Sunteți pe pagina 1din 263

Orson Scott Card

Chemarea Pmntului
Volumul - 1 -
Seria Nautilus SF
Traducere: Roxana Brnceanu
Editura Nemira Publishing ouse! "#1#
Orson Scott Card
Homecoming 02 - The Call of Earth
Tor Books, 1992
Versiune eboo$: %#&'( hun)ade
%1&#( r*m)
+RS+N S,+TT ,-R. s-a n/scut la "0 august 1'11! n Richland! 2ashington&
.escinde din 3rimii mormoni americani 4i a 5ost misionar n Bra6ilia 3entru
Biserica lui 7sus ,ristos a S5in8ilor din 9ilele din :rm/& ;i-a nce3ut cariera
literar/ ca 3oet! a3oi a 5ost atras de dramaturgie 4i a ada3tat o3ere literare 3entru
teatrul radio5onic! du3/ care a scris 3iese originale& .u3/ ce 4i-a n5iin8at 3ro3ria
com3anie teatral/! ,ard a lucrat n 3ostul de corector! a3oi de redactor la editura
B<: Press& - de=enit scriitor liber-3ro5esionist du3/ ce a semnat 3rimele
contracte 3entru dou/ romane SF& Jocl li Ender 4i continuarea sa! !or"itor #n
nmele mor$ilor! au 3rimit 3remiile ugo 4i Nebula! ,ard 5iind ast5el singurul
c>4tig/tor al celor mai im3ortante 3remii SF! n doi ani consecuti=i& .e asemenea!
a ob8inut Premiul ?ohn 2& ,am3bell 3entru cel mai bun t>n/r autor n 1'@A&
.intre lucr/rile sale amintim: Jocl li Ender B3remiile Nebula! 1'A1! ugo 4i SF
,hronicle n 1'ACD! EHatrack %i&erF BPremiul 2orld Fantas)! 1'A@D! !or"itor #n
nmele mor$ilor B3remiile Nebula! 1'AC! ugo! Gocus 4i SF ,hronicle n 1'A@ 4i
Hurd GaIJit6! Kermania! 1'A'D! EE'e for E'eF B3remiile ugo! 1'AA 4i Seiun!
?a3onia! 1'A'D! Se&enth Son B3remiile L)tho3oeic Societ) 4i Gocus n 1'AA 4i
.itmar! -ustralia! 1'A'DM %ed (ro)het BPremiul Gocus! 1'A'D! EGost Bo)sF
BPremiul Gocus! 1''#D! Ho* to +rite Science ,iction and ,antas' BPremiul
ugo! 1''1D! -a)s in a -irror. The Short ,iction of Orson Scott Card BPremiul
Gocus! 1''1D! E?ocul lui EnderF BPremiul 7gnotus! S3ania! 1''0D! /l&in
Jorne'man BPremiul Gocus! 1''CD! (at*atch. The %edem)tion of Christo)her
Colm"s BPremiul Ke55en! 7srael! 1'''DM The Chronicles of /l&in -aker
BPremiul 7maginaire! Fran8a! "###D! 0m"ra li Ender BPremiul Ke55en! 7srael!
"##1D& Nn 3re6ent! ,ard lucrea6/ la scenariul unui 5ilm ins3irat de ?ocul lui Ender&
2
orson scott card
chemarea pmntului
Traducere din limba engle6/
R+O-N- BRNN,E-N:
NEL7R-
3
,o3erta colec8iei: ,orneliu -GEO-N.RES,:
7lustra8ia co3ertei: Heith P-RH7NS+N
.escrierea ,7P a Bibliotecii Na8ionale a Rom>niei
,-R.! +RS+N S,+TT
,hemarea P/m>ntului P +rson Scott ,ardM trad&: Roxana
Brnceanu& - Bucure4ti: Nemira Publishing ouse! "#1#
7SBN '@A-C#C-A1*0-@*-0
7& Brnceanu! Roxana Btrad&D
A"1&111B@*D-*1 Q1*1&1
+rson Scott ,ard
TE ,-GG +F E-RT
R 1''* b) +rson Scott ,ard
R Nemira! "#1#
Redactor: Florin Geodor .SN7GS
Tehnoredactor: -lexandru ,S:H+R
Ti3arul executat de FE. PR7NT S&-&
+rice re3roducere! total/ sau 3ar8ial/! a acestei lucr/ri! 5/r/ acordul scris al editorului!
este strict inter6is/ 4i se 3ede3se4te con5orm Gegii dre3tului de autor&
7SBN '@A-C#C-A1*0-@*-0
Ga 3re8ul de =>n6are se adaug/ "T re3re6ent>nd =aloarea timbrului literar ce se =irea6/
:niunii Scriitorilor din Rom>nia&
4
1i 2a&e 2ollahite
3n&4$4tor 5i &is4tor
So$ 5i tat4
(rieten 5i concet4$ean
5
Mulumiri
.atore6 mul8umiri celor mul8i care mi-au u4urat misiunea de a duce la
bun s5>r4it aceast/ carte& ,lar$ 4i Hath) Hidd mi-au o5erit un re5ugiu 3e
3arcursul ultimei s/3t/m>ni de scriere a acestui romanM Uum/tate din el a
luat na4tere sub aco3eri4ul lor 4i n 3l/cuta lor com3anie&
Via8a unui autor 3oate u4or aluneca ntr-o tr>nd/=ie nedisci3linat/M cor3ul
meu a 5ost mult tim3 oglinda indolen8ei 5i6ice asociate unei cariere
e3ui6ante mental& ,artea de 5a8/ datorea6/ mult 5a3tului c/ 3e 3arcursul
scrierii ei mi-am retre6it tru3ul la =ia8/& Ge mul8umesc lui ,lar$ Hidd 4i lui
Scott -llen 3entru c/ au trans3irat al/turi de mine n tim3 ce torturam o
biciclet/ nou/ 3e drumurile 4i traseele 3entru cicli4ti din nordul Virginiei 4i
3e str/6ile 4i 3laUele din North L)rtle Reach&
,>8i=a cititori m-au aUutat s/ armoni6e6 acest =olum cu 3redecesorul lui!
citind buc/8i de manuscris 3e m/sur/ ce ie4eau din im3rimant/! n s3ecial
Hath) Hidd 4i Russell ,ard& Redactorul seriei 3re6ente este Beth
Leacham! editor 5iind Tom .ohert)& Nu din nt>m3lare am reali6at 3entru
ei cea mai bun/ lucrare de 3>n/ acum din =ia8a mea& 7ar agentul meu!
Barbara Bo=a! mi-a 5ost un s3riUin constant 4i un s5/tuitor n8ele3t n cursul
unei 3erioade tulburi&
Romanul se 3resu3unea a 5i unul u4or! dar nu s-a do=edit ast5el& Loo6h a
com3licat totul! ns/ a 5/cut ca ntregul e5ort s/ merite& Nn cursul ndelungii
lu3te de a-l 5ace 3e general s/ se 3otri=easc/ n restul 3o=estirii mi
nchi3ui c/ abia dac/ am 5ost o 3ersoan/ tolerabil/! totu4i so8ia mea!
Hristine! 4i co3iii no4tri Keo55re)! Emil) 4i ,harlie Ben au dorit s/ m/ 8in/
n 3reaUma lor& Bucuria =ie8ii mele este s/-i desco3/r ntotdeauna n Uur
c>nd ies la su3ra5a8/ din ad>ncurile muncii& ;i! ca de 5iecare dat/! Hristine
a 5ost 3entru mine 3rimul 4i cel mai bun cititor 4i redactor! anali6>ndu-mi
lucrarea cu un ochi ager 4i demn de ncredere! a3oi s3un>ndu-mi ce anume
din text 3ot 3/stra sau modi5ica du3/ ne=oie&
6
Diminutive
LaUoritatea numelor au diminuti=e sau 5orme 5amiliare& .e exem3lu!
rudele lui Kaballu5ix! 3rietenii a3ro3ia8i! so8ia actual/ 4i 5ostele so8ii i 3ot
s3une Kab)a& -lte diminuti=e sunt 3re6entate mai Uos& Bn 3lus! 3entru c/
aceste nume sunt at>t de neobi4nuite! numele 3ersonaUelor 5emei sunt scrise
cu caractere italiceD:
2helem"&e6-2hel
2ol-2ol'a!
.roti$-.or)a
Eiadh-Ed"'a
Elema$-El)a
Hosni-Hos'a
Hshidh-Sh'a
7ssib-7ss)a
7okor-7o'a
1et-1t'a
Lebbe$eJ-Leb
Na5ai-N)e5
+bring-Bri)a
%asa
Rashgalli=a$-Rash
Ro3tat-Ro3
Se&et-Se&'a
Shedemei-Shed'a
Tr8hnisha-Tr8h'a
Vas-Vas)a
Volema$-Vol)a
7
2etchi$
9dorab-9od)a
8
Ghid pentru pronunarea numelor
-tunci c>nd citi8i aceast/ 3o=este 3entru dumnea=oastr/ n lini4te nu 3rea
contea6/ dac/ 3ronun8a8i numele 3ersonaUelor n mod corect& .ar 3entru
cei interesa8i! iat/ c>te=a in5orma8ii 3ri=ind 3ronun8area acestor nume&
Regulile 5orm/rii =ocalelor n limba =orbit/ n Basilica cer ca n
maUoritatea substanti=elor! inclusi= numele 3ro3rii! cel 3u8in una dintre
=ocale s/ 5ie 3ronun8at/ cu un ) la nce3ut& Ga nume 3oate 5i =orba des3re
oricare dintre =ocale 4i sunt 3ermise schimb/ri n 5unc8ie de 3re5erin8ele
celui care =orbe4te& -st5el numele lui Kaballu5ix 3oate 5i 3ronun8at 9'ah-
B--loo-5ix sau Kah-B--l'oo-5ixM nt>m3l/tor Kaballu5ix nsu4i 3re5er/
s/-l 3ronun8e Kah-B--l'oo-5ix! 4i desigur maUoritatea oamenilor urmea6/
acest obicei&
2helem"&e6 %thel-EL-b)oo-=ex(
2ol %.<+G(
.roti$ %.R+T-)i$(
Eiadh %-<-)ahth(
Elema$ %EG-)eh-mah$(
Hosni %<+9-nee(
Hsh- %<++-sheeth(
7ssib %7S-)ib(
7okor %R<+-$or(
1et %G<++-et(
Lebbe$eJ %LEB-be$-$)oo(
Na5ai %N<--5ie(
+bring %+B-r)ing(
%asa& %R-9-)ah(
Rashgalli=a$ %rahsh-K<--lih-=ah$( Ro3tat %R+PE-t)aht(
Se&et %SEV-)et(
Shedemei %S<E.-di-ma)(
Tr8hnisha %troo6h-N<EE-shah(
Vas %V<-S(
9
Volema$ %V+G-)eh-ma$(
2etchi$ %2ET-ch)ic$(
9dorab %9.+R-)ab(
10
PROLOG
,om3uterul 3rinci3al al 3lanetei armon) nu era 3roiectat s/ inter=in/
at>t de direct n 3roblemele oamenilor& Era 3ro5und tulburat de 5a3tul c/
tocmai l 3ro=ocase 3e t>n/rul Na5ai s/-l ucid/ 3e Kaballu5ix& .ar cum s/
se ntoarc/ 3e P/m>nt 5/r/ ,atalogV ;i cum s/ ob8in/ Na5ai ,atalogul 5/r/
s/-l ucid/ 3e Kaballu5ixV Nu exista o alt/ cale&
Sau existaV Sunt b/tr>n! 4i s3use com3uterul 3rinci3al& -m 3atru6eci de
milioane de ani! o ma4in/rie 3roiectat/ s/ dure6e nici 3e de3arte at>t de
mult& ,um s/ 5iu sigur c/ Uudecata mea este corect/V -m 3ro=ocat moartea
unui om! iar t>n/rul Na5ai su5er/ de remu4c/ri 4i =ino=/8ie 3entru ceea ce l-
am m3ins s/ 5ac/& ;i totul 3entru a duce ,atalogul na3oi la 9=e6da$roog!
ca s/ m/ ntorc 3e P/m>nt&
.ac/ a4 3utea sta de =orb/ cu P/str/torul P/m>ntului& .ac/ mi-ar 6ice
cum s/ 3rocede6& -tunci a4 ac8iona cu ncredere& Nu m-a4 mai ndoi de
5iecare deci6ie! nu m-a4 mai ntreba dac/ nu cum=a tot ceea ce 5ac este
3rodusul 3ro3riei mele dec/deri&
-=ea dis3erat/ ne=oie s/ discute cu P/str/torul! ns/ n-a=ea cum dec>t
ntorc>ndu-se 3e P/m>nt& Era un cerc 5rustrant& ,om3uterul 3rinci3al nu
3utea ac8iona n8ele3t 5/r/ aUutorul P/str/toruluiM trebuia s/ ac8ione6e
n8ele3t ca s/ aUung/ la acesta&
;i acumV ;i acumV Este ne=oie de inteligen8/! totu4i cine s/ m/ ndrumeV
-m imens mai multe cuno4tin8e dec>t 3oate st/3>ni orice om! 4i totu4i nu
am alte min8i dec>t cele umane ca s/ m/ s5/tuiasc/&
Era oare 3osibil s/ 5ie de aUunsV Niciun com3uter nu ar 5i =reodat/ at>t de
str/lucitor de de6ordonat ca un creier uman& +amenii iau cele mai uluitoare
11
deci6ii doar 3e ba6a unor 5ragmente de date! deoarece creierul lor le
recombin/ n moduri stranii 4i 3line de ade=/r& -r 5i cu siguran8/ 3osibil ca
de la ei s/ se extrag/ unele idei utile&
Poate c/ nu& .ar merit/ ncercat! nu-i a4aV
,om3uterul 3rinci3al se extinse n sateli8i 4i trimise imagini n min8ile
acelor oameni care erau cei mai rece3ti=i la transmisiunile lui& -cele
imagini nce3ur/ s/ se mi4te 3rintre amintirile lor! 5or8>ndu-se min8ile s/ le
5ac/ 5a8/! s/ le 3otri=easc/! s/ le g/seasc/ o logic/& S/ cree6e din ele
3o=e4tile stranii 4i 3line de 5or8/ 3e care ei le numesc =ise& Poate n
urm/toarele c>te=a 6ile! n urm/toarele s/3t/m>ni! =isele lor =or scoate la
su3ra5a8/ =reo conexiune sau =reun mod de n8elegere 3e care com3uterul
3rinci3al s/-l 5oloseasc/! aUut>ndu-l s/ g/seasc/ o cale 3rin care s/-i ia 3e
cei mai buni dintre ei de 3e 3laneta armon) 4i s/-i aduc/ acas/ 3e
P/m>nt&
Nn to8i ace4ti ani! i-am n=/8at 4i i-am ghidat! i-am 5ormat 4i i-am 3roteUat&
-cum! la s5>r4itul =ie8ii mele! sunt ei 3reg/ti8i s/ m/ n=e8e! s/ m/ ghide6e!
s/ m/ 5orme6e 4i s/ m/ a3ere )e mine: Pu8in 3robabil& Pu8in 3robabil& ,u
siguran8/ =oi 5i silit s/ hot/r/sc totul singur& 7ar atunci 5/r/ ndoial/ =oi
gre4i& Poate c/ nu ar trebui s/ ac8ione6 deloc& Poate c/ nu ar trebui s/
ac8ione6 deloc& N-ar trebui s/ ac8ione6& Nu& .ar trebuie&
-4tea3t/&
-4tea3t/&
.in nou! a4tea3t/&&&
12
1
TRD!R"!
#isul Generalului
Keneralul Vo6mu6halno) Vo6mo6hno se tre6i din =is asudat! gem>nd&
.eschise ochii 4i ntinse m>na! str>ng>nd& + m>n/ i-o 3rinse 4i o re8inu&
+ m>n/ de b/rbat& Era Keneralul Plodorodnu)& Subalternul s/u cel mai de
ncredere& ,el mai bun 3rieten& ,el mai 3ro5und su5let&
W -i =isat! Loo6h&
Era o 3orecl/ 3e care numai Plod ndr/6nea s-o 5oloseasc/ de 5a8/ cu el&
W .a! a4a-i! 5/cu Vo6mu6halno) X Loo6h -! 4i se cutremur/ amintindu-
4i& ,e mai =is&
W :nul de r/u augurV
W Nngro6itor! oricum&
W Po=este4te-mi& L/ descurc cu =isele&
W .a! 4tiu! la 5el 4i cu 5emeile& .u3/ ce termini cu ele! s3un tot ce =rei
tuY
Plod r>se! dar a4te3t/& Loo6h nu era sigur de ce e6ita s/-i 3o=esteasc/
acel =is& .oar i 3o=estise at>tea altele&
W Bine atunci! uite =isul meu& Vedeam un b/rbat st>nd ntr-un lumini4 4i
de Uur m3reUurul lui ni4te creaturi 6bur/toare oribile - nu 3/s/ri! a=eau
blan/! dar erau mult mai mari dec>t liliecii - se tot roteau! coborau n 3icaU!
l atingeau& El st/tea acolo 4i nu 5/cea nimic& ;i c>nd n s5>r4it toate
creaturile l-au atins! au 3lecat! cu exce38ia uneia! care s-a a4e6at 3e um/rul
lui&
13
W -ha&
W N-am terminat& 7mediat au a3/rut ni4te 4obolani uria4i din =i6uinile lor
de sub 3/m>nt& -=eau cel 3u8in un metru lungime 4i Uum/tate din n/l8imea
unui om& .in nou! au tot =enit 3>n/ c>nd l-au atins to8i&&&
W ,u ceV ,u din8iiV ,u labeleV
W ;i cu boturile& Nl atingea! asta e tot ce 3ot s3une& Nu-mi distrage
aten8ia&
W 7art/-m/&
W .u3/ ce l-au atins to8i au 3lecat&
W Nn a5ar/ de unul&
W .a& S-a ag/8at de 3iciorul lui& +bser=i ti3arul&
W ,e a urmatV
Loo6h se n5ior/& Fusese lucrul cel mai oribil! ns/ acum! c>nd cu=intele
i ie4eau de 3e bu6e! nu mai n8elegea de ce&
W +ameni&
W +ameniV Veneau s/-l ating/V
W S/&&& s/-l s/rute Pe m>ini! 3e 3icioare& S/-l &enere8e; ,u miile& Numai
c/ ei nu-l s/rutau doar 3e b/rbat& S/rutau 4i&&& 6bur/toarea& ;i 4obolanul
uria4 li3it de 3icioarele lui& Ni s/rutau 3e to8i&
W -h! 6ise Plod! 3/r>nd ngriUorat&
W .eciV ,e eV ,e r/u 3re6iceV
W E=ident! b/rbatul 3e care l-ai =/6ut este Nm3/ratul&
:neori inter3ret/rile aduceau cu ade=/rul! dar de data asta inima lui
Loo6h se re=olt/ la ideea de a 5ace leg/tura ntre Nm3/rat 4i b/rbatul din
=is&
W .e ce e e=identV Nu sem/n/ deloc cu Nm3/ratul&
W Pentru c/ toat/ natura 4i omenirea l =enerea6/! desigur&
Loo6h ridic/ din umeri& Nu era una dintre cele mai subtile t>lcuiri ale lui
Plod& ;i nu au6ise niciodat/ de turme de lighioane ador>ndu-l 3e Nm3/rat!
care se l/uda c/ ar 5i un mare =>n/tor& Binen8eles! =>na numai n 3arcurile
sale! unde toate Ui=inele 5useser/ mbl>n6ite ca s/-4i 3iard/ teama de
oameni! animalele de 3rad/ dresate s/ se com3orte 5eroce! dar s/ nu atace
niciodat/& Nm3/ratul trebuia s/-4i Uoace rolul n marele s3ectacol al
ntrecerii dintre om 4i animal! dar el niciodat/ nu era n 3ericol n tim3 ce
ele se ex3uneau ne=ino=ate s/ge8ii lui ra3ide! suli8ei sale! s/biei li3site de
14
mil/& .ac/ asta nsemna =enerare! dac/ asta nsemna natur/! atunci da! se
3utea s3une c/ ntreaga natur/ 4i omenire l =enera 3e Nm3/rat&&&
Plod! desigur! nu 4tia nimic des3re ast5el de idei ale lui Loo6hM dac/
cine=a era at>t de ne5ericit nc>t s/ aib/ g>nduri caustice des3re Nm3/rat!
a=ea griU/ s/ nu 4i m3o=/re6e 3rietenii cu in5orma8ii des3re ele&
-4adar! continu/ cu inter3retarea =isului&
W ,e r/u 3re6ice =enerarea Nm3/ratuluiV Nn sine! niciunul& .ar 5a3tul c/
te-a re&oltat, c/ 8i-a 3ro=ocat sc>rb/&&&
W S/rutau un 4obolan! PlodY S/rutau 6bur/toarea aia de6gust/toare&&&
.ar cel/lalt nu 6ise nimic c>nd =ocea lui se stinse& .oar continu/ s/-l
3ri=easc/&
W < m/ sc>rbe4te 5a3tul c/ oamenii l =enerea6/ 3e Nm3/rat& ,hiar eu
am ngenuncheat n 5a8a Tronului 7n=i6ibil 4i am 5ost co3le4it de 3re6en8a
lui& Nu a 5ost ce=a oribil! a 5ost&&& nnobilator&
-4a s3ui& .ar =isele nu mint& Poate ai ne=oie s/-8i 3uri5ici inima de =reun
r/u&
W :ite ce e! t ai t>lcuit c/ =isul meu este des3re Nm3/rat& .e ce s/ nu 5ie
omul /la - 4tiu 4i eu - gu=ernatorul din BasilicaV
Pentru c/ mi6erabilul ora4 Basilica este condus de 5emei&
W Nu Basilica atunci& Totu4i! cred c/ =isul era&&&
W .es3re ceV
W .e unde s/ 4tiu e: L/ &oi 3uri5ica! 3oate ai dre3tate& Eu nu 4tiu s/
inter3rete6 =ise&
Nnsemna s/-4i 3iard/ c>te=a ore din acea 6i n cor-i ul mediatorului& Era
5oarte 3lictisitor! dar n acela4i i u u3 necesar din 3unct de =edere 3olitic
s/-4i 3etreac/ acolo un anumit tim3 n 5iecare lun/! alt5el ra3oartele des3re
im3iet/8i ar 5i aUuns 3>n/ n Kollod! unde Nm3/ratul decidea din c>nd n
c>nd cine era =rednic s/ 3rimeasc/ 5unc8ii 4i cine merita s/ 5ie degradat sau
executat& Loo6h oricum trebuia s/ 5ac/ o =i6it/ la tem3lul mediatorului!
dar i dis3l/cea la 5el cum un co3il ur/4te baia&
W Gas/-m/ n 3ace& Plod& L-ai 5/cut 5oarte ne5ericit&
Plod ngenunche n 5a8a lui 4i i lu/ m>na drea3t/ ntr-ale sale&
W +! iart/-m/&
Binen8eles! l iert/ imediat 5iindc/ erau 3rieteni& Lai t>r6iu n cursul
dimine8ii ie4i 4i ucise c/3eteniile a =reo 6ece sate $hlame& 7mediat to8i
15
s/tenii Uurar/ dragoste 4i de=otament etern Nm3/ratului! iar c>nd Keneralul
Vo6mu6halno) Vo6mo6hno intr/ seara s/ se 3uri5ice n tem3lul sacru!
mediatorul i acord/ imediat iertarea! c/ci n acea 6i el s3orise onoarea 4i
m/re8ia Nm3/ratului&
$n %asilica & 'i nu (n vis
Veniser/ s-o asculte c>nt>nd 3e Ho$or! =eniser/ din ntregul ora4
Basilica! iar ea 5usese nc>ntat/ s/ =ad/ cum li se luminaser/ 5e8ele c>nd -
n cele din urm/ - ea ie4ise 3e scena 4i mu6ican8ii nce3user/ sa-4i
ciu3easc/ bl>nd strunele sau s/ su5le u4or 3rin instrumente cre>nd unda
moale de sunete care re3re6enta ntotdeauna acom3aniamentul ei& Nn s5>r4it
o s/ ne c>nte Ho$or! s3uneau chi3urile lor& Ni 3l/cea acea ex3resie mai mult
dec>t orice! chiar mai mult dec>t =ederea unui b/rbat co3le4it de dorin8/ n
ultimele cli3e dinaintea satis5acerii de3line& ,/ci 4tia 5oarte bine c/ unui
b/rbat i 3as/ 3rea 3u8in cine i o5er/ 3l/cerile iubirii! n tim3 ce
auditoriului i 3/sa 5oarte mult de 5a3tul c/ era ea cea care st/tea n 5a8a lor
3e scen/ 4i deschidea gura emi8>nd notele acute! a=>ntate ale glasului s/u
liric incredibil de dulce! care 3lutea 3este mu6ic/ 3recum 3etalele 3e un
3>r>u&
Sau cel 3u8in a4a 4i dorea s/ 5ie& -4a 4i imagin/ 3>n/ c>nd 3/4i n
realitate 3e scen/ 4i i =/6u 3ri=ind-o& Nn seara aceea audien8a era com3us/
n cea mai mare 3arte din b/rba8i& -i c/ror ochi se 3limbau n sus 4i n Uos
3e tru3ul ei& -r trebui s/ re5u6 s/ mai c>nt n teatrele de comedie! 4i s3use
nc/ o dat/& -r trebui a insist s/ 5iu luat/ la 5el de n serios ca iubita mea
sor/ Se=et! cu =ocea ei Uoas/! masculin/! ca de broasc/& +5! la ea se uit/ cu
chi3uri luminate de exta6 estetic& B/rba8i 4i 5emei deo3otri=/& Ga cor3ul ei
nu se holbea6/ s/ =ad/ cum se mi4c/ 3e sub materiale& Binen8eles!
3robabil 4i din 3ricin/ c/ tru3ul ei este at>t de c/rnos nc>t nu e o 3l/cere
s/-l 3ri=e4ti 4i se mi4c/ 3e sub costume ca un 3ietroi! biata de ea& Sigr c/
nchid ochii 4i i ascult/ =ocea - e mult mai bine dec>t s/ o )ri&easc4;
,e minciun/& ,e mincinoas/ sunt! chiar 4i c>nd =orbesc doar cu mine
16
ns/mi&
Nu trebuie s/ 5iu at>t de ner/bd/toare& E numai o 3roblem/ de tim3& Se=et
e mai n =>rst/ - eu abia am o3ts3re6ece ani& ;i ea a trebuit s/ c>nte 3rin
teatrele de comedie o 3erioad/! 3>n/ a de=enit cunoscut/&
Ho$or 5i-o amintea 3e sora ei 3o=estind n acele 6ile - cu mai mult de doi
ani n urm/! c>nd Se=et a=ea a3roa3e 4a3tes3re6ece ani - des3re cum era
ne=oit/ n mod constant s/ nmoaie ardoarea admiratorilor ei! care a=eau
tendin8a s/ intre n =estiarul ei n c/utarea iubirii ra3ide! 3>n/ c>nd 5usese
ne=oit/ s/ angaUe6e un bod)guard ca s/-i descuraUe6e 3e cei mai 3/tima4i&
EE =orba doar des3re sex! s3unea ea 3e atunci& ,>ntecele! s3ectacolele!
totul e doar des3re sex! numai la asta =isea6/ 3ublicul& Trebuie doar s/ 5ii
atent/ s/ nu-i 5aci s/ =ise6e 3rea bine - sau 3rea 3recisYF
:n s5at bunV Nu chiar& ,u c>t =isea6/ mai mult la tine cu at>t mai mul8i
bani aduce numele t/u 3e a5i4ele 3iesei& P>n/ c>nd n cele din urm/! dac/ ai
noroc! dac/ e4ti destul de "n4! a5i4ul nu =a mai trebui s/ 3omeneasc/
deloc numele 3iesei& Numai numele t4 4i locul! data! ora&&& iar c>nd a3ari
ei =or 5i acolo cu to8ii! sute! 4i c>nd nce3e mu6ica nu se =or uita la tine ca
la ultima s3eran8/ a unui n5ometat! ci ca la cel mai nalt =is al unui su5let
ele=at&
Se ndre3t/ s3re locul ei de 3e scen/ - iar c>nd intr/ se a8ir4 a3lau6e& Se
ntoarse s3re 3ublic 4i emise o not/ nalt/ s5redelitoare&
W ,e-a 5ost astaV ntreb/ Kul)a! actorul care Uuca rolul b/tr>nului
libidinos& Zi3i deUaV Nici nu te-am atins nc/&
-udien8a r>se - dar nu su5icient& Piesa a=ea 3robleme& -=usese de la
nce3ut sl/biciuni! 4tia 3rea bine! dar cu asemenea r>sete su3er5iciale era
condamnat/& -4adar! n c>te=a 6ile =a 5i ne=oit/ s/ rencea3/ cu re3eti8iile&
-lt s3ectacol& -lt/ serie de =ersuri stu3ide 4i melodii stu3ide 3e care s/ le
memore6e&
Se&et 4i alegea singur/ c>ntecele& ,om3o6itorii =eneau la ea 4i o
im3lorau s/ inter3rete6e lucr/rile lor&
Se&et nu trebuia s/-4i 5oloseasc/ aiurea =ocea doar ca s/ 5ac/ oamenii s/
r>d/&
W Nu am 8i3at! c>nt/ Ho$or&
W Zi3i acum! declam/ Kul)a! 5uri4>ndu-se a3roa3e de ea 4i nce3>nd s-o
3i3/ie&
17
Vocea sa gra=/ de bas era ntotdeauna 3otri=it/ 3entru r>s atunci c>nd o
utili6a ast5el! iar 3ublicul era al/turi de el& Poate reu4eau n cele din urm/ s/
scoat/ s3ectacolul din noroi&
W .ar acum m/ atingi=
Klasul ei se n/l8/ 3e cele mai nalte culmi 4i r/mase acolo n aer&&&
,a o 3as/re! ca o 3as/re a=>nt>ndu-se! dac/ cine=a ar 5i c/utat s/ asculte
5rumuse8ea&
Kul)a 5/cu o mutr/ ori3ilat/ 4i 4i retrase m>na de 3e s>nul ei& 7mediat
=ocea ei cobor cu dou/ octa=e& +b8inu r>sete& ,ele mai bune de 3>n/
acum& .ar 4tia c/ Uum/tate din 3ublic r>dea din cau6a 5e8ei 3e care o 5/cuse
el c>nd i luase m>na de 3e 3ie3t& Era cu ade=/rat un maestru& P/cat c/
genul acesta de clo=nerii se cam demodase n ultima =reme& Pe m/sur/ ce
nainta n =>rst/ de=enea tot mai bun! 4i totu4i auditoriul se r/rea& ,/uta
comediile mai amare 4i mai r/ut/cioase ale tinerilor satiri4ti 5i6ici&
,omedia brutal/! =iolent/! o5erise ntotdeauna cel 3u8in ilu6ia c/ r/ne4te 3e
cine=a&
Scena continu/& -3/rur/ hohotele& Scena se ncheie& -3lau6e& Ho$or 5ugi
de 3e scen/ u4urat/ - 4i de6am/git/& Nimeni din 3ublic nu i scanda
numeleM nici m/car nu 5usese strigat ca de un motan n c/lduri& ,>t =a mai
trebui s/ a4te3teV
W Prea dr/gu8! s3use Tumannu! administratoarea teatrului! cu 5a8a acr/&
Nota aia trebuia s/ sune ca 4i c>nd ai 5i atins orgasmul& Nu ca o 3as/re&
W .a! da& Nmi 3are 5oarte r/u&
Era ntotdeauna de acord cu toat/ lumea 4i du3/ aceea 5/cea ce =oia&
,omedia aceea n-ar 5i meritat osteneala dac/ nu-4i 3unea =ocea n =aloare
cel 3u8in uneori& ;i doar ob8inuse r>sete 4i c>nd 5/cuse du3/ mintea ei! nu-i
a4aV Nu 3rea 3utea s3une nimeni c/ gre5ise& Tumannu dorea doar s/ 5ie
su3us/! iar Ho$or nu a=ea inten8ia& Su3unerea era 3entru co3ii! so8i 4i
animalele din gos3od/rie&
W Nu ca o 3as/re! re3et/ ea&
W ,e 6ici de o 3as/re ating>nd orgasmulV ntreb/ Kul)a! care ie4ise de 3e
scen/ imediat n urma ei&
Ho$or chicoti 4i chiar 4i Tumannu etal/ un 6>mbet ngust 4i acru&
W Te a4tea3t/ cine=a! H)o$a! s3use administratoarea&
Era un b/rbat& .ar nu cine=a 3asionat de munca ei! alt5el ar 5i 5ost n 5a8/!
18
urm/rind-o c>nt>nd& Nl mai =/6use 4i nainte& -! da - a3/rea c>teodat/
atunci c>nd so8ul 3ermanent al Lamei =enea n =i6it/& Era sluUitorul lui
3rinci3al! nu-i a4aV -dministratorul a5acerii cu 5lori exotice 3e 3erioadele
c>nd 2etchi$ era 3lecat cu cara=ana& ,um l chemaV
W Sunt Rashgalli=a$! 6ise! 3/r>nd 5oarte gra=&
W .aV 5/cu ea&
W Nmi 3are extrem de r/u s/ te in5orme6 c/ tat/l dumitale a nt>lnit o
=iolen8/ extrem/&
,e lucru extraordinar& Pe moment! abia dac/ reu4i s/ n8eleag/&
W G-a r/nit cine=aV
W Fatal! doamn/&
W +h&
Toate astea a=eau un sens 4i ea a=ea s/-l g/seasc/&
W +h! asta ar nsemna c/ e&&& mortV
W - 5ost acostat 3e strad/ 4i ucis cu s>nge rece! s3use Rashgalli=a$&
.e 5a3t nu era nicio sur3ri6/ dac/ st/teai s/ te g>nde4ti& Tat/l ei de=enise
n ultima =reme a4a un huligan! sco8>nd to8i acei solda8i masca8i 3e str/6i&
Terori6a 3e toat/ lumea& .ar era at>t de 3uternic 4i de re6istent nc>t cu
greu 8i imaginai ce=a care s/ i se o3un/ 3e termen lung& ,u siguran8/ nu
)ermanent;
> Nu exist/ s3eran8/ de&&& recu3erareV
Kul)a st/tuse destul de a3roa3e 4i acum inter=eni leUer n con=ersa8ie&
W Pare a 5i o moarte din cau6e naturale! doamn/! ceea ce nseamn/ c/
3rogno6a nu e bun/! rosti 4i chicoti&
Rashgalli=a$ l mbr>nci cu r/utate 4i l trimise m3leticindu-se mai
ncolo&
W -sta n-a 5ost amu6ant! 6ise&
W -cum au =oie criticii n culiseV ntreb/ Kul)a& 3n tim)l s3ectacoluluiV
W Pleac/! i ceru Ho$or&
Fusese o gre4eal/ s/ se culce cu b/tr>nul .e atunci lui i se 3/rea c/ are
dre3tul la intimitatea ei&
W E=ident! cel mai bine ar 5i s/ =ii cu mine! =orbi Rashgalli=a$&
W Ba nu& Nu! n-ar 5i cel mai bine&
,ine era el: Nu-i era deloc rud/! din c>te 4tia& -r trebui s/ se duc/ la
mama ei& +are ea 4tia deUaV
19
W Lama&&&
W Fire4te c/ ei i-am s3us 3rima dat/ 4i ea mi-a indicat unde s/ te g/sesc&
Sunt =remuri 5oarte 3ericuloase 4i i-am 3romis c/ o s/ te 3roteUe6&
Ho$or 4tia c/ min8ea! binen8eles& .e ce ar 5i a=ut ne=oie de acest str/in
ca s-o a3ereV .e cineV Nns/ b/rba8ii ntotdeauna 3uneau a4a 3roblema!
insist>nd c/ o 5emeie care nu se teme de nimic 3e lume ar a=ea ne=oie s/
5ie ocrotit/& (ro)rietate, la asta se g>ndeau ei atunci c>nd =orbeau des3re
3rotec8ie& .ac/ =oia un b/rbat care s-o 3osede! a&ea un so8! a4a cum era el&
Nu a=ea nici 3e de3arte ne=oie de acel b/tr>n )i8dook s/ aib/ griU/ de ea&
W :nde e Se=etV
W Nnc/ nu a 5ost g/sit/& Sunt ne=oit s/ insist s/ =ii cu mine&
-cum Tumannu trebui s/ inter=in/&
W Nu 3leac/ nic/ieri& Lai are nc/ trei scene! inclusi= 3unctul culminant&
Rashgalli=a$ se ntoarse s3re ea! a=>nd acum un 5el de m/re8ie n loc de
con5u6ie&
W Tat/l ei a 5ost ucis! 6ise& ;i tu 3resu3ui c/ o s/ r/m>n/ s/ termine o
)ies4:
Sau 5usese tot tim3ul m/re8 4i ea 3ur 4i sim3lu nu obser=ase 3>n/ atunciV
W Se=et ar trebui s/ a5le des3re Tata&
W + s/ i se s3un/ imediat ce noi o =om g/si&
,are noi: Nu contea6/! se g>ndi& E 4tiu unde s-o g/sesc& Ni cunosc toate
nt>lnirile! locurile unde 4i duce aman8ii ca s/ e=ite s/ dea ochii cu so8ul ei
am/r>t& Se=et 4i Vas! la 5el Ho$or 4i +bring! a=eau o c/snicie liberal/! dar
Vas 3/rea s/ se simt/ mai 3u8in n largul lui dec>t +bring& :nii b/rba8i erau
at>t de&&& teritoriali& Probabil 3entru c/ era om de 4tiin8/! nicidecum artist&
+bring! 3e de alt/ 3arte! n8elegea =ia8a artistic/& Nici nu =isa s-o 8in/ 3e
strict du3/ litera contractului de c/s/torie& ,>teodat/ chiar glumea =esel
des3re b/rba8ii cu care se =edea ea&
,u toate c/! desigur! nu l-ar insulta niciodat/ 3omenind ea ns/4i des3re
ei& .ac/ el au6ea =reun 6=on des3re un amant! era un lucru& ,>nd men8iona
5a3tul! ea doar i ciu5ulea 3/rul 4i rostea: EProstu8ule& Tu e4ti singurul
b/rbat 3e care l iubesc&F
;i! ntr-un mod bi6ar! chiar era ade=/rat& +bring era un dulce! chiar dac/
nu a=ea talent actoricesc deloc& Ni aducea ntotdeauna daruri 4i i 3o=estea
b>r5ele cele mai gro6a=e& Nu era de mirare c/ deUa 4i rennoise contractul
20
de c/s/torie cu el de dou/ ori - lumea remarca adesea c>t de credincioas/
era! 5iind m/ritat/ cu 3rimul ei so8 3entru al treilea an! chiar dac/ a4a t>n/r/
4i 5rumoas/ s-ar 5i 3utut m/rita cu oricine& E ade=/rat c/ la nce3ut se
c/s/torise cu el 3ur 4i sim3lu ca s/-i 5ac/ 3e 3lac mamei lui! b/tr>na .hel!
care l 5usese un 5el de m/tu4/ 4i care era cea mai bun/ 3rieten/ a Lamei&
.ar aUunsese s/-l 3lac/ 3e +bring! s/-l )lac4 ntr-ade=/r& Era con5ortabil 4i
3l/cut s/ 5ie m/ritat/ cu el& -t>t tim3 c>t aUungea n a4ternut cu oricine
=oia&
-r 5i 5ost nostim s-o g/seasc/ 3e Se=et! s/ intre 4i s/ =ad/ cu cine dormea
n seara aceea& Ho$or nu se mai n/3ustise a4a asu3ra ei de ani de 6ile& S-o
g/seasc/ m3reun/ cu un b/rbat de6br/cat 4i asudat! s-o anun8e c/ Tata
murise! a3oi s/ urm/reasc/ ex3resia ne5ericitului 3e m/sur/ ce 4i d/dea
seama tre3tat c/ se s5>r4ise cu amorul 3entru seara aceeaY
W + g/sesc e 3e Se=et! 6ise&
W .umneata =ii c mine! insist/ Rashgalli=a$&
W R/m>i 4i termini s3ectacolul! inter=eni Tumannu!
W S3ectacolul nu e dec>t&&& un otsoss, r/s3unse Ho$or! 5olosind cel mai
=ulgar termen la care se 3utea g>ndi&
-dministratoarea icni! Rashgalli=a$ se 5/cu ro4u! 4i Kul)a chicoti cu
glasul s/u Uos&
W /sta da idee! 5/cu el&
W E-n regul/! s3use Ho$or! m>ng>ind-o 3e 5emeie 3e bra8& Sunt
concediat/&
W .a! e4tiY url/ Tumannu& 7ar dac/ 3leci de aici n seara asta cariera ta e
terminat4=
Rashgalli=a$ r>nUi s3re ea&
W ,u 3artea din mo4tenirea du3/ tat/l ei o s/-8i cum3ere micu8a scen/ 4i
3e mama ta odat/ cu ea&
W +! 6/uV ;i cine era tat/l ei! 9a"allfi6: se r/8oi ea! 4i-l 3ri=i cu s5idare&
W Nu 4tiaiV 6ise el! 3/r>nd cu ade=/rat sur3rins&
E=ident! n 4tiuse& Ho$or c>nt/ri 5a3tele o cli3/ 4i 4i d/du seama c/
nsemna c/ nu-i 3omenise niciodat/ lui Tumannu& -dic/ nu se 5olosise de
numele 4i 3restigiul tat/lui ei! deci 4i c>4tigase singur/ rolul LinunatY
W ;tiam c/ e sora marii Se=et& .e ce altce=a cre6i c/ am angaUat-oV .ar
nu mi-am nchi3uit niciodat/ c/ au acela4i tat4;
21
Pe moment! t>n/ra sim8i un =al de 5urie! 5ierbinte ca un 5urnal& .ar se
st/3>ni imediat! control>ndu-l la 3er5ec8ie& Nu merita s/ lase o asemenea
5lac/r/ s/ ard/ liber& N-a=ea cum s/ 4tie ce-ar 5ace sau ce ar s3une dac/ s-ar
l/sa n =oia unor ast5el de momente&
W Trebuie s-o g/sesc 3e Se=et! 6ise&
W Ba nu! re3lic/ Rashgalli=a$&
Poate c/ inten8ionase s/ continue! ns/ exact atunci 3use m>na 3e bra8ul ei
ca s-o o3reasc/ 4i! binen8eles! l i6bi imediat cu genunchiul n testicule! a4a
cum toate actri8ele de comedie erau n=/8ate s/ 5ac/ atunci c>nd un
admirator nedorit de=enea 3rea insistent& Era un re5lex& Nu inten8ionase cu
ade=/rat& ;i nici cu asemenea for$4; Nu era un b/rbat 3rea solid! iar lo=itura
a3roa3e c/ l ridic/ de la 3/m>nt&
W Trebuie s-o g/sesc 3e Se=et! rosti Ho$or ntr-un 5el de ex3lica8ie&
El 3robabil nu o au6i& Kemea tare 4i 6/cea 3e 3odeaua de lemn din culise&
W :nde e 3artituraV ntreb/ Tumannu& Biata "i8doon nu are nici trei
minute 3entru nc/l6ire&
W Te doareV l chestiona Kul)a 3e Rashgalli=a$! -dic/ ce este durerea
atunci c>nd te g>nde4ti cu ade=/rat la eaV
Ho$or dis3/ru n ntuneric! ndre3t>ndu-se c/tre .auber=ille& ,oa3sa i
3ulsa! deasu3ra genunchiului! n 3unctul unde se i6bise cu at>ta 5or8/ de
Rashgalli=a$& Probabil o s/-i a3ar/ o =>n/taie acolo 4i atunci =a trebui s/
3oarte ciora3i o3aci& ,e deranUant&
Tata a murit& Eu =a trebui s/-i s3un lui Se=et& Te rog! s/ n-o g/seasc/
altcine=a naintea mea& ;i cis; Gumea o s/ =orbeasc/ ani n 4ir& + s/-mi
stea destul de bine n albul de doliu& Biata Se=et - 3ielea ei 3are
ntotdeauna ro4ie ca o s5ecl/ atunci c>nd 3oart/ alb& .ar n-o s/
ndr/6neasc/ s/ lase doliul naintea mea; S-ar 3utea ca eu s/-l 3l>ng 3e
bietul Pa3a ani 4i ani 4i ani&
R>se n sinea ei n tim3 ce mergea&
-3oi 4i d/du seama c/ nu r>dea deloc! c/ 3l>ngea& .e ce 3l>ngV se mir/&
Pentru c/ a murit Tata& -sta trebuie s/ 5ie! de aici toat/ tulburarea& Tata!
s/racul& Probabil c/ l-am iubit dac/ 3l>ng 5/r/ s/ m/ 5i hot/r>t! 5/r/ s/ m/
=ad/ nimeni& ,ine s/ 5i b/nuit c/ l-am iubitV
W Tre6e4te-te&
22
;oa3ta a=ea o not/ de urgen8/&
W Ne cheam/ m/tu4a Rasa& Tre6e4te-teY Guet nu n8elegea de ce ushidh
=orbea a4a&
W Nici m/car nu dormeam! morm/i&
W +! ba dormeai! 6ise sora ei& S5or/iai&
W K>g>iam ca o g>sc/! sunt sigur/! r/s3unse Guet! ridic>ndu-se!
W 9bierai ca un m/gar! dar dragostea mea 3entru tine trans5orma r/getele
n mu6ic/&
W Tocmai de asta o 5ac& ,a s/-8i o5er mu6ic/ 3e tim3ul no38ii&
Se ntinse du3/ rochia de cas/ 4i 4i-o trase 3este ca3&
W L/tu4a Rasa ne cheam/! o gr/bi sora ei& Vino re3ede&
-lunec/ a5ar/ din camer/! mi4c>ndu-se ntr-un 5el de dans! cu rochia
3lutind n urma ei& Nn 3anto5i sau sandale! ushidh tro3/ia ntotdeauna! dar
descul8/ se mi4ca 3recum o 5emeie dintr-un =is! ca un 5ulg de bumbac n
adierea =>ntului&
Guet 4i urm/ sora 3e hol! nc/ ncheindu-4i nasturii rochiei& ,e-o 5i de
=oia s/ le =orbeasc/ ei 4i lui ushidhV ,u toate neca6urile din ultima
=reme! se temea de ce-i mai r/u& Era oare 3osibil ca Na5ai! 5iul Rasei! s/ nu
5i 5ugit 3>n/ la urm/ din ora4V -bia ieri Guet l condusese 3e c/r/rile
secrete 3>n/ Uos la lacul 3e care numai 5emeile a=eau =oie s/-l =ad/& ,/ci
Su5letul Su3rem i s3usese c/ Na5ai trebuia s/-l =ad/! trebuia s/ 3luteasc/
n el ca o 5emeie! ca o =i6ionar/ a a3ei - ca Guet ns/4i& -4a c/ l dusese
acolo 4i nu 5usese ucis 3entru blas5emie& Nl condusese a3oi 3rin Poarta
-scuns/ 4i 3rin P/durea F/r/ ,/r/ri& ,re6use c/ el era n siguran8/& .ar
5/r/ ndoial/ nu era a4a& Pentru c/ Na5ai nu ar 5i 3lecat 3ur 4i sim3lu na3oi
n de4ert! na3oi n cortul tat/lui s/u - nu 5/r/ acel lucru du3/ care l
trimisese tat/l lui&
L/tu4a Rasa a4te3ta n camera ei! dar nu era singur/& -l/turi de ea se a5la
un soldat& Nu unul dintre oamenii lui Kaballu5ix - mercenarii! b/t/u4ii lui!
care se 3retindeau a 5i mili8ia din PalJashantu& Nu! acel soldat era una
dintre g/r6ile ora4ului! un 3a6nic al 3or8ilor&
Ea ns/ abia dac/ se uit/ la el du3/ ce i recunoscuse nsemnele! 3entru c/
Rasa ns/4i ar/ta at>t de&&& nu! nu tocmai s3eriat/& Nu era o emo8ie 3e care
Guet s-o mai 5i =/6ut =reodat/ la ea& -=ea ochii larg deschi4i 4i ume6i de
lacrimi! 5a8a nu-i mai era 5erm/! ci moale! e3ui6at/! ca 4i cum n inima ei s-
23
ar 5i 3etrecut lucruri 3e care chi3ul nu le 3utea ex3rima&
W Kaballu5ix e mort! 6ise Rasa&
-sta ex3lica multe& El 5usese du4manul n ultimele luni! 3l/tise tolcho$ ca
s/ terori6e6e oamenii de 3e str/6i! a3oi solda8ii lui! anonimi masca8i!
ngro6eau 3o3orul chiar 4i mai mult c>nd 5/ceau ostentati= str/6ile
Basilic/i EsigureF 3entru cet/8eni& Nns/! de4i du4man! 5usese de asemenea
so8ul ei! tat/l celor dou/ 5iice ale sale! Se=et 4i Ho$or& ,>nd=a existase
dragoste 4i leg/turile de 5amilie nu se ru3 u4or! nu 3entru 5emei serioase ca
Rasa& Guet nu era oracol! ca sora ei! ushidh! dar 4tia c/ Rasa nc/ 8inea la
Kaballu5ix! cu toate c/ detesta toate ac8iunile sale recente&
W Nmi 3are r/u 3entru =/du=a lui! rosti Guet! dar m/ bucur 3entru ora4&
ushidh ns/ l studia cu un ochi calculat 3e soldat&
W ,red c/ nu omul /sta 8i-a adus aceast4 =este&
W Nu! 6ise Rasa& Nu! am a5lat de moartea lui Kaballu5ix de la
Rashgalli=a$& Se 3are c/ el a 5ost numit&&& noul 2etchi$&
Guet 4tia c/ era o lo=itur/ de=astatoare& Nnsemna c/ so8ul Rasei! Volema$!
care fsese 2etchi$! nu mai a=ea acum nicio 3ro3rietate! niciun dre3t!
niciun 5el de rang n clanul PalJashantu& 7ar Rashgalli=a$! cel care i 5usese
asistentul cel mai de ncredere! st/tea acum n locul lui& Nu mai exista
res3ect 3e lumeV
W ,um a aUuns la aceste onoruriV
W Nnainte ca Kaballu5ix s/ moar/&&& binen8eles! Kab)a l-a numit! 4i sunt
con=ins/ c/ a 5ost nc>ntat& -4a c/ e un 5el de Uusti8ie n 5a3tul c/ Rash a
aUuns acum la conducerea clanului PalJashantu! lu>nd 4i locul lui Kab)a&
.a! ai dre3tate! Rash se ridic/ destul de ra3id& Nn tim3 ce al8ii cad& Ro3tat a
murit 4i el n noa3tea asta&
W Nu! 4o3ti ushidh&
Ro3tat 5usese liderul 3artidului 3ro-Kora)ni! gru3ul care ncerca s/ 8in/
ora4ul Basilica de3arte de r/6boiul dintre Kora)ni 4i Poto$ga=an& .ac/ el
dis3/ruse! ce 4anse de 3ace mai existauV
W .a! am>ndoi au murit n noa3tea asta& Giderii ambelor 3artide care au
s5>4iat ora4ul nostru& .ar uite ce e cel mai r/u& ,ircul/ 6=onul c/ 5iul meu!
Na5ai! este uciga4ul am>ndurora&
W Nu-i ade=/rat! 6ise Guet& Nu e 3osibil&
W -4a m-am g>ndit 4i eu& Nu =-am tre6it din cau6a 6=onurilor&
24
-cum Guet n8elegea 3e de3lin tulburarea de 3e chi3ul Rasei& Na5ai era
m>ndria m/tu4ii! un t>n/r scli3itor& ;i mai mult dec>t at>t - c/ci 4tia 5oarte
bine c/ era 4i a3ro3iat al Su5letului Su3rem& ,eea ce se nt>m3la cu el nu
era im3ortant doar 3entru cei care l iubeau! era im3ortant 4i 3entru ora4!
3oate 3entru ntreaga lume&
W -tunci acest soldat aduce =e4ti des3re Na5aiV
Rasa 5/cu semn din ca3 soldatului! care 3>n/ atunci t/cuse!
W L/ numesc Smelost! s3use el! ridic>ndu-se n 3icioare ca s/
=orbeasc/& Eu 3/6eam 3oarta& -m =/6ut doi b/rba8i a3ro3iindu-se& :nul
dintre ei 4i-a a3/sat degetul 3e ecran 4i com3uterul Basilic/i l-a recunoscut
dre3t 9dorab! tre6orierul casei lui Kaballu5ix&
W ;i cel/laltV ntreb/ ushidh&
W Lascat! dar mbr/cat n stilul lui Kaballu5ix! iar 9dorab l chema
Kaballu5ix 4i a c/utat s/ m/ con=ing/ s/ nu insist s/ 3un/ 4i el degetul 3e
ecran& .ar eu l-am 5or8at! 3entru c/ Ro3tat 5usese ucis 4i noi ncercam s/-l
m3iedic/m 3e uciga4 s/ sca3e& Ni se 6isese c/ 5iul cel mai mic al .oamnei
Rasa! Na5ai! era criminalul& Kaballu5ix ra3ortase asta&
W .eci l-ai silit 3e Kaballu5ix s/ 3un/ degetul 3e ecranV s3use Guet&
W El s-a a3lecat s3re mine 4i mi-a 4o3tit la ureche: E.ar dac/ cel care a
lansat aceste acu6a8ii 5alse ar 5i nsu4i criminalulVF Ei bine! era exact ceea
ce unii dintre noi credeau deUa - c/ Kaballu5ix l acu6a 3e Na5ai de moartea
lui Ro3tat ca s/-4i aco3ere 3ro3ria =ino=/8ie& ;i atunci acel soldat - cel 3e
care 9dorab l numea Kaballu5ix - a 3us degetul 3e ecran 4i numele 3e care
mi l-a ar/tat com3uterul a 5ost Na5ai&
W ,e ai 5/cutV
W Li-am nc/lcat Uur/m>ntul 4i ordinele& 7-am 4ters imediat numele 4i l-
am l/sat s/ treac/& G-am cre6ut&&& c/ era ne=ino=at& .e moartea lui Ro3tat&
.ar ie4irea lui din ora4 a 5ost nregistrat/! la 5el 5a3tul c/ eu l-am l/sat s/
3lece 4tiind cine era& Nu m-am g>ndit - 3l>ngerea ini8ial/ 3ro=enea de la
Kaballu5ix! 4i iat/-l 3e tre6orierul lui m3reun/ cu b/iatul& L-am g>ndit c/
Kaballu5ix nu a=ea ce s/ 3roteste6e dac/ omul /la era im3licat& ,el mai r/u
lucru care mi se 3utea nt>m3la era s/-mi 3ierd 3ostul&
W G-ai 5i l/sat oricum s/ treac/! s3use ushidh& ,hiar dac/ omul lui
Kaballu5ix nu ar 5i 5ost cu el&
Smelost o 3ri=i o cli3/! a3oi 6>mbi discret&
25
W Eram un ade3t al lui Ro3tat& E o 3rostie s/-8i nchi3ui c/ 5iul lui
2etchi$ l-ar 5i asasinat&
W Na5ai are doar 3ais3re6ece ani! 6ise Guet& E o 3rostie s/-8i nchi3ui c/
ar 3utea ucide 3e cine=a&
W Nu chiar& Pentru c/ la noi a aUuns =estea c/ a 5ost g/sit cor3ul lui
Kaballu5ix& .eca3itat& ;i i li3seau hainele& ,e altce=a s/ cred dec>t c/
Na5ai a luat hainele de 3e cada=ruV ,/ a3roa3e sigur Na5ai 4i 9dorab l
omor>ser/V Na5ai e bine 5/cut 3entru 3ais3re6ece ani! dac/ asta e =>rsta lui&
,a un b/rbat& -r 5i 5ost n stare& 9dorab - 3u8in 3robabil! ad/ug/ Smelost! 4i
chicoti cris3at& Nu 3rea mai contea6/ acum dac/ mi 3ierd 3ostul& L/ tem
s/ nu 5iu s3>n6urat dre3t com3lice la crim/ 3entru c/ l-am l/sat s/ sca3e&
-4a c/ am =enit aici&
W Ga =/du=a celui ucisV ntreb/ Guet&
W Ga mama 3resu3usului criminal! s3use ushidh! corect>nd-o& +mul
acesta iube4te Basilica&
W -4a este! 5/cu soldatul! 4i m/ bucur c/ =oi 4ti8i& Nu mi-am 5/cut
datoria! dar am 5/cut ceea ce am cre6ut c/ e bine&
W -m ne=oie de s5aturi! 6ise Rasa! uit>ndu-se de la Guet la ushidh 4i
na3oi& +mul acesta! Smelost! a =enit la mine s/-l 3roteUe6 3entru c/ mi-a
sal=at 5iul& Nntre tim3! 5iul meu este numit criminal 4i acum cred c/ s-ar
3utea s/ 5ie ntr-ade=/r =ino=at& Eu nu sunt =i6ionar/ a a3ei& Nu sunt
oracol& ,e e bine 4i dre3tV ,e =rea Su5letul Su3remV Voi trebuie s/ m/
l/muri8i& Trebuie s/ m/ s5/tui8iY
W Su5letul Su3rem nu mi-a s3us nimic! =orbi Guet& ;tiu doar ce-am a5lat
de la tine n seara asta&
W ,>t des3re oracol! ad/ug/ ushidh! eu =/d doar c/ acest om iube4te
Basilica 4i c/ tu e4ti 3rins/ ntr-o re8ea a dragostei care te 3une 5a8/ n 5a8/
cu tine ns/8i& Tat/l 5iicelor tale e mort 4i tu le iube4ti - 4i 3e el! chiar 4i 3e
el l iube4ti& ,re6i c/ Na5ai l-a ucis! dar 3e 5iul t/u l iube4ti 4i mai mult& .e
asemenea! l res3ec8i 3e acest soldat 4i ai 5a8/ de el o datorie de onoare& Lai
3resus de toate! iube4ti Basilica& Nns/ nu 4tii ce trebuie s/ 5aci 3entru binele
ora4ului t/u&
W Nmi cunosc dilema! Shu)a& 7e4irea din ea nu o cunosc&
W -r 5i trebuit s/ 5ug din ora4! 6ise Smelost& -m cre6ut c/ m/ =e8i
3roteUa& V/ 4tiam ca mam/ a lui Na5ai! dar am uitat c/ sunte8i =/du=a lui
26
Kaballu5ix&
W Nu sunt =/du=a lui& -m l/sat contractul s/ ex3ire cu ani n urm/& Nmi
imagine6 c/ de atunci s-a c/s/torit de 6eci de ori& -cum so8ul meu este
2etchi$& Sau mai degrab/ b/rbatul care a 5ost 2etchi$ 4i acum e un 5ugar
5/r/ cas/ al c/rui 5iu e 3osibil s/ 5ie uciga4! s3use! 6>mbind amar& N-am ce
5ace n 3ri=in8a asta! dar )e tine le )ot 3roteUa! 4i am s-o 5ac&
W Ba nu 3o8i! inter=eni ushidh& E4ti 3rea a3roa3e de centrul tuturor
enigmelor! m/tu4/ Rasa& ,onsiliul Basilic/i te =a asculta ntotdeauna! dar
nu =or a3/ra un soldat care 4i-a nc/lcat datoria! numai 3e ba6a cu=>ntului
t/u& N-ar 5ace dec>t s/ a3/re8i am>ndoi la 5el de =ino=a8i&
W -4a =orbe4te oracolulV
W Vorbe4te ele=a ta! ex3un>ndu-8i ceea ce ar trebui s/ 4tii 4i tu dac/ nu ai
5i at>t de con5u6/&
+ lacrim/ a3/ru n ochiul Rasei 4i se rostogoli 3e obra6&
W ,e-o s/ se nt>m3leV ,e-o s/ se nt>m3le acum cu ora4ul meuV
Guet nu o =/6use niciodat/ at>t de s3eriat/! at>t de nesigur/& Era un dasc/l
minunat! o 5emeie n8elea3t/ 4i res3ectabil/M s/ 5ie una dintre ne3oatele ei!
una dintre ele=ele anume alese s/ tr/iasc/ n gos3od/ria ei! era lucrul cel
mai l/udabil care i se 3utea nt>m3la unei 5ete din Basilica! sau cel 3u8in
a4a cre6use Guet ntotdeauna& Nns/ acum o =edea s3eriat/ 4i nesigur/& Nu-4i
nchi3uise c/ a4a ce=a ar 5i 3osibil&
W 2etchi$ - Volema$ al meu - a s3us c/ Su5letul Su3rem l conduce!
rosti Rasa! sco8>nd cu=intele cu am/r/ciune& ,e 5el de conducere e astaV
+are i-a s3us Su5letul Su3rem s/-i trimit/ 3e b/ie8ii mei na3oi n ora4!
unde n-a li3sit mult s/ 5ie omor>8iV Su5letul Su3rem l-a trans5ormat 3e 5iul
meu ntr-un criminal 4i un 5ugarV ,e 5ace Su5letul Su3remV ,el mai
3robabil! nu exist/ niciun Su5let Su3rem& Kaballu5ix a a=ut dre3tate -
iubitul meu Volema$ 4i-a 3ierdut min8ile 4i 5iii no4tri au 5ost nghi8i8i n
nebunia lui&
Guet ascultase destul
W S/-8i 5ie ru4ine! 6ise&
W Taci! Gut)aY strig/ ushidh&
W %5ine! m/tu4/ Rasa! insist/ Guet& .oar 3entru c/ 8ie 8i se 3are
ns3/im>nt/tor 4i neclar nu nseamn/ c/ Su5letul Su3rem nu n8elege& Eu
5ti c/ Su5letul Su3rem l conduce 3e 2etchi$! 4i de asemenea 3e Na5ai&
27
Toate astea se =or ntoarce cum=a s3re binele Basilic/i&
W -ici gre4e4ti tu! s3use Rasa& Su5letul Su3rem nu iube4te n mod s3ecial
Basilica& El =eghea6/ asu3ra ntregii lumi& .ac/ lumea ntreag/ =a a=ea de
c>4tigat din distrugerea Basilic/iV .in moartea b/ie8ilor meiV Pentru
Su5letul Su3rem! ora4e 4i oameni oarecare nu nseamn/ nimic - ti3arul 8esut
e mult mai extins&
W -tunci trebuie s/ ne 3lec/m n 5a8a ei&
W Tu s/ te 3leci n 5a8a cui =rei& Eu nu m/ su3un Su5letului Su3rem dac/
mi trans5orm/ 5iii n uciga4i 4i ora4ul n 3ra5& .ac/ asta 3une la cale
Su5letul Su3rem! atunci eu 4i Su5letul Su3rem suntem du4mani! m/
n8elegiV
W ,oboar/ =ocea! m/tu4/ Rasa! 6ise ushidh& + s/-i tre6e4ti 3e cei mici&
Rasa t/cu 3entru o cli3/! a3oi 4o3ti:
W -m s3us ce a=eam de s3us&
W Nu e4ti du4manul Su5letului Su3rem! rosti Guet& Te rog! a4tea3t/ un
tim3& Gas/-m/ s/ ncerc s/ desco3/r n toate astea dorin8a Su5letului
Su3rem& Pentru asta m-ai adus aici! nu-i a4aV S/-8i de6=/lui ce 3lanuri are
Su5letul Su3rem&
W .a&
W Nu-i 3ot 3orunci Su5letului Su3rem& .ar o s/ ntreb& -4tea3t/ aici! 4i o
s/&&&
W Nu& Nu ai tim3 s/ cobori la a3/&
W Nu la a3/& Nn camera mea& S/ dorm& S/ =ise6& S/ ascult =oci! s/ caut o
=i6iune& .ac/ a3are&
W -tunci gr/be4te-te& -=em cam o or/ nainte de a 5i ne=oit/ s/ 5ac ce=a
- din ce n ce mai mul8i oameni =or =eni aici! iar eu =a trebui s/ ac$ione8;
> Nu-i 3ot 3orunci Su5letului Su3rem! re3et/ Guet&
W 7ar Su5letul Su3rem 4i are 3ro3riul 3rogram& Nu l urmea6/ 3e al t/u&
Ho$or se duse la ascun6/toarea 5a=orit/ a lui Se=et! unde 4i aducea
aman8ii de3arte de ochii lui Vas! dar nu era acolo&
W Nu mai =ine 3e aici! i s3use 7li=a! 3rietena lui Se=et& Nici 3rin alte
locuri din .auber=ille& Poate c/ e 5idel/Y
-3oi 7li=a r>se 4i i ur/ noa3te bun/&
.eci 3>n/ la urm/ nu reu4ise s/ dea bu6na& Era at>t de de6am/gitor&
28
.e ce s/ 5i g/sit Se=et o nou/ ascun6/toareV nce3use s-o caute Vas! so8ul
eiV Era mult 3rea demn 3entru a4a ce=aY Nns/ r/m>nea 5a3tul c/ 4i
abandonase =echile locuri! chiar dac/ 7li=a 4i alte 3rietene ale ei ar 5i
continuat cu bucurie s-o ad/3osteasc/&
-sta nsemna doar un singur lucru& N4i g/sise un nou iubit! o rela8ie
ade=/rat/! nu doar o nt>lnire ra3id/! 4i c/ era cine=a at>t de im3ortant n
ora4 nc>t 5useser/ ne=oi8i s/-4i g/seasc/ ascun6/tori noi 3entru amorul lor!
3entru c/! dac/ s-ar 5i a5lat! scandalul ar 5i aUuns cu siguran8/ la urechile lui
Vas&
.elicios! se g>ndi Ho$or& Nncerc/ s/-4i imagine6e cine-o 5i! care dintre cei
mai cunoscu8i b/rba8i din ora4 ar 5i cucerit inima lui Se=et& Binen8eles!
trebuia s/ 5ie unul c/s/toritM dac/ nu era nsurat cu o 5emeie din Basilica!
niciun b/rbat nu a=ea dre3tul s/ 3etreac/ 5ie 4i o singur/ noa3te n ora4&
-4adar! c>nd a=ea s/-i desco3ere n cele din urm/ secretul! scandalul ar 5i
5ost ntr-ade=/r gro6a=! c/ci ar 5i existat 4i o so8ie r/nit/ care s-o 5ac/ 3e
Se=et s/ 3ar/ 4i mai t>r5/&
7ar eu &oi )o&esti, se g>ndi Ho$or& Pentru c/ a ascuns rela8ia de mine 4i nu
mi-a s3us! nu am nicio obliga8ie s/-i 3/stre6 secretul& Nu a a=ut ncredere
n mine! deci de ce m-a4 do=edi demn/ de ncredereV
Binen8eles! n-ar 3o=esti ea #ns45i; .ar cuno4tea c>8i=a satiri4ti n Teatrul
Giber care ar 5i 5ost nc>nta8i s/ a5le! 3entru a 5i 3rimii care s/-i n8e3e 3e
dulcea Se=et 4i 3e iubitul ei ntr-o 3ies/& 7ar 3re8ul 3e care l-ar cere 3entru
3o=este n-ar 5i mare - doar oca6ia de a Uuca rolul lui Se=et& -sta ar 3une
ra3id ca3/t amenin8/rii lui Tumannu cu subminarea carierei&
+ s/ reu4esc s/ imit glasul lui Se=et! se g>ndi Ho$or! 4i s/-mi bat Uoc de
modul ei de a c>nta& Nimeni nu se 3oate a3ro3ia mai mult dec>t mine de
=ocea ei& Nimeni nu-i cunoa4te mai bine ca mine im3er5ec8iunile& Va
regreta c/ 4i-a ascuns secretele de mineY 7ar eu =oi 5i mascat/ atunci c>nd o
s/-i Uoc rolul 4i =oi nega totul! chiar dac/ Lama ns/4i m/ =a 3une s/ Uur 3e
Su5letul Su3rem! =oi nega& Se=et nu e singura care 4tie cum s/ 3/stre6e un
secret&
Era t>r6iu! cu numai c>te=a ore naintea 6orilor! dar ultimele comedii nu
a=eau s/ se termine dec>t 3este nc/ =reo or/& .ac/ se gr/bea na3oi la
teatru! 3robabil ar reu4i s/ se ntoarc/ 3e scen/ cel 3u8in 3entru 5inal& .ar
nu se 3utea con=inge s/ inter3rete6e momentul din 5a8a lui Tumannu - s/-4i
29
cear/ iertare! s/ Uure c/ nu =a mai 3leca niciodat/ n tim3ul unei 3iese! s/
3l>ng/& Era 3rea solicitant& + 5iic/ a lui Kaballu5ix nu trebuia s/ se
nUoseasc/ n 5a8a unui am/r>t de director de teatruY
Numai c/ el e mort acum! ce mai contea6/ dac/ sunt 5iica lui sau nuV
K>ndul o um3lu de triste8e& Se ntreb/ dac/ acel Rash a=usese dre3tate!
dac/ Tata i-ar l/sa destui bani ca s/ 5ie 5oarte bogat/ 4i s/-4i cum3ere
3ro3riul teatru& -r 5i dr/gu8! nu-i a4aV -sta ar re6ol=a totul& .esigur! sora ei
ar a=ea la 5el de mul8i bani 4i 3robabil 4i-ar cum3/ra 4i ea un teatru! numai
ca s-o ecli3se6e ca de obicei 4i s/-i 5ure orice 4ans/ la glorie! dar Ho$or s-
ar do=edi 3ur 4i sim3lu un organi6ator mai bun 4i ar 5ace 3ra5 Ualnica
imita8ie de teatru a lui Se=et! iar c>nd =a da 5aliment toat4 mo4tenirea i =a
5i 3ierdut/! n tim3 ce Ho$or =a de=eni o 5igur/ re3re6entati=/ a teatrului
basilican! a3oi =a sosi 4i 6iua n care Se=et =a =eni la ea s-o im3lore s/-i
dea un rol 3rinci3al ntr-una dintre 3iesele ei! 4i 4i =a mbr/8i4a 3l>ng>nd
sora 4i =a s3une: E+! draga mea surioar/! nimic nu mi-ar 3l/cea mai mult
dec>t s/ aduc 3e scen/ Uocul t/u! dar am res3onsabilit/8i 5a8/ de ac8ionarii
mei! iubito! 4i nu 3ot s/ le risc banii ntr-un s3ectacol n care s/ Uoace o
c>nt/rea8/ c/reia categoric i-a trect tim)l[&
+h! ce =is minunatY Nu conta c/ Se=et era doar cu un an mai mare -
3entru Ho$or era o di5eren8/ su5icient/& Poate c/ Se=et era acm n 5a8/!
dar n cur>nd tinere8ea =a 5i mai im3ortant/ 3entru ei dec>t =>rsta! 4i atunci
Ho$or =a 5i n a=antaU& Tinere8ea 4i 5rumuse8ea - =a a=ea ntotdeauna mai
mult dec>t Se=et& ;i era la 5el de talentat/ ca ea&
-Uunse acas/! micul a3artament 3e care ea 4i +bring l nchiriaser/ n ill
ToJn& Era modest! dar decorat cu un gust des/=>r4it& ,el 3u8in at>ta lucru
n=/8ase de la m/tu4a .helembu=ex - mama so8ului ei - c/ e mai bine s/ ai
o cas/ mic/ 3er5ect 5inisat/ dec>t una mare 3rost amenaUat/& E+ 5emeie
trebuie s/ se 3re6inte n culmea 3er5ec8iuniiF! s3unea ntotdeauna m/tu4ica
.hel& Ho$or ex3rimase acest lucru mult mai bine ntr-un a5orism 3e care l
3ublicase 3e c>nd a=ea doar cincis3re6ece ani! nainte s/ se m/rite cu
+bring 4i s/ 3lece din casa Lamei:
0n "o"oc )erfect, c o cloare s"til4 5i n )arfm delicat, este mai
"ine&enit dec?t o floare ostentati&4, care strig4 cer?nd aten$ia, dar n are
nimic de ar4tat #n afar4 de ceea ce )oate fi &48t de la o )rim4 )ri&ire 5i
mirosit de la o )rim4 adlmecare;
30
Ho$or 5usese extrem de m>ndr/ de 5elul cum se ex3rimase des3re
bobocul 3er5ect n cu=inte 3u8ine 4i sim3le! n tim3 ce la 5loarea ostentati=/
erau multe 4i e6itante& .ar! s3re de6am/girea ei! niciun autor cunoscut nu
com3usese o arie ba6at/ 3e a5orism! iar cei tineri care =eniser/ la ea cu
melodiile lor erau to8i ni4te as3iran8i li3si8i de talent care habar n-a=eau s/
cree6e un c>ntec 3otri=it unei =oci ca a ei& Nici m/car nu se culcase cu
=reunul dintre ei! numai cu unul care 5usese timid 4i dulce& -h! n ntuneric
era un tigruY Nl 3/strase tim3 de trei 6ile! dar insistase s/-i c>nte melodiile
lui! a4a c/ l alungase&
+are cum l chemaV
Era 3e 3unctul de a-4i aduce aminte c>nd intr/ n cas/ 4i au6i un strig/t
ciudat =enind din camera din s3ate& ,a babuinii care tr/iau dincolo de
Licul Gac! cu sunetele lor ca ni4te claxoane g>5>ite c>nd discutau unii cu
al8ii n limbaUul lor inexistent& E+& uu& +-oo& uuu&F
Numai c/! nu-i a4a! nu erau babuini& 7ar sunetul =enea din dormitorul la
care se aUungea 3e scara n s3iral/! ra6ele lunii 3rin 5ereastra din aco3eri4
luminau drumul 4i 3orni gr/bit/! urc>nd tre3tele n =>r5ul degetelor! ti3til!
c/ci 4tia c/ o s/-l 3rind/ 3e so8ul ei! +bring! cu =reo cur=/ de-a lui #n )atl
li 7okor, 4i asta era de neconce3ut! o nc/lcare a oric/ror limite ale
decen8ei! chiar nu a=ea nici urm/ de res3ect 3entru eaV Ea nu-4i aducea
niciodat/ aman8ii acas/! nuV Nu aUungeau s/ trans3ire n a4ternuturile ei,
nuV Sincer! ar 5i o scen/ m/rea8/ de m>ndrie r/nit/ s-o arunce 3e micu8a
t>r5uli8/ a5ar/ din cas/ #n )ielea goal4= Va trebui s/ se duc/ acas/ goal/ 4i
a3oi Ho$or o s/ =ad/ cum +bring 4i cere scu6e 4i cum se m3ac/ cu ea!
toate Uur/mintele 4i im3lor/rile 4i t>nguielile! dar acum nu mai exista
ndoial/! ea n 4i =a mai rennoi contractul cu el du3/ ce =a ex3ira! iar el
=a a5la ce 3/8e4te un b/rbat care i arunc/ n 5a8/ in5idelitatea&
Nn dormitorul luminat de lun/! l g/si 3e +bring angaUat exact n
acti=itatea la care se a4te3ta& Nu-i =edea 5a8a! nici 3e a 5emeii c/reia i
o5erea o asemenea com3anie =iguroas/! dar nu a=ea ne=oie de lumina 6ilei
sau de o lu3/ ca s/-4i dea seama ce nsemna totul&
W .e6gust/tor! rosti&
Se nt>m3l/ exact a4a cum& s3era& E=ident! nu o au6iser/ urc>nd sc/rile!
iar sunetul =ocii ei l 5/cu 3e +bring s/ ncremeneasc/& Pentru un moment!
r/mase nemi4cat& -3oi ntoarse ca3ul! uit>ndu-se ndurerat la ea 3este um/r
31
4i ar/t>nd ca un t>m3it&
W H)o$a! 5/cu& -i =enit de=reme acas/&
W -r 5i trebuit s/ 4tiu! 6ise 5emeia din 3at&
Fa8a ei era nc/ ascuns/ du3/ s3atele gol al b/rbatului! dar Ho$or
recunoscu =ocea imediat&
W S3ectacolul t/u e at>t de 3rost nc>t a trebuit s/ 5ie o3rit la miUlocul
re3re6enta8iei&
-bia dac/ remarc/ insulta! abia dac/ obser=/ c/ n tonul lui Se=et nu era
nicio urm/ de Uen/& Tot ce-i umbla 3rin ca3 era: .e asta a trebuit s/-4i
g/seasc/ o nou/ ascun6/toare! nu 3entru c/ iubitul ei era cine=a celebru! ci
ca s/ ascund/ ade=/rul de mine;
> Sute de 5ani n 5iecare noa3te ar 5i bucuro4i de o 'i"attsa cu tine! 4o3ti
Ho$or& .ar tu a trebuit s/-l ai 3e so8ul meu&
W +h! n-o lua a4a 3ersonal! s3use Se=et! ridic>ndu-se n coate&
S>nii i at>rnau 3e laterale& Gui Ho$or i 3l/cea s/ =ad/ c>t de l/sa8i i
a=ea! cum la nou/s3re6ece ani era clar mai b/tr>n/ 4i mai gras4 dec>t ea&
Totu4i! +bring dorise acel cor3! se 5olosise de el n acela4i 3at n care
dormise at>tea no38i al/turi de cor3ul 3er5ect al lui Ho$or& ,um 3utea s/ 5ie
excitat de un asemenea tru3! du3/ ce o =/6use 3e Ho$or ie4ind din baie n
at>tea dimine8iV
W Tu nu-l 5oloseai! 4i el e a4a de dulce& .ac/ te-ai 5i ostenit s/-l satis5aci
nu s-ar mai 5i uitat la mine;
> Nmi 3are r/u! murmur/ +bring& N-am =rut&
Era scandalos! se 3urta ca un co3il mic! iar Ho$or nu-4i mai 3utu st/3>ni
5uria& ;i totu4i o 5/cu& + 3/str/ n ea! ca o 5urtun/ ntr-o sticl/&
W - 5ost un accidentV 4o3ti ea& Te-ai m3iedicat 4i ai c/6ut! 8i s-au ru3t
hainele 4i s-a nt>m3lat s/ ca6i 3este sora meaV
W -m&&& am tot =rut s/-i 3un ca3/t! n toate lunile astea&&&
W Guni! 4uier/ Ho$or&
W Nu mai s3une nimic! c/8elu4! 6ise Se=et& Nu 5aci dec>t s/ nr/ut/8e4ti
situa8ia&
W Ni s3ui Ec/8elu4FV
Era cu=>ntul 5olosit de 5etele care de=eneau 3entru 3rima dat/ 5emei
3entru a-i descrie 3e adolescen8ii care sali=au du3/ ele&
W Era a4a de dornic! r/s3unse! strecur>ndu-se de sub el& Nu m-am 3utut
32
o3ri s/ nu-i s3un a4a! iar lui i 3lace&
B/rbatul se ntoarse! a4e6at 3e 3at cu o ex3resie Ualnic/& Nu 5/cu nicio
ncercare s/ se aco3ereM era e=ident c/ 3entru seara aceea 4i 3ierduse tot
interesul 3entru amor&
W Nu-8i 5ace griUi! +bring! rosti Se=et&
St/tea n 3icioare l>ng/ 3at! a3lec>ndu-se s/-4i ridice hainele de 3e 3odea&
W Tot o s/-8i rennoiasc/ contractul& .es3re 3o=estea asta sigur n-o s/
=rea s/ =orbeasc/ lumea! a4adar o s/-8i rennoiasc/ contractul de c>te ori o
s/ =rei! numai ca s/ te m3iedice s/ =orbe4ti&
Ho$or se uita cum se re=/rsa burta surorii ei! cum i at>rnau s>nii c>nd se
a3leca& ;i totu4i ea i luase so8ul& .u3/ toate celelalte! trebuia s/ aib/ 4i
asta; Era insu3ortabil&
W ,>nt/-mi! 4o3ti ea&
W ,e-ai s3usV ntreb/ Se=et! ntorc>ndu-se s3re ea 4i 8in>ndu-4i rochia n
5a8/&
W ,>nt/-mi un c>ntec! da&alka ce e4ti! cu =ocea aia 5rumoas/ a ta&
Se=et se holb/ la Ho$or 4i ex3resia de amu6ament 3lictisit i 3/r/si
chi3ul&
W N-am de g>nd s/ c>nt acum! 3rostu8o&
W Nu 3entru mine& Pentru Tata&
W ,e-i c TataV
Fa8a surorii ei se contorsion/ ntr-o ex3resie de sim3atie batUocoritoare 4i
3u5ni&
W +! micu8a H)o$a are de g>nd s/ m/ 3>rasc/V + s/ r>d/& -3oi o s/-l ia
3e +bring s/ bea ce=a m3reun/Y
W :n c?ntec fne"r 3entru Tata&
W FunebruV
-cum Se=et 3/rea con5u6/& NngriUorat/&
W Nn tim3 ce tu erai aici! 5rec>ndu-l 3e so8ul surorii tale! cine=a l omora
3e tata& .ac/ ai 5i om! 8i-ar 3/sa& ,hiar 4i babuinii 4i 3l>ng mor8ii&
W N-am 4tiut& .e unde era s/ 4tiuV
W Te-am c/utat& S/-8i s3un& .ar tu nu erai n nici-unul dintre locurile 3e
care le 4tiam& Li-am abandonat 3iesa! mi-am )ierdt sl@"a c/ut>ndu-te s/-
8i s3un! 4i uite unde erai tu 4i ce 5/ceai&
W E4ti o mincinoas/& .e ce a4 crede una ca astaV
33
W Eu n-am 5/cut-o niciodat/ cu Vas& Nici chiar atunci c>nd m-a im3lorat&
W Nu 8i-a cerut-o niciodat/& Nu cred minciunile tale&
W Li-a s3us c/ m/car o dat/ ar =rea o 5emeie cu ade=/rat 5rumoas/& +
5emeie al c/rei tru3 s/ 5ie t>n/r! su3lu 4i dulce& .ar eu am re5u6at 3entru c/
mi erai sor/&
W Lin8i& Nu 8i-a cerut-o niciodat/&
W Poate c/ mint& .ar el mi-a cert-o;
> Nu !as, 5/cu Se=et&
W Vas! cu aluni8a aia mare de 3e interiorul coa3sei& G-am re5u6at 5iindc/
erai sora mea&
W Lin8i 4i des3re Tata&
W Nnecat n 3ro3riul lui s>nge& :cis n strad/& Nu e o noa3te 3rea bun/
3entru iubitoarea noastr/ 5amilie& Tata mort& Eu n4elat/& ;i tu&&&
W Nu te a3ro3ia de mine&
W ,>nt/ 3entru el! insist/ Ho$or&
W Ga nmorm>ntare! dac4 nu m/ min8i&
W ,>nt/ acm;
> 94in5o, r4$5co, n-o s/ c>nt niciodat/ la 3orunca ta;
-cu6a8ia c/ m/c/ne! cotcod/ce4te! n loc s/ c>nte era o =eche tachinare
ntre ele! nu nsemna mare lucru& .is3re8ul din glasul lui Se=et! sc>rba 5u
cea care aUunse la su5letul ei& + um3lu! o co3le4i! era mai mult dec>t 3utea
su3orta& Nu mai reu4i s/ st/3>neasc/ nicio secund/ 5urtuna care o s5>4ia&
W -4a eY r/cni& Ga 3orunca mea! n-o s/ mai c>n8i niciodat4=
Z>4ni ca o 3isic/! numai c/ nu cu gheara! ci cu 3umnul& Se=et ridic/
m>inile s/-4i 3roteUe6e 5a8a& .ar Ho$or nu inten8iona s/ lase urme 3e 5a8a
surorii sale& Nu 5a8a ei o ura& Nu! 3umnul ei lo=i exact acolo unde 8intise!
sub b/rbie! n g>t! unde laringele era ascuns sub carnea am3l/! acolo unde
se n/4tea =ocea&
Se=et nu scoase niciun sunet! de4i 5or8a lo=iturii o r/sturnase 3e s3ate&
,/6u 8in>ndu-se de g>tM se 6=>rcolea 3e 3odea! nec>ndu-se& +bring 8i3/ 4i
se re3e6i la ea! ngenunchind al/turi&
W Se=etY strig/& Se=et! e4ti tea5/r/V
.ar singurul ei r/s3uns 5u s/ bolboroseasc/ 4i s/ scui3e! a3oi s/ se su5oce
4i s/ tu4easc/& S>nge& Pro3riul ei s>nge& Ho$or l =edea 3e m>inile ei! 3e
coa3sele lui +bring! care i luase ca3ul n 3oal/ c>nd ngenunchease l>ng/
34
ea& Gucea negru n lumina lunii! s>ngele din g>tul ei& Ni sim8i gustul n gur/!
