Sunteți pe pagina 1din 43

STUDIU DE PREFEZABILITATE

ZONA INDUSTRIALA „AVRIG SUD”

PODURILE SAŞILOR AVRIG JUDEŢUL SIBIU

Întocmit: SC CARPEDIEM COSULTING SRL, / LOC.BRAŞOV, JUD.BRAŞOV. Data:24.02.2009


SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

2 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

CAPITOLUL A: Piese
scrise ...........................................................................
.................. 4 1 Date
generale: ........................................................................
........................................... 4 1.1 Denumirea obiectivului de
investiţii; .................................................................. 4
1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada,
numărul); .............................. 4 1.3 Titularul
investiţiei;......................................................................
............................. 4 1.4 Beneficiarul
investiţiei; .....................................................................
....................... 4 1.5 Elaboratorul
studiului. .......................................................................
...................... 4 2 Necesitatea şi oportunitatea
investiţiei......................................................................
5 2.1 Necesitatea
investiţiei ......................................................................
........................ 5 Scurtă descriere a
zonei ............................................................................
...................... 7
Infrastructura ...................................................................
.................................................. 7 Căi de
acces.............................................................................
......................................... 8 Date
demografice ......................................................................
....................................... 8 Date
geografice........................................................................
......................................... 9 Caracteristicile geofizice ale
terenului ........................................................................
.. 10
Economie .........................................................................
................................................ 11 Obiective generale ale
viitoarei Zone industriale Sud .................................................
12 Obiective Specifice şi
priorităti........................................................................
............... 13 Tabele, hărţi, grafice, planşe
desenate ........................................................................
14 Deficienţele majore ale situaţiei actuale privind necesarul de dezvoltare a
zonei ... 18 Prognoze pe termen mediu şi lung, etape de
implementare ...................................... 18 Analiza S.W.O.T. a
situatiei existente şi necesitatea investiţiei .................................
18 În
concluzie: .......................................................................
............................................. 19 2.2 Oportunitatea
investiţiei ......................................................................
................. 20 Încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale,
sectoriale sau regionale . 20 Exigenţele beneficiarului faţa de
investitori .................................................................. 21
Actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după
caz ....................... 21 Acorduri internaţionale care obligă partea română
la realizarea investiţiei............... 21 În
concluzie: .......................................................................
............................................. 21 3 Scenariile tehnico-
economice ........................................................................
............. 23 3.1 Dotări intitiale şi previziuni investiţionale, detalierea
activităţilor .......... 23 Construirea drumului de acces
asfaltat ........................................................................
23 Construirea reţelei electrice pâna şi în Zonă
industrială ............................................. 26 Construirea reţelei
alimentare cu apă până şi în Zonă industrială............................. 28
Construirea reţelei de canalizare până şi în Zonă
industrială .................................... 30 Propunere de lotizare a primei
părţi a Zonei industriale ............................................. 32 3.2
Scenarii propuse pt. Atingerea
obiectivelor.................................................... 33 Scenariu
nr.1 .............................................................................
...................................... 33 Scenariu
nr.2 .............................................................................
...................................... 33 Scenariul recomandat de către elaborator
................................................................... 34 Avantajele
scenariului
recomandat .......................................................................
........ 34 3.3 Costul estimativ al
investiţiei ......................................................................
........ 35 Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-
economice ................................ 35 Valoare totala a lucrarilor de
construcţie a primei părti a Zonei industriale .............. 35 Cheltuieli
diverse şi
neprevăzute ......................................................................
............ 35 Costul total estimativ al
investiţiei ......................................................................
........... 36 În
concluzie.........................................................................
............................................. 36 3.4 Pasii necesari a fi de
parcurs pentru fiecare etapă: .................................... 37 3.5 Avize şi
acorduri de principiu, după
caz .......................................................... 37 CAPITOLUL B:
Piese
desenate .........................................................................
............ 38
3 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

CAPITOLUL A: Piese scrise


1 Date generale:
1.1 Denumirea obiectivului de investiţii;
Infiinţarea ZONĂ INDUSTRIALĂ AVRIG-SUD în Oraşul Avrig,,judetul Sibiu

1.2 Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);


Judeţul Sibiu , Oraşul Avrig Platoul de pe malul stâng al râului Avrig, de pe
Valea Avrigului in zonă din sudul localitătii Avrig, parte din Top 22020/2/1,
22020/a/1/1, 22020/a/3/1, respectiv din parcelele 3124, 3222/1, 3227/1 si 3829 din
Podurile Saşilor, extravilan, cu suprafaţă totală de cca. 100 ha. Distanţele de la
zonă industrială viitoare pana la sediile celor mai importante institutii sunt
următoarele:
• • • •

Centru de permanenţa (urgentă) AVRIG – 2,8 Km; Poliţia – 2,5 Km; Pompierii – 2,3
Km; Primăria - 2,5 km.

1.3 Titularul investiţiei;


Consiliul Local al Oraşului Avrig Oraş Avrig, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel
0269-523101 sau 0269-524101, Fax: Fax. Nr. 0269 – 524401, Email: office@primaria-
avrig.ro sau primariaavrig@yahoo.com

1.4 Beneficiarul investiţiei;


Consiliul Local al Oraşului Avrig Oraş Avrig, Str. Gheorghe Lazăr, nr. 10, tel
0269-523101 sau 0269-524101, Fax: Fax. Nr. 0269 – 524401, Email: office@primaria-
avrig.ro sau primariaavrig@yahoo.com

1.5 Elaboratorul studiului.


SC Carpediem Consulting SRL, Braşov Str. Sitei 62, tel.: 0726 985216, Fax 0638
451050, Email: anton.lang@towncountry.ro

