Sunteți pe pagina 1din 7

S.C.

RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina 1 / 7

LISTA DE DIFUZARE SI RETRAGERE Nr. Nr. Ed / crt Ex Rev . L c!" de d#$!%&re D&t& d#$!%&r## / Retr&'er## Numele F0/0, PS-01-F3 semnatura
Prenumele estinatarului

LISTA DE APROBARI / REAPROBARI SI CONTROL A RE(IZIILOR F0/0, PS-01 - F! Nr. Revizie nr. / Obiectul reviziei Intocmit Verificat probat Crt. Data aplicarii (Capitolul si paginile Nume Nume Nume revizuite) Semn. Semn. Semn.
! ! $/&'.&"."&!" " # $ % IN()*R + " # , SC.)+ICI $ , SCIO N % , SCIO N

LISTA DE SEMNATURI N-0)+) SI ,R)N-0)+) S)0N (-R D ( )+ /OR ( Pascu Felicia 12.03.2012 F0/0, PS-01- F1 ,RO/ ( Pascu Ioan 19.03.2012

Editia 0

Revizia / data

4/09.02.2012 1

S.C.RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina ! / 7

).SCOP Pro"edura are "a s"op pre#entarea operatiunilor si masurilor ne"esare pentru a se reali#a lu"rarile de alimentari "u apa "u "ondu"te din te$i de polietilena ingropate% *. DOMENIU DE APLICARE omeniu de apli"are se re&era la' retele exterioare de distri(utie pentru apa re"e si apa "alda sau te)nologi"a * retele exterioare ingropate de stins in"endiu pentru "onstru"tii industriale agri"ole sau #oote)ni"e* - (ransamente* - reparatii la a"estea, DEFINITII SI ABRE(IERI PE + polietilena* PE, + polietilena de inalta densitate* P-C- poli"lorura de $inil* Pn + presiunea nominala a unui element de "ondu"ta* P.S + presiune maxima in ser$i"iu a unui element /P.S0 de "ondu"ta% +. DOCUMENTE DE REFERINTA 1a into"mirea instru"tiunii se &a" re&eriri la Standarde romane si internationale adoptate "a standarde romane "uprinse in Catalogul standardelor romane din anul !00! editat de 2S34, grupele ' -G -Constru"tii-instalatii, lu"rari )idrote)ni"e si de arta, "ai de "omuni"atii * ,H -.ateriale de "onstru"tii si sili"o-"erami"e% 5 !!/66 Normati$ pentru proie"tarea si exe"utia "ondu"telor de adu"tiune si a retelelor de alimentare "u apa si "anali#are ale lo"alitatilor -5 !7 -Normati$ pri$ind sta(ilirea si $eri&i"area "lasei de "alitate a im(inarilor sudate la "ondu"tele te)nologi"e din otel % -7% P% 7)id pentru proie"tarea exe"utia si exploatarea sistemelor de alimentare "u apa si "anali#are , utili#and "ondu"te din P-C, polietilena si polipropilena % 8% PROCEDURA . C -d#t## .re&"&/#"e. D&te de #-tr&re . Pentru exe"utia lu"rarilor sunt ne"esare urmatoarele* - asigurarea do"umentelor de exe"utie* - $eri&i"area "alitatii pri$ind trasarea terenului de &undare* Editia 0 Revizia / data 4/09.02.2012 1 2 3 4

S.C.RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina 3 / 7

- instruirea personalului in exe"utarea lu"rarilor* - dotarea "u s"ule si dispo#iti$e ne"esare reali#arii lu"rarii* - ra"orduri de energie , apa si alte utilitati% 0.* .De1cr#ere& Exe"utia traseei /santului0 se e&e"tuea#a "on&orm pro"edurii de exe"utie a sapaturilor% Pre'&t#re& 2&ter#&"!"!# t!/!"&r proie"tului te)ni" si

5n &un"tie de spe"i&i"atia din do"umentatia te)ni"a de exe"utie si a "aietelor de sar"ini se sta(ileste tipul de te$i si &itinguri, "are treuie sa "orespunda din pun"t de $edere "alitati$ "u normele CEN, 5N, 5S4, 9N5, si "are au agrement te)ni" .1PT1, si a$i#ul .inisterului sanatatii% Pentru a"estea tre(uie sa existe "orespondenta intre ra"oruri, tu(uri, piese atun"i "and produ"atorii sunt di&eriti%% Se &oloses" de regula a"ele tu(uri "are au piese de im(inare "ompati(ile pentru PE, , &onta du"tila, P2FS5N, otel, P-C si e$entual (eton% .anipularea si transportul te$ilor si &itingurilor se $a &a"e "u respe"tarea pre$ederilor te)ni"e ale &a(ri"antilor% Tu(urile din PE se li$rea#a in pa")ete am(alate , pentru diametre n:110mm, iar pentru n ; 110 mm in "ola"i sau in tam(uri% Transportul se $a &a"e "u $e)i"ule "u podeaua plata, neteda pre$a#uta "u aparatori laterale plate, &ara deni$elari, iar in timpul transportului, te$ile se $or lega "u ")ingi din nailon sau polipropilena, pentru a nu se deplasa intre ele, sau pe suporti% .anipularea si depo#itarea se $a &a"e "u atentie, te$ile nu se $or arun"a si nu se $or depo#ita alte materiale deasupra lor% epo#itarea te$ilor drepte din polietilena se $a &a"e pe lo"uri plane, &ara proieminente "are le pot de&orma sau deteriora, sau pe "adre % Te$ile si &itingurile din polietilena tre(uie sa &ie sto"ate ast&el in"at sa nu existe ris"ul deteriorarii prin spargere , gaurire, #gariere sau expunere la lumina pe durata mai lunga /mai mult de ! ani0% Tu(urile, ra"ordurile si &itingurile de PE se depo#itea#a in maga#ii sau se $or &a"e lo"uri a"operite si &erite de soare, tre(uie sa se e$ite ori"e "onta"t "u )idro"ar(uri/ "ar(uranti, uleiuri0% Tea$a su( &orma de "ola"i si tam(uri se $a depo#ita "ul"at, spri<inite de o parte si alta, ast&el in"at sa se respe"te urmatoarele "onditii' - rigidi#area "apetelor de tea$a* - legarea in straturi a spirelor* - asigurarea unei distante de siguranta intre tea$a si sol* Exe"utia traseei /santului0 se e&e"tuea#a "on&orm pro"edurii de exe"utie a sapaturilor% 5m(inarea tu(urilor si a ra"ordurilor din polietilena se &a"e prin sudura sau "u &lanse% epo#itarea temporara a te$ilor de-a lungul traseului se a&a"e ast&el in"at sa se e$ite la maximum manipulari suplimentare "u o"a#ia reali#arii prin sudare a &irului "ondu"tei%