Se=etV Nl sim8i 3e 3ielea ta! +bringV S>ngele ei! ca darul unei =irgine! darul
meu 3entru =oi am>ndoi&
T>n/ra scotea ni4te sunete oribile de strangulare&
W -3/! 6ise +bring& :n 3ahar cu a3/! H)o$a - s/-4i s3ele gura&
S>ngerea6/! nu =e6iV ,e i-ai 5/cutY
Se duse la chiu=et/ - chiu=eta ei lu/ un 3ahar - 3aharul ei - 4i i-l aduse!
3lin cu a3/! b/rbatului! care i-l lu/ din m>n/ 4i ncerc/ s/ toarne 3u8in n
gura lui Se=et& .ar ea se nec/ 4i scui3/! g>5>ind n c/utarea aerului!
strangulat/ de s>ngele care i curgea 3e interiorul g>tului&
W :n doctorY 8i3/ +bring& ,heam/ un doctor - Busti)a de al/turi e
doctor! ea o s/ =in/&
W -Uutor! 4o3ti Ho$or& Vino re3ede& -Uutor&
Vorbea at>t de ncet nc>t a3roa3e c/ nici ea nu se au6ea&
+bring se ridic/ de 3e 3odea 4i o 3ri=i 5urios&
W S/ n-o atingi! s3use& L/ duc eu du3/ medic&
7e4i ndr/6ne8 din camer/& ,>t/ 5or8/ a=ea acum& Kol ca un 6eu mitic! ca
3icturile n5/8i4>ndu-l 3e Nm3/ratul Kora)ni - imaginea masculinit/8ii a4a
era c>nd dis3/ru n noa3te s/ caute un doctor care s/ o sal=e6e 3e doamna
lui&
Ho$or 3ri=i degetele lui Se=et 6g>riind 3odeaua! ru3>ndu-4i 3ielea din
Uurul g>tului! ca 4i cum ar 5i =rut s/-4i deschid/ acolo o gaur/ 3rin care s/
res3ire& +chii i se bulbucau 4i s>ngele i curgea din gur/ 3e 3odea&
W -=eai totul! 6ise& -bsolut totul& .ar nici )e el nu mi l-ai 3utut l/sa mie&
Se=et bolborosi ce=a& +chii ei o 5ixau 3e Ho$or n agonie 4i teroare&
W N-o s/ mori& Eu nu sunt o criminal/& Eu nu sunt o tr4d4toare;
-tunci i trecu 3rin minte c/ ar fi )osi"il s/ moar/& ,u at>t de mult s>nge
n g>t s-ar 3utea neca& 7ar ea ar 5i res3onsabil/&
W Nu m/ =a acu6a nimeni& Tata a murit n seara asta 4i eu am =enit acas/
4i te-am g/sit cu so8ul meu! a3oi 8i-ai b/tut Uoc de mine - nimeni nu m-ar
acu6a& -m doar o3ts3re6ece ani! sunt doar o feti$4; ;i! oricum! a 5ost un
accident& -m =rut s/-8i scot ochii! dar am ratat! asta-i tot&
Se=et se su5oc/& Vom/ 3e 3odea& Lirosea ngro6itor& F/cea a4a o mi6erie
- totul a=ea s/ r/m>n/ 3/tat! iar mirosul n-a=ea s/ dis3ar/ niciodat/& ;i
dac/ murea =ina ar 5i 5ost a lui Ho$or& -sta =a 5i r/6bunarea lui Se=et! 3ata
35
care nu se =a 4terge niciodat/& Lodul lui Se=et de a 5i chit! ea s/ moar/! iar
Ho$or s/ r/m>n/ 3entru totdeauna o criminal/&
Ei bine! o s/-8i ar/t eu! g>ndi& N-o s/ te las s/ mori& .e 5a3t! o s4-$i sal&e8
&ia$a;
-st5el c/ atunci c>nd +bring se ntoarse cu medicul! o g/sir/ n genunchi
asu3ra surorii ei! 5/c>ndu-i res3ira8ie gur/ la gur/& +bring o trase ntr-o
3arte ca s-o lase 3e doctori8/ s/ se ocu3e& ,>nd Busti)a introduse tubul 3e
g>tul lui Se=et 4i 5a8a acesteia de=eni un rictus t/cut 4i agoni6ant! b/rbatul
mirosi s>ngele 4i =oma 4i =/6u c/ 5a8a 4i rochia lui Ho$or erau m>nUite cu
am>ndou/& Ni 4o3ti:
W Tu chiar o iube4ti& N-ai 3utut s-o la4i s/ moar/&
-tunci se ag/8/ de el! sus3in>nd&
W Nu reu4esc s/ dorm! 5/cu Guet! nenorocit/& ,um s/ =ise6 dac/ nu
adormV
W Nu contea6/! 6ise Rasa& ;tiu ce a=em de 5/cut& Nu e ne=oie s/ ne
s3un/ Su5letul Su3rem& Smelost o s/ 3/r/seasc/ Basilica! 3entru c/
ushidh are dre3tate! acum nu-l 3utem 3roteUa&
W Nu 3lec! =orbi el& L-am hot/r>t& Ssta este ora4ul meu! 4i o s/ n5runt
consecin8ele a ceea ce am 5/cut&
W 7ube4ti BasilicaV -tunci nu le o5eri oamenilor lui Kaballu5ix un 8a3
is3/4itor 3entru toate& Nu le da oca6ia s/ te aduc/ la 3roces 4i s/ se
5oloseasc/ de asta ca s/ 3reia controlul asu3ra g/r6ilor! iar solda8ii lui
masca8i s/ de=in/ singra autoritate din ora4&
Smelost se uit/ o cli3/ la ea cu du4m/nie! a3oi a3rob/ din ca3&
W Nn8eleg! 6ise& .e dragul Basilic/i o s/ 3lec&
W :ndeV ntreb/ ushidh& :nde s/-l trimi8iV
W Ga Kora)ni! desigur! r/s3unse Rasa& + s/-8i dau su5iciente 3ro=i6ii 4i
bani ca s/ aUungi n nord! la Kora)ni& ;i o scrisoare care s/ ex3lice cum l-ai
sal=at 3e omul care&&& 3e omul care l-a omor>t 3e Kaballu5ix& + s/ n8eleag/
ce nseamn/ asta - 3robabil au s3ioni care i-au in5ormat c/ Kab)a ncerca
s/ m3ing/ Basilica ntr-o alian8/ cu Poto$ga=an& Poate Ro3tat a=ea
leg/turi cu ei&
W NuY strig/ Smelost& Ro3tat n-a 5ost tr/d/torY
W Nu! binen8eles c/ nu a 5ost! l mbun/ ea& 7deea e c/ Kab)a era
36
du4manul lor! iar asta te 5ace 3e tine 3rietenul lor& ,el 3u8in at>ta 3ot s/
5ac/! s/ te ad/3osteasc/&
W ,>t tim3 trebuie s/ stau de3arteV -ici este 5emeia 3e care o iubesc&
-m un 5iu&
W Nu 3rea mult& Kab)a dis3/r>nd! tumultul o s/ se sting/ re3ede& El l
3ro=oca! acum o s/ a=em 3ace din nou& S/ m/ ierte Su5letul Su3rem c/
s3un asta! dar! dac/ Na5ai l-a ucis! atunci 3oate c/ a 5/cut un lucru bun! cel
3u8in 3entru Basilica&
Se au6i o b/taie 3uternic/ n u4/&
W .eUaY tres/ri Rasa&
W N-au cum s/ 4tie c/ sunt aici! 6ise Smelost&
W Shu)a! du-l n buc/t/rie 4i a3ro=i6ionea6/-l& + s/-i nt>r6ii la u4/ c>t
mai mult& Guet! aUut-o 3e sora ta&
.ar la u4/ nu erau solda8ii PalJashantu sau g/r6ile ora4ului! nici =reo alt/
autoritate& Era Vas! so8ul lui Se=et&
W Regret s/ te deranUe6 la ora asta&
W Pe mine 4i 3e toat/ casa! re3lic/ ea& -m a5lat deUa c/ tat/l lui Se=et e
mort! dar 4tiu c/ ai a=ut inten8ii bune =enind&&&
W E mortV Kaballu5ixV -tunci asta o 5i ex3lic>nd&&& Ba nu! nu ex3lic/
nimic&
P/rea ns3/im>ntat 4i su3/rat& Rasa nu-l mai =/6use niciodat/ a4a&
W -tunci ce s-a nt>m3latV .ac/ nu 4tiai c/ Kab)a e mort! de ce e4ti aiciV
W :na dintre =ecinele lui Ho$or a =enit s/ m/ cheme& E =orba de Se=et&
- 5ost lo=it/ n g>t - a3roa3e c/ a murit& + ran/ 5oarte gra=/& L-am g>ndit
c/ =rei s/ =ii cu mine&
W -i l4sat-o: ,a s/ =ii la mineV
W Nu am 5ost cu ea& E acas/ la Ho$or&
W ,e s/ caute Se=)a acoloV
+ ser=itoare o aUuta deUa 3e Rasa s/-4i 3un/ 3elerina! ca s/ ias/&
W Ho$or Uuca n seara asta! nu-i a4aV + 3ies/ nou/&
W Se=)a era cu +bring! 6ise Vas! 4i o conduse a5ar/ 3e =erand/! du3/
care ser=itoarea nchise u4a n urma lor& .e asta a lo=it-o H)o$a&
W H)o$a a lo=it-o n&&& 7'oka:
> 7-a g/sit m3reun/& ,el 3u8in asta e 3o=estea 3e care mi-a s3us-o
=ecina& +bring s-a dus du3/ doctor n 3ielea goal/! iar Se=)a era
37
de6br/cat/ atunci c>nd s-au ntors& H)o$a i 5/cea res3ira8ie gur/ la gur/ ca
s-o sal=e6e& -cum i-au b/gat un tub 3e g>t 4i res3ir/! n-o s/ moar/& -sta e
tot ce-am a5lat de la =ecin/&
W ,/ Se=et tr/ie4te! 6ise Rasa amar! 4i cine era n 3ielea goal/&
W K>tul ei& -r 5i 5ost mai amabil din 3artea lui Ho$or s-o omoare 3ur 4i
sim3lu! dac/ asta o s-o coste 3e Se=et =ocea&
W Biata Se=)a&
Pe str/6i m/r4/luiau solda8i! dar Rasa nu le d/du aten8ie 4i - 3oate 3entru
c/ Vas 4i Rasa 3/reau at>t de hot/r>8i 4i gr/bi8i - solda8ii nu 5/cur/ nicio
ncercare s/-i o3reasc/&
W S/-4i 3iard/ 4i tat/l! 4i =ocea n aceea4i noa3te&
W To8i am 3ierdut ce=a n noa3tea asta! nuV rosti Vas cu am/r/ciune&
W Nu era =orba de tine& ,red c/ Se=et te iube4te cu ade=/rat! n 5elul ei&
W ;tiu - se ur/sc una 3e alta at>t de mult! nc>t ar 5ace orice ca s/ se
r/neasc/& .ar credeam c/ lucrurile merg s3re bine&
W Poate c/ a4a o s/ 5ie acum& Lai r/u nu-i 3osibil&
W ;i H)o$a a ncercat& -m re5u6at-o n am>ndou/ d/8ile& .e ce +bring
n-o 5i a=ut 4i el at>ta minte nc>t s-o re5u6e 3e Se=etV
W Linte are& Ni li3se4te 3uterea&
-cas/ la Ho$or scena era emo8ionant/& ,ine=a 5/cuse curat& Patul nu mai
era 4i5onat de dragoste! ci neted! cu exce38ia locului unde 6/cea Se=et!
s5ioas/! n una dintre cele mai modeste c/m/4i de noa3te ale surorii ei&
+bring reu4ise 4i el s/ se mbrace 4i acum st/tea n genunchi ntr-un col8!
alin>nd-o 3e so8ia lui! care 3l>ngea& .octori8a o nt>m3in/ 3e Rasa n u4a
camerei&
W 7-am drenat tot s>ngele din 3l/m>ni& Nu mai e n 3ericol de moarte! dar
deocamdat/ trebuie s/ res3ire 3rin tub& + s-o =ad/ n cur>nd un s3ecialist&
Poate c/ rana o s/ se =indece 5/r/ urm/ri& Poate cariera ei nu e terminat/&
Rasa se a4e6/ 3e 3at al/turi de 5iica ei 4i i lu/ m>na& Lirosul de =om/
nc/ se sim8ea n aer! chiar dac/ 3odeaua era ud/ de la s3/lat&
W Ei bine! Se=)a! 4o3ti Rasa! ai c>4tigat sau ai 3ierdut runda astaV
+ lacrim/ se strecur/ 3rintre 3leoa3ele tinerei&
Nn cealalt/ 3arte a camerei! Vas st/tea l>ng/ +bring 4i Ho$or& Fa8a lui era
ro4ie de&&& 5urie oareV Sau era rumen din cau6a e5ortului mersuluiV
38
W +bring! rosti Vas! tic/los mi6erabil& Numai un 3rost se 3i4/ n su3a
5ratelui s/u&
+bring ridic/ ochii s3re el! cu 5a8a tras/! a3oi 3ri=i na3oi s3re so8ia lui!
care 3l>ngea 4i mai tare& Rasa o cuno4tea destul de bine 3e Ho$or ca s/ 4tie
c/ de4i lacrimile erau sincere! ncerca s/ atrag/ c>t mai mult/ sim3atie
3osibil& Ea nu mai a=ea a3roa3e deloc ce s/-i o5ere& Era 5oarte con4tient/
c>t de 3u8in le 3/sa 5iicelor ei de clau6a de exclusi=itate din contractul de
c/s/torie! 4i nu a=ea nicio sim3atie 3entru oamenii li3si8i de credin8/ care
se sim8eau le6a8i desco3erind c/ 4i 3artenerii lor erau necredincio4i&
Se=et era cea care su5erea! nu Ho$or& Rasa nu 3utea 5i distras/ de la
ne=oile lui Se=et doar 3entru c/ Ho$or 5/cea 6gomot 4i Se=et t/cea&
W Sunt al/turi de tine! draga mea 5iic/& Nu e s5>r4itul lumii& Tr/ie4ti! iar
so8ul t/u te iube4te& ai s/ 5ie asta mu6ica ta o =reme&
Se=et i str>nse m>na! res3ir>nd su3er5icial 4i ntret/iat&
Rasa se ntoarse c/tre doctori8/:
W 7 s-a s3us des3re tat/l eiV
W ;tie! 6ise +bring& H)o$a ne-a n4tiin8at&
W Sla=/ Su5letului Su3rem c/ nu a=em dec>t o singur/ nmorm>ntare&
W H)o$a i-a sal=at =ia8a surorii sale! ad/ug/ b/rbatul& - aUutat-o s/
res3ire&
Ba nu! e am 5/cut-o s/ res3ire! g>ndi Rasa& 7-am dat =ia8/! dar din 3/cate
nu am 3utut s/-i dau 4i decen8/ sau bun-sim8& Nici s-o 8in de3arte de
a4ternuturile surorii sale! sau de so8ul surorii sale& .ar eu am 5/cut-o s/
res3ire! 4i 3robabil acum o s/ n=e8e ce=a din su5erin8a asta& ,om3asiunea!
3oate& Sau cel 3u8in n5r>narea& ,e=a care s/ aduc/ 4i ce=a bun& ,e=a care
s-o 5ac/ s/ de=in/ 5iica mea, nu a lui Kaballu5ix! a4a cum au 5ost am>ndou/
3>n/ acum&
F/ s/ 5ie totul bine! se rug/ ea n t/cere& -3oi se ntreb/ cui se ruga&
Su5letului Su3rem! al c/rei amestec 3ro=ocase at>t de multe alte 3roblemeV
.e la ea n-o s/ ob8in aUutor! se g>ndi Rasa& -cum sunt singur/! trebuie s/-
mi ndrum 5amilia 4i urbea 3rin 6ilele teribile care =or urma& Nu am 3utere
sau autoritate asu3ra niciuneia! numai 5or8a care =ine din dragoste 4i
n8ele3ciune& .ragostea o am& .ac/ a4 5i sigur/ c/ am 4i n8ele3ciunea
necesar/&
39
)
OPORT*+,T!T"!
#isul vi-ionarei (n ape
Guet nu mai ncercase niciodat/ un =is de urgen8/! deci nu-i trecuse 3rin
minte c/ nu se 3utea s/ se culce 4i s/ =ise6e doar 3entru c/ a4a =oia& Ba
dim3otri=/ - sentimentul urgen8ei o 8inea trea6/ 4i 5/cea s/-i 5ie im3osibil
s/ =ise6e& Era su3/rat/ 4i ru4inat/ c/ nu reu4ise s/ a5le nimic de la Su5letul
Su3rem nainte ca m/tu4a Rasa s/ trebuiasc/ s/ decid/ cum s/ 3rocede6e
cu soldatul acela! Smelost& ;i mai r/u era c/! de4i Su5letul Su3rem nu-i
s3usese nimic! ea era con=ins/ c/ a-l trimite 3e Smelost la Kora)ni era o
gre4eal/& P/rea 3rea sim3lu s/ cre6i c/ dac/ Kaballu5ix le 5usese du4man!
automat l =or 3rimi cu bra8ele deschise 3e du4manul lui Kaballu5ix 4i-i =or
o5eri ad/3ost&
Voise s/ =orbeasc/ 3e 5a8/: EL/tu4/ Rasa! Kora)nii nu sunt nea3/rat
3rietenii no4tri&F Poate chiar ar 5i rostit! dar Rasa se gr/bise s/ 3lece din
cas/ m3reun/ cu Vas 4i nu mai era nimic de 5/cut dec>t s/ se uite cum
Smelost aduna hrana 4i 3ro=i6iile 3e care i le aduseser/ ser=itoarele 4i a3oi
dis3/rea 3e u4a din s3ate&
.e ce nu se g>ndise Rasa o secund/ mai multV N-ar 5i 5ost mai bine s/-l
trimit/ 3e Smelost n de4ert! s/ i se al/ture lui 2etchi$V .ar el nu mai
de8inea titlul! nu-i a4aV Nu mai era dec>t Volema$! omul care fsese
2etchi$ 3>n/ c>nd Kaballu5ix l de3osedase de titlu - c>nd se nt>m3laseV -
abia ieri& .oar Volema$ - ns/ Guet 4tia c/ el! dintre toate 3ersonalit/8ile
Basilic/i! era singurul care 5/cea 3arte din 3lanurile Su5letului Su3rem&
40
Su5letul Su3rem st>rnise toate 3roblemele astea d>ndu-i lui =i6iunea cu
Basilica n 5l/c/ri& Nl a=erti6ase c/ o alian8/ cu Poto$ga=an ar duce la
distrugerea ora4ului& Nu 3romisese c/ Kora)nii le =or 5i )rieteni; .in ceea
ce 4tia Guet des3re ei - ,a3etele :de! cum erau numi8i! din cau6a 3/rului
uns cu uleiuri era o idee 3roast/ s/-l trimit/ 3e Smelost s/ cear/ a6il&
Kora)nii 4i-ar 5ace o im3resie gre4it/& -r crede c/ alia8ii lor nu sunt n
siguran8/ n Basilica& Numai s/ nu-i is3iteasc/ s/ 5ac/ exact ceea ce toat/
lumea =oia s/-i m3iedice - s/ in=ade6e 4i s/ cucereasc/ ora4ul&
Nu! era clar o gre4eal/ s/-l trimit/ 3e soldat acolo& .ar! ntruc>t Guet nu
aUunsese la aceast/ conclu6ie ca =i6ionar/ n a3e! ci mai degrab/ 3rin
3ro3riul ei ra8ionament! nimeni nu ar 5i ascultat-o& Ea era un co3il! cu
exce38ia momentelor c>nd Su5letul Su3rem era n ea! 4i ast5el se bucura de
res3ect numai c>nd nu era ea ns/4i& -sta o n5uria! dar ce s/ 5ac/ dec>t s/
s3ere c/ se n4ela n 3ri=in8a lui Smelost 4i a Kora)nilor! 4i s/ a4te3te cu
ner/bdare 3>n/ c>nd a=ea s/ de=in/ 3e de3lin 5emeieV
,eea ce o ngriUora 4i mai mult era im3robabilitatea ca Rasa s/ aUung/ la o
conclu6ie at>t de gre4it/& P/rea s/ ac8ione6e din team/! 5/r/ s/ se
g>ndeasc/& ;i dac/ Uudecata i era nce8o4at/! atunci 3e ce s/ mai conte6e
GuetV
Vreau s/ discut cu cine=a! se g>ndi& Nu cu sora ei! ushidh - draga de
Shu)a era 5oarte inteligent/ 4i amabil/ 4i ar 5i ascultat-o! dar 3e ea 3ur 4i
sim3lu n-o interesa nimic n a5ar/ de Basilica& -sta era 3roblema ei! 5iind
oracol& Tr/ia continuu con4tient/ de toate conexiunile 4i rela8iile dintre
oamenii din Uurul ei& Fire4te acest sim8 al re8elei era cel mai im3ortant lucru
n =ia8a ei! 4i urm/rea oamenii leg>ndu-se 4i de6leg>ndu-se unii de al8ii!
5orm>nd comunit/8i 4i di6ol=>ndu-le& .incolo de toate astea! era 3uternic
con4tient/ de 8es/tura Basilic/i nse4i& Ea iubea ora4ul - dar l cuno4tea at>t
de bine! se concentra asu3ra lui at>t de ndea3roa3e! nc>t 3ur 4i sim3lu nu
a=ea idee des3re rela8iile lui cu lumea exterioar/& -semenea rela8ii erau
3rea largi 4i im3ersonale&
Guet ncercase chiar s/ discute asta cu ea! dar ushidh adormise a3roa3e
imediat& Nu 3rea o 3utea condamna& Ga urma urmelor! era a3roa3e
diminea8a! 4i ele s/riser/ 3este ore de somn n cursul no38ii& -r 5i trebuit s/
doarm/ 4i ea&
.ac/ a4 reu4i s/ stau de =orb/ cu Na5ai sau cu 7ssib& Nn s3ecial cu Na5ai -
41
el 3oate =orbi cu Su5letul Su3rem c>nd e trea6& N-o 5i a=>nd =i6iunile 3e
care le am eu n-o 5i =/6>nd cu 3ro5un6imea 4i lim3e6imea unei =i6ionare n
a3e! dar ob8ine r4s)nsri; R/s3unsuri sim3le! 3ractice& ;i nu e necesar s/
doarm/ ca s/ le ob8in/& .ac/ ar 5i aici&&& Nns/ Su5letul Su3rem l trimisese
3e el! 3e tat/l lui 4i 3e to8i 5ra8ii de3arte n de4ert& ,ategoric! acolo ar trebui
s/ 5ie 4i Smelost& -l/turi de Na5ai& .ac/ ar 4ti cine=a unde se a5l/&
Nntr-un t>r6iu! g>ndurile 5renetice ale lui Guet se trans5ormar/ n haosul
somnului! 4i din somnul ei intermitent r/s/ri un =is! un =is 3e care ea s/ 4i-i
aduc/ aminte! c/ci =enea din a5ara ei 4i a=ea un n8eles mai 3resus de
scli3irile aleatoare ale creierului ei n tim3ul somnului&
W Tre6e4te-te! 6ise ushidh!
W Snt trea6/! morm/i Guet&
W -m mai au6it asta de dou/ ori! Gut)a! 4i de 5iecare dat/ ai continuat s/
dormi& E diminea8/ 4i lucrurile stau mai r/u dec>t ne-am nchi3uit&
W .ac/ m/ nt>m3ini a4a de 5iecare dat/ c>nd m/ tre6esc nu-i de mirare
c/ m/ ntorc la somn&
W -i dormit destul! s3use ushidh! a3oi nce3u s/-i 3o=esteasc/ tot ce se
3etrecuse n casa lui Ho$or noa3tea trecut/&
Gui Guet nu-i =enea s/ cread/ c/ asemenea lucruri se 3uteau nt>m3la n
realitate - dar/mite cui=a legat de 5amilia Rasei& ;i totu4i nu era un sim3lu
6=on&
W .e asta Vas a luat-o cu el 3e m/tu4a! 5/cu ea&
W ,e minte str/lucit/ ai tu diminea8a&
K>ndurile i se mi4cau at>t de lene4! nc>t i lu/ c>te=a secunde s/-4i dea
seama c/ era ironi6at/&
W Visam! 6ise ca s/-4i ex3lice stu3iditatea&
.ar 3e ushidh nu o interesa =isul&
W Pentru s/raca m/tu4/ Rasa co4marul nce3e c>nd se tre6e4te&
Guet ncerc/ s/ g/seasc/ 3artea bun/&
W ,el 3u8in are m>ng>ierea s/ 4tie c/ Se=et 4i Ho$or au 5ost date n griUa
m/tu4ii .helembu=ex - n-o s/ se r/s5r>ng/ asu3ra casei ei&&&
W N-o s/ se r/s5r>ng/Y Sunt fiicele ei! Gut)a& 7ar m/tu4a .hel a 5ost aici
cu ele c>t au crescut& Nu are nimic de-a 5ace cu 5elul n care au 5ost
educate& -sta nseamn/ s/ 5ie din stir3ea lui Kaballu5ix& ,e ironie gro6a=/!
42
n noa3tea n care el a murit! una dintre 5iicele lui o doboar/ 3e cealalt/ cu
o lo=itur/ n g>t&
W + dulce bun/tate se re=ars/ cu 5iecare cu=>nt de 3e bu6ele tale! Shu)a&
ushidh se uit/ ur>t la ea&
W Nici tu nu le-ai iubit =reodat/ 3e 5iicele m/tu4ii Rasa! a4a c/ nu 5ace 3e
ne3rih/nita cu mine&
-de=/rul era c/ 3e Guet nu 3rea o interesau 5iicele m/tu4ii& Fusese 3rea
mic/ s/-i 3ese atunci c>nd ele locuiau cu Rasa& .ar ushidh! 5iind mai n
=>rst/! 4i amintea clar ce nsemnase ca ele s/ 5ie n cas/ tot tim3ul! cu
Ho$or lu>nd nc/ lec8ii! 4i ambele nconUurate de 3e8itori& Ni 3l/cea s/
glumeasc/ s3un>nd c/ ni=elul 5eromonilor nu 3utea 5i mai ridicat nici ntr-
un bordel! ns/ sila ei 5a8/ de Se=et 4i Ho$or nu a=ea nimic de-a 5ace cu
atrac8ia b/rba8ilor 3entru ele& Era =orba des3re gelo6ia lor 3lin/ de r/utate
5a8/ de orice 5at/ care c>4tiga dragostea 4i res3ectul Rasei& Ea nu era o
ri=al/ 3entru ele 4i totu4i am>ndou/ o 3ersecutau 5/r/ mil/! s>c>ind-o ori de
c>te ori 3ro5esoarele nu 3uteau au6i! 3>n/ ce o 5/cuser/ s/ de=in/ o
5antom/ n cas/! ascun6>ndu-se naintea lec8iilor 4i 5ugind du3/ aceea!
e=it>nd mesele! ocolind toate 3etrecerile 4i distrac8iileM din 5ericire! Ho$or
4i Se=et se m/ritaser/ de tim3uriu - 3ais3re6ece! res3ecti= cincis3re6ece ani
- 4i se mutaser/& Se=et era nc/ de 3e atunci o c>nt/rea8/ cunoscut/! iar
exerci8iile ei - 4i ale lui Ho$or - um3luser/ locuin8a ca ni4te triluri de
3/s/ri& .ar nici ea! nici Ho$or nu aduseser/ ade=/rata mu6ic/ n casa
Rasei& Lai degrab/ mu6ica re=enise atunci c>nd ele 3lecaser/& ushidh
r/m/sese t/cut/ 4i timid/ cu oricine n a5ar/ de Guet& -4adar! sigur c/ 3e ea
o interesa mai mult c>nd 5iicele Rasei Uucau =reo tragedie amar/& Gui Guet
i 3/sa doar 5iindc/ o ntrista 3e m/tu4a Rasa&
W Shu)a! nu-i dec>t un scandal& ,e se s3une des3re soldatul acelaV ;i
des3re moartea lui Kaballu5ixV
ushidh 4i cobor 3ri=irea n 3oal/& ;tia c/ de 5a3t Guet o mustra
deoarece acordase o 3rioritate nemeritat/ unor 3robleme =ulgareM dar
acce3t/ doUana 4i nu se a3/r/&
W Se =orbe4te c/ Smelost a 5ost tot tim3ul 3/rta4ul lui Na5ai&
Rashgalli=a$ cere consiliului s/ in=estighe6e cine l-a aUutat s/ 5ug/ din
ora4! cu toate c/ nu exista niciun 5el de mandat c>nd a 3lecat& Nncearc/ s/
3un/ g/r6ile ora4ului sub controlul clanului PalJashantu& Foarte ur>t&
43
W .ar dac/ o arestea6/ 3e m/tu4a Rasa dre3t com3lice a lui SmelostV
W ,om3lice la ceV
Era acum ushidh oracolul! =orbind des3re ora4ul Basilica! nu Shu)a
ele=a s3un>nd o 3o=este ur>t/ des3re cele care o chinuiser/& Guet
nt>m3in/ cu bucurie schimbarea! chiar dac/ nsemna s/ 5ie 3ri=it/ cu
=/dit/ uluire 3entru li3sa ei de intui8ie&
W ,>t de t>m3i8i cre6i c/ sunt oameniiV Rashgalli=a$ 3oate s/ ncerce s/-
i m3ing/! dar el nu e Kaballu5ix - nu are magnetismul 3ersonal care s/-i
con=ing/ 3e oameni s/-l urme6e tim3 ndelungat& L/tu4a Rasa se =a ridica
m3otri=a lui n consiliu! a3oi 4i al8ii&
W .a! 3resu3un c/ da! admise Guet& .ar Kaballu5ix a=ea mul8i solda8i! 4i
acum to8i sunt ai lui Rashgalli=a$&&&
W Rash nu are rela8ii& +amenii l 3lac 4i l res3ect/! dar numai ca asistent
- ca asistent al lui 2etchi$ n s3ecial -! 4i e 3u8in 3robabil s/-i acorde
imediat toate onorurile lui 2etchi$! cu at>t mai 3u8in res3ectul de care se
bucura Kaballu5ix ca 4e5 al clanului PalJashantu& Nu are nici m/car
Uum/tate din 3uterea 3e care 4i imaginea6/ c/ o are - dar are su5icient/ ca
s/ 3ro=oace neca6uri! 4i asta e 5oarte deranUant&
Guet se tre6i com3let n s5>r4it 4i se trase la 3icioarele 3atului& N4i aminti
c/ trebuia s/ s3un/ ce=a&
W -m =isat&
W .ac/ 6ici! 5/cu ushidh! a3oi 4i d/du seama ce nsemna& +h& Pu8in
cam t>r6iu! nu-i a4aV
W Nu des3re Smelost& .es3re ce=a&&& 5oarte ciudat& ;i totu4i sim8eam c/ e
mai im3ortant dec>t tot ce se 3etrece n Uurul nostru&
W :n =is ade=/ratV
W Nu sunt niciodat/ sigr4! dar cred c/ da& Li-l amintesc a4a de clar!
trebuie s/ 5i =enit de la Su5letul Su3rem&
W -tunci s/-mi 3o=este4ti la micul deUun& E a3roa3e 3r>n6ul! dar m/tu4a
Rasa i-a s3us intendentului s/ ne ierte 5iindc/ am stat tre6e Uum/tate de
noa3te&
Guet 4i trase o rochie 3este ca3! 4i 3use sandalele n 3icioare 4i o urm/
3e ushidh n Uos 3e sc/ri n buc/t/rie&
W -m =isat ngeri! 6bur>nd&
W NngeriY ;i ce ar trebui s/ semni5ice! n a5ar/ de 5a3tul c/ e4ti
44
su3ersti8ioas/ n somnV
W Nu sem/nau cu desenele din c/r8ile 3entru co3ii! dac/ la asta te re5eri&
-duceau mai mult cu ni4te 3/s/ri mari 4i gra8ioase& .e 5a3t lilieci! 3entru
c/ a=eau blan/& .ar 5e8ele lor erau 5oarte inteligente 4i ex3resi=e! 4i cum=a
n =is am 4tiut c/ sunt ngeri&
W Su5letul Su3rem nu are ne=oie de ngeri& Se adresea6/ direct min8ii
5iec/rei 5emei&
W Sau b/rbat! numai c/ abia dac/ mai ascult/ cine=a! a4a cum nu m/
ascul8i tu 3e mine, Shu)a& S/-8i 3o=estesc =isul sau ne mul8umim s/
m>nc/m 3>ine cu miere 4i 5ri4c/ 4i ne imagin/m c/ Su5letul Su3rem nu are
de s3us nimic care s/ te interese6eV
W Nu 5i rea cu mine! Guet& Poate e4ti o =i6ionar/ n a3e mai bun/ dec>t
oricine altcine=a! dar c>nd 5aci a4a 3e t/ioasa nu e4ti dec>t 3rostu8a mea
surioar/&
Buc/t/reasa se uit/ ur>t la ele&
W L/ str/duiesc s/ 8in o buc/t/rie 3lin/ de lumin/ 4i armonie! 6ise ea&
Ru4inate! luar/ 3>inea cald/ 3e care le-o o5erea ea 4i se a4e6ar/ la mas/!
unde a4te3tau deUa un urcior cu sm>nt>n/ 4i un borcan de miere& ushidh!
ca ntotdeauna! m/run8i 3>inea ntr-un bol 4i turn/ 3este ea miere 4i
sm>nt>n/M Guet! ca de obicei! 3use miere 3e 3>ine 4i o m>nc/ se3arat! b>nd
a3oi sm>nt>n/ curat/& -m>ndou/ se 3re5/ceau c/ detest/ 5elul cum 3roceda
cealalt/&
W :scat ca 3ra5ul! 4o3ti ushidh&
W Loale 4i =>scos! r/s3unse Guet&
-3oi r>ser/ am>ndou/ tare&
W -4a e mult mai bine! 6ise buc/t/reasa& Nu-i 5rumos s/ =/ certa8i&
,u gura 3lin/! ushidh rosti:
W Visul&
W Nngeri! =eni r/s3unsul&
W 9bur>nd! da& P/ro4i ca ni4te lilieci gra4i& Te-am au6it de 3rima dat/&
W Nu gra4i&
W Gilieci! oricum&
W Erau gra8io4i& Se a=>ntau n 6bor& -3oi 4i eu am 5ost una dintre ei! 4i
6buram! 4i 6buram& Era at>t de 5rumos 4i de calm& ;i atunci am =/6ut r>ul 4i
am cobor>t s3re el! iar acolo 3e mal am luat lut 4i am 5/cut o statuie&
45
W Nngeri care se Uoac/ n noroiV
W Nu-i mai ciudat dec>t ni4te lilieci care 5ac statui! re3lic/ Guet& N8i curge
la3te 3e barb/&
W P/i! 4i tu ai miere 3e =>r5ul nasului&
W L/ rog! tu ai o excrescen8/ mare 4i ur>t/ n 5a8/ - o! nu! este chiar&&&
W Fa8a mea! 4tiu& Termin/ =isul&
W -m nmuiat lutul 3un>ndu-l n gur/! ast5el nc>t - nger 5iind! n8elegi -
atunci c>nd am 5/cut statuia ea s/ con8in/ ce=a din mine& ,red c/ este
5oarte im3ortant&
W O, chiar simbolic! da&
Tonul lui ushidh era Uuc/u4! dar Guet 4tia c/ era ascultat/ cu aten8ie&
W Statuile nu erau ale unor oameni! ngeri sau altce=a& ,>teodat/ a=eau
5e8e! dar nu ca ni4te 3ortrete sau lcrri; Guau 5orma 3e care a=eam noi
ne=oie s-o ia& Nu existau dou/ la 5el! ns/ eu 4tiam c/ n momentul acela
statuia 3e care o 5/ceam era singura 3osibil/& -re =reun sensV
W E un =is! nu trebuie s/ aib/&
W .ar dac/ e un =is ade&4rat! atunci tre"ie s/ aib/ un sens&
W L/car n 5inal! 6ise ushidh! a3oi duse la gur/ nc/ o lingur/ cu 3>ine
4i la3te =>scos&
W ,>nd am terminat! continu/ Guet! le-am dus 3e o st>nc/ nalt/ 4i le-am
3us s/ se usuce la soare! 4i am 6burat n Uurul lor! 4i 5iecare ne uitam la
statuile celorlal8i& .u3/ aia ngerii au 6burat 4i eu nu mai eram cu ei! nu
mai eram nger! doar st/team acolo 3ri=ind 3ietrele 3e care se g/seau
statuile! soarele a a3us 4i n ntuneric&&&
W Puteai s/ =e6i 3e ntunericV
W Nn &is 3uteam& +ricum! n tim3ul no38ii au =enit ni4te 4obolani uria4i 4i
5iecare a luat c>te o statuie! a dus-o n g/urile din 3/m>nt! n labirinturile
=i6uinilor lor! iar 5iecare 4obolan care 5urase o statuie o d/dea altuia 4i
am>ndoi mu4cau din ea! o ume6eau cu sali=a lor 4i se 5recau cu ea& Se
aco3ereau cu lut& -m 5ost a4a de 5urioas/& Statuile alea 5rumoase ei le
distrugeau! le 3re5/ceau la loc n noroi 4i se 5recau cu el - chiar 4i 3rin
3/r8ile intime! )este tot;
> 7ubitori de 5rumos&
W Vorbesc serios& Li se 5r>ngea inima&
W .eci ce nseamn/V Pe cine re3re6int/ ngerii 4i cine sunt 4obolaniiV
46
W Nu 4tiu& .e obicei! n8elesul e e=ident atunci c>nd Su5letul Su3rem
trimite un =is&
W Poate n-a 5ost dec>t un sim3lu =is&
W Nu cred& - 5ost ce=a deosebit 4i 5oarte =iu! 4i mi-l amintesc at>t de
clar& Shu)a! cred c/ e 3osibil s/ 5ie cel mai im3ortant =is 3e care l-am a=ut
=reodat/&
W P/cat c/ nu-l n8elege nimeni& + 5i =reuna dintre 3ro5e8iile alea 3e care
toat/ lumea le n8elege du3/ ce totul s-a terminat 4i e 3rea t>r6iu s/ mai
5ac/ ce=a&
W Poate i6bute4te m/tu4a Rasa s/-l inter3rete6e& ushidh 5/cu o 5a8/
sce3tic/&
W Nu e n cea mai bun/ dis3o6i8ie n momentul /sta& Nn sinea ei! Guet 5u
u4urat/ c/ nu era singura care remarcase c/ Rasa nu lua acum cele mai
bune deci6ii 3osibile&
W -tunci 3robabil c/ n o s/-i 3o=estesc& .eodat/ ushidh etal/
6>mbetul ei sub8ire care ar/ta c/ era cu ade=/rat mul8umit/ de sine&
W Vrei s/ au6i o 3resu3unere absurd/V 6ise& Guet a3rob/ din ca3! a3oi! n
tim3 ce asculta! nce3u s/ nghit/ buc/8i mari din 3>inea ndelung ignorat/&
W Nngerii sunt 5emeile din Basilica& Nn miile de ani scurse 3este ora4ul
/sta am creat o societate delicat/ 4i 5in/! am creat-o din noi n4ine! a4a cum
liliecii din =isul t/u 5/ceau statuile cu sali=/& ;i acum ne-am 3us o3erele la
uscat! iar n ntuneric du4manii no4tri =or =eni s/ 5ure ceea ce am 3rodus
noi& .ar ei sunt a4a de 3ro4ti c/ nici nu n8eleg c/ sunt statui& Se uit/ la ele
4i nu =/d dec>t bulg/ri de noroi uscat& -4a c/ l ume6esc 4i se t/=/lesc n el
4i sunt m?ndri 5iindc/ au luat tot ce s-a creat n Basilica! dar de 5a3t ei nu
au absolut nimic din Basilica&
W E 5oarte bine! rosti Guet cu res3ect&
W -4a consider 4i eu&
W ;i cine sunt du4manii no4triV
W E sim3lu& B/rba8ii&
W Ba nu! e )rea sim3lu& ,hiar dac/ este un ora4 al 5emeilor! b/rba8ii
basilicani contribuie ia 5el de mult ca 5emeile la 5rumuse8ea creat/& Fac
3arte din comunitate! chiar dac/ nu li se 3ermite s/ de8in/ 3/m>nturi sau s/
locuiasc/ ntre 6idurile ora4ului 5/r/ s/ 5ie c/s/tori8i cu o 5emeie&
W -m 5ost sigur/ c/ e =orba de b/rba8i n cli3a n care ai =orbit de
47
4obolani uria4i&
Buc/t/reasa r>se 3e n5undate deasu3ra tocanei 3e care o 3reg/tea 3entru
cin/&
W -ltcine=a! insist/ Guet& Poate Poto$ga=an&
W Sau doar oamenii lui Kaballu5ix& Tolcho$! du3/ aia solda8ii cu m/4tile
alea oribile&
W Sau o 5i ce=a care urmea6/ s/ =in/& Sau ce=a 5/r/ =reo leg/tur/ cu
Basilica! ad/ug/ dis3erat/& ,ine s/ 4tieV .ar a4a a 5ost =isul meu&
W Nu 3rea ne s3une unde ar 5i trebuit s/-l trimitem 3e Smelost&
Guet ridic/ din umeri&
W Poate Su5letul Su3rem s-a g>ndit c/ a=em destul creier s/ ne d/m
seama 4i singure&
W +are a a=ut dre3tateV
W L/ ndoiesc& - 5ost o gre4eal/ s/-l trimit/ la Kora)ni&
W N-am cum s/ 4tiu! 6ise ushidh& S/ m/n>nci 3>ine uscat/ - asta e o
gre4eal/&
W Nu 4i 3entru cei care a=em din8i& Nu trebuie s/ nmuiem 3>inea ca s-o
5acem comestibil/&
.e aici 3orni o 3arodie de ceart/ su5icient de 3rosteasc/ 4i g/l/gioas/
3entru ca buc/t/reasa s/ le dea a5ar/ din nc/3ere! ceea ce era bine 5iindc/
oricum terminaser/ cu micul deUun& Se sim8eau bine s/ se Uoace c>te=a
minute m3reun/ ca ni4te co3ii& ,/ci n8elegeau c/! la bine 4i la r/u!
am>ndou/ a=eau s/ 5ie im3licate n e=enimentele care se n=olburau n
Basilica 4i m3reUurimi& .e4i n-ar 5i =rut& .ar harurile lor le 5/ceau
im3ortante 3entru ora4 4i ast5el 5/ceau tot 3osibilul s/-l sluUeasc/&
Guet se duse ascult/toare la consiliul ora4ului 4i 4i 3o=esti =isul! care 5u
atent nregistrat 4i 3redat 5emeilor n8ele3te ca s/-i studie6e n8elesurile 4i
3re=estirile& Ge s3use cum l inter3retase ushidh! iar ele i mul8umir/
5rumos! ca 4i cum i-ar 6ice c/ era n regul/ s/ ai =ise - orice co3il idiot era
#n stare dar era ne=oie de un ex3ert ade=/rat ca s/-4i dea seama ce
nseamn/ ele&
48
$n .hlam & 'i nu (n vis
B/tea un =>nt uscat 4i 5ierbinte dins3re nord-=est! ceea ce nsemna c/
=enea 3este de4ert! 5/r/ nicio urm/ de ume6eal/! doar nisi3 4i 3ietri4 4i!
du3/ cum se s3unea! oasele m/cinate ale oamenilor 4i animalelor 3rinse n
5urtun/ la mii de $ilometri de3/rtare! 3ra5ul n care se trans5orma carnea lor
4i! dac/ ascultai cu aten8ie! urletul su5letelor lor 3urtat c>nd 4i c>nd de =>nt!
niciodat/ l/s>ndu-i s/ 3lece! nici n rai! nici n iad& Lun8ii blocau cea mai
ur>t/ 3arte a 5urtunii! dar corturile armatei lui Loo6h se scuturau 4i se
cl/tinau! 3>n6ele de la intr/ri 5luturau! 5lamurile dansau nebune4te 4i! din
c>nd n c>nd! una era smuls/ din 3/m>nt 4i se t>ra! cu 3r/Uin/ cu tot! 3e
uli8a murdar/ 4i b/t/torit/ dintre corturi! urm/rit/ de =reun biet soldat care
ncerca s-o 3rind/&
,ortul cel mare al lui Loo6h se 6guduia 4i el n =>nt! n ciuda
binecu=>nt/rii Nm3/ratului& .esigur! binecu=>ntarea era ntru totul
e5icient/&&& dar Keneralul se asigura de asemenea c/ st>l3ii sunt n5i38i bine
4i ad>nc n 3/m>nt& St/tea la mas/ la lumina lum>n/rii! 3ri=ind =is/tor la
harta ntins/ n 5a8a lui& Re3re6enta toate teritoriile din lungul litoralului
=estic al L/rii .intre P/m>nturi& Ga nord! 8inuturile Kora)nilor erau
conturate cu ro4u! 3/m>nturile Nm3/ratului! care era desigur ntru3area lui
.umne6eu 3e P/m>nt 4i ca urmare a=ea dre3tul s/ st/3>neasc/ ntreaga
omenire etc&! etc& ,u ochii min8ii! Loo6h trasa hotarele nemarcate ale
3o3oarelor care erau cel 3u8in la 5el de str/=echi ca Kora)nii! unele dintre
ele chiar mai =echi! cu istorii m/re8e - 3o3oare care acum nu mai existau!
care nici m/car nu mai 3uteau 5i 3omenite! 3entru c/ rostirea numelor lor
nsemna tr/dare! iar s/ desene6e 3e hart/ =echile grani8e i-ar 5i adus
moartea&
.ar nu trebuia s/ desene6e hotarele& ,uno4tea grani8ele 3atriei sale! Pra=o
Kollossa! 8inutul 3ro3riului s/u trib! Sotchitsi)a& Tra=ersaser/ de4ertul
=enind din nord cu o mie de ani nainte de Kora)ni! dar c>nd=a 5useser/ un
singur 3o3or cu o singur/ limb/! ns/ Sotchitsi)a se stabiliser/ n =/ile
umede 4i luxuriante din Lun8ii S$re6het! ncet>nd cu traiul nomad 4i cu
r/6boiul 4i de=enind o na8iune de oameni liberi! n=/8aser/ de la neamurile
49
din Uur& Nu de la Ploshudu sau Hhlami sau 76menni$o)! c/ci ace4tia erau
munteni li3si8i de cultur/! dar cu mu4chi! l/comie 4i dorin8a de a
su3ra=ie8ui n ciuda tuturor neca6urilor& Lai degrab/ Sotchitsi)a! 3o3orul
din Pra=o Kollossa! n=/8ase de la negustorii care =eneau la ei din
Seggidugu! din :l)e! din +ra4ele din ,>m3ie& ;i! mai 3resus de toate! de la
cara=anele din Basilica! cu ciudatele lor c>ntece 4i semin8e! imagini n
sticl/ 4i unelte inteligente! materiale im3osibile care 4i schimbau culorile
n 5unc8ie de or/! 4i cu 3oemele 4i 3o=e4tile din care Sotchitsi)a a5lau c>t
de n8ele3t 4i de ra5inat =orbeau! g>ndeau! =isau 4i tr/iau b/rba8ii 4i 5emeile
lor&
.e aici Pra=o Kollossa 4i a=ea gloria! c/ci acei negustori cu cara=ane i
n=/8aser/ ideea de consiliu! cu deci6ii luate 3rin =otul membrilor care
5useser/ ei n4i4i ale4i 3rin =otul cet/8enilor& .ar tot de la negustorii
basilicani a5laser/ des3re un ora4 condus de 5emei! n care b/rba8ii nu
3uteau de8ine nici m/car 3/m>nt&&& 4i totu4i ora4ul nu se ruinase din cau6a
incom3eten8ei 5emeilor de a c>rmui! iar b/rba8ii nu se re=oltaser/ 3entru a
cuceri ora4ul! unde 5emeile a=eau dre3tul nu numai s/ =ote6e! ci s/ 4i
di=or8e6e de b/rba8ii lor la s5>r4itul unui an! 3entru a se rec/s/tori cu
altcine=a la alegerea lor& Presiunea constant/ a unor asemenea idei a5ectase
Sotchitsi)a 4i i trans5ormase 3e r/6boinicii c>nd=a 3uternici 4i 3e
conduc/torii tribului n 3ro4ti cu inimi de 5emei! ast5el c/ 3e =remea str/-
str/bunicului lui Loo6h ei acordaser/ dre3t de =ot 5emeilor 4i aleseser/
5emei care s/ i conduc/&
;i atunci =eniser/ Kora)nii! c/ci ei n8eleseser/ c/ Sotchitsi)a aUunseser/
n 5inal s/ aib/ inimi de 5emei 4i nu mai meritau s/ 5ie liberi& Kora)nii 4i
aduseser/ imensa armat/ la hotare 4i 5emeile din consiliu - existau la 5el de
mul8i b/rba8i! c>t 5emei! totu4i cu to8ii erau 5emei - hot/r>ser/ 3rin =ot s/ nu
lu3te! ci s/ acce3te su6eranitatea! dac/ li se =a 3ermite s/ se autogu=erne6e
n toate 3roblemele! mai 3u8in cea militar/& Fusese o ca3itulare de
neconce3ut! castrarea 5inal/ a neamului Sotchitsi)a! discreditarea lor n 5a8a
ntregii lumi! 4i nsu4i str/-str/bunicul lui Loo6h 5usese delegatul care
stabilise m3reun/ cu Kora)nii condi8iile 3red/rii lor&
Tim3 de cinci6eci de ani! tratatul r/m/sese n 3icioare - Sotchitsi)a 4i
3/straser/ autonomia& .ar! tre3tat! militarii Kora)ni nce3user/ s/ declare
din ce n ce mai multe a5aceri ale Sotchitsi)a ca 5iind de natur/ militar/!
50
3>n/ c>nd n cele din urm/ din consiliu nu mai r/m/sese dec>t o adun/tur/
de b/tr>ni 4i b/tr>ne ns3/im>ntate! care trebuiau s/ 5ac/ cerere la Nm3/rat
3entru a li se acorda 3ermisiunea s/ urine6e& -bia atunci unii Sotchitsi)a
4i aduseser/ aminte de b/rb/8ia lor& Ge alungaser/ 3e 5emeile care i
gu=ernau 4i se declaraser/ din nou un trib! noma6i ai de4ertului! 4i Uuraser/
s/ lu3te m3otri=a Kora)nilor 3>n/ la ultimul om& Kora)nilor le luase trei
6ile ca s/-i n5r>ng/ n b/t/lie 3e acei bra=i! dar neantrena8i rebeli! 4i nc/
un an ca s/-i =>ne6e 4i s/-i ucid/ 3e to8i 3rin mun8i& .u3/ aceea nimeni nu
mai ridicase 3reten8ia ca Sotchitsi)a s/ mai aib/ =reun dre3t& Se inter6isese
=orbirea dialectului lorM co3iii care erau au6i8i =orbindu-l a=eau 3ri=ilegiul
de a 3ri=i cum li se taie limbile 3/rin8ilor lor! c>te un centimetru 3entru
5iecare o5ens/& Numai c>8i=a 4i mai aminteau 3ro3riul dialect! maUoritatea
5iind b/tr>ni 4i mul8i dintre ei 5/r/ limbi&
.ar Loo6h l 4tia& Loo6h a=ea limba Sotchitsi)a n inim/& ,hiar dac/ era
cel mai =ictorios! cel mai 3rimeUdios dintre generalii Nm3/ratului! n inima
lui el 4tia c/ limba lui era Sotchitsi)a! 4i nu Kora)ni& ,hiar dac/ multele
sale =ictorii n lu3te aduseser/ marile na8iuni de 3e coast/ :sla=at 4i :l)e
sub st/3>nirea Nm3/ratului! chiar dac/ inteligenta sa strategie adusese
di5icilele regate din mun8i! Plosh 4i Hhlam! la su3unere 5/r/ o singur/
b/t/lie m/rea8/! secretul lui erau sila 4i s5idarea 3e care inima le sim8ea 5a8/
de Nm3/rat&
Loo6h 4tia c/ Nm3/ratul chiar era .umne6eu ntru3at! c/ci! mai mult
dec>t al8ii! sim8ea 3uterea lui .umne6eu ncerc>nd s/-l controle6e& +
sim8ise 3entru 3rima dat/ n tinere8e! c>nd 4i c/uta un loc n cadrul armatei
Kora)nilor& .umne6eu nu i =orbea 3e c>nd se antrena s/ 5ie un soldat
3uternic! cu bra8e 4i 3icioare grele de mu4chi! ca3abil s/ treac/ o secure
3rin 4ira s3in/rii unui inamic 4i s/-l rete6e n dou/& .ar c>nd se imagina
o5i8er! general conduc>nd o4tiri! atunci a3/rea 4i sentimentul greoi 4i stu3id
care l 5/cea s/-4i doreasc/ s/ uite de asemenea =isuri& Nn8elegea -
.umne6eu i cuno4tea ura 5a8/ de Nm3/rat! a4adar era hot/r>t ca unul ca el
s/ nu aib/ niciodat/ 3utere mai mult/ dec>t cea a bra8elor sale&
Nns/ re5u6/ s/ ca3itule6e& +ri de c>te ori sim8ea c/ .umne6eu l 5/cea s/
uite o idee! se ag/8a de ea - o scria 3e h>rtie 4i o memora! com3unea 3e
ba6a ei un 3oem n limba Sotchitsi)a ca s/ nu 3oat/ uita =reodat/& -st5el!
3u8in c>te 3u8in! 4i construi n inim/ 3ro3riile sale reguli ale r/6boiului!
51
ghidat la 5iecare 3as de .umne6eu! c/ci orice ncerca .umne6eu s/-l
m3iedice s/ g>ndeasc/ el 4tia c/ exact la acel lucru trebuia s/ se
g>ndeasc/! 3ro5und 4i temeinic&
-ceast/ s5idare tainic/ l scoase n e=iden8/ 4i l ridic/ la rangul de
c/3itan! c>nd regimentul lui era n 3ericol s/ 5ie co3le4it de 3ira8ii din
Re=is& To8i ceilal8i o5i8eri 5useser/ uci4i! ns/ c>nd el se g>ndi s/ 3reia
comanda 4i s/-i conduc/ 3e cei c>8i=a b/rba8i r/ma4i ntr-un contraatac
asu3ra 5lancului re=itienilor =ictorio4i 4i sc/3a8i de sub control! sim8i acea
amor8eal/ a min8ii care l in5orma ntotdeauna c/ .umne6eu nu =oia ca el
s/-4i 3un/ ideea n 3ractic/& -4a c/ stinse =ocea lui .umne6eu 4i 4i
conduse oamenii ntr-un atac nebunesc! care i ngro6i ntr-at>t 3e 3ira8i!
nc>t ru3ser/ r>ndurile 4i 5ugir/! iar restul Kora)nilor 3rinser/ curaU 4i i se
al/turar/ n urm/rirea lor 3>n/ c>nd i 3rinser/ 3e malul r>ului! i uciser/ 3e
to8i 4i le incendiar/ na=ele& Fu 3urtat n trium5 chiar n ora4ul Kollod! unde
Nm3/ratul i unse 3/rul cu unt din la3te de c/mil/ 4i l declar/ erou al
Kora)nilor& .ar n inima sa Loo6h 4tia c/ .umne6eu 5/r/ ndoial/
3l/nuise ca =reun 5iu credincios al Kora)nilor s/ c>4tige acea =ictorie& Ei
bine! 3/cat de Nm3/rat - dac/ ntru3area lui .umne6eu nu n8elegea c/
tocmai unsese 3/rul du4manului s/u! atunci cu at>t mai r/u 3entru el&
Trea3t/ cu trea3t/! se ridicase la comand/! 3>n/ acum! c>nd aUunse la
conducerea unei armate imense& ,e-i dre3t! maUoritatea oamenilor lui erau
ncartirui8i n :l)e! c/ci Nm3/ratul 3oruncise s/ am>ne atacul asu3ra
Na$a=alnu cu cel 3u8in o lun/! 3>n/ se =a mai lini4ti =remea 4i carele de
r/6boi =or 3utea 5i 5olosite a=antaUos& -ici n Hhlam a=ea numai un singur
regiment! dar era su5icient 3entru ne=oile lui& Tre3tat! a=ea s/ conduc/
naintarea Kora)nilor! cucerind 3o3or du3/ 3o3or 3e coast/! 3>n/ ce toate
ora4ele =or 5i c/6ut& -3oi urma s/ n5runte o4tirile din Poto$ga=an&
;i du3/ aceeaV :neori se g>ndea c/ se =a r/6buna orchestr>nd o
n5r>ngere teribil/ 4i com3let/ a armatelor Kora)nilor& ;i-ar aduna toat/
5or8a militar/ ntr-un singur loc 4i ar n/scoci un 3lan ca s/ 5ie uci4i to8i! 4i el
3rintre ei& .u3/ Kora)nii 5iind dobor>8i 4i Poto$ga=an 5/c>nd ce =or n
c>m3ii&&& Sotchitsi)a se =or ridica 4i 4i =or reclama libertatea&
-lteori ns/! Loo6h 4i imagina c/ distruge armata din Poto$ga=an! ast5el
nc>t 3e toat/ ntinderea coastei a3usene a L/rii .intre P/m>nturi s/ nu
mai existe niciun ri=al care s/ conteste su3rema8ia Kora)nilor& -tunci el s-
52
ar n5/8i4a Nm3/ratului! iar c>nd Nm3/ratul s-ar ntinde s/-l ung/ cu unt de
c/mil/ 3e 3/r! i-ar rete6a ca3ul cu un sat>r! a3oi =a lua boneta 5/cut/ din
cocoa4/ de c/mil/! o =a 3une 3e 3ro3riul lui ca3 4i =a declara c/ im3eriul
c>4tigat de un Sotchitsi)a =a 5i de aici nainte condus de un Sotchitsi)a& El
=a de=eni Nm3/rat 4i n loc s/ 5ie ntru3area lui .umne6eu =a 5i du4manul
lui .umne6eu! iar Sotchitsi)a =or 5i recunoscu8i dre3t cei mai bra=i b/rba8i
4i nu dre3t o na8iune de 5emei&
-st5el 6burau g>ndurile lui n tim3 ce studia harta! n tim3 ce 5urtuna
arunca cu nisi3 n cortul s/u 4i ncerca s/-l smulg/ de 3e 3/m>nt&
.intr-odat/ de=eni atent& Sunetele se modi5icaser/& Nu mai era doar
=>ntulM cine=a se 5reca de cortul lui& ,ine 3utea 5i at>t de 3rost! nc>t s/ se
3limbe 3e o asemenea =remeV Sim8i o m3uns/tur/ subit/ de team/ - oare
s/ 5ie asasinul trimis de Nm3/rat! ca s/ m3iedice tr/darea 3e care cu
siguran8/ .umne6eu o 6/rise n inima luiV
.ar c>nd de6leg/ 4i deschise 3>n6a de la intrare nu intr/ niciun asasin
ntr-un =>rteU de nisi3 4i =>nt& Erau Plod! bunul s/u 3rieten 4i to=ar/4 de
arme! 4i un alt b/rbat! un str/in cu o uni5orm/ militar/ 3e care nu o
recunoscu&
Plod nsu4i nchise cortul la loc - ar 5i 5ost ne3otri=it s/ se ocu3e Loo6h!
dac/ era 3re6ent un o5i8er mai mic n grad care s/ 5ac/ asta n locul lui&
-st5el c/ a=u c>te=a secunde ca s/-l anali6e6e 3e str/in& Nu era tocmai un
soldat! nu unul ade=/rat - 3ie3tarul lui era solid! s3ada ascu8it/! hainele
ngriUite 4i a=ea as3ect =iril& .ar ar/ta molatic 4i mu4chilor s/i le li3sea
duritatea celor ai unui b/rbat care 5olosea sabia n lu3t/& Era genul de
soldat care st/tea de gard/ la un 3alat sau la intrarea 3e un drum! terori6>nd
oamenii de r>nd! dar 5/r/ s/ 5ie =reodat/ ne=oit s/ n5runte o hoard/ de
inamici atac>nd! niciodat/ ne=oit s/ alerge n urma unui car de lu3t/ 4i s/-i
h/cuiasc/ 3e cei care sc/3au de lamele care se roteau 3e butucii ro8ilor&
W ,are 3oart/ o 3/6eaiV l ntreb/&
B/rbatul tres/ri! a3oi 3ri=i na3oi la Plod&
-cesta se mul8umi s/ r>d/&
W Nimeni nu i-a s3us nimic! s/rmane om& ,hiar cre6i c/ te 3o8i n5/8i4a
Keneralului Vo6mu6halno) Vo6mo6hno 4i s/ 8ii ce=a ascuns de ochii luiV
W Numele meu este Smelost! r/s3unse soldatul cel molatic! 4i aduc o
scrisoare de la .oamna Rasa din Basilica!
53
Rosti numele ca 4i cum Loo6h ar 5i trebuit s/ 5i au6it de el& -4a erau
oamenii /ia din Basilica! credeau c/ 5aima n ora4ul lor nsemna 4i 5aima n
ntreaga lume&
Nntinse m>na 4i-i lu/ scrisoarea& Binen8eles! nu era scris/ n al5abetul bloc
al Kora)nilor - 3e care l 5uraser/ cu secole n urm/ de la Sotchitsi)a& Era
scrisul =ertical cursi= 4i n5lorit din Basilica& .ar Loo6h era un om educat&
Nl 3utea citi u4or&
W Se 3are c/ omul /sta ne e 3rieten! drag/ Plod! rosti& Via8a lui nu e n
siguran8/ n Basilica 3entru c/ a aUutat un asasin s/ e=ade6e - dar asasinul
era de asemenea 3rietenul nostru! ntruc>t a ucis un b/rbat 3e nume
Kaballu5ix! 5a=orabil unei alian8e ntre Basilica 4i Poto$ga=an care s/
conduc/ +ra4ele din ,>m3ie la r/6boi m3otri=a noastr/&
W -ha&
W ,>nd te g>nde4ti c/ nu ne-a trecut 3rin minte c>8i 3rieteni buni 4i dragi
a=eam n Basilica&
Plod r>se&
Smelost 3/rea cel 3u8in st>nUenit&
W Stai Uos! i 6ise Loo6h& E4ti ntre 3rieteni& -cum n-o s/ 8i se nt>m3le
nimic r/u& Vrei s/-i dai s/ bea ni4te bere! PlodV + 5i soldat de r>nd! dar ne
aduce o scrisoare de la o bun/ doamn/! care nu are dec>t dragoste 4i griU/
5a8/ de Nm3/rat&
B/rbatul des3rinse o cara5/ de 3e st>l3ul din s3atele cortului 4i i-o d/du
lui Smelost! care l 3ri=i nedumerit&
Keneralul r>se 4i i lu/ cara5a din m>ini! ar/t>ndu-i cum s/ 4i-o a4e6e 3e
bra8! s-o dea 3este ca3 4i s/ lase 4u=oiul s/-i curg/ n gur/&
W N-a=em 3ahare bune n armat/! 3rietene& -cum nu te a5li 3rintre
doamnele din Basilica&
W ;tiam c/ nu! ncu=iin8/ Smelost&
W Scrisoarea e at>t de cri3tic/& ,u siguran8/ ne 3o8i s3une mai multe&
W Nu 3rea multe! m/ tem! r/s3unse soldatul! nghi8ind o gur/ de bere&
Era cu mult mai dulce dec>t cea obi4nuit/! 4i Loo6h 4i d/dea seama c/
nu 3rea i 3lace& Nu conta! at>t tim3 c>t nghi8ea su5icient din drogul ascuns
n ea nc>t s/ =orbeasc/ liber&
W -m 3lecat nainte s/ se lim3e6easc/ lucrurile&
Lin8ea! desigur! socotind c/ nu ar trebui s/ de6=/luie mai mult dec>t
54
scrisese .oamna Rasa&
.ar cur>nd 4i de3/4i reticen8a 4i 3o=esti mult mai mult dec>t ar 5i =rut&
Nns/ Loo6h a=u griU/ s/ se 3re5ac/ c/ deUa 4tia cea mai mare 3arte! 3entru
ca Smelost s/ nu aib/ sentimentul c/ tr/dase =reun secret atunci c>nd a=ea
s/ rememore6e con=ersa8ia&
E=ident! 3e moment exista mult/ con5u6ie n Basilica! dar as3ectele care
l interesau erau 5oarte clare& .ou/ 3artide! unul 5a=orabil alian8ei cu
Poto$ga=an 4i altul m3otri=a ei! se lu3taser/ 3entru controlul ora4ului&
-cum liderii ambelor 3artide erau mor8i! asasina8i n aceea4i noa3te!
3robabil de acela4i indi=id! dar nu 4i du3/ 3/rerea lui Smelost& -cu6a8iile
de crim/ 6burau 5reneticM un om slab controla acum un gru3 de mercenari
care b>ntuiau liberi 3e str/6i! n tim3 ce g/r6ile o5iciale ale ora4ului nu mai
erau demne de ncredere deoarece acest soldat l l/sase 3e b/nuitul asasin
s/ se 5uri4e6e din ora4 n urm/ cu dou/ no38i&
W Ga ce s/ te a4te38i de la un ora4 de 5emeiV 6ise Loo6h c>nd 3o=estea
se ncheie& Binen8eles c/ totul e con5u6& Femeile sunt ntotdeauna con5u6e
c>nd nce3 =iolen8ele&
Smelost l 3ri=i 3recaut& -sta era dr/gu8 la drogul 3e care i-l d/duse Plod
- =ictima era n stare s/ cread/ c/ era nc/ inteligent/ 4i am/gitoare! chiar
dac/ 4i deschidea inima 3e orice tem/& .esigur! Loo6h se imuni6ase cu
ani n urm/! de aceea nu-4i 5/cu nicio 3roblem/ s/ ia o gur/ de bere din
aceea4i cara5/& .e asemenea! era sigur c/ Plod habar n-a=ea c/ era imun! 4i
nu o dat/ l sus3ectase c/ i-ar 5i dat drogul! du3/ care i m3/rt/4ise
ostentati= c>te=a in5orma8ii ino5ensi=e! dar care 3/reau indiscrete - de
obicei! o3inia lui 3ersonal/ asu3ra c>tor=a o5i8eri& F/r/ s/ incrimine6e
niciodat/ 3e nimeni& .oar at>t c>t s/-l 5ac/ 3e Plod s/ cread/ c/ drogul
ac8ionase asu3ra lui&
W +h! m/ n8elegi& Nu am nimic m3otri=a 5emeilor! dar ele nu se 3ot
o3une 3ro3riei lor biologii! nu-i a4aV -4a sunt ele - c>nd nce3 =iolen8ele!
trebuie s/ alerge la un b/rbat n c/utarea 3rotec8iei! alt5el sunt 3ierdute! nu
cre6iV
Smelost 6>mbi 3alid&
W Nnseamn/ c/ nu le cunoa4te8i 3e 5emeile din Basilica&
W +! ba da& ,unosc toate 5emeile! iar 3e cele 3e care nu le cunosc eu le
4tie Plod - nu-i a4a! PlodV
55
W .aaa! 5/cu Plod! r>nUind&
Smelost se ncrunt/ 3u8in! dar nu s3use nimic&
W -cum 5emeile din Basilica sunt s3eriate! nu-i a4aV Sunt s3eriate 4i
ac8ionea6/ n grab/& Nu le 3lac solda8ii /ia care alearg/ 3e str/6i& Se tem de
ceea ce se =a nt>m3la dac/ nu exist/ un b/rbat 3uternic care s/-i
controle6e - dar la 5el de mult se tem de ceea ce se =a nt>m3la c>nd &a
a)4rea un b/rbat 3uternic& ,ine 4tie cum =or e=olua lucrurile odat/ 3ornit/
=iolen8aV ,urge s>nge 3e str/6ile Basilic/i& ,a3ul unui om a gustat 3ra5ul
drumului 3rin ambele 3/r8i ale g>tului! du3/ cum& se 6ice n Kollod& Teama
exist/ n 5iecare inim/ de 5emeie din Basilica! da! exist/! iar tu 4tii&
Soldatul ridic/ din umeri&
W Binen8eles c/ sunt s3eriate& ,ine n-ar 5iV
W :n "4r"at nu ar 5i& :n "4r"at ar adulmeca o3ortunit/8ile& :n b/rbat s-
ar g>ndi: ,>nd ceilal8i se tem! oricine =orbe4te curaUos are o 4ans/ s/
aUung/ la conducere& +ricine ia deci6ii! oricine ac$ionea84 3oate de=eni
3unctul central al autorit/8ii! s3eran8a celor dis3era8i! 5or8a celor slabi!
su5letul celor li3si8i de inim/& :n "4r"at ar ac$iona;
> -r ac8iona! re3et/ Smelost&
W -r ac8iona c cra@! 6ise Plod&
W ;i totu4i&&& tu ai =enit la noi cu o scrisoare de la o femeie cer4indu-ne
3rotec8ia&
Loo6h 6>mbi 4i n/l8/ din umeri&
Smelost ncerc/ imediat s/ se a3ere&
W -r 5i trebuit s/ 5iu Uudecat 3entru c/ am 5/cut ceea ce 4tiam c/ e dre3tV
W Binen8eles c/ nu& ,um - s/ 5ii Uudecat de 5emeiV
Loo6h se uit/ la Plod 4i r>seM cel/lalt 3rinse alu6ia 4i i se al/tur/&
W Fiindc/ ai ac8ionat a4a cum ar trebui s/ ac8ione6e un b/rbat! ndr/6ne8!
cu curaU - nu! 3entru asta n-ar 5i trebuit s/ 5ii Uudecat&
W -4adar am =enit aici&
W .u3/ 3rotec8ie& Pentru ca t s/ 5ii n siguran8/ n tim3 ce ora4ul t/u
su3ort/ teama&
Smelost se ridic/ n 3icioare&
W Nu am =enit aici ca s/ 5iu insultat&
Nntr-o cli3it/ sabia lui Plod era la g>tul lui&
W ,>nd Keneralul Nm3/ratului st/ Uos! to8i b/rba8ii stau Uos! alt5el sunt
56
considera8i asasini&
Smelost se l/s/ moale s/ cad/ la loc n scaun&
W 7art/-l 3e dragul meu 3rieten Plod& ;tiu c/ n-ai a=ut inten8ii rele& Ga
urma urmelor! ai =enit la noi ca s/ 5ii n siguran8/! nu ca s/ 3orne4ti un
r/6boiY 6ise Loo6h! 4i r>se! uit>ndu-se tot tim3ul 5ix n ochii soldatului!
