Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Al. I.

Cuza Iai Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Managementul riscurilor. Risk Management


Evaluarea riscurilor intr-o organizatie - identificare si estimare

Introducere
Evenimentele din ultimii ani, cum ar fi, inundatiile atat din Europa cat si din tara noastra, atacuri teroriste sau cutremurul din Haiti din 2010- toate ne fac sa intelegem importanta riscurilor si posibilitatea de a le identifica aparitia. Toti suntem expusi riscurilor in viata de zi cu zi, fie persoane, fie organizatii, fiecare intr-o masura mai mica sau mai mare. Impactul riscurilor se mareste de la an la an, iar daca se doreste prevenirea efectelor negative, atunci un prim pas este adoptarea unor mecanisme de evaluare a riscurilor. strategie care a!uta la evaluarea si masurarea riscurilor este "anagementul #iscurilor. $in multitudinea de definitii care exista pentru acest concept, am ales-o pe aceasta% &"anagementul riscurilor este un proces continuu de planificare, identificare, cuantificare, tratare si control al riscurilor, in scopul maximizarii potentialului de succes al oricarei activitati.' ($epartment of Energ), *+,-. "anagementul riscurilor reprezinta un domeniu important pentru evolutia de succes a unei organizatii pe piata. Este esential sa se cunoasca factorii care pot favoriza atingerea obiectivelor unei firme si cei care pot impiedica realizarea strategiei acesteia. In acest caz, trebuie sa se ia masuri pentru prevenirea manifestarii factorilor de risc si pentru diminuarea consecintelor pe care le atrag, atunci cand nu au putut fi evitati.

Studiu de caz
.ompaniile se comporta diferit in fata riscului/ lipsa unui comportament adecvat intr-o situatie riscanta a dus la aparitia unor etape care ar trebui respectate (etape ale managemetului riscurilor-. Evaluarea riscurilor este una dintre aceste etape si cuprinde in principal doua activitati legate intre ele% identificarea si estimarea riscurilor. #iscurile trebuie, mai intai, identificate- este vorba despre% identificarea expunerilor - expunerea la risc a bunurilor unei organizatii (cladiri, utila!e,stocuri-/ - expunerea la risc a resurselor umane (accidente de munca, imbolnaviri, soma!-/ - expunerea la riscul de raspundere legala (rezultate din daunele pe care organizatia le provoaca tertilor identificarea pericolelor la care aceasta este supusa - mediul natural (cutremure, inundatii-/ - mediul intern al firmei (unele activitati din procesul te0nologic pot cauza accidentarea muncitorilor sau deteriorarea mediului incon!urator-/ - mediul economic (inflatia, criza economica-/ - mediul socio-cultural (sc0imbarea in timp a valorilor, comportamentelor, miscari sociale, dificultatea de adaptare a unui muncitor sau manager la mediul socio-cultural al unei tarti straine-/ - mediul politico-legislativ (cresterea impozitelor, legi mai severe privind protectia mediului-/ - mediul cognitiv (exista riscul ca perceptia managerului asupra realitatii sa fie gresita-. ,ctiunea de identificare a riscurilor nu are loc doar o singura data/ aceasta implica o monitorizare continua a mediului organizational cu sopul a detecta riscurile existente dar si cele noi. #apoartele privind pierderile si daunele pot fi folosite ulterior pentru a determina acele procese sau operatiuni care necesita corectii, pentru a masura performantele responsabililor din comapanie dar si pentru a-i motiva sa acorde o atentie mai mare problemelor ce tin de controlul pierderilor.

Identificarea riscurilor nu presupune numai analiza pierderilor care s-au produs de!a, ci si sesizarea surselor de pericol care ar putea produce in viitor daune sau pierderi. Metode de identificare a riscurilor 1: Inspectia de risc 1 prin observarea la fata locului a facilitatilor si operatiunilor intreprinderii, managerul de risc poate identifica o serie de expuneri la daune. "edota este utilizata si de societatile de asigurari. 2rin aceata metoda se identifica acele compartimente din intreprindere in care se desfasoara activitati periculoase, bunurile si persoanele care nu se afla in conditii de siguranta, precum si cauzele posibile care au dus la aparitia acestor situatii. Interviul 1 este realizat in cadrul unei inspectii. $esi nu sunt specialisti in managementul riscului, cei intervievati cunosc foarte multe lucruri despre compartimentele in care lucreaza, iar raspunsurile lor pot fi utile specialistului. Interlocutorii interviurilor pot fi si experti din exteriorul organizatiei(consultanti, economisti,contabili etc.- care pot identifica o serie de expuneri pe care specialistii din organizatie nu le-au observat. .0estionarul- spre deosebire de interviu, in c0estionar intrebarile sunt prestabilite, standard. *copul c0estionarului este de a identifica toate categoriile de riscuri. $e exemplu, c0estinarele de risc sunt utilizate de bancile comerciale pentru a evalua gradul de risc aferent unui solicitant de credit, sau de societatile de valori mobiliare pentru determinarea tolerantei la risc a investitorilor. ,naliza documentelor financiar-contabile ale intreprinderii - contin informatii despre bunurile pe care le detine intreprinderea si despre fluxurile materiale si financiare generate de activitatea acesteia ( ex. In analiza bilantului urmator este studiat fiecare cont si sunt indicate riscurile pe care le genereaza-. Clasa de conturi *tocuri Titlu cont "aterii prime si materiale - in depozitul firmei Expuneri Incendiu, umezeala, cutremur, furt

transport de la depozit ,ccident rutier% rasturnare, coliziune spre fabrica proces de productie ,ccidentarea muncitorilor% taiere, strivire

*tudiul daunelor anterioare- informatiile obtinute prin acest studiu a!uta la realizarea unor previziuni realiste privind severitatea si frecventa pierderilor si daunelor.

