Sunteți pe pagina 1din 57

UNIVERSITATEA:

FACULTATEA:
PROIECT
CONTABILITATEA STOCURILOR DE
MATERII PRIME, MATERIALE
I OBIECTE DE INVENTAR-studiu de caz-
PROFESOR COORDONATOR:
STUDENT:
-2011-
1
! C"#$i#utu% &i st'uctu'a st"cu'i%"'
Stocurile
Stocurile reprezint, materiale, lucrri i servicii estinate s !ie
consumate la prima lor utilizare, s !ie v"nute #n situa$ia c"n au starea e
mar! sau prouse rezultate in prelucrare, precum i prouc$ia #n curs e
e%ecu$ie&
Stocurile, su' aspectul (estionrii, se pot (rupa #n stocuri i prouc$ia
#n curs e e%ecu$ie, am'ele !iin consierate active circulante materiale&
Comisia Interna$ionala a Stanarelor Conta'ile )I&*&S&C&+, #n norma e
conta'ilitate I*S 2 ,Stocurile- aplicat #ncep"n cu 1&01&1./0 i revizuit #n
anul 1..1 e!inete stocurile ca !iin un element e activ, iar costul e
ac2izi$ie al acestora cuprine pre$ul e cumprare, ta%ele vamale i alte ta%e
nerecupera'ile, c2eltuieli e transport-aprovizionare& Stocurile pot !i3
4unuri ac2izi$ionate #n scopul rev"nzrii ) mar!a cumprat e un
comerciant cu amnuntul i estinat rev"nzrii+ sau orice alt ac2izi$ie
av"n acest scop5
4unuri !inite sau #n curs e e%ecu$ie !a'ricate e #ntreprinere5
6aterii prime, materiale, utilit$i ce urmeaz a !i !olosite #n
procesul e prouc$ie5
Costul serviciului pentru care #ntreprinerea nu a recunoscut #nc
venitul a!erent, #n cazul prestrilor e servicii&
Clasificarea stocurilor
7n conta'ilitatea !inanciar a #ntreprinerii stocurile sunt clasi!icate i
elimitate #n !unc$ie e patru criterii3 !izic, estina$ie, !aza ciclului e
e%ploatare i locul e creare a (estiunilor& Corespunztor acestor criterii sunt
iniviualizate urmtoarele stocuri3
2
Mate'ii ('i)e, care particip irect la !a'ricarea prouselor,
re(sinu-se #n componen$a lor inte(ral sau par$ial, #n stare ini$ial sau
trans!ormat5
Mate'ia%e%e c"#su)a*i%e sau +u'#itu'i%e cuprin materialele
au%iliare, com'usti'ili, piesele e sc2im', semin$ele i materialul e plantat,
!ura8ele i alte materiale consuma'ile care particip inirect sau a8ut
activitatea e e%ploatare !r a se re(si, e re(ul, #n prousul rezultat5
P'"duse%e su' !orma semi!a'ricatelor, prouselor !inite si
prouselor reziuale5
A#i)a%e care nu au #neplinit coni$iile e a !i trecute la
animale aulte, animale e #n(rat, pasrile i coloniile e al'ine5
P'"duc$ia ,# cu's de +a*'ica$ie reprezint materii prime care
nu au trecut prin toate staiile e !a'rica$ie, prouse ne supuse pro'elor i
recep$iei te2nice, precum i lucrrile i serviciile #n curs e e%ecu$ie sau
neterminate5
M-'+u'i, respectiv 'unuri pe care #ntreprinerea le cumpra #n
veerea rev"nzrii 5
A)*a%a.e%e, cuprin 'unurile necesare pentru protec$ia
mr!urilor pe timpul transporturilor i epozitrii sau pentru prezentarea lor
comercial&
Cate(orii istincte #n carul stocurilor constituie o'iectele e
inventar, 'aracamentele i amena8rile provizorii&
7n Rom"nia, prin Re(ulamentul e aplicare a 9e(ii Conta'ilit$ii nr&
:2;1..1 este ata urmtoarea e!ini$ie acestei clase e active patrimoniale3
,Conta'ilitatea stocurilor i comenzilor #n curs e e%ecu$ie cuprine
ansam'lul 'unurilor i serviciilor in carul unit$ii patrimoniale, estinate3
!ie a !i v"nute #n aceeai stare sau up prelucrarea lor #n
procesul e prouc$ie5
1
!ie a !i consumate la prima lor utilizare&
Obiectivele i factorii organizrii
contabilitii stocurilor
O'iectivele conta'ilit$ii stocurilor i a prouc$iei #n curs e e%ecu$ie
sunt, #n principal le(ate e realizarea !unc$iilor comerciale ale #ntreprinerii&
Principalele o'iective ce revin conta'ilit$ii #n acest omeniu sunt3
*& <rmrirea i controlul realizrii pro(ramului e aprovizionare& Prin
or(anizarea evien$ei pe (rupe i !eluri e stocuri, precum i a c2eltuielilor e
transport-aprovizionare pe !eluri e c2eltuieli, comparate permanent cu
preveerile pro(ramelor, se asi(ura in!orma$ii utile cu privire la staiul
aprovizionrii&
4& *si(urarea inte(rit$ii patrimoniale a stocurilor la locurile e
epozitare i urmrirea permanent a micrii lor& Se asi(ur prin or(anizarea
conta'ilit$ii mi8loacelor circulante materiale pe (estiuni, i #n carul acestora
pe !eluri e stocuri, cantitativ i valoric, #nre(istrarea e%act i la timp a
cuantumului micrilor i a i!eren$elor constatate la inventariere, sesizarea
e%isten$ei stocurilor !r utilitate sau cu micare lent, pentru luarea msurilor
necesare lic2irii lor&
C& <rmrirea utilizrii ra$ionale a mi8loacelor materiale aprovizionate
impune un asemenea mo e or(anizare care s permit respectarea normelor
e consum speci!ic la eli'erarea lor in epozit, evien$a economiilor sau a
materialelor ne utilizate, precum i a materialelor recupera'ile rezultate in
prelucrarea #n sec$iile e !a'rica$ie&
=& *si(urarea elimitrii c2eltuielilor e transport-aprovizionare !a$
e valoarea materialelor aprovizionate, impune or(anizarea conta'ilit$ii
>
ast!el #nc"t acestea s poat !urniza in!orma$ii cu privire la nivelul i structura
c2eltuielilor e transport aprovizionare&
E& 7nre(istrarea i controlul valori!icrii stocurilor e mr!uri i a
celorlalte cate(orii e stocuri estinate a !i livrate ter$ilor&
?& Evien$a i urmrirea stocurilor e prouse #n procesul o'$inerii i
livrrii la pre$uri competitive&
@& Evaluarea realist a stocurilor i eterminarea in!luen$elor asupra
patrimoniului i rezultatelor, prin aplicarea corect a re(ulilor e evaluare&
A& Promovarea principiului pruen$ei i principiului continuit$ii
activit$ii la evaluarea i #nre(istrarea #n conta'ilitate a stocurilor&
Realizarea acestor o'iective este coni$ionat e stuierea i luarea
#n consierare a !actorilor speci!ici care in!luen$eaz or(anizarea conta'ilit$ii
activelor circulante materiale printre care3
*& mrimea #ntreprinerii, ca !actor care etermin ale(erea metoei
e conta'ilitate sintetic a stocurilor, !ie metoa inventarului permanent, !ie
metoa inventarului intermitent&
4& structura or(anizatoric i !unc$ional a (estiunilor e stocuri,
etermin circuitul ocumentelor primare i evien$a analitic pe (estiuni&
6oul e or(anizare a activit$ii e aprovizionare i livrare, epozitare i
micare a stocurilor e materiale constituie premise e 'az a conta'ilit$ii,
#ntruc"t opera$iile speci!ice lor (enereaz o mare iversitate e ocumente
primare e a cror corect #ntocmire i completare epine (raul e
e%actitate a in!orma$iilor !urnizate&
C& caracteristicile te2nico-prouctive ale activelor circulante
materiale, #n !unc$ie e care se !ace clasi!icarea acestora5 se sta'ilesc
principalele cate(orii i conturile sintetice corespunztoare lor5 se ela'oreaz
nomenclatorul stocurilor i pe aceast 'az se or(anizeaz evienta operativ
i conta'ilitatea analitic&
B
=& ecala8ul ce poate aprea, uneori, #n v"nzarea i livrarea
stocurilor&
E& sursele e provenien$ a activelor circulante materiale
aprovizionate ) !urnizori, in prouc$ie proprie, in prelucrare la ter$i +
in!luen$eaz, #n principal, conturile sintetice utilizate i pre$urile e evaluare&
?& moul e evaluare a activelor circulante materiale in!luen$eaz,
#n special, moul e #nre(istrare a acestora #n conta'ilitatea sintetic, ar i
ale(erea metoelor e eterminare a pre$urilor e ieire la stocurile
intersar8a'ile&
@& sistemul e inicatori privin (estiunea e valori materiale
in!luen$eaz or(anizarea conta'ilit$ii stocurilor #n veerea calculrii mrimii
cantitative i valorice a intrrilor, ieirilor i stocurilor, precum i a
c2eltuielilor e!ective e transport aprovizionare, #n !unc$ie e care se ale(
metoele e conta'ilitate analitica a stocurilor&
=e asemenea la or(anizarea conta'ilit$ii activelor circulante
materiale tre'uie consiera$i i al$i !actori, ca3 ocumentele #nso$itoare la
intrarea stocurilor5 amplasarea epozitelor5 separarea mi8loacelor circulante
proprii e cele ce apar$in ter$ilor5 !azele procesului e aprovizionare, precum
i mi8loacele !olosite pentru e%ecutarea lucrrilor e evien$ i calcul&
Preurile de nregistrare folosite la
evaluarea activelor circulante
7n conta'ilitate, stocurile sunt re!lectate ast!el3
0
valoric , #n conta'ilitatea sintetic5
cantitativ i valoric , cu unele e%cep$ii, #n conta'ilitatea analitic
cantitativ , #n evien$a operativ e la locurile e epozitare&
Pre$urile !olosite la evaluarea activelor circulante #nre(istrate #n
conta'ilitate se numesc pre$uri e #nre(istrare& Ele pot !i i!erite #n !unc$ie e
op$iunea unit$ilor patrimoniale i e natura stocurilor i pot !i #nre(istrare #n
conta'ilitate, ast!el3
a+ C"stu% de ac/izi$ie !olosit la #nre(istrarea intrrilor stocurilor
este !ormat in pre$ul e !acturare al !urnizorului, ta%ele i am'ala8ele
nerecupera'ile, c2eltuielile e transport-aprovizionare i alte c2eltuieli incluse
#n !actura !urnizorului& <n asemenea pre$ evine cost istoric i va !i luat #n
consierare la eli'erarea stocurilor in epozit& 7ntruc"t costul e ac2izi$ie,
evenit pre$ e #nre(istrare #n conta'ilitate c2iar pentru aceleai sortimente,
i!er e la o perioa la alt #n !unc$ie e mrimea pre$urilor e livrare
practicate e !urnizori sau e c2eltuielilor e transport aprovizionare, se riic
pro'lema pre$urilor unitare care tre'uie practicate la ieirea stocurilor #n cauz
e la locurile e epozitare& 7n acest scop, Re(ulamentul e aplicare a 9e(ii
Conta'ilit$ii nr& :2;1..B, la art& 0/ sta'ilete posi'ilitatea ale(erii e ctre
a(en$ii economici a uneia in urmtoarele metoe3
Cost meiu ponerat5
Prima intrare-prima ieire5
<ltima intrare-prima ieire&
'+ P'e$u% sta#da'd este un pre$ presta'ilit ce const #n evaluarea i
#nre(istrarea stocurilor la pre$uri !i%e, sta'ilite anterior pe 'aza pre$urilor
meii ale stocurilor respective realizate #n perioaa preceent& El evine pre$
e #nre(istrare #n conta'ilitate cu coni$ia evien$ierii istincte a i!eren$elor
e pre$ !a$a e costul e ac2izi$ie& Pre$urile stanar tre'uie sa !ie actualizate
perioic, cel pu$in o ata pe an, #n !unc$ie e evolu$ia preturilor i al$i !actori&
/
=i!eren$ele e pre$ pot !i3
?avora'ile , c"n pre$ul stanar este mai mare ec"t costul
e!ectiv i se #nscriu #n rou5
Ce!avora'ile , c"n pre$ul stanar este mai mic ec"t costul
e!ectiv i se #nscriu #n ne(ru&
=i!erentele e pre$ sta'ilite la intrarea 'unurilor #n patrimoniu se
repartizeaz i se #nre(istreaz propor$ional, at"t asupra valorii 'unurilor ieite
c"t i asupra stocurilor cu a8utorul unui coe!icient e repartizare D, care se
calculeaz ast!el3
Coe!icient e
repartizare E
Solul ini$ial al
i!erentelor e pre$ F
=i!erente e pre$ a!erente
intrrilor #n cursul perioaei
) D + Sol ini$ial al
stocurilor la pre$ e
#nre(istrare
F Galoarea intrrilor #n cursul
perioaei la pre$ e
#nre(istrare
D E Si )cont e i!erente+ F R )cont e i!erente+
Si )cont e stoc la pre$
e #nre(istrare
F R )cont e stoc la pre$
e #nre(istrare
*cest coe!icient se aplic asupra valorii 'unurilor ieite in (estiune
la pre$ e #nre(istrare, o'$in"nu-se, ast!el, i!eren$ele e pre$ a!erente
'unurilor ieite& El se #nmul$ete cu valoarea stocurilor ieite in (estiune la
