Sunteți pe pagina 1din 11

Consiliul European

Rue de la Loi/Wetstraat 175 B-1048 Bruxelles(Belgique)


Tel: +! ! !81 "1 11 #$ax: +! ! !81 "% 4
&o'ta(t
)tt*://t+itter,(o-/eu(ou'(il*ress)tt*://t+itter,(o-/eu(ou'(il*ress)tt*://+++,.outu/e,(o
-/user/eu(ou'(il)tt*://+++,.outu/e,(o-/user/eu(ou'(il)tt*://0i-eo,(o-/0log)0r
Reu'iu'ile &o'siliului 1uro*ea' su't 2't3l'iri la 'i0el 2'alt 2' (adrul (4rora liderii 51 iau
de(i6ii *ri0i'd *riorit47ile *oliti(e ge'erale 8i i'i7iati0ele -a9ore, :' -od 'or-al# se
orga'i6ea64 4 ast;el de reu'iu'i *e a'# *re6idate de u' *re8edi'te *er-a'e't,
Rol
&o'siliul 1uro*ea' are u' du/lu rol < sta/ilirea prioritilor i direciei politice
generale a 51 8i a/ordarea *ro/le-elor (o-*lexe sau se'si/ile (are 'u *ot ;i re6ol0ate
*ri' (oo*erare i'tergu0er'a-e'tal4 la u' alt 'i0el,
=e8i *oate i';lue'7a sta/ilirea age'dei *oliti(e a 51# nu are puterea de a adopta acte
legislative,
##&o'siliului 1uro*ea' 2i re0i'e sar(i'a de a deter-i'a orie't4rile 'e(esare 5'iu'ii,
>(este orie't4ri 'u *ot ;i de(3t re6ultatul u'ei re;l e(7ii (o-u'e# li/ere i (o'ti'ue,?
@er-a' Aa' Ro-*u.
>tri/u iile &o'siliului
B &o-*etiti0itate (*ia 4 i'ter'4# i'dustrie i (er(etare)
B Tra's*orturi# Tele(o-u'i(a ii i 1'ergie
B >gri(ultur4 i Ces(uit
B Dediu
B 1du(a ie# Ti'eret i &ultur4
B ado*t4 a(te legislati0e (regula-e'te# dire(ti0e et(,)# (el -ai adesea 2' E(ode(i6ie? (u
Carla-e'tul 1uro*ea'F
B (o'tri/uie la (oordo'area *oliti(ilor statelor -e-/re, 5' ast;el de exe-*lu 2l (o'stituie
do-e'iul e(o'o-i(F
B ela/orea64 *oliti(a exter'4 i de se(uritate (o-u'4 *e /a6a li'iilor strategi(e sta/ilite de
&o'siliul 1uro*ea'F
B 2'()eie a(orduri i'ter'a io'ale 2' 'u-ele 5'iu'iiF
B a*ro/4# 2-*reu'4 (u Carla-e'tul 1uro*ea'# /ugetul 5'iu'ii
Participanii
:' (adrul &o'siliului 1uro*ea' se reu'es( :
-8e;ii de stat sau de gu0er' di' ;ie(are 7ar4 a 51#
-*re8edi'tele &o-isiei 8i
-*re8edi'tele &o'siliului 1uro*ea' (are *re6idea64 reu'iu'ile,
>tu'(i (3'd ordi'ea de 6i o i-*u'e# ;ie(are -e-/ru al &o'siliului 1uro*ea' *oate
de(ide s4 ;ie asistat de u' -i'istru 8i# 2' (eea (e 2l *ri0e8te *e *re8edi'tele &o-isiei# de
u' -e-/ru al &o-isiei,
Presedintele
&o'siliul 1uro*ea' 28i alege Cre8edi'tele (u -a9oritate (ali;i(at4, Da'datul Cre8edi'telui
este de doi a'i 8i 9u-4tate# (u *osi/ilitatea re2''oirii o si'gur4 dat4,
1ste asistat de Ge(retariatul He'eral al &o'siliului,
Cre edi'tele &o'siliului 1uro*ea' 'u *oate exer(ita 2' a(ela i ti-* u' -a'dat 'a io'al
Cre8edi'tele &o'siliului 1uro*ea' este @er-a' Aa' Ro-*u., >l doilea -a'dat al s4u a
2'(e*ut la 1 iu'ie !01! 8i ex*ir4 la 0 'oie-/rie !014,
