Sunteți pe pagina 1din 17

CALAUZIREA DIVINA de DOREEN VIRTUE

Puteti achizitiona aceasta carte de la CARTI REGALE


Telefon: 0746.407.4! 07"4.4".#$4
%%%.cartire&ale.ro
Autor'i(: Dr. Doreen Virtue
Editura: Adevar Divin
Anul a)ari*iei: 2010
Pa&ini: 264 (13 x 20 cm)
Pre*: 22 Lei
DESCRIERE:
+Cel ,ai recent -estseller al lui .oreen /irtue! Cluzirea divin, este scris cu ,ult0
eloc1en*0.2
Re1ista Awareness
+Aceast0 carte 1a fi e3tre, de )o)ular0 )rintre fanii lui 4eale .onald 5alsh.2
Libray Journal
Cluzirea divin este o carte re,arca-il06 .oreen /irtue nu 7nceteaz0 s0 ne
sur)rind0. Ea ne rea,inte8te c0 ,intea este )0zitoarea )or*ii sufletului 8i ini,ii! 8i ne
ofer0 instruc*iuni )ractice )rin care ne )ute, deschide aceast0 )oart0! eli-er9ndu:ne
astfel ini,a 8i sufletul )rin )ri,irea unor ,esa;e si&ure de la .u,nezeu 8i de la 7n&erii
Lui.2
4ic< =unic<! )ersona;ul )rinci)al din cartea !esa"erii,
7n Cu19ntul >nainte la cartea Cluzirea divin
>n aceast0 carte 1e*i &0si acelea8i ,etode )e care le:a, )redat )artici)an*ilor la
conferin*ele ,ele. Aceste ,etode le:au )er,is ,ultor ,ii de )artici)an*i la se,inarele
,ele s0 )ri,easc0 ,esa;ele lui .u,nezeu. Cursan*ii ,ei )ro1in din toate ,ediile sociale
8i au cele ,ai 1ariate 19rste! na*ionalit0*i! ni1ele de educa*ie 8i 1enituri. A, a1ut cursan*i
)rotestan*i! catolici! ade)*i ai 4oii G9ndiri! ,or,oni! e1rei! -udi8ti! ,usul,ani! a&nostici
8i de alte credin*e. >n ,od si,ilar! aceast0 carte se adreseaz0 ade)*ilor tuturor credin*elor
din lu,e! c0ci .u,nezeu 8i 7n&erii Lui 78i trans,it ,esa;ele #u#uror oa,enilor! indiferent
de credin*a lor.
din Prefa*0
CUPRINS
C u p r i n s
!ul$umiri I
%o#a au#oarei III
Cuv&n# 'nain#e /
(re)a$ I?
Partea nti
Cum s in#ri *n dialo" cu +umnezeu ,i cu *n"erii #i -zi#ori
Ca)itolul $
.u #e a)li *n#r/un con#ac# -ermanen# cu +umnezeu @
Ca)itolul "
0ursa cluzirii divine1 +umnezeu, *n"erii ,i lumea s-iri#ual "$
Ca)itolul @
+esc2iderea in#erioar *n )a$a cluzirii divine1 vindecarea rela$iei noas#re cu
+umnezeu @#
Partea a doua
Cum -u#em ,#i dac "2idarea -rimi# es#e au#en#ic
Ca)itolul 4
Cluzirea divin ,i sinele su-erior #@
Ca)itolul #
Cum -u#em deosebi "2idarea au#en#ic de cea )als #
Partea a treia
Cum ne -u#em cur$a canalele de comunicare s-iri#ual
Ca)itolul 6
Cele -a#ru #i-uri de rece-#ivi#a#e sub#il1 desco-er/$i -ro-riul s#il de a comunica cu
+umnezeu 77
Ca)itolul 7
Luarea deciziei de a/$i desc2ide canalele de comunicare s-iri#ual A
Ca)itolul A
+es-re clarviziune1 ima"ini -rimi#e din lumea de dincolo $0@
Ca)itolul
3ederea clar1 modali#$i de a/$i am-li)ica vederea s-iri#ual $$$
Ca)itolul $0
4x-erimen#eaz direc# clarviziunea $$7
Ca)itolul $$
+es-re claraudi$ie1 ascul#area vocii s-iri#uale care #e cluze,#e $"
Ca)itolul $"
Auzul clar1 modali#$i de a/$i am-li)ica auzul s-iri#ual $#$
Ca)itolul $@
4x-erimen#eaz direc# claraudi$ia $#7
Ca)itolul $4
+es-re sim$irea s-iri#ual1 sen#imen#e, in#ui$ii ,i sim$uri s-iri#uale $6#
Ca)itolul $#
0im$irea clar1 modali#$i de a/$i am-li)ica -erce-$ia s-iri#ual $7#
Ca)itolul $6
4x-erimen#eaz direc# clarsim$irea (-erce-$ia s-iri#ual) $A7
Ca)itolul $7
+es-re cunoa,#erea clar1 o cunoa,#ere absolu# si"ur $@
Ca)itolul $A
Cunoa,#erea clar1 modali#$i de a/$i am-li)ica aces# dar s-iri#ual "0@
Ca)itolul $
4x-erimen#eaz direc# cunoa,#erea clar "$@
Ca)itolul "0
!e#ode avansa#e de -uri)icare a canalelor de comunicare divin ""@
Ca)itolul "$
Cocrea$ia al#uri de +umnezeu "@@
Anex "4#
ETRAS DIN CARTE
Partea nti
Cum s intri n dialog cu Dumnezeu i cu ngerii ti zitori