pre$ e #nre(istrare, iar suma rezultat se #nre(istreaz #n conturile
corespunztoare #n care au !ost #nre(istrate 'unurile ieite&
9a !inele perioaei, solurile conturilor e i!eren$e se cumuleaz cu
solurile conturilor e stocuri, evaluate la pre$ e #nre(istrare, ast!el #nc"t
aceste conturi s re!lecteze valoarea stocurilor la costul e ac2izi$ie&
c+ P'e$u% de +actu'a'e al !urnizorului este pre$ul inicat #n !actura
!urnizorului& Pre$ul e !acturare evine pre$ e #nre(istrare #n conta'ilitate cu
coni$ia evien$ierii istincte a i!eren$elor e pre$ !a$ e costul e ac2izi$ie&
:
=i!eren$ele e pre$ vor !i #n toate cazurile ne!avora'ile, pentru c, #n !apt,
reprezint c2eltuielile e transport-aprovizionare, ast!el ele vor !i #nre(istrate
istinct #n conturile e i!eren$e e pre$&
C2eltuielile e transport aprovizionare #nre(istrate #n conturile e
i!eren$e se vor repartiza propor$ional, at"t asupra valorii 'unurilor ieite, c"t
i asupra stocurilor, tot cu a8utorul unui coe!icient e repartizare D care se
calculeaz ast!el3
Coe!icient e E
C2eltuieli e transport
a!erente stocurilor e%istente
la #nceputul perioaei
F
C2eltuieli e transport
a!erente intrrilor e
stocuri #n cursul perioaei
repartizare
) D +
Solul ini$ial al stocurilor
la pre$ e !acturare
F Galoarea intrrilor e
stocuri #n cursul perioaei
la pre$ e !actur
D E Si )cont e i!eren$e+ F R )cont e i!eren$e+
Si )cont e stoc la pre$
e !actur+
F R ) cont e stoc la pre$
e !actur +
*cest coe!icient )D+ se aplic asupra valorii 'unurilor ieite in
(estiune la pre$uri e !actur, o'$in"nu-se ast!el c2eltuielile e transport
aprovizionare a!erente 'unurilor ieite in (estiune&
9a s!"ritul lunii solurile conturilor e i!eren$e se cumuleaz cu
solurile conturilor e stocuri la pre$ e #nre(istrare, re!lect"nu-se ast!el
valoarea stocurilor la costul e ac2izi$ie, respectiv e prouc$ie&
+ C"stu'i%e de ('"duc$ie este !ormat in totalitatea c2eltuielilor
ocazionate e !a'ricarea 'unurilor respective, iar acesta evine pre$ e
#nre(istrare #n conta'ilitate& Prezint ezavanta8ul c nu este cunoscut ec"t
up e%pirarea lunii curente&
9a ieirea stocurilor in locurile e epozitare vor tre'ui calculate
costurile unitare ale acestora i se va !olosi una intre urmtoarele metoe3
.
Costul meiu ponerat )C6P+5
Prima intrare-prima ieire )?I?O+5
<ltima intrare prima ieire )9I?O+&
Reguli de evaluare a stocurilor
9a evaluarea stocurilor se istin( patru momente principale,
corespunztoare strii lor patrimoniale3
*& Evaluarea la intrarea #n patrimoniul #ntreprineri5
4& Evaluarea la inventariere5
C& Evaluarea la 'ilan$5
=& Evaluarea la ieirea in patrimoniu&
A! E0a%ua'ea st"cu'i%"' %a i#t'a'ea ,# (at'i)"#iu
Re(ula (eneral e evaluare i #nre(istrare a stocurilor , la intrarea #n
patrimoniu, este evaluarea la cost istoric, care poate !i ienti!icat, prin3
1& C"stu% de ac/izi$ie, #n cazul 'unurilor ac2izi$ionate e la ter$i,
#n structura cruia se cuprin urmtoarele elemente3
Pre$ul e cumprare a 'unurilor, in care sunt euse ta%ele
recupera'ile )TG*+, precum i ra'aturile, remizele, risturnuri etc&
Ta%e vamale a!erente 'unurilor importate&
C2eltuieli accesorii e ac2izi$ionare H acestea !iin c2eltuielile irecte
sau inirecte le(ate e aprovizionare p"n la intrarea 'unurilor intrate #n
(estiune, ele pot !i3
Costuri e%terne3 comisioane, transport e%tern, asi(urare5
Costuri interne3 e transport intern, c2eltuieli e manipulare&
10
Cu se inclu #n costul e ac2izi$ie c2eltuielile !inanciare a!erente
!inan$rii necesare constituirii stocurilor i nici sconturile !inanciare acorate
pentru plata #nainte e scaen$&
2& C"stu% de ('"duc$ie, #n cazul 'unurilor i serviciilor o'$inute
in activitatea proprie e e%ploatare, !ormat in3
Pre$ul e ac2izi$ie a materialelor consumate5
C2eltuielile irecte e !a'rica$ie5
C2eltuieli inirecte e !a'rica$ie&
1& Va%"a'ea de uti%itate, #n cazul 'unurilor ause ca3
*port la capital5
O'$inute cu titlu (ratuit5
=in ona$ii&
Costul e intrare #n patrimoniu este enumit i valoare e intrare sau
valoare conta'il&
B! E0a%ua'ea st"cu'i%"' cu "cazia i#0e#ta'ie'ii
Re(ula (eneral e evaluare i #nre(istrare a stocurilor, la inventar,
este evaluarea la valoarea actual sau e utilitate enumit i valoare e
inventar& *ceste valori se sta'ilesc #n !unc$ie e utilitatea 'unului #n
#ntreprinere sau pre$ul pie$ei i se ienti!ic, #n !unc$ie e estina$ia lor,
ast!el3
Stocurile estinate v"nzrii, li se sta'ilesc valoarea e inventar
su' !orma valorii nete e realizare, care este at e pre$ul e v"nzare
previzionat, in care se sca c2eltuielile cu transport, comisioane etc&
Semi!a'ricatele i prouc$ia #n curs e e%ecu$ie se evalueaz la
valoarea componentelor materiale #ncorporate la care se aau( costurile
staiilor e prelucrare&
6ateriile prime i materiale consuma'ile estinate utilizrii #n
e%ploatare se evalueaz la costul lor e #nlocuire&
11
9a sta'ilirea valorii e inventar se va aplica principiul pruen$ei,
potrivit cruia nu este amis supraevaluarea elementelor e activ i a
veniturilor, respectiv su'evaluarea elementelor e pasiv i a c2eltuielilor& 7n
acest sens3
7n cazul #n care se constat c valoarea e inventar, sta'ilit #n !unc$ie
e utilitatea 'unului pentru unitate i pre$ul pie$ei, este mai mare ec"t
valoarea cu care sunt acestea #nre(istrate #n conta'ilitate, #n listele e
inventariere vor !i #nscrise valorile in conta'ilitate&
7n cazul #n care valoarea e inventar este mai mic ec"t valoarea in
conta'ilitate, #n listele e inventariere se vor scrie valorile e inventar&
Pentru asi(urarea ima(inii !iele a patrimoniului, #n cazul constatrii
unor eprecieri relative)nee!initive+ tre'uie constituit provizion pentru
eprecieri, care s re!lecte situa$ia real e%istent, c2iar i #n cazul #n care
aceste c2eltuieli nu sunt recunoscute in punct e veere !iscal& Provizioanele
constituite cu ocazia inventarierii, pentru eprecierile constatate, nu sunt
eucti'ile !iscal&
7n cazul constatrii unor lipsuri #n (estiune, imputa'ile,
aministratorii vor lua msura imputrii acestora la valoarea lor e #nlocuire&
Prin valoarea e #nlocuire se #n$ele(e costul e ac2izi$ie, #n care sunt incluse
costul e cumprare practicat pe pia$, ta%ele neeucti'ile, inclusiv TG*,
c2eltuieli e transport aprovizionare&
E0a%ua'ea st"cu'i%"' %a ,#c/ide'ea e1e'ci$iu%ui ('i# *i%a#$ c"#ta*i%
12
Se !ace la valoarea e intrare, respectiv la valoarea conta'il pus e
acor cu rezultatele evalurilor la inventariere, ast!el pot !i posi'ile
urmtoarele cazuri3
Pentru stocurile la care au rezultat i!eren$e #n plus #ntre valoarea
e inventar i valoarea e intrare, #n 'ilan$ acestea sunt evaluate la valoarea
lor e intrare, eci plusul e valoare nu se #nre(istreaz #n conta'ilitate&
Pentru stocurile la care s-au constatat i!eren$e #n minus #ntre
valoarea e inventar i valoarea lor e intrare, acestea se evalueaz #n 'ilan$ la
valoarea e inventar& 7n conta'ilitate aceste stocuri vor continua s !ie
#nre(istrate la valoarea lor e intrare, iar minusul e valoare atorat unor
eprecieri se #nre(istreaz prin intermeiul conturilor e provizioane& =ac
in valoarea e #ntrare a stocurilor se euce valoarea eprecierilor pentru
care au !ost calculate i #nre(istrate provizioane, se o'$ine valoarea e
inventar ca valoare net ce se #nscrie #n 'ilan$&
Pe 'aza celor artate mai sus se esprine re(ula (eneral e evaluare
i #nre(istrare a stocurilor, i anume3 #nre(istrarea lor #n conta'ilitate la
valoarea e intrare, sta'ilit la nivelul costului e ac2izi$ie sau a costului e
prouc$ie, up caz, ca !orme a costului istoric& Prin aceasta se asi(ur
aplicarea principiului realit$ii, costurile e!ective e ac2izi$ie i e prouc$ie
!iin parametrii reali ai valorii stocurilor
E0a%ua'ea st"cu'i%"' %a ie&i'ea di# (at'i)"#iu
9a ieirea in patrimoniu sau la area #n consum, stocurile sunt
evaluate i se #nre(istreaz scoaterea lor in (estiune la valoarea lor e
intrare& Pro'lema !unamental a #nre(istrrilor la ieirea stocurilor
cumprate sau !a'ricate este cea a pre$ului utilizat pentru evaluarea stocurilor
ieite&
11
7n coni$iile #n care pe parcursul es!urrii activit$ii, aceleai !eluri
e 'unuri se procur la pre$uri i!erite, pentru evaluarea cantit$ilor e stocuri
ieite sau consumate, av"n la 'az valoarea e intrare a acestora,
re(lementrile i stanarele interna$ionale recoman urmtoarele metoe e
evaluare3
6etoa costului meiu ponerat )C6P+5
6etoa prima intrare- prima ieire )?I?O+5
6etoa ultima intrare- prima ieire )9I?O+5
6etoa costului stanar&
! Met"da c"stu%ui )ediu ("#de'at 2CMP3
Costul unitar meiu ponerat se calculeaz ca raport #ntre valoarea
total a stocului ini$ial )Si+ plus valoarea total a intrrilor )Gi+ i cantitatea
e%istent #n stocul ini$ial )Is+, plus cantit$ile intrate)Ii+3
C6P E Si F Gi
Is F Ii
6etoa costului meiu ponerat poate !i aplicat #n ou variante3
a& *ctualizarea costului unitar meiu ponerat up !iecare intrare,
une C6P este o'$inut prin urmtoarea !ormul3
C6P E Si F Gi
Is F Ii
Prin aplicarea acestei variante se o'$in urmtoarele valori e ieire3
Micri (+intrri -ieiri) Stoc
Data Cantitate Pre$ C6P Galoare Cantitate Pre$ C6P Galoare
4!4 - - - 1000 10000&0 10000000
45!46 -200 10000 -2000000 :00 10000&0 :000000
47!48 -100 10000 -1000000 /00 10000&0 /000000
46!49 F1000 1B000 F1B000000 1/00 12.>1&0 22000000
4:!4 -1100 12.>1 -1>21B120 000 12.>1&2 //0>0:0
48!4 -100 12.>1 -1::2100 100 12.>1&2 1::2100
4;! F2000 20000 F>0000000 2100 1.0/.&1 >1::2100
54!5 -1100 1.0/. -2>:000.0 1000 1.0/.&1 1.0/.2/0
1>
'& Garianta actualizrii C6P #n !unc$ie e urata meie e stocare
Cumr e E Cantit$i intrate )Ii+ E 1000 E 1
Rota$ii Stocul meiu )Is+ 1000 rota$ii
7n aceast situa$ie urata meie e stocare este e3
12 luni ; 1 rota$ii E > luni
*st!el, costul meiu ponerat al aprovizionrilor in ultimele patru
luni este3
C6P E 1B&000&000 F >0&000&000 E BB&000&000 E 1:&111,11 lei
1&000 F 2&000 1&000
Stocul !inal este evaluat la 1:&111&111 lei & *ceast valoare este mai
mic ec"t cea rezultat in prima variant&
Prin varianta actualizrii perioice a C6P, #n coni$iile creterii
pre$urilor prin in!la$ie, pre$ul e evaluare al stocului !inal este mai mic ec"t
ultimul pre$ e aprovizionare, ast!el c valoarea ieirilor va !i mai mare ec"t
#n prima variant, in!luen$"n c2eltuielile e e%ploatare i rezultatele !inale&
5! Met"da ('i)a i#t'a'e- ('i)a ie&i'e 2FIFO3
Potrivit acestei metoe, 'unurile ieite in (estiune se evalueaz la
costul e ac2izi$ie al primului lot intrat, iar pe msura epuizrii lotului,
stocurile ieite in (estiune se evalueaz la costul e ac2izi$ie al lotului
urmtor #n orine cronolo(ic&
=in aplicarea metoei ?I?O la atele luate spre e%empli!icare, rezult
urmtoarea evaluare a ieirilor i stocurilor&
1B
Micri( +intrr
i
-ieiri) Stoc
=ata Cantitate Pre$ Galoare Cantitate Pre$ Galoare
01&0
1
- - - 1000 10000 10000000
02&0
>
-200 10000 -2000000 :00 10000 :000000
01&0
0
-100 10000 -1000000 /00 10000 /000000
0>&0
.
