Sunteți pe pagina 1din 42

I.

ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC


1.1. Prezentarea generala a agentului economic

TRICORP TRUST SRL este o companie binecunoscută în domeniul


produselor şi serviciilor de tehnologie a informaţiei şi a comunicaţiilor, înfiinţată
în 2003 cu capital 100% privat romanesc.
Obiectul de activitate al societăţii
Societatea comerciala TRICORP TRUST SRL are ca domeniu principal de
activitate comertul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si
software-ului – Cod CAEN 518.
Scopul firmei TRICORP TRUST este:
Activitatea comercială, tehnică şi serviciile IT oferite sunt conforme
cerinţelor de calitate şi legislatiei în vigoare. Acestea sunt conforme standardului
ISO 9002, societatea noastră fiind în curs de certificare a calităţii prin S.R.A.C. -
Societatea Română de Certificare a Calităţii.
TRICORP TRUST este dedicată total pieţei româneşti de tehnologia
informaţiei şi comunicaţii. Oferă 'într-un singur pas' totala satisfaţie a
clientului,împreună cu reducerea costurilor proprietăţii produselor, soluţiilor şi
serviciilor furnizate, beneficiind de un puternic suport tehnic propriu şi
internaţional.
Oferta firmei TRICORP TRUST este:
Clienţii pot alege din gama largă de produse hardware, software, pentru
reţele şi comunicaţii, servicii, soluţii, suport tehnic, comercial şi logistic.
Produsele hardware (calculatoare, componente, periferice, birotică,
consumabile şi media), pentru reţele şi comunicaţii, software, provin de la cei
mai cunoscuţi producători mondiali, înglobând cele mai moderne soluţii şi cele
mai înalte standarde de calitate şi garanţie.
Serviciile profesionale oferite includ: service şi suport tehnic hardware on-
site şi on-return; contracte de service hardware şi software adaptate clienţilor,
on-site; rezolvarea incidentelor software în medii Microsoft, Novell, Linux;
instalări de reţele date şi voce; devirusări; extinderea garanţiei la produse
Compaq, Hewlett Packard, IBM; Internet; Centru de service autorizat IBM.
Proiecteaza şi ofera la cerere soluţii la cheie; referinţele cele mai
importante cuprind: reţele de comunicaţii radio voce/date (WLAN) GSM, în benzi

1
ISM neprotejate 2.4 GHz, 5.7 GHz şi în orice alte benzi protejate); reţele locale
de voce/date cablate (LAN); reţele complexe (mixte) utilizând tehnologiile
amintite, cu asigurarea securitatii datelor; conectare la Internet, implementări
de firewall pe platforme Novell, Microsoft, Linux; proiectare şi găzduire de pagini
de web şi alte aplicaţii interactive moderne; soluţii de management al
documentelor şi cunoştiinţelor; mesagerie în reţele LAN, metropolitane,
regionale, naţionale, internaţionale, incluzînd fax, e-mail, GSM; aplicaţii de call-
center şi help-desk; soluţii fiscale omologate de Ministerul de Finanţe pentru
magazine, benzinării, hoteluri, restaurante; soluţii financiare.
Suport tehnic este disponibil în locaţiile din Bucureşti, Constanţa, Craiova,
la beneficiar, telefonic (help-desk), prin e-mail, fax, şi interactiv prin paginile
noastre de web sau ale partenerlor nostri direcţi, fabricanţii, vendorii şi
reprezentanţele autorizate ale acestora din România sau internaţionale.
Livrările se fac prin mijloace proprii, Prioripost, Coletărie anunţată, mesagerie
CFR.
Clienţi
Au acordat încrederea şi au utilizat produsele şi serviciile firmei TRICORP TRUST
peste 5.000 de clienţi interni - firme private şi de stat, româneşti sau
internaţionale -, activând în cele mai diverse domenii: opertatori de
telecomunicaţii, bănci, societăţi de asigurări, producţia şi distribuţia de
medicamente, producători de software, industrie alimentară, industrie, shipping,
firme de distribuţie, firme de stat şi/sau privatizate, servicii vamale şi de
transport, ş. a..
Resurse, locaţii, personal
TRICORP TRUST S.R.L. dispune de patru locaţii, din care trei sunt
Computer Shop-uri în Constanţa, Craiova. Sediul social al societatii este in
Bucuresti, in Constanta sunt doua puncte de lucru iar in Craiova un punct de
lucru.
Personalul angajat este de 20 persoane, din care 18 au studii superioare în
Tehnologia Informaţiei sau Ştiinte economice (5 încă studenţi); fiecare urmează
anual în medie patru cursuri de specializare/recalificare cu partenerii interni şi
internaţionali de marcă. Comunicatiile se efectuează prin 15 linii telefonice dial-
up, 10 telefoane GSM, 4 legături telefonice închiriate din care trei legături
metroplitane de Internet de viteză şi calitate.

2
1.2. Procesul de management in cadrul agentului economic: procese de
munca, resurse umane
Organizarea procesuală
Organizarea procesuală constă în stabilirea principalelor procese de
muncă necesare realizării sistemului de obiective ale firmei. Principalele procese
de muncă ce se desfăsoară într-o organizatie sunt: functiunile, activitătile,
atributiile si sarcinile.
În general într-o organizatie există cinci functiuni principale: cercetare-
dezvoltare, comercială, productie-servicii, financiar-contabilă si personal.
Functia comercială cuprinde trei activităti: marketing, aprovizionare si
vânzare.
Activitătile la rândul lor se divid în atributii, care reprezintă procese de
muncă ce concură la realizarea obiectivelor specifice. Spre exemplu în cadrul
marketingului deosebim atributii de prospectare a pietei, reclamă si publicitate.
Atributiile se divid în sarcini, care sunt procese de muncă complexe sau
simple ce contribuie la realizarea obiectivelor individuale si de regulă se atribuie
unei singure persoane.
Elementele principale ale procesului de muncă sunt: subiectul (omul),
mijloacele de muncă, obiectele muncii si scopul.
În cazul societatii TRICORP TRUST S.R.L. procesul de muncă include
următoarele elemente:
- director, departamentul marketing, celelalte specializări specifice;
- documentele, informatia;
- echipamente de calcul (calculatoare, imprimante), mobilier;
- mediul (ambianta fizică si socială în care se desfăsoară activitatea);
- relatia vanzator - client;
- scopul procesului de muncă (satisfacerea cerintelor clientilor).
Prin studierea procesului de muncă se pot descoperi căi de crestere a
productivitătii muncii, se pot reduce eforturile fizice si intelectuale si se elimină
sau se diminuează suprasolicitarea.
In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL se acorda o foarte mare atentie
resurselor umane, deoarece este modul in care se pate obtine un nivel ridicat
de profitabilitate in cadrul companiei.
3
Managerii doresc sa imbunatateasca performantele si satisfactia
angajatilor, conştientizând faptul că valorificarea potenţialului pe care îl
reprezintă personalul este sinonimă cu succesul în afaceri.
Altfel spus, o instituţie care se doreşte orientată spre client, trebuie să fie
în aceeaşi măsură orientată spre angajat.
În cadrul societatii TRICORP TRUST SRL, aceste tendinţe s-au materializat
în programe de pregatire ale căror rezultate sunt vizibile în atitudinea şi
profesionalismul angajatilor.
În condiţiile în care societatea TRICORP TRUST SRL se adaptează cerinţelor
din ce în ce mai exigente ale clienţilor, dezvoltarea de noi produse, instrumente
şi servicii trebuie să fie susţinută de un personal cu o calificare de vârf, la
standarde occidentale.
Performanţa personalului societatii TRICORP TRUST este rezultatul unui
proces început încă de la înfiinţarea societatii, axat pe trei direcţii principale:
selectarea riguroasă a echipei de specialişti, permanenta perfecţionare a
acesteia, dar şi stimularea implicării fiecărui angajat în optimizarea activităţii
societatii.
Politica societatii TRICORP TRUST SRL în domeniul recrutării a avut în
vedere atât experienţa, cât şi motivaţia noilor angajaţi. La selectare s-a ţinut
seama de nivelul studiilor absolvite, de competenţa, dar şi de aspecte legate de
onestitatea, seriozitatea şi conştiinciozitatea candidaţilor.
Programele de pregătire profesională urmăresc asimilarea ultimelor
tehnologii şi specializarea/recalificarea cu partenerii interni si internationali de
marca (fig.2).

 Cursuri externe 20% din personalul calificat

 Cursuri interne  80% din personalul calificat

Fig. 2

Personalul angajat este de 24 persoane, din care 20 au studii superioare în


Tehnologia Informaţiei sau Ştiinte economice.
Media de varsta este de 30 de ani, personalul tanar si bine instruit
reprezentand unul din puncele forte ale companiei. Firma ofera angajatilor sai
un mediu de lucru placut, acces la informatie si pregatire profesionala.

4
1.3. Niveurile si piramida managementului agentului economic. Organe
si functii de conducere corespunzatoare fiecarui nivel de management.

