Obiectiv; Alimentare cu apa din sursa proprie, Com. Gura Foii, sat Fagetu ,Jud .

Dambovita Beneficiar: Comuna Gura Foii Faza: PT

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA Prezenta documentatie trateaza solutiile tehnice pentru fundatiile rezervorului si platforma betonata a containarului la faza de Proiect Tehnic. 1. Amplasament Amplasamentul sistemului de alimentare cu apa este in intravilanul localitatii Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Dambovita. 2. Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare In perimetrul lucrărilor proiectate s-a executat un foraj geotehnic (F1), care a pus în evidenţă litologia terenului de fundare. Zona in studiu se situeaza in partea sud-sud estica a Platformei Moesice, unitate structurala majora, in alcatuirea careia intra un fundament metamorfozat si o cuvertura sedimentara ce include termeni paleozoici, mezozoici si neozoici. Peste fundamentul mezometamorfic se dispune o cuvertura sedimentara, care cuprinde, in subsolul regiunii, o succesiune de depozite, de la Carboniferul inferior pana la Cuaternar, in care se remarca o serie de discontinuitati. Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive, de la nord spre sud, termenii mai noi ai succesiunii acoperind succesiv in directie spre sud, formatiunile mezozoice. In anumite zone din interiorul Luncii Dunarii, depozitele pliocene sunt, partial sau integral, erodate. Dacianul acopera transgresiv marnele pontiene, cu o grosime variind in jurul a 20 m in zona Gura Foii. Este alcatuit, preponderent, din nisipuri fine la medii, micacee, cenusii-galbui, cu intercalatii subtiri de marne si marne nisipoase. Din baza, Romanianul incepe cu un nivel de tufuri calcaroase cenusii, peste care se astern nisipuri slab argiloase, galbui-verzui, acoperite, la randul lor, de marne sau argile nisipoase vinete-cenusii, foarte fosilifere. Urmeaza cuvertura cuaternara, care acopera aproape integral Platforma Moesica. Depozitele loessoide sunt, litologic, asemanatoare stratelor similare de pe terasele imediat superioare si au grosimi de 6-15 m. Aluviumile din

Tectonic. Platforma se va arma sus si jos cu plase sudate tip STNB Ø6/150x150. Din punct de vedere al perioadelor de control (colt). Cota de fundare este -1. cu dimensiunile in plan 8.00 x 4. amplasamentul este caracterizat prin Tc=1. cat si Cuaternarului pana in Holocenul imferior. care ating 10-18 m in Lunca Dunarii si 5-10 m in Lunca Argesului. teritoriul se incadreaza in zona de macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani).6 sec. Cabina put forat – 2 buc . pentru proiectare ag=0. din dale de beton turnate pe loc. cu grosimea de 8 cm.00m fata de cota terenului sistematizat. din beton armat C16/20.2 baza luncilor sunt constituite dintr-o succesiune mai mult sau mai putin bine sortata de bolovanisuri. In jurul radierului se va realiza un trotuar cu latimea de 1. Descrierea lucrarilor Fundatii rezervor Infrastructura rezervorului metalic cu capacitate de 50 mc. intreaga cuvertura sedimentara apartinand atat ciclului Miocen superior-Pliocen. Pentru scurgerea apelor pluviale.38 m si grosimea de 65 cm. 3. Platforma betonata pentru pavilion administrativ Pentru amplasarea pavilionului aministrativ.00 m. asezate pe un pat de nisip in grosime de 10 cm. amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului.24g.00 m. Dupa normativul P100-1/2006.76x7. se va realiza sub forma unui radier general in grosime de 35 cm. pietrisuri si nisipuri poligene. cu grosimea de 15 cm. prezinta o afundare de la sud spre nord si o ingrosare a depozitelor pe aceeasi directie. se va realiza o platforma din beton armat C12/16.56x8. Armarea se va realiza cu bare independente din PC52 si OB37. se va realiza o panta de 1% pe directia scurta. Radierul general se va aseva pe un pat din balast compactat cu dimesiunile 9. in incinta gospodariei de apa. si dimensiunile in plan de 8. Platforma se va amplasa pe un pat din balast compactat cu grosimea de 15 cm. Seismicitatea zonei si adancimea de inghet-dezghet Din punct de vedere seismic. 4.58 m. conform SR 11100/1-93.

