Sunteți pe pagina 1din 17

a.

). 2.

3.

4.

Relieful major n Romnia Uniti montane carpatice (relieful montan) = prezent ntre 300-2544m, medie este de 950m = puternic fragmentat de depresiuni, !i longitudinale "i trans ersale, pasuri-trec!tori#umanizare "i circula$ie intens! = !rfuri ascu$ite, a%rupturi, creste, culmi prelungi, rotun&ite sau aplatizate, platouri netede, !i nguste "i a%rupte. = 'asi e formate din( roci cristaline, roci sedimetare, roci ulcanice *arpa$ii +rientali ,ste cea mai e-tins! ramur! a *arpa$iilor 52.2 ., e-tin i pe 3/ latitudine 0ormai n orogeneza alpin! 1n!l$imea medie )300-)400m (ma-im! 2303 m 2f. 3ietrosu)4 *ulmile sunt orientate pe direcia 52 6 7,, dispuse pe trei iruri paralele("isturi n centru, fli" n est i ulcanici n est 'ul$imea depresiunilor, culoarelor de ale "i a trec!torilor # masi itatea redus! 28. 0orme ariate de relief( reliefului glaciar, ulcanic la peste 2000m altitudine 1mp!r$it n trei su%di iziuni trans ersale( nordic!, cetral! i sudic! *arpa$ii 'eridionali +rientarea general! ,st 6 2est4 9u cea mai redus! suprafa$! din *arpa$i(2).) "i l!$ime *el mai nalt sector al *arpa$iilor (de aici "i numele de 9lpii :ransil aniei) 9ltitudinea medie este de peste )400m (ma-im! este de 2544m n f. 'oldo eanu "i 2535m n f. 5egoiu 7unt cei mai masi i 7unt alc!tui$i predominant din roci dure ("isturi cristaline cu intruziuni granitice) numai pe margini din calcare "i conglomerate (relief carstic)4 3rezen$a reliefului glaciar "i periglaciar 4 3rezen$a suprafe$elor de netezire (platforme de eroziune) 2!ile trans ersale i mpart n patru grupe *arpa$ii ;ucegi4 *arpa$ii 0!g!ra"4 *arpa$ii 3ar<ng4 *arpa$ii =etezat>odeanu *arpa$ii +ccidentali 7unt cei mai scunzi dintre ramurile carpatice, culmile se men$in n general su% ?00 m (28.) 9ltitudinea medie este de 850m # lipsa reliefului glaciar (ma-im! )?49 m, n <rful ;i@or) 9lc!tui$i dintr-un mozaic de roci #2arietatea reliefului 7ectorul cel mai fragmentat cu multe depresiuni, culoare de ale, trec!tori # aspectul discontinuu al lor 3redomin! relieful pe roci dure i carstic 248ABmp. 3rezen$a depresiunilor golf i a !ilor de tip defileu Cntr! n contact direct cu muntele n zona mun$ilor Darandului4 2!ile trans ersale i mpart n 3 sectoare- *arpa$ii ;anatului4'untii 3oiana =usca4 *arpa$ii 9puseni Eepresiunea *olinar! a :ransil aniei 0undament carpatic puternic faliat i scufundat la ad<ncimi de 2000-8000m, acoperit la suprafa ! de roci sedimentare 7tructura geologic! conine cute diapire, domuri i straturi monoclinale +rientare de la , "i 5, c!tre 2 "i 72 9ltitudinea medie este de 425m (ma-im! este de )0?0 m, d ;ec@eci, )080m n d 0ir$u", )02? n E Ficlodului) =elieful caracteristic este cel de dealuri, depresiuni, !i largi, domuri, cueste4 0rec en$a alunec!rilor de teren ,ste structurat! astfel - Zona marginal(submontan) cu strate cutate care con$in sare Gcute diapireH) - Zona central(de podi) - cu strate %om%ate (%oltite) care con$in pungi de gaz metan denumite GdomuriH b. Uniti de dealuri i podiuri(=elieful de dealuri "i podi"uri) = prezent ntre 300-?00m, par n interiorul "i e-teriorul arcului carpatic = prezint! culmi rotun&ite "i domoale, platouri, !i cu lunci largi "i terase, depresiunii cu relief accidentat. = altitudini ariate, structur! monoclinal! sau cutat! Eealurile de 2est + f<ie aproape contiuu! ntre 2alea 7omeului i 2alea Eun!rii, format! din depuneri sedimentare ale apelor de munte 7e prezint! ca un piemont de eroziune cu o altitudine medie de 400m a. mai nalt!(' preluca ?)0m) i mai masi ! n nord, o unitate de leg!tur! ntre carpa i, puternic co%or<t! tectonic %. partea sudic! mult maifragmentat! i discontinu! cu m!guri de roci ulcanice, cu nclinare ,7:-2,7: 3!trund su% forma unor golfuri, n lungul r<urilor al!turi de c<mpie4 t 7e aseam!n! cel mai %ine cu 3odi"ul >etic su% aspectul genezei "i e olu$iei 7u%carpa$ii 7-au format prin tectonizarea sedimentelor (cutare) ca "i mun$ii la sf<r"itul neozoicului "i nceputul cuaternarului 9lc!tui$i din roci mai moi(gresii,marne,argile,nisipuri,pietri"uri4 7unt mai scuzi ca mun$ii, cu altitudini )000m (300m -)000m) 9ltitudinea ma-im! este de )2)? m n Eealul *@iciora "i )0)? m n '!gura '<$!u

).

2.

7trate cutate p<n! la ertical!, cu s<m%uri de sare numite cute diapire (fenomenul de diapirism specific su%carpa$ilor "i zonei su%montane a Eepresiuni :ransil aniei)4 0rec proceselor de ersant4 =elieful este format n general din dou! aliniamente de depresiuni (su%montane "i intracolinare) nc@ise de dou! aliniamente de dealuri de tip su%carpatic( m!guri = dealuri seme$e "i izolate "i muscele = culmi prelungi

3.3odi"ul 'oldo ei Initate de platform! care se suprapune pe un fundament foarte ec@i a. &um!tatea de nord (la nord de Ca"i) st! pe fundamentul platformei ,st ,uropene (foarte ec@i) %. &um!tatea de sud (la sud de Ca"i) st! pe un fundament asem!n!tor 3odi"ului Eo%rogei, format dintr-o zon! de scufundare lent! ,ste alc!tuit din roci sedimentare ec@i n nord (argile, calcare, gresii) "i recente n sud (pietri"uri,nisipuri, argile)4 7tratele au o nclinare foarte redus!, 7, n direc$ia retragerii apelor 9ltitudinile medii sunt de 300-400m, iar cea ma-im! este de 8??m n dealul *iungi =elieful strucural tipic din cauza dispunerii sedimentelor, platouri structurale, cueste (coaste) 6 *oasta Ca"ilor, dealuri de podi" pe structuri orizontale desp!r$ite de !i largi "i nguste4 5u se nt<lnesc structuri cutate 0rec en$a alunec!rilor de teren, datorit! su%stratului "i acumul!rii apei. 3.7uce ei4 *.'oldo ei4 3.;<rladului4 *.7iretului %. 3odi"ul Eo%rogei *el mai ec@i "i comple- teritoriu la $!rii4 ,ste o unitate de orogen n nord i de platform! n sud cu nclin!ri ariate 2-, (nordul J centrul) J ,-2 (sudul)4 3rin altitudinea redus! a reliefului )00-48Am (media su% 200m) poate fi considerat "i ca o regiune de c<mpie =elieful este ariat datorit! alc!tuirii geologice ariate a. partea nordic! ('-$ii '!cin) 6 format! din roci ec@i (granit), cu o structur! cutat!, rest al lan$ului @ercinic %. partea central! (3od. *asimcei) 6 format! din roci foarte ec@i ("isturi erzi), cu relief montan caledonian c. partea sudic! (3od. Eo%rogei de 7ud) 6 format! din roci mai recente (calcare , gresii), foarte larg ondulate, care dau un relief rigid, cu frec ente a%rupturi4 3artea central! "i sudic! sunt acoperite de o p!tur! groas! de loess( '.E.54 3.E.*4 3.E.7 c. 3odi"ul >etic ,ste format din depuneri sedimentare (predominant pietri"uri "i nisipuri), nclinate foarte u"or de la nord la s =elief de dealuri alungite, domoale "i l!$ite puetrnic fragmetat de ape numite piemont(piciorul muntelui); 0rec en$a proceselor de ersant d. 3odi"ul 'e@edin$i c. Uniti de cmpie (relieful de c<mpie) = prezent ntre 0-300m, format prin colmatarea unor ec@i %azine lacustre cu sedimente aduse de r<uri din car = interflu ii largi "i plate, !ile cu lunci ntinse4 e-ist! c<mpii de su%siden$!, ta%ulare, terase, glacis, piemontane a. *<mpia =om<n! *ea mai e-tins! zon! de c<mpie 20. format! pe locul unui fost mare, prin umplerea acestuia cu sedimente aduse de r<uri +rientare 5-7, dup! cum curg r<urile, dar "i de la 2-,,cum s-au retras apele marelui lac din cuaternar ,ste alc!tuit din forma$iuni sedimentare recente peste care s-au depus un strat de loess cu grosimi 8m spre est i 40m spre est 9ltitudinile sunt cuprinse ntre 320m 6 5m la !rsarea 7iretului n Eun!re (media, este 50-90m) =elieful este caracterizat prin !i largi (cu lunci "i terase) "i c<mpuri, ca ni"te platouri cu mici ad<ncituri de tasare denumite crovuri, care la ploi sunt umplute cu ap! d<nd na"tere lacurilor s!rate "i amare. :ipuri genetice de c<mpii( c<mpii nalte (piemontane, glacis), de 200-300m, c<mpii &oase de su%siden$!(de l!sare), c<mpii orizontale (ta%ulare), c<mpii de terase 6 +lteniei 1. *<mpia de 2est =eprezint! o f<ie ngust! de )5-A0Bm(partea *<mpiei 3anonice-o zon! depresionar! cu un relief e c<mpie) + regiune de sedimentare lacustr!, pe un fundamenta puternic faliat i scufundat 9ltitudinea medie este de )00m, iar altitudinile scad de la ,st ()40-)50m) la 2est ()00m) 7-a format prin umplerea unei m!ri ('area 3anonic!)cu sedimente aduse de r<urile ce co%oar! din estul s!u (nisip, pietri", argile, m<luri peste care s-a depus loessul) 3!trund mpreun! cu Eealurile de 2est su% forma unor depresiuni golf 4 Cntr! n contact direct cu muntele 3rezint! trei tipuri genetice de c<mpii( c<mpii nalte (piemontane, glacis) - peste )00m, c<mpii orizontale (ta%ulare), c<mpii &oase (su%siden$!) - sunt ml!"tinoase cu !i largi, cursuri r!t!citoare(di agante) ale r<urilor. 2. *<mpia Eeltei Eun!rii ,ste cea mai nou! "i cea mai &oas! regiune de c<mpie. ,ste situat! n partea de est la !rsarea Eun!rii n 'area 5eagr!. +cup! o suprafa$! de 4340 BmKmpreun! cu sectorul lagunar =azim

