Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN FUNDATII

SC 1:50 1 2 3 4 F4 F1 S 60X30 S 30X30 S 30X30 GF
SC 1:50
1
2
3
4
F4
F1
S 60X30
S 30X30
S 30X30
GF 30X65
F1
-0.80
A
-1.70
-1.70
-1.70
S 30X30
S 30X30
S 30X30
-0.80
F1
B
F2
F2
-1.70
-1.70
-1.70
GF 30X65
S 60X30
GF 30X65
-0.80
F4
C
-1.70
GF 30X65
ST 90x60X30
S 60X30
S 60X30
F3
-0.80
F4
D
-1.70
F5
-1.70
-1.70
GF 30X65
-0.80
S 60X30
S 30X30
S 30X30
-0.80
F2
E
F2
-1.70
-1.70
-1.70
GF 30X65
F5
1
2
3
4
A - A
0.15-0.15-
- 0.30
0.45-
0.25-
0.80-0.80-
1.25-
1.25-
1.70-1.70-
E
D
C
B
A
MATERIALE UTILIZATE:
MATERIALE UTILIZATE:

- Beton armat fundatii si grinzi de fundare C12/15 -T3 -I32.5/0-31

- Beton simplu egalizare C6/7.5 -T3 -I32.5/0-31

- OTEL: PC52; OB37

- Acoperire cu beton 3 cm .

NOTA GEOTEHNICA

A
A

*Amplasamentul cladirii este situat in zona seismica "C" (a g=0,2g; Tc=0,7s) si are stabilitatea generala si locala asigurata in contextul actual. *Terenul de fundare de pe amplasament are conform studiului geotehnic urmatoarele caracteristici:

- sol vegetal, ingrosime de 0.4 m;

- argila prafoasa , sensibila la umezire,gr. A, galben cafenie, cu plasticitate mare, in stare

 

plastic vartoasa spre tare , ce prezinta in masa stratului concretiuni calcaroase , compresibila, in grosime de 2.30 m un pachet de prafuri argiloase, sensibil la umezire gr A, galben cafeniu, ce prezinta o crestere a a fractiuniide praf in jurul adancimii de 4.00 m cu plasticitate medie, in stare plastic vartoasa(in stare tare la adncimea de 4.00 m, urmand sa se scada spre baza ),cu concretiuni calcaroase, uscat ce continua si sub adancimea de investigare

B
B

* *Adancimea de fundare este de 120 cm fata de CTA. *Capacitatea portanta a terenului de fundare calculata conform STAS 3300/2-85 si

NP122-2004:

-la S.L.D. pplastic=160 KPa -la S.L.C.P. pcritic = 225 Kpa

*Turnarea betonului n t lpi va ncepe imediat dupa realizarea s p turilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitatii n stratul de fundare. * nainte de nceperea s p turilor se vor devia toate retelele existente pe amplasament. La realizarea s p turilor se vor folosi OBLIGATORIU sprijiniri pentru a se evita accidentele datorate surp rii malurilor.

C
C
 

Nota:

Lucrarile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiei de predare primire a amplasamentului, trasarilor, reperelor, etc., consemnata intr-un proces verbal incheiat intre delegatii bneficiarului, proiectantului si

executantului. Trasarea pe teren a cladilrilor se va face in conformitate cu cu prevederile din STAS 9824/1-87 si cuprinde urmatoarele lucrari :

D
D

identificarea, reconstituirea si dupa caz, rematerializarea reperilor de trasare (ale retelei geodezice, ale bazei de trasare sau ale retelei de trasare).

*

aplicarea pe teren ale elementelor geometrice prevazute in planul de trasare care definesc pozitia punctelor caracteristice ale constuctiilor

*

* verificarea aplicarii pe teren a planului de trasare

 

* toleranta de trasare pentru unghiuri este de un grad centezimal

*

executarea sapaturilor se va realiza in conformitate cu prevederile din Normativ privind

executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale,

indicativ C 169- 88 si din Normativ privin proiectarea, executarea si excutarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire indicativ P7-2000

E
E

Verificator

   

Cerinta A1

Referat nr.

 
 

Beneficiar:

Proiect nr.:

FACULATATEA DE CONSTRUCTII IASI

1/2014

       

Proiect:

 

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

scara:

CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA P+ 1E

Faza:

Sef proiect

S. L. dr. ing. Munteanu Vlad

 

1:50

D.T.A.C.-P.Th.

Proiectat

Std. Cobjug Alin Stefan

 

data:

 

Plansa nr.:

Desenat

Std. Cobjug Alin Stefan

 

feb. 2014

PLAN FUNDATII

R