Conducerea societatii TRICORP TRUST SRL este asigurata de directori.


Personalul este supus prevederilor propriului regulament de ordine
interioara.
Activitatea este organizata pe compartimente de lucru pentru care s-au
desemnat sefi de compartimente.
Organigrama punctului de lucru TRICORP TRUST S.R.L. din Constanta, este
urmatoarea
(fig. 3):

DIRECTOR
EXECUTIV

DIRECTOR PUNCT
LUCRU CONSTANTA

DEPARTAMENTUL DEPARTAMENTUL CONTABILITATE/


GESTIUNE SECURITATE
COMERCIAL SERVICE

- Vanzari - Productie - Contabilitate


- Promovarea calculatoare primara
vanzarilor - Service - Introducere marfa in
- Analiza si controlul echipamente stoc
vanzarilor - Prestari servicii
- Distributie (montari, devirusari,
etc)

Fig. 3

II. ACTIVITATEA FINANCIAR BANCARA

2.1. Modul de calcul al impozitelor si taxelor, termenilor de plata, acte


normative

5
Situaţia impozitelor şi taxelor datorate şi vărsate ofera informaţii
referitoare la corelaţiile unităţii patrimoniale cu bugetul statului şi bugetele
locale.
Pentru fiecare categorie de impozite şi taxe se fac raportări privind sumele
datorate, sumele vărsate efectiv, sumele rămase de vărsat şi eventual sumele
vărsate în plus.
SC TRICORP SRL este o societatea comerciala platitoare de impozit pe
profit,
adica determina impozitul pe profit aferent profitului impozabil.
Obligatiile fiscale ale SC TRICORP SRL se bazeaza pe reglementarile fiscale
existente in vigoare, respectiv impozitele si taxele prevazute in Codul fiscal
aprobat prin Legea 571/22.12.2003 cu modificarile ulterioare. In cele ce
urmeaza, sunt prezentate cateva din obligatiile fiscale pe care trebuie sa le
indeplineasca:
- depunerea la organul fiscal a situatiilor financiare anuale simplificate
pentru anul anterior (situatii pentru societatile comerciale care nu aplica
reglementarile armonizate cu Standardele Internationale de Contabilitate
- depunerea la organul fiscal a declaratiei anuale privind impozitul pe profit
pentru anul anterior
- calcularea si plata impozitului pe profit (trimestrial) aferent trimestrului
incheiat
- calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit cu retinere la sursa
(pentru veniturile platite de societate sub forma de salarii)
- calcularea si plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat, contributii
pentru asigurarile de somaj, contributii pentru fondul de asigurari sociale de
sanatate; contributii pentru fondul de asigurare pentru accidente de munca si
boli profesionale.

Societatea TRICORP TRUST SRL isi achita in termen toate datoriile catre
bugetul de stat si catre bugetul asigurarilor sociale.

Conform ordinelor emise de Ministerul Finantelor Publice formatul


electronic al Decontului de taxa pe valoarea adaugata, al Declaratiei privind
obligatiile de plata la bugetul general consolidat, se obtine prin folosirea
programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se

6
transmite organului competent pe discheta de 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila
MS-DOS. Formatul electronic este insotit de formularul editat de platitori cu
ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

2.2. Modul de calcul al salariilor, concediilor etc.

Societatea TRICORP TRUST S.R.L. foloseste un program de software de


contabilitate, gestiune comerciala si salarii. Acest program este un instrument
special conceput pentru rezolvarea tuturor problemelor de calcul salarial,
conform legislatiei muncii în vigoare. Asigura monitorizarea costului fortei de
munca cu respectarea standarelor internationale de calcul al salariilor.
Integreaza în structura sa o aplicatie de pontaj si control acces, devenind astfel
o solutie completa pentru gestiunea resurselor umane.

Configuratia programului de salarizare este urmatoarea:

- Configurarea grilelor de impozitare lunare si anuale


- Definirea modului de calcul al concediilor medicale
- Configurarea constantelor lunare (ore/ luna lucrate în regie, ore/ luna lucrate în
acord, procent întreruperi, procent somaj, procent contributii CASS, CAS, somaj,
fond de risc, salariul mediu brut, salariul minim pe economie, ajutor de deces,
samd.) - Definirea
indicatorilor de salarizare
- Formule pentru calculul salariilor (salariul tarifar), si pentru concedii medicale
- Definirea tipurilor de avansuri (chenzinal, prime, de concediu de odihna,
indemnizatii de conducere, etc.) , retineri (imputatii, CAR, popriri, samd.),
sporuri, casieri si banci - Definirea deducerilor de
baza si a deducerilor suplimentare pentru calculul impozitului pe -
Operarea pontajului zilnic sau lunar
- Colectarea informatiilor si monitorizarea eficienta a timpului efectiv de lucru, a
întârzierilor, absentelor si orelor suplimentare
- Rapoarte si statistici cu privire la gestiunea resurselor de timp de catre
angajati, ore suplimentare lucrate, pontajul lunar detaliat
- Administrarea personalului (vechimea în munca, tipul de contract, zilele de
concediu efectuate, data angajarii, loc de munca, carte de munca, salariu,
persoane aflate în întretinere, banca, contul si numarul de card pentru plata

7
salariilor, etc.)
- Operarea avansurilor, primelor, sporurilor, retinerilor, penalizarilor
- Calculul orelor suplimentare, de noapte, în conditii deosebite de munca
- Calculul concediului de odihna, prin preluarea orelor lucrate din aplicatia de
pontaj, si totalizarea zilelor de concediu la nivel de departamente
- Calculul concediilor medicale, cu defalcarea zilelor de concediu pe zile platite
de angajator si pe zile platite de asigurator
- Calculul salariului brut pornind de la salariul net în lei

Documentele aferente platii salariilor la societatea TRICORP TRUST S.R.L. sunt:

- Stat de plata
- Declaratie asigurari de sanatate
- Declaratie asigurari sociale
- Declaratie somaj
- Fise fiscale
- Statul de plata catre Inspectoratul Teritorial de Munca

2.3. Resursele financiare ale intreprinderii

2.3.1. Finantarea ciclului de exploatare

Transformările specifice procesului de producţie, transformări realizate în


cadrul ciclului de exploatare, necesită existenţa unor stocuri de active (mijloace)
circulante în toate fazele activităţii economice din întreprindere. Formarea
acestor stocuri rezultă în urma unor activităţi de consum prin care o valoare
importantă, sub formă de produse şi servicii, se imobilizează pentru o perioadă
de timp, mai mare sau mai mică, în structura economică a întreprinderii.
A. Poziţia activelor (mijloacelor) circulante în structura întreprinderii
În structura economică a întreprinderii, activele circulante joacă rolul de
obiect asupra căruia se realizează acţiunea de prelucrare şi transformare
specifică unităţii în cauză. Stocurile de mijloace circulante înglobează materii

8
prime şi materiale aflate în diferite faze ale prelucrării, dar şi sub formă de
produse finite.
Pentru evidenţierea formelor pe care le îmbracă elementul active
(mijloace) circulante vom structura ciclul de exploatare (activitatea economică
specifică procesului de producţie) în patru etape (incluzând aici şi părţi ale
procesului de schimb):
Fig. 4
Aprovizionare Producţie Desfacere Realizare
-bani -producţie nefinită (în -produse finite -creanţe asupra
-materii prime curs de fabricare) -semifabricate clienţilor
-materiale -cheltuieli anticipate destinate vânzării -bani
-combustibil
-obiecte inven.
-piese etc.

La fel ca şi mijloacele fixe (activele corporale), activele circulante intră în


structura de producţie în urma unui proces de consum.

B. Starea curentă a activelor circulante

Pentru a contura amploarea consumului din este nevoie să cunoaştem


starea la un moment dat a mijloacelor circulante din întreprindere. Acest
moment este, de regulă, sfârşitul anului în curs, moment care coincide cu
încheierea bilanţului contabil. În bilanţ elementul în cauză se află în componenţa
Activului circulant, la valoarea din momentul dat. Concomitent, în partea de
pasiv se prezintă, pentru aceeaşi valoare, situaţia curentă a obligaţiilor
financiare faţă de furnizorii de fonduri, din unitate şi din afara sa.

