Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT CONTROL DE GESTIUNE

PLAN DE REZOLVARE
1.

Elaborarea bugetului vanzarilor

2.

Elaborarea bugetului productiei

3.

Bugetul aprovizionarilor

4.

Bugetul costurilor salariale

5.

Bugetul flexibil al cheltuielilor generale de productie pentru semestrul 2, N+1

6.

Bugetul investitiilor in semestrul 2, N+1

7.

Bugetul TVA

8.

Bugetul trezoreriei

9.

Contul de rezultate previzional la 31.12.N+1

10.

Bilantul previzional

Pas 1 Elaborarea bugetului vanzarilor pe sem. 2


Nr.
Cr
t

Explicatii

UM

Vanzari-P1

buc

700

720

730

740

750

700

buc

720

750

740

720

740

680

Vanzari-P2
CA total-din
care:

227400.00

235500.00

235300.00

233400.00

238300.00

220600.00

CA-P1 (Eur)

150

105000.00

108000.00

109500.00

111000.00

112500.00

105000.00

Ca-P2 (Eur)

170

122400.00

127500.00

125800.00

122400.00

125800.00

115600.00

TVA
Valoare cu
TVA
Incasari
curente
Efecte de
comert 30 de
zile

20%

45480

47100

47060

46680

47660

44120

272880.00

282600.00

282360.00

280080.00

285960.00

264720.00

55%

150084

155430

155298

154044

157278

145596

45%

122796

127170

127062

126036

128682

119124

7
8

iul

Euro

aug

sept

oct

nov

dec

Pas 2 Bugetul productiei si stocurilor de produse finite pe sem. 2


Nr.
Crt

iul

aug

sept

oct

nov

ianpreviz

Explicatii
Stoc
initial

Um

dec

produs P1

buc

350

360

365

370

375

350

350

produs P2

buc

360

375

370

360

370

340

393

Productie
1

produs P1

buc

710

725

735

745

725

700

produs P2

buc

735

745

730

730

710

733

Vanzari
1

produs P1

buc

700

720

730

740

750

700

699

produs P2

buc

720

750

740

720

740

680

786

Stoc final
1

produs P1

buc

360

365

370

375

350

350

produs P2

buc

375

370

360

370

340

393

Valoarea stocului final


1

produs P1

139.5

50220

50918

51615

52313

48825

48825

produs P2 158.4
TOTAL
VALOARE

59400

58608

57024

58608

53856

62251

109620

1E+05

108639

110921

102681

111076

Pentru luna ianuarie N+2 am folosit functia Forecast pentru a determina valoarea
previzionata a vanzarilor (699 buc-P1 si 786 buc-P2).
Pas 3 Elaborarea bugetului aprovizionarilor pe sem. 2

Explicatii

Consum
specific

Necesar M1

kg/buc

pentru P1
pentru P2
Necesar M2

iul

aug

sept

oct

nov

dec

6490

6605

6595

6645

6465

6432

3550

3625

3675

3725

3625

3500

2940

2980

2920

2920

2840

2932

3600

3665

3665

3695

3595

3566

kg/buc

pentru P1

2130

2175

2205

2235

2175

2100

pentru P2

1470

1490

1460

1460

1420

1466

Stoc initial M1

2600

9187

2582

9064

2419

9031

Consum M1

6490

6605

6595

6645

6465

6432

-3890

2582

-4013

2419

-4046

2599

Stoc final intermediar M1


Comanda M1

2 luni

13077

13077

13077

Stoc retratat M1

9187

2582

9064

2419

9031

2599

Stoc initial M2

1500

5162

1497

5094

1399

5066

Consum M2

3600

3665

3665

3695

3595

3566

-2100

1497

-2168

1399

-2196

1500

Stoc final intermediar M2


Comanda M2

2 luni

7262

Stoc retratat M2

5162

7262
1497

5094

7262
1399

5066

Comanda M1 cu

10%

14385

14385

14385

Comanda M2 cu

10%

7988

7988

7988

207751

207751

207751

10

143847

143847

143847

63904

63904

63904

20%

41550

41550

41550

249301

249301

249301

Total valoare comenzi

PU

pentru M1
pentru M2
TVA la achizitie
Valoare cu TVA
Plati la 30 zile

40%

99720

99720

99720

Plati la 60 zile

60%

149581

149581

149581

Comanda M1 se realizeaza odata la 2 luni; valoarea acesteia a fost calculate aplicand un coeficient de calcul 2
(reprezentand intervalul la care se face aprovizionarea) la media aritmetica a necesarului de materie prima M1
pentru semstrul 2 al anului N+1.
Pentru comanda M2 s-a procedat identic.