/00 10000 /000000
F1000 1B000 F1B000000 1000 1B000 1B000000
0B&1
0
-/00 10000 -/000000 - - -
->00 1B000 -0000000 000 1B000 .000000
00&1
0
-100 1B000 ->B00000 100 1B000 >B00000
0/&1
1
100 1B000 >B00000
F2000 20000 F>0000000 2000 20000 >0000000
20&1
2
-100 1B000 ->B00000
-1000 20000 -20000000 1000 20000 20000000

Prin aceast meto ieirile se estimeaz la valoarea e intrare #n
orinea intrrii loturilor #n (estiune&
7! Met"da u%ti)a i#t'a'e- ('i)a ie&i'e 2LIFO3
Potrivit acestei metoe, ieirile sunt evaluate la costul ultimului lot
intrat, iar up epuizarea lotului, cantit$ile ieite vor !i evaluate la costul
lotului anterior&
Micri (+intrri -ieiri) Stoc
=ata Cantitate Pre$ Galoare Cantitate Pre$ Galoare
01&01 - - - 1000 10000 10000000
02&0> -200 10000 -2000000 :00 10000 :000000
01&00 -100 10000 -1000000 /00 10000 /000000
0>&0. /00 10000 /000000
F1000 1B000 F1B000000 1000 1B000 1B000000
10
0B&10 -100 10000 -1000000 000 10000 0000000
-1000 1B000 -1B000000
00&10 -100 10000 -1000000 100 10000 1000000
0/&10 100 10000 1000000
F2000 20000 F>0000000 2000 20000 >0000000
20&12 -1100 20000 -20000000 /00 20000 1>000000
100 10000 1000000
Prin aceast meto ieirile se estimeaz la valoarea e intrare #n
orinea invers intrrii loturilor #n (estiune&
6! Met"da c"stu%ui sta#da'd
Potrivit acestei metoe, #ntreprinerile #n carul conta'ilit$ii interne
e (estiune, pot s etermine costurile i pre$urile presta'ilite pentru a evalua
stocurile !olosin costurile stanar& 7n cazul !olosirii acestei metoe e
evaluare, 'unurilor li se sta'ilesc, anticipat, costurile !i%e e #nre(istrare, cu
a8utorul crora se evalueaz i #nre(istreaz intrrile i ieirile& =i!eren$ele
intre costul e #nre(istrare i costurile e!ective e ac2izi$ie sau e prouc$ie
se evien$iaz #n conturi istincte&
- 6ii lei -
INTRRI IEIRI STOC
=ata Opera$ia J P G J P G J P G
01&0
1
Stoc ini$ K K K K K K 1000 1000
0
10000
0>&0
1
Intrri B00
0
10 B000
0
K K K :000 1000
0
:0000
0/&0
1
Ieiri K K K >00
0
10 >000
0
>000 1000
0
>0000
1B&0
1
Intrri 000
0
10 0000
0
K K K 1000
0
1000
0
100000
1/&0
1
Ieiri K K K 1B0
0
10 1B00
0
0B00 1000
0
0B000
2:&0
1
Ieiri K K K >B0
0
10 >B00
0
2000 1000
0
20000
7ntre costurile e ac2izi$ie i costul stanar au !ost #nre(istrate
i!eren$e care au !ost evien$iate istinct& *ceste i!eren$e se repartizeaz la
s!"ritul lunii asupra valorii 'unurilor ieite i asupra stocului e%istent cu
1/
a8utorul coe!icientului e repartizare al i!eren$elor e pre$, aceasta
calcul"nu-se prin #nmul$irea valorii 'unurilor ieite cu coe!icientul calculat&
Ini!erent e metoa e conta'ilitate aoptat pentru evien$a
stocurilor, evaluarea lor reprezint o pro'lem a crei rezolvare epine e
comple%itatea structurii stocurilor&
OR@*CIL*RE* SISTE6<9<I IC?OR6*MIOC*9
COCT*4I9 *9 STOC<RI9OR
7n carul #ntreprinerii, activele circulante materiale ocazioneaz
numeroase opera$ii, care pot !i (rupate up con$inutul lor #n3
1& Opera$ii e aprovizionare i conservare5
2& Opera$ii e eli'erare in epozit5
1& Opera$ii e inventariere&
*ceste opera$iuni sunt consemnate #n i!erite ocumente i evien$e
operative istincte&
1& Operaiile de aprovizionare i conservare sunt evideniate n
urmtoarele documente3
Comenzile, se emit e ctre unit$ile patrimoniale ctre !urnizori5
Contractele economice, se #nc2eie cu !urnizorii pe 'aza comenzilor5
Re(istrul e comenzi, este utilizat pentru urmrirea moului #n care
sunt realizate contractele e aprovizionare5
1:
*vizul e #nso$ire a mr!ii, este un ocument e #nso$ire a stocurilor
pe timpul transportului, ocument pe 'aza cruia se #ntocmete !actura
!iscal, sau ocument e primire #n (estiunea cumprtorului5
?actura !iscal, realizeaz pe l"n( !unc$iile avizului e #nso$ire i
pe cele e transport pentru viza e control !inanciar preventiv, i totoat este
act 8usti!icativ pentru econtarea contravalorii5
Cota e intrare-recep$ie, se #ntocmete la sosirea stocurilor e la
!urnizor i la intrarea acestora #n epozitul unit$ii5
?ia e ma(azie, este un ocument e evien$ operativ a ma(aziei
i se #ntocmete separat pentru !iecare !el, calitate sau sortiment e stocuri
materiale&
2. Operaiile de eliberare din depozit sunt evideniate n urmtoarele
documente
4onul e consum, este utilizat pentru eli'erarea in ma(azie a
stocurilor5
?ia limit e consum&
!. Operaiile de inventariere sunt evideniate n contabilitate prin
intermediul listelor de inventar.
7n le(tur cu opera$iile e intrare i ieire a 'unurilor, le(isla$ia #n
vi(oare prevee urmtoarele o'li(a$ii pentru a(en$ii economici3
4unurile materiale intrate #n patrimoniu se consemneaz #n ocumente
aecvate i se opereaz #n evien$a locurilor e epozitare5
4unurile primite pentru prelucrare sau #n custoie, se recep$ioneaz i
se #nre(istreaz istinct ca intrri #n (estiune5
4unurile materiale #n curs e aprovizionare sau sosite ar ne
recep$ionate se #nre(istreaz istinct #n conta'ilitate ca intrri #n patrimoniu5
1.
4unurile sosite !r !actur se #nre(istreaz ca intrri #n (estiune, pe
'aza recep$iei i a ocumentelor e #nso$ire5
4unurile livrate, ar ne!acturate, se #nre(istreaz #n conta'ilitate ca
ieiri in (estiune pe 'aza ocumentelor 8usti!icative&
& Or(anizarea conta'ilit$ii analitice a stocurilor e
materii prime, materiale consuma'ile i
o'iecte e inventar
Or(anizarea conta'ilit$ii analitice a stocurilor, se realizeaz la
#ntreprinerile mari i mi8locii, care !olosesc metoa inventarului permanent
pentru conta'ilitatea sintetic a stocurilor& Conta'ilitatea analitic a stocurilor
tre'uie ast!el or(anizat #nc"t s permit cunoaterea acestora cantitativ i
valoric pe !iecare loc e epozitare #n parte i pe !eluri e materiale, prouse
mr!uri etc&
Conta'ilitatea analitic este o evien$ complet, #ntruc"t se
!olosete at"t etalonul valoric c"t i etalonul cantitativ, spre eose'ire e
evien$a operativ a epozitelor, care utilizeaz numai etalonul cantitativ&
Conta'ilitatea analitic se poate $ine #n !unc$ie e speci!icul
activit$ii i necesit$ile proprii ale #ntreprinerii, up una in urmtoarele
metoe3
Cantitativ-valoric5
Operativ-cantitativ5
@lo'al valoric&
Ini!erent e metoa e lucru aoptat, conta'ilitatea analitic
tre'uie s asi(ure o concoran$ eplin cu conta'ilitatea sintetic&
20
*+ Met"da ca#titati0 0a%"'ic- )pe !ie e conturi analitice+
7n cazul utilizrii acestei metoe la locul e epozitare se $ine
evien$a cantitativ pe cate(orii e 'unuri, iar #n conta'ilitatea (eneral se $ine
o evien$ cantitativ valoric, care prezint urmtoarele caracteristici3
=ocumentele e intrare i ieire se #nre(istreaz mai #nt"i
cantitativ #n !iele e ma(azie, care se $in la locurile e epozitare5
*celeai ocumente, (rupate pe opera$ii e intrare i ieire, se
im'orereaz separat i #mpreun cu acesta se preau la 'iroul conta'ilit$ii
stocurilor i materialelor5
9a 'iroul conta'ilit$ii materialelor aceste ocumente se
prelucreaz con!orm necesit$ilor, sunt evaluate cantit$ile la pre$ul e
#nre(istrare i se sta'ilesc conturile #n care urmeaz s se #nscrie opera$iile
respective5
=up prelucrarea atelor in ocumente, materialele se
#nre(istreaz cantitativ i valoric #n !iele e conturi analitice, esc2ise pe
!eluri e materiale i pe locuri e epozitare5
O at cu consemnarea #n !iele conta'ile a intrrilor i
ieirilor se o'$ine i centralizatorul e materiale, zilnic pentru intrri i lunar
pentru ieiri&
Geri!icarea concoran$ei intre atele #nre(istrate #n conturile
sintetice i cele analitice e materii i materiale se realizeaz la s!"ritul lunii
prin compararea atelor #nre(istrate #n !iele e ma(azie cu cele in !iele e
cont analitic in conta'ilitate i #ntocmirea 'alan$elor e veri!icare a conturilor
analitice& Reprezentarea (ra!ic este prezentat #n *ne%a 2&
4+ Met"da "(e'ati0-ca#titati0- )pe soluri+
7n cazul utilizrii acestei metoe, la locul e epozitare se, $ine
evien$a cantitativ a 'unurilor materiale pe cate(orii, #n conta'ilitatea
(eneral se $ine evien$a valoric pe (estiuni, iar #n carul (estiunilor pe
21
(rupe i su'(rupe e 'unuri& Geri!icarea e%actit$ii i concoran$ei
#nre(istrrilor in evien$a epozitelor cu cele in conta'ilitatea (eneral se
!ace lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise in !iele e ma(azie
#n re(istrul stocurilor&
Te2nica e lucru este urmtoarea3
=ocumentele 8usti!icative sunt #nre(istrate e (estionar #n !iele e
ma(azie, sta'ilin stocul up !iecare opera$ie5
Serviciul conta'il, veri!ic perioic #nre(istrrile !cute #n !iele e
ma(azie i preia ocumentele respective, #mpreun cu 'orerourile #ntocmite
e (estionar, care sunt centralizate pe (rupe e materiale i pe conturi
coresponente
Totalurile sta'ilite se #nscriu #n ,Situa$ia e micri-, #ntocmit separat
pentru intrri i pentru ieiri&
9a s!"ritul !iecrei luni se totalizeaz situa$iile i se sta'ilesc ou
cate(orii e totaluri, pe (estionari i pe (rupe e materiale, at"t la intrri c"t i
la ieiri, iar stocurile in !iele e ma(azie se #nscriu #n Re(istrul stocurilor i
se #nmul$esc cu pre$ul lor& E%isten$ele !izice #nscrise #n acest re(istru tre'uie
s concore cu stocul sta'ilit prin !iele e ma(azie, iar solurile pe (rupe i
(estiuni cu valorile in Situa$ia e micri lunar, care tre'uie s concore cu
conta'ilitatea sintetic& Reprezentarea (ra!ic este prezentat #n *ne%a 1&
Met"da <%"*a%-0a%"'ic-
7n cazul utilizrii acestei metoe, evien$a se $ine numai valoric, at"t
la nivelul (estiunii, c"t i #n conta'ilitate, iar perioic se !ace controlul
concoran$ei #nre(istrrilor in evien$a lor&
