Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL IV REZULTATE

Pe baza informaiilor prezentate n capitolele de mai sus ale lucrrii, am realizat


expertiza contabil extrajudiciar a conturilor de imobilizri la societatea comercial
ZLOOP SRL.
DATE DE IDENTIFICARE
enumire firm! S.C. ZLOOP S.R.L.
"umr de nre#istrare! $%&'(%')**%
+od fiscal! %,--&,%
.dres! /imi0oara, Strada "icolae .ndreescu, "r. *(
omeniu de acti1itate! 2abricarea cartonului ondulat
omenii +.3"! 1721 Fabricarea hrtiei i cart!"#$#i !"%#$at i a
a&ba$a'e$!r %i" hrtie i cart!"
.ceast clas include!
fabricarea 45rtiei 0i cartonului ondulat6
fabricarea ambalajelor din 45rtie sau carton ondulat6
fabricarea ambalajelor din carton, pliabile6
fabricarea ambalajelor din carton solid6
fabricarea altor ambalaje din 45rtie 0i carton.
SCURT ISTORIC (I O)IECTUL DE ACTIVITATE
Societatea comercial S.+. ZLOOP S.R.L. este n prezent o societate cu capital pri1at.
7n prezent societatea desf0oar ser1icii n domeniul produciei, a15nd ca obiect
principal fabricarea de ambalaje din carton ondulat.
+a urmare a acestui fapt, societatea dispune n prezent de o dotare cu utilaje, instalaii 0i
mijloace de transport de un nalt ni1el te4nic 0i te4nolo#ic, dotare care alturi de
profesionalismul 0i seriozitatea personalului situeaz firma pe o poziie frunta0 n
cadrul pieii concureniale a domeniului .
7n timp, dez1oltarea firmei s8a concretizat nu numai prin dez1oltarea capabilitii de
producie, ci 0i prin pstrarea flexibilitii astfel, execut n re#ie proprie proiectarea 0i
dez1oltarea produselor noi, execuia formelor de 0tanare 0i de imprimare, 0i nu n
ultimul r5nd asi#ur transportul produselor la depozitul clientului.
Preocuparea constant pentru a 1eni cu soluii te4nice noi c5t 0i o bun comunicare cu
partenerii, a fost concretizat prin dez1oltarea unor produse noi, ambalaje cu acoperire
antistatic utilizate n industria electronic, c5t 0i a colarelor din carton dur utilizate
pentru ambalarea 0i paletizarea produselor.
NU*IREA E+PERTULUI CONTA)IL
.le#erea expertului contabil s8a fcut prin recomandare iar numirea expertului contabil
s8a efectuat prin contract de prestri ser1icii.
STA)ILIREA O)IECTIVELOR E+PERTIZEI CONTA)ILE
E+TRA,UDICIARE
Obiecti1ele expertizei contabile extrajudiciare l reprezint urmtoarele!
1erificarea sistemului de e1iden al imobilizrilor, 0i anume! nre#istrarea
corect 0i complet a imobilizrilor, 1erificarea modului de clasificare, precum
0i prezentarea n conturi6
1erificarea re#imul de amortizare al imobilizrilor, precum 0i 1erificarea
corectitudinii pri1ind calculul amortizrii.
determinarea ratelor de structur ale imobilizrilor6
fluxul de monetar #enerat de 1alorificarea imobilizrilor.
RE-LE*ENT.RI LE-ALE CU PRIVIRE LA EVALUAREA (I
RECUNOA(TEREA I*O)ILIZ.RILOR
9otr5rea nr. ):&';::( pri1ind stabilirea 1alorii de intrare a mijloacelor fixe6
9otr5rea nr. )&&%';::% pri1ind ree1aluarea imobilizrilor corporale 0i stabilirea
1alorii de intrare a mijloacelor fixe6
Le#ea nr.)& din ;, martie )**, pri1ind amortizarea capitalului imobilizat n
acti1e corporale 0i necorporale6
+atalo#ul pri1ind clasificarea 0i duratele normale de funcionare a mijloacelor
fixe6
O<2P ;-=)';::* pentru aprobarea normelor pri1ind or#anizarea 0i efectuarea
in1entarierii elementelor de natura acti1elor, datoriilor 0i capitalurilor proprii6
Ordinul %:&&';::* pentru aprobarea Re#lementrilor contabile conforme cu
directi1ele europene6
Ordinul %&);';::- pri1ind documentele financiar8contabile.
PROCEDURA DE CALCUL A RATELOR DE STRUCTUR. A
I*O)ILIZ.RILOR
Rate$e %e /tr#ct#r0 a$e acti1#$#i ofer informaii pri1ind destinaia economic a
capitalurilor, #radul de lic4iditate a elementelor de acti1 0i pri1ind capacitatea
ntreprinderii de a80i modifica structura acti1ului.
