei cxploat ri agricole,

Cel mai simplu tip de dr.-uaj iI constituie o : rauce uniplu t


puin

.vccst tip este

cule line aduse de

utilizat in prczcn t ,
ap.

Sistemul

deoar~'u'

obinuit

ClI pietri

sau

piatr

spart:; .

porii drcnului se colma tcaz rapid cu parti-

de d reu este cel care

separ funcia

c~lpbre

ele

<care revine umpluturii drcu a nt c ) ele cea de transport al apei capt al (care re vine ullei
parial

<lucle

Prin alegerea unei pante convenabile. apa este

[a lJadl).

de unele cstc

mdqpr tat

pinhi ele
~1.:28).

{fig

<lsigur\

ap

C(lkct~l:"~

spre puncte de

prin pumpar.

n figura 9,27 se arat


{J

condus

COf:-

~t',,'Z<ltl;

pcrto rate elin hc tou , azboci nu-n t. material ccram!, material plast ic ct c..

llli

d rcn funrla t intr-un sl ra! i mpernu-nhil. (arc

int('rcl'ptc~a!j

ele sub tcrasamc n te!c unui drum, Cind baza drcnu!ui l';lllline in stratul de a

cota la care se plascaz )i distanta dintre <trenuri

coborirea dorit i a nivc lului

t rcb u ic :lsl!el alese incit sj s,'

ap:~i.

'd,ltnialuJ elin corpul d n-n u lui pou t c fi 011loC\l't1. alcttl uit din pietris )i nisip (fir,;, ;'.:.;7.
~j

,2:-\) sau poate li

Fi!!. !L:!'7. Dren

tul
]-t:lt'n:
-1- - -

dllJl

lc l ui l din

(cIJ(Jll pllla
i nl[1\'IIlI\'allij:

11lli Il l\i! h'

Li

:<iral\'

dupel Il'gula li l t ru lu i

Fi!l. H.:lH. Drc n

stl"-

ill\C1S

cu

(li;

l,a/,l

(.:29 1

it:

s\.~;\lu[

[W rnu-a lJ i :

,:.!~"illi'.;J

r l r: ~ll!:!; ;~--(jd(L'l'i~
de :ll'gi!.:{. :.J
StLIt ilfl~H'2nu-.r hi l : (;--11111111

etafl~

l 'rob lcmc deosebite se pun Ll

IO:la \u\CC'pti1Ji!::i ele aluue can-

d;cn,tr"~1

te){.'lluiui IW trasl'l'1l'

Dac:, s t r.rt i ii cut i

condiiile

c~ii!()l

lle'

cOlllUllit;li.

, ..

!lidrO'ieo!o'.(iCl' pot Li\c,;iz:l p;c';-

dUl:' d e s t ahi li t.at c a unui versant in calc' se opcrcuz o dc caparc. se pot folosi dlTI1Ur: dix-

puse

clUP:'1

supratctclc

poteniale- el'

introduc l.e vi perforate (lig. V.HJ)


<)

alunecare. executate prin foran'a unor g;lllri in

al t ernn ti v o co nst i tuic iu le rcc p t arca piIlzl'!OI ele

2:28

Circ' :,

\Sl'll1Cltl'a drcnuri pot atinge lungimi mari. ele rest" fi!'; ::'
ap

pri nt r-uu drvn

anh'n,lja~

p.,'

~'~:C:'~J-

faa decaprti

i susinut

de un contrafort din pmnt compactat (fig. 9.31). Msuri de dreDare se cer luate i n cazul zidurilor de sprijin, pentru a degreva zidul de presiunea apei. n
acest scop, n spatele zidului de greutate (fig . 9 . 32, a) sau al peretelui vertical la zidul-cornier (fig. 3.32, b), se plaseaz un material eli rol de filtru invers prin raport cu materialul
granular al umpluturii care asigur racordarea dintre zid i taluz. La br z i f'Iltrulul se aaz

multe strate,

li"iy. !1.2:9. Drcn din mai


o

Fig. 9.:Ht. Drenuri orizontale (1).

conduct

Jng~;

de colectare semiperf orat , pe o fundaie de beton simplu . La suprafaa terenului.


cor o namcn t ul zidului, se amcuajeaz , de asemenea, o rigol pentru colectarea apei din

precipitaii.

Fiti:. ~t.:H. D;( n sustinut de un


de p;ullnt co mpact at :
d:~.j~ ~

] -

,,~--- I:IJ/c(trl/:

J ,~---

Fi\l. H.:::!.

masiv

ll:tlllilli

11,-

SI':I((

(qJlj-

L
c

Il

iu SI'a{, le zidului lIP SIJl l i i u dc grcutate; b - ii!


le zidului-,} n irr: 1-- ;l!gi!;i; :! -lllflp!u(ur;i;

J-drcu: 1 - I,;;r/J;U<JIH'.: j--coleelol'; (/ - IUIldali,' de


I"L<I:I
siuu.Iu ; 7 - t cr cn natural

['a.tat.

)O;Ec

D ren:

tip special de d rcuaj il c.ous ti t uic d rcn tjiil plin ncnt i lo.t c, utilizaL in pmin t url ar~i

u c;cpaeit;1te m arc de: rc(illl:re a apt-i,

constind

dintr-un sistelll ele pu uri eu pnt'i

din )~]"tcrial poros, in care se asigur o circulat il.' ele ar-r, cu tiraj natural sau Io rt at.
Biorcnajul r epr ez i nt d rcnaju l 1'\' se rcallz caz pri n \ Iedul \('gdaiei ce acoper Lrrrn u l.

9.5.. POMPE PENTRU EVACUAREA APEI DIN SPTUR


T)ompek u t i lizal c pentru nacuarea apei din spl nrl pot fi imprt it c in dou caLegorii:
pompe aspiratoare (pompa cu
_
n!

plst ou , pompa c u diafragm;'l et c.};

pompe aspiratoan'-nspillg~Hoare(pompe cent;ifuge pompe cu

tu,' ]JlH'umatic).
Pontticlc Ci! pislo n poL fi act io ua l c manual sau ll1e:canie

\'.i\ ct or

h i d rau lic. POl11[H'"

!:( l

Ele' au deza\~lntajul

(;-1

g:lTni-

1\;:i1\ Se ilzeaz;; rtjwde datori t pa rt.lcu lclor Iin de nisip alIate i n suspensie ';ii absorbite odut a
C:1

2P~i

jJ(IJnU!