Potrivit acestei metoe, !iele e ma(azie sunt #nlocuite cu Re(istru
e (estiune, #n care zilnic sunt #nre(istrate valoric intrrile i ieirile, pe 'aza
ocumentelor 8usti!icative i se sta'ilete solul la s!"ritul zilei& Raportul e
22
(estiune se #ntocmete zilnic, iar, #mpreun cu ocumentele 8usti!icative, sunt
transmise la compartimentul e conta'ilitate&
9a serviciul e conta'ilitate se veri!ic le(alitatea i realitatea
ocumentelor #nscris #n raportul e (estiune, pre$urile, precum i evaluarea
#mpreun cu celelalte calcule, ast!el c up ce se constat corecta i le(ala lor
alctuire le vizeaz i le #nre(istreaz #n !ia conta'il analitic $inut pentru
!iecare (estiune #n parte&
Controlul concoran$ei #nre(istrrilor in evien$a (estiunii, cu cea
in conta'ilitate se !ace perioic, prin con!runtarea solurilor in raportul e
(estiune cu solurile in !ia conta'il analitic& Reprezentarea (ra!ic este
prezentat #n *ne%a >&
Or(anizarea conta'ilit$ii sintetice a stocurilor e
materii prime, materia i o'iecte e inventar
Evien$a constituirii i micrii stocurilor i prouc$iei #n curs e
e%ecu$ie se realizeaz prin conturile ce !ormeaz con$inutul clasei a-1-a in
Planul e conturi (eneral, enumit ,Conturi e stocuri i prouc$ie #n curs e
e%ecu$ie-&
21
Clasa
a-1-a
Conturi
e stocuri
i
prouc$ie
#n curs e
e%ecu$ie
@rupa 10
Stocuri e materii
prime i materiale
100 6aterii prime
101 6ateriale consuma'ile
10: =i!eren$e e pre$
@rupa 12
O'iecte e
inventar
121 O'iecte e inventar
122 <zura o'iectelor e inv&
12: =i!eren$e e pre$
*cestea sunt conturi e 'ilan$ sau e inventar, care !urnizeaz
in!orma$ia e re!lectare i control (estionar privin situa$ia i micarea
stocurilor i prouc$iei #n curs e e%ecu$ie& Solul lor e'itor se preia #n
activul 'ilan$ului& *ceste conturi asi(ur3
Coni$ii pentru or(anizarea conta'ilit$ii activelor circulante e
natur material, pe structur, cate(orii e stocuri prevzute e re(ulamentul
pentru aplicarea le(ii conta'ilit$ii&
Realizarea normelor speci!ice e (estiune a stocurilor pentru3
- Stocurile in epozitele proprii5
- Stocurile a!late la ter$i5
- =ecala8ele #ntre aprovizionarea i recep$ia 'unurilor5
- =ecala8ele #ntre v"nzarea i livrarea 'unurilor5
- 4unurile aprovizionate sau v"nute cu clauze e rezerve e
proprietate
*plicarea re(ulilor conta'ile la evaluarea i #nre(istrarea
stocurilor5
Promovarea principiului pruen$ei la inventarierea i evaluarea
prin 'ilan$ a activelor circulante&
7n a!ara conturilor in clasa a-1-a, care au ca o'iect e #nre(istrare
stocurile, conta'ilitatea !ormrii i utilizrii acestora necesit sta'ilirea unor
coresponen$e cu conturi in alte clase3
Clasa a->-a, ,Conturi e ter$i-
- Contul >01 ?urnizori
- Contul >B0 =econtri cu asocia$ii privin capitalul
Clasa a-0-a, NConturi e c2eltuieli-
- Contul 000 C2eltuieli cu materii prime
2>
- Contul 001 C2eltuieli cu materiale consuma'ile
- Contul 002 C2eltuieli privin o'iectele e inventar
- Contul 0:1> C2eltuieli e e%ploatare privin
provizioanele pentru eprecierea activelor circulante
Clasa a-/-a, ,Conturi e venituri-
- Contul /11 Genituri in prouc$ia stocat
- Contul /:1> Genituri in provizioane pentru eprecierea
activelor circulante
9e(turile conturilor e stocuri cu cele in clasa a-0-a, ,Conturi e
c2eltuieli- i clasa a-/-a, ,Conturi e venituri-, sunt reate #n ta'elul nr& 3
-Ta'elul nr& -
Conturi de stocuri Conturi de cheltuieli Conturi de venituri
100 6aterii prime 000 C2 cu materii pri&
101 6ateriale 001 C2 cu materiale
121 O'iecte e
inventar&
002 C2 cu o'iectele
e inventar&
/11 Genituri in
prouc$ia stocata
1.0 Provizioane pentru 0:1
>
C2 privin /:1> Genituri in
1.1 =eprecierea 0:1
>
eprecierea /:1> provizioane pentru
1.2 Stocurilor 0:1
>
activel circulante /:1> eprecierea actv&
Stocurile e$inut e #ntreprinere, ar care sunt proprietatea altor
unit$i, se urmresc prin conturile or(anice #n clasa : ,Conturi speciale-, in
(rupa :0 ,Conturi #n a!ara 'ilan$ului-, ast!el3
2B
Contul :012 ,Galori materiale primite spre prelucrare sau
reparare-
Contul :011 ,Galori materiale primite #n pstrare sau custoie-
9a or(anizarea conta'ilit$ii sintetice a stocurilor poate !i aoptat una
in cele ou metoe recomanate e normele e aplicare a 9e(ii
conta'ilit$ii3
1& 6etoa inventarului permanent
2& 6etoa inventarului intermitent
! Met"da i#0e#ta'u%ui (e')a#e#t
7n cazul utilizrii inventarului permanent #n conta'ilitate, #n conturile
e stocuri se #nre(istreaz toate opera$iile e intrare i ieire a stocurilor
cantitativ i valoric, ceea ce permite sta'ilirea i cunoaterea #n orice moment
a stocurilor, at"t cantitativ c"t i valoric&
Con!orm normelor conta'ile in $ara noastr, #n coni$iile utilizrii
inventarului permanent, unit$ile patrimoniale #i pot or(aniza conta'ilitatea
analitic a stocurilor #n !unc$ie e speci!icul activit$ii i e necesit$ile
proprii&
7n cazul utilizrii inventarului permanent, conturile e stocuri se
e'iteaz cu intrrile e 'unuri i se creiteaz cu ieirile in stoc a!erente
perioaei e (estiune& 9a s!"ritul e%erci$iului !inanciar solurile conturilor e
stocuri sunt comparate cu stocurile !aptice sta'ilite prin inventariere& =ac
e%ist i!eren$e #n plus sau minus la inventar, acestea se vor re(ulariza
auc"nu-se stocurile la nivelul lor real&
7n principiu, evaluarea intrrilor #n stoc tre'uie s se !ac la costul
istoric at e costul e!ectiv e prouc$ie, #n cazul stocurilor provenite in
prouc$ie proprie, iar ieirile in stoc la costurile la care au !ost evaluate la
intrare elementele estocate& Evaluarea ieirilor in stoc se poate !ace up
multiple metoe intre care cele mai uzuale sunt3 C6P, ?I?O, 9I?O&
20
Re(lementrile conta'ile rom"neti au posi'ilitatea unit$ilor
patrimoniale, e a continua practica conta'il anterioar e a evalua at"t
intrrile c"t i ieirile in stoc la pre$uri stanar sau presta'ilite, enumite i
pre$uri e #nre(istrare& *cceptarea continurii acestei practici a impus
instituirea #n conta'ilitatea (eneral a conturilor e i!eren$e e pre$ care s
re!lecte istinct3
9a intrarea elementelor #n stoc, i!eren$ele intre costul istoric i
pre$urile e #nre(istrare5
9a ieirea elementelor in stoc, repartizarea i!eren$elor e pre$
asupra valorii e #nre(istrare a elementelor ieite, cu a8utorul
coe!icientului D&
D E
)SiFR+ cont e i!eren$e e pre$
)SiFR+ cont e stoc la pre$ e #nre(istrare
Coe!icientul D se aplic asupra valorii elementelor ieite in stoc, la
pre$ e #nre(istrare&
E1e)(%u:
O societate comercial prezint urmtoarele in!orma$ii cu privire la
stocul e materii prime3
a+ stoc ini$ial3
la pre$ e #nre(istrare 3 B&000&000 lei5
i!eren$a e pre$ 3 B00&000 lei5
'+ intrri #n stoc e la !urnizori3
la pre$ e #nre(istrare 3 2B&000&000 lei5
2/
i!eren$a e pre$ 3 1&12B&000 lei5
O E >01 "#urnizori$ 11&/00&/B
0
"%aterii prime$ 100 2B&000&00
0
&iferene de pre 10: 1&12B&000
'.(.). deductibil >>2
:
B&1:1&/B0
c+ ieiri in stoc la pre$ e #nre(istrare3
C*eltuieli cu % P 000 E 100 %aterii prime 20&000&00
0
+ calcularea i #nre(istrarea i!eren$elor e pre$
D E
)SiFR+ cont 10:
E
B00&000F1&12B&000
E 12,/B O
)SiFR+ cont 100 B&000&000F2B&000&000
=i!eren$a e pre$ E Rc cont 100 PD E 20&000&000 P 12,/BO E 2&BB0&000 lei
C*eltuieli cu % P 000 E 10: &iferene pre 2&BB0&000
e+ la s!"ritul e%erci$iului se constat plus la
inventar
Galoarea stocului !aptic 11&000&00
0
Sol scriptic )S!ESiFR-Rc+cont 100 10&000&00
0
=i!eren$e #n plus la inventar 1&000&000
=i!eren$e e pre$ a!erente )1&000&000PD+ 12/&B00
O E 000 C*eltuieli cu %
P
1&12/&B00
%aterii prime 100 1&000&000
&iferene de pre 10: 12/&B00
6etoa inventarului permanent este utilizat e unit$ile mari i
mi8locii, i const #n utilizarea conturilor e stocuri pentru a etermina i
urmri #n permanen$ stocul scriptic al acestora up !iecare opera$ie e
intrare i e ieire, ast!el, conta'ilitatea sintetic a stocurilor va re!lecta3
2:
stocul ini$ial, e la #nceputul lunii, care va !i cel !inal in luna
preceent i care nu poate !i ec"t e'itor,
intrrile #n cursul lunii, pe 'aza ocumentelor e intrare, care se
vor #nre(istra #n e'itul contului,
ieirile in cursul lunii, pe 'aza ocumentelor e ieire, vor
!orma rula8ul creitor al contului,
#n 'aza elementelor men$ionate3 stoc ini$ial, intrri, ieiri H se va
sta'ili #n permanen$ stocul scriptic al 'unurilor, care vor putea #n perioaele
e inventariere cu stocurile !aptice, in a cror comparare se pot sta'ili plusuri
sau minusuri la inventar&
?olosirea acestei metoe presupune3
utilizarea !iecruia intre pre$urile e #nre(istrare a stocurilor,
!olosirea conturilor e i!eren$e e pre$ a!erente stocurilor,
conucerea unei conta'ilit$i analitice a stocurilor prin aoptarea
uneia intre metoele e conta'ilitate analitic&
6etoa inventarului permanent, presupune un volum mai mare e
munc, ar asi(ur o mai ri(uroas cunoatere, #n orice moment a mrimii
stocurilor i un mai 'un control al inte(rit$ii lor&
5! Met"da i#0e#ta'u%ui i#te')ite#t
<nit$ile patrimoniale pot opta i pentru inventarul permanent al
stocurilor, cu coni$ia ca inventarul permanent al acestora s !ie conus #n
conta'ilitatea e (estiune, #n cazul #ntreprinerilor mari, sau e%traconta'il #n
cazul #ntreprinerilor mici i mi8locii&
*ceast meto presupune sta'ilirea ieirilor i #nre(istrarea lor #n
conta'ilitate pe 'aza inventarierii lor la !inele !iecrei luni& 7n acest caz,
ieirile se etermin ca i!eren$ #ntre valoarea stocurilor ini$iale plus valoarea
2.
