Sunteți pe pagina 1din 12

4.

DETERMINAREA FORTELOR ORIZONTALE DISTRIBUITE PE


SPALETI

Sunt necesare parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Alegerea modelului structural plan


2. Alegera metodei de calcul la fortele orizontale
3. Distrubutia fortei seismice de baza pe spaleti, utilizand " Calculu cu
forte seismice static echivalente"
3.1. Calculul rigiditatii laterale si al centrului de rgiditate
3.2. Distribuirea fortei taietoare de baza
4. Distribuirw fortei seismice de baza pe spaleti, utilizand " Calcul modal
cu spectre de raspuns"
4.1. Alegerea modelului
structural plan
Cladirea are regularitate atat in plan cat si in elevatie, asadar este o cladire cu
regularitate structurala de tipul 1. Fiecare model plan constitue un sistem elastic
cu un grad de libertate dinamic la fiecare nivel.
4.2. Alegera metodei de calcul la
fortele orizontale
Conform tab.14 pentru cladirele cu regularitate in plan si in elevatie se poate
utiliza " Calculul fortei seismice
static echivalente".
Tab. 14. Modul de considerare a regularitatii asupra
proiectarii seismice

Regularitate

Caz

Simplificare de calcul admisa

Factor de comportare

In plan

In elevatie

Model

Calcul elastic liniar

Calcul elastic liniar

Da
Da
Nu
Nu

Da
Nu
Da
Nu

Plan
Plan
Spatial
Spatial

Forta laterala echivalenta


Modal
Modal
Modal

Valoare de referinta
Valoare redusa
Valoare de referinta
Valoare redusa

1
2
3
4

4.3. Distrubutia fortei seismice de baza pe spaleti, utilizand " Calculu cu


forte seismice static echivalente"
3.1. Calculul rigiditatii laterale si al centrului de rgiditate

XCG = 11.83m

YCG = 4.62m

a) Determinarea pozitiei centrului de rigiditate pe directie transversala

EZC =

EZ Iz + Eb Ib

Iz + Ib
N
Ez = 1000 fk
2
mm
fk = 5.15

N
mm

- modul de elasticitate al
spaletului din ZC
- modul de elasticitate al
spaletului din ZN
- rezistenta unitara caracteristica la compresiune a ZN , (M10)
(conf. CR6-2013)

Iz =

- moment de inertie al partii


de zidarie

Ii

i=1

Ii = Izi + Azi yzi


Eb = 27000

N
mm

- moment de inertie al
panoului de zidarie
- modul de elasticitate al
betonului C16/20

- moment de inertie al partii de zidarie , ce tine seama de


variatia CG al stalpisorului fata de CG al spaletului in
i=1
ansamblu
2
Ist.i = Ib. sti + Ast.i yst.i - moment de inertie al stalpisorului raportat la
CG al spaletului

Ib =

Ist.i

( )

Tab. 15. Determinarea momentelor de inertie


Elem.
l.A11
l.A12
l.A13
l.A14
l.A15
l.A16
l.A17

Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2

Lung
0,48
0,47
0,44
0,51
0,35
0,84
0,36
0,92
0,93
0,93
0,93
0,35

y.i
0,13
0,35
0,36
0,3
0,38
0
0,59
0,3
0,59
0,59
0,3
0,59

t
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

I.z(Zi) A.zi * y.i


0,0022 0,0019
0,0021 0,0138
0,0017 0,0137
0,0027 0,0110
0,0009 0,0121
0,0119 0,0000
0,0009 0,0301
0,0156 0,0199
0,0161 0,0777
0,0161 0,0777
0,0161 0,0201
0,0009 0,0292

I.z(t.i)
0,0042
0,0159
0,0154
0,0137
0,0130
0,0119
0,0310
0,0354
0,0938
0,0938
0,0362
0,0301

