Sunteți pe pagina 1din 243

O mie i una de nopi

1
O mie i una de nopi
O MIE I UNA DE NOPI
Volumul I
(Nopile 1-24)
Text inte!"l
T!"#u$e!e %i note #e &"!"l"m'ie (!)me*$u
+E!$ P!e**
2
O mie i una de nopi
Textul actualei versiuni reproduce ediia Le livre des Miile nuits et
une nuit, traduction litterale et complete du texte arabe par le dr. J. C.
Mardrus, Editions de la Revue Blanche, Paris, 1899, versiune coroborat
cu traducerea !n limba rus Kniga tsiaci i odnoi noci, perevod s
arabs"o#o M. A. Slie, $osudarstvennoe %&datelstvo 'udo(estvennoi
)iteraturi, *os"va, 19+9, ,i cu traducerea !n limba #erman
ausendund eine !ac"t, aus dem -rabischen ubertra#en von Ma#
$enning, .ruc" und /erla# von Philipp Reclam 0un., )eip&i#, 189+.
Not" e#itu!ii
1n septembrie 1982, !ntr3o dedicaie 4cut pro4esorului -lexandru
5
O mie i una de nopi
Balaci, 'aralambie $rmescu, poetul, crturarul ,i tlmcitorul 4ar
e#al !n limba rom6n a celor O mie i una de nopi, !,i exprima
nde(dea ca, peste c6iva ani, s !i poat o4eri acestuia toate pove,tile
7ehere&adei 8!ntr3o ediie complet ,i mai demn%. 9perm s !mplinim
dorina distinsului traductor ,i s o4erim publicului rom6n o ediie
demn de valoarea acestui te&aur al literaturii :rientului.
O mie i una de nopi este o cule#ere de povestiri populare. .ou
documente ; unul, !n Muru& al'("a"a), de istoricul arab A)u $assan *Ali
i)n $ussein al Masudi+, din secolul al %<3lea, cellalt !n Kit) al,-i"rist de
Mu"ammad i)n .s"a/ al !adim, din secolul al <3lea ; menionea& c
acest monument arab al literaturii de 4iciune a avut drept prototip o
cule#ere persan, $a0r A1sn *2 mie de poveti+, pierdut acum. .in
aceast carte au 4ost preluate arti4iciul 4olosit de 7ehere&ada ,i o parte
dintre subiecte.
Povestitorii care au abordat aceste teme le3au prelucrat con4orm
reli#iei, moravurilor ,i spiritului arab ,i dup 4ante&ia 4iecruia. -u 4ost
adu#ate ,i alte le#ende care nu erau persane, ,i unele care 4ceau
parte din repertoriul povestitorilor, pur arabe. 1n O mie i una de nopi,
este re4lectat !ntrea#a lume sunnit, de la .amasc la =airo ,i din
Ba#dad !n *roc. -,adar, nu ne a4lm !n 4aa unei opere culte, ci a unei
opere a crei !nche#are lent s3a 4cut !n con(uncturile 4oarte di4erite !n
care a !n4lorit 4olclorul islamic. .e,i !,i are ori#inea !n cultura persan,
opera arab a 4ost tradus !n persan, turc, hindustan ,i s3a
rsp6ndit !n tot :rientul ,i, de acolo, !n toat lumea.
.up cum se preci&ea& ,i !n !ota editorilor din Le Livre des Miile
nuits et une nuit. 8Pentru prima dat !n Europa, este o4erit publicului o
traducere complet ,i 4idel a Al1 la3la 4a la3la >: mie i una de nopi+.
=ititorul va #si o reproducere mot a mot a textului arab.? -cela,i lucru
!l 4ace ,i ediia de 4a.
@
O mie i una de nopi
,A-.-/E VOIA 0UI A00A&1 2N NUME0E 0UI A00A&3 MU0T-
MI0O/TIVU03 MU0T-IE4T.TO4U01
rire lui -llah, stp6nul lumiiA 7i ru#ciunea ,i pacea s 4ie
asupra domnului celor trimi,i, stp6nul ,i capul nostru
*ohamedA 7i de3a pururi 4ie ru#ciunea ,i pacea asupra tuturor
celor ai si, laolalt str6n,i p6n la &iua rsplii.
*
7i apoiB istorisirile celor de demult s 4ie de !nvtur celor de
acum, a,a c oricine s vad !nt6mplrile prin care nu el, ci alii au
trecutC atunci el va cinsti ,i va c6ntri cu luare3aminte vorbele
neamurilor apuse ,i ceea ce li s3a !nt6mplat lor, ,i se va chivernisi.
1nc6t slav celui ce a pstrat povestirile celor de la !nceputuri ca
!nvtur spre 4olosul celor din urmA
=ci chiar dintre atari !nvturi au 4ost scoase pove,tile numite O
mie i una de nopi, cu toate !nt6mplrile de pomenire ,i cu toate
pildele c6te se cuprind !n ele.
+
O mie i una de nopi
POVE/TEA -U /U0TANU0 A&4IA4 I -U ,4ATE0E /.U3
/U0TANU0 A&5AMAN
e poveste,te ; c numai unul -llah este atot,tiutor ,i atot!nelept,
,i atotputernic, ,i atotierttor 3 c, !ntre c6te s3au scurs ,i s3au
perindat din vechimea vremilor ,i !n cur#erea veacurilor ,i a
clipelor, a 4ost odat un sultan dintre sultanii din stirpea lui 9assan
1
, !n
ostroavele indiene,ti ,i chine&e,ti, stp6n de o,timi, de supu,i, de
slu(itori ,i de multe sultanaturi. 7i avea doi copii, unul mai mare, iar
cellalt mai mic. -m6ndoi erau vite(i ne!n4ricai. =el mai mare !ns era
un vitea& mai avan dec6t me&inul. .omnea peste rile sale ,i c6rmuia
cu dreptate !ntre oameniC !nc6t locuitorii rii ,i ai !mpriei !l
!ndr#iser. 1l chema 7ahriar
2
. =6t despre 4ratele su me&inul, pe acela
!l chema 7ah&aman
5
3 ,i domnea peste 9amar"and -l3-(am
@
.
9
7i treburile dinuind tot a,a neabtut, 4iecare sl,luia !n ara luiC ,i
4iecare !n !mpria lui c6rmuia cu dreptate de dou&eci de ani asupra
turmelor sale. 7i erau am6ndoi p6n peste poate de mulumii ,i de
4ericii.
7i nu contenir s triasc a,a p6n ce sultanul mai mare 4u cuprins
de un dor 4ierbinte de a3l vedea pe 4ratele mai mic. -tunci !i porunci
vi&irului s purcead la drum ,i s vin cu el. /i&irul !i rspunseB
D -scult ,i m supunA
Pe urm plec ,i a(unse cu bun pace, din mila lui -llahC intr la
me&in, i se !nchin cu salamale"ul
+
3 trimis, ,i !l !n,tiin c sultanul
7ahriar dore,te 4ierbinte s3l vad, ,i c rostul cltoriei ce3o 4cuse era
de a3l po4ti s mear# !n ospeie la 4ratele su. 9ultanul 7ah&aman !i
rspunseB
D -scult ,i m supunA
1
.inastia 9assani&ilor a domnit !n Persia, !ncep6nd din anul 22E p6n la cucerirea Persiei
de ctre arabi !n anul E+1. Fire,te, !n : mie ,i una de nopi, numele de persoane, de
localiti etc. nu respect !ntru totul realitatea, ele 4iind adesea produse ale 4abulrii.
2
5a"riar >cuv6nt persanG !nseamn 87ahul =etiiH.
5
5a"0aman >cuv6nt persanG !nseamn 87ahul /eaculuiH.
@
Samar/and 3 ast&i ora, !n I&be"istanC -l3-(am D denumirea arab a Persiei.
+
Salamale/ , 4ormul de salut la mahomedani, care se roste,te !nsoit de o temeneaC
cuv6ntul provine din expresia arab salam alai/ ori sala,malei/umB 8pacea >sau
mantuireaG 4ie asupra taH
E
O mie i una de nopi
Pe urm porunci s se 4ac pre#tirile de plecare ,i s se ia corturile,
cmilele, cat6rii, slu(itorii ,i &ahereaua de trebuin. -poi !l ridic pe
vi&irul su !n slu(ba de c6rmuitor al rii, ,i purcese la drum spre
olaturile 4ratelui su.
7i, pe la mie& de noapte, !,i aduse aminte de un lucru pe care !l
uitase la sariC ,i 4cu cale !ntoars, ,i intr !n sari. 7i o #si pe soia
lui !ntins !n crivatul ei, !mbri,at de un rob arap din cisla lui de robi.
)a priveli,tea aceea, i se !nne#ur lumea dinaintea ochilor. 7i !,i &ise !n
sine,iB 8.ac o asemenea nprasn s3a petrecut c6nd eu nici nu am
apucat s plec de3a binelea din cetatea mea, cum are s se poarte
de&mata asta !n vremea c6t am s stau la 4ratele meuJ? 7i !,i trase
scurt sabia ,i, i&bindu3i pe am6ndoi, !i omor! pe chilimurile de pe crivat.
Pe urm se !ntoarse pe clip pe dat ,i porunci purcederea taberei. 7i
plec noaptea, ,i merse p6n ce a(unse la cetatea 4ratelui su.
-tunci 4ratele su se bucur de venirea lui ,i !i ie,i !nainte ,i,
!nt6mpin6ndu3l, !i ur bun paceC ,i se !nvoio,i p6n peste mar#inile
voio,iei, ,i !mpodobi pentru el cetatea, ,i se porni s3i vorbeasc cu
mare dra#. .ar sultanul 7ah&aman !,i aducea mereu aminte de 4apta
soiei, ,i un nor de m6hnire !i adumbrea chipulC ,i se 4cuse #alben la
obra& ,i se uscase la trup. 1nc6t, atunci c6nd !l v&u !n starea aceea,
sultanul 7ahriar #6ndi !n cu#etul su c 4aptul se datora plecrii
sultanului 7ah&aman departe de ara ,i de !mpria sa ,i,
nemai!ntreb6ndu3l nimic !n privina aceasta, !l ls !n voia lui. .ar, !ntr3
una din &ile, !i spuseB
D :, 4ratele meu, nu ,tiuA .ar vd c trupul i se usuc ,i obra&ul i
se #lbe(e,teA
El rspunseB
D :, 4ratele meu, port !nluntrul 4pturii mele o ran vie.
7i nu !i de&vlui ceea ce v&use c 4ptuise soia lui. 9ultanul 7ahriar
!i &iseB
D Tare doresc s mer#i cu mine la v6ntoare cu hita,i ,i cu cai,
!ntruc6t poate c a,a are s i se mai u,ure&e pieptul.
.ar sultanul 7ah&aman nu vroi s primeascC ,i 4ratele su plec
sin#ur la v6ntoare.
:r, la saraiul sultanului se a4lau ni,te 4erestre ce se deschideau spre
#rdin ,i, cum sultanul 7ah&aman se spri(inise acolo !n coate s
priveasc, u,a de la sarai se deschise ,i ie,ir dou&eci de roabe ,i
dou&eci de robiC iar 4emeia sultanului, 4ratele su, se a4la printre ei,
preumbl6ndu3se !n toat 4rumuseea ei strlucitoare. =6nd a(unser la
un havu&, se de&brcar toi ,i se amestecar laolalt. 7i deodat
2
O mie i una de nopi
4emeia sultanului stri#B
D :, *assudA Ka, *assudA
7i numaidec6t se repe&i la ea un arap ne#ru ,i v6n(os, care o ,i
!n,4cC iar ea !l !n,4c la 4el. -tunci arapul cel ne#ru o rsturn pe
spate ,i o !nclec. )a rsturni,ul acela, toi robii 4cur ,i ei la 4el cu
4emeile. 7i toi o inur a,a mult vreme, ,i nu puser capt srutrilor,
!mbri,rilor, t6rnoselilor ,i altor lucruri asemenea dec6t c6nd &iua
a(unse !n scapt.
)a priveli,tea aceea, 4ratele sultanului !,i &ise !n sine,iB 8Pe -llahA
Lprasna mea este cu mult mai u,oar dec6t nprasna de aiciA? 7i
numaidec6t ls amarul ,i m6hnirea s i se &v6nte, &ic6ndu3,iB 8=hiar
c asta3i nemsurat mai mare dec6t tot ce3am pit euA? 7i, din chiar
clipita aceea, se apuc s bea ,i s mn6nce 4ar ps.
7ahriar, sultanul, 4ratele su, se !nturn de la v6ntoare, ,i am6ndoi
!,i urar bun pace unul altuia. Pe urm sultanul 7ahriar lu seama la
4ratele su, sultanul 7ah&aman, ,i v&u c i se !ntorseser culorile !n
obra(i ,i c se !nviorase la chipC ba c ,i m6nca v6rtos, dup ce at6ta
vreme se tot lin#vise la mas. 7i se minun ,i &iseB
D :, 4ratele meu, te tot vedeam p6cli,it la chip, ,i3acuma iact c i
s3au !ntors culorileA %a spune3mi ce3i cu tine.
El !i rspunseB
D -m s3i de&vluiesc pricina mohorelii meleC da cru3m de a3i
istorisi pentru ce mi s3au !ntors culorileA
9ultanul !i spuseB
D Poveste,te3mi dintru3nt6i, ca s pricep, temeiul schimbrii tale la
chip ,i al &ai4l6cului tuA
El rspunseB
D :, 4ratele meu, a4l c, atunci c6nd l3ai trimis pe vi&irul tu la
mine, ca s m cheme dinaintea ta, mi3am 4cut pre#tirile de plecare
,i am ie,it din cetatea mea. 7i pe urm mi3am adus aminte c uitasem
#iuvaierul pe care hotr6sem s i3l aduc ,i pe care i l3am druit la
sariC a,a c m3am !ntors din drum ,i am #sit3o pe soia mea culcat
cu un rob arap, dormind pe chilimul de pe crivatul meuA 7i i3am ucis pe
am6ndoi, ,i am venit la tine, ,i eram tare ptimit de #6ndul acelei
!nt6mplriC ,i3acesta3i temeiul #lbe(elii mele dint6i ,i al p6cli,elii mele.
=6t despre pricina !ntoarcerii culorii mele, cru3m de a i3o de&vluiA
.up ce !i ascult vorbele, 4ratele lui spuseB
D * ro# ie, !n numele lui -llah, s3mi mrturise,ti pricina care i3a
!nviorat chipulA
9ultanul 7ah&aman !i !n,irui atunci tot ceea ce v&use. 7i sultanul
8
O mie i una de nopi
7ahriar &iseB
D *ai !nainte de orice, se cade s vd cu chiar ochii meiA
Fratele su !i &iseB
D -tunci 43te c pleci la v6ntoare ,i la #oncitC ,i ascunde3te la
mine, ,i ai s 4ii martor la &amparal6c, ,i ai s te !ncredine&i cu chiar
ochii tiA
7i pe clip sultanul puse pristavul domnesc s pristveasc plecareaC
,i o,tenii ie,ir cu corturile a4ar din cetateC iar sultanul ie,i ,i el, ,i se
trase !n corturi, ,i le spuse robilor si cei tineriB
D 9 nu intre nimeni la mineA
Pe urm se strvesti ,i ie,i pe ascuns ,i porni spre sarai, acolo unde
era 4ratele su, ,i, c6nd a(unse, ,e&u la 4ereastra care d ctre #rdin.
7i nici nu se scursese un ceas, c6nd roabele, !ncon(ur6nd3o pe stp6na
lor, intrar deodat cu robii ,i 4cur tot ceea ce spusese 7ah&aman, ,i
petrecur !n &amparal6curi p6n la vremea asr
6
3ului.
=6nd v&u ceea ce v&u, minile sultanului 7ahriar !,i luar &borul
din capul luiC ,i !i spuse 4ratelui su 7ah&amanB
D 'ai s plecm ,i s vedem care3i ursita noastr pe drumul lui
-llahC !ntruc6t nu se mai cade s avem vreo treab cu scaunul de
domnie p6n ce nu vom i&buti s dm de vreun ins care s 4i trit vreo
panie ca a noastrC altminteri, chiar c moartea noastr ar 4i mai de
dorit dec6t viaaA
%ar 4ratele su !i rspunse precum se cuvenea. Pe urm se 4uri,ar
am6ndoi printr3o u, tainic a4ar din sari. 7i nu contenir a drumei &i
,i noapte p6n ce, !ntr3un s46r,it, a(unser la un copac din mi(locul unei
pa(i,ti sin#uratice, aproape de marea cea srat. 1n pa(i,tea aceea se
a4la un ochi de ap dulceC ,i bur din apa aceea ,i ,e&ur s se
odihneasc.
Lici nu apucase s treac un ceas de vreme, c marea !ncepu s se
&bat ,i, deodat, 6,ni din ape o tr6mb de 4ume#ai ne#ru ce se ridic
spre cer, apoi se rsuci ctre pa(i,tea lor. )a atare priveli,te, 4raii se
!nspim6ntar ,i se crar c6t putur de sus !n v6r4ul copacului, care
era tare !nalt, ,i !ncepur s iscodeasc cu privirile cam ce putea s 4ie.
:r, iact c tr6mba de 4um se preschimb !ntr3un #inn
2
, !nalt la
E
Asr >!n limba arabG 3 vremea &ilei c6nd soarele !ncepe s coboare spre amur#.
2
$inn, !n 4olclorul arab, !nseamn 8duhH, 8spiritH, 8!n#er bun sau ruH. *itolo#ia arab
preislamic era plin de tot soiul de asemenea 4pturi, care au dinuit !n 4olclor ,i dup ce
p#6nismul primitiv a 4ost !nlocuit cu mahomedanismul monoteist. $innii care s3au supus
poruncilor lui -llah repre&int ceea ce !n mitolo#ia cre,tin poart denumirea de !n#eriC
cei care s3au r&vrtit !mpotriva lui -llah au 4ost pedepsii de puterea divin ,i au devenit
demoni D du,mani oamenilor. .up concepia islamic, duhurile acestea sunt #rupate !n
9
O mie i una de nopi
stat, mare la cap ,i lat !n piept, ,i duc6nd pe cre,tet o lad. Puse
piciorul pe pm6nt, veni ctre pomul !n care se a4lau ei ,i se opri sub
pom. 9lt atunci pleoapa l&ii ,i scoase a4ar o cutie mare pe care o
deschiseC ,i numaidec6t se ivi o copil nurlie, strlucitoare de
4rumusee ,i luminoas ca soarele, !ntocmai precum spune poetulB
Lumin,i 1aa ei, ca,n )e0na,o dulce trecere de ra07
!e8ntinata ei lumin ai lumii 0ori 8i luminea0.
Se,aprind de mndra,i strlucire pe )olta cerurilor sorii,
.ar lunele,i culeg seninul din oc"ii ei, sur0torii7
(estrame,se deci tain,n care o,nc"id aceste vluri rare,
S i se,nc"ine 1ermecate pmnturile la picioare7
5i,apoi, su) 1ulgerarea )lnd din oc"ii ei, venind aproape,
Aprinse lacrimi, ca o rou, s,i spele umedele pleoape7
.up ce se uit !ndelun# la copila cea 4rumoas, #innul !i spuseB
D :, crias a domnielorA :, tu, cea pe care te3am rpit !n chiar
noaptea nunii taleA Tare a, vrea s dorm oleacA
7i #innul, pun6ndu3,i capu3n poala 4etei, adormi.
-tunci copila !,i ridic 4runtea !n sus, !nspre v6r4ul pomului, ,i !i v&u
pe cei doi sultani aciuai printre ramuri. 9lt pe dat capul #innului de
pe #enunchii ei, !l puse pe pm6nt ,i, scul6ndu3se !n picioare sub pom,
le spuse prin semneB
D .ai3v (os, ,i nu v 4ie 4ric de e4rit.
Ei !i rspunser prin semneB
D :hA -supr3i 4ie -llahA =ru3ne de nprasnA
Ea le &iseB
D -llah 4ie cu voi cu am6ndoiA .ai3v (os c6t mai repede, c de nu,
!l tre&esc pe e4rit, iar el are s v omoare cu moartea cea mai crunt.
-tunci ei se speriar ,i cobor6r la eaC iar ea veni spre ei ,i le spuse
pe datB
D 'ai, !nsulii3m v6rtos ,i stra,nicA = de nu, !i dau de ,tire e4ritului.
.e spaim, sultanul 7ahriar !i spuse 4ratelui su, sultanul 7ah&amanB
D :, 4ratele meu, sv6r,e,te tu mai !nt6i ceea ce porunce,teA
El rspunseB
D Lu sv6r,esc nimic p6n ce nu ai s3mi dai tu pild, ca mai mareA
7i am6ndoi !ncepur s se !mbie unul pe altul, 4c6ndu3,i semne din
cinci ceteB mare&ii >cei mai ri ,i mai !n4rico,toriG, e4riii >draciiG, ,eitanii >demonii cei
mariG, #innii >!n accepiune !n#ustB duhuriG, #ianii >!n#eriiG. %n #enere !ns termenul de
#inn sau e4rit se 4olose,te cu sensul de 8duhH, 8spiritH.
1M
O mie i una de nopi
ochi. -tunci copila le &iseB
D =e v tot h6ii a,aJ .ac nu v apucai pe dat de treab, !l
tre&esc numaidec6t pe e4ritA
-tunci, din pricina spaimei lor 4a de e4rit, !i 4cur am6ndoi ceea ce
li se poruncise. =6nd s46r,ir tot, copila le spuseB
D =hiar c bine v mai pricepeiA
Pe urm, sco6nd de la br6u un scu, trase din el un #herdan
alctuit din cinci sute ,apte&eci de inele cu pecei, ,i !i !ntrebB
D 7tii ce este aceastaJ
Ei rspunserB
D Lu ,tim.
Ea atunci le spuseB
D Toi stp6nii acestor inele s3au !nsulit cu mine pe coarnele cele
nesimite ale acestui e4rit. -,a c dai3mi ,i voi, am6ndoi 4raii, inelele
voastre.
-tunci ei, sco6ndu3,i3le de pe de#ete, !i !nm6nar am6ndou inelele.
Ea atunci &iseB
D -4lai c e4ritul de colea m3a 4urat !n noaptea nunii mele, m3a
!nchis !ntr3o cutie ,i, pun6nd cutia !ntr3o lad, a cetluit lada cu ,apte
lacte, ,i m3a dus apoi !n ad6ncul mrii mu#itoare, unde se &bat ,i se
i&besc valurile. .ar el habar nu are c, atunci c6nd o 4emeie dore,te
ceva, nimica nu poate s3o supun. .e altminteri, ,i poetul spuneB
9rietene, nu 1i 8ncre0tor
-emeilor7 Cci toate : )une, rele7 ;
Atrn doar de potca toanei lor7
.u)irea lor minciun,i, i 8n ele
( vicleugul glas i c"icotete,
5i,i canur,n vemintele acele.
Smerit, la ce,a grit <ussu1
=
,gndete7
5i c >)lis
?
,pe,Adam
@2
,l,a i0gonit
(in pricina 1emeii lui, 1irete.
%ar altul spuneB
8
<ussu1 este 4orma arab a numelui 4rumosului .osi1 din Biblie.
9
>)lis >sau .)lisG D diavolul.
1M
Adam, cel dint6i om pe care, !n mitolo#ia cre,tin ,i arab, .umne&eu l3a creat 8dup
chipul ,i asemnarea saH, ,i care a 4ost i&#onit din Rai pentru c, !ndemnat de Eva, soia
sa, a mu,cat din 8mrul cunoa,terii binelui ,i ruluiH.
11
O mie i una de nopi
!imic nu vei alege de,i sta la do&enit7
9entru c,ndrgostitul, c"iar mine, scos din 1ire,
Aceleai patimi, )ietul, va cuta smintit.
S nu 0ici niciodatA B>u unul, 8n iu)ire,
!,am s m port ca tonii ce um)l,ntr,o urec"e.C
S nu 0ici vor)ele,astea prosteti i 1r ire.
Ar 1i minune mare i 1r de perec"e
S ve0i scpnd vreodat din vr&ile muierii
Dr)at 8ntreg la minte i neciupit de strec"e.
)a atare spuse, cei doi 4rai se minunar p6n peste mar#inile
minunrii ,i !,i &iser unul altuiaB
D =6nd un e4rit ca acesta, ,i !n po4ida puterniciei sale, a pit ocruri
mult mai amarnice dec6t ale noastre, iact o pild ce poate s ne
slu(easc de m6n#6iereA
-tunci, pe dat o lsar acolo pe t6nra nevast ,i se !ntoarser
4iecare la cetatea lui.
=6nd a(unse !n saraiul su, sultanul 7ahriar porunci s se rete&e
capul soiei sale ,i, !n acela,i chip, ,i #6turile roabelor ,i ale robilor ei.
Pe urm !i porunci vi&irului s3i aduc !n 4iecare noapte c6te o copil
4ecioar. 7i !n 4iecare noapte cpta ast4el c6te o copil 4ecioar ,i !i
rpea 4ecioria. %ar c6nd se s46r,ea noaptea, o omora. 7i nu conteni s
4ac a,a vreme de trei ani !n ,ir. 1nc6t lumea 4u cuprins de ipetele de
(ale ,i de vaierul spaimelor, ,i toi se pribe#ir cu 4etele c6te le mai
aveau. 7i nu mai rmase !n cetate nicio 4at !n stare s slu(easc la
npada nrvitului.
1n atare !mpre(urri, sultanul !i porunci vi&irului s3i aduc o copil,
ca de obicei. 7i vi&irul plec ,i cut, da nu mai #si nicio 4atC ,i,
mohor6t de tot, u#ilit de tot, se duse acas, cu su4letul plin de spaim
din pricina sultanului.
:r, vi&irul avea chiar el dou 4ete pline de 4rumusee, de nuri, de
strlucire, de desv6r,ire ,i de dulce #in#,ie. Pe cea mare o chema
7ehere&ada
11
, iar pe cea mai mic o chema .onia&ada
12
. =ea mai mare,
7ehere&ada, citise crile, cronicile, pove,tile cu domnii de demult ,i cu
istoriile noroadelor de odinioar. 9e mai spune c avea o sumedenie de
11
-m pstrat numele sub 4orma aceasta, dat 4iind c a,a s3a !ncetenit !n tradiia
noastr, de,i corect este 9ahra&ada, adic 8Fiica =etiiH.
12
(onia0ada sau (unia0ada, adic 8Fiica )umiiH.
12
O mie i una de nopi
cri de istorie despre neamurile din vremurile apuse ,i despre domnii
din strvechime ,i despre poei. 7i era tare iscusit la povestit ,i tare
dulce de ascultat.
=6nd !l v&u pe tatl su, 7ehere&ada &iseB
D Pentru ce te vd a,a de schimbat, !ncrcat de povara neca&urilor
,i a m6hnirilorJ -4l, dar, o, printe al meu, c poetul spuneB
:, tu, cel npdit de #reu, -lin3i chinurile3amare. Limic nu dinuie
mereu ; 1n lumea noastr toate pierB :ricare bucurie moare, 9e uit
ori,ice dureri.
=6nd au&i vorbele 4iic3sii, vi&irul !i povesti tot ce se !nt6mplase, de
la !nceput p6n la s46r,it, cu sultanul. -tunci 7ehere&ada !i &iseB
D Pe -llahA :, printe al meu, mrit3m cu sultanul, !ntruc6t sau
voi tri, sau voi 4i preul de rscumprare pentru 4etele musleminilor
15
3
,i spsenia lor din m6inile sultanului.
-tunci el !i &iseB
D -llah 4ie asupr3iA Lu te da ast4el prime(dieiA
Ea !i &iseB
D -,a se cade s 4ac, neabtutA
-tunci el &iseB
D %a seama, s nu pi ce au pit m#arul ,i boul cu #ospodarulA
7ehere&ada !ntrebB
D =e3au pitJ
%ar vi&irul spuseB
D -scultA
7i povestiB
Pilda cu mgarul, cu boul i cu gospodarul
-4l, o, copila mea, c a 4ost odat un ne#ustor stp6n pe bo#ii
mari ,i pe turme de vite, !nsurat ,i tat de copii. -llah Prea!naltul !l mai
druise ,i cu priceperea #raiurilor vieuitoarelor ,i ale psrilor. :r,
acareturile acelui ne#ustor se a4lau !ntr3un col de ar mnos, pe malul
unei ape. %ar la #ospodria lui mai avea un m#ar ,i un bou.
1ntr3o &i, boul veni la staulul unde sl,luia m#arul ,i v&u staulul
mturat ,i stropit cu apC ieslea era plin cu or& bine mrunit ,i cu paie
tocate mruntC ,i m#arul sta bine la odihnC ,i arareori stp6nu3su
!ncleca pe el, dar ,i atunci numai c6nd avea de 4cut vreun drum care
se !nt6mpla s 4ie mai #rabnic, ,i m#arul se !ntorcea repede la tihna
15
Muslemin sau moslemin >de la cuv6ntul arab mosleni+ ; 8credincios, 4idelH, echivalent
cu 8musulmanH.
15
O mie i una de nopi
lui. :r, !n &iua aceea, #ospodarul !l au&i pe bou cum !i spunea
m#aruluiB
D *n6nc ,i te des4atA 7i 4ie3i de bine, ,i cu 4olos, ,i cu bun
mistuireA Eu trudesc ,i tu te hodiniC mn6nci or& mrunit bine ,i te
!ndopiA %ar dac vreodat ,i vreodat stp6nu3tu !ncalec pe tine, te
!ntoarce acas numaidec6tA Pe c6nd eu nu m !ndop dec6t cu aratul ,i
cu trud la roata moriiA
-tunci m#arul !i &iseB
D =6nd vei ie,i la c6mp ,i c6nd i se va pune (u#ul pe #ruma&, s te
prvle,ti la pm6nt ,i s nu te mai scoli nici mcar dac te3or bateC iar
c6nd vei 4i sculat, repede s te prbu,e,ti iar, pentru a doua oar. 7i
atunci, dac te vor duce !ndrt !n staul ,i dac i3or da boabe, tu s nu
mn6nci nimic, ca ,i c6nd ai 4i bolnav. 9trduie,te3te a,a, nici s nu
mn6nci, nici s nu bei, vreme de o &i, sau de dou, sau de trei. 1n 4elul
acesta, ai s te odihne,ti de trud ,i de ca&nA
:r, ne#ustorul era acolo ,i le au&i vorbele. %ar c6nd ar#atul veni la
bou s3i dea nutreul, v&u c nu mn6nc mai nimicC ,i dimineaa c6nd
s3l ia la art, !l #si bolnav. -tunci ne#ustorul !i spuse ar#atuluiB
D %a m#arul ,i pune3l s are !n locul boului, p6n desearA
7i omul se !ntoarse, lu m#arul !n locul boului, ,i !l puse s are toat
&iua.
=6nd, la s46r,itul &ilei, m#arul se !ntoarse la staul, boul !i mulumi
pentru bunvoin ,i pentru c !l lsase s se odihneasc de truda
acelei &ile. =i m#arul nu3i rspunse niciun rspuns ,i se ci cu cea mai
nea#r cin.
- doua &i, plu#arul veni ,i lu m#arul ,i !l puse s are p6n la
s46r,itul &ilei. 7i m#arul nu se !ntoarse dec6t cu cea4a &drelit ,i
vl#uit de osteneal. %ar boul, v&6ndu3l !n starea aceea, !ncepu a3l
potopi cu mulumirile lui ,i a3l proslvi cu laudele. -tunci m#arul !i
spuseB
D Triam !n tihn ,i des4tC ,i nimica nu mi3a c,unat rul, dec6t
numai 4acerile mele de bine.
Pe urm adu#B
D 7i se cade s ,tii c am s3i dau un s4at acuma ,i mai bunC l3am
au&it pe stp6nul nostru cum spuneaB 8.ac boul nu se mai scoal,
trebuie s3l dau casapului s3l taie ,i s 4ac din pielea lui o toval
bun?. 7i tare m3a cuprins #ri( de tine, ,i i3am spus c s ,tii. Pacea
4ie cu tineA
=6nd au&i spusele m#arului, boul !i mulumi ,i &iseB
D *6ine m duc de bunvoie cu ei s3mi vd de !ndeletnicirile mele.
1@
O mie i una de nopi
7i cu asta !ncepu s mn6nce, ,i !n4ulec nutreul tot, ba mai linse ,i
ieslea cu limba.
7i3a,aA %ar stp6nul lor le ascultase sporoviala.
=6nd se 4cu &iu, #ospodarul ie,i din cas cu soia sa ,i se duse la
sla,ul boilor ,i al vacilor, ,i am6ndoi ,e&ur (os. -tunci veni ,i ar#atul,
lu boul ,i plec. /&6ndu3,i stp6nul, boul !ncepu s bat din coad,
s se v6ntuie cu bolboroseli ,i s &burde &natic !n toate prile. -tunci
#ospodarul 4u cuprins de un r6s at6t de nprasnic !nc6t se prvli pe
spate. %ar soia !i &iseB
D Pentru ce pricin r6&iJ
El !i spuseB
D Pentru o pricin pe care am v&ut3o ,i am au&it3o, ,i pe care nu
pot s3o dau !n vilea# 4r a nu muri.
Ea !i &iseB
D Trebuie numaidec6t s3mi poveste,ti ,i s3mi spui pricina pentru
care r6&i, mcar ,i de3ar 4i s moriA
El !i &iseB
D Lu pot s3i destinuiesc pricina, !ntruc6t mi3e 4ric de moarte.
Ea !i &iseB
D Pi atunci nu r6&i dec6t de mineA
Pe urm nu mai conteni s3l tot boscorodeasc ,i s3l tot
!mboldeasc cu vorbe !ndrtnice p6n ce, !ntr3un s46r,it, #ospodarul
se v&u la mare anan#hie. -tunci chem s vie copiii si dinainte3i ,i
trimise s 4ie adus cadiul
1@
,i martorii. Pe urm vru s3,i !ntocmeasc
adiata !nainte de a3i de&vlui soiei tain ,i a muriC !ntruc6t o iubea pe
soia sa cu o dra#oste mare, dat 4iind c ea era 4iica unchiului su
dinspre partea tatei
1+
,i mam a copiilor lui, ,i c mai ,i vecuise cu ea o
sut ,i dou&eci de ani de via. Pe deasupra, trimise s 4ie chemate ,i
toate rudele soiei ,i toi me#ie,ii din prea(ma sa, ,i le povesti tuturora
ptrania lui ,i c, de cum va spune taina, are s moarA -tunci toi
oamenii care se a4lau acolo !i spuser 4emeiiB
D -llah 4ie asupr3iA )as !ncolo asemenea treab, nu cumva s3i
moar soul, printele copiilor tiA
7i ea le &iseB
D L3am s3i dau pace p6n ce nu are s3mi spun taina lui, mcar
1@
)a arabi, con4orm tradiiei, orice act (uridic trebuie s 4ie !ntocmit, !n 4aa unor martori,
de ctre cadiu, 4uncionar public av6nd sarcini de (udector ,i de notar.
1+
1n povestirile arabe se pomene,te adeseori despre acest obicei, practicat din vremurile
de demult, de a se cstori o 4at cu vrul ei.
1+
O mie i una de nopi
de3ar 4i s ,i moarA
-tunci ei nu3i mai &iser nimic. 7i ne#ustorul se scul de l6n# ei ,i
porni spre staul, !n o#rad, ca s3,i 4ac mai !nt6i splrile cele
!ndtinate ,i apoi s se !ntoarc s3,i spun tain ,i s moar.
:r, #ospodarul avea un coco, stra,nic, !n stare s mulumeasc
cinci&eci de #ini, ,i mai avea ,i un c6ineC ,i !l au&i pe c6ine cum !l cert
pe coco, ,i cum !l ocra ,i3i &iceaB
D -u nu i3e ie ru,ine s 4ii vesel c6nd stp6nul nostru are s
moarJ
-tunci coco,ul !i &ise c6ineluiB
D Pi cum a,aJ
-tunci c6inele !i spuse ,i lui ptrania, iar coco,ul !i &iseB
D Pe -llahA 9tp6nul nostru e tare srac cu duhulA Eu am cinci&eci
de neveste, ,i i&butesc s m descurc, mai mulumind3o pe una, mai
do(enind3o pe altaA %ar el are numai o nevast ,i nu ,tie nici calea cea
bun, nici chipul cum s3o apuce pe eaA :r, asta3i tare lesneA Lu are
dec6t s rup anume pentru ea vreo c6teva nuiele de dud, ,i s se
npusteasc !n iatacul neveste3sii ,i s3o bat p6n ce muierea ori c
moare, ori c !,i cere iertciuneC ,i nu are s se mai apuce s3l s6c6ie
cu niciun soi de !ntrebriA
-,a &ise coco,ul. .ac au&i spusele coco,ului !n tai4asul lui cu
c6inele, #ospodarului i se !ntoarse lumina minii ,i lu hotr6rea s3o
chel4neasc pe nevast3sa.
-ici vi&irul se opri din povestit ,i !i spuse copilei sale, 7ehere&adaB
D 93ar prea putea ca *ria 9 s 4ac ,i el cu tine cum a 4cut
#ospodarul cu nevast3saA
Ea !i &iseB
D 7i ce3a 4cutJ
/i&irul urmB
$ospodarul intr !n odaia hr&it soiei sale, dup ce rupsese
anume pentru ea ni,te nuiele de dud ,i le ascunsese, ,i !i &ise
chem6nd3oB
D /ino !n odaia ta, ca s3i spun tain ,i ca s nu poat nimenea s
m vadC ,i pe urm am s morA
Ea atunci intr cu el, iar el !nchise u,a de la odaie !n urma lor ,i se
npusti asupra muierii cu lovituri spornice, p6n era s3o le,ine. Ea
atunci !i spuseB
D %art3mA %art3mA
Pe urm !ncepu s3i srute am6ndou m6inile ,i am6ndou
picioarele brbatului ei, ,i se ci cu adevrat. 7i atunci ie,i cu el din
1E
O mie i una de nopi
odaie. 1nc6t toi cei de 4a se bucurar, ,i la 4el se bucurar ,i rudele
toate. 7i toat lumea 4u p6n peste poate de mulumit ,i p6n peste
poate de norocit, p6n la moarte.
946r,i vi&irul. %ar 7ehere&ada, 4iica vi&irului, dup ce ascult
povestirea aceasta a tatlui ei, spuseB
D :, tat, vreau neabtut s 4aci ceea ce !i cerA
-tunci vi&irul, 4ar a mai strui, puse s se pre#teasc hainele
copilei sale, 7ehere&ada, pe urm se duse s3i dea de ,tire sultanului
7ahriar.
-st timp, 7ehere&ada o dscli pe sora ei mai mic ,i3i spuseB
D =6nd am s a(un# la sultan, am s trimit dup tineC iar dup ce ai
s vii ,i dup ce ai s3l ve&i pe sultan c isprve,te treaba lui cu mine,
s3mi spuiB 8:, sora mea, poveste,te3ne niscaiva pove,ti, ca s ne
trecem noapteaA? Eu atunci am s3i povestesc ni,te pove,ti care, de3o
vrea -llah, au s 4ie temeiul i&bvirii 4etelor musleminilorA
.up care, printele ei vi&irul o lu ,i se duse cu ea la sultan, iar
sultanul 4u mulumit !ntru totul ,i !i spuse vi&iruluiB
D *i3ai adus ceea ce trebuieJ
7i vi&irul rspunse cu smerenieB
D .aA
=6nd sultanul vru s3o ia pe copil, ea !ncepu s pl6n#, iar sultanul !i
&iseB
D =e aiJ
Ea spuseB
D :, *ria TaA -m o sor mai mic, de la care a, vrea s3mi iau bun
rmas.
9ultanul atunci trimise dup sora cea micu, care veni ,i se arunc
de #6tul 7ehere&adei, ,i !ntr3un s46r,it se #hemui (os l6n# pat. -tunci
sultanul se scul ,i lu6nd3o pe 7ehere&ada, 4ecioar, !i rpi 4ecioria.
Pe urm !ncepur s ti4suiasc.
-tunci .onia&ada !i &ise 7ehere&adeiB
D -llah 4ie asupr3iA :, sora mea, poveste,te3mi o poveste cu care
s ne trecem noapteaA
%ar 7ehere&ada !i rspunseB
D .in toat inima ,i ca o datorie de cinstire cuvenitA .ac, de bun
seam, binevoie,te s3mi !n#duiasc sultanul nostru cel milostiv ,i
druit cu purtri aleseA
=6nd au&i vorbele 7ehere&adei, ,i cum de altminteri era muncit de
nesomnie, sultanul nu 4u potrivnic a asculta povestea 7ehere&adei.
12
O mie i una de nopi
%ar 7ehere&ada, 8n acea 8ntie noapte, !ncepu s povesteascB
POVE/TEA -U NE(U/TO4U0 I -U E,4ITU0
7ehere&ada spuseB
i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c a 4ost odat un ne#ustor
printre ne#ustori, stp6n peste bo#ii multe ,i peste
deveruri ne#ustore,ti !n toate rile. *
1ntr3o &i, !ncalec pe cal ,i plec spre cele t6r#uri pe unde !l chemau
ali,veri,urile lui. =um cldura se 4cuse p6n peste poate, ,e&u (os sub
un pom ,i, pun6nd m6na pe sacul su cu merinde, scoase din sac c6te
ceva de3ale #urii ,i ni,te curmale. =6nd isprvi de m6ncat curmalele,
arunc s6mburii c6t coloC ,i deodat se ivi dinainte3i un e4rit mare la
stat, care, v6rte(ind o sabie, venea ctre ne#ustor ,i stri#aB
D 9coal3te s te omor, a,a cum l3ai omor6t tu pe copilul meuA
%ar ne#ustorul &iseB
D =6nd l3am omor6t eu pe copilul tuJ
El !i spuseB
D =6nd ai aruncat s6mburii, dup ce ai m6ncat curmaleleA 7i
s6mburii l3au lovit pe copilul meu !n pieptC ,i3a,a s3a &is cu el ,i a murit
!ntr3o clipit
1E
.
1E
1n traducerea lui *. -. 9alie, aici se a4l urmtoarea intercalareB 81ntr3adevr, ai lui
-llah suntem ,i la el ne !ntoarcemA o4t ne#ustorul. Lu este putere ,i trie la nimenea,
numai la -llah cel Prea!nalt ,i PreamritA .ac eu l3am omor6t pe 4iul tu, l3am omor6t
4ar de voie. * ro# ie s m ieri.H D 8Trebuie s te omor ne#re,itH, #ri #innul, ,i !l
!n,4ac pe ne#ustor ,i, tr6ntindu3l la pm6nt, ridic palo,ul s31 omoare. %ar ne#ustorul
i&bucni !n pl6nsete ,i stri#B 8)as 4apta aceasta !n seama lui -llahAH ,i procitiB
Ersita are doua 1eeA o 1a al), alta neagrF
ot dou pri i viaa areA o parte dulce, alta acr.
S,a spus demult c soarta lumii,i pidosnic i sc"im)toareA
BMai tare 8l lovete soarta pe,acel ce se tia mai tare7C
Au nu ve0i tu c vi&elia cnd )ate 0area dumnete
Gndoaie ier)ile plpnde, dar pe copaci 8i pr)ueteH
!u ve0i cum marea 0vrle,a1ar tot "oitul care,i gust,amarul,
9e cnd la 1undu,i doarme scoica 8n care,a rs mrgritarulH
5i dac mna soartei ast0i asupra,mi 0)ovete crunt
5i cu mnie,mi taie calea i cu npaste m 8n1runt,
S tiiA nici norii de pe ceruri nu vor dura 8ntotdeauna,
Mcar c giulgiul lor cel negru um)rete soarele i luna.
Cresc pomi 8nali destui, pdure de crengi )trne i de mlad,
18
O mie i una de nopi
-tunci ne#ustorul !i &ise e4rituluiB
D 9 ,tii, puternicule e4rit, c eu sunt un dreptcredincios ,i c n3a,
putea s te mint. -m multe bo#ii ,i am ,i eu copii ,i nevastC pe
deasupra, am acas &lo#uri ce mi3au 4ost !ncredinate. 1n#duie3mi
dar s m duc p6n acas la mine, ca s le pot da celor !ndrituii
drepturile lorC dup care, am s vin !ndrt la tine. -,a c ai 4#duiala
,i (urm6ntul meu c m !ntorc pe urm la tine. 7i3atunci va s 4aci cu
mine ce vei vroi. 7i -llah este che&a,ul vorbelor meleA
-tunci #innul cpt !ncredinare ,i3l ls pe ne#ustor s plece.
7i ne#ustorul se !nturn !n ara lui, se des4cu de toate datorinele
sale, ,i !napoie cele de drept !ndrituiilor. Pe urm destinui soiei ,i
copiilor si ceea ce i se !nt6mplase, ,i toi se pornir s pl6n#, rudele,
4emeile ,i copiii. -poi ne#ustorul !,i 4cu adiataC ,i ,e&u cu ai si p6n la
s46r,itul anuluiC dup care se hotr! s plece ,i, #hemuindu3,i #iul#iul la
subsuoar, !,i lu rmas bun de la cei apropiai, de la vecini ,i de la
rude, ,i porni la drum, cu ciud !n nas. -tunci !ncepur toi s3l
boceasc ,i s scoat ipete de (ale.
%ar ne#ustorul !,i v&u de cale mai departe ,i a(unse la #rdina cu
pricinaC ,i &iua aceea era !nt6ia &i din anul cel nou. :r, pe c6nd st el
(os s3,i pl6n# npasta, iact c un ,eic btr6n
12
venea spre el,
duc6nd de 4r6n#hie o #a&el. 9e temeni dinaintea ne#ustorului, !i ur
via rodnic ,i !i &iseB
D =are3i pricina ,ederii tale, sin#ur3sin#urel, !n locul acesta b6ntuit
de #inniJ
-tunci ne#ustorul !i povesti ce pise cu e4ritul ,i pricina ,ederii lui !n
locul acela. %ar ,eicul, stp6nul #a&elei, rmase tare uluit ,i spuseB
D Pe -llahA :, 4ratele meu, credina ta este o credin mareA %ar
povestea ta este o poveste at6t de uluitoare !nc6t, de3ar 4i scris cu
acul pe colul de dinluntru al ochiului, ar 4i prile( de chib&uire pentru
cel ce cu#et smeritA
Pe urm ,e&u (os alturi de el ,i &iseB
Cu pietre se a0vrle 8ns numai 8n cei ce poart road.
Orict de aprig,i npasta ce,asupra,i negura,i deart,
S nu te sperii de neca0ul care i,a 1ost menit de soart.
%ar c6nd ne#ustorul isprvi stihurile acestea, #innul !i spuseB 8=urm3i vorbaA Roa#3te lui
-llah, c eu te omor ne#re,itAH
12
7eic sau ,eih >!n limba arab ,ai"hG este, la arabi, cpetenie de trib sau ,e4 de
comunitate reli#ioas musulmanC prin extindere, termenul se 4olose,te ,i pentru a
denumi o persoan respectabil, de obicei un btr6n venerabil. 87eic btr6nH este a,adar
oarecum un pleonasm, dar pleonasmele sunt una dintre caracteristicile stilului
povestirilor 7ehere&adei.
19
O mie i una de nopi
D Pe -llahA :, 4ratele meu, n3am s pre#et a rm6ne l6n# tine p6n
c6nd am s vd ce are s i se !nt6mple cu e4ritul.
7i rmase, !ntr3adevr, ,i !ncepu s ti4suiasc cu el, ,i !l v&u
topindu3se de 4ric ,i de spaim, prad unei m6hniri ad6nci ,i unor
#6nduri &buciumate. %ar stp6nul #a&elei rmase mai departe acolo,
p6n c6nd deodat se ivi un alt ,eic, care venea spre ei, duc6nd cu el
doi c6ini o#ari din soiul c6inilor ne#ri. 9e apropie, le ur bun pace ,i !i
!ntreb de pricin ,ederii lor !n locul acela b6ntuit de #inni. -tunci ei !i
istorisir povestea, de la !nceput p6n la s46r,it. 7i de3abia ,e&u el (os,
c un al treilea ,eic se !ndrept spre ei, duc6nd o cat6rc de culoarea
stur&ului. )e ur bun pace ,i !i !ntreb de pricin ,ederii lor !n locul
acela. %ar ei !i istorisir povestea, de la !nceput p6n la s46r,it. 7i nu ar 4i
de niciun 4olos s3o mai spunem ,i noi !nc o dat.
%ntr3acestea, un v6rte( de pulbere se ridic ,i un v6nt de 4urtun se
abtu cu nprasn, venind !nspre mi(locul c6mpiei. -poi, c6nd pulberea
se risipi, #innul cu pricina se ivi, cu o spad stra,nic a#erit !n m6nC ,i
sc6ntei scprau din pleoapele lui. /eni la ei ,i, !n,4c6ndu3l pe
ne#ustor din mi(locul lor, !i &iseB
D 'ai s te omor, precum l3ai omor6t tu pe copilul meu, su4larea
vieii mele ,i 4ocul inimii meleA
-tunci ne#ustorul !ncepu s pl6n# ,i s se t6n#uiascC ,i tot a,a ,i
cei trei ,eici !ncepur amarnic s pl6n#, s #eam ,i s suspine.
.a ,eicul cel dint6i, stp6nul #a&elei, se !mbrbt !ntr3un s46r,it ,i,
srut6nd m6na #innului, !i &iseB
D :, #innule, o, cpetenie a sultanilor #innilor ,i cunun a lor, dac
am s3i istorisesc povestea mea ,i dac ai s 4ii mulumit de ea, drept
rsplat vei binevoi s3mi druie,ti o treime din s6n#ele acestui
ne#ustorJ
$innul &iseB
D .a, de bun seam, preacinstitule ,eicA .ac !mi vei istorisi
povestea, ,i dac o voi #si vrednic, voi binevoi s3i druiesc o treime
din s6n#ele acestuiaA
Istorisirea celui dinti eic
7eicul cel dint6i spuseB
D -4l, o, puternicule e4rit, c #a&ela de colea este 4iica mo,ului
meu
18
, ,i este de o carne ,i de un s6n#e cu mine. *3am !nsurat cu ea
18
Povestitorul arab se exprim de obicei eu4emistic. El nu spune soia mea, 84iul meuH
etc., ciB 84iica mo,ului meuH sau 8mama 4iului meuH sau 84iul soiei meleH etc.
2M
O mie i una de nopi
!nc de pe c6nd era copil ,i am trit laolalt aproape trei&eci de ani. 7i
-llah nu mi3a druit de la ea niciun urma,, !nc6t am luat o cad6n,
care, din mila lui -llah, mi3a druit un biat 4rumos ca luna la rsritul
eiC avea ni,te ochi vr(itori, ,i ni,te spr6ncene !n#emnate, ,i ni,te
m6ini, ,i ni,te picioru,e desv6r,ite. - crescut !ncet3!ncet, p6n ce a
a(uns un bietan de cincispre&ece ani. )a vremea aceea, am 4ost nevoit
s plec la un t6r# deprtat, chemat de un ali,veri, pricopsit.
:r, 4ata mo,ului meu, #a&ela de colea, era dsclit din copilria ei
la vr(itorie ,i la me,teria 4ermectoriilor. =u me,te,u#ul 4arma&oniei, l3
a preschimbat pe 4iul meu !n viel, iar pe roaba mama lui, !n vacC pe
urm i3a pus sub pa&a ciurdarului nostru.
Eu, dup un rspas lun# de vreme, m3am !ntors de pe drumuri. -m
!ntrebat de 4iul meu ,i de mama lui, iar 4iica mo,ului meu mi3a spusB
D Roaba ta a muritC iar 4iul tu a 4u#it, ,i habar nu am !ncotro s3a
dusA
-tunci, vreme de un an, am stat #hebe(it sub m6hnirea din inima
mea ,i sub lacrimile din ochii mei.
=6nd veni srbtoarea din an a Nilei 0ert4elor
19
, trimisei vorb
ciurdarului s3mi alea# o vac mai #rasC iar el !mi aduse o vac #ras
; ,i era chiar cad6na mea, cea vr(it de #a&ela de coleaA D -tunci !mi
su4lecai m6necile ,i poalele mantiei ,i, cu (un#herul !n m6n, m
pre#tii s (ert4esc vaca. .eodat vaca !ncepu s se t6n#uie ,i s
pl6n# cu potop de lacrimi. -tunci m opriiC ,i !i poruncii vcarului s3o
!n(un#hie el. =eea ce ,i 4cuC pe urm o (upui. .a nu #sirm !n ea nici
#rsime, nici carneC numai pielea ,i oasele. -tunci m cuprinse cina
c o (ert4isemC da la ce !mi mai slu(eau cineleJ Pe urm o ddui
ciurdarului ,i !i spuseiB
D -du3mi un viel mai #ras.
%ar el mi3l aduse pe 4iul meu cel vr(it !n viel. =6nd m v&u, vielul
!,i rupse 4r6n#hia, veni !n #oan la mine ,i se prvli la picioarele meleC
,i ce #emeteA 7i ce pl6nseteA -tunci mi se 4cu mil de el, ,i !i spusei
ciurdaruluiB
D -du3mi o vac, ,i d3i drumul vieluluiA
=6nd povestea a(unse aici, 7ehere&ada v&u &orii mi(ind ,i, s4ioas,
tcu, 4ar a se prile(ui mai mult de !n#duin. -tunci sora ei,
19
9rbtoarea 0ert4elor sau *area Pr6&nuire a lui -llah se celebrea& !n 8luna
ha#ial6culuiH >a douspre&ecea lun, dup calendarul lunar musulmanG. -tunci ha#iii,
!naintea plecrii la *ecca, sunt datori s aduc prinoase de (ert4e.
21
O mie i una de nopi
.onia&ada, !i &iseB
D :, sora mea, ce dulci, ,i ce #in#a,e, ,i ce mie&oase, ,i ce &emoase
la #ust sunt vorbele taleA
%ar 7ehere&ada rspunseB
D 7i ele nu sunt chiar nimic pe l6n# ceea ce am s v povestesc la
am6ndoi, noaptea urmtoare, dac am s mai 4iu cumva !n via ,i
dac sultanul va binevoi s m pstre&eA
%ar sultanul !,i &ise !n sine,iB 8Pe -llahA L3am s3o omor dec6t dup ce
am s aud urmarea pove,tii eiA?
Pe urm sultanul ,i 7ehere&ada !,i petrecur noaptea toat
!mbri,ai. .up care sultanul se duse s oc6rmuiasc treburile
(udeelor lui. 7i !l v&u pe vi&ir purt6nd sub bra #iul#iul menit copilei
sale 7ehere&ada, pe care o ,i socotea moart. =i sultanul nu3i spuse
nimic !n privina aceasta, ,i urm s !mpart dreptatea ,i s
c4tneasc pe unii !n slu(be, ,i s3i ma&ileasc pe alii, ,i tot a,a p6n
la s46r,itul &ilei. %ar vi&irul rmase nedumerit ,i p6n peste poate de
uluit.
=6nd divanul
2M
se s46r,i, sultanul 7ahriar se !ntoarse !n saraiul su.
.ar cnd1u cea de a doua noapte.,
.onia&ada !i spuse surorii sale 7ehere&adaB
D :, sora mea, isprve,te3ne, m ro# ie, povestea cu pania
ne#ustorului cu #innulA
%ar 7ehere&ada rspunseB
D .in toat inima ,i ca o cinstire datoratA D 7i numai dac sultanul
!mi !n#duie.
-tunci sultanul !i spuseB
D Poi s vorbe,tiA
Ea spuseB
- a(uns p6n la mine, o, norocitule sultan, o, druitule cu #6nduri
cinstite ,i drepte, c, dup ce ne#ustorul !l v&u pe viel pl6n#6nd,
inima lui 4u cuprins de mil, ,i !i spuse ciurdaruluiB
D )as vielul printre viteA
1ntocmaiA %ar #innul se minuna cu mare minunare de povestea aceea
uluitoare. Pe urm ,eicul, stp6nul #a&elei, urmB
:, doamne al sultanilor #innilor, a,a s3au petrecut toateA %ar 4iica
mo,ului meu, #a&ela de colea, se a4la de 4a, vedea toate ,i spuneaB
2M
-ici cuv6ntul divan >de ori#ine persanG are sensul de 8,edin de (udecatH. -lteori el
denume,te sala !n care se ine ,edina.
22
O mie i una de nopi
D :h, trebuie s (ert4im vielul, !ntruc6t este destul de #rasA
7i eu nu puteam, de mil, s m hotrsc a3l (ert4iC ,i !i poruncii
ciurdarului s3l ia !ndrtC iar ciurdarul !l lu ,i se duse cu el.
- doua &i, ,edeam tolnit, c6nd pstorul veni la mine ,i !mi &iseB
D :, stp6ne al meu, am a3i spune un lucru ce are s te bucure, iar
vestea mea cea bun are s3mi aduc o rsplat.
1i rspunseiB
D .e bun seam.
El spuseB
D :, strlucitule ne#ustor, o am pe 4ata mea care este vr(itoare ,i a
!nvat vr(itoria de la o muiere btr6n care sl,luia la noi. :r, ieri,
c6nd mi3ai dat vielul, am intrat cu el la 4ata mea. 7i 4aa, numai ce l3a
v&ut, c ,i3a ,i acoperit obra&ul cu vlul ,i a !nceput s pl6n# ,i apoi
s r6d. Pe urm mi3a spusB
D :, taic, at6ta de mult a cobor6t preul meu !n ochii ti, !nc6t la,i
s intre a,a la mine brbaii striniJ
Eu am #ritB
D Pi unde sunt brbaii aceia striniJ 7i pentru ce ai pl6ns ,i pe
urm ai r6sJ
Ea mi3a spusB
D /ielul pe care !l ai cu tine este 4iul stp6nului nostru ne#ustorul,
da e vr(it. 7i maic3sa cea ma,ter l3a vr(it a,a, ,i pe el ,i pe maica lui
odat cu el. 7i nu m3am putut opri s nu r6d de chipul lui de viel. %ar
dac am pl6ns, a 4ost din pricina mamei vielului, cea (ert4it de
printele lui.
)a vorbele acestea ale copilei mele, am 4ost p6n peste poate de
minunat ,i am a,teptat ca pe 4oc ivirea dimineii, ca s vin s3i dau de
,tire.
.up ce au&ii spusele ciurdarului, o, puternicule #inn, urm ,eicul,
plecai cu el de#rab, ,i m simeam beat 4ar vin, de potopul de
bucurie ,i de 4ericire ce m npdea, de a3mi vedea iar,i 4eciorul.
=6nd a(unsei, a,adar, la casa pstorului, copila !mi ur bun3venit ,i !mi
srut m6na. Pe urm veni la mine vielul ,i se rosto#oli la picioarele
mele. -tunci !i spusei 4etei ciurdaruluiB
D Este adevrat ceea ce poveste,ti despre vielJ
Ea spuseB
D .a, hotr6t, stp6ne al meuA Este 4iul tu, po(arul inimii taleA
Eu !i &iseiB
D :, copil binevoitoare ,i sritoare, dac !l de&le#i pe 4iul meu, !i
voi da toat turm ,i toate bunurile pe care le am !n seama tatlui tuA
25
O mie i una de nopi
Ea &6mbi la vorbele mele ,i !mi spuseB
D :, stp6ne al meu, nu vreau s primesc bo#ia dec6t cu dou
!nvoieliB cea dint6i este s m mrit cu 4iul tuA %ar cea de a doua este
s m la,i s vr(esc ,i s le# pe cine vreauA Fr de care nu rspund
de i&b6nda strdaniei mele !mpotriva ticlo,iilor soiei tale.
=6nd au&ii, o, puternicule #inn, vorbele 4etei vcarului, !i spuseiB
D FieA 7i, pe deasupra !nvoielii, vei avea ,i bo#iile care se a4l sub
m6na printelui tuA =6t despre 4iica mo,ului meu, !i !n#duiesc s 4aci
ce vrei cu s6n#ele eiA
=6nd au&i vorbele mele, 4ata lu un li#hena, de aram, !l umplu cu
ap ,i rosti asupra apei ni,te desc6ntece vr(itore,tiC apoi stropi vielul
,i !i &iseB
D .ac -llah te3a &mislit viel, s rm6i viel, 4ar a3i schimba
chipulA .ar dac e,ti vr(it, !ntoarce3te la chipul tu cel &mislit dint6i,
,i numai cu !n#duina lui -llah Prea!naltulA
-,a #ri. 7i numaidec6t vielul !ncepu s se 4rm6nte scutur6ndu3se,
,i se 4cu iar,i 4ptur omeneasc. -tunci m repe&ii la el ,i !l luai !n
brae. -poi !i &iseiB
D -llah 4ie asupr3iA %storise,te3mi ce a 4cut 4iica mo,ului meu cu
tine ,i cu mama taA
%ar el !mi povesti toate c6te piser. 9pusei atunciB
D :, copilul meu, -llah, 9tp6nul Irsitelor, i3a hr&it pe cineva
spre a te m6ntui ,i a3i m6ntui nedreptileA
.up care, o, mult bunule #inn, !l !nsurai pe 4iul meu cu 4ata
ciurdarului. %ar 4aa, cu me,te,u#ul vr(itoriei sale, o vr(i pe 4iica
mo,ului meu ,i o preschimb !n #a&ela pe care o ve&iA %ar eu, cum
treceam pe aici, !i v&ui laolalt pe oamenii ace,tia de treab, !i !ntrebai
ce 4ac ,i a4lai de la ei ce a pit ne#ustorul acesta, ,i ,e&ui (os s vd ce
va 4i s urme&e. 7i3aceasta3i povestea meaA
-tunci #innul stri#B
D Povestea ta este destul de uluitoareB !nc6t !i druiesc treimea din
s6n#ele cerut.
Tot atunci p,i !nainte cel de al doilea ,eic, stp6nul celor doi o#ari,
,i spuseB
Istorisirea celui de al doilea eic
D -4l, o, doamne al sultanilor #innilor, c ace,ti doi c6ini de colea
sunt 4raii mei, iar eu sunt cel de al treilea. :r, c6nd tatl nostru a
2@
O mie i una de nopi
murit, ne3a lsat mo,tenire trei mii de dinari
21
. Eu, cu partea mea,
deschisei o prvlie unde m apucai s v6nd ,i s cumpr. %ar unul
dintre 4raii mei se apuc de drumeii, spre a 4ace ne#o, ,i lipsi departe
de noi de3a lun#ul unui an, cu caravanele. =6nd se !ntoarse, nu mai
avea nimic. -tunci !i &iseiB
D :, 4ratele meu, nu te3am povuit eu s nu pleci niciereaJ
-tunci el !ncepu s pl6n# ,i spuseB
D :, 4ratele meu, -llah, care este puternic ,i mare, a !n#duit s mi
se !nt6mple acestea, !nc6t acuma vorbele tale nu pot s3mi mai 4ie de
niciun 4olos, cci nu mai am nimic.
-tunci !l luai cu mine la prvlie, apoi !l dusei la hammam
22
,i !i
druii un ca4tan 4alnic de soiul cel mai bun. Pe urm ,e&urm alturi s
m6ncm, apoi !i spuseiB
D :, 4ratele meu, am s 4ac socoteala a#oniselii aduse de prvlia
mea de la un an la cellaltC ,i, 4ar a m atin#e de cpt6iul banilor
dint6i, am s !mpart a#oniseala pe din dou cu tineA
7i a,a c 4cui socoteala a#oniselii de bani aduse de prvlie, ,i
#sii, pentru anul acela, un c6,ti# de o mie de dinari. -tunci !i mulumii
lui -llah, cel carele este puternic ,i mare, ,i m bucurai cu cea mai
stra,nic bucurie. Pe urm !mprii a#oniseala !n dou pri pe o
potriv !ntre 4ratele meu ,i mine. 7i sl,luirm laolalt &ile ,i &ile !n ,ir.
7i iar,i 4raii mei hotr6r s plece, ,i vrur s m 4ac s plec ,i eu cu
ei. 7i nu primii nicicum, ,i le &iseiB
D -u ce3ai dob6ndit voi, neicu,orilor, cltorindu3v, ca s 4iu ispitit
s 4ac ,i eu ca voiJ
Ei atunci !ncepur s m cicleascC da 4ar de road, !ntruc6t nu m
!nduplecai nicicum. .impotriv, ramaserm mai departe 4iecare la
prvlia lui, s vindem ,i s cumprm, vreme de un an !ntre#. 7i ei
!ncepur iar s m !mbie cu cltoriile, iar eu urmai a nu m !nvoi ; ,i
a,a inu ,ase ani !ntre#i. P6n la urm, s46r,ii a cdea la !nele#ere cu
ei !n ce prive,te plecarea ,i le spuseiB
D :, 4raii mei, s numrm c6i bani avem.
Lumrarm ,i #sirm cu totul ,ase mii de dinari. )e spusei atunciB
D 9 !n#ropm (umtate din ei !n pm6nt, spre a3i putea 4olosi, dac
ne3o lovi vreo npast. 7i s lum 4iecare c6te o mie de dinari, spre a
4ace ne#utorie !n mic.
21
(inar >din cuv6ntul #recesc dinarionG este numele unor monede din di4erite ri ,i
epociC la arabi, dinarul era o moned de aur, de mare valoare.
22
$ammam >cuv6nt arab, !nsemn6nd 8baie caldHG 3 stabiliment de bi publice, baie
turceasc.
2+
O mie i una de nopi
Ei rspunserB
D -llah 4ie asupra #6ndului tuA
-tunci luai banii, !i !mprii !n dou pri pe3o potriv, !n#ropai trei
mii de dinari, iar pe ceilali trei mii !i !mprii cinstit la 4iecare dintre noi
trei. -poi 4curm t6r#uieli de 4elurite mr4uri, nimirm o corabie,
crarm pe ea toate lucrurile noastre ,i plecarm.
=ltoria inu o lun !ncheiat, la captul creia intrarm !ntr3o
cetate, unde ne v6ndurm mr4urileC ,i i&butirm un c6,ti# de &ece
dinari pentru 4iecare dinar. -poi lsarm cetatea aceea.
=um a(unserm pe rmul mrii, v&urm o 4eti,can, !mbrcat cu
ni,te haine vechi ,i roase, care veni la mine, !mi srut m6na ,i !mi
&iseB
D :, stp6ne al meu, poi s m a(ui ,i s3mi 4aci un bineJ 7i am s
m pricep ,i eu s3i !ntorc binele 4cutA
1i spuseiB
D .a, hotr6tA 1mi place s a(ut ,i s !ndatore&C ci s nu te socoi
silit a3mi !ntoarce !ndatorina.
Ea !mi rspunseB
D :, stp6ne al meu, atunci !nsoar3te cu mine ,i ia3m !n ara ta, ,i
!i voi !nchina su4letul meu. 1ndatorea&3m, a,adar, cci sunt dintre
cele care ,tiu preul unei datorine ,i al unei bine4aceri. 7i s nu3i 4ie
ru,ine de starea mea sracA
.ac au&ii asemenea vorbe, m prinse o mil ad6nc de eaB !ntruc6t
nu este nimic care s nu se 4ac 4ar de voia lui -llah, carele este
puternic ,i mareA : luai, a,adar, ,i o !mbrcai !n haine scumpeC apoi
a,ternui pentru ea, pe corabie, covoare strlucitoare ,i !i 4cui o primire
cald ,i !mbel,u#at, plin de cinstire. -poi pornirm.
%ar inima mea o !ndr#i cu o dra#oste mare. 7i de atunci nu m mai
sturam de ea nici &i, nici noapte. 7i numai eu, dintre 4raii mei, puteam
s m bucur de ea. 1nc6t 4raii mei se umplur de pi&mC ,i m mai
&avistuiau ,i pentru bo#ia mea ,i pentru buntatea mr4urilor meleC ,i
!,i aruncau privirile lacom spre tot ce aveam, ,i puser la cale moartea
mea ,i (e4uirea banilor meiB cci 7eitan
25
!i 4cu s3,i vad 4apta !n
culorile cele mai 4rumoase.
1ntr3o &i, pe c6nd dormeam l6n# soia mea, 4raii mei venir la noi,
ne luar pe sus ,i ne aruncar pe am6ndoi !n mareC ,i soia mea se tre&i
!n ap. -tunci deodat !,i schimb !n4i,area ,i se pre4cu !ntr3o
e4rit
2@
. * lu atunci pe umerii ei ,i m duse pe o insul.
-poi pieri pentru toat noaptea, ,i se !ntoarse spre &iu, ,i !mi spuseB
25
5eitan D unul dintre multele nume arabe date lui 9atan3-m#itorul.
2E
O mie i una de nopi
D Lu m mai cuno,tiJ 9unt soia taA Te3am luat ,i te3am scpat de la
moarte, cu !n#duina lui -llah Prea3!naltul. 1ntruc6t, s ,tii bine, eu
sunt o #inn ,i, din clipita c6nd te3am v&ut, inima mea te3a !ndr#it,
numai c a,a a vrut -llah, iar eu sunt o drept3credincioas !ntru -llah ,i
!ntru Pro4etul, binecuv6nte&e3l ,i ocroteasc3l -llahA =6nd am venit la
tine !n starea srac !n care eram, tu ai binevoit numaidec6t s te !nsori
cu mine. 7i3atunci eu, !n schimb, te3am scpat de moartea !n ap. =6t
despre 4raii ti, sunt plin de m6nie !mpotriva lor, ,i trebuie s3i ucid
neabtutA
)a vorbele acestea, rmsei nucit de tot, ,i !i mulumii pentru 4apta
ei, ,i !i &iseiB
D =6t despre pedepsirea 4railor mei, chiar c nu trebuieA
-poi !i istorisii c6te mi se !nt6mplaser cu ei, de la !nceput p6n la
s46r,it. .up ce !mi ascult spusele, !mi &iseB
D Eu, !n noaptea aceasta, am s &bor p6n la ei ,i am s le scu4und
corabiaC ,i au s piarA
Eu !i spuseiB
D -llah 4ie asupr3iA 9 nu care cumva s 4aci a,a, cci &ice
Printele NicalelorB 8:, 4ctorule de bine 4a de un netrebnicA 9 ,tii
c nele#iuitul este !ndea(uns de pedepsit prin chiar nele#iuirea luiA? :r,
4ie orice3ar 4i, ei oricum sunt 4raii meiA?
Ea &iseB
D Trebuie numaidec6t s3i ucidA
7i &adarnic cerui !ndurare pentru ei. .up care m lu pe umeri ,i
porni !n &bor, ,i m ls pe prisp casei mele. -tunci descuiai u,ile
casei. -poi scosei cei trei mii de dinari din tainia lor. 7i !mi deschisei
prvlia, dup ce trecusem cum se cuvine pe la cunoscui ,i le rostisem
urrile !ndtinateC ,i 4cui alte t6r#uieli de mr4uri.
=6nd veni noaptea, !nchisei prvlia ,i, !ntorc6ndu3m acas, #sii
c6inii ace,tia doi de colea le#ai !ntr3un col. =6nd m v&ur, se
scular ,i !ncepur s pl6n# ,i s se lipeasc de hainele meleC ,i
numaidec6t veni !n 4u# soia mea care !mi spuseB
D 9unt 4raii ti.
Eu spuseiB
D . cine a putut s3i aduc !n starea aceastaJ
9oia mea rspunseB
D EuA -m ru#at3o pe sora mea, care este cu mult mai priceput
dec6t mine la desc6ntece, ,i ea i3a adus !n starea aceasta, din care nu
2@
1n mitolo#ia arab, duhurile sunt sexuate, a,a !nc6t exist #inni ,i #inne, e4rii ,i e4rite,
#huli ,i #hule etc.
22
O mie i una de nopi
au s mai poat ie,i dec6t c6nd s3or !mplini &ece ani.
Pentru aceasta, o, puternicule #inn, vin pe rmurile acestea, cci
m duc la cumnata mea s3o ro# s3i de&le#e, !ntruc6t iact c s3au
scurs cei &ece ani. =6nd am a(uns aici, l3am v&ut pe t6nrul acesta de
treab, am a4lat de pania lui ,i n3am mai vrut s m urnesc din loc
p6n a nu vedea ce va 4i s se petreac !ntre tine ,i elA 7i3aceasta3i
povestea mea.
$innul #riB
D Este o poveste uluitoare, !ntr3adevr, !nc6t !i druiesc treimea din
s6n#ele de rscumprare a omorului.
-tunci p,i !nainte cel de al treilea ,eic, stp6nul cat6rcei, ,i !i spuse
#innuluiB
D -m s3i istorisesc o poveste ,i mai minunat dec6t cestelalte
dou. %ar tu !mi vei drui ce3a mai rmas din s6n#ele de rscumprare
a omorului.
$innul rspunseB
D -,a s 4ieA
%ar cel de al treilea ,eic spuseB
Istorisirea celui de al treilea eic
D :, sultane, o, cpetenie de #inniA =at6rca asta de colea este soia
mea. -m 4ost odat !ntr3o cltorie ,i am lipsit departe de ea un an
!ntre#C ,i, c6nd mi3am isprvit treburile, m3am !ntors la vreme de
noapte acas ,i am #sit3o culcat cu un rob arap pe chilimurile patuluiC
,i am6ndoi ,edeau ,i ti4suiau ,i se mar#hioleau ,i r6deau ,i se
cuprindeau ,i se h6r(oneau, &b6nuindu3se. .e !ndat ce m v&u, se
ridic iute ,i se repe&i la mine, in6nd un ulcior de ap !n m6nC
boscorodi ni,te vorbe deasupra ulciorului, m stropi cu ap ,i #riB
D %e,i din chipul tu ,i ia !n4i,area de c6ineA
7i pe dat m 4cui c6ineC ,i m alun# din casa mea. %ar eu plecai,
,i de atunci nu contenii s tot rtcesc, ,i a(unsei !ntr3un s46r,it la
du#heana unui mcelar. * strecurai !nluntru ,i !ncepui s rod la oase.
=6nd m v&u, stp6nul mcelriei m lu ,i plec acas la el !mpreun
cu mine.
Faa mcelarului, c6nd m v&u, !,i acoperi numaidec6t obra&ul cu
ia,macul, din pricina mea, ,i !i &ise tatlui eiB
D :are a,a se 4aceJ -duci un brbat ,i intri cu el !n casA
Tatl ei &iseB
D Pi unde este brbatul acelaJ
28
O mie i una de nopi
Ea rspunseB
D =6inele acesta este un brbat. 7i l3a vr(it o 4emeie. %ar eu pot s3l
de&le#.
)a vorbele ei, tatl spuseB
D -llah 4ie asupr3iA :, 4ata mea, de&lea#3lA
Ea lu un ulcior cu ap ,i, dup ce !n#6n asupra apei c6teva vorbe,
m stropi cu c6teva picturi ,i spuseB
D %e,i din acest chip ,i !ntoarce3te la chipul tu dint6iA
-tunci m !ntorsei la chipul meu dint6i, ,i srutai m6na copilei, ,i
spuseiB
D -, dori acuma s3o vr(e,ti pe soia mea, cum m3a vr(it ea.
Faa atunci !mi drui un pic de ap ,i !mi spuseB
D .ac ai s3o #se,ti pe soia ta dormind, strope,te3o cu apa
aceasta, ,i are s se 4ac dup dorina taA
7i chiar c o #sii dormind, o stropii cu ap, ,i spuseiB
D %e,i din chipu3acesta ,i 43te !nchipuirea unei cat6rceA
7i pe clip cat6rc se ,i 4cu. 7i3i chiar cat6rca pe care o ve&i colea
cu chiar ochiul tu, o, sultane ,i cpetenie a sultanilor #innilorA
-tunci #innul se !ntoarse !nspre cat6rc ,i o !ntrebB
D Este adevratJ
%ar ea !ncepu s dea din cap ,i spuse prin semneB
D :h, daA :h, daA Este adevratA
Toat povestea aceasta i&buti s3l 4ac pe #inn s se &#6l6ie de
tulburare ,i de mulumire, ,i s3i druiasc btr6nului treimea de s6n#e
din urm.
-ici, 7ehere&ada v&u &orii mi(ind ,i, s4ioas, !,i curm vorba, 4ar a
se prile(ui mai mult de !n#duin. -tunci sora ei .onia&ada !i &iseB
D :, sora mea, ce dulci, ,i ce dr#la,e, ,i ce #ustoase, ,i ce
&emoase sunt vorbele tale, !n prospeimea lorA
7ehere&ada rspunseB
D .a ce sunt ele, msurate cu cele ce am s3i povestesc !n noaptea
urmtoare, dac voi mai 4i !n via ,i dac sultanul va binevoi s m
mai pstre&eJ
%ar sultanul !,i &iseB 8Pe -llahA Lu am s3o omor dec6t dup ce am s
aud urmarea pove,tii ei, care poveste este uluitoareA?
-poi sultanul ,i 7ehere&ada petrecur noaptea !nlnuii, p6n
dimineaa. .up care sultanul plec la sala divanurilor lui. %ar vi&irul ,i
dre#torii intrar, ,i divanul se umplu de lume. %ar sultanul (udec, ,i
c4tni, ,i ma&ili, ,i !,i isprvi treburile, ,i rosti porunci, ,i tot a,a p6n
29
O mie i una de nopi
la s46r,itul &ilei. Pe urm divanul 4u ridicat, iar sultanul 7ahriar se
!ntoarse la saraiul su.
.ar cnd 1u cea de,a treia noapte,
.onia&ada &iseB
D :, sora meaA 9pune3ne povestea p6n la capt.
%ar 7ehere&ada rspunseB
D =u toat dra#ostea ,i bucuria inimiiA
-poi urmB
-m a4lat, o, norocitule sultan, c, dup ce ,eicul al treilea i3a istorisit
#innului istorisirea cea mai uluitoare dintre toate trei, #innul s3a
minunat cu minunare mare, s3a cutremurat de mulumire ,i de
tulburare ,i a spusB
D %i druiesc ce a mai rmas din rscumprarea omorului. 7i !l
slobo&esc pe ne#ustor.
-tunci ne#ustorul, bucuros p6n peste poate, se duse dinaintea
,eicilor ,i le mulumi !ndelun#. %ar ei, la r6ndul lor, !l 4iritisir pentru
slobo&irea lui.
7i 4iecare se !ntoarse !n ara sa.
7i, urm 7ehere&ada, povestea aceasta nu este mai uluitoare dec6t
povestea cu pescarul.
-tunci sultanul !i &ise 7ehere&adeiB
D =are poveste cu pescarulJ
%ar 7ehere&ada spuseB
POVE/TEA -U PE/-A4U0 I -U E,4ITU0
i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c a 4ost odat un pescar, om
tare !naintat !n v6rst, !nsurat, tat a trei copii, ,i tare srac ca
stare. *
-vea obiceiul s3,i arunce nvodul de patru ori pe &i, nimic mai mult.
:r, !ntr3o bun &i, la vremea pr6n&ului, se duse pe malul mrii, !,i puse
(os co,ul, arunc nvodul, ,i a,tept rbdtor p6n ce nvodul a(unse
s se a,tearn pe 4undul apei. -tunci str6nse s4orile ,i v&u c nvodul
este tare #reu, ,i nu i&buti s3l tra# p6n la el. -duse atunci captul
nvodului !nspre rm ,i !l priponi de un ru, !n4ipt !n pm6nt. -poi se
de&brc, se scu4und !n ap pe l6n# nvod, ,i nu conteni a se trudi
5M
O mie i una de nopi
p6n ce3l scoase a4ar. 9e bucur, se !mbrc la loc ,i, c6nd se uit la
nvod, v&u !n el un m#ar mort. )a priveli,tea aceea, se !mpc ,i
#riB
D Lu este putere ,i trie dec6t !ntru -llah cel Prea!nalt ,i
-totputernicA
-poi spuseB
D Ba chiar c darul acesta de la -llah este de3a mirrileaA
7i !n#6n stihurileB
(e ce te,a1un0i 8n )e0na oar) i 8n pieirea 1r numeH
!u mai trudi, dac nici pinea n,o scoi din truda ta pe lume
IJ
Pe urm str6nse nvodul, !l stoarse de ap ,i, dup ce isprvi de
stors, !l !ntinse pe (os. Pe urm cobor! !n ap ,i &iseB 81n numele lui
-llahA? ,i arunc iar,i nvodul !n ap, ,i a,tept ca nvodul s a(un#
la 4undC !ncerc atunci s3l tra# a4ar, ,i b# de seam c nvodul
at6rna tare #reu ,i tr#ea la 4und !nc ,i mai ,i dec6t !nt6ia dat. 1nc6t
socoti c prinsese vreun pe,te mare. Priponi atunci nvodul de ru,, se
de&brc, se scu4und iar, ,i 4cu ce 4cu p6n !l scoase a4arC ,i
aduc6ndu3l pe mal, #si !n el un chiup uria,, plin cu m6l ,i cu nisip. )a
priveli,tea aceea, se cin ,i rosti stihurileB
O, voi, sc"im)ri de soart, stai odat7
-ie,v mil,un pic de )ieii oameni7
Kai, ce )lestem7 9e,acestpmnt, rsplata
!u,i pe msura 1aptei care,o sameni,
!ici pe potriva ostenelii tale.
2+
1n varianta tradus de 9alie, textul este mult mai de&voltatB
O, tu, ce te scu1un0i 8n noapte i 8n pieire totodat,
u 8i c"emi moarteaA nu se,alege niciun nimic din truda toat
!u ve0i tu oare apa mrii, i,n mare petii cum se,adun
Gn mrea&a care,i pescuiete su) um)ra nopilor cu lunH
5i apa,n &urul lor se 0)ate i,i rsucete 8n vrte&e,
.ar oc"ii lor 8i duc or)ete 8nspre um1latele ei mre&e.
!eadormit, 8n noaptea ud, greu )raul trudei ostenete,
Amarnic s adune,n mre&e din mri grme0ile de pete.
.ar cel care dormise,n ti"n ia petele apoi i,l vinde,
Stnd la rcoare, 1r truda i c"inul celui care,l prinde.
Enuia i se d, altuia nu i se d ; cum vrea 9rea,naltul,
Cu trud pescuiete unul, iar petele,l mnnc altul.
Pe urm spuseB 8E limpedeA *ilostivirea vine neabtut, dac vrea -llah mritulAH ,i
procitiB
Cnd nenorocul te supune, adpostete,te,n r)dare.
Aa,i cu,adevrat cuminte s 1ac,n via 1iecare.
Diet ro)ul nu se tnguiascA dup prea )ine vine,amarul,
.ar noaptea nu,i va ine venic deasupra lumilor i0arul.
51
O mie i una de nopi
Ca prostu,adesea am pornit asemeni
S,ncerc !orocul. 5i a1lai pe cale
C,n lume a murit demult !orocul.
O, soart trist, 1erecat,n &ale,
Oare,ai golit de 8nelepi tot locul,
Lsnd doar proti la crma lumii taleH
I6
Pe urm arunc chiupul c6t colo, stoarse bine nvodul, !l nete&i, ceru
iertciune de la -llah pentru pornirea lui de r&vrtire ,i se !ntoarse la
mare a treia oarC arunc nvodul, a,tept p6n ce nvodul a(unse la
4und ,i, c6nd !l trase a4ar, #si !n el ni,te h6rburi de oale ,i ni,te sticle
4cute cioburi. )a priveli,tea aceea, pescarul iar,i rosti un stih de3al
unui poetB
O, poete, vntul norocos spre tine
Au nu ve0i, neroade, c nu,i dat s )atH
(in condei de trestii i din cnturi line
!u se,m)ogete nimeni niciodat.
IL
2E
1n varianta tradus de 9alie, ultimele dou versuri sun ast4elB
9e ci nero0i i,a poleit norocul7
Ci 8nelepi se sting 8n neguri goale7
%ar !n textul tradus de 'ennin#, poe&ia citat sun cam ast4elB
A&unge, cumplit osnd7
5i tu, nenoroc, te 8m)un7
M 0)at ctre,o soart mai )un,
(ar ea se precurm 1lmnd.
Mulime sunt protii pe lume,
Ca ploaia de stele pe cer :
(a ci 8nelepi 1ar nume
Gn pul)erea vremilor pier7
22
)a 9alieB
u nu ai vreo putere, trudind i a0i i mine,
S,agoniseti vreodat amarnica ta pineF
!iciun condei la )atini nu i0)uti s scrie
Kreun c"ilipir cu care s scapi de srcie.
%ar la 'ennin#, poe&ia sun alt4el, exprim6nd 4atalismul vechii concepii orientaleB
.act,i parteaA ridicarea prin trud nu,i st 8n putereF
!ici iscusina, nici dr0ia nu,i dau nici 1al, nici avereF
!orocul i averea,s scrise de mai,nainte,aa cum suntA
9uine pe pmnt la unul, la altul mult prea mult pmnt.
(earta soart 8l 8mpil pe cel ginga i simitorF
9e ticloi 8i suie,n cinuri, pe cei cinstii, 8n "ula lor.
O, vino,mi moarte7 C"iar c viaa e prea urt i scrnav
Cnd oimii se trsc prin mlatini, pe cnd gscanii 0)oar,n slav.
S nu te miri cnd pe cei vrednici 8i ve0i )tui de srcie,
.ar rii "u0uresc ; norocul cu mn oar) soarta,l scrieF
rudete cte,o psruic din 0ori i pn pe,nserate,
52
O mie i una de nopi
7i, ridic6nd capul spre cer, stri#B
D -llahA Tu ,tii c eu nu arunc nvodul dec6t de patru ori. :r, iact
c l3am aruncat de trei ori p6n acumA
.up care mai rosti o dat numele lui -llah ,i !,i arunc nvodul !n
mare, ,i a,tept p6n ce nvodul se a,ternu la 4und. %ar de data
aceasta, cu toate opintelile lui, nu mai dovedi s tra# a4ar nvodul,
care se a# ,i mai stra,nic de st6ncile de la 4und. -tunci pescarul
stri#B
D Lu este trie ,i putere dec6t !ntru -llahA
28
Pe urm se de&brc,
se scu4und !n prea(ma nvodului ,i !ncepu s3l desc6lceasc, p6n ce !l
desprinse ,i !l scoase la mal. 1l des4cu ,i #si !n el, de data aceasta, un
vas mare de aram #alben, plin ,i nevtmatC #ura !i era pecetluit cu
plumb, !n care era apsat urma pecetei stp6nului nostru 9oleiman
ben .aud
29
. )a priveli,tea aceea, pescarul se bucur stra,nic ,i !,i &iseB
8%act un chilipir, pe care am s3l v6nd !n su"ul
5M
cldrarilor, !ntruc6t
trebuie s preuiasc pe puin &ece dinari de aurA? !ncerc apoi s
t#6re !n spinare vasul, ,i v&u c e prea #reu, ,i !,i &iseB 8Trebuie
numaidec6t s3l deschid, ca s vd cu ce e plin ,i s3l #olesc !n sacul
meuC ,i pe urm am s v6nd vasul la su"ul cldrarilor.? !,i lu, a,adar,
cuitul ,i purcese s meremetiseasc, p6n ce despecetlui plumbulC
dup care rsturn atunci vasul ,i !l scutur, ca s verse pe pm6nt
ceea ce se a4la !n el. 7i nu ie,i din vas nimic, a4ar numai de un 4um
care se sui p6n !n vineeala cerului ,i se vluri pe 4aa pm6ntului. %ar
pescarul rmase uluit p6n peste poate. Pe urm 4ume#aiul ie,i cu totul
a4ar, se !nche#, se v6rte(i ,i se !ntruchip !ntr3un e4rit, care a(un#ea
cu capul p6n la nori, iar cu picioarele mtura r6na. =apu3i era ca o
bolt, m6inile ca ni,te 4urci, picioarele ca ni,te catar#e, #ura ca o
pe,ter, dinii ca ni,te pietroaie, nasul ca un ulcior, ochii ca ni,te
9e cnd o alta nici nu mic i,i um1l gua cu de toate.
28
)a 9alie, aici sunt intercalate urmtoarele versuriB
La nai)a, via, dac nu,i sc"im)i 0arul7
(oar srcia,i tiu, i,ntreg amarul7
(ar cnd se scald viaa,n 0ori de lapte,
9otirul nopii uit,l ca pe,o noapte7
BCe,i 1ericireaC m 8ntre)i, neroadoH
Gi dau numaidect rspunsulA B.at,o7C
29
Soleiman )en (aud , 9olomon, 4iul lui .avid, persona(ul biblic, pe

care !l vom !nt6lni
adesea !n O mie i una de nopi. .up le#end, pe inelul de la de#etul lui erau scrise cele
nou&eci de nume ale lui -llah, a cror cunoa,tere con4erea puteri vr(ite asupra tuturor
#innilor, psrilor ,i v6nturilor. .e la numele lui s3a 4ormat cuv6ntul 8solomonarH, cu
sensul de vr(itor.