4 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

2 Necesitatea şi oportunitatea investiţiei


2.1 Necesitatea investiţiei
a) Scurtă prezentare privind situaţia existentă, din care să rezulte necesitatea
investiţiei Proiectul îşi propune să revitalizeze activitatea industrial-economică
a localitătii, să creeze noi locuri de muncă (prin atragerea şi stabilizarea
cetăţenilor, aproximativ 40%, care fac naveta la Sibiu şi în alte localităti,
pentru un loc de muncă), îmbunatătirea conditiilor de lucru şi o dezvotare
durabilă a localităţii, creşterea veniturilor bugetare la Primarie prin vănzarea
unor loturi de teren din viitoarea zonă pentru activităţi industriale private.
Pentru proiectarea zonei industriale au fost studiate terenurile din jurul
Avrigului. O suprafata mai compacta si mai avantajoasa ca cea din zona Podurilor
Saşilor nu exista in zona orasului Avrig momentan. La intrarea in oras, in zona
dinspre DN1 Brasov au fost evaluate posibilitatile implementarii zonei industriale
pe acele suprafete de teren, din asa numita zona Dutina. Pentru ca toate parcelele
de aici sunt in proprietate privata, ceea ce face foarte dificil obtinerea unei
suprafete unite, compacte, rezultata prin eventuala cumparare de catre orasul
Avrig a tuturor acestor terenuri, respectiv pentru ca este greu sa convingi toti
proprietarii acestor terenuri de a le vinde, si in plus la un pret realist la
vanzare/cumparare, zona Dutina este o zona tipica dezvoltarii neorganizate a
constructiilor de case private viitoare. Intenţia de a proiecta inca dela inceput
intreaga zonă industrială de 100 ha a fost anihilată de costurile ridicate pentru
elaborarea actelor şi studiilor intregii suprafete. Lipsa informatii exacte asupra
proprietatilor din zona, dorinta de a limita riscul unei eventuale investitii
nepotrivite zonei, au limitat acest studiu la concentrarea unei 1/3 din intreaga
suprafata studiata, respectiv la o suprafta de cca. 33 ha, într-o prima fază a
dezvoltarii industriale din zonă. Terenul apartine in intregime Oraşului Avrig şi
se intinde pe o suprafata de 964 ha intabulat pe numarul Top 22020/2/1,
22020/a/1/1, 22020/a/3/1. Cele 100 de ha. au fost alese din parcelele 3124 (33
ha), 3222/1 (65,2ha), 3227/1(10.28 ha) si 3829(118.88 ha), cautind sa rezulte o
suprafata cit mai dreapta, tipica unei zone industriale, dar in acelasi timp
tiniind cont de drumurile si contururile granitelor naturale existente. Extras de
carte funciară pe numarul Top 22020/2/1, 22020/a/1/1, 22020/a/3/1 in total
964,9658 ha.

5 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

6 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Scurtă descriere a zonei Aşezat în centrul României, la poalele Munţilor Făgăraş,


la o altitudine de aproximativ 400 metri, teritoriul administrativ al oraşului
Avrigului cuprinde o suprafaţă de 133.6 km ², urcând pâna la 2500m altitudine şi
coborând în lunca Oltului la 350m altitudine. Avrigul se situeza la 25 km de
municipiul Sibiu, centru administrativ şi politic al judeţului

Infrastructura • • • • Unitatea administrativă a oraşului este Primăria Avrig


Oraşul Avrig dispune de reţea de alimentare cu apă potabilă (60km de reţea);
întreaga populaţie a oraşului beneficiind de această facilitate. Canalizare există
parţial (cca. 60%), lucrările de extindere a canalizării sunt în curs. Există o
staţie de epurare, filtrare şi tratare.A fost întocmit studiul de fezabilitate şi
urmează demararea lucrărilor pentru o a doua staţie de epurare cu capacitate mult
mai mare. • Nu există izvoare geotermale, în schimb, datorită faptului că oraşul
are mare parte din terenuri situate pe un strat de sare, strat care în unele
locuri este foarte aproape de suprafaţă există un lac sărat ale cărui ape au
calităţi terapeutice, lac neexploatat însă. • Electricitatea este asigurată pentru
97% din gospodării şi 100% agenţi economici, iar iluminatul stradal este asigurat
în proporţie de 95%. În zonă există o staţie de transformare de 220V Mârsa. • • •
• • • 75% din comunitate racordată la reţeaua de gaze cu posibilitate de racordare
şi pentru restul, magistrala este la 50m de oraş. Comunicarea se realizează prin
intermediul telefoniei fixe şi mobile, cu acoperire pe toată raza oraşului. Există
televiziune prin cablu şi internet. Cel mai apropiat punct de alimetare cu
carburanţi se află la 4 km distanţă de oraşul Avrig, în localitatea Bradu. Calea
ferată industrială şi staţia CFR se află la 500 m distanţă de centrul oraşului.
Oraşul beneficiază de servicii medicale: cabinete medicale asociate, policlinică
particulară, laborator de analize medicale, cabinete stomatologice, cabinet
medical veterinar cu laborator de analize, 5 farmacii, 2 farmacii veterinare, 2
fitofarmacii.

7 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

• •

În oraş îşi desfăşoară activitatea: 2 licee, 5 şcoli generale, 3 grădiniţe,


Primărie, serviciu financiar, 2 bănci şi poştă. în arealul oraşului Avrig
activează un nr. de cca 50 societaţi comerciale domeniile de activitate ale
societaţilor comerciale sunt cu preponderenţe cel al prelucrarii şi exportului de
produse de sticlarie şi construcţiilor de maşini

Căi de acces • • Magistrala feroviară: Sibiu – Braşov – Bucureşti Magistrala


feroviară:Sibiu – Cluj – Oradea

Date demografice • • Populaţia : 14260 persoane şi 4694 gospodării, conform


datelor statistice din 2002 Majoritatea locuitorilor sunt români. Alături de ei,
trăiesc în perfectă armonie şi alte etnii : maghiari, germani, ucrainieni, armeni
şi sârbi. Religia predominantă este cea ortodoxă.(13176 ortodoxi). Oraşul Avrig
dispune de forţă de muncă numeroasă calificată în diferite domenii de activitate:
agricultură şi zootehnie, sticlărie, servicii, croitorie, industrie constructoare
de maşini şi maşini unelte (mecanica grea), instalaţii, construcţii şi construcţii
metalice, tâmplărie, artizanat.
8 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

În ceea ce priveste distribuţia pe sexe a locuitorilor, 49% sunt femei şi 51% sunt
barbaţi. Structura etnica a populaţiei denota faptul ca populatia majoritară este
de naţionalitate română – 91 %, religia predominantă fiind cea ortodoxă. Date
geografice Străbătut de Soseaua Natională Nr. 1, orașul cuprinde localitatea
Bradu, Săcădate, Glâmboaca și colonia industrială Mârșa. Hotarul său este întins
pe 133.36 kmp, având ca vecini sate de pe Hârtibaci. Avrigul se ivecinează cu
comuna Rosia la N, cu Veștem și Nocrich la NV și NE, Tălmaciu și Racovița la V și
Porumbacu de Jos la E. Deși ocupă o suprafață de 133.36 kmp, arabilul său cuprinde
numai 2679 ha, diferența fiind compusă din pașuni, fânețe, păduri și vegetație
alpină. Pajiștile naturale din preajma pădurilor sau din interiorul acestora ocupă
o suprafață apreciabilă, peste 2200 ha. Regimul hidrografic este caracterizat de o
densă rețea de ape de suprafață și de ape freatice cu o buna potabilitate. Oltul
este cel mai important curs de apă de pe teritoriul orașului (12 km), culegând
toate cursurile de apă ce coboară din creștetul munților sau de pe dealurile din
dreapta sa. Dupa Olt, Râul Mare este cea mai mare apă curgătoare ce brăzdează
teritoriul Avrigului. Pe râu, pentru a valorifica potențialul său energetic, s-a
construit, la Poiana Neamțului, o micro-hidrocentrală ce alimentează cabana cu
energie electrică. De asemenea tot pe Râul Mare s-a amenajat un lac de acumulare
cu filtru de apă ce alimentează cu apă potabilă întregul oraș Avrig și colonia
Mârșa. Între Avrig și Mârșa se găseste un mic lac de apă sărată, cu proprietăți
terapeutice, nevalorificat însă. Clima este in general caracteristică regiunii de
climă temperat conţinentală cu influențe oceanice, mai rece decat media pe țară.