3u este suficienta doar identificarea riscurilor deoarece nu sunt oferite informatii pentru clasificarea acestora in functie de importanta lor pentru companie. ,ceasta clasificare este necesara deoarece ea va determina prioritatile in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de cuantificare a importantei riscurilor pentru organizatie, precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate. Exista doua dimensiuni ale expunerii la risc% frecventa si severitatea. 2entru evaluarea acestor dimensiuni managerul de risc are nevoie de informatii privid marimea si frecventa pierderilor inregistrate intr-o perioada, frecventa si marimea outputurilor negative si pozitive. 2recizia estimarii depinde de cantitatea de informatii pe care o are managerul la dispozitie.
1

,nastasiei, 4., "anagementul riscului organizational, Editura Te0nopress, Iasi, 2005, pp. 67-51

metoda folosita de multe ori pentru estimarea frecventei expunerii este calcularea probabilitatii ca un pericol dat sa provoace o pierdere pe parcursul unui an. #ic0ard 2rout), manager de risc intr-o corporatie, a propus un sistem de exprimare a probabilitatilor, care nu foloseste estimatii numerice% - &aproape zero' - inseamna ca in opinia managerului evenimentul nu va avea loc niciodata/ - &slab' - evenimentul, desi pare posibil, nu s-a intamplat niciodata pana in prezent si este foarte improbabil sa se intample in viitor/ - &moderat' 1 se refera la un eveniment care a avut loc din cand in cand in trecut si care ar putea surveni si in viitor / - &sigur' - inseamna ca evenimentul s-a produs in trecut cu regularitate si este foarte probabil sa se produca si in viitor. alta scala de exprimare a probabilitatilor, utilizata de managerii de risc, este pezentata in tabelul nr.1.% Explicatie 2robabilitatea de producere este sub 109/ se 8oarte putin probabil crede ca evenimetul nu va surveni pe durata de viata a ec0ipamentului 2robabilitatea de producere este intre 109 si 2utin probabil 509/ este greu de crezut ca evenimentul va surveni pe durata de viata aec0ipamentului 2robabilitatea de producere este intre 509 si 2robabil :09/ este posibil ca evenimentul sa survina pe durata de viata a ec0ipamentului 2robabilitatea de producere este de peste :09/ 8oarte probabil este foarte posibil ca evenimentul sa survina pe durata de viata a ec0ipamentului Tabelul nr.1. Scala de estimare a probabilitatilor subiective in patru trepte 2entru estimarea severitatii expunerii la risc sunt folosite in general dauna maxima posibila si dauna maxima probabila. $auna maxima posibila se refera la valoarea totala maxima a daunei care se poate produce intr-un anumit loc, asupra unui bun, insa aceasta se poate estima si in absenta evenimentului nefavorabil. $auna maxima probabila este acea valoare a daunei considerata de managerul de risc ca fiind cea mai verosimila. $auna maxima probaila este, de obicei, mai mica decat decat dauna maxima posibila. $e exemplu, proprietarul unui magazin este expus la riscul de spargere si riscul de incendiu. In cazul riscului de spargere, durata maxima probabila este egala cu valoarea acelor obiecte care pot sa constituie obiectul unui furt/ in cazul riscului de incendiu, aceasta este valoarea totala a bunurilor din magazin. $auna maxima posibila este egala cu valoarea totala a bunurilor din magazin, c0iar daca este vorba despre incendiu sau spargere. In functie de cantitatea de informatii de care dispune managerul de risc si de gradul de subiectivism, estimarile acestora pot sa difere. $aca valoarea estimata va fi mai redusa , sansele managerului sa se insele in apreciere vor fi mai mari. 2entru estimarea frecventei si severitatii expunerii la risc sunt utilizate matricea riscurilor si 0arta riscurilor. "atricea riscurilor, prezentata in figura nr.1., este foarte importanta deoarece de ea depinde modul cum vor fi abordate si tratate riscurile. Atribut

*E;E#IT,TE *cazuta "ica 8#E.;E3T, "are III I; I #idicata II

8igura nr.1. Matricea riscurilor +nde% I 1 frecventa mica, severitate redusa- riscurile din prima categorie pot fi acoperite usor de organizatie II 1 frecventa mica, severitate ridicata- pentru aceste riscuri se recomanda cu deosebire asigurarea, deoarece, materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra organizatiei (riscul de incendiuIII- frecventa mare, severitate scazuta- se impun a fi aplicate te0nici de control al al riscului, in scopul de a reduce frecventa producerii pierderilor I;- frecventa mare severitate ridicata- ar trebui evitate de catre organizatie

4ibliografie% . ,nastasiei, 4., Managementul riscului organizational, Editura Te0nopress, Iasi, 2005