Obiectiv; Alimentare cu apa din sursa proprie, Com. Gura Foii, sat Fagetu ,Jud .

Dambovita Beneficiar: Comuna Gura Foii Faza: PT

MEMORIU TEHNIC STRUCTURA Prezenta documentatie trateaza solutiile tehnice pentru fundatiile rezervorului si platforma betonata a containarului la faza de Proiect Tehnic. 1. Amplasament Amplasamentul sistemului de alimentare cu apa este in intravilanul localitatii Fagetu, comuna Gura Foii, jud. Dambovita. 2. Caracterizarea geotehnica a terenului de fundare In perimetrul lucrărilor proiectate s-a executat un foraj geotehnic (F1), care a pus în evidenţă litologia terenului de fundare. Zona in studiu se situeaza in partea sud-sud estica a Platformei Moesice, unitate structurala majora, in alcatuirea careia intra un fundament metamorfozat si o cuvertura sedimentara ce include termeni paleozoici, mezozoici si neozoici. Peste fundamentul mezometamorfic se dispune o cuvertura sedimentara, care cuprinde, in subsolul regiunii, o succesiune de depozite, de la Carboniferul inferior pana la Cuaternar, in care se remarca o serie de discontinuitati. Formatiunile miocene si pliocene sunt transgresive, de la nord spre sud, termenii mai noi ai succesiunii acoperind succesiv in directie spre sud, formatiunile mezozoice. In anumite zone din interiorul Luncii Dunarii, depozitele pliocene sunt, partial sau integral, erodate. Dacianul acopera transgresiv marnele pontiene, cu o grosime variind in jurul a 20 m in zona Gura Foii. Este alcatuit, preponderent, din nisipuri fine la medii, micacee, cenusii-galbui, cu intercalatii subtiri de marne si marne nisipoase. Din baza, Romanianul incepe cu un nivel de tufuri calcaroase cenusii, peste care se astern nisipuri slab argiloase, galbui-verzui, acoperite, la randul lor, de marne sau argile nisipoase vinete-cenusii, foarte fosilifere. Urmeaza cuvertura cuaternara, care acopera aproape integral Platforma Moesica. Depozitele loessoide sunt, litologic, asemanatoare stratelor similare de pe terasele imediat superioare si au grosimi de 6-15 m. Aluviumile din

care ating 10-18 m in Lunca Dunarii si 5-10 m in Lunca Argesului. se va realiza sub forma unui radier general in grosime de 35 cm. cu grosimea de 15 cm. cu grosimea de 8 cm. in incinta gospodariei de apa. amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului.00m fata de cota terenului sistematizat. teritoriul se incadreaza in zona de macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani). Din punct de vedere al perioadelor de control (colt). si dimensiunile in plan de 8. se va realiza o panta de 1% pe directia scurta.24g. intreaga cuvertura sedimentara apartinand atat ciclului Miocen superior-Pliocen.2 baza luncilor sunt constituite dintr-o succesiune mai mult sau mai putin bine sortata de bolovanisuri.00 m. Cota de fundare este -1. pentru proiectare ag=0. Descrierea lucrarilor Fundatii rezervor Infrastructura rezervorului metalic cu capacitate de 50 mc. Seismicitatea zonei si adancimea de inghet-dezghet Din punct de vedere seismic.56x8. In jurul radierului se va realiza un trotuar cu latimea de 1. Tectonic. 4. cat si Cuaternarului pana in Holocenul imferior. se va realiza o platforma din beton armat C12/16. Pentru scurgerea apelor pluviale.76x7. Dupa normativul P100-1/2006. Radierul general se va aseva pe un pat din balast compactat cu dimesiunile 9. asezate pe un pat de nisip in grosime de 10 cm. Platforma se va amplasa pe un pat din balast compactat cu grosimea de 15 cm. Platforma se va arma sus si jos cu plase sudate tip STNB Ø6/150x150. din dale de beton turnate pe loc. prezinta o afundare de la sud spre nord si o ingrosare a depozitelor pe aceeasi directie. pietrisuri si nisipuri poligene.38 m si grosimea de 65 cm. Platforma betonata pentru pavilion administrativ Pentru amplasarea pavilionului aministrativ.58 m.00 m.00 x 4. cu dimensiunile in plan 8.6 sec. Cabina put forat – 2 buc . conform SR 11100/1-93. din beton armat C16/20. Armarea se va realiza cu bare independente din PC52 si OB37. 3. amplasamentul este caracterizat prin Tc=1.

