Sunteți pe pagina 1din 2

Suport teoretic pentru aplicatiile 8,9

Elaborarea programului de aprovizionare


In vederea desfasurarii la parametri proiectati a activitatii unitatilor economice este necesara asigurarea
acestora cu totalitatea resurselor materiale in timp util, ritmic, in cantitatile si calitatea corespunzatoare. In
aceasta directie la nivelul intreprinderii se elaboreaza inaintea perioadei de gestiune planuri de aprovizionare.
Prin intermediul acestui plan de aprovizionare se nominalizeaza:
necesarul de resurse materiale ale intreprinderii pe categorii de resurse (materii prime, diverse materiale,
echipamente tehnicie, piese de schimb) pt o anumita perioada de timp (de ragula un an).
nivelul acestora si
sursele de acoperire
Prin intermediul planului de aprovizionare se contureaza politica de aprovizionare. Obiectivul de baza al
politicii de aprovizionare este acoperirea completa si complexa a cererilor de consum ale intreprinderii cu resurse
materiale de calitate asigurate de la furnizori care practica preturi de vanzare avantajoase, prezinta grad ridicat de
certitudine in livrari.
Elaborarea programului a planului de aprovizionare cuprinde doua etape:
I Etapa de pregatire a intocmirii programului de aprovizionare in care are loc:
a) alcatuirea listei de resurse materiale necesare intreprinderii pentru a produce
b) determinarea normelor de consum Nc (reflecta cantitatea maxima de materii prime, materiale, combustibil,
energie etc. ce se poate consuma pentru fabricarea unei unitati de produs sau pentru executarea unei lucrari in
anumite conditii de productie). Nc= Cu +Pt+Pnt
II Etapa propriu-zisa de elaborare a programului de aprovizionare tehnico materiala in care are loc
fundamentarea urmatorilor indicatori:
a) necesarul total de resurse materiale si energetice pentru realizarea planului de productie din cadrul
unitatii economice Nt
b) sursele de acoperire a necesarului total de resurse materiale
a) Nt= Np+Sf unde Np = necesarul propriu-zis de materiale pentru fabricarea productiei programate
Sf = stocul de la sfarsitul perioadei de gestiune
Np- Necesarul propriu-zis de materiale reprezinta necesarul de resurse materiale destinate realizarii
activitatii de baza (fabricatiei de produse, executarii de lucrari sau prestatii de servicii) si se poate determina
prin mai multe metode:
1.)
Metoda calculului direct: Np = Qi x nci unde
Qi = cantitatea de produse programat a fi fabricata
nci = norma de consum specifica fabricarii respectivului produs.
2.) Metoda calculului prin analogie se folosete pentru stabilirea necesarului de materiale pentru produsele noi
care nu au mai fost fabricate iar normele de consum ale acestora nu sunt definitivate. Astfel pentru determinarea
necesarului propriu-zis de resurse materiale necesare fabricarii produselor noi se vor lua in calcul normele de
consum a unor produse asemanatoare, analoage, utilizandu-se urmatoare relatie:
Np = Qi x nca x K n care:
Qi =cantitatea de produse programata a fi fabricata dintrun anumit produs
nca - norma de consum specifica a unui produs asemntor
K coeficientul de corecie ce reflect deosebirile existente ntre cele dou tipuri de produse (greutatea,
mrimea, complexitatea).
3.) Metoda de calcul pe baza sortimentului tip. Aceasta metoda se utilizeaza in cazul in care in programul de
productie al unei intreprinderi sunt prevazute a fi fabricate un numar mare de sortimente din acelasi produs. In
aceasta categorie se includ unitatile din industria textila, din industria alimentara. care inregistreaza variatii mari

de structura a productiei ca urmare a influentelor determinate de moda de anotimp. Aceasta metoda presupune
determinarea sortimentului tip, adica a sortimentul care are norma de consum cea mai apropiat de norma de
consum ponderat calculat pentru ntreaga gama de sortimente. Conform acestei metode, Np se va calcula dup
urmtoarea formul:
Np = Qi x nct n care: Qi = volumul de productie programat dintr-un anumit tip de produs
nct norma de consum a sortimentului tip
Ssf - Stocul de la sfritul perioadei de gestiune se constituie la resursele pentru care se estimeaza
extinderea consumului si in perioada urmatoare. Acesta constituie suportul material principal de formare a
stocului de la inceputul perioadei urmatoare. Acest stoc poate fi egal ca marime cu stocul cu stocul de
siguran.
b) sursele de acoperire a necesarului total de resurse materiale se clasifica in surse interne si externe.
In cadrul surselor interne de acoperire a necesitatilor de materiale se includ stocul de la inceputul perioadei
de gestiune si alte resurse interne.
1. Stocul de la inceputul perioadei de gestiune S
Stocul de materiale de la nceputul perioadei de gestiune reprezint cantitatea de materiale ce se
preconizeaz s existe n ntreprindere la nceputul perioadei de gestiune (de obicei anul calendaristic), in scopul
alimentarii consumului in primele zile ale acesteia. Este o marime probabila care se extrapoleaza pornind de la
stocul efectiv existent in depozitul unitatii economice, de la intrarile de materiale prevazute a se inregistra in
perioada curenta pana la incheierea acesteia si de la consumurile probabile de resursa aferente aceleiasi secvente
de timp. Mrimea acestui stoc determinndu-se dup relaia:
S = Se + I C
n care:
Se stocul de materiale existent la nceputul perioadei de gestiune sau la momentul elaborrii programului
de aprovizionare stabilit pe baza inventarierii
I intrrile de resurse materiale din momentul elaborarii programului de aprovizionare si pana
la inceputul perioadei de program
C consumul de resurse materiale din momentul elaborarii programului de aprovizionare si
pana la inceputul perioadei de program
2. Alte resursele interne Ri
Aceste resurse re refera la resursele materiale reutilizabile, spre exemplu materiale sau piese de schimb
refolosibile rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din uz.
3. Necesarul de aprovizionat de la furnizori Na
Sursa principala de acoperire a necesarului total de resurse materiale o reprezinta aprovizionarea cu
resurse materiale de furnizori, deci din afara unitatii pentru acoperirea cererilor de consum ale intreprinderii. In
acest sens se calculeaza necesarul de aprovizionat de la furnizori Na.
Relatia de echilibru a unei intreprinderi
Pentru ca activitatea general a ntreprinderii s se desfoare n bune condiii trebuie s existe un
echilibru perfect i stabil ntre necesarul total de resurse materiale i resursele de acoperire a acestui necesar pe
ntreaga perioad de gestiune.Acest echilibru se exprim prin relaia:
Np + Ssf = S+ Ri + Na - Relatia de echilibru a unei intreprinderi
Necesarul total de
resurse materiale

Sursele de acoperire a necesarului total


de resurse materiale

Orice abatere de la aceasta egalitate determina fie imobilizari nejustificare de resurse materiale sub forma
stocurilor peste limitele normale prestanilite, fie aparitia la un moment dat a lipsei de materiale-situatie care
perturba desfasuraea normala a activitatii generale a unitatilor economice.