I.ti
0,0042
0,0313
0,0267
0,0119
0,0665
0,1876
0,0663

l.A18
l.A19

Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.2

0,84
0,36
0,5
0,45
3,35
3,35

0
0,37
0,3
0,12
1,8
1,8

l.C11

Z.1
Z.2
Z.3

2,75
2,75
3,35

3,3
0,3
3

l.C12

Z.1
Z.2

3,35
2,75

1,5
1,8

l.D11

Z.1
Z.2

3,35
3,35

1,8
1,8

l.E11
l.E12

Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2

0,48
0,44
0,59
0,36
0,36
0,84
0,36
0,92
0,93
0,93

Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.2
Z.1

0,93
0,35
0,84
0,36
0,5
0,43

l.A110
l.B11

l.E13
l.E14
l.E15
l.E16
l.E17
l.E18
l.E19
l.E110

0,13
0,42
0,34
0,3
0,3
0
0,59
0,3
0,59
0,59

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,0119
0,0009
0,0025
0,0018
0,7519
0,7519
0,0000
0,4159
0,4159
0,7519
0,0000
0,7519
0,4159
0,0000
0,7519
0,7519
0,0000
0,0022
0,0017
0,0041
0,0009
0,0009
0,0119
0,0009
0,0156
0,0161
0,0161

0,0000
0,0118
0,0108
0,0016
2,6050
2,6050
0,0000
7,1874
0,0594
7,2360
0,0000
1,8090
2,1384
0,0000
2,6050
2,6050
0,0000
0,0019
0,0186
0,0164
0,0078
0,0078
0,0000
0,0301
0,0199
0,0777
0,0777

0,0119 0,0119
0,0128 0,0261
0,0133
0,0034 0,0034
3,3569
3,3569 6,7137
0,0000
7,6033
0,4753 16,0666
7,9879
0,0000
2,5609
2,5543 5,1152
0,0000
3,3569
3,3569 6,7137
0,0000
0,0042 0,0042
0,0203 0,0408
0,0205
0,0087 0,0174
0,0087
0,0119 0,0119
0,0310 0,0665
0,0354
0,0938 0,1876
0,0938

0,3
0,59
0
0,37
0,3
0,13

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,0161
0,0009
0,0119
0,0009
0,0025
0,0016

0,0201
0,0292
0,0000
0,0118
0,0108
0,0017

0,0362
0,0301
0,0119
0,0128
0,0133
0,0033

0,0663
0,0119
0,0261
0,0033

Elem.
l.A11
l.A12

S1

l.A13

S.1

l.A15

S.1

l.A16

S.1

l.A17

S.1

l.A18
l.A19

S.1

l.A110
l.B11

l.E11
L.E12

S1
S.1
S.2
S.3
S.1
S.2
S.3
S.4
S.1
S.2
S.3
S.1
S.2
S.3
S1
S.1

l.E13

S.1

l.C11

l.C12

l.D11

l.E15

S.1

Lung
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

y.i
0,24
0
0,08

0,29
0
0,29
0
0,07
0,23
3,6
0
3,6
4,8
1,8
1,2
4,8
3,3
0,3
3,3
3,6
0
3,6
0,24
0,08
0

0,29

t
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

I.b(st.i)
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028

A.zi * y.i
0,0033
0,0000
0,0000
0,0004
0,0000
0,0000
0,0048
0,0000
0,0000
0,0000
0,0048
0,0000
0,0000
0,0003
0,0000
0,0030
0,7465
0,0000
0,7465
1,3271
0,1866
0,0829
1,3271
0,6273
0,0052
0,6273
0,7465
0,0000
0,7465
0,0033
0,0004
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0048
0,0000

I.b(t.i)
0,0036
0,0003
0,0003
0,0006
0,0003
0,0003
0,0051
0,0003
0,0003
0,0003
0,0051
0,0003
0,0003
0,0006
0,0003
0,0033
0,7468
0,0003
0,7468
1,3274
0,1869
0,0832
1,3274
0,6275
0,0055
0,6275
0,7468
0,0003
0,7468
0,0036
0,0006
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0051
0,0003

I.b.ti
0,0036
0,0006
0,0006
0,0000
0,0051
0,0003
0,0051
0,0003
0,0008
0,0033
1,4938

