Sunteți pe pagina 1din 19
a tr, Dore rz | | | CUPRINS | | Cuprins. 2 Caro ottbagesseenetee stasttentonee\ tas eantrrenayfecanerstntstfecetarreas teeretec Studiu geotehnic...... 1. Generalita 2. Stratificajia terenului.... 3. Conditii de fundare, 4.Recomandari. Fige foraje Fl ~ Fa. : Bo inerrant. | Fige penetrari dinamice supergrele DPSH-B........-ssese-reeeeer eens 1B PLANSA 1 Coloane stratigrafice F1 —F4.....csccssssssesseseeennn 19 i PLANSA2 _ Sectiune geologic AXI....ccsesseesesnee i 20 PLANSA3 Plan amplasare foraje..... eed PLANSA 4 Plan incadrare in zona..... 2 S.C. Geodesign SRL. DENUMIREA: AMPLASAMENT: BENEFICIAR: FAZA: INTOCMIT: DATA: PROIECTAT — dr.ing. Vasile FARCAS GeolLing. Paul GROVU. VERIFICAT _ Prof.dr.ing. Augustin POPA str. Dornei,nr. 42, Cluj Napoca, tel: 0744-77009 FISA STUDIULUIL STUDIU GEOTEHNIC CONSTRUCTIE MAGAZIN STANDARD LIDL mun. TIMISOARA, jud. TIMIS Str. Miresei nr. LIDL ROMANIA SCS SG, PAC SC GEODESIGN SRL Str DORNEI 42A CLUJ, 0744777009 312/2136/2005 RO17672880 iun.2010 LISTA DE SEMNATU ' | sit Domnei nt. 42A, Clul Napoca, tel: 0744-77009 S.C. Goodesign SRA STUDIU GEOTEHNIC Privind terenul de fundare pentru CONSTRUCTIE MAGAZIN STANDARD LIDL, MUN. TIMISOARA, JUD. TIMIS zenta documentatic a fost intocmitd la cererea beneficiarului si are ca scop determinarea conaiilor de fndare pentru invest ,Consruese magain standard Lid". tn Mun. Timisoara, sir. Miresci se hy jd Tm ‘In acest scop. confarm contract, au fost exeeutae, 4 foafe si 6 penetrartdinamice supergrele pe amplasamenta vintoaret construct. al. Geomorfologie ~ Municipiului Timisoara corespunde din punct de vedere geomorfologic zonei de lunci a cursului inferior al rdului Bega, Terenul are un aspect plan. a2. Geologic - din punct de vedere geologic zona se incadreaz in Bazinul Pannonic, respectiv terminafia vesticd a acestuia, cunoscuta sub numele de Campia de Vest. Zona este dominata de depozite holocen superioare, alcdtuite din pietriguri, nisipuri gi argile. Apa subterand — nu a fost interceptata in forajele executate. Ape de infiltratie au fost interceptate, in perioadele bogate in precipitatii putind si apara la orice nivel. ad, Clima - este de tip continental moderat, specifict regiunilor de cdmpie. Adincimea de ‘nghet este de 0.70m (STAS 6054/77). de caleul - conform P100-06 este caracterizata de valori ale a=0.16g si sstabilitate. Conditiile a6. Stabilitatea terenului. Arealul cercetat nu prezinta semne de de amplasament nu conduc la concluzia existenfei unui rise privind producerea unor fenomene de alunecare. Fenomene de instabilitate pot sa apara local in cazul taluzurilor rezultate din Zipitur’/umpluturd. Sipaturile se executa sprijinit cu elemente galculate.