1500

Bugetul aprovizionarilor cu ambalaje


Explicatii

consum specific

Productie din P1

buc

iul
710

aug
725

sept
735

oct
745

nov
725

dec
700

Productie din P2

buc

735

745

730

730

710

733

NECESAR AMBALAJE

1 buc prod finit

1445

1470

1465

1475

1435

1433

Valoare ambalaje

euro

5780

5880

5860

5900

5740

5732

TVA aferent cump ambalaje

euro

1156

1176

1172

1180

1148

1146

Valoare ambalaje cu TVA

euro

6936

7056

7032

7080

6888

6878

Bugetul stocurilor de ambalaje


Explicatii

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Valoarea ambalajelor
consumate

5780

5880

5860

5900

5740

5732

Valoarea stocului final de


ambalaje

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Bugetul stocurilor cu materii prime


Explicatii

UM

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Si M1

Kg

2600

10495

3890

11680

5035

12955

Si M2

Kg

1500

5888

2223

6546

2851

7244

Intrari M1

Kg

14385

14385

14385

Intrari M2

Kg

7988

7988

7988

Consum M1

Kg

6490

6605

6595

6645

6465

6432

Consum M2

Kg

3600

3665

3665

3695

3595

3566

Stoc f M1

Kg

10495

3890

11680

5035

12955

6523

Stoc f M2

Kg

5888

2223

6546

2851

7244

3678

Valoare stoc

euro

152054

56684

169168

73158

187502

94654

Valoare stoc M1

10 eur/buc

104950

38900

116800

50350

129550

65230

Valoare stoc M2

8 eur/buc

47104

17784

52368

22808

57952

29424

Pas 4 Bugetul costurilor salariale


Explicatii

Sursa

iul

Productia fabricata
P1

Bug Produc

710

725

735

745

725

700

Productia fabricata
P2

Bug Produc

735

745

730

730

710

733

Salarii directe pentru


P1 eur/buc

7.5

5325

5438

5513

5588

5438

5250

Salarii directe pentru


P2 eur/buc

12

8820

8940

8760

8760

8520

8796

14145

14378

14273

14348

13958

14046

85146

11316

11502

11418

11478

11166

11237

68117

40486

40517

40503

40513

40461

40473

242953

32389

32414

32402

32410

32369

32378

194362

98336

98810

98596

98749

97953

98134

590578

oct

nov

dec

Total salarii directe


Taxe salariale
datorate bugetului

Salarii indirecte

80%
Bug chelt.
regie

Protectie sociala
datorata

80%

Total costuri salariale

aug

sept

oct

nov

dec

Total

Pas 5 Bugetul flexibil al cheltuielilor generale de productie

Nr. Crt

Explicatii
Ore activitate

iul

aug

sept

Total

3772

3834

3806

3826

3722

3746

22706

CH FIXE SECTIE

29802

29802

29802

29802

29802

29802

178812

1.1

Salarii ingineri

15200

15200

15200

15200

15200

15200

91200

1.2

Ch cu protectia sociala

12160

12160

12160

12160

12160

12160

72960

1.3

Amortiz utilajelor sectiei

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

1.4

Ch cu OI

480

480

480

480

480

480

2880

1.5

Energie termica

500

500

500

500

500

500

3000

1.6

Ch ventilatie

280

280

280

280

280

280

1680

1.7

Furnituri birou

182

182

182

182

182

182

1092

Generatoare de TVA

1442

1442

1442

1442

1442

1442

8652

CH VAR-GEN TVA

1886

1917

1903

1913

1861

1873

11353

II
2.1

Reparatii, revizii

566

575

571

574

558

562

3406

2.2

Energie electrica

754

767

761

765

744

749

4541

2.3
III

Ch protectia mediului

566

575

571

574

558

562

3406

8561

8511

8547

8360

8403

42531

CHELT MIXTE