). =elief, aspecte specifice "i di iziuni 7-a format prin umplerea cu alu iuni aduse de flu iu "i mare, a unui ec@i golf al '!rii 5egre n urm! cu )0000 (e-isten$a unor mari cantit!$i de alu iuni, lipsa mareelor, panta redus! a flu iului "i platformei continentale, curen$ii circulari ai '!rii 5egre "i oscila$iile ni elului '!rii 5egre) ,ste o c<mpie &oas! n formare prin alu ionare 9ltitudinea medie este de 0,5 6 )m(ma-im! este de)2,5m n grindul Letea "i de 4Am n insula 3opina) =elieful dup! altitudine "i ni elul apelor este format din( uscaturi numite grinduri "i ostroa e (relieful emers), depresiunile, %ra$ele (relieful su%mers),

CLIMA

FACTORII GENETICI ,uropa este situat! aproape n totalitate, n zona de clim! temperat!, e-cep$ie fiind nordul continentului unde clim! rece(su%polar!)ntre 35 6 A)Mlatitudine nordic! EUROPA ROMNIA a. 0actorii radiati i - radia$ia glo%al!-%ilan$ul a. 0actorii radiati i radiati )40BcalNcmKNan-sud4 A0BcalNcmKNan-nord - )25OcalNcmKNan4 sud ))5BcalNcmKNan-nord - pozi$ia pe glo% 6 paralela de 45Mlatitudine nordic! - pozi$ia central! n ,uropa 6 caracterul continental "i de tranzi$ie al climei - diferen$a de latitudine dintre nord "i sud 6 sc!derea temperaturi de la sud spre nord cu 2-3M b. 0actorii fizico-geografici-relieful, mic!rile c. 0actorii fizico-geografici p!m<ntului i suprafeele acti e ale apelor =elieful 6 prin altitudine determin! sc!derea temperaturi cu 8MN)000m, cre"terea precipita$iilor, "i sc!derea presiuni aerului, aceste lucruri determin! eta&area climatic!( eta& de munte(climat)4 eta& de deal "i podi"(climat)4 eta& de c<mpie 'area 5eagr! 6 fiind o mare de tip continental influen$a ei se resimte pe o suprafa$! foarte mic! )5-25Bm c. 0actorii dinamici - circula$ia general! a d. 0actorii dinamici 6sunt dai de circula$ia general! a maselor atmosferei -circula$ia maselor de aer este de aer predominant din est influien$at! de de dez oltarea "i e olu$ia unor P *irculatia estica-45.din an-ierni %lande si ploioase si eri centri de presiune situa$i n afara continentului calde si ploioase. sau pe marginile acestuia( P *irculatia polara-30.din an-scade temperatura, precipitatii su% P centre de presiune ma-im! forma de a ersa. (anticiclonul azorelor, anticiclonul groenlandez "i P *irculatia tropicala-)5.din an-creste temperatura aerului anticiclonul central-asiatic)4 P *irculaia de %locare 6 deasupra continentului 6 reme frumos!, P centre de presiune minim! (ciclonul cu cer senin, c!lduroas! ara i lipsit! de precipita ii iar islandez "i ciclonul si%erian) d. 0actorii antropici d. 0actorii antropici

ELEMENTELE CLIMATICE *ontinentul, su% raport climatic, are o azonalitatea deformat! de la 72-5,, determinat! de ac iunea climatic! simultan! a *urentului 9tlanticului de 5ord i de continentalismul p!r ii de est a ,uropei ). =egimul termic ). =egimul termic( 2. :emperatura medie anuala( peste )?*-in temperatura medie anual( - este de )0M * pe ansam%lul sudul continentului4 0*-in nordul 7candina iei4$!rii (scade cu altitudinea,)0-))M n c<mpie, 8-)0M la deal, su% 0M 4*-e-tremitatea 5-, a ,. pe munte -2,?M +mu4 scade n latitudine de la sud ())M) la nord 3. :emperatura medie a lunii ianuarie( 5-)0/ n (?.5M) sudul ,4 0- 5/ meseta s, '*0, '=, *=4 - 5-0/ temperatura medie alunii iulie( - este de 2)M* la ni el de centrul, estul i estul ,4 su% - 5/52 * de est a , $ar!,(4,5M f. +mu)4 scade cu altitudinea, 6 22-24Mn c<mpie, )?4. :emperatura medie a lunii iulie( su% )5/ 2)Mn deal, su% )?Mla munte 5*,,, 5 7can, 5 C-le ;4 )5-20/ 7 C-le ;4 7 7can, temperatura medie a lunii ianuarie ( este -2M* la ni el de * ,4 20-25/ 7 , $ar! (-)0-))Mn f. +mu)4 scade cu altitudinea "i de la 2 la , 3este 25/ 7 3en 7candina ice, 7 3en ;alcanice temperaturile extreme( ianuarie -3?,5M la 25 ianuarie )942, 5. Czotermele lunilor e-treme-nu sunt conform ;od l<ng! ;ra"o 4 iulie 44,5M la )0 august )95), Con 7ion, ;r!ila zonalit!$ii latitudinale, ci pornesc din 72# 5, II. =egimul precipita$iilor-este suficient pentru 2. =egimul precipita$iile

dez oltarea egetaiei 2000-4000 mm 5 7can, ' 9lpi, )000-2000 mm 5 C%eriei, 5 Ctaliei, 2 ;alcanilor, C-le ;, * 7candina iei 500-)000 mm 3en C%eric!, Ctalic!, ;alcanic!,, *entrul , 7u% 500 mm 5 i 7 *,,, *entrul 3en C%erice III. =egimul eolian *irculatia generala este dominata de 2anturile de 2 2. *ri atul-se manifesta in , si 5, ,uropei.,ste un ant uscat si rece,care pe timpul iernii poate spul%era zapada. 3. 9ustrul-se manifesta in 7, ,uropei.,ste un ant uscat si cald. 4. ;ora-se manifesta pe tarmul 'arii 'editerane.,ste un ant rece. 5. 'istralul-%ate dinspre ' * 0 spre 'area 'editerana. 9re iteze mari si poate pro oca furtuni pe mare. 8. 0oe@nul-se manifesta acolo unde muntii reprezinta %ariere in calea maselor de aer. ,ste un ant cald si uscat care topeste zapada prima ara pro ocand inundatii. A. ;rizele marine-se manifesta in zona de tarm din cauza diferentelor de temperatura si presiune intr apa si uscat

3recipita$iile scad de la est la est (830-400mm) "i cresc cu altitudinea (cantitatea ma-. este de peste )400 mmNan, n ' 9puseni, minima 380mmNan, pe litoral)4 cantitatea medie anual! este 83A mm,