5M
Su/ , cuv6nt arab, echivalent cu turcescul 8ba&arH.
55
O mie i una de nopi
masaleC pru3i era rv,it ,i colbuit. )a vederea acelui e4rit, pescarul se
!n4rico,, vinele !ncepur s3i tremure, dinii i se !ncle,tar amarnic,
#ura i se usc, iar ochii !n plin lumin nu mai deslu,ir nimic.
=6nd privirile i se oprir asupra pescarului, e4ritul stri#B
D Lu este alt .umne&eu dec6t numai unul -llah, iar 9oleiman este
pro4etul lui -llah.
7i, !nturn6ndu3se spre pescar, !i #riB
D %ar tu, o, mritule 9oleiman, pro4etule al lui -llah, s nu m omori,
!ntruc6t niciodat nu am s3i mai 4iu nesupus ,i nu am s m mai
roco,ese !mpotriva poruncilor taleA
-tunci pescarul !i #riB
D :, uria,ule r&vrtit ,i 4rit, cute&i s spui c 9oleiman este
pro4etul lui -llahJ .3apoi 9oleiman e mort de o mie ,i opt sute de ani,
iar noi ne a4lm la s46r,itul vremilorA =e3i, dar, cu povestea astaJ 7i ce
tot trncne,ti tuJ 7i care3i temeiul intrrii tale !n vasul acestaJ
)a vorbele pescarului, #innul spuseB
D Lu este alt .umne&eu dec6t numai unul -llahA )as3m s3i aduc
buna3vestire, o, pescaruleA
Pescarul &iseB
D 7i ce ai tu s3mi bine3veste,tiJ
El rspunseB
D *oartea taA 7i chiar !n clipita aceasta, ,i !n chipul cel mai
nprasnicA
Pescarul rspunseB
D Pentru asemenea veste, o, vta4ule de e4rii, e,ti vrednic a i se
lua !ndrt ocrotirea ceruluiA 7i i&#oneasc3te el din prea(ma noastrA 7i
pentru ce !mi vrei moarteaJ 7i ce am sv6r,it eu ca s mi se cuvin
moarteaJ Te3am slobo&it din vas, te3am i&bvit de !ndelun#a ,edere !n
mare ,i te3am adus iar pe pm6ntA
-tunci e4ritul &iseB
D =umpne,te ,i ale#e3i 4elul de moarte pe care !l preuie,ti mai
mult, ,i chipu3n care i3ar plcea cel mai bine s 4ii omor6tA
Pescarul &iseB
D =are3i nele#iuirea pentru care s mi se cad o atare pedeapsJ
E4ritul &iseB
D -scult povestea mea, o, pescarule.
Pescarul &iseB
D $rie,teA 7i scurtea&3i vorba, !ntruc6t, de nerbdare, su4letul
meu st #ata s salte din piciorA
E4ritul spuseB
5@
O mie i una de nopi
D -4l c eu sunt un #inn r&vrtitA *3am roco,it !mpotriva lui
9oleiman, 4iul lui .aud. * cheam 9ahr El3$enniA %ar 9oleiman l3a
trimis la mine pe vi&irul su -sse4, 4iul lui Bar"hi, care m3a luat, !n
po4ida &baterilor mele, ,i m3a dus !ntre m6inile lui 9oleiman. %ar nasul
meu, !n ceasul acela, s3a 4cut tare umil. )a vederea mea, 9oleiman
chem !mpotriva mea numele lui -llah ,i !mi ceru s trec la le#ea
credinei lui ,i s intru sub oblduina lui. 7i eu nu m !nvoii. El atunci
porunci s se aduc vasul acesta ,i m !nchise !n el. Pe urm !l pecetlui
cu plumb ,i tipri !n plumb numele celui Prea!nalt. Pe urm le porunci
#innilor credincio,i lui, care m luar pe umeri ,i m aruncar !n hul
mrii. Nc,ii o sut de ani !n 4undul apei, ,i !mi &iceam !n inima meaB
8-m s3l !mbo#esc pe veci pe cel ce are s m slobo&eascA? .a cei o
sut de ani trecur ,i nimeni nu m slobo&i. =6nd intrai !n cel de al
doilea rstimp de o sut de ani, !mi &iseiB 8=elui ce are s m
slobo&easc am s3i de&vluiesc ,i am s3i druiesc toate comorile
pm6ntuluiA? 7i nimeni nu m slobo&i. 7i patru sute de ani se scurser,
iar eu !mi &iseiB 8=elui ce are s m slobo&easc am s3i !ndeplinesc trei
dorineA 7i nimeni nu m slobo&iA? -tunci m apuc o m6nie !n4rico,at,
,i &isei !n su4letul meuB 8-cuma am s3l omor pe cel ce are s m
slobo&easc, da am s3i !n#dui s3,i alea# moarteaA? 7i chiar atunci,
iact, pescarule, m3ai slobo&it tu. 7i !i !n#duiesc s3i ale#i 4elul
morii taleA
)a spusele acestea ale e4ritului, pescarul &iseB
D :, -llahA =e lucru de3a mirrileaA - trebuit s 4iu chiar eu acela
care l3a slobo&itA :, e4ritule, druie,te3mi iertarea, ,i -llah are s te
rsplteascA %ar dac ai s m dai pier&rii, -llah are s3l st6rneasc
pe vreunul, care s te dea pier&rii ,i pe tine, la r6ndu3i.
-tunci e4ritul !i &iseB
D Pi eu, dac vreau s te omor, o 4ac tocmai pentru c m3ai
slobo&itA
%ar pescarul &iseB
D :, ,eicule al e4riilor, !n chipu3acesta !mi plte,ti cu rutate binele
ce i3am 4cutA 1nc6t nu minte nicidecum &ictoarea cea vecheA
7i pescarul rosti aceste stihuri cu t6lcB
Krei s guti pocalul cu amrciuniH
-ii atunci pe lume sritor i )un.
>u 8i &ur pe via i,ntru )un tiinA
!u cunosc mieii vreo recunotin.
Krei s,ncerciH Gncearc7 5,ai s,a&ungi s pieri
5+
O mie i una de nopi
Ca Magir srmana., mama lui Amer7
M@
7i e4ritul !i &iseB
D $ata cu plvr#ealaA 9 ,tii c am trebuin neabtut de
moartea taA
-tunci pescarul !,i &ise !n sine,iB 8Eu nu sunt dec6t un om, iar el este
un #innC da -llah mi3a druit o minte bine chib&uit, !nc6t am s
ticluiesc o ,mecherie spre a3l pierde, un tertip de isteime de3al meu.
7i3am s vd limpede dac ,i el, la r6ndu3i, va putea s !ncherbe ceva
din nemernicia ,i din viclenia lui.? -poi !i &ise e4rituluiB
D =hiar ai hotr6t moartea meaJ
E4ritul rspunseB
D .eloc s nu te !ndoie,tiA
-tunci el &iseB
D 1n numele celui Prea!nalt, care3i !ntiprit pe turaua lui 9oleiman,
m ro# ie cu !nchinciune s rspun&i cinstit la !ntrebarea meaA
=6nd au&i numele celui Prea!nalt, e4ritul rmase tare tulburat ,i tare
cutremurat, ,i rspunseB
D Poi s m !ntrebi, iar eu !i voi rspunde cinstit.
-tunci pescarul spuseB
D =um puteai s !ncapi tu !ntre# !n vasul acesta !n care de3abia dac
poate s3i intre piciorul sau m6naJ
E4ritul &iseB
D -u nu care cumva te !ndoie,tiJ
Pescarul rspunseB
D Pi nici c am s te cred vreodat, a4ar numai dac te3a, vedea
cu chiar ochiul meu cum intri !n vasA
7i tot atunci 7ehere&ada v&u &orii mi(ind ,i !,i curm vorbele
!n#duite.
.ar cnd 1u cea de a patra noapte, urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c, dup ce pescarul !i spuse
e4rituluiB 8L3am s te cred vreodat, a4ar numai dac te3a, vedea cu
chiar ochiul meuA?, e4ritul se cutremur, se scutur ,i se preschimb
51
)a 9alie, versurile di4erB
Cnd la un )ine tu rspun0i prin ru,
9e viaa mea, e vai de capul tu7
u 8i 1aci ticlosului un )ine,
5i el ca "iena se repede,n tine.
5E
O mie i una de nopi
iar,i !ntr3un 4ume#ai care se sui p6n !n slava slvilor, se str6nse ,i
purcese s intre !n vas, 4ir cu 4ir, p6n la capt. -tunci pescarul lu
repede capacul de plumb tiprit cu pecetea lui 9oleiman ,i astup #ura
vasului. Pe urm !l hui pe e4rit ,i !i &iseB
D 'eiA 9ocote,te ,i cumpne,te 4elul de moarte !n care i3ar 4i mai
pe plac s mori, c altminteri te arunc !n mare ,i !mi &idesc pe rm o
cas, ,i n3am s las pe nimeni s pescuiasc, ci am s3i spunB 8-ici este
un e4ritC dac !l vei slobo&i, el va vroi s3l omoare pe slobo&itorul lui ,i
are s3i !n,iruiasc toate soiurile de mori, ls6ndu3l s3,i alea#A?
=6nd au&i vorbele pescarului, e4ritul vru s ias a4ar, dar nu i&butiC
,i v&u c era !nchis, cu turaua lui 9oleiman deasupra3i. Pricepu atunci
c pescarul !l !nchisese !n temnia !mpotriva creia nu puteau s
biruiasc nici cei mai slabi, nici cei mai puternici dintre e4riiA 7i,
!nele#6nd c pescarul !l car spre mare, stri#B
D LuA LuA
%ar pescarul &iseB
D TrebuieA :h, trebuieA
-tunci #innul !ncepu s3,i !ndulceasc vorbeleC se supuse ,i #riB
D :, pescarule, ce va s 4aci cu mineJ
El spuseB
D 9 te arunc !n mareA 1ntruc6t, dac ai sl,luit acolo o mie opt
sute de ani, eu am s te intuiesc !n a4und p6n la ceasul 0udecii de
-poiA = oare nu te3am ru#at eu s m m6ntui, ca s te m6ntuie ,i pe
tine -llahJ 7i s nu m omori, ca s nu te omoare ,i pe tine -llahJ :r,
mi3ai t#duit ru#a ,i te3ai purtat ca un descreieratA 1nc6t -llah te3a dat
pe m6inile mele. 7i nu am nicio cin c te3am viclenitA
-tunci e4ritul &iseB
D .eschide vasul ,i am s te potopesc cu bine4aceriA
El rspunseB
D *ini, o, a4urisituleA 7i3apoi !ntre mine ,i tine se petrece !ntocmai
ce s3a petrecut !ntre vi&irul !mpratului %unan ,i ha"imul
52
RuianA
%ar e4ritul &iseB
D . cine erau vi&irul !mpratului %unan ,i ha"imul RuianJ 7i ce
poveste3i astaJ
Pescarul spuseB
52
$a/im >cuv6nt de ori#ine persanG 3 !nseamn 8savantH, 8!nvatH, dar mai 4recvent
8doctorH, 8vraci?.
52
O mie i una de nopi
Povestea cu vizirul mpratului Iunan i cu hakimul Ruian
D -4l, o, e4ritule, c, !n vechimea vremilor ,i !n cur#erea timpurilor
,i a clipelor, a trit !n cetatea Farsului, !n ara rumannilor
55
, un !mprat
pe nume %unan. Era bo#at ,i puternic, stp6n peste o,ti, peste volnicii
nemsurate ,i peste r&boinici din toate neamurile de oameni. 7i trupu3
i era atins de o lepr care3i posomor6se pe toi vracii ,i pe toi !nvaii.
Lici buturile de leac, nici hapurile, nici ali4iile nu se dovediser de
vreun 4olos asupra lui, ,i niciun ha"im nu putuse s3i dibceasc nimica
tmduitor. :r, !ntr3o &i, sosi !n cetatea !mpratului lunan un ha"im
btr6n ,i vestit, pe nume Ruian. Era dsclit !n crile #rece,ti,
persiene,ti, latine,ti, arbe,ti ,i siriene,tiC !nvase me,te,u#ul vracilor
,i citirea stelelor, ptrun&6ndu3le pe deplin ,i temeiurile ,i rosturile,
precum ,i puterile lor bune ori releC !ntr3un s46r,it, !nvase 4iloso4ia ,i
toate t6lcurile do4torice,ti ,i alte multe !nvturi. 1nc6t, dup ce
doctorul intr !n cetate ,i petrecu acolo c6teva &ile, a4l de neca&ul
!mpratului ,i de lepr care, din voia lui -llah, !i vtma trupul, precum
,i de nei&b6nda deplin a leacurilor tuturor ha"imilor ,i !nvailor.
-4l6nd acestea, doctorul !,i petrecu noaptea !n#6ndurat tare. 7i, c6nd
se scul, dimineaa ; ,i de cum sclipi lumina &ilei ,i soarele ddu binee
lumii, aceast priveli,te !mpodobit a celui Preabun
5@
3 se !mbrc !n
hainele lui cele mai 4rumoase ,i intr la !mpratul lunan. Pe urm
srut pm6ntul dintre m6inile
5+
!mpratului ,i !i aduse urrile de
dinuire !n veci a puterii *riei 9ale ,i a milelor lui -llah ,i a tuturor
celor bune. -poi !i vorbi ,i !i spuse cine este, ,i &iseB
D -m a4lat de boala care s3a !ncuibat !n trupul tu, ,i ,tiu c doctorii
cei muli nu au i&butit s a4le mi(locul de a o curma. :r, eu am s te
vindec 4ar a3i da s bei niciun 4el de buturi de leac ,i 4ar s te un#
cu ali4iiA
)a vorbele acestea, !mpratul %unan se minun p6n peste 4ire ,i
&iseB
D =um vei 4aceJ =, pe -llahA .ac m vei vindeca, am s te
!mbo#esc p6n !n copiii copiilor ti ,i am s3i !ndeplinesc toate
55
Cetatea -arsului era capitala Persiei, pe c6nd denumirea de ara rumannilor era dat
stp6nirilor %mperiului Bi&antin !n -sia *ic, iar numele de rumanni sau, mai adesea,
rumi, li se ddea tuturor bi&antinilor. -,adar, 8cetatea Farsului, !n ara rumannilorH este o
inadverten.
5@
)a 9alieB 89oarele ddu binee $iuvaierului celor buniH 3 $iuvaierul celor buni 4iind
pro4etul *ahomed, care a spusB 89oarele nu rsare dec6t ca s m salute pe mine.H
5+
1n stilul meta4oric speci4ic povestitorului arab, expresia vrea s &icB 8se temeni p6n la
pm6nt ,i srut pm6ntul dinaintea !mpratului.H
58
O mie i una de nopi
dorinele, ,i vei 4i tovar,ul meu de ospee ,i prietenul meu.
.up care !l cinsti cu un ca4tan de 4al
5E
,i cu daruri, ,i !i &iseB
D :are chiar ai s m vindeci de boal, 4r de 4ierturi ,i 4ar de
iruriJ
El rspunseB
D .a, hotr6tA -m s te lecuiesc 4ar de ca&n ,i 4ar de osteneli
asupra trupului tu.
-tunci !mpratul se minun !n chipul cel mai minuntor ,i !i &iseB
D :, mree doctore, care &i ,i care clip au s vad !mplinindu3se
ceea ce !mi poveste,tiJ $rbe,te3te, o, copilul meuA
El rspunseB
D -scult ,i m supunA
-poi cobor! de la !mprat ,i lu cu chirie o cas unde !,i aduse
crile, pra4urile ,i ierburile cele !nmiresmate. Pe urm 4cu ni,te
4ierturi din pra4urile ,i din buruienile ,i din dresurile lui, ciopli o mciuc
scurt ,i !ncovoiat, la m6nerul ei 4cu o scobitur !n care !n4ipse o
eav de trestie plin cu pra4urileC ,i tot a,a !ntocmi ,i o min#e de lemn.
=6nd !,i s46r,i cu totul treaba, se urc la !mprat, a doua &i, intr la
*ria 9 ,i srut pm6ntul dintre m6inile lui. Pe urm !l !ndemn s
mear# clare pe meidan
52
,i s se (oace acolo cu min#ea ,i cu
mciuca.
7i *ria 9 plec !nsoit de emiri
58
,i de curteni, de vi&iri ,i de mai3
marii !mpriei. 7i, de cum a(unse pe meidan, doctorul Ruian veni ,i !i
!nm6n mciuca, &ic6ndB
D %a mciuca ,i apuc3o !n pumn !n chipu3acestaC love,te cu ea !n
pm6ntul meidanului ,i !n min#e, din toate puterile tale. 7i 4 !n a,a 4el,
!nc6t s a(un#i a asuda ,i !n palm ,i !n tot trupul. 7i, !n chipu3acesta,
leacul va ptrunde !n palma ta ,i se va !mpr,tia !n tot trupul tu. .up
ce ai s asu&i, iar leacul va 4i avut r#a&ul s lucre&e, !ntoarce3te la
sarai ,i3apoi du3te la hammam s te scal&i. 7i3atunci vei 4i vindecat. %ar
acuma, pacea s 4ie cu tineA
-tunci !mpratul lunan lu mciuca ha"imului ,i o prinse cu m6na
toat. )a r6ndu3le, clreii ale,i srir pe cai ,i !i aruncar min#ea. El
5E
.ruirea de haine scumpe era echivalent cu con4erirea unei !nalte decoraii ,i, de
obicei, aceste haine erau !mpodobite cu pietre preioase, a(un#6nd adesea s valore&e
preuri 4abuloase. Pe l6n# haine, se mai druiau arme scumpe ,i cai !mpodobii cu
!ntre#ul harna,ament.
52
Meidan 3 aren, teren de !ntreceri cavalere,ti ,i de (ocuri.
58
>mir >!n arab amirA 8,e4G 3 titlu onori4ic dat cpeteniilor lumii musulmane, restr6ns
apoi numai la urma,ii lui *ahomed.
59
O mie i una de nopi
atunci !ncepu s #oneasc de3a clare dup ea, s3o m6ie ,i s3o loveasc
nprasnic, in6nd mereu mciuca str6ns stra,nic !n m6n. 7i nu
conteni a tot lovi min#ea, p6n ce nu asud bine ,i !n palm ,i pe tot
trupul. 1nc6t leacul ptrunse prin palm ,i se !mpr,tie !n tot trupul.
=6nd doctorul Ruian v&u c leacul se !mpr,tiase !n trup, !i porunci
!mpratului s se !ntoarc la sarai ,i s se duc la hammam s 4ac o
scald pe dat. %ar !mpratul lunan se !ntoarse numaidec6t ,i porunci
s i se pre#teasc hammamul. % se pre#ti ,i, anume, cmra,ii &orir
,i robii #rbir pe !ntrecute ,i a,ternur cear,a4urile. -tunci !mpratul
intr la hammam ,i 4cu o scald, pe urm se !mbrc chiar !nluntrul
hammamului, de unde ie,i spre a !ncleca iar,i ,i a se !ntoarce la sarai
s doarm.
%ac3a,a cu !mpratul %unan. =6t despre doctorul Ruian, acesta se
!ntoarse acas s se culce ,i el. 9e scul dimineaa, sui la !mprat, ceru
!n#duina s intre, ceea ce !mpratul !n#dui, intr, srut pm6ntul
dintre m6inile *riei 9ale ,i !ncepu a3i prociti c6teva stihuri cu t6lcB
(ac "arul vor)ei te,ar alege tat,
>l a doua oar,ar 8n1lori pe dat7
5i,n a1ar de tine, )ine se,nelege
C pe nimeni altul n,ar putea alege7
Strlucita,i 1a, cu,al luminii &oc,
Ar um)ri vpaia oriicrui 1oc7
-ie ca mrit,i 1a mult iu)it
9roaspt s steie i nepri"nit7
9rospeimea,i pun cute de lumin
9e o)ra0ul vremii care va s vin7
(arnic, tu cu daruri m,ai acoperit
Ca un nor de ploaie dealul 8nver0it.
-aptele,i mree sunt de 1al pline,
5i Ersita 8nsi s,a,ndrgit de tine7
.up rostirea stihurilor, !mpratul se ridic pe cele dou picioare ale
sale ,i se arunc plin de dra#oste la #6tul ha"imului. Pe urm !l po4ti s
@M
O mie i una de nopi
,ad l6n# el ,i !l cinsti, druindu3l cu ni,te ca4tane de 4al strlucite.
7i chiar c, atunci c6nd ie,ise de la hammam, !mpratul se uitase la
trupul su ,i nu mai #sise nici urm de leprC iar pielea i se 4cuse
curat ca ar#intul neprihnit. 9e !nvoio,ise atunci de voio,ia cea mai
nemsurat, iar pieptul i se lr#ise ,i i se um4lase. =6nd dimineaa se
luminase, !mpratul intrase la divan ,i ,e&use !n (eul suC iar dre#torii
,i mai3marii !mpriei intraser, ,i tot a,a ,i doctorul Ruian, ,i3atunci
!mpratul, la vederea lui, se ridicase &ornic ,i !l po4tise s ,ad alturi
de el. -tunci li se aduse am6ndurora m6ncruri, bucate ,i buturi, c6t
inu &iua toat. )a cderea nopii, !mpratul !i drui ha"imului dou mii
de dinari, 4ar a mai socoti ,i ca4tanele cele 4loase ,i pe,che,urile, ,i
chiar calul su de clrie. 7i3a,a, ha"imul !,i lu rmas3bun ,i se
!ntoarse la el acas.
=6t despre !mprat, apoi el nu mai contenea s se mire cu mare
minunare de iscusina vraciului ,i s spunB
D *3a tmduit pe dina4ara trupului, 4ar s m un# cu nicio
unsoareA :r, pe -llahA -cesta3i me,te,u# adevratA 9e cade, a,adar, s3
l acopr pe omul acesta cu bine4acerile 4ilotimiei mele ,i s mi3l iau de
tovar, ,i de prieten dra# pentru totdeaunaA
7i !mpratul %unan se culc bucuros de toat bucuria lui, v&6ndu3se
tea4r la trup ,i m6ntuit de boal.
-,a c atunci c6nd !mpratul veni dimineaa ,i se sui !n scaunul su
!mprtesc, capii neamului ,e&ur !n picioare dinainte3i, iar de3a
dreapta ,i de3a st6n#a lui vi&irii !,i !ncruci,ar picioarele. -tunci trimise
s 4ie chemat doctorul Ruian, care veni ,i srut pm6ntul dintre
m6inile *riei 9ale. -tunci !mpratul se ridic !n cinstea lui, m6nc
!mpreun cu el, !i ur via lun# ,i !i drui ca4tane de 4al ,i !nc alte
lucruri. Pe urm nu conteni a ti4sui cu el dec6t la venirea nopiiC ,i
puse s i se dea, ca rsplat, cinci haine de 4al ,i o mie de dinari. 7i3
a,a se !ntoarse vraciul acas, !nl6nd urri de bine pentru *ria 9.
=6nd se scul dimineaa, !mpratul ie,i ,i se duse la divan, ,i 4u
!ncon(urat de emiri, de vi&iri ,i de curteni. :r, printre vi&iri, !mpratul
avea un vi&ir cu !n4i,area #reoas, cu chipul mohor6t ,i de pia& rea,
cumplit, p6rdalnic de &#6rcit, &avistios ,i !mpietrit de pi&m ,i de ur.
=6nd !l v&u pe *ria 9 cum !l po4te,te l6n# el pe ha"imul Ruian ,i
cum !l potope,te cu toate drniciile, vi&irul 4u cuprins de &avistie ,i
hotr! !n tain pieirea lui, precum #rie,te &icalaB 8Pi&ma,ul se or,te
pe toat lumea, !mpilciunea st !nc6rli#at !n inima pi&ma,uluiB tria o
scoate !n vilea#, iar neputina o ine mocnit.? /i&irul se apropie atunci
de !mpratul %unan, srut pm6ntul dintre m6inile *riei 9ale, ,i #riB
@1
O mie i una de nopi
D :, doamne al veacului ,i al vremii, tu cel care i3ai !nvluit pe toi
cu 4acerile tale de bine, ai la mine un s4at de !nsemntate minunat, ,i
pe care n3a, putea s i3l tinuiesc 4ar a 4i !ntr3adevr un 4iu ticlosC
dac !mi porunce,ti s i3l de&vluiesc, am s i3l de&vluiescA
-tunci !mpratul, tulburat !ntru totul de vorbele vi&irului, &iseB
D 7i care3i s4atul tuJ
El rspunseB
D :, 4alnice doamne, cei de demult au spusB 8=ine nu vede s46r,itul
,i urmrile, acela nu va avea de prieten norocul?. %ar eu iact c
tocmai ba# de seam c domnul meu dovede,te lips de chib&uin,
druindu3,i bine4acerile unui vr(ma,, care r6vne,te nimicirea domniei
sale, potopindu3l cu hat6ruri ,i cu 4ilotimii. :r, eu din atare pricin m
a4lu la cea mai #rea temere pentru *ria Ta.
)a vorbele acestea, !mpratul rmase p6n peste poate de tulburat,
se schimb la chip, ,i rostiB
D =ine este cel care prepui tu c !mi este vr(ma, ,i care ar 4i 4ost
potopit de hat6rurile meleJ
El rspunseB
D :, *ria Ta, dac ai adormit, tre&e,te3teA 1ntruc6t eu #6ndesc la
vraciul RuianA
1mpratul !i &iseB
D -cela3i prietenul meu bun, ,i !mi este cel mai dra# dintre oameni,
!ntruc6t m3a tmduit cu un lucru pe care l3am inut !n m6n, ,i m3a
i&bvit de #ubvia mea, care !i adusese la canon pe doctoriA :r,
hotr6tA Lu se mai a4l altul ca el !n veacul nostru, !n lumea !ntrea#,
nici !n -pus, nici !n RsritA 1nc6t cum de cute&i tu s bsne,ti
asemenea lucruri despre elJ = eu, chiar de ast&i, am s3i statornicesc
simbrii ,i hu&meturi, c6t s aib o mie de dinari pe lunA -ltminteri, de
i3a, da eu ,i (umtate din !mpria mea, tot ar 4i prea puin lucru
pentru el. -,a c tare m socot c nu spui toate astea dec6t din pi&m,
cum st istorisit !n povestea care a a(uns p6n la mine, cu sultanul
9indabadA
1n clipita aceea, 7ehere&ada b# de seam c se 4cuse diminea
,i se opri din istorisit.
-tunci .onia&ada !i &iseB
D :, sora mea, ce dulci ,i ce #in#a,e, ,i ce plcute, ,i ce curate sunt
vorbele taleA
%ar 7ehere&ada !i spuseB
D .a ce sunt ele, msurate cu ceea ce am s v povestesc
@2
O mie i una de nopi
am6ndurora, noaptea urmtoare, dac voi mai 4i !n via ,i dac
sultanul va binevoi s m mai pstre&eA
-tunci sultanul &ise !n cu#etul suB 8Pe -llahA Lu am s3o omor p6n a
nu au&i urmarea pove,tii care3i o poveste minunat, !ntr3adevrA?
Pe urm !,i petrecur am6ndoi noaptea !nlnuii, p6n la &iu. 7i
sultanul plec la sala de (udeci, iar divanul se umplu de lume. 7i
sultanul (udec, ,i ridic !n slu(be, ,i ma&ili, ,i diri#ui, ,i isprvi
chib&uielile or6nduite, ,i3a,a p6n la s46r,itul &ilei. Pe urm divanul 4u
ridicat, iar sultanul intr !n saraiul su. %ar la apropierea nopii, !mplini
treaba lui obi,nuit cu 7ehere&ada, 4iica vi&irului.
Cnd1u cea de a cincea noapte.,
7ehere&ada spuseB
*i s3a i&vodit, o, mult norocitule sultan, c !mpratul %unan i3a spus
vi&irului suB
D :, vi&irule, ai lsat &avistia s intre !n tine !mpotriva do4torului ,i
vrei s3l omor, ca pe urm s m ciesc, cum s3a cit sultanul
9indabad, dup ce a omor6t ,oimulA
/i&irul rspunseB
D 7i cum s3au petrecut lucrurileJ
-tunci !mpratul %unan povestiB
oimul sultanului Sindabad
=ic a 4ost odat un sultan dintre sultanii Farsului, ,i sultanul acela
era mare !ndr#itor de petreceri, de preumblri prin #rdini ,i de toate
soiurile de v6ntori, !nc6t avea un ,oim, pe care chiar el !l crescuse ,i
de care nu se desprea nici &iua, nici noapteaB cci, chiar ,i noaptea, !l
inea pe pumnul suC iar c6nd se ducea la v6ntoare, !l lua cu el,
a#6ndu3,i la #6t o ce,cu de aur, din care !i da s bea. 1ntr3o &i, pe
c6nd ,edea !n saraiul su, deodat iact c vine mai3marele ,oimarilor
,i !i spuneB
D :, doamne al veacurilor, acuma3i taman vremea de a mer#e la
v6ntoareA
-tunci sultanul !,i 4cu pre#tirile de plecare ,i !,i lu ,oimul pe
m6n. Pe urm plecar ,i a(unser !ntr3o vale unde !ntinser mre(ele de
v6ntoare. 7i pe dat o #a&el c&u !n mrea(. -tunci sultanul &iseB
D 1l ucid pe cel pe l6n# cine s3ar !nt6mpla s scape #a&elA
Pe urm !ncepur s str6n# mrea(a de v6ntoare !mpre(urul
@5
O mie i una de nopi
#a&elei, care veni atunci !nspre sultan, se ridic pe picioarele de
dindrt ,i !,i !ndoi la piept picioarele de dinainte, de parc ar 4i vroit s
srute pm6ntul !naintea sultanului. -tunci sultanul !,i plesni palmele
una de alta, spre a o 4ace s 4u#, ,i atunci #a&ela sri ,i &bur, trec6nd
pe deasupra capului sultanului, ,i se cu4und !n &area pm6nturilor.
-tunci sultanul se !ntoarse !nspre str(eri ,i !i v&u cum !,i 4ceau cu
ochiul !n privina lui. )a vederea aceea, !i spuse vi&iruluiB
D :are ce au o,tenii, de3,i 4ac semne a,a !ntre eiJ
El rspunseB
D 1,i spun c ai (urat s3l dai morii pe oricine va vedea trec6nd
#a&ela pe l6n# elA
7i sultanul &iseB
D Pe viaa capului meuA Trebuie s ne lum pe urmele ei ,i s3o
aducem !ndrtA
7i sultanul porni calul !n #oan pe urmele #a&eleiC iar ,oimul o i&bea
!ntruna cu ciocul !n ochi, p6n ce o orbi ,i o amei. -tunci sultanul !,i
lu #hioa#a cea #hintuit, i&bi cu ea !n #a&el ,i o dobor!C pe urm
desclec, o !n(un#hie, o (upui ,i3i at6rn le,ul la obl6ncul ,eii. :r, se
4cuse cald, iar locul era pustiu, uscat ,i 4ar pic de ap. 1nc6t sultanului
i se 4cu sete, ,i i se 4cu sete ,i calului. 7i sultanul se !ntoarse ,i v&u
un copac, din care cur#ea o ap ca untul. :r, sultanul avea m6na
acoperit cu o mnu, de pieleC !nc6t sultanul lu ce,cua ,oimului de
la #6t, o umplu cu ap ,i o puse dinaintea psriiC ,i pasrea dete cu
#hear !n cea,c ,i o vrs. 9ultanul lu ce,cua a doua oar, o umplu
,i, #6ndind mai departe c psrii !i este sete, o a,e& dinainte3iC ,i
,oimul pentru a doua oar lovi cu #hear !n cea,c ,i o vrs. 7i
sultanul 4u cuprins de m6nie !mpotriva psrii, ,i lu cea,ca a treia
oar, da o !ntinse caluluiC iar ,oimul lovi cu aripa cea,ca ,i o vrs.
-tunci sultanul &iseB
D 1n#ropa3te3ar -llah, o, tu, cea mai cobe dintre psrile de pia&
reaA Lu mi3ai dat nici mie tihn s beau, te3ai p#ubit ,i tu de ap, ,i l3
ai p#ubit ,i pe cal.
Pe urm !l lovi pe ,oim cu sabia ,i3i rete& aripile.
-tunci ,oimul !ncepu s salte capul ,i s #riasc prin semneB
D Iit3te ce se a4l !n copacA
7i sultanul ridic ochii ,i v&u !n copac un ,arpeC iar ceea ce cur#ea
era veninul lui. -tunci sultanul se ci c tiase aripile ,oimului. Pe urm
se scul, !nclec iar pe cal, plec duc6nd cu el #a&ela ,i a(unse la
saraiul lui. -runc atunci buctarului #a&ela ,i spuseB
D %a3o ,i #te,te3oA
@@
O mie i una de nopi
Pe urm sultanul ,e&u !n scaunul su !mprtesc, av6nd pe m6n
,oimul. -tunci ,oimul scoase un piuit ,i muri. )a priveli,tea aceea,
sultanul !ncepu s se t6n3#uie de (ale ,i de amar c ucisese ,oimul, care
!l scpase de la pieire.
7i3aceasta3i povestea cu sultanul 9indabadA
.up ce ascult istorisirea cu !mpratul %unan, vi&irul spuseB
D :, mrite doamne plin de 4al, ce ru am sv6r,it, !n care tu s 4i
v&ut urmri nprasniceJ Lu m port cu tine a,a dec6t din mil 4a de
tine. 7i ai s ve&i tu adevrul spuselor meleA .ac m vei asculta, vei
scpaC de nu, ai s pieri, cum a pierit un vi&ir viclean, care a am#it un
cocon de crai.
Povestea cu coconul de crai i cu ghula
=raiul cu pricina avea un 4ecior tare !mptimit de v6ntoare ,i de
#oana de3a clare dup v6natC ,i mai avea ,i un vi&ir. =raiul acela !i
poruncise vi&irului s 4ie l6n# 4iul su peste tot pe unde s3o duce. 1ntr3o
&i ca toate &ilele, coconul plec la v6ntoare ,i !n #oana de3a clare
dup v6nat, ,i cu el plec ,i vi&irul tatlui su. 7i merser am6ndoi
p6n ce nimerir peste o 4iar cumplit. 7i vi&irul !i &ise bei&adeleiB
D E a taA 9ari dup 4iara asta crunt ,i ine3i urmaA
%ar coconul domnesc #oni pe urma 4iarei p6n ce o pierdu din ochi. 7i
pe dat 4iara se mistui !n pustie. %ar coconul rmase nuc ,i nu mai ,tia
!ncotro s3o ia, c6nd iact c &ri !n susul drumului o copil care
pl6n#ea. =oconul o !ntrebB
D =ine e,ti tuJ
Ea rspunseB
D 9unt 4iica unui sultan dintre sultanii de la %nd. Pe c6nd drumeeam
prin pustie cu caravana, m3a potopit somnul ,i am c&ut de pe cal, 4ar
s3mi dau seama. 7i m3am pomenit prsit, sin#ur3sin#uric ,i tare
buimacA
.ac au&i vorbele 4etei, coconul 4u cuprins de mil ,i o lu pe
spinarea calului, o puse la spatele ,eii ,i plec. %ar c6nd treceau pe
l6n# ni,te nruituri, copila !i &iseB
D :, stp6ne al meu, a, vrea s cobor pentru o nevoieA
-tunci el o cobor! l6n# nruituriC apoi, v&6nd c ea &bove,te prea
mult ,i c se dovedea prea t6romelnic, se duse dup ea, 4ar ca ea s3
l simtC or, 4ata era o #hulA
59
7i le spunea copiilor eiB
59
N"ul , 4iin demonic care, dup mitolo#ia arab, trie,te !n locuri pustii, mai ales
prin ruine ,i cimitire, hrnindu3se cu cadavre. $hulii ,i #hulele pot s ia chip omenesc,
@+
O mie i una de nopi
D :, copiii mei, ast&i v3am adus un bietan bine rotun(itA
%ar ei !i &iserB
D :hA -du3ni3l, o, maic a noastr, ca s3l !n4ulecm !n p6ntecele
noastreA
=6nd le au&i vorbele, coconul domnesc nu mai avu nicio !ndoial !n
ce prive,te moartea luiC ,i vinele i se &btur, ,i 4u cuprins de spaim
pentru viaa lui, ,i se !ntoarse. =6nd #hula ie,i a4ar, !l v&u c era
speriat ru de tot ,i c tremur, ,i !i &iseB
D =e ai de e,ti speriatJ
El rspunseB
D -m un vr(ma,, de care mi3e 4ricA
7i #hula !i &iseB
D -u nu mi3ai spus tu a,aB 8sunt un cocon domnescJ O?
El rspunseB
D .a, !ntr3adevr.
Ea !i spuseB
D -tunci de ce nu3i dai ni,te bani vr(ma,ului tu, spre a3l potoliJ
El rspunseB
D :, nu se potole,te cu bani, c nu se potole,te dec6t cu su4letul
meuA :r, tare mi3e 4ric de el, ,i sunt prad !mpilriiA
Ea &iseB
D .ac e,ti !mpilat, precum mrturise,ti, nu ai dec6t s ceri a(utorul
lui -llah !mpotriva vr(ma,ului tuC iar El are s te i&bveasc de
rutile vr(ma,ului ,i de rutile tuturor acelora de care i3e 4ricA
-tunci coconul domnesc ridic 4runtea spre cer ,i &iseB
D :, Tu, cel carele rspun&i !mpilatului care i se roa#, ,i !i de&vlui
rul, 43m s biruiesc asupra neprietenului meu, cci tu ai putere
peste toate c6te le vreiA
=6nd au&i ru#ciunea, #hula pieri. %ar coconul se !ntoarse la tatl su
craiul ,i istorisi !ndemnul cel ru al vi&iruluiA 7i sultanul porunci moartea
vi&iruluiA
-poi vi&irul !mpratului %unan urm cu spusele acesteaB
D Tot a,a ,i cu tine, o, *ria TaB dac ai s te !ncre&i !n vraciul
acesta, are s te 4ac s mori de cea mai rea dintre mori. 7i, mcar c
l3ai potopit cu hat6ruri ,i i l3ai 4cut prieten de inim, el tot !i
pre#te,te moartea. -u tu nu ve&i pentru ce te3a scpat de boal pe
dina4ara trupului cu un lucru pe care l3ai inut !n m6nJ 7i nu socoi c a
4cut3o numai ca s3i pricinuiasc pieirea cu alt lucru pe care s i3l dea
spre a3i am#i pe drumeii sin#uratici ,i a3i m6nca.
@E
O mie i una de nopi
s3l ii tot a,aJ
-tunci !mpratul %unan &iseB
D .rept spuiA 9 se 4ac dup !ndemnul tu, o, vi&ire de bun s4at.
1ntruc6t este tare cu putin ca vraciul s 4i 4ost venit ca o iscoad
4uri,at spre a3mi pricinui pier&area. 1ntruc6t, dac m3a i&bvit cu un
lucru pe care l3am inut !n m6n, poate prea bine s m ,i piard, de
pild cu un lucru pe care m3ar pune s3l mirosA
Pe urm !mpratul spuse vi&irului suB
D :, vi&irule, ce se cuvine s 4acem cu elJ
%ar vi&irul rspunseB
D 9e cuvine s trimitem numaidec6t pe cineva s3l chemeC ,i, c6nd
are s se !n4i,e&e aici, se cuvine s3l i&bim drept la cerbiceC ,i ai s3i
curmi ast4el ticlo,iile ,i ai s te scapi de el, ,i ai s 4ii lini,tit.
/iclene,te3l, dar, p6n a nu te vicleni elA
%ar !mpratul %unan &iseB
D .rept spui, o, vi&iruleA
Pe urm !mpratul trimise s 4ie chemat doctorul, care se !n4i,
bucuros, ne,tiind ce hotr6se !ndurtorul. 9pune poetul !n stihuriB
O, tu, cel speriat de crud Soart,
e linitete7 !u tii tu cuvntul
C toat 1irea : vie 1ie, moart :
>,n mna Celui ce,a 0idit pmntulH
Cci ce e scris, e scris : i n,o s ard
!imic vreodat,n lume legmntul7
.ar de ce nu i,e scris, de )un seam
C nu ai pentru ce s,i 1ie team.
5i, (oamne,nalt, pot eu petrece oare
O 0i s nu slvesc a a,nlimeH
Cui s,i pstre0 attea daruri rare,
5i glasu,mi de poet, i,aceste rimeH
u daruri noi 8mi dai., i 1iecare.
9rimit din mna ta, e,n 8ntregime
Mult mai 1rumos dect cel dinainte.
5i, pn s i,l cer, mi,l dai, 9rinte7
5i,atunci cum a putea eu s nu cnt
Mrirea a i s nu te slvesc
Gn su1letu,mi i,n oc"ii,a cte suntH
@2
O mie i una de nopi
Ci n,am gruma0 s pot : mrturisesc7 :
5i nici atta "ar 8ntr,un cuvnt,
Ct s te cnt i ct s dovedesc
9ovara darurilor 1r numr,
9e care, (oamne, mi le pui pe umr7
O, tu, cel nec&it, 8ncredinea0
Gn mna lui Alla" cel 8nelept
Nri&ile tale7 Su) eterna,i ra0,
Su1letul tu netemtor i drept
Ka sta,ntre oameni ri ca su) o pa0.
!u vrerea ta, s tii, ia lumea,n piept,
Ci vrerea,n care,s toate cte,atepi
A Celui 8nelept peste,nelepi7
!u de0nd&dui7 Alung toate
risteile i gndurile,amare7
Oare nu tii c de0nde&dea roade
C"iar inima celui mai dr0 i tareH
(eci las tot7 En vis de ro) nu poate
!imic 8n 1aa Celui venic mare.
u,n voia sorii mergi : i,ai s ai parte
(e darul 1ericirii 1r moarte7
=6nd, deci, ha"imul Ruian se !n4i,, *ria 9 &iseB
D 7tii pentru ce te3am chemat s vii dinaintea meaJ %ar doctorul
rspunseB
D Limenea nu cunoa,te necunoscutul, dec6t numai -llah cel
Prea!naltA
*ria 9 !i spuseB
D Te3am chemat s vii la moartea ta ,i spre a3i lua su4letulA
7i ha"imul Ruian, la vorbele acestea, rmase uluit de mirare !n cea
mai mirat uluire, ,i #riB
D :, *ria Ta, pentru ce s m uci&i, ,i ce #re,eal a 4ost sv6r,it
de mineJ
7i *ria 9 !i rspunseB
D 9e &ice c e,ti o iscoad ,i c ai venit s m omori. %ar eu vroi s
te omor, p6n a nu m omor! tuA
Pe urm stri# la arma, ,i !i &iseB
D Retea&3i #6tul acestui hiclean ,i i&bve,te3ne de ticlo,iile luiA
@8
O mie i una de nopi
7i doctorul spuseB
D =ru3m, ,i -llah te va cruaA 7i nu m omor!, c te va omor! ,i pe
tine -llahA
Pe urm se mai ru# iar, cum am 4cut ,i eu dinaintea ta, o,
e4ritule, 4ar ca tu s te !nduri de mineC ba, dimpotriv, ai struit s3mi
vrei moartea.
-poi !mpratul spuse ha"imuluiB
D Lu pot s mai am !ncredere ,i nici s m mai ,tiu lini,tit, p6n nu
te voi ucide. 1ntruc6t, dac m3ai tmduit cu un lucru pe care l3am inut
!n m6n, tare m socot c3ai s m uci&i cu vreun lucru pe care ai s mi3l
dai s3l miros, ori !n alt chipA
'a"imul spuseB
D :, *ria Ta, asta mi3e rsplataJ 1mi dai rul pentru binele ce i3am
4cutJ
=i !mpratul &iseB
D Este de trebuin moartea ta 4ar de &bavA
=6nd ha"imul se !ncredin limpede c !mpratul !i vroia moartea
4ar de i&bav, pl6nse ,i se mohor! din pricina binelui 4cut celui ce nu
era vrednic de el. = spune poetul !n privina aceastaB
nra i smintita de Maimuna
!u are,n creier niciun pic de minte.
9e cnd cinstitul, vrednicu,i printe
En 8nelept rmne,ntotdeauna.
9rivii,l cum, 8n mna cu,o lumin,
rece pe drum, 1erindu,se 1rumos
(e pra1, de murdrii, de orice tin,
Ca i de,alunecuul pctos.
.up aceea, arma,ul p,i !nainte, !l le# pe ha"im la ochi ,i,
tr#6ndu3,i spad, !i &ise !mpratuluiB
D =u !n#duina taA
7i ha"imul pl6n#ea mai departe ,i !i spunea !mpratuluiB
D =ru3m, ,i -llah te va cruaC ,i nu m omor!, ca s nu te omoare
,i pe tine -llahA
7i !i spuse stihurile poetuluiB
Oadarnice sunt s1aturile mele.
(oar ntrii do)ndesc cre0are.
>u numai sil,adun i suprare,
@9
O mie i una de nopi
5i rsetele gurilor miele,
Gnct, de,oi mai tri, m voi 1eri
S dau vreun s1at. .ar dac am s mor,
Pmne,voi de pild celor viiA
S,i pun lact stranic gurii lor.
Pe urm !i spuse *riei 9aleB
D -ceasta mi3e rsplataJ %act c te pori cum a 4cut un crocodilA
-tunci *ria 9 &iseB
D .a care este povestea acelui crocodilJ
7i ha"imul &iseB
D :4, mi3e peste putin s i3o istorisesc, c6t vreme m a4lu !n
starea aceasta. I4, -llah 4ie asupr3iA =ru3m, ,i -llah are s te crueA
Pe urm !ncepu s verse lacrimi #6rl. -tunci c6iva dintre prietenii
de inim ai *riei 9ale se ridicar ,i #rirB
D :, *ria Ta, 43ne hat6rul s6n#elui acestui ha"im, !ntruc6t nu l3am
v&ut niciodat sv6r,ind vreo vin !mpotriva taC dimpotriv, l3am v&ut
cum te3a scpat de boala care nu se da dus de doctori ,i de !nvaiA
1mpratul le rspunseB
D /oi habar nu avei de temeiul morii acestui vraciB dac l3a, crua,
a, 4i pierdut 4ar de i&bav, !ntruc6t cel ce m3a m6ntuit de boal,
d6ndu3mi s in !n m6n un b, ar putea prea bine s m ucid, d6ndu3
mi s miros cine ,tie ce. :r, tare mi3e 4ric s nu m omoare, ca s
pun m6na pe plat tocmit pentru moartea meaC !ntruc6t pesemne c3
i vreo iscoad care nu a venit aici dec6t s m omoare. -,a c moartea
lui este de nevoie. .up care nu am a m mai teme pentru mineA
-tunci ha"imul spuseB
D =ru3m, ca s te crue ,i pe tine -llah, ,i nu m omor!, c -llah
te va omor! ,i pe tineA
=i, bre e4ritule, c6nd ha"imul se !ncredin c !mpratul avea s3l
omoare 4ar de i&bav, !i spuseB
D :, *ria Ta, dac moartea mea este chiar de nevoie, !n#duie3mi
rspasul de3a cobor! p6n la casa mea, spre a m scutura de toate
lucrurile ,i spre a le cere alor mei ,i vecinilor s se !n#ri(easc de
!nmorm6ntarea mea, ,i mai cu seam spre a da !n dar crile mele de
leacuri. 7i3apoi am o carte, care chiar c este temeiul temeiurilor ,i
minunea minunilor, pe care vreau s i3o aduc pe,che,, spre a o pstra
cu #ri( !n dulapul tu.
-tunci !mpratul !i spuse ha"imuluiB
D 7i ce carte3i aceeaJ
+M
O mie i una de nopi
El rspunseB
D =uprinde lucruri de nepreuit, iar cea mai !nsemnat dintre tainele
pe care le de&vluie este aceastaB dac !mi vei tia capul, s deschi&i
cartea ,i s numeri trei 4oi, !ntorc6ndu3leC s cite,ti apoi trei r6nduri de
pe 4aa din st6n#a, ,i atunci capul meu tiat !i va vorbi ,i !i va
rspunde la toate !ntrebrile pe care ai s i le puiA
)a vorbele acestea, !mpratul se minun p6n peste mar#inile
minunrii ,i se !n4ior de bucurie ,i de tulburare ,i #riB
D :, ha"imuleA =hiar dac am s3i tai capul, vei vorbiJ
El rspunseB
D .a, chiar a,a, o, *ria TaA 1ntruc6t !ntr3asta3i, cu adevrat, un
lucru peste 4ire.
-tunci !mpratul !i !n#dui s plece, ci !ntre str(iC ,i doctorul cobor!
la casa lui ,i !,i isprvi !n &iua aceea treburile, precum ,i !n &iua
urmtoare. Pe urm se !ntoarse la divan, ,i tot a,a venir ,i emirii,
vi&irii, dre#torii, navabii
@M
,i toi capii !mpriei, iar divanul se 4cu ca
o #rdin plin de 4lori. -tunci vraciul intr !n divan ,i se opri dinaintea
!mpratului, in6nd !n m6ini o carte tare veche ,i o cutiu de leacuri
plin cu un pra4. Pe urm ,e&u (os ,i #riB
D 9 mi se aduc o tavA
% se aduse o tavC ,i vrs pe tav pra4ul ,i !l !ntinse pe 4aa ei. 9puse
apoiB
D :, *ria TaA %a aceast carte, dar s nu te slu(e,ti de ea, p6n a
nu3mi vei 4i tiat capul. .up ce !l vei 4i tiat, a,a&3l pe tava aceasta ,i
porunce,te s 4ie apsat peste pra4ul acesta, spre a opri scur#erea
s6n#eluiC pe urm s deschi&i carteaA
7i !mpratul, !n #raba lui, nici nu3l mai ascultB lu cartea ,i o
deschiseC ,i #si 4oile lipite unele de altele. -tunci !,i duse de#etul la
#ur, !l !nmuie ,i i&buti s des4ac 4oaia dint6i. 7i 4cu tot a,a ,i cu cea
de a doua ,i cu cea de a treia 4oaie, ,i de 4iecare dat 4oile nu se
des4ceau dec6t cu mare anevoin. 1n chipu3acesta, !mpratul des4cu
,ase 4oi, !ncerc s citeasc, da nu putu s #seasc acolo niciun 4el de
scriitur. 7i #riB
D :, vraciule, nu se a4l nimic scrisA
'a"imul rspunseB
D 1ntoarce mai departe !n acela,i chipA
7i !mpratul urm a !ntoarce mai departe 4oile. 7i nici nu se
scurseser bine c6teva clipite, c otrava ,i !ncepu s cur# prin s6n#ele
!mpratului, chiar pe clip ,i pe datC cci cartea era otrvit. 7i atunci
@M
!ava) >!n arab na44ap, pl. de la naip+ 3 lociitor sau repre&entant al sultanului
+1
O mie i una de nopi
!mpratul se prbu,i, cu &v6rcoliri cumplite, ,i stri#B
D :trava cur#e.
7i atunci pe loc, ha"imul Ruian !ncepu s ticluiasc ni,te stihuri
rostindB
Judectorii,au &udecat, vai mie7
(ar 8nclcnd i pravili i dreptate7
5i totui, mare (oamne, nu se poate
(reptate niciodat s nu 1ie.
La rndu,le sunt &udecai i ei7
(ac,ar 1i 1ost cinstii i drepi cndva,
Acum &udeul poate i,ar crua.
Ci ei au 8mpilat 1r temei,
5i,acuma 8nsi soarta 8i 8mpil
Cu grea osnd, netiind de mil.
(e scr) i )at&ocur,au a&uns.
5i,i drept7 Cci dup 1apt : i rsplat7
emeiul soartei, ct de neptruns,
ot se,mplinete,odat i odat.
Pe c6nd Ruian, ha"imul, s46r,ea de rostit stihurile, !mpratul c&u
mort chiar !n clipita aceea.
D :r, o, e4ritule, acuma ve&i ,i tu c, dac !mpratul %unan l3ar 4i
cruat pe ha"imul Ruian, -llah l3ar 4i cruat ,i pe el la r6ndu3i. 7i el nu a
vrut, ,i ,i3a hotr6t moartea.
%ar tu, o, e4ritule, dac ai 4i vroit s m crui, te3ar 4i cruat ,i pe tine
-llah.
1n clipita aceasta a povestirii sale, 7ehere&ada v&u &orii sclipind ,i
se opri s4ioas. %ar sora ei .onia&ada !i &iseB
D =e des4ttoare sunt vorbele taleA
Ea rspunseB
D .a ce sunt astea pe l6n# cele ce am s v istorisesc !n noaptea
urmtoare, dac voi mai 4i !n via ,i dac sultanul va voi s m mai
crueA
7i !,i petrecur noaptea aceea !n bucurie desv6r,it ,i !n des4tare,
p6n dimineaa. Pe urm sultanul se duse la divanul lui. %ar dup ce
ridic divanul, se !ntoarse la sarai la ale sale.
+2
O mie i una de nopi
.ar cnd 1u cea de a asea noapte,
7ehere&ada urmB
*i s3a i&vodit, o, mult3norocitule sultan, c atunci c6nd pescarul i3a
spus e4rituluiB 8.ac m3ai 4i cruat, te3a, 4i cruat ,i euC dar tu nu ai vrut
dec6t moartea mea, iar eu am s te las s mori !ntemniat !n vasul
acesta, ,i am s te arunc !n mareA? ; atunci e4ritul a stri#at ,i a &isB
D -llah 4ie asupr3iA :, pescarule, s nu 4aci a,aA 7i cru3m cu
mrinimie, 4r a m certa prea tare pentru 4apta mea, cci, dac eu
am 4ost uci#a,, 4ii tu bine4ctorC iar &icalele vestite spunB 8:, tu, cel
care 4aci bine celui ce 4ace ru, iart toat nele#iuirea ru4ctoruluiA?
%ar tu, o, pescarule, s nu3mi 4aci cum a 4cut Imama cu -ti"aA
Pescarul &iseB
D 7i care3i ptrania lorJ
E4ritul rspunseB
D Lu este ceasul de povestit, c6t vreme sunt !ntemniatC dup ce ai
s m scoi a4ar, am s3i spun ptrania lorA
Pescarul &iseB
D -, nuA Trebuie numaidec6t s te arunc !n mare, 4ar a3i mai
rm6ne nici un mi(loc de ie,ire de acoloA =6nd m ru#am de tine ,i
c6nd !i ceream !ndurare, tu nu r6vneai dec6t la moartea mea, 4ar ca
eu s 4i sv6r,it nicio #re,eal 4a de tine ori vreo mi,elieC ,i nu3i
4cusem dec6t bine, cci te slobo&isem de la popreal. 1nc6t atunci
c6nd te3ai purtat a,a cu mine, am priceput c erai de un neam ticlos la
ob6r,ie. :r, s ,tii bine c nu am a te arunca !n mare, dec6t spre a da
de veste despre purtarea ta oricui ar !ncerca s te scoat, iar acela are
s te arunce !ndrt iar,i, ,i3atunci ai s &aci !n marea aceast p6n la
s46r,itul vremilor, spre a te !n4rupta din toate soiurile de chinuriA
E4ritul !i rspunseB
D .3mi drumul, !ntruc6t acuma este ceasul a3i istorisi povestea. 7i3
apoi !i 4#duiesc a nu3i mai 4ace vreun ru niciodat ,i am s3i 4iu de
mare 4olos printr3o !nvoial, ce are s te !mbo#easc pentru
totdeauna.
-tunci pescarul lu seama la 4#duiala c, dac !l va slobo&i, e4ritul
nu !i va mai 4ace niciodat vreun ru, ci c !l va rsplti printr3un a(utor.
Pe urm, dup ce se !ncredin bine de credina ,i de 4#duiala lui, ,i
dup ce !l puse s se le#e 4a de el cu (urm6nt pe numele lui -llah
-totputernicul, pescarul deschise vasul. -tunci 4umul porni s se !nale,
p6n ce ie,i a4ar cu totulC ,i se preschimb !ntr3un e4rit !n4rico,tor ca
+5
O mie i una de nopi
ur6enie la chip. E4ritul i&bi o dat cu piciorul !n vas ,i !l arunc !n mare.
=6nd v&u cum #vanul ia calea mrii, pescarul 4u !ncredinat 4ar de
nicio !ndoial de pieirea lui, se scp cu udul !n ,alvari, ,i rostiB
D -sta chiar c nu este semn bunA
Pe urm !ncerc s3,i !ntreme&e inima ,i &iseB
D :, e4ritule, -llah Prea!naltul a spusB 8Trebuie s v inei
(urm6ntul, cci vi se va cere socotealA? :r, mi3ai 4#duit ,i mi3ai
(urat s nu m viclene,ti. -,a c, dac ai s m viclene,ti, -llah are s
te pedepseasc, !ntruc6t -llah este lutor3aminteC ,i, dac e !ndurtor,
nu este ,i uittorC ,i i3am spus ce i3a spus doctorul Ruian !mpratului
lunanB 8=ru3m, ,i -llah te va cruaA
)a vorbele acestea, e4ritul !ncepu s r6d ,i veni dinainte3i ,i &iseB
D :, pescarule, haide dup mineA
%ar pescarul purcese la drum dup el, 4r a prea crede !n vreo
scpare, p6n ce lsar cetatea departe !n urm ,i o pierdur din ochiC
,i urcar !ntr3un munte, ,i cobor6r !ntr3o sihstrie lar#, !n mi(locul
creia se a4la un lac. -tunci e4ritul se opri ,i !i porunci pescarului s3,i
arunce nvodul ,i s pescuiascC iar pescarul se uit !n ap ,i v&u o
mulime de pe,ti albi, ro,ii, alba,tri ,i #albeni. )a priveli,tea aceea,
pescarul se minunC pe urm !,i arunc nvodul ,i, c6nd !l scoase
!ndrt, v&u !n el patru pe,ti, 4iecare pe,te de alt culoare. )a aceast
priveli,te, se bucur, iar e4ritul !i &iseB
D .u3te cu pe,tii ace,tia la sultan ,i druie,te3i3i, iar sultanul are s3
i dea pe ei c6t s te !mbo#e,ti. 7i3acuma, pe -llahA Binevoie,te a
primi temenelele mele, !ntruc6t iact c am uitat tal6murile cele
alese, de c6nd tot ,ed !n mare, acuma3s mai bine de o mie ,i opt sute
de ani, 4ar a mai vedea lumea de la 4aa pm6ntuluiA 1n ce te prive,te,
tu s vii !n 4iece &i s pescuie,ti aici, d numai c6te o sin#ur dat pe
&iA 7i3acuma, aib3te -llah sub stra(a saA
=u asta, e4ritul i&bi cu cele dou picioare ale lui pm6ntul, care se
!ntredeschise ,i !l !n#hii.
-tunci pescarul se !ntoarse !n cetate, minunat !ntru totul de cele ce i
se !nt6mplaser cu e4ritulC pe urm lu pe,tii ,i !i duse !n casa luiC apoi
lu un ol de lut ars, !l umplu cu ap ,i puse !n el pe,tii, care !ncepur s
&burde prin apa din ol. Pe urm, a,e&6ndu3,i olul pe cap, purcese spre
saraiul sultanului, precum !l !nvase e4ritul. =6nd pescarul urc la
sultan ,i !i !n4i, pe,tii, sultanul se minun cu minunare p6n peste
4ire, !ntruc6t nu mai v&use niciodat !n viaa lui ceva asemenea ca soi
,i ca buntate, ,i #riB
D 9 4ie dai pe,tii ace,tia arpoaicei noastre, buctreasaA
+@
O mie i una de nopi
:r, roaba aceea !i 4usese druit sultanului ca pe,che, de numai trei
&ile de ctre !mpratul rumannilor ,i nu avusese !nc vreme s3i pun la
!ncercare priceperea de buctreas. 7i3a,a c vi&irul !i porunci s pun
la pr(it pe,tele, &ic6ndu3iB
D :, arpoaico, sultanul m3a !nsrcinat s3i spun a,aB 8Lu te
pstre& ca pe o comoar, o, strop al ochiului meu, dec6t numai pentru
&ilele de mare btlieA? :r, 43ne s3i vedem ast&i dovada miestriei
tale de buctreas ,i buntatea bucatelor taleB cci sultanul tocmai a
primit un om aductor de pe,che,uriA
-poi vi&irul plec, dup ce rosti toate !ndrumrileC iar sultanul !i
porunci s i se numere pescarului patru sute de dinari. .up ce vi&irul !i
numr dinarii, pescarul puse #albenii !n poala cm,ii ,i se !ntoarse
acas la nevast3sa, !ntru totul mulumit ,i bucuros. Pe urm cumpr
pentru copiii si toate de c6te puteau s aib trebuin. 7i3at6ta, !n
ceea ce !l prive,te pe pescarA
7i !n ceea ce o prive,te pe arpoaic, apoi ea lu pe,tii, !i curi ,i !i
r6ndui pe ti#aieC pe urm !i ls s se pr(easc bine pe3o parte, ,i !i
!ntoarse apoi pe cealalt parte. .ar deodat peretele buctriei se
crp ,i ls loc s intre o copilandr cu mi(locelul sule#et, cu obra(ii
plini ,i nete&i, cu m6ndrei desv6r,ite, cu pleoapele sulemenite cu
"hol
@1
ne#ru, cu chipul luminos, cu trupul #in#a, !ndoitC avea pe cap o
"u4ie
@2
de mtase cu ciucuri sinilii, cercei mari la urechi, brri la
!ncheieturi, iar pe de#ete, inele cu nestemate scumpeC ,i inea !n m6n
o smicea de bambus. 9e apropie ,i, !n4i#6nd smiceaua !n ti#aie, #riB
D :, pe,tilor, v mai inei 4#duialaJ
)a priveli,tea aceea, roaba le,inC iar copila !,i rosti !ntrebarea ,i a
doua oar, ,i a treia oar. -tunci toi pe,tii !,i ridicar capetele
dinluntrul ti#ii ,i spuserB
D :h, daA :h, daA
Pe urm c6ntar laolalt stihurile acesteaB
(e,i vei sc"im)a vreodat gndul.
La 1el ni,l vom sc"im)a i noiF
(e,i vei 8ndeplini cuvntul
5i noi l,8ndeplinim apoiF
(ar de vei vrea s,neli orndul,
Kenim asupra ta pu"oi7
@1
K"ol >din cuv6ntul arab al,/"ol , alcoolG 3 suliman 4cut pe ba& de pulbere de
antimoniu, asemntor cu cel cunoscut sub numele de c6rm6&.
@2
Ku1ie D n4ram de aproape un metru ptrat.
++
O mie i una de nopi
.up stihurile acestea, copila rsturn ti#aia ,i ie,i tot prin locul pe
unde intrase, iar peretele buctriei se lipi la loc. =6nd roaba se tre&i
din le,in, v&u c tuspatru pe,tii se arseser ,i se 4cuser ne#ri ca de
crbune, ,i !,i &ise !n sineB 89racii pe,tiA Lici n3a !nceput btlia, ,i s3au
,i roco,itA? 7i pe c6nd ea se vicrea mai departe, iact c vi&irul se
ie,te din spate peste capul su ,i3i &iceB
D .u3i sultanului pe,tiiA
%ar roaba !ncepu s pl6n# ,i !i istorisi vi&irului pania ,i ce a urmat
din eaC iar vi&irul rmase uluit ,i #riB
D -sta chiar c este o poveste tare ciudatA
7i trimise s 4ie cutat pescarul ,i, odat pescarul adus, !i &iseB
D Trebuie numaidec6t s ni te !n4i,e&i cu patru pe,ti la 4el cu cei
pe care i3ai adus !nt6ia oarA
%ar pescarul se duse la balt, arunc nvodul ,i !l scoase !ndrt cu
patru pe,ti !n el, pe care !i lu ,i3i duse vi&irului. %ar vi&irul intr s3i dea
arpoaicei, spun6ndu3iB
D -puc3te s3i pui la pr(it de 4a cu mine, ca s vd ,i eu ce este
!n toat treaba astaJ
%ar arpoaica se apuc s #teasc pe,tii, ,i !i puse !n ti#aie la 4oc.
:r, nici nu apucar s se scur# bine c6teva clipite, c iact c
peretele se ,i crp, iar copila se ivi tot !n acelea,i haine ,i in6nd tot
a,a !n m6n smiceaua. 1n4ipse smiceaua !n ti#aie ,i #riB
D :, pe,tilor, o, pe,tilorA / mai inei 4#duiala cea vecheJ
%ar pe,tii !,i ridicar toi capetele ,i c6ntar laolalt stihurile acesteaB
(e,i vei sc"im)a vreo dat gndul,
Atunci i noi ni,l vom sc"im)aF
(ac,i vei ine &urmntul.
5i noi vom 1ace tot aaF
(ar de,ai s vrei s rupi orndul,
> vai i,amar de viaa ta.
1n clipita aceea, 7ehere&ada v&u &orii mi(ind ,i !,i curm vorbele
!n#duite.
Cnd1u cea de a aptea noapte, ea spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c, dup ce pe,tii !ncepur s
vorbeasc, 4eti,cana rsturn ti#aia ,i ie,i tot pe acolo pe unde intrase,
+E
O mie i una de nopi
,i peretele se lipi la loc. -tunci vi&irul se ridic ,i spuseB
D -ceasta3i o treab pe care chiar c n3a, putea s3o tinuiesc
sultanuluiA
Pe urm se duse la sultan ,i !i istorisi ce se petrecuse de 4a cu el.
%ar sultanul &iseB
D Trebuie s vd lucrul cu chiar ochiul meuA
7i trimise s 4ie cutat pescarul, ,i !i porunci s se !n4i,e&e cu patru
pe,ti la 4el cu cei dint6i, ,i !i ls pentru aceasta un rspas de vreme de
trei &ile. 7i pescarul se !ntoarse de#rab la balt ,i aduse numaidec6t
patru pe,ti. -tunci sultanul porunci s i se dea patru sute de dinariC ,i,
!ntorc6ndu3se spre vi&ir, !i spuseB
D Pre#te,te chiar tu, dinaintea mea, pe,tii ace,tiaA
%ar vi&irul rspunseB
D 1ndeplinesc ,i m supunA
-tunci puse s 4ie adus ti#aia dinaintea sultanului ,i r6ndui !n ea
pe,tii la pr(it, dup ce !i curi bineC apoi, odat pr(ii pe3o parte, !i
!ntoarse pe cealalt parte. 7i deodat peretele buctriei se crp ,i
6,ni pe acolo un arap asemenea unui bivol ca toi bivolii ori a vreunuia
dintre uria,ii din seminia lui -d
@5
C ,i inea !n m6n o crean# verde de
pomC ,i spuse cu un #las rspicat ,i cumplitB
D Pe,tilor, o, pe,tilorA / mai inei 4#duiala cea vecheJ
%ar pe,tii !,i ridicar capetele din ti#aie ,i spuserB
D .a, de bun seamA -a, de bun seamA
7i rostir laolalt !ntocmirea aceasta de stihuriB
(e,i vei sc"im)a vreodat gndul,
5i noi ni,l vom sc"im)a la 1elF
(e,i vei cinsti tot legmntul,
5i noi 8l vom cinsti cu 0elF
(ar de,ai s,ncalci cndva orndul,
!u vei scpa de la mcel7
Pe urm arapul veni la ti#aie ,i o rsturn cu crean#a, iar pe,tii
arser ,i se 4cur crbune ne#ru. -tunci arapul plec tot pe acolo pe
unde intrase. .up ce pieri de dinaintea ochilor lor a tuturor, sultanul
#riB
D -sta3i o treab despre care chiar c nu putem s pstrm tcere.
@5
Tribul -d, spun le#endele ,i Coranul, a 4ost nimicit de -llah din pricina nesupunerii lui
la credina mahomedan. -diii, con4orm tradiiei, aveau o statur de uria,i.
+2
O mie i una de nopi
.e altminteri, nu !ncape !ndoial, pe,tii ace,tia trebuie s aib o
poveste ciudat.
Porunci atunci s 4ie adus pescarul ,i, odat pescarul sosit, !i &iseB
D .e unde este pe,teleJ
El rspunseB
D .intr3o balt a4lat !ntre patru dealuri, dincolo de muntele care
str(uie,te cetateaA
%ar sultanul se !ntoarse spre pescar ,i !ntrebB
D =6te &ile se cer ca s a(un#i acoloJ
El rspunseB
D :, doamne, al nostru sultaneA Lu se cere dec6t o (umtate de
ceasA
%ar sultanul rmase tare uluit ,i porunci str(erilor s3l !nsoeasc pe
pescar tot atunci. %ar pescarul, tare !ncurcat, !ncepu s3l blesteme !n
#6nd pe e4rit. %ar sultanul ,i toi ceilali pornir ,i suir !ntr3un munte ,i
cobor6r !ntr3o sihstrie lar# pe care niciodat !n viaa lor nu o mai
v&user p6n atunci. %ar sultanul ,i o,tenii se minunau de !ntinderea
aceea #oal, a,ternut !ntre patru muni, ,i de tul acela !n care (ucau
pe,ti de patru culori osebiteB ro,ii, albi, #albeni ,i alba,tri. %ar sultanul
se opri ,i le spuse o,tenilor ,i tuturor c6i se a4lau de 4aB
D Este careva dintre voi care s 4i v&ut p6n acum lacul acesta !n
locul acestaJ
Ei rspunser cu toiiB
D :, nuA
7i sultanul &iseB
D Pe -llahA Lu am s m mai !ntorc !n cetatea mea ,i nu am s m
mai a,e& !n scaunul de domnie al !mpriei mele p6n ce nu voi a4la
adevrul despre acest lac ,i despre pe,tii din elA
7i le porunci o,tenilor s !mpresoare muniiC iar o,tenii a,a 4cur.
-tunci sultanul !l chem pe vi&ir. /i&irul acela era un crturar, om
!nelept, iscusit la vorb, dsclit !n toate ,tiinele. .up ce se !n4i,
dinaintea sultanului, sultanul !i &iseB
D -m de #6nd s 4ac un lucru ,i, dintru3nt6i, voi s i3l !n4i,e&B mi3a
venit !n minte s stau cu desv6r,ire sin#ur la noapte ,i s caut sin#ur
lmurirea tainei lacului ,i a pe,tilor lui. Tu, dar, ai s te aii la u,a
cortului meu ,i ai s le spui emirilor, vi&irilor ,i curtenilorB 89ultanul este
bolnav ,i mi3a dat porunc s nu las pe nimeni s intre la elA? 7i s nu
de&vluie,ti nimnuia ce mi3am pus de #6ndA
-,a c vi&irul nu avu cum s se !mpotriveasc. -tunci sultanul se
strvesti, !,i !ncinse sabia ,i se strecur departe de !nsoitorii si, 4ar a
+8
O mie i una de nopi
4i v&ut. 7i purcese s umble toat noaptea p6n dimineaa, 4ar de
oprire, p6n la vremea c6nd cldura, a(un#6nd prea tare, !l sili s se
odihneasc. .up care porni iar s umble c6t inu &iua toat, ,i3a doua
noapte p6n dimineaa. 7i iact c &ri !n deprtare ceva ne#ruC se
bucur ,i !,i &iseB 893ar putea s dau acolo de vreunul care s3mi
istoriseasc povestea lacului ,i a pe,tilor luiA? -propiindu3se de
ne#ureaa aceea, v&u c era un dm &idit numai din pietre ne#re,
!ntrit cu br6ie late de 4ier, ,i v&u c poarta avea un canat deschis, iar
cellalt !nchis. -tunci se bucur ,i, oprindu3se la poart, btu !nceti,orC
dar, neau&ind niciun rspuns, btu a doua oar, ,i3a treia oarC pe
urm, neau&ind rspuns, btu ,i a patra oar, ,i mult mai v6rtosC ,i
nimeni nu3i rspunse. -tunci !,i &iseB 8Lu mai !ncape !ndoial, saraiul
este pustiu.? -tunci, 4c6ndu3,i inim, p,i pe poarta saraiului ,i a(unse
!ntr3o !ncpere lun# de trecere. -colo, cu #las tare, #riB
D :, stp6ni ai saraiului, sunt un strin, un trector pe cale, ,i v cer
oleac de merinde pentru drumA
Pe urm !,i rosti iar,i cererea, !nc o dat ,i !nc o datC ,i,
neau&ind niciun rspuns, !,i !ntri inima ,i !,i !mbrbt su4letul, ,i p,i
mai departe p6n !n mi(locul saraiului. 7i nu #si acolo pe nimeni. .a
v&u c tot saraiul era a,ternut din bel,u# cu chilimuri ,i c !n mi(locul
curii dinluntru era un havu& str(uit de patru lei de aur ro,u ,i care
lsau apa s 6,neasc din #urile lor de mr#ritare strlucitoare ,i c6e
nestemateC de (ur !mpre(ur, era un potop de psri care nu puteau s
&boare a4ar din sarai, oprite de o mrea( mare ce se !ntindea pe
deasupra saraiului. %ar sultanul se minun de toate astea, da era
m6hnit c nu poate s #seasc pe nimenea care s3i poat de&vlui
!ntr3un s46r,it taina lacului, a pe,tilor, a munilor ,i a saraiului. Pe urm
,e&u (os, !ntre dou u,i, cu#et6nd ad6nc. 7i deodat au&i un pl6nset
slab, care venea ca dintr3o inim obidit, ,i au&i un #las dulce care
!n#6na !nceti,or stihurile acesteaB
A", nu mai sunt 8n stare s v supun, durerii
9edepsele amare mi se citesc pe 1a.
(in oc"ii mei i somnul i linitile pier,
.ar nopile,mi sunt al)e ca al)a diminea.
O1, dac de0nde&de i c"in n,ar mai veni,
5i gndurile dac nu s,ar mai 1ace spinii
Kai, 8ndurare7 Mcar putina de,a mai ti
Mireasma s1nt,a ti"nei i )lndul ei tain.
+9
O mie i una de nopi
5i mai cu seam dac a mai putea uita,
(e,a mai gsi un spri&in 8n viaa,mi pustiit7
Ci nu se mai aprinde 8n cale,mi nicio stea,
Gn negur se,a1und amara mea ursit.
=6nd au&i (elaniile acelea !n#6nate, sultanul se ridic ,i se !ndrept
spre locul de unde le au&ea venind. $si o u,, peste care at6rna o
perdea. Ridic perdeaua ,i, !ntr3o sal mare, v&u un t6nr ce st pe un
pat mare ,i !nalt de un cot. Era un t6nr 4rumos, cu boiul mldiu, druit
cu o vorb dulce ,i rpitoareC 4runtea !i era ca o 4loare, obra(ii, ca
tranda4irulC iar !n mi(locul unuia dintre obra(i avea o aluni ca un strop
de chihlimbar ne#ru, cum &ice poetulB
Suleget copilandru., i dulce7 !egru,i pr
>,att de negru,nct &ur,8mpre&ur
Se 1ace noapte. 5i, 8ntr,adevr,
(e 1runtea,i al), 1r de cusur,
Se luminea0 noaptea,ntunecat7
!,a tresrit un oc"i de om vreodat
(e,o )ucurie mai 8ntemeiat
Ca la vederea 1rumuseii lui.
En alt 1lcu pe lume,asemeni nu,i,
5i,l vei cunoate 1r ovial
(oar dup )eng"iul care 1ace "a0
9e tranda1irul lui de pe o)ra0,
Su) oc"i anume pus, ca o momeal.
)a vederea lui, sultanul se bucur ,i !i spuseB
D Pacea 4ie asupr3iA
%ar t6nrul urm a ,edea mai departe pe pat, !nve,m6ntat !n haina
lui de mtase btut cu &ara4irC ci, cu o (ale revrsat peste toat 4iina
lui, !i rspunse sultanului la binee ,i !i &iseB
D :, doamne, iart c nu pot s m ridicA
%ar sultanul !i &iseB
D :, 4lcule, luminea&3m despre povestea acestui lac ,i a pe,tilor
lui colorai, ,i tot a,a despre saraiul acesta ,i despre sin#urtatea ta ,i
despre pricina lacrimilor taleA
)a vorbele acestea, t6nrul vrs lacrimi !mbel,u#ate ce3i cur#eau
de3a lun#ul obra(ilor, iar sultanul se minun ,i &iseB
EM
O mie i una de nopi
D :, tinere, ce te 4ace s pl6n#iJ
%ar t6nrul rspunseB
D -u cum a, putea s nu pl6n#, c6nd sunt !n starea !n care suntJ
T6nrul !ntinse m6na ctre poalele cele lun#i ale hainei sale ,i le
ridic. 7i atunci sultanul v&u c toat (umtatea de (os a 4lcului era
din marmur, iar cealalt (umtate, de la br6u p6n la prul de pe cap,
era ca a unui om. 7i 4lcul !i spuse sultanuluiB
D -4l, o, doamne, c povestea cu pe,tii este un lucru ciudat care,
dac ar 4i scris cu acul pe colul dinluntru al ochiului, spre a 4i v&ut
de toi, ar 4i o !nvtur pentru cel ce ar cerceta3o cu luare3aminteA
7i 4lcul istorisi a,a povestea aceeaB
Povestea cu tnrul cel vrit i cu petii
-4l, a,adar, o, doamne al meu, c tatl meu a 4ost sultanul acestei
ceti. 1l chema *ahmud ,i era stp6n peste %nsulele Le#re ,i peste
ace,ti patru muni. Tatl meu a domnit ,apte&eci de ani, dup care s3a
stins !ntru mila -toatedttorului. .up moartea lui, am luat eu sultnia
,i m3am !nsurat cu 4iica mo,ului meu. %ar ea m !ndr#ea cu o dra#oste
at6ta de apri#, !nc6t, dac din !nt6mplare &boveam pe undeva
departe de ea, nu m6nca ,i nu bea nimic, p6n ce nu m vedea iar. 7i
,e&u sub ocrotirea mea vreme de cinci ani, p6n ce !ntr3o &i se duse la
hammam, dup ce poruncise buctarului s ne #teasc masa de
pr6n&. %ar eu intrai !n sarai ,i m culcai pe locul obi,nuit pe care m
culcam, ,i poruncii la dou dintre roabele mele s3mi 4ac v6nt cu un
v6nturar. -tunci una se a,e& la capul meu, iar cealalt la picioare. 7i
m cuprinse nesomnia, #6ndind la lipsa soiei mele, ,i nicio tihn nu se
mai lipi de mineB cci chiar dac ochiul meu se !nchisese, su4letu3mi sta
tot trea&A -tunci o au&ii pe roaba care !mi ,edea la cap cum !i spunea
celei care !mi ,edea la picioareB
D :, *assuda, ce tineree 4ar de noroc mai are ,i stp6nul nostruA
7i ce pcate pe capul lui s3o aib de soie pe stp6na noastr, viclean
,i nele#iuitA
%ar cealalt rspunseB
D Btu3le3ar -llah pe muierile stricate. = odrasla asta a des4r6ului
niciodat nu are s mai poat #si pe careva cu o 4ire a,a de bun ca a
stp6nului nostru, ea, care !,i petrece nopile prin 4elurite paturiA
%ar roaba care ,edea la cap rspunseB
D =hiar c stp6nul nostru trebuie s 4ie tare adormit, de nu ia
seama la 4aptele muierii luiA
E1
O mie i una de nopi
%ar cealalt &iseB
D Pi ce tot trncne,ti tu acoloJ -u poate stp6nul nostru s
prepun ce 4ace eaJ :ri poate socoti cumva c !l las ea s se
!nv6rteasc !n voieJ -4l, dar, c !ntotdeauna vicleana amestec ceva
!n pocalul pe care stp6nul nostru !l bea !n 4iecare sear, !nainte de a se
culcaB !i pune !n el ni,te ban(
@@
C ,i !l cu4und !n somn. 1n acea stare, nu
mai poate s ,tie nici ce se petrece, nici unde se duce ea, nici ce 4ace.
:r, dup ce !i d s bea vinul, ea se !mbrac ,i pleac, ls6ndu3l sin#ur,
,i lipse,te p6n3n &ori. =6nd se !ntoarce, !i arde sub nas ni,te mirosne,
,i el atunci se tre&e,te din somn.
=6nd au&ii, doamne, vorbele roabelor, !n ochii mei lumina se
preschimb !n ne#uri. 7i tare &bavnic vedeam apropiindu3se noaptea
spre a m a4la iar,i cu 4iica mo,ului meu, care se !ntoarse !ntr3un
s46r,it de la hammam. -tunci !ntinserm masa ,i m6ncarm vreme de
un ceas, !mbiindu3ne unul pe altul la butur, ca de obicei. .up care
cerui vinul pe care !l beam !n 4iecare sear, !nainte de a m culcaC iar
ea !mi !ntinse potirul. -tunci m 4erii cu #ri( s3l beauC da m pre4cui
a3l duce la bu&e, ca ,i !n alte daiC ,i !l vrsai !n crptura de sus a
ca4tanului, ,i3apoi pe clip pe dat m !ntinsei pe pat, pre4c6ndu3m
c dorm. %ar ea &ise atunciB
D .ormiA 7i nu te3ai mai tre&i !n veciA =, pe -llahA Tare mi3e
lehamite de tine, ,i mi3e sil p6n ,i de chipul tuC iar su4letul mi3e stul
de atin#erea cu tineA
Pe urm se scul, !,i puse hainele cele mai 4rumoase, se !nmiresm,
!ncinse o spad, deschise u,a de la sarai ,i plec. Eu atunci m sculai ,i
m inui dup ea, p6n ce ie,i din sari. 7i strbtu toate su"urile ,i,
p6n la urm, a(unse la porile cetii. -tunci le #ri porilor !ntr3o limb
pe care n3o pricepeam, ,i &voarele c&ur, ,i porile se deschiser, ,i
ea ie,i. %ar eu pornii pe urma ei, 4ar ca ea s m simt, p6n ce a(unse
pe o ridictur, alctuit din aruncturi de #unoaie, ,i la un bordei cu
o bolt deasupra, 4cut din lut arsC intr pe u,, iar eu m aburcai pe
bolt ,i m a,e&ai acolo sus, la p6nd. 7i iact3o c intr la un arap
ne#ru. -rapu3acela h6d avea bu&a de sus c6t o bu& de oal, iar bu&a
de (os, c6t !ns,i oalaC ,i am6ndou bu&ele !i at6rnau at6ta de (os, !nc6t
,ter#ea cu ele r6na de pe pietrele podelei. 7i era putred de boliC ,i st
tolnit pe un strat srac de paie de trestie de &ahr. =6nd !l v&u, 4iica
mo,ului meu srut pm6ntul !ntre m6inile luiC iar el slt capu3nspre
@@
Dan& >sau )ang+ 3 narcotic puternic, extras dintr3o specie de c6nep de #rdin
>=annabis sativaG, cunoscut !ndeob,te sub numele de ha,i,
E2
O mie i una de nopi
ea ,i3i #riB
D /ai de tine ,i de tineA .e ce3ai &bovit p6n la ceasul acestaJ %3am
po4tit pe arapii care s3au apucat s bea la vinauri ,i s3au !mpreunat cu
liubovnicele lor. 7i eu nu am vrut s beau, din pricina taA
Ea spuseB
D :, stp6ne al meu ,i dulceaa inimii mele, nu ,tii c eu sunt
mritat cu 4iul mo,ului meu ,i c mi3e sil p6n ,i de chipul lui, ,i c
mi3e #rea s stau cu elJ 7i3apoi, de nu mi3ar 4i 4ost 4ric s nu te vd
,i pe tine &ticnit, de mult a, 4i nruit cetatea din cre,tet p6n !n
temelii ,i a, 4i 4cut ca numai #lasul cucuvii ,i al ciorii s se mai audC
,i a, 4i mutat pietrele nruiturilor ht tocmai dincolo de muntele
=oca&
@+
.
-rapul rspunseB
D *ini, de&matoA :r, m (ur pe cinstea ,i pe !nsu,irile cele
voinice,ti ale arapilor, ,i pe !nt6ietatea noastr nemsurat mai presus
4a de cea a brbailor de neam alb, c dac !nc o dat, !ncep6nd din
&iua aceasta, ai s mai &bove,ti a,a, am s m scutur de prietenia cu
tine ,i nu am s3mi mai a,tern trupul peste trupul tuA :, v6n&toareo
vicleanA L3ai &bovit a,a dec6t ca s3i !ndestule&i !ntr3alte pri
po(arurile tale de muiere, o, stricato, o, tu cea mai ticloas dintre
muierile albeA
-,a !i istorisi sultanului 4eciorul de sultan. 7i urmB
=6nd au&ii ce3,i vorbiser ,i c6nd v&ui cu ochii mei ceea ce urm
!ntre ei doi, lumea se preschimb !n ne#uri dinaintea mea ,i nu mai
,tiui unde m a4lu. -poi 4iica mo,ului meu !ncepu s pl6n# ,i s se
(eluiasc, u#ilit !ntre m6inile arapului, ,i s spunB
D :, dra#ostea mea, o, 4rupt al inimii mele, nu te mai am dec6t pe
tineA .ac m alun#i, atunci e vai de mineA :, iubirea mea, o, lumin a
ochiului meuA
7i nu se mai opri din pl6ns ,i din ru#mini, p6n ce el nu o iert. Ea
atunci se scul bucuroas, se de&brc de toate hainele de pe ea, ,i de
ceac,iri, ,i rmase #oal de3a binelea. Pe urm spuseB
D :, stp6ne al meu, ai s3i dai ceva de m6ncare roabei taleJ
@+
Muntele Coca0 >sau mai corect, Muntele Ka1, !n persan N"a1+ 3 dup cosmo#ra4ia
mitolo#ic musulman din Evul *ediu, este un ,ir de muni de smara#d, care !ncon(ur
pm6ntul, conceput de 4orma unei 4ar4urii. Toi munii de pe pm6nt erau considerai ca
a4l6ndu3se !n le#tur cu muntele Pa4. Pe v6r4ul lui cel mai !nalt, se !nchipuia un vulcan.
=utremurele aveau loc atunci c6nd -llah se atin#ea de v6r4urile acestui munte. -lexandru
cel *are ar 4i !mpre(muit muntele =oca& cu un &id de netrecut.
E5
O mie i una de nopi
%ar arapul rspunseB
D 9alt capacul cratiei ,i ai s #se,ti !n crati o tocan 4cut cu
ni,te oase de ,oarece, pe care ai s3o !n4uleci de3ai s ro&i ,i oaseleC pe
urm ia oala ceea de colo ,i3ai s #se,ti !n ea ni,te bu&
@E
de butA
%ar ea se duse ,i manc, ,i bu, ,i se spl pe m6iniC pe urm se
!ntoarse ,i se culc l6n# arap pe paiele de trestie, #oal cu totul, ,i se
#hemui sub arap pe &drenele !mpuite.
=6nd v&ui toate 4aptele pe care le sv6r,ea 4iica mo,ului meu, nu
mai putui s m in ,i srii din v6r4ul ba#dadiei ,i m repe&ii !n odaie, ,i
luai spad, pe care o adusese 4iica mo,ului meu, hotr6t s3i omor pe
am6ndoi. 7i dintru3nt6i !l i&bii pe arap peste #6t, ,i #6ndii c3,i lepdase
su4letul.
1n clipita aceea, 7ehere&ada v&u &orii mi(ind ,i se opri s4ioas. %ar
c6nd lumina &ilei strluci, sultanul 7ahriar intr !n sala de (udee, ,i
divanul 4u !nesat de lume p6n la s46r,itul &ilei. Pe urm sultanul se
!ntoarse !n saraiul lui, iar .onia&ada !i &ise surorii saleB
D Irmea&, m ro# ie, povesteaA
Ea rspunseB
D .in toat inima ,i ca o cinstire datoratA
Aadar, cnd 1u cea de a opta noapte,
7ehere&ada urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c t6nrul cel vr(it i3a spus
sultanuluiB
%&bindu3l pe arap, spre a3i rete&a capul, i3am rete&at !ntr3adevr
bere#ata ; pielea ,i carnea ; ,i am socotit c l3am ucis, !ntruc6t a
horcit o horcitur lun# ,i cumplit. Fiica mo,ului meu, care dormea
ad6nc, se tre&i dup plecarea mea, lu spada pe care o puse la loc !n
teac, se !ntoarse acas la sarai ,i se culc !n patul meu, p6n
dimineaa. - doua &i de diminea, v&ui 4iica mo,ului meu c !,i taie
pletele ,i se !mbrac !n haine de moarte. Pe urm !mi spuseB
D :, 4iu al mo,ului meu, s nu m ceri cumva pentru ceea ce 4ac,
!ntruc6t iact c am a4lat c maic3mea a murit, taic3meu a 4ost ucis
!n r&boiul cel s46nt, unul dintre 4raii mei s3a prpdit !nepat de un
scorpion, ,i 4ratele cellalt a 4ost !n#ropat de viu sub prbu,irea unei
@E
Butur alcoolic, preuit de ne#ri
E@
O mie i una de nopi
cldiri. -,a !nc6t sunt !ndreptit s pl6n# ,i s m chinuiesc.
)a vorbele acestea, nu vrusei s art c a, ,ti ceva, ,i !i &iseiB
D F ce socoi, cci nu te opresc de la nimic.
%ar ea rmase !nchis !n (alea, !n lacrimile ,i !n d6rdora ei de durere
smintit, vreme de un an !ntre#, de la !nceput p6n la cellalt !nceput.
=6nd se !ncheie anul, !mi &iseB
D /reau s &idesc pentru mine !n saraiul tu un morm6nt boltit, ,i s
m !nchid acolo !n sin#urtate ,i !n lacrimi, ,i s3i dau numele de =asa
0elaniilorA
Eu !i rspunseiB
D F ce socoi tu de trebuinA
%ar ea !,i cldi =asa 0elaniilor ei, !ncununat cu o bolt ,i cuprin&6nd
un morm6nt ca o #roap. Pe urm !l aduse ,i !l puse acolo pe arap, care
nu era mort, dar care a(unsese tare bolnav ,i tare slbit, ,i care chiar c
nu mai putea s3i 4ie de nici o slu(b 4iicei mo,ului meu. .ar starea
aceea nu !l !mpiedica s bea !ntruna la vin ,i la bu&. %ar din &iua rnirii
lui, nu mai putea s vorbeasc, ,i tria a,a mai departe, !ntruc6t
sorocul lui nu venise. %ar ea, !n 4iecare &i intra la el sub bolt, !n &ori ,i
pe !nserate, ,i era cuprins l6n# el de potoape de lacrimi ,i de
nebunieC ,i !i da s bea buturi ,i m6ncruri terciuite. 7i nu conteni a
4ace a,a, dimineaa ,i seara, tot rspasul celui de al doilea an. %ar eu o
!n#duiam plin de rbdare toat vremeaC ,i !ntr3o &i, intr6nd la ea pe
nea,teptate, o #sii pornit pe pl6nsete ,i i&bindu3se peste obra(i ,i
rostind cu #las (alnic stihurile acesteaB
(e cnd te,ai dus, iu)ite, m,am si"strit de lume,
5i doar singurtatea 8mi sun 8n au0,
Cci nu mai e 8n stare s strige un alt nume
.nima mea, iu)ite, din clipa cnd te,ai dus.
(e te vei mai 8ntoarce, iu)itule, vreodat
La roa)a care su1let i trup i,a druit,
O, 1ie,i mil, strnge,i cenua lepdat,
5i,n amintirea vieii cu care te,a iu)it,
(,i linitea deplin de care n,avu parte,
5i sap,i tu mormntul, oriunde vei vroi,
!umai s 1ie,alturi de tine, ca i,n moarte
La pieptul tu s doarm iu)irea,i, pe vecii.
E+
O mie i una de nopi
5i glasul tu, a", glasul, aminte s,i aduc
(e numele cu care pe vremuri m striga,
5i,asupra gropii negre s,i c"eme vec"ea slug,
S,i vin la picioare precum venea cndva.
Ci, vai, atunci 0adarnic vei 8ntre)a mormntul
Su) care m va roade al vieilor clu.
C va r0)ate,a1ar doar sunetul, rs1rntul,
Al oaselor uscate, scrnind de dorul tu.
=6nd !,i isprvi (elania, !i spusei, cu sabia !n m6nB
D :, v6n&toareo, iact vorbele vicleniei care se leapd de
le#turile (uruite ,i calc !n picioare dra#osteaA
7i, ridic6nd m6na, m pre#team s3o i&besc, c6nd ea sri deodat ,i,
pricep6nd ast4el c 4pta,ul bete(irii arapului eram eu, se ridic dreapt
!n picioare ,i rosti ni,te vorbe pe care nu le !nelesei deloc, ,i &iseB
D Prin puterea vr(itoriei mele, -llah s te preschimbe (umtate !n
piatr ,i (umtate !n omA
7i tot atunci, doamne, a(unsei precum m ve&i. 7i nu mai putui s
m clintesc, nici s 4ac vreo mi,careC ast4el c nu sunt nici mort, nici
viu. .up ce m aduse !n starea aceasta, vr(i ,i cele patru insule ale
!mpriei mele ,i le preschimb !n munii cu lacul de la mi(locC iar pe
supu,ii mei !i preschimb !n pe,ti. .a asta nu e totA 1n 4iecare &i, m
schin#iuie,te ,i m biciuie,te cu o v6n de piele ,i !mi d o sut de
lovituri p6n la s6n#e. 7i apoi !mi pune de3a dreptul pe piele, pe sub
haine, o cma, de pr aspru care !mi cuprinde toat partea de sus a
trupuluiA
7i t6nrul, dup spusele acestea, !ncepu s pl6n# ,i rosti aceste
stihuriB
(reptatea,i ateptnd,o, (oamne,al meu,
5i &udecata,i. : Gmi sugrum durerea
5i,ndur 1r crcnire orice greu,
(e vreme ce aa 8i este vrerea.
(ar m s1resc de c"inuri, 1r vin,
5i numai tu mi,eti rmul alinat,
O, (oamne, ctre care se 8nc"in
9ro1etul nostru )inecuvntat.
EE
O mie i una de nopi
-tunci sultanul se !ntoarse spre t6nr ,i !i spuseB
D -i mai adu#at un ps la psurile meleA 7i ia spune3mi, unde se
a4l 4emeia aceeaJ
El rspunseB
D 1n morm6ntul !n care &ace arapul sub bolt. 9e abate pe la mine !n
4iecare &i. /ine la mine, m de&brac de haine ,i m bate cu o sut de
lovituri de bici, !n vreme ce eu pl6n# ,i ip, ,i nu pot s 4ac nicio
mi,care, ca s m apr. Pe urm, dup ce m pedepse,te ast4el, se
!ntoarce la ,i dimineaa, ,i seara, vinuri ,i buturi 4ierte.
9ultanul &iseB
D Pe -llahA :, nec(itule, se cade s3i dau un a(utor de pomenire ,i
s3i 4ac un bine care, atunci c6nd n3oi mai 4i, s se treac !n hrisoavele
cronicilorA
-poi sultanul urm s stea la tai4as cu el p6n la lsarea serii. Pe
urm se ridic ,i a,tept s vin ceasul de noapte al vr(itorilor. -tunci
se de&brc, !,i !ncinse palo,ul ,i porni spre locul unde se a4la arapul.
/&u acolo lum6nrile aprinse ,i 4anarele at6rnateC v&u ,i cuia cu
tm6ie, mirosnele ,i ali4iile. Pe urm se duse drept la arap, !l i&bi cu
palo,ul ,i !l omor!. -poi !l aburc !n spinare ,i !l &v6rli !n a4undul unui
pu, care se a4la !n sari. Pe urm se !ntoarse ,i se !mbrc !n hainele
arapului ,i se preumbl oleac pe sub bolt, v6ntur6nd !n m6n spad,
c6t era ea de lun#.
Peste un ceas, veni ,i vr(itoarea, de&mata, la t6nr. .e cum intr,
!l de&brc pe 4iul mo,ului ei ,i lu un bici ,i !ncepu s3l bat. El atunci
stri#B
D -uA -uA -(un#eA :s6nda mea e prea amarnicA :hA Fie3i mil de
mineA
Ea rspunseB
D .a ie i3a 4ost mil de mineJ *i3ai cruat tu iubitulJ LuA Ei na,
!ndurA
-poi puse pe el cma,a din pr de capr ,i a,ternu celelalte haine
peste cma,. .up care cobor! la arap, s3i duc pocalul cu vin ,i olul
cu ierburi 4ierte. 7i intr sub bolt, ,i pl6nse, ,i se (elui ip6ndB
D I4l I4A
7i &iseB
D :, stp6ne al meu, #rie,te3miA :, stp6ne al meu, vorbe,te cu
mineA
Pe urm rosti cu durere stihurile acesteaB
A", va mai ine, o, inima mea,
E2
O mie i una de nopi
Aceasta desprire,att de greaH
.ar dragostea cu care m,ai strpuns
!u,i oare c"inuit,ndea&unsH
A", pn cnd vei mai 1ugi de mine,
Lsndu,mi numai &ale i suspineH
(ac n,ai vrut dect s m uci0i,
-ii 1ericit, iu)iteA m,ai ucis7
Pe urm i&bucni !n hohote de pl6ns ,i iar,i spuseB
D :, stp6ne, vorbe,te3mi, ca s te audA
-tunci arapul >cel !nchipuitG !,i puse limba de3a cruci,elea ,i !ncepu
s !n#6ne dup rostirea arapilor, ,i #riB
D 'ohA 'ohA Lu este trie ,i putere dec6t !ntru a(utorul lui -llahA
=6nd au&i vorbele >dup at6ta amar de vreme de c6nd arapul nu mai
vorbiseG, 4emeia scoase un ipt de bucurie ,i le,inC ci !,i veni !n 4ire ,i
spuseB
D :hA %act c stp6nul meu s3a vindecatA
-tunci sultanul !,i pre4cu #lasul ,i3l 4cu tare slab ,i &iseB
D :, stricatoA Lu e,ti vrednic s3i #riescA
Ea &iseB
D Pentru ce oareJ
El rspunseB
D Pentru c !n 4iece &i nu 4aci altceva dec6t s3l pedepse,ti pe soul
tu, iar el s ipe ,i s stri#e dup a(utor, de mi se duce somnul pe
toat noaptea p6n dimineaa. %ar soul tu nu contene,te s i se
roa#e ,i s3i cear !ndurare, !nc6t #lasul lui !mi alun# somnul. Fr
chinurile astea, de mult vreme mi s3ar 4i !ntors puterile. 7i chiar
aceasta3i pricina care m opre,te a3i rspunde.
Ea spuseB
D -tunci, dac !mi porunce,ti a,a, am s3l slobo&esc din starea !n
care se a4lA
%ar sultanul &iseB
D .aA 9lobo&e,te3l ,i !ntoarce3ne lini,teaA
Ea spuseB
D -scult ,i m supunA
Pe urm se ridic ,i ie,i de sub bolt. %ntr !n altar, lu un #van de
aram plin cu ap ,i rosti deasupra lui ni,te vorbe vr(itore,ti. 7i apa
!ncepu s 4iarb ca ap 4iart !ntr3un ceaun. -tunci !l stropi cu ap pe
t6nr ,i rostiB
D Prin puterea vorbelor rostite, te de&le# s ie,i din !n4i,area
E8
O mie i una de nopi
aceasta spre a lua iar,i !n4i,area ta cea dint6iA
7i t6nrul se scutur ,i se scul !n sus pe picioarele lui, ,i se bucur
de slobo&irea sa, ,i stri#B
D *rturisesc c nu este alt .umne&eu dec6t -llah, iar *ohamed
este pro4etul lui -llahA Binecuv6ntarea ,i pacea lui -llah 4ie asupra3iA
Pe urm ea spuseB
D .u3te ,i s nu mai dai pe3aici, c altminteri te voi omor!A
7i3l scuip !n ochi. -tunci el plec de dinaintea ei. %ar ea se !ntoarse
la bolt ,i cobor! !n ea ,i spuseB
D :, stp6ne al meu, ridic3te s te vdA
%ar el, tare slab, spuseB
D :hA L3ai 4cut !nc nimicA Lu mi3ai dat !ndrt dec6t numai o
parte din tihn, da n3ai curmat pricin de cpetenie a tulburrii meleA
%ar ea &iseB
D :, inima mea, care3i pricin de cpetenieJ
El spuseB
D Pe,tii din lac, cei care nu sunt dec6t locuitorii cetii de odinioar
,i ai celor patru insule de mai !nainte, ,i care nu mai contenesc s3,i
salte capul din ap ,i s3,i arunce blestemele !mpotriva mea ,i a ta, ,i3
acesta3i temeiul care nu m las s3mi capt puterile. %i rm6ne,
a,adar, s3i de&le#i. 7i3atunci vei putea s vii ,i s m iei de m6n ,i s
m a(ui s m scol, !ntruc6t e ne!ndoielnic c are s mi se !ntoarc
sntateaA
=6nd au&i vorbele sultanului, pe care 4emeia !l lu drept arapul su,
!i spuse, bucuroasB
D :, stp6ne al meu, vrerea ta o pun pe capul ,i !n ochiul meuA
@2
7i, rostindB 81n numele lui -llahA?, se ridic voioas ,i plec !n 4u# ,i,
c6nd a(unse la lac, lu un pic de ap ,iO
1n clipita aceea, 7ehere&ada v&u dimineaa mi(ind ,i, cuminte, se
opri din povestit.
Cnd 1u cea de a noua noapte ea urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c atunci c6nd vr(itoria a luat un
pic de ap din lac ,i a rostit deasupra3i ni,te vorbe tainice, pe,tii au
!nceput s se &bat ,i s ridice capetele ,i se preschimbar iar,i !n 4ii
@2
Expresia 8o pun pe capul ,i !n ochiul meuH re4lect obiceiul protocolar musulman, dup
care orice porunc scris sau orice act scris se duce la ochi ,i la 4runte, spre a ilustra prin
acest #est mrturia de supunere absolut.
E9
O mie i una de nopi
ai lui -dam, chiar !n clipita aceea, iar vra(a care !i inea pe locuitorii
cetii se de&le#. %ar cetatea se pre4cu !ntr3o cetate !n4lorit, cu
su"uri bine cldite, ,i 4iecare locuitor !ncepu s3,i !ndeplineasc
meseria lui. %ar munii se pre4cur !n insule, ca mai !nainte. .up care
nevasta cea t6nr se !ntoarse numaidec6t la sultan, tot cu credina c
sultanul este arapul, ,i !i spuseB
D :, inima mea, d3mi m6na ta mrinimoas ca s3o srutA
7i sultanul rspunse cu #las mocnitB
D /ino l6n# mineA
Ea se duse. 7i deodat el !n,4ac palo,ul cel stra,nic ,i !i strpunse
pieptul at6ta de nprasnic, !nc6t v6r4ul palo,ului ie,i prin spinareC pe
urm o mai i&bi o dat ,i o despic !n dou (umti. =6nd s46r,i, ie,i
a4ar ,i !l #si pe t6nrul cel vr(it care !l a,tepta !n picioare. -tunci
sultanul !l 4iritisi cu bucurie c scpaseC iar t6nrul !i srut m6na ,i !i
mulumi din toat inima. -poi sultanul !i &iseB
D /rei s rm6i !n cetatea ta ori s vii cu mine !n cetatea meaJ
7i t6nrul !i spuseB
D :, doamne al vremilor, ,tii tu c6t deprtare este de aici p6n la
cetatea taJ
7i sultanul &iseB
D .ou &ile ,i (umtate.
-tunci t6nrul !i spuseB
D :, *ria Ta, dac dormi, tre&e,te3teA .e aici, ca s a(un#i la
cetatea ta, vei bate un an !ntre#, cu voia lui -llahA 1ntruc6t, dac ai
venit aici !n dou &ile ,i (umtate, a 4ost pentru c aceast cetate era
vr(it. 7i3apoi, o, *ria Ta, eu nu m voi mai despri de tine nici at6ta
c6t ai clipi din ochiA
%ar sultanul se bucur de vorbele lui ,i &iseB
D *rire lui -llah, carele a binevoit s te scoat !n calea meaA =ci
de aci !nainte e,ti 4iul meu, !ntruc6t -llah p6n acuma nu mi3a hr&it
niciun copilA
-tunci se aruncar unul la pieptul celuilalt ,i se bucurar p6n peste
mar#inile bucuriei. -poi purceser la drum p6n la saraiul sultanului cel
t6nr, care 4usese vr(it. 7i sultanul cel t6nr ddu de ,tire mai3marilor
din !mpria sa c urma s plece !ntr3un s46nt ha#ial6c la *ecca.
-tunci i se 4cur toate pre#tirile de trebuin. -poi el ,i sultanul
plecar, ,i inima sultanului ardea dup cetatea sa, !ntruc6t lipsise din
ea vreme de un an. Purceser, a,adar, la drum, av6nd cu ei cinci&eci de
2M
O mie i una de nopi
mameluci
@8
!ncrcai cu pe,che,uri de druit. 7i nu contenir din
drumeit vreme de un an !ntre#, p6n ce a(unser !n prea(ma cetii
sultanului. -tunci vi&irul ie,i cu o,tenii !n !nt6mpinarea sultanului, dup
ce !,i pierduse nde(dea c !l va mai vedea vreodat. %ar o,tenii venir
,i srutar pm6ntul dinaintea sultanului, ,i !i urar bun venit. -tunci
sultanul intr !n sarai ,i ,e&u !n scaunul su domnesc. Pe urm !l chem
pe vi&ir ,i !i !mprt,i toate c6te i se !nt6mplaser. .up ce vi&irul lu
,tire despre povestea t6nrului, !i aduser 4iritisiri pentru slobo&irea ,i
m6ntuirea lui.
-st timp, sultanul milui o mulime de in,iC pe urm !i spuse vi&iruluiB
D F s3mi vin de#rab pescarul care mi3a adus pe vremuri
pe,tele.
%ar vi&irul trimise s 4ie cutat pescarul care 4usese pricina i&bvirii
locuitorilor din cetate. %ar sultanul !l po4ti s vin mai aproape de *ria
9 ,i !i drui ca4tane 4alnice, ,i !l !ntreb dac are copiiC iar pescarul !i
spuse c are un biat ,i dou 4ete. -tunci sultanul se !nsur cu una
dintre cele dou 4ete, iar t6nrul se !nsur cu cealalt. Pe urm sultanul
!l opri pe tatl lor l6n# sine ,i !l c4tni cpetenie peste toi same,ii
vistieriei. -poi !l trimise pe vi&ir !n cetatea t6nrului, a,e&at !n %nsulele
Le#re, !l c4tni sultan peste acele insule ,i3i trimise cu el ,i pe cei
cinci&eci de mameluci, care !l !nsoiser mai !nainte pe el !nsu,i, ,i
trimise ,i o mulime de ca4tane 4alnice pentru toi emirii. -tunci vi&irul !i
srut m6inile am6ndou ,i ie,i s plece. %ar sultanul ,i t6nrul urmar
s triasc laolalt. =6t despre pescar, a(uns cap peste toi same,ii
vistieriei, se !mbo#i pe deplin ,i a(unse omul cel mai bo#at de pe
vremea sa. %ar cele dou 4ete ale lui a(unser soii de sultani. 7i !n
starea aceea se ,i sv6r,ir din viaA
7i, urm 7ehere&ada, s nu socotii c povestea aceasta ar 4i mai
minunat dec6t cea cu hamalul.
POVE/TEA -U &AMA0U0 I -U -E0E T4EI -OPI0E
4ost odat, !n cetatea Ba#dadului, un ins care era ne!nsurat ,i care
era hamal. -
1ntr3o bun &i, pe c6nd st !n su", re&emat alene de samarul lui, se
@8
Mameluc >!n arab marnluc , 8cel ce este !n stp6nirea cuiva, robHG D osta, clare din
corpul de #ard al unui sultan.
21
O mie i una de nopi
opri dinainte3i o 4emeie !n4,urat !n i&arul
@9
ei din mtase de la
*ossul
+M
, presrat cu buburu&e de aur ,i cptu,it cu atla&, !,i slt
oleac ia,macul
+1
de pe 4a ,i, de dedesubt, se ivir ni,te ochi ne#ri cu
#ene lun#i, ,i cu ce pleoapeA 7i era subire ,i sule#et, desv6r,it ca
soi. Pe urm !i spuse cu dulceaa #lsuirii eiB
D :, hamalule, ia3i samarul ,i vino dup mineA
%ar hamalului, 4ermecat cu totul, nu3i venea s dea cre&are vorbelor
au&iteC ci !,i lu co,ul ,i porni dup copil, care se opri !ntr3un s46r,it la
u,a unei case. Btu !n u, ,i numaidec6t un nusran
+2
cobor! ,i !i c6ntri
4eti,canei, pentru un dinar, o msur de msline, pe care ea o puse !n
samar, spun6ndu3i samara#iuluiB
D %a asta ,i ine3te dup mineA
7i hamalul stri#B
D Pe -llahA =e &i binecuv6ntatA
7i !,i lu co,ul ,i o urm pe copil, care se opri apoi dinaintea tarabei
unui ne#utor de pometuri ,i cumpr mere siriene,ti, #utui
osmanl6i
+5
, piersici de la :man, iasomii de la -lep, nu4eri albi de la
.amasc, harbu(i de la Lil, lm6i misrene,ti
+@
, chitre sultanl6i
++
, boabe
de mirt, 4lori de hennea
+E
, dediei s6n#erii, topo3ra,i, 4lori de rodie ,i
&arnacadele. 7i le puse pe toate !n samarul hamalului ,i spuseB
D %a3le !n spinareA
%ar el le lu ,i porni dup ea, p6n ce a(unse dinaintea unui mcelar,
cruia 4ata !i spuseB
D Taie &ece artale
+2
de carne.
@9
.0arul este un voal mare cu care 4emeile musulmane se !n4a,urau din cre,tet p6n !n
tlpi atunci c6nd ie,eau pe strad.
+M
*ossul 3 ora, ridicat pe ruinele 4ostei ceti Linive. %n Evul *ediu, *ossulul era un
centru economic de&voltat, vestit, mai cu seam, pentru estoriile sale.
+1
.amac , vl subire cu care 4emeile musulmane !,i acopereau 4aa atunci c6nd ie,eau
pe strad.
+2
!usran , denumirea pe care musulmanii o dau unui cre,tinC traducerea termenului ar 4i
8na&areeanH.
+5
Nutui osmanli , #utui turce,ti, mari.
+@
Misreneti , de =airo >*isr 4iind vechea denumire a ora,ului =airoG.
++
Sultanli D sultanine >adic de cea mai bun calitateG.
+E
$ennea >sau "ene, !n arab "inna+, arbustul tropical )aQsonia inermis, din 4amilia
)Rthariaceelor, din 4run&ele ,i din scoara cruia se extr#ea o vopsea pentru colorarea !n
ro,u sau !n #alben a prului, brbii, palmelor, tlpilor, un#hiilor. %n mod curent, termenul
se 4olose,te pentru denumirea acestui extract sub 4orm de pulbere.
+2
Artal >de la ratl sau ritl+ , msur de #reutate, variind, dup locuri ,i epoci, !ntre dou ,i
douspre&ece uncii >aproximativ o (umtate de "#G.
22
O mie i una de nopi
*celarul tie cele &ece artaleC iar ea le !n4,ur !n 4oi de banan, le
puse !n samar, ,i spuseB
D %a3le, o, hamaluleA
El le aburc !n spinare ,i porni dup ea, spre a se opri dinaintea unui
ne#utor de mi#dale, de la care copila t6r#ui tot soiul de mi#dale ,i
spuseB
D %a3le ,i hai dup mineA
%ar el lu co,ul ,i porni dup ea, p6n dinaintea prvliei unui
co4etarC acolo 4ata cumpr o tabl pe care o umplu cu toate c6te avea
ne#utorulB acadele de &ahr cu unt, !mpletite ,i rsucite, #o#o,i calde
!nmiresmate cu mu,c
+8
,i umplute cu dulceuri, co4eturi numite sabun
+9
,
plcinte, turte dulci cu lm6ie, baclavale, &umaricale numite mu,abac
EM
,
coluna,e coapte !n &ahr numite lu"met3el3"adi
E1
,i altele numite
assabih3Neinab
E2
, 4cute cu unt, cu miere ,i cu lapte. Pe urm puse
toate aceste soiuri de bunturi pe tabl ,i puse tablaua pe samar.
-tunci samara#iul &iseB
D .ac mi3ai 4i spus de la !nceput, a, 4i venit cu un cat6r, spre a
!ncrca toate asteaA
%ar ea &6mbi a r6de la vorbele lui. Pe urm se opri la un ne#utor de
par4umuri ,i cumpr &ece 4eluri de apeB ap de tranda4iri, ap de 4lori
de portocal ,i !nc multe alteleC mai lu ,i o msur de buturi
ameitoareC cumpr tot a,a ,i un stropitor de ap de tranda4iri
!nmiresmat cu mosc, #rune de tm6ie tare, lemn de aloe, chihlimbar
cenu,iu ,i moscC lu, !ntr3un s46r,it, ni,te lum6nri de cear de
-lexandriaC puse totul !n samar ,i spuseB
D %a co,ul !n spinare ,i vino dup mineA
%ar el lu samarul ,i o urm cu povara !n spinare, p6n ce han6ma
E5
cea t6nr a(unse la un sarai 4alnic cu o curte lar# !nspre #rdina din
spateC era tare !nalt, ptrat la !n4i,are ,i semeC u,a avea dou
canaturi de abanos, !mpodobite cu sol&i de aur ro,u.
Feti,cana se opri la u, ,i btu !nceti,orC ,i u,a se deschise din cele
+8
Musc , aici, nuc de muscadier >un arbore sau arbust tropicalG 4olosit ca mirodenie >a
nu se con4unda cu moscul, substan odorant produs de #landele abdominale ale unei
cervideeG.
+9
Sa)un , un 4el de biscuii.
EM
Mua)ac >!n traducereB 8des4atul #6tuluiHG 3 un 4el de sarailie.
E1
Lu/met,el,/adi >!n traducereB 8!n#hiitoarea cadiuluiHG un 4el de plcinte.
E2
Assa)i",Oeina) >!n traducereB 8pieptenele NeinabeiHG 3 #o#o,i lun#uiee.
E5
$anma >!n limba arabG 3 doamn, 4emeie de ori#ine nobil sau soie de !nalt
demnitar.
25
O mie i una de nopi
dou canaturi ale ei. 'amalul se uit atunci la cea care deschise u,a ,i
v&u c era o copil cu trup &ari4 ,i subietic, chiar ca un tipar !n ce
prive,te s6nii #o#onei ,i !mbolditori, !n ce prive,te dr#l,enia, nurii
,i 4rumuseea ei, ,i !n toate desv6r,irile boiului ,i ale clcturiiC 4runtea
!i era alb ca lucirea dint6i a lunii pline, ochii ca ochii #a&elelor,
spr6ncenele ca un ptrar de lun la vremea ramadanului
E@
, obra(ii ca
bu(orul, #ura ca pecetea3lui39oleiman
E+
C chipu3i ca luna plin la rsritul
ei, s6nii cei doi ca dou rodii #emeneC c6t despre p6ntecul ei t6nr ,i
mldiu, ,i unduitor, se ascundea sub haine ca o scrisoare scump !n
sulul care o cuprinde.
1nc6t, la vederea ei, hamalul simi c3i &boar minile, iar co,ul era
s3i cad de pe spinareC ,i !,i &iseB 8Pe -llahA 1n viaa mea n3am avut o
&i mai binecuv6ntat dec6t &iua de a&iA?
-tunci 4ata cea t6nr, portria, st6nd tot !nluntrul casei, spuse
surorii ei, cea care 4cuse t6r#uielile, ,i hamaluluiB
D %ntraiA 7i intrarea s v 4ie lar# ,i bunA
-tunci intrar ,i a(unser !ntr3o sal lar#, ce d spre curtea
luntricC sala era !mpodobit toat cu chilimuri de mtase ,i de &ara4ir
,i plin cu lucruri iscusit lucrate ,i !nvr6state cu ochiuri de aur ,i cu
oluri, ,i cu (euri cioplite, ,i cu perdele, ,i cu dulapuri de haine
4rumoase. 1n mi(locul slii se a4la un crivat de marmur, btut cu
mr#ritare sclipitoare ,i cu nestemateC deasupra crivatului era !ntins
un polo# de atla& ro,u, iar pe crivat ,edea o copilandr minunat, cu
ni,te ochi babilonici
EE
, cu lin trup drept ca litera ale4
E2
, ,i cu un chip
at6ta de 4rumos, !nc6t umplea de tulburare soarele cel luminos. Era ca
o stea strlucitoare, ,i !ntr3adevr ca o han6m de neam !nalt arbesc,
dup spusa poetuluiB
Acel ce 8i asemuie 1ptura
Cu,o mldioasa ramur su)ire
Gn van, copilo, 8i mai )ate gura,
Cci tu eti 1r de asemuireA
!u are sor 1iina,i mldioas,
E@
Pamadan sau rama0an >din rammad "arr. 8ar,iH, 8do#oareHG 3 cea de a noua lun din
calendarul arab, lun !n care musulmanii postesc de la rsritul p6n la apusul soarelui.
E+
9ecetea,lui,Soleiman >9olomonG 3 plant cu 4lori ,i 4ructe ro,ii 4oarte 4rumoase, din
4amilia liliaceelor, numit ,i coada3coco,ului >PolR#onatum o44icinalisG.
EE
=etatea Babilonului era considerat de arabi ca patria ma#ieiC 8babilonicH, pentru ei,
!nsemna, a,adarB 84ermectorH, 8seductorH.
E2
Litera ale1, prima liter din al4abetul arab, se scrie ca o linie vertical ,i subire.
2@
O mie i una de nopi
!ici trupul tu un 1rate pe potriv.
.ar ramura, orict e de 1rumoas,
!umai 8n pom e,n totului 0ari1,
9e cnd tu, prea1rumoaso, eti oricum
-r perec"e su) slvitul soare,
.ar "aina ce te,ascunde,i ca un 1um,
Care te 1ace mai ispititoare.
-tunci copil de pe pat se ridic, 4cu c6iva pa,i, spre a veni !n
mi(locul slii l6n# surorile ei, ,i le spuseB
D =e stai a,a nemi,cateJ )uai povara din c6rca hamalului.
-tunci cea care t6r#uise veni dinaintea hamalului, portria trecu la
spatele lui ,i, a(utate de cea de a treia sor a lor, !l u,urar de povar.
-poi scoaser tot ceea ce se a4la !n samar, r6nduir 4iecare lucru la
locul lui, !i pltir doi dinari hamalului ,i !i spuserB
D -rat3i cea4a ,i du3te, o, hamaluleA
7i hamalul se uit la 4ete ,i !ncepu s se minune&e de 4rumuseea lor
,i de desv6r,irile lor, ,i #6ndi c nu mai v&use vreodat ceva
asemenea. 7i lu seama c nu se a4la !n casa aceea nici un brbat. -poi
v&u toate buturile, toate poamele, toate 4lorile !nmiresmate ,i toate
celelalte bunturi c6te se a4lau acolo, ,i se minun p6n peste
mar#inile minunrii, ,i nu avu niciun !ndemn s plece.
-tunci cea mai mare dintre 4ete !i &iseB
D =e ai de nu te clinte,tiJ 9ocoi plata prea sracJ 7i se !ntoarse
spre sora ei, cea care 4cuse t6r#uielile, ,i !i &iseB
*ai d3i ,i al treilea dinar.
7i hamalul spuseB
D Pe -llah, o, stp6nele mele, plata de obicei nu este dec6t de dou
(umti de dinarA 7i nu am #sit nicidecum srac plata de3acum. .a
inima ,i luntrul 4iinei mele se &bucium din pricina voastr. 7i m
!ntreb cum poate s 4ie viaa voastr, de vreme ce stai sin#ure ,i nu
avei aici nici un brbat, care s v in tovr,ie brbteasc. -u voi
nu ,tii c un minaret nu e chiar nimic, dec6t atunci c6nd este unul
dintre cele patru minarete ale unei #eamiiJ :r, o, stp6nele mele, voi
nu suntei dec6t trei ,i v lipse,te cel de al patruleaA 7i ,tii ,i voi c
4ericirea 4emeilor nu a(un#e desv6r,it dec6t l6n# brbaiA 7i, cum
spune poetul, o !mbinare de sunete nu poate s 4ie c6ntec dec6t !ntr3o
!nsoire de mcar patru soiuri de scule laolaltB o harp, o lut, o
cob& ,i un 4laut. :r, o, stp6nele mele, voi nu suntei dec6t trei ,i v
lipse,te scula cea de3a patra, 4lautul, care s 4ie un brbat !nelept, plin
2+
O mie i una de nopi
de inim ,i de duh, me,ter iscusit ,i ,tiutor a pstra o tainA
%ar 4eti,canele !i &iserB
D Pi, tu nu ,tii, hamalule, c noi suntem 4ete 4ecioareJ 1nc6t tare ne
este 4ric a ne da pe m6na vreunui palavra#iu. = l3am citit pe poetul
care spuneB
-erete,te de,orice destinuire,
C taina spus,aduce pgu)ire7
)a vorbele acestea, hamalul stri#B
D * (ur pe viaa voastr, o, stp6nele meleA Eu sunt un brbat
!nelept, de temei ,i de credin, care a citit cri ,i a rume#at cronicileA
Lu povestesc dec6t lucruri dulci ,i tinuiesc cu #ri(, 4r a plvr#i,
toate lucrurile (alnice. 1n toate !mpre(urrile, m port dup spusa
poetuluiB
5tie pstra o tain doar omul 1r pat,
(oar omul,om 8i ine 8ntreag o 1gad.
Gn mine orice tain rmne 1erecat,
Ca 8ntr,o cas,nc"is su) stranic lcat,
Cu ua cetluit i c"eia aruncat.
-u&ind stihurile hamalului ,i toate stro4ele pe care le spuse, ,i
!ntocmirile lui poetice,ti, 4etele se !ndulcir bine de totC ,i, numai din
pre4ctorie !i &iserB
D Tu ,tii, o, hamalule, c am cheltuit pentru saraiul nostru o
mulime de #albeni. -i tu oare cu ce s ne desp#ube,tiJ 1ntruc6t nu
te3am po4ti s stai cu noi dec6t cu !nvoiala, din parte3i, de a plti cu
aur. :ri nu i3e a rm6ne la noi, a ne 4i tovar, la but ,i mai cu seam
a ne 4ace s stm tre&e toat noaptea, p6n la ivirea &orilor pe chipurile
noastreJ
Pe urm, cea mai mare dintre 4ete, stp6na casei, adu#B
D = dra#ostea 4ar de ar#ini nu poate s slu(easc de dreapt
msur !n cumpna tere&ieiA
%ar portria &iseB
D .ac nu ai nimic, du3te 4ar nimicA
7i, !n clipita aceea, 4ata care 4cuse t6r#uielile lu cuv6ntul ,i #riB
D :, surorile mele, destulA 1ntruc6t, pe -llahA Flcul acesta nu ne3a
!mpuinat cu nimic &iuaA 7i3apoi ar 4i putut s 4ie altul, care s nu 4i avut
at6ta rbdare 4a de noi. 7i apoi tot ce i s3ar cdea ca plat, m le# s
2E
O mie i una de nopi
pltesc eu !n locul lui.
-tunci hamalul se bucur p6n peste poate ,i !i spuse celei ce 4cuse
t6r#uielileB
D Pe -llahA =el dint6i c6,ti# al &ilei numai ie i3l datore&A
-tunci tustrele !i &iserB
D :, hamalule, rm6i, a,adar, aici, ,i 4ii !ncredinat c ne vei 4i
precum capul ,i ochiul nostruA
Pe dat, cea care 4cuse t6r#uielile se ridic ,i se !ncinse peste
mi(loc. Pe urm or6ndui pocalele, strecur vinul, pre#ti locul de
petrecere chiar l6n# havu&ul de ap ,i puse dinaintea lor toate c6te
puteau s le 4ie de trebuin. Pe urm aduse vinul, ,i toat lumea ,e&u
(osC iar hamalului, !n mi(locul 4etelor, i se prea c visea& !n somn.
-tunci 4ata care 4cuse cumprturile lu cara4a cu vin, umplu
pocalul ,i !l bu, ,i !nc o dat, ,i !nc o dat. Pe urm umplu iar,i
pocalul ,i !l trecu surorilor ei, pe urm hamalului. %ar hamalul rosti !n
stihuriB
Dea vinul7 Ca el e i0vorul
(e )ucurii i veselii.
>l este tmduitorul
La rele i nevolnicii.
Cel care,l )ea 8i uit dorul
5i prinde proaspete trii
!u,i om care s,l )ea vreodat
-r,a,i simi din temelii
-iina,ntreag tul)urat
5i vrednic de g"iduii.
Gn el e 1ericirea toat
5i saiul dragostei : s tii7
7i srut m6inile celor trei 4ete ,i #oli pocalul. Pe urm se duse l6n#
stp6na casei ,i !i &iseB
D :, stp6na mea, sunt robul, lucrul ,i avutul tuA
7i rosti !n cinstea ei un stih al poetuluiB
La ua ta ateapt ro)ul oc"ilor ti,
Cel mai supus din ro)ii ti supui,
Ce 8i cunoate )ine rvnitele vpi,
5i,ntreaga,i drnicie i,o,nseamn la r)u&.
5i tie ro)u,acesta, rpus de crudul dorF
22
O mie i una de nopi
Dunvoina toat cu care i,e dator.
-tunci ea !i spuseB
D Bea, o, prietene al meuA 7i butura s3i 4ie priincioas ,i de dulce
mistuireA 7i s3i dea puteri pe calea adevratei sntiA
-tunci hamalul lu pocalul, srut m6na 4etei ,i, cu #las cald ,i
unduitor, c6nt molcom stihurile acestea ale poetuluiB
L,am dat iu)itei mele un vin., strlucitor
9recum lumina din o)ra&ii eiA
O)ra&ii,i ca un 1oc dogortor
Cum numai o npad de scntei
Ar arde,atta de mistuitor.
9rea c s,ar 1i,nduplecat s,l )ea,
5i mi,a grit, r0nd cu gur toatA
BCum de socoti tu, oare, c,a putea
S,mi )eau lumina din o)ra&i vreodat,
O)ra&ii s mi,i )eau sor)ind din eaHC
>u, spunA BDea, o, lumin, soar)e,l rar7
C,n vinu,acesta,s lacrimile mele7
Poeaa lui e sngele meu c"iar7
.ar a)urul lui, cu arome grele,
> su1letu,mi ce i,l aduc 8n dar7C
-tunci 4eti,cana lu pocalul de la hamal, !l duse la bu&e, pe urm
trecu l6n# sora ei. 7i !ncepur s dnuiasc, s c6nte ,i s se
!ncunune cu 4loriC ,i !n toat vremea asta, hamalul le lua !n brae ,i le
str6n#eaC ,i una !i spunea #hidu,ii, alta !l tr#ea spre ea, iar cea de a
treia !l !mpodobea cu 4lori. .up ce vinul se !nstp6ni de3a binelea,
copila portri se scul, se despuie de toate hainele de pe ea ,i
rmase #oal cu totul. Pe urm se arunc !n havu&ul cu ap ,i !ncepu
s se (oace cu apaC pe urm lu ap !n #ur ,i !l stropi pu4nind pe
hamal. -poi !,i slt !n sus ,i m6inile ,i picioarele ,i ls apa s cur#
peste tinereea ei 4ra#ed. Pe urm ie,i din ap ,i se arunc la pieptul
hamalului ,i, !ntin&6ndu3se pe spate, 4cu un semn ,i !ntrebB
D :, inima mea, ,tii cum se cheam aceastaJ
%ar hamalul rspunseB
D 'aA 'aA 'aA .e r6nd, se cheam casa milelorA
-tunci ea stri#B
D KuhA KuhA .a nu i3e ru,ineJ
28
O mie i una de nopi
7i !l lu de #6t ,i !ncepu s3l bat pe spate. -tunci el spuseB
D LuA LuA 9e cheam potcA =i ea spuseB
D -ltcumvaA
7i hamalul &iseB
D -tunci este bucica ta de la urmA %ar ea spuse iarB
D -ltcumvaA
-tunci el &iseB
D Este viespea taA
Ea, la vorbele acestea, !ncepu s3l loveasc at6t de stra,nic peste
cea4a, !nc6t !i ur&ic pielea. -tunci el &iseB
D Pi da spune3mi tu cum se cheamA 7i ea rspunseB
D Busuiocul podurilorA -tunci hamalul stri#B
D 1ntr3un s46r,itA )udat 4ie -llah pentru i&bvirea ta, o, busuioace al
podurilorA
.up care !,i trecur iar,i pocalul roat. Pe urm, cea de a doua
4at !,i scoase hainele ,i se arunc !n havu&ul cu apB 4cu ,i ea ca sora
ei, pe urm ie,i ,i se duse s se arunce la pieptul hamalului. -colo,
art6nd cu de#etul, !i &ise hamaluluiB
D :, lumin a ochiului meuA =um se cheam aceastaJ El rspunseB
D /e,cA
Ea stri#B
D I4A =e vorbe proaste la 4lcul staA
7i !l lovi ,i !l plesni at6ta de tare, de rsun sala toat. %ar el
rspunseB
D -tunci este busuiocul podurilor.
Ea rspunseB
D LuA LuA
7i iar !ncepu s3l plesneasc peste cea4a. -tunci el o !ntrebB
D Pi da cum !i &iceJ
Ea rspunseB
D 9usanul desco(itA
-tunci cea de a treia 4at se scul, se de&brc ,i cobor! !n havu&,
unde 4cu la 4el ca ,i cele dou surori ale saleC pe urm se !mbrc iar
,i se duse s se !ntind pe #enunchii hamalului ,i !i spuseB
D $hice,te3i numeleA
7i3i 4cu semn. El atunci !ncepu s spun ba c se cheam a,a, ba c
se cheam pe dincoloA 7i s46r,i !ntreb6nd3o, pentru ca ea s !ncete&e a3l
mai loviB
D -tunci spune3mi tu cum !i &iceA
Ea rspunseB
29
O mie i una de nopi
D 'anul lui -bu3*ansurA
-tunci hamalul se ridic, !,i scoase hainele ,i cobor! !n havu&ul cu
apC iar palo,u3i plutea la 4aa apeiA 9e spl pe tot trupul, cum se
splaser ,i 4eteleC pe urm ie,i din havu& ,i se arunc !n poala
portriei ,i !,i alun#i cele dou picioare !n poala celei ce 4cuse
t6r#uielile. Pe urm, art6nd cu un semn, !i spuse stp6nei caseiB
D :, stp6n doamn a mea, cum se cheamJ
)a vorbele acestea, toate trei 4ur cuprinse de un r6s at6ta de
amarnic, !nc6t se prbu,ir pe spate ,i stri#arB
D Nebbul tuA
El spuseB
D Ba nuA
7i3i arse 4iecreia c6te3o mu,luitur. Ele spuser atunciB
D 9cula taA
El rspunseB
D %aca baA
7i3i arse 4iecreia c6te o ciupitur de s6n. %ar ele, uluite, !i spuserB
D Pi d3i chiar pcto,ia ta, ,i3i 4ierbinteA E chiar &ebbul tu, ,i3i
&buciumatA
%ar hamalul, de 4iecare dat, cltina din cap, apoi le sruta, le
mu,luia, le ciupea ,i le str6n#ea !n braeC iar ele r6deau p6n peste
poate. 1ntr3un s46r,it, !l !ntrebarB
D 9pune3ne atunci tu cum se cheamJ
'amalul cu#et o clipit, se uit cu luare3aminte, clipi din ochi, ,i
&iseB
D :, stp6nele mele, iact vorbele pe care tocmai mi le3a spus
copilul acesta care3i po(arul meuB 8* cheam cat6rul cel v6rtos ,i
ne(u#nit, cel care pa,te ,i rume# busuiocul podurilor, se des4at cu
tainul de susan desco(it, ,i popose,te la hanul lui mo, *ansurA?
)a vorbele acestea, 4etele !ncepur s r6d de se prbu,ir pe spate.
Pe urm se apucar iar s bea din acela,i pocal, p6n spre cderea
nopii. -tunci 4etele !i spuser hamaluluiB
D -cuma arat3ne cea4a ,i du3te, ls6ndu3ne s3i privim limea
spetelorA
7i hamalul stri#B
D Pe -llahA *ai lesne3i su4letului meu s ias din trup, dec6t mie s
plec din casa voastr, o, stp6nele meleA 'ai s !mpreunm noaptea
aceast cu &iua care s3a dus, iar m6ine 4iecare va putea s plece s3,i
vad de starea soartei sale pe drumul lui -llahA
-tunci copila care 4cuse t6r#uielile lu cuv6ntul ,i spuseB
8M
O mie i una de nopi
D Pe viaa meaA :, surorile mele, hai s3l po4tim s3,i petreac
noaptea cu noiB avem s ne prpdim de r6s, !ntruc6t e o pramatie 4ar
ru,ine ,i e plin de #in#,ieA
-tunci 4etele !i spuser hamaluluiB
D Bine, 4ieA Poi s rm6i !n noaptea asta, d numai cu !nvoiala s te
la,i !n seama noastr ,i s nu ceri nicio lmurire despre ceea ce vei
vedea sau despre pricin a orice3ar 4iA
-tunci el &iseB
D .a, hotr6tA :, stp6nele meleA
%ar ele !i spuserB
D -tunci ridic3te ,i cite,te ce st scris pe u,A
%ar el se scul ,i #si pe u, cuvintele acestea scrise cu &u#rveal
de aurB !u 8ntre)a nimic despre ceea ce nu te privete, altminteri vei
au0i lucruri care nu au s,i 1ie pe plac7
-tunci hamalul spuseB
D :, stp6nele mele, v iau de martore c nu am s cr6cnesc nimic
despre ceea ce nu m prive,teA
1n clipita aceea, 7ehere&ada v&u &orile mi(ind ,i tcu s4ioas.
(ar cnd 1u cea de a 0ecea noapte,
.onia&ada !i spuseB
D :, sora mea, isprve,te povesteaA
%ar 7ehere&ada rspunseB
D =u dra#oste ,i ca o datorin pentru mrinimieA
7i urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c, dup ce hamalul le3a dat
4etelor aceast 4#duiala, cea care 4cuse t6r#uielile s3a ridicat ,i a
a,ternut bucatele dinaintea lor, ,i toi au m6ncat cu po4t. .up care,
se aprinser lum6nrile, se arser bei,oare !nmiresmate ,i tm6ieC pe
urm toat lumea !ncepu iar,i s bea ,i s mn6nce din toate
bunturile cumprate !n su", mai cu seam hamalul, care totodat
spunea !ntruna stihuri bine ticluite, !nchi&6nd ochii ,i le#n6nd din cap.
7i deodat se au&ir ni,te bti !n u,C dar btile nu3i tulburar din
des4trile lorC 4ata portri se scul ,i se duse la u,, pe urm se
!ntoarse ,i le spuseB
D *asa noastr chiar c are s 4ie plin !n noaptea aceasta, !ntruc6t
81
O mie i una de nopi
iact c au sosit la u, trei a(ami
E8
cu barba ras, ,i tustrei chiori de
ochiul st6n#, ,i chiar c asta3i o potriveal de3a mirrileaA -m v&ut pe
dat c sunt strini, din ara rumannilorC ,i 4iecare dintre ei are o
!n4i,are osebit, da tustrei sunt cu totul de r6s la chip, at6ta3s de
pocii. -,a c, dac avem s3i po4tim s intre, avem s ne veselim
stra,nic pe seama lorA
Pe urm le spuse mai departe vorbe de !ncredinare tovar,elor ei,
care !ntr3un s46r,it &iserB
D 9pune3le, a,adar, c pot s intre, da arat3le limpede !nvoiala care
cereB S nu 8ntre)i nimic despre ceea ce nu te privete, altminteri vei
pi lucruri ce nu au s,i plac7
7i 4eti,cana aler# plin de voio,ie la u, ,i se !ntoarse aduc6ndu3i
pe cei trei chioriC ,i !ntr3adevr, aveau brbile rase ,i mustile lun#i ,i
rsucite !n varvaric, ,i totul la ei !nvedera c in de isna4ul cer,etorilor
numii saalici
E9
. .e !ndat ce intrar, urar bun pace celor de 4at,
ploconindu3se unul dup altul. )a vederea lor, 4etele se ridicar !n
picioare ,i3i po4tir s ,ad (os. .up ce ,e&ur, cei trei in,i se uitar la
hamalul care era beat cu totul, ,i, dup ce !l msurar bine, socotir c
,i el ine de isna4ul lor ,i !,i &iserB
D -, pi ,i acesta este un saalu" ca noiA -,adar poate s ne tin
tovr,ie cu dra#osteA
7i hamalul, care le au&ise socotina, se scul deodat ,i se holb la
ei cu ochii ponci,i, ,i le &iseB
D 'aide, haideA 9tai cumini, c nu am ce s 4ac cu mar#hiolelile
voastreA 7i mai dintru!nt6i ia b#ai de seam la ce st scris colo, pe
u,A
)a vorbele acestea, 4etele pu4nir !n r6s ,i !,i &iserB
D -vem s ne veselim stra,nic cu saalicii ,i cu hamalulA
Pe urm !i po4tir pe saalici s mn6nce, iar ei m6ncar stra,nicA Pe
urm portria !i po4ti s bea, iar saalicii se pornir s bea unul dup
altul ,i s3,i treac spornic pocalul din m6na copilei3portrie. .up ce
pocalul !,i porni rotirea din plin, hamalul le &iseB
D 'ehe, 46rtailorA -u nu care cumva avei !n desa#ii vo,tri vreo
E8
A&ami este numele pe care arabii !l dau tuturor popoarelor care vorbesc alt limb
dec6t araba sau care vorbesc prost limba arab. %n mod obi,nuit !ns, cuv6ntul !i
desemnea& pe persani.
E9
Saalicii >la sin#ular saalu/+ sau, !n persan, /alender sau /alendar ,erau membrii unui
ordin clu#resc, ai crui adepi purtau haine de o anumit croial ,i !,i rdeau barba ,i
prul de pe cap.
82
O mie i una de nopi
poveste mai de soi ori vreo panie mai de mirare ce3ar putea s ne
veseleascJ
)a vorbele acestea, ei, st6rnii cu totul ,i !ncl&ii, cerur s li se
aduc sculele de petrecere. -tunci portria le aduse pe dat o dairea
de *ossul !mpodobit cu &drn#nei, o alut de %ra" ,i un 4laut persan.
%ar cei trei saalici se scular !n picioareB unul lu daireaua cu
&drn#nei, cel de al doilea lu aluta, iar cel de al treilea 4lautul. 7i
tustrei !ncepur s c6nte, iar 4etele !i !nsoeau cu #lasurileC c6t despre
hamal, acesta se &#6l6ia de des4tare ,i icneaB 8I4A Ka -llahA?, at6ta de
vr(it era de #lasul strlucit ,i de dulceaa c6ntreilor.
%ntr3acestea, se au&ir iar,i ni,te bti la u,. %ar portria se ridic
spre a vedea cine bate.
:r, iact care era pricina btilor !n u,B
1n noaptea aceea, cali4ul 'arun -l3Ra,id
2M
cobor6se s cutreiere prin
cetatea sa, spre a vedea ,i a au&i !nsu,i lucrurile care se puteau
petreceC ,i era !nsoit de vi&irul su $ia4ar -l3Barma"i ,i de sptarul
*assrur, !mplinitorul os6ndelor sale. 1ntruc6t !,i 4cuse obiceiul de a se
strvesti adeseori !n ne#utor.
-,a c, pe c6nd se preumbla !n noaptea aceea pe uliele cetii,
a(unse !n drumul su la casa aceea ,i au&i &voana alutelor ,i larma
&aia4etului. 7i cali4ul !i spuse lui $ia4arB
D 'ai s intrm !n casa asta s vedem ale cui sunt #lasurile.
7i $ia4ar rspunseB
D Trebuie s 4ie vreo ceat de beivani. 1nc6t s ne 4erim a intra, de
team c nu care cumva s ni se !nt6mple vreun pocino#.
7i cali4ul &iseB
D Trebuie numaidec6t s intrm, ,i vreau ca tu s #se,ti vreun
tertip care s ne !n#duie s intrm ,i s3i lum pe nea,teptate.
7i $ia4ar, la porunca aceea, rspunseB
D -scult ,i m supunA
-tunci $ia4ar o lu !nainte ,i btu la u,. 7i tot atunci portria veni
s deschid.
Portria cea t6nr deschise, a,adar, u,a, iar $ia4ar !i &iseB
D :, stp6na mea, suntem ni,te ne#ustori de la Tabaria
21
. 9unt &ece
&ile de c6nd am venit la Ba#dad cu mr4uri, ,i am tras la hanul
ne#ustorilor. 1nc6t unul dintre ne#ustorii de la han ne3a po4tit !n seara
2M
$arun Al,Paid , cali4 arab, a c6rmuit !ntre anii 28E38M9. Funcia de cali4 era
echivalent cu aceea de ,e4 suprem al %mperiului -rab, cali4ul 4iind considerat urma,ul ,i
lociitorul lui *ahomea pe pm6nt.
21
a)aria 3 ora, !n Palestina, strvechiul Tiberiada.
85
O mie i una de nopi
aceasta la el ,i ne3a !mbiat la cin. .up cin, care a inut un ceas de
vreme ,i la care ne3a tot !ndemnat s m6ncm ,i s bem stra,nic, ne3a
dat slobo&enie s plecm. -m plecat, a,adarC dar s3a lsat noaptea, iar
noi suntem ni,te strini aiciB a,a c rtcirm drumul spre hanul la care
suntem tra,i. 7i3acuma ne !nchinm cu os6rdie la mrinimia voastr,
spre a ne !n#dui s intrm ,i s ne petrecem noaptea la voi. %ar -llah
are s in seama de aceast 4apt bunA
-tunci portria se uit la ei ,i v&u c aveau !ntr3adevr !n4i,are
de ne#ustori, precum ,i chipuri preacinstite. 7i se !ntoarse la cele dou
surori ale ei ,i le ceru prerea. Ele !i spuserB
D Po4te,te3i s intreA
-tunci ea se !ntoarse s le deschid u,aC iar ei o !ntrebarB
D Putem s intrm, cu !n#duina voastrJ
Ea spuseB
D %ntraiA
-tunci cali4ul, $ia4ar ,i *assrur intrar, iar la vederea lor 4etele se
ridicar !n picioare s3i !nt6mpine ,i s le dovedeasc cinstirea
cuvenit, ,i spuserB
D Fii binevenii, iar intrarea aici 4ie3v voioas ,i des4tatA 9imii3
v !n voia voastr, o, oaspei ai no,triA
-vem !ns a v cere o !nvoialB S nu 8ntre)ai ceea ce nu v
privete, altminteri vei au0i lucruri care nu au s v 1ie pe plac7
Ei rspunserB
D .a, de bun seamA
7i ,e&ur (os, ,i 4ur po4tii s bea ,i s3,i treac pocalul de la unul la
altul. Pe urm cali4ul se uit la cei trei saalici ,i v&u c erau chiori, toi
de ochiul st6n#, ,i tare se minun. 9e uit apoi la 4eti,cane, ,i v&u
toate m6ndreele ,i toi nurii lor, ,i rmase tare nedumerit ,i uluit. 7i
copilele !,i vedeau mai departe de tai4asul lor cu oaspeii ,i !i !mbiau s
bea cu eleC pe urm !i aduser cali4ului un vin de soiC ,i el nu vroi s
bea, spun6ndB
D 9unt un ha#iu cucernic
22
.
-tunci portria se scul ,i a,e& dinaintea lui o so4ra !nvr6stat
#in#a,, pe care puse o cea,c de 4ar4uriu chine&escC turn !n cea,c
ap de i&vor, pe care o rcori cu o bucat de #hea ,i o !ndulci cu
&ahr ,i cu ap de tranda4iriC apoi !l po4ti pe cali4 s bea. El primi ,i !i
mulumi !ndelun# copilei, ,i !,i &ise !n sine,iB 8*6ine trebuie s3o
rspltesc pentru 4apta ei ,i pentru tot binele pe care !l sv6r,e,teA?
22
=el ce pleca !n pelerina( >ha#ial6cG la *ecca, ora,ul s46nt al lui *ahomed, trebuia s
duc o via 4ar prihan, printre altele s nu bea vin.
8@
O mie i una de nopi
-st timp, 4etele !,i vedeau mai departe de !ndatoririle lor de #a&de ,i
de !mbierile la butur. .a c6nd vinul !,i !mplini rosturile, stp6na casei
se ridic, !i !ntreb !nc o dat ce mai poruncesc, pe urm o lu pe
portri de m6n ,i !i spuseB
D :, sora mea, ridic3te s ne !ndeplinim datoriileA
Ea !i rspunseB
D )a poruncile taleA
-tunci portria se ridic, le spuse saalicilor s se scoale din mi(locul
slii ,i s se r6nduiasc !n dreptul u,ilor, str6nse tot ce se a4la !n
mi(locul slii ,i 4cu curat. %ar celelalte dou 4ete !l stri#ar pe hamal ,i
!i spuserB
D I4, pe -llahA =e 4r de 4olos este prietenia taA *i,c3teA = doar
nu e,ti strin aici, e,ti de3al caseiA
-tunci hamalul se scul, !,i sumese poalele hainei, !,i str6nse
cin#toarea ,i spuseB
D Poruncii ,i m supunA
%ar ele !i &iserB
D -,teapt la locul tuA
Peste c6teva clipite, portria !i &iseB
D Irmea&3m ,i hai s m a(uiA
%ar el o urm a4ar din sal, ,i v&u dou cele din soiul celelor
ne#re ,i care aveau ni,te lanuri petrecute pe dup #6t. 'amalul le lu
,i le aduse !n mi(locul slii. -tunci stp6na saraiului se apropie, !,i
su4lec m6necile, lu un bici ,i !i spuse hamaluluiB
D -du aici una dintre celeA
%ar el veni cu una dintre cele, tr#6nd de lan, ,i o aduse aproapeC
iar ceaua !ncepu s pl6n# ,i s ridice capul spre 4eti,can. 7i
4eti,cana, 4ar a lua seama la sc6ncelile ei, tbr! pe ea lovind3o cu
biciul peste cap, iar ceaua schellia ,i pl6n#eaC iar 4eti,cana nu
!ncet de3a o bate, dec6t c6nd m6inile !i c&ur istovite. -tunci arunc
biciul din m6n, lu ceaua !n brae, o str6nse la piept, !i ,terse
lacrimile ,i o srut pe cap, in6ndu3i3l !ntre m6inile ei. Pe urm !i spuse
hamaluluiB
D .u3o de3aici, ,i adu3mi3o pe cea de3a douaA
7i hamalul aduse ceauaC iar 4ata se purt ,i cu ea la 4el cum se
purtase cu cea dint6i.
-tunci cali4ul !,i simi inima cum i se umple de mil ,i pieptul cum i
se str6n#e de (ale ,i clipi din ochi ctre $ia4ar, spre a3i da de !neles s3o
!ntrebe pe 4eti,can despre toate astea. 7i $ia4ar !i rspunse prin
semne c mai bine s3,i in #ura.
8+
O mie i una de nopi
-poi stp6na saraiului se !ntoarse spre surorile ei ,i le spuseB
D 'ai s 4acem ceea ce avem obiceiul s 4acemA
Ele rspunserB
D Le supunem.
-tunci stp6na saraiului se sui !n crivatul ei de marmur, !nvr6stat
cu aur ,i cu ar#int, ,i !i spuse portriei ,i celei ce 4cuse cumprturileB
D -rtai3ne acuma ce ,tii.
-tunci portria se scul ,i se sui !n pat l6n# sora eiC iar cea care
4cuse cumprturile ie,i, se duse !n iatacul ei ,i aduse de acolo un
tbuie de atla& dichisit cu ciucuri de mtase verdeC se opri dinaintea
4etelor, deschise sacul ,i scoase din el o lut. %3o !ntinse portriei care
!i potrivi strunele ,i, ciupindu3le, c6nt ni,te stihuri de dra#oste ,i de
aleanB
-ie,v mil7 (ati,le,ndrt
9leoapelor mele linitea pierdut7
Spunei,mi unde, unde mi s,au dus
5i minile de m,au lsat 0ludH
Cnd ua i,am desc"is,o larg iu)irii
5i adpost i,am dat 8n casa mea,
Atunci s,a mniat pe mine somnul
5i mi s,a dus, de nu,l mai pot vedea.
>i 8mi rspundA B9rietena cuminte,
u cea care mergeai pe drumul drept,
Ce,ai svritH 5i ce )lestem i,aduse
!elinitea 8n gnduri i 8n pieptHC
.ar eu optescA B!u eu, ci ea, prieteni,
Ar 1i 8n stare s v lumine0eF
>u doar pot spune c 8ntregu,mi snge
>,al ei, al mult preagingaei criese.
5i doar pot spune c eu mai degra)
Mi l,a vrsa numai de dragul ei,
(ect s,l in clocotitor 8n mine,
9lin de povar grea a dragostei.
Kai, m,am 8ndrgostit de o 1emeie,
5i,n gndurile mele,o port mereu,
5i numai ea mi se,oglindete,n gnduri,
.coana ei sclipete,n oc"iul meu7
.ar dac din luntrurile mele
A vrea s,alung icoana ei de dor,
8E
O mie i una de nopi
Luntrurile, vai, mi s,ar aprinde
Gntr,un po&ar atotmistuitor.
A", de,ai vedea,o, m,ai ierta, prieteni7
Gnsui Alla" a le1uit se pare
La giuvaieru,acesta 1r pat
Lucrat cu,a vieii proaspt lucoareF
.ar cu ceea ce 8i mai rmsese
(in proaspta lucoare minunat,
Alla" a plsmuit mrgritarul
5i rodia de 1lcri, totodatC
>i m 8ntrea)A BOare tu, credule,
Nseti 8ntr,o iu)it i,altceva
(ect suspine, lacrimi i amaruri,
5i,arare,o )ucurie lng eaH
5i oare nu tii tu c dac c"ipul
Qi,l vei privi adnc 8n apa lin,
!u vei vedea lucind 8n oc"iul apei
(ect c"iar c"ipul tu c o luminH
e,ai apucat s )ei dintr,un i0vor
(in care,a)ia apuci s sor)i o gur,
C te,ai i sturat apoi cu totul
5i, iat, cu asupra de msur.C
>u le rspundA B!u cumva s v par
C )ndu,l, poate, m,a cuprins )eia7
O, nu7 !u )ndu,l7 Ci numai privindu,l,
9rivindu,l doar, i, iat, nesomnia
S,a aternut numaidect, prieteni,
Gn oc"ii mei adnci pe totdeauna.
5i nu de nite lucruri petrecute
Gmi arde,acuma inima, ne)una,
Ci doar de trecerea ei ca o um)r7
5i nu de vreo iu)ire 8mplinit,
(in care m,a1i rupt cumva, prieteni,
Mi,s gndurile ast0i rtcite7
Ci doar de desprirea de aceea
Care nu este ast0i lng mine7
Cum oare a putea acum, prieteni,
Gnspre o alta s,mi 8ntorc privirea,
Cnd su1letul meu tot, 8n care geme
5i,n care arde pururea iu)irea,
82
O mie i una de nopi
Mi,l simt legat pe veci, 1r scpare,
(e trupu,i 0mislit ca din po&ar,
(e trupu,i mirosind cu 8m)tare
A mosc curat i,a c"i"lim)arC.
=6nd !,i isprvi c6ntarea, sora ei !i &iseB
D .eie3i alinare -llah, o, sora meaA
7i portria 4u cuprins de o m6hnire at6ta de amarnic, !nc6t !,i
s46,ie hainele ,i se prbu,i la pm6nt le,inat cu totul.
7i, !n 4elul acela, trupul 4etei rmase #ol, iar cali4ul b# de seam c
tot trupul purta urmele unor lovituri de bici ,i ale unor lovituri de nuiele
,i 4u uluit p6n peste mar#inile uluirii. 7i 4ata care 4cuse t6r#uielile sri
,i arunc oleac de ap pe obra&ul surorii sale le,inate, care !,i veni !n
simiriC pe urm !i aduse o alt rochie ,i o !mbrc la loc.
-tunci cali4ul !i spuse lui $ia4arB
D Lu prea pari tulburat. Tu nu ve&i urma loviturilor pe 4emeia
aceastaJ 1n ce m prive,te, nu mai pot s3mi in #ura ,i nu voi mai avea
tihn p6n ce nu voi a4la adevrul despre toate astea, ca ,i despre
!nt6mplarea cu cele dou celeA
%ar $ia4ar rspunseB
D :, doamne ,i stp6ne, adu3i aminte de !nvoiala statoritB !u
8ntre)a nimic despre ceea ce nu te privete, altminteri vei au0i lucruri
ce nu,i vor 1i pe plac7
%ntr3acestea, 4ata care 4cuse t6r#uielile se ridic ,i lu lutaB o
spri(ini pe s6nul ei rotund, o ciupi cu v6r4ul de#etelor ,i c6ntB
Kreunul dac ni s,ar plnge de dragoste, ce i,am rspundeH
9e noi de ne,ar 0dro)i iu)irea, scparea ne,am gsi,o undeH
(e,am cuta tlmaci s deie rspuns cu lim) iscusit,
!,ar ti s tlmceasc c"inul din inima 8ndrgostitF
.ar dac am pstra,n tcere plecarea celui drag departe,
(urerea ne,ar aduce,ndat la dou degete de moarte.
O, c"in amarnic7 9artea noastr,s numai cinele i dorul,
5i lacrimile care,i vars peste o)ra&ii ari i0vorul7
.ar tu, iu)ite dus, cel care te,ai mistuit privirii mele
5i,ai rupt ceea ce ne legase cu lanuri de iu)ire grele,
Ai mai pstrat 8n su1let )aremi o um)r din iu)irea noastr,
O um)r s 8n1runte vremea cu amintirea ei miastrH
Ori ai uitat, plecnd departe, tot ce,ai luat la desprire,
(e am a&uns, doar pentru tine, la 1rngere i pr)uireH
88
O mie i una de nopi
5i dac,a 1ost s nu am parte dect de c"in i de surg"iun,
Koi cere lui Alla" odat socoat dreapt i r0)un.
)a c6ntecul acesta (alnic, stp6na saraiului !,i s46,ie hainele, ca ,i
sora ei mai !nainte, pl6nse ,i c&u le,inat. %ar 4ata care t6r#uise se
scul ,i o !mbrc !ntr3o alt rochie, dup ce se !n#ri(ise s3i arunce ap
pe obra(i ,i s3o !ntoarc !n sine,i. -tunci stp6na saraiului, !ntremat
oleac, se a,e& pe pat ,i !i spuse celei cu t6r#uielileB
D * ro# ie, mai c6nt, spre a putea s ne pltim datoriileA Lumai o
dat !ncA
-tunci 4ata care 4cuse cumprturile !,i struni iar,i luta ,i c6nt
stihurile acesteaB
5i pn cnd aceast desprire i,aceast prsire,att de greaH
!u tii c oc"ii,mi nu mai au nici lacrimi, ca mcar lacrimi s mai pot
vrsaH
M,ai dat uitrii7 Ci socoi tu oare c mult vei mai putea s uii ce,a
1ostH
A", dac,ai vrut doar s m pui pe 1lcri, "ai )ucur,te, i,ai a&uns
la rost7 R
Kicleana soart dac,i ocrotete doar pe )r)ai 8n dragostele lor,
Srmanele 1emei n,au s mai poat o 0i s scape de amgitori7
.ar eu, vai7 Oare cui s,mi plng amarul spre,a,mi uura povara de
suspine :
Suspinele prin mna ta venite, o, uciga al inimii din mine7
Kai, vai, ce suprri 8l mai ateapt pe un pr care,a pierdut
cndva
(ovada scris lui de un datornic ori pe aceea c,a pltit ce,avea7
A", &alea inimii,mi 8ndurerate ne)un geme cu dureri a1unde
(e dorul tu7 Mi,e dor ne)un de tine7 Mi,ai &uruit. 5i unde eti tu,
undeH
O, 1rai 8ntru Alla"7 K las 8n seam s,l&udecaipe,amgitorul meu,
S,ndure i el c"inurile mele, s simt i el ceea ce simt eu7
(e,a)ia, trudit, s i se,nc"id oc"iul, ca s se odi"neasc,o clip
doar,
5i,n oc"iul lui s intre nesomnia, s i,l desc"id cu durere iar7
9entru iu)irea ce,i purtai, mi,aduse cele mai ticloase umilini7
(eie,i Alla" s vad i el cum e cnd i,ai pierdut i inim i mini.
>u m,am topit de doru,i pn,acuma, cu &ale grea iu)indu,l i cu 0el
:
89
O mie i una de nopi
Ci mine,i rndul lui, al celui care m c"inuie, s su1ere i el7
-tunci iar,i portria c&u le,inat, iar trupu3i rmas #ol se ivi
acoperit de urma bicelor ,i a nuielelor.
)a priveli,tea aceea, cei trei saalici !,i &iser unul altuiaB
D =u mult mai bine ar 4i 4ost pentru noi s nu 4i intrat !n casa
aceasta, chiar cu prime(dia de a ne 4i petrecut toat noaptea culcai pe
un mu,uroi de pm6nt, !ntruc6t priveli,tea aceasta ne3a mohor6t ,i ne3
a rupt ,ira spinriiA
-tunci cali4ul se !ntoarse ctre ei ,i le &iseB
D 7i pentru ceJ
Ei rspunserB
D Pentru c suntem &#uduii !nluntrul nostru de tot ceea ce s3a
petrecutA
-tunci cali4ul !i !ntrebB
D Pi, a,adar, nici voi nu suntei de3ai caseiJ
Ei rspunserB
D Pi nuA =i #6ndim c saraiul acesta este al insului care ,ade l6n#
tineA
-tunci hamalul stri#B
D Lu, pe -llahA =hiar !n noaptea aceasta am intrat ,i eu pentru
!nt6ia oar !n casa aceastaA 7i cu mult mai bine ar 4i 4ost pentru mine s
m 4i culcat pe un morman de pm6nt !ntre nruituri, mai de#rab
dec6t !n casa aceastaA
-tunci toi se chib&uir ,i &iserB
D Le a4lm aici ,apte brbai, iar ele nu sunt, !n totului tot, dec6t
trei 4emei, niciuna mai multA 9 le cerem lmurirea acestei stri de
lucruri. .e n3or vrea s ne rspund de bunvoie, au s ne rspund de
nevoieA
7i toi c&ur la !nele#ere, a4ar de $ia4ar, care &iseB
D $sii voi c asemenea #6nd ar 4i un #6nd drept ,i cinstitJ
-ducei3v aminte c le suntem oaspei ,i c ele ne3au spus !nvoielile
lor, pe care suntem datori s le urmm cu statornicieA 7i3apoi iact c
noaptea e pe s46r,ite ,i 4iecare dintre noi va s plece s3,i vad de
starea ursitei sale pe calea lui -llahA
Pe urm 4cu din ochi spre cali4 ,i, lu6ndu3l de3o parte, !i &iseB
D Lu mai avem dec6t un ceas de petrecut aici. 7i !i 4#duiesc c
m6ine am s le aduc !ntre m6inile tale ,i avem s le cerem povestea
lorA
7i cali4ul nu se !nduplec ,i &iseB
9M
O mie i una de nopi
D Lu mai am rbdare s a,tept p6n m6ineA
Pe urm, cum se chib&uiau mai departe, &ic6ndu3,i ba c3o 4i, ba c3o
pi, a(unser a se !ntrebaB
D .a care dintre noi s le pun !ntrebareaJ
7i socotir c aceasta i s3ar cdea hamalului. %ntr3acestea, 4etele !i
!ntrebarB
D :, oameni buni, ce tot ,opocii acoloJ
-tunci hamalul se scul, ,e&u !n picioare dinaintea stp6nei casei ,i !i
&iseB
D :, doamn stp6n a mea, te !ntreb, ,i m ro# ie !n numele lui
-llah, din partea tuturor acestor oaspei, s ne spui povestea celor
dou cele, ,i pentru ce le3ai pedepsit ca apoi s pl6n#i asupra lor ,i s
le sruiA 7i, asemenea, s ne spui, ca s pricepem ,i noi pricina
urmelor loviturilor de bici ,i de ver#i de pe trupul surorii tale. 7i3
aceasta3i !ntrebarea noastrA 7i pacea s 4ie cu tineA
-tunci stp6na casei !i !ntreb pe toi cei str6n,i acoloB
D Este adevrat ceea ce #rie,te hamalul !n numele vostruJ
7i toi, a4ar de $ia4ar, rspunserB
D .a, este adevratA
%ar $ia4ar nu scoase o vorb.
-tunci 4eti,cana, au&ind rspunsul lor, spuseB
D Pe -llahA :, oaspei ai no,tri, iact c sv6r,ii 4a de noi cea
mai rea ocar ,i cea mai ticloasA :r, dintru !nceput, noi v3am artat
c dac vreunul va !ntreba despre ceea ce nu3l prive,te, va au&i lucruri
ce nu3i vor 4i pe placA 7i nu v3a 4ost destul c ai intrat !n casa noastr ,i
c ai m6ncat din bucele noastreJ =i nu3i vina voastr, ci3i vina surorii
noastre, cea care v3a adus aiciA
)a vorbele acestea, !,i su4lec m6necile p6n la cot, i&bi de trei ori
cu piciorul !n podea ,i stri#B
D 'eiA /enii de#rabA
7i numaidec6t se deschise u,a de la unul dintre dulapurile peste
care erau trase perdelele ,i ie,ir de acolo ,apte arapi voinici, rotind !n
m6ini palo,e a#ere. %ar ea le &iseB
D )e#ai3le m6inile acestor in,i cu limba prea lun# ,i cetluii3i pe
unii de aliiA
7i arapii !mplinir porunca, apoi #rirB
D :, stp6na noastr, o, 4loare tinuit departe de privirile
brbailor, ne !n#duie,ti a le rete&a capeteleJ
Ea rspunseB
D *ai avei rbdare cu ei vreme de un ceasA 1ntruc6t vreau, !nainte
91
O mie i una de nopi
de a le tia #6tul, s3i iscodesc, spre a dovedi cine suntA
-tunci hamalul stri#B
D Pe -llahA :, stp6na mea, nu m omor! pentru 4rdele#ea
4ptuit de aliiA = toi cei de aici s3au am#it ,i au sv6r,it o
4rdele#e, da eu baA :h, pe -llahA =e noapte des4tat am petrecut
noi, de n3am 4i 4ost p6n#rii de vederea saalicilor ace,tia ai prpduluiA
=ci saalicii ace,tia de pia& rea ar duce la prpd, doar cu ivirea lor,
p6n ,i cetatea cea mai !n4loritoare, numai c6t ar intra !n eaA
7i rosti pe dat o stro4B
-rumoas,i iertarea din partea celui puternic.
Mai ales 1a de cel 1r de aprare.
M rog, dar, ie, pe prietenia care ne leagA
9entru cel culpa, nu,l omor pe,acela care nicio vin nu are.
.up ce hamalul !,i !ncheie vorba, 4eti,cana !ncepu s r6d.
1n clipita aceea, 7ehere&ada v&u &orii mi(ind ,i tcu s4ioas.
(ar cnd 1u cea de a unspre0ecea noapte, urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c atunci c6nd 4eti,cana a !nceput
s r6d, dup ce se m6niase, veni la ceata de musa4iri ,i &iseB
D %storisii3mi tot ceea ce se cuvine s3mi istorisii, cci nu mai avei
dec6t un ceas de tritA .e altminteri, dac mai &bovesc a,a, o 4ac
pentru c suntei oameni de r6ndC !ntruc6t, de3ai 4i 4ost dintre cei de
va& sau dintre mai3marii din seminiile voastre, ori de3ai 4i 4ost
cpetenii dre#tore,ti, de bun seam c v3a, 4i trimis mai de#rab la
ai vo,tri, s v pedepseasc eiA
-tunci cali4ul !i spuse lui $ia4arB
D .e&vluie3i cine suntem, c altminteri ne omoarA
%ar $ia4ar rspunseB
D Lu avem dec6t ceea ce ni se cuvineA
7i cali4ul !i &iseB
D Lu se cade s 4aci #lume la ceasul c6nd se cere s 4ii cuminte,
cci 4iecare lucru la vremea saA
-tunci 4ata veni l6n# saalici ,i !i !ntrebB
D 9untei 4raiJ
Ei rspunserB
D Lu, pe -llahA Lu suntem dec6t cei mai amr6i dintre amr6i, ,i
trim din me,te,u#ul nostru de a pune &banuri ,i lipitori.
92
O mie i una de nopi
-tunci ea !i !ntreb pe 4iecare la r6ndB
D Te3ai nscut chiorJ
El rspunseB
D Lu, pe -llahA .a povestea pierderii ochiului meu este o poveste
at6ta de uluitoare !nc6t, de3ar 4i scris cu acul !n colul dinluntru al
ochiului, ar 4i de !nvtura aceluia care ar citi3o cu smerenieA
%ar cel de al doilea ,i cel de al treilea !i rspunser la 4el. Pe urm toi
laolalt !i spuserB
D Fiecare dintre noi este dintr3alt ar, iar pove,tile noastre sunt
uluitoare ,i paniile noastre sunt de3a mirrileaA
-tunci 4eti,cana se !nturn spre ei ,i le &iseB
D Fiecare dintre voi s3,i istoriseasc povestea ,i pricina venirii !n
casa noastr. 7i3apoi 4iecare s3,i duc m6na la 4runte, spre a ne
mulumi, ,i s plece dup soarta luiA
-tunci cel dint6i care !ncepu 4u hamalul, ,i spuseB
D :, stp6na mea, eu, ca stare omeneasc, sunt hamal, ,i3at6tA
=opil de colea, cea care a 4cut t6r#uielile, m3a pus s car o sarcin ,i
a venit acolea cu mine. 7i acolea mi s3a !nt6mplat cu voi ceea ce ,tii
prea bine, ,i ceea ce nu vreau acuma s mai pomenesc, pricepei voi
de ce. 7i3asta3i toat povestea mea, !ntruc6t nu am a adu#a o vorb
mai mult. 7i v ure& bun paceA
-tunci 4eti,cana !i &iseB
D 'ai, du3i m6na la cap spre a vedea dac3i bine a,e&at, nete&e,te3
i pletele ,i car3teA
7i hamalul spuseB
D Ba nu, pe -llahA L3am s m car dec6t dup ce am s aud
povestea tovar,ilor mei de colea.
-tunci saalu"ul cel dint6i dintre saalici p,i !nainte spre a3,i istorisi
povestea ,i spuseB
Povestea celui dinti saaluk
D :, stp6n a mea, am s3i mrturisesc pricina ce m3a silit s3mi
rad barba ,i s3mi pierd ochiulA
-4l, dar, c tatl meu era sultan. -vea un 4rate, ,i 4ratele acela era
,i el sultan !ntr3o alt cetate. 1n ce prive,te na,terea mea, s3a nimerit
c maic3mea m3a nscut chiar !n aceea,i &i !n care s3a nscut ,i 4iul
mo,ului meu.
Pe urm anii trecur, ,i pe urm ali ani ,i alte &ile, iar eu ,i 4iul
mo,ului meu crescurm. 9e cade s3i spun c m deprinsesem s m
95
O mie i una de nopi
duc !n ospeie la unchiul meu, la rstimp de c6iva ani, ba chiar s
&bovesc pe la el luni !n ,ir. =ea din urm dat c6nd m3am dus !n
ospeie la ei, 4iul mo,ului meu mi3a 4cut o primire c6t se poate de
bucuroas ,i de !mbel,u#atC ,i a pus s se (un#hie berbeci !n cinstea
mea ,i s se pritoceasc multe vinuri. Pe urm am !nceput s bem,
p6n ce vinul se dovedi mai tare dec6t noi. -tunci 4iul unchiului meu !mi
spuseB
D :, 4iu al mo,ului meuA Sie, care !mi e,ti dra# !ntr3un chip cu totul
aparte, am a3i cere un lucru !nsemnat, ,i n3a, vrea s te vd c nu
prime,ti ori c m opre,ti s 4ac ceea ce am hotr6tA
1i rspunseiB
D .e bun seam, ,i din toat inima prietenoas ,i caldA
-tunci, spre a se !ncredina pe deplin, m puse s m le# cu cel mai
s46nt (urm6nt, pun6ndu3m s m (uruiesc pe le#ea noastr cea
s46nt. 9e scul numaidec6t, ie,i pentru c6teva clipite, pe urm se
!ntoarse cu o 4emeie dup el, !mpodobit toat, dulce !nmiresmat
toat ,i !mbrcat !n haine scumpe, care trebuie s 4i costat un pre
mare. %ar el se !ntoarse spre mine, cu 4emeia la spatele su, ,i !mi &iseB
D %a3o pe 4emeia aceasta ,i mer#i !naintea mea la locul pe care am
s i3l &u#rvesc. >7i !mi &u#rvi locul, lmurindu3mi3l !n a,a 4el !nc6t
pricepui limpede.G 7i acolo ai s #se,ti un morm6nt a,a ,i a,a, printre
celelalte morminte, ,i s m a,tepi acoloA
%ar eu nu putui s nu m !nvoiesc, nici s dau !ndrt dinaintea
acelei cereri, din pricina (urm6ntului pe care !l (uruisem cu m6na mea
cea dreaptA 7i luai 4emeia, ,i m dusei, ,i intrai sub bolta morm6ntului
!mpreun cu ea, ,i ,e&urm (os s3l a,teptm pe 4iul mo,u3ui meu, pe
care !l v&urm !n cur6nd cum vine, aduc6nd cu el o cldru, plin cu
ap, un sac cu ipsos ,i un t6rncop micu. )e puse (os pe toate, !n a4ar
de t6rncop, ,i se duse la lespedea morm6ntului de sub boltC scoase
pietrele una c6te una ,i le r6ndui alturiC pe urm, cu t6rncopul,
!ncepu s sape pm6ntul, p6n ce scoase la iveal un capac cam c6t o
u,iC deschise ,i, dedesubt, se ivi o scar boltit. -tunci se !ntoarse
ctre 4emeie ,i !i spuse, 4c6ndu3i semnB
D 'aiA Lu ai dec6t s ale#iA
7i 4emeia numaidec6t cobor! scara ,i pieri. -tunci el se !ntoarse spre
mine ,i !mi spuseB
D :, 4iu al mo,ului meuA * ro# ie s !mpline,ti a(utorul pe care mi3l
dai. .up ce am s cobor aici !nluntru, s !nchi&i capacul ,i s3l
acoperi apoi cu pm6nt, cum era mai !nainte. 7i ast4el vei !mplini
a(utorul dat. %ar ipsosul din sac ,i apa din cldru, s le amesteci bine,
9@
O mie i una de nopi
pe urm s pui pietrele la locul lor de mai !nainte ,i, cu amestecul, s
tencuie,ti pietrele la !mbinrile lor ca mai !nainte, ,i s 4aci !n a,a 4el
!nc6t nimeni s nu ba#e de seam ,i s spunB 8%act o #roap
proaspt, tencuit de cur6nd, da cu pietrele vechiA? !ntruc6t, o, 4iu al
mo,ului meu, iact3i un an !ntre# de c6nd trudesc aici, ,i numai -llah
m ,tieA 7i3aceasta3i ru#mintea meaA
Pe urm adu#B
D %ar acuma, 4ie c -llah s nu te cople,easc prea #reu cu (alea
despririi mele de tine, o, 4iu al mo,ului meuA
Pe urm cobor! pe scar ,i se a4und !n morm6nt. =6nd pieri din
privirile mele, m ridicai, !nchisei capacul ,i 4cui precum !mi poruncise
s 4ac, a,a 4el c morm6ntul arta precum 4usese.
* !ntorsei atunci la saraiul mo,ului meuC si mo,ul meu era la
v6ntoareC ,i3atunci m dusei s m culc, !n noaptea aceea. Pe urm,
c6nd se 4cu diminea, !ncepui s cu#et la toate lucrurile din noaptea
trecut ,i la toate c6te se petrecuser !ntre mine ,i 4iul mo,ului meuC ,i
m mustrai de 4apta pe care o 4ptuisem. .ar mustrrile de cu#et nu
slu(esc la nimicA -tunci m !ntorsei la morminte ,i cutai morm6ntul cu
pricina, 4ar a putea s i&butesc a3l mai cunoa,te. 7i !mi urmai cutrile
p6n la cderea nopii, 4r a putea s mai #sesc drumul. * !ntorsei
la sarai, ,i nu mai putui nici s beau, nici s mn6nc, ,i toate #6ndurile
mele se &buciumau !n privina 4iului mo,ului meu, ,i nu putui cu niciun
chip s m dumiresc c6t de c6tA -tunci m posomor6i de o posomoral
amarnic, ,i !mi trecui noaptea tare mohor6t, p6n dimineaa. 7i m
!ntorsei a doua oar la mecet, #6ndind la tot ce 4cuse 4iul mo,ului
meu, ,i m cuprinse o cin #rea c3i ddusem ascultareC pe urm
!ncepui iar,i s caut morm6ntul printre celelalte morminte, 4ar a
i&buti s dau de el. 1mi urmai cutrile vreme de ,apte &ile, ,i nu a4lai
nicicum calea cea bun. -tunci !n#ri(orrile ,i #6ndurile rele sporir
at6ta, !nc6t a(unsei aproape s m smintesc.
9pre a3mi #si un leac ,i o tihn chinurilor, m #6ndii s plec ,i luai
drumul de !ntoarcere la tatl meu. 1n chiar ceasul c6nd soseam la
porile cetii printelui meu, se ivi o ceat de in,i care se repe&ir
asupr3mi ,i !mi le#ar m6inile. -tunci rmsei cu totul nucit de 4apta
aceasta, dat 4iind c eram 4iul sultanului cetii ,i c in,ii aceia erau
slu#ile tatlui meu, precum ,i robii mei cei tineri. 7i m cuprinse o
spaim #rea, ,i !mi &isei !n sine3miB 8=ine ,tie ce3a putut s i se
!nt6mple tatlui meuA
-tunci !ncepui s3i !ntreb despre aceasta pe cei care !mi le#aser
m6inile, iar ei nu3mi ddur niciun rspuns. 7i, peste scurt rstimp, unul
9+
O mie i una de nopi
dintre ei, care era un rob t6nr de3al meu, !mi spuseB
D 0udeul vremii s3a dovedit nprasnic 4a de printele tu. :,tenii
l3au prsit, iar vi&irul l3a dat morii. %ar noi am ie,it la p6nd, spre a
a,tepta cderea ta !n m6inile noastre.
7i m !n,4car, iar eu chiar c nu mai ineam de lumea aceasta,
!ntr3at6ta ,tirile au&ite m nuciser, !ntr3at6ta moartea tatlui meu m
umpluse de (ale. %ar ei m t6r6r supus dinaintea vi&irului, care !l
omor6se pe tatl meu. :r, !ntre vi&ir ,i mine era o r6c veche. Pricina
neprieteniei venea de acolo c eram tare ptima, dup tra#erea cu
arbalesta
25
. :r, iact c, !ntr3o &i, pe c6nd m a4lam pe terasa saraiului
tatlui meu, se brodi ca o pasre mare s se lase pe terasa saraiului
vi&irului, tocmai c6nd vi&irul se a4la acoloC ,i vrusei s s#ete& pasrea
cu arbalesta mea, da arbalesta nu nimeri pasrea, ci nimeri ochiul
vi&irului ,i i3l prpdi, cu vrerea ,i cu os6nda scris de -llahA =um
spune poetulB
Las ursita s se 8mplineasc
5i nu te osteni s,ndrepi vreodat
Altceva dect strm)a &udecat
A &u0ilor din lumea pmnteasc.
Gntre,ale vieii tul)urate spume,
!imica nu lsa s,i sc"im)e 1irea,
!ici )ucuria oar) nici m"nirea :
C totul este trector pe lume.
Kor) cu vor), irurile toate,
Cte ni le,a scris Soarta, le,am urmat :
Cci datul Sorii,i pe vecie dat,
5i s,l mai sc"im)e nimenea nu poate.
9aalu"ul urm mai departeB
.up ce prpdii ast4el, 4ar putin de &viduire, ochiul vi&irului,
vi&irul nu cute& s cr6cneasc nimic, !ntruc6t tatl meu era sultanul
cetii.
7i asta era pricina neprieteniei dintre mine ,i el.
=6nd, a,adar, cu m6inile le#ate, 4usei dus dinaintea lui, el porunci s
mi se rete&e #6tulA -tunci !i spuseiB
D :are ai s m uci&i 4ar de vreo vin din parte3miJ
25
Ar)alesta , numele iniial al arbaletei.
9E
O mie i una de nopi
El rspunseB
D .a ce v6na3i mai mare ca astaJ
7i !mi art ochiul lui pierdut. -tunci !i spuseiB
D -m sv6r,it3o din #re,eal.
=i el !mi rspunseB
D .ac tu ai sv6r,it3o din #re,eal, eu am s3o sv6r,esc
precu#etatA
Pe urm stri#B
D 9 4ie adus !naintea meaA
7i m duser dinaintea lui. -tunci el !ntinse m6na ,i !,i !n4ipse
de#etul !n ochiul meu cel st6n# ,i mi3l &drobi cu desv6r,ire.