Ratele de structur ale activului
a) Rata activelor imobilizate (Rai) arat ponderea elementelor patrimoniale utilizate
permanent n total acti1, reflect5nd #radul de in1estire a capitalului n ntreprindere.
Rai >
Tabe$ 1. Rata acti1elor imobilizate
S2eci3ica4ie Si&b!$ U* Va$!are
.cti1e imobilizate .i RO" %.(=*.-;-
.cti1 total .t RO" =.);%.*=%
Rata acti1elor imobilizate Rai ? =).&=
b) Rata imobilizrilor necorporale (Rin) arat ponderea acti1elor necorporale n total
imobilizri.
Rin >
Tabe$ 2. Rata imobilizrilor necorporale
S2eci3ica4ie Si&b!$ U* Va$!are
@mobilizri necorporale @n RO" (.)&(
.cti1e imobilizate .i RO" %.(=*.-;-
Rata imobilizrilor necorporale Rin ? :.)*
c) Rata imobilizrilor corporale (Ric) arat ponderea acti1elor corporale n total
imobilizri.
Ric >
Tabe$ 5. Rata imobilizrilor corporale
S2eci3ica4ie Si&b!$ U* Va$!are
@mobilizri corporale @c RO" %.(,%.=;-
.cti1e imobilizate .i RO" %.(=*.-;-
Rata imobilizrilor corporale Ric ? 99.31
d) Rata imobilizrilor financiare (Rif) arat ponderea acti1elor financiare n total
imobilizri.
Rif >
Tabe$ 6. Rata imobilizrilor financiare
S2eci3ica4ie Si&b!$ U* Va$!are
@mobilizri financiare @f RO" )*.:,%
.cti1e imobilizate .i RO" %.(=*.-;-
Rata imobilizrilor
financiare
Rif ? 0.50
Ra2!rt %e e72erti80 c!"tabi$0 e7tra'#%iciar0
"r. ) din ;(.:&.;:)%
Ca2it!$#$ I
I"tr!%#cere
3xpertul contabil nominalizat pentru misiunea de expertiz este @onescu aniela, cu
sediul n municipiul /imi0oara, str. 2lorilor, nr. ,&, +"P ;-(:%)*));;%%, nscris n
/abloul 3xperilor +ontabili 0i a +ontabililor .utorizai din Rom5nia.
7n baza contractului nr. )';%.:%.;:)% s8a acceptat misiunea efecturii unei expertize
contabile extrajudiciare pentru domnul Popescu Lucian, n calitate de administrator al
S.+. ZLOOP S.R.L., Str. "icolae .ndreescu, "r. *(, +.A.@. %,--&,%, nscris la O.R.+.
/imi0 sub numrul $%&'(%')**%.
+ircumstanele 0i mprejurrile care au determinat efectuarea acestei expertize contabile
extrajudiciare sunt le#ate de intenia administratorului de a cre0te bu#etului de in1estiii
n imobilizri.
+onform contractului nr. )';%.:%.;:)% obiecti1ele fixate prezentei expertize contabile
extrajudiciare sunt!
)B 1erificarea sistemului de e1iden al imobilizrilor, 0i anume! nre#istrarea
corect 0i complet a imobilizrilor, 1erificarea modului de clasificare,
precum 0i prezentarea n conturi6
;B 1erificarea re#imul de amortizare al imobilizrilor, precum 0i 1erificarea
corectitudinii pri1ind calculul amortizrii6
%B determinarea ratelor de structur ale imobilizrilor6
,B fluxul de monetar #enerat de 1alorificarea imobilizrilor.
Lucrrile expertizei contabile extrajudiciare s8au efectuat n perioada ;:.:,.;:)% C
;&.:&.;:)% , la sediul societii solicitante din /imi0oara, strada "icolae .ndreescu, "r.
*(.
<aterialele documentare care au stat la baza efecturii expertizei contabile
extrajudiciare sunt!
Re#istrul +artea <are, Re#istrul $urnal, Dilanul contabil la %).);.;:);6
Re#istrul de in1entar nc4eiat la :(.:,.;:)% al S.+. ZLOOP S.R.L6
+atalo#ul pri1ind clasificarea 0i duratele normale de funcionare a mijloacelor
fixe.
+alculul ratelor de structur6
Lista de preuri pe piaa utilajelor de specialitate6
Redactarea prezentului raport de expertiz contabil extrajudiciar s8a fcut n data de
;&.:&.;:)%. 7n cauz nu s8au efectuat alte expertize contabile 0i nu s8au utilizat lucrrile
altor experi Ete4nici, fiscali etc.B.