Capito!u! "
!u te a"li ntr#un contact ermanent cu Dumnezeu

Te:ai aflat 1reodat0 7ntr:una din situa*iile ur,0toareB
Ci s:a 7nt9,)lat 1reodat0 s0 r0t0ce8ti un o-iect i,)ortant! cu, ar fi cheile de la
,a8in0! )ortofelul sau o scrisoare! )entru a:l &0si a)oi 7n ur,a unei intui*ii su-iteB
Ci s:a 7nt9,)lat 1reodat0 ca! 7n ti,) ce conduci ,a8ina! s0 si,*i i,)ulsul de a
schi,-a -anda sau de a o a)uca )e un alt traseu! )entru a constata ,ai t9rziu c0 ai
e1itat astfel un a,-uteia; sau un accidentB
Ci s:a 7nt9,)lat 1reodat0 s0 8tii c0 o )ersoan0 dra&0 se afl0 7ntr:un necaz! iar
atunci c9nd ai luat le&0tura cu ea! s:a do1edit c0 a;utorul t0u 7i era a-solut
necesarB
Ci s:a 7nt9,)lat 1reodat0 ca o 1oce s0 te a1ertizeze de un )ericol! )entru a
desco)eri ,ai t9rziu c0 acest a1ertis,ent te:a sal1at de la o 1erita-il0 catastrof0B
Ci s:a 7nt9,)lat 1reodat0 s0 cuno8ti o )ersoan0 8i )ri,a ta i,)resie 7n le&0tur0 cu
ea s0 7*i )rezic0 )erfect cursul 1iitor al rela*iei 1oastreB
Ci s:a 7nt9,)lat 1reodat0 s0 te &9nde8ti la un )rieten cu care nu ai ,ai intrat de
,ult 7n contact! )entru ca 7n aceea8i zi s0 )ri,e8ti o scrisoare sau un telefon de la
elB
.e:a lun&ul 1ie*ii! noi e3)eri,ent0, foarte frec1ent c0l0uzirea di1in0. Chiar dac0 nu
sunte, 7ntotdeauna con8tien*i de fa)tul c0 .u,nezeu sau 7n&erii Lui ne &hideaz0! e3ist0
situa*ii 7n care ni se )are c0 cerul inter1ine 7ntr:o ,anier0 cu totul ie8it0 din co,un!
)ro1oc9nd anu,ite e1eni,ente e3traordinare 7n 1ia*a noastr0. Trece, de ase,enea )rin
e3)erien*e 7n care 8ti, f0r0 nicio ur,0 de 7ndoial0 c0 .u,nezeu ne:a c0l0uzit.
>n realitate! 1ocea Creatorului nostru nu nu,ai c0 nu ne )0r0se8te niciodat0! dar nici nu o
)oate face. Dc9nteia lu,inii di1ine care a a)0rut atunci c9nd .u,nezeu s:a &9ndit )entru
)ri,a dat0 la noi nu ,ai dis)are niciodat0 din ini,a fiin*ei noastre. Aceast0 lu,in0 este
una cu .u,nezeu! ceea ce 7nsea,n0 c0 noi *n,ine sunte, una cu El. Prin inter,ediul
lu,inii di1ine! care re)rezint0 esen*a noastr0! noi a1e, acces la toate &9ndurile care
)0trund 7n ,intea lui .u,nezeu. >n acest fel! ,intea noastr0 este )ractic 1e8nic conectat0
cu 7n*ele)ciunea di1in0 a ,in*ii lui .u,nezeu.
.u,nezeu 8i 7n&erii Lui ne:au 1or-it dintotdeauna. Ei ne:au c0l0uzit! ne:au sus*inut 8i
ne:au 7ncura;at 7nc0 din ,o,entul ini*ial al crea*iei noastre. >n niciun ,o,ent din istoria
noastr0 noi nu a, fost des)0r*i*i de .u,nezeu 8i de iu-irea Lui )lin0 de 7n*ele)ciune. .e
aceea! tot ce tre-uie s0 face, noi este s0 7n10*0, cu, s0 7nt0ri, aceast0 cone3iune 8i
cu, s0 traduce, diferitele for,e de c0l0uzire di1in0 )e care ni le ofer0 .u,nezeu. .ac0
1o, face acest lucru! noi 1o, si,*i o stare de )ace interioar0 8i de cura; care deri10 din
contactul )er,anent cu >n10*0torul tuturor >n10*0torilor.
G9nde8te:te )u*in: dac0 *i s:ar oferi 8ansa de a a1ea un &hid care s0 cunoasc0 toate
r0s)unsurile la toate 7ntre-0rile tale 8i care s0 nu:*i doreasc0 altce1a dec9t fericirea cea
,ai de)lin0! si&uran*0 8i -un0stare! f0r0 s0 a8te)te ni,ic 7n schi,- dec9t -un01oin*a ta de
a te l0sa a;utat! nu ai s)une )lin de recuno8tin*0 +da2B Ei -ine! acest &hid se afl0 de;a
al0turi de tine. El este 7nsu8i Creatorul t0u ,ultiu-it. .ac0 te 1ei o-i8nui s0 intri 7ntr:o
con1ersa*ie )er,anent0 cu El! toate ac*iunile 8i toate &9ndurile tale 1or intra 7ntr:o
ar,onie )erfect0.

De ce nu suntem contien$i de cluzirea divin
.e8i .u,nezeu ne 1or-e8te 7n )er,anen*0! noi nu sunte, 7ntotdeauna con8tien*i de
cu1intele Lui. E3ist0 ,ai ,ulte ,oti1e:
4oi nu 8ti, cu, arat0! cu, sun0 8i cu, tre-uie si,*it0 aceast0 &hidare.
4e te,e, s0 nu fi, controla*i de .u,nezeuE de aceea! -loc0, 7n ,od deli-erat
c0l0uzirea di1in0.
Crede, c0 ceea ce auzi, sau ceea ce si,*i, este o halucina*ie sau un )rodus al
i,a&ina*iei noastre.
4e te,e, s0 nu d0, &re8 atunci c9nd c0l0uzirea di1in0 ne cere s0 ne 7ntinde,
ari)ile 8i s0 ne lu0, z-orul.
4e te,e, de succes! deoarece ni se )are c0 nu ,erit0, -inele )e care ni:l ofer0
c0l0uzirea di1in0.
4e te,e, c0 .u,nezeu ne 1a )ede)si! ne 1a ,ustra sau ne 1a ,ani)ula dac0 ne
1o, deschide fa*0 de El.
Fintea noastr0 este 7,-9csit0 de ;udec0*i critice 8i este inca)a-il0 de iertare 'fa*0
de noi 7n8ine 8i fa*0 de alte )ersoane(.
Denti,entele intense de iu-ire )e care le si,*i, atunci c9nd intr0, 7n contact cu
.u,nezeu sunt )rea co)le8itoare! datorit0 fricii noastre 7nn0scute c0 iu-irea
conduce auto,at la o durere ulterioar0.
4u cere, c0l0uzirea di1in0. Le&ea li-erului ar-itru afir,0 c0 .u,nezeu 8i 7n&erii
Lui nu )ot inter1eni 7n 1ia*a noastr0 dac0 noi nu le cere, acest lucru 'cu e3ce)*ia
situa*iilor 7n care 1ia*a noastr0 ne este )us0 7n )ericol(.
4e dori, un alt r0s)uns dec9t cel )ri,it )rin c0l0uzire di1in0.
Aten*ia noastr0 nu se )oate focaliza asu)ra r0s)unsurilor )ri,ite! din cauza
acti1it0*ii e3cesi1e! stresului! o-oselii! dar 8i a unor su-stan*e chi,ice )recu,
cafeina! nicotina! alcoolul 8i alte ,edica,ente sau dro&uri.
.in fericire! dac0 a, identificat aceste te,eri 8i rezer1e )e care le a1e,! noi le )ute,
7nl0tura cu u8urin*0! intr9nd astfel 7n contact cu c0l0uzirea di1in0. .ac0 1o, 7n10*a cu,
s0 recunoa8te, aceast0 &hidare! noi 1o, de1eni din ce 7n ce ,ai con8tien*i de )rezen*a ei
7n ini,a! 7n ,intea 8i 7n tru)ul nostru.

%ntrirea cone&iunii cu Dumnezeu
Grice o, )oate )urta o con1ersa*ie clar0 cu .u,nezeu 8i cu 7n&erii Lui. Hneori!
c0l0uzirea di1in0 nu )resu)une altce1a dec9t ,ici schi,-0ri de co,)orta,ent! care s0 ne
)er,it0 s0 d0, ,ai tare 1olu,ul! astfel 7nc9t s0 )ute, auzi ,ai u8or 1ocea lui
.u,nezeu. E3ist0 ,ai ,ulte ,odalit0*i )rin care ne )ute, deschide canalele de
co,unicare cu .i1inul! cu, ar fi:
D0 7n10*0, ade10rul care alun&0 te,erile 8i -loca;ele a,intite ,ai sus 'cartea de
fa*0 te 1a &hida de:a lun&ul acestui )roces(.
D0 ne rela30, 8i s0 )orni, de la )re,isa c0 c0l0uzirea di1in0 este un )roces
natural! f0c9nd )arte inte&rant0 din ,o8tenirea noastr0 7n calitate de co)ii ai lui
.u,nezeu.
D0 ne o-i8nui, s0 7i cere, c9t ,ai des )osi-il lui .u,nezeu s0 ne c0l0uzeasc0.
La fel ca 7n orice )roces de 7n10*are! )ractica ;oac0 )rinci)alul rol.
D0 7i cere, lui .u,nezeu 8i 7n&erilor Lui s0 ne a;ute s0 ne dina,iz0, credin*a!
dat fiind c0 7ncrederea este a-solut esen*ial0 )entru )ri,irea! res)ectarea 8i
o-*inerea -eneficiilor 7n ur,a c0l0uzirii di1ine.
.ac0 a, reu8it s0 transcende, te,erile 8i o-i8nuin*ele care ne:au 7,)iedicat )9n0 acu,
s0 fi, con8tien*i de c0l0uzirea di1in0! 1ocea lui .u,nezeu de1ine din ce 7n ce ,ai
)uternic0! ,ai clar0 8i ,ai li,)ede. .u)0 cu, s)une te3tul s)iritual intitulat Cursul
miracolelor1 +Canalul de co,unicare )e care l:a )lasat .u,nezeu 7n interiorul t0u!
)er,i*9ndu:*i s0 7*i une8ti ,intea cu a Lui! nu )oate fi distrus. Tu )o*i crede c0 acest
canal a fost distrus! iar acest fa)t te 7,)iedic0 7ntr:ade10r s0 e3)eri,entezi starea de )ace
)rofund0 care 7*i )er,ite co,unicarea cu .u,nezeu! dar 7n realitate acest canal nu )oate
fi niciodat0 co,)let 7nchis! iar tu nu te )o*i se)ara niciodat0 7n totalitate de ElI$J2.

Ce sune Dumnezeu nsui desre cluzirea divin
>n ti,) ce scria, aceast0 carte! a, 1or-it de ,ai ,ulte ori cu .u,nezeu 8i l:a, ru&at s0
)artici)e direct la scrierea ei. La un ,o,ent dat! a, a1ut ur,0toarea con1ersa*ie cu
.u,nezeu! )e care Acesta ,i:a cerut s0 o )rezint 7n cartea de fa*0. >ntre-0rile ,ele sunt
indicate )rin ini*iala +>2! iar r0s)unsurile lui .u,nezeu )rin ini*iala +R2.
>: Ce dore8ti s0 ne trans,i*i )e te,a co,unic0rii cu TineB
R: (rac#ica$i c&# mai des aceas# comunicare5 'n#o#deauna *mi )ace mare -lcere s ,#iu
c dra"ii !ei co-ii sun acas6 7ubirea din inimile voas#re a#unci c&nd v adresa$i !ie
*mi des)a# inima, iar iubirea !ea rs-unde iubirii voas#re ,i -#runde *n voi6
Comuniunea din#re noi es#e un dar universal, -e care nu *l -u#em o)eri nicioda# -rea
des sau -rea cur&nd6 %u mai a,#e-#a s #e bucuri de aces# dar, cci el *$i a-ar$ine c2iar
acum6
>: Ai o ,anier0 )referat0 de a ne adresa CieB
R: 0in"urul lucru -e care *l -re)er es#e s o )ace$i c&# mai des cu -u#in$6 +in -ca#e,
)oar#e mul$i oameni se #em a#&# de #are s *mi ascul#e vocea *nc&# -re)er s am&ne aces#
lucru -en#ru mai #&rziu86
>: Fai t9rziuB
R: +a, a#unci c&nd se vor a)la *n#r/un mare necaz6 +in -ca#e, *n acele momen#e, inimile
lor sun# *m-ovra#e de vinov$ie, a,a c *mi invoc numele cu s-aim ,i cu voci
#remur#oare6 'n#o#deauna m *n#ris#eaz s vd c&# de "reu le vine co-iilor !ei s sune
acas6
%u v #eme$i nicioda# c v voi -ede-si a#unci c&nd v arunca$i *n bra$ele !ele -line de
iubire, s-er&nd s )i$i m&n"&ia$i6 .o# ce *mi doresc 4u es#e ca voi s v bucura$i de
*n#rea"a "lorie -en#ru care v/am crea#, iar aces#a es#e adevrul cura#6 4u nu v cer
al#ceva dec&# s )i$i one,#i cu !ine, as#)el *nc&# s v -o# onora a,a cum se cuvine
cererile, o)erindu/v exac# ceea ce v dori$i6
+ac v adresa$i !ie cu #oa# sinceri#a#ea, 4u nu mai #rebuie s -ierd #im-ul8 (*n
sensul -m&n#esc al cuv&n#ului) -en#ru a a)la ce v dori$i cu adevra#6 'n sc2imb, dac
*mi adresa$i numai 9um#$i de adevr, sau c2iar minciuni, -en#ru a sc-a as#)el de
m&nia lui +umnezeu8, ! vd nevoi# s v ex-lic mai *n#&i care es#e adevra#a
semni)ica$ie a lucrurilor -e care mi le cere$i6 +e aceea vi se -are a#&# de des c cererile
voas#re sun# am&na#e sau nu sun# *nde-lini#e deloc6 La )el ca *n cazul rela$iilor voas#re
#eres#re, ones#i#a#ea re-rezin# c2eia unei comunicri -er)ec#e6
.u,nezeu a insistat de ase,enea asu)ra i,)ortan*ei de a ne face ti,) )entru a con1ersa
cu El 8i de a fi focaliza*i atunci c9nd face, acest lucru! la fel cu, )roced0, atunci c9nd
1or-i, cu o )ersoan0 dra&0 de )e )0,9nt. Iat0 cu, s:a e3)ri,at El:
R: !ul$i oameni se "rbesc )oar#e #are a#unci c&nd !i se adreseaz, de -arc ar dori s
*nc2eie c&# mai ra-id conversa$ia cu !ine6 4s#e in)ini# mai bine s *mi adresa$i dorin$ele
voas#re de/a lun"ul mai mul#or zile, s-#m&ni ,i c2iar luni, dec&# s le condensa$i *n#r/o
sin"ur ,edin$ *n #im-ul unui scur# momen# al s-#m&nii6 3orbi$i cu !ine a#unci c&nd
conduce$i ma,ina, *n drum s-re serviciu6 3orbi$i cu !ine a#unci c&nd a,#e-#a$i la coad
*n su-ermar:e# sau a#unci c&nd v -limba$i6 %u con#eaz con#ex#ul *n care v adresa$i
!ie6 7m-or#an# es#e s o )ace$i c&# mai des, co-iii !ei6 3orbi$i mai mul# cu !ine5

Legea li'erului ar'itru
Le&ea li-erului ar-itru este dat0 de .u,nezeu 8i ne d0 dre)tul s0 face, &re8eli 8i s0 lu0,
hot0r9ri f0r0 ca El s0 inter1in0 7n 1reun fel. El nu ne i,)une niciodat0 &hidarea Da di1in0
dac0 noi ne o)une, a;utorului Lui. Din&ura e3ce)*ie de la aceast0 re&ul0 este cea 7n care
1ia*a noastr0 este )us0 7n )ericol 8i nu a sosit 7nc0 ti,)ul de a )0r0si aceast0 lu,e.