9 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Caracteristicile geofizice ale terenului În baza studiului geofizic realizat


special pentru acest studiu au rezultat urmatoarele caracteristici ale terenului:
Zonă Industrială Avrig Sud, numarul Top 22020/2/1, 22020/a/1/1, 22020/a/3/1, 100
de ha din parcelele 3124 (33 ha), 3222/1 (65,2ha), 3227/1(10.28 ha) si 3829(118.88
ha). Amplasament: Valea Avrigului Terenul studiului face parte dintr-o terasă a
râului Avrig, situindu-se pe malul stâng al râului, in apropierea staţiei de
exploatare ballast a firmei CON-A. Terenul face parte dintr-o zonă plan şi
stabile. Geografic zonă se incadrează in Depresiunea Făgăraşului.Din punct de
vedere geologic zonă aparţine unitaţii structurale Depresiunea Transilvaniei, o
depresiune intramontana, care s-a format prin prabuşirea fundamentului din
interiorul arcului Carpatic, fiind un efect al miscarii laramice. Zonă seismică de
calcul şi perioada de colţ: În conformitate cu prevederile Normativului P100-
1/2006 zonă se incadrează in urmatorii parametrii seismici: acceleraţia terenului
ag=0,16g, iar perioada de colţ Tc=0,7sec. Terenul are un risc geotehnic redus,
încadrindu-se în categoria geotehnică 1. Stabilirea riscului s-a facut în studiul
geotehnic. Datele prelimînare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea
convenţională: Fundamentul transilvan este compartimentat în mai multe blocuri,
unele ridicate, altele coborite, fiînd separate prin falii verticale sau
inverse.Formatiunile geologice intilnite în zonă perimetrala apartin neogenului şi
quaternarului fiind reprezentate prin argile, argile nisipoase, pietrisuri şi
bolovanisuri, marne, argile marnoase. Structura stratigrafica a zonei cuprinde: •
• • • 0,00 – 0,30 m pamint vegetal 0,30 – 3,50 m argile prafose, prafuri argiloase
nisipoase, uneori continind şi pietris mic 3,50 – 6,00 m aluvionar grosier
(pietris cu nisip şi bolovanis) 6,00 – 19,00 m argila marnoasa impermeabila

Stratificarea intilnita în esantioanele de proba din studiul geotehnic, are un


caracter uniform, astfel dupa stratul de pamint vegetal urmeaza un strat de argila
prafoasa, avind culori ce variaza de la un galben roscat la un galben cenusiu,
compacta cu grade diferite de umiditate, plastic vartoasa. Umiditatea anuala este
25%-28%. Terenul de fundatie va fi stratul de argila prafoasa, plastic vartoasa.
Adincimea minima de fundare va fi de 1,30m fata de nivelul terenului, în scopul
evitarii fundării in zonă cu variaţii mari de umiditate pentru pamânt. La calculul
terenului de fundare se va considera presiunea conventională de bază
Pconv.=250KPa, in grupări fundamentale de încarcari, valabilă pentru fundatii cu
lătimea de B=1,00m şi Df=2,00m (adâncimea de fundare fată de C.T.N.) conform STAS
3300/2/85

10 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Nivelul maxim al apelor freatice: Apele subterane de mică adâncime sunt cantonate
în orizontul aluvionar grosier al teraselor şi luncii Avrigului, nivelul freatic
liber se găseste la o adâncime de 3,50 – 4,00m. Apele subterane nu s-au intâlnit
in lucrarile de cercetare.

Economie Localitatea Avrig este un important centru turistic şi economic al


judeţului Sibiu (industrie constructoare de maşini, sticlărie) şi dispune de forţă
de muncă numeroasă calificată în diferite domenii de activitate: agricultură şi
zootehnie, sticlărie, servicii, croitorie, industrie constructoare de maşini şi
masini unelte (mecanica grea), instalaţii, construcţii şi construcţii metalice,
tâmplărie, artizanat. • Industria constructoare de maşini o SC Mecanica SA; o SC
Oehler Mecanica SRL; o SC Uzina Mecanica SA; o SC Medi Holding SNC; o SC 3LCHPRES
SRL; o SC 3D EST SRL; o SC CON-A SRL: o SC CONAMBIENT SRL; o SC COIFER IMPEX SRL •
• Fabricarea sticlei În trecut localitatea Avrig se poate lăuda cu o tradiţie de
aproape 400 de ani în modelarea sticlei. Există o fabrică de sticlă construită pe
temelii vechi, care funcţionează şi astăzi condusă de compania franceză din
domeniul sticlăriei ARC International. • Prezent o SC Fabrica de sticla SRL o SC
Art Design SRL o SC Danex SRL • Alte intreprinderi mici şi mijlocii, alte domenii
active de activitate o SC Metropolis SRL o Confectii, imprimari, steaguri, o
Tamplarii mobilier o Service auto

11 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Obiective generale ale viitoarei Zone industriale Sud Prin infiinţarea Zonă
Industrială Avrig Sud se urmăreşte: o Creşterea calitaţii vieţii pentru toţi
locuitorii Avrig-ului şi a celor din localităţile aparţinătoare o Dezvoltarea
potentialului economic al zonei o Crearea de noi locuri de muncă în domeniul
serviciilor și al activităţilor productive (prin atragerea şi stabilizarea celor
aproximativ 40% de cetaţeni care fac naveta la Sibiu şi in alte localitaţi pentru
un loc de muncă) o Atragerea de noi investitori în Oraşul Avrig şi revitalizarea
activitaţii industrial – economică a localităţii o Iniţierea şi dezvoltarea
cooperarii dintre autoritaţile administraţiei locale şi sectorul industrial din
zonă, prin simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare
investiţiilor o Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante
o Sustinerea întreprinzatorilor mici și mijlocii o Dezvoltarea de servicii pentru
susţinerea inovaţiei și a unei competitivităţi crescute o Dezvoltarea unei
politici fiscale de susţinere a investitorilor o Eventual infiinţarea unui
institut de cercetări pentru sprijinirea implementării de soluţii tehnologice
innovative o Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Avrig și din
localităţile învecinate o Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare
profesională și informare privind cariera o Facilitarea accesului la cursuri de
formare și perfecţionare continuă o Dezvoltarea unor masuri de combatere a muncii
la negru o Mărirea veniturilor bugetare ale Primăriei prin vânzarea loturilor de
teren din viitoarea Zonă industrială către agenti economici.

