Sunteți pe pagina 1din 68

The verb 'to be' Name

Pe aceast pagin, vom nva s conjugm verbul to be - a fi la persoanele


I-a, a II-a i a II-a, singular i plural, afirmativ, interogativ i negativ.
La afirmativ, ordinea elementelor n propoziie este
Subiect (I) + Verb Copulativ (am) + Nume Predicativ
Affirmative Singular Plural
1
st
person
I am !erem".
#u sunt !erem".
$e are !erem" and %lara.
&oi suntem !erem" si %lara.

nd
person
'ou are (ub".
)u esti (ub".
'ou are (ub" and *rian.
+oi sunteti (ub" si *rian.
!
rd
person
,e is -reddie. #l este -reddie
./e is 0ar". #a este 0ar".
It is !in1". #l este !in1".
)/e" are -reddie, 0ar" and !in1".
#i sunt -reddie, 0ar" si !in1".
La interogativ, .ubiectul i +erbul se inverseaz.
Verb Copulativ (am) + Subiect (I) + Nume Predicativ
"nterrogative Singular Plural
1
st
person
Am I !erem"2
.unt eu !erem"2
Are 3e !erem" and %lara2
.untem noi !erem" si %lara2

nd
person
Are "ou (ub"2
#sti tu (ub"2
Are "ou (ub" and *rian2
.unteti voi (ub" si *rian2
!
rd
person
"s /e -reddie2 #ste el -reddie2
"s s/e 0ar"2 #ste ea 0ar"2
"s it !in1"2 #ste el !in1"2
Are t/e" -reddie, 0ar" and !in1"2
.unt ei -reddie, 0ar" si !in1"2
1
La negativ, dup .ubiect i +erb, apare not.
Subiect (I) + Verb Copulativ (am) + not + Nume Predicativ
Negative Singular Plural
1
st
person
I am not !erem".
#u nu sunt !erem".
$e are not !erem" and %lara.
&oi nu suntem !erem" si %lara.

nd
person
'ou are not (ub".
)u nu esti (ub".
'ou are not (ub" and *rian.
+oi nu sunteti (ub" si *rian.
!
rd
person
,e is not -reddie. #l nu este -reddie.
./e is not 0ar". #a nu este 0ar".
It is not !in1". #l nu este !in1".
)/e" are not -reddie, 0ar" and !in1".
#i nu sunt -reddie, 0ar" si !in1".
The verb 'to be' Nationalit#
4cum vom afirma, solicita i nega naionalitatea.
Affirmative "nterrogative Negative
1
st
person Singular
I am (omanian.
#u sunt roman.
4m I (omanian2
.unt eu roman2
I am not (omanian.
#u nu sunt roman.

nd
person
Singular
'ou are 4ustrian.
)u esti austriac.
4re "ou 4ustrian2
#sti tu austriac2
'ou are not 4ustrian.
)u nu esti austriac.
!
rd
person
Singular
,e is -renc/.
#l este francez.
./e is 5erman.
#a este nemtoaica.
It is .panis/.
#l este spaniol.
Is /e -renc/2
#l este francez2
Is s/e 5erman2
#ste ea nemtoaica2
Is it .panis/2
#ste el spaniol.
,e is not -renc/.
#l nu este francez.
./e is not 5erman.
#a nu este nemtoaica.
It is not .panis/.
#l nu este spaniol.
1
st
person Plural
$e are #nglis/.
&oi suntem englezi.
4re 3e #nglis/2
.untem noi englezi2
$e are not #nglis/.
&oi nu suntem englezi.

nd
person Plural
'ou are 4merican.
+oi sunteti americani.
4re "ou 4merican2
.unteti voi americani2
'ou are not 4merican.
+oi nu sunteti americani.
!
rd
person Plural
)/e" are !apanese.
#i sunt japonezi.
4re t/e" !apanese2
.unt ei japonezi2
)/e" are not !apanese.
#i nu sunt japonezi.
.c/ematic
Afirmativ$ Subiect + Verb + %&&&'
"nterogativ$ Verb + Subiect + %&&&' + (
2
Negativ$ Subiect + Verb + not + %&&&'
Atenie! 6n limba englez, propoziiile nu sunt niciodat eliptice de subiect. %u alte cuvinte, nu
putem omite subiectul, aa cum facem n limba rom7n. +om spune ntotdeauna I am Romanian,
c/iar dac n limba rom7n putem spune doar Sunt romn 8fr Eu9.
Short ans)ers
6n continuare, vom rspunde la ntrebrile referitoare la naionalitate prin rspunsuri scurte. (spunsul
scurt se difereniaz de cel lung prin faptul c nu reia ntreaga propoziie.
*uestion +es No
1
st
person Singular
4m I (omanian2
.unt eu roman2
'es, I am.
:a , sunt.
&o, I am not.
&u , nu sunt.

nd
person Singular
4re "ou 4ustrian2
#sti tu 4ustriac2
'es, "ou are.
:a , tu esti.
&o, "ou are not.
&u , nu esti.
!
rd
person Singular
Is /e -renc/2
#l este francez2
Is s/e 5erman2
#ste ea nemtoaica2
Is it .panis/2
#ste el spaniol.
'es, /e is.
:a , el este.
'es, s/e is.
:a , ea este.
'es, it is.
:a , el este.
&o, /e is not.
&u, el nu este.
&o, s/e is not.
&u, ea nu este.
&o, it is not.
&u, el nu este.
1
st
person Plural
4re 3e #nglis/2
.untem noi englezi.
'es, 3e are.
:a , noi suntem.
&o, 3e are not.
&u , noi nu suntem.

nd
person Plural
4re "ou 4merican2
.unteti voi americani2
'es, "ou are.
:a , voi sunteti.
&o, "ou are not.
&u , voi nu sunteti.
!
rd
person Plural
4re t/e" !apanese2
.unt ei japonezi2
'es, t/e" are.
:a, ei sunt.
&o, t/e" are not.
&u , ei nu sunt.
Articles
a un ; o
a este articol ne/otr7t.
3
e.g. a doctor < un medic= a dancer < o dansatoare, an animal < un animal
t/e -
the este articol /otr7t.
e.g. t/e bo" < biatul= t/e bo"s < bieii

bo" biat
girl fat
dog c7ine
cat pisic
man brbat
3oman femeie
c/ild copil
person persoan
people oameni
animal animal
3atc/ ceas de m7n
cloc> ceas de perete
job slujb
teac/er profesor
engineer inginer
la3"er avocat
doctor medic
nurse asistent medical
dentist medic stomatolog
3riter scriitor
driver ofer
pilot pilot
policeman poliist
arc/itect ar/itect
c/ef buctar
farmer fermier
dancer dansator
actor actor
Adverbs
too de asemenea
Common e,pressions
$/at is "our job2 %are este slujba ta2
I am a doctor. .unt medic.
Plurals
6n limba englez, pluralul substantivelor se formeaz de obicei prin adugarea terminaiei -s la sf7ritul
formei de singular.
8?9 one bo" - 8@9 t3o bo"s
un baiat A doi baieti
4
8?9 one girl - 8@9 t3o girls
o fata A doua fete
8?9 one dog - 8@9 t3o dogs
un caine A doi caini
Bneori, vom avea nevoie de -es n loc de -s.
one 3atc/ - t3o 3atc/es
4tunci c7nd substantivul se termin n y i penultima liter este o consoan, la plural y-ul va deveni i i
vom aduga terminaia -es.
one secretar# - t3o secretaries
0area majoritate a substantivelor sunt regulate, adic respect regulile de mai sus pentru formarea
pluralului.
#1ist, totui, e1cepii. Iat c7teva e1emple de substantive cu plural neregulat
one man 8 un barbat9 - t3o men 8doi barbati9
one 3oman 8o femeie9 - t3o 3omen 8doua femei9
one c/ild 8un copil9 - t3o c/ildren 8doi copii9
.ubstantivul people nu are forma de singular.
"ndefinite articles
Singular
4rticolul ne/otr7t pentru substantivele la numrul singular este a.
e.g. -reddie is a doctor. C -reddie este 8un9 doctor.
e.g. (ub" is a dancer. C (ub" este 8o9 dansatoare.
Atenie! -olosim an n loc de a atunci c7nd substantivul precedat de articol ncepe cu o vocal.
e.g. !erem" is an engineer. C !erem" este 8un9 inginer.
Plural
Pentru forma de plural, nu avem un articol ne/otr7t. +om spune simplu doctors, dancers, engineers.
e.g. *rian and (ub" are dancers. C *rian i (ub" sunt dansatori.
e.g. !erem" and %lara are engineers. C !erem" i %lara sunt ingineri.
6n urmtoarele trei tabele, vom folosi articolul ne/otr7t pentru a afirma, solicita i nega ocupaia celor
trei persoane, la singular i plural.
5
Affirmative Singular Plural
1
st
person
I am a teac/er.
#u sunt profesor.
$e are 3riters.
&oi suntem scriitori.

nd
person
'ou are a la3"er.
)u esti avocat.
'ou are drivers.
+oi sunteti soferi.
!
rd
person
,e is an arc/itect.
./e is an actress.
It is a dog.
)/e" are drivers.
#i sunt soferi.
"nterrogative Singular Plural
1
st
person
4m I a teac/er2
.unt eu scriitor2
4re 3e 3riters2
.untem noi scriitori2

nd
person
4re "ou a la3"er2
#sti tu avocat2
4re "ou la3"ers2
.unteti voi avocati2
!
rd
person
Is /e an arc/itect2
#ste el ar/itect2
Is s/e an actress2
#ste ea actrita2
Is it a dog2
#ste el caine2
4re t/e" drivers2
.unt ei soferi2
Negative Singular Plural
1
st
person
I am not a teac/er.
#u nu sunt profesor.
$e are not 3riters.
&oi nu suntem scriitori.

nd
person
'ou are not a la3"er.
)u nu esti avocat.
'ou are not la3"ers.
+oi nu sunteti avocati.
!
rd
person ,e is not an arc/itect.
#l nu este ar/itect.
./e is not an actress.
#a nu este actrita.
It is not a dog.
)/e" are not drivers.
#i nu sunt soferi.
6
#l nu este caine.
-efinite articles
4rticolul /otr7t are aceeai form pentru singular i plural the.
t/e doctor A medicul
t/e doctors A medicii
t/e engineer A inginerul
t/e engineers - inginerii
Atenie! :e obicei, atunci c7nd articolul /otr7t the preced un substantiv care ncepe cu o vocal, l
vom pronuna [di], n loc de [d] 8e.g. the engineer9.
"nterrogative Singular Plural
1
st
person
4m I t/e teac/er2
.unt eu profesorul2
4re 3e t/e 3riters2
.untem noi scriitorii2

nd
person
4re "ou t/e la3"er2
#sti tu avocatul2
4re "ou t/e la3"ers2
.unteti voi avocatii2
!
rd
person
Is /e t/e arc/itect2
#ste el ar/itectul2
Is s/e t/e actress2
#ste ea actrita2
Is it t/e dog2
#ste el cainele2
4re t/e" t/e drivers2
.unt ei soferii2
7
Negative Singular Plural
1
st
person
I am not t/e teac/er.
#u nu sunt profesorul.
$e are not t/e 3riters.
&oi nu suntem scriitorii.

nd
person
'ou are not t/e la3"er.
)u nu esti avocatul.
'ou are not t/e la3"ers.
+oi nu sunteti avocatii.
!
rd
person
,e is not t/e arc/itect.
#l nu este ar/itectul.
./e is not t/e actress.
#a nu este actrita.
It is not t/e dog.
#l nu este cainele.
)/e" are not t/e drivers.
#u nu sunt soferii.
&e amintim c diferena dintre articolul /otr7t i cel ne/otr7t este urmtoarea
He is a doctor 8articol ne/otr7t9 nseamn El este (un medic.
He is the doctor 8articol ne/otr7t9 nsemn #l este medicul.
!in"# is a cat nseamn !in"# este (o pisic.
!in"# is the cat nsemn !in"# este pisica .
Colors
blue albastru
red rou
green verde
"ello3 galben
orange portocaliu
bro3n maro
beige bej
pin> roz
purple mov
violet violet
blac> negru
3/ite alb
gre" gri
colour culoare
lig/t desc/is
dar> nc/is
Clothes
clot/es /aine
s/irt
cma ;
bluz cu m7nec lung
)-s/irt tricou
blouse bluz
pullover ; jumper pulover
cardigan cardigan
trousers pantaloni
jeans gini
blue jeans blugi
s/orts pantaloni scuri
s>irt fust
dress roc/ie
coat palton
jac>et jac/et
suit costum
8
tie cravat
soc>s osete
s/oes pantofi
boots cizme ; g/ete ; bocanci
/at plrie
cap apc ; cciul
gloves mnui
scarf earf ; al ; fular
collar zgard
Possessive ad.ectives
m"
al meu ; a mea ;
ai mei ; ale mele
m# dress - rochia mea
"our
al tau ; a ta ;
ai tai ; ale tale
#our $eans - gin%ii ti
/is
al lui ; a lui ;
ai lui ; ale lui
his tie - cra&ata lui
/er
al ei ; a ei ;
ai ei ; ale ei
her s'irt - fusta ei
its pentru animale its collar - (garda lui ) ei
our
al nostru ; a noastra ;
ai nostri ; ale noastre
our glo&es - mnu%ile noastre
"our
al vostru ; a voastra ;
ai vostri ; ale voastre
#our shoes - pantofii &o%tri
t/eir
al lor ; a lor ;
ai lor ; ale lor
their soc's - %osetele lor
Verbs
8to9 describe 8a9 descrie
Nouns
appearance nfiare
/air pr
e"es oc/i
Possessive ad.ectives
4djectivele posesive
au form identic, indiferent de numrul substantivului pe care l determin (m# dress, m#
dresses=
preced substantivul.
Singular Plural
1
st
person
I C m# s/irt
camasa mea
3e C our s/irts
camasile noastre
9

nd
person
"ou C #our s/irt
camasa ta
"ou C #our s/irts
camasile voastre
!
rd
person
/e C his s/irt
camasa lui
s/e C her s/irt
camasa ei
it C its collar
zgarda lui
t/e" C their s/irts
camasile lor
Colors
%ulorile au form identic, indiferent de cuvintele pe care le determin. %u alte cuvinte, sunt invariabile,
la fel ca adjectivele posesive.
0" suit is blue. C %ostumul meu este albastru.
0" dress is blue. C (oc/ia mea este albastr.
0" s/oes are blue. C Pantofii mei sunt alba%tri.
0" gloves are blue. C 0nuile mele sunt albastre.
6n tabelul de mai jos, vom afirma, solicita i nega culoarea unor obiecte de mbrcminte aparin7nd
celor trei persoane, singular i plural.
Affirmative "nterrogative Negative
1
st
person
Singular
0" dress is red.
(oc/ia mea este rosie.
Is m" dress red2
#ste roc/ia mea rosie2
0" dress is not red.
(oc/ia mea nu este rosie.

