Sunteți pe pagina 1din 2

Continut cadru al NOTIFICARE

(Conform Anexei nr. 1 din Ord. 135/ 2010)

1. Date generale i localizarea proiectului/modificrii


1.1. Denumirea proiectului:
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M , ANEXE AFERENTE FUNCTIUNII DE LOCUIRE ,
RACORDURI LA UTILIATI

1.2. Amplasamentul
obiectivului

proiectului*,

inclusiv

vecintile

adresa

Amplasamentul: - intravilan sat Horpaz, com. Miroslava,

jud. Iasi,
Contract de Vanzare-Cumparare Nr. 141/2015,Plan de situatie, Plan de
incadrare in zona T67, P 1A-3127/47, NC-79290.
Amplasamentul are urmtoarele vecinti:
-

Nord-Est
Sud-Est
Sud-Vest
Nord-Vest

Cale Acces
NCP 78728
NCP 1536
Lot 3 1A

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificrii:


a) Denumire titular: ALEXANDRIUC EMMA
b)Adresa beneficiar : Strada Petru Schiopul , nr.19, bl. H1A, sc.A, et.9, ap. 8
Nr. telefon:
0755.538.891
c) reprezentani legali/mputernicii, cu date de identificare:
1.4. ncadrarea n planurile de urbanism/amenajare a teritoriului
aprobate/adoptate i/sau alte scheme/programe;
Regimul juridic:
- teren situat : in intravilanul satului HORPAZ ,com. MIROSLAVA,
jud. IASI;
- regimul juridic: teren dobandit prin C.V.C. nr. 141/2015;
- suprafata teren : 750,00 mp;
- identificare : nr. Cad. 79290, inscris CF 79290
Regimul economic:
- folosinta actuala: arabil;
- destinatia stabilita prin documentatia de urbanism : conf. PUZ
aprobat prin
HCL 146/26.11.2011-zona de locuinte si functiuni
complementare.
1.5. ncadrarea n alte activiti existente (dac este cazul):
Nu este cazul.
1.6. Bilanul teritorial - suprafaa total, suprafaa construit
(cldiri, accese), suprafa spaii verzi, numr de locuri de parcare
(dac este cazul):

Caracteristicile generale ale constructiei propuse sunt


urmatoarele :
- Dimensiunile generale in plan ale terenului sunt de fi de 22,87
x 32,5 m;

- Regimul de inaltime va fi de P+M ;


- Inaltimea maxima va fi de 6,45 m ;
- Suprafata construita - Sc=111.25 mp ;
- Suprafata desfasurata - Sd=277,17 mp ;
- Suprafata utila totala - Su=220,82 mp;
- Procentul de ocupare al terenului - POT=35,0% ;
- Coeficientul de utilizre al terenului - CUT=1,5 ADC/mp
2. Descrierea sumar a proiectului: (Se va face o descriere sumar
a proiectului i a lucrrilor necesare pentru realizarea acestuia)
Soluia adoptat a avut n vedere reglementrile urbanistice prevzute prin Certificatul de
urbanism.
Terenul este identificat cadastral potrivit planului de situaie avizat de Oficiul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara Iai.
Se propune realizarea unei constructii in regim parter si mansarda, iar dispunerea functionala
se va face conform cerintelor beneficiarilor. Structura de rezistenta va fi din cadre de beton
armat , fundarea este de tip fundare directa din beton armat pe retele de grinzi dispuse pe
ambele directii in sectiune de forma , iar acoperisul va fi tip sarpanta din lemn de rasinoase
cu invelitoare din tabla ondulata.
Imprejmuirea se va realiza fara defrisari, pe limita proprietatii.
3. Modul de asigurare a utilitilor
1. Alimentarea cu ap : se va face de la reteaua de apa proprie;
2. Evacuarea apelor uzate : se va face intr-o fosa septica la minim
10.00m de ferestrele imobilului;
3. Asigurarea apei tehnologice, dac este cazul: nu este cazul;
4. Asigurarea agentului termic: va fi furnizat de centrala termica
proprie.
Anexe - piese desenate
Certificat de urbanism i planurile-anex.
Semntura titularului
..........................
_____
*

Se va preciza distana fa de granie pentru proiectele menionate n anexa nr. I la


Convenia privind evaluarea impactului asupra mediului n context transfrontier,
adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 22/2001.

S-ar putea să vă placă și