Sunteți pe pagina 1din 6

COBORÂREA PÂNZEI DE APĂ FREATICĂ PRIN

UTILIZAREA DRENURILOR SIFON

Caiet de sarcini lucrări speciale

Cămin Φ800mm Tub de sifonaj dren 2


dren1

3...5 m
dren2
Tub de sifonaj dren 1

Foraj şi dren
vertical

Nivel iniţial al apei

Plan de referinţă

Cămin de vizitare aval cu


Nivelul apei după Rezervor permanent
sasuri automatice
rabatere plin cu apă

- 2007 -
CAIET DE SARCINI LUCRĂRI SPECIALE
Drenuri Sifon

ART.1. - GENERALITATI

Drenurile sifon sunt constructii necesare pentru consolidarea versantilor


prin coborarea nivelului panzei fratice cand aceasta poate influenta
defavorabil comportarea corpului drumului sau cea a altor lucrari;

Execuţia întregii lucrări de drenare comportă 4 etape distincte după


cum urmează:
- Lucrari de terasamente.Executia sapaturii;
- Lucrari de forare;
- Montarea drenurilor;
- Urmarirea executiei si intretinerea retelelor de drenuri sifon.

ART.2. - DESCRIEREA OPERATIUNILOR

2.1. - Lucrari de terasamente. Executia sapaturii

Sapatura se executa mecanizat sau manual in sensul dinspre aval spre


amonte.
Inainte de inceperea lucrarilor se iau urmatoarele masuri :
- semnalizarea zonei de lucru conform instructiunilor in vigoare
- asigurarea scurgerii apelor meteorice de pe amplasament
- identificarea unor eventuale instalatii aeriene sau subterane
si a unitatii titulare in vederea stabilirii de catre aceasta a conditiilor in care se
pot executa lucrarile in deplina siguranta
- trasarea lucrarilor
- organizarea si aprovizionarea punctului de lucru cu materialele
necesare in proportie de 50.
In timpul executiei sapaturilor se are in vedere ca :
- sa nu se pericliteze siguranta constructiilor si instalatiilor
existente, vizibile sau ingropate, precum si a lucrarilor in executie aflate in
vecinatate
- sa se circule cu restrictie de viteza de 5 km/h in limita prismului
de alunecare
- zilnic, inainte de a incepe lucrul si la incetarea lui se verifica
semnalizarea, sprijinirile si starea terenului din jurul sapaturii pentru a se lua
masurile ce se impun, pentru a evita eventualele surpari si pericole de
accidente.
Pamantul sapat se va depozita la cel putin 1,0 m de peretele sapaturii,
iar materialele se vor depozita la cel putin 5,0 m. Aceste distante se pot
reduce la jumatate in cazul sapaturilor care au adancimi sub 2,0 m.
In zonele in care sunt ingropate cabluri, conducte, terenuri arheologice,
etc. sapaturile se executa cu atentie, cu respectarea instructiunilor date in
scris, de unitatea tutelara a instalatiilor, eventual sub supravegherea
delegatului acestei unitati.
Daca in timpul executiei sapaturilor se descopera instalatii subterane,
lucrarile se opresc imediat si se procedeaza la identificarea lui si sesizarea
unitatii tutelare. Lucrarile se pot relua numai dupa eliminarea oricarui pericol
si sub supravegherea delegatului unitatii tutelare.
Sapaturile pentru drenuri se executa pe cel mult trei tronsoane de 4-6 m
lungime, din aval catre amonte, asigurand permanent scurgerea apelor din
sapaturi prin cadere libera.
Executia sapaturii la tronsonul urmator se va ataca numai dupa ce
primul tronson este umplut cel putin pana la jumatate din adancimea lui.
In cazul sapaturilor executate mecanizat, lucrarile de sapare si umplere
se succed astfel incat sa nu ramana sapaturi la sfarsitul zilei de lucru.

Pe aliniamentul ales pentru execuţia drenurilor (de obicei la baza zonei


amonte) se realizează o săpătură cu adâncimea de minim 1,50 m şi cu
lăţimea de 1,30 m.
Pe locurile unde vor fi executate drenurile (din 5 în 5 m) se realizează
cămine de vizitare, acoperite cu capace carosabile.
Fiecare camin este prevăzut la bază cu un mic radier din beton simplu
în care este lasat un gol vertical cu  = 250 mm şi cu unul longitudinal prin
care va trece un tub PVC cu  = 250 mm (acest tub va face legătura între
drenuri).
După montarea căminelor şi a tuburilor de legătură, săpătura se umple
cu pământ compactat in straturi de 15-20 cm grosime la un grad de
compactare de 90-95%.
Dacă aliniamentul se află în zona carosabilă, săpătura se va umple
ţinându-se cont de structura sistemului rutier. Dacă este necesara şi
realizarea unui dren longitudinal de suprafaţă pentru preluarea apelor
pluviale, umplerea săpăturii se va realiza cu geotextil, pietriş de filtrare şi tub
gofrat din PVC pentru drenuri.
Se va realiza o traversare a tubului PVC de legătură pe sub calea de
rulare (dacă este cazul), până la un cămin de schimbare de direcţie ce se va
construi la partea superioară a zonei aval.
Se va realiza săpătura necesară montării tubului PVC de la căminul de
schimbare de direcţie până la căminul de vizitare în care vor fi montate
sasurile automatice. Se va umple săpătura cu pământ compactat, sau cu
geotextil şi pietriş în cazul executării drenului de suprafaţă. Dacă distanţa
dintre căminul de vizitare sasuri şi caminul de schimbare de pantă depăşeşte
30 m, atunci se vor monta cămine de vizitare intermediare astfel încât să fie
respectată această condiţie.
Se vor realiza cămine de vizitare in care vor fi montate sasurile
automatice (numărul de cămine fiind în funcţie de numărul de drenuri) cu
diametrul sau latura de 1500 m şi cu o adâncime de 2,50 m.
Se montează tubul PVC cu  = 250 mm care va prelua apa drenată din
căminul de vizitare şi o va transporta către emisarul natural, rezervorul de
apă, sau reteaua de canalizare.

