Sunteți pe pagina 1din 63

CUPRINS

Derivaii de sulfoniluree (antidiabetice orale)...................................................................3


Tolbutamida.......................................................................................................................4
Indicaii terapeutice: .....................................................................................................5
Mod de administrare i doe (aduli i copii)! atitudine la omiterea unei doe:............5
"eacii adverse (inciden# i $ravitate) i tratamentul lor:............................................%
&ontraindicaii i precauii (sarcina! al#ptarea! v'rstnici! insuficiena renal# sau
(epatic#): ......................................................................................................................)
Interaciuni (medicament*medicament i medicament*aliment): .................................+
,armacocinetica:............................................................................................................-
.ficiena terapeutic#:.................................................................................................../0
,orme farmaceutice*preparate autoriate 1n "om'nia: .............................................../0
&onservare: ................................................................................................................./0
&onsilierea pacientului:.............................................................................................../0
"e$lement#ri le$islative cu privire la eliberarea din farmacie: ..................................//
2libenclamid...................................................................................................................//
Indicaii terapeutice: ...................................................................................................//
Mod de administrare i doe (aduli i copii)! atitudine la omiterea unei doe: ........./3
"eacii adverse (inciden# i $ravitate) i tratamentul lor: ........................................./3
&ontraindicaii i precauii (sarcin#! al#ptare! v'rstnici! insuficien# renal# sau
(epatic#):...................................................................................................................../5
Interaciuni (medicament*medicament i medicament*aliment):................................/%
,armacocinetic#:........................................................................................................../-
.ficiena terapeutic#: ................................................................................................../-
,orme farmaceutice*preparate autoriate 1n "om'nia.................................................3/
&onsilierea pacientului: ..............................................................................................33
"e$lement#ri le$islative cu privire la eliberarea din farmacie: ..................................33
2lipiid............................................................................................................................34
Indicaii terapeutice: ...................................................................................................34
Mod de administrare i doe (aduli i copii)! atitudine la omiterea unei doe: .........35
"eacii adverse (inciden# i $ravitate) i tratamentul lor: .........................................3%
&ontraindicaii i precauii (sarcin#! al#ptare! v'rstnici! insuficien# renal# sau
(epatic#): ....................................................................................................................3)
Interaciuni (medicament*medicament i medicament*aliment):................................3+
,armacocinetic#:..........................................................................................................3/
.ficien# terapeutic#: ..................................................................................................33
,orme farmaceutice*preparate autoriate 1n "om'nia:................................................33
&onsilierea pacientului: ..............................................................................................33
"e$lement#ri le$islative cu privire la eliberarea din farmacie:...................................33
2li4idon...........................................................................................................................33
Indicaii terapeutice: ...................................................................................................33
Mod de administrare i doe (aduli i copii)! atitudine la omiterea unei doe:..........34
"eacii adverse (inciden# i $ravitate) i tratamentul lor: .........................................34
&ontraindicaii i precauii (sarcina! al#ptare! v'rstnici! insuficien# renal# i
(epatic#):.....................................................................................................................34
/
Interaciuni (medicament*medicament i medicament*aliment): ...............................35
,armacocinetic#: .........................................................................................................35
.ficien# terapeutic#:...................................................................................................3%
,orme farmaceutice * preparate autoriate 1n "om'nia:..............................................3%
&onservare:..................................................................................................................3%
&onsilierea pacientului: ..............................................................................................3%
"e$lement#ri le$islative cu privire la eliberarea din farmacie:...................................3%
2liclaid...........................................................................................................................3)
Indicaii terapeutice:....................................................................................................3)
Mod de administrare i doe (aduli i copii)! atitudine la omiterea unei doe:..........3)
"eacii adverse (incidena i $ravitatea) i tratamentul lor:.........................................3+
&ontraindicaii i precauii (sarcina! al#ptare! v'rstnici! insuficien# renal# sau
(epatic#):.....................................................................................................................3+
Interaciuni (medicament*medicament i medicament*aliment):................................3-
,armacocinetic#:..........................................................................................................40
.ficien# terapeutic#: ..................................................................................................40
,orme farmaceutice*preparate autoriate 1n "om'nia:................................................4/
&onservare: .................................................................................................................43
&onsilierea pacientului:...............................................................................................43
"e$lement#ri le$islative cu privire la eliberarea din farmacie: ..................................43
2limepirid........................................................................................................................43
"eacii adverse (inciden# i $ravitate) i tratamentul lor:..........................................45
&ontraindicaii i precauii (sarcin#! al#ptare! v'rstnici! insuficien# renal# sau
(epatic#):.....................................................................................................................45
Interaciuni (medicament*medicament i medicament*aliment):................................4%
,armacocinetic#:..........................................................................................................50
.ficien# terapeutic#:...................................................................................................5/
,orme farmaceutice*preparate autoriate 1n "om'nia:................................................53
&onservare: .................................................................................................................%0
&onsilierea pacientului: ..............................................................................................%/
"e$lement#ri le$islative cu privire la eliberarea din farmacie: ..................................%/
".,."I56.....................................................................................................................%3
3
Derivaii de sulfoniluree (antidiabetice orale)
Clasificare:
2eneraia I: acetohexamid, clorpropamid, tolazamid, tolbutamid
2eneraia a II*a: glipizid, glibenclamid, gliclazid, gliquidon, glibornurid
2eneraia a III*a: glimepirid
7ciunea principal# a tuturor sulfonilureelor este de a stimula producia i
secreia insulinei indus# de $luco# la nivelul celulelor 8 ale insulelor pancreatice
9an$er(ans. Mecanismul de aciune const# 1n le$area medicamentului de receptorii
specifici pentru sulfoniluree (:;") cu 1nc(iderea consecutiv# a canalelor de potasiu
dependente de 7T< din membrana celulelor insulare. 7ceasta duce la depolariarea
membranei i ulterior la desc(iderea canalelor de calciu volta=*dependente. :e produce
astfel un influ> de calciu! care va aciona ca mesa$er secundar 1n interiorul celululei!
determin'nd secreia de insulin#. Mai mult dec't at't! toate preparatele sulfonilureice
preint# i un efect e>trapancreatic 1n sensul 1mbun#t#irii aciunii periferice a insulinei.
Din punct de vedere al efectului (ipo$licemic acest aspect este 1ns# prea redus la
ma=oritatea sulfonilureicelor pentru a fi important clinic. ? e>cepie o constituie 1ns#
glimepiridul! unde efectul periferic =oac# un rol mai important! observ'ndu*se
comparativ cu restul preparatelor! nivele mai sc#ute ale insulinei san$vine la acelai
efect (ipo$licemic. 7cest preparat are i avanta=ul unei durate lun$i de aciune (o
administrare ilnic#) i a unei eliber#ri de insulin# pe termen scurt (mai fiiolo$ic#) la
mesele principale. <reparatele ce determin# o eliberare insulinic# mai de scurt# durat#!
precum glipizidul i tolbutamidul! 1mpreun# cu gliquidonul! un preparat eliminat
preponderent prin bil#! sunt din p#cate puin utiliate. ? stimulare de scurt# durat# a
eliber#rii insulinei la mesele principale scade pericolul (ipo$licemiilor. Mai mult dec't
at't! insulina este oferit# mai adecvat nevoilor or$anismului dec't 1n caul substanelor
cu aciune prelun$it#. ? poiie de mi=loc o ocup# glimepiridul! care preint# o aciune
3
de lun$# durat# precum i o eliberare de insulin# rapid# i cu durat# redus# la momentul
meselor principale. Gliquidonul i glimepiridul (cel din urm# cu anumite limit#ri) pot fi
administrate i 1n condiiile unei insuficiene renale cu condiia monitori#rii atente a
parametrilor metabolici. "estul sulfonilureelor nu pot fi folosite la pacieni cu
insuficien# renal# de $rad 1nalt (creatinin# @ 3m$Adl).
:ulfonilureele se utiliea# ca monoterapie la pacienii cu diabet a(arat tip II
normoponderali! precum i 1n combinaie cu in(ibitori de B*$lucoida#! metformin!
tiaolidindione! insulin#.
5oile recomand#ri ale ,ederaiei 2ermane de Diabet DD2 (Deutsc(e Diabetes*
2esellsc(aft) recomand# utiliarea de prim# intenie a glibenclamidului la pacienii
normoponderali! la care sc(imbarea stilului de via# nu a dus la atin$erea intelor
terapeutice. Cn caul eecului monoterapiei cu glibenclamid! se recomand# asocierea cu
in(ibitori de B*$lucoida# sau tiaolidindione. 5u se recomand# combinaia metformin
D glibenclamid. 7lte preparate des utiliate sunt glimepiridul i gliquidonul ( la pacienii
cu insuficien# renal#).
7dministrarea sulfonilureicelor se face 1n doe mici sau mi=locii! pornindu*se de
la premia c# o stimulare ma>imal# a celulelor 8 determin#! pe l'n$# secreia de
insulin#! eliberarea unui precursor potenial atero$en (Epreinsulin#F). Terapia se
iniia# de obicei cu =um#tate de tablet# i 1n funcie de efectul metabolic se poate
crete p'n# la ma>im 3 tablete pe i (1n funcie de preparat). <rima do# se
administrea# la micul de=unG 1n ca de administrare a mai multor tablete! acestea se
distribuie la 3 mese principale (ma>im 3*0*/). .>cepie face glimepiridul! care se
administrea# o dat# pe i! la micul de=un (timp de 1n=um#t#ire prelun$it). Cn locul
utili#rii doelor ma>imale! se recomand# combinarea timpurie cu in(ibitori de B*
$lucoida#! tiaolidindione sau metformin (mai puin recomandat# este combinaia
metformin glibenclamid) H.rror: "eference source not foundI.Tolbutamida
4
5*H(butilamino)*carbonilI*4 metil*benen sulfonamid#
Indicaii terapeutice:
Tolbuatamida este folosit# 1n tratamentul diabetului a(arat non*insulino
dependent! tipul II! 1n special la persoanele a c#ror tratament nu poate fi controlat numai
prin diet#. Tolbutamida scade nivelul $licemiei prin stimularea pancreasului pentru a
secreta insulin# i a=ut# or$anismul s# foloseasc# insulina eficient. <ancreasul trebuie s#
secrete insulin#! pentru ca tolbutamida s#*i fac# efectul.
od de administrare !i do"e (aduli !i copii)# atitudine la omiterea unei do"e:
Tolbutamida se preint# sub forma unor comprimate orale! se administrea# de
obicei 1n mai multe doe! terapia prescris# trebuie urmat# e>act! cu doele prescrise! nu
se 1ntrerupe tratamentul c(iar dac# simptomatolo$ia se ameliorea#.
5u e>ist# o do# e>act# pentru mentenana re$imului 1n diabetul a(arat! at't
pentru tolbutamid c't i pentru ali derivai de sulfoniluree. 2licemia pacientului
trebuie monitoriat# periodic! pentru a determina doa minim# eficient#! doa ma>im#
recomandat#! primul eec terapeutic (e>. sc#derea inadecvat# a $licemiei folosind doa
ma>im# admis#)! al doilea eec terapeutic (e>. pierderea r#spunsului (ipo$licemiant
dup# o perioad# iniial# de eficien#). Jemo$lobina $licoilat# poate fi de asemenea o
valoare important# 1n monitoriarea r#spunsului la terapie.
? periad# scurt# de tratament cu tolbutamid poate fi suficient# 1n perioadele de
pierdere tranitorie a controlului $licemiei la pacienii tratai de obicei numai cu diet#.
Doa obinuit# de atac este de /*3$Ai. 7ceasta poate crete sau sc#dea! 1n
funcie de r#spunsul individual al fiec#rui pacient. ,olosirea unei doe nepotrivite poate
crete riscul apariiei (ipo$licemiei. <acienii ce nu ader# la re$imul alimentar prescris
sunt mult mai predispui s# dea r#spunsuri nesatisf#c#toare la tratament.
Doele ma>ime admise sunt de 3$Ai. Doele de meninere sunt de obicei 1ntre
0!35*3$Ai. Doe de 1ntreinere peste 3$! sunt rareori necesare. Doa total#Ai poate fi
luat# 1n totalitate dimineaa sau diviat# 1n mai multe doe pe 1ntrea$a i. Cn timp ce
5
orice pro$ram de administrare este de obicei eficient! sistemul de doe diviate este
preferat de unii clinicieni! din punctul de vedere al toleranei di$estive.
9a v'rstnici! debilitai sau malnutrii i pacieni cu afeciuni renale sau (epatice
doa iniial# i de meninere trebuie s# fie mai mic#! pentru a nu produce reacii
(ipo$licemice.
Terapia pacienilor c#rora li se sc(imb# tratamentul antidiabetic! de la un alt
antidiabetic oral la tolbutamid ar trebui s# se fac# conservativ! c'nd medicamentul de
la care se face transferul este altul dec't clorpropamid! nu este necesar# nici o perioad#
de traniie i nici o do# iniial# sau de atac. &'nd transferul se face de la
clorpropamid! terapia trebuie monitoriat# 1n primele dou# s#pt#m'ni! datorit# reteniei
prelun$ite a clorpropamidei 1n corp i posibilit#ii ca efectul de adiie al celor dou# s#
provoace (ipo$licemie. <acienii ce primesc insulin# 30 unit#iAi sau mai puin! pot fi
trecui direct pe tolbutamid! iar insulina 1ntrerupt# brusc. <acienii ce folosesc 30*40
unit#iAi! pot 1ncepe terapia cu tolbutamid! 1mpreun# cu o do# de insulin# cu 30*50K
mai mic# dec't cea iniial#! apoi se reduce 1n timp! c'nd se observ# un r#spuns la
tolbutamid. 9a pacienii ce primesc mai mult de 40 unit#iAi insulin#! terapia cu
tolbutamid este iniiat# o dat# cu sc#derea insulinei cu 30K 1n prima i! apoi doa este
sc#ut# 1ncet! o dat# cu apariia r#spunsului la tolbutamid. ?caional! trecerea la
tolbutamid a pacienilor ce folosesc mai mult de 40 unit#iAi insulin# este recomandat#
1n spitale. Cn aceast# perioad# de conversie! c'nd i insulina i tolbutamida sunt folosite!
(ipo$licemia apare foarte rar. Cn timpul scoaterii insulinei din sc(ema de tratament!
pacienii trebuie testai pentru $licourie i acetonurie! de cel puin trei ori pe i.
7pariia acetonuriei persistente! cu $licourie! indic# faptul c# pacientul preint# tipul I
de diabet i necesit# tratament cu insulin#.
Cn caul omiterii unei doe! se administrea# doa c't mai repede dup# ce
pacientul 1i aduce aminte! dac# aceasta este foarte apropiat# de urm#toarea do#! nu se
mai administrea#. 5u se ia do# dubl# pentru a acoperi doa lips#.
Reacii adverse (inciden$ !i %ravitate) !i tratamentul lor:
7cest medicament poate caua sc(imb#ri brute ale $licemiei: (ipo$licemie
(tremur#turi! confuie sau mi$rene declanate de lumin#! transpiraii! nervoitate i
iritabilitate! sc(imb#ri brute de comportament! dureri de cap! amoreal# sau furnic#turi
1n =urul buelor! sl#biciune! paloare! foame! mic#ri ne1ndem'natice sau sacadate). Dac#
aceasta nu este tratat# rapid! se poate a$rava duc'nd la reacii adverse $rave: confuie!
atac de inim#! pierderea cunotinei. Tratamentul imediat 1n caul (ipo$licemiei se face
prin in$erarea alimentelor bo$ate 1n $lucideG cum ar fi bomboane! suc de fructe!
f#inoase i cererea a=utorului medical de specialitate.
De asemenea 1n timpul tratamentului cu tolbutamid poate ap#rea i
(iper$licemia! ce se caracteriea# prin: poliurie! polifa$ie! polidipsie! sl#biciune!
vedere 1nceoat#G dac# nu este tratat# la timp aceasta se poate a$rava duc'nd la
cetoacido# diabetic# cu simptome ca: usc#ciunea $urii! dureri de stomac! vomismente!
respiraie cu miros de fructe! sc#derea contieneiG dac# aceste simptome apar! trebuie
cerut a=utor de specialitate H
/
I.
Tolbutamida poate caua i alte efecte secundare! cum ar fi:
"eacii dermatolo$ice: reacii aler$ice ale pielii ca: prurit! eritem! eceme!
urticarie! erupii maculopapulare! ras( cutanat sau forme morbiliforme apar la /!/K din
pacienii tratai cu tolbutamid 1n timpul test#rilor clinice. 7cestea pot fi tranitorii i
%
pot disp#rea 1n ciuda continu#rii tratamentuluiG dac# nu dispar! tratamentul trebuie
1ntrerupt.
,otosensibiliare! arsuri solare
"eacii $astro*intestinale: icterul (colorarea 1n $alben a pielii i oc(ilor) poate
s# apar# foarte rar! 1n acest ca tratamentul trebuie oprit. "eaciile cele mai comune
sunt: disturb#rii $astro*intestinale! $rea#! vom#! epi$astral$ii! balonare! arsuri
retrosternale! scaune de culoare desc(is#! urin# de culoare 1nc(is#! i apar la /!4K din
pacieni. .le tind s# fie 1n relaie cu doa i pot disp#rea o dat# cu sc#derea doei.
"eacii (ematolo$ice: leucopenie! a$ranulocito#! trombocitopenie! anemie
(emolitic#! anemie aplastic#! pancitopenie i s'n$er#ri sau contuii neobinuite
7lte reacii: dureri de $'t! mi$rene! alterarea $ustului
"eacii metabolice: porfirie (epatic# i reacii disulfiram*liLe H
3
I
Contraindicaii !i precauii (sarcina# al$ptarea# v&rstnici# insuficiena renal$ sau
'epatic$):
Cnainte de a lua prima do# de tolbutamid pacientul trebuie s#*i informee
medicul dac# este aler$ic la tolbutamid sau la alte medicamente! dac# mai folosete
alte medicamente! 1n special antibiotice! anticoa$ulante (warfarina)! dexametazon!
diuretice! estro$eni! izoniazid! IM7? (phenelzine, tranylcypromine)! anti(ipertensive!
medicamente pentru boli coronariene! niacin! contraceptive orale! fenitoin!
probenecid sau vitamine. <recauii la persoanele cu insuficien# renal# sau afeciuni
renale! 1n sarcin#! la persoanele ce pl#nuiesc o sarcin# sau al#ptea#. Dac# pacienta
r#m'ne 1ns#rcinat# 1n timpul tratamentului cu tolbutamid trebuie s# 1ntiinee medicul
imediat. Cn caul unor intervenii c(irur$icale! c(iar minore! inclusiv intervenii dentare!
medicul sau medicul stomatolo$ trebuie s# fie informat de tratamentul cu tolbutamid.
Trebuie s# se evite e>punerea prelun$it# ce nu este necesar# la soare! de asemenea
trebuiesc folosite (aine protectoare! crem# cu factor de protecie i oc(elari de soare pe
toat# durata e>punerii la soare! datorit# faptului c# tolbutamida este fotosensibiliant#.
Tolbutamida este contraindicat# la pacienii cu (ipersensibilitate! aler$ie la
medicamente! cetoacido# diabetic#! cu sau f#r# com# (aceasta se tratea# cu insulin#)!
1n diabet a(arat tipul I ca monoterapie.
7tenion#ri speciale privind riscul crescut de mortalitate cardio: administrarea
oral# de (ipo$licemice a dus la un risc crescut de mortalitate datorit# afeciunilor
cardiovasculare! comparativ cu dieta sau dieta i administrare de insulin#! conform
studiilor efectuate de ;2D< (universitatea 2roup Diabetes <ro$ram). :tudiile s*au
desf#urat pe o durat# mai lun$# de timp! av'nd +33 de subieci cu diabet non*insulino*
dependent la care s*a evaluat eficacitatea sc#derii $licemiei 1n prevenirea sau 1nt'rierea
complicaiilor vasculare. ;2D< a raportat c# pacienii tratai timp de 5 luni p'n# la +
ani cu re$im alimentar i o do# fi># de tolbutamid# (/!5 $Ai) au dus la o rat# a
mortalit#ii de 3!5 ori mai mare dec't cei tratai numai prin diet#. Cn ciuda controverselor
cu privire la interpretarea acestor reultate! concluiile studiului ;2D< furniea# o
ba# adecvat# a acestui avertisment. <acientul trebuie s# fie informat cu privire la
potenialele riscuri i avanta=e ale altor c#i de tratament. Dei 1n acest studiu a fost
implicat# numai tolbutamida! datorit# asem#n#rilor ei (structur# c(imic#! mod de
aciune) cu ceilali membrii ai clasei sulfonilureelor acest avertisment se poate aplica i
la celelalte (ipo$licemiante.