3>n/ c>nd acesta se sili 4i el s/ r>d/&
E=ident! ura s/ 5ie 5or8at s/-4i bat/ Uoc de el nsu4i 5iindc/ se 3usese la
ad/3ost n loc s/ ac8ione6e ca un b/rbat&
W .ar 3oate te-am n8eles gre4it& Poate c/ nu ai =enit! a4a cum 3retinde
scrisoarea! doar 3entru tine& Poate ai un 3lan n minte! un mod n care s/-8i
aUu8i ora4ul! o stratagem/ 3rin care s/ nl/turi temerile 5emeilor din Basilica
4i s/ le 5ere4ti de haosul care le amenin8/&
W Nu am niciun 3lan&
W -ha& Sau 3oate c/ nu ai nc/ su5icient/ ncredere n noi ca s/ ni-l
m3/rt/4e4ti& Te n8eleg! 5/cu Keneralul! 3/r>nd trist& Noi suntem str/ini 4i
e n Uoc ora4ul =ostru! 3e care l iube4ti mai mult dec>t 3ro3ria-8i =ia8/& Nn
3lus! ceea ce e4ti ne=oit s/ ne ceri este cu mult mai mult dec>t ar ndr/6ni
n mod obi4nuit un soldat de r>nd s/-i cear/ unui general Kora)ni& -4a c/
n-o s/ te 3rese6 deocamdat/& .u-te - Plod o s/-8i arate un cort unde s/ bei
4i s/ dormi! iar c>nd 5urtuna o s/ ncete6e o s/ 5aci baie 4i o s/ m/n>nci! 4i
du3/ aceea s3er s/ te sim8i destul de ncre6/tor ca s/-mi s3ui ceea ce =rei
s/ 5acem noi ca s/-8i sal=/m iubitul 4i 5rumosul t/u ora4 de la anarhie&
7mediat ce termin/ de =orbit! 5/cu un semn discret cu m>na 4i a3oi 4i
s3riUini cotul 3e m>nerul scaunului! 3re5/c>ndu-se 3u8in ntristat de
re8inerea lui Smelost de a da aUutor& Plod binen8eles rece38ion/ semnalul 4i
imediat l goni 3e soldat a5ar/ din cort na3oi n 5urtun/&
7mediat ce ei ie4ir/! Loo6h s/ri n 3icioare 4i se a3lec/ deasu3ra mesei!
studiind harta& Basilica&&& at>t de de3arte n sud! dar n cel mai nalt 3unct al
mun8ilor! chiar deasu3ra de4ertului! deci era 3osibil s/ aUung/ acolo
tra=ers>nd mun8ii& Nn dou/ 6ile! dac/ ar lua numai o mie de oameni 4i i-ar
solicita la maximum& .ou/ 6ile! 4i ar intra u4or n 3osesia celui mai mare
ora4 de 3e ,oasta de Vest! ora4ul ale c/rui cara=ane i-au trans5ormat limba
n argoul comercial al 5iec/rui 3o3or de la Poto$ga=an la Kora)ni& Nu
conta c/ Basilica nu a=ea o armat/ nsemnat/& 7m3ortant era cum ar 5i
3ri=it situa8ia +ra4ele din ,>m3ie - 4i Poto$ga=an& Ei nu ar 4ti c>t de mic/
57
4i slab/ a 5ost oastea Kora)nilor& -r 4ti numai c/ marele Keneral
Vo6mu6halno) Vo6mo6hno ordonase un mar4! cucerise un ora4 legendar 4i
misterios! iar acum! n loc s/ se a5le la o sut/ cinci6eci de $ilometri n nord!
dincolo de Seggidugu! 3>ndea asu3ra lor! le urm/rea 5iecare mi4care din
turnurile Basilic/i&
-r 5i o lo=itur/ de=astatoare& ;tiind c/ Vo6mu6halno) Vo6mo6hno le
3oate =edea sosind 5lota 4i deci ar a=ea destul tim3 ca s/-4i coboare
oamenii din Basilica 4i s/ le m/cel/reasc/ armata chiar c>nd ncearc/ s/
debarce! Poto$ga=an nu ar mai ndr/6ni s/ trimit/ o 5or8/ ex3edi8ionar/
s3re +ra4ele din ,>m3ie& ,>t des3re ora4ele nsele! s-ar 3reda unul c>te
unul 4i n cur>nd Seggidugu ar 5i nconUurat! 5/r/ nicio 3osibilitate de a 5i
aUutat de Poto$ga=an& -r acce3ta 3acea n orice condi8ii& Probabil c/ nici
m/car o b/t/lie nu ar a=ea loc - =ictorie total/! 5/r/ 3ierderi! totul 3entru c/
Basilica era n haos 4i un soldat =enise s/-i comunice aceast/ glorioas/
o3ortunitate&
7ntrarea n cort se redeschise 4i Plod intr/&
W Se 3otole4te 5urtuna! 6ise&
W Foarte bine&
W .es3re ce e =orbaV
W ,eV
W Prostiile 3e care i le-ai s3us soldatului basilican&
Loo6h nu-4i d/du seama des3re ce =orbea& Soldat basilicanV Nu =/6use
niciun soldat basilican n =ia8a lui&
.ar Plod arunc/ o 3ri=ire unuia dintre scaune 4i atunci 4i reaminti =ag c/
nu cu mult tim3 n urm/ cine&a st/tuse acolo& ,ine=a&&& un soldat basilicanV
-sta era ce=a im3ortant - cum de uitaseV
Nu am uitat! se g>ndi& Nu eu am uitat& .umne6eu a =orbit! .umne6eu a
ncercat s/ m/ 5ac/ 3rost! dar eu re5u6& Nu 3ot 5i silit s/ m/ su3un&
W T cum e=alue6i situa8iaV ntreb/&
Nu trebuia s/-l lase 3e Plod s/ obser=e c/ era de 5a3t con5u6 4i amne6ic&
W Basilica e de3arte& Putem s/-i o5erim a6il acestui om! s/-l ucidem sau
s/-l trimitem na3oi! nu 3rea mai contea6/& ,e nseamn/ Basilica 3entru
noiV
Biet 3rost! g>ndi& .e asta nu e4ti dec>t 3rieten a3ro3iat al generalului! 4i
nu general tu nsu8i! a4a cum 4tiu c/ 8i dore4ti s/ 5ii& Loo6h n8elegea ce
58
nsemna Basilica& Era ora4ul 5emeilor a c/ror in5luent/ i castrase str/mo4ii!
ceea ce i costase libertatea 4i onoarea& .e asemenea! era semea8a cetate de
deasu3ra +ra4elor din ,>m3ie& .ac/ ar st/3>ni-o! nu ar mai trebui s/
3oarte nicio b/t/lie - inamicii s-ar 3r/bu4i n 5a8a lui& +are acesta 5usese
3lanul s/u de mai nainte! cel 3e care .umne6eu ncerca s/-l 5ac/ s/-l uiteV
W Scrie asta! 6ise&
Plod deschise com3uterul 4i nce3u s/ a3ese tastele nregistr>ndu-i
cu=intele&
W ,ine st/3>ne4te Basilica st/3>ne4te +ra4ele din ,>m3ie&
W .ar! Loo6h! Basilica nu 4i-a exercitat niciodat/ hegemonia asu3ra
acelor ora4e&
W Pentru c/ e un ora4 de 5emei& .ac/ ar 5i condus de un b/rbat cu o
armat/! 3o=estea ar 5i alta&
W N-o s/ aUungem niciodat/ s/-l cucerim& To8i cei din Seggidugu stau
ntre noi 4i Basilica&
Se uit/ 3e hart/ 4i o alt/ 3arte a 3lanului i re=eni n minte&
W :n mar4 3rin de4ert&
W E luna 5urtunilor dins3re =estY strig/ Plod& +amenii =or re5u6a s/
asculteY
W Nn mun8i am 5i la ad/3ost& Exist/ o mul8ime de drumuri&
W Nu 3entru o armat/&
W Nu 3entru o armat/ mare, 6ise Loo6h! re5/c>nd din mers 3lanul&
W N-o s/ reu4e4ti niciodat/ s/ 3/stre6i Basilica n 5a8a semin8iei
Poto$ga=an cu o armat/ de m/rimea celei 3e care o 3o8i aduce acolo&
Loo6h studie harta ce=a mai mult&
W .ar n-au s/ =in/ du3/ ce noi am cucerit deUa Basilica& Ei n-au cum s/
4tie c>t de mare e armata noastr/! n schimb &or 5ti c/ de acolo
su3ra=eghem ntreaga coast/& :nde s/ ndr/6neasc/ s/-4i aduc/ 5lota! 4tiind
c/ noi i =edem de de3arte 4i i 3utem nt>m3ina 3e 8/rm! c/s/3indu-i de
cum debarc/V
Plod termin/ de scris! a3oi anali6/ 4i el harta&
W E ce=a demn de laud/! rosti&
.e ce s/ 5ie demn de laud/V se ntreb/ Loo6h n sinea lui& N-am nici cea
mai =ag/ idee de unde mi-a =enit asemenea 3lan! doar c/ se 3are c/ a =enit
aici un soldat basilican& ,e mi-a s3usV .e ce e l/udabil 3lanulV
59
W ,u haosul din 3re6ent din Basilica! 3robabil ai cuceri ora4ul&
aos n Basilica& Bine& .eci nu am gre4it - a3arent! soldatul basilican mi-
a ar/tat o o3ortunitate&
W .a! continu/ Plod& ;i a=em 4i scu6a 3er5ect/ 3entru inter=en8ie& Nu
=enim ca s/-i in=ad/m! ci 3entru a-i sal=a de mercenarii care colind/ 3e
str/6ile lor&
LercenariV 7deea era absurd/ - de ce ar a=ea Basilica mercenari sc/3a8i
de sub controlV -=usese loc =reun r/6boiV .umne6eu nu-l 5/cuse niciodat/
at>t de uituc! nc>t s/ nu-4i aduc/ aminte de un ntreg r/6boiY
W ;i 3roblema urgent/ - uciga4ii& S>ngele curge deUa - trebuie s/ =enim
ca s/ o3rim =/rsarea de s>nge& .a! =om a=ea destule Uusti5ic/ri& Nimeni nu
ne 3oate critica 3entru c/ am atacat un ora4 de 5emei! dac/ =enim s/ le
sal=/m de crimele de 3e str/6i&
.eci /sta e 3lanul meu! se g>ndi Loo6h& E unul 5oarte bun& Nici m/car
.umne6eu nu m/ =a o3ri s/-l duc la bun s5>r4it&
W Scrie totul! 4i 3une-i 3e locotenen8ii mei s/ emit/ ordine detaliate
3entru ca o mie de oameni s/ ncea3/ un mar4 n 3atru coloane 3rin mun8i&
Pro=i6ii doar 3entru trei 6ile - solda8ii s/ le care n rani8e&
W Trei 6ileY ;i dac/ ce=a nu merge bineV
W ;tiind c/ au hran/ numai 3entru trei 6ile! drag/ Plod! oamenii =or
m/r4/lui cu ade=/rat re3ede 4i nu =or 3ermite ca nimic s/-i nt>r6ie&
W .ar dac/ situa8ia din Basilica se =a 5i schimbat la sosirea noastr/V
.ac/ nt>m3in/m o re6isten8/ serioas/V 9idurile Basilic/i sunt nalte 4i
groase! iar carele sunt inutile 3e acel ti3 de teren&
W -tunci o s/ 5ie bine c/ nu aducem care! nu-i a4aV E=entual doar unul!
3entru intrarea mea trium5al/ n ora4 - n numele Nm3/ratului! desigur&
W .ar dac/ o3un totu4i re6isten8/! iar c>nd aUungem acolo a=em 3rea
3u8in/ hran/& Nu i 3utem asediaY
W Nu =a 5i ne=oie& Trebuie doar s/ le cerem s/ deschid/ 3or8ile 4i 3or8ile
ni se =or deschide&
W .e ceV
W Pentru c/ a4a s3un eu& ,>nd am gre4it eu =reodat/V
Plod scutur/ din ca3&
W Niciodat/! dragul meu 3rieten 4i general adorat& .ar 3>n/ =om ob8ine
3ermisiunea Nm3/ratului de a merge acolo haosul de 3e str/6ile Basilic/i e
60
3osibil s/ se 3otoleasc/ 4i atunci =a 5i ne=oie de o armat/ mult mai mare de
o mie de oameni ca s/-i 5or8/m 3or8ile&
Loo6h l 3ri=i sur3rins&
W .e ce s/ a4te3t/m 3ermisiunea Nm3/ratuluiV
W Pentru c/ Nm3/ratul 8i-a inter6is orice atac 3>n/ trece =remea
5urtunilor&
W .im3otri=/& Nm3/ratul mi-a inter6is s/ atac Na$a=alnu 4i 76menni$&
Nici nu i atac& .oar trec 3e l>ng/ 5lancul lor st>ng 4i m/r4/luiesc c>t de
re3ede 3ot caii 3rin mun8i c/tre Basilica! unde iar/4i nu atac 3e nimeni! ci
intru n ora4 ca s/ reinstaure6 ordinea n numele Nm3/ratului& Nimic din
toate astea nu ncalc/ =reun ordin al Nm3/ratului&
,hi3ul lui Plod se ntunec/&
W 7nter3ret/m cu=intele Nm3/ratului! Kenerale! 4i asta e ce=a ce numai
mediatorul are dre3tul s/ 5ac/&
W Fiecare soldat 4i 5iecare o5i8er trebuie s/ inter3rete6e ordinele 3e care
le 3rime4te& -m 5ost trimis aici! n teritoriile din sud! s/ cuceresc ntregul
8/rm a3usean al L/rii .intre P/m>nturi - comanda asta mi-a dat-o mie
Nm3/ratul! mie 4i numai mie& .ac/ rate6 aceast/ imens/ o3ortunitate 3e
care mi-o o5er/ .umne6eu - ei bine! atunci a4 5i cu ade=/rat nesu3us&
W Scum3ul meu 3rieten! cel mai nobil dintre generalii Kora)ni! te im3lor
s/ nu ncerci a4a ce=a& Lediatorul nu =a =edea n asta su3unere! ci
insubordonare&
W -tunci mediatorul nu este un ade=/rat sluUitor al Nm3/ratului&
7mediat Plod 4i a3lec/ 3ri=irea&
W V/d c/ am =orbit cu 3rea mult/ ndr/6neal/&
Loo6h n8elese imediat c/ asta nsemna c/ a=ea inten8ia s/ i 3o=esteasc/
totul mediatorului 4i s/ ncerce s/-l o3reasc/& -tunci c>nd doar se su3unea
nu era at>t de ostentati=&
W ./-mi com3uterul t/u& + s/ scriu chiar eu ordinele&
W Nu m/ 5ace de r>s! re3lic/ Plod cu triste8e& Eu trebuie s/ le scriu! alt5el
nseamn/ c/ nu mi-am 5/cut datoria 5a8/ de tine&
W Tu o s/ stai aici 4i o s/ m/ urm/re4ti cum scriu&
,el/lalt se arunc/ n genunchi 3e co=oare&
W Loo6h! 3rietene! a4 3re5era s/ m/ omori dec>t s/ m/ umile4ti ast5el&
W ;tiam c/ nu =rei s/ m/ ascul8i& Nu min8i s3un>nd altce=a&
61
W ,/utam o am>nare& ,/utam s/-8i dau tim3 s/ te r/6g>nde4ti& S3er>nd
s/-8i dai seama de gra=a 3rimeUdie la care te ex3ui o3un>ndu-te
Nm3/ratului! n s3ecial at>t de cur>nd du3/ ce ai a=ut acel =is at>t de
dis3re8uitor 5a8/ de sacra lui 3ersoan/&
Keneralului i trebui un moment ca s/-4i aduc/ aminte la ce se re5ereaM
abia atunci 5uria lui se r/ci 4i se solidi5ic/&
W ,ine s/ 4tie des3re acel =is n a5ar/ de mine 4i de 3rietenul meuV
W Prietenul t/u te-a iubit su5icient de mult! nc>t s/-i 3o=esteasc/ =isul
mediatorului! ca nu cum=a su5letul t/u s/ se a5le n 3ericol de a 5i distrus
5/r/ ca m/car s/ 4tii&
-tunci 3rietenul meu 3robabil c/ m/ iube4te cu ade=/rat&
W .a& .in toat/ inima& Te iubesc mai mult dec>t 3e orice b/rbat sau
5emeie de 3e lume! cu exce38ia lui .umne6eu nsu4i 4i a sacrei sale
ntru3/ri&
Loo6h 4i 5ix/ to=ar/4ul cu un calm de ghea8/&
W Folose4te-8i com3uterul! 3rietene! 4i cheam/-7 3e mediator n cortul
meu& S3une-i s/ se o3reasc/ 3e drum 4i s/-l ia cu el 4i 3e soldatul basilican&
W L/ duc eu s/-i aduc&
W ,heam/-i 3rin com3uter&
W .ar dac/ mediatorul nu 5olose4te com3uterul n momentul /staV
W -tunci o s/ a4te3t/m 3>n/ o 5ace& O s4-l foloseasc4, nu-i a4aV 6ise
6>mbind&
W Posibil& .e unde s/ 4tiuV
W ,heam/-i& Vreau ca mediatorul s/ 5ie de 5a8/ la interogarea soldatului
basilican& .u3/ aceea o s/ n8eleag/ c/ trebuie s/ 3ornim acum! 5/r/ s/ mai
a4te3t/m =e4ti de la Nm3/rat&
W Foarte n8ele3t! 3rietene& -r 5i trebuit s/ 4tiu c/ n-ai 3utea s/ nu 8ii cont
de =oin8a Nm3/ratului& Lediatorul te =a asculta 4i &a decide;
> Vom decide #m)ren4;
> .esigur&
-3/s/ tasteleM Loo6h nu ncerc/ s/-l urm/reasc/! dar =edea destui de
bine cu=intele n s3a8iul de deasu3ra com3uterului ca s/-4i dea seama c/
Plod i trimitea mediatorului o cerere ra3id/ 4i direct/&
W Singur! 3reci6a Keneralul& .ac/ se decide s/ nu ac8ion/m! nu =reau s/
se m3r/4tie 6=onuri des3re Basilica&
62
W 7-am comunicat deUa s/ =in/ singur! con5irm/ Plod&
-4te3tar/! discut>nd des3re alte lucruri& .es3re cam3aniile din anii
trecu8i& .es3re o5i8erii care lucraser/ cu ei& .es3re 5emeile 3e care le
cunoscuser/&
W Tu ai i"it =reodat/ o 5emeieV ntreb/ Loo6h&
W -m o so8ie&
W ;i o iube4tiV
Plod se g>ndi un moment&
W ,>nd sunt cu ea da& Ea e mama 5iilor mei&
W Eu nu am 5ii& .in c>te 4tiu! nu am deloc co3ii& Nicio 5emeie nu m-a
satis5/cut mai mult de o noa3te&
W NiciunaV
Loo6h se nro4i de Uen/! d>ndu-4i seama c/ Plod 4i amintea&
W Pe ea n-am iubit-o niciodat/! 6ise& -m luat-o&&& ca un gest de e=la=ie&
W + dat/ nseamn/ e=la=ie! chicoti Plod& .ou/ luni ntr-un an! a3oi nc/
o lun/ trei ani mai t>r6iu - asta e mai mult dec>t e=la=ie! asta e sfin$enie;
> N-a nsemnat nimic 3entru mine& -m luat-o n numele lui .umne6eu&
;i era ade=/rat! doar c/ nu n sensul n care n8elegea cel/lalt& Femeia
a3/ruse 3arc/ de nic/ieri! murdar/ 4i de6br/cat/! 4i l strigase 3e Loo6h 3e
nume& Toat/ lumea 4tia c/ asemenea 5emei erau trimisele lui .umne6eu&
.ar atunci c>nd se g>ndise s-o 3osede! .umne6eu i trimisese acea
stu3oare care i d/dea de n8eles c/ =oin8a lui .umne6eu n era ca s/
continue& -4a c/ el continuase! 4i 3/strase 5emeia - o s3/lase! o mbr/case
4i o tratase tandru ca 3e o so8ie& Tot tim3ul sim8ise 5uria lui .umne6eu
5ierb>nd n 5undul min8ii iui! 4i-i r>sese n 5a8/ lui .umne6eu& P/strase
5emeia al/turi de el 3>n/ c>nd ea dis3/ruse la 5el de subit cum a3/ruse!
l/s>nd i urm/ toate hainele bune! 5/r/ s/ ia nimic! nici m/car hran/! nici
m/car a3/&
W .eci aia n-a 5ost dragoste! 6ise Plod& -tunci sunt sigur c/ .umne6eu te
onorea6/ 3entru sacri5iciul t/uY
R>se din nou! iar Loo6h i se al/tur/ din 3ur/ camaraderie&
Nnc/ r>deau c>nd se au6i un 6gomot la intrarea n cort 4i Plod se re3e6i s/
deschid/& Lediatorul intr/ 3rimul! ceea ce era de datoria sa - 4i cu o
ex3resie a credin8ei n .umne6eu 3e chi3! ntruc>t un mediator ntotdeauna
era 3osibil s/ 5ie nUunghiat n s3ate dac/ .umne6eu nu l 3roteUa& -3oi
63
intr/ un str/in& Loo6h nu-4i amintea s/-l mai 5i =/6ut 3e b/rbat nainte&
.u3/ uni5orm/ 3/rea un soldat dintr-un ora4 mareM du3/ tru3 era un soldat
molatic! mai degrab/ un 3a6nic de 3or8i dec>t un lu3t/torM du3/ nclinarea
5amiliar/ din ca3! 4i d/du seama c/ trebuia s/ 5ie soldatul basilican 4i el
trebuia ntr-ade=/r s/ =orbeasc/ cu el 4i s/ 3oarte con=ersa8ia 3e un ton
3rietenos&
Lediatorul se a4e6/ 3rimul! a3oi KeneralulM abia atunci ceilal8i 4i
ocu3ar/ locurile&
W -rat/-mi s3ada ta! i ceru Loo6h soldatului basilican& Vreau s/ =/d ce
5el de o8el a=e8i n Basilica&
B/rbatul se ridic/ 3rudent de 3e scaun! urm/rindu-l continuu 3e Plod&
Loo6h 4i-l aminti =ag 3e Plod cu o sabie la g>tul omuluiM nu-i de mirare c/
era acum 3recautY ,u dou/ degete! scoase arma scurt/ din teac/ 4i i-o
ntinse! cu m>nerul nainte&
Era o sabie de ora4! 3entru lu3ta cor3 la cor3! nu o s3ad/ mare 3entru
rete6at 3e c>m3ul de b/t/lie& Keneralul test/ lama 3e 3ielea 3ro3riului s/u
bra8! t/ind u4or! dar su5icient c>t s/ a3ar/ un 5ir de s>nge& B/rbatul tres/ri
=/6>ndu-l& Lolatic& Lolatic&
W L-am g>ndit la ce a8i s3us! domnule! rosti basilicanul&
-ha& .eci i-am dat ce=a la care s/ se g>ndeasc/&
W ;i n8eleg c/ ora4ul meu are ne=oie de aUutorul =ostru& .ar cine sunt eu
s/-l cer! sau chiar s/ 4tiu ce 5el de aUutor ar 5i corect sau su5icientV Sunt
doar un 3a6nic de 3oart/M numai din 3ur noroc am aUuns s/ 5iu im3licat n
aceste 3robleme im3ortante&
W N8i iube4ti ora4ul! nu-i a4aV ntreb/! c/ci acum 4tia ce trebuia s/-i 5i 6is&
Snt iste8 chiar 4i n 6ilele mele 3roaste! g>ndi cu oarecare satis5ac8ie&
Su5icient de iste8 ca s/ conce3 3lanuri 5erite de .umne6eu&
W .a! l iubesc&
.intr-odat/ ochii b/rbatului se um3lur/ de lacrimi&
W 7erta8i-m/! dar cine=a m-a ntrebat acela4i lucru chiar nainte s/ 3lec
din Basilica& -cum 4tiu! du3/ acest semn! c/ sunte8i un ade=/rat sluUitor al
Su5letului Su3rem 4i c/ 3ot a=ea ncredere n domnia =oastr/&
Loo6h 3ri=i calm n ochii b/rbatului! ca s/-i arate c/ ncrederea lui era
meritat/&
W Veni8i n Basilica! domnule& Veni8i cu o oaste& Reinstaura8i ordinea 3e
64
str/6i 4i alunga8i-i 3e mercenari& -tunci 5emeile din Basilica nu se =or mai
teme&
Keneralul d/du n8ele3t din ca3&
W + cerere nobil/ 4i clar/! 3e care inima mea t>nUe4te s-o onore6e& Nns/
sunt sluUitorul Nm3/ratului! iar tu =a trebui s/-i ex3lici situa8ia din ora4ul
t/u mediatorului! care re3re6int/ ochii 4i su5letul Nm3/ratului aici n tab/ra
noastr/&
Nn tim3 ce =orbea! se ridic/ n 3icioare cu 5a8a s3re mediator 4i se nclin/&
Nn s3atele lui i au6i 3e ceilal8i doi ridic>ndu-se de asemenea 4i nclin>ndu-
se&
,u siguran8/! Plod este destul de de4te3t ca s/ 4tie ce 3l/nuiesc s/ 5ac!
g>ndi cu un 5ior de team/& ,ategoric! 3umnalul lui e deUa scos din teac/
3entru a-mi 5i n5i3t n s3ate& ;tie c/ dac/ nu 5ace asta! sabia basilican/ 3e
care o 8in n m>n/ se =a 5uri4a 4i i =a 6bura ca3ul de 3e umeri atunci c>nd
o s/ m/ ridic&
.ar Plod nu era at>t de de4te3t 4i ast5el ntr-o cli3/ s>ngele lui 8>4ni 4i se
m3r/4tie 3rin cort n tim3 ce tru3ul i se 3r/bu4ea! cu ca3ul at>rn>nd la
ca3/tul g>tului 3e Uum/tate rete6at&
Go=itura 5usese at>t de ra3id/! de 5luid/! nc>t nici basilicanul! nici
mediatorul nu n8eleser/ 3rea bine cum de murise Plod at>t de subit& -sta i
d/du lui Loo6h tim3 su5icient ca s/ i6beasc/ cu sabia basilican/ 3rintre
coastele mediatorului! g/sindu-i inima nainte s/ 3oat/ rosti =reun cu=>nt
sau chiar s/ se ridice de 3e scaun&
-3oi se ntoarse s3re basilicanul care tremura&
W ,um te nume4ti! soldatV
W Smelost! domnule& -4a cum =-am mai s3us& N-am min8it niciodat/!
domnule&
W ;tiu c/ nu& ;i nici eu& +amenii ace4tia erau hot/r>8i s/ m/ m3iedice s/
=in n aUutorul ora4ului t/u& .e asta i-am adus aici 3e am>ndoi& ,a s/ te
aUut! trebuia mai nt>i s/-i ucid 3e ei&
W ,um 6ice8i! domnule&
W Nu! nu cum s3un eu& E numai ade=/rul! Smelost& +amenii /4tia erau
ni4te s3ioni tocmi8i s/-mi urm/reasc/ 5iecare mi4care! s/ asculte 5iecare
cu=>nt 3e care l rostesc 4i s/-mi Uudece constant loialitatea 5a8/ de Nm3/rat&
El - ar/t/ s3re Plod - a inter3retat un =is de-al meu dre3t un semn de
65
necredin8/ 4i l-a dest/inuit mediatorului& -r 5i 5ost doar o 3roblem/ de tim3
nainte s/ mi se 5ac/ ra3ort 4i s/ 3ierd comanda! 4i atunci cine ar mai 5i
=enit s/ sal=e6e BasilicaV
W .ar cum o s/ ex3lica8i moartea lorV
Loo6h nu r/s3unse&
Smelost a4te3t/& -3oi 3ri=i din nou tru3urile&
W Nn8eleg! 6ise& Sabia care i-a ucis a 5ost a mea&
W ,>t de mult 8i iube4ti ora4ulV
W .in toat/ inima&
W Lai mult dec>t =ia8aV
Smelost a3rob/ gra=& Era team/ n ochii lui! dar nu tremura&
W .ac/ solda8ii mei cred c/ eu i-am omor>t 3e Plod 4i 3e mediator! o s/
m/ ru3/ n buc/8i& .ar dac/ ei cred - nu! dac/ 5ti - c/ t e4ti =ino=at! iar eu
te-am ucis din cau6a asta! atunci o s/ m/ urme6e dintr-o drea3t/ indignare&
+ s/ ie s3un c/ erai unul dintre mercenari& N8i =oi 3/ta numele& Voi sus8ine
c/ ai tr/dat Basilica! ncerc>nd s/ m/ a=erti6e6i s/ nu =in n aUutorul
ora4ului& .ar 3entru c/ ei =or crede aceste minciuni des3re tine! m/ =or
urma acolo 4i 8i =om sal=a ora4ul&
W Se 3are c/ soarta mea este s/ 5iu considerat cu at>t mai tr/d/tor! cu c>t
mi ser=esc mai bine ora4ul! rosti Smelost! 6>mbind&
W Teribil/ 6i cea n care un b/rbat trebuie s/ aleag/ ntre a 5i considerat
loial 4i a 5i loial n realitate! dar tu ai aUuns s/ tr/ie4ti acea 6i&
W S3une8i-mi ce s/ 5ac&
Gui Loo6h a3roa3e c/ i =eni s/ 3l>ng/ de admira8ie =/6>nd curaUul 4i
onoarea acelui om atunci c>nd i ex3licase sim3la lor nscenare& .ac/ nu a4
ser=i o cau6/ mai mare! cuget/! ar trebui s/-mi 5ie ru4ine s/ n4el un om
at>t de demn& Nns/ din dragoste 3entru Pra=o Kollossa =oi 5ace orice lucru
groa6nic&
+ cli3/ mai t>r6iu! ntr-un moment de acalmie! Loo6h 4i Smelost
nce3ur/ am>ndoi s/ urle! iar Keneralul d/du drumul unui 8i3/t des3re care
martorii a=eau s/ Uure c/ 5usese strig/tul de moarte al mediatorului& -3oi!
c>nd solda8ii ie4eau de 3rin corturile lor! l =/6ur/ 3e Smelost! deUa
ns>ngerat din cau6a unei r/ni la coa3s/! m3leticindu-se a5ar/ din cort cu o
sabie scurt/ 3icur>nd de s>nge n m>ini&
W Nn numele lui Kaballu5ixY Loarte Nm3/ratuluiY
66
Numele nu nsemna nimic 3entru solda8ii Kora)ni! cu toate c/ destul de
cur>nd a=ea s/ ca3ete multi3le n8elesuri& Pe ei i interesa ultima 3arte a
r/cnetului - moartea Nm3/ratului& Nimeni nu 3utea rosti a4a ce=a ntr-o
tab/r/ a lor 5/r/ s/ 5ie Uu3uit de =iu&
Nns/ nainte s/ aUung/ cine=a la el! Keneralul nsu4i a3/ru din cort! cu
bra8ul 3lin de s>nge 4i 3i3/indu-4i ca3ul n locul unde 5usese 3robabil lo=it&
Larele Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! numit Loo6h ori de c>te ori credeau
c/ nu aude! 8inea o secure de lu3t/ n m>na st>ng/ - st>nga! nu drea3taY - cu
care i6bi n Uos la ba6a g>tului asasinului! des3ic>ndu-l 3>n/ la inim/& N-ar
5i 5ost necesarM oricine 4tia c/ omul acela trebuia s/ 5ie 3rins! torturat 4i
3ede3sit& .ar du3/ aceea! s3re oroarea lor! Keneralul - c/ruia i curgea
ghea8/ 3rin =ene n loc de s>nge - c/6u n genunchi 4i 3l>nse amar! strig>nd
din str/5undurile su5letului:
W Plodorodnu)! 3rietenul meu! inima mea! =ia8a meaY -h! PlodY -h!
Plod! .umne6eu ar 5i trebuit s/ m/ ia 3e mine 4i s/ te lase 3e tine s/
tr/ie4tiY
Su5erin8a lui era 4i glorioas/! 4i greu de su3ortat& F/r/ s/ rosteasc/ deschis
=reun cu=>nt! solda8ii care l =/6user/ ngenunchind se hot/r>r/ s/ nu
=orbeasc/ nim/nui des3re blas5emia sugestiei c/ .umne6eu 5/cuse lumea
incorect& ,>nd intrar/ n cort n8eleser/ 3er5ect de ce uitase de sine 4i l
ucisese 3e asasin cu m>inile sale! c/ci cum ar 3utea un om muritor s/-4i
=ad/ cel mai bun 3rieten 4i 3e mediator uci4i am>ndoi cu at>ta cru6ime! 4i
totu4i s/-4i controle6e 5uriaV
,ur>nd 3rin tab/r/ se r/s3>ndi 3o=estea c/ Loo6h lua cu el o mie de
solda8i a3rigi 3entru un mar4 5or8at 3rin mun8i! s/ cucereasc/ ora4ul
Basilica 4i s/ distrug/ 3artidul lui Kaballu5ix! un gru3 de oameni at>t de
ndr/6ne8i 4i de tr/d/tori! nc>t riscaser/ s/ trimit/ un asasin m3otri=a
generalului Kora)nilor& .in 3/cate 3entru ei! .umne6eu i iubea at>t de
mult 3e Kora)ni! nc>t nu 3ermitea ca Loo6h al lor s/ 5ie ucis 3rin t r/dare&
Nn schimb! .umne6eu i um3luse inima cu m>nie drea3t/! iar Basilica =a
a5la n cur>nd ce nsemna ca .umne6eu 4i Kora)nii s/ i 5ie st/3>ni&
67
/
PROT"C0,!
#isul 1iului cel mare
,/milele se adunaser/ toate la umbra unui 3almier mare! din ale c/rui
ramuri 2etchi$ 4i 5iii lui m3letiser/ un aco3eri4 ntre 3atru co3aci de 3e
marginea 3>r>ului& Elema$ le in=idia - acolo umbra era bun/! a3a r/coroas/
4i a=eau 3arte de bri6/! deci aerul nu era at>t de n/bu4itor ca n interiorul
corturilor& N4i terminase treburile de diminea8/ 4i acum nu mai era nimic
util de 5/cut n tim3ul ar4i8ei 6ilei& Tata! Na5ai 4i 7ssib n-a=eau dec>t s/
asude! nghesuindu-se n Uurul ,atalogului Su5letului Su3rem n cortul
Tatei& ,e 4tia Su5letul Su3remV Era doar un com3uter - Na5ai nsu4i
s3usese asta! cu e=la=ia lui 5anatic/ de adolescent a4a c/ de ce s-ar osteni
Elema$ s/ con=erse6e cu o ma4in/V
Era o =ast/ bibliotec/ de in5orma8ii&&& 4i ce dac/V Elema$ terminase
4coala&
-4a c/ se a4e6/ la umbra unei st>nci orientate s3re sud! 4tiind c/ =a a=ea
cel mult o or/ de odihn/ nainte ca soarele s/ se nal8e destul ca s/ dis3ar/
umbra 4i el s/ 5ie ne=oit s/ se mute& -sta nu-l deranUa 3rea mult - de 5a3t!
atunci c>nd mergea cu cara=ana se ba6a 3e asta ca s/ se tre6easc/! ast5el
nc>t s/ nu doarm/ 3rea mult n tim3ul 6ilei! c>nd 5/ceau 3o3asuri 3rin
oa6e& ,eea ce l n5uria at>t de r/u nc>t i 3ro=oca dureri n stomac era
5a3tul c/ totul era li3sit de orice utilitate& Ei nu c/l/toreau! ci a4te3tau acolo
n de4ert - 4i 3entru ceV Pentru nimic& Su5letul Su3rem a 6is c/ Basilica =a
5i distrus/! c/ lumea de 3e armon) se =a 3r/bu4i n r/6boi 4i teroare& Era
68
ri6ibil de 3u8in 3robabil ca a4a ce=a s/ se nt>m3le& Gumea durase 3atru6eci
de milioane de ani 5/r/ s/ 5ie de=astat/ de =reun r/6boi& -cum! 3entru
3rima dat/! dou/ mari im3erii erau 3e 3unctul de a se n5runta! iar Su5letul
Su3rem trata acest lucru ca 4i cum ar 5i 5ost un e=eniment cosmic&
-4 5i n8eles s/ 3/r/sim Basilica! 4i s3use! dac/ ne-am 5i luat bog/8iile cu
noi 4i ne-am 5i dus n alt ora4 ca s-o lu/m de la ca3/t& Vitale n comer8ul cu
3lante sunt cuno4tin8ele din ca3ul Tatei 4i al meu! nu construc8iile 4i
muncitorii angaUa8i& -m 5i 3utut 5i boga8i& Noi ns/ ne a5l/m n de4ert! ne-
am 3ierdut ntreaga a=ere n 5a=oarea 5ratelui meu =itreg Kaballu5ix! )e
care Na5ai l-a omor>t! a4a c/ nu ne =om mai ntoarce =reodat/ n Basilica!
iar dac/ am a=ea cum! la ce bun! c/ci am 5i s/raci&
.oar c/ s/r/cia n Basilica ar 5i mai bun/ dec>t a4te3tarea inutil/ de aici
din de4ert! n =alea asta mi6erabil/ care de-abia sus8ine gru3ul de babuini
instalat mai sus 3e 3>r>u& Ni au6ea chiar 4i acum l/tr>nd 4i url>nd& Fiare care
nu se 3uteau decide dac/ s/ 5ie oameni sau c>ini& Exact a4a suntem noi
acum! numai c/ nu am a=ut bunul-sim8 s/ ne lu/m 4i ne=estele cu noi c>nd
am 3lecat! ca s/ 5orm/m m/car un trib re6onabil&
Nn ciuda 6gomotelor aritmice ale babuinilor 4i a 3u5/itului oca6ional al
c/milelor! adormi cur>nd& Se tre6i c>te=a cli3e mai t>r6iu! sau a4a i se 3/ruM
sim8ea c/ldura soarelui 3e haine! deci 3resu3use c/ soarele l tre6ise& .ar
nu! era altce=aM o umbr/ se mi4ca l>ng/ el ,u ochii nchi4i se g>ndi unde i
era cu8itul 4i rememora terenul din Uur& -3oi! cu o mi4care brusc/! s/ri n
3icioare cu 3umnalul lung n m>n/! miUind ochii n lumina 3uternic/ du3/
ad=ersar&
W Sunt doar euY sc>nci 9dorab&
Elema$ l/s/ cu8itul! de6gustat&
W Nu te a3ro3ii 5/r/ 6gomot de un om adormit n de4ert& Po8i 5i omor>t&
-m cre6ut c/ e4ti un t>lhar&
W .ar am 5/cut 6gomot! 6ise cel/lalt m3/ciuitor& .e 5a3t! 4i tu erai
destul de 6gomotos& Visai! 3resu3un&
Fa3tul c/ nu dormise lini4tit l deranUa& .ar 5iindc/ 9dorab 3omenise! 4i
aminti c/ ntr-ade=/r &isase 4i =isul i re=eni cu o claritate remarcabil/&
Practic! niciodat/ nu a=usese unul at>t de clar! cel 3u8in din c>te 8inea
minte! 4i asta i d/du de g>ndit&
W ,e s3uneamV ntreb/&
69
W Nu 4tiu& Era mai mult un morm/it& -m urcat 3>n/ aici 5iindc/ tat/l t/u
a cerut s/ te =ad/& -lt5el nu te-a4 5i deranUat&
Era ade=/rat& 9dorab era sluUitorul clasic! in=i6ibil n cea mai mare 3arte a
tim3ului! dar ntotdeauna gata s/ aUute - chiar 4i atunci c>nd era absolut
incom3etent! cum era de obicei ca6ul aici n de4ert! unde talentele unui
tre6orier erau a3roa3e inutile&
W Lul8umesc& Vin ntr-un minut&
9dorab nt>r6ie doar o cli3/ - e6itarea 3e care to8i ser=itorii buni o
dob>ndeau mai de=reme sau mai t>r6iu! secunda n care st/3>nul se mai
3utea g>ndi la ce=a& -3oi dis3/ru! cobor>nd t>r4>it 3e 3anta nisi3oas/ 4i
str/b/t>nd solul 3ietros 4i uscat 3>n/ la cortul lui 2etchi$&
Elema$ 4i ridic/ 3oalele hainei de de4ert 4i urin/ n aer liber ntr-un loc
unde soarele a=ea s/ usuce re3ede ume6eala! nainte s/ se adune 3rea multe
mu4te& -3oi se ndre3t/ s3re 3>r>u! b/u cu m>inile 5/cute c/u4! se s3/l/ 3e
5a8/ 4i 3e ca3 4i abia du3/ aceea se duse la cortul unde l a4te3tau Tata 4i
to8i ceilal8i&
W Ei bine! 6ise intr>nd! a8i n=/8at tot ce a=ea Su5letul Su3rem s/ =/
n=e8eV
Na5ai l 8intui cu 3ri=irea lui ti3ic/ de de6a3robare& Nntr-o 6i! o s/-i trag/ o
mam/ de b/taie! s/ 8in/ minte s/ nu-4i mai a5i4e6e asemenea ex3resie! cel
3u8in nu 5a8/ de el& Lai ncercase s/-l bat/ odat/! 4i a5lase c/ data =iitoare
trebuia s/ 5ac/ asta de3arte de scaunul lui 7ssib! 3entru ca Su5letul Su3rem
s/ nu-l ia n st/3>nire 4i s/ inter=in/& .ar acum nu re6ol=a nimic
3ermi8>ndu-i mucosului de Na5ai s/-l iriteM a4adar 3retinse c/ nu obser=/&
W Trebuie s/ nce3em s/ =>n/m ca s/ a=em carne! =orbi Tata&
7mediat ochii lui Elema$ se nchiser/ 3e Uum/tate n tim3 ce se g>ndea ce
nsemna asta& -duseser/ 3ro=i6ii su5iciente 3entru o3t sau nou/ luni - un
an! dac/ erau griUulii& Totu4i! Tata =orbea des3re necesitatea =>n/torii& -sta
nu nsemna dec>t c/ nu se a4te3ta s/ aUung/ ntr-un loc ci=ili6at n mai
3u8in de un an&
W ,e-ar 5i s/ cum3/r/m din Pia8a Exterioar/V ntreb/ Leb&
Elema$ era de acord din toat/ inima! dar nu s3use nimic tot tim3ul c>t
Tata i 3redic/ lui Leb des3re im3osibilitatea ntoarcerii 3rea cur>nd n
Basilica& -4te3t/ 3>n/ ce mica scen/ se termin/& Bietul Leb oare c>nd o s/
n=e8e c/ e mai bine s/ taci dac/ nu ai de 6is ce=a care s/ duc/ la
70
nde3linirea 8elului t/uV
-bia c>nd lini4tea re=eni lu/ cu=>ntul&
W Putem =>na& E o 6on/ destul de bogat/ 3entru un de4ert! 4i cred c/ am
3rinde ce=a m/car o dat/ 3e s/3t/m>n/ - tim3 de c>te=a luni&
W E4ti n stareV
W Singur nu& .ac/ 3lec cu Leb la =>n/toare n 5iecare 6i! o s/ g/sim
ce=a m/car o dat/ 3e s/3t/m>n/&
W ;i cu Na5ai! ad/ug/ Tata&
W NuY morm/i Lebbe$eJ& .oar o s/ ne stea n cale&
W + s/-l n=/8 eu! 6ise Elema$& Nn 3ri=in8a asta! mi nchi3ui c/ la nce3ut
nici Leb nu =a 5i mai =aloros dec>t Na5ai& .ar trebuie s/ 4tie am>ndoi -
c>nd =>n/m! cu=>ntul meu este lege&
W Binen8eles! a3rob/ Tat/l& + s/ 5ac/ exact ce le s3ui tu 4i nimic mai
mult&
W + s/ iau 3e c>te unul dintre ei n 5iecare 6i& Nn 5elul /sta n-o s/ 5iu
ne=oit s/ m/ con5runt cu certurile dintre ei&
Lebbe$eJ se uit/ la el cu sc>rb/ - c>t de subtil! Leb! nu-i de mirare c/ ai
5ost un actor de succes -! dar Na5ai se mul8umi s/ 5ixe6e co=orul& ,e era n
mintea luiV F/r/ ndoial/! c/uta un mod de a ntoarce asta n a=antaUul s/u&
Sigur 3e el! Na5ai n/l8/ ca3ul 4i i se adres/ solemn lui Elema$:
W El)a! mi 3are r/u c/ 8i-am dat moti=e s/ cre6i c/ asta a4 5ace dac/ a4
merge m3reun/ cu Leb& -r 5i mai e5icient s/ ne iei 3e am>ndoi& N8i 3romit
c/ n-o s/ m/ cert! nici cu tine! nici cu Leb&
Exact ca un 4ar3e! ar/t>ndu-se 3ios 4i coo3erant! de4i Elema$ 4tia c/ se =a
3l>nge 4i se =a certa toat/ 6iua! indi5erent ce 3romitea acum& .ar nu s3use
nimic! 5iindc/ Tata a3recie n t/cere atitudinea lui Na5ai! a3oi declar/ c/
deci6ia lui El)a 3rimea6/& Vor merge la =>n/toare cu el unul c>te unul&
W ,rede8i-m/! =e8i n=/8a mai bine dac/ merge8i se3arat&
Nn asemenea momente! a3roa3e credea c/ Tata =edea dincolo de actul
Uusti8iar al lui Na5ai& .ar nu era a4aM n cur>nd! =a aUunge s/ =orbeasc/
des3re ceea ce =oia Su5letul Su3rem! iar atunci el 4i cu Na5ai =or 5i 3rieteni
la cataram/&
K>ndul la o ast5el de to=/r/4ie l 5/cu 3e Elema$ s/-4i aduc/ aminte cum
l tre6ise 9dorab cu c>te=a minute n urm/M de aici 4i aminti =isul cel =iu&
;i se g>ndi c/ ar 5i amu6ant s/ Uoace Uocul lui Na5ai! 3retin6>nd c/ =isul lui
71
era o =i6iune trimis/ de Su5letul Su3rem&
W .ormeam l>ng/ st>nc/! rosti Elema$ n lini4tea l/sat/! 4i am a=ut un
=is&
7mediat to8i ochii se ndre3tar/ asu3ra lui! a4te3t>nd& Ni c>nt/ri 3e sub
3leoa3ele l/sateM obser=/ bucuria de 3e chi3ul tat/lui s/u 4i a3roa3e c/ i se
5/cu ru4ine de n4el/toria 3e care o 3unea la cale - dar consternarea de 3e
5a8a lui Na5ai 4i oroarea de 3e a lui Leb meritau e5ortul&
W -m a=ut un =is! continu/ el! n care noi to8i ie4eam dintr-o cas/ mare&
W - cui cas/ eraV ntreb/ Na5ai&
W Taci 4i las/-l s/ 3o=esteasc/! 6ise Tat/l&
W + cas/ cum nu am mai =/6ut 3>n/ acum& ;i nu ie4eam singuri! noi
4ase! ci 5iecare nso8it de c>te o 5emeie& Lai erau acolo al8i doi b/rba8i! 4i ei
cu c>te o 5emeie& ;i mul8i co3ii& To8i a=eam co3ii&
Se l/s/ o t/cere lung/&
W -sta-i totV 5/cu Na5ai&
Elema$ nu s3use nimic! 4i t/cerea re=eni&
W El)a! 4i e a=eam o so8ieV ntreb/ 7ssib&
W Nn =isul meu! a=eai&
W 7-ai =/6ut 5a8aV ;tii cine eraV
-cum se sim8i ru4inat cu ade=/rat! c/ci 4i d/dea seama c/ 7ssib credea c/
era o =i6iune real/! 4i 3entru 3rima dat/ n =ia8/ se g>ndi c/ bietul de el!
handica3at cum era! t>nUea totu4i du3/ o 5emeie! a4a cum t>nUe4te orice alt
b/rbat! ns/ nu s3era s/ g/seasc/ una care s/-l =rea& Nn Basilica! unde
5emeile 4i alegeau b/rba8ii! numai un s3ecimen Ualnic de 5emeie ar 5i ales
dre3t so8 un schilod ca el& ,hiar dac/ ar a=ea rela8ii sexuale! ar 5i doar din
cau6/ c/ =reo 5emeie u6at/ ar 5i curioas/ n 3ri=in8a lui - n s3ecial cu
5lotoarele lui! care ar st>rni interesul unora mai a=enturoase& .ar s/ se
c/s/toreasc/! s/-i nasc/ 3lo6i! s/-i acorde dre3turile unui tat/! nu! asta nu s-
ar nt>m3la! iar el 4tia& ,eea ce nsemna c/! 3o=estindu-4i =isul! Elema$ nu
numai c/ l mani3ula 3e tat/l lui! ci i 3reg/tea lui 7ssib o de6am/gire
crunt/& Se sim8ea oribil&
W Nu i-am =/6ut 5a8a! 6ise& Probabil nu nseamn/ nimic& - 5ost un sim3lu
=is&
W Nnseamn/ ce=a! rosti Tata&
W Nnseamn/ c/ Elema$ 4i bate Uoc de noi! inter=eni Na5ai& R>de de
72
=i6iunile noastre de la Su5letul Su3rem&
W Nu m/ 5ace 3e mine mincinos& .ac/ a5irm c/ am =isat! atunci am
=isat& .ac/ nseamn/ ce=a n-a4 3utea s/ 4tiu& .ar am =/6ut ceea ce am
=/6ut& Nu a4a s3unea TataV Nu a4a s3uneai t: -m =/6ut ceea ce am =/6ut&
W Nnseamn/ ce=a! re3et/ Tata& -cum mesaUul ciudat 3e care l-am 3rimit
3rin ,atalog are o logic/&
+! nu! 4i 6ise Elema$& ,e-am 5/cutV
W L-am g>ndit ce=a tim3 la 5a3tul c/ nu 3utem nde3lini 8elul Su5letului
Su3rem 5/r/ so8ii& Nns/ unde s/ ne g/sim 5emei 4i cine ne-ar nso8i aiciV
.e 5a3t unde ai g/si "4r"a$i care s/ te nso8easc/ aici! Tat/! numai c/ tu
8i-ai obligat 5iii s/ =in/ cu tineV
W .ar! c>nd am ntrebat Su5letul Su3rem! r/s3unsul 3rimit a 5ost s/
a4te3t& -t>ta tot! s/ a4te3t! ceea ce 3entru mine nu a a=ut niciun sens& + s/
a3ar/ 5emei din 3ietreV + s/ ne m3erechem cu babuiniiV
Elema$ nu se ab8inu s/ nu n8e3e&
W Leb o 5ace deUa! din c>nd n c>nd&
,el amintit r>nUi 3roste4te&
W 7ar acum Elema$ a =isat& ,red c/ asta =oia Su5letul Su3rem s/ a4te3t -
=isul lui& R/s3unsul a 5ost dat 5iului meu cel mare! mo4tenitorului meu&
.eci! El)a! trebuie s/ te g>nde4ti! s/-8i aduci aminte - ai recunoscut &rena
dintre 5emeile din =isul t/uV
Tat/l lor lua lucrurile 3rea n serios! 5/c>nd leg/tura cu statutul lui de
mo4tenitor& Fusese un 3rost s/ declan4e6e toat/ istoria asta cu =i6iunea!
acum 4i d/dea seamaM cum 3utuse uita c/ Tata era dis3us s/ ruine6e =ie8ile
tuturor de dragul unei =i6iuniV
W Nu! r/s3unse! ca s/-l 5ac/ s/ tac/! de4i nu era ade=/rat&
W K>nde4te-te& ;tiu c/ ai recunoscut cel 3u8in una&
Elema$ se uit/ la el s3eriat& Nnce3use b/tr>nul s/-i citeasc/ g>ndurileV
W .ac/ Su5letul Su3rem 8i-a dest/inuit des3re =isul meu mai multe dec>t
4tiu eu nsumi! atunci s3une t cine sunt ele&
W ;tiu c/ 3e una ai recunoscut-o 3entru c/ i-ai rostit numele& .ac/ te
str/duie4ti! o s/-8i aminte4ti&
Se uit/ as3ru la 9dorab! care 5ixa co=orul& .eci a4a! se g>ndi& ,ic/ nu a
n8eles nimic din ceea ce =orbeam n somn& Nu chiar ade=/rat&
W ,e numeV
73
W Eiadh! 6ise Na5ai& -m dre3tateV
Nu r/s3unse! dar l ur 3entru c/ 3ronun8ase numele 5emeii 3e care o curta
nainte ca Tata s/-i t>rasc/ n de4ert&
W E-n regul/! 5/cu Tata& Nn8eleg 3er5ect& Nu =rei s/ ne s3ui numele ei de
team/ c/ noi am crede c/ =isul t/u nu e dec>t o dorin8/ erotic/ 3entru
5emeia 3e care o iube4ti! 4i nu un =is ade=/rat&
Nntruc>t exact a4a 4i considera Elema$ =isul! nu se 3utea o3une
conclu6iei lui 2etchi$&
W .ar g>ndi8i-=/! 5iii mei& +are =-ar cere Su5letul Su3rem s/ =/ alege8i
dre3t so8ii ni4te str/ineV Tu ai =isat-o 3e Eiadh 3entru c/ Su5letul Su3rem
=rea ca ea s/ 5ie so8ia ta& ;i are sens! nu-i a4aV ,/ci 4i )e mine m-ai =/6ut
m3reun/ cu o so8ie! nuV
W .a! 6ise el! amintindu-4i&
Visul i era #nc4 =iu n minte 4i l re=edea nu ca 3e
+ amintire =ag/! ci lim3ede&
W .a! 4i co3ii& Lici&
W Exist/ o singur/ 5emeie 3e care a4 lua-o de so8ie& Rasa&
W Ea n-ar 3/r/si niciodat/ Basilica! inter=eni 7ssib& .e cre6i c/ ar 3leca!
n-o cuno4ti 3e Lama&
W -! 5/cu Tata& Nici e n-a4 5i 3/r/sit niciodat/ Basilica! numai c/
Su5letul Su3rem m-a condus& Nici Elema$ 4i nici Lebbe$eJ! dar i-a adus
Su5letul Su3rem&
W Nici eu! s3use 9dorab&
W Femeia 3e care ai =/6ut-o n =is! cea care era so8ia mea! era Rasa! nu-i
a4aV
Binen8eles! dar asta nu do=edea nimic& Fusese so8ia tat/lui lor an du3/
an! a4a c/ e=ident ar 5i a3/rut dre3t 5emeia lui n =is& Pentru asta nu era
ne=oie de inter=en8ia Su5letului Su3rem&
W Posibil! 6ise Elema$&
W -i mai recunoscut =reuna dintre celelalte 5emeiV .e exem3lu! ceilal8i
doi b/rba8i str/ini - so8iile lor ar 5i 3utut 5i 5iicele RaseiV
W Nu le cunosc 5oarte bine 3e 5iicele so8iei tale&
,>t de de3arte a=ea s/ se ntind/ Uocul nainte de a termina cu elV
W Nu 5i absurd& Sunt ne3oatele tale! nuV Fiicele lui Kaballu5ix&
W ;i una dintre ele e celebr/! inter=eni Leb& Se=et! c>nt/rea8a - doar ai
74
=/6ut-o&
W .a! recunoscu el! so8iile celor doi str/ini erau 5iicele Rasei&
Binen8eles c/ le cuno4tea! 4i 3e ele! 4i 3e so8ii lor! Vas 4i +bring&
W :ite! =e6iV s3use Tata& Su5letul Su3rem 8i-a dat o =i6iune ade=/rat/&
Femeile 3e care le-ai =/6ut au toate leg/tur/ cu Rasa& Fiicele ei 4i Eiadh!
una dintre ne3oatele din casa ei& Sunt sigur/ c/ 4i celelalte 5ac 3arte tot din
casa ei& .eci nu a 5ost un =is im3osibil! 3e care l-ai a=ut 5iindc/ t>nUeai
du3/ rela8ii carnale! 5iule& - =enit de la Su5letul Su3rem! 3entru c/ Su5letul
Su3rem 4tie c/ 3entru a-4i m3lini sco3ul a=em ne=oie de so8ii care s/ ne
3oarte co3iii& Noi to8i&
W Bun! 6ise Elema$! dac/ este ntr-ade=/r o =i6iune! atunci snt 5ericit c/
Su5letul Su3rem mi-a dat-o 3e Eiadh& .ar cred c/ 4ansele de a g/si un 4oim
n gura unei broa4te sunt mai mari dec>t ca oricine altcine=a #n afar4 de
Su5letul Su3rem s-o con=ing/ =reodat/ 3e Eiadh s/ =in/ n de4ert s/ se
m/rite cu un b/rbat ca mine! 5/r/ cas/ 4i 5/r/ bani! 5/r/ nicio s3eran8/ de
mbog/8ire&
W :i8i c/ Su5letul Su3rem ne-a 3romis un t/r>m cu bog/8ii de nedescris&
W 7ar tu ui8i c/ nu l-am g/sit nc/& E 3u8in 3robabil s/-l g/sim! st>nd
ast5el ascun4i n de4ert&
W Su5letul Su3rem ne-a ar/tat ce trebuie s/ 5acem& .u3/ cum mi-a s3us
Na5ai nainte de a 3leca tu n c/utarea ,atalogului - dac/ Su5letul Su3rem
are ne=oie ca noi s/ 5acem ce=a! atunci =a deschide o cale 3entru ca noi s/
3utem 5ace acel lucru&
W Kro6a=/ idee! 6ise Lebbe$eJ& Pe cine =a ucide Na5ai ca s/ ne 5ac/
rost de ni4te 5emeiV
W .estul! se r/sti Tata&
W Ei! haide& ,um alt5el s/-4i g/seasc/ o so8ie! dec>t omor>nd =reun be8i=
c/6ut 3e strad/ 4i r/3indu-i 5iica oarb/ 4i oloag/V
S3re sur3rinderea lui Elema$! Na5ai nu reac8ion/ la batUocura lui
Lebbe$eJ& Nn schimb b/iatul se ridic/ 4i 3/r/si cortul& .eci a4a! se g>ndi
Elema$& Nu e chiar un co3il& -lt5el s-ar 5i 5/cut de r>s l/s>ndu-ne s/-l
=edem 3l>ng>nd&
W Leb! 4o3ti 7ssib! Na5ai a adus ,atalogul! tu nu&
W ai! chiar nu n8elege nimeni o glum/ 3e aiciV
W Pentru Na5ai nu e o glum/& S/-l omoare 3e Kaballu5ix a 5ost cel mai
75
oribil lucru 3e care l-a 5/cut =reodat/ 4i nu 4i-l 3oate scoate din minte&&
W -i 5ost de3lasat s/-i aminte4ti! i 6ise Tata& S/ nu mai 5aci a4a ce=a&
W ;i ce-ar trebui s/ 5acV insist/ Lebbe$eJ! s/ 3retind c/ a ob8inut
,atalogul s3un>nd E=/ rog 5rumosFV
Sosise momentul ca Elema$ s/-l 3un/ la locul lui - nimeni altcine=a nu
era n stare! 4i era ne=oie&
W -r trebui s/ taci&
Leb l 3ri=i s5id/tor& Nns/ Elema$ 4tia c/ nu era dec>t teatru& Nu trebuia
dec>t s/-i nt>lneasc/ 3ri=irea 4i s/ i-o sus8in/! 4i Leb ar da na3oi& Nu dur/
mult&
W Elema$! s3use Tata! trebuie s/ =/ ntoarce8i! tu 4i 5ra8ii t/i!
W Nu l/sa asta n seama mea; .ac/ cine=a o 3oate con=inge 3e Rasa!
acela e4ti t;
> .in contr/& Pe mine m/ cunoa4te! 4tie c/ o iubesc! 4i m/ iube4te 4i ea -
4i 3>n/ acum asta nu a adus-o l>ng/ mine& ,re6i c/ nu i-am 3ro3usV Nu!
numai Su5letul Su3rem o =a con=inge& Tot ce a=e8i de 5/cut este s/ =/
duce8i 4i s/-i sugera8i! s/ a4te3ta8i ca Su5letul Su3rem s-o aUute s/ n8eleag/
c/ trebuie s/ =in/! a3oi s/-i asigura8i escorta 3entru ea 4i 5iicele ei 4i 3entru
tinerele din casa ei care =or =eni cu ea&
W +5! bine&
Putea a4te3ta mult 3entru ca Su5letul Su3rem s/ con=ing/ 3e oricine
altcine=a n a5ar/ de tat/l lor! care 5/cuse ce=a a4a de idiot ca 3/r/sirea
Basilic/i n 5a=oarea de4ertului& ,el 3u8in a=ea s/ a4te3te n ora4! chiar
dac/ ar 5i ne=oit s/ se ascund/&
W S/-i s3un s/ aduc/ o ser=itoare 4i 3entru 9dorabV
,hi3ul tat/lui s/u de=eni de ghea8/&
W 9dorab nu mai e ser=itor acum& Este un om liber! egal n dre3turi cu
oricine de aici& + 5emeie din casa Rasei ar 5i bun/ 3entru el ca 3entru
oricare dintre =oi! ba mai mult! o ser=itoare ar 5i bun/ 3entru oricare dintre
=oi& Nu n8elege8i c/ nu mai suntem n Basilica! c/ n societatea 3e care o
5orm/m acum nu =a 5i loc 3entru snobism 4i bigotism! caste sau clase
socialeV Vom 5i un singur 3o3or! to8i egali! co3iii no4tri =or 5i egali n ochii
Su5letului Su3rem&
Nn ochii Su5letului Su3rem 3oate! dar nu ntr-ai mei! g>ndi Elema$& Eu
sunt 5iul cel mare! iar 3rimul meu n/scut =a 5i mo4tenitorul meu a4a cum eu
76
sunt al t4! Tat/& ,hiar dac/ ai renun8at la 3/m>nturile 4i 3osesiunile care
ar 5i trebuit s/ 5ie mo4tenirea mea! eu 8i =oi mo4teni autoritatea! 4i
indi5erent unde ne =om stabili e o s/ conduc! eu 4i nimeni altul& Nu aduc
=orba acum! 5iindc/ 4tiu c>nd s/ =orbesc 4i c>nd s/ tac& .ar 5ii sigur! Tat/&
,>nd o s/ mori! eu o s/-8i iau locul - 4i oricine =a ncerca s/ m/ li3seasc/
de el te =a urma ra3id n morm>nt&
Elema$ se uit/ la 7ssib 4i la Leb! 4i 4i d/du seama c/ niciunul dintre ei
nu-i =a o3une re6isten8/ c>nd =a =eni acea 6i& .ar Na5ai i =a 5ace
3robleme! dr/gu8ul de el& Na5ai 4tie 4i el! se g>ndi& ;tie c/ ntr-o 6i se =a
aUunge la lu3ta ntre mine 4i el& ,/ci ntr-o 6i Tata =a ncerca s/-i transmit/
autoritatea acestui ling/u! numai 5iindc/ se d/ a3ro3iat Su5letului Su3rem&
Ei bine! 4i eu am a=ut o =i6iune de la Su5letul Su3rem - sau cel 3u8in a4a
crede Tata! ceea ce nseamn/ cam acela4i lucru&
W Pleca8i de diminea8/! le s3use Tata& Nntoarce8i-=/ cu 5emeile care =or
m3/rt/4i mo4tenirea 3e care Su5letul Su3rem a 3reg/tit-o 3entru noi 3e
alte t/r>muri& Nntoarce8i-=/ cu mamele ne3o8ilor mei&
W .oar eu 4i Lebbe$eJ& Nimeni altcine=a&
W 7ssib =a r/m>ne aici 3entru c/ scaunul 4i 5lotoarele lui l-ar 5ace 3rea
u4or de obser=at 4i ar cre4te 4ansele de a 5i 3rin4i de du4mani& R/m>ne 4i
9dorab&
Fiindc/ nc/ nu ai ncredere n el! g>ndi Elema$! indi5erent c>t ai 3retinde
c/ este egalul nostru 4i om liber&
W .ar Na5ai merge cu =oi&
W Ba nu! 6ise Elema$& Pentru noi ar 5i mai 3ericulos chiar dec>t 7ssib& ,u
siguran8/ 4i-au dat seama c/ el l-a omor>t 3e Kaballu5ix - com3uterul
ora4ului i-a re8inut numele la ie4irea din Basilica! iar 3a6nicii l-au =/6ut
mbr/cat n hainele lui Kaballu5ix& 9dorab era cu el! nt/rind conexiunea
dintre el 4i moartea lui Kab)a& .ac/-l lu/m 3e Na5ai e ca 4i cum am cere s/
5ie ucis&
W Lerge cu =oi! re3et/ 2etchi$&
W .e ce! c>nd nu 5ace dec>t s/ s3oreasc/ 3ericolulV
W .a! f4-l s/ ex3lice! El)a! 6ise Lebbe$eJ& Tata nu =rea s/ te insulte!
dar mie nu-mi 3as/& Nl =rea 3e Na5ai acolo deoarece! du3/ cum cine=a a
subliniat recent! el a adus ,atalogul n tim3 ce noi ceilal8i nu& Nl =rea 3e
Na5ai acolo deoarece nu are ncredere c/ noi n-o s/ ne g/sim doar ni4te
77
5emei! ca s/ r/m>nem n Basilica! 4i nu ne =om mai ntoarce =reodat/ n
3aradisul /sta de 3e malul m/rii& Nl =rea 3e Na5ai acolo deoarece el crede c/
el o s/ ne determine s/ 5im cumin8i&
W Ba deloc! r/s3unse 7ssib& Tata =rea ca el s/ n=e8e 3uterea 4i
n8ele3ciunea 5iind al/turi de 5ra8ii lui mai mari&
Nimeni nu 4tia =reodat/ sigur c>nd 7ssib era ironic 4i c>nd nu& Nimeni nu
credea c/ aceasta era ade=/rata inten8ie a tat/lui lor 4i nimeni - cel mai
3u8in Tata - nu se osteni s/ o nege 3e 5a8/&
Nn lini4te! =orbele care r/sunau n continuare n urechile lui Elema$ erau
ultimele 3e care el nsu4i le rostise: .ac/-l lu/m 3e Na5ai e ca 4i cum am
cere s/ 5ie ucis&
W Bine! Tat/! acce3t/ el& Na5ai 3oate s/ =in/ cu mine&
$n %asilica & 'i nu (n vis
Ho$or nu n8elegea de ce ea trebuia s/ stea i6olat/& Nn ca6ul lui Se=et a=ea
sens - era n recu3erare n urma ne5ericitului accident& Vocea nc/ nu-i
re=eniseM 5/r/ ndoial/! se Uena s/ a3ar/ n 3ublic& .ar ea era 3er5ect
s/n/toas/! iar 5a3tul c/ era ne=oit/ s/ se ascund/ n casa Lamei 5/cea s/
3ar/ c/ i e ru4ine s/ ias/ n lume& .ac/ ar 5i r/nit-o inten8ionat 3e Se=et!
atunci 3robabil c/ o asemenea i6olare ar 5i 5ost necesar/& .ar atunci de ce!
ntruc>t 5usese 3ur 4i sim3lu un accident ne5ericit! re6ultat al tulbur/rilor
3sihice 3ro=ocate de moartea Tatei 4i de desco3erirea adulterului lui Se=et
4i +bring! nimeni nu o 3utea n=inui& .e 5a3t! i-ar 5i 3rins bine s/ 5ie =/6ut/
n 3ublic& ,u siguran8/ i-ar gr/bi =indecarea&
,el 3u8in ar trebui s/ i se 3ermit/ s/ mearg/ la ea acas/! nu s/ 5ie obligat/
s/ stea cu Lama! de 3arc/ ar 5i co3il sau o retardat/ mintal care are ne=oie
de 3a6nic& :nde era +bringV .ac/ inten8iona s/ se m3ace cu ea! s/
ncea3/ 3rin a o scoate din mediul intolerant de cum3/tat al Lamei& -ici
nu se 3etrecea nimic interesant& .oar lec8ii nes5>r4ite 3e teme care nu o
interesaser/ nici cu ani n urm/! c>nd chiulea de la ele& Ho$or era acum o
5emeie bogat/& Probabil c/ mo4tenirea de la tat/l ei i-ar 3ermite s/ cum3ere
78
o cas/ 4i s/ 3osede 3ro3ria ei locuin8/& Nns/ ea locuia cu mama ei&
Nu o =edea 3rea des& Rasa era mereu n nt>lniri cu consilierii 4i cu alte
5emei cu in5luen8/ din ora4! care 5/ceau ade=/rate 3elerinaUe ca s-o =ad/ 4i
s/ discute cu ea& :nele nt>lniri 3/reau ntru c>t=a tensionateM Rasa
nce3use s/ remarce c/ cel 3u8in unii oameni d/deau =ina 3e ea 3entru
orice& .e 3arc/ ea ar 5i ncercat s/-l omoare 3e TataY .ar ei 4i aminteau c/
actualul so8 al Rasei! 2etchi$! era cel care a=usese acea =i6iune n5l/c/rat/
cu Basilica ar6>nd! 4i a3oi 5ostul ei so8! Kaballu5ix! trimisese tolcho$ 4i
du3/ aceea solda8i mercenari 3e str/6ile ora4ului& 7ar acum umbla =orba c/
5iul ei cel mic! Na5ai! era uciga4ul at>t al lui Ro3tat! c>t 4i al lui Kaballu5ix&
;i chiar dac/ toate astea erau ade=/rate! ce-a=eau de-a 5ace cu LamaV
Femeile nu-4i controlea6/ ntru iotul so8ii - nu era chiar Ho$or do=ada
acestui 5a3tV 7ar dac/ Na5ai l-a ucis ntr-ade=/r 3e Tata! -ama nu 5usese
acolo! 4i categoric nu-i cerse b/iatului s-o 5ac/& -r 5i 3utut 5oarte bine s-o
n=ino=/8easc/ 3e Lama 4i 3entru ce se nt>m3lase cu Se=et! de4i toat/
lumea =edea c/ e numai =ina lui Se=et& ;i n 3lus! moartea latei nu era de
5a3t tot =ina luiV To8i solda8ii /ia - doar nu aduci solda8i n Basilica 5/r/ s/
te a4te38i ca =iolen8a s/ 3ro=oace ur/! nu-i a4aV B/rba8ii nu n8eleg
niciodat/ lucrurile astea& .e6l/n8uie lucrurile! dar sunt ntotdeauna
sur3rin4i dac/ nu mai reu4esc s/ le lini4teasc/ atunci c>nd =or&
,a +bring! 3rostu8ul de el& El nu 4tia c/ nu e n8ele3t s/ te bagi ntre
suroriV El era mai =ino=at dec>t Ho$or 3entru rana lui Se=et&
;i de ce nu simte nimeni sim3atie 4i 3entru r/nile mele: -d>nca traum/
3sihic/ 3ro=ocat/ de =ederea lui cu 3ro3ria mea sor/Y Nu-i 3as/ nim/nui c/
su5/r 5i e, 4i 3oate c/ a4 a=ea ne=oie s/ ies! ca tera)ie;
Ho$or st/tea 4i-4i 3icta 5a8a! exers>nd ex3resii care ar da bine n
urm/toarea ei 3ies/& ,/ci cu siguran8/ acm a=ea s/ existe o urm/toare
3ies/! atunci c>nd =a sc/3a din casa Lamei& ?alnica ncercare a lui
Tumannu de a o 3une 3e lista neagr/ e=ident n-a=ea cum s/ reu4easc/ - nu
exista teatru de comedie n .olltoJn care s/ re5u6e o actri8/ al c/rei nume
era 3e bu6ele tuturor basilicanilor& Vor a=ea n 5iecare sear/ casa nchis/
doar datorit/ curio4ilor - iar c>nd ace4tia o =or =edea Uuc>nd 4i o =or au6i
c>nt>nd! =or re=eni mereu& .e4i nu 4i-ar 5i dorit =reodat/ s/ r/neasc/ 3e
cine=a inten8ionat ca s/ a=anse6e n carier/M dar dac/ tot s-a nt>m3lat! de
ce nu s-ar 5olosi de astaV Tumannu ns/4i s-ar a4e6a 3robabil la coad/ ca s-
79
o im3lore 3e Ho$or s/ 3rimeasc/ rolul 3rinci3al ntr-o comedie&
N4i 8uguie 3u8in bu6ele ntr-un mod care 3/rea destul de seduc/tor& Nl
ncerc/ din di5erite unghiuri 4i i 3l/cu 5orma& Totu4i! era 3rea 3alid/& Va
trebui s/-4i dea cu ruU ro4u! alt5el nu =a =edea nimeni dincolo de 3rimul
r>nd&
W .ac/ o 5aci mai rotund/! o s/ 3ar/ c/ cine=a a dat o gaur/ cu burghiul
sub nas&
Ho$or se ntoarse ncet cu 5a8a la intrusa care st/tea n u4/& + 5eti8/
res3ing/toare de =reo treis3re6ece ani& Sora mai mic/ a bastardei ushidh&
Lama le luase 3e am>ndou/ de mici! doar din mil/! iar c>nd o declarase 3e
ushidh una dintre ne3oatele ei! 5ata cre6use cu siguran8/ c/ ar trebui luat/
n serios! la 5el ca ne3oatele de neam nobil care nsemnau ce=a n Basilica&
Ea 4i Se=et se distraser/ a4a de bine 3un>nd-o la locul ei! 3e c>nd mai erau
ele=e aici& 7ar acum surioara! de asemenea un bastard! la 5el de ur>t/ 4i la
5el de im3ertinent/! ndr/6nea s/ stea n u4a dormitorului unei fiice a acelei
case! al unei 5emei de ob>r4ie nobil/ din Basilica! 4i s/ ridiculi6e6e as3ectul
unei 5rumuse8i celebre a ora4ului&
.ar ar 5i 5ost sub demnitatea lui Ho$or s/ de3un/ =reun e5ort ca s-o 3un/
3e co3il/ la locul ei! a4a cum merita& Era su5icient s-o alunge&
W Feti8o! aia e o u4/& Era nchis/& Te rog s-o la4i a4a! cu tine de cealalt/
3arte&
,o3ila nu se mi4c/&
W Feti8o! dac/ ai 5ost trimis/ cu =reun mesaU! transmite-l 4i dis3ari&
W ,u mine =orbe4tiV
W Lai =e6i alt/ 5eti8/ 3e aiciV
W Sunt ne3oat/ n casa asta& Numai ser=itoarelor li se s3une E5eti8/F& Nn
consecin8/! am 3resu3us c/! ntruc>t se s3une c/ ai 5i o doamn/ care
cunoa4te 5ormele corecte de adresare! 3robabil =orbeai cu o ser=itoare
ne=/6ut/ de 3e balcon&
Ho$or se ridic/ n 3icioare&
W L-am s/turat de tine& Eram deUa s/tul/ dinainte de a-8i 5ace a3ari8ia&
W ;i ce-o s/ 5aciV + s/ m/ lo=e4ti n g>tV Sau /sta e un s3ort 3e care l
3/stre6i 3entru 5amilieV
Ho$or sim8i o 5urie insu3ortabil/ n/3/dind-o&
W Nu m/ is3itiY 8i3/&
80
-3oi se st/3>ni! ngr/dindu-4i m>nia& Fata asta nu merita& .ac/ =oia o
adresare corect/! o s-o aib/&
W ;i ce treab/ ai aici! draga mea 5iic/ de t>r5/ s5>nt/V
Fata nu 3/ru s/ se ru4ine6e nicio cli3/&
W .eci 5tii cine sunt& Numele meu este Guet& Prietenii mi s3un Gut)a&
Nmi 3o8i s3une T>n/r/ .omni4oar/&
W .e ce e4ti aici 4i c>nd ai de g>nd s/ 3leciV Nu am =enit n casa mamei
mele ca s/ 5iu chinuit/ de co3ii bastar6i 5/r/ maniere&
W Nu te teme& .in c>te am au6it! n-o s/ r/m>i n casa asta mai mult de o
or/&
W .es3re ce =orbe4tiV ,e ai au6itV
W -m =enit aici din amabilitate! ca s/ te anun8 c/ Rashgalli=a$ e aici cu
4ase solda8i de-ai lui ca s/ te ia sub 3rotec8ia PalJashantu&
W Rashgalli=a$Y Licul )i8dook= :ltima dat/ c>nd a =rut s/-4i 5ac/
mendrele l-am 3us la locul lui! 4i o s-o 5ac 4i acum&
W Vrea s-o ia 4i 3e Se=et& 9ice c/ am>ndou/ sunte8i n mare 3ericol 4i
a=e8i ne=oie de 3rotec8ie&
W PericolV Nn casa LameiV Nu am ne=oie dec>t de 3rotec8ie 5a8/ de
5eti8ele im3ertinente 4i ur>te&
W ,e delicat/ e4ti! doamn/ Ho$or& N-o s/ uit cum ai r/s3uns griUii mele
de a-8i aduce =e4ti&
Se ntoarse 4i 3/r/si camera&
;i la ce se a4te3taV .ac/ ar 5i intrat cu demnitate 4i nu insult>nd-o! ar 5i
tratat-o mai 5rumos& Nns/ de la un co3il de origine at>t de umil/ nu te 3uteai
a4te3ta s/ n8eleag/ cum trebuie s/ se 3oarte! iar Ho$or trebuia s/ ncerce
s/ nu-i 3oarte 3ic/&
Nn ultima =reme Lama se 3urtase at>t de autoritar! nc>t a3roa3e c/ se
g>ndi c/ era o idee bun/ ca ea 4i Se=et s/ 5ie trimise la Rashgalli=a$& Ho$or
trebuia s/ 5ac/ ea ns/4i c>8i=a 3a4i ca s/ se asigure c/ a4a ce=a nu se =a
nt>m3la&
N4i 4terse 5ardul 4i l nlocui cu un machiaU de 6i! a3oi alese o rochie de
cas/ anume cu as3ect 5ragil 4i se mbr/c/ l/s>nd o u4oar/ nuan8/ de
de6ordine! ast5el nc>t s/ 3ar/ c/ era 3ur 4i sim3lu n drum s3re buc/t/rie!
c>nd 5usese sur3rins/ s/ desco3ere c/ Rashgalli=a$ =enise acolo ncerc>nd
s-o r/3easc/&
81
Nns/ 3lanul i 5u stricat! 5iindc/ atunci c>nd 3/4i 3e hol! acolo se a5la
Se=et! s3riUinit/ de bra8ul nenorocitei de ushidh! sora mai mare a lui Guet&
,um de Se=et - chiar r/nit/ - se cobora ntr-at>t! nc>t s/ se s3riUine 3e o
5at/ 3e care c>nd=a o tratase cu dis3re8V Nu-i era Uen/V 4i totu4i 3re6en8a ei
3e hol o 5/cea im3osibil de ignorat& Trebuia s/ 3ar/ 3lin/ de solicitudine&
S/ se n=>rt/ n Uurul ei& .in 5ericire! ntruc>t se s3riUinea deUa 3e ushidh!
nu mai trebuia s/-i o5ere 4i acel ser=iciu& Gibertatea ei de ac8iune ar 5i 5ost
com3let ngr/dit/ cu Se=et s3riUinindu-se de ea&
W ,um te sim8i! s/r/cu8oV -m r/gu4it 3l>ng>nd din cau6a a ce s-a
nt>m3lat& :neori suntem at>t de rele una cu alta& .e ceV
Se=et se mul8umi s/ 5ixe6e 3odeaua la un metru n 5a8a ei&
W +5! n8eleg de ce nu =rei s/ =orbe4ti cu mine& N-o s/ m/ ier8i niciodat/
3entru accident& .ar eu te-am iertat 3entru ce mi-ai 5/cut t, iar aia nu a
5ost un accident! a 5ost ce=a inten8ionat& Nns/ nimeni nu se a4tea3t/ nc/ s/
te sim8i iert/toare! su5eri at>t de mult! biata de tine& .e ce te-ai ridicatV L/
descurc eu cu Rashgalli=a$& 7-am li3it ou/le de s3lin/ n seara aia! 4i a4
5ace-o bucuroas/ iar&
-u6ind asta! Se=et 6>mbi 3u8in& .oar o urm/ de 6>mbet& Sau tres/ri c>nd
nce3u s/ coboare sc/rile&
Lama nici m/car nu-l in=itase 3e Rashgalli=a$ ntr-o camer/& St/tea
al/turi de solda8i n u4a care r/m/sese deschis/& Lama se ntoarse!
3ri=indu-4i 5iicele care coborau din holul de sus 3e sc/ri s3re intrare&
W .u3/ cum =e6i! c/ sunt te5ere! i s3use ea lui Rashgalli=a$& -ici sunt
n siguran8/ 4i 3e m>ini bune& .e 5a3t! aici n-a mai =enit niciun b/rbat! cu
exce38ia ta 4i a acestor solda8i inutili&
W Nu-mi 5ac griUi din cau6a a ceea ce s-a #nt?m)lat, re3lic/ el& L/
3reocu3/ ceea ce s-ar )tea nt>m3la 4i nu 3lec de aici 5/r/ 5iicele lui
Kaballu5ix& Ele se a5l/ sub 3rotec8ia clanului PalJashantu&
W N-ai dec>t s/-8i 8ii solda8ii 3e strad/! ca s/-i m3iedici 3e tolcho$!
t>lhari 4i asasini s/ intre n casa noastr/! dar 3e 5iicele mele nu le iei&
.re3tul unei mame este su3erior dre3turilor unui clan de b/rba8i&
Nn tim3 ce Lama 4i Rash continuau s/ se certe! Ho$or se a3lec/ s3re
Se=et 4i! uit>nd c/ sora ei nu era n stare s/ =orbeasc/! o ntreb/:
W .e 5a3t! de ce ne =rea Rashgalli=a$V
Pentru c/ ea nu 3utea r/s3unde! o 5/cu ushidh&
82
W L/tu4a Rasa este n centrul re6isten8ei m3otri=a gu=ern/rii Basilic/i
de c/tre PalJashantu& ,rede c/ dac/ =/ 8ine 3e =oi dou/ ostatice ea se =a
3urta 5rumos&
W -tunci n-o cunoa4te 3e mama&
W Rashgalli=a$ e un om slab! 4o3ti ushidh& ;i nu se 3rice3e la 3olitic/&
.ac/ ar 5i 5ost inteligent ca tat/l =ostru ar 5i 4tiut c/ nu are cum s/ =/ ia
5/r/ =iolen8/! iar =iolen8a este contrar/ intereselor lui& Nn consecin8/! nu ar
5i 5/cut niciodat/ o asemenea cerere& .ar dac/ dintr-un moti= oarecare s-ar
fi hot4r?t s/ 3un/ m>na 3e =oi! ar 5i ac8ionat cu mult mai mult/
ndr/6neal/& -8i 5i 5ost deUa 5iecare n bra8ele c>te unui soldat! ceilal8i doi
8in>nd-o la distan8/ 3e mama =oastr/&
Fata nu era 3roast/! la urma urmelor& Gui Ho$or nu-i trecuse niciodat/
3rin minte c/ ushidh ar a=ea =reo calitate demn/ de res3ect& 7maginea ei
des3re Tata era 3er5ect ade=/rat/ - ns/ Ho$or ns/4i nu ar 5i 3utut
niciodat/ s-o ex3rime at>t de clar&
Binen8eles! Tata ar 5i a=ut 4i dre3tul s/ ncerce s/ le ia 3e Se=et 4i 3e ea&
Nu un dre3t legal! desigur! nu ntr-un ora4 al 5emeilor! dar oamenii ar 5i
n8eles dac/ ar 5i ncercat& Rashgalli=a$ ce dre3t a=eaV
W Probabil Su5letul Su3rem l-a 5/cut 3e Rash nebun ca s/ ncerce a4a
ce=a! 4o3ti Ho$or&
W Ni e 5ric/! s3use ushidh& +amenii 5ac lucruri ciudate c>nd se tem&
Lama =oastr/ a 5/cut deUa c>te=a&
,um ar 5i s/ m/ 8in/ 3e mine i6olat/! se g>ndi Ho$or&
-3oi 4i d/du seama c/ dac/ ar 5i 5ost acas/ cu +bring! Rash nu ar 5i a=ut
nicio 3roblem/ s/ 3un/ m>na 3e ea& So8ul ei ar 5i ncercat s/ se lu3te cu
solda8ii! care l-ar 5i dobor>t imediat! iar Ho$or ar 5i 5ost luat/& -4adar!