Cazul lui (uzanne
G fe,eie )e nu,e Duzanne se 7ndre)ta 7ntr:o sear0 c0tre cas0! 7n ,a8ina ei. La un
,o,ent dat! din neaten*ie! ea a luat &re8it o cur-0 8i ,a8ina ei a intrat frontal 7ntr:o
ca-in0 telefonic0. Ca)ul lui Duzanne s:a iz-it de )ar-riz.
>n ti,) ce a,-ulan*a o ducea la s)ital! Duzanne s:a te,ut c0 1a ,uri. Fedicii de l9n&0 ea
au lini8tit:o! s)un9ndu:i c0 nu se afl0 7n )ericol. Hnul dintre ei s:a do1edit cu deose-ire
a,a-il. Duzanne 78i ,ai a,inte8te 8i ast0zi de ochelarii lui fu,urii 8i de )0rul lui
c9rlion*at! )recu, 8i de felul 7n care o *inea de ,9n0! re)et9ndu:i 7n )er,anen*0: +G s0 te
descurci )erfect. Rezist0! Duzanne. Totul o s0 fie 7n re&ul02. Asi&ur0rile lui -l9nde i:au
dat lui Duzanne )uterea 8i 1oin*a de a lu)ta )entru 1ia*a ei.
Trei s0)t0,9ni ,ai t9rziu! Duzanne s:a 7ntors la ur&en*0 )entru a:i fi 7nl0turate co)cile. Ea
i:a 10zut i,ediat )e 8oferul a,-ulan*ei 8i )e unul din ,edicii care au dus:o la s)ital! dar
nu a reu8it s0 7l identifice )e ,edicul cu ochelari 8i cu )0rul -runet c9rlion*at care a *inut:
o de ,9n0 )e toat0 durata dru,ului. Duzanne 78i dorea cu dis)erare s0 7i ,ul*u,easc0
)entru tot ce a f0cut )entru ea! trans,i*9ndu:i dorin*a de a tr0i. C9nd i:a 7ntre-at )e cei
doi -0r-a*i! ace8tia s:au sc0r)inat 7n&9ndura*i 7n ca). I:au e3)licat lui Duzanne c0 7n
a,-ulan*0 nu a e3istat niciun ,edic cu ochelari 7n acea noa)te. +4u a, fost dec9t noi
doi. Eu conducea,! iar Carl se afla 7n s)ate! cu tine. .u)0 cu, 1ezi! Carl nu )oart0
ochelari! iar )0rul lui este 8aten! nu -runet2.
.u,nezeu 8i 7n&erii Lui fac tot ce este necesar )entru a ne oferi a;utorul lor 8i )entru a ne
c0l0uzi. .ac0 asta )resu)une s0 ne a)ar0 su- for,a unui ,edic! ei nu ezit0 s0 fac0 acest
lucru. Koarte ,ul*i oa,eni ,i:au relatat )o1e8ti si,ilare! le&ate de oa,eni care le:au
a)0rut 7n ti,)ul unor ,o,ente de criz0 8i care au dis)0rut 7n ,od ,isterios du)0 ce criza
)rin care treceau a luat sf9r8it.
.in )0cate! 7n li)sa unei crize! ni se )are adeseori c0 .u,nezeu 8i 7n&erii Lui sunt ,u*i 8i
c0 s:au 7nde)0rtat de noi. .e cele ,ai ,ulte ori! acest lucru se datoreaz0 fa)tului c0 noi
nu le cere, a;utorul 8i &hidarea.

A'andonarea roriei voin$e i ncrederea n voin$a lui Dumnezeu
Ful*i oa,eni se si,t frustra*i din cauz0 c0 nu reu8esc s0 aud0 1ocea ,icu*0 din interiorul
lor. Realitatea este c0 ori de c9te ori ne lu)t0, s0 o auzi,! noi ne -loc0, sin&uri
co,unicarea s)iritual0 cu .u,nezeu. 4oi nu )ute, auzi 1ocea lui .u,nezeu dec9t
atunci c9nd ne rela30, 8i c9nd ne a-andon0, 7n ,9inile Lui. .ac0 ne 1o, o-i8nui cu
,etodele care ne )er,it s0 ne auzi, 1ocea interioar0! c0l0uzirea di1in0 1a 1eni la noi 7n
,od natural.
Co)iii sunt con8tien*i de contactul lor cu .u,nezeu 8i cu 7n&erii Lui. To*i co)iii se nasc
7ntr:o stare de deschidere interioar0 8i de inocen*0. Adeseori! ei 78i -locheaz0 7n ti,)
aceast0 stare de co,uniune din cauza fricii. .in fericire! noi ne )ute, redeschide oric9nd
dori, canalele de co,unicare cu cerul! dac0 sunte, dis)u8i s0 renun*0, la tea,0.
C9nd Anahita! fiica unuia dintre )rietenii ,ei cu o ,are orientare s)iritual0! a1ea doi
ani8ori! ea l:a 7ntre-at )e tat0l ei. +Hnde este .u,nezeuB2 Tat0l i:a z9,-it 8i i:a r0s)uns
c0 .u,nezeu se afl0 7n interiorul ei.
Ce1a ,ai t9rziu! )rietenul ,eu a re,arcat c0 Anahita st0tea )e cana)ea 8i 1or-ea cu ea
7ns08i. +Anahita! ce faciB2 a 7ntre-at:o el.
+/or-esc cu .u,nezeu! tati! i:a r0s)uns feti*a. Fi:ai s)us c0 .u,nezeu se afl0 7n
interiorul ,eu! a8a c0 1or-esc cu El2.
C9*i adul*i ar )utea da do1ad0 de o 7ncredere at9t de ,are 7nc9t s0 stea lini8ti*i 8i s0 intre
7ntr:o con1ersa*ie cu .u,nezeul din ini,a lorB Cei ,ai ,ul*i dintre ei ar crede )ro-a-il
c0 a8a:zisa con1ersa*ie este )rodusul i,a&ina*iei lor dezl0n*uite. Co)iii aud foarte u8or
1ocea lui .u,nezeu 8i a 7n&erilor Lui! toc,ai )entru c0 nu 78i fac astfel de )ro-le,e.
.ac0 a, a1ea aceea8i deschidere interioar0! consider9nd co,unicarea cu .u,nezeu la
fel de natural0 cu, o consider0 co)iii! )uterea Acestuia ar de)08i toate -loca;ele care ne
7,)iedic0 s0 7i auzi, 1ocea 8i s0 7n*ele&e, &hidarea Da di1in0.
Creatorul nostru ne rea,inte8te 7ntotdeauna s0 ne -az0, deciziile )e iu-ire! 8i nu )e
tea,0. .ac0 7i 7n&0dui, acest lucru! El ne 7n1a*0 c0 1ia*a )oate fi un ,iracol continuu.
.u,nezeu ne )oate &hida )lin de iu-ire c0tre cea ,ai -un0 carier0 )entru noi! care s0 ne
trezeasc0 )asiunea! ser1ind 7n acela8i ti,) unui sco) )recis 8i asi&ur9ndu:ne toate ne1oile
,ateriale. .u,nezeu 8i 7n&erii Lui ne )ot c0l0uzi 7n 1ia*a noastr0 a,oroas0! a;ut9ndu:ne
s0 ne -ucur0, de rela*ia )e care o a1e, cu )artenerul )e care l:a, ales. C0l0uzirea
di1in0 )oate 1indeca orice as)ect al 1ie*ii noastre! de la s0n0tate la iu-ire 8i la carier0.
4icio )ro-le,0 8i nicio )ro1ocare nu sunt )rea ,ari sau )rea ,0runte 7n ochii lui
.u,nezeu. .ac0 sunte, sincer de acord s0 consult0, c0l0uzirea di1in0 7n #oa#e
)ri1in*ele! noi ne )ute, eli-era de foarte ,ulte &ri;i! -ucur9ndu:ne ,ai ,ult de 1ia*0. 4e
)ute, a-andona astfel 7n ,9inile lui .u,nezeu! a19nd 7ncredere c0 El ne 1a 7nde)lini
toate ne1oile 8i toate dorin*ele care sunt la unison cu 1oin*a lui de:a lun&ul acestui )roces.
Indiferent dac0 7i cere, lui .u,nezeu s0 ne c0l0uzeasc0 7n +,arile2 do,enii ale 1ie*ii
noastre L cu, ar fi c0,inul! c0snicia! finan*ele 8i s0n0tatea L sau 7i ru&0, )e 7n&erii Lui
s0 ne a;ute s0 ne &0si, un loc de )arcare li-er! c0l0uzirea di1in0 ne st0 7n )er,anen*0 la
dis)ozi*ie. G9nde8te:te la ea ca la o linie telefonic0 de asisten*0 social0 care func*ioneaz0
"4 de ore din "4! 7n care nu )o*i o-*ine niciodat0 un ton de ocu)at 8i care nu te las0
niciodat0 s0 a8te)*i )9n0 *i se r0s)unde. C0l0uzirea di1in0 este sursa celor ,ai -une
sfaturi 8i a celor ,ai oneste r0s)unsuri.
Ade10ratul t0u +eu2! cel )e care l:a creat .u,nezeu! rece)*ioneaz0 li,)ede 8i co,)let
c0l0uzirea di1in0. .in )0cate! 7n tine ,ai e3ist0 un +eu2 fals! a8a:nu,itul e&o sau sine
inferior. Acest e&o este sufocat de tea,0. El se te,e de tot 8i de toate! inclusi1 de
.u,nezeu. Dfaturile lui sunt 7ntotdeauna -azate )e tea,0 8i de cele ,ai ,ulte ori nu te
conduc dec9t c0tre o risi)0 inutil0 de ti,)! de -ani 8i de ener&ie! res)ecti1 c0tre noi
)ro-le,e 8i ,ai ,ult0 durere. Ghidarea oferit0 de sinele inferior este la fel de si&ur0 ca 8i
cea oferit0 de .u,nezeu! cu sin&ura diferen*0 c0 ea te conduce ine1ita-il c0tre ,ai ,ulte
)ro-le,e! 7n ti,) ce cea di1in0 te conduce la fel de ine1ita-il c0tre ,ai ,ult0 -ucurie. >n
aceast0 carte 1o, discuta diferite ,odalit0*i )rin care )ute, face diferen*a 7ntre cele
dou0 ti)uri de &hidare.