Toate sulfonilureele sunt capabile de a induce (ipo$licemie. :elecia pacienilor!
doarea i instruciunile sunt foarte importante pentru evitarea episoadelor de
)
(ipo$licemie. Insuficiena renal# sau cea (epatic# poate determina creterea nivelului de
tolbutamid 1n s'n$e! iar mai t'riu poate duce la diminuarea capacit#ii de
$luconeo$ene#! ceea ce crete riscul de reacii $rave (ipo$licemice. M'rstnicii!
persoanele debilitate sau subnutrite c't i cei cu insuficien# adrenal# sau pituitar# sunt
deosebit de sensibili la aciunea (ipo$licemiant# a medicamentelor. 9a persoanele 1n
v'rst# i la pacienii cu tratament cu betablocante! simptomatolo$ia (ipo$licemiei este
mult atenuat#. .ste mult mai probabil ca (ipo$licemia s# apar# atunci c'nd e>ist# un
deficit caloric! dup# e>erciii severe prelun$ite! dup# in$estie de alcool! sau 1n
politerapii cu antidiabetice orale. De asemenea se poate pierde controlul $licemiei! dac#
un pacient stabil! cu un anumit tratament (ipo$licemiant sufer# un stres ca i: febr#!
traumatisme! infecii! intervenii c(irur$icale! 1n astfel de cauri put'ndu*se opri
tratamentul cu tolbuatamid# i administr'ndu*se insulin#. .ficacitatea oric#rui
medicament (ipo$licemiant! inclusiv tolbutamid, 1n sc#derea $licemiei la o anumit#
valoare descrete 1n timp! fapt ce poate fi datorat severit#ii pro$resive a bolii sau a
pierderii sensibilit#ii fat# de acest medicament. 7cest fenomen poart# numele de eec
secundar! ce se diferenia# de cel primar! prin faptul c# la cel primar tratamentul este
ineficient de la prima administrare. Cnainte de a se raporta Eeec secundarF trebuiesc
a=ustate doele i verificat# respectarea dietei.
<ersoanele ce sufer# de afeciuni renale 1n tratament cu tolbutamid pot devolta
uremie! disfuncii endocrine! $licourie! (iper$licemie.
Cn sarcin# preint# risc terato$enic &! tolbutamida s*a dovedit a fi terato$en# la
oareci ce au primit doe de 35*/00 de ori mai mari dec't cele umane. Cn unele studii!
oareci $estani ce au primit doe mari de tolbutamid# au devoltat anormalit#i oculare
i osoase i mortalitate crescut# la urmai. :tudii repetate la alte specii (iepuri)! nu au
demonstrat riscul terato$en! nu s*au desf#urat studii pe femei 1ns#rcinate. Tolbutamida
nu este recomandat# pentru tratarea femeilor 1ns#rcinate ce sufer# de diabet.
&onsiderente serioase trebuiesc luate 1n calcul c'nd sunt tratate femei ce 1i planific# o
sarcin#! sau care sunt la v'rsta fertil#! c'nd se administrea# tolbutamid. Deoarece
studii recente au ar#tat c# un nivel crescut al $licemiei 1n timpul sarcinii poate duce la
malformaii con$enitale! muli e>peri recomand# folosirea insulinei pentru a menine
$licemia la o valoare normal#! pe toat# durata sarcinii. 7 fost raportat# (ipo$licemie
sever# prelun$it# neonatal#! la copii n#scui din mame ce au fost tratate 1n timpul
sarcinii cu derivai de sulfoniluree i 1n timpul naterii. 7cest fenomen este mai frecvent
la derivaii cu timp de 1n=um#t#ire mai lun$. De aceea! mamelor ce au folosit
tolbutamid 1n timpul sarcinii! ar trebui s# li se sc(imbe tratamentul cu dou# s#pt'm'ni
1naninte de data prev#ut# pentru natere.
Dei nu se cunoate ca tolbutamida s# fie e>cretat# 1n laptele matern! e>ist# unii
derivai de sulfoniuree ce trec bariera. Deoarece e>ist# un potenial risc de (ipo$licemie
la copil! trebuie s# se ia o deciie! ori de a se 1ntrerupe al#ptatul! ori de a se sc(imba
tratamentul pe timpul al#pt#rii. Dac# tratamentul cu tolbutamid# este 1ntrerupt! iar dieta
sin$ur# nu este adecvat# 1n controlul $licemiei! trebuie luat# 1n calcul terapia cu
insulin#.
.ficiena i si$urana folosirii tolbutamidei la copii nu a fost 1nc# stabilit#.
Interaciuni (medicament(medicament !i medicament(aliment):
.ste important# o diet# c't mai s#n#toas#. N#uturile alcoolice pot caua sc#derea
$licemiei. Trebuie cerut# aprobarea specialistului 1n caul consumului de b#uturi
alcoolice. 7ciunea (ipo$licemiant# a sulfonilureelor poate fi potenat# de anumite
+
medicamente cum ar fi: insulina! antiinflamatoare nesteroidiane 7I5: i alte
medicamente ce au afinitate crescut# pentru le$area proteinelor: salicilai! sulfonamide!
oxifenbutazona, fenilbutazona, clofibrat, rifampicin, gemfibrozil! s#ruri de ma$neiu!
metildopa, cloramfenicol, probenecid! antidepresive triciclice! cumarine! IM7? i beta*
blocante. &'nd terapia cu aceste medicamente este iniiat# la un pacient tratat cu
tolbutamid! monitoriarea (ipo$licemiei este necesar#. &'nd sunt scoase din sc(ema
de tratament! pacientul trebuie monitoriat pentru pierderea controlului $licemic.
.>ist# i medicamente ce produc (iper$licemie iar iniierea tratamentului cu ele
poate duce la pierderea controlului $licemic. 7ceste medicamente includ tiaidele i alte
diuretice! corticosteroiii! fenotiainele! produse tiroidiene! estro$eni! contraceptive
orale! fenitoina, acidul nicotinic! simpatomimeticele! blocanii canalelor de calciu i
izoniazida. De asemenea trebuie monitoriat# i retra$erea lor din sc(ema de tratament
datorit# riscului de (ipo$licemie.
7lcoolul poate duce la ambele deec(ilibre $licemice: (ipo i (iper$licemie.
? potenial# interaciune 1ntre preparatele orale cu miconaol i a$enii
(ipo$licemiani duce la (ipo$licemie sever#. 5u se cunoate dac# aceste interaciuni
apar i la preparatele i.v.! topice sau va$inale ce conin miconaol H.rror: "eference
source not foundI.
)armacocinetica:
7tunci c'nd se administrea# pe cale oral#! tolbutamida se absoarbe uor de la
nivelul tractului $astro*intestinal. 7bsorption is not impaired and $lucose loOerin$ and
insulin releasin$ effects are not altered if t(e dru$ is taLen Oit( food.7bsorbia nu este
afectat# i efectele de sc#dere a $licemiei i de eliberare a insulinei! 1n caul 1n care este
administrat# 1mpreun# cu alimente. Dup# administrarea oral# a unui comprimat de 500
m$ tolbutamid sunt preente 1n plasm# nivele detectabile dup# dou#eci de minute! cu
picuri la trei! patru ore de la in$estie i nivele sc#ute sunt 1nc# detectabile la 34 ore.
Timpul de 1n=um#t#ire al tolbutamidei este de 4!5*%!5 ore. Datorit# faptului c#
tolbutamida nu conine o $rupare p*amino! nu poate fi acetilat#! acesta repreent'nd una
dintre metodele cele mai obinuite de de$radare metabolic# a sulfonamidelor
antibacteriene. &u toate acestea! preena $rup#rii p*metil o face susceptibil# la o>idare!
iar aceast# cale pare s# fie principalul s#u mod de de$radare metabolic# la om. 2ruparea
p*metil este o>ididat# la $ruparea carbo>il! astfel f#c'ndu*se conversia 1n metabolitul
s#u inactiv total /*butil*3*p*carbo>i*fenilsulfonilureea! ce poate fi recuperat p'n# la
)5K 1n urin# timp 34 de ore dup# administrarea doei.
:*a demonstrat c# principalul metabolit al tolbutamidei nu are efecte
(ipo$licemiante sau alte efecte antidiabetice! atunci c'nd este administrat oral sau i.v.!
at't la persoanele diabetice c't i la cele s#n#toase. 7cest metabolit al tolbutamidei este
foarte solubil la un pJ acid urinar! iar solubilitatea sa crete o dat# cu creterea pJ*ului.
Datorit# solubilit#ii marcate a metabolitului tolbutamidei! nu se produce cristaluria. ;n
al doilea metabolit! /*butil*3*(p*(idro>imetil) fenil sulfonilureea! se produce 1ntr*o
m#sur# limitat# i este inactiv.
7dministrarea a 3$ de tolbutamid la persoanele nondiabetice sau la diabeticii ce
r#spund la tolbutamid duce 1n ambele cauri la o sc#dere treptat# a $lucoei 1n s'n$e.
&reterea doei la %$ de obicei nu provoac# un r#spuns semnificativ diferit fa# de cel
produs de cele 3$. Dup# administrarea unei doe a jeun de 3$ soluie tolbutamid!
persoanele adulte non*diabetice! manifest# o reducere cu 30K sau c(iar mai mare a
$licemiei 1n decurs de o or#! dup# care aceasta revine treptat! la valoarea obinut# a
-
jeun 1n %*/3 ore. Dup# administrarea aceleiai doe de 3$ soluie tolbutamid! r#spunsul
pacienior diabetici indic# un efect de sc#dere treptat al $licemiei! r#spunsul ma>im
fiind atins dup# o perioad# cuprins# 1ntre cinci i opt ore de la in$estie. Maloarea
$licemiei revine treptat i de obicei dup# 34 ore a=un$e la valoarea normal# obinut# a
jeun. 2radul de reducere! atunci c'nd se e>prim# 1n procente de $licemie a jeun! tinde
s# fie similar# cu r#spunsul dat de pacienii non*diabetici.
*ficiena terapeutic$:
:*a studiat potenialul de eliberare al insulinei la administrarea tolbutamidei 1n
comparaie cu glibenclamidul. Insulina plasmatic#! $licemia i nivelul aciilor $rai
neesterificai au fost determinate 1n condiii a jeun la /! 3! 3! 4 i 34( dup# in$estia a
/00$ $luco# 1mpreun# cu o sin$ur# tablet# de glibenclamid (/0m$) sau tolbutamid
(/000m$). :tudiul s*a desf#urat pe ece subieci cu diabet a(arat de tip II! mediu!
stabiliat. Pase dintre acetia au 1nceput tratamentul cu glibenclamid! apoi au fost
transferai pe tolbutamid! iar ceilali patru au urmat tratamentul invers! 1ncep'nd cu
tolbutamid. Cntre test#ri nu s*au l#sat mai mult de ece ile. Glibenclamidul a dus la o
sc#dere semnificativ# a nivelului $licemiei la 3! 3 i 4(! i la un nivel ridicat de insulin#
la 3! 3! 4 i 34(. <icul secreiei insulinice a ap#rut la ambele medicamente la 3( dup#
in$estie. Indicii insulin#*$luco# au fost clar mai ridicai la folosirea glibenclamidului.
5ivelul aciilor $rai neesterificai a fost similar la cele dou# mediamente! mai puin la
3! 3(! unde a fost mai sc#ut la cei tratai cu glibenclamid. 7ceste reultate indic# faptul
c# administrarea oral# a glibenclamidului are un potenial crescut de a induce eliberarea
insulinei! fa# de tolbutamid H
3
I.
)orme farmaceutice(preparate autori"ate +n Rom&nia:
T?9N;T7MID! compr. 500 m$ tolbutamid#! flacon > 50 compr.! :intofarm! "om'nia
H
4
I
Conservare:
:e ine 1n ambala=ul ori$inal! bine 1nc(is! la temperatura camerei! ferit de c#ldur#
i umeeal#. 7 nu se l#sa la 1ndem'na copiilor.
Consilierea pacientului:
<acienii trebuie informai cu privire la potenialele riscuri i avanta=e ale
tratamentului cu tolbutamid c't i a altor c#i alternative de terapie. 7cetia ar trebui s#
fie informai cu privire la importana respect#rii dietei! a unui pro$ram re$ulat de
e>erciii! a sc#derii 1n $reutate i a evalu#rilor repetate ale $licemiei i $licouriei. De
semenea trebuie 1neles eecul primar sau secundar.
7dministrarea se face cu 30 min 1nainte de mas#! se poate administra ca do#
unic# 1naintea micului de=un sau ca doe diviate 1naintea meselor de diminea# i de
sear#. Doele diviate pot ameliora tolerana $astro*intestinal#.
;tiliarea cu precauie a medicamentului i numai la doele prescriseG poate
provoca ameeli.
9a femei! 1n perioada activ se>ual# li se recomand# a folosi o alt# metod# de
contracepie dec't cea oral# (ormonal#
/0
:# se evite consumul de alcool! datorit# posibilit#ii determin#rii unei reacii
de tip sulfiram i a oric#rui produs ?T&! p'n# nu este consultat medicul
Datorit# reaciilor de fotosensibiliare se recomand# folosirea (ainelor
protective i a oc(elarilor de soare! de asemenea a unei creme cu factor de protecie!
atunci c'nd e>punerea la soare este necesar# H.rror: "eference source not foundI.
Re%lement$ri le%islative cu privire la eliberarea din farmacie:
:e elibera# din farmacii pe prescripie medical# <*%9A:.
Cncep'nd cu data de 0/./0.300% intr# 1n vi$oare prevederile ordinelor M:A&57:
nr. /0%/A435A300% privind aprobarea or$ani#rii i desf#ur#rii <ro$ramului 5aional de
Diabet Qa(arat! nr. //+/A4%0A300% privind modificarea i completarea 5ormelor
metodolo$ice de aplicare a &ontractului*cadru i J2 nr. /30%A300% privind modificarea
ane>ei nr.3 la J2 nr. )0%A300% ce cuprinde denumirile comune internaionale ale
medicamentelor antidiabetice de care beneficia# asi$uraii 1n tratamentul ambulatoriu
de specialitate.
,libenclamid
/*HHp*H3*(5*cloro*o*anisamido)etilIfenilIsulfonilI*3*ciclo(e>iluree
Indicaii terapeutice:
.ste folosit sin$ur sau 1n combinaie cu metforminul! ca ad=uvant al dietei i
e>erciiilor 1n mana$ementul diabetului tip II (non*insulino*dependent) la pacienii la
care $licemia nu poate fi controlat# numai prin diet#.
//
:e poate folosi de asemenea combinat cu unul sau mai muli a$eni
antidiabetici sau insulin#! ca supliment al dietei i e>erciiilor la pacienii ce nu r#spund
adecvat la diet#! e>erciii sau monoterapie.
Terapie alternativ# la unii pacieni cu diabet a(arat tipul II! tratai cu
insulin#.
;til 1n combinaie cu terapia insulinic# pentru a 1mbun#t#i controlul $licemic
i pentru a sc#dea doa de insulin# la anumii pacieni
5u este util ca monoterapie la pacienii cu diabet a(arat tipul I! insulina fiind
necesar# la aceti pacieni
5u este util la pacienii cu diabet a(arat complicat cu acido#! ceto# sau
com#G aici de asemenea este necesar# terapia cu insulin#.
od de administrare !i do"e (aduli !i copii)# atitudine la omiterea unei do"e:
5u e>ist# o do# fi># pentru mana$ementul diabetului a(arat cu glibencamid
sau alte antidiabetice orale. Doele se a=ustea# 1n acord cu tolerana pacientului i cu
determin#rile $lucoei pe urin# i pe s'n$e a jeun. :e monitoriea# (emo$lobina
$licoilat# pentru a determina doa minim# eficient# i pentru a detecta primul eec
(sc#derea inadecvat# a $licemiei cu doa ma>im# recomandat#) sau al doilea eec
terapeutic (pierderea controlului $licemic dup# o perioad# iniial# de eficien#).
<erioade scurte de administrare a glibenclamidului pot fi suficiente 1n pierderea
tranitorie a controlului $licemic la pacienii controlai bine numai prin diet#.
Cn timpul transferului de la terapia cu insulin#! pacienii trebuie s# 1i testee
$lucoa din s'n$e i urin# i corpii cetonici de cel puin 3 ori pe i. &etonurie
persistent# 1nsoit# de $lucourie! ceto# iAsau sc#dere inadecvat# a $licemiei sau nivel
ridicat persistent al $licemiei 1n timpul transferului de la insulin# la glibenclamid! indic#
nevoia mai departe de terapie insulinic#.
,ormul#rile microniate nu sunt bioec(ivalente cu formul#rile convenionaleG de
aceea doa trebuie retitrat#! atunci c'nd se sc(imb# terapia de la o form# microniat# la
una convenional# i invers.
7dministrarea unei formule microniate sau convenionale se face o dat# pe i!
dimineaa sau cu prima mas# luat#. :e poate administra i diviat# 1n dou# doe! la unii
pacieni e>. cei ce primesc @/0 m$Ai (formul# convenional#) sau @%m$Ai (formul#
microniat#). &ombinaiile fi>e cu metformin se administrea# o dat# sau de dou# ori
pe i.
9a peroanele cu diabet a(arat! ce nu au mai fost niciodat# tratate! iniial se
1ncepe cu o do# de 3!5*5m$Ai (formul# convenional#)! sau /!5*3m$Ai (formul#
microniat#). Din combinaiile fi>e cu metformin! iniial /!35m$ glibenclamidR350m$
metformin o dat# pe i. <entru (iper$licemie sever# ($licemie a =eun@300 m$Adl! Jb7/c
@-K)! se folosete aceeai do# administrat# de dou# oriAi! dimineaa i seara.
Doele iniiale! la persoanele transferate de la alt# terapie antidiabetic# sunt
iniial 3!5*5m$Ai (formul#ri convenionale)! /!5*3m$Ai (formul#ri microniate) i pot fi
introduse 1n terapie sin$ure! cu 1ntreruperea brusc# a celuilalt antidiabetic oral! dac#
acesta este orice 1n afar# de clorpropamid. Dac# transferul se face de la
clorpropamid! $licemia se monitoriea# timp de dou# s#pt'm'ni! p'n# la eliminarea
complet# a medicamentului. 5u e>ist# o relaie direct# a doelor 1ntre glimepirid i alte
antidiabetice orale. <acienii ce au fost tratai cu o do# ma>im# de alt antidiabetic oral
pot fi trecui la doa de 5m$Ai de glimepirid. ? do# de meninere de 5m$Ai duce la
aceeai valoare a $licemiei ca 350*3)5m$ clorpropamid! 350*3)5m$ tolazamid! 500*
/3
)50m$ acetohexamid sau /000*/500m$ tolbutamid. Din combinaiile fi>e cu
metformin! iniial se folosesc 3!5*5m$ glibenclamidR500m$ metformin
(29;&?M75&. ") de dou# oriAi! dimineaa i seara la pacienii ce nu sunt adecvat
controlai prin monoterapie cu glibenclamid, metformin sau alt# sulfoniluree. <entru
pacienii ce au folosit combinaii terapeutice cu glibenclamid (sau alt# sulfoniluree)! sau
metformin! doa iniial# nu ar trebui s# dep#easc# doa individual# de glibenclamid
(sau doa ec(ivalent# dintr*o alt# sulfoniluree)! sau metformin. :e titra# o do# de 5m$
glibenclamidR500 m$ metformin! pentru a obine un control adecvat al $licemiei.
Doa iniial# la pacienii transferai de la terapia cu insulin# (formul#ri
convenionale): iniial 3!5*5m$ o dat#Ai (S30 unit#i insulin#Ai)! sau 5m$ o dat#Ai (30*
40 unit#i insulin#Ai)! poate 1nlocui imediat tratamentul insulinic. Dac# se folosesc mai
mult de 40 unit#iAi! se reduce doa acesteia cu 50K i se iniia# tratamentul cu
glibenclamid 5m$Ai! insulina retr#$'ndu*se $radual! iar doa de glibenclamid cresc'nd
cu /!35*3!5m$Ai la 3*/0 ile. Doa iniial# la pacienii transferai de la terapia cu
insulin# (formul#ri microniate) este de /!5*3 m$ o dat#Ai (S30 unit#i insulin#Ai) sau
de 3m$ o dat#Ai (30*40 unit#i insulin#Ai) i poate 1nlocui imediat insulina! f#r# a mai
fi nevoie de o do# suplimentar# de insulin#. Dac# doa de insulin# este @40 unit#iAi!
se reduce doa de insulin# cu 50K i se iniia# tratamentul cu glibenclamid 3*5m$Ai!
1ntreruperea terapiei insulinice se face $radual! iar doa de glibenclamid crete cu 0!)5*
/!5m$Ai! la 3*/0 ile. Cn perioada de conversie de la o terapie la alta (ipo$licemia a
ap#rut destul de rar. Cn timpul retra$erii insulinei! pacienii trebuie s# 1i monitoriee
$licemia i acetonuria de cel puin 3 ori pe s#pt#m'n#. 7pariia acetonuriei persistente
1nsoit# de $licourie indic# un diabet a(arat de tipul I! ce trebuie tratat mai departe cu
insulin#.