Lama a&sese dre)tate s/ o 8in/ nchis/& Nnchi3uie-8i&
W Nu trebuie s-o critici 3e Lama& Se descurc/ 5oarte bine! cred&
Nntre tim3! cearta dintre Rasa 4i Rash continua! de4i acum re3etau
am>ndoi argumente =echi 4i nu ntotdeauna n cu=inte noi& ushidh le
conduse 3e am>ndou/ 3>n/ n 3ragul 5oaierului! ast5el nc>t se g/seau c>t
de de3arte se 3utea de solda8i! a5l>ndu-se totu4i n aceea4i nc/3ere& P>n/
acum! Ho$or st/tuse l>ng/ ea 4i Se=et& V/6>nd solda8ii! ngro6itori de
identici cu m/4tile lor hologra5ice! i 3ieri hot/r>rea de a-i ar/ta lui
Rashgalli=a$ ce 4i cum& P/ruse mult mai mic 4i mai slab n culisele
83
ntunecate ale teatrului& Solda8ii l 5/ceau s/ 3ar/ mai amenin8/tor! iar ea se
3omeni admir>nd curaUul mamei sale! care i n5runta ast5el& .e 5a3t! se
ntreba dac/ nu era 3u8in nebun/& .e exem3lu! de ce le chemase 3e Se=et 4i
3e Ho$or s/ se arate! la ndem>na acelor solda8iV .e ce nu le 8inuse
ascunse susV Sau de ce nu le a=erti6ase s/ se 5uri4e6e n 3/dureV Poate la
asta se re5erea ushidh c>nd s3unea c/ Lama 5/cuse lucruri ciudate de
5ric/&
;i totu4i nu 3/rea s3eriat/&
W N-ar 5i bine s/ 3lec/mV i 4o3ti lui ushidh&
W Ba nu& Trebuie s/ r/m>ne8i&
W .e ceV
W Pentru c/ dac/ a8i ncerca s/ 3leca8i Rashgalli=a$ s-ar alarma 4i
3robabil ar trece ia ac8iune& -r da ordin solda8ilor s/ =/ re8in/ 4i totul ar 5i
3ierdut&
W Nn cele din urm/ oricum o s/ 5ac/ asta! 4o3ti Ho$or&
W .a! dar oare =a a4te3ta destulV
W .estul 3entru ceV
W K>nde4te-te&
Ho$or se g>ndi& ,e 5olos le-ar aduce o am>nareV .oar dac/ le =enea
cine=a n aUutor& .ar cine li s-ar o3une solda8ilor PalJashantuV
W K/r6ile ora4uluiY strig/! nc>ntat/ c/-4i d/duse seama&
,e =in/ a=ea dac/ =orbele ei c/6ur/ ntr-o 3au6/ de moment n cearta
dintre Lama 4i RashV
W ,eV ,e-ai s3usV r/cni Rashgalli=a$! 4i se r/suci s/ 3ri=easc/ a5ar/ 3rin
u4/& Nu e nimeni acolo! 6ise! a3oi se uit/ la Rasa& .ar o s/ =in/! nu-i a4aV
Pentru c/ asta e totul - s/ m/ re8ine8i 3>n/ =in gardienii s/ m/ o3reasc/& Ei
bine! gata cu am>narea& Gua8i-leY
7mediat solda8ii 3/4ir/ s3re 5emeile din hol 4i Ho$or 8i3/&
W Fugi8i! 3roastelorY strig/ Lama&
.ar Ho$or nu reu4i! 3entru c/ deUa unul dintre solda8i o a3ucase de bra8 4i
al8i doi o 3rinseser/ 3e Se=et! iar bastarda aia de ushidh nu 5/cea nimic s/
le aUute&
W F/ ce=a! tic/loasoY 8i3/ Ho$or& Nu-i l/saY
ushidh o 3ri=i o cli3/ n ochi n tim3 ce solda8ii o t>rau s3re u4/& -3oi
3/ru s/ ia o hot/r>re&
84
W +3re4te-te! Rashgalli=a$Y strig/ ea& +3re4te-te chiar acum&
Rash doar r>se& R>sul lui o n5ior/ 3e Ho$or 3>n/ n m/du=a oaselor& Era
r>sul unui om care 4tia c/ c>4tigase&
B/rbatul acela 3atetic care 5usese administrator n casa lui 2etchi$ cu
numai c>te=a 6ile n urm/ r>dea acum nc>ntat de 3uterea 3e care i-o
d/deau solda8ii&
W Porunce4te-le s/ ncete6eY strig/ ushidh& -lt5el n-o s/ le mai 3o8i da
niciodat/ =reun ordinY
W Nu! ushidhY 8i3/ Lama&
+are ce credea Lama c/ mai 3utea 5ace ushidh acm: Ho$or o =edea
3e Se=et n m>inile solda8ilor! cu 5e8ele lor inex3resi=e at>t de
ns3/im>nt/toare! de inumane& Nu era bine ca sora ei s/ se a5le n m>inile
lor& Nu era bine ca m>inile acelea s-o nha8e 3e Ho$or 4i s-o t>rasc/&
W F/-o! ushidhY strig/&
+rice ar crede Lama c/ e4ti n stare s/ 5aci! 5/&
Pentru oricine n a5ar/ de ushidh scena era sim3l/ - Rash 4i doi dintre
solda8ii lui bloc>nd inter=en8ia oricui n tim3 ce al8i 3atru solda8i le tr/geau
3e Ho$or 4i Se=et 3rin u4a larg/ a casei& L/tu4a Rasa ns/4i 8i3a ine5icient
- AT i 5aci r/u lui Se=etY + s/ 5ii alungat din ora4Y R/3itoruleYF - 4i alte
5emei 4i 5ete din cas/ se adunau! nghesuindu-se n hol! ascult>nd! 3ri=ind&
Nns/ 3entru ushidh +racolul scena a3/rea extrem de di5erit/& ,/ci ea nu
=edea numai oamenii! ci 4i rela8iile care i legau& Pentru ea! 5etele 4i 5emeile
s3eriate nu erau nici indi=i6i 4i nici mici 3>lcuri - toate erau str>ns legate de
Rasa! ast5el nc>t n loc s/ 5ie singur/ 4i neaUutorat/! a4a cum ar 5i =/6ut-o
al8ii! ushidh 4tia c/ ea =orbea cu 5or8a a 6eci de 5emei! c/ teama lor
alimenta teama ei! m>nia lor era m>nia ei! iar atunci c>nd 4i striga
maiestuoasa 5urie era cu mult mai mare dec>t o singur/ 5emeie& Vedea
chiar 4i 3uternicele re8ele care o conectau de restul ora4ului! 5ire groase ca
ni4te artere 4i =ene 3om3>nd s>ngele =ie8ii identit/8ii Rasei& ,>nd ea 8i3a la
Rashgalli=a$! n glasul ei era m>nia ntregului ora4 al 5emeilor&
Nns/ ushidh =edea 4i c/ Rasa! cu toate c/ era nconUurat/ de acea re8ea
=ast/! se sim8ea destul de singur/! ca 4i cum re8eaua s-ar 5i ntins 3>n/ la ea
5ie 5/r/ s/ se conecte6e 3ro3riu-6is! 5ie ating>nd-o numai u4or& -sta era
ceea ce i 5/cea Rasei exercitarea 5or8ei brute a lui Rash - o 5/cea s/ simt/
c/ 3uterea ei n ora4 nu =alora la urma urmelor nimic! c/ci nu 3utea o3une
85
re6isten8/ acestor solda8i&
Nn acela4i tim3 exista 4i o alt/ re8ea de in5luen8e - a lui Rashgalli=a$& .ar
ushidh 4tia c/ de 5a3t aceasta era slab/ 4i demn/ de dis3re8& Nn tim3 ce
leg/turile Rasei cu gos3od/ria ei erau 3uternice 4i reale! iar 5or8a ei n ora4
a3roa3e tangibil/ 3entru ushidh! Rashgalli=a$ se bucura de 5oarte 3u8in
res3ect din 3artea solda8ilor lui& Reu4ea s/ i comande numai 3entru c/ i
3l/tea! 4i atunci numai 5iindc/ lor le 3l/cea s/ 5ac/ ceea ce le comanda el&
Rashgalli=a$! n com3ara8ie cu Rasa! era a3roa3e i6olat& ,>t des3re
oamenii lui! leg/turile dintre ei erau mult mai tari dec>t leg/tura cu el ;i
chiar 4i a4a nu nsemnau nimic 5a8/ de rela8iile dintre 5emei&
;tia c/ maUoritatea b/rba8ilor erau a4a - relati= neconecta8i! neuni8i!
singuri& .ar ace4tia erau 4i mai nencre6/tori 4i mai intoleran8i! 4i ast5el
leg/turile care i uneau de=eneau cu ade=/rat 5ragile& Nu exista deloc
dragoste! mai degrab/ ceea ce i 8inea m3reun/ era 5a3tul c/ t>nUeau du3/
onoare 4i res3ectul altor b/rba8i& L>ndria! deci& 7ar n acest moment erau
m>ndri c/ a=eau 3uterea s/ t>rasc/ dou/ 5emei a5ar/ din cas/! m>ndri c/ o
s5idau 3e una dintre cele mai im3ortante lemei din BasilicaM 3/reau at>t de
m/re8i =/6u8i 3rin ochii to=ar/4ilor lor& Nntr-ade=/r! toate conexiunile dintre
ei erau 3e moment legate de res3ectul 3e care sim8eau c/ l c>4tig/ 3rin
ac8iunile lor&
-t>t de 5ragil& ushidh n-ar 5i trebuit dec>t s/ ntind/ m>na 4i ar 5i ru3t
u4or leg/turile dintre ace4ti b/rba8i& G-ar 5i l/sat 3e Rashgalli=a$ singur 4i
li3sit de aUutor& ;i chiar dac/ Rasa i cerea s/ n 5ac/ asta! n cli3a aceea
sim8ea mult mai ad>nc rela8ia ei cu Se=et 4i Ho$or! c/ci acele 5ete o
chinuiser/! i 5useser/ du4mance! iar acum a=ea 4ansa de a de=eni
sal=atoarea lor! de a le elibera! 4i ele ar fi 5tit c4 ea o f4cse& -st5el 4i-ar
=indeca una dintre cele mai ad>nci r/ni ale inimii eiM ce nsemna 3orunca
Rasei com3arati= cu acea ne=oieV
;tiu exact de ce ac8iona atunci c>nd trecu la 5a3te - at>t de bine se
n8elegea 3e sine ns/4i! c/ci 5iind oracol ea 4i =edea 3ro3riile conexiuni cu
lumea nconUur/toare - 4i totu4i ac8ion/! 3entru c/ ast5el era ea n acea
cli3/! 3uternica sal=atoare care a=ea 5or8a s/ se o3un/ acelor b/rba8i
3uternici&
-4adar =orbi 4i i 5/cu s/ dea na3oi& Nu din cau6a cu=intelor 3e care le
rosteaM nu exista nicio incanta8ie magic/ 3rin care s/ se des5ac/ leg/turile
86
care i uneau& Tonul ei dis3re8uitor! chi3ul! tru3ul! toate d/dur/ cu=intelor
5or8a s/ lo=easc/ n inima 5iec/rui soldat 4i s/-i 5ac/ s/ cread/ c/ sunt
singuri! c/ ceilal8i b/rba8i nu sim8eau dec>t de6gust 3entru ceea ce 5/ceau&
W :nde e onoarea =oastr/ c>nd o lua8i 3e 5emeia asta r/nit/ de l>ng/
mama eiV le 6ise& Babuinii din s/lb/ticie au mai mult/ b/rb/8ie dec>t =oi!
5iindc/ mamele 3ot a=ea ncredere s/-4i lase 3uii cu masculii tribului&
Bietul Rash& -u6i =orbele 4i cre6u c/ o =a contra 3e ushidh cert>ndu-se
cu ea& Nu-4i d/du seama c/! to8i b/rba8ii 5iind 3rin4i n re8eaua 3o=e4tii 3e
care ca o 8esea n Uurul lor! 5iecare cu=>nt s3us de el nu 5/cea dec>t s/-i
nde3/rte6e de el! c/ci le a3/rea din ce n ce mai slab 4i mai la4 cu 5iecare
sunet scos&
W Taci! 5emeieY +amenii /4tia sunt solda8i care 4i 5ac datoria&&&
W + datorie de la4i& :ita8i-=/ ce =-a 3us s/ 5ace8i acest a4a-6is b/rbat& V-
a trans5ormat n 4obolani murdari! care 5ur/ 5rumuse8ea luminoas/ 4i
str/lucitoare 4i o t>r/sc n =i6uina lui! unde o s/ =/ aco3ere cu excremente
4i o s/ numeasc/ asta glorie&
Nnt>i unul! a3oi altul! le d/dur/ drumul lui Se=et 4i Ho$or& Se=et c/6u
imediat n genunchi! sus3in>nd n t/cere& Nns/ Ho$or 5/cu o 3arad/ extrem
de con=ing/toare de dis3re8 4i sc>rb/! scutur>ndu-se 4i ncerc>nd n =an s/
4tearg/ amintirea atingerii solda8ilor de 3e bra8ele ei&
W Vede8i ce de6gustate sunt 5rumoasele& -sta a 5/cut Rashgalli=a$ din
=oi& Ni4te =iermi! ni4te r>me! 3entru c/ l urma8i& :nde o s/ =/ duce8i ca s/
rede=eni8i b/rba8iV ,um =e8i g/si o cale s/ =/ cur/8a8iV Trebuie s/ existe un
loc unde s/ =/ ascunde8i de ru4inea =oastr/& Fugi8i 4i g/si8i-l! mici r>meM
ngro3a8i-=/ ad>nc 4i =ede8i dac/ =/ 3ute8i ascunde umilin8aY ,rede8i c/
m/4tile alea =/ 5ac s/ 3/re8i 3uterniciV Nu 5ac dec>t sa =/ marche6e dre3t
ser=itori ai unui 8>n8ar demn de dis3re8& Ser=itori ai unui nimic;
:nul dintre solda8i 4i scoase 3elerina care crea imaginea hologra5ic/ 3rin
care 4i ascunsese 3>n/ atunci 5a8a& Era un b/rbat banal! cu as3ect mai
cur>nd nengriUit! neras! oarecum stu3id 4i 5oarte s3eriat - a=ea ochii mari 4i
3lini de lacrimi&
W :ita8i-=/! 6ise ushidh& -sta a 5/cut Rashgalli=a$ din =oi&
W Pune-8i masca la locY r/cni Rashgalli=a$& V/ ordon s/ duce8i 5emeile
astea n casa lui Kaballu5ix&
W 7a asculta8i-l& El nu e Kaballu5ix& .e ce s/-l urma8i )e el:
87
-cesta 5u ultimul im3uls& LaUoritatea celorlal8i solda8i 4i scoaser/
m/4tile! l/s>nd mantiile hologra5ice n 3ragul casei Rasei n tim3 ce se
nde3/rtau m3leticit! 5ugind de scena umilirii lor&
Rash r/mase singur n u4/& -cum ntreaga scen/ se schimbase& Nu era
ne=oie s/ 5ii oracol ca s/ obser=i c/ Rasa a=ea acum toat/ 3uterea 4i
m/re8ia! iar el era neaUutorat! slab! singur& ,obor ochii la costumele de la
3icioarele lui&
W Foarte bine! 6ise ushidh& -scunde-8i 5a8a& Nimeni nu mai =rea s-o
=ad/! 4i cu at>t mai 3u8in tu&
7ar el a4a 5/cu! se a3lec/! lu/ una din mantii 4i 4i-o arunc/ 3e umeriM
c/ldura 4i magnetismul cor3ului acti=ar/ costumul care era nc/ 5unc8ional!
4i dintr-odat/ nu mai exista Rashgalli=a$! ci aceea4i imagine uni5orm/ de
5als/ masculinitate 3e care o 3urtaser/ to8i solda8ii lui Kaballu5ix& -3oi se
ntoarse 4i 5ugi! ca oamenii lui! cu aceea4i curbur/ a umerilor re5lect>nd
n5r>ngerea& Nici un babuin b/tut de un ri=al nu ar 5i a3/rut mai mi6erabil
dec>t cor3ul lui 5ugind&
ushidh sim8i re8eaua de res3ect care se 5orma n Uurul eiM o g>dila! 4tiind
c/ ob8inuse admira8ia 5etelor 4i 5emeilor din cas/ - 4i mai ales a lui Se=et 4i
Ho$or& Ho$or! 5ri=ola! care acum se uita la ea cu o ex3resie stu3id/ de
=enera8ie& 7ar Se=et! care at>8ia ani 4i b/tuse cu cru6ime Uoc de ea! o 3ri=ea
cu ochi 3lini de lacrimi! cu m>inile ntinse c/tre ea ca n rug/ciune! cu
bu6ele str/duindu-se s/ rosteasc/ mul8umesc! mul8umesc! mul8umesc&
W ,e-ai 5/cutV 4o3ti Rasa&
ushidh abia dac/ n8elese ntrebarea& Era e=ident ceea ce 5/cuse&
W -m n5r>nt 3uterea lui Rashgalli=a$! r/s3unse& -cum nu mai
re3re6int/ o amenin8are 3entru tine&
W Prostu8oY Sunt mii de ast5el de tic/lo4i n Basilica& Lii! 4i acum
singurul om care ar 5i 3utut s/-i st/3>neasc/! oric>t de slab ar 5i 5ost! omul
/sta e ruinat& P>n/ la c/derea no38ii! solda8ii =or sc/3a de sub control! 4i
atunci cine i =a mai o3riV
Tot sentimentul ei de m3linire dis3/ru imediat& ;tia c/ Rasa a=ea
dre3tate& +ric>t de clar ar 5i =/6ut ushidh momentul 3re6ent! nu 3ri=ise n
=iitor ca s/ antici3e6e consecin8ele extinse ale actului s/u& -cei oameni nu
=or mai 5i uni8i 3rin leg/turile lor de onoare! c/ci nu =a mai 3/rea onorabil
s/-l sluUeasc/ 3e Rashgalli=a$& ;i atunci ce =or 5aceV Vor r/t/ci liberi 3rin
88
ora4! solda8i dornici s/-4i demonstre6e 5or8a 4i 3uterile! 4i nicio autoritate
nu-i =a mai ndre3ta s3re un sco3 util&
ushidh 4i amintea 5ilmele cu maimu8e etal>ndu-4i 5or8a! agit>nd crengi!
atac>ndu-se una 3e alta! dobor>nd 3e oricine era slab! 3e oricine se a5la n
a3ro3iere& B/rba8ii de6l/n8ui8i 3uteau 5i mult! mult mai 3ericulo4i&
W -duce8i-le n/untru 3e 5iicele mele! le s3use Rasa celorlalte& -3oi
trece8i la treab/ 4i bloca8i obloanele la 5erestre& Nnchide8i com3let casa& ,a
4i c>nd ar =eni 5urtuna& ,/ci a4a 4i este&
.u3/ aceea trecu 3este 3rag! 3rintre cele dou/ 5iice ale ei&
W :nde te duci! mam/V sc>nci Ho$or& Nu ne 3/r/siY
W Trebuie s/ le a=erti6e6 3e 5emeile din ora4& Nn seara asta monstrul e
liber 3e str/6i& Karda nu =a a=ea 3utere s/-i st/3>neasc/& Trebuie s/ 3un/ n
siguran8/ tot ce 3ot 4i a3oi s/ se 5ereasc/ de 5ocurile care =or i6bucni n
noa3te&
Tru3ele lui Loo6h erau e3ui6ate! dar c>nd! du3/-amia6a t>r6iu! tra=ersar/
o trec/toare 4i 6/rir/ 5um n de3/rtare! 3a4ii lor c/3/tar/ o nou/ =igoare&
;tiau la 5el de bine ca el c/ un ora4 n 5l/c/ri nu este ca3abil s/ se a3ere& Nn
3lus! erau con4tien8i c/ reali6aser/ ce=a remarcabil 3arcurg>nd o asemenea
distan8/ 3e Uos& ,hiar dac/ erau numai o mie! 4tiau c/ dac/ ie4eau =ictorio4i
numele lor =or tr/i =e4nic! dac/ nu indi=idual! cel 3u8in considera8i ,ei +
Lie ai lui Loo6h& -3roa3e c/ 4i au6eau ne3o8ii ntreb>ndu-i: E ade=/rat
c/ a8i m/r4/luit de la Hhlam la Basilica n dou/ 6ile 4i a8i cucerit ora4ul n
aceea4i noa3te! 5/r/ odihn/ 4i 5/r/ s/ 3ierde8i =reun omV
Binen8eles! aceast/ ultim/ 3arte a 3o=e4tii nu era nc/ b/tut/ n cuie&
,ine 4tie cum era n realitate situa8ia n Basilica! .ac/ solda8ii lui
Kaballu5ix 4i consolidaser/ deUa 3o6i8ia n interiorul ora4ului 4i acum erau
3reg/ti8i s/-l a3ereV Kora)nii 4tiau bine c/ abia mai a=eau hran/ 3entru o
mas/M dac/ nu cucereau ora4ul n acea sear/! n ntuneric! ar 5i 5ost ne=oi8i
s/-4i ntreru3/ 3ostul de diminea8/ 4i s/ atace ora4ul la lumina 6ilei - sau s/
5ug/ umili8i Uos n +ra4ele din ,>m3ie! unde du4manii lor ar 5i =/6ut c>t de
3u8ini erau n realitate 4i i-ar 5i s3ulberat nainte de a aUunge na3oi n nord&
.a! =ictoria era 3osibil/ - dar de asemenea era esen8ial/! 4i trebuia s/ 5ie
ob8inut/ n acest moment&
-tunci de ce erau at>t de ncre6/tori! c>nd dis3erarea ar 5i 5ost mai u4or
89
de n8elesV Pentru c/ erau ,ei + Lie ai lui -oo8h, iar el nu 5usese
niciodat/ n=ins& Nu exista un general mai bun n toat/ istoria Kora)nilor&
-=ea griU/ de oamenii luiM 4i n=ingea du4manii nu 3rin des5/4urarea de
5or8e n asalturi s>ngeroase! ci 3rin mane=re 4i lo=ituri ra3ide 4i abile!
i6ol>nd inamicul! t/indu-i liniile de a3ro=i6ionare! di=i6>ndu-i e5ecti=ele 4i
de6orient>nd ast5el generalii ad=er4i! care nce3eau s/-4i asume riscuri
3roste4ti numai 3entru ca b/t/lia s/ se termine 4i s/ s5>r4easc/ acel
ns3/im>nt/tor balet interminabil& Solda8ii numeau mar4urile lungi E.ansul
cu Loo6hFM 4tiau c/! extenu>ndu-le 3icioarele! Loo6h le sal=a 'atsa; +! da!
l iubeau - i 5/cea =ictorio4i 5/r/ s/ trimit/ 3rea mul8i dintre ei acas/ sub
5orm/ de mici s/cule8e cu cenu4/&
Existau chiar 4oa3te n r>ndurile lor cum c/ el ar 5i ade&4rata rencarnare
a lui .umne6eu! 4i chiar dac/ n mod normal nimeni nu ar 5i s3us a4a ce=a
cu =oce tare - cel 3u8in nu c>nd 3uteau 5i au6i8i de un mediator - n tim3ul
mar4ului! 5/r/ niciun mediator 3rintre ei! 4oa3tele de=enir/ mult mai
5rec=ente& 7ndi=idul /la cu 5undul gras din Kollod nu era ncarnarea lui
.umne6eu! nu ntr-o lume n care exista un b/rbat ade&4rat ca
Vo6mu6halno) Vo6mo6hnoY
Ga un $ilometru de3/rtare de Basilica se au6eau deUa o 3arte dintre
sunetele care =eneau dins3re ora4 - 8i3ete n general! 3urtate de =>ntul care
acum su5la 5umul ns3re ei& +rdinul str/b/tu r>ndurile: T/ia8i crengi! cel
3u8in 6ece 3entru 5iecare! ca s/ a3rindem destul de multe 5ocuri de tab/r/
3entru ca inamicul s/ cread/ c/ suntem o sut/ de mii& .obor>r/ 4i s5>4iar/
co3acii de 3e marginea drumului! a3oi l urmar/ 3e Loo6h 3e o c/rare
4er3uit/ din munte 3>n/ n de4ert& Gumina lunii era un ghid am/gitor! n
s3ecial cum erau nc/rca8i cu 3o=erile de crengi! dar cu toate c/ mul8i
oameni c/6ur/ 5ur/ 3u8ini r/ni8i! 4i la ad/3ostul ntunericului se r/s3>ndir/
n de4ert! nde3/rt>ndu-se mult unul de altul! l/s>nd s3a8ii largi ntre
gru3urile de oameni& -colo ridicar/ gr/me6i de crengi 4i la sunetul unei
trom3ete - cine ar 5i 3utut s-o aud/ din ora4V - a3rinser/ toate 5ocurile&
-3oi! l/s>nd c>te un om la 5iecare 5oc de tab/r/! care s/ adauge lemne 4i s/
3/stre6e 5l/c/rile =ii! restul o4tirii se adun/ n s3atele lui Loo6h 4i se
ndre3tar/ n mar4! de data asta ordona8i 3e 3atru coloane! ca 4i cum ar 5i
5ost a=angarda ndr/6nea8/ a unei armate imense! 3e un drum neted 4i larg
care ducea la o deschidere ntre 6idurile nalte ale cet/8ii&
90
,hiar nainte de a aUunge la 6iduri! se 3omenir/ n miUlocul unui =eritabil
ora4& Erau acolo b/rba8i care alergau 4i strigau - mul8i dintre ei e=ident
su3rasatura8i de =in -! dar c>nd =/6ur/ armata lui Loo6h m/r4/luind 3e
strada lor t/cur/ 4i se ascunser/ n umbr/& .ac/ =reunora dintre Kora)ni le
li3sise 3>n/ atunci ncrederea! 4i-o c>4tigar/ acum! c/ci era lim3ede c/
b/rba8ii din Basilica nu a=eau =>n/ de r/6boinici& ,uraUul lor nu era nimic
altce=a dec>t bra=ura unor be8i=i&
-3ro3iindu-se de 3oart/! au6ir/ 6/ng/nitul de metal 3e metal care sugera
o b/t/lie ncr>ncenat/& .e 3e o ridic/tur/ =/6ur/ lu3ta des5/4ur>ndu-se
ntre ni4te b/rba8i mbr/ca8i n aceea4i uni5orm/ ca a asasinului 3e care l
ucisese Loo6h 4i al8i b/rba8i care erau ngro6itor de identici - nu numai
hainele lor! ci chiar 5e8ele erau la 5elY
,u=intele str/b/tur/ coloanele: +amenii n uni5orma g/r6ii basilicane =or
5i 3robabil alia8ii no4triM ade=/ra8ii du4mani sunt cei cu m/4ti& .ar s/ nu-l
ucide8i 3e niciunul 3>n/ nu d/ Loo6h ordinul&
-Uunser/ n 6ona 3lat/ 4i liber/ din 5a8a 3or8ii! 4i se des3/r8ir/ ra3id! dou/
4iruri la st>nga! dou/ la drea3ta! 3>n/ 5ormar/ un semicerc nconUur>nd
3oarta& Nn centrul semicercului st/tea Loo6h nsu4i&
W Kora)ni! scoate8i-=/ armeleY
Strig/ ordinul - e=ident inten8iona s/ 5ie au6it mai mult de oamenii care se
lu3tau la 3oart/! dec>t de 3ro3ria lui oaste! care n mod normal ar 5i 3rimit
ordinul 3rintr-o 4oa3t/ n lungul r>ndurilor&
B/t/lia de la 3oart/ sl/bi& +amenii n uni5ormele g/r6ii basilicane - 3u8ini
4i totu4i o3uneau o re6isten8/ at>t de curaUoas/ - =/6ur/ tru3ele Kora)nilor
4i 5ur/ co3le4i8i de dis3erare& Se retraser/ l>ng/ 6id! nesiguri cu care dintre
du4mani trebuiau s/ lu3te! dar siguri de un singur lucru: nu a=eau s/
su3ra=ie8uiasc/&
Nn miUlocul 3or8ii! du3/ ce ad=ersarii lor se retr/seser/! oamenii cu m/4ti
se o3rir/ 4i ei! ne4tiind ce s/ 5ac/ n continuare&
W Noi suntem Kora)ni& -m =enit s/ aUut/m Basilica! nu s/ o cucerimY
strig/ Loo6h& :ita8i-=/ s3re de4ert 4i o s/ =ede8i armata 3e care am 5i
3utut-o aduce la 3or8ile ora4ului =ostruY
Loo6h 4i alesese bine 3oarta - de acolo! to8i basilicanii! at>t g/r6ile! c>t
4i mercenarii PalJashantu! =edeau 5ocurile de tab/r/! cel 3u8in o sut/!
r/s3>ndite n de4ert&
91
W ;i totu4i i-am adus numai 3e ace4ti cinci suteY
Binen8eles! min8ea n 3ri=in8a num/ruluiM oamenii lui 6>mbir/ n sinea lor
4tiind c/ de data asta exagerase numai cu 3atru sute! 4i nu cu 3atru6eci de
mii! minciuna lui cea mai obi4nuit/&
W Suntem aici s/ ntreb/m dac/ +ra4ul Femeilor! +ra4ul P/cii! are
ne=oie de ser=iciile noastre ca s/ aUut/m la domolirea unor tulbur/ri
interne& Vom intra! =om aUuta ora4ul a4a cum dori8i 4i =om 3leca du3/ ce ne
=om nde3lini misiunea& -sta =orbesc n numele Keneralului
Vo6mu6halno) Vo6mo6hnoY
Nu a=ea niciun moti= s/ le s3un/ c/ cel mai temut general din teritoriile
de =est ale L/rii .intre P/m>nturi se a5la n 5a8a 3or8ilor lor cu sabia n
teac/ 4i numai nou/ sute de oameni care s/-l sus8in/& Gas/-i s/ cread/ c/
generalul n 3ersoan/ se a5la cu 6eci de mii de solda8i n corturile din Uurul
5ocurilor din de4ertY
W .omnuleY strig/ un gardian& Vede8i cum stau lucrurileY Noi suntem
3a6nicii ora4ului! dar cum s/ a5l/m care este =oin8a consiliului dac/ ne
lu3t/m 3entru =ie8ile noastre cu ace4ti criminali turba8iY
W <oi suntem acum st/3>nii Basilic/iY r/cni unul dintre identicii
mercenari PalJashantu& Nu mai 3rimim ordine de la 5emeiY Nu mai suntem
sili8i s/ locuim a5ar/ din ora4ul care e al nostru de dre3tY -cum noi
conducem ora4ul n numele lui Kaballu5ixY
W Kaballu5ix e mortY 6bier/ o5i8erul g/r6ii& Voi nu a=e8i niciun
conduc/torY
W Nn numele lui Kaballu5ix! ora4ul e al nostruY
Lercenarii 4i agitar/ armele 4i scandar/&
W +ameni ai lui Kaballu5ixY strig/ Loo6h& -m au6it de numele
conduc/torului =ostru c/6utY
Lercenarii i6bucnir/ din nou n urale&
W ;tim cum s/-l onor/m 3e Kaballu5ixY continu/ Loo6h& Veni8i la noi!
al/turi de noi! 4i =/ =om da ora4ul 3e care l merita8iY
,u urale! mercenarii se scurser/ dins3re 3oart/ s3re Kora)ni& K/r6ile
basilicane se retraser/ l>ng/ 6iduri! cu armele 3reg/tite& :nii nce3ur/ s/ se
5uri4e6e n drea3ta sau n st>nga! s3er>nd s/ sca3e! dar! s3re meritul lor!
maUoritatea g/r6ilor r/maser/ la locurile lor! 3reg/ti8i s/-4i ncheie =ie8ile la
datorie& ,ei + Lie ai lui Loo6h notar/ 5a3tulM i =or trata 3e 3a6nici cu
92
res3ect! dac/ se =a aUunge la o r/5uial/ ntre ei&
,>t des3re mercenari! cei a5la8i mai a3roa3e de Kora)ni =enir/ cu garda
Uos! 3reg/tindu-se s/-i mbr/8i4e6e 3e nou-=eni8i ca 3e ni4te 5ra8i& .ar
desco3erir/ c/ s/biile! l/ncile 4i arcurile erau ndre3tate c/tre ei! iar
con5u6ia se extinse de la margine s3re centrul mul8imii&
Loo6h nc/ se g/sea acolo unde st/tuse tot tim3ul! numai c/ era
nconUurat acum de mercenari! i6olat de oamenii lui& Nu 3/rea deloc
alarmat! cu toate c/ ai s/i de=eniser/ 3u8in mai ner=o4i& S3re consternarea
lor! nce3u s/-4i croiasc/ drum 3rin mul8ime nu s)re ei! ci s3re 3oart/!
nde3/rt>ndu-se& Lercenarii 3/reau mul8umi8i - era un semn c/ inten8iona
s/-i conduc/&
Loo6h aUunse n 6ona goal/ din centrul 3or8ii! cu s3atele la mercenari&
W -h! Basilica! rosti el - tare! dar nu cu glas de comand/& ,>t de des am
=isat s/ stau la 3or8ile tale 4i s/-8i =/d 5rumuse8ile cu 3ro3riii mei ochiY
-3oi se ntoarse cu 5a8a s3re o5i8erul g/r6ii! care st/tea n 3ostul iui la
3oart/! cu arma scoas/& 7 se adres/ lini4tit&
W Prietene! Basilica ar considera un mare ser=iciu dac/ aceste sute de
gemeni ur>8i ar muri acum! aiciV
W .a! a4a cred! 6ise o5i8erul! din nou con5u6! dar 4i bucur>ndu-se de noua
s3eran8/&
Loo6h se ntoarse s3re mul8ime - 4i s3re oamenii lui din s3ate&
W ,ei care iubesc numele lui Kaballu5ix! s/ ridice sabiaY
LaUoritatea - mai 3u8in cei mai 3ruden8i - ridicar/ armele& 7mediat Loo6h
4i trase sabia din teac/&
-cesta era semnalul& Trei sute de s/ge8i 5ur/ eliberate dintr-odat/! 4i
5iecare b/rbat de la marginea mul8imii - cu armele con=enabil ridicate
ast5el nc>t 5iecare s/geat/ s/ le nimereasc/ tru3ul - c/6ur/! cei mai mul8i
dintre ei str/3un4i de mai multe ori& -3oi! eu un strig/t tun/tor! Kora)nii se
n/3ustir/ asu3ra mercenarilor r/ma4i 4i n dou/-trei minute m/celul se
termin/& N4i reluar/ imediat 5orma8ia! st>nd n 5a8a cada=relor du4manilor
c/6u8i&
Loo6h se ntoarse s3re o5i8erul g/r6ii&
W ,um =/ numi8i! domnuleV
W ,/3itan Bitan$e! domnule&
W ,/3itan Bitan$e! ntreb din nou: Basilica ar 3rimi cu bucurie
93
inter=en8ia noastr/ 3entru a aUuta la reinstaurarea ordinii 3e aceste str/6i
5rumoaseV -m aici o scrisoare de la .oamna RasaM numele ei =/ este
cunoscutV
W .a! mi este&
W Ea mi-a scris cer>nd nt/riri 3entru ora4ul ei& -m =enit! 4i acum cu
res3ect =/ cer 3ermisiunea s/-i aduc 3e ace4ti oameni dincolo de 3or8i!
3entru a ser=i dre3t tru3e auxiliare n e5ortul =ostru de a controla =iolen8a
3e str/6i&
Bitan$e 5/cu o 3lec/ciune! a3oi deschise cabina de la 3oart/ 4i 3/4i
n/untru& Loo6h =edea c/ introducea ce=a ntr-un com3uter& .u3/ c>te=a
cli3e ie4i&
W .omnule! le-am 3o=estit ce s-a nt>m3lat aici& Situa8ia n ora4 e
dis3erat/ 4i! ntruc>t =eni8i n numele .oamnei Rasa 4i =-a8i do=edit dorin8a
de a-i n5r>nge 3e du4manii no4tri! consiliul ora4ului 4i garda =/ in=it/ s/
intra8i& Tem3orar sunte8i sub comanda mea direct/! dac/ acce3ta8i 3e
cine=a cu un rang mic ca al meu! 3>n/ c>nd se =a aranUa un sistem mai
organi6at&
W .omnule! nu rangul dumnea=oastr/! ci curaUul 4i onoarea m/
ndeamn/ s/ =/ salut! 4i din acest moti= =/ acce3t conducerea! 6ise Loo6h&
Pot s/ sugere6 s/-mi des5/4or oamenii n gru3e de c>te 4ase 4i s/-i
autori6e6 s/ se ocu3e de orice 3ersoan/ care se com3ort/ anarhic& Nn toate
ca6urile! cei care 3oart/ uni5orma =oastr/ =or 5i res3ecta8iM orice alt b/rbat
desco3erit c/ 3oart/ arme sau este =iolent 5a8/ de noi sau 5a8/ de =reo
5emeie din ora4 =a 5i ucis 3e loc 4i s3>n6urat ntr-un loc 3ublic 3entru a
3otoli 3e =iitor orice inten8ie de re6isten8/ a altoraY
W Nu 4tiu ce s/ s3un des3re s3>n6urare! domnule&
W Foarte bine! a=em ordineleY
7gnor>nd e6itarea lui Bitan$e! Loo6h se ntoarse s3re solda8ii s/i&
W B/rba8i Kora)ni! c>te 4aseY
7mediat 5orma8ia se modi5ic/ 4i a3/rur/ o sut/ cinci6eci de echi3e a c>te
4ase oameni 5iecare&
W Nu 5ace8i niciun r/u 5emeilorY 4i 3e oricine g/si8i cu masca aia
sc>rboas/ s3>n6ura8i-l! cu tot cu masc/! 3>n/ c>nd n-o s/ mai ndr/6neasc/
nimeni s-o 3oarte! 5ie noa3te! 5ie 6iY
W .omnule! eu cred&&&
94
.ar Loo6h 5lutura deUa bra8ul 4i solda8ii lui intrau n mar4 n ora4&
,/3itanul se a3ro3ie! 3robabil s/ 3roteste6e! dar Keneralul l nt>m3in/ cu
o mbr/8i4are care schimb/ cursul con=ersa8iei&
W Te rog! 3rietene - 4tiu c/ oamenii =o4tri sunt e3ui6a8i! dar n-ar 3utea 5i
5olosi8i n mod utilV .e exem3lu! consider c/ satul /la din a5ara 3or8ilor ar
a=ea ne=oie de 3u8in/ cur/8enie& ,>t des3re noi doi! s/ mergem la
autorit/8i! ca s/ 3rimesc ordinele consiliului ora4ului&
+rice 3resim8iri ar 5i a=ut c/3itanul Bitan$e! ele 5ur/ m/turate de
mbr/8i4area 4i 6>mbetul lui Loo6h& ./du ordinele 4i oamenii lui se
r/s3>ndir/ 3rin .ogtoJn& .u3/ aceea Keneralul l urm/ n ora4&
W Nn tim3 ce oamenii mei reinstaurea6/ ordinea! trebuie s/ ne ngriUim de
stingerea 5ocurilor& E 3osibil s/-i chemi 3e ceilal8i gardieni 3rin com3uterV
W .a! domnule&
W Nu-i treaba mea s/-8i s3un ce s/ 5aci! dar dac/ oamenii mei i
3roteUea6/ 3e 3om3ieri! 3oate reu4im s/ m3iedic/m Basilica s/ ard/ 3>n/
n 6ori&
W ,rede8i c/ ceilal8i solda8i ar =eni s/ aUuteV
Loo6h r>se&
W +! Keneralul Vo6mu6halno) Vo6mo6hno n-ar 3ermite niciodat/& .ac/
o asemenea armat/ ar a3/rea la 3or8ile =oastre! cine=a din Basilica s-ar
3utea teme c/ inten8ion/m s/ cucerim ora4ul& Suntem aici s/ =/ acord/m
3rotec8ia noastr/! nu s/ st/3>nim 3este =oi! 3rieteneY -4a c/ nu mai aduc
al8i oameni n a5ara acestor cinci sute&
W Probabil c/ Su5letul Su3rem =-a trimis! domnule&
W Trebuie s/-i mul8ume4ti .oamnei Rasa& Ei 4i unui b/rbat curaUos din
r>ndurile =oastre! 3e nume! cred! Smelost&
W Smelost! 4o3ti Bitan$e& - 5ost un bun 3rieten al meu&
W -tunci m/ bucur/ s/-8i s3un c/ a 5ost 3rimit cu cinste de Keneralul
Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! care nu a 3ierdut tim3ul 4i a ac8ionat 3e ba6a
in5orma8iilor lui! =enind n aUutorul ora4ului&
W -8i sosit la tim3& - nce3ut seara trecut/ 4i a continuat ntreaga 6i! 4i
m/ temeam c/ diminea8a de m>ine =a g/si ora4ul 3re5/cut n cenu4/ 4i toate
bunele 5emei din Basilica 3r/bu4ite n dis3erare! sau mai r/u&
W Nntotdeauna m/ bucur s/ 5iu mesagerul s3eran8ei! 6ise Loo6h&
Lergeau 3e o strad/ cu case 4i maga6ine 3e ambele 3/r8i& Totu4i! nimic
95
nu mi4ca 4i luminile str/luceau la etaUele su3erioare& Singurul semn c/
re=olta aUunsese 4i aici erau cioburile de sticl/ din strad/ 5erestrele s3arte
ale maga6inelor 4i tru3urile mercenarilor mor8i! 3urt>nd nc/ m/4tile
hologra5ice! care at>rnau de balcoane& Bitan$e se uit/ la ei cu triste8e&
W ,>t tim3 r/m>n acti=e m/4tileV
W P>n/ se r/ce4te tru3ul! 3resu3un& -m au6it c/ le declan4ea6/ c/ldura 4i
magnetismul cor3ului&
W -ha! 5/cu Loo6h&
W Pot s/ ntreb&&& ce sunt&&& cum au reu4it oamenii =o4tri s/-i s3>n6ureV
Nu =/d 5r>nghii 4i nu exist/ dis3o6iti=e 3entru s3>n6urat oamenii 3e str/6i&
W Nu sunt sigur& ai s/ scoatem mantia de 3e unul 4i s/ =edem&
,u griU/! Bitan$e se ntinse 4i trase mantia celui mai a3ro3iat cada=ru
at>rnat& ,>nd se des3rinse! holograma 3/li imediat 4i se =edea u4or c/
tru3ul 5usese 5ixat de 3erete cu un cu8it solid trecut 3rin g>t&
W ,re6i c/ e cu8itul luiV
W Presu3un c/ da! r/s3unse Bitan$e&
W Nu-i o treab/ 3rea bun/! 6ise Loo6h! m3ing>nd 3u8in cor3ul&
Nndr/6nesc s/ s3un c/ dac/ bate 3u8in =>ntul la noa3te to8i /4tia =or c/dea
3>n/ diminea8a& + s/ trebuiasc/ s/-i nde3/rt/m c>t de re3ede! alt5el =om
a=ea 3robleme cu c>inii&
W .a! domnule&
W N-ai =/6ut niciodat/ un mortV Pare s/-8i 5ie r/u&
W +h! am mai =/6ut mor8i! domnule& .oar c/ n-am mai au6it s/ 5ie&&&
trata8i n 5elul /sta&&& -4 5i =rut ca oamenii =o4tri s/ nu&&&
W -iurea& ,ada=rele astea at>rnate sunt ca ni4te nt/riri& +rice r/6=r/tit
3e care l-au ratat oamenii mei - 3robabil c/ sunt unii care 5oloseau toaleta!
nu-i a4aV - are s/ ias/! o s/ =ad/ c>t e de lini4te! o s/ obser=e cada=rele 4i
=oin8a de lu3t/ o s/-l 3/r/seasc/&
Bitan$e chicoti&
W Nmi imagine6&
W Ve6iV E un 5el de a le 3ermite b/ie8ilor s/ se re=an4e6e 3entru
3agubele 3e care le-au 3ro=ocat! 3/6ind str/6ile toat/ noa3tea n locul
nostru& ,orectea6/-m/ dac/ gre4esc! c/3itane Bitan$e! dar nimeni n-o s/
=erse 3rea multe lacrimi 3entru ei! nu-i a4aV
Nn mai 3u8in de o or/! Loo6h se nt>lni cu consiliul ora4ului& Nntre tim3!
96
cei o sut/ de solda8i care se ngriUiser/ de 5ocurile de tab/r/ 4i ocu3ar/
3o6i8iile la toate 3or8ile ora4ului al/tur>ndu-se gardienilor n cele c>te=a
ca6uri n care ace4tia se a5lau la 3ost& Nu a3/ru niciun incident ntre eiM
niciun soldat Kora)ni nu se lu/ la b/taie cu =reunul dintre 3a6nicii
ora4ului&
Nnt>lnirea lui Loo6h cu consiliul ora4ului 5u 3a4nic/ 4i se aUunse la un
acord 5erm 3rin care i se 3ermitea accesul total n toate cartierele - chiar 4i
n acelea care n mod normal erau re6er=ate numai 5emeilor! deoarece
acolo i6bucniser/ cele mai 3uternice incendii 4i Ue5uitorii erau cei mai
de6l/n8ui8i - dar du3/ dou/ 6ile 4i Uum/tate trebuia s/-4i retrag/ oamenii n
cartierele din a5ara 3or8ilor! unde a=eau s/ 5ie bine a3ro=i6iona8i 4i
recom3ensa8i din tre6oreria ora4ului& Era o alian8/ minunat/! nc/rcat/ de
com3limente 4i recuno4tin8/ 3ornit/ din inim/&
Tim3 de c>te=a 6ile! 3u8ine 3ersoane din Basilica n8eleser/! dar din cli3a
c>nd Loo6h 3/r/si ntrunirea cucerirea ora4ului era com3let/&
Na5ai =orbi c>t mai 3u8in 3osibil cu El)a 4i Leb 3e drumul de ntoarcere
n Basilica& T/cerea lui nu-i 5/cu mai bine=oitori 5a8/ de el! dar asta
nsemna c/ nu era ne=oit s/ se certe cu ei! sau s/ execute =reun dans =erbal
ca s/ e=ite o ceart/& N4i 3utea 3/stra g>ndurile 3entru el&
Putea =orbi cu Su5letul Su3rem&
.e 3arc/ ar 5i contat ce i s3unea el b/tr>nului com3uter& Tim3 de c>te=a
6ile 4i imaginase c/ lucrau m3reun/& Su5letul Su3rem i ar/tase amintirile
lui des3re P/m>nt! i ex3licase sco3ul s/u n lume! ncercarea de a
m3iedica 3laneta armon) de a re3eta istoria ne5ericit/! autodistructi=/! a
P/m>ntului& Na5ai 5usese de acord s/ ser=easc/ acestui sco3& Na5ai se
ridicase asu3ra unui om beat 3e strad/ - du4manul lui - 4i nu i-ar 5i trecut
niciodat/ 3rin minte s/ omoare omul care 6/cea acolo neaUutorat& .ar
Su5letul Su3rem i ceruse s-o 5ac/ 4i el se su3usese& Nu 3entru c/
Kaballu5ix era el nsu4i un criminal care merita s/ moar/& -tunci de ceV
Pentru c/ Na5ai credea n Su5letul Su3rem! 5usese de acord c/ omor>ndu-l
3e acel om aUuta la sal=area ntregii lumi&
;i! n5/3tuind crima! 3/t>ndu-4i de s>nge 3ro3riile m>ini de dragul cau6ei!
unde era Su5letul Su3remV N4i imaginase c/ exista acum o rela8ie s3ecial/
ntre ei& Nu 5usese acel moment c>nd ,atalogul le =orbise 3entru 3rima
97
dat/ lui! Tatei 4i lui 7ssibV Tata 4i 7ssib n8elesesem numai 3ar8ial mesaUul
Su5letului Su3rem - 3rinseser/ ideea c/ inten8iona s/-i conduc/ ntr-o lung/
c/l/torie c/tre un loc minunat! unde 7ssib 4i =a 3utea 5olosi din nou
5lotoarele 4i nu =a mai 5i legat de scaun& Nns/ Na5ai n8elesese c/ locul n
care =oia s/-i duc/ Su5letul Su3rem nu era 3e 3laneta armon) - c/ =oia
s/-i duc/ na3oi 3e P/m>nt& .u3/ 3atru6eci de milioane de ani! acas/ 3e
P/m>nt&
Nns/ de atunci ,atalogul nu mai 5usese altce=a dec>t un ghid 3rintr-o
imens/ ba6/ de date& Tata 4i 7ssib studiau! 4i Na5ai m3reun/ cu ei! dar tot
tim3ul el a4te3ta un cu=>nt - adresat tuturor sau numai lui& Poate un mesaU
3articular s3ecial! o =orb/ de ncuraUare& ,e=a care s/ m3lineasc/
3romisiunea 5/cut/ atunci c>nd Su5letul Su3rem! =orbind 3rin scaunul lui
7ssib! s3usese c/ l alesese 3e Na5ai s/-i conduc/ 3e 5ra8ii s/i&
Snt eu cel ales! Su5let Su3remV -tunci de ce nu =/d re6ultatele 5a=orii
taleV Pentru tine m-am trans5ormat n criminal 4i totu4i =i6iunea des3re
so8iile noastre a 3rimit-o Elema$& ;i ce a =/6ut elV ,/ ai ales-o 3e Eiadh
3entru el= -tunci mie ce 5a=oare mi-ai 5/cutV -cum i =orbe4ti lui Elema$!
care a com3lotat m3reun/ cu Kaballu5ix! care a ncercat s/ m/ omoareM
acum i dai li 5emeia 3e care e am dorit-o at>t tim3 - de ce a 3rimit el
=isul 4i nu euV -m 5ost umilit n 5a8a tuturor& Va trebui s/ nghit 3ra5ul! =a
trebui s/ m/ su3un ordinelor lui El)a 4i s/-l sluUesc du3/ cum =rea el! =a
trebui s/ 3ri=esc cum o ia 3e 5ata aceea 5rumoas/ 4i dulce care a animat at>t
tim3 =isele mele& .e ce m/ ur/4ti! Su5let Su3remV ,e am 5/cut! dec>t c/ te-
am sluUit 4i te-am ascultatV
,/milele urcar/ o 3ant/ cu 5or8a lor lene4/ 4i Elema$ le conduse 3e
marginea unei 3r/3/stii& Na5ai 3ri=i 3eisaUul 4i =/6u 3iscurile 4i st>ncile
t/ioase ca ni4te cu8ite 4i doar ici-colo 3u8inul gri-=er6ui al =egeta8iei de
de4ert& Su5letul Su3rem mi-a 3romis =ia8/! mi-a 3romis m/re8ie! glorie 4i
5ericire! 4i iat/-m/ aici n de4ert! urm>ndu-mi 5ra8ii care au com3lotat
m3reun/ cu du4manii Tatei 4i! inten8ionat sau nu! au aranUat asasinarea
Tatei& Eu l-am aUutat 3e Su5letul Su3rem s/ sal=e6e =ia8a Tatei! 4i acum
uite unde am aUuns&
.a! aici ai aUuns&
Ni lu/ o cli3/ ca s/-4i dea seama c/ era =ocea Su5letului Su3rem! c/ci
=orbea n mintea lui ca 4i cum ar 5i 5ost 3ro3riile sale g>nduri& .ar el 4tia!
98
din 3u8inele ex3erien8e! c/ g>ndul acela =enea din a5ara lui! 5ie 4i numai
3entru c/ 3/rea s/-i r/s3und/&
Ni r/s3unse la r>ndul lui Su5letului Su3rem - 4i nu cu =reun res3ect
s3ecial& +5! aici erai! 6ise n sinea lui! sarcastic& L-ai obser=at iarV S3er c/
nu te-ai deranUat 3rea mult&
L/ deranUe6 mult 3entru tine&
.e exem3lu! aleg>nd-o 3e Eiadh 3entru 5ratele meu 4i nu 3entru mine&
Eiadh nu e 3entru tine&
Lul8umesc 3entru aUutor! s3use Na5ai n t/cere& Lul8umesc 3entru m>na
mi6erabil/ 3e care mi-ai dat-o n Uocul cu 5ra8ii mei&
Nu m/ descurc 3rea r/u cu tine&
Poate c/ eu nu-8i dau acelea4i onoruri 3e care 8i 7e o5eri tu& -m omor>t un
om 3entru tine&
;i n 5iecare moment al acestei c/l/torii eu 8i sal=e6 =ia8a&
7deea l s3erie 3e Na5ai& F/r/ s/ =rea! 4i ndre3t/ s3atele 4i 3ri=i n Uurul
s/u&
Nn 5iecare moment al c/l/toriei! eu le nde3/rte6 din minte hot/r>rea de a
te ucide&
Teama 4i ura! ambele odat/! se ncle4tar/ de g>tul 4i m/runtaiele lui& Ge
sim8ea ro6>nd! ca ni4te mici animale s/l/4luind n interiorul lui&
E bine c/ ai t/cut! s3use Su5letul Su3rem& E bine c/ nu i-ai 3ro=ocat! c/
nici nu le-ai amintit m/car c/ te a5li al/turi de ei 3e drum& ,/ci in5luen8a
mea asu3ra min8ilor lor! de4i 3uternic/! nu e in=incibil/& .ac/ 5uria lor
m3otri=a ta i n5ierb>nt/! cum s/-i o3rescV -cum nu mai am scaunul lui
7ssib! 3rin care s/ ac8ione6& Na5ai 5u co3le4it de 5ric/! dorindu-4i s/ se
ntoarc/ n cortul tat/lui s/u& Nn acela4i tim3! se sim8ea r/nit 4i su3/rat 3e
5ra8ii s/i& .e ce continu/ s/ m/ urasc/V ,e r/u le-am 5/cutV
Prostule& ,u numai o cli3/ n urm/ 8i doreai s/ te recom3ense6 3entru
loialitatea 5a8/ de mine d>ndu-8i 3utere asu3ra 5ra8ilor t/i& ,re6i c/ ei nu-8i
obser=/ ambi8iaV ,u 5iecare dat/ c>nd 8i =orbesc! te ur/sc 4i mai mult& .e
5iecare dat/ c>nd chi3ul tat/lui t/u se um3le de nc>ntare datorit/ iste8imii
tale! a bun/t/8ii tale! ei te ur/sc 4i mai mult& ;i c>nd =/d c/ tu 8i dore4ti s/
ai 3ri=ilegiile 3rimului n/scut&&&
Ba nuY strig/ Na5ai n sinea lui& Nu =reau s/-l dau la o 3arte 3e Elema$&&&
Vreau ca el s/ m/ iubeasc/! s/-mi 5ie un ade&4rat 5rate mai mare! nu acest
99
monstru care mi dore4te moartea&
.a! =rei s/ te iubeasc/&&& 5i =rei s/ te res3ecte&&& 5i tu =rei s/-i iei locul&
,re6i c/ e4ti imun la instinctele tale 3rimareV E4ti n/scut s/ 5ii masculul
al5a al unei haite de animale inteligente! 4i el la 5el& Se las/ condus de
aceast/ ne=oie! dar tu! Na5ai! tu nu 3o8i 5i ci=ili6at! nu-8i 3o8i n/bu4i latura
animalic/! ca s/ m/ aUu8i la nde3linirea unui 8el cu mult mai nalt dec>t
alegerea celui care trebuie s/ 5ie masculul conduc/tor al unei cete de
babuini bi3e6iV
Na5ai se sim8i ca de6br/cat n 5a8a du4manului& .ac/ nu sunt cu nimic mai
bun dec>t Elema$! dac/ nu sunt mai bun dec>t babuinii de l>ng/ cortul
Tatei! atunci de ce m-ai ales 3e mineV
Pentru c/ e5ti mai bun! 3entru c/ &rei s/ 5ii mai bun&
-tunci aUut/-m/& -Uut/-m/ s/-mi 8in n 5r>u dorin8ele ntunecate& ;i dac/
tot 5aci asta! aUut/-l 4i 3e Elema$& Nmi amintesc de el c>nd era mai mic&
?uc/u4! iubitor! amabil& E mai mult dec>t un animal ambi8ios! eu 4tiu c/ e!
chiar dac/ el uit/&
;tiu 4i eu! r/s3unse Su5letul Su3rem& .e ce cre6i c/ i-am trimis acel =is
luiV ,a s/ aib/ oca6ia s/ de=in/ rece3ti= la glasul meu& E a3roa3e la 5el de
sensibil ca tine; .ar el a ales de mult s/ m/ urasc/! s/ se o3un/ co3urilor
mele atunci c>nd 3oate& -st5el c/ =ocea mea nu a nsemnat nimic 3entru el&
Nns/ de data asta i am s3us ceea ce =oia s/ aud/& Sco3ul meu a coincis cu al
lui& ,>t cre6i c/ ar 5i =alorat =ia8a ta dac/ 8i-a4 5i ar/tat $ie cine trebuie s/
5ie so8ia luiV ,re6i c/ ar 5i luat-o 3e Eiadh merg>nd 3e m>na ta:
Eu nu i-a4 5i dat-o&
Ve6iV L-ai 5i ignorat& Te-ai 5i r/6=r/tit m3otri=a mea& N8i 6ici c/ l-ai ucis
3e Kaballu5ix numai 3entru a m/ sluUi 3e mine 4i 8elul meu nobil&&& dar tu
=rei s/ te r/6=r/te4ti m3otri=a mea 4i s/-mi 6/d/rnice4ti 8elul 3entru c/ 8i
dore4ti o 5emeie care 8i-ar ruina =ia8a&
N-ai cum s/ 4tii& E4ti un com3uter 5oarte inteligent! Su5let Su3rem! dar nu
ai cum s/ 3re=e6i =iitorul&
+ cunosc 4i 3e ea! a4a cum te cunosc 3e tine! n interior& 7ar dac/ o s/
aUungi =reodat/ s-o cuno4ti! o s/ n8elegi c/ n-ar 3utea 5i niciodat/ s/ 5ie
so8ia ta&
S3ui c/ are o inim/ reaV
S3un c/ tr/ie4te ntr-o lume al c/rei centru de gra=ita8ie este ea ns/4i& Nu
100
are niciun 8el mai nalt dec>t 3ro3riile dorin8e& .ar tu! Na5ai! n-ai s/ 5ii
niciodat/ mul8umit dec>t dac/ =ei nde3lini ce=a care s/ schimbe lumea& Eu
8i =oi o5eri asta! dac/ ai r/bdare s/ cre6i n mine 3>n/ o s/ 8i se nt>m3le&
.e asemenea! 8i =oi da o so8ie care m3/rt/4e4te acela4i =is! care o s/ te
aUute n loc s/ te distrag/&
-tunci cine este so8ia meaV
Nn minte i a3/ru 5a8a lui Guet&
Na5ai se cutremur/& Guet& Ea l aUutase s/ 5ug/! i sal=ase =ia8a 3un>ndu-se
3e sine n mare 3rimeUdie& Nl dusese la lacul 5emeilor 4i l trecuse 3rin
ritualuri 3e care 3rin lege numai 5emeile au dre3tul s/ le nde3lineasc/&
Pentru c/ l adusese acolo ar 5i 3utut 5i ucis/ m3reun/ cu elM n schimb! ea
le n5runtase 3e 5emei 4i le con=insese c/ Su5letul Su3rem 3oruncise acel
lucru& Plutise al/turi de ea n cea8/ la limita dintre a3ele reci 4i cele 5ierbin8i
ale lacului! 4i ea l condusese 3rin P/durea F/r/ ,/r/ri! dincolo de 3oarta
3ri=at/ din 6idul Basilic/i care! 3>n/ atunci! 5usese cunoscut/ numai de
5emei&
Lai nainte! Guet =enise n toiul no38ii la casa Tatei! mult de3arte de ora4
- ex3un>ndu-se unor 3ericole numai 3entru a-l a=erti6a c/ du4manii tat/lui
lui 3l/nuiau s/-l asasine6e& Ea gr/bise 3lecarea lor n s/lb/ticie&
Na5ai i datora mult& ;i i 3l/cea de ea! era o 3ersoan/ bun/! sim3l/ 4i
dulce& -tunci de ce nu se g>ndea la ea ca la o so8ieV .e ce g>ndul l 5/cea
s/ dea na3oiV Pentru c/ ea era o =i6ionar/ n a3e&
Vi6ionar/ n a3e - de aceea nu =oia s/ se c/s/toreasc/ cu ea& Pentru c/ ea
a=usese =i6iuni de la Su5letul Su3rem cu mult tim3 naintea luiM 3entru c/
ea a=ea o 5or8/ 4i o n8ele3ciune la care el nici m/car nu 3utea s3era& Pentru
c/ ea era mai bun/ dec>t el n toate as3ectele la care se g>ndea& Pentru c/
dac/ ar 5i de=enit 3arteneri n aceast/ c/l/torie de ntoarcere 3e P/m>nt! ca
ar 5i au6it =ocea Su5letului Su3rem mai bine dec>t elM ar 5i 4tiut calea n
tim3 ce el nu ar 5i 4tiut nimic&
,>nd totul ar 5i 5ost 3entru el t/cere! ea ar 5i au6it mu6ic/M c>nd el ar 5i
5ost orb! ea ar 5i =/6ut lumina& Nu su3ort s/ 5iu legat de o 5emeie care nu
are niciun moti= s/ m/ res3ecte! 3entru c/ orice a4 5ace! ea =a 5i 5/cut
3rima! dar mai bine&
.eci&&& 3>n/ la urm/ nu ai =rut o so8ie& -i =rut 3e cine=a care s/ te
=enere6e& Nn8elegerea l 5/cu s/ ro4easc/ de dis3re8 de sine& -4a sunt euV
101
:n b/iat at>t de slab nc>t nu se imaginea6/ iubind o 5emeie 3uternic/V
,hi3urile lui 2etchi$ 4i Rasa! tat/l 4i mama sa! i a3/rur/ n minte& Ea era
o 5emeie 3uternic/ - 3robabil cea mai 3uternic/ din Basilica! de4i niciodat/
nu ncercase s/ se 5oloseasc/ de 3restigiul 4i de in5luen8a ei ca s/ ob8in/
3uterea 3entru sine& Tata de=enea mai slab 3entru c/ Lama era cel 3u8in -
cel )$in - egala luiV
Poate din aceast/ cau6/ nu 4i rennoiser/ c/s/toria du3/ na4terea iui
7ssib& Poate de asta Lama 5usese c/s/torit/ cu Kaballu5ix tim3 de c>8i=a
ani! 3entru c/ Tata nu reu4ise s/-4i nghit/ orgoliul su5icient c>t s/ aib/ o
c/snicie 5ericit/ al/turi de o 5emeie at>t de 3uternic/ 4i inteligent/&
;i totu4i ea re=enise la Tata! 4i Tata re=enise la ea& Na5ai 5usese co3ilul
n/scut 3entru a-4i 3ecetlui c/s/toria& 7ar de atunci 4i-o rennoiser/ an de an!
5/r/ ca m/car s/-4i 3un/ la ndoial/ ata4amentul reci3roc& ,e se schimbaseV
Nimic - Lama nu trebuise s/ se coboare 3entru a 5ace 3arte din =ia8a Tatei!
iar el nu trebuise s/ o domine ca s/ 5ac/ 3arte din =ia8a ei .omina8ia nu
5unc8iona n nicio direc8ieM 2etchi$ 5usese ntotdeauna un om 3e 3icioarele
lui 4i Rasa nu sim8ise niciodat/ ne=oia s/-l conduc/&
Nn mintea lui chi3urile 3/rin8ilor se to3ir/ 4i de=enir/ unul singur& Pentru
o cli3/! l recunoscu ca 5iind al TateiM a3oi! 5/r/ s/ se schimbe deloc! chi3ul
de=eni lim3ede cel al Lamei&
Nn8eleg! 6ise n t/cere& Ei sunt o singur/ 3ersoan/& ,e contea6/ care dintre
ei se nt>m3l/ s/ 5ie =ocea! ale c/rui m>ini se nt>m3l/ s/ ac8ione6eV Nici
unui nu este deasu3ra celuilalt& Sunt m3reun/ 4i nu se 3une 3roblema
ri=alit/8ii ntre ei&
Voi g/si un asemenea 3artener n GuetV -4 su3orta ca ea s/ aud/ Su5letul
Su3rem! dar eu nuV ,hiar 4i acum clocotesc 5iindc/ El)a a a=ut un =is
ade=/ratM a4 asculta =isele lui Guet 5/r/ s/ 5iu in=idiosV
.ar ea: -4 =a acce3taV -3roa3e imediat se ru4in/ de ultima ntrebare& Nl
acce)tase deUa& Nl dusese la lacul 5emeilor& .in c>te 4tia! ea i d/duse tot ce
a=ea! tot ce nsemna ea! 5/r/ e6itare& El era cel gelos 4i tem/tor&
Ea era curaUoas/ 4i generoas/&
Nntrebarea nu e dac/ eu a4 3utea tr/i cu ea& Nntrebarea este! sunt eu =rednic
s/ 5iu 3artenerul unei asemenea 5emeiV
Sim8i o c/ldur/ =ibrant/ str/b/t>ndu-l! ca 4i cum ar 5i 5ost inundat de
lumin/& .a! s3use Su5letul Su3rem n mintea lui& .a! aceasta este
102
ntrebarea& -ceasta este ntrebarea& -ceasta este ntrebarea&
;i atunci transa comuniunii cu Su5letul Su3rem se s5>r4i! iar Na5ai de=eni
deodat/ con4tient de ceea ce se a5la n Uurul lui& Nimic nu se schimbase -
Leb 4i Hl)a deschideau drumul! c/milele merg>nd greoi n urma lor&
Sudoarea i se scurgea 3e tru3M c/mila se leg/na sub elM aerul uscat al
de4ertului ardea cu 5iecare ins3ira8ie care i 3/trundea n cor3&
Zine-m/ n =ia8/! 6ise Na5ai& Zine-m/ n =ia8/ su5icient de mult ca s/ n=/8
cum s/ con=ie8uiesc cu o 5emeie care este mai bun/ 4i mai 3uternic/ dec>t
mine& .estul ca s/ m/ m3ac cu 5ra8ii mei& .estul ca s/ aUung un om bun
a4a cum e tat/l meu! 4i la 5el de bun ca mama mea&
.ac/ 3ot! am s-o 5ac& Promisiunea suna ca o =oce n ca3ul s/u&
;i dac/ e 3ot! o =oi 5ace re3ede& Voi de=eni re3ede =rednic&
103
2
SO0,,L"
#isul 3eneticienei
Shedemei se tre6i din =is 4i =ru s/-l 3o=esteasc/ cui=a! dar nu era nimeni
acolo n a5ar/ de ea& Nimeni! totu4i trebuia s/ 3o=esteasc/& Fusese 3rea
3uternic 4i realM trebuia relatat! de team/ c/ dac/ nu s3unea ceea ce =/6use
i =a dis3/rea din amintire! a4a cum dis3/reau maUoritatea =iselor& Pentru
3rima dat/ 4i dori s/ 5i a=ut un so8& ,ine=a care s/ 5ie ne=oit s/ o asculte!
chiar dac/ tot ce ar 5i 5/cut ar 5i 5ost s/ morm/ie 4i s/ se ntoarc/ 3e 3artea
cealalt/ s/ doarm/& Ei i-ar 5i aUutat s/ =orbeasc/ cu =oce tare&
.ar! oricum! unde s/ doarm/ un so8 n de6ordinea din camerele eiV -bia
a=ea loc 3entru 3atul ei& ,e r/m>nea era destinat cercet/rilor ei& Lesele de
laborator! ba6inele 4i concasoarele! =asele 4i e3rubetele! chiu=etele 4i
congelatoarele& ;i! deasu3ra tuturor! imensele cutii deshidratante aliniate 3e
3ere8i! 3line cu semin8e 4i embrioni usca8i! 3/str>nd e4antioanele din 5iecare
stadiu al cercet/rii! redundant ca orice mecanism natural care creea6/ 4i
controlea6/ o modi5icare genetic/&
.e4i a=ea numai dou/6eci 4i 4ase de ani! re3uta8ia ei 3rintre sa=an8ii din
domeniul ei era recunoscut/ n toat/ lumea& Era singurul gen de celebritate
care conta 3entru ea& S3re deosebire de multe alte 5emei str/lucite care
crescuser/ n casa Rasei! Shedemei nu 5usese niciodat/ atras/ de o carier/
care s/-i aduc/ 5aima n Basilica& ;tia nc/ din co3il/rie c/ Basilica nu era
centrul uni=ersului! c/ celebritatea aici nu nsemna mai mult dec>t
celebritatea n orice alt loc - cur>nd a=ea s/ 5ie uitat/& +menirea exista de
104
3atru6eci de milioane de ani 3e armon)! de 3atru mii de ori mai mult
dec>t toat/ istoria uman/ nregistrat/ 3e antica 3lanet/ originar/! P/m>ntul&
.ac/ era =reo lec8ie de n=/8at! aceea era c/ o c>nt/rea8/ sau o actri8/! un
3olitician sau un soldat! to8i a=eau s/ 5ie destul de re3ede uita8i& ,>ntecele
4i 3iesele de teatru erau de obicei uitate n tim3ul unei genera8iiM grani8ele
4i constitu8iile erau rede5inite n cel mult o mie de ani& .ar 4tiin8aY
,uno4tin8eleY .ac/ 3roduci a4a ce=a! e 3osibil s/ 5ie 8inut minte 3entru
totdeauna& .ac/ desco3eri ce=a! asta 3utea 5i uitat&&& dar lucrul n=/8at =a
d/inui! =a a=ea ecouri 4i re=erbera8ii n to8i anii care =or urma& Plantele
create! animalele mbun/t/8ite! ele =or dura dac/ le 5/ure4ti su5icient de
bine& Negustorul de 3lante 2etchi$! so8ul 5a=orit al Rasei! nu 3urtase
Floarea :scat/ a lui Shedemei 3rin toate 8inuturile de la marginile
de4ertuluiV -t>t tim3 c>t Floarea :scat/ n5lorea! at>t tim3 c>t 3ar5umul ei
greu 4i bogat 5/cea o ntreag/ cas/ din de4ert s/ miroas/ ca o gr/din/ a
Uunglei! munca ei tr/ia 3e lume& -t>t tim3 c>t oamenii de 4tiin8/ de 3este tot
3rimeau de la Su5letul Su3rem co3ii ale lucr/rilor ei! a=ea singura 5aim/
care conta&
-4adar! aceasta nsemna so8ul ei: munca 3ro3riilor sale m>ini& ,rea8iile ei
i erau un so8 care nu o tr/da niciodat/! a4a cum 5usese tr/dat/ biata 5iic/ a
Rasei! Ho$or& ,ercetarea ei era un so8 care niciodat/ nu 5/cea scandal 3rin
ora4! =iol>nd 4i Ue5uind! lo=ind 4i incendiind! a4a cum 5/cuser/ b/rba8ii
PalJashantu nainte ca Kora)nii s/ aduc/ ordinea& ,ercetarea ei nu ar 5ace
niciodat/ =reo 5emeie s/ se ascund/ n camerele ei! cu toate luminile stinse
4i cu un 3uls n m>n/ de4i se ndoia c/ ar 4ti cum s/-l 5oloseasc/ m3otri=a
unui intrus& Nu =enise nimeni! cu toate c/ de dou/ ori 8i3etele 3/reau s/ se
aud/ de 3e strada ei& .ar ar 5i lu3tat s/-4i a3ere semin8ele 4i embrionii& -r
5i lu3tat 4i! dac/ 4i-ar 5i dat seama cum! ar 5i ucis ca s/-4i 3roteUe6e munca
de o =ia8/&
Nns/ acum a3/ruse =isul& :n =is tulbur/tor& :n =is 3uternic& ;i ea nu se
3utea odihni 3>n/ nu-l 3o=estea cui=a&
Rasei& ,ui s/-i =orbeasc/ dec>t L/tu4ii RasaV
-4a c/ se scul/! cu un e5ort nu tocmai din inim/! 4i aranU/ 3/rul du3/
somn 4i ie4i 3e strad/& Nu-i trecu 3rin minte s/-4i schimbe hainele! cu toate
c/ dormise n eleM dormea adesea mbr/cat/ 4i se g>ndea s/ se schimbe
numai atunci c>nd inten8iona s/ 5ac/ baie&
105
+amenii de 3e strad/ erau destul de numero4i& Nu mai 5usese a4a de
multe 6ileM teama 4i nencrederea 3e care Kaballu5ix le aruncase asu3ra
ora4ului i 8inuser/ 3e mul8i n s3atele u4ilor& Prin urmare! era a3roa3e o
u4urare s/ =ad/ 5luxul agitat al 3ietonilor alerg>nd ncolo 4i-ncoace&
-3roa3e o 3l/cere s/ se nghesuie 3rintre ei& ,ada=rele mercenarilor nu
mai at>rnau la etaUele cl/dirilor! nu mai c/deau 3e str/6i! 5useser/ ridicate
4i ngro3ate cu mai mult sau mai 3u8in ceremonial n cimitirele b/rba8ilor
din a5ara ora4ului& Numai a3ari8ia oca6ional/ a unei 3erechi de b/rba8i n
uni5orma g/r6ilor basilicane i reamintea c/ ora4ul se a5la nc/ sub control
militar& 7ar consiliul trebuia s/ su3un/ ast/6i la =ot cum s/-i r/s3l/teasc/ 3e
solda8ii Kora)ni! s/-i trimit/ n treaba lor 4i s/ re3un/ g/r6ile or/4ene4ti din
nou la 3osturile lor la 3or8i& -tunci nu =or mai 5i solda8i 3e str/6i! doar
c>nd r/s3undeau unui a3el de urgen8/& Totul a=ea s/ 5ie bine& Totul a=ea s/
5ie ca nainte&
+ do=ad/ a restaur/rii calmului era 5a3tul c/ 3e =eranda casei Rasei se
g/seau dou/ clase de 5ete! ascult>ndu-4i 3ro5esoarele 4i 3un>nd din c>nd n
c>nd ntreb/ri& Shedemei se o3ri doar 3entru o cli3/! a4a cum 5/cea adesea!
s/ asculte lec8iile 4i s/-4i aminteasc/ cum era 3e =remea ei! cu at>t de mult
tim3 n urm/! c>nd 5usese ele=/ 3e aceea4i =erand/! sau n s/lile de clas/ 4i
gr/dinile din interiorul locuin8ei& -ici se g/seau multe 5ete din 5amilii
aristocrate! dar Rasa nu 8inea o cas/ 3entru snobi& Selec8ia era riguroas/ 4i
ntotdeauna era loc 3entru 5ete din 5amilii de r>nd sau chiar 5/r/ 5amilie&
P/rin8ii lui Shedemei 5useser/ 5ermieri! nici m/car cet/8eniM numai
nrudirea nde3/rtat/ a mamei sale cu o ser=itoare din Basilica i 3ermisese
s/ intre n ora4& Nns/ Rasa o luase la ea numai 3e ba6a unui inter=iu! 3e
c>nd a=ea doar 4a3te ani& Nu 4tia nici s/ citeasc/ 3e =remea aceea! 3entru
c/ niciunul dintre 3/rin8ii ei nu 4tia&&& dar mama ei a=ea ambi8ii 3entru ea 4i!
mul8umit/ Rasei! Shedemei 5usese ca3abil/ s/ le m3lineasc/ 3e toate&
Lama sa tr/ise s/-4i =ad/ 5iica n 3ro3ria cas/! c>4tig>nd 3rimii bani de 3e
urma unui 4oarece-de-c>m3 uciga4 de g>ndaci 3e care l crease& Fusese n
stare s/ r/scum3ere 5erma 3/rin8ilor ei de la mo4ier! ast5el c/ ei 4i
3etrecuser/ ultimii ani din =ia8/ ca 3ro3rietari! 4i nu ca arenda4i&
Totul 3entru c/ m/tu4a Rasa 3rimise la ea o 5at/ de 4a3te ani s/rac/ 4i
anal5abet/! 5iindc/ atunci c>nd st/tuser/ de =orb/ i 3l/cuse cum 5unc8iona
mintea ei& Fie 4i numai 3entru asta Rasa merita s/ 5ie considerat/ una dintre
106
cele mai im3ortante 5emei din Basilica! .e aceea! n loc s/ 3redea n 4colile
nalte! singurele lec8ii 3e care le 8inea Shedemei erau cele din casa Rasei!
unde de dou/ ori 3e an 3reda ia o clas/ 5ormat/ din ele=ele cele mai bune la
n=/8/tur/& .e 5a3t! Shedemei era nc/ n mod o5icial re6ident/ n casa
Rasei - a=ea chiar 4i o camer/ aici! cu toate c/ nu o mai 5olosise de la
ultima lec8ie 3redat/! 4i ntotdeauna se a4te3ta oarecum s-o g/seasc/
ocu3at/ de altcine=a& Totu4i! nu era niciodat/! indi5erent c>t de des dormea
Shedemei 3e 3atul din 3ro3ria sa cas/& Rasa 3/stra ntotdeauna un loc
3entru ea&
Nn cas/! a5l/ ra3id c/ m/re8ia Rasei nsemna c/ nu era 3osibil s/ 5ie =/6ut/
dec>t t>r6iu n cursul 6ilei& ,u toate c/ n 3re6ent nu era membr/ a
consiliului ora4ului! 5usese rugat/ s/ 3artici3e la nt>lnirea din aceast/
diminea8/& Shedemei nu se a4te3tase& Se sim8i 3ierdut/& ,/ci =isul nc/
ardea n/untrul ei 4i trebuia 3o=estit cu =oce tare&
W Poate! s3use 5ata care o obser=ase 4i i =orbise! te 3ot aUuta eu&
W Nu cred! 6ise ea! 6>mbind amabil& +ricum era o 3rostie&
W Prostiile sunt s3ecialitatea mea& Te cunosc& E4ti Shedemei;
Rosti numele cu asemenea res3ect nc>t Shedemei se sim8i Uenat/&
W .a! eu sunt& Scu6/-m/ c/ nu-mi amintesc cum te cheam/& .ar te-am
=/6ut de mai multe ori&
W Eu sunt Guet&
W -! 5/cu ea! iar numele atr/sese asocia8ii& Vi6ionara n a3e& .oamna
Gacului&
Fata 5u e=ident 5latat/ c/ 4tia cine era& .ar care 5emeie din Basilica nu
au6ise de eaV
W Nu nc/& Poate niciodat/& -m doar treis3re6ece ani&
W Nu! mi imagine6 c/ mai ai ani de a4te3tat& Nu e ce=a automat! nuV
W Totul de3inde de calitatea =iselor mele&
Shedemei r>se&
W Nu e ade=/rat 3entru noi toateV
W Presu3un c/ da! r/s3unse Guet 6>mbind&
Shedemei se ntoarse s/ 3lece& -3oi 4i d/du seama cu cine =orbea&
W Vi6ionar/ n a3e& Trebuie s/ 4tii ce=a des3re n8elesurile =iselor&
Guet cl/tin/ din ca3&
W Pentru inter3retare trebuie s/ 3l/te4ti =>n6/torilor de ade=/ruri din
107
Pia8a 7nterioar/&
W Nu! nu la genul /la de =is m/ re5er& Sau la genul /la de n8elesuri& -
5ost 5oarte ciudat& Eu nu-mi amintesc niciodat/ =isele& .ar de data asta l-
am sim8it&&& 5oarte con=ing/tor& Poate chiar&&& 3oate e genul de =is 3e care
mi imagine6 c/ cine=a ca tine l-ar a=ea&
Guet n/l8/ ca3ul 4i se uit/ la ea&
W .ac/ e 3osibil ca =isul t/u s/ =in/ de la Su5letul Su3rem! Shedemei!
atunci trebuie s/ aud& .ar nu aici&
+ urm/ 3e 5at/ - are Uum/tate din =>rsta mea! 4i d/du ea seama - n
s3atele casei! 3e ni4te sc/ri des3re care abia dac/ 4tiuse c/ existau! c/ci
aceast/ 3arte era 5olosit/ 3entru de3o6itarea de lucruri =echi! mobil/ 4i
materiale didactice& Lai urcar/ dou/ etaUe! 3>n/ la mansarda de sub
aco3eri4! unde era cald 4i ntuneric&
W Visul meu nu era un secret at>t de mare! nc>t s/ trebuiasc/ s/ =enim
aici ca s/-l 3o=estesc&
W Nu n8elegi& Lai e cine=a care trebuie s/ aud/! dac/ =isul =ine cu
ade=/rat de la Su5letul Su3rem&
S3un>nd asta! nde3/rt/ un grilaU de 3e 3eretele triunghiular 4i trecu
a3lecat/ 3e sub el! ie4ind n aer liber&
Shedemei! 3e Uum/tate orbit/ de lumina soarelui! nu =/6u la nce3ut c/
exista un aco3eri4 3lat ca o i cras/ imediat sub deschiderea din 3erete& 7 se
3/ru c/ Guet 3/4ise n gol 4i 3lutea 3rin aer& -3oi ochii i se obi4nuir/ 4i!
str>ng>ndu-i! o =/6u 3e 5at/ merg>nd& + urm/&
-cea 6on/ 3lat/ era in=i6ibil/ din strad/ sau din orice alt/ direc8ie& Vreo
Uum/tate de du6in/ de aco3eri4uri cu di=erse 3ante se nt>lneau aici! 4i n
centru o gaur/ mare de scurgere ex3lica existen8a acelui loc& Pe o 3loaie
3uternic/ se 3utea um3le cu ceea ce =enea de 3e aco3eri4uri 3>n/ la
n/l8imea de 3atru metri! a4te3t>nd ca scurgerea s/ 3reia a3a& Era mai mult
o 3iscin/ dec>t o =erand/&
.e asemenea! era o ascun6/toare 3er5ect/! ntruc>t nici m/car cei care
locuiau n casa Rasei habar nu a=eau de existen8a acelui loc - e=ident! cu
exce38ia 7ui Guet 4i a oricui s-ar 5i ascuns acolo&
+chii i se ada3tar/ 4i mai mult& Ga umbra unui cort st/tea o 5at/ mai mare!
care sem/na destul de mult cu Guet 3entru ca Shedemei s/ nu 5ie sur3rins/
c>nd i 5u 3re6entat/ dre3t ushidh +racolul! sora mai mare a lui Guet& ;i!