nd
person
Singular
'our jac>et is blue.
!ac/eta ta este albastra.
Is "our jac>et blue2
#ste jac/eta ta albastra2
'our jac>et is not blue.
!ac/eta ta nu este albastra.
!
rd
person
Singular
,is suit is blac>.
%ostumul lui este negru.
,er dress is 3/ite.
(oc/ia ei este alba.
Its collar is "ello3.
Dgarda lui este galbena.
Is /is suit blac>2
#ste costumul lui negru2
Is /er dress 3/ite2
#ste roc/ia ei alba2
Is its collar "ello32
#ste zgarda lui galbena2
,is suit is not blac>.
%ostumul lui nu este negru.
,er dress is not 3/ite.
(oc/ia ei nu este alba.
Its collar is not "ello3.
Dgarda lui nu este galbena.
1
st
person
Plural
Eur coats are bro3n.
Paltoanele noastre sunt
4re our coats bro3n2
.unt paltoanele noastre
Eur coats are not bro3n.
Paltoanele noastre nu sunt
10
maro. maro2 maro.

nd
person
Plural
'our )-s/irts are pin>.
)rourile voastre sunt roz.
4re "our )-s/irts pin>2
.unt tricourile voastre roz2
'our )-s/irts are not pin>.
)ricourile voastre nu sunt
roz.
!
rd
person
Plural
)/eir caps are purple.
.epcile lor sunt mov.
4re t/eir caps purple2
.unt sepcile lor mov2
)/eir caps are not purple.
.epcile lor nu sunt mov.
)opica propoziiei este cea de mai jos
4firmativ . F + F 8...9 C *# dress is red.
Interogativ + F . F 8...9 F 2 C +s m# dress red,
&egativ . F + F not F 8...9 C *# dress is not red.
Ebservm c, n fiecare caz, adjectivul posesiv st imediat naintea substantivului pe care l determin.
?. %7teva dintre substantive sunt defective de numrul singular. 4sta nseamn c ele nu au o form de
singular i se folosesc ntotdeauna la plural. :e altfel, aceste substantive sunt defective de singular i n
limba rom7n.
#ste vorba despre trousers, pants, $eans, blue $eans, shorts, under-ear. +om spune
m" pants C pantalonii mei 8ne referim la o singur perec/e9
our pants C pantalonii notri 8ne referim la mai multe perec/i9.
Gi substantivul clothes este defectiv de singular.
@. .ubstantivele din urmtoarea list au at7t form de plural, c7t i form de singular. )otui, le folosim
mereu la plural, deoarece desemneaz obiecte de mbrcminte pe care le purtm n perec/i. Gi acest
aspect se regsete n limba rom7n.
one s/oe - t3o s/oes
one boot - t3o boots
one soc> - t3o soc>s
one glove - t3o gloves
0" shoes are bro3n. C Pantofii mei sunt maro.
$/ere is m" shoe2 C Bnde mi-e pantoful2
H. )oate substantivele din aceast lecie sunt regulate, adic adugam -s ; -esla forma de singular
pentru a forma pluralul.
one )-s/irt - t3o )-s/irts one dress - t3o dresses
11
4vem un singur substantiv neregulat scarf.
one scarf 8o esarfa9 - t3o scarves 8doua esarfe9
+om nt7lni aceast form de plural i la alte substantive one 3ife 8soie9 - t3o 3i &es, one >nife 8cuit9 -
t3o >ni&es, one leaf 8frunz9 - t3o lea&es.
0ai notm c este necesar s facem acordul ntre subiect i predicat. 4stfel
0" dress is red. C (oc/ia mea este roie. 8is - singular9
0" dresses are red. C (oc/iile mele sunt roii. 8are - plural9
Family members
.amil#
father
dad - familiar
tat
mother
mum - familiar
mam
parents prini
husband so
wife soie

son fiu
dauhter fii!
!hildren !opii
brother frate
sister sor

randfather buni!
randmother buni!
randparents buni!i
randson nepot
12
randdauhter nepoat
rand!hildren nepoi

un!le un!hi
aunt mtu"
!ousin #eri"or $ #eri"oar
nephew nepot %de frate $ sor&
nie!e nepoat %de frate $ sor&

in-laws rude prin alian
father-in-law so!ru
mother-in-law soa!r
son-in-law inere
dauhter-in-law nor
brother-in-law !umnat
sister-in-law !umnat
Demonstratives
this a!esta $ a!easta
that a!ela $ a!eea
these a!e"tia $ a!estea
those a!eia $ a!elea
Verbs
%to& meet %a& 'nt(lni
Nouns
famil) familie
member membru
relati#es rude
pet animal de !as
house !as
!ar ma"in
Adverbs
here ai!i
there a!olo
at home a!as
13
Conjunctions
and i
but dar
or sau
Prepositions
for pentru
of a $ al $ ai $ ale
Common expressions
*el!ome+ ,ine ai #enit+
*el!ome home+ ,ine ai #enit a!as+
4- .his is m) father
Demonstratives
Demonstratives
.tructura morfologic la care ne referim n aceast lecie este pronumele demonstrati&.
This is m# father& / Acesta este tat0l meu&
4tunci c7nd elementul demonstrativ determin un substantiv, el devine ad$ecti& pronominal demonstrati&.
This man is m# father& / Acest b0rbat este tat0l meu&
6n limba englez, pronumele demonstrative i adjectivele pronominale demonstrative au aceeai form. Le
vom numi, simplu, demonstrati&es.
inem minte c demonstrativele nu depind de genul substantivului. +om spune/his is m# father (0cesta este
tatl meu, respectiv
This is my mother (Aceasta este mama mea)&
:emonstrativele variaz n funcie de dou criterii
apropiere ; deprtare
This is m" fat/er. C 0cesta este tatl meu.
That is m" fat/er. C 0cela este tatl meu.
14
numr
This is m" brot/er. C 0cesta este fratele meu.
These are m" brot/ers. C 0ce%tia sunt fraii mei.
Privete tabelul de mai jos. :up cum ai vzut n seciunea +ocabular a acestei lecii, here nseamn aici,
iar there nseamn acolo.
:ac ne referim la cineva care este here (aici, vom folosi un demonstrativ de apropiere 8this -
singular, these - plural9.
:ac ne referim la cineva care este there, vom folosi un demonstrativ de deprtare 8that -
singular, those - plural9.
1ere% aici' There%acolo'
Singular This 8acesta, aceasta9 That 8acela , aceea9
Plural These 8acestia, acestea9 Those 8aceia, acelea9
6n tabelul de mai jos, vom folosi cele patru demonstrative n propoziii afirmative, interogative i negative.
Affirmative "nterrogative Negative
this
)/is is m" fat/er.
4cesta este tatal meu.
Is t/is m" fat/er2
/ste a!esta tatal meu0
)/is is not m" fat/er.
4cesta nu este tatal meu.
that
)/at is m" mot/er.
4ceea este mama mea.
Is t/at m" mot/er2
#ste aceea mama mea2
)/at is not m" mot/er.
4ceea nu este mama mea.
these
)/ese are m" parents.
4cestia sunt parintii mei.
4re t/ese m" parents2
4unt acesti parintii mei2
)/ese are not m" parents.
4cestia nu sunt parintii mei.
those
)/ose are m" grandparents.
4ceia sunt bunicii mei.
4re t/ose m" grandparents2
.unt aceia bunicii mei2
)/ose are not m" grandparents.
4ceia nu sunt bunicii mei.
*ineneles, vom face acordul ntre subiect i predicat.
/his i that sunt la numrul singular, deci vom spune /his is, respectiv /hat is.
/hese i those sunt la numrul plural, deci vom spune /hese are, respectiv/hose are.
6n lecia Personal Pronouns and t/e +erb I)o *eI, vedeam c putem prescurta rspunsul scurt negativ, pentru
o e1primare mai natural. . continum acum cu alte posibiliti de prescurtare.
15
Brmtoarele prescurtri nu se refer la structurile demonstrative, dar este un moment bun s te familiarizezi
cu ele.
Affirmative
" am 2erem#& / "'m 2erem#&
+ou are Clara& / +ou're Clara&
1e is 3rian& / 1e's 3rian&
She is 4ub#& / She's 4ub#&
"t is 2in,#& / "t's 2in,#&
5e are 2erem# and Clara& / 5e're 2erem# and Clara&
+ou are 3rian and 4ub#& / +ou're 3rian and 4ub#&
The# are 6eorge and 7reddie& / The#'re 6eorge and 7reddie
Prescurtm n acelai mod i la forma negativ, unde vom avea un not n plus i nc o variant de
prescurtare.
Negative
" am not 2erem#& / "'m not 2erem#&
+ou are not Clara& / +ou're not Clara& sau +ou aren't Clara&
1e is not 3rian& / 1e's not 3rian& sau 1e isn't 3rian&
She is not 4ub#& / She's not 4ub#& sau She isn't 4ub#&
"t is not 2in,#& / "t's not 2in,#& sau "t isn't 2in,#&
5e are not 2erem# and Clara&/ 5e're not 2erem# and Clara& sau 5e aren't 2erem# and Clara&
+ou are not 3rian and 4ub#&/ +ou're not 3rian and 4ub#& sau +ou aren't 3rian and 4ub#&
The# are not 6eorge and 7reddie&/ The#'re not 6eorge and 7reddie&
sau The# aren't 6eorge and 7reddie&
6n ceea ce privete demonstrativele, putem prescurta structurile care conin demonstrativul singular de
deprtare - that.
That is m# uncle& / That's m# uncle&
That is not m# father& / That's not m# father& sau That isn't m# father.
16
Numbers
8 9 1
zero zero
one unu
t3o doi
t/ree trei
four patru
five cinci
si1 ase
seven apte
eig/t opt
nine nou
ten zece
eleven unsprezece
t3elve doisprezece

1! 9 1:
t/irteen treisprezece
fourteen paisprezece
fifteen cincisprezece
si1teen aisprezece
seventeen aptesprezece
eig/teen optsprezece
nineteen nousprezece

8 9 :
t3ent" douzeci
t3ent"-one douzeci i unu
t3ent"-t3o douzeci i doi
17
t3ent"-t/ree douzeci i trei
t3ent"-four douzeci i patru
t3ent"-five douzeci i cinci
t3ent"-si1 douzeci i ase
t3ent"-seven douzeci i apte
t3ent"-eig/t douzeci i opt
t3ent"-nine douzeci i nou
Tens ;eci
t/irt" treizeci
fort" patruzeci
fift" cincizeci
si1t" aizeci
sevent" aptezeci
eig/t" optzeci
ninet" nouzeci

1undreds Sute
one /undred o sut
t3o /undred dou sute
t/ree /undred trei sute

Thousands <ii
one t/ousand o mie
t3o t/ousand dou mii
t/ree t/ousand trei mii
inem minte c
4tunci c7nd e1primm sutele i miile, nu adugm marca de plural 8s9 la sf7ritul
cuvintelor hundred i thousand.
?H este t/irt/een, iar HJ - t/irt". ?K este fourteen, iar KJ - fort". i aa mai departe.
Years
@L? C t3o /undred and sevent"-one
H?L C t/ree /undred and seventeen
?JHM C one t/ousand and t/irt"-five
?LNO C one t/ousand seven /undred eig/t"-nine
?ONK C one t/ousand nine /undred eig/t"-four
@JJO C t3o t/ousand 8and9 nine
@J?? C t3o t/ousand 8and9 eleven
intem minte c
:intre anii din lista de mai sus, ?LNO i ?ONK se pot e1prima mult mai simplu i mai natural grup7nd
primele dou cifre. +om spune ?L - NO C se&enteen eight#-nine, respectiv ?O - NK C nineteen eight#-
four.
Pentru anii de dup @JJJ, de obicei Includem and n engleza britanic. &u includem and n engleza
american.
18
Nouns
1hone
2irthda# ca'e
2o#friend and
girlfriend
letter liter
number numr
/undred sut
t/ousand mie

business card carte de vizit
information informaie ; informaii
first name prenume
last name nume
p/one telefon
p/one number numr de telefon
car number numr de main
age v7rst
birt/da" zi de natere