Doele de meninere la formul#rile convenionale sunt de /!35*30m$Ai ce pot fi
administrate ca do# unic# sau diviate 1n mai multe doe! creterea doei se poate face
cu T3!5m$Ai la interval de o s#pt#m'n#. 9a formul#rile microniate! se poate crete
doa cu T/!5m$Ai la interval de o s#pt#m'n#! iar doa de meninere este de 0!)5*
/3m$Ai. 9a combinaiile fi>e cu metformin! se stabilete doa corect# pentru
meninerea $licemiei normale prin titrarea doei ce crete cu /!35m$
glibenclamidR350m$ metforminAi la interval de dou# s#pt#m'ni.
Doa ma>im# (formul#ri convenionale) este de 30m$Ai! (formul#ri
microniate) /3m$Ai! (combinaii fi>e) 30m$Ai glibenclamid i 3$Ai metformin.
Doele la personele cu afeciuni (epatice! renale! sunt mai sc#ute: (formul#ri
convenionale) iniial /!35m$Ai! (formul#ri microniate) iniial 0!)5 m$Ai
Doele la v'rstnici! debilitai sau malnutrii! pacieni cu insuficien# adrenal# sau
pituitar#: (formul#ri convenionale) iniial /!35m$Ai! (formul#ri microniate) iniial
0!)5 m$Ai! (combinaii fi>e)G nu se folosete doa ma>ima recomandat#.
Cn caul omiterii unei doe! aceasta poate fi administrat# 1ntr*un interval de /*3(
de la ora la care trebuia administrat# f#r# a fi crescut# doa urm#toare. Cn caul omiterii
doei de diminea#! aceasta poate fi administrat# la masa de pr'n.
Reacii adverse (inciden$ !i %ravitate) !i tratamentul lor:
.fecte cardiovasculare: creterea mortalit#ii din caue cardiovasculare a fost
raportat# la folosirea altor sulfoniluree (tolbutamid, fenformin). ?ricum! 7sociaia
7merican# de Diabet consider# mai important beneficiul tratamentului (ipo$licemiant
cu insulin# i derivai de sulfoniluree dec't riscul pe care 1l preint# acetia.
/3
"eacii de sensibiliare dermatolo$ic#: posibile reacii aler$ice cutanate:
prurit! eritem! urticarie! erupii morbiliforme i maculopapulare! apar la /!5K din
pacienii tratai. .le tind s# dispar# dup# un timpG dac# reaciile aler$ice persist#! se
1ntrerupe tratamentul. :*au raportat efecte de an$ioedem! artral$ii! mial$ii! vasculite.
<orfirie i fotosensibilitate sunt de asemenea reacii adverse comune ale
sulfonilureelor.
Icter sau (epatit#! cretera fosfataelor! pot ap#rea rar! 1n astfel de cauri
terapia este oprit#
:*au raportat anormalit#i ale funcion#rii ficatului! cu creterea tranitorie a
transaminaelor
"eacii $astrointestinale: $rea#! disturb#ri $astro*intestinale! balonare! arsuri!
constipaie! diaree! sunt cele mai comune reacii adverse i apar la /!+K din pacieni.
.le tind s# fie 1n relaie cu doa i dispar la 1ntreruperea tratamentului.
.fecte de disturbare a controlului $licemic: (ipo$licemie. 7ceasta poate fi
sever#! c(iar fatal#. <ersoanele 1n v'rst#! debilitaii! malnutriii! persoane cu afeciuni
(epatice sau renale! adrenale sau pituitare sunt mai susceptibili la astfel de reacii.
"iscul este crescut de asemenea de e>ecutarea unor e>erciii e>tenuante! a in$estiei de
alcool! a aportului sc#ut de calorii! sau folosirea medicamentului 1n combinaie cu ali
a$eni antidiabetici. Jipo$licemia este mai $reu de recunoscut la persoanele 1n v'rst#!
sau la pacienii ce urmea# un tratament cu 8*blocani. Nolile concurente pot duce de
asemenea la pierderea controlului $licemic: perioade de stres! febr#! traume! infecii!
intervenii c(irur$icale! supradoare! aport caloric sc#ut! consum de alcool. Cn aceste
perioade se recomand# oprirea tratamentului cu glibenclamid i 1nlocuirea sa cu
insulin#. <ericolul (ipo$licemiilor e>ist# la toate preparatele sulfonilureice. 9a
glibenclamid riscul de (ipo$licemie este mai mare fa# de ceilali derivai! aceasta se
datorea# potenei sale (ipo$licemiante ridicate! precum i duratei lun$i de aciune. De
aceea la pacienii 1n v'rst#! cu multiple comorbidit#i! glibenclamidul nu este
recomandat.
"eaciile (ipo$licemice uoare (bulimia! transpiraia! a$itaia! cefaleea!
capacitatea redus# de concentrare)! f#r# pierderea cunotinei sau efecte neurolo$ice
trebuiesc tratate rapid prin in$estia de $luco# i a=ustarea doei sau a dietei.
Monitoriarea se face p'n# c'nd pacientul este 1n afara oric#rui risc. "eaciile
(ipo$licemice severe ca i: com#! atac de inim#! sau alte afect#ri neurolo$ice ce apar
rar! constituie ur$ene medicale i trebuiesc imediat spitaliate. Dac# se suspectea# sau
se dia$nostic(ea# (ipo$licemie! pacientul primete rapid $luco# concentrat# 50K i.v.!
ce trebuie continuat# cu o soluie mult mai diluat# /0K! la o vite# ce s# menin#
$licemia ridicat# peste /00m$Adl. <acienii sunt monitoriai 34*4+(! p'n# c'nd se
a=un$e la $licemia corect#.
"eacii (ematolo$ice: leucopenie! a$ranulocito#! trombocitopenie! ce
ocaional se poate preenta ca purpur#! anemie (emolitic#! anemie aplastic#!
pancitopenie
"eacii disulfiram*liLe au fost raportate foarte rar
&auri de (iponatriemie au fost raportate la toate sulfonilureele! inclusiv la
glibenclamid! mai ales la pacienii ce folosesc i alte medicamente! sau ce sunt 1ntr*o
condiie medical# ce poate caua (iponatriemie sau poate crete eliberarea (ormonului
antidiuretic. :indromul secreiei nepotrivite a (ormonului antidiuretic (:I7DJ) a fost
/4
raportat# cu si$uran# la alte sulfoniluree! i s*a su$erat c# aceti derivai pot crete
aciunea antidiuretic# periferic# a 7DJ i s# creasc# eliberarea sa.
:c(imb#ri de acomodare ale oc(iului! vedere 1nceoat# pot fi date de
fluctuaiile $licemiei.
&'nd este folosit 1n combinaii fi>e! poate da reaciile adverse ale
metforminului
9a formul#rile convenionale c't i la cele microniate apar efecte ca: $rea#!
arsuri! balonare
9a combinaiile fi>e cu metformin pot ap#rea infecii respiratorii superioare!
diaree! mi$rene! $rea# i vom#! dureri abdominale! ameeli.
Contraindicaii !i precauii (sarcin$# al$ptare# v&rstnici# insuficien$ renal$ sau
'epatic$):
Jipersensibilitate cunoscut# la glibenclamid sau alte substane componente
&etoacido# 1nsoit# sau nu de com#
&a i monoterapie a diabetului a(arat I
Cn caul administr#rii incorecte! timpul de reacie p'n# la ec(ilibrarea
nivelului optim al $licemiei poate afecta abilitatea de a conduce autove(icule sau de a
manipula utila=e $rele.
Cn sarcin#! se recomand# folosirea insulinei! datorit# cate$oriei & de risc 1n
sarcin#. 5u se cunoate dac# trece sau nu 1n laptele matern! se recomand# 1ntreruperea
al#ptatului sau sc(imbarea terapiei. 9a copii nu s*a stabilit si$urana sau eficiena
terapiei. 9a pacienii 1n v'rst# crete riscul de (ipo$licemie! iar aceasta este mult mai
$reu de recunoscut! de aceea se recomand# precauie la doare. De asemenea se
recomand# sc#derea doelor la persoanele care sufer# de afeciuni (epatice i renale!
datorit# creterii riscului de (ipo$licemie.
Glibenclamidul este non*muta$enic! fapt demonstrat de teste pe riboomul
:almonellei (7mes test) i pe 7D5 v#t#mat (proba eluiilor alcaline). :tudii pe obolani
cu doe @300 m$AL$ corpAi! timp de /+ luni au demonstrat c# nu are efecte
carcino$ene. De asemene nu s*au observat efecte onco$ene ale glibenclamidului 1n
studii desf#urate timp de doi ani pe oareci.
Cn sarcin# deine $rupa & de risc! s*a demonstrat c# afectea# maturarea
oaselor lun$i (femur! (umerus)! la puii de oareci ce au primit doe de %350 de ori mai
mari dec't doele recomandate la om. 7ceste efecte! ce s*au observat 1n perioada de
al#ptare! nu 1n cea de or$ano$ene#! se reum# la o scurtare a oaselor ce afectea#
diferite oasele lun$i! 1n special femurul i (umerusul. 5u s*au f#cut studii sdecvate i
bine controlate pe femei 1ns#rcinateG datorit# faptului c# reultatele obinute la studiile
pe animale nu sunt totdeauna reproductibile la om! glibenclamidul nu ar trebui folosit pe
perioada sarcinii! doar dac# potenialele beneficii =ustific# riscul fetusului. Datorit#
informaiilor recente ce su$erea# c# nivele anormale ale $licemiei la femei 1ns#rcinate
duc la o inciden# crescut# a malformaiilor con$enitale! specialitii recomand# folosirea
insulinei pe toat# perioda sarcinii pentru a menine $licemia la un nivel c't mai apropiat
de normal.
Jipo$licemie sever# prelun$it# (4*/0 ile) s*a observat la su$ari n#scui de
mame ce au folosit 1n timpul naterii derivai de sulfoniluree. 7cest efect s*a raportat
mai des la derivaii cu timp de 1n=um#t#ire mai lun$. Dac# 1n timpul sarcinii sunt
/5
folosii derivai de sulfoniluree! acetia ar trebui scoi din tratament cu cel puin dou#
s#pt#m'ni 1nainte de natere.
Dei nu se cunoate e>act dac# glibenclamidul trece 1n laptele matern! unele
sulfoniluree trec de bariera placentar#! datorit# potenialului risc de (ipo$licemie la nou*
n#scui! ar trebui s# se 1ntrerup# tratamentul 1n timpul al#pt#rii sau s# se 1ntrerup#
al#ptarea. Dac# se 1ntrerupe tratamentul! iar dieta nu este 1ndea=uns pentru a controla
$licemia! ar trebui s# se 1nceap# terapia insulinic#.
.ficiena i si$urana la copii nu a fost stabilit#.
Cn ;:7! un studiu pe persoane 1n v'rst#! /40%U%0 ani i 5/5U)0 ani! cu
glibenclamid a demonstrat c# nu e>ist# diferene de si$uran# i eficien# fa# de
persoanele tinere! dar la pacienii 1n v'rst# e>ist# o sensibilitate mai mare dec't la cei
tineri ce nu poate fi ne$li=at#. <ersoanele 1n v'rst# sunt 1n special susceptibile la
aciunea (ipo$licemic# a antidiabeticelor! iar simptomatolo$ia ei este $reu de
recunoscut la persoanele 1n v'rst#.
Cn trei studii publicate! cu subieci 1ntre 30 i 5/ ani! s*au obinut reultate
mi>te la compararea farmacocineticii glibenclamidului la persoanele tinere versus cele
1n v'rst#. Diferene facrmacodinamice au indicat necesitatea titr#rii doelor pentru un
anumit r#spuns terapeutic. :e cunoate c# glibenclamidul se e>cret# substanial la
nivelul rinic(ilor! iar riscul reaciilor to>ice este mai mare la pacienii cu afeciuni
renale. Datorit# faptului c# persoanele 1n v'rst# au o probabilitatea mai mare de a
preenta alter#ri ale funciei renale! trebuie aleas# cu $ri=# doa i monitoriat# funcia
renal#.
9a pacienii 1n v'rst#! debilitai sau malnutrii! sau care preint# afeciuni
renale sau (epatice! doa iniial#! creterile doei! c't i doa de mentenan# trebuie s#
fie conservative pentru a evita reaciile (ipo$licemice.
Interaciuni (medicament(medicament !i medicament(aliment):
&'nd se folosete o combinaie fi># ce conine metformin! trebuiesc considerate
i interaciunile la care particip# metforminul. <oteniale interaciuni farmacocinetice cu
efecte (ipo$licemiante apar c'nd glibenclamidul este folosit concomitent cu alte
medicamente ce lea$# proteinele plasmatice. Trebuie observate efectele adverse la
iniierea terapiei cu glibenclamid! sc(imbarea terapiei antidiabetice sau oprirea terapiei.
Tabel-.- Medicamente ce interacionea# cu $libenclamidul i efectele interaciunii lor
medicament interaciune comentarii
alcool posibile reacii
disulfiram*liLe
anticoa$ulante orale posibil# deplasare a
proteinelor plasmatice
cu potenial risc de
(ipo$licemie
observarea efectelor adverse c'nd
glibenclamidul sau anticoa$ulantele
orale sunt introduse sau scoase din
terapie
antifun$ice orale:
miconazol,
fluconazol
creterea concentraiei
de glibenclamid! posibil
efect de (ipo$licemie
/%
8*blocante compromit tolerana la
$luco#! cu poteniale
efecte (ipo$licemice.
dac# este nevoie de o terapie
concomitent#! un blocant 8/ selectiv
este de preferat
blocanii canalelor de
calciu
pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
terapia cu blocani ai canalelor de
calciu este iniiat# sau 1ntrerupt#.
cloramfenicol poteniale efecte
(ipo$licemice
monitoriarea (ipo$licemiei i a
pierderii controlului $licemic! c'nd
cloramfenicolul este iniiat sau
1ntrerupt.
contraceptive orale pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
terapia cu contraceptivele orale este
iniiat# sau 1ntrerupt#.
corticosteroiii pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
tratamentul cu corticosteroiii este
iniiat sau 1ntrerupt.
diuretice pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
tratamentul cu diureticele este iniiat
sau 1ntrerupt.
estro$eni pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
tratamentul cu estro$eni este iniiat sau
1ntrerupt.
fluoroc(inolonele
antiinfecioase
potenarea efectelor
(ipo$licemice
monitoriarea efectelor (ipo$licemice
sau pierderea controlului $licemic c'nd
tratamentul cu fluoroc(inolone
antiinfecioase este iniiat sau 1ntrerupt.
hidantoina posibil# deplasare a
proteinelor plasmatice
cu potenial risc de
(ipo$licemie
monitoriarea efectelor adverse c'nd
glibenclamidul sau hidantoina sunt
iniiate sau 1ntrerupte.
izoniazid pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea (ipo$licemiei i a
pierderii controlului $licemic c'nd
terapia cu izoniazida este iniiat# sau
1ntrerupt#.
in(ibitori M7? potenarea efectului
(ipo$licemic
monitoriarea (ipo$licemiei i a
pierderii controlului $licemic! c'nd
/)
IM7? sunt iniiai i 1ntrerupi.
niacin poate e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
acidul ioniaidic este iniiat sau
1ntrerupt.
7I5: posibil# deplasare a
proteinelor plasmatice
cu potenial risc de
(ipo$licemie
monitoriarea efectelor adverse c'nd
glibenclamidul sau 7I5: sunt iniiai
sau 1ntrerupi.
fenotiainele pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
fenotiainele sunt iniiate sau 1ntrerupte.
fenilbutazona potenarea efectelor
(ipo$licemice
monitoriarea (ipo$licemiei! a=ustarea
doei de glibenclamid! c'nd fenotiazina
este iniiat# sau 1ntrerupt#.
fenitoina poate e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
fenitoina este iniiat# sau 1ntrerupt#
probenecid potenarea efectelor
(ipo$licemice
monitoriarea (ipo$licemiei i a
pierderii controlului $licemic c'nd
probenecidul este iniiat sau 1ntrerupt
rifampicin poate e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
rifampicina este iniiat# sau 1ntrerupt#
sulfonamidele posibil# deplasare a
proteinelor plasmatice
cu potenial risc de
(ipo$licemie
monitoriarea efectelor adeverse c'nd
terapia cu sulfonamide este iniiat# sau
1ntrerupt#.
a$eni
simpatomimetici
pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
simpatomimeticele sunt iniiate sau
1ntrerupte
a$eni tiroidieni pot e>acerba diabetul
a(arat
monitoriarea pierderii controlului
$licemic sau al (ipo$licemiei! c'nd
a$enii tiroidieni sunt iniiai sau
1ntrerupi
/+
)armacocinetic$:
7ciuni: stimulea# secreia insulinei endo$ene de la nivelul celulele 8 din
pancreas! scade $licemia at't la persoanele s#n#toase c't i la cele cu diabet. 9a
administrare de lun$# durat#! efectele e>trapancreatice (sensibilitate periferic# crescut#
la insulin#! reducerea produciei (epatice baale de $luco#) contribuie la aciunea
(ipo$licemiant#.
7bsorbia: este aproape complet# dup# administrare oral#! aciunea
(ipo$licemiant# apare dup# 45*%0 minute i este ma>im# la /!5*3ore. &reterea doei de
glibenclamid! duce la creterea nivelurilor serice! fapt dovedit de 7:&. :tudii cu doe
multiple de glibenclamid au dus la reultate similare cu cele obinute 1n studii cu o
sin$ur# do# de glibenclamid! ceea ce indic# faptul c# medicamentul nu se acumulea#
1n esuturi. :c#derea concentraiei serice la persoanele s#n#toase! se face bifaic!
eliminarea total# obin'ndu*se la /0(. Cn studiile cu o sin$ur# do#! pe persoane
s#n#toase la care administrarea medicamentului s*a f#cut a jeun! nivelul i durata de
sc#dere a $licemiei sunt proporionale cu doa administrat# i cu 7:&. .fectul de
sc#dere al $licemiei persist# timp de 34(! de la administrarea unei sin$ure doe de
glibenclamid. 9a administrarea unor doe repetate! la pacienii diabetici! nu e>ist# o
corelare e>act# 1ntre nivelul medicamentului 1n s'n$e i 7:&. ;n studiu de un an pe
pacieni diabetici! tratai cu glibenclamid a ar#tat c# nu e>ist# o corelaie e>act# 1ntre
doa administrat# i nivelul seric obinut.
Durat#: la administrare a jeun! la pacieni diabetici! acinea (ipo$licemic# poate
persista mai mult de 34(. In$estia de alimente nu afectea# vitea sau aria de absorbie.
9a persoanele cu afeciuni (epatice sau renale! concentraiile serice pot fi mai mari.
Metaboliare: se metaboliea# 1n derivatul s#u principal: 4*trans*
(idro>i$libenclamid i secundar 3*cis*(idro>i$libenclamid. 7ceti metabolii nu
contribuie semnificativ la aciunea (ipo$licemic#! deoarece sunt foarte puin activi:
/A400! respectiv /A40 din activitatea glibenclamidului (la iepuri).
Distribuia: este substanial crescut# 1n bil#! pare s# traversee placenta! nu se
cunoate dac# trece de bariera placentar#. :e lea$# puternic de proteine! @--K (pentru
glibenclamid)! @-)K (pentru metabolitul principal 4*trans*(idro>i$libenclamid).
Deplasarea de pe situsurile proteice de le$are! poate duce la efecte (ipo$licemice
severe. In vitro! le$area glibenclamidului se face predominant neionic! pe c'nd la
celelalte sulfoniluree (clorpropamid, tolbutamid, tolazamid) se face predominant ionic.
Medicamentele cu pJ acid (fenilbutazon, warfarin! salicilai) deplasea#
glibenclamidul de pe situsurile proteice de le$are i formea# o le$#tur# ionic# cu
proteinele.
.liminarea: pare a fi complet metaboliat! probabil la nivel (epatic! este e>cretat
ca metabolii 1n urin# i fecale! apro>imativ 1n proporii e$ale. .ste minim 1nlocuit prin
(emodiali#. 7ceast# e>creie pe dou# c#i este calitativ diferit# de celelelate
sulfoniluree! ce sunt eliminate ma=oritar prin urin#.
Timpul de 1n=um#t#ire: /!4*/!+( (glibenclamid) sau apro>imativ /0( (pentru
glibenclamid i metabolii). 9a pacienii cu afeciuni renale severe! cleneance*ul poate fi
sc#ut i timpul de 1n=um#t#ire prelun$it.