108
la mas/! n 5a8a ei st/tea un b/iat nalt! dar nc/ 3rea t>n/r ca s/ se
b/rbiereasc/&
W Nu m/ cuno4ti! ShedemeiV ntreb/ el&
W Nu cred&
W Eram mult mai scund c>nd ai =enit ultima dat/ n casa Lamei&
W Na5ai& -u6isem c/ ai 3lecat n de4ert&
W -m 3lecat 4i am =enit na3oi de 3rea multe ori! m/ tem& N-am cre6ut
=reodat/ s/ a3uc 6iua c>nd solda8ii Kora)ni =or 3/6i 3or8ile Basilic/i&
W N-o s/ 8in/ mult&
W N-am mai au6it ca Kora)ni s/ renun8e la un ora4 odat/ ce l-au cucerit&
W .ar ei nu au cucerit Basilica& -u =enit doar 4i ne-au 3roteUat la =reme
de neca6&
W Nn de4ert este cenu4a de la 6eci de 5ocuri! 4i totu4i nicio urm/ a =reunei
tabere& -m au6it 3o=estea des3re comandantul Kora)nilor care a 3retins c/
are o armat/ imens/ condus/ de Keneralul Loo6h Lonstrul! c>nd de 5a3t
nu a=ea dec>t o mie de oameni&
W - ex3licat c/ a 5ost o =iclenie necesar/ 3entru a-i co3le4i 3sihologic 3e
mercenarii PalJashantu! care sc/3aser/ de sub control&
W Sau 3entru a co3le4i 3sihologic garda ora4uluiV Nu contea6/& Guet te-a
adus aici& ;tii de ceV
Fata l ntreru3se imediat&
W Nu! Na5ai& Ea nu 5ace 3arte din asta& - =enit de bun/=oie ca s/-i
3o=esteasc/ Lamei un =is& -3oi s-a g>ndit s/-mi s3un/ mie! iar eu am =rut
ca =oi doi s/ au6i8i! n ca6 c/ =isul =ine de la Su5letul Su3rem&
W .e ce el: ntreb/ Shedemei&
W Su5letul Su3rem i =orbe4te lui ca 4i mie& - silit-o s/-i =orbeasc/! 4i
acum sunt 3rieteni&
W 0n "4r"at a silit Su5letul Su3rem s/-i =orbeasc/V .e c>nd au nce3ut
s/ se nt>m3le ast5el de lucruri n lumeV
W .oar recent! 6ise Guet 6>mbind& Exist/ n cer 4i 3e 3/m>nt lucruri mai
stranii dec>t 4i imaginea6/ 5ilo6o5ia ta&
Ni ntoarse 6>mbetul! dar nu-4i aminti de unde 3ro=enea citatul sau de ce
ar 5i trebuit s/ 5ie amu6ant n acel moment&
W Visul t/u! ceru sora lui Guet! ushidh&
W -cum m/ simt stu3id! 6ise Shedemei& -m 5/cut 3rea mult ca6 de el! nu
109
merit/ s/-l 3o=estesc unui auditoriu at>t de larg&
Guet cl/tin/ din ca3&
W ;i ai 5/cut at>ta drum 3>n/ aici din&&& unde locuie4tiV Ga ,isterneV
W Ga F>nt>ni! dar nu-i de3arte de districtul ,isternelor&
W -i 5/cut at>ta drum s/ i-l s3ui m/tu4ii Rasa& Eu cred c/ s-ar 3utea s/
5ie mai im3ortant 3entru tine chiar dec>t n8elegi t; -4a c/ 3o=este4te-ne!
te rog&
-runc>ndu-i o 3ri=ire lui Na5ai! constat/ c/ nu reu4e4te s/ ncea3/ s/
=orbeasc/&
W Te rog! 6ise el& N-o s/-mi bat Uoc de =isul t/u! nici n-o s/-l di=ulg
altcui=a& Vreau s/-l aud numai 3entru ade=/rul care s-ar 3utea s/ se
g/seasc/ n el&
Shedemei r>se ner=os&
W E doar&&& nu m/ simt n largul meu =orbind n 5a8a unui b/rbat& Nu am
nimic cu tine& E4ti 5iul m/tu4ii Rasa! e=ident c/ am ncredere n tine! numai
c/&&&
W El n e b/rbat! inter=eni Guet& Nu tocmai;
> Lul8umesc! murmur/ Na5ai&
W Rela8iile lui cu 5emeile nu sunt asemenea celor obi4nuite ale b/rba8ilor&
;i! cu c>te=a 6ile n urm/! Su5letul Su3rem mi-a 3oruncit s/-l duc la lac& G-
a tra=ersat! a 3lutit al/turi de mine& Su5letul Su3rem a 3oruncit asta 4i el nu
a 5ost omor>t&
Shedemei l 3ri=i cu un res3ect nnoit&
W S/ 5ie /sta tim3ul c>nd 3ro5e8iile se nt>lnescV
W Po=este4te-ne =isul t/u! rosti ushidh ncet&
W -m =isat - sun/ ca o 3rostieY - am =isat c/ ngriUeam o gr/din/ n nori&
Nu numai 3lantele 4i animalele cu care lucre6 eu! ci 5iecare 3lant/ 4i animal
des3re care s-a au6it =reodat/& .oar c/ gr/dina nu era mare! ci una mic/& ;i
totu4i nc/3eau toate n ea! 4i toate tr/iau 4i cre4teau& Eu 3luteam 3rin nori -
3/rea c/ =e4nic& Prin cea mai lung/ noa3te din lume! o noa3te de o mie de
ani& -3oi dintr-odat/ a 5ost din nou 6i! iar eu am 3utut 3ri=i n Uos 3este
marginea norului 4i am =/6ut un 8inut nou! =erde 4i 5rumos! 4i mi-am 6is n
sinea mea - n =is! n8elege8i: .e 5a3t lumea asta nu are ne=oie de gr/dina
mea& -4a c/ am 3/r/sit gr/dina 4i am ie4it de 3e nor&&&
W :n =is des3re c/dere! s3use Guet&
110
W Nu am c/6ut& .oar am 5/cut un 3as 4i eram 3e 3/m>nt& Pe c>nd
colindam 3rin 3/duri 4i 3e 3aUi4ti! mi-am dat seama c/ de 5a3t era ne=oie
de multe dintre 3lantele din gr/dina mea& -4a c/ am ridicat m>na! 4i
3lantele de care a=eam ne=oie au c/6ut 3este mine ca o 3loaie! sub 5orm/
de semin8e& Ge-am 3lantat 4i ele au crescut sub ochii mei& .u3/ aceea mi-
am dat seama c/ era ne=oie 4i de multe dintre animale& Nn lumea aceea
3/s/rile dis3/ruser/& Nu existau 3/s/ri deloc! re3tile 3u8ine! 4i niciunul
dintre animalele de 3o=ar/ sau domesticite 3entru carne& Nns/ existau
miliarde de insecte 3e care s/ le m/n>nce 3/s/rile 4i re3tilele! 3/4uni 4i
c>m3ii 3e care s/ 3asc/ rumeg/toarele& -4a c/ am ridicat din nou m>inile
s3re nori! 4i din nou a 3louat cu embrionii animalelor de care a=eam
ne=oie! 4i eu i-am hidratat 4i au crescut re3ede! aUung>nd =iet/8i mari 4i
3uternice& P/s/rile 4i-au luat 6borul! =itele 4i oile s-au ndre3tat c/tre
3>r>uri 4i 3/4uni! 4er3ii 4i 4o3>rlele s-au nde3/rtat t>r>4& ;i am au6it
cu=intele ca 4i cum cine=a mi le-ar 5i rostit la ureche: ENimeni n-a a=ut
=reodat/ o gr/din/ ca a ta! Shedemei! 5iica mea&F .ar nu era =ocea mamei
sau a tat/lui meu& ;i nu eram sigur/ dac/ =ocea se re5erea la gr/dina mea
din nori sau la noua lume n care restaurasem 5lora 4i 5auna 3ierdute cu
at>8ia ani n urm/&
-4a era =isul! at>t c>t 4i amintea&
Ga nce3ut nimeni nu s3use nimic& -3oi =orbi Guet&
W L/ ntreb cum ai 4tiut c/ 3lantele 4i animalele 3e care le-ai chemat Uos
la tine din nori re3re6entau 5lora 4i 5auna care tr/ise c>nd=a acolo! dar
dis3/ruse&
W Nu 4tiam& .ar a4a am sim8it& -4a am 5tit c/ este& -cele 3lante 4i
animale nu erau nou introduse! erau restaurate&
W ;i nu 8i-ai dat seama dac/ =ocea era de b/rbat sau de 5emeie! 6ise
ushidh&
W Nu mi-am 3us ntrebarea& Vocea m-a 5/cut s/ m/ g>ndesc la 3/rin8ii
mei! 3>n/ c>nd mi-am dat seama c/ nu era niciunul dintre ei& .ar nu m-am
g>ndit s/ obser= dac/ era =oce de 5emeie sau de b/rbat& Nici acum nu 4tiu&
Guet! ushidh 4i Na5ai nce3ur/ s/ comente6e ntre ei! dar =orbeau
su5icient de tare 3entru ca Shedemei s/ aud/ - nu o excludeau&
W Nn =isul ei e o c/l/torie! s3use Na5ai& Se corelea6/ cu ceea ce am au6it
eu - iar 5lora 4i 5auna au 5ost restaurate& Lie mi 3are s/ 5ie P/m>ntul! nu
111
=reun alt loc&
W -4a indic/! admise Guet&
W .ar norii! 6ise ushidh& ,e s3une8i des3re eiV Norii merg de la un
continent la altul! 3oate! dar niciodat/ de la o 3lanet/ la alta&
W Nici chiar =isele de la Su5letul Su3rem nu =in de-a gata& -de=/rul
curge n min8ile noastre! dar creierul nostru recurge la 3ro3ria bibliotec/
mental/ ca s/ g/seasc/ imaginile 3rin care s/ ex3rime acele idei& + m/rea8/
c/l/torie 3rin aer& Elema$ a =/6ut-o ca 3e o cas/ ciudat/M Shedemei o =ede
ca 3e un norM eu am au6it-o ca 3e glasul Su5letului Su3rem! s3un>ndu-mi c/
trebuie s/ mergem 3e P/m>nt&
W P/m>ntul! 5/cu Shedemei&
W Tata nu a au6it! nici 7ssib& .ar eu sunt la 5el de sigur ca 5a3tul c/
tr/iesc 4i stau aici& Su5letul Su3rem 3l/nuie4te s/ mergem 3e P/m>nt&
W Se leag/ cu =isul t/u! Shedemei! 6ise Guet& +menirea a 3/r/sit
P/m>ntul cu 3atru6eci de milioane de ani n urm/& 7arna grea care s-a
a4ternut 3este P/m>nt 3robabil a ucis maUoritatea s3eciilor de re3tile 4i
toate 3/s/rile& Numai 3e4tii 4i am5ibiile 4i c>te=a animale mici cu s>nge
cald ar 5i 3utut su3ra=ie8ui&
W .ar au trecut 3atru6eci de milioane de ani de atunci& P/m>ntul trebuie
s/-4i 5i re=enit demult& - 5ost tim3 destul 3entru a3ari8ia de noi s3ecii&
W ,>t tim3 a 5ost P/m>ntul aco3erit de ghe8uriV ntreb/ Na5ai& ,>t de
lent se retrage ghea8aV ,um s-au de3lasat masele continentale n milioanele
de aniV
W Nn8eleg! s3use Shedemei& E 3osibil&
W .ar trucul acela magicV inter=eni ushidh& S/ ridici m>inile 4i
semin8ele 4i embrionii s/ =in/ Uos! a3oi s/ hidrate6i em"rionii ca s/-i 5aci s/
creasc/&
W P/i! de 5a3t 3artea asta are sens 3entru mine& Lodul n care noi
3/str/m e4antioanele n genul de cercetare cu care m/ ocu3 eu este s/ le
deshidrat/m - s/ cristali6/m semin8ele 4i embrionii& Nn esen8/! ast5el li se
blochea6/ toate 3rocesele 5i6ice exact n stadiul n care are loc cristali6area&
Ge 3/str/m uscate! iar c>nd =ine tim3ul s/ le re5acem doar ad/ug/m a3/
distilat/ 4i cristalele se descristali6ea6/ 3rintr-o reac8ie n lan8 ra3id/! dar
ne-ex3lo6i=/& Nntregul organism! 3entru c/ e at>t de mic! 4i reca3/t/
com3let 5unc8iile ntr-o 5rac8iune de secund/& Binen8eles! c>nd e =orba de
112
embrioni trebuie s/-i 3unem imediat ntr-o solu8ie nutriti=/ lichid/ 4i s/-i
3las/m n g/lbenu4uri sau 3lacente arti5iciale! ca s/ restaur/m 5oarte mul8i
o dat/&
W ,a s/ duci cu tine destule mostre ca s/ restaure6i o 3arte semni5icati=/
a 5lorei 4i 5aunei cel mai 3robabil dis3/rute de 3e P/m>nt! de c>t de mult
echi3ament este ne=oieV ntreb/ Na5ai&
W ,>t de multV Lult - o cantitate enorm/& + cara=an/&
W .ar dac/ ar trebui s/ 7e alegi 3e cele mai semni5icati=e - 3/s/rile cele
mai utile! animalele cele mai im3ortante! 3lantele de care a=em cea mai
mare ne=oie 3entru hran/ 4i ad/3ostV
W -tunci nu contea6/ dimensiunea& N8i stabile4ti 3riorit/8ile - dac/ ai o
singur/ c/mil/! atunci doar at>t 3o8i s/ duci - dou/ cutii deshidratante 3er
animal& Plus o c/mil/ care s/ care 5iecare set de echi3amente de restaurare
4i materialele!
W .eci e 3osibil! rosti Na5ai trium5/tor&
W ,re6i c/ Su5letul Su3rem o s/ te trimit/ 3e P/m>ntV
W ,redem c/ e cel mai im3ortant lucru care se 3etrece n 3re6ent 3e
ntreaga 3lanet/ armon)&
W Visul meuV
W Visul t/u e o 3arte! s3use Guet& Ga 5el 4i al meu! cred&
Ni 3o=esti 7ui Shedemei =isul ei des3re ngeri 4i lut&
W Sun/ destul de 3lau6ibil ca simbol 3entru o lume unde au e=oluat
5orme noi de =ia8/! 6ise Shedemei& .ar ui8i c/ dac/ =isul t/u =ine de 7a
Su5letul Su3rem! nu 3oate 5i ade=/rat ad litteram&
W .e ce nuV ntreb/ Guet! 3/r>nd 3u8in o5ensat/&
W Pentru c/ de unde s/ 4tie Su5letul Su3rem ce se nt>m3l/ 3e P/m>ntV
.e unde s/ aib/ o imagine real/ a s3eciilor de acoloV P/m>ntul se a5l/ la o
mie de ani-lumin/ distan8/& Nu a existat niciodat/ un semnal
electromagnetic destul de ngust 4i de 3uternic ca s/ 3oarte o transmisiune
semni5icati=/ la o asemenea distan8/& .ac/ Su5letul Su3rem 8i-a trimis
acest =is! doar in=entea6/&
W Poate 5ace 3resu3uneri! 6ise ushidh&
W Poate c/ doar 3resu3une c/ e ne=oie de semin8ele 4i embrionii lui
Shedemei! s3use Na5ai& Nns/ noi tot trebuie s/ 5acem ce ne 3orunce4te
=isul& Shedemei trebuie s/ adune semin8ele 4i embrionii res3ecti=i 4i s/ se
113
3reg/teasc/ s/-i ia cu noi 3e P/m>nt&
Ea i 3ri=i uluit/&
W -m =enit s/-i 3o=estesc m/tu4ii Rasa un =is! nu s/-mi abandone6
cariera 3entru o c/l/torie im3osibil/ 4i nebuneasc/& ,um cre6i c/ o s/
aUungem 3e P/m>ntV Pe un norV
W Su5letul Su3rem a s3us c/ mergem& ,>nd =a =eni tim3ul! Su5letul
Su3rem ne =a l/muri 4i cum&
W E absurd& Eu sunt om de 4tiin8/& ;tiu c/ Su5letul Su3rem exist/ 3entru
c/ ra3oartele noastre sunt adesea transmise com3uterelor din ora4e
nde3/rtate! lucru care nu-i 3osibil alt5el& .ar ntotdeauna am 3resu3us c/
nu e nimic mai mult dec>t un com3uter care controlea6/ o re8ea de sateli8i
de comunica8ii&
Na5ai se uit/ consternat la Guet 4i ushidh&
W Eu 4i 7ssib ne-am lu3tat s/ n8elegem! iar Shedemei a 4tiut tot tim3ul&
W Nu m-ai ntrebat niciodat/&
W Noi nici n-am 5i &or"it =reodat/ cu tine& Ga urma urmelor! e4ti
Shedemei;
> .oar o alt/ 3ro5esoar/ din casa mamei tale! admise Shedemei&
W .a! a4a cum soarele nu e dec>t o alt/ stea 3e cer&
R>se 4i cl/tin/ din ca3& Niciodat/ nu-i trecuse 3rin minte c/ cei tineri i
3urtau un asemenea res3ect& Ni 5/cea 3l/cere s-o 4tie - se sim8ea bine c>nd
se g>ndea c/ cine=a o admira dar de asemenea o intimida 4i o 5/cea s/ se
simt/ oarecum ex3us/& Trebuia s/ tr/iasc/ cu aceast/ imagine 3e care ei o
a=eau des3re ea! iar ea nu era dec>t o 5emeie muncitoare care 5usese
tulburat/ de un =is&
W Shedemei! 6ise ushidh! indi5erent dac/ 3are 3osibil sau nu! Su5letul
Su3rem 8i cere s/ te 3reg/te4ti 3entru aceast/ c/l/torie& Noi nici n-am 5i
=isat s/ te ntreb/m )e tine, dar Su5letul Su3rem te-a adus la noi&
W ,oinciden8a m-a adus la =oi&
W ,oinciden8a e doar un cu=>nt 3e care l 5olosim atunci c>nd nc/ nu am
desco3erit cau6a! =orbi Guet& E o ilu6ie a min8ii umane! un 5el de a s3une
Enu 4tiu de ce s-a nt>m3lat a4a! 4i nici nu am inten8ia s/ a5luF&
W Era alt context! re3lic/ Shedemei&
W Tu ai a=ut =isul! 6ise Na5ai& -i 4tiut c/ e im3ortant& Te-a 5/cut s/
dore4ti s/-i 3o=este4ti Lamei& Noi am 5ost aici c>nd ai sosit 4i ea nu era&
114
.ar 4i noi am 5ost adu4i la un loc de c/tre Su5letul Su3rem& Nu =e6i c/ tu ai
5ost in=itat/V
Shedemei scutur/ din ca3&
W Lunca mea e 3entru aici! nu ntr-o c/l/torie nebuneasc/! a c/rei
destina8ie se a5l/ la o mie de ani-lumin/ de3/rtare&
W Lunca taV 5/cu ushidh& ,e =aloare are munca ta n com3ara8ie cu
misiunea de a restaura s3eciile dis3/rute de 3e P/m>ntV Lunca ta e deUa
remarcabil/! dar s/ 5ii gr/dinarul unei 3lanete&&&
W 2ac4 e ade=/rat! sublinie Shedemei&
W Ei bine! s3use Na5ai! noi to8i ne con5runt/m cu aceea4i dilem/: dac4 e
ade=/rat& Niciunul dintre noi nu 3oate hot/r 3entru tine! a4a c/ atunci c>nd
o s/ te deci6i s/ ne anun8i&
-3rob/ din ca3! dar n sinea ei 4tia c/ ar 5ace tot ce i st/tea n 3uteri ca s/
e=ite s/-i mai nt>lneasc/ =reodat/& Era 3rea ciudat& F/ceau 3rea mare ca6
de =is& Ni cereau 3rea multe sacri5icii&
W - decis s/ nu ne aUute! 6ise Guet&
W Nici =orb/Y s/ri Shedemei! dar n ad>ncul inimii se ntreba cu
=ino=/8ie: de unde a 4tiutV
W ,hiar dac/ te hot/r/4ti s/ nu mergi! =orbi Na5ai! 3o8i s/ 5aci ce=a
3entru noiV + s/ aduni e4antioane de semin8e 4i embrioni - c>t 3entru dou/
c/mileV ;i echi3amentul de care e ne=oie ca s/ le ren=iemV + s/ ne n=e8i
3e c>8i=a dintre noi cum s/ lucr/mV
W Bucuroas/& -4 g/si tim3 n urm/toarele luni&
W Nu a=em lni -=em ore& E=entual 6ile&
W Nu m/ 5ace s/ r>d& ,e 5el de gr/din/ s/ adun n c>te=a oreV
W Nu exist/ biobiblioteci n BasilicaV ntreb/ ushidh&
W Ba da - de acolo mi iau mostrele ini8iale&
W -tunci nu te 3o8i 5olosi de ele ca s/ ob8ii cea mai mare 3arte din ceea
ce 8i trebuieV
W Pentru nc/rcarea a dou/ c/mile 3resu3un c/ a4 ob8ine cea mai mare
)arte; .ar echi3amentul 3entru rehidratare! n s3ecial 3entru embrionii
animali&&& singurul echi3ament existent este ai meu! 4i ar dura luni ntregi s/
construim altul&
W .ac/ ai =eni cu noi! 6ise Guet! ai 3utea s/-l iei 3e al t/u& ;i dac/ nu ne
nso8e4ti! ai 3osibilitatea s/ construie4ti altul&
115
W Nmi cere8i s/ renun8 la 3ro3riul meu echi3amentV
W Pentru Su5letul Su3rem&
W -4a cre6i t;
> Pentru 5iul L/tu4ii Rasa! ad/ug/ ushidh&
Binen8eles c/ oracolul 4tie cum s/ 3/trund/ n inima mea! se g>ndi
Shedemei&
W .ac/ L/tu4a Rasa mi cere! atunci a4a =a 5i&
+chii lui Na5ai scli3ir/&
W .ar dac/ Lama 8i cere s/ mergi cu noiV
W N-ar 5ace asta&
W .ar dac/ L/tu4a Rasa ar merge 4i eaV ntreb/ Guet&
W N-ar 5ace asta! re3et/ Shedemei&
W -sta s3une 4i Lama! dar o s/ =edem&
W ,are dintre =oi o s/ n=e8e s/ 5oloseasc/ echi3amentulV
W ushidh 4i cu mine! r/s3unse re3ede Guet&
W -tunci =eni8i du3/-mas/ s/ =/ ar/t&
W Ne dai echi3amentul t/uV 6ise ushidh&
Era nc>ntat/! sau doar sur3rins/V
W + s/ m/ g>ndesc& 7ar ca s/ =/ n=/8 cum s/-l 5olosi8i nu m/ cost/ nimic
altce=a dec>t tim3&
,u =orbele acestea! se ridic/ de 3e co=or 4i ie4i din cort& ,/ut/
deschiderea 3rin care trecuse! dar 3robabil Guet 3usese grilaUul la loc 4i nu-
4i mai amintea 3e unde trebuia s/ mearg/&
Nns/ nu 5u ne=oie s/ s3un/ nimic! c/ci Guet i obser=ase imediat con5u6ia
4i o conduse s3re locul res3ecti=& KrilaUul nu 5usese 3us la loc! 3ur 4i
sim3lu era ascuns sub strea4in/&
W .e aici m/ descurc& Nu e ne=oie s/ =ii cu mine&
W Shedemei! rosti Guet& Te-am =isat 4i )e tine odat/& Nu cu mult tim3 n
urm/&
W +hV
W ;tiu c/ te ndoie4ti de mine 4i cre6i c/ 8i s3un asta numai ca s/ te
con=ing s/ =ii! dar nu e o coinciden8/& Eram n 3/dure! era noa3te 4i mi-era
5ric/& -m =/6ut c>te=a 5emei& L/tu4a Rasa! ushidh! Eiadh 4i .ol& ;i tu&
Te-am =/6ut&
W Nu eram eu& Nu merg niciodat/ n 3/dure&
116
W ;tiu& Zi-am 6is! era un =is! de4i eram trea6/&
W -m =orbit serios! Guet& Nu merg niciodat4 n 3/dure& Nu cobor
niciodat/ la lac& Sunt sigur/ c/ ceea ce 5aci tu este 5oarte im3ortant 4i 5oarte
bine! dar nu 5ace 3arte din =ia8a mea& Nu 5ace 3arte din stilul meu de =ia8/&
W -tunci 3oate c/ ar trebui s/-8i schimbi =ia8a&
Shedemei nu a=u nicio re3lic/ ci=ili6at/! a4a c/ trecu 3rin deschiderea din
3erete& Nn s3atele ei au6i murmurul con=ersa8iei reluate! dar nu distinse
cu=intele& Nici nu =oia& Era ce=a scandalos s/ i se cear/ ceea ce i se cerea&
;i totu4i se sim8ise at>t de minunat! n =is! s/ ntind/ m>na 4i s/ aduc/
=ia8a din nori& +are de ce nu-l l/sase a4a - un =is 5rumosV .e ce le
3o=estise acestor co3iiV .e ce s/ nu uite 3ur 4i sim3lu ceea ce s3useser/ ei!
n loc s/ aib/ g>ndurile care i se roteau acum n minteV
S/ se ntoarc/ 3e P/m>nt& -cas/ 3e P/m>nt&
,e nsemna astaV Tim3 de 3atru6eci de milioane de ani! oamenii 5useser/
mul8umi8i 3e armon)& .e ce ar chema-o P/m>ntul 3e eaV Era o nebunie!
o nebunie contagioas/ n aceste =remuri tulburi&
Totu4i! n loc s/ mearg/ acas/! se duse la biobibliotec/ 4i 3etrecu c>te=a
ore a3lecat/ asu3ra cataloagelor! ntocmind o list/ 3lau6ibil/ 3entru
nc/rcarea a dou/ c/mile cu semin8e 4i embrioni cristali6a8i! din care s/ 5ie
restaurate cele mai utile 3lante 4i animale 3e un P/m>nt care le 3ierduse cu
mult! mult tim3 n urm/&
$n consiliul ora'ului & 'i nu (n vis
Rasa 4i tr/ise ntreaga =ia8/ cu ncredere& ;tia c/ nu era 3osibil s/ se
nt>m3le nimic care s/ nu se re6ol=e 3rintr-o combina8ie de iste8ime!
bun/=oin8/ 4i hot/r>re& +amenii 3uteau 5i ntotdeauna con=in4i! sau dac/
nu! 3uteau 5i ignora8i 4i cu tim3ul a=eau s/ cede6e& -ceast/ 5ilo6o5ie o
adusese n situa8ia ca gos3od/ria ei s/ 5ie una dintre cele mai res3ectate
4coli din Basilica! n ciuda 5a3tului c/ era nou/M de asemenea! o 5/cuse s/
aib/ o in5luen8/ 3ersonal/ n toate domeniile =ie8ii ora4ului! cu toate c/ nu
de8inuse =reodat/ =reo 5unc8ie& Era consultat/ n luarea celor mai
117
im3ortante deci6ii n consiliul ora4uluiM 5/cea 3arte din comitetele de
gu=ernare ale multor organi6a8ii artisticeM 4i! mai 3resus de toate! era
consultat/ n 3articular de 5emeile - 4i! da! chiar 4i de b/rba8ii - care luau
cele mai im3ortante deci6ii n 3ri=in8a gu=ern/rii 4i a5acerilor Basilic/i&
Lul8i b/rba8i i 5/ceau curte! dar ea r/m>nea 5ericit/ n c/s/toria cu
singurul b/rbat cunoscut care nu de sim8ea nici amenin8at! nici in=idios 3e
3uterea ei& ,rease un rol 3er5ect 3entru ea n interiorul ora4ului 4i adora s/-l
Uoace&
Nu se g>ndise niciodat/ c>t de 5ragil era totul& Laterialul =ie8ii ei 5usese
8esut n r/6boiul de 8esut al Basilic/i! iar acum! c>nd Basilica se 3r/bu4ea!
=ia8a ei se destr/ma! se ru3ea& Fostul ei so8! Kaballu5ix! nce3use 3rocesul!
3e =remea c>nd nc/ erau c/s/tori8i! atunci c>nd ncercase s-o determine s/
schimbe legile care inter6iceau b/rba8ilor s/ de8in/ 3ro3riet/8i n ora4& ,>nd
4i d/duse seama care 5usese sco3ul c/s/toriei lor! la terminarea
contractului se rec/s/torise cu 2etchi$ - 3ermanent! n ceea ce o 3ri=ea&
.ar Kaballu5ix nu renun8ase! c/ut>ndu-4i s3riUin 3rintre b/rba8ii de cel mai
de Uos rang din satele din a5ara 6idurilor ora4ului& -3oi i adusese n interior
ca tolcho$! terori6>nd 5emeile ora4ului! a3oi ca solda8i mercenari sub acele
m/4ti hidoase! 3resu3un>ndu-se c/ a3/r/ ora4ul de tolcho$ - dar din c>te
=edea! mercenarii era tolcho$ n uni5orme hologra5ice 5ante6iste&
.ar 3oate l-ar 5i 8inut n 5r>u 3e Kaballu5ix dac/ Su5letul Su3rem nu ar 5i
nce3ut s/ ac8ione6e at>t de bi6ar& Ni =orbise unui b/rbat - 4i nu oric/rui
b/rbat! ci lui 2etchi$ nsu4i& Neca6urile 3e care acest lucru i le 3ro=ocase
Rasei erau incalculabile& Nu numai c/ 5ostul ei so8 ataca legile str/=echi ale
ora4ului 5emeilor! acum 4i so8ul actual s3unea oricui =oia s/-l asculte c/
Basilica a=ea s/ 5ie distrus/& Buna sa 3rieten/ .hel remarcase atunci - cu
numai c>te=a s/3t/m>ni n urm/ - c/ oamenii erau sur3rin4i c/ Rasa nu
5usese c/s/torit/ 4i cu Ro3tat! liderul 3artidului 3ro-Kora)ni& E.raga mea!
ar trebui s/-8i controle6i 3atul! s/ n-ai =reun 3ara6it care 3ro=oac/
nebunieF! 6isese .hel& Klumea! binen8eles! dar gluma era una dureroas/&
.ureroas/! dar nu era nimic n com3ara8ie cu ultimele 6ile& Totul se
destr/ma! Kaballu5ix 5ura a=erea lui 2etchi$ 4i ncerca s/-i omoare 5iii -
inclusi= 3e cei doi ai Rasei& -3oi Su5letul Su3rem i 3oruncea lui Guet s/-l
duc/ 3e Na5ai - dintre to8i oamenii! tocmai 3e <afai, abia un co3il - la lacul
inter6is! unde el s/ 3luteasc/ 3e a3e ca o 5emeie - ca o =i6ionar/ n a3e& Nn
118
aceea4i noa3te! 5/r/ ndoial/ nc/ ud ie4it din a3ele 3/cii! l ucisese 3e
Kab)a& Nntr-un anumit sens! era destul de corect! c/ci 4i Kaballu5ix
ncercase s/-l omoare )e el; .ar 3entru Rasa era cel mai groa6nic lucru 3e
care 4i-l imagina! 3ro3riul ei 5iu asasin>ndu-i 5ostul so8&
Nns/ chiar 4i asta 5usese doar nce3utul& Pentru c/ n aceea4i noa3te a5lase
exact c>t de monstruoase erau cele dou/ 5iice ale sale& Se=)a s/ se culce cu
so8ul lui Ho$or - 4i aceasta s/ se de6l/n8uie 4i a3roa3e s-o omoare&
,i=ili6a8ia nu a aUuns n casa mea& Fiul meu! un asasin! o 5iic/ adulterin/ 4i
cealalt/! o criminal/ n ad>ncul su5letului& Numai 7ssib mai era ci=ili6at&
7ssib in5irmul! se g>ndi cu am/r/ciune& Poate din a4a ce=a se com3une
ci=ili6a8ia - in5irmi care s-au unit ca s/ ncerce s/-i controle6e 3e cei
3uternici& Nu s3usese asta c>nd=a Kaballu5ixV ENn tim3 de 3ace! Rasa! =oi!
5emeile! =/ 3ermite8i s/ =/ nconUura8i de eunuci& .ar c>nd n/=/lesc
du4manii din a5ar/! ei n-o s/ =/ sal=e6e& + s/ =/ dori8i b/rba8i ade=/ra8i!
deci b/rba8i 3ericulo4i! 3uternici - 4i unde =or 5i ei! dac/ i alunga8iVF
Rashgalli=a$ - el era unul dintre acei 3rost/naci slabi! nu-i a4aV :nul
dintre EeunuciF! n sensul la care se re5erea Kaballu5ix! Nu a=ea 3uterea s/
controle6e animalele 3e care Kaballu5ix le 8inuse n 5r>u& 7ar ushidh t/iase
aceste 5r>uri 4i ora4ul nce3use s/ ard/& S-a nt>m3lat n 3ro3ria mea cas/Y
.e ce! din nou! sunt eu 3unctul centralV
:ltima insult/ 5usese sosirea Keneralului Loo6h! c/ci Rasa 4tia acum c/
el era - nu a=ea cum s/ 5ie altcine=a& -t>t de ndr/6ne8 - s/ m/r4/luiasc/
3>n/ n ora4 cu numai o mie de oameni! sosind ntr-un moment c>nd
niciunui inamic nu i se 3utea o3une re6isten8/ 4i c>nd toat/ lumea care era
dis3us/ s/ 3retind/ c/ ne e 3rieten ar 5i 5ost in=itat/ n/untru& Rasa nu se
l/s/ 3rostit/ de 3romisiunile lui& Nu era am/git/ de 5a3tul c/ solda8ii lui se
retr/seser/ de 3e str/6i& Nnc/ de8ineau 6idurile 4i 3or8ile! nu-i a4aV
,hiar 4i Loo6h era legat de ea! la 5el cum 5useser/ 2etchi$! Kaballu5ix!
Na5ai 4i Rashgalli=a$& ,/ci el =enise cu scrisoarea ei 4i se 5olosise de
numele ei c>nd 4i 5/cuse 3entru 3rima dat/ intrarea n ora4&
Gucrurile nu a=eau cum s/ mearg/ mai r/u& -3oi! n aceast/ diminea8/!
Na5ai 4i Elema$ sosiser/ la ea acas/ - =enind dins3re 3/dure! ceea ce
nsemna c/ se strecuraser/ 3rin 8inuturile inter6ise b/rba8ilor& ;i 3entru ce
=eniser/V ,a s/ o in5orme6e c/ Su5letul Su3rem i cerea s/ 3/r/seasc/
ora4ul 4i s/ i se al/ture so8ului ei n de4ert! lu>nd cu ea orice 5emeie ar 5i
119
considerat 3otri=it&
W Potri=it 3entru ceV ntrebase&
W Potri=ite 3entru c/s/torie! s3usese Elema$! 4i s/ nasc/ 3runci ntr-un
nou t/r>m nde3/rtat&
W S/ 3/r/sesc Basilica! lu>nd cu mine ni4te biete 5emei ne=ino=ate! 4i s/
mergem s/ tr/im n de4ert ca un trib de babuiniV
W Nu ca ni4te babuini! inter=enise Na5ai ndatoritor& Nnc/ 3urt/m haine!
4i niciunul dintre noi nu latr/&
W Nici nu m/ g>ndesc&
W Ba da! mam/&
W L/ amenin8iV ntrebase - 5iindc/ n ultima =reme au6ise 3rea mul8i
b/rba8i rostind ast5el de cu=inte&
W .eloc& E o 3re=i6iune& Parie6 c/ n mai 3u8in de Uum/tate de or/ o s/ te
mai g>nde4ti! 3entru c/ tu 4tii c/ Su5letul Su3rem a4a =rea&
;i a=usese dre3tate& Nu trecuser/ nici 6ece minute& Nu-4i 3utea scoate
ideea din ca3&
.e unde 4tiuseV Pentru c/ el n8elegea cum 5unc8ionea6/ Su5letul Su3rem&
,eea ce el nu 4tia era c/ Su5letul Su3rem lucra deUa asu3ra ei& ,>nd
2etchi$ 3lecase 3entru 3rima oar/ n de4ert! i ceruse s/-l nso8easc/& Pe
atunci nu 5usese =orba de alte 5emei! dar c>nd ea se rugase Su5letului
Su3rem 3rimise r/s3unsul lim3ede! ca 4i cum o =oce ar 5i =orbit n inima
ei: -du-8i 5iicele! s3usese Su5letul Su3rem& -du-8i ne3oatele! oricare dintre
ele =a dori s/ =in/& Nn de4ert! 3entru a 5i mamele 3o3orului meu&
Nn de4ertY ,a s/ 5ie animaleY Nn toat/ =ia8a ei! Rasa ncercase s/ urme6e
n=/8/turile Su5letului Su3rem& .ar acum i cerea 3rea mult& ,ine era ea n
a5ara Basilic/i! n a5ara 3ro3riei sale caseV -colo era nimeni& .oar so8ia lui
2etchi$& -colo ar conduce b/rba8ii - b/rba8i s/lbatici! ca 5iul lui 2etchi$!
Elema$& Era un b/iat ns3/im>nt/tor acest Elema$M nu-i =enea s/ cread/ c/
2etchi$ nu =edea c>t de 3ericulos era& rana ei ar de3inde de Elema$
=>n/torul 4i ce in5luen8/ ar mai a=ea ea acoloV ,e consiliu ar mai asculta-
oV B/rba8ii ar 8ine consilii! iar 5emeile ar g/ti! ar s3/la 4i ar a=ea griU/ de
co3ii& ,a n tim3urile 3rimiti=e! ca 3e =remea c>nd erau animale& Nu 3utea
s/ 3/r/seasc/ ora4ul 5emeilor! 5iindc/ de-ar 3leca ar nceta s/ mai 5ie
.oamna Rasa 4i ar de=eni un animal&
Eu exist doar n acest loc& Sunt om doar n acest loc&
120
;i totu4i c>nd intr/ n camera consiliului 4tia c/ Eacest locF ncetase s/
mai 5ie ora4ul 5emeilor& Pri=ind 5e8ele s3eriate! solemne! m>nioase din
consiliu! n8elese c/ Basilica nu =a mai 5i niciodat/ a4a cum 5usese& + nou/
Basilica 3utea s/ se nal8e n locul ei! dar niciodat/ o 5emeie ca Rasa nu-4i
=a mai cre4te 5iicele 4i ne3oatele n siguran8/ 4i 3ace& Vor exista
ntotdeauna b/rba8i care s/ ncerce s/ 3osede! s/ controle6e! s4 se
amestece& ,el mult! s3era c/ =a 5i un om ca 2etchi$! a c/rui bun/tate s/-i
tem3ere6e 5oamea instincti=/ de 3utere& .ar oare se mai g/sea n lume un
altulV 4i chiar 4i inter=en8ia sa bl>nd/ ar 5i 3rea mult& Totul ar 5i distrus&
Totul ar 5i otr/=it 4i 3>ng/rit&
Su5let Su3remY Zi-ai tr/dat 5iiceleY
.ar nu strig/ blas5emia cu =oce tare! Gu/ loc la una dintre mesele din
centrul nc/3erii! unde st/teau n tim3ul ntre=ederii consilierii 4i
5unc8ionarii 5/r/ dre3t de =ot& Sim8ea ochii lor 5ixa8i asu3ra ei& ;tia c/ mul8i
d/deau =ina 3e ea 3entru toate - 4i ea nu 3rea 3utea s/ nu 5ie de acord& So8ii
ei! 5iul ei! 5iicele eiM casa ei! unde Rashgalli=a$ 3ierduse controlul asu3ra
solda8ilorM 4i! mai 3resus de toate! scrisoarea ei n m>inile generalului
Kora)nilor c>nd intrase n ora4&
Nntrunirea nce3u! 4i 3entru 3rima dat/ de c>nd 8inea minte Rasa
ritualurile de deschidere 5ur/ 5/cute n grab/! unele eliminate com3let& Nu
se 3l>nse nimeni& ,/ci 4tiau to8i c/ termenul-limit/ im3us de consiliu
3entru 3/r/sirea ora4ului de c/tre Kora)ni a3/sa acum ca un termen-limit/
3entru ele nsele - acum le era lim3ede tuturor c/ Kora)nii nu inten8ionau
s/ 3lece&
,earta se 3orni n cur>nd& Nimeni nu contesta 5a3tul c/ erau acum
st/3>nii ora4ului& +ra4ul de6b/tea dac/ s/-l s5ide6e 3e Keneral - unii l
numeau Loo6h! dar numai 3entru a-l ridiculi6a! c/ci el re5u6a s/ r/s3und/
la numele de Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! de4i nu le d/duse niciun alt
nume cu care s/ i se adrese6e - sau s/ dea ocu3a8iei lui o s3oial/ legal/&
:rau ideea de a i se 3reda! dar dac/ o 5/ceau mai exista o s3eran8/ ca el s/
le dea =oie s/ continue s/ gu=erne6e ora4ul n schimbul 3ermisiunii de a
5olosi Basilica dre3t ba6/ militar/ 3entru o3era8iunile m3otri=a +ra4elor
din ,>m3ie 4i! 5/r/ ndoial/! m3otri=a neamului Poto$ga=an& Nns/
legali6>ndu-le ocu3a8ia! a4a cum ceruse el! le d/dea 3e termen lung 3uterea
s/-i distrug/&
121
.ar care ar 5i 5ost alternati=aV El nu-i amenin8ase&
.e 5a3t! nu le trimisese dec>t o scrisoare 5oarte res3ectuoas/: EPentru c/
tru3ele mele nu au reu4it nc/ s/ nl/ture 3ericolul din Basilica! e6it/m s/
ne abandon/m dragii 3rieteni haosului 3e care l-am g/sit la sosirea noastr/&
Prin urmare! dac/ ne in=ita8i s/ r/m>nem 3>n/ c>nd ordinea =a 5i com3let
restabilit/! suntem dis3u4i s/ de=enim sluUitorii =o4tri de=ota8i 3e tim3
nede5init& Pe 5a8/! scrisoarea i 3re6enta 3e Kora)ni docili ca ni4te mielu4ei&
.ar se 4tia deUa c/ la ei nimic nu era a4a cum 3/rea& .a! se su3uneau
5iec/rui ordin sau cerere din 3artea consiliului ora4ului! 3romi8>nd s/
asculte& .ar numai ordinele care se 3otri=eau cu 8elul lor erau de 5a3t duse
la nde3linire& ;i nici garda ora4ului nu era demn/ de ncredere! 5iindc/
o5i8erii ei nce3user/ 3ractic s/-l =enere6e 3e generalul Kora)ni! 4i acum i
ui mau exem3lul Uur>nd su3unere 4i a3oi 5/c>nd ce =oiau& +! generalul era
un b/rbat inteligentY Nu 3ro=oca 3e nimeni! nu se certa cu nimeni! era de
acord cu tot ceea ce i se s3unea&&& 4i totu4i era de neclintit! 5/c>nd tot ce
dorea! 5/r/ s/ le dea =reodat/ =reun moti= s/-l atace& Toat/ lumea din
camera consiliului 3robabil sim8ea acest lucru la 5el de acut ca Rasa!
3ierderea 3ro3riei lor 3uteri! concentrarea ntregului ora4 n m>na unui
singur om! 4i totul 5/r/ =reo =orb/ sau 5a3t/ 5/8i4/ de-a lui&
,um reu4eaV se ntreba Rasa& ,um st/3>nea el oamenii 5/r/ s/ r/cneasc/
sau s/ intimide6eV ,um i 5/cea 3e oameni s/-l iubeasc/ sau s/ se team/ de
el! nu n ciuda 5a3tului c/ era un om nemilos! ci tocmai din cau6a astaV
Poate 5iindc/ el 4tie at>t de lim3ede cum =rea s/ decurg/ lucrurile! se
g>ndi ea& Poate 5a3tul c/ el crede at>t de intens n =i6iunea lui asu3ra lumii
5ace im3osibil ca oamenii din Uurul lui s/ nu cread/ 4i ei& Poate noi ne
dorim at>t de mult s/ ne s3un/ cine=a ce este ade=/rat! 3e ce s4 cont4m!
nc>t acce3t/m chiar 4i o =i6iune care ne 5ace 3e noi slabi 4i 3e el 3uternic
numai 3entru a a=ea o lume sigur/&
W Lai a=em doar c>te=a minute 3>n/ la termenul-limit/! 6ise b/tr>na
Hobe& Nn toate discu8iile noastre din diminea8a asta nu am au6it nimic din
3artea .oamnei Rasa&
Se ridic/ un murmur de a3robare! dar 5u imediat n/bu4it ntr-un morm/it
m>nios&
W Pe ea n-ar trebui s-o au6im dec>t la 3rocesY strig/ o 5emeie& Ea a adus
toate astea 3e ca3ul nostruY
122
Rasa se ntoarse calm 4i o 3ri=i 3e 5emeia care =orbise& Era Frotera!
binen8eles! doamna unei alte case-4coal/! care de mult tim3 era in=idioas/
3e ea&
W .oamn/ Frotera! rosti ea! m/ tem c/ ai dre3tate&
-ceste =orbe i 5/cur/ s/ tac/&
W ,rede8i c/ nu am =/6ut 4i eu ceea ce =ede8i cu to8iiV ,are dintre
nenorocirile care s-au ab/tut asu3ra noastr/ nu a a=ut leg/tur/ cu mineV
Fiul meu e acu6at de crim/! 5iicele mele s-au tr/dat una 3e alta!
Rashgalli=a$ a ncercat s/ le r/3easc/ din casa mea! iubitul meu ora4 a 5ost
s5>rtecat de re=olte 4i incendii! iar armata care st/ la 3or8ile Basilic/i =/
arat/ o scrisoare scris/ de mine& Nntr-ade=/r! eu am scris-o! cu toate c/
niciodat/ nu mi-am imaginat c/ ar 3utea 5i 5olosit/ a4a cum a 5ost& Surorile
mele! toate astea sunt ade=/rate! dar oare nseamn/ c/ eu am atras totul
asu3ra noastr/V Sau nseamn/ c/ greutatea a 5ost mai mare asu3ra mea
dec>t 3e oricine altcine=a! n a5ar/ de cei care au 3ierdut 3e cine=a drag n
r/6meri8/V
-cest lucru i 3use 3e g>nduriM da! ea nc/ a=ea 3uterea s/ le s3un/ o
3o=este 4i s/ri 5ac/ s/ =ad/! cel 3u8in 3e moment! 3rin ochii ei&
W Surorile mele! dac/ a4 crede c/ eu sunt cu ade=/rat cau6a a tot r/ul
care s-a ab/tut asu3ra Basilic/i! a4 3leca imediat& 7ubesc 3rea mult ora4ul
3entru a-i 3ro=oca 3r/bu4irea& .ar nu eu sunt 3ricina& ,au6a 3rinci3al/ a
5ost l/comia lui Kaballu5ix - el s-a c/s/torit cu mine ca 3rim/ tentati=/ de a
ataca legile noastre str/=echi& So8ul meu a adus solda8i n ora4V Nu& - 5ost
b/rbatul 3e care eu l-am ref8at de so8& G-am re3udiat 3e Kaballu5ix n
tim3 ce multe dintre =oi! cele din acest consiliu! continua8i s/ =ota8i
tolerarea abu6urilor luiY Nu uita8i astaY
+! nimeni nu uita! 4i se retraser/ 3e scaunele lor&
W -cum Kora)nii au =enit cu scrisoarea mea& .ar eu am scris-o ca s/
aUut un t>n/r gardian basilican s/ ob8in/ re5ugiu la Kora)ni& ;tiam c/ e n
3ericol din cau6a mercenarilor lui Rashgalli=a$! iar el 5usese bun cu 5iul
meu! a4a c/ i-am o5erit 3u8ina 3rotec8ie 3e care i-o 3uteam da& -cum =/d c/
a 5ost o groa6nic/ gre4eal/& Scrisoarea mea le-a atras aten8ia asu3ra
sl/biciunii noastre! iar ei au =enit s-o ex3loate6e& .ar nu eu am creat
sl/biciunea 4i! dac/ nu =eneau Kora)nii! n diminea8a asta am 5i 5ost oare
ntr-o situa8ie mai "n4: -m mai 5i 8inut m/car aceast/ ntrunire! sau am 5i
123
5ost toate =ictime ale =iolurilor 4i Ua5urilor mercenarilor PalJashantuV -r 5i
5ost ora4ul 5/cut cenu4/V -4adar s3une8i-mi! ce e mai bine! s/ 5im ntr-o
situa8ie 3roast/! ns/ cu )$in4 s3eran8/! sau s/ 5im distru4i! ne3utincio4i!
li3si8i de s3eran8/V
Se au6i din nou un murmur! dar ea le atr/sese aten8ia& -rareori =orbise
at>t de mult sau cu asemenea 5or8/ - n=/8ase demult c/ 4i 3/stra mai bine
3uterea 5/r/ s/ se angaUe6e deschis la ce=a! ci mai degrab/ r/m>n>nd n
s3atele scenei& Totu4i! uneori =orbise destul ca s/ 4tie cum s/-i nmoaie!
m/car 3u8in! du3/ =oin8a ei& Era o 5or8/ care ar 5i de=enit mai 3u8in
e5icient/ dac/ o utili6a de 5iecare dat/! ns/ acum trebuia s-o 5oloseasc/ sau
s/ 3iard/ totul&
W .ac/ l s5id/m! ce se =a nt>m3laV ,hiar dac/ el 4i res3ect/ cu=>ntul
4i 3leac/! 3oate cine=a dintre =oi s/ s3un/ c/ g/r6ile ora4ului =or 5i la 5el de
docile cum erau odat/V 7ar eu nu cred c/ el o s4 se $in4 de c&?nt -8i au6it
=reodat/ ca Keneralul Vo6mu6halno) Vo6mo6hno s/ renun8e la =reun sat!
la =reun c>m3! la =reo )iatr4 3e care a cucerit-oV
Lurmurul crescu&
W .a! este Keneralul Loo6h - am 5i ni4te 3ro4ti dac/ ne-am imagina 5ie
4i o cli3/ altce=a& ,e alt general al Kora)nilor ar a=ea curaUul s/ 5ac/ ceea
ce a 5/cut elV Nu =ede8i c>t de ndr/6ne8 4i de inteligent a 5ost 3lanul luiV -
=enit aici cu numai o mie de oameni! dar n tim3ul celor c>tor=a ore
cruciale noi am cre6ut c/ are de o sut/ de ori 3e at>t& - 5ost lingu4itor 4i
ser=il! dar 4i-a instalat solda8ii unde a =rut! ne-a sedus garda ora4ului 4i a
luat toate 3ro=i6iile care i trebuiau& Nntotdeauna 4i cere scu6e 4i ex3lic/&
Nntotdeauna ne 5ace s/ credem c/ are inten8ii bune& .ar minte la 5iecare
res3ira8ie 4i nimic din ceea ce ne s3une nu este ade=/rat& 7nten8ionea6/ s/
anexe6e Basilica 7m3eriului Kora)ni& N-o s/ ne lase niciodat4 n 3ace&
Klasuri 3uternice um3lur/ sala n tim3 ce ea a4te3ta& ,>te=a 5emei
i6bucnir/ n 3l>ns&
W -tunci s/-l s5id/mY strig/ una dintre consiliere&
W Ga ce ar 5i bun/ s5idareaV ntreb/ Rasa& ,>8i dintre noi =or mai muriV
;i 3entru ceV + cincime din ora4ul nostru e deUa cenu4/& .eUa ne-am ascuns
terori6ate c>nd b/rba8ii be8i h/l/duiau 3rin ora4& ,e s-ar nt>m3la acum
dac/ Ue5uitorii ar 5i treUiV .ac/ ar 5i aceea4i uciga4i disci3lina8i care i-au
at>rnat 3e r/6=r/ti8i de 6iduri cu 3ro3riile lor 3umnaleV -tunci nu =om mai
124
a=ea niciun re5ugiu n 5a8a lorY
W .eci&&& ce 3ro3ui s/ 5acem! .oamn/ RasaV
W .a8i-i ceea ce ne cere& Permisiunea de a r/m>ne& .ar da8i dis3o6i8ie ca
solda8ii lui s/ 5ie ncartirui8i n a5ara 6idurilor ora4ului& Pune8i-i s/ 5ac/
acelea4i leg/minte 3e care le 5ac b/rba8ii no4tri atunci c>nd se c/s/toresc -
s/ nu se a3ro3ie de 6onele inter6ise ale ora4ului! s/ nu ncerce s/ de8in/
=reo 3ro3rietate imobiliar/ 4i s/ 3lece c>nd se ncheie contractul&
Se au6i un murmur a3robator&
W ;i o s/ acce3te& .oamn/ RasaV
W abar n-am& .ar 3>n/ acum s-a str/duit cel 3u8in s4 )ar4 c/ se
con5ormea6/ dorin8elor noastre& S/ 5acem o5erta c>t mai 3ublic 3osibil!
a3oi s/ s3er/m c/ el =a considera mai con=enabil s/ acce3te condi8iile
noastre dec>t s/ le res3ing/&
S5aturile ei a=ur/ succes doar 3e Uum/tate& Pro3unerea i 5u a3robat/
a3roa3e n unanimitate& .ar n acela4i tim3 o numir/ 3e ea ambasadorul
care s/ duc/ Ein=ita8iaF Keneralului Loo6h& Nu era o nt>lnire 3e care s-o
a4te3te cu ner/bdare! 4i nici nu a=u tim3 s/ se g>ndeasc/ ce ar trebui s/
s3un/ sau cum ar trebui s/ ac8ione6e& 7n=ita8ia trebuia dus/ imediat 4i
3ersonalM 5u ti3/rit/! semnat/ 4i sigilat/ la 5a8a locului! iar consiliul o
urm/ri 3/r/sind sala cu documentul n m>n/! cu c>te=a minute naintea
termenului-limit/ im3us chiar de ei&
Nu era cea mai bun/ diminea8/ a lui Lebbe$eJ& Se t>r>se cuminte 3e
3antele inter6ise ale Basilic/i! c>nd i condusese Na5ai! a4a cum l urmase
4i 3e Elema$ tot drumul din de4ert n Uurul ora4ului 3>n/ la 3/durile din
nord& .ar c>nd se a3ro3iaser/ de casa Rasei! dis3/ruse& Nu a=ea de g>nd s/
5ie un 3ion n 3lanurile lor; .ac/ =eniser/ acolo s/-4i g/seasc/ so8ii! el o s/
4i-o aleag/ singur! mul8umesc 5rumos& ,u siguran8/ nu =a sta la coad/ du3/
5ratele lui mai mare! a=>nd mereu cea de-a doua 4ans/M nici nu =a nghi8i
umilin8a s/ intre n casa mamei 5ra8ilor s/i mai mici 4i s/ se roage de ea s/
renun8e la una dintre 3re8ioasele ei ne3oate& 7nima lui Elema$ era dat/
acelei 3/3u4i de 3or8elan! Eiadh&&& ei bine! era 3ri=ilegiul lui& Lebbe$eJ
3re5era 5emeile cu s>nge n =ene! 5emeile care gemeau 4i 8i3au c>nd 5/ceau
dragoste! 5emei =iguroase 4i 3uternice& Femei care l iubeau 3e Lebbe$eJ&
P/i! o s/ g/seasc/ =igoare 4i 3utere imediatY Focurile 5/cuser/ cele mai
125
multe 3agube n .olltoJn 4i .auber=ille! deci 3u8ine dintre 5ostele lui
iubiri mai locuiau n casele 3e care le cuno4tea& Pu8inele 3e care le 3utea
g/si erau fericite s/-l =ad/& Se re3e6eau asu3ra lui cu lacrimi 4i s/rut/ri!
dornice s/-l con=ing/ s/ stea cu ele& S/ stea nde: Nntr-o cas/ 3e Uum/tate
ars/! 5/r/ a3/ curent/V ;i de ce ar 5i stat cu eleV ,a s/ 5ac/ toat/ munca
brut/ cerut/ de reconstruc8ie! de re3ara8iiM 4i ca s/ 5ie 3a6nicul lor& ,e
glum/Y Lebbe$eJ! st>nd de 3a6/ l>ng/ o biat/ 5at/ ns3/im>ntat/Y F/r/
ndoial/ c/ l-ar 5i r/s3l/tit generos cu tru3urile lor dac/ el ar 5i Uucat rolul
scris 3entru el! dar nu merita - nicio 5emeie nu merita acum! dac/ ne=oile ei
erau chiar mai mari dec>t ale lui& Nu se a5la acolo ca de=in/ 3rotector sau
ngriUitor! ci ca s/ g/seasc/ 3rotec8ie 4i ngriUire&
-4adar! le 3/r/si cu un s/rut 4i o 3romisiune! 5/r/ a stea m/car destul c>t
s/ 5ac/ o baie 4i s/ m/n>nce! 3entru c/ 4tia c/ odat/ 3rins n str>nsa lor
mbr/8i4are acele 5emei-n-neca6 ar 5i 5/cut din el un so8& Nu a=ea inten8ia
s/ se nsoare cu 5emei care nu a=eau nimic sa i o5ere n a5ar/ de munc/ 4i
3roblemeY
7ar a le sugera =echilor iubite s/ renun8e la tot ce a=eau n Basilica 4i s/
hoin/reasc/ al/turi de el 3rin de4ert 3>n/ g/seau t/r>mul 3romis! n/sc>nd
ntre tim3 o turm/ de co3ii care s/ 3o3ule6e noua lor lume - nu se 3unea
3roblema n niciuna dintre con=ersa8ii& Nu 5iindc/ unele n-ar 5i 5ost de
acord& Pri=indu-4i ruinele =ie8ii lor alt/dat/ 5ri=ole din Basilica! amintindu-
4i 5rica din acea groa6nic/ noa3te de re=olt/ 4i du3/ aceea oroarea
cada=relor ag/8ate 3e 6iduri de Kora)ni! ideea exilului n de4ert al/turi de
un b/rbat ade&4rat! care s/ le ndrume 4i s/ le 3roteUe6e le 3utea 3/rea
unora atr/g/toare& Nn 3rimele 6ile! oricumM a3oi 4i-ar 5i dat seama c/
de4ertul era doar singur/tate 4i deloc distrac8ie! iar ele ar 5i 5ost dornice s/
se ntoarc/ n Basilica! ruinat/ sau nu! a4a cum ar 5i 5ost 4i Lebbe$eJ
nsu4i&
Nu 3rea conta& Nu inten8ionase s/ 5ac/ o asemenea 3ro3unere niciuneia
dintre 3rietenele lui& Elema$ 4i Na5ai n-a=eau dec>t s/ se Uoace cu Tata 4i
=i6iunile lor stu3ide dac/ a4a =oiau& El nu =oia dec>t ca o 5emeie s/-l
3rimeasc/ ntr-o cas/ 5rumoas/ 4i curat/ 4i ntr-un 3at 5rumos 4i curat! s/-l
ascund/ 4i s/-l console6e 3entru 3ierderea a=erii 3>n/ 3lecau Elema$ 4i
Na5ai& .e ce s/ se mai ntoarc/ =reodat/ n de4ertV Basilica 3utea s/ 5ie 3e
Uum/tate ars/! terori6at/ 4i ocu3at/ de tru3ele Kora)ni! dar toaletele 4i b/ile
126
nc/ 5unc8ionau n ma@oritatea caselor 4i m>ncarea era 3roas3/t/! iar n ora4
se g/seau nc/ destule 3l/ceri 4i distrac8ii!
Nns/ chiar 4i acest 3lan limitat nu a=ea cum s/ 5unc8ione6e 3entru mult
tim3! 4i d/du el tre3tat seama& Nn tim3ul 3limb/rilor de diminea8/ 3rin
.olltoJn n8elesese c/ n-a=ea cum s/ se ascund/ 3rea mult n Basilica&
,/ci intrase ilegal n ora4! 5/r/ s/ 5ie nregistrat! 4i c>nd=a urma s/ 5ie 3rins
4i nchis& -cum g/r6ile ora4ului erau destul de acti=e 3e str/6i! mai acti=e
dec>t =/6use =reodat/! 4i cereau scan/ri de am3rente 4i retin/ la 3unctele
de =eri5icare de 3e unele str/6i& Nntr-o 6i tot ar 5i 5ost 3rins& Nu era deloc
u4or s/ aUung/ din .olltoJn la casa Rasei de 3e Strada Ploii&
.a! casa Rasei& Nl sc>rbea! dar ncercase orice altce=aM a4a c/ iat/-l! gata
s/ se 3redea com3let 5ra8ilor s/i! tat/lui s/u 4i 3lanurilor lor idioate&
St/tea n strad/! 3ri=ind 5a8ada cl/dirii! gata s/ cede6e - 4i totu4i nu tocmai
gata& Era insu3ortabil& :militor& ,ioc-cioc& Bun/ diminea8a& Sunt 5ratele
=itreg al 5iilor Rasei! 4i am aUuns aici 3entru c/ toate 5ostele mele iubite m-
au alungat! a4a c/ a4 5i recunosc/tor dac/ Rasa 4i 5ra8ii mei =itregi m-ar
3rimi n/untru 4i mi-ar da ce=a de m>ncare 4i de b/ut! ca s/ nu mai
3omenesc de un du4 lung 4i 5ierbinte! nainte s/ mor&
Scena imaginat/ era hidoas/! 4i chiar dac/ 4tia c/ =a 5i ne=oit s-o Uoace!
Lebbe$eJ nu a=ea 3rea mult antrenament n a 5ace lucruri ne3l/cute doar
3entru c/ 4tia c/ trebuie 5/cute& F/cu n schimb ceea ce 5/cea de o"icei n
asemenea circumstan8e& -4te3t/! la limita m3linirii sco3ului s/u dureros!
a3oi continu/ 3rin nu 5ace nimic&
Nu 5/cu nimic - su5erind tot tim3ul chinuri imaginare - tim3 de cel 3u8in
dou/6eci de minute! 3ri=ind clasele de b/ie8i 4i 5ete care se adunau 3e
=erand/& .in c>nd n c>nd! 3rindea c>te un cu=>nt din ce se =orbea 4i
ncerca s/ ghiceasc/ subiectul lec8iei res3ecti=e& ,el 3u8in i nde3/rta
mintea de la 3roblemele lui 3entru c>te=a momente& .ecise c/ gru3ul cel
mai a3ro3iat studia 5ie geometria! 5ie chimia organic/! 5ie construc8iile din
c/r/mi6i&
+ 5emeie t>n/r/ 3/r/si una dintre clase! cobor n 5ug/ sc/rile =erandei 4i
se ndre3t/ hot/r>t/ s3re el& F/r/ ndoial/ l =/6use su3ra=eghind =eranda 4i
decisese c/ trebuie s/ 5ie =reun t>lhar sau =iolator de co3ii& Se g>ndi s/ se
ntoarc/ 4i s/ 3lece nainte ca ea s/ aUung/ la el - ceea ce ea a3roa3e
categoric se a4te3ta ca el s/ 5ac/ - n schimb i anali6/ 5a8a 4i constat/ c/ o
127
cuno4tea&
W Bun/ diminea8a! s3use ea 3e un ton nghe8at! imediat ce aUunse
su5icient de a3roa3e ca s/ =orbeasc/ 5/r/ s/ 8i3e&
Lebbe$eJ nu era ngriUorat de 3ers3ecti=a unei certe& Nnc/ nu nt>lnise
nicio 5emeie t>n/r/ 4i 5rumoas/ 3e care s/ n-o 3oat/ nc/l6i destul de
re3ede! dac/ se str/duia 3u8in s/ desco3ere du3/ ce t>nUea ea 4i s/-i o5ere&
Nntotdeauna era o 3l/cere s/ aib/ de-a 5ace cu o 5emeie 3e care nu o mai
nt>lnise 3>n/ atunci& Nn s3ecial 5iindc/ o recunoscuse imediat - sau cel
3u8in obser=ase o asem/nare&
W Nu e4ti tu .ol)aV ntreb/&
Ea se ro4i la 5a8/! dar ex3resia i de=eni 4i mai rece 4i mai 5urioas/&
-4adar a=ea dre3tate - era .ol&
W S/ chem 3a6a s/ te alungeV
W Te-am =/6ut n (ira$ii 4i /ri)a de &est& -i 5ost minunat/&
Ro4ea8a i se accentu/ 4i ex3resia i se ndulci&
W -i talent! continu/ el& Nu e numai n5/8i4area& Nu e4ti numai t>n/r/ 4i
dulce& N-am n8eles niciodat/ de ce nu 8i-au dat roluri de adult 3e m/sur/ ce
cre4teai& ;tiu c/ te-ai 5i descurcat& E al naibii de nedre3t&
-cum ex3resia ei nu mai era deloc 5urioas/! ci mai degrab/ n/uc/&
W N-am mai au6it la nimeni o 5latare at>t de trans3arent/ 4i de cinic/!
6ise ea&
W -h! 5iecare cu=>nt l-am rostit cu serio6itate& .ol)a - 3resu3un c/
5olose4ti acum numele de adult! .olV
W Nntre 3rieteni da& ,eilal8i mi s3un doamn/&
W .oamn/! s3er ca ntr-o 6i s/-mi c>4tig dre3tul s/-8i 5iu 3rieten& Nntre
tim3 s3eram s/ m/ l/mure4ti dac/ 5ra8ii mei =itregi Elema$ 4i Na5ai se a5l/
n casa Rasei&
Ea l m/sur/ din ca3 3>n/-n 3icioare&
W Nu mi se 3are c/ semeni 3rea mult cu niciunul dintre ei&
W -h! acum tu m4 5late6i&
Ea r>se 3u8in 4i 5/cu un 3as s3re el ntin6>ndu-i m>na&
W + s/ te conduc n/untru! dac/ e4ti ntr-ade=/r Lebbe$eJ&
El 5/cu un 3as na3oi&
W Nu m/ atingeY Sunt murdar& .ou/ 6ile de c/l/torit 3rin de4ert nu aduc
cel mai bun 3ar5um! 4i dac/ mi te ucide 3utoarea cor3ului meu! res3ira8ia ar
128
5ace-o cu siguran8/&
W Nu m/ a4te3tam s/ 5ii ca un buchet de 5lori& Nmi asum riscul s/ te iau
de m>n/ 4i s/ te conduc n/untru&
W -tunci ai un curaU 3e m/sura 5rumuse8ii tale! 6ise el! lu>ndu-i m>na& Pe
Su5letul Su3rem! 4o3ti! ce m>n/ r/coroas/ 4i 5in/Y
Ea r>se din nou - o actri8/ cu asemenea ex3erien8/ ca .ol 3e =remea c>nd
5usese celebr/ nu 3utea 5i 3/c/lit/ de 5lat/ri& .ar Lebbe$eJ 4i imagina c/
trecuser/ ani de c>nd nu se mai ostenise nimeni s/-i 5ac/ =reun
com3liment! ast5el c/ nsu4i 5a3tul c/ lui i trecuse 3rin minte s/ ncerce
re3re6enta un 5el de su3er5latare! n 5a8a c/reia nu era ca3abil/ s/ se a3ere&
;i! ntr-ade=/r! 3/rea s/ 5unc8ione6e destul de bine&
W Nu trebuie s/ s3ui asta& L/tu4a Rasa a l/sat instruc8iuni ca s/ 5ii 3rimit
imediat ce - cum s-a ex3rimat ea - imediat ce Ebine=oie4ti s/ a3ariF&
W .ac/ a4 5i 4tiut c/ te g/sesc aici! doamn/! a4 5i =enit mai re3ede& ;i
du3/ cum 6ici! nu trebuie s/ 5late6 3e nimeni ca s/ 3/trund n diminea8a
asta n casa Rasei& -4adar! cu=intele mele nu sunt sim3le com3limente& Vin
din inim/& ,>nd eram mic! m-am ndr/gostit de imaginea acelei .ol)a de
3e scen/& -cum te =/d 3rin ochii unui b/rbat& Te =/d ca 5emeie& ;i 4tiu c/
5rumuse8ea ta nu a 5/cut dec>t s/ creasc/& N-am 4tiut niciodat/ c/ ai 5ost
una dintre ne3oatele Rasei! alt5el a4 5i r/mas la 4coal/&
W -m fost ne3oata ei& -cum sunt 3ro5esoar/ aici& ,om3ortament! genul
/sta de lucruri! n 3articular am a=ut griU/ de Eiadh& ;tii! cea 3e care o
curtea6/ 5ratele t/u Elema$&
W E stilul lui s/ curte6e co3ia 3alid/ 4i s/ ignore originalul&
Lebbe$eJ 4i 8inea inten8ionat ochii a8inti8i 3e 5a8a ei! dar nu o 3ri=ea n
ochi - i studia bu6ele! 3/rul! toate tr/s/turile! 4tiind c/ ea i =edea ochii
mi4c>ndu-se! absorbind-o&
W -3ro3o! Elema$ mi e 5rate doar 3e Uum/tate& ,>nd o s/ 5iu curat o s/
=e6i c/ ar/t mult mai bine&
Ea r>se! dar el 4tiu c/ i ca3tase interesul - n=/8ase de mult c/ 5latarea
5unc8iona ntotdeauna 4i c/ 3>n/ 4i rele mai scandalos de nesincere laude
sunt cre6ute dac/ le re3e8i de multe ori 4i n mod elaborat& Nns/ ni acest ca6
Leb nu a=ea de ce s/ mint/& .ol era 5rumoas/! cu toate c/! desigur! nici 3e
de3arte la 5el de 7nimoas/ ca atunci c>nd era co3ilul eteric de treis3re6ece
ani& Nns/ a=ea gra8ie 4i 3ro3or8ie 4i sur>s ame8itor! iar acum! du3/ ce o
129
studiase tim3 de c>te=a minute! ochii ei erau mari 4i lumino4i ori de c>te
ori se uita la el& Era dorin8/& -3rinsese dorin8a n ea& Nu ci a dorin8a
3/tima4/! desigurM era mai degrab/ dorin8a de a au6i mai multe laude
3entru 5rumuse8ea ei! mai mult din m>ng>ierea lui =erbal/& Totu4i! 4tia din
ex3erien8/ c/ ar 5i 3utut u4or s/ treac/ de la una la alta! dac/ n-ar 5i 5ost
3rea obosit du3/ o baie 4i micul deUun&
Nl conduse n dormitorul ei - semn bun -! unde ser=itoarele i aranUar/
baia& Era nc/ n a3/! bucur>ndu-se de cur/8enie! c>nd ea re=eni aduc>nd o
ta=/ cu m>ncare 4i un urcior cu a3/& Ge adusese cu 3ro3riile m>ini 4i erau
singuri& P/l/=r/gi tot tim3ul - nu ner=oas/! ci lini4titoare& -cesta era cel
mai mare talent al lui Lebbe$eJ! 5emeile se sim8eau n largul lor al/turi de
el 4i i =orbeau cu candoarea 3e care o re6er=au de obicei 3rietenelor&
Nn tim3 ce ea =orbea! el se ridic/ din a3/M c>nd se ntoarse! du3/ ce l/sase
ta=a 3e mas/! l =/6u 4terg>ndu-se cu 3roso3ul! a3roa3e gol& 7cni 4i 3ri=i n
alt/ 3arte&
W Scu6/-m/! 6ise el& Nu m-am g>ndit c/ o s/ te s3erii& Probabil ai =/6ut
mul8i b/rba8i 3e c>nd erai actri8/ - am 5ost 4i eu 3e scen/! 4i nimeni nu e
timid sau modest n culise&
W Eram mic/& Pe =remea aia toat/ lumea m/ 3roteUa&
W L/ simt ca un animal& N-am =rut s/ te 4oche6&
W Nu! nu sunt 4ocat/&
W Problema e c/ nu am cu ce s/ m/ mbrac& Nu cred c/ ar 5i de 5olos s/-
mi 3un iar hainele murdare&
W Ser=itoarele 8i-au dus deUa hainele la s3/lat& -m un halat 3entru tine&
W :nul de-al t4: L/ ndoiesc c/ mi s-ar 3otri=i&
Binen8eles! continuase s/ se 4tearg/! 5/r/ s/ 5ac/ =reun e5ort s/ se
aco3ere& Nn tim3 ce =orbeau ea se r/sucise 4i acum l 3ri=ea destul de
deschis& Nntruc>t lucrurile mergeau bine 4i el antici3a c/ =a 5ace dragoste cu
aceast/ 5emeie 5oarte cur>nd! tru3ul lui de=eni alert& 7mediat ce i sur3rinse
3ri=irea asu3ra scrotului s/u! se 3re5/cu c/ obser=/ 3entru 3rima dat/ 4i 4i
aduse ostentati= 3roso3ul n 5a8/&
W Nmi 3are r/u& -m stat at>t de mult singur n de4ert! iar tu e4ti a4a de
5rumoas/&&& n-am =rut s/ te insult&
W Nu m/ simt insultat/&
Putea s/ =ad/ dorin8a 4i n ochii ei; -cum =oia de la el mai mult dec>t
130
=orbe 5rumoase& .u3/ 3resu3unerile lui! 3robabil nu a=ea 3rea mul8i
3retenden8i n acele 6ile& ,u 5rumuse8ea ei! nu ar 5i dus li3s/ de aman8i n
.olltoJn! dar ca 3ro5esoar/ n casa Rasei o3ortunit/8ile erau mult mai
limitate& Era cu siguran8/ la 5el de doritoare ca el&
Pentru a4a ce=a se ntorsese el n Basilica& Nu 3entru acele 5emei s3eriate
4i lacome din .olltoJn! care =oiau ca el s/ 5ie un om 3uternic 3e care s/ se
ba6e6e! ci aceast4 5emeie! care a=ea ne=oie de el numai 3entru 3asiune!
5latare 4i amu6ament& .ol se sim8ea su5icient de comod 4i n siguran8/
acas/ la Rasa! nc>t mai 3utea s/ 5ie ceea ce se )res)nea c/ sunt 5emeile
basilicane - 5urni6ori inde3enden8i 3entru b/rba8i! nea=>nd ne=oie de
altce=a de la aman8ii lor dec>t de 3u8in/ 3l/cere 4i aten8ie&
Ni aduse halatul& Poate c/ i-ar 5i =enit destul de bine! dar el 5/cu un
ade=/rat s3ectacol din a-4i nghesui bra8ul n m>nec/ n a4a 5el nc>t cotul
abia s/-i treac/&
W +5! nu merge! 6ise ea&
W .eUa nu mai contea6/& Nu 3rea mai am secrete 5a8/ de tineY
Binen8eles! l/sase 3roso3ul s/-i cad/ ca s/ ncerce halatul& Se a3lec/ s/-l
ridice! chiar n tim3 ce 4i scoica halatul de 3e bra8& .ar c>nd se ndre3t/ ea
i lu/ 4i halatul! 4i 3roso3ul din m>ini&
W -i dre3tate& N-are rost s/ 5aci 3e modestul&
-runc/ halatul 4i 3roso3ul ntr-un col8 a3oi i aduse o m>n/ de struguri de
3e ta=a cu m>ncare&
W Po5te4te&
Nntinse strugurele! nu s3re m>na lui! ci s3re bu6e& El se a3lec/ mai mult
dec>t trebuia 4i i 3rinse degetele n gur/ m3reun/ cu strugurele& Ea 4i l/s/
degetele s/ 6/bo=easc/ n gura lui n tim3 ce el culegea ncet boabele de
strugure& Ga s5>r4it mu4c/ 5ructul 4i sim8i sucul scurg>ndu-i-se n gur/& Era
acidulat 4i dulce! delicios& Se a4e6/ 3e 3at 4i ea i mai d/du altul! a3oi altul&
.ar restul strugurilor aUunser/ 3e Uos&
Loo6h a4te3ta cu mult/ ner/bdare s-o nt>lneasc/ n s5>r4it 3e .oamna
Rasa! iar ea nu l de6am/gi& El se instalase n casa lui Kaballu5ix -
simbolistica 5iind inten8ionat/ - 4i 4tia c/ ea =a n8elege cu siguran8/
ade=/ratul sens& .oamna Rasa nu 3utea 5i deloc 3roast/! era sigur! din ceea
ce au6ise des3re ea& -cum nu-i mai r/m>nea dec>t s/ =ad/ 3e care dintre
131
cele c>te=a 3lanuri l =a urma n 3ri=in8a ei& S-o trans5orme ntr-un aliat& +
marionet/& Sau! desigur! s/ 5ie un inamic im3lacabil& 7ndi5erent cum! se =a
5olosi de ea&
Ea nu se 3urta cu o m/re8ie s3ecial/M nu 5/cu nicio ncercare s/-l
is3iteasc/ sau s/-l intimide6e& .ar acesta era cam singurul mod n care o
5emeie mai reu4ea s/-l im3resione6e& Fusese 3e m>na celor mai stilate
5emei de la curtea din Kollod! dar era clar c/ Rasa nu a=ea niciun interes
s/-l aib/ la m>na ei& Vorbi mai degrab/ cu el de la egal la egal! iar lui i
3l/cu& Ni 3l/cu de ea; -=ea s/ 5ie un Uoc 5rumos&
W Binen8eles c/ =reau s/ acce3t in=ita8ia consiliului ora4ului! 6ise el&
Suntem 5oarte 5erici8i s/ aUut/m acest 5rumos ora4 s/-4i men8in/ ordinea 4i
siguran8a 4i s/-l reconstruim n urma ne5ericitelor e=enimente din
s/3t/m>nile trecute& .ar am o 3roblem/ n care e 3osibil s/ m/ aUuta8i&
N4i d/dea seama du3/ ex3resia de 3e 5a8a ei c/ se a4te3tase la mai multe
cereri din 3artea lui - 4i 4tia asemenea c/ ea nu-4i 5/cea ilu6ii asu3ra
5a3tului c/ el era n 3o6i8ia din care ridica 3reten8ii 4i le 4i im3unea!
W Vede8i! continu/ el! modul tradi8ional n care un general Kora)ni 4i
recom3ensea6/ oamenii n urma unei mari =ictorii este s/ m3art/ teritoriul
cucerit 4i s/ le dea terenuri 4i ne=este&
W .ar nu a8i cucerit Basilica! sublinie Rasa&
W ExactY Nmi n8elege8i dilema& +amenii mei s-au 3urtat cu eroism 4i
extraordinar/ disci3lin/ n cursul acestei cam3anii! iar =ictoria lor asu3ra
t>lharilor 4i r/6=r/ti8ilor a 5ost absolut/& ;i totu4i nu am miUloacele s/-i
recom3ense6Y
W Vistieria noastr/ e 3lin/& Sunt sigur/ c/ 5iecare dintre oamenii =o4tri =a
de=eni c>t =ei dori de bogat&
W BaniV 5/cu Loo6h& +! m/ r/ni8i 3ro5und& ;i 3e mine! 4i 3e oamenii
mei& Noi nu suntem mercenariY
W -cce3ta8i 3/m>nt! dar nu 4i banii cu care s/ cum3/ra8i 3/m>ntV
W P/m>ntul e o chestiune de titlu 4i de onoare& :n om care de8ine 3/m>nt
e un nobil& .ar "anii - ar 5i ca 4i cum i-a8i numi 3e solda8ii mei negstori&
Ea se uit/ o cli3/ la el! a3oi rosti:
W Kenerale Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! Nm3/ratul 4tie c/ i numi8i 3e
ace4ti oameni solda8ii dmnea&oastr4: +amenii dmnea&oastr4:
Loo6h sim8i subit un 5ior de team/& Era cu ade=/rat minunat - trecuse
132
mult tim3 de c>nd nu mai st/tuse 5a8/ n 5a8/ cu cine=a care s/ 4tie s/-i
r/3easc/ ini8iati=a& 7ar ea lo=ise imediat n 3unctul s/u cel mai slab& Fiindc/
el nu numai c/ s5idase ordinele Nm3/ratului de a nu 5ace mane=re o5ensi=e!
ci! 3entru a aUunge aici! mai 4i l/sase n s3ate cada=rele s3ionilor 3ublici 4i
3ri=a8i& Nn acel moment! cel mai mare 3ericol =enea din 3artea Nm3/ratului!
care cu siguran8/ au6ise 3>n/ acum de a=entura lui& Nl cuno4tea 3e Nm3/rat
destul de bine ca s/ 4tie c/ nu =a ac8iona 3ri3it - ntr-ade=/r! acesta era
3rimul de5ect al Nm3/ratului! 5a3tul c/ era ngro6it de risc dar deUa un nou
mediator categoric 3ornise 3e drumul s3re sud! 4i nu 5/r/ tru3e ale
tem3lului care s/-l sus8in/& Fie Loo6h reu4ea s/ dea lucrurilor o 5a8/
5rumoas/ 4i s/ rec>4tige ncrederea im3erial/! 5ie =a 5i ne=oit s/ treac/ la
rebeliune 3e 5a8/ cu numai o mie de oameni 4i la o mie de $ilometri 3e
teritoriu ostil& Nu era un moment 3otri=it 3entru el s/ n5runte un ad=ersar
care i n8elegea exact sl/biciunea&
W ,>nd i numesc ai mei! e=ident recunosc c/ sunt ai mei numai at>t
tim3 c>t Nm3/ratul mi 3ermite s/ 5iu sluUitorul lui&
W +bser= c/ nu a8i negat c/ snte$i Vo6mu6halno) Vo6mo6hno&
Ridic/ din umeri&
W Recunosc c/ sunte8i mult 3rea inteligent/ 3entru mine& .e ce a4
ncerca s/-mi ascund identitatea n 5a8a dmitale:
Ea se ncrunt/& ,om3limentul 4i recunoa4terea sincer/ o 5/cuser/ s/ dea
3u8in na3oi& -cum! 5/r/ ndoial/! se ntreba de ce era at>t de dornic s/
admit/ c/ acela era numele lui ade=/rat 4i de ce i s3unea c/ e inteligent/&
Va 3resu3une c/ dac/ o numea inteligent/ trebuia s/ nsemne c/ n era
deloc a4a& Nn consecin8/! nu =a mai a=ea ncredere n con=ingerea ei c/
metoda de a-l n=inge era ex3loatarea di=ergen8elor dintre el 4i Nm3/rat&
Nn=/8ase demult c/ una dintre i ele mai bune c/i de a de6arma un ad=ersar
cu ade=/rat de4te3t era s/-i submine6e ncrederea n 3ro3riile 3uteri! 4i
aceasta 3/rea s/ 5unc8ione6e destul de bine n ca6ul Rasei&
W 7nteligen8a nu are nicio leg/tur/& -de=/rul e im3ortant& Nu cred c/ e
=reun cu=>nt ade=/rat n tot ce a8i rostit& .e obicei! solda8ii nu sunt
r/s3l/ti8i cu 3/m>nturi! alt5el nu ar mai 5i r/mas solda8i& +5i8erii! 3oate& .ar
discu8ia des3re 3/m>nt nu este dec>t un 3rim 3as n tentati=a de a distruge
legile din ora4ul 5emeilor& B/nuiesc cum se =a des5/4ura Uocul: eu m/
ntorc la consiliu transmi8>nd umila =oastr/ cerin8/! ci m/ trimit na3oi cu o
133
o5ert/ de a =/ instala oamenii n a5ara ora4ului& .umnea=oastr/ l/uda8i
genero6itatea noastr/! a3oi scoate8i n e=iden8/ 5a3tul c/ oamenii =o4tri nu
s-ar mul8umi niciodat/ s/ 5ie cet/8eni de rang in5erior 3e un teritoriu 3e
care ei l-au sal=at de la distrugere& ,um s/ li se ex3lice solda8ilor Kora)ni
c/ nu 3ot de8ine niciodat/ 3/m>nt n interiorul ora4uluiV .u3/ aceea
dumnea=oastr/ 3ro3une8i un com3romis - 3rin care s/ se 3ermit/ at>t lor!
c>t 4i nou/ s/ ne 3/str/m 3restigiul& ,om3romisul ar 5i ca solda8ilor
Kora)ni care se c/s/toresc cu 5emei basilicane s/ li se 3ermit/ s/ 5ie
co3ro3rietari cu ele asu3ra 3/m>nturilor din interiorul ora4ului& .esigur!
5emeile ar r/m>ne com3let st/3>ne 3e 3/m>nt! dar solda8ii 4i-ar 3/stra
res3ectul de sine&
W -=e8i darul 3re4tiin8ei! s3use Loo6h&
W Nu! im3ro=i6e6 doar& ?um/tate de dre3t de 3ro3rietate ar duce n
c>te=a s/3t/m>ni la o serie de c/s/torii din interes! a3oi =or a3/rea 3resiuni
3entru =ot egal - n s3ecial dac/ se =a 5i do=edit c/ b/rba8ii =o4tri sunt ni4te
so8i bl>n6i 4i su3u4i! care nu de3un e5orturi s/ controle6e 3ro3riet/8ile 3e
care le 3osed/ 3e Uum/tate& ,>8i 3a4i sunt de aici 3>n/ n 6iua c>nd 5emeile
nu =or mai a=ea deloc dre3t de =ot! 4i toate 3ro3riet/8ile din Basilica =or
a3ar8ine b/rba8ilorV
W .raga mea doamn/! m/ Uudeca8i gre4it&
W Nu a=e8i 3rea mult tim3& ,u siguran8/! re3re6entan8ii Nm3/ratului
=ostru =or 5i aici n mai 3u8in de dou/ s/3t/m>ni&
W Toate armatele Kora)ni sunt nso8ite de re3re6entan8i ai Nm3/ratului&
W Nu 4i a dumnea=oastr/& -lt5el 3a6nicii 3or8ilor ar 4ti& -m 3rimit
ra3oarte des3re cum 5unc8ionea6/ armata =oastr/ 4i des3re 5a3tul c/ nu
exist/ niciun cort al mediatorului& :nii dintre solda8i simt destul de acut
li3sa con5esiunii&
W Nu am de ce m/ teme de sosirea unui mediator&
W -tunci de ce a8i ncercat s/ m/ 3/c/li8i 5/c>ndu-m/ s/ cred c/ a=e8i
deUa unulV Nu! Kenerale Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! eu cred c/ =a trebui
s/ =/ mi4ca8i cu ade=/rat re3ede ca s/ =/ consolida8i 3o6i8ia aici nainte de
a =/ con5runta cu Nm3/ratul& Nu cred c/ a=e8i tim3 nici s/ 5ace8i 5a8/
=reunei re=olte - totul trebuie stabilit 3a4nic aici 3e loc&
.eci nu 5usese c>tu4i de 3u8in im3resionat/ de toate 5lat/rile lui& Fiorul de
team/ 3uls/ din nou 3rin el&
134
W .oamn/! sunte8i ntr-ade=/r n8elea3t/& Este 3osibil ca Nm3/ratul s/
inter3rete6e gre4it ac8iunile mele! chiar dac/ inten8ia a 5ost doar de a-l sluUi
3e el& .ar gre4i8i consider>nd c/ e ne=oie de mul8i 3a4i 5/cu8i tre3tat 3entru
a-mi consolida 3o6i8ia aici&
W Nu crede8i la 5elV ntreb/ Rasa&
W Nu e ne=oie de multe c/s/torii! ci de una singur/! r/s3unse el 4i 6>mbi&
- mea&
,el 3u8in reu4ise s/ o sur3rind/&
W Nu sunte8i deUa c/s/toritV
W .e 5a3t! nu sunt& Nu am 5ost niciodat/& P>n/ acum a 5ost ntotdeauna
de 3re5erat din 3unct de =edere 3olitic&
W ;i considera8i c/ nsur>ndu-=/ cu o 5emeie basilican/ =e8i re6ol=a
totulV ,hiar dac/ =i se acord/ n mod s3ecial o exce38ie 4i =i se 3ermite s/
m3/r8i8i 3ro3rietatea cu so8ia! nu exist/ n Basilica nicio 5emeie care s/
st/3>neasc/ destule 3ro3riet/8i nc>t s/ conte6e&
W Nu inten8ione6 s/ m/ c/s/toresc de dragul 3ro3riet/8ii&
W -tunci 3entru ceV
W Pentru in5luen8/& Pentru 3restigiu&
Ea i studie 3entru o cli3/ chi3ul&
W .ac/ =/ nchi3ui8i c/ e am asemenea in5luen8/ sau 3restigiu! =/
n4ela8i&
W Sunte8i o 5emeie remarcabil/! 4i m/rturisesc c/ a=e8i exact =>rsta
3otri=it/ 3entru mine - matur/ 4i m3linit/& ,/s/toria cu dumnea=oastr/ ar
5ace =ia8a un Uoc 3ericulos 4i ca3ti=ant! de care ne-am bucura am>ndoi& .in
3/cate! dmnea&oastr4 sunte8i deUa m/ritat/! chiar dac/ se 6=one4te c/
so8ul ar 5i un 3ro5et care se ascunde n de4ert& Nu sunt ade3tul des3/r8irii
5amiliilor& Pe l>ng/ asta! a=e8i 3rea mul8i ad=ersari 4i du4mani n ora4 ca s/
5i8i o consoart/ util/&
W Nm3/ra8ii au consoarte! Kenerale Vo6mu6halno) Vo6mo6hno!
generalii au so8ii&
W Te rog! s3une-mi Loo6h& E o 3orecl/ 3e care doar 3rietenilor le 3ermit
s-o 5oloseasc/&
W Nu sunt 3rietena dumitale&
W Nnseamn/ Eb/rbatF&
W ;tiu ce nseamn/! 4i nici eu! nici =reo alt/ 5emeie din Basilica nu-8i =a
135
6ice a4a 3e 5a8/&
W B/rbat! rosti Loo6h! iar Basilica este mireasa mea& L/ =oi nsura cu
ea! o =oi lua n 3at 4i ea mi =a na4te mul8i co3ii! 5rumoasa cetate& ;i dac/
nu m/ ia de so8 de bun/=oie! o =oi a=ea oricum! iar n cele din urm/ ea mi
&a fi su3us/&
W Nn cele din urm/! ora4ul o s/-8i aib/ coaiele 3e ta=/! re3lic/ Rasa&
:ltimul st/3>n al acestei case a desco3erit asta c>nd a ncercat s/ 5ac/ ceea
ce 5aci dumneata&
W .ar el a 5ost un 3rost& ;tiu 3entru c/ el te-a 3ierdut 4i 3e dmneata;
> Nu m-a 3ierdut 3e mine; S-a 3ierdut 3e sine&
El i 6>mbi&
W Ga re=edere! doamn/& Ne =om mai nt>lni&
W L/ ndoiesc&
W +! sunt con=ins c/ o s/ mai st/m de =orb/&
W .u3/ ce m/ ntorc 4i le s3un cum e4ti n realitate! nu =or mai exista
solii din 3artea consiliului ora4ului&
W .ar! draga mea doamn/! cre6i c/ 8i-a4 5i =orbit nai de liber dac/ a4 5i
inten8ionat s/ te mai las s/ discu8i cu consiliulV
Fa8a ei se albi&
W -4adar n e4ti alt5el dec>t ceilal8i huligani& ,a Kaballu5ix 4i
Rashgalli=a$! adori s/ te au6i r/cnind& ,re6i c/ asta te 5ace b/rbat&
W Nu-i a4a& -titudinea 4i l/ud/ro4enia lor nu =enea din nimic - se
com3ortau ast5el 3entru c/ se temeau de 3ro3riile sl/biciuni& Eu nu m/
3re5ac 4i nu m/ laud niciodat/! iar c>nd decid ce e necesar! 4i duc la ca3/t&
Vei 5i escortat/ de aici la casa ta! care deUa este nconUurat/ de tru3ele
Kora)ni& To8i co3iii care nu locuiesc acolo au 5ost trimi4i acas/ n
siguran8/M ceilal8i =or r/m>ne n/untru! ntruc>t de acum ncolo nim/nui nu
i se =a mai 3ermite s/ intre sau s/ ias/ din casa dumitale& .esigur! =/ =om
li=ra alimente 4i 3resu3un c/ re6er=a =oastr/ de a3/ 3ro=ine n ntregime
din 5>nt>ni 4i dintr-un sistem iste8 de colectare a a3ei de 3loaie&
W .a& .ar ora4ul nu =a acce3ta niciodat/ arestarea mea&
W ,re6i c/ nuV -m trimis deUa 3e unul dintre gardienii basilicani s/
in5orme6e consiliul ora4ului c/ te-am arestat n numele lor! 3entru a 3roteUa
ora4ul de com3lotul dumitale&
W Com)lotl meu! strig/ ea! ridic>ndu-se n 3icioare&
136
W -i =enit la mine 4i mi-ai sugerat abolirea consiliului 4i numirea unui
b/rbat ca rege al Basilic/i& -=eai deUa un candidat n minte - so8ul t/u!
2etchi$! care 4i-a 3us 5iul s/-i asasine6e 3rinci3alii ri=ali 4i acum a4tea3t/
n de4ert ca eu s/-l chem s/ =in/ c/ conduc/ ora4ul ca =asal al Nm3/ratului&
W Linciuni monstruoaseY Nimeni nu te =a credeY
W ;tii c/ declara8ia ta e 5als/ chiar n momentul n care o roste4ti& ;tii c/
n acel consiliu exist/ multe 3ersoane care ar 5i extrem de 5ericite s/ cread/
c/ toate ac8iunile dumitale au 5ost ins3irate de ambi8ii 3articulare! 4i c/ de
la nce3ut ai 5ost im3licat/ n tot ce a cau6at nenorocirile din ora4&
W + s/ =e6i c/ 5emeile din Basilica nu se las/ a4a de u4or 3/c/lite&
W Nici nu 4tii! .oamn/ Rasa! c>t de 5ericit a4 5i dac/ 5emeile din Basilica
s-ar do=edi at>t de n8ele3te! nc>t s/ nu le 3ot am/gi& -m t>nUit toat/ =ia8a
s/ g/sesc oameni de o asemenea n8ele3ciune exem3lar/& Nns/ nu cred c/ i-
am desco3erit aici! cu exce38ia dumitale& 7ar dmneata e4ti com3let sub
controlul meu! 6ise 4i r>se =esel& Pe Rencarnare! doamn/! du3/ con=ersa8ia
din aceast/ diminea8/ sunt ngro6it chiar 4i s/ te 4tiu #n &ia$4; .ac/ ai 5i un
b/rbat cu o armat/! m-a4 teme s/ 3ornesc o cam3anie m3otri=a ta& .ar nu
e4ti un b/rbat cu o armat/! ast5el c/ nu re3re6in8i o amenin8are 3entru mine
- nu acum& Ea se ridic/ de 3e scaun&
W -i terminatV
W F/ casei tale o 5a=oare - nu ncerca s/ trimi8i 3e nimeni cu mesaUe
secrete& + s4 )rind 3e oricine ai trimite! 4i 3robabil =oi 5i ne=oit s/ 5ac ce=a
sinistru! cum ar 5i li=rarea urm/toarei ra8ii 6ilnice cusut/ n interiorul 3ielii
a4a-6isului mesager&
W Re3re6in8i exact moti=ul 3entru care Basilica a exclus b/rba8ii din
ora4! s3use ea cu r/ceal/&
W 7ar dumneata re3re6in8i exact moti=ul 3entru care un ora4 de 5emei
este o monstruo6itate n ochii lui .umne6eu! re3lic/ el& .ar glasul i era
nc/l6it de admira8ie - chiar a5ec8iune c/ci ade=/rul era c/ aceast/ 5emeie l
n=/8ase c/ ora4ul 5emeilor nu era a4a de slab 4i e5eminat cum 4i nchi3uise
n to8i ace4ti ani&
W .umne6euY rosti ea& .umne6eu nu nseamn/ nimic 3entru dumneata&
.u3/ cum g>nde4ti! du3/ cum tr/ie4ti - a4 ndr/6ni s/ a5irm c/ 8i 3etreci
5iecare cli3/ din =ia8/ ncerc>nd s/ te o3ui =oin8ei Su5letului Su3rem 4i s/-i
distrugi toat/ lucrarea n lume&
137
W E4ti 3e a3roa3e! drag/ doamn/& Lai a3roa3e dec>t 8i imagine6i&
-cum! te rog! 3leac/-te n 5a8a ine=itabilului 4i nu le 5ace 3robleme bie8ilor
mei solda8i care au ne3l/cuta datorie s/ te conduc/ 3e str/6ile Basilic/i
acas/ sub arest 3ublic&
W ,e 3robleme s/ le 5acV
W P/i! de exem3lu! s/ ncerci s/ strigi =reun ridicol mesaU re=olu8ionar
oamenilor 3e l>ng/ care trece8i& Eu a4 recomanda t/cerea&
Ea a3rob/ gra=&
W + s/ acce3t recomandarea& Fii sigur c/ te =oi dis3re8ul n lini4te 3e tot
drumul s3re cas/&
Fu ne=oie de 4ase solda8i s-o conduc/& Linciunile lui des3re ea 5useser/
at>t de con=ing/toare! nc>t mul8imile se adunaser/ n multe locuri ca s-o
huiduie! consider>nd-o tr/d/toare a ora4ului& -sta era destul de r/u! s/ 5ie
ur>t/ 3e nedre3t de ora4ul ei iubit! dar nu o sc>rbea la 5el c>t celelalte
strig/te - uralele 3entru Keneralul Loo6h! sal=atorul Basilic/i&
138
4
SO0,,
#isul 1emeii s1inte
Numele ei era Torstiga n limba t/r>mului ei natal! dar 5usese at>t de mult
tim3 de3arte de acel loc! de3arte n est! nc>t nici m/car nu-4i mai amintea
limba co3il/riei ei& Fusese =>ndut/ ca scla=/ de unchiul ei 3e c>nd a=ea
doar 4a3te ani! dus/ n =est la Seggidugu! a3oi 5usese =>ndut/ din nou&
Scla=ia nu era insu3ortabil/ - st/3>na ei era se=er/! dar nu nedrea3t/! iar
st/3>nul 4i 8inea m>inile acas/& Putea 5i mult mai r/u! 4tia 3rea bine - dar
nu era libertate&
Se ruga constant 3entru libertate& Se rugase la Fac$la! 6eul co3il/riei ei! 4i
nu se nt>m3lase nimic& Se rugase la Rui! 6eul din Seggidugu! 4i tot scla=/
r/m/sese& -3oi au6ise 3o=e4ti des3re Su5letul Su3rem! 6ei8a Basilic/i!
ora4ul 5emeilor! un loc unde niciun b/rbat nu de8inea 3ro3riet/8i 4i toate
5emeile erau libere& Se rug/! se rug/! 4i ntr-o 6i c>nd a=ea dois3re6ece ani
nnebuni! 3rins/ n transa Su5letului Su3rem&
Nntruc>t mul8i scla=i 3retindeau c/ sunt nebuni ai 6eilor 3entru a-4i c>4tiga
libertatea! Torstiga 5usese nchis/ 4i 8inut/ 5l/m>nd/ 3e 3arcursul 5rene6iei
ei& Nu o deranUase ntunericul din c/m/ru8a n care o nchiseser/! c/ci
=edea =i6iunile 3e care Su5letul Su3rem i le aducea n minte& Numai c>nd
=i6iunile se terminaser/ obser=ase n cele din urm/ discon5ortul 5i6ic& Sau
cel 3u8in a4a i se 3/ruse st/3>nei ei c>nd striga continuu din c/m/ru8a ei:
ESeteY SeteY SeteYF
Nu n8eleseser/ c/ ea striga acel unic cu=>nt nu 3entru c/ a=ea ne=oie s/
139
bea - de4i era 5oarte deshidratat/ ci 5iindc/ era numele ei! Torstiga! tradus
n limba Basilic/i& Gimba Su5letului Su3rem& N4i striga 3ro3riul nume
deoarece se 3ierduse n =i6iunile eiM s3era c/ dac/ 8i3a destul de tare 4i
destul de mult! 5ata care 5usese ar au6i-o 4i i-ar r/s3unde! 4i 3oate s-ar
ntoarce s/ tr/iasc/ iar n tru3ul ei&
Lai t>r6iu aUunsese s/ n8eleag/ c/ ade=/rata ei 3ersoan/ nu o 3/r/sise
niciodat/! dar 3rin con5u6ia! exta6ul 4i teroarea 3rimelor =i6iuni 3uternice
ea 5usese trans5ormat/ 4i nu a=ea s/ mai 5ie niciodat/ 5ata de dois3re6ece
ani de odinioar/& ,>nd i d/duser/ drumul! a=erti6>nd-o s/ nu se mai
3re5ac/ nnebunit/ de 6ei! nu se certase cu ei! nici nu 3rotestase!
ex3lic>ndu-le c/ 5usese sincer/& Pur 4i sim3lu! b/use ce i d/duser/ s/ bea!
m>ncase 3>n/ c>nd m>ncarea 3e care i-o 3useser/ dinainte dis3/ruse 4i
a3oi re=enise la munc/&
Nns/ cur>nd lumea 4i d/duse seama c/ de data aceea n scla=a n de
3re5/cea& Nntr-o 6i 4i 3ri=ise st/3>nul 4i i nce3use s/ 3l>ng/! 5/r/ s/ 3oat/
5i alinat/& .u3/-amia6/! n tim3 ce el su3ra=eghea construc8ia unei case noi
4i 5rumoase 3entru unul dintre cei mai boga8i oameni din ora4! 5u lo=it de o
3iatr/ care sc/3ase muncitorilor c>nd ncercau s/ o 5ixe6e la locul ei& .oi
scla=i se aleseser/ cu oase ru3te n urma accidentului! dar st/3>nul lui Sete
c/6use n strad/ 4i un cal n trecere l lo=ise cu co3ita n ca3& 9/cuse o lun/
5/r/ s/-4i reca3ete cuno4tin8a! lu>nd c>te o nghi8itur/ mic/ din ceea ce i
d/dea so8ia lui la 5iecare Uum/tate de or/! dar =omit>nd orice hran/ reu4ea
s/-i intre 3e g>t& Lurise de 5oame&
W .e ce ai 3l>ns n 6iua aceeaV o ntrebase =/du=a&
W Pentru c/ l-am =/6ut c/6>nd n strad/ 4i c/lcat de cal&
W .e ce nu l-ai a=erti6atV
W Su5letul Su3rem mi-a ar/tat! st/3>n/! dar mi-a inter6is s/ =orbesc&
W -tunci ur/sc Su5letul Su3remY strigase 5emeia& ;i 3e tine te ur/sc!
3entru t/cerea taY
W Te rog! nu m/ 3ede3si! st/3>n/& -m =rut s/-8i 3un! dar ea nu-mi d/dea
=oie&
W Nu& N-o s/ te 3ede3sesc 3entru c/ ai 5/cut ceea ce 8i-a cerut 6ei8a&
.u3/ ce st/3>nul 5usese nmorm>ntat! =/du=a sa =>nduse maUoritatea
scla=ilor! 5iindc/ nu mai 3utea ntre8ine o cas/ mare n ora4 4i 5usese
ne=oit/ s/ se ntoarc/ la tat/l ei& Pe Sete nu o =>nduse& Ni d/ruise libertatea&
140
Gibertatea! dar nimic altce=a& -st5el Sete 4i nce3use 3erioada de
s/lb/ticie! nu 3entru c/ 5usese atras/ n de4ert de Su5letul Su3rem! ci
5iindc/ i era 5oame! iar n ora4e ceilal8i cer4etori o alungau! nu deoarece
slaba ei 3o5t/ de m>ncare i-ar 5i li3sit de ce=a! ci mai degrab/ 3entru c/ era
mic/ 4i bl>nd/! 4i deci una dintre 3u8inele creaturi din lume 3e care a=eau
3uterea s/ le alunge&
-st5el aUunsese n de4ert! m>nc>nd l/custe 4i 4o3>rle 4i b>nd din
b/ltoacele de a3/ care r/m>neau la umbr/ 4i n 3e4teri du3/ 5iecare 5urtun/&
-tunci 4i tr/ise cu ade=/rat numele! ns/ cu tim3ul de=enise o s/lbatic/
ade=/rat/! nu numai 3rin as3ect 4i obiceiuri& Era murdar/! era de6br/cat/ 4i
5l/m>n6ea n de4ert ca orice 5emeie s5>nt/ - dar n inima ei era 5urioas/ 3e
Su5letul Su3rem! o m>nie amar/ 3ricinuit/ de 5elul n care Su5letul Su3rem
r/s3unsese la rug/ciunea ei& -m cerut libertate! urla ea& Nu 8i-am cerut
niciodat/ s/-l omori 3e bunul meu st/3>n 4i s-o aduci la s/r/cie 3e buna
st/3>n/Y Nu 8i-am cerut niciodat/ s/ m/ aduci n de4ert! unde soarele mi-ar
arde 3ielea dac/ n-a4 3roduce destul/ trans3ira8ie cu care 3ra5ul s/ se
li3easc/ 3e tru3ul meu gol 4i s/ m/ 3roteUe6e& N-am cerut =i6iuni sau
3ro5e8ii& -m cerut doar s/ 5iu o 5emeie liber/! a4a cum a 5ost mama mea&
-cum nu-mi amintesc nici m/car numele ei&
Nns/ Su5letul Su3rem nu terminase cu ea! 4i ea nu-4i g/sise lini4tea& ,>nd
a=ea doar 3ais3re6ece ani! du3/ cele mai bune calcule ale ei! a=u un =is
des3re un loc a5lat n mun8i! dar at>t de 3lin de =ia8/! nc>t 3>n/ 4i 3ere8ii
celor mai =erticale st>nci erau aco3eri8i de =egeta8ie deas/& Nn =i6iunea ei
exista un b/rbat! iar Su5letul Su3rem i s3use c/ acela era ade=/ratul ei so8&
Ea nu d/du im3ortan8/ =e4tii - tot ce =/6u 5u c/ b/rbatul a=ea m>ncare n
m>n/ 4i la 3icioarele lui curgea un 3>r>u& -4a c/ se ndre3t/ s3re nord 3>n/
c>nd g/si 8inutul =erde 4i 3>r>ul& Se s3/l/! a3oi b/u! b/u! b/u& ;i! ntr-o 6i!
curat/ 4i satis5/cut/! l 6/ri conduc>ndu-4i calul 3e malul a3ei&
-3roa3e c/ o ru3se la 5ug/& -3roa3e c/ 5ugi de =oin8a Su5letului Su3rem!
c/ci nu =oia acum un so8! iar de 3e malurile 3>r>ului m>ncase destule
5ructe 4i mi mai 3o5tea la nimic din ce i 3utea o5eri el&
.ar el o =/6u 4i se uit/ la ea& Ea 4i aco3eri s>nii cu m>inile! 4tiind =ag ce
4i doreau b/rba8ii! 5iindc/ acolo se uitauM nu a=ea ex3erien8/ cu ei! 5iindc/
3>n/ acum Su5letul Su3rem o a3/rase de r/t/citorii din de4ert&
W .umne6eu mi inter6ice s/ te ating! s3use el ncet&
141
Vorbea n limba din Basilica! dar cu un accent 5oarte di5erit de cel din
Seggidugu&
W E o minciun/& Su5letul Su3rem m-a 5/cut so8ia ta&
W Nu am so8ie& ;i dac/ a4 a=ea! nu mi-a4 lua o co3il/ scla=/ ca tine&
W Bine& Pentru c/ nici e nu te doresc )e tine; S/-8i g/seasc/ Su5letul
Su3rem o 5emeie "4tr?n4! dac/ =rea s/ ai o so8ie&
El r>se&
W -tunci suntem de acord& .in 3artea mea! e4ti n siguran8/&
+ lu/ acas/! o mbr/c/ 4i o hr/ni! 4i 3entru 3rima dat/ n =ia8a ei era
5ericit/& Nntr-o lun/ se ndr/gosti de el! 4i el de ea! 4i o lu/ a4a cum un
b/rbat 4i ia o ne=ast/! cu toate c/ 5/r/ ceremonial ,iudat ns/! ea era
con=ins/ c/ m/rit>ndu-se cu el 5/cea exact ceea ce i cerea lui Su5letul
Su3rem! n tim3 ce el era con=ins c/ lu>nd-o n 3at nsemna 3ur/ s5idare a
=oin8ei lui .umne6eu&
W Nl s5ide6 3e .umne6eu cu 5iecare oca6ie! 6ise el& .ar nu te-a4 5i luat
niciodat/ m3otri=a =oin8ei tale! chiar dac/ asta ar 5i nsemnat s5idarea
du4manului meu&
W .umne6eu e 4i du4manul t/uV 4o3ti ea&
St/tur/ m3reun/ o lun/& -3oi nebunia o co3le4i 4i ea 5ugi n de4ert&
Se mai nt>m3l/ o dat/! c>8i=a ani mai t>r6iu! numai c/ de data asta nu
mai a=ur/ o lun/ de a4te3tare! iar ea nu l g/si n 3atria lui! ci ntr-un 8inut
str/in 4i rece! cu bra6i 4i urme de 6/3ad/ 3e 3/m>nt! 4i nu mai 3/strar/ o
lun/ de castitate nainte de a rede=eni so8 4i so8ie& ;i iar/4i! du3/ o lun/
nnebuni 4i 5ugi n de4ert&
.e 5iecare dat/ conce3use c>te un co3il .e 5iecare dat/ t>nUise s/ le duc/
3e 5iicele lui la el! s/ a4e6e co3ilul la 3icioarele lui 4i s/-4i re=endice
dre3turile de so8ie& .ar Su5letul Su3rem i inter6icea! n schimb 4i duse
co3ilul n ora4ul 5emeilor! n Basilica! la casa 3e care Su5letul Su3rem i-o
ar/tase n =is! 4i de 5iecare dat/ l/s/ 5eti8a n bra8ele unei 5emei 3e care
Su5letul Su3rem o iubea cu ade=/rat&
Sete o in=idia at>t de mult 3e acea 5emeie! 5iindc/ atunci c>nd ai
dragostea Su5letului Su3rem! ai 4i o cas/! 4i libertate! 4i 5ericire! e4ti
nconUurat/ de 5iice 4i 3rieteni& .ar Sete nu a=ea dec>t ura Su5letului
Su3rem! a4adar ea tr/ia singur/ n de4ert&
P>n/ c>nd n s5>r4it! cu 6ece ani n urm/! nebunia i dis3/ru cu totul - sau
142
a4a credea& -tunci 3/r/si de4ertul cobor>nd n 8inuturile Poto$ga=an! unde
ni4te str/ini milo4i o luar/ la ei& Nu era nici 5rumoas/! nici atr/g/toare! ci
ntr-un mod bi6ar remarcabil/! 4i un 5ermier cinstit din c>m3ie! care a=ea o
cas/ solid/ suit/ 3e st>l3i gro4i! i ceru s/-i 5ie ne=ast/& Ea acce3t/! 4i a=ur/
m3reun/ 4a3te co3ii&
.ar nu uit/ niciodat/ 6ilele 3etrecute ca 5emeie s5>nt/! c>nd Su5letul
Su3rem o ura! 4i nu le uit/ niciodat/ 3e cele dou/ 5iice 3e care le n/scuse
unui b/rbat ciudat! care i 5usese so8ul trimis de Su5letul Su3rem& Pe 5iica
cea mare o numise ushidh! numele unei ori din de4ert care a=ea un
miros 5rumos! dar adeseori g/6duia lar=ele otr/=itoarei libelule-sabie& ,elei
mai mici i 3usese numele Guet! du3/ 3lanta l)ut)! ale c/rei 5run6e se
macin/ 4i se o3/resc 3entru a 5ace ceaiul sacru care le aUuta 3e 5emeile
adoratoare ale Su5letului Su3rem s/ intre ntr-o trans/ 3rin care se s3unea
c/ uneori aUung s/ aib/ =i6iuni reale& Ea nu 4i uit/ 5iicele 4i se ruga 3entru
ele n 5iecare diminea8/! cu toate c/ niciodat/ nu le =orbea so8ului sau
co3iilor s/i des3re cele dou/ 3e care 5usese silit/ s/ le lase 3e m>inile
altcui=a&
-3oi ntr-o noa3te =is/ din nou! un =is al nebuniei 6eilor& Se =/6u 3e sine
din nou n 3re6en8a so8ului d/ruit de Su5letul Su3rem! tat/l 3rimelor dou/
5iice ale sale& Numai c/ era mai b/tr>n acum! iar 5a8a lui era as3r/ 4i trist/&
Nn =is! 5iicele erau cu el! cea mic/ al/turi! cea mare ngenuncheat/ n 5a8a
lui! 4i Sete se =/6u merg>nd s3re el! lu>ndu-l de m>n/ 4i s3un>ndu-i:
EB/rbate! acum! c/ 8i-ai re=endicat 5iicele! =oi 5i 4i eu so8ia ta n ochii
oamenilor! la 5el ca n ochii Su5letului Su3remVF
:r acest =is& Nl ur 3ro5und! c/ci 3rin el 4i renega so8ul 3e care l a=ea
acum 4i i re3udia 3e co3iii 3e care i a=useser/ m3reun/& .e ce mi-ai dat
libertate 4i =ia8a asta n Poto$ga=an! o Su5let Su3rem crud! dac/ inten8ionai
s/ m/ ru3i de eiV ;i dac/ =rei ca eu s/ 5iu al/turi de 3rimele mele dou/
5iice! de ce nu mi-ai 3ermis de la nce3ut s/ le 3/stre6V E4ti 3rea crud/ cu
mine! Su5let Su3remY N-o s/ te ascultY
.ar n 5iecare noa3te =isa acela4i lucru& 7ar 4i iar! noa3tea ntreag/! 3>n/ i
se 3/ru c/ o s/ nnebuneasc/ din cau6a lui& Totu4i! nu 3lec/&
-3oi ntr-o diminea8/! la s5>r4itul aceleia4i =i6iuni neobosite! a3/ru ce=a
nou n =is& :n sunet acut 4i dulce& Nn =is se uit/ n Uur 4i 6/ri o creatur/
aco3erit/ cu blan/ 6bur>nd 3rin aer! 4i 4tiu c/ Uelania acut/ era c>ntecul
143
acelui nger& Nngerul se a3ro3ie 4i se l/s/ 3e um/rul ei! li3indu-se de ea!
n5/4ur>nd-o n ari3ile lui 3ieloase! iar c>ntecul i r/suna strident 4i
3/trun6/tor n ureche&
E,e trebuie s/ 5ac! nger iubitVF ntreb/ ea n =is&
.re3t r/s3uns! ngerul se arunc/ 3e s3ate la 3/m>nt n 5a8a ei 4i r/mase
6/c>nd n 3ra5& Pe c>nd st/tea ntins acolo! ex3us 4i neaUutorat! cu ari3ile
moi! =ulnerabile! inutile! a3/rur/ ni4te creaturi care la nce3ut 3/rur/ a 5i
babuini! du3/ m/rime! dar du3/ aceea se do=edir/ a 5i 4obolani du3/ din8i!
ochi 4i bot& Se a3ro3iar/ de nger! l adulmecar/! 4i cum el nu se mi4c/ 4i
nu 6bur/ nce3ur/ s/-l mu4te& Era ntr-ade=/r groa6nic! 4i tot tim3ul ochii
lui 3ri=eau s3re Sete! tri4ti&
Trebuie s/-l sal=e6! se g>ndi ea& Trebuie s/ alung du4manii /4tia oribili&
Totu4i! n =is nu-l 3utea sal=a& Nu 3utea ac8iona deloc&
,>nd cum3litele creaturi 3lecar/ n s5>r4it! ngerul nu era mort& .ar
ari3ile i 5useser/ roase 4i n locul lor r/m/seser/ doar dou/ bra8e 5ragile!
5usi5orme! a=>nd abia o 3anglic/ sub ele care ar/ta unde 5useser/ c>nd=a
ari3ile& -tunci ea ngenunche l>ng/ el! mbr/8i4>ndu-l 4i leg/n>ndu-l! 4i
3l>nse 3entru el& Pl>nse! 3l>nse! 3l>nse&
W Lam/! 6ise 5iul ei miUlociu& Lam/! cred c/ 3l>ngi n =is& Tre6e4te-te&
Ea se tre6i&
W ,e a 5ostV ntreb/ el! un b/iat bun! 3e care nu =oia s/-l 3/r/seasc/&
W Trebuie s/ 3lec ntr-o c/l/torie&
W :ndeV
W Nntr-un loc nde3/rtat! dar o s/ m/ ntorc dac/ Su5letul Su3rem o s/ m/
lase&
W .e ce trebuie s/ 3leciV
W Nu 4tiu& Su5letul Su3rem m-a chemat 4i eu nu 4tiu de ce& Tat/l t/u e
deUa la munc/ 3e c>m3& Nu-l anun8a nainte s/ se ntoarc/ 3entru 3r>n6&
P>n/ atunci =oi 5i 3rea de3arte s/ m/ mai aUung/ din urm/& S3une-i c/ l
iubesc 4i c/ m/ =oi ntoarce la el& .ac/ =a =rea s/ m/ 3ede3seasc/ la
ntoarcere! o s/ m/ su3un bucuroas/& Fiindc/ 3re5er s/ 5iu aici cu el 4i
co3iii no4tri dec>t s/ 5iu regin/ n orice alt/ 8ar/&
W Lami! eu am 4tiut de acum o lun/ c/ o s/ 3leci&
W .e unde ai 4tiutV
Pentru o cli3/ se g>ndi c/ 4i el ar 3utea 5i blestemat s/ aud/ =ocea
144
Su5letului Su3rem n inim/&
.ar b/iatul nu a=ea nebunia 6eilor! ci bun-sim8&
W Te ui8i mereu s3re nord-=est! 4i tata ne 6ice uneori c/ dintr-acolo ai
=enit& L-am g>ndit c/ ai =rea s/ te ntorci acas/&
W Nu =reau s/ m/ ntorc! 5iindc/ aici snt acas/& .ar am o misiune de
nde3linit! iar du3/ aceea m/ ntorc la =oi&
W .ac/ te las/ Su5letul Su3rem&
Ea a3rob/ din ca3& -3oi! lu>ndu-4i 3u8in/ hran/ 4i o 3losc/ de 3iele 3lin/
cu a3/! 3lec/ 3e Uos&
Nu am a=ut inten8ia s/ te ascult! Su5let Su3rem! s3use ea& .ar c>nd am
=/6ut acel nger cu ari3ile ru3te 3entru c/ eu nu am 5/cut nimic s/-l aUut
atunci c>nd a=ea ne=oie! nu am 4tiut dac/ ngerul le re3re6int/ 3e 5iicele
mele sau 3e b/rbatul care mi le-a d/ruit! sau chiar 3e tine - am 4tiut doar c/
nu 3ot s/ stau 3e loc 4i s/ 3ermit s/ se nt>m3le ce=a groa6nic! cu toate c/
nu 4tiu ce ar 5i acest lucru groa6nic sau ce ar trebui s/ 5ac s/-l m3iedic& Nu
4tiu dec>t c/ o s/ merg acolo unde o s/ m/ conduci! iar c>nd o s/ aUung
acolo o s/ ncerc s/ 5ac ceea ce e bine& ,hiar dac/ n 5inal asta =a sluUi
8elurilor tale! Su5lete Su3rem! o s-o 5ac oricum&
.ar c>nd se termin/! te rog! te rog din su5let! las/-m/ s/ m/ ntorc acas/&
$n %asilica & 'i nu (n vis
-cum trebuia s/ ob8in/ 3ermisiunea Rasei! iar Elema$ nu era deloc sigur
c/ i =a 5i acordat/& Prin cas/ umbla =orba c/ se ntorsese de la nt>lnirea cu
generalul Kora)ni ntr-o dis3o6i8ie 3roast/! 4i nim/nui nu-i sc/3ase 5a3tul
c/ a5ar/ st/teau solda8i& Nns/ indi5erent ce se nt>m3la n Basilica! el nu
=oia s/ se ntoarc/ n de4ert 5/r/ o so8ie& ;i 5iindc/ ea era de acord! aceea
a=ea s/ 5ie Eiadh! cu sau 5/r/ 3ermisiunea Rasei&
.ar era mai bine c 3ermisiunea ei& Era mai bine dac/ ea ns/4i ar 5i
nde3linit ceremonialul&
W E un moment ne3otri=it! 6ise Rasa&
W Te rog! nu =orbi ca o 5emeie b/tr>n/! L/tu4/& Vocea lui Eiadh era at>t
145
de bl>nd/ 4i de dulce! nc>t nu d/du =reun semn c/ s-ar 5i sim8it o5ensat/ de
ce=a ce nu 3utea 5i considerat dec>t o obr/6nicie&
W -minte4te-8i c/ 5emeile tinere nu sunt timide& Noi ne c/s/torim cu
drag/ inim/ atunci c>nd b/rba8ii no4tri sunt 3e 3unctul de a 3leca la r/6boi!
sau c>nd =remurile sunt grele&
W Nu 4tii nimic des3re =ia8a n de4ert&
W .ar t ai ie4it n de4ert cu 2etchi$! din c>nd n c>nd&
W .e dou/ ori! 4i a doua oar/ 3entru c/ am uitat sa m/ ba6e6 3e
amintirea a c>t de sil/ mi-a 5ost 3rima dat/& Sunt con=ins/ c/ du3/ o
s/3t/m>n/ 3etrecut/ n de4ert o s/ 5ii dis3us/ s/ te ntorci n Basilica 5ie 4i
ca ser=itoare! numai s/ te 3o8i ntoarce&
W .oamn/ Rasa! nce3u Elema$&
W .ac/ mai sco8i =reo =orb/! drag/ Elema$! te dau a5ar/ din camer/! 6ise
ea cu cel mai amabil ton& Nncerc s/-i bag min8ile-n ca3 iubitei tale& .ar nu
trebuie s/-8i 5aci griUi& Eiadh e a4a de ame8it/ de dragoste 3entru&&& 3uterea
taV Presu3un c/ are o imagine a b/rb/8iei 3er5ecte n inima ei! iar tu
cores3un6i tuturor acelor 5ante6ii&
Fata ro4i& Elema$ abia se ab8inea s/ nu 6>mbeasc/& S3erase asta de la
nce3ut - ca Eiadh s/ nu caute a=ere 4i statut social! ci s/ a3recie6e curaUul
4i 3uterea! ndr/6neala! nu ostenta8ia! a=ea s/-i c>4tige inima& -st5el
hot/r>se c>nd nce3use s-o curte6e! 4i a4a se do=edise 3>n/ la 5inal& Nns/4i
Rasa i-o con5irmase& -lesese o 5at/ care! n loc s/-l iubeasc/ 5iindc/ era
mo4tenitorul lui 2etchi$! l iubea tocmai 3entru acele =irtu8i care erau 3use
cel mai bine n lumin/ n de4ert - ca3acitatea lui de a comanda! de a lua
deci6ii ra3ide 4i ndr/6ne8e! re6isten8a lui 5i6ic/! cuno4tin8ele des3re =ia8a n
de4ert&
W 7ndi5erent ce =isuri 3oart/ ea n inim/! =oi 5ace tot 3osibilul s/ le aduc
la nde3linire&
W Fii atent ce 3romi8i& Eiadh e ca3abil/ s/ sece =ia8a unui b/rbat cu
adora8ia ei&
W L/tu4/ RasaY 8i3/ 5ata! sincer ngro6it/&
W .oamn/ Rasa! nu-mi imagine6 ce inten8ii crude ai a=ea de s3ui a4a
ce=a des3re aceast/ 5emeie&
W 7art/-m/& Ni 3/rea r/u cu ade=/rat& L-am g>ndit c/ =orbele mele o s/
5ie luate dre3t tachinare! dar acum nu-mi st/ mintea la 5ri=olit/8i! ast5el c/ a
146
aUuns s/ sune ca o insult/& Nu am =rut a4a ce=a&
W .oamn/ Rasa! orice este iertat c>nd solda8ii ,a3etelor :de stau de
3a6/ n strad/ n 5a8a casei tale&
W ,re6i c/ mi 3as/V ,>nd am n cas/ un oracol 4i o =i6ionar/ n a3eV
Solda8ii sunt nensemna8i& Pentru ora4ul meu m/ tem&
W Solda8ii n sunt nensemna8i! 6ise Elema$& Li s-a 3o=estit cum
ushidh i-a 5/cut 3e bie8ii solda8i ai lui Rashgalli=a$ s/ se le3ede de
loialitatea 5a8/ de el! dar trebuie s/-8i aminte4ti c/ Rashgalli=a$ era un om
slab! nou-=enit n 3reaUma 5ratelui meu&
W ;i a tat/lui t/u&
W ;i i-a u6ur3at 3e am>ndoi& Solda8ii 3e care Shu)a i-a de6legat erau
mercenari& .es3re Keneralul Loo6h se s3une c/ este cel mai mare general
al mileniului! iar solda8ii lui l iubesc 4i au ncredere n el 3este limitele
3osibilit/8ilor noastre de n8elegere& Shu)ei nu i-ar 5i u4or s/ de6lege aceste
leg/turi&
W -i de=enit subit ex3ert n Kora)niV
W Sunt ex3ert n modul cum b/rba8ii iubesc 4i se ncred ntr-un
conduc/tor 3uternic& ;tiu ce simt oamenii din cara=ane n 3ri=in8a mea&
-de=/rat! to8i 4tiu c/ =or 5i 3l/ti8i& .ar de asemenea 4tiu c/ nu le-a4 risca
=ie8ile 5/r/ s/ 5ie necesar! 4i c/ dac/ m/ urmea6/ ntru totul =or tr/i s4-5i
cheltiasc4 acei bani la s5>r4itul c/l/toriei& Eu mi iubesc oamenii 4i ei m/
iubesc 3e mine! ns/ din c>te am au6it des3re Keneralul Loo6h! solda8ii lui
l iubesc de 6ece ori mai mult& El i-a 5/cut s/ 5ie cea mai 3uternic/ armat/
de 3e ,oasta de Vest&
W ;i st/3>ni ai Basilic/i! 5/r/ ca =reunul dintre ei s/ 5ie ucis! ad/ug/
Rasa&
W Nnc/ nu st/3>ne4te Basilica& 7ar cu tine ca du4man! .oamn/ Rasa! nu
4tiu dac/ =a reu4i =reodat/&
Rasa r>se amar&
W +! da! )e mine m-a nl/turat din start dintre amenin8/ri&
W .ar c/s/toria noastr/V ntreb/ Eiadh& Pentru asta ne-am nt>lnit! nu-i
a4aV
Rasa se uit/ la ea cu&&& mil/V .a! se g>ndi Elema$& Nu a=ea o 3/rere 3rea
bun/ des3re aceast/ ne3oat/ a ei& Remarca 3e care o l/sase s/-i sca3e! acea
insult/! nu 5usese o glum/& S/ sece =ia8a unui b/rbat cu adora8ia ei - ce
147
nsemnaV Fac oare o gre4eal/V Nu m-am g>ndit dec>t s-o 5ac 3e Eiadh s/
m/ doreasc/M nu mi-am 3us niciodat/ 3roblema dorin8ei mele 3entru ea;
> .a! draga mea! s3use Rasa& Te 3o8i c/s/tori cu acest b/rbat& Po8i s/ 8i-l
iei ca 3rim so8&
W Practic! 6ise Elema$! nu 3ermisiunea o cerem! 3entru c/ ea e maUor/&
W Bi o s/ nde3linesc ceremonia! ad/ug/ Rasa obosit/& .ar =a trebui s/
aib/ loc n casa asta! din moti=e e=idente! iar lista de in=ita8i =a trebui s/
constea din cei care se a5l/ aici& S/ ne rug/m cu to8ii ca solda8ii Kora)ni s/
nu doreasc/ s/ 3artici3e 4i ei la ceremonie&
W ,>ndV ntreb/ Eiadh&
W Nn seara asta& Nn seara asta e destul de re3ede! nuV Sau =/ m/n>nc/
hainele a4a de r/u c/ a8i =rea s/ =i le scoate8i la amia6/V
.in nou o insult/ de nesu3ortat! 4i totu4i Rasa sincer 3/rea s/ nu-4i dea
seama c/ e crud/& Se ridic/ 4i ie4i din camer/! l/s>nd-o 3e 5at/ ro4ie de
5urie 3e cana3eaua 3e care st/tea&
W Nu! iubita mea Edh)a! 6ise el& Nu 5i su3/rat/& L/tu4a ta Rasa a 3ierdut
mult ast/6i! 4i nu se 3oate st/3>ni s/ nu 5ie 3u8in rea 5iindc/ te 3ierde 4i 3e
tine&
W Parc/ ar 5i "croas4 s/ sca3e de mine! trebuie s/ m/ urasc/ mult&
+ lacrim/ alunec/ din ochiul ei 4i-i c/6u n 3oal/! sc>nteind o cli3/ n aer&
+ str>nse n bra8eM ea se ag/8/ de el ca 4i cum ar 5i dorit s/ de=in/ o 3arte
din el 3entru totdeauna& -sta e dragostea! se g>ndi& Kenul de dragoste din
care sunt 5/cute c>ntecele 4i 3o=e4tile& L/ =a urma n de4ert 4i cu ea al/turi
=oi 5orma un trib! un regat n care s/ 5ie regin/& Fiindc/ tot ce 3oate s/ 5ac/
Keneralul Loo6h mi st/ 4i mie n 3uteri& Sunt 3entru ea un so8 mai bun
dec>t ar 5i =reodat/ oricare dintre ,a3etele :de& Eiadh t>nUe4te du3/ un
st/3>nitor& Eu sunt acel b/rbat&
Bitan$e nu era mul8umit de tot ce se 3etrecuse n Basilica n ultimele
c>te=a 6ile& Nn s3ecial 3entru c/ nu reu4ea s/ sca3e de sentimentul c/ era
3osibil s/ 5ie din =ina lui& .e4i nu 3rea a=usese de ales n acele momente
de la 3oart/& +amenii lui lu3taser/ =iteUe4te! dar 5useser/ 3rea 3u8ini! 4i
numero4ii mercenari PalJashantu nu a=eau cum s/ nu c>4tige& ,e 4ans/ ar
5i a=ut dac/ s-ar 5i o3us 4i solda8ilor Kora)ni care a3/ruser/ de nic/ieri!
3romi8>ndu-i o alian8/V
148
S/-i 5i chemat 3e mercenari 4i s/-i im3lor s/ 5acem 5ront comun m3otri=a
Kora)nilorV Poate ar 5i mers& Nns/ 3e atunci generalul 3/ruse a4a de cinstit&
;i mai erau 4i toate 5ocurile acelea din de4ert& P/rea a 5i o armat/ de o sut/
de mii de oameni& .e unde s/ 4tiu c/ ntreaga lui oaste se com3unea din
oamenii de la 3oart/V ,hiar 4i a4a! n-am 5i a=ut cum s/ ne 3unem cu ei&
.ar am 5i lu3tat& 7-am 5i 5/cut s/ 3iard/ solda8i 4i tim3& -m 5i alertat
ceilal8i gardieni! am 5i transmis alarma 3rin tot ora4ul& -4 5i 3re5erat s/ mor
acolo! cu o s/geat/ a Kora)nilor n inim/! dec>t s/ tr/iesc 4i s/-i =/d
cucerindu-mi ora4ul! iubitul meu ora4! 5/r/ ca =reunul dintre ei s/ 5i su5erit
=reo ran/ su5icient de serioas/ ca s/-l m3iedice s/ m/r4/luiasc/ cu tu3eu
3e oriunde =rea&
;i totu4i& ;i totu4i! chiar 4i acum! c>nd era chemat la Keneralul Loo6h
3entru nc/ un interogatoriu! Bitan$e nu se m3iedica s/ nu-l admire 3e
acel b/rbat 3entru ndr/6neala! curaUul! inteligen8a lui& S/ nainte6e at>t de
de3arte ntr-un tim3 at>t de scurt! s/ ncerce s/ cucereasc/ un ora4 cu at>t
de 3u8ini oameni! a3oi s/ 5ac/ du3/ cum =oia chiar 4i acum! c>nd garda i
de3/4ea mult numeric armata& ,ine ar 5i 3utut sus8ine c/ Basilica nu s-ar 5i
descurcat mai bine cu el dre3t gardianV Lai bine el dec>t 3orcul acela de
Kaballu5ix! sau am/r>tul de Rashgalli=a$& ,hiar mai bine dec>t Ro3tat& ;i
mai bine dec>t cu 5emeile! care se do=ediser/ cu ade=/rat slabe 4i 3roaste!
de cre6user/ minciunile e=idente ale lui Loo6h des3re .oamna Rasa&
+are nu =edeau cum le mani3ula ca s/ le de6bine 4i s/ le 5ac/ s/ o ignore
3e singura 5emeie care le-ar organi6a ntr-o a3/rare e5icient/V Nu! cu
siguran8/ nu =edeau - a4a cum nici Bitan$e nsu4i nu =/6use din 3rima
noa3te c/! de3arte de a-i aUuta! str/inul l controlase 4i l 5/cuse s/-4i
tr/de6e ora4ul 5/r/ s/-4i dea m/car seama&
Suntem cu to8ii ni4te 3ro4ti atunci c>nd a3are un om n8ele3t&
W .ragul meu 3rieten! l nt>m3in/ Keneralul Loo6h&
Bitan$e ignor/ m>na ntins/&
W -! e4ti su3/rat 3e mine&
W -i =enit aici cu scrisoarea .oamnei Rasa! iar acum ai 3us-o sub arest&
W N8i e at>t de drag/V Te asigur c/ arestul ei este numai tem3orar 4i n
totalitate 3entru 3rotec8ia ei& .eocamdat/ circul/ 3rin ora4 ni4te minciuni
ngro6itoare! cine 4tie ce i se 3oate nt>m3la dac/ nu i este 3/6it/ casaV
W Linciuni in=entate de tine&
149
W Bu6ele mele nu au =orbit nimic des3re .oamna Rasa! doar des3re
marea admira8ie 3e care i-o 3ort& Ea este cea mai gro6a=/ dintre 5emeile
acestui ora4! cu s3iritul 4i curaUul unui b/rbat! 4i nu =oi 3ermite =reodat/
s/-i 5ie =/t/mat nici un singur 5ir de 3/r& .ac/ nu 4tii asta des3re mine!
Bitan$e! 3rietene! nseamn/ c/ nu 4tii absolut nimic des3re mine&
Gucru cu siguran8/ ade=/rat! g>ndi Bitan$e& Nu 4tiu nimic des3re tine&
<imeni nu 4tie nimic des3re tine&
W .e ce m-ai chematV ntreb/& -i de g>nd s/ mai iei =reun dre3t g/r6ii
basilicaneV Sau trebuie s/ mai 5acem =reo treab/ ur>t/ care s/ ne umileasc/
4i s/ ne demorali6e6e 4i mai multV
W E4ti at>t de su3/rat& .ar g>nde4te-te bine& -i libertatea s/-mi s3ui
ast5el de lucruri n 5a8/ 5/r/ team/ c/ o s/-8i tai ca3ul& Zi se 3are asta
tiranieV Solda8ii t/i au arme! acum ei sunt cei care men8in 3acea n ora4 -
asta te 5ace s/ cre6i c/ a4 5i un du4man n4el/torV
Nu r/s3unse! hot/r>t s/ nu se lase din nou am/git de =orbele 5rumoase&
Totu4i! sim8i n8e3/tura ndoielii n inim/! ca de at>tea ori nainte& Loo6h
l4sase garda intact/& Nu 5usese =iolent cu cet/8enii& Poate nu inten8iona
dec>t s/ 5oloseasc/ Basilica dre3t tab/r/ 4i a3oi s/ 3lece mai de3arte&
W Bitan$e! am ne=oie de aUutorul t/u& Vreau s/ redau ora4ului 5osta sa
3utere! dinainte de amestecul iui Kaballu5ix&
+! da! cu siguran8/ asta este tot ce-8i dore4ti - Loo6h altruistul! trec>nd
3rin toate neca6urile numai ca s/ aUu8i ora4ul 5emeilor& .u3/ care oamenii
t/i =or 3leca! recom3ensa8i cu str/lucirea cald/ din inim/ 4tiind c/ las/
at>ta 5ericire n urma lor&
.ar nu 6ise nimic& Nn asemenea momente era mai bine s/ asculte dec>t s/
=orbeasc/&
W N-o s/ 3retind c/ nu =reau s/ m/ 5olosesc de situa8ia de aici n
3ro3riile mele sco3uri& Ne a4tea3t/ un mare r/6boi! ntre Kora)ni 4i
mi6erabilii de not/tori n noroaie numi8i Poto$ga=an& ;tiu c/ au 5/cut
mane=re ca s/ 3reia controlul n Basilica - Kaballu5ix era omul lor& Se
3reg/tea s/ r/stoarne ora4ul 4i s/-i 3un/ 3e b/t/u4ii lui s/ conduc/& ;i iat/-
m/ aici! cu solda8ii mei& -m 5/cut eu sau oamenii mei ce=a care s/ =/ 5ac/
s/ crede8i c/ inten8iile noastre ar 5i la 5el de brutale 4i nemiloase ca ale luiV
Loo6h a4te3t/! 4i n cele din urm/ Bitan$e r/s3unse:
W .ac/ totul nu ar 5i 5ost at>t de ostentati=! nu&
150
W + s/-8i s3un de ce am ne=oie din Basilica& Vreau s/ 5iu sigur c/ cei
care o conduc sunt 3rieteni ai Kora)nilor! c/ a=>nd Basilica n s3ate nu
trebuie s/ m/ tem de tr/dare din 3artea ora4ului& -tunci a4 3relungi liniile
de a3ro=i6ionare 3rin de4ert 3>n/ n acest 3unct! e=it>nd com3let
Na$a=alnu! 76menni$ 4i Seggidugu& T 4tii c/ asta este o strategie bun/!
3rietene& Neamul Poto$ga=an se ba6ea6/ 3e 5a3tul c/ noi =a trebui s/ ne
croim drum 3rin lu3t/ la sud de +ra4ele din ,>m3ieM contea6/ 3e cel 3u8in
un an! 3robabil 3e mai mul8i! n care s/-4i consolide6e 3o6i8ia aici - s/
aduc/ o armat/ care s/ se o3un/ carelor noastre& .ar acum noi =om
comanda +ra4ele din ,>m3ie - cu armata mea cantonat/ n Basilica!
niciunul nu =a re6ista& -tunci Na$a=alnu! 76menni$ 4i Seggidugu nu =or
ndr/6ni s/ 5ac/ =reo alian8/ cu Poto$ga=an& F/r/ cuceriri! 5/r/ r/6boi! noi
=om asigura Nm3/ratului ntreaga ,oast/ de Vest! cu ani nainte ca ei s/-4i
imagine6e c/ ar 5i 3osibil& -sta =reau eu& 2oar at>t& ,a s/ nde3linesc asta
nu am ne=oie s/ n5r>ng Basilica! nu am ne=oie s/ =/ trate6 ca 3e un 3o3or
cucerit& Nu am ne=oie dec>t de siguran8a c/ mi este loial/& 7ar acest sco3
este mai u4or de nde3linit 3rin dragoste dec>t 3rin 5ric/&
W .ragosteY re3et/ Bitan$e ironic&
W P>n/ acum! nu am 5/cut nimic care s/ nu 5ie 3rimit cu recuno4tin8/ de
oamenii din Basilica& -u acum mai mult/ lini4te 4i siguran8/ dec>t au a=ut
n ultimii ani& ,re6i c/ ei nu n8elegV
X;i cre6i c/ cei mai r/i oameni din .ogtoJn! Kate ToJn 4i de 3e .rumul
nalt nu s3er/ c/ o s/-i la4i s/ =in/ n ora4 4i s/ conduc/ aiciV -tunci ai
a=ea alia8i loiali - dac/ le-ai da ceea ce le-a 3romis Kaballu5ix! 4ansa de a le
domina 3e 5emeile care le-au inter6is cet/8enia tim3 de mii de ani&
W .a! a4 3utea 5ace asta& Nnc/ ar 5i 3osibil&
Se a3lec/ 3este mas/! 3ri=indu-l 3e Bitan$e n ochi&
W .ar o s4 m4 a@$i! nu-i a4a! ca s/ nu 5iu ne=oit s/ 5ac un lucru at>t de
groa6nicV
-ha& .eci! la urma urmelor! aceasta era alegerea& Fie s/ cons3ire cu el! 5ie
s/ =ad/ distrus/ ns/4i structura Basilic/i& Tot ceea ce 5usese 5rumos 4i
s5>nt n acel loc a=ea s/ 5ie 8inut ostatic sub amenin8area st>rnirii b/rba8ilor
in=idio4i de dincolo de 6iduri& .oar Bitan$e =/6use c>t de r/u 5usese& ,um
s/ 3ermit/ s/ se nt>m3le din nouV
W ,e =rei de la mineV
151
W :n s5at! 6ise Loo6h& ,onsiliere& ,onsiliul ora4ului nu este un
organism de control 3e care s/ te 3o8i ba6a& E bun 3entru stabilirea de legi
n 3ri=in8a 3roblemelor locale! dar c>nd =ine =orba de o alian8/ 5erm/ cu
armata Nm3/ratului! cine garantea6/ c/ ntr-o s/3t/m>n/ nu se ridic/ o
5ac8iune care s/ conteste aceast/ 3olitic/V E ne=oie de instaurarea unui
singur indi=id ca&&& n 5unc8ie&&&
W :n dictatorV
W Nici =orb/& Persoana aceasta =a 5i numai 5a8a 3e care Basilica o
ex3une lumii exterioare& El! ea - indi5erent cine - =a trebui s/ 5ie n stare s/
3romit/ c/ armatele Kora)nilor =or trece 3e aici! c/ 3ro=i6iile Kora)nilor
=or 5i de3o6itate aici 4i c/ neamul Poto$ga=an nu-4i =a g/si aici 3rieteni
sau alia8i&
W ,onsiliul ora4ului are 3uterea aceasta&
W Tu 4tii mai bine&
W Se =or 8ine de cu=>nt&
W -i =/6ut chiar ast/6i c>t de necinstit 4i tr/d/tor s-au 3urtat cu .oamna
Rasa! care nu a 5/cut nimic dec>t s/-i sluUeasc/ cu de=otament ntreaga
=ia8/& ,um s-ar com3orta cu un str/inV Vie8ile oamenilor mei! 3uterea
Nm3/ratului meu! totul =a de3inde de loialitatea Basilic/i - iar consiliul
ora4ului s-a do=edit inca3abil de loialitate chiar 4i 5a8/ de cea mai
merituoas/ sor/&
W T ai lansat acele 6=onuri des3re ea! 4i acum te 5olose4ti de ele c>t s/
demonstre6i c>t de nedemn de ncredere este consiliul&
W Neg n 5a8a lui .umne6eu c/ am lansat =reo calomnie des3re .oamna
Rasa - o admir mai mult dec>t 3e oricare alt/ 5emeie am nt>lnit =reodat/&
Nns/ nu contea6/ cine a lansat 6=onurile! Bitan$e! contea6/ c/ ele au 5ost
cre8te& .e acest consiliu al ora4ului! n care mi 6ici s/ am ncredere 4i s/-i
ncredin8e6 =ie8ile oamenilor mei& ,e i-ar m3iedica 3e Poto$ga=ani s/
m3r/4tie 4i ei 6=onuriV S3une-mi sincer! dac/ ai 5i n locul me, cu
necesit/8ile mele! ai a=ea ncredere n acest consiliu al ora4uluiV
W -m ser=it acest consiliu toat/ =ia8a! domnule! 4i m/ ncred n el&
W Nu asta te-am ntrebat& L/ a5lu aici s/ duc la nde3linire 8elul
Nm3/ratului& Nn mod tradi8ional! am 5i 5/cut m/cel/rind clasa conduc/toare
a teritoriului cucerit 4i nlocuind-o cu re3re6entan8ii =reunui neam o3rimat
4i li3sit de dre3turi& Pentru c/ iubesc ora4ul acesta! =reau s/ g/sesc aici o
152
alt/ cale& Nmi asum mari riscuri&
W -i numai o mie de oameni& Vrei s/ su3ui Basilica 5/r/ =/rsare de
s>nge 3entru c/ nu-8i 3ermi8i nicio 3ierdere&
W Ve6i doar Uum/tate de ade=/r& Trebuie s4 c?5tig aici& .ac/ reu4esc 5/r/
=/rsare de s>nge! +ra4ele din ,>m3ie =or 6ice c/ 3robabil am 3uterea iui
.umne6eu al/turi de mine 4i se =or su3une ordinelor mele& .ar 3ot aUunge
la acela4i re6ultat 3rin teroare& .ac/ 4e5ii lor =or 5i adu4i aici 4i =or g/si
ora4ul 3ustiit! ars din temelii! 4i casele 4i 3/durea 4i lacul 5emeilor nro4ite
de s>nge! 3robabil 4i atunci mi se =or su3une& .ar! indi5erent de cale!
Basilica =a ser=i sco3ului meu&
W E4ti un ade=/rat monstru& Vorbe4ti de sacrilegii 4i masacrarea
oamenilor ne=ino=a8i! 4i a3oi mi ceri s/ am ncredere n tine&
W Vorbesc de o necesitate 4i te rog s/ m/ aUu8i s/ nu aUung un monstru&
Tu ai ser=it un sco3 nalt - =oin8a consiliului& :neori! n numele lor! ai
5/cut lucruri 3e care tu! de ca3ul t/u! nu 8i-ai 5i dorit s/ le 5aci& Nu-i a4aV
W -sta nseamn/ s/ 5ii soldat&
W ;i eu sunt soldat! s3use Loo6h& ;i eu trebuie s/ nde3linesc 8elul
st/3>nului meu! Nm3/ratul -4adar! 3entru a-l n5/3tui =oi 5i chiar 4i un
monstru dac/ trebuie& -4a cum 4i tu a trebuit s/ areste6i b/rba8i 4i 5emei 3e
care i credeai ne=ino=a8i&
W -restarea nu nseamn/ masacrare&
W Bitan$e! 3rietene! eu tot s3er ca tu s/ 5ii ceea ce am cre6ut c/ e4ti
atunci c>nd te-am nt>lnit 3rima dat/ lu3t>nd curaUos n 5a8a 3or8ii& Nn
noa3tea aceea mi-am imaginat c/ lu3tai nu 3entru =reo institu8ie anume! nu
3entru acei 3l/3>nd consiliu care crede orice calomnie 6boar/ 3rin ora4! ci
3entru ce=a mai nalt& Pentru ora4ul n sine& Pentru ideea de ora4& Nu 3entru
asta erai 3reg/tit s/ mori la 3oart/V
W Ba da! recunoscu el!
W -cum 8i o5er 4ansa s/ sluUe4ti din nou ora4ul T 4tii c/ mult nainte de
a exista un consiliu Basilica era un ora4 m/re8& Pe c>nd era condus/ de
3reotese! tot Basilica era& Pe c>nd a=ea o regin/! tot Basilica era& ,>nd l-a
3us 3e marele general Snaceetel la comanda armatei 4i -a n=ins 3e
r/6boinicii din Seggidugu! a3oi l-au l/sat s/ bea din lacul 5emeilor! tot
Basilica era&
Nm3otri=a =oin8ei lui! Bitan$e 4i d/du seama c/ Loo6h a=ea dre3tate&
153
+ra4ul 5emeilor nu nsemna consiliul& Forma de gu=ernare se schimbase de
mai multe ori nainte! 4i a=ea s/ se mai schimbe& ,eea ce conta era ca
Basilica s/ r/m>n/ ora4ul s5>nt al 5emeilor! singurul loc de 3e 3laneta
armon) unde 5emeile de8ineau conducerea& ;i dac/! 3entru scurt tim3! din
cau6a e=enimentelor care m/turau ,oasta de Vest! trebuia s/ se su3un/
Kora)nilor! ce im3ortan8/ a=ea! at>t tim3 c>t gu=ernarea 5emeilor continua
ntre 6idurile saleV
W Nntre tim3! 6ise Loo6h! g>nde4te-te 4i la asta; -4 5i 3utut ncerca s/ te
s3erii& Te-a4 5i 3utut min8i! 3retin6>nd c/ sunt altce=a dec>t un general
5oarte calculat& Zi-am =orbit n schimb ca unui 3rieten! deschis 4i liber!
3entru c/ ceea ce =reau eu este aUutorul t/u dat de bun/=oie! nu doar
su3unerea ta&
W -Uutorul meu 3entru ceV < =oi aresta consiliul! dac/ asta s3eri&
W S/-l areste6iY Nu ai n8eles chiar nimicV Vreau s/ continue - 5/r/ a-i 5i
nlocuit niciun singur membruY Vreau ca oamenii din Basilica s/ =ad/ c/
gu=ernarea lor intern/ a r/mas neschimbat/& .ar! de asemenea! am ne=oie
de un consul al 3o3orului! cine=a 3lasat deas)ra consiliului! care s/ se
ocu3e de a5acerile externe ale Basilic/i& ,a s/ 5ac/ o alian8/ cu noi 4i
aceasta s/ dure6e& ,a s/ comande g/r6ile de la 3or8ile ora4ului&
W +amenii t/i 5ac deUa asta&
W .ar eu &rea s/ se ocu3e oamenii t4i;
> Nu eu sunt comandantul g/r6ii&
W E4ti unul dintre o5i8erii 3rinci3ali& Li-a4 5i dorit s4 fi fost tu
comandant! 3entru c/ e4ti mai bun ca soldat dec>t oricare dintre su3eriorii
t/i& .ar! dac/ 8i-a4 3romite 5unc8ia de comandant! ai crede c/ ncerc s/ te
mituiesc! m-ai res3inge 4i ai 3/r/si aceast/ locuin8/ ca du4man&
Bitan$e sim8i o mare u4urare& Ga urma urmelor! Loo6h 4tia c/ nu era un
tr/d/tor& ,/ nu ar ac8iona niciodat/ din interes 3ersonal! ci doar 3entru
binele ora4ului&
W Kardienii ar e6ita! s3use el! s/ 3rimeasc/ ordine de la oricine altcine=a
n a5ar/ de comandantul lor numit de consiliul ora4ului&
W 7maginea6/-8i totu4i cum ar 5i dac/ n unanimitate consiliul ora4ului ar
numi un consul 4i ar cere g/r6ilor s/ se su3un/ acelui consul&
W Nu ar nsemna nimic dac/ ei ar crede! 5ie 4i 3entru o cli3/! c/ nu este
dec>t o marionet/ a Kora)nilor& Kardienii nu sunt 3ro4ti! 4i nici tr/d/tori nu
154
suntem&
W .eci a4a& Nmi n8elegi dilema& -m ne=oie de cine=a care s/ n8eleag/
necesitatea ca Basilica s/ r/m>n/ loial/ Nm3/ratului! ns/ acest consul nu ar
5i e5icient dec>t dac/ 3o3orul are ncredere n el - sau ea - c/ este
credincios Basilic/i! 4i nu doar o marionet/&
Bitan$e r>se&
W S3er c/ nu-8i imagine6i nicio secund/ c/ e a4 5i 3otri=it 3entru a4a
ce=a& Exist/ deUa destui oameni care 4u4otesc cum c/ a4 5i marioneta ta
3entru c/ te-am l/sat s/ intri n ora4&
W ;tiu& -i 5ost 3rimul la care m-am g>ndit! dar mi-am dat seama c/ tu
3o8i sluUi Basilica - 4i sco3urile mele n acela4i tim3 - r/m>n>nd acolo unde
e4ti! 5/r/ niciun a=antaU e=ident datorat in5luen8ei mele n ora4&
W -tunci de ce m/ a5lu aiciV
W S/ m/ s5/tuie4ti! a4a cum am mai 6is& -m ne=oie s/-mi s3ui 3e cine
din acest ora4! dac/ ar 5i numit consul! garda 4i ntreg ora4ul l-ar urma 4i l-
ar asculta&
W Nu e6ist4 o ast5el de 3ersoan/&
W .ec>t a4a r/s3uns! mai bine mi ceri s/ =/rs s>ngele 4i cenu4a ora4ului
n lacul 5emeilor&
W Nu m/ amenin8aY
W Nu te amenin8! Bitan$e! 8i s3un ce am 5/cut nainte 4i nu =reau s/
re3et& Te im3lor! aUut/-m/ s/ g/sesc o cale s/ e=it asemenea de6nod/m>nt
oribil&
W Gas/-m/ s/ m/ g>ndesc&
W Nici nu cer altce=a&
W + s/ =in m>ine la tine&
W Trebuie s/ ac8ione6 ast/6i&
W ./-mi o or/&
W Te 3o8i g>ndi aiciV F/r/ s/ 3leci din cas/V
W -4adar sunt arestatV
W ,asa asta e urm/rit/ de o mie de ochi! 3rietene& .ac/ e4ti =/6ut
3lec>nd 4i a3oi ntorc>ndu-te du3/ o or/! se =a s3une c/ l =i6ite6i 3rea des
3e Keneralul Vo6mu6halno) Vo6mo6hno& .ar dac/ =rei s/ 3leci! e4ti liber&
W + s/ r/m>n&
W + s/ 3un s/ 5ii condus n bibliotec/ 4i s/ 8i se dea un com3uter 3e care
155
s/ scrii& Li-ar 5i de aUutor dac/ ai nota numele 4i moti=ele du3/ care ar 5i
sau nu 3otri=i8i 3entru acest sco3& .u3/ o or/ ntoarce-te la mine cu lista&
W + s/ 5ac asta 3entru Basilica! nu 3entru tine& ;i 5/r/ niciun a=antaU
3entru mine nsumi&
W Pentru Basilica o 4i cer& ,hiar dac/ 3rinci3ala mea loialitate este 5a8/
de Nm3/rat! s3er s/ sal=e6 acest ora4 de la distrugere dac/ 3ot&
Nntre=ederea lu/ s5>r4it& Bitan$e 3/r/si camera 4i 5u imediat 3reluat de un
soldat Kora)ni care l conduse n bibliotec/& Loo6h nu-i =orbise acelui
soldat 4i totu4i el 4tiu unde s/-l duc/& ;tiu s/-i 3un/ n 5unc8iune un
com3uter& Fie acest lucru nsemna c/ Keneralul i l/sa 3e subordona8ii lui
s/ asculte negocierile! ceea ce era a3roa3e de neconce3ut! 5ie nsemna c/
d/duse acele ordine chiar nainte de sosirea lui&
+are s/ 5i 3lani5icat tot! 5iecare cu=>nt schimbat ntre eiV S/ 5i 5ost at>t de
3rice3ut la mani3ulare nc>t s/ 5i antici3at toate de6nod/minteleV Nn acest
ca6! Bitan$e nu era dec>t un alt nai= care 4i tr/da ora4ul 3entru c/ 5usese
am/git s/ cread/ ceea ce =oia Loo6h&
Nu& Nu e deloc a4a& Keneralul contea6/ 3ur 4i sim3lu 3e 5a3tul c/ este
ca3abil s/ m/ con=ing/ s/ ac8ione6 inteligent n cel mai bun interes al
Basilic/i& -4adar! i =oi g/si candida8ii! dac/ e 3osibil s/ 5ie cine=a consul!
numit de Kora)ni 4i a=>nd ncrederea 3o3orului! a consiliului 4i a g/r6ilor&
.ac/ este 3osibil! o s/-i duc numele acela Keneralului&
W Vreau s/ =orbesc cu co3iii mei! 6ise Rasa& ,u to$i;
Guet se uit/ o cli3/ la ea! nesigur/ ce ar trebui s/ 5ac/M era genul de lucruri
3e care o doamn/ l-ar s3une ser=itoarelor ei! 3oruncind 5/r/ s/ 3ar/& .ar ea
nu era ser=itoare n acea cas/! nu 5usese niciodat/! deci se 3resu3unea c/ ar
trebui s/ ignore asemenea ex3rim/ri ale dorin8ei& Nns/ Rasa nu 3/rea s/-4i
dea seama c/ se adresase ca unei ser=itoare c>nd niciuna nu era 3re6ent/&
W .oamn/! 3e mine m/ trimi8iV
Rasa o 3ri=i a3roa3e cu sur3rindere&
W Nmi 3are r/u! Guet& -m uitat cine e l>ng/ mine& Nu sunt n cea mai
bun/ 5orm/& Vrei! te rog! s/ te duci s/-i g/se4ti 3e co3iii mei 4i 3e co3iii
so8ului meu 4i s/ le comunici c/ =reau s/ le =orbescV
-cum era o cerere! o 5a=oare cerut/ ei direct! ast5el c/ nclin/ din ca3 4i
3lec/ n c/utarea ser=itoarelor care s-o aUute& -r 5i 5/cut ea ns/4i acest
lucru de bun/=oie! dar casa Rasei era mare! iar dac/ cerin8a Rasei era
156
urgent/ - du3/ cum 3/rea - era mai bine s/ 5ie mai multe 3ersoane care
caut/& Nn 3lus! ser=itoarele 4tiau 3robabil cel mai exact unde se a5l/ 5iecare&
Na5ai! Elema$! Se=et 4i Ho$or erau destul de u4or de g/sit 4i trimise
ser=itoarele du3/ ei& Nns/ Lebbe$eJ nu mai 5usese =/6ut de c>te=a ore! de
c>nd intrase 3rima dat/ n cas/& Nn cele din urm/! 76da=at! o t>n/r/
camerist/ cu mai mult 6el dec>t logic/! o in5orm/ 4o=/itor c/ dusese micul
deUun 3entru Lebbe$eJ n camera lui .ol&
W .ar asta a 5ost cu ce=a tim3 n urm/! doamn/&
W Sunt doar sor/! sau Guet! te rog&
W Vrei s/ m/ duc s/ =/d dac/ mai e acolo! sor/V
W Nu! mul8umesc& -r 5i ne3otri=it ca el s/ se mai a5le acolo! a4a c/ o s/
m/ duc eu s-o ntreb 3e .ol)a unde a 3lecat&
Se ndre3t/ s3re sc/rile care duceau s3re ari3a 3ro5esoarelor&
Nu era sur3rins/ c/ Lebbe$eJ reu4ise deUa s/ se li3easc/ de o 5emeie!
chiar 4i n aceast/ cas/ n care 5emeile erau n=/8ate s/ =ad/ dincolo de
su3er5icialitatea b/rba8ilor& ,eea ce o sr)rindea era c/ .ol)a i acorda
b/iatului aten8ie& Nn =remurile 3etrecute de ea n teatru 5usese nconUurat/
de mae4tri ai com3limentelor 4i 5lecari! iar 3e Lebbe$eJ nu l-ar 5i
remarcat dec>t ca s/ r>d/ discret de el&
Totu4i! Guet era destul de con4tient/ c/ ea =edea 3rin com3limente mai
u4or dec>t maUoritatea 5emeilor! ntruc>t amatorii de 5lat/ri nu ncercaser/
niciodat/ s/-4i exercite magia seduc/toare asu3ra ei; Vi6ionarele n a3e
a=eau re3uta8ia s/ =ad/ dincolo de minciuni - cu toate c/! la dre3t =orbind!
