Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Politehnica Timioara

Facultatea de Construcii i Arhitectur


Secia: CCIA
Disciplina: Lemn
An III Sem. II

PROIECT

LEMN
Acoperis tip sarpanta pt cladire de locuit

ntocmit:

Gr.131 CCIA

Timisoara
2005/2006

ENUNT PROIECT

Sa se proiecteze acoperisul tip sarpanta din lemn


pentru constructia cu forma in plan si dimensiunile date de
urmatoarea schema:
Constructia este amplasata in intravilan in localitatea
Timisoara, jud. Timis, aflandu-se in zona A din pct de vedere al
zonarii teritoriului la actiunea zapezii si din pct de
vedere al actiunii vantului.Invelitoarea este formata din tigle
din argila arsa cu jgheab (presate) , iar materialul lemnos utilzat
face parte din categoria rasinoaselor , specia brad. Acesta are
calitatea I (elem intinse) , clasa I (elem incovoiate) si clasa de
exploatare I.

BORDEROU DE PIESE

Proiectul contine :
A)

B)

Piese scrise : foaie de capat ;


tema proiectului ;
memoriu tehnic de rezistenta ;
borderou de piese scrise si desenate;
breviat de calcul:
evaluarea incarcarilor ;
calculul sipcilor ;
calculul capriorilor ;
calculul panelor ;
calculul popilor ;
verificarea talpilor de sub popi ;
Piese desenate plan sarpanta sc 1:50;
sect transversala sc 1:50;
sect longitudinala sc. 1:50;
planse detalii sc 1:10 sc. 1:5;

MEMORIU TEHNIC

Regim juridic:
Constructia este amplasata in strada [...] nr. [...],
Timisoara , si este inscrisa in CF la nr [...] , nr TOPO al parcelei
fiind [...]. Pentru viitoarea constructie s-a eliberat CERTIFICATUL
DE URBANISM cu nr. [...] din [...].
Regim tehnic:
Regimul de inaltime al constructiei este P+4.
Inaltimea la partea superioara a terasei este de 15.30 m fata de
nivelul terenului. Constructia se caracterizeaza printr-un regim
simplu , fiind conceputa din forme regulate.
Structura de rezistenta este alcatuita dupa cum
urmeaza :
fundatiile din beton armat de clasa...cu
latimea talpii de 50 cm pentru zidurile exterioare si interioare;
pereti portanti exteriori din zidarie de
caramida tip POROTERM cu grosimea de 37,5 cm;
pereti portanti din zidarie de caramida de tip
POROTERM cu grosimea de 25 cm;
mpereti despartitori din gips carton cu
grosimea de 12,5 cm;
planseul peste parter si etaj din beton
armat monolit ;
pereti din beton armat la subsol;
acoperis de tip terasa necirculabila;
Suprafete si coeficienti:
St= 500 [mp] (suprafat teren);
Sc= 290.95 [mp] (suprafata construita);
Sd= 1452 [mp] (suprafata desfasurata);
P.O.T.= 60 [%];

EVALUAREA INCARCAILOR
1). Incarcari permanente:
~ Invelitoare tigle cu jgheab
(inclusiv sipcile si capriori)
~ astereala 2.0 x 24 cm
~ vata minerala 6 cm
TOTAL

gpn

50
28.8
6.0

1.2
1.1
1.2

gpc <daN/m2>
60
31.7
7.2

84.8

98.9

2). Incarcarea din zapada:


~normata:
pzn=gz x czi x ce
pzn=90 x 0.83 x 0.8=60 <daN/m2>
~de calcul:
84.8

pzc=F x pzn , unde F=2.2-0.4 0.8 x60 =1.55;


pzc=1.55 x 60=93 <daN/m2>
3). Incarcarea din vant:
~normata:
pvn= x cni x ch(z)x gv
unde ch(z)=0.65(15.30/10)0.44=0.784
h/l=1.209
n
pv 1 =1.6 x (-0.332) x 0.784 x 22=-8.74 <daN/m2>
pv2n=1.6 x (-0.595) x 0.784 x 22= -16.42<daN/m 2>
~de calcul:
pvc=F x pvn
pv1c=1.2 x (-8.74)= -10.48 <daN/m2>
pv2c=1.2 x (-16.42)= -19.70 <daN/m2>
~val presiunii interioare:
0.5x0.784x22= 8.624<daN/m2>
4). Incarcarea utila :
~normata:
Pn=100 <daN>
~de calcul:
Pc=n x Pn= 1.2 x 100=120 <daN>

