Sunteți pe pagina 1din 2

SC IORGO IMPORT EXPORT SRL Braov str. N. Balcescu nr.

30 telefon: 476206 cod fiscal 531421

STUDIU GEOTEHNIC
Denumirea lucrrii: Amenajare strzi conf. PUD nr.8/2009 oraul Victoria jud. Braov Beneficiar: Primaria oras Victoria jud. Braov Faza: studii geotehnice (PAC + PT) I. DATE GENERALE Prezentul studiu se intocmeste pentru stabilirea condiiilor geologice generale, hidrogeologice si geotehnice precum si determinarea modulului de elasticitate dinamic al pamanturilor de fundare in vederea stabilirii sistemului rutier poentru amenajarea strzii conf. PUD nr.8/2009 pentru locuine ce se proiecteaza in partea nordica a oraului Victoria, pe terenul delimitat la nord de strada Podragului. II. Condiiile naturale Geomorfologic, amplasamentul se incadreaza in perimetrul "Depresiunii Fagarasului", in zona piemontana (colinara) de la poalele munilor Fagaras cu formaiuni aluvionare si deluviale constituite predominant din strate coezive (argile prafoase, argile nisipoase si chiar nisipuri argiloase) in care se intercaleaza grohotiuri din elemente de sisturi cristaline prinse in masa argiloasa, rezultate din alterarea rocilor de baza (sisturi cristaline) transportate si depuse de torenti. Din cauza materialului argilos preponderent, in timpul precipitaiilor si a topirii zpezii apa bltete la suprafaa un timp mai indelungat, unde creste vegetatie de balta (tipirig) prezent in zona de langa calea ferata. III. Constatrile cercetrilor geotehnice Pentru cercetarea terenului s-au executat un numr de sase sondaje, amplasate pe reeaua stradala propusa care au intalnit o stratificatie asemanatoare cu mici schimbri de facies. In suprafaa se intalneste sol vegetal argilos glbui pe grosimi cuprinse intre 0,30 m si 0,40 m cu rdcini de plante. In continuare se intalneste un complex de strate de argile prafoase si argile nisipoase, in unele zone cu elemente mici de pietri mrunt de culoare galbuie in starea de plastic consistent la plastic vrtos, pana in jurul cotei de 2,40 m. In forajul F3 executat in groapa de pe amplasament de la adancimea de 2,40 m s-a intalnit pietri colturos cu nisip argilos. Analizele de laborator executate pe probele rezultate din foraje au stabilit urmatoarea granulometrie: - argila 35 - 42%

praf 28-35% nisip 15 = 25% Din analizele de laborator executate pe probele recoltate din forajele executate in zona la blocurile existente a reieit ca stratul (de argila prafoasa si argila nisipoasa) este contractil. Observaii hidrogeologice In forajele executate nu s-a intalnit apa. Nivelul pnzei de apa'in aceasta zona se afla la adancimi de peste 5,0 m, insa apele provenite din precipitaii stagneaza multa vreme la suprafaa din cauza stratului de argila aproape impermiabil. IV. Concluzii si recomandari Dupa inlaturarea stratului de sol vegetal, stratul de baza este format din argila prafoasa, argila nisipoasa conform analizelor granulometrice consemnate in capitolul precedent ceea ce incadreaza terenul la tipul de pamant P5 conform STAS 1243. Nivelul hidrostatic se gaseste la adancimi de peste 5,0 m ceea ce incadreaza zona in regim hidrologic 1 corespunztor condiiilor hidrogeologice "Favorabile". Conform harii din "Normativul PD - 2001 tipul climatic este III. Conform Normativului de dimensionare a sistemului rutier cu indicativ PD - 177 - 2001, cu datele prezentate mai sus, rezulta ca valoarea modulului de calcul al modulului de elasticitate dinamic al pamantului de fundare este E = 65 MPa iar coeficientul lui Poiason este = 0,35. Se mentioneaza ca terenul de fundare este contractil si aproape impermiabil. Pentru o buna compactare se impune ca umiditatea stratului sa se incadreze in limitele umiditatii optime de compactare. Se va da o atentie deosebita (atat in timpul execuiei cat si in timpul exploatarii) masurilor necesare scurgerii in bune condiii a apelor provenite din precipitaii, prin anuri, rigole, podee, etc. Adancimea de inghet in aceasta zona este de - 1,10 m conform STAS 6054 - 77. Braov decembrie 2009