Editia 0

Revizia / data

4/09.02.2012 1

S.C.RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina 4 / 7

5n &un"tie de diametrul "ondu"tei, lungimea traseului ,mi<loa"ele de ridi"at si lansat, se alege una din metodele de sudare si reali#are a &irului* Sudarea se $a e&e"tua "on&orm pro"edurii de sudare a "ondu"telor din polietilena% 5nainte de i#olarea portiunilor de "ondu"te unde s-a reali#at asam(larea prin sudare, se &a"e $eri&i"area "ordoanelor de sudura prin examinarea $i#uala, sta(ilindu-se sudurile a""eptate, "ele "are sa &ie remediate sau "omplet re&a"ute% 5m(inarea "u &lanse , prin intermediul adaptorului de &lanse /gat0 se $a a$ea in $edere "orelarea &lanselor metali"e aditionale "u "ele a ro(inetilor dupa standardele 5S4, in &un"tie de presiune% C / r&re& c -d!cte" r #- 1&-t se $a &a"e numai dupa "e la toate im(inarile sudate s-au e&e"tuat "i"luri de ra"ire % 1ansarea "ondu"tei in sant se exe"uta in &un"tie de metoda "are s-a adoptat la &ormarea &irului, "are se exe"uta in &un"tie de diametrul si lungimea te$ilor , manual sau me"ani#at% 5n toate "a#urile lansarea "ondu"tei in sant este "onditionata de exe"utarea remedierilor la i#olatie, amena<area patului / &undul santului0 , in "on&ormitate "u pre$ederile proie"tului% upa lansarea tronsoanelor sau a intregului &ir , "apetele se astupa "u "apa"e , pentru a se e$ita patrunderea spre interior a "orpurilor straine% a"a proie"tul pre$ede , se toarna masi$ele de (eton, la s")im(arile de dire"tie sau panta%% Se inter"alea#a in &ir "elelalte elemente ale "ondu"tei, pre$a#ute in proie"t' "oturi, "ur(e, armaturi de in")idere, aerisire, de s"urgere, de siguranta, &lanse ele"troi#olante% M -t&re& &cce1 r##" r 1# /r&-1&2e-te" r 3o(inetele / $anele0 &a" parte dintr-o instalatie de supra&ata sau o instalatie ingropata% 5n a"est "a# din urma ,ele sunt &ie ingropate dire"t su( ram(leu si plasate su( "apa"e "u ")eie, &ie situate in "amine "u guri de $i#itare% Ele pot o"upa ' - pe o "ondu"ta ori#ontala sunt trei po#itii' in pi"ioare / de pre&erinta0, rasturnate / a se e$ita la diametre n ;3000 sau "ul"ate* - pe o "ondu"ta $erti"ala , o po#itie ori#ontala% Pentru a se e$ita exer"itarea unei &orte de tra"tiune in momentul montarii $anelor pe "ondu"te, &orta "apa(ila sa pro$oa"e smulgerea lor sau de&ormarea ansam(lului, este (ine "a inainte de po#area $anei, sa se pro"ede#e la im(inarea sa "u ra"ordurile &lanse- mu&e sau ra"ordurile "u &lanse, in a&ara transeei si sa se "o(oare apoi ansam(lul in $ederea po#arii% Este de dorit "a $ana sa se spi<ine in transee pe un masi$ de (eton in "a#ul in "are nu este &ixata "ondu"ta% =ransamentele "uprind "ondu"tele si lu"rarile situate intre reteaua pu(li"a de distri(utie si pun"tul de li$rare a apei "atre a(onat% =ransamentele sunt pun"te sensi(ile ale retelei de apa pota(ila, deoare"e aproximati$ 40> din pierderi / "a numar0 se produ" la a"est ni$el, adeseori datorita

Editia 0

Revizia / data

4/09.02.2012 1

S.C.RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina 8 / 7

stangerii sla(e a pri#elor "u "olier ,"are permit sa se reali#e#e im(inarea intre "ondu"tele de alimentare si (ransament% .ontarea lor tre(uie sa se &a"a "u atentie deose(ita% I-1t&"&t##"e de 1tr .#t 1# de .r tect#e c -tr& #-ce-d#!"!# tre(uie po#ate de o maniera riguros $erti"ala si sa se respe"te inaltimea de a"operire de 1 m in dreptul generatoarei superioare a "otului )idrantului%Tre(uie luate masuri in momentul montarii unui )idrant de in"endiu "a' - e$itarea introdu"erii de pamant sau pietre* - ase#area talpii "otului pe un radier de (eton* - "onstituirea unei #one de drena< "u materiale "on"asate pentru e$a"uarea apelor de golire* 2paratele de prote"tie si de reglare pre"um supapele, "lapetii, redu"torii de presiune, tre(uie sa &ie po#ate in mod o(ligatoriu in "amine de $i#itare% Supapele se montea#a $erti"al la partea superioara a "ondu"tei "u a<utorul unui teu "u &lansa% Este a(solut ne"esar sa se plase#e un ro(inet de separare in amonte de aparatele "are nu au propriu lor mi<lo" de i#olare% Pr /& c -d!cte" r 1# /r&-1&2e-te" r Pro(a )idrauli"a de re#istenta si etanseitate se $a &a"e inainte de exe"utarea umpluturilor, si "onstitue examenul &inal' ea permite, in spe"ial sa se $eri&i"e da"a monta<ul im(inarilor a &ost (ine &a"ut si "ore"t% Nu se admite in"er"area pneumati"a% 5n"er"area se &a"e pe portiuni de "ondu"ta la "are au &ost montate toate armaturile si a "aror lungime nu tre(uie sa depaseas"a 800 m, "u "at tronsonul supus pro(ei este mai mare , "u atat este mai di&i"ila depistarea e$entualelor pierderi de apa% 5nainte de a pro(a "ondu"ta, se o(turea#a in a$al "u o pla"a de "apat pre$a#uta "u un ori&i"iu "u ro(inet plasat la partea de <os pentru ra"ordarea la pompa si umplere% Extremitatea inalta a tronsonului este o(turata "u o pla"a plina e")ipata "u un ro(inet plasat spre partea de sus pentru e$a"uarea apei% Pentru "ondu"tele din P,E , pro(a se e&e"tuea#a, tinand "ont de elasti"itatea lor di&erita, de o punere preala(ila su( presiune de 18 min, inaintea pro(ei propriu#ise% 5n"er"arile se in"ep dupa "e "ondu"ta a &ost a"operita "u un strat de ""a%30 "m pamant, lasandu-se li(ere im(inarile% Fie"are tronson din reteaua exterioara de distri(utie supus in"er"arii se in")ide la am(ele "apete "u dopuri pre$a#ute "u rami&i"atii de te$i de ?@A1@ pentru montarea manometrelor, ra"ordarea la "ondu"tele de alimentare "u apa, pentru pro(a si e$a"uarea aerului% Este (ine "a pro(a o&i"iala sa se e&e"tue#e dupa temperatura de $ar& a #ilei si sa se e$ite pro(ele pe timpul noptii, si dupa sta(ili#area presiunii % Presiunea de pro(a se apli"a pe o durata de 30 min% &ara "a diminuarea de presiune sa &ie mai mare de 0,! (ari, masurata "u un manometru de pre"i#ie% Se $or &a"e toate remedierile de etanseitate si apoi se $a &a"e o noua pro(a% 5n"er"arile la presiune se e&e"tuea#a "on&orm pre$ederilor din proie"t si in "on&ormitate "u pre$ederile reglementarile in $igoare% 5n a&ara de a"este pre$ederi se $a mai a$ea in $edere urmatoarele' temperatura minima a mediului "e poate &i atinsa in timpul pro(elor*