Puestion ntrebare
ans3er rspuns

friend prieten ; prieten
bo"friend iubit
girlfriend iubit

>e"s c/ei
door u
boss ef
dollar dolar
leas/ les
bo3l bol
tail coad
Verbs
to spell a rosti pe litere
Adjectives
personal personal
old n v7rst
long lung
s/ort scurt
+ei vedea n lecia 4djectives c, atunci c7nd determin un substantiv, adjectivele stau naintea substantivului
8e.g. personal number - numr personal, a short leash - o les scurt9.
Common expressions
,o3 old are "ou2 %7i ani ai2
IIm @L. ; IIm @L "ears
old.
4m @L de ani.
$/at is "our p/one %are e numrul tu de telefon2
19
number2
0" p/one number is.. &umrul meu de telefon e..
intem minte c numerele de telefon reprezint una dintre situaiile n care J nu se citete (ero, ci oh [u] .
=& Clara's number is 81! >=? @A:
The 6enitive
The genitive
%azul genitiv desemneaz relaii de posesiune ; apartenen. 6n limba englez, genitivul se poate construi n dou
moduri
4dugm 's dup substantiv, fie el propriu sau comun. 8&u uita s citetisurpriza de la finalul leciei.9
<ar#'s dog / cBinele lui <ar#C the bo#'s cat / pisica b0iatuluiC m# father's uncle / unchiul tat0lui meu
-olosim prepoziia of, pe care ai nt7lnit-o n lec ia precedent.
the door of the house / ua caseiC the member of the famil# / membrul familieiC
the name of the countr# / numele 0rii
Dbservaii
o 4tunci c7nd posesorul este o persoan 8desemnat printr-un substantiv propriu sau comun9, folosim
prima variant. e.g.
<ar#'s dog % cainele <ariei'C the girl's dog %cainele fetei'
o 4tunci c7nd elementele aflate n relaie sunt obiecte, folosim ndeosebi a doua variant. .
the door of the house %usa casei'
o 6n situaiile de mijloc, putem folosi oricare dintre cele dou variante..
the dog's leash % lesa cainelui'C the leash of the dog %lesa cainelui'
6n aceast lecie, ne ocupm de cele dou structuri descrise mai sus. i adjectivele posesive pe care le-ai
nvat n lecia Possessive 4djectives sunt structuri genitivale.
20
Iat dou propoziii simple n care folosim substantive proprii n cazul genitiv
Clara's phone number is 81! >=? @A:& / Num0rul de telefon al Clarei e 81! >=? @A:&
3rian's car number is T<!54C& / Num0rul de main0 al lui 3rian e T<!54C&
i un e1emplu mai comple1, n care folosim i prepoziia of
The number of 3rian's car is T<!54C& / Num0rul mainii lui 3rian e T<!54C.
Cum folosim genitivul format prin 's(
6n general, foarte simplu, aa cum ai vzut mai sus. . punctm n continuare c7teva cazuri speciale.
La formele regulate de plural 8care se termin n s9 adugm doar 3 8apostrof9, fr s mai punem nc un s.
&u se sc/imb nimic n pronunie A genitivul pluralului se pronun la fel ca pluralul.
<# parents' house is in 3ucharest& 999 Casa parintilor mei este in 3ucuresti&
)otui, n cazul substantivelor neregulate care nu se termin n s, adugm 3s
The children's uncle is Tom& 999 Copilul unchiului este Tom&
4tunci c7nd posesorul este multiplu 8doi sau mai mul i posesori9, adugm 3s la sf7ritul ultimului nume
Clara and 2erem#'s phone number& 999 Numarul de telefon al lui Clara si 2erem#
3rian and 4ub#'s car number& 999 Numarul de masina al lui 3rian si Clara
21
&u uita s citeti surpriza de la sf7ritul lecieiQ
. vedem acum c7teva propoziii afirmative, interogative i negative n care apar substantive n cazul genitiv.
Affirmative "nterrogative Negative
%laraIs p/one number is J?@H KMR LNO.
&umarul de telefon al %larei ete S..
Is %laraIs p/one number J?@H KMR LNO2
#ste numarul de telefon al %larei S.2
%laraIs p/one number is not J?@H
KMR LNO.
&umarul de telefon al %larei nu este
SSS.
,e is *rianIs friend.
#l este prietenul lui *rian.
Is /e *rianIs friend2
#ste el prietenul lui *rien2
,e is not *rianIs friend.
#l nu este prietenul lui *rian.
)/e dogIs leas/ is bro3n.
Lesa cainelui este maro.
Is t/e dogIs leas/ bro3n2
#ste lesa cainelui maro2
)/e dogIs leas/ is not bro3n.
Lesa cainelui nu este maro.
)/e leas/ of t/e dog is bro3n.
Lesa cainelui este maro.
Is t/e leas/ of t/e dog bro3n2
#ste lesa cainelui maro2
)/e leas/ of t/e dog is not bro3n.
Lesa cainelui nu este maro.
Numbers
6ntre ?H i ?O, numerele se termin n 9teen
thirteen 8?H9, fourteen 8?K9, fifteen8?M9, si"teen 8?R9, se&enteen 8?L9, eighteen 8?N9, nineteen 8?O9.
&umerele care e1prim zeci se termin n 9t#
t-ent# 8@J9, thrit# 8HJ9, fort# 8KJ9,fift# 8MJ9, si"t# 8RJ9, se&ent# 8LJ9, eight# 8NJ9, ninet# 8OJ9.
)oate numerele ntre @? i OO 8care nu sunt zeci fi1e9 se formeaz adug7nd cifra unitilor 8one, t3o, t/ree
etc.9 dup e1primarea zecilor 8t3ent", t/irt" etc.9. Decile i unitile se leag, n scris, prin cartim.
t-ent#-one 8@?9, thirt#-t-o 8H@9, fort#-three 8KH9, fift#-four 8MK9, si"t#-fi&e8RM9, se&ent#-si" 8LR9, eight#-se&en
8NL9, ninet#-eight 8ON9
:up cum precizam i n seciunea +ocabular, pentru e1primarea sutelor i a miilor, nu avem plural. &u
spunem t-o hundreds sau t-o thousands, ci t-o hundred i t-o thousand.
one hundred ) one thousand 8?JJ ; ?,JJJ9, t-o hundred ) t-o thousand8@JJ ; @,JJJ9, three hundred ) three
thousand 8HJJ ; H,JJJ9 8...9 nine hundred ) nine thousand 8OJJ ; O,JJJ9, ten hundred ) ten thousand 8?,JJJ ;
?J,JJJ9
-olosim conjuncia and (i atunci c7nd e1primm un numr de ordinul sutelor 8four hundred and fift#9=
numerele ntre ?JJ? i ?JOO 8de ordinul miilor i cu cifra sutelor J one thousand and eight#-se&en9= pentru
anii peste @JJJ, n special n engleza britanic 8t-o thousand and nine9.
%7nd avem un an de tipul 4556, putem spune one thousand nine hundred ninet#-se&en, ns varianta mai
scurt i mai des nt7lnit este nineteen ninet#-se&en. %u alte cuvinte, grupm cele patru cifre dou c7te dou,
22
obinem 45 7 56 i citim 45 (nineteen 56 (ninet#-se&en. 4ceast te/nic se aplic la anii din K cifre mai mici de
@JJJ.
tim c it este pronume personal neutru. #l este adesea folosit pentru a nlocui structuri mai comple1e. .pre
e1emplu
"s Clara's phone number 81! >=? @AA( 9999 Este numarul de telefon al Clarei 81! >=? @AA(
&o, it is not.--- &u nu este.
%laraIs p/one number il inlocuim cu it
%um putem prescurta mai departe 8o, it is not2
&o, it is not. < &o, itIs not. < &o, it isnIt.
Iat dou e1emple simple de perec/i ntrebare ; rspuns n care folosim it ca substitut al structurii 9lara3s phone
number
*uestion%intrebare'$ 5hat is Clara's phone number( %Care este numarul de telefon al Clarei('
Ans)er%raspuns'$ "t's 81! >=? @A: %El este FFFFF&'
*uestion$ "s Clara's phone number 81! >=? @AA( 99 Este numarul de telefon al Clarei 81! >=? @AA(
Ans)er$ NoG it's not& "t's 81! >=? @A:& %Nu G nu este& Este FFF&'
4tunci c7nd folosim it-ul n acest mod, propoziiile sunt mai concise i mai naturale.
6. Te !itcen is next to te livin" room
#ooms
flat %,r-& apartament
house !as
#ooms in a ouse $ Camere in casa%
li#in room $dinin room sufraerie
bedroom dormitor
1it!hen bu!trie
bathroom baie
uest room !amer de oaspei
store room !mar
&ter parts o' a ouse $alte parti de casa%
23
hall hol
stair!ase s!ri
roof a!operi
!himne) !o de fum
atti! pod
basement subsol
!ellar pi#ni
front )ard !urtea din fa
ba!1)ard !urtea din spate
fen!e ard
ben!h ban!
arae ara2
first floor eta2ul 'nt(i
se!ond floor eta2ul al doilea
Parts o' a room $parti de camera%
door u
wall perete
floor podea
!eilin ta#an
window fereastr
&bjects in a room $obiecte din camera%
table mas
des1 birou
!hair s!aun
arm!hair fotoliu
!ou!h !anapea
bed pat
wardrobe dulap
shelf raft
boo1shelf raft pentru !ri
!arpet !arpet $ !o#or
!urtain perdea
liht bulb be!
lamp lamp
Prepositions o' place
in 'n
on pe
under sub
behind 'n spatele
in front of 'n faa
abo#e deasupra
below dedesubt
between 'ntre
ne3t to l(n
near 'n apropierea
around 'n 2urul
Prepositions o' place
24
Imaginile de mai jos te vor ajuta s reii mai uor prepoziiile de loc din limba englez.
A''irmative
0ai jos, gseti un set de propoziii n care folosim fiecare prepoziie de loc nvate n aceast lecie.
)/e car is in t/e garage. --- 0asina este in garaj.
)/e lamp is on t/e des>. ---- Lampa 8veioza 9 este pe birou.
)/e cat is under t/e bed. --- Pisica este sub pat.
)/e boo>s/elf is behind t/e couc/. --- (aftul pentru carti este dupa canapea.
)/e )+ is in front of t/e couc/. ---- )elevizorul este in fata canapelei.
)/e attic is above t/e second floor. --- Podul este deasupra celui de-al doilea etaj.
)/e >itc/en is belo) t/e bedroom. --- *ucataria este sub dormitor.
)/e s/elves are bet)een t/e armc/air and t/e couc/. ---- (afturile sunt intre fotoliu si canapea.
)/e >itc/en is ne,t to t/e living room. --- *ucataria este langa sufragerie.
25
)/e /ouse is near t/e sc/ool. --- %asa este in apropierea scolii.
)/e fence is around t/e /ouse. ---- 5ardul este in jurul casei.
Ne"ative ( )nterro"ative
-ormm interogativul i negativul aa cum am nvat deja s o facem.
La negativ, adugm adverbul not imediat dup verb.
)/e car is not in t/e garage. ; )/e car isn3t in t/e garage. -- 0asina nu este in garaj
)/e lamp is not on t/e des>. ; )/e lamp isn3t on t/e des>. -- Lampa nu este pe birou.
La interogativ, verbul apare pe prima poziie n propoziie.
Is t/e car in t/e garage2 --- #ste masina in garaj2
Is t/e lamp on t/e des>2 --- #ste lampa pe birou2
Activities
8to9 run 8a9 fugi
8to9 jump 8a9 sri
8to9 s3im 8a9 nota
8to9 eat 8a9 m7nca
8to9 drin> 8a9 bea
8to9 dra3 8a9 desena
8to9 paint 8a9 picta
8to9 sing 8a9 c7nta
8to9 dance 8a9 dansa
8to9 pla" 8a9 8se9 juca
8to9 read 8a9 citi
8to9 3rite 8a9 scrie
8to9 spea> #nglis/ 8a9 vorbi englez
8to9 coo> 8a9 gti
8to9 drive 8a9 conduce
Nouns
26
video games jocuri video
football fotbal

salad salat
omelette omlet

peanuts alune
alco/ol alcool
Adjectives
"oung t7nr
Adverbs
fast repede ; rapid
/ig/ sus ; la nlime
3ell bine
Conjunctions
because pentru c
*odal verbs
can 8a9 putea
+. ,rian can dra-. but e can/t paint
*odal verb Can
Can
Can < a putea este un verb modal care e1prim abilitatea;capacitatea.
+erbele modale stau l7ng verbele principale din propoziie i le modific sensul.
:up verbul modal - n cazul nostru, can - verbul de conjugat 8adic verbul principal din propozi ie9 apare
ntotdeauna la forma de infinitiv.
+erbele modale - n cazul nostru, can - nu i sc/imb forma n funcie de persoan sau de numr. La toate
persoanele i numerele, structura can + verb de con.ugat este identic.
Afirmativ .ubiect F %an F +erb de conjugat 8F continuarea propoziiei9
I can run fast. C #u pot s alerg repede.
'ou can jump /ig/. C )u poi s sari sus.
27
,e can s3im 3ell. C #l poate s noate bine.
Can't
Can't este forma negativ a modalului can. :e fapt, can't este prescurtarea lui can not.
Negativ .ubiect F %anIt 8%an not9 F +erbul de conjugat 8F continuarea propoziiei9
I can't eat peanuts. C #u nu pot s mn7nc alune.
./e can't drin' alco/ol. C #a nu poate s bea alcool.
$e can't dra-. C &oi nu putem s pictm.
Can #ou&& (
4tunci c7nd solicitm informaii cu privire la abilitatea cuiva de a face ceva, ncepem cu modalul can, continum cu
subiectul i apoi cu verbul de conjugat.
"nterogativ %an F .ubiect F +erbul de conjugat 8F continuarea propoziiei9 2
Can "ou paint2 C Poi s pictezi2
Can /e sing2 C Poate 8el9 s c7nte2
Can t/e" dance2 C Pot 8ei9 s danseze2
Dther e,amples
Affirmative "nterrogative Negative
1
st
person
Singular
I can pla" football.
#u pot sa joc fotbal.
%an I pla" football2
Pot eu sa joc fotbal2
I canIt pla" football.
#u nu pot sa joc fotbal.