intrrilor, pe eoparte i valoarea stocurilor !inale sta'ilite prin inventariere,
pe e alt parte& Rela$ia e calcul a ieirilor ar putea !i urmtoarea3
7n cazul utilizrii acestei metoe, se renun$ la utilizarea #n cursul
lunii a conturilor e stocuri pentru evien$ierea intrrilor i , respectiv, a
recalculrii stocurilor scriptice up !iecare intrare& Prin urmare conturile e
stocuri se utilizeaz numai la #nceputul i s!"ritul lunii, iar intrrile e stocuri,
in timpul lunii sunt conta'ilizate irect #n conturile e c2eltuieli
corespunztoare, la cost e ac2izi$ie, pre$ e !actur sau pre$ presta'ilit, up
caz& 9a s!"ritul !iecrei luni se sta'ilesc stocurile !inale prin inventariere i se
#nre(istreaz #n conturile e stocuri ini$iale ale lunii urmtoare i ele se vor
anula prin incluerea lor pe c2eltuieli la #nceputul lunii urmtoare&
6etoa inventarului intermitent const #n3
#nre(istrarea tuturor intrrilor e stocuri, in cursul unui e%erci$iu
!inanciar, irect #n conturile e c2eltuieli privin consumul acestor stocuri,
re(ularizarea stocurilor la !inele e%erci$iului !inanciar pe 'az e
inventare !aptice prin3
estocarea stocului ini$ial reprezentat e solul al contului e
stocuri, su' premiza c acesta s-a consumat #n cursul e%erci$iului !inanciar,
restocarea stocului !aptic eterminat pe 'aza inventarului e la
!inele e%erci$iului !inanciar, prin corectarea c2eltuielilor privin consumurile
e stocuri&
7n urma acestei te2nici e #nre(istrare, conturile e stocuri re!lect
mrimea real a acestora, iar conturile e c2eltuieli privin consumurile e
stocuri re!lect c2eltuielile e!ective cu aceste consumuri&
E1e)(%u :
10
E E Si F I - S!
O societate comercial prezint urmtoarele in!orma$ii privin stocul
e materii prime3
a+ estocarea stocului ini$ial, #n costuri istorice E B&000&000 lei
C*eltuieli cu % P 00
0
E 10
0
%aterii prime B&000&000
'+ intrri #n stoc e la !urnizori
O E >0
1
#urnizori 2.&/B0&00
0
C*eltuieli cu % P 000 2B&000&00
0
'.(.). deductibil >>20 >&/B0&000
c+ restocarea stocului !inal, up inventariere3
%aterii prime 10
0
E 00
0
C*eltuieli cu % P 10&B00&00
0
6etoa inventarului intermitent poate !i utilizat e unit$ile mici i
mi8locii, i const #n neurmrirea prin conta'ilitatea sintetic a intrrilor i
ieirilor e stocuri #n cursul perioaelor& Conturile e stocuri se utilizeaz
numai la !inele perioaelor e (estiune c"n se e'iteaz cu solurile !inale
e%istente la locurile e epozitare sta'ilite prin inventariere& 6icrile e
stocuri in cursul perioaei nu a!ecteaz conturile e stocuri, ci irect
conturile e c2eltuieli&
Te2nica aplicrii inventarului intermitent i!er la stocurile procurate
in a!ara unit$ii !a$ e cele provenite in prouc$ia proprie i anume3
a+ pentru stocurile aprovizionate in a!ara unit$ii se parcur( urmtoarele
etape3
se storneaz stocurile ini$iale ale perioaei in conturile e
stocuri pentru a reveni asupra conturilor e c2eltuieli, une au
!ost #nre(istrate la #nceput5
ac2izi$iile e 'unuri e!ectuate e la !urnizori se #nre(istreaz
irect asupra conturilor e c2eltuieli5
11
la !inele perioaei se inventariaz 'unurile aprovizionate sau
provenite in perioaa preceent, neconsumate, cu care se
e(reveaz c2eltuielile prin trecerea lor asupra conturilor e
stocuri&
Prin parcur(erea acestor etape, solurile conturilor e c2eltuieli
re!lect 'unurile consumate #n timpul perioaei, calculate up rela$ia3
7n perioaa urmtoare opera$iile escrise mai sus se repet&
'+ pentru stocurile provenite in prouc$ie proprie se parcur( urmtoarele
etape3
se storneaz stocurile ini$iale ale perioaei in conturile e
stocuri pentru a anula veniturile constituite cu acestea la !inele
perioaei preceente5
'unurile o'$inute in prouc$ie proprie nu se #nre(istreaz #n
conta'ilitatea sintetic, ci numai #n evien$a operativ e la
locurile e epozitare5
pe msura v"nzrii stocurile se vor #nre(istra asupra conturilor
e venituri, !r s !ie nevoie estocarea lor5
la !inele perioaei se inventariaz 'unurile o'$inute in
prouc$ie proprie, inclusiv cele provenite in perioaa
preceent, ar nev"nut, i se #nre(istreaz asupra conturilor
e venituri in prouc$ia stocat&
Prin parcur(erea acestor etape, solurile conturilor e venituri re!lect
'unurile prouse #n unitate, calculate up rela$ia3
7n perioaa urmtoare opera$iile escrise mai sus se repet&
12
Ie&i'i = St"c i#i$ia% > I#t'-'i ? St"c +i#a%
I#t'-'i = St"c i#i$ia% >V@#z-'i ? St"c +i#a%
c+ pentru prouc$ia #n curs e e%ecu$ie, eterminarea ei se !ace numai la
s!"ritul perioaei prin metoe i!erite i se #nre(istreaz #n
conta'ilitate ca stocuri la costurile corespunztoare, ar la #nceputul
perioaei urmtoare opera$ia respectiv se storneaz #n ,rou-&
?olosirea acestei metoe presupune3
utilizarea ca pre$uri e #nre(istrare #n conta'ilitate a stocurilor,
a costului e ac2izi$ie pentru 'unurile ac2izi$ionate in a!ara
unit$ii i respectiv a pre$urilor e prouc$ie pentru 'unurile
o'$inute in prouc$ie proprie5
nu tre'uie utilizate conturi e i!eren$e e pre$ a!erente
stocurilor5
nu este necesar or(anizarea unei conta'ilit$i analitice a
stocurilor&
6etoa inventarului intermitent ar auce simpli!icri #n munca e
conta'ilitate, ac inventarierile !aptice ar !i e!ectuate anual i nu lunar& Ea nu
permite, #ns, un control ri(uros al (estionrii i al asi(urrii inte(rit$ii lor&
C"#ta*i%itatea )ate'ii%"' ('i)e &i a
)ate'ia%e%"' c"#su)a*i%e
6ateriile prime i materialele consuma'ile au o #nsemnat ponere #n
totalul mi8loacelor materiale circulante, #neose'i #n unit$ile patrimoniale cu
activitate e prouc$ie e 'unuri&
Conta'ilitatea materiilor prime i materialelor se realizeaz cu a8utorul
conturilor3
11
Contul 100 H 6aterii prime5
Contul 101 H 6ateriale 5
Contul 10: H =i!eren$e e pre$&
Contul 100 ,6aterii prime- $ine evien$a e%isten$ei i micrii
stocurilor e materii prime care particip irect la !a'ricarea prouselor i se
(sesc #n prousul !init, inte(ral sau par$ial, !ie #n starea lor ini$ial, !ie
trans!ormat&
6ateriile prime, up con$inutul economic este un cont e active
circulante materiale, iar up !unc$iunea conta'il este cont e activ&
Opera$ii privitoare la Contul 100 ,6aterii prime- re!lectate #n
conta'ilitatea sintetic la unit$ile patrimoniale, care aplic metoa
inventarului permanent se rezum ast!el3
=e'it Contul 100 6aterii prime Creit
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Contul
creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Contul
de#itor
coresondent
Galoarea materiilor ause ca aport #n
natur e #ntreprinztorul iniviual
10:
Galoarea materiilor prime retrase e
#ntreprinztorul iniviual
10:
Galoarea materiilor prime sosite e la
ter$i sau #n curs e aprovizionare
1B1,>01
Galoarea materiilor prime trimise la
prelucrat la ter$i
1B1
Galoarea materiilor ac2izi$ionate e la
!urnizori cu !actur
>01
Galoarea materiilor prime trecute la
mr!uri spre a !i v"nute
1/1
Galoarea materiilor ac2izi$ionate e la
!urnizori !r !actur
>0:
Galoarea materiilor prime ate (rupului
>B11
Galoarea materiilor primite e la (rup
>B11
Galoarea materiilor prime ate unit$ii
>:1
Galoarea 6 P ause ca aport #n natur
la capitalul social e ctre asocia$i
>B0
Galoarea materiilor prime ate
su'unit$ilor
>:2
Galoarea 6 P primite e la unitate
>:1
Galoarea materiilor ate #n consum
000
Galoarea 6 P primite e la su'unit$i
>:2
Galoarea 6 P plus la inventar )#n rou +
000
Galoarea materiilor ac2izi$ionate in
avans e trezorerie
B>2
Galoarea 6 P lips la inventar,
imputa'ile sau neimputa'ile
000
Galoarea materiilor primite cu titlu
(ratuit
//1:
Galoarea materiilor prime eteriorate
000
Galoare 6P constatate plus la inventar
000
Galoarea 6 P ieite prin ona$ie
0/12
Galoarea 6 P istruse #n urma
calamit$ilor naturale
0/1:
Opera$ii privitoare la Contul 100 ,6aterii prime- re!lectate #n
conta'ilitatea sintetic la unit$ile patrimoniale, care aplic metoa
inventarului intermitent, se rezum ast!el3
1>
Oer!"ii cu c!re se de#ite!$ Contul creditor
coresondent
Oer!"ii cu
c!re se
credite!$
Contul de#itor
coresondent
Galoarea stoc& e%ist& la #ncep perioaei, inventariate
la #nceputul perioaei preceente )#n rou+
000
Galoarea stocurilor e%istente la !inele perioaei
sta'ilit prin inventariere !aptic )#n ne(ru+
000
Contul 101 ,6ateriale consuma'ile-, este un cont sintetic e (raul I,
care are ca o'iect e #nre(istrare activele circulante materiale care particip #n
procesul e !a'rica$ie sau e e%ploatare !r a se re(si e re(ul #n prousul
!init, precum i cele necesare procesului e circula$ie, a!late #n patrimoniul
unit$ii&
7n s!era acestor active circulante materiale se #nscriu o (am lar( e
elemente, care se i!eren$iaz #n anumite limite prin caracteristici
comportamentale, care impun es!urarea contului 101, #n conturi sintetice
e (raul II, ast!el3
6aterialele consuma'ile i conturile sale sintetice e (raul II, up
con$inutul economic sunt conturi e active circulante materiale, iar up
!unc$iunea conta'il sunt conturi e activ&
1B
C"#tu%
74
6ateriale
consuma'ile
Contul 1011 6ateriale au%iliare
Contul 1012 Com'usti'ili
Contul 1011 6ateriale pentru am'alat
Contul 101> Piese e sc2im'
Contul 101B Semin$e i materiale e plantat
Contul 1010 ?ura8e
Contul 101: *lte materiale consuma'ile
Opera$iile privitoare la conturile 1011, 1012, 1011, 101>, 101B, 1010
