Sunteți pe pagina 1din 5

INGERI 101 de DOREEN VIRTUE

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE


Telefon: 0746.407.4! 07"4.4".#$4
%%%.cartire&ale.ro
Autor'i(: Doreen Virtue
Editura: Adevar Divin
Anul a)ari*iei: 208
Pa&ini: 128 (13 x 20 cm)
Pre*: 24 Lei
DESCRIERE:
Descriere
Avei o carte despre ngeri pentru cineva care este complet nceptor?
Doreen Virtue a auzit destul de frec+ent aceast, -ntre.are la se/inarele sale! astfel
-nc0t le reco/and, de o.icei )artici)an*ilor cartea ei Vindecarea cu ngeri. 1i2a dat totu3i
sea/a c, )0n, 3i aceast, carte este )u*in ca/ a+ansat, )entru cei care )artici)au )entru
)ri/a dat, la se/inar! )entru cei nou +eni*i. 4ntr2o di/inea*,! atunci c0nd a +,zut 3i a
auzit clar titlul ngeri 101! 5oreen a -n*eles c, -n&erii +oiau ca ea s, scrie o carte
introducti+,! cu infor/a*ii funda/entale des)re aceste fiin*e cere3ti.
5eci! cartea aceasta este rezultatul acelei -ndru/,ri )ri/ite de la -n&eri: o )ri+ire
&eneral, des)re ceea ce sunt -n&erii! dincolo de li/itele unei anu/ite .iserici sau
credin*e6 des)re rolul -n&erilor -n diferite te7te s)irituale 3i reli&ii6 des)re c,ile )rin care
-n&erii ne a8ut, 3i des)re cu/ s,2i che/,/ -n a8utor6 infor/a*ii des)re -n&erii ),zitori 3i
des)re arhan&heli! )recu/ 3i cele /ai frec+ente -ntre.,ri des)re -n&eri.
Indiferent unde +, afla*i )e calea s)iritual, sau reli&ioas,! aceast, carte +, +a a8uta
s,2i -n*ele&e*i 3i s,2i iu.i*i /ai )rofund )e -n&eri! fiind -n acela3i ti/) darul )erfect )entru
cine+a care ia )entru )ri/a dat, contact cu aceste conce)te.
!ntroducere
CINE SUNT NGERII?
4n&erii ),zitori sunt al,turi de du/nea+oastr, chiar -n aceast, cli),. Ace3ti -n&eri
sunt fiin*e )ure! de lu/in, di+in,! -n care )ute*i a+ea -ncredere de)lin, 3i care doresc s,
+, a8ute -n orice do/eniu al +ie*ii. Cu+0ntul nger -nsea/n, 9tri/isul sau /esa&erul lui
5u/nezeu: ';<=>?@A! -n li/.a &reac, +eche. B. trad.(. 4n&erii )oart, /esa8e -ntre Creator
3i fiin*ele create! fiind un fel de )o3ta3i cere3ti.
4n&erii -i iu.esc )e to*i oa/enii -n /od necondi*ionat. Ei )ri+esc dincolo de
su)rafa*,! de a)aren*e! 3i +,d sc0nteia du/nezeiasc, aflat, -n fiecare dintre noi. Ce
concentreaz, nu/ai asu)ra di+init,*ii 3i )oten*ialului nostru 3i nu asu)ra defectelor!
li)surilor sau &re3elilor noastre. 5eci -n&erii nu ne 8udec,! ci doar ne aduc iu.ire -n +ia*,.
Cu -n&erii! sunte*i -n si&uran*, 3i )ute*i a+ea de)lin, -ncredere -n ei.
Bu conteaz, dac, sunte*i credincio3i sau sce)tici! deoarece -n&erii cred -n voi. Ei +,d
lu/ina +oastr, l,untric,! +, cunosc ade+,ratele talente 3i -n*ele& fa)tul c, a+e*i o /isiune
i/)ortant, -n +ia*,. Ei +or s, +, a8ute -n toate )ri+in*ele.
Cercet,rile sociolo&ice ne arat, c, /a8oritatea a/ericanilor adul*i '-ntre 7" 3i D#E!
-n func*ie de con*inutul chestionarului( cred -n -n&eri! iar F"E s)un c, au -nt0lnit un
-n&er. 5eci )ute/ a8un&e la concluzia c, este nor/al s, crede/ -n -n&eri.
Bu tre.uie s, a+e*i o )re&,tire s)ecial,! s, fi*i ase/enea sfin*ilor ori s, lua*i )arte la
diferite acti+it,*i reli&ioase )entru a intra -n le&,tur, 3i a +or.i cu -n&erii. Ei a8ut, )e
oricine -i chea/,! indiferent de )ro.le/,. A8utorul -n&erilor este f,r, )re*! e oric0nd
dis)oni.il 3i nu i/)lic, +icle3u&uri! strata&e/e sau 3/echerii.