2.2. – Lucrari de forare

Se va monta foreza deasupra fiecărui cămin în aşa fel încât tija de


forare să pătrundă prin golul cu  = 300 mm lăsat iniţial în radierul căminului.
Se execută forajul cu diametrul de 220 mm până la adâncimea de
13,50...14,00 m. Forajul va fi tubat cu tuburi de inventar sau netubat în funcţie
de natura stratificaţiei terenului.
În forajul astfel realizat se intruduce un tub PVC cu  = 110 mm
crepinat cu fante de 1 mm grosime.
Intre tub şi peretele forajului se introduce pietriş cu  = 2-4 mm.
Se face o curăţire a drenului de apa murdară rezultată după forare prin
„airlift”.

2.3. – Montarea drenurilor

In interiorul tubului crepinat se introduce un tub de PVC cu  = 50 mm


plin pe prima sa porţiune (3,00 m cu rol de rezervor) şi crepinat apoi pe o
lungime de 1,50 m. Tubul este prevăzut cu capac la partea inferioara si cu o
prelungire în Y la partea superioară.
Se introduc tuburile PA de sifonare cu  = 10/12 mm. Aceste tuburi vor
avea un capăt la 0,50m faţă de baza drenului, iar celălalt va fi legat la sasul
automatic corespunzător. Lungimea maximă a tubului desifonaj din poliamida
 = 10/12 mm este de 150 ml, pentru limitarea pierderilor de sarcina
hidraulică şi a apariţiei bulelor de aer pe tub ce pot duce la dezamorsarea
sistemului.
Se montează sasurile automatice în doua cămine de vizitare.
Montarea sasurilor se va face cu ajutorul unor elemente de fixare pe
peretele căminului de vizitare.
Cota orificiului de eliminare a apei din sas trebuie să fie la acelaşi nivel
cu limita superioară a rezervorului de apă din dren.
Se face amorsarea intregii reţele cu ajutorul unei pompe de apă.
Se introduce apă curată sub presiune, pe circuitul invers, de la sas
către dren.
Se montează apoi tubul de sifonare la orificiul de intrare a apei în sas.

2.4. – Urmarirea executiei si intretinerea retelelor de drenuri sifon

Pe toată perioada lucrărilor de terasamente şi de forare trebuie să se


facă urmărirea execuţiei de către un specialist care cunoaşte bine modul de
lucru al drenurilor în general şi proiectul respectiv în special. Lucrarea nu este
foarte complexă şi nici dificilă, dar distanţele şi cotele din proiect trebuiesc
respectate în totalitate.
După semnarea procesului verbal de receptie, timp de 1 an se vor face
cel puţin 4 vizite tehnice pentru întreţinerea drenurilor, calcularea debitului de
apă parţial şi general, determinarea nivelului panzei apei freatice rabătute în
fiecare dren.
Redactarea dosarului final de urmărire a execuţiei şi funcţionării reţelei
de drenuri.
Şcolarizarea a 2-3 tehnicieni ai beneficiarului lucrărilor care să execute
după primul an de garanţie lucrările de întreţinere a drenurilor pe toată
perioada exploatării lor.
2.5. – Curăţirea şi amorsarea sifonului

Pentru o bună funcţionare în timpul exploatării, întregul sistem trebuie


întreţinut în mod regulat (în general de 3-6 ori pe an). Spălarea şi amorsarea
sistemului nu durează mai mult de jumătate de zi.
Spălarea se face cu apă curată introdusă în tubul de sifonaj din dreptul
sasului automatic, cu ajutorul unei pompe de apă. Amorsarea se face
instantaneu, după branşarea tubului plin cu apă curată la tubul acumulator de
sarcină hidraulică.

ART.3. - VERIFICAREA CALITATII

Pentru executarea unei lucrari corespunzatoare din punct de vedere


calitativ, pe parcursul executiei este obligatoriu sa se faca verificari la toate
fazele de executie dupa cum urmeaza:

3.1. Executia sapaturii


La aceasta faza controlul de calitate consta din:
- verificarea amplasamentului lucrarilor;
- receptia terenului de fundare a radierului;
- verificarea sprijinirilor cand sunt prevazute in proiect ;
- verificarea lungimii tronsonului sapat;

3.2. Executarea corpului drenului


- verificarea tipului si dimensiunilor tuburilor de drenaj;
- verificarea filtrului de pietris dintre tubul de drenaj si peretele
forajului;
- verificarea tipului si dimensiunilor tuburilor de legatura intre
caminele de vizitare si asezarea lor pe radier;
- verificarea compactarii umpluturii;

3.3. - Verificarea debitului drenului


- verificarea functionalitatii drenului prin verificarea debitului timp
de 5-10 zile.
Daca debitul ramane aproximativ constant inseamna ca drenul a intrat
intr-un regim de functionare continuu.
Urmarirea variatiei nivelului apelor subterane in zona activa a drenurilor
se va face cu ajutorul piezometrului, sau doze cu fir vibrant.

Întocmit,
Ing. Dan Carastoian