C)teva e&erien$e ersonale legate de cluzirea divin
Fa,a ,ea! o 1indec0toare s)iritual0 cre8tin0! ,i:a 1or-it des)re c0l0uzirea di1in0 7nc0
de c9nd era, o feti*0 ,ic0. Ea ,:a 7n10*at s0 a)elez la .u,nezeu )entru a:,i rezol1a
cele ,ai 1ariate )ro-le,e. Fi:a e3)licat c0 .u,nezeu 7,i 1or-e8te tot ti,)ul 8i c0 tot ce
tre-uie s0 fac eu este s0 7l ascult. Hneori! 1ocea lui .u,nezeu este u8or de auzit. .e
)ild0! c9nd a1ea, o)t ani! a, auzit odat0 'la ie8irea de la 8coala de du,inic0( o 1oce
,asculin0 care ,i:a 1or-it 7n urechea drea)t0. Ea ,i:a s)us cu o fer,itate )lin0 de iu-ire
c0 ,isiunea ,ea 7n 1ia*0 era de a le )reda altor oa,eni des)re cone3iunea dintre ,inte 8i
cor).
Hneori! noi ne te,e, de ceea ce auzi,! 7ntruc9t ,esa;ul lui .u,nezeu ne inti,ideaz0.
Acest lucru ,i s:a 7nt9,)lat c9nd a1ea, "0 8i ce1a de ani. F:a, ,0ritat i,ediat du)0 ce
a, ter,inat liceul 8i a, a1ut doi fii. .e8i era, fericit0 )entru c0 a1ea, co)ii! si,*ea,
c0 ce1a i,)ortant li)sea din 1ia*a ,ea. .orea, s0 7,i aduc o contri-u*ie )ersonal0 la
-unul ,ers al lu,ii 8i s0 a, o carier0 se,nificati10. 4u 7,i )utea, i,a&ina 7ns0 ce le
)utea, oferi eu celorlal*i oa,eni! care s0 conteze. La ur,a ur,elor! nu a1ea, nicio idee
ori&inal0! nicio educa*ie for,al0 8i nicio )re&0tire s)ecial0.
Pe un anu,it ni1el al fiin*ei ,ele! ,0 ru&a, lui .u,nezeu s0 ,0 &hideze. Chiar dac0 nu
era 1or-a de ru&0ciuni con8tiente! 7,i a,intesc c0 ,0 &9ndea, adeseori: +.oa,ne! te
ro&! a;ut0:,0M2 .e ase,enea! c9nta, i,nuri )recu,: +P0storule! arat0:,i 7ncotro s0 ,0
7ndre)t2. >n felul ,eu )articular! in1oca, astfel c0l0uzirea di1in0.
.e fa)t! c0l0uzirea di1in0 este un r0s)uns la ru&0ciunile noastre! sau la cele )e care le:au
f0cut al*ii )entru noi. Gri de c9te ori ne ru&0, cerului 8i 7i in1oc0, a;utorul! noi )ri,i,
asisten*0. Hneori! a;utorul )ri,it este direct! atunci c9nd un 7n&er inter1ine 7ntr:un
incident care ne )une 7n )ericol 1ia*a. Cel ,ai adesea 7ns0! .u,nezeu ne r0s)unde la
ru&0ciuni d9ndu:ne sfaturi )ractice.
.e )ild0! a, )ri,it &hidarea Lui 7ntr:o zi! )e c9nd 7,i f0cea, de lucru 7n &r0dina de
l9n&0 a)arta,entul nostru. A, re,arcat 7ntotdeauna c0 &r0din0ritul 7,i creeaz0 o
dis)ozi*ie ,editati10 care 7,i )er,ite s0 transcend orice &9ndire ne&ati10. >n ziua
res)ecti10! 7n ti,) ce s,ul&ea, -uruienile! a, a1ut o 1iziune care ,i:a a,intit de un
fil, 7n al- 8i ne&ru. >n aceast0 1iziune! ,:a, )utut 1edea )e ,ine 7ns0,i duc9nd o cu
totul alt0 1ia*0. Era, o autoare cu c0r*i )u-licate! care 7i a;uta )e oa,eni s0 se 1indece 8i
care era )erfect satisf0cut0 de 1ia*a ei. >,i d0dea, sea,a c0 1iziunea nu era o si,)l0
re1erie diurn0! 7ntruc9t ,:a f0cut s0 si,t o stare de disconfort. 4u ,0 1edea, scriind
c0r*i! 8i cu at9t ,ai )u*in a;ut9ndu:i )e oa,eni s0 se 1indece.
.u)0 c9te1a luni! a, constatat c0 ,0 7n&ra8 foarte tare 8i c0 nu sunt deloc fericit0 cu
1ia*a ,ea. Gri de c9te ori ,9nca, ce1a! a1ea, 1iziuni care ,0 7nde,nau s0 scriu c0r*i 8i
s0 de1in o 1indec0toare. >n cele din ur,0! a, o-osit s0 ,0 ,ai folosesc de ,9ncare
)entru a 7ncerca s0:,i -lochez 1iziunile ,entale. .e aceea! ,:a, a-andonat 7n fa*a
1oin*ei lui .u,nezeu 8i L:a, ru&at s0 ,0 a;ute.
+Dunt foarte s)eriat0! a, recunoscut eu 7n fa*a )ro)riei ,ele con8tiin*e! dar 8i a lui
.u,nezeu. Fi:a8 dori s0 duc 1ia*a )e care ,i:o ar0*i 7n 1iziuni! dar nu a, nici cea ,ai
,ic0 idee cu, s0 fac acest lucru. La ur,a ur,elor! nu a, nici ti,) la dis)ozi*ie! nici
-ani. 4ici ,0car nu sunt si&ur0 c0 sunt suficient de de8tea)t0 )entru a scrie c0r*i! 8i
oricu, nu cunosc ni,ic des)re industria editorial0. .ac0 asta dore8ti 7ntr:ade10r s0 fac!
Te ro& s0 ,0 &hidezi2.
.u)0 ce ,:a, a-andonat 7n fa*a 1oin*ei di1ine 8i i:a, cerut a;utorul lui .u,nezeu! a,
)ri,it ca r0s)uns o i,)resie )uternic0! ce s:a ,anifestat )rintr:un senti,ent instinctual 8i
)rintr:o cunoa8tere intelectual0. A, 8tiut 8i a, si,*it atunci c0 tre-uie s0 a)elez la
consilierul cole&iului local! 7ntre-9ndu:l cu, )ot s0 ,0 7nscriu la facultate. +4u 8tiu unde
1oi &0si ti,)ul! -anii 8i inteli&en*a necesar0 )entru a face o facultate! i:a, s)us ,ental
lui .u,nezeu. Totu8i! 7*i )ro,it c0 1oi ,er&e )e ,9na Ta 8i c0 7*i 1oi ur,a sfaturile2.
>n ,o,entul 7n care a, trecut la fa)te 8i l:a, sunat )e consilierul cole&iului! a, rece)tat
o alt0 i,)resie )uternic0! ce 7,i s)unea: +Pro&ra,eaz0:*i o 7nt9lnire )ersonal0 cu
consilierul2. Ini*ial! a, o)us rezisten*0! dar a)oi ,i:a, adus a,inte de )ro,isiunea )e
care i:a, f0cut:o lui .u,nezeu. >n )ofida rezer1elor ,ele! ,:a, trezit c0 ,0 7nscriu la
cole&iu! a8a cu, ,:a ins)irat .u,nezeu. .in fericire! so*ul ,eu lucra 7ntr:un schi,- de
sear0! a8a c0 a fost de acord s0 7i su)ra1e&heze )e co)ii 7n ti,) ce eu era, la 8coal0. La
r9ndul ,eu! )utea, a;un&e acas0 de la 8coal0 e3act la ti,)! 7nainte ca el s0 )lece la
slu;-0.
C0l0uzirea di1in0 ,:a c0l0uzit astfel )as cu )as! )9n0 c9nd toate 1iziunile din fil,ul ,eu
,ental s:au 7nde)linit. Fai ,ult! totul s:a )etrecut 7ntr:un ti,) foarte scurt. .u,nezeu
,i:a asi&urat -anii! ideile 8i infor,a*iile de care a1ea, ne1oie. A, o-*inut astfel dou0
di)lo,e de la una din cele ,ai scu,)e uni1ersit0*i )ri1ate din *ara noastr0. .ac0 a8 fi
a8te)tat ca .u,nezeu +s0:,i arate ,ai 7nt9i -anii2! )ro-a-il c0 a8 ,ai a8te)ta 8i la ora
actual0M Acce)t9nd 7ns0 or-e8te c0 El ,0 1a a;uta! a, )utut )ri,i tot a;utorul ,aterial de
care a1ea, ne1oie. A8a se face c0 la 19rsta de @0 de ani era, de;a )sihotera)eut0 8i
autoare a unor c0r*i care au de1enit 7n scurt ti,) -est:seller:uri! c0l0torind )rin 7ntrea&a
*ar0 )entru a *ine conferin*e.
Pri1ind retros)ecti1 lucrurile! 7,i dau sea,a c0 .u,nezeu ne &hideaz0 7ntotdeauna )as
cu )as! f0r0 s0 ne arate 7ncotro ne conduce dru,ul. .e aceea! este foarte i,)ortant ca noi
s0 fi, con8tien*i de aceste ,ici indicii! )e care tre-uie s0 le )une, 7n )ractic0! dac0
dori, s0 )ri,i, indiciul ur,0tor. Ini*ial! ,:a, si,*it -locat0 8i s)eriat0! toc,ai )entru
c0 nu:,i d0dea, sea,a cu, a8 )utea realiza toate lucrurile )e care le 1edea, 7n
1iziunile ,ele.
>n esen*0! ,i:a8 fi dorit ca .u,nezeu s0 7,i dea 7ntre&ul traseu )e care tre-uia s0 7l
ur,ez )entru a reu8i. Fi:a8 fi dorit ca El s0 7,i dea asi&ur0ri co,)lete c0 nu 1oi da &re8
8i c0 nu 1oi fi deza,0&it0! 7nainte de a fi de acord s0 ,er& ,ai de)arte. La ora actual0
sunt 7ns0 fericit0 c0 .u,nezeu nu ,i:a ar0tat de la -un 7nce)ut )lanul )e care 7l a1ea
)entru ,ine. D)re e3e,)lu! dac0 ,i:ar fi ar0tat )re,atur c0 1oi c0l0tori la 4e% Nor< de
una sin&ur0! noa)tea t9rziu! )ro-a-il c0 nu l:a8 fi crezut 8i ,i:a8 fi )ierdut credin*a 7n El.
E3)erien*a ,:a 7n10*at c0 )elul 7n care se deruleaz0 )lanul 1ie*ii ,ele de)inde 7n
7ntre&i,e de .u,nezeu. .e:a lun&ul ti,)ului! a, )ri,it -anii! ti,)ul 8i inteli&en*a
necesare )entru a:,i 7nde)lini ,isiunea )e care ,i:a dat:o .u,nezeu! )e canale )e care
nu le:a8 fi )utut controla sau )lanifica niciodat0.

Dumnezeu rsunde la toate cererile
>n cartea de fa*0 1ei afla diferite ,etode )rin care te )o*i conecta la c0l0uzirea di1in0!
)urific9ndu:*i canalele de co,unicare s)iritual0. /oi ilustra acest lucru cu nu,eroase
e3e,)le )rin care 7*i 1oi ar0ta cu, au -eneficiat al*i oa,eni de a;utorul cerului. Toate
aceste ,etode sunt )uternice 8i eficiente! astfel 7nc9t dac0 le 1ei )ractica ,0car ti,) de
c9te1a zile! 1ei o-*ine cu si&uran*0 rezultate )rofunde. .u)0 nu,ai o lun0 de )ractic0
re&ulat0! te 1ei si,*i suficient de conforta-il 8i 1ei de1eni ca)a-il s0 rece)tezi c0l0uzirea
di1in0.
>i 1ei )utea )une astfel orice 7ntre-0ri lui .u,nezeu 8i 1ei )ri,i cu si&uran*0 r0s)unsuri
la ele. >n ti,)ul se,inariilor ,ele de c0l0uzire di1in0! )artici)an*ii ,0 7ntrea-0 adeseori:
+Este nor,al s0 7i )un lui .u,nezeu 7ntre-0ri le&ate de situa*ia ,ea financiar0! de 1ia*a
,ea a,oroas0! s0 7l ro& s0 7,i &0seasc0 antici)at un loc de )arcare li-er! etc.B2 Ful*i
oa,eni au 7ndoieli 7n astfel de cazuri! &9ndindu:se c0 )ro-le,ele lor sunt )rea ,0runte
sau )rea )eni-ile )entru ca .u,nezeu s0 se ocu)e de ele.
.e 1re,e ce .u,nezeu se afl0 7n tot 8i 7n toate! nu e3ist0 nicio situa*ie care s0 7l )oat0
e3clude co,)let. .e aceea! Lui 7i face )l0cere atunci c9nd 7i cere, a;utorul 7n orice
)ri1in*0. .u,nezeu nu )oate fi co,)arat cu acele linii telefonice care ar tre-ui s0 rezol1e
crizele! dar care nu acce)t0 dec9t c9te un a)el )e r9nd. El e3ist0 7ntr:o di,ensiune
ate,)oral0! care 7i )er,ite s0 aud0 si,ultan toate cererile! dincolo de orice confuzie sau
interferen*0. .u,nezeu este )erfect din toate )unctele de 1edere! inclusi1 din )ers)ecti1a
co,unic0rii.
El are &ri;0 de 7nde)linirea tuturor ne1oilor noastre! inclusi1 a celor a,oroase 8i
,ateriale. .e aceea! ne 7ncura;eaz0 7n )er,anen*0 8i ne d0 sfaturi -une. 4oi nu ar tre-ui
s0 ne te,e, niciodat0 de El 8i nu ar tre-ui s0 7l )ri1i, cu ne7ncredere! consider9nd c0 ar
)utea ascunde ce1a de noi. .u,nezeu este 7nainte de toate iu-ire )ur0! lu,in0 )ur0 8i
inteli&en*0 )ur0. El este sursa din care se nasc toate darurile.
4oi 7i )ute, cere lui .u,nezeu a;utorul 7n cele ,ai 1ariate ,aniere. 4e )ute, adresa
Lui cu 1oce tare! 7n scris sau la calculator! 7n 1is! )rin senti,entele sau )rin &9ndurile
noastre. G )ute, face for,al sau coloc1ial. Pute, chiar s0 ne 7nfurie, )e El. 4u
conteaz0 )elul 7n care ne adres0, lui .u,nezeu! ci fa)tul c0 o face,. .u,nezeu ne aude
8i ne r0s)unde cu toat0 iu-irea la cererile noastre! f0r0 s0 -a&e 7n sea,0 furia sau li)sa
noastr0 de res)ect. Pe ,0sur0 ce ne 1o, a)ro)ia de El )rin co,unic0ri din ce 7n ce ,ai
frec1ente! iu-irea 8i res)ectul nostru fa*0 de El se 1or a,)lifica 7n ,od natural. Iu-irea
Lui este at9t de co)le8itoare 7nc9t nu ne )oate trezi altce1a dec9t un ,are res)ect 8i o
,are adora*ie.