8450

3.1

Salariile pers auxiliare

2286

2317

2303

2313

2261

2273

11753

3.2

Protectia sociala

1669

1694

1682

1690

1649

1658

9242

3.3

Ch cu protectia muncii

2109

2134

2122

2130

2089

2098

9682

3.4

Energie, apa

2386

2417

2403

2413

2361

2373

11853

Generatoare de TVA

4495

4551

4525

4543

4450

4471

21535

CH FIXE DE ADM

27800

27800

27800

27800

27800

27800

166800

4.1

Salarii personal TESA

14000

14000

14000

14000

14000

14000

84000

4.2

Ch cu protectia sociala

11200

11200

11200

11200

11200

11200

67200

4.3

Amortizarea mijl fixe

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

4.4

Ch cu OI

500

500

500

500

500

500

3000

4.5

Energie termica

500

500

500

500

500

500

3000

4.6

Ch telefonice

500

500

500

500

500

500

3000

4.7

Furnituri birou

100

100

100

100

100

100

600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

9600

24066

24066

24066

24066

24066

24066

144396

IV

Generatoare de TVA
V

CH FIXE DE DESFAC
5.1

Salarii de desfacere

9000

9000

9000

9000

9000

9000

54000

5.2

Ch cu protectia sociala

7200

7200

7200

7200

7200

7200

43200

5.3

Amortiz mijl fixe

1400

1400

1400

1400

1400

1400

8400

5.4

Chelt cu OI

2400

2400

2400

2400

2400

2400

14400

5.5

Energie termica

1300

1300

1300

1300

1300

1300

7800

5.6

Ch telefonice

2050

2050

2050

2050

2050

2050

12300

5.7

Furnituri birou

716

716

716

716

716

716

4296

6466

6466

6466

6466

6466

6466

38796

92004

92146

92082

92128

91889

91944

543892

Generatoare de TVA
Total general

Pas 7 Elaborarea bugetului de TVA


Nr.
Crt

Explicatii

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Total

TVA colectata, din care:

45480

47100

47060

46680

47660

44120

278100

din vanzari de prod finite

45480

47100

47060

46680

47660

44120

278100

TVA deductibila din care pentru:

45884

4775

45909

4373

45862

4316

150715

aprovizionari cu materii prime

41550

41550

41550

124650

aprovizionari cu ambalaje

1156

1176

1172

1180

1148

1146

6978

Baza TVA deductibila CIP

15889

15976

15936

15964

15819

15852

95436

3178

3195

3187

3193

3164

3170

19087

achizitie de imobilizari

credit TVA

404

42325

1151

42307

1798

39804

127385

din alte vanzari


II

TVA aferenta

III

TVA de plata

IV

TVA de recuperat (credit TVA)

404

Pas 9 Elaborarea contului de rezultate previzional pentru sem. 2

Nr
crt

Explicatii

Sume cumulate

Sursa buget

Venituri din vanz. Prod finite

1390500

B Vanzarilor

Venituri din productia stocata

652462

B Productiei

TOTAL VENITURI

2042962

Cheltuieli cu mat prime si ambalaje

658145

B Aproviz

Manopera directa inclusiv prot sociala

153263

B Manopera

Chelt fixe indirecte de productie

178812

B ch Regie

Chelt variabile de productie

11353

B ch Regie

Chelt semivariabile de productie

42531

B ch Regie

Chelt generale de administratie

166800

B ch Regie

Chelt fixe de desfacere

144396

B ch Regie

9000

B Amortiz

10

Chelt cu amortiz utilaj nou

11

Chelt financiare:
dobanzi credite pe t.m
cheltuieli cu sconturi acordate

91904
1800
90104

1456204

TOTAL CHELTUIELI CURENTE

REZULTATUL BRUT

586758

IMPOZIT PE PROFIT

146689

REZULTAT NET

440068

Plan imprumut
B Trezorerie