Sunteți pe pagina 1din 11

INFLUENTA BIG DATA ASUPRA

MEDIULUI DE AFACERI SI A
PROCESULUI DECIZIONAL
Specializarea : M.A.A. I
Coordonator: Prof. univ. Dr. Meșniță Gabriela

Autori:
Avornicesei Constantin-Emilian
Constantin Beatrice
Ivan Daniel
Tamaș Robert
INTRODUCERE

În ultimele decenii, organizaţiile au început să acorde importanţă


sporită datelor şi să investească mai mult în colectarea şi gestionarea lor.
Dincolo de informaţiile colectate în interiorul organizaţiilor şi de
volumul crescând de date pe care le generează calculatoarele în
funcţionarea lor, sunt utilizate date obţinute din exteriorul organizaţiei, fie
structurate sau nestructurate, care au surse multiple care pot include de la
informaţii postate pe reţele de socializare şi produse vizionate în magazine
virtuale, la informaţii citite de către senzori, semnale GPS de pe
dispozitivele mobile, adrese IP ale compu-terelor, cookie-uri, coduri de bare
ş.a.m.d.
Unele tipuri de date precum text şi voce, există de mult timp, însă
volumul acestora în mediul Internet şi în alte structuri digitale anunţă
începutul unei noi ere, precum şi a unor noi tehnologii care permit
analizarea acestor tipuri de date.
CONCEPTUL DE

Big Data face referire la o cantitate foarte mare de date care rezultă
dintr-o activitate desfășurată, fie că este vorba de o afacere sau nu.
Ceea ce trebuie menționat referitor la acest concept este că, deși
cantitatea de date este mare, aceasta nu înseamnă că ele au și un conținut
informațional relevant pentru cei ce le dețin.
Așadar este necesară o tehnologie care să colecteze, stocheze, și să
proceseze datele prin analiză în timp real, iar dacă se are în vedere
activitatea desfășurată de o companie trebuie avute în vedere
comportamentul clienților, riscul la care se supune compania prin
activitatea desfășurată, performanța, prductivitatea și valoarea de piată a
acesteia.
Pentru ca utilizarea Big Data să aibă
relevanță pentru o organizație, este necesar ca,
mai întâi să se extragă informațiile relevante
din sursele de date (Big Data conținând sursele
de stocare), utilizându-se tehnici potrivite de
Rezultatele obținute
management al datelor. În funcție de tipul
trebuie să fie relevante și,
datelor trebuie utilizate apoi programele
astfel, vor fi folosite de către
software de anaiză a acestora.
organul decizional din cadrul
unei companiilor.

MANAGEMENTUL
DATELOR

ANALIZA
ANALIZA
DATELOR
DATELOR

DECIZII

FEEDBACK
Deși lungul timpului s-au manifestat numeroase situații în care s-a
utilizat o cantitate mare de date pentru obținerea de informații relevante.
Cara cteristicile Big Data au fost enunțate clar în contextul anilor
2000 :

 Volumul - companiile colectează date dintr-o varietate de surse, atât


din mediul intern cât și din mediul extern. Așadar , volumul de date existent
la nivel mondial crește cu o rată din ce în ce mai mare.
 Viteza - ȋn contextul informațional din zilele noastre, companiile
gestionează interacționează cu un flux foarte mare de date care trebuie
tratate în timp util.
 Varietatea - această caracteristică se referă la faptul că datele sunt
preluate în formate tot mai diferite, de la date structurate cum ar fi date
numerice conținute în baze de date , până a date nestructurate de tipul
documentelor text, email, video, audio sau tranzacții financiare.
 Veridicitatea - din cauza volumului mare și varietății datelor
companile întâmpină dificultăți în a stabili care sunt datele relevante pentru
o anumită analiză și care este gradul acestora de credibilitate.
Domeniile în care se folosește Big Data

Domenii ce au ca principală activitate


Domeniul financiar-bancar
producția
Întrucât băncile și instituțiile Pentru acest tip de activitate Big Data oferă
financiare operează cu un volum foarte avantaje în ceea ce privește:
mare de date din multiple surse, trebuie
să găsească în permanență metode
● Viteza liniei de producție
inovatoare de manipularea datelor.

● Perioadele de producție
Din 2013 până astăzi instituțiile
financiare au sesizat eficiența și
● Erorile în producție
utilitatea folosirii Big Data în creșterea
eficienței și a performanței, cele mai
multe integrând-o în sistemele de ● Viteza de asamblare în funcție de produs
decizie și de angajat

● Analiza costurilor
Domeniul asigurărilor Domeniul resurselor umane

• Datele referitoare la clienți cuprinse în unul sau mai Deja se văd pași făcuți către angajarea
multe documente, poate fi fructificată numai în
“inteligentă” în care anumite caracteristici și
măsura în care acestea pot fi utilizate în procesul de
trăsături sunt modelate în vederea îndeplinirii
luare al deciziilor din cadrul companiei de asigurări.
cerințelor unui anumit loc de muncă. Deciziile
• Serviciile de asistență pentru clienți, când vine vorba de angajare ar putea veni ca urmare analizei
apeluri și conținutul discuțiilor acestea au un format datelor candidaților și, prin urmare, este
anume şi se pot tehnici pentru a determina în ce necesară folosirea Big Data.
măsură formatul afectează sau nu decizia clienților de
a apela la serviciile unei companii.
• Datele referitoare la căutările pe internet ale
potențialilor consumatori sau clickuile acestora pe un
anumit element (categorie) publicată pe site-ul
companiei pot fi analizate pentru a determina
tendințele consumatorilor.
• În cazul companiilor de asigurare auto se utilizează
sistemele (GPS) pentru a determina comportamentul
conducătorului auto și a obține informații cu privire la
risucul general asociat automobilului.
• Date referitoare la poziția geo-spațială care
analizează locația vaselor navale, a vehicolelor si a
altor mijloace de de transport ce au scop comercial sau
nu, precum și analiza impactului pe care vremea l-ar
avea asupra riscurilor pentru care se face asigurarea.
Poate deveni Big Data o povară
pentru manageri ?

Big data, supraîncărcarea informațională,


poate deveni o povară pentru managerii din multe
organizaţii, întrucât aceștia nu sunt capabili să
extragă și să analizeze informații relevante.

O altă cauză este birocrația: aproape o treime


dintre respondenți au indicat că problemele de
coordonare cauzate de birocrație sunt cel mai mare
obstacol în calea eficientizării procesului decizional.
Concluzii

● principalul scop al Big Data este de a creşe eficienţa acţiunilor întreprinse , indiferent de
natura acestora ;

● pentru majoritatea celor care fac parte dintr-o afacere acest termen are înțeles de
descriere și anticipare ;

● trecerea de la bazele de date tradiționale la Big Data se face succesiv, în funcție de


obiectivele, strategiile, obiectul de activitate și specificul fiecărei companii în parte;

● Big Data reprezintă un concept ce oferă companiilor noi soluții de afaceri


MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE !

S-ar putea să vă placă și