Sunteți pe pagina 1din 4

STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND ANSAMBLUL DE LOCUINTE STR. LIBERTATII NR.

1 bis GALATI

CAP. 1. GENERALITATI Prezentul studiu geotehnic trateaza conditiile geotehnice de fundare pentru un "ansamblu de locuinte" pe care S.C. HISPA ROM INVESTMENT SRA.. urmeaza sal realizeze in municipiul Galati, pe strada Libertatii nr.1 bis, Ansamblul de locuinte proiectat va avea regim de P+4E - S+P+7E cu structura din zidarie portanta cu samburi din beton pentru P+4E si din cadre de beton armat pentru constructii cu regim S+P+7E.

CAP. 2. CONSIDERATII PRIVIND AMPLASAMENTUL, MORFOLOGIA, GEOLOGA, HIDROGEOLOGIA TECTONICA, SEISMICITATEA, ADANCIMEA DE INGHET. AMPLASAMENTUL propus pentru ansamblul de locuinte este situat in partea de vest a municiplului Galati , pe strada Libertatii nr.1 bis Acest amplasament la care se cunosc antecedentele terenului din punct de vedere al antecedentelor subterane, prezinta o usoara panta orientata de la est la vest. MORFOLOGIC, amplasamentul cercetat este situat pe terasa medie a Siretului GEOLOGIC, terasa medie a Siretului este alcatuita din pamanturi de natura eoliano aluvionara (loess, praf, argila,etc.). HIDROGEOLOGIC, zona este caracterizata de prezenta apei subterane la adancimi de H=5,54 m asa cum reiese din diagrama putului de observatie a nivelului apei subterane F237 str. M. Kogalniceanu Statie taxi). TECTONIC, municipiul Galati este situat pe linia de fractura Galati - Namoloasa Focsani, cu origina in muntii Vrancei. SEISMIC, conform ,COD DE PROIECTARE SEISMICA" partes 1, indicativ P100/112008 are urmatoarele caracteristici macroseismice: Perioada de control ( de colt) Tc= 1,0 sec. Acceleralia terenului ag= 0,24 g. Diagrama putului de observatie E 237 a mai pus in evidenta faptul ca acest nivel este in crestere cu cca 0,30 m/an si ca, concomitent cu ridicarea nivelului apei subterane se

produce umezirea si tasarea stratului de loess galben. ADANCINIEA DE iNGHET, a municipiului Galati, conform STAS 6054 / 1977 este de 1,00 m.

CAP. 3. CERCETAREA STRATIFICATIA TERENULUI. Pentru determinarea naturii terenului de fundare sau executat in incinta 2 foraje cu diametral de 7 si adancimea de 6,0 m pentru determinarea grosimii umpluturilor si nivelul loessului umezit si s-au folosit datele forajului F.10, executat in apropiere neutro Locuinte b-dul Cosbuc. Pe baza datelor obtinute din foraje, s-au intocmit fisele de stratificatie F1 F2. Din analiza lucrarilor de prospectare executate rezulta ca in suprafata terenului pana la adancimi de 1,50 2,00 m exista un strat de umplutura de pamant sau eterogena si anume: Sub umplutura, forajele au interceptat pana la adancimi de 3,00 3,50 m stratul de loess galben. Acest strat din punct de vedere granulometric este un praf argilos alcatuit din nisip (10-14%), praf (74-75%),argila (1116%). Starea de consistenta a acestui strat de loess galben este plastic vartoasa dupa valorile indicelui de consistenta ( Ic=0,87 0,93). Porozitati ridicate de ordinul a n= 46 49%, iar greutatea volumetrica naturala avand valori de 1,51 1,63 t/mc. Caracteristica principala a acestui strat este sensibilitatea sa la umezire. Valorile indicelui tasarii suplimentare prin umezire este de 5,0 5,8 cm / m, caracterizeaza arad strat ca sensibil la umezire. Tasarea suplimentara prin umezire sub sarcina geologica calculata conform formulei din Normativ P7/2000 este de Img=15,0 cm si incadreaza acest strat in grupa B de pamanturi care taseaza suplimentar prin umezire. Unghiul de frecare f =21-22 si coeziunea C= 0,29 0,72 are valori normale pentru tarenuri macroporice sensibile la umezire. Incepand cu adancimea de 3,00 3,50 m si pana la adancimea de 26,50 m forajele au interceptat un strat de loess galben care prezinta:
UMIDITATI FOARTE RIDICATE W = 23 27 % INDICE DE CONSISTENTA SCAZUT Ic = 025 0,49 care il incadreaza in domeniul plastic-moale