4n fiecare zi! )ri/esc la ca.inetul /eu scrisori de la oa/eni care au a+ut e7)erien*e
cu -n&eri! cu/ ar fi s, aud, o aten*ionare! o a+ertizare! care le2a sal+at +ia*a! au tr,it
inter+en*ia di+in,! au si/*it )rezen*a -n&erilor ori au +,zut a)ari*ia unui -n&er. Cei care au
scris 3i au tri/is scrisorile )ro+in din toate do/eniile de acti+itate 3i au for/a*ii
reli&ioase 3i s)irituale diferite! inclusi+ cei a&nostici 3i sce)tici. Giecare dintre ei ne
trans/ite c, e7)erien*a relatat, a fost real, 3i c, au intrat -ntr2ade+,r -n le&,tur, cu
-n&erii.
Cei care intr, -n /od re&ulat -n contact cu -n&erii conse/neaz, -/.un,t,*iri
i/)ortante -n +ia*a lor. Ce si/t /ai ferici*i! /ai )lini de )ace 3i de -ncredere! le este /ai
)u*in tea/, de /oarte 3i de +iitor. Ei 3tiu c, nu sunt sin&uri! )entru c, au -n&eri ),zitori
de -ncredere! care +e&heaz, asu)ra lor.
1i eu si/t la fel. 4n $#! un -n&er /i2a sal+at +ia*a -n cursul unei 9-nt0lniri: cu
/oartea. 5e atunci! -i -n+,* )e al*ii des)re -n&eri )rin c,r*ile /ele 3i )rin or&anizarea unor
se/inare la ni+el interna*ional. H, si/t /ai fericit, 3i /ai -/)linit, dec0t oric0nd. Este
deose.it de se/nificati+ 3i de /i3c,tor s, ur/,re3ti cu/ +ie*ile oa/enilor se +indec, 3i
se des,+0r3esc du), ce au -nce)ut s, lucreze cu -n&erii.
4nainte de e7)erien*a cu -n&eri care /i2a schi/.at +ia*a! era/ )sihotera)eut
)racticant! s)ecializat -n tratarea tul.ur,rilor din do/eniul ali/enta*iei 3i al
co/)orta/entelor de)endente. Ase/enea /a8orit,*ii tera)eu*ilor! inten*ia /ea era s,2/i
a8ut clien*ii s, tr,iasc, /ai s,n,tos! /ai de)lin. A/ desco)erit c, cea /ai ra)id, 3i /ai
eficient, cale c,tre fericire este intrarea -n le&,tur, cu -n&erii.
Iu.irea -n&erilor fa*, de noi este )ur,. Ei ne a8ut, s,2l auzi/! s,2l si/*i/! s,2l +ede/
3i s,2l -n*ele&e/ )e 5u/nezeu -n +ia*a noastr, de zi cu zi. Prin ur/are! dac, a+e*i ne+oie
de a8utor )ri+ind s,n,tatea! cariera! dra&ostea! fa/ilia sau orice alt do/eniu! -n&erii )ot
s, +, a8ute. Bi/ic nu este )rea 9/ic: sau )rea 9/are: )entru ei. Ei lucreaz, cu .ucurie -n
nu/ele du/nea+oastr,! chiar din cli)a -n care le cere*i a8utorul.
CIPRIBC:
Introducere: CIBE CIBT 4BGERIIJ ... +ii
Ca)itolul $: 4HPKRKLIA 4BGERILMR ... $
Ca)itolul ": CTANILIREA LEGKTIRII CI 4BGERII ... $7
Ca)itolul F: CEHBE 5E LA 4BGERI ... "
Ca)itolul 4: PRMTECLIA 4BGEREACCK ... 4$
Ca)itolul #: 4BGERII BE AOITK CK GKCIH CEEA CE CKITKH ... #7
Ca)itolul 6: AOITMRIL 4BGERILMR 4B PRIPIBLA RELALIILMR ... 6#
Ca)itolul 7: AOITMRIL 4BGERILMR 4B CARIERK 1I 4B HICIIBEA
PERCMBALK ... DF
Ca)itolul D: PIB5ECAREA CI 4BGERI ... F
Ca)itolul : 4BGERI PE PKHQBT ... $0F
Ca)itolul $0: 4BTRENKRI GRECPEBTE 5ECPRE 4BGERI ... $$F
5es)re autoare ... $"F
ERTRAC 5IB CARTE:
4HPKRKLIA 4BGERILMR
Cunt nenu/,ra*i -n&eri care +or s, +, a8ute )e du/neastr,! )e /ine 3i )e oricine dore3te
s, tr,iasc, -n )ace. A3a cu/ oa/enii au diferite s)ecializ,ri! la fel 3i -n&erii. Iat, un scurt
indru/ar )ri+ind diferitele feluri de fiin*e cere3ti! carora le2ar face )l,cere s, +, a8ute:
4n&erii ),zitori
4n&erii care r,/0n )er/anent al,turi de du/nea+oastr, sunt nu/i*i ngeri pzitori. Ei
sunt entit,*i cere3ti 'neo/ene3ti( tri/ise direct de Cre2itor. Ei nu sunt )ersoanele )e care
le2a/ iu.it 3i care au decedat! care 2 chiar dac, ac*ioneaz, ase/enea -n&erilor 2 sunt
nu/ite s)irite c,l,uzitoare. Prietenii no3tri 3i /e/.rii de fa/ilie care au )lecat dintre noi!