i 101: re!lectate #n conta'ilitatea sintetic la unit$ile patrimoniale, care
aplic metoa inventarului permanent, se prezint ast!el3
=e'it Conturile 1011 H 101:
Creit
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Contul creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Contul
de#itor
coresondent
Galoarea materialelor ause ca aport #n
natur e #ntreprinztorul iniviual
10:
Galoarea materiilor retrase e
#ntreprinztorul iniviual
10:
Galoarea materialelor ause e la ter$i
1B1, >01
Galoarea mater trecute la mr!uri
1/1
Galoarea materialelor ac2izi$ionate e
la !urnizori cu !actur
>01
Galoarea materialelor ate
(rupului
>B11
Galoarea materialelor ac2izi$ionate e
la !urnizori !r !actur
>0:
Galoarea materialelor ate unit$ii
e care apar$ine su'unitatea
>:1
Galoarea material primite e la (rup
>B11
Galoarea mat& ate altei su'unit$i
>:2
Galoarea materialelor ause ca aport #n
natur la capital e asocia$i
>B0
Galoarea mater& lips la inventar
imputa'ile sau neimputa'ile
0011H001:
Galoarea materialelor primite e la
unitatea e care apar$ine su'unitatea
>:1
Galoarea materialelor ate #n
consum sau epreciate
0011H001:
Galoarea materialelor primite e la
su'unitate
>:2
Galoarea materialelor plus la
inventar )#n rou+
0011H001:
Galoarea materialelor cumprate pe
'aza avansului e trezorerie
B>2
Galoarea materialelor ieite prin
ona$ie
0/12
Galoarea materiilor primite cu titlu
(ratuit
//1:
Galoarea materialelor istruse #n
urma calamit$ilor
0/1:
Opera$iile privitoare la conturile 1011, 1012, 1011, 101>, 101B, 1010
i 101: re!lectate #n conta'ilitatea sintetic la unit$ile patrimoniale, care
aplic metoa inventarului intermitent, se prezint ast!el3
Oer!"ii cu c!re se de#ite!$ Contul creditor
coresondent
Oer!"ii cu
c!re se
credite!$
Contul de#itor
coresondent
Galoarea stocului e%istent la #nceputul perioaei,
inventariate la s!"ritul perioaei preceente )#n rou+
000
Galoarea stocului e%istent la s!"ritul perioaei sta'ilit
prin inventariere !aptic ) #n ne(ru+
000
Contul 10: ,=i!eren$e e pre$ la materii prime i materiale-, $ine
evien$a i!eren$elor intre pre$ul stanar i pre$ul e!ectiv e cumprare sau
10
pentru evien$ierea celorlalte componente ale costului e ac2izi$ie)ta%e
vamale, transport, manipulare, comisioane i alte ta%e neeucti'ile+&
=up con$inutul economic este un cont recti!icativ e active
circulante, iar up !unc$iunea conta'il este cont e activ& Solul e'itor al
contului10: ,=i!eren$e e pre$ la materii prime i materiale-, evien$iaz
i!eren$ele e pre$ a!erente materialelor e%istente #n stoc&
Opera$ii privitoare la Contul 10: ,=i!eren$e e pre$ la materii prime
i materiale- re!lectate #n conta'ilitatea sintetic la unit$ile patrimoniale, care
aplic metoa inventarului permanent se rezum ast!el3
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Contul creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Contul
de#itor
coresondent
=i!eren$e e pre$ a!erente 6P ause e
la ter$i sau #n curs e aprovizionare
1B1
=i!eren$e e pre$ a!erente 6P trimise
spre prelucrare sau #n custoie la ter$i
1B1
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
ac2izi$ionate e la !urnizori cu !actur
>01
=i!eren$e e pre$ a!erente 6P trecute
la mr!uri spre a !i v"nute
1/1
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
ac2izi$ionate e la !urnizori !r !actur
>0:
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
prime ate (rupului
>B11
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
primite e la (rup
>B11
=i!eren$e e pre$ a!erente 6 P ate
unit$ii e care apar$ine su'unitate
>:2
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
primite e la unitate
>:1
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
prime ate #n consum
000
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor e
la alt su'unitate
>:2
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
constatate plus la inventar ) #n rou+
000
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
cumprate pe seama avansului e
B>2
=i!eren$e e pre$ a!erente 6P lips la
inventar imputa'ile sau neimputa'ile
000
Trezorerie =i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
prime ieite prin ona$ie
0/1:
=i!eren$e e pre$ a!erente materiilor
prime istruse #n urma calamit$ilor
0/1:
=i!eren$ele e pre$ se repartizeaz asupra valorii materialelor ieite i
asupra stocurilor cu a8utorul unui coe!icient e repartizare D, care se
calculeaz ast!el3
D E Solul ini$ial al i! e pre$ F =i!eren$ele e pre$ a!erente intrrilor
Solul ini$ial al stocurilor F Galoarea intrrilor la pre$ e #nre(istr&
*cest coe!icient se #nmul$ete cu valoarea materialelor ieite in
(estiune la pre$ e #nre(istrare, iar suma rezultat se #nre(istreaz #n conturile
corespunztoare #n care au !ost #nre(istrate materialele ieite, prin creitul
contului 10:&
1/
Rc cont 10: E Rc cont 100)101+ P D
9a !inele perioaei, solurile conturilor e i!eren$e e pre$ se
cumuleaz cu solurile conturilor e materiale i se !ormeaz valoarea
stocurilor la costul e ac2izi$ie&
A! A#'e<ist'-'i c"#ta*i%e ,# cazu% a(%ic-'ii i#0e#ta'u%ui
(e')a#e#t!
+, -valuarea la cost de ac*iziie
Recep$ia materiilor prime ac2izi$ionate e la !urnizori
O E >0
1
#urnizor 11.&000&000
%aterii prime 100 100&000&000
'() deductibil >>2
0
1.&000&000
Eli'erarea #n consumul prouctiv materiilor prime
C*eltuieli materii 000 E 10
0
%aterii prime B0&000&000
2, -valuarea la cost standard
Recep$ie con!orm !acturii cu i!eren$e e pre$3
O E 10
0
#urnizor 11.&000&000
%aterii prime 100 110&000&000
&iferene de pre 10: 10&000&000
'() deductibil >>0
0
1.&000&000
Eli'erare spre consum3
C*eltuieli cu % P 000 E 10
0
%aterii prime B0&000&000
=eterminarea i!eren$elor e pre$3
Coe!icient e E 1&000&000F10&000&000 E 11&000&000 E .,0. O
repartizare D 11000000F110000000 121&000&00
1:
0
=i!eren$e a!erente ieirilor E B0&000&000 P .,0. O E >&B>B&000 lei
7nre(istrarea i!eren$elor e pre$3
C*eltuieli cu % P 000 E 10
:
&iferene de pre >&B>B&000
!, -valuarea la pre de facturare al furnizorului
Recep$ia materiilor prime3
O E >0
1
#urnizor 11.&000&000
%aterii prime 100 .0&000&000
&iferene de pre 10: 10&000&000
'() deductibil >>2
0
1.&000&000
Eli'erare spre consum3
C*eltuieli cu % P 000 E 10
0
%aterii prime B0&000&000
=eterminarea i!eren$elor e pre$3
Coe!icient e E 1&000&000F10&000&000 E 11&000&000 E 11,11 O
Repartizare D .&000&000F.0&000&000 ..&000&000
=i!eren$e a!erente ieirilor E B0&000&000 P 11,11 O E B&BBB&000 lei
7nre(istrarea i!eren$elor e pre$3
C*eltuieli cu % P 000 E 10
:
&iferene de pre B&BBB&000
B! A#'e<ist'-'i c"#ta*i%e ,# cazu% a(%ic-'ii i#0e#ta'u%ui
i#te')ite#t!
Stornarea solului ini$ial e materii prime i reaucerea lor asupra
c2eltuielilor3
%aterii prime 100 E 00
0
C*eltuieli cu % P 10&000&000
1.
Recep$ia i trecerea asupra c2eltuielilor a materiilor prime
ac2izi$ionate e la !urnizori3
O E >0
1
#urnizor 11.&000&000
C*eltuieli cu % P 000 100&000&000
'() deductibil >>2
0
1.&000&000
Trecerea asupra stocurilor, a materiilor prime inventariate la
s!"ritul lunii3
%aterii prime 100 E 00
0
C*eltuieli cu % P B0&000&000
C! A#'e<ist'a'ea i#t'-'i%"' de )ate'ii ('i)e &i )ate'ia%e
c"#su)a*i%e
1& Pe 'az e !actur
?r i!eren$e e pre$
O E >0
1
#urnizori 11.&000&000
%aterii prime 100 100&000&000
'() deductibil >>2
0
1.&000&000
Cu i!eren$ e pre$ !avora'ile
O E >0
1
#urnizori 11.&000&000
%aterii prime 100 110&000&000
&iferene de pre 10: 10&000&000
'() deductibil >>2
0
1.&000&000
Cu i!eren$e e pre$ ne!avora'ile
O E >0
1
#urnizori 11.&000&000
%aterii prime 100 .0&000&000
&iferene de pre 10: 10&000&000
'() deductibil >>2 1.&000&000
>0
0
2& Pe 'az e aviz e e%pei$ie
Primire pe 'az e aviz
O E >0
:
#urnizori facturi nesosite 11.&000&000
%aterii prime 100 100&000&000
'() >>2
:
1.&000&000
9a primirea !acturii !r i!eren$e #ntre aviz i !actur
#acturi nesosite >0: E >01 #urnizori 11.&000&000
'() deductibil >>2
0
E >>2
:
'() nee.igibil 1.&000&000
9a primirea !acturii cu i!eren$e #n plus #ntre aviz i !actur
O E >01 #urnizori 1>2&:00&000
%aterii prime 100 20&000&000
#acturi nesosite >0: 11.&000&000
'() deductibil >>2
0
1&:00&000
'() deductibil >>2
0
E >>2
:
'() nee.igibil 1.&000&000
9a primirea !acturii cu i!eren$e #n minus #ntre aviz i !actur
O E >0: #urnizori facturi
nesosite
11.&000&000
%aterii prime 100 100&000&000
'() nee.igibile >>2: 1.&000&000
O E >01 #urnizori :1&100&000
%aterii prime 100 /0&000&000
'() deductibile >>20 11&100&000
1& =e la #ntreprinztorul iniviual
%aterii prime 100 E 10
:
Contul ntreprinztorului B0&000&000
>& Ca aport e la asocia$i i ac$ionari
%aterii prime 100 E >B
0
&econtri cu asociaii /0&000&000
B& =in avans e trezorerie
>1
O E B>
2
)vansuri de trezorerie 21&:00&000
%aterii prime 100 20&000&000
'() deductibil >>2
0
1&:00&000
0& =in prelucrare la ter$i
%aterii prime 100 E 1B
1
%aterii de la teri 10&000&000
O E >0
1
#urnizori B&.B0&000
%aterii prime 100 B&000&000
'() deductibil >>2
0
.B0&000
/& =in ona$ii, cu titlu (ratuit
%aterii prime 100 E //1
:
(enituri din donaii 1B&000&000
:& Plus la inventar
7n rou
C*eltuieli cu % P 00
0
E 100 %aterii prime 2&000&000
7n ne(ru
%aterii prime 10
0
E 000 C*eltuieli cu materii 2&000&000
.& =e la (rup la unitate sau su'unitate
=e la (rup
%aterii prime 10
0
E >B1
1