12 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Obiective Specifice şi priorităti • Obiective: o „Stimularea sectoarelor cu


potențial de dezvoltare şi cresterea competitivității economice” o „Dezvoltarea
infrastructurii de baza respectând standardele de mediu” Priorităti: o „Stimularea
investițiilor durabile în orașul Avrig”  Crearea de noi locuri de muncă în
domeniul serviciilor și al activităților productive  Atragerea de noi investitori
în Oraşul Avrig  Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante
 Susţinerea întreprinzătorilor mici și mijlocii  Dezvoltarea de servicii pentru
susținerea inovației și a unei competitivități crescute  Dezvoltarea unei politici
fiscale de susținere a investitorilor o “Stimularea micilor întreprinzători
locali”  Facilitarea accesului la finanţare europeană  Modernizarea tehnologiei
utilizate  Dezvoltarea de servicii de asistența pentru micii intreprinzători o
“Cresterea gradului de ocupare a populaţiei din Avrig”  Intensificarea măsurilor
active de ocupare  Adaptarea ofertei la cererea de pe piața muncii din Avrig 
Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare profesională și informare privind
cariera  Facilitarea accesului la cursuri de formare și perfecționare continuă 
Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru o “Dezvoltarea sistemului
de servicii sociale şi a serviciilor furnizate de administratia publică” 
Reabilitarea infrastructurii sociale  Combaterea excluziunii sociale  Dezvoltarea
serviciilor administrației publice și creşterea calității actului de guvernanță o
“Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii electrice”  Investiția în echipamente
de producere a energiei electrice cu eficiența energetică ridicată  Dezvoltarea de
surse alternative de energie electrică. o “Dezvoltarea infrastructurii de
gestionare a apelor şi a deşeurilor”  Realizarea şi moderizarea sistemelor de
epurare a apelor uzate industriale  Gestionarea deşeurilor industriale

13 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Tabele, hărţi, grafice, planşe desenate Informatii despre terenul din amplasament:
Amplasamentul actual ales se află situat la ieşirea din localitate, la cca. 800 m
de DJ 105 F şi urmează să fie echipat corespunzător cu utilităţi edilitare
aferente, respectiv:

Electricitate: reţea electrică în continuarea LEA Avrig 1 şi respectiv LEA Avrig


10, reţele ce deservesc momentan cu 20KV Fabrica de sticlă (situate la 300 m de
reţeaua ce face legătură cu Fabrica de Stică) şi Uzina de apă Avrig (situate la
cca. 500 m din reţeaua zonei industriale Sud) Apa potabilă: va fi asigurată prin
conectare la conductele de distributie existete, fie de la conductele din
Rezervoarele Avrig (cca. 2 km) fie de la conductele de adicţiune / tractare cu
punctul de Captare Avrig (cca. 500 m) ultima fiind mai puţin recomandată deoarece
presiunea apei s-ar putea să nu facă faţă. Canalizare: Soluţia cea mai eficientă
pentru canalizare o reprezintă racordarea la reţeaua de profil a oraşului Avrig,
in zona Podul lui Moise. Legarea in zona Fabricii de sticlă nu se recomanda pentru
ca intreaga canalizare este subdimensionata momentan.

Zonă este poziţionată aproape de reţelele majore de comunicaţie: cca.2 km faţă de


drumul european E 68 (DN1), la cca. 26 km de Sibiu, în imediata vecinătate a căii
ferate Sibiu – Fãgaraş – Braşov - Bucuresti cu acces facil la Aeroportul
Internaţional Sibiu. Crearea accesibilitaţii la zona industrială se poate realiza
printr-o investiţie în crearea unui drum de legatură, care să lege drumul judetean
asfaltat şi platoul Podurile Saşilor, la nivelul zonei “Crucea Capul Ţarmului”.
Existenta căii de acces de pe Drumul Judetean, pânâ la acest punct face ca
investitia în infrastructură să fie minimă, drumul viitor de legatură urmând să se
amenajeze pe o distanţa de cca 500m, spre platoul Podurile Saşilor, pe una din
vaile existente, ce desparte păsunile. Amplasarea Zonei Industriale Avrig Sud
functie de Oraşul Avrig şi de legatura cu DN1 Sibiu Brasov este regăsita in Schita
desenată. Limitele zonei industriale sunt desenate cu rosu. Cu albastru sunt
desenate drumurile de acces ce trebuiesc modernizate sau create pentru intrarea la
şi in zonă (propuse).

14 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

15 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Cele 33 ha, de pe parcela 3124, au fost definite ca suprafată minimă în prima


etapa de realizare a zonei industriale. La scara 1:5000 au fost redactate limitele
acestei zone şi o propunere de lotizare functie de informatiile avute despre
viitorii investitori.

Tinând cont că suprafata GU = Gospodarire utilitati nu depăşeşte 2 ha, respectiv


suprafaţa drumurilor interne propuse este sub 2 ha, rezultă un grad de utilizare
de 85% din suprafată totală de 33 ha. Lotizarea intregii zone este redata in
imaginea de mai jos:

16 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

17 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Propunerile de lotizare vor fi foarte bine reanalizate in cadrul creearii PUZ-


ului, absolut necesar pentru dezvoltarea zonei. Deficienţele majore ale situaţiei
actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei o reducerea locurilor de muncă o
crestere şomajului o numărul mic de societăti comerciale productive care dispun de
tehnologii noi capabile să corespundă cu cerinţele U.E şi respectiv creearea şi
menţinerea locurilor de muncă. o lipsa investitorilor străin. Prognoze pe termen
mediu şi lung, etape de implementare Implementare proiectului ‘’ Zonă Industrială
Avrig – Sud se va face în două etape: o pe termen mediu pe o perioadă de 1 la 5
ani care va avea ca obiectiv valorificarea suprafeţei de cca.33 ha. o pe termen
lung pe o perioadă de 5 la 10 ani care va avea ca obiectiv valorificarea
suprafeţei de cca.100 ha. Analiza S.W.O.T. a situatiei existente şi necesitatea
investiţiei Puncte tari / Avantaje o resurse de muncă numeroase şi cu calificare
variată o grad ridicat de urbanizare o disponibilitatea suprafeţei de teren din
proprietatea Consilului Local o Distantă relativ scurtă până la racordarea zonei
industriale la reţelele de utilităţi ale Oraşului Avrig o infrastructura permite
extinderea şi racordarea zonei industriale la reţelele de utilităţi ale Oraşului
Avrig o Terenul pe care se va amplasa investiţia este in mare parte teren drept,
intins, plat. Puncte slabe / Dezavantaje o scăderea şi îmbătrânirea populaţiei
rurale o întreprinderi poluante o echipamente şi tehnologii industriale învechite
o întreprinderi industriale greu adaptabile la piaţă şi tehnologii o lipsa
resurselor financiare pentru investiţii o profilul preponderent al IMM este în
servicii o creşterea numărului de şomeri prin restructurarea activităţilor o slabă
dezvoltare a activităţilor primare neagricole