3.=egimul eolian (2<nturile) este determinat de circula$ia general! a maselor de aer4 2anturile de 2est-au caracter general. *ri atul-iarna produce iscol,geruri4se manifesta in partea de est a tarii. 9ustrul- ara este cald si secetos si iarna este cald si umed4se manifesta in partea de 72. 2anturile cu caracter de foe@n-Eepr.0agaras,Eepr.9l%a Culia:urda,7u%carpatii *ur%urii. ;rizele marine-ziua %at dinspre apa spre uscat si noaptea in ers4se manifesta pe o distanta de 5-)0Bm de la tarm. ;rizele de munte-dimineata %at spre culmi si seara %at spre ai

CLIMA REGIONAREA CLIMATIC A. EUROPA 1. Climat u!"olar eri scurte r!coroase "i ierni lungi aspre cu precipita$ii reduse4 este specific n nordul ,uropei "i Cslanda temperatura medie anual! 0 - 2M( ara, su% )5M4 iarna, -)5M- -)0M)4 precipita$ii su% 500mm4 <nturi din nord-polare 2. Climat t#m"#rat oc#a$ic ierni %l<nde "i eri r!coroase cu precipita$ii %ogate tot anul4 este specific pe $!rmul +ceanului 9tlantic. temperatura medie anual! A-)5M( ara, )5 - 20M4 iarna, ntre 5 - )0M)4 precipita$ii )000 6 3000mm "i peste4 <nturi din 2 %. Climat t#m"#rat co$ti$#$tal eri scurte c!lduroase, ierni lungi "i aspre n estul continentului4 este specific n ,uropa ,stic! (* ,uropei de ,st) temperatura medie anual! ) - )2M ( ara )5 - 20M4 iarna 0 - - )5M)4 precipita$ii 500 -)000mm "i su%4 <nturi din 5, &. Climat t#m"#rat '# tra$(i)i# eri calde, ierni mai reci n centrul continentului 4 ,uropa *entral! "i 3eninsula C%eric! temperatura medie anual! 2 - )3M ( ara 20M4 iarna 0 - - 5M)4 precipita$ii 500 - )000mm4 <nturi din est *. Climat m#'it#ra$#a$ eri calde secetoase, ierni %l<nde ploioase4 este specific n &urul '!rii 'editeraneene temp medie anual! )4-)?M( ara2 0 - 25M"i peste4 iarna 5-)0M)4 precipita$ii 500-2000mm "i peste4 <nturi din 2 "i 7 +. Climat mo$ta$ elementele climei se modific! odat! cu cre"terea altitudinii 4 este specific n 'un$ii *aucaz, 'un$ii 9lpi, 'un$ii *arp temperatura medie anual! 0M ( ara 20 - )0M4 iarna 0 - - )5M)4 precipita$ii 2000 - 4000m4 <nturi din est , austrul, iarna, din sud- est sau sud-est, %rizele de munte "i marin. ,. ROMANIA 9. =egionale - impuse de influen$ele e-terne ). *limat cu influen$e oceanice- estice 6 n *, 2. 52, temperaturi moderate "i umiditate mare 2. *limat cu influen$e su%mediteraneene 6 n 72, ierni %l<nde "i eri mai pu$in secetoase 3. *limat cu influen$e de tranzi$ie 6 'untenia *entral!, cu precipita$ii ce scad de la est a est 4. *limat cu influen$e continentale de ariditate 6 , "i 7,, precipita$ii reduse, geruri iarna "i secete ara 5. *limat cu influen$e sacndina o-%altice 6 n ;uco ina, temperaturi mai sc!zute "i precipita$ii mai %ogate 8. *limat cu influen$e pontice 6 n e-tremitatea estic!, )5-25Bm de $!rm, temperaturi moderate "i precipita$ii reduse ;. ,ta&ele climatice 6 impuse de relief Eta-ul '# c.m"i#( altitudinea, su% 300m4 temperatura medie anual!, )0-))M*4 precipita$ii, 400-800mmNan

Eta-ul '# '#al /i "o'i/0 1 dealuri &oase (altitudinea, 300-500m, temperatura, ?-)0M*, precipita$ii, 800-A00mmNan P dealuri nalte (altitudinea 500-?00m, temperatura, 8-?M*, precipita$ii, A00-900mmNan)4 P depresiuni Eta-ul '# mu$t#( 1 mun$i &o"i (altitudinea ?00-)000m, temperatura, 2-8M*, precipita$ii, ?00-)000mmNan)4 1 mun$i nal$i (altitudinea, )000-2000m, temperatura, 0-2M*, precipita$ii, )000-)300mmNan)4 P eta&ul alpin (altitudinea peste 2000m, temperatura 6 2-0M*, precipita$ii, peste )200mmNan)4 P depresionar "i culoare de ale (in ersiuni termice frec ente, foe@n-ul)4 *lima mediteranean! 30-40 lat 5 n 7udul continentului, )5-)A* Cernile sunt %l<nde "i ploioase, iar erile calde "i secetoase 2<turile de est, austrul, %ora, mistralul =eduse *lima temperat oceanic! 40-A0 lat 5 n estul continentului )0-)5* 1n general regulate, peste ) 000 mmNan 2<nturile de est, %rizele marine =eduse *lima temperat continrntal! 40-80 lat 5 n *entrul "in ,stul continentului 5-)0* 1n general reduse, scad spre est (su% 500 mmNan) 2<nturile de est "i iarna cri !$ul 'ari, cresc spre est *lima su%polar! 5ordul continentului 0-5* =eduse mai ales su% form! solid! 2<nturi polare 2erile sunt scurte iar iernile lungi *limatul montan

Ti"ul '# clim2

*aracterizat de eta&area elementelor climatice

R#3iu$i T#m"#ratura

Pr#ci"ita)ii

4.$turi Am"litu'i$i t#rmic#

REGIONAREA CLIMATIC EUROPA ). *limat su%polar eri scurte r!coroase "i ierni lungi aspre cu precipita$ii reduse4 este specific n nordul ,uropei "i Cslanda temperatura medie anual! 0 - 2M( ara, su% )5M4 iarna, -)5M- -)0M)4 precipita$ii su% 500mm4 <nturi din nord-polare 2. *limat temperat oceanic ierni %l<nde "i eri r!coroase cu precipita$ii %ogate tot anul4 este specific pe $!rmul +ceanului 9tlantic. temperatura medie anual! A-)5M( ara, )5 - 20M4 iarna, ntre 5 - )0M)4 precipita$ii )000 6 3000mm "i peste4 <nturi din 2 3. *limat temperat continental eri scurte c!lduroase, ierni lungi "i aspre n estul continentului4 este specific n ,uropa ,stic! (* ,uropei de ,st) temperatura medie anual! ) - )2M ( ara )5 - 20M4 iarna 0 - - )5M)4 precipita$ii 500 -)000mm "i su%4 <nturi din 5, 4. *limat temperat de tranzi$ie eri calde, ierni mai reci n centrul continentului 4 ,uropa *entral! "i 3eninsula C%eric! temperatura medie anual! 2 - )3M ( ara 20M4 iarna 0 - - 5M)4 precipita$ii 500 - )000mm4 <nturi din est 5. *limat mediteranean eri calde secetoase, ierni %l<nde ploioase4 este specific n &urul '!rii 'editeraneene temp medie anual! )4-)?M( ara2 0 - 25M"i peste4 iarna 5-)0M)4 precipita$ii 500-2000mm "i peste4 <nturi din 2 "i 7 ROMNIA 9. =egionale - impuse de influen$ele e-terne ). *limat cu influen$e oceanice- estice 6 n *, 2. 52, temperaturi moderate "i umiditate mare 2. *limat cu influen$e su%mediteraneene 6 n 72, ierni %l<nde "i eri mai pu$in secetoase 3. *limat cu influen$e de tranzi$ie 6 'untenia *entral!, cu precipita$ii ce scad de la est a est 4. *limat cu influen$e continentale de ariditate 6 , "i 7,, precipita$ii reduse, geruri iarna "i secete ara 5. *limat cu influen$e sacndina o-%altice 6 n ;uco ina, temperaturi mai sc!zute "i precipita$ii mai %ogate 8. *limat cu influen$e pontice 6 n e-tremitatea estic!, )5-25Bm de $!rm, temperaturi moderate "i precipita$ii reduse ;. ,ta&ele climatice 6 impuse de relief Eta-ul '# c.m"i#( altitudinea, su% 300m4 temperatura medie anual!, )0-))M*4 precipita$ii, 400-800mmNan Eta-ul '# '#al /i "o'i/0 1 dealuri &oase (altitudinea, 300-500m, temperatura, ?-)0M*, precipita$ii, 800-A00mmNan P dealuri nalte (altitudinea 500-?00m, temperatura, 8-?M*, precipita$ii, A00-900mmNan)4 P depresiuni Eta-ul '# mu$t#( 1 mun$i &o"i (altitudinea ?00-)000m, temperatura, 28M*, precipita$ii, ?00-)000mmNan)4 1 mun$i nal$i (altitudinea, )000-2000m, temperatura, 0-2M*, precipita$ii, )000-)300mmNan)4 P eta&ul alpin (altitudinea peste 2000m, temperatura 6 2-0M*, precipita$ii, peste )200mmNan)4 P depresionar "i culoare de ale (in ersiuni termice frec ente, foe@n-ul)4

8. *limat montan elementele climei se modific! odat! cu cre"terea altitudinii 4 este specific n 'un$ii *aucaz, 'un$ii 9lpi, 'un$ii *arp temperatura medie anual! 0M ( ara 20 - )0M4 iarna 0 - - )5M)4 precipita$ii 2000 - 4000m4 <nturi din est , austrul, iarna, din sud- est sau sud-est, %rizele de munte "i marin

P eta&ul de p!dure( - altitudine ?00-)?00m, temperatura 2-8M*, precipita$ii ?00-)200mmNan)4

5I6ROGRAFIA EUROPA ). 09*:+=CC >,5,:C*C


circuitului apei n natur!