le CII dia/Jaf/ilHI sin t mai robuste, a vi n d drept pi st o n o dial];lgl11 dast\':'l dln piclc :

~~~1 dez<1\<111tajul unui de hit mi c

Cele mai utilizate la Iurrrtlc dl! l'puislllenLc sint po.n pcl c cent i i uqc . acionate de
LO;"l

cu l",plozie sau de: mot oare ekcLrice

imn C( ref ular.

poatl' atin~(' ;)()

III

LI

Inlt imc a de aspiraie cst e ele 6

pompele m onoc t;ljale si

i)()

1110-

1) Ill, iar in ];

m la cek m ult i e tajat c

Fl:n((i(!'l:':!.~' pomp('j n:clam::i urn plc rca c u :lP:'l a (olo:\;1li (it' asp;ralie ;;;i

;J

camerei ro l o ru lu i

229

Tipurile de pompe utilizate la lucrrile de fundaii de adincime sint: pompa cu cjector


hidraulic

pompa cu ejector pneumatic (airlif't).

Principiul de funcionare a pompei

Cll

ejeetor hidraulic este artat in figura 933. Corpul

pompei seaIl sub ap . Printr-o conduct este trimis un jet de ap cu presiune, obligat s
treac printr-un orificiu ingust (duz). La ieirea din duz, ca urmare a mririi brut e a seciunii,

care

se produce o reducere a vitezei

creeaz

o dcprcsiune, un vacuum

suficient de puternic pentru a antrena apa elin

pu.

Pompa cu

cject.or

liidraullc, numit i hidroelevator, arc


avantajul de a nu necesita umpleroa
cu

ap

a concluctei
funciune.

funcionare

a pompci

matic (airliftului) este


9:)4

Fin, H,;l:l. Pompa cu ejector hldraullc:


] - aspirai :
r cf ulat e :

Fig.

~}.:H.

cjcct or

Pompa cu
pneumatic:

1 -- I uh pertorat: 2 -- ca-

IilcrJ <1e a mestec : ;; -- ("1'<1e aer (IdJljll illl":. :


j Hlduc Li dl: r~_'fll~~lr,

3-duz;1

ductil

Un

aspiraie

de

intrarea in

CII

ejcci or pneu-

artat

pcrforat

tub

la

Principiul de
in figura

de

100

200 111In di.unctru i n,60.


1,00 111
lungime an' s ud a i de el o camer in
care ptrunde o conduct de aer
C0111prilllat\p:1 este asplrat ca urmare a eliIcr cn ci in t rc dcnsl ta t(':[
mai redus (prin anu stecarca cu aer)
a apei din conducta de refulare i
cea :l apei elin pu \ill'z<! de ri dic::ue a apei in airli t l crcst c oelat,'i
c u p n siuuca hi dr os l n t i rfi , de aceea
lste i n di ca t c a ni rli l t u l s:i se g:lscasc:l
c u cel puin :) l1l sub n i , elul apei

9.6. SPAREA I BETONAREA SUB AP


La cxccut.irca sap:lturilor sub nl vclu l apei se recurge cilld. cla l ori t
allo:

condiii

locale. nu cst . posi hi l e vac u arca

teL- aco pcrl Lc cu ap:'i)


i

dc bi t ulu! mare

S:lU

ape! din s:'lp:lillr,"\ (n spcc ial la am p la sn men-

\cl'1asi p ro cc d cu poate li u l i li za t

/;1

coborirea c h cs o a nr Io r d cs chi-.

a coloane lor (\ cap 1J i 11).


in figurile fl'L) i H:W se a ra t c!OUCl ruo du li t l i de ex('cuie a s:lp{lturilor sub ap Intr-un

ch esou deschis lansat ele pc o insul :ntificial:") cu ha l ardo u S:'ip:Hl'a cu grail;'irul (lig 9 . :)0)
pmiu turi lor coczi x c ~i al pic t ri suri lo r.
L nisipuri sau nisipuri pr.f o asc. s pa rea se poate cxec u!a 11lec:lIlizat. u l i liz iudu-se i ns t ala l i i de ai rli ll (lig. D.Hi) sau h idr oclc va tor Iuuc iuuiu d si m i lar cu pompele descrise mai in ai n tc. cu deose\Jirca C[l pri n co n du cta de aspiraie c'sll' ai)soriJil:l suspcnsi a de ap cu pmin t
n urni Li inil p

se' ut i li zcaz in cazul

In sp1\ii largi, s:'iparea sub a p se realizl'az;} cu a j ui o ru l c!r:'lgilor


Bctonarea cu pilnie [ii t: rc prezi n t

IJl'to:lal('a sub

ap

mijlocul cel mai b un

mai

p lu Ut oar.

rspi ndi t

in prezent pentru

La acest procedeu, cunoscut si sul) n u mclc de Co n t racl o r (lig

u t i li zcaz. u u t uh melu li c elin Lr o nso anc

Cl'

~1.T7), s~'

se illllJin:'[ la IU!1gill1en d o ri l a , Pil'\:"izut la

superior cu o pilnie, .vc t ioun t de o macara sau un l ro liu fixat pc o

cstacad.

captul

l u hu l este cobori t

pin::i aproape de haz a incinlci ce urmeaz a se hv t oua . 1 n dop din cil\ i , saci h irl i c de. Ia gura
pilui el sau un capac mobil la baz mpiedic amr-s tcca rra primei arjc ele beton ClI apa. Se introduce beton in tub, acesta impinge

ex pu lz caz dopul sau se deschide capacul ele la baz ,

ast lcl in i nci n t. Tubul se'

bct onul

ptrunzind

i n ci n tcl .

urruriudu-se

230

ca In pcrmancu t intre'

menine
suprafa:l

plin ;;i se ri di c

pe

msura

lJ<'lolluiui 'ji baza Lub u lui s

urn plcri i
l:il~jin,l

o distan de circa 1 m. n acest fel, spre deosebire de alte metode, la sistemul Contractor
in direct contact cu apa doar primul strat, care este impins in sus de greutatea coloanei
de beton din tub. Acest strat poate fi ndeprtat i inlocuit cu un beton corespunztor, dup
intr

-. ~ -::.

..

FiU- n.:lf;.

f'i!j_ ~t,,:t5_ Sparea sul> ap cu graitr:


J -- licita! dou; '2 .- pi lo t

Sparc hidrornccanizat.

J -

],aUll(iou;
4-

II

Fi\!- !t.:m. Dop

'Fi!!_ H.:r7. Bct onarca sub ap


cu pilnie 1i:;.;1 (Co nt tact o ri.
5<': fIU1C;,

2 - pilot:

sta!ie

de

3-

jJid roclevat or :

pornparc.

j:
,1

'l

:JP~1

sub

intr-un cheson deschis:

dt'asupra ni vc lu lui apei

Cu o pilnie se aCOpl'!~l

Cind incinta ar.. dimensiuni mai mari sc

(>

de hct on .

sllprala:l de cel mult G

li

]n:!

prevd cof raj: i nt crmcdi are sau se folosesc simultan

mai multe piinii

Li hc touarcn sul)

ap

se

!l'COlIJaIIChi

un

doza] de ni puin 350 kg ciment la 1 m" dc

b,:o;', prxcum si un beton cu ln cra b i ii t a l c ridic;lt;1 lasart:l con u lui cl<- 1:2. 18 c m )
Uad, suprafaa iu ci n t ri ce se lJdollcaz,l este mare se pO;ilt' do vedi avantajos S;l "e ihionue sub ap numai un dop de beton, la adpos t.ul cruia S{l se evacucz e apa si in co nt i11112[c

s :Ot' Iietouczc in uscat Dopul trebuie s reziste la prcsi un ca hi drost a tic

'(n(lI

11)

:Ofl:oplInziito;,rc cliferellei ele ui vcl intre b az a lui i nivelul apei clu p cvar uarca apei din illlinLl.
(!~g. ~,:)g)

Scriind egalitatea intre presiunea hi drost atic 'ii gre ut atea blocului:

231

Grosimea dopului astfel determinat est foarte mare. Ea se poate reduce dac se iau
in consideraie forele de frecare care se dezvolt Ia contactul ntre pereii incintei i betonul
din dop i dac se ine seama c, datorit aderen tei dintre betonul proaspt turnat i teren,
presiunea hldrostatlc se exercit numai pe o parte a suprafeei dopului, n contact cu apa
gra vi ta lonal..

Priuc i palclc faze de ("(c'cu\ic' ile U1H'i pile (Il' pod


~i

(CI

bcto narca s-au executat s u h ilpj sint:


infigerea palplanclor nu-t ali ce p ri n balc'L' cu o so nct

luudn r din'cLi. la cn rr- s.ipan-a

montarea cadrelor orizontale de rva liza r il i n cilltl'i de

p lu li l oarr- (fig. n.l9. a):


palplanc

(fig. \1 . :59, b):

siipare:l cu grailrul rlc\iolla! dc' UII cx ca vat o r montat pe UI1 \ ris (lig n;l\l e):
be to narca sub ap cu m c l o d a Conlrador a unui do p li) baza i n c i n l ci (lig 9.:l9, d):
evacuarea apei din i n ci u t a

turnarea tr-tlpii de tuudar a pilei: demontarea cadrclo r

de rigidizare i inlocuirea cu co n t rafi sr care se ekscard in fundaie: col rarca pilei (fig. 9.:l9, e):
- bc ton a rea in uscat a pilei: li-lil'lca sub ilpii a palpln nsclo r metalice deasupra t lp.i
de

! u n dar c

(/i g

~139.

().

CAPITOLUL 10
NOIUNI

GENERALE DESPRE

FUNDAII

Fundaia reprezint elementul de construcie care


suprastructur i le transmite terenului de [undare.

preia Incrcrile de la

ntruct tipul, alctuirea i comportarea fundaiei snt inseparabile de


natura suportului - terenul de [undare -, uneori termenul de fundaie este
folosit i pentru a defini ansamblul constituit din elementul structural i suportul

acestuia.

10.1. CLASIFICAREA

fUNDAIILOR

a. Clasificarea fundaiilor dup criteriul adncimii. Dup acest criteriu


se clasific n: fundaii de suprafa i fundaii de adncime.
Fundatiile dc suprafa snt acele fundaii la care talpa se afl la cel mult
.) .. ,6 m de la nivelul terenului sau la care raportul DjB ~ 5, unde D este
adincimea de fundare, iar B limea sau diametrul tlpii fundaiei.
Fundaiile de suprafa se pot grupa astfel:
- in funcie de tipul elementului structural pe care-I suport (fundatii
sub ziduri i fundaii sub stilpi);
- in funcie de alctuirea construciio (Iund at,ii izolate, fundaii sub
form de tlpi continue, pe o d ir ec.ie sau pe dou direcii; fundaii sub form
de r adier general);
-- in funcie de procedeul de executie (fundaii executate n sptur
t aluz at ; funda.ii executate in sptur deschis sprijinit, fundaii forate,
dcnum ite barete scurte);
- n funcie de natura suportului (fundaii pe teren natural, fundaii pe
teren mbuntit),
Fundatiile de adincime, la care raportul DjB > 5, se clasific in funcie
de modul de execuie i de alctuire, in:
- fundaii pe chesoane deschise;
- fundaii pe chesoane cu aer comprirnat;
- fu ndaii pe piloi i coloane;
- fundaii pe barete adinci.
fundaiile

b. Clasificarea fundatiilor dup criteriul modului de transmitere a


crilor la teren. Dup acest criteriu, fundaiile se clasific in:

ncr

direct, intre care se cuprind cele la care se ia


n considerare transmiterea incrcrilor. exclusio prin suprafaa de contact
dintre ba:a (talpa) fundaiei I teren: in aceast categorie intr toate tipurile
de [urulati: ele su praai, chesoanele deschise i chesoanele cu. aer comprimat.

- [und.otii cu transnutcre

n figura 10.1 se prezint exemple de fundaii cu transmitere direct.


La fundatiile de suprafa, fie c betonul se toarn n cofraj, atunci cdid
sptura este taluzat (fig. 10.1, a), fie c se toarn n contact direct cu pereii
sptui-ii (fig. 10.1, b), ~e neglijeaz forele de frecare ce se dezvolt pe feele
laterale ale fundaiei. In cazul chesonului deschis (fig. 10.1, c), pentru coho

Fig. 10.1.
i

Funda.ii

cu transmitere di rcct:

umplut ur- : :! -

sl':itlll

Lduz;IU\

rirea la cot a chcsonului, prin greutate proprie, trebuie nvinse forde .It:
frecare pe suprafaa lateral. Chiar d ac ulterior', prin refacerea legeHurilor
structurale ale pmntului, s-ar putea mobiliza frecarea la o mica deplasare pe vertical sub ncrcare a cheso nului, acest efect este neglijat, port an a
consid erindu-se dat exclusiv de presiunile normale pe talp;
- fundaii cu transmitere I ndirect; la care incarcrile se pot t ransm ii ('
la teren i prin forele de frecare dezvoltate pe supraf'a a lateral a elementului
de funciare: n aceast categorieintril piloii, olo anel. b aret.ele.
p

4I

1t

1
, t
tf

(Pl

f1

tP!
I

t //
t'

L
1

1fpv

R,
b

FiU. 10.2. Elemente de

I
Pv

c
Iundarc cu

transmitere i nd irccl. :

() - pilot prefabricat; b - pilot executat pe ],'c: c -

coloan;

d -

barct

a d l nc

f n figura 10 . 2 se dau exemple de elemente de funciare cu

Lr ansrn iiyre

j;1direC'tA (pilot prefabricat, pilot executat pe loc, coloan, b ar et adi nc ).

c. Clasificarea fundaiilor dup criteriul naturii


supuse. Din acest punct de vedere se disting:
fundaii

234

fundaii

solicitrilor

la care snt

supuse la solicitri preponderent statice:


supuse la solicitri dinamice (de exemplu, fundaiile de m as ini).

d. Clasificarea fundatiilor

tuit~.

dup

criteriul materialelor din care snt

alc-

Dup acest criteriu, fundaiile folosite n prezent n ,ara noastr se pot


clasifica n:
fundaii din zidrie de piatr;
. '- fundaii din beton simplu;
- fundaii din beton armat (monolit sau prefabricat).

1
v

10.2. MATERIALE UTILIZATE LA FUNDAII I LA LUCRRI


AFERENTE FUNDA/ILOR

.Materialele utilizate att la fundatii. ct si la lucrrile aferente fundatiilor


si nt., n general, materialele de baz folosite i la alte elemente de constructie
(lemn, oel, crmid, piatr natural, beton simplu, beton armat). Fa,
de condiiile impuse n mod obinuit la folosirea materialelor respective, se
adaug cerine suplimentare, datorate faptului c fundaiile vin n contact
direct cu pmntul.
'
Lemnul a fost utilizat din cele mai vechi timpuri la fundaiile pe p iloti
(la locuinele lacustre), ns, n prezent, n condiiile rii noastre, este folosit
doar la lucrri de susinere cu caracter temporar (sprijiniri simple sau pereti
de palplane) i, rareori, la fundaiile pe piloi ale unor poduri de serviciu.
Durabilitatea lemnului aflat n cond i.ii constante de uscciune sau umiditate
este mare, dar lemnul putrezete repede dac este supus unui regim alternant
de uscciune i umiditate. Degradarea unor Iucrri de aprare a m alur ilor,
executate la sfritul secolului trecut n porturile dunrene, s-a datorat putrezirii capetelor piloilor de lemn care, dator-it var iatiilor nivelelor Dunrii,
s-au gi'l.sit cind n aer, cnd sub ap.
Otelul este folosit n fundatii ca armat.ur la elementele de beton arrn at
sau su'b form de evi sau profile la fundaiile de piloi, la lucrri de susinere
sub form de dulapi metalici de inventar etc.
. Elementele metalice aflate n pmnt (p alplane, anoor-ajc) sint supuse
coroz iu nii care, ca i n caz ul putrezirii lemnului, este acceler-at n condiiile
v ariat.iilor de umiditate. In pminturi nisipoase, primul strat de rugiml formeaz im preun cu boabele de nisip o crust protectoare care ncetinete
procesul de degradare.
Zidria de crmid obinuit nu se folosete la Iund at.ii, deo.u-ece al' fi
repede distrus de umezeal i de aciunea de inghe-dezghe,. La lucrrile
de subz idit-e, cind sub o fundaie cx isteut se execut o nou fundaie, se
ut.ilizeaz. crmid foarte bine ars. vil rific at., cu care se realizeaz umplutura dintre fundatia veche si cea nou. Crmida vit r ificat se foloseste si
pentru protejarea hidroizolaiilor,
,
,
Zidria de piatr se utilizeaz indeosebi la fundaiile cldirilor din zonele
de deal i de munte dac se poate asigura, fr transporturi costisitoare, piatr-
natural cu marca de cel puin 100. rezistent la intemperii.. Se folosete
att piatra brut spart neregulat sau bolovniul de riu, cit i piatra brut
fasonat cu cel puin dou fee plane i paralele.
Bctonul cielopian se poate utiliza n elemente de fundare m asive, fI'<'1,
solicitr-i importante i care nu se afl n medii agresive, proporia de material
nglobat putind fi de cel mult 50% la beton B 100 i cel mult 35% la beton
de marc mai mare.
23')

lucrri de fundaii. Betonul B 25 se


folosete la umpluturi i straturi de egalizare: B 50 la fundaii continue sub

Betonul simplu este larg utilizat la

ziduri. socluri si blocuri de fundatie cu cuzinet neancor-at la

cldiri

cu cel

mult P -..L 4: B' 75 la fundaii continue cu cuzinet de beton arrn at la ci;:i,diri~~


r,'
1 1) T, -;) ... P -LI 10
mInC
Beionul armat reprezint un material de baz pentru executarea fundaiilor. Betonul de marc B 150 se utilizeaz la fundaii elastice sub stlpi,
la tlpi continue de fundare, la cuz inet i de beton armat, iar betonul de marc
B 200 se folosete n condiii speciale. Betoanele de mrci superioare B :300,
B 400 se utilizeaz in elemente prefabricate, cum snt pilot ii , palplauele,
sau ca beton monolit la piloi executai pe loc prin for-are, la pereii ngTonat i etc.
~ . Asupra hetonului simplu i betonului armat din fundaii se exercit
diverse aciuni ale mediului nconjurtor.
In continuare se dau exemple de aciutni de natur [izic. In fisurile de
contracie ale betonului de virsta t inr poate ptrunde apa din pmnt care
prin inghe ii mrete volumul i degradeaz treptat fundaia. Fundaiile
construciilor' hidrotehnice i ale podurilor snt supuse la actiunea mecanic;;
fi, curentului ele ap, a gheii, a materialelor transportate de ap. Curenii
electrici din pmint, denumii "cureni 'agaboJlzi", pot ptrunde pr-in fisurile
bet o nului la armturi a cror corodare este nsoit de mrire de \ o lum.
Pentru combaterea .aciunilor fizice se folosesc betoane ct mai comp act e :
unde este cazul, de exemplu la pilele ele poduri se mbrac betonul e\IHIS
ae iu nilor mecanice cu blocuri de piatr.
Mai periculoase snt actiunile de natur chimic, exercit.at o de apele subter'ane a~resi\e. Apele acide provoac splarea varului liber din ciment, 8pell)
sulfat ice conduc la formarea unor compui de cristalizare, fenomen nsoi: de
mrire de volum. Stabilirea agresivitti: apelor subterane, [reglementat prin
standarde. constituie unul din obiect ivele cercetilrii terenului de Iu nd are,
iar buletinele de analiz ale apei sint anexate la studiile geotehnice. n unele
s.it u at ii. de exemplu pe amplasament ele construciilor din industr-ia ch im ic.
R hirtiei i celulozei etc., apa subter an poate de\eni agresilil in timp, dup;'(
darea in explo at ar-e a construciei. ca urmare a pierderilor din inst ala t iile
i(c"hn(}IC)~ice. Fa de pericolul unor ape agresi\(J se acioneaz prin I'pnlizill't'd
dp hetnane compacte, puin pel'lneabile. cu doz aj ridicate de cirn e nt. i, UlJPllI'j_.
cu masur-i speciale cle izolare a betonului din fundaii (cof'raje din lemn (l1'Or'Hit el) bitum pe lat a de contact cu fundaia: beton b it urn inos IH' Ldp,j
fundi-lipj: protejarea feelor fundaiei CII urnplut uri de argiUi gr'as: ilOLu'C'
hidlu!lH!({ b it um ino as susinut cu z id tie de cr'Amidil vitrific at etc . ).

10.3.. ETAPELE PROIECTRII

FUNDAIILOR

.E.0.ru.:i.p-a1:J~-a-y+B----a-1-B--pro i PC 1[1.1' i i f ti II~l~~i~lgE~tI!..t:


- cercetarea terenului ds...1m7darr . pe baza t ernei elabor-at de proiect ant ul structurlllmpl'eun elI unitatea de studii i prospect iuni, folosindu-se

met<)c!ele prezentate n capitolul ,~;


- a(e?crca adinciniii (Ir {unclare.cu l'eSpf:ctarea criteriilor resp ect ivc:
- ;;&.::!!;re(~--()/S1('7li~Tl-l-l dc[unclarc:

(h;bo~7t;:;:a- proz' CCfzll1;-; fU;;~~{I-i lQL_! a ni (', /(l:!;_~(fj(fJilln{(CJr('Cllz (';

-- [nt;;~~i-~;-:r(lIiiiI:Ic1mJ]i~gLCi:...dCL_r)
----------

:236

crut(e!' a fundaulol'.
--

--------------- --

in

Diferitele variante pentru alegerea sistemului de funcIare se examineaz


succesiune:

urmtoarea

fundarea
de suprafa
pe teren
natural;
"---. _. _.
__.__
. __..'
..__
__..
..__
__'
_

~_.",.

.~_.~_

_.>-.,~_._

~_,,_.

.~

"_.~

-J1!n.daI~ea~de._suprafa~p_e..JereILimbu.Qtit ;

fundarea de adncime.
_____

.._"_o. __

~ _ ~ _ ~ _ ~ ~ . , ~ ~ _ . " _ _

~.

"

Examinarea unor variante presupune:


_._.,~ - - - - - - _ . _ - - - ~

c~lculul terenuluid~Jull(1Qre (v.. cap.

calculul i alctllil~E)~JuI2~laieis_~.~L~men_.~t.!:uctural(\.
cap.J2 ... 15);

elabQ.r<9.r~a ljhnologiei de execuie a fundaiei i, dac este cazul,

11):

lllcd~rii-de mbuntire a terenului de Iund are :


. __ ._-_-..-" -._--_.,.,,~----,-",._--

...-.--~-_

..---~---'--,.,.-

-_

evaluarea costului

..

'--"'._-'-"-'-~-'-

consumurilor de materiale i de energie, duratei

de execuietc.
Ca urmare a analizei t eh nicc-eco nomice, se adopt sistemul de f'uudare

c are corespunde n cel mai nalt grad cerinelor de sigul'an i de fuuct ionalit.at e ale structurii si. totodat. asigur realizarea infrastructurii la termenul
planificat i cu consumuri redus~ de ~)eL ciment, energie.

- Proiectul fundatiilor la nivel de detaliu de executie se e labore az


cu n~,-,pectarea normelor- de calcul i proiectare specifice materialului din care
alctuite fundaiile"

sint

- Fia tehnologic de executare a fundaiilor' cuprinde descriNPd pr.c:.


<'E-<leului tehnologic pe fazt" de execuie, resursele necesare (materii-lI l > . m ijloau- de munc, jor;\ dp munc). indicatori t eh nico-cco nonr ic i, norme d::-'
prCltHia muncii i protecia impot rivu incendiilor.

10.3.,1

ALEGEREA ADNCIMI! DE FUNDARE

Pot r ivit normal ivu lui 'jlelltrll nro iec t arca si e'\ecut{irea lllcl'rilul' ;li' lund,',:l\ directe la co nst ruc t ii (p il}-ii). adincimp<\ de Iund are SP \,t l l1 si d ,' l'c')
(lt~ 1,1 ((tta tel'Pl1ului HtlH'11Clj;'lt :';Hl. la c[;:tdil'iJe (II su hso l. <lI' la fata pdrel'ls"!ii
:-,ufel,fului p i na h talp; lUl1 l 1 a i t, i . inclusi\ Iwtnl1ul de ega!izcu1\
.P!-~J~~jpaI~:hL,_,c r i tprii l' ill:e t !'pbl! ~\' .. ~~ ~:.llJr._j.!..L_~~~h~lJL..l-'-L ..c'?-t.012jlil'l' c\ __.0d j u..iu; ii
el e f l! Ivi are si n t ..prez l~ n t al e in"()ntiI}uare,
i

~----<_.-

a. .\g.jg~illl~JL4~..1D.g.h.r. f n al18XH Il se reproel uce du pil no.m at ivul J) li!-i7


u li t<-tlw lai el. dinc imi 101' ni i nirli p ti e f u Il ci a l'e. Il nr n i Il d el ela adi ne in )(' CI el (' i n ~ h p ~ ,
:" i ! ti i Il el i n con s i d el' il]' e i 1a t li nt t p l'e Il 1.1 1u i d e f U Il el el. re, n i \ elu i ape i sub t e nll k,
tipUl de cldire (cu su hso l, fclrc't suhsol}, poziia fundaiei (sub z id ur i p\tel'iocl!I;
:,;w "ub ziduri inter'ioal'e) n tel'f'nlll'i supuse act iu nii ingheului SC1.U It'rit" ':"
<{(f2c:t{"

act iu n.

.vdincime d e ing-hei es; e clefinit in

SI,\S

(3U:J4-7U drept

111\

li'

(j=C, In st and ard sint xl at e valorile ad iuc im ii il;


il~tIl~jj~~fi1~t-~~lj}l'in-ci-p~~!el c~l~~(' i~l j t il T-(TiI~- ~r8, . ~~~i;;~i nse in t I'e j()- i lIS 1, m.

ULUI

"o!Jo';l)({l

[:.:titan/Fi(/['

h, A~a .Ae afuicH'. La fundaiile aflati: in curent de C1.pcl. cum si nt


f ll..r:I~i.ttijI0_~de---11tLdl!.r i, t reb ui.~ __~t~iiii.(~5~aola=ct.e a,dllKimea .JiL.<iL~lif'e .'I)iT;(' ~ll~(l~::;_il!!.~.l.~g.e .ndincim r.~L.~. ci~Le s~.uroduce eroziun_t;'B..Lu.nd.uJJ..ll ..albiei.nperio adele ~_~_aE~ mari sau \iitlll'i.\l'eastase d et erm in conform pl'E'scripii!or:'

__

.";."~~ ~~HV
jJVU UlilUl. r JLg__ .llJ15LQ.~P~ (fig. 10.3). Ca}!E!:!~~re:....
a afu~f.>,q?~.gg~n.cJ~Q~a_de fundar.e--polltELY2ri.sLn!:!~ Dma x i D m i n L~..tQ,bil!.!:ea
adt~~eJ!.1E.!-d e funa are i n .calculele.._dB.i.as.m:B,.salLde.,~llrtaQ:itJel)ortant trebuie s se ia n considerare D +,'l-l'n .
- . -----.---

"

Ui

--

'-'.-0.-

~.

,_

~_,'.,

, ... " . - - . ._ _ .....,."',"'" -"

,.,_.~ ..-.,.~.-,~.~~'.~,-"...

c. Cota la care snt fundate

cldirile

nvecinate.

lJ~ cazul zidulll.!-.illLC ale Cl!h.funda ia _clgit:i.LI:lQj~se

~~1!.aceeai cote\lJg_~1.g..?:i~lf.>,xjsten (fig. 10.4, a) ;

nLL"'~_ diilife

disj2QnereQ...ll!pdatiei la o cot m (ti


r.idicat(fi~.r():4, b), deo~re_c_ej2E.~i~~E-q~=r~~_~a_~pa
fu nd a _~~L.!~~iK~~:!_~~J.'e.?Z(l. asu prctziehI1l1iYQcin .mEing 81' i
pentl~il care acesta nu afQst.diD1~ILsionat. Dac ce-

~1ii!:e-.de e.:\:piORtar~jmp!:!.~Jundareacldirii l~ o (~(;t

q~~ __<?~!2orit, pentru a se respecta condiia de mai


naint~_.!? se ajunge la cazul elin figura 10.4, a. se

recurg-e la subzidirea fu ncIatiei existente lnainte de


c:\e~y_t~E~~_f'_undatiei noi (fig. 10.4, c)..
() alternat iv c are a HQ8.t'Ut ngltilTLd~_d.~_elJii.
] - strat supus eroziu ni i
odatwde"i\-olt(H'e"~JQhni~Ii~~ereilol'~ngl'opai .
este executarea unui asemenea perete la adpostul cruia se deschideexca~~,E.~Tjeiitju.!::.eaL~ZCt~~afund Clti~.i..QgL
. Cind fundCltia}1ou~.~.tl2._sitllaULJa()anum it. dist.ant fa de fundaia
(';.xi'.:tenEL(fig. 10.5), diferen a dintre cot ele de funcIare, trebuie s indep li]!E.'fl S.i'd.ffiDgH ia :,
_~-,--_.- . ___
(10.1)
~ ~ CI tg ,~'
J:n. care:

Fin. 1n.:l. Adlnci mea ele


iundare in funcie de adincinica de afuiere :

__

__ .

.._..

~_._.~

,.

, ... , .. _ . "

,,,,_- . . . __

..... :, ...... A._

~--~""v ... _ ..._~_ .._--

4~"

tg<l'j=tg?

"

--

P
Si ('

fiind

pDl'ametriiTezisteni

p r e s i u n e a

p e

a l p u

Ta fOI
<-li p<'tJllintului;
-fllll(f~tflei-f{n~1Tn.-]8- n"cOUl
ar.
f e e c u e

s u p e r - i o

FiH. lH.:}.

ling;; ()

S<lp'''ltllltl
fundaie

IH'>~):ijin:i;-'

('xi;;,,'.,!.,!

\cpeasi conditie este avu t in \edele si ]8 d(,tenninarea diferenei ,ldnJj";bile din!;'!, cOla r'unc!aliei si
, cea 8. unor ((('na]e., ((Inducle ct c. amplasate .fllill
nc'ti.ui{{ deschis.
~

d . ne5ti~latia, parti!!J?LitiIs_sg!L~irudir(' riid(' e.\l)!~_~:lI~_a}~ construciei.


D ,-:. E'.\ e !1JlJ 1l1.. 1) !; eze fTtR~ un u i a sa 1.1 m ai multor._s..vJl:.:'i~Ll.! r i i l' (~g im 11 1 tel ;rn i.. ;ti
:lest OI il '(J\ ic:{en i:;-frT el i)l~oJDef;etiln() 8. jp i 8. 11 1101' C (l n al e .en t r udif el:j(r:. -!~;:F'J ('

238

cdilit.are sau tehnice, a unor fundaii de utilaje etc., pot impune adincimea
de Iund are "....,_.r=- _.._._~, __.:-__

e.

Condiiile geologice i hidrogeologice ale amplasamentului. Acesta este


critlliuL.(~la aleger.~a adincimjj de [undal'e~-Tr.Q1!ie_.~.aihainvei:
nivelul apei freatice i variai{U?osiQ)I_.lI.LJimn_CL'.Q~lilia._Ori
de cite 01'1 este
l)()'sll)lr~se_;yit.fllnd.ar.ea-s.ub.JlY..'.lula nei suhte:::.
L'a n_e-,J~lL~J? de...el if icultila...ex.~-l+ie---t-i-n-B:{-pl 0atar-e.
---,-..

~-_

..-

Talp2,.fundaiei treb~i~.~Qb_Ql'UpiniLlastra

tlll-~:aj)abil~__ nr"eia::.sDliCitljle."numit strat bun


d/Z"=7{il:(l~;:-;P;~~t!:u co.ns tru c1i~LLeE1Le~iIT~.-'A;;~t
stE9"t~.~~ st~)2ilete Ilm()~up!,eliminar .pe })azastu"di~0~Lig~Q_tehnici-se-d.eiiI}jtiI:e~i~'c11.Il)
efectuarea
Z
calculului
terennlui.zle..fundare. Este indicat ca
---,._"----'-1/
t a.U2E,-tundaiei_dir~~te l'i.s_~_!1~.~srezepe o adinFig. 10.6. Incastrarea 1!\ild:.J"
cim
(teO~3-~_.-0-,-5-ID_--n str-atul hun de Iunt.iei n stratul hun (il' tundaI'Lifig.- 10.6). Aprecierea unui strat ca fiind
dare (1).
bun (li' [undare are o valoare relativ. C nstrat
corespunz tor pentru o anumit construcie poate fi inacceptabil pentru
a Iiti ,~(~ns t.ru cie ..t\preciereadep inde n u nu nl!__ ggR.r.Qllti'Ji;lJiJ~".<:t,ggt~IL tr.a t,
ci. i,(ti_~u~acgriticile''constl'Llcleicar~'se-funde~~~.(structur-a (l~r~~L<;t\?nJ,
ma! jn!J'C:t.i_nat.uLaInc~ai.car~J.li\-estiria~'""~i::-i)C\E_igt~lcttic~i~e .~~. ~:~EA~~.:~
L.a1e etc.).

10.. 4. ETAPELE EXECllT!jf\!L-.E,l.dtiQ6TIILOR


EX~l~l.llB!'g'l."J.tjJld a iiJur

corn port<}. ind ifeJ'en t de sistem ul de

t!HllieH'e

:-\1\( IpUIL trei etape principale:


-- lucr~iri"preliminare e"e('ut{u'ii fundaiei:
- execut area fundaiei propr-iu- zise :

1~~:l:_(~ri_lllLel'!<:,J~l.E?_ ex (','U 1;'\1'ii fu 11 d ii ie i..


10A . 1.. LUCRRI PRELiMINARE EXECUTRII FUNDAIEI

>'1

A~!~el1}~l<.!.r~~l_tm'euullli~

\ ce as t i\ e ta j){l cu J) r i Il de :
defrisareaterenului (l(~lie1'f'a ScHI smulg'prea din l'tld,\cind.
t:ci i:urii"o-;'):
(1.

i.lriFil'i;)"'

-~ curt.irea
!ilH

terenului de Iru nz e. crengi. ii\t'b etc.:


- s:lparea i depozitarea s t r at ului de p;imnt \egetaL folosind
:ii,~g(b'llT(1c)ZeI'c;, gl'edel'e. Sc!"'pere etc.);
d ern o larea co ns t I'uct i il.: el ez afect a te s a .

- - __

o -

mlJiiicLr:

h. Trasarea si materializarea axelor eonstruetiei :;; a gropii de fundatie.

~(' !<rjnspsc diferite metode desCl'isC' n manualele de t(;pogr;fie i in pl'es:~i:;[r


1ii tf:,hnil care se aleg n funl'i!.' de tipul construciei.
La construcii cu dimensiuni n plan de pin la 2n X 20 m . cu cel mult
r,_l,l\.dll_ri~fraelel'npnteprefabricate. trasarea se
~",;r\

<nmbinatu. -

a'\ele "TjTiI16pale

se

traseaz

poate realiz a print r-o 111",


cu rriijlo ace optice-(tf"'lF!i f ,
2

-., \

,j~}

nivel), ia)' axele secundare se traseaz folosind metrul, rulet<:h-firul cu plumb,


srma de-traS:re, ruJ,repere ae rerermY-etc.-"-"--~7"
----o , ....
La eonstrugfi-eu iinenslUn!-m.~r1lIl~T"~~~~.t!l a c"~12~~_lLtJJ!?:.~?gl~Q.~ente
:Rrefabricate de b~9I} armat..<'L\Lnl.e.LaliG.e,-lltit qs~l~_J)LigQip<:lJ~.e~_.~ ~elt:':..~se
.~a~~u.!!. tr~sate..L'y'~~if~ate cu ap"~l:'~!~ top~~~Ece_4~1)re<::gj~" pentru msurtor-i optice sau prm unde.
c. EJecutarea sptu'lL~ropilor de llJ1.d~!ie. S.I2iitura poate fi taluzat
(v, cap. 6)~u sprijinit (v. cap. 8), cu au fr epuismerite(v. cap:--g}~ll
f'uncie de . rl~l!"'<'Lteren:t:II0Lsl~(!iI11ensiuniIe_g~'()P.L~ -a-e~ii11}IQ_-acele dil2QQib)le.
a:-liiln:mttirea terenului de_!!!.ndare. In9.2~~.~.~tii speciale,. impuse. de
natura terenului sau de parti.c.~Cl.!,it31~le.~.~alctlljI:~_tA~~I~'!191iQP~IiI;:'l1~a]e
str1i911:i~F,'uerAri1e'preliminar;
. cuprindi aplicarea unui procedeu de imbun
il'e .a 'EBll1nturilor (v. cap. 1Ql efectuat.In.mod obi.!luiLLQ.ai_ng.(L.eXe~,u.t?cii

s rA.Y61....grQPll'OL_de...Iundatie.

10.4.2. EXECUTAREA FU N

D"~IEI

PROPRIU-ZISE

La__executarea fundaiei se folosesc procedee specifice materialului din


care esteilIc-afGit fundaia i sistemului de Iund are aJ~.: De exemplu, in
cazlir{1-11el-flln~q~-ii de suprafa se execut: aternerea betonului de egaliznf'e,
cofI,area.rl1ontal'ea arm turilor. turnarea hetonului, decofr arca. f n cazul
luncIaTlnor~ de adncime: se execut punerea n oper a element elor prefabricate
(piloi::i:oTganc, chesoane}, executarea pe locB.<:lemellte,lgl'cie JU!l(:laLe~~pjtQtj
_.e:';~_~.l.!.,!!i pe loc, b aretc), cof'r area. arrn area si hetonarea rad ierulu i etc.
"_ ...,.

~_

.._ '_._"""".",." ..'_'_'_"~"'_._'_" ..'"

'~,

.._. ..... _".',"

_.._._,.

._L.~._,~

,_.._~_.J_,, __._._._.

,__..

10.4.3. LUCRRI ULTERiOARE EXECUTRII FUNDAIEi


fundaii executate pe uscat. Iucrarile ulterioare cuprind, n
obinuit. aternerea i compactarea umpluturijor ele pmint din jurul

La

da

mud
Iun-

iei.
_
La fundaii pxecutHte in cursuri sau b az ine de ap, lucrr-ile ulterin;'U'p
sint. ele exemplu, recu pcra.reapalplall~~lQr. _.cIjJJjm:inta ~J<.lDJa.Hdposi..J..J..l
c,;reia s-a executat fundatia.
La cCinstnlcii de jll1po~tan1'1 deosebitJ, Inu:e lucrrile ulterioare pOdle fi
inclus unnrirca sistematic a t asrilor fundaiei pe p arcursul (~\:ecurl~i si
,-il e\:jJiuatl'ii.

CAPITOLUL 11

CALCULUL TERENULUI DE FUNDARE


Dup st.abilirea adincimii de fundare, pe baza criteriilor examinate in
capitolul anterior, urmtorul pas n proiectarea unei fundaii de suprafa
l constituie stabilirea dimensiunilor n plan ale fundaiei. Ansamblul de
verificri care trebuie efectuate n acest scop reprezint calculul terenului
de [undare.
Se consider o fundaie supus unei incrcri centrice P. Suprafaa .t
a tlpii fundaiei sau presiunea p pe talp trebuie astfel alese inci t s fie ndeplinite simultan dou condiii:
- fundaia s fie pus n siguran fa de pericolul de pierdere a stabilitii prin refularea terenului (fig. 11.L a):
- Lasarea s a fundaiei s fie limitat la valor-i compatibile cu structura
de rezisten i cu cerinele exploatrii normale a construciei (fig. 1 L 1, b).
Celor dou condiii le corespund dou laturi ale calculului, terenului de
fund 8f'8:: calculul capacitii portante i calculul t asrilor.

(1'1--1\,
CAPACITATEA PORTANT A FUNDAIILOR DE SUPRAFA
....
_~

11 U. MODURI DE CEDARE CARACTERISTICE PUSE N EVro:::N


PE CALE EXPER!MENTAl

Cunost int ele actuale pr-ivind mod ul


in care se produc e ced arca terenului de
Iund ar se bazeaz atit pe analiza cauzelor
unor' accidente produse la cldiri care
i-au pierdut pe aceastc{ cale st abilitatea,
cit
mai ales pe intel'pretal'ca datelor' din
o
ncercr-i ntreprinse la scarc-, redus. \ c:emenea incercri se 0fectueazi\~ de ,,-,guj~i.
in canale vit rat.e. ut iliz.ind u-se teluuci care
permit vizualiz are a tr aiect or i ilor pa" icuielor de pmint si, la lim it a, a ;-,:1pr afe elor de alunecare. Pe aceast baztL
s-au definit cit ev a mndur i de ccd arc carC'
d epind.in principal. de uat ura terenului,
b
Fiecrui mod de cedate ii eOI'espunele o el iaFi!!. u ,r. Lmdai" so lici t at ccnt ric.
gram incrc are-t as are car ac terist.icii.
a. Cedarea complet sau general. Sub fundaie se formeaz o suprafat
de ciJunec'are continu. care unete-rlHlcl1ia fundaiei cu suprafaa terenului
jj~ . 112 a
Solidar cu fundaia se deplaseaz o p ana de !Jilmin! cal'p rm ine
jlil le ast ir si nt pinge zonele de )Jeimint adi", .'n'., . CedHl'e" St' pr'odtH'e

-,---

r-, - " .

241

brusc i are un caracter cat ast.rof al. ducnd la pierderea de stabilitate a fundatiei, Dator-ita neornovenittii inerente a terenului sau excentr icittii incrcrii, eedarea poate produce i nclinarea fundaiei.
'
Curba incrcare-tasare care insoete acest mod de cedare (fig, 11.2, b)
pune n eviden n mod distinct o ncrcare limit Pcn la care tasarea devine
neamortizat. Tranzitia ntre porp
tiunea init ial, cv~si-liniafj a
~1iagramei 'i punctul corespunztor lui Per este scurt.
Acest mod de c{'eL'u'''' est<:- caracteristic terenului de Iundare
2
alctuit din pmint uri puin de1
Q
formabile (nisipuri indesa te. p iePc/,
uiuri. al'gile de consistena ridi~---- -------T~~,,-:--p
cat, roci sem ist inco aso SU
nl'
coase).

Ii
t

h. .,..~al'ea prin poansonal'~.

Cnd fundatia este asez at PIC' un


teren foart~ corn pl';:sibiJ (nisip
afinat., pm in! uri argilt)ase-pr-

fOAse de co nsisteu

si
,f

redus

et c.),

acesta se comprim pe rnsur


b
ce crete inorcarea. FundaiB pi:FinIL:!. Ccrlarc cOIl;jlkl~'i S:lU gl'nn~il;-I:
tru nds in teren ca un pisto n, fjl';-
1--]1;111;( elasticil: :~-sH;'rlf;It;"1 11,\ alu ncc.u c
a se produce insiI cl11!!8j<1l'PR piJ,
"
mintului din jur i U\!',{ d ~~I' f')I'flW
() sup"alai\ dist inct., de alunecare (lig" 11..3, a); nici curb a de iIWcll"'flrr'
(;\SMe (lis.!, J 1.,) ii) nu pun" in e\idenc1 in mod distinct (1 i11C;-q"';11'- "J~J,j,
i\,jlln2,indu-se iCI II \itPl;~\ t"'llstanL/t de penetrare a fundaiei in ten-iL
c Cedarea local, \I'c'st mnd de eedare ocupt\ (j situaie i!lt':>l'mp,lir1!'<~
11l!n' ce!(~lalt\' cinu,-t II]lIdUI'i de cedare i se pr'()duce sub Iu nd ati il~i'1H(ii P'
pilmintul'i eli 1:l.J'leU'J'j't,j nWl'Hn,e medii \<11' e\i'mpJu. nisip dp j '?-';<:ll'-'
l1?edie).. SUIIi'dfeIJl,' ti" "JUI)," d!'" :--cin1 cLi!' definite dUHI' in aprupierea fu
lI!or' I, l'U (ilate 1,1 SI' nJdIJllt'sL-( (, tendin!JI de I'eluldl" in p;"t1\i il [")'2;: ,]i1[_
-------------;J

<t('este supl'<lfee

:--:P in('ilie) in ln~~1~~l p,~1llintlllui. dpnCll'( (l ( lf-l~ t~l (~a int{;_l't;7d'~i


{1~!{~ IlSllitc1. de II '_'(illijJrimare \"t'J'ljl'cdc\ inl!J(}!talJU\ H r';\mintului (fiE 11.:2 a'.
Cedal'Pei nu dl'" Ic\l'd.dt'l' l u: ~i I'HLisll'n\';1] (',i in I (-(;ruJ din Ii\l.Uld 1 L~" (1
ci, la fel ca in c az ul din ri~lll'i:l 1L.3, (1, se 111 Hnife:st;{ [1:'JIl (-1tin~(>!"d 11n<, itp,/!~
~2:1 '2

constante de nfigere a fundaiei n pmnt, evident.iat i de diagrama ncr


(fig. .11.4 1 b).
In cazul cedrii prin poansonare i al cedrii locale, ncrcarea critic
trebuie definit eu ajutorul unui criteriu de deforma ie. Datele experimentale
disponibile n prezent arat c tasrile fundaiilor de suprafa corespunz
toare ncrcrii critice snt de ordinul a 3 .'.
7% elin limea fundatiei in cazul argilelo['
i 5 ... 15% in cazul nisipur-ilor. O valoare
medie de 10 0/ 0 din limea fundatiei ar putea fi adopt at pentru orice condiii de
teren. Rezult, totodat, c Incrcrile de
/
prob pe pm inturi com presibile trebuie
a
conduse pn la tasri egale cu cel puin 25%
din limea plcii fundaiei, pentru a se putea
p
defini ncrcarea crit ic de pe curba Incr
care-Lasare.
care-asare

A;:o."'.

Pe lng natura terenului de Iuudarc, modul de


ccdare depinde si de al] i Iact ori. cum sint:
- adncimea de f uudarc : as tt cl, diagrama in-

crcarc-tasarc

pune in cvi dcu


ceda re prin poausonarc, in cazul Iuud.uii de adincime pc U11 nisip
indesat ;
- natura snliri tari i : un nisip indesat supus unei

Fig. 1 I.~. Cedarc local,

iucrcri

ciclice C\'c!caz{l prin ponusonare :


IllanilesUi ('cdan' couiplct

ri l m u l so li c i t.rf i : o argil:! satura t. , norma! eonsoJicL!tii


in caz n

pc;

plin
s~l;ii

"', .
:/

'e:llt' dC;Oll11atiiic \UlUI'1ll sint irupic di ca tc (inC:1H;1l1


:i'-''!I~ir(.

,1U

~1

f;C"'!li

<1;\<;'1

ri t m u: rk cn<;;ll'rl'

t n apt

li

lncrcrii

cst" lin!

:lplilaU! brusc) sali (,l'dan'

a,;tcplindu-se consumarea

[:1-

2. D~TERMINAREA PE CALE A['~AUTIC A CAPACITII PORTANTE


A FUND/-\.I!LOR DE SUPRAfP,

,--,/

Pil[t fUp((Clt((te portant se nelege capru'itatea fundaiei de a prelua


,,(I/i"iu';; fii' '(> ii s int t ransrn ise de suuc tur ii. \cea:::t;; capAcitate es t e COI1dii(in(i~;:! i{(it de rezistena materialului din carc este a!ci1luit<l Iu nd at ia
:J:id{irie de' piatI:] beton simplu, beton ((['111<\\). ct si dp rezistena tcre nuiu i
le Jund,lI! [[l I('le c(, u im eaz se al'e in \edere capacil atea port ant in
iapel! l c u tel enul.
r-;q'iituJele pe nl ru calculul capa(jLi1.ii IH'Itilllt\' il l u ud a t i ilnr ele supnl;"t(-~ il:: !(Iduc:e in jHiHl [l'a de pJ'oiectcu'e si inclfi:::c 111 P"I~s''l'iptii conduc, in
iunc\i!' li( li/ureze!p admise, ia valor-i ale u nor prcs iun: pe lalp,\ situate in
/.t'lli' dit,"riie uie eUl'helol' incrcm'c-Uls;u'e, de felul ,('ln/' alMate n figura lL2
il 1. 'L.~.,
) l) ., J1 1, ,')) , l') ~ 1 1.,
1!-;, r',
'
'- ;-;Il
r, i j ',.J [ lIP

'j

a Presiunea P p l a ! i, corespunzatoare UlHH' iOl((' phl~ti('e eu extindere


sub fundaie. J!e[LtU_LQ_.J211:13jlu}e __V.f--1Jllpi.Ll H l.'.,.~.(j p8.~e~t c. o . anu mit ,{
i.m i ,>lh muchiile fundatiei se dezvolt a zone pL\stu), adi61 ZO]]8 JlP con;1)fuI i i n inl"1 nl'ul 6u'()['a'este indcpl init cond it ia de [Up('~:() (fig.J 1.:") . a).

limitat

Pc' dia~lami1 inc[{rcarc-tasare, apar'ia i denn!Uuea ZllIWl01' plastice


- i nt n'id'aU' plin ti ('C8t'ea de la zona l . de varia t ie .vas i-l in iar. ln zona fi.
,Il

(i:,

I -

lat ia llJ({-Hl'are-tasare are in mod

evid ent lin caract er

nel in iav

')1 ')

_'iJ

Presiunea pe talp corespunztoare unei extinderi limitate a zonelor


plastice sub fu ndaie, Ppl' are semnificaia unei presiuni acceptabile pe talpa
fundaiei, adic a unei presiuni ce nu mai trebuie afectat de un coeficient
de siguran, dac se urrnret e determinarea dimensiunilor n plan ale Iundatiei. Pentru d et erminarea presiunii PPI pe talpa unei fundaii de lime B.
Per

I-=::::

p
II

lI1

sl

1--

FiH. 11.". Presiunea

corespunztoare

pp!

lam inat sub


1-

unor zone plastice in ext indcre

fundaie:

plastic .

zona

avind lungimea L >' B (problem plan), i de adincime J) ,~e exprim


starea de tensiuni intr-un punct ill al terenului de Iund are, aflat la n a(ILicime ;:, sub talpa fundaiei. cu relaii deduse n teoria elasticitii i ~i" pune
'{:ondiia ca acest punct S[l ap art in zonei plastice (prin indep linirva ("nditiei
de rupere). Presiu nva Ppl se cxprim sub forma:
j!p!
.~"-

',-8'Y1

_w

_~_~~

+ '(0"\'2
,

(''\'3'
~~

__.

in care i,\~J~2.:._:\~."c;lnt coeficien i fJJIJCi~, de unghiul de frec;'m"


denum iti f'aclQt!.~ d/.'.. ca/!ar;,iliILi_'_~l'!..2!'!an! .
In HI1P\H II ~p pl'lJlinh-\ mndul de de[pf'll1nal'p CI. lui Pi)1 ~I \'A
cienilol' "'1' '\2 i \3 ({ll't'sIHlnzc'd()cU'p ex t ind erii zonelor plastice
c.im e egal<.l. cu
c,

-~-Il.

din

(! L 1)

l'd,

,i,"
fi"

II

\,H;fi<J'!Iii

jc'limea tu nd at ie i.

b . Presiunea p" eorcspuuztoare atingerii st<'irii de ('ehilihnJ !i.mit;1


ntr-un punct din masivul <Il' p[unllt aflat sul) muchia Iundaici. P,'rJf !'li
detel'l11in cu 'P Cl (1,tpstP prp;:.iUll s,) p\arnneaz;"\ cOlldiiileiii CAn' '/."111 j ' l'.Hii'J
de prniut aflate 11I1Q.c1 1111.1' hiel lundaf,iei (fig, Il.b) ating ('('hiJdi!':: :, t I
Se rwglijeaz~\ g"ellteltea jll"ljllie il ('pIUI dnUe-l \(lluI11P. '
8
Fi!l. II,!;. SCIH'Illa de C':Cll :1 ;)i ,siuni i PII C()I('sjlllnz~H(\<ll'l'
~\liil'..(n;i
sUrii
<Il' ecllilil)] li l i m i l
Intr-un pund n i n
masi vu i dl' p.uu int ~llcJl sul> t11"lh:~i

llln(L1id.

\0 luni u1 j (l j g , 11. 'i. r)) ii!I1g,) stH"'j'pa lim it.i acli\;-t ('ind t {,n:' i '.P :0 d ,,,.'
ru ala vert ical de\IlP Pu' it ,'!cl i C( ci i Il tie fJ" i u~ 11 sili n P d n (> r n1 al j i . r ~ ?(, il ~ ;) ~ ,:t
fi" se obine din condiieI de rupe.e (fig. 11.7~ b):
.

rI

;';1I] 'f)

]J" - fJ()