18 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Oportunitati o Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor și al


activităţilor productive aprximativ 1000 angajaţii o Atragerea de noi investitori
străini şi locali în Oraşul Avrig o Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de
afaceri performante o Sustinerea întreprinzatorilor mici și mijlocii . o
Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei și a unei competitivităţi
crescute o Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor. o
Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Avrig și din localităţile
învecinate o Facilitarea accesului la cursuri de formare și perfecţionare
continuă. o Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru. o Creşterea
potenţialului turistic al zonei. o Să mărească veniturile bugetare ale Primariei
prin atribuirea unor loturi de teren din viitoarea zonă către activităţi
industriale private. o Adaptarea la condiţiile din punct de vedre a gradului de
poluare a oraşului fiind in afara lui. În concluzie:

Amenintari o Blocarea sau sistarea fondurilor europene o Concurenţa – largirea


celorlalte Parcuri industriale din zonă o Creşterea intolerabilă a preturilor de
către furnizoricaderi economice,. o Modificarea reglementărilor guvernamentale o
Trendul nefavorabil şi criza economicămondială, care ar putea conduce la blocarea
investiţilor private, datorate in prmul rind lipsei de lichiditaţi şi a dorinţei
de „conservare” a investitorilor

Motivele de ordin economic, tehnic, financiar, social care justifică acest proiect
sunt impuse de necesitatea unei dezvoltări regionale echilibrate prin sprijinirea
investiţiilor, urmărindu-se instalarea avantajoasă a operatorilor economici în
zonă industrială cu scopul declarat de a atrage acolo forţa de muncă locală. Prin
infiinţarea acestei zone industriale, instrument cheie pentru impulsionarea
mediului de afaceri regional şi local, se urmăreşte creşterea atractivităţii
regiunii ca locaţie pentru investiţii în activităţi economice şi sociale, efectul
pozitiv de antrenare în economie, crearea de noi locuri de muncă, creşterea
gradului de competitivitate economică, atragerea investiţiilor autohtone şi
străine şi atragerea de noi resurse la bugetul local. Autoritaţile implicate în
proiect convin sa-şi coordoneze eforturile în scopul atragerii investitorilor în
perimetrul Zonă Industrială Avrig – Sud, în cadrul căruia vor dezvolta o
19 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

ofertă competitivă. Acestia vor întreprinde eforturi atât pentru atragerea


investitorilor straini sau români care doresc dezvoltarea unei noi afaceri cât şi
pentru extinderea activităţilor productive ale firmelor localizate în zonă. Meritã
amintit c Zonă Industrială Avrig – Sud va fi o alternativã complementar la deja ă
ă existentă Zonă Industrială Mârsa, aflată la cca 3 km de Avrig şi care pe 130 ha
întindere (momentan cu un excedent de 60 ha), cuprinde 6 societăţi comerciale ce
au 2.010 angajati.

2.2 Oportunitatea investiţiei


Încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau
regionale Prin realizarea acestui proiect se ating următoarele obiective: • Forţa
de muncă: o condiții mai bune de trai pentru populația săracă precum şi un minimum
de condiții necesare pentru un trai decent, pentru sănătatea și bunăstarea
tuturor; o Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor și al
activităților productive. o Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare
profesională și informare privind cariera o Facilitarea accesului la cursuri de
formare și perfecționare continuă o Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii
la negru o Proiectul îşi propune să revitalizeze activitatea industrial-economică
a localitătii, să creeze noi locuri de muncă (prin atragerea şi stabilizarea
cetăţenilor, aproximativ 40%, care fac naveta la Sibiu şi în alte localitaţi,
pentru un loc de muncă) Competitivitate şi atragere de investitori: o permite
dezvoltarea economiei proprii în context regional, național și chiar
internațional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv; o Atragerea
de noi investitori externi şi interni în Oraşul Avrig o Crearea și dezvoltarea
unei infrastructuri de afaceri performante o Sustinerea întreprinzatorilor mici și
mijlocii o Dezvoltarea unei politici fiscale de susținere a investitorilor Sprijin
financiar: o Putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate de surse
financiare externe pentru a satisface nevoile de investiții și dezvoltare. O buna
administrare o Reacția eficientă și efectivă la problemele comunității prin
responsabilizarea autoritatilor locale și parteneriatul cu societatea civilă. o
Îmbunataţirea condiţiilor de lucru şi o dezvotare durabilă a localităţii,
cresterea veniturilor bugetare la Primărie prin atribuirea unor loturi de teren
din viitoarea zonă unor activităţi industriale private.

• •

20 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Exigenţele beneficiarului faţa de investitori • • Constituirea „ Zonei Industriale


Avrig – Sud” într-o zonă care să corespundă, din punct de vedere al utilităţilor,
titulaturii de „Zonă Industrială”. Beneficiarul: Consiliul Local al Oraşului
Avrig, va avea o serie de exigenţe specifice faţă de firmele contactate pentru
realizarea lucrărilor: lucrările nu vor afecta mediului, contractele vor fi
derulate în limite impuse, mâna de lucru va fi recrutată din rândul locuitorilor
oraşului. Optional: În procesul de atragere a firmelor comerciale interesate să se
transforme în administrator al zonei „Zonă Industrială Avrig - Sud”, firma aleasă
(în funcţie de criterii ce prevăd profesionalismul, profilul firmei şi
activităţile desfăşurate până în prezent) să parcurgă etapele legale de
titularizare, conform O.G. 65/ 2001, respectiv Ordinul Ministrului Dezvoltării şi
Prognozei nr. 305 / 2001, pentru transformarea zonei „Zonă Industrială Avrig -
Sud” în Parc Industrial. Firma contractată ca firmă de administrare, precum şi
firmele ce vor activa pe teritoriul Zonei Industriale Avrig - Sud, vor satisface
următoarele exigenţe ale beneficiarului (Consiliul Local al Oraşului Avrig): o
activităţile desfăşurate nu vor aduce prejudicii mediului; o întregul personal
angajat va fi recrutat din rândul locuitorilor oraşului Avrig; o parteneriatele cu
firme anexe (transport, distribuţie etc.) se vor face cu firmele ce activează pe
teritoriul oraşului Avrig şi localitaţilor componente, o precum şi o serie de alte
exigenţe care vor fi cuprinse, în funcţie de specificul activităţii, în
contractele cu Autoritatea Contractantă - Primăria Avrig.