BILANŢ (fig. 5)

ACTIV PASIV

9
• ACTIVE CIRCULANTE • CAPITAL SOCIAL
• Materiale • FONDUL DE REZERVĂ VENITURI,
• Produse finite REZERVE ŞI FINANŢĂRI

• Produse, lucrări, servicii • OBLIGAŢII faţă de furnizori,


facturate şi mărfuri expediate creditori, bugetul statului

• Mărfuri
• CREDITE ŞI ÎMPRUMUTURI
• Disponibilităţi băneşti

• Clienţi Debitori

Pe baza datelor din bilanţ serviciul financiar apreciază starea iniţială a


mijloacelor circulante prin intermediul unor indicatori financiari cum ar fi:

1. Fondul de rulment

Prin conţinutul său fondul de rulment reprezintă o parte a deciziei financiare


privind activele circulante, el conţinând partea de cheltuieli, sub formă de active
circulante (o parte dintre ele) şi partea de venituri financiare, ca o parte din
capitalul permanent

2. Necesarul de fond de rulment

Calculat pe baza bilanţului previzionat sau a bugetului previzionat, acest


indicator rezultă din comparaţia dintre activ (stocuri, clienţi, cheltuieli de
exploatare) şi pasiv (datorii din exploatare, furnizori). Mărimea acestui indicator
dă o imagine asupra efortului financiar pe care trebuie să şi-l asume proprietarii,
fie prin contribuţie proprie (creşterea capitalului social şi formare de rezerve),fie
prin lansare de împrumuturi pe termen lung (emisiune de obligaţiuni), atunci
când partea de Activ este mai mare.

3. Trezorerie netă

Un indicator relevant pentru bunul mers al resortului financiar este Trezoreria


netă. Fiind o corelaţie dintre disponibilităţile băneşti ale unităţii şi contribuţia
băncilor prin credit la acoperirea necesarului de mijloace circulante, indicatorul
în cauză prezintă capacitatea întreprinderii de a face plăţi imediate din propriile
disponibilităţi, sau nivelul recuperărilor sub formă de disponibilităţi din
imobilizările în stocuri şi cheltuieli pentru producţie.

10
În cazul în care partea de activ (disponibilităţi) este mai mare, indicatorul apare
sub denumirea de Trezorerie pozitivă. În cazul invers, indicatorul devine
Trezorerie negativă, îndatorarea faţă de bancă fiind mai mare, în situaţia unor
plăţi imediate.

C. Activităţi de consum referitoare la formarea mijloacelor circulante

În legătură cu mijloacele circulante în cadrul societatii TRICORP TRUST SRL se


organizează următoarele activităţi:

1. Activitatea de aprovizionare cu stocurile necesare producţiei;


2. Activitatea de prelucrare a materiilor prime şi de transformare a lor în
produse finite;
3. Activitatea de depozitare;
4. Activitatea de vânzare-decontare;
5. Activitatea de asigurare.

Activităţilor economice din toate cele patru faze ale ciclului de exploatare sunt:
aprovizionarea, producţia, desfacerea şi realizarea. Imobilizarea de valori în
aceste faze are două surse, aducerea de valoare din afara unităţii sau din faza
precedentă şi conservarea de valoare prin procesul de producţie, desfacere,
aprovizionare.

D. Cheltuielile financiare

Informaţia cheltuielilor financiare presupune o proiectare a tuturor


activităţilor economice ce se succed din momentul aprovizionării până în
momentul încasării contravalorii mărfurilor vândute. Modelele utilizate sunt
diverse, de la cele globale, până la cele analitice. În cadrul societatii TRICORP
TRUST SRL s-au practicat modele analitice, deosebit de complicate, dar şi cele
globale, bazate pe indicatorii vitezei de rotaţie.

Veniturile financiare yvn

11
Elementul mijloace circulante se formează cu fonduri din afara întreprinderii. Din
interiorul acesteia se mobilizează venituri din profitul brut sau se utilizează, în
cadrul capitalului permanent, soldul conturilor care păstrează fonduri constituite
pe seama rezultatelor financiare din unitate.

Din profitul brut, prin repartizarea pentru cheltuielile care se scad în vederea
determinării profitului impozabil, mijloacele circulante beneficiază de:

• - prelevări la fondul de rezervă şi alte fonduri speciale (ele intră în


capitalul permanent utilizat şi pentru acoperirea fondului de rulment atâta
timp cât sumele de aici rămân neutilizate conform destinaţiei legale);
• - acoperirea pierderilor din anii precedenţi;
• - acoperirea unor cheltuieli care nu au fost prinse în calcularea necesarului
de fonduri (comisioane, protocol, reclamă etc.).

E. Eficienţa economică

Drept efect este considerată cifra de afaceri proiectată pentru anul viitor, fie la
nivelul preţului de vânzare, fie la nivelul costului complet. Sunt indicatori care
iau în considerare ca efect profitul brut sau net proiectat.

În postura de efort apare necesarul de fonduri pentru formarea-dezvoltarea


elementului active circulante. Pentru execuţie se are în vedere activul circulant
bilanţier, stocurile sau chiar întregul activ al bilanţului.

Pentru a înţelege semnificaţia eficienţei în cazul mijloacelor circulante trebuie să


avem clar fenomenul de rotaţie pe care fondurile alocate îl realizează în unitatea
economică pe parcursul ciclului de exploatare (fig. 6):

Fig. 6

12
Un leu intrat în acest circuit parcurge toate fazele şi reintră, după o perioadă
numită durata unei rotaţii, în faza de aprovizionare. În acest mod, pe parcursul
unui an, un leu adus prin finanţare poate contribui la obţinerea unei producţii de
n lei.

Aspectele de eficienţă privind viitoarea utilizare (sau utilizarea efectivă) a


fondurilor pentru active se pot pune în evidenţă şi prin alţi indicatori care
caracterizează gestionarea fondurilor respective:

- rotaţia stocurilor V.R. stocuri = C.A. / Stoc

- rotaţia întregului activ V.R. activ = C.A. / Total activ

2.3.2. Metode de determinare a necesarului de finantare a ciclului de


exploatare

Necesarul de finantare a ciclului de exploatare exprima nevoia totala de k


circulante pentru procurarea stocurilor de materiale si produse, precum si
pentru finantarea soldului de creante clienti. Metodele de determinare productiei
(Q) a necesarului de finantare a ciclului de exploatare se fundamenteaza
pe 2 indicatori importanti:

- pe seama costurilor exploatarii;

- pe seama cifrei de afaceri (CA).

Pot fi utilizate metode analitice sau sintetice.

Metodele analitice presupun determinarea necesarului de finantare a


ciclului de exploatare pe elemente de stoc (de materiale, materii prime,
produse in curs de fabricatie, produse finite). Datorita complexitatii calculelor si
al costului ridicat de fundamentare al necesarulu, folosirea acestei metode se
recomanda numai in anumite cazuri:

- la infiintare / in situatia in care au loc modificari structurale considerabile ale


activitatii intreprinderii;

- pentru determinarea necesarului de finantare mediu anual al stocurilor urmand


ca necesarul trimestrial de finantare sa se determine cu ajutorul metodelor

13
sintetice. Conform acestei metode necesarul de finantare a ciclului de
exploatare e determinat de 2 indicatori:

1. Costurile medii zilnice care caracterizeaz fiecare faza a ciclului de exploatare,


respectiv de achizitii si depozitare a marfurilor de fabricatie a subansamblelor de
depozitare si livrare a produselor finite (Cmz).

2. Timpul intre 2 reconstituiri succesive de stocuri (t).

Nec = Cmz*t

2.3.3. Echilibrul financiar. Calculul indicatorilor echilibrului financiar si


ai capacitatii de autofinantare a intreprinderii

Contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile financiare pe categorii de


activitati si indica modul in care fiecare dintre ele contribuie la formarea
rezultatului net. Astfel spus reflecta profitabilitatea firmei obtinuta in urma
alocarii si utilizarii resurselor.

Principalele date din contul de profit si pierdere sunt (fig. 7):

-mii
lei-
30.06.200 30.06.200
5 6
Cifra de 16.330.321 26.347.879
afaceri
Venituri 16.330.622 26.350.577
totale
Cheltuieli 78.549 20.104.003
totale
Profitul brut 16.252.073 6.246.574
Profitul net 16.252.073 6.246.574
Fig. 7

Anul 2006 fata de anul 2005 a fost un an mai bun din punctul de vedere al
rezultatelor financiare pentru societatea TRICORP TRUST SRL, care a inregistrat
o crestere la nivelul cifrei de afaceri de la 16,3 miliarde lei la miliarde lei in
2005 la 26,3 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere de 61,34% fata de 2006.

Contul de profit si pierdere sintetizeaza fluxurile financiare pe categorii de


activitati si indica modul in care fiecare dintre ele contribuie la formarea

14
rezultatului net.
Pe parcursul lui 2005 insa, profitul brut nu a urmarit aceeasi dinamica ca
si cifra de afaceri, la sfarsitul anului inregistrandu-se 6,2 miliarde lei profit,
existand mai multe cheltuieli pe parcursul anului. Profitul net a inregistrat de
asemenea o scadere.
Esenta asigurarii echilibrului financiar consta in crearea unei relatii optime
intr nevoi si resurse, atat la nivel operativ (pe termen scurt) cat si pe termen
mediu si lung.

In general echilibrul financiar se studiaza pe baza documentelor financiare


de sinteza: bilant, cont de profit si pierdere, note explicative

Bilantul exprima printr-o viziune patrimonial functionala, transformarile


structurale si de volum inregistrate de activele si pasivele unei fime in decursul
unui exercitiu financiar.