CALCULUL SIPCILOR
1).Predimensionare:
~consideram dimen. 38 x 38 <cm>
=350 (cos=0.819;sin=0.573;tg=0.70)
~dist dintre capriori dc=0.80 <m>
~dist dintre sipci ds=0.34 <m>
bxh 2 3.8 x3.82
=
=9.14 <cm3>
6
6
bxh3 3.8 x3.83
Ix=Iy=
=
=17.37 <cm4>
12
12

Wx=Wy=

2).Verificarea de rezistenta:

Incarcarile de calcul, uniform distribuite pe sipca, pe directie


verticala sunt:
~permanente:
gpc,s=gpc x ds=81.7 x 0.34=27.8 <daN/m>
gpc=98,9 10 7.2=81.7 <daN/m2>
~din zapada:
gzc,s=pzc x ds x cos =93x0.34x0.819=25.9<daN/m>
Incarcarile de calcul dispuse dupa cele doua directii x-x si y-y:
~permanente:
gp,xc,s=27.8 x 0.573=15.9 <daN/m>
gp,yc,s=27.8 x 0.819=22.7 <daN/m>
~din zapada:
gz,xc,s=25.9 x 0.573=14.84 <daN/m>
gz,yc,s=25.9 x 0.819=21.2 <daN/m>
Incarcarile normate pe directie verticala sunt:
~permanente:
gpn,s=gpn x ds=69.8 x 0.34=23.7 <daN/m>
gpn=84.8 - 9- 6=69.8 <daN/m2>
~din zapada:
gzn,s=pzn x ds x cos =60 x 0.34x0.819=16.7 <daN/m>
Incarcarile normate dispuse dupa cele doua directii x-x si y-y :
~permanente:
gp,xn,s=23.7 x 0.573=13.6 <daN/m>
gp,yn,s=23.7 x 0.819=19.4 <daN/m>
~din zapada:
gz,xn,s=16.7 x 0.573=9.56 <daN/m>
gz,yn,s=16.7 x 0.819=13.7 <daN/m>
Cu valorile de calcul obtinute, dupa cele doua directii se det.
momentele incovoietoare in ipoteza I de incarcare:
Mxs=(15.9+14.84) x 0.82/8=246 <daNcm> =Mefx
Mys=(22.7+21.2) x 0.82/8=351 <daNcm> =Mefy

Verificarea de rezistenta se va face cu relatia:

Mef
Mr

Mef
Mr

1 unde:

Mrx=Ric x W calcx x mti=122 x 9.14 x1.0=1115 <daNcm>=Mry


Ric=1 x 0.8 x 168 / 1.1=122 <daN/cm2>
=>

246
1115

351
1115

=0.75 1

3).Verificarea de rigiditate:
fmax final=

( f max x final ) 2 +( f max y final )

80

fadm= 200 =0.5 <cm>

E=113000 <daN/cm2>
kdef=0.5 (incarcari permanente)
=0.25(incarcari din zapada)
Sagetile instantenee, pe cele doua directii sunt:
5

fp,instx=( 384 x
5

fp,insty=( 384 x
5

fz,instx=( 384 x
5

fz,insty=( 384 x

0.136 x80 4
113000 x17.37
0.194 x80 4
113000 x17.37
0.095 x80 4
113000 x17.37
0.137 x80 4
113000 x17.37

)=0.036 <cm>
)=0.052 <cm>
)=0.025 <cm>
)= 0.037<cm>

Sagetile finale, pe cele doua directii sunt:


fpx=0.036 x (1+0.5)=0.054 <cm>
fpy=0.052 x (1+0.5)=0.078 <cm>
fzx=0.025 x (1+0.25)=0.031<cm>
fzy=0.037 x (1+0.25)=0.046 <cm>
=>fpxmax=0.054 + 0.031=0.085 <cm>
fpymax=0.078 + 0.046=0.124 <cm>
Iar sageata maxima finala:
fmax finala= 0.085 2 + 0.124 2 = 0.15 <cm> 0.5 (admis)
=>sipcile au dimens finala

38 x 38 cm.

