mem structura fagetu

Obiectiv; Alimentare cu apa din sursa proprie, Com. Gura Foii, sat Fagetu ,Jud .

Dambovita Beneficiar: Comuna Gura Foii Faza: PT

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA Prezenta documentatie trateaza solutiile tehnice pentru fundatiile rezervorului si platforma betonata a containarului la faza de Proiect Tehnic. 1. Amplasament Amplasamentul sistemului de alimentare cu apa este in intravilanul localitatii Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Dambovita. 2. Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare In perimetrul lucrărilor proiectate s-a executat un foraj geotehnic (F1), care a pus în evidenţă litologia terenului de fundare. Zona in studiu se situeaza in partea sud-sud estica a Platformei Moesice, unitate structurala majora, in alcatuirea careia intra un fundament metamorfozat si o cuvertura sedimentara ce include termeni paleozoici, mezozoici si neozoici. Peste fundamentul mezometamorfic se dispune o cuvertura sedimentara, care cuprinde, in subsolul regiunii, o succesiune de depozite, de la Carboniferul inferior pana la Cuaternar, in care se remarca o serie de discontinuitati. Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive, de la nord spre sud, termenii mai noi ai succesiunii acoperind succesiv in directie spre sud, formatiunile mezozoice. In anumite zone din interiorul Luncii Dunarii, depozitele pliocene sunt, partial sau integral, erodate. Dacianul acopera transgresiv marnele pontiene, cu o grosime variind in jurul a 20 m in zona Gura Foii. Este alcatuit, preponderent, din nisipuri fine la medii, micacee, cenusii-galbui, cu intercalatii subtiri de marne si marne nisipoase. Din baza, Romanianul incepe cu un nivel de tufuri calcaroase cenusii, peste care se astern nisipuri slab argiloase, galbui-verzui, acoperite, la randul lor, de marne sau argile nisipoase vinete-cenusii, foarte fosilifere. Urmeaza cuvertura cuaternara, care acopera aproape integral Platforma Moesica. Depozitele loessoide sunt, litologic, asemanatoare stratelor similare de pe terasele imediat superioare si au grosimi de 6-15 m. Aluviumile din

cu grosimea de 8 cm. pietrisuri si nisipuri poligene. In jurul radierului se va realiza un trotuar cu latimea de 1. Armarea se va realiza cu bare independente din PC52 si OB37.00 m. din dale de beton turnate pe loc. intreaga cuvertura sedimentara apartinand atat ciclului Miocen superior-Pliocen. amplasamentul este caracterizat prin Tc=1. care ating 10-18 m in Lunca Dunarii si 5-10 m in Lunca Argesului. Descrierea lucrarilor Fundatii rezervor Infrastructura rezervorului metalic cu capacitate de 50 mc.58 m. Cabina put forat – 2 buc . Din punct de vedere al perioadelor de control (colt). 3. cu dimensiunile in plan 8.38 m si grosimea de 65 cm. 4. asezate pe un pat de nisip in grosime de 10 cm. Dupa normativul P100-1/2006. cu grosimea de 15 cm.00m fata de cota terenului sistematizat.76x7. se va realiza o platforma din beton armat C12/16. se va realiza o panta de 1% pe directia scurta. conform SR 11100/1-93. cat si Cuaternarului pana in Holocenul imferior.56x8. Pentru scurgerea apelor pluviale. Radierul general se va aseva pe un pat din balast compactat cu dimesiunile 9. teritoriul se incadreaza in zona de macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani). in incinta gospodariei de apa.24g. din beton armat C16/20. Cota de fundare este -1.6 sec. amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului. se va realiza sub forma unui radier general in grosime de 35 cm. Platforma se va arma sus si jos cu plase sudate tip STNB Ø6/150x150. Tectonic. Platforma se va amplasa pe un pat din balast compactat cu grosimea de 15 cm. Platforma betonata pentru pavilion administrativ Pentru amplasarea pavilionului aministrativ.00 m.2 baza luncilor sunt constituite dintr-o succesiune mai mult sau mai putin bine sortata de bolovanisuri. pentru proiectare ag=0. prezinta o afundare de la sud spre nord si o ingrosare a depozitelor pe aceeasi directie. Seismicitatea zonei si adancimea de inghet-dezghet Din punct de vedere seismic.00 x 4. si dimensiunile in plan de 8.