*ficiena terapeutic$:
.ste bine cunoscut faptul c# diabetul a(arat de tip II este caracteriat prin dou#
mecanisme patolo$ice: deficit de insulin# i insulino*reisten#. &ele mai cunoscute i
/-
utiliate antidiabetice orale acionea# tocmai 1n sensul amelior#rii acestor mecanisme!
astfel:
Glibenclamid: stimulea# secreia de insulin#
etformin: 1mbun#t#ete utiliarea periferic# a $lucoei! in(ib# $luconeo$enea
(epatic#! scade absorbia intestinal# de $luco#! scade o>idarea aciilor $rai.
Cn ultimii ani! un interes deosebit s*a manifestat pentru terapia oral# asociat# 1n diabetul
a(arat de tip II care s# fie iniiat# c(iar de la debutul clinic al bolii. 7ceasta presupunea
p'n# acum administrarea concomitent# a dou# produse cu mecanisme de aciune
diferite. 7v'nd 1n vedere c# ma=oritatea pacienilor necesit# tratament combinat pentru a
a=un$e la nivelul $licemic dorit i pe termen lun$ doar 30*30K din pacieni sunt
controlai eficient prin monoterapie! un nou concept terapeutic a fost lansat recent pe
plan internaional (aprobat i de ,D7 1n :;7). 7cesta const# 1ntr*o combinaie fi># de
glibenclamid i metformin care este preent# i pe piaa rom'neasc# 29IN?M.T
(glibenclamid 3!5m$Rmetformin 400m$). 7r$umentele care au dus la devoltarea
acestui nou concept au urm#rit 1n principal:
?binerea unui control $licometabolic superior monoterapiei. <arametrii
urm#rii timp de 3 ani la pacieni aflai 1n terapie combinat# (sulfonilureeRmetformin)
versus monoterapie cu sulfoniluree au ar#tat urm#toarele reultate (;V<D: 3+): ,<2 S
/40 m$Adl 3)K versus /-K! Jb7/c S )K: 33K versus 3/K! pacieni care nu necesit#
terapie cu insulin# -3K versus %4K
fi%-.- :c#derea Jb7/c 1n funcie de timp 1n momoterapie i terapie combinat#
<revenirea eficient# a complicaiilor pe termen lun$ datorate diabetului
Terapia combinat# determin# o sc#dere mai accentuat# a Jb7/c fa# de monoterapie.
"eultatele preentate mai sus au o importan# deosebit# tiut fiind faptul c# pentru
fiecare cretere cu /K a Jb7/c crete riscul complicaiilor astfel:
Tabel-/- &reterea procentual# a factorilor de risc la creterea cu /K a Jb7/c
30
?binerea unor beneficii suplimentare: sc#derea evident# pe termen lun$ a
$reut#ii corporale! reducerea semnificativ# a nivelelor serice de colesterol i tri$liceride
la pacienii cu dislipidemii
Tolerabilitate crescut# datorit# doelor terapeutice mai sc#ute din fiecare
in$redient activ
Mai uor de administrat! complian# crescut# la tratament
Cnt'rierea 1n timp a necesit#ii terapiei cu insulin#
:c#derea semnificativ# a costurilor fa# de sc(ema terapeutic# care presupune
asocierea a 3 produse diferite ce conin glibenclamid i metformin H
5
I.
<entru a reconfirma eficacitatea i tolerabilitatea tratamentului cu 29IN?M.T!
specialitii rom'ni 1n domeniu au derulat! sub monitoriarea companiei Nerlin &(emie!
un studiu prospectiv pe un num#r de 55- pacieni urm#rii timp de /3 s#pt#m'ni. 7stfel!
studiul relev# faptul c# tratamentul cu 29IN?M.T a redus semnificativ nivelul
$licemiei de la valori de 3/5.34 (55.55 m$Adl) la /3+.)+ (3%.30 m$Adl). "eultate foarte
bune au fost 1nre$istrate 1n special la pacienii anterior netratai. ? ameliorare
semnificativ# a controlului metabolic a fost obinut# at't la pacienii aflai anterior pe
monoterapie c't i la cei aflai pe terapie oral# combinat#. Cn cursul studiului a fost
raportat un sin$ur ca de (ipo$licemie (0!/+K). .ficiena tratamentului cu 29IN?M.T
a fost evaluat# ca foarte bun# i bun# la -4!)3K dintre pacieni. ,a# de terapia clasic#
cu unul sau dou# antidiabetice orale! 29IN?M.T asi$ur# pacienilor un control
$licemic mai eficient! cu numai 3 comprimateAi precum i reducerea complicaiilor
datorate diabetului ((ipertensiune arterial#! complicaii renale i complicaii oculare).
:tudiile clinice au ar#tat de asemenea c# nu modific# $reutatea corporal# i determin#
reducerea colesterolului i a tri$liceridelor. ;n alt avanta= important este acela c# terapia
oral# cu 29IN?M.T 1nt'rie abordarea tratamentului cu insulin# (dupa 3 ani de
tratament cu 29IN?M.T doar )K din pacieni au necesitat terapie cu insulin#) H
%
I.
"eultatele studiului ;V<D: ( ;nited Vin$dom <rospective Diabetes :tudW)! 1n
cadrul c#ruia au fost evaluate glibenclamidul i clorpropamidul, au infirmat dou#
presupuse efecte adverse ale sulfonilureicelor. Cn primul r'nd! ele nu conduc la
epuiarea celulelor 8 insulare! ci din contr#! producia de insulin# pe parcursul
1ntre$ului studiu a fost meninut# la un nivel mai 1nalt dec't cu alte medicamente. Cn al
doilea r'nd! pe 1ntrea$a perioad# a studiului (/0 ani)! nu s*a observat o cretere a
riscului cardiovascular sau a mortalit#ii cardiovasculare sub tratamentul cu
sulfonilureice H.rror: "eference source not foundI.
.venimentele (ipo$licemice ap#rute la asocierea glibenclamidRclorpropamid au
fost mult mai numeroase dec't cele datorate tratamentului cu glipizid! iar cele ap#rute la
asocierea glibenclemidRtolbutamid mai puine dec't cele de la glipizid i
tolazamidRacetohexamid! au dovedit studii clinice pe /3.-%3 pacieni 1n v'rst# tratai cu
sulfoniluree H
)
I.
)orme farmaceutice(preparate autori"ate +n Rom&nia
29IN.5&97MID! compr 5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere > /0 compr! 9arop(arm!
"om'nia
29IN.5&97MID 9<J /!)5! compr /!)5m$ glibenclamid! cutie > % blistere > 30
compr! 9abormed! "om'nia
29IN.5&97MID 9<J /!)5! compr /!)5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere > 30
compr! 9abormed! "om'nia
3/
29IN.5&97MID 9<J /!)5! compr /.)5m$ glibenclamid! cutie > /00 blistere > 30
compr! 9abormed! "om'nia
29IN.5&97MID 5 m$! compr 5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere > /0 compr! 7rena
2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 5 m$! compr 5m$ glibenclamid! flacon > /00 compr! 7rena 2roup!
"om'nia
29IN.5&97MID 5 m$! compr 5m$ glibenclamid! cutie > /00 blistere > /0 compr!
7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 75TINI?TI&. /!)5 m$! compr /!)5m$ glibenclamid! cutie > 3
blistere > /0 compr! 7ntibiotice! "om'nia
29IN.5&97MID 75TINI?TI&. 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere
> /0 compr! 7ntibiotice! "om'nia
29IN.5&97MID 7".57 /!)5m$! compr /!)5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere >
/0 compr! 7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 7".57 /!)5m$! compr /!)5m$ glibenclamid! flacon > /00 compr!
7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 7".57 /.)5m$ ! compr! /.)5m$ glibenclamid! cutie > /00 blistere
> /0 compr! 7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 7".57 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere > /0
compr! 7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 7".57 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! flacon > /00 compr!
7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 7".57 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! cutie > /00 blistere >
/0 compr! 7rena 2roup! "om'nia
29IN.5&97MID 9<J 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! cutie > % blistere > 30
compr! 9abormed! "om'nia
29IN.5&97MID 9<J 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! cutie > 3 blistere > 30
compr! 9abormed! "om'nia
29IN.5&97MID 9<J 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! cutie > /00 blistere > 30
compr! 9abormed! "om'nia
NIDI7N! caps 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > 4 blistere > 5 caps! 7rena
2roup! "om'nia
NIDI7N! caps 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > /00 blistere > 5 caps!
7rena 2roup! "om'nia
29IN?M.T! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > 3 blistere >
30 compr! Nerlin &(emie! 2ermania
29IN?M.T! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > 3 blistere >
30 compr! Nerlin &(emie! 2ermania
29IN?M.T! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > 4 blistere >
30 compr! Nerlin &(emie! 2ermania
29IN?M.T! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > 5 blistere >
30 compr! Nerlin &(emie! 2ermania
29I,?"MI5! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > % blistere
> /0 compr! 9abormed! "om'nia
29I,?"MI5! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR400m$ metformin! cutie > /00
blistere > /0 compr! 9abormed! "om'nia
29;&?M75&.X 500m$A3!5m$! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR500m$
metformin! cutie > 3 blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
33
29;&?M75&.X 500m$A3!5m$! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR500m$
metformin! cutie > 4 blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
29;&?M75&.X 500m$A3!5m$! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR500m$
metformin! cutie > % blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
29;&?M75&.X 500m$A3!5m$! compr filmate 3!5m$ glibenclamidR500m$
metformin! cutie > + blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
29;&?M75&.X 500m$A5m$! compr filmate 5m$ glibenclamidR500m$ metformin!
cutie > 3 blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
29;&?M75&.X 500m$A5m$! compr filmate 5m$ glibenclamidR500m$ metformin!
cutie > 4 blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
29;&?M75&.X 500m$A5m$! compr filmate 5m$ glibenclamidR500m$ metformin!
cutie > % blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
29;&?M75&.X 500m$A5m$! compr filmate 5m$ glibenclamidR500m$ metformin!
cutie > + blistere > /5 compr! MercL :ante! ,rana
M75I5I9 /!)5m$! compr /!)5m$ glibenclamid! flacon > /30 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
M75I5I9 3!5m$! compr 3!5m$ glibenclamid! flacon > /30 compr! Nerlin &(emie!
2ermania H.rror: "eference source not foundI
Conservare: at't formul#rile convenionale c't i cele microniate se p#strea# la
temperaturi de /5*30Y&! bine 1nc(ise! 1n ambala=ul ori$inal! iar combinaiile fi>e ferite
de lumin# i sub 35Y&
Consilierea pacientului:
Importana evalu#rilor clinice i de laborator re$ulate! inclu'nd determin#rile
$licouriei i $licemiei
Importana respect#rii dietei i a e>erciiilor fiice
"isc de (ipo$licemie! cunoaterea simptomelor i tratamentul reaciilor
(ipo$licemice! cunoaterea condiiilor ce predispun la apariia acestora
&omplian# fa# de primul i al doilea eec terapeutic la folosirea derivailor de
sulfoniluree
Importana anun#rii medicului la folosirea unei alte terapii! inclusiv a ?T&*
urilor sau a altor afeciuni ce ar putea interaciona
Importana anun#rii medicului 1n caul unei sarcini! 1n caul dorinei de a
r#m'ne 1ns#rcinat# sau al al#pt#rii
<acientul trebuie informat despre toate efectele adverse i de faptul c# oric'nd se
poate adresa unui medic
Re%lement$ri le%islative cu privire la eliberarea din farmacie:
:e eliberea# din farmacii pe prescripie medical# <*%9.
Cncep'nd cu data de 0/./0.300% intr# 1n vi$oare prevederile ordinelor M:A&57:
nr. /0%/A435A300% privind aprobarea or$ani#rii i desf#ur#rii <ro$ramului 5aional de
Diabet Qa(arat! nr. //+/A4%0A300% privind modificarea si completarea 5ormelor
metodolo$ice de aplicare a &ontractului*cadru si J2 nr. /30%A300% privind modificarea
ane>ei nr.3 la J2 nr. )0%A300% ce cuprinde denumirile comune internaionale ale
33
medicamentelor antidiabetice de care beneficia# asi$uraii 1n tratamentul ambulatoriu
de specialitate.


,lipi"id
/*ciclo(e>il*3*HHp*H3*(5*metil*pirain*carbo>amido)etilIfenilIsulfonilIuree
Indicaii terapeutice:
Cn diabetul a(arat sin$ur sau 1n combinaie fi># cu metforminul! ca i ad=uvant
al dietei 1n mana$ementul diabetului a(arat de tip II! non*insulinodependent! la
pacienii a c#ror (iper$licemie nu poate fi controlat# numai prin diet#. ,olosit 1n
combinaie cu una sau mai multe antidiabetice orale sau cu insulin#! ca i ad=uvant al
dietei i e>erciiilor fiice! la pacienii ce nu pot fi controlai numai prin acestea iAsau
monoterapie. &a i terapie alternativ# 1n diabetul a(arat tip II! la pacieni ce au fost
tratai cu insulin#. ;til 1n combinaii cu terapia insulinic#! pentru a 1mbun#t#i controlul
$licemic i pentru a sc#dea doa de insulin#! la unii pacienii cu diabet a(arat tipul II.
5u este folositor 1n monoterapie la pacienii cu diabet a(arat I! aici este necesar#
terapia cu insulin#. 5u se folosete de asemenea ca monoterapie la persoanele ce
preint# complicaii ale diabetului ca: acido#! ceto# sau com#.
34
od de administrare !i do"e (aduli !i copii)# atitudine la omiterea unei do"e:
Doele se a=ustea# 1n funcie de toleran# i determin#rile $licouriei i a
$licemiei. :e monitoriea# (emo$lobina $licoilat# ((emo$lobina 7/c! Jb7/c) pentru
a determina doa minim# eficient# i petru a detecta primul sau al doilea eec terapeutic.
:e administrea# tabletele convenionale sau cele cu eliberare prelun$it# o dat#
pe i! de obicei cu micul de=un. 7dministrarea formelor convenionale se face la 30
minute dup# mas#. 7dministrarea formelor fi>e cu metformin! se face o dat# pe i! o
dat# cu m'ncarea. ;nii pacienii dau un r#spuns mai bun la administrarea tabletelor
convenionale 1n 3*3 doe ilnice. &'nd doa ilnic# dep#ete /5m$Ai (formulare
convenional#)! doa se divide 1n 3*3 administr#ri! iar administrarea se face dup# o mas#
bo$at# 1n calorii. Tabletele cu administrare prelun$it# nu se divid! nu se rup sau
sf#r'm#! ele trebuind s# fie 1n$(iite ca atare.
9a persoanele care nu au mai fost tratate niciodat#! aduli (formul#ri
convenionale): iniial 5 m$Ai! creterea doei se face cu 3!5*5m$Ai! la interval de 3*)
ile! ma>imul fiind de /5 m$AiG (formul#ri cu cedare prelun$it#): iniial 5m$Ai! doele
se a=ustea# pe baa a cel puin dou# valori $licemice a jeun similare! obinute la
minimum ) ile dup# ultima a=ustare.
9a persoanele transferate de la formul#ri convenionale la cele cu eliberare
prelun$it#! la 1nceput se administrea# ec(ivalentul doei de pe o i! tot o dat#! sau se
administrea# o tablet# cu eliberare prelun$it# 5m$Ao dat# pe i! i se observ# profilul
acesteia.
9a persoanele transferate de la un alt antidiabetic oral! se individualiea# doa
iniial# de glipizid! de obicei 5*/0 m$Ai! cel#lalt antidiabetic oral poate fi 1ntrerupt
brusc. <acienii ce sunt transferai de la un alt derivat de sulfoniluree cu un timp de
1n=um#t#ire mai lun$ (e>: clorpropamid)! trebuiesc monitoriai pentru riscul crescut de
a avea episoade (ipo$licemice 1n primele dou# s#pt#m'ni! datorit# remanenei primului
derivat 1n corp. ;n interval de 3*3 ile f#r# terapie poate fi benefic! 1nainte de a 1ncepe
terapia cu glipizid (formul#ri convenionale)! la pacienii ce au fost tratai cu
clorpropamid! mai ales dac# $licemia a fost controlat# adecvat cu acesta.
9a pacienii ce sunt transferai de la terapia cu insulin#! iniial se folosesc
5m$Ai! dac# se foloseau T30 unit#i insulin#Ai! i se reduce insulina cu 50K.
"etra$erea insulinei din sc(ema terapeutic# se face $radual! a=ustarea doei de glipizid
se face prin creteri cu 3!5*5m$Ai la intervale de cel puin c'teva ile.
Doa de meninere poate varia considerabil! de la 3!5*40m$Ai. &ei mai muli
pacieni au nevoie de 5*35 m$Ai (formul#ri convenionale) sau 5*/0 m$Ai (formul#ri cu
eliberare prelun$it#)! dar pot fi necesare i doe mai mari.
Cn caul terapiei combinate cu un alt antidiabetic oral! tabletele cu eliberare
prelun$it# de glipizid! se administrea# iniial 1n doe de 5 m$Ai! combinaiile fi>e:
3!5m$ glipizidR350m$ metformin o dat#Ai 1n timpul mesei! la pacienii ce nu au mai
fost tratai cu antidiabetice. Doele se a=ustea# dup# titr#rile corespun#toare. Cn caul
unei (iper$licemii severe ($licemie a jeun peste 3+0*330m$Adl)! se folosesc din
combinaiile fi>e 3!5m$ glipizidR500m$ metformin de dou# oriAi. Doa poate fi
crescut# cu o tablet#Ai (terapia continu# e>act aa cum a fost iniiat#! cu tablete de
3!5m$ glipizidR350m$ metformin! sau 3!5m$ glipizidR500m$ metformin)! la interval de
dou# s#pt#m'ni! p'n# c'nd se atin$e doa minim# util# pentru a controla $licemia. Doa
ma>im#Ai este de /0m$ glipizid i 3$ metformin. 9a pacienii la care nu a fost
1ndea=uns controlat# $licemia prin monoterapie! se administrea# dou# doe de 3!5 sau
5m$ glipizid i 500m$ metformin, dimineaa i seara. Doa iniial# de combinaie fi>#
35
nu trebuie s# dep#easc# doa ma>im# ilnic# admis# de glipizid sau metformin. Doele
sunt titrate! creterile nu se fac cu mai mult de 5m$ glipizidR500m$ metforminAi! p'n#
la atin$erea doelor controlului $licemic. Doa ma>im# admis# la persoanele care au
mai fost tratate anterior cu antidiabetice orale este de 30m$ glipizidR3$ metforminAi.
7ceti pacieni trebuie monitoriai pentru depistarea semnelor sau simptomelor de
(ipo$licemie! 1n urma sc(imb#rii. :c(imbarea tratamentului cu doe ec(ivalente! se
face pe baa testelor clinice. Doa ma>im# admis# la aduli (formul#ri convenionale)
este de /5m$Ao dat# i 40m$Ai! (formul#ri cu eliberare prelun$it#) 30m$Ai! (combinaii
fi>e) /0m$ glipizidR3$ metforminAi. 9a pacienii cu afeciuni (epatice (formul#ri
covenionale)! iniial 3!5m$Ai! doa de meninere se conserv#! (formul#ri cu eliberare
prelun$it#)! at't doa iniial# c't i cea de mentenan# sunt conservative! a=ustarea
acestora se face cu mare $ri=#! 1n $eneral la pacienii cu afeciuni severe (epaticeG nu se
folosesc.
9a pacienii cu afeciuni renale! doele iniiale i de meninere sunt conservative!
nu se recomand# a se folosi deloc la persoanele cu afeciuni severe renale. :e
recomand# de asemenea monitoriarea doelor.
9a pacienii 1n v'rst# se administrea# iniial o do# de 3!5m$Ai (tablete
convenionale) i 5m$Ai (eliberare prelun$it#)! iar la formul#rile fi>e se folosesc doe
iniiale i de mentenan# conservative. Doa se a=ustea# 1n funcie de test#rile cliniceG
orice a=ustare a combinaiilor fi>e ce conin metformin! trebuie f#cut# dup# evaluarea
$radului insuficienei renale. 5u trebuie folosit# doa ma>im# admis# a combinaiilor
fi>e. 9a pacienii debilitai sau malnutrii! doele iniiale i de mentenan# at't la
formul#rile convenionale c't i la cele cu eliberare prelun$it# sunt cele conservative! iar
la formul#rile fi>e nu se folosesc doele ma>ime.
Dac# se omite o do#! aceasta se ia c't mai repede cu putin#! dac# de=a trebuie
administrat# o nou# do#! doa nu se dublea#. :e administrea# numai o do#G
dublarea acesteia put'nd duce la (ipo$licemie.
Reacii adverse (inciden$ !i %ravitate) !i tratamentul lor:
Cn ;:7 1n studiile controlate! frecvena i $ravitatea reaciilor adverse a fost
foarte sc#ut#: //!+K au raportat reacii adverse i numai /!5K au necesitat 1ntreruperea
tratamentului.