88.Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28 Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul de protectia si igiena muncii la zi.130 . s-a prevazut o imprejmuire realizata din panouri de plasa tip metro. care se vor incastra in teren cu ajutorul unor fundatii izolate din beton. iar peretii si radierul se vor proteja cu hidroizolatie din carton bitumat. Sunt realizate din beton armat C12/16. Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare.3 Cabinele pentru protectia puturilor sunt amplasate una in incinta gospodariei de apa. Cota ±0. Imprejmuire incinta Pentru protectia gospodariei de apa si a putului nr.10. Dimensiunile in plan ale cabinelor sant 3.90 fata de cota terenului sistematizat. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor În conformitate cu “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor.1994 modificat prin ordinele MTCT nr. inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “ . 73/N/15. prin guri de vizitare de vizitare protejate cu capace metalice. Protectia muncii Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special : .Ordinul MTCT nr. si cealalta in zona putului 2. sub semnatura.Normativul P 118/99 . sclivisit. se vor înregistra dupa caz.1996 si anume : .10. 6. MLPAT nr. s-a prevazut un trotuar din beton turnat monolit. Accesul in cabine se realizeaza pe la partea superioara.indicativ P. La interior peretii se vor tencui cu mortar M50-T. si sunt realizate semiingropat.00 a cabinelor este -0. din care apa se poate scoate manual sau prin pompare.Normativul P 7/92 .Normativul I9/94 .60 m. protejat cu zidarie din caramida. Pentru protectia impotriva infiltratiilor din apele pluviale. 2. Pentru colectarea apelor din interiorul cabinelor s-a prevazut o basa colectoare.10 x 2.Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord. 5.01. montata pe stalpi metalici din teava.1996 si 74/N/15. 9/1993 . • Schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte . 1/N/03.

încercări pe betonul întărit. defecte manifestate la îmbinari.indicativ P 118; ■ Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor. 10/1995 "Legea calităţii în construcţii"; 2) Reglementări tehnice: ■ C 74 "Dale flotante pentru pardoseli"; ■ C 16 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"; ■ STAS 1275 "încercări pe betoane. pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora indicativ C 300. ca întepenirea usilor sau ferestrelor. etc. exfolieri. aprobate cu ordinul MLPAT nr. LISTA DE REGLEMENTĂRI TEHNICE 1) Legislaţie: Legea nr. Rezultatele vor fi comunicate proiectantului si atasate la cartea constructiei. • Urmarirea tasarii constructiei în timp. Determinarea rezistenţelormecanice"; ■ STAS 4606 "Determinarea umidităţii nisipului"; ■ STAS 1243 "Teren de fundare. încercarea rocilor"; ■ Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor. crapaturi ale elementelor etanse). flambajul unor elemente comprimate. privind protecţia la acţiunea focului . ) • Semne de umezire a terenului de fundatie din jurul constructiei.4 secundare vizibile. 20/N; . eroziuni. • Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructii (înfundarea scurgerilor. • Schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. prin amplasarea unor repere fixe de nivelment amplasate în cele patru colturi ale cladiri si efectuarea unor masuratori de nivelment anuale în primii zece ani de exploatare. Clasificarea şi identificare pământurilor"; ■ STAS 1913/13 "Terenuri fundare. • Defecte si degradri în structura de rezistenta cu implicatii asupra obiectelor de constructii (fisuri si crapaturi.

Staicut Dan . Intocmit . aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii: 60 şi 34 cu modificările conform ordinelor 39 şi 110; ■ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.5 ■ Normele republicane de protecţia muncii. ing. aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/1993.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful