Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect Hidraulica

CALCULE HIDRAULICE PENTRU DIMENSIONAREA UNUI


SISTEM EPUISMENT PENTRU
IMOBIL 3S+P+13...14-16E retras
Se construieste un imobil cu destinatie birouri, cu regim de inaltime 3S+ P+13 E.. .14-16E
retras.
n acest scop trebuie realizat unui sistem de epuisment care s asigure coborrea nivelului
actual al acviferului n vederea executrii n uscat a lucrrilor de excavaii necesare realizrii
fundaiei imobilulu.
Terenul pe care se propune realizarea ansamblului de cladiri are o suprafata totala de 77 m
!
.
1.1. CARACTERIZAREA GEOMOROLOGIC!" GEOLOGIC! #I
HIDROGEOLOGIC! A AMPLASAMENTULUI
Din punct de vedere hidrogeologic, in zona amplasamentului
se intalnesc doua orizonturi acvifere:
"rimul acvifer este cantonat in complexul stratelor de #olentina. $egimul de variatie al
nivelului acestui acvifer este dependent atat de regimul precipitatiilor, cat si de pierderile
de apa din reteaua edilitara a orasului.
%l doilea acvifer este cantonat in orizonturile nisipoase din cadrul stratelor intermediare,
dezvoltate sub adancimea de !! m si&sau in nisipurile de 'ostistea.
1.2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUC$IEI
Fundarea si infrastructura
Solutia adoptata pentru fundatii este cu un radier general, ce va descarca si pe piloti si&sau
coloane forate cu fisa activa de () m de la cota inferioara a radierului.
*ecesitatea amplasrii spaiilor te+nice ,i a obinerii unor spaii de parcare a condus la decizia
prevederii a trei niveluri subterane, lucru ce determin realizarea spturii generale la (- m
adncime.
.ificultile realizrii acestei operaiuni sunt amplificate n acest caz de prezena apei freatice la
cote ridicate/ (,7) 0 !,1 m sub cota terenului actual.
Soluia propus de proiectant const n realizarea unui perete mulat etan, ,i realizarea
sistemului de drena2 cu rol de a cobor nivelul apelor subterane, de la cotele (,7) 0 !,1 m la cota
de (1 m sub nivelul actual al terenului.
1.3. CONDI$II DE E%ECU$IE
$ealizarea fundatiilor se va face prin sapatura desc+isa, in interiorul unei incinte impermeabile,
realizata din pereti mulati.
%pa subterana apare sub forma a doua orizonturi acvifere: unul cantonat in complexul stratelor de
Colentina si/sau luturile de Bucuresti, la adancimi de 1,75 2,90 m, celalalt in orizonturile nisipoase din complexul
Proiect Hidraulica
stratelor intermediare si/sau ostistea, su! adancimea de 22,0 25,0 m, avand nivelul li!er sta!ilizat la 1,75 2,90
m, fapt ce conduce la concluzia comunicarii acviferelor datorita discontinuitatii stratelor de ar"ila dar si fora#elor
"eote$nice executate in amplasament%
Spturile pentru realizarea fundaiilor vor traversa stratul de umpluturi de la suprafa
respectiv luturile de 3ucuresti ,i apoi orizontul acviferului de #olentina. Stratele intermediare,
ce separa orizontul acviferului de #olentina de cel al nisipurilor de 'ostistea, se gsesc la
adncimi variabile cuprinse intre (1,7 4 !,5 m fa de nivelul terenului natural n zon.
6rosimea acestui strat, n amplasament, este variabil, cuprins ntre (5, m ,i (7,7 m.
#ota spturii este stabilit la 4 (-, m, fa de cota terenului natural.
1.4. STRATIGRAIA
Succesiunea litologica in amplasament a fost pusa in evidenta de doua fora2e de 7 m adancime
si patru fora2e de 5) m adancime executate in amplasament.
Stratificaia terenului ,i nivelul apei subterane, sunt trecute, pe adncimi, pe profilele fora2elor
geote+nice anexate.
8nvestigatiile din amplasament au pus in evidenta urmatoarea stratificatie/
&"'& (3")&* + 0 complexul - ,+-.,t,r/ eterogene constituite in principal din pamant
cu resturi de materiale de constructii, pe anumite zone cu dale de beton.
&"'& (3")&* - 0"3& (4"0&* + 0 complexul ( 0 .,t,r/ 1e B,2,rest/" cu grosime de 1"'&
3 0"0& +" cu dezvoltare discontinua 9lipseste in fora2ele :(, :5, :;<, constituite din
prafuri argiloase si&sau nisipoase cafeniu0roscate&cenusii, consistente.
0"3& (4"0&* 3 14")& (0&"3&* + 0 complexul ! 0 strate 1e C5.e6t/6a" cu grosime de
