Obiectiv; Alimentare cu apa din sursa proprie, Com. Gura Foii, sat Fagetu ,Jud .

Dambovita Beneficiar: Comuna Gura Foii Faza: PT

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA Prezenta documentatie trateaza solutiile tehnice pentru fundatiile rezervorului si platforma betonata a containarului la faza de Proiect Tehnic. 1. Amplasament Amplasamentul sistemului de alimentare cu apa este in intravilanul localitatii Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Dambovita. 2. Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare In perimetrul lucrărilor proiectate s-a executat un foraj geotehnic (F1), care a pus în evidenţă litologia terenului de fundare. Zona in studiu se situeaza in partea sud-sud estica a Platformei Moesice, unitate structurala majora, in alcatuirea careia intra un fundament metamorfozat si o cuvertura sedimentara ce include termeni paleozoici, mezozoici si neozoici. Peste fundamentul mezometamorfic se dispune o cuvertura sedimentara, care cuprinde, in subsolul regiunii, o succesiune de depozite, de la Carboniferul inferior pana la Cuaternar, in care se remarca o serie de discontinuitati. Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive, de la nord spre sud, termenii mai noi ai succesiunii acoperind succesiv in directie spre sud, formatiunile mezozoice. In anumite zone din interiorul Luncii Dunarii, depozitele pliocene sunt, partial sau integral, erodate. Dacianul acopera transgresiv marnele pontiene, cu o grosime variind in jurul a 20 m in zona Gura Foii. Este alcatuit, preponderent, din nisipuri fine la medii, micacee, cenusii-galbui, cu intercalatii subtiri de marne si marne nisipoase. Din baza, Romanianul incepe cu un nivel de tufuri calcaroase cenusii, peste care se astern nisipuri slab argiloase, galbui-verzui, acoperite, la randul lor, de marne sau argile nisipoase vinete-cenusii, foarte fosilifere. Urmeaza cuvertura cuaternara, care acopera aproape integral Platforma Moesica. Depozitele loessoide sunt, litologic, asemanatoare stratelor similare de pe terasele imediat superioare si au grosimi de 6-15 m. Aluviumile din

cu grosimea de 15 cm.00 m. 3. asezate pe un pat de nisip in grosime de 10 cm. cu dimensiunile in plan 8.00 m. pentru proiectare ag=0. Pentru scurgerea apelor pluviale.00m fata de cota terenului sistematizat. amplasamentul este caracterizat prin Tc=1. In jurul radierului se va realiza un trotuar cu latimea de 1. cu grosimea de 8 cm. pietrisuri si nisipuri poligene. intreaga cuvertura sedimentara apartinand atat ciclului Miocen superior-Pliocen.2 baza luncilor sunt constituite dintr-o succesiune mai mult sau mai putin bine sortata de bolovanisuri.00 x 4. din beton armat C16/20. Platforma se va arma sus si jos cu plase sudate tip STNB Ø6/150x150. care ating 10-18 m in Lunca Dunarii si 5-10 m in Lunca Argesului.6 sec. Cota de fundare este -1. prezinta o afundare de la sud spre nord si o ingrosare a depozitelor pe aceeasi directie. se va realiza sub forma unui radier general in grosime de 35 cm. amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului. in incinta gospodariei de apa.58 m. 4. Platforma betonata pentru pavilion administrativ Pentru amplasarea pavilionului aministrativ. Seismicitatea zonei si adancimea de inghet-dezghet Din punct de vedere seismic. Tectonic. Dupa normativul P100-1/2006.76x7. si dimensiunile in plan de 8.56x8. teritoriul se incadreaza in zona de macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani). Din punct de vedere al perioadelor de control (colt). cat si Cuaternarului pana in Holocenul imferior. din dale de beton turnate pe loc. Armarea se va realiza cu bare independente din PC52 si OB37. Descrierea lucrarilor Fundatii rezervor Infrastructura rezervorului metalic cu capacitate de 50 mc.38 m si grosimea de 65 cm. Radierul general se va aseva pe un pat din balast compactat cu dimesiunile 9. conform SR 11100/1-93.24g. se va realiza o panta de 1% pe directia scurta. se va realiza o platforma din beton armat C12/16. Cabina put forat – 2 buc . Platforma se va amplasa pe un pat din balast compactat cu grosimea de 15 cm.

