Obiectiv; Alimentare cu apa din sursa proprie, Com. Gura Foii, sat Fagetu ,Jud .

Dambovita Beneficiar: Comuna Gura Foii Faza: PT

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA Prezenta documentatie trateaza solutiile tehnice pentru fundatiile rezervorului si platforma betonata a containarului la faza de Proiect Tehnic. 1. Amplasament Amplasamentul sistemului de alimentare cu apa este in intravilanul localitatii Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Dambovita. 2. Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare In perimetrul lucrărilor proiectate s-a executat un foraj geotehnic (F1), care a pus în evidenţă litologia terenului de fundare. Zona in studiu se situeaza in partea sud-sud estica a Platformei Moesice, unitate structurala majora, in alcatuirea careia intra un fundament metamorfozat si o cuvertura sedimentara ce include termeni paleozoici, mezozoici si neozoici. Peste fundamentul mezometamorfic se dispune o cuvertura sedimentara, care cuprinde, in subsolul regiunii, o succesiune de depozite, de la Carboniferul inferior pana la Cuaternar, in care se remarca o serie de discontinuitati. Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive, de la nord spre sud, termenii mai noi ai succesiunii acoperind succesiv in directie spre sud, formatiunile mezozoice. In anumite zone din interiorul Luncii Dunarii, depozitele pliocene sunt, partial sau integral, erodate. Dacianul acopera transgresiv marnele pontiene, cu o grosime variind in jurul a 20 m in zona Gura Foii. Este alcatuit, preponderent, din nisipuri fine la medii, micacee, cenusii-galbui, cu intercalatii subtiri de marne si marne nisipoase. Din baza, Romanianul incepe cu un nivel de tufuri calcaroase cenusii, peste care se astern nisipuri slab argiloase, galbui-verzui, acoperite, la randul lor, de marne sau argile nisipoase vinete-cenusii, foarte fosilifere. Urmeaza cuvertura cuaternara, care acopera aproape integral Platforma Moesica. Depozitele loessoide sunt, litologic, asemanatoare stratelor similare de pe terasele imediat superioare si au grosimi de 6-15 m. Aluviumile din

00 m. Platforma se va arma sus si jos cu plase sudate tip STNB Ø6/150x150. cu grosimea de 8 cm. Tectonic.58 m. se va realiza o platforma din beton armat C12/16.2 baza luncilor sunt constituite dintr-o succesiune mai mult sau mai putin bine sortata de bolovanisuri. Pentru scurgerea apelor pluviale.6 sec. pietrisuri si nisipuri poligene. amplasamentul este caracterizat prin Tc=1.00 x 4. teritoriul se incadreaza in zona de macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani). Descrierea lucrarilor Fundatii rezervor Infrastructura rezervorului metalic cu capacitate de 50 mc.56x8. in incinta gospodariei de apa. si dimensiunile in plan de 8. intreaga cuvertura sedimentara apartinand atat ciclului Miocen superior-Pliocen.24g. din beton armat C16/20. Cota de fundare este -1. Dupa normativul P100-1/2006.38 m si grosimea de 65 cm. Platforma se va amplasa pe un pat din balast compactat cu grosimea de 15 cm. Seismicitatea zonei si adancimea de inghet-dezghet Din punct de vedere seismic. cu dimensiunile in plan 8. din dale de beton turnate pe loc. asezate pe un pat de nisip in grosime de 10 cm. se va realiza o panta de 1% pe directia scurta.00m fata de cota terenului sistematizat. Cabina put forat – 2 buc . care ating 10-18 m in Lunca Dunarii si 5-10 m in Lunca Argesului. 4. Din punct de vedere al perioadelor de control (colt). cat si Cuaternarului pana in Holocenul imferior. amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului. se va realiza sub forma unui radier general in grosime de 35 cm. Armarea se va realiza cu bare independente din PC52 si OB37. cu grosimea de 15 cm.00 m. Platforma betonata pentru pavilion administrativ Pentru amplasarea pavilionului aministrativ. prezinta o afundare de la sud spre nord si o ingrosare a depozitelor pe aceeasi directie. pentru proiectare ag=0.76x7. Radierul general se va aseva pe un pat din balast compactat cu dimesiunile 9. conform SR 11100/1-93. In jurul radierului se va realiza un trotuar cu latimea de 1. 3.