Ca2it!$#$ II
De/30#rarea e72erti8ei c!"tabi$e e7tra'#%iciare
ocumentarea s8a fcut la sediul societii ZLOOP SRL din /imi0oara, pe baza
documentelor puse la dispoziie de ctre client.
@n urma expertizrii materialului documentar, cu pri1ire la obiecti1ele fixate de client,
expertiza reine urmtoarele!
Obiectivului I! 1erificarea sistemului de e1iden al imobilizrilor, 0i anume!
nre#istrarea corect 0i complet a imobilizrilor, 1erificarea modului de clasificare,
precum 0i prezentarea imobilizrilor n conturi.
Pentru a rspunde la obiecti1ul de mai sus s8au examinat urmtoarele documente 0i acte!
Pentru 1erificarea corect 0i complet a intrrilor de imobilizri s8au analizat! facturile
de ac4iziie, "@R8uri, jurnalul de cumprri, fi0a mijlocului fix, contracte de 15nzare8
cumprare, re#istrul numerelor de in1entar, re#istrul in1entar, iar pentru 1erificarea
ie0irilor de imobilizri s8au analizat urmtoarele documente! facturile de 15nzare,
jurnalul de 15nzri, procese81erbale de 15nzare8cumprare, re#istrul numerelor de
in1entar.
S8a 1erificat fizic imobilizrile n 1ederea constatrii existenei lor.
7n ceea ce pri1e0te nre#istrrile contabile, pe baza re#istrelor contabile obli#atorii!
Re#istrul +arte <are, Re#istrul $urnal, Re#istrul @n1entar, s8a 1erificat ncadrarea pe
fiecare cate#orie de imobilizri, precum 0i corectitudinea ncadrrii pe fiecare #rup de
imobilizri.
7n examinarea documentelor 0i e1idenelor contabile s8au a1ut n 1edere urmtoarele
re#lementri! 9otr5rea nr. ):&';::( pri1ind stabilirea 1alorii de intrare a mijloacelor
fixe6 9otr5rea nr. )&&%';::% pri1ind ree1aluarea imobilizrilor corporale 0i stabilirea
1alorii de intrare a mijloacelor fixe6 O<2P ;-=)';::* pentru aprobarea normelor
pri1ind or#anizarea 0i efectuarea in1entarierii elementelor de natura acti1elor, datoriilor
0i capitalurilor proprii6 Ordinul %:&&';::* pentru aprobarea Re#lementrilor contabile
conforme cu directi1ele europene, Ordinul %&);';::- pri1ind documentele financiar8
contabile.
7n cele ce urmeaz sunt consemnate aspecte constatate pe care le supunem conducerii
compartimentului financiar8contabil Ereferitor la lipsurile de in1entar constatate care nu
sunt e1ideniate n re#istrul de in1entar 0i re#istrul numerelor de in1entarB, precum 0i
conducerii ZLOOP SRL pentru a analiza lipsa imobilizri n 1aloare de ):.*:( lei,
reprezentat de utilaje de dimensiuni mici, calculatoare. Lipsa de in1entar cere 0i o
modificare a 1alorii amortizrii cu %.=%= lei pe an.
7n conformitate cu actele 0i documentele expertizate formulm, la obiecti1ul nr. @,
urmtorul
rspuns! sistemul de e1iden al imobilizrilor necesit mbuntiri pentru a ine
e1idena tuturor imobilizrilor ce ies 0i intr n ntreprindere.
Obiectivul II: 1erificarea re#imul de amortizare al imobilizrilor, precum 0i 1erificarea
corectitudinii pri1ind calculul amortizrii.
Pentru a rspunde la obiecti1ul de mai sus s8au examinat urmtoarele documente 0i acte!
Re#imul de amortizare al imobilizrilor utilizat de societate este re#imul de amortizare
liniar. Atilizarea re#imului de amortizare liniar const n includerea uniform n
c4eltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporional cu durata normal de
funcionare a mijlocului fix.
Ferificarea calculului pri1ind amortizarea a constat n 1erificarea costurilor
imobilizrilor, amortizarea acumulat 0i 1aloarea net rmas pe baza planul pe
amortizarea, precum 0i fi0a de calcul a acesteia.
An alt aspect care s8a urmrit este respectarea principiul permanenei metodei.
Re#lementrile contabile care s8au a1ut n 1edere pentru atin#erea acestui obiecti1 sunt!
Ordinul %:&&';::* pentru aprobarea Re#lementrilor contabile conforme cu directi1ele
europene6 +atalo#ul pri1ind clasificarea 0i duratele normale de funcionare a mijloacelor
fixe.
7n conformitate cu actele 0i documentele expertizate formulm, la obiecti1ul nr. @@,
urmtorul
rspuns! n afara lipsurilor determinate din deficienele de in1entariere, amortizarea a
fost calculat corect pentru bunurile nre#istrate n #estiune.
Obiectivul III: determinarea ratelor de structur ale imobilizrilor.
Pentru a rspunde obiecti1ului de mai sus s8au analizat urmtoarele!
Pentru determinarea ratelor de structur ale imobilizrilor s8a analizat bilanul contabil
la %).);.;:);. 7n urma calculelor se poate afirma c procentul de =),&=? din sursele de
finanare disponibile sunt in1estite n imobilizri, restul de %-,,,? finan5nd stocuri, creane
sau fiind pstrate sub form de disponibiliti.
Ponderea imobilizrilor corporale n totalul acti1elor imobilizate dep0e0te ni1elul recomandat
de -&?, fiind de **,%)? reprezent5nd ac4iziia de utilaje pentru secia de producia, ponderea
imobilizrilor necorporale este nesemnificati1 de :,)*? n totalul acti1ului imobilizat fiind
reprezentat de pro#rame informatice 0i licene, iar ponderea imobilizrilor financiare fiind de
:,&:? reprezentat de #aranii.
7n aceste condiii, sursele de finanare in1estite n acti1ele imobilizate E%.(=*.-;- leiB sunt
GblocateH pentru o perioad lun# de timp. 3le 1or fi eliberate pe msur ce acti1ele imobilizate
se 1or transforma n disponibiliti.
7n conformitate cu actele 0i documentele expertizate formulm, la obiecti1ul nr. @@@,
urmtorul
rspuns! in1estiiile societii sunt focalizate n cea mai mare msur pe ac4iziia de
imobilizri corporale. .15nd n 1edere c obiectul de acti1itate al societii este
fabricarea ambalajelor, este recomandat a cre0te in1estiiile cu imobilizrile pentru a
satisface ntr8un ni1el mai mare cerinele clienilor 0i a scdea ni1elul c4eltuielilor.
Obiectivul IV: fluxul de monetar #enerat de 1alorificarea imobilizrilor.
Pentru a rspunde obiecti1ului de mai sus s8au analizat urmtoarele!
Faloarea imobilizrile a fost comparat cu lista de preuri pe piaa utilajelor de
specialitate.
Prin 1alorificarea acestora s8ar obine 1enituri de aproximati1 %.;:,.%&, lei.
7n conformitate cu actele 0i documentele expertizate formulm, la obiecti1ul nr. @F,
urmtorul
rspuns! Piaa utilajelor n domeniul produciei de ambalaje este n continu cre0tere
reu0ind s se 1alorifice bunurile la o 1aloare de minim -&? din cea actual. Restul
bunurilor fiind 1alorificare la minim (:? din 1aloarea actual.
Ca2it!$#$ III
C!"c$#8ii
7n conformitate cu examinrile materialului documentar menionat n introducerea 0i
cuprinsul prezentului raport de expertiz contabil formulm urmtoarele concluzii la
obiecti1ele fixate acesteia!
La obiecti1ul @ concluzia pe care o desprindem este c sistemul de e1iden al
imobilizrilor necesit mbuntiri pentru a ine e1idena tuturor imobilizrilor ce ies 0i
intr n ntreprindere.
La obiecti1ul @@ formulm urmtoarea concluzie! n afara lipsurilor determinate din
deficienele de in1entariere, amortizarea a fost calculat corect pentru bunurile
nre#istrate n #estiune.
La obiecti1ul @@@ concluzia pe care o desprindem este urmtoarea! in1estiiile societii
sunt focalizate n cea mai mare msur pe ac4iziia de imobilizri corporale. .15nd n
1edere c obiectul de acti1itate al societii este producie de ambalaje, este recomandat
a cre0te in1estiiile cu imobilizrile pentru a satisface ntr8un ni1el mai mare cerinele
clienilor 0i a scdea ni1elul c4eltuielilor.
La obiecti1ul @F concluzia desprins este urmtoarea! Piaa utilajelor n domeniul
produciei de ambalaje este n continu cre0tere reu0ind s se 1alorifice bunurile la o
1aloare de minim -&? din cea actual. Restul bunurilor fiind 1alorificare la minim (:?
din 1aloarea actual.
Raportul de expertiz contabil extrajudiciar s8a ntocmit pe baza documentelor
contabile, a altor documente prezentate de ctre societate 0i a materialelor te4nice
disponibile pe piaa de specialitate. 7n cazul n care informaiile 0i documentele
prezentate nu sunt complete, lipsesc, conin informaii cu scopul de a induce n eroare
sau care pot induce n eroare, E72ert#$ c!"tabi$ I!"e/c# Da"ie$a este absol1it de orice
1in care ar decur#e din aceasta.
Prezenta lucrare conine % pa#ini. E72ert
c!"tabi$ 9