9a formul#rile convenionale se observ#:
Jipo$licemie
Tulbur#ri di$estive: anore>ie! $rea#! vom#! pirois! $astral$ii! diaree /!43K
sau constipaie /KG par a fi 1n relaie cu doa! dac# doa este sc#ut# dispar
Icter colestatic! (epatoto>icitate! apare foarte rar! ca 1n care trebuie oprit#
terapia
Tulbur#ri dermatolo$ice: reacii aler$ice ale pielii ca ras(! eritem! erupii
morbiliforme sau maculopapulare! urticarie! prurit! eceme la /!43K. 7ceste reacii pot
disp#rea cu timpul! dac# totui persist#! tatamentul trebuie oprit. <orfiria cutanat#
tardiv# a fost de asemenea raportat#
,otosensibilitate
"eacii (ematolo$ice: leucopenie! a$ranulocito#! trombocitopenie! anemie
(emolitic#! anemie aplastic#! pancitopenie! creterea 7:T! 79T! fosfataei alcaline
"eacii metabolice: porfirie (epatic# i reacii disulfiram*liLe au fost raportate
la sulfoniluree. 9a oareci! pretratai cu glipizid, nu s*a observat acumulare de
3%
acetalde(id# dup# administrarea etanolului. Datele clinice au ar#tat c# glipizidul are o
inciden# foarte rar# a reaciilor disulfiram*liLe.
"eacii endocrine: cauri de (iponatriemie i de sindrom de secreie
nepotrivit# a (ormonului antidiuretic (:I7DJ)
"eacii :5&: confuie! mi$rene 3K! fati$abilitate! ameeli! letar$ie! tinitus!
verti= sunt de obicei tranitorii i rareori cer 1ntreruperea tratamentului
9a cele cu eliberare prelun$it# pot s# apar#: astenie! mi$rene! durere! ameeal#!
confuie! nervoiate crescut#! tremor! diaree! (ipo$licemie i flatulen#.
9a combinaiile fi>e de glipizid cu metformin! pot ap#rea infecii ale tractului
respirator superior! diaree! confuie! (ipertensiune! $rea#! vom#! dureri musculo*
sc(eletale! dureri abdominale! mi$rene i infecii ale tractului urinar.
Contraindicaii !i precauii (sarcin$# al$ptare# v&rstnici# insuficien$ renal$ sau
'epatic$):
Jipersensibilitate cunoscut# la $lipiid sau alt# substan# din formulare
Diabet a(arat complicat cu acido#! ceto# sau com#! cauri 1n care este
necesar# terapia cu insulin#
&a i monoterapie 1n diabetul a(arat tipul I
<recauii 1n caul efectelor cardiovasculare
<oate ap#rea de asemenea (ipo$licemia. Jipo$licemia apare rar la doe
uuale i este de obicei uoar#. Jipo$licemie sever# poate ap#rea la pacienii 1n v'rst#!
malnutrii sau cei cu insuficien# pituitar#! (epatic#! sau renal#. .>erciiile epuiante!
in$estia de alcool! aportul sc#ut caloric! sau folosirea glipizidului 1mpreun# cu un alt
antidiabetic oral pot crete riscul apariiei (ipo$licemiei. De aceea selecia pacienilor i
doarea e>act# a tratamentului sunt foarte importante pentru a evita inducerea
(ipo$licemiei.
:e poate pierde controlul $licemiei 1n caul concur#rii unor perioade de stres:
febr#! traume! infecii! intervenii c(irur$icale. .ficiena oric#rui antidiabetic oral 1n
sc#derea $licemiei la un nivel dorit! scade la o mare parte a pacienilor! 1n timp! datorit#
pro$resiei bolii sau sc#derii r#spunsului la terapie. 7cest fenomen este cunoscut sub
numele de eec secundar. :e cere 1ntreruperea temporar# a glipizidului i administrarea
insulinei. ,olosirea tabletelor cu eliberare prelun$it# se face cu precauie la persoanele
cu ocluii $astro*intestinale severe! datorit# obstruciilor ce pot ap#rea. 7tunci c'nd
glipizidul este folosit 1n combinaii fi>e cu metforminul se iau 1n calcul i precauiile i
contraindicaiile acestuia.
7feciuni renale sau (epatice: metaboliarea i e>creia $lipiidului pot fi
1nt'riate la pacienii ce sufer# de afeciuni renale i (epaticeG dac# la aceti pacieni
apare (ipo$licemia! aceasta poate fi prelun$it# i trebuie instituit imediat tratamentul
anti(ipo$licemic. 7feciunile renale i (epatice pot duce la creterea nivelului de
glipizid din s'n$e! iar afeciunile renale pot de asemenea diminua capacitatea
$luconeo$enic#! ambele efecte duc'nd la risc crescut de (ipo$licemie.
Cn timpul sarcinii! nu este recomandat a fi folosit! dein'nd $radul & de risc.
Datorit# recentelor informaii ce su$erea# c# o valoare anormal# a $licemiei 1n timpul
sarcinii este asociat# cu un $rad ridicat de malformaii con$enitale! muli specialiti
recomand# folosirea insulinei pe timul sarcinii pentru a obine valori ale $licemiei c't
mai apropiate de normalitate. Glipizidul a fost $#sit ca fiind moderat fetoto>ic 1n studii
pe obolani la doe 1ntre 5*50m$AL$ corp. .fectul este perinatal i se crede c# este 1n
3)
relaie direct# cu aciunea farmacolo$ic#! (ipo$licemic# a glipizidului. :tudii
desf#urate pe obolani i iepuri nu au dus la nici un reultat terato$enic. Datorit#
faptului c# nu s*au putut face studii pe femei 1ns#rcinate! tratamentul trebuie urmat doar
dac# potenialul beneficiu =ustific# riscul la care este e>pus fetusul. Jipo$licemie sever#
prelun$it# (4*/0 ile) a fost raportat# la nou*n#scuii a c#ror mam# a folosit derivai de
sulfoniluree 1n timpul travaliului. 7ceast# reacie a fost raportat# mai frecvent la
derivaii cu timp de 1n=um#t#ire mai lun$. Dac# glipizidul este folosit 1n timpul
maternit#ii! ar trebui 1ntrerupt cu cel puin o lun# 1nainte de natere.
5u este cunoscut dac# trece sau nu 1n laptele matern! dei ali derivai de
sulfoniluree o fac! totui se recomand# 1ncetarea tratamentului sau 1ntreruperea al#pt#rii.
9a copii nu s*a stabilit si$urana i eficiena tratamentului. Totui 7D7
consider# c# se poate folosi 1n diabetul a(arat de tip II la copii! datorit# complianei!
comodit#ii i lipsei de ar$umente care s# demonstree c# tratamentul cu insulin# este
mai eficient.
9a pacienii 1n v'rst# i cei cu afeciuni (epatice sau renale! crete riscul de
(ipo$licemie! se recomand# precauii la doare. Cn insuficien# (epatic# sau renal#! se
recomand# a nu se folosi medicamentul.
;n studiu pe obolani desf#urat timp de 30 de luni i pe oareci timp de /+
luni cu doe mai mari de )5 de ori dec't doele obinuite folosite la om! au demonstrat
c# glipizidul este lipsit de carcino$enitate. Testele de muta$enicitate bacteriale i in
vivo! au fost de asemenea ne$ative. :tudii pe obolani de ambele se>e! cu doe de )5 de
ori mai mari dec't cele umane au ar#tat c# $lipiidul nu afectea# de loc fertilitatea.
Interaciuni (medicament(medicament !i medicament(aliment):
7ciunea (ipo$licemic# a glipizidului poate fi potenat# de unele medicamente
cum ar fi: 7I5:! diferii aoli! salicilai! sulfonamide! cloramfenicol, probenecid!
cumarine! IM7?! 8*blocante. 9a iniierea tratamentului cu aceste medicamente!
pacientul ce urmea# un tratament cu glipizid trebuie monitoriat 1n vederea apariiei
(ipo$licemiei! iar c'nd tratamentul este 1ntrerupt se urm#rete pierderea controlului
$licemic. Testele in vitro pe ser uman indic# faptul c# glipizidul se lea# diferit fa# de
tolbutamid i nu interacionae# cu salicilaii sau dicumarolul! cu toate astea se cere
mare atenie la doarea glipizidului c'nd se folosete concomitent cu aceste terapii.
7lte medicamente sunt (iper$licemiante i pot duce la pierderea controlului
$licemic: tiaide! alte diuretice! corticosteroii! fenotiaine! a$eni tiroidieni! estro$eni!
contraceptive orale! fenitoin, acid nicotinic! simpatomimetici! blocani ai canalelor de
calciu i izoniazid. 9a iniierea acestora se monitoriea# pierderea controlului $licemic!
iar la 1ntreruperea lor (ipo$licemia.
:*a raportat o potenial# interaciune 1ntre miconazolul administrat oral i
glipizid! dac# aceasta apare i la administrarea topic#! i.v.! sau va$inal#! 1nc# nu se tie.
.fectul administr#rii concomitente cu fluconazol a fost demonstrat 1ntr*un studiu
placebo controlat pe voluntari s#n#toi. Toi subiecii au primit glipizid i o sin$ur# do#
de /00m$Ai de fluconazol timp de ) ile. <rocentul de persoane la care 7:& a crescut
dup# administrarea fluconazolului a fost de 5%!-K.
Tratamentul cu glipizid crete aciunea $licoidelor di$italice.
<ot ap#rea interaciuni la folosirea concomitent# de medicamente ce se lea$#
puternic de proteine! de aceea $lipiidul trebuie doat 1n mod repetat dac# se folosete
concomitent cu urm#toarele terapii:
3+
Tabel-0- Medicamente ce interacionea# cu glipizidul i efectele interaciunii lor
medicament interaciuni comentarii
alcool reacii disulfiram*liLe! cu
inciden# destul de rar#
antifun$ice creterea concentraiei plasmatice
a glipizidului! cu risc crescut de
(ipo$licemie
anticoa$ulante
orale
glipizidul poate dislocui sau poate
fi dislocuit din situsurile de le$are
ale proteinelor de c#tre
anticoa$ulantele orale
se folosete cu precauie
1mpreun# cu medicamentele cu
afinitate crescut# pentru
proteine
8*blocante afectarea toleranei $licemice!
creterea frecvenei i $ravit#ii
(ipo$licemiei i a complicaiilor
induse de aceasta
dac# terapia cu 8*blocante este
necesar#! este de preferat a se
folosi un derivat 8
/
selectiv
blocani ai
canalelor de calciu
pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
blocani ai canalelor de calciu
cloramfenicol intensificarea efectelor
(ipo$licemice
monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
cloramfenicol
cimetidin in(ib# metabolismul (epatic al
glipizidului i duce la poteniale
efecte (ipo$licemice
a=ustarea doei de glipizid poate
fi necesar# la iniierea i
1ntreruperea tratamentului cu
cimetidin
contraceptive orale pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
contraceptive orale
corticosteroii pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
corticosteroii
dicumarol nu poate dislocui dicumarolul din
situsurile de le$are proteic#
se administrea# cu precauie la
folosirea concomitent# cu
medicamente cu afinitate
crescut# proteic#
diuretice non*
tiaidice
pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
diuretice tiaidice
3-
diuretice tiaidice pot e>acerba diabetul a(arat creterea necesarului de
antidiabetice
estro$eni pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
estro$eni
hidantoina glipizidul poate dislocui sau poate
fi dislocuit din situsurile de le$are
proteic# de c#tre hidantoina
se folosete cu precauie
1mpreun# cu medicamentele cu
afinitate crescut# pentru
proteine
indoprofen nu poate dislocui indoprofenul
din situsurile de le$are proteic#
se folosete cu precauie
1mpreun# cu medicamentele cu
afinitate crescut# pentru
proteine
izoniazid poate e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
izoniazid
IM7? cresc severitatea efectelor
(ipo$licemice
monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
IM7?
niacin poate e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
niacin
7I5: glipizidul poate dislocui sau poate
fi dislocuit din situsurile de le$are
proteic# de c#tre 7I5:
se folosete cu precauie
1mpreun# cu medicamentele cu
afinitate crescut# pentru
proteine
fenotiaine pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
fenotiaine
fenitoin poate e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
fenitoin
probenecid creterea severit#ii efectelor
(ipo$licemice
monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
probenecid
rifampicin pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
rifampicin
salicilai nu poate dislocui salicilaii din se folosete cu precauie
30
situsurile de le$are proteic# 1mpreun# cu medicamentele cu
afinitate crescut# pentru
proteine
sulfonamide glipizidul poate dislocui sau poate
fi dislocuit din situsurile de le$are
proteic# de c#tre sulfonamide
se folosete cu precauie
1mpreun# cu medicamentele cu
afinitate crescut# pentru
proteine
simpatomimetice pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
simpatomimetice
a$eni tiroidieni pot e>acerba diabetul a(arat monitoriarea iniierii i
1ntreruperii tratamentului cu
a$eni tiroidieni
)armacocinetic$:
7bsorbia: este uniform#! rapid# i aproape complet#: +0*/00K din doa
administrat# oral. <icul se 1nre$istrea# la /5*30 minute dup# in$erare! iar efectul
(ipo$licemic durea# p'n# la 34(! dac# se administrea# a jeun. 7bsorbia este
1nt'riat# de administrarea 1mpreun# cu m'ncarea! la formul#rile convenionale! dar nu
afectea# picurile concentraiilor serice obinute! absorbia total# sau distribuia.
<icurile serice $enerate de administrarea formul#rilor convenionale sunt 1nt'riate cu
30*40 minute! la administrarea dup# mas# fa# de cea a jeun. 7stfel! glipizidul este mai
eficient administrat cu 30 de minute 1nainte de mas#! dec't 1n timpul mesei! au
demonstrat mai multe teste. <icurile serice $enerate de o do# de combinaie fi># sunt
1nt'riate cu /(. In$estia alimentelor nu afectea# r#spunsul $licemic! sau timpul 1n care
se desf#oar# absorbia tabletelor cu eliberare prelun$it#. <icurile concentraiilor
san$uine dup# administrarea tabletelor cu eliberare prelun$it# concomitent cu alimente
sunt crescute.
Distribuia: dup# administrarea i.v. la oareci! glipizidul s*a distribuit ma=oritar la
nivelul ficatului i s'n$elui! cu mici concentraii i 1n pl#m'ni! rinic(i! miocard! $lande
salivare! $lande adrenale adrenals retroscapular fat. Cntr*un studiu autoradio$rafic
realiat pe oareci! metaboliii i $lipiidul radioactiv nu au fost detectai la nivelul
creierului! m#duvei spin#rii i la fetusul femelelor $estante. Cntr*un alt studiu! au fost
detectate valori foarte mici de radioactivitate la fetusul obolanilor tratai cu glipizid
radioactiv. 9a oameni! concentraii mici de glipizid apar i la nivelul bilei i valori foarte
sc#ute s*au $#sit 1n eritrocite i saliv#. 5u se cunoate dac# trece 1n laptele matern.
Molumul de distribuie aparent dup# administrarea i.v. este de //l! ce indic# localiarea
1n compartimentul e>tracelular. 9e$area de proteine este mare! -3*--K la o or# dup#
administrarea oral# sau i.v.
Metaboliare: este metaboliat aproape total la nivelul ficatului! metabolitul
primar este un produs de (idro>ilare inactiv! ce se con=u$# i este e>cretat ma=oritar 1n
urin#.
.liminare: calea de eliminare principal# a metaboliilor este cea urinar# %0*-0K
i o parte mult mai mic# prin fecale: 5*30K. Mai puin de /0K glipizid pur se re$#sete
3/
1n urin#. Timpul de 1n=um#t#ire al glipizidului este de 3*4!)( dup# administrarea oral#
sau i.v.! la pacienii cu funcii renale i (epatice normale. &#ile de metaboliare i
e>creie sunt similare cu cele dou# c#i de administrare! ceea ce indic# c# primul pasa=
este nesemnificativ. 2lipiidul nu se acumulea# la nivelul plasmei dup# administr#ri
succesive. .liminarea total# a metaboliilor se face 1n decurs de 3*%(. 9a persoanele cu
afeciuni renale sau (epatice concentraiile serice ale glipizidului pot crete astfel
reduc'ndu*se eliminarea acestuia. Insuficiena renal# sever# poate duce la o sc#dere a
e>creiei renale i poate prelun$i timpul de eliminare total! ce duce la remanena
metaboliilor 1n corp.
*ficien$ terapeutic$:
Cntr*un studiu realiat pe 5%- pacieni cu diabet a(arat tipul II! ce au primit comprimate
cu eliberare prelun$it# de glipizid! 5*30m$Ai i placebo timp de /3 s#pt#m'ni 1n adiie
la diet#! s*a demonstrat eficiena glipizidului prin sc#derea Jb7/c de la +.5K la ).5K
fa# de placebo ce a crescut Jb7/c de la +.)K la -.3K. 9a pacienii ce au urmat terapia
activ# s*a observat o 1mbun#t#ire calitativ# a vieii! o stare $eneral# de s#n#tate! funcii
co$nitive mai bune H
+
I.
)orme farmaceutice(preparate autori"ate +n Rom&nia:
29I<IQID 9<J 5m$! compr 5m$ glipizid! cutie > 3 blistere > /5compr! 9abormed
<(arma :7! "om'nia
29I<IQID 9<J 5m$! compr 5m$ glipizid! cutie > /00 blistere > /5compr! 9abormed
<(arma :7! "om'nia
29;&?T"?9 Z9 /0m$! compr filmate cu eliberare prelun$it# /0m$ glipizid! flacon >
30 compr! <fier .urope M7 ..I2! Marea Nritanie
29;&?T"?9 Z9 5m$! compr filmate cu eliberare prelun$it# 5m$ glipizid! flacon > 30
compr! <fier .urope M7 ..I2! Marea Nritanie H.rror: "eference source not foundI
Conservare: (tablete convenionale)! 1n recipiente bine 1nc(ise! ferite de lumin#! la
temperaturi S30[&! (tablete cu eliberare prelun$it#) /5*30[&! ferite de umeeal# i
umiditate! (combinaiile fi>e) 30*35[&! pot fi e>puse p'n# la /5*30[&.
Consilierea pacientului:
Importana preent#rii re$ulate la evalu#ri de laborator! inclu'nd determin#ri
ale $licemiei i $licouriei
Importana respect#rii dietei! a e>erciiilor i a sc#derii 1n $reutate
Cnele$erea eecului primar i secundar la derivaii de sulfoniluree
"isc de (ipo$licemie! cunoaterea simptomelor i a tratamentului reaciilor
(ipo$licemice! c't i a condiiilor ce predispun la devoltarea reaciilor (ipo$licemice.
Informarea medicului cu privire la alte terapii e>istente! inclusiv a prescripiilor
i a ?T&*urilor.
Informarea medicului dac# pacienta este sau vrea s# r#m'n# 1ns#rcinat# sau este
1n perioada de al#ptare H.rror: "eference source not foundI.
<entru un efect mai bun! se administrea# cu 30 minute 1nainte de mas# sau 1n
timpul mesei! pentru a reduce disconfortul $astro*intestinal.
<ot ap#rea efecte ca anore>ie! constipaie sau diaree! vom# i dureri abdominale.
Trebuie anunat medicul dac# acestea sunt severe! se verific# $reutatea i diurea.
33
:e evit# e>punerea la soare! se folosesc (aine protective! creme cu factor de
protecie i oc(elari.
5u se folosete alcool
5u se mestec# sau sf#r'm# comprimatele cu eliberare prelun$it#
(29;&?T"?9)
:e utiliea# alte metode de contracepie dec't cele (ormonale orale H.rror:
"eference source not foundI.
Re%lement$ri le%islative cu privire la eliberarea din farmacie:
:e elibera# din farmacii pe prescripie medical# <*%9.
Cncep'nd cu data de 0/./0.300% intr# 1n vi$oare prevederile ordinelor M:A&57:
nr. /0%/A435A300% privind aprobarea or$ani#rii i desf#ur#rii <ro$ramului 5aional de
Diabet Qa(arat! nr. //+/A4%0A300% privind modificarea si completarea 5ormelor
metodolo$ice de aplicare a &ontractului*cadru si J2 nr. /30%A300% privind modificarea
ane>ei nr.3 la J2 nr. )0%A300% ce cuprinde denumirile comune internaionale ale
medicamentelor antidiabetice de care beneficia# asi$uraii 1n tratamentul ambulatoriu
de specialitate.