CALCULUL CAPRIORILOR
1).Predimensionare:
~consideram dimen. 12 x 15 <cm>
Wx=450 <cm3>
Ix=3375 <cm4>
Ptr. prima deschidere d2=4.15 <m> =>l2=5.07<m>

2).Verificarea de rezistenta:
Incarcarile de calcul dispuse dupa directia x-x :

~permanente:
gpc=98.8 x 0.8 x 0.819=65 <daN/m>
~din zapada:
gzc=93 x 0.8 x 0.8192=50 <daN/m>
~utila:
Puc=120 x 0.819=98.3 <daN/m>
Incarcarile normate dispuse dupa directia x-x :
~permanente:
gpn,c=84.8 x 0.8 x 0.819=55 <daN/m>
~din zapada:
gzn,c=60 x 0.8 x 0.8192=32 <daN/m>
~utila:
Puc=100 x 0.819=82 <daN/m>
Momentele de inertie in cele doua ipoteze:
(65 + 50) x 4.15 2
=247 <daNm> (perm+zapada)
8
(65 + 98.3) x 4.15 2
MII=
=350 <daNm> (perm+utila)
8

MI=

=>Mmax=350 <daNm>
Verificarea de rezistenta se va face cu relatia: Mr Mmax
Mr=122 x 450 x 1.0=549 <daNm>
=> 549 350
3).Verificarea de rigiditate:
fmax fadm

507

unde : fadm= 200 =2.53 <cm>


fmax=f1+f2

0.55 x507 4
=1.24 <cm>
113000 x3375
5
0.32 x507 4
finst,z= 384 x
=0.0.72 <cm>
113000 x3375
0.82 x507 3
finstutila=
=0.006 <cm>
113000 x3375 x 48

finst,p= 384 x

=>f1=1.24 x (1+0.5)=1.86 <cm>


=>f2=0.72 x (1+0.25)=0.9 <cm>
fmax=0.9+1.21=2.76 > 2.53
se alege sectiunea de 15x15
Wx=563 <cm3>
Ix=4219 <cm4>
5

0.55 x507 4
=0.99 <cm>
113000 x 4219
5
0.32 x507 4
finst,z= 384 x
=0.58 <cm>
113000 x 4219

finst,p= 384 x

=>f1=0.99 x (1+0.5)=1.49 <cm>


=>f2=0.58 x (1+0.25)=0.72 <cm>
fmax=0.72+0.96=1.68 <2.53

Ptr. a II-a deschidere d2=4.45 <m> =>l2=5.43<m>


2).Verificarea de rezistenta:
Incarcarile de calcul dispuse dupa directia x-x :
~permanente:
gpc=98.8 x 0.8 x 0.819=65 <daN/m>
~din zapada:
gzc=93 x 0.8 x 0.8192=50 <daN/m>
~utila:
Puc=120 x 0.819=98.3 <daN/m>
Incarcarile normate dispuse dupa directia x-x :
~permanente:
gpn,c=84.8 x 0.8 x 0.819=55 <daN/m>
~din zapada:
gzn,c=60 x 0.8 x 0.8192=32 <daN/m>
~utila:
Puc=100 x 0.819=82 <daN/m>
Momentele de inertie in cele doua ipoteze:
(65 + 50) x 4.45 2
=284.6 <daNm> (perm+zapada)
8
(65 + 98.3) x 4.45 2
MII=
=404.2 <daNm> (perm+utila)
8

MI=

=>Mmax=404.2 <daNm>
Verificarea de rezistenta se va face cu relatia: Mr Mmax
Mr=122 x 563 x 1.0=687 <daNm>
=> 687 404.2
3).Verificarea de rigiditate:
fmax fadm

543

unde : fadm= 200 =2.72 <cm>


fmax=f1+f2

0.55 x543 4
=1.23 <cm>
113000 x 4219
5
0.32 x543 4
finst,z= 384 x
=0.69 <cm>
113000 x 4219
0.82 x5433
finstutila=
=0.001 <cm>
113000 x 4219 x 48

finst,p= 384 x

=>f1=1.23 x (1+0.5)=1.84<cm>
=>f2=0.69 x (1+0.25)=0.86 <cm>
fmax=1.84+0.86=2.70 2.72
=>capriori au dimens finala

15 x 15 cm.