7i din ceasul acela de3atunci sunt chior, precum m vedei cu toii.
.up aceea, vi&irul porunci s 4iu le#at ,i b#at !ntr3o lad. Pe urm
!i spuse #6deluiB
D Si3l dau !n seam. Tra#e3i sabia din teac ,i ia3l de3aici. .u3l a4ar
din cetate, omoar3l ,i las3l 4iarelor slbatice s3l mn6nceA
-tunci arma,ul m lu ,i m duse p6n ce ie,i din cetate. * scoase
atunci din lad, le#at de m6ini ,i de picioare, ,i vru s m le#e ,i la
ochi, !nainte de a m da morii. -tunci eu !ncepui s pl6n# ,i s rostesc
stihurile acesteaB
e socoteam cmaa mea de 0ale,
Scuteala mea de,un lncier vr&ma :
Ci tu eti lancea7 -ierul minii tale
(esc"ide morii,n mine larg 1ga7
9e cnd eram puternic i,n pa1tale,
Mna mea dreapt,n loc de,a pedepsi,
recea 8n mna stng spada crunt,
Gn mna care nu tia lovi.
Aa 1ceam cu cel ce a0i m,n1runt.
9urcede dar asemeni mie, i
M cru,acum, cu mila ta mrunt,
5i las,i numai pe dumanii mei
Sgeile urgiei s,mi arunce7
(e ca0nele vr&mailor miei
Srmanei mele inimi 8i a&unge
Ct a,ndurat7 Gnc"in,i un crmpei
(e tinuire, i n,o mai rpune
Cu greul vor)ei care nu se spune7
92
O mie i una de nopi
; 9rieteni mi,am 1cut, s,mi 1ie,armur,
5i,aa mi,au 1ost. (ar 8mpotriva mea,
5i,n minile celor ce,mi poart ur.
Mi,i socoteam sgei. 5i,au 1ost aa7
Le simt 8n su1let va&nica arsur7
5i multor inimi 1ostu,le,am ca stea,
5i le,am "rnit, s,mi 1ie credincioase.
5i credincioase,au 1ostA spre 8nelare7
Le,am dat iu)irea mea, s nu m lase,
Statornic s,mi rmn,a&uttoare
Cnd m vor )ate vremuri ticloase.
5i,au 1ost aa7 Ci doar 8ntru vn0are7
=6nd au&i stihurile, !mplinitorul os6ndelor !,i aduse aminte c 4usese
arma, la printele meu ,i c eu !nsumi !l cople,isem cu cinstiri, ,i !mi
&iseB
D =um s te omorJ = sunt rob al tu preasupusA Pe urm !mi
spuseB
D Fu#iA /iaa !i este m6ntuitA 7i s nu te mai !ntorci prin prile
acestea, !ntruc6t vei pieri ,i m vei da ,i pe mine pieirii odat cu tineC
cum spune poetulB
-ugii Mntuie,te prietenei (u,te7
(e0leag,i, 1rate, su1letul pe veci
(in lanul legturilor trecutei
( deci uitrii totu,acum cnd pleci7
5i las i cminul 8ndrgit,
Ca s slu&easc ast0i de mormnt
Aceluia ce cndva l,a 0idit
S,i 1ie adpostul cald i )lnd7
En alt meleag vei mai gsi vreodat,
5i,o alt ar dect ara taF
(ar su1letu,i e scris c niciodat,
(e,l pier0i, un altul nu vei mai a1la.
.a cugetA ce nero0ie mare
S vecuieti 8n lanuri, asuprit,
Cnd lumea lui Alla" sclipete,n soare
5i cnd pmntul lui e nes1rit7
5i,i scris c dac soarta i,a menit
S mori 8ntr,un pmnt, nu vei putea
98
O mie i una de nopi
(ect s mori unde i,a 1ost sortit.
(ar cine,i tie oare soarta sH
u uit,te la coama unui leu,
5i pilda scump s n,o uii nicicndA
Nruma0ul lui se 1ace dr0 i greu
(oar cnd triete slo)od pe pmnt7
=6nd isprvi stihurile, !i srutai m6inile. 7i nu m !ncre&ui cu
adevrat !n i&bvirea mea, dec6t dup ce m v&ui &burat departe.
*ai pe urm, m alinai de pierderea ochiului, #6ndind c scpasem
de la moarte. 7i drumeii mai departe, ,i a(unsei !n cetatea mo,ului
meu. %ntrai, a,adar, %a el ,i !i istorisii ce i se !nt6mplase tatlui meu ,i ce
mi se !nt6mplase ,i mie de mi3am pierdut ochiul. -tunci el !ncepu s
pl6n# cu potop de pl6nsete ,i stri#B
D :, 4iu al 4ratelui meuA %act c mai adau#i o (ale la (alele mele ,i
!nc o durere la durerile mele. =ci trebuie s3i spun c 4iul mo,ului tu
cel srman, care se a4l dinaintea ta, s3a pierdut de &ile ,i &ile, ,i eu nu
,tiu ce3a pit, ,i nimeni nu poate s3mi spun unde esteA
Pe urm se porni pe un pl6ns de c&u pierit. =6nd !,i veni !n sine,i,
!mi spuseB
D :, copilul meu, sunt m6hnit de o m6hnire p6n peste poate din
pricina 4iului mo,ului tu, eu, mo,ul tuA 7i vii s mai adau#i un chin la
chinurile mele, istorisindu3mi ce ai pit ,i ce a pit tatl tu. =i, o,
copilul meu, mai bine3i c i3ai pierdut ochiul dec6t viaaA
)a vorbele lui, nu mai putui s tinuiesc ce se !nt6mplase cu 4iul
mo,ului meu, copilul su. 1i de&vluii, a,adar, tot. )a vorbele mele,
mo,ul meu se bucur p6n peste mar#inea bucuriei, chiar c se bucur
#ro&av de vorbele mele despre 4iul su. 7i !mi spuseB
D :, du3m de#rab s vd morm6ntul acela.
%ar eu !i rspunseiB
D Pe -llah, o, mo,ule, nu ,tiu unde este a,e&at. %ntruc6t m3am dus
de3o #rmad de ori s3l caut, 4ar a putea s #sesc locul luiA
-tunci eu ,i unchiul meu ne duserm la mecet ,i, de data aceasta,
uit6ndu3m la dreapta ,i uit6ndu3m la st6n#a, i&butii s cunosc !ntr3un
s46r,it morm6ntul. -tunci eu ,i mo,ul meu, bucuro,i peste msur,
intrarm sub boltC traserm la o parte pm6ntul ,i apoi capaculC eu cu
mo,ul meu cobor6rm cinci&eci de trepte, c6te avea scara. =6nd
a(unserm la captul scrii, v&urm o 4umraie vltucindu3se spre
noi, care ne orbi. 7i numaidec6t unchiul meu rosti vorbele care alun#
de la cel care le roste,te orice spaim, anumeB 8Lu este putere ,i trie
99
O mie i una de nopi
dec6t !ntru -llah =el -totputernicA?
-tunci p,irm mai departe ,i a(unserm !ntr3o !ncpere mare, plin
cu 4ain, cu semine de toate soiurile, cu bucate de toate 4elurile ,i cu
multe alte lucruri !nc. 7i v&urm !n mi(locul !ncperii o perdea
cobor6t peste un pat. -tunci mo,ul se uit !nluntrul patului, ,i !l v&u
,i !l cunoscu pe 4iul su, care era acolo, !n braele 4emeii care cobor6se
!mpreun cu elC dar am6ndoi se preschimbaser !n crbune ne#ru,
!ntocmai ca ,i cum ar 4i 4ost aruncai !ntr3o #roap de (arA
)a priveli,tea aceea, unchiul meu scuip !n obra&ul 4iului su ,i
stri#B
D -,a i se cuvine, o, nele#iuituleA -ceasta3i ptimirea de pe lumea
aceasta de (osA 7i !i mai rm6ne ,i ptimirea de pe lumea cealalt,
care3i mai crunt ,i mai !ndelun#A
7i, rostind acestea, mo,ul meu, dup ce !l scuip !n ochi pe 4iul su,
!,i scoase papucul ,i !l lovi cu pin#eaua peste obra(i.
1n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se aprinser
&orii ,i, cuminte, nu vroi s se prile(uiasc mai mult de !n#duina ce3i
4usese dat.
(ar cnd1u cea de a douspre0ecea noapte urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c saalu"ul i3a spus copilandrei,
pe c6nd toi cei str6n,i acolo, precum ,i cali4ul ,i $ia4ar, ascultau
povestireaB
-,adar, dup ce mo,ul meu !l lovi cu pin#eaua papucului peste obra&
pe 4iul su, care se a4la !ntins acolo, ne#ru ca de crbune, eu rmsei
uluit p6n peste poate de nprasna aceea. 7i tare m m6hnii din
pricina 4iului mo,ului meu, v&6ndu3l a,a, a(uns ne#ru ca de crbune,
dimpreun cu copilaA Pe urm stri#aiB
D Pe -llahA :, mo,ule al meu, #ataA Potole,te3i oleac aleanurile
inimiiA 1ntruc6t ,i mie mi se &bate inima amarnic, cu tot luntrul 4pturii
mele, de pe urma celor !nt6mplate copilului tuA 7i m topesc mai cu
seam c6nd !i vd, ,i pe el ,i pe copil, a(un,i a,a, ne#ri crbuneC ,i
c6nd te vd pe tine, printele lor, c nu te mulume,ti cu at6ta, ci !l mai
,i bai cu talpa papuculuiA
-tunci mo,ul meu !mi povestiB
:, 4iu al 4ratelui meuA -4l c acest copil, care3i copilul meu, din
pruncia lui s3a aprins de patim dup chiar sora lui. %ar eu mereu l3am
deprtat de ea, ,i !mi &iceam !n sinea meaB 8Fii pe paceA 9unt !nc prea
tineriA?. .a de#eabaA Lici nu apucar bine s a(un# la anii tinereii, c
1MM
O mie i una de nopi
!ntre ei se ,i petrecu 4apta cea rea. %ar eu a4laiA =i chiar c nu3mi venea
s cred de3a bineleaA .a tot l3am ocr6t cu ocar amarnic ,i i3am
spusB
D %a bine seama ,i te 4ere,te de asemenea 4apte smintite, pe care
nimeni nu le3a sv6r,it p6n la tine ,i pe care nimeni nu le va sv6r,i
dup tineA -ltminteri, avem s 4im de ru,ine ,i de ocar p6n la moarte
printre sultaniA 7i olcarii au s !mpr,tie pania noastr !n lumea
toatA -,a c 4ere,te3te de asemenea 4apte, c de nu, te a4urisesc ,i te
omorA
Pe urm luai seama s3l despart ,i pe el de ea, ,i pe ea de el. .ar se
cuvine a socoti c smintita !l !ndr#ea cu dra#oste po(arnicA 1ntruc6t
7eitan !,i durase lucrarea !n ei.
-,a c, atunci c6nd 4iul meu v&u c !l desprisem de sor3sa,
pesemne c atunci, 4ar a spune nimic nimnuia, ,i3o 4i 4cut locul
acesta, care se a4l sub pm6nt. 7i, precum ve&i, ,i3a adus aici de3ale
#urii ,i toate asteaA 7i s3a prile(uit de lipsa mea, c6nd m a4lam la
v6ntoare, spre a veni aici cu sora luiA 7i atunci (udeul =elui Prea!nalt
,i Preaslvit s3a sttoritA 7i i3a ars pe am6ndoi chiar aiciA =aci ca&nele
de pe lumea cealalt sunt !nc ,i mai #ro&avnice ,i !ndelun#iA
7i deodat mo,ul meu !ncepu s pl6n#, iar eu la 4el cu el laolalt.
Pe urm !mi spuseB
D .e3acuma vei 4i tu copilul meu, !n locul celuilaltA
Eu atunci, vreme de un ceas, ,e&ui s cu#et la esturile lumii
acesteia de sub soare, ,i, printre toate, ,i la moartea printelui meu din
porunca vi&irului, ,i la scaunul lui de domnie rpit, ,i la ochiul meu cel
pierdut, pe care !l vedei cu toiiA 7i la toate lucrurile cele at6ta de
anapoda, c6te i se !nt6mplaser 4iului mo,ului meu, ,i nu putui a m
opri s nu pl6n#A
.up care ie,irm din #ropniC ,i !nchiserm la loc capaculC pe urm
!l acoperirm cu pm6nt ,i aduserm morm6ntul la starea !n care se
a4la mai !nainteC ,i ne !ntoarserm acas.
Lici nu apucarm noi bine s a(un#em ,i s ,edem (os, c ,i au&irm
o &arv de sunete de r&boi, de vuve ,i de #oarne, ,i v&urm o,teni
aler#6nd, ,i toat cetatea 4u npdit de vuiete de larm ,i de pra4ul
st6rnit de copitele cailor. 7i chiar c mintea noastr rmase tare nuc
de a nu putea a(un#e s priceap temeiul tuturor acestora. 1ntr3un
s46r,it, sultanul, mo,ul meu, se hotr! s !ntrebe care3i pricina, ,i i se
rspunseB
D Fratele tu a 4ost omor6t de vi&irul su, care a dat &or s3,i
str6n# toi o,tenii ,i toate cetele ,i s vin aici c6t mai #rabnic, ca s
1M1
O mie i una de nopi
loveasc cetatea pe neve#heateA %ar locuitorii din cetate au v&ut c nu
puteau s3i steie !mpotrivA 1nc6t au lsat cetatea la cheremul luiA
)a vorbele acestea, !mi &isei !n sinea meaB 8.e bun seam, are s
m omoare dac voi cdea !n m6inile luiA? 7i iar,i neca&urile ,i #ri(ile
se #rmdir !n su4letul meu, ,i iar pornii s3mi pre4ir cu (ale prin minte
toate npastele petrecute de tatl meu ,i de mama mea. 7i nu mai
,tiam ce s 4ac. Pe de alt parte, dac a, 4i ie,it la iveal, locuitorii din
cetate ,i o,tenii tatlui meu m3ar 4i cunoscut ,i ar 4i cutat s m
omoare ,i s m dea pier&riiA 7i nu mai #sii alt scpare dec6t aceea
de a3mi tia barba. 1nc6t !mi tiai barba, m strvestii !n alte haine ,i
prsii cetatea. 7i pornii la drum spre cetatea aceasta a Ba#dadului,
unde nd(duiam s a(un# !n tihn ,i s dau de careva care s m a(ute
s r&bat p6n la saraiul emirului drept3credincio,ilor, 'arun -l3Ra,id,
cali4ul 9tp6nului )umii, cruia vroiam s3i spun povestea mea ,i
paniile mele.
P6n la urm a(unsei cu bine !n cetatea Ba#dadului, chiar !n noaptea
aceasta. 7i nu ,tiui nici unde s m duc, nici unde s m !ntorc, ,i
rmsei tare !ncurcat. 7i deodat m pomenii nas !n nas cu saalu"ul de
colea. -tunci !i urai bun pace ,i !i spuseiB
D 9unt strin.
El !mi rspunseB
D 7i eu sunt strin.
Ti4suirm prietene,te, p6n v&urm c vine ctre noi saalu"ul de
colea, cel de al treilea so al nostru. Le ur bun pace ,i ne spuseB
D 9unt strin.
Loi rspunsermB
D 7i noi suntem strini.
-tunci merserm !mpreun, p6n ce ne prinse noaptea. %ar ursita
cea norocit ne clu&i p6n aici, !n prea(ma voastr, stp6ne ale
noastreA 7i3a,a3i cu pricina brbii mele tiate ,i a ochiului meu scosA
.up povestirea aceasta a celui dint6i saalu", 4eti,cana !i spuseB
D $ata, bineA 7i acuma, 4reac3te cu m6na oleac pe cre,tet
2@
. 7i
pleac repedeA
7i saalu"ul !i rspunseB
D :, stp6na mea, chiar c nu voi pleca dec6t dup ce voi 4i au&it
povestirea tuturor soilor mei de aici.
-st timp, toi cei de 4a se minunau de povestea aceasta uluitoare,
iar cali4ul !i ,i spuse lui $ia4arB
D 'otr6t lucru, !n viaa mea nu am au&it o !nt6mplare ca a
2@
.ucerea m6inii pe cre,tetul capului este un mod de salut oriental.
1M2
O mie i una de nopi
saalu"ului acestaA
-tunci saalu"ul dint6i se duse s ,ad (os, !ncruci,6ndu3,i picioareleC
iar cel de al doilea saalu" p,i !nainte, srut pm6ntul !ntre m6inile
stp6nei casei, ,i istorisi urmtoareleB
Povestea celui de al doilea saaluk
Eu, o, stp6n a mea, cu adevrat nu m3am nscut chior. 7i
povestea mea, pe care am s i3o istorisesc, este at6ta de uluitoare,
!nc6t, dac ar 4i scris cu andreaua pe colul dinluntru al ochiului, ar
slu(i de !nvtur celui ce este vrednic a se luminaA
-,a cum m ve&i, sunt sultan, 4iu de sultanA *ai a4l c nu sunt un
ne,tiutorB am citit Coranul ,i i3am slovenit cele ,apte citanii
2+
C am citit,
de asemenea, crile de cpt6i ale dasclilor de ,tiineC am ptruns
,tiina stelelor ,i spusele poeilor. 1ntr3un s46r,it, p6n !ntr3at6ta m3am
aplecat asupra !nvrii tuturor !nvturilor, !nc6t i3am !ntrecut pe toi
vecuitorii din veacul meu.
1nc6t numele meu crescu !n ochii tuturor crturarilor.
Ba !nc, 4aima mea se !ntinse peste toate olaturile ,i peste toate
melea#urile, iar vorbele despre mine a(unser la urechile tuturor
sultanilor. 7i atunci sultanul de la %nd au&i de mine. 7i trimise ru#minte
la tatl meu s m lase s m duc la el ,i, totodat, chem6ndu3m, !i
trimise printelui meu daruri strlucite ,i pe,che,uri cu adevrat
vrednice de sultani. 1nc6t tatl meu se !nvoi ,i porunci s mi se
pre#teasc ,ase corbii pline cu de toate, ,i plecai.
=ltoria noastr pe mare inu vreme de o lun !ntrea#, dup care
a(unserm la un rm. -colo cobor6rm pe mal caii pe care !i luasem cu
noi pe corbii, ,i cmileleC ,i !ntrniarm &ece cmile cu darurile
menite sultanului de la %nd. 7i de3abia pornirm la drum, c un nor de
pulbere se ,i ridic venind ctre noi, ,i !nvlui toate &rile cerului ,i ale
pm6ntului, ,i inu a,a vreme de un ceas din &iC pe urm se !mpr,tie
,i, de dedesubtul lui, se ivir ,ai&eci de clrei ca ni,te lei !ntr6tai.
=6nd ne uitarm la ei bine, v&urm c erau arabi din pustie, t6lhari de
drumul mareA %ar c6nd ne &rir, !n vreme ce noi o luarm la 4u# cu
cele &ece poveri de daruri menite sultanului de la %nd, ei se repe&ir
asupra noastr ,i !,i !ndreptar #oan, cu 4r6iele slobo&ite, ctre noi.
-tunci !ncepurm s le 4acem semne ,i le stri#armB
D 9untem trimi,i la sultanul cel puternic de la %ndA -,a c s nu ne
2+
8=ele ,apte citaniiH, adic cele ,apte 4eluri de a declama Coranul, stabilite de ,colile
canonice de declamatie musulmana.
1M5
O mie i una de nopi
4acei vreun ruA
%ar ei ne spuserB
D Loi nu suntem nici pe pm6nturile lui, nici sub at6rnarea luiA
7i3a,a c omor6r o parte din slu(itorii mei cei tineri, pe c6nd ceilali
,i eu luarm 4u#a care !ncotro, eu dup ce cptai o ran amarnic. -st
timp, arabii din pustie se apucar s (e4uiasc bunurile ,i darurile
noastre rmase pe spinarea cmilelor.
%ar eu, dup at6ta 4u#, nu mai ,tiui nici unde eram, nici ce se cdea
s 4ac. /ai, adineaurea eram !n 4alnicii, ,i acuma !n ticlo,ie ,i srcieA
7i !ndemnai la 4u# !nainte, p6n ce m pomenii pe un v6r4 de munte
unde #sii o bortC ,i putui !ntr3un s46r,it s m odihnesc ,i s3mi
petrec noaptea acolo.
.imineaa, ie,ii din bort ,i !mi luai umbletul mai departe, p6n ce
a(unsei la o cetate strlucit ,i !n4loritoare, cu un v&duh at6ta de
minunat, !nc6t iarna nu avea asupra ei nicio putere, iar primvara o
!mbrca pururea cu tranda4irii ei. 1nc6t tare m bucurai de sosirea mea
!n cetatea aceea, mai cu seam dat 4iind istovirea !n care m a4lam,
vl#uit cum eram de drum ,i de 4u#. 7i chiar c a(unsesem !ntr3o stare
(alnic de o4ilire. 7i eram tare schimbat.
1n cetatea aceea, nu ,tiam !ncotro s m !ndrept, c6nd, trec6nd pe
l6n# un croitor, care cosea !n croitoria lui, intrai la el ,i !i urai bun
paceA El !mi rspunse la urarea de bun pace ,i m po4ti cu dra#oste s
,ed (os, ,i m srut, ,i m !ntreb cu buntate despre pricina ce m
deprtase de ara mea. -tunci !i istorisii tot ce mi se !nt6mplase, de la
!nceput p6n la s46r,it. El atunci rmase tare m6hnit pentru mine, ,i !mi
&iseB
D :, tinere 4rumos, nu trebuie s spui nimic din toat ptrania
aceasta nimnuiA 1ntruc6t tare mi3e 4ric pentru tine de sultanul acestei
cetiC c este cel mai mare vr(ma, al printelui tu, ,i are un ps
vechi de socotit cu elA
.up care !mi aduse de m6ncat ,i de butC ,i m6ncai ,i bui, iar el la
4el !mpreun cu mine. 7i ne petrecurm noaptea st6nd de vorb, ,i !mi
or6ndui un loc !ntr3un un#her al croitoriei sale, unde m !ntinsei, iar el
la 4el, spre a dormi. -poi !mi aduse tot ce ar 4i putut s3mi 4ie de
trebuin, o saltea ,i o !nvelitoare.
7e&ui ast4el la el vreme de trei &ile, dup care m !ntrebB
D 7tii vreo meserie cu care s3i ii &ileleJ
%ar eu !i rspunseiB
D .e bun seamA 9unt crturar priceput !n cunoa,terea pravilelor,
dascl iscusit la toate !nvturileC ,tiu s citesc ,i ,tiu s socotescA
1M@
O mie i una de nopi
El !mi rspunseB
D Prietene, toate astea nu sunt o meserieA 9au, mai de#rab, sunt o
meserie, dac vrei >cci m v&use tare de&nd(duitG, da meseria ta
nu are nici3o cutare la t6r#ul din cetatea noastrA -ici, !n cetatea
noastr, nimeni nu ,tie nici s !nvee, nici s citeasc, nici s
socoteasc. 7tie numai cum s3,i dob6ndeasc a#oniseal.
-tunci m simii tare !ncurcat ,i nu putui dec6t s3i spun iar,iB
D =hiar c, pe -llahA Lu ,tiu s 4ac nimic dec6t ceea ce i3am
!n,iruitA
%ar el !mi &iseB
D -tunci, biete, str6n#e3i brcinarulA 7i ia o secure ,i o 4unie ,i du3
te de taie butuci pe olaturi, p6n ce -llah va vroi s te miluiasc cu o
soart mai bunA 7i mai cu seam s nu de&vlui nimnuia stepena ta,
!ntruc6t au s te omoareA
.up vorbele astea, se duse s3mi cumpere o secure ,i o 4unieC ,i
m trimise s tai lemne cu ali tietori de lemne, dup ce se osteni s
m !n4i,e&e lor precum se cuvine.
Plecai atunci cu toporarii ,i !ncepui s toporsc. Pe urm !mi pusei
povara de lemne pe cap, o crai !n cetate ,i o v6ndui pe o (umtate de
dinar. =umprai de3ale #urii cu c6iva bnui ,i pstrai cu #ri( partea
care !mi rmsese din bani. 7i ast4el, vreme de un an !ntre#, trudii mai
departe ,i m duceam !n 4iece &i pe la prietenul meu croitorul, la
croitoria lui, unde m odihneam la rcoare, !ncruci,6ndu3mi picioarele
sub mine !n un#herul meu.
1ntr3o &i, dup obiceiul meu, plecai s tai lemne, ,i, a(un#6nd acolo,
#sii o pdure deas, !n care se a4lau o mulime de butuci stra,nici.
-lesei un copac uscat ,i m apucai s dau la o parte pm6ntul
dimpre(urul rdcinilor luiC pe c6nd trudeam a,a, securea deodat se
prinse !ntr3un belciu# de aram. -tunci trsei la o parte pm6ntul de (ur
!mpre(ur ,i v&ui un capac de lemn, de care era prins belciu#ul de
aram. 7i ridicai capacul. 7i v&ui o scar dedesubt. =obor6i p6n !n
(osul scrii ,i a(unsei la o u,. %ntrai pe u, ,i a(unsei !ntr3o sal 4alnic
de sarai minunat ,i bine cldit. 7i #sii acolo o 4eti,can minunat, pe
potriva celui mai 4rumos dintre mr#ritare. 7i !ntr3at6ta !nc6t numai la
vederea ei chiar c i se ,i ,ter#eau din inim toat #ri(, tot aleanul ,i
tot amarul. * uitai la ea ,i numaidec6t m plecai cu !nchinciune
-toate&iditorului carele o druise cu at6tea desv6r,iri ,i cu 4rumuseea
aceea.
-tunci ea se uit la mine ,i !mi &iseB
D E,ti 4ptur omeneasc.
1M+
O mie i una de nopi
1i rspunseiB
D 9unt 4ptur omeneasc.
%ar ea !mi &iseB
D .a atunci cine a putut s te !ndrume la locul acesta, !n care m
a4lu de dou&eci de ani, 4ar a 4i v&ut vreodat o 4ptur de omJ
)a vorbele ei, care mi se prur pline de #in#,ie ,i de dulcea,
&iseiB
D :, stp6na mea, -llah este acela carele m3a !ndrumat la sla,ul
tu, pentru ca s dau !ntr3un s46r,it uitrii toate chinurile ,i toate
npastele mele.
7i !i istorisii tot ce mi se !nt6mplase, de la !nceput p6n la s46r,it. 7i
povestea mea chiar c !i pricinui mult m6hnire pentru mine, !ntruc6t
pl6nse ,i !mi &iseB
D -m s3i istorisesc ,i eu povestea mea. -4l, a,adar, c sunt 4iica
sultanului -"namus, domnul de la captul tr6murilor %ndului, stp6nul
peste insula de -banos. El m3a mritat cu 4iul mo,ului meu. .ar, !n
chiar noaptea nunii, p6n a3mi 4i pierdut 4ecioria, m3a rpit un e4rit, pe
care !l cheam $eor#irus, 4iul lui Ra(mus, chiar 4iul lui Eblis. *3a luat ,i
m3a pornit !n &bor ,i m3a adus !n locul de aici, unde a crat tot ce a, 4i
putut r6vni, ,i pr(ituri, ,i &aharicale, ,i haine, ,i esturi scumpe, ,i
lucruri de cas, ,i m6ncruri, ,i buturi. .e3atunci vine s m vad tot
la 4iecare &ece &ile, ,i se bucur de mine, chiar aici, ,i pleac dimineaa.
7i mi3a spus c dac voi avea vreo trebuin de el !n rstimpul celor
&ece &ile, pe care le petrece departe de mine, nu am dec6t, 4ie &iua, 4ie
noaptea, s atin# cu m6na cele dou ,iruri care sunt scrise colo sub
bolta slii. 7i !ntr3adevr, de3atunci, cum atin# !nscrisul acela, !l ,i vd
ivindu3se. .e data aceasta sunt, iact, patru &ile de c6nd n3a venit, ,i
mai are !nc ,ase &ile p6n a se arta, !nc6t ai putea s stai la mine
cinci &ile, ca s pleci apoi cu o &i p6n s vin el.
Eu rspunseiB
D .e bun seamA Pot.
Ea atunci 4u bucuroas 4oarteC se ridic drept !n sus, m lu de
m6n, m po4ti s trec printr3o u, boltit ,i m duse la un hammam
#in#a, ,i plcut ,i plin de o abureal dulce. -tunci, pe loc, m
de&brcai, ,i la 4el ,i ea se de&brc #oal toatC ,i am6ndoi intrarm
s ne scldm. .up scald, ,e&urm (os pe podina hamma3mului, ea
l6n# mine, ,i !ncepu s m !mbie s beau sorbet de mosc, ,i puse
dinainte3mi ni,te pr(ituri minunate. Pe urm ti4suirm dulce mai
departe, ,i m6ncarm din toate cele c6te erau bunturile e4ritului,
rpitorul ei.
1ME
O mie i una de nopi
-poi ea !mi &iseB
D -st3sear ai s dormi ,i ai s te odihne,ti bine de ostenelile tale,
spre a 4i apoi !ntremat bine.
%ar eu, o, stp6n a mea, m lsai ispitit s dorm, dup ce !i mulumii
!ndelun#. 7i chiar c !mi uitai toate #ri(ile. )a tre&ire, o v&ui cum ,edea
(os l6n# mine ,i cum m m6n#6ia dulce pe m6ini ,i pe picioare. -tunci
rostii numele lui -llah, spre a chema asupra ei toate binecuv6ntrile, ,i
,e&urm la tai4as vreme de un ceas, iar ea !mi spuse lucruri tare
dr#la,e. 1mi spuseB
D Pe -llahA *ai !nainte, sin#ur3sin#uric !n saraiul acesta de sub
pm6nt, eram plin de m6hnire ,i !mi simeam pieptul apsat, !ntruc6t
nu aveam pe nimeni cu care s stau de vorb, ,i3a,a vreme de
dou&eci de aniA 7i slav lui -llahA Preamrit 4ie El c te3a clu&it p6n
la mineA
Pe urm, cu #lasul ei dulce, !mi c6nt stro4ele acesteaB
(ac am 1i tiut cumva,
(e,am 1i a1lat de mai,nainte
Kreun 0von despre venirea ta,
Atunci am 1i 0orit a,ntinde
5i a,i deterne su) picioare,
Ca tu s poi clca aa
9e umilitele covoare,
9e care le ese am minune
(in purpuriul nostru snge
5i din negreala de cr)une,
Luat., ca s te 8m)ete,
(in oc"iul nostru care plnge
(e )ucurie c te vede.
e,ar1i po1tit pe,o cati1ea
O)ra&ii notri moi i dulci,
5i coapsa noastr,i aternea
Mtasea,n care s te culci.,
O, cltor de noapte,adus
La noi de s1etnicele astre,
Cci locul tu e mai presus
(e pleoapele privirii noastre7
)a au&ul stihurilor, !i mulumii cu m6na pe inimC iar dra#ostea ei se
!mpl6nt !nc ,i mai nprasnic !n mineC ,i !,i luar &borul ,i #ri(ile, ,i
1M2
O mie i una de nopi
neca&urile mele. -poi !ncepurm s bem din acela,i pocal, ,i tot a,a
p6n searaC atunci, !n noaptea aceea, m des4tai cu ea, !n deplin
bucurie. 7i niciodat !n viaa mea nu am avut o noapte asemntoare
cu noaptea aceea. %ar c6nd veni dimineaa, ne scularm tare mulumii
unul de altul ,i plini de bucurie !ntr3adevrA
Eu atunci, cu totul aprins !nc, ,i mai cu seam spre a3mi alun#i
bucuria, !i &iseiB
D /rei s te a(ut s ie,i de sub pm6nt ,i s te scap de #innul acelaJ
Ea !ncepu s r6d ,i !mi spuseB
D Taci tu ,i mulume,te3te cu ce aiA = iactA -mr6tul acela de
e4rit nu va avea dec6t o &i din &ece, pe c6nd tu, !i 4#duiesc, le vei
avea de 4iecare dat pe celelalte nou &ileA
Eu atunci, dus de po(arul patimii, m lsai t6r6t de vorbe de,arte,
!ntruc6t !i spuseiB
D LicidecumA -m s s4r6m pe dat de la temelie p6n !n cre,tet
bolta aceasta, !n care sunt spate scrierile lui vr(itore,ti, pentru ca
ast4el e4ritul s3mi vin la !ndem6n ,i s pot s3l omorA 1ntruc6t de
mult vreme m3am deprins s3mi 4ac o (oac din mcelrirea tuturor
e4riilor de deasupra ,i de dedesubtul pm6ntului.
)a vorbele mele, ,i spre a m potoli, ea !ncepu s3mi !n,ire stihurile
acesteaB
O, tu, cel care mai ceri un rga0,
9n,a ne despri pe totdeauna,
5i care,a)ia opteti cu &alea,n glas
C desprirea e ca mtrguna,
!u tii tu oare c doar desprirea
> singurul i,adevratul leac
(e,a nu te 1ereca 8n lan iu)irea,
Ci numai de,a iu)i ce i,este dragH
!u vrei s cugei i s 8nelegi
C oriice iu)ire se s1rete
Su) 0odia ne8nduratei legi
Ce 8n plictis i,n sil,o vete&ete,
5i dragostele noastre, pn la urm,
Cu voie3 1r voie, tot se curmH
7i eu, 4ar a lua seama la stihurile pe care mi le !n,ira, tr6ntii o
i&bitur nprasnic de picior !n boltA O
1n clipa aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se luminea&
1M8
O mie i una de nopi
de &iu ,i, cuminte, tcu.
.ar cnd 1u cea de a treispre0ecea noapte, urm
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c al doilea saalu" ,i3a urmat
ast4el povestirea dinaintea tinerei stp6ne a caseiB
-,a c, o, stp6n a mea, c6nd trsei !n &idul boitei i&bitura aceea
nprasnic de picior, 4emeia !mi spuseB
D %act e4ritulA /ine la noiA -u nu te3am prevestitJ :r, pe -llahA *3
ai dat pier&anieiA .a acuma #6nde,te3te cum s scapi tu, ,i a,a c ie,i
tot pe acolo pe unde ai venitA
Eu atunci m repe&ii pe scar. 7i, din pricina spaimei, !mi uitai (os,
spre prpdul meu, !nclrile ,i securea. 1nc6t, cum de3abia suisem
numai c6teva trepte de scar, m !ntorsei oleac spre3a mai arunca o
privire dup !nclrile mele ,i dup secureC ,i v&ui pm6ntul cum se
crap ,i cum iese din el un e4rit mare, !n#reo,tor de ur6t, care !i
spuse 4emeiiB
D =are3i pricina &#uduiturii nprasnice cu care m3ai speriatJ =e
nenorocire ai pitJ
Ea rspunseB
D =hiar c nici3o nenorocire, a4ar c adineaori mi3am simit pieptul
apsat de sin#urtate ,i m3am ridicat spre a m duce s beau vreo
butur rcoritoare care s3mi mai u,ure&e pieptul ,i, cum m3am ridicat
prea iute ca s m duc, am alunecat ,i am c&ut lovindu3m de bolt.
7i e4ritul !i &iseB
D -, des4r6nat ticloasA Bine mai ,tii s miniA
Pe urm !ncepu s se uite prin sarai, ba la dreapta, ba la st6n#a, ,i
p6n la urm #si !nclrile ,i securea mea. -tunci stri#B
D 'aA =e vra s &ic ciurucurile asteaJ 9puneA .e unde ai lucrurile
astea omene,tiJ
Ea rspunseB
D Pi chiar acuma c6nd mi le ari le vd ,i euA Lu le3am mai v&ut
niciodat p6n acum. Pesemne c or 4i 4ost a#ate la spatele tu, ,i
chiar tu le3ai 4i adus aici.
-tunci #innul, !n npada m6niei, stri#B
D =e vorbe smintite, de,nate ,i anapodaA L3ai s m &pce,ti cu
ele, o, tlanioA
)a vorbele acestea, o ls #oal toat, o puse !n cruce !ntre patru
st6lpi !n4ipi !n pm6nt ,i, lu6nd3o la schin#iuiri, !ncepu s3o !ntrebe
despre ce se !nt6mplase. .ar eu nu mai putui s !ndur, nici s3i aud
1M9
O mie i una de nopi
pl6nseteleC ,i urcai repede pe scar, tremur6nd de spaimC ,i, a(un#6nd
a4ar, pusei la loc capacul precum 4usese ,i !l ascunsei de priviri,
acoperindu3l cu pm6nt. 7i m cuprinse cina pentru 4apta mea, p6n
peste mar#inile cinei. 7i !ncepui s cu#et la 4emeie, la 4rumuseea ei
,i la ca&nele la care o supunea procletul acela, dup ce 4emeia ,e&use
cu el vreme de peste dou&eci de ani. 7i mai cu seam rmsei tare
nec(it la #6ndul c o chinuia din vina mea. 7i, !n clipita aceea, !ncepui
iar,i s cu#et ,i la tatl meu ,i la !mpria lui ,i la starea ticloas de
tietor de lemne !n care eram, ,i, pl6n#6nd !ntruna, rostii un stih
2E
despre !nt6mplrile acestea amarnice.
.up care !mi v&ui de drum mai departe, p6n ce a(unsei la croitor,
prietenul meu. 7i !l #sii pe croitor, care, din pricina lipsei mele, sta ca
pe o ti#aie pus la pr(it pe 4oc. 7i ,edea acolo, a,tept6ndu3m cu
nerbdare. 7i !mi &iseB
D %eri, dac nu te3am mai v&ut c de obicei, mi3am petrecut
noaptea cu inima la tineA 7i mi3a 4ost 4ric pentru tine, s nu 4i dat !n
pdure peste vreo 4iar slbatic ori peste altceva de soiul acesta. 7i
preamrit 4ie -llah pentru i&bvirea taA
Eu atunci !i mulumii pentru buntatea sa, intrai !n croitorie ,i ,e&ui
(os !n un#herul meuC ,i !ncepui s cu#et la c6te mi se !nt6mplaser ,i s
m cert sin#ur pentru i&bitura de picior pe care o ddusem boltei.
.eodat, prietenul meu cel bun, croitorul, intr ,i !mi spuseB
D 9e a4l la u,a croitoriei un ins, un 4el de persan, care te caut ,i
care are la el securea ,i !nclrile tale. - trecut cu ele pe la toi
croitorii de pe uli, spun6ndu3leB 8-m ie,it de cu &ori ca s m duc la
ru#ciunea de diminea la chemarea mue&inului
22
, ,i am #sit !n cale
lucrurile acestea, 4ar a i&buti s a4lu ale cui ar putea s 4ie. 9punei3mi
voi dar cine3i stp6nul lorA?
-tunci croitorii de pe ulia noastr, care te ,tiu, v&6nd securea ,i
!nclrile, cunoscur c sunt ale tale ,i !i spuser de#rab persanului
unde stai. 7i a venit aici, te a,teapt la u,a croitoriei. %e,i, a,adar, ,i
mulume,te3i pentru osteneal, ,i ia3i securea ,i !nclrile.
.ar eu, la vorbele lui, simii c m !n#lbenesc la chip ,i c tot trupul
2E
9alie reproduce ,i stihurileB
S iei aminte,ntotdeauna,
C"iar i cnd soarta te rs1aA
Ast0i 8i e uor, da mine
e,ateapt ca0n grea i grea.
22
Mue0in >din cuv6ntul arab mo Sad"din 3 8cel care cheam la ru#ciuneHG 3slu(itor la
#eamie, care veste,te credincio,ilor musulmani ceasul de ru#ciunc, chem6ndu3i din
minaret cu #las c6ntat.
11M
O mie i una de nopi
mi se tope,te de spaim. 7i, pe c6nd stm prostit a,a, deodat
pm6ntul de dinaintea un#herului meu se crp, iar persanul cu pricina
se ,i ivi pe acolo. Era e4ritulA =are, dup ce 4u#isem, o pusese pe soia
lui cea t6nr la schin#iuiriC ,i ce schin#iuiriA .ar ea nu3i mrturisise
nimic. El atunci a luat securea ,i !nclrile ,i i3a spusB
D -m s3i dovedesc c sunt !ntr3adevr $eor#irus, din via lui EblisA
7i ai s ve&i tu dac sunt !n stare ori ba s i3l aduc aici pe stp6nul
securii ,i al !nclrilorA
7i atunci a venit s se slu(easc 4a de croitori de ,iretlicul despre
care am vorbit.
-,a c intr npristan la mine, de dedesubtul pm6ntului, ,i pe dat,
4ar a mai pierde o clipit, m ,i !nhA 1,i lu &borul ,i se ridic !n
v&duhuriC pe urm se ls (os ,i se a4und !n pm6ntA =6t despre
mine, !mi pierdusem orice simire. 7i intr cu mine !n saraiul de sub
pm6nt !n care m dedulcisem la des4t. 7i o v&ui pe tineric #oal3
#olu ,i cu s6n#ele cur#6ndu3i pe ,olduriA -tunci ochii mi se muiar !n
lacrimi. 7i e4ritul se duse la ea ,i, !n,4c6nd3o, !i &iseB
D :, de&matoA %act3i hndrlulA
-tunci muieru,ca se uit la mine ,i spuseB
D Lu ,tiu cine este. 7i nu l3am v&ut niciodat, dec6t numai !n clipita
de3acumA
%ar e4ritul !i &iseB
D =eJ Lici acuma, c6nd se a4l dinainte3i !nsu,i 4apta,ul ticlo,iei,
tot nu mrturise,tiJ
Ea atunci &iseB
D 'abar nu am cine este. 7i nu l3am v&ut !n viaa mea. 7i nu mi3e
!ndem6n s mint dinaintea lui -llahA
-tunci e4ritul !i &iseB
D .ac chiar habar nu ai cine este, ia sabia ,i retea&3i cp6naA
Ea atunci lu sabia, veni la mine ,i se opri dinainte3mi. Eu atunci,
#alben de spaim, !i 4cui un semn din spr6ncene c nu >spre3a o ru#
s3i 4ie milG ,i lacrimile !mi cur#eau de3a lun#ul obra(ilor. -tunci !mi
clipi ,i ea din ochiC ,i rosti cu #las tareB
D Tu e,ti pricina nenorocirilor noastreA
Eu atunci iar,i !i 4cui semn din spr6ncene, iar cu #raiul !i spusei
ni,te stihuri cu dou !nelesuriB
Gndea&uns tiu oc"ii s,i 8ntocmeasc graiul
5i,ar 1i 0adarnic lim)a s,i mai detearn,alaiul
Cnd singur privirea despleticete taine,
111
O mie i una de nopi
Gnvluite )ine 8n inim ca,n "aine.
La cea dinti ivire dulci lacrimi potopir,
5i mut rmase glasul, iar mintea 1r irF
5i numai oc"ii galei optesc 8ncet i rar
ot ce optete vra&a strnitului po&ar.
Clipirea pleoapei spune simirea lumii toat,
(egea)a,i ca vreun deget 8n to) s mai )at
Sprnceana ine locul 8ntregului alai.
cere, dar7 Aleanul griete 1r grai.
-tunci 4emeia cea tineric !mi pricepu ,i semnele ,i stihurile, ,i
arunc din m6ini sabia e4ritului. %ar e4ritul lu sabia ,i mi3o !ntinse ,i3mi
&iseB
D Retea&3i #6tul, ,i am s te slobo&esc ,i n3am s3i 4ac niciun ruA
%ar eu spuseiB
D .aA
7i luai sabia ,i !naintai cu d6r&ie ,i ridicai braulA Ea atunci !mi spuse,
4c6ndu3mi semn din spr6nceneB
D :are eu te3am vtmat cu cevaJ
-tunci ochii mei se umplur de lacrimi, ,i aruncai din m6ini sabia ,i !i
spusei e4rituluiB
D :, puternicule e4rit, o, vitea& vladnic ,i de ne!n4r6ntA .ac 4emeia
aceasta ar 4i 4ost, precum o socoti tu, de puin credin ,i de puin
(udecat, ar 4i #sit le#iuit cderea capului meu rete&atA :r,
dimpotriv, iact c aceasta3i chiar sabia pe care a aruncat3o departe
de ea. =um, dar, a, putea eu, la r6ndul meu, s #sesc le#iuit a3i rete&a
#6tul, mai cu seam dat 4iind c niciodat nu am mai v&ut3o p6n !n
ceasul de acumJ 1nc6t niciodat nu am s sv6r,esc 4apta aceasta,
chiar de va urma s m 4aci a bea pocalul morii crunteA
)a spusele mele, e4ritul stri#B
D 'aA -cuma sunt bine !ncredinat de le#tura dintre voiA
7i3atunci, o, stp6n a mea, blestematul lu sabia, i&bi m6na 4emeii
,i o rete&C pe urm i&bi cealalt m6n ,i o rete& la 4elC pe urm !i
rete& piciorul dreptC pe urm !i rete& piciorul st6n#. 7i3a,a, din patru
i&bituri, rete& cele patru mdulare. %ar eu priveam cu ochii mei ,i m
#6ndeam c neabtut am s mor.
1n clipita aceea, t6nra 4emeie se uit la mine pe 4uri, ,i !mi 4cu un
semn cu ochiul. 7i, vai, e4ritul v&u clipirea aceea din ochi ,i stri#B
D :, plod de leleA %act c sv6r,e,ti !n,elciunea cu ochiulA
7i atunci o i&bi peste #6t cu sabia ,i !i rete& capul. Pe urm se
112
O mie i una de nopi
!ntoarse spre mine ,i !mi &iseB
D -4l, o, tu, 4ptur de om, c, !n privina noastr, nou, #innilor,
ne este !n#duit, ba ne este chiar le#iuit ,i statorit s3o omor6m pe soia
necredincioasA -4l, a,adar, c pe tinerica aceasta am rpit3o !n
noaptea nunii ei, c6nd nu avea !nc dec6t doispre&ece ani, ,i mai
!nainte ca vreun altul s se 4i bucurat de ea ori s3o 4i cunoscutA -m
adus3o aici ,i veneam s3o vd o &i din &ece, spre a3mi petrece noaptea
cu ea, ,i m veseleam cu ea lu6nd !n4i,area unui persanA .a dac m3
am !ncredinat c m !n,al, am omor6t3oA .e altminteri, nu m3a !n,elat
dec6t numai cu ochiul, cel cu care a clipit uit6ndu3se la tine. =6t despre
tine, !ntruc6t nu m3am putut !ncredina c te3ai 4i de&mat cu ea, spre3
a o a(uta s m !n,ele, nu am s te omor. =i, oricum, ca s nu poi s
r6&i !n spatele meu, vreau s3i c,un un ru care s3i rpeasc
4lniciaA 7i te las s3i ale#i soiul care !i place mai mult dintre toate
relele.
Eu atunci, o, stp6n a mea, m bucurai p6n peste mar#inile
bucuriei, v&6ndu3m scpat de la moarte. 7i bucuria m !ndemn s
m prile(uiesc de mila lui. 7i !i &iseiB
D =hiar c nu ,tiu ce s ale# dintre toate npasteleA *i3ar plcea
mai mult niciunaA
-tunci e4ritul, m6niat, i&bi !n pm6nt cu piciorul ,i stri#B
D 1i spun s ale#iA .e pild, ale#e !n ce !n4i,are vrei s te vr(escA
/rei un chip de m#arJ LuA In chip de c6ineJ In chip de cat6rJ In chip
de corbJ :ri mai de#rab un chip de maimuJ
Eu atunci !i rspunsei, tot cut6nd un spor de mil, !ntruc6t aveam
nde(de la o !ndurare deplinB
D Pe -llahA :, stp6ne $eor#irus, din spia lui Eblis cel puternicA
.ac m crui, ,i -llah are s te crueC !ntruc6t te va avea dra# pentru
iertarea dat unui bun muslemin, care nu i3a c,unat niciodat vreun
neca&A
7i m milo#ii mai departe la el, p6n peste mar#inile ru#minilor,
st6nd !n picioare u#ilit dinaintea lui, ,i !i spuseiB
D * os6nde,ti pe nedreptA
El atunci !mi rspunseB
D .estul cu vorbe de3alde astea, c te omorA -,a c nu te prile(ui
mai mult de buntatea mea, !ntruc6t sunt dator numaidec6t s te
vr(escA
)a vorbele acestea, m !n,4ac, despic bolt ,i pm6ntul de
deasupra noastr ,i !,i lu &borul cu mine !n v&duhuri, at6ta de sus,
!nc6t nu mai v&ui pm6ntul dec6t sub !n4i,area unei strchini de
115
O mie i una de nopi
ap. -tunci cobor! pe v6r4ul unui munte ,i m ls (osC lu oleac de
pm6nt !n m6n, slomni deasupra3i, mormind cam a,aB 8'mA 'mA
'mA?, rosti ni,te vorbe, pe urm arunc pm6ntul acela asupra mea,
stri#6ndB
D )eapd3i chipul ,i ia chip de maimuA
7i, tot atunci, o, stp6n a mea, m ,i preschimbai !n maimu, da
ce maimuA Btr6n de pe puin o sut de ani ,i amarnic de ur6tA
-tunci, dac m v&ui cu !n4i,area aceea, dintru3nt6i rmsei
nemulumit ,i !ncepui s opiC ,i chiar c opiamA Pe urm, de vreme
ce opiala nu3mi 4olosea la nimic, !ncepui s3mi pl6n# de (ale ,i de
(alea celui care 4usesem. %ar e4ritul r6dea !ntr3un chip !n4rico,tor. Pe
urm se mistui.
-tunci !ncepui s cu#et la str6mbtile soartei, ,i v&ui, pe pielea
mea, c !ntr3adevr soarta nu st nicidecum !n puterea 4pturii.
.up care !ncepui s cobor de3a rosto#olul din v6r4ul muntelui p6n
(os de tot. 7i pornii la drum, dormind noaptea !n pomi, ,i3a,a, vreme de
o lun, p6n ce a(unsei la rmul *rii 9rate. * oprii acolo vreme de
vreun ceas ,i, !ntr3un s46r,it, v&ui !n mi(locul mrii o corabie pe care
v6ntul prielnic o !mpin#ea spre rm, ctre mine. Eu atunci m ascunsei
pe dup o st6nc ,i a,teptai. =6nd v&ui oamenii c sosesc ,i c !ncep
s 4oiasc de colo3colo, !mi luai inima !n dini ,i srii !n mi(locul corbiei.
-tunci unul dintre oameni stri#B
D -lun#ai3o repede pe 4iina aceasta de rea vestireA
%ar altul stri#B
D Ba s3o omor6mA
%ar al treilea stri#B
D .a, s3o omor6m cu sabiaA
Eu atunci !ncepui s pl6n# ,i abtui cu laba v6r4ul sbiei, iar
lacrimile3mi cur#eau din bel,u#.
-tunci cpitanului i se 4cu mil de mine ,i le &iseB
D :, ne#ustorilor, maimua aceasta iact cum se milcuie,te la
mine, iar eu !i ascult ru#minteaC este sub ocrotirea meaA Limeni s n3o
prind ,i nici s3o alun#e ori s3o tulbureA
Pe urm cpitanul !ncepu s m cheme ,i s3mi spun vorbe dulci ,i
!mbietoareC iar eu !i pricepeam toate vorbele. 1nc6t cpitanul m lu ca
slu(itorC iar eu !i !ndeplineam toate nevoile ,i !l slu(eam pe corabie.
/6ntul ne 4u prielnic vreme de cincispre&ece &ile, ,i traserm la rm
l6n# o cetate nemsurat de mare ,i at6ta de plin de locuitori c6t
numai unul -llah putea s le socoteasc numrulA
)a sosirea noastr, v&urm c vin ctre noi ni,te mameluci care
11@
O mie i una de nopi
erau trimi,i de sultanul cetii. 9e apropiar ,i le urar bun venit
ne#ustorilor, ,i le spuserB
D 9ultanul nostru v 4iritise,te pentru buna voastr sosire ,i ne3a
!nsrcinat s v aducem sulul acesta de per#ament, ,i cereB 8Fiecare
dintre voi s scrie aici c6te un r6nd cu scriitura lui cea mai 4rumoasA?
Eu atunci, tot cu !n4i,area mea de maimu, m ridicai ,i deodat
smulsei din m6inile lor sulul de per#ament, ,i srii cu el ceva mai
!ncolo. )or atunci li se 4cu 4ric s nu care cumva s3l rup ,i s3l arunc
!n ap. 7i m stri#ar cu ipete, ,i vrur s m omoare. -tunci eu le
4cui semn c ,tiam ,i c vroiam s scriu. %ar cpitanul le spuseB
D )sai3o s scrieA .e3o vom vedea c m6&#le,te, avem s3o oprim
a m6&#li mai departeC dar dac !ntr3adevr ,tie s scrie 4rumos, am s3
o !n4ie& de copil al meuA = n3am v&ut vreodat o maimu mai
de,teapt.
Eu atunci luai calamul
28
, !l apsai pe c6lii din climar, !ntin&6nd
4rumos cerneala pe am6ndou 4eele calamului, ,i !ncepui s scriu.
9crisei a,a patru stro4e ticluite atunci, 4iecare !ntr3alt 4el de scriitur
,i !ntr3alt 4el de stihuireB cea dint6i stro4a !n scrierea ri/aF cea de a doua
!n scrierea ri"aniC cea de a treia !n scrierea sulsiC iar cea de a patra !n
mu"a//i/A
A+
Kremile,au 8nsemnat cu gri& potoapele de mile rare
Cte le,au svrit cei darnici 8n lumea noastr trectoareF
5i nimeni n,ar putea vreodat s pomeneasc i socoat
9otoapele de )ine1aceri de cte tu ai 1ost 8n stare.
Cci toat spia omeneasc, dup Alla" cel 9reaslvit,
!umai la tine,i a1l spri&in la ceas de cumpn cumplit
5i tu eti, singurul pe lume, nde&dea noastr,a tuturor,
5i,n ine,i nesecat de,a pururi al )ine1acerii i0vor.
D+
Acum s v vor)esc, prieteni, despre calamul lui vr&itA
Calamul lui7 >l e printe calamurilor cte,s toate7
>l cel dintiu,i din calamuri, cum altul nu s,a pomenitF
>l l,a,nlat 8n marea 1aim a minilor strluminate.
5i, prin calamu,acesta ginga, su) degetele,i, cinci, cnd scrie,
28
Calam D pan de scris, con4ecionat din tulpin de trestie, 4olosit pentru scrierea
caracterelor arabe. %n rom6ne,te cuv6ntul acesta a dat, prin %ntermediu turcesc, termenii
climar, calem >administraie public sau cancelarieG ,i calemgiu >4uncionar de
cancelarie, copist sau scriitor cu calamul, diac, uricar, #rmticG.
11+
O mie i una de nopi
Asupra lumii curg cinci ruri de grai ales i poe0ie,
C+
Acum s v vor)esc, prieteni, despre nemurirea saA
!u este scriitor pe care moartea cea grea s nu,l do)oare,
Cci nimeni nu triete pururi7 (ar pururi nu se va uita
Mult prea 1rumoasa,i scriiturA ea singur,i nemuritoare7
Gnct s nu lai niciodat s scrie pn,i altceva
(ect ce 8i va 1i cunun la &udecata viitoarei
(+
Cnd te apuci s desc"i0i clmrul,
!u,i muia pn,n s1nta lui cerneal
(ect s 0ugrveti pe 1oaie pa&iti
Cu straturi de lumin i de soareF
Cci dac nu i,e dat s drui lumii
Mree gnduri dltuite,n 1al,
Silete mcar s,i 8nsenini oc"ii
Cu smaluri dulci de 1lori i de culoare.
5i ast1el pe drept, vei 1i i vei rmne,
La ceasul Judecii viitor,
Gn rndul )inecuvntat cu slav
Al celor mai de seam scriitori.
=6nd isprvii de scris, le !ntinsei sulul de per#ament. 7i toi 4ur
cuprin,i de cea mai mare minunare, pe urm 4iecare, r6nd pe r6nd,
scrise c6te un ,ir cu cea mai 4rumoas scriitur a lui.
.up care robii plecar s3i duc sultanului sulul. %ar c6nd sultanul
cercet toate scriiturile, nu 4u mulumit dec6t numai de scriitura care
era 4cut !n patru 4eluri osebite ,i pentru care eram vestit !n lumea
!ntrea#, pe c6nd mai eram !nc 4iu de sultan.
9ultanul atunci le spuse tuturor prietenilor si, c6i erau de 4a, ,i
robilorB
D .ucei3v toi la me,terul acestei scriituri 4rumoase, ,i dai3i
ca4tanul acesta de 4al spre a se !nve,m6nta cu el, ,i po4tii3l s
!ncalece pe cat6rca mea cea mai 4rumoas, ,i !nsoii3l cu alai, !n &arv
de alute, ,i po4tii3l dinaintea meaA
)a vorbele *riei 9ale, toi !ncepur a &6mbi. %ar sultanul, b#6nd de
seam, rmase tare or6t ,i stri#B
D =eA / dau o porunc, iar voi r6dei de mineJ
11E
O mie i una de nopi
7i ei rspunserB
D :, doamne al veacului, nu cute&m noi a r6de de vorbele *riei
TaleA .a trebuie s3i spunem c acela care a scris scriitura aceasta nu
este vreun 4iu de -dam, !i e o maimu a cpitanului corbieiA
-tunci sultanul rmase minunat p6n peste 4ire de vorbele lor, pe
urm se cutremur de bucurie ,i de r6s, ,i stri#B
D /reau s cumpr maimua aceeaA
Tot atunci, le porunci tuturor oamenilor de la curtea lui s se duc la
corabie s capete maimua ,i s ia cu ei cat6rca ,i ca4tanul de 4al, ,i le
spuseB
D Trebuie neabtut s3o !mbrcai cu ca4tanul acesta de 4al, s3o
po4tii s !ncalece pe cat6rc ,i s3o aducei aiciA
-tunci toi venir la corabie ,i m cumprar la pre #reu de la
cpitan, care nu vroise dintru3nt6i. Eu, pe urm, !i 4cui un semn
cpitanului spre a3i spune c eram tare m6hnit s m despart de el. Pe
urm, m luar, m !nve,m6ntar cu ca4tanul cel 4alnic, m a(utar s
!ncalec pe cat6rc ,i plecarm cu toii, !n &voana alutelor dulci, din
cetatea aceeaC ,i toi locuitorii din cetatea aceea rmaser !nmrmurii
,i !ncepur s se uite cu o luare aminte nemr#init la priveli,tea aceea
uluitoare ,i de3a mirrilea.
.up ce m aduser dinaintea sultanului ,i dup ce !l v&ui, srutai
de trei ori pm6ntul dintre m6inile sale ,i pe urm rmsei nemi,cat.
-tunci sultanul m po4ti s stau (os, iar eu ,e&ui !n #enunchi. -tunci toi
cei de 4a se minunar de buna mea cre,tere ,i de polis4etia mea
aleasC ci tot sultanul 4u cuprins de minunarea cea mai mare. 7i, de
!ndat ce m a,e&ai ast4el !n #enunchi, sultanul porunci s plece toat
lumea, ,i toat lumea plec. Lu mai rmaser !n sal dec6t sultanul,
cpetenia had6mbilor, un rob t6nr, !ndr#it de sultan, ,i eu, o, stp6n
a meaA -tunci sultanul porunci s mi se aduc de m6ncare. 7i 4u adus
o mas pe care se #seau toate bucatele pe care un su4let ,i le poate
dori ,i r6vni, ,i toate lucrurile care 4ac des4tul ochilor. %ar sultanul !mi
4cu semn s mn6nc. Eu atunci m ridicai ,i srutai pm6ntul dintre
m6inile sale, de ,apte ori pe r6nd, ,i ,e&ui (os tare cuviincios, ,i !ncepui
s mn6nc, aduc6ndu3mi aminte de toat bun cre,terea mea din
trecut.
.up ce mas 4u str6ns, m sculai ,i eu spre a m duce s m spl
pe m6iniC m !ntorsei pe urm, dup ce m splai pe m6ini, ,i luai
climara, calamul ,i o 4oaie de per#ament, ,i scrisei dou stro4e despre
buntatea co4eturilor arbe,tiB
112
O mie i una de nopi
O, dulci co1eturi, gingae comori,
Oa"aruri 8mpletite,n 1oi su)iri.
Koi suntei tiriacul vr&itorF
Koi suntei leac oricrei otrviri7
!umai pe voi, 0umaricale scumpe,
K 8ndrgete inima,mi 8ntreag,
Koi, pentru care su1letu,mi se umple
(e s1nta prietenie ce ne leag.
A", cum tresare inima,mi cnd vede,
9e masa,ntins, 8n mi&locul ei,
O /ena1a cu pletele )og"ete
5i aromind 8n dulcele,i olei,
Scldat,n untul lenevos i proaspt
5i,n mierea ei de aur risipit,
Gntr,o ta)l ce,m)ie s,i 1ii oaspt
La ceasul des1trii 1ericit.
O, /ena1a, o, /ena1a,ntocmit
(in tieeii )ucuriei rare,
(e,atta po1t dus,ntru ispit
O, /ena1a, ard ca o 1acl mare7
Simt moartea neagr,n prea&ma mea cum vine
Cnd nu te vd 0m)indu,mi de pe masa7
O 0i din viaa nu pot 1r tine,
O, /ena1a, 3a /ena1a aleas7
.up care pusei (os calamul ,i h6rtia ,i m ridicai ,i m dusei s stau
cuviincios mai deoparte. -tunci sultanul privi ce scrisesem ,i citi, ,i se
minun cu uluire ,i stri#B
D Este oare cu putin ca o maimu s ,tie stp6ni at6ta pricepere
la vorb ,i mai cu seam o scriitur at6ta de 4rumoasJ Pe -llahA -sta3i
minunea minunilorA
1n clipita aceea, i se aduse sultanului tablaua de ,atran#e, ,i sultanul
m !ntreb prin semneB
D 7tii s (oci ,ahJ
%ar eu 4cui din capB
118
O mie i una de nopi
D .a, ,tiuA
-tunci m apropiai, or6nduii ,ahul ,i !ncepui s (oc cu sultanul. 7i !l
btui de dou oriA -tunci sultanul nu ,tiu ce s mai cread ,i minile lui
rmaser nuce, ,i #riB
D .e3ar 4i un 4iu de -dam, i3ar !ntrece pe toi muritorii din veacul
suA
-tunci sultanul !i &ise had6mbuluiB
D .u3te la stp6na ta cea t6nr ,i spune3iB 8/ino repede la sultan,
o, stp6na mea?, cci vreau ca 4iica mea s se poat bucura de
priveli,tea aceasta ,i s vad maimua aceasta de3a mirrileaA
-tunci had6mbul se duse ,i se !ntoarse numaidec6t cu stp6na lui
cea t6nr, 4ata sultanului, care, de cum m v&u, !,i ,i acoperi chipul
cu ia,macul ,i spuseB
D :, printele meu, cum de te3ai putut am#i s trimii dup mine
spre a m aduce la vederea brbailor striniJ
%ar sultanul !i spuseB
D :, copila mea, nu se a4l aici la mine dec6t robul meu cel micu,
copilul de colea, ,i had6mbul care te3a crescut, ,i maimua aceasta, ,i
eu, tatl tuA -,a c 4a de cine de aici !i acoperi chipulJ
Faa atunci rspunseB
D -4l, o, printe al meu, c maimua aceasta este 4iul unui sultanA
Pe sultanul, printele su, !l cheam -Rmarus ,i este stp6n peste o
ar din luntrul deprtat. *aimua aceasta este numai vr(itC ,i !nsu,i
e4ritul $eor#irus, cel din stirpea lui Eblis, este acela care l3a vr(it, dup
ce a omor6t3o pe chiar soia sa, 4ata sultanului -"namus, stp6nul de
peste %nsula de -banos. *aimua pe care tu o socoi maimu
adevrat este, a,adar, om, crturar vestit, !nvat ,i tare !neleptA
)a vorbele acestea, sultanul se minun 4oarte, se uit la mine ,i m
!ntrebB
D Este adevrat ceea ce spune despre tine 4iica meaJ
Eu rspunsei d6nd din capB
D .aA Este adevratA
7i !ncepui s pl6n#. -tunci sultanul o !ntreb pe 4iica saB
D .a de unde ai !nvat tu s pricepi c este vr(itJ
Ea rspunseB
D :, printe al meu, c6nd eram mic, btr6na care o slu(ea pe
maica era o vr(itoare, doldora de ,iretlicuri ,i tare me,ter la
4ermectorie. 7i ea3i cea care m3a !nvat me,te,u#ul vr(itoriei. 7i de3
atunci p6n acum am ad6ncit ,i mai mult me,te,u#ul acesta, m3am
desv6r,it !n el, ,i a,a am !nvat aproape o sut ,i ,apte&eci de 4eluri
119
O mie i una de nopi
de 4ermectoriiC iar cel mai mrunt dintre ele m3ar 4ace !n stare s mut
saraiul tu !ntre#, cu toate pietrele lui ,i cu toat cetatea, tocmai
dincolo de muntele Pa4, s pre4ac tot melea#ul acesta !ntr3o 4a de
mare ,i s3i preschimb pe toi locuitorii !n pe,tiA
-tunci printele ei stri#B
D * ro# ie, pe adevrul numelui lui -llah, o, copila mea,
slobo&e,te3l pe t6nrul acesta, ca s pot s mi3l 4ac vi&irA =umJ
9tp6ne,ti un har at6ta de scump, iar eu nici habar nu amJ :4,
slobo&e,te3l, ca s mi3l 4ac numaidec6t vi&ir, !ntruc6t trebuie s 4ie un
t6nr &ari4 ,i plin de de,teptciuneA
%ar 4ata rspunseB
D .in toat inima prietenoas ,i cald, ,i ca o cinstire datoratA
1n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se luminea&
de &iu, ,i se opri cu chib&uin.
(ar cnd 1u cea de a patruspre0ecea noapte, urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c al doilea saalu" i3a spus
stp6nei caseiB
:, stp6na mea, 4ata, la vorbele acelea, lu un cuit, pe care erau
!nvr6state ni,te slove !n limba ebraic, ,i cu acel cuit trase un cerc !n
mi(locul saraiului, iar !n mi(locul cercului scrise ni,te nume ,i ni,te
semne talismaniceC pe urm ,e&u !n mi(locul cercului ,i murmur ni,te
vorbe vr(itore,ti, ,i citi dintr3o ter4eloa# tare veche ni,te lucruri pe
care nimenea nu le pricepu, ,i o inu tot a,a un oarecare rstimp. .intr3
odat, partea saraiului !n care ne a4lam noi se cu4iind !ntr3o be&n
at6ta de #roas, !nc6t #6ndirm c am 4ost !n#ropai de vii sub
nruiturile lumii. 7i, deodat, dinaintea noastr se ivi e4ritul $eor#irus,
!n !n4i,area cea mai cumplit ,i mai h6d, cu m6inile ca ni,te 4urci, cu
picioarele ca ni,te catar#e ,i cu ochii ca doi tciuni aprin,i. Loi toi
atunci ramaserm !nmrmurii. 7i 4iica sultanului !i &iseB
D Lu !i ure& niciun bun venitA 7i nu te !nt6mpin prietene,te, o,
e4rituleA
-tunci e4ritul !i &iseB
D :, vicleanoA =um de poi s3i calci (urm6ntulJ -u nu mi3ai (urat
,i nu am c&ut noi la !nvoial c nici3unul dintre noi doi nu are a se
b#a !n treburile celuilalt ,i nu va cta s3l st6n(eneascJ 1nc6t, o,
v6n&toareo, i se binecuvine soarta ce te a,teaptA La, ineA
7i pe dat e4ritul se preschimb !ntr3un leu !n4rico,tor, care csc
#ura !n toat mrimea ei ,i se repe&i la copil. Ea atunci, cu o
12M
O mie i una de nopi
smucitur iute, !,i smulse un 4ir de pr din plete ,i3l apropie de bu&e ,i
slomni asupra3i ni,te vorbe ma#ice,ti ,i pe dat prul se 4cu o sabie
bine a#erit. -tunci ea !n,4ac sabia, i&bi nprasnic leul ,i !l despic !n
dou (umti. 7i numaidec6t capul tiat al leului se pre4cu !ntr3un
scorpion, care lunec spre clc6iul 4etei c s3l !nepeC ,i repede 4aa se
preschimb !ntr3un ,arpe urie,esc, care se repe&i asupra a4urisitului de
scorpion, chip al e4ritului, ,i am6ndoi pornir o lupt apri#. 7i
scorpionul deodat se preschimb !ntr3o #aie ,i pe dat ,arpele se 4cu
o pa(ur, care sri asupra #ii ,i !ncepu s3o !n#hesuieC era #ata s3o
&v6ntuie, dup un ceas de trud, c6nd deodat #aia se preschimb !ntr3
o pisic nea#r ,i pe dat 4ata se 4cu lupC atunci, !n mi(locul saraiului,
pisica ,i lupul se luar la lupt ,i pornir o btlie amarnicC iar pisica,
v&6ndu3se biruit, se preschimb iar ,i se 4cu o rodie mare, ro,ie ,i
tare um4lat. 7i rodia se ls a cdea pe 4undul havu&ului din curteC ,i
lupul sri !n havu& ,i era #ata s3o prind, c6nd rodia se ridic !n v&duh.
7i, cum era 4oarte mare, c&u #reu pe marmur ,i se sparseC atunci
toate seminele din ea se !mpr,tiar una c6te una ,i acoperir tot
pm6ntul din curte. -tunci lupul se preschimb !ntr3un coco, care
!ncepu s le pi#uleasc cu ciocul ,i s le !n#hit una c6te una ,i nu mai
rmase dec6t numai o sm6n, pe care coco,ul urma s3o !n#hit la 4el,
c6nd deodat sm6na aceea c&u din ciocul coco,ului, !ntruc6t a,a
vroiser ursitoarea ,i soarta, ,i a(unse de se oplo,i !ntr3o crptur de
l6n# havu& ,i !n a,a 4el, !nc6t coco,ul nu mai ,tiu unde3i. -tunci
coco,ul !ncepu s ipe ,i s bat din aripi ,i s ne 4ac semn cu cioculC
ci noi nu pricepeam nimic din #raiul lui, nici ce ne spunea. -tunci
scoase un ipt at6ta de nprasnic, !nc6t nou, celor care nu3l
pricepeam, ni se pru c saraiul se cu4undase sub noi. Pe urm coco,ul
!ncepu s se roteasc prin curte ,i s caute sm6na de rodie, p6n ce
o #si !n #aura de l6n# havu&, ,i se repe&i la ea s3o ciu#uleasc, dar
deodat sm6na c&u !n ap, !n mi(locul havu&ului, ,i se preschimb
!ntr3un pe,te care se a4und !n ap. -tunci coco,ul se preschimb !ntr3
un chit mare, care sri !n ap ,i se a4und pe urmele pe,telui ,i se
mistui din privirile noastre vreme de un ceas. .up acest rstimp,
au&irm ipete mari ,i ne cutremurarm de spaim. 7i pe dat v&urm
ivindu3se e4ritul cu !n4i,area lui h6d de e4rit, da era tot numai un
po(ar ca un crbune ar&6nd, iar din #ur !i ie,eau 4lcri, iar din ochi ,i
din nri ie,ea par ,i 4umC iar dup el se ivi 4ata, cu !n4i,area ei de
4at de sultan, da era toat numai un po(ar, ca un 4ier !ncins, ,i se
repe&i pe urmele e4ritului, care ,i a(unsese asupra noastrA Le cuprinse
atunci pe toi o spaim cumplit c avem s 4im ar,i de vii ,i s ne
121
O mie i una de nopi
pierdem viaa. 7i eram #ata s ne repe&im toi !n ap, c6nd e4ritul ne
opri scurt cu un rcnet !n4rico,tor ,i sri pe noi !n mi(locul slii ce d
!nspre curte ,i su4l 4oc peste 4eele noastreA 7i copila !l a(unse ,i su4l
,i ea 4oc peste 4aa lui.
. toate astea 4cur ca 4ocul s ne a(un# ,i pe noi, venind ,i de la
ea ,i de la elC da 4ocul care venea de la ea nu ne 4cu niciun ru, pe
c6nd 4ocul de la el dimpotrivA -st4el o sc6nteie m a(unse drept !n
ochiul cel st6n# de maimu ,i mi3l prpdi 4ar de leacA %ar o sc6nteie
!l a(unse pe sultan !n obra& ,i3i arse toat partea de (os a chipului, cu
barb ,i cu #ur cu tot, ,i3i 4cu scrum toi dinii de (os. %ar o sc6nteie !l
a(unse pe had6mb !n piept, ,i had6mbul lu 4oc din cre,tet p6n !n
talp ,i arse ,i muri pe clip pe datA
-st timp, copila se inea mereu dup e4rit ,i !l su4l cu 4lcri. 7i
deodat au&irm un #las care spuneaB
D Lumai unul -llah este mareA Lumai unul -llah este puternicA El
s4arm, biruie ,i prse,te pe t#duitorul care se leapd de le#ea lui
*ohamed, domnul oamenilorA
:r, #lasul era #lasul copilei sultanului, care ne 4cu semn cu de#etul
,i ni3l art pe e4ritul care, ars pe de3a !ntre#ul, se pre4cuse !ntr3o
#rmad de cenu,. Pe urm 4ata veni la noi ,i ne spuseB
D RepedeA -ducei3mi un vas cu apA
% se aduse. -tunci ea rosti deasupra apei ni,te vorbe nedeslu,ite, m
stropi pe urm cu ap ,i !mi spuseB
D Fii slobo&it, !n numele ,i !ntru adevrul celui sin#ur -devratA 7i,
!ntru adevrul numelui lui -llah cel -totputernic, !ntoarce3te la
!n4i,area ta dint6iA
-tunci eu m preschimbai !n 4iin omeneasc, a,a cum 4usesem
odinioar, da rmsei chiorA Fata atunci, !n chip de alinare, !mi &iseB
D Focul s3a preschimbat iar,i !n 4oc, srmane copilA
7i tot a,a !i spuse ,i tatlui ei, cel cu barba ars ,i cu dinii pierduiA
Pe urm &iseB
D =6t despre mine, printe al meu, eu trebuie s mor, !ntruc6t
moartea aceasta mi3a 4ost scrisA 1n ceea ce !l prive,te pe e4rit, nu a, 4i
avut at6ta de 4urc, spre a3l nimici, dac ar 4i 4ost o 4ptur ca toate
4pturileB l3a, 4i omor6t de !nt6ia datA .a ce m3a ostenit ,i mi3a dat de
4urc a 4ost risipirea seminelor de rodie, !ntruc6t sm6na pe care n3
am i&butit s3o ciu#ulesc dintru3nt6i era chiar sm6na cea mai de
seam, !n care se a4la, sin#ur3sin#urel, su4letul #innuluiA :h, de3a, 4i
putut s !nha sm6na aceea, e4ritul ar 4i 4ost nimicit chiar !n acea
clipit. =i, vai, nu l3am v&utA 1ntruc6t a,a a 4ost statorina ursitoareiA
122
O mie i una de nopi
7i3a,a c am 4ost silit s duc cu el at6tea btlii cumplite sub pm6nt,
!n v&duh ,i !n apC ,i, de 4iecare dat c6nd deschidea vreo u, de
scpare, eu !i deschideam o u, de pier&are, p6n ce deschise !ntr3un
s46r,it cumplita u, a 4oculuiA :r, odat ce u,a 4ocului a 4ost deschis,
trebuie s moriA 7i ursita mi3a !n#duit s3l ard pe e4rit mai !nainte de a
4i ars euA .a p6n a3l omor!, am vrut s3l hotrsc s !mbri,e&e
credina noastr, care3i le#ea cea s46nt a %slamuluiC dar el n3a primit, ,i
l3am arsA %ar eu, la r6ndu3mi, am s mor ,i euA 7i -llah !mi va ine locul
pe l6n# voi ,i are s v m6n#6ieA
)a vorbele acestea, 4ata !ncepu s se roa#e 4ierbinte 4ocului p6n !n
clipita c6nd, !ntr3un s46r,it, ni,te sc6ntei ne#re 6,nir ,i urcar !nspre
pieptul ,i !nspre 4aa ei. 7i c6nd 4ocul !i atinse 4aa, ea !ncepu s pl6n#,
pe urm spuseB
D *rturisesc c nu este alt .umne&eu dec6t numai sin#ur unul
-llahA 7i mrturisesc c *ohamed este trimisul lui -llahA
Lici nu apuc ea s rosteasc bine vorbele acestea, c o ,i v&urm
pre4c6ndu3se !ntr3o #rmad de cenu,, chiar l6n# #rmada e4ritului.
Loi atunci ramaserm tare m6hnii din pricina sa. %ar eu a, 4i vrut s
4iu !n locul ei dec6t s vd pre4cut !ntr3o #rmad de cenu, acel chip
luminos de mai !nainte, copila aceea care !mi 4cuse un bine at6ta de
mareA 7i nu se poate rsturna !ntru nimic porunca lui -llah.
=6nd !,i v&u copila pre4cut !ntr3un morman de cenu,, sultanul !,i
smulse ce3i mai rmsese din barb ,i se btu peste obra(i, ,i !,i s46,ie
hainele. %ar eu 4cui la 4el. 7i am6ndoi o pl6nserm. -poi venir curtenii
,i cpeteniile oc6rmuirii ,i !l #sir pe sultan !n starea aceea de s46r,ire,
st6nd (os ,i pl6n#6nd l6n# dou #rme&i de cenu,. Rmaser tare
uimii, ,i !ncepur s se !nv6rteasc !mpre(urul sultanului, 4r a cute&a
s3i vorbeasc, ,i3a,a vreme de un ceas. -tunci sultanul !,i veni oleac
!n 4ire ,i le istorisi ce pise 4ata lui cu e4ritul. %ar ei stri#arB
D -llahA -llahA =e nenorocire amarnicA =e prpdA
-poi venir toate han6mele din sarai, cu toate roabele lorC ,i, vreme
de ,apte &ile !n ,ir, se sv6r,ir toate datinele de !nmorm6ntare ,i de
(ale. Pe urm sultanul porunci s se &ideasc o bolt mare pentru
cenu,a copilei lui, ,i !ndemn s 4ie #ata !n #rab mare, ,i hotr! s
ard !n ea lum6nrile ,i 4anarele &i ,i noapte. %ar cenu,a e4ritului 4u
aruncat !n v6nt, sub blestemul lui -llah. 7i sultanul, dup at6tea
neca&uri, c&u !ntr3o boal de era s moar. Boala aceea inu o lun
!ntrea#. 7i, c6nd puterile i se mai !ntoarser oleac, trimise dup mine
,i !mi spuseB
D :, 4lcule, noi toi cei de aici, !nainte de venirea ta, ne triam
125
O mie i una de nopi
viaa !n cea mai desv6r,it mulumire, la adpost de rutile soarteiA
7i3a trebuit s vii tu, spre3a tra#e asupr3ne toate neca&urile. .e3ar 4i
4ost dat s nu te 4i v&ut niciodat nici pe tine, nici chipul tu de cobe,
chipul tu de pacoste, care ne3a aruncat !n starea aceasta de (aleA =ci,
mai !nt6i ,i3nt6i, tu ai 4ost pricina pier&aniei copilei mele, care, hotr6t,
preuia mai mult dec6t o sut de oameniA 7i, !n al doilea r6nd, din
pricina ta am pit ceea ce ,tii, cu barba meaA 7i dinii i3am pierdut ,i
celelalte mi3au 4ost arseA 7i, !n al treilea r6nd, bietul meu had6mb,
slu(itorul acela bun, care o crescuse pe copila mea, a 4ost omor6t ,i elA
7i nu este din vina ta, iar acuma m6na ta nu poate s mai aduc vreo
!ndreptareC ,i toate ni s3au !nt6mplat, ,i nou ,i ie, din porunca lui
-llahA 7i3apoi preamrit 4ie -llah, carele a !n#duit 4iicei mele s te
slobo&easc pe tine, pier&6ndu3se pe sineA -sta3i soartaA Pleac, dar,
copilul meu, din ara noastrA 1ntruc6t ceea ce ni s3a !nt6mplat p6n
acum din pricina ta ne a(un#e. 7i toate au 4ost statorite de -llah.
Pleac, dar, ,i mer#i !n paceA
Eu atunci, o, stp6n a mea, ie,ii de la sultan, nevenindu3mi s cred
!n m6ntuirea mea. 7i nu ,tiam unde s m duc. 7i pre4iram prin inima
mea toate c6te mi se !nt6mplaser, de la !nceput p6n la s46r,itB ,i cum
scpasem cu &ile de la t6lharii din pustie, ,i drumul meu de o lun, ,i
ostenelile, ,i !nt6lnirea mea cu croitorul, ,i !nt6lnirea ,i petrecerea mea
cea at6ta de dulce cu tinerica de sub pm6nt, ,i scparea mea din
m6inile e4ritului, care vroise dintru3!nt6i s m cspeasc, ,i totul tot,
de la !nceput p6n la s46r,it, dimpreun cu preschimbarea mea !n
maimu a(uns slu# la cpitanul corbiei, ,i cumprarea mea de
ctre sultan pe un pre scump 4oarte, datorit scriiturii mele 4rumoase,
!ntr3un s46r,it totA 7i !nc, mai cu seam, vai, npasta de la urm, care
prile(ui pierderea ochiului meu. 7i mulumii lui -llah &ic6ndB 8*ai bine3i
c mi3am pierdut ochiul dec6t viaaA?
.up aceea, ,i p6n a nu prsi cetatea, m dusei la hammam s
m !mbie&. 7i chiar acolo mi3am ras barba, o, stp6n a mea, spre a
putea s drumeesc lini,tit !n starea aceasta de saalu"A 7i, de3atunci,
nu mai contenesc s pl6n# !n 4iece &i ,i s m #6ndesc la toate
nenorocirile c6te le3am !ndurat ,i mai cu seam la pierderea ochiului
meu st6n#. 7i, ori de c6te ori m #6ndesc la el, !mi vin lacrimile !n
ochiul drept ,i m !mpiedic s vd, da nu m vor !mpiedica niciodat
s cu#et la stihurile acestea ale poetuluiB
Alla" cel milosrdnic va 1i avnd "a)ar
(e lunga,mi pri)egire prin c"inuri i amarH
12@
O mie i una de nopi
Se,a)at mereu asupr,mi i0)eliti i prpd :
O)avnic prind de veste i prea tr0iu le vd7
Ci r)duriu edea,voi npastelor nainte,
9entru ca oriicine s ia ast1el aminte
C,am 8ndurat neca0uri ct n,are ap marea,
Mai rele i mai negre ca 8nsi 8ndurarea.
C are i,ndurarea 8n sine,o 1rumusee,
Cnd 8i 8nduri cucernic poverile mistree.
Oricum, ce "otrt,a Alla" dintru,nceput,
Aceea,i dat s,ndure 1pturile de lut7
.u)ita mea ciudat tot su1letul mi,l tie
5i tot ce,ascunde patu,mi 8n noaptea mea tr0ie.
!u,i scap nicio tain, nici taina tainei )aremiF
Gmi iscodete somnul, mereu 8n vis apare,mi7
Ct despre cel ce spune c totui sunt pe lume
5i des1tri i 0m)et i )ucurii i glume,
Pspunde,iA trece gra)nic voioasa des1tare,
Curnd gusta,vei 0ile ca smirna mai amare.
Plecai, a,adar, ,i lsai cetatea ,i drumeii prin ri multe, ,i strbtui
ceti de scaun, ,i m !ndreptai spre 9la,ul Pcii, Ba#dadul
29
, unde
nd(duiam s a(un# la emirul drept3credincio,ilor spre a3i istorisi toate
c6te mi s3au !nt6mplat.
.up &ile lun#i a(unsei p6n la urm la Ba#dad, !n noaptea aceasta.
7i !l #sii pe 4ratele de colea, saalu"ul cel dint6i, care ,edea tare
nedumerit, ,i !i &iseiB
D Pacea 4ie cu tineA
%ar el !mi rspunseB
D 7i cu tine s 4ie pacea ,i mila lui -llah ,i toate !ndurrile saleA
Eu atunci !ncepui s stau de vorb cu el, ,i !l v&urm venind spre
noi pe 4ratele nostru, cel de al treilea, care, dup urrile de bun pace,
ne spuse c este strin. %ar noi !i spusermB
D 7i noi tot a,a, suntem doi strini, ,i am a(uns chiar !n noaptea
aceasta !n cetatea aceast binecuv6ntatA
Pe urm tustrei plecarm !mpreun ,i niciunul dintre noi nu ,tia
povestea celorlali. 7i soarta ,i ursitoarea ne clu&i dinaintea acestei
29
Ba#dad 3 a&i capitala %ra"ului, port situat pe 4luviul Ti#ru. Fondat de cali4ul *ansur din
dinastia -bbasi&ilor, !n anul 2E2, a devenit capitala cali4atului arab,ali4atului arab, 4iind
unul dintre cele mai mari centre me,te,u#re,ti, comerciale ,i culturale din Evul *ediu,
drept pentru care lumea arab !l denumea 89la,ul PciiH.
12+
O mie i una de nopi
u,i, ,i intrarm !n casa voastrA
7i3acestea3s, o, stp6n a mea, pricinile brbii mele rase ,i ale
ochiului meu prpditA
-tunci stp6na cea tineric a casei !i spuse celui de al doilea saalu"B
D Povestea ta este !ntr3adevr nemaipomenitA 1nc6t, haiA
Lete&e,te3i oleac pletele pe cap ,i du3te de3i ve&i de drumul tu pe
calea lui -llah.
7i el rspunseB
D =hiar c nu voi ie,i de aici p6n nu voi au&i ,i povestea celui de al
treilea so al meuA
-tunci cel de al treilea saalu" !naint ,i spuseB
Povestea celui de al treilea saaluk
:, han6m plin de 4al, s nu socoi c povestea mea ar 4i tot pe
at6ta de minunat ca aceea a celor doi soi ai meiA 1ntruc6t povestea
mea este nemsurat mai uluitoare.
.ac soilor mei, ace,tia doi de colea, nenorocirile le3au 4ost menite
de soart ,i de ursitoare, cu mine a 4ost altcevaA Pricina brbii mele
rase ,i a ochiului meu scos este c eu !nsumi, din vina mea, mi3am
st6rnit npasta ,i mi3am umplut inima cu suprri ,i cu neca&uri.
%actA Eu sunt un sultan, 4iu de sultan. Pe tatl meu !l chema Passib,
iar eu sunt 4iul su. .up ce sultanul, tatl meu, a murit, am mo,tenit
domnia ,i am domnit ,i am oc6rmuit cu dreptate, ,i le3am 4cut mult
bine supu,ilor mei.
.a m mistuia o patim amarnic pentru cltorii pe mare. 7i nu
duceam lips de ele, !ntruc6t cetatea mea de scaun era a,e&at la
mar#inea mriiC ,i, pe o !ntindere mare de ape, aveam ostroave ce se
a4lau sub stp6nirea mea ,i care erau !ntrite, !n starea de aprare ,i
de btlie. 7i #6ndii !ntr3o &i s m duc s3mi cercete& ostroavele, ,i
poruncii s se pre#teasc &ece corbii mari, ,i s se aduc pe ele
&aherea pentru o lun, ,i plecai. =ltoria de cercetare inu dou&eci de
&ile, dup care, !ntr3o noapte, v&urm c se de&lnuie spre noi ni,te
v6nturi potrivnice, ,i a,a inu p6n !n &oriC c6nd v6ntul se mai domolise
,i marea se mai !mbunase, la rsritul soarelui, v&urm o insul mic,
la care puturm s poposimC cobor6rm pe uscat, #tirm ceva de3ale
#urii, m6ncarm, ne odihnirm dou &ile, a,tept6nd s46r,itul 4urtunii, ,i
plecarm iar. =ltoria inu !nc dou&eci de &ile, p6n ce !ntr3o &i
pierdurm drumulC apele pe care pluteam ne erau necunoscute, ,i nou
,i cpitanului. 1ntruc6t nici cpitanul nu cuno,tea chiar nimic din marea
12E
O mie i una de nopi
aceeaA -tunci !i spuserm celui ce st de ve#heB
D 9crutea& marea cu b#are de seamA
7i nierul de ve#he se sui pe catar#, pe urm cobor! ,i ne spuse ,i3i
spuse ,i cpitanuluiB
D )a dreapta mea am v&ut ni,te pe,ti la 4aa apeiC iar !n mi(locul
mrii am !ntre&rit !n dreapta ceva ce prea ba ne#ru, ba albA
)a vorbele acestea ale str(erului, pe cpitan !l cuprinse spaimaC !,i
i&bi turbanul de pm6nt, !,i smulse barba ,i ne stri#B
D / vestesc pieirea noastr a tuturoraA 7i nici mcar unul nu are s
scape !ntre# ,i tea4rA
Pe urm !ncepu s pl6n#, ,i noi tot a,a, laolalt cu el, !ncepurm s
pl6n#em de mila noastr. Pe urm !l !ntrebai pe cpitanB
D :, rei&ule, lmure,te3ne ,i nou vorbele str(eruluiA
El rspunseB
D :, doamne al meu, a4l c din &iua c6nd a btut v6ntul cel
potrivnic am pierdut drumul, ,i a,a a rmas, pierdut, de unspre&ece &ile
!ncoaceC ,i nu se simte niciun 4el de v6nt prielnic, care s ne !ntoarc la
calea cea bun. :r, a4l ce vrea s &ic lucrul acela ne#ru ,i alb, ,i
pe,tii aceia plutind prin prea(mC m6ine avem s a(un#em la un munte
de st6nc nea#r, care se cheam *untele de *a#net, iar apele au s
ne m6ne cu trie ctre muntele acela, iar nava noastr are s 4ie
des4cut !n bucele, cci cuiele ei au s3,i ia &borul, trase de *untele
de *a#net, ,i au s se lipeasc de coastele luiC !ntruc6t -llah Prea!naltul
a !n&estrat cu o putere tainic muntele acela de ma#net care, ast4el,
tra#e la el toate lucrurile de 4ierA -,a c nici nu poi s3i !nchipuie,ti
#rmada uria, de 4ierotenii c6te s3au str6ns, lipite de muntele acela,
din vremea de c6nd corbiile sunt trase spre el cu trieA 9in#ur -llah le
,tie socoata. *ai multB de pe mare se vede strlucind !n v6r4ul acelui
munte o bolt de aram #alben, spri(init pe &ece pila,triC iar pe bolt
se a4l un clre de aram clare pe un cal de aramC iar clreul ine
!n m6n o lance de aramC iar pe pieptul clreului at6rn o tblie de
plumb, !ncrustat toat cu nume necunoscute ,i talismaniceA :r, o,
*ria Ta, a4l c, at6ta vreme c6t clreul acela va sta pe calul su,
toate corbiile care vor trece pe sub el vor 4i de&b6rnate !n buci, ,i
toat 4ierria corbiilor se va lipi de munte. 7i3a,a c nu va 4i cu putin
vreo m6ntuire p6n ce clreul acela nu va 4i rsturnat (os de pe calA
8M
8M
9ovestea celui de al treilea saalu/, ca ,i cea de a cincea cltorie a lui 9indbad
marinarul, precum ,i 9ovestea oraului de aram, C"eile ursitei, 9ovestea cea strlucita a
criorului (iamant sunt, 4ar !ndoial, cele mai pline de mister din toate Cele o mie i
una de nopi. Re4eririle pe care %o aduc despre lumi disprute sau despre 4iine cu !nsu,iri
122
O mie i una de nopi
)a vorbele acestea, o, stp6n a mea, cpitanul !ncepu s pl6n# cu
bel,u# de lacrimi, iar noi ramaserm !ncredinai de pieirea noastr 4ar
de m6ntuire, ,i 4iecare !,i lu bun rmas de la prietenii si.
7i, !ntr3adevr, de cum se lumin de &iu, ne v&urm aproape de
muntele acela cu st6nci de ma#net ne#re, iar apele ne m6nar cu
putere ctre el. Pe urm, c6nd cele &ece corbii ale noastre a(unser la
poalele muntelui, deodat cuiele corbiilor !ncepur s &boare cu miile,
laolalt cu toate 4ieroteniile, ,i se duser s se lipeasc de munteC ,i
navele noastre se de&b6rnar, iar noi toi ne prvlirm !n mare.
-tunci, &iua toat, ramaserm la cheremul mrii, ,i unii ne !necarm,
alii scparm, da cea mai mare parte se !necC iar cei care scpar nu
mai i&butir niciodat nici s se vad, nici s ne mai #seasc, !ntruc6t
nahlapii cumplii ,i v6nturile potrivnice !i risipir !n toate prile.
=6t despre mine, o, stp6n a mea, -llah Prea!naltul m i&bvi, spre
a m meni altor neca&uri, su4erine mari ,i nenorociri #rele. %&butii s
m a# de o sc6ndur dintre sc6ndurile desprinse, iar valurile ,i v6ntul
m aruncar pe rm, la piciorul *untelui de *a#netA
-tunci #sii un drum care ducea tocmai !n spicul muntelui, drum
!ntocmit !n chip de scar tiat !n st6nc. 7i numaidec6t rostii !ntr3
a(utor numele lui -llah Prea!naltul, ,iO
1n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u dimineaa
sclipind ,i, cuminte, !,i curm povestirea.
.ar cnd 1u cea de a cincispre0ecea noapte, spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c al treilea saalu", povestindu3i
tinerei stp6ne a casei, pe c6nd ceilali soi ,edeau (os cu braele
!ncruci,ate, ve#heai de cei ,apte arapi, care ineau !n m6n sabia
tras, urmB
Rostii !ntr3a(utor numele lui -llah ,i m ru#ai lui 4ierbinte ,i m
cu4undai !n 4lacra ru#ciuniiC m crai pe urm cum putui printre
st6nci ,i crpturi ,i i&butii, v6ntul potolindu3se !ntr3un s46r,it la
porunca lui -llah, s m car p6n sus pe munte, ,i tare m bucurai de
i&bvirea mea, p6n peste mar#inile bucurieiA 7i nu3mi mai rm6nea
dec6t s a(un# p6n la boltC ,i a(unsei, !ntr3un s46r,it, ,i putui s intru
sub ea. -tunci ,e&ui !n #enunchii am6ndoi, ,i !mi 4cui ru#ciunea, ,i !i
de cosmonaui sunt descrieri uluitor de exacte ale unor 8amintiri despre viitorH, cum nu
se mai !nt6lnesc dec6t !n unele le#ende ale b,tina,ilor sud3americani, !n 9ovestea lui
N"ilgame, !n scrierile s4inte indiene, precum ,i !n poemele lui

'omer ,i !n operele lui
Platon.
128
O mie i una de nopi
mulumii lui -llah pentru scparea mea.
1n ceasul acela, osteneala m potopi p6n !ntr3at6ta !nc6t m
prbu,ii la pm6nt ,i adormii. 7i, pe c6nd dormeam, au&ii un #las care
!mi spuneaB
D :, 4iu al lui PassibA =6nd te vei de,tepta din somn, s sapi sub
picioarele tale, ,i ai s #se,ti un arc de aram ,i trei s#ei de plumb,
pe care sunt spate ni,te semne talismanice. 9 iei arcul ,i s inte,ti !n
clreul care se a4l pe bolt, ,i vei da iar,i lini,te oamenilor,
scp6ndu3i de pacostea aceasta amarnicA %ar c6nd ai s3l love,ti pe
clre, clreul va cdea !n mare, iar arcul va cdea din m6inile tale
la pm6ntC tu atunci s iei arcul ,i s3l !n#ropi !n pm6nt, chiar pe locul
unde va 4i c&utA -st timp, marea va !ncepe s clocoteasc, pe urm s
creasc, p6n ce va a(un#e s atin# v6r4ul pe care te a4li tu. 7i atunci
ai s ve&i pe mare un caic, iar !n caic un ins
81
. =i3i un alt ins dec6t
clreul prvlit !n mare. %nsul acela va veni la tine, in6nd !n m6n o
v6sl. %ar tu, 4ar team, s te sui l6n# el !n caicA .ar ia seama bine s
nu care cumva s roste,ti numele cel s46nt al lui -llah, ia seama bineA
:dat a(uns !n caic, insul acela are s te duc ,i are s te poarte pe
mare vreme de &ece &ile, p6n ce te va 4ace s a(un#i la *area %&bvirii.
7i, a(un#6nd la marea aceea, vei #si tu pe careva care s te a(ute s
r&bai p6n la ara ta. 7i s nu uii c toate astea nu se vor !mplini
dec6t dac nu vei rosti numele lui -llah.
82
1n clipita aceea, o, stp6n a mea, m de,teptai din somn ,i, plin de
brbie, m apucai pe dat s !ndeplinesc porunca #lasului. =u arcul ,i
cu s#eile #site, s#etai clreul ,i3l dobor6i. %ar arcul c&u din m6na
meaC atunci, chiar pe locul acela, !l !n#ropai !n pm6ntC ,i numaidec6t
marea se &bucium, clocoti ,i crescu, a(un#6nd p6n la v6r4ul muntelui
unde m a4lam. 7i, peste scurt rstimp, v&ui c se ive,te din ad6ncul
mrii un caic ce se !ndrepta spre mine. %ar c6nd caicul a(unse aproape,
&rii !n el un om de aram, care avea pe piept o tblie de plumb, pe
care erau spate ni,te nume ,i ni,te semne vr(itore,ti. -tunci m suii
!n caic, da 4ar a rosti nicio vorb. %ar omul de aram purcese la drum
cu mine ,i merse vreme de o &i, vreme de dou &ile, vreme de trei &ile,
,i tot a,a p6n la s46r,itul celei de a &ecea &i. 7i atunci v&ui ivindu3se
81
1n varianta tradus de 9alieB 8un ins de aramH.
82
=a ,i !n cea de a cincea cltorie a lui 9indbad, rostirea numelui lui -llah este aici
aductoare de nenorociri 3 a4irmaie ce constituie de 4apt o blas4emie pentru musulmani,
care prin invocarea lui -llah cred c scap din neca&uri. Este evident c asemenea
a4irmaie nu e dec6t o vehiculare de ctre povestitorul arab a unor idei cu mult anterioare
islamului ,i irine de spiritul arab
129
O mie i una de nopi
!n &are ni,te insuleB erau i&bvireaA -tunci m bucurai !n cumpnul
bucuriei ,i, din pricina preaplinului din su4let ,i a mulumitei mele 4at
de Prea!naltul, rostii numele lui -llah ,i !l preamrii ,i stri#aiB 8-llahu
a"barA -llahu a"barA?
85
7i nici nu apucai eu s rostesc bine vorbele acestea s4inte, c omul
de aram m ,i !n,4ac ,i m arunc din caic !n mare, pe urm se
a4und !n deprtare ,i se mistui.
=um ,tiam s !not, m pusei s !not &iua toat p6n noaptea, !nc6t
m6inile mi se sleir, iar umerii mi se s46r,ir de trud, ,i m simeam
topitA -tunci, v&6nd c3mi vine moartea, !mi 4cui mrturisirea de
credin
8@
,i m #tii s mor. =i, tot atunci, un val, mai nemsurat dec6t
toate valurile mrii, se npusti din deprtare ca o cetate urie,easc ,i
m lu ,i m arunc at6ta de tare ,i at6ta de departe, !nc6t m pomenii
dintr3o dat pe malul uneia din insulele pe care le &risem. -,a a vrut
-llahA
-tunci m trsei pe mal ,i m apucai s storc apa din hainele de pe
mineC ,i !mi !ntinsei hainele pe (os ca s se &v6nteC ,i aipii ,i dormii
toat noaptea. )a de,teptare, m !mbrcai cu hainele care se uscaser
,i m ridicai s vd !ncotro s m !ndrept. 7i &rii dinaintea mea o
v6lcea rodnicC intrai !n ea ,i o strbtui !n toate prile, pe urm 4cui
tot !ncon(urul locului !n care m a4lam ,i v&ui c m a4lam pe un ostrov
mic, !mpre(muit de mare. -tunci !mi spusei !n sinea meaB 8=e prpdA
:ri de c6te ori scap dintr3un neca&, cad !ntr3altul ,i mai ne#ru.?
Pe c6nd ,edeam a,a cu4undat !n #6nduri ne#re, care m 4ceau s3
mi doresc cu patim moartea, v&ui c se apropia pe mare o naie plin
cu oameni. -tunci, de 4ric s nu mai pesc vreun bucluc amarnic, m
sculai ,i m crai !ntr3un pom ,i a,teptai acolo, uit6ndu3m. /&ui
naia cum tra#e la rm ,i cum ies din ea &ece robi, care ineau 4iecare
c6te o ca&maC merser p6n ce a(unser la mi(locul ostrovului ,i acolo
!ncepur s dea pm6ntul la o parte, ,i p6n la urm scoaser la iveal
un capac, pe care !l ridicar, ,i deschiser o intrare, care se a4la
dedesubt. Pe urm se !ntoarser la naie ,i scoaser din ea o sumedenie
de lucruri, pe care le !ncrcar pe umerii lorB p6ine, 4ain, miere, unt, oi,
saci ticsii ,i multe alte lucruri, ,i toate bunurile pe care un #ospodar ,i
le3ar dori !n casC iar robii urmar s se duc ,i s se !ntoarc de la
85
Alla"u a/)ar D expresie de preamrire a lui .umne&euC !n traducereB ..-llah este
atotputernicAH
8@
Mrturisirea de credin , adic rostirea 4ormuleiB 8Lu este dec6t un sin#ur .umne&eu,
iar *ahomed este trimisul suH D repre&int unul dintre ritualurile sacre pentru orice
musulman !nainte de a3,i da su4letul.
15M
O mie i una de nopi
intrarea sub pm6nt la naie ,i de la naie la capac, p6n ce #olir cu
totul naia de lucrurile cele mariC atunci scoaser din ea ni,te haine
scumpe ,i ni,te ca4tane 4alnice, pe care le luar !n braeC apoi v&ui
cum coboar din naie, !n mi(locul robilor, un preacinstit mo,nea#, tare
btr6n, ros de ani ,i uscat de v6nturile vremii, p6n !ntr3at6ta c6t
a(unsese ca o prere de om. *o,nea#ul inea de m6n un tinerel de o
4rumusee po(arnic, croit chiar dup calupul desv6,irii, tot at6ta de
#in#a, precum un ram subire ,i mldiu, tot at6ta de miro&nic prec6t
strlucirea cea neprihnit, vrednic a slu(i de chip ,i de pild unui trup
desv6r,it, !ntr3un s46r,it, de un 4armec at6ta de vr(itor, c6t !mi rpi
inima ,i 4cu s tremure toat mduva crnii din mineA *erser p6n
ce a(unser la intrare ,i cobor6r, ,i pierir din ochii meiC ,i, peste un
timp, ie,ir cu toii !ndrt, !n a4ar de copilandruC se !ntoarser la naie,
se suir !n ea ,i se deprtar pe mare.
=6nd !i v&ui c pierir de3a binelea, m ridicai ,i cobor6i din pom ,i
aler#ai spre locul pe care !l acoperiser cu pm6nt. 1ncepui s dau
pm6ntul la o parte ,i s m trudesc, p6n ce scosei capacul la ivealC
v&ui c acel capac era 4cut dintr3un lemn #ros c6t o piatr de moarC
p6n la urm !l ridicai cu a(utorul lui -llah, ,i v&ui sub el o scar
boltitC cobor6i pe scara aceea de piatr, mcar c eram tare uluit, ,i,
!ntr3un s46r,it, a(unsei (os.
-colo #sii o sal !ncptoare, a,ternut cu chilimuri de mare pre ,i
cu mtsrii ,i cati4ele ,i, pe un divan scund, !ntre lum6nri aprinse ,i
!ntre oluri pline cu 4lori, ,i !ntre &imbiluri pline cu poame, ,i !ntre
#avanoase cu dulceuri, ,edea copilandrul ,i !,i 4cea v6nt cu un
v6nturar. =6nd m v&u, 4u cuprins de spaim mareC ,i, cu #lasul meu
cel mai m6n#6ios, !i spuseiB
D Pacea 4ie cu tineA
%ar el !mi rspunse atunci, mai lini,titB
D 7i asupr3i 4ie pacea ,i milele lui -llah ,i bine4acerile saleA
%ar eu !i &iseiB
D :, doamne al meu, s ai parte de tihnA -,a cum m ve&i, sunt 4iu
de sultan ,i sunt eu !nsumi sultanA -llah m3a !ndrumat ca s te
slobo&esc din locul acesta de sub pm6nt, unde am v&ut cum te3au
cobor6t in,ii aceia, spre a te da morii. 7i vin s te slobo&esc. 7i vei 4i
prietenul meu, cci vederea ta mi3a rpit minileA
-tunci copilandrul &6mbi a r6de la vorbele mele, cu un &6mbet din
bu&e, ,i m po4ti s vin ,i s ,ed (os l6n# el pe divan, ,i !mi spuseB
D :, doamne, nu m a4lu aici spre a muri, ci spre a ocoli moartea.
-4l c sunt 4iul unui mare #iuvaier#iu, vestit !n lumea toat pentru
151
O mie i una de nopi
avuiile lui ,i pentru mulimea comorilor saleC iar 4aima lui s3a !ntins pe
toate melea#urile, cu caravanele pe care le m6n p6n departe, ca s
v6nd pietre scumpe sultanilor ,i emirilor pm6ntului. )a na,terea mea,
!n amur#ul vieii sale, tatl meu a 4ost prevestit de ctre me,terii
#hicitori c 4iul acesta avea s moar !naintea lui tt6ne3su ,i a maic3
siiC ,i tatl meu, !n &iua aceea, !n ciuda bucuriei na,terii mele ,i a
voio,iei mamei mele, care m adusese pe lume dup cele nou luni ale
sorocului, prin vrerea lui -llah, 4u prins de o m6hnire mare, mai cu
seam c6nd !nvaii, care citiser soarta mea !n stele, !i spuserB
D Fiul acesta va 4i ucis de un sultan, 4iul unui sultan pe nume Passib,
,i anume la patru&eci de &ile dup ce sultanul acela va prvli !n mare
clreul de aram de pe *untele de *a#netA 7i tatl meu, #iuvaier#iul,
rmase mohor6t. 7i se !n#ri(i de mine ,i m crescu cu mult luare3
aminte, p6n ce a(unsei la v6rsta de cincispre&ece ani. 7i3atunci
printele meu a4l c a 4ost prvlit !n mare clreul, ,i !ncepu s
pl6n# ,i s se chinuiasc at6ta, ,i maic3mea !mpreun cu el, !nc6t se
schimb la 4a, se s4ri(i la trup ,i a(unse !ntocmai ca un om tare btr6n,
ros de ani ,i de nenoroc. 7i3atunci m aduse !n ostrovul acesta unde, de
c6nd m3am nscut, a pus ni,te oameni s &ideasc loca,ul acesta de
sub pm6nt, !n care s m adposteasc de cutrile sultanului, care
urma s m omoare la v6rsta de cincispre&ece ani, dup ce avea s
dea (os clreul de aram. %ar tatl meu ,i cu mine ramaserm
!ncredinai c 4iul lui Passib nu putea s m #seasc pe ostrovul
acesta ne,tiut. 7i asta3i pricina aducerii mele aiciA
Eu atunci #6ndii !n su4letul meuB 8=um de pot cei ce citesc !n stele s
se !n,ele p6n !ntr3at6taJ 1ntruc6t, pe -llahA Bietanul acesta este
4lacra inimii mele ,i, ca s3l omor, ar trebui s m omor pe mine
!nsumiA? Pe urm !i spuseiB
D :, copilul meu, -llah cel -totputernic nu va !n#dui ca o 4loare ca
tine s 4ie rete&atA %ar eu m a4lu aici spre a te apra, ,i am s rm6n
cu tine toat viaa meaA
El !mi rspunse atunciB
D Tatl meu va veni s m ia la s46r,itul celei de a patru&ecea &ile,
cci dup acest rstimp nu va mai 4i nido prime(die.
%ar eu !i spuseiB
D Pe -llahA :, copilul meu, am s stau cu ine aceste patru&eci de
&ile ,i, apoi, am s3i spun printelui tu s te lase s vii cu mine !n
!mpria mea, unde ai s 4ii prietenul meu ,i urma,ul meu la scaunul
de domnieA
-tunci copilandrul, 4iul #iuvaier#iului, !mi mulumi cu vorbe dulci, iar
152
O mie i una de nopi
eu b#ai de seam c6t era de plin de polis4etie, ,i c6t !nclinare avea
spre mine, ,i eu spre el. 7i !ncepurm s ti4suim prietene,te, ,i s
m6ncm din toate bunturile din &ahereaua lui, care putea s a(un#
vreme de un an la o sut de oaspei. 7i, dup ce m6ncarm, pricepui ce
rpit !mi era inima de 4armecele acelui copilandru. 7i ne !ntinserm ,i
dormirm toat noaptea. 9pre &iu, m de,teptai ,i m splai, ,i !i
adusei biatului li#heanul de aram plin cu ap !n miresmat, ,i se
splC iar eu pre#tii de mas ,i m6ncram !mpreunC pe urm ne
apucarm de plvr#it, apoi de (ucat !mpreun ni,te (ocuri, ,i de
r6sete, p6n searaC atunci a,ternurm masa ,i m6ncarm o oaie
umplut cu mi#dale, cu sta4ide, cu nuc,oare, cu piper ,i cui,oare, ,i
burm ap bun ,i rece, ,i m6ncarm pepeni ver&i ,i #albeni, ,i
pr(ituri cu miere ,i cu unt, dintr3un aluat dulce ,i u,or ca pu4ul ,i !n
care untul nu 4usese cruat, nici mierea, nici mi#dalele, nici scori,oara.
7i atunci, ca ,i !n noaptea de dinainte, ne culcarm ,i v&ui c6t de
prieteni a(unsesermA 7i trirm a,a, !n hu&ururi ,i !n tihn, p6n !n cea
de a patru&ecea &i.
-tunci, cum era cea din urm &i ,i cum #iuvaier#iul urma s vin,
biatul vru s 4ac o scald bun, iar eu !ncl&ii apa !ntr3o cldare
mare, aprinsei lemnele, turnai apa cald !ntr3o cad mare de aram,
adu#ai apa rece, ca s3o 4ac bun ,i des4ttoare, ,i copilandrul intra !n
ea, ,i !l splai eu !nsumi, ,i !l spunii, ,i !l 4recai, ,i !l !nmiresmai, pe
urm !l dusei !n pat, !l acoperii cu !nvelitoarea, ,i !i !n4,urai capul cu o
basma de mtase !n4lorat cu ar#int, ,i !i adusei s bea un sorbet
minunai, ,i adormi.
=6nd se de,tept, vru s mn6nce, iar eu alesei harbu&ul cel mai
4rumos ,i cel mai mare, !l pusei pe o sinic, a,e&ai sinia (os pe chilim ,i
m suii !n pat, ca s iau cuitul cel mare care sta a#at pe perete
deasupra capului biatuluiC ,i biatul, ca s se (oace, m #6dil deodat
la talp, iar eu tresrii at6ta de tare, !nc6t, 4r s vreau, c&ui peste el,
iar cuitul pe care !l luasem i se !n4ipse !n inim, ,i pe clip copilandrul
!,i dete su4letul.
)a priveli,tea aceea, o, stp6n a mea, m btui cu palmele peste
obra(i ,i !ncepui s ip ,i s #em, ,i !mi s46,iai hainele, ,i m tr6ntii la
pm6nt de&nd(duit ,i pl6n#6nd. 7i t6nrul meu prieten era mort, ,i
ursita i se !mplinise, spre a nu da de minciun spusele cititorilor !n
stele, ,i !mi ridicai privirile ,i m6inile ctre =el Prea!nalt ,i &iseiB
D :, .oamne al )umii, dac am sv6r,it un omor, ,i au #ata a 4i
os6ndit la (udecatA
7i, !n clipita aceea, eram plin de cute&an !n 4aa morii. =i, o,
155
O mie i una de nopi
stp6n a mea, dorurile noastre nu se !mplinesc niciodat, nici !n ru,
nici !n bineA
-,a c nu putui s !ndur mai mult vederea acelui loc ,i, cum ,tiam c
tatl, #iuvaier#iul, urma s vin la s46r,itul celei de a patru&ecea &ile,
p,ii pe scar, ie,ii, ,i !nchisei capacul, ,i !l acoperii cu pm6nt, ca mai
!nainte.
=6nd a(unsei a4ar, !mi &iseiB 8Trebuie numaidec6t s vd ce are s
se !nt6mpleC ,i trebuie s m ascund, altminteri am s 4iu cspit de cei
&ece robi, care au s m omoare cu moartea cea mai reaA?
7i atunci m crai !ntr3un copac mare, nu departe de locul unde se
a4la capacul, ,i m aciuai acolo ,i privii. Peste un ceas, v&ui c se
ive,te pe mare naia cu btr6nul ,i robii, cobor6r pe uscat ,i a(unser
de#rab la copacC ,i v&ur pm6ntul !nc proaspt de totC ,i 4ur
cuprin,i de spaim mare, iar btr6nul !,i simi inima pierindC ,i robii
traser pm6ntul la o parte, deschiser intrarea ,i cobor6r cu toii.
-tunci btr6nul !ncepu s3,i stri#e copilul pe nume, cu #las mare, ,i
biatul nu3i rspunse, iar ei !ncepur s caute peste tot, ,i !l #sir cu
inima strpuns, !ntins pe pat.
)a priveli,tea aceea, btr6nul !,i simi inima topit ,i le,inC iar robii
!ncepur s se vaiete ,i s se boceasc, pe urm !i duser pe umerii lor,
a4ar din bort, mai !nt6i pe btr6n, apoi pe copilandrul mort, ,i spar
pm6ntul ,i !l !nvelir pe biat !n #iul#iu. Pe urm !l crar pe btr6n la
naie, ,i toate bunurile ,i toat &ahereaua, ,i pierir departe pe mare.
Eu atunci, !ntr3o stare (alnic, cobor6i din pom ,i cu#etai la
nenorocirea mea, ,i pl6nsei !ndelun#, ,i pornii s umblu prin ostrov &iua
toat ,i noaptea toat, cuprins de de&nde(de. 7i nu mai contenii s tot
pl6n# a,a, p6n c6nd, !ntr3un s46r,it, b#ai de seam c marea scdea
din clip !n clip ,i se deprta, ,i lsa curat tot locul a,e&at !ntre ostrov
,i pm6ntul din 4a. -tunci !i mulumii lui -llah, care binevoia s m
scape de vederea acelui ostrov blestemat, ,i r&btui !n partea cealalt,
pe nisipC a(unsei pe pm6ntul tare ,i pornii la drum, rostind !ntr3a(utor
numele lui -llah. 7i3a,a p6n la ceasul apusului de soare. 7i deodat
v&ui !n deprtare un 4oc mare ,i ro,u ,i m !ndreptai spre 4ocul acela
ro,u, unde #6ndeam c am s #sesc niscaiva 4iine omene,ti ce se vor
4i apuc6nd s 4ri# vreo oaieC da c6nd a(unsei mai aproape, v&ui c
4ocul acela ro,u era un dm mare de aram #alben, pe care soarele !l
aprindea a,a, !n amur#.
-tunci rmsei p6n peste poate de uluit, la vederea palatului acela
mre, durat numai din aram #alben, ,i m uitam la trinicia durrii
lui, c6nd deodat v&ui c ies pe poarta cea mare a palatului &ece 4lci
15@
O mie i una de nopi
minunai la stat ,i cu ni,te chipuri care !l preamreau pe Niditorul ce le
plmdise at6ta de 4rumoaseC ,i v&ui c acei &ece 4lci erau toi chiori
de ochiul st6n#, !n a4ar de un preacinstit ,i 4alnic mo,nea#, care era
cel de al unspre&ecelea.
)a priveli,tea aceea, !mi &iseiB 8Pe -llahA =e potriveal ciudatA :are
ce3au putut s 4ac &ece chiori ca s aib ochiul st6n# scos a,a, 4iecare
la 4elJ? Pe c6nd m scu4undam !n #6ndurile acestea, cei &ece 4lci
venir la mine ,i !mi spuserB
D Pacea 4ie asupr3iA
%ar eu le !ntorsei urarea de pace, ,i le istorisii povestea mea, de la
!nceput p6n la s46r,itC ,i socot &adarnic a o mai spune !nc o dat
dinaintea ta, o, stp6n a mea.
)a spusele mele, ei rmaser mirai p6n peste 4ire ,i !mi &iserB
D :, doamne, intr !n casa aceasta, iar primirea aici 4ie3i lar# ,i
mrinimoasA
%ntrai, ,i ei dimpreun cu mine, ,i strbturm sli multe, toate
a,ternute cu mtsuri ,i a(unserm !ntr3un s46r,it !n cea din urm sal,
mai !ncptoare ,i mai 4rumoas dec6t toate celelalteC !n mi(locul acelei
sli mari se a4lau &ece chilimuri a,ternute pe ni,te salteleC ,i, !n mi(locul
acelor &ece culcu,uri strlucite, se a4la unul, cel de al unspre&ecelea
chilim, 4r saltea, da tot at6ta de 4rumos ca ,i celelalte &ece. -tunci
btr6nul ,e&u pe cel de al unspre&ecelea chilim, iar cei &ece tineri
4iecare pe al su, ,i !mi spuserB
D 7e&i (os, doamne, la captul slii, ,i s nu ne !ntrebi nimic despre
toate c6te vei vedea aiciA
-tunci, dup c6teva clipite, btr6nul se ridic, ie,i, apoi se !ntoarse
!n mai multe r6nduri, aduc6nd m6ncruri ,i buturi, ,i toi m6ncar ,i
bur, ,i eu dimpreun cu ei.
.up care mo,nea#ul str6nse tot ce rmsese ,i se !ntoarse iar s
,ad (os. -tunci 4lcii !i spuserB
D =um de poi s stai (os p6n a nu ne 4i adus cele cu care s ne
!ndeplinim datorineleJ
7i btr6nul, 4r a cr6cni, se scul ,i ie,i de &ece ori ,i se !ntoarse de
4iecare dat aduc6nd pe cap un li#hean acoperit cu o &arpa, iar !n m6n
un 4elinar, ,i puse 4iecare li#hean ,i 4iecare 4anar dinaintea 4iecruia
dintre tineri. .ar mie nu3mi aduse nimic, ,i rmsei !ntr3o mare
nedumerire. .up ce ridicar &arpalele, v&ui c 4iecare li#hean era plin
cu cenu, ,i cu pra4 de crbuni ,i cu "hol. Pe urm luar cenu,a ,i se
m6n(ir cu ea pe cap, cu pra4ul de crbuni pe chip, iar cu "holul pe
ochiul lor dreptC ,i !ncepur s se (eluiasc ,i s pl6n# ,i s spunB
15+
O mie i una de nopi
D Lu avem dec6t ceea ce ni se cuvine pentru nechib&uinele ,i
pentru #re,elile noastreA
7i nu contenir dec6t odat cu apropierea &orilor. -tunci se splar
!n alte li#hene aduse de mo,nea# ,i !,i puser alte haine, ,i !,i luar
iar,i !n4i,area de mai !nainte.
.up ce v&ui toate astea, o, stp6n a mea, m cuprinse o mirare
nemsuratC dar nu cute&am s !ntreb nimic, din pricina poruncii
primite. %ar !n noaptea urmtoare 4cur ca ,i !n cea dint6i, ,i la 4el !n
cea de a treia noapte, ,i !n cea de a patra. Eu atunci nu putui s3mi mai
in limba ,i stri#aiB
D :, domniile voastre, m ro# vou s m luminai asupra pricinii
scoaterii ochiului vostru st6n# ,i a cenu,ii, ,i a crbunelui, ,i a "holului
pe care vi le3ai pus pe chipuri, !ntruc6t, pe -llahA P6n ,i moartea !mi
pare mai de dorit dec6t uluirea !n care m3ai aruncatA
Ei atunci stri#arB
D :, vai de tine, ce !ntrebi tuJ -sta3i pier&ania taA
Eu rspunseiB
D *ai de#rab !mi doresc pier&ania, dec6t nedumerirea de3acumA
Ei atunci !mi spuserB
D Teme3te pentru ochiul tu cel st6n#A
7i spuseiB
D Lu am trebuin de ochiul meu cel st6n#, dac mi se cere s
rm6n !n nedumerirea de3acumA
-tunci ei !mi spuserB
D 1mplineasc3i3se ursitaA -i s pe,ti ,i tu ceea ce am pit noi, ,i
s nu te pl6n#i, !ntruc6t v 4i din vina taA 7i3apoi, dup pierderea
ochiului, nu vei putea s te mai !ntorci aici, !ntruc6t noi suntem de pe
acum &ece, ,i nu mai este niciun loc pentru cel de al unspre&eceleaA
)a vorbele acestea, btr6nul aduse un berbec viu pe care !l
!n(un#hie, !l (upui ,i !i cur pielea. Pe urm !mi spuserB
D /ei 4i cusut !n pielea aceasta de berbec ,i vei 4i suit pe ple,ul
palatului acesta de aram. -tunci vulturul cel mare care se cheam
roc
8+
, ,i care este !n stare s ridice ,i3un ele4ant, are s te ia drept un
berbec adevrat ,i are s se repead asupra ta ,i are s te ridice !n
&bor p6n !n nori, pe urm are s te coboare pe v6r4ul unui munte !nalt,
8+
Poc , pasre 4abuloas, extrem de mare ,i de puternic, pre&ent nu mimai !n
le#endele arabe, ci !n mai toate mitolo#iile populare orientale. .up unele interpretri
recente >*ichel $aliG, ea 3 ca ,i uria,ul &burtor -l39imur# 3 ar 4i, !n povestirile din O mie
i una de nopi, o amintire de4ormat despre 4iinele raionale &burtoare, pe care
omenirea le3ar 4i cunoscut c6ndva, 8!n trecutul veacurilor ,i al clipelorH
15E
O mie i una de nopi
de neatins pentru picior de om, spre a te !n4uleca !n #6tle(ul luiA 7i tu
atunci, cu (un#herul acesta pe care i3l dm, ai s spinteci pielea
berbecului ,i ai s ie,i a4ar !ntru totulC atunci rocul cel cumplit, care nu
mn6nc oameni, nu are s te mn6nce ,i are s piar din vederile
taleA -tunci vei mer#e p6n ce vei a(un#e la un palat de &ece ori mai
mare dec6t palatul nostru, ,i de o mie de ori mai strlucitor. Palatul
acela este aurit numai cu tblii de aur, ,i toi pereii lui sunt !nvr6stai
cu nestemate mari ,i mai ales cu smaralde ,i cu mr#ritare. Tu atunci
vei intra pe poarta deschis, cum am intrat ,i noi ,i vei vedea ceea ce
vei vedeaA =6t despre noi, acolo ne3am lsat ochiul st6n#, ,i !nc
!ndurm pedeapsa cuvenit, ,i ne3o isp,im, sv6r,ind !n 4iecare
noapte ceea ce ne3ai v&ut c sv6r,im. -ceasta3i povestea noastr, pe
scurt, !ntruc6t, cu de3amnuntul, ar umple 4oile unei cri mari ,i lateA
=6t despre tine, de3acuma !mplineasc3i3se ursitaA
)a vorbele acestea, cum struiam !n hotr6rea mea, !mi ddur
(un#herul, m cetluir !n pielea berbecului, m duser pe acoperi,ul
palatului ,i plecar. 7i deodat m simii ridicat de pasrea cea
cumplit roc, care !,i lu &borulC ,i, de !ndat ce m simii lsat la
pm6nt pe v6r4ul muntelui, despicai cu (un#herul pielea de berbec ,i
ie,ii a4ar ip6ndB 8I,A I,A? spre a alun#a rocul cel cumplit, care &bur
#reoi, ,i v&ui c era o pasre mare, alb, mthloas c6t &ece
ele4ani, ,i voinic mai c6t &ece cmileA
-tunci !mi luai calea #rabnic, p6r(olit de 4ocul nerbdrii ,i, pe la
nmie& de &i, a(unsei la sari. )a vederea saraiului, oric6t mi3l
&u#rviser cei &ece 4lci, rmsei minunat p6n peste mar#inile
minunrii, !ntruc6t era cu mult mai strlucitor dec6t !n spusele lor.
Poarta cea mare prin care intrai !n sarai era mr#init de nou&eci ,i
nou de u,i din lemn de aloe ,i din lemn de santal, iar u,ile !ncperilor
erau din abanos !nvr6stat cu aur ,i cu olma&uriC ,i toate acele u,i
duceau spre ni,te sli ,i spre ni,te #rdini, !n care v&ui toate bo#iile
de pe pm6nt ,i din mare.
1n cea dint6i sal !n care intrai, m pomenii deodat !ntre patru&eci
de 4eti,cane, care erau a,a de minunate ca 4rumusee, !nc6t nici minile
nu mai i&buteau s nu se adune, nici ochii s3,i odihneasc ale#erea pe
vreuna, ,i rmsei at6ta de plin de vra(, !nc6t m oprii locului,
simindu3mi capul cum mi se !nv6rte,te.
-tunci toate deodat se ridicar la vederea mea ,i, cu #las dulce, !mi
spuserB
D =asa noastr s 4ie ,i casa ta, o, oaspete al nostru, iar locul tu s
4ie asupra capetelor noastre ,i !n ochii no,triA
152
O mie i una de nopi
7i m po4tir s stau, ,i m !mbiar pe o podin, ,i ,e&ur toate (os
pe chilimuri, ,i !mi spuserB
D :, doamne al nostru, suntem roabele tale ,i avutul tu, iar tu e,ti
stp6nul nostru ,i cunun pe capetele noastreA
Pe urm toate !ncepur s m slu(eascB una aduse ap cald ,i
cearcea4uri, ,i !mi spl picioareleC alta !mi turn !n palme ap
!nmiresmat, dintr3un ibric de aurC a treia m !mbrc !ntr3un ca4tan de
mtase cu un br6u btut !n 4ire de aur ,i de ar#intC a patra !mi !ntinse o
cup plin cu o butur minunat ,i !nmiresmat cu 4loriC ,i una se uita
la mine, alta !mi &6mbea, una !mi 4cea cu ochiul, alta !mi spunea
stihuri, una !,i !ntindea braele dinaintea mea, alta !,i rsucea dinainte3
mi mi(loculC ,i una &iceaB 8-hA? iar altB 8I4A? ,i ceastlalt !mi &iceaB
8:, tu, ochi al meuA?, iar cealaltB 8:, tu, su4letul meuA?, iar altB
8)untrurile meleA?, iar altB 89u4larea meaA? iar unaB 8:, po(ar al inimii
meleA?
Pe urm venir toate l6n# mine ,i !ncepur s m alinte ,i s m
m6n#6ie ,i !mi &iserB
D :, oaspete al nostru, istorise,te3ne povestea ta, cci de vreme
!ndelun#at suntem sin#ure aici, 4r nici un brbat, iar 4ericirea
noastr este acum deplinA
Eu atunci m simii mai lini,tit ,i le istorisii numai o parte din
povestea mea, ,i asta p6n la apropierea nopii.
-tunci se aduse o mulime mare de lum6nri, iar sala se lumin ca
de soarele cel mai strlucit. Pe urm se a,ternu masa ,i se aduser
bucatele cele mai alese ,i buturile cele mai !mbttoare, ,i se &voni cu
alutele cele mai des4ttoare ,i se c6nt cu #lasul cel mai vr(itor, iar
c6teva !ncepur s dnuiasc, !n vreme ce eu m6cam mai departe.
.up toate aceste hu&uriri, !mi &iserB
D :, dr#uule, acuma3i vremea des4trii celei stra,nice ,i a
crivatuluiC ale#ei3o dintre noi pe cea care !i place ,i 4ii 4r team c
ne3ai supra, !ntruc6t 4iecreia dintre noi are s3i vie r6ndul vreme de o
noapte, tuturor celor patru&eci de suroriC ,i3apoi 4iecare la r6ndul ei are
s !nceap iar,i h6r(oana cu tine, !n 4iecare noapte.
Eu atunci, o, stp6n a mea, nu ,tiui pe care dintre surori se cdea
s3o ale#, !ntruc6t toate erau la 4el de ispititoare. -tunci !nchisei ochii,
!ntinsei m6inile ,i o prinsei pe una, ,i deschisei ochiiC ci !i !nchisei la loc
repede, din pricina strlucirii orbitoare a 4rumuseii ei. -tunci ea !mi
!ntinse m6na ,i m duse !n patul ei. 7i !mi petrecui cu ea noaptea toat.
* bucurai de ea de patru&eci de oriA 7i ea la 4elA 7i !mi &icea de 4iecare
datB 8KuhA :, ochi al meuA KuhA :, su4letul meuA? 7i m alint, iar eu o
158
O mie i una de nopi
des4tam, ,i ea m st6rnea, ,i3a,a toat noaptea.
7i3a,a o inui !ntruna, o, stp6n a mea, noapte de noapte, cu c6te
una dintre surori, ,i 4iecare noapte cu un potop de de&mierdri dintr3o
parte ,i din cealaltaT 7i3a,a vreme de un an !ntre#, !n des4tare ,i !n
voio,ie. 7i, dup 4iecare noapte, dimineaa, copila din noaptea
urmtoare venea la mine, m ducea la hamman, m 4rec bine pe tot
trupul ,i m !nmiresma cu toate miresmele pe care -llah le3a druit
slu(itorilor si.
7i a(unserm ast4el la s46r,itul anului. 1n dimineaa &ilei celei din
urm, le v&ui pe toate 4eti,canele c vin 4u#a la patul meu, pl6n#6nd
amarnic ,i despletindu3,i ,i pletele de m6hnire ,i vicrindu3seC pe
urm !mi spuserB
D -4l, o, lumin a ochilor no,tri, c trebuie s ne desprim de tine,
cum ne3am desprit ,i de ceilali de dinainte de tine, cci se cade s
,tii c tu nu e,ti cel dint6i, ,i c p6n la tine muli voinici ne3au des4tat
ca ,i tine, ,i ne3au 4cut ca ,i tine. Lumai c tu chiar c e,ti isteul cel
mai iste la isteii, de3o potriv ,i3n lun# ,i3n latA 7i, de asemenea,
hotr6t c e,ti cel mai ter4ichi ,i cel mai iube dintre toi. .in care
pricini nu vom mai putea s trim 4r tine.
%ar eu le &iseiB
D .ar spunei3mi, pentru ce trebuie s m prsiiJ =ci nici eu nu
vreau s pierd bucuria vieii mele cu voiA
Ele !mi rspunserB
D -4l c noi toate suntem 4iicele unui sultan, da din mame osebite.
.e pe vremea 4ecioriei, trim !n saraiul acesta ,i, !n 4iecare an, -llah
clu&e,te pe drumul nostru un voinic care ne mulume,te, iar noi tot
a,a pe elA 7i !n 4iecare an trebuie s lipsim vreme de patru&eci de &ile,
spre a ne duce la tatl nostru ,i la mamele noastre. %ar ast&i este &iua
de plecareA
-tunci spuseiB
D 7i, o, dulceelor, eu am s rm6n !n cas, spre a3l preamri pe
-llah p6n la !ntoarcerea voastrA
Ele !mi rspunserB
D %ndeplineasc3i3se dorinaA %at toate cheile de la sarai, care
descuie toate u,ile. Palatul acesta este casa ta a tu e,ti stp6nul lui. .a
4ere,te3te s nu carecumva s deschi&i u,a de aram din 4undul
#rdinii, c nu vei putea s ne mai ve&i niciodat ,i vei pi o
nenorocire mare. Fere,te3te s nu carecumva s deschi&i u,a de
aramA
.up vorbele acestea, venir toate s m !mbri,e&e a s m
159
O mie i una de nopi
srute una dup alta, pl6n#6nd ,i spun6ndu3miB -llah 4ie cu tineA 7i se
uitar la mine pl6n#6nd, ,i plecar. Eu, atunci, o, stp6n a mea, ie,ii
din sal, in6nd !n m6n cheile, ,i !ncepui s cercete& saraiul, pe care
p6n !n &iua aceea nu avusesem r#a&ul s3l vd, at6ta !mi 4useser de
!nlnuite !n pat ,i trupul ,i su4letul, !n braele 4eti,canelor. 7i m
apucai, cu cheia dint6i, s descui cea dint6i u,.
=6nd deschisei cea dint6i u,, v&ui o #rdin mare, plin toat cu
pomi !n road, at6ta de mari ,i at6ta de 4rumo,i, c6t !n viaa mea nu
mai v&usem alii la 4el !n lumea !ntrea#C ni,te ape !n ,anuri mici udau
pomii, ,i a,a de bine, !nc6t poamele acelor pomi erau de o mrime ,i de
o 4rumusee minunate. *6ncai din poamele acelea, mai cu seam ni,te
banane, ni,te curmale lun#i ca de#etele unei arboaice de vi aleas,
ni,te rodii, ni,te mere ,i ni,te piersici. .up ce s46r,ii de m6ncat, !i
mulumii lui -llah pentru darurile sale, ,i descuiai cea de a doua u,, cu
cea de a doua cheie.
.up ce deschisei u,a aceea, ochii ,i nasul meu rmaser vr(ite de
4lorile ce umpleau o #rdin mare, udat de ni,te p6r6ia,e. 9e a4lau !n
#rdina aceea toate 4lorile c6te cresc !n #rdinile emirilor pm6ntuluiB
iasomii, &arnacadele, tranda4iri, viorele, &ambile, bu(ori, #aroa4e, lalele,
#lbenele ,i toate 4lorile din toate vremile. =6nd s46r,ii de mirosit toate
4lorile, culesei o iasomie ,i mi3o !n4ipsei !n nas ,i acolo o lsai, ca s3l
sorb mireasmC ,i !i mulumii lui -llah Prea!naltul pentru podoabele
sale.
.eschisei apoi cea de a treia u,, ,i urechile mele rmaser vr(ite
de #lasurile psrilor de toate culorile ,i de toate neamurile
pm6ntului. Psrile acelea ,edeau toate !ntr3o colivie mare, 4cut din
nuiele de lemn de aloe ,i de santalC apa de but a acelor psri era
pus !n ni,te strchinue de (ad ,i de (asp #in#a, colorat, #runele
erau !n ni,te ce,cue de aurC pm6ntul pe (os era mturat ,i stropitC iar
psrile !l binecuv6ntau pe -toate&iditorul. -scultai #lasurile acelor
psri p6n la apropierea nopiiC ,i m !ntorsei de acolo !n seara aceea.
.ar, a doua &i ie,ii de#rab ,i deschisei cea de a patra u,, cu cea
de a patra cheie. 7i3atunci, o, stp6n a mea, v&ui ni,te lucruri, pe
care nici !n vis o 4iin omeneasc n3ar putea s le vad vreodat. 1n
mi(locul unei curi mari v&ui o bolt iscusit &iditC bolta aceea avea
ni,te scri de por4ir, care suiau p6n a(un#eau la patru&eci de u,i de
lemn de abanos, btute !n aur ,i !n ar#int. Porile acelea, cu canaturile
date la o parte, lsau 4iecare s se vad o sal lar#C ,i !n 4iecare sal
se a4la c6te o comoar osebit, ,i 4iecare comoar preuia mai mult
dec6t toat !mpria mea !ntrea#. 9ala dint6i era ticsit cu mormane
1@M
O mie i una de nopi
mari de mr#ritare voinice, puse !n ,ir, ,i de mr#ritare mruneleC
d cele voinice erau mai multe dec6t cele mrunte, ,i 4iecare era c6t un
ou de porumbi ,i sclipitor ca luna !n strlucirea ei. .a cea de a doua
sal o !ntrecea pe cea dint6i ca bo#ieB era ticsit p6n sus cu
diamante, rubine, sa4ire ,i #ranate. 1n cea de a treia, erau numai
smaralduriC !n cea de a patra, calupuri de aur sadeaC !n cea de a cincea,
dinari de aur de pe tot pm6ntulC !n cea de a ,asea, ar#int neprihnitC
!n cea de a ,aptea, dinari de ar#int de pe tot pm6ntul. %ar celelalte sli
erau ticsite cu toate nestematele din s6nul pm6ntului ,i al mrilor, ,i
topa&e, ,i turcoa&e, ,i hiacinte, ,i nestemate de la Kemen, ,i cornaline
de toate culorile, ,i oluri de (ad, ,i salbe, ,i brri, ,i br6ie, ,i toate
#iuvaierurile 4olosite la curile de emiri ,i de sultani.
%ar eu, o, stp6n a mea, !mi ridicai m6inile ,i privirile ,i !i mulumii
lui -llah Prea!naltul pentru bine4acerile sale. 7i urmai ast4el, !n 4iecare
&i, s deschid c6te una, ori dou, ori trei u,i, p6n !n cea de a
patru&ecea &i, ,i minunarea mea sporea cu 4iecare &i, ,i nu !mi mai
lamsese dec6t cheia cea de pe urm, care era cheia de la u,a de
aram. 7i m #6ndeam la cele patru&eci de copile, ,i m simeam !n
cea mai mare bucurie #6ndind la ele, ,i la dulceaa purtrilor lor, ,i la
prospeimea trupului lor, ,i la virtuile lor po(arnice, ,i la bunurile lor
cele tainice, ,i la rotun&imea ,i v6n(o,ia durduleurilor lor, ,i la ipetele
lor c6nd !mi spuneauB 8Kuh, o, ochi al meuA Kuh, o, po(arul meuA? 7i !mi
stri#aiB 8Pe -llahA Loaptea noastr are s 4ie o noapte binecuv6ntat, o
noapte de lapteA?
=i P6rdalnicul m 4cea s simt cheia de la u,a aceea de aram, care
m ispitea amarnic, ,i ispita 4u mai tare dec6t mine, ,i descuiai u,a de
aram. 7i ochii mei nu v&ur nimic, ,i numai nasul meu simi un dam4
tare ,i neprielnic adulmecului meu, ,i le,inai pe clip pe dat, ,i c&ui
dincoace de u,a care se !nchise. =6nd m de,teptai, struii !n hotr6rea
st6rnit de 7eitan, ,i deschisei iar,i u,a ,i a,teptai ca miasma s se
4ac oleac mai puin tare.
-tunci intrai ,i m pomenii !ntr3o sal lar#, presrat toat cu
,o4ran ,i luminat de dou lum6nri !nmiresmate cu ambrsur ,i cu
tm6ie, ,i de ni,te 4anare 4alnice de aur ,i de ar#int pline cu ulei bine
mirositor, care, ar&6nd, scoteau mireasma aceea tare. 7i, !ntre
s4e,nicele de aur ,i 4anarele de aur, v&ui un cal ne#ru minunat, care
avea o stea alb !n 4runteC ,i era pinteno# la piciorul st6n# ,i la #le&na
dreaptC ieslea !i era plin cu #rune de susan ,i de or& bine dat prin
ciurC adptoarea era umplut cu ap proaspt !n miresmat cu ap
de tranda4iri. %ar eu, o, stp6n a mea, cum patima mea cea mai mare
1@1
O mie i una de nopi
erau caii 4rumo,i, ,i cum eram clreul cel mai vestit din !mpria
mea, #6ndii c acel cal mi s3ar potriviC ,i !l luai de cpstru ,i !l dusei !n
#rdin ,i !nclecai pe elC dar el nici nu se clinti. -tunci !l lovii peste #6t
cu lanul de aur. 7i numaidec6t, o, stp6n a mea, calul !ntinse dou
aripi mari ,i ne#re pe care nu le v&usem p6n !n clipita aceea,
neche& !ntr3un chip !n4rico,at, i&bi de trei ori cu copita !n pm6nt ,i
&bur cu mine !n v&duhuri.
-tunci, o, stp6n a mea, pm6ntul se !nv6rti dinaintea ochilor meiC
da !mi str6nsei pulpele ,i m inui ca un clre iscusit, ,i, !ntr3un
s46r,it, calul po#or! ,i se opri pe ple,ul palatului de aram ro,ie, !n care
!i #sisem pe cei &ece 4lci chiori. 7i3atunci calul se ridic at6ta de
cumplit !n dou picioare ,i se scutur at6ta de iute, !nc6t m tr6nti (os,
apoi veni la mine ,i !,i ls aripa spre 4aa mea, ,i !,i !n4ipse v6r4ul aripii
!n ochiul meu st6n#, ,i mi3l prpdi pe veci. Pe urm &bur !n v&duhuri
,i pieri.
%ar eu !mi pusei m6na pe ochiul pierdut ,i m !nv6rtii !n lun# ,i !n lat
pe teras, vicrindu3m ,i scutur6ndu3mi m6na de durereA 7i de
!ndat v&ui c se ivesc cei &ece 4lci care, d6nd cu ochii de mine, !mi
spuserB
D L3ai vrut s ne asculiA 7i iact rodul hotr6rii tale de npast. 7i
nu putem s te primim !ntre noi, !ntruc6t suntem &ece. =i, urm6nd
cutare ,i cutare drum, vei a(un#e !n cetatea Ba#dadului, la emirul
drept3credincio,ilor, 'arun -l3Ra,id, a crui 4aim a r&bit p6n la noiC
,i soarta3i va 4i !ntre m6inile lui.
7i plecai, ,i mersei &i ,i noapte, dup ce mi3am ras barba ,i am pus
pe mine hainele acestea de saalu", ca s nu mai am de !ndurat alte
neca&uri, ,i nu m oprii din umblet, p6n ce nu m v&ui a(uns !n
lca,ul acesta al pcii, Ba#dadul, ,i !i #sii pe chiorii ace,tia doi, ,i le
ddui binee ,i le spuseiB
D 9unt un strin.
%ar ei rspunserB
D 7i noi suntem strini.
7i iac3a,a a(unserm tustrei !n casa aceast binecuv6ntat, o,
stp6n a meaA 7i3a,a3i cu pricina ochiului meu pierdut ,i cu barba mea
cea rasA
)a povestea aceasta 4r de seamn, t6nra stp6n a casei !i spuse
celui de al treilea saalu"B
D 'aiA *6n#6ie3te oleac pe cre,tet ,i du3teA Te iert.
.ar cel de al treilea saalu" rspunseB
D Lu am s m duc, pe -llahA .ec6t dup ce am s aud pove,tile
1@2
O mie i una de nopi
tuturor celorlali.
-tunci copila se !ntoarse spre cali4, spre $ia4ar ,i spre *assrur ,i le
spuseB
D %storisii3mi povestea voastrA
-tunci $ia4ar se apropie ,i istorisi povestea pe care i3o spusese
portriei celei tinere, c6nd intrase !n cas. 1nc6t, dup ce au&i spusele
lui $ia4ar, copila le spuse tuturorB
D / iert pe toi, ,i pe unii ,i pe alii. .a plecai c6t mai iuteA
7i ie,ir toi ,i a(unser !n uli. -tunci cali4ul le spuse saalicilorB
D Inde v ducei a,a, 46rtailorJ
Ei rspunserB
D Lu ,tim unde avem s ne ducem.
7i cali4ul le spuseB
D /enii s v petrecei noaptea la noi.
7i !i spuse lui $ia4arB
D %a3i la tine ,i adu3mi3i m6ine diminea, ,i vom vedea ce va 4i de
4cut cu ei.
%ar $ia4ar nu pre#et a !ndeplini poruncile cali4ului
-poi cali4ul urc !n saraiul su ,i nu putu s #uste pic de somn !n
noaptea aceea. Pe urm, dimineaa, se scul ,i ,e&u !n scaunul de
domnie al stp6nirii luiC ,i porunci s intre toi capii din !mpria sa. Pe
urm, dup ce toi capii !mpriei venir, se !ntoarse spre $ia4ar ,i !i
spuseB
D -du3mi aici cele trei copile ,i cele dou cele ,i cei trei saalici.
7i $ia4ar plec !ndat ,i !i aduse pe toi !ntre m6inile cali4uluiC iar
tinerele se acoperir cu vlurile lor ,i ,e&ur dinaintea cali4ului.
-tunci $ia4ar le &iseB
D / socotim slobode de orice datorin, !ntruc6t, iar a ,ti cine
suntem, ,i voi ne3ai iertat ,i ne3ai 4cut binele pe care ni l3ai 4cut. 7i
iact c acum v a4lai !ntre m6inile celui de al cincilea din urma,ii lui
-bbas
8E
, cali4ul 'arun -l3Ra,idA Trebuie, dar, s3i povestii numai
adevrulA
=6nd tinerele au&ir vorbele lui $ia4ar, care vorbea !n numele
emirului drept3credincio,ilor, cea mai mare dintre ele p,i !nainte ,i
#riB
D :, emire al drept3credincio,ilor, povestea mea este at6ta de
uluitoare, !nc6t, dac ar 4i scris cu andrelele pe colul dinluntru al
8E
Al,A))as i)n Ad) al,Mutalli) 3 unchiul pro4etului *ahomed, !nteme3%ctorul dinastiei
-bbasi&ilor, care au c6rmuit cali4atul din anul 2+M p6n l,i cucerirea Ba#dadului de ctre
mon#oli !n anul 12+8.
1@5
O mie i una de nopi
ochiului, i3ar 4i de !nvtur aceluia care ar citi3o cu cinstireA
1n clipita aceasta a istorisirii ei, 7ehere&ada v&u c se ive,te
dimineaa ,i, cu chib&uin, se opri din povestit.
(ar cnd1u cea de a aispre0ecea noapte, urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c 4ata cea mai mare p,i !nainte
!ntre m6inile emirului drept3credin3cio,ilor ,i istorisi ast4el povestea eiB
Povestea istorisit de !obeida, cea dinti dintre copile
:, emire al drept3credincio,ilor, a4l c pe mine m cheam NobeidaC
pe sora care i3a deschis u,a o cheam -minaC iar pe sora mea cea
mic o cheam Fahima. Tustrele suntem nscute dintr3un tat, dar nu
,i din aceea,i mam. =6t despre cele dou cele, ele sunt chiar
surorile mele, din acela,i tat ,i din aceea,i mam.
=6nd printele nostru a murit, ne3a lsat cinci mii de dinari, care au
4ost !mprii cu deplin cinste !ntre noiC atunci sora mea -m6na ,i sora
mea Fahima s3au desprit de noi, spre a locui !n casa mamei lorC iar eu
,i cu celelalte dou surori am rmas laolalt, ,i eu sunt cea mai mic
dintre noi treiC dar nu sunt mai mic dec6t surorile mele de la cealalt
mam, -m6na ,i Fahima.
)a puin vreme dup moartea printelui nostru, cele dou surori
mai mari ale mele se pre#tir de mriti, ,i se mritar 4iecare cu c6te
un brbat, ,i rmaser s mai stea o vreme cu mine, !n aceea,i cas.
.ar !n cur6nd soii lor se #tir de o cltorie ne#ustoreasc, luar cei o
mie de dinari ai soiilor lor, spre a cumpra mr4uri, le luar ,i pe soiile
lor cu ei, ,i plecar toi, ,i m lsar sin#ur.
)ipsir ast4el vreme de patru ani. -st timp, soii surorilor mele
le4terir toi banii ,i prpdir toate mr4urile, ,i !,i luar valea,
ls6ndu3le pe soiile lor sin#ure3sin#urele !n inima rii strinilor. %ar
surorile mele !ndurar toate nevolniciile ,i, p6n la urm, a(unser la
mine !n chip de cer,etoare amr6te. )a vederea celor dou cer,etoare,
eu nici vorb de a cunoa,te !n ele pe surorile mele, ,i m deprtai. 7i
ele atunci !mi vorbir ,i le cunoscui, ,i le &iseiB
D =um se 4ace, o, surorile mele, de suntei !n starea aceastaJ
Ele !mi rspunserB
D :, sora noastr, vorbele nu mai pot s slu(easc acum la nimic,
!ntruc6t calamul a lunecat pe d6ra poruncit de -llahA
)a vorbele lor, inima mi se umplu de mil pentru ele ,i le trimisei la
1@@
O mie i una de nopi
hammam, ,i le !mbrcai pe 4iecare cu c6te o rochie nou ,i 4rumoas, ,i
le spuseiB
D :, surorile mele, suntei am6ndou mai mari dec6t mine, iar eu
sunt cea mai mic. 7i v socot c in6ndu3mi loc de tat ,i de mamA
7i3apoi, mo,tenirea care mi s3a cuvenit ca ,i vou a 4ost binecuv6ntat
de -llah ,i a sporit stra,nic. -vei s m6ncai cu mine rodul ei, iar viaa
voastr are s 4ie vrednic de cinstire ,i de preuire, iar noi avem s
stm de aci !nainte laolaltA
7i chiar c le cople,ii cu bine4aceri, iar ele ,e&ur la mine vreme de
un an !ncheiat, iar bunul meu era ,i bunul lor. .ar, !ntr3o &i, !mi spuserB
D 1ntr3adevr, mriti,ul este mai de pre pentru noi, nu mai putem
s ne lipsim de el, iar rbdarea noastr, sin#ure a,a, s3a topit.
-tunci le spuseiB
D :, surorile mele, nu avei de #sit nimic bun !n mriti,, !ntruc6t
brbatul cu adevrat cinstit ,i bun este lucru rar !n vremurile de3acumA
7i oare nu ai ,i !ncercat voi mriti,ulJ 7i ai uitat ce ai #sit !n elJ
.ar ele nu ascultar de vorbele mele ,i vrur, oricum, s se mrite,
chiar ,i 4r !nvoirea mea. -tunci le mritai cu chiar banii mei ,i le
!ntocmii &estrea de trebuin. Pe urm plecar cu soii lor.
7i de3abia trecuse oleac de vreme de c6nd plecaser, c soii lor le
traser pe s4oar, le luar tot ce le druisem ,i le prsir. Ele atunci se
!ntoarser la mine, #oale cu lotul. 7i !,i cerur multe iertciuni, ,i !mi
spuserB
D Lu ne certa, o, sora noastrA Tu, adevratu3i, e,ti cea mai mic
dintre noi, da e,ti cea mai !ntrea# la minte. 1i 4#duim c nici mcar
nu avem s mai rostim vorba mriti,.
-tunci le spuseiB
D /enirea la mine 4ie3v lar#, o, surorile meleA
7i le srutai, ,i le cople,ii cu !nc ,i mai mult drnicie. Trirm
laolalt !n starea aceasta un an !ntre#, dup care m #6ndii s !ncarc
cu mr4uri o corabie ,i s m duc s 4ac ne#o la Bassra. 7i3a,a c
or6nduii o corabie ,i o !ncrcai cu mr4uri ,i cu t6r#uieli ,i cu tot ce ar 4i
putut s 4ie trebuitor !n rstimpul cltoriei cu corabia, ,i le spusei
surorilor meleB
D :, surorile mele, vrei s rm6nei aici !n casa mea pe tot
rstimpul c6t va ine cltoria mea, p6n ce am s m !ntorc, ori v3ar
plcea mai de#rab s mer#ei cu mineJ
%ar ele !mi rspunserB
D *er#em cu tine, !ntruc6t n3am putea s !ndurm lipsa taA
-tunci le luai cu mine ,i plecarm. 7i, p6n a pleca, avusei #ri( s3
1@+
O mie i una de nopi
mi !mpart banii !n dou priB luai cu mine (umtate ,i ascunsei cealalt
(umtate, &ic6ndu3miB 8E cu putin s se !nt6mple vreun neca& cu
corabia, iar noi s scpm cu via. 1n atare !mpre(urare, la !ntoarcerea
noastr, dac ne3om mai !ntoarce vreodat, vom #si aci c6te ceva ce
ne va 4i de 4olos.?
Lu contenirm mersul nici &i, nici noapteC da, din nenorocire, rei&ul
rtci drumul. =ur#erea valurilor ne duse !n lar#ul apelor ,i intrarm
!ntr3o mare cu totul alta dec6t aceea ctre care vroiam. %ar un v6nt
nprasnic ne !mpin#ea mereu, ,i nu conteni vreme de &ece &ile. -tunci,
!n deprtare, ni se n&ri o cetate, ,i !l !n trebarm pe rei&B
D =are3i numele acelei ceti ctre care ne !ndreptmJ
El rspunseB
D Pe -llahA 'abar n3am. L3am v&ut3o niciodat, ,i !n viaa mea n3
am intrat !n marea aceasta. .a p6n la urm lucrul cel mai de seam
este c din norocire ne a4lm !n a4ara prime(diei. 1nc6t nu v mai
rm6ne dec6t s intrai !n cetatea aceasta ,i s v a,ternei mr4urile la
vedere. %ar dac ai putea s le vindei, v s4tuiesc s le vindeiA
Peste un ceas de vreme, se !ntoarse la noi ,i ne spuseB
D Norii3v s ie,ii !n cetate ,i s vedei minunile lui -llah !n
4ptuirile saleA 7i rostii3i numele cel s46nt, ca s v 4ereasc de
nenorocA
Loi atunci plecarm spre cetate. 7i nici nu a(unserm noi bine acolo,
c ne ,i cu4undarm !n uluirea cea mai ad6ncB v&urm c toi
locuitorii din cetate erau preschimbai !n pietre ne#re. . numai
locuitorii erau !mpietriiC cci, !n toate su"urile ,i pe toate uliele
ne#ustorilor, #seam mr4urile ca atare, ,i toate lucrurile de aur ,i de
ar#int ca atare. )a priveli,tea aceea, ne cuprinse mare mulumire ,i ne
&isermB 8Este ne!ndoielnic c pricina tuturor acestora trebuie s 4ie un
lucru uluitor.?
-tunci ne desprirm ,i 4iecare purcese !n calea sa pe uliele cetii,
,i 4iecare se apuc de treab ,i de str6ns pe seama s tot ceea ce
putea s !ncarce din aur, din ar#int ,i din esturile cele scumpe.
=6t despre mine, m suii !n cetuie ,i v&ui c acolo era saraiul
sultanului. %ntrai !n sarai printr3o u, mare ,i boltit, lucrat din aur
#reu, ,i ridicai perdeaua cea mare de cati4ea, ,i v&ui c toate lucrurile
dinluntru erau de aur ,i de ar#int. %ar !n curte ,i !n toate slile, str(ile
,i curtenii ,edeau 4ie !n picioare, 4ie pe (os, da toi erau pre4cui !n
stane de piatr, ,i parc vii. %ar !n sala cea mai de la urm, plin de
dre#tori, de cpetenii ,i de vi&iri, !l v&ui pe sultan, ,e&6nd !n scaunul
su de domnie, !mpietrit, !mbrcat !n haine at6ta de 4alnice ,i at6ta de
1@E
O mie i una de nopi
bo#ate, de3i venea s3i pier&i minile, ,i era !ncon(urat de cinci&eci de
mameluci, !mbrcai !n ca4tane de mtase ,i in6nd !n m6ini sbiile
trase. 0eul sultanului era btut !n mr#ritare ,i !n nestemate, ,i 4iecare
mr#ritar strlucea ca o stea. 7i chiar c era s m smintesc la minte.
7i trecui mai departe ,i a(unsei !n harem, ,i !l #sii !nc ,i mai
minunat, ,i tot, p6n la drevele de la 4erestre, era de aurC pereii erau
!mbrcai cu mtsriiC la u,i ,i la 4erestre at6rnau perdele de cati4ea ,i
de atla&. 7i o v&ui !ntr3un s46r,it, !n mi(locul 4emeilor !mpietrite, pe
chiar sultana cea mare, !mbrcat cu o rochie presrat cu mr#ritare
alese ,i purt6nd pe cap o cunun !mpodobit cu toate neamurile de
nestemate, iar la #6t cu ni,te #herdane ,i cu ni,te !mpletituri de aur
me,te,u#ite minunatC da ,i ea era, la 4el, !mpietrit !n stan nea#r.
.e acolo trecui mai departe ,i #sii o u, deschis, care avea
am6ndou canaturile lucrate din ar#int sadea, iar !nluntru v&ui o
scar de por4ir, alctuit din ,apte trepteC urcai pe scara aceea ,i,
c6nd a(unsei sus, m pomenii !ntr3o sal mare, toat 4cut din
marmur alb ,i a,ternut cu chilimuri esute !n &ara4irC iar !n mi(locul
slii, !ntre ni,te s4e,nice mari de aur, v&ui o podin de aur !mpistrat
cu smaralde ,i cu peru&ele, iar pe podin era un crivat de alabastr,
!nvr6stat cu mr#ritare ,i cu nstrpate ,i dichisit cu &arpale ,i cu
horbote. 7i v&ui, !n 4und, o lumin care sclipeaC m apropiai ,i v&ui c
lumina aceea era un olma& ,le4uit, mare c6t un ou de stru, pus pe un
scunel, ,i ale crui ape revrsau lumina aceeaC iar olma&ul era !ns,i
desv6r,irea, ,i numai lumina lui lumina sala toat.
1ns se mai a4lau acolo ,i ni,te 4clii aprinse, da ele pleau dinaintea
acelui adamant. %ar eu !mi &iseiB 8.ac 4cliile acestea sunt aprinse,
sunt pentru c le3a aprins cineva.?
-tunci trecui mai departe ,i intrai !n alt sal, ,i pretutindeni m
minunam ,i pretutindeni cutam s dau de vreo 4iin vie. 7i at6ta de
!n#6ndurat eram, !nc6t !mi uitai ,i de mine ,i de cltoria mea ,i de
corabia mea ,i de surorile mele. 7i !nc mai eram rpit de minunarea
aceea, c6nd se ls noapteaC atunci vrusei s ies din sarai, !ns m
rtcii, nu mai #sii drumul ,i, p6n la urm, a(unsei !n sala !n care se
a4l patul de alabastr ,i adamantul ,i policandrele de aur aprinse.
-tunci ,e&ui pe pat, m acoperii pe (umtate cu !nvelitoarea de atla&
siniliu btut cu &ara4ir ,i cu mr#ritare, luai cartea cea s46nt,
Coranul nostru, ,i din cartea aceea, care era scris cu o scriptur
strlucit, !n slove din aur ,i din ro,u ,i cu &u#rvituri de toate culorile,
m apucai s citesc vreo c6teva versete, spre a m neprihni ,i a3i
mulumi lui -llah ,i a3mi veni !n cu#et, ,i chib&uii la spusele Pro4etului,
1@2
O mie i una de nopi
binecuv6nte&e3le -llahA * !ntinsei pe urm ,i !ncercai s adormC dar
nu i&butii. %ar ne3somnia m inu trea& p6n la mie& de noapte.
1n clipita aceea, au&ii un #las care citea din Coran, un #las molcom,
,i dulce, ,i m6n#6ietor. -tunci m sculai de#rab ,i m !ndreptai ctre
locul de unde venea #lasul care citea. 7i a(unsei la un iatac cu u,a
deschisC intrai bini,or pe u,, ls6nd a4ar 4clia cu care !mi
luminasem cutrile, ,i m uitai !mpre(ur, ,i v&ui c era un mihrab
82
C
era luminat de ni,te lmpi de sticl verde at6rnateC iar la mi(loc era un
chilim de ru#ciune a,ternut !n partea dinspre rsrit, iar pe chilim
,edea un t6nr cu !n4i,area tare 4rumoas, ,i care citea din Coran cu
luare3aminte, cu #las tare ,i cu mult sim al msurii. %ar eu rmsei
cuprins de o uimire nemr#init ,i m !ntrebam cum de putuse t6nrul
acela s scape numai el de soart !ntre#ii ceti. -tunci p,ii !nainte ,i
m temenii ctre el ,i !i 4cui urarea mea de salamale"C iar el !,i
!ntoarse privirile ctre mine ,i !mi rspunse la salamale". -tunci !i
spuseiB
D * ro# ie 4ierbinte, pe adevrul cel s46nt al suralelor pe care le
citeai din cartea lui -llah, s rspun&i la !ntrebarea meaA
El atunci &6mbi a r6de lini,tit ,i dulce ,i !mi &iseB
D .e&vluie3mi mai !nainte, tu cea dint6i, o, 4emeie, cum ai a(uns !n
mihrabul acesta ,i, la r6ndu3mi, am s rspund la !ntrebarea pe care ai
s mi3o puiA
Eu atunci !i istorisii povestea mea, care !l minun tare. 7i !l !ntrebai
apoi ce era cu starea aceea nemaipomenit a cetii. 7i el !mi spuseB
D -,teapt oleacA
-poi !nchise cartea cea s46nt ,i o v6r! !ntr3un scui de atla&C ,i !mi
spuse s ,ed alturi de el. 7e&ui ,i m uitai la el cu luare3aminte, ,i
v&ui c era ca luna plin, desv6r,it ca soi, plin !ntru totul de nuri,
minunat la !n4i,are, subire ,i bine potrivit la statC obra(i3i erau ca de
cle,tarC chipu3i, de culoarea curmalelor proaspeteC de parc despre el
ar vorbi poetul !n stihurile acesteaB
En cititor de stele privea 8n noapte cerul.
(eodat, dinaintea oc"ilor lui mirai,
Kr&it 1lcu rsare strluminndu,i lerul
5i mldiindu,i mersul cu paii amnai.
82
Mi"ra) >cuv6nt arabG 3 ni, orientat spre ora,ul s46nt *ecca, practicat in peretele
unei moschei sau al unei locuine ,i slu(ind ca loc de ru#ciune ,.i meditaie.
1@8
O mie i una de nopi
Gi spune cititorul de steleA B(oar Oo"al
==
Putea s,i druiasc acestui tnr soare
Cununa,ntunecat a pletelor 8n val
Ca o comet neagr prin "uri rotitoarei
Mirri/"
=?
, doar 8n o)ra&i,i cu purpuri smluite
9utea s,atearn ast1el po&ar de 1oc i lapte7
.ar ra0ele din oc"ii,s sgei ce le trimite
Sgettorul 8nsui, din stelele lui apte7
(ai mai presus de toate, c"iar $utared
?2
, i,aduse
Cununa iscusinei 8n 1run0ele de laur,
9e cnd, de )un seam, A)3lsu"a
?@
, 8i puse
Gn gingaa,i 1ptur comorile de aur7C
!u tie 0odierul nimic s mai priceap,
5i st rpit de vra& i sgetat de &ind,
Cu minile 1urate de visuri c de,o ap.
Atunci 1rumosul astru i se,nclin 0m)ind.
Iit6ndu3m a,a la el, icoana lui m arunc !n tulburarea ce mai
crunt a simirii ,i !n cinele cele mai ptima,e c nu !l cunoscusem
p6n !n &iua aceeaC ,i po(aruri ro,i se aprinser !n inima mea. 7i !i &iseiB
D :, stp6ne al meu ,i doamne, acum poveste,te3mi ceea ce te3am
!ntrebatA
7i el !mi rspunseB
D -scult ,i m supunA
7i !mi povestiB
-4l, o, han6m plin de 4al, c cetatea aceasta a 4ost cetatea
tatlui meu. 7i era locuit de toate rudele ,i de toi supu,ii lui. Tatl
meu este sultanul pe care l3ai v&ut ,e&6nd !n (eul domnesc,
preschimbat !n piatr. %ar !n privina sultanei pe care ai v&ut3o, aceea
este mama mea. Tatl meu ,i mama mea erau ma#i, !nchintori la
cumplitul Lardun. 0urau ,i puneau le#m6nt pe 4oc ,i pe lumin, pe
umbr ,i pe cldur, ,i pe sorii rotitoriA
*ult vreme tatl meu nu a avut nici un copil, ,i numai la apusul
88
Planeta 9aturn
89
Planeta *arte
9M
Planeta *ercur
91
Planeta /enus
1@9
O mie i una de nopi
vieii lui m3am nscut eu, ca 4iu al btr6neei sale. 7i tatl meu m3a
crescut cu mare #ri(C ast timp, m 4cui mareB ,i3atunci am 4ost ales eu
pentru 4ericirea cea adevrat.
1ntr3adevr, aveam la noi !n sarai o bab tare !naintat !n v6rst,
musulman, o drept3credincioas !ntru -llah ,i !ntru Trimisul lui. Era
drept3credincioas pe ascuns, iar !n a4ar se pre4cea a 4i de3o prere
cu prinii mei. %ar tatl meu avea mare !ncredere !n ea, dat 4iind c !i
vedea credincio,ia ,i neprihana. Era 4a de ea tare darnic ,i o cople,ea
cu 4ilotimia lui. 7i era !ncredinat cu trie c ea era de credina ,i de
le#ea lui !nc6t, cum m 4cusem mricel, m ddu !n seama ei ,i !i
spuseB
D %a3l ,i cre,te3l cum se cuvine, ,i !nva3l le#ile credinei noastreC ,i
deprinde3l cu o purtare strlucit, ,i slu(e,te3l cu s6r# ,i cu toat #ri(A
7i btr6na m luB dar ea m !nv credina islamului, de la
datorinele de curie ,i datorinele splrilor celor cucernice, p6n la
s4intele !nchinri ale ru#ciunii. 7i m !nv ,i !mi tlmci Al,Coran,ul
!n limba Pro4etului. %ar c6nd !ncheie !ntru totul dsclirea mea, !mi &iseB
D :, copilul meu, trebuie s ascun&i cu #ri( toate astea 4a de tatl
tu ,i s pstre&i nesmintit taina, altminteri au s te omoareA
%ar eu, !ntr3adevr, pstrai taina. 7i nu peste mult de c6nd !nvtura
mea se !ncheiase, s46nta btr6n muri, d6ndu3mi s4aturile ei cele mai
de pe urm. %ar eu urmai a 4i !n tain un drept3credincios !ntru -llah ,i
!ntru Pro4etul su. 7i locuitorii din cetate nu 4ceau dec6t s se
!ndrtniceasc !n necredina, !n r&vrtirea ,i !n !ntunericimile lor. 7i
!ntr3o &i, pe c6nd ei urmau a 4i precum erau, un #las mare de mue&in
nev&ut se au&iC ,i #lsui cu o trie ca de tunet ,i care r&btu p6n la
urechile celui apropiat, la 4el ca ,i p6n la urechile celui deprtatB
D :, voi, locuitori ai cetii, lepdai3v de preamrirea 4ocului ,i a
lui Lardun ,i preamrii3l pe Inul ,i -totputernicul !mpratA
)a #lasul acela, o spaim mare se st6rni !n inima locuitorilor, care se
str6nser la printele meu, sultanul cetii, ,i !l !ntrebarB
D =e este cu #lasul cel !n4rico,tor pe care l3am au&itJ 1nc mai
suntem !n4rico,ai de stri#area luiA
Tatl meu le spuseB
D Lu v !n4rico,ai de #las ,i nu v speriai de elA 7i credei
nesmintit !n credinele noastre cele strvechiA
7i atunci inimile lor se plecar de bunvoie la vorbele printelui meuC
,i nu contenir a sta le#ai statornic ,i !nchinai !ntru preamrirea
4ocului. 7i rmaser !n starea lor de #re,eal oarb !nc un an !ncheiat,
p6n la vremea !mplinirii &ilei c6nd se au&ise #lasul !nt6iA 7i atunci,
1+M
O mie i una de nopi
pentru a doua oar, se au&i #lasul, pe urm !nc o dat, ,i !nc o dat,
,i tot a,a c6te o dat !n 4iecare an, vreme de trei ani !n ,ir. .ar ei nu
contenir a 4i &elo,i !n a !ndeplini deprinderile lor oarbe. 7i a,a c
atunci, !ntr3o diminea, !n &ori, prpdul ,i blestemul se abtu din cer
asupra lor ,i 4ur pre4cui !n stane de piatr nea#r, ,i ei, ,i caii, ,i
cat6rii, ,i cmilele, ,i toate vitele lorA %ar, dintre toi locuitorii, numai eu
am 4ost iertat de la prpd. 1ntruc6t numai eu eram drept3credincios.
7i, de la &iua aceea !ncoace, stau aici !n ru#ciune, !n a(unare ,i !n
citirea Al,Coran,ului.
=i, o, han6m plin de 4al ,i de desv6r,ire, sunt tare stul de
sin#urtatea !n care m a4lu, 4r nimeni !n prea(ma mea s3mi in
tovr,ie omeneasc.
)a vorbele acestea !i spuseiB
D :, tinere plin de haruri, vrei s vii cu mine !n cetatea Ba#daduluiJ
-colo ai s #se,ti !nvai ,i preacinstii ,eici, pricepui la le#i ,i la
dreapta credin. 7i, !n tovr,ia lor, vei spori ,i mai mult !ntru ,tiin ,i
!ntru cunoa,terea pravilei dumne&eie,ti. %ar eu, mcar c sunt o
han6m de va&, am s 4iu roaba ta ,i bunul tuA = eu sunt, !ntr3
adevr, stp6n peste slu#ile mele, ,i am sub poruncile mele ,i brbai
!n putere, ,i slu(itori, ,i bieandriA 7i am aici cu mine o corabie ticsit
cu mr4uri. %ar soarta ne3a aruncat pe rmul acesta ,i ne3a adus s
cunoa,tem cetatea aceasta, ,i ne3a prile(uit !nt6mplarea aceasta. 7i
soarta a vroit s ne !nt6lnim ast4elA
Pe urm nu contenii a3l !mboldi cu ispita de a mer#e cu mine, p6n
ce !mi rspunse c mer#e.
1n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se ive,te
dimineaa ,i, cuminte, dup obiceiul ei, se opri din povestit.
Ci cnd 1u cea de a aptespre0ecea noapte, spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c t6nra
Nobeida nu mai conteni a3l !mbia cu dorina de a mer#e cu ea, p6n
ce el se !nvoi.
7i am6ndoi nu mai contenir din ti4suit, p6n ce somnul nu3i
potopi. -tunci t6nra Nobeida se culc ,i dormi !n noaptea aceea la
picioarele 4lcului. 7i nu mai putea de bucurie ,i de mulumire.
Pe urm Nobeida !,i urm ast4el istorisirea 4a de cali4ul 'arun -l3
Ra,id, de $ia4ar ,i de cei trei saalici.
=6nd &orile se !mpurpurar, ne scularm ,i ne apucarm s
descuiem toate vistieriile, ,i luarm tot ceea ce nu era prea #reu de du,
1+1
O mie i una de nopi
,i era mai de pre ,i cobor6rm din cetuie !n t6r#, ,i !i #sirm pe
robii no,tri ,i pe cpitan, care m cutau de mult vreme. %ar c6nd m
v&ur, se bucurar ,i m !ntrebar de pricin pentru care lipsisem
at6ta. -tunci le istorisii ce v&usem, precum ,i povestea 4lcului, ,i
taina preschimbrii locuitorilor din cetate, cu toate amnuntele. %ar ei
rmaser tare minunai de istorisirea mea.
=6t despre surorile mele, de3abia m v&ur cu 4lcul acela 4rumos
c le ,i cuprinse o ciud rea ,i o pi&m, ,i se umplur de ur, ,i ur&ir
tainic viclenia !mpotriva mea.
-st timp, ne duserm cu toii la corabie, iar eu eram tare voioas, ,i
voio,ia mea era sporit ,i de dra#ostea t6nrului. 7i a,teptarm ca
v6ntul s ne 4ie prielnic, ,i de,ternurm p6n&ele ,i pornirm. =6t despre
surorile mele, ele ,edeau !ntruna !n tovr,ia noastrC ,i !ntr3o &i !mi
spuser aparteB
D :, sora noastr, ce #6nde,ti s 4aci cu t6nrul acesta 4rumosJ
%ar eu le spuseiB
D $6ndul meu este s3l iau de so.
* !ntorsei pe urm spre el, m apropiai de el ,i3i mrturisiiB
D :, stp6ne al meu, dorina mea este s a(un# bunul tuA * ro#
ie s nu te lepe&i de ru#a meaA
El atunci !mi rspunseB
D -scult ,i m supunA
)a vorbele acestea, m !ntorsei ctre surorile mele ,i le spuseiB
D * mulumesc cu 4lcul acesta drept toat bo#iaA %ar toate
bunurile mele, !ncep6nd din ceasul de3acum, trec !n stp6nirea voastrA
%ar ele !mi rspunserB
D /rerea ta este bucuria noastrA
.ar !n sinea lor !mi ur&eau v6n&area ,i prpdul. Irmarm a pluti
a,a mai departe, cu v6nt prielnic, ,i ie,irm din *area 9paimei ,i
intrarm !n *area Tihnei. Pe marea aceea, plutirm !nc vreo c6teva
&ile ,i a(unserm aproape de cetatea Bassrei, ,i3i &rirm, !n deprtare,
&idurile. 7i, cum se lsa noaptea, ne oprirmC ,i !n cur6nd dormeam cu
toii.
7i, pe c6nd noi dormeam, surorile mele se scular ,i ne luar, pe
mine ,i pe 4lciandru, cu a,ternuturi cu tot, ,i ne aruncar !n mare. %ar
4lcul, cum nu ,tia s !noate, se !necC !ntruc6t 4usese scris de ctre
-llah ca el s 4ie din ta#ma mucenicilor. =6t despre mine, eu am 4ost
scris printre cei ce urmau s scape cu &ile. -,a c, atunci c6nd m
prbu,ii !n mare, -llah m milui cu o bucat de lemn, de care m a#ai
,i cu care 4usei !mpins de valuri ,i aruncat pe malul unei insule tare
1+2
O mie i una de nopi
deprtate. -colo !mi uscai hainele, !mi petrecui noaptea toat, iar
dimineaa m ridicai ,i cutai vreun drum. 7i #sii un drum pe care se
a4lau ni,te urme de pa,i de 4iine omene,ti, 4ii de -damA .rumul acela
!ncepea de la rm ,i se a4unda !n insul. -tunci, dup ce !mi pusei
hainele care se &v6ntaser, urmai drumul acela ,i nu m oprii din
umblet, p6n ce nu a(unsei pe malul de dincolo al insulei, 4a cu
uscatul, unde &rii !n deprtare cetatea Bassrei.
7i deodat v&ui o ,erpuic venind 4u#a spre mine, ,i numaidec6t pe
urma ei luneca un ,arpe #ros ,i mare, care vroia s3o prind. 7erpuica
era at6ta de s46r,it ,i de ostenit de ru#, !nc6t limba !i at6rna din
#ur. Eu atunci, cuprins ae mil 4a de ea, apucai un pietroi ,i !l
a&v6rlii !n capul balei, pe care o &drobii ,i o omor6i pe clip. 7i !ndat
,erpuica des4cu dou aripi ,i &bur !n v&duh ,i se mistui, iar eu
rmsei uluit p6n peste msur.
.a cum eram topit de osteneal, ,e&ui (os acolo, pe urm m
!ntinsei ,i dormii vreme de un ceas. %ar c6nd m tre&ii, #sii ,e&6nd la
picioarele mele o arpi dr#la,, care m 4reca pe picioare ,i m
alint. -tunci !mi trsei repede picioarele ,i m simii tare ru,inat,
!ntruc6t nu ,tiam ce vroia de la mine arpia aceea nurlieA 7i !i &iseiB
D =ine e,ti ,i ce vreiJ
%ar ea !mi rspunseB
D *3am #rbit s vin la tine, cea care mi3ai 4cut un bine mare c6nd
l3ai omor6t pe vr(ma,ul meu. = eu sunt ,erpuica pe care ai scpat3o
de balaur. 7i sunt o #inn. %ar bala aceea era ,i el un #inn. .a !mi era
vr(ma, ,i vroia s m siluiasc ,i s m omoare. 7i numai tu m3ai
i&bvit din m6inile lui. Eu atunci, de cum am scpat, mi3am luat &borul
pe v6nt ,i m3am !ndreptat de#rab spre corabia de pe care te3au
aruncat cele dou surori ale tale. )e3am vr(it pe am6ndou surorile
tale ,i le3am preschimbat !n dou cele ne#reC ,i i le3am adusA
7i atunci v&ui cele dou cele le#ate de un pom din spatele meu.
Pe urm #inna spuse mai departeB
D -poi am crat !n casa ta de la Ba#dad toate bo#iile c6te erau pe
corabie, iar corabia am scu4undat3o. .ar 4lcul s3a !necatC iar eu
!mpotriva morii nu pot 4ace nimic, !ntruc6t sin#ur -llah este
-totputernicA
)a vorbele acestea, m lu !n brae, le de&le# pe cele dou surori
ale mele, celele, ,i le lu ,i pe ele la 4el, ,i ne duse pe toate, !n &bor,
,i ne ls !ntre#i ,i nevtmate pe acoperi,ul casei mele din Ba#dad,
chiar aiciA
7i !mi cercetai casa, ,i #sii, a,e&ate !n bun r6nduial, toate
1+5
O mie i una de nopi
bo#iile ,i toate lucrurile c6te 4useser pe corabie. 7i nimic nu se
pierduse ,i nu se vtmase.
Pe urm #inna !mi spuseB
D Te le# cu (urm6nt, pe !nscrisul cel s46nt de pe pecetea lui
9oleiman, s altoie,ti c6te trei sute de lovituri de bici !n 4iecare &i
4iecreia dintre celele acestea dou. .ac ai s uii mcar o &i s
!mpline,ti porunca mea, voi da 4u#a la tine ,i te voi preschimba ,i pe
tine !n cea.
%ar eu 4usei nevoit s3i rspundB
D -scult ,i m supunA
7i din ceasul acela, o, emire al drept3credincio,ilor, am !nceput s le
biciuiesc, ca apoi s3mi 4ie mil de ele ,i s le srutA
7i aceasta3i povestea meaA
.a iact3o pe sora mea -mina, o, emire al drept3credincio,ilor, care
are s3i istoriseasc povestea ei, !nc ,i mai uluitoare dec6t a mea.
)a povestirea aceasta, cali4ul 'arun -l3Ra,id rmase minunat p6n
peste poate. 7i era &ornic s3,i mulumeasc pe deplin ispita de a a4la
totul. -,a c se !ntoarse spre t6nra -mina, cea care !i deschisese u,a
!n noaptea trecut, ,i o !ntrebB
D .a tu, o, #in#a,o, care3i pricina urmelor de lovituri de pe trupul
tuJ
Povestea "minei, cea de a dou dintre copile
)a vorbele acestea ale cali4ului, t6nra -mina p,i !nainte ,i #riB
:, emire al drept3credincio,ilor, nu am s mai spun ,i eu spusele
surorii mele Nobeida despre prinii no,tri. -4l, a,adar, c, dup ce
tatl nostru a murit, eu ,i cu sora mea cea mai mic dintre noi cinci,
Fahima, ne3am dus s trim sin#ure cu mama noastr, !n vreme ce sora
mea Nobeida ,i celelalte dou s3au dus s triasc !mpreun cu mama
lor la ele acas.
)a puin vreme apoi, m3a mritat mama cu un btr6n bo#at, omul
cel mai bo#at din cetate ,i de pe vremurile lui. 7i3a,a, un an mai t6r&iu,
soul meu cel btr6n a murit !n tihn lui -llah ,i mi3a lsat ca parte
le#iuit din mo,tenire, dup pravila statorit de sunaua
92
noastr,
opt&eci de mii de dinari de aur.
92
Suna , cuv6nt arab care !nseamn 8ortodoxismH ,i care denume,te tradiia oral
mahomedan alctuit din hadisuri >povestiriG despre 4aptele pro4etului *ahomed ,i din
a4orismele atribuite lui. Pe ba&a acestora, pre3t iun ,i prin interpretarea re#ulilor
preconi&ate !n =oran, s3a !ntemeiat dreptul canonic musulman.
1+@
O mie i una de nopi
7i3a,a c nu &bovii a3mi porunci &ece rochii 4alnice, 4iecare rochie la
pre de o mie de dinari. 7i nu m lipseam de nimic.
1ntr3o bun &i, cum ,edeam l4indu3m !n tihn, veni la mine o
btr6n. Pe btr6na aceea nu o mai v&usem niciodat !nainte. Era
!n#reo,toareB chipu3i era h6d ca un dos btr6nC avea un nas st6lcit,
ni,te spr6ncene chelbuite, ni,te ochi de &ampara#ioaic stocit, ni,te
dini #uno,i, nsoiul nclit ,i #6tul c6,. .e altminteri era bine
&u#rvit de poetul care spuneB
Co)ea )trna7 artorul >)lis,
(e,ar 8ntlni,o, pn i el, )ietul,
-r s,i spun )a)a niciun pis,
!umai tcnd, ar 8nva, procletul,
Gntregu,nelciunilor dic"is7
Ar 8nva la coala ei aleas
Cum poi s treci o mie de catri
9rin pn0a de pian&en cea mai deas,
(e pare c le,ai 1ace un "atr,
5i niciun 1ir din pn0 s nu ias.
C,i meter )a)ornia viclean,
Mai tare dect )ietul SarsailF
5i s strecoare 0erul prin sdil,
5i s dea cep la oriicare vran,
C,a pri"nit o ru& de copil,
5i,a pr&olit o dal) de codan,
5i,a marg"iolit amarnic la tocil
O 1alnic "anm ca o stan,
5i,a,ntors,o la po&aruri de prsil
9e,o )a) ugilit i prvan.
.eci babornia aceea veni la mine ,i mi se temeni ,i !mi &iseB
D :, han6m plin de nuri ,i de haruriA -m acas o copil or4an, iar
noaptea aceasta este noaptea nunii ei. %ar eu vin s te ro# ; ,i -llah
are s ,tie a3i drui rsplata ,i simbria pentru buntatea taA 3 9 te
!ndupleci a ne cinsti, lu6nd parte la nunta acestei srmane copile at6ta
de amr6te ,i de nec(ite, care nu are aici pe nimenea ,i care nu ,tie
alt spri(in dec6t al lui -llah cel Prea!naltulA
)a vorbele acestea, btr6na !ncepu s pl6n# ,i s3mi srute
picioarele. %ar eu, care habar n3aveam de toat 4ria ei, m miluii ,i
m !nduio,ai de ea, ,i !i spuseiB
1++
O mie i una de nopi
D -scult ,i m supunA
-tunci ea !mi &iseB
D -cuma am s m duc, cu !n#duina taC iar tu, !n vremea asta,
#te,te3te ,i !mbrac3te, !ntruc6t eu, !ndesear, am s m !ntorc s te
iau.
Pe urm !mi srut m6na ,i plec.
Eu atunci m sculai ,i m dusei la hammam ,i m !nmiresmaiC pe
urm alesei rochia cea mai 4rumoas dintre cele &ece rochii noi ale
mele ,i m !mbrcai cu eaC pe urm !mi pusei #herdanul cel 4rumos de
mr#ritare scumpe, ,i brrile, ,i cerceii, ,i toate odoarele meleC pe
urm !mi pusei i&arul cel lar# de mtase albastr ,i de &ara4ir ,i m
!ncinsei peste mi(loc cu br6ul meu de atla&, ,i !mi pusei ia,mcuul
peste obra&, dup ce !mi dealun#ii ochii cu "ohl. 7i iact3o pe btr6n
c se !ntoarce ,i !mi spuneB
D :, stp6n a mea, casa s3a umplut de rudele mirelui, care sunt
4emeile cele mai de neam din cetate. )e3am !n,tiinat despre venirea ta
neabtut, ,i ele au 4ost tare bucuroase, iar acuma te a,teapt cu
nerbdare toate.
Eu atunci luai cu mine c6teva roabe de3ale mele, ,i plecarm toate ,i
merserm p6n ce a(unserm !ntr3o uli lar# ,i bine stropit ,i !n care
&burda o adiere proaspt. 7i v&urm o poart mare de marmur,
!ncununat cu o bolt spri(init pe dou sclipuri, ,i toat numai din
alabastr, ,i 4alnic. 7i prin poarta aceea v&urm !nluntru un sarai
at6ta de !nalt, c6t se ridica p6n la nori. -tunci intrarm ,i, c6nd
a(unserm la u,a saraiului, btr6na btu la u, ,i deschise. P,irm
!nluntru ,i ddurm mai !nt6i !ntr3o sal lun#, a,ternut cu chilimuri
,i &arpale, iar din tavan sp6n&urau ni,te 4anare colorate ,i luminate, iar
de3a lun#ul erau puse 4clii aprinseC ,i mai erau, at6rnate pe perei,
lucruri de aur ,i de ar#int, ,i podoabe, ,i arme din metaluri scumpe. 7i
strbturm sala ,i a(unserm !ntr3o !ncpere lar#, at6ta de minunat
c ar 4i &adarnic a o &u#rvi.
1n mi(locul slii, care era !mbrcat numai !n mtsuri, se a4la un
crivat de alabastr, !mpodobit cu mr#ritare #in#a,e ,i cu pietre
scumpe ,i acoperit cu un polo# de boran#ic. )a vederea noastr, o 4at
ie,i dinluntrul patului, ,i 4ata aceea era cum e lun. 7i !mi &iseB
; Mar"a)a7 A"lan7 Ea sa"lan7 :, sora mea, ne aduci cea mai mare
cinstire de pe lumeA Anastina7
?M
7i ne e,ti o dulce alinare, ,i e,ti 4ala
noastrA
95
Mar"a)a7A"lan7 ua sa"lan7... Anastina73 urri de bun3venit, intraductibile cuv6nt cu
cuv6ntB 8Fie3i primirea cordial, amical ,i dulceAH
1+E
O mie i una de nopi
Pe urm, spre cinstirea mea, rosti aceste stihuri ale poetuluiB
(e,ar 1i a1lat c vine,n ospeie
En oaspete att de strlucit,
5i pietrele ce,i stau la temelie
Acestei case s,ar 1i veselit.
Gmprtindu,i vestea 8ntre ele,
Qi,ar 1i ieit 8n cale trm)iai,
Cu temeneli adnci i cu )e0ele
S,ntmpine lumintorii,i pai.
5i,ar 1i,nlatpe lim)a lor strigareA
BA"lan7 Ea sa"lan7 Gn cinstea ta,
Ce strluceti 8n lumea muritoare
Cum strlucete sus pe cer o stea7C
Pe urm ,e&u (os ,i !mi spuseB
D :, sora meaA Trebuie s3i mrturisesc c am un 4rate care te3a
v&ut !ntr3o &i la o nunt. Este un t6nr tare bine 4cut, ,i mult mai
4rumos ca mine. 7i, din noaptea aceea, te3a !ndr#it cu o inim
ptima, ,i tare aprins. 7i el anume i3a dat c6iva bani btr6nei, ca s
vin la tine ,i s te aduc aici prin tertipul de care s3a slu(it. 7i a 4cut
a,a, ca s se !nt6lneasc cu tine, !n casa meaC cci 4ratele meu nu are
alt dor dec6t s se !nsoare cu tine !n chiar anul acesta binecuv6ntat de
-llah ,i de Trimisul su. 7i nu este nici o ocar a sv6r,i lucrurile cele
!n#duite de pravilA
=6nd au&ii vorbele ei, ,i dac m v&ui ,tiut ,i preuit !n saraiul
acela, !i spusei 4eti,caneiB
D -scult ,i m supunA
Ea atunci se umplu de bucurie ,i !,i plesni palmele una de alta. )a
semnul acela, o u, se deschiseC ,i un t6nr 4rumos ca luna intrC dup
spusa poetuluiB
La o att de,nalt 1rumusee
A&unse 1rumuseea lui, 8nct
Cu,adevrat e vrednic s,l rs1ee
9e cel din care a i i0vortA
>,un giuvaier spre slava celui care
L,a le1uit cu miestrie mare7
1+2
O mie i una de nopi
>l i0)utete s 8ntruc"ipe0e
(esvrirea 8nsi, rostul ei,
Qesut din "aruri i minuni alese
(in care se durea0 s1nt temei7
Gnct s nu v par de mirare
C,l 8ndrgete lumea muritoare7
5i,aceast,ntreag,a lui desvrire
Str1ulgera privirile oricui.,
5i se vdete pn peste 1ire
(in 1iecare trstur,a lui.
Gnct v &ur cu,adnc,ncredinareA
!u,i altul mai 1rumos ca el su) soare7
)a vederea lui, inima3mi ddu br6nci ctre el. -tunci el veni ,i ,e&u
(os l6n# sora luiC ,i numaidec6t intr cadiul cu patru martoriC ddur
binee ,i ,e&urC pe urm cadiul scrise senetul de le#are a mea cu acel
t6nr, iar martorii !,i a,ternur pecetea
9@
pe senet, ,i plecar toi.
-tunci t6nrul se apropie de mine ,i !mi &iseB
D Fie ca noaptea noastr s 4ie o noapte binecuv6ntatA
Pe urm spuseB
D :, stp6n a mea, tare a, vrea s3i cer o !nvoialA
Eu !i spuseiB
D :, stp6ne al meu, #rie,teA =are3i !nvoialaJ
-tunci el se scul, aduse 946nta =arte
9+
,i !mi &iseB
D 93mi (uri pe Al,Coran c niciodat nu !l vei ale#e pe altul dec6t pe
mine ,i c niciodat nu te vei ispiti la altulA
%ar eu !i 4cui (urm6nt pentru !nvoiala aceasta. El atunci se bucur
p6n peste poate ,i !,i arunc braele !n (urul #6tului meu, ,i simii
dra#ostea lui cum m ptrunde p6n !n a4unduri ,i p6n !n toiul inimii
meleA
Pe urm roabele ne a,ternur de mas, iar noi m6ncram ,i burm
pe sturate. Pe urm, venind noaptea, m lu ,i se !ntinse cu mine pe
patC ,i ne petrecurm toat noaptea su#rum6ndu3ne !n brae unul pe
altul, p6n diminea.
9@
%n vechime, pecetea 3 av6nd #ravate pe ea numele celui ce o purta, precum ,i alte date
personale despre acesta 3 slu(ea ca dovad de identitate ,i ca mi(loc de isclitur, am
&ice, le#al.
9+
946nta =arte 3 4ire,teB Coranul.
1+8
O mie i una de nopi
Trirm !n starea aceast vreme de o lun, !n bucurie ,i hu&ur. )a
s46r,itul acelei luni, !i cerui soului meu !n#duina de a m duce la su"
spre a cumpra ni,te esturi. 1mi dete !n#duina. -tunci !mi pusei
hainele ,i o luai cu mine pe btr6na care, de3atunci, rmsese !n casa
noastr, ,i cobor6i la su". * oprii la prvlia unui t6nr ne#ustor de
mtsuri, pe care baba mi3l tot ludase pentru buntatea mr4urilor lui
,i pe care !l cuno,tea de mult vreme, precum !mi spunea ea. Pe urm
adu#B
D Este un 4lcu care, la moartea lui taic3su, a mo,tenit o
#rmad de bani ,i de avuiiA
Pe urm, !ntorc6ndu3se ctre ne#ustor, !i spuseB
D 9coate la iveal ce ai mai bun ,i mai scump !ntre toate mr4urile,
!ntruc6t t6r#uim pentru copila aceast 4rumoasA
%ar el &iseB
D -scult ,i m supunA
Pe urm btr6na, pe c6nd t6nrul ne#ustor da &or s de,tearn
vi#urile, mi3l tot proslvea ,i !mi tot scotea ochii cu vredniciile luiC iar eu
!i rspunseiB
D Lu am ce 4ace cu vredniciile lui ,i cu laudele pe care le tot !ndru#iA
1ntruc6t rostul nostru este s t6r#uim de la el cele de care avem
nevoie, pe urm s ne !ntoarcem acas.
.up ce aleserm mar4a dorit, !i !ntinserm ne#ustorului banii c6t
preuia. .ar el nu vroi s se atin# de ei, ,i ne spuseB
D -st&i nu primesc de la voi niciun banC este un dar pentru bucuria
,i pentru cinstea ce3mi 4acei, venind !n prvlia meaA
Eu atunci !i spusei btr6neiB
D .ac nu vrea s primeasc banii, d3i mar4a !ndrtA
-tunci el stri#B
D Pe -llahA Lu voi lua nimic de la voiA Este un dar de %a mine. 1n
schimb, !n#duie3mi, o, 4rumoas copil, un sin#ur srut, numai unulA
9ocot srutul acesta ca de mult mai !nalt pre dec6t toate mr4urile din
prvlia mea.
%ar btr6na !i spuse r6&6ndB
D :, tinere 4rumos, chiar c e,ti smintit, de socoi srutul ca pe un
lucru at6ta de nepreuitA
Pe urm !mi &iseB
D :, 4ata mea, i3au&i ce spune t6nrul ne#ustorA Fii lini,tit, nici un
neca& nu ar avea cum s i se !nt6mple pentru un 4leac de srut pe care
i l3ar lua, iar tu, !n schimb, vei putea s ale#i ,i s iei ce3i place din
mr4urile acestea scumpeA
1+9
O mie i una de nopi
Eu atunci rspunseiB
D Pi tu nu ,tii c sunt le#at cu (urm6ntJ
. ea mi3o !ntoarseB
D )as3l s te srute, da tu s nu vorbe,ti nimic ,i s nu 4aci nici o
mi,careC !ntr3acest chip nu vei avea s te !nvinuie,ti de nimic. 7i, pe
deasupra, vei lua !ndrt banii care sunt ai ti, precum ,i t6r#uielile.
P6n la urm, btr6na tot struind a,a a3mi !mbrobodi 4apta, a(unsei
s m !nvoiesc a b#a capu3n sac ,i a !n#dui t6r#ul. .rept care
!nchisei ochii ,i m acoperii cu poala i&arului, pentru ca trectorii s nu
vad isprav. 7i atunci t6nrul !,i b# capul sub ia,macul meu, !,i
apropie #ura de obra&ul meu ,i m srut. =i, tot atunci m ,i mu,c
de obra&, cu o mu,ctur at6ta de cumplit, !nc6t !mi rupse carneaA %ar
eu le,inai de durere ,i de spaim.
=6nd !mi venii !n 4ire, m a4lam pe #enunchii btr6nei, care se arta
a 4i tare nec(it pentru mine. =6t despre prvlie, apoi prvlia era
!nchis ,i t6nrul ne#ustor se 4cuse nev&ut. -tunci btr6na !mi &iseB
D Preamrit 4ie -llah c ne3a cruat de o nenorocire ,i mai reaA
Pe urm !mi spuseB
D -cuma trebuie s ne !ntoarcem acas. .a tu s te pre4aci c e,ti
cam &ai4, iar eu am s3i aduc un leac pe care s3l pui pe mu,ctur ,i
ai s te vindeci, pe dat.
-tunci nu mai &bovii s m ridic ,i, cuprins toat de #6nduri ,i de
spaima urmrilor, pornii la drum p6n ce a(unsei acasC iar spaima !mi
sporea pe msur ce m apropiam. =6nd a(unsei acas, intrai !n odaia
mea ,i m pre4cui bolnav.
1ntr3acestea, intr soul meu ,i, !n#6ndurat tare, m !ntrebB
D :, stp6na mea, ce neca& i s3a !nt6mplat c6t ai 4ost plecatJ
Eu !i rspunseiB
D Lu, nimic. 9unt tea4r.
-tunci el se uit la mine cu luare3aminte ,i !mi spuseB
D .a ce este cu aceast ran de pe obra&ul tu, chiar !n locul cel
mai dulce ,i cel mai #in#a,J
Eu atunci !i spuseiB
D =6nd, cu !n#duina ta, am ie,it ast&i ca s cumpr mtsurile
acelea, o cmil, care era !ncrcat cu ni,te trunchiuri de lemn, m3a
!n#hesuit pe o uli prea !n#ust ,i mi3a rupt ia,macul ,i m3a lovit la
obra&, precum ve&i. I4, uliele astea str6mte din Ba#dadA
El atunci se umplu de m6nie ,i !mi spuseB
D =hiar m6ine am s m duc la valiu ,i am s pun pl6n#ere
!mpotriva cmilarilor ,i a tietorilor de lemne, iar valiul s3i sp6n&ure pe
1EM
O mie i una de nopi
toi p6n la unulA
-tunci eu, plin de mil, !i spuseiB
D Pe -llah te (uruiescA Lu3i lua !n spate pcatele altuiaA 7i3apoi nu e
dec6t din vina mea, !ntruc6t am !nclecat pe un m#ar care s3a apucat
s &v6rle din picioare ,i s &burde, iar eu am c&ut de pe el, ,i, din
!nt6mplare, o bucat de lemn s3a nimerit acolo ,i mi3a (ulit 4aa ,i mi3a
rnit a,a obra&ulA
-tunci el stri#B
D *6ine am s m duc la $ia4ar -l3Barma"i ,i am s3i povestesc
istoria asta, iar el are s3i omoare pe toi m#rarii din cetateA
Eu atunci stri#aiB
D Tu chiar vrei s omori toat lumea din pricina meaJ -4l, dar, c
toate astea nu mi s3au !nt6mplat dect din voia lui -llah ,i dup Irsita
pe care o diri#uie,te elA
)a vorbele acestea, soul meu nu mai putu s3,i stp6neasc m6nia
,i stri#B
D :, 4tarnicoA .estul cu minciunaA -i s !nduri os6nda nele#iuirii
taleA
7i m potopi cu vorbele cele mai rele, ,i i&bi cu piciorul !n pm6nt, ,i,
chem6nd, stri# cu #las tareC atunci u,a se deschise ,i ,apte arapi
cumplii intrar ,i m aruncar !n mi(locul curii casei. -tunci, soul meu
!i porunci unuia dintre arapi s m in de umeri ,i s ,ad pe mineC ,i
altui arap !i porunci s ,ad pe #enunchii mei ,i s m in de picioare.
-poi un al treilea arap veni cu o spad !n m6n ,i &iseB
D :, stp6ne al meu, am s3o i&besc cu spada ,i am s3o despic !n
douA
%ar alt arap adu#B
D 7i 4iecare dintre noi are s taie un hartan din carnea ei ,i are s3l
arunce hran pe,tilor din apa r6ului .e(la
9E
A 1ntruc6t a,a se cade s 4ie
os6nda oricrui ins care !,i !ncalc (urm6ntul ,i le#m6ntulA
7i, spre a3,i !ntemeia spusele, rosti stihurile acesteaB
(ac a dovedi vreodat c i un altul se rs1a
Cu,aceea care 8mi des1at i inim, i gnd, i via,
S,ar rscula 8ntregu,mi su1let gemnd ca,ntr,un cutremur mare.
S,ar smulge din iu)irea oar)., care,l trte la pier0are.
5i su1letului meu i,a spuneA BO, su1lete al meu, mai )ine
S mori, dect s,i duci amarul )tut de c"in i de ruine7
Cci nu e c"ip s guti vreodat, vai, niciun strop de 1ericire,
9E
(e&la 3 numele arab al 4luviului Ti#ru.
1E1
O mie i una de nopi
Cnd e s,mpari cu,oricine altul ceea ce s,a numit iu)ire7%
-tunci soul meu !i spuse arapului care inea spad
D :, vrednice 9aad, love,te3o pe 4arnica astaA
7i 9aad ridic spadA %ar soul meu !mi &iseB
D Tu, acuma, roste,te3i cu #las tare mrturisirea de credin. Pe
urm adu3i aminte oleac de toate lucrurile ,i hainele ,i bunurile care
sunt ale tale, ,i 43i adiataB !ntruc6t i s3a isprvit viaaA -tunci eu !i
spuseiB
D :, slu(itorule al lui -llah PreabunulA .3mi numai r#a&ul de a3mi
4ace mrturisirea de credin ,i adiataA
Pe urm !mi ridicai 4runtea spre cer, mi3o cobor6i spre mine ,i
!ncepui s m cercete& ,i s cu#et la starea ticloas ,i pctoas !n
care m a4lam ,i m podidir lacrimile, ,i pl6nsei, ,i rostii stihurile
acesteaB
5i mi,ai aprins 8n su1let &arul, dar tu rmi mereu ca g"eaaF
Mi,ai pus s stea de veg"e oc"ii,mi de seara pn dimineaaF
5i tu 8i uii apoi de mine i,ntorci 8n alt parte 1aa.
.ar eu 8n inima,mi i,n oc"ii,mi te,am ae0at cum se cuvine,
Gnct cum oare s te uite srmana inim din mine,
Sau oc"ii mei s 8ncete0e de a mai plnge dup tineH
5i mi,ai &urat statornicie de,a pururi i necltinatF
.ar cana mi,ai 8nro)it 8n lanuri 8ntreaga inim curat,
Qi,ai i sc"im)at cu gra) gndul pe care mi,l &urai odat7
5i,acuma nici nu vrei s,i drui mcar attA un strop de mil,
Acestei inimi pentru care doar ur mai pstre0i i sil7
Gn &alea care m omoar, mnia,i neagr m 8mpil7
Aadar te,ai nscut pe lume doar s m duci 8ntru pier0are,
(oar s,mi strneti nenorocirea i cumpna aceasta mare,
S1ritul tinereii mele, osnd 1r de iertareH :
9rieteni, pe Alla" v &urui7 A", cnd va 1i s nu mai 1iu,
Cnd 8n mormntul trist vei pune 8ntunecatul meu sicriu,
S,mi scrii pe piatra veniciei cuvinte cum nu se mai scriu,
Aici e,o mare vinovatA 9rea a iu)it7C 5i trectorul,
Gndurerat, cel care tie ce este dragostea i dorul,
Cu mil va privi mormntul atoatele,de0legtorul.
1E2
O mie i una de nopi
7i, s46r,ind stihurile, pl6nsei iar,i. =6nd au&i stihurile mele ,i c6nd
!mi v&u lacrimile, soul meu se m6nie ,i se !nd6r(i ,i mai ru, ,i !mi
spuse stihurile acesteaB
(ac am prsit,o pe cea care
.nima mea cu patim,o iu)ea,
!u am 1cut,o nici din nepsare
5i nici din neiu)ire pentru ea.
A svrit 8ns,o greeal mare,
5i,acea greeal nu i,o pot iertaA
A vrut i,un alt prta la des1tare,
La dragostea ce,mi prinse inima,
Cnd inima mea snger i moare,
5i minile,mi se,aprind de,o ur grea,
5i,n mine nu,i nimic s 1ie,n stare
S ia prta lng iu)irea sa7
=6nd s46r,i stihurile, eu !ncepui s pl6n# iar, spre a3l !nduio,a, ,i !mi
&isei !n sinea meaB 8-m s m pre4ac supus ,i umil. 7i am s3mi
!ndulcesc vorbele. 7i poate c a,a are s m ierte de la moarte, mcar
de mi3ar ,i lua toate bo#iile pe care le amA? 7i !ncepui s m ro# de el
,i !i spusei cu duio,ie stihurile acesteaB
(ac eti drept, pe drept 8i &urA 9re1iri
!edrepte gnduri, cnd m,arunci 8n scrum7
5tiuA cel 8ntunecat de amgiri
!u are cum s 1ie drept nicicum7
9ovar grea a unei mari iu)iri
Mi,ai pus,o,n spate, ca s,o port oricum,
Cnd eu purtam pe umerii,mi su)iri
(e,a)ia cmaa ca un vl de 1um.
5i totui nu de moartea mea m mir,
M mir c la s1ritu,acestui drum,
Gn ceasul negru,al negrei despriri,
e mai doresc cu patim i,acum7
=6nd isprvii stihurile, pl6nsei iar. -tunci el m msur cu privirile ,i
1E5
O mie i una de nopi
m !mbr6nci c6t colo, ,i m ocr! amarnic, ,i rosti stihurile acesteaB
!u dragostea mea o aveai 8n minte,
Alt iu)ire i se n0rea7
e,ai lepdat de patima,mi 1ier)inte
5i,ai tremurat de dorul altcuiva.
Acum i eu m rup de lng tine,
Cum ai 1icut tu i cum ai mn&it
.u)irea mea7 S,nduri amaruri pline
(e ceea ce i tu mi,ai druit7
5i pentru c la altul ai visat,
5i eu acum la alta voi visa.
Kei do)ndi ceea ce,ai cutat :
!umai din vina ta, nu dintr,a mea7
7i, dup ce !ncheie stihurile acestea, !l stri# pe arap ,i !i &iseB
D .espic3o !n dou (umtiA .e3acum ea nu mai !nseamn nimic
pentru noiA
=6nd arapul p,i spre mine, 4usei !ncredinat de moartea mea ,i !mi
pierdui nde(dea de via, ,i nu m mai #6ndeam dec6t s3mi las
soarta !n seama lui -llah Prea!naltul. 7i, chiar !n clipita aceea, o v&ui
pe btr6n c intr ,i se arunc la picioarele soului meu ,i !ncepu s i
le srute, ,i !i spuseB
D :, copilul meu, te (uruiesc, eu, doica ta, !n numele !n#ri(irilor ce i3
am dat, s3o ieri pe copila aceasta, c n3a sv6r,it o #re,eal pentru
care s i se cuvin atare os6ndA 7i3apoi e,ti t6nr, ,i mi3e 4ric s nu
care cumva blestemul ei s se !ntoarc asupr3iA
.up care btr6na !ncepu s pl6n#, ,i urm a3l !mpresura cu
multele3i ru#ciuni, spre a3l !ndupleca, p6n ce el spuseB
D Bine, pentru tine !i dau iertareaA .a tot trebuie s3i las un semn,
care s i se vad pe trup toat viaa eiA
.up vorbele acestea, dete porunci arapilor, care, numaidec6t, m ,i
despuiar de hainele de pe mine ,i m lsar #oal3#olu. -tunci lu
chiar el o nuia ml dioas de #utui, ,i c,un pe mine, ,i se porni s m
ver#eluiasc pe tot trupul, da mai cu seam pe spinare, pe piept ,i pe
,olduri, ,i3at6ta de nprasnic, ,i3at6ta de tare ,i cu at6ta m6nie, !nc6t
!mi pierdui de ,tire, dup ce !mi pierdusem orice nde(de de a mai
scpa cu &ile de sub ni,te lovituri ca acelea. 1ncet atunci s mai dea !n
1E@
O mie i una de nopi
mine ,i plec, ls6ndu3m lat la pm6nt ,i poruncindu3le robilor s m
prseasc !n starea aceea, p6n noaptea, pentru ca apoi, sub
ocrotirea !ntunericului, s m care la casa mea de mai !nainte ,i s m
lepede acolo ca pe un st6rv. %ar robii a,a 4cur, ,i m aruncar !n casa
mea de mai !nainte, dup porunca stp6nului lor.
1mi venii !n simiri, ,e&ui mult vreme 4r a putea s m mi,c din
pricina v6ntilorC pe urm mii do4toricii cu 4elurite leacuri ,i, !ncet,
!ncet, m &viduii, dar semnele loviturilor ,i ale rnilor rmaser pe
m6inile, pe picioarele ,i pe pielea mea, de parc a, 4i 4ost btut cu
#6rbacele ,i cu biceleA %ar voi ai v&ut acele semne.
=6nd, dup patru luni de !n#ri(ire, m vindecai, vrusei s m duc s
arunc o privire spre saraiul !n care !ndurasem silniciaC dar saraiul era
nruit pe de3a3ntre#ul, ,i el ,i ulia pe care 4usese, de la un capt p6n
la cellaltC
1n locul tuturor acelor minunii, nu mai erau dec6t ni,te #rme&i de
#unoaie str6nse din scursorile cetii 7i, !n po4ida tuturor cutrilor
mele, nu i&butii s a(un#, a dob6ndi vreo ,tire despre soul meu.
7i3atunci m !ntorsei l6n# sora mea cea mai mici, Fahima, care era
!nc tot 4at 4ecioarC ,i am6ndou ne duserm s3o vedem pe sora
noastr dup tat, Nobeida, chiar aceea care i3a istorisit povestea ei cu
cele dou surori ale sale preschimbate !n cele. 7i, dup temenelile ,i
urrile !ndtinate, !mi istorisi povestea ei, iar eu !i istorisii povestea
mea. 7i3atunci sora mea Nobeida !mi spuseB
D :, sora mea, nimeni pe lumea aceasta nu este ocolit de npastele
soarteiA =i, slav lui -llahA 1nc mai suntem am6ndou !n viaA 9
rm6nem, a,adar, de aci !nainte laolalt. 7i mai cu seam niciodat s
nu ni se mai pomeneasc vorba de cstorie, ,i s ne silim a ne rupe
p6n ,i de amintirea eiA
7i rmase cu noi ,i sora noastr mai mic, Fahima. 7i ea3i cea care
!ndepline,te !n casa noastr slu(ba &aherl6cului, ,i cea care coboar !n
su" s 4ac t6r#uielile !n 4iecare &i ,i s ne cumpere toate cele
trebuitoareC eu am sarcina de a deschide u,a dinaintea celor ce bat ,i
de a3i primi pe oaspeii no,triC pe c6nd sora noastr cea mare, Nobeida,
este cea care or6nduie,te lucrurile casei.
7i nu !ncetarm a tri ast4el, tare mulumite 4r brbai, p6n !n
&iua c6nd sora noastr Fahima ni3l aduse pe hamalul !ncrcat cu o
#rmad de lucruri ,i pe care noi !l po4tirm s se odihneasc la noi o
clipit. 7i3atunci intrar ,i cei trei saalici, care ne istorisir povestea lorC
,i apoi ,i voi ce,tilali, !n chip de trei ne#ustori. %ar tu ,tii ceea ce s3a
petrecut ,i cum am 4ost aduse !ntre m6inile tale, o, emire al drept3
1E+
O mie i una de nopi
credincio,ilorA
7i3asta3i povestea meaA
-tunci cali4ul rmase p6n peste msur de minunat, ,iO
7i, !n clipita aceea a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se ive,te
dimineaa ,i, cuminte, !,i curm povestitul.
(ar cnd 1u cea de a optspre0ecea noapte,
7ehere&ada urm cu vorbele acesteaB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c la povestirea celor dou copile,
Nobeida ,i -mina, care erau acolo cu sora lor cea mic, Fahima, ,i cu
cele dou cele ne#re, ,i cu cei trei saalici, cali4ul 'arun -l3Ra,id
rmase p6n peste msur de minunat, ,i porunci ca acele dou
istorisiri, precum ,i cele ale celor trei saalici, s 4ie scrise de ctre
calem#iii de la calemuri cu scriere c6t mai 4rumoas ,i mai bine
!n#ri(it, ,i apoi scrierile acelea s 4ie r6nduite !n dulapurile sale.
-poi !i spuse copilandrei NobeidaB
D :, han6m plin de slav, nu mai ai nicio ,tire de la e4rita care le3
a vr(it pe cele dou surori ale tale, d6ndu3le chipul celor dou cele
de aiciJ
%ar Nobeida rspunseB
D Emire al drept3credincio,ilor, a, putea s dau de ea, !ntruc6t mi3a
druit o ,uvi din prul ei ,i mi3a spusB 8c6nd vei avea nevoie de mine,
s aprin&i unul dintre aceste 4ire de pr, ,i eu am s m ivesc pe dat,
din orice loc, c6t de departe s3ar putea s 4iu, de3a, 4i chiar ,i dincolo de
muntele Pa4A?
-tunci cali4ul !i &iseB
D :A .3mi 4irele acelea de prA
7i Nobeida !i !nm6n ,uviaC iar cali4ul lu un 4ir de pr ,i !i dete 4oc.
7i nici nu apuc s se simt bine mirosul de pr ars, c se ,i de&lnui o
&druncintur !n toi saraiul ,i o scuturtur nprasnicC ,i deodat
#inna se ,i ivi, !n chip de copil bo#at !nve,m6ntat. 1ntruc6t era
musulman, nu pre#et a3i spune cali4uluiB
D Pacea s 4ie cu tine, o, clironom al lui -llahA
7i cali4ul !i rspunseB
D 7i asupr3i coboare pacea, mil ,i !ndurrile lui -llahA
-tunci ea !i spuseB
D -4l, o, emire al drept3credincio,ilor, c aceast copil, care m3a
4cut s m ivesc la dorina ta, mi3a 4cut un mare bine ,i a semnat !n
mine semine care au !ncolitA 1nc6t, orice a, 4ace pentru ea, tot nu a,
1EE
O mie i una de nopi
putea vreodat s3i rspltesc !ndea(uns binele ce mi l3a 4cut. =6t
despre surorile ei, le3am preschimbat !n celeC ,i dac nu le3am dat
morii, n3am 4cut3o dec6t ca s nu3i pricinuiesc surorii lor o prea mare
m6hnire. -cuma, dac tu, o, emire al drept3credincio,ilor, le vrei
i&bvirea, am s le i&bvesc, din preuire 4a de tine ,i 4a de sora lorA
7i, de altminteri, nu uit nicidecum c sunt musulmanA
-tunci cali4ul !i spuseB
D 'otr6tA .oresc s le i&bve,tiA .up aceea avem s cercetm
neca&ul tinerei 4emei, cea cu trupul !nvineit de lovituriC ,i, dac chiar ni
se va adeveri povestea ei, o voi lua sub ocrotirea mea ,i am s3o r&bun
asupra aceluia care a os6ndit3o at6ta de nedreptA
-tunci e4rita spuseB
D Emire al drept3credincio,ilor, eu, !ntr3o clipit, am s i3l art pe
acela care a schin#iuit3o a,a pe t6nra -mina, ,i care a oropsit3o ,i i3a
luat toate bunurileA 1ntruc6t s ,tii limpede c acela !i este cel mai
apropiat dintre oameniA
Pe urm e4rita lu o cea,c de ap ,i rosti asupra ei ni,te
desc6nteceC pe urm stropi cu ap cele dou cele ,i le &iseB
D %ntorcei3v pe dat la chipul vostru cel omenesc de mai !nainteA
7i !n chiar clipita aceea, cele dou cele se preschimbar !n dou
4eti,cane 4rumoase, ce 4ceau cinste celor ce le3au &mislitA
Pe urm #inna se !ntoarse spre cali4 ,i !i &iseB
D Fptuitorul acelei ne#re silnicii asupra tinerei -mina este chiar 4iul
tu El3-min
92
. 7i !i istorisi povestea, pe care cali4ul putu ast4el s3o
msoare ,i prin #ura unei alte 4pturi, nu numai omeneasc, ci o #innA
-tunci cali4ul rmase tare uluit, da trase !ncheiereaB
D *rire lui -llah, pentru slobo&irea acestor dou cele prin
mi(locirea meaA
Pe urm porunci s vin 4iul su El3-min dinaintea sa ,i !i ceru
lmuririC iar El3-min !i rspunse, povestindu3i adevrul. -tunci cali4ul
porunci s se adune cadiii ,i martorii, !n chiar sala !n care se a4lau cei
trei saalici ,i cele trei 4eti,cane ,i cele dou surori ale lor care 4useser
vr(ite.
7i atunci, cu cadiii ,i cu martorii de 4a, !l !nsur iar pe 4iul su El3
-min cu t6nra -minaC apoi o mrit pe t6nra Nobeida cu cel dint6i
saalu", 4iu de sultanC le mrit apoi pe celelalte dou tinere 4emei cu
ceilali doi saalici, 4ii de sultaniC iar pentru el !nsu,i porunci s se
!ntocmeasc senetul su de cstorie cu cea mai mic dintre cele cinci
92
>lSAmin 3 4iul ,i urma,ul lui 'arun -l3Ra,id 3 a c6rmuit !ntre 8M93815, apoi a 4ost
!nlturat de 4ratele su -l3*amun.
1E2
O mie i una de nopi
surori, 4ecioara Fahima, t6r#uitoarea cea #in#a, ,i dulceA
7i porunci s se ridice c6te un sarai pentru 4iecare pereche ,i le drui
tuturor bo#ii mari, ca s poat tri mulumii. %ar el !nsu,i, de cum se
ls noaptea, &ori a se duce s se culce !n braele tinerei Fahima, cu
care !,i petrecu tare des4tat noaptea aceeaA
7i, adu# 7ehere&ada vorbindu3i sultanului 7ahriar, nu carecumva
s cre&i, o, norocitule sultan, c povestea aceasta ar 4i mai de mirare
dec6t cea care va s urme&eA
POVE/TEA -U ,EMEIA -./.PIT.3 -U -E0E T4EI ME4E I -U
A4APU0 4I&AN
7ehere&ada spuseB
%ntr3o noapte, cali4ul 'arun -l3Ra,id !i spuse lui $ia4ar -l3Barma"iB
D 'ai s cobor6m !n noaptea aceasta !n cetate, ca s cercetm
4aptele dre#torilor ,i ale valiilor. 7i am un #6nd bine statornicit de a3i
scoate din slu(be pe toi cei !mpotriva crora mi se va aduce vreo (albA
7i $ia4ar rspunseB
D -scult ,i m supunA
%ar cali4ul ,i $ia4ar ,i *assrur sptarul se strvestir ,i cobor6r ,i
pornir s bat !n lun# ,i !n lat uliele Ba#dadului, p6n ce, trec6nd pe o
uli, v&ur un mo,nea# tare btr6n, care purta pe cap un nvod de
pescuit ,i un &imbil ,i care inea !n m6n un bC ,i mo,nea#ul p,ea
!nceti,or, !n#6n6nd stihurile acesteaB
>i spunA B>ti luminat la minte7 Cu ce tii tu, dintotdeauna
>ti o lumin printre oameni, cum e 8n toiul nopii luna7C
5i le rspundA BCu,asemeni vor)e v 1acei viaa otrvitA
C,i numai 1um ce tie omul, tiina oaa,i la Ersit7
C eu, cu toat 8nvtura, cu maldrele de "roage,
Cu crile,adunate,n vra1uri i 8nsemnate cu 0loage,
Cu climrurile pline de preacinstita mea cerneal,
Cnd e s socotesc Ersita., n,a&ung la nicio socoteal7
1E8
O mie i una de nopi
.ar cela care s,ar 8ncrede i,ar pune rmag pe mine,
Ar pierde,ntreg 0logul, )ietul, i,ar da o)ra0ul pe ruine.
C mai de,amar i de ocar ca srcia alta nu,i :
Starea sracului, i pinea, i 8nsi toat viaa lui7
Ct ine var tot trudete7 Cnd vine iarna : alt amarA
!u are s se 8ncl0easc dect cenu,n cenuar7
(e se oprete,n drum vreodat, sar cinii lumii toi la el.
Osnda,i viaa lui amar. > altu,n lume mai mielH
5i de s,ar apuca s,i ipe durerea neagr care,l 1rnge,
5i s,i arate srcia, ce om de pe pmnt l,ar plngeH
E1, dac,atta de amarnic e traiul omului srac.
S nu te miri c lui, srmanul, mormntul i se pare drag7
-u&indu3i &#hierbele (eluite, cali4ul !i spuse lui $ia4arB
D 9tihurile ,i !n4i,area acestui srman dovedesc o mare srcie.
Pe urm se duse la mo,nea# ,i !i &iseB
D :, ,eicule, care !i este meseriaJ
El rspunseB
D :, stp6ne al meu, este pescritulA 7i3s tare sracA 7i am ,i3o cas
#reaA 7i de la nmie&i p6n acuma am tot trudit, ,i -llah nu m3a miluit
nici baremi cu p6inea cu care s3mi hrnesc copila,iiA 1nc6t sunt sc6rbit
,i de mine, ,i de via, ,i nu3mi mai r6vnesc dec6t moarteaA
-tunci cali4ul !i &iseB
D /rei s te !ntorci cu noi !ndrt la apa r6ului ,i, !n numele meu, s3
i arunci de pe mal nvodul !n Ti#ru, spre a3mi !ncerca ,i eu noroculJ 7i
orice vei tra#e a4ar din ap am s3i cumpr ,i am s3i pltesc cu o
sut de dinari.
%ar mo,ul se bucur la aceste vorbe ,i rspunseB
D Primesc t6r#ul ,i !l iau asupra capului meuA
7i pescarul se !ntoarse cu el la Ti#ru ,i !,i arunc !n ap nvodul ,i
a,teptC pe urm trase s4oara nvodului ,i nvodul ie,i a4ar. 7i
pescarul cel btr6n #si !n nvod o lad 4erecat, tare #rea de ridicat.
7i cali4ul la 4el, dup ce !ncerc, o #si tare #rea. 7i nu &bovi a3i da cei
o sut de dinari pescarului, care plec !mpcat.
1E9
O mie i una de nopi
-tunci $ia4ar ,i *assrur luar lada !n spinare ,i o crar p6n la
sarai. 7i cali4ul porunci s se aprind luminile, iar $ia4ar ,i *assrur
puser m6na pe lad ,i o sparser. 1nluntrul #sir un co, mare,
!ntocmit din 4oi de palmier, cusut cu l6n ro,ieC tiar 4irul de l6n ,i
v&ur !n co, un chilimC ridicar chilimul ,i, dedesubt, v&ur un i&ar alb
4emeiescC ridicar i&arul ,i, sub i&ar, v&ur o 4emeie t6nr, alb ca
ar#intul strcurat, tiat ,i 4cut buci.
)a priveli,tea aceea, cali4ul ls lacrimile s3i cur# pe obra(iC pe
urm se !ntoarse plin de m6nie ctre $ia4ar ,i stri#B
D -, c6ine de vi&irA %act c acuma, sub stp6nirea mea, se
sv6r,esc omoruri, ,i uci,ii sunt aruncai !n apA 7i s6n#ele lor are s
cad asupra mea la Niua 0udecii, ,i are s at6rne #reu pe su4letul
meuA :r, pe -llahA 9e cere s3l os6ndesc amarnic pe uci#a, ,i s3l
omor. %ar !n ce te prive,te, o, $ia4ar, m (ur pe adevrul ob6r,iei mele
celei drepte din cali4ii Bani3-bbas c, de nu mi3l vei aduce dinainte pe
uci#a,ul acestei 4emei, pe care vreau s3o r&bun, am s pun s 4ii
rsti#nii pe cruce, la u,a saraiului meu ,i tu ,i cei patru&eci de
Baram"a
98
, verii tiA
7i cali4ul clocotea de m6nieC iar $ia4ar !i &iseB
D 1n#duie3mi un rspas de trei &ileA
El rspunseB
D Si3l !n#dui.
$ia4ar atunci plec de la sarai ,i, ne#ru de amr6t, mer#ea prin
cetate ,i !,i &icea !n sine,iB 8=um a, putea s3l a4lu vreodat pe cel care
a omor6t3o pe 4emeia aceea t6nr ,i unde s dau de el spre a3l aduce
dinaintea cali4uluiJ Pe de alt parte, dac i3a, aduce pe un altul ca
drept uci#a,, pentru ca acest altul s moar !n locu3i, 4apta mi3ar apsa
su4letul. 1nc6t nu mai ,tiu ce s 4ac.?
7i $ia4ar a(unse ast4el la el acas ,i ,e&u acolo cele trei &ile de r#a&,
cuprins de de&nde(de. %ar !n cea de a patra &i, cali4ul trimise dup el.
%ar c6nd $ia4ar se !n4i, !ntre m6inile cali4ului, cali4ul !l !ntrebB
D Inde este cel care a mcelrit3o pe 4emeieJ
$ia4ar rspunseB
D Lu pot eu s #hicesc ceea ce nu se vede ,i nu se arat, ca s3l
a4lu pe uci#a, !n inima unei ceti !ntre#iJ
-tunci cali4ul 4u cuprins de o m6nie rea ,i porunci rsti#nirea pe
cruce a lui $ia4ar la u,a saraiului, ,i le porunci pristavilor s
98
Daram/a >barmachi&ii sau barmechi&iiG 3 4amilie de vi&iri sub domnia mai multor cali4i,
la Ba#dad. $ia4ar, 4avoritul lui 'arun, ultimul dintre ei, ca&6nd !n di&#raie, a 4ost os6ndit
la moarte !n anul 8M5.
12M
O mie i una de nopi
pristveasc ,tirea !n toat cetatea ,i !n !mpre(urimi, cu stri#areaB
D :ricine va vroi s ia seama la priveli,tea rsti#nirii lui $ia4ar -l3
Barma"i, vi&irul cali4ului, ,i la rsti#nirea celor patru&eci de Baram"a,
rudele lui, la u,a saraiului, nu are dec6t s vie ,i s ia seama la
priveli,te.
7i toi locuitorii Ba#dadului ie,ir de pe toate uliele, spre a 4i de 4a
la rsti#nirea lui $ia4ar ,i a neamurilor luiC dar nimeni nu ,tia pricina
os6ndiriiC ,i toat lumea era mohor6t ,i se (eluia, !ntruc6t $ia4ar ,i toi
Baram"a erau !ndr#ii pentru 4acerile lor de bine ,i pentru drnicia lor.
.up ce st6lpii rsti#nirii 4ur ridicai, os6nditii 4ur adu,i dedesubt
,i se a,tepta !ncuviinarea cali4ului pentru !ndeplinirea os6ndei.
.eodat, !n vreme ce toi locuitorii pl6n#eau, un brbat t6nr ,i 4rumos,
!mbrcat 4erche,, se strecur repede prin mulime ,i a(unse !ntre
m6inile lui $ia4ar ,i !i &iseB
D 9 i se dea slobo&irea, o, stp6ne ,i doamne 4r de asemuire, o,
tu, adpost al srmanilorA = eu sunt acela care a omor6t3o pe 4emeia
tiat !n buci ,i cel care a pus3o !n lada pe care ai pescuit3o din
Ti#ruA :moar3m, a,adar, !n schimbul ei ,i !ntoarce asupra mea
r&bunulA
=6nd au&i vorbele t6nrului, $ia4ar se bucur pentru sine, da se
!ntunec ru pentru brbatul cel t6nr. 1ncepu dar s3i cear lmuriri
mai amnunite, c6nd deodat un preacinstit mo,nea# !mpinse
mulimea la o parte ,i veni #rabnic spre $ia4ar ,i spre t6nr, se temeni
dinaintea lor ,i le spuseB
D :, vi&irule, nu da pic de cre&are spuselor acestui t6nr, !ntruc6t nu
este niciun alt uci#a, al tinerei 4emei dec6t numai euA 7i numai asupra
mea se cade s3o r&buniA
.a t6nrul &iseB
D :, vi&irule, ,eicul acesta btr6n bate c6mpii ,i habar nu are ce
trncne,te. 1i spun !nc o dat c eu am omor6t3oA -,a c numai eu
se cuvine s 4iu os6nditA
-tunci ,eicul &iseB
D :, copilul meuA Tu e,ti !nc t6nr ,i se cade s3i 4ie dra# viaaA
Pe c6nd eu sunt btr6n ,i stul de lumea asta. 7i voi slu(i ca pre de
isp,ire pentru tine, pentru vi&ir ,i pentru neamurile lui. -,a c
mrturisesc c eu sunt uci#a,ul. 7i asupra mea se cuvine s cad
r&bunul.
-tunci $ia4ar, cu !nvoirea cpeteniei str(ilor, !i lu pe t6nr ,i pe
mo,nea# ,i se duse cu ei la cali4 ,i spuseB
D Emire al drept3credincio,ilor, iact3l dinaintea ta pe uci#a,ul
121
O mie i una de nopi
tinerei 4emeiA
7i cali4ul !ntrebB
D Inde esteJ
$ia4ar spuseB
D T6nrul acesta mrturise,te ,i struie,te c el este uci#a,ulC dar
mo,nea#ul acesta t#duie,te lucrul ,i mrturise,te la r6ndu3i c el ,i
numai el este uci#a,ul.
-tunci cali4ul se uit ,i la ,eic, ,i la t6nr, ,i !i !ntrebB
D =are dintre voi doi a omor6t3o pe 4emeieJ
T6nrul rspunseB
D EuA
%ar ,eicul &iseB
D LuA Lumai euA
-tunci cali4ul, 4r s3l cercete&e mai mult, !i spuse lui $ia4arB
D %a3i pe am6ndoi ,i rsti#ne,te3iA
7i $ia4ar se !mpotriviB
D .ac nu este dec6t numai un uci#a,, os6ndirea celui de al doilea
ar 4i o nedreptate mareA
-tunci t6nrul stri#B
D * (ur pe -cela carele a suit cerurile !n tria la care se a4l ,i
carele a a,ternut pm6ntul la ad6ncimea la care este, c numai eu am
omor6t3o pe 4emeieA 7i iact dove&ileA
7i3atunci t6nrul le &u#rvi !ntocmai cum arta lada #sit ,i pe care
nu o ,tiau dec6t cali4ul, $ia4ar ,i *assrur. 1nc6t cali4ul 4u !ncredinat de
vinovia t6nrului ,i rmase nedumerit p6n peste poate ,i !i &ise
t6nruluiB
D 7i pentru ce omorul acestaJ 7i pentru ce mrturia aceasta din
parte3i, 4r a 4i 4ost silit cu nicio siluireJ 7i cum se 4ace de ceri a,a s
4ii os6ndit, ca pedeapsJA
-tunci t6nrul spuseB
D -4l, o, emire al drept3credincio,ilor, c t6nra 4emeie era soia
mea, 4iica acestui ,eic btr6n, care este socrul meu. *3am !nsurat cu ea
pe c6nd era t6nr de tot ,i 4ecioar. -,a c -llah mi3a druit de la ea
trei copii de parte brbteasc. %ar ea m avea dra# mai departe ,i m
slu(eaC iar eu niciodat nu am b#at de seam la ea nimica
nemulumitor.
.ar, la !nceputul lunii de3acum, a c&ut bolnav ruC ,i eu
numaidec6t am trimis dup ha"imii cei mai !nvai, care nu &bovir s3
o vindece !n cur6nd, cu !n#duina lui -llahA %ar eu, !ntruc6t de c6nd cu
boala ei nu m mai culcasem cu ea ,i !ntruc6t mi se 4cuse dor de ea !n
122
O mie i una de nopi
ceasul acela, vrusei mai !nt6i s3o pun s se !mbie&e. 7i ea !mi &iseB
D P6n a intra la hammam, am o po4t pe care vreau s mi3o
!mplinesc.
%ar eu o !ntrebaiB
D 7i care3i po4ta aceeaJ
Ea !mi rspunseB
D *i3e po4t s miros un mr ,i s mu,c din el o dat.
%ar eu plecai !n cetate ca s cumpr mrul, de3ar 4i 4ost s dau pe el
,i pre de un dinar de aurA 7i cutai pe la toi ne#ustorii de 4ructeC da nu
aveau mere delocA 7i m !ntorsei plin de ciud acas, ,i nu mai cute&ai
s dau ochii cu soia mea, ,i !mi trecui noaptea toat #6ndind pe ce
cale s 4ac rost de un mr. - doua &i, de cu &ori, ie,ii din cas ,i m
!ndreptai ctre #rdini ,i m apucai s le cercete& una c6te una ,i pom
cu pom, 4r de i&b6nd. .a !nt6lnii !n calea mea un p6ndar de #rdin,
un om v6rstnic, ,i3i cerui s4at unde s caut mere. El !mi spuseB
D =opilul meu, acesta3i un lucru tare #reu de #sit, pe temeiul
limpede c acuma nu se #sesc nicierea, 4r doar poate c la
Bassra, !n livada cpeteniei drept3credincio,ilor. .a ,i acolo e tare
anevoie de3a le cpta, !ntruc6t p6ndarul pstrea& merele cu #ri(
pentru 4olosina cali4ului.
Eu atunci m !ntorsei la soia mea ,i !i povestii cum st treabaC da
dra#ostea ce3o aveam pentru ea m !mboldi s m #tesc pe dat de
drum. 7i plecai, ,i !mi trebuir cincispre&ece &ile !n ,ir, &i ,i noapte, spre
a a(un#e la Bassra ,i a m !ntoarce, dar norocul m a(ut, ,i m !ntorsei
la soia mea aduc6nd trei mere, cumprate de la str(erul live&ii din
Bassra, pe pre de trei dinari.
%ntrai, a,adar, tare bucuros ,i !i !ntinsei cele trei mere soiei meleC ,i
ea, la vederea lor, nu art niciun 4el de semn de mulumire, ,i le
arunc l6n# ea cu nepsare. /&ui !ns c, !n vremea c6t lipsisem,
4ierbineala o cuprinsese iar,i ,i o inea a,a mereuC iar soia mea mai
&cu bolnav alte &ece &ile, de3a lun#ul crora nu o lsai sin#ur o
clipit. .a, din mila lui -llah, dup acest rstimp !,i dob6ndi iar
sntateaC ,i atunci putui s ies ,i s m duc la prvlia meaC ,i !ncepui
iar,i s v6nd ,i s cumpr.
:r, pe c6nd stm eu a,a !n prvlie, pe la pr6n& v&ui c trece prin
dreptul meu un arap, care inea !n m6n un mr cu care se (uca. -tunci
!l !ntrebaiB
D 'ei, prietene, ia spune3mi, de unde ai i&butit s iei mrul acela, ca
s m duc ,i eu s cumprA
)a vorbele mele, arapul se porni pe r6s ,i spuseB
125
O mie i una de nopi
D )3am luat de la ibovnica meaA -m 4ost pe la ea s3o mai vd, c
trecuse oleac de vreme de c6nd n3o mai v&usem, ,i am #sit3o cam
&ai4, iar l6n# ea &ceau trei mereC ,i, c6nd am !ntrebat3o, mi3a spusB
8%a !nchipuie3i, o, iubielule, c prpditul la de so !ncornorat pe care
!l am s3a dus la Bassra anume ca s mi le cumpere, ,i le3a cumprat pe
trei dinari de aurA? Pe urm mi3a dai mrul sta pe care !l am !n m6n.
)a vorbele arapului, o, emire al drept3credincio,ilor, ochii mei v&ur
lumea !n ne#ruC ,i !nchisei pe dat prvlia ,i m !ntorsei acas, dup
ce pe drum !mi pierdui toat (udecata, sub potopul clocotit al m6niei. 7i
m uitai pe pat, ,i chiar c nu mai v&ui deloc mrul cel de al treilea ,i3i
spusei atunci soiei meleB
D .a unde este cel de al treilea mrJ
Ea !mi rspunseB
D 'abar n3am ,i nu ,tiu nimica de el.
1n 4elul acesta mi se adevereau spusele arapului. -tunci m repe&ii la
ea cu un cuit !n m6n, !mi pusei #enunchii pe p6ntecele ei ,i o tiai !n
buci cu cuitulC a,a !i tiai capul ,i mdularele, pe urm pusei totul !n
co,, cu #rab mare, pe urm o !nvelii cu i&arul ,i cu chilimul ,i o a,e&ai
!n lada pe care o !ncuiai. 1ncrcai lada pe cat6rca mea ,i plecai
numaidec6t s3o arunc !n Ti#ru, ,i toate astea le 4cui cu chiar m6inile
meleA
-,a c, o, stp6ne al drept3credincio,ilor, m ro# vou 4ierbinte s3
mi dai de#rab moartea ca os6nd pentru nele#iuirea mea, pe care o
voi isp,i !n 4elul acesta, !ntruc6t tare mi3e 4ric s dau seama de ea !n
Niua de -poiA
: aruncai, a,adar, !n Ti#ru, 4r s 4i 4ost v&ut de nimeni, ,i m
!ntorsei acas. 7i !l #sii pe 4iul meu cel mare pl6n#6ndC ,i, mcar c
eram !ncredinat c nu ,tia nimic de moartea maicii lui, tot !l !ntrebaiB
D .e ce pl6n#iJ
El !mi rspunseB
D Pl6n# c am luat un mr din merele pe care le avea mama, ,i
c6nd am cobor6t !n uli ca s m (oc cu 4raii mei, am v&ut un arap
mare care a trecut pe l6n# mine ,i mi3a smuls mrul din m6ini ,i mi3a
&isB 8.e unde a a(uns aici mrul staJ? Eu i3am rspunsB 8)3a adus tatl
meu, care s3a dus ,i l3a cumprat pentru mama, cu altele dou la 4el,
t6r#uite la Bassra pe trei dinari.? =u toate spusele mele, arapul nu mi3a
dat !ndrt mrul, m3a lovit ,i a plecat cu elA %ar mie acuma mi3e 4ric
de mama s nu m bat din pricina mruluiA
)a vorbele copilului, pricepui c arapul nscocise ni,te scorneli
ticloase pe seama 4iicei socrului meu, ,i c eu ast4el o omor6sem
12@
O mie i una de nopi
nevinovatA
-tunci !ncepui s vrs potop de lacrimi, pe urm v&ui c vine socrul
meu, preacinstitul ,eic, care se a4l aici cu mine. 7i !i istorisii povestea
cea (alnic. El atunci ,e&u (os l6n# mine ,i !ncepu s pl6n#. 7i nu ne
mai oprirm din pl6ns am6ndoi, p6n la mie& de noapte. 7i puserm s
se in slu(bele de !nmorm6ntare vreme de cinci &ile. 7i, de altminteri,
p6n ast&i (elim !ntruna moartea aceea.
* (uruiesc, a,adar, ie, o, emire al drept3credincio,ilor, pe s46nta
pomenire a strmo,ilor ti, s #rbe,ti rsti#nirea mea ,i s abai
asupr3mi os6ndele, spre a r&buna omorulA
)a istorisirea aceasta, cali4ul se umplu de uimire ,i stri#B
D Pe -llahA Lu vreau s3l omor dec6t pe ticlosul de arapA O
7i, !n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se
luminea& de &iu ,i, cuminte, tcu.
(ar cnd 1u cea de a nouspre0ecea noapte, spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c emirul drept3credincio,ilor a
(urat c nu are s3l omoare dec6t pe arap, dat 4iind c t6nrul so era
de iertat. Pe urm cali4ul se !ntoarse spre $ia4ar ,i !i spuseB
D -du3l dinaintea mea pe acel arap mi,el, care a 4ost pricina
nprasneiA 7i, dac nu vei i&buti s mi3l #se,ti, am s te dau morii pe
tine !n locul luiA
%ar $ia4ar plec pl6n#6nd ,i &ic6ndu3,iB 8.e unde s pot eu s i3l
aduc dinainteJ -,a precum numai din !nt6mplare se nimere,te s cad
un ulcior ,i s nu se spar#, tot a,a ,i eu numai din !nt6mplare am
scpat de moarte !nt6ia oar. .a acumaJ O 7i -cela carele a vroii s
m m6ntuie !nt6ia dat, tot el, de3o vrea, are s m m6ntuie ,i a doua
oarA 1n ce m prive,te, pe -llahA -m s m !nchid la mine !n cas, 4r
s m mi,c, aceste trei &ile de r#a&. = la ce bun s 4aci ni,te cercetri
&adarniceJ
7i m !ncredine& vrerii =elui .rept, Prea!naltuluiAH
7i chiar c $ia4ar nu se clinti din casa lui c6t inur cele trei &ile de
r#a&. 7i, !n cea de a patra, porunci s vin cadiul ,i !,i 4cu adiata !n
4aa luiC ,i, pl6n#6nd, !,i lu bun3rmas de la copiii si. Pe urm veni
trimisul cali4ului, care !i spuse c emirul drept3credincio,ilor era tot
pornit s3l omoare, dac arapul n3a 4ost #sit. 7i $ia4ar pl6nse iar,i, iar
copiii lui pl6nser laolalt cu el. Pe urm o lu pe cea mai mic dintre
copilele lui s3o srute pentru cea din urm oar, dat 4iind c pe ea o
iubea mai mult ca pe toi copiii siC ,i o str6nse la piept, ,i vrs potop
12+
O mie i una de nopi
de lacrimi, #6ndindu3se c era silit s3o lase !n prsire. 7i deodat, cum
o str6n#ea la piept, simi ceva rotund !n bu&unra,ul 4etiei, ,i o
!ntrebB
D =e ai !n bu&unarJ
Ea rspunseB
D :, tat, am un mrA *i l3a dat arapul nostru Rihan. 7i !l am de
patru &ile. .a n3am putut s3l capt dec6t dup ce i3am dat lui Rihan
doi dinari.
)a vorbele copilei despre arap ,i despre mr, $ia4ar 4u cuprins de
tulburarea unei bucurii mari, ,i stri#B
D :, %&bvitoruleA
Pe urm porunci s 4ie adus Rihan arapul. 7i Rihan veni, iar $ia4ar !l
!ntrebB
D .e unde e mrul staJ
El rspunseB
D :, stp6ne al meu, acum cinci &ile, umbl6nd prin cetate, am a(uns
pe o uli unde am v&ut ni,te copii &ben#uindu3se, iar printre ei era
unul care inea mrul acesta !n m6nC i l3am !n,4cat ,i i3am dat o
scatoalcC el atunci a !nceput s pl6n# ,i mi3a spusB 8Este mrul
mamei mele. 7i mama mea este bolnav. -vea po4t de un mr, ,i tatl
meu s3a dus s i3l aduc de la Bassra, cu alte dou mere, la pre de trei
dinari de aur. 7i eu am luat unul ca s m (oc cu el?. Pe urm s3a pornit
iar pe pl6ns. .ar eu, 4r a ine seama de sc6ncelile lui, am venit acas
cu mrul ,i l3am dat pe doi dinari stp6nei mele, me&ina taA
)a spusele lui, $ia4ar rmase uluit p6n peste 4ire, a4l6nd cum se
iscaser toate acele neca&uri ,i moartea tinerei 4emei din vina arapului
su Rihan. 1nc6t porunci s 4ie aruncat numaidec6t !n temni. Pe urm
se bucur c ast4el scpase el !nsu,i de la o moarte neabtut, ,i rosti
aceste dou stihuriB
(ac neca0urile tale se trag de la un ro) de,al tu
(e ce nu,l i0goneti din cas pe ro)u,acela ntruH
!u tii c ro)i sunt cu duiumul, dar su1letul, dac,l rpui,
Ppus va 1i pe totdeauna, c n,ai 8n locu,i ce s puiH
7i se r&#6ndi ,i !l lu pe arap ,i !l duse dinaintea cali4ului, cruia !i
povesti !nt6mplarea.
7i cali4ul 'arun -l3Ra,id 4u at6ta de minunat, !nc6t porunci ca
povestea aceasta s 4ie scris !n cronici, spre a slu(i de !nvtur
12E
O mie i una de nopi
oamenilor. 7i $ia4ar !i spuseB
D Lu te minuna prea tare de povestea aceasta, o, oc6rmuitorule al
drept3credincio,ilor, !ntruc6t ea3i departe de a se msura cu cea a
vi&irului Lureddin ,i a 4ratelui su 7amseddin.
7i cali4ul stri#B
D .a care3i povestea aceea care este mai de3a mirrilea dec6t cea
pe care am au&it3o acumJ
%ar $ia4ar spuseB
D :, emire al drept3credincio,ilor, nu i3o voi povesti dec6t cu
!nvoiala c ai s3l ieri pe arapul meu Rihan pentru 4apta lui
nechib&uitA
7i cali4ul rspunseB
D FieA 1i druiesc iertarea s6n#elui luiA
POVE/TEA -U VI5I4U0 NU4EDDIN3 -U ,4ATE0E /.U3 VI5I4U0
AM/EDDIN3 I -U &A//AN 6AD4EDDIN
-tunci $ia4ar -l3Barma"i spuseB
4l, o, c6rmuitorule al drept3credincio,ilor, c era !n ara *isrului
99
un sultan drept ,i 4ctor de bine. 9ultanul acela avea un vi&ir
!nelept ,i crturar, priceput la ,tiine ,i la scripturi, ,i vi&irul
acela era un btr6n tare !n v6rstC da avea doi copii ca dou luneB pe
cel mare !l chema 7amseddin
1MM
, iar pe cel mic !l chema Lureddin
1M1
C dar
Lureddin, cel mic, de bun seam c era mai 4rumos ,i mai bine 4cut
dec6t 7amseddin, care de altminteri era desv6r,itC dar Lureddin nu3,i
avea seamn !n lumea !ntrea#. Era at6ta de rpitor !nc6t 4rumuseea
lui era vestit pe toate melea#urile, ,i muli cltori veneau !n E#ipt,
din rile cele mai deprtate, numai pentru bucuria de a se minuna de
desv6r,irea lui ,i de trsturile chipului su.
-
/ru soart ca vi&irul, printele lor, s moar. %ar sultanul rmase tare
m6hnit. -,a c !i chem s vin la el pe cei doi 4rai ,i le spuse s se
apropie de el, ,i porunci s 4ie !nve,m6ntai cu ca4tane de 4al, ,i le
99
Qara Misrului , adic E#iptul >*isr, *esr sau *asr 4iind vechiul nume arab al E#iptului ,i
al ora,ului =airoG.
1MM
5amseddin 3 !n traducereB 89oarele credineiH.
1M1
!ureddin 3 !n traducereB 8)umina credineiH.
122
O mie i una de nopi
&iseB
D .in ceasul de3acum, avei s !ndeplinii pe l6n# mine slu(bele
printelui vostru.
Ei atunci se bucurar ,i srutar pm6ntul !ntre m6inile sultanului.
Pe urm or6nduir s tin o lun !ntrea# slu(bele de !nmorm6ntare ale
tatlui lorC ,i dup aceea, intrar !n dre#toria lor cea nou de vi&iriC ,i
4iecare dintre ei !ndeplinea pe r6nd, vreme de o sptm6n, slu(bele
vi&ieriei. %ar c6nd sultanul pleca !n vreo cltorie, nu lua cu sine dec6t
pe unul dintre cei doi 4rai.
:r, !ntr3o noapte ca toate nopile, se 4cu c sultanul trebuia s
plece a doua &i de dimineaC iar r6ndul la vi&ierie !n sptm6na aceea
cdea !n seama lui 7amseddin, 4ratele mai mareC ,i cei doi 4rai
ti4suiau ba de una, ba de alta, spre a3,i trece seara. 1n ,irul
plvr#elilor, cel mare !i spuse celui micB
D :, 4ratele meu, trebuie s3i spun c #6ndul meu este s chib&uim
a ne !nsuraC ,i !nsurtoarea noastr s se 4ac !n aceea,i noapte pentru
am6ndoi.
%ar Lureddin rspunseB
D F precum i3e voia, o, 4ratele meu, !ntruc6t eu sunt de o prere
cu tine !n toate.
:dat ce aceast !nt6ie !nele#ere 4u statornicit !ntre ei, 7amseddin
!i spuse lui LureddinB
D .up ce, cu mila lui -llah, avem s ne !mperechem cu dou
copile, ,i dup ce avem s ne culcm cu ele !n aceea,i noapte, ,i dup
ce ele au s nasc !n aceea,i &i ,i ; de3o vrea -llahA D -u s dea via,
soia mea unei 4etie, iar soia ta unui bietei, atunci va trebui s3i
!nsurm pe copii unul cu altul, ca pe ni,te veri ce vor 4iA
-tunci Lureddin rspunseB
D :, 4ratele meu, ,i3atunci ce socoi a cere de la 4iul meu ca &estre
spre a i3o da pe 4iica taJ
%ar 7amseddin spuseB
D /oi lua de la 4iul tu, ca pre pentru 4ata mea, trei mii de dinari de
aur, trei live&i ,i trei sate dintre cele mai bune din E#ipt. 7i chiar c
acestea vor 4i cam puin lucru ca desp#ubire pentru 4ata mea. %ar dac
4lcul, 4iul tu, nu va vroi s primeasc !nvoiala, nimica nu se va
!ncheia !ntre noi.
)a asemenea vorbe, Lureddin rspunseB
D Lu (udeci bineA =e este, la urma urmei, cu &estrea aceasta pe care
vrei s3o ceri de la 4iul meuJ :are tu uii c noi suntem doi 4rai ,i c
suntem chiar doi vi&iri !ntr3unul sin#urJ 1n locul unei cereri ca asta, s3ar
128
O mie i una de nopi
cdea s i3o dai 4iului meu pe 4iica ta ca pe un pe,che,, 4r a te #6ndi
s3i ceri niciun 4el de &estre. 7i3apoi tu nu ,tii c brbatul preuie,te
oric6nd mai mult dec6t muiereaJ :r, 4iul meu este un brbat, iar tu !mi
ceri o &estre pe care 4iica ta s3ar cdea ca ea s3o aducA Faci c
ne#ustorul acela care, nevr6nd s3,i v6nd mar4a, !ncepe, spre a3l
alun#a pe mu,teriu, cu a cere un pre !mptrit pe untul luiA
-tunci 7amseddin !i spuseB
D /d limpede c tu !i !nchipui cu adevrat c 4iul tu este mai de
soi dec6t 4ata mea. :r, 4aptul !mi dovede,te c e,ti lipsit cu totul de
(udecat ,i de bun3sim, ,i mai cu seam de !ndatorin. =, de vreme
ce pomene,ti de vi&ierie, au tu uii c numai mie !mi datore&i
hu&meturile tale cele !nalte ,i c, dac te3am luat prta, cu mine, am
4cut3o numai din mil 4a de tine ,i ca s poi s m a(ui !n treburile
meleJ .a 4ieA Poi s spui ce3i placeA =i eu, de vreme ce vorbe,ti a,a,
nu mai vreau s3o mrit pe 4iica mea cu 4iul tu, mcar de3ai c6ntri3o ,i
!n aurA
)a vorbele lui, Lureddin rmase tare !nciudat ,i #riB
D Pi da nici eu nu mai vreau s3l !nsor pe 4iul meu cu 4iica taA
7i 7amseddin rspunseB
D .aA -m isprvitA 7i3acuma, !ntruc6t m6ine trebuie s plec cu
sultanul, nu voi avea vreme s te 4ac s simi toat necuviina vorbelor
tale. .a pe urm ai s ve&i tuA =6nd m3oi !ntoarce, de3o vrea -llah, are
s se !nt6mple ce are s se !nt6mpleA
-tunci Lureddin plec tare posomor6t de toat istoria, ,i se duse s
doarm sin#ur, potopit de #6nduri ne#re.
- doua &i dimineaa, sultanul, !nsoit de vi&irul 7amseddin, porni !n
cltorie ,i se !ndrept !nspre Lil, pe care !l trecu !n luntre spre a
a(un#e la $he&irah
1M2
C ,i de acolo se duse la Piramide.
-st timp, Lureddin, dup ce !,i trecuse noaptea aceea !ntr3o
mohoral #rea, din pricina purtrii 4ratelui su, se scul de cu &ori, !,i
4cu splrile cele !ndtinate ,i rosti ru#ciunea dint6i a dimineiiC pe
urm se duse la dulapul su, de unde lu o desa# pe care o umplu cu
aur, #6ndind necontenit la vorbele 4loase ale 4ratelui su 4a de el ,i
la umilina !nduratC ,i !,i aduse aminte de stihurile acestea, pe care le
rostiB
1M2
N"e0ira" >mai corect Ni0e", !n arab >l Ni0a+ , ora, !n E#ipt, pe Lil. aproape de marile
Piramide ,i de ruinele vechiului *em4is, vestit pentru mulimea de mastaba >morminte
e#iptene !n 4orm de trunchi de piramidG ,i de necropole din epoca dinastiilor %/ ,i /C a&i
suburbie capitalei E#iptului.
129
O mie i una de nopi
(u,te, prietene drag7 9rsete meleagul printesc, i toate las7
Gi vei gsi i,n alte pri prieteni, 8n locul celor care,i lai acas.
(u,te7 -ugi dintre 0iduri7 5i ridic,i un cort 8n cmpurile nes1rite7
(eparte,acolo vei gsi aleanul i )ucuria vieii linitite.
Gn mndrele saraiuri daurite nu,i nici credin, nici prietenie.
Ascult,mA 1ugi dintre,ai ti departe, a1und,te,n adnc strinie7
C m,am uitat la apa stttoare cum se )"lete colcind spurcata,
S,ar lecui de neagra,mpuiciune de,ar curge iar. Altminteri :
niciodat7
C m,am uitat apoi la luna plin, i oc"iul ei rotund l,am cunoscut.
Ci de m,a 1i rotit ca ea prin ceruri, cte pmnturi, a", n,a 1i v0ut7
(a leulH A mai 1i vnat vreun leu, de nu i,a 1i clcat nicicnd
pdureaH
Sgeata, apoiH Ar mai sgeta, de n,ar pleca din arcul ei aiureaH
(a aurul cel 1alnicH (a argintulH Ar 1i doar nite pietre 1r rost,
(e n,ar 1i scoase,a1ar din 0cmntul 8n care stau din veci la
adpost7
Gnsi luta dulce gritoare ar 1i o )iat ciotur tcut,
(e n,ar 1i rete0at,o din pdure, s,o metereasc, mna priceput.
Aa c du,te7 5i vei strluci7 (e vei rmne,aici 8nlnuit,
S tiiA nu vei a&unge niciodat la piscul ctre care ai pornit7
.up ce isprvi de spus stihurile, porunci unuia !l !ntre robii lui cei
tineri s3i pun ,aua pe o cat6rc de culoarea stur&ului, mare ,i cu
mersul sprinten. %ar robul !i #ti cea mai 4rumoas dintre cat6rce, o
!n,u cu o ,a !mpodobit cu atla& ,i cu aur, cu ni,te scri indiene,ti, cu
un cioltar de cati4ea de la %spahan, ,i o dichisi at6ta, !nc6t cat6rca pru
!ntocmai ca o mireas !mbrcat !n haine noi ,i sclipind toat. Pe urm
Lureddin mai porunci s se pun peste toate astea un chilim mare de
mtase, precum ,i un chilim micu de ru#ciuneC ,i, c6nd totul 4u #ata,
puse desa#a plin cu aur ,i cu nestemate !ntre chilimul cel mare ,i
chilimul cel mic. =6nd isprvi, !i spuse biatului ,i tuturor celorlali robiB
D Eu de3aici m duc s dau o rait a4ar din cetate, !nspre
Paliubia
1M5
, unde socot s poposesc trei nopi, !ntruc6t simt c am o
str6n#ere de inim ,i vreau s m duc s mi3o u,ure& pe acolo,
rsu4l6nd adierile c6mpului. 7i nu vreau s vin nimeni cu mineA
Pe urm, dup ce !,i mai lu ni,te merinde pentru drum, !nclec pe
cat6rc ,i plec #rabnic. :dat ie,it din =airo, merse at6ta de !nd6r(it,
1M5
Kaliu)ia >mai corectB Ali,Kaliu)G 3 ora, la &ece "ilometri spre nord de =airo.
18M
O mie i una de nopi
!nc6t la pr6n& a(unse !n Belbeis
1M@
, unde poposiC desclec de pe
cat6rc, spre a se odihni ,i spre a o lsa ,i pe ea s se odihneasc,
m6nc oleac, apoi cumpr din Belbeis toate cele de care s3ar 4i putut
s aib trebuin, 4ie pentru sine, 4ie pentru tainurile cat6rcei, ,i
purcese iar,i la drum. Peste dou &ile, chiar la amia&, mulumit
cat6rcei lui de soi, a(unse !n s46nta cetate a %erusalimului. -colo se dete
(os de pe cat6rc, se odihni, o ls ,i pe cat6rc s se odihneasc,
scoase c6te ceva de3ale #urii din sacul cu merinde ,i m6ncC iar c6nd
isprvi, !,i puse sacul sub cap, pe pm6nt, dup ce a,ternuse pe (os
chilimul cel mare de mtase, ,i adormi, tot #6ndindu3se cu m6nie la
purtarea 4ratelui su 4a de sine.
- doua &i, de cu &ori, sri iar,i !n ,a, ,i nu conteni de data aceasta
s mear# !n #oan spornic p6n ce a(unse !n cetatea -lepului
1M+
.
-colo trase la unul dintre hanurile din cetate ,i petrecu trei &ile !n lini,te
deplin, s se odihneasc ,i s lase ,i cat6rca s se odihneascC pe
urm, dup ce se stur de aerul cel bun de la -lep, chib&ui s plece
mai departe. .rept aceea, !nclec iar,i pe cat6rc, dup ce
cumprase ni,te &aharicale #ustoase cum se 4ac la -lep, !ndopate cu
4istic ,i cu mi#dale ,i oplo,ite sub o coa( de &ahr, tot lucruri pe care el
le preuia mai presus de orice, de c6nd era mic.
7i !,i ls cat6rca s mear# !n voia ei, !ntruc6t nici nu mai ,tia unde
se #se,te, odat ie,it din -lep. 7i merse a,a, &i ,i noapte, cu at6ta
spor, p6n ce !ntr3o sear, dup as4initul soarelui, a(unse !n cetatea
Bassrei, da el habar n3avea c cetatea aceea era Bassra. 1ntruc6t nu
a4l numele cetii dec6t dup ce opri la un han ,i !ntreb acolo.
.esclec de pe cat6rc, o despovr de chilimuri ,i de merinde ,i de
desa# ,i i3o ls !n seama str(erului de la han, s3o plimbe oleac,
pentru c nu cumva s se s6n#ere&e dac s3ar odihni prea dintr3odat.
%ar c6t despre Lureddin !nsu,i, apoi el !,i a,ternu chilimul ,i ,e&u s se
odihneasc.
9tr(erul de la han lu, a,adar, cat6rca de 4r6u ,i !ncepu s3o !ndemne
s umble. :r, se !nt6mpl c, taman la ceasul acela, vi&irul din Bassra
sta la 4ereastra saraiului su ,i se uita pe uli. -,a c &ri cat6rca
aceea 4rumoas ,i v&u ,i 4alnica ei !n4ot&are de mare pre, ,i #6ndi c
numaidec6t trebuie s 4ie a vreunui vi&ir dintre vi&irii de pe alte
melea#uri, ori chiar a vreunui sultan dintre sultani. -,a c, tot privind3o,
4u cuprins de o minunare mareC pe urm porunci unuia dintre robii si
cei tineri s i3l aduc de !ndat pe str(erul de la poarta hanului, cel
1M@
Belbeis UBilbisG D loc de popas pe drumul de la =airo spre 9iria
1M+
Cetatea Alepului >!n arab $ale)+ D ora, !n nordul 9iriei.
181
O mie i una de nopi
care preumbla cat6rca. 7i copilul ddu 4u#a dup str(er ,i !l aduse
dinaintea vi&irului. -tunci str(erul veni ,i srut pm6ntul dintre
m6inile vi&irului, care era un mo,nea# tare btr6n ,i tare 4alnic. 7i
vi&irul !i &ise str(eruluiB
D =ine este stp6nul cat6rcei ,i care3i este cinulJ
9tr(erul rspunseB
D :, doamne al meu, stp6nul cat6rcei este un om t6nr de tot ,i
tare 4rumos, !ntr3adevr, plin de vino3ncoace, !mbrcat strlucit ca un
4iu de cine ,tie ce mare ne#ustorC ,i toat !n4i,area lui te 4ace s3l
preacinste,ti ,i s te minune&i de el.
)a vorbele portarului, vi&irul se ridic !n picioare ,i !nclec pe cal ,i
se duse cu toat #rab la han ,i intr !n curte. )a vederea vi&irului,
Lureddin se ridic !n picioare ,i se repe&i !n !nt6mpinarea lui, ,i !l a(ut
s coboare de pe cal. -tunci vi&irul 4cu temeneaua !ndtinat, iar
Lureddin !i rspunse la temenea ,i !l primi cu mult prietenieC iar vi&irul
,e&u (os l6n# el ,i !l !ntrebB
D =opilul meu, de unde vii ,i ce caui la BassraJ
%ar Lureddin !i spuseB
D .oamne al meu, vin de la =airo, care este cetatea mea ,i unde m3
am nscut. Tatl meu era vi&irul sultanului de la E#iptC dar a murit, spre
a se duce !ntru mila lui -llahA
Pe urm Lureddin !i istorisi vi&irului toat ptrania, de la !nceput
p6n la s46r,it. 7i adu#B
D .a am luat stra,nica hotr6re s nu m mai !ntorc !n E#ipt, p6n
ce nu am s cltoresc mai !nt6i peste tot ,i p6n ce nu am s umblu
prin toate cetile ,i prin toate olaturileA
)a vorbele lui Lureddin, vi&irul spuseB
D =opilul meu, nu te lua dup asemenea #6nduri p#ubavnice, de
drumeie 4r contenire, !ntruc6t te vor duce la pieire. 7tii c drumeitul
prin ri strine aduce prbu,irea ,i s46r,itul s46r,iturilorA -scult3mi
s4aturile, copilul meu, !ntruc6t mult mi3e team pentru tine de
nprasnele vieii ,i ale soroacelorA
Pe urm vi&irul le porunci robilor s de,eue&e cat6rca ,i s str6n#
chilimurile ,i mtsurileC ,i !l lu pe Lureddin cu sine acas la el, ,i !l
po4ti !ntr3un iatac, unde !l lsa s se odihneasc, dup ce !i aduse toate
c6te puteau s i 4ie de trebuin.
Lureddin ,e&u ast4el o vreme la vi&irC iar vi&irul !l vedea !n toate
&ilele ,i !l cople,ea cu hu&ururi ,i cu hat6ruri. 7i, p6n !ntr3un s46r,it,
a(unse de3l !ndr#i p6n peste poate pe Lureddin, ,i !ntr3at6ta !nc6t
!ntr3o &i !i spuseB
182
O mie i una de nopi
D =opilul meu, am !mbtr6nit de tot ,i nu am niciun urma, de parte
brbteasc. 7i -llah m3a miluit cu o 4at, care chiar c te a(un#e la
4rumusee ,i !n desv6r,iriC ,i, p6n ast&i, nu m3am !nduplecat 4a de
niciunul dintre cei care mi3au cerut3o !n cstorie. .a acuma, dac te3
am !ndr#it din inim cu o dra#oste at6ta de mare, iact c vin s te
!ntreb, de nu vrei s te !nvoie,ti a o primi pe 4iica mea, ca pe o roab !n
slu(ba taA 1ntruc6t tare (induiesc s 4ii soul 4etei mele. .ac binevoie,ti
a primi, m duc numaidec6t la sultan ,i !i spun c e,ti nepotul meu,
sosit de cur6nd de la E#ipt, ,i c ai venit la Bassra anume spre a mi3o
cere pe 4ata mea !n cstorie. %ar sultanul, pentru mine, are s te ia ca
vi&ir !n locul meu. 1ntruc6t am !mbtr6nit de tot ,i am a(uns s caut
tihn. 7i are s3mi 4ie un des4t mare s3mi !mpline,ti casa, ,i s nu o
mai prse,ti.
)a !mbierea aceea a vi&irului, Lureddin tcu ,i ls ochii !n (osC pe
urm #riB
D -scult ,i m supunA
-poi vi&irul 4u bucuros p6n peste msur ,i numaidec6t le porunci
robilor s pre#teasc ospul, s !mpodobeasc ,i s lumine&e sala de
primire, cea mai mare, aceea pstrat anume pentru cei mai mari
dintre emiri.
Pe urm !i str6nse pe toi prietenii si ,i !i po4ti pe toi mai3marii din
!mprie ,i pe toi ne#utorii de seam din BassraC ,i toi venir s se
!n4i,e&e !ntre m6inile sale. -tunci vi&irul, spre a le arta pricina pentru
care !l alesese pe Lureddin, d6ndu3i !nt6ietate 4a de toi ceilali, le
spuseB
D -m avut un 4rate care a 4ost vi&ir la curtea de la E#ipt, ,i -llah l3a
binecuv6ntat cu doi 4eciori, a,a precum pe mine, ,tii ,i voi, m3a
binecuv6ntat cu o 4at. :r, 4ratele meu, !nainte de a muri, m3a
!ndemnat struitor s3o mrit pe 4ata mea cu unul dintre bieii lui, iar eu
i3am 4#duit. :r, iact3l dinainte3v chiar pe t6nrul, care este unul
dintre cei doi 4ii ai 4ratelui meu, vi&irul. 7i a venit aici cu acest scop. %ar
eu tare doresc s scriu senetul lui de cstorie cu 4ata mea, iar el s
vin ,i s pltuiasc !mpreun cu ea !n casa mea.
-tunci toi rspunserB
D .a, de bun seamA =eea ce 4aci tu inem pe capetele noastreA
7i atunci toi musa4irii se !n4ruptar din ospul cel stra,nic, bur tot
soiul de vinuri ,i m6ncar o #rmad de &umaricale ,i de &aharicaleC pe
urm, dup ce slile 4ur stropite cu ap de tranda4iri, !,i luar bun
rmas de la vi&ir ,i de la Lureddin.
-poi vi&irul le porunci robilor copii s3l duc pe Lureddin la hammam
185
O mie i una de nopi
,i s3l a(ute s 4ac o scald minunat. 7i vi&irul !i drui un ca4tan, chiar
dintre ca4tanele sale cele mai 4rumoaseC pe urm !i trimise ,ter#arele,
li#henele de aram pentru scldtoare, cuiele de miro denii ,i toate
celelalte lucruri trebuitoare. %ar Lureddin se !mbie ,i ie,i de la
hammam, dup ce se !mbrc !n ca4tanul cel nouC ,i ie,i 4rumos ca luna
plin !n cea mai 4rumoas dintre nopi. Pe urm Lureddin !nclec pe
cat6rca lui de culoarea stur&ului ,i se duse la saraiul vi&irului,
strbt6nd uliele, pe unde tot norodul se minun de el ,i scotea
stri#te uluite de 4rumuseea lui ,i de miestria lui -llah. 9e dete (os de
pe cat6rc, intr la vi&ir ,i !i srut m6na. -tunci vi&irulO
7i, !n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se
luminea& de &iu ,i, cuminte cum era, nu vroi s se prile(uiasc mai
mult !n noaptea aceea.
(ar cnd 1u cea de a dou0ecea noapte,
7ehere&ada urmB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c vi&irul se ridic ,i !l !nt6mpin
cu mare bucurie pe 4rumosul Lureddin, ,i !i spuseB
D 'ai, 4iul meu, d 4u#a ,i intr la soia ta, ,i 4ii 4ericitA %ar m6ine am
s mer# cu tine la sultan. -cuma nu mai am s3i cer lui -llah pentru
tine dec6t toate hat6rurile ,i toate milele sale.
-tunci Lureddin srut !nc o dat m6na vi&irului, socrul su, ,i intr
!n iatacul copilei. 7i se petrecu ceea ce se petrecuA
7i3a,a cu LureddinA
=6t despre 4ratele su, 7amseddin, la =airoO iactA .up ce se
s46r,i cltoria, pe care o 4cuse !mpreun cu sultanul E#iptului,
trec6nd pe la Piramide ,i de acolo prin alte locuri, se !ntoarse acas. 7i
4u cuprins de #ri(i c nu3l #si pe 4ratele su Lureddin. =eru ,tiri despre
el de la slu#ile lui, care !i rspunserB
D .up ce ai plecat cu sultanul, !n chiar &iua aceea, stp6nul nostru
Lureddin a !nclecat pe cat6rca lui !n4ot&at cu mare 4al ca pentru
&ilele de srbtoare, ,i ne3a spusB 8* duc prin prile Paliubiei, ,i am
s lipsesc o &i sau dou, !ntruc6t !mi simt pieptul apsat ,i am trebuin
de oleac de aer. .a niciunul dintre voi s nu vin dup mineA? 7i, din
&iua aceea ,i p6n ast&i, nu mai avem nicio ,tire despre el.