,li1idon
3*ciclo(e>il*/*H4*H3*()*meto>i*4!4*dimetil*/!3*dio>o*ioc(inolin*3*/)etilIfenilIsulfonil*
uree
Indicaii terapeutice:
Tratamentul diabetului a(arat la pacienii de v'rst# medie i la cei v'rstnici!
adic# diabetul care apare i se manifest# la maturitate. Gliquidonul stimulea# insulele
9an$er(ans pentru a produce insulin# endo$en# i este indicat atunci c'nd metabolismul
33
(idrailor de carbon nu mai poate fi controlat 1n mod satisf#c#tor doar prin re$im
alimentar.
od de administrare !i do"e (aduli !i copii)# atitudine la omiterea unei do"e:
Instruciunile medicului referitoare la posolo$ie i re$im alimentar! adaptate
metabolismului individual al pacientului! vor fi respectate cu strictee. <acientul nu va
1ntrerupe tratamentul f#r# a consulta medicul 1n prealabil. Cnceperea tratamentului se
face cu o do# iniial# de /5m$! luat# la micul de=un. Dac# aceast# do# se dovedete
insuficient#! va fi m#rit# treptat! conform instruciunilor medicului. Trebuie avut 1n
vedere c# o do# total# ilnic# mai mare de /30m$ nu produce! de obicei! un efect mai
bun. Doa iniial# va fi stabilit# 1n funcie de starea pacientului. 7tunci c'nd se trece de
la alte antidiabetice orale! se va avea 1n vedere c# efectul unei tablete de 30m$
gliquidon este ec(ivalent cu cel al unei doe de apro>imativ /000m$ de tolbutamid.
Doa se va m#ri numai la indicaia medicului. 7tunci c'nd se prescriu %0m$! doa
ilnic# poate fi luat# 1n do# unic#! la micul de=un. Totui! se obin reultate mai bune
prin administrarea doei 1n dou# sau trei prie ilnice. Gliquidonul se va lua la 1nceputul
mesei.
Reacii adverse (inciden i gravitate) i tratamentul lor:
:*au raportat cauri rare de (ipo$licemie! reacii cutanate aler$ice! modific#ri ale
sistemului (ematopoietic i intoleran# $astrointestinal#! ocaional.
<rin supradoare se a=un$e la (ipo$licemie! ce are ca tratament: administrarea
imediat# de $luco# pe cale i.v. sau oral#. Cn caul fenomenelor aler$ice! 1ntreruperea
administr#rii preparatulu i trecerea la un tratament cu alte antidiabetice sau cu insulin#.
Contraindicaii i precauii (sarcina, alptare, vrstnici,
insuficien renal i hepatic):
Gliquidonul nu se va utilia 1n tratamentul diabetului insulino*dependent i pre*
com# diabetic#! 1n diabetul cu complicaii: acido#! 1n preena corpilor cetonici! 1n
tratamentul pacienilor cu aler$ie la sulfonamide sau 1n cursul sarcinii.
Tratamentul diabetului presupune suprave$(ere medical# permanent#. :e cere o
atenie deosebit#! mai ales 1n perioada de titrare a doei sau atunci c'nd se sc(imb#
tratamentul! deoarece p'n# c'nd se stabilete doa optim#! medicamentul poate afecta
capacitatea pacientului de a conduce un ve(icul sau de a desf#ura activit#i care
presupun o concentrare total#. Medicamentul este 1n $eneral bine tolerat de pacienii cu
afeciuni renale! dar 1n situaia unei afeciuni renale $rave este necesar un control
medical minuios. Cn caul 1n care 1n timpul tratamentului se manifest# semne de
disconfort (semne de (ipo$licemie! febr#! e>antem! $rea#)! se va consulta medicul f#r#
1nt'riere. Dac# 1n cursul tratamentului se instalea# sarcina! se va 1ntrerupe tratamentul
i se va consulta medicul imediat. <acienii diabetici sunt predispui la tulbur#ri
cardiovasculare. 7ceast# cate$orie de risc poate fi diminuat# numai prin respectarea
strict# a re$imului prescris de medic. Tratamentul antidiabetic oral nu poate substitui
re$imul alimentar specific prescris! 1ntruc't pentru tratamentul diabetului! re$imul
alimentar are 1n primul r'nd rolul de a controla $reutatea pacientului i este independent
de tratamentul medicamentos pe care 1l prescrie medicul. 7a cum este caul formulelor
orale ale tuturor medicamentelor utiliate 1n tratamentul diabetului a(arat! omisia unei
34
mese sau nerespectarea recomand#rilor posolo$ice ale medicului pot duce la o sc#dere
important# a nivelului $licemiei i eventual la o pierdere a cunotinei. Jipo$licemia se
poate de obicei corecta m'nc'nd puin a(#r! o bomboan# sau b'nd un lic(id 1ndulcit.
Dac# (ipo$licemia persist#! se va consulta imediat medicul.
Tratamentul diabetului a(arat cu a=utorul acestui preparat necesit# un control
re$ulat. Gliquidonul este eliminat numai 1n proporie de 5K prin rinic(i i! din acest
motiv! este bine suportat de pacienii cu afeciuni renale. Cn caul 1n care e>ist# o
afeciune renal# $rav# se impune o suprave$(ere medical# atent#. Cn caul 1n care pe
parcursul tratamentului se produc fenomene sup#r#toare sau 1mboln#viri ((ipo$licemie!
febr#! reacii aler$ice! $rea# sau altele) trebuie luat le$#tura cu medicul prescriptor.
7numite cercet\ri afirm\ c\ 1n caurile de administrare de preparate (ipo$licemice orale
mortalitatea cardiovascular\ este mai mare dec't la tratamentele baate e>clusiv pe
re$im alimentar sau pe re$im alimentar i administrare de insulin#. Dei nu a fost testat
dec't un sin$ur preparat al clasei sulfonil! aceast# avertiare ar trebui s# apar# i la alte
preparate (ipo$licemice! inclusiv la gliquidon.
<'n# la adaptarea optim# dup# sc(imbarea preparatului! c't i prin administrarea
re$ulat# a acestui medicament poate fi redus# capacitatea de a participa activ la
circulaia rutier# sau de a conduce maini i instalaii.
Interaciuni (medicament-medicament i medicament-aliment):
7ciunea (ipo$licemiant# a medicamentelor de tipul sulfoniluree poate fi
intensificat# 1n urma efortului fiic! a stresului! a consumului de alcool sau a anumitor
medicamente ca de e>emplu: salicilai! sulfonamide! preparate pe ba# de fenilbutazon!
tuberculostatice! cloramfenicol! compui tetraciclinici! derivai cumarinici!
ciclofosfamide! IM7?! diuretice tiaidice i a$eni beta*blocani. .ste posibil# o
reducere a efectului (ipo$licemiat prin administrarea concomitent# de clorpromazin!
simpatomimetice! corticoii! (ormoni tiroidieni! anticoncepionale orale i preparate
care conin acid nicotinic. Gliquidonul poate reduce tolerana pacienilor la alcool.
)armacocinetic$:
2li4uidonul stimulea# secreia de insulin# la nivelul pancreasului. :ubstana se
absoarbe complet din tractul $astro*intestinal! se metaboliea# la nivel (epatic i se
elimin# pe cale urinar# 1n ma=oritate prin metabolii inactivi. ? do# de 30 m$ gliquidon
duce la 3*3 ore de la administrare la un ma>im al nivelului din plasm# de 500*)00n$Aml
1n medie. 7ceste valori scad 1n -0min la =um#tate. "ata de eliminare procentual# i
curbele nivelului 1n s'n$e dup# administrarea oral#! respectiv intravenoas# de
29;".5?"M indic# o resorbie si$ur#! aproape total# a preparatului. Gliquidonul se
metaboliea# aproape complet! iar metaboliii sunt eliminai numai 1n m#sur# foarte
mic# prin rinic(i. Indiferent de modul de administrare i de cantitatea de substan#!
numai 5K din doa administrat# apare 1n urin# i aceasta metaboliat#. &(iar i 1n caul
administr#rii repetate de gliquidon eliminarea pe cale renal# r#m'ne la fel de sc#ut#.
&ea mai mare parte din metaboliii gliquidonului sunt eliminai din or$anism prin
fecale! unde au a=uns pe cale biliar# H
-
I.
35
*ficien$ terapeutic$:
Gliquidonul i glimepiridul (cel din urm# cu anumite limit#ri) pot fi administrate
i 1n condiiile unei insuficiene renale cu condiia monitori#rii atente a parametrilor
metabolici. "estul sulfonilureelor nu pot fi folosite la pacieni cu insuficien# renal# de
$rad 1nalt (creatinin# @ 3m$Adl) H.rror: "eference source not foundI.
)orme farmaceutice ( preparate autori"ate +n Rom&nia:
29;".5?"M! compr 30m$ gliquidon! cutie > % blistere > /0 compr! Noe(rin$er
In$el(eim! 2ermania H.rror: "eference source not foundI
Conservare:
:e va p#stra 1ntr*un loc uscat! la o temperatur# care s# nu dep#easc# 35[&. :e
va p#stra 1ntr*un loc si$ur i nu se va l#sa la 1ndem'na copiilor.
Consilierea pacientului:
<acientul trebuie s# cunoasc# potenialele riscuri c't i avanta=ele terapiei cu
gliquidon! c't i alternativele de tratament
Importana administr#rii medicaiei la micul de=un sau cu prima mas#
Importana i$ienei i evit#rii infeciilor! compliana la diet# i e>erciii fiice
<acienii trebuie s# cunoasc# boala de care sufer#! s# tie s# previn# i s#
detectee complicaiile! s# st#p'neasc# controlul $licemic
&unoaterea efectelor (ipo$licemice i (iper$licemice! riscul de (ipo$licemie.
&unoaterea at't a pacienilor c't i a familiilor acestora a simptomelor i tratamentului
(ipo$licemiei! identificarea condiiilor ce predispun la aceste reacii
Monitoriarea re$ulat# a $licemiei i a (emo$lobinei $licoilate
&unoaterea primului i celui de*al doilea eec terapeutic
Informarea medicului dac# pacienta este sau vrea s# r#m'n# 1nsrcinat# sau
al#ptea#
Informarea medicului despre alte terapii concomitente: medicamentoase sau
cu ?T&*uri
&unoaterea riscului de (ipo$licemie la personaele ce folosesc 8*blocani
.vitarea consumului de alcool i a e>punerii directe la lumin# solar# sau
artificial#
7nunarea oric#rui efect advers al medicamentului
Re%lement$ri le%islative cu privire la eliberarea din farmacie:
:e eliberea# din farmacii pe prescripie medical# <*%9
Cncep'nd cu data de 0/./0.300% intr# 1n vi$oare prevederile ordinelor M:A&57:
nr. /0%/A435A300% privind aprobarea or$ani#rii i desf#ur#rii <ro$ramului 5aional de
Diabet Qa(arat! nr. //+/A4%0A300% privind modificarea si completarea 5ormelor
metodolo$ice de aplicare a &ontractului*cadru si J2 nr. /30%A300% privind modificarea
ane>ei nr.3 la J2 nr. )0%A300% ce cuprinde denumirile comune internaionale ale
medicamentelor antidiabetice de care beneficia# asi$uraii 1n tratamentul ambulatoriu
de specialitate.
3%
,licla"id
/*((e>a(idrociclopentaHcIpirol*3(/J)*ol)*3*H(4*
metilfenil)sulfonilIuree
Indicaii terapeutice:
Gliclazidul se adresea# diabeticilor care necesit# tratament antidiabetic oral:
diabet non*acidocetoic! non*insulinodependent al adultului i al v'rstnicului! dac#
re$imul prescris nu este suficient pentru a restabili ec(ilibrul $lucidic.
od de administrare !i do"e (aduli !i copii)# atitudine la omiterea unei do"e:
Doa total# oral# ilnic# poate varia de la 40 la 330m$. Doa trebuie a=ustat# 1n
funcie de r#spunsul individual al pacientului! 1ncep'nd cu 40*+0m$ pe i (/A3*/ tablet#)
i cresc'nd p'na c'nd se obine un control adecvat. 7=ustarea doei se face la un interval
de /4 ile! 1n funcie de valorile $licemiei! cresc'nd doa cu +0m$Ai. ? pri# nu trebuie
s# dep#easc# /%0m$ (3 tablete). 7tunci c'nd este necesar# o do# mai mare! gliclazida
se administrea# 1n dou# prie ilnice la mesele principale. 9a pacienii obei sau la cei
care nu r#spund adecvat la monoterapia cu gliclazid! se va institui o terapie adiional#.
9a v'rstnici clearance*ul plasmatic al $liclaidei nu este modificat la pacientii 1n v'rsta!
iar nivelele plasmatice sunt apreciate a fi similare cu cele ale adulilor sub %5 ani.
.>periena clinic# la v'rstnici demonstrea# c# gliclazida este eficient# i bine tolerat#.
Totui! se va e>ercita pruden# 1n prescrierea sulfonilureelor la pacienii 1n v'rst#!
datorit# riscului crescut de (ipo$licemie. 9a copii gliclazida! ca orice alt# sulfoniluree!
nu este indicat# 1n tratamentul diabetului =uvenil.
Cn toate formele de diabet neec(ilibrate prin re$imul prescris! 1n ma=oritatea
caurilor! posolo$ia este de 3 comprimate (/%0m$) pe i diviat 1n doua prie
(dimineaa i seara) 1n timpul meselor. Cn formele uoare! posolo$ia este de / comprimat
3)
(+0m$) pe i! 1n caurile mai severe! doa poate fi crescuta p'na la 4 comprimate
(330m$) pe i diviate 1n dou# prie. <rescripia poate fi pro$resiv# i prudent#: 1n
primele ile ale tratamentului! se va suprave$(ea $licemia a jeun! post*prandial# i
$licouria pe 34 ore.
9a v'rstnici! doa iniial# recomandat# este de 40m$Ai. 7ceast# do# poate fi
crescut# pro$resiv! la intervale de /4 ile! p'n# la restabilirea valorilor normale ale
$licemiei. 9a pacienii subnutrii sau cu stare $eneral# precar#! precum i la pacienii cu
insuficien# renal# sau (epatic#! doa iniial# este de 40m$Ai! iar a=ustarea se face cu
pruden#! pentru a evita riscul apariiei (ipo$licemiei.
&a i 1n caul altor antidiabetice orale! gliclazida poate substitui alt tratament
(ipo$licemiant f#r# a fi necesar# o perioad# de traniie. Cn caul substituirii unei
sulfamide antidiabetice cu t] lun$ (clorpropamida)! pacienii trebuiesc atent
suprave$(eai pentru a evita apariia (ipo$licemiei determinate de sumarea efecteor
terapeutice.
Reacii adverse (incidena !i %ravitatea) !i tratamentul lor:
? erupie cutanat# beni$n# sau un prurit moderat poate surveni 1n mod
e>cepional la pacienii cu intoleran# la sulfoniluree. &a i alte produse din aceast#
$rup# terapeutic#! aciunea (ipo$licemiant# poate s# potenee administrarea simultan#
a altor medicamente: anticoa$ulante! cumarinice! fenilbutazon i derivai! salicilai!
beta*blocani! probenecid! sulfamide antibacteriene de lun$# durat#. 7ccidente to>ice
san$uine nu au fost relatate p'n# 1n preent! dar pot fi 1nt'lnite ca i 1n caul altor
sulfamide. Manifest#rile (ipo$licemiante sunt e>cepionale i nu s*a semnalat nici un
ca de com#.
7nomaliile funciei (apatice nu sunt neobinuite 1n timpul terapiei cu gliclazid.
:*au raportat tulbur#ri $astrointestinale uoare! ca $rea#! pirois! dispepsie! diaree i
constipaie! dar aceste reacii pot fi evitate dac# medicamentul se administrea# 1n
timpul meselor. "eacii cutanate! ca ras(! prurit! urticarie! eritem! erupii buloase!
maculo*papulare! discraie san$uin#! inclusiv anemie! leucopenie! trombocitopenie! au
fost semnalate! dar nu se poate face o cone>iune direct# cu medicamentul.
:upradoa=ul cu gliclazid poate determina (ipo$licemia. :imptomele
(ipo$licemiei moderate constau 1n semne neurolo$ice! corectabile prin aport $lucidic!
prin a=ustarea doelor i modificarea comportamentului alimentar. "eaciile
(ipo$licemice severe! cu com#! convulsii sau alte manifest#ri neurolo$ice constituie
ur$en# medical# i necesit# spitaliarea pacientului. Dac# se dia$nostic(ea# sau se
suspectea# o com# (ipo$licemic#! pacientul trebuie s# primeasc# intravenos un bolus
de soluie de $luco# concentrat#! urmat de administrarea 1n perfuie continu# de
$luco# diluat# /0K 1ntr*un ritm necesar meninerii unei $licemii peste /00m$Adl.
<acientul trebuie suprave$(eat pe durata a minim 4+( dup# episodul (ipo$licemic.
Contraindicaii !i precauii (sarcina# al$ptare# v&rstnici# insuficien$ renal$ sau
'epatic$):
Diabet infantil! diabet =uvenil
&eto# $rav#! acido#! precom# i com# diabetic#
Insuficien# renal# sever#! insuficien# (epatic# $rav#
7ntecedente aler$ice cunoscute sulfamidelor! (ipersensibilitate cunoscut# la
gliclazid
3+
7socierea cu miconazol (cale oral# i in=ectabil#)
:arcin# i al#ptare
Cn timpul tratamentului cu derivai de sulfoniluree e>ist# riscul apariiei
(ipo$licemiei! care uneori poate fi sever# sau prelun$it#. Cn aceste cauri se recomand#
spitaliarea pacientului i restabilirea valorilor normale ale $licemiei. Tratamentul cu
gliclazid trebuie prescris doar pacienilor care se alimentea# 1n mod re$ulat (inclusiv
mic de=un). <entru evitarea riscului de apariie a (ipo$licemiei! care apare 1n caul unei
mese luate tardiv! al alimentaiei insuficiente sau al aportului (ipo$lucidic! este
important aportul re$ulat de $lucide. 7pariia (ipo$licemiei este favoriat# de re$imul
(ipocaloric! efortul fiic marcat i prelun$it! in$estia de alcool sau tratamentul
concomitent cu alte mediamente (ipo$licemiante.
Cn timpul tratamentului cu gliclazid se recomand# monitoriarea $licemiei i
$licouriei! de asemenea este util# determinarea (emo$lobinei $licoilate.
,armacocinetica i farmacodinamica gliclazidei pot fi modificate la pacienii cu
insuficien# renal# sau (epatic#. Insuficiena renal# sau (epatic# poate altera distribuia
gliclazidei! iar insuficiena (epatic# poate diminua $luconeo$enea! ceea ce crete riscul
apariiei (ipo$licemiei $rave. 9a pacienii diabetici! meninerea (omeostaiei $licemiei
cu a=utorul medicaiei antidiabetice orale poate fi alterat# 1n urm#toarele situaii: febr#!
traumatisme! infecii sau intervenii c(irur$icale. Cn aceste cauri! poate fi necesar#
1ntreruperea tratamentului cu gliclazid i administrarea insulinei.
Cn $eneral pacienii v'rstnici! subnutrii! cu stare $eneral# precar#! pacienii cu
insuficien# suprarenalian# sau (ipofiar#! sunt mai sensibili la aciunea (ipo$licemiant#
a antidiabeticelor orale. Jipo$licemia poate fi dificil de dia$nosticat la paienii v'rstnici
sau la cei care efectuea# concomitent tratament cu betablocante.
Cn sarcin# i al#ptare! diabetul a(arat $estaional sau permanent! 1n special
diabetul decompensat! crete riscul de apariie a malformaiilor con$enitale i a
mortalit#ii perinatale. <entru a reduce riscul malformativ 1n perioada periconcepional#!
se recomand# asi$urarea (omeostaiei $licemiei. 9a animal! administrarea de sulfamide
(ipo$licemiante 1n doe mari! s*a dovedit a fi terato$en#. 9a om nu e>ist# studii cinice
pentru evaluarea riscului de apariie a malformaiilor sau a to>icit#ii fetale! 1n caul
administr#rii $liclaidei la $ravide.
Meninerea (omeostaiei $licemiei prin administrarea de insulin# permite
normaliarea evoluiei sarcinii la pacientele cu diabet a(arat. Cn caul unui diabet
a(arat de tip II! imediat ce se constat# instalarea sarcinii! se recomand# substituirea
antidiabeticelor orale cu insulin#. Tratamentul cu gliclazid 1n timpul sarcinii nu
constituie un ar$ument pentru 1ntreruperea sarcinii! dar necesit# suprave$(ere prenatal#
atent#. :e recomand# suprave$(erea $licemiei la nou n#scut.
Deoarece nu e>ist# date cu privire la e>creia gliclazidei 1n laptele matern i
in'nd cont de riscul de apariie a (ipo$licemiei la nou*n#scut! al#ptarea este
contraindicat# 1n timpul tratamentului cu gliclazid.
De asemenea gliclazida poate afecta capacitatea de a conduce ve(icule sau
utila=e! datorit# riscului de apariie a simptomelor (ipo$licmiei.