CALCULUL PANELOR
1).Predimensionare:
~travea cea mai mare are dimens T=5.65 <m>
~a =0.2 x 5.65=1.13 <m>

~lung de calcul lc=5.65-1.13=4.52 <m>


~consideram dimen. 25 x 25 <cm>
~dist echivalenta d=
Wx=2604<cm3>
Ix=32552 <cm4>

5.07 + 5.43
=5.25<m>
2

Incarcarile de calcul dispuse dupa directia y-y :


gpr,p=1.1 x 0.25 x 0.19 x 600=31.4 <daN/m>
gp=

98.9 x5.25
0.891

+31.4=614 <daN/m>

gzp=93 x 5.25=488 <daN/m>


pc=120 <daN>
Calculul eforturilor in pana :
614 x 4.52 2
=1568<daNm>
8
488 x 4.52 2
Mpzx=
=1246 <daNm>
8
120x 4.52
Mpx=
=135 <daNm>
4

Mgx=

=>Mefx=1568+1246=2814 <daNm>
Mrx=122 x 2604 x 1.0=3176 <daNm>

Verificarea de rezistenta se va face cu relatia:

Mef
Mr

2814

1 => 3176 =0.8 1

3).Verificarea de rigiditate:
fmax final= ( f max
fmax finalx=0

565

fmax final fadm= 200

final ) 2 + ( f max y final ) 2

= 2.83

<cm>

Incarcarile normate dispuse dupa directia y-y :


gpr,p=0.25x 0.25 x 600=37.5
gpp=64x2.808+37.5=217
gzp=32 x 5.25=168 <cm>
Rezulta valorile finale ale sagetilor:
5

2.87.x525 4
=0.77cm>
113000 x32552
5
1.655 x525 4
x
finst,z=
=0.0.44 <cm>
384 113000 x32552
1x525 3
= 0.001 <cm>
finstP=
48 x113000 x32552

finst,p= 384 x

f1=0.77 x (1+0.5)=1.15 <cm> ~permanente;


f2=0.44 x (1+0.25)=0.55<cm> ~zapada ;
=>fmax final (1.15 +0.22) =1.37 <cm>
=>1.37 2.83
2

=>panele au dimensiunea finala 25 x 25 <cm>

CALCULUL POPILOR
1).Predimensionare:
~dimensiunile initiale pt popi laterali 12 x 12 <cm>;
~aria sectiuni Ac=144 <cm2>
~lungimea popilor laterali este de 2.65 <m>
~suprafat de pe care preia incarcaea este
4.15 x 4.45=18.46 <m2>
~incarcarea totala aferenta popului este
Npop=

98.9 x18.46
+ 93 x18.46 + 28.5 x 4.15 = 4064 <daN>
0.819

Capacitatea portanta a popului lateral :


Cr=87.4 x 144 x 0.48 x 1.0=6041 <daN>
lf 1=2.65<cm>
1846
=3.58
144
3100
= 6400 =0.48

i=
Avem astfel

280

=>= 3.58 =78> 75

RcII=87.4 <daN/cm2>.
=>6041 4064
=>popi laterali au dimens finala 12 x 12 <cm>

VERIFICAREA TALPILOR
1).Predimensionare:
Se aleg sub stalpi laterali talpi de dimens 15x15x50 <cm>
Qr=Rcc x Ac x mTc x mr=21.8x144x1.6 x1.0=5022<daN>
Relatia de verif este Qr Npop => 5022>4064 <daN>

S-ar putea să vă placă și