%aterii primite de la grup B&000&000
=e la unitatea e care apar$ine su'unitatea
%aterii prime 10
0
E >:1 % P primite de la unitate 1&000&000
=e la o alt su'unitate
%aterii prime 10
0
E >:2 Primite de la subunitate 2&000&000
>2
D! A#'e<ist'a'ea ie&i'i%"' de )ate'ii ('i)e &i )ate'ia%e
c"#su)a*i%e
1& Retrase e #ntreprinztorul iniviual
Contul ntreprinztor 10: E 10
0
%aterii prime 2B&000&000
2& Trimise spre prelucrat
'eri 1B
1
E 100 %aterii prime 1B&000&000
1& Trecute la mr!uri spre a !i v"nute
%rfuri 1/
1
E 100 %aterii prime B&000&000
>& =ate #n consum
C*eltuieli % P 00
0
E 100 %aterii prime 2&000&000
B& 9ips la inventar,
Imputa'ile
C*eltuieli % P 000 E 100 %aterii prime 1&000&000
Crean$e #n le(tur >2:
2
E O 1&1.0&000
cu personalul /B: )lte venituri din e.ploat 1&000&000
>>2
/
'() colectat 1.0&000
Ceimputa'ile
C*eltuieli % P 000 E 100 %aterii prime 1&B00&000
0& =onate
C*eltuieli donaii 0/1
2
E 100 %aterii prime 1&000&000
/& =istruse #n urma calamit$ilor
)lte c*eltuieli 0/1
:
E 100 %aterii prime B&000&000
>1
E! A#'e<ist'-'i c"#ta*i%e ('i0i#d ac/izi$ii%e de st"cu'i cu 'educe'i
c")e'cia%e &i +i#a#cia'e
=erularea tranzac$iilor e v"nzare-cumprare presupune rela$ii cu
!urnizorii i clien$ii, pe pia$a concuren$ial ceea ce uce la operarea cu
reuceri e pre$, estinate s plteasc !ielitatea unui client, respectarea
#ntocmai a unor clauze contractuale, ac2itarea #nainte e termen a unei atorii
i, nu #n ultimul r"n, s incite clientul spre cumprare, ceea ce uce la
creterea ci!rei e a!aceri&
*ceste reuceri e pre$uri se #mpart #n ou cate(orii3
Reuceri e natur comercial
Reuceri e natur !inanciar
1& Reduce'i%e c")e'cia%e au o in!luen$ irect asupr mrimii nete
a unei !acturi& 7n cate(oria reucerilor comerciale se inclu3
Rabatul reprezint reucerea practicat, asupra pre$ului
convenit anterior #ntre !urnizor i client, $in"nu-se cont e unele e!ecte e
calitate sau e necon!ormitate a 'unurilor comerciale, !a$ e clauzele
prevzute #n contract&
Remiza este reucerea practicat asupra pre$ului curent e
v"nzare, $in"nu-se cont e volumul v"nzrilor sau e importan$a
cumprtorului, #n clientela v"nztorului& Remiza corespune unui procent
aplicat asupra pre$ului 'rut, procent prevzut #n o!erta e pre$uri a
v"nztorului sau care rezult in ne(ociere #ntre cei oi parteneri e a!aceri&
Risturnul reprezint o reucere e pre$ practicat asupra
ansam'lului opera$iilor e!ectuate cu acelai cumprtor pe o perioa
eterminat&
=e re(ul, reucerile comerciale se acor su' !orma unui procent in
pre$ul 'rut, ar se poate acora i #n sum !i%&
2& Reduce'i%e +i#a#cia'e poart enumirea e sconturi
>>
Scontul e econtare este reucerea !inanciar acorat procentual
asupra unei crean$e econtate #nainte e scaen$a normal, reprezent"n o
'oni!ica$ie acorat clientului& Scontul e econtare este o c2eltuial
!inanciar pentru !urnizor, care este 'ene!iciarul pl$ii i un venit !inanciar
pentru client, care e!ectueaz o plat #nainte e scaen$&
Cu privire la metoolo(ia e calcul i conta'ilizare a reucerilor,
tre'uie respectate urmtoarele re(uli3
Toate reucerile e pre$ sunt incluse #n !actur,
Reucerile comerciale premer( reucerile !inanciare,
Reucerile sunt eterminate #n casca, ceea ce #nseamn c
procentele e reucere se aplic asupra netului anterior,
7n cazul reucerilor comerciale mai #nt"i se calculeaz ra'aturile
i apoi remizele i risturnurile,
Scontul e econtare se aplic up ultima reucere e natur
comercial,
Ta%a pe valoarea au(at se calculeaz la ultimul ,net-
eterminat i se aun cu acesta pentru a o'$ine ,totalul !acturii-,
Reucerile comerciale nu se conta'ilizeaz nici la !urnizor, nici
la client,
Reucerile !inanciare se conta'ilizeaz ca o c2eltuial !inanciar
pentru !urnizor i ca un venit !inanciar pentru client&
E%emplu e calcul3
Presupunem c totalul 'rut al unei !acturi pentru v"nzarea e mr!uri
este e 1&:00&000 lei, ra'atul pentru e!ecte e calitate este e 100&000 lei,
remiza pentru v"nzri superioar sumei e 1&000&000 lei este e B O, remiza
pentru !ielitatea clientului 10 O i scontul e econtare pentru plata #nainte
e scaen$ este e 2 O &
?actura simpli!icat arat ast!el3
>B
Galoarea 'rut a mr!urilor v"nute 1&:00&000
Ra'atul pentru e!ectele e calitate 100&000
1&/00&000
Remiza 1 ) 1&/00&000 P B O + :B&000
1&01B&000
Remiza 2 ) 1&01B&000 P 10 O + 101&B00
Cet comercial 1&>B1&B00
Scont econtare )1&>B1&B00 P 2 O+ 2.&0/0
Cet !inanciar 1&>2>&>10
TG* eucti'il 2/0&0>0
Total !actur 1&0.B&0/0
Reucerile !inanciare se pot evien$ia #n conta'ilitatea !urnizorului #n
!unc$ie e momentul acorrii acestora, ast!el3
7n momentul #ntocmirii !acturii
1&0.B&0/
0
O E O 1&0.B&0/
0
Client 1&000&00
0
>1
1
/0/ 1&>2>&>1
0
(enit din v/nzri
C*eltuial financ. 2.&0/0 00
/
>>2
/
2/0&0>0 '() colectat
<lterior #ntocmirii !acturii
Client >11 E O 1&0.B&0/0
/0/ (enit din v/nzri 1&>2>&>10
>>2
/
'() colectat 2/0&0>0
C*eltuial financ 00/ E >11 Client 2.&0/0
Reucerile !inanciare se pot evien$ia #n conta'ilitatea clientului #n
!unc$ie e momentul acorrii acestora, ast!el3
7n momentul #ntocmirii !acturii
1&0.B&0/
0
O E O 1&0.B&0/
0
%rfuri 1&>2>&>1
0
1/1 >01 1&000&00
0
#urnizor
'() deductibil 2/0&0>0 >>2
0
/0/ 2.&0/0 (enit financiar
>0
<lterior #ntocmirii !acturii
O E >0
1
#urnizor 1&0.B&0/0
%rfuri 1/1 1&>2>&>10
'() deductibil >>2
0
2/0&0>0
#urnizor >01 E /0
/
(enit financiar din scont 2.&0/0
Conta'ilitatea o'iectelor e inventar
& O'iectele e inventar
O'iectele e inventar sunt 'unuri materiale asimilate activelor
circulante, cu o valoare mai mic ec"t limita le(al sta'ilit pentru a putea !i
consierate mi8loace !i%e, ini!erent e valoarea lor e serviciu sau cu o
urat mai mic e un an, ini!erent e valoarea lor, precum i 'unurile
asimilate acestora&
O'iectele e inventar con!orm A@& 101B ; 1..., moi!icat cu
A@& >2>;2001 prezint urmtoarele caracteristici3
Servesc mai multe cicluri ale procesului e e%ploatare i eci #i
transmit treptat valoarea asupra i!eritelor perioae e (estiune&
>/
Galoarea e intrare #n patrimoniu su' :&000&000 lei sau urat e
utilizare mai mic e un an&
Clasi!icarea o'iectelor e inventar3
O'iecte e inventar e uz (eneral, care se !olosesc la mai multe
prouse, lucrri, servicii a cror valoare se inclue #n c2eltuieli, !ie inte(ral la
area lor #n !olosin$, !ie #ntr-o perioa e cel pu$in trei ani&
O'iecte e inventar cu estina$ie special in care !ac parte3
scule, ispozitive i veri!icatoare cu estina$ie special)S=G-uri+, aparate e
msur i control)*6C-uri+ ce se !olosesc !ie la !a'ricarea anumitor prouse
#n serie sau #n mas, !ie la !a'ricarea anumitor comenzi iniviuale& Galoarea
lor se inclu pe c2eltuieli pe toat urata participrii la !a'ricarea prouselor
#n cauz, prin intermeiul unor cote e uzur sta'ilite pe unitatea e prous
!a'ricat&
Ec2ipamentul e protec$ie care se utilizeaz pentru prote8area
snt$ii corporale a personalului in unitate& Galoarea lui se inclue pe
c2eltuieli !ie inte(ral, la area #n !olosin$, !ie ealonat #n intervalul uratei
normale e serviciu, ar care nu tre'uie s epeasc trei ani&
Ec2ipamentul e lucru, numit i ec2ipamentul e uzur, care
cuprine acel ec2ipament care se istri'uie muncitorilor e la locurile e
munc une se impune utilizarea unui anumit !el e ec2ipament sau une
#m'rcmintea proprie ar !i e%pus unei uzuri premature&
O'iectele e inventar se comport #n (estiune la !el ca i mi8loacele
!i%e, eservesc mai multe e%erci$ii, #i pstreaz !orma material ini$ial p"n
la scoaterea in !olosin$, iar valoarea lor se inclue, #n cote sau #n raport cu
uzura, pe c2eltuieli&
Incluerea uzurii o'iectelor e inventar pe c2eltuieli nu se !ace prin
intermeiul amortizrii, ca la mi8loace !i%e, ci e%presia valoric a uzurii intr
#n rela$ie cu c2eltuielile, !iin o !orm particular a amortizrii&
>:
6etoele e eterminare a uzurii sunt3
6etoa (lo'al
6etoa cotelor ealonate
Evaluarea o'iectelor e inventar se poate !ace la3
Cost e ac2izi$ie, pentru cele cumprate in a!ara unit$ii,
Cost e prouc$ie, pentru cele provenite in prouc$ie proprie,
Pre$ stanar sau e !acturare al !urnizorului, cu re!lectare
istinct a i!eren$elor e pre$&
=intre cele ou metoe e or(anizare a conta'ilit$ii sintetice a
o'iectelor e inventar se !olosete cea a inventarului permanent, #ntruc"t
le(isla$ia #n vi(oare, prin Re(ulamentul e aplicare a 9e(ii conta'ilit$ii
nr& :.;1..1, prevee c pentru o'iectele e inventar #n !olosin$ se utilizeaz
un cont istinct pentru uzura acestora, ceea ce presupune i men$inerea
o'iectelor e inventar #n conturi istincte e stocuri&
Conta'ilitatea intrrii o'iectelor e inventar #n epozite pe calea
ac2izi$iei, in prouc$ie proprie sau pe orice alt cale, precum i ieirea
acestora in epozite se or(anizeaz la !el ca i cea a materialelor&
O situa$ie i!erit intervine #n ceea ce privete conta'ilitatea
o'iectelor e inventar a!late #n !olosin$, eoarece, ieirea lor in epozit nu
presupune i consumul imeiat, ci prin utilizare, se uzeaz treptat i #i
trans!er valoarea asupra c2eltuielilor&
2&:&2& Or(anizarea evien$ei operative i a conta'ilit$ii analitice
Evien$a operativ i conta'ilitatea analitic a o'iectelor e inventar,
a!late #n epozitul central e materiale al #ntreprinerii, se or(anizeaz pe
!eluri e o'iecte, cu !ie e ma(azie i !ie e cont analitice, asemntoare
celor pentru materiale&
>.