-tunci 7amseddin rmase tare amr6t de lipsa 4ratelui su, iar
amarul lui se 4cu din &i !n &i tot mai cr6ncen, ,i p6n la urm se simi
cuprins de m6hnirea cea mai ad6nc. 7i #6ndiB 8.e bun seam c alt
pricin a plecrii lui nu e dec6t vorbele pe care i le3am spus !n a(unul
18@
O mie i una de nopi
plecrii mele cu sultanul. 7i asta3i pesemne ceea ce l3a !mpins s 4u#
de mine. 1nc6t sunt dator s3mi !ndrept #re,elile 4a de 4ratele meu cel
bun ,i s trimit !n cutarea lui.?
7i 7amseddin urc !ndat la sultan ,i !i de&vlui toat tr,enia. %ar
sultanul puse s se scrie scrisori pecetluite cu pecetea lui ,i le trimise
cu olcari clri !n toate prile, la toi ispravnicii lui din toate olaturile,
spun6ndu3le, !n scrisorile acelea, c Lureddin pierise ,i c s3l caute
pretutindeni.
7i, dup o vreme, toi olcarii se !ntoarser 4ar de i&b6nd, !ntruc6t
niciunul dintre ei nu se dusese la Bassra, unde se a4la Lureddin. -tunci
7amseddin se (elui p6n peste mar#inile (eluirilor ,i !,i &iseB 8Toate
astea3s din vina meaA 7i nu s3au !nt6mplat dec6t din pricina puintii
mele de minte ,i de iscusinA?
.a cum tot lucrul are un s46r,it, 7amseddin se alin p6n la urm ,i,
peste o vreme, se lo#odi cu 4aa unuia dintre ne#ustorii cei mari din
=airo ,i !ntocmi senetul de cstorie cu copila aceea, ,i se !nsur cu ea.
7i se petrecu ceea ce se petrecuA
:r, se nimeri potriveala c noaptea intrrii lui 7amseddin !n odaia de
nunt 4u chiar tocmai noaptea intrrii ,i a lui Lureddin, la Bassra, !n
odaia soiei sale, 4iica vi&irului. 7i -llah 4u acela carele !n#dui
potriveala cstoriei celor doi 4rai !n aceea,i noapte, anume spre3a
r&vedi c el este stp6nul ursitei 4pturilor saleA
Ba !nc toate se petrecur !ntocmai precum le ticluiser cei doi 4rai
!nainte de #6lceava lor, anume ca cele dou soii rmaser !nsrcinate
!n aceea,i noapte ,i nscur !n aceea,i &i, la acela,i ceasB soia lui
7amseddin, vi&irul E#iptului, nscu o 4eti, care nu3,i avea perechea de
4rumusee !n tot E#iptulC iar soia lui Lureddin, la Bassra, aduse pe lume
un bieel, care nu3,i avea pereche ca 4rumusee !n lumea !ntrea# de
pe vremile luiA =um &ice poetulB
>,un giuvaier sadea copilul7 5i gingai 5i nepri"nit7
S,l sor)i 8i vine. Eii pocalul, privind 1ptura lui, vr&it.
S,l sor)i ai vrea, s,i stmperi setea la rcoroii lui o)ra&i7
(in oc"ii,i limpe0i c i0vorul ai )ea lumina ptima,
Eitnd i gustul i mireasma i,ntreaga vra& purpurie
A vinurilor ludate i dttoare de )eie.
5i dac 8nsi -rumuseea ar vrea cu el s se msoare,
S,ar 8nclina i -rumuseea cuprins de 8n1iorare.
(e,ai 8ntre)a,oA B-rumusee, ai mai v0ut ceva la 1el,
18+
O mie i una de nopi
Ai mai v0ut vreo 1rumusee s se asemuie cu elHC
>a ar rspunde tul)uratA BCu elH A", c"iar c niciodat7%
Fiul lui Lureddin, datorit 4rumuseii lui, 4u numit 'assan
Badreddin
1ME
.
La,terea lui 4u prile( de mari petreceri ob,te,ti. %ar !n cea de a
,aptea &i de dup na,terea lui se or6nduit ni,te ospee ,i ni,te
&aia4eturi chiar c vrednice de ni,te 4ii de crai.
:dat ospeele !ncheiate, vi&irul de la Bassra !l lu pe Lureddin ,i se
duse cu el la sultan. -colo Lureddin srut pm6ntul !ntre m6inile
sultanului ,i, cum era druit cu o mare iscusin la limb, cu o inim
cute&toare ,i istea la 4rumuseile me,te,u#ului slovelor, !i rosti
sultanului stihurile acestea ale poetuluiB
>l este 8nsi drnicia, naintea cruia se,nc"in
oi cei ce tiu cu drnicie s umple viaa de luminF
5i inimile tuturora tiu strlucirea lui deplin.
Cnt 1aptele,i 1r de seamn, cci nu,s doar 1apte minunate,
Ci,s c"iar minuni de 1rumusee, de giuvaieruri i de roade,
9e care s le strngi 8n sal)e i s le pori la gt podoa)e.
.ar de srut cu plecciune i vr1ul degetelor sale,
>u nu o 1ac din lingueal, ci pentru c aa,i cu cale
Cnd tiu c degetele,acestea,s i0vor de drnicii, nvale.
9ultanul, rpit de stihurile au&ite, se art tare mrinimos la daruri
4a de Lureddin ,i 4a de vi&ir, socrul su, 4ar a avea habar de
cstoria lui Lureddin ,i nici mcar c ar tri vreun Lureddin pe lumeC
!nc6t !l !ntreb pe vi&ir, dup ce !l 4iritisise pe Lureddin pentru stihurile
lui 4rumoaseB
D . cine este t6nrul acesta iste la vorb ,i 4rumosJ
-tunci vi&irul !i istorisi sultanului povestea, de la !nceput p6n la
s46r,it, ,i !i spuseB
D T6nrul este nepotul meuA
%ar sultanul !i spuseB
D =um se 4ace c !nc nu am au&it vorbindu3se despre elJ
/i&irul spuseB
D :, doamne ,i stp6ne al meu, se cade s3i mrturisesc c am
1ME
$assan ; !n traducereB 8FrumosulHC Dadreddin 3 8)una plin a credineiH
18E
O mie i una de nopi
avut un 4rate, vi&ir la curtea E#iptului. )a moartea sa, a lsat doi 4ii,
dintre care cel mai mare a a(uns vi&ir !n locul 4ratelui meu, pe c6nd cel
de al doilea, iact3l, a venit s m vad, !ntruc6t am 4#duit ,i m3am
(uruit printelui su c am s3o dau de soie pe 4ata mea unuia dintre
nepoii mei. 1nc6t, de cum a sosit, l3am ,i !nsurat cu 4ata meaA E t6nr,
precum ve&i, iar eu sunt btr6n, ,i mai sunt ,i cam surd ,i nesprinten la
trebile domniei. -,a c vin la domnul meu sultanul s3i cer a binevoi s3
l primeasc pe nepotul meu, care !mi este ,i #inere totodat, ca urma,
al meu la vi&irieA 7i pot s te !ncredine& c este cu adevrat vrednic de
a3i 4i vi&ir, !ntruc6t este bun de s4at, spornic la #6nduri strlucite ,i tare
priceput la me,te,u#ul oc6rmuirii trebilorA
-tunci sultanul se uit !nc o dat mai bine la t6nrul Lureddin ,i 4u
mulumit de cercetarea aceea, ,i primi s4atul btr6nului vi&ir ,i, 4ar a
mai &bovi, !l c4tni pe Lureddin ca mare vi&ir !n locul socrului su, ,i !l
drui cu un ca4tan de cinstire 4alnic, cel mai 4rumos pe care putu s3l
#seasc, ,i o cat6rc din chiar #ra(durile domne,ti, ,i !i hotr! str(ile ,i
cmra,ii.
Lureddin srut atunci m6na sultanului ,i ie,i !mpreun cu socrul
su, ,i am6ndoi se !ntoarser la casa lor, bucuro,i p6n peste msur,
,i se duser s3l srute pe nou3nscutul 'assan Badreddin, ,i spuserB
D /enirea pe lume a acestui copil ne3a adus norocA
- doua &i, Lureddin se duse la sarai, spre a3,i !ndeplini slu(bele cele
noi ,i, a(un#6nd acolo, srut pm6ntul dintre m6inile sultanului ,i rosti
aceste dou stro4eB
-iece 0i,i o 1ericire nou
5i,o nou,m)elugarepentru tineF
O ciud neagr macin mereu
Oavistnicii,n privirile "aine.
ot al)e 1ie,i 0ilele de,a rndul,
9realuminate doamne,al meu, i )une7
5i negre 1ie 0ilele lor toate,
9i0mailor cu inimi de cr)une7
-tunci sultanul !i !n#dui s ,ad pe divanul vi&iriei, iar Lureddin
,e&u pe divanul vi&iriei. 7i !ncepu a3,i !ndeplini slu(ba ,i a diri#ui
treburile r6nduite, ,i a !mpri dreptatea, !ntocmai ca ,i cum ar 4i 4ost
vi&ir de ani !ndelun#ai, ,i se descurc at6ta de bine, ,i toate sub ochii
sultanului, !nc6t sultanul rmase minunat de de,teptciunea, de
priceperea la or6nde ,i de 4elul desv6r,it !n care !mprea dreptateaC
182
O mie i una de nopi
,i !l !ndr#i !nc ,i mai mult, ,i ,i3l 4cu prieten de inim.
%ar Lureddin !,i !ndeplinea de minune mai departe slu(bele sale cele
!nalte, da astea nu3l 4ceau s dea uitrii #ri(a cre,terii 4iului su 'assan
Badreddin, !n po4ida tuturor trebilor !mprte,ti. 7i, din &i !n &i,
Lureddin se 4cea tot mai atotputernic ,i intra tot mai mult !n hat6rurile
sultanului, care porunci s i se sporeasc numrul cmra,ilor, al
slu(itorilor, al str(erilor ,i al slu#ilor. 7i Lureddin a(unse at6ta de bo#at,
!nc6t !,i putu !n#dui s 4ac ne#ustorie pe picior mare, precum ,i a3,i
nimi pe seama lui ni,te corbii de ne#o, care plecau !n lumea
!ntrea#, a &idi case de dat cu chirie, a cldi mori ,i roi de ridicat apa,
a sdi #rdini strlucite ,i live&i. 7i toate astea p6n ce 4iul su 'assan
Badreddin a(unse la v6rsta de patru ani.
)a sorocul acela, vi&irul cel btr6n, socrul lui Lureddin, muriC iar
Lureddin !i 4cu o !nmorm6ntare 4alnicC iar el ,i toi mai3marii din
!mprie merser !n alaiul mortului.
7i, de3atunci, Lureddin se drui pe de3a !ntre#ul cre,terii 4iului su. %l
!ncredin crturarului cel mai priceput at6t la pravilele s4inte c6t ,i la
cele lume,ti. 1nvatul acela btr6n ,i 4alnic venea !n 4iecare &i s3i dea
lecii de citire t6nrului 'assan BadreddinC ,i, !ncet3!ncet, ,i pas cu pas,
!l !ndrum s ptrund al,Coranul, pe care t6nrul 'assan a(unse p6n
la urm s3l ,tie c pe ap !n !ntre#imeC dup aceea, !nvatul cel
btr6n, vreme de ani ,i ani, urm a3i de&vlui !nvcelului su toate
!nvturile de 4olos. %ar 'assan nu conteni a spori !n 4rumusee, !n
#in#,ie ,i !n desv6r,ire, precum spune poetulB
A", ce )iat7 Se,asemuie cu luna,
Cci precum luna, parc dinadins,
Sporete,n 1rumuseea lui 8ntruna
5i strlucete ca i ea aprins.
5i,atta strlucire 8l 8m)rac,
Gnct pn i soarele apoi
.a drept cununi la ra0a lui srac
Du&orii din o)ra&ii,i amndoi.
>l este deci sultanul 1rumuseii
5i al desvririi pe pmnt7
Cci n,are seamn 8n cuprinsul vieii,
Cum nici 8n vis nu are, nici 8n gnd.
188
O mie i una de nopi
5i poate 1rumuseile cu toate,
Care se mai 8ntmpl,a 1i la 1el,
Cte,s 8n1lori i,n pa&iti semnate,
Au 1ost 8mprumutate de la el.
7i !n toat vremea aceasta, t6nrul 'assan Badreddin nu prsi nicio
clipit saraiul tatlui su Lureddin, !ntruc6t btr6nul !nvat cerea o
mare s6r#uin la leciile sale. .a c6nd 'assan a(unse la cei
cincispre&ece ani ai lui, ,i cum nu mai avea nimic de !nvat de la
btr6nul crturar, tatl su Lureddin !l lu ,i !i drui un ca4tan, cel mai
4los pe care3l #si printre ca4tanele sale, !l puse s !ncalece pe un
cat6r, cel mai 4rumos dintre cat6rii si ,i cel mai v6n(os, ,i porni cu el
spre saraiul sultanului, strbt6nd cu mare v6lv uliele Bassrei. 1nc6t
toi t6r#oveii, la vederea t6nrului 'assan Badreddin, scoteau stri#te
uluite de 4rumuseea, de #in#,ia boiului, de nurii ,i de 4elul lui vr(itor
de a 4iC ,i nu se puteau opri s nu o4te&eB 8Ka -llahA =e 4rumos el =e
lunA Fereasc3l -llah de deochiA? 7i tot a,a, p6n ce Badreddin ,i tatl
su a(unser la sariC ,i3abia atunci pricepur oamenii t6lcul stihurilor
poetuluiB
En cititor de stele privea 8n noapte cerul.
(eodat, dinaintea oc"ilor lui mirai,
Kr&it 1lcu rsare strluminndu,i lerul
5i mldiindu,i mersul cu paii amnai.
Gi spune cititorul de steleA B(oar Oo"al
9utea s,i druiasc acestui tnr soare
Cununa,ntunecat a pletelor 8n val,
Ca o comet neagr prin "uri rotitoare7
Mirri/", doar, 8n o)ra&ii,i cu purpuri smluite
9utea s,atearn ast1el po&ar de 1oc i lapte7
.ar ra0ele din oc"ii,s sgei ce le trimite
Sgettorul 8nsui, din stelele lui apte7
(ar mai presus de toate c"iar $utared i,aduse
Cununa iscusinei 8n 1run0ele de laur,
9e cnd, de )un seam, A)3lsu"a 8i puse
Gn gingaa,i 1ptur comorile de aur7C
189
O mie i una de nopi
!u tie 0odierul nimic s mai priceap,
5i st rpit de vra& i sgetat de &ind,
Cu minile 1urate de visuri c de,o ap.
Atunci 1rumosul soare i se,nc"in 0m)ind.
=6t despre sultan, c6nd !l v&u pe t6nrul 'assan Badreddin ,i
4rumuseea lui, rmase at6ta de uluit, !nc6t !,i pierdu rsu4larea ,i uit
de ea o bun bucat de vreme. 7i !l po4ti s se apropie ,i !l !ndr#i
#ro&avC ,i !l lu sub ocrotirea lui, !l potopi cu hat6ruri, ,i3i spuse
printelui su LureddinB
D /i&irule, trebuie numaidec6t s mi3l trimii aici !n 4iecare &i,
!ntruc6t simt c nu a, mai putea s m lipsesc de elA
%ar vi&irul Lureddin 4u nevoit s rspundB
D -scult ,i m supunA
-st timp, pe c6nd 'assan Badreddin a(un#ea prieten ,i cirac al
sultanului, Lureddin, printele su, c&u #reu bolnav ,i, simind c nu
va &bovi s 4ie chemat la -llah, trimise dup 4iul su 'assan ,i !i ddu
!ndemnurile cele mai de pe urm ,i !i spuseB
D -4l, o, copilul meu, c lumea aceasta este un lca, pieritor, i
lumea viitoare este ve,nicA 1nc6t, !nainte de a muri, vreau s3i dau
c6teva s4aturiC ascult3le bine, a,adar, ,i deschide3le inima taA
7i Lureddin !ncepu s3i dea cele mai bune povee despre cum s se
poarte !n lumea semenilor si ,i cum s se clu&easc !n via.
.up care Lureddin !,i aduse aminte de 4ratele su 7amseddin,
vi&irul E#iptului, de ara sa, de prinii si, ,i de toi prietenii de la
=airoC ,i, la acele amintiri, nu se putu opri s nu pl6n# c nu putuse
s3i mai vad. .ar repede cu#et c mai avea ni,te povee de dat 4iu
lui su 'assan, ,i !i spuseB
D =opilul meu, ine minte bine vorbele pe care am s i le spun,
!ntruc6t sunt vorbe !nsemnate. -4l, dar, c am la =airo un 4rate, pe
nume 7amseddinC este unchiul tu ,i este vi&ir la E#ipt. Pe vremuri, ne3
am desprit cam suprai, iar eu m a4lu aici la Bassra 4ar de ,tirea
lui. -,a c am s te pun s scrii dorinele mele cele de pe urm !n
privina aceastaC ia, dar, o h6rtie ,i un calam ,i scrie cele ce3i voi
spune.
-tunci 'assan Badreddin lu o 4oaie de h6rtie, trase clmrile de la
br6u, scoase din teac apoi calamul cel mai bun ,i care era cel mai bine
rete&at, muie calamul !n c6lii din clmar !mbibai cu cernealC pe
urm ,e&u (os, !ndoi 4oaia de h6rtie sub m6na st6n# ,i, in6nd calamul
cu m6na dreapt, !i spuse printelui su LureddinB
19M
O mie i una de nopi
D :, printele meu, a,tept vorbele taleA
%ar Lureddin !ncepu s3i spunB
D 1n numele lui -llah !ndurtorul, *ilostivulO
7i !i !n,irui apoi mai departe 4iului su toat povestea lui, de la
!nceput p6n la s46r,it, ,i3l puse s !nsemne&e pe h6rtie ,i &iua sosirii lui
la Bassra, ,i cstoria lui cu 4aa btr6nului vi&irC !i spuse stepena lui
!ntrea#, strmo,ii drepi ,i strmo,ii din !ncuscriri, cu numele lor, cu
numele tatlui ,i al bunicului lor, cu ob6r,ia lui, cu treapt de ev#henie
pe care o dob6ndise sin#ur, ,i, !ntr3un s46r,it, cu toat spia lui dinspre
tat ,i dinspre mam.
Pe urm !i spuseB
D 9 pstre&i cu #ri( 4oaia aceasta de h6rtie. 7i dac, din voia
soartei, i s3o !nt6mpla vreo nenorocire !n via, !ntoarce3te !n ara de
ba,tin a tatlui tu, acolo unde m3am nscut eu, Lureddin, printele
tu, la =airo, cetatea cea !n4loritC acolo s !ntrebi unde ,ade mo,ul tu
vi&irul, care sl,luie,te !n casa noastrC ,i du3i salamale"ul din partea
mea, ,i spune3i c am murit m6hnit c mor printre strini, departe de
el, ,i c, !nainte de a muri, nu am avut alt dorin dec6t aceea de a3l
vedeaA
%act, 'assane, 4iul meu, s4aturile pe care am vrut s i le dau. -,a
c te (uruiesc s nu le uiiA
-tunci 'assan Badreddin !mpturi cu #ri( h6rtia, dup ce o
presrase cu nisip ,i o uscase ,i o pecetluise cu pecetea printelui su
vi&irulC pe urm o puse !n cptu,eala turbanului, !ntre cearcea4 ,i 4es, ,i
o cusu acoloC da ca s3o 4ereasc de (ilveal avu #ri(, !nainte de3a o
coase, s3o !n4,ure bine !ntr3o bucat de p6n& ceruit.
=6nd isprvi, nu se mai #6ndi dec6t s pl6n#, srut6nd m6na
tatlui su Lureddin, ,i mohor6ndu3se la #6ndul c avea s rm6n
sin#ur, !nc t6nr de tot, ,i s 4ie lipsit de vederea tatlui su. %ar
Lureddin nu conteni a3i !n,ira poveele sale 4iului su 'assan
Badreddin, p6n ce !,i ddu su4letul.
-tunci 'assan Badreddin 4u cuprins de o (ale mare, ,i tot a,a ,i
sultanul, ca ,i toi emirii, ,i cei mari, ,i cei mici. Pe urm !l !n#ropar pe
Lureddin pe potriva cinului su.
=6t despre 'assan Badreddin, apoi el r6ndui s in dou luni
pomenirile mortuluiC ,i, !n toat vremea aceea, nu ie,i nici mcar o
clipit din casC ba uit p6n ,i s se suie la sarai ,i s se duc s3l
vad pe sultan, dup obiceiul lui.
%ar sultanul, nepricep6nd c numai m6hnirea !l inea pe 4rumosul
'assan departe de el, #6ndi c 'assan !l prsise ,i c !l ocolea. 1nc6t
191
O mie i una de nopi
se &dr! ru ,i, !n loc de a3l c4tni vi&ir pe 'assan, ca urma, al
printelui su Lureddin, c4tni !n slu(ba aceea pe un altul, ,i !l lu dra#
pe un alt dre#tor tinerel.
Lemulumit cu at6ta, sultanul 4cu ,i mai mult. Porunci s se
cetluiasc ,i s se &pciuiasc toate bunurile lui 'assan, toate
acareturile ,i toate mo,iile luiC pe urm porunci s 4ie &psit !nsu,i
'assan Badreddin ,i s 4ie adus !n lanuri la el. 7i pe dat vi&irul cel
proaspt lu cu el c6iva musaipi
1M2
,i purcese ctre casa t6nrului
'assan, care habar nu avea ce !l p,tea.
:r, printre robii cei tineri de la sarai era ,i un mameluc micu, care !l
!ndr#ise pe 'assan Badreddin. 1nc6t, la ,tirea aceea, micuul mameluc
o lu la 4u# c6t !l ineau picioarele ,i a(unse la t6nrul 'assan, pe care
!l #si !ntristat, cu capul plecat, cu inima !ndurerat, ,i #6ndindu3se
!ntruna la tt6nele su rposatul. 7i3i spuse ce urma s peasc. 7i
'assan !l !ntrebB
D .a baremi oi mai avea vreme s3mi iau cu ce s triesc printre
striniJ
%ar micuul mameluc !i rspunseB
D /remea &ore,te. 1nc6t nu te mai #6ndi dec6t cum s scapi mai
!nt6i.
)a vorbele acestea, t6nrul 'assan, !mbrcat cum se #sea, ,i 4ar a
lua nimic cu el, ie,i !n #rab mare, dup ce !,i ridicase pulpanele
ca4tanului deasupra capului, ca s nu 4ie cunoscut cumva. 7i !ndemn la
drum p6n ce a(unse a4ar din cetate.
=6t despre locuitorii din Bassra, ace,tia, la vestea popririi plnuite a
t6nrului 'assan Badreddin, a &pciuirii bunurilor sale ,i a morii
hr&ite lui, rmaser cu toii cuprin,i de o mare m6hnire ,i !ncepur s
spunB
D :4, ce pcat de 4rumuseea lui ,i de 4ptur lui vr(itA
7i, strbt6nd uliele, 4ar a 4i cunoscut de nimeni, t6nrul 'assan
au&i acele preri de ru ,i acele o4tri. 7i se #rbi !nc ,i mai tare, ,i
!ndemn la drum !nc ,i mai spornic, p6n ce ursita ,i norocul !l duser
s treac chiar pe l6n# cimitirul !n care se a4la turbehaua
1M8
tatlui
su. -tunci intr !n mecet ,i trecu printre morminte, ,i a(unse la
turbehaua printelui su. Lumai atunci !,i ls !n (os poalele ca4tanului,
cu care !,i !nvluise capul, ,i intr sub bolta turbehalei ,i hotr! s3,i
treac noaptea acolo.
:r, pe c6nd st el a,a prad #6ndurilor, v&u c venea spre el un
1M2
Musaip 3 dre#tor la curtea unui sultan.
1M8
ur)e"a , cript, mausoleu.
192
O mie i una de nopi
evreu din Bassra, un ne#ustor cunoscut !n toat cetatea.
Le#ustorul acela evreu se !ntorcea dintr3un sat vecin ,i se ducea
spre cetate. Trec6nd pe l6n# turbehaua lui Lureddin, se uit !nluntrul
ei ,i !l v&u pe t6nrul 'assan Badreddin, pe care !l cunoscu
numaidec6t. -tunci intr, se apropie de el cuviincios ,i !i spuseB
D .oamne al meu, o4A =e chip abtut ,i schimbat mai ai, tu cel at6ta
de 4rumosA :are te3a mai lovit vreo alt nenorocire proaspt peste
moartea printelui tu vi&irul Lureddin, pe care !l cinsteam ,i care ,i el
inea la mine ,i m preuiaJ =i aib3l -llah !ntru s46nt mila saA
1ns t6nrul 'assan nu vroi s3i de&vluiasc !ntocmai pricina
schimbrii chipului su ,i !i rspunseB
D Pe c6nd dormeam, ast&i dup3mas, !n patul meu, acas,
deodat mi s3a artat !n somn rposatul taic3meu ,i m3a certat aspru
pentru ne!ndemnul meu de a mai trece pe la turbehaua lui. 7i3atunci,
plin de spaim ,i de cine, am srit din somn ,i, tulburat ru, am dat
4u#a !ncoace cu toat #raba. 7i m ve&i acuma apsat !nc de visul
acela #reu.
-tunci evreul !i spuseB
D .oamne al meu, de mai mult vreme trebuia s vin la tine, spre a
pune la cale un t6r#C da ast&i m3a norocit soarta s te !nt6lnesc. -4l,
dar, tinere doamne al meu, c vi&irul, tatl tu, cu care aveam ni,te
ne#ustorii, a trimis spre tr6muri deprtate ni,te corbii, care acuma se
!ntorc !ncrcate cu mr4urile lui. -,a c, dac ai vroi s3mi la,i mie
!ncrctura acelor corbii, i3a, da o mie de dinari pentru 4iecare
!ncrctur ,i i3a, plti !ndat !n bani pe,in.
7i evreul scoase din ca4tan o pun# plin cu aur, numr o mie de
dinari ,i3i !ntinse numaidec6t t6nru lui 'assan, care nu pre#et s
primeasc t6r#ul acela vroit de -llah, spre a3l scoate din starea
nevolnic !n care se a4la. Pe urm evreul adu#B
D -cuma, doamne al meu, scrie3mi h6rtia aceasta de !nvoial ,i
a,terne3i pecetea deasupraA
-tunci 'assan Badreddin lu h6rtia pe care i3o !ntindea evreul,
precum ,i calamul, muie calamul !n climara de aram, ,i scrise pe
h6rtieB 8-deveresc c cel care a scris h6rtia aceasta este 'assan
Badreddin, 4iul vi&irului Lureddin rposatul ; aib3l -llah !ntru mila saA
D 7i c a v6ndut evreului cutare, 4iul lui cutare, ne#ustor din Bassra,
!ncrctura de pe cea dint6i corabie ce va sosi la Bassra, corabie a4lat
!ntre corbiile care au 4ost ale tatlui su LureddinC ,i anume la preul
de o mie de dinari !n cap.?
Pe urm pecetlui (os 4oaia cu pecetea lui ,i i3o !nm6n evreului, care
195
O mie i una de nopi
plec, dup ce i se temeni cuviincios.
-tunci 'assan !ncepu s pl6n#, #6ndindu3se la rposatul lui printe
,i la hu&urul lui din trecut, ,i la soarta lui de acum. 7i, cum se ,i 4cuse
noapte, pe c6nd st el !ntins a,a pe morm6ntul printelui su, !l
cuprinse somnul ,i adormi !n turbeh. 7i rmase a,a adormit p6n la
rsritul luniiC atunci, alunec6ndu3i capul de pe piatra morm6ntului,
'assan 4u silit s se !ntoarc pe de3a !ntre#ul ,i s se culce pe spateC !n
4elul acesta, chipul su a(unse s 4ie luminat din plin de lun, ,i strluci
!n toat 4rumuseea lui.
:r, mecetul acela era un loc b6ntuit de #inni de neam ales, #inni
musulmani, drept3credincio,i. 7i, tot din !nt6mplare, o #inn minunat
se preumbla la reveneal !n ceasul acela, sub luminile lunii, ,i, !n
preumblarea ei, trecu pe l6n# 'assan cel adormitC ,i !l v&u, ,i lu
seama la 4rumuseea lui, ,i &iseB 89lav lui -llahA I4, ce biat 4rumosA
=hiar c m3am !ndr#ostit de ochii lui 4rumo,i, !ntruc6t !i bnuiesc at6ta
de ne#riA 7i at6ta de albiA O?
Pe urm !,i &iseB 8P6n s se scoale el, am s &bor oleac, spre a3mi
!mplini preumblarea mea la reveneal.?
7i !,i lu &borul, se urc sus de tot, ca s a(un# la rcoareC acolo
sus, !n &borul ei, 4u bucuroas c6nd se !nt6lni !n drum cu unul dintre
prietenii ei, un #inn de parte brbteasc, ,i el drept3credincios. $inna
!i ddu binee 4rumos, iar el !i rspunse la salamale" cu o temenea
ad6nc. -tunci ea !i spuseB
D .e unde vii, 46rtateJ
El !i rspunseB
D .e la =airo.
Ea !ntrebB
D =ucernicii drept3credincio,i de la =airo o duc bineJ
El rspunseB
D .in mila lui -llah, o duc bine.
Ea atunci !i spuseB
D /rei, 46rtate, s vii cu mine s ne bucurm ochii cu 4rumuseea
unui 4lcu care doarme !n cimitir la BassraJ
7i #innul !i spuseB
D )a poruncile taleA
-tunci se luar de m6n ,i cobor6r !mpreun !n cimitir ,i se oprir
dinaintea t6nrului 'assan cel adormit. %ar #inna !i spuse #inului,
4c6ndu3i cu ochiulB
D EiA L3aveam dreptateJ
%ar #innul, uluit de 4rumuseea vr(itoare a lui 'assan Badreddin,
19@
O mie i una de nopi
stri#B
D -llahA -llahA Lu3,i are perecheaC a 4ost &mislit ca s pun pe (ar
toate p6rdalnicele.
Pe urm ,e&u pe #6nduri o clipit, ,i adu#B
D %ns, sora mea, se cade s3i spun c am v&ut pe cineva care se
poate asemui cu 4lciandrul acestaA
7i #inna stri#B
D Lu e cu putinA
$innul &iseB
D Pe -llahA -m v&utA 7i se a4l sub cerul E#iptului, la =airoA 7i este
4iica vi&irului 7amseddinA
$inna !i &iseB
D .a eu nu o ,tiuA
$innul &iseB
D -scult. %act povestea eiB
/i&irul 7amseddin, tatl 4etei, este tare nec(it din pricina ei. 1ntr3
adevr, sultanul E#iptului, au&indu3le pe 4emeile sale care vorbeau
despre 4rumuseea nemaipomenit a 4etei vi&irului, a cerut3o de soie
de la vi&ir. .ar vi&irul 7amseddin, care hotr6se altceva pentru 4iica lui,
se v&u la mare !ncurctur ,i !i spuse sultanuluiB
D :, doamne ,i stp6ne al meu, ai bunvoia de a primi plecciunile
mele cele mai supuse, ,i de a m ierta !n privina aceasta. 1ntruc6t tu
,tii povestea bietului meu 4rate Lureddin, care !i era vi&ir laolalt cu
mine. 7i ,tii c a plecat !ntr3o &i ,i c nu am mai au&it nimica despre el.
7i 4aptul s3a petrecut pentru o pricin chiar c !ntru totul u,uraticA
7i !i istorisi de ,art sultanului pricina. Pe urm adu#B
D 1nc6t, mai apoi, m3am (uruit dinaintea lui -llah, !n &iua c6nd s3a
nscut 4ata mea, c, orice s3ar !nt6mpla, nu am s3o mrit dec6t cu 4iul
4ratelui meu Lureddin. 7i iact3s de3atuncea optspre&ece ani. 7i, din
4ericire, am a4lat, iact3s numai c6teva &ile de atunci, c 4ratele meu
Lureddin s3a !nsurat cu 4ata vi&irului de la Bassra ,i c a avut de la ea
un 4ecior. -,a c 4ata mea, care s3a nascut din !mpreunarea mea cu
mama ei, este menit ,i scris pe numele vrului ei, 4iul 4ratelui meu
LureddinA %ar tu, o, doamne ,i stp6ne al meu, poi s3o ai pe ori care
alt copilA E#iptul este plin de 4eteA 7i sunt printre ele destule vrednice
de un sultanA
7i, la vorbele lui, sultanul 4u cuprins de o m6nie mare ,i stri#B
D =um, vi&ire mi,elJ /roiam s3i 4ac cinstea de a m !nsura cu 4iica
ta ,i de a cobor! p6n la tine, iar tu cute&i, pe temeiul unei pricini at6ta
de boante ,i at6ta de toante, s nu mi3o daiJ BineA .a, pe capul meuA
19+
O mie i una de nopi
-m s te silesc s3o dai de soie, !n pa#uba nasului tu, celui mai
nevolnic dintre slu#ile meleA
:r, sultanul avea o st6rpitur de #r(dar, pocit ,i coco,at, cu o
cocoa, dinainte ,i cu o cocoa, dindrt. 9ultanul porunci s vin
#r(darul la el pe clip, puse s se scrie senetul lui de cstorie cu 4ata
vi&irului 7amseddin, !n ciuda ru#minilor tatluiC pe urm !i porunci
piticului #hebos s se culce !n chiar noaptea aceea cu 4ata. Pe
deasupra, sultanul porunci s se 4ac o nunt mare cu lutari. %ar eu,
sora mea, !ntr3acestea, !i lsai a,a, !n clipita !n care copiii robi de la
sarai !l !mpresurau pe piticul coco,at ,i !l &e4lemiseau cu peripli&oane
e#iptene,ti tare mar#hiolite, ,i 4iecare in6nd !n m6n lum6nrile de
nunt aprinse, spre a3i !nsoi pe !nsurei. =6t despre mire, l3am lsat
#ata de !mbiat la hammam, !n mi(locul &e4lemelilor ,i al r6setelor
roabelor copile care spuneauB
D *ai de#rab s 4reci ntr6n#a unui m#ar (upuit, dec6t amr6tul
de &ebb al coco,atului staA
7i, sora mea, chiar c e tare ur6t coco,atul, ,i tare #reos.
7i #innul, la amintirea aceea, scuip pe (os, str6mb6ndu3se amarnic.
Pe urm adu#B
D 1n ce o prive,te pe 4at, apoi ea este cea mai 4rumoas 4ptur pe
care am v&ut3o !n viaa mea. Te !ncredine& c este !nc ,i mai
4rumoas dec6t 4lcul de colea. : cheam de altminteri 9ett El3'osn
1M9
,i chiar a,a3iA -m lsat3o pl6n#6nd cu amar, departe de tatl ei, care a
4ost oprit s 4ie de 4a la osp. 7i 4ata st sin#uric la osp, !ntre
lutrese, dnuitoare ,i c6ntreeC nevolnicul de #r(dar are s ias !n
cur6nd de la hammamC ,i nu se mai a,teapt dec6t at6ta spre a porni
ospulA
1n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se luminea&
de &iu ,i, cuminte, !,i am6n povestitul pe a doua &i.
.ar cnd 1u cea de a dou0eci i una noapte,
7ehere&ada spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan c, la cele povestite de #inn, care
!ncheia &ic6ndB 87i nu se mai a,teapt dec6t ie,irea de la hammam a
coco,atuluiA? $inna spuseB
D Eu, prietene, tare socot c te !n,eli c6nd pretin&i c 9ett El3'osn
este mai 4rumoas dec6t 4lcul acesta. Lu e cu putin. 1ntruc6t te
!ncredine& c el este cel mai 4rumos din vremile de3acumA
1M9
Sett >l,$osn , !n traducereB 8.omnia 4rumuseiiH.
19E
O mie i una de nopi
7i e4ritul rspunseB
D Pe -llahA :, sora mea, eu te !ncredine& c 4eti,cana este ,i mai
4rumoas. .e altminteri, nu ai dec6t s mer#i cu mine s3o ve&i. E lesne.
-vem s ne slu(im de prile( ,i s3l p#ubim pe a4urisitul de coco,at de
minunea aceea. =ei doi tinerei sunt vrednici unul de altul, ,i seamn
p6n !ntr3at6ta !nc6t ai &ice c sunt doi 4rai ori mcar doi veri,ori. =e
pcat ar 4i s a(un# coco,atul s se !nc6rli#e cu 9ett El3'osnA
-tunci #inna rspunseB
D -i dreptate, 4rate. 'ai s3l ducem !n brae pe 4lcul adormit ,i s3l
!mpreunm cu 4ata despre care vorbe,ti. 1n 4elul acesta vom sv6r,i o
4apt 4rumoas ,i, pe deasupra, avem s vedem limpede care este cel
mai 4rumos dintre am6ndoi.
%ar e4ritul rspunseB
D -scult ,i m supun, !ntruc6t vorbele tale sunt pline de bun3sim ,i
de (udecatA 'aidemA
7i3a,a c e4ritul !l lu pe 4lcu !n c6rc ,i porni !n &bor, urmat
!ndeaproape de ctre e4rita care !l a(uta s mear# mai repedeC ,i
am6ndoi, !ncrcai a,a, a(unser la =airo cu mare iueal. -colo !l lsar
(os pe 'assan cel 4rumos ,i !l descrcar, tot adormit, pe o lavi de la o
poart dintr3o uli de pe l6n# curtea saraiului, plin de lumeC ,i !l
tre&ir.
=6nd se tre&i, 'assan rmase nuc p6n peste poate, dac nu se
mai v&u culcat !n turbehaua de pe morm6ntul printelui su, la Bassra.
9e uit la dreapta, se uit la st6n#a, ,i toate !i erau strine. Lu mai era
aceea,i cetate, ci o cetate cu totul alta dec6t Bassra. Fu at6ta de
nedumerit, !nc6t csc #ura s stri#eC ,i, numaidec6t, v&u dinainte3i
un ins cumplit de mare ,i de brbos, care !i 4cea semn cu ochiul, spre
a3i spune s nu stri#e. 7i 'assan se stp6ni. %ar insul >care era #innulAG
!i !ntinse o lum6nare aprins ,i !l !ndemn s se amestece !n mulimea
de oameni care, toi, ineau !n m6n lum6nri aprinse, spre a !nsoi
nunta, ,i !i spuseB
D -4l c eu sunt un #inn, un drept3credinciosA 7i te3am adus aici pe
c6nd dormeai. =etatea aceasta este =airo. Te3am adus aici, !ntruc6t !i
vreau binele, ,i vreau s te a(ut pe de#eaba, numai de dra#ul lui -llah
,i pentru 4rumuseea taA %a, a,adar, lum6narea asta aprins, amestec3
te !n mulime ,i du3te laolalt cu toat lumea %a hammamul pe care !l
ve&i. -colo vei vedea c iese din hammam un soi de pitic coco,at, care
va 4i dus la sariC ,i s te iei dup elA 9au, ,i mai bine, s mer#i alturi
de coco,at, care este mire, ,i s intri cu el !n sariC ,i, c6nd vei a(un#e
!n sala cea mare de oaspei, s stai la dreapta mirelui cel coco,at, ca ,i
192
O mie i una de nopi
cum ai 4i de3al casei. 7i3atunci, ori de c6te ori vei vedea c vine
dinaintea voastr vreo lutreas, ori vreo dnuitoare, ori vreo
c6ntrea, s3i ba#i m6na !n bu&unar, pe care, prin #ri(a mea, ai s3l
#se,ti mereu plin cu #albeniC ,i s iei #albenii cu pumnul, 4ar a ,ovi,
,i s3i a&v6rli nepstor tuturorA 7i s nu ai nicio team c #albenii s3ar
isprvi cumvaB am eu #ri(A /ei da, a,adar, c6te un pumn plin cu
#albeni tuturor celor ce vor veni la tine. 7i ia3i un chip plin de 4al ,i s
nu3i 4ie 4ric de nimicA 7i ai credin !n -llah, cel carele te3a &mislit
at6ta de 4rumos, ,i tot a,a ,i !n mine, care te3am !ndr#it. .e altminteri,
toate c6te i se !nt6mpl acuma i se !nt6mpl din vrerea ,i din puterea
lui -llah PreamritulA
=u vorbele acestea, #innul se mistui. -tunci 'assan Badreddin din
Bassra, la vorbele e4ritului, !,i &ise !n sine,iB 8:are ce poate s !nsemne
toat povestea astaJ 7i despre ce a(utor a vrut s vorbeasc e4ritul sta
uluitorJ? .ar, 4ar a mai &bovi cu !ntrebrile, !,i aprinse la loc
lum6narea, care se stinsese, de la lum6narea unuia dintre oaspei, ,i
a(unse la hammam chiar c6nd coco,atul, care !,i isprvise !mbierea,
ie,ea de acolo clare ,i !mbrcat de sus ,i p6n (os !n haine noi.
-tunci 'assan Badreddin bassranul se amestec printre oameni ,i se
!nv6rti at6ta de bine, !nc6t a(unse !n 4runtea alaiului, l6n# coco,at. 7i
atunci toat 4rumuseea lui 'assan se art !n strlucirea ei minunat.
.e altminteri, 'assan era tot cu hainele lui cele scumpe de la BassraB
pe cap purta drept acoperm6ni un 4es !mpresurat cu un turban 4alnic
de mtase, btut numai !n 4ire de aur ,i de ar#int, ,i !n4,urat dup
tipicul de la BassraC ,i purta un ca4tan din boran#ic esut cu &ara4ir. 7i
toate nu 4ceau dec6t s3i scoat ,i mai mult !n lumin !n4i,area3i
4alnic ,i 4rumuseea.
7i3a,a c, ori de c6te ori vreo c6ntrea ori vreo dnuitoare se
desprindea de ceata lutarilor, pe c6nd alaiul nunii !nainta, pe dat
'assan Badreddin !,i b#a m6na !n bu&unar ,i, sco6nd3o plin cu aur,
arunca aurul acela cu pumnul de (ur !mpre(ur ,i tot a,a !l vrsa cu
pumnul !n daireaua cu &drn#nele a tinerei dnuitoare sau a tinerei
c6ntree, ,i le3o umplea de 4iecare datC ,i toate astea !ntr3un chip ,i
cu o #in#,ie 4ar de pereche !nc6t toate 4emeile, ca ,i toat lumea,
rmaser cuprinse de minunarea cea mai mare 4a de el ,i, pe
deasupra, toi erau vr(ii de 4rumuseea ,i de nurii lui.
-laiul a(unse !ntr3un s46r,it la sari. -colo, musaipii !ndeprtar
mulimea ,i nu lsar s intre !n sarai dec6t lutresele ,i liot de
dnuitoare ,i de c6ntree, !n urma coco,atului. 7i nimeni altcineva.
-tunci c6ntreele ,i dnuitoarele, !ntr3un #las, !i luar la re4ec pe
198
O mie i una de nopi
musaipi ,i le spuserB
D Pe -llahA -vei dreptate s nu lsai brbaii s intre cu noi !n
harem, ca s nu stea de 4a la !mbrcarea mireseiA . noi nu ne
!nvoim s intrm, dac nu !l po4tii s intre cu noi ,i pe t6nrul acesta,
care ne3a cople,it cu drniciile luiA 7i nu ne !nvoim s 4acem datinile
miresei, dec6t numai dac se va a4la de 4a ,i t6nrul acesta, prietenul
nostruA
7i, cu anas6na, 4emeile !l luar pe t6nrul 'assan ,i !l duser cu ele
la harem, !n mi(locul slii celei mari de oaspei. -st4el c numai el se
a4la acolo ca brbat, l6n# st6rpitura de #r(dar coco,at, !n mi(locul
haremului, spre pa#uba nasului coco,atului, care nu putu s !mpiedice
beleaua. 1n sala de primire se a4lau str6nse toate han6mele, soiile de
emiri, de vi&iri ,i de dre#tori ai curii. 7i toate han6mele se !n,iruir pe
dou r6nduri, in6nd 4iecare c6te o lum6nare mareC ,i toate aveau
obra&ul acoperit cu ia,macul de mtase alb, din pricin c erau de
4a cei doi brbai. %ar 'assan ,i mirele cel coco,at se duser !ntre cele
dou ,iruri ,i merser s ,ad (os pe o podin !nalt, trec6nd printre
cele dou r6nduri de 4emei, care se r6nduiser de la sala de primire
p6n la odaia de nunt, de unde !n cur6nd urma s ias mireasa.
)a vederea lui 'assan Badreddin, a 4rumuseii lui, a nurilor lui, a
chipului lui luminos precum cornul de lun nou, 4emeile, de tulburare,
!,i curmar rsu4letul ,i !,i simir minile cum !,i iau &borul. 7i 4iecare
ardea de dorul de a3l !nlnui pe 4lcul cel minunat ,i de a se arunca !n
poala lui, ,i de3a rm6nea lipite a,a vreme de un an, ori de o lun, ori
barem de un ceas, ori mcar rstimpul c6t s 4ie !mbucurate o dat ,i
c6t s3l simt una cu ele.
)a o vreme, toate 4emeile acelea deodat nu se putur !n4r6na mai
mult ,i !,i de&velir 4eele, sume6ndu3,i ia,macurileA 7i se artar 4ar
de s4ial, uit6nd c se a4la acolo coco,atulA 7i cu toatele !ncepur s
vin l6n# 'assan Badreddin, ca s se minune&e de el mai de aproape,
,i spre a3i spune o vorb, dou de dra#oste, ori barem spre a3i 4ace un
semn cu ochiul, !nc6t s3l 4ac a vedea c6t de tare !l r6vneau. 7i3apoi ,i
dnuitoarele ,i c6ntreele !l ridicau !n slvi ,i mai tare, povestind
despre drnicia lui 'assan ,i !ndemn6ndu3le pe han6me s3l slu(easc
cu s6r#. %ar han6mele !,i &iceauB
D -llahA -llahA %a uite ce 4lcuA -sta, da, poate s se culce cu 9ett
El3'osnA 9unt 4cui unul pentru altulA .a pe a4urisitul de coco,at, -llah
s3l v6ntuieA
Pe c6nd han6mele, !n sal, !l ludau a,a mai departe pe 'assan ,i !l
a4uriseau pe #hebos, deodat lutresele scoaser &von din lutele lor,
199
O mie i una de nopi
u,a de la odaia de nunt se deschise ,i mireasa 9ett El3'osn,
!ncon(urat de had6mbi ,i de !nsoitoare, !,i 4cu intrarea !n sala de
primire.
9ett El3'osn, copila vi&irului 7amseddin, veni !n mi(locul 4emeilor, ,i
strlucea ca o hurie, iar celelalte, pe l6n# ea, nu erau dec6t ca ni,te
stele care !i alctuiau alaiul, !ntocmai precum stelele !ncon(ur luna,
c6nd iese de sub norA Era !nmiresmat cu ambr, cu mosc ,i cu
tranda4iriC se pieptnase, ,i pru3i strlucea sub mtasea care !l
acopereaC umerii i se !nchipuiau minunai sub hainele scumpe care !i
!nvluiau. 7i chiar c era !mbrcat !mprte,teC printre alte lucruri,
avea pe ea o rochie btut numai !n &ara4ir ro,u, iar estura era
&u#rvit cu chipuri de (ivine ,i de psriC da aceea nu era dec6t rochia
de deasupraC !ntruc6t pe celelalte rochii, de dedesubt, sin#ur -llah ar 4i
!n stare s le ,tie ,i s le c6ntreasc la preul lorA -vea la #6t un
#herdan ce putea s preuiasc cine ,tie c6te mii de dinariA Fiecare
nestemat care !l alctuia era at6ta de rar, !nc6t niciun om, muritor ca
toi muritorii, de3ar 4i 4ost el sultanul !nsu,i, nu mai v&use una la 4el.
1ntr3un cuv6nt, 9ett El3'osn, mireas, era la 4el de 4rumoas precum
e lun plin !n cea de a patruspre&ecea noapte a eiA
=6t despre 'assan Badreddin din Bassra, apoi acela ,edea (os mai
departe, umpl6nd de minunare toat liot de han6me. 1nc6t mireasa se
duse drept la el. 9e apropie de podin, d6nd trupului ei ni,te le#nri
tare #in#a,e, ,i la dreapta ,i la st6n#a. -tunci, la iueal, se ridic
#r(darul cel coco,at ,i se repe&i s3o ia !n brae. 7i ea !l !mpinse cu
sc6rb, ,i se !ntoarse ca o &v6rlu# ,i, dintr3un pas, ,e&u dinaintea
4rumosului 'assan. 7i se vdi c era veri,orul ei, mcar c ea nu ,tia, ,i
nici elA
)a vederea acelei priveli,ti, toate 4emeile c6te se a4lau de 4a
!ncepur s r6d, mai cu seam c6nd t6nra mireas se opri dinaintea
4rumosului 'assan, dup care, !ntr3o clipit, se topi de dra# ,i stri#
ridic6nd m6inile spre cerB
; Alla"umma7 F c acest biat 4rumos s 4ie soul meuA 7i
i&bve,te3m de #r(darul cel coco,atA
-tunci 'assan Badreddin, dup povaa #innului, !,i b# m6na !n
bu&unar ,i o scoase plin cu #albeni, ,i arunc aurul cu pumnii !nspre
!nsoitoarele 4rumoasei 9ett El3'osn ,i !nspre dnuitoare ,i lutrese,
care stri#arB
D -hA Fac -llah ca a ta s 4ie mireasaA
%ar Badreddin sur6se dulce la urarea aceea ,i la temenelile lor.
=6t despre coco,at, !n toat vremea c6t se petrecur acestea,
2MM
O mie i una de nopi
4usese lsat de3o parte cu sc6rb, ,i ,edea sin#ur, ur6t ca o maimu.
7i toi cei ce se apropiau !nt6mpltor de el, trec6nd prin prea(ma lui, !,i
stin#eau lum6nrile ca s3,i 4ac bat(ocur de el. 7i rmase a,a toat
vremea, ca s se mohorasc ,i s3,i 4ac s6n#e ru !n su4letul su. 7i
toate 4emeile se hli&eau uit6ndu3se la el, ,i !l &#6ndreau cu !nepturi
piperate. Ina !i spuneaB
D *aimuoiuleA -i putea s te destoie,ti sin#ur !n sec ,i s te
!mpreune&i cu v&duhulA
-lta !i &iceaB
D %a uiteA .e3abia dac e,ti c6t &ebbul prea4rumosu3lui nostru
stp6nA %ar cocoa,ele tale am6ndou sunt taman pe msura oulor luiA
- treia #riaB
D .ac te3ar plesni o dat cu &ebbul, te3ai duce de3a sniu,ul p6n
la #ra(d pe chiar 4undul tuA
7i toat lumea r6dea.
=6t despre t6nra mireas, de ,apte ori la r6nd, ,i de 4iecare dat
!mbrcat !n alt chip, 4cu ocolul slii, urmat de toate han6mele, ,i se
oprea, dup 4iecare ocol, dinaintea lui 'assan Badreddin El3Bassrani
11M
.
7i 4iecare rochie era cu mult mai 4rumoas dec6t cea de dinaintea ei, ,i
4iecare #teal le !ntrecea peste 4ire pe celelalte #teli. 7i necurmat, pe
c6nd t6nra mireas trecea ast4el !nceti,or ,i pas cu pas, lutresele
4ceau minunii, iar c6ntreele c6ntau c6ntecele cele mai topite de
dra#oste ,i cele mai a6toare, iar dnuitoarele, bt6nd din dairalele
lor cu &drn#nei, dnuiau ca ni,te psri. 7i de 4iecare dat 'assan
Badreddin El3Bassrani nu pre#eta s arunce aurul cu pumnii,
!mpr,tiindu3l prin toat salaC ,i toate 4emeile se repe&eau pe el, ca s
dob6ndeasc din m6na 4lcului ceva ce se putea pipi. Ba 4ur ,i
unele ce se prile( uir de voio,ia ,i a6area tuturora, de &voana lutelor
,i beia c6ntului, spre a !nchipui, cuprin&6ndu3se una pe alta, o
!mbri,are, uit6ndu3se la 'assan, care st ,i &6mbeaA %ar coco,atul se
uita la el, tare mohor6t. %ar mohorala lui sporea de c6te ori vedea vreo
4emeie c se !ntorcea spre 'assan ,i cum, !ntin&6nd m6na ,i ls6nd3o !n
(os repede, !l po4tea prin semne !nspre po(rnicia3iC ori pe alta cum !,i
rsucea de#etul cel mi(lociu ,i cum !i clipea din ochiC sau pe alta cum !,i
&buciuma ,oldurile ,i cum se sucea, plesnindu3,i palma dreapt peste
pumnul st6n#C ori pe alta, cu o mi,care !nc ,i mai deocheat, cum se
plesnea cu palmele peste 4und ,i cum !i spunea coco,atuluiB
D : s mu,ti tu din ele la &pada caiselorA
7i toat lumea murea de r6s. )a s46r,itul celui de al ,aptelea ocol,
11M
>l,Dassrani , adic 8cel din BassraH.
2M1
O mie i una de nopi
nunta se terminase, !ntruc6t inuse o bun parte din noapte. -,a c
lutresele contenir s3,i mai ciupeasc lutele, dnuitoarele ,i
c6ntreele se oprir ,i, cu toate han6mele, trecur pe dinaintea lui
'assan, 4ie srut6ndu3i m6inile, 4ie atin#6ndu3i poalele ca4tanuluiC ,i
toat lumea plec, uit6ndu3se pentru ultima oar la 'assan, c parc
spre a3i spune s rm6n acolo. 7i3a,a c nu mai rmaser !n sal
dec6t 'assan, coco,atul ,i t6nra mireas cu slu(nicele ei. -tunci
slu(nicele o duser pe mireas !n odaia de de&brcare, o de&brcar de
rochiile ei una c6te una, rostind de 4iecare datB 81n numele lui -llahA?,
ca s alun#e deochietura. Pe urm plecar, ls6nd3o sin#ur cu doica ei
btr6n, care, !nainte de a o duce la odaia de nunt, trebuia s a,tepte
ca mai !nt6i s a(un# acolo mirele, coco,atul.
=oco,atul se ridic, a,adar, de pe podin ,i, v&6ndu3l pe 'assan c
st acolo mai departe, !i spuse cu un #las uscatB
D 1ntr3adevr, domnia3ta, ne3ai cinstit stra,nic cu venirea aici ,i ne3
ai cople,it cu drniciile tale !n noaptea aceasta. .a acuma, ca s pleci
de3aici, oare a,tepi s 4ii alun#atJ
-tunci 'assan, care la urma urmelor habar n3avea cam ce3ar 4i
trebuit s 4ac, rspunse ridic6ndu3seB
D 1n numele lui -llahA
7i se scul ,i plec. .a nici nu a(unse el bine dincolo de u,a de la
sal, c !l ,i v&u pe #inn ivindu3i3se dinainte ,i spun6ndu3iB
D Inde te duci a,a, BadreddinJ 9tai locului ,i ascult3m bine ,i
urmea&3mi poveele. =oco,atul are s se duc pe dat la umbltoriC iar
eu !l iau !n seama meaA Tu, ast timp, purcede numaidec6t !n odaia de
nuntire, ,i, c6nd ai s3o ve&i pe mireas c intr, s3i spuiB 8Eu sunt soul
tu cel adevratA /i&irul, tat3tu, nu s3a slu(it de acest tertip dec6t de
team s nu te deoache ochiul oamenilor pi&ma,iA =6t despre #r(dar,
apoi acesta3i cel mai nevolnic dintre #r(darii no,triC ,i, spre a3l rsplti,
i se #te,te la #ra(d o oal voinic de lapte btut, ca s se rcoreasc
!ntru sntatea noastrA? .up care s3o iei 4ar s4ial ,i 4ar ,ovial,
s3i des4aci ia,macul ,i s3i 4aci ceea ce ai s3i 4aciA
Pe urm #innul pieri.
=oco,atul ie,i, !ntr3adevr, la umbltori, ca s se u,ure&e !nainte de
a se duce la t6nra nevast, ,i se ciuci pe marmur, ,i3,i dete drumulA
7i numaidec6t #innul lu !n4i,area unui ,obolnoi ,i ie,i din #aura
umbltoarei, ,i !ncepu s scoat ni,te chicituri de ,obolan 8NicA NicA?
%ar #r(darul plesni din palme ca s3l 4ac s 4u# ,i !i &iseB 8'6,A '6,A?
Lumaidec6t #innul !ncepu s creasc ,i se 4cu mare c6t un motan,
cu ochii amarnic de sclipitori, care !ncepu s miaune ponci,. Pe urm,
2M2
O mie i una de nopi
cum coco,atul !,i vedea mai departe de nevoile lui, cotoiul !ncepu s
creasc ,i se preschimb !ntr3un dulu mare care hmiaB 8'uA 'uA?
-tunci coco,atul !ncepu s se sperie ,i ip la elB 8Li de3aci, (i#odieA?
-tunci c6inele crescu ,i se um4l ,i se preschimb !ntr3un m#ar, care
!ncepu s ra# !n nasul coco,atuluiB 8'aA 'i3haA? ,i totodat s se
v6ntuiasc bubuind !n4rico,tor. -tunci coco,atul se umplu de spaim,
!,i simi p6ntecele cum i se tope,te !n cu4ureal, ,i de3abia dac mai
avu putete s stri#eB 8-(utor, oameni din casA?
-tunci, de 4ric s nu 4u# de acolo, m#arul crescu ,i mai mult ,i se
preschimb !ntr3o pocitanie de bivol care astup cu totul u,a de la
umbltoareC ,i bivolul acela, de data aceasta, #ri cu #las de om ,i
spuseB
D /ai de tine, coco,at al tuhsuluiA :, tu, cel mai (e#os dintre
#r(dariA
)a vorbele acestea, coco,atul simi rcoarea morii cum !l
npde,te, alunec cu toat p6ntecraia lui (os pe lespe&i, pe (umtate
!mbrcat, ,i 4alcile3i clnnir una de alta ,i, p6n la urm, i se
!ncle,tar de 4ricA -tunci bivolul rcni la elB
D =oco,at de pcurA -u n3ai putut s3i #se,ti o alt muiere la
care s te repe&i cu nevolnicia ta de nsr6mb, dec6t pe domnia
meaJ
7i #r(darul, plin de spaim, nu i&buti s !n#aime nici care. %ar #innul
!i &iseB
D Rspunde3mi, ori te 4ac s3i !n#hii sc6rneleA
-tunci coco,atul, 4a de asemenea !n4rico,at prime(die, birui a
spuneB
D Pe -llahA Lu e nicidecum din vina meaA *3au silitA
7i3apoi, o, doamne atotputernic al bivolilor, nu putea s3mi dea nici
c6t de c6t prin minte ca 4ata s aib un dr#u printre bivoliA .a m
(uruiesc c m ciesc ,i c !mi cer iertciune ,i de la -llah ,i de la tineA
-tunci #innul !i spuseB
D 93mi (uri pe -llah c vei da ascultare poruncilor meleA
%ar coco,atul &ori s rosteasc (urm6ntul. -tunci #innul !i &iseB
D -i s stai aici toat noaptea, p6n la rsritul soareluiA 7i numai
atunci vei putea s pleciA .a s nu spui nimnuia vreo vorb despre
toate astea, c altminteri !i voi s4r6ma cp6na !ntr3o pu&derie de
buceleA 7i niciodat s nu3i mai calce piciorul pe la haremul din
saraiul de aiciA .e nu, !i mai spun o dat, !i storcesc cp6na ,i te
!n#rop !n #roapa cu sc6rneA
Pe urm adu#B
2M5
O mie i una de nopi
D -cuma am s te pun !ntr3un chip din care te popresc s te clinte,ti
p6n !n &oriA
-tunci bivolul !l !n,4c cu dinii pe #r(dar de picioare ,i !l !n4und,
cu capu3nainte, !n #aura lar# a #ropii de la umbltoare, ,i nu3i ls
dec6t picioarele3a4ar din #aur. -poi !i spuse iar,iB
D 7i mai cu seam ia bine aminte s nu carecumva s te clinte,ti
de3aiciA
Pe urm pieri. %ac3a,a cu coco,atulA
=6t despre 'assan Badreddin El3Bassrani, d3apoi acesta !l ls pe
coco,at !ncocleit cu e4ritul ,i r&btu !n iatacurile poprite, ,i de acolo !n
odaia de nuntit, unde se aciui tocmai !n a4undul ei. 7i nici nu apuc el
s se a,e&e bine, c ,i intr t6nra mireas, spri(init de doic ei
btr6n, care se opri la u,, ls6nd s intre numai 9ett El3'osn. 7i, 4ar
c baba s n&reasc bine cine era cel ce ,edea !n 4undul odii,
#6ndind c vorbe,te cu #hebosul, !i &iseB
D Ridic3te, vitea&ule voinice, ia3i nevasta ,i purcede strlucitorA 7i3
acuma, copii, -llah 4ie cu voiA
Pe urm se duse.
-tunci mritata 9ett El3'osn, cu inima pierit, p,i !nainte, &ic6ndu3,i
!n sineB 8LuA *ai de#rab !mi dau su4letul dec6t s m druiesc
#r(darului sta (e#os ,i coco,atA? .a nici nu 4cu ea bine c6iva pa,i,
c !l ,i cunoscu pe minunatul de BadreddinA -tunci scoase un ipt de
voio,ie ,i #riB
D :, dra#uleA =e bine ai 4cut c m3ai a,teptat toat vremea astaA
Lumai tu e,ti aiciJ =e bucurieA %i mrturisesc c, dintru3nt6i, c6nd te3
am v&ut !n sala de primire st6nd cot la cot cu nesplatul de #r(dar, m3
am #6ndit c v3ai !ns6mbrat am6ndoi asupr3miA
Badreddin rspunseB
D :, stp6na mea, ce vorbe spuiJ =um socoi c ar putea coco,atul
acela s se atin# de tineJ 7i cum ar putea s3mi 4ie s6mbra, asupr3iJ
9ett El3'osn rspunseB
D .a la urma urmelor, care dintre voi !mi este so, tu ori elJ
Badreddin rspunseB
D Eu, stp6nA Toat po&na cu coco,atul nu a 4ost ticluit dec6t ca
s ne 4ac s r6demC ,i de asemenea ca s te 4ereasc de deochi,
!ntruc6t toate 4emeile din sarai au au&it de 4rumuseea ta 4ar de
perecheC iar tatl tu l3a tocmit pe coco,at anume spre a3i slu(i la
!ndeprtarea deochiuluiC tatl tu l3a rspltit cu &ece dinariC ,i, de
altminteri, acuma coco,atul este la #ra(d, ostenind s !n4ulece, !n
sntatea noastr, o oal proaspt de lapte btutA
2M@
O mie i una de nopi
)a vorbele lui Badreddin, 9ett El3'osn 4u cuprins de o bucurie p6n
peste poate, !ncepu a &6mbi cu #in#,ie ,i a r6de ,i mai #in#a,C pe
urm, deodat, nemaiput6nd s se stp6neasc, stri#B
D Pe -llahA %ubitule, ia3mA %a3mA 9tr6n#e3mA Pirone,te3m !n
poala taA
7i cum 9ett El3'osn !,i scosese hainele cele de pe dedesubt, se vdi
a 4i cu totul #oal sub rochie. 1nc6t, rostind vorbeleB 8Pirone,te3m !n
poala taA?, !,i sumese lesne rochia p6n la !nlimea p6rdalnicei ,i !,i
de&veli ast4el !n toat strlucirea lor picioarele ,i durduleul de iasomie.
)a priveli,tea aceea ,i la vederea nurilor acelui trup de hurie, Badreddin
simi cum (indul !i d ocol prin trup ,i3i tre&e,te pruncul adormitA 7i pe
dat se ridic &orit, se de&brc ,i se descotorosi de ,alvarii cei lar#i ,i
plini de creuri 4ar de numrC scoase pun#a !n care se a4lau cei o mie
de dinari, pe care i3o dduse evreul din Bassra, ,i o puse pe divan,
deasupra ,alvarilorC pe urm !,i scoase turbanul cel at6ta de 4rumos ,i !l
puse pe3un scaun ,i !,i acoperi capul cu o scu4 de noapte u,oar, care
4usese r6nduit acolo pentru coco,atC ,i nu mai rmase !mbrcat dec6t
cu cma,a cea subire 4cut din mtase de la *ossul, chindisit cu
&ara4ir, ,i cu i&menele3i cele lar#i de mtase albastr, le#ate la br6u cu
un brcinar cu ciucuri de aur.
Badreddin des4cu brcinrile ,i se npusti la 9ett El3'osn, care !i
!ntindea toat 4ptura eiC ,i se !nlnuirC ,i Badreddin o slt pe 9ett El3
'osn ,i o rsturn pe pat, ,i se prbu,i asupra3iA 7i3atunci ainti
berbecele care era #ata cu totul, spre cetate, ,i !mpinse acel berbece
voinic, a4und6ndu3l !n crpturC ,i pe dat crptura se sparse. %ar
Badreddin nu mai putea de bucurie, pricep6nd c mr#ritarul era
nestrpuns, ,i c niciun alt berbece !naintea celui al su nu3l
strpunsese, ,i nici baremi nu3l atinsese cu v6r4ul nasuluiA 7i se !n
credin de asemenea c acel durdule al binecuv6ntrii nu mai 4usese
vreodat !mpovrat de npusta vreunui clreA
1nc6t, voios p6n peste poate, !i rpi 4ecioria ,i se des4t !n deplina
lui voie cu #ustul acelei tinerei. 7i, cui pe cui, berbecele btu de
cincispre&ece ori la r6nd, intr6nd ,i ie,ind, 4ar curmareC ,i nu se simi
c6t de c6t ru.
1nc6t, din ceasul acela, 4ar de nicio !ndoial, 9ett El3'osn purcese
#rea, precum vei vedea !n cele ce urmea&, o, emire al drept3
credincio,ilor.
=um Badreddin isprvea de !mpl6ntat cel de al cincispre&ecelea ic,
!,i &iseB 8Pesemne c este destul, deocamdat.? 7i3atunci se !ntinse
alturi de 9ett El3'osn, !i puse m6na bini,or sub cap, iar 9ett El3'osn !l
2M+
O mie i una de nopi
!mpresur ,i ea cu braeleC ,i am6ndoi se !nlnuir str6ns ,i, p6n a
adormi, !,i procitir stihurile acestea minunateB
S nu te temi7 .mplnt,i lancea dreapt,
5i ceea ce iu)eti iu)ete,adnc7
5i las,l pe pi0maul care,ateapt
S,atepte, c,i nevolnic i ntng.
Gi d i s1aturi, c de,aceea ra)d :
u las s1atul celor care plng.
5i cuget mai cu luare,aminteA
!,a i0vodit Atoate1ctorul
9riveliti mai 1rumoase i mai s1inte
(ect aceea,n care ve0i 1eciorul
Gm)rind 1ecioara lui 1ier)inte
5i potolindu,i patim i dorul.
9rivete,i numai7 Gn lumina cald,
5i,acoperii de )inecuvntri,
Cu )raele,mpletite laolalt,
Gn 1lacra preas1intei des1tri,
>i, 8n crivatul lor, sunt o unealt
A celui mai de seam adevr.
9i0mai pe dou inimi 1erecate
Gn lanul ca de 1oc al dragostei,
Sar inii cei cu gurile spurcate,
Escai de neputine din temei7
5i lumea rea lovete pe la spate
Cu 1ierul rece,al rutii ei.
Ci s nu,i pese7 Or, de cte ori
Gi scoate soarta 1rumusei 8n cale,
Adap,te la s1ntul lor i0vor7
Cnd poi s )ei din ele, ia,le, )ea,le7
C totul e pe lume trector
5i,o coas neagr ne tot d ocoale.
%ac3a,a cu 'assan Badreddin ,i cu 9ett El3'osn, 4iica unchiului suA
=6t despre #inn, apoi acesta &ori a se duce s3o caute pe #inn,
2ME
O mie i una de nopi
prietena lui, ,i am6ndoi venir s3,i des4te&e ochii cu cei doi tinerei
adormii, dup ce priviser &be#urile lor ,i numraser i&biturile de
berbece. Pe urm e4ritul !i spuse e4ritei, tovar,a luiB
D 'ei, sora mea, ve&i c am avut dreptateJ
7i adu#B
D -cuma se cade ca ,i tu, la r6ndul tu, s3l iei pe 4lcu ,i s3l duci
pe locul de unde l3am ridicat, la cimitirul din Bassra, !n turbehaua
printelui su LureddinA 7i 43o repede, iar eu am s te a(ut, !ntruc6t
iact c st s se lumine&e de &iuC ,i chiar c nu e bineA
-tunci e4rita !l ridic pe t6nrul 'assan adormit, !l lu !n c6rc,
!mbrcat a,a cum era numai cu cma,a, !ntruc6t i&menele nu mai
putuser s in !n d6rdora &be#urilor, ,i &bur cu el, urmat
!ndeaproape de ctre e4rit. .eodat, !n #oana aceea prin v&duh, e4ritul
4u cuprins de ni,te #6nduri a4urisite 4a de e4rit, ,i vroi s3o siluiasc,
a,a !mpovrat cum era cu 4rumosul 'assanC iar e4rita s3ar cam 4i lsat
!n voia e4ritului, da !i 4u 4ric s nu peasc 'assan ceva. 7i3apoi, din
4ericire, -llah lu seama ,i trimise !mpotriva e4ritului ni,te !n#eri care
aruncar asupra3i o tr6mb de 4oc, care !l mistui. %ar e4rita ,i 'assan
scpar ast4el de e4ritul cel cumplit, care poate c i3ar 4i prpdit,
!ntruc6t e4ritul este amarnic la !mperechereA -tunci e4rita se ls la
pm6nt chiar pe locul unde 4usese prvlit e4ritul cu care ea s3ar cam 4i
dedulcit, de n3ar 4i 4ost 'assan, pentru care se temea 4oarte.
:r, 4usese scris de la ursitoare ca locul unde e4rita !l va pune pe
t6nrul 'assan Badreddin, nemaiav6nd putere s3l duc sin#ur mai
departe, s 4ie tare aproape de cetatea .amascului, !n ara 7amului
111
.
-tunci e4rita !l duse pe 'assan chiar l6n# una din porile cetii, !l
culc u,urel pe pm6nt, ,i !,i lu &borul.
)a revrsat de &iu, se deschiser porile cetii ,i oamenii, ie,ind
din cetate, rmaser tare mirai c6nd !l v&ur pe 4lcul cel minunat ,i
adormit, !mbrcat numai cu o cma,, av6nd pe cap, !n loc de turban, o
tichie de noapte ,i, iact, ,i 4ar i&meneA 7i !,i &iserB
D E de3a mirrile c6t trebuie s 4i stat nedormit, de s3a cu4undat
acuma !ntr3un somn a,a de ad6ncA
=i alii spuserB
D -llahA -llahA Frumos 4lcuA Fericit3i ,i plin de noroc muierea
care s3o 4i bucurat de elA .a de ce3o 4i a,a de #ol cu totulJ
-lii rspunserB
D Pesemne c bietul tinerel o 4i petrecut la cr6,m mai mult vreme
dec6t se cdeaA 7i3o 4i but mai mult dec6t !ncape !n elA 7i, c6nd s3o 4i
111
Qara 5amului 3 Sara .amascului T5am 4iind numele persan al ora,ului .amascG.
2M2
O mie i una de nopi
!ntors seara, trebuie s 4i #sit porile cetii !nchise ,i s3o 4i hotr6t s
doarm aci pe pm6ntA
:r, pe c6nd sporoviau ei a,a, adierea dimineii se st6rni ,i veni s3l
de&mierde pe 4rumosul 'assan, ,i3i slt cma,aC se v&u atunci ie,ind
la iveal un p6ntec, un buric, ni,te coapse ,i ni,te picioare ; toate cum
e cle,tarulA 7i un pocino# ,i ni,te m6ndrii tare bine !ntocmiteA 7i
priveli,tea uimi pe toat lumea, care se minun de toate.
1n clipita aceea, Badreddin se tre&i ,i se v&u !ntins l6n# poarta
strin ,i !ncon(urat de toat lumea din (urC !nc6t rmase tare
nedumerit ,i stri#B
D Inde m a4lu, oameni buniJ 9punei3mi, ro#u3vA 7i de ce m3ai
!ncon(urat a,aJ =e s3a !nt6mplatJ
Ei rspunserB
D .3apoi noi ne3am oprit ca s ne uitm la tine, numai a,a, spre
des4tareA .a tu ce, nu ,tii c te a4li la porile .amasculuiJ 7i pe unde
i3ai petrecut noaptea de3ai rmas a,a #ol3#oluJ
'assan rspunseB
D Pe -llahA =e3mi spunei voi, oameni buniJ Eu mi3am petrecut
noaptea la =airo, iar voi spunei c m a4lu la .amascJ
-tunci toi 4ur cuprin,i de un ha& p6n peste poate, iar unul #riB
D *are m6nctor de ha,i, mai e,tiA
%ar alii &iserB
D Pi de bun seam c e,ti nebunA =e pcat c un 4lcu a,a de
minunat e nebunA
%ar alii spuserB
D .a la urma urmei ce3i cu povestea asta ciudat pe care ne3o
!ndru#iJ
-tunci 'assan Badreddin spuseB
D Pe -llahA :ameni buni, nu mint delocA / !ncredine&, a,adar, ,i v
spun iar, c ieri mi3am petrecut noaptea la =airo, iar alaltieri la Bassra,
cetatea meaA
)a vorbele acestea, unul stri#B
D Iluitor lucruA
In altulB
D E nebunA
%ar c6iva !ncepur s se coco,e&e de r6s ,i s3,i plesneasc palmele
una de alta. %ar alii spuserB
D 1ntr3adevr, oare nu e pcat c acest 4lcu minunat ,i3a pierdut
minileJ .a ,i ce nebun 4ar de seamnA
%ar un altul, mai !nelept, !i spuse lui 'assanB
2M8
O mie i una de nopi
D Fiule, vino3i oleac !n 4ire. 7i nu rosti asemenea aiureli.
-tunci 'assan &iseB
D 7tiu ce rostesc. 7i, pe deasupra, a4lai c !n noaptea aceasta, la
=airo, am petrecut ni,te ceasuri tare des4tate ca t6nr !nsurelA
-tunci toi rmaser ,i mai !ncredinai c e smintitC iar unul dintre
ei, r6&6nd, stri#B
D /edei bine c bietul 4lcia, s3a !nsurat !n visA Era bun
!nsurtoarea aceea !n visJ .e c6te oriJ Era cu o hurie sau cu o teleliJ
=i Badreddin !ncepu s 4ie tare !ncurcat, ,i le spuseB
D Pi da, a,a3iA Era o hurieA 7i nu !n vis m3am !mpreunat, ci de3
adevrateleaC ,i i3am luat locul unui coco,at !mpuit, ,i chiar mi3am ,i
pus tichia de noapte menit lui, ,i pe care iact3oA
Pe urm cu#et o clipit ,i stri#B
D =i pe -llahA Preacinstiilor, unde !mi e turbanul, unde !mi sunt
i&menele, unde !mi sunt ca4tanul ,i ,alvariiJ 7i, mai cu seam, unde mi3
e pun#aJ
7i 'assan se ridic ,i !,i cut !mpre(urul su hainele. 7i toat lumea
!ncepu atunci s3,i 4ac cu ochiul ,i s arate prin semne c 4lcul e
nebun de le#at.
-tunci, bietul 'assan se hotr! s intre !n cetate, !n straiele lui de
r6s, ,i 4u nevoit s strbat uliele ,i su"urile, !n mi(locul unei tale
!ntre#i de copii ,i de in,i care ipauB
D E nebunA E nebunA
7i bietul 'assan nu mai ,tia ce s 4ac, p6n c6nd pe -llah !l
cuprinse teama ca acel biat 4rumos s nu 4ie vtmat ,i !l duse s
treac pe l6n# du#heana unui plcintar, care tocmai !,i deschidea
prvlia. 7i 'assan se repe&i !n prvlie ,i se adposti acoloC ,i cum
plcintarul era un vl(#an &dravn, ale crui isprvi erau de pomin !n
cetate, toat lumea, de 4rica lui, plec, ls6ndu3l pe 'assan !n pace.
Plcintarul, pe care !l chema El3'ad( -bdallah, c6nd !l v&u pe
t6nrul 'assan Badreddin, putu s3l cercete&e !n voie, ,i se minun la
vederea 4rumuseii, a nurilor ,i a harurilor lui 4ire,tiC ,i, !n chiar clipita
aceea, dra#ostea !i npdi inima, ,i !i spuse t6nrului 'assanB
D :, dr#uule bietan, spune3mi, de unde viiJ 7i 4ii 4ar teamC
istorise,te3mi povestea ta, !ntruc6t te3am ,i !ndr#it mai mult dec6t pe
su4letul meuA
-tunci 'assan !i istorisi plcintarului 'ad( -bdallah toat povestea
lui, de la !nceput p6n la s46r,it.
Plcintarul rmase minunat p6n peste poate ,i !i spuse lui 'assanB
D Tinere doamne al meu Badreddin, povestea ta chiar c este
2M9
O mie i una de nopi
uluitoare, iar pania ta este de pomin. =i, o, copilul meu, te s4tuiesc
s nu3i mai spui nimnuia nimic, !ntruc6t e prime(dios s te
destinuie,ti. 7i te po4tesc !n prvlia mea, iar tu s rm6i cu mine,
p6n ce -llah se va milui s pun capt npastelor de care e,ti npdit.
7i3apoi eu nu am niciun copil, ,i m3ai 4oarte 4erici dac ai vroi s m
prime,ti de tatA %ar eu te voi lua de su4let ca 4iu al meuA
-tunci 'assan Badreddin !i rspunseB
D /rednice taicA Fac3se dup dorina taA
Lumaidec6t plcintarul se duse la su" ,i cumpr ni,te haine bo#ate
cu care se !ntoarse s3l !mbrace. Pe urm se duse cu el la cadiu ,i, de
4a cu martori, !l !n4ie pe 'assan Badreddin ca urma, al lui.
7i 'assan rmase !n du#hean plcintarului, ca 4iu al luiC ,i el era cel
care primea banii de la cumprtori ,i le vindea plcintele, #avanoasele
cu dulceuri, 4ar4uriile pline cu sorbeturi ,i toate &aharicalele cele de
4aim din .amascC ,i !n puin vreme !nv miestria plcintriei,
pentru care avea o !nclinare cu totul deosebit, datorit !nvmintelor
pe care i le dedese maic3sa, soia vi&irului Lureddin din Bassra, c6nd
pre#tea dinainte3i plcintele ,i dulceurile, pe vremea copilriei lui.
7i 4rumuseea lui 'assan, 4lcul din Bassra, 4iul de su4let al
plcintarului, a(unse vestit !n toat cetatea .amasculuiC iar prvlia
plcintarului El3'ad( -bdallah a(unse prvlia cu cel mai strlucit dever
dintre toate prvliile de &umaricale din .amasc.
%ac3a,a cu 'assan BadreddinA
=i !n ceea ce !l prive,te pe mirele dulcei 9ett El3'osn, 4ata vi&irului
7amseddin de la =airo, iactA
=6nd 9ett El3'osn se tre&i, !n dimineaa acelei dint6i nopi de
cstorie, nu3l mai #si pe 'assan cel 4rumos l6n# ea. -,a c socoti c
'assan s3o 4i dus la umbltoriA 7i !ncepu s3l a,tepte s se !ntoarc.
-st timp, vi&irul 7amseddin, tatl ei, veni s3o caute spre a lua ve,ti
despre ea. 7i era tare !n#ri(orat. 7i era tare roco,it !n su4letul su de
nedreptatea sultanului, care !l silise s3o mrite pe 4rumoasa 9ett El3
'osn, 4ata lui, cu #r(darul cel coco,at. 7i, p6n a intra la 4iic3sa, vi&irul
!,i &iseseB 8Le!ndoielnic c am s3o omor pe 4iic3mea dac voi a4la c s3
a druit !mpuitului de coco,atA?
Btu, a,adar, la u,a odii de nuntit ,i stri#B
D 9ett El3'osnA
Fata rspunse dinluntruB
D .a, tat, m reped s3i deschidA
7i sri de#rab ,i 4u#i s3i deschid printelui ei. 7i se 4cuse !nc ,i
mai 4rumoas ca de obicei, iar chipu3i era ca strluminat, iar tot su4letu3
21M
O mie i una de nopi
i era bucurat c trise !mbri,rile minunate ale cerbului cel 4rumosA
1nc6t se ivi plin de nuri dinaintea tt6ne3su, ,i se temeni ,i !i srut
m6inile. 7i printele ei, v&6nd3o pe 4iic3sa vesel, !n loc de3a 4i
posomor6t de !mpreunarea cu coco,atul, se bulbucB
D -, 4at 4r de ru,ineA =um de cute&i s te ari dinaintea mea, cu
chipul voios, dup ce te3ai culcat cu (e#osul acela de #r(dar coco,atJ
)a vorbele lui, 9ett El3'osn &6mbi a r6de cu t6lc ,i #riB
D Pe -llahA :, tat, ,a#a a inut destulA = mie !mi cam prea a(un#e
c6t am 4ost de r6sul nunta,ilor care m luau peste picior !n privina
soului meu cel !nchipuit, coco,atul care nu preuie,te nici mcar un
col de un#hie de3al preaiubitului meu cel 4rumos, soul meu cel
adevrat de a&inoapteA I4, ce noapteA =6t mi3a 4ost de plin de bucurii
alturi de mult iubitul meuA -,a c, tat, pune capt #lumei ,i nu3mi
mai pomeni nimica despre coco,atA
)a vorbele acestea ale 4iicei sale, vi&irul se umplu de m6nie, iar ochii
i se !nvineir de turbare, ,i rcniB
D PrpdA =e3mi tot !ndru#i tuJ =eJ Lu coco,atul s3a culcat cu tine
!n odaia astaJ
Ea rspunseB
D Fereasc3m -llah, o, tatA *i3ai pomenit destul de numele
coco,atuluiA Prpdi3i3ar -llah ,i pe el ,i pe taic3su ,i pe maic3sa ,i
tot neamul luiA 7tii bine c acuma am a4lat ,i eu vicle,u#ul pe care l3ai
scornit ca s m 4ere,ti de deochiA
7i !i spuse tatlui ei toate amnuntele despre nuntire ,i despre
noaptea trecut. 7i adu#B
D I4A =e bine !mi era, cu4undat !n poala soului meu preaiubit,
4lcul cel 4rumos cu purtri iscusite, cu ochii mari, ne#ri ,i strlucii, ,i
cu spr6ncenele arcuiteA
)a vorbele acestea, vi&irul stri#B
D Fata mea, tu e,ti nebunJ =e tot spuiJ 7i unde este t6nrul acela
care &ici c e soul tuJ
9ett El3'osn rspunseB
D 93a dus la umbltoareA
-tunci vi&irul, tare tulburat, se repe&i pe u, ,i aler# la umbltori. 7i
!l #si acolo pe coco,at cu picioarele !n sus ,i cu capul b#at ad6nc !n
ve,ca umbltoarei, ,i !nepenitA 7i vi&irul, !nmrmurit p6n peste poate,
se minunB
D =e3mi vd ochiiJ -u nu tu e,ti, coco,atuleJ
7i mai !ntreb o dat, cu #las tare. 7i coco,atul nu rspunse nimic,
!ntruc6t, !nc !n4rico,at, #6ndea c acela care !i vorbea era #innulO
211
O mie i una de nopi
1n clipita aceasta a istorisirii ei, 7ehere&ada v&u c se luminea& de
&iu ,i tcu s4ioas.
(ar cnd 1u cea de a dou0eci i doua noapte, spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c $ia4ar a urmat a3i povesti
ast4el cali4ului 'arun -l3Ra,idB
-mr6tul de coco,at, socotind c acela care !i vorbea era #innul, 4u
cuprins de o spaim amarnic ,i nu cute& s cr6cneasc nimic. -tunci
vi&irul stri# m6niosB
D Rspunde3mi, coco,at a4urisit, ori te despic !n dou cu palo,ulA
-tunci coco,atul, tot cu capul b#at !n #aur, rspunse din ad6ncB
D Pe -llahA :, cpetenie de e4rii ,i de #inni, 4ie3i mil de mineA *
(ur ie c nu m3am clintit de aici toat noaptea, ,i m3am supus porunciiA
)a vorbele lui, vi&irul nu mai ,tiu ce s cread ,i se minunB
D .a ce tot spui tuJ Lu sunt niciun e4rit. 9unt tatl miresei.
-tunci coco,atul scoase un suspin #reu ,i &iseB
D Poi s te crbne,ti de3aiciA L3am nicio treab cu tineA =ar3te
repede, p6n nu vine e4ritul cel crunt, rpitorul de su4leteA 7i3apoi nici
nu vreau s te mai vdC c tu e,ti pricina paniei meleC c tu mi3ai dat3
o de soie pe ibovnica bivolilor, a m#arilor ,i a e4riilorA -4urisii s 4ii
,i tu, ,i 4iic3ta ,i toi procleii ca voiA
-tunci vi&irul !i spuseB
D LebunuleA 'ai, ie,i de3aci, ca s pot s pricep c6t de c6t ce
bsme,tiA
.a coco,atul rspunseB
D Poate c oi 4i eu nebun, da nu sunt chiar p6n !ntr3at6ta, !nc6t s
plec de3aici 4ar !n#duina e4ritului cel !n4rico,torA = el m3a poprit s
ies din #aur p6n la rsritul soarelui. .u3te, dar, ,i las3m aici !n
tihnA =i ia spune3miB oare mai &bove,te mult soarele p6n s rsar,
ori baJ
7i vi&irul, tot mai uluit, rspunseB
D . cine este e4ritul de care vorbe,tiJ
-tunci coco,atul !i istorisi ptrania, cum venise la umbltori unde
s3,i !ndeplineasc nevoile, !nainte de a intra la mireas, cum se
artase e4ritul !n 4elurite !n4i,ri, de ,obolan, de motan, de c6ine, de
m#ar ,i de bivol, ,i, !ntr3un s46r,it, la ce popreal !l pusese ,i la ce
ca&n !l os6ndise. Pe urm coco,atul !ncepu s #eam. -tunci vi&irul
veni l6n# coco,at, !l apuc de picioare ,i !l trase a4ar din #aur. %ar
coco,atul, cu obra&ul !n#lat, ,i #lbe(it, ,i ticlo,it, ip !n obra&ul
212
O mie i una de nopi
vi&iruluiB
D -4urisii s 4ii ,i tu ,i 4iic3ta, ibovnica bivolilorA
7i, de 4ric s nu3l vad iar pe e4rit ivindu3se, !nspim6ntatul de
coco,at o lu la 4u# c6t !l ineau picioarele, url6nd ,i necute&6nd s
!ntoarc privirile !ndrt. 7i a(unse la sarai ,i se sui la sultan, ,i !i istorisi
toat pania lui cu e4ritul.
=6t despre vi&irul 7amseddin, acesta se !ntoarse ca smintit la 4iic3
sa, 9ett El3'osn, ,i !i &iseB
D Fata mea, simt c3mi &boar minileA )uminea&3m !n privina
acestei !nt6mplriA
-tunci 9ett El3'osn spuseB
D -4l dar, tat, c t6nrul cel 4rumos, care a cunoscut cinstea nunii
cu mine toat noaptea, s3a culcat cu mine ,i s3a bucurat de 4ecioria
meaC ,i ne!ndoielnic c am s 4ac un copil. 7i, spre a3i da o dovad
despre cele ce !i mrturisesc, iact3i turbanul pe scaun, ,alvarii pe
divan, iar i&menele !n patul meu. Ba !nc ai s ve&i !n ,alvarii lui un
lucru pe care l3a ascuns acolo, ,i despre care eu habar n3am ce poate
s 4ie.