Cel mai importatnt indicator care se poate calcula pe baza bilantului este activul
net contabil sau situatia neta a firmei:

ANC = Atot – Datorii

ANC = 13.943.341 – 490.994 = 13.452.347

La nivelul bilantului contabil, TRICORP TRUST SRL inregistreaza o situatie


echilibrata, fiind asigurate sursele necesare desfasurarii activitatii.

O valoare pozitiva a ANC indica o situatie buna a firmei, in sensul ca si-a


conservat capitalurile si a mai adaugat acestora alte resurse obtinute din
activitatea firmei.
Societatea isi finanteaza intr-o proportie mai buna activitatea curenta din credite
furnizor.

Stocurile societatii au avut o evolutie foarte fluctuanta pe parcursul anului,


astfel, la inceputul anului 2006 se situau la 2,34 miliarde lei, dupa primul
semestru au scazut la 1,78 miliarde lei. Datorita faptului ca TRICORP TRUST SRL
are contracte comerciale cu clienti mari, pot sa apara pe parcursul unui an
distorsiuni la nivelul echilibrului bilantier, astfel incat dezvoltarea unor relatii
comerciale cu cati mai multi parteneri poate atenua diferentele mari ce pot

15
aparea de la un trimestru la altul.
In continuare, societatea nu inregistreaza datorii bancare pe termen scurt,
evitand finantarea de la institutiile bancare, ca urmare a suficientei fondurilor
proprii.

Sintetic echilibrul financiar este:

FR = TN - NFR

FR = fond rulment ; TN = trezoreria neta; NFR = necesar de fond de


rulment

Fondul de rulment reprezinta acea parte a capitalurilor utilizate pentru


finantarea activelor circulante. Se mai numeste si marja de siguranta.

FR = CP – AI FR = AC - RT

CP = Capital permanent; AI = active imobilizate; AC = active circulante; RT = rezerve de


trezorerie

In cazul societatii TRICORP TRUST SRL:

FR = 6.361.815 – 5.053.289 = 1.308.526

RT = AC - FR = 2.697.712 – 1.308.526 = 1.389.186

Fondul de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen lung. Necesarul


de fond de rulment reprezinta diferenta dintre stocuri + creante si datoriile pe
termen scurt.

NFR = (S+C) – DATt.s.

In cazul societatii TRICORP TRUST SRL:

NFR = (1.771.943 + 925.769) – 280.185 = 2.447.527

Deoarece necesarul de fond de rulment este pozitiv, antreneaza in mod firesc


cresterea nivelului stocurilor si creantelor. Situatia este favorabile datorita
cresterii vitezei de rotatie a activelor circulante si relaxarii creditului furnizor.

16
Necesarul de fond de rulment (NFR) este expresia echilibrului financiar pe termen
scurt.

Trezoreria neta este expresia echilibrului general al intreprinderii si indica


rentabilitatea activitatii dintr-o anumita perioada.

TN = FR - NFR

In cazul societatii TRICORP TRUST SRL:

TN = 1.308.526 – 2.447.527 = -1.139.001

Trezoreria neta negativa in cazul societatii TRICORP TRUST SRL reprezinta


un dezechilibru general din punct de vedre financiar.

Pentru studiul echilibrului financiar s-au folosit bilantul (anexa 4) si contul


de profit si pierdere (anexa 5).

2.4. Metode de dimensionare a stocurilor

Stabilirea nivelului stocurilor reprezinta o decizie majora referitoare la distributia


fizica, decizie care afecteaza satisfacerea clientului. Societatea TRICORP TRUST
SRL ar dori sa detina stocuri suficiente pentru a putea onora imediat comenzile
clientilor. Insa, din punct de vedere economic, nu este eficient ca o firma sa
detina stocuri atat de mari. Costurile de stocare cresc intr-un ritm care devine
tot mai mare pe masura ce nivelul de servire a consumatorilor se apropie de
100%. Persoanele din conducerea firmei trebuie sa stie cu cat ar creste
vanzarile si profiturile daca s-ar mentine stocuri mai mari, putandu-se astfel
promite clientilor ca si comenzile lor vor fi onorate intr-un timp mai scurt. Luarea
deciziei privitoare la stocare presupune sa se stie cand sa se comande si cat sa
se comande.

Pe masura ce stocurile se epuizeaza, persoanele din firma care se ocupa de


aprovizionare trebuie sa stie la ce nivel al stocurilor existente sa lanseze o noua
comanda de aprovizionare, care sa duca la reimprospatarea acestora. Acest
nivel al stocului se numeste prag de comanda (de reimprospatare). Un prag
de comanda de 20 inseamna o comanda de reimprospatare a stocului cand
acesta scade sub 20 de bucati. Pragul de comanda trebuie sa fie cu atat mai

17
inalt cu cat timpul de onorare a comenzii este mai lung, rata de utilizare a
bunurilor ce compun stocul este mai mare si cu cat nivelul serviciilor oferite
clientilor este mai inalt.

Salert. = SCmin + Ssig.

unde Salert.= stoc de alerta; SCmin = stoc curent minim; Ssig. = stoc de
siguranta

In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL timpul de onorare a comenzii si rata de


utilizare a produsului de catre clienti sunt variabile, de aceea pragul de comanda
este fixat la o valoare mai inalta pentru a avea la dispozitie un stoc de
siguranta. Valoarea finala aleasa pentru pragul de comanda realizeaza un
echilibru intre riscul de a ramane fara marfa in stoc si costurile generate de
stocurile supranormate.

Cealalta decizie se refera la marimea cantitatilor ce trebuie comandate. Cu cat


este mai mare cantitatea comandata, cu atat mai rar vor trebui lansate
comenzile. Firma trebuie sa realizeze un echilibru intre cheltuielile aferente
prelucrarii comenzilor si costurile de stocare. Costurile de prelucrare a
comenzilor trebuie sa fie comparate cu costurile de stocare. Cu cat sunt mai
mari stocurile, cu atat cresc costurile de stocare. Acestea constau din taxe de
depozitare, costul capitalului, impozite si asigurari, precum si cheltuieli
determinate de depreciere si invechire (uzura morala).

Cantitatile comandate trebuie sa evite rupturile de stoc.

In general, la nivelul stocurilor, trebuie determinata cantitatea optima de


comandat. Aceasta este data de relatia:

Q = Na*C = 2Na*C 2
. P*S pg*S

Q = cantitatea optima de comandat; Na = necesarul de aprovizionat; C = costul


de aprovizionare a unei comenzi ; P = pretul de achizitie a materiei prime; S =
costul de stocare; pg = perioada de gestiune

18
Nivelul maxim al stocului ce corespunde cantitatii optime se determina cu
formula:

Q = Na/X

Un lant de furnizare bazat pe reactia consumatorilor este declansata de


client, ceea ce inseamna ca productia si inlocuirea stocurilor se realizeaza pe
masura ce sosesc comenzile. Firma produce ceea ce se vinde la momentul
respectiv, De exemplu, societatea TRICORP TRUST SRL , preia comenzile pentru
calculatoare, dupa care produc (ansambleaza) si livreaza clientilor calculatoarele
in termen de o zi. Productia in functie de comenzile primite, si nu in functie de
prognoze, redce substantial costurile si riscurile de stocare.

III. ACTIVITATEA CONTABILA

3.1. Documente privind evidenta operativa, intocmirea si circuitul


acestora.

În cadrul întreprinderii, activele circulante materiale (stocurile)


ocazionează numeroase operaţii, care pot fi grupate după conţinutul lor în
operaţiuni de aprovizionare şi conservare, operaţii de eliberare din depozite,
inventariere.
Aceste operaţiuni sunt consemnate în diferite documente şi evidenţe
operative specifice.
În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în programul de
aprovizionare, societatea TRICORP TRUST SRL emite către furnizori comenzi, iar
pe baza acestora încheie contracte economice.
În anumite condiţii, contractele economice sunt înlocuite de către
furnizori prin confirmarea de comandă.
Pentru urmărirea modului în care sunt realizate contractele de
aprovizionare, serviciul aprovizionare organizează o evidenţă operativă, care
cuprinde: registrul de comenzi şi fişa de urmărire a executării comenzilor. În
aceste evidenţe se înscriu comenzile emise către furnizori, precum şi termenele
de livrare stabilite de comun acord cu aceştia, prin contracte economice sau, în
lipsa acestora, prin confirmarea de comandă trimisă de furnizor, data la care a
fost executată comanda, se face menţiuni privind revenirile pentru urgentarea