1'"'& 3 14"0& +" alcatuite din nisip fin0mediu, cafeniu0cenusiu0galbui, in stare de
indesare +e1/e - /61esata. 8n cadrul complexului apar la adancimi diferite orizonturi
semicoezive si&sau coezive cu dezvoltare 1e re7,.a lenticulara, constituite din nisipuri
prafoase argiloase&nisipuri argiloase sau argile prafoase in stare de indesare medie sau
plastic consistente.
14")& (0&"3&* 3 30")& (3'"&&* + 0 complexul 5 0 strate /6ter+e1/are" constituite
predominant din materiale coezive 9argile, argile prafoase&nisipoase, cafenii0cenusii<, cu
grosimi de 5,7 0 ;,! m, in alternanta cu materiale necoezive 9nisipuri fine si&sau
nisipuri argiloase sau prafoase, cenusii<, cu grosimi de ordinul a !,) 4 7,5 m.
30")& (3'"&&* 3 4&"&& + 0 complexul 7 0 strate 1e M5st/stea" investigate pe grosimi
de ,; 4 ),) m si alcatuite din alternante de nisipuri fine si prafoase&argiloase, cenusii,
in strate cu grosimi de (,1 0 5,1 m, cu strate de argile&argile prafoase&argile nisipoase
cenusii, cu grosime de (,! 0 5,( m.
1.5. CONDI$II HIDROGEOLOGICE
%pa subterana a fost intalnita in fora#ele efectuate in amplasament in la adancimile mentionate in ta!elul
urmator:
5ra8,.
6r.
A1a62/+ea de aparitie
(m)
Nivelul stabilizat
(m)
( 5. !.!
! 5. !.))
5 5. (.7)
7 5.! !.1
2
Proiect Hidraulica
) 5. !.
; 5.) !.-
8n tabelul urmator se prezinta coeficientii de permeabilitate pentru complexele stratigrafice din
amplasament.
C5+-.e9,. strat/7ra:/2
;
(2+<s*
Complex 1 Luturi de Bucuresti (
&'
Complex 2 Strate de Colentina
& nisipuri 10
&2
& ar"ile
(
&5
Complex ( Strate intermediare
& materiale coezive
(
&'
materiale necoezive (
&(
Complex ) Strate de Mostistea
& orizonturi nisipoase 10
&(
& orizonturi ar"iloase
(
&7
1.6. CERINTE
Sectiunea +idrogeologica pe baza careia se va dimensiona sistemul de epuisment, corespunde
"lansei anexata.
=ucrarile de epuisment trebuie sa asigure/
coborarea nivelului apei subterane din acviferul de 'ostistea, sub cota de fundare a
constructiei 90(1. m< in toate punctele din interiorul incintei de pereti mulati>
evacuarea completa a apei subterane din acviferul de #olentina, in limitele incintei de
pereti mulati>
evitarea antrenarii +idrodinamice a nisipurilor din stratele acvifere depresionate>
?vitarea pericolului de rupere +idraulica a stratului impermeabil care separa acviferul de
#olentina de acviferul de 'ostistea, dupa realizarea excavatiei la cota de fundare 90(1. m<.
"arametri +idrogeologici de calcul utilizati la dimensionarea sistemului de epuisment sunt/
Pentru acviferul de Colentina:
adancimea *+ sub cota de referinta @ !,5 m
grosimea stratului acvifer, sub cota *+ @ (-, m
porozitatea stratului acvifer, n @ 5)A>
coeficientul de permeabilitate, B @ (
0!
cm&s
Pentru acviferul de Mostistea:
adancimea *p sub cota de referinta @ !,5 m
grosimea stratului acvifer, captiv, sub presiune, a @ ( m
(
Proiect Hidraulica
coeficientul de permeabilitate, B @ ! m&zi @ !,5 x (
05
cm&s
inaltimea +idrostatica, C @ 7(,7 m
P!R$I DESENATE
"lansa nr. ( 4 "lan de incadrare in zona
"lansa nr. ! 4 "rofile geote+nice
"lansa nr. 5 4 "lan de situatie
"lansa nr. ) 4 Derificarea nivelurilor piezometrice
"lansa nr. ; 4 "ut de epuisment
"lansa nr. 7 4 Sectiune put epuisment
"lansa nr. - 4 Sectiune piezomentru Strate de #olentina
"lansa nr. 1 4 Sectiune piezomentru Strate de 'ostistea
)
Proiect Hidraulica
CALCULE HIDRAULICE =
Epuizarea stratului acvifer superios(pietrisurile de Colentina)
V
apa
=S*(Nh
final
-Nh
initia
l)*porozitate
2
7700m S =
Nh
final
= 19m
Nh
initial
=2m
Porozitate=0.35
Preluarea volumului de apa din precipitatii
Se considera o ploaie de 20 mm pe luna
V
apa precip
= 15 m
3
!l"na
Stabilirea unui anumit debit pe care trebuie sa-l evacuez
volumul total se va evacua in 45 zile
*
total
+,-
apa Colentina
.-
apa precip/
/t
*
total
+ 0%01102( m
(
/sec+ 11%02 l/sec
Viteza admisibila la intrarea apei in put
s m
K
v
adm
/
(0
=
1+ 10
22
cm/s+ 10
4
m/s
v
adm
+ 0%000((( m/s
Debitul maim admis pentru un put
*
max put
+234r
0
4$
0
4v
adm