Cele atru "orme ale cluzirii divine
Poate *i se )are c0 inter1en*iile lui .u,nezeu 7n 1ia*a ta sunt rare 8i nea8te)tate. >n
realitate! El ne c0l0uze8te *n -ermanen$ )e fiecare dintre noi! iar dac0 nu )rofit0,
7ndea;uns de aceast0 &hidare! acest lucru se datoreaz0 e3clusi1 neaten*iei noastre.
C0l0uzirea di1in0 se ,anifest0 7n )atru for,e distincte:
16 (rin viziuni ,i ima"ini men#ale6 Este )osi-il s0 )ri,e8ti 1iziuni su- for,a unui fil,!
a8a cu, s:a 7nt9,)lat 7n cazul ,eu. Alteori! 1iziunile )ot lua for,a unor i,a&ini
foto&rafice! 7n interiorul sau 7n e3teriorul ,in*ii tale. Ele )ot fi foarte concrete sau
si,-olice! 8i se )ot ,anifesta inclusi1 7n ti,)ul 1iselor.

Cazul lui *oAnn
G fe,eie )e nu,e OoAnn ,i:a )o1estit odat0 c0 a )ri,it o c0l0uzire di1in0 1izual0 care a
a;utat:o s0 se rela3eze 7ntr:o )erioad0 foarte &rea a 1ie*ii sale. >n ,od nor,al! cartierul 7n
care locuie8te OoAnn este foarte lini8tit! iar ea se -ucur0 de acest lucru atunci c9nd
lucreaz0 acas0. >ntr:o 1ar0! a)aratul de aer condi*ionat al 1ecinului ei a 7nce)ut s0 dea
rateuri. >ntrea&a zi! OoAnn a fost deran;at0 de z&o,otele asurzitoare )e care le scotea
a)aratul defect. Ener1at0! ea s:a 7ntre-at ce ar )utea face. .e aceea! L:a 7ntre-at )e
.u,nezeu ce ac*iuni ar )utea s0 7ntre)rind0 )entru a re,edia situa*ia.
.e 7ndat0 ce i:a cerut a;utorul lui .u,nezeu! OoAnn a rece)tat o i,a&ine ,ental0 clar0 a
unei du-e al-e de asisten*0 tehnic0! )arcat0 7n fa*a cur*ii 1ecinului ei. OoAnn 8i:a dat
sea,a din 1iziune c0 lucr0torii 1eniser0 ca s0 re)are a)aratul de aer condi*ionat al
1ecinului. I,ediat du)0 ce a a1ut aceast0 1iziune! ea a si,*it o stare de )ace )rofund0.
Con1ins0 c0 situa*ia se 1a re,edia 7n scurt ti,)! ea nu a ,ai fost at9t de sensi-il0 la
z&o,otele scoase de a)aratul defect. C9nd du-a al-0 a a)0rut 7ntr:ade10r 7n fa*a casei
1ecinului ei! ce1a ,ai t9rziu 7n cursul aceleia8i du)0:a,ieze! OoAnn nu a fost deloc
sur)rins0. E3act a8a cu, a antici)at )rin clar1iziune! )ro-le,a a)aratului de aer
condi*ionat s:a rezol1at 7n aceea8i zi.

26 (rin sune#e, voci ,i cuvin#e6 .u,nezeu 8i 7n&erii Lui *i se )ot adresa )e cale auditi10 8i
te )ot chiar che,a )e nu,e. Po*i auzi astfel o 1oce 7n interiorul sau 7n e3teriorul ,in*ii
tale! ori chiar )ro)ria ta 1oce.

Cazul lui +aureen
>n ti,) ce 78i conducea ,a8ina c0tre ser1iciu! Faureen a auzit o 1oce care 7i cerea s0
schi,-e i,ediat -anda )e care ,er&ea. Ea a ascultat co,anda ,ental0 f0r0 nicio ezitare.
@0 de secunde ,ai t9rziu! ea a 10zut un ;ee) care ,er&ea )e )artea o)us0 a 8oselei 8i care
se 7ndre)ta e3act c0tre -anda )e care fusese ea c9te1a cli)e ,ai de1re,e. Cutre,urat0!
Faureen a tras ,a8ina )e drea)ta 8i i:a ,ul*u,it din ini,0 lui .u,nezeu 8i 7n&erilor Lui
)entru c0 i:au sal1at 1ia*a.

36 (rin sen#imen#e ,i in#ui$ii6 C0l0uzirea di1in0 se ,anifest0 uneori )rin intui*ii! e,o*ii 8i
senza*ii fizice! inclusi1 )rin ,iros.

Cazul lui Carol
Carol era fe,eie di1or*at0! ,a,0 a doi co)ii. Ea 78i dorea din suflet s0 se rec0s0toreasc0.
.e aceea! s:a ru&at 7n&erilor s0 o &hideze c0tre un -0r-at care s0 7i de1in0 un so* ,inunat
8i un tat0 1itre& )erfect )entru co)iii ei. Instantaneu! ea a a1ut intui*ia c0 7l 1a &0si )e
+-0r-atul )erfect2 la o -iseric0 din 1ecin0tate. La 7nce)ut! Carol a )us acest senti,ent )e
sea,a i,a&ina*iei sale! dar senza*ia nu a dis)0rut! a8a c0 ea s:a l0sat 7n 1oia ei.
La a doua sa 1izit0 la -iseric0! )ri1irea ei s:a intersectat cu aceea a unui -0r-at 7nalt.
.u)0 slu;-0! cei doi au -0ut o cafea! iar 7n scurt ti,) au de1enit inse)ara-ili. Hn an ,ai
t9rziu! ei s:au c0s0torit 7n aceea8i -iseric0.