nd
person
Singular
'ou can coo> an omelette.
)u poti sa gatesti omleta.
%an "ou coo> an omelette2
Poti tu sa gatesti omleta2
'ou canIt coo> an omelette.
)u nu poti sa gatesti omleta.
!
rd
person
Singular
,e;./e can drive t/e car.
#l;ea poate sa conduca
masina
%an /e;s/e drive t/e car2
Poate el;ea sa conduca
masina2
,e;./e canIt drive t/e car.
#l;ea poate sa conduca masina.
1
st
person Plural
$e can read #nglis/ te1ts.
&oi putem sa citim te1tul in
engleza.
%an 3e read #nglis/ te1ts2
Putem noi sa citim te1tul in
engleza2
$e canIt read #nglis/ te1ts.
&oi nu putem sa citim te1tul in
engleza.

nd
person Plural
'ou can 3rite in #nglis/.
+oi puteti scrie in engleza.
%an "ou 3rite in #nglis/2
Puteti voi sa scrieti in engleza2
'ou canIt 3rite in #nglis/.
+oi nu puteti scrie in engleza.
!
rd
person Plural
)/e" can spea> #nglis/.
#i pot vorbi in engleza.
%an t/e" spea> #nglis/2
Pot ei vorbi in engleza2
)/e" canIt spea> #nglis/.
#i nu pot vorbi in engleza.
28
0. ) love cocolate1
Food ( Drin!s
4ood m(n!are
drin1 butur
Food 2 Fruits

0pple - mar

1ear - para

:range - portocala

;emon - lamaie

<rapefruit - grefa

2anana - banana
29

9oconut - cocos

9herr# 7 cireasa

Stra-berr# - capsuna

1each - piersica

0pricot - caisa

=atermelon
- pepene rosu
fruit fru!te
fruits soiuri de fru!te
apple mr
pear par
orane porto!al
lemon lm(ie
rapefruit repfrut
banana banan
!o!onut nu! de !o!os
!herr) !irea
strawberr) !pun
raspberr) 5meur
blueberr) afin
pea!h piersi!
apri!ot !ais
plum prun
rapes struuri
melon pepene alben
watermelon pepene rou
Food 2 Ve"etables

/omato - rosie

Red pepper ardei rosu

#eetables leume
tomato roie
potatoe !artof
!arrot mor!o#
!u!umber !astra#ete
onion !eap
arli! usturoi
beans fasole
peas ma5re
red pepper ardei ras
eplant #(nt
radish ridi!he
!auliflower !onopid
spina!h spana!
mushrooms !iuper!i
&ter 'ood
!ho!olate !io!olat
i!e-!ream 'nheat
puddin budin!
!a1e tort
!oo1ie pr2itur6 furse!
pie pl!int
hone) miere
2am em
toast p(ine pr2it
sandwi!h sand#i
30
Drin!s
water ap
2ui!e su! %natural6 de fru!te&
orane 2ui!e su! de porto!ale
soda su! !arboa5os
beer bere
wine #in
!offee !afea
tea !eai
Nouns
li1es lu!ruri !are ne pla!
disli1es lu!ruri !are ne displa!
Verbs
%to& li1e %a&%-i& pl!ea
%to& disli1e %a& nu%-i& pl!ea
%to& lo#e %a& iubi
%to& hate %a& ur'
3. *any e""s and muc su"ar
Coo!in" ( #ecipes
Countable Nouns
9ountable nouns sunt substantivele care se pot numra. one egg - t3o eggs 8 un ou A doua oua9
e ou
re!ipe reet
!oo1er araa5
!oo1in pot
oal pentru tit6
!rati
1ettle ibri!
%fr)in& pan tiaie
ladle poloni!
rollin pin f!le6 su!itor
towel prosop
plate farfurie
spoon linur
tea spoon linuri
!up !an
lass pahar
bottle sti!l
bowl bol
sli!e felie
pa!1 pa!het
!arton ambala2 %de !arton&
loaf %of bread& p(ine6 fran5el
4ncountable Nouns
Uncountable nouns sunt substanti#ele !are nu se pot numra 'n limba enle5-
7uar %5ahar& %8u putem spune un zahr - doi zahri-&
suar 5ahr
salt sare
oil ulei
flour fin
bread p(ine
butter unt
mararine mararin
mil1 lapte
!heese br(n56 !a!a#al
)ohurt iaurt
31
meat !arne ba!on un!
32
fish pete
ri!e ore5
pepper piper
)east dro2die
fruit fru!te %din a!elai soi&
Verbs
%to& !oo1 %a& ti
%to& add %a& adua
%to& need %a& a#ea ne#oie %de&
%to& want %a& #rea
%to& ba1e %a& !oa!e
%to& ma1e %a& fa!e
%to& ta1e %a& lua
10- 9i#e : *or1 : 7tud)
Places H School Sub.ects
Places
!it) ora
town orel
#illae sat
!it) hall primrie
s!hool !oal
!hur!h biseri!
post-offi!e pot
ban1 ban!
buildin !ldire
offi!e birou
store $ shop maa5in
supermar1et supermar1et
mar1et pia
bus station staie de autobu5
tram station staie de tram#ai
train station ar
)m sal de sport
swimmin pool ba5in6 pis!in
!inema !inema
mall mall
in the par1 'n par!
on the street pe strad
at s!hool la !oal
5cool subjects
9iterature literatur
/nlish enle5
;athemati!s $
;aths
matemati!
<lebra alebr
=eometr) eometrie
>h)si!s fi5i!
?hemistr) !himie
,iolo) bioloie
=eoraph) eorafie
;usi! mu5i!
>lasti! <rts arte plasti!e
>/
%>h)si!al
/du!ation&
edu!aie fi5i!
Verbs
%to& li#e %a& tri6 %a& lo!ui
%to& wor1 %a& lu!ra
33
%to& stud) %a& studia
10- 9i#e : *or1 : 7tud)
T -ocus on +erbs T
To live
Affirmative "nterrogative Negative
1
st
person Singular
I live in a to3n.
/u lo!uies! in orasel-
-o I live in a to3n2
Locuiesc eu in orasel2
I do not 8don't9 live in a to3n.
#u nu locuiesc in orasel.

nd
person Singular
'ou live in a cit".
)u locuiesti in oras.
-o "ou live in a cit"2
Locuiesti tu in oras2
'ou do not 8don't9 live in a cit".
)u nu locuiesti in oras.
!
rd
person Singular
,e lives in a village.
/l lo!uieste in sat-
-oes /e live in a village2
Locuieste el in sat2
,e does not 8doesn't9 live in a village.
#l nu locuieste in sat.
1
st
person Plural
$e live in )imioara.
&oi locuim in )imisoara.
-o 3e live in )imioara2
Locuim noi in )imisoara2
$e do not 8don't9 live in )imioara.
&oi nu locuim in )imisoara.

nd
person Plural
'ou live in %luj.
+oi locuiti in %luj.
-o "ou live in %luj2
Locuiti voi in %luj2
'ou do not 8don't9 live in %luj.
+oi nu locuiti in %luj.
!
rd
person Plural
)/e" live in *uc/arest.
#i locuiesc in *ucuresti.
-o t/e" live in *uc/arest2
Locuiesc ei in *ucuresti2
)/e" do not 8don't9 live in *uc/arest
#i nu locuiesc in *ucuresti.
To -or!
Affirmative "nterrogative Negative
1
st
person Singular
I )orI at t/e post-office.
#u lucrez la posta.
-o I )orI at t/e post-office2
Lucrez eu la posta2
I do not 8don't9 )orI at t/e post-
office.
#u nu lucrez la posta.

nd
person
Singular
'ou )orI in a ban>.
)u lucrezi la banca.
-o "ou )orI in a ban>2
Lucrezi tu la banca2
'ou do not 8don't9 )orI in a ban>.
)u nu lucrezi la banca.
!
rd
person Singular
,e )orIs in a s/op.
#l lucreaza la magazin.
-oes /e )orI in a s/op2
Lucreaza el la magazin2
,e does not 8doesn't9 )orI in a
s/op.
#l nu lucreaza la magazin.
1
st
person Plural
$e )orI at t/e cit" /all.
&oi lucram la primarie.
-o 3e )orI at t/e cit" /all2
Lucram noi la primarie2
$e do not 8don't9 )orI at t/e cit"
/all.
&oi nu lucram la primarie.
34

nd
person Plural
'ou )orI in t/is sc/ool.
+oi lucrati in aceasta
scoala.
-o "ou )orI in t/is sc/ool2
Lucrati voi in aceasta
scoala2
'ou do not 8don't9 )orI in t/is sc/ool.
+oi nu lucrati in aceasta scoala.
!
rd
person Plural
)/e" )orI in an office.
#i lucreaza intr-un birou.
-o t/e" )orI in an office2
Lucreaza ei intr-un birou2
)/e" do not 8don't9 )orI in an office.
#i nu lucreaza intr-un birou.
To study
Affirmative "nterrogative Negative
1
st
person
Singular
I stud# Literature.
/u studie5 literatura-
-o I stud# Literature2
.tudiez eu literatura2
I do not 8don't9 stud# Literature.
#u nu studiez literatura.

nd
person
Singular
'ou stud# #nglis/.
)u studiezi engleza.
-o "ou stud# #nglis/2
.tudiezi tu engleza2
'ou do not 8don't9 stud# #nglis/.
)u nu studiezi engleza.
!
rd
person
Singular
,e studies 0at/s.
#l studiaza matematica.
-oes /e stud# 0at/s2
.tudiaza el matematica.
,e does not 8doesn't9 stud# 0at/s.
#l studiaza matematica.
1
st
person Plural
$e stud# P/"sics.
&oi studiem fizica.
-o 3e stud# P/"sics2
7tudiem noi fi5i!a0
$e do not 8don't9 stud# P/"sics.
&oi nu studiem fizica.

nd
person
Plural
'ou stud# %/emistr".
+oi studiati c/imia.
-o "ou stud# %/emistr"2
.tudiati voi c/imia2
'ou do not 8don't9 stud# %/emistr".
+oi nu studiati c/imia.
!
rd
person
Plural
)/e" stud# *iolog".
#i studiaza biologia.
-o t/e" stud# *iolog"2
.tudiaza ei biologia2
)/e" do not 8don't9 stud# *iolog".
#i nu studiaza biologia.
:up cum putem observa mai sus, n unele cazuri, adugm es 8nu doar s9 la persoana a III-a singular, afirmativ, ca
n
I stud". C ,e studies. 84ici, o alt modificare este sc/imbarea literei " n i.9
I 3atc/. 8#u privesc.9 C ,e 3atc/es. 8#l privete.9
+om discuta despre aceste aspecte la nivelul intermediar.
5urprise1
Imperativul se formeaz foarte uor n limba englez. Pur i simplu eliminm particula to din forma de infinitiv a
verbului i adugm un semn al e1clamrii la sf7rit.
e.g. $or>Q C LucreazQ
e.g. .tud"Q C 6nvaQ
35
66. #uby is a beauti'ul "irl
,ody Parts
,ody parts
/his is the face of a man. --- 0ceasta este fata unui barbat.
=e can notice his forehead, his e#es and e#ebro-s, his nose, his ears, his chee's, his mouth, his beard and
moustache.
8oi putem obser#a fruntea lui6 o!hii si sprin!enele lui6 nasul lui6 ure!hile lui6 obra2ii lui6 ura lui6 barba
si musta lui-

head !ap
fa!e fa
hair pr
forehead frunte
e)es o!hi
e)elids pleoape
e)ebrows spr(n!ene
e)elashes ene
ears ure!hi
nose nas
nostrils nri
mouth ur
tooth6 pl-
teeth
dinte
lips bu5e
tonue limb
!hee1s obra2i
!hin brbie
mousta!he musta
beard barb
arm bra
elbow !ot
hand m(n
finers deetele de la m(ini
%finer&nails unhiile %de la m(ini&
le pi!ior
1nee enun!hi
foot6 pl- feet laba pi!iorului
toes deetele de la pi!ioare
%toe&nails unhiile %de la pi!ioare&
bod) !orp
s1in piele
ne!1 (t
shoulders umeri
ba!1 spate
!hest piept
waist talie
hips olduri
Adjectives
ood bun bad ru
happ) #esel6 feri!it sad trist
bi mare small mi!
)oun t(nr old btr(n
beautiful frumos ul) ur(t
tall 'nalt short s!und
fat ras slim slab6 subire
36
lon lun short s!urt
thi!1 ros thin subire
hea#) reu liht uor
hard tare soft moale
smooth fin rouh aspru
full plin empt) ol
hot fierbinte !old re!e
briht luminos dar1 'ntune!at
!heap ieftin e3pensi#e s!ump
new nou old #e!hi
!lean !urat dirt) murdar
eas) uor diffi!ult difi!il
@ui!1 rapid slow lent
loud 5omotos @uiet silenios
stron puterni! wea1 slab
ri!h boat poor sra!
smart iste stupid prost
intellient intelient
prett) dru %aspe!tul fi5i!&
ni!e dru %obie!te6 a!iuni6 idei et!-&
1ind %to& bine#oitor %!u&
Adjectives
?. 4djectivul poate fi de sine stttor, ca n e1emplul urmtor
(ub" is beautiful. C (ub" este frumoas.
@. 6n limba englez, atunci c7nd adjectivul st l7ng un substantiv, el se poziioneaz Jnaintea substantivului.
(ub" is a beautiful girl. C (ub" este o fat frumoas.
H. 4djectivul n limba englez este invariabil. #l nu se modific n funcie de numrul sau de genul
substantivului.
(ub" is "oung. C (ub" e t7nr.
*rian is "oung. C *rian e t7nr.
(ub" and %lara are "oung. C (ub" i %lara sunt tinere.
*rian and !erem" are "oung. C *rian and !erem" sunt tineri.
K. :ac vrem s spunem c ceva este foarte (ad$ecti&, punem adverbul ver# n faa adjectivului.
37
(ub" is ver" beautiful. C (ub" e foarte frumoas.
(ub" is a ver" beautiful girl. C (ub" e o fat foarte frumoas.
A''irmative 7 )nterro"ative 7 Ne"ative
Clara is smart& / "s Clara smart( / Clara is not %isn't' smart&
%lara este inteligenta. --- #ste %lara inteligenta2 --- %lara nu este inteligenta.
Clara is a smart girl& / "s Clara smart girl( / Clara is not %isn't' a smart girl&
%lara este o fata inteligenta. --- #ste %lara o fata inteligenta2 --- %lara nu este o fata inteligenta.
2erem# is rich& / "s 2erem# rich( / 2erem# is not %isn't' rich&
!erem" este bogat. ---- #ste !erem" bogat2 --- !erem" nu este bogat.
2erem# is a rich man& / "s 2erem# a rich man( / 2erem# is not %isn't' a rich man&
!erem" este un barbat bogat. ---- #ste !erem" un barbat bogat2 --- !erem" nu este un barbat bogat.
68. *ar"arine is ceaper tan butter
5oppin" 5oppin"
38
shop maa5in
store maa5in
!ustomer !umprtor
ba plas
bas1et !o
bill fa!tur6 not
de plat
mone) bani
wallet portofel
purse poet
ba1er) %store& brutrie
but!herAs %shop& m!elrie
.)pes of shops
boo1 store$shop librrie to) store$shop maa5in de 2u!rii
>rodu!ts
soap spun
toothbrush periu de dini
toothpaste past de dini
shampoo ampon
towel prosop
nap1in er#eel
rin inel
2eweller bi2uterie
newspaper 5iar
re!ord dis!
flower floare
ti!1et bilet
to) 2u!rie
!and) bomboan
sweets dul!iuri
meet !arne
mil1 lapte
!heese bran5a
Berbs
%to& bu) %a& !umpra
%to& pa) %a& plti
%to&
!hoose
%a& alee
?omparati#es : 7uperlati#es
<d2e!ti#ul are trei rade de !omparaieC po5iti#6 !omparati# i superlati#- Dn le!ia pre!edent6 Eub) is a beautiful irl6 ai
'n#at radul po5iti# ad2e!ti#ului- <!um #om 'n#a radele !omparati# i superlati#-
/ste foarte important s tii ! ad2e!ti#ele sunt de dou tipuriC s!urte %short ad2e!ti#es& i luni %lon ad2e!ti#es&- Dn
fun!ie de a!est !riteriu6 formm !omparati#ul i superlati#ul ad2e!ti#ului-
7hort : lon ad2e!ti#es
<d2e!ti#ele s!urte sunt !ele formate din una sau dou silabe-
e--C !heap6 )oun6 smart
<d2e!ti#ele luni sunt !ele !ompuse din dou sau mai multe silabe-
e--C e3pensi#e6 beautiful6 intellient
.he !omparati#e : the superlati#e
Dn tabelul de mai 2os6 #e5i !um se formea5 !omparati#ul i superlati#ul pentru ad2e!ti#ele s!urte i pentru !ele luni-
Fup tabel6 seti e3pli!aii referitoare la formarea lor-
>ositi#e ?omparati#e 7uperlati#e
7hort
ad2e!ti#es
?heap - ieftin
)oun - tanar
smart - destept
?heaper G la fel de ieftin
)ouner - mai tanar
smarter G mai destept
the !heapest -- !el mai ieftin
the )ounest G !el mai tanar
the smartest G !el mai destept
39
9on
ad2e!ti#es
/3pensi#e - s!ump
beautiful - frumos
intellient
more e3pensi#e G mai s!ump
more beautiful G mai frumos
more intellient
the most e3pensi#e G !el mai s!ump
the most beautiful G !el mai frumos
the most intellient G !el mai
intelient
.he !omparati#e
7hort ad2e!ti#esC <dum terminaia er-
,ananas are !heap- - ,ananele sunt ieftine-
<pples are !heaper- - ;erele sunt mai ieftine
9on ad2e!ti#esC <dum ad#erbul more 'naintea ad2e!ti#ului-
;ararine is e3pensi#e- G ;ararina este s!umpa-
,utter is more e3pensi#e- G Hntul este mai s!ump-
?u#(ntul than 'nseamn de!(t i se folosete pentru a pune 'n relaie !ele dou elemente-
<pples are !heaper than bananas- - ;erele sunt mai s!umpe de!at bananele-
,utter is more e3pensi#e than mararine- G Hntul este mai s!ump de!at mararina-
.he superlati#e
7hort ad2e!ti#esC <dum terminaia est-
>ears are the !heapest- $ >ears are the !heapest fruit-
>erele sunt !ele mai ieftine-$ >erele sunt !ele mai ieftine fru!te-
9on ad2e!ti#esC <dum the most 'naintea ad2e!ti#ului-
?heese is the most e3pensi#e- $ ?heese is the most e3pensi#e produ!t- ,ran5a este !ea mai s!umpa-$ ,ran5a este !el mai
s!ump produs-
Irreular ad2e!ti#es
Hnele ad2e!ti#e nu respe!t reulile de mai sus pentru formarea radelor de !omparaie-
ood J better J the best bun - mai bun - !el mai bun
bad J worse J the worst rau - mai rau - !el mai rau
man) J more J the most %pentru substanti#ele masurabile& mult G mai mult G !el mai mult
mu!h J more J the most %pentru substanti#ele nemasurabile& mult G mai mult G !el mai mult
little J smaller J the smallest %mrime& mi! - mai mi! - !el mai mi!
little J less J the least %!antitate& putin - mai putin !el mai putin
old J elder J the eldest batran - mai batran - !el mai batran
Kld este ad2e!ti# nereulat doar atun!i !(nd ne referim la membrii familiei-
e--C ;) brother is elder than m) sister-
Dn rest6 'l folosim !a old J older J the oldest-
<lte ad2e!ti#e nereulate
1- ?omparati#ul de inferioritate- >e l(n !omparati#ul dis!utat mai sus %!are este !el de superioritate&6 e3ist i
!omparati#ul de inferioritate-
<t(t 'n !a5ul ad2e!ti#elor s!urte6 !(t i 'n !el al ad2e!ti#elor luni6 formm !omparati#ul de inferioritate adu(nd
ad#erbul less 'naintea ad2e!ti#ului-
!heap J less !heap ieftin - mai putin ieftin
e3pensi#e J less e3pensi#e s!ump - mai putin s!ump
40
,ananas are less cheap than apples- ,ananele sunt mai putin s!umpe de!at merele-
;ararine is less expensive than butter- ;ararina este mai putin s!umpa de!at untul-
2- ?omparati#ul de ealitate- /3ist i un !omparati# de ealitate6 !are ne arat ! !ele dou elemente sunt la fel de
(adjectiv) ca- Dl e3primm folosind stru!tura as (adjective) as-
Kranes are as cheap as bananas- >orto!alele sunt la fel de ieftine !a bananele-
;il1 is as expensive as !heese- 9aptele este la fel de s!ump !a bran5a-
Erdinal numbers 8? - ?JJ9
41
1 - 10
1 %one& J 1
st
%first&
2 %two& J 2
nd
%se!ond&
3 %three& J 3
rd
%third&
4 %four& J 4
th
%fourth&
5 %fi#e& J 5
th
%fifth&
6 %si3& J 6
th
%si3th&
7 %se#en& J 7
th
%se#enth&
8 %eiht& J 8
th
%eihth&
9 %nine& J 9
th
%ninth&
10 %ten& J 10
th
%tenth&
11 - 20
11 %ele#en& J 11
th
%ele#enth&
12 %twel#e& J 12
th
%twelfth&
13 %thirteen& J 13
th
%thirteenth&
14 %fourteen& J 14
th
%fourteenth&
15 %fifteen& J 15
th
%fifteenth&
16 %si3teen& J 16
th
%si3teenth&
17 %se#enteen& J 17
th
%se#enteenth&
18 %eihteen& J 18
th
%eihteenth&
19 %nineteen& J 19
th
%nineteenth&
20 %twent)& J 20
th
%twentieth&
21 - 30
21 %twent)-one& J 21
st
%twent)-first&
22 %twent)-two& J 22
nd
%twent)-
se!ond&
23 %twent)-three& J 23
rd
%twent)-
third&
24 %twent)-four& J 24
th
%twent)-
fourth&
25 %twent)-fi#e& J 25
th
%twent)-fifth&
26 %twent)-si3& J 26
th
%twent)-si3th&
27 %twent)-se#en& J 27
th
%twent)-
se#enth&
28 %twent)-eiht& J 28
th
%twent)-
eihth&
29 %twent)-nine& J 29
th
%twent)-
ninth&
30 %thirt)& J 30
th
%thirtieth&
31 - 40
31 %thirt)-one& J 31
st
%thirt)-first&
32 %thirt)-two& J 32
nd
%thirt)-se!ond&
33 %thirt)-three& J 33
rd
%thirt)-third&
34 %thirt)-four& J 34
th
%thirt)-fourth&
35 %thirt)-fi#e& J 35
th
%thirt)-fifth&
36 %thirt)-si3& J 36
th
%thirt)-si3th&
37 %thirt)-se#en& J 37
th
%thirt)-se#enth&
38 %thirt)-eiht& J 38
th
%thirt)-eihth&
39 %thirt)-nine& J 39
th
%thirt)-ninth&
40 %fort)& J 40
th
%fourtieth&
41 - 50
41 %fort)-one& J 41
st
%fort)-first&
42 %fort)-two& J 42
nd
%fort)-se!ond&
43 %fort)-three& J 43
rd
%fort)-third&
44 %fort)-four& J 44
th
%fort)-fourth&
45 %fort)-fi#e& J 45
th
%fort)-fifth&
46 %fort)-si3& J 46
th
%fort)-si3th&
47 %fort)-se#en& J 47
th
%fort)-
se#enth&
48 %fort)-eiht& J 48
th
%fort)-eihth&
51 - 60
51 %fift)-one& J 51
st
%fift)-first&
52 %fift)-two& J 51
nd
%fift)-se!ond&
53 %fift)-three& J 53
rd
%fift)-third&
54 %fift)-four& J 54
th
%fift)-fourth&
55 %fift)-fi#e& J 55
th
%fift)-fifth&
56 %fift)-si3& J 56
th
%fift)-si3th&
57 %fift)-se#en& J 57
th
%fift)-se#enth&
58 %fift)-eiht& J 58
th
%fift)-eihth&
59 %fift)-nine& J 59
th
%fift)-ninth&
42
49 %fort)-nine& J 49
th
%fort)-ninth&
50 %fift)& J 50
th
%fiftieth&
60 %si3t)& J 60
th
%si3tieth&
61 - 70
61 %si3t)-one& J 61
st
%si3t)-first&
62 %si3t)-two& J 61
nd
%si3t)-se!ond&
63 %si3t)-three& J 63
rd
%si3t)-third&
64 %si3t)-four& J 64
th
%si3t)-fourth&
65 %si3t)-fi#e& J 65
th
%si3t)-fifth&
66 %si3t)-si3& J 66
th
%si3t)-si3th&
67 %si3t)-se#en& J 67
th
%si3t)-
se#enth&
68 %si3t)-eiht& J 68
th
%si3t)-eihth&
69 %si3t)-nine& J 69
th
%si3t)-ninth&
70 %se#ent)& J 70
th
%se#entieth&
71 - 80
71 %se#ent)-one& J 71
st
%se#ent)-first&
72 %se#ent)-two& J 72
nd
%se#ent)-se!ond&
73 %se#ent)-three& J 73
rd
%se#ent)-third&
74 %se#ent)-four& J 74
th
%se#ent)-fourth&
75 %se#ent)-fi#e& J 75
th
%se#ent)-fifth&
76 %se#ent)-si3& J 76
th
%se#ent)-si3th&
77 %se#ent)-se#en& J 77
th
%se#ent)-se#enth&
78 %se#ent)-eiht& J 78
th
%se#ent)-eihth&
79 %se#ent)-nine& J 79
th
%se#ent)-ninth&
80 %eiht)& J 80
th
%eihtieth&
81 - 90
81 %eiht)-one& J 81
st
%eiht)-first&
82 %eiht)-two& J 82
nd
%eiht)-
se!ond&
83 %eiht)-three& J 83
rd
%eiht)-third&
84 %eiht)-four& J 84
th
%eiht)-fourth&
85 %eiht)-fi#e& J 85
th
%eiht)-fifth&