=e$eaua @idrografic! este foarte %ogat! "i dens! 3ozi$ia geografic! (particularit!$ile climatice), caracteristicile cantitati e "i calitati e ale

*onfigura$ia $!rmurilor "i ntinderea continentului, 3articularit!$ile su%stratului geologic, reliefului J egeta$ie. 2. =QI=CL, FC 0LI2CCL, C. Eupa lungime se disting( a. 0lu ii cu lungime de peste 3500Bm( 2olga-este cel mai lung flu iu al ,uropei , are cel mai mare %azin @idrografic, iz or!"te din 3od. *entral =us, se ars! in %azinul areic al 'arii *aspice %. 0lu ii cu lungimi cuprinse ntre 2000 "i 3000Bm( Eun!rea-este al doilea flu iu ca lungime-2?80Bm, iz or!"te din '-$ii 3!durea 5eagr!, se ars! n 'area 5eagr! Iral-iz or!"te din '-$ii Iral "i se ars! in 'area *aspic! 5ipru-se ars! n 'area 5eagr! c. 0lu ii cuprinse intre )000 si 2000 Bm4 Eon, 3eciora, 5istru, ,l%a, =@in, =@one. CC. Eup! tipul de scurgere se disting( a.:ipul nordic-flu iile care se ars! n +ceanul 9rctic, -scurgerea este redus! n timpul iernii pentru ca r<urile ng@ea$!4 3eciora, E ina de 5ord, 5e a. %.:ipul estic-flu iile care se ars! n +ceanul 9tlantic, -r<urile au un regim de scurgere relati uniform4 Loara, 7ena, :amisa, 'eusse. c.:ipul sudic-flu iile care se ars! n 'area 'editeran! -sunt r<uri scurte, cu de%ite mici ara4 =@one, 3ad, :i%ru. d.:ipul central-se ars! n 'area 5eagr! sau 'area ;altic!, -regim comple- cu ape mari prima ara "i toamna4 Eunarea, 2istula, ,l%a, +dra. e.:ipul estic-se ars! n 'area *aspic!, -de%ite foarte mici pe timpul erii4 2olga, Eon, 5ipru 3. L9*I=CL, depresiuni ale scoarei umplute cu ap a. Lacuri glaciare( Ladoga, +nega, 'azuriene, >ene a, ;ucura, D!noaga4 f. Lacuri tectonice( ;alaton, +@rid, 3rispa %. Lacuri tectono-glaciare( *omo, 'aggiore, >arda, Duric@, Leman, 2attern, 2anern. c. Lacuri ulcanice( 9l%ano, 7f<nta 9na, *@am%ot4 g. Lacuri carstice( 2!r!"oaia, Cg@iu, D!ton,:rasimeno, 3opo o. d. Lacuri de %ara& natural "i antropic( =o"u, 3or$ile de 0ier, Cz . 'untelui, =%insB. e. Lagune "i limanuri( Duider, =azim, 2ene$ia, 'ar 'enor. ROMNIA ). 09*:+=CC >,5,:C*C =om<nia are o re$ea @idrografic! unitar! deoarece marea ma&oritatea r<urilor se ars! n flu iul Eun!rea "i 'area5 9ce"ti factori sunt( clima, relieful, alc!tuirea su%stratului4 circuitul apei n natur!4 omul 2. =QI=CL, FC 0LI2CCL, =<urile au o scurgere radiar! 6 circular! "i di ergent! =egimul r<urilor este influen$at de regimul precipita$iilor, de relief, alc!tuirea su%stratului, de egeta$ie "i de om Ee%itele r<urilor sunt aria%ile n cursul unui an (de%itul mediu este ))?0mNs), r<urile sunt carpatice-85. J dun!rene-9?. =<urile sunt grupate teritorial n patru grupe 9. >rupa r<urilor de 5ord "i 5ord 6 2est- :isa, 7ome"ul, *ri"urile, 'ure"ul-A8?Bm, ;ega-canalizat pe o L de ))4Bm ;. >rupa r<urilor de 7ud "i 7ud 6 2est ;ega,4 :imi"ul, ;<rza a, 5era, *ara"ul, *erna, Riul, +ltul( A3ABm "i de%it, 9rge"ul, E<m%o i$a, Calomi$a- 4)0 Bm *. >rupa r<urilor de ,st "i 5ord-,st au ca r<uri colectoare 7iretul "i 3rutul( 7iretul( este cel mai mare r<u ca de%it din $ar! 222mSNs "i al patrulea ca lungime598Bm-7ucea a, 'oldo a, ;istri$a, :rotu", ;uz!u, ;<rladul4 3rutul( este al treilea ca L A)8 Bm "i al cincilea ca de%it E. >rupa r<urilor de 7ud-,st (Eo%rogene)-:eli$a "i :ai$a6se ars! n lacul ;a%adag4 7la a6L. >olo i$a4 *asimcea 6L. :a"aul

3. L9*I=CL, Lacuri glaciare-sunt n num!r de )A0-Lala, ;<lea, ;ucura, D!noaga4 Lacuri de crater ulcanic 6 L. 7f<nta 9na Lacuri de %ara& natural 6 L. =o"u4 Lacuri carstice 6 L. 3adi", L. 2!r!"oaia, L. 3onoare "i D!ton Lacuri cu ap! s!rat! - L. 7l!nic "i :elega, +cnele 'ari , +cna Fugatag, +c 'ure", :urda, 7i%iului, 3raid, Irsu Lacuri iazuri "i @ele"teie-L. Erac"ani,>eaca, *!tina, D!u de *<mpie, Ter!str!u, :ei, 0loreasca, ;!neasa, *i"migiu Lacuri cu ap! s!rat! sau amar! (cro ) 6 L. 7!rat, 9mara, 0undata, 'o ila 'iresii. Limanuri flu iatile-L. 7nago , *!ld!ru"ani, ;alta 9l%!, 'osti"tea, +ltina, 2ederoasa, ;ugeac. Limanuri maritime -;a%adag, :a"aul, :ec@irg@iol, :atlageac, 'angalia Lagune-L. =azim- 7inoie "i 7iutg@iol4 Eelta Eun!rii( 'er@ei, Lumina, 3uiu, =o"u, Erano , Csac, >orgo a. Lacuri de acumulare (%ara& artificial) 6 L. 3or$ile de 0ier C "i CC, 7t<nca 6 *oste"ti, Cz 'untelui

