Sunteți pe pagina 1din 7

1

ManagementuI proiecteIor de constructii - Radu Victor


CURS 1+2
Manual: "Managementul proiectelor de constructii
Aplicatii : "Managementul proiectelor de constructii. Culegere de teste si studii de
caz

Pentru examen:
Capitolul 1 : particularitatile proiectelor de constructii si proiecte de constructii
montaj, lucrari de constructi
Capitolul 2 : structuri organizatorice din managementul proiectelor(avantaje si
dezavantaje ale structurii pentru managementul proiectelor)
Capitolul 3: proiectarea in constructii (Ordonanta 913/2005 studiu de
fezabilitate pentru fonduri europaene)
Capitolul 4: se va inlocui cu:
Ordonanta de urgenta nu 34/2006 privind achizitiile publice
Hotararea de guvern 925/2006
Capitolul 5 : preturi si oferte pentru proiecte de constructii
Capitolul 6 : Organizarea productiei de baza(parametrii proceselor simple de
productie, organizarea proceselor complexe)
Capitolul 7 :managementul timpului pr de constructii
Capitolul 8 :managementul costului pr de ...
Capitolul 9 : managementul riscului
Capitolul 10: finalizarea proiectelor de costructii\(receptie, carte tehnica,
gestiunea documentelor de constructii)
De citit : metode de organizare a procesului de productie

Stabilirea preturilor pentru proiectele de construcJii

$e caraterizeaz prin mare complexitate si volum mare de fonduri. Marea
majoritate pornesc de la o bogat documenta[ie de proiectare.
1.$e face studiul de oportunitate n care se spune oportunitatea i necesitatea
investi[iei
2.Elaborarea studiului de prefezabilitate : cuprinde 2 pr[i
4 $cris se includ 4 Capitole
Date generale
Date tehnice
Costurile studiilor de fezabilitate
$urse de finan[are(ponderea fiecrei surse n valoarea
total)
4 Desenat 2 planuri
Referitor la ncadrare n zon
Planul amplasamentului
4 Dac studiul ajunge la concluzia c e fezabil =>
3.$tudiul de fezabilitate 2 pr[i
4 $cris dezvoltare a pr[ii scrise din studiul de prefezabilitate
Apar capitole suplimentare
2
O Necesar de for[ de munc pentru execu[ie i
exploatare
O Devizul general
O ndicatori de eficien[ economic ai proiectului
O Avize i acorduri
O Devizul general=documenta[ia scris n care se stabilete valoarea total
a obiectivului. Con[ine 3 pr[i :
O n cadrul a 6 Capitole distincte cheltuielile de baz ale prj.
4 Capitolul 1 : cheltuieli cu rocurare si amenajare teren
4 Capitolul 2 : cheltuieli cu reaizare racorduri cu retea apa, curent,
gaze
4 Capitolul 3 : cheltuieli cu priectare asisten[ tehic
4 Capitolul 4 : cheltuieli cu construc[ii de baz pe obj, cu achizi[ionare
utilaje, si cele de montaj, chaltuieli cu dotri
4 Capitolul 5 : alte cheltuieli
Comisioane banc finan[atoare sau care gestioneaz
Chelt uieliorganizare antier
Cheltuieli diverse i neprevzute=se calc pe baza unui
procent de 5% din val lucrri de construc[ii montaj. Au rol de
acoperire a costului unor lucrri neprevzute sau prevzute
incorect
4 Capitolul 6 : cheltuieli pentru demararea exploatrii viitorului
obiectiv( pregtire personal de exploatare, probe tehnologice,
rodaje, ncercri)
O Valoaea actualizat a activelor fixe pe care beneficiarul le-a de[inut n alt
obiectiv i care au devenit disponibile n noul proiect
O Fondul de rulment : valoarea activelor circulante necesare pentru un ciclu
aplica[ie
ndicatorii de fonduri de eficie[ ai proiectului :
O Analiza financiar cheltuieli, venituri, venitul net(se va putea exprima
eficien[a economic a proiectului la nivelul agentului economic)
O Analiza economic se iau n calcul toate veniturile i toate cheltuielile la
nivelul societ[ii
O Rata intern de rentabilitate financiar/econmic(principal inidcator)
O Certificate, avize, acorduri
4 Certificatul de urbanism : n cadrul lui se specific dac avem teren
intravilan i se nscriu toate avizele ce urmeaza a fi ob[inute pentru
solicitarea autoriza|iei de construire