86 %eiht)-si3& J 86
th
%eiht)-si3th&
87 %eiht)-se#en& J 87
th
%eiht)-
se#enth&
88 %eiht)-eiht& J 88
th
%eiht)-
eihth&
89 %eiht)-nine& J 89
th
%eiht)-ninth&
90 %ninet)& J 90
th
%ninetieth&
91 - 100
91 %ninet)-one& J 91
st
%ninet)-first&
92 %ninet)-two& J 92
nd
%ninet)-se!ond&
93 %ninet)-three& J 93
rd
%ninet)-third&
94 %ninet)-four& J 94
th
%ninet)-fourth&
95 %ninet)-fi#e& J 95
th
%ninet)-fifth&
96 %ninet)-si3& J 96
th
%ninet)-si3th&
97 %ninet)-se#en& J 97
th
%ninet)-se#enth&
98 %ninet)-eiht& J 98
th
%ninet)-eihth&
99 %ninet)-nine& J 99
th
%ninet)-ninth&
100 %one hundred& J 100
th
%one hundredth&
Krdinal numbers
8umeralele ordinale indi! po5iia unui element 'ntr-un ir- 7pre e3empluC
1
st
pri5e %4irst pri5e& J >remiul 'nt(i
2
nd
pri5e %7e!ond pri5e& J >remiul al doilea
3
rd
pri5e %.hird pri5e& J >remiul al treilea
4ormm numeralele ordinale adu(nd una dintre !ele patru terminaii posibile %st6 nd6 rd sau th& numeralelor !ardinale-
<tun!i !(nd folosim s!rierea numeri!6 ele apar imediat dup ultima !ifr6 pe o po5iie rafi! superioar6 !a 'n e3emplele
de mai sus-
43
Fatele !alendaristi!e se e3prim prin numerale ordinale-
e--C 1 martie J the 1
st
of ;ar!h J the first of ;ar!h
e--C 2 iulie J the 2
nd
of Lul) J the se!ond of Lul)
e--C 3 de!embrie J the 3
rd
of Fe!ember J the third of Fe!ember
.abelul din se!iunea Bo!abular) a a!estei le!ii i-a artat !um se formea5 numeralele ordinale de la 1 la 100 'n limba
enle5-
Eeuli pentru formarea numeralelor ordinaleC
8umerele !are se termin 'n !ifra 1 primes! terminaia stC
1 %one& J 1
st
%first&6 21 %twent)-one& J 21
st
%twent)-first&
8umerele !are se termin 'n !ifra 2 primes! terminaia ndC
2 %two& J 2
nd
%se!ond&6 22 %twent)-two& J 22
nd
%twent)-se!ond&
8umerele !are se termin 'n !ifra 3 primes! terminaia rdC
3 %three& J 3
rd
%third&6 23 %twent)-three& J 23
rd
%twent)-third&
8umerele !are se termin 'n ori!e alt !ifr primes! terminaia thC
4 %four& J 4
th
%fourth&6 24 %twent)-four& J 24
th
%twent)-fourth&
8umerele 116 126 13 sunt sinurele e3!epii- ?hiar da! se termin 'n 16 2 i 36 ele primes! terminaia thC
11 %ele#en& J 11
th
%ele#enth&6 12 %twel#e& J 12
th
%twelfth&6 13 %thirteen& J 13
th
%thirteenth&
Fail) a!ti#ities
<d#erbs of fre@uen!)
Mere are some #er) simple ad#erbs for e3pressin time- <ll of them refer to fre@uen!)- .hese ad#erbs are used with
>resent 7imple- .he) are !alled ad#erbs of fre@uen!)-
alwa)s 'ntotdeauna
usuall) de obi!ei
often deseori
sometimes uneori
seldom rareori
ne#er ni!iodat
8ouns G >eriods of time
da) 5i wee1 sptm(n
44
wee1end sf(rit de sptm(n month lun
45
)ear an
season anotimp
46
.imes of the da)
mornin diminea
afternoon dup-amia5
e#enin sear
niht noapte
midda) mie5ul 5ilei
midniht mie5ul nopii
Fa)s of the wee1
.he da)s of the wee1 are alwa)s written in !apital letter-
;onda) luni
.uesda) mari
*ednesda) mier!uri
.hursda) 2oi
4rida) #ineri
7aturda) s(mbt
7unda) dumini!
;onths of the )ear
.he months of the )ear are alwa)s written in !apital letter-
Lanuar) ianuarie
4ebruar) februarie
;ar!h martie
<pril aprilie
;a) mai
Lune iunie
Lul) iulie
<uust auust
7eptember septembrie
K!tober o!tombrie
8o#ember noiembrie
Fe!ember de!embrie
7easons
sprin prim#ar
summer #ar
autumn toamn
winter iarn
<d#erbs
e#er) da) 'n fie!are 5i
dail) 5ilni!
wee1l) sptm(nal
monthl) lunar
)earl) anual
on!e o dat
twi!e de dou ori
three times de trei ori
Berbs G Fail) a!ti#ities
%to& wa1e up %a& %se& tre5i
%to& ta1e a shower %a& fa!e un du
%to& brush oneAs teeth %a& %se& peria pe dini
%to& brush oneAs hair %a&%-i& peria prul
%to& wash oneAs fa!e %a& %se& spla pe fa
%to& sha#e %a& %se& brbieri
%to& et dressed %a& %se& 'mbr!a
%to& eat brea1fast %a& lua mi!ul de2un
%to& drin1 a !offee %a& bea o !afea
%to& read the %a& !iti 5iarul
newspaper
%to& lea#e for wor1 %a& ple!a la lu!ru
%to& o to wor1 %a& mere la lu!ru
%to& et on the bus %a& se ur!a 'n autobu5
%to& ride the bus %a& mere !u autobu5ul
%to& et off the bus %a& !obor' din autobu5
%to& dri#e the !ar %a& !ondu!e maina
%to& wor1 %a& mun!i $ %a& lu!ra
%to& ta1e a brea1 %a& fa!e o pau5
%to& return home %a& se 'ntoar!e a!as
47
%to& do the dail)
shoppin
%a& fa!e !umprturile
5ilni!e
%to& ta1e a nap %a& trae un pui de somn
48
%to& o for a wal1 %a& mere la plimbare
%to& o out %a& iei afara
%to& meet with friends %a& se 'nt(lni !u prietenii
%to& wat!h .B %a& se uita la .B
%to& o to bed %a& mere la !ul!are
%to& sleep %a& dormi
>lanned a!ti#ities
/3primm a!ti#itile i e#enimentele planifi!ate 'n felul urmtorC
<ffirmati#e 7inular >lural
1
st
person
I am meetin ?lara tomorrow-
/u ma intalnes! !u ?lara maine-
*e are meetin ?lara tomorrow-
8oi ne intalnim !u ?lara maine-
2
nd
person
Nou are meetin ?lara tomorrow-
.u te intalnesti !u ?lara maine-
Nou are meetin ?lara tomorrow-
Boi #a intalniti !u ?lara maine-
3
rd
person
Me is meetin ?lara tomorrow-
/l se intalneste !u ?lara maine-
.he) are meetin ?lara tomorrow-
/i se intalnes! !u ?lara maine-
Berbul de !on2uat primete terminaia -in i este pre!edat de #erbul au3iliar to be6 la persoana !orespun5toare-
9a interoati#6 #erbul au3iliar to be tre!e la 'n!eputul propo5iiei-
.o ,e O 7ub2e!t O PBerb O I8=Q O %---& 0
Interroati#e 7inular >lural
1
st
person
<m I meetin ?lara tomorrow0
;a intalnes! eu !u ?lara maine0
<re we meetin ?lara tomorrow0
8e intalnim noi !u ?lara maine0
2
nd
person
<re )ou meetin ?lara tomorrow0
.e intalnesti tu !u ?lara maine0
<re )ou meetin ?lara tomorrow0
Ba intalniti #oi !u ?lara maine0
3
rd
person
Is he meetin ?lara tomorrow0
7e intalneste el !u ?lara maine0
<re the) meetin ?lara tomorrow0
7e intalnes! ei !u ?lara maine0
9a neati#6 adum ad#erbul not imediat dup #erbul au3iliar to be-
7ub2e!t O .o ,e O 8ot O PBerb O I8=Q O %---&
8eati#e 7inular >lural
1
st
person
I am not meetin ?lara tomorrow-
/u nu ma intalnes! !u ?lara maine-
*e are not meetin ?lara tomorrow-
8oi nu ne intalnim !u ?lara maine-
2
nd
person
Nou are not meetin ?lara tomorrow-
.u nu te intalnesti !u ?lara maine-
Nou are not meetin ?lara tomorrow-
Boi nu #a intalniti !u ?lara maine-
3
rd
person
Me is not meetin ?lara tomorrow-
/l nu se intalneste !u ?lara maine-
.he) are not meetin ?lara tomorrow-
/i nu se intalnes! !u ?lara maine-
.ime e3pressions
Mere are some #er) simple stru!tures for e3pressin time- <ll of them6 e3!ept for Today6 refer to the past-
today 9 a:i
yesterday 2 ieri
be'ore 9 dupa
te day be'ore yesterday 9 alaltaieri
;ast -ee! 2saptamana trecuta
;ast mont 9 luna trecuta
;ast year 9 anul trecut
8 -ee!s a"o 2 8 saptamani in urma.
< monts a"o 2 < luni in urma.
= years a"o 9 = ani in urma $acum = ani%.
Berbs
,elow6 )ou !an find two lists of #erbs G reular and irreular- Nou will find the differen!e between the two t)pes in the
=rammar se!tion of this lesson- 4or now6 2ust ta1e a loo1 at the meanin of these words-
Eeular #erbs Irreular #erbs
%to& arri#e %a& a2une %to& be %a& fi
49
%to& !all %a& suna6 %a& !hema %to& be!ome %a& de#eni
%to& !oo1 %a& ti %to& bu) %a& !umpra
%to& finish %a& termina %to& !ome %a& #eni
%to& mo#e %a& %se& muta %to& do %a& fa!e (un exerciiu)
%to& pla) %a& %se& 2u!a %to& dri#e %a& !ondu!e
%to& start %a& 'n!epe %to& find %a& si
%to& tal1 %a& #orbi %to& foret %a& uita
%to& tra#el %a& !ltori %to& ha#e %a& a#ea
%to& wat!h %a& pri#i6 %a& urmri %to& ma1e %a& fa!e
%to& turn on %a& porni
%to& turn off %a& opri
8ouns G <pplian!es : Fe#i!es
fride friider
!oo1er araa5
o#en !uptor
washin ma!hine main de splat
!ofee ma1er !afetier
toaster pr2itor de p(ine
sandwi!h ma1er sandwi!h ma1er
blender blender
!oo1er hood hot
.B set $ .B tele#i5or
radio radio
!omputer !omputer
des1top >? !omputer de birou
laptop laptop
telephone telefon
!ell phone $ mobile phone telefon mobil
hair dr)er foen $ us!tor de pr
inside 'nuntru
outside afar
read) ata
properl) potri#it
!ertainl) !u siuran
unfortunatel) din p!ate
suddenl) dintr-o dat
/3!use me- ; s!u5ai-
?an )ou please-- 0 >utei # ro s-- 0
IAm afraid that-- ;i-e team !--
?he!16 please+ 8ota6 # ro+
b) (the window) l(n (fereastr)
%to& eat %a& m(n!a
%to& drin1 %a& bea
%to& sit %a& sta 2os
%to& brin %a& adu!e
%to& read %a& !iti
%to& !hoose %a& alee
%to& bein %a& 'n!epe
%to& pa) %a& plti
%to& i#e %a& da
%to& !ost %a& !osta
%to& lea#e %a& ple!a
%to& dri#e %a& !ondu!e
%to& foret %a& uita
%to& lose %a& pierde
%to& feel %a& simi
%to& run %a& alera
%to& fall %a& !dea
%to& brea1 %a& rupe6 %a& spare
50
%to& ta1e %a& lua
%to& wear %a& purta
51
4irst6 letAs see some t)pes of pubs and restaurants-
restaurant restaurant
fast food restaurant restaurant fast food
sna!1 bar bufet
!afR !afenea
!offee shop !afenea
!lub !lub
pub bar6 !(r!ium
bar bar
8ouns G >ubs : Eestaurants
menu meniu
order !omand
!oo1 bu!tar
!hef bu!tar-ef
table mas
table!loth fa de mas
!andle lum(nare
!hair s!aun
plate farfurie
lass pahar
bottle sti!l
spoon linur
for1 fur!uli
1nife !uit
soup sup
salad salat
dessert desert
still water ap plat
spar1lin water ap mineral
beer bere
wine #in
bill not de plat
tip ba!i
door u
entr) intrare
e3it ieire
deli#er) li#rare
meal mas %de la ori!e or din 5i&
brea1fast mi! de2un
lun!h pr(n5
dinner !in
<d2e!ti#es
fresh proaspt
tast) ustos
deli!ious deli!ios
hot fierbinte
!hilled re!e
sweet dul!e
bitter amar
sour a!ru
salt) srat
spi!) !ondimentat
sober trea5
di55) ameit
drun1 beat
!heap ieftin
e3pensi#e s!ump
briht luminos
dar1 'ntune!at
8ouns G 9e#els in s!hool
1inderarten rdini
s!hool !oal
primar) s!hool !oal primar
se!ondar) s!hool imna5iu
hihs!hool li!eu
!ollee fa!ultate
8ouns G Hni#ersit)
uni#ersit) uni#ersitate
student ele#6 student
tea!her profesor %!adru dida!ti!&
prin!ipal dire!tor
52
!lassroom sal de !las laborator) laborator
53
offi!e birou
buildin !ldire
s!hool)ard !urtea !olii
timetable orar
semester semestru
noteboo1 !aiet
homewor1 tem de !as
essa) eseu
e3am e3amen
mar1 $ rade not
brea1 pau5
holida) #a!an
Berbs
%to& tea!h %a& preda
%to& stud) %a& studia
%to& learn %a& 'n#a
%to& write %a& s!rie
%to& pass %a& tre!e
%to& fail %a& eua
<d2e!ti#es
interestin interesant
borin pli!tisitor
eas) uor
diffi!ult difi!il
!ompli!ated !ompli!at
smart iste
intellient intelient
stupid prost
Nouns
!hild6 pl- !hildren !opil6 !opii
teenaer adoles!ent
entertainment distra!ie6 amu5ament
to) bo3 !utie !u 2u!rii
!artoons desene animate
reward re!ompens
punishment pedeaps
Ad.ectives
attenti#e atent
disappointed de5amit
funn) amu5ant
impatient nerbdtor
lo#in iubitor
sh) timid
entertainin antrenant
wonderful minunat
Verbs
%to& tell 2o1es %a& spune lume
%to& dream about %a& #isa la
%to& ha#e a ood time %a& se distra

%to& pla) ames %a& %se& 2u!a 2o!uri
%to& pla) tri!1s %a& fa!e farse $ po5ne

%to& et bored %a& se pli!tisi
%to& et s!ared %a& se speria
%to& et hurt %a& se rni
%to& et toether %a& se aduna $ 'nt(lni
shame rusine
%to& be ashamed %a&-i fi ruine
%to& be !areful %a& fi ri2uliu

%to& build %a& !onstrui
%to& hide %a& %se& as!unde
%to& lauh %a& r(de
%to& share %a& 'mpri $ 'mprti
%to& fiht %a& %se& bate $ lupta
%to& anno) %a& ne!2i6 a supra
%to& punish %a& pedepsi
%to& beha#e %a& se !omporta
54
15- *hose pen is this0
Db.ects
pen stilou
ballpoint pen pi3
pen!il !reion
boo1 !arte
noteboo1 !aiet
radio radio
alarm !lo!1 !eas
detepttor
!ell phone telefon mobil
laptop laptop
ba eant
s!hool ba hio5dan
bi!)!le6 bi1e bi!i!let
motor!)!le6 moto!i!let
bi1e
!omb pieptene
brush perie %de pr&
lasses o!helari
photoraph fotorafie
!oin moned
bo3 !utie
Possessive pronouns
mine al meu $ a mea $ ai mei $ ale mele
)ours al tu $ a ta $ ai ti $ ale tale
his al lui $ a lui $ ai lui $ ale lui
hers al ei $ a ei $ ai ei $ ale ei
its pentru animale i obie!te
ours al nostru $ a noastr $ ai noti $ ale noastre
)ours al #ostru $ a #oastr $ ai #otri $ ale #oastre
theirs al lor $ a lor $ ai lor $ ale lor
"nterrogative pronouns
whose al !ui $ a !ui $ ai !ui $ ale !ui
>ossessi#e pronouns
>ar!ure tabelul de mai 2os i !itete apoi e3pli!aiile referitoare la pronumele posesi#e-
1
st
person
7inular
.his is m) boo1- J .his boo1 is mine-
<!easta este !artea mea- G <!easta !arte este a mea-
2
nd
person
7inular
.his is )our boo1- J .his boo1 is )ours-
<!easta este !artea ta- G <!easta !arte este a ta-
3
rd
person
7inular
.his is his boo1- J .his boo1 is his-
<!easta este !artea lui- G <!easta !arte este a lui-
.his is her boo1- J .his boo1 is hers-
<!easta este !artea ei- G <!easta !arte este a ei-
.his is its bowl- J .his bowl is its-
<!easta este !artea lui- G <!easta !arte este a lui-
1
st
person >lural
.his is our boo1- J .his boo1 is ours-
<!easta este !artea noastra- G <!easta !arte este a noastra-
2
nd
person >lural
.his is )our boo1- J .his boo1 is )ours-
<!easta este !artea #oastra- G <!easta !arte este a #oastra-
3
rd
person >lural
.his is their boo1- J .his boo1 is theirs-
<!easta este !artea lor- G <!easta !arte este a lor-
>ronumele posesi#e din limba enle5 sunt %dup !um putem #edea mai sus&C mine6 )ours6 his6 hers6 its6 ours6 )ours6
theirs-
7pre deosebire de ad2e!ti#ele posesi#e %!are stau l(n substanti#&6 pronumele posesi#e 'nlo!uies! substanti#ul i6 'n
a!elai timp6 e3prim posesia-
55
>ronumele posesi#e sunt in#ariabile- /le nu 'i modifi! forma 'n fun!ie de numrul sau de enul substanti#ului-
.his pen is mine-
.hese pens are mine-
Dn e3emplele de mai sus6 putem 'nlo!ui this pen !u it i these pens !u theyC
It is mine- - /l este al meu- .he) are mine- - /i sunt ai mei-
Interroati#e : 8eati#e
<ffirmati#e Interroati#e 8eati#e
1
st
person
7inular
.his boo1 is mine-
<!easta !arte este a mea-
Is this boo1 mine0
/ste a!easta !arte a mea0
.his boo1 is not mine-
<!easta !arte nu este a mea-
2
nd
person
7inular
.his boo1 is )ours-
<!easta !arte este a ta-
Is this boo1 )ours0
/ste a!easta !arte a ta0
.his boo1 is not )ours-
<!easta !arte nu este a ta-
3
rd
person
7inular
.his boo1 is his$hers-
<!easta !arte este a lui$ei-
Is this boo1 his$hers0
/ste a!easta !arte a lui$ei0
.his boo1 is not his$hers-
<!easta !arte nu este a lui$ei-
1
st
person
>lural
.his boo1 is ours-
<!easta !arte este a noastra-
Is this boo1 ours0
/ste a!easta !arte a noastra0
.his boo1 is not ours-
<!easta !arte nu este a noastra-
2
nd
person
>lural
.his boo1 is )ours-
<!easta !arte este a #oastra-
Is this boo1 )ours0
/ste a!easta !arte a #oastra0
.his boo1 is not )ours-
<!easta !arte nu este a #oastra-
3
rd
person
>lural
.his boo1 is theirs-
<!easta !arte este a lor-
Is this boo1 theirs0
/ste a!easta !arte a lor0
.his boo1 is not theirs-
<!easta !arte nu este a lor-
*hose0
*hose este pronumele interoati# pe !are 'l folosim pentru a 'ntrebaC al !ui $ a !ui $ ai !ui $ ale !ui-
*hose este in#ariabil-
*hose pen is this0 J <l !ui este stiloul a!esta0
*hose pens are these0 J <le !ui sunt stilourile a!estea0
*hose is the suit!ase0 J < !ui este ser#ieta0
*hose are the lasses0 J <i !ui sunt o!helarii0
7urprise+
Independent de pronumele posesi#e6 'n#m a!um dou stru!turi foarte utile 'n limba enle5C there is i there are-
/le nu au un e!hi#alent pre!is 'n limba roman- 9e folosim atun!i !(nd spunem ! este $ e3ist $ se afl-
There is se folosete la sinular6 iar there are - la plural-
.here is a lihter on the table- %/ o bri!het pe mas-&
In m) ba6 there areC a wallet6 a 1e)!hain and a ballpoint pen- %Dn eanta mea6 se aflC un portofel6 un brelo! i un pi3-&
16- .he sun shines brihtl)
4nimals
lion leu
tier tiru
iraffe iraf
5ebra 5ebr
mon1e) maimu
sna1e arpe
parrot papaal
hippo hipopotam
56
elephant elefant polar bear urs polar
57
penuin pinuin
whale balen
dolphin delfin
bear urs
wolf6 pl- wol#es lup
fo3 #ulpe
!ow #a!
bull taur
o3 bou
!hi!1en pui de in
hen in
rooster !o!o
oat !apr
sheep6 pl- sheep oaie
pi por!
horse !al
don1e) mar
rabbit iepure
du!1 ra
oose6 pl- eese (s!
mouse6 pl- mi!e oare!e
rat obolan
bat lilia!
snail mel!
hedeho ari!i
fro broas!
turtle broas! estoas
bird pasre
fish6 pl- fish pete
fl) mus!
mos@uito (nar
butterfl) fluture
lad)bu buburu5
pre) prad
&ature
s1) !er
sun soare
moon lun
star stea
!louds nori
wind #(nt
rain ploaie
snow 5pad
fo !ea
plain !(mpie
hill deal
mountain munte
forest pdure
ri#er r(u
la1e la!
sea mare
o!ean o!ean
+erbs
%to& bar1 %a& ltra
%to& blow %a& sufla
%to& fall %a& !dea
%to& flow %a& !ure
%to& fl) %a& 5bura
%to& mo#e %a&%se& mi!a
%to& rise %a& rsri6 %a& se ridi!a %despre soare 6 luna et!-&
%to& roar %a& rae
%to& shine %a& strlu!i
%to& wait %a& atepta
%to& wal1 %a& %se& plimba
4dverbs
brihtl) intens6 strlu!itor
entl) uor6 !u bl(ndee
raduall) treptat
happil) !u bu!urie
hea#il) din reu
loudl) 5omotos6 rsuntor
patientl) !u rbdare6 rbdtor
@ui!1l) repede6 derab
58
@uietl) !alm6 fr 5omot slowl) lent6 'n!et
59
softl) domol6 uurel
<d#erbs of manner
<d#erbul de mod des!rie o a!iune- 7pre deosebire de ad2e!ti#e %!are determin substanti#e&6 ad#erbele determin #erbe
%sau ad2e!ti#e&-
;a2oritatea ad#erbelor de mod din limba enle5 se formea5 prin aduarea terminaiei l) la ad2e!ti#ul din !are este
deri#at ad#erbul-
Adjective Adverb Traducere >xample adjective >xample adverb
briht brihtl) stralu!itor .he sun is briht-
7oarele este stralu!itor-
.he sun shines brihtl)-
7oarele stralu!este stralu!itor-
entle entl) bland .he wind is entle
Bantul este bland
.he wind blows entl)-
Bantul bate bland-
radual raduall) .reptat .he !olour is radual-
?uloarea este treptata-
.he sun rises raduall)-
7oarele rasare treptat-
happ) happil) 4eri!it .he irl is happ)-
4ata este feri!ita-
.he mon1e) pla)s happil)-
;aimuta se 2oa!a feri!ita-
hea#) hea#il) =reu .he ba is hea#)-
=eanta este rea-
.he rain falls hea#il)-
>loaia !ade reu-
loud loudl) 5omotos .he musi! is loud-
;u5i!a este 5omotoasa-
.he lion roars loudl)-
9eul rae 5omotos-
patient patientl) Eabdator =randfather is patient-
,uni!ul este rabdator-
.he tier waits patientl) for its
pre)-
.irul asteapta rabdator prada-
@ui!1 @ui!1l) repede .he plane is @ui1-
<#ionul este rapid-
.he horse runs @ui!1l)-
?alul aleara repede
@uiet @uietl) .a!ut6 linistit .he bo) is @uiet-
,aiatul este ta!ut-
.he butterfl) flies @uietl)-
4luturele 5boara linistit-
slow slowl) lent .he wind is slow-
Bantul este lent-
.he snail mo#es slowl)-
;el!ul se mis!a lent-
soft softl) ;oale 6
domol
.he bad is soft-
>atul este moale-
.he snow falls softl)-
Sapada !ade domol-
/3ist i ad#erbe de mod nereulateC
ood J well
bun J bine
Me is a ood dri#er- J Me dri#es well-
/l este un bun sofer- J /l !ondu!e bine-
fast J fast
repede J rapid
7he dri#es a fast !ar- J 7he dri#es fast-
/a !ondu!e o masina rapida- J /a !ondu!e rapid-
hard J hard
60
reu J din reu
.his is a hard 2ob- J I wor1 hard-
<!easta este o slu2ba rea- J /u mun!es! reu-
hih J hih
inalt J inalt
.he mountain is hih- J I !an 2ump #er) hih-
;untele este inalt- J /u pot sari foarte inalt-
<d#erbul high are i forma highly6 dar a!easta 'nseamn extrem de6 foarte i se folosete 'n stru!turi pre!umC I #alue him
highly- %Dl preuies! foarte mult-&
7urprise+
9ista ad2e!ti#elor !are de#in ad#erbe de mod prin aduarea terminaiei l) este mult mai lun de!(t lista e3emplelor din
a!east le!ie-
/numerm6 'n !ontinuare6 toate ad2e!ti#ele din le!ia Eub) is a beautiful irl G <d2e!ti#es !are de#in !u uurin ad#erbe
de mod prin aduarea terminaiei l)-
bad G badl) rau
beautiful G beautifull) frumos
briht G brihtl) stralu!itor
!heap G !heapl) ieftin
eas) G easil) usor
happ) G happil) feri!it
hea#) - hea#il) reu
loud G loudl) 5omotos
new G newl) nou
ni!e G ni!el) draut
poor G poorl) sara!
@ui!1 G @ui!1l) repede
@uiet G @uietl) ta!ut6 linistit
rouh G rouhl) aspru6 brut
sad G sadl) abatut6 suparat
slow G slowl) in!et
smooth G smoothl) !alm
soft G softl) moale6 usor
stron G stronl) tare in#in!ibil
wea1 G wea1l) slab6 fara forta
Te present is 'or im
Nouns
e#ent e#eniment
!elebration !elebrare6 srbtoare
part) petre!ere
birthda) part) petre!ere de 5iua de natere
?hristmas ?r!iun
8ew Near <nul 8ou
weddin nunt
in#itation in#itaie
!ard feli!itare
61
letter s!risoare
en#elope pli!
host a5d
uest oaspete
present !adou
balloons baloane
!onfetti !onfeti
firewor1s artifi!ii
Verbs
%to& i#e %a& da
%to& re!ei#e %a& primi
%to& send %a& trimite
%to& brin %a& adu!e
%to& !ome %a& #eni
%to& o %a& se du!e
%to& plan %a& planifi!a
%to& parti!ipate %a& parti!ipa
%to& part) %a& se distra %la o petre!ere&
%to& entertain %a& 'ntreine6 %a& amu5a
%to& open %a& des!hide
%to& wrap %a& 'mpa!heta
%to& unwrap %a& despa!heta
Prepositions
Punctm patru prepoziii cu care te-ai nt7lnit deja. +om avea nevoie de ele n seciunea 5rammar.
for pentru
from de la
to pentru6 !tre %urmea5 dup un #erb&
with !u
Te present is 'or im
Db.ect pronouns
4tunci c7nd ndeplinesc funcia sintactic de complement 8direct sau indirect9, pronumele urmeaz dup
verbe, pe care le determin. 6n limba englez, ec/ivalentul termenului complement este object.
:enumim pronumele cu funcie de complement ob.ect pronouns. #le au forme specifice, diferite de cele ale
pronumelor nvate p7n acum 8personale i posesive9.
Ebject pronouns me 9 mie , #ou tie , him 9 lui, her 9 ei , it 9 lui , us 9 noua , #ou 9 voua, them 9 lor.
Pronumele care ndeplinesc funcia de subiect 8adic pronumele personale9 sunt sub$ect pronouns.
Sub.ect pronoun Db.ect pronoun
62
?
st
person
.ingular
I
.end me an e-mail.
)rimite-mi un e-mail.
@
nd
person
.ingular
"ou
I can coo> #ou dinner.
#u pot sa-ti gatesc cina.
H
rd
person
.ingular
/e
s/e
it
%lara li>es him.
%lara il place pe el.
!erem" doesnIt li>e her.
!erem" nu o place.
?
st
person
Plural
3e
*u" us some s3eets.
%umpara-ne cateva dulciuri.
@
nd
person
Plural
"ou
,e is meeting #ou tomorro3.
#l se intalneste cu voi maine.
H
rd
person
Plural
t/e"
Invite them to t/e part".
Invita-i pe ei la petrecere.
%7nd pronumele apar dup una dintre prepoziiile for, from, to, )ith, tim c avem de a face cu ob$ect
pronouns.
)/is letter is for (ub". 4ceasta scrisoare este pentru (ub". C
)/is letter is for her. 4ceasta scrisoare este pentru ea.
)/is letter is from *rian. 4ceasta scrisoare este pentru *rian. C
)/is letter is from him. 4ceasta scrisoare este pentru el.
I am 3riting a letter to m" grandparents t/is evening. #u scriu o scrisoare bunicilor mei in seara asta.
C I am 3riting a letter to them t/is evening. #u am scris o scrisoare lor in seara asta.
I am pla"ing video games -ith !erem" and %lara on -rida". #u joc jocuri video cu !erem" si %lara +ineri.
C I am pla"ing video games -ith them on -rida". #u joc jocuri video cu ei +ineri.
SurpriseK
?. .curtm propoziiile prin nlocuirea structurilor completive mai comple1e cu ob$ect pronouns. 8:esigur,
facem asta atunci c7nd avem suficiente informaii conte1tuale pentru a ti despre cine sau despre ce este vorba.9
I am meeting m# best friend tomorro3. #u ma intalnesc cu brietenul meu bun maine.
63
C I am meeting him;her tomorro3. #u ma intalnesc cu el;ea maine.
@. 6n propoziia de mai jos, avem un complement direct 8the present9 i un complement indirect 8him9.
%omplementul indirect este poziionat Jnaintea celui direct.
5ive /im t/e present. 8:-i lui cadoul.9
:ac plasm complementul indirect dup0 cel direct, propoziia devine
5ive t/e present to /im. 8:a-I cadoul lui.9
Bn alt e1emplu
!erem" brings /er flo3ers ever" 3ee>. 8 !erem" ii aduce flori in fiecare saptamana.9
C !erem" brings flo3ers to /er ever" 3ee>. 8!erem" aduce flori pentru ea in fiecare saptamana.9
Time expressions
Mere are some #er) simple stru!tures for e3pressin time- <ll of them6 e3!ept for Today6 refer to the past-
Ba pre5entam !ate#a stru!turi simple pentru a e3prima timpul- ?u e3!eptia toda) G asta5i 6 toate se refera la tre!ut-
.oda) G a5i
.oda) is a beautiful da)- <5i este o 5i frumoasa-
64
Nesterda) G ieri
.he da) before )esterda) G
alaltaieri % 5iua de dupa ieri&
9ast wee1 G saptamana tre!uta
9ast month G luna tre!uta
9ast )ear - anul tre!ut
2 wee1s ao G 2 saptamani in urma
Nesterda)6 I !oo1ed spahetti- Ieri eu am atit spahetti-
.he da) before )esterda)6 )ou !oo1ed potatoes-
9ast wee16 he tra#elled to >aris-
9ast month6 she tra#elled to ,erlin-
9ast )ear6 it damaed all of m) !arpets-
2 wee1s ao6 we mo#ed to a new apartment-
3 months ao6 )ou mo#ed to a new house-
4 )ears ao6 the) mo#ed to a new !it)-
toBerbs
Eeular #erbs Irreular #erbs
%to& arri#e %a& a2une %to& be %a& fi
%to& !all %a& suna6 %a& !hema %to& be!ome %a& de#eni
%to& !oo1 %a& ti %to& bu) %a& !umpra
%to& finish %a& termina %to& !ome %a& #eni
%to& mo#e %a& %se& muta %to& do %a& fa!e (un exerciiu)
%to& pla) %a& %se& 2u!a %to& dri#e %a& !ondu!e
%to& start %a& 'n!epe %to& find %a& si
%to& tal1 %a& #orbi %to& foret %a& uita
%to& tra#el %a& !ltori %to& ha#e %a& a#ea
%to& wat!h %a& pri#i6 %a& urmri %to& ma1e %a& fa!e (o prjitur)
%to& turn on %a& porni
%to& turn off %a& opri
Present Simple
%and folosim prezentul simplu2
Prezentul simplu se refera la actiunile repetitive, preferinte, adevaruri generale.
Prezentul simplu cere prima forma a verbului.
65
Actiuni repetitive rutina Lilnica I 3a>e up at L ever" da". A #u ma trezesc la ora L in fiecare zi.
Actiuni repetitive A habits I usuall" s3im at t/e 3ee>end. A #u de obicei inot in 3ee>-end.
A placee si a displace I li>e /orror movies. - Imi plac filmele /orror.
Adevaruri generale $ater boils at ?JJ degrees %elsius. A 4pa fierbe la ?JJ de grade celsius.
generalitati People tal> too muc/. A Eamenii vorbesc prea mult.
evenimente )/e plane ta>es off at O. - 4vionul aterizeaza la ora O.
Cum recunoastem preLentul simplu(
>re5entul simplu este de obi!ei mar!at e3pli!it sau impli!it de ad#erbele de timp sau fre!#entaC