19
executării comenzii, penalizările datorate pentru neexecutarea condiţiunilor
contractate etc.
În cadrul executării comenzii şi a contractului de aprovizionare, TRICORP
TRUST SRL primeşte de la furnizor avizul de însoţire şi / sau factura fiscală.
Avizul de însoţire a mărfii se emite, pe măsura livrării, de către
compartimentul vânzări şi serveşte ca document pentru eliberarea şi scăderea
depozitului, cu produsele, mărfurilor sau altor valori destinate vânzării trimise
pentru prelucrare la terţi, în custodie sau păstrare; este un document de însoţire
a bunurilor pe timpul transportului, document pentru întocmirea facturii fiscale;
document de primire în gestiunea cumpărătorului. Circulă de la furnizor la
cumpărător. În gestiunea furnizorului, exemplarul 1 este preluat de delegatul
unităţii care face transportul sau al clientului, pentru a însoţi bunurile pe timpul
transportului; iar exemplarul 2 ajunge la compartimentul vânzări, pentru
înregistrarea cantităţilor în evidenţă privind executarea contractelor şi apoi
transmis la compartimentul financiar-contabil pentru a fi ataşat la factură şi
înregistrat.
În gestiunea cumpărătorului, TRICORP TRUST SRL, exemplarul 1 stă la
baza operaţiunii de recepţie de către comisia de recepţie a bunurilor
aprovizionate, după care este trimis compartimentului aprovizionare pentru
înregistrarea cantităţilor intrate, în registrul de evidenţă al aprovizionărilor şi
certificarea efectuării plăţii către furnizor, precum şi pentru înregistrarea în
contabilitate, ataşat la factura fiscală.
Întreprinderile care întocmesc factură fiscală ,în momentul livrării
bunurilor, nu vor mai emite avizul de însoţire decât pentru bunurile trimise
pentru prelucrare la terţi, în custodie sau spre prelucrare, factura fiscală
realizând, pe lângă funcţiile avizului de însoţire, şi pe cele de transport pentru
viza de control financiar preventiv, şi, totodată, este act justificativ pentru
decontarea (încasare-plată) contravalorii.
Operaţiunile de luare în primire a valorilor materialelor aprovizionate se
numeşte recepţie. La sosirea materialelor de la furnizor se execută următoarele
operaţiuni de recepţionare:
• recepţia transportului efectuată de delegatul serviciului aprovizionării
al întreprinderii cumpărătoare. Aceasta se execută în momentul
preluării transportului de la cărăuş şi constă în verificarea stării

20
ambalajelor. În cazul în care se constată violări ale ambalajului se
procedează pe loc la desfacerea coletului şi se inventariază conţinutul.
Pentru lipsurile constatate se întocmeşte un proces-verbal de
constatare, care se semnează de delegatul unităţii de transport şi de cel
al întreprinderii destinate;
• recepţia cantitativă efectuată de către persoana care preia în
gestiune materialele sosite. Prin recepţie se confruntă datele din
comandă cu avizul de însoţire sau factura fiscală primită de la furnizor
şi cu materialele efectiv sosite, concordanţa între sortimentele şi
cantităţile de materiale înscrise în factură cu cele primite;
• recepţia calitativă se efectuează de către un specialist.
Dacă la recepţia valorilor materiale se constată deteriorarea sau lipsa
coletelor, nepotriviri calitative faţă de datele indicate în documentele
însoţitoare, se întocmeşte Nota de recepţie şi constatare de diferenţe. Prin
acest document materialele necorespunzătoare calitativ sau în
neconcordanţă cu comanda sunt respinse la recepţie, preluate în custodie
şi ţinute la dispoziţia furnizorului.
Primirea avizului de însoţire şi a facturii fiscale, sosirea transportului şi
plata facturii se înscriu, în ordine cronologică, în Registrul de comenzi şi în Fişa
de urmărire a executării comenzilor.
Dacă materialele se primesc în tranşe sau sosesc înainte de primirea
facturii de la furnizor, precum şi în cazul în care materialele respective au fost
achitate şi lăsate un timp în custodia furnizorului, pentru consemnarea recepţiei,
se întocmeşte Nota de intrare-recepţie .
În cazul în care factura soseşte odată cu materialele, recepţia valorilor
materiale se poate consemna direct pe factură fără a se mai întocmi Nota de
intrare-recepţie.
Bonul de predare-transfer-restituire este folosit pentru predarea la
magazie a produselor, semifabricatelor şi a materialelor obţinute din producţia
proprie, pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul în
cadrul aceleiaşi întreprinderi, precum şi pentru restituirea celor neutilizate la
sfârşitul perioadei.

21
Documentele folosite pentru eliberarea stocurilor de active circulante cu
privire la materialele pentru consum sunt: Bonul de consum şi Fişa limită
de consum.
Valorile materiale trimise spre prelucrare la terţi se eliberează pe baza
Dispoziţiei de livrare, Aviz de însoţire pe care se face menţiunea “pentru
prelucrare la terţi”. La înapoierea materialelor se controlează dacă s-a primit
cantitatea preluată corespunzătoare, în raport cu normele de consum, iar pe
documentele de recepţie, pentru o evidenţă corectă, se face menţiunea “din
prelucrare”.
Livrarea mărfurilor şi produselor finite către terţi se face pa baza facturii
fiscale..
Fişa de magazie este un document de evidenţă operativă a magaziei
(depozitului) şi se întocmeşte separat pentru fiecare fel, calitate sau sortiment
de stocuri materiale.
Documentele referitoare la valorile materiale intrate în unitatea
patrimonială (facturi, avize de însoţire, nota de intrare-recepţie etc.), după
înregistrarea în fişele de magazie, se predau serviciului (resortului) de
aprovizionare. După verificare, avizare şi înregistrare în evidenţa tehnico-
operativă a aprovizionării, aceste documente se transmit la compartimentul de
contabilitate în termenele stabilite de conducătorul compartimentului contabil-
financiar.
Documentele primire de ieşire a stocurilor din depozite se predau la
compartimentul contabilitate.

3.2. Forma de contabilitate folosita


Forma de contabilitate folosita de societatea TRICORP TRUST SRL este
dubla inregistrare.
Dubla inregistrare consta in inregistrarea simultata si cu aceeasi suma a
unei tranzactii economico-financiara in 2 conturi :
- in debit
- in creditul celuilalt cont.
Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont se
stabileste cu ocazia inregistrarii tranzactiei economico-financiare in

22
contabilitatea curenta pe baza dublei inregistrari se numeste : CORESPONDENTA
CONTURILOR.
Primul tip fundamental al dublei inregistrari consta in înregistrarea
operaţiei economice concomitent în debitul unui cont de activ şi în creditul altui
cont, de asemenea de activ, însă în părţile opuse ale acestora.
Al doilea tip fundamental al dublei înregistrări se formează pornind de la
cea de-a doua modificare bilanţieră de structură în pasiv, reprezentată prin
ecuaţia:
A=P+x–x
Al doilea tip fundamental al dublei înregistrări constă în înregistrarea
concomitentă a operaţiei economice în creditul unui cont de pasiv şi în debitul
altui cont, de asemenea, de pasiv.
Al treilea tip fundamental al dublei înregistrări porneşte de la al treilea
tip de modificări bilanţiere, respectiv modificarea de volum în sensul creşterii,
reprezentat de ecuaţia
A+x=P+x
Al treilea tip fundamental al dublei inregistrari consta in inregistrarea
concomitenta a operatiei economice in debitul unui cont de active si in creditul
unui cont de pasiv.
Al patrulea tip fundamental al dublei înregistrări porneşte de la al
patrulea tip de modificări bilanţiere, respectiv modificarea de volum în sensul
scaderii, reprezentat de ecuaţia
A–x=P-x
Al patrulea tip fundamental al dublei inregistrari consta in inregistrarea
concomitenta a operatiei economice in credtul unui cont de active si in debitul
unui cont de pasiv.
Dubla inregistrare a operatiilor economice in conturi determina stabilirea
unor importante legaturi reciproce intre conturi. Ea permite verificarea
exactitatii inregistrarii operatiilor economice si face sa creasca valoarea
informationala a contabilitatii.

3.3. Aspecte privind contabilitatea financiara


Conform Legii contabilitatii 82/1991 cu modificarile aduse de OG
70/2004 si Legea 420/2004, aplicabile de la data de 01.01.2005 - publicata in
M.O. nr. 993 din 28.10.2004, societatea TRICORP TRUST SRL organizeaza si
23
conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit
prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
Contabilitatea financiară furnizeaza informatii contabile care sunt
destinate utilizatorilor externi: investitorii, creditorii, guvernul sau publicul larg si
este concretizata prin situatii financiare numite situatii de sinteza.
În cazul firmei TRICORP TRUST SRL sunt utilizate echipamente
informatice, prin pachetul integrat CONTABILITATE, pentru întocmirea
documentelor justificative şi pentru prelucrarea şi înregistrarea datelor în
contabilitate, registrele şi formularele privind activitatea financiară şi contabilă,
pot fi adaptate în funcţie de necesităţile proprii de utilizare, în condiţiile
respectării conţinutului de informaţii ale modelelor prevăzute în nomenclator.
Administratorul societatii trebuie sa intocmeasca un set de situatii
financiare in forma standardizata ce contine: bilant, cont de profit si pierdere,
tabloul fluxului de numerar, note explicative.
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL conducerea contabilitatii este in
partida dubla si se intocmeasc situatii financiare anuale.
Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in
momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in
contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate
angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum
si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la
societatea TRICORP TRUST SRL revine directorului economic si contabilului-sef .
Aceste persoane au studii economice superioare si raspund impreuna cu
personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile
legii.
Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de
evidenta.
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in
conditiile stabilite de reglementarile legale.
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-
inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de

24
contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor
Publice.
Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia
acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in
orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor
efectuate se intocmeste balanta de verificare.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si
documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea
financiara se pastreaza in arhiva timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii
exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de
salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea
cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat.