2,9249

1,2605

1,4938
0,0036
0,0009
0,0003
0,0000
0,0051

l.E16

S.1

l.E17

S.1

l.E18
l.E19

S.1
S.1

l.E110

S1

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0
0,29
0
0,07
0,21

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028

0,0000
0,0000
0,0048
0,0000
0,0000
0,0003
0,0000
0,0025

0,0003
0,0003
0,0051
0,0003
0,0003
0,0006
0,0003
0,0028

0,0003
0,0051
0,0003
0,0008
0,0028

Tab. 16. Determinarea modulului de elasticitate

Indicativ
spalet

f.k

E.z

E.b

(N/mm) (N/mm) (N/mm)


l.A11
l.A12
l.A13
l.A14
l.A15
l.A16
l.A17
l.A18
l.A19
l.A110
l.B11
l.C11
l.C12
l.D11
l.E11
l.E12
l.E13
l.E14
l.E15
l.E16
l.E17
l.E18
l.E19
l.E110

5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15

5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150

27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000

I.z

I.b

Modulul de elasticitate longitudinal al


zidariei E.zc

m4

m4

(N/mm)

0,00416
0,03128
0,02666
0,01185
0,06645
0,18757
0,06627
0,01185
0,02606
0,00338
6,71374
16,06658
5,11525
6,71374
0,00416
0,04081
0,01742
0,01185
0,06645
0,18757
0,06627
0,01185
0,02606
0,00333

0,00359
0,00055
0,00065
0,00000
0,00512
0,00028
0,00512
0,00028
0,00084
0,00332
1,49382
2,92488
1,26054
1,49382
0,00359
0,00092
0,00028
0,00000
0,00512
0,00028
0,00512
0,00028
0,00084
0,00282

15279,569
5529,503
5666,309
5150,000
6713,191
5182,160
6717,169
5648,006
5828,495
15986,670
9126,823
8515,126
9469,911
9126,823
15279,569
5632,557
5491,406
5150,000
6713,191
5182,160
6717,169
5648,006
5828,495
15155,688

Tab. 17. Determinarea pozitiei centrului de rigiditate pe directie transversala

Elem.

E.zc/10
t
l.w
R.p(L)/10
.p
(m)
(m)
(kN/m)
l.A11 15279,6 0,24
0,73
3,84
15,46
l.A12
5529,5
0,24
1,16
2,41
20,90
l.A13 5666,31 0,24
1,11
2,52
18,95
l.A14
5150
0,24
0,84
3,33
7,82
l.A15 6713,19 0,24
1,53
1,83
53,69
l.A16 5182,16 0,24
2,1
1,33
92,25
l.A17 6717,17 0,24
1,53
1,83
53,73
l.A18 5648,01 0,24
0,84
3,33
8,57
l.A19 5828,49 0,24
1,1
2,55
19,00
l.A110 15986,7 0,24
0,7
4,00
14,32
l.B11 9126,82
0,24
7,45
0,38
1634,81
l.C11 8515,13
0,24
9,85
0,28
2163,32
l.C12 9469,91
0,24
6,85
0,41
1515,73
l.D11 9126,82
0,24
7,45
0,38
1634,81
l.E11 15279,6
0,24
0,73
3,84
15,46
l.E12 5632,56
0,24
1,27
2,20
27,32
l.E13 5491,41
0,24
0,97
2,89
12,57
l.E14
5150
0,24
0,84
3,33
7,82
l.E15 6713,19
0,24
1,53
1,83
53,69
l.E16 5182,16
0,24
2,1
1,33
92,25
l.E17 6717,17
0,24
1,53
1,83
53,73
l.E18 5648,01
0,24
0,84
3,33
8,57
l.E19 5828,49
0,24
1,1
2,55
19,00
l.E110 15155,7
0,24
0,68
4,12
12,47
Suma rigiditatilor relative de nivel
R.p(L)
Suma produselor
Y.i * R.p(L)
Pozitia centrului de rigiditate pe directie transversala
y.CR

y.i
y.i R.p(L)/10
(m)
(kN)
9,13
141,13
9,13
190,82
9,13
172,99
9,13
71,36
9,13
490,22
9,13
842,28
9,13
490,51
9,13
78,26
9,13
173,51
9,13
130,71
6,13
10021,38
4,63
10016,17
4,63
7017,81
3,13
5116,95
0,13
2,01
0,13
3,55
0,13
1,63
0,13
1,02
0,13
6,98
0,13
11,99
0,13
6,98
0,13
1,11
0,13
2,47
0,13
1,62
7556,23
34993,48
4,6310742