Evien$a operativ a e%isten$ei i micrii o'iectelor e inventar #n
!olosin$ se or(anizeaz la ma(aziile e e%ploatare in sec$ii, pe !eluri e
o'iecte, cantitativ, cu a8utorul !ielor e ma(azie&
Evien$a o'iectelor e inventar #ncrein$ate personalului pe un timp
mai #nelun(at se or(anizeaz cu a8utorul !ormularului ,?i nominal pentru
evien$a o'iectelor e inventar, a ec2ipamentului e protec$ie i a mi8loacelor
!i%e #n !olosin$ #nelun(at-, la ma(azia e une se riic o'iectele&
Pentru scoaterea in !olosin$ a o'iectelor e inventar se utilizeaz
,Procesul ver'al pentru scoaterea in uz a o'iectelor e inventar ate #n
!olosin$-&
Conta'ilitatea analitic a o'iectelor e inventar a!late #n !olosin$ se
or(anizeaz numai valoric, pe locurile une acestea sunt ate #n !olosin$ cu
a8utorul ,?iei analitice e cont-& 7n aceast !i se evien$iaz i scoaterea in
!olosin$ a o'iectelor complet uzate&
2&:&1& Or(anizarea conta'ilit$ii sintetice a o'iectelor e inventar
Pentru realizarea conta'ilit$ii o'iectelor e inventar se !olosesc
urmtoarele conturi3
Contul 121 O'iecte e inventar
Contul 122 <zura o'iectelor e inventar
Contul 12: =i!eren$e e pre$ la o'iecte e inventar
Contul 121 ,o'iecte e inventar- evien$iaz e%isten$a i micarea
stocurilor e o'iecte e inventar a!late #n patrimoniul unit$ii& =up con$inutul
economic este cont e active circulante e natura stocurilor, iar up
!unc$iunea conta'il este cont e activ& Contul 121 este es!urat pe ou
conturi sintetica e (raul II3
B0
Contul 1211 O'iecte e inventar #n epozit
Contul 1212 O'iecte e inventar #n !olosin$
Contul 1211 ,o'iecte e inventar #n epozit- re!lect o'iectele e
inventar procurate i epozitate ce urmeaz a !i ate #n !olosin$& Poate !i
caracterizat ast!el3
=up con$inutul economic este cont e active circulante
=up !unc$iunea conta'il este un cont e activ
Se e'iteaz cu o'iectele e inventar recep$ionate i epozitate
Se creiteaz cu o'iectele e inventar ate #n !olosin$ sau
ieite in epozit, in alte motive&
Solul e'itor reprezint valoarea o'iectelor e inventar
e%istente #n epozit&
Opera$iile privitoare la contul 1211 ,o'iecte e inventar #n epozit-
re!lectate #n conta'ilitatea sintetic se rezum ast!el3
=e'it Contul 1211 ,o'iecte e inventar #n epozit- Creit
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Contul
creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Contul de#itor
coresondent
*use ca aport e #ntreprinztorul
iniviual
10:
Galoarea o'iectelor e inventar
restituite #ntreprinztorului iniviual
10:
Primite sau re#ntoarse e la ter$i
1B2
Galoarea o'iectelor ate #n !olosin$
1212
*c2izi$ionate cu !actur e la !urnizori
>01
Galoarea o'iectelor trimise la ter$i
1B2
*c2izi$ionate !r !actur e la
!urnizori
>0:
Galoarea o'iectelor trecute la mr!uri
spre a !i v"nute
1/1
Primite e la (rup
>B11
Galoarea o'iectelor ate (rupului
>B11
Primite ca aport la capitalul social
>B0
Cota-parte )B0O+ in ec2ipamentul e
lucru suportate e salaria$i
>01
Primite e la unitatea e care apar$ine
su'unitatea
>:1
Galoarea o'iectelor ate unit$i e care
apar$ine su'unitatea
>:1
Primite e la o alt su'unitate
>:2
Galoarea o'iectelor ate altei su'unit$i
>:2
*c2izi$ionate pe 'aza avansului e
trezorerie
B>2
Galoarea o'iectelor constatate plus la
inventar )#n rou+
002
O'iecte e inventar primite cu titlu
(ratuit
//1:
Galoarea o'iectelor lips la inventar,
neimputa'ile sau imputa'ile
002
Galoarea o'iectelor epreciate
002
B1
Cota-parte )B0O+ in ec2ipamentul e
lucru suportate e unitate
002
Galoarea o'iectelor onate
0/12
=istruse #n urma calamit$ilor
0/1:
Contul 1212 ,o'iecte e inventar #n !olosin$- re!lect o'iectele e
inventar ate #n !olosin$ sec$iilor, atelierelor sau altor locuri e utilizare&
Poate !i caracterizat ast!el3
=up con$inutul economic este un cont e active circulante
=up !unc$ia conta'il este un cont e activ
Se e'iteaz cu o'iectele e inventar ate #n !olosin$
Se creiteaz cu o'iectele e inventar casate, scoase in
!olosin$
Solul e'itor reprezint o'iectele e inventar a!late #n
!olosin$
Opera$iile privitoare la contul 1212 ,o'iecte e inventar #n !olosin$-
re!lectate #n conta'ilitatea sintetic se rezum ast!el3
=e'it Contul 1212 ,o'iecte e inventar #n !olosin$- Creit
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Contul
creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Contul de#itor
coresondent
Galoarea o'iectelor ate #n !olosin$
1211
Galoarea o'iectelor scoase in !olosin$
122
Galoarea o'iectelor constatate lips la
inventar
122
Galoarea o'iectelor epreciate
122
Contul 122 ,<zura o'iectelor e inventar- $ine evien$a uzurii
o'iectelor e inventar a cror valoare se inclue #n c2eltuielile e e%ploatare
!ie inte(ral la area #n !olosin$, !ie #n mo ealonat& Poate !i caracterizat
ast!el3
B2
=up con$inutul economic este un cont recti!icativ al valorii
o'iectelor e inventar
=up !unc$iunea conta'il este un cont e pasiv
Se creiteaz cu uzura o'iectelor e inventar ate #n !olosin$
Se e'iteaz cu o'iectele e inventar scoase in !olosin$
Opera$iile privitoare la contul 122 ,uzura o'iecte e inventar-
re!lectate #n conta'ilitatea sintetic se rezum ast!el3
=e'it Contul 122 ,<zura o'iectelor e inventar- Creit
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Contul
creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Contul de#itor
coresondent
Galoarea o'iectelor scoase in !olosin$
1212
<zura o'iectelor incluse pe c2eltuieli
002
Galoarea o'iectelor minus la inventar
1212
Galoarea o'iectelor epreciate
1212
Contul 12: ,i!eren$e e pre$ la o'iectele e inventar- #nre(istreaz
i!eren$ele intre pre$ul e #nre(istrare i celelalte elemente care !ormeaz
costul e ac2izi$ie, cum sunt3 c2eltuieli e transport, manipulare, ta%e
neeucti'ile i altele a!erente o'iectelor e inventar aprovizionate& Poate !i
caracterizat ast!el3
=up con$inutul economic este un cont recti!icativ al activelor
circulante materiale,
=up !unc$iunea conta'il este un cont e activ,
Se e'iteaz cu i!eren$ele e pre$ a!erente o'iectelor e
inventar intrate #n epozit,
Se creiteaz cu i!eren$ele e pre$ a!erente o'iectelor e
inventar scoase in !olosin$,
Solul poate !i e'itor #n rou i #n ne(ru&
B1
Opera$iile privitoare la contul 12: ,i!eren$e e pre$ la o'iecte e
inventar- re!lectate #n conta'ilitatea sintetic se rezum ast!el3
=e'it Contul 12: ,i!eren$e e pre$ la o'iecte e inventar- Creit
Oer!"ii cu c!re se
de#ite!$
Cont creditor
coresondent
Oer!"ii cu c!re se
credite!$
Cont de#itor
coresondent
*!erente o'iectelor ause e la ter$i sau
#n curs e aprovizionare
1B2
*!erente o'iectelor trimise spre
prelucrat sau #n custoie la ter$i
1B2
*!erente o'iectelor e inventar
ac2izi$ionate e la !urnizori cu !actur
>01
*!erente o'iectelor trecute la mr!uri
spre a !i v"nute
1/1
*!erente o'iectelor e inventar
ac2izi$ionate e la !urnizori !r !actur
>0:
*!erente o'iectelor ate (rupului
>B11
*!erente o'iectelor primite e la (rup
>B1
1
*!erente o'iectelor ate unit$ii
>:1
*!erente o'iectelor primite e la unitate
>:1
*!erente o'iectelor scoase in !olosin$
002
*!erente o'iectelor primite e la
su'unitate
>:2
*!erente o'iectelor constatate plus la
inventar ) #n rou +
002
*!erente o'iectelor ac2izi$ionate pe
seama avansurilor e trezorerie
B>2
*!erente o'iectelor constatate lips la
inventar imputa'ile sau neimputa'ile
002
*!erente o'iectelor epreciate
002
*!erente ec2ipamentului istri'uit
002
*!erente o'iectelor onate
0/12
*!erente o'iect istruse e calamit$i
0/1:
A! A#'e<ist'-'i c"#ta*i%e ('i0i#d "*iecte%e de i#0e#ta' de +"%"si#$-
<e#e'a%-
+. -valuare la cost de ac*iziie
Intrri e o'iecte con!orm !acturii
O E >0
1
#urnizori
1&1.0&000
Obiect de inv n depozit
121
1
1&000&000
B>
'() deductibil
>>2
0
1.0&000
Trecerea o'iectelor e inventar #n !olosin$
Obiecte de inv n folosin
121
2
E 121
1
Obiecte de inv n depozit
1&000&000
7nre(istrarea uzuri
C*eltuieli cu obiecte de inv
002 E 12
2
0zura obiectelor de inv
1&000&000
Scoaterea in !olosin$
0zura obiectelor de inventar
122 E 121
2
Obiecte de inv n folosin
1&000&000
2& -valuare la pre prestabilit sau standard
Recep$ie pe 'az e !actur
O E >01
#urnizor
11&0.0&000
Obiecte de inv n depozit
121
1
10&000&000
&iferene de pre
12: 1&000&000
'() deductibil
>>2
0
2&0.0&000
Trecerea #n !olosin$
Obiecte de inv n folosin
121
2
E 121
1
Obiecte de inv n depozit
0&000&000
7nre(istrarea uzurii
C*eltuieli cu obiecte de inv
002 E 122
0zura obiectelor de inv
0&000&000
Calculul D e i!eren$e
D E
Si 12: F R 12:
E
100&000 F 1&000&000
E
1&100&000
E 10 O
Si 1211FR 1211 1&000&000F10&000&000 11&000&000
Calculul i!eren$elor
=i!eren$e e pre$ E Rc 1211 P D E 0&000&000 P 10O E 000&000 lei
7nre(istrarea conta'il a i!eren$elor
C*eltuieli cu obiecte de
002 E 12:
&iferene de pre
000&000
BB
B! A#'e<ist'-'i c"#ta*i%e ('i0i#d "*iecte%e de i#0e#ta' cu desti#a$ie
s(ecia%- "*$i#ute di# ('"duc$ie ('"('ie
O'$inere S&=&G& in prouc$ie proprie
Produse finite
1>
B
E /1
1
(enituri din producia stoc
B&000&000
Trecerea la epozit
Obiecte de inv n depozit
121
1
E /01
(enituri din v/nzare
B&000&000
=area #n !olosin$
Obiecte de inv n folosin
121
2
E 121
1
Obiecte de inv n depozit
B&000&000
=escrcarea (estiunii S&=&G&
Genituri in prouc$ia stocat
/11 E 1>B
Produse finite
B&000&000
TG* a!erent prouc$iei proprii
'() deductibil
>>2
0
E >>2
/
'() colectat
.B0&000
7nre(istrarea uzurii
C*eltuieli cu obiect de inv
002 E 122
0zura obiectelor de invent
B&000&000
Scoaterea in !olosin$ a S&=&G&
0zura obiectelor de inv
122 E 121
2
Obiecte de inv n folosin
B&000&000
Conta'ilitatea ec2ipamentului e protec$ie i a ec2ipamentului e lucru
Ec2ipamentele i materialele e protec$ie sunt asimilate mi8loacelor
circulante ini!erent e valoarea i urata lor e utilizare& Ele se istri'uie
(ratuit personalului care lucreaz #n coni$ii to%ice sau vtmtoare pentru
sntate, con!orm normelor e protec$ie a muncii& Conta'ilitatea procurrii,
B0
epozitrii, rii #n !olosin$ i a recuperrii uzurii ec2ipamentului e
protec$ie este ientic cu cea a o'iectelor e inventar e uz (eneral&
Ec2ipamentul e lucru, este acorat lucrtorilor permanen$i e ctre
#ntreprinere, pentru a le !olosii la locul e munc, une natura muncii
provoac o uzur prematur a 2ainelor i #ncl$mintei& El este pus la
ispozi$ia acestora contra cost)B0O in pre$ul e v"nzare cu amnuntul este
suportat e #ntreprinere, iar B0O e ctre salaria$i+& Partea e B0O in pre$ul
ec2ipamentului, #mpreun cu c2eltuielile e transport aprovizionare care se
suport e #ntreprinere, se #nre(istreaz !ie irect pe c2eltuial irect, !ie ca
o c2eltuial anticipat, care este repartizat apoi #n cote lunare asupra
c2eltuielilor curente&
Conta'ilitatea principalelor opera$ii conta'ile privin ec2ipamentul e
protec$ie i ec2ipamentul e lucru H #n paralel H se prezint ast!el3
Echi!%ent de rotec"ie Echi!%ent de lucru
O(e'a$ia ?ormula conta'il Suma ?ormula conta'il Suma
*c2izi$ie e la
!urnizori
O E >01
121
>>20
21&:00&000
20&000&000
1&:00&000
O E >01
121
>>20
>/&000&000
>0&000&000
/&000&000
=istri'uirea
ec2ipamentului la
salaria$i
1212 E 1211 20&000&000
O E 121
>/1
>01
>0&000&000
20&000&000
20&000&000
<zura inte(ral la
area #n !olosin$
002 E 122 20&000&000
Trecerea pe c2eltuieli
curente
- 002 E >/1 B&000&000
Scoaterea in
!olosin$
122 E 1212 20&000&000
B/