3.4. Evidenta contabila a fondurilor proprii si a fondurilor atrase


(straine)
Politica de finantare a societatii TRICORP TRUST SRL este finantarea din
fonduri proprii (autofinantarea, cresteri de capital).
Un alt fond propriu este considerat si capitalul propriu.
TRICORP TRUST SRL se dezvolta prin forte proprii, fara a apela la fonduri
straine, folosind drept surse o parte a profitului obtinut in exercitiul expirat si
fondul de amortizare, urmarind atat acoperirea necesarului de inlocuire a
activelor imobilizate cat si cresterea activelor de exploatare.
Evidenta contabila a majorarii de capital prin repartizari din profitul net
al anului precedent si al exercitiului curent este inregistrata astfel:
- Cote din profitul net al exercitiului precedent de 120.000.000 lei
repartizate pentru cresterea capitalului social, cu retinerea unui impozit pe
dividende de 10% (12.000.000 lei):
107 = % 120.000.000
„rezultatul reportat” 1012 108.000.000
„capital subscris varsat”
446 12.000.000
„alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate”
25
- Cote din profitul net al anului curent de 180.000.000 lei repartizate
pentru cresterea capitalului social, cu retinerea unui impozit pe dividende de
10% (18.000.000 lei):
129 = % 180.000.000
„repartizare profitului” 1012 162.000.000
„capital subscris varsat”
446 18.000.000
„alte impozite, taxe si
varsaminte asimilate”

3.5. Contabiliatatea previzionala

Mediul în care acţionează întreprinderea se bazează pe ireversibilitatea


timpului şi pe incertitudine; “scurgerea timpului este însoţită de achiziţia
continuă de informaţii care să reducă incertitudinea”.
În prezent, profesia contabilă este tot mai conştientă de impactul potenţial
al schimbărilor de mediu asupra capacităţii acesteia de a răspunde, în planul
informării financiare, nevoilor de predicţie, dar şi de certitudine ale utilizatorilor
de informaţii financiare. Pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor, un raport
financiar trebuie:
- să furnizeze mai multe informaţii despre proiecte, oportunităţi, riscuri şi
incertitudini;
- să se concentreze mai atent asupra factorilor care creează valoare pe termen
lung, asupra determinanţilor non-financiari ai valorii: procese, inovare, resurse
umane.
În ultimii ani a devenit din ce în ce mai actuală ideea de contabilizare la
valoarea estimată a fluxurilor viitoare de trezorerie pe care acestea le pot aduce
întreprinderii, şi nu la cost istoric; altfel spus, pentru a reprezenta valoric un
activ, se tinde tot mai mult spre contabilizarea veniturilor viitoare decât spre cea
a cheltuielilor trecute. Confruntată cu tradiţionala evaluare în costuri istorice,
această tendinţă, cel puţin pentru început, are menirea să bulverseze atât pe
contabilul, cât şi pe analistul financiar de formaţie clasică.
Din motive de prudenţă, evaluarea elementelor specifice poziţiei financiare a
întreprinderii la momentul întocmirii situaţiilor financiare se realizează la

26
valoarea contabilă netă, astfel costul istoric este ajustat cu valori rectificative,
de natura amortismentelor şi provizioanelor pentru depreciere.

3.6. Contabilitatea investitiilor, a mijloacelor fixe si a imobilizarilor


financiare. Calculul amortizarii.
Mijloacele fixe, deservesc mai multe exerciţii, îşi păstrează
forma materială iniţială până la scoaterea din folosinţă, iar includerea uzurii se
face prin intermediul amortizarii.

Intrarea in gestiune a mijloacelor fixe se face prin:


- procurarea de la furnizori
- aport la capitalul social
- donatii
- din productie proprie
- plusuri la inventar

• In anul 2005, TRICORP TRUST SRL achizitioneaza o masina in valoare


de 160.000.000 lei, TVA 19% pe baza de factura. Contravaloarea
facturii se acita printr-un ordin de plata 100.000.000 lei iar restul printr-
un CEC cu limita de suma.
• a) achizitionarea masinii conform facturii
% = 404 190.400.000
2133 „Furnizori de imobilizari”
160.000.000
„mijloace de transport”
4426 30.400.000
„TVA deductibila”

b) achitarea furnizorului
404 = % 190.400.000
„Furnizori de imobilizari” 5121
100.000.000
„Conturi la banci in lei”
5126 90.400.000
„ Carnete de cecuri cu limita de suma”

27
Iesirea din gestiune a mijloacelor fixe se face prin:
- prin casare
- complet amortizate
- incomplet amortizate
- vandute (complet amortizate, incomplet amortizate)
- lipsuri si imputate, incomplet amortizate.
Amortizarea mijloacelor fixe poate fi:
a) amortizare lineara: consta in calcularea si repartizarea uniforma a
valorii de intrare a mijloacelor fixe pe durata de functionare a acestora
b) amortizare degresiva: presupune multiplicarea cotelor de amortizare
lineara cu coeficient prevazut de lege astfel:
- pentru durata de 1 – 5 ani: 1.5
- pentru durata de 5 – 10 ani: 2
- peste 10 ani: 2.5
c) amortizare accelerata: consta in calcularea, in exercitiul financiar in
care imobilizarile corporale intra in activul societatii, a unei amortizari
in limita prevazuta de lege din valoarea de intrare a acestora. In
exercitiile urmatoare, amortizarea se calculeaza dupa regimul
amortizarii lineara.
In cazul societatii TRICORP TRUST SRL, amortizarea este calculata pentru a
diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a
mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.
Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:
- Constructii - 40 ani
- Instalatii si utilaje – 5-12 ani
- Mijloace de transport – 5 ani
- Mobilier, aparatura de birou si altele – 3-5 ani

• Societatea TRICORP TRUST SRL vinde conform facturii masina a


carei valoare de inventar este 190.400.000 lei, amortizata in
proportie de 20%, adica 38.080.000 lei, pretul de vanzare este de
180.000.000 lei.
a) inregistrarea vanzarii conform facturii
461 = % 214.200.000

28
„debitori diversi” 7721 180.000.000
„venituri din cedarea activelor”
4427 34.200.000
„ TVA colectata”
b) iesirea din gestiune a mijlocului fix
% = 2133 190.400.000

2815 „mijloace de transport”


„amortizarea mijloacelor
38.080.000
de transport
6721 152.030.000
„cheltuieli privind
activele cedate”
c) se incaseaza factura prin banca
5121 = 461 214.200.000
„ conturi la banci in lei” „debitori diversi”
d) se inchid conturile de cheltuieli si venituri
121 = 6721 152.030.000
152.030.000
„profit si pierdere” „cheltuieli privind
activele cedate”
7721 = 121 180.000.000
180.000.000
„venituri din cedarea „ profit si pierdere”
activelor”

3.7. Contabilitatea stocurilor

În contabilitate, stocurile sunt reflectate astfel:


• valoric, în contabilitatea sintetică;
• cantitativ şi valoric, cu unele excepţii, în contabilitatea analitică;
• cantitativ, în evidenţa operativă de la locurile de depozitare.
Preţurile folosite la evaluarea activelor circulante înregistrate în
contabilitate se numesc preţuri de înregistrare. Ele pot diferi în funcţie de
29
opţiunea unităţilor patrimoniale şi de natura stocurilor şi producţiei în curs de
execuţie. Astfel:
• Materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar,
ambalajele şi baracamentele achiziţionate din afara unităţii pot fi
reflectate în contabilitate la costul de achiziţie, preţul standard sau
preţul de facturare al furnizorului.
• Costul de achiziţie folosit la înregistrarea intrării stocurilor respective
în contabilitate este format din preţul de facturare al furnizorului, taxele
şi ambalajelor nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare şi
alte cheltuieli incluse în factura furnizorului. Un asemenea preţ devine
cost istoric şi va fi luat în considerare la eliberarea stocurilor în cauză de
la locurile de depozitare. Întrucât costul de achiziţie, devine preţ de
înregistrare în contabilitate chiar pentru aceleaşi sortimente, diferă de
la o perioadă la alta în funcţie de mărimea preţurilor de livrare
practicate de furnizori sau volumul cheltuielilor de transport-
aprovizionare, se ridică problema preţurilor unitare care trebuie
practicate la ieşirea stocurilor în cauză de la locurile de depozitare.
In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL, stocurile sunt inregistrate la pretul
de achizitie. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat –
primul iesit) sau costul mediu ponderat si include cheltuielile ocazionate de
achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.
• Societatea TRICORP TRUST SRL achizitioneaza marfuri de la furnizor
la cost de achizitie de 22.000.000 lei, TVA 19% (4.180.000 lei) ,
adaus comercial 30% (6.600.000 lei), TVA la vanzare 19%
(5.434.000 lei), pret de vanzare cu amanuntul 34.034.000 lei.

