Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

STUDII GEOLOGICE – GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE –


SI CONSULTANTA IN DOMENIU
Str. Nicolae Iorga nr. 19 – PLOIESTI - PRAHOVA
tel./fax: 0244 / 577799; mobil: 0744.537477
e_mail: hidrogeotehnicproiect@yahoo.com
Registrul comertului: J29/2426/2005 ; C.I.F.: RO 18147706
Cont: RO35BRDE300SV28431793000 - BRD SUCURSALA PRAHOVA
RO98TREZ5215069XXX004746 - TREZORERIA PLOIESTI

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU

ANSAMBLU DE LOCUINTE “ COLINA MARE ”

IN ORASUL SINAIA,

JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar : S.C. S&B ENGINEERING S.R.L.

Intocmit: Ing. geolog MARIANA MURARESCU

Data: IANUARIE 2015

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


CUPRINS

Piese scrise

1. Introducere. Descrierea amplasamentului

2. Date geologice si geomorfologice generale

3. Consideratii hidrogeologice

4. Date seismice

5. Date climatice

6. Categoria geotehnica a amplasamentului

7. Date geotehnice

8. Concluzii si recomandari

Piese desenate

Plan de situatie – locatii foraje geotehnice

Coloane litologice – fisele cu rezultatele incercarilor de laborator

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.
STUDII GEOLOGICE – GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE –
SI CONSULTANTA IN DOMENIU
Str. Nicolae Iorga nr. 19 – PLOIESTI - PRAHOVA
tel./fax: 0244 / 577799; mobil: 0744.537477
e_mail: hidrogeotehnicproiect@yahoo.com
Registrul comertului: J29/2426/2005 ; C.I.F.: RO 18147706
Cont: RO35BRDE300SV28431793000 - BRD SUCURSALA PRAHOVA
RO98TREZ5215069XXX004746 - TREZORERIA PLOIESTI

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU


ANSAMBLU DE LOCUINTE “ COLINA MARE ”
IN ORASUL SINAIA,
JUDETUL PRAHOVA

Beneficiar : S.C. S&B ENGINEERING S.R.L.

1. INTRODUCERE. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI


Amplasamentul cercetat este situat in intravilanul orasului Sinaia,
ansamblul de locuinte « Colina Mare » pe versantii ce se dezvolta pe
partea dreapta a raului Prahova (vezi plan de incadrare in zona anexat).
In prezent terenul reprezinta o zona de platou, cu suprafata plana si
orizontala. Terenul a fost amenajat, construit si este in mare parte betonat.
Terenul este stabil la data cercetarii (neafectat de alunecari de teren
active).
Au fost executate doua foraje geotehnice de 5,00 m, respectiv 7,00 m
adancime, cu scopul de a identifica conditiile de teren in vederea realizarii
unor drenuri pentru evacuarea apelor subterane ce afecteaza subsolurile
existente.
.
Studiul geotehnic a fost intocmit in concordanta cu prescriptiile de
proiectare si legislatia in vigoare la data intocmirii acestuia si anume:

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


- STAS 1242/4-85 – Cercetari prin foraje executate in pamanturi
- STAS 1243/88 – Clasificarea si identificarea pamanturilor
- STAS 6054/77 – Adancimea maxima de inghet
- P 100 - 1/2013 – Cod de proiectare seismica
- STAS 3300/1-85 – Principii generale de calcul
- STAS 3300/2-85 – Calculul terenului de fundare in cazul fundarii
directe
- Normativ TS 1994 – Normativ privind clasificarea pamanturilor si a
rocilor dupa natura lor, dupa proprietatile
coezive si modul de comportare la sapat
- NP 126-2010 – Normativ privind fundarea constructiilor pe
pamanturi cu umflari si contractii mari
- CR 1-1-4/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor
- CR 1-1-3/2012 – Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor
- NP 074/2014 – Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii

2. DATE GEOLOGICE SI GEOMORFOLOGICE GENERALE

Intreaga zona face parte din unitatea geomorfologica Masivul Bucegi,


caracterizat prin prezenta masiva a formatiunilor cretacice – “strate de
Sinaia” (reprezentate prin sisturi marno-argiloase cu intercalatii de gresii,
calcare si brecii, precum si prin conglomerate si gresii masive).
Pachetul de roci a fost puternic tectonizat, iar inclinarea generala a
stratelor este catre vest (vezi Harta geologica scara 1:200.000).
Procesele de eroziune, transport si acumulare care se manifesta
puternic in zona au facut ca aceste strate sa fie acoperite, in prezent, cu
depozite deluviale de panta (argile si grohotisuri).
Pe zonele de terasa ale principalelor cursuri de apa sunt prezente
formatiuni aluvionare grosiere (pietris cu bolovanis si bolovani).
Prezenta unor roci cu rezistenta diferita la eroziune a dus la crearea
reliefului actual, reprezentat prin vai (sapate in rocile cele mai putin
rezistente) si creste (constituite din roci mai dure) si separarea unor
suprafete terasate, cu mai multe trepte secundare, formate prin eroziune si
acumulare de material derocat din amonte.

3. DATE SEISMICE

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


Conform normativului P100-1/2013, perimetrul orasului Sinaia este
caracterizat prin urmatoarele valori :
- perioada de colt a spectrului de raspuns : Tc = 0,7 sec.
- valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand
IMR=225 ani : ag = 0,30 g

4. DATE CLIMATICE

Perimetrul care face obiectul acestui studiu se incadreaza intr-o zona


cu climat de munte, caracterizat prin urmatoarele valori (dupa Monografia
Geografica a României – zona Sinaia):

 Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuala: +6,10 C


- temperaturile medii multianuale in luna ianuarie: -3,00 C
- temperaturile medii multianuale in luna iulie: +14,00 C
- temperatura maxima absoluta: +32,50 C
- temperatura minima absoluta: -27,00 C

 Adâncimea maxima de inghet: 0,90 - 1,00 m

- numarul mediu al zilelor fara inghet: 148 zile/an


- numarul mediu al zilelor cu inghet (00 C): 155,8 zile/an

 Regimul precipitatiilor:

- precipitatiile medii multianuale: 808 mm,


repartizate astfel: - iarna: 14,5%
- primavara: 25 %
- vara: 39,1%
- toamna: 21,4%
- cantitatea maxima a precipitatiilor cazute in 24 h: 115,8 mm

 Regimul vanturilor:

- vânturile dominante bat din directia N (35,5%) sau se canalizeaza


de-a lungul vailor

 Incarcari date de vant:

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


- presiunea de referinta a vantului, pentru 50 ani interval mediu de
recurenta : 0,6 kPa

 Incarcari date de zapada :

- incarcarea din zapada pe sol, pentru altitudini A = 1000 m:


2 kN/mp

5. CATEGORIA GEOTEHNICA A AMPLASAMENTULUI

Categoria geotehnica in care poate fi incadrat amplasamentul


examinat reprezinta riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat
functie de o serie de factori legati atat de teren, cat si de vecinatati, dupa
cum urmeaza (conform NP 074/2014):

- conditii de teren : medii : 3 pct.


- apa subterana : pot fi necesare epuismente : 2 pct.
- clasificarea constructiei dupa importanta : redusa : 2 pct.
- vecinatatile : risc scazut al unor degradari ale constructiilor sau
retelelor invecinate : 1 pct.
- zona seismica : 3 pct.

Total : 11 pct.

Riscul geotehnic este moderat, deci amplasamentul poate fi incadrat


in categoria geotehnica 2.

6. DATE GEOTEHNICE

Cercetarea s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului si prin


intermediul a 2 foraje geotehnice executate pe amplasamentul examinat,
pe locatiile propuse de proiectant.
Sunt de retinut urmatoarele aspecte :

- Morfologic – suprafata terenului este plana, orizontala si pe


deplin stabila (neafectata de fenomene fizico-geologice active).
In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau
nisipuri lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate
infiltrarii apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatii
nedorite la suprafata terenului.

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


- Litologic - succesiunile litostratigrafice prezente in verticalele
investigate, interceptate de forajele geotehnice executate, sunt
urmatoarele (incepand de la suprafata., fata de cotele actuale ale
terenului):
Forajul F1 :
- 0,00 - 0,20 m - sol vegetal
- 0,20 - 2,50 m - pamanturi de umplutura (argila, pietris, nisip, sol,
caramizi etc.)
- 2,50 - 4,60 m - argila bruna cu intercalatii galbene si cafenii,
plastic vartoasa, cu pietris si fragmente de
roca; Sub 3,50 m – roscata, umeda, plastic
consistenta
- 4,60 - 5,00 m – roca de baza alterata (pietris cu fragmente de
roca si liant argilos-marnos)