------ ,

(1

-;--

Po

de unde:
] 'Jo =]'J Cl

sin <P

1 -

1+

rh

]'J

SIn,*,

! ~ o
,tg-"( 'J

'rh

p~ -

p~

-,

(11.2)

limit pasiv. Condiia ele

Volumul 2 (fig. 11.8, a) atinge starea


(fig. 11.8,1) este:
SlIl '1'

<D )

L-

'{D

rupere

'{D

~cr

~~
i

wrS

L&-J
j
,

Pcr

)...

...

...

(J

"j

Fig. 1L7. Con-Iit a de echilibru Ii m it a volumului 1.

de

Fig. Il.H.
limit

Condiia

de cchi libru-

a 'volumului 2.

unde

1" 1

+ sin
sin <D
q) =

CUlldii8

de echilibru cere ca Pa

.} (f. .-

t O-'f;) o

l'.

(1)) .
--:T

fJ~ ~i rezult:

q)) = y
2'

.) (r- ~

t.

i' ) tg'- 'i.)~

[1(,= '( ) 1 _

o u!-')"-, (
<,1) )
! -

t,

(11.4)

-'\oUnd

\' =

"(

,(f. -

<f> )
t (t ' ' ; ) o -1-_
'-"

'

rezult:

(11.S)

In

cazul pamint ului

pUl' COeZI\',

pentru care

7(

('<1'

condiiile de cehi-

Iihru Iirn it. dev m :


-

pentru volumul 1:

Pu-Po= 2e11'

j'J
,0=

J') u-'-,,,'
),..

(11.0)

pentru v n\umul :2:


1/ o

= . ,f)
1

2('

1,'

Din condiia P;

P~ rezult:
Pcr

= 4cu

+ yD.

(11.8)

Dup cum se constat, PCl exprimat cu relaia (11.5) sau (11.8) nu


depinde de ltirnea B a fundaiei. Valorile presiunilor P obinute pe aceast
cale au, ca i P. calculat cu relaia (11.1), semnificaia unor presiuni acceptabile pe talpa fundatiei.

Fin. 11.9. Schema de calcul


a presiuni i Per corespunz
t oarc unei cedri generale .

c. Presiunea Pa corespunztoare unei cedri generale n calculul lHesiu nii critice PCi corespunztoar-e ceo;lrii n lungul unei suprafee care
debucaz la supraf'at a terellului (fig.. 11.9) se accept, n mod obisnu it,
citeva ipnteze:
in fi
1'1'
JUI)('
al_.StlP~.'0:~ei de eedare se illclelJlirwte eondi\i;\ cip
rupere ":j = Ci tg (1)
.: :
S{!.-lE:gJjjt:iztr l'ez is ten.<lJaforJ eCClre el ptul1ntu Il! i (l(~. de asupra ca Lei
de funciare ~i suprafaa terenului ,(pe poriunea el));
- S8 .. rwgJijeaz,-r frecal'eantl'e pmntul aflat deasupra cotei de Iund are
Jf~Q.J~~lilil~;Y H fUlldaiei (I:B);

se neglijeHzil. fr'PCal'eH intre p;l.ll1intul de deasujJra cotei de Iu ndare


SI piill1Illlul dTl:ll
edt'su!Jt (pe poriunea !N}
Gt~~=~l!..~.L(~~pl(l filcute,piIJniIJtu! aflat deasupra cotei de Iu nd are poate fi
in loc 11 it P r'i!\ t i:-~()" t'i p nd !\('U jo"('[lTr q '-- ~,f).
SI(}t(;(l~~r()I;(,lJtt'U
eterJnll1Hl'pa pe cale anal n.ic il presiunii critice, prezentate in co nt inu are, admit forme diferite ale supr'afee.i ele cedar e.
a) --,'
Cir!(L;:;'lqJJ:..ajittn5J0.c.ed~{reeste i21ctuita din
q dou plane (fig. 11.1U)..
-

Cele_(~~Jll,l

._._---_.~..

plan(l de alunecare. inclinate cu

(45!_~_) Sil'i?U~.~i\

(45

0
-

:)

fatl

de or izo nt al.i. corespund apariiei n masivul de pmint a unor stari


de echilibru limi!tl Hankiuc de o !~-lL~?_.aJ':l-'l tc~:.tliJ)ere~~_}~~rti~ctl Jicti\,
perfect lucios (fiu',l frp('(1.1'e) liL'ii anume starea act iv la stnga peretelui,

sub

fundaiio ~i sUlf'(l

pasi\tl Li dreaptH peretelui, in afar-a limitelor f'u n-

daipi .

. \rl0:I'~)a !.ui j/(/ re\ ine deci la il PXpril1lCl impingerea act iv Pa n spatele
unui perete \ eI'lici~l FJI) limitat de o suprafa orizo nt.al.i, p~Q.r'e ~.)ie_(:tpli{'aUL5.!-.:.".liJJJ'.\.lj[]("u'(lI:.(' !)<{.~i dt' a o egala cu rez.ist en a pasJ\c1. P p afel'enUl

aceluiai perete vertical limitat.clE:l.-Q.s!1praJaorizontal, pe care este

c8:to~:;trpr_Cl:tr&--:I:caI'.e:=q=~~fig:;~:=4:t:+t):-
"'~---'-'

-"- ....-....

apli-

.....~.

- 1 ~/H2R/
P a -:2
j

.. -

-LI

(t

z-n

H T\.[/a

' ... - . _ - - ......, . _ . - ".------ ---- c ,

~ '(H2K +

r, =

]JCI'

qHKp

--. _

..

\i

IK'
al

. ....__,,

+ 2cH .jJ{~.

......

)'I

.-.~---'-.,-

._--------c

fig. EL Hi.

Suprafaa

u it

din

de

dou

Se scr-ie Pa = P p

cedate
plane.

se

alc

Fig. 11.1 L Determinarea lui Pa din


Pa = P p '

condiia

ine seama c:

1
= -'
.

l\.

.'
p

(11.9)
..,
1"\
1' \ . '.'J'['P'-'
r
c....

...f

-<.

~."--

(
\ i--

4-

U
._.1 J'

poate fi

pus

sub forma

g(~!let'aI.

(11.10)
n 8.:'easUi rel8 ie. factorii de capacitate por t ant snt:
,11.c

.. 't

2( 1\.
F3/2
p

II

1 2
r'\. p / )

Ny

(K~/2 -

!\ ;r).

Se co nst il tel c . .ilLQ.{t~~!. m asivului lip-iJ._d.e_gleutate ~i.de .. (oeziu ne


("':~_.O, (, = U, cD # O), formliTalrrT) devine Pa = ((Xfi . i S8_cQn(l.rr.1H

,cU._J9 I Il1uJ.<l._U.L J ).
~2'4 7

b ] Cind suprafaa de cedare este alctuit dintr-un arc de spiral logaritmic racordat
cu dou plane corespunztoare unor zone Ranklne (fig. 11..12) . Se consider pmntul fr
greutate. Sub fundaie apare o zon activ de echilibru limit Ranklne, iar adiacent fundaiei, sub supralncrcarea q, o zon pasiv de echilibru limit Rankine, racordate cu un arc
de spiral logaritmic, avind centrul in muchia fundaiei. Expresia lui Per este:
Per = q;Yq
eN e
(11,11,a)

2
d e cedare alctuit dintr-un arc de spiral logaritmic racordat cu dou plane:
1 - plan de alunecare dclimitind o zon Ran kine ; 2 - arc de spiral logaritmic.
FiU' 11.12.

Suprafa

Formula (11 11) este cunoscut in teoria plasticitii sub numele de formula lui Prand tl.
n cazul pmintului care posed numai coeziune (<1.> = O, c = O), spirala logaritmic
se transform in arc de cerc (fig . 11.13), iar expresia lui Po devine:

Per = eXc
unde Ne

+ q,

(l1.11,b)

5,14.

c ) Cind

suprafaa de ceda re alctuit din tr-un arc de splral logaritmic racordat cu


o pan clastic solidar cu fundaia i cu un plan corcspunz.tor unei Zone Hankine (fig. 11.14).
Se consider pmint ul avind greutate i frecare Interioar, dar lipsit de coeziune. n acest
caz Per este dat de expresia:

(11 12)

Per

FiU' 1 LI :1. Supraf at de ccdarc alctuit


dintr-un arc de cerc racordat cu dou
plane (in cazul prntn tului avnd numai
coeziune) .

ql

..l..,..L..,i!-'-r-I---'L..-J..-+-~.--I_.L.-..l--k-'--:-'--'--"""""-",,--;~~

l-Olli

2
Fi!!. 11.1 L Suprafaa de cedare alctult. dintr-un arc de spiral logari l rn ic racordat cu o pan e last ic solldar cu fundatia si cu un plan
corespunztor unei zone Rankine:'
.
1- plan d\' aluncc.ue dcli ml ttnd (J zon Rank ine ; 2 - arc de spiral logaritmic;
J - pan elastic .
~? 48

nsumnd valorile lui Pcr stabilite cu relaiile (11.11) i (11.12), se obine:

Per

= -

yE' X y

Ac

+ q.\q

-T

(11.13)

c.\(.

n anexa II se prezint modul de determinare a factorilor de capacitate portant X q ,


N y din formulele (11.11), (11.12) i (11.13)

(J)

11.1.3. O:::TERMINAREA PRIN CALCUL A PRESIUNII ACCEPTABILE


PE TALPA FUNDAIEI DE SUPRAFA

Formulele de capacitate portante deduse n paragrafele precedente


au fost exprimate sub forma sintetic:

]Jcr

= 2i

'( B7\T
h! +
y

'1"'

qj ~q

7\-

ciV

Admind c

ntre valor-ile calculate cu aceste expresii i cele obinute


experimental al' exista o deplin concordan, Ppl i Pcr corespund unor
zone distincte ale diagramei de incarcare-t.aaare (fig. 11.15).
Dup cum s-a artat, P: are semnificaia unei presiuni acceptahile
pe talpa fundaiei; de asemenea, i Pcr calculat cu relaia Per = qN q
In cazul utilizrii unei metodologii de calcul al terenului de fundare
care folosete un coeficient de siguran unic, Per calculat ca relaia (11.13)
poate fi folosit pentru obinerea unei presiuni acceptabile Pau, cu formula:

(11~
Mr-imea coeficientului unic de sigur-an este definit n diferite manuale
norme, depinznd ele clasa construciei, ele geuparea de nct-or-i pentru
care se ver ilic presiunea pe talpa fundaiei, i de gradul de cunoatere a
cond i iilor geotehnice ale am plasamen tului, d ar nu coboar sub 2/).
i

Ppl

11..1..4. PRESIUNI CONVENIONALE


O:: CALCUL

....

Presiunea acceptabil se poate


stab il(]-i;(:'-(~afeenli)iric~ Yt1fi gene~'aJ izarea e~l)erieI1~jjl~cs)_gsruc !
i
iidi}ltJ~~.2_J~Igl}nit ar sau regi.une.. .Astfcl au ap-Jr;ufi1diferite
FiII- 11.1:). Definirea unei presiuni accepLabile
ri, inc de la sfiritu l secolului
pe talpa fundaiei.
trecut, tabele de presiuni admisibile,
In ara no asn: asemenea tabele snt date n STAS 8316-77 i cuprind valori
denumite presiuni. conoeniionalc de calcul .
Presiunile convenionale au semnificaia unor presiuni acceptabile sau
admisibile pe talpa fundaiei. Valor-ile presiunilor co nvent.io nale au fost
stabilit-. pe b az a experienei de construcie din ara noastr. S-a constatat

I
st

249

CH dimensionarea fundaiilor cldirilor obinuite pe baza unor presiuni pe


talp, egale sau apropiate ca valoare de cele din standard, asigur constructiile att fa de pericolul unor tasri inacceptabile, ct i fa de riscul ela
pierdere a st.ab ilittii.
Tabelele din staI!dlo[d, redate n anexa II, definesc presillJ.1il!2-S;2IJ\~enli~?~lru)entr1LUrmtoarele_tipuri__ de terenuri d~_..r.~_~.~~re:
- -.-'
- roci.n.sJncoase.;
- roci semistncoase;
- -pmnturi necoeziv~; la_!l!jJLlll~3i ni!p mijloci!! valor-ile sin.t date
l~~.f.!:lf!.~!~..5Je..Eradul.. de nclesare (pentru nisipuri ndesate i deTi1-clesare rnedie); la _ni.i.nurTin:- r-illsil:J\IJJi!"lPlMos, \aloril~__}Ilt Qjfle'I'eniate in p!us i
dup ,",,~'-adul cle--umiclitate:
-.
. .- - 0
- pmintuci.ccezive.; \alOJ'i10 snt date n funcie de indicele porilor r,
pentl~:,!lori cuprinse nt1'eO,5 i 1,rt, i de indicele de consisten{t(, pentru

1,.

Q~J:>_il<,

ta;

ump)_l!uri_; O\alorilese difereniaz in funcie de natura pi"ullintului


umplutur- i de tehnologia de execuie.
I n cazul pmnturilor coeziv, dac valorile lui e i( alepitmil1tului

de

pentru care se cere aflarea lui P'G/il difer de valorile din t ahel. se Wncedeaz la o dubl interpolare,
Valnnile .. ~LiIJ _ct.12E'La..lLpresiuniIQL.com en ionalesntf'al orz {le 1>a:ff care
wespund unei fundaii cu limea B = UJi ... i,O m i af'Iat Ia adincimea
D __1.0_'.:.~..1~Qn2~ :Att soluiile __ tS'Sc'.retirf~_cJLjceleexpel'imentale plin n
f~\iden d(>p~_~1.denta capacitii port ant.e de limea fundaiei i de adincimea de fUIJdare. DeI ernprric, metoda bazat pe tabelul de presiuni co nven1ionale, conine prevederi prin care se ine seama de influenei It irn ii ~i adincimii de fund are (\T. anexa II)"

11.2. REPARTIZAREA EFORTURILOR N INTERIORUL MASIVULUI


DE PMNT
11,2..1" EFORTURI UNITARE N PMNT DATORATE NCRCRllOR
EXTERIOARE

Pentru a nelege modul cum se l'epol'lia&l<"1 in pm in! dol'lUl'ile :::,t'n8rate de incrcril ex terio are. se \H ex arn ina modelul din fi[l,lll'H 1 LF;" P<'\m int u l se co nsider alctuit d iutr-o il1fini1<1\e de sfere, rel(1~1U101e fi(ll'd!''''' in
cite dou puncte pe sfere!." ql'dtului aflat dedesubt. l..a stqll'.cJ..Lia
o"zid,-1l'iei'( astfel realizat2i se ii plici,
fi incrcare co ncent i-at a iiIlidn'i. P.
Fort a P se tr-ansmite inte[l,;,ai stere:
pe ~a!'e este aplicRt8..Fie l _'cl l'eia
dintre cele d ou sfere din .~trCt
tul :2, pe care reazeru prin: a
::ofer-ti, ii revine efortul Pj.!. . 111

FiU' [1.Hi. o\Iasi\ul de P;-lI1Ilu[ ;lSltllilaL


cu iruri de sInt.' sUin ;ll:ClS\.'

2.50

strutul 3, fora P se repartizeaz la trei sfere crora le revin I!/4, P/2, P/4.
In stratul 4, la patru sfere le revin Pl8, 3P18, 3PI8, Pl8 etc. In figura 11.16
se reprezint variaia eforturilor pentru primele cinci strate, considernd
ncrcarea

P = 1.

ntre modelul acesta i pmnturile reale exist evidente deosebiri.


Cu toate acestea, din examinarea figurii 11.16 rezult dou concluzii pe
deplin valabile i n ceea ce privete repartizarea eforturilor verticale n
interiorul m asivelor de pmnt, astfel:
- suprafeele pe care se transmit eforturile verticale cresc pe msur
ce crete adncimea;
- pentru o adncime dat, eforturile verticale snt m axime n dreptul
ncrcrii exterioare i se atenueaz spre marginile suprafeei.
S-ar putea ncerca modificarea modelului de m ai nainte, pentru a-l
apropia m ai mult de pmnturi, de exemplu, prin: admiterea unor particule
de form oarecare n contact cu celelalte pe toate direciile, luarea n considerare a deformaiilor ansarnblur ilor de particule sub ncrcare etc. Un calcul
pe aceast baz al strii de eforturi n mediul dispers ar fi extrem de complicat. S-a stabilit c la 1 cm" de nisip fin snt circa 5 000 000 de contacte
i nt.re particulele solide.
Cc:dculele se simplific dac se accept pentru pmnt un alt model,
cel 81 cotpului continuu, elastic. omogen, izotro p . .Acest model constituie obiectul de studiu al teoriei elasticitii.
Justificarea utilizrii form ulelor ci in teoria elasticitii la calculul repart.izrii ef'ort.ur ilor n m asivele de pc1.111nt o constituie faptul c, pn la o anumit mr im e a Incrcr ilor ext er io are, se constat o relaie de propor-ie
nalit at.c ntre incrcare i deforrn atie, ca i n cazul corpur-ilor continue elastice"
a. Formule pentru calculul eorturilor unitare n pmnt stabilite pe baza
teoriei elasf icitii. E\:}m'siile pentru calculul efortului 0" a crui m
rimc int erviue in calculul deformaiilor v ert icale (tasrilor) ale m asivulu i
de p,{minL sint prezentate in cont inuare.
Pentru [orta

concentrat ((1

su pra'ata terenului (fig. 11.'17)


')
()

~--- =

-.-2

rezult

li - ,

(11..15)

,....2

unde Il estI' un coeficient ad irueusional calculat si tabelat in functie de rl-:


(\" a nex a 1 1),
. ,.
I .-

Pentru ma: multe [oric concentrate aplicate la su praaia terenului (fig. 11.'18)
rezult :

(i--~--'J

_~'

8 h,p,. _'"

(11.16)

Pentru incrcarca rcpartizat du p o lege oarecare lasuprafiua semis puiulu,


(fig . 11.19). se m p art e supraf'a t a de incrc ar-e n suprafee elementare, iar
ncrcarea rep artiz.at pe fiecare suprafa elementar se inlocuiete el! ()
f01Ul
, concentrat echivaleut . Pentru calculul efortului u nit ar 0, se foloseste
,
to t 1 ela i cl (1 J.. 1(j).
~

2.51

Fig. 11.HL :\Iai multe fore concentrate aplicate


la suprafaa terenului.

FI!:!. 11.17. ForVt concentrat


la suprafaa terenului.

.-..J'

(/.'-0

1-1

FIy. ll.!!!. Iucrcarc repar: iz:, tii la


suprafaa

j(i.

Fin. 11.:W. inclI(,;lll' unii'Hlll repart izat pc supr,l1,lt,<1 dr','plullgll i u lar.

terenului.

Pentru inc.rcarca unioriu r. pari t zat /Ji' su praata drejJt IllU!,/iI II/a! ,i I j igu11.20), caz par-ticular al cazului anterior, expresia de tipul (lLJlij cdost

integrat. ob.inindu-se pentnr calculul efortului unitar 17, pe \Ht it'cda ee


trece prin colul suprafeei drpptunghiulare de incrcar () relaiI' rit f')l'l1la:

k,p, 1 l'
'\ 1
.
. (1, L 17)
' . 1
u nc1P"I este un coe f ICleT1t ac un ensio na ca ('U al I t ane at in luncre np rapnal'tele L/13 i ::./13: 1, B fiind lungimea. respectiv, limea drpptun=::hiului,
iar .: adincimea punctului considerat (\, anexa 1l ).
J/ctoda punctelor de colt, Cu .relaia (11.17) se poate calcula el",rtul 0 z
n orice punct al semispaiului. In funcie de poziia fae) de slllil'aL~\d de
incrc are pe Cal'e o are proiecia II a punctului de cot ::., in care se (1-'1',:" aflarea efortului, se disting trei situaii:
- punctul Jll se af1,l pe co nt.urul suprafeei incrc at e (fig. 1 J . 21, a);
in (il est caz , supr'afaa se Im p ar te in dnu dreptunghiuri
0.,_

Tjk..,\ J c.;. i

.....

JI.

--

1'1}" .}:
.s t c t

(,

( j J.

18)

- punctul ~~f se afl n interiorul suprafeei incrcate (fig.


su pl'afa a se mparte n patru dreptunghiuri
,

P(h 1I 'Ja h

-+

hJI I1 I

) f

+k

JI d

-+

11.21, b):
('11.19)

k.Ufd'J):

- punctulM se afl n exteriorul suprafeei ncrcate (fig. 11.21, e);


punctul .lI se alege drept col comun la patru dreptunghiuri care se extind
n afar a limitelor' suprafeei de ncrcare:
G~ = p(k JIl1 be

/l'1[,{/ -

II

1
1

f--f..f --

Schem

I
I

,j

\9

h L--b--~f
M

o.

II

(11.:20)

kJ1'Jdj)'

e
b r---r----,c

Fi!:!, 11.21.

k.u'!OIJ -

pcnt iu aflarea lui c.z inl r-un punct oarecare


punctelor dt' co lt

Cll

metoda

f ti a nex a II sint date formule i talwL' ~i pentru Rlte cazuri p art icu lare
(inUu tare triu ngluular, suprafa ele incrcare cu-cular.i sau inel ar).
Pentru in cdrcurca 11lI1lor711 rciaru zat l'" o [isic conti n u de Ltitnc B (l;gUln i 1.:22), c az u l inc,)I'c<'irii tra nsrn ise ten>nului de l u nd are d e talpa UIH'i
fUIHid ii lilntilluP sub un zid (f~" 11.:23'
"dul U 2 se calculeaz cu relaiH:
( 1L:21 )
unde IiI estr; lin coeficient ad ime nsio nal t abclat in funcie de rapoartele
i .: n \\, anex a II ).,

u/ fJ

o;"'" /2
Fi!l' 1L2:!,

Incrcarc

pl' o ti,;,ic

ti

n i Iorm

cont.inu

n-part iza U

Fi!l- lI.:!:\.

Fundaie

conl inu

sul> un

zid

.2.53

Pentru acelai caz de ncrcare, eforturile unitareprincipale ntr-un punct


din interiorul masiv-ului se determin cu relaiile:

= -P

(JI

SIn
(2~ .i.
I

28)
. .,

7C

P (2~

G.,

.-

SIn

(.)) .

,)

(11.2:2)

~,J

7C

fiind dirijate dup bisecto ar-ea


i normal la bisectoarea unghiului 2~ sub care se veci e
f iia ncrcat de lime B,
numit unghi cir; vedere.

y=O
0,25 B ~-----d
0,50 B ~----d
0,75 B f - - - - - < f
1,008 f-----{I

b. Diagrame de \uriaic a eforturilor unitare in interiorul masivulur.


Fie o fie cont inu
o Ind
uniIorrn repartiznt fi (Jig 11.21} Se

1,25Bf---~
f---~

1,50B
1,75 B
2,OOB

3,008

c u

c o nsi d cr un plan la adlnci mcu


cec

0,25 B

sul)

Ciz

cit

ele

u r i

t i

0, in

lui

lungul

reprezint

la

scar

Cz

SI'

1,()

planului

gelseste la elisI;1I1(;1 rn.u mnrr (le- iIX:!

'[o/luri dc-li mi l a l
cll,

il
(!.!

ilSU]J! CI

de

!i~il

La o

l!

fH:nek
S,

cf or t ur ilc :(sli j'I


l u-

c'tql

hirl1lli

dc'p;h-

:lillllllih)

"ste

~i se proccdcaz in
;tscll1ilnto:ne.

t r- hui.. sil

mod simi/;I/

Ordonata

.. \cl'asL\ se (/;]to/eaz:l l apt u lu:

din cele do u.i c u rl n-

ji,'C;]rt'

fiicL

efortul,,:

se o b l i nc o curh.i sub

Jsiei este mai micl ckct in cazul nu terior. in schimb punctul in care clortul

jed)il

limitele Isi(i

a f a r a

r~lik

Sc consid",;-t un [tit plan, la o adincime:


c u r b . i

in

calcula te, Lui nel e x t I CI1l i tI i l.-

,:ne cil' :;ccht:i n x.i. ('Iortuli;e Uz devin prn ct i c

\ i u l a

calculeaz

c lo po t avind o rrlo n a i a rna x i m.i pc vcrt ica la ax ci fsiei ele lne;1.rcarc

se f'ixcaz pc acest plan

in car'e se

rilo r
('

(itC\a puncte. alit in


ncrcate,

z
Fit, . ! 1.2:'.. Diagrame de varial ic a dOI Lului
o fi)il' co nt i nu uniform incrcat

r e a l e

Ci:

pC'

elntilc' Ilt'gIi-

c'-, sup;JIVJ eli'

l i.: ('g:II:-1 c u su.n jll"':;;i!"1

i de lii(ill1l' Il

axa fiei inCll'CClll'

la di/elite a d in ci m i : si

S,'

n'plczinl;l do/lulie' LI scu. lU1Ld

""tl'lin(rl \crlil':.Jlrl. prin unirea cx trcrni t t ilo r \ ,', t o ri lo r u, se o h l i n r o curl)~l (!l (.'i:;

din

partea
J:O!I(!lC

drca p l.

il

li:..;urii

Sc im part su p r.uu l a n iasi vu lui i n l r-u n cClJoiclj cu ochiuri dese (Ii!"

t:u jlecarc nod al ':lrniaju!ui


(;llr~

11.:.24

SC"

Clic

u!caf:l . l o rl u l u ni t a r o

~,c' ob t i n ca!)(' denumite i zobui

.)dlnt::

nulltek il" tJUt!1 tl r .i r-a u n:

(] cit cd CO'lSplii1zrltOi'

izo\):U'c1.

unesc p u n c t c!c

ti

Pu n cl c lc ';illlllll' i n h ul hu l ele p rcsi u uv :1U cfo rl u l n:\

iar cele si l u a t c i11 <Jf~l!ll liu lb ulu! au un dor! m:.li

Dc' cx cmplu.

:tl:!

1('

11Ii'.

rl<'o"rccc' permite s{, ,,(' ~1pr('C'i\Zii:;;llj

pin<'i la care se resimte ef c ct ul i11c{lrc{lIilor n;lcljo~ln

depindc' dc 1{I~iJl1CCl li)icl iucrcatc

.,
i t 11-

Sup'cd;d:l ell'!;fl1il~1t:l ele !iia de iIlC~1.rCln' ',i (,

Studiul i z o ha re lnr cf'ort.ului c, cst c i m p o rl a n t

'",J

Dac SC"

11!.o!

ilU;):11.1

Ls t c v i d c u l (8 aceasl;-I .u i:

l'/or!u!ui u_= 0:2 p .

Se

;(ilIJl'

c x t iucl-: pillC-I

caract crizut prin p rcz cn t a la o a n u mi l ~l(jjilCi!lll':l U';l:i x t ra !


ik pmn t l o a ru: eompresibil (de exemplu, 1)[<)1 :ugi!os 111 s t a rc plast.ic-cu rg toarc ) 1 :., ::upra,!\<1 l crcn ulu i s,' :lplic;l dou lisii de inCI1[(:11T a vi n d il(':1'i i nt e nvll al.c /), dar ];-llill1! di;,'rile
Fi(' un llITl1 1H'.otnogen

(fig . 1126). Se consider limita inferioar a izob arei Ciz = 0,2 P drept limit a zonei In care
eforturile' provenite din ncrcarea exterioar sint susceptibile de a produce deformaii ale terenului Dup cum rezult din figura 1126, izob ara Oz = 0,2 P a f'iiei nguste se oprete deasupra stra tulul moale; aceeai izobar. clar a fiic! late, intercepteaz din plin stratul moale

2,58

.----f-LJ..l..;LLl-'--'-'U-\,.---------fl-ll"-'-'-'r-----

~!

Fi!!,

~ ~

.25. Izcbare ale


tului unitar G:

efor-

Fig, 1 L2H.

Influena

lt.imi i

mrimii

suprafeei dc ncrcare asupra


bulbului ele presiune:

]-stlal (oaTle cOll1presiloii


ILlnd;,i" lat

va avea las,'iri sl'nsibil mu i m ari deci! fundaia illgusL<'i. \adar. IlltiIilllea t:c<\-

ri lo r ;'.1 dq)illcle n umai de m ri nu-n Illltncrilor. ci i de di mrnsi u ni!c su prulc clo r ele tr:in'nut er .1 "(,,SLOl incrcri
4". ~lrtode aproximative
pontm calculul repartizrii dudului G z ' 1!:
lipsi\ ~n'wlelnr' cu (oerici(;lli stabiliti cu metode tcoretice. se poat(~ iol'l.<
lit'midliid ea melodil aprox im ativ PPllt!'U calculul rep art izrtrii efol'turi!()!' 0,
S li b <Ii : l ~ i(' (1/:1 tin li (~ el (' 18 tim p {-] (f i~ . 11.'27 ). S,' el uc di n co l ti r il e fi ~ il' i 11,'

-1N

i n. kl" ,~;,," nl ane incliuat e cu :),")-0 faFt de vert ical. Fie un plan rizo nt al li:t
aeiin,;:nen .::.. Se co nsidera cii. etort ul este nul in punctele de int ersect i,-' <,j
]Jla!1E-j(jrla :"):=/ cu planul ele cot :':, este constant intre vetl icalcle ce t!'ei [in!"
j(J! li re fi~ii'i de i 11('8. ['('(,U'(' S! variaz linia!' in rest.

Scriind conditia
de echilibru a eforturilor:
,

P' B 1 =

Uz'

Uz

Bl

-+-

,~

z: tg 55

Uz

uz(B

+ z tg 55):
(11..23)

Pentru calculul rep art.iz rii efortusub o fundaie izolat (problem


spaial), o metod aproxim at iv co.ast
n a duce prin laturile fundaiei patru
plane de nclinare 2 : 1 (fig. 11.28). Efortul Uz se consider constant la baza t ru nchiului de piramid astfel forrnat i se
determin cu relaia:

lui

Fi!!. 11.28.

:\Ielocl~l

aproxi mat.iv pentru

calcu lul lu i ; n cazul problemei ln

Uz

Uz

spaiu .

p'L'B
(L

+ ::)

(B

+ z)

11.. 2.2. CALCULUL EFORTURILOR UNITARE DIN GREUTATEA PROPRIE


A PMNTULUI

Se consider un m asiv omogen (greut<ttea volumic are aceeai ,",q]Oa1'8


in toate punctele m asivului}. Efortul unitar pe direcie ver-t ical ];'1 adi ncinH:'(i. ":::, dat de gl'eutatf~H fll'()jJrir: CI parnintulu i, se noteaz '(gZ i se calculeaza
cu l'PlaiR:

Helatia (l1.2:)) illdid, o \;:uiaie liniar cu adncimea a efodului u g z


lig. 11.2D) I<~f()i'lul 0 g : Sf: (il;n lllJme~te i prC\lIll1(' gco!oglCrl sau P!r'\,!llllC
itoiogic.

1
I

,~1
:

I
'

~LL~~---.--,--

----"

z
Fi!!.

tului

2.56

\ariaiu eforin maslvul de


p.im in t omogen.

I L2!).
Ci!):

Fi!!.

11.:W. \~Hiat.ia cfort uu i 0:/?


masivul de pmnt st rat if'ica t

in

In

cazul masivului alctuit din mai multe strate, avnd greuti volumice diferite (fig. 11.30), presiunea geologic la baza stratului n se calculeaz cu relatia:
,
11

Ug Z

E i'J1i'

(11.26)

i=l

unde lil li, reprezint greutatea volumic I, respectiv, grosimea stratelor


de deasupra planului considerat. Variaia lui U g Z este liniar n cuprinsul

t:f

z-

-~t

o H~-I
o

;'
1

r->---r--L.-~

i:.v h;

////

I".c::

~_"-L-_---'_-=-

lmperrr.ea';'!
--l

FiU. 1 I.:lJ. Variatia efort ului C5gz in


cazu] prezenei unei pnze Ireat ice.

fiecrui

strat, diagr-arn a respecti\ prezent ind schimbri de pant la once


modificare a lui v .
Cind n cuprinsul unui strat se afl cantonat pnza de ap subteran,
la calculul lui OgZ sub nivelul acestei pinze, se va lua greutatea volumic submersat '{'o La calculul presiunii geologice in cuprinsul stra tului impermeabil deasupra cruia este aezat stratul purt.t.or de ap freatic, se ia
in considerare i presiunea dat de coloana de ap de deasupra stratului
impermeabil (fig. 11.31).
J-1a baza stratului 1 n care se afl pinza freatc:
1

La partea superioar a strat ulu i :z~ impermeabil, la presiunea geologic~l


pentru baza stra tulu i 1, se adaug i presiunea apel. Diagrama de
presiune geologic marcheaz astfel un salt:
calculat

('11.27)
La baza strat.ului ').
U gz, -- " 1

1"1 1

-L
1

v'll'
.1 1

-L
I '/
.1<' 11'1 T:

iZ 1"1 Z

(11.28)

11.3. CALCULUL TASRILOR

Prin t.asri se neleg deplasri pe vert ical ale fund a.iilor-, produse ca
ur'mare a deformaiilor terenului de fund are. Pentru efectuarea calculului
t asrilor este necesar s se cunoasc strat.if'icatia pe amplasamentul Iund aiei,
recunoscut prin sondaje care s precizeze succesiunea i grosimea stratelor ,

257

caracteristicile fizice i mecanice ale pmnturilor. De asemenea, snt necesare date privind forma i dimensiunile n plan ale fundaiei, Incrcr.ile
transmise de fundaie la teren, eventualele suprancrcri cu caracter perm anent aplicate n vecintatea fundaiei etc.
n cele ce urmeaz se examineaz problema calculului tasrilor finale, corespunztoare
momentului n care tensiunile suplimentare generate n pmnt de incrcrlle transmise de
fundaie sint integral preluate ele scheletul mineral. Problema evoluiei n timp a tas rilo r,
specific pmnturilor coezive (consolidarea argilelor), a' fost menionat la capitolul 4.

'-l;=~F-lU1J~ jrl
I

Fig. 11.;12.
talpa unei

Distribuia
fundaii

FU. 11.;1:1. Distrlhut ia presiunilor


talpa unei fundaii rigide

presiuni lor pe
perfect flexibile

pe

La baza metodelor curent aplicate pentru calculul tasrilor stau citeva ipoteze, i anume:
- terenul de Iundare se consider c reprezint un mediu Iirriar-dcformabl l : de aceea.
pentru determinarea strii ele tensiuni n interiorul masivului ele pmnt se aplic relaiile din
teoria elasttcittii :
- relaiile elin teoria elas l.iclt tli se pot aplica cu condiia ca presiunea pe talpa Iuncla ,
iei s nu depeasc valoarea care conduce la o extindere limitat,l a zonelor
plas li ce sub
fundaie

(de exemplu fJpl pentru ::ma" ~-= B, 4);


-- repartizarea presiunilor pe talpa fundaiei se adrni te a fi Ii niar.
Aceast ultim ipotez cchlvaleaz cu a considera tncrcuren aplicat direct asupra tere-o
nu!ui sau aplicat prin intermediul unei Iu ndal ii perfect flexibile, In realitate, dis l ribu tia presiunii pe talpa fundaiei depinde de ri,~iditatl'a fundaiei. dup cum se poate inelege din urru
t oarc!e exemple:

fundaie

perfect Ilc xibil.

supus

la o

lucrcnre

unlform

(fig. 11.:):2): lasarea tere.

nului, egal:1 iu fiecare punct cu s,1geata l lpi i . esll- ncu ni lo ruui. Presiunea pc talp:'i este uni

~i

ega!<"l In Ile carc punct cu q;


Iuudat i o absolut rigid, supus la o inc:-lleare unilonnii (lig 11.l:l)
Pentru ca t asarca s fie uniform, presiunea pe talp trehui c s lie ncu ni lo r m : mai mall'

fotm.i
-

la margine ~i mai ml c in centru,


Prob lema formei reale a diagramei de presiuni pe talpa lun dat lci. caz parttcular al prohlemc! cunoscut In teoria elasticitii sub numele de probleme de contact. \ ~1 fi c x auiina l
la capll.olut privind calculul fundaiilor de suprafa.

n ST-\S 3::300-77 "Tel'en de Iund are. Calculul deformaiilor probabile"


sint recomandate metode pentru calculul t asrilor ce vor fi prezent alt' in
cele ce urmeaz.

/~~

11,3.1~ETODA
NSUMRII TASRILOR
\

PE STRATE ELEMENTARE

'1n c east metod se iau n considerare doar tensiunile G'Zl neglijindu-,se


efectul tensiunilor 0'( i (J asupra delorm aiilor pmntului. De asemenea ,
se consider deformaiile laterale mpiedicate. Fie o fundaie de lime B,
aflat la adncimea D, acionat la nivelul tlp ii de o ncrcare normal
258

G ncareP este ncrcarea adus de structur la nivelul


iar G greu'tatea proprie a fundaiei i a pmntului de deasupra
(fig. 11.34).
Se defineste drept presiune efectir pe talp
J

este aria

unde A

__

tlpii fundaiei.

TI
CJ

FiU' 11.:H.

Schem

pentru calculul tasri i cu


pe strale elementare.

Se definete drept presiune neIel presiunea


tructie
la ni, elul tlp ii fundatiei:
,
,

metoda

lnsumrli

suplimentar adus

ele cons(11.29)

unde
tlpii

~( reprezint
fu ndaiei.

gr'cutatea volum ic medie a

pmntului

aflat deasupra

Compresib ilit.atea diferitelor strate din cuprinsul terenului de funciare


este definit prin modulul de deform atie liniar E.
Calculul comport etapele prezentate n continuare.
a) Se reprezint la scar, n seciune, fundaia, suprafaa terenului i
limitele ntre diferitele strate geologice i se mparte terenul de fundare n
strate elementare.
Limitele naturale ntre stratele geologice, inclusiv nivelul apei subterane,
constituie limite obligatorii i ntre st.ratelc elementare. nlimea Iti a unui
strat elementar trebuie s respecte coud it.ia h, (; 0,4 E, putind fi 'variabil
att n cuprinsul unui strat geologic, ct i de la un strat la altul.
b} Se calculeaz tensiunile normale uz, datorate presiunii nete pe talpa
fundaiei i U g z datorate greutii proprii a pmirit.ulu i,'. la limitele dintre
stratele elementare, i se reprezint la o scar convenabil aleas lund ca
ax de referint verticala prin centrul fundatiei.
Diagrama de variaie cu adncimea a tensiunii U g Z se traseaz pornind
de la nivelul terenului, n timp ce diagrama de 'variaie a lui Uz se traseaz
2;')9

pornind de la cota de fundare. Oz se calculeaz cu relaiile stabilite n teoria


elasticitii. De exemplu, n cazul unei fundaii dreptunghiul are :
Uz

= k- Pnet,

(Z

unde k este un coeficient adimensional dat n tabele n

L)

. de - , ' - .
functie
,
B
B
c) Pe baza diagramelor O'gZ i Oz se definete zona activ; adic acea
parte a terenului de fundare n cuprinsul creia tensiunile Oz snt suficient

-----4---,.<----<r---

~!---.

c
o
Vi!!. 11.:-15. Determinarea zonei act ive

sub talpa

fundaiei :,.

1-- strat foarte corn preslbil ; 2 - strat practic incom presibil

de mari pentru a fi luate n considerare in calculul Lasr-ilo}, Exarn ininr]


diagramele lui Uz i U g Z se constat c cele dou,l. tensiuni au varia ii opuse:
pe msur ce Uz scade, U g Z crete.
.
Pe de alt parte, n mod normal, modulul de deform a ie l ininr 1:; crete
cu adincimea, ca urmare a indesrii pmintului sub presiunea geologicCr.
Hezult. c, de la o anumit adincime, tensiunile 0', devin atit de mici n
comparaie cu ugz, nct t.asrile pe care le-ar produce al' fi de ordinul Irac
t iu nilor de m ilimetru, deci neglijabile.
Po trivit STAS :3300-77, zona activ se Iim it.eaz.i la ad incimnn =:" sub
talpa fundaiei. la care valoarea tensiunii d ator at incrcr-ii fundaiei dl~\i!Jl~
egal cu 2t)~<) din presiunea geologic Ug~o la adincimea respectiv-il. (fig. J L~r),
a), deci:

- O,)

O.'" ' O
- t >, .....: "
u,'_
.
O

(11.30)

Cind limita inferioar a zonei active, stabilit cu rela.ia (11.30) se gtrsete n cuprinsul unui strat avind modulul de deformaie mult m ai redus
dect al stratelor superioare sau avind E < 50 daN/cm~ (fig. l'1.:35~ br adincimea ::'0 se m ajoreaz prin includerea acestui strat. sau p in la indeplinirea
conditiei:
O'~

~o

= 0,1

O'g'. . 0

(11.31)

Dimpotr-iv, dac n cuprinsul zonei act.ive stabilit cu relaia (11.30)


se ntlnete un strat practic incompresibil (E > 1 000 daN /cm 2 ) i exist
sigurana c in cuprinsul acestuia nu apar orizonturi mai corupresib ile
(fig. 11.35, c), adncimea zonei active se limiteaz la suprafaa stratului
respectiv.

260

Uz

d) Se calculeaz tasarea stratului elementar i Se admite c tensiunea


este constant n cuprinsul stratului elementar L I are valoarea:
(11.32)
Aceast

aproximaie

echivaleaz

cu a nlocui diagrama teoretic de


variaie a lui Uz cu adincimea cu o diagram n trepte. Se poate nelege
acum raiunea de a limita nlimea stratului elementar (h i ~ 0,4 B).
Eroarea introdus prin
B
considerarea unor str ate elementare de grosime mare, ca
n exemplul din figura 11.36,
este inacceptabil. Se consih,
der c fiecare strat elementar
se comprim ca un corp elastic
supus unei presiuni uniforme Uz med '
2

-------

Se

Fig. 11.36. La grosimi mari ale stratelor elementare,


diagrama in trepte nu reprezint o aproximaie acceptahil a diagramei teoretice.

,:::'h i fiind t.asarea su-atului i sub presiunea

G~"med,
!

-, 'I'asarca s a
mentare:

aplic

legea lui Hooke

= E s ,

n cazul stratului

re-

zult:

unilorm

s.

===E.!. ---~
1li "

fundaiei rezult

L,

(11.33)
pnn insumarea

t.asr ilor

st.ratelor ele-

('11.34)

n Iorm ula (11.34) 0,8 este un coeficient de corecie care urmrete s


apropie t asiile calculate de cele msurate.
11.3,,2. METODE BAZATE PE SOLUII

OBINUTE N

TEORIA ELASTICITII

Metodele de calcul al tasrilor bazate pc teoria elasticitii iau in considerare efectul


tensiunilor normale pc toate cele trei direcii (az, ar, ay)" Caracteristicile pmntului care intervin in calcul snt modulul de dcf'ormatic E i coeficientul lui Poisson v,
Se pornete de la legea lui Hooke generalizat:

C:

=-

[az -

v(a r

+ ay)]

(11.35)

261

Tasarca s se

calculeaz ClI

expresia:
S

(a:
= )0 ez dr.

(1 L:'lG)

n cazul forei concentrate P aplicate Ia suprafaa scrnlspa tlulul elastic (fig. 1Lli),
Boussi nesq a stabilit urmtoarea eXPGre~~ea unui punct al supraleel aflat la
distana r de for:

.' = J~(l;-.-Elr
<
' . v~)
/; \
p

IP ~

----'---~~------

SI

(lL:17)
Po tri vi t ecual lci (11.37), in punepentru t = O,

"

tul de aplicare a

...X

forei,

tasarca csl e inll ni t.

n practic sint utilizate alte soluii

obinute

prin integrarea ecuatie!

(11.36) Astfel, in cazul unei


care transmite la teren o

form rcpart izat p, este


gilsiUI de Sch lcl clu-r;

s -

fJ .

ncrcare

uni-

aplicat soluia

n.~!'{j!...-=~=2

Fin. 1 L;}7. Problema lui Boussinesq.

fundaii

(11.38)

anexa 11) ~i care depinde ele forma funda i ei


de rlgidlta tca fundaiei (pertecL clast i c sau absolut rigidil),
precum i de poziia puncLului a crui Lasare se ca lcu lcaz (in centru sau pc contur)
Soluiile Boussinesq i Schlei ch er se refer la un strat elastic de (jlo~i'me in ini!. In ren"
li tate, chiar i at unci cnd coloana s tra tigrnti c nu pune iu niden,1 lin strat rigid. practic incomprcsibil, aflat in apro pie rc cit: talpa func!aiei, se poate considera c grosirnen s tral ulu;
dcformabll este finit;)
Pentru cazul sir atutui cl a slic de f!f{j~ime [illi'li. cs lc cunosrut ii soluia lui Egoro\, PUS,)
sul) forma:
In care 1"': este un coeficient dat in tabele (v

(circular. ptrat, rcctaugular),

(l1.:Hl)

n care /II r<'pn'zinL1 Uil cocfici cnt de corecie care depinde de raport ul in l r grosimea -o a
stratului dclormabi l i I::iill1ea lJ a fundaiei, iar 1"': este lin covl i ci r n t care depinde de 101l11a
fundaiei i

ele raportul-O

\"alorilC' lui m sint cuprinse Intre 1,5, pentru

-o

i:

= ()

0.2;1 0i 1 , pentru ~ ~ :2".;) .

Va lori le lui J": sint int0.1)('/ate. pentru Iu n dat ia dreplunghiulaLl. in

funcie

t
de lapoarlele- ,
J]

-~ (v.

anexa Il)

13
Simbolul :s din expresia (11.:39) se refer la situatia in care in cuprinsul s trutului elastic
se intilnesc mai multe stratc cu caracteristici J~' i ') dif'eri Le (fig, 1138) n acest caz, Lasar-ea
unui strat i rezult ca diferena intre tasarca calculat in ipoteza cii stratul i ar incepe chiar el,' 1:1
talpa fundaiei i tnsurca co rcs punz t ourc unui strat avind canllt('Jhticile de dctormahili tn t e
ale st.rat ulul i (EI' Vi) si care se intinde de la Ullpa fundaiei pin:1 1~1 limi lu supni():lr~l :1 stratului L

262

f{i i

n cazul masivului ncomogcn,

L B=i)
(Ii'

ie de rapoartele

Ei_ldin expresia (11..39) se scot

UIU

l<t1..JU >u __""_

(L13' B=i-l) .

Procedeul se aplic pentru toate stratele aflate n cuprinsul zonei active. Fic cazul unui
masiv neomogen, alctuit din trei strate; limita inferioar a zonei active Se afl in cuprinsul
stratului al treilea (fig. 11.39) i rezult:
S

m : p' B

u,
[ -El

(1- vi) +

J{2 -

E2

_._------B

. ~ .

~J

BHHHit

-.

(1- v~)+

]{a- J{2

> ]

(1- v) .

Ea
!

\-~----~------1

HiiiHtttHF

([)Strotull

E"Y,

.....;;0::-S_tro_tu_l_i
..1

E,.I,Y'-1
-'--'-_ _-1:

.tl"-l p-.
1_ L

\
i

El

(])s_u

L---=-(@)::....s_troftJ_'_I'_+I
Fig. 11.:3H. Metoda Egorov.

Stratul I

.-,---,--_J
Fig. 11.89. Calculul
pentru un masiv

tasrii

cu metoda Egorov
din trei strate.

alctu it

Aplicarea metodei Egoro\, este recomandat n STAS :>:300-77 n urmtoarele situaii:


- n cuprinsul zonei active apare un strat practic
incompresibil
(avnd E:>
> 1 000 daN(cm 2 ) ;
- fundaia arc limea (sau diamctrul) B ?: 10 m, iar stratul care constituie zona activ
se caracterizeaz prin valor-i E> IO() da~/c1112.

Att metoda lusum rii t asrilor pe str ato elementare, cit i metodele
bazate pe solu,ii oh inut o in teoria elasticitii, prezentate in acest paragraf,
s-au referit la dcf'orm atii ale terenului produse de Incrcri statice transmise
de constructii. ExisU\ ns;'1 si alte numeroase cauze ale def'orm at.iilor terenului
de funcIare: ca: micri te~~tonice, micri seismice, deplasri' de teren, deformaii prin nghe-dezghe i contracie-umflare sub influena factorilor
meteorologici, deformaii datorate aciunii apei subterane, vibraiilor i altele.
Pentru est.irna-ea mrimii probabile a delorm at.iilor produse de aceste CallZe,
se utilizeaz metode speciale de calcul.

;"-'\'\ 11.4. APLICAREA METODEI STRILOR LIMIT LA CALCULUL TERENULUI


DE FUNDARE

n paragrafele precedente s-au c x arnlnat metodele uzuale pr-ivind calculele de capaci-

tate port ant i de dcf'or m a il' ale terenului de Iundarc. Pentru aplicarea acestor nictode n proiectare sint necesare precizri cu privire la:
- caracteristicile pmin t uri lor care trebuie introduse in diferite formule de calcul;
- gruprile de aciuni sub care se determin capacitatea portan t a fundaiei sau tasriie terenului de Iundarc :
_. situat iilc n care se impune efectuarea calculelor de capacitate portant sau de de-formaii.

263

Aceste precizri sint fcute in STA,S S:H5-77 ..Teren de Iundarc. Principii Iunrlamc nt nl.,
de calcul", Potrivit acestui standard, in calculul terenului de Iuudare se u tillzeaz. metoda serniprobabilistic a strilor limit" Dup cum se arat in STAS 10100/0-75 "Principii generale
de verificare a siguranei construciilor', ~a strilor . . ' 1 Se di
dOliUr,'1sturi
{eSCU l.iale

Se consider in mod sis temuti<: diferitele stri limit posibile pentru o const.rl!.cJi.~I~lJg~.
- -~c6nsi<:rer in mod independcn t variabili tak;LsiLteritiJ~actori~~~=;f~~leaz..;'i.,~L!'(tl=ran ta cons truciil~.r i, in primul .!:llliJ~_.gri;~bilitatca Jl!Jjunil!ltJiL.9!llctcriiLcil.!.u:..1!!EJ:~~ri~elor?
Pc n t r u 0!Jin ~ea ni \elu 1ui.~'l.<.i.g:u.r.are.....ce..r.u1 ...s.c..in..lrDilllC.~Qe ti CiCil P_ de ~K~lli'}J).L'L_1HLc.IenU.i.llL
i'-;;umc: coc li ci en i ai i 11c r.0!.lLlJJlc.li.c~-e-gr.u.pa.re~DL.iill..[u:.cfu:i....--c.odiciC1l1L ele
siguran p:"ntru ]]]ate~]~i__~odicic.ulL ai condiWlur d,' lu.(:.AL
Se nelege prin -~tare limit o stare a crei atingere Implic pierderea rcversihil sau
-

---------------------

'_'o

irever~a capn11tttrmill'Cti11~trrrct-etefCsallsIacecondiiile de cxp~tarc legate d~- des-'

--------------~-"-~~._---~-------~._-~-_._,,~_
....

tinaia stabilit sau apariia unor pericole pentru viaa sau sn:'itatc~'lJ.:!.~Dl1QI>.Je,p.Cctiy

pcnfru bunuri lnateriale sau cultura!~~~7'~-~nservarcdepin~h:--d;; construcia_!:-~S"l:'U'.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . , - - . - - - " _

-~- SIT;rITelimit

deri