la fel ca to*i oa/enii afla*i -n +ia*, sau deceda*i! au )ro)riul lor eu. Cu toate c, )ot a+ea
inten*ii .une! c,l,uzirea lor nu este la fel de )ur, 3i de de/n, de -ncredere ca -ndru/area
trans/is, de -n&erii ),zitori! care sunt al,turi de noi din cli)a na3terii )0n, -n /o/entul
/or*ii fizice.
Indiferent ce a*i face -n +ia*,! -n&erii nu +, +or ),r,si niciodat,. -n&erii ),zitori sunt
)rotectori 3i c,l,uzitori! f,c0nd tot ce este )osi.il )entru ca du/nea+oastr, s, fi*i -n
si&uran*,! ferici*i! s,n,to3i! dar /ai ales s, +, -nde)lini*i /isiunea )ersonal, -n aceast,
+ia*,. Totu3i! noi tre.uie s, ac*ion,/ -n echi), cu -n&erii no3tri ),zitori )entru
-nde)linirea acestor inten*ii. Ceea ce -nsea/n, c, tre.uie s, le cere/ a8utor 3i s, )ri/i/
a8utorul )e care ni2l dau.
Por.ind -n calitate de clar+,z,toare de o +ia*,! nu a/ +,zut niciodat, +reo )ersoan,
care s, nu ai., cel )u*in doi -n&eri ),zitori al,turi de ea. Inul are +oce )uternic, 3i este
-ndr,zne*! )entru a se asi&ura c, ac*iona*i confor/ /isiunii di+ine )e care o a+e*i -n
aceast, +ia*,6 cel,lalt este /ai t,cut 3i are rolul de a +, /0n&0ia 3i de a +, alina.
'S(
Arhan&helii nu *in de o sin&ur, credin*, sau de un sin&ur cult reli&ios! ceea ce -nsea/n,
c, nu tre.uie s, a)ar*ine*i unei anu/ite reli&ii )entru a a+ea acces la aten*ia 3i la a8utorul
lor. 5in /o/ent ce arhan&helii sunt fiin*e ne-ntru)ate 3i ne/,r&inite! ei )ot s,2i a8ute )e
to*i cei care -i chea/, -n acela3i ti/). Arhan&helii +or r,s)unde che/,rilor
du/nea+oastr,! indiferent dac, sunt for/ulate -n &0nd! cu +or.a sau -n scris. Na chiar le
)ute*i cere arhan&helilor s, r,/0n, )er/anent al,turi de du/nea+oastr, 3i ei +or fi
ferici*i s, o fac,.
Cu/ arat, -n&eriiJ
Adeseori /i2a fost )us, aceast, -ntre.are. C0nd era/ co)il! -i +edea/ )e -n&eri -n
)ri/ul r0nd ca ni3te lu/ini al.e 3i colorate! care lic,reau. Pe /,sur, ce cre3tea/ 3i
+ederea de+enea /ai .un,! le2a/ +,zut contururile 3i for/ele. Acu/ +,d -n&erii din 8urul
oric,rui o/! oriunde /2a3 duce. Gru/use*ea lor ne taie res)ira*ia 3i ne st0rne3te +enera*ia.
4n&erii sunt translucizi 3i se/io)aci. Bu au )iele! deci tru)ul! ochii 3i ),rul lor nu au
culori s)ecifice unei anu/ite rase. Ctr,lucesc -n diferite culori! -n func*ie de ener&iile lor.
Pe3/intele lor )ar s, fie f,cute din +oal o)alin.