Guet =edea doar ceea ce i ar/ta Su5letul Su3rem! 4i nu obser=ase =reodat/
ca Su5letul Su3rem s/-4i aUute =reo 5iic/ n =ia8a amoroas/& .e 3arc/ eu a4
a=ea o =ia8/ amoroas/! g>ndi ea& .e 3arc/ a4 a=ea ne=oie& Su5letul Su3rem
mi-a nsemnat drumul& -colo unde drumul meu se intersectea6/ cu =ie8ile
altora! o s/ m/ ncred n Su5letul Su3rem& So8ul meu m/ =a desco3eri ca
so8ie atunci c>nd =a alege el& 7ar eu =oi 5i mul8umit/&
Lul8umit/&&& a3roa3e c/-i =eni s/ r>d/& Toate =isele mele se leag/ de
b/iatul /sta! am 5ost m3reun/ a3roa3e de moarte! 4i totu4i el se to3e4te
du3/ Eiadh& +are =ie8ile b/rba8ilor nu sunt nimic altce=a dec>t secre8ia
unor glande su3eracti=eV Nu 3ot s/ anali6e6e 4i s/ n8eleag/ lumea din Uurai
lor! ca 5emeileV +are nu =ede Na5ai c/ iubirea lui Eiadh e la 5el de
statornic/ 3recum 3loaia! gata s/ se e=a3ore imediat ce trece 5urtunaV Ea
157
are ne&oie de un b/rbat ca Elema$! care nu-i =a tolera inima 5ugar/& -tunci
c>nd Na5ai ar 5i distrus de necredin8a ei! Elema$ s-ar n5uria brutal! 4i
Eiadh! biata 5iin8/ 3rostu8/! s-ar ndr/gosti de el din nou&
Binen8eles! Guet nu n8elesese ea ns/4i toate astea& ushidh era cea care
=/6use toate conexiunile! toate 5irele care legau oamenii ntre ei& Ni
ex3licase c/ Na5ai 3/rea c/ nu o obser=/ 3entru c/ era namorat de Eiadh&
Tot ea n8elesese 4i rela8ia dintre Elema$ 4i Eiadh 4i de ce se 3otri=eau at>t
unul cu altul&
7ar acum Lebbe$eJ 4i .ol& Ei bine! o alt/ 3ies/ a Uocului! nuV ,>nd Guet
a=usese =i6iunea cu 5emeile n 3/durea din s3atele casei Rasei! n noa3tea
c>nd se ntorsese acas/ du3/ ce-l a=erti6ase 3e 2etchi$ de amenin8area la
adresa =ie8ii sale! nu a=usese niciun sens 3entru ea& Nns/ acum 4tia de ce o
=/6use 3e .ol)a& Ea a=ea s/ 5ie cu Lebbe$eJ! ca Eiadh cu Elema$&
Shedemei =a 3leca 4i ea n de4ert! sau cel 3u8in =a 5i im3licat/ n c/l/toria
lor! adun>nd semin8e 4i embrioni& ushidh =a =eni 4i ea& ;i m/tu4a Rasa&
Vi6iunea i ar/tase 5emeile chemate n de4ert&
Biata .ol)a& .ac/ ar 5i 4tiut c/ aduc>ndu-l 3e Lebbe$eJ n camera ei 4i
nce3ea drumul n a5ara Basilic/i! l-ar 5i alungat! l-ar 5i mu4cat 4i lo=it dac/
trebuia! numai s/-l scoat/ din camer/Y Nns/ Guet 3resu3unea c/ o s/-i
g/seasc/ m3reun/&
B/tu la u4a lui .ol& .u3/ cum se a4te3ta! n/untru se au6i un 6gomot de
mi4c/ri gr/bite& ;i o bu5nitur/ n5undat/&
W ,ine eV
W Guet&
W Nu sunt n situa8ia 3otri=it/ s/ te 3rimesc acum&
W Nu m/ ndoiesc! dar .oamna Rasa m-a trimis de urgen8/& Pot s/ intruV
W .a! sigur&
.eschise u4a 4i o g/si 3e .ol)a ntins/ n 3at! cu 3/tura tras/ 3>n/ 3este
umeri& Binen8eles nu se =edea nici urn/ de Lebbe$eJ! dar a4ternuturile
erau 4i5onate! cada era 3lin/ de a3/ cenu4ie 4i un 3umn de struguri 6/cea 3e
3odea - nu a4a 4i aranUa de obicei .ol)a lucrurile nainte de a trage un 3ui
de somn du3/-masa&
W ,e =rea L/tu4a Rasa de la mineV
W .e la tine nimic& Vrea ca to8i co3iii ei 4i co3iii lui 2etchi$ s/ =in/
imediat la ea&
158
W -tunci de ce nu ba8i la u4ile lui Se=et 4i Ho$orV
Nu sunt aici&
W Lebbe$eJ 4tie de ce m/ a5lu aici& -mintindu-4i bu5nitura 3e care o
au6ise 4i inter=alul scurt de tim3 nainte de a 5i deschis/ u4a! trase o
conclu6ie des3re ceea ce se 3etrecea&
W -4adar! imediat ce nchid u4a 3oate s/ se ridice de 3e 3odea de l>ng/
3at! s/-4i 3un/ ni4te haine 4i s/ =in/ n camera Rasei&
.ol se ar/t/ 4ocat/&
W 7art/-m/ c/ am ncercat s/ te 3/c/lesc! Vi6ionaro! 4o3ti ea&
,>teodat/ i =enea s/ 8i3e& Toat/ lumea 3resu3unea c/ ori de c>te ori ar/ta
o scli3ire de inteligen8/ trebuia s/ 5i 5ost o re=ela8ie de la Su5letul Su3rem -
de 3arc/ ar 5i 5ost inca3abil/ s/ =ad/ 4i singur/ ceea ce era e=ident& Totu4i!
trebuia s/ recunoasc/! era 4i util& :til 3rin 5a3tul c/ lumea era tentat/ s/-i
s3un/ mai re3ede ade=/rul! cre6>nd c/ ea i 3oate 3rinde cu minciuna& .ar
3re8ul acestei sincerit/8i era c/ lor nu le 3l/cea com3ania ei 4i o e=itau&
Numai 3rietenii m3/r8eau asemenea intimit/8i! 4i numai de bun/=oie&
Sili8i! sau cel 3u8in a4a credeau ei! s/-4i m3art/ secretele cu ea! 4i
retr/geau 3rietenia! iar ea nu aUungea s/ 5ac/ 3arte din =ie8ile celor mai
multe 5emei din Uurul ei& + res3ectau 5oarte mult! ceea ce o 5/cea s/ se
simt/ nedemn/ 4i o 4i n5uria n acela4i tim3&
Furia o m3inse s/-l torture6e 3e Lebbe$eJ! 5or8>ndu-l s/ =orbeasc/&
W L-ai au6it! Lebbe$eJV
+ 3au6/ lung/! a3oi:
W .a&
W + s/-i s3un .oamnei Rasa c/ mesaUul a 5ost rece38ionat&
Nnce3u s/ se retrag/ s3re u4/ 4i s-o nchid/ n urm/! c>nd .ol o strig/&
W Stai&&& Guet&
W .aV
W ainele lui&&& au 5ost s3/late&&&
W + s/ le trimit sus&
W ,re6i c/ s-au uscatV
W Sunt destul de uscate& Nu cre6i! Lebbe$eJV
Se ridic/ 4i ca3ul i a3/ru 3e cealalt/ 3arte a 3atului&
W Ba da! rosti el 3osac&
W ainele umede o s/ te r/coreasc/& E o 6i a4a de 5ierbinte! cel 3u8in n
159
camera asta&
Era o glum/ bun/! se g>ndi ea! dar nimeni nu r>se&
Shedemei 3/4ea a3/sat 3e drumul c/tre sera rece a lui 2etchi$! situat/
ntr-o =ale ngust/ 4i umbrit/ de co3aci nal8i! imediat dincolo de locul
unde 6idul ora4ului se curba n Uurul Vechii +rchestre& Era ultima 4i se
temea c/ 4i cea mai di5icil/ 3arte a misiunii ei de a aduna 5lora 4i 5auna
3entru 3roiectul nebunesc al unei c/l/torii 3rin s3a8iu! na3oi 3e legendara
3lanet/ 3ierdut/! P/m>ntul& Trec 3rin toate neca6urile astea 3entru c/ am
a=ut un =is 4i i l-am o5erit s3re inter3retare unei =is/toare& ,/l/toresc 3e
c/mile 4i cred c/ o s/ aUung/ 3e P/m>nt&
Nns/ =isul era =iu n mintea ei& Via8a 3e care o 3urta cu ea 3e nori&
-Uunse la u4a serei lui 2etchi$! 5/r/ s/ 5ie sigur/ dac/ s3erase ntr-ade=/r
s/-l g/seasc/ 3e unul dintre ser=itorii lui ngriUind-o&
Nu r/s3unse nimeni c>nd b/tu din 3alme& .ar motoarele care 3/strau rece
interiorul serei 3uteau 5oarte bine s/ aco3ere 4i cea mai 3uternic/ b/taie& Se
duse la u4/ 4i o ncerc/& Era ncuiat/&
Binen8eles c/ era ncuiat/& .oar 2etchi$ 3lecase n de4ert cu s/3t/m>ni
n urm/& 7ar Rashgalli=a$! asistentul s/u 4i a4a-6isul nou 2etchi$! se
ascundea 3e unde=a de atunci& ,ine s/ 8in/ sera n 5unc8iune dac/ ei doi
3lecaser/V
Numai c/ motoarele fnc$iona! nu-i a4aV ,eea ce nsemna c/ cine&a nc/
3/6ea locul& .oar dac/ nu 5useser/ l/sate 3ornite 4i nesu3ra=egheate! 4i
3lantele din/untru nengriUite&
Era desigur 3osibil& -erul rece ar 5i 8inut n =ia8/ 3lantele s3eciali6ate
tim3 de mai multe 6ile! iar sera! lu>ndu-4i energia de la 3anourile solare
situate 3e st>l3ii care se n/l8au deasu3ra cl/dirii! 3utea 5unc8iona la in5init
5/r/ s/ se conecte6e m/car la re8eaua de energie a ora4ului&
Totu4i! Shedemei 4tia c/ cine=a nc/ ngriUea locul! cu toate c/ nu-4i
d/dea seama cm de 4tia& Lai mult! 4tia c/ ngriUitorul era 4i acum n
interiorul serei! con4tient de 3re6en8a ei 4i dorind ca ea s/ 3lece& 7ndi5erent
cine era acolo! se ascundea&
,ine a=ea ne=oie s/ se ascund/V
W Rashgalli=a$! strig/ ea& Sunt eu! Shedemei& L/ cuno4ti& Sunt singur/!
n-o s/ s3un nim/nui unde e4ti! dar trebuie s/ =orbesc cu tine&
160
-4te3t/! dar nu 3rimi r/s3uns&
W Nu e n leg/tur/ cu ora4ul! sau cu ce se 3etrece acolo! continu/ ea cu
=oce tare& Trebuie doar s/ cum3/r echi3ament de la tine&
-u6i u4a descuindu-se din/untru& -3oi se deschise 3e balamalele grele&
Rashgalli=a$ st/tea n 3rag! ar/t>nd singur 4i de6n/d/Uduit& Nu era narmat&
W .ac/ ai =enit s/ m/ tr/de6i! nt>m3in asta cu u4urare&
Shedemei e=it/ s/ s3un/ c/ o ast5el de tr/dare nu ar 5i dec>t un mod de a
5ace dre3tate! du3/ cum Rashgalli=a$ tr/dase casa lui 2etchi$! aliindu-se
cu Kaballu5ix ca s/ 5ure locul st/3>nului s/u& -=ea treab/ acolo! nu =enise
ca Uusti8iar&
W (e mine nu m/ interesea6/ 3olitica! 6ise! 4i nu-mi 3as/ ce 5aci tu& Pur
4i sim3lu am ne=oie s/ cum3/r o du6in/ cutii deshidratante& .intre cele
3ortabile! 5olosite de cara=ane&
El scutur/ din ca3&
W 2etchi$ m-a 3us s/ le =>nd 3e toate&
Shedemei nchise ochii obosit/& + silea s/ rosteasc/ lucruri 3e care nu
=oia s/ i le arunce n 5a8/&
W +5! Rashgalli=a$! te rog nu te a4te3ta s/ te cred c/ ntr-ade=/r le-ai
=>ndut! 4tiind c/ inten8ionai s/ 3reiei controlul casei 2etchi$ 4i s/-i
continui a5acerea&
Rashgalli=a$ ro4i - de ru4ine! s3era Shedemei&
W +ricum! le-am =>ndut! a4a cum mi s-a cerut&
W ,ine le-a cum3/ratV Eu =reau cutiile! nu 3e tine&
Rashgalli=a$ nu r/s3unse&
W -ha! 5/cu ea& T le-ai cum3/rat&
.u3/ o 3au6/ scurt/! el ntreb/:
W Pentru ce 8i trebuieV
W Nmi ceri mie socoteal/V
W Nntreb 3entru c/ 4tiu ca ai destule cutii n laboratorul t/u& Singura
utili6are la care m/ g>ndesc 3entru cele 3ortabile este ntr-o cara=an/! iar la
a4a ce=a tu nu te 3rice3i deloc&
W -tunci 5/r/ ndoial/ =oi 5i ucis/ sau Ue5uit/& .ar asta nu e treaba ta& ;i
3oate c/ nici n-o s/ se nt>m3le asta&
W Nn ca6ul /sta! nseamn/ c/-8i =in6i 3lantele n 8/ri nde3/rtate 4i mi
5aci direct concuren8/& .e ce s/-i o5er unui concurent cutiile deshidratante
161
de care are ne=oieV
Shedemei i r>se n 5a8/&
W ,re6i c/ se mai 5ace aici =reo a5acere n mod normalV Nu 3lec ntr-o
c/l/torie cu sco3 de comer8! 3rostule& Nmi mut ntregul laborator! c tot c
mine, ntr-un loc n care s/-mi continui n siguran8/ cercet/rile 5/r/ s/ 5iu
ntreru3t/ de nebuni narma8i care Ue5uiesc 4i incendia6/ ora4ul&
El ro4i din nou&
W ,>nd au 5ost sub comanda mea nu au 5/cut r/u nim/nui& Eu nu sunt
Kaballu5ix&
W Nu! Rash& Tu nu e4ti Kaballu5ix&
Se 3utea inter3reta n dou/ 5eluri! dar a3arent el decise s-o ia ca o
con5irmare a ncrederii ei n decen8a lui&
W Tu nu-mi e4ti du4man! nu! Shed)aV
W Vreau doar cutiile&
El mai e6it/ nc/ o cli3/! a3oi 5/cu un 3as n s3ate! ndemn>nd-o s/ intre&
7ntrarea n sera rece nu era la 5el de nghe8at/ ca nc/3erile interioare! iar
el o trans5ormase ntr-un 5el de a3artament 3atetic 3entru el :n 3at
im3ro=i6at! o albie larg/! n care la un moment dat st/tuser/ 3lante! dar
acum era 5/r/ ndoial/ 5olosit/ 3entru baie 4i s3/latul ru5elor& Foarte
3rimiti=! dar 4i ingenios& Fu ne=oit/ s/ admire acest lucru - b/rbatul nu
dis3erase! chiar dac/ totul era m3otri=a lui&
W Sunt singur aici! rosti el& E=ident! Su5letul Su3rem 4tie c/ am mai mare
ne=oie de bani dec>t de cutii deshidratante& ,onsiliul ora4ului mi-a t/iat
toate 5ondurile& Nici m/car nu-mi 3o8i 3l/ti! 3entru c/ nu mai am cont n
care s/ 3rimesc banii&
W -sta nu-i o 3roblem/& .u3/ cum 8i imagine6i! o mul8ime de oameni
4i scot banii din conturile din ora4& Te =oi 3l/ti cu cristale - cu toate c/
3re8ul aurului 4i al 3ietrelor 3re8ioase s-a tri3lat n urma recentelor
tulbur/ri&
W ,re6i c/ sunt n 3o6i8ia s/ m/ t>rguiescV
W Pune cutiile n 5a8a u4ii& + s/ trimit un om s/ le ncarce 4i s/ mi le
aduc/ n ora4& Pe tine o s/ te 3l/tesc cinstit& S3une-mi unde&
W Vino singur/! du3/ aceea& ./-mi-le n m>n/&
W Nu 5i absurd& Nu m/ mai ntorc niciodat/ aici! 4i nici n-o s/ ne mai
nt>lnim =reodat/& S3une-mi unde s/-8i las 3ietrele 3re8ioase&
162
W Nn camera de oas3e8i din casa lui 2etchi$&
W E u4or de g/sitV
W .estul de u4or&
W -tunci o s/ 5ie imediat ce =oi 3rimi cutiile&
W Nu 3rea 3are cinstit ca eu s/ am ncredere total/ n tine! iar tu s/ nu-mi
ar/8i nici urm/&
Shedemei nu se 3utu g>ndi la nimic de 6is care s/ nu 5ie crud&
.u3/ un tim3! el a3rob/ din ca3&
W Bine& Pe 3ro3rietatea lui 2etchi$ sunt dou/ case& Pune biUuteriile n
camera de oas3e8i din cea mic/ 4i mai =eche& Pe o grind/& + s/ le g/sesc&
W 7mediat ce am cutiile n laborator! sublinie Shedemei&
W ,re6i c/ am =reo re8ea de b/rba8i loiali care s/-8i ntind/ o curs/V
ntreb/ Rashgalli=a$ cu am/r/ciune&
W Nu& .ar 4tiind c/ n cur>nd o s/ ai bani! nimic nu te m3iedic/ s/-i
angaUe6i de 3e acum&
W -4adar tu deci6i c>nd s/ m/ 3l/te4ti 4i c>t! iar eu nu am nimic de
comentat n 3roblema asta&
W Rash! eu te trate6 mult mai cinstit dec>t i-ai tratat tu 3e 2etchi$ 4i 3e
5iii lui&
W + s/ scot o du6in/ de cutii deshidratante n 5a8a u4ii ntr-o Uum/tate de
or/&
Shedemei se ridic/ 4i 3lec/& Nl au6i nchi6>nd u4a n urma ei 4i 4i-l
imagin/ ncuind timid lac/tul! tem>ndu-se c/ cine=a ar desco3eri c/ omul
care 3entru o 6i condusese ambele Ualnice im3erii ale lui Kaballu5ix 4i
2etchi$ se ascundea acum n umbra acestor 6iduri grele&
-Uunse la Poarta Lu6icii! unde gardienii Kora)ni i =eri5icar/ identitatea
4i o l/sar/ s/ treac/& Nnc/ o deranUa s/ =ad/ acele uni5orme la 3or8ile
Basilic/i! dar! ca to8i ceilal8i! se obi4nuise cu disci3lina 3er5ect/ a solda8ilor
4i cu noua ordine care nlocuise intr/rile haotice n ora4& -cum toat/ lumea
a4te3ta r/bd/toare la coad/&
;i mai era ce=a& -cum a4te3tau mai mul8i oameni s/ intre n ora4 dec>t s/
ias/& Nncrederea re=enea& Nncredere n 5or8a Kora)nilor& ,ine s/-4i 5i
imaginat c>t de re3ede =or aUunge oamenii s/ se ncread/ n inamicul
,a3ete :deV
.u3/ ce 3arcurse lungul drum de-a lungul 6idului ora4ului 3>n/ la Poarta
163
Pie8ei! o g/si 3e conduc/toarea de cat>ri 3e care o angaUase&
W .u-te! i 6ise& Trebuie s/ 5ie o du6in/&
Femeia 4i nclin/ ca3ul 4i se nde3/rt/ n 5ug/& F/r/ ndoial/! =ite6a
ostentati=/ a=ea s/ ncete6e n cli3a n care n-o mai 3utea =edea! ns/
a3recie totu4i )reten$ia de a 5i ra3id/& Ni demonstra c/ 5emeia 4tia ce
#nsemna =ite6a 4i considera c/ merita s/ se 3re5ac/&
-3oi g/si un b/iat mesager care a4te3ta la coada de la Poarta Pie8ei&
L>6g/li un bilet 3e o h>rtie de la sta8ia de mesagerie& Pe s3ate indic/
drumul s3re casa lui 2etchi$ 4i instruc8iuni 3ri=ind locul unde s/ lase
biletul& -3oi introduse 3lata ser=iciului n com3uterul sta8iei& ,>nd b/iatul
=/6u ce bonus i o5erea 3entru o li=rare ra3id/! 6>mbi! n45/c/ biletul 4i
8>4ni ca o s/geat/&
Rashgalli=a$ a=ea s/ 5ie 5urios! binen8eles! desco3erind o 3oli8/ 3entru
unul dintre biUutierii de la Poarta Pie8ei n locul 3ietrelor 3romise& .ar nu
a=ea inten8ia nici s/ duc/ 3ersonal! nici s/ trimit/ o sum/ enorm/ n
lichidit/8i ntr-un loc i6olat& Rash era cel care a=ea ne=oie de bani - s/-4i
asume el riscul& ,el 3u8in 3oli8a era 3entru unul dintre biUutierii din
exteriorul Por8ii Pie8ei! a4adar nu era ne=oit s/ treac/ de g/r6i ca s/-4i
ob8in/ 3lata&
Rasa 3ri=i la 5iul 4i 5iicele ei 4i la cei doi b/ie8i ai lui 2etchi$ cu alte so8ii&
Nu e cel mai gro6a= gru3 de oameni! g>ndi& -4 ar/ta ce=a mai mult dis3re8
5a8/ de e4ecul lui Volema$ cu b/ie8ii lui mai mari dac/ nu a4 a=ea 4i eu
dou/ minunate 5iice care s/-mi reaminteasc/ de 3ro3ria mea li3s/ de
str/lucire ca 3/rinte& ;i! sincer =orbind! to8i ace4ti tineri au darurile 4i
talentele lor& .ar numai Na5ai 4i 7ssib! cei doi co3ii 3e care eu 4i Vol)a i-
am a=ut m3reun/! au ar/tat c/ au integritate! decen8/ 4i dragoste 5a8/ de
bine&
W .e ce nu l-a8i adus 4i 3e 7ssibV
Elema$ o5t/& Bietul b/iat! g>ndi Rasa& B/tr>na te 3une s/ ex3lici nc/ o
dat/V
W N-am =rut s/ a=em 3robleme 3e drum din cau6a scaunului sau
5lotoarelor lui! 6ise el&
W ;i nici n-am =rut s/-l 8inem nchis aici cu noi! ad/ug/ Na5ai&
W Nu cred c/ Keneralul o s/ ne 8in/ 3rea mult tim3 sub arest! s3use Rasa&
.u3/ ce =oi 5i atent discreditat/! nu mai exist/ moti=e s/ 5ac/ ce=a at>t de
164
re3resi=& El ncearc/ s/-4i cree6e o imagine de eliberator 4i 3rotector! iar
solda8ii de 3e str/6i nu-i sunt de aUutor&
W ;i a3oi 3lec/mV ntreb/ Na5ai&
W Nu! ne n5igem r/d/cinile aici! re3lic/ Lebbe$eJ& Binen8eles c/
3lec/m&
W Vreau s/ merg acas/! se 3l>nse Ho$or& ,hiar dac/ +bring e un
nenorocit 4i un so8 mi6erabil! mi-e dor de ei&
Se=et nu 6ise nimic&
Rasa se uit/ la Elema$! care a=ea o Uum/tate de 6>mbet 3e chi3&
W ;i tu! Elema$! e4ti ner/bd/tor s/ 3leci din casa meaV
W N8i sunt recunosc/tor 3entru os3italitate& ;i o s/-mi amintesc
ntotdeauna c/minul t/u ca ultima cas/ ci=ili6at/ n care am locuit! mul8i
ani de acum ncolo&
W Vorbe4te n numele t/u! El)a! 3u5ni Lebbe$eJ&
W .es3re ce =orbe4teV se mir/ Ho$or& Pe mine m/ a4tea3t/ chiar acum o
cas/ ci=ili6at/&
Se=et emise un hohot strangulat&
W Nn locul t/u! nu m-a4 l/uda cu c>t de ci=ili6at/ e casa ta! s3use Rasa&
V/d c/ Elema$ e singurul care n8elege situa8ia real/&
W Nn8eleg 4i eu! 5/cu Na5ai&
Binen8eles! Elema$ i arunc/ o 3ri=ire ur>t/ 3e sub s3r>ncene& Na5ai!
3rostule! g>ndi Rasa& Trebuie ntotdeauna s/ roste4ti exact cu=intele care i
3ro=oac/ din cale-a5ar/ 3e 5ra8ii t/iV ,re6i c/ eu am uitat c/ ai au6it =ocea
Su5letului Su3rem 4i n8elegi mai mult dec>t 5ra8ii 4i surorile taleV N-ai
3utea s/ ai ncredere c/ eu 8in minte s/-8i recunosc =aloarea 4i s/ taci din
gur/V
Nu! nu 3utea& Na5ai era t>n/r! 3rea t>n/r ca s/ n8eleag/ consecin8ele
ac8iunilor sale! 3rea t>n/r ca s/-4i n5r>ne6e sentimentele&
W +ricum! Elema$ ne =a ex3lica totul&
W N-a=em cum s/ r/m>nem n ora4! nce3u el& Nn momentul n care
solda8ii 4i 3/r/sesc 3osturile! noi trebuie s/ e=ad/m! re3ede&
W .e ceV ntreb/ Lebbe$eJ& .oamna Rasa are 3robleme! nu noi&
W Pe Su5letul Su3rem! 3rost mai e4ti&
,e mod direct 4i recon5ortant de a o s3une! cuget/ Rasa& Nu-i de mirare
c/ 5ra8ii t/i te =enerea6/! El)a&
165
W -t>t tim3 c>t .oamna Rasa se a5l/ sub arest! Loo6h trebuie s/ aib/
griU/ ca nim/nui de aici s/ nu i se nt>m3le nimic r/u& .ar e hot/r>t s/ 5ac/
n a4a 5el nc>t ea s/ aib/ 5oarte mul8i du4mani n ora4& 7mediat ce solda8ii
se dau la o 3arte din calea lor! o s/ ncea3/ s/ se 3etreac/ lucruri 5oarte
rele&
W -=em toate moti=ele s/ ie4im din casa Lamei! 6ise Ho$or& Lama s/
5ug/ dac/ =rea! dar cu mine nu au nimicY
W -u ce=a m3otri=a noastr/ a ttror& Leb! Na5ai 4i cu mine suntem
5ugari! iar Na5ai n s3ecial este acu6at de dou/ crime! dintre care una a
comis-o cu ade=/rat& Ho$or 3oate 5i acu6at/ de atac 4i tentati=/ de omor
asu3ra 3ro3riei surori& 7ar Se=et este o adulterin/ 3rins/ n 5lagrant delict!
ntruc>t era cu so8ul surorii ei! 4i 3ot 5i in=ocate legile incestului&
W N-ar ndr/6ni! 6ise Ho$or& S/ m/ acu6e 3e mine=
> .e ce s/ nu ndr/6neasc/V .e la nce3ut numai res3ectul 4i dragostea
3e care le are lumea 3entru .oamna Rasa te-au sal=at de arestare& ;i astea
au dis3/rut! sau cel 3u8in au sl/bit&
W Nu m-ar condamna niciodat/&
W Gegile contra adulterului n-au mai 5ost nt/rite de secole! =orbi Leb&
+amenii sunt de6gusta8i de incestul ntre rudele 3rin alian8/! dar at>t tim3
c>t sunt maUori 4i consimt&&&
W +are to$i sunte8i de-o idio8enie criminal/V ntreb/ Elema$& Nu! uit -
<afai n8elege totl;;
> Ba nu! re3lic/ Na5ai& ;tiu c/ trebuie s/ 3lec/m n de4ert 3entru c/
Su5letul Su3rem ne-o 3orunce4te! dar habar n-am des3re ce =orbe4ti t;
Rasa nu se ab8inu s/ nu 6>mbeasc/& B/iatul era 5raier uneori! ns/
sinceritatea 4i deschiderea lui te de6armau& F/r/ s/ =rea! l mul8umise 3e
El)a umilindu-se 4i recunosc>ndu-i n8ele3ciunea mult mai mare&
W -tunci o s/ =/ ex3lic! s3use Elema$& .oamna Rasa este o 5emeie
3uternic/ - chiar 4i acum! 3entru c/ oamenii cei mai inteligen8i din Basilica
nu cred nicio cli3/ 6=onurile des3re ea& Pentru Loo6h nu =a 5i de aUuns
numai s-o discredite6e& El trebuie s-o aib/ 5ie com3let la m>na lui! 5ie
moart/& ,a s/ nde3lineasc/ ultima =ariant/ nu trebuie dec>t s/ intente6e
3roces 3entru crim/ unuia sau tuturor co3iilor ei - 4i celor ai Tatei - 4i ea =a
r/m>ne neaUutorat/& .oamna Rasa e o 5emeie curaUoas/! dar nu cred c/ are
inima s/-i lase 3e co3iii ei sau 3e ai Tatei s/ mearg/ la nchisoare numai
166
3entru ca ea s/ se Uoace de-a 3olitica& ;i chiar dac/ ar fi at>t de nemiloas/!
Loo6h 3ur 4i sim3lu ar ridica mi6a& Pe care dintre noi l-ar ucide 3rimulV
Loo6h este un om abil - nu =a 5ace dec>t s/-4i transmit/ lim3ede mesaUul&
Pe tine cred c/ o s/ te omoare! Leb! 3entru c/ tu e4ti cel mai ne=rednic 4i
cel c/ruia 4i Tata! 4i .oamna Rasa i-ar sim8i cel mai 3u8in li3sa&
,el 3omenit s/ri n 3icioare&
W L-am s/turat de tine! res3ira8ie de 3>r8Y
W Stai Uos! Lebbe$eJ! 6ise .oamna Rasa& Nu =e6i c/ te tachinea6/ doar
ca s/ se distre6eV
Elema$ r>nUi s3re Lebbe$eJ! care nu se calm/& Se uit/ 3ie6i4! a4e6>ndu-
se la loc&
W + s/ omoare 3e cine&a! continu/ Elema$! doar ca a=ertisment&
Binen8eles! nu ar 5i solda8ii li; .ar ar 4ti c/ .oamna Rasa i-ar recunoa4te
m>na& ;i dac/ strategia de a ne 8ine 3e noi ostatici 3entru ca ea s/ se 3oarte
5rumos nu 5unc8ionea6/! Loo6h are deUa 3reg/tit terenul 3entru asasinarea
ei& -r 5i u4or de g/sit =reun cet/8ean ultragiat care s-o ucid/ 3entru o
3resu3us/ tr/dareM tot ce ar a=ea Keneralul de 5/cut ar 5i s/-i aranUe6e
asasinului o3ortunitatea s/ lo=easc/& -r 5i sim3lu& -bia c>nd solda8ii &or
)4r4si str/6ile din Uurul casei =a nce3e ade=/rata 3rimeUdie 3entru noi& -4a
c/ trebuie s/ 5im 3reg/ti8i s/ 3lec/m imediat! n secret 4i 3entru totdeauna&
W S/ 3lec/m din BasilicaY exclam/ Ho$or& Triste8ea ei ne3re5/cut/
demonstra c/ n cele din urm/ 3rinsese ideea c/ situa8ia lor era serioas/&
Se=et n8elesese! asta era sigur& Zinea ca3ul 3lecat! dar Rasa i =edea
lacrimile de 3e obraUi&
W Nmi 3are r/u c/ a3ro3ierea =oastr/ de mine =/ cost/ at>t de mult! s3use
Rasa& .ar n to8i ace4ti ani! dragele mele 5iice! dragul meu 5iu! iubitele
mele ele=e! to8i a8i bene5iciat de 3e urma 3restigiului casei mele 4i a
onorabilit/8ii lui 2etchi$& -cum cursul e=enimentelor din Basilica s-a
ntors m3otri=a noastr/! 4i trebuie s/ 3artici3a8i 4i =oi la 3lata 3re8ului& E
un incon=enient! dar nu e incorect&
W Pentru totdeauna! 4o3ti Ho$or&
W .a! 3entru totdeauna! con5irm/ Elema$& .ar eu unul nu m/ ntorc n
de4ert 5/r/ so8ia mea& S3er c/ 5ra8ii mei s-au ocu3at 4i ei de asta& Este
moti=ul 3entru care am =enit aici&
W +bring! 6ise Ho$or& Trebuie s/-l lu/m 3e +bringY
167
Se=et n/l8/ ca3ul 4i o 3ri=i n 5a8/ 3e mama ei&
+chii i notau n lacrimi 4i a=ea 3e chi3 o ex3resie ntreb/toare 4i
s3eriat/&
W ,red c/ Vas ar =eni cu tine! dac/ l rogi! s3use Rasa& E un b/rbat
n8ele3t! care 4tie s/ ierte! 4i te iube4te mai mult dec>t meri8i&
,u=intele erau reci! totu4i Se=et le lu/ dre3t o m>ng>iere&
W .ar O"ring: insist/ Ho$or&
W E a4a de slab! sunt sigur/ c/ l 3o8i con=inge s/ te nso8easc/&
Nntre tim3! Lebbe$eJ se ntorsese s3re Elema$&
W So$ia taV
W .oamna Rasa o s/ nde3lineasc/ n seara asta ceremonia 3entru mine
4i Eiadh&
Fa8a lui Lebbe$eJ tr/da o emo8ie 3uternic/ - 5urie! gelo6ieV +are o =oia
4i el 3e Eiadh! ca bietul Na5aiV
W Te c/s/tore4ti cu ea #n seara asta: ntreb/ Lebbe$eJ&
W Nu 4tim c>nd o s/ ridice Loo6h arestul! 4i =reau ca ceremonia mea s/
5ie 5/cut/ a4a cum trebuie& +dat/ ie4i8i n de4ert! nu =reau =reo 3roblem/
des3re cine cu cine e c/s/torit&
W Ne =om schimba la ncheierea termenelor! 6ise Ho$or&
Toat/ lumea se uit/ la ea&
W .e4ertul nu e Basilica! rosti Rasa& Suntem doar o m>n/ de oameni&
,/s/toriile =or 5i 3ermanente& +bi4nui8i-=/ de 3e acum cu ideea&
W E absurd! 3rotest/ Ho$or& Eu nu merg! 4i nu m/ 3ute8i sili&
W Nu! nu 3utem& .ar dac/ o s/ r/m>i o s/ desco3eri cur>nd c>t de
di5erit/ e =ia8a c>nd nu mai e4ti 5iica .oamnei Rasa! ci doar o c>nt/rea8/
t>n/r/ cunoscut/ 3entru c/ 4i-a redus la t/cere sora mult mai celebr/ cu o
lo=itur/ dat/ cu 3ro3ria m>n/&
W + s/ tr/iesc cu astaY 5/cu ea s5id/toare&
W -tunci sunt sigur/ c/ nu te =reau l>ng/ mine! 5/cu Rasa 5urioas/& Ga ce
bun ar 5i o 5at/ 5/r/ con4tiin8/ n c/l/toria teribil/ care ne a4tea3t/V
,u=intele erau as3re! dar Rasa sim8ea gustul de6am/girii lui Ho$or ca o
otra=/ 3e limb/&
W -m s3us tot ce a=eam de s3us& ,u to8ii a=em treab/ de 5/cut 4i hot/r>ri
de luat& Gua8i-le 4i gata&
Era o ncheiere clar/! 4i Ho$or 4i Se=et se ridicar/ imediat! Ho$or trec>nd
168
cu nasul 3e sus ntr-un s3ectacol de arogan8/&
Lebbe$eJ se 5uri4/ 3>n/ l>ng/ Rasa - oare b/iatul nu 4tia s/ mearg/
normal! 5/r/ s/ 3ar/ c/ se strecoar/ sau c/ s3ionea6/V - 4i ntreb/&
W Nunta lui El)a din seara asta este o a5acere exclusi=/V
W Toat/ lumea din cas/ e in=itat/ s/ 3artici3e&
W Voiam s/ 6ic&&& dac/ 4i eu a4 dori s/ m/ c/s/toresc cu cine=aV -i tine
ceremonia n seara astaV
W S/ te c/s/tore4ti cu cine&a= Sunt con=ins/ c/ .ol)a a 5ost indiscret/!
dar a4 5i sur3rins/ dac/ te-ar lua de so8! Lebbe$eJ&
El se n5urie&
W Guet 8i-a s3us&
W Binen8eles& ?um/tate dintre ser=itoare 4i .ol)a ns/4i mi-ar 5i
dest/inuit 3>n/ la c/derea no38ii& ,hiar 8i imagine6i c/ cine=a 3/strea6/
5a8/ de mine un astfel de secret n 3ro3ria mea cas/V
W 2ac4 o con=ing s/ acce3te un tic/los ne=rednic ca mine! 6ise el! cu
glasul nc/rcat de sarcasm! o s/ bine=oie4ti s/ ne inclu6i n ceremonieV
W -r 5i 3ericulos s/ aUungi n de4ert 5/r/ o so8ie& .ol)a =a 5i o ne=ast/
mai mult dec>t su5icient/ 3entru tine, de4i cu greu ar 5i 5/cut o alegere mai
3roast/&
Fa8a lui se nro4i de m>nie&
W Nu am 5/cut nimic s/ merit dis3re8ul t/u&
W Nu ai 5/cut nimic 3rin care s/ nu-l meri8i& Li-ai sedus ne3oata sub
3ro3riul meu aco3eri4! iar acum =ise6i s/ te nsori cu ea - 4i s/ nu cre6i c/
eu sunt 3roast/& Vrei s-o iei de so8ie nu ca s/ te al/turi tat/lui t/u n de4ert!
ci ca s/ te 5olose4ti de ea dre3t 3ermis de stabilire n Basilica& + s/-i 5ii
in5idel din cli3a n care 3lec/m noi 4i tu ob8ii documentele&
W N4i Uur n 5a8a Su5letului Su3rem c/ o s-o iau 3e .ol)a n de4ert! la 5el
cum El)a o ia 3e Eiadh&
W Fii atent c>nd iei Su5letul Su3rem martor la Uur/m>nt& E n stare s/ te
5ac/ s/ te 8ii de cu=>nt&
Lebbe$eJ 3/ru s/ =rea s/ mai adauge ce=a! dar se g>ndi mai bine 4i se
retrase din camera de 3rimire a Rasei& F/r/ ndoial/ s-o 5late6e 3e .ol)a ca
s/-i 3ro3un/ s/-l ia de b/rbat&
+ s/ reu4easc/! 4i 6ise Rasa cu am/r/ciune& Pentru c/ b/iatul /sta! care
nu are nicio alt/ calitate! se )rice)e la 5emei& Nu am au6it des3re 5a3tele lui
169
de la mamele at>tor 5ete din .olltoJn sau .auber=illeV Biata .ol)a& Te-a
l/sat =ia8a at>t de n5ometat/! nc>t ai nghi8i chiar 4i o imita8ie 3alid/ a
dragosteiV
R/maser/ numai Elema$ 4i Na5ai&
W Nu =reau s/-mi m3art ceremonia cu Lebbe$eJ! rosti Elema$ rece&
W Tragic! nu-i a4a! c/ n lumea asta nu ob8inem ntotdeauna ceea ce
dorim& +ricine =rea s/ 5ie c/s/torit n seara asta o s/ 5ie& Nu a=em tim3 s/-
8i satis5acem =anitatea! 4i tu 4tii asta& Li-ai s3une la 5el! dac/ ar 5i s/-mi dai
un s5at im3ar8ial&
Elema$ i studie chi3ul c>te=a secunde&
W .a& E4ti 5oarte n8elea3t/! 6ise! a3oi 3lec/&
.ar 4i Rasa l n8elegea mai bine dec>t 4i nchi3uia el& ;tia c/ o e=aluase
4i decisese c/! de4i a=ea 3utere n Basilica! n de4ert nu =a mai nsemna
nimic& Se =a 3leca n 5a8a =oin8ei ei n seara asta! dar odat/ aUun4i n de4ert
=a 5i nc>ntat s-o ngenunche6e& Ei bine! nu m/ tem de umilin8/! g>ndi ea&
Su3ort mai mult dec>t 8i imagine6i tu& ,e ar nsemna 3entru mine torturile
tale c>nd eu =oi sim8i agonia ora4ului meu iubit 4i =oi 4ti c/ n exil nu 3ot
5ace nimic s/-l sal=e6V
-cum doar Na5ai mai era cu ea&
W Lam/! s3use el! dar 7ssibV .ar tre6orierul lui Kaballu5ix! 9dorabV 4i ei
o s/ aib/ ne=oie de 5emei& Elema$ a =/6ut so8ii 3entru to8i! n =isul lui&
W -tunci Su5letul Su3rem le =a 5ace rost de so8ii! nu cre6iV
W Shedemei =a =eni cu noi& - =isat 4i ea& Su5letul Su3rem o aduce& ;i
ushidh& Face 3arte din toate astea! nuV Su5letul Su3rem categoric o s-o
aduc/& Pentru 7ssib sau 3entru 9dorab&
W .e ce nu o ceri tuV
W Nu e=
> Li-ai 6is c/ Su5letul Su3rem 8i-a 3romis c/ ntr-o 6i i =ei conduce 3e
5ra8ii t/i& ,um s/ se nt>m3le asta dac/ tu nu g/se4ti n tine 3uterea s/
n5run8i m/car o 5at/ dulce 4i generoas/ ca Shu)aV
W Zie 8i 3are dulce& .ar mie;;; s/-i cer a4a ce=a&&&
W Ea 4tie c/ =oi! b/ie8ii! a8i =enit aici du3/ so8ii! co3il 3rostu8& ,re6i c/ ea
nu a socotitV E oracol - cre6i c/ nu =ede deUa conexiunileV
Se sim8i ru4inat&
W Nu m-am g>ndit& Probabil c/ ea 4tie mai multe dec>t mine des3re
170
orice&
W Numai des3re anumite lucruri& 7ar tu te 5ere4ti de cea mai im3ortant/
3roblem/&
W Ba nu! 6ise Na5ai& ;tiu c/ Guet este 5emeia cu care o s/ m/ nsor! 4i
4tiu c/ 3e ea o s-o cer& Nu am ne=oie de s5atul t/u n 3ri=in8a asta&
W -tunci nu am de ce s/ m/ tem 3entru tine! 5iule! rosti Rasa&
Solda8ii l aduser/ 3e Rashgalli=a$ n birou 4i! du3/ cum i instruise
dinainte Loo6h! l aruncar/ brutal 3e 3odea& ,>nd solda8ii 3lecar/! b/rbatul
4i atinse nasul& Nu era ru3t! dar s>ngera du3/ im3actul cu 3odeaua! iar
Keneralul nu i o5eri nimic cu care s/-4i 4tearg/ s>ngele& Nntruc>t 5usese
de6br/cat la 3ielea goal/ nainte de a 5i adus! nu a=ea ce 5ace dec>t s/ lase
s>ngele s/-i curg/ n gur/ 4i 3e barb/&
W ;tiam c/ o s/ te =/d mai de=reme sau mai t>r6iu! s3use Loo6h& N-a
trebuit s/ te caut& ;tiam c/ =a =eni un tim3 c>nd o s/-8i imagine6i c/ ai
ce=a ce eu a4 =rea de la tine! o s/ =ii 4i o s/ ncerci s/ te t>rguie4ti 3entru
=ia8a ta& .ar te asigur! nu am ne=oie de nimic din ce ai tu&
W -tunci omoar/-m/ 4i s/ termin/m! 6ise Rashgalli=a$&
W Foarte dramatic& -m s3us c/ nu am ne&oie de ceea ce ai tu! dar s-ar
3utea s4 &rea ce=a! 4i s-ar 3utea s/ =reau destul de mult ca s/ nu 3un s/ 8i
se scoat/ ochii! s/ te castre6e sau alt/ mic/ 5a=oare! nainte de a 5i ars 3e
rug ca tr/d/tor al ora4ului t/u&
W .a! at>t de mult 8ii la Basilica&
W Tu mi-ai dat ora4ul /sta! 3rostule& Stu3iditatea 4i brutalitatea ta mi l-au
o5erit n dar& -cum e cea mai str/lucit/ biUuterie din 3osesia mea& .a! 8in
5oarte mult la Basilica&
W Numai dac/ o s-o 3/stre6i&
W +! te asigur c/ o s/ 3/stre6 aceast/ biUuterie& Fie 3urt>nd-o ca s/ m/
m3odobesc cu ea! 5ie trans5orm>nd-o n 3ulbere 4i nghi8ind-o&
W .eci e4ti 5/r/ 5ric/! bra= Keneral& ;i totu4i o 8ii 3e .oamna Rasa sub
arest la domiciliu&
W Nnc/ am multe drumuri 3e care le 3ot urma& Nu-mi imagine6 de ce
=reunul dintre ele ar duce la altce=a dec>t moartea ta imediat/& -4a c/ ai
5ace bine s/-mi s3ui ceea ce 4tiu deUa&
W N8i 3lace sau nu! eu snt n mod legal 2etchi$ 4i ca3ul clanului
PalJashantu 4i! de4i acum nimeni nu m/ iube4te 3rea mult! dac/ b/rba8ii
171
li3si8i de dre3turi din a5ara 6idurilor ar =edea c/ am 5ost de 3artea ta 4i a4
ob8ine ce=a 3utere! mi s-ar alia& Zi-a4 5i de 5olos&
W V/d c/ ntre8ii ni4te =isuri 3atetice cum c/ ai 5i ri=alul meu la 3uterea
de aici&
W Nu! Kenerale& -m 5ost asistent toat/ =ia8a mea! lucr>nd la construc8ia
4i nt/rirea casei 2etchi$& Kaballu5ix m-a con=ins s/ ac8ione6 3e ba6a unor
ambi8ii 3e care nu le-am a=ut nainte ca el s/ m/ 5ac/ s/ le simt& -m a=ut
su5icient tim3 la dis3o6i8ie ca s/ regret c/ l-am cre6ut! s/ m/ dis3re8uiesc
3entru c/ m-am m3/unat ca 4i cum a4 5i 5ost =reun conduc/tor m/re8! c>nd
de 5a3t eu sunt un asistent nn/scut& -m 5ost 5ericit numai c>nd am sluUit un
om mai 3uternic dec>t mine& -m 5ost m>ndru c/ l-am sluUit ntotdeauna 3e
cel mai 3uternic b/rbat din Basilica& -cum acesta se nt>m3l/ s/ 5ii tu! iar
dac/ m/ la4i n =ia8/ 4i te 5olose4ti de mine! o s/ desco3eri c/ sunt un om
cu multe calit/8i&
W 7nclusi= loialitatea absolut/V
W Niciodat/ n-o s/ ai ncredere n mine! 4tiu& G-am tr/dat 3e 2etchi$!
s3re ru4inea mea& .ar am 5/cut-o numai c>nd Volema$ era deUa exilat 4i
li3sit de 3utere& .omnia ta niciodat4 n-o s/ sl/be4ti 4i n-o s/ e4ue6i! a4a c/
3o8i a=ea im3licit ncredere n mine&
Loo6h nu se ab8inu s/ nu r>d/&
W Nmi ceri s/ m/ ncred n loialitatea ta 3entru c/ e4ti mult 3rea la4 ca s/
tr/de6i un om 3uternicV
W -m a=ut destul tim3 la dis3o6i8ie ca s/ m/ cunosc! Kenerale
Vo6mu6halno) Vo6mo6hno& Nu doresc s/ m/ de6am/gesc nici 3e mine!
nici 3e domnia ta&
W Pot s/ 3un 3e oricine la comanda gloatei care se autodenume4te
PalJashantu& Sau 3ot s/-i conduc chiar eu& .e ce a4 a=ea ne=oie de tine n
=ia8/ c>nd a4 a=ea mult mai mult de c>4tigat dintr-o m/rturisire 3ublic/ 4i o
execu8ieV
W E4ti str/lucitor ca general 4i conduc/tor al b/rba8ilor! ns/ nu cuno4ti
Basilica&
W + cunosc destul de bine ca s/ st/3>nesc aici 5/r/ s/ irosesc =ia8a
niciunuia dintre oamenii mei&
W .ac/ e4ti a4a atot4tiutor! Kenerale Vo6mu6halno) Vo6mo6hno!
3robabil o s/ n8elegi imediat de ce este im3ortant 5a3tul c/ Shedemei a
172
cum3/rat ieri o du6in/ de cutii deshidratante de la mine&
W Gas/ Uoaca& ;tii c/ n-am idee cine e Shedemei sau ce nseamn/ s/
cum3eri asemenea cutii&
W Shedemei e o 5emeie& :n sa=ant de =a6/& Ex3ert/ n genetic/ - a creat
ni4te 3lante noi 5oarte 3o3ulare! 3rintre altele&
W .ac/ =rei s/ aUungi unde=a&&&
W Shedemei este 4i 3ro5esoar/ n casa Rasei! 4i una dintre ne3oatele ei
5a=orite&
-ha& .eci Rashgalli=a$ ar )tea a=ea ce=a care merit/ a5lat& Loo6h
a4te3t/ s/ aud/ mai mult&
W ,utiile deshidratante sunt 5olosite 3entru trans3ortul semin8elor 4i
embrionilor 3e distan8e mari! 5/r/ congelare& Ea mi-a s3us c/ 4i mut/
ntreg laboratorul ntr-un ora4 nde3/rtat 4i 3entru asta are ne=oie de cutii&
W 7ar tu nu o cre6i&
W E de neconce3ut s/-4i mute laboratorul acm; E=ident! 3ericolul a
trecut! n mod normal! s-ar ad>nci 3ur 4i sim3lu n munc/& E un om de
4tiin8/ 5oarte dedicat& -bia dac/ obser=/ lumea din Uurul ei&
W -4adar 3lanul de a 3leca =ine de la Rasa! cre6i tu&
W Rasa a 5ost so8ia credincioas/ a lui 2et&&& Volema$! 5ostul 2etchi$!
tim3 de mul8i ani& El a 3lecat n exil acum c>te=a s/3t/m>ni! du3/ c>t se
3are urm>nd o =i6iune de la Su5letul Su3rem& Fiii lui s-au ntors n ora4 4i
au ncercat s/ cum3ere ,atalogul PalJashantu de la Kaballu5ix&
Rashgalli=a$ se ntreru3se! 3arc/ a4te3t>nd ca Loo6h s/ 5ac/ leg/turileM
dar desigur trebuia s/ 4tie c/ lui i li3seau datele necesare ca s/ 5ac/
asemenea leg/turi& Era modul de a ncerca s/ ob8in/ con5irmarea
interesului lui Loo6h& .ar acesta nu a=ea inten8ia s/-i Uoace Uocul&
W Fie mi s3ui! 5ie nu& .u3/ aceea o s/ decid dac/ am ne=oie de tine sau
nu& .ac/ tu continui s/-8i nchi3ui c/ mi 3o8i mani3ula Uudecata! nu 5aci
dec>t s/ te do=ede4ti inutil&
W E lim3ede c/ Volema$ mai =isea6/ s/ st/3>neasc/ n Basilica& Pentru
ce altce=a ar a=ea ne=oie de ,atalogV Singura sa =aloare e aceea de simbol
al autorit/8ii 3rintre b/rba8ii PalJashantuM le reaminte4te de acele tim3uri
str/=echi n care nu erau condu4i de 5emei& Rasa este so8ia 7ui 4i o 5emeie
3uternic/ 3rin dre3turile ei& Singur/ este 3ericuloas/ 3entru tine - n
combina8ie cu so8ul s/u ar 5i teribili& ,ine altcine=a ar 3utea uni ora4ul
173
m3otri=a =oastr/V Shedemei nu s-ar 3reg/ti 3entru o ast5el de c/l/torie
dac/ Rasa nu i-ar 5i cerul-o& .eci Rasa 4i Volema$ au un 3lan 3entru care
le trebuie cutiile&
W ;i ce 5el de 3lan ar 5i acelaV
W Shedemei e un genetician str/lucitor! cum am mai s3us& .ac/ ar crea
=reun s3or sau bacterie care s/ se r/s3>ndeasc/ 3recum o e3idemie 3rin
BasilicaV Numai s3riUinitorii Rasei 4i ai lui Volema$ ar a=ea antidotul&
W + bacterie& ;i tu cre6i c/ asta ar 5i o arm/ m3otri=a solda8ilor
Kora)niV
W Nimeni nu a 5olosit =reodat/ a4a ce=a dre3t arm/! domnule& -bia m/
3ot g>ndi& .ar imaginea6/-8i c>t de bine ar lu3ta solda8ii t/i dac/ tru3urile
le-ar 5i aco3erite de o m>nc/rime chinuitoare! insu3ortabil/&
W + m?nc4rime, re3et/ Loo6h&
Suna absurd! ri6ibil& ;i totu4i ar 5i 3osibil - solda8ii distra4i de
m>nc/rimea dat/ de o ciu3erc/ im3osibil de st>r3it nu ar lu3ta bine& Nici
ora4ul nu ar 5i u4or de gu=ernat dac/ oamenii ar su5eri de o asemenea
boal/& Ku=ern/rile nu se im3un niciodat/ mai 3u8in dec>t atunci c>nd se
do=edesc ne3utincioase n 5a8a e3idemiei sau 5oametei& Loo6h se 5olosise
de acest lucru de multe ori m3otri=a du4manilor Nm3/ratului& +are era
3osibil ca Rasa 4i Volema$ s/ 5ie at>t de inteligen8i! at>t de r/i la inim/!
nc>t s/ concea3/ o arm/ de neconce3utV S/ 5oloseasc/ un om de 4tiin8/
dre3t constructor de arme - cum s/ 3ermit/ .umne6eu s/ se nt>m3le n
lume ce=a at>t de UosnicV
.oar dac/&&&
.oar dac/ Rasa 4i Volema$ au n=/8at! ca 4i mine! s/-i re6iste lui
.umne6eu& .e ce a4 5i eu singurul care are 5or8a s/ ignore e5orturile lui
.umne6eu de a 5ace oamenii 3ro4ti atunci c>nd ncearc/ s/ 3/4easc/ 3e
drumul care duce la 3utereV
Nns/ atunci n-ar 5i 3osibil ca Rashgalli=a$ s/ 5ie unealta 3e care
.umne6eu o 5olosea ca s/-l am/geasc/V Trecuser/ multe 6ile de c>nd
.umne6eu nu mai ncercase s/-i bloche6e =reo ac8iune& Era oare 3osibil ca
.umne6eu! ne3ut>nd s/-l domine direct! s/ ncerce s/-l controle6e
atr/g>ndu-l n imaginare cons3ira8ii 3roste4tiV Lul8i generali au 5ost
distru4i de 5ante6ii asemenea aceleia 3e care Rashgalli=a$ i-o ex3unea
acum&
174
W ,utiile deshidratante n-ar 3utea ser=i 4i la altce=aV ntreb/! test>nd&
W Ba da! binen8eles! 6ise Rashgalli=a$& Eu nu am 5/cut dec>t s/
e=iden8ie6 ca6ul extrem& ,utiile 5olosesc 5oarte bine la trans3ortul
3ro=i6iilor 3rin de4ert& Volema$ 4i 5iii lui - n s3ecial b/iatul cel mare!
Elema$ - sunt mai 5amiliari6a8i cu de4ertul dec>t maUoritatea oamenilor& Nu
le 3ro=oac/ team/& -r 3utea 3l/nui s/ adune o armat/& Tu ai numai o mie
de oameni aici&
W Restul armatei =a sosi cur>nd&
W -tunci 3robabil de aceea Volema$ a a=ut ne=oie de numai o du6in/ de
cutii - nu are ne=oie s/-4i a3ro=i6ione6e mica armat/ 3entru mult tim3&
W -rmat/! 5/cu Loo6h dis3re8uitor& .ou/s3re6ece cutii deshidratante& -i
5ost 3l/tit cu o 3oli8/ 3entru biUuterii n =aloare 5oarte mare& .e unde s/ 4tiu
c/ nu ai 5ost mituit s/-mi s3ui minciuni t>m3ite 4i s/-mi irose4ti tim3ulV
W Nu am fost )l4tit, domnule& L-am 3redat de bun/=oie solda8ilor t/i& ;i
am adus 3oli8a n locul biUuteriilor 3entru c/ am =rut s/ =e6i c/ Shedemei a
scris biletul cu m>na ei& Suma e mult mai mare dec>t =aloarea cutiilor&
E=ident! ncearc/ s/-mi cum3ere t/cerea&
W 7at/ unde ai aUuns! Rashgalli=a$& Nn urm/ cu c>te=a 6ile credeai c/ e4ti
st/3>nul ora4ului& 7ar acum 8i tr/de6i din nou 5ostul st/3>n! 3entru a intra
n gra8iile unuia nou& Ex3lic/-mi de ce nu mi-ar =eni s/ =omit c>nd te =/d&
W Pentru c/-8i 3ot 5i util&
W .a! da! mi imagine6! ca un c>ine r/u! dar 5l/m>nd& S3une-mi!
Rashgalli=a$! ce os =rei s/-8i aruncV
W Via8a mea! domnule&
W Via8a ta nu-8i =a mai a3ar8ine niciodat/ at>t tim3 c>t tr/ie4ti& -4a c/ te
mai ntreb o dat/: ce os =rei s/ ro6iV
Rashgalli=a$ e6it/&
W .ac/ 3retin6i c/ ai dorin8a altruist/ s/ m/ sluUe4ti 3e mine! 3e Nm3/rat
sau Basilica! o s/ 3oruncesc s/ 5ii t/iat 4i ars n 3ia8/ n mai 3u8in de o or/&
W Noi nu-i ardem 3e tr/d/tori& -i 3/rea un monstru n ochii basilicanilor&
W .in contr/& S-ar 3utea s/ 5ie bucuro4i =/6>nd un asemenea tratament
a3licat $ie; Nimeni nu e at>t de ci=ili6at! nc>t s/ nu t>nUeasc/ du3/
r/6bunare! chiar dac/ mai t>r6iu le e ru4ine 5iindc/ s-au bucurat s/-4i =ad/
du4manul su5erind nainte s/ moar/&
W Nu m/ mai amenin8a& Kenerale& -m tr/it n teroare 4i am ie4it din ea&
175
L/ omori sau nu! m/ torture6i sau nu! 3entru mine nu mai contea6/&
.ecide-te numai&
W Lai nt>i s3une-mi ce =rei& .orin8a ta secret/& Visul t/u des3re cel mai
bun lucru care ar ie4i din toate astea&
El e6it/ iar& .ar de data asta g/si 3uterea s/-4i numeasc/ dorin8a&
W .oamna Rasa! 4o3ti&
Loo6h d/du ncet din ca3&
W .eci ambi8ia ta nu a murit& Nnc/ =ise6i la o =ia8/ in5init mai 3resus de
statutul t/u&
W V-am 6is numai 5iindc/ a8i insistat! domnule& ;tiu c/ nu se =a nt>m3la
niciodat/&
W 7e4i! 5/cu Loo6h& +amenii mei o s/ te duc/ s/ 5ii mb/iat& -3oi
mbr/cat& + s/ mai tr/ie4ti cel 3u8in o noa3te&
W Lul8umesc! domnule&
Solda8ii intrar/ 4i-l luar/ 3e Rashgalli=a$ - de data asta 5/r/ s/-l t>rasc/!
5/r/ urm/ de brutalitate& Nu 3entru c/ Loo6h s-ar 5i decis s/ se 5oloseasc/
de el& Loartea lui era nc/ o 3ers3ecti=/ atr/g/toare - ar 5i modul cel mai
hot/r>t 3rin care s/ se declare st/3>nul Basilic/i! s/ a3lice dre3tatea at>t de
3ublic! at>t de 3o3ular! 4i =iol>nd at>t de 5/8i4 toate legile! obiceiurile 4i
bunul-sim8 basilican& ,et/8enilor le-ar 3l/cea! 4i 3l/c>ndu-le =or nceta s/
mai 5ie =echea Basilica& Vor de=eni ce=a nou& :n ora4 nou&
+ra4ul meu&
Rashgalli=a$ c/s/torit cu Rasa& Era un g>nd tic/los n/scut ntr-o mic/
minte tic/loas/& Nns/ cu siguran8/ 3entru Rasa ar 5i o umilin8/ 4i n mintea
multor oameni i-ar 5ixa imaginea ca tr/d/toare a Basilic/i& ;i totu4i ar
r/m>ne un cet/8ean im3ortant al ora4ului! cu o aur/ de legitimitate& Ga
urma urmelor! se g4sea 3e lista lui Bitan$e& ,a 4i Rashgalli=a$&
Era o list/ bun/& Bine g>ndit/ 4i destul de ndr/6nea8/& Bitan$e era un om
inteligent! 5oarte util& .e exem3lu! 5usese su5icient de n8ele3t s/ nu-i
subestime6e 3uterea de con=ingere& Nu l/sase oameni n a5ara listei numai
3entru c/ 4i-ar 5i nchi3ui c/ nu ar 5i 5ost de acord s/-l sluUeasc/ conduc>nd
Basilica 3entru el&
-st5el c/ numele din 5runtea listei erau! e=ident! chiar cele 3e care
Rashgalli=a$ le men8ionase dre3t 3osibili ri=ali: Volema$ 4i Rasa& Numele
lui Rashgalli=a$ se a5la 4i el acolo& ;i 5iul 4i mo4tenitorul lui Volema$!
176
Elema$! at>t datorit/ ca3acit/8ilor lui! c>t 4i a legitimit/8ii& Ga 5el 5iul mai
mic al lui Volema$ 4i al Rasei! Na5ai! 5iindc/ lega acele dou/ nume mari 4i
3entru c/ l omor>se 3e Kaballu5ix cu m>inile lui&
To8i cei care ar 5i 3utut s/-i 5ie de 5olos lui Loo6h erau oare lega8i de casa
RaseiV Pentru el nu era o sur3ri6/ - n cele mai multe ora4e 3e care le
cucerise existau cel mult dou/ sau trei clanuri care trebuiau 5ie eliminate!
5ie coo3tate 3entru a ob8ine controlul 3o3ula8iei& -3roa3e to8i ceilal8i de 3e
lista lui Bitan$e erau mult 3rea slabi s/ conduc/ 5/r/ aUutorul lui constant!
du3/ cum subliniase nsu4i c/3itanul: erau 3rea str>ns lega8i de anumite
5ac8iuni sau 3rea li3si8i de orice 5el de s3riUin&
Singurele dou/ 3ersoane care nu a=eau leg/turi de s>nge cu Volema$ sau
Rasa erau totu4i ne3oate n casa Rasei: =i6ionara n a3e Guet 4i oracolul
ushidh& Binen8eles! erau doar ni4te 5eti8e! nu tocmai 3reg/tite s/ se
descurce n di5icila munc/ de gu=ernare& .ar 3restigiul lor era enorm
3rintre 5emeile din Basilica! n s3ecial cel al =i6ionarei& Ele ar 5i 3utut 5i
doar imaginea! iar cu Rashgalli=a$ conduc>nd n 5a3t lucrurile 4i Bitan$e
su3ra=eghindu-l 3e Rashgalli=a$ 4i a3/r>nd 5etele de mani3ul/rile
m3otri=a intereselor lui Loo6h! ora4ul s-ar descurca 5oarte bine n tim3
ce-4i ndre3ta aten8ia asu3ra ade=/ratelor sale 3robleme - +ra4ele din
,>m3ie 4i Nm3/ratul&
Rashgalli=a$ c/s/torit cu Rasa& Suna 3l/cut de dinastic& F/r/ ndoial/!
=isurile lui Rash includeau nlocuirea lui Loo6h ntr-o bun/ 6i! ca s/
conduc/ de dre3t& Loo6h nu-i 3urta 3ic/ 3entru asta& Nns/ cur>nd =a exista
o dinastie care =a de3/4i bietele lui =isuri& Rash 3utea s-o aib/ 3e .oamna
Rasa! dar cum s/ se com3are cu glorioasa c/s/torie a nsu4i Keneralului
Loo6h cu =i6ionara n a3e sau cu oracolulV + asemenea dinastie ar dura o
mie de ani& -r 5i o dinastie care s/ r/stoarne anemica 5amilie a omule8ului
3atetic care 4i s3unea rencarnarea lui .umne6eu - Nm3/ratul! a c/rui
3utere nu ar mai nsemna nimic atunci c>nd s-ar decide s/ se ridice
m3otri=a lui&
;i! mai 3resus de toate! nsur>ndu-se 4i 5olosind unul dintre =asele alese
ale Su5letului Su3rem! ar ob8ine trium5ul care i-ar aduce cea mai mare
3l/cere: trium5ul asu3ra lui .umne6eu& Niciodat/ n-ai 5ost su5icient de
3uternic s/ m/ controle6i! +! -tot3uternicule& 7ar acum o s-o iau 3e 5iica ta
aleas/! 3lin/ de =i6iunile tale! 4i am s-o 5ac mama unei dinastii care te =a
177
s5ida 4i-8i =a 6/d/rnici toate 3lanurile 4i lucr/rile&
+3re4te-m/! dac/ 3o8iY Sunt 3rea 3uternic 3entru tine&
Na5ai le g/si 3e Guet 4i 3e ushidh m3reun/! a4te3t>ndu-l n locul secret
de 3e aco3eri4& -=eau ex3resii gra=e! ceea ce nu-i lini4ti teama din inim/&
P>n/ acum! nu se sim8ise niciodat/ t>n/rM se considerase ntotdeauna o
3ersoan/ egal/ cu oricare alta& .ar n acest moment tinere8ea l 3resa& Nu
se g>ndise s/ se nsoare chiar acum! nici m/car nu se g>ndise s4 se decid4
cu cine s/ se nsoare& Nu era =orba de uniunea leUer/! tem3orar/! la care se
a4te3tase ca 3rim/ c/s/torie& So8ia lui a=ea 3robabil s/ 5ie singura lui so8ie!
iar dac/ e4ua n c/snicie nu =a a=ea dre3t de recurs& V/6>ndu-le 3e Guet 4i
3e ushidh 3ri=indu-l am>ndou/ solemn cum str/b/tea aco3eri4ul 3uternic
luminat de soare! se ntreb/ din nou dac/ =a reu4i& .ac/ se =a c/s/tori cu
5eti8a aceea! Guet! care era at>t de 3er5ect/ 4i n8elea3t/ n ochii Su5letului
Su3rem& Ea =enise la Su5letul Su3rem cu dragoste! cu de=otament! cu curaU
- el =enise ca un co3il neast>m3/rat! tachin>ndu-4i 4i test>ndu-4i 3/rintele
necunoscut& Ea a=ea ani de ex3erien8/ n discu8iile cu Su5letul Su3remM
3oate 4i mai im3ortant! ea le =orbise ani de 6ile #n nmele Su5letului
Su3rem 5emeilor din Basilica& ;tia cum s/-i domine 3e ceilal8i - nu o
=/6use el atunci 3e malul lacului 5emeilor! c>nd le n5runtase 4i i sal=ase
=ia8aV
Voi =eni la tine ca un so8 sau ca un co3ilV ,a 3artener sau ca ele=V
W -4adar! consiliul de 5amilie s-a terminat! 6ise ushidh! c>nd el aUunse
su5icient de a3roa3e ca s/ =orbeasc/ u4or&
Se a4e6/ 3e co=or sub cort& :mbra i acorda un r/ga6 n 5a8a ar4i8ei&
Trans3ira8ia i curgea 3e sub haine& Nl 5/cea s/ 5ie con4tient de cor3ul lui
gol ascuns =ederii& .ac/ se =a c/s/tori cu Guet! =a trebui s/-i o5ere acel
tru3 la noa3te& .e c>te ori nu =isase la o asemenea o5ert/V Nns/ niciodat/
nu se g>ndise s/ =in/ la o 5at/ care l um3lea de res3ect 4i timiditate! 4i care
totu4i era 4i ea la 5el de li3sit/ de ex3erien8/M n =isele lui ntotdeauna
5emeia era dornic/! iar el! un amant ndr/6ne8 4i 3reg/tit& Nn noa3tea asta nu
a=ea s/ 5ie deloc a4a&
:n g>nd nce3u s/-l chinuie& .ac/ Guet nu era nc/ 3reg/tit/V .ac/ nu
era nc/ nici m/car femeie: Nn/l8/ re3ede n sinea lui o rug/ciune Su5letului
Su3rem! dar nu o 3utu termina! 5iindc/ nu era sigur dac/ s3era s4 fie
178
5emeie! sau s/ n 5ie&
W ,e com3licat ntre8esute sunt deUa leg/turile! 6ise ushidh&
W .es3re ce =orbe4tiV ntreb/ el&
W Noi suntem lega8i de =iitor 3rin multe 5ire& Su5letul Su3rem i-a s3us
ntotdeauna scum3ei de Guet c/ =rea ca oamenii s-o urme6e de bun/=oie&
.ar cred c/ ne-a 3rins ntr-o 3las/ 5oarte deas/ 4i a=em la 5el de multe
4anse ca un 3e4te 3rins 4i scos din mare&
W -=em de ales& Nntotdeauna a=em de ales&
W +areV
Nu =reau s/ discut cu tine, ushidh& -cum am =enit aici s/ =orbesc cu
Guet&
W -=em de ales dac/ s/ urm/m Su5letul& Su3rem sau nu! rosti Guet!
glasul ei sun>nd bl>nd 4i dulce n com3ara8ie cu tonul se=er al surorii ei& 7ar
dac/ decidem s-o urm/m! atunci nu suntem 3rin4i ntr-un n/=od! ci mai
degrab/ 3urta8i n co4ul ei c/tre =iitor&
ushidh 6>mbi 3alid&
W Nntotdeauna e4ti a4a de o3timist/! Gut)a&
:rm/ o 3au6/ n con=ersa8ie&
.ac/ trebuie s/ 5iu so8 4i b/rbat! trebuie s/ n=/8 s/ ac8ione6 cu curaU!
chiar dac/ mi-e 5ric/&
W Guet! nce3u el& Gut)a! 6ise 3e urm/&
W .aV
Nns/ nu 3utea ignora ochii lui ushidh sond>ndu-l! =/6>nd n el lucruri 3e
care el nu =oia s/ le =ad/&
W ushidh! s3use! a4 dori s/ =orbesc cu Guet ntre 3atru ochi&
W Nu am secrete 5a8/ de sora mea! =orbi Guet&
W -sta o s/ 5ie ade=/rat chiar 4i atunci c>nd o s/ ai un so8V
W Nu am so8&
W .ar dac/ ai a=ea! eu s3er c/ el ar 5i acela cu care 8i-ai m3/r8i ad>ncul
inimii! 4i nu sora ta&
W .ac/ a4 a=ea un so8! s3er c/ el nu =a 5i at>t de crud! nc>t s/-mi cear/
s/-mi abandone6 sora! care nseamn/ toat/ 5amilia 3e care o am 3e lume&
W .ac/ ai a=ea un so8! el 8i-ar iubi sora ca 3e 3ro3ria lui sor/& .ar nu la
5el de mult cum te-ar iubi )e tine! iar tu nu ar trebui s/-8i iube4ti sora mai
mult dec>t )e el;
179
> Nu toate c/s/toriile se ba6ea6/ 3e dragoste& :nele se 5ac 3entru c/ nu
ai de ales&
Vorbele ei l n8e3ar/ n inim/& Ea 4tia! desigur - dac/ Su5letul Su3rem i
ar/tase li! cu siguran8/ i ar/tase 4i e 7ar ea i s3unea c/ nu l iubea! c/ se
c/s/torea cu el numai 3entru c/ i 3oruncea Su5letul Su3rem&
W -de=/rat& .ar asta nu nseamn/ c/ so8ul 4i so8ia nu se 3ot trata cu
bun/tate 4i amabilitate 3>n/ nce3 s/ aib/ ncredere unul n cel/lalt& -sta
nu nseamn/ c/ nu 3ot aUunge s/ se iubeasc/! chiar dac/ nu au ales
c/s/toria n mod liber! ei n4i4i&
W S3er c/ e ade=/rat ce 6ici&
W N8i 3romit c/ o s/ 5ac s/ 5ie ade=/rat! dac/ 4i tu mi 3romi8i acela4i
lucru&
Guet l 3ri=i cu un sur>s nec/Uit&
W +h& -4a l aud 3e so8ul meu cer>ndu-m/ de so8ieV
-4adar gre4ise& + Uignise! 3oate chiar o r/nise! cu siguran8/ o de6am/gise&
,>t trebuie s/ urasc/ ideea de a 5i m/ritat/ cu el& +are nu n8elegea c/ el nu
ar 5i ales niciodat/ s-o 5or8e6e ast5elV 7mediat ce g>ndul i se 5orm/ n minte!
i d/du glas&
W Su5letul Su3rem ne-a ales unul 3entru cel/lalt! a4a c/ da! te cer de
so8ie! chiar dac/ m/ tem&
W Te temi de mine:
> Nu 3entru c/ mi-ai =rea r/ul - tu mi-ai sal=at =ia8a! 4i mai nainte =ia8a
tat/lui meu& L/ tem&&& de dis3re8ul t/u& L/ tem c/ =oi 5i ntotdeauna umilit
n 5a8a ta 4i a surorii tale! am>ndou/ a8i =edea tot ce e slab n mine! m-a8i
3ri=i de sus& -4a cum m/ 3ri=i8i 4i acum&
Nn toat/ =ia8a lui Na5ai nu mai =orbise cu at>ta sinceritate brutal/ des3re
temerile luiM nu se sim8ise niciodat/ at>t de ex3us 4i de =ulnerabil n 5a8a
cui=a& Nu ndr/6nea s/ ridice ochii 3e 5a8a ei - 3e 5e8ele lor - de 5ric/ s/ nu
=ad/ minunatul lor dis3re8&
W +! Na5ai! mi 3are r/u! 4o3ti Guet&
,u=intele ei =enir/ ca o lo=itur/ de care se temea cel mai mult& Ni era mil/
de el& Vedea c>t de slab! ns3/im>ntat 4i nesigur era! 4i i 3/rea r/u de el&
.ar chiar n durerea acelei cli3e de de6am/gire! sim8i o mic/ 5lac/r/ de
bucurie n sinea lui& Voi reu4i! se g>ndi& Li-am ar/tat sl/biciunea n 5a8a
acestor 5emei 3uternice 4i am r/mas acela4i! cu su5letul =iu! deloc n5r>nt&
180
W Na5ai! m-am g>ndit doar c>t de s3eriat/ sunt eu& Nu mi-am imaginat
niciodat/ c/ 4i tu sim8i la 5el! alt5el nu i-a4 5i 6is Shu)ei s/ r/m>n/ c>nd ai
=enit la mine&
W Nu-i o mare 3l/cere s4 fi aici! =/ asigur! ad/ug/ ushidh&
W -m gre4it c/ te-am silit s/ s3ui cu=intele astea n 5a8a Shu)ei& ;i a 5ost
gre4it din 3artea mea s/ m/ tem de tine& -r 5i trebuit s/ 4tiu c/ Su5letul
Su3rem nu te-ar 5i ales dac/ nu ai 5i a=ut o inim/ bun/&
Ea s/ se team/ de el=
> Nu =rei s/ te ui8i la mine! Na5aiV ;tiu c/ nici nainte nu te uitai la mine!
oricum! nu cu s3eran8/ sau cu dragoste! dar acum! c/ Su5letul Su3rem ne-a
ales unul 3entru cel/lalt! nu te-ai 3utea uita la mine&&& m/car cu bun/tateV
,um s/ ridice ochii s3re ea! c>nd erau 3lini de lacrimiV Totu4i! 5iindc/ i
ceruse! 5iindc/ ar 5i nsemnat s-o de6am/geasc/ dac/ n-ar 5i 5/cut-o! cum s/
re5u6eV Se uit/ la ea! 4i cu toate c/ ochii i notau n lacrimi - de bucurie! de
u4urare! de emo8ii 3uternice 3e care nu le n8elegea - o =/6u ca 3entru
3rima dat/! ca 4i cum su5letul ei ar 5i de=enit trans3arent 3entru el& V/6u
3uritatea inimii ei& V/6u c>t de de3lin se d/ruise ea Su5letului Su3rem 4i
Basilic/i! surorii ei! lui& V/6u c/ inima ei t>nUea numai s/ cl/deasc/ ce=a
bun 4i 5rumos! 4i c>t de dornic/ era s/ ncerce s/ 5ac/ acest lucru m3reun/
cu b/iatul care st/tea n 5a8a ei&
W ,e =e6i c>nd te ui8i a4a la mineV s3use Guet cu =oce timid/! ns/
ndr/6nind s/ ntrebe&
W V/d ce 5emeie m/rea8/ 4i 3lin/ de glorie e4ti! 4i c>t de 3u8ine moti=e
am s/ m/ tem de tine! 3entru c/ tu nu mi-ai 5ace niciodat/ =reun r/u! mie
sau =reunui alt su5let&
W .oar astaV
W V/d c/ Su5letul Su3rem a g/sit n tine exem3lul 3er5ect a ceea ce =a
trebui s/ de=in/ ntreaga ras/ uman/! dac/ e s/ nu ne autodistrugem din
nou&
W Nimic altce=aV
W ,e 3oate 5i mai minunat dec>t ce 8i-am s3us c/ =/dV
+chii i se lim3e6iser/ deUa c>t s/ =ad/ c/ ea era 3e 3unctul de a i6bucni n
3l>ns - dar nu de bucurie&
W Na5ai! 3rostule! orbule! inter=eni ushidh! nu n8elegi ce s3er/ ea s/
=e6iV
181
Nu! se g>ndi Na5ai& Nu 4tiu ce ar 5i 3otri=it s/ 6ic& Eu nu sunt ca
Lebbe$eJ! de4te3t 4i 3lin de tact! eu Uignesc 3e toat/ lumea c>nd =orbesc
4i am reu4it iar/4i! de4i tot ceea ce am rostit era ceea ce simt n mod sincer&
Se uit/ la ea neaUutoratM ce s/ 5ac/V Ea l 3ri=ea at>t de lacom/! dorind ca
el s/-i dea&&& ceV Ni l/udase cinstea! genul de laude 3e care nu le-ar 5i adresat
niciunei alte 5emei din lume! 4i 3entru ea asta nu nsemna nimic 3entru c/
ea =oia ce=a mai mult de la el! iar el nu 4tia ce anume& + r/nea chiar 3rin
t/cerea lui! nUunghiindu-i inima! 4i d/dea seama - 4i totu4i nu a=ea 3uterea
s/ ncete6e&
Era at>t de 5ragil/! at>t de t>n/r/ - chiar mai t>n/r/ dec>t el& Nu-4i d/duse
seama 3>n/ atunci& Fusese ntotdeauna at>t de sigur/ 3e ea 4i! 5iindc/ era
=i6ionar/ n a3e! o res3ectase mereu& Nu-4i d/duse seama niciodat/ c>t de&&&
c>t de &lnera"il4 era& ,>t de 5in/ era 3ielea ei luminoas/! c>t de mici i
erau oasele& + 3ietricic/ i 3oate 3ro=oca =>n/t/i! iar acum ea e lo=it/ de
3ietre 3e care eu le-am aruncat 5/r/ s/ 4tiu& 7art/-m/! Guet! co3il delicat!
5eti8/ bl>nd/& L/ temeam at>t de mult 3entru mine! dar m-am do=edit
re6istent! chiar 4i c>nd am cre6ut c/ tu 4i ushidh m/ dis3re8ui8i& Pe c>nd
tu! care te credeam at>t de 3uternic/&&&
.intr-un im3uls ngenunche! o lu/ n bra8e 4i o mbr/8i4/ str>ns! a4a cum
ai 8ine n bra8e un co3il care 3l>nge&
W Nmi 3are r/u! 4o3ti&
W Te rog! s/ nu-8i 3ar/! 6ise ea& .ar glasul ei era ascu8it! ca al unui co3il
care ncearc/ s/ nu 5ie =/6ut 3l>ng>nd! iar el i sim8ea lacrimile ud>ndu-i
c/ma4a 4i tru3ul cutremur>ndu-i-se de sus3ine n/bu4ite&
W Nmi 3are r/u c/ numai 3e mine m/ ai de so8&
W Nmi 3are r/u c/ numai 3e mine m/ ai de so8ie& Nu =i6ionara n a3e! nu
5iin8a glorioas/ 3e care 8i-ai imaginat c/ o =e6i& Numai 3e mine&
Nn cele din urm/! el n8elese ce i ceruse ea n tot acest tim3! 4i nu se
ab8inu s/ nu r>d/! 3entru c/ 5/r/ s/ 4tie tocmai i o5erise acel lucru&
W -i cre6ut c/ am s3us acele cu=inte &i8ionarei: Nu! biata de tine! $ie 8i
le-am s3us! lui Guet! 5etei 3e care am nt>lnit-o n 4coala mamei mele! 5etei
care se Uuca m3reun/ cu mine 4i cu oricine altcine=a oric>nd a=ea che5!
