Obiectiv; Alimentare cu apa din sursa proprie, Com. Gura Foii, sat Fagetu ,Jud .

Dambovita Beneficiar: Comuna Gura Foii Faza: PT

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA Prezenta documentatie trateaza solutiile tehnice pentru fundatiile rezervorului si platforma betonata a containarului la faza de Proiect Tehnic. 1. Amplasament Amplasamentul sistemului de alimentare cu apa este in intravilanul localitatii Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Dambovita. 2. Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare In perimetrul lucrărilor proiectate s-a executat un foraj geotehnic (F1), care a pus în evidenţă litologia terenului de fundare. Zona in studiu se situeaza in partea sud-sud estica a Platformei Moesice, unitate structurala majora, in alcatuirea careia intra un fundament metamorfozat si o cuvertura sedimentara ce include termeni paleozoici, mezozoici si neozoici. Peste fundamentul mezometamorfic se dispune o cuvertura sedimentara, care cuprinde, in subsolul regiunii, o succesiune de depozite, de la Carboniferul inferior pana la Cuaternar, in care se remarca o serie de discontinuitati. Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive, de la nord spre sud, termenii mai noi ai succesiunii acoperind succesiv in directie spre sud, formatiunile mezozoice. In anumite zone din interiorul Luncii Dunarii, depozitele pliocene sunt, partial sau integral, erodate. Dacianul acopera transgresiv marnele pontiene, cu o grosime variind in jurul a 20 m in zona Gura Foii. Este alcatuit, preponderent, din nisipuri fine la medii, micacee, cenusii-galbui, cu intercalatii subtiri de marne si marne nisipoase. Din baza, Romanianul incepe cu un nivel de tufuri calcaroase cenusii, peste care se astern nisipuri slab argiloase, galbui-verzui, acoperite, la randul lor, de marne sau argile nisipoase vinete-cenusii, foarte fosilifere. Urmeaza cuvertura cuaternara, care acopera aproape integral Platforma Moesica. Depozitele loessoide sunt, litologic, asemanatoare stratelor similare de pe terasele imediat superioare si au grosimi de 6-15 m. Aluviumile din

cu grosimea de 8 cm. cat si Cuaternarului pana in Holocenul imferior.00 x 4.38 m si grosimea de 65 cm. Armarea se va realiza cu bare independente din PC52 si OB37. in incinta gospodariei de apa. se va realiza o panta de 1% pe directia scurta. cu grosimea de 15 cm.00 m.58 m. din dale de beton turnate pe loc. Pentru scurgerea apelor pluviale. se va realiza sub forma unui radier general in grosime de 35 cm. asezate pe un pat de nisip in grosime de 10 cm. conform SR 11100/1-93. 4. Cota de fundare este -1.00 m. din beton armat C16/20. Cabina put forat – 2 buc .2 baza luncilor sunt constituite dintr-o succesiune mai mult sau mai putin bine sortata de bolovanisuri. In jurul radierului se va realiza un trotuar cu latimea de 1. Seismicitatea zonei si adancimea de inghet-dezghet Din punct de vedere seismic. teritoriul se incadreaza in zona de macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani). amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului.24g. pentru proiectare ag=0. Din punct de vedere al perioadelor de control (colt). intreaga cuvertura sedimentara apartinand atat ciclului Miocen superior-Pliocen. Tectonic. prezinta o afundare de la sud spre nord si o ingrosare a depozitelor pe aceeasi directie.76x7. cu dimensiunile in plan 8. Platforma betonata pentru pavilion administrativ Pentru amplasarea pavilionului aministrativ. si dimensiunile in plan de 8.6 sec. pietrisuri si nisipuri poligene. 3. se va realiza o platforma din beton armat C12/16. Platforma se va amplasa pe un pat din balast compactat cu grosimea de 15 cm.00m fata de cota terenului sistematizat. Descrierea lucrarilor Fundatii rezervor Infrastructura rezervorului metalic cu capacitate de 50 mc. care ating 10-18 m in Lunca Dunarii si 5-10 m in Lunca Argesului. amplasamentul este caracterizat prin Tc=1. Radierul general se va aseva pe un pat din balast compactat cu dimesiunile 9.56x8. Platforma se va arma sus si jos cu plase sudate tip STNB Ø6/150x150. Dupa normativul P100-1/2006.