a) receptia marfurilor de la furnizor, conform facturii


% = 401 26.180.000
371 „furnizori” 22.000.000
„marfuri”
4426 4.180.000
„TVA deductibila

30
b) se inregistreaza adausul comercial si TVA aferent marfurilor
achizitionate
371 = % 12.034.000
„marfuri” 378 6.600.000
„diferente de pret
la marfuri”
4428 5.434.000
„TVA neexigibila”
c)vanzarea marfurilor prin magazinul cu amanuntul
5311 = % 34.034.000
„casa in lei” 707 28.600.000
„venituri din vanzarea
marfurilor”
4427 5.434.000
„TVA colectata”
d) descarcarea gestiunii magazinului cu valoarea marfurilor vandute
% = 371 34.034.000
„marfuri”
607 22.000.000
„cheltuieli privind
marfurile”
378 6.600.000
„diferente de pret la marfuri”
4428 5.434.000
„TVA neexigibila”

3.8. Contabilitatea decontarilor cu terti.


In cazul societatii TRICORP TRUST SRL operatiile privind datoriile fata de terti
sunt:
- operatii privind datoriile comerciale (achizitii de la furnizori: marfuri,
materiale consumabile; furnizare energie electrica, termica, etc.)
- operatii privind datoriile salariale, sociale si asimilate

31
- operatii privind datoriile fiscale si asimilate (impozitul pe profit, TVA,
impozit pe salarii
- alte datorii fata de bugetul statului (impozite, taxe si varsaminte
asimilate)
• Pentru furnizarea energiei electrice, societatea TRICORP TRUST SRL
acorda furnizorului un avans de 10.000.000 care se regularizeaza
ulterior la achitarea facturii care este de 50.000.000 lei, TVA 19%.
Furnizorul accepta un bilet la ordin pentru decontarea diferentei de
plata.
a) acordarea unui avans furnizorului de energie electrica:
% = 5121 11.900.000
409 „conturi la banci in lei” 10.000.000
„furnizori-debitori”
4426 1.900.000
„TVA deductibila”
b) inregistrarea facturii de energie electrica:
% = 401 59.500.000
605 „furnizori” 50.000.000
„cheltuieli privind
energia si apa”
4426 9.500.000
„TVA deductibila”
c) regularizarea avansului acordat:

% = 409 10.000.000
401 „furnizori-debitori) 11.900.000
„furnizori”
4426 1.900.000
„TVA deductibila
d) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin entru decontarea
diferentei de plata:
401 = 403 47.600.000 47.600.000
„furnizori” „efecte de platit”
e) la scadenta, biletul la ordin se deconteaza:

32
403 = 5121 47.600.000 47.600.000
„efecte de platit” „conturi la banci in lei”

Operatiile privind creantele sunt:


- creante in legatura cu clientii
- creante in legatura cu personalul
- TVA de recuperat de la buget
- Alte creante privind bugetul statului
• Societatea TRICORP TRUST SRL vinde produse finite (calculatoare)
pe credit comercial. Valoarea facturii la pret de vanzare 50.000.000
lei, TVA 19%, incasarea se face in contul curent la banca. Pretul de
inregistrare al produselor 40.000.000 lei.
a) inregistrarea facturii pentru vanzarea produselor:
411 = % 59.500.000
„clienti” 701 50.000.000
„venituri din vanzarea
produselor finite”
4427 5.900.000
„TVA colectata”
b) incasarea facturii prin banca”
5121 = 411 59.500.000 59.500.000
„conturi la banci in lei” „clienti”
c) se descarca gestiunea de produsele finite
711 = 345 40.000.000 40.000.000
„venituri din „produse finite”
productia stocata”

Toate aceste operatiuni se efectueaza cu ajutorul dispozitivelor de plati /


incasari: ordin de plata (OP), CEC, chitanta, bon fiscal, bilet la ordin, etc

3.9. Contabilitatea trezoreriei agentului economic

33
Contabilitatea trezoreriei cuprinde totalitatea fluxurilor financiare.
Cuprinde investitiile financiare pe termen scurt..
Trezoreria cuprinde ansamblul lichiditatilor monetare si a echivalentelor de
numerar de care dispune o unitate pentru a face fata platilor scadente.
Lichiditatile monetare reprezinta mijloace banesti efective: numerar prin casierie
(anexa 16), disponibil din banca, avans de trezorerie.. Echivalentele de numerar
cuprind valori de incasat (efecte comerciale, cecuri, titluri de plasament: actiuni
obligatiuni si alte valori, timbre fiscale, postale bonuri valorice, de combustibil,
de alimente.
Documentele privind trezoreria societatii TRICORP TRUST SRL sunt:
registrul de casa, dispozitie de plata/incasare, chitanta, monetarul, cecul ,OP ,
biletul la ordin, cambia, extras de cont .
Contabilitatea se tine cu ajutorul conturilor din clasa 5.
Plati prin casierie:
a) depunerea numerarului la banca
5121 = 5311 50.000.000 50.000.000
„conturi la banci in lei” „ casa in lei”
b) plata salariilor la lichidare
421 = 5311 30.000.000 30.000.000
„personal-renumeratii „casa in lei”
Datorate”
c) plata chiriei pe luna curenta
612 = 5311 5.000.000 5.000.000
„cheltuieli cu redeventele, „casa in lei”
locatiile de gestiune
si chiriile

3.10 Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor


Structura cheltuielilor societatii TRICORP TRUST SRL este:
- cheltuieli cu costul marfurilor
- cheltuieli cu chirii (doua din spatiile in care functioneaza computer-
shop-urile fiind inchiriate)
34
- cheltuieli postale si de telecomunicatii (telefonie fixa, mobila,
internet)
- cheltuieli cu transportul marfurilor (exista contracte incheiate cu
diverse firme de curierat rapid, transporturi necesare in cazul
expedierilor in alte locatii atunci cand nu se efectueaza prin mijloace
proprii)
- cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale
- cheltuieli cu combustibilul si intretinerea autototurismelor aflate in
patrimoniul societatii
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe si cheltuieli cu obiecele de
inventar.

Structura veniturilor societatii TRICORP TRUST SRL este:


- venituri din vanzarea marfurilor – acestea avand ponderea cea mai
importanta in cifra de afaceri a firmei
- venituri din prestari servicii.

3.11. Situatii financiare anuale. Bilantul si contul de profit si pierdere.


Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar.
Societatea TRICORP TRUST SRL intocmeste situatiile financiare anuale
simplificate, conform OMF 306/26 februarie 20002. Situatiile financiare sunt
intocmite in lei si exprimate in mii lei.
Situatiile financiare anuale cuprind:
- bilantul
- contul de profit si pierdere
- situatia modificarilor capitalului propriu
- situatia fluxurilor de trezorerie
- politici contabile si note explicative
Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale
societatii pentru respectivul exercitiu financiar.
Pentru intocmirea situatiilor financiare se au in vedere o serie de lucrari
premergatoare inchiderii exercitiului financiar. Acestea constau din:
a) intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere

35
b) inventarierea generala a patrimoniului
c) inregistrarea operatiunilor de regularizare:
- inregistrarea diferentelor constatate la inventariere
- inregistrarea unor operatiuni privind amortizarile
- inregistrarea operatiunilor privind provizioanele pentru deprecieri si
riscuri si cheltuieli
- inregistrarea diferentelor de curs valutar aferente disponibilitatilor
creantelor si datoriilor in valtuta
- inregistrarea operatiunilor privind cheltuielile in avans
d) determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia
e) intocmirea balantei de verificare finala
f) intocmirea situatiilor financiare anuale

IV. ACTIVITATEA DE MARKETING

4.1. Organizarea activitatii de marketing, sfera atributiilor


compartimentului de marketing.

Marketingul este un proces social si managerial prin care indivizi si grupuri de


indivizi obtin ceea ce le ete necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul
de produse avand o anumita valoare. Definitia de mai sus cuprinde urmatoarele
concepte de baza: nevoi, dorinte si cereri; produse; valoare, cost si satisfactie;
schimb, tranzactii si relatii; piete; marketing si marketeri. Acestea sunt redate
grafic in figura 8.

Necesitati, Util
dorinte si Fig. 8 Produse cos
cereri
Conducerea activitatii de marketing presupune previzionarea, organizarea si
satis
coordonarea ei cu celelalte activitati ce se desfasoara in cadrul societatii, dar si
antrenarea intregului personal la insusirea si adoptarea opticii de marketing,
precum si controlul modului de infaptuire a politicii de marketing elaborata.