6UNREA 7I MAREA NEAGR 6UNREA Cz or!"te din mun$ii 3!durea 5eagr! din >ermania "i se ars! n 'area 5eagr! printr-o delt! ( est-est) ,ste al doilea flu iu ca lungime (2?80Bm), de%it(8000-A000mSNs) "i %azin @idrografic(?)A000BmK) din ,uropa 9re un de%it la intrare n $ar!, la ;azia" de 5580mSNs, iar la 3!tl!geanca de%itul a&unge la 84A0mSNs 9lu iunile medii anuale sunt de 30 milioane tone. :rece prin zece state (>ermania, 9ustria, 7lo acia, Ingaria, *roa$ia, Cugosla ia, ;ulgaria, =om<nia, = 'oldo a, Icraina) "i patru capitale(2iena, ;ratisla a, ;udapesta "i ;elgrad) *ursul Eun!rii este mp!r$it n trei sectoare a. *ursul superior-)02) Bm (Eun!rea alpin!) 6 de la iz oare p<n! la 2iena , cu afluen$ii Cller, Cnn, Csar, Lec@. %. *ursul 'i&lociu - A84Bm (Eun!rea panonic!) 6 de la 2iena p<n! la ;azia", cu afluen$ii :isa, Era a, 7a a "i 'ora a c. *ursul Cnferior 6 )0A5 Bm (Eun!rea pontic!) 6 de la ;azia" p<n! la 'area 5eagr!, cu afluen$ii +lt, 7iret, 3rut 9sigur! leg!tura dintre 'area 5eagr! (*onstan$a) "i 'area 5ordului(=otterdam) prin canale ,ste o a-! ec. european! important!4 9re un poten$ial @idroenergetic "i turistic ridicat4 'ul$imea a"ez!rilor rurale "i ur%ane *olecteaz! aproape toat! re$eaua de r<uri din $ar! 9?. mai pu$in cele do%rogene ,ste mp!r$it n patru sectoare n func$ie de pant!, modul de depunere al alu iunilor, l!$ime "i de pesca&. ).7ectorul ;azia" 6 3or$ile de 0ier (Eefileul Eun!rii) Cnclude cel mai lung defileu din ,uropa )44 Bm, 2ale foarte ngust!, ca un ade !rat GdefileuH 2.7ectorul 3or$ile de 0ier 6 *!l!ra"i (Lunca Eun!rii) 3rezint! o lunc! ce se l!rge"te continuu de la ?00m n a al de E:7 p<n! la )3 Bm amonte de *!l!ra"i 3.7ectorul *!l!ra"i 6 ;r!ila (;!l$ile Eun!rii) 1n acest sector lunca prezint! cea mai mare l!$ime, deoarece Eun!rea se desparte ;alta Calomi$ei, ;alta ;r!ilei 4.7ectorul ;r!ila 6 'area 5eagr! (Eun!rea 'aritim!) 3ermite intrarea na elor n a al de ;r!ila a <nd un pesca& de Am Eun!rea se desface n apropiere de :ulcea n cele trei %ra$e, dintre ele doar 7ulina este na iga%il MAREA NEAGR 1. 3ozi$ia geografic!( ntre continentele ,uropa "i 9sia 2. =elief, aspecte specifice "i su%di iziuni( +cup! o suprafa$! de 4)3000BmK f!r! 'area 9zo 4 9d<ncimea medie este de )2?2m iar cea ma-im! de 22))m ,ste o mare de tip continental, fiind legat! de +ceanul 3lanetar prin m!ri "i str<mtori '. 'armar! cu str. ;osfor "i Eardanele "i '. 'editeranean! prin str. >i%raltar, iar de '. 9zo prin str. Oerci 7-a format dintr-o fost! mare ('area 7armatic!) care s-a retras treptat 9re pu$ine insule (7acalinul 'are "i 'ic, C. Ferpilor), peninsule( *rimeea, golful +dessa =elieful este format din( platforma continental! - -200m4 a%ruptul continental - - 200 - - 2000m a. fundul m!rii "i gropile a%isale - - 22)) m n partea central-estic! +riginalitatea m!rii const! n( a. li" a cur#$)ilor v#rticali care s! permit! amestecul apelor de la suprafa$! cu cele din ad<nc. (Geu-inismH) !. ali$itat#a 'i8#rit2 ce a permis delimitarea a dou! straturi de ap! - un strat mai dulce la suprafa$! (- 200m) cu o salinitate de )A-)?U, cu o-igen dizol at "i forme de ia$!, alimentat din ploi "i r<urile care se ars! n ea cu o densitate a apelor mai mic! - un strat mai s!rat de ad<ncime (su% -200m) cu o salinitate de 2)-22U, cu @idrogen sulfurat, lipsit de ia$! c. "r#(#$)a a 'ou2 cat#3orii '# cur#$)i( - curen$ii de suprafa$! (circulari), neregula$i determina$i de <nturi, formeaz! dou! circuite, care n zona noastr! au o orientare 5,-72 ce au permis formarea cordoane litorale care au nc@is laguna =azim ".a. - curen$ii complementari (compensa$ie)(

P un curent de desc!rcare la suprafa$! dinspre 'area 5eagr! spre 'area 'editeranean! 6 ape dulci P un curent de compensare n ad<ncime dinspre 'area 'editeranean! spre 'area 5eagr! 6 ape s!rate Lipsa mareelor s-au sla% dez oltate deoarece este o mare nc@is! :em apei ariaz! de la suprafa$! ))-)8M n ad<ncime A-9M dar "i n func$ie de anotimp 20-25M ara "i n &ur de 0Miarna 2ia$a este prezent! numai la suprafa$! "i este format! din( fitoplancton, zooplancton, mamifere (delfini), pe"ti 7pecificul faunei din 'area 5eagr! este dat de prezen$a sturionilor (nisetrul, morunul, p!struga, cega) +ra"e importante la 'area 5eagr!( 'angalia, *onstan$a, 7ulina, +dessa, 7e astopol, Calta, 5o orossiisB, 7oci, 7u@umi, 3oti, ;atumi, :ra%zon, 7inope, DonguldaB, Cstam%ul, ;urgas "i 2arna

9N4E7UL ,I:PE6OGEOGRAFIC EUROPA 1. Tu$'ra ; $or' <climat rece su%polar4 egeta$ie ier%oas! de mu"c@i, lic@eni, adaptat! la frig, ar%u"ti pitici( mesteac!nul "i salcia pitic!)4 fauna( ursul, iepurele, ulpea polar!, ren, foc!, mors!4 soluri( su%$iri cu su%strat permanent ng@e$at "i soluri ml!"tinoase 2. P2'uril# '# co$i8#r# =tai3a> ; $or' /i $or'?# t = climat temperat continental rece4 egeta$ia( ar%orii cu frunze erzi tot anul, molid, %rad, pin, zad!4 fauna( urs %run, cer%, r<s, e eri$!, lupi, zi%elin!, @ermelin!4 soluri( spodosoluri (podzolice, alpin 6 %run acide) %. P2'uril# '# 8oioa # ; c#$trul /i v# tul co$ti$#$tului < climat temperat oceanic "i continental egeta$ia( ar%orii cu frunze c!z!toare (caducifoliate), ste&ar, fag, ulm, tei, ar$ar, frasin.4 fauna( cer%ul, c!prioara, &derul, ulpea, lupul, mistre$ul, pisica s!l%atic!, urs %run, e eri$a4 soluri( %rune, cenu"ii "i argiloase %ogate n @umus &. P2'uril# '# am# t#c ; sudul p!durilor de conifere, cuprind p!duri de foioase "i conifere *. @t#"a ; nordul '!rii 5egre "i *aspice, prelungit! p<n! n 9sia *entral! = climat temperat continental egeta$ia( ier%oas! (pir, negar!, colilie, p!iu") adaptat! la usc!ciune, a fost nlocuit! de terenuri agricole, sil ostepa Gstepa cu ar%oriH4 fauna0 roz!toare (iepure, @<rciog, pop<nd!u), dropia, reptile, "erpi4 soluri( fertile negre numite cernoziom (Icraina, =usia, =om<nia) 6 gr<narul ,uropei. +. 4#3#ta)ia m#'it#ra$#a$2 ; !a(i$ul M2rii M#'it#ra$##$# < climat mediteranean sau su%tropical egeta$ia( ar%ori "i ar%u"ti care nu-"i pierd frunzele (ste&arul erde, ste&arul de plut!, laurul, mirtul,), egeta$ie de maVuis "i garriga (le !n$ic!, rozmarin, cim%ru) "i planta$ii de m!slini4 fauna( reptile, "acali, "erpi, mufloni, %roasca $estoas!, scorpioni, ipere "i p!s!ri4 soluri( ro"cate 6 castanii "i terra rossa pe su%strat calcaros A. 4#3#ta)ia '# #mi'#/#rt ; (o$a M2rii Ca "ic# < climat temperat continental e-cesi "i su%tropical4 egeta$ia( ier%uri aspre, tufi"uri, ar%ori f!r! frunze4 fauna( asem!n!toare zonei mediteraneene4 soluri( nisipoase "i ro"cate B.4#3#ta)ia mu$)ilor C$al)i ; Mu$)ii Al"i, Cauca(, Car"a)i, Piri$#i < climatul mun$ilor nal$iD egeta$ia este eta&at! de la %az! n sus( terenuri agricole, p!duri de ste&ar, 500-A00 m, p!duri de fag, A00-)200 m, p!duri de conifere, )200-2000 m, ar%u"ti pitici "i pa&i"ti, 2000-3000 m, lipsite de egeta$ie sau foarte s!rac!, peste 30004 fauna( specific! fiec!rei zone de egeta$ia solurile( spodosoluri, cam%isoluri "i argilu isoluri ROMNIA Caract#r# 3#$#ral# 2egeta$ia este condi$ionat! de( pozi$ia n latitudine, condi$iile climatice, condi$iile de relief 6 determin! eta&area egeta$iei (p!duri de gorun, fag "i conifere "i a pa&i"tilor alpine), pozi$ia geografic! pe glo%, caracteristicile re$elei @idrografice, tipul de sol, su%stratul geologic, acti it!$ile economice4 0auna este condi$ionat! e egeta$ie4 7e diferen$iaz! unit!$i zonale "i intraz, et. A. U$it2)il# (o$al# 1. Eo$a t#"#i /i ilvo t#"#i - :?%::m ,ste specific! n *<mpia =om<n!, *<mpia de 2est, 3odi"ul 'oldo ei, *<mpia :ransil aniei (c<mpiile "i podi"urile &oase) 2egeta$ia este format! di ier%uri -erofile, graminee "i p<lcuri de p!duri cu specii termofile (sil ostep!) *ondi$iile climatice specifice sunt de temperaturi ridicate ar! "i precipita$ii pu$ine4 0auna specific!( "oarece, pop<nd!u, @<rciog, or%ete, dropie, prepeli$!, crap, "al!u, somon, "tiuc!, %i%an4 7olurile specifice( molisolurile (cernoziomuri le igate, negre, %!lan, cenu"ii "i castanii) 2. Eo$a '# "2'ur# ; %:: ; 1B::m a. #ta-ul t#-arului 6 2:: ; *::m gorun, cer, g<rni$!, ste&ar pufos, tei, alun, ar$ar "i amestec ste&ar-fag, gorun-fag (400-800m)4 podi"uri "i dealuri &oase "i nalte fauna( c!prioar!, iepure, pisica s!l%atic!, fazan, grangur, sitar4 soluri( argilu isoluri (%run ro"cate) a.#ta-ul 8a3ului *::?12::. ulm, frasin, &ugastru, paltin, carpen, fag, tei "i amestec fag-molid ()200-)400m)4 mun$ii &o"i "i dealurile nalte fauna( mistre$, lup, ulpe, iezure, e eri$!, graur, mierl!, cioc!nitoare, clean, mrean!, sco%ar4 argilu isoluri "i cam%isoluri (%rune "i %run acide) !.#ta-ul co$i8#r#lor ; 12::?1B::m molid, %rad, pin, tis!, zad!, zmeur "i amestec molid-fag ()200-)400m)4 fauna( urs, cer%, &der, r<s, coco" de munte, g!inu"! de alun,7oluri( cam%isoluri "i spodosoluri (podzolice) %. Eo$a al"i$2 ; la "# t# 1B::m a. #ta-ul u!al"i$ ; 1B::?2:::m, afin, meri"or, sm<rdar, ienup!r, &neap!n4 #ta-ul al"i$ ; la "# t# 2:::m, mu"c@i, lic@eni, p!ru"c!, firu$!, clopo$ei, floarea de col$4 0auna( capra neagr!, "oarece alpin, ac il!, ulturul %!r%os, cinteza alpin!, p!str! 4 solurile sunt alpine %run acide (spodosoluri)