10.01. 73/N/15. montata pe stalpi metalici din teava. prin guri de vizitare de vizitare protejate cu capace metalice.3 Cabinele pentru protectia puturilor sunt amplasate una in incinta gospodariei de apa. Imprejmuire incinta Pentru protectia gospodariei de apa si a putului nr.10. protejat cu zidarie din caramida. Cota ±0. Accesul in cabine se realizeaza pe la partea superioara. sub semnatura.Normativul P 118/99 .1996 si 74/N/15. Pentru protectia impotriva infiltratiilor din apele pluviale. Sunt realizate din beton armat C12/16. 9/1993 . 1/N/03. care se vor incastra in teren cu ajutorul unor fundatii izolate din beton. sclivisit.Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord.1996 si anume : . si cealalta in zona putului 2. 5.00 a cabinelor este -0.90 fata de cota terenului sistematizat. din care apa se poate scoate manual sau prin pompare. Pentru colectarea apelor din interiorul cabinelor s-a prevazut o basa colectoare.10 x 2.130 . s-a prevazut o imprejmuire realizata din panouri de plasa tip metro. inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “ .indicativ P. • Schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte . iar peretii si radierul se vor proteja cu hidroizolatie din carton bitumat. Protectia muncii Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special : . Dimensiunile in plan ale cabinelor sant 3.1994 modificat prin ordinele MTCT nr. 6.60 m. 2.Ordinul MTCT nr.Normativul I9/94 . Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare. si sunt realizate semiingropat.Normativul P 7/92 . Urmarirea comportarii in timp a constructiilor În conformitate cu “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor. s-a prevazut un trotuar din beton turnat monolit.Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28 Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul de protectia si igiena muncii la zi.88. La interior peretii se vor tencui cu mortar M50-T. MLPAT nr. se vor înregistra dupa caz.

10/1995 "Legea calităţii în construcţii"; 2) Reglementări tehnice: ■ C 74 "Dale flotante pentru pardoseli"; ■ C 16 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"; ■ STAS 1275 "încercări pe betoane. Clasificarea şi identificare pământurilor"; ■ STAS 1913/13 "Terenuri fundare. crapaturi ale elementelor etanse). încercarea rocilor"; ■ Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor. pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora indicativ C 300. LISTA DE REGLEMENTĂRI TEHNICE 1) Legislaţie: Legea nr. eroziuni. exfolieri. etc. Determinarea caracteristicilor de compactare. • Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructii (înfundarea scurgerilor. flambajul unor elemente comprimate. Rezultatele vor fi comunicate proiectantului si atasate la cartea constructiei.4 secundare vizibile. defecte manifestate la îmbinari. ca întepenirea usilor sau ferestrelor. încercări pe betonul întărit. • Defecte si degradri în structura de rezistenta cu implicatii asupra obiectelor de constructii (fisuri si crapaturi. ) • Semne de umezire a terenului de fundatie din jurul constructiei. prin amplasarea unor repere fixe de nivelment amplasate în cele patru colturi ale cladiri si efectuarea unor masuratori de nivelment anuale în primii zece ani de exploatare. Determinarea rezistenţelormecanice"; ■ STAS 4606 "Determinarea umidităţii nisipului"; ■ STAS 1243 "Teren de fundare.indicativ P 118; ■ Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor. 20/N; . privind protecţia la acţiunea focului . aprobate cu ordinul MLPAT nr. • Schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare. • Urmarirea tasarii constructiei în timp.

9/1993. ing. Staicut Dan . aprobat cu ordinul MLPAT nr. aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii: 60 şi 34 cu modificările conform ordinelor 39 şi 110; ■ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.5 ■ Normele republicane de protecţia muncii. Intocmit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful