Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNA DIRECTOR,

.., cu sediul/domiciliul in judetul ...,


oras/comuna .., str. . nr. , bl.
.,

sc.

..,

et.

..,

ap.

..,

sector

reprezentata

de

.., solicita eliberarea acordului de mediu pentru


proiectul

propus a fi realizat in . .. .
Persoana

de

contact:

telefon fax.e-mail

Data ..

Nume / prenume
..
Semnatura si stampila
..

Doamnei Director Executiv a Agentiei pentru Protectia Mediului Galati

S-ar putea să vă placă și