36
Ca proces, organizarea activitatii de marketing urmareste ordonarea
actiunilor ce se desfasoara in scopul realizarii obiectivelor stabilite permitand
definirea si delimitarea functiunii de marketing si a componentelor ei: activitati,
atributii si sarcini. Ca structura, organizarea urmareste gruparea activitatilor,
atributiilor si sarcinilor, pe baza anumtor criterii si repartizarea acestora, in
scopul infaptuirii lor, pe grupe de lucru si persoane in vederea asigurarii in cele
mai bune conditii a infaptuirii obiectivelor fixate.

Atributiile compartimentului de marketing sunt:

- studiaza nevoile si dorintele clientilor din cadrul unor segmente de


piata bine definite.
- Aloca efortul de marketing in functie de rentabilitatea potentiala pe
termen lung a segmentelor de piata vizate.
- Elaboreaza oferte atragatoare pentru fiecare segment vizat.
- Evalueaza imaginea firmei si gradul de satisfacere a clientului.
- Aduna si evalueaza, in mod permanent, idei privitoare la produse
noi, la imbunatatirea produselor aflate in fabricatie si la serviciile
destinate sa satisfaca nevoile clientilor.
- Exercita influenta asupra tuturor compartimentelor si asupra tuturor
angajatilor companiei, incercand sa-i determine sa puna clientul in
centrul gandirii si al practicilor.

In cadrul societatii TRICORP TRUST SRL activitatea de marketing se


desfasoara intr-un compartiment specializat – compartimentul de marketing (fig.
9). Compartimentul de marketing alaturi de celelalte este subordonat
conducatorului societatii. In compartimentul de marketing sunt concentrate
toate activitatile de marketing, care se reflecta direct in eficienta activitatii
societatii.

37
CERCETARE
PRODUCTIE
DEZVOLTARE
Fig. 9

4.2. Politica de produs a agentului economic; gama sortimentala,


alternative strategice in politica de produs.
Planificare de marketing si
Ce este un produs? Produsul este orice lucru care poate fi oferit pe o piata in
Servicii
scopul captarii interesului, ajutatoare
al achizitionarii, utilizarii sau consumului si care poate
satisface o dorinta sau o nevoie.

De regula, marketerii clasifica produsele in functie de caracteristicile acestora,


fiecare tip de produs avand o strategie specifica. In fig. 10 sunt prezentate
principalele clasificari ale bunurilor comercializate de TRICORP TRUST SRL,
* Planificarea produselor
precum si implicatiile lor asupra strategiei de piata.

* Publicitate LAR
* Promovarea vanzarilor Calculatoare
* Previziunea vanzarilor HEWLETT PACKARD H
IBM C
* Gestiunea stocurilor
LUNGIMEA LINIEI DELL
In procesul de elaborare a strategiei de marketing pentru un produs, societatea
L
* Politica
produsului.
de pret ULTRA
TRICORP TRUST SRL a adoptat o decizie cu privire la adoptarea marcii
DEMarca
PRODUSreprezinta o componenta PRO
esentiala a strategiei de produs. O E
* Distributia fizica38 S
marca se identifica cu vanzatorul sau producatorul bunului.. Marca este o
promisiune a vanzatorului de a oferi in permanenta cumparatorilor anumite
produse, avantaje, servicii. Marcile cele mai bune garanteaza calitatea bunurilor
si serviciilor.

Strategia de politica de produs se refera la:

- modificarile si dimensiunile gamei de produse


- nivelul calitativ al produselor
- gradul de inoire al produselor

4.3. Politica de pret, strategii de preturi adoptate de agentii economici,


agentul economic, logistica marfurilor, variante de strategii de
distributie.

Pretul este singura cmponenta a mixului de marketing care produce


venituri, celelalte componente necesitand numai cheltuieli. Pretul este de
asemenea, un element foarte flexibil al mixului, putand f modificat foarte rapid,
spre deosebire de caracteristicile unui produs si activitatea de distributie.

In cadrul firmei TRICORP TRUST SRL conducerea este cea care stabileste
obiectivele si politicile generale refertoare la preturi si aproba acele preturi
propuse de catre sefi situati pe scari ierarhice inferioare.

Prin stabilirea unui anumit nivel al pretului, firma realizeaza realizarea


urmatoarelor obiective:

a) obiective financiare: maximizarea profitului, rentabilitate, realizarea unei cifre


de afaceri sau a unui volum de vanzari maxim

b) obiective comerciale: cota de piata, lupta impotriva concurentei, promovarea


unei game de produse

Metoda adaosului este metoda de calculare a pretului adoptata de


TRICORP TRUST SRL. In primul rand exista o mai multa siguranta asupra
costurilor decat asupra cererii. Legand pretul de cost, se simplifica propria
munca de stabilire a pretului, nefiind nevoiti sa o modifice de fiecare data cand
are loc o schimbare a cererii., In al doilea rand, folosind aceasta metoda de
39
calcul, preturile tind sa fie aceleasi. In acest fel, concurenta in sfera preturilor
este mica. In al treilea rand multi sunt convinsi ca aplicarea acestei metode
corespunde in mai mare masura atat nevoilor cumparatorilor, cat si vanzatorilor.

4.4. Politica promotionala; structura si modalitatile de realizare a


activitatii promotionale; evaluarea acesteia.

Politica de promovare este o comunicare a intreprinderii moderne cu


mediul extern, adica cu piata, care presupune o informatie a consumatorilor
potentiali si a intermediarilor precum si actiuni specifice de influentare a
comportamentului de cumparare si consum in scopul sprijinirii procesului de
vanzare.

Politica de promovare este componenta cea mai costisitoare a strategiei


de marketing.

In elaborarea programului de publicitate, managerii de marketing ai societatii


TRICORP TRUST SRL au inceput cu identificarea pietei-tinta si a motivelor de
cumparare ale consumatorului. Apoi s-a trecut la luarea celor cinci decizii
fundamentale, cunoscute sub numele de cei cinci M:

• Care sunt obiectivele publicitatii? (misiunea)


• Cat de multi bani pot fi cheltuiti? (bani=money – engl.)
• Ce mesaj trebuie lansat? (mesajul)
• Ce mijloace de comunicare trebuie folosite? (mijloacele)
• Cum trebuie evaluate rezultatele? (masurare)

Principalele instrumente de promovare, adoptate de TRICORP TRUST SRL sunt:

• CATALOGUL. Aceste cataloage prezinta produsele pe categorii de


sortimente. Cataloagele sunt distribuite direct din magazin sau sunt
trimise prin posta.
• CUMPARAREA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. Aceasta metoda presupune
utilzarea calculatoarelor personale prin intermediul carora se poate obtine
accesul la internet si se pot analiza caracteristicile si preturile tuturor
produselor disponibile, indica locul de unde pot fi cumparate.

40
• TARGURI SI MANIFESTARI COMERCIALE. In domeniul calculatoarelor se
organizeaza anual CERF, la care participa peste 200 de firme. Targurile
ajuta firmele sa intre in contact cu mlti clienti la care nu pot ajunge prin
intermediul fortelor de vanzare.

Evaluarea rezultatelor promovarii se face prin studierea schimbarilor survenite


in constientizarea/cunoastere/atitudinea fata de produs. Impactul asupra
vanzarilor si profitului reprezinta cel mai satisfacator indicator.

4.5. Negocierea contractelor comercilae de vanzare-cumparare

Vanzarea-cumpararea este o operatiune comercial care inlesneste si face posibil


schimbul marfurilor. Marea majoritate a actelor de comert se afla in legata cu
contractul de vanzare-cumparare. Astfel, TRICORP TRUST SRL a incheiat
urmatoarele contracte de vanzare-cumparare:

- Contracte de vanzare-cumparare incheiate cu societati care


cumpara periodic marfa
- Contract de vanzare-cumparare cu societatile de transport cae fac
posibila circulatia marfurilor in tara.
- Contract de vanzare-cumparare cu societati de asigurari care
garanteaza realizarea echivalentului marfurilor care au fost distruse
sau furate.

Aceste contracte de vanzare-cumparare au fost negociate de conducerea


societatii TRICORP TRUST SRL.

41
V. CONCLUZII

Pentru a acoperi unele aspecte semnalate ca probleme critice vor trebui


să existe preocupări pe linia :
* simplificării administrative ;
* managementului electronic al documentelor ;
* cooperărilor intercompartimentale ;
* bugetării pe programe ;
* introducerii unor instrumente de evaluare a satisfacţiei cetăţeanulu ;
* introducerii unor instrumente de standardizare, a unui « cod al calităţii » ;
* generalizării certificării calităţii activităţii/serviciului ;
* accesului la finanţari externe.
* implementarea unor metode mai eficiente de a realiza forta managementului
fortei de vanzare, al reclamei comerciale, al promovarii vanzarilor si al
distributiei.
* asistenta personalului angrenat in activitatea de marketing, astfel incat
eficientya acestei activitati sa creasca.

42

S-ar putea să vă placă și