Interaciuni (medicament(medicament !i medicament(aliment):
7socieri ce cresc riscul apariiei (ipo$licemiei:
iconazol: risc crescut de apariie a (ipo$licemiei! posibil com#
(ipo$licemic#
3-
!enilbutazon (administrat# pe cale sistemic#): crete riscul de apariie a
(ipo$licemiei prin deplasarea antidiabeticelor de pe proteinele plasmatice iAsau
sc#derea e>creiei. :e recomand# administrarea unui alt antiinflamator nesteroidian
7lcool etilic: favoriea# apariia reaciilor (ipo$licemiante! facilitea#
apariia comei (ipo$licemice. :e recomand# evitarea consumului de b#uturi alcoolice i
a medicamentelor ce conin alcool etilic.
Netablocante: pot masca simptomele (ipo$licemice (ta(icardia i palpitaiile)
!luconazol: crete timpul de 1n=um#t#ire plasmatic# al gliclazidei
I.&7: favoriea# efectul (ipo$licemiant al gliclazidei (captopril, enalapril)
7socieri care cresc $licemia:
"onazol: are efect diabeto$en
#lorpromazin: 1n doe mari! peste /00m$Ai! crete $licemia prin in(ibarea
eliber#rii insulinei
2lucocorticoii: cresc $licemia i produc ceto# (scad tolerana la $luco#)
Jormoni pro$estativi: au efect diabeto$en 1n doe mari
$itodrina, %albutamolul, terbutalina cresc $licemia prin stimularea
receptorilor beta 3 adrener$ici.
)armacocinetic$:
:ulfamid# (ipo$licemiant#! cu dubl# aciune: insulino*secretoare i de potenare a
efectului insulino*secretor de $luco#. 2liclaidul se absoarbe rapid 1n tractul $astro*
intestinal! concentraia san$uin# este ma>im# la 3*%(.
*ficien$ terapeutic$:
Tabel- 2- :electivitatea DI7<".9*ului fa# de $limepirip i $libenclamid pe celulele 8
pancreatice
Datorit# selectivit#ii pe celulele 8 pancreatice i a faptului c# nu bloc(ea# receptorii
cardivasculari! DI7<".9 este lipsit de reacii adevse cardiovasculare.
40
fi%-/- controlul $licemic meninut pe o durat# de peste 3 ani la administrarea $liclaidei
H
/0
I
fi%-0- &reterea anselor de supravieuire la administrarea $liclaidului fa# de
$libenclamid H
//
I
DI7<".9*ul este o sulfamid# (ipo$licemiant# care posed# o dubl# polaritate de
aciune: propriet#ile metabolice 1nsoesc propriet#ile (emovasculare ori$inale.
<ropriet#i metabolice: este insulinosecretor i potenea# efectul insulinosecretor al
$lucoei. .l crete r#spunsul pancreatic! stimul'nd celulele 8 ale pancreasului i
determin# un r#spuns insulinic precoce! la in$estia alimentar#. Cn plus! ameliorea#
aciunea insulinei la nivelul ficatului i muc(iului.
DI7<".9 diminuea# nivelul de colesterol i tri$liceride plasmatice la diabetici.
<ropriet#i (emovasculare: reduce adeivitatea i a$re$area plac(etar#! micor'nd turn*
overul trombocitelor i normaliea# activitatea fibrinolitic# endotelial# 1n toate formele
de diabet insulino i non*insulinodependent. 9a pacienii cu retinopatie diabetic#! aceste
propriet#i pot 1nt'ria evoluia retinopatiei H.rror: "eference source not foundI.
)orme farmaceutice(preparate autori"ate +n Rom&nia:
DI7N".QID.! compr +0m$ gliclazid! cutie > 3 blistere > 30 compr! 9. Molteni! Italia
DI7<".9! compr divi +0m$ gliclazid! cutie > 3 blistere > 30 compr! 9es
9aboratoires :ervier! ,rana
DI7<".9 M"! comp cu eliberare modificat# 30m$ gliclazid! cutie > / blister > 30
compr cu eliberare modificat#! 9es 9aboratoires :ervier! ,rana
DI7<".9 M"! comp cu eliberare modificat# 30m$ gliclazid! cutie > 3 blistere > 30
compr cu eliberare modificat#! 9es 9aboratoires :ervier! ,rana
DI&97QID +0m$! compr +0m$ gliclazid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia :7!
"om'nia
4/
.:^;.9X +0m$! compr +0m$ gliclazid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 2edeon
"ic(ter! "om'nia
29I&97QID 9<J! compr +0m$ gliclazid! cutie > % blistere > /0 compr! 9abormed
<(arma! "om'nia
29I&97QID 9<J! compr +0m$ gliclazid! cutie > /00 blistere > /0 compr! 9abormed
<(arma! "om'nia
29I&97QID M" 9<J 30m$! compr cu eliberare prelun$it# 30m$ gliclazid! cutie > 3
blistere > 30 compr cu eliberare prelun$it#! 9abormed <(arma! "om'nia
29I&97QID M" 9<J 30m$! compr cu eliberare prelun$it# 30m$ gliclazid! cutie >
/00 blistere > 30 compr cu eliberare prelun$it#! 9abormed <(arma! "om'nia
29I&97QID7 .< 75TINI?TI&. 30m$! compr cu eliberare prelun$it# 30m$ gliclazid!
cutie > 3 blistere > /0 compr! 7ntibiotice :7! "om'nia
29IDI.T! compr +0m$ gliclazid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Medicarom 2roup!
"om'nia
29IT?<< M" 30 m$! compr cu eliberare prelun$it# 30m$ gliclazid! cutie > / blister >
/0 compr cu eliberare prelun$it#! Terapia :7! "om'nia
29IT?<< M" 30 m$! compr cu eliberare prelun$it# 30m$ gliclazid! cutie > 3 blistere >
/0 compr cu eliberare prelun$it#! Terapia :7! "om'nia
29IT?<< M" 30 m$! compr cu eliberare prelun$it# 30m$ gliclazid! cutie > 3 blistere >
/0 compr cu eliberare prelun$it#! Terapia :7! "om'nia
29;&T7MX! compr + m$ gliclazid! cutie > 3 blistere > 30 compr! .$is! ;n$aria
H.rror: "eference source not foundI
Conservare:
7 se p#stra 1n ambala=ul ori$inal! la temperaturi sub 30[&.
Consilierea pacientului:
<acientul trebuie s# cunoasc# potenialele riscuri c't i avanta=ele terapiei cu
glimepirid! c't i alternativele de tratament
Importana administr#rii medicaiei la micul de=un sau cu prima mas#
Importana i$ienei i evit#rii infeciilor! compliana la diet# i e>erciii fiice
<acienii trebuie s# cunoasc# boala de care sufer#! s# tie s# previn# i s#
detectee complicaiile! s# st#p'neasc# controlul $licemic
&unoaterea efectelor (ipo$licemice i (iper$licemice! riscul de (ipo$licemie.
&unoaterea at't a pacienilor c't i a familiilor acestora a simptomelor i tratamentului
(ipo$licemiei! identificarea condiiilor ce predispun la aceste reacii
Monitoriarea re$ulat# a $licemiei i a (emo$lobinei $licoilate
&unoaterea primului i celui de*al doilea eec terapeutic
Informarea medicului dac# pacienta este sau vrea s# r#m'n# 1nsrcinat# sau
al#ptea#
Informarea medicului despre alte terapii concomitente: medicamentoase sau
cu ?T&*uri
&unoaterea riscului de (ipo$licemie la personaele ce folosesc 8*blocani
.vitarea consumului de alcool i a e>punerii directe la lumin# solar# sau
artificial#
7nunarea oric#rui efect advers al medicamentului
43
Re%lement$ri le%islative cu privire la eliberarea din farmacie:
:e eliberea# din farmacii pe prescripie medical# <*%9
Cncep'nd cu data de 0/./0.300% intr# 1n vi$oare prevederile ordinelor M:A&57:
nr. /0%/A435A300% privind aprobarea or$ani#rii i desf#ur#rii <ro$ramului 5aional de
Diabet Qa(arat! nr. //+/A4%0A300% privind modificarea si completarea 5ormelor
metodolo$ice de aplicare a &ontractului*cadru si J2 nr. /30%A300% privind modificarea
ane>ei nr.3 la J2 nr. )0%A300% ce cuprinde denumirile comune internaionale ale
medicamentelor antidiabetice de care beneficia# asi$uraii 1n tratamentul ambulatoriu
de specialitate.
,limepirid
1-[[p-[2-(3-etil-4-metil-2-oxo-3-pirolin-1-carboxamido)etil]fenil]sulfonil]-3-(trans-4-
metilciclohexil)ureea
Indicaii terapeutice:
.ste folosit ca monoterapie! ad=uvant al dietei i e>erciiilor! 1n mana$ementul
diabetului a(arat tip II! la pacienii ce nu sunt 1ndea=uns controlai prin diet# i
e>erciii. :e poate folosi 1n combinaie cu unul sau mai multe antidiabetice orale! sau
insulin#! ca ad=uvant al dietei i e>erciiilor fiice! la pacienii ce nu sunt controlai
$licemic doar prin acestea sau monoterapie. :e folosete 1n combinaii fi>e cu
ro%iglitazona! la pacienii cu diabet a(arat tipul II! ce primesc de=a ro%iglitazon i un
derivat de sulfoniluree! separat. .ficiena i si$urana sc(imb#rii cu o combinaie fi># de
glimepirid i ro%iglitazon (7M729IM)! la pacienii ce au folosit un alt antidiabetic
oral! nu a fost 1nc# determinat#.
43
5u se poate folosi ca monoterapie la pacienii cu diabet a(arat tipul I! sau la cei
cu acido#! ceto#! sau com#G aici fiind necesar# terapia insulinic#.
od de administrare !i do"e (aduli !i copii)# atitudine la omiterea unei do"e:
7dministrarea glimepiridului ca monoterapie sau 1n combinaie fi># cu
ro%iglitazona! se face o dat#Ai! 1mpreun# cu prima mas#.
9a aduli! 1n diabetul a(arat tipul II! doa iniial# este de /*3m$ o dat# la i! la
pacienii ce nu au mai fost tratai cu antidiabetice. 9a pacienii ce primesc /m$Ai! se
poate crete doa la 3m$Ai! dup# /*3 s#pt#m'ni! dac# nu s*a atins controlul $licemic.
&reterile doei nu trebuiesc f#cute cu mai mult de 3m$ la /*3 s#pt#m'ni p'n# la o do#
ma>im# de +m$ o dat# la i. Doa normal# de meninere este de /*4m$ o dat#Ai. Doa
ma>im# iniial# nu ar trebui s# dep#easc# 3m$ o dat# la i.
9a combinaiile fi>e (7M729IM)! iniial /*3m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazon o
dat# la i la pacienii ce nu au fost bine controlai cu monoterapie sulfonilureic# sau cu
ro%iglitazon. 9a pacienii ce au folosit anterior tiazolidin! dup# o perioad# de /*3
s#pt#m'ni de acomodare se a=ustea# doa de combinaie fi>#. Dac# nu se atin$e
controlul $licemic! se crete doa de glimepirid cu /*3m$ la /*3 s#pt#m'ni! cu o do#
ma>im# de 4m$Ai glimepirid i +m$Ai ro%iglitazon. 9a pacienii ce au urmat o
monoterapie sulfonilureic#! se ateapt# 3 s#pt#m'ni pentru a observa sc#derea $licemiei
i 3*3 luni pentru a observa r#spunsul la noua component# antidiabetic#: ro%iglitazonaG
dac# controlul $licemic nu este atins! doa se poate crete p'n# la 4m$Ai glimepirid i
+m$Ai ro%iglitazon.
9a pacienii ce trec de la o terapie combinat# cu preparate separate! doa niial# a
combinaiei fi>e trebuie s# fie aceeai cu doa de glimepirid i ro%iglitazon folosit#
1nainte. Dac# apar efecte de (ipo$licemie! se reduce coponenta glimepirid.
Terapia concomitent# cu glimepirid i insulin#G iniial se folosesc +m$ o dat#Ai
i o do# redus# de insulin# la persoanele a c#ror $licemie a jeun este @/50m$Adl! 1n
ciuda folosirii monoterapiei antidiabetice orale! dietei i e>erciiilor. :e poate a=usta
doa de insulin# la intervale de apro>imativ o s#pt#m'n#! p'n# se a=un$e la controlul
$licemic. ? a=ustare periodic# a insulinei poate fi necesar# dac# se continu# terapia
combinat#.
9a pacienii transferai de la alt# sulfonilureee! doa iniial# este de /*3m$Ai!
cel#lalt a$ent antidiabetic poate fi oprit imediat. Cn timpul transferului de la
clorpropamid (o sulfoniluree cu t/A3 lun$)! pacientul trebuie monitoriat /*3 s#pt#m'ni
din perioada de traniie 1n vederea apariiei (ipo$licemiei. Doa iniial# a
glimepiridului 1n timpul transferului de la o alt# terapie nu trebuie s# fie mai mare de
3m$Ai.
Doele ma>ime prescrise sunt de +m$Ai glimepirid 1n monoterapie i 4m$Ai
glimepiridR+m$Ai ro%iglitazon 1n combinaii fi>e.
Doa se a=ustea# 1n acord cu tolerana i determinarea $licemiei a jeun. :e
indic# monitoriarea re$ulat# pentru a determina r#spunsul terapeutic la doa minim#
eficient#. :e monitoriea# (emo$lobina $licoilat# 7/c! Jb7/c! la intervale de 3*%
luni pentru a determina continuitatea r#spunsului terapeutic.
Cn $eneral se folosesc doele minime eficiente (ori ca monoterapie! ori ca i
combinaie cu metformin sau insulin#) pentru a reduce valorile $licemiei a jeun i
Jb7/c la normal.
44
Dac# nu este controlat# 1ndea=uns $licemia sau apare eecul secundar 1n timpul
tratamentului cu glimepirid! se iniia# o co*terapie cu metformin! insulin# sau
ro%iglitazon. Cn terapia concomitent#! se a=ustea# doele la minimum eficient pentru
fiecare dintre substane.
Cn caul afeciunilor (epatice! iniial se folosete o do# de /m$ glimepirid
sin$ur sau 1n combinaie fi># cu ro%iglitazona o dat#Ai. Doa se fi>ea# dup# prealabile
titr#ri! astfel 1nc't s# se evite reaciile (ipo$licemice. :e recomand# a se folosi at't ca
doe iniiale c't i doe de 1ntreinere valori conservative. 5u se iniia# terapie cu
glimepiridRro%iglitazon! la persoanele cu afeciuni clare ale ficatului sau valori ale
transaminaelor mai mari de 3!5 ori dec't cele normale.
Cn caul afeciunilor renale! se folosete de asemenea /m$Ai glimepirid sin$ur
sau 1n combinaie cu ro%iglitazona. Doa se fi>ea# dup# prealabile titr#ri! astfel 1nc't s#
se evite reaciile (ipo$licemice. :e recomand# a se folosi at't ca doe iniiale c't i ca
doe de 1ntreinere valori conservative. Doe @/m$Ai de glimepirid pot fi interise dac#
clereance*ul creatininic S33mlAmin.
Cn insuficiena adrenal#! iniial /m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazonAi 1n
combinaiile fi>e. Doa se fi>ea# dup# prealabile titr#ri! astfel 1nc't s# se evite reaciile
(ipo$licemice. :e recomand# a se folosi at't ca doe iniiale c't i ca doe de 1ntreinere
valori conservative.
9a v'rstnici! persoane debilitate i malnutrii iniial se folosete /m$ glimepirid
sin$ur sau 1n combinaie fi># cu ro%iglitazona o dat#Ai. Doa se fi>ea# dup# prealabile
titr#ri! astfel 1nc't s# se evite reaciile (ipo$licemice. :e recomand# a se folosi at't ca
doe iniiale c't i ca doe de 1ntreinere valori conservative.
Reacii adverse (inciden$ !i %ravitate) !i tratamentul lor:
:ub tratament cu glimepirid! pericolul (ipo$licemiilor este semificativ mai
sc#ut! 1n condiiile unui ec(ilibru $licemic similar H
/3
I
"eacii :5&: cefalee! fati$abilitate! ameeli! letar$ie! tinitus! verti=
"eacii $astro*intestinale: $rea# i v#rs#turi! diaree! arsuri retrosternale!
dureri $astrointestinale! au fost raportate! dar incidena lor este mai mic# de /K
"eacii (ematolo$ice: leucopenie! trobocitopenie! a$ranulocito#! anemie
aplastic#! creterea 7:T! 79T! fosfataei alcaline! pancitopenie! anemie (emolitic#
"eacii dermatolo$ice: ras(! reacii aler$ice! prurit! urticarie! eceme! eritem!
erupii maculopapulare! morbiliforme! sunt tranitorii i pot disp#rea cu timpul. Dac#
totui nu dispar! tratamentul trebuie oprit.
,otosensibilitate! porfirie i vasculite aler$ice au fost raportate la folosirea
7M7"_9
"eacii metabolice: disulfiram*liLe! porfirie (epatic#! (iponatriemie! :I7DJ!
creterea eliber#rii de 7DJ
:c(imb#ri de acomodare ale oc(iului! vedere 1nceoat# 0!4K! acestea apar
mai des la iniierea tratamentului sau la persoane ce nu au mai fost tratate
Icter colestatic! (epatoto>icitate! (epatit# H.rror: "eference source not foundI
Contraindicaii !i precauii (sarcin$# al$ptare# v&rstnici# insuficien$ renal$ sau
'epatic$):
Jipersensibilitate cunoscut# la glimepirid! sau alte componente
(ro%iglitazona! e>cipieni)
45
&etoacido# diabetic#! cu sau f#r# com#
<recauii $enerale:
Jipo$licemie: posibil sever#! mai ales la persoanele 1n v'rst#! debilitate sau
malnutrite! cele cu afeciuni adrenale! pituitare! (epatice sau renale. "iscul de
(ipo$licemie este crescut de c#tre efort! in$estie de alcool! aport sc#ut caloric! sau
folosirea de mai muli a$eni antidiabetici (insulin#! metformin! ro%iglitazon).
Jipo$licemia poate fi $reu de recunoscut la persoanele 1n v'rst#! i la cele ce urmea#
un tratament cu 8*blocante. :electarea pacienilor i doarea e>act# a medicamentului
sunt factori importani 1n evitarea (ipo$licemiei induse.
<ierderea controlului (ipo$licemic! datorit# unor perioade de stres (febr#!
traume! intervenii c(irur$icale! infecii)! c'nd se recomand# folosirea insulinei. :e
poate reinstitui terapia oral# antidiabetic#! dup# ce episodul acut a fost reolvat.
.ficacitatea terapiei poate sc#dea dup# un timp (eecul secundar)! c'nd se poate ad#u$a
1n terapie metforminul.
Cn sarcin# preint# cate$oria & de risc! cei mai muli e>peri recomand'nd
folosirea insulinei pe durata sarcinii.
Teste pe oareci au dovedit trecerea glimepiridului 1n laptele maternG de aceea
nu este indicat s# se folosesc# 1n timpul al#pt#rii! tratamentul put'nd fi 1ntrerupt dac#
$licemia este controlat# numai prin tratamentul i$ieno*dietetic! dac# nu este 1nlocuit cu
insulin#.
.ficiena i si$urana folosirii glimepiridului la copii sub /% ani i a
combinaiilor fi>e la copii sub /+ ani nu a fost 1nc# stabilit#.'
9a v'rstnici nu s*a observat nici o diferen# 1n eficacitate! si$uran#! sau
farmacodinamic# fa# de persoanele tinere! dar trebuie luat# 1n considerare sensibilitatea
crescut# a pacienilor 1n v'rst# i faptul c# (ipo$licemia este $reu de recunoscut la
acetia. "isc crescut de a da efecte adverse le$ate de funcia renal# deteriorat# de*a
lun$ul anilor! motiv pentru care se recomand# monitoriarea funciei renale.
:e monitoriea# funcia (epatic# la toi pacienii ce primesc glimepirid 1n
combinaie cu ro%iglitazon at't 1nainte de a 1ncepe tratamentul c't i 1n timpul acestuia
la anumite intervale. :e monitoriea# mai frecvent! dac# este folosit la pacieni cu
afeciuni moderate (epatice (79TT3.5 ori dec't valoarea normal#). :e controlea# din
nou! c't de repede se poate! dac# 79T crete de 3 ori mai mare dec't valoarea normal#.
:e 1ntrerupe tratamentul cu combinaia fi>#! dac# 79T r#m'ne mai mare de 3 ori dec't
valoarea normal#. :e monitoriea# funcia ficatului! dac# se observ# manifest#ri ale
afect#rii (epatice ($rea#! vom#! dureri abdominale! oboseal#! anore>ie! urin# de culoare
1nc(is#). Deciia de a continua terapia se face de c#tre clinician pe baa testele de
laborator. Dac# apare icterul! terapia trebuie 1ntrerupt#.