I' (o';or-itate (u arti(olul 15 ali'eatul (") di' Tratatul *ri0i'd 5'iu'ea 1uro*ea'4#
*re edi'tele &o'siliului 1uro*ea':
- *re6idea64 i i-*ulsio'ea64 lu(r4rile &o'siliului 1uro*ea'F
- asigur4 *reg4tirea i (o'ti'uitatea lu(r4rilor &o'siliului 1uro*ea'# 2' (oo*erare (u
*re edi'tele &o-isiei i *e /a6a lu(r4rilor &o'siliului >;a(eri He'eraleF
- a( io'ea64 *e'tru ;a(ilitarea (oe6iu'ii i a (o'se'sului 2' (adrul &o'siliului 1uro*ea'F
- *re6i't4 Carla-e'tului 1uro*ea' u' ra*ort du*4 ;ie(are reu'iu'e a &o'siliului
1uro*ea',
- asigur4 de ase-e'ea# la 'i0elul s4u i 2' a(east4 (alitate# re*re6e'tarea exter'4 a
5'iu'ii 2' *ro/le-e re;eritoare la *oliti(a exter'4 i de se(uritate (o-u'4# ;4r4 a adu(e
ati'gere atri/u iilor :'altului Re*re6e'ta't al 5'iu'ii *e'tru a;a(eri exter'e i *oliti(a de
se(uritate,
Ge a;l4 la dis*o6i ia *re edi'telui:
*erso'alul Ge(retariatului He'eral #
=ire( ia *e'tru ()estiu'i de *oliti(4 ge'eral4#
Ger0i(iul 9uridi(#
dire( iile ge'erale de *oliti(4 (1(o;i'# -ediu# J>I et(,)#
ser0i(iile de tradu(ere# *roto(olul#
/iroul de *res4 et(,
=i' -o-e'tul 'u-irii# *re edi'tele dis*u'e de *ro*riul s4u (a/i'et# situat 2' (l4direa
Justus Li*sius a &o'siliului, Kdat4 (u ;i'ali6area 'oii (l4diri a &o'siliului# esti-at4
*e'tru !01# *re edi'tele se 0a i'stala 2' a(easta,
Krdi'ea Cre edi' iilor se-estriale:
!010 !015 ia'uarie < iu'ie G*a'ia
ia'uarie < iu'ie Leto'ia
iulie < de(e-/rie Belgia
iulie < de(e-/rie Luxe-/urg
!011 !01" ia'uarie < iu'ie 5'garia
ia'uarie < iu'ie 4rile de Jos
iulie < de(e-/rie Colo'ia
iulie < de(e-/rie Glo0a(ia
!01! !017 ia'uarie < iu'ie =a'e-ar(a
ia'uarie < iu'ie Dalta
iulie < de(e-/rie &i*ru
iulie < de(e-/rie Regatul 5'it
!01 !018 ia'uarie < iu'ie Irla'da
ia'uarie < iu'ie 1sto'ia
iulie < de(e-/rie Litua'ia
iulie < de(e-/rie Bulgaria
!014 !01% ia'uarie < iu'ie Hre(ia
ia'uarie < iu'ie >ustria
iulie < de(e-/rie Italia
iulie < de(e-/rie Ro-3'ia
Membri
='a &at)eri'e >s)to'# :'alt Re*re6e'ta't al 5'iu'ii *e'tru a;a(eri exter'e i *oliti(a de
se(uritate i *re edi'te al &o'siliului >;a(eri 1xter'e
K si'gur4 ;or-a iu'e a &o'siliului 'u este *re6idat4 de Cre edi' ia se-estrial4:
&o'siliul >;a(eri 1xter'e# (are# odat4 (u i'trarea 2' 0igoare a Tratatului de la Lisa/o'a#
este *re6idat de :'altul Re*re6e'ta't al 5'iu'ii *e'tru a;a(eri exter'e i *oliti(a de
se(uritate, :'(e*3'd (u 1 de(e-/rie !00%# a(east4 ;u'( ie este o(u*at4 de d'a &at)eri'e
>s)to', >*roxi-ati0 dou46e(i de gru*uri de lu(ru di' do-e'iul a;a(erilor exter'e su't#
de ase-e'ea# *re6idate de u' *re edi'te *er-a'e't# dese-'at de :'altul Re*re6e'ta't
Cnd i unde se reunete Consiliul?
=e dou4 ori# 2' de(urs de " lu'i, =a(4 este 'e0oie# *re8edi'tele poate convoca o
reuniune special, =e (ele -ai -ulte ori# reu'iu'ile au lo( la Bruxelles,
Luarea deciziilor
=a(4 Tratatul 'u (u*ri'de *re0ederi s*e(iale re;eritoare la a(est as*e(t# &o'siliul
1uro*ea' ia de(i6iile *ri' (o'se's, :' a'u-ite situa7ii# se a*li(4 regula u'a'i-it47ii sau a
-a9orit47ii (ali;i(ate# 2' ;u'(7ie de *re0ederile Tratatului,
Cre8edi'tele &o'siliului 1uro*ea'# *re8edi'tele &o-isiei 8i :'altul Re*re6e'ta't *e'tru
*oliti(a exter'4 8i de se(uritate 'u 0otea64,
Istorie
&o'siliul 1uro*ea' 8i-a 2'(e*ut a(ti0itatea 2' 1%74# (a ;oru- de dis(u7ii 2'tre liderii
euro*e'i, > de0e'it ra*id orga'is- de si'e st4t4tor# asu-3'du-8i rolul de a sta/ili
*riorit47i 8i o/ie(ti0e *e'tru 2'treaga 5'iu'e,
:' 1%%!# a o/7i'ut statut o;i(ial# iar odat4 (u i'trarea 2' 0igoare a Tratatului de la
Lisa/o'a la 1 de(e-/rie !00%# &o'siliul 1uro*ea' a de0e'it o i'stitu7ie,
Cele zece orma iuni ale Consiliului :
B >;a(eri He'erale
B >;a(eri 1xter'e
B >;a(eri 1(o'o-i(e i $i'a'(iare
B Justi ie i >;a(eri I'ter'e
B K(u*area $or ei de Du'(4# Coliti(4 Go(ial4# G4'4tate i &o'su-atori >tri/u iile
&o'siliului
B &o-*etiti0itate (*ia 4 i'ter'4# i'dustrie i (er(etare)
B Tra's*orturi# Tele(o-u'i(a ii i 1'ergie
B >gri(ultur4 i Ces(uit
B Dediu
B 1du(a ie# Ti'eret i &ultur4
Relatii cu alte institutii
:'altul Re*re6e'ta't al 5'iu'ii *e'tru a;a(eri exter'e 8i *oliti(a de se(uritate *arti(i*4 la
lu(r4rile &o'siliului 1uro*ea',
Membrii
&u ex(e* ia *re edi' ilor de state# a statelor ger-a'o;o'e i a o;i(ialilor euro*e'i# (ei
-ai -ul i -e-/ri ai &o'siliului 1uro*ea' au titlul sau a*elati0ul de ECri- Di'istru?
datorit4 ;a*tului (4 de-o(ra iile *arla-e'tare su't *redo-i'a'te 2' 1uro*a, &u toate
a(estea# 2' 4rile lor de origi'e *ot a0ea titluri sau a*elati0e i';or-ale di;erite# (a de
exe-*lu (ea de ECre edi'te al Hu0er'ului? sau EDi'istru de stat?, Cre edi'tele
&o'siliului 1uro*ea' i Cre edi'tele &o-isiei su't -e-/rii ai &o'siliului# dar 'u au
dre*t de 0ot, &o';or- tratatelor# :'altul Re*re6e'ta't *arti(i*4 la &o'siliul 1uro*ea'# dar
;or-al 'u este u' -e-/ru i de(i 'u are dre*t de 0ot,
Reprezen
tant
Imagi
ne
!tate
Memebr
e
"itlu Partid politic Membru din
#
ot
u
ri
Procent
din
totalul
popula i
ei
@er-a'
Aa'
Ro-*u.
Fr
drept de
vot
Cre edi't
e
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Christen-
Democratisch
en Vlaams
01 de(e-/rie !00%
Wer'er
$a.-a''
>ustr
ia
&a'(elar
$ederal
Cartidul
Go(iali tilor
1uro*e'i
Na ional:
Partidul Social
Democrat al
Austriei
! de(e-/rie !008
1
0
1,"7L
1lio =i
Ru*o
Belgi
a
Cri-
Di'istru
Cartidul
Go(iali tilor
1uro*e'i
Na ional:
Partidul
Socialist
" de(e-/rie !011
1
!
!,17L
BoiMo
Boriso0

!"#$
Bulg
aria
Cri-
Di'istru
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Cent enii
pentru
De%voltarea
&uropean a
'ul(ariei
!7 iulie !00%
1
0
1,4%L
)oran
*ilanovi
+
&roa
ia
Cri-
Di'istru
Cartidul
Go(iali tilor
1uro*e'i
Na ional:
Partidul Social
Democrat al
Croa iei
! de(e-/rie !011
Ni(os
>'astasia
des
,-./0
12345346
7890
&i*ru
Cre edi't
e
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Adunarea
Democrat
!8 ;e/ruarie !008 4 0,1"L
Cetr
NeOas
Re*u
/li(a
&e)4
Cri-
Di'istru
>lia' a
&o'ser0atorilor
i
Re;or-i tilor
1uro*e'i
Na ional:
Partidul Civic
Democratic
1 iulie !010
1
!
!,10L
@elle
T)or'i'g-
G()-idt
=a'e
-ar(a
Di'istru
de GtatPa
!Q
Cartidul
Go(iali tilor
1uro*e'i
Na ional:
Sociali
Democra ii
o(to-/rie !011 7 1,11L
>'drus
>'si*
1sto'
ia
Cri-
Di'istru
Cartidul
1uro*ea'
Li/eral
=e-o(rat i
Re;or-at
Na ional:
Partidul
&stonian al
:e;ormei
<:e;ormiera=on
d>
1! a*rilie !005 4 0,!7L
J.rMi
Ratai'e'
$i'la
'da
Cri-
Di'istru
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul
Coali iei
Na ionale
<?o=@>
!! iu'ie !011 7 1,07L
$ra'Sois
@olla'de
FranAois
$ra'
a
Cre edi't
e
Cartidul
Go(iali tilor
1uro*e'i
15 -ai !01! !
%
1!,%5L
BCrard
Beor(es
Nicolas
Dollande
Na ional:
Partidul
Socialist
>'gela
DerMel
An(ela
?asner
Her-
a'ia
&a'(elar
$ederal
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Eniunea
Cre tin
Democrat
<CDE>
!! 'oie-/rie !005
!
%
1",!7L
>'to'is
Ga-aras
125F290
G3H3I70
Hre(i
a
Cri-
Di'istru
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
1" -ai !01!
1
!