Editia 0

Revizia / data

4/09.02.2012 1

S.C.RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina B / 7

sursele de preluare a &luidului de pro(a /retele de apa, surse naturale de apa, retele de aer "omprimat0* e")ipamente de ridi"are a presiunii si amplasarea lor* modul de e$a"uare a aerului de pro(a* situatia impre<urarilor din pun"t de $edere al se"uritatii /e&e"tele spargerii "ondu"tei in timpul pro(ei0* lungimea tronsoanelor de pro(a* asigurarea prin lestare "u pamant a "ondu"tei la inter$ale sta(ilite* 5naintea e&e"tuarii in"er"arilor la presiune se montea#a armaturile de umplere si re&ulare la "apetele tronsonului, manometrele, indi"atoare sau inregistratoare, e")ipamentele de ridi"are a presiunii/ pompa pentru apa sau "ompresor pentru aer0 si "ondu"tele de legatura ne"esare% .anometrele utili#ate pentru masurarea presiunii pentru aer $or &i "ele $eri&i"ate metrologi" in termen% Se pro"edea#a la exe"utia propriu + #isa "on&orm pro"edeelor spe"i&i"e pentru &ie"are tip de in"er"ari si a pre$ederilor proie"tului% upa e&e"tuarea in"er"arilor la presiune "u "onsemnarea re#ultatelor in do"umentele de "alitate se e&e"tuea#a s"urgerea "at mai "ompleta a aerului + prin re&ulare% 5#olarea #onelor de asam(lare / sudare se &a"e manual, "u a"eleasi materiale &olosite la i#olarea te$ilor% Se re"omanda "a i#olarile partiale si remedierile i#olatiei sa se e&e"tue#e in a&ara santului, i#olarea in sant &a"andu-se numai unde nu s-a putut alt&el% A1t!.&re& c -d!cte# 1# & 1&-t!"!# se $a &a"e in &un"tie de natura solului si de importanta "ondu"tei, respe"tandu-se proie"tul% 2"easta se $a &a"e respe"tandu-se urmatoarele reguli' primul strat de a"operire peste "ondu"ta si in <urul ei nu tre(uie sa "ontina pietre, (u"ati dure de pamant sau alte "orpuri dure, se $a e$ita &olosirea de soluri sus"epti(ile sa deteriore#e "ondu"ta / "enusi agresi$e0, pre"um si soluri "are pot a$ea tasari ulterioare% e regula se pre$ede in do"umentatie po#area "ondu"telor pe un pat de nisip si a"operirea lor "u un strat de nisip de minim !0-30 "m peste generatoarea superioara a a"estora, "u "ompa"tare maunuala% se re"omanda "a primul strat sa se depuna in sant manual si se $a &a"e o "ompa"tare manuala a stratului pana la ""a% 30 "m% deasupra generatoarei superioare a "ondu"tei% Compa"tarea nu tre(uie sa &ie ex"esi$a pentru a nu peri"lita sta(ilitatea tu(ului , in spe"ial la tu(uri de&orma(ile% a"a solul a &ost stan"os sau pietros peste primul strat se adu"e pamant "orespun#ator ori nisip% .asurile de mai sus au rolul de a prote<a in timpul astuparii si in exploatare i#olatia /prote"tia anti"or#i$a 0 "ondu"tei% Santul se astupa in "ontinuare manual sau "u mi<loa"e me"ani"e, lasand o suprainaltare in &un"tie de latimea santului, prin "ompensarea tasarilor de-a lungul "ondu"tei%