Forajul F2 :
- 0,00 - 4,40 m - pamanturi de umplutura (argila, pietris, nisip, sol,
caramizi etc.), cu apa
- 4,40 - 6,60 m - argila bruna - cafenie, plastic vartoasa, cu pietris
si fragmente de roca; Sub 5,00 m – creste
procentul de pietris si fragmente de roca
(grohotis)
- 6,60 - 7,00 m - roca de baza alterata (pietris cu fragmente de
roca si liant argilos-marnos)

In foraje nu a fost intalnita roca de baza nealterata, ci doar


alterata (fragmente de roca cu liant argilos-marnos).
Succesiunile litologice prezente in verticala zonei si
traversate de foraje sunt prezentate in coloanele litologice anexate
lucrarii.

- Apa subterana – nu a fost intalnita in forajele geotehnice


executate ca mediu acvifer, insa in forajul F1 pamanturile sunt
umede sub 3,50 m adancime (infiltratii de apa scurse din versanti)
si in forajul F2 sunt cu apa pamanturile de umplutura (probabil
infiltratii ale apelor superficiale).
Prin urmare in teren se manifesta infiltratii de apa (fie din
precipitatii, fie ape scurse din versanti), deci sunt necesare
drenuri.

7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


 Terenul cercetat nu pune probleme din punct de vedere al
stabilitatii generale (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele
exterioare specifice fenomenelor fizico-geologice active).
 In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile sau nisipuri
lichefiabile care, in conditii specifice (dizolvari datorate infiltrarii
apelor sau socuri seismice) ar putea sa dea deformatii nedorite la
suprafata terenului.

 Cercetarile efectuate au confirmat riscul geotehnic prezumat al


amplasamentului - risc geotehnic moderat, categoria
geotehnica 2.

 Forajele au intalnit roca de baza alterata (permeabila) la circa


4,60m, respectiv 6,60m adancime.

 Nu a fost intalnita roca nealterata (impermeabila – stratele de


Sinaia). Forajele nu au mai inaintat sub 5,00 m – 7,00 m adancime
datorita fragmentelor mari de roca ce nu au putut fi traversate.

 Drenurile se recomanda a fi pozate cel putin la adancimile forajelor


(5,00 m, respectiv 7,00 m adancime), insa se va tine seama si de
adancimea subsolurilor existente.

 Drenul trebuie postat la cca. 1,00 m distanta de fundatii si cel putin


la adancimea de fundare a subsolurilor (nu la cota pardoselii) si
chiar mai jos, insa in nici un caz deasupra cotei de fundare. In
acest fel drenurile pot colecta apele pe intreaga verticala a
subsolului.

 Drenurile vor fi postate amonte de cladiri si continuate pe laterale


si vor fi asigurate cu descarcare la un colector.

 Tubul de dren va fi invelit in filtru invers (pentru a nu se colmata cu


fractiunea fina din pamanturile drenate). Apele de infiltratie vor
avea debite variabile si vor antrena fractiunea fina din pamanturile
traversate.

 Nu au putut fi colectate ape subterane, acestea neacumulandu-se


in foraje la executie.

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.


 In mod normal aceste ape nu prezinta agresivitate fata de
cimenturi si metale (asa cum arata cercetari anterioare efectuate
in zona).

 Prin urmare nu a putut fi estimat nici debitul apelor infiltrate, insa


cu siguranta acesta este variabil. Debitul si nivelul apelor
subterane vor creste in perioadele bogate in precipitatii si de topire
a zapezii si vor scadea in perioadele secetoase.

 Drenurile vor fi proiectate si dimensionate de un specialist in


domeniu.

 Se recomanda asistenta de specialitate la executia drenurilor, atat


din partea geotehnicianului (care va verifica natura terenului si se
va asigura ca drenul este postat pe pamanturile corespunzatoare),
dar si din partea proiectantului de specialitate (care se va asigura
ca sunt executate corect).

 Aceasta prestatie nu este inclusa in studiul geotehnic. Se poate


efectua la solicitarea constructorului sau a beneficiarului si va fi
decontata de catre acestia (pe baza unui contract de urmarire a
executiei).

Intocmit:

Ing. geolog Mariana Murarescu

STUDIU GEOTEHNIC – FAZA D.T.A.C.