Actele legislative care reglementează domeniul investiţiei, după caz La propunerea


conducerii Primăriei Oraşului Avrig, a fost aprobat prin H.C.L. NR. 54/119/2008
realizarea unui studiu de prefezabilitate, în vederea infiintarii ZONĂ INDUSTRIALĂ
Avrig-Sud, pe terenurile din zonă Podurile SAŞILOR, pentru dezvoltarea industriei
oraşului Avrig şi atragerea investitorilor în zonă. Studiul de prefezabilitate
trebuie întocmit conform conţinutului cadru prevazut de Hotărirea Guvernului
Romaniei nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei
tehnico/economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrari de investiţii.

Acorduri internaţionale care obligă partea română la realizarea investiţiei Nu


este cazul În concluzie: În vederea imlpementări acestui proiect se au în vedere
următoarele oportunităţi:    Se va avea în vedere angajarea în mare parte de
forţă de muncă din Oraşul Avrig în prima etapă se vor dezmembra cele 100 ha din
Numarul Topul de 964 ha. Ulterior, dupa terminarea PUZ-ului se vor creea fiecare
parcela nou definita, în funcţie de solicitările investitorilor. Atragerea de
investitori interni şi străini prin acordarea de facilităţi care pot consta in
următoarele:
21 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

 

o Posibilitatea de cumpărare a loturilor repective care se vor vinde la primele


firme interesate la un preţ mai mic cu 30 % . o Reducerea de impozite la taxele
locale pentru primii 2 ani. Sumele de bani obtinute prin vânzarea acestor loturi
se vor depune într-un cont special destinat realizării investiţiei. Administrarea
zonei respective se poate face in două variante: o Prin constituirea unei
societăţi comerciale în cadrul primăriei subordonată Consiliului Local care sa
efectueze administrarea acestei zone industriale . o Prin incheerea de contracte
cu cooperatorii locali de utilităţi (Energie electrică, apă, canalizare,
colectarea deseurilor). Atragerea de impozite şi taxe prin atragerea de
investitori.

Din punct de vedere politic strategia trebuie asumată de către Consiliul Local
care va stabili o ordine a priorităților și prin bugetul existent le va finanța și
cofinanța. Consiliul Local este cel care poate modifica această strategie imediat
sau mai târziu, în funcţie de dezvoltări ulterioare ale situației sociale,
politice și economice.

22 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

3 Scenariile tehnico-economice
3.1 Dotări intitiale şi previziuni investiţionale, detalierea activităţilor
În calculul acestui proiect s-a ţinut cont de valorile medii publicate de APDRP,
BAZA DE DATE CU PREŢURI DE REFERINŢĂ PENTRU BUNURI, LUCRĂRI ŞI SERVICII
ACHIZIŢIONATE ÎN CADRUL PROIECTELOR IMPLEMENTATE PRIN PROGRAMUL SAPARD de pe
site_ul http://www.apdrp.ro/content.aspx?lang=RO&item=1789, respectiv
http://server4.apdrp.ro/bdps/ Construirea drumului de acces asfaltat Varianta 1
Drum de acces asfaltat pe 2 benzi de circulaţie de pe DJ, crearea unui pod peste
râul Avrig lungime = 400m lătime = 8m preţ aprox./ 1km = 200.000 Euro/1km Total =
80.000 Euro Pod de tranversare râul Avrig lungime = 10 ml lătime = 8m preţ
aprox./mp= 500 EURO/mp Total pod = 40.000 Euro Valore totală estimativă în EURO
fară TVA 800.000 EURO lungime = 4.000m lătime = 8m preţ aprox./ 1km = 200.000
Euro/1km Total = 800.000 Euro Varianta 2 Drum de acces asfaltat pe 2 benzi de
circulaţie in jurul orasului

Valore totală estimativă in EURO fară TVA 120.000 EURO

Propunere drumuri acces şi drumuri în cadrul Zonei Industriale Avrig Sud funcţie
de Oraşul Avrig şi de legătura cu DN1 Sibiu Braşov. Schiţa desenată. Limitele
zonei industriale sunt desenate cu rosu, cu albastru sunt desenate drumurile de
acces la zonă şi cele interioare zonei (propuse). De remarcat este faptul că in
zona judeţului Sibiu, există diferenţe mari de costuri în ceea ce priveşte
realizarea unui km de drum asfaltat. Astfel preţurile pot varia între 350.000 şi
chiar 700.000 Euro / km.

23 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

24 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Construirea drumului de acces asfaltat în interiorul zonei industriale Varianta 1


Drum de acces asfaltat pe 2 benzi de circulaţie lungime = 4.000m lătime = 8m preţ
aprox./ 1km = 200.000 Euro/1km Total = 800.000 Euro Valore totală estimativă în
EURO fără TVA 800.000 EURO

Propunere drumuri interioare zonei sunt marcate cu verde deschis

25 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Construirea reţelei electrice pâna şi în Zonă industrială Varianta 1 Branşament


electric lungime = 300m preţ aprox./ 1m = 70 Euro/m Total = 21.000 Euro Valore
totală estimativă în EURO fără TVA 21.000 EURO Varianta 2 Branşament electric
lungime = 500m preţ aprox./ 1m = 70 Euro/m Total = 35.000 Euro Valore totală
estimativă în EURO fără TVA 35.000 EURO

Construirea reţelei electrice în interiorul Zonei industriale

Varianta 1 Branşament electric in interiorul zonei lungime = 3.000m preţ aprox./ m


= 70 Euro/m post Trafo cca. 1.000 KW= 90.000 Euro

Valore totală estimativă în EURO fără TVA 300.000 EURO Vezi imaginea de mai jos.
În partea de Nord acestea se regăsesc în cadrul LEA AVRIG1 ce alimentează momentan
Fabrica de sticlă Avrig. În partea de Sud acestea se regăsesc în cadrul LEA AVRIG
10 ce alimentează Uzina de apă Avrig. Cu albastru închis s-au reprezentat liniile
de curent existente, de 20 KV. Cu albastru deschis cele viitoare (propuse).