,. U$it2)il# a(o$al# =i$tra(o$al#> apar pe suprafe$e restr<nse fiind impuse de tipul de roc!, inter en$ia antropic! "i microclimat a. egeta$ia mediteranean!( liliac s!l%atic, mo&drean, c!rpini$!, castan dulce4 "arpele cu clopo$ei, %roasca $estoas!, ipera corn %. egeta$ia de lunc!( p!duri de lunc!, z! oaie, soluri alu ionare, faun! specific!4 egeta$ie @alofil!, psamofil!,@igrofil!. C. 4#3#ta)ia /i 8au$a acvatic2

:ipul de clim! *LC'9: 3+L9= FC 7I;3+L9= *LC'9: :,'3,=9: =,*,

Dona %iogeografic! :I5E=9

EONELE ,IOPE6OCLIMATICE ALE EUROPEI 2egeta$ia 0auna 7olurile mesteac!n pitic, salcia, mu"c@i "i lic@eni molid pin zad! renul, ulpea polar!, lemingul elanul, lupul, @ermelina, r<sul, castorul soluri de tundr!

Localizare n lungul litoralului arctic, ntre *.5ord "i m$ii. Iral din 9lpii 7candina iei p<n! n mun$ii Iral

+%ser a$ii o regiune rece, gola"! "i umed! cea mai mare uni-tate forestier! din ,uropa4 important! resurs! natural! egeta$ia natural! a fost nlocuit! de culturi agricole apare n zonele cu umiditate mai ridicat! lipsa aproape com-plet! a p!durilor4 datorit! solurilor fertile, egeta$ia natural! a fost nlocuit! de culturi agricole n altitudine urca p<n! la 300-400m4 forma$iuni de ma-Vuis "i garriga prezint! eta&area pe ertical! a climei, egeta$iei "i solurilor

3WEI=CL, E, *+5C0,=, (:9C>9)

spodosoluri

*LC'9: :,'3,=9: +*,95C* ("i zonele cu umiditate mai ridicat!)

3WEI=C E, 0+C+97, 5,'+=9L, (cu frunze c!z!toare) 7CL2+7:,3 9

fag, ste&ar, tei, frasin, ulm, ar$ar, carpen ste&ar, tei, frasin ar$ar, carpen colilia p!iu"ul pelinul

pisica s!l%atic!, cer%ul comun, c!prioara comun!, %izonul lupul, ulpea, mistre$ul

*am%isoluri argilu isoluri

molisoluri cernoziomuri

*LC'9: :,',=9: *+5:C5,5: 9L

7:,39

pop<nd!ul, "oarecele de step!, @<r-ciogul,

molisoluri cernoziomuri

desf!"urare ma-im! n 2estul "i *entrul ,uropei specific! n *.=us! pe o f<"ie n diagonal! pe direc$ia 72-5, n nordul '. 5egre "i al '. *aspice4 *. =om<n!

*LC'9: ',EC:,=95,95

D+59 ',EC:,=95,95W

ste&ar, pin, pal-mier pitic, laur, mirt, m!slin, smoc@in e-ist! o eta&are a p!durilor de la poale spre <rf( fag 6 ste&ar 6 molid 6 pa&i"ti

"acalul, %roasca testoas!, scorpionu,, magotul) capra negr!, ursul %run, ulturul ple"u , marmota alpin!

terra rosa

litoralul '. 'editerane (peninsulele din sudul ,uropei) 3irinei 9lpi ;alcani *arpa$i *aucaz

*LC'9: '+5:95

D+59 '+5:95W

spodosoluri

'ontan

Eta-ul '# clim2

2<nturi puternice 3p ?00-)200mmNan=!coros :ma 0-8/*

Carac t#ri ticil# clim#i

9lpin! Eo$a '# v#3#tai#

9lpin i su% alpin Eta- '# v#3#tai#

alpine

2000-2500)?00-2000

Altitu'i$#

9fin, meri"or, sm<rdar, ienup!r, &neap!n, p!ru"c!, firu$!,, floarea de col$ @"#cii '# "la$t#

alpin!, %!r%os, cinteza ac il!,

ulturul "oarece alpin, capra neagr!, @"#cii '# a$imal# t#r# tr#

Eta-#l# climatic#, (o$#l#, i #ta-#l# !io"#'o3#o3ra8ic# 'i$ Rom.$ia

p!str!

@"#cii '# a$imal# acvatic#

alpine %run acide (spodosoluri)

@oluri

*arpaii

U$it2i '# r#li#8

podiuri EealuriN

:ma 8-)0/*

3!dure

0ag

*onifere

500-)200

)200-)?00

0ag, frasin, &ugastru, paltin "i amestec fagmolid ()200-)400m)

fag ()200-)400m)"i amestec molid-molid, %rad, pin, tis!, zad!, zmeur

mistre$, lup, ulpe, iezure, e eri$!, pisic!

de alun,.munte, g!inu"! r<s, coco" de urs, cer%, &der,

clean, mrean!, sco%ar

argilu isoluri (cenuii i %run

cam%isoluri "i spodosoluri (podzolice)

7u%carpaii,

*<mpie i dealuri &ose

3p su% 800mmNan:ma )0-)2/

3p 800-?00mmNan

7tep!

7il ostep!

7te&ar

>orun

0-200

200-300

200-500

Cer%uri

7te&ar pufos, ste&ar >orun, cer, (400-800m) g<rni$!, tei, ulm, carpen, alun, ar$ar "i amestec ste&ar%rum!riu, ier%uri fag, gorun-fag

pot<rnic@eor%ete, dropie,fazan,prepeli$!, pop<nd!u, @<rciog, iepure, c!prioar!, fazan, grangur, sitars!l%atic! graur, mierl!, cioc!nitoare

POPULAFIA 7I CARACTERI@TICILE EI 6EMOGRAFICE "al!u, somon, "tiuc!, %i%an, pl!tic!, caras, carap castanii)%!lan, cenu"ii "i le igate, negre, molisolurile (cernoziomuri

A. Evolu)ia $um#ric2 a "o"ula)i#i ). 3opula$ie ,uropei 3opula$ia dep!"e"te pu$in A00 milioane de locuitori (A)5 mil.) 3opula$ia continentului este inegal r!sp<ndit! datorit!, cauzelor naturale "i sociale precum "i datorit! regimului politic. 'area ma&oritatea popula$iei locuie"te n mediul ur%an A0.

