Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2014 Proba E. d) Geografie BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Simulare
Filiera teoretic, profilul umanist, specializrile: filologie, tiine sociale; filiera tehnologic, profilul servicii, toate specializrile; Filiera vocaional: profil artistic, specializrile: muzic, coregrafie, arta actorului, arhitectur, arte ambientale i design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializrile; profil pedagogic, specializrile: nvtor/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activitile extracolare, pedagog colar; profil ordine i securitate public (Licee ale Ministerului Administraiei i Internelor) specializarea tiine sociale; profil teologic, toate specializrile.

Se puncteaz oricare modalitate de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. SUBIECTUL I A. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. A Belgia; 2. 12 Moscova. B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. Belgrad; 2. 1; 3. 9. C. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. a; 2. b; 3. b; 4. d; 5. c. (30 de puncte)

Total (1+2) = 4 puncte

Total (1+2+3) = 6 puncte

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acord cte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Greciei i clima Norvegiei. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte 1p. Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iarna, vnturi cu frecven ridicat. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte E. 1. Se acord cte 1p pentru fiecare factor corect precizat. 2. Se acord cte 1p pentru fiecare premis natural corect precizat. SUBIECTUL al II -lea A. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. 12 Clrai; 2. 5 Brlad. B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. Moldova; 2. Oradea; 3. Podiul Trnavelor.

Total 4 puncte

(30 de puncte)

Total (1+2) = 4 puncte

Total (1+2+3) = 6 puncte

Prob scris la geografie Barem de evaluare i de notare Pagina 1 din 2

Simulare

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

C. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. b; 2. b; 3. d; 4. c; 5. d.

Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acord cte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Grupei Centrale a Carpailor Orientali i relieful Munilor Banatului. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte 1p. Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, orientarea culmilor i a vilor principale, tipuri genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte E. 1. Se acord 2p pentru o cauz corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). 2. Se acord cte 1p pentru fiecare modificare corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte SUBIECTUL al III-lea A. Se acord 4p astfel: 1. se accept orice valoare cuprins ntre 480 i 495 km 1p; 2. Germania 1p; 3. se accept orice valoare cuprins ntre 320-335 km 1p. 4. se accept orice valoare cuprins ntre 1040 i 1100 km 1p. Total (1+2+3+4) = 4 puncte B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. 2 uniti de relief strbtute sau delimitate de Dunre n cursul su 2p; 2. 2 aflueni direci pe care Dunrea i primete pe teritoriul Romniei 2p; 3. 2 orae cu peste 50.000 de locuitori strbtute de Dunre n tot cursul su 2p. Total (1+2+3) = 6 puncte C. Se acord cte 1p pentru fiecare element: 1. 2 state vecine 2p (cte 1p pentru fiecare); 2. 2 uniti de relief 2p; 3. 2 cursuri de ap 2p; 4. 3 orae 3p; 5. un tip de vegetaie 1p. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte D. Se acord 6p astfel: 1. oraul A=10,2oC 1p; oraul B=28,8oC 1p; 2. A Dublin 1p; B Moscova 1p; 3. temperat-oceanic 1p; 4. temperat-continental (excesiv) 1p. Total (1+2+3+4) = 6 puncte E. 1. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). 2. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total (1+2) = 4 puncte (30 de puncte)

Prob scris la geografie Barem de evaluare i de notare Pagina 2 din 2

Simulare