26 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

27 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Construirea reţelei alimentare cu apă până şi în Zonă industrială Varianta 1


Alimentare cu apă cu diam de 150 mm cu cămine de vizitare. lungime = 2.000m preţ
aprox./ 1m = 100 Euro/m Total = 200.000 Euro Valore totală estimativă în EURO fără
TVA 200.000 EURO Construirea retelei alimentare cu apă din interiorul Zonei
industriale Varianta 1 Alimentare cu apa cu diam. 150mm lungime = 2.000m preţ
aprox./ m = 100 Euro/m 200.000 EURO Propunere realizare infrastructură reţele de
distribuţie apă. Staţiile de captare de pe Valea Avrigului au conducte de
aductiune paralele cu DJ, pâna în Avrig pe partea dreptă a drumului către Avrig.
În partea de Sud a Zonei Industriale se găsesc Rezervoarele de Apă Avrig,
rezervoare ce alimentează cu conducte de apă Avrigul. Cu albastru deschis s-au
reprezentat conductele distributie apă existente. Cu albastru închis cele viitoare
(propuse) Varianta 2 Alimentare cu apă cu diam de 200 mm cu cămine de vizitare şi
pompe de presiune lungime = 500m preţ aprox./ 1m = 150 Euro/m staţie de pompare =
200.000 Eur Total = 275.000 Euro Valore totală estimativă in EURO fară TVA 275.000
EURO

Valore totală estimativă în EURO fără TVA

28 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

29 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Construirea reţelei de canalizare până şi în Zonă industrială Varianta 1 Conducta


de canalizare în diametru de 300 mm, înţepare în magistrala la Podul Moise lungime
= 2.100m preţ aprox./ 1km = 200.000 Euro/km Total = 420.000 Euro Varianta 2
Conducta de canalizare în diametru de 400 mm, înţepare în la Fabrica de Sticlă
lungime = 1.200m preţ aprox./ 1km = 225.000 Euro/km modernizarea legătura întrare
= 170.000Euro reparare tuburi existente neetanşe = 100.000Euro Total = 540.000
Euro Valore totală estimativă în EURO fără TVA 420.000 EURO Construirea reţelei
canalizare din interiorul Zonei industriale Varianta 1 Conducte canalizare lungime
= 3.000m preţ aprox./ m = 200 Euro/m 600.000 EURO Vezi imaginea de mai jos.
Propunere realizare infrastructura reţele de colectare ape uzate şi reţele canal.
Staţia de epurare existentă (marcată în figura cu lila), din partea de Sud a
Avrigului, are conducte de colectare a apelor uzate pâna la Fabrica de sticlă.
Exista deja un alt proiect pentru crearea unei noi staţii de epurare (marcate în
figura cu orange). Cu lila s-au reprezintat conductele colectoare de ape uzate
existente. Cu orange cele viitoare (propuse). Se propune legarea de magistrală la
Podul lui Moise, conductele noi fiind paralele cu drumul. Avantaj: nu se intra în
conflict cu proprietaţile private. Varianta peste Fabrica de sticlă este mai
dificilă pentru că presupune operatii f. vaste de reparatii a conductelor
existente şi colmatate deja. Valore totală estimativă în EURO fără TVA 540.000
EURO

Valore totală estimativă în EURO fără TVA

30 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

31 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Propunere de lotizare a primei părţi a Zonei industriale Propunerea de lotizare a


Zonei Industriale Avrig Sud funcţie de interesul primilor investitori a fost de a
crea parcele de cca. 1 ha pâna la 6 ha. Funcţie de interesul altor investori
dezmembrările în loturi mici se pot face eşalonat. Acest avantaj confera Primariei
Avrig flexibilitate în faţa noilor investori şi investiţie minima pentru inceput.

Se face mentiunea ca perimetrul definitiv ZONEI INDUSTRIALE si lotizarea acesteia


se va stabili odata cu lucrarea de dezmembrare si P.U.Z. ul pentru aceasta zona.

32 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

3.2 Scenarii propuse pt. Atingerea obiectivelor


În vederea realizării acestui proiect de investiţie se preconizează constau în :
Scenariu nr.1 Acest scenariu prevede parcelarea suprafeţei de cca. 33ha şi
vinderea acestor parcele pentru a creea interes mai mare investitorilor, în
special străinilor. Pentru valorificarea cât mai rapidă se creează posibilitatea
ofertării promoţionale. Pret promoţional Denumire lucrări C+M Preţul promoţional
investiţie Varianta 1 EURO/mp 5.00 Varianta 2 EURO/mp 8.00 două scenarii care

În această situaţie sursele de finanţare se vor asigura în felul urmator: o Pentru


partea de infrastructură din afara zonei, de legatură cu reţelele de utilitaţi ale
oraşului se pot accesa fonduri structurale nerambursabile în procent de 98% pentru
extinderea utiltăţilor oraşului Avrig, în vederea dezvoltării mediului de afaceri
o Pentru partea de infrastructură din interiorul zonei se va merge în parteneriat
cu primele firme investitoare, care vor achizitiona primele parcele, firme ce pot
veni cu aport integral în realizarea infrastructurii, pentru care Consiliul Local
va acorda facilitaţi de scutire la plata taxelor şi impozitelor locale pe o
perioada de pâna la 2 ani. o Consiliul Local va infiinţa o societate în cadrul
primăriei care va administra Zonă Industrială

Scenariu nr.2 Acest scenariu prevede parcelarea suprafeţei de cca. 33ha şi


vinderea acestor parcele pentru a creea interes mai mare investitorilor, în
special strainilor, restul de teren cca. 71 ha concesionare pe 25 ani. Pentru
valorificarea cât mai rapidă se creează posibilitatea ofertării promotionale. Preţ
promoţional Denumire lucrari C+M Preţul promoţional investiţie Varianta 1 EURO/mp
7.00 Varianta 2 EURO/mp 10.00

În această situaţie sursele de finanţare se vor asigura în felul următor: o Pentru


partea de infrastructură din afara zonei, de legatură cu reţelele de utilitaţi ale
oraşului, investiţia va fi făcută de Consiliul Local din banii rezultaţi din
vânzarea primelor parcele.
33 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

o Pentru partea de infrastructură din interiorul zonei se va merge în parteneriat


cu primele firme investitoare, care vor achiziţiona primele parcele, firme ce pot
veni cu aport integral în realizarea infrastructurii, pentru care Consiliul Local
va acorda facilitaţi de scutire la plata taxelor şi impozitelor locale pe o
perioada de pâna la 2 ani o Consiliul Local va face contracte de administrare a
reţelelor de utilitaţi a Zonei, respectiv utilitaţi (curent electric, apă şi
canal, intreţinerea drumurilor de acces şi interior) cu o firma particulară.

Scenariul recomandat de către elaborator Scenariul recomandat este Scenariul nr.1


deoarece o Prin obţinerea de finanţări nerambursabile se va reduce efortul
financiar al Consiliului Local şi se va putea implementa mai rapid având sursa
principală de bani asigurată o Prin acest sprijin Consiliul Local poate să
folosească sume din bugetul propriu pentru realizarea altor obiective din cadrul
programului de investiţii o Valorificarea parcelelor prin vanzare creează
interesul mai mare investitorilor dând posibilitatea valorificării într-un timp
scurt a tuturor loturilor o Administrarea printr-o societate comercială din cadrul
primăriei da posibilitatea administrării mai bune a zonei şi o supraveghere mai
bună a derulării lucrărilor de implementare a proiectului.