%run acide)rocate) cam%isoluri (%rune "i

Eealurile de 2est, *<mpia =om<n!, de 2est, 'oldo ei, 3od. Eo%rogei de 7ud

'e@edini 3od. >etic, 7uce ei, :ransil aniei,

, olu$ia popula$iei continentului este determinat! de( 5atalitate-a co%or<t la ))-)2U 7peran$a medie de ia$! la na"tere este de A0 de ani 'ortalitate-a crescut la ))U Eeplasarea popula$iei este determinat! de( factorul economic, cauzele de ordin sanitar "i educa$ional 7por natural-este negati n ,, "i poziti n ,7 *onsecin$ele e olu$iei acestor indicatori ai popula$iei ne arat! c!( sc!derea continu! a popula$iei continentului, m%!tr<nirea popula$iei, un deficit de for$! de munc! n iitor 2. 3opula$ia =om<niei 3opula$ia este de 2),8milionane locuitori(2005)=X $ara mi&locie-mare . *re"tere numeric!( )930 -)4mil.loc4 )9A0 -20 mil.loc4 )990 -23,2 mil.loc 1n prezent este de sc!dere numeric!()99? -22.5 mil.loc4 2002 -2).A mil loc. 5um!rul de locuitori ai =om<niei este n continu! sc!dere, datorit!( sporului natural negati J migra$iei for$ei de munc! 'area ma&oritatea popula$iei locuie"te n mediul ur%an 55. , olu$ia popula$iei este determinat! de( 1B.1G in anul )98A, cel mai mic( ?2.*G in anul )998,este 5atalitate-a co%or<t la )8()9?9)-)0U(20004) negati din anul)992=Xscadere numeric! 'ortalitate-a crescut la )0.8()990)-)2U(20004) 7por natural-n sc!dere 5.3()9?9)- -).9U(2004) 7peran$a medie de ia$! la na"tere este de A0 de ani 7porul natural a inregistrat fluctuatii( cel mai mare( Eeplasarea popula$iei este determinat! de( factorul economic, cauzele de ordin sanitar "i educa$ional ,. 6i tri!u)ia "a)ial2 a "o"ula)i#i ). Eensitatea popula$iei ,uropei = =aportul dintre num!rul popula$iei "i suprafa$a teritoriului locuit, este inegal distri%uit!. Eensitatea medie a popula$iei este de A0 locNBmK(locul CC dup! 9sia) 3este 300 locNBmp-;enelu-, =u@r, 9nglia, 5 Ctaliei, 2 =inului 3este )00 locNBmp-ora4ele mari din europa estic! "i central! 7u% 50 locNBmp-europa estic!, de nord, de sud, e-tremitatea continentului - este mai mare n statele mici "i foarte mici( 'onaco )8000 locNBmK, 2atican, 'alta peste )000locNBmK - este medie "i pu$in peste medie n ,uropa *entral! "i de 2est - este mic! n =usia 9locNBmK "i 2AlocNBmKn partea european!, Y!rile scandina e "i %altice, Cslanda 3locNBmK 2. Eensitatea popula$iei =om<niei Eensitatea medie a popula$iei este de 90 locNBmK(locul CC dup! 9sia) ,ste detreminat! n cea mai mare parte de condi$iile de fa ora%ilitate a condi$iilor naturale, gradul de ur%anizare, de ordin demografic, istoric, economic 3este )00 locNBmp-ora"ele mari, *uloarul 7iretului, 3odi"ul 7uce ei, 2alea 'ure"ului 'i&lociu, * 'unteniei 7u% )00 locNBmp(50-80)-regiunile carpatice "i regiunile ocupate de ap! C. Caract#ri tici al# tructurilor 3#o'#mo3ra8ic# ). =asa europoid!( a. su%grupe 6 scandina !, mediteranean!, alpin!4 %. encla e 6laponi, e rei, rromi, africani. 2. Ling istic! "i confesional!( a. romanice (latine) 6 religia catolic!-, 7, 2, * "i 7, d. uralo-altaice (turc!, t!tar!, mag@iar!, finlanda, estonian!) %. germanice 6 religia protestant!-5, 52, 2 "i * ,uropei e. alte lim%i (greaca, letona, al%aneza) c. sla e 6 religia ortodo-!3. 3e grupe de <rst!( popula$ia se caracterizeaz! print-o pondere mare a popula$iei de peste 80 de ani a. popula$ie m%!tr<nit!-85 ani-)5N)9. c. popula$ia adult!-20-85 ani-85NA0. %. popula$ie t<n!r!-su% 20 ani-)A. d. =om<nia( t<n!r! )8.4 <rstnic! )5.4 adult! 89.4 4. 7tructura pe se-e( )02%N)00f( == 5).;4 5).3.0 5. 7tructura profesional! a. ser iciile 6 europa central! "i estic! %. agricultura, industria "i ser iciile 6 estul continentului

RE@UR@ELE NATURALE EUROPA 2. R# ur #l# m#'iului 3#o3ra"Hic n eli"ul de sol = sol fertile 2N3 din suprafa$a europei fondul funciar = terenurile ara%ile 34., e-tinse n partea de est p!"unile naturale = nordul europei p!durile = )N3 din teritoriu, e-tinse n partea de nord-est resursele de ap! = poten$ial ridicat "i amena&a%il mare, izoarele minerale car%ogazoase (rom<nia) resursele piscicole = $!rile de pe latura oceanului 9tlantic 3. R# ur #l# coar)#i t#r# tr# o resursele de c!r%uni (@uila) = %azinele Eone$B, 7ilezia, =u@r

a. %. c. d. e. f.

o 3recaspic! o 7uedia

resursele de petrol = 'area 5ordului, 2olga-Iral, *<mpia resursele de mineruri de fier = Icraina, 0edera$ia =us!,

o resursele de potasiu "i sulf = sunt n cantit!$i semnifi ati e o rocile de construc$ie = marmur!, granit 3rincipalele %og!$ii sunt cantonate n ,uropa @ercinic! mun$ii Iral 6 minereuri feroase(0e, 'n) "i neferoase(%au-it!, aur, platin!, diamante), com%usti%ili minerali "i sarea gem! 3latforma @ercinic! de mi&loc-fier, c!r%uni(=u@r, 7aar, 7ileziei, ;oemiei, 9r@ ;ritanic), cupru, plum%, zinc. 'eseta C%eric!- fier, c!r%uni, mercur. 3latforma =us!-fier, c!r%uni, mangan, petrol, %au-it! 3eninsula 7candina !-minereuri de fier, cupru, nic@el "i zinc +rogenul alpino-carpatic-resurse metalifere (aur, argint, fier, mangan, %au-it!), dar "i prin z!c!mintele de sare (7u%carpa$ii "i Eep. :ransil aniei-cele mai importante din ,), ROMNIA ). R# ur #l# m#'iului 3#o3ra8ic a. fondul funciar terenurile ara%ile ocup! 42. din fondul funciar, reprezint! principala resurs! a $!rii noastre p!durile ocup! 2A. p!"unile "i f<ne$ele ocup! 30. %. resursele de ap! resursele @idroenergetice resursele de ape geotermale resursele de iz oare minerale car%ogazoase 2. R# ur #l# coar)#i t#r# tr# a. resursele de c!r%uni lignitul-;azinele 'otru-=o inari, *rasna-;arc!u, E<m%o i$ei-3ra@o ei @uila-%azinul 3etro"ani "i 9nina c!r%une %run-%azinul *om!ne"ti, Ye%ea, *ristol$el %. resursele de petrol 6 *<mpia =om<n!, 3od >etic, 7u%carpa$ii 'oldo ei, 3ra@o ei, *<mpia de 2est, 3latforma '5 c. resursele de gaze-Eepresiunea :ransil aniei, "i regiunile de unde se e-trage petrolul d. resursele de mineruri feroase "i neferoase minereuri de fier "i mangan-'-$ii 3oiana =usc!, ;anatului, 9puseni, >r. 5ordic! "i *entral! minereuri neferoase(cupru, aur, argint, zinc, plum%, %au-it!)-*arpa$ii 'aramure"ului "i ;uco inei, 9puseni, 3!durea *raiului e. resursele de su%stan$e nemetalifere (sarea)-7u%carpa$ii "i marginea Eepresiunii :ransil aniei f. resursele rocile de construc$ii (marmur!, calcar, granit) granit-'!cin, >reci, =adna, 7! <r"in %azalt-=acos, ;r!ni"ca, Lucare$ marmur!-9puseni, 3oiana =usc!, >rupa 5ordic! andezit-+a"->ut<i, 9puseni, Targ@ita calcar-dep 3etro"ani, Ta$eg, 2alea ;icazului ACTI4ITFILE ECONOMICE ;CARACTERI@TICI GENERALE EUROPA I ROMNIA A. I$'u tria 3rin industria se n$elege e-ploatarea %unurilor naturale, "i transformarea acestora cu a&utorul unor mi&loace te@nice n produse necesare omului =e olu$ia industrial! = trecerea de la industria tradi$ional!(me"te"uguri practicate n casele oamenilor)la industria %azat! pe folosirea ma"inilor n 0 - a nceput la sf<r"itul sec. al Z2CCC-lea "i nceputul sec. al ZCZ-lea, mai nt<i n 9nglia, apoi n 0ran$a, Y!rile de Ros, >er, = ,uropa concentreaz!, cel mai mare num!r de $!ri industrializate, ntre care multe "i dintre cele mai puternice 3rincipalele ramuri industriale sunt( - industria e-tracti !, industria energiei electrice "i industria prelucr!toare =egiunile industriale (concentr!ri industriale)( - spa$iu n care se concentreaz! acti it!$i industriale "i unde sunt prezente grup!ri "i centre cu un coeficient ridicat de industrializare, ur%anizare, de dotare cu c!i de comunica$ie, cu resurse umane calificate, cu intense leg!turi economice (densitate ridicat! a acti industriale pe un anumit teritoriu =esursele folosite se mpart n resurse epuiza%ile (resursele energetice, minereurile) J resurse inepuiza%ile (@idroenergia, energia m!rii, energia solar!, energia eolian!, energia geotermic!, p!durea, resursele de sol)