alwa)s 'ntotdeauna
usuall) de obi!ei
often deseori
sometimes uneori
seldom rareori
ne#er ni!iodat
ever" da" < dail" < in fiecare zi , zilnic
ever" 3ee> < 3ee>l" < in fiecare saptamana, saptamanal
ever" mont/ < mont/l" < in fiecare luna, lunar
ever" "ear < "earl" < in fiecare an , anual
once a da" < o data pe zi
t3ice a 3ee> < de doua ori pe saptamana
in t/e morning < dimineata
in t/e afternoon < dupa amiaza
in t/e evening < seara
at nig/t < noaptea
on 0onda"s < lunea
on )/ursda"s < joia
4ffirmative ; Interrogative ; &egative
Affirmative "nterrogative Negative
?
st
person
.ingular
I )aIe up at L e&er# da#.
/u ma tre5es! la ora 7 in
fie!are 5i-
-o I )aIe up at L e&er# da#2
0a trezesc eu la ora L in
fiecare zi2
I do not )aIe up at L e&er# da#.
#u nu ma trezesc la ora L in
fiecare zi.
@
nd
person 'ou liIe apples. -o "ou liIe apples2 'ou do not liIe apples.
66
.ingular .ie iti pla! merele- Iti pla! tie merele0 .ie nu-ti pla! merele-
H
rd
person
.ingular
,e pla#s football on
/uesda#s.
#l joaca fotbal martea.
-oes /e pla# football on
/uesda#s2
2oaca el fotbal martea(
,e does not pla# football on
/uesda#s.
/l nu 2oa!a fotbal
?
st
person Plural $e pa# our bills monthl#. -o 3e pa# our bills monthl#2 $e do not pa# our bills monthl#.
@
nd
person Plural 'ou eat t-ice a da#. -o "ou eat t-ice a da#2 'ou do not eat t-ice a da#.
H
rd
person Plural
)/e" usuall# sIi in
>ecember.
-o t/e" usuall# sIi in
>ecember2
)/e" do not usuall# sIi in
>ecember.
,o3 do I form Present .imple2
4ffirmative
Sub.ect + Verb " + %&&&'
e.g. I (sub$ect 3a>e up (&erb at L ever" da".
?
st
person, sg. C I read dail".
H
rd
person, sg. C ,e reads dail".
?
st
person, sg. C I often watch )+.
H
rd
person, sg. C ,e often watches )+.
Eemember thatC
-or t/e ?
st
person 8sg. and pl.9, t/e @
nd
person 8sg. and pl.9 and t/e H
rd
person pl., t/e verb /as t/e same form.
Enl" t/e H
rd
person sg. functions differentl".
)/e verb is used in its first form, e.g. + read. )/e first form is t/e infinitive form 3it/out to. 4t t/e H
rd
person sg.,
3e add an s at t/e end of t/e verb, e.g. He reads.
.ome verbs ta>e an es 8instead of an s9 at t/e end for t/e H
rd
person sg., e.g. He -atches /?.
)/e verbs to be and to ha&e be/ave differentl" a9 .ee /o3 to use t/e verb to be= b9 )/e verb to ha&e /as an
irregular form for t/e Hrd person sg. C ,e has an apple.
Interrogative
-o M -oes + Sub.ect + Verb " + %&&&' + (
e.g. :o I (sub$ect 3a>e up (&erb at L ever" da"2
?
st
person, sg. C Do I read dail"2
H
rd
person, sg. C Does /e read dail"2
?
st
person, sg. C Do I often watch )+2
H
rd
person, sg. C Does /e often watch )+2
Eemember thatC
In interrogative sentences, 3e use t/e au1iliar" verbs do or does.
$e use do for t/e ?
st
and @
nd
persons 8sg. and pl.9 and for t/e H
rd
person pl.. $e use does for t/e H
rd
person
sg..
In interrogative sentences, 3e do &E) add s or es at t/e end of t/e verb for t/e H
rd
person sg..
)/e s/ort ans3er for a Present .imple Puestion isC
4ffirmative +esG " do 8for +, #ou, -e, #ou, the#9 or +esG he does 8for he, she, it9
&egative NoG " don't < &o, I do not 8for +, #ou, -e, #ou, the#9 or NoG he doesn't < &o, /e does not 8for he,
she, it9
&egative
Sub.ect + -o Not M -oes Not + Verb " + %&&&'
e.g. I (sub$ect do not 3a>e up (&erb at L ever" da".
?
st
person, sg. C I do not read dail".
H
rd
person, sg. C ,e does not read dail".
?
st
person, sg. C I do not watch )+ often.
H
rd
person, sg. C ,e does not watch )+ often.
Eemember thatC
In negative sentences, 3e use t/e au1iliar" verbs do or does and t/e adverb not.
67
$e use do not for t/e ?
st
and @
nd
persons 8sg. and pl.9 and for t/e H
rd
person pl.. $e use does not for t/e H
rd

person sg..
In negative sentences, 3e do &E) add s or es at t/e end of t/e verb for t/e H
rd
person sg..
)/e s/ort form of do not is don't. )/e s/ort form of does not is doesn't. e.g. + don3t li'e horror mo&ies. He
doesn3t li'e action mo&ies.
4dverb placement
Place adverbs after t/e subject and t/e verb. e.g. I 3al> e&er# da#. :o I 3al> e&er# da#2 I donIt 3al> e&er#
da#.
$it/ adverbs of frePuenc", t/ings are a bit more complicated. ItIs best to learn t/eir placement t/roug/
practice. Listen to t/e audio tutorial in t/is lesson.
.urpriseQ
)/e first form of t/e verb is also called t/e present simple form. $e also refer to it as to t/e infiniti&e form.
Seldom is t/e more formal ePuivalent of rarel#.
$e use p/rasal verbs 8verbs 3it/ more t/an one element9 in t/e H
rd
person sg. li>e t/is
,e -a'es up at R.
It ta'es off at O.
$e add s or es at t/e end of t/e main verb, not at t/e end of t/e entire p/rasal verb. 0ore details..
68