În acest sens se recomandă ca în prima fază să se demareze lotizarea primei


parcele în suprafaţă de cca.33 ha, iar ulterior în funcţie de solicitări
extinderea şi pe cealaltă parcelă de cca.67 ha. Avantajele scenariului recomandat
• • • • realizarea de atragere de surse de investiţii prin valorificare a unor
parcele din suprafaţa propusă reducerea costurilor cu eventuale finanţări bancare
în susţinerea coofinanţării. Având posibilitatea asigurării acestor sume pentru
susţinerea coofinanţării crează posibilitatea atragerii de foduri nerambursabile
mai rapidă şi mai mare siguranţă. dispunerea de surse proprii pentru cofiinanţarea
acestui proiect care dă posibilitatea de a folosi sumele provenite de la Consiliul
Judeţen sau taxe locale pentru a le folosi la alte proiect din programul de
dezvoltare a Consiliului Local la Oraşului Avrig. prin vânzarea acestor loturi,
crează interesul mai mare a investitorilor care le oferă o stabilitate, care după
ce o să începă să se amplaseze în zonă cerează interesul şi altor companii.

34 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

3.3 Costul estimativ al investiţiei


Se compune din Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi din
cheltuielile lucrărilor de constructie. Cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei
tehnico-economice Denumire cheltuiala Varianta 1 EURO Cheltuieli pentru elaborarea
95.000 documentaţiilor de proiectare Cheltuieli pentru activitatea de consultanţă
90.000 şi asistenţă tehnică Cheltuieli pentru obţinerea avizelor şi 9.000
acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate
Cheltuieli pentru pregătirea documentelor 25.000 privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea studiului Valoarea totala in Euro fara TVA 219.000

Varianta 2 EURO 140.000 130.000 15.000

35.000

320.000

Valoare totala a lucrarilor de construcţie a primei părti a Zonei industriale


Denumire lucrări de C+M Valoare drum acces până la zonă industrială Valoare drum
acces în interioriorul zonei industriale Valoare branşament energie electrică pâna
la zonă industrială Valoare branşament energie electrică în interiorul zonei
industriale Valoare reţea de alimentare cu apă potabilă până la zonă industrială
Valoare reţea de alimentare cu apă potabilă în interiorul zonei industriale
Valoare reţea de canalizare până la zonă industrială Valoare reţea de canalizare
în interiorul zonei industriale Valoare totală investiţie C+M în Euro făra TVA
Varianta 1 EURO 120.000 800.000 21.000 300.000 Varianta 2 EURO 800.000 800.000
35.000 300.000

1. 2. 3. 4.

5. 6.

200.000 200.000

275.000 200.000

7. 8.

420.000 600.000 2.661.000

540.000 600.000 3.865.000

Cheltuieli diverse şi neprevăzute Denumire cheltuială Diverse cheltuieli Total în


Euro fără TVA

Varianta 1 EURO 180.000 180.000

Varianta 2 EURO 260.000 260.000

35 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

Costul total estimativ al investiţiei Denumire cheltuială Cheltuieli pentru


elaborarea documentaţiei tehnico-economice Valoarea totală estimată a investiţiei
de C+M Diverse şi neprevăzute Valoarea totala in Euro fara TVA Valoare TVA
Valoarea totala in Euro fara TVA Varianta 1 EURO 219.000 2.661.000 180.000
3.060.000 581.400 3.641.400 Varianta 2 EURO 320.000 3.865.000 260.000 4.445.000
844.550 5.289.550

În concluzie Preţul estimativ pe terenurile din zonă Avrigului cu destinaţie


industrială, varia momentan în 2008 între 7 şi 9 Euro/mp, preţuri înregistrate de
diversele vânzari de terenuri către agenţi economici. Exista un raport de evaluare
al terenului realizat de ESTIMAR SRL la inceputul anului 2009 chiar pentru zonă
studiata. In acest raport Pretul pe mp este evaluat la 4.71 Euro / mp. Costul
unitar estimativ al investiţiei pentru prima etapa cca. 33 ha Denumire lucrari C+M
Preţul estimativ mp teren în zona Avrigului Preţul de infrastructură pentru cca.
100 ha Total preţ/mp investiţie Varianta 1 EURO/mp 4.71 3.64 8.35 Varianta 2
EURO/mp 4.71 5.29 10.00

36 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

3.4 Pasii necesari a fi de parcurs pentru fiecare etapă:


o Întocmirea studiului de prefezabilitate privind proiectul - Zonă Industrială
Avrig – Sud. o Aprobarea de către Consiliul Local Avrig a studiului de
prefezabilitate. o Dezmembrarea a trei parcele (drumurile interne, zona
industriala si respective parcela de GU) din Nr. Top de 964,9658 ha o Infiinţarea
unei societăţi comerciale în cadrul Consiliului Local Avrig sau a unei Asociaţii
care să administreze zonă Industrială Avrig – Sud şi care să urmărescă modul de
implementare a proiectului. o întocmirea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z ului)
pentru suprafaţa de teren aferentă proiectului - Zonă Industrială Avrig – Sud. o
Parcelarea intregii suprafeţe destinată zonei. o Stabilirea surselor de finanţare,
respectiv începerea vânzării parcelelor cu preţ promoţional o Întocmirea studiului
de fezabilitate şi a proiectului tehnic în vederea obţinerii autorizaţiei de
construire pentru proiectul - Zonă Industrială Avrig – Sud. o Aprobarea de către
Consiliul Local Avrig a studiului de fezabilitate . o Elaborarea documentaţiilor
necesare în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.
o Elaborare documentaţiilor de atribuire şi a caietelor de sarcini în vederea
efectuării de achiziţie publică conform reglementărilor în vigoare. o Organizarea
de licitaţie publică pentru achiziţie de lucrări. o Contractarea lucrarilor . o
Începerea lucrarilor de construcţii montaj a infrastructurii. Operaţionalizarea
investiţiei, respectiv punerea în funcţiune, promovarea ofertei către grupul
ţintă, vânzarea/concesionarea parcelelor de teren destinate activitaţilor
economice conform profilului convenit, exploatarea obiectivului de investiţie şi
dezvoltarea acestuia în funcţie de cerinţele pieţei

3.5 Avize şi acorduri de principiu, după caz


Nu este cazul

37 / 41
CAPITOLUL B: Piese desenate
1.Plan de amplasare în zonă (1:25.000 pe PUG Avrig)
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

39 / 41
SC Carpediem Consulting SRL, Brasov, str. Sitei nr.62, RO 17021776l

2.Plan general (1:5000).

40 / 41
Studiul de prefezabilitate a fost întocmit conform conţinutului cadru prevazut de
Hotărirea Guvernului României nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico/economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrari de investiţii

Data :24.02.2009 Elaborator SC CARPEDIEM CONSULTING SRL