Sunt realizate din beton armat C12/16.1996 si anume : . La interior peretii se vor tencui cu mortar M50-T. Accesul in cabine se realizeaza pe la partea superioara.Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord. 73/N/15.10. care se vor incastra in teren cu ajutorul unor fundatii izolate din beton. • Schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte . sub semnatura. Cota ±0.60 m. si sunt realizate semiingropat.Normativul P 118/99 .00 a cabinelor este -0. Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare.01. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor În conformitate cu “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor. montata pe stalpi metalici din teava.10 x 2. inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “ . 1/N/03.Ordinul MTCT nr. Pentru protectia impotriva infiltratiilor din apele pluviale. Dimensiunile in plan ale cabinelor sant 3. 9/1993 . protejat cu zidarie din caramida. s-a prevazut o imprejmuire realizata din panouri de plasa tip metro. 5. s-a prevazut un trotuar din beton turnat monolit. din care apa se poate scoate manual sau prin pompare. 6.10. Imprejmuire incinta Pentru protectia gospodariei de apa si a putului nr. 2.Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28 Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul de protectia si igiena muncii la zi. sclivisit.88.3 Cabinele pentru protectia puturilor sunt amplasate una in incinta gospodariei de apa.1996 si 74/N/15.Normativul P 7/92 . prin guri de vizitare de vizitare protejate cu capace metalice.130 . iar peretii si radierul se vor proteja cu hidroizolatie din carton bitumat.90 fata de cota terenului sistematizat.indicativ P.1994 modificat prin ordinele MTCT nr. MLPAT nr. Protectia muncii Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special : . Pentru colectarea apelor din interiorul cabinelor s-a prevazut o basa colectoare. si cealalta in zona putului 2. se vor înregistra dupa caz.Normativul I9/94 .

pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora indicativ C 300. exfolieri. 10/1995 "Legea calităţii în construcţii"; 2) Reglementări tehnice: ■ C 74 "Dale flotante pentru pardoseli"; ■ C 16 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"; ■ STAS 1275 "încercări pe betoane. crapaturi ale elementelor etanse). Clasificarea şi identificare pământurilor"; ■ STAS 1913/13 "Terenuri fundare. prin amplasarea unor repere fixe de nivelment amplasate în cele patru colturi ale cladiri si efectuarea unor masuratori de nivelment anuale în primii zece ani de exploatare. Determinarea rezistenţelormecanice"; ■ STAS 4606 "Determinarea umidităţii nisipului"; ■ STAS 1243 "Teren de fundare. Rezultatele vor fi comunicate proiectantului si atasate la cartea constructiei. etc. ) • Semne de umezire a terenului de fundatie din jurul constructiei. • Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructii (înfundarea scurgerilor.4 secundare vizibile. Determinarea caracteristicilor de compactare. ca întepenirea usilor sau ferestrelor. flambajul unor elemente comprimate. defecte manifestate la îmbinari. privind protecţia la acţiunea focului . încercarea rocilor"; ■ Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor. aprobate cu ordinul MLPAT nr. LISTA DE REGLEMENTĂRI TEHNICE 1) Legislaţie: Legea nr. încercări pe betonul întărit. eroziuni. • Defecte si degradri în structura de rezistenta cu implicatii asupra obiectelor de constructii (fisuri si crapaturi. 20/N; . • Schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare.indicativ P 118; ■ Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor. • Urmarirea tasarii constructiei în timp.

ing.5 ■ Normele republicane de protecţia muncii. Intocmit . aprobat cu ordinul MLPAT nr. aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii: 60 şi 34 cu modificările conform ordinelor 39 şi 110; ■ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. Staicut Dan . 9/1993.