~~~--~.~-~~ _'~_
.

., - _

".-.~ -----,---._~.-.,.,-~,---,._~-- _-'-~-"'_.,-_._.~_~<- ~


.

..

...

se impart ele r~"IJ;,'LJ1L.dou_.caLcgorii:

'=-5 t,"irT-li;;{it-~ti mc:-carc-~~res PU.l1(J_cP!!,iiriL.capaci uit ii,JJQrt:}ntG. .gglll1 ei '.. al te ..pierire\c'rslT)'iTz.--;--za-ui-i~~:-~~~-c~~-r~" (~x p Ioa trii cons tru eJiilQr:;o.pariia acest~~-'st:l;i -11l11i t rl

1;ocfiproQTfsrCCICl;-ipeirde_(j1I~~E~C2{at~;r:i-_;'Pi~~d~~~,~-stabilitii

.rormcl unei

pr! i

a .. con-

str'tlcriers-~-co-ilstrucrieill;--;~;samblu,pierderea s tal)iIU~\iLpoziiei (prin rs l.urnare, lunecare).

ele- (reformaTE Salt -Yist~!T ;~~;l;n~~~t~~ ~>~e~'si ~eL<;<U'e implic scoaterea din lucru a co ns t ruc ici etc. ;
-- -=--st';llirliitir;!~.~;l;lo;t-rii normale. care coresp~ll1d ntreruPerii_ c::!p,~cilii(le.asigu-

rare a unei exploa tri . normale a

coustruciilor

apariia

accstql:' s tri li mi Ei poate fi prod us

de(re;phsT~';'tal~~~-~;-~r--di~l~I;;i-~~--e~~~csi\~ -~-~tl ci-(:--l~i;~;j-~~(('si-\~'

".c

--"~_~--~--_,_" _ _ ,

~.~~ ....u __

Pentru teren u 1 de fu nelare se deosebesc. n conf'ormlta te cu ST\ S 831 G-/7 . dou stiiri
limit: starea IiJnitt de ddorma\ii ~i starea limiUl' de capaci tat porl.ant
. Aplicarea IaLereuul de fu ndu rc a calculului la sUiri limiUi nu implic metode noi pentru
determinarea dcfo rm a l iilo r probalJile sau a ca paci tt ii port.an te, ci doar utilizarea lorrnulclor
cunoscute, ele Iclu l celor prezentate la subcapi tolcle 11 1 ~i 11 :L in coucord<llttl eu p riucipi i le
generale ale metodei sLI ilo r limiL.

11.4.1. CARACTERISTICILE GEll'AlTEHNICE NORMATE


ALE TERENULUI DE FUNDARE

DE CALCUL

o valoare i ndi x idual a um i asemenea clraclerislici se obine prin l1ClrCarea n l.rliorator a unei probe de pamint r('coltaUI di n l r-u n sondaj sau printr-o incercare pe teren.
re ~l al1whlSameI!Lslal, in __~UQ!.illSlll ul1ui strat geologic. se~_I''<:~lltru~it'c~~a(
t CLl~t.iS_ft... g(,'.clclJ.ni.ci...l.llaLlllulL~l.oli._.n.ul.ll.:}LlJL;1~'~st eU..\LjJ.tl2i.uz.iJ.llL-dc_llalJ!X~l..2L _d:::_.s_t~p ra f a \ <~ i 1\
plan a c:onsU'J1iJ i<:i-,-_~!Lfi.!."0:S:.~D.<:~t:._ ()~l~~Uf\'ni ta.lt:..J:,_:?.!Jn t uhlL- A<:s:,.sts.yalori ..i1.)(1i.\ iduale nu si n t
utilizate nemijlocit n calculul' t cre nulu i la xt.ri limit, ei doar dup ce snJ supuse Imei pre!~~~;_~rista ti~ti~,~~-PrilPi~;,;;:';--~t;'tis ti~~~~~-~~'llQIib;.Li;lill~ i(l~~e -olJ~l..E~II!) Cl. .Il!} IIn{{/ e ~ i
nalo: 1 de calcul ale caracteristicilor geolclln!cl' .
-----~.-,.,-,---,---~-------------~----

,'aloarea not nial repn:ili1JJLcLIJ,.Ql.Q!:u_~


medic . -.-...-__
obinut
ca.._.. _. medie ari l.mr-Licii in cazu! carne,',_"
"-...,
......
__ .. _..
~"

-_.'_""e"~,,,,.~_--.-

.~

,_~.

,.,~

<,'

,~._.,

_ _"

'

,"

'

t~:!sticilor gl'ot<j~l~!~_carc

se de.ty.r:l11!!!}~,S(palat (y, c,-l,l', JI.J-~_~~~)smI cu metoda celor mai


mie:j-p}t;-;;l~--in cazu! parametrilor (1) ~i c ai reziSlen~~-l;-lorlecarl'--"-------
~(l

de calcul a unei carac l erisl ic i gcote!lnice se ob l ine impr-t ind valoarea norma t
~"-la un coeficient de si~iriYii-carliT-m-l;iii1l;-S(, dct crmln asUll nclt sil se Ienlizl'zl' o CI\.')-lt'Tt'-~\'-sil,'l:Tr:lri1Z,'i'~

