Sunteți pe pagina 1din 5

SOCIETATE INFORMAŢIONALĂ ŞI SPAŢIUL EUROPEAN

CGS (COMPUTER GENERATED SOLUTIONS)

Lehănceanu Tamara

Grupa

1435

Blocajul financiar produs din neachitarea de către debitori a debitelor restante atât pe plan civil, cât

Blocajul financiar produs din neachitarea de către debitori a debitelor restante atât pe plan civil, cât şi pe plan comercial se rezolvă anevoios pe calea justiţiei şi implică, atât pentru debitor cât şi pentru creditor, o cheltuială consistentă, aceasta fiind completată de dificultatea fazei de executare silită si de procedurile de faliment de lungă durată.

Toate aceste neajunsuri au determinat crearea unui segment nou de piaţă, acela al firmelor de recuperări creanţe, această necesitate fiind subliniată şi de criza economică.

Companie specializată pe servicii de outsourcing şi call center în domenii ca IT, customer care, vânzări, statistici/ sondaje şi financiar, CGS Romania are în prezent un colectiv de2000 de angajaţi. Sunt vizate atât persoane entry level, cât şi cu experienţă în companii multinaţionale sau în domeniile de expertiză menţionate, dar care să aibă cunoştinţe de limbi străine: engleză, de bază, şi spaniolă/ franceză/ italiană/ germană/ olandeză/ portugheză etc.

Americanii nu au intrat direct pe piaţă, varianta aleasă de alte companii din industria de BPO, ca Genpact sau Accenture, ci au cumparat Easy Call, o firmă înfiinţată de un fost angajat al Connex (Vodafone), într-o tranzacţie estimată la 6-7 milioane de euro. "Nu am avut timp să construim de la zero, de aceea am preferat să cumpărăm Easy Call. După ce am studiat mai multe locaţii, ne-am dat seama că România este locul în care trebuie sa fii", explică americanul.

CGS România lucrează pentru cei mai importanţi operatori din telecomunicaţii de pe piaţa locală, pentru institutţi financiar-bancare sau pentru companii ca Microsoft, Siemens si Xerox. Doar 30% dintre contractele furnizorului de servicii sunt încheiate cu clienţi de pe piaţa locală. "Există interes din partea companiilor, mai ales a celor mari, care simt că trebuie să se concentreze pe businessul de bază şi să externalizeze anumite procese. Însă este nevoie de timp, pentru că outsourcingul este un concept relativ nou în România", explică preşedintele CGS.

CGS are sediul în Statele Unite şi angajează peste 3.000 de angajaţi în cele 18 locaţii din lume, cea mai mare parte în Europa. În ceea ce priveşte costurile, România este cu 30% mai scumpă decât India, care este o piaţă mult mai mare şi mai ieftină şi unde CGS are operaţiuni de call center. Însă, România concurează de pe poziţii egale, ba chiar depăşeşte în anumite privinţe India când vine vorba de calitatea serviciilor şi de abilităţile angajaţilor.

Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală,

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului.

Analiza SWOT al domeniului de activitate ales Puncte tari:

-deţinerea de echipamente informatice performante prin care se realizează actvitatea firmei (calculatoare, microfoane, căşti etc)

-colectivul este format din persoane tinere care au abilităţi de a învăţa repede , comunica şi face faţă diverselor situaţii create de debitori

-organizarea membrilor in ierarhie este bine stabilită; posibilitatea acestora de a promova -realizarea de training-uri -creearea unei atmosfere cât mai plăcute prin intermediul team building-urilor

-asigurarea unei baze de date eficiente care să vină în sprijinul angajatilor şi comunicarea uşoară între diferitele departamente ale firmei

Puncte slabe:

-din cauza faptului că nu există în sistemul educaţional un program care să ofere o pregătire specială pentru acest domeniu, firma trebuie să organizeze cursuri de instruire a celor nou intraţi în organizaţie, ceea ce semnifică apariţia costurilor Oportunităţi:

-cu cât proiectele indeplinite cu succes este mai mare, cu atât există mai mult dorinţa de extindere a firmei şi de creare de noi locuri de muncă Ameninţări:

-apariţia de noi firme pe piaţă care să acapareze din actualii sau posibilii clienţi ai firmei. Intranetul utilizează reţele locale , protocoale de communicate TCP/IP, servicii Internet (Web , e-mail , FTP , news etc.) , software personalizat şi instrumente pentru consultarea bazelor de date . Deoarece Intranet este realizat pe baza protocoalelor Internet standardizate , el poate fi rapid actualizat . Conceptul de Intranet se bazează pe urmatoarele elemente :

 • - tehnologia Internet utilizată într-o organizaţie , pentru a facilita comunicarea şi accesul la informaţii ;

 • - un mechanism integrat pentru utilizatori , procese şi informaţii din cadrul unei organizaţii ;

 • - corporaţia de tip reţea informaţională .

Între conceptele de Internet şi Intranet există asemănări precum : arhitecturi similare ;

funcţionare pe baza modelului client-server şi tehnologie bazată pe serviciul Web .

Principalele deosebiri constau în :

 • - Internetul reprezintă zona informaţiilor publice , iar Intranetul , zona informaţiilor private ;

 • - Intranetul are o securitate accentuată şi acces mai restrictive , bazat pe parole sau alte modalităţi de autentificare ;

 • - Intranetul presupune modalităţi de difuzare şi partajare a datelor şi lucrul în echipă

 • - relaţia utilizatorilor cu bazele de date este mult mai apropiată la Intranet decât la Internet ;

 • - în Intranet rolul staţiilor de lucru este mult diminuat , o parte din datele prelucrate migrând de pe staţiile de lucru pe servere ;

 • - în Intranet controlul aplicaţiilor şi al mediilor de operare se face mai mult prin servere decât prin staţiile de lucru , ambele comunicând în reţea prin protocoalele standard ;

 • - în Intranet , utilizatorii au acces flexibil la date , deşi aplicaţiile , interfeţele utilizator şi datele sunt sub controlul departamentului IT ;

 • - viteza de operare în Intranet este mult mai mare decât în Internet .

- tehnologia Internet utilizată într-o organizaţie , pentru a facilita comunicarea şi accesul la informaţii ;

Figura Model structural Intranet

Figura Organizarea funcţională a unui Intranet Toată activitatea angajaţilor şi rezultatele lor prinvind interacţiunea cu debitorii

Figura Organizarea funcţională a unui Intranet

Toată activitatea angajaţilor şi rezultatele lor prinvind interacţiunea cu debitorii sunt înregistrate într-o bază comună de date, fiecare din aceştia putându-se folosi de informaţii în cadrul intern.În cazul CGS, este utilizat browser-ul AOL. Membrii firmei au un program intern( gen Messenger) prin intermediul căruia pot comunica mai uşor între ei.Îndeplinirea target-urilor este foarte importantă şi răsplătită pe măsură.

Pentru firmă,benefiicile datorate desfăşurării activităţii în regim de telelucru sunt creşterea productivităţii, stabilitatea personalului, reducere costurilor şi cheltuielilor.