indicativ P.1996 si 74/N/15. La interior peretii se vor tencui cu mortar M50-T. Sunt realizate din beton armat C12/16.60 m.10. 2. din care apa se poate scoate manual sau prin pompare.Norme republicane de securitatea muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare cod 28 Personalul de executie va fi calificat corespunzator si va avea instructajul de protectia si igiena muncii la zi. Pentru colectarea apelor din interiorul cabinelor s-a prevazut o basa colectoare.00 a cabinelor este -0. 6. Accesul in cabine se realizeaza pe la partea superioara. protejat cu zidarie din caramida.01. s-a prevazut o imprejmuire realizata din panouri de plasa tip metro. Dimensiunile in plan ale cabinelor sant 3. 73/N/15.130 .Ordinul MTCT nr. sclivisit.Normativul P 118/99 . Protectia muncii Se vor respecta cu strictete toate normele si normativele specifice in vigoare la data executarii lucrarilor si in mod special : .3 Cabinele pentru protectia puturilor sunt amplasate una in incinta gospodariei de apa. 5. iar peretii si radierul se vor proteja cu hidroizolatie din carton bitumat. MLPAT nr.10.Normativul P 7/92 . • Schimbari în pozitia obiectelor de constructii în raport cu modul de implementare a acestora manifestate direct sau prin efecte . si sunt realizate semiingropat. Se vor respecta cu strictete prescriptiile din normele PSI specifice in vigoare. care se vor incastra in teren cu ajutorul unor fundatii izolate din beton. 9/1993 . s-a prevazut un trotuar din beton turnat monolit. si cealalta in zona putului 2.10 x 2. Pentru protectia impotriva infiltratiilor din apele pluviale. Imprejmuire incinta Pentru protectia gospodariei de apa si a putului nr. Urmarirea comportarii in timp a constructiilor În conformitate cu “Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor.90 fata de cota terenului sistematizat. Cota ±0. 1/N/03. sub semnatura. montata pe stalpi metalici din teava.Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobate de Ord.1996 si anume : . inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora “ . prin guri de vizitare de vizitare protejate cu capace metalice.88.Normativul I9/94 . se vor înregistra dupa caz.1994 modificat prin ordinele MTCT nr.

prin amplasarea unor repere fixe de nivelment amplasate în cele patru colturi ale cladiri si efectuarea unor masuratori de nivelment anuale în primii zece ani de exploatare. etc. crapaturi ale elementelor etanse). 20/N; . • Defecte si degradri în structura de rezistenta cu implicatii asupra obiectelor de constructii (fisuri si crapaturi. Clasificarea şi identificare pământurilor"; ■ STAS 1913/13 "Terenuri fundare. aprobate cu ordinul MLPAT nr. ca întepenirea usilor sau ferestrelor. exfolieri. Determinarea caracteristicilor de compactare. pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora indicativ C 300.4 secundare vizibile. • Schimbari în forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare. defecte manifestate la îmbinari. eroziuni. • Urmarirea tasarii constructiei în timp.indicativ P 118; ■ Normativul de prevenire şi stingere a incendiilor. încercarea rocilor"; ■ Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor. ) • Semne de umezire a terenului de fundatie din jurul constructiei. încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenţelormecanice"; ■ STAS 4606 "Determinarea umidităţii nisipului"; ■ STAS 1243 "Teren de fundare. LISTA DE REGLEMENTĂRI TEHNICE 1) Legislaţie: Legea nr. 10/1995 "Legea calităţii în construcţii"; 2) Reglementări tehnice: ■ C 74 "Dale flotante pentru pardoseli"; ■ C 16 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente"; ■ STAS 1275 "încercări pe betoane. • Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructii (înfundarea scurgerilor. Rezultatele vor fi comunicate proiectantului si atasate la cartea constructiei. privind protecţia la acţiunea focului . flambajul unor elemente comprimate.

ing. Intocmit . Staicut Dan . aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii: 60 şi 34 cu modificările conform ordinelor 39 şi 110; ■ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. 9/1993.5 ■ Normele republicane de protecţia muncii. aprobat cu ordinul MLPAT nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful