Sunteți pe pagina 1din 6

DEZBATEREA ACADEMIC

-metoda Karl Popper -


Motto: ntr-o disciplin studiem
nu un domeniu sau un obiect,
ci probleme. (Karl Popper)
1. INIIEREA DEZBATERII
Tema: Impozitarea progresiva vs. cota unic
Impozitarea este mai mult dect jumulirea unei gte. Adic este arta de a
obine cel mai mare numr de pene cu cel mai mic numr de ipete". (J. B.
olbert!
Selectarea s trmterea !!lo"ra#e adec$ate teme: studentii au primit anterior surse
bibliografice accesibile si relevante in vederea sustinerii ambelor puncte de vedere.
Mai jos gsii patru link-uri ce dezbat problematica de mai sus (C! " click pe link pentru a-l
accesa#:
$$$ %ttp&''eco(ome.%ot(e)s.ro'str-#(a(te*!a(c-+,-+./,-0(-a(alst-eco(omc-
prop0(-(trod0cerea-mpo1tar-pro"res$e-mas0rlor-smpl#cate-t$a-loc0l-ma2orar-
aceste-ta3e.%tm
$$$ %ttp&''))).)all-street.ro'edtoral'+44'Impo1tarea-pro"res$a-sol0te-pe(tr0-cr1a-
eco(omca-s-pe(tr0-cresterea-a#acerlor-ma-mc5"cld6CP-
r%+ed"r/C7a#()"od8poA!A

$$$%ttp&''))).asocataeco(omstlor.ro'doc0me(te'Co(#er(ta*7ABB9*roma(a.pd#
$$$ %ttp&''))).co(tr!0tors.ro'de1!atere'(-apararea-cote-0(ce-de-mpo1tare'
$$$%ttp&''))).a(dreeapa0l.ro'!lo"',/1/'/:'de-ce-este-resp(sa-atat-de-des-cota-0(ca-
de-1/-sa0-1,'
$$$ %ttp&''))).e$1.ro'detal'str'edtoral0l-e$1-sa-te-a-(a!a-cota-0(ca-oare-
4/.11-.%tml
$$$Strate"a !0"etar-#scala ,/1;-,/1+&
%ttp&''))).m#(a(te.ro'strate"!0",/1;.%tml5pa"(a6dome(
,. PRE<TIREA DEZBATERII
Doc0me(tarea& presupune citirea a bibliografiei recomandate de ctre toi studentii
(efectuarea de adnotri pe marginea te%tului& identificarea de 'ntrebri pe marginea
materialelor citite& elaborarea de fi(e de idei (i argumentri #)
Ide(t#carea s sstemat1area argumentelor (i contraargumentelor pentru care pot fi
valorificate 'n cursul dezbaterii.
Completarea =0r(al0l0 de ar"0me(te& dup parcurgerea bibliografiei de mai sus&
fiecare participant va opta pentru susinerea unei anumite forme de impozitare si va completa
>=0r(al0l de ar"0me(te?
@. DES7ABRAREA DEZBATERII
CmpDrErea F( ec%pe: - ; m(0te
o *e formeaz dou ec+ipe (, (i -# 'n funcie de opiunea pentru o form de
impozitare sau alta& fiecare ec+ip av.nd sarcina de a-(i construi propriul
sistem de argumentare.
o /iecare membru al ec+ipei va avea un rol activ 'n dezbatere& ia cuv.ntul&
evalueaz coninutul ideilor dezvoltate 'n dezbatere& construie(te contra-
argumentaie etc.
o ,rgumentarea poziiei fiecarei ec+ipe va fi realizat cu ajutorul 0=0r(al0l0 de
ar"0me(te1 .
Sta!lrea moderator0l0'ar!tr0l0: aceste roluri revin profesorului (celui ce
performeaza#. - 1 m(0t
o 2l are rolul de moderator& 'ndrum.nd ec+ipele& la solicitrile acestora)
o 3e asemenea& el poate pune 'ntrebri clarificatoare pe parcursul dezbaterii.
Sta!lrea cadr0l0 de re"0l& - - m(0te
o Moderatorul face cunoscute principiile fundamentale ce stau la baza dezbaterii&
sarcinile& resursa de timp (i regulile ce trebuie respectate de fiecare ec+ip 'n
cadrul dezbaterii
PaG de1!ater academce:
4rezentarea punctelor de vedere:
o Ec%pa A& 4rezentarea argumentelor 'n favoarea sustinerii 0impozitarii
progresive1 H - m(0te
o Ec%pa B: 4rezentarea argumentelor 'n favoarea sustinerii 0impozitarii in cot
unic1 H - m(0te
Construirea contra-argumentelor:
o /iecare ec+ip va elabora un set de contra-argumente fa de poziia celeilalte
ec+ipe H - m(0te
o Membrii fiecrei ec+ipe vor folosi instrumentul pus la dispozitie de moderator
0=0r(al0l de co(tra-ar"0me(te?
4rezentarea contra-argumentelor:
o Ec%pa A& 4rezentarea contra-argumentelor identificate anterior H - m(0te
o Ec%pa B& 4rezentarea contra-argumentelor identificate anterior H - m(0te
2valuarea punctelor de vedere comune:
o /iecare ec+ip va 'ntocmi propria 07GD de de(t#care a p0(ctelor com0(e1
H - m(0te
o 4e un flipc+art vor fi trecute meniunile ambelor ec+ipe H - m(0te
5rasarea unui idei conclusive
o 2c+ipele vor trebui s convin asupra unei concluzii generale privind tema
respectiv 6 7 minute
;. E9AIBAREA PER7JRMRII
Completarea c%esto(arelor de e$al0are G a0to-e$al0are: - - m(0te
o Moderatorul va completa <rla de e$al0are a mem!rlor ec%pelor
o /iecare student va completa 7Ga de a0toe$al0are (i C%esto(ar0l de
e$al0are a compete(Eelor ma(a"erale privind aplicarea metodei
0Controversa ,cademic1
-. INSTRBMENTE DE IBCRB 7JIJSITE IN PER7JRMARE
-.1. =0r(al0l de ar"0me(te
=0r(al0l de ar"0me(te F( #a$oarea CJTEI PRJ<RESI9E
,rgumente 2%plicaii suplimentare
8.
9.
:.
;.
...
=0r(al0l ar"0me(telor F( #a$oarea CJTEI BNICE
,rgumente 2%plicaii suplimentare
8.
9.
:.
;.
...
-.,. =0r(al0l de co(tra-ar"0me(te
=0r(al0l de co(tra-ar"0me(te al ec%pe A
Ce susine 2c+ipa -< Contra-argumentele noastre
8.
9.
:.
;.
...
=0r(al0l de co(tra-ar"0me(te al ec%pe B
Ce susine 2c+ipa ,< Contra-argumentele noastre
8.
9.
:.
;.
...
-.@. 7Ga de de(t#care a p0(ctelor com0(e
7GD de de(t#care a p0(ctelor com0(e
Ce susine 2c+ipa -< Ce susine 2c+ipa -< 4uncte comune sau
negociabile
8. 8.
9. 9.
:. :.
;. ;.
... ...
+. INSTRBMENTE DE E9AIBARE SI ABTJE9AIBARE
+.1. <rlD de e$al0are a mem!rlor ec%pe (completat de moderator#
=umele (i prenumele persoanei evaluate: ..........................................................................
Criterii *lab -ine /oarte bine
>rmre(te atent interveniile colegilor
Ia cuv.ntul la momentul potrivit
,duce argumente pertinente
,duce contraargumente pertinente
espect ideile (i prerile celorlali& c+iar dac nu
coincid cu ale lui
+.,. 7GD de a0toe$al0are a mem!rlor ec%pe (completat de fiecare participant#:
=ume (i prenume: .......................................................................
!a aceast dezbatere rolul meu a fost: ........................................................................
........................................................................
,m intervenit cu urmtoarele argumente (i? sau
contraargumente:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
..................................................................... ..
...................................................................... .
.......................................................................
Interveniile mele au ajutat?n-au ajutat la ........................................................................
dezvoltarea temei dezbaterii ........................................................................
........................................................................
........................................................................
,( aprecia intervenia mea cu nota (intervalul
este de la 8 la 8@# ........................................................................