b) Determinarea pozitiei centrului de rigiditate pe directie longitudinal


Tab. 18. Determinarea momentelor de inertie

Elem.
t.11

t.21
t.22

Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

Lung
2,75
1,25
1,25
2,75

y.i
3
0,75
0,75
3

Z.1
Z.2
Z.1
Z.2

2,75
0,75
0,75
2,75

0,23
1,63
1,63
0,23

t
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

I.z(Zi) A.zi * y.i


0,4159 5,9400
0,0391 0,1688
0,0391 0,1688
0,4159 5,9400
0,0000 0,0000
0,4159 0,0349
0,0084 0,4782
0,0084 0,4782
0,4159 0,0349

I.z(t.i)
I.ti
6,3559
0,2078
0,2078 13,1275
6,3559
0,0000
0,4509 0,9375
0,4867
0,4867 0,9375
0,4509

t.31

t.44
t.45
t.51

Z.1
Z.2
Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.1

2,75
0,36
0,36
2,75
1,96
0,18
0,18
0,2
0,18
1,96
2,75

0,18
1,63
1,63
0,18
0,12
0,13
0,23
0,2
0,13
0,12
0

t.52

Z.1

2,75

t.61
t.62
t.63

Z.1
Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.1
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2
Z.1
Z.2
Z.3
Z.4

1,96
0,18
0,18
0,2
0,18
1,96
2,75
0,46
0,46
2,75
2,75
1,25
1,25
2,75

0,12
0,13
0,23
0,2
0,13
0,12
0,23
1,63
1,63
0,23
3
0,75
0,75
3

S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.1
S.2
S.1
S.2
S.1
S.2
S.1
S.2

Lung
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

y.i
4,5
1,5
0
1,5
4,5
1,73
1,27
1,27
1,73
1,68
1,32
1,32
1,68

t.32
t.41
t.42
t.43

t.64
t.65
t.71
t.72
t.81

Elem.
t.11

t.21
t.22
t.31
t.32

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,4159
0,0009
0,0009
0,4159
0,1506
0,0001
0,0001
0,0002
0,0001
0,1506
0,4159
0,0000
0,4159
0,0000
0,1506
0,0001
0,0001
0,0002
0,0001
0,1506
0,4159
0,0019
0,0019
0,4159
0,4159
0,0391
0,0391
0,4159
0,0000

0,0214
0,2296
0,2296
0,0214
0,0068
0,0007
0,0023
0,0019
0,0007
0,0068
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0068
0,0007
0,0023
0,0019
0,0007
0,0068
0,0349
0,2933
0,2933
0,0349
5,9400
0,1688
0,1688
5,9400
0,0000

t
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

I.b(st.i) A.zi * y.i


0,00028 1,1664
0,00028 0,1296
0,00028 0,0000
0,00028 0,1296
0,00028 1,1664
0,00028 0,1724
0,00028 0,0929
0,00028 0,0929
0,00028 0,1724
0,00028 0,1626
0,00028 0,1004
0,00028 0,1004
0,00028 0,1626

0,4373
0,2305
0,2305
0,4373
0,1574
0,0008
0,0024
0,0021
0,0008
0,1574
0,4159
0,0000
0,4159
0,0000
0,1574
0,0008
0,0024
0,0021
0,0008
0,1574
0,4509
0,2953
0,2953
0,4509
6,3559
0,2078
0,2078
6,3559
0,0000
I.b(t.i)
1,1667
0,1299
0,0003
0,1299
1,1667
0,1727
0,0932
0,0932
0,1727
0,1628
0,1006
0,1006
0,1628

0,6678
0,6678
0,1574
0,0008
0,0045
0,0008
0,1574
0,4159
0,4159
0,1574
0,0008
0,0045
0,0008
0,1574
0,7461
0,7461

13,1275

I.b.ti

2,5934

0,2658
0,2658
0,2635
0,2635

t.41
t.42
t.43

S.1
S.1
S.1

t.44
t.45
t.51

S.1
S.1
S.1
S.2
S.1
S.2
S.1
S.1
S.1

t.52
t.61
t.62
t.63
t.64
t.65
t.71
t.72
t.81

S.1
S.1
S.1
S.2
S.1
S.2
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,98
0,09
0,01
0,09
0,98
1,5
1,5
1,5
1,5
0,98
0,09
0,01
0,09
0,98
1,73
1,27
1,27
1,73
4,5
1,5
0
1,5
4,5

0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028
0,00028

0,0553
0,0005
0,0000
0,0000
0,0005
0,0553
0,1296
0,1296
0,1296
0,1296
0,0553
0,0005
0,0000
0,0000
0,0005
0,0553
0,1724
0,0929
0,0929
0,1724
1,1664
0,1296
0,0000
0,1296
1,1664

0,0556
0,0007
0,0003
0,0003
0,0007
0,0556
0,1299
0,1299
0,1299
0,1299
0,0556
0,0007
0,0003
0,0003
0,0007
0,0556
0,1727
0,0932
0,0932
0,1727
1,1667
0,1299
0,0003
0,1299
1,1667

0,0556
0,0007
0,0006
0,0007
0,0556
0,2598
0,2598
0,0556
0,0007
0,0006
0,0007
0,0556
0,2658
0,2658

2,5934

Tab. 19. Determinarea modulului de elasticitate

Indicativ
spalet
t.11
t.21
t.22
t.31
t.32
t.41
t.42
t.43
t.44
t.45
t.51
t.52
t.61

f.k

E.z

E.b

I.z

I.b

(N/mm) (N/mm) (N/mm)


m4
m4
5,15
5150
27000 13,12750 2,59338
5,15
5150
27000 0,93753 0,26585
5,15
5150
27000 0,93753 0,26585
5,15
5150
27000 0,66781 0,26349
5,15
5150
27000 0,66781 0,26349
5,15
5150
27000 0,15736 0,05560
5,15
5150
27000 0,00085 0,00074
5,15
5150
27000 0,00448 0,00056
5,15
5150
27000 0,00085 0,00074
5,15
5150
27000 0,15736 0,05560
5,15
5150
27000 0,41594 0,25975
5,15
5150
27000 0,41594 0,25975
5,15
5150
27000 0,15736 0,05560

Modulul de elasticitate longitudinal al


zidariei E.zc
(N/mm)
8754,467
9977,043
9977,043
11331,875
11331,875
10854,180
15362,500
7571,921
15362,500
10854,180
13549,707
13549,707
10854,180

t.62
t.63
t.64
t.65
t.71
t.72
t.81

5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15

5150
5150
5150
5150
5150
5150
5150

27000
27000
27000
27000
27000
27000
27000

0,00085
0,00448
0,00085
0,15736
0,74612
0,74612
13,12750

0,00074
0,00056
0,00074
0,05560
0,26585
0,26585
2,59338

15362,500
7571,921
15362,500
10854,180
10890,066
10890,066
8754,467

Tab. 20. Determinarea pozitiei centrului de rigiditate pe directie


longitudinala

Elem.

E.zc/10
t
l.w
R.p(L)/10
.p
(kN/m)
(m)
(m)
t.11
8754,47 0,24
9,25
0,3027
2061,79
t.21
9977,04 0,24
3,7
0,75676
598,06
t.22
9977,04 0,24
3,7
0,75676
598,06
t.31
11331,9 0,24
3,61 0,77562
648,57
t.32
11331,9 0,24
3,61 0,77562
648,57
t.41
10854,2 0,24
2,21 1,26697
218,25
t.42
15362,5 0,24
0,43 6,51163
3,28
t.43
7571,92 0,24
0,63 4,44444
4,99
t.44
15362,5 0,24
0,43 6,51163
3,28
t.45
10854,2 0,24
2,21 1,26697
218,25
t.51
13549,7 0,24
3,25 0,86154
632,36
t.52
13549,7 0,24
3,25 0,86154
632,36
t.61
10854,2 0,24
2,21 1,26697
218,25
t.62
15362,5 0,24
0,43 6,51163
3,28
t.63
7571,92 0,24
0,63 4,44444
4,99
t.64
15362,5 0,24
0,43 6,51163
3,28
t.65
10854,2 0,24
2,21 1,26697
218,25
t.71
10890,1 0,24
3,71 0,75472
656,08
t.72
10890,1 0,24
3,71 0,75472
656,08
t.81
8754,47 0,24
9,25
0,3027
2061,79
Suma rigiditatilor relative de nivel
R.p(T)
Suma produselor
x.i * R.p(T)
Pozitia centrului de rigiditate pe directie longitudinal
x.CR

x.i
x.i R.p(L)/10
(m)
(kN)
0,13
268,03
3,13
1871,91
3,13
1871,91
6,13
3975,73
6,13
3975,73
9,73
2123,57
9,73
31,92
9,73
48,51
9,73
31,92
9,73
2123,57
13,33
8429,38
13,33
8429,38
16,93
3694,96
16,93
55,54
16,93
84,41
16,93
55,54
16,93
3694,96
20,53
13469,30
20,53
13469,30
23,53
48513,87
10089,80
116219,45
11,51851

3.2. Distribuirea fortei taietoare de baza


a) Calculul razei de giratie a planseului

ipl =

Ip.pl
Apl
Calculul momentului polar
3

Ip.pl = Ix ( pl) + Iy ( pl) = L


+L
12
12
ipl =

Ip.pl = 11964.256m

Apl = 210.6 m

Ip.pl
= 7.537 m
Apl

XCG = 11.83 m

XCR = 11.52m

e0x = XCG XCR = 0.31 m

YCG = 4.62 m

YCR = 4.64m

e0y = YCG YCR = 0.02 m

F1 = 488.105 kN

F2 = 976.211 kN

F3 = 699.627 kN

a) Calculul fortelor seismice distribuite pe spaleti tinand cont doar


de efectul translatiei
Rpjk
Fijk = Fi
kN
Rpjk
Tab. 21. Determinarea fortelor de nivel ce actioneaza pe fiecare spalet pe
directie transversala
Rigiditate
laterala
[kN/m]

2061,79
598,06
598,06
648,57
648,57
218,25
3,28
4,99
3,28
218,25
632,36
632,36

Total

10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80

Primul planseu
F.1
[kN]
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105

F.1.ik
[kN]
99,74
28,93
28,93
31,38
31,38
10,56
0,16
0,24
0,16
10,56
30,59
30,59

Planseul al doilea
F.2
[kN]
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211

F.2.ik
[kN]
199,48
57,86
57,86
62,75
62,75
21,12
0,32
0,48
0,32
21,12
61,18
61,18

Planseul al treilea
F.3
[kN]
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627

F.3.ik
[kN]
142,96
41,47
41,47
44,97
44,97
15,13
0,23
0,35
0,23
15,13
43,85
43,85

218,25
3,28
4,99
3,28
218,25
656,08
656,08
2061,79

10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80
10089,80

488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105

10,56
0,16
0,24
0,16
10,56
31,74
31,74
99,74

976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211

21,12
0,32
0,48
0,32
21,12
63,48
63,48
199,48

699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627

15,13
0,23
0,35
0,23
15,13
45,49
45,49
142,96

Tab. 22. Determinarea fortelor de nivel ce actioneaza pe fiecare spalet


pe directie longitudinala
Rigiditate
laterala
[kN/m]

15,46
20,90
18,95
7,82
53,69
92,25
53,73
8,57
19,00
14,32
1634,81
2163,32
1515,73
1634,81
15,46
27,32
12,57
7,82
53,69
92,25
53,73
8,57
19,00
12,47

Total

7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23
7556,23

Primul planseu
F.1
[kN]
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105
488,105

F.1.ik
[kN]
1,00
1,35
1,22
0,50
3,47
5,96
3,47
0,55
1,23
0,92
105,60
139,74
97,91
105,60
1,00
1,76
0,81
0,50
3,47
5,96
3,47
0,55
1,23
0,81

Planseul al doilea
F.2
[kN]
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211
976,211

F.2.ik
[kN]
2,00
2,70
2,45
1,01
6,94
11,92
6,94
1,11
2,46
1,85
211,21
279,49
195,82
211,21
2,00
3,53
1,62
1,01
6,94
11,92
6,94
1,11
2,46
1,61

Planseul al treilea
F.3
[kN]
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627
699,627

F.3.ik
[kN]
1,43
1,94
1,75
0,72
4,97
8,54
4,97
0,79
1,76
1,33
151,37
200,30
140,34
151,37
1,43
2,53
1,16
0,72
4,97
8,54
4,97
0,79
1,76
1,15