!,!5L
AiMtor
Kr/T'
JrKLn
Vi=tor
5'ga
ria
Di'istru-
Cre edi't
e
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Eniunea Civic
*a(hiar
<Fides%>MM
!% -ai !010
1
!
1,%%L
1'da
Re''.
Nanna O
Cionaoith
Irla'
da
Taoisea()
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional: Fine
Bael <FB>
% -artie !011 7 1,07L
1'ri(o
Letta
Italia
Cre edi't
ele
&o'siliulu
i de
Di'i tr
I'de*e'det 1" 'oie-/rie !011
!
%
1!,07L
Aaldis
=o-/ro0
sMis
Leto
'ia
Di'istru-
Cre edi't
e
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
National: EnitP
<VienotQKa>
1! -artie !00% 4 0,44L
=alia
Hr./ausM
aitU
Litua
'ia
Cre edi't
e
I'de*e'de't 1! iulie !00% 7 0,"5L
Jea'-
&laude
Ju'(Mer
Luxe
-/ourg
Cri-
Di'istru
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul
Cre tin Social
Popular <CSV>
!0 ia'uarie 1%%5 4 0,10L
La+re'(e
Ho'6i
Dalt
a
Cri-
Di'istru
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
National:
Partidul
Na ionalist
<PN>
1 -ai !004 0,08L
DarM
Rutte
Kla'
da
Cri-
Di'istru
Cartidul Li/eral
=e-o(rat i
Re;or-ist
Na ional:
Partidul
Popular
Cre tin i
Democrat<VVD
>
14 o(to-/rie !010
1

,1L
=o'ald
TusM
Colo
'ia
Cre edi't
ele
&o'siliulu
i de
Di'i tri
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Plat;orma
Civic <PJ>
1" 'oie-/rie !007
!
7
7,"0L
Cedro
Cassos
&oel)o
Cortu
galia
Cri-
Di'istru
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul Social
Democrat
<PSD>MM
!1 iu'ie !011
1
!
!,1!L
Traia'
B4ses(u
Ro-
3'ia
Cre edi't
e
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
J;icial este
independent@
!7 august !01!
(-e-/ru i 2'
*erioada: 1 ia'uarie
!007 - iu'ie !01!
2'ai'te de
sus*e'dare)
1
4
4,!"L
Ro/ert
$i(o
Glo0a
(ia
Cre edi't
ele
Hu0er'ul
ui
Cartidul
Go(iali tilor
1uro*e'i
Na ional:
Direc ia R
Social
Democra ia
<Smer>
4 a*rilie !01! 7 1,08L
Ja'e6
Ja'Va
Svan
TanUa
Glo0e
'ia
Cre edi't
ele
Hu0er'ul
ui
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul
Democratic
Slovenian
<SDS>MM
10 ;e/ruarie !01! 4 0,41L
Daria'o
Ra9o.
*ariano
:aVoP
'reP
G*a'i
a
Cre edi't
ele
Hu0er'ul
ui
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul
Poporului
<PP>MM
!1 de(e-/rie !011
!
7
%,18L
$redriM
Rei';eldt
Tohn
:ein;eldt
Guedi
a
DI'istru
de Gtat
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul
*oderat
" o(to-/rie !00"
1
0
1,87L
=a0id
&a-ero'
Rega
tul 5'it
Cri-
Di'istru
>Lia' a
1uro*ea'4 a
&o'ser0atorilor
i
Re;or-i tilor
Na ional:
11 -ai !010 !
%
1!,4L
Partidul
Conservator
JosW
Da'uel
Barroso
TosC
DurWo
'arroso
&o-isia
:epre%e
ntant
;r
drept de
vot
Cre edi't
e
Cartidul
Co*ular
1uro*ea'
Na ional:
Partidul Social
Democrat
<PSD>
! 'oie-/rie !004
)tt*://+++,euro*ea'-(ou'(il,euro*a,eu/t)e-*reside't,as*xXla'gYro