4. Proiectul tehnic tehnici ce vor fi aplicate pentru ob[inrea obietiului
5.Proiectul de execu[ie: plane, schi[e, necesare constructorului pentru
realizarea lucrrii.
Dup terminarea acestor etape se organizeaz licita[ie.
6.Execu[ia.
7.Punere n func[iune
8.Exploatare
3
Etape n ob[inerea proiectului
1. Evaluarea cheltuielilor direct
a. $tablirea volumului de lucrri (%MSUR%R)
b. $tabilirea normelor de consum de resurse pe unitatea de volum de
lucrare
c. $tabilirea pre[urilor /tarifelor per unitate de msur a resurselor
i. (dac nmul[im b i c ob[inem pre[ul pe U.M de lucrare)
2. Determinare cheltuieli indirecte(se determin aplicnd o cot procentual
diferen[iat pe categorii de lucrri asupra cheltuielilor directe(poate varia
ntre 5% -20% i poate fi chiar negociat))

TOTAL PRE|

3. Determinarea profitului se stabilete pe baz de cot procentual 5
15% din cheltuieli directe i indirecte
4. Determinarea valorii ofert pe categoria de lucrri(1+2+3)
5. Determinare valoare ofert pe obiect
a. valoarea unui obiect de construc[ii se calculeaz prelund toate
valorile categoriilor componente(construc[ii, nclzire, curent)
aplicnd asupra lor TVA.
b. Dac obiectul include i utilaje sau instala[ii se vor nscrie pe pozi[ii
distuncte cheltuielile de procurare i TVA aferent.
c. Dac utilajele necesit montaj se vor nscrie distinct cheltuilelile de
montaj
d. Valoarea ofert a devizului de obiect e dat de suma lucrrilor de
constr cu TVA, valoare montaj cu TVA
e. Chiar dac proiectul nu are dect un obiect se face un deviz
general pentru includerea restului de costuri
6. Determinarea valorilor Devizului General.

1.a Antemsurtoarea se face pe capitole de lucrri sau pe stadii fizice sau pe
categorii de lucrri. Aici se nscriu urmtoarele tipuri de articole de A :
O Articole de lucrri propriuzise(zidrie din crmid, cofraje din panouri)
O De preparare prelucrare(prepararea betoanelor, mortare)
O De transport
O De diferen[e(pentru manipulri)
Articolele de A se caracterizeaz prin :
O $imbol i cod
O Denmire
O Unitate de msur
O Calcul de volume de lucrri
Un articol de A va avea aceleai caracteristici de mai sus cu o norm de deviz
corespendent i un (diferen[a vine dein faptul c n articol se stab , in norma de
deviz se stabilesc art normale de unit de msur pe o unit de volum de lucrare,
iar n art de deviz se nscriu pre[ul pe o unit de lucrare i pentu tot vol de lucrri
calculat n A)
4
O $imbolul articolului sau al normei e alfanumeric i se fol pentru
prelucrarea manual a doc de deviz n schim ce codul e folosit la
prelucrare automat. $imbolul ajut la identificare rapid.
O Denumirea este de fapt o prezentare succint a tehnologiei de urmat.
O Unitatea de msur e proprie fiecrui articol.
Calculul volumelor de lucrri se face pe baza cotelor din desenele de execu[ie.