Cn caul afeciunilor renale! clereance*ul creatininic scade! iar riscul de
(ipo$licemie este crescut! astfel c# se folosesc doe conservative.
Interaciuni (medicament(medicament !i medicament(aliment):
Datorit# faptului c# glimepiridul este metaboliat la nivelul citocromului
&_<3&-! el interacionea# cu in(ibitorii i inductorii &_<3&-! fapt ce poate duce la
alter#ri 1n metabolismul glimepiridului&
Medicamentele cu afinitate crescut# pentru proteine pot da interaciuni
medicamentoase cu glimepiridul (cresc efectul (ipo$licemic)! se indic# monitoriarea
$licemiei c'nd aceste terapii sunt iniiate sau 1ntrerupe.
4%
&rete aciunea $licoidelor cardiotonice
De asemenea pot interaciona cu medicamentele (iper$licemiante (pierderea
controlului $licemic)! se cere monitoriarea $licemiei la iniierea i 1ntreruperea
tratamentului.
Tabel-3- Medicamente ce interacionea# cu glimepiridul i efectele interaciunii lor
medicament interaciune comentarii
I.&7 (ramipril) nu e>ist# probe despre interaciuni
importante ap#rute 1n studii clinice
antifun$ice orale
(miconazol)
efect (ipo$licemic crescut!
(ipo$licemie sever#
nu se tie dac# interaciunile
apar la forme i.v.! topice sau
va$inale
8*blocante
(propranolol)
medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic. &rete picul
concentraiei i t/A3 i scade
clereanceul glimepiridului la
asocierea cu propranolol
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#. :e
evit# e>erciiile 1n timpul
terapiei. 5u s*au evideniat
interaciuni importante 1n
studiile clinice.
blocante ale
canalelor de calciu
nu e>ist# probe despre interaciuni
importante ap#rute 1n studii clinice
cloramfenicol medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic.
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
corticosteroii potenial# sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic la
iniierea terapiei sau
(ipo$licemiei c'nd aceasta
este 1ntrerupt#.
anticoa$ulante
cumarinice
(warfarina)
medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic. 5u apar sc(imb#ri la
le$area proteic# a warfarinei! dar la
administrarea concomitent# apare o
mic# sc#dere a r#spunsului
farmacodinamic.
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#. 5u s*
a raportat nici o interaciune
impotant# farmacocinetic# cu
Oarfarina.
4)
diuretice (tiaide) potenial# sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
estro$eni potenial# sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#. 5u s*
au evideniat interaciuni
importante 1n studiile clinice.
fluconazol creterea 7:& i t/A3 a
glimepiridului
folosirea concomitent# poate
crete riscul de (ipo$licemie
anta$oniti ai
receptorilor J3
(cimetidin,
ranitidin)
nu s*au evideniat interaciuni
importante farmacocinetice 1n
studiile clinice.
in(ibitori ai
reductaei JM2*
&o7 (statine)
nu s*au evideniat interaciuni
importante 1n studiile clinice
contraceptive
(ormonale
potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
izoniazid potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
IM7? medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic.
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
niacin potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
4+
7I5: potenial efect de cretere a efectului
(ipo$licemic. 5u s*au evideniat
interaciuni importante 1n studiile
clinice
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
fenotiaine potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
fenitoin potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
probenecid medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic.
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
rifampicin sc#derea ariei de sub curb# i a t/A3
a glimepiridului. 5u s*au evideniat
interaciuni importante
farmacodinamice 1n studiile clinice.
salicilai (acid
acetil %alicilic)
medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic. &reterea
clereanceului glimepiridului 1n
terapia concomitent# cu acid acetil
%alicilic (/$ > 3 oriAi)G nu s*a
raportat nici o sc(imbare a valorii
$licemiei i nu e>ist# o eviden# a
(ipo$licemiei.
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#. 5u s*
au evideniat interaciuni
importante 1n studiile clinice.
sulfonamide medicamentele cu afinitate crescut#
proteic# pot deplasa glimepiridul din
situsurile de le$are! cu potenial risc
(ipo$licemic. 5u s*au evideniat
interaciuni importante 1n studiile
clinice.
monitoriarea efectelor
(ipo$licemice la iniierea
terapiei sau pierderea
controlului $licemic c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
simpatomimetice potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
4-
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
(ormoni tiroidieni potenial efect de sc#dere a efectului
(ipo$licemic. 5u s*au evideniat
interaciuni importante 1n studiile
clinice.
monitoriarea pierderii
controlului $licemic c'nd
este iniiat# terapia sau a
efectelor (ipo$licemice c'nd
aceasta este 1ntrerupt#.
)armacocinetic$:
7ciuni: reduce at't $licemia a jeun c't i cea post*prandial# i (emo$lobina
$licoilat# Jb7
/c
1ntr*o manier# dependent# de do#.
:cade $licemia 1n principal prin stimularea post*prandial# a secreiei endo$ne de
insulin# de la nivelul celulelor beta din pancreas. De asemenea crete sensibilitatea
periferic# la insulin#
,urniea# control $licemic bun f#r# creterea apreciabil# a secreiei de insulin#
a jeun.
5eeficient 1n absena funcion#rii celulor beta.
.ste absorbit complet! are o biodisponibilitate de /00K! picul concentraiei apare
la un interval de 3*3( dup# in$estie. .fectul ma>im se observ# la interval de 3*3(.
Durata efectului este de 34(. In$estia concomitent# de alimente duce la creterea
timpului pentru atin$erea picului cu /3K! iar concentraia ma>im# i 7:& sunt sc#ute
cu +*-K fa# de administrarea medicamentului sin$ur.
Distribuia: volumul de distribuie dup# administrarea i.v. este de +!+l
(//3mlAL$)! iar clereance*ul total este de 4).+mlAmin. 5u se tie dac# traversea# bariera
placentar#.
9e$area de proteine este foarte mare@--.5K H.rror: "eference source not
foundI.
Metaboliarea: se face la nivelul &_<3&- prin biotransformare o>idativ# de
c#tre enimele citosolice la metabolii activi i inactivi! at't dup# administrare oral# c't
i i.v. Metaboliii ma=ori sunt unul un derivat de ciclo(e>il*(idro>i*metil i cel#lalt de
carbo>il. :*a demonstrat c# citocromul <450 3&- este implicat 1n biotransformarea
glimepiridului 1n primul derivat! care este mai departe metaboliat la cel de*al doilea
metabolit cu a=utorul enimelor citosolice. <rimul metabolit deine cam /A3 din
activitatea glimepiridului la animale.
.liminare: se e>cret# 1n urin# %0K i fecale 40K! predominant ca metabolii.
Timpul de 1n=um#t#ire este de 5.3( la indiviii s#n#toi! dup# o sin$ur# do# i de -.3(
la pacienii cu diabet a(arat tipul II. Dup# administrarea oral# a $limepiridului /4&!
apro>imativ %0K din radioactivitatea total# a fost recuperat# 1n urin# 1n timp de ) ile!
primul metabolit s*a re$#sit aproape total! iar cel de*al doilea +0*-0K 1n urin#.
7pro>imativ 40K din radioactivitatea total# a fost re$#sit# 1n fecale! i metabolitul al
doilea predominant )0K. 5u s*a re$#sit glimepirid 1n forma nesc(imbat# at't 1n urin#
c't i 1n fecale. Dup# administrarea i.v. nu s*a observat e>creie semnificativ# prin bil# a
glimepiridului sau a primului metabolit.
9a persoanele cu afeciuni renale scade concentraia seric# de medicament i
crete concentraia i t/A3 a metaboliilor. 9a v'rstnicii cu o condiie stabil#! 7:& mai
sc#ut# cu /3K i clereance*ul crescut cu //K fa# de pacienii tineri.
50
;n studiu al parametrilor farmacocinetici obinui printr*o sin$ur# doare oral#
(/!3!4 i +m$) pe voluntari s#n#toi i pe o do# sin$ular# 1n paralel cu doe multiple
orale (4 i +m$) la persoane cu diabet a(arat tip II! poate fi sumariat astfel:
Tabel-4- <arametrii farmacocinetici obinui la compararea unei doe sin$ulre fa# de
doe multiple la voluntari s#n#toi i pacieni cu diabet a(arat II
voluntari pacieni cu diabet zaharat II
Doz unic Doz unic Doze multiple
( ) = nr de subieci
Clf=clereance-ul total dup! administrarea oral!
"df=#olumul de distribuie dup! administrarea oral!
Cmax (n$ml)
1 m$ 1%3 & 34 (12) ' '
2 m$ 1(( & 44 (12) ' '
4 m$ 3%) & *+ (12) 3,2 & 222 (12) 3%+ & 134 (12)
) m$ ,,1& 1,2 (12) ,+1 & 232 (14) ,() & 2*, (11)
-max (h) 2.4 & %.) (4)) 2., & 1.2 (2*) 2.) & 2.2 (23)
Clf (mlmin) ,2.1 & 1*.% (4)) 4)., & 2+.3 (2*) ,2.( & 4%.3 (23)
"df (l) 21.) & 13.+ (4)) 1+.) & 12.( (2*) 3(.1 & 1).2 (23)
-12 (h) ,.3 & 4.1 (4)) ,.% & 2., (2*) +.2 & 3.* (23)
7ceste valori indic# faptul c# glimepiridul nu se acumulea# 1n ser! i parametrii
farmacocinetici ai glimepiridului nu difer# de la oamenii s#n#toi la cei cu diabet
a(arat tip II. &lereance*ul oral al $limepiridului nu sufer# sc(imb#ri 1ntre doele de /*
+m$! indic'nd o farmacocinetic# linear#.
*ficien$ terapeutic$:
Incidena (ipo$licemiei la adulii tratai cu 7M7"_9 a fost de 0!-*/!)K (valori
sub %0m$Adl)! 1n dou# studii controlate pe perioada de un an. 7M7"_9*ul a fost studiat
pentru si$uran# i eficien# pe 30/3 pacieni din ;:7 ce participau la un studiu i /55/
individual! mai muli de /%50 au fost tratai timp de un an. .fectele adverse! altele dec't
(ipo$licemia! ce au ap#rut cu o inciden# mai mare de /K la pacienii din studiul
7M7"_9 vs. placebo! sunt preentate 1n tabel:
Tabel-5- Incidena reaciilor adverse la pacienii tratai cu 7M7"_9 fa# de placebo
7M7"_9 placebo
5r. K 5r. K
5r. total pacieni tratai )4% /00 3-
4
/00
astenie /3 /.% 3 /
mi$rene // /.5 4 /.4
vom# + /./ 0 0
ameeli /3 /.) / 0.3
5/
)orme farmaceutice(preparate autori"ate +n Rom&nia:
7M7"_9 /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 7ventis <(arma
Deutsc(land! 2ermania
7M7"_9 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 7ventis <(arma
Deutsc(land! 2ermania
7M7"_9 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 7ventis <(arma
Deutsc(land! 2ermania
7M7"_9 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 7ventis <(arma
Deutsc(land! 2ermania
7M_Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M_Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Qentiva :7!
:lovacia
7M729IM 4m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazon! cutie > /4
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM 4m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazon! cutie > 3+
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM 4m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazon! cutie > 5%
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM 4m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazon! cutie > +4
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM 4m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR4m$ ro%iglitazon! cutie > //3
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM +m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR+m$ ro%iglitazon! cutie > /4
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM +m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR+m$ ro%iglitazon! cutie > 3+
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
53
7M729IM +m$A4m$! compr filmate 4m$ $limepiridR+m$ rosi$litaon#! cutie > 5%
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM +m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR+m$ ro%iglitazon! cutie > +4
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
7M729IM +m$A4m$! compr filmate 4m$ glimepiridR+m$ ro%iglitazon! cutie > //3
compr filmate! :mit(line Neec(am <9&! Marea Nritanie
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /0 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! flacon > 30 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM /m$! compr /m$ glimepirid! flacon > %0 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /0 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! flacon > 30 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! flacon > %0 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /0 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! flacon > 30 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM 3m$! compr 3m$ glimepirid! flacon > %0 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
53
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > /0 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! :ando!
"om'nia
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! flacon > 30 compr! :ando! "om'nia
DINI29IM 4m$! compr 4m$ glimepirid! flacon > %0 compr! :ando! "om'nia
29.M<ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! .$is
<(armaceuticals! ;n$aria
29.M<ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! .$is
<(armaceuticals! ;n$aria
29.M<ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! .$is
<(armaceuticals! ;n$aria
29.M<ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! .$is
<(armaceuticals! ;n$aria
29.M<ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! .$is
<(armaceuticals! ;n$aria
29IN.<?9 / m$! compr /m$ glimepirid, cutie > 3 blistere > /0 compr! Medana
<(arma Terpol 2roup! <olonia
29IN.<?9 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medana
<(arma Terpol 2roup! <olonia
29IN.<?9 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medana
<(arma Terpol 2roup! <olonia
29IN.<?9 4 m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medana
<(arma Terpol 2roup! <olonia
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
54
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid, cutie > 3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM. T7D 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Tad <(arma!
2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 3m$! compr 3m$ $limepirid! cutie > % blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.27MM7 777*<J7"M7 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0
compr! 777*<J7"M7! 2ermania
29IM.<I"ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
55
29IM.<I"ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
5%
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid, cutie > % blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID %m$! compr %m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Terapia!
"om'nia
29IM.<I"ID 9<J /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr!
9abormed <(arma! "om'nia
29IM.<I"ID 9<J /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /00 blistere > /5 compr!
9abormed <(arma! "om'nia
29IM.<I"ID 9<J 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr!
9abormed <(arma! "om'nia
29IM.<I"ID 9<J 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /00 blistere > /5 compr!
9abormed <(arma! "om'nia
29IM.<I"ID 9<J 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr!
9abormed <(arma! "om'nia
29IM.<I"ID 9<J 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /00 blistere > /5 compr!
9abormed <(arma! "om'nia
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 4 blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > + blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > / blister > /0 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
5)
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 4 blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM.<I"ID. 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > + blistere > /5 compr! 7ctavis
2roup! Islanda
29IM."75 /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! "anba>W!
Marea Nritanie
29IM."75 /m$! compr /m$ glimepirid! flacon > 30 compr! "anba>W! Marea Nritanie
29IM."75 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! "anba>W!
Marea Nritanie
29IM."75 3m$! compr 3m$ glimepirid! flacon > 30 compr! "anba>W! Marea Nritanie
29IM."75 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! "anba>W!
Marea Nritanie
29IM."75 3m$! compr 3m$ glimepirid! flacon > 30 compr! "anba>W! Marea Nritanie
29IM."75 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! "anba>W!
Marea Nritanie
29IM."75 4m$! compr 4m$ glimepirid! flacon > 30 compr! "anba>W! Marea Nritanie
29I<".Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
5+
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 5 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
29I<".Z 4m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Medico ;no
<(armaceutical! "om'nia
M.29IMID / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID / m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 3 m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 4 m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 4 m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID 4 m$! compr 4m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID % m$! compr %m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID % m$! compr %m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
M.29IMID % m$! compr %m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! VrLa! :lovenia
?9T7" /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" /m$! compr /m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
5-
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > % blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > - blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
?9T7" 3m$! compr 3m$ glimepirid! cutie > /3 blistere > /0 compr! Nerlin &(emie!
2ermania
T75D.M7&T 30m$A4m$! compr 30m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > /4
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 30m$A4m$! compr 30m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > 3+
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 30m$A4m$! compr 30m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > 30
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 30m$A4m$! compr 30m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > 50
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 30m$A4m$! compr 30m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > -0
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 30m$A4m$! compr 30m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > -+
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 45m$A4m$! compr 45m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > /4
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 45m$A4m$! compr 45m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > 3+
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 45m$A4m$! compr 45m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > 30
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 45m$A4m$! compr 45m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > 50
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 45m$A4m$! compr 45m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > -0
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
T75D.M7&T 45m$A4m$! compr 45m$ pioglitazonR4m$ glimepirid! cutie > -+
compr! TaLeda 2"7D! Marea Nritanie
TI5."I9 /m$! comp /m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 2edeon "ic(ter
"om'nia! "om'nia
TI5."I9 3m$! comp 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 2edeon "ic(ter
"om'nia! "om'nia
TI5."I9 3m$! comp 3m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 2edeon "ic(ter
"om'nia! "om'nia
TI5."I9 4m$! comp 4m$ glimepirid! cutie > 3 blistere > /5 compr! 2edeon "ic(ter
"om'nia! "om'nia H.rror: "eference source not foundI
Conservare:
Glimepiridul se menine la /5*30[& 1n recipiente bine 1nc(ise! iar combinaiile
fi>e la 35[& 1n recipiente bine 1nc(ise.
%0
Consilierea pacientului:
<acientul trebuie s# cunoasc# potenialele riscuri c't i avanta=ele terapiei cu
glimepirid! c't i alternativele de tratament
Importana administr#rii medicaiei la micul de=un sau cu prima mas#
Importana i$ienei i evit#rii infeciilor! compliana la diet# i e>erciii fiice
<acienii trebuie s# cunoasc# boala de care sufer#! s# tie s# previn# i s#
detectee complicaiile! s# st#p'neasc# controlul $licemic
&unoaterea efectelor (ipo$licemice i (iper$licemice! riscul de (ipo$licemie.
&unoaterea at't a pacienilor c't i a familiilor acestora a simptomelor i tratamentului
(ipo$licemiei! identificarea condiiilor ce predispun la aceste reacii
Monitoriarea re$ulat# a $licemiei i a (emo$lobinei $licoilate
&unoaterea primului i celui de*al doilea eec terapeutic
Informarea medicului dac# pacienta este sau vrea s# r#m'n# 1nsrcinat# sau
al#ptea#
Informarea medicului despre alte terapii concomitente: medicamentoase sau
cu ?T&*uri
&unoaterea riscului de (ipo$licemie la personaele ce folosesc 8*blocani
&unoaterea faptului c# $licemia a=un$e la valori normale 1n terapiile cu
combinaii fi>e! doar dup# c'teva ile de la iniierea tratamentuluiG iar primele 3*3 luni
$licemia este monitoriat#
.vitarea consumului de alcool i a e>punerii directe la lumin# solar# sau
artificial#
7nunarea oric#rui efect advers al medicamentului
Re%lement$ri le%islative cu privire la eliberarea din farmacie:
:e elibera# din farmacii pe prescripie medical# <*%9
Cncep'nd cu data de 0/./0.300% intr# 1n vi$oare prevederile ordinelor M:A&57:
nr. /0%/A435A300% privind aprobarea or$ani#rii i desf#ur#rii <ro$ramului 5aional de
Diabet Qa(arat! nr. //+/A4%0A300% privind modificarea si completarea 5ormelor
metodolo$ice de aplicare a &ontractului*cadru si J2 nr. /30%A300% privind modificarea
ane>ei nr.3 la J2 nr. )0%A300% ce cuprinde denumirile comune internaionale ale
medicamentelor antidiabetice de care beneficia# asi$uraii 1n tratamentul ambulatoriu
de specialitate.
%/
R*)*RIN6*
%3
/
DailWMed
3
5e$ru M.! :amoil# M.! 7n$(el 9.! Eedex medicamente explicate '(()F! .d. Medic7rt! 300)
3
`. 9ibman/! 7. "odra$ue/! 9. `. &ardonnet! D. .ber(ardt! 5. `. I. 7paricio/! E#omparaci*n de lo%
efecto% in%ulinoe%timulante% de la glibenclamida y la tolbutamida admini%trada% oralmente en forma
aguda en %ujeto% con diabete% del adulto +leve, E! 7cta Diabetolo$ica! /0! 3! aprilie 300)
4
7$enia 5aional# a Medicamentului
5
:tetoscop.nr.+ EGlibometF! noiembrie 3003
%
:tetoscop nr.3/*33 E-rima combina.ie fix antidiabetic confirm beneficiile terapeutice /n
$om0niaF! noiembrie! 3003
)
`ournal 7merican 2eriatric :ocietW! nr 44! iulie /--%
+
`7M7 3+0! noiembrie /--+
-
7$enda Medical# 3000! .d. Medical# 3000
/0
<. Drouin *Diamicron M" studW $roupG E1ong term treatment of type ' diabetic patient% with a new
once daily gliclazide formulation, "iamicron $2 a double blind randomized compari%on with
"iamicron 3(mgF. ` Diabetes &omplications! 3000G /4: /+5*/-/
//
Mannucci ..et al 43nd 7nnual .7:D 7nnual Meetin$G :eptember /4*/% 300%! &open(a$en!
DenmarL and Malmo! :Oeden.
/3
Dr. <aul .nu "#duca! ETerapia oral a diabetului zaharat de tip '& 4ulfonilureceleF! Deutsc(*
"umbnisc(er*Diabetes*Merein