r
0
&raza put+ 0%2 m
$
0
&"rosime acvifer+
1
7 m
V
apa
=
5#15
m
3
5
Proiect Hidraulica
*
max put
+
0%00711
7 m/s+ 7%12 l/s
!umarul de puturi necesar pentru evacuarea apei din avifer
n
put
+*
total
/*
max put
n
put
+ 1%'' 52 puturi
Dimensionarea sistemului de epuisment pentru acviferul inferior(nisipurile de
Mostistea)
6vand in vedere faptul ca se presupune comunicarea dintre acviferul de Colentina sic el de
ostistea,prin drenanta,fora#ele "eote$nice si posi!ilitatea efilari ale stratelor ar"ila/este
necesara dimensionarea unui s7stem de epuisment care sa controleze nivelul apelor su!terane
din acviferul de ostistea si prin care sa se evite posi!ilitatea aparitiei fenomenului de rupere
$idraulica,strapun"erea stratului separator de ar"ila dintre cele 2 acvifere datorita su!presiunii
create/%
8resupunem 0 puturi
Coeficentul de permea!iliate pentru ostistea, 1+2 m/zi
9enivelarea impusa, :c+17 m
;rosimea stratului acvifer su! presiune, a+10 m
a K
r
R
Q
S
r
R
S a k
Q
e
c
e
c
necesar
4 4 4 2
ln 4
ln
4 4 4 4 2

= =
Q
.ebitul grupului de puturi
K #oeficientul de permeabilitate al acviferului> E@!m&s@!.5F(
05
cm&s
R $aza de influenta a grupului de puturi
a 6rosimea stratului acvifer sub presiune 9acvifer de 'ostistea@(m<

e
r
$aza ec+ivalenta
K S A R
c
4 4 2 % 10 5'5 % 0 + = @!1) m
i
i e
r r r 4
1
= @5( m
= i *r de fora2e
r
1
+ 0%2 m
r
2
+ 50%025 m
'
Proiect Hidraulica
r
(
+ 91%0)' m
r
)
+ ((%017 m
r
5
+ 75%0(' m
r
'
+ )(%022 m
r
7
+ 70%0(9 m
r
0
+ 107%05) m
*
necesar
+
9)5%('
' m
(
/zi 10%9) l/s
Viteza admisibila la intrare apei in put

s m
K
v
adm
/
(0
=
v
adm
+
0%0001
' m/s
Debitul capabil al unui put"debitul maim admisibil#
*
max,adm
+64v
adm
6+234r
0
4a
6+ 12%5' m
2
*max,adm+ 0%00201) m
(
/s+
2%0
1 l/s
Debitul maxim admisibil captat de cele 8 puturi
*
max,total
+04*
max,adm

*
max,total
+ 1'%11 l/s
>ERIICARE= *
max,total
<*
necesar
+< 1'%11 l/s < 10%9) l/s

7