Ordinul MTCT nr.130 . protejat cu zidarie din caramida. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor În conformitate cu “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor. Pentru colectarea apelor din interiorul cabinelor s-a prevazut o basa colectoare.1996 si 74/N/15. MLPAT nr.01. • Schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte . sub semnatura. Cota ±0. din care apa se poate scoate manual sau prin pompare.1996 si anume : .3 Cabinele pentru protectia puturilor sunt amplasate una in incinta gospodariei de apa.1994 modificat prin ordinele MTCT nr.88.60 m. 73/N/15. 1/N/03.Normativul I9/94 . inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “ . montata pe stalpi metalici din teava. 5. Pentru protectia impotriva infiltratiilor din apele pluviale.10. prin guri de vizitare de vizitare protejate cu capace metalice. La interior peretii se vor tencui cu mortar M50-T.Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28 Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul de protectia si igiena muncii la zi. Imprejmuire incinta Pentru protectia gospodariei de apa si a putului nr. care se vor incastra in teren cu ajutorul unor fundatii izolate din beton.90 fata de cota terenului sistematizat. 9/1993 . s-a prevazut o imprejmuire realizata din panouri de plasa tip metro. Protectia muncii Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special : . Dimensiunile in plan ale cabinelor sant 3. se vor înregistra dupa caz. Sunt realizate din beton armat C12/16.Normativul P 118/99 . 2.10. Accesul in cabine se realizeaza pe la partea superioara. s-a prevazut un trotuar din beton turnat monolit.10 x 2.indicativ P. si cealalta in zona putului 2.Normativul P 7/92 . Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare.Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord.00 a cabinelor este -0. iar peretii si radierul se vor proteja cu hidroizolatie din carton bitumat. si sunt realizate semiingropat. 6. sclivisit.

Clasificarea şi identificare pământurilor"; ■ STAS 1913/13 "Terenuri fundare. ) • Semne de umezire a terenului de fundatie din jurul constructiei. etc. pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora indicativ C 300. încercarea rocilor"; ■ Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor. crapaturi ale elementelor etanse). aprobate cu ordinul MLPAT nr. flambajul unor elemente comprimate. Determinarea caracteristicilor de compactare. 20/N; . eroziuni. prin amplasarea unor repere fixe de nivelment amplasate în cele patru colturi ale cladiri si efectuarea unor masuratori de nivelment anuale în primii zece ani de exploatare.indicativ P 118; ■ Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor. • Defecte si degradri în structura de rezistenta cu implicatii asupra obiectelor de constructii (fisuri si crapaturi. încercări pe betonul întărit. 10/1995 "Legea calităţii în construcţii"; 2) Reglementări tehnice: ■ C 74 "Dale flotante pentru pardoseli"; ■ C 16 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"; ■ STAS 1275 "încercări pe betoane. LISTA DE REGLEMENTĂRI TEHNICE 1) Legislaţie: Legea nr. exfolieri. privind protecţia la acţiunea focului . Rezultatele vor fi comunicate proiectantului si atasate la cartea constructiei. Determinarea rezistenţelormecanice"; ■ STAS 4606 "Determinarea umidităţii nisipului"; ■ STAS 1243 "Teren de fundare. defecte manifestate la îmbinari. • Urmarirea tasarii constructiei în timp.4 secundare vizibile. • Schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare. • Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructii (înfundarea scurgerilor. ca întepenirea usilor sau ferestrelor.

aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii: 60 şi 34 cu modificările conform ordinelor 39 şi 110; ■ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. ing. Staicut Dan .5 ■ Normele republicane de protecţia muncii. aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/1993. Intocmit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful