Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2014 Proba E. d) Chimie anorganic (nivel I/ nivel II) BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Simulare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A 10 puncte 1 protoni; 2 metalic; 3 de hidrogen; 4 ion-dipol; 5 exoterme. (5x2p) Subiectul B 10 puncte 1 a; 2 c; 3 a; 4 d; 5 b. (5x2p) Subiectul C 10 puncte 1 - b; 2 - d; 3 - f; 4 - c; 5 - e. (5x2p) SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) Subiectul D 15 puncte 1. precizarea compoziiei nucleare: 20 protoni (1p), 20 neutroni (1p) 2p 2. a. determinarea numrului atomic al sodiului: Z = 11 2p b. notarea numrului substraturilor de tip s complet ocupate cu electroni din nveliul electronic al sodiului: 2 2p c. notarea numrului perechilor de electroni din nveliul electronic al atomului de sodiu: 5 2p 3. modelarea procesului de ionizare a atomului de clor 3p 2p 4. modelarea formrii legturii chimice n molecula de hidrogen 5. comparare corect: caracterul nemetalic al fluorului este mai accentuat dect al clorului 2p Subiectul E 15 puncte 1. a. completarea ecuaiilor proceselor cu numrul electronilor cedai sau acceptai (2x1p) 2p b. notarea tipului fiecrui proces: I-proces de oxidare (1p), II-proces de reducere (1p) 2p 2p 2. scrierea ecuaiei reaciei n care sunt implicate cele dou procese: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 3. raionament corect (2p), calcule (1p), c = 22% 3p 4. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre acidul clorhidric i hidroxidul de sodiu 2p b. raionament corect (2p), calcule (1p), msol(NaOH) =16 g 3p 5. notarea denumirii metalului din care este confecionat anodul pilei Daniell: zinc 1p SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) Subiectul F 15 puncte 1. scrierea ecuaiei termochimice a reaciei de ardere a propanului 2p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), n(C3H8) = 10 moli 3p 3. raionament corect (1p), calcule (1p), Q = 43,89 kJ 2p 6p 4. raionament corect (5p), calcule (1p), rH = 255,95 kJ 5. ordonarea substanelor n sensul descreterii stabilitii: KCl, NaCl (1p); justificare (1p) 2p
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic Pagina 1 din 2 Simulare

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. precizare corect: reacie lent 1p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), p(CO2) = 8,2 atm 3p 3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), m(Fe) = 16,8 g 3p b. raionament corect (3p), calcule (1p), V(amestec) = 515,2 L 4p 4. raionament corect (1p), calcule (1p), pH = 12 2p 5. notarea caracterului acido-bazic pentru: - ampon: caracter acid (1p) - soluia de desfundat instalaii sanitare: caracter bazic (1p) 2p Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte 1. raionament corect (1p), calcule (1p), v = 4,1610-3 molL-1s-1 2p 2p 2. raionament corect (1p), calcule (1p), v = 2,0810-3 molL-1s-1 3. scrierea ecuaiilor reaciilor chimice de obinere a tetrahidroxoaluminatului de sodiu (2x2p) 4p 4. notarea sensului de deplasare a echilibrului la: a. scderea presiunii (1p) b. creterea temperaturii (1p) c. creterea concentraiei NO(g) (1p) 3p 5. raionament corect (3p), calcule (1p), pH = 11 4p

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic Pagina 2 din 2

Simulare