.c_._c_

'-'-l~~~;;;i~;'~;~l11l'lrilo,

c___ _

<D

~i

c, eoclicicllllli de

sigmnn

eslI' intotdeauna suprnu nit:u,

ri Io dZ;-Z~al(,lll sint l~llnrr~lorlrr::n-e:--~-~----_._-_. __.-

264

_
\::110-

----

Pentru y, coeficientul de siguran J!.Q..te

11

~~~"'C_~

creterea siguranei construciei. AsU-e~~eerminarea

valori! de calcul. <l

b~-

lJ.t:.~li strat d~-pfi-;ti;-;-t:~~~rcit o mpingere a~ti\~~ aSlipf<~-~I-I~d-1;;;;~i--d;;-~-usinere, se


adopt o valoare de calCl~1 a lui

majorat fa de \alo8.rea non-;wt, deoarece conduceTi'\.

~pgre~II~)pil~gerii
'.._-_._-". pmintull11LDimpotri\i,y~fOarCU-'al~
+,_ - _- :.,_. . "calcul--;--i~;-i~:-~.
.__ . _ __..__,_. . _.__ ce--urme;ci-;rTlirtfOalisa__'" ,_
_-,-~--~--

.,~-

~.~

.,L.__

~_

.._._._._,.,, __,.__ ___._._'.- -~""'-"--~~~~"~---",--~'C,

intr-o formul de capacitate port.ant, trebuie s f~(.:_ m,~mic dect \aloare~_2L~pentru__


/ ---------ca sigurana construc1kis_CJ:~a_s!:_.___
_.- ..
-Pentru celelalte caracteristici geotehnice ie, IV, .1.[, E et.c.), coeficientul de siguran se
ia.J:'.B_~J:::;'~gLY:.llqrile norrnate fiind ~-cu cele ck calcuL
n anexa II se prezint modul de obinere prin prelucrare statistic a valorilor normate i
de calcul ale caracteristicilor geotehnlce ale terenului de funebre .
~--.-~-~---

11.4..1. ACIUNI I GRUPRI DE ACIUNI FOLOSITE N,rCALCULUL


TERENULUI DE FUNDARE
Potrivit standardului 10101/0-75, aciunile asupra structurilor se clasific, dup criteriul
frecvenei cu care sint intllnite la anumite lutcnsitt.i, in:
- aciuni permanente (greutatea elementelor permanente ale constructulor, greutatea
i presiunea prnintului i umpluturilor) ;
- aciuni temporare, care variaz in timp sau pot lipsi total in anumite perioade (greut atea utilajclor, incrcrlle pe planee, incrcri datorate zpezii, vintului, chiciurli, deplasri
ncuni orme ale terenului de Iundarc, impl ngcrea pmintului datorit depozitrii unor materiale
la suprafaa terenului et c.) ;
- aciuni excepionale, care apar foarte rar sau niciodat in viaa cons tructici (Incr
curea scismic, iucrcri produse prin avaricrea construciel, incrcri datorate deplasrilor
de rcaz cmc prin cedarea terenului e tc.j.
Grupri!e de aciuni, care sint co mbi nn ii defavorabile practic posibile ale diferitelor rlciuni,
se imparI In:
-- gruptui Iundamcntalc. compuse din iucrcri datorate act iuuilor pcrmancn tc ~i din
illctucihi datorate unor aciuni temporare ~) cro r pr'cz c nl simultan cst.c practic posi hi hi :
- grupri speciale, compuse din incrcri datorati.' aciunilor pcrmancnt c. elin lnc~lrc{\li
da t oratc unor aciuni temporare cvasipcrmnncnt c ~i dintr-o act i uu ,'xn'p\ional~l
Pentru calculul terenului la starea limit de deformaii, se iau in considerare aciuni din
grupf!ri fundamentale. Pentru calculul Lorcuu lui la starea limit de capacitate port ant, se
i au in considerare aciuni din grupri speciale.

1143. CALCULUL l.A STAREA LIMIT DE DEFORMAii

/""."-

l ~)

~I

P~l<:;.ll1ltlJe.renlll11i

_de Iundare la starea limit de

deformaii

se

\erific

respectarea

condiiei :

(11.40)
in care .j, repre7illt~1)Jllstui ~clJLdt~\ol)Jlri..J?ro~a~ile alt contruc.ici;
datorate dcplas~r.ilQI
-'-,--'
.
...,..-:----->--"._._-:-.
. _- ,.terC'nului de Iundarc :
...:~_

---=-~ep1aSr~- S~lU

lonnri

ale_~'~2lj2lr:lJc:.iei.

de
adlllisi\)ile,_
eIincipalelt tipuri de dvplusri sau deformri ale construciilor, provocate de
:;-i deformri ale terenului de rundar~~;7~to~;;~:ye:---

-_

_
o

-~,~

"",~~_,-,,_

-,-~-

.~.--_

,--

. - -

t~s(lrea absolul s.;.~~'erezinl(~~'pla~_'=lr!::.~_.J2Cc'


__ ~e.rli.c:.'=11{la

~~_.9!?2~_c:i ~~nlrul degrcutaLc (Iig

deplasri

unui punc'taLfunclaiei,

1 L40):

265

.- ~as(lrca nJC(~~~,:3'~' care reprezint media J.~.:_p.lorabso~rt.~~~c1_l?ill~~!Jl:~~~aiL!~~~~_te


prin dimensiunile in plan i incrcri ; aceasta se poate calcula
ca medic ponderat prin suprafeele Ai ale fundaiilor izolate :
a!.'::_coJlstruciei, ,caracteristice

7-=-

/
\

~:-------

'L;SiAi '\

Smed=~;

(11.41)

"--_~._ .~.~_t/'

IT

,~~

Fig. 11.40. Tasare

lasarea
"'-,_ _ __._.
,~

Fig. 11.41. Tasarc

absolut,

relat.iv.

relaiio
repl.~!int,~lil~I~nla
D.S a tasrilor
absolute.,a_,.dou fundaiL.x<tpor._ _'_'_ _"'
'_'_
- _ _...'m..,'
._. , ....
.;=,,:,,_.,_,,,,,_ _ ,,_ _,,_,
,_
_,:< __

.!!,-~.-!.~:Ldi.s..taJ.ltfh:R::-~intrc--axelc..-fundaii1or (fig.

11.41);

- incliLl..!ll.fQjuI1~~I~L.jl~33:- reprezint diferena dintre tasrilc a dOUR puncte cxtrc mc

ale fundaiei, raportat la distana dintre ele (lungimea, limea sun diamctrul Iundat ici}; de
c x cmplu , pentru radierul general al construciei-turn din figura 11.42:

"',

/--~~~._,.

~g
<,

--'_ ..._~ ,o. __ "_"_=~';~'~.~,~,~

O=

<max

(11.42)

IIU1I)

-'-

../

iIJ(QJ~Qi.C;l.Q..!..lg,.liJ)l!J rcprexint rapori~-Tlllrc silgeaUi ;;i lungimea prii elin construc ie

care se incovoaie,

fr

schimbare de scmn : acest mod de dcforrna rc este caracteristic IuudaFin. 11.'.2. Inclinarea i undat ie i.

rr>-:

I
I

I
I

,i

-]
I
I
I
I
I

r - - - - - - - - - - - - - - - - _.. _

/,oOZrfIO nedeformo!

'1

I?

~_-.L

-+--

_ _ ..L-- _ _

\~i.'.

-r

-.-1_.

:'~
t
-++.......
I

PaZI

-e-r:

IG

, defdmo!

Sgeata

l'-

52

---~ ~-- ~----'-- -

~-----_ ..

l ii lor lungi, flexibile: de exemplu, pentru talpa


voierca relativ se exprim cu relaia:

i =

266

2s 2

f _
L

continu

a unei

_. SI -

2L

II

S3

cldiri

(fig

11A:i),

inco-

n funcie de semnul sgeii, axa deformat a fundaiei poate avea form de "covat"
(fig. 11.44, a) sau de "a" (fig. 11.44, b); este posibil ca in funcie de neornogenitatea terenului i distribuia incrcrllor, "co\ata" i forma n "a" s apar in lungul aceleiai fundaii
(fig. 11.44, c);

C--= --u-- >


- Ji 1
I ~~ --=:-

I-----...:L!-__
,

i l . '

1
i

rc"'-------~--!'O

---1!

c
Fiq, 11.H.

Diferite forme ale axei deformate a

fundaiei.

(l1.H)

Deplasri le

deforrurlle

enumerate se

determin

folosind metodele pentru calculul

bsrilor

prezentate la subcapitolul 11.;) sau alte metode consacrate in literatura de specialitate.


In ceea ce pr i ve t c termenul din dreapta al incgalittil (tL40), proiectantul urmeaz
~\ stabili in funcie de alctuirea i de destinaia construciei, valor-ile deplasrilor admisi b i le,
com pal i bi lc cu structura de rezistenVl (cvi tlndu-sc astfel atingerea unei stri limit ultime
in st ruct nrj. sau cu condiiile de c x ploature normal (c vit i ndu-se astfel alinglIl'a unei s l ri li mit a cxplout tii normale a
cons trucl iri ). \ alorik- oricn tat ivc ale clcplusrilor SeW dd(11m~\rilor

admisibile .0. sint date in ST.\S :l.lOO-i7 pentru dif"titl' tipuri de


co us truct ii (v anexa Il)
i\ douai conditic Lcarc __se ecrcinc!eplillit{\ in calculul la
slarea li mi t de ddonlla\ie este:
-_.---~p--"'_",-.",

"'-

7; e]

(1 L15)

Ppl.....

.----/

unele I~LIeprezinl{\ rpresiJl!l.e::Le['.;.\iJL~iLJl1edie..pe .Lalp, provcni t i din tucrcri de calcul in gruparea

lt;le~~\l1eI~ai~~=-(Ee.1-;l~I~~~~~~:-~e~[e~tue;~

calculul

Ppl

Fiy. l L ~;-;. Schema pentru


deLeiminmeu unghiului rcla.. l i v :cle t orsluuc al con-

(11A) este () co ndi t iv ell

" C_'" ~~ '-'~

...

-,

\('ridieiL!Ll'a-e~lclll~liurd~-f~~~-;ii;;~iectu;tin

con-

tOlll1ilak cu ST\S .nUO-ii lnlr-ad\l'~\r, la detulnin::Hea tensiunilor produse in pmint de


\i\eurc{uile transmise ele Iuudal ie, Sl' Io losc:: r'L\\ii stabilite in teoria elasticitii pentru masivul
elastic. Llilizarea acestor relaii se consicl('l[\ ateept:1lJil atit timp cit masivul este caracterizat printr-o extindere li mil at a zonclor pl.is ti cc Ia presiuni pc talp mai mari decit [Jpl, ele

-t'----,:-'/]
'~I
'A.::- /.
'>

267

------.J

presiunea pe t[l~P_[~}\I!l\l.ati~L<;orepunLtoa.re-- '(


un~i- -~xii;~ci~ri ~ _ 7:<.!!~~lor . pl;:\ticg. pc, o
acihlciille Bj4, B fiind
limea
fundatiei;
_.._,__
..
fJpl Se calculeaz cuIormula (11.1) afectat
de un coeficient mz al condiiilor de lucru
(hlTll'--Clbel~il'-li30--~li;--;I~e~~;-ii----.
._~_~_._.>~.~,

struciei.

Condiia

tasrilorj ;

.._, f;...
(-t-

tormatlllc ar trebui calculate cu metode care s ia n considerare existena masi vului de pmnt
clasto-plasti c sub fundaie, metode nc neintroduse n practica de proiectare curent.
Calculul la starea limit de deformaii se efectueazpentn~oc5l]~.!:!,_l!-c:1U1.t;'oo~!loi-~~J~re
nuri leSITlC-Osc:-Ahi~cr-tindstudiuCg-eotei~~icnu-Cllp~i;;d~-d~telen ecesare pentE!~_~f~~uarea
c~UTdcforil1aliTor;--eonstrucra--esTe-obT~lnlLtffi-(di~;-~i~~le
d~ -importa;;-iII, IV sau V
dcl1nite confon~;o'-STASi()iO()/()~75),iar terenul nu plll1e_pl~O})Jellle (se ncadreaz n unul din
cele 8 tipuri definite n STAS 8316-77), stahilirea dimensiunilor n plan ale fundaiei se poate
.
..... __ .-. __
....
.. --_._. __....
-- --_.-.
f~cs~_J?.az~ pre~iuI~ilor con.:..en1.i.Q..~!<:_.s~ c~~cul, fr verificarea la starea limit dedeformrii. l}" ane~a II se reproduc tabelele privind ~~sel~ de importa~~Talccorlstr-u(;iil~~i-iip~;rile
de terenuri ele Iundarc pentru care nu este necesar calculul la starea limit de deformaii.
"--~._"---_._-_._._--

_.

."-_.

,',

~, ..

_-----_.--_.-._-_

,-_ .._~--

'._----,'._- _.

11.4.4. CALCULUL LA STAREA LIMIT DE CAPACITATE PORTANT


Prin calculul terenului la

.stare~.Ji}I.1i.t

ele capacitate port ant se

verlf'ic

indeplinirea

condiiei:

Q ~ m R,

(11.46)

s:.~~~_Q .2!)2fezi nt Jncr.L~.tCJLClc._c.al-CJ.lLa~!:illI~J~r:('l.~tduicle

in

funciare provcni t din act j unile

dil~grup~LsJl-<:c~~le;

capacitatea
portant de calcul a terenului dc Iundarc;
-:---c--:--.-.--.----.- .. - .. - -.--._._---_._
-.-..- . - - . - -..
dc lucru.

R
---;'--"

~-_

co~~i.cient~l condiiilor

ii
.._, -_.-.-"-

~,

..

Calculul la starea

limit

dc capacitate

port.ant

le co~~plll1d Jorin~p~Ti~~~~e a]~;~:l;i-~i( L46).


-

trebuie efectuat in trei

situa~.~._siirora

...

La_c:.9_nstLu.ctlLillll.datepctcrclluriJoartc.<:ol11presibile_ (C P=2 ~ 6 ')~, le < 0,5 i c > 1,1


la argile, c> 1,0 la argile prfoase i nisipoase, c ; (J.I.la praf'iiri argiloasc i nisipuri argi1oase),
relaia (11.46) devine:
a)

(1 fel 7)

n care
J~eprczint{~2_~esiuI1l'a nudi

vcrt i cnl pe teren. rvz ultat din imprirca componentei ver-ticale a inc{lrc{uilor de calcul, provenit din gnlparea specia!<''1
cea mai
dclavorabil
:
._-..__._.-._._, _ .., __
,,

'

coeficient al condiiilor de lucru egal cu unitatea:


presiunea critic, stabilit cu o f01]l1Ul,'1(1c tipul (lLl:3), af'ect at
cocficienLcarein seama de Iorrna fundaiei"

mI'

Per.

de

1, s-ar p3reacH-l.:''llcul..llU_lJ.Htiin tervine nici un coctLc.h:llLQrl.gQI.'.5.l!lJ!.,.t::\J~_de_pericolulde pierdere a st abi lit ii. n realitat~~g~~;~la-Se-l~g'l
se~~i.!!__a~~11?~t5::rlncl~L.,-"!: .i~~'~~Ii_t<lii.(11A7), deoarece pe de o parte, Pel rezult din cea mai
def9c\_():r~JiIgruparedeincrcri. iar Per se determin pc baza valori lor de calcul ale pararnctrilor <Di _c'Jeprezentind_~c~[l111air(:dlIS~\aloan' a ca paei t ii port ant.c a te~~1Ului;
ntruct in expresia (11 A 7)

L~construciica~et!~aIlSI11it incrcrl

b)
i

177 c

J' _~i

expresia

(11.46)

orizontale importante (Il> 0,1 1). in care Il

cOl11pon~.~t?ntal.l~, resI~ecti\ \ cr ticalc ale incrcrii pc:-talpa fundaTie)~

dcvine :
(11 48)

n care
Il, l' au semnificatia

artat:

ni;---~-'~oefi~icnt fl.lcondijiilor delucru i:gal cu 0,8;


'~,-c-=-~-coeficicntd;i';e~~~e-i~~tl~et'al~a j:rndaei~it;;en (\ anexa 11),
..~-~ ...----,------- --~.

268

---~-'"_.-._-

--- .

_._'-----

-----~.- ."

.,----

Verifi9!IT-a
(11.48) este tipic pentru ziduri de sprijin i alt.s~nstrl;!~jl~lm!ld~~Qli9!~~
.
.
ri ransversalei!!2I!Q~1:,mJ~,Verifiearea
n u mai estenecesaE~atunc~~il1~dpl"!.r2!fl~sl~ri.eonstructive
St;JI11piediciiall1I!e<::ar~.9,J'!:1l1~~Jl~i.-As~il1ene~ms~lirTpot fi, de exemI!lu, realiz~re~i~l~~ipardo
~elidin beton in subsolul cldirii (fig, 11.46), legarea cu tiranti a fundaiilor structurilor, care
-_. ._--'_._.- ..
....
---_._--_.-.-~~_

__

~~-,~-

"---_.

. ... -

_---~..

dau tmpingeri (arce, boli). executarea


gide etc:;~-'_.-.-.,~_._..

.'-

"",

- --

prii

ngropate a
......

construciei

sub forma unei cutii ri-

,l

H
Fig. 11.46. Constr uctie solicitat transversal:
1 - pardoseala suhsolului

Fig. 11.47.

1 .~

- .la construcii aezate pe ..sau


expresia (11.46) deviuc :

ling

~--~.-._---,._,--,.--------_
,_._._~_

..

__.... taluzuri..
,"----.---~_._

,..,..,---,-",,'

in apropiere de creasta
taluz ului :
S li pra fa rt ele alunecare

cu panl.a
mai
..
.._..-_..-.

_--."-_._'._~_.--, _._~._-_

).ll~IE",..~~(?~:~Q% (fi~

11.47

-_."-_.~.,.~~

C2:~~.~~~:
n

Fundaie aezat

.)

(11.49)

car~_~.:?te_!l.~)_~1.1.elltltl

de rsturnare
.H s momentul ele stabilitate fa ele centrul unei sualunecare, iar ni, coeficientul condiiilor de lucru egal cu 0,8 .
Starea limi t.i ele capacitate portant a terenului de Iuudarc corespunde intotdeauna unei
limit ultime pentru co ns truct ic.

pI'aLe\c~r.cularede

stri

11..4.5, ETAPELE CALCULULUI TERENULUI DE FUNDARE


Pentru ilustrarea etapelor calculului terenului de l undarc se alege exemplul unei luudat i i
-------v.,' ,_ ..._.
__
directe de supraf~ii ale carlT'iliiIll-llsitini n plan se cer precizate pe ba~~l
[l.cS'~ui calcul Ss- .... .
. ..
cun()~~ . .5L~.t~ pri".itoar~c}[l terenul de Iundare (succesiunea (IL' strat.url, vnlor-ilc de calcul ale
caracteristicilor fizice i mecanice ale pmnturilor), ins:.Clrcril~JE~.~~~I~D~.l!:~l.lili!lL\:i.-d\:-c;ltre
~1lJ3Eastructun~~~<::!.as~_de ~QI!"?Dlfi...~...~Qgstr~I~~iei; procesul tehnologic i rcstrlcille de deformaii impuse de acesta etc. Se staliilcte stratul pe care se lundeaz. inind seama de criteriile
artat~}.~..~~pitolull0, prccizindu-se.. -;~li;~cim~a-(I~;Ttllld~He J),
'_.--~""<'-"",,

__-,~_,."

.7.'.'~

_,'__..,.'_._,_~,._."

_.

,-

"'_._----~---,..-'.--,.-

'.-"'_ ..,.,

-.,-'-'

Se in~~2~ printr::..?..predin:::!.!:sioWl~_~j":!2:.da1i..~...ll-e baza iucrcri lor din gruparca Iu ndadimensiunile in plan ale fundaiei din coudit.ia P"f:":; P,onv sau din condi
impuse de procesul tehnologic sau pe baza experienei de prolcctarc."
~lceesiunea. etapelor urmtoare di-pinde de clasa constrncici i de natura iet enului de
[undat:c,-.-1l1~!tahl,_akgnd
__

. _ - : . : : : ; : : : : ; . . . :__

_.0'0_

'_

...

"

~_._"

_ ___

",,>,~'_.

,._.

._ . _

-.-~,~~--_.

a) Construcia este de clasa. 1 sau Ll ; construcia esLede clasa II

IV sau V. iar terenul. de Iundare


11li sdncadreaz n un::l-di;~~~~opt
ti pll~~i(i~finit~-d~ STA S 8:\16-77 .
__._----_.
__.
.,---_
..
_. Se efectueaz calculul la starea limit de deformaii ~i se redi mcnsioucaz fundaia
pin cind s~llldepl~~;;~i~;l~ftan-~~;;_~iiiil-~:'
_-------~_.

... _-------~

._~---~--,._._._--_.

__

.. _-_._-----.-

.'_

'-------

..

---'-------.- -

,-

..

Pe! :,,:; Ppl;


,

__ o

6:":; 6.

- Dac intcnjJl(' una djn ihl~ii~~ care impun i efectuarea calculului la starea limit
de capacitate portant (teren fo~>cQmpresi~.~h...l.!1S;,IC[LQrl.LQ!l..!:~!~.l.}larL
etc.), se verific
indeplinirea condiiei:
~-:--.~
.~

__

.8~.,-

---

""'"

.--

mR. )
-~"...

b) Construcia
este de clasa II 1, IV
sau V, iar terelll~JQJulldarL.seJ.l1cadr.ea2.jn_,unul
..-.......-.._-.--,......-_. __
----._--"-..
,'~.~

din cele 8 tipuri deflniklJl-STAS-83-1tl-77.


----==-'5e stabilesc dimensiunile Iundaici, comparindu-se presiunile c1ecthc Pc! din lncr
cAri de cTc-liTiil'g:tipare~f~lClal;ll>ntal i p;[ elin i ncrcri de calcul in gruparea special
cu presiunile convcn.ionalc,
La iticrct ._.i C!'nlJiccL_I:'~>ZllItrrJaiile:
_.........__ ....

La cx ccutricl ttl

dup

singur direcie, relaiile

sin t :

p cf'ma x ~ 1,2 Pcollr;

La rxccnt rlci t l

dup

dou

direcii,

Pcf ma,x ~ 1,5


Dac X,~,~.Il5~'!l!a
_-!li'"

'_

..

-,

este
,_ ..

~ujJ_l0;~!.l1().!:.

_~

,-

..

PCOllV;

rcla il!o

]/e [ nm x ~ 1,8

L()!J_e__ ()IJZ_Q~~I<l!~_Jllari,

".'0

"",

sin!:
PCOll""
v

se" \<;l)ljdL_Undeplinilca

condiie! H~

~ 11711 'il.' t.

-Y1-,1[loa ] 1 se reproduce,

dup

SI,\5 S:nG-,i, () schem logic in care snt sintc!iznk

etapele calculului lvrcnulu i <Il' fundarc.

CAPITOLUL 12

fUNDAII DIRECTE DE SUPRAFA

12.1. FUNDAIILE PEREILOR DlI-.J ZIDRIE


12.1.1. fUI'{DATII CONTINUE DE BETON SIMPLU
Fundaiile

rigide din beton simplu reprezint sistemul de funcIare cel


mai frecvent folosit pentru pereii din zidrie (de crmid, b.c.a. etc.). In
l,l\ol'mativul pr iv ind proiectarea i executarea lucrr-ilor de fundaii directe
la construcii" P 10-77 snt recomandate detalii de alctuire pentru funda
t iile pereilor interiori sau exter-ior-i, la cldiri cu sau fr subsol.
Tipurile uzual folosite snt urmtoarele (fig.

12. J):

Tipul de Jund atie din figura 12.1 1 Cl se utilizeaz atunci cind limea B
R fundatiei
depseste
cu cel mult 30 ... 70 cm It.imea
b a peretelui (cite 15 ....
,
, ,
,
... :i5 cm de fiecare pai-te), iar' tipurile din figurile 12.1J) i el atunci cind din
calculul terenului de funciare apare ca fiind necesar o lime B mai m are.
Prevederea unei tlpi de beton simp lu, cu sau fr{t tr'eptc. la parte a inferioar

~.,W..i.J-W..J..W.-'-L:."

-,P

i--.fl----j
a.

.' .

b
Fig. 12.1.

Fundaii

..'

continue rigiclc sub ziduri:

l--1>dr)n in fund alie ; ::-beioI1!n soclu; 3-Ulllplulur:t de p mlnt: 4 - zid;


5 - pietri~; 6 - P" rdoseal:l; ,-_. lrid ro izol.: fie.

permite micorarea volumului de beton. Valorile m nume ale


lirnii B rezult din condiii co nstruc t.ive sau din condiii de e\:ecu~ie CI.
sp turii.
Constructiv, limea fundaiei trebuie s depeasc 1,1imeet zidului cu
cel puin 5... 10cm, pentru a se putea trasa i ex ecu La z idr ia:

fundaiei

B m in

(5... 10) cm.

(t 2.1)

271

Pentru a se putea executa sptura, se prevd urmtoarele limi nunime n functie de adncimea de fundare D:
- pentru' 0,80 < D < 1,20, B min = 0,45 m;
- pentru D > 1,20111, B min = 0,50 m.
Prin calcul, limea B a unei fundaii rigide se determin punnd conditia ;
Pet ~ Poont'

Fie P iucarcarea transmis la haza zidului i G greutatea proprie a fundaiei:

(12.2)

A
Dar:

G
Bl
G
B1

'D ,

n cazul din figura 12.1, a;

n cazurile elin figurile 12.1,b

in care'.', nud. este o bsrreut.ate volumic medie a betonului


deasupra tlpii (se poate lua '{Jiud = 20 kN/m 3 ) .
Condiia ('12.2) d evine :

P
B . l' = Pconv-- YlIlI(l

f'.,'

c;

pmintului

D.

de

(:12.3)

Din relat ia ('12.3) se obine limea B.


Presiunile PrI pe talpa fundatiei rigide supun fundaia la incovoiere.
L!]lim~~'l,Ii a t:.~~nc!flhei (i n cazul din Iigur-a 12. L a) salLJ,LJi.1.<llp.u (in caz ul'ilecrill' figuriIC 12.. 1,b i c) tr'~huiQ_astfel_A~.E~~T1~lLlate incit hetonul.simplu
s poat prelua efs~rJ~!I'ilede. intindere care se. dezvolt in_gc;ilJnea din
dl;(iliI~r--zialiTlIl--SE\U soclului considerat in m6d conventional ca seciune
ci ei ncasfr-;a:rEC1Il acest SCO!\ norm at ivul P.I0--77 impune respectar-ea unor v alori
minime I)(~ntl'u tg a., date, in tabelul 12.,1 unde (J reprezint inclinarea fa,{\
de orizo nt.al a dtep tei care unete col.ul tlp ii cu limita sUfWrioal'il ii. seciunii

co nvent.innale de incas t r are.


Const ruct.iv se cere Ii> 4.0 un.
~----~--_.,.._.-~.'"-' ""-"-"._-~-'-_.,.,-

. '

~-

Fundaiile t uid

la ziut il c de calcau sint supuse unei solui tri c:\.cl'lJlrice\dll1iind ('<~


rezultaIlla\' a incrcri lor P ~i G ac ione az n axa peretelui (deoarece (; < < P), la o dlstnnl.
c dc ccnt ru l l lpi i , sinl posi hilc trei situaii in Iuncl i ele mri nua c'.;ccntricitii c (fig, 12 . ~2):

o) t:

JJ

< - ;
li

J1 lJJ1I
.. = -').\
- l (- - ' 6c
' -) '
i11111
n 1
B

(1201 )

~_)

Tabelul 1'!,.':
Tdclul

is.:

Presiunea
Il

maxim

prr

da?\'/
un 2

u"

tg z, m iu im , pentru
de marca

I bet ou
1!1l;l

---1
100
iso I
-'--_ _, - - - c - - - i
1,:3
1,6
1,8

1,0
1:3
1,5
1,8

--~

272

1,0 I
1,1
1,6 1
1.:3 l

.,

13mlnllll

pe teren

da?\' /em'

1,00
2,00
:3,00
1,00
5,00
6,00

0,20
0,21
0,2:3

0,26
0,28
0,:"0

0,20
0,21

0.22
0,23
0,26
0,28

0,20
0,21
0,22
0,2;:;

0,21
0,25

b) e

= - .
6 '

Pma,,= -]\'
-- ( 1
B 1

.-L,

e)__

6
B

2
,
BN

(12.5);

r----

"-'-_.'

.-

e1r-1-

//kY//,\>

("w/I

.)

'

Pma"

P~'~.I,lID

l'

r-----'i

Fig. 1'')'')

e) e

>

/,

Fundaie

J iJ3 /

..<ffl Pmm
:'.,

'1

I
B
:,
~ ----_.. "--'-----~

f/b

'
IDJIVl
I

'/fll,C';

co n ti nu.i la zidul de calcan .

n
G
\
= ---

fim',

n ,:

Pmill= -\ -

13 . 1

In caz u l c ), intrucit c>

--,. _ _. _ - _..- - - -

dort uri dc

i}li ndcrc.

Pmill

(j

( +.
( Ge) .

(120 P

1-

fi

arc valoare ncgali',!

Dar pniiu t ul nu poate prelua

Pe talpa Iuudat iei pot fi. accepta te doar dorturi norma le de corn prcsi u nc ,.

l',<1rtg, din_tglp ~l~cllpriIlS\!l~-r.ci..'1.,-<,:,_S!.ez\ollA..Ia

contactul

," :,~_,_ .~:~(~Itll.!Ls!.~ __~QI~r('0J.1.1,~_~~~r..t.~ __ :~~~I~e~'_t!..c..!_liLi~)!


Peu tru a determina, in cazul e) mrimea Iimii acti

110 rrna l

ClI

l crc n u l, sub inl'!!rc~~~ea

e_.r~(!Ll)!'i, ij;;{ t'/ ;~ -UTg,

12,,3, a) '.

se scriu condi tiilc de echilibru..

]~clla\ ia de proiecii

.\' =

Ba . L

Pma ..;

(128)

E,CU;l\ ia de momente este:


.\

Hezol\ Ind si st e mul cvlo r do u ecuatii:


lJ a

o
'S;

1.2

lt lme

P'CdlV

:~.,

-h =

1,5 b;

act i v de numai 1,5 b,poatefi

2\
Pm.:tx= "

(1:210).

(/

inslIl.i<:.i~lll.,pC.Il~rtl n~sRe_ctarca t'ondi\J.t'j Pma',: ~

Norma tivul P.l0-77 permite majorarea lui B de la 1,5 b la 2,25 b (fig. 12 . 3,. b) pe
-rele considerente: ca urmare a presiunilor ce se
terenului de Iundare,

exist tendina

dezvolt

de rotire a

tlpii

fundaiei i
i

in raport cu zidul

i talp. Datorit micorrli seciunii

'rost ului dintre zid

pe talpa

urmlca

deformaiilor

de deschidere a

de contact dintre zid

Iundut ie, se

--------j

b
Fi!;.

ct

produce o depla su rc
cu ccl

li
mult '--"

ClI

l~.:L

Dcl cr m iuart-a l;(~illlii active la Iundat ia


zi du] u i dc calcan.

re i nl crlo: a r czul t a u l ci ,\, Se admite a se

nspeclan'~l

IU~I

aee~ls1:1

(t>.. pL1s:11e

e!:[~1U

urm l oa rclo r eondi \ ii:

el

-- pnclele
lur~1

S;o\

fie legal (il- co ns l ru c; il' Li parte-a superioar:i prin placa

JlLlIl~\'lilui S~1\l

ccn-

plansculul sali plin ziduri lrans\ersa1c dispuse la maximum G m :

presiunea la contactul di n t r perde

pentru materialele din care slut

1212..

alct uitc

FUI"DAII

Iuudut ie S;l nu

cil'p;lease;1

vulo rllc ad misi bil.:

cele do u corpuri.

CONTINUE DE BETON ARMAT

E~claii!,~~.:..._.betoILaE!JlcAt.',)ldLZidUI'ise ut!lizeaz~ de obicei, la terenuri


susceptibile de tasI'i mari: cind exist posibilitatea apariiei unOr deformaii
ne-t111ifornleill"lu";lgllifunda iei i aiirl"6i'-solctrt"cleiI'lco\'oicre pe care fun ..
dallle rigide nu le pot prelu a.. Cr1e-m;-:"folosi~ea-T;:-ina~Te~-dt;-})efon a6nat
pus cIecerJiAi!11t Li I'ii 1118.1 imii el e coristruc ie a fu ne! a iei. pent ru ii
se evita coborirea cotei de fund are sub nivelul apei subterane.

--esl'eln1

La lime B egalcl~ fundaia de beton armat are o nlime mult mal


m ic (fig. 12.4).

274

Alctuirea obinuit pentru o fundaie avind forma unei tlpi continue


de beton armat este artat n figura 12.5. ~~jmea B se determin, ca 81
n cazul fundaiei rigide, din condiia:
.
.1
-.--._.
?"" P =-=-~

B.1

= Pw"" - '""". D.~

_ _-------------

~--,

iI

I
!

{
I

I
;//')'//'.'Y'< i >/..<'///'/"1

0~:m:m~r=:=h::;;z~:?:."'%;"l;0::'l<-.,<y::xt

(Y.:"//l.'Y/,Y/ /v//Y/,

,-

.----~"'-----'~~~
~2,5un
I

-L:J::

L_

c-J

. ,-- -t- -- ,--'------1-- __vNivefu! apel


r-- J

, _ 1_ ,

---l---2

Fig. 12A. Fundaia elast.ic (1) are un gaharit


mai redus dect fundaia rigid (2),.

Pentru stabilirea

inltim ii

H a

cont inu
prismati c:
1-- beton de egaliz arc.

FiU' 12.5.

tlpii

se

urrnret e

Fundaie

clust ic

respectarea unui "aport.

din tabelul 12.2 (v. pg. 2,'2) ['eprodus dupc1 norrnat ivul P.IO-7.
Pent~':!,_E~,~Jucel'ea consumului de ~~~L~~!:t_JI mai mare conduce la o ~ec,

t iu ne

---'
de ar I1Rt uri{ 111ai

''ll-'

'll"l
\.

'-- \-

tahel : Il . __

\:. .,

--

11

mic

('J' ~ 'r)
.........

a t lp ii)

. .

() , t'J:-')
)t.

,8

S(~

recom and

alor-i

mai mari decit

1"

l.~" '- - -...--------, ,~.

H8g~,LiI~--constructi\-e snt: ~(~_:)!L~:121.:---~(' ==

( 1
J)
~2~-7-:~ II; II' ~ J.-)

('11

De o parte i alta a zidului se Ias o b anchet orizo nt a l de 2,;) ('1iI l


t ime, pentru il. permite execu ia peretelui i R. compensa eveut u alelc erori
de trasare.
A.. rmtura de rezisten de la baza tlpii, dispus _t!'m~~~-4l'~
minf:~haz a 111 o111e Il t u lill-iIlf.ill:DiB.cJD1'_-elaLiJL.t'1ITiJl ne .!2. .. <:(.l Il.' e Ll ion al .. ei 8.
inc ast r-are 1-1 din dreptul peretelui de presiunile pe talpa de 18. stngH seciuni]-:---~

..-----'-

In c azul increrii cel1Ll'ice:

B-b

Jl 1'_1

r., '~~-_'i--'

B-b

,,(R-b)'2

-'~--- = J~(_~,,~~~~-=-&-~-~'

(/:211)

Distanta maxim dintre barele de rezist ent este de 2;:) cm, iar pr'ocenLul
mininl--ae ~l'll1are,(f8-0~03-'%:'--'
,
,
,
-----liIJD~gur f~ndaiei se dispun armturi__(J(;J~eEal'liie b; avind seciunea
pe metru cel-pi.li-ildel:=;~i~)'diii seciunea pe metru a arm turilo,' de rez ist.en ,
(~~~_P 11 in 2",6 m m ..

12.1.3. FUNDAII CONTINUE SUB ZIDURI CU DESCRCRI PE REAZEME IZOLATE


.:\.Q.este
fUllltaW sint indicat~-S!ml
zidlu:il~" trallsmitla~fundaie
ncrcri mici, .iar stra-'-.__
-=
. " .... tul bun:de Iundarc se afl la o adincime mai mare de 2 m, precum si la fundarea pe pmnturi
.,,=-------"
.'--~.-----",
.' argiloase cu contracii i urIlflri mar], cnd prin majorarea presiunilor efective pe talp, obinudr prTii concent~';;:';::~il~~';~'1ril~~-'asup~;-'reazemelor, se _~Dtrac~reaz__~Lec::.~LJH'esi,l~njLdc
~~._--

": -

-.

j.

~""'-'--._"',,,-,,,.,,----,.,,-,,,--,_,~_.,,~,~.,-_~,

~'_'_'_~_'_'

_._'~"C.,.._

umflarc a argilci.

A-A

8-8

b
Fuudal ic cout i nu cu dcscrcri pc roazc rue izolate:
r]('l11r1lt(' de desetlreare grillki: h - clerucntc.ue l]('scJ,c~He"bolll;
r'-TiTi<1at il' de hetull sunplu : ! - elemente de. descJrC<l1 t:;
.] - ;Ir III JTli'iT:"T=Tli<l miiii];\( II';"5- li e ru ~ ~'(j:I~egJ1iz;:i~e"; ""ii "'-Ei.~.~L2:-

Fi!!.

I~.(j.

(1-

undat ii k- <II' ace'st tip Sl' compun elin


110):
-::':""]lioluri ele beton simplu sau hrl o n ci clo p i n n (n'azell1e~' __lLQ)(lJe):
.

---'~"-~--'--",_._"--<-"---'-'''-'-''---''--'--'-''--'""-,_."_._,_.-._,_._""----"'---_
"'.~"_.

"-~e!l'n1l'nll' de desducare ~\iciiluite din

nzi (<In'ptl:_~'~~I_<:"~!.....2:..':!e) sau JLQlti (cu il~lI"~.~~~~Sld

c urh sau poligonal).

12.2. FUNDA I/LE PEREILOR DIN BETON


ARMAT (DIAFRAGME)
Fundaiile

structurilor cu cliafrugmc sint alc


talp de beton simplu peste
care se realizeaz o cent ur de beton armat din care
se Ias musti pentru le gtura cu
diafragma
t ul t c. de regul, dintr-o

(li g. 12.7)

.....--------=~"---------<...,
Flq. 12.7. Fundaie continu sub o
d ialragm ele beton armat.

:276

Limea B i nlimea II ale tlpii ele beton simplu se determin la fel ca n cazul fundaiilor rigide
sub pereii din zidrie. Dimensiunile cent urii trebuie

stl

ineleplineasc

..
Iz
conchtla:a

1.

transversal

Armarea

dispui

a centurii de beton armat se facc cu etrieri avind 0min >6 mrn

~ 2, aceast armtur se determin prin calcul, n vederea prca


l~lrii momentului incovoletor dat de presiunile pe suprafaa dc contact centur-talp in raport
cu seciunea convenional de tncastrare din dreptul peretelui.
Armarea longitudinal a centurilor se face cu bare avind 0min = 10 mm i seciunea total
de minimum 6 cm" dar cel puin 2 % din seciunea cen tur ii.
la 25 cm. Pentru

.!2

~@

12.3. FUNDAII IZOLATE SUB STLPI

12.3.1. FUNDATII IZOLATE SUB STLPI MONOLITI

a. Fundaii rigide. Aceste fundaii snt alctuite dintr-un bloc. de beton


simplu i un cuzinet din beton armat avnd rolul de transmitere a eforturilor
de la stlp, alctuit dintr-un material cu rezisten mare (beton armat), la
blocul de beton simplu, avnd o rezisten mult mai mic (fig. 12.8).
Etapele proiectrii unei Iunda.ii cu bloc de beton simplu i cuzinet de
beton armat snt prezentate n continuare.
i) Determinarea dimensiunilor n plan ale fundatiei, pe baza calcululu.i
terenului de [undare. La predimensionare se cere respect area condiiei:

B.L
n care P este
Pentru

'(mul

D.

=Pconv-Ymed

ncrcarea norm al transmis

(12.12)

structur

de

la nivelul terenului.

se pot lua 20 kNJm3 Propu nindu-se valoarea r-apor-tului B

din relatia (12.12) se

dct.ermin limea

13 a

fundaiei.

2) Determinarea dimensiunilor cuzin etulu], Limea b a cuzinetului


rezult din respectarea rapoartelor
recomandate n N orm ativul P .10-77:

b
B'

--
,;)J...

6C'J, d aca bl ocu 1 c1e


Y

beton simplu are o

singur

treapt;

~=

0,40 ... 0,50,


dou

dac blocul

ci-

are

B
I

sau trei trepte.

Fig. 12.8.

Aceste rapoarte au fost stabilite


printr-un calcul tehnico-economic (o

1-

Fundaie izolat

rigid:

bloc de beton simplu; 2 - cuzinet din beton armat; 3 - armturi de ancorare..

lime

mare a cuzinetului permite micorarea nlimii H a blocului de


beto n simplu, dar conduce la un consum sporit de armtur in cuzinet).
Inlimea Il a cuzinetului trebuie s ndeplineasc condiiile:
tg
~

~= ~
l

;;?;

2.

3'

~;;?; 0,25,'
b

;;?;

30 cm.

277'

Adoptnd tu B =
>j

~l =

1 nu mal este

necesar

'verificarea cuz inetulu i

la fort
tietoare.
,

3) Armarea cuzineiului: ~uz,iqetul se armeaz ...cu ...Q...2_!~~_ alctuit sJin


bare cu 0rnin = 8 mm, ladistane de 10... 2u cm; procentul minim de arm are
hecare ii:ecF~ra-p0rla-tli-'seciu"ii-ea bh o. trebuie s .fie O.O:=D~~__ --.e consider cuzinetul ca o plac aeio
l1at~_gjp s i ILSUS" d e prei)Itir111~~~__
8~i'-- _ _
5
volt la contactul cuzinet-bloc,!]J = -~ . \

pe

-r:

------

'b .1

Stabilirea momentelor ncovoiefoarepe


baza crora se determin sectiunile de arx
mare pe cele, dou direcii, se face cu urm
toarea metod aproximativ (fig. 12.9): din
colurile bazei stlpului se duc elrepte incl i7 17
70 6
nate la 4So, prin care cuzinetul se im parte
Fi!g. 12.n. Determinarea momentelor
in patru console trapezoidale.
ncovoietoare in cuz iue t.
.\ fomentul incovoietor pe direc ia :C---1.
este dat de presiunile ce se dezvolt pe suprafaa co nsolei 1-2-10-f5-6-9, in raport cu seciunea conveuiona!
{le incastrnre, 13-1-:2-14. .\lomentul incove ietor pe direcia y--y este
elat de presiunile ce se dezvolt pe suprafaa consolei 2-a-11--10, n raport