1994 modificat prin ordinele MTCT nr. Dimensiunile in plan ale cabinelor sant 3.130 .88.Normativul P 7/92 . se vor înregistra dupa caz.Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28 Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul de protectia si igiena muncii la zi. MLPAT nr.10 x 2. sclivisit. Protectia muncii Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special : . Urmarirea comportarii in timp a constructiilor În conformitate cu “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor. Sunt realizate din beton armat C12/16. din care apa se poate scoate manual sau prin pompare.Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord. iar peretii si radierul se vor proteja cu hidroizolatie din carton bitumat.Normativul I9/94 . 6. La interior peretii se vor tencui cu mortar M50-T. 1/N/03. Imprejmuire incinta Pentru protectia gospodariei de apa si a putului nr. 9/1993 . si cealalta in zona putului 2. 5. inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “ .60 m.indicativ P. montata pe stalpi metalici din teava. Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare. sub semnatura.01. si sunt realizate semiingropat. Pentru protectia impotriva infiltratiilor din apele pluviale.10. s-a prevazut un trotuar din beton turnat monolit. care se vor incastra in teren cu ajutorul unor fundatii izolate din beton.1996 si anume : . Pentru colectarea apelor din interiorul cabinelor s-a prevazut o basa colectoare. prin guri de vizitare de vizitare protejate cu capace metalice. s-a prevazut o imprejmuire realizata din panouri de plasa tip metro. Cota ±0. 2.00 a cabinelor este -0.10. Accesul in cabine se realizeaza pe la partea superioara. protejat cu zidarie din caramida.90 fata de cota terenului sistematizat.Ordinul MTCT nr.1996 si 74/N/15.3 Cabinele pentru protectia puturilor sunt amplasate una in incinta gospodariei de apa. • Schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte . 73/N/15.Normativul P 118/99 .

încercări pe betonul întărit. exfolieri. 10/1995 "Legea calităţii în construcţii"; 2) Reglementări tehnice: ■ C 74 "Dale flotante pentru pardoseli"; ■ C 16 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"; ■ STAS 1275 "încercări pe betoane. pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora indicativ C 300. 20/N; . etc. privind protecţia la acţiunea focului . Determinarea caracteristicilor de compactare. ) • Semne de umezire a terenului de fundatie din jurul constructiei. flambajul unor elemente comprimate. Determinarea rezistenţelormecanice"; ■ STAS 4606 "Determinarea umidităţii nisipului"; ■ STAS 1243 "Teren de fundare. • Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructii (înfundarea scurgerilor.4 secundare vizibile. • Defecte si degradri în structura de rezistenta cu implicatii asupra obiectelor de constructii (fisuri si crapaturi. prin amplasarea unor repere fixe de nivelment amplasate în cele patru colturi ale cladiri si efectuarea unor masuratori de nivelment anuale în primii zece ani de exploatare. încercarea rocilor"; ■ Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor. ca întepenirea usilor sau ferestrelor. crapaturi ale elementelor etanse). Clasificarea şi identificare pământurilor"; ■ STAS 1913/13 "Terenuri fundare. • Urmarirea tasarii constructiei în timp. • Schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare. eroziuni.indicativ P 118; ■ Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor. LISTA DE REGLEMENTĂRI TEHNICE 1) Legislaţie: Legea nr. Rezultatele vor fi comunicate proiectantului si atasate la cartea constructiei. aprobate cu ordinul MLPAT nr. defecte manifestate la îmbinari.

9/1993. Intocmit . Staicut Dan .5 ■ Normele republicane de protecţia muncii. ing. aprobat cu ordinul MLPAT nr. aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii: 60 şi 34 cu modificările conform ordinelor 39 şi 110; ■ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.