)a vorbele ei, vi&irul se duse la scaun ,i lu turbanul ,i !l cercet ,i !l
!ntoarse pe toate prile, pe urm se minunB
D Pi acesta3i un turban ca acelea ale vi&irilor de la Bassra ,i de la
*ossulA
Pe urm des4a, cearcea4ul turbanului ,i #si o h6rtie !mpturit ,i
cusut sub 4es, ,i se #rbi s3o scoat a4arC cercet apoi ,alvarii ,i !i
ridic ,i #si !n ei pun#a cea cu o mie de dinari, pe care evreul i3o
dduse lui 'assan Badreddin. 1n pun# se mai a4la tot a,a o h6rtiu pe
care erau scrise de m6na evreului cuvintele acesteaB 8-deveresc, eu,
cutare, ne#ustor din Bassra, c i3am dat ace,ti o mie de dinari, prin
bun !nele#ere, domniei sale 'assan Badreddin, 4iul vi&irului Lureddin,
pe care aib3l -llah !ntru mila saA =a pre pentru !ncrctura de pe cea
dint6i corabie a lui, care va tra#e la rm !n Bassra?.
.up ce citi h6rtia, vi&irul 7amseddin scoase un ipt #reu ,i se
prbu,i la pm6nt. =6nd !,i veni !n 4ire, deschise de#rab h6rtia
!mpturit, pe care o #sise !n cealma, ,i cunoscu numaidec6t pecetea
4ratelui su Lureddin. 7i !ncepu s pl6n# ,i s se t6n#uie, &ic6ndB
D :4, bietul meu 4rate, bietul meu 4rateA
.up ce se mai potoli oleac, &iseB
D -llah este -totputernicA
Pe urm !i spuse 4iic3siiB
D Fata mea, cuno,ti numele celui cruia i te3ai dat asnoapteJ -cela
215
O mie i una de nopi
este nepotul meu, 4iul mo,ului tu Lureddin, este 'assan BadreddinA
%ar cei o mie de dinari sunt &estrea taA Preamrit 4ie -llahA
Pe urm rosti aceste dou stro4eB
Kd iar pecetea lui, i simt c,mi arde
ot su1letul topit de lungul dor.
Cminul amintirii noastre sparte
Gmi pune,n oc"i al lacrimii i0vor.
M,ntre) i strig i nimeni nu,mi rspundeA
BCine,i acela ce ne,a,nstrinatH
S,ngduie, 8l rog, de oriiunde
Acas s se,ntoarc cel plecat7%
-poi citi iar,i cu luare3aminte mrturiile 4ratelui su, ,i #si cuprins
!n ele toat povestea lui Lureddin ,i a na,terii 4iului su Badreddin. 7i
rmase tare minunat, mai cu seam c6nd socoti ,i c6nd cumpni &ilele
,i anii artai de 4ratele su cu cei ai !ns,i cstoriei sale la =airo ,i cu
&iua na,terii 4iicei sale 9ett El3'osn. 7i #si c toate se potriveau tocmai
pe tocmai.
7i rmase at6ta de uluit, !nc6t se #rbi s se duc s3l caute pe
sultan ,i s3i istoriseasc toat povestea, art6ndu3i h6rtiile. %ar
sultanul, la r6ndu3i, rmase at6ta de uluit, !nc6t le porunci diecilor de la
sarai s scrie acea poveste minunat ,i s3o pstre&e cu #ri( !n dulapul
cu scripte domne,ti.
%ar vi&irul 7amseddin se !ntoarse la 4iic3sa acas ,i !ncepu s
a,tepte venirea !ndrt a nepotului su, t6nrul 'assan Badreddin. .a
p6n la urm se !ncredin c 'assan pierise, 4ar a i&buti s priceap
din ce pricin, ,i !,i &iseB
D Pe -llahA =e !nt6mplare nemaipomenit este !nt6mplarea aceastaA
=hiar c una ca asta nu s3a mai v&ut vreodatA O
1n clipita aceasta a istorisirii sale, 7ehere&ada v&u c se luminea&
de &iu ,i, cuminte, se opri din povestit, spre a nu3l osteni pe sultanul
7ahriar, stp6nul de peste insulele %ndului ,i ale =hitaiului.
(ar cnd 1u cea de a dou0eci i treia noapte, spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c $ia4ar -l3Barma"i, vi&irul
cali4ului 'arun -l3Ra,id, a urmat ast4el povestirea ctre cali4B
=6nd vi&irul 7amseddin v&u c nepotul su 'assan Badreddin nu se
21@
O mie i una de nopi
mai ive,te, !,i &iseB 8=uminte3i, !ntruc6t lumea este 4cut din via ,i
moarte, s am #ri( ca, la !ntoarcerea sa, nepotul meu 'assan s poat
#si casa !n chiar starea !n care a lsat3oA? -,a c vi&irul 7amseddin lu
o climar ,i un calam ,i o 4oaie de h6rtie, ,i !nsemn, unul c6te unul,
toate lucrurile ,i tot ce se #sea !n casa lui. -st4el scriseB 8=utare dulap
este a,e&at !n cutare locC cutare perdea este !n cutare loc?, ,i a,a mai
departeO =6nd isprvi, pecetlui h6rtia, dup ce i3o citi 4iic3sii 9ett El3
'osn, ,i o puse cu #ri( !n sipetul cu scrisori. Pe urm lu turbanul,
tarbu,ul
112
, ,alvarii, ca4tanul ,i pun#a ,i le str6nse !ntr3o le#tur pe
care3o puse sub lcat cu mult #ri(.
%ar 9ett El3'osn, copila vi&irului, chiar c rmase #rea, de pe urma
celei dint6i nopi a ei de nunti,C ,i, peste nou luni !mplinite, nscu la
soroc un biat ca luna ,i care semna cu taic3su !n toate cele, la 4el
de 4rumos, la 4el de #in#a,, la 4el de desv6r,itA )a na,terea lui, 4emeile
!l splar ,i !i cnir ochii cu "holC pe urm !i tiar buricul ,i !l
!ncredinar ddacelor ,i doicii. 7i, !n temeiul 4rumuseii lui uluitoare, i
se puse numele de -#ib
115
.
=6nd -#ib cel minunat a(unse, &i de &i, lun de lun ,i an de an, la
v6rsta de ,apte ani, vi&irul 7amseddin, bunicu3su, !l trimise la ,coala
unui dascl de mare 4aim, ,i i3l ddu !n seam cu mult struin
acelui !nvtor, %ar -#ib, !n toate &ilele, !nsoit de robul cel ne#ru 9aid,
vrednicul had6mb al bunicului su, se ducea la ,coal, spre a se
!ntoarce la pr6n& ,i seara acas. 7i merse ast4el la ,coal vreme de
cinci ani, p6n ce !mplini v6rsta de doispre&ece ani. 7i, ast timp, -#ib se
4cuse de nesu4erit celorlali copii din ,coalB !i btea ,i !i !n(ura ,i le
&iceaB
D =are dintre voi este ca mineJ Eu sunt 4iul vi&irului E#iptuluiA
P6n la urm, copiii se vorbir ,i se duser s se pl6n# dasclului
de purtrile ur6te ale lui -#ib. -tunci dasclul, care vedea c
!ndemnurile ce le da 4iului vi&irului rm6neau &adarnice, ,i care, din
pricina vi&irului, printele copilului, nu vroia s3l alun#e de la ,coal
chiar el, le spuse copiilorB
D -m s v !nv un lucru pe care s i3l spunei ,i care are s3l
opreasc de aci !nainte s mai vin la ,coal. *6ine, dar, !n rstimpul
de (oac, s v str6n#ei !mpre(urul lui -#ib ,i s v spunei !ntre voiB
8Pe -llahA 'ai s ne (ucm un (oc tare 4rumosA .a niciunul nu va putea
s intre !n (oc dec6t dac va spune cu #las tare numele su ,i numele
tatlui su ,i pe cel al mamei luiA 1ntruc6t cine nu va putea s spun
112
ar)u , tichia !n (urul creia se !n4,oar cearcea4ul turbanului.
115
Agi) 3 adic 8*inunatulH
21+
O mie i una de nopi
numele tatlui ,i pe cel al mamei sale, va 4i socotit copil din 4lori ,i nu
va putea s se (oace cu noiA?
-,a c diminea, la sosirea lui -#ib la ,coal, copiii se str6nser de3
o parte, ,i unul stri#B
D -, chiar c daA E un (oc stra,nicA .a nimenea nu are voie s intre
!n (ocul acesta dec6t dac va spune numele su ,i numele tatlui ,i al
mamei saleA 'aiA Fiecare pe r6ndA
7i le 4cu semn cu ochiul.
-tunci unul dintre copii ie,i !n 4a ,i spuseB
D Pe mine m cheam LabihA Pe mama mea o cheam LabihaA %ar
pe tatl meu !l cheam %&eddinA
Pe urm altul p,i !nainte ,i spuseB
D Eu m numesc La#hibA Pe mama o cheam $amilaA %ar pe tatl
meu !l cheam *usta4aA
Pe urm al treilea ,i al patrulea ,i alii la 4el spuser cele ce aveau de
spus. =6nd veni r6ndul lui -#ib, acesta, tare m6ndru, spuseB
D Eu sunt -#ibA *ama mea este 9ett El3'osnA %ar tatl meu este
7amseddin, vi&irul E#iptuluiA
-tunci toi copiii stri#arB
D Lu, pe -llahA /i&irul nu este tatl tuA
%ar -#ib ip m6niosB
D Bat3v -llahA Ba chiar vi&irul este tatl meuA
.a copiii !ncepur s chicoteasc ,i s bat din palme, ,i !i !ntoarser
spatele stri#6ndu3iB
D .u3te de3aiciA 'abar n3ai cum !l cheam pe taic3tuA 7amseddin
nu este tatl tuA El e bunicul tu, tatl mamei taleA L3ai s te (oci cu
noiA
7i copiii se !mpr,tiar hohotind de r6s.
-tunci -#ib !,i simi pieptul cum i se str6n#e ,i !l su#rumar
suspineleA =i de#rab dasclul veni la el ,i !i &iseB
D =um, -#ib, tu !nc nu ,tii c vi&irul nu !i este tat, ci bunic, tatl
mamei tale 9ett El3'osnJ %ar pe tatl tu nici tu, nici noi, nici nimeni nu
!l ,tie, !ntruc6t sultanul o mritase pe 9ett El3'osn cu #r(darul cel
coco,atC da #r(darul nu a putut s se culce cu 9ett El3'osn ,i a
povestit prin toat cetatea c, !n noaptea nunii lui, l3au pus #innii la
popreal, pe el, pe #r(dar, ca s se culce ei cu 9ett El3'osn. 7i a mai
povestit ni,te ptranii de pomin, cu ni,te bivoli, ,i cu ni,te m#ari, ,i
cu ni,te c6ini, ,i cu alte asemenea 4pturi. -,a c, -#ib, nimeni nu ,tie
cum !l cheam pe tatl tu. Fii, dar, smerit dinaintea lui -llah ,i a
tovar,ilor ti, care te socotesc copil din 4lori. 7i3apoi, -#ib, tu e,ti
21E
O mie i una de nopi
ast4el !ntocmai ca un copil v6ndut !n t6r# ,i care habar n3ar avea cine
este tatl lui. 1nc o dat, s ,tii c vi&irul 7amseddin nu !i este dec6t
bunic, iar tatl tu nu se cunoa,te. -,a c s 4ii smerit de aci !nainte.
.up spusele acestea ale dasclului, micuul -#ib se duse !n 4u#a
mare la maic3sa 9ett El3'osn, ,i3at6ta de su#rumat era de pl6nset,
!nc6t dintru3nt6i nu putu s !n#aime nimic. -tunci maic3sa !ncepu s3l
lini,teasc ,i, v&6ndu3l at6ta de tulburat, inima i se topi de mil, ,i !i
spuseB
D =opilul meu, spune3i mamei tale pricina acestei m6hniriA
7i !l srut ,i !l m6n#6ie. -tunci micuul -#ib !i &iseB
D 9pune3mi, mam, cine este tatl meuJ
%ar 9ett El3'osn, uluit, !i spuseB
D Pi este vi&irulA
%ar -#ib !i rspunse pl6n#6ndB
D :, nu, nuA Lu este el tatl meuA Lu !mi tinui adevrulA /i&irul
este tatl tu, a,aA .a nu este ,i tatl meuA Lu, nuA 9pune3mi drept, ori
m omor numaidec6t cu (un#herul acestaA
7i micuul -#ib !i !n,ir maic3sii vorbele dasclului.
-tunci, amintindu3,i de vrul ,i soul ei, 4rumoasa 9ett El3'osn
!ncepu s3,i pre4ire prin minte cea dint6i noapte a nunii ei ,i toat
4rumuseea ,i toate harurile minunatului 'assan Badreddin El3BassraniA
7i, la acele amintiri, pl6nse de tulburare ,i suspin stihurile acesteaB
Mi,aprinse,n su1let dorul i,apoi plec departe,
Spre nu tiu care 0are, 8n nu tiu care parte.
Cu el atunci deodat plec i )iata,mi minte,
5i doar cu el s,o,ntoarce de,acuma 8nainte.
ot ateptndu,l, )iata, i somnul mi se duse,
Se duse i r)darea i visele,mi rpuse.
M,au dat demult uitrii i el i 1ericireaF
Cu el s,a dus odi"na, cu el s,a dus iu)irea.
(e,atunci, din ceasul negru, nici nu mai tiu de mine.
Suspin 8n taina nopiiA BMai vine, nu mai vineH%
S,a dus, i,lplng 0adarnic, i,l strig cu oc"ii,n 0areF
Curg lacrimile,mi multe ct apele din mare.
O 0i dac se,ntmpl s nu,l mai strig cu dor,
O 0i de,i seac oc"ii,mi al lacrimii i0vor,
!umaidect icoana,i mi se arat,n vis,
Mi se,ntrupea0,n su1let ca dintr,un "u desc"is,
5i iari mi se umplu i inim, i gnd
212
O mie i una de nopi
(e dor, de amintire, de dragoste plngnd.
O", el 8mi este pururi icoana 8ndrgit,
Ce,mi luminea0 oc"ii 8n 0iua rsrit7
5i,aa va 1i de,a pururi, c nu mai am 8n minte
!ici vreo iu)ire alta i nici alt dor 1ier)inte7
Pe urm nu mai 4cu altceRa dec6t s suspine. %ar -#ib, v&6nd3o pe
maic3sa c pl6n#e, !ncepu ,i el s pl6n#. 7i, pe c6nd 4iecare pl6n#ea
!n colul su, vi&irul 7amseddin, au&ind hohotele ,i su#hiurile, intr. 7i
rmase ,i el tare tulburat ,i inima i se !n#ri(or, c6nd !i v&u pe copiii lui
pl6n#6nd a,a, ,i le &iseB
D =opiii mei, de ce pl6n#eiJ
-tunci 9ett El3'osn !i istorisi neca&ul micuului -#ib cu copiii la
,coal. %ar vi&irul, la povestea aceea, !,i aminti iar,i de toate
neca&urile trecute, c6te le pise el ,i 4ratele su Lureddin ,i nepotul
su 'assan Badreddin ,i, la urm, ,i micuul -#ibC la toate aceste
amintiri #rmada, nu se putu opri s nu pl6n# ,i el. 7i, de&nd(duit,
se sui la sultan, !i istorisi toat povestea, ,i spuse c umbra aceea nu
mai putea s dinuiasc peste numele lui ,i peste numele copiilor lui, ,i
!i ceru !ncuviinarea s plece spre rile Rsritului, ca s se duc la
cetatea Bassrei, unde socotea s3l #seasc pe nepotul su 'assan
Badreddin. Pe urm !i ceru sultanului s3i scrie ni,te !mputerniciri, pe
care s le ia cu sine ,i care s3i !n#duiasc, !n toate rile prin care
avea s a(un#, s 4ac cercetrile de trebuin, spre a3l #si ,i a3l
aduce pe nepotul su. Pe urm !ncepu s pl6n# amarnic. %ar sultanului
i se !nduplec inima ,i !i scrise !mputernicirile de trebuin pentru toate
rile ,i pentru toate c6rmuirile. -tunci vi&irul se bucur ,i !i mulumi
!ndelun# sultanului, ,i3i ur mrire mult, ,i se temeni, srut6nd
pm6ntul dintre m6inile luiC pe urm !,i lu rmas3bun ,i plec. 7i, !n
chiar ceasul acela, !,i 4cu #tirile de drumC pe urm o lu pe 4iic3sa
9ett El3'osn dimpreun cu micuul -#ib ,i porni.
*erser ei &iua dint6i, pe urm cea de a doua &i, ,i cea de a treia &i,
,i a,a mai departe, pe drumul .amascului ,i, !ntr3un s46r,it, a(unser cu
bine la .amasc. 7i poposir chiar l6n# pori, pe *eidanul 'asba
11@
, ,i
acolo !,i a,e&ar corturile, spre a se odihni dou &ile, !nainte de a3,i
urma drumul. 7i #sir c .amascul era o cetate minunat, plin de
pomi ,i de ape cur#toare, ,i c era chiar cetatea pe care o c6ntase
poetulB
11@
Meidanul $as)a !n traducereB 8=6mpul de h6rtieH.
218
O mie i una de nopi
La (amasc o 0i i,o noapte petrecurm oarecnd7
Oiditorul lui cel meter s,a&urat cum c nicicnd
!,ar mai ti 0idi cetate ca aceasta pe pmnt.
!oaptea,nvluie (amascul cu aripi 8ndrgostiteF
Psritu,aterne,asupra,i um)ra crengilor vr&iteF
Pou de pe 1run0e nu e rou rece, pasmite,
9loaie de mrgritare,i, ce se scutur 8n picuri,
Cnd se,a)ate,o adiere, pe su) cer de )orangicuri,
-luturnd din nev0ute testemele i )aticuri.
Acolo, 8n pa&iti )lnde i,n noian de tu1e dese,
!umai 1irea 8i aterne gndurile ei aleseA
9asrea 8n 0ori citete rndurile 8nelese,
Apa cerului 8ntinde paginile larg desc"ise,
5i ce pasrea citit,a, pana vntului i scriseF
!orii,i druie cerneala ca s scrie cine scrise.
1nc6t slu#ile vi&irului nu pre#etar s se duc s vad cetatea ,i
su"urile ei, spre a t6r#ui lucrurile de care aveau trebuin ,i, de
asemenea, s v6nd lucrurile aduse din E#iptC ,i nu pre#etar a se
duce s se !mbie&e la hammamurile cele vestite ,i s treac pe la
moscheea Bani3:mmanilor
11+
, a,e&at !n mi(locul cetii ,i care nu3,i
are seamn !n lumea !ntrea#.
%ar -#ib, !nsoit de vrednicul had6mb 9aid, se duse ,i el s se
veseleasc !n cetate. %ar had6mbul mer#ea la c6iva pa,i !n urma lui ,i
inea !n m6n un #6rbaci !n stare s ucid o cmilC c au&ise despre
4aima locuitorilor .amascului ,i vroia, cu #6rbaciul acela, s3i opreasc
a se apropia de prea4rumosul -#ib, stp6nul su. 7i chiar c nu se
!n,elaseC !ntruc6t, de cum !l v&ur pe 4rumosul -#ib, locuitorii
.amascului ,i b#ar de seam c6t de nurliu ,i de &ari4 era, ,i c era
mai dulce dec6t adierea v6ntului de mia&noapte, mai dulce la #ust
dec6t apa proaspt pentru #ura celui !nsetat, mai de pre dec6t
sntatea pentru cel bolnavC ,i pe dat toi in,ii de pe ulie ,i din case
,i din prvlii !ncepur s dea 4u# dup -#ib ,i dup had6mb, ,i s se
11+
Mosc"eea Dani,Ommanilor 3 unul dintre cele mai strlucite monumente ale arhitecturii
musulmane, ridicat de ctre cel de al ,aselea cali4 din dinastia :meia&ilor, /alid %, care a
domnit !ntre 2M+321+ la .amasc.
219
O mie i una de nopi
in !ntruna de -#ib, 4ar a3i mai da r#a&, !n po4ida va(nicului #6rbaci
al had6mbuluiC iar alii 4u#eau !nc ,i mai iute, i3o luau !nainte lui -#ib ,i
se a,terneau (os pe pm6nt !n calea lui, spre a3l sorbi din priviri mai
bine ,i mai !ndelun#. 1ntr3un s46r,it, din vrerea soartei, -#ib ,i
had6mbul a(unser dinaintea unei prvlii de &umaricale ,i, ca s scape
de #loat obra&nic, intrar acolo.
:r, prvlia era chiar prvlia lui 'assan Badreddin, tatl lui -#ib.
Plcintarul cel btr6n, tatl de su4let al lui 'assan, murise, iar 'assan !i
mo,tenise prvlia. -,adar, !n &iua aceea 'assan tocmai pre#tea o
&umarica minunat, cu semine de rodie ,i cu alte &aharicale ,i
mirodenii. %ar c6nd !l v&u pe -#ib ,i pe rob, 'assan 4u vr(it de
4rumuseea micuului -#ib, ,i nu numai vr(it, ci tulburat !ntr3un chip
dumne&eiesc ,i cu totul su4letesc ,i !ntru totul nemaipomenit, ,i stri#
plin de iubireB
D :, tinere doamne al meu, tu cel care mi3ai supus inima ,i care
domne,ti peste luntrul 4iinei mele, tu cel ctre care m simt ispitit din
a4undurile 4pturii mele, poi s3mi 4aci cinstea de a intra !n prvlia
meaJ Poi s3mi 4aci bucuria de a te ospta din &umaricalele mele,
numai a,a, din bunvoin 4a de mineJ
7i, cu vorbele acestea, 'assan, 4ar de voia lui, !,i simi ochii plini de
lacrimi, ,i pl6nse #reu la amintirea care !l npdea totodat, a strii lui
trecute ,i a soartei lui de acum.
=6nd au&i vorbele tatlui su, inima lui -#ib se !nduio, la 4el, ,i
biatul se !ntoarse ctre rob ,i !i &iseB
D 9aidA Plcintarul acesta !mi tope,te inima. $6ndesc c pesemne
,i3a prsit cine ,tie unde vreun copil, ,i c eu !i aduc aminte de copilul
acela. 9 intrm a,adar la el, spre a3i 4ace o bucurie, ,i s ne dedulcim
cu ceea ce vrea s ne cinsteasc. 7i, dac noi ne miluim ast4el de
durerea lui, poate c ,i -llah se va milui de noi ,i ne va a(uta s i&butim
la r6ndu3ne !n cutrile noastre dup tatl nostruA
)a vorbele lui -#ib, had6mbul se or!B
D Pe -llahA :, stp6ne al meu, asta chiar c nu se cadeA nicidecumA
Lu st bine unui 4iu de vi&ir s intre !n du#hean unui plcintar din su",
,i mai cu seam s mn6nce a,a, !n v&ul lumiiA -, nuA .a dac vrei s
intri la el de 4rica lepdturilor ,i a in,ilor care se in dup tine, ,tiu eu
cam cum s3i &#ornesc ,i cum s te apr de ei, cu #6rbaciul acesta
stra,nicA .a s intri !n du#hean asta nu, chiar c nu, niciodatA
)a vorbele had6mbului, plcintarul 'assan Badreddin se simi tare
(i#nit ,i se !n turn spre had6mb, cu ochii plini de lacrimi ,i cu obra(ii
scldai !n (alea lor, ,i !i &iseB
22M
O mie i una de nopi
D :, mrituleA Pentru ce nu vrei s te !ndupleci ,i s3mi 4aci bucuria
de a intra !n prvlia meaJ :, tu cel care pe dina4ar e,ti ne#ru cum e
castana, da pe dinluntru e,ti tot at6t de alb ca ,i eaA :, tu, cel pe care
l3au slvit toi poeii no,tri !n stihuri minunate, eu pot s3i de&vluiesc
taina cum s a(un#i la 4el de alb pe dina4ar, c6t e,ti ,i pe dinluntruA
-tunci vrednicul had6mb !ncepu s r6d ,i se minunB
D -devratJ -devratJ Poi tuJ 7i cam cumJ Pe -llahA $rbe,te de3
mi spuneA
Lumaidec6t 'assan Badreddin !i prociti aceste stihuri minunate !ntru
slvirea had6mbilorB
9olis1etia lui aleas,
(ulceaa 1elului 8n care
Se poart totdeauna,n cas,
Mreaa lui 8n1iare,
5i mult "arurilor vra&,
Cu,ntregul vieii lui alai,
L,au 8nlat s 1ie stra&
Cinstit,n casele de crai7
Ce slu&itor 1r perec"e
La pragul dulcelui "arem7
Ce oc"i ursit s stea de veg"e,
9e care ticloii,l tem7
.ar pentru,ntreaga,i gingie,
9n i 8ngerii din rai
Simt inima cum 8i 8m)ie
S i se,nc"ine 8n sari.
9tihurile acestea chiar c erau at6ta de minunate ,i at6ta de bine
nimerite ,i at6ta de bine spuse, !nc6t had6mbul se simi cople,it ,i
totodat p6n peste msur de m#ulitC ,i, lu6ndu3l pe -#ib de m6n,
intr cu el !n du#hean lui 'assan.
-tunci 'assan Badreddin, bucuros p6n peste 4ire, se de&lnui !ntr3
un potop de temeneli, spre a3i preacinsti. Pe urm lu cel mai 4rumos
dintre castrona,ele lui de 4ar4uriu, !l umplu cu boabe de rodie scldate
!n &ahr, cu mi#dale desco(ite ,i !nmiresmate des4ttor ,i taman at6ta
c6t trebuieC pe urm le puse dinainte castrona,ul, pe cea mai scump
dintre siniile lui de aram btut ,i chindisit. 7i, c6nd !i v&u cum
m6ncau cu semne de mare !nc6ntare, se simi tare m#ulit ,i tare
mulumit, ,i le &iseB
221
O mie i una de nopi
D 1ntr3adevr, ce cinste pe mineA 7i ce norocA 7i 4ie ca &umaricaua
s v 4ie plcut ,i de dulce mistuireA -tunci micuul -#ib, dup cele
dint6i !n#hiituri, nu pre#et s3l po4teasc ,i pe plcintar s ,ad,
&ic6ndu3iB
D Poi s stai cu noi ,i s mn6nci cu noiA 7i ast4el -llah ne va
rsplti, a(ut6ndu3ne s i&b6ndim !n cutrile noastreA
-tunci 'assan Badreddin !i spuseB
D =um, copilul meuJ Tu, at6ta de t6nr, ,i ai ,i 4ost !ncercat de
pierderea cuiva scumpJ
%ar -#ib rspunseB
D =hiar a,a, preacinstiteA %nima mea a ,i 4ost !ncercat ,i ars de
lipsa unei 4iine scumpeA 7i 4iina aceea at6ta de scump nu este alta
dec6t tatl meu. %ar bunicul meu ,i cu mine am purces din ara noastr
spre a ne duce s3l cutm, bt6nd toate olaturile.
Pe urm micuul -#ib !ncepu s pl6n# la aceast amintire, iar
Badreddin la 4el nu se putu opri s3i !mprt,easc lacrimile, ,i pl6nse
,i ei. 7i had6mbul la r6ndu3i !,i bln#nea capul cu mult cinare. .
toate astea nu !i st6n(eneau a da cinstire des4ttorului castrona, cu
!nmiresmatele rodii, &aharisite cu at6ta miestrie. 7i m6ncar p6n la
saiu, at6ta erau de #ro&ave.
=i, cum vremea &orea, 'assan nu putu s iscodeasc mai !ndelun#C
iar had6mbul !l lu pe -#ib ,i plec, spre a se !ntoarce la corturile
vi&irului.
.e3abia plec -#ib, c Badreddin !,i ,i simi su4letul cum i se duce cu
el ,i, neput6ndu3,i !n4r6na ispita de a se lua pe urmele lui, !,i !nchise
repede plcintria ,i, 4ar a3i da prin minte c micuul -#ib ar 4i copilul
su, plec ,i #rbi pasul, ca s se in dup ei ,i ca s3i a(un# p6n a
nu trece de poarta cea mare a .amascului.
'ad6mbul atunci b# de seam c 'assan se luase pe urmele lor,
,i se !ntoarse ,i3i &iseB
D Pentru ce te ii dup noi, plcintaruleJ
%ar Badreddin rspunseB
D .oar numai deoarece am de descurcat o daravel a4ar din
cetate, ,i am vrut s m !nsoesc cu voi, spre a 4ace drumul laolaltC ,i
m !ntorc apoi. .e altminteri, plecarea voastr mi3a smuls su4letul din
pieptA
)a vorbele lui, had6mbul se umplu de mare m6nie ,i stri#B
D =hiar c acel castrona, !l pltim tare scumpA -marnic castrona,
de neca&uriA Plcintarul sta vrea acuma s ne scoat pe nas tot ce3am
m6ncatA %act3mi3l cum ni se ba# !n tururile ,alvarilor ,i3ncolo ,i3
222
O mie i una de nopi
ncoaceA
-#ib atunci !ntoarse capul ,i3l v&u pe 'assan, ,i se !mbu(or cumplit
,i !n#6nB
D 9aid, las3lA .rumul lui -llah e slobod pentru toi musulmaniiA
Pe urm adu#B
D .a dac s3o ine pe urmele noastre p6n la corturi, vom ,ti atunci
c !ntr3adevr eu sunt cel pe urmele cruia adulmec, ,i nu vom
pre#eta a3l i&#oniA
Pe urm -#ib ls capu3n (os ,i !,i v&u de drum, cu had6mbul la
c6iva pa,i dup el.
%ar 'assan se inu mai departe pe urmele lor, p6n la *eidanul
'asba, acolo unde erau !ntinse corturile. -tunci -#ib ,i had6mbul
!ntoarser capul ,i !l v&ur la c6iva pa,i !n urma lor, !nc6t -#ib, de
data aceasta, se supr ,i i se 4cu spaim, c nu cumva had6mbul s
se duc s3i povesteasc totul buniculuiB c -#ib intrase !n du#hean
unui plcintar ,i c apoi plcintarul se luase dup -#ibA )a #6ndul
acesta care !l !n4rico,a, lu o piatr, se uit la 'assan care sta drept,
!nepenit !n minunare ,i cu ochii plini de o sclipire ciudatC ,i -#ib,
socotind c 4lacra aceea din ochi era o 4lacr par,iv, se m6nie ,i mai
tare ,i, din toate puterile lui, a&v6rli cu piatra !n el ,i !l lovi drept !n
4runteC pe urm -#ib ,i had6mbul #rbir spre corturi. %ar 'assan
Badreddin c&u la pm6nt, le,inat ,i cu chipul plin de s6n#e. .a, din
norocire, nu &bovi mult p6n s3,i vin !n sine, ,i se ,terse de s6n#e ,i,
rup6nd o 46,ie din cearcea4ul turbanului, se le# la 4runte. Pe urm
!ncepu s se do(eneasc ,i !,i &iseB
D =hiar c este numai din vina meaA *3am purtat !ntr3un chip
nevrednic, in6ndu3m dup acel copil 4rumos ,i d6ndu3i ast4el de
presupus c m in dup el din pricini par,iveA Pe urm o4tB 8-llah
"arim?
11E
.
7i se !ntoarse !n cetate, !,i deschise iar,i prvlia ,i se apuc s
4ac iar,i &umaricale, ca mai !nainte, ,i a le vinde, #6ndindu3se !ntruna
cu (ale la biata maic3sa de la Bassra, cea care !n pruncia lui !i dduse
cele dint6i !nvturi !n me,te,u#ul &umaricalelorC ,i !ncepu s pl6n#
,i, spre a se alina, prociti stihurile acesteaB
S nu ceri vreo dreptate de la SoartA
Kei do)ndi de0amgire doar7
(reptatea nu ea tie s,o 8mpart.
Gi ceri dreptate Soartei 8n 0adar.
11E
Alla" /arim, !n traducere 8-llah este milostiv.H
225
O mie i una de nopi
%ar vi&irul 7amseddin, unchiul co4etarului 'assan Badreddin, dup
trei &ile de popas la .amasc, porunci s se ridice tabra de la *eidan
,i, urm6ndu3,i cltoria spre Bassra, lu drumul 'omsului
112
, pe urm al
'amei ,i al -lepului. 7i pretutindeni nu pre#eta s cercete&e !ntruna.
.e la -lep merse la *ardina, pe urm la *ossul ,i la .iarbe"ir. 7i, la
urm, a(unse la cetatea Bassrei.
.e cum se mai odihni oleac, se ,i &ori s se duc ,i s i se
!n4i,e&e sultanului Bassrei, care numaidec6t !l po4ti s intre ,i !l primi
cu mult !ndatorin, ,i !l !ntreb cu bunvoin despre pricina care !l
aducea la Bassra. %ar 7amseddin !i istorisi toat povestea ,i !i spuse c
el este 4ratele lui Lureddin, vi&irul de odinioar al *riei 9ale. %ar
sultanul, la numele lui Lureddin, spuseB
D -ib3l -llah !ntru mila saA
7i adau#B
D .a, prietene, Lureddin era chiar vi&irul meu ,i tare !mi mai era
dra#, ,i a murit, !ntr3adevr, acuma3s cincispre&ece aniA - lsat, dreptu3
i, un 4iu, 'assan Badreddin, care !mi era cel mai dra# prieten de inim,
,i care, deodat, !ntr3o &i, s3a 4cut nev&ut. %ar noi nu am mai au&it
pomenindu3se de el. .a se a4l !nc aici !n Bassra maic3sa, soia
4ratelui tu Lureddin, 4iica vi&irului meu cel btr6n, cel de dinaintea lui
Lureddin.
)a ,tirea aceea, 7amseddin 4u bucuros p6n peste msur ,i #riB
D :, *ria TaA Tare a, vrea s3o vd pe cumnata meaA
7i sultanul !i !n#dui s3o vad.
Lumaidec6t 7amseddin aler# acas la rposatul lui 4rate Lureddin,
dup ce !ntrebase unde ,ade ,i !n ce parte, ,i nu peste mult a(unse
de#rab acolo, #6ndindu3se mereu pe drum la 4ratele su Lureddin,
mort departe de el cu (alea de a nu mai 4i putut s3l !mbri,e&eA 7i
pl6n#ea ,i !,i spunea stihurile acesteaB
A", de m,a mai 8ntoarce iar
La casa de odinioar
A nopilor ce s,au trecut,
9erei i 0iduri s,i srut,
Jur,8mpre&ur, cu )u0,amar.
Ci nu de dorul de perei
112
$oms >sau $ims+, $ama, Mardina >sau Mardin+, Mossul, (iar)e/ir >sau (iar De/r+ 3
ora,e !n 9iria, pe drumul de la .amasc la Bassra.
22@
O mie i una de nopi
Mi,e rupt inima,n sgei.
(e dorul celui ce sta,n cas
M doare inima i,mi pas,
(e dorul lui i ard, i,ng"e7
%ntr pe o poart mare, !ntr3o curte mare, !n 4undul creia se !nla
casa. I,a casei era o minunie de piatr ,i de arcuituri, !nsu4leit cu
marmuri de toate culorile. )a temelia u,ii, pe o lespede scump, #si
numele lui Lureddin, 4ratele su, !nvr6stat !n litere de aur. -tunci se
plec, ,i srut numele, ,i se simi tare tulburat, ,i pl6nse rostind
stihurile acesteaB
Gn 1iecare dimineaa, cer soarelui care rsare
S,mi dea o veste despre tine, pe unde eti, su) care 0are.
La 1el 8n 1iecare noapte m rog la stele i la lun,
(e te,au v0ut pe oareunde, de te,au 0rit cumva, s,mi spun.
Cnd dorm, pn i,n somn m arde, ma&ung"ie i m strtaie
Ca un &ung"er, ca o povar, un 1erstru 8n mruntaie.
5i nu am cui s,mi strig vreodat durerea care m,ncovoaie.
O, preaiu)itul meu cel dulce, scurtea0,amara desprire.
Mi,e rupt inima de &ale, m duce dorul la pieire7
Ce 0i de )inecuvntare, de )ucurii 1r perec"e,
Ar 1i aceea,n care iari ne,am aduna ca,n vremea vec"e.
Ci nu carecumva s cugei c,n vremea despririi grele
En altul ar 1i prins 8n mrea& vreodat gndurile mele.
C nu am inima atta de 1r margini rs1irat,
Gnct 8n largul ei s,ncap o alt dragoste vreodat.
Pe urm p,i !n cas ,i strbtu toate iatacurile, p6n ce a(unse la o
!ncpere 4erit, !n care ,edea de obicei cumnata lui, mama lui 'assan
Badreddin El3Bassri.
:r, de c6nd 4iul su 'assan pierise, ea st !nchis !n odaia aceea, ca
s pl6n# &i ,i noapte ,i s suspine. 7i pusese s se cldeasc, la
mi(loc, o &idire mic, boltit, spre a !nchipui morm6ntul bietului ei copil,
pe care !l credea mort de mult. 7i acolo !,i petrecea ea toat vremea !n
lacrimi, ,i acolo, c6nd o dobora durerea, !,i spri(inea capul ca s
22+
O mie i una de nopi
doarm.
=6nd a(unse aproape de u,a odii, 7amseddin au&i #lasul cumnatei
lui, ,i #lasul acela t6n#uitor rostea stihurile acesteaB
A", pe Alla"7 Spune, morminte, spuneA
Odorul meu se stinse de su) soareH
5i )ucuria 1rumuseii s1inte
S,a spul)erat pe totdeauna oareH
O, trist mormnt al gndurilor mele7
u nu eti nici gradina 1ericirii,
!ici cerul luminos spre care 0)oar
Aripa dulce a 8nc"ipuirii.
Atunci, privind luntrul tu de neguri,
(e ce m amgesc, de ce m mint
Oc"ii mei care vd mereu 8n tine
Luna lucind i creanga 8n1lorindH
-tunci vi&irul 7amseddin intr. 9e temeni dinaintea cumnatei sale cu
cinstirea cea mai aleas ,i !i art c el este 4ratele lui Lureddin, soul
ei. Pe urm !i istorisi toat povestea, ,i cum 4iul ei 'assan se culcase
!ntr3o noapte cu 4aa lui, 9ett El3'osn, cum pierise dimineaa, ,i, !ntr3un
s46r,it, cum 9ett El3'osn rmsese #rea ,i !l nscuse pe -#ib. Pe urm
adu#B
D -#ib a venit cu mine. Este nepotul tu, !ntruc6t este 4iul 4iului tu
cu 4iica mea.
/duva, care p6n !n clipita aceea ,e&use (os ca o 4emeie cernit de
moarte ,i care se lepdase de !ndatorinele lume,ti, la vestea c 4iul ei
trie,te, c nepotul ei se a4l acolo, ,i c, !ntr3adevr, chiar aci se a4l
cumnatul ei 7amseddin, vi&irul E#iptului, se ridic #rabnic ,i se arunc
la picioarele lui srut6ndu3le, ,i rosti aceste stro4e !ntru cinstirea saB
M npdete cu potoape de daruri 1r,asemuire
Acela care 8mi aduce mult ateptata, s1nta tire7
Cci, pe Alla"7 Mi,aduce veste parc de dincolo de 1ire.
Cum nu s,a au0it pe lume o veste despre 1ericire.
.ar dac vrea s ia pec"eul pe care,l dm drept mulumire,
9rimeasc inima,mi topit de veg"i prelungi i de m"nire.
%ar vi&irul trimise numaidec6t dup -#ib, care veni. -tunci bunica se
ridic ,i se arunc pl6n#6nd de #6tul lui -#ib. %ar 7amseddin !i spuseB
22E
O mie i una de nopi
D :, maic, chiar c acuma nu3i vremea de lacrimi, ci de pre#tiri
pentru plecarea ta !mpreun cu noi ctre E#ipt. 7i deie -llah s ne
str6n#em toi laolalt cu 4iul tu 'assan, nepotul meuA
%ar bunica lui -#ib rspunseB
D -scult ,i m supunA
7i, tot atunci, se ,i scul ,i str6nse toate lucrurile de trebuin ,i
toate merindele de drum ,i toate slu(itoarele, ,i 4u #ata repede.
-tunci vi&irul 7amseddin se duse s3,i ia rmas3bun de la sultanul
Bassrei. 7i sultanul !l !ncrc de daruri ,i de pe,che,uri, ,i pentru el ,i
pentru sultanul de la E#ipt. Pe urm 7amseddin, cele dou han6me ,i
-#ib purceser la drum, !nsoii de tot saltanatul lor.
Lu se oprir din mers p6n ce nu a(unser iar,i la .amasc. Poposir
!n piaa Panun
118
,i !ntinser acolo corturile. %ar vi&irul spuseB
D -cuma avem s ,edem o sptm6n !ntrea# la .amasc, ca s
avem r#a& s t6r#uim daruri ,i pe,che,uri vrednice a 4i !n4i,ate
sultanului E#iptului.
-,a c, pe c6nd vi&irul era prins cu ne#utorii cei bo#ai, venii sub
corturi s3i !n4i,e&e mr4urile lor, -#ib !i &ise had6mbuluiB
D Baba 9aid, tare mi3e po4t s m veselesc. 'aidem prin su"ul
.amascului, s a4lm ce mai e nou ,i totodat s iscodim cumva ce s3o
mai 4i !nt6mplat cu co4etarul cruia i3am m6ncat &umaricalele ,i cruia,
ca rsplat, i3am spart capul cu o lovitur de piatr, pe c6nd nu aveam
dec6t s ne m6ndrim cu primirea ce ne3o 4cuse. =hiar c am rspltit
un bine cu un ruA
7i had6mbul rspunseB
D -scult ,i m supunA
-tunci -#ib ,i had6mbul ie,ir din corturi, !ntruc6t -#ib purcedea
ast4el sub imboldul orb, st6rnit de 4ireasc dra#oste din ad6ncuri. -(un,i
!n cetate, nu contenir s bat su"urile, p6n ce a(unser la du#heana
plcintarului. Era ceasul la care drept3credincio,ii se !ndreptau ctre
moscheea Bani3:mmanilor pentru ru#ciunea asr3ului.
Taman la ceasul acela, 'assan Badreddin se a4la !n prvlia lui,
ostenind s pre#teasc aceea,i minune de &umarical ca ,i de data
cealaltB boabe de rodie cu mi#dale, cu &ahr ,i cu mirodii din bel,u#A
1nc6t -#ib putu s ia bine seama la co4etar, ,i v&u pe 4runtea lui urma
loviturii cu piatra pe care el i3o 4cuse. -tunci !,i simi inima ,i mai
!nduio,at, ,i spuseB
D Pacea 4ie cu tine, o, co4etaruleA $ri(a pe care i3o port m3a m6nat
s vin ,i s a4lu ve,ti despre tine. Lu m mai cuno,tiJ
118
Kanun , t6r#u,or la nord de .amasc, unde poposeau caravanele de cltori.
222
O mie i una de nopi
'assan, cum !l v&u, !,i ,i simi luntrurile vlm,ite, inima &v6cnind
cu bti rv,ite ,i capul plec6ndu3i3se spre pm6nt, parc s3i cad, ,i
limba lipindu3i3se de cerul #urii, 4ar a putea s le#e o vorb. 1ntr3un
s46r,it, i&buti s ridice iar capul spre copil ,i, numai smerenie ,i numai
supunere, !i prociti aceste stihuriB
Nndeam s,. 1ac mustrri ne,nduplecate,
Ci, de cum l,am v0ut, nu sunt 8n stare
!ici oc"ii s,i art a ne,mpcare,
!ici ciud,n graiul lim)ii,mpiedicate.
cut, cu oc"i pierii, stau 8n mirare,
9rivindu,i "arurile minunateF
5i,a vrea s tiu c i pe el 8l doare
(urerea meaF ci n,am i0)nd mare.
Pe urm adu#B
D :, stp6nii mei, binevoii s intrai, mcar din !n#duin, ,i s
#ustai din &umaricalele mele. 1ntruc6t, pe -llahA :, tinere copile, de
cum te3am v&ut data trecut, inima mi s3a ,i revrsat spre tineA 7i m
mustru c m3am luat pe urmele taleB chiar c a 4ost o nebunieA
7i -#ib rspunseB
D Pe -llahA E,ti un prieten tare prime(diosA Pentru o bucic pe care
ne3ai !mbiat s3o m6ncm, era s ne dai pier&riiA :r, acuma, nu voi intra
,i nu voi m6nca !n prvlia ta, dec6t dac ai s mi te le#i cu (urm6nt
c nu vei ie,i dup noi ,i c nu te vei ine pe urmele noastre. -ltminteri,
niciodat nu avem s mai dm pe aiciC cci s ,tii limpede c avem s
ne petrecem o sptm6n !ntrea# la .amascC rstimp !n care bunicul
meu s poat t6r#ui daruri pentru sultanA
-tunci Badreddin stri#B
D Fac (urm6nt 4a de voi am6ndoiA
-tunci -#ib ,i had6mbul intrar, ,i numaidec6t Badreddin !i !mbie cu
un castron de 4ar4uriu plin cu minunia cea dulce din boabe de rodie.
%ar -#ib !i spuseB
D /ino s mn6nci cu noi. 7i, !n 4elul acesta, poate c -llah are s
ne a(ute s i&b6ndim !n cutrile noastreA
7i 'assan 4u 4ericit 4oarte, ,i ,e&u (os dinaintea lor. 7i, !n acel
rstimp, nu se putu opri s nu3l soarb din ochi pe -#ibC ,i se uita la el
!ntr3un chip at6ta de aparte ,i at6ta de struitor, !nc6t -#ib, st6n(enit, !i
&iseB
D Pe -llahA =e ptima,, s6c6itor, ,i st6n(enitor, ,i ur6cios mai e,ti,
228
O mie i una de nopi
preacinstiteA Te3am mai do(enit din pricina astaA %sprve,te odat de a
m tot s4redeli a,a ,i de a3mi sorbi chipul cu ochiiA
)a vorbele lui, Badreddin rspunse cu stihurile acesteaB
Gn inima mea, 8n ung"erul cel mai adnc al vieii mele,
9stre0 o tain care arde, o tain cu prime&dii grele,
9e care n,a putea vreodat s,o pun pe,a vor)elor mrgele.
O, tu, cel dinaintea crui se tul)ur 1rumoas lun
Eitndu,i strlucirea toat ce,i pare,n 1aa ta minciun,
Cel dinaintea crui 0orii i luminoasa diminea
Se,m)u&orea0 de ruine privind lumintoarea,i 1aa.
O, tu, cu c"ipul rupt din soare : i,am ridicat un templu,n mine,
Gn care 1r de cuvinte srmanu,mi su1let s se,nc"ine7
(rept "ram, o, soarele meu 1alnic, i,am pus un semn 1r de
moarte,
5i,un &urmnt care sporete i care crete mai departe.
Altarul 1rumuseii tale 8n coul pieptului meu arde.
5i,acum din cretet pn,n talp m mistui ca pe &ergai.
A", c"ipul tu cel de lumin e,ntregul vieii mele rai.
Am s m sting, 1r,ndoial, topit de dorul ar0tori
(oar, calde, )u0ele,i de miere m,ar adpa ca un i0vor,
S,mi rcoresc din piept po&arul cu mierea rcoroas,a lor7
.up stihurile acestea, 'assan prociti altele la 4el de 4rumoase, da
cu alt t6lc, !nchinate had6mbului. 7i urm a,a mai departe, vreme de
un ceas, procitind stihuri, ba !nchinate lui -#ib, ba !nchinate
had6mbului. .up care, cum ei se saturaser bine, 'assan &ori s le
aduc toate c6te trebuiau, spre a se spla pe m6ini. .rept care le
aduse un ibric 4rumos de aram curat ,i le turn !n m6ini ap
!nmiresmat, pe urm le ,terse m6inile cu un prosop de mtase colorat,
pe care !l inea a#at la br6u. Pe urm !i stropi cu ap de tranda4iri
dintr3un stropitor de ar#int, pe care !l pstra cu #ri(, pentru prile(uri
alese, pe polia cea mai de sus din prvlie. 7i asta nu 4u chiar totA %e,i
o clipit din du#hean ,i se !ntoarse repede, in6nd !n m6ini dou
ulciora,e pline cu sorbet de ap de tranda4iri !nmiresmat cu mosc, ,i le
spuseB
D BinevoiiA /ei pune ast4el v6r4 buntii voastreA
229
O mie i una de nopi
-tunci -#ib lu ulciorul ,i bu, pe urm !l trecu had6mbului, care bu
,i !l trecu !ndrt lui -#ib, ,i a,a mai departe, p6n ce !,i umplur bine
p6ntecele ,i se #hi4tuir, cum nu se mai #hi4tuiser niciodat !n viaa
lor. .up care !i mulumir co4etarului ,i plecar c6t mai iute, !n seara
aceea, ca s a(un# la corturi p6n la as4initul soarelui.
-(un,i la corturi, -#ib se #rbi s3i srute m6na bunic3sii ,i maic3sii
9ett El3'osn. %ar bunica !l srut ,i !,i aduse aminte de 4iul ei Badreddin
,i suspin !ndelun#, ,i pl6nse !ndelun#. .up care prociti aceste dou
stro4eB
(e n,a 1i 1ost 8ncredinat c toate cele desprite
Au s se,adune iar odat de unde,au 1ost cndva pornite,
!u mai aveam ce atepta, de,atunci, de la plecarea ta.
5i i,am &urat pe veci iu)ire, i,am ateptat cu neuitare.
Alla", stpnul, are tire de &urmntul meu cel mare.
Alla" 8mi st de mrturie, c toat taina >l o tie.
Pe urm !i spuse lui -#ibB
D =opilul meu, pe unde ai 4ost s te plimbiJ
El rspunseB
D Prin su"urile din .amascA
Ea &iseB
D -tunci trebuie s3i cam 4ie 4oame acumaA
7i se scul ,i3i aduse un castron de 4ar4uriu plin cu amestecul cel
stra,nic 4cut din boabe de rodie, minunia aceea des4ttoare !n care
ea era mare dscli ,i despre care !i dduse cele mai dint6i !ndrumri
4iului ei Badreddin, pe c6nd era copil !nc, la Bassra.
1i spuse ,i robuluiB
D Poi s mn6nci cu stp6nul tu -#ibA
7i had6mbul 4cu o str6mbtur !n sine !nsu,i ,i !,i &iseB 8Pe -llahA
=hiar c nu mai am po4tA L3a, mai putea s !n4ulec nicio !n#hiiturA?
.a ,e&u (os l6n# -#ib.
=6t despre -#ib, ,e&u ,i el, da ,i el avea burta #hi4tuit cu ce
m6ncase ,i cu ce buse la plcintar. .a lu o !n#hiitur ,i #ust. 7i
chiar c nu putu s3o !n#hit, at6ta de stul era. 7i, de altminteri, #si c
aceasta avea oleac mai puin &ahr. )ucru care nu era adevrat.
Lumai c el era stul. 1nc6t, 4c6nd o str6mbtur, !i spuse bunic3siiB
D Lu e chiar bun, bunicoA
-tunci bunica se !nec de ciud ,i stri#B
D =um, copilul meu, !ndr&ne,ti s spui c nu e bun &umaricaua
25M
O mie i una de nopi
meaJ -u tu nu ,tii c nu se a4l !n lumea !ntrea# cineva care s ,tie s
#teasc ,i s 4ac plcinte ,i dulciuri ca mine, a4ar poate doar de
tatl tu 'assan Badreddin, care de alt4el a !nvat de la mineJ
7i -#ib rspunseB
D Pe -llahA Bunico, &umaricaua ta nu !ndepline,te chiar toate
cerinele. 1i lipse,te un pic de &ahr. 7i3apoi, de3ai ,tiA %i mrturisesc c
!n su" >da s nu3i spui bunicului ,i mameiG am 4ost adineauri la un
co4etar care ne3a ospeit tot cu &umaricaua astaA %ar la #ust era at6ta
de bun, c i3ar 4i 4cut po4t p6n ,i su4letului unui om bolnav de
!n#reo,areA %ar c6t despre cea 4cut de tine, chiar c nu s3ar putea
msura cu cealalt, nici de aproape, nici de departe, ,i !n niciun chip,
&u, bunicoA
)a vorbele acestea, bunica 4u cuprins de o m6nie amarnic ,i
arunc o privire ponci, ctre had6mb ,i !i &iseB O
7i !n clipita aceea a istorisirii ei, 7ehere&ada v&u c se luminea& de
&iu ,i, cuminte, se opri din povestit.
-tunci sora ei, micua .onia&ada, !i &iseB
D :, sora mea, ce dulci ,i ce des4tate sunt vorbele tale ,i ce
vr(itoare ,i rpitoare este povestea aceastaA
%ar 7ehere&ada !i &6mbi ,i &iseB
D -,a3i, sora meaA .a ce este ea pe l6n# ceea ce am s v
povestesc la am6ndoi !n noaptea urmtoare, dac am s mai 4iu !n
via din mila lui -llah ,i din bunvoina sultanuluiA
%ar sultanul !,i &iseB 8Pe -llahA Lu am s3o omor p6n ce nu voi au&i
urmarea istorisirii, care chiar c este o poveste minunat ,i uluitoare
p6n peste poateA?
Pe urm sultanul 7ahriar ,i 7ehere&ada !,i petrecur noaptea
!nlnuii, p6n la &iu. -tunci sultanul 7ahriar se duse la divanul
(udeelor saleC ,i divanul se umplu de mulimea de vi&iri, de dre#tori,
de str(i ,i de slu(itori. %ar sultanul (udeca, puse !n slu(be, ma&ili, or6ndui
,i isprvi treburile domniei, p6n la s46r,itul &ilei. Pe urm divanul se
sparse, ,i sultanul se !ntoarse la sari. %ar, la cderea nopii, se duse la
7ehere&ada, 4ata vi&irului, s 4ac treaba lui obi,nuit cu ea.
5i veni cea de a dou0eci i patra noapte
%ar micua .onia&ada nu pre#et, odat treaba !ncheiat, s se ridice
de pe chilim ,i s3i spun 7ehere&adeiB
D :, sora mea, m ro# ie, s46r,e,te povestea aceea mustoas cu
251
O mie i una de nopi
4rumosul 'assan Badreddin ,i cu soia lui, 4ata unchiului su
7amseddinA Erai tocmai la vorbeleB 8Bunica atunci arunc o privire
ponci, spre had6mbul 9aid ,i !i &iseB O? =e i3a &is, te ro#J
%ar 7ehere&ada !i &6mbi suror3sii ,i !i &iseB
D .a, hotr6tA .in toat inima ,i cu cea mai aleas bunvoin, am
s isprvesc povestea, da nu p6n ce sultanul nostru cel polis4etit nu3
mi va !n#duiA
-tunci sultanul, care a,tepta cu mare nerbdare s46r,itul, !i spuse
7ehere&adeiB
D Poi s vorbe,ti.
%ar 7ehere&ada spuseB
*i s3a i&vodit, o, norocitule sultan, c bunica lui -#ib, bur&uluit ru,
se uit la rob ponci, ,i !i &iseB
D PrpdituleA Lu carecumva tu l3ai !mpins la pcat pe copilJ =um
de3ai cute&at s3l la,i s intre !n ma#hernia buctarilor ,i a
plcintarilorJ
)a vorbele bunicii lui -#ib, had6mbul se sperie ,i se #rbi s
t#duiasc va(nic 4apta. $riB
D Lu am intrat !n nicio ma#herniC dec6t numai am trecut pe
dinaintea eiA
.a cp6nosul de -#ib stri#B
D Pe -llah, ba am intrat prea bine ,i am m6ncat acoloA
7i adu# cu a4urisenieB
D 7i, bunico, !i mai spun o dat c a 4ost mult mai bun &umaricaua
de acolo dec6t cea pe care ne3ai dat3o tuA
-tunci bunica se !nciud ,i mai ru ,i se duse bombnind s3i
povesteasc vi&irului, cumnatul ei, despre 8amarnica blestemie a
had6mbului de pcurA? 7i p6n !ntr3at6ta !l st6rni pe vi&ir asupra
robului, !nc6t 7amseddin, care din 4ire era de o m6nie cumplit ,i care
de 4elul lui se npustea cu ipete asupra slu#ilor, se ,i repe&i cu
cumnat3sa sub cortul !n care se a4lau -#ib ,i had6mbul. 7i rcniB
D 9aidA -i intrat tu cumva, da ori ba, !mpreun cu -#ib !n du#hean
unui plcintarJ
%ar had6mbul speriat rspunseB
D L3am intratA
.a !mpeliatul de -#ib stri#B
D Ba daA -m intratA %ar c6t despre ceea ce am m6ncat acolo, he heA
O bunicoA O era at6ta de bun !nc6t ne3am !ndopat p6n !n #6tA 7i3apoi
am but un sorbet minunat cu #hea mrunitA Ka, -llahA Bun mai
eraA %ar vrednicul plcintar nu se &#6rcise la &ahr, ca bunicA
252
O mie i una de nopi
-tunci m6nia vi&irului spori !ndoit asupra had6mbului, cruia i se mai
puse o dat aceea,i !ntrebareC ,i had6mbul t#duia !nainte. -tunci
vi&irul !i &iseB
D 9aid, e,ti un mincinos, ,i ai cute&ana s3l de&mini pe copilul
acesta, care ne#re,it c spune adevrul. Eu !ns am s m !nvoiesc a te
crede dac vei putea s !n#hii tot castronul acesta #tit de cumnata
meaA -sta !mi va dovedi c e,ti nem6ncatA
-tunci 9aid, mcar c era plin tot, !n urma popasului de la
Badreddin, #6ndi s se supun !ncercrii, ,i ,e&u (os dinaintea
castronului cu boabe de rodie ,i se pre#ti s !nceapC dar 4u nevoit s
se opreasc de la !nt6ia !n#hiitur, a,a de plin era p6n !n #6t. 7i &v6rli
din #ur ceea ce apucase s ia. .a spuse repede c, !n a(un, at6ta
m6ncase sub cort cu ceilali robi, !nc6t !l lovise o !n#reo,are. 7i vi&irul
pricepu numaidec6t c had6mbul !ntr3adevr intrase, chiar !n &iua
aceea, la plcintar. Porunci a,adar s 4ie !ntins de ctre robi la pm6nt,
,i c,un asupra3i cu lovituri nprasnice ,i din toate puterile lui. -tunci
had6mbul, snopit de lovituri, ceru !ntr3un s46r,it iertare, da ip6nd
!ntrunaB
D :, stp6ne al meu, m3a apucat ieri o !n#reo,areA
=um vi&irul ostenise din pricina btii, se opri ,i !i spuse lui 9aidB
D 'aiA *rturise,te adevrulA
-tunci had6mbul se hotr! ,i spuseB
D Eh, a,a3i, daA .oamne, e adevratA -m intrat la un plcintar din
su"A %ar &umaricaua lui era at6ta de bun cum !n viaa mea nu am mai
#ustat ceva a,a de bunA .a ,i ce nenorocire c am #ustat acuma din
&umaricaua cea siloas ,i sc6rboas de3aiciA Ka, -llahA = rea e astaA
-tunci vi&irul !ncepu s r6d din plinC dar bunica nu se mai putu
stp6ni de ciud ,i, !nepat p6n la s6n#e, pu4niB
D -, mincinosuleA Lu cred c ai putea s ne aduci vreo &umarica de
la plcintarul tuA -sta3i numai o nscocire de3a taA =i !i !n#dui s te
duci ,i s ne aduci un 4ar4uriu cu buntatea aceeaA 7i3apoi, dac o vei
aduce, ne va slu(i mcar s 4acem o asemuire !ntre priceperea lui ,i a
meaA =umnatul meu s 4ie (udectorA
7i had6mbul rspunseB
D .a, de bun seamA
-tunci bunica !i !nm6n o (umtate de dinar ,i un castron de 4ar4uriu.
7i had6mbul plec ,i a(unse la plcintrie ,i !i spuse plcintaruluiB
D %actA Fcurm un rm,a# pe &umaricaua ta cu cei de acas
care, ,i ei, au #tit o &umarica din boabe de rodie. -,a c d3mi dintr3a
ta, de o (umtate de dinar. 7i mai ales #te,te3o bine ,i 43o cu tot
255
O mie i una de nopi
me,te,u#ul tu. =, altminteri, am s mai mn6nc o ciom#eal ca
adineaoriA Te !ncredine& c sunt cotono#it bineA
-tunci 'assan Badreddin !ncepu s r6d ,i spuseB
D Fii 4ar teamA 1ntruc6t &umaricaua pe care am s i3o dau nu se
mai a4l pe lume cineva care s poat i&buti una asemenea, a4ar de
maic3meaA %ar maic3mea este acuma !n ri tare deprtateOA
Pe urm Badreddin umplu 4ar4uriul robului cu mult #ri(, ,i !,i
isprvi dichisul mai adu#6nd oleac de mosc ,i de ap de tranda4ir. %ar
had6mbul lu 4ar4uriul ,i se !ntoarse iute la corturi. -tunci bunica lui
-#ib !l lu ,i #rbi s #uste din ceea ce se a4la !n el, ca s vad c6t de
dulce ,i c6t de bun era. 7i de3abia !l duse la bu&e c ,i scoase un ipt
ascuit ,i c&u pe spateO $hicise m6na 4iului ei 'assan.
-tunci vi&irul rmase nuc ,i &ori s arunce ap de tranda4iri pe
obra&ul bunicii care, peste un ceas, !,i veni !n 4ire. 7i #riB
D -llahA =el ce a 4cut &umaricaua aceasta de rodie nu poate s 4ie
dec6t 4iul meu 'assan Badreddin, ,i nimeni altulA 9unt !ncredinatA
Lumai eu ,tiu s3o #tesc a,a, ,i l3am !nvat ,i pe 'assanA
)a vorbele ei, vi&irul 4u bucuros p6n peste poate ,i ardea de
nerbdare s3l vad pe nepotul su, ,i stri#B
D -llah s !n#duiasc str6n#erea noastr laolaltA
7i pe dat chem s3i vie slu(itorii, chib&ui o clipit, ticlui un vicle,u#,
,i le &iseB
D .ou&eci de in,i dintre voi s se duc pe dat la du#heana
plcintarului 'assan, ,tiut !n su" pe numele de 'assan El3Bassri, ,i s3i
dr6me prvlia din temelii p6n !n v6r4A =6t despre plcintar, s i se
le#e m6inile cu cearcea4ul turbanului ,i s3mi 4ie adus aici, pe sus, da
lu6nd bine seama s nu3i 4acei nici cel mai mic ru. .ucei3vA
7i3apoi !nclec numaidec6t pe cal, dup ce lu cu sine scrisorile
scrise de sultanul de la E#ipt, ,i aler# la casa c6rmuirii, la .ar El3
9alam, la dre#torul care era trimisul la .amasc al sultanului E#iptului,
stp6nul suA -(uns la .ar El39alam, vi&irul !i art dre#torului crile
sultanului, iar dre#torul pe dat se temeni, le srut cu smerenie ,i le
duse la 4runte cu cinstire. Pe urm se !ntoarse ctre vi&ir ,i !i spuseB
D Porunce,teA Pe cine vrei s ridiciJ
El rspunseB
D Lumai un plcintar din su"A
7i dre#torul spuseB
D Limica nu este mai lesneA
7i le porunci str(erilor lui s mear# ,i s le dea o m6n de a(utor
oamenilor vi&irului. /i&irul atunci !,i lu rmas3bun de la caimacam, ,i
25@
O mie i una de nopi
se !ntoarse la corturi.
=6t despre 'assan Badreddin, apoi acesta v&u cum soseau asupra3i
toi in,ii aceia !narmai cu b6te, cu t6rncoape ,i cu topoare. 7i cum
nvlir !n prvlie ,i pre4cur totul !n bucele, ,i rsturnar pe (os
toate &umaricalele ,i &aharicalele, ,i nruir toat prvliaC pe urm !l
!n,4car pe !n4rico,atul de 'assan ,i !l cetluir cu p6n&a turbanului
su, 4ar a scoate o vorb. %ar !n4ricatul de 'assan #6ndeaB 8KaA -llahA
Pesemne c &umaricaua de rodii s 4ie pricina npasteiA =ine ,tie ce3or
4i putut s #seasc la eaA?
P6n la urm !l duser, a,adar, pe 'assan sub corturi, dinaintea
vi&irului. 7i 'assan Badreddin se &btea amarnic ,i stri#aB
D .oamneA =e nele#iuire am sv6r,itJ
/i&irul !l !ntrebB
D Tu ai #tit &umaricaua aceea de rodiiJ
El rspunseB
D .a, doamne al meuA Lu carecumva, din !nt6mplare, vei 4i #sit !n
&umarica ceva ce are s m duc la tierea capuluiJ
7i vi&irul rspunse cu asprimeB
D )a tierea capuluiJ Pi asta ar 4i os6nda cea mai bla(inA -,teapt3
te la mult mai ruA -i s ve&i tuA
:r, vi&irul le spusese celor dou han6me s3l lase s purcead dup
voia luiC !ntruc6t nu voia s le dea socoteal asupra iscodelilor lui dec6t
c6nd va 4i a(uns la =airo. 1i chem, a,adar, pe robii lui cei tineri ,i le
spuseB
D 9 vin !ncoace un cmilar de3al nostru. 7i aducei ,i o lad mare
de lemn.
%ar robii aler#ar pe dat. Pe urm, la porunca vi&irului, !l !n,4car
pe !n4rico,atul de 'assan ,i !l b#ar !n lad, apoi !nchiser cu #ri(
capacul. Pe urm !l !ncrcar pe cmil ,i ridicar tabra ,i pornir la
drum. *erser ei ,i merser, p6n noaptea. -tunci se oprir ca s
mn6nce oleacC ,i !l scoaser un rstimp ,i pe 'assan din ladC !i
ddur ,i lui s mn6nce, apoi !l b#ar !ndrt !n lad. 7i !,i v&ur de
drum. 7i, din vreme !n vreme, poposeau ,i3l scoteau a4ar pe 'assan,
ca s3l !nchid iar,i, dup !nc o iscodeal de3a vi&irului, care !l !ntreba
de 4iecare datB
D =hiar tu e,ti cel care a #tit &umaricaua de rodiiJ
7i !n4rico,atul de 'assan rspundea neclintitB
D .a, doamneA
%ar vi&irul stri#aB
D )e#ai3l ,i punei3l !ndrt !n ladA
25+
O mie i una de nopi
Irmar a drumei a,a p6n ce a(unser la =airo. 7i, !nainte de a intra
!n cetate, se oprir !n mahalaua Naidania
119
, iar vi&irul porunci iar,i s
4ie scos 'assan din lad ,i s 4ie t6r6t dinainte3i. 7i3atunci &iseB
D 93mi 4ie adus un dul#herA
7i dul#herul veni, iar vi&irul !i spuseB
D %a msura acestui om, !n lun# ,i !n lat, ,i ciople,te !ndat un st6lp
pe potriva lui ,i r6nduie,te st6lpul pe un car tras de o pereche de bivoliA
%ar 'assan, !nspim6ntat, stri#B
D .oamneA =e vrei s 4aci cu mineJ
%ar el rspunseB
D 9 te intuiesc la st6lpul ru,inii ,i s te 4ac s intri ast4el !n cetate,
spre a 4i de r6sul tuturor locuitorilorA
%ar 'assan stri#B
D .a care este mi,elia pentru care s mi se cad o atare os6ndJ
-tunci vi&irul 7amseddin !i spuseB
D Pentru neb#area de seam pe care ai dovedit3o c6nd ai 4cut
&umaricaua de rodiiA Lu ai pus !n ea nici destule mirodii, nici destul
&ahrA
)a vorbele acestea, 'assan Badreddin se plesni peste obra(i ,i se
minunB
D Ka -llahA -ceasta3i nele#iuirea meaJ 7i oare pentru aceasta m3ai
4cut tu s !ndur chinul cel lun# al cltoriei, ,i nu mi3ai dat s mn6nc
dec6t o dat pe &i, ,i vrei acuma s m intuie,ti la st6lpJ
%ar vi&irul, !ncruntat, rspunseB
D Pi de bun seam, toate3s din pricina lipsei de mirodeniiA Pi daA
-tunci 'assan Badreddin rmase uluit p6n peste 4ire ,i ridic
m6inile spre cer ,i !ncepu s cu#ete ad6ncA 7i vi&irul !i &iseB
D )a ce te #6nde,tiJ
El rspunseB
D :, nu la mare lucru. Lumai la smintiii peste care se vede c e,ti
cpetenieA 1ntruc6t, dac nu ai 4i cel mai de 4runte dintre smintii, nu te3
ai purta cu mine a,a pentru o pi,ctur de mirodii mai puin !ntr3o
&umarica de rodiiA
7i vi&irul !i &iseB
D Pi se cuvine s te !nv minte, ca s nu mai sv6r,e,ti #re,ealaA
:r, pentru aceasta, nu aveam dec6t calea aceastaA
%ar 'assan Badreddin !i &iseB
D :ricum, 4aptele tale 4a de mine sunt o ticlo,ie cu mult mai
nemsuratA 7i s3ar cdea s te os6nde,ti tu mai !nt6iA
119
Oaidania >mai corect ar,Peidania+ D a,e&are la nord3est de =airo.
25E
O mie i una de nopi
-tunci vi&irul !i rspunseB
D Lu mai este nimica de spus, crucea i se cuvineA
Pe c6nd ei vorbeau acestea, dul#herul, alturi, dul#herea !ntruna la
lemnul schin#iului, ,i din vreme !n vreme strecura ctre 'assan c6te o
privire pe 4uri,, c parc s3i spunB 8'mA Lu i3ai 4urat nimicA?
-st timp, se ls noaptea. -tunci !l !n,4car pe 'assan ,i !l b#ar
iar,i !n lad. %ar vi&irul rcniB
D *6ine ai s 4ii rsti#nitA
Pe urm a,tept c6teva ceasuri, p6n ce 'assan adormi !n lad.
-tunci puse s se !ncarce lada pe spinarea cmilei ,i ddu porunc de
plecare, ,i merser p6n ce a(unser acas, la =airoA
7i numai atunci vi&irul se hotr! s3,i dea !n vilea# vicle,u#ul 4a de
4iic3sa ,i de cumnat3sa. -,a c3i spuse 4iic3sii 9ett El3'osnB
D *rire lui -llah, carele ne3a !n#duit, !ntr3un s46r,it, o, 4ata mea,
s3l #sim pe vrul tu 'assan BadreddinA Este aiciA 9coal3te, 4ata
mea, ,i 4ii 4ericitA 7i 4ii cu mare #ri( s r6nduie,ti lucrurile ,i
chilimurile din cas ,i din odaia ta de nunt !ntocmai !n starea !n care
se a4lau !n noaptea cea dint6i a nunii taleA
7i numaidec6t 9ett El3'osn, mcar c era !n d6rdora tulburrii ,i a
bucuriei, ddu poruncile de cuviin slu(nicelor, care se scular pe dat
,i se apucar de treab ,i aprinser 4cliile. %ar vi&irul le spuseB
D -m s v a(ut s v aducei aminteA
7i !,i descuie dulapul ,i scoase din el h6rtia pe care avea !nsemnate
lucrurile, ,i toate c6te se a4lau !n cas, cu locurile lor de odinioar. 7i le
citi pe !ndelete acele !nsemnri, ,i ve#he ca 4iecare lucru s 4ie pus la
locul lui dint6i. 7i treaba 4u 4cut at6ta de bine, !nc6t p6n ,i ochiul cel
mai iscoditor s3ar 4i cre&ut a 4i de 4a chiar la noaptea nunii 4rumoasei
9ett El3'osn cu #r( darul cel coco,at.
-poi vi&irul a,e&, cu chiar m6na sa, la locul pe care se a4lau
odinioar, hainele lui BadreddinB turbanul pe scaun, i&menele de noapte
pe patul rv,it, ,alvarii ,i ca4tanul pe divan, iar sub ele pun#a cu mia
de dinari ,i cu senetul evreului, ,i nu uit nici s coas la loc, !ntre 4es ,i
cear,a4ul turbanului, p6n&a ceruit.
Pe urm !i spuse 4iicei sale s se !mbrace la 4el ca !n noaptea dint6i,
s intre !n odaia de nunt ,i s se pre#teasc a3l primi pe vrul ,i soul
ei 'assan Badreddin ,i, c6nd el va intra, s3i spunB 8:, ce mult ai
&bovit la umbltoareA Pe -llah, dac e,ti stricat la stomac, de ce nu3mi
spuiJ :ri nu sunt eu un bun al tu ,i roaba taJ? : mai s4tui, mcar c
9ett El3'osn nu avea deloc trebuin de un atare s4at, s 4ie tare dulce
cu vrul ei ,i s3l 4ac s petreac noaptea cea mai des4tat cu
252
O mie i una de nopi
putin, 4ar a uita tai4asul ,i stihurile cele 4rumoase ale poeilor.
Pe urm vi&irul !nsemn pe h6rtie &iua aceea 4ericit. 7i porni spre
odaia unde se a4la lada !n care &cea 'assan cetluit. Porunci s 4ie scos
a4ar pe c6nd dormea, !i de&le# picioarele, care erau le#ate, !l
de&brc ,i !i puse numai o cma, subire ,i o tichie pe cap, !ntocmai
ca !n noaptea nunii. 946r,ind, vi&irul se 4uri, repede, deschi&6nd u,ile
care duceau spre odaia de nunt, ,i !l ls pe 'assan s se tre&easc
sin#urel.
%ar 'assan se tre&i !n cur6nd ,i, nucit cu totul c se vedea a,a,
aproape #ol, !n sala aceea luminat minunat ,i care nu i se prea
strin, !,i &ise !n sine,iB 8%a s te vedem, bieteA Te a4li !n visul cel mai
ad6nc ori e,ti trea&J?
.up clipele dint6i de uluial, se !ncumet s se ridice ,i s 4ac
vreo c6iva pa,i a4ar din sal, pe una dintre u,ile deschise. 7i pe dat i
se curm rsu4lareaB vedea ,i cuno,tea aidoma !ncperea !n care se
!nt6mplase petrecerea de pomin !n cinstea lui ,i !n pa#uba coco,atului
,i, prin u,a deschis ce d spre odaia de nunt, !,i v&u pe scaun
turbanul, ,i pe divan ,alvarii ,i hainele. -tunci sudoarea !i scald
4runtea ,i ,i3o ,terse cu m6na. 7i !,i &iseB 8)a, laA 9unt trea& oareJ
.ormJ S, A 9unt nebunA? Porni !ns mai departe, da clc6nd !nainte
cu un picior ,i d6nd !ndrt cu cellalt, 4ar a !ndr&ni mai mult ,i
,ter#6ndu3,i mereu 4runtea scldat de sudoarea rece. Pe urm, !ntr3un
s46r,it, stri#B
D =i, pe -llahA Lu mai !ncape !ndoial, chiar a,a3i, mi bieteA Lu3i
deloc vreun visA 7i erai, dreptu3i, !nchis bine ,i cetluit !ntr3o ladA Lu,
deloc nu e visA
7i, spun6nd acestea, a(unse la u,a de intrare !n odaia miresei, ,i, cu
#ri(, !ndr&ni s3,i strecoare capul.
7i pe dat, de sub polo#ul de mtase albastr ,i subire, 9ett El3
'osn, !ntins !n toat 4rumuseea ei #oal, ridic #ale, mar#inile
polo#ului ,i !i spuseB
D :, stp6nul meu dra#A *ult ai &bovit la umbltorile aleaA I4, vino
de#rabA /inoA
)a vorbele ei, bietul 'assan !ncepu s r6d !n hohote ca un m6nctor
de ha,i, ori ca un 4umtor de mac ,i !ncepu s icneascB
D 'uA 'iA 'uA =e vis nucA =e vis aiuritA
Pe urm p,i mai departe !nainte, de parc ar 4i clcat pe ,erpi, cu o
#ri( nemr#init, sumeindu3,i poalele cm,ii cu o m6n ,i pipind
!mpre(ur cu m6na cealalt, ca un orb sau ca un om beat.
Pe urm, nemaiput6nd de tulburare, ,e&u (os pe chilim ,i !ncepu s
258
O mie i una de nopi
cu#ete ad6nc, 4c6nd din m6ini ni,te semne de uluial smintite. 7i
vedea acolo, dinainte3i, ,alvarii lui a,a cum erau, !n4oiai ,i cu cutele
bine r6nduite, turbanul lui de la Bassra, ca4tanul lui ,i, dedesubt,
bierile pun#ii, at6rn6nd.
7i iar,i 9ett El3'osn #ri dinluntrul crivatului ,i !i spuseB
D =e ai, dra#uleJ Te vd tare buimcit ,i cam tremur6nd. -, la
!nceput nu erai a,aA Lu cumva, din !nt6mplareOJ
-tunci Badreddin, st6nd (os mai departe ,i in6ndu3,i 4runtea cu
am6ndou m6inile, !ncepu s deschid ,i s !nchid #ura !ntr3o pornire
de r6s smintit, ,i i&buti s !n#aime !ntr3un s46r,itB
D 'a, haA Nici c la !nceput nu eram a,aA =are !nceputJ 7i care
noapteJ Pe -llahA Pi sunt ani ,i ani de c6nd lipsescA 'aA 'aA
-tunci 9ett El3'osn !i spuseB
D :, dra#ule, lini,te,te3teA Lumele lui -llah 4ie asupr3i ,i
!mpre(uru3iA )ini,te,te3teA Eu vorbesc de noaptea de3acum, pe care i3
ai petrecut3o !n braele mele, de chiar noaptea c6nd berbecele a
ptruns v6rtos de cincispre&ece ori !n sprtura cetiiA .ra#uleA -i ie,it
numai p6n la umbltori. 7i ai &bovit acolo pre de vreun ceasA :4, vd
c pesemne te3ai stricat la stomacA /ino, dar, s te !ncl&esc, vino,
iubitule, vino, inima mea ,i ochii meiA
.ar Badreddin r6dea !nainte ca un smintitC pe urm &iseB
D Poate c e adevrat ce spui tuA =iOA -,a c de bun seam
trebuie s 4i adormit la umbltoare, ,i acolo, !n tihn deplin, oi 4i visat
un vis tare ur6tA
Pe urm adu#B
D :4, daA Tare ur6tA 1nchipuie,te3i c am visat c eram ceva ca un
4el de buctar ori de plcintar !ntr3o cetate care se cheam .amasc, !n
9iria, tare departeA .aA 7i c mi3am petrecut acolo &ece ani cu meseria
astaA -m mai visat ,i de un bieel, un vlstar de vi aleas,
ne!ndoielnic, !nsoit de un had6mbA 7i mi s3a !nt6mplat cu ei cutare ,i
cutare panieO
7i bietul 'assan, simind sudoarea cum !i scald 4runtea, ,i3o ,terse,
dar, ,ter#6nd3o, simi urma loviturii cu piatr, ,i sri !n sus stri#6ndB
D Ba nuA %act urma unei lovituri cu o piatr &v6rlit de copilul
acelaA Lu se poate spune c nu a 4ost destul de stra,nicA
Pe urm cu#et o clipit ,i adu#B
D :ri mai de#rab nuA Este numai un vis, !ntr3adevrA )ovitura poate
c e o lovitur pe care oi 4i cptat3o mai odinioar de la tine, 9ett El3
'osn, !n &ben#urile noastreA
Pe urm &iseB
259
O mie i una de nopi
D 93i spun visul mai departe. 1n cetatea aceea a .amascului am
a(uns, habar nu am cum, !ntr3o diminea, a,a cum m ve&i, numai !n
cma, ,i cu tichia cea albA Tichia #hebosuluiA %ar locuitoriiA O nici nu
prea ,tiu ce vroiau de la mineA 7i m3am pomenit mo,tenitor peste
prvlia unui plcintar, un preacinstit btr6nA O Pi daA Pi daA Lu3i
nicidecum un visA -m 4cut o &umarica din boabe de rodie care, pare3
se, nu avea destule mirodeniiA O 7i3atunci). %a s vedemA O :are chiar
numai s 4i visat toate asteaJ 7i s nu 4i 4ost nimica aieveaJ
-tunci 9ett El3'osn stri#B
D .ra#ule, chiar c tare anapoda vis ai avutA * ro# ie, spune3mi3l
p6n la captA
7i 'assan Badreddin, oprindu3se !ntruna c s se minune&e, !i istorisi
4rumoasei 9ett El3'osn toat povestea, vis ori tre&ie, de la !nceput p6n
la s46r,it. Pe urm adu#B
D 7i apoi iact c eram c6t pe3aci s 4iu rsti#nitA 7i3a, 4i ,i 4ost,
dac visul nu s3ar 4i destrmat la vreme. Ka -llahA 1nc mai sunt plin de
sudoare din lada aceeaA
7i 9ett El3'osn !l !ntrebB
D .a pentru ce vroiau s te rsti#neascJ
El rspunseB
D Pi tot din pricina puintii mirodiilor din &umaricaua de boabe
de rodieA .aA -marnicul st6lp al ru,inii era #ata ,i m a,tepta cu un car
tras de o pereche de bivoli de la LilA =i, din mila lui -llah, toate nu au
4ost dec6t un vis, c !ntr3adevr pierderea prvliei mele de plcintar,
dr6mat cum a 4ost din cre,tet p6n !n temelie, mi3ar 4i pricinuit un
neca& p6n peste msurA
-tunci 9ett El3'osn, nemaiput6nd, sri din pat ,i veni s se arunce la
#6tul lui 'assan Badreddin, ,i !l str6nse la piept, !mbri,6ndu3l ,i
topindu3l !n srutri. %ar el nici nu cute&a s se mi,te. 7i deodat stri#B
D LuA LuA Toate acestea sunt visA Pe -llahA Inde m a4luJ =are este
adevrulJ
7i bietul 'assan, dus ctinel la pat de braele dulcei 9ett El3'osn, se
!ntinse istovit ,i c&u !ntr3un somn #reu, ve#heat de 9ett El3'osn, care !l
au&ea cum murmura prin somn c6nd vorbeleB 8E un visA?, c6nd vorbeleB
8LuA E aieveaA?
:dat cu dimineaa, lini,tea se !ntoarse !n minile lui 'assan
Badreddin care, tre&indu3se din somn, se pomeni tot !n braele calde
ale 4rumoasei 9ett El3'osn, ,i3l v&u dinainte3i, st6nd !n picioare la capul
patului, pe mo,ul su, vi&irul 7amseddin, care pe dat !i ur bun pace.
%ar Badreddin !i spuseB
2@M
O mie i una de nopi
D .a nu chiar tu e,ti acela care a poruncit s 4iu le#at de m6ini ,i s
mi se dr6me prvliaJ 7i toate astea din pricina puintii de mirodii
din &umaricaua de boabe de rodieJ
-tunci vi&irul 7amseddin, nemaiav6nd niciun temei s tac, #riB
D :, copilul meu, iact adevrulA Tu e,ti 'assan Badreddin,
nepotul meu, 4iul rposatului meu 4rate Lureddin, vi&irul de la BassraA
%ar eu nu te3am pus s !nduri toate acele neca&uri, dec6t spre a avea o
dovad mai mult despre cine e,ti, ,i s m !ncredine& c tu e,ti !ntr3
adevr acela care a intrat !n patul 4iicei mele, !n cea dint6i noapte a
nunii ei. 7i dovada aceasta am avut3o atunci c6nd am v&ut >!ntruc6t
eram pitit !n spatele tuG c tu cuno,ti bine ,i cas ,i lucrurile din cas,
pe urm turbanul tu, ,alvarii ,i pun#a, ,i mai cu seam senetul din
pun# ,i !nscrisul ascuns !n turban, !n care se a4l poveele tatlui tu
Lureddin. -,a c s m ieri, copilul meuA 1ntruc6t nu aveam la
!ndem6n dec6t calea aceasta ca s te dovedesc, eu care nu te mai
v&usem niciodat mai !nainte, dat 4iind c te3ai nscut la BassraA
=opilul meu, toate astea se datoresc unei #6lceve mrunte, ivite odat
demult !ntre tatl tu, care a 4ost 4ratele meu Lureddin, ,i mine, mo,ul
tuA
7i vi&irul !i istorisi toat povestea, pe urm !i spuseB ; :, copilul meuA
=6t despre mama ta, am luat3o cu mine de la Bassra, ,i ai s3o ve&i
numaidec6t, ca ,i pe 4iul tu -#ib, rodul nopii tale dint6i de nunt cu
mama luiA 7i vi&irul 4u#i s3i cheme.
7i cel dint6i sosi -#ib care, de data aceasta, se arunc de #6tul
tatlui su, 4ar a se mai teme de el, cum se temuse de plcintarul cel
dr#stosC iar Badreddin, de bucurie, prociti stihurile acesteaB
(e la plecarea ta, iu)ite, eu n,am mai contenit s plng.
5i mri de lacrimi npdir din oc"ii,mi 1r istovire.
5i m,am &uratA dac vreodat la pieptu,mi am s te mai strng,
!u voi mai plnge niciodat, nici pomenind de desprire7
5i iat,acuma 1ericirea se npustete,asupra,mi, grea,
5i cu atta repe&une i cu atta vi&elie,
Gnct 8mi rupe &urmntul : i,ncepe 1ar voia mea
9otopul lacrimilor iari : dar e potop de )ucurie7
5i soarta s,a&urat, i impul, s,mi 1ie co)e,n veci de veci.
Ci eu, o, imp amar, o, Soart, v,ncalc cu gra) &urmntul
Se,ntoarse 1ericirea,ntreag, cu tot ce,mi datorase, deci7
Mi s,a 8ntors iu)itu,acas, dup ce,a colindat pmntul.
u, inim a mea, te,aterne naintea lui cum se cuvine,
2@1
O mie i una de nopi
(es1,i centurile,ateptrii, slu&ete,l 8ndelung i )ine7
Lici nu apuc el s le rosteasc de3a binelea, c bunica lui -#ib,
!ns,i mama lui Badreddin, se ,i art hohotind de pl6ns ,i se arunc !n
braele lui, aproape pierit de bucurie.
7i, dup potopul de !mbri,ri, !n lacrimi de bucurie, !,i istorisir
laolalt paniile ,i neca&urile ,i toate c6te le !nduraser.
Pe urm mulumir toi lui -llah c !i adunase !ntr3un s46r,it
!mpreun snto,i ,i te4eri, ,i !ncepur iar,i s triasc !n veselie ,i !n
bucurie desv6r,it, ,i !n hu&u3ruri neprihnite, ,i tot a,a p6n la
s46r,itul &ilelor lor, care 4ur tare spornice, ,i ls6nd o sumedenie de
copii, toi 4rumo,i ca luna ,i ca stelele.
7i aceasta3i, o, norocitule sultan, !i spuse 7ehere&ada sultanului
7ahriar, povestea cea minunat pe care vi&irul $ia4ar -l3Barma"i i3o
istorisi cali4ului 'arun -l3Ra,id, emirul drept3credincio,ilor, !n cetatea
Ba#daduluiA
.aA -ceasta3i povestea paniilor vi&irului 7amseddin, a 4ratelui su,
vi&irul Lureddin, ,i a lui 'assan Badreddin, 4iul lui LureddinA
%ar cali4ul 'arun -l3Ra,id nu &bovi s spunB
D Pe -llahA Iluitoare ,i minunat povesteA
7i, de mulumire, nu numai c !i drui vi&irului su $ia4ar iertarea
pentru arapul Rihan, da !l mai ,i lu sub aripa dra#ostei lui pe t6nrul
care 4usese soul 4emeii cspite din 9ovestea cu cele trei mere ,i, spre
a3l alina de pierderea soiei sale (ert4ite pe nedrept, i3o drui de cad6n
pe una dintre cele mai 4rumoase 4ecioare, !i hotr! hu&meturi strlucite
,i ,i3l le# prieten de inim ,i tovar, la ospee. Pe urm le porunci
calem#iilor domne,ti s scrie povestea aceea minunat cu scrierea lor
cea mai 4rumoas, ,i s3o !nchid cu #ri( !n dulapul cu scripte, spre a
slu(i de !nvtur copiilor copiilor lor.
D =i, urm iscusita ,i chib&uita 7ehere&ada, ctre sultanul 7ahriar,
stp6nul de peste insulele indiene,ti ,i chine&e,ti, nu care cumva s
cre&i, o, norocitule sultan, c povestea aceasta ar 4i la 4el de minunat
ca aceea pe care am s i3o istorisesc, dac nu e,ti ostenitA
%ar sultanul 7ahriar !i spuseB
D 7i care3i acea povesteJ
7ehere&ada rspunseB
D Este cu mult mai 4rumoas dec6t toate celelalteA
%ar 7ahriar !i spuseB
D 7i cum !i &iceJ Ea rspunseB
D 1i &ice 9ovestea cu croitorul, cu cocoatul, cu evreul, cu cretinul
2@2
O mie i una de nopi
i cu )r)ierul din Dagdad7
7i sultanul 7ahriar rspunseB
D .e bun seam, poi s3o poveste,tiA
-ontent*
=ontents................................................................................... 2@5
2@5