cu sect iu nca co nvent, io nal de inc astr ar-e ]]-2-;,)-]6'.
Dac in unele ipoteze ele ncrcare apar eforturi ele intindere ntre cuzi net
.i blocul de beton simplu. se prevd arrnturi de ancorare a cuzinetului in
bloc. capabile s preia intreaga for de ntindere.

!6~_75X

"

inltunii

li a blocului de beton Simplu . Pentru al'e'1.:"L-l.


determinare se respect valorile tg:x date in normativ in funcie de presiunea pe teren i de marca betonului (aceleai ca n cazul fundaiilor rigide su h
p e l' e i din z i el ,lr' i e) f n cII i m a ff H' o b in c el i n rei ai a :
'

4) Determinarea

t (;

.:"

'l.

Il
15--h

------~,

--eT ---

blocurile cu o singm;{ treapt. : H ~ fO cm. La blocul cu c!UW"1 sau


mai multe trepte, nlimile fIi' Il ; ..... ale fiec<\rei trepte se iau de ce! put in
30 crn.
l...JC1.

Fundaii elastice (talp de beton armat). Fundaia de ['urm pri(fig.. 1:210) se utilizeaz atunci cind aria bazei este mai mic de l,on m",
r n celelalte cazuri se ut iliz.eaz Iu nd at ia cu form de obelisc (fig . J:2 11).
Etapele pt oiec trii fundaiei el ast icc snt urm to arele :
- stabilirea dimensiunilor' in plan (B i L) ale fundCliei se face ca in

b.

matic

f]

cazu! fundcl ici rigide, pe h az a relaiei (L2.12). prupunind u-se rapor t ul -- .


L
- det errniriarea inl t im ii fi a tlpii.

- cere respect area va lOI'l!OI'


.
Se
rapoarte lOI' li
B (ace 1eai. ca in cazul fundal iilor
dp beton arm at sub

278

lIPI'eli
1 -.

din 7idelrie. din tabelul 1:2.2).

1
!

Pentru

reducerea

consumului

= 0,25 ...0,35; fi ;;,50 cm ;

H'

de

= ( } ...

armtur,

se

recomand

~) H;;, 20 em;

Ii

-- armarea tlpii de beton armat se face, la fel ca n cazul cuzinetului,


cu o plas din bare drepte dispuse la o distan ele maximum 25 cm; procentul
minim de armare pe fiecare direcie, raportat la seciunea BlI a, se ia 0,05%.,

~Q
b

"

JI

~iI~
LQ..J. .
,'J

8
Fig. 12.10. Fundatie
clast ic,
. 1 -

seciune

--

izolat

Fi!!. I :l.II.
t iei! sub

prismatic:

cla sde obelisc .

Fundaie izolat
form

ele poanson are.

Armtura

de rezisten pe fiecare direcie se dimensioneaz pe baza


momentelor incovoietc are calculate cu acelai procedeu ca in cazul cuz inet.ului de beton armat.
1n anexa Il snt reproduse, dup norm at ivul P .10-77, formulele I
tabelele de calcul ale momentelor incovoieto are pentru fundaii elastice I
cuz.ineti de form ptrat sau dreptunghiular.
In cazul fundaiei ptrate, armturile necesare prelurii eforturilor
din ncovoiere se distribuie uniform pe latura r esper t iv a hazei fundaiei
(fig. 12.12,a).

--- ...' (

Fi!!. 12.12. Schema pentru calculul momentelor lncovoictoare


pentru dispunerea arrnturilor pe talpa fundaiei elastice.

--

vazul fundaiei dreptunghiul are (fig. 12.12,b):


- armtura pe directia x-x (marca a, fig. 12.11) se distribuie uniform
pe latura mic (5-6 ) a bazei fundaiei;
- armtura pe direcia y--y (marca b, fig. 12.11) se distribuie uniform
pe latura mare a bazei fundaiei, cuprins ntre dreptele la 45 duse din
colurile bazei stlpului (10-11); pe restul laturii mari a fundaiei (6-10
i 11-7) se prevede o armtur suplimentar cu aceeai seciune pe metru
liniar a armturii calculate pentru poriunea .9-1.2.
La faa superioar a fundaiei sub form de obelisc se prevede o arm
tur construct.iv (marca c) compus din cel puin dou bare pe fiecare direcie.
AJ.L

12..3.2. FUNDAii IZOLATE SUB STLPI PREFABRICATI

Sub stilpii prefabricai din beton armat se utilizeaz fundaii izolate


tip pahar (fig. 12.13). Dimensiunile golului paharului se iau mai mari decit
cele ale seciunii de la baza stlpului, cu 5... 10 cm la partea inferioar i cu
10.. :15 cm la partea superioar, de fiecare parte a stlpului. Spaiul astfel
creat ntre stlp i pereii paharului se umple cu beton matat (preparat cu
agregate avind gl'anule de maximum lG mm) de marc B 200.
Grosimea H I a fundului paharului se determin pe baza unei ver ificr]
la strpungere. Se recomand urmtoarele valori minime pentru III:
- la stilpii construciilor zootehnice cu un singur nivel i ai altor const ruc.ii uoare, H, ~ 1:5 crn ;
a

::r:-i
Ti

i'l

.t

..1

iL....__ '-a.__
' ~_~
I ,
....
I

'

ir-~

I,
II

I'

-o'

--ro

-01
/

"

I
<li

--1

b
'---

n!J.

12.1:1. Fundaie tip pahar sub un


stilp pl dabrieaL

Fig. 12.H.

Fundaii

diter itc

lip

alct u i ri

pahar

cu

(1 - - cuzinel tip pahar; b cu gult'T [ll'(,Iabricat : 1 - pahar; 2 -- b loc de hetoH


simplu; 3 - guler prerabr ie,!! j 1 - taII):!

monolit

280

- la stlpii cldirilor civile i ai halelor fr poduri rulante, H, ~ 20 cm ;


- la stlpii halelor industriale cu poduri rulante: H, ~ 25 cm.
La fundaiile rigide, cu cuzinet i bloc, la ?are cuzineul este de tip pahar:
(fig. 12.14,a), la verificarea la strpungere se me seama I de aportul blocului
de heton simplu, a crui nlime se include n Hf . La fundaiile tip pahar
alctuite dintr-un guler prefabricat ncastrat ntr-o talp monolit (fig.12.14,b),
H, se msoar de la baza gulerului.
1nlimea H a paharului se determin din condiia asigurrii lungimii
necesare de ancor~re a arm t.urilor longitudinale ale stlpului. Valorile minime
recomandate pentru H]! snt:
- la stilpii cu inim plin, H]! ~ 1,2 a (a ~ b), a i b fii-nd laturile

st.ilpului ;
- la stlpii cu goluri ai h alelor industriale cu poduri rulante i ai est acadelor. fi]! ~ H s1/11, unde H st este nlimea liber a stlpului, de la faa
superioar a paharului pn la baza riglei acoperiului;
-

la construciile etajate custlpLJ?I'_ef~l?_tj~ftJi diJltl'.:-Q __ jngl!!~<l bl~~aJ~

pe mai 'multe !1i~:~lLifL~flp'_~_5Q_~Il1j;

Dimensiunile n plan orizontal ale pereilor paharului i armturile


n perei se stabilesc pe baza ver-ificr-ii la presiunile laterale produse de soli-o
citr ile il! i T. Grosim ile minime recomandate sint: b; ~ 2:') crn la pahare
turnate monolit i bp ~ t) crn la pahare prefabricate..
Talpa fundaiei se verifice} la ncovoiere sub aciunea presiunilor terenului, la fel ca in cazul fundaiilor stilpilor monolii. Verificarea se face in
seCiunea de la marginea st ilpului, considerind drept nlime a seciunii de incast.rare inlt im ea totala IiI == Ni + H p , i in seciunea
de la marginea paharului, cu inlt.imea de calcul fi?. Se rccom and ca nl
imea II'}. s fie astfel aleas incit armtur-a de la baza Udpii s,} fie dim ensionaUt de verif'ic arca in sectiuuea de la marginea stilpului l'e::i1H~tlndll.=Se.".tl:).todaM
',r) IlrJitla-Jk-=_jII'_...:::S-_Hl.nn. 1) IUCeJlilJl_!lli!_~iJlL__~k-i!nllL\J'D_l<J __ .haz.a . tlpii
j'S l} Q,1:;oJtJ.L<:l f) ol' t c u~~~J)~l!2.l~~~L:.I~~_!ll'~1 gi Il r- it P aha ru l u j i (),025--%iI1X.~1)() r t cu
sef' \ ~~-!~~~._<1lJ9:.Jncu'gillea-.sl11pului..
- .-..
Pi n la revizuirea prevederilor din norrnal.iv ul P.lO-l7 referitoare la
fundaii-pahar', este recomandabil sti se utilizeze pentru alctuirea i verifie({rea acestor fundaii metodologia elaborat de Institutul de Construcii
BUfut'eti l LP.CT . SI u t il iz al n cadrul LP . G.T. la intocmirea proiecteli 1['- tip.
12.3.3 . FUND.\.H IZOLATE SUB STLPl SUPUI LA SOLICITRI EXCENTRICE
.\dl11iind,

ca si in cazul celorlalte ti p uri ele

fundaii

di rccl c xnruina l c

plu

aici . ipoteza

dist.ribu t icl li ni arc a presiunilor pc' talp, ordo natcle c x trc mc ah' di agrnnu-i ele presiuni

cukaz:l tinind seama dac cxce nt.ri ci tatca este pe o singur dircct i c sau pc
Pentru e\~~!:!:.Jl-,,() singur direcie (lig LU5) rvz ult ii :
[!"'ax

""11

dou

\ (
oe ) .
= -S == -JI = -S"- == - J
- - =I--~1.-:: _.

A.

".

D 1

1." IJ2

IJ 1 .

se

cal-

di rctl i i,

(12

1:)

IJ

in conformitate cu ST\S 8~116-77. trebuie respectate condiiile:


Pma-: ~ 1,2

J!CQI11'

la

gruparea Iuudamc ntal :

--_.---"-

-,._~_._.,_._-

281

~
y

mrrmrtrrmTm1

Pmi'n-tl

- -.................~u.J..I..lllW Pma x

x - -,

_! ~~~- I~ 1
Ei
- x

-,-_+-__..,!_e_)l_1_..,
y

]-'i". 12.15. Excen tricitnt e


o sin gurii dlroc! e -,

:Fig. 12.J(j. Excc ntricitate pe

Pentru excentricitate pc

Pma r =
miII

...!...

.-\, -'-

pc

dou direcii.

dou

.UIII

III

directii (fig. 12.16)

.1/%' Y
-

1%

= -

B' L

rezult :

6 CII)
6c%
- - .
B

(12.14)

Se cer respectate cond! t iile:


Pmax ~ 1,5 Pconv la gruparea Iundnmental :
P~aJ: ~ 1,8 Pcom la gruparea special.

Rezultanta

Inc rcrllor

din gruparea

fundamental

trebuie

slmburelui central, definit prin conditiile: e%

< - ;

cII

se situ eze in interiorul

< - .

6
6
Pentru rezultanta lnc rcrilor din grupri speciale, cxccntrlcit lle maxim e trebuie aslld
limitate incit seciunea activ a tlpii fundatiei s se extind cel puin pin in dreptul centrului de greutate al acesteia. La Iunda in dreptunghlular se urmrete re spectarea condild
ca re zultanta

se si t ueze in interlorul cllpsel avind sl'm ia'xele !!..


:3

i ~
3

(12.1ij

So li ci t ri l e excent ri cc tind s produc rotirea fundaiei. P entru llml tarca cfeclului acetora se pot folo si diferite metode,
Dac momentul .U este provenit din incrcri permanente, se obtine unlformlzurca presiu nilor pc talpa funda~zaxarea stilpului, fa de axa fundaiei, cu valoarea cxccntrid
t\ii c (fig. 12.17, a). Heducind tncrcrlle fa de centrul tlpii se obinc :

.11' = .11-

282

.\'. c = O

Dac

mnmcnt ul .11 este prownil din incrcri ll-mporare, se poat e rec u rge l a o dczaxa re
dia grame la care ordountvl e 11111'::( i Pmi,., sin t egale, da r a pa r la much ii

ial , obinndu -s e

, astfd:
a) cind

nc loueaz

momentul J I la hnzn
Jl a

JI -

S '!2

ljl p!lJ!li

S' c .

( fig . 12.17 , /1).

S .:.. =
2

~
2

(1 2 .1 6 )

T
b

--:
" ' flTllTfll"TIJ} Pmin

p~~"
mor AWAW

r
Fi". 12.1 U. Fu nda ia st llp u lu l de ca lca n,

Fig. 12.1i. Met nda pen tru limi tarea


efec tu lui so lici trilo r excen trice .

11) cin d n u ncpo ne3 1. mome n t u l JI la baza st lpu lu i ( fig. 12.1 7, c) ;

J/fj

= - S . ~.

(12.1 7)

:2

o sit ua ie par ticu lar o prezin t fu n d aljjh; s t jlpilo r de calca n,/fig . 12.18), la ca re excc n'citat en impus a axei stll pu lu i fa d e cea a t l p ii I u n d a ici dete rmin u n momen t ca re
cazul stilpu lui supus u nei solici t ri ccntrice S es te egal cu:
,

'

JI = ,V . c/. uud c c
:
.'

R-

= --.
2

. h aciunea mome n t u lui JfJse p rod uce te n din a


rotire a fu n d a [lel.
Pentru micsorarca prt~s iu ni lo r pe t a l p , ~
bItiI fu nd a i e i s ti lp p oat e fi trat at ca un
FI". 12.19. Funda ie c u gr i n d de
de ca d r u, in ear~nome n t u l "' 1 se rep arti ze az
ec h ilib rare (1).
cele dou cle me n t
O I' ional cu ri idifitil la roti re (v . anex a II). ~U n i fo rm i z a re a presiu nil or p e talpa fu nd a i ei de ca lc a n s e
te obin e I!rin . legarea aceste ia d e fun d ai a stil pu lu i d e p e i ru l a l tu ra t prin t r- o grind de
'libraTt un buiandrug d e beton a r m a t ca re nu p arti cip la r~a la t er en n I ncrc
(fig . 12.19). I n a nex a II sin t da te d et alii asu p ra m odul ui d e calcu l.

12.4. FUNDATII CONTINUE SUB STlPI


12.4.1. TPLI CONTINUE PE O DIRECTiE

.Qel >~~~.~L sim Iu ti

de fundatie continu sub sUl i l reprezint fundatia

,comunJ...au combinat) sub doi stlpijfig. 12.2 ), cara.se.utilizeaz

pentru legarea stlpilor de c_~~~~:2cc:~llc,9~L~t~,)~jgt~!:iQI::

lR

~------

ribE
..

;
L

r1ftiales

~}

IO

__L

! - - -x - - Fig. 12.20.

FundaieCQ1lJ1U1.-sub doi

FiU' 12.21.

Fundaie

t rapczo idal

st!QL

eu form
in plan"

Djmensiunile n plan ale fUf!(.t~i~,__ l2_J?t9:})il~s~p~J)aza .calculului terer~~~~~~'~Iid-l~~~~_~~~~~


sinl_!i~!jte, .~r se ul'ul
reste unif2rDli~_gJ,-e,a__ presiunilor.cpe.rter.en, se poate adopta o forn1aln-I51ar

tr~R_~~~ldali'L{iJ~lJ}daie.i(fig. 12.21) ~_'p_l.!~i.nd_~!..:_"\2__(~Q Jldi ia c~i i~ez\i1 La-liCa -iicRI'criloi- s ac,ioneze

n centrul de greutate al tr apezului, de

coordoriat :

') 2'"":'
(1 .-.
,)

_--_.-"--

-......._--.._..

fi (}; -

~) =

P: . L'.

( 12.28)

./...--'--/'

Aria Lrapczului este:


'

. _ , . - -

-.--~.~,.~,

... - - - . - 0'0.

A=a+b' L
2

(12.29)

HezulUl. ;-3 ecuaii cu :i necunoscute: x, a, b,


--"~jt~Te-~~oI; al'l11at_~silJ5lLn_i_I~-~~~stilpi~e folosesc la Iund are a pe
pIl.D.iJJri_.J:'.9jl11Wesibile. Legarea stilpilor la nivelul infrastructurii, printr-o
grind cont inu este av ant ajoas pentru preluarea solicitrilor datorate
t asrilor inegale. Folosirea tlpilor poate fi impus i de pr-ezenta n apropiere a
irului de stlpi a unui obstacol ngropat (fundaia unui zid de calc an, galerie subteran, fundaii de utilaje etc.), care mpiedic ev az area necesar
a fundaiilor izolate (fig. 12.22).

284

1:

Alctuirea constructiv

a t!!pilor este cea a unor grinzi de beton armat

J.gJonn de '1', nt~arse, cu r.!ac~ la partea de jo..s-(fig. ff23)-:-p-elltru-preo.i:

mensionare se vor respecta regulile prezentate n continuare (fiD'. 12.24,a).


Se ~~~ mrQile de be9ane_:._J3 25~ pentru betonul de3~are ~ B150 pentru
talpj~=------.
..-.--,
,----1

1---- -',

t-

-1

'i
1

1
i-----+-----\----i

Fig. 12.22. Utilizarea fundaiei continue sub stilpi (1)


impus de prezena fundaiei existente (2)"

Condiiile

Il

(~.... .~)L;
3

-'~,--._~"--,-_.,...,-,-,--,,-".,.._

li

n
tg

o:

ba

> 30 cm;

+ (10... 20) cm

6"

.....,,,,=,,----.,..... .>

h' = 15 cm;

(ba fiind latura stlpului).

~'d ei n~~~~_]lrC\~ll1gi:'ca \~j--;;~;~ t.> (~ -- ~) t; :

=-~~3

------La

continu

care trebuie ndeplinite snt:


- - - ,. . . - . _ - - .- .

Fig. 12.23. Fundaie


sub stlpi.

si II
. H

:=

1,2 ." '1.,:).


.

li = It (fig. 12.24,b).
Pentru procent~~lminim de armare, se l'especti:t preveder-ile cunoscute
de 1 arrn area grinzilor. de bet~~~__ il.rnl.aJ.
jI~~!imi

mici ale

tlpii

fi \1_ !

cf::s ,
~

:t:

:;

"","

'" -

,,'

---

Fi!!. 12.2't. Elemente constructive pentru

fundaie armat

sub stilpi,

124.2. METODE- SIMPLIFICATE PENTRU CALCULUL TLPILOR


CONTINUE SUB STLPI

tn sens longitudinal, t~pile continue sub stlp_i_ lucreazJ--lJ.B-o_-ilir_e..cie


ca grinzi ncarcaIeastte:aesus n JOs cu forele (lin stlpi, admise a fi concentrate l(re JOs n sus, cu presiunile t'eact ive ale pmntului.
285

In sens transversal, placa de la partea inferioar a tlpii continue


creaz la fel ca o talp continu sub un zid, armtura transversal fiind r
cesar pentru preluarea momentului incovoietor care se dezvolt n seciun
convenional de ncastrare 1-1 din dreptul stlpului (v, fig. 12.24,b)) ci
torat presiunilor reactive pe talp; se admite c aceste presiuni snt unifori
distribuite n sens transversal pe suprafaa tlpii.

rig. 12.25. Xlct.ocla grinzii continue cu rcaze mc fixc .

Obiectul calculului t.lpilor continue il constituie det erm inare a diagramei


presiunilor react.ive ale pmntului pe talp i, pe aceast h az , a solicit
rilor' - momente si
, forte
. tieto are care se dezvolt n diferite sectiuni.
-'Ie~~ntr~u calculul tlr2ilQ~contir~!-U~~
.t fig!,~~a!.e in dou categoI'ii:
-- J11ctode sim r.lificate, cHrg_ll1Liau .. n GQD.j<l~rar~_~'o0h~(~[~~!~E'_~..~10iie
fundaiB . --i-tcf'en . ;.
-_ .
- metode
si
_.-_.. ..... care iau n considerare conluerarea ntre fund a tie
,
, teren.
Metodele simplificate pornesc de la o diagram cu noscu l a presiunilorP..!LJ<'tljL..~De regul, se accep t - ipoteza distr-ihut iei l in iare a presiunilol' pe
talp,rezultaUi pl"in HpTi(~[if~(j j'elaUei:
~

~.~_

-'-._.~,.-

JlsJ.2!1a grinziicon I Il/Il. C

('II

reazcmc fix_c.

'r~lJ~Jl~ji!!l(lRt ie.tf~Rsim

ileaz;';

cU_~.~ . grjndlLJ:6J1tiiliJ~i,1\in.<:Ll~e.az.eine_Ji.\".BJLL.dr'eptul st l p ilor (fig. 12. :2,)). Se


rezQIyQ . R!-}I}cLa continu pe cele n rcazem e cu metodele CUIlOSCU t(~ ale st il t ieii
construc..tiiloroninindu-se reiHiUnili:; R 1 .. F(, n J'eazen1P, mornenteleJ)~~
]'eaze~1e i]!2- c!.~)__ (~tc.

"-Rezultatele pot fi acceptabili' i n msura in care lntl'(~ iIlc;'ircill'ile cunoscute din stilpi Pl .... P; ~i l'f'aciuniJe c alcula t e n reazem e R 1 . " NI/ difell'nele
sint l'eeluse (sub 20 %).
O alternativ o constituie ut iliz area unei diagrcunc de pre,\llllli in trepte,
ale crei ordonate se ohin imp~l[jnd in:.." h'CHJPH din stilp la supl'cofata Hh';'entt\
Ci tlpii (fig. J2.:26)~ astfel:

.vlctod a srin zii continue static

determllwf;

(g('inda

continu

ClL.l'..e.a.zeme
ncrcn!(~

t asabjle). Di;du-se diagram a de presiuni pe talpa se admite ('(-,

din stlp/sint egale cu reactiunile din rea:.. eme. Pentru Slsfen)urS"faTlc-aeteJ'-mi~at_se eOI1JJ~_~ieste. pornind dela extremitatea din stinga, chagrama de
i10mente nco,,oletoa-r:e. lntJ'ri(;IT~-"lIl-TeaTifafe;-Tnc-a:cl~"ile din stlpi sint "diferife
reaciiin1le-din-reazeme. ordonata iagrarnei de moment!' esle diferitt\

cle

~86

de zero la extremitatea din dreapta (il! B =1= O). Se construiete o nou


linie de nchidere, astfel nct 111B = 0, iar ordonatele pe reazeme i n cmp
ale diagramei de momente se raporteaz la noua linie de nchidere (fig. 12.27).
Procedeul echivaleaz cu a admite c grinda continu are reazeme
t.asabile,

r1 1

A l .

! I !! !
1,

'1'

1 1

,JJ: II' I . i ;

l
'1

:IIA'I,I~I.'I'
i~llJI!;ll,I'I:!

~ ",n-=r'"

L2

~ALCULULTLPILOR

Ile

"Inr'-'-~'WrJ', ~9

\,

.Fig. 12.26. Diagram ele presiuni


n trepte.

B
I

ii

Fig. 12.27.~~~~~inzii c~ltinuc


cu l:(\2.u.m<;....~.,

CONTINUE CA GRINZI

PE::~-I-~-ELAS~IC

.\Ictodde de- ea,klllo..


<llc_t!p1IOL_continucsgI1_5111pi care iau n considerare conlucrarea Intr e
..r
'
, " . ' .
,
llUHlatic si teren, sint cunoscute in litcratvra tehnic sub dcnu~nil'ca de metode pentru calculul

1Jli;!~llo.L.J~~_o~l~~i.Yil~=~IOjtiC,_ ' 0 - _ 0 "

' ' ' .. ' -

0 ' 0 ... _ - . . - . _ . - . , _ . -

"""

o_.._~_' __ '

. . _.,,' -_.....'.

Fie o talp continu acionat de un ir de fore concentrate (fig, 1228), La contactul


cu terenul se dezvolt presiunile p(r) a cror diagram, necunoscut, urmeaz a se stabili prin
calcul Presiunile p(r) determin dclormaii ale terenului. Totodat, sub act.iuuea Incrcrilor
(':--:teroarc i a presiunilor de contact p(x), grinda xc inco voaic Condiia de continuitate cerc
CI tII orice p u nct al suprafetei ek contact stlgeata
grinzi! s fie egal cu Lasarea terenului.
Principalul criteriu dup care se dif'crcnt iaz nu-Iodcle care iau n co nsi dcra rc conlucrarea
int r l u nrla ic ~i Le ren il coust i t uic modelul adoptat pentru iet cn i, in legturi'1 cu aceasta. mndul
<it dt'terll1inarc a deformaiilor l crc n u lu l. l ii n acest punct de vedere, se dl'QS~~l)s~<;.. _e!Qu cat egorii.de ..Ine:todc:
-' 11lt'loe!l: care con.2Qcr terQ!.l~I _c~l_un mcdi u clast.lc discret. alc tul l di n rcsoarl c illdep~~~!~~Jmodell~~_~12.1.!<!(2r pentru

llletode-.Can:..s.ol15isit~ro

tcrcn) ;
terenul ca Ull mediu elastic co ntijiuu (modelul scm ispa l iulu i clas..

t i~l?L!1tnLJt;!Cll) .

V~

a. Calculul fJrillzHor pe mediu elastic ('U i()losire;~ lIlodelului \\'illlder pentru teren. Ipobaza metodei propus in anul18G9 de Winklcr o constituie rcla.in liniar dintre
presiunea ]J aplicat intr-un punct al mediului elastic i tasarca !1 a acelui punct:

~~a ~'arl' ~ la

/~-'----J"- ..,-.".....

'<;

il

= \; !~.:.o

iu care ]{~k---tt11"--foa-eM....dl'-pmpD.L\.ioJlaliL.~~d~~~U;llit
sau k:'-Jjm J ,

Fin. 12.23. Talpi'l

(1'._) ,','I,!)

'

cocficic nt ..._de
pat, cxprimnt in eb:,\'cm'
_._._-"-'-'

continu.

Se consider, de asemenea, c Lasarea intr-un punct depinde numai de prcsiuucu exer.----.


.... in acel punct, fiind independent de l)resiulll'a exercitatIn alt punct; totodat, se ne~~z fre~ar;;intre fl1nd~c )i~i;~--'-----------~'~~-_'-'---'--~'-""'"
..---.-.

--------

citat

-:--=

---~-~=

"="'~-

287

Echivalentul fizic al aceste- ipoteze estc urmtorul: terenul de fundare este asimilat cu
dintr-o.. iDfini!ate (k...1S"'QartLjuQ.f.P!..I!..~llte (fig. 12.29).
i\lodc1ul \\IJJklrr pentnL.l..c':.Ul-l:e.pr.czint o eYJ.d~.Ilt_apr-O..ximarf:-_aJCalitlii. Folosirea
acesh~i ~1Odei~onduce la concluzia c <!,efor12.1aiile !erenului~::.~!:-.PI~9UC~?_~lmain limitele
llU-lJ:),f.QW~iscret,_alctuit

slW~l~i incrcate~fr aS~52~Jil1geLILaranL~~~~E..!!!::~te,"C~l.lcluzie infirmat'dCObse!'.,


. ..

' fi

va l ii experimentale. Pe de

~ Y4~

f J~
1" ~. :.. . " ~ ~ ."",Tp
-c

Uzate, presiunea pe

f f

. ';"-

---/-/j~cj.Lf.!. discret

Fig. 12.~cJel!l1-Wfnkler pentJ.:u-tffi'ell.

alt

parte. pentru
reparar fi uniform re..

irind supus l~lei tncrcri uniform

partizat,

talp

cgal

iar tasarea ar fi

in orice

punct. indferent de rigiditatea grinzu, fapt


de asemenea infirmat de realitate. In ciuda

acestor ne<:'O!l~_o!:-~?-lle, Illet()dcl_e.l>~zate pc


modelul Winkler sint pc larg utilizate, mai
ales la' til1pilc'dc fundaie n~;:;'ii;Wc~deoar:e(c

permit determinarea cu suficient precizie a solici t rl lor (momente i fore tict oarc)
in tlpi, iar calculele necesare sint mult mai simple dect in cazul metodelor bazate pc modelul semispaiului elastic.
In anexa II se prezint citeva soluii obinule prin utilizarea la calculul grinzilor pe me-diu
elastic a modelului ~Vinkler pentru teren

la suprafaa terenului l~oateJi..J..~~L()


sub s t itui ndu-sc i ncrcrii n'p~\rtizale

(12.:n)

de tipul (12:)1) este l olosit


de presiunea de contact per)
nlaie

pentru calculul

deformaiilor

tere nu lui pr odus c

(!

Fi!!_ 12.:10. Asimilarea diagranici de incrcarc dup O lege oarecare


cu o succesiune de lort e necunoscute.

iii

Fig. 12.:U. Metoda .Icmocik in.

o melod dc calcul cunoscut, bazat pc modelul scmispaiului elastic, este cea propus
de B~-.T emoci ki 11, in carettiaglli!Illi_Plssimrimr-de-cU11ta{'T]J(irsea~p~~";:i;~~~a~'i-;;lo-eiElgral11
n hept;'fu~r('Pt~ corcspunztnd u-i ~~~i-i--;(:C~"I~q;;Zut x, (fig 12.:11, o): accas,~_J}()a~e
.~

:.288

.".,_~~_._~_.~'__

'_,.~;'~_'C~_" _ _

" -, __,,~_~_

- - .. ----

fi considerat ca reactiunea intr-un pendul rigid, Cu cit limea treptelor este mai mic, deci

'~

cit

numrUr'cpel;dulics~~mare,

diagrama in trepte va fi mai

apropiat

de diagrama

real. Metoda Jemoeikin const deci din inlocuirea contactului continuu dintre fundaie I

teren .printr-mi. contact intr-un numr rinjt, d~ ,prInde, lJ:.Q.Iez~:ntatc~pri;--pcndulii nedefor= rnabili (fig. 12.31, b)
~-'
=~~-..-.~-.-,.=~..~._,.-.~ . ~-~-",,-,-.~,-,,~-,

Fin. 12.:~2. T{i1pi incruciate"

T<iillile ~OI}.iillHL.-llB",QQu dire"Q1ii,fLCLU


t lp ilc I~~E~!~ate (fig. 12.32Y se ,.~5E
ze~F fundarea pe pmnturi foarte
compresilille:-UeL.YQLtll.L.ea=LIegcia=II:.-~
J~~1orpe ],nlDelc cli!:.~asigur nU!2..Ul~~0i

de rezemare sporit, deci 9J2.Ll,?im!~J~~_{3Jpl\maij-edus, ci iQ __


1~~~'ar:igia iz a rea' - c?,~1sTnI ~.i~L,La ni~~.l.\l,!,}!~!~,~~tI~:I,ct urii, rigid i zare
care se urmarel80ncrecTte ori exist r-iscul unor tasI'II'eTa1iyc mari .
.\I~JQ9~1~ do calcul a plicat~_JJ,c.nt t'l.l ti pile co nt.inue P(';_Q,_(liC~(LiQ pqtf i
adaptcltei 1)enTJ~1--carcururla1pilot;- nci~tlciare" 'Tn.._anexa Il se. prezint e~_
metod de caleu cu Iuarea n considerare a co nlucrrii fundatie-teren. l:
C a~~e t(Jren uT'est e sub S't it uit p r j n t r- ~~ m ~E~~---tTl)--\Vi nkler.------'-"-'-----'

suprafa

~12.5.
UTILlZA'l-~:LCTUIREA CONSTRUCTIV
RADIE RE

12.5.1. DOMENII DE

,
A RADIERELOR

i latl iel'(~ le. sin t fUlld'l\ ii .~:~lLsLS!_Q_'};li!l(l.peJ.ulJJ~Clg:-a.li]Jpj'afauocu fJLl U\ de


co nsl.ruct-ie.
.
,
.... ~iet'ul('sli~ alct u il ~i Indeplitlele funCr~,IIltlipJcl}lt;U inc~IT t de
SJJ_,!~os. z:.~ITc)~~U~1 e C(.) tlc<.:Dl~9_!;f(Tir1-:?lTI1D$i1.\Ldjst t'ibgiJQ_dill;d uriJepol't:mL.e
i ele J(jSll sus, cu pn~Silltlile~~acLi\e altJ_-olmJJJliuLui d isf rihu ite pe suprafaa
de contact dintr'e' rundaT~~i t ercn.
L,L~l:'?!J:.~~cjLJl':1:.Lte (de tipul cour-ilor de fum, silozurilor de cereale,
cldir-ilor social-administrative cu numr f'o arte mare de etaje, turnurilor
pentru antene 1'.\., etc . ), la care incrc area pe metru ptrat la nivelul cotei
de fundare este foarte apropiat ca mrime de presiunea convenional sau
de presiunea acceptabil stabilit pe baza calculului terenului de Iu nd are,
t\Li1i z are a I:H d ierul II ies t ejIDllLU3.,_ ~~~.s~i~T!l- elc~.:j n e...Q)-!lig sltoti~L i.JILg,al: u 1
CJ)Jcl~,rl)~;tiililJ:.,~lI sub.(:>I, re~~s:.~~lo~j~,l? az i!1P:.LQ.!.:jJ}g!~C!.):1~.~e,_1 a c ~lIe cot a de__
ftl~are se aflc~ sub I11\elulJJlnz~!,.,~tlc UiT tchnclogia dee.xploatarecen:~
rea1rzan'a---n-ner"'Clrre 8t anse.
..
----l'rl-i1Tr'e-lo2~re>Tlpu;ileH~:l'ltllda ii direct e . .radi.erul.as j~lj 1I'iL" ...p entru o st l'UC'
tur el at ,~~3.!:-!21 ai _.!~Ig.:-.suJLraf!:ltfL~!~J.r i1.I.!~J~lit,C!..~~'_L<.~ ter~ILcLJ1.c!'('81'il Of i,
imrli_(jt",~e_~i. mai redus presiune pe talpa fundaiei. H,adi,~t~el~~'?1niJ1Hl.tejIl
-Eon siderare el Tl: i\-i1'i;ea-'FelJi'1ii'ifitTil;ifoart e corn p resih ile, mai ales .2:2...c af:~IL
u 1~~L-t!tlli,!k_a tiL,Jl P U~~i f~l~t~~_. F ~e ...!2._jlr' alij i C.li t i ~.-n e ~m o g ~D ~ ,:.c.il r,0c c(' r iza t iCI
prin prezenta U no ['J.fLljle:ub'~__ n(fl11iI}t)lJ 001.e (fig. J2.33). Un el e di n t re ac os t ei!
potjji!1Lel:.~~2.-tQle elin plin ele zona activ deZ\oltat,ub ft!nel.<:tiile q)Il1iIii!~',pi'Q,d.l}-dnLL J a -:;1 r'j l)';;g:aIB.~:.i5li5J}r'Iarl~_j f ig, 12 33,a).
In cazul fund<'il'ii pe radieI' (fiQ,'. 12.,33,6), zona acti\(~ nI'\:' dimensiuni
t;O tlsi(Jerc~hiJ,;i~(Lr11 (nL51_f~i! (' poslDfr-ec"l rlc111 dTTO;1t 8-1;':11 ti]elE' .--Ire1I'~ ch iar
.0
tronson
-- cOlslrlid'l(;'~::i:rlCde-un
.
.._. -,,'. ".,..
,.,._."
-.. -_""",'" ','de
.
-~~

,<.~~_.,,~.,_._~--.,.

~_.,._

_",.,~

'_.'-~

.~,,,'.

~89

dac

tasarea n valoare absolut este maLmare,t'-fectuI nefavorahil al diferitelor


ren-tile-seanuleaza--re~nac.es.t_L~l,_r:clierul,poate eyIt:a~cl)'i7baucerea
unQJ:~tasri-inegale~mA!~L_
~-"'--~~---_.---_
..- ---,------'-_"'-

._.._.- ---1---

5[H~~

"

~\

;_.')1.:

_J,

,_LL,

c.'::-....
1

...
I
~

~/

r--

a
b
Comparaie Intre fundaiile con l i nuc
fundaia pe racller general:

FiU. 12.:.1:3.

sub stilpi

,l-f;llp de fundaie;'!-l'adier; ,]---Ientil:i IWJ,t1 .. ; lf,r-izolJar;'


e[orlului a, = 0.2]! pentru J'unc!aij izni;Iit'; ;, -- izol"{'<1 e!ortului
az = 0,2 J pentru lunl/a(i;, pc Idllicl

t~i.1k;Ei-(JJj!~~~.c<:mstructi\'c\a radierelor se regsesc tipurile cu noscul e el.'

}Jla!l!2.~_(fig.

t2.34).--Event~-'ca-urrnCl.re

asolicitrilol'

mari, care sint de


alt ordin de marime dect cel la care sint supuse plan~eeJe, i d im ens iu nile
elementelor componente ale r ad ierelor (pl~ci. gl'imi) sInt mult mai meui

--,

L-

//

.-

.-

.-

'T'7~

f----+--+-~

2'L/c.:.~c:.~/

1-1
e

IJ

t:l

, - - , ,--',
I

L:

:a

I!l

i!l

1--'

'{

I
i
r:-~..:.-:J;J

----:

3-]
__

.:

I
~

1.

__ .-l

__ J

EJ

I '
r:..:

ied
~1

@] ~ ~
9,

@l...@l
d

Gli

l~.:~~.

Diferite
a

(; (li

tii

tr r

I
r-, I

! I

L,_ J

L_.JI

l'

,~I~I~
I

290

r-o

L_.J

FiJj.

,---,

r--~-,

>,
I
II
II
I
L __ I L_.J L_.J

I O~~_~Q;- :o:~_/:l
i o~~~~C~:~~0::=~~~

I~-r

1,

,I L_-'

L __ ._I L

mo d LI ri
racl ieru lu i :

de

aJc~lluin

CI j!1;ln~etl tip d;/i;,: /, -~ ca j!J;IIl~I"1 lil' .";Ii;'


-~C:l pl;1I1~tll r u !-oillzi 1'" dlrll:-Idll('I':::.:j pLtf~(1 StIS: rI --, ca pl(:tIl::-c!l <LI grinzi l't~ dl~Il_:;l

vutc: c

dill:C\ii ~i 1>1<1(;1 jos: fi-ca plallscliliulrl'n;I:/(';1 planSl'll (:ISI'\;lt

Ca I

1I1

cazul tlpilor continue, I!1~~,~1~I~osimplifj,0l.1~ pentru calculul radicrelor .m.L.L;1U

n considerare conlucrarea intre teren i fundatie.


_" '_"

'--"---="'"-'"'""-'''~'''''-'-- __"-_",,,
....... "_.~,_,~=~.,.o

...,.~ .....= ".. ~"

,_....=_.-~=.,

R~dierul se consider perfect rigid, iar diagrama de presiuni pe talp se admite a avea
o \uriai;linia7-Cfig. 12;)5)---r~t~lIl pune t ele coordonate (1, 1/), prejulw,a,n~l-Gti~.-p.-l>-~c

x ~V
- 'Cy
- .y

N'c:"

P= _
'0

J------

It

ole
..-

---

~~:--.----

1~~!~~!....s.;\pr!:~4t:,>

. Jo,

Iv

n.;L:.12)

iucrcrllor norale as Iq~'i.~-;'~;c1i er~~f{iC'~;;:;:-'-;'~-i;;Jl~;~

n dc S este rezultanta

Il]

-----~---_.

~_.~.~ ...

__ ..

~ ..

_-----_..
('il).
~

(e);,

intr-un punct de coordonate

-'--''~l"~~~~ ~=~~h)a ;~~ii~ r u1---_u i~(~'~I;;l


it
_--._------'.'..

"~'~-'''.'''-''''--'''-'-'''-~'-

doar eforturi de cornpresiune, aceast


ex1)1('5ic '-c~~t~--;pl i ca 1ill"(j~ar-T;lca~l',l
cildpunc[iil~(lc"cooldo~~ate (c,. ('11) se
gse;;te in interiorul simburclui central.
1');;; iru (;a Z'II1le" -'c xEe1Trl Citiii '~l:--;;l ~ i
mari sint dcdusc alte formule"
Fiind cunoscute diagrama presiu.
-------~-----_
...__..--_..-.._--_."-~-~_.,._.~
ni lor--._rcactive
si rncrcrilc dale
de st.ruc.._------_.-.--:..-._---...
._
-

'"

. ., ' - -

Fi!!,

l~,:~:).

Calculul si mpli llca t al r,ldierlllui

-,-,-'._,,_.-

tu~:.,sc'2~.t_~"t.l~~II?~8QIlfit~rLlcliJ!alcin orice sec:Jiun(::_t.r<ldil'lului

lh' liecar,' elin cele (lOU[l di-

recii..

r,

seciullea

\stfeJ, rnomcntu l i ncovolc t or i

ll~]or
.

(~~~l!.~,l

f- 1,

va

Ii.~'.gal_cu

suma mo-

dale
de --------rezultanta.. prcsi
uni lor .._.I'l'activc ~i de illdlr"c.'lri.l('
<liIl. stilpi, la stillga 5ecJUll1ii----._---_
_.-...
. _.,....
-cQllsL~!(:!~~y~_ lu ,1 te (.11 sClnll~1e._~'~)n's [Jl!!lz.Loau' I:s le IlS:1 n.dcl tTI u i 11 al {. dis t ri]) u ia III orucu lu'

.... _._._-_.-~._-,----~---'---'-

,"-'"

lui total aslld calculat i n cupri nsu!


h.cindu-se ,lIlalogi<l dintre radicr
(l~._~~ai

seciunii

~i plci!c

considerate

pe dOU[1 di rcrl.ii

--

Se n'( urge LI proccrlcc si uiplit i cat..


J.~klU\.:..rucril~~j.112tj]pi nu

difel<l

Jl1ul!_....0..~_. :2(~-'~. intre ele. un asemenea procedeu simplificat il constituie lmprt irva

radier~I~~!-~~1_.1~~,iL.J2~1]~'ndicuhuc. considerate

(presiunile rcaci i vc

cunoscute'

incrcrile

ca

grinzi i n dt-pcndru l c

in stilpi cunoscute),

Pl'JJru

s t a t i c determinate
asemenea grin(!;l de
-_.".-~"------_

l~lllCQ,JIJ.I.1gi.lnej'L

det asat djn.

~~e

echilibru (rezultanta
_._-_._--

recomand adopl'~E~~_!l

este

Ioarl posi hi l s[r nu tic iudcpli nl tc

presiunilor rcacti vc a crcntc

.~--

ca urmare a faptului

r~(licr,.

-._------ -.-_._--_ ...----------------_.----

se neglijea!,)
calcul ,a

conlucrarea

lrl~c:>r,t:<?eli cicn

...

condiiill'

a ncii.rdrilor din stilpi s,l nu coi ncid)

ntre

..grinzile."

adiacen!t',

Dc

aceea, se

ac opcti lor! pen t ru calcul ul nio men t clor in,

covoictoarr atunci cind se utili;(eaz{. acest proccdcu : tot odat . este n('cesarii vr ri li carca radierului la

str..pungerc ,i~l,(]replul

st ilp.lor.

125.3. CALCULUL RADlERELOR CA PLCI PE MEDIU ELASTIC