7tructura economic!( agricultura 5.4 industria 2?.4 ser iciile8A. 3rincipalele concentr!ri industriale sunt( - 9nglia *entral! ('anc@ester-Li erpool-Leeds-;irming@am)4 9nglia de 7ud (Londra)4 5ordul 0ran$ei (3aris)4 - Y!rile e Ros (=otterdam-9n ers)4 =in-=u@r4 Ctalia de 5ord ('ilano-:orino)4 7ilezia (Oato[ice)4 - =om<nia *entral-7udic! (; .-3l.-;uc.)4 Eon%ass(Eone$B)4 =usia *entral! ('osco a)4 Iral ,. A3ricultura Eez oltarea ei este determinat! de condi$iile naturale "i social-economice, condi$ii care au fa orizat apari$ia peisa&eloragricole , olu$ia agriculturii a cunoscut mai multe faze de dez oltare( a. agricultura primiti !- <nat, pescuit, cules fructe4 %. agricultura tradi$ional!-culti area plantelor "i cre"terea animalelor D c. agricultura de pia$!-de dup! sec. al Z2CCC 6 lea 3rincipalele tipuri de culturi pe %aza climatului sunt( ). climat mediteranean( -dou! culturi pe an( m!slini, i$! de ie, citrice, f soarelui gr<u, orz, porum%, leguminoase, %um%ac 6 iriga$ii 2. climat temperat oceanic( - cre"terea animalelor( o ine, porcine, etc. cultura cartofilor, legumelor, inului, %um%acului. 3. climat temperat continental de tranzi$ie( - culturi de cereale, sfecl! de za@!r, floarea 6 soarelui cartofi, leguminoaselor, i$! de ie, pomi f. 4. climat temperat continental( - culturi cerealiere e-tinse, cre"terea o inelor 5. climat su%polar( - plante cu ciclu egetati scurt, secara, cre"terea animalelor, <natul, pescuitul. C. @cHim!uril# com#rcial# 3rin comer$ se n$elege, circula$ia m!rfurilor de la produc!tor la consumator. '!rfurile cu care se face comer$ sunt( produsele de %az!(produse alimentare, materii prime, com%usti%ili J produse prelucrate( metale, produse c@imice, ma"ini, mi&loace de transport, utila&e) *omer$ul poate fi( e-terior (e-pira$ia) "i interior(inspira$ia) Y!rile cu comer$ e-terior dez oltat( >ermania, 0ran$a, 'area ;ritanie, Ctalia, +landa, ;elgia, 0edera$ia =us! Turismul :urismul este o acti itate recreati ! care presupune deplasarea persoanelor la distan$e mai mari sau mai mici. ,uropa este leag!nul turismului interna$ional,aluat na"tere la nceputul sec.ZCZ-lea ,ste cel mai izitat continent (3N4din num!rul total al turi"tilor), :ipuri de turism( - ;alneo - maritim, 'area 'editeranean! - ;alnear 6 alorific! apele minerale 'ontan "i sporturi de iarn! - *ultural 6istoric =eligios

CARACTERI@TICA ). 5um!rul popula$iei ,uropei( 2. 7tate cu popula$ia cea mai numeroas!( 3. Eensitatea medie a popula$iei( 4. =egiuni "i $!ri cu '#$ itat# mic2 a populaiei( 5. =egiuni "i $!ri cu '#$ itat# mar# a popula$iei( 8. =esurse naturale de suprafa$!(

,I=+39 - >,+>=90C, I'95\ FC ,*+5+'C*\ ,L,',5:, E, *+5YC5I: A28 milioane locuitori (2005) 3opula$ia ,uropei este co$c#$trat2 C$ + )2ri =care au fiecare peste ! milioane de locuitori) F#'#ra)ia Ru 2 )4A milioane locuitori G#rma$ia ?) Fra$)a 5? R#3atul U$it al Marii ,rita$ii 5? Italia 5A,5 Ucrai$a 5) A: locuitori JKm". locul CC dup! 9sia r#3iu$i cu '#$ it2)i mici - n ,uropa de 5ord n regiunile muntoase n *<mpia ,uropei de ,st )2ri cu '#$ it2)i mici 0edera$ia =us! Lloc.JKm"4 Cslanda ] % loc. JKm" r#3iu$i cu '#$ it2)i mari zonele litorale din est "i sud regiunile pu$in nalte din restul continentului )2ri cu '#$ it2)i mari 'onaco X)800 loc.NBmp- locul C pe >lo% 2atican, 'alta - )000 loc NBmp ;elgia, +landa, 'area ;ritanie, Ctalia. p!"uni, p!duri, @idroenergie - c2r!u$i u"#riori ,uropa *entral! (>ermania 3olonia), "i de ,st (Icraina) - c2r!u$i i$8#riori ,uropa *entral! (=om<nia) "i de ,st (0edera$ia =us!), - mi$#r#u '# 8i#r ,uropa de 5ord (7uedia) "i de 2est , (0ran$a) - "#trol /i 3a(# $atural# ,uropa de ,st (0edera$ia =us!), *entral! (=om!nia) "i de ,st (Icraina 0edera$ia =us!) - marmur2 ,uropa de 7ud (Ctalia, >recia) "i *entral! (=om<nia) - mi$#r#uri $#8#roa # ,uropa de 5ord (7uedia), de 7ud (7pania ;ulgaria >recia) "i de 2est 0ran$a - concentreaz! peste 50. n $!ri ca 3ortugalia, 9l%ania, ;osnia Ter$ego ina - e-ist! pe toate treptele de relie, sunt concentrate n regiunile &oase dar urc! n altititudine p<n! la )400-)800m n *arpa$i, 3irinei sau la peste 2000 m n 9lpi. - se clasific! dup! mai multe criterii form!, m!rime, func$ie Mo covaJ0ed. =us! )2 milioane locuitori, Pari N0ran$a )),Lo$'ra N'area ;ritanie )), Ri$?RuHr (,ssen P Eusseldorf P OolnP0ranBfurt ) N>ermania )), I tam!ulN:urcia 9,5, Ra$ ta' 5olla$' (9msterdamP TagaP =otterdamP Itrec@t N+landa 8,5, @a$Kt?P#t#r !ur3N0edera$ia =us! 5, Ma'ri'J7pania 5, ,arc#lo$aJ7pania 4,5, Mila$oNCtalia 4 ,#rli$J>ermania 3,5, At#$aN>recia 3, RomaNCtalia 3 M I$'u tria0 >ermania, 'area ;ritanie, 0ed. =us!, 0ran$a, Ctalia, 7pania, 7uedia, 3olonia, Icraina M A3ricultura0 8actori car# o i$8lu#$)#a(2 co$'i)iil# $atural# clima, relieful, resursele de ap!, solurile, ? co$'i)iil# ocio?#co$omic# dotarea cu ma"ini agricole, folosirea ngr!"!mintelor c@imice, e-tinderea iriga$iilor N@# cultiv2 secar!, orz, o !z, sfecl! de za@!r, cartof, G#rma$ia, Polo$ia F#'.Ru 2, Ucrai$a m!sline, struguri, citrice Italia, @"a$ia, Gr#cia, Fra$)a N@# cr# c !ovi$#, "orci$#, ovi$# 0ed.=us!, 0ran$a, >ermania, 3olonia, 'area ;ritanie, 7pania, 7uedia,+landa,Ctalia M Tra$ "orturil# ? c#l# mai lu$3i r#)#l# '# auto tr2(i0 G#rma$ia ="# t# 11. :::Km,> 0ran$a, Ctalia, 'area ;ritanie ? c#l# mai lu$3i r#)#l# 8#roviar# se nt<lnesc n( F#'. Ru 2, G#rma$ia, Fra$)a - cele mai importante "orturi maritim# sunt( Rott#r'am, '. 5ordului, Mar illia, 'area 'editeran! 4 Co$ ta$)a -'. 5eagr! Liv#r"ool +ceanul 9tlantic - cele mai importante "orturi 8luvial# sunt Euis%urg N>ermania, ;asel N,l e$ia, - cele mai im"orta$t# a#ro"orturi sunt 5#atroO NLondra, Fra$K8urt "# Mai$ N>ermania4 CHarl# '# Gaull# 3aris L#o$ar'o 'a 4i$ci N=oma MTuri mul ? principalele regiuni turistice litoralul atla$tic, Mu$)ii Al"i - pricipalele $!ri cu acti itate turistic! Fra$)a, Italia, @"a$ia, 'area ;ritanie, >ermania

de su%sol(

A. 9"ez!rile umane( - a"ez!ri rurale -a"ez!ri ur%ane (principalele ora/# "i a3lom#ra)ii ur!a$# cu peste )0 milioane locuitori)

?. 3ricipalele acti it!$i economice(