Editia 0

Revizia / data

4/09.02.2012 1

S.C.RUNOB COM SRL

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE ALIMENTARE CU APA CONDUCTE DIN POLIETILENA

Cod PTE- 14 Exemplar nr Pagina 7 / 7

5n timpul reali#arii umpluturii si inainte de "ompa"tare, toate materialele de spri<inire sunt retrase progresi$ pentru a resta(ili o per&e"ta omogenitate intre umplutura si terenul natural% 3e&a"erea stratului $egetal sau a pa$a<ului stradal se &a"e dupa un timp in "are s-a "onsumat tasarea% Pentru a e$ita ori"e "on&u#ie in "a#ul des")iderii unei sapaturi se re"omanda amplasarea in umplutura, deasupra generatoarei "ondu"tei, intre 30-B0 "m% a unui grila< a$erti#or al(astru si/sau a unor (en#i longitudinale de "uloare al(astra "are sa mar")e#e po#itionarea in sol a retelelor de apa pota(ila% De%#-$ect&re& c -d!cte# % 5nainte de punerea de&initi$a in &un"tiune a retelei de apa pota(ila, reteaua se $a de#in&e"ta inainte de distri(uirea apei la "onsumatori% e#in&e"tarea se poate e&e"tua "u "lor sau "u permanganat de potasiu% upa terminarea operatiei de de#in&e"tare se pro"edea#a la o spalare a retelei "u apa "urata, dupa "are se re"oltea#a pro(e de apa din "ondu"ta "are se anali#ea#a in la(oratoare spe"iali#ate pentru a se $eri&i"a in"adrarea in standardele de "alitate 1a exe"utarea lu"rarilor de exe"utare a "ondu"telor se $or respe"ta @Normele repu(li"ane de prote"tia mun"ii@, CNormele de prote"tia mun"ii in a"ti$itatea de "onstru"tii monta<@ si CNormele generale de prote"tie impotri$a in"endiilor la proie"tarea si reali#area "onstru"tiilor si instalatiilor% 3. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 3esponsa(ilitatea e&e"tuarii inregistrilor re$ine responsa(ilului te)ni" "u exe"utia si a se&ului pun"tului de lu"ru% 2"estia $or noti&i"a in s"ris si alte responsa(ilitati, da"a sunt ne"esare &un"tie de "omplexitatea si durata exe"utiei% Pentru du"erea la indeplinire a pre$ederilor pre#entei pro"eduri responsa(ilitatile sunt ale personalului te)ni" de exe"utie' se& pun"t de lu"ru, responsa(il de lu"rare% 4. INREGISTRARI. DATE DE IESIRE . 5nregistrarile "erute de legislatia in $igoare "on&orm normelor' - pro"ese $er(ale de predare+primire a amplasamentului , a (ornelor de reper - pro"ese $er(ale de trasare a lu"rarilor - pro"ese $er(ale de lu"rari as"unse - pro"ese $er(ale de "alitate a materialelor puse in opera - &isa de urmarire a monta<ului "ondu"telor - &isa de e$identa a sudurilor -lista sudorilor -pro"es $er(al de pro(e' etanseitate, presiune, &un"tionare -pro"es $er(al de spalare a "ondu"tei- (uletin de anali#a apa% - pro"es $er(al de des")idere pentru "ondu"te - pro"ese $er(ale de re"eptie "alitati$a a lu"rarii%

Editia 0

Revizia / data

4/09.02.2012 1