~~~1..)i..J:~:--5~:~~:l.~le, rudlcrclc

pot fi calculate cu luarea in con si dr rar a

lnt.cract iunii

illtr.c.JVIElgli.~~'~:::..n.: Si in acest ("az-~~~i~I~}l'Z\.oTt~~TI;letodl;ele c;l]CUJ care u ti li z.cazi pentru

teren fie modelul \Yinkler, tic modelul se mispa l i ului elastic

n anexa Il se prezint () melodii

P(~I~t;:~I';;l~~ll~li;;Ieilor pe mediu elastic, ~ltiJizaL1'h)'proiectan'" rad icr. lor generale

12.4. /UNOA 1'1/

r-".

125.4. RADIERE GENERALE SITUATE SUB NIVELUL APEI


SUBTERANE
Apar dou situaii elistincte, in funcie de' calculul ce urrn caz a se efectua ([ig, 1'2.36),
a) La verifical'eapre;X~l;~iipctalp se tiue seama ele dectulcle subpresi'une a apei, sdi-

z iudu-sc (jillillcr;;;;~~~~;~o-i~~;aitoE:;Ip gr~~lh;~';'~olumu1uidc--;~~p{1-(iii;-c-~I'it-ele~'(ons t~;l~i\e:

p -

'(1"

= .
l _.\.
. Pef

unde \

r'

l'
;H

este volumul coustruct icl aflat sub nivciu l apei

Q.

lhetr

1'

':~

<

LI,

...---'"

a l u n ci f)"r

I -----r-

I,
I

i'

I
1

1 I

< II ~i co ns h uc l i u linele s{r lie' [l(licaL"l su u

"-_._ _--_.

-.. _._.'-....

..

~HlllSrl i u st:Ul' d,
.--

plutu..': de subprcsi uncn


, Haclierul ge'ncral asociat cu pere'ii dan')i pc' c.o nl n r ai subxolulu i
la\orizeaztr cou l.racararcu sullpresiunii plin' greutatca inln'gii structuri
b ] iLl sl;,1Jilirea presilluiiJwnlru
calculul radicrului
ca clement .,.r__'.._..
de beton
armat, se ia in
-..
- -..
_._,.._._._=.. ..

considerare atit pl'l'siullea de'eli, ii clctcrininat la In c\7111 anterior. cit ~l presiunea COIT";-------~---..,--......_~-_._" ....,--_...-._._------- ..
"._,._--.-."--...._---~
PlIt1:'c:)t O~:L. __~()L(~~~<:L_B __~k--';'l p ii
'......:-_~

~._--_.