PLASTICITATE MARE modul de deformatie liniara determinat prin incercari de placa avand valori de E = 25 30 kg/cmi Incepand cu adancimea de 26,50 m forajul F.10 a interceptat un strat de argila prafoasa, cafenie, plastic vartoasa ( Ic = 0,76 0,80 m ). Panza de apa subterana a fost interceptata la adancimea de 6,01 rn de la suprafata terenului. Asa cum reiese din diagrama puturilor de observatie a nivelului apei subterane, nivelul panzei de apa subterana in aceasta zona este in crestere cu cca. 0,30 m/an. In concluzie,stratul de loess galben intalnit pana la adancimea de 3,0 3,50 m este supus umezirii prin ridicarea continua a nivelului apei subterane precum si caracteristicilor fizicomecanice si a presiunii conventionale. Stratul de loess galben intalnit intre adancimile 3,0 3,50 ni si 26,50 m este putemic umezit, cu caracteristici fizico-macanice slabe si portanta redusa. Natura si adancimea pamanturilor interceptate de foraje se pot urmari in fisele de stratificatie anexate. CAP. 4. CONDITII DE FUNDARE SI RECOMANDARI.

In concluzie, amplasamentul propus pentru ansamblul de locuinte ce urmeaza sa se realizeze in municipiul Galati pe strada Libertat nr. 1 bis. prezinta: Teren de fundare alcatuit pana la adancimea de 26,50 m din pamanturi dificile de fundare loess galben sensibil la umezire ( in grosime de cca 2,0 m ) si loess galben plastic-moale ( in grosime de cca 22,0 m ), cu risc geotehnic major. Panza de apa subterana fiind cantonata in prezent la adancimea de 554 m, dar nivelul el este in crestere cu cca 0,30 m asa cum reiese din diagrama putului de observatie F237. In concluzie. pamanturfie intalnite pe amplasamentul cercetat pana la adancimea de 26,50 m, conform, Normativ C-29-1977 nu corespunde conditiilor de stabilitate si rezistenta impuse de constructiile proiectate. Luand in considerare acest neajuns,va trebui ca fundarea constructiilor din ensamblul de locuinte proiectat in functie de incarcarea pe caro o transmite terenului sa se faca fie pe teren cu calitati imbunatatite, cum este perna din balast fie indirect pe piloti din beton armat dupa cum urmeaza : I. Consfructille cu regim de P+4E, se pot funda, conform prescriptiilor din Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa indicativ NP 112-04, sub adancimea de inghet a municipiului Galatiul care este de 1,0 m din balast in grosime de 1.0 m extinsa lateral cu 1,0 m si cu o presiune conventionala de Pconv=120Kpa. Proiectarea pernei din balast se ve face conform prescriptiilor din Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice' indicativ C-29-77. Conform Normativ C-29-85, realizarea pernei din balast se va face in baza unui "CAIET DE SARCINI"

II. Constructiile cu regim de S+P+7E, se pot funda numai indirect pe coloane din beton armat, de diametru mare, incastrate in complexul argilos-prafos, plastic-consistent, plastic-vartos ce se intalneste incepand cu adancimea de cca. 26,0 m. Se vor folosi numai coloane din beton armat ru camase recuperabila de diametru mare- proiectate conform STAS 2561-4-90 Capacitatea portante a unei coloane din beton armat de diametru mare obtinute pe pamanturi similare ( Tribunal Galati ) este de R = 120 t pilot. Conform STAS 2541-4-90 si STAS 2561-3-90 in faza finala de proiectare fisa si capacitatea portanta a pilotului se va determina numai prin piloti de proba, executati cu acelasi utilaj verificat pe mai multe amplasamente din Galati si anume, "Instalatia de forat coloane cu tubulatura recuperabila de 0= 880 1180 mm." Insist asupra utilaiului cu care se executa coloanele coloanele de diametru mare, care trebuie sa se faca numi cu coloana recuperabila intr-un strat de loess plastic-moale plastic-curgator in grosime de cca. 22,0 m. Realizarea coloanelor din beton armat de diametrul mare cu camasa recuperabila se vor realiza in baza unui "CAIET DE SARCINI". Pentru buna functionare a ansamblului de locuinte ce urmeaza sa se realizeze in municipiul Galati pe strada Libertatii nr. 1 bis este necesar sa se prevada urmatoarele: Sistematizarea verticala si in plan a intregii incinte pentru colectarea si evacuarea rapida a apelor din precipitatii; Trotuare si rigole aferente fiecarei constructii pentru evitarea stagnarii apelor din precipitatii langa fundatii: Introducerea in canale de protectie a tuturor retelelor purtatoare de apa; Sapaturile de fundare vor fi prevazute cu sprijiniri si epuismente corespunzatoare, coeficientul de infiltratie fiind de k = 5.10 cm/sec. Daca la deschiderea sapaturilor pentru fundatii se constata nepotriviri fata de prezentul studiu geotehnic, se va chema intocmitorul pentru a analiza si lua masurile ce se impun.