;6 (rin "&nduri, idei ,i o s#are de si"uran$ in#erioar6 Hneori! se 7nt9,)l0 s0 )ri,i,
c0l0uzirea di1in0 su- for,a unei +cunoa8teri2 care ne )er,ite s0 rece)t0, infor,a*iile
direct de la inteli&en*a uni1ersal0 a lui .u,nezeu.

Cazul lui Carl
Carl! un -0r-at 7n ;ur de 40 de ani din sudul Californiei! era o-osit din cauza carierei sale
7n do,eniul i,o-iliar. E)uizat de nenu,0ratele ore )e care tre-uia s0 le )etreac0 la
slu;-0 8i de fluctua*iile )rea ,ari ale 1eniturilor! el 78i dorea o carier0 )e care s0 o
considere deo)otri10 se,nificati10 8i interesant0. .u)0 doi ani 7n care nu a reu8it s0 78i
&0seasc0 slu;-a ideal0! el s:a decis 7n sf9r8it s0 7i cear0 a;utorul lui .u,nezeu.
La scurt ti,)! Carl se afla la 1olanul ,a8inii sale! )e o strad0 a&lo,erat0 din a)ro)iere de
casa sa! c9nd o li-r0rie uria80 de c0r*i second:hand i:a atras aten*ia. Carl a ,#iu#
instantaneu c0 1a lucra 7n acea li-r0rie 8i c0 noua sa ,unc0 7l 1a )asiona. El 8i:a o)rit
,a8ina 7n a)ro)iere de li-r0rie! a intrat! a 7ntre-at dac0 e3ist0 slu;-e dis)oni-ile 8i a fost
an&a;at )e loc. C9nd l:a, 7nt9lnit )e Carl la li-r0rie doi ani ,ai t9rziu! acesta ,i:a s)us
c0 era ,ai fericit dec9t fusese 1reodat0 7n 1ia*0. .e8i 1enitul &eneral 7i sc0zuse 7ntr:o
anu,it0 ,0sur0! Carl f0cea ceea ce 7i )l0cea! iar acest lucru 7l f0cea s0 se si,t0 -o&at.

E3ist0 o conce)*ie &re8it0 care 7i face )e ,ul*i oa,eni s0 cread0 c0 nu,ai cei 7nzestra*i cu
un har s)ecial )ot 1or-i cu .u,nezeu 8i cu 7n&erii Lui. >n realitate! cu to*ii sunte, la fel
de s)eciali 8i de 7nzestra*i! 7ndeose-i atunci c9nd 1ine 1or-a de )ri,irea c0l0uzirii di1ineM
>n&erii ne ofer0 r0s)unsuri la 7ntre-0rile )e care li le:a, adresat 7n 7ntre-0rile noastre 7n
fiecare ,inut. .u,nezeu 1or-e8te cu noi )rin senti,entele noastre! )rin 1ocea noastr0
interioar0! )rin 1ederea s)iritual0 8i )rin senti,entul cunoa8terii. Hnul din as)ectele
c0l0uzirii di1ine este uni1ersul )erfect ordonat al lui .u,nezeu. Totul se )etrece 7n locul
8i la ,o,entul )otri1it! ur,9nd o ordine ideal0. 4ici chiar ato,ii nu se ciocnesc
accidental unii cu ceilal*i. Kiec0rui &9nd 7i cores)unde o reac*ie 8i ni,ic din ceea ce se
)etrece nu este 7nt9,)l0tor sau o si,)l0 coinciden*0.
Gri de c9te ori e3)eri,ent0, un &9nd sau un senti,ent! noi solicit0, )ractic un r0s)uns.
Indiferent dac0 sunt &9nduri de 7n&ri;orare sau de tea,0! de s)eran*0 sau de dorin*0! ele
re)rezint0 si,ultan ni8te ru&0ciuni. Hni1ersul ordonat al lui .u,nezeu ne li1reaz0
7ntotdeauna e3act ceea ce 7i cere,. .u,nezeu 8i 7n&erii Lui nu 78i doresc altce1a dec9t ca
noi s0 lu0, cele ,ai -une decizii 8i s0 ne ,anifest0, cele ,ai 7n*ele)te dorin*e. Fai
,ult! ei s)er0 s0 le 7n&0dui, s0 ne a;ute 7n luarea celor ,ai -une decizii! la unison cu
sinele nostru su)erior. Pe de alt0 )arte! tr0i, 7ntr:un uni1ers al li-erului ar-itruE de aceea!
noi sunte, li-eri inclusi1 s0 face, &re8eli! )ro1oc9ndu:ne astfel suferin*0 'nou0 8i
altora(.
C0l0uzirea di1in0 este ,aniera lui .u,nezeu de a ne 7nde)0rta de suferin*0 8i de a ne
a)ro)ia de starea de )ace. Indiferent ce 7ntre-0ri 7i )une,! r0s)unsurile Dale sunt
7ntotdeauna )line de iu-ire. .u,nezeu ne r0s)unde direct! )rin su&estii! direc*ii 8i
infor,a*ii. Pe de alt0 )arte! El ne tri,ite ,esa&eri care ne )ot a;uta. Printre ace8tia se
nu,0r0 7n&erii! Df9ntul .uh! ,arii ,ae8tri 7n0l*a*i la cer )recu, Iisus! Foise! =uddha!
Prishna sau Faho,ed! )recu, 8i sfin*ii de care ne si,*i, a)ro)ia*i.
C0l0uzirea di1in0 se focalizeaz0 7ntotdeauna asu)ra ser1irii! 1indec0rii 8i 7,-un0t0*irii.
Ea nu 1or-e8te niciodat0 de li)suri! de tea,0 sau de co,)eti*ie. Chiar 8i atunci c9nd
.u,nezeu ne c0l0uze8te astfel 7nc9t s0 ne 7nde)0rt0, de un )oten*ial dezastru! El face
acest lucru 7ntr:o ,anier0 -l9nd0 8i lini8titoare.
C0l0uzirea di1in0 nu )oate trezi tea,a 7n niciun fel. Ful*i oa,eni se si,t s)eria*i! dar
acest lucru se datoreaz0 e3clusi1 ne7ncrederii lor 7n ea. C0l0uzirea di1in0 )are
7ns)0i,9nt0toare nu,ai )entru cei care i&nor0 sfaturile lui .u,nezeu )entru 1indecarea
c0sniciei! slu;-ei! s0n0t0*ii! sau altor as)ecte se,nificati1e ale 1ie*ii lor. .e8i 78i doresc cu
dis)erare o 7,-un0t0*ire a situa*iei 7n care se afl0! ace8ti oa,eni se te, c0 schi,-area nu
1a face dec9t s0 7nr0ut0*easc0 8i ,ai ,ult lucrurile.
Aceste te,eri re)rezint0 interferen*e ale sinelui fals. E&oul 8tie c0 dac0 7l 1ei asculta )e
.u,nezeu! tu nu 1ei ,ai a1ea ,oti1e de tea,0. >n acest fel! 7ns08i e3isten*a lui este )us0
7n )ericol! c0ci e&oul nu se hr0ne8te dec9t cu tea,0. >n a-sen*a acesteia! el dis)are. .e
aceea! el 1a face tot ce:i 1a sta 7n )uteri )entru a te 7,)iedica s0 te -ucuri de starea de
)ace interioar0 care a)are ine1ita-il atunci c9nd ascul*i de c0l0uzirea di1in0. Acce)t0
a8adar c0l0uzirea di1in0 8i renun*0 )entru totdeauna la te,erile care te 7,)iedic0 s0 te
-ucuri de 1ia*a )e care o ,eri*i 8i )e care *i:a d0ruit:o .u,nezeu.

Cartea este in stare foarte -una! nefolosita.
4e &asiti si )e Kace-oo<: %%%.face-oo<.co,Qcarti.re&ale

S-ar putea să vă placă și