-_._-_

----~~-

~~~.~.~

_,~ ~~_~=._=~,_.,~~_ ,."._ ~'" .< ~-,.'_ '"" _ ..._

_ ---- ..

_~'"",.c~- .~__ ..~........,.. __""..,"'~,__....,~",..~

Mia

---ales

CAPITOLUL 13

FUNDAU DIRECTE DE ADNCIME

13.1. CHESOA~E DESCHISE

fI!?t:
t.t!/

13.1.1. ALCTUIREA CONSTRUCTIVA A CHESOANELOR. DESCHISE

C hesJJ.illUS-lA----d~ise- si n t elem e Il te co nsiru c t iv e a vi n el f QlJ.lliL_WlQL-Cllti.i

. pe;

~ ...- - -

--

--""-".~..,..,..,.,....",_.....- .

fr fund, 9u_perei rigizi, care ptlynd in pmint pril~~K~~;~~ate,J21:Sml'jf~,~ng,

nwsura eX9avriL-p-mintului din interior.


forma n plan (seciunea tr ansvers al) fL~hesoan81ol' de~:hise este ,ariat (fig. 13.1). Chesoanele deschise circulare, cu d iarn et re de pin3" la t...J,5 m
se mai numesc puturt
(acelasi termen este insc1 utilizat si
nenl
ru cxc avat ii
..
"

I
spl'ijinite cu sect iunea pcHt'HtA. de lat ur 1... :2 min funcie de adincime).
Forrn a i dimensiunile in plan ale cheso nului deschis sint impuse ele co nstructia cat'(~ ui1e;~dt () se ririic a deHsupt'CL
CIWSOIllJl deschis t'elll'czintri nu numai un sisicn: r!eLr.f!!dal'i.'Lll.ldi!at P~!2tl'l1
1LJ.r~8-.11.i."l1n Stldt _a..lJ.i:.LLk-Jlwminj" in6(f(c!l'! m-ui lisi un roccdcu
de cicrt.tu: ({
(' C\

1[((

al t li ;'11 el ti\. ii 1il.

';i1 t);\

i \11 i II: 1:

l~~~~c.t : 8l!SI}~L0!jt ~ljuL:,,(\ :~-I-'~~~


I,

SI u li el II.

(;w'-R~.L.
1)e

.-,

.-

rl'l;;~-;-;'/lh!(r(f!~

n e {'(~ \ Il

Il (' "', ) fIti 1 ti I

W' ,."

1\'; _il S \J' 1'[1 (' O b (lliLii,,-s i ~

tine/i'n pel'(ltilc)['

"--------.-.---"-"-"'~.-.-.--."'""----."-,.----.

ry .-~l
f

I(=':-~; ;:====--=:;1

L.J j . h
,H ~~_~Jj
l_._~~

L':::===.
--'

irlT';==-C:-4'r=~:::::::~l
il
i1
J1
i1
L~-==::_~~~~,-:==!J

sclprltl1[ii. ieu'_
cll in~el'eit i (ei -1'[ 1'1-8T(~-(-heso nul nu estc' urn nlut Cu beton.
ciI" se- drt c~estiIl8~e ~'-i'l
((f(-;---;-;" e l~ 1 piLI)-efI S ;~-nl el j [1 ii o';, 1el
turnul e[cc\atol' ai silozur'ilot' de
C('.1 e el. 1e) g il r Ci j Sli h tel Ci n. I l ('1 Ci n
decantoc' etc . ).
!n seciune \ (\ticalc'l. che
so;'<nell'. pot avea fain e\:tet'ioHlc'l.
a pereitol' dt'eapte! . dreapte\ cu
letragel'c sau te~itc\ (fig. l.3 . :2)
.Yvan l.aju l primului tip il constituie posibilitatea u t iliz rii acelu- Fi!!. l:L 1. Chc soane dcsch i se j n sec\ il! ne ortzcn bEI.
iai set de cofraje pe intreaga nl
ime. 1Il schimb, frecarea pe suprafaa lateral este mare. La chesoanele cu
faa E'"tet'ioal'c{ el peret ilor dreapt cu retragere, frecarea este mai redus.
Pentru a o micora i mai mult, in spaiul dintre cheson i pm int se poate
injecta ap sub presiune. sau spaiul respectiv poate fi umplut cu o suspensie

du nil
-----'-~

de argil .

-0.-:._ _ "

_.

.__.

~eii chesonului sDt---ame.najB.tLl~ partea inferioar sub form de


cZilt, E.entru ca, prin micorarea suprafeill-e-'Contactim.rirea-presiunii,
s fIe mai uor nvins rezistena opus la coborrea cheso nului de pmntul

din planul tlpii. Forma i alctuirea cuitului depind de -limensiunile perechesonului i de natura stratelor de strbtut. Astfel, cutitul se prevede

,ilor

d=08-15m

Fin. I:L2. Chesoanc

deschise

seciune

Fin. 1:\.:1. Detalii ale cut lt nlul

chesouului .

vertical.

c,~ O singur teitur (fig. t-3.::3,aL in __~_~~._J)~L~t~J9.r~l~_Bl'(~sinli_\l.~_pln Ia


_(L,S_Q_~m~'--t-"QllJ'lua .teituri la pel'eUi~Ina) .,gr:9.L(fig. LL3,b). Talpa cufitulu i

poate fi protejat cu li l)!'ofil cornier; '(fig. 1:3.3,b). Lhcc1. cheso nul urmeaz
a p,Hrunct!j in strate compacte, profilele metalice se dispun astfel incit S,1
ndeplineasc funcia de cuit (fig. J3 . 3.c).

13.1.2. EXe.r:UTAREA

LANSAREA CHESOANELOR DESCHiSE

Cheso aue! deschisej20t t:L~.:\:8cutate i lansate fa uscat sau in ap ..


Ci~d~~l~1._cll~~~_~)(.:lHuscat, se deschide o sE0_~~11"lI5in~da eiI'~;(J;'SO m
deasupra nivelului apei sub l er ane. Pe conturul pereilor se dispun traverse
pc,r:.<U:e.):iP:lllcwieaz.{c.(.'(l[rJLiul_!)/'ill111!ui
tro nso n
clieso nului. Cofr
ajul --._'.
cut i
..
..
----'
tului pO~i.te fi susinut prin contrafie (fiQ. l.3 . 4,a) sHl~~e aaz;''\. direct_L un
taluz de -pZG11int in s(~pcHUl'tl (fig'. LL4.b) sau in n1J1plut'~~~~~~--(fCg~-IT4~c).~1
cohaju! montat se introduce carcase), de armt ur. apoi se t o arn betonul pe
~

-.--.-

ar

-'----~--.~.----'-.'--.---.-".-~.--'-

Fig. L::.1. \'ariHl1te de bcto nar c a pruuulu i t ronso n al ChCS0l1111Lli.

nlimea

primului tro nson, iar dup :28 de zile se decofreaz. In vederea


cohoI~'rl1:t~:~1;'~!~sele-slllC~coase. de. subcuiLprinrete~are de la exterior i
apoi prin pendularc p~tr ii rmase in jurul muchiei interioare (fig. '13.5).

294

In_cursul extragerii traverselo(L~~~ectA~~.I_stl'ict~simetria, pentru a


se asigura Incrcarea ct mai uniform a tr averselor i a Se-'evtta ~iiclinarea
chesonului. l final,_tlhes~Qp.L}~~mt!2(?_J:~.zemat pe numai p atru tr averse
(f i g. J3.6). !.L..a c=).a.itJ -liitll a i e. c11 es o n ~~l r~icr~ az-=-slQ) greu t ~l! p ~?l)l'le _~!!

II

o
o

FiH- 13.:'). Scoaterea travcrsclor


sub cheson

de

Fig. l:J.f.

Schem

pentru calculul chesonuli(


sub efectul greut0ij proprii.

.J:.!...-g'cinclp cu conso18. ipotez care trebuie avut n vedere la verificarea pere. ilor. E.-'l..tX..ill~~I .~~.~1J~i!ll eloI' 4 t raverse se fac~.....:'i!I!J..1:.1lt<:Ul.1_ as.J..~LnS~~ . ~_~~ii..~~d
s<} . _~=-inLi.illeQll!ac_L~ . ~l.. E..~ml!!...L1ILJ..l~)_ . L!.~~f-g_J)t;rjll1etruL f n cazul amenajrii
unui pat de lucru din b alast sau Jiietr'i hine cornlHtctat ~i nivel at., se poate
renuna la ut.iliz ai-e a traverselor.
~ub greutCtt~~J2E.QIl_d~'.:..._~:h~
.:s2.~1~~L~~.infjgejn . __J2E.miJ1tpeQ .anumit a(1111\jm~~ .
continuare este condiionat despcu'ea pmntului care

lmlg'ere"Tn

se organizeaz[Ccle--r-a--'centru spre p erilerie ClI l'E)spectal'ea simetriei, pen..L ULrL..


se preveni nclinarea i intepenirua cheso nului Procedetildesi1pCll'c se alege
in fl]]1(:ie-(R~~-cnndile de teren $i(!8 d im eusiu nile n plan (de c:lJesonului.
l n spaii lalgi, ait d"aSUpl'Heit ;:.:i sub nivcl ul appiC'ubtenuH' s<1pi-lr'e:1 se
e\PcJLt<'1..J_ ~l e l'egll1C'110::-~iif I'U L Tn n j~: ip uri finI' j n 1S ip li 1'1 j i n pl'<'\foa::;c sau
jll....l)I~~J'll. ~i_..r1~Jpoas(', s;lp8l'PH se poa!!' rC'({liza hie!:'cli11 P ( a n i z a L In sp( 1) i I'('stJln~pi deetslq)r[C'r1in'!u!ui apei scit! ""b ni vel ul apei. 111Hl cantitatea de apii
injj!ll;c~tti"(;sle lec1us,1. silparea ;:.:e cXPC'UtFl m anu a l. Forma Sp[ltlll'ii sub cuit
Si' adapteazh la
Pl'enul intilnit (fig. 1,37).. ;Ee nl?SUI'a ...9\ccn"{u'ii pD.mintului
rl in interior' i de sub c ut it, dlP';llrlUr~(!b.oaL<J. Dacii greutate;] P1ol)j'j( S(~
dll\c,deste insuf'ic ie nt a pentr'u i!l\ing\:'lC" trecit!'ii j1"" supraf'at a 18LeraU1 ~j
cheso nul nu mai coho ar a. se poate j(j/ U!'&!2 la Je'-:tare [it'in intermediul unei
plai forme arnenajat a c!pasupl'C. chec:onului.

Fi!.

j:L7. Diferite moduri


e sul) cuit in
Jl:ncic de natura tl'I('nului.
de

Sj]J?I

Et0lJc!0.....!i..e c:{eclllc la uscat ale unui cheson deschis sint. (fig. 13.8):
executarea prin1UI~"t-l:clI1son (initlimeaele constru<..'ie elppinde de
situaia)Q~aI, dar nu depete, de obicei, 3,0... 4 m) ;
II - col;~r~'ea (sau [elnsarfa) " .primului tronso n, sub efectul greutii

r=-

proprii. pe msuraexca\"Jrii pmlntului din interior;

295

executarea celui de al doilea tronso n :


IV - coborre!:1....j)rimelor dou tr:onsoane:
'
V - b~~~Jntregului .IlillkLiLin.jp(3xiQ.t' (dac_?hesonul s~ete
dT~pt fu.nda.W) sau n_umai_~Lu.q.llLA2P~L~J2~~~(d~9.~_~.~~nl~~,"rep.E~~!~.~o
cQnstrq.Q...llL.slJbter:-mJ,
.
Etapele III i IV se repet ele cte ori este necesar spre a se atinge cota
prevzut n proiect.
III -

l
!

l,
!

II

Fifl. 1:3.:1. Fazele de

"!

JIJ
execuie

ale unei Iundat i i sub Ior m ele cheson deschis

1n ~.i~~~~._am rlasament elot' si luate _l.ll C ti! Sti l' i (HLh.(\zjll(?~J~_ctp{t, p~ntrll
ex ee uta!' ea i .Lq,IlS.are.a.. c esoallelQl'~~CIQ.s~ll.~~~_s~.lo 1~l S es'<:'..Ji.<21~1iL a d_Cll:LLat(~.~or:t
el i ii' ()l'.P a.l'~i~J:!J(lx.~.0.,le J ucrr.ii . ca, el ee ;,;cmplu :
- arnenajareain cursul d(~~~pA...(Ulneilnslllcarti'icia!c~ de exemplu Sti b
fQDJlil..uiiLli 'bai al:CJ ci JJ-P e c a;:(>,'~s e ~:\Q~]J.tEt_~ll('..:C; on.ul._l S 8 1a n e0.Z.~_ ~_'2_pc-'17;i~aC'
(fig. 13.9):
..
- execu t area 1111.Q.r.QRfQdaje_pe.pilD.i~Jig.. 13.10) . de ~at'E:' es t es us peucLat<l...
prin t.ir ant i o.plCltformiL jJf' CHi'C;;:':P p,-:ectlt;\ 1'I'll11ul tto nso n de c1lPs()I), pe

Fi!!_ l:L!l. Executarea clu-sonu lui de


o insul nrt iticial:
1 _. h atardou: 2 -

nisip; 3 -

Il'

C!ll'':!I!1,

Fi!,_ 1:;'10. Executarea chcso nu lu l de pc' o


platf'orrn pc pi lo! i :
1 -

pilo(i;:! -

J.

(lntrafi;:;
~.

3 - 1)!a[[01'1I1;-(
chcsou , .) - t ir.mt,

m(l~lj!;

o inl irne astfel determinat incit. dupa coborrea pe fund, inclusiv infigerea
sub greutate proprie, partea superioar s r min deasupra apei: dup
ntrirea hetonului din pereii primului tronson, acetia se suspenda la rindul
101' prin tirani, prin uo ar a lor ridicare, platforma poate fi retr-as, dup
care primul tronso n este cobor-it pe fundul alb iei i se trece la execu t area
296

tronsonului urmtor; n continuare, sparea pmntului din interior si coborrea chesonului la cot se execut cu procedeele descrise mai naint~;
- aX:~:utRrea -ehesoIm1l1i_laJlE.Lat_LMhKer..e_(;LP-ciLL12Jlltir~,)a locul de
q~~j! e. 1TL1ce~JIL_in...redBl'RCL.plutirii. che..Qn1LUe nchidea cu un-7llncrj)'ro-'
vl.zoT'liT,-impermeabiL,jJoltit, din calupur i de lemn, care dup punerea chesom1TllY- jJe' pozitia
de coborire se"(Tesfcea. () solutie
mai modern.
anlicnt.
,
--,-- '-'_
',,".'., ,"
__ __._
de m aimulte orila~l~esoaI}~,Qe.lulare(case'
'
tare), ut ilizate ca fundaii de pod ur-i.acun~
stat din realiza;;e'atlnulJjITz((faL'i: Celulele
~uf----.Jr-:t - - - H - - - h
~~,~,~

seacoEeruc,li---calo-telnet'lic~JJEjD.:sfili~n~,

<~,._,=J

'. ~J'~

",_~

l- 1

cfe iJei'ei, inauntrulcaroi'ase introduce apI' ''1::.~=--H


b
1
~,-J-=-~___
c0111prlinat cu care
menfloei'8R- -n int ericr Hunui nivel de ap'l11ai -~C{\illt~'
(!
sa
~
decit i;;-'~,~t~~'i~~l,--~~tfeL 1,),0, sibiEt~e~\ d -.l 14
~j
remarc:
c
nul u i ((ig.
13.1n~-Dup,-i:1;':'Q..e,,' seaJlIl
]"';n. ',.).,
"1
1"
l
~
oO'8 1J8 arnpl asament ,
_
. ) . l l . C,lcsoalW e cscmse ausate
se r~!:hlC~12re:?~unea di;-T~t;l-'-;O'l~,-Eli}- se-;T, prin plu lirc cu ajutorul unui fund fals:
diZ. iar clH:\s(jn~[-~~b'oa--;;(''l 1)1n(\ le' 'ful1u Li l 1 -,lleson cu perei metn lici: 2-umplutur
:<
de iwlon in perei: " - cal ot .

seaSigUr

~;~~p;i;;I;Y~;tiI'e-'~-- l~'esn

=~1~

~". =j2~~~~,,:-,j~=~~~~~=-==-<-;,~;~~_

[ c

a lb i e'l'~-l--rn~~ce's t -caz~ Tn21l j m ea ...Q_L.Lo 11~


slTITC''':"(1 rr1m uIUl-tronso rlTl:ef)~Jie sJ. f il' su tic ie n Ut, ncnt I'U

C el DaI tea su1)~r)-o;:t~'-sRTttmn'decrsultr:tl:J.1L~:1~1l1J~Il ..cl]J81, .nt:'IJJ1i inel" ~iDXd,iJ'e~ elt ~o nso nulu i

u rrn {; te;l:~----'---"-'--'----

,,--------

13.13 CHESOANE PLUTITOARE


c)

;;(~Irl\ie

apll cat In baz.inc ele aptt la eUils\ruc lii

~-,,~"._-,--------,-_._,.

]JOi

l u a rc cu difvri t e ekstin:l(ii (eill'\Uli

' - . _ , . " ....."

elc' :1C'oseare. diguri de pro lcct ic et() o c o ust i l u ir

..

iuit itou

cii!'

rc

,\~ease (I('Q5.('l)~ji_~k

.:.I]('so:~d('Sl.l2iSl'JHopri~:~sL'J,)!2I~f;ll)~liI.(.:r si n! prc v.izu!c cu UIl fund definitii>

un te pc

USClt

:lCL'S!t-

COlllc'L\io'
(ulii ele lnl o n a rm a l silll lans:l!c' LI ap:l c u proc('e!L'e1e folosi le l n lausu rra

corpului ua vclor, iar apoi si u l rrmorcn t e pili:! b


spaiului

:IP;~1

.uuplasamc nt unele, prin lcs lart-a CIl

~l

i nt crior, sint co hori l IW un put ele pi:l~r;~l pregMit in prcalauil.

~';(~~11;l
clil~H'nslllili

(!asiei\. ele chcsou plutitor (Ollst;\,.cIillll~(}culie si metri c. cO!1lJ}UUiij1l'llt;ltil" ~~\i;lcl


IltEIa]) ~i p-: \l'rlilah~l impusc, elc adil1cim"ll l);uillului ;;;i (le' posi bi li t t i le ele' con-

fccl i o nnr.'. lansare la

ap

si n 111CHelue c x istc ntc (fi:.;

U 1.2).

O'. solutie cu chcso n plutitor :lpliull:, In lla:) noasl r.i la un clici dintr-un hazi n al port ului
_.. ~-~--~.

--,

,-

Ciurgiu. care a lor mal obicc tul u uui brc vel eiL' invc nt ic ro m ncascii. a ElC\ az u l folosirea unor
cutii elc])doll ---_.armat
It.inu-a eie' O,O!Il !Il,\llim~'a de ,LO III
si Iunuirnca de-_ _-:20.U
-----_.-cu
.- _----_ -_._--- ..- _
.-._--._-._ .. m, cu 13 co m.. - _. -_._"

_-_._._-"".--~------ --

'

",

parlimente realizate prin c!ialragllle trans\l'IsaleJlig

---"

13.1.)

_-~-_.

'---

Do u part icu lari t l i ccnst ruct i vc

au asigurat cai'acterllCac"ll(;,it~te al acestei soluii:

o tcsit ur ele 1,0 m la baz. pentru reducerea su prafct ci (le- contact cu patul ele piaunei distribuii de presiuni mai L1\ o rabilc :
- o plac ele heton armat de ':!'!2.1J):,.lTltilH.L cx tinztndu-sc la partea superioar a ch csoriului. legat:l ek acesta prin nervuri trausvcrsulv. avi n d rolul de a reduce printr-un ..efect ele
umbrcl " mpingcrca pmintului asupra ch cso nulu i
-

tr:1 ;;;i

obinerea

13.14.. ELEMENTE DE CALCUL PENTRU CHESOANELE DESCHISE

.J;IOS.illlca pereilor se c!cteI:min_sliILCOIldji'L.DsigllJ}itiiullei,C-llti G suficiente.peIltru


a in\;jrigc efectul combinat al forei de frecare 1 pe suprafa.\gJ0,li'Isrl.Jl--tllysOJluluii' afLe.-e ..
zfS1ell~i~:JI::P.s:_c;trC' oop~mmi:u~, de SUD e:.tc!litjfig. 1314):
- ...- -..--- ,,""
._----~_._..--="--

'-'-----._.~~----,_.-

.- . . . -~~- ...~--

~.1:

R -,

(131)

297

-.-" u'''' 'le contact ntre baza cu1itlJJ~Ji..tteren este


cu F. ast Icl incit condiia de infigfTe este:

2.

redus, 11 este neglijahil

in

comparaie

'--------;r:.. ,

,'4,.

"

1
1
2

1:~_12.

FiU-

Cheson

plutitor:

J c11l';;IJl\: 2 (;O!'OIJ;lIue,j( din


].("11111 ;tJlllat mO!lunt;
,-1jIliplutur

Fi!l- I:LI:\.
1-

; -~

Ik

JliSip

Chei port uar la Giurgiu


din chcsoanc plu l i toarc:

alct u it

PlOI el c iOllgitl!dina 1. :~ - <li;!!1 ;lQ'Il](' !I ;1!IS\ C ;;;J!e;


l'i;u.. de d('sc[ucalt.:; J-- 11</! de l.n(rt; 5- :)('1"
vur !r;llls\eC;;;II;j; { j - perele !tln/lo)i!;
, -U!11l'ill!U 1,j

f"or\ :~I .,.r._..~L:W_U~l!C.J.lill.lllLU1L~L?JJJ2L;lL~1\_:__ ;_:: cr,


a l heso n u lu i cu
101 Ui spcc i fj c ~l de
fncarc i nt rc perde
p:lmint 1'1. ~I (;\/,i :ll;-\iim . ' depillde de n a ln r.: l rrc n u lu i precum i de
tel1no!()c',i;1 utiliZ<'IUi pcntru cu])(;rlle;i c!!( -o n ul u i \;llori o t i c n l a t i vr pentru fi:

"i

!l'leIlUllii

!l~1lllr;1

12

. ..!-)

pll'lri-;

1:)

.:0

~1

l;; .:)()

i1j~:i

rgi 1~~l

\u.,!e \;1lori pot li llli("uJ;itl' in cazu! folosirii ~lpci sali


., unt i suspcnsi: dt- nrgil:-1 pentru diminuarea lrecirii in
([lrStI1 (oboririi ch cso n ulu i.
[JlliU/Ui(1

j)('Jd i

\"

lJaz:l .,olicitiirilor

(1t'l( 1I1Ii]]I-( pc

(arc n par in timpul contn\ioni'uii, al coboririi "i.


ti li! i nt crior nu s,' Ildom:ldi ,l) n.:plonl<hii
I'l~J<

1:1.1 ~_ Si bem;\ pentru calg cuLtI ii clicsonului

cu lul

1:1 LlH'sonu! la care in cursul

CO!JOI

un p uis me nt direct prin po mpnrca apei

irii

Se'

rl~H::\SP~I

reaiizlazu )i

din i u l rri or. soli-

cilare;, eea mai ekta\orabihi pentru pereli apare la atingcre~l


co\,i ele t uudarc. Cnd din exterior act ioncaz atit tmpingcrva pmln t ului, c t s i presiunea apei
(fig

U 15)

Chcso nul fiind o structurii su btr ran c u

uniform in plan orizontal ar trebui

perei

practic lledc!oI'JlJ:lbili

se adopte in calcul imp:ngl'rea in stare de

so]i,'it:llii

repaus.

Totu,!i,

:1\1n(\ in ,triere dcranjarca inevit abil a structurii pmintulu! pc care o produce i nt rodu ccrca
in pm int Il clicsonului. se ac ccpt in practic calculul eu imiin qei ea acl inii a pmintului

298

rT

Niv. anei.'

<.:::

..x..:_=

1-I1I---l~_~";:Pa

~--I

) W

1
"1
I

P'(I/

Pa
Fi~l

l:tl;). Diagram ele mpingere a pmlntulul i (k presiune a apei


asupra pereilor chesouutui.

In scct iune orizontai. chesonul reprezint un cadru i nchi-.


chide.ri (1ig UHi) supus unei presiuni uniform distribuite, /)
\lTSnh'1 de rezisll"n\iL va rlahl l in lungul pereilor

cu una sau mai multe desl'a


['U
xrmtura t rans-

roulLi din vvrilicarcn in citevn seciuni

ortzom are,

l>

SUjJrafaa ba:e! cliesonului .J... se determin;} ca la

(1

fundaie dirvct de supratat , pe lJaz:\

calculului tc renuiui (Il- ruudarc. Intrucit de regul:\ chcsouul este coborit piu la un strat puin
dclOllllabil. este suficient verificarea condiiei:

unde l ' ll'prezinUI inclrcarea a:-;ial:i h1 la(a


Lur. i:11 (/

(~i~@?"1},2.

('s[(

SUp'l!O;lr;'1

,..:rllll:tl";l proprie a cluson u lu i

t ransnus de s u p raxt ruc-

:1 ,ih'sonului

illllusi\ umplut ura din i nl vri or

CHESOANE CU AER COMPRIMAT

, ./ A,(;

YHrtlt!tqv;n

Cnbul'in"H chesoHnelof' deschise la adin


(" in) i D)Ctli, suh'"ll--i-'-elul apei, .1'id i(]~~I)'U;11 el'Oc\Sp
I}ro h1e m e. .J~.\ GJ~\ .ris CtlL~s11 .cL.ii!.s2rill.L,J.:~ C ij,~ji_!jL.!l e ~l!1_~.t2:~_~_J~~I!1~~) tJ:lllli__di Il i 11 t \' l' i o r
sau ne:.9nlogeniUiii
stiat.. ...ilic
at iei.. Si~
se pr_."-"".:
..
_-......
duc Inclinarea
cheso
nului..
!lept~nll'e_a
...
- ._._------"_.,.~-

'.

,-

~~---_

~--..,.

~_._-----,.

, - . _ . -~ -.~

~~-_.~.-

acestuia n

fi -

c--===r .-..-1\'
.

-~

~, ~

umint.T'rezent a

i~- t e;~';~-(-i;l;:~,i(i(~'p ia t r

uno- ohst acole

:;;J a\~~-t~ . ):~'-~'e_

nu"r:~):fli~ldept't at.e sub ap, im pieri ic(-~.~le

__

~sen1-enei--u._dJDrlLea cllesoalleTw'-J-esclli;;;8.

O --Solutie'-in aceast i' sit u~t'i-e-'~)- (O ns tit u ie


tr anslorm are a cheso nului deschis n cheso n
c ~---ae1-"c-;~m1 prml-at:--C7fesofflirc/T-ZTer .. COl il prz mCestt'-e--cute cu perefl--figii--e-'-bet()l
Fin. i:U{;. Solicitri in pereii chesoanllaE c-a;;e, spre deosebire de chesonuldesnu lui la o adincime dat.
chis, este prevzut cu un tavan etan care
delin1leaz un spaiu denum it camera de lucru, 1n interiorul camerei de
1ucI'li'-secl'eeaz8. o presiune de aer puin mai mare dect cea corespunztoare
inlt.imii coloanei de ap msur at de la cuit pl1,1 la nivelul liber al apel,
<.,--,...~"""';".~--'"

--~-

_. ' - - . - - . -.. -------~-.-----.-

_._.

.2-__' __.

299

Fin. 1:3.17. Chcso n ClI


aer oimprimat i inst alat ia pentru coborirea accst uia :
1 - chesonut prlJjltiuzis; 2 - camer de
lucru; 3 - co; J - zidrie; 5 - sas; G- COI1duct; 7 - illsLl1aiic1!<,
aer com prnua r .

imp iedicindu-se astfel intrarea apei pe sub cuit i creinclu-se posibili!;:1teer


lucrului n uscat.Pr'incipalr]p p8!'i componente rde unui Ch~~()Il~:t:tcl'l'C(I!nig:
tIT;): e Il eso n UI ;, Iri )I)r im a t itLEaz.a.-Jp 0b bDnr.e'S-lTiLolll \~EIt.lr -al~t' i_ sTi1r~Tr
\
,-priu -zis ; c am or a de 1ne t'U"':..J:.l n tub J]ll:;tCtlic'.<_Dum j l . C()P 811 l ru acces ul Ii;.~ in ('nilor i l u a ~ll-rJ~Ji"-ae-TUCrt!o~i, pen l.ru e~f\~tJ(-l!~E!2~J)of1.!11)JLLlllrli SCl Pat (1 a el HO", ;,jIlt'
cu--:ei'iJ-i)l'Cd'ee de fl(;steo'lu(rOll1~ se pre\{ic! tuburi separate pentt'lj cele dr)li~\
funciuni); zidtu'ia elin hlocur i de beton snl~t ])('ton rlin.si\nlOnC)Jit, prin 'are
Rsigul'c1. g't'elltatea JWCeSC1I'[t (O
I'n: sasul, edu/a sau c arn p ana, ('{)nstructie din (ni(; flH';C<ilieE', R\ljl"d o camer central i 1.1I1Ci. Sftll(IoULt CdlJiCte
Iatr-rale : i nst aiit\ ia de Het'COITlpt'irnat legMi1 de sas printr-o COnc1ll,ctfl.

-----

';i1ilplu Si-1~, (fig. 13.18) este alctuit dintr-o came6\ printi!iit!it


leQati'i. de tubul metalic de acces la c am era de lucru a c hesonulu i, si o (,;:WH'l'ii,
Ja'tf'Ia!, ln cam era princip al se afle"; un t.roliu, care acioneaz cill;!u! elI" illl~
(,~s.te Sl,ISI')E'ndpi{\ chilil a. ll)t'jn (,If l ' :-.;(' in, :Il'('{l
.r::---- .'" ----y-T---:-",-Ci:
.
f
---;r{,")'
"
\
\
~
\
~~-=
- ,! t il 11 1 ~'i~!, al: tot il C() 1o se a t, 1a~ ~~)'" un! I 1il : ) 11'l.
!l - '
'" i
P(U1)
O
llUU~'';'
O,J~) Il
metru pentru co nt rolul presiunii in Cil!lH'j el de
. ~"" ~
I 6 i
lucru . Camera lateredil. este echjpattl di'l"~',.7 " ',_2- 0"--! ~
-'0.1
meJW;\ cu un m auom ct r-u. sel\e~te drept ('ill1l(';
! v 11' u 10~1 it
'- o,'; " I-~ I .,,0._.J-.l-.i...-.J)
tIt-tampon in ('(-u'e, prin ridicarea trepJcfi;\ <1.
'/0"
,~~",_)
lJ['('siunii (,ecJuzcu'p) sau prin coboruea trc"llHi,'(
/'; ./
!
l'
'i
a il!'('"iunii (dezec!llzit'e), se r('(diz(~;-1Z(l 'I('''!!il)
L- ~
r~
1
(LH' (' il ( ) 1 g it Il i" ni Il j LI i P(\ r S() [J alu lu i l il cr I 1)il j 1, i il e
I
~
sl)('citice int r.uii ",'i l'e~;I)Ccti\ iesuii din C!H';nn.
!~ ~o.~
C: a111 er il )el t etil 1il. ('s t o It) g'el t {t el (~ unt II b n1i' j Ci 1ic
.
ele
5iJ.. llCl crn d iarnet.ru, nurn it ]JljJ(l, pl'in 1:;-j'I;
!.
:i
i g
se e\acueaz pamintul s p at.
!
g
;; ::G
P!~~g~~'~e faze la executia unei f'un'!dii
_._o~
SUD form elecTiesi311-'Ctl-aer-C(-=-)11J]lI'lmat sint
liH' l:U::. Sas:
(fi!...,~
. )'-~"TI--C9r---~-o_,-"

CI'1

IJii\i

O
---:;:'\

o.'

J -

(q

illi'l:.rl 1!.!.:JJl\:tpa LI

; :)- ~u:;._J.-

tr'd;t~:'l~~,~i~tITf;-;;~~o~l'~~j7fuJ'0tl'l1:

1 - amenajarea unei platform o deasupra


ni \e lu 11:1i----a J1(~i
suhfer'ane,' pe
carp
se
'.0

e:\..~~I..u;'8

f,. -

s asului

eLe

o. .

mo ut arca pl'1muIu~ ~~l'~)~?)n al tubului metalic de legtur s:

el.

.. _-

:--~_

si:1Jlarea in camera de lucru. conconliten~eu inalt.area z.idariei


el easu PI'':Lt:?8.111T1Ylt ~-eln~CI~-_3til1gel~e'a riivel ulu i~ap0i~sltbie;'aJle'ns'Ip.a.!.:(:J(l.
execut ca la -\~i'llCli.eson -deschis. Dup cobortrea sub nivelul apei, este IHJSel.

III -

se

__~Jlo0S~I]1l1J)i;?1~l'l~~~i~~:

300

nfQgciune instalaia de aer _~~111)r~nl at.


aaN/em 2 ) se determin cu relaia:

Presiunea n camera ele lucru (in

P = _1_ y ,h-L 0.3.


100 il/)
1

(13.3)

"

?:1
Il

Fin. 1:.l.l!J. Faze1l' de

execuie

ale unei fundaii sub Iorm dt


cu aer comprimat.

c!1l'SOIl

u ndp p,este j)J'esiu nea ner'uluieonprirnat (in el a\jcm :2). ','V) este gr~eu t at e a
SlH'(ifi" a apei (n k\jm:3) , li este iulim.ea coloan,ei de ap (n m ).
In Incld
obinuit, sptura n cheso n se execut manual. In p m i nt ur i nec()ezin~ sau
CII ('IIPziune r-edus. se folosete i si:lpal'ea h idroruec auiz at
I Y' - clup<"i ce cheso nul coboar pe o adncime ('()t'esJHlllzcltoHl'e lungirnii
pl'jmt!!lli_Jr'C)J1SL~n~de tub, oamenii sint evacu at i din ('(un(';'(1 ele lucr-u. jar
~ (l~ 111 "p el ps I i:t('P pi' nl ru cLse-l1uLea jnLer~:(lli:1Jlrl_ 110 u u:o n so n d!, tu h :
\-~ se saptr in ('on! i nu arr, co ncom itent C\I in;lli:lI'c'i! zirlF'I'i5'i~
\ I ----.
- 1w. l ()n i:lI'(' (\ (' iTffi7iI'i'>j---dc;-uTTn--d rllTfj1T;II~P;1--;';i- I'(~l ~u n
('Imea 1u b ul Il i
1

~.

~.i. ~_~L~~J~Xi;lr~(~Zt=):j)liIiliLuJ o(~ lll)~l f(J.f, IJ:~.


.
~-~- !':tapele 1\' ~i \' S(~ r('pet<~l de cle Ot'i este lw('esat'~ pil1il la atingerea cot ei
fi nulr-..
\i/l't]w!e de pl'(l[eqie il mu nc ii sini loal'le severe la lucrul n cheso nu l
(II at'[
('omp"illw( Orgaflismul uman nu poatt' su port a presiuni mai mari
-(Jp:j
,:):~) ar~(;('('a ce limtei:\zi:l adncimea pill(~r la care poate fi dus cheso nut
s..r!l)_~~~~LlllJiI)S~~ nI_apei la ;.li) .... 35 n1D ll"Ella _~\'hi mlnrlLli. de 1UCI'U se red UC8
l'" m{r"ul'a cretel-ii-Jlr'f~sLi~llii(ra--:3.5-'at~ durata este de :2 ore). Organismul
urn an trebuie obisnuit treptat cu conriit iile ele presiune r id icaui laintrarp{1
In schimb (ecluz area) i Cli revenirea la presiuneu atmosf er-ic. la ieirea elin
Sl hi~:lh (dezeeluzal'ea). Se pl'e\ild llf'mtttoccu'ple d ur ate i:1.1e acestol' procese:
p rrsi u uca
1 al

Ii m p ele e cl uznre

tuup dc dl'zl'cluzan'

;)'

:2 al
l al
\t)r'f~Spe( l.ate a

Iim pilor' nOI'I11ai~ in special cei pe ntiu d(>zeclulaJ'(', poate


('Clf1(!UCP la aCl idente gl'H\e. Dac timpul de acornod aro la iesirea din camera
de IUit'lI esl e plea scurt, az.otul dizolvat in singe la pres iune ridicaUl nu poate
fi evacu at in mod normal prin plmni i c aut s;'\ iasa eli! ect pri n punctele
ele la Incheictuvi. provocind infl am at ii i dur'el'i ascuite. sau prin lTeiel' ~i
co lo aua \cl'lebr al{l. pro \ ne ind m oarte a

In a doua jumtate a secolului trecut i in primele decenii ale acestu


secol, cheso anele cu aer comErimat__~.~~mstituit unul din cele mai rspln

dita-sistei:ile~-aefund~raill_aalDfim~.In aranoastra"plelepoGllrIlorehiI1"
f(?I?:t?,. ~Qn~ttllil~QL,~!lghel Sali gns: l ? Feteiji~,g~fnv_~q~snt '. fuhdate-pt

chescane cu ael'cDmp-tj]}Jl11-,--;:\celai sistem s-a utilizat i la fund iiJe--j50eW Iu:


de l~ Giurgiu.----~------lnpi;ez'em-;-uilizJJtea dLeBQC!n~lor cu aer compr-imat a devenit mai rar~
~~ct_l!Il11ar'.e-~-.deZ\-Dltrji_llIlOI~ Pr'0c ecl_('~_11IosIEiiJj~~1(?,Jt!Tia~,.e_JJ1-aa lI1cll11P .
FUNDAII

13.3.
Principiul
greutatea

total

fundaiei

DE COMPENSARE SAU FLOTANTE

de compensare este simplu: se alege adincimea de Iuudarc astfel incit

construciei

fundaia) s

(inclusiv

egal

fie

cu greutatea

aadar, construcia cotnie nsca z pmint ul

(inclusiv greutatea apei din pori);


de fundaie,

n ]egtllr~l cu calculul tusrjlor S-~l definit prt-si unca nct


!JlU'l

Conform
Aadar,

definiiei fundaiei

in cazul

fundaiei

pmintului

excuvat

scos din

grO~tpa

h! -- Y' l ).

dl' compensare !Je! = Y' l ).

de compensare

PJl(f

= ()

(de aici 'Ii denumirea de !uncb(i( /10-

tani, care ar pluti parc pe terenul ele Iundarc, creia n u-i aduce un spor de ncillCalt')

Se intilnesc do u

apa

Din

situaii:

isubtcran

condiia

se

af!~l

Per = Y D:

mai jos drci l t alpa fundal n-i (Iig . n.:20, a)


rezult:

lJ

/Jtf

= -

j'

---~-..

(1:; . J)

",1" .,(

Esle evident

C~l

daie masiv

nu poate li

S:-l lie cit mai rcdus~"l


O IUI1llol.an t ; s-ar inlocui pmi nt ut. avind o greulate \olul11id,
de exemplu, ele li-> k~!m\ cu beton sau beton armal , avind ';'1) =:21 k~ 1l1:;:
-- apa subteran se all;l deasupra t lpil Iuudnt ici (fig J.l.:W, II)
Se cx pr lm co ndil ia CI greulale~l pmint ulul :;;i a apei dislo ca tc elin gro;lpa cit' IUlld~di\~
S:-l fi \' (g;11 e cn
JJ :

greutatea proprie a unei Iundat ii l lo l a n t r trebuie


niciodat

1 :/!,/):! ,=

r.

f'
.. \

:D

-1--r
'n j
\

a
Fig. !:l.20.

Fundaii

ele compensare.

Pentru nI' .1, P cunoscute. rcz u lt Ir~ .


Scopul principal al Iu n du t iri el(' compensare este acela de a t cilucc tasril c ntrurit f""f

il

ar trebui ca lasarea s~l lie n ul , in realitate. se produc tasri . ca urmare a t c ndi uc i de rielicare a fundului cx ca v a(iei,

302

datorat

clesdlrc;lrii de prcsiuuca geologic;! sau, in cazul p;(mlnt u-

rilor argiloasc, umflrii treptate nsoite de creterea de umiditate" Prin evi tarea deschideri
, Simultane a cxcavatlci pe intreaga suprafa i prin meninerea excavat iei deschise un timp
cit l11:1i scurt, efectul de ridicare a Iundului poate fi redus la minimum.
Posibilitatea atingerii adincimii necesare de excavare D este
..i
condiionat, n cazul pmnturilor
I
;
.
r
I
' I
coezi ve , de rezistena la tor ccare
LLLLLL
a acestora

1~

.l' IIIt I'TTTf


II q

Fie o excava ie sub forma


unei tranei lungi de lime B
(fig. 1:t21). La suprafaa terenului se aplic o supraincrcare [J.
La o adincime D, tensiunea normal vertical este egal cu q =

bazei e xcavat iei funda-

= '(D +-

Jlf-----------l

rr
I

r I 1[ . .. : i!:::p_ _

il:,

--------~ r

U~DiV
Fi!!. !:l.:H. \erificarea

stabilitii

iei

V! ! '

flotanle

p. La o anumit valoare
a lui D se produce refularea p

mlnt ului de
I hlp:i cum s-a

artat

la

b az a cxcav a l i ei ,

in capi l olu l 11:

J)

AI depinde de raportul

variaz,

dup

Skcmpton, intre :)

~l

D
]\1 cazul cxcnvat ici , adincimea critic ele cxcavare este dat de n-Iat i a :

1"'111IU

un {odicil'nl dl'

Sigllltllltl

1, prescris. adinci

n u - a

(It'

c x

c a v

a rc [)

o b i i n r din:
(lUl)

/,

IUtI

SI'

tJac:I fi IISIII'! o ht i n u t \sll' pnll rl'<!us pentru a asigurl1 condiia de compensare. se pot
urm t ou rc lc nuisu ri :
evitarea ()ric~lll'i slIpra!IlC:uci"rr! l1 suprafeei terenului (p = O):
u rn pll'l'elt l' x ca \<\1 iei {U l1 ptl :
l.s
~

umple ren

eXCll\aili

(U

suspensie de argil:t (noroi llenlonitic):

(Y-Yn)"/)

Ca al cl uirc coust.ructlv. undat ia ele compensare ale t ormu unei CII/li Il duci alctuire
depinde in primul rind de natura ll'lcnului elI' pc amplasament \stld dac ni vclu l apel sub[erane se sf tueaz deasupra aelincimii dl' cxcavarc , cutia l'sle alctuit. eic' reglll diutr-u!'
rldier eneral i elin perei ingropa\i elansi pe contur. in pmint u ri argilollS(' moi. la ca nriscul de refulare a bazei este mare. cutia se realizeaz cu lin chcso n deschis eu casete dese,
care s.-t-i confere rigiditale si s .J'rcl eze " pmint.ul slab. Dup coborirea chesonului la adincimea de excavarc. SI' beloneaz fundul. n pminluri cu rezislen{t la Io rfccarc ridicat. SC'
poate utiliza oricare elin procedeele cunoscute de sus iucrc a pereilor spt u rll (sprijiniri simple. palplaue ct.c.) sau. dac Lerc n u l permite. se poate recurge la cxcavarc t aluzat
In concluzie fundaiile de compensare sau flotante combin utilizarea uuei a din sistcmelc cunoscute de Iuudare direct (de obicei radicr general sau chcso n deschis). cu cerina unei
adinci mi de excavarc corcs punz t oarc condiie( ele cornpcusa rc . PileI = O

30:;

CAPITOLUL 14
FUNDAII

~
~

PE

PILOI I

COLOANE

14.. 1. NOIUNI GENERALE. CLASIFICARE. DOMENII DE UTILIZARE

reprezint

dil~'e s~alc(\tujes_c

Pilotii
co19Sinele
elemente structurale
fundatiile ele adincime cu transmitere indircct a incI'C'Rri!o1'.

.-Pil9.11JJJig.. 14.1, a) 'sjnt elemente de fund are z\elte, caracteriz ate l!!iu.:...
J,I-un yapC:.!.'.tm.Bl:f. (de oJ~icei cel puin 2U) iQ,tre fia /) si !alw'nJ el iin'letrn llJ:f.:.__
Prin fi. se inelege poriunea ingrop at a unui element struct ural introdus
in

pmint.

Coloanele (fiQ', 14, L b) sint elemente de fundat'e alctuite di!.L111bJ1J'j


de heTOii'"armat ~au t evi met~ nfipte in t err n pl'in\ibral~..J?'~ m.rsura
-'------- ,-'----------_..... _.evacurii pmiJltului din interior... i in cazul coloanelor. l'8pe~ul -~- este

.-

~._-_

'-J.l_...__~

--~---,

m ,li' e,
el e 1'e O] , 1:-; ---LeL. t
~~.'-"" ......-====-~"=~~. _. -- --

t )

]C;(.

sll'uc!ul'a!c

d(~

de

in --l.iL

\H art a,

Dup,l cum se

c ut at i pe

li i

au~ea

pr in

cn!oane]e si nt , de fnpt, \(\I'jeHd i de pilni j


pilni ~:e vor inelege Hmbfde t ip uri

de

('\e-

e!"'l'\l'11tP

tund arc.

(;.'-...."r'~

\ \tp. \

14.11 . CLASIFICAREA

~--_.

fJI/L!!l~!.!!J(L~lldi' .{!'(/!/WIl{r /'1'

!If!..f!t..!. dl' pi/of'-"

IJil n

lu

!('/C!I

rl ji, C;liTi ~! '11I)

PILCJj'-:9~

({ incrrri I in udi'
fi li r-fc'n";')f' i Il (; \ i 1'1.

,\1' dl'(j\l'bl''''(

dou

P i I () ~ i i r I () t il 11 \ i (li Q.. J ~ 2, (f)


13 il 1, ; j-Slu-\1iTCjT'-i)ili;IJJ;)l:-~'(:J.!.ll!'e s ~. !,~.l J l rlI!] sI !'it! ('om pI'psibiL Sub "I'I'( t u l inc;'u'",-II'ii ax ial se po at e pl'oduce clepLFdl'Pet

'elati\;) d intre pilot i t(,II'I1., l]1(JhijjlJl1du-se astfel fOl'e de fl'ccan' pe supl';lfata


latern],) la contactul pilot-teren . In l u ncie de mr-imea solic itr ii i de natmil
Ipl'enului IcI baza p ilo t ului, i11C;J!"Hn~a
;-1.\ j il 1,. l_~ I r a..!'lDl j t e .Is ...1!J.[;n~ in: ';~~ .
8."10,')
S'lII
turi n 1"'e('
.
c -11)('"' C;1l1)/",i::1 I ' \ J')1p"i;!I,J
__Cr.
!2.!.JjlQ.Il ci e/'e ni p r i Il li- e C i;l r'P i..--l2.-ill1.i '4 j .tW n
PD..;jllDjle de la cont aci ul bazei_U1...-li2reHU 1: _
---.- .. -----~
~

--

a
FiU.

304

l~,

l . J--:I,'mellLl' de lUJ1d,lH' dl' ,1dinci J:1l':

c=

J_

'--

Pl' II -'- P c .. ,

-:::.......:...--i"-.~-u.....~Q-

--------_._----

J..:.....:,..;.-.k..

. 1 /

rC

\ 1 -1.

1)

unde:
A z este suprafata lateraL') a pil o t n l.H.i- 4H--Bont aet eu terenul;

~. . . .

,.:;:~v

suprafaa bazei-;

P,
rezIStena medie de frecare ~ suprafata lateral
~~;~zi;te'~la n planul ba~ii)ilotuIui.

pilatului ;

NISip prctos
/
"

?mf
nisipos

'.4-_

P,pfr'is

. . 1_: I '.}

rn aesa

a
Fin,

IL~.

'Lraus m i Lcrca 1<1 lcrl'l1 a iuc.ircri i ax ialc :

(1-1;1 pil"li flll[;IJl!i; 1)-1;, pill>!i [llI!l;il')li pc' \ il'!

"~_i_I_(~lj__

1 ,\ L() I'L1l~ .._L'~L.LJrj~., 11t,:2. b). P,L!nLul ptdr'Ullde "<:.lL


]);I! il (\ il llJIU 11 f r'~l si I'nl p l'iHJ.~jU.I..:LUll.l~b i I (p iell'i~u f'i ~ i 11 is i pUIi! lldBSil.t~1
ni~gITeG~I.~l1<11'~-;('. I'(l(' i S('!1 is t 1)('11 n,;(' ,;nll -; 1i Iii 'oSi; Mc1~T)ep 1aSal'ea I'ela ti \i\
d in l rr: piini ~i t(~I'\~Il, sub IIH'i~lI'('a!'ea i'\\:ialrl, nu se proriucr pe seama def'orm
I'ii lel('IlUilii ti(' la b az. (i tilldl' (il urm arr- il plllpl'iei dtl(:II11~'\l'i <1 ('lll'plll11;
p ilo l u lu i. In l'onSecinil, se admite (ii iJ1LL:.!.:.ujlj:l inc{\n'Hlt~ s,t..:...~!l:':Jll.iLi~_u~.
pn'silill ill' !]f)I'lmde Pl:. la C~!~.~ i1.1 tu I.J?_~l:~~.! cu t e~L
Il

U l'

,;;:> ,) : .'~ 1--'-~-~'0

~
J

'./

/"

( 11, )
"",)/

~.~-------

IJ up mod Il! el C cl.ecll!li' 8C dco )11; ( '" .' .t (' (/\'elll!,!~(:ll.JlQII .,f~{t~::;ol'l{dJLJ) il o!
piloti lH'dabl'i0ai 7i piloi e:\e(~:C~i)~~"'I~)~c-~-

!~_~..~_.L~._JL.:~il..~~~i,,\~'('stia .sint piloti de leuiu, Il~.:.. !wto.Q.


arrn at sau beton /ll'('lornpl'imC'lL. l.i~LJ..~..-:.c:e._cQllreclioJ1paz in lD1.r;epciJldel.i....JJ~_~
l~:;~f~b~te sau pe _an tjeG.. sint_~an.J)or taj 1a ]ocllLmwlJl nprp in oprI';'!.,.
i i ori p t i i.!LJ2.(~ m i n t -l)!:in .~n_lll:lin u !'l11CH () arde p I'o~ed ee:ba t~r'e,\ i brare. p1'8S1lll:-.SLi.u.w.:u h el l ' e.
. .
.

,
-----.
Lnfigerea p ilot.ilor prin h atere :,au prin vibr ar c poate fi usur at de utiIiZHI'ea UIlU i procedeu corn plirn ent a;' d enurn it subsplare.
..

P i ~li_3 x eJ

II t B t i -ll-t' j 11_1
~~tiac.sil1t piloi la care corpul
nilo-tu
1)1'; n JlLU1arei'l betcl 111tl_llLJ.l)t 1'-0 52 cHU' Zi l'ealIz at-a"'(."-1iiai:
,
- -Il!-i, se real izPC\.dL~
;~o:)

I=~ locu.I ,el; f()r~lare aJ2ilotuJ.J1LD~lp proceeleul_:~~.~eali~Rf~~g~~ll'ii, pilo.ii


se clasIfIca asITel:

"
..'
/ fI'. tubaj
.
/ cu beton compact at
pIloti executatL.pe
/ recuperabll
.
lQ9 prin batere
~ cu tubaj -, _.
. ~ cu heton turnat
----

'" nerecuperabil

.
/ Cl~_Jld)8~CUpefahii
execut a l pe ('
loc prm Ylbrare
"'- cu ttlbaj nerecupci-abil
"

[nlo,l

in uscat
/
Uil'u
tubaj"
. _ - - - - " '.
" sub protecia noro iu lu i de for'a i
piloti executati pe

lo~ iH'in~.f6i:a2,e

cutubai
\\ -

\\ cu 1) 11 rg'Il l II
conrirlJU-.w

._~,._

/ f P clq18r a b il
/
-. nerecuperahil

Cl!~'~beton
injectat
...--_.;,~-,_._'"." . _. -_.,--.".... ,~......cu lltlon turnat
---"""'----",

.p

Il P .sl: cII!/ pe carc III od 111 d(' 1'1 ( II { I (' CI PiJ2i0J!J.- ~'l ([ l' e. ([ Slip !.'!!.-Le r.(::!.~'.!./!..~ I
din ll1r.,3e deosebesc: plloI de inetesal'P ~I pIloI de d islocuire.
--' P U.Q.. Lij,_.iLS'c-. n el ~,a l' _8 sin t pili~li.ll~. care pl'i 11 in f i ge r e Cl-.l>.i1.:L..!:!:.~l i
(Ia piltJtj Pl'ef<'1.bl:ieall.sc1Ll Pl'i~l realizaI'P<'~ forat a gu~'ll,lc\l' evacuarea
prrrlnt ulu i (Ia pilo ii executaI pe loc jlrJn batel'e sau vibr arr-), se J!!'.s.~~~.:=
l.:.\unp-a.t.LQ~~<E{l 111 il: t ~ ~ II i ci j n ,.i ll.~~_ si el p_J.~J? (~n p j Jot \lI u i i, 11 ~~.\;r i, l' i_cli~~_
suprafetei ter-enului (hg. j 4.J)
,

FilJ. 1 {.:l. l'i lot de indesat"

10 ii ti e el isI O c li il' r sir}l. piioi ia. care sp. dislocllietr (11depadeaz[t) p!.:.ln forare u n \~olu111 de .iJmin.!-.e2,al cu YOllItnll! ptlotul.ill....-llt:c.
ateetincluse n mod normal. prin aceasta. starea terenului din jur (fig. llf,4)

.
Pi~.ii executc~~ l~~LJ]Dll fl5~.~r~~sin~~jl('11~~E:d~1~)_cu~re,.0 P~)Zjt.if:
int enriediar intre cele e17HUl. categlll'll u ocupi'\. pl1('\ll pr-ef'abric at i alc.it u it i

din profile metalice care, dei se introduc prin batere sau vibr are, produc,
tr ansversale reduse, o ndesare redus a terenului din jur.
Aceti piloi se numesc piloi de indesare redus.
Dup materialul din care snt alc,,-""'""'~,"":'":".;.;..;..~-:..;.:.,;;~.;:.:..;..:..:......-:...::.:...:.---.::..:..:.:..:..._-"tlllP 8:\"lsta:

datorit seciunii

-piloi omogeni~dinlemn.

metal, beTon--sjmpILl,'l)~tona-rmat,belor;
l~nI)timalr:-

- pilo.i compui (dinlemn:;,i


beton sinil)lu, lemn I beton rmat , metal
i

Fi!l. 11 ..... Pilot

de dislocuirc :

1-- tr'H'Jl ncdcran iat : :!-lJcton t urnut in


g<1U1 a" 101 at..

beton simplu).
Uu p n1.!2!l.lll -.1.~) uan a(1. C a s('~.1..!.!.~!l!J
trcnsoersole snt:
-- pilo(cu seciunea constant, la
carp sectlunea- se mentl"ilel"1eSellil1bat;:J
pe inGe~gC\ lungIme a 1Ie1;
-- pJ~2t 1 cu seeill1ie \C\riabiLla
c al'e sec iu tle~~ se _!.DodificcLliL.,tll..p.liillilll
f i~ i~j-==-::=----

\al'iR\ia__"~,,Qiunii pOi'l.le fi:


- continu, ca de exemplu la p ilo ii p ii-anud al: (fig. 14.5, a);
-ti'usc, la pilot ii cu ev az are la b;U{1 (fig. 14.5, b) sau cu ev azri mult iple (fig. "T71.5, c).
14.1.2, SOLICITRI ASUPRA PILOILOR
I FUNDAHLOR

PE PILOTi

() l u n.l at i pe pilot i ('sIr akat u it a din c!Oll(1 p,11'i pl:ilH:ip;dt>:


- Ilil ti tii. 1 (111' P() t 1i \ ('1 ti,' ill i sa II inel i 11 ai :
r'ildip!'lIl. 1111 l'lellH'tll de lwtnll :-;,\U bC'toll arm al ('1:11'(' srJlidfll'ize8Zi\
cilpe\t;j(? piloilor' (In fundaiile pe pilni de lemn utilizate in uecut , l'adiPIPI,:.
el'i'l\l a lc t.u ite d i 11 g"inzi de lem n).

Dup

pnZI~1a

i-adier-ului 18.1(1 dl" Sllj)['e:tf8\H iel'ellUlui (stabilit inind


seam a.Ta fundatiile afl ar e in alb iile CUI'SUlil,)!' de ;ll). de fenomenul ele a.f\!..ien,,;)
se deo'sebesc: '
\
'
- fundaii cu r ad ier jns" la CC)Ye I i1dit'luJ este in t o t alit at e ScHI pi\J'li81
i n:;r'np8.t (fig'. 1... o):

'307

cu r adier inalt, la care talpa radierului se afl deasupra nrvelului terenului (fig. 14.6 1 b).
Solicitrile la care snt supui piloii unei fundatii se pot exercita n
dou moduri.. si anume:
- solicitri transmise pnn intermediul radierului (fig. 14.7); acesta este
cazul general. lnci'ircrile transmise de suprnst ructur se reduc, la nivelul
-

fundaii

~-

b
Fi!!. 1 ~.().

Fundaii ]W piloi

1-

cu radi cro

eu radiei nalt:

pilot : : -- r adiel.

te-tipii rad icru lu i. la sistemul r-, H, 11 1 care gencreazit in pilo ii fundatiei


solicitnr. axiale, t.runsversale, momente inco vo ieto are tc.:
-- solicitri transmise de terenul din jurul piloilor.

l}tfiU JiU!\:
':-',::::-=-_:-::::.,=-_~
'---'~'-'

[1:;::--'
..12...5, a re=~="
+~~'~--

-~'~~'V

te
---'rJtrat -.-

-~'~'~I

,~

~'

,____

r-_'

- -- fi

...--.....'

',---

.r.:
..:----:~ii
~ ,~ -- -~,
.-..J

__ ~.

-~ ~ ~ -~l

I I

V;

--~~,

1: m O ale

-I-=---:~-:...:--:..---

IL .- . ,-.,

~ ~

lf-D_-

~~_

I '_'_.

._.'

...--'

.--'

._

, !

Fi!l. 1 ~.7. So llclt ri asupra fundaiei 11<' pilo\i


l rausm i x prin i nl cr mc -

Fin. 1 ~.8. Fn'Gli L'a ncgati\ ;'l


exelcitalC, asupra pi lol.u lui prin
tnsru ca st rnt ului

monl

d iu l rarli erulu i

Se vor exemplifica do u soliciti'lIi carachristicl' produse de terenul elin jurul piloilor


F r c car c a Il c gat i Y Cl (fig 148) Cind in cuprinsul Ii ei se int.ilncsc st rat c Joarle
co.upn-slbilc, care au l cn dint a ell' a se tasa sul) plOpi in grlllt~tl(' sau sub ('llll,il uru-i supra

:308

nclcri

aplicate la suprafaa terenului, se produce fenomenul denumit "frecare negativ".

PnJinlr: din jurul pilol ului , pc grosimea stratclor def'ormabilc , coboar prin raport cu pilotul
i in aceast micare se "aga" de corpul acestuia, exercitind prin frecare o solicitare axial
adaug

jalf\ elI' sus in jos, care se

celei transmise de' r.ulicr,

Semnul tu'crii ce se exercit pc suprafaa lateral


a pilot nlui depinde deci de miscarea rclnt i v pilot-teren
loboar~l

CIuci pi lo cu)

prin

raport

cu

terenul

din

uprasarano

jur

(situaia obinuit),
deplasri i

diri-

frc cat ca (pozi tiv) J!l se OpUlH' ,1ClSt";


T'q)Jl'ZinUI o rcact iuuc a t crcuului Cj;,ci iu<,

'il')

J",,7
'

Ci

/
'1

1 ( 1 ' [ 1

1 11

~ r, " ~ <J & ~ n '" rn-r-'7' ," ~._'"


- ~,__r .t~_,":~~~_;:j;:,//~~~~
;/~r':
'o,.
-~ .....
!:{///j-j>/~ // %
,,/",,~r'-.j:{4,_::/.L,:y

coboar

terenul

in raport cu pilotul, apare Irecan .. ncgalicare rcprcztnt. o solicitare pentru pilot vlanil cs-

\{\ ]1;.

ncgati\c este frl'cyci1t~l p: t/( rLi~{ln't11tC]C


diferitelor construcii industriale cind, dup executarea
fundaiilor pc pi lo l.i , se rcaliz caz u ruplu l uri ele grosime
mare sau se depoziteaz m atcrialc 1::1 suprafata tr-rcnu lui ,
in apropierea Iu nda ici
P r c s i uni ! a t C' ra t c x c r cit ;1 t e
a S lip r a p ilo ilo r des L r ::1 t e m o i a f lat" j 11
cu p rin s u J fi;; l j (lig 14(1) Impn-jurrtlc care produc acest Icuomcn pot li aceleasi cu (de care au gel1l'Iat
frecarea I1egali\, (li diferenta c,l suprain crcanu care
dctcrrni n dclormarca st rat ului moale este ncsi mclri c n
acest lei rcz.ul l o te ndin t de deplasare lateraUi a st1atului m