4n&erii au ari)i lar&i! ca de le.,d,! de3i nu i2a/ +,zut niciodat, d0nd din ari)i s,
z.oare. -n&erii /2au -n+,*at c, arti3tii care i2au )ictat la -nce)ut au confundat aura lor
str,lucitoare cu ni/.urile 3i cu ari)ile 3i i2au )ortretizat astfel. Acu/ noi ne a3te)t,/ ca
-n&erii s, se/ene cu acele icoane! astfel -nc0t -n&erii ne a)ar adesea ca fiin*e -nari)ate.
4n&erii au for/e 3i /,ri/i diferite! la fel ca oa/enii. Bu este sur)rinz,tor fa)tul c,
arhan&helii sunt cei /ai -nal*i 3i /ai /ari dintre -n&eri. Teru+i/ii sea/,n, cu ni3te
co)ila3i -nari)a*i. 4n&erii ),zitori )ar -nal*i -ntre 0 3i $"0 de centi/etri.
4n&erii sunt )e lun&i/i de und, cu frec+en*, /ai -nalt, dec0t a noastr,. E ce+a
ase/,n,tor cu )osturile de tele+iziune 3i de radio! care au lun&i/i de und, )aralele! -ns,
diferite! -n&erii tr,ind al,turi de noi la un ni+el ener&etic )e care nu2$ )ute/ si/*i 3i )e
care /ul*i dintre noi nu2l )ute/ +edea sau auzi. Indiferent dac, si/*i*i sau nu...
'S(
A/inti*i2+, s, cere*i
Este o +eche /a7i/, care s)une: UCei care scriu scrisori sunt cei care )ri/esc cea /ai
/ult, cores)onden*,U. Ei .ine! la fel este 3i cu -n&erii. 5ac, +re*i s, )ri/i*i +e3ti de la
-n&erii du/nea+oastr,! atunci +or.i*i cu ei /ai des.
4/),rt,3i2*i2le +isele! deza/,&irile! te/erile! -n&ri8or,rile! )reocu),rile 3i .ucuriile.
Por.i*i2le des)re orice. 4ntre.a*i2i des)re orice! )entru c, -n&erii +or s, +, a8ute -n orice
do/eniu al +ie*ii du/nea+oastr,.
Rela*ia )ersonal, cu -n&erii ),zitori +a de+eni /ai )rofund, )e /,sur, ce +e*i +or.i cu
ei /ai des. M cale de a2i cunoa3te /ai .ine )e -n&erii du/nea+oastr, este de a2i -ntre.a
cu/ se nu/esc. G0ndi*i doar sau e7)ri/a*i -n cu+inte solicitarea:
U4n&erilor! +, ro& s,2/i s)une*i cu/ +, nu/i*iU! iar a)oi o.ser+a*i cu+0ntul )e care -l
+e*i )ri/i ca r,s)uns su. for/a unui &0nd! a unui sunet! a unei senza*ii sau a unei +iziuni.
Cel /ai .ine este s, scrie*i aceste nu/e )entru a +i le )utea a/inti 'unele ar )utea s, sune
neo.i3nuit(. 5ac, nu )ri/i*i niciun nu/e! de o.icei -nsea/n, c, +, str,dui*i )rea /ult s,
auzi*i. A3te)ta*i )0n, sunte*i /ai rela7a*i 3i -ntre.a*i din nou.
A)oi! s)une*i -n&erilor: UP, ro& s,2/i tri/ite*i! -n lu/ea fizic,! se/ne )e care s, le )ot
o.ser+a cu u3urin*,! a8ut0ndu2/, s, fiu si&ur c, a/ auzit corect nu/ele +oastreU. Pe*i
o.ser+a nu/ele )ri/ite la oa/enii )e care -i -nt0lni*i! -n discu*iile )e care le auzi*i
-nt0/)l,tor 3i a3a /ai de)arte.
Continua*i s, )une*i -ntre.,ri -n&erilor 3i a)oi asculta*i2le r,s)unsurile. Cu ti/)ul! +e*i
-n+,*a s, distin&e*i i/ediat +ocea -n&erilor de +ocea eului 'co/)onenta noastr, )lin, de
tea/,(. Este ca 3i cu/ a*i ridica rece)torul telefonului 3i a*i 3ti i/ediat dac, este o
)ersoan, iu.it, sau un a&ent co/ercial. Practic0nd! +e*i -n+,*a s, a+e*i -ncredere 3i s,
ur/a*i c,l,uzirea -n&erilor! )e /,sur, ce +e*i a+ea succes ur/0nd sfaturile lor )line de
iu.ire.
Cartea este in stare foarte .una! nefolosita.
Be &asiti si )e Gace.ooV: %%%.face.ooV.co/Wcarti.re&ale