Exemplu de antemsurtoare(pentru un gard)
$e face sec[iune longitudinal n zid


2,00


0,80

30,00 m

$e face i tietur vertical pentru determinarea grosimei

$e presupunem c facem sptura de pmnt i respectm normele :T$A05CX
sptur manual de pmnt n spa[ii limitate cu adncime de pn la 1,5 m i
l[ime de 1 m n teren tare(timp).
Antemsurtoarea : 30 x0,8x0,35=8,400 m
3


0,15

0,3
zid


Iundatie
5
Turnarea betonului: CA02AX.Preparare i turnare beton simplu clasa n funda[ie.
$e msoar la m
3
.
.
.
.
Montarea crmizilor: CD05DX(cnd articolul are simbolul x n coad are simbol
orientativ). Zidrie din crmid cu goluri verticle fcut din mortar cu marca
M250z(m
3
)
Volumul lucrrii: 30,00x2,00x0,15=9 m
3
.

ormeIe de deviz

ormeIe de deviz(orientative) curpind:
O $imbol
O Denumire
O Unitate de msur
O Prezentarea consumurilor normate de materiale, manoper i utilaje.
O norm orientativ cuprinde norma de baz i corec[ii.
4 Consumurile normate de materiale cuprind cantitatea de materiale
ce intr efectiv ntr-o unitate de volum de lucrare(400 crmizi la 1
m
3
)de zidrie, pierderi efective tehnologic(crmida tiat la
capt de zid), pierderi netehnologice(transport, manoper)
4 Consumurile normate de manoper cuprind :
Timpii muncitorilor pt realizarea unei unit de volum
Timpii pentru aducerea materialului la loc de lucru
Timpii pentru schimbarea pozi[iei de lucru
Timpii pentru cur[area locului de munc de resturi de
materiale.
4 Consumurile normate de utilaj cuprind efectiv timpul de lucru al
utilajului pt o unitate de lucrare.
4 Ceilai[i timpi se ob[in pe baza unui coeficien[i ob[inu[i din baza
duratei de nchiriere i timpul efectiv de lucru

emplu de norm de deviz :
CA0AX Analiz de pre[
Denumire resurse U.M
resurs
Consum
normat
Pre[ pe U. M
de resurs
Pre[ pe U.M al
volumului de lucrare
MateriaIe 92,5
Beton m
3
(1,03) 180 lei (185)
Ciment Kg 144 0,5 lei 72
Nisip sortat m
3
0,700 20 lei 14
Pietri splat m
3
0,750 20 lei 15
Apa m
3
0,725 2 lei 1,5
Manopera re 6
Muncitor calificat Ore 3 7 lei 21
Muncitor necalificat Ore 3 5 lei 15
6
UtiIaje 25
Betonier Ore 0,325 10 lei 3,25
TOTAL 141

Pre|uriIe i tarifeIe resurseIor
O Pre[ul materialelor fr TVA n func[ie de contract, locul depzitului
furnizorului
O Tarifele de manoper din contractul individual
O Tarifele de utilaje - pe baza contractelor de nchiriere

$uma produselor dintre consumurile normate i pre[urile i tarifele resurselor ne
d pre[ul pe unitatea de volum de lucrare pentru materiale, manoper, utilaj i
per TOTAL.
Toate aceste calcule se fac automat n programe specializate de calculator:
DOCLB al NF$ERV(pentru calcularea normelor de deviz).

Deviz de ofert pe categorii de Iucrri
Pentru gard din zidrie de crmid

Nr
crt
Denumire
articol de
deviz
U.M Volumul
de
lucrri
Pre[uri
unitare
a.materiale
b.manopera
c.utilaj
d.transport

Valoare total
Din norma de deviz Analize de
pre[
Materiale Manopera Utilaj Tran
sport
Total
a.Cheltuieli
directe(A)
4x5a 4x5b 4x5c 4x5d 4x5
T$A05CX m
3
8,400 -
30
-
-

CA02AX m
3
8,400 99,53
35,7
3,25
3,50
836,52 299,88 27,30 29,4 1193,1
....
Total
capitol a
cheltuieli
directe
4500 2000 500 500 7500
b.Chelt
indirecte
750
c.Profit 825
7
%otaI
deviz
ofert
9075
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deviz de ofert pe categorii de obiect
Pentru gard din zidrie de crmid

Denumirea categoriei de lucrri Valoare fr TVA
Construc[ii 9075x4 27.300
TVA 5187
%otaI 2487
Procurare Poart 800
TVA 162
%otaI 962
Montaj poart 300
TVA 57
%otaI 357
%% 805

Tip de problem la examen :
-pre[ de u.m de vol la lucrare pe unitate de deviz
-pre[ul pe obiect la categorie de lucrri

S-ar putea să vă placă și