5etei 3e care o 8in chiar acum n bra8e&
-tunci r>se 4i ea - sau sus3in/ mai tare! nu era 3rea sigur& .ar 4tia c/
acum se sim8ea mai bine& .e at>t a=ea ea ne=oie - s/-i s3un/ c/ nu se
182
a4te3ta s/ 5ie tot tim3ul =i6ionara n a3e! c/ el se c/s/torea cu 5iin8a uman/
im3er5ect/! 5ragil/! 4i nu cu imaginea co3le4itoare 3e care o 3urta at>t de
ne3otri=it&
N4i 3limb/ m>inile 3e s3atele ei! s-o lini4teasc/M ns/ i sim8i 4i curbele
tru3ului! geometria coastelor 4i a 4irei s3in/rii! textura 4i moliciunea 3ielii
ntinse 3este mu4chi& L>inile lui ex3lorau! memor>nd-o! desco3erind
3entru 3rima dat/ cum sim8eau m>inile unui b/rbat s3atele unei 5emei& Ea
era real/! nu un =is&
W Nu Su5letul Su3rem mi te-a dat! 6ise el ncet& Tu mi te d/ruie4ti&
W .a& -4a este&
W ;i eu m/ d/ruiesc 8ie& ,hiar dac/ 4i eu a3ar8in Su5letului Su3rem&
Se trase 3u8in n s3ate! su5icient c>t s/-i cu3rind/ cea5a cu m>na drea3t/
n tim3 ce ea 3ri=ea n sus la el! su5icient c>t s/-i 3oat/ atinge obra6ul cu
degetele m>inii st>ngi&
-3oi brusc! ca 4i c>nd am>ndoi s-ar 5i g>ndit la acela4i lucru n aceea4i
cli3/ - ceea ce cu siguran8/ se 4i nt>m3lase 4i des3rinser/ ochii unul de la
cel/lalt 3ri=ind n locul unde st/tuse ushidh n cursul ntregii discu8ii&
.ar nu era acolo& Re=enir/ unul la cel/lalt 4i Guet! trist/! rosti:
W N-ar 5i trebuit s-o oblig s/ =in/ cu mine s/&&&
Nu-4i termin/ 5ra6a! c/ci n acel moment Na5ai nce3u s/ n=e8e cum s/
s/rute o 5emeie! iar ea! de4i nu mai s/rutase niciodat/ un b/rbat! i de=eni
ndrum/tor&
183
5
+*+0,L"
#isul oracolului
ushidh nu =edea nimic demn de bucurie n nunt/& Nu 3entru c/ ar 5i
mers ce=a 3rost& L/tu4a Rasa se 3rice3ea la ritualuri& ,eremonia ei era
sim3l/ 4i dr/gu8/! 5/r/ urm/ de 5alsa ng>m5are la care recurgeau multe alte
5emei n dorin8a lor dis3erat/ de a 3/rea s5inte sau im3ortante& L/tu4a nu
a=ea ne=oie s/ se 3re5ac/& Nns/ tot a=ea griU/ ca atunci c>nd marile
e=enimente 3ublice ale =ie8ii - nun8i! maUorate! absol=iri! mbarc/ri!
3rorociri! 3ri=eghiuri! nmorm>nt/ri - c/deau n griUa ei! ele s/ se
des5/4oare cu o gra8ie leUer/! cu o bl>nde8e care s/ 8in/ mintea oamenilor
concentrat/ asu3ra e=enimentului! 4i nu asu3ra ritualului n sine& Nu era
nimic gr/bit sau agitatM nicio alu6ie c/ lucrurile trebuiau s/ 5ie a5a, 4i n
consecin8/ ai griU/ unde calci s/ nu 5aci ce=a gre4it&&&
Nu! nunta organi6at/ de Rasa 3entru Na5ai 4i cei doi 5ra8i ai lui - sau!
3ri=ind alt5el lucr/rile! nunta celor trei ne3oate ale Rasei! Guet! .ol 4i
Eiadh - era un e=eniment 3l/cut! des5/4urat 3e =eranda casei! luminoas/ 4i
3ar5umat/ de 5lorile din ser/ 4i cele care cre4teau 3e =erand/& Eiadh 4i .ol
erau uluitor de 5rumoase! n rochii mulate care d/deau o elegant/ ilu6ie de
sim3litate! cu 5ardurile a3licate cu at>ta art/! nc>t nu 3/reau deloc
machiate& Sau ar fi )4rt a4a! dac/ n-ar 5i 5ost Guet&
.ulcea Guet! care re5u6ase orice machiaU 4i a c/rei rochie era cu ade=/rat
sim3l/& Nn tim3 ce Eiadh 4i .ol a=eau elegan8a unor 5emei ncerc>nd - cu
succes - s/ 3ar/ str/lucitoare! tinere 4i =esele! Guet era cu ade=/rat t>n/r/!
184
rochia ei aco3erind 5iresc un tru3 care era mai mult o 3romisiune! dec>t o
5eminitate real/! iar chi3ul i str/lucea de o 5ericire gra=/ 4i timid/! care le
5/cea 3e Eiadh 4i 3e .ol s/ 3ar/ n =>rst/ 4i mult 3rea ex3erimentate& Nntr-
un 5el! era a3roa3e o cru6ime ca 5etele mai mari s/ 5ie obligate s/ se m/rite
n 3re6en8a acelei co3ile a c/rei nai=itate era ca un re3ro4 3entru ele& Eiadh
chiar obser=ase nainte de nce3erea ceremoniei - ushidh o au6ise
cer>ndu-i m/tu4ii Rasa s/ Etrimit/ 3e cine=a sus la Guet s-o aUute s/-4i
aleag/ o rochie 4i s/ 5ac/ ce=a cu 5a8a 4i cu 3/rulF! dar m/tu4a se mul8umise
s/ r>d/ 4i s3usese: ENicio art/ n-o =a aUuta 3e co3ila asta&F Binen8eles!
Eiadh n8elesese c/ o considera 3e Guet 3rea sim3l/ ca s/ 5ie aUutat/ de
haine 4i machiaUM dar ushidh 3rinsese 3ri=irea Rasei o cli3/ mai t>r6iu! iar
m/tu4a i 5/cuse semn 4i-4i d/duse ochii 3este ca3! ar/t>ndu-i c/ ele
n8elegeau am>ndou/ c/ biata Eiadh habar n-a=ea ce urma s/ se nt>m3le la
nunt/!
;i se nt>m3l/! cu toate c/ din 5ericire Eiadh 4i .ol nu-4i d/deau seama c/
atunci c>nd ser=itoarele! ele=ele 4i 3ro5esoarele 4o3teau E+! ce dr/gu8/ e[!
E-h! ce dulce[! E:ite! cine s/-4i 5i nchi3uit c/ e a4a de 5rumoas/F! toate
=orbeau des3re Guet! numai des3re Guet& ,>nd Na5ai! cel mai t>n/r! 3/4i
nainte 3entru a 5i cerut de mireasa lui! o5taturile de=enir/ un c>ntec al
comunit/8ii! un imn im3ro=i6at Su5letului Su3rem! care l adusese 3e acest
b/iat de 3ais3re6ece ani! cu statura 4i 5or8a unui b/rbat 4i 5ocul =iu al
Su5letului Su3rem n ochi! s/ o ia n c/s/torie 3e 5iica aleas/ a Su5letului
Su3rem! =i6ionara n a3e! a c/rei 5rumuse8e 3ur/ radia din inim/& El era
inelul de aur n care acel briliant de 5at/ a=ea s/ str/luceasc/ cu 3ro3ria-i
3asiune& ushidh =edea mai bine ca oricine c>t o ndr/geau oamenii 3e
Guet n inimile lor& Vedea leg/turile dintre ei! scli3ind ca 5irele aco3erite de
rou/ ale unei 3>n6e de 3/ianUen n 3rimele ra6e ale dimine8iiM c>t de mult o
iubeau 3e =i6ionar/Y .ar mai 3resus de toate =edea leg/turile dintre so8i 4i
so8ii n tim3 ce ceremonia 3rogresa& +bser=/ incon4tient 5iecare gest!
5iecare 3ri=ire! 5iecare ex3resie! iar mintea ei reu4i s/ n8eleag/ rela8iile&
Nntre Elema$ 4i Eiadh a=ea s/ 5ie un 5el de 3arteneriat inegal bi6ar! n care
cu c>t ea l-ar iubi mai 3u8in 3e el! cu at>t el ar dori-o mai multM cu c>t el ar
trata-o mai bl>nd 4i mai iubitor! cu at>t ea l-ar dis3re8ui mai mult& ,/snicia
asta a=ea s/ 5ie ce=a dureros! n care agonia des3/r8irii era chiar lucrul care
i 8inea m3reun/& .ar ea nu 3utea s3une nimic din toate astea - 4i nici nu
185
3utea nimeni n8elege! ar 5i 5ost 5urio4i 4i dac/ ar 5i ncercat s/ le ex3lice&
,>t des3re biata .ol)a 4i 3re8iosul ei nou iubit! Lebbe$eJ! era ntr-
ade=/r o c/s/torie 3rost g>ndit/ - ns/ nu a=ea niciun moti= s/ 3resu3un/
c/ ar 5i mai 3u8in =iabil/ dec>t a lui Elema$ cu Eiadh& Pe moment! co3le4i8i
de gloria de a 5i! du3/ cum 3resu3uneau! n centrul aten8iei! erau 5erici8i cu
noile leg/turi dintre ei& .ar n cur>nd a=eau s/ n5runte realitatea& .ac/ ar
5i r/mas n ora4! s-ar 5i ur>t reci3roc du3/ c>te=a s/3t/m>ni - .ol din cau6a
in5idelit/8ilor 4i tr/d/rilor lui Lebbe$eJ! el din 3ricina 3osesi=it/8ii ei&
ushidh 4i imagina =ia8a n c/snicia lor& Ea 4i-ar 5i n5/4urat mereu bra8ele
n Uurul lui n mbr/8i4/ri minunate 4i entu6iaste! cre6>nd c/ i demonstrea6/
dragostea! c>nd de 5a3t 4i reclama 3ro3rietateaM iar el! cutremur>ndu-se sub
s/rut/rile ei generoase! ar 5i 3ro5itat de 5iecare oca6ie 3entru a g/si noi
tru3uri 3e care s/ le 3osede! noi inimi 3e care s/ le seduc/& .ar n de4ert =a
5i alt5el& Leb nu =a g/si o alt/ 5emeie care s/-l doreasc/ n a5ar/ de .ol)a!
4i ast5el 3o5tele lui a=eau s/-l arunce iar 4i iar n bra8ele eiM sim3lul 5a3t c/
el nu )tea s-o n4ele a=ea s/ 3otoleasc/ temerile ei 4i nu-l =a mai co3le4i
at>t de mult cu ne=oile ei& Nn de4ert era 3osibil s/ trans5orme asta ntr-o
c/snicie 5ericit/! dac/ Lebbe$eJ ar 5i =reodat/ 5ericit n 3lictiseala de a
5ace dragoste cu aceea4i 5emeie! noa3te de noa3te! s/3t/m>n/ de
s/3t/m>n/! an de an&
ushidh 4i imagina! cu o 3l/cere de care nu era deloc m>ndr/! ce ar 5ace
Elema$ 3rima dat/ c>nd Leb i =a 5ace a=ansuri lui Eiadh& -r 5i discret! ca
s/ e=ite sl/birea 3o6i8iei 3ublice cu alu6ii cum c/ s-ar teme s/ nu 5ie
ncornorat& .ar Leb nu s-ar mai uita du3/ aceea 3rea mult la Eiadh&&&
Geg/turile dintre Elema$ 4i Eiadh! dintre .ol 4i Lebbe$eJ erau genul 3e
care ushidh le =edea 6i de 6i n ora4& Erau c/s/torii basilicane! dar
de=enite mai 3uternice - 4i 3oate =iabile - 3rin 5a3tul c/ Su5letul Su3rem i
ducea n de4ert! unde a=eau mai mult/ ne=oie unul de cel/lalt 4i existau
mai 3u8ine o38iuni dec>t n ora4&
Nns/ c/s/toria dintre Guet 4i Na5ai nu era basilican/& Nn 3rimul r>nd! erau
3rea tineri& Guet a=ea doar treis3re6ece ani& .e 5a3t! era a3roa3e barbar - ca
la triburile din 3/durile ,oastei de Nord! unde o 5at/ era luat/ de ne=ast/
nainte de o3rirea 3rimei s>nger/ri& Numai siguran8a c/ Su5letul Su3rem i
adusese m3reun/ o m3iedicase 3e ushidh s/ 5ie sc>rbit/ de ceremonie&
,hiar 4i a4a! sim8ea o 5urie 3ro5und/ 3e care nu o n8elegea 3e de3lin n
186
tim3 ce i 3ri=ea unindu-4i m>inile! 5/c>ndu-4i Uur/mintele! s/rut>ndu-se
dulce cu m>inile L/tu4ii Rasa 3e umeri& .e ce ur/sc a4a de mult aceast/
c/s/torieV se ntreb/& ,/ci =edea c/ Guet e 5ericit/ 4i 3lin/ de s3eran8e! iar
Na5ai o res3ect/ 4i e dornic s/-i 5ie 3e 3lac - ce s/-4i doreasc/ mai mult
3entru iubita sa sor/! singura ei rud/ 3e lumeV
Nns/ c>nd nunta se ncheie! c>nd cu3lurile de tineri c/s/tori8i 4i nce3ur/
3rocesiunea =esel/ 3e drumul 3res/rat cu 5lori na3oi n cas/ 4i urc>nd s3re
camerele lor de la etaU! nu mai r/bd/ s-o 3ri=easc/ 3lec>nd 3e sora ei& Fugi
3e coridorul ser=itoarelor! nu s3re camera ei! ci 3e aco3eri4ul unde ea 4i
Guet se retr/seser/ de at>tea ori m3reun/&
Nns/ chiar 4i acolo i se 3/rea c/ =ede! n seara care se l/sa! umbra 3rimei
mbr/8i4/ri a lui Guet 4i Na5ai! 3rimul lor s/rut& -sta o um3lea de m>nie 4i
se arunc/ 3e co=or lo=ind cu 3umnii 8es/tura groas/! 3l>ng>nd amar 4i
sus3in>nd& Nu! nu! nu! nu&
.e ce s3unea EnuFV Nici ea nu n8elegea& 9/cu acolo 4i 3l>nse 3>n/ c>nd!
obosit/ s/ 4tie 3rea multe 4i s/ nu n8eleag/ destul! adormi n aerul r/coros
al no38ii basilicane& Prim/=ara t>r6iu =>nturile b/teau umede 4i reci dins3re
mare! uscate 4i calde dins3re de4ert! 4i se nt>lneau ntr-un dans 5renetic 3e
str/6ile 4i aco3eri4urile ora4ului& P/rul lui ushidh 5u 3rins de =>nturi!
n=>rtindu-se 4i Uuc>ndu-se ca 4i cum ar 5i a=ut o =ia8/ 3ro3rie 4i t>nUea
du3/ libertate& .ar ea nu se tre6i&
.ar =is/! 4i n =is subcon4tientul ei ridic/ ntreb/rile des3re team/ 4i 5urie
3e care nu le ex3rimase trea6/& N4i =is/ 3ro3ria nunt/& Pe o st>nc/ n de4ert!
st/tea chiar 3e =>r5ul unei 3ietre nalte! unde nu mai era loc 3entru nimeni
altcine=aM ns/ acolo era 4i so8ul ei! 3lutind n aer l>ng/ ea: 7ssib! in5irmul!
6bur>nd =oios! a4a cum l =/6use 6bur>nd 4i 3rin s/lile casei Rasei n anii
lui de ele=& Nn =is 4i strig/ ntrebarea 3e care nu ndr/6nea s-o ex3rime cu
=oce tare: .e ce trebuie s/ m/ m/rit cu un in5irmV .e ce m-ai ales 3e mine
3entru =ia8a asta! Su5let Su3remY ,u ce te-am su3/rat de nu m/ la4i s/ stau
4i eu a4a ca Guet! dulce! t>n/r/ 4i lumin>nd de dragoste! al/turi de un b/rbat
ntreg 4i 3uternic! ca3abil! bunV
Nn =is l =/6u 3e 7ssib nde3/rt>ndu-se de ea! nc/ 6>mbind! dar ea 4tia c/
6>mbetul acela era curaUul lui! c/ strig/tele ei i 5r>nseser/ inima& Nn tim3
ce-l 3ri=ea! 6>mbetul lui se stinseM se 3r/bu4i! c/6u ca o 3as/re dobor>t/ de
3e cer de o s/geat/ miraculoas/ 4i crud/& -bia atunci 4i d/du seama c/ el
187
6burase numai 3rin 5or8a iubirii 5a8/ de ea! a dorin8ei 3entru ea! iar c>nd ea
se retr/sese de l>ng/ el! el 4i 3ierduse 3uterea de a 6bura& Nncerc/ s/ aUung/
la el! ncerc/ s/-l 3rind/! dar nu reu4i dec>t s/-4i 3iard/ 4i ea echilibrul 3e
st>nc/ 4i s/ se 3r/bu4easc/ du3/ el s3re 3/m>nt&
Se tre6i g>5>ind! tremur>nd de 5rig& -3uc/ de ca3/tul liber al co=orului 4i
l trase 3este ea! ghemuindu-se dedesubt! cu obraUii reci din cau6a
lacrimilor care se uscau! cu ochii um5la8i 4i ustur>nd-o de la 3l>ns& Su5let
Su3remY strig/ ea n t/cere! din toat/ inima& +! Lam/ a Gacului! s3une-mi
c/ nu m/ ur/4ti at>tY S3une-mi c/ nu /sta e 3lanul t/u cu mine! c/ numai
dintr-o nt>m3lare ne5ericit/ sunt a4a de li3sit/ de s3eran8/ n noa3tea
nun8ii surorii meleY
-3oi! cu 3er5ecta li3s/ de logic/ a durerii 4i autocom3/timirii! se rug/ cu
=oce tare:
W Su5let Su3rem! s3une-mi de ce ai 3lani5icat =ia8a asta 3entru mine&
Trebuie s/ n8eleg! dac/ =oi 5i ne=oit/ s-o tr/iesc& S3une-mi c/ are un rost&
-rat/-mi de ce tr/iesc! dac/ =reun 3lan al t/u m-a adus ast5el n aceast/
lume& Ex3lic/-mi de ce 3uterea de n8elegere 3e care mi-ai dat-o este o
binecu=>ntare 4i nu un blestem& S3une-mi dac/ =oi 5i =reodat/ la 5el de
5ericit/ cum e Guet n noa3tea astaY
.u3/ aceea! ru4inat/ c/ 4i-a ex3rimat at>t de direct gelo6ia 4i dorin8ele!
ushidh 3l>nse din nou 4i alunec/ n somn&
Sub co=or se nc/l6i! c/ci noa3tea nu era nc/ 3rea rece dac/ st/tea
aco3erit/& Gacrimile i 5ur/ nlocuite de trans3ira8ie! 3ic/turi g>dil>ndu-i
cor3ul ca ni4te m>ini micu8e& ;i =is/ din nou&
Se 6/ri la intrarea unui cort n de4ert& Nu =/6use niciodat/ un ast5el de
cort! doar n holograme! 4i totu4i n nicio 3o6/ nu mai nt>lnise ce=a
asem/n/tor& St/tea acolo cu un 3runc n bra8e! n tim3 ce al8i 3atru co3ii! de
=>rste di5erite! ie4eau n goan/ din cort! 4i n =is ea se g>ndi c/ era ca 4i
cum cortul i-ar 5i n/scut! ca 4i cum abia acum se n/3usteau n lume& .ac/
ar trebui! i-a4 3urta nc/ o dat/ 4i i-a4 aduce aici numai ca s/-i =/d tr/ind
a4a! ca5enii 4i r>6>nd sub soarele de4ertului& ,o3iii alergau n Uurul ei!
5ug/rindu-se unul 3e altul ntr-un Uoc co3il/resc! iar ea i su3ra=eghea&
-3oi au6i co3ilul din bra8ele ei nce3>nd s/ se agite! a4a c/ 4i de6goli un
s>n 4i-l l/s/ s/ sug/M sim8i la3tele curg>nd recunosc/tor din s5>rcul ei!
dulcea g>dil/tur/ a bu6elor bebelu4ului! s/rut>nd! sug>nd 4i adulmec>nd
188
=ia8a! =ia8/ cald/! umed/! un amestec de la3te 4i sali=/ 5orm>nd o s3um/ n
col8urile gurii co3ilului&
-3oi 3rin u4a cortului 3luti un scaun! iar 3e el st/tea un b/rbat& 7ssib! 4tiu
imediat& .ar nu era su3/rare n inima ei c>nd l =/6u! niciun sentiment c/ i
s-ar 5i 5urat ce=a bun din =ia8/& Se =edea legat/ de el! inim/ l>ng/ inim/! cu
5r>nghii groase de m/tase str/lucitoareM lu/ co3ilul de la s>n 4i l a4e6/ n
3oala lui! iar el i =orbi co3ilului 5/c>nd-o s/ r>d/ n tim3 ce 4i 4tergea
s>nul 4i l aco3erea la loc& Erau cu to8ii lega8i! mam/! tat/! co3ii&&& n8elese
c/ asta conta! nu un ideal imaginar des3re cum ar trebui s/ 5ie un so8&
,o3iii alergar/ s3re tat/l lor 4i nconUurar/ scaunul! iar el le =orbi 4i ei
ascultau 5ermeca8i! r>deau c>nd r>dea 4i el! c>ntau m3reun/ cu el& -cest
7ssib-din-=is nu nsemna o 3o=ar/ 3entru ea! era un 3rieten 4i un so8 ca to8i
ceilal8i&
Su5let Su3rem! se rug/ ea n =is! cum m-ai adus aiciV .e ce m/ iube4ti
at>t de mult! nc>t s/ m/ aduci n acest loc! n aceste tim3uri! cu acest
b/rbat! cu ace4ti co3iiV
R/s3unsul =eni imediat! ca ni4te 5ire de aur 4i argint& ,o3iii erau lega8i de
ushidh 4i 7ssib! a3oi 5irele se ntindeau de la ei n s3ate s3re al8i oameni&
+ mul8ime! un labirint de oameni! un milion! un miliard de oameni! i =/6u
amestec>ndu-se! m/r4/luind ntr-o ex3lorare ne4tiut/ sau 3oate o migra8ie&
Era o =i6iune ns3/im>nt/toare! at>t de mul8i oameni dintr-odat/! ca 4i cum
ei i-ar 5i 5ost ar/tat 5iecare b/rbat 4i 5iecare 5emeie care tr/iser/ =reodat/ 3e
armon)& ;i 3rintre ei! ici-colo! acele 5ire argintii 4i aurii&
.eodat/ n8elese: aceia sunt oamenii n care leg/tura cu Su5letul Su3rem
este ade=/rat/& Sunt cei care aud cel mai bine =ocea Su5letului Su3rem! cei
n care modi5icarea genetic/ de la 5ondarea 3lanetei armon) 5usese
dublat/! redublat/! ast5el nc>t n loc s/ numai sentimente =agi! o amor8eal/
a min8ii atunci c>nd se a=enturau 3e terenul inter6is al in=en8iei sau al
ac8iunii! ace4tia s3eciali! cei cu aur 4i argint! rece38ionau idei clare!
imagini! chiar 4i cu=inte&
Ga nce3ut! 5irele de aur 4i argint erau scurte 4i sub8iri! scli3eau doar din
loc n loc - muta8ii! conexiuni nt>m3l/toare! =aria8ii aleatoare n
moleculele genetice& .ar din c>nd n c>nd acei oameni se g/seau 4i se
c/s/toreauM c>nd se m3reunau aur cu aur 4i argint cu argint! unii dintre
co3iii lor erau de asemenea lega8i de Su5letul Su3rem& .ou/ lan8uri
189
di5erite! dou/ ti3uri de conexiuni genetice! n8elese ushidhM c>nd aurul se
m3reuna cu argintul! co3iii nu a=eau a3roa3e niciodat/ acest dar& Peste
secole! du3/ mul8imi nenum/rate! =edea c/ Su5letul Su3rem i mboldea 3e
cei dota8i! ncerc>nd s/-i aduc/ la un loc! iar 3este milioane de ani aurul 4i
argintul nu mai erau doar 5ire! de=eniser/ cor6i 3uternice! trec>nd regulat
din genera8ie n genera8ie&
P>n/ c>nd n 5inal se aUunse ca numai un singur 3/rinte s/ transmit/ 5irul
auriu tuturor co3iilor s/iM 4i! multe genera8ii mai t>r6iu! 4i 5irul argintiu
de=eni o tr/s/tur/ dominant/! 3e care un singur 3/rinte s-o 3oat/ transmite
indi5erent dac/ cel/lalt a=ea sau nu darul&
-cum dorin8a Su5letului Su3rem crescu! 4i imboldurile de=enir/ intrigi
com3licate 3rin care oamenii erau atra4i unul c/tre altul de la mii de
$ilometri! 3entru c/s/torii 4i uniuni im3robabile& V/6u o 5emeie ridic>ndu-
se goal/ dintr-un 3>r>u 3entru a aUunge 5emeia unui b/rbat 3entru care
str/b/tuse o mie de $ilometri s/-l 5/r/ s/ 4tie c/ urmase sco3ul Su5letului
Su3rem& B/rbatul a=ea n el 4i aur! 4i argint! 3uternice 4i clare! la 5el
5emeia! iar 5iica lor se n/scu a=>nd cor6i din cel mai str/lucitor metal!
lumin>nd 3arc/ din interior&
Nn =is! ushidh o =/6u 3e mam/ lu>nd co3ilul 4i de3un>ndu-l n bra8ele
Rasei! ea ns/4i legat/ de genera8iile anterioare cu 5unii de aur 4i argint&
-3oi aceea4i 5emeie! aceea4i mam/! aduse o alt/ 5iic/! 4i mai luminoas/! n
bra8ele Rasei& Sub ochii ei! cel de-al doilea co3il crescu 4i de=eni Guet! iar
du3/ aceea ushidh =/6u ceea ce =/6use chiar n acea sear/! Guet 4i Na5ai
m3reun/! dar acum n8elegea c/ n a5ar/ de leg/turile de dragoste 4i
credin8/! de ne=oie 4i de 3asiune 3e care le =edea ntotdeauna! mai existau
4i acele cor6i de aur 4i argint! mai luminoase n Guet 4i Na5ai dec>t n
oricine altcine=a din nc/3ere& Nu era de mirare c/ ochii lor str/luceau cu
at>ta gra8ie 4i 5rumuse8e! se g>ndi& -u 5ost crea8i de Su5letul Su3rem!
modela8i dintr-un minereu 3er5ect 4i d/rui8i cu magia =ie8ii de 3ro3ria ei
m>n/&
-3oi ushidh se n/l8/ n 6bor 3este =erand/! de unde =/6u c/ toate
cu3lurile c/s/torite a=eau n ele acele 5ire& Nu la 5el de luminoase 4i de
3uternice ca la Guet 4i Na5ai! dar le a=eau& Lebbe$eJ 4i Elema$ a=eau
am>ndoi 4i aur! 4i argintM .ol a=ea doar argint 4i Eiadh aur! doar cu o urm/
de argint&
190
,ine altcine=a mai eraV ,>t de mul8i ai unit! Su5let Su3remV
Se n/l8/ din ce n ce mai mult 3este ora4! dar 5iind un =is continua s/-i
=ad/ clar 3e oamenii de 3e str/6i 4i din case& Existau multe tu4e scli3itoare
de aur 4i argint! mult mai multe dec>t n oricare alt loc din lume& -ici! n
ora4ul 5emeilor! mul8i negustori =eniser/ 4i aduseser/ nu numai m/r5urile!
ci 4i s/m>n8a lorM multe 5emei =eniser/ n 3elerinaU 4i r/m/seser/! cel 3u8in
su5icient c>t s/ aduc/ 3e lume un co3ilM multe 5amilii 4i trimiseser/ 5iii 4i
5iicele 3entru a 5i educa8i aiciM acum abia de mai exista o 3ersoan/ n
Basilica s/ nu aib/ darul de a sim8i in5luen8a Su5letului Su3rem! la un ni=el
sau altul 7ar cei d/rui8i ast5el sim8eau nu numai Su5letul Su3rem! ci 4i unul
3e cel/lalt! cu toate c/ nu 4i d/deau seama c>t de multe n8elegeau& Nu e de
mirare c/ acesta este ora4ul s5>nt! se g>ndi ushidh n =is& Nu-i de mirare
c/ e cunoscut n ntreaga lume 3entru 5rumuse8ea 4i ade=/rurile lui&
Frumuse8e 4i ade=/r! dar 4i lucruri mai ntunecate& Geg/tura cu Su5letul
Su3rem nu nsemna c/ 3ersoana trebuia s/ 5ie mai bun/ sau mai generoas/&
Recunoa4terea incon4tient/ a inimii unei alte 3ersoane se 3utea u4or
trans5orma n ex3loatare! mani3ulare! cru6ime sau dominare& ushidh l
=/6u 3e Kaballu5ix 4i 4i d/du seama c/ 5irele din el erau a3roa3e la 5el de
str/lucitoare ca ale Rasei sau ale lui 2etchi$& .e aceea 4tiuse at>t de bine
s/-i conduc/ 3e b/rba8ii clanului PalJashantu! s/ le intimide6e 3e 5emeile
din Basilica! s/-i domine 3e cei a3ro3ia8i lui&
Kaballu5ix cel din =is ie4i din casa lui! 5lutur>ndu-4i lama energetic/ de
3arc/ ar 5i 5ost atacat de o mie de du4mani in=i6ibili& ushidh n8elese c/
aceasta era nebunia lui 4i Su5letul Su3rem su5erea =/6>nd ce 5ace& -4a c/ l
5/cu s/ se m3iedice& ,/6u la 3/m>nt 4i r/mase acolo! continu>nd s/
str/luceasc/ n aur 4i argint! dar 3e moment neaUutorat 4i ino5ensi=&
Pe c>nd 6/cea acolo! mai a3/ru cine=a: ea 4tiu c/ era Na5ai& Ni era ar/tat
so8ul lui Guet n cea mai oribil/ cli3/ a =ie8ii lui! c/ci l =/6u st>nd l>ng/
tru3 4i rug>ndu-se Su5letului Su3rem s/ nu-i cear/ ceea ce i cerea& Nns/
c>nd rete6/ ca3ul lui Kaballu5ix nu era controlat de Su5letul Su3rem&
-lesese liber s/ urme6e drumul& Kaballu5ix dis3/ru 4i Na5ai r/mase singur
3e strad/! str/lucitor 4i ru4inat&
ushidh 6bur/ 3este ora4! sur3rin6>nd scli3irile celor mai lumino4i&
Shedemei! singur/ n laboratorul ei! um3l>nd cutii deshidratante 3ortabile
cu semin8e 4i embrioni& :n b/rbat merg>nd m3reun/ cu Na5ai s3re 3oarta
191
ora4ului! duc>nd un glob n5/4urat ntr-o 3>n6/ - trebuia s/ 5ie 9dorab! cel
des3re care le =orbise Na5ai - iar 9dorab str/lucea 4i el n aur 4i argint&
So8ul lui Se=et! Vas& So8ul lui Ho$or! +bring& -m>ndoi a3roa3e la 5el de
lumino4i ca 5iicele Rasei 4i ale lui Kaballu5ix& To8i ace4ti oameni m3reun/
n acela4i ora4! n acela4i moment! iar cei mai buni dintre ei 3lecau n
de4ert! s/ i se al/ture lui 2etchi$& Pentru asta i crease Su5letul Su3rem 4i
acum i des3/r8ea de lume ca s/-i duc/ ntr-un alt loc&
,um =or 5i co3iii no4triV ;i ne3o8iiV
.in nou se n/l8/ 3este ora4! bucur>ndu-se acum s/ n8eleag/ 3lanul
Su5letului Su3rem! c>nd 6/ri o alt/ coard/ de aur 4i argint! la 5el de
luminoas/ ca toate celelalte& Vru s/ se uite 4i! 3entru c/ era un =is! imediat
cobor 4i =/6u c/ lumina =enea din casa lui Kaballu5ix! dar b/rbatul nu era
el& Purta o uni5orm/ ciudat/ 4i a=ea 3/rul uns cu ulei at>rn>nd n bucle care
3/reau ude&
Keneralul Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! n8elese ea& Loo6h& ;i el 5usese
adus aiciY ;i el era unul dintre cei dori8i de Su5letul Su3remY
Nn tim3 ce 3ri=ea! Loo6h se ridic/ 4i 4i scoase sabia de metal& .eci era la
5el ca Kaballu5ixV -=ea s-o 5luture n Uur ntr-o 5rene6ie uciga4/V
Nu& Se ntoarse 4i obser=/ 5irele de aur 4i argint care l legau de Su5letul
Su3rem 4i le lo=i cu lama& Ge rete6/ 4i 5ugi de ele& Nns/ ntr-o cli3/ cor6ile
crescur/ la ioc! iar el le mai t/ie o dat/ 4i 5ugi din locul unde l tr/seser/
nainte& Se nt>m3l/ de mai multe ori 4i ushidh n8elese c/ el 4i ura
leg/tura cu Su5letul Su3rem&
;i totu4i era aici& 7ndi5erent cum se nt>m3lase! Su5letul Su3rem l
adusese& -3oi n8elese: Su5letul Su3rem! cunosc>ndu-i ura! re=olta
m3otri=a sa! l m3insese 3ur 4i sim3lu s/ n 5ac/ ceea ce de 5a3t ea dorea&
,>t de u4or 5usese 3/c/litY ,>t de u4or se l/sase condus& Nn somn! r>se&
R>se 4i nce3u s/ se tre6easc/M sim8ea cum somnul se nde3/rtea6/ de ea!
4i sim8i cor3ul! cel real! n=elit n co=or! trans3ir>nd! de4i aerul din Uur era
rece&
Nn acel moment! c>nd tre6irea i alunga =isul! o 5ulger/ brusc o =i6iune
total deosebit/ de ceea ce a=usese mai de=reme& V/6u imaginea din =isul ei
dinainte! cel n care st/tea 3e =>r5ul de st>nc/ 4i 7ssib 3lutea n aer l>ng/ ea!
iar el c/dea 4i c/dea 4i ea du3/ elM i trecu 5ulger/tor 3rin minte! a3oi =/6u
ce=a nou: creaturi nari3ate! cu blan/ ca de animale 4i totu4i ca3abile s/ se
192
nal8e 4i s/ 6boareM se a=>ntar/ 3e cer 4i i 3rinser/ 3e 7ssib 4i 3e ushidh de
bra8e 4i de 3icioare n c/derea lor s3re 3/m>nt! 4i b/t>nd 4i 5>l5>ind 3uternic
din ari3i i m3iedicar/ s/ se lo=easc/ de 3ietrele de Uos! ridic>ndu-i n
schimb 3e cer&
-cest =is subit 4i nea4te3tat o ngro6i! c/ci 4tia c/ nu era cu totul adormit/
4i nu 3utea a=ea niciun =is! n s3ecial unul at>t de clar 4i ns3/im>nt/tor&
Nu-i ar/tase deUa Su5letul Su3rem tot ce-i ceruseV .e ce o ntorcea la
aceast/ imagine =echeV
.in nou re=eni la un moment trecut din acel =is: st/tea l>ng/ 7ssib! la
intrarea n cort! cu bebelu4ul n 3oala lui 4i ceilal8i co3ii aduna8i n Uurul
scaunului s/u 3lutitor& N4i d/du seama imediat c/ scena se schimbaseM nu
mai erau n de4ert! ci ntr-o 3/dure luxuriant/! n u4a unei case din lemn
ntr-un lumini4! 4i dintr-odat/ ni4te 4obolani uria4i ie4ir/ din =i6uinile lor de
sub 3/m>nt sau c/6ur/ de 3e ramurile co3acilor 4i se re3e6ir/ la ei! iar
ushidh 4tiu c/ =or s/ le 5ure co3iii! s/-i duc/ de3arte 4i s/-i m/n>nce! 4i
8i3/ ngro6it/& Nns/ nainte ca sunetul s/-i aUung/ 3e bu6e a3/rur/ iar
creaturile 6bur/toare! cobor>nd din cer ca s/ ia co3iii 4i s/-i ridice de3arte
de 5/lcile 4i labele uria4ilor 4obolani lacomi& V/6>nd ce se nt>m3la! smulse
co3ilul din 3oala lui 7ssib 4i l ridic/ deasu3ra ca3ului! iar una dintre
creaturi cobor! i-l lu/ din m>ini 4i 6bur/ cu el& 7ar ea r/mase acolo
3l>ng>nd! 5iindc/ nu 4tia dac/ 3ur 4i sim3lu nu-4i d/duse co3ilul unui alt
3r/d/tor&&& Nns/ 5tia; F/cuse o alegere! iar c>nd ele se ntoarser/! ridic/
bra8ele lui 7ssib 3entru ca 6bur/toarele s/-l a3uce 4i s/-l duc/ de acolo&
Numai c/ nainte ca ele s/ aUung/ 4obolanii n/=/lir/ asu3ra lor! dobor>ndu-
i! 4i sute de mici gheare s/lbatice o 3i3/ir/ 4i o a3ucar/! tr/g>nd de ea&&&
Se tre6i cu sunetul 3ro3riului ei 8i3/t n urechi 4i cu o team/ de nealinat
str>ng>ndu-i inima& Era sc/ldat/ n sudoare! iar noa3tea era ntunecat/ n
Uurul ei! =>ntul rece! dar nu tremura de 5rig& -6=>rli co=orul care o
aco3erea 4i 5ugi! m3leticindu-se! nc/ 3e Uum/tate orbit/ de somn 4i
nesigur/ 3e 3icioare din cau6a amor8elii date de 3o6i8ia incon5ortabil/! s3re
deschi6/tura din 3erete care ducea n 3odul casei&
,>nd aUunse n camera ei =edea deUa destul de bine 4i mergea lin 4i 5/r/
6gomot! dar nc/ era sl/bit/ 4i ngro6it/ 4i nu su3orta g>ndul s/ r/m>n/
singur/& -colo era 3atul lui Guet - Guet! care acum ar 5i trebuit s/ 5ie acolo
s-o m>ng>ie -! dar era gol! 5iindc/ ea 3lecase n alt 3at 4i 8inea n bra8e 3e
193
altcine=a! care a=ea ne=oie de ea mult mai 3u8in dec>t a=ea ushidh n
acea noa3te& Se ghemui 3e 3ro3riul ei 3at! altern>nd ntre sus3ine mari
6gomotoase 4i tremurat n lini4te! 3>n/ c>nd i se 5/cu team/ c/ cine=a dintr-
o alt/ camer/ ar 3utea s-o aud/&
+ s/ cread/ c/ sunt geloas/ 3e Guet! dac/ m-ar au6i 3l>ng>nd& + s/
cread/ c/ o ur/sc 5iindc/ s-a m/ritat naintea mea! dar nu e a4a&&& nu acum!
nu de c>nd Su5letul Su3rem mi-a ar/tat n8elesul a tot ce se nt>m3l/!
ncerc/ s/-4i reaminteasc/ =isul - des3re ea! co3iii 4i so8ul ei la intrarea n
cort -! dar imediat acesta se trans5orm/ iar 4i ea se 3omeni din nou 3osedat/
de teroarea 4obolanilor ie4ind din g/urile lor! din co3aci! 4i singura ei
s3eran8/ era bi6areria dis3erat/ a animalelor 6bur/toare&&&
Se tre6i 3e coridor a5ar/ din camer/! 5ugind de o 5ric/ 3e care o 3urta cu
ea chiar n tim3 ce 5ugea& Fugi 3>n/ c>nd deschise dintr-o lo=itur/ u4a
camerei unde 4tia c/ trebuia s/ o g/seasc/ 3e Guet! c/ci nu mai su3orta!
a=ea ne=oie de aUutor! care nu 3utea =eni dec>t de la Guet! numai ea ar 5i
aUutat-o&&&
W ,e eV
Teama din glasul lui Guet era un ecou al s3aimei din glasul lui ushidh&
+ =/6u 3e sora ei st>nd n ca3ul oaselor 3e 3at! 8in>nd cear4a5ul ridicat
3>n/ la g>t ca 3e un scut& ;i Na5ai! tre6it mai mult de =ocea ei dec>t de u4/!
ridic>ndu-se adormit din 3at! cobor>nd 3e 3odea! naint>nd s3re ushidh!
nc/ nen8eleg>nd cine era! dar 4tiind c/ dac/ exista un intrus treaba lui era
s/-i bloche6e drumul&&&
W Shu)a! 5/cu Guet&
W +! Guet! iart/-m/! sus3in/& -Uut/-m/& Zine-m/ n bra8eY
Nnainte ca Guet s/ aUung/ ia ea! Na5ai era acolo! aUut>nd-o! conduc>nd-o n
camer/& -3oi Guet 5u l>ng/ ea! a4e6>nd-o 3e 3atul mototolit! 4i ushidh 4i
d/du drumul lacrimilor n bra8ele surorii ei& Era =ag con4tient/ de Na5ai
mi4c>ndu-se 3rin camer/M nchise u4a! a3oi g/si ni4te haine 3entru el 4i
3entru Guet! s/ nu se simt/ Uena8i c>nd ushidh a=ea s/ ncete6e cu 3l>nsul
4i s/-4i =in/ n 5ire&
W Nmi 3are r/u! mi 3are a4a de r/u! re3eta ushidh 3rintre sughi8uri&
W Nu! te rog! e n ordine! 6ise Guet&
W E noa3tea nun8ii =oastre! n-ar 5i trebuit&&& dar am =isat! a 5ost
groa6nic&&&
194
W E-n regul/! Shu)a! rosti Na5ai& Numai dac/ ai 3utea s/ 3l>ngi 3u8in
mai ncet! 5iindc/ dac/ aude cine=a o s/ cread/ c/ Guet hohote4te n
noa3tea nun8ii 4i cine 4tie ce o s/ cread/ des3re mine&
F/cu o 3au6/&
W .e 5a3t! dac/ m/ g>ndesc mai bine! strig/ mai tare&
Vocea lui Na5ai era amu6ant/ 4i lini4titoare! iar Guet r>se 4i ea 3u8in la
gluma lui& .e asta a=ea ne=oie ushidh ca s/-i alunge teama: se 3utea
g>ndi la ei n locul =isului&
W Nimeni n-a mai 5/cut a4a blestem/8ie! s3use ushidh! trist/ 4i ru4inat/!
dar 3ro5und u4urat/& S/ dau bu6na 3este 3ro3ria mea sor/ n noa3tea nun8ii&
W .e4i n-ai ntreru3t nimic! re3lic/ Na5ai! a3oi el 4i Guet i6bucnir/ n r>s
- n chicotit! asta era& ,a ni4te co3ii cu un secret ridicol&
W Nmi 3are r/u c/ r>d c>nd tu e4ti a4a de ne5ericit/! 6ise Guet! dar trebuie
s/ n8elegi& Niciunul dintre noi nu se 3rice3e la a4a ce=a&
,hicotir/ din nou am>ndoi&
W E un talent care se dob>nde4te& Noi nu l-am dob>ndit! ex3lic/ el&
ushidh se sim8i n=/luit/ n r>sul lor! inclus/ n calmul 3e care l creau
ntre ei& Era de necre6ut ca un t>n/r 4i mireasa lui! ntreru38i n 3rima lor
noa3te m3reun/! s/ 5ie at>t de dornici s/ 3rimeasc/ 4i s/ lini4teasc/ o sor/
intrus/M ns/ a4a erau Gut)a 4i N)e5 al ei& Se sim8i inundat/ de dragoste 4i
recuno4tin8/ 3entru ei! care se re=/rsau 3rin lacrimi! dar unele de bucurie!
nu lacrimile dis3erate n/scute din singur/tatea 4i teroarea no38ii&
W Nu 3entru mine 3l>ng! rosti c>nd 5u n stare s/ =orbeasc/& /m fost
geloas/ 4i singur/! recunosc! dar Su5letul Su3rem mi-a trimis un =is 5rumos
4i eram eu 4i&&& so8ul meu! co3iii no4tri&&&
-3oi i trecu 3rin minte ce=a la care nu se mai g>ndise 3>n/ atunci&
W Na5ai! 4tiu c/ sunt sortit/ lui 7ssib& .ar trebuie s/ ntreb - este&&& n
stare! nu-i a4aV
W Shu)a! cu greu ar 5i mai )$in n stare dec>t am 5ost eu n noa3tea asta&
Guet l 3lesni n Uoac/ 3este m>n/&
W - 3us o ntrebare serioas/&
W E la 5el de =irgin ca mine! 4i de3arte de ora4 nu-4i 3rea 5olose4te
m>inile& .ar nu e 3arali6at! iar&&& reac8iile in=oluntare! m/ rog! e6ist4;
> -tunci =isul a fost ade=/rat& Sau ar 3utea 5i! n orice ca6& 7-am =isat 3e
co3iii mei& ,u 7ssib& -r 3utea 5i ade=/rat! nu-i a4aV
195
W .ac/ tu =rei! admise el& .ac/ e4ti dis3us/ s/-l acce38i& .intre noi el e
cel mai bun! Shu)a! te asigur& ,el mai inteligent! mai amabil! mai n8ele3t&
W Lie nu mi-ai s3us asta! 5/cu Guet& Lie mi-ai s3us c/ t e4ti cel mai
bun&
Na5ai i 6>mbi cu o =eselie stu3id/&
-cum ushidh se sim8ea mai bine! 4i mai 4tia c/ nu era corect din 3artea
ei s/ r/m>n/ ast5el ntre eiM 3rimise tot ceea ce s3erase de la sora ei 4i era
=remea s/ se ntoarc/ n camera ei s/ doarm/ singur/& :mbra =isului ur>t
trecuse&
W V/ mul8umesc! 4o3ti& N-o s/ uit niciodat/ c>t de buni a8i 5ost cu mine
n noa3tea asta&
Se ridic/ de 3e marginea 3atului 4i 3orni s3re u4/&
W Nu 3leca! 6ise Na5ai&
W Trebuie s/ dorm&
W Nu nainte de a ne 3o=esti =isul& Trebuie s/-l au6im& Nu 3artea
5rumoas/! ci ceea ce te-a s3eriat at>t de r/u&
W -re dre3tate! ad/ug/ Guet& Poate c/ e noa3tea nun8ii noastre! dar n
Uurul nostru ntreaga lume e n be6n/ 4i trebuie s/ 4tim tot ce ne s3une
Su5letul Su3rem! oric/ruia dintre noi&
W L>ine diminea8/&
W ,re6i c/ noi o s/ dormim! ntreb>ndu-ne ce =is teribil a 4ocat-o at>t de
r/u 3e sora noastr/V ntreb/ Na5ai&
,hiar dac/ ushidh 4tia cu c>t/ griU/ 4i alesese el cu=intele! i 5u
recunosc/toare 3entru im3ulsul bl>nd 4i iubitor din s3atele lor& Nn sinea lui
3utea 5oarte bine s/ se team/ sau s/ 5ie nemul8umit de leg/tura ei str>ns/ cu
3roas3/ta lui so8ie! ns/ n loc s/ o3un/ re6isten8/ sau s/ le des3art/! 5/cea
e5orturi s/ se includ/ 3e sine n rela8ia lor 4i s-o includ/ 3e ushidh n
a3ro3ierea dat/ de c/s/toria lor& Era un lucru generos! mai ales n noa3tea
aceea! c>nd trebuie s/ i se 5i 3/rut c/ cele mai rele 3resentimente n 3ri=in8a
ei 5useser/ ade=/rate! cu ea n/3ustindu-se n toiul no38ii n camera lor
nu38ial/ cu ochii n lacrimiY .ac/ el era dis3us s/ se str/duiasc/! nu 3utea
4i ea s/ acce3te rela8ia 3e care =oia el s-o cree6eV Ga urma urmelor! ea era
oracol& ;tia des3re cum se leag/ oamenii ntre ei 4i era 5ericit/ s/-l aUute s/
nnoade aceast/ leg/tur/&
-4a c/ se ntoarse 4i st/tur/ to8i trei al/turi 3e 3at! 5orm>nd un triunghi
196
din 3icioarele lor ncruci4ate! genunchi l>ng/ genunchi! n tim3 ce ea le
3o=esti =isul de la nce3ut la s5>r4it& Nu se iert/ de nimic! m/rturisindu-4i
resentimentele de la nce3ut 3entru ca ei s/ n8eleag/ c>t o bucuraser/
asigur/rile Su5letului Su3rem&
.e dou/ ori 5u ntreru3t/ de uluirea lor& Prima dat/ c>nd 3o=esti c/ l
=/6use 3e Loo6h 4i cum l conducea Su5letul Su3rem chiar din cau6a
res3ingerii lui& Na5ai r>se nc>ntat&
W Loo6h nsu4i - generalul Kora)nilor! cu m>inile aco3erite de s>nge!
5ugind de Su5letul Su3rem chiar 3e drumul ales de Su5letul Su3rem& ,ine
ar 5i b/nuitY
- doua oar/ se nt>m3l/ c>nd ushidh aminti de animalele nari3ate care
i 3rinseser/ 3e ea 4i 3e 7ssib c>nd c/deau&
W NngeriiY strig/ Guet&
7mediat ushidh 4i aminti de =isul des3re care i =orbise Guet cu c>te=a
6ile n urm/&
W Sigur c/ da& .e asta au a3/rut n =isul meu - 3entru c/ mi-am amintit
c/ mi-ai 3o=estit tu des3re acei ngeri 4i 4obolanii uria4i&
W Nu trage conclu6ii acum! o o3ri Guet& S3une-ne restul&
-4a 4i 5/cu! iar c>nd termin/ r/maser/ to8i t/cu8i! g>ndindu-se un tim3&
W Primul =is! cu tine 4i 7ssib! cred c/ era al t/u! 6ise sora ei n cele din
urm/&
W ;i eu cred la 5el! iar acum! amintindu-mi c/ mi-ai 3o=estit =isul t/u cu
ngerii 3/ro4i&&&
W Taci! n-o lua naintea =isului& .u3/ 3rima =i6iune 3ro=enit/ din teama
ta de a te m/rita cu 7ssib! ai im3lorat Su5letul Su3rem s/-8i arate 8elul ei! 4i
8i-a trimis acel =is minunat! cu 5irele de aur 4i de argint leg>nd oamenii&&&
W Suntem 3r/si8i ca ni4te =ite! 5/cu Na5ai&
W Nu 5i li3sit de res3ect&
W Nu 5i 3rea res3ectuoas/& L/ ndoiesc sincer c/ 3rogramarea ini8ial/ a
Su5letului Su3rem i-a dictat s/ ncea3/ un sistem de re3roducere selecti=/
3rintre oamenii de 3e armon)&
W ;tiu c/ ai dre3tate! c/ Su5letul Su3rem e un com3uter creat la
nce3uturile lumii s/ su3ra=eghe6e oamenii 4i s/ ne m3iedice s/ ne
autodistrugem! ns/ n inima mea eu simt Su5letul Su3rem ca 3e o 5emeie!
ca Lama Gacului&
197
W Femeie sau ma4in/! 4i-a stabilit 8eluri 3ro3rii! iar eu nu m/ simt n
largul meu! insist/ Na5ai& S/ ne adune ca s/ 5acem o c/l/torie 3e P/m>nt!
asta acce3t! m/ bucur - e o ntre3rindere glorioas/& .ar chestia asta cu
re3roducerea& Lama 4i tat/l meu acu3l>ndu-se ca o oaie cu un berbec
3entru a men8ine 3ur/ linia de s>nge&&&
W Se iubesc 4i a4a! 6ise Guet&
El ntinse o m>n/ 4i i cu3rinse bl>nd degetele&
W Gut)a! a4a este! cum 4i noi ne iubim& .ar ceea ce am 5/cut a 5ost de
bun/=oie! cunosc>nd 8elul Su5letului Su3rem 4i consim8ind! sau cel 3u8in
a4a am cre6ut& ,e alte com3loturi 4i 3lanuri mai are Su5letul Su3rem 3entru
noi! 3e care le =om desco3eri mai t>r6iuV
W Su5letul Su3rem mi-a s3us 5iindc/ am ntrebat! 3reci6a ushidh& .ac/
este un com3uter! a4a cum 6ici - 4i te cred! chiar te cred - atunci 3ur 4i
sim3lu n-o a=ea cum s/ ne in5orme6e de ce=a ce nc/ nu am cerut s/ a5l/m&
W -tunci trebuie s/ ntreb/m! rosti Na5ai& Trebuie s/ 4tim e6act ce
3lanuri are ea&&& el&&& ce-o 5i&
Guet 6>mbi au6indu-i con5u6ia! dar nu r>se& ushidh nu-i era ne=asta
iubitoare! a4a c/ nu-4i m3iedic/ un scurt hohot&
W 7ndi5erent ce credem des3re Su5letul Su3rem! continu/ Na5ai r/bd/tor!
trebuie s/ ntreb/m& ,e sens are 3re6en8a lui Loo6h aici! de exem3lu& -r
trebui s/ ncerc/m s/-l lu/m 4i 3e el n de4ertV Pentru asta l-a adus Su5letul
Su3rem aiciV ;i creaturile acelea stranii! ngerii 4i 4obolanii - ce nseamn/V
Su5letul Su3rem trebuie s/ ne l/mureasc/&
W Eu tot cred c/ ngerii 4i 4obolanii au a3/rut 3entru c/ Gut)a i-a =isat 4i
mi-a 3o=estit des3re ei! 4i iat/-i! gata s/ dea un chi3 temerilor mele&
W .ar n =isul Gut)ei de ce au a3/rutV Ea nu se temea de ei&
W Nn =isul meu! 4obolanii nu erau oribili sau 3ericulo4i! s3use Guet& Erau
doar&&& ei n4i4i& N4i tr/iau =ia8a& Nn =isul meu nu a=eau de-a 5ace cu 5iin8ele
umane&
W ai s/ nu mai 5acem 3resu3uneri! 6ise Na5ai! 4i s/ ntreb/m Su5letul
Su3rem&
Nu mai 5/cuser/ asta niciodat/ nainte& B/rba8ii 4i 5emeile nu se rugau
m3reun/ n ritualurile lor din Basilica - b/rba8ii se rugau cu s>nge 4i a3/ n
tem3lul lor! sau n s3a8ii 3ri=ate! iar 5emeile se rugau n a3ele lacului! sau
n locurile lor 3ri=ate& -4a c/ erau timi6i 4i nesiguri& Na5ai ntinse instincti=
198
m>inile c/tre Guet 4i ushidh 4i ele i le 3rinser/ 4i se luar/ 4i ele de m>ini&
W Eu i =orbesc Su5letului Su3rem n t/cere& Nn mintea mea&
W ;i eu! s3use Guet! dar uneori 4i cu =oce tare! t nuV
W Eu la 5el! admise ushidh& Guet! =orbe4te tu 3entru noi to8i&
Ea scutur/ din ca3&
W Tu ai 5ost cea care a =isat n noa3tea asta& ,u tine a =orbit Su5letul
Su3rem&
ushidh se cutremur/ 5/r/ s/ =rea&
W .ac/ se ntoarce =isul cel ur>tV
W ,e contea6/ care dintre noi =orbe4teV ntreb/ Na5ai& -t>t tim3 c>t
3unem acelea4i ntreb/ri n inimile noastre& Tata! 7ssib 4i eu =orbim u4or cu
Su5letul Su3rem! c>nd a=em ,atalogul cu noi! 3unem ntreb/ri 4i 3rimim
r/s3unsuri 3arc/ am =orbi cu un com3uter de la 4coal/& + s/ 5acem la 5el 4i
aici&
W Nu a=em ,atalogul! i atrase aten8ia Guet!
W Nu! dar suntem lega8i de Su5letul Su3rem 3rin 5ire de aur 4i argint!
6ise! 3ri=ind la ushidh& -r trebui s/ 5ie su5icient! nuV
W Vorbe4te 3entru noi atunci! Guet&
-4adar Guet ex3rim/ ntreb/rile lor! a3oi =orbi cu =oce tare des3re
3ro3riile griUi 4i des3re cele ex3use de Na5ai! 4i des3re teroarea tr/it/ de
ushidh& Ga aceast/ ntrebare 3rimir/ 3rimul r/s3uns&
Nu 4tiu! rosti Su5letul Su3rem&
Guet t/cu! tres/rind&
W -i au6it ce am au6it 4i euV ntreb/ Na5ai&
Nntruc>t nimeni nu 4tia ce au6ise! nimeni nu-i r/s3unse& P>n/ c>nd
ushidh ndr/6ni s/ s3un/ ce au6ise ea n mintea ei&
W Nu 4tie&
Na5ai le str>nse 4i mai tare m>inile 4i i se adres/ Su5letului Su3rem! glasul
lui 4i nu al lui Guet =orbind acum 3entru to8i&
W ,e nu 4tiiV
Eu am trimis =isul des3re 5irele de aur 4i argint! 6ise Su5letul Su3rem& Eu
am trimis =isul cu 7ssib 4i co3iii la intrarea cortului& .ar nu am inten8ionat
ca tu s/-l =e6i 3e general& Nu 8i l-am ar/tat eu 3e general&
W ;i&&& 4obolaniiV ntreb/ ushidh&
W ;i ngeriiV ad/ug/ Guet&
199
Nu 4tiu de unde au a3/rut sau ce nseamn/&
W -4adar! 5/cu ushidh! a 5ost doar un ciudat =is accidental n mintea ta!
Guet& ;i 3entru c/ tu ai 3o=estit a de=enit o amintire n mintea mea, asta-i
tot&
NuY
Fu ca 4i cum Su5letul Su3rem ar 5i strigat n mintea ei 4i t>n/ra se
cutremur/ sub 5or8a atingerii&
W -tunci 3l>nse& .ac/ nu 4tii de unde a =enit! cum de 4tii c/ nu e doar un
co4mar obi4nuitV
Pentru c/ l-a a=ut 4i Keneralul&
Se 3ri=ir/ unul 3e altul ului8i&
W Keneralul -oo8h:
Prin mintea lui ushidh 5lutur/ imaginea unui b/rbat cu o creatur/
6bur/toare 3e um/r 4i un 4obolan uria4 at>rnat de 3icior! 4i o mul8ime -
oameni! 4obolani 4i ngeri - a3ro3iindu-se! ating>ndu-i 3e to8i trei!
=ener>ndu-i& Ga 5el de re3ede cum =eni! imaginea dis3/ru&
W Keneralul a =isat astaV
- =/6ut& ,u s/3t/m>ni n urm/& Nnainte ca =reunul dintre =oi s/ =ise6e
acele creaturi&
W .eci suntem trei& Trei! iar noi nu l-am nt>lnit niciodat/ 3e Keneral! 4i
nici el 3e noi! totu4i am =isat to8i acelea4i creaturi& El a =/6ut =enera8ie! eu
am =/6ut art/! iar tu ai =/6ut r/6boi! ushidh! r/6boi 4i m>ntuire&
W .ac/ nu a =enit de la tine! Su5let Su3rem! 6ise Na5ai! urgent>nd
3roblema 4i str>ng>ndu-le m>inile! dac/ nu a =enit de la tine! atunci de
unde 3utea =eni un ast5el de =isV
Nu 4tiu&
W Lai exist/ un alt com3uterV ntreb/ ushidh&
Nu aici& Nu 3e armon)&
W E 3osibil s/ nu 4tii des3re el! suger/ Na5ai&
-4 5i 4tiut&
W -tunci de ce a=em aceste =iseV
-4te3tar/! dar nu =eni niciun r/s3uns& -3oi =eni unul! dar nu cel 3e care
l doriser/&
Li-e 5ric/! s3use Su5letul Su3rem&
ushidh sim8i teama re=enindu-i n su5let! 4i str>nse 4i mai tare m>na
200
surorii ei 4i 3e a lui Na5ai&
W :r/sc asta! 6ise ea& :r/sc& N-am =rut s/ 4tiu&
Li-e 5ric/! =orbi Su5letul Su3rem clar n mintea ei - 4i! s3era ea! n
min8ile celorlal8i& Li-e 5ric/! c/ci 5rica este numele 3e care l dau
nesiguran8ei! unei im3osibilit/8i care este totu4i real/& Nns/ am 4i s3eran8/!
5iindc/ acesta este un alt nume 3entru ce=a im3osibil care ar 3utea 5i real&
-m s3eran8a c/ ceea ce =-a 5ost dat =ine de la P/str/torul P/m>ntului&
,/ 3este at>8ia ani-lumin/ P/str/torul P/m>ntului aUunge 3>n/ la noi&
W ,ine e P/str/torul P/m>ntuluiV ntreb/ ushidh&
W Su5letul Su3rem l-a mai men8ionat! 6ise Na5ai&! Nu a 5ost niciodat/
clar! dar cred c/ e un com3uter care a 5ost 3us s/ 3/6easc/ P/m>ntul atunci
c>nd str/mo4ii no4tri au 3lecat! acum 3atru6eci de milioane de ani&
Nu e un com3uter! s3use Su5letul Su3rem&
W -tunci ce eV
Nu e o ma4in/&
W -tunci ceV
E =iu&
W ,e 3oate s/ mai 5ie =iu du3/ at>8ia aniV P/str/torul P/m>ntului& Ne
cheam/& V/ cheam/&
E 3osibil ca dorin8a mea de a =/ duce na3oi este un =is trimis de
P/str/tor& ;i eu am 5ost con5u6/ 4i nu 4tiam ce ar trebui s/ 5ac! a3oi mi-au
=enit idei n minte& -m cre6ut c/ erau re6ultatul unor rutine aleatoare& .ar
dac/ =oi 4i Loo6h =isa8i creaturi bi6are! niciodat/ cunoscute 3e aceast/
3lanet/! nu s-ar 3utea s/ mi se trimit/ g>nduri care nu mi-au 5ost niciodat/
3rogramate! care nu 3ro=in de 3e aceast/ 3lanet/V
Nu a=eau r/s3uns la ntrebarea Su5letului Su3rem&
W Nu 4tiu =oi! 6ise ushidh! dar eu eram con=ins/ c/ Su5letul Su3rem
este deasu3ra tuturor! 4i nu 3rea mi 3lace ideea c/ nu 4tie ce se 3etrece&
W P/m>ntul ne cheam/! rosti Na5ai& Nu =ede8iV P/m>ntul ne cheam/&
,heam/ Su5letul Su3rem! dar n nmai Su5letul Su3rem& (e noi Sau cel
3u8in 3e =oi dou/ 4i 3e Loo6h& V/ cheam/ acas/ 3e P/m>nt&
Nu Loo6h! s3use Su5letul Su3rem&
W .e unde 4tii c/ nu 4i 3e elV ntreb/ ushidh& .ac/ nu 4tii de ce sau
cum sau m/car dac4 P/str/torul P/m>ntului ne trimite aceste =ise! atunci
de unde 4tii c/ Loo6h nu trebuie s/ =in/ n de4ert cu noiV
201
Nu Loo6h! re3et/ Su5letul Su3rem& G/sa8i-l n 3ace&
W .ac/ nu =rei s/ ni se al/ture! de ce l-ai adus aiciV G-am adus aici! dar
nu 3entru =oi&
W El are acelea4i 5ire de aur 4i de argint ca noi! 6ise Guet& 7ar P/str/torul
P/m>ntului i-a =orbit&
G-am adus aici s/ distrug/ Basilica&
W E o ru3tur/! obser=/ Na5ai& + ade=/rat/ ru3tur/& Su5letul Su3rem are o
idee& P/str/torul P/m>ntului are alta& ;i noi ce ar trebui s/ 5acemV
G/sa8i-l n 3ace 3e Loo6h& Nu =/ atinge8i de el& El are drumul lui&
W Kro6a=& -cum c>te=a minute ne s3uneai c/ nu 4tii ce se 3etrece! iar
acum ar trebui s/ te credem 3e cu=>nt c/ Loo6h nu 5ace 3arte din ceea ce
3reg/timY Nu suntem marionete! Su5letule Su3remY L/ n8elegiV .ac/ tu
nu 4tii ce se nt>m3l/! noi de ce ar trebui s/-8i urm/m ordineleV .e unde 4tii
c/ tu ai dre3tate 4i noi gre4imV
< 4tiu&
W -tunci de unde 4tii c/ nu ar trebui s/ m/ duc la el 4i s/-i cer s/ =in/ cu
noiV
Pentru c/ e un om 3ericulos! teribil! 4i ar 3utea s/ se 5oloseasc/ de =oi ca
s/ =/ distrug/! iar eu n-am cum s/-l m3iedic dac/ hot/r/4te s/ 5ac/ asta&
W Nu te duce! 6ise Guet&
W E unul dintre noi& .ac/ n realitate sco3ul nostru este bun! atunci este
bun )entr c4 este ce=a bun n noi! oamenii 3e care i-a creat Su5letul
Su3rem! ca s/ ne ntoarcem 3e P/m>nt& .ac/ 8elul e bun! e bun 3entru c/
nsu4i P/str/torul P/m>ntului ne cheam/&
W 7ndi5erent cine mi-a trimis =isul acela groa6nic! s3use ushidh! nu 4tiu
dac/ e ce=a bun sau nu&
W Probabil c/ =isul a 5ost un a=ertisment& Poate o s/ ne con5runt/m cu
ni4te 3ericole 4i =isul te-a aten8ionat&
W Sau te a=erti6a s/ stai de3arte de Loo6h! 3resu3use Guet&
W ,um s/ nsemne a5a ce&a:
Se de6br/c/ de hainele bi6are 3e care le aruncase 3e el n grab/ cu 3u8in
tim3 nainte 4i acum se mbr/c/ serios! ca 3entru a ie4i n ora4&
W Pentru c/ a4a =reau! 6ise Guet! i6bucnind subit n 3l>ns& -i 5ost so8ul
meu numai 3entru Uum/tate de noa3te! 4i dintr-odat/ =rei s/ te duci la un
om des3re care Su5letul Su3rem s3une c/ e 3ericulos 4i teribil! 4i 3entru ceV
202
S/-l in=i8i s/ 3lece n de4ertV S/-l in=i8i s/ renun8e la armatele lui! la
regatele lui! la s>nge 4i =iolen8/ 4i s/ c/l/toreasc/ m3reun/ cu noi 3e un
drum care o s/ se ncheie cum=a 3e P/m>ntV + s/ te omoare! Na5aiY Sau o
s/ te ia 3ri6onier 4i o s/ te m3iedice s/ =ii cu noi& O s4 te )ierd=
> Ba nu& Su5letul Su3rem o s/ m/ a3ere&
W Su5letul Su3rem te-a a=erti6at s/ nu te duci& .ac/ nu te su3ui&&&
W Su5letul Su3rem nu m/ =a 3ede3si 3entru c/ nici m/car nu 4tie sigur c/
nu am dre3tate& + s/ m/ aduc/ na3oi 3entru c/ =rea s/ 5iu cu tine a3roa3e
la 5el de mult cum =reau 4i e s/ 5iu cu tine&
Nu 4tiu dac/ te 3ot a3/ra&
W Lda! m/ rog! sunt extrem de multe lucruri 3e care nu le 4tii! 6ise
Na5ai& -sta am n8eles clar 3e 3arcursul no38ii& E4ti un com3uter 5oarte
3uternic 4i ai cele mai bune inten8ii din lume! dar nu 4tii ce e bine mai mult
dec>t a4 4ti e; Nu 4tii dac/ 3lanurile n 3ri=in8a lui Loo6h n-au 5ost toate
in5luen8ate de P/str/torul P/m>ntului! nu-i a4a - nu 4tii dac/ 3lanul
(4str4torli este ca eu s/ 5ac exact ceea ce 5ac! iar 3lanul t/u de a distruge
Basilica s/ se sus3ende& ,ulmea! s4 distrg4 Basilica= Pentru tine e ora4ul
ales! nuV -i adus ntr-un singur loc to8i oamenii a3ro3ia8i 8ie! 4i =rei s/-l
distrugiV
7-am adus la un loc s/ =/ cree6 3e &oi! co3ii 3rostu8i& -cum o s/-l distrug
3entru ca 3o3orul meu s/ se m3r/4tie 3rin lume& -4a c/ orice in5luen8/ a4
mai a=ea 3e aceast/ lume =a aUunge n 5iecare 8inut 4i n 5iecare na8iune& ,e
nseamn/ ora4ul Basilica 3rin com3ara8ie cu ntreaga lumeV
W :ltima dat/ c>nd ai =orbit a4a am ucis un om&
W Te rog& R/m>i cu mine&
W Sau las/-m/ s/ te nso8esc! 3ro3use ushidh&
W Nici =orb/& ;i! Gut)a! o s4 m4 #ntorc la tine& Pentru c/ Su5letul Su3rem
m4 &a a)4ra&
Nu 4tiu dac/ 3ot&
W -tunci 5/ tot 3osibilul&
.u3/ aceea ie4i 3e u4/ 4i dis3/ru&
W + s/-l areste6e n 3rima cli3/ c>nd o s/ ncerce s/ mearg/ unde=a 3e
strad/! s3use ushidh&
W ;tiu& ;i n8eleg de ce o 5ace! e un lucru 3lin de curaU! iar eu nici m/car
nu cred c/ e corect 4i n &rea s-o fac4;
203
76bucni n 3l>ns 4i acum ushidh o 8inu n bra8e 4i o lini4ti& ,e dans
5usese n acea noa3te! se g>ndi& ,e noa3te a nun8ii ai a=ut! 4i ce noa3te
3lin/ de =ise am a=ut eu& 7ar diminea8a cum o s/ 5ieV -i 3utea s/ r/m>i
=/du=/ 5/r/ m/car s/-8i 5i 5/cut un co3il& Sau - de ce nuV - marele Keneral
Loo6h ar =eni cu Na5ai! renun8>nd la armata lui 4i dis3/r>nd m3reun/ cu
noi n de4ert& +rice se 3oate nt>m3la& -bsolut orice&
$n casa lui Ga6allu1i7 & 'i nu (n vis
Loo6h ntinse harta ,oastei de Vest 3e masa lui Kaballu5ix 4i-4i l/s/
mintea s/ ex3lore6e liniile& +ra4ele din ,>m3ie 4i Seggidugu se ntindeau
n 5a8a lui ca la un banchet& Era greu de ghicit ncotro s-o iei& Probabil
au6iser/ deUa c/ o armat/ a Kora)nilor de8inea 3or8ile Basilic/i& F/r/
ndoial/! ca3etele ncinse din Seggidugu 3retindeau o ri3ost/ ra3id/ 4i
brutal/! dar nu constituiau maUoritatea - grani8a lor de nord era 3rea
a3ro3iat/ de grosul armatelor Kora)ni din Hhlam 4i :l)e& -r 5i 5ost ne=oie
de 5oarte mul8i solda8i s/ cucereasc/ Basilica! chiar dac/ o a3/rau numai o
mie de solda8i Kora)ni! 4i ar 5i l/sat Seggidugu =ulnerabil la un contraatac&
Nntr-ade=/r! multe inimi slabe din Seggidugu se ntrebau dac/ nu ar 5i mai
bine s/ =in/ acum n 5a8a Nm3/ratului! ca ni4te cer4etori! im3lor>ndu-l s/ ia
na8iunea lor sub binecu=>ntata lui 3rotec8ie& .ar Loo6h era con=ins c/ ei
nu ar 5i a=ut mai mult noroc dec>t ca3etele ncinse& Nn a=antaU ar 5i 5ost
min8ile calculate! oamenii cei mai aten8i& Ei ar a4te3ta s/ =ad/ ce se
nt>m3l/& Pe asta conta&
Nn +ra4ele din ,>m3ie 5/r/ ndoial/ deUa se 3unea la cale ren=ierea
=echii Gigi a -3/r/rii! care i alungase de nou/ ori 3e in=adatorii din
Seggidugu& Nns/ asta se 3etrecuse cu mai mult de o mie de ani n urm/!
c>nd Seggidugu n/=/liser/ 3entru 3rima dat/ 3este mun8i! =enind din
de4ertM era 3u8in 3robabil s/ se uneasc/ mai mult de c>te=a ora4e! 4i chiar n
3resu3usa uniune ar exista certuri 4i 5urturi care i-ar sl/bi mai mult dec>t
dac/ ar lu3ta se3arat&
,e anume st/tea n 3uterea lui Loo6h s/ 5ac/V Nn acest moment! dac/
204
trimitea o delega8ie cu o cerere se=er ex3rimat/ de a 3reda cele mai
a3ro3iate ora4e! 5/r/ ndoial/ ar 5i 3rimit ra3id consim8/m>ntul& .ar
re5ugia8ii s-ar re=/rsa din acele ora4e ca s>ngele dintr-o ran/ n inim/! 4i
atunci celelalte +ra4e din ,>m3ie s-ar ni cu ade=/rat& -r 3utea chiar s/
cear/ ca Seggidugu s/-i conduc/! iar n acest ca6 era 5oarte 3osibil ca
Seggidugu s/ reac8ione6e&
-r 3retinde ns/ 3redarea Seggidugu& .ac/ ei s-ar su3une! +ra4ele din
,>m3ie s-ar retrage 4i ar 5ace 3e mortul .ar mi6a era 3rea mare& .ac/ ar
g/si o cale mai bun/& Nntr-ade=/r! ar fi )osi"il s/ 5or8e6e 3redarea a unul
sau chiar dou/ +ra4e din ,>m3ie! numai c/ a=ea extrem de 3u8ini oameni -
4i o leg/tur/ 3rea slab/ cu grosul armatei - 3entru un ast5el de ultimatum n
ca6 c/ Seggidugu s-ar decide s/-i s5ide6e& Lari r/6boaie 5useser/ e=itate!
imense im3erii create 3rin ast5el de cacealmale 3rimeUdioase! iar Loo6h nu
se temea s/-4i asume riscuri dac/ nu exista o cale mai bun/&
7ar dac/ e6ista o cale mai bun/! trebuia s-o g/seasc/ re3ede& P>n/ acum!
nsu4i Nm3/ratul trebuie s/ 5i a5lat c/ 4i Plod! 4i mediatorul desemnat
armatei lui Loo6h 5useser/ uci4i - de un asasin basilican! desigur! dar
nimeni nu reu4ise s/-l interoghe6e 5iindc/ Keneralul l omor>se cu 3ro3riile
m>ini& -3oi 3lecase cu o mie de oameni 4i nimeni nu 4tia unde se a5la&
-ceast/ =este trebuia s/ aduc/ teama n inima Nm3/ratului! c/ci el 4tia c>t
de 5ragil/ este 3uterea unui conduc/tor atunci c>nd cel mai 3rice3ut general
al s/u de=ine 3rea 3o3ular& Probabil se ntreba c>8i dintre oameni s-ar
aduna n Uurul lui Loo6h! dac/ acesta ar ridica 5lamura re=oltei n mun8iM
c>8i al8ii! 3rea credincio4i s/ de6erte6e! nu ar 5i totu4i ngro6i8i s/ lu3te
contra celui mai mare general al Kora)nilor& -semenea temeri l-ar m3inge
3e Nm3/rat s/-4i 3un/ o4tile n mi4care 4i s/ le ndre3te c/tre sud 4i c/tre
=est! n4tiin8>nd Hhlamul 4i :l)eul&
Foarte bine&&& ast5el Seggidugu =a 5i 4i mai ns3/im>ntat 4i ar cre4te
4ansele ca blu5ul s/ aib/ succes& -ceste mi4c/ri de 5or8e nu a=eau cum s/
aUung/ 3rea de3arte nainte ca Nm3/ratul s/ 3rimeasc/ urm/toarele =e4ti -
c/ mane=ra scli3itoare a lui Loo6h a=usese succes! c/ legendara Basilica
se a5la acum n m>inile Kora)nilor&
Loo6h 6>mbi de 3l/cere imagin>ndu-4i cum aceast/ 4tire a=ea s/
ngro6easc/ inimile curtenilor care i 4o3tiser/ Nm3/ratului c/ era un
tr/d/tor& :n tr/d/torV :n om care a=ea iste8imea 4i curaUul! cu numai o mie
205
de solda8i! s/ cucereasc/ un ora4V S/ treac/ n mar4 3e l>ng/ dou/ 3uternice
regate inamice 4i s/ ia 5ort/rea8a din mun8iV ,e 5el de tr/d/tor e /staV ar
ntreba Nm3/ratul&
Nns/ tot i-ar 5i 5ric/! 3entru c/ ndr/6neala generalilor s/i l ngro6ea
ntotdeauna& Nn s3ecial ndr/6neala lui Vo6mu6halno) Vo6mo6hno& Ni =a
trimite un m3uternicit sau doi - 4i categoric un mediator! 3robabil un
3rieten nou! 4i de asemenea =reo doi membri de 5amilie a3ro3ia8i 4i de
ncredere& Ei nu ar a=ea autoritate asu3ra lui Loo6h - Kora)nii nu ar 5i
cucerit at>tea teritorii! dac/ m3/ra8ii ar 5i 3ermis subalternilor lor s/
contramande6e ordinele generalilor de teren& Nns/ ei a&ea 3osibilitatea s/
se amestece! s/ 3un/ ntreb/ri! s/ 3roteste6e! s/ 3retind/ ex3lica8ii 4i s/
trimit/ mesaUe Nm3/ratului des3re tot ce nu le 3l/cea&
,>nd a=eau s/ soseasc/ ace4ti m3uternici8iV Erau ne=oi8i s/ a3uce 3e
acela4i drum din de4ert 3e care Loo6h l str/b/tuse cu oamenii lui& .ar
acum drumul era strict su3ra=egheat de Seggidugu 4i 76menni$! a4adar =a
trebui s/ existe un bod)guard greoi! c/ru8e cu 3ro=i6ii! multe iscoade!
corturi 4i tot 5elul de animale& -st5el m3uternici8ii nu ar a=ea nici dorin8a!
nici ca3acitatea de a se de3lasa m/car 3e Uum/tate at>t de re3ede 3e c>t o
5/cuse armata lui& .eci a=ea cel 3u8in o s/3t/m>n/ 3>n/ la sosirea lor!
3robabil mai mult& .ar c>nd =or sosi =or a=ea cu ei mul8i solda8i - 3robabil
la 5el de mul8i 3e c>t adusese 4i el - 4i a3roa3e sigur aceia nu =or 5i solda8i
care lu3taser/ sub comanda lui! oameni antrena8i de el! 3e care s/ se
ba6e6e&
+ s/3t/m>n/& Loo6h a=ea cel 3u8in o s/3t/m>n/ n care s/ declan4e6e
cursul e=enimentelor& Putea s/ ncerce acum blu5ul contra Seggidugu 4i s/
ri4te o 3ro5und/ umilin8/! dac/ era s5idat - desigur! +ra4ele din ,>m3ie s-ar
uni atunci m3otri=a lui 4i ar aUunge cur>nd s/ a3ere Basilica de asediatori&
-cest lucru nu ar duce la destituirea lui ca general! dar ar 4terge str/lucirea
numelui s/u 4i l-ar aduce din nou la m>na Nm3/ratului& :ltimele 6ile
5useser/ minunate! nu mai 5usese ne=oit s/ Uoace Uocurile am/girii 4i s/ se
5oloseasc/ de subter5ugiile care i consumaser/ Uum/tate din =ia8/ atunci
c>nd a=usese de-a 5ace cu un 3rieten desemnat de Nm3/rat! 5/r/ a mai
men8iona un mediator carierist 4i b/g/cios& Loo6h ucisese relati= 3u8ini
oameni cu m>inile lui! dar categoric amintirea acelor mor8i l nc>nta -
sur3ri6a de 3e 5e8ele lor! 5antastica u4urare 3e care o sim8ise atunci& ,hiar 4i
206
asasinarea necesar/ a acelui bra= soldat basilican! Smelost! nici chiar aceea
nu-i umbrea bucuria noii sale libert/8i&
Sunt 3reg/titV
Sunt 3reg/tit s/ 5ac mi4carea =ie8ii mele! s/ m/ ridic m3otri=a
Nm3/ratului n numele Pra=o KollossaV S/ risc totul 3entru a uni Basilica!
Seggidugu 4i +ra4ele din ,>m3ie! al/turi de 5iecare soldat care m/ =/ urma
4i de orice aUutoare am reu4i s/ ad/ug/m din 3artea Poto$ga=anV
;i dac/ nu sunt 3reg/tit 3entru a4a ce=a! oare sunt 3reg/tit s/-mi 3un
iar/4i g>tul n 6garda 3e care Nm3/ratul i oblig/ 3e to8ii generalii s/i s-o
3oarteV Sunt 3reg/tit s/ m/ 3lec n 5a8a =oin8ei rencarn/rii lui .umne6eu
3e armon)V Sunt 3reg/tit s/ a4te3t ani! 6eci de ani o oca6ie care s-ar
3utea s/ nu-mi 5ie niciodat/ mai la ndem>n/ dec>t acumV
;tiu r/s3unsul chiar n tim3 ce 4i 3unea ntrebarea& ,um=a trebuia s/
trans5orme aceast/ s/3t/m>n/! aceast/ 6i! aceast/ or/ n oca6ia lui! n 4ansa
3e care o a=ea s/-i doboare 3e Kora)ni 4i s/ nlocuiasc/ im3eriul lor crud 4i
brutal cu unul generos 4i democratic! condus de Sotchitsi)a! a c/ror
r/6bunare 5usese ndelung am>nat/! dar cu toate acestea nicio cli3/ mai
3u8in sigur/& ;i iat/-l de Loo6h cu o armat/ - una mic/! dar a li - n ora4ul
care simboli6a tot ceea ce era slab! e5eminat 4i ser=il 3e lume& ,>t am t>nUit
s/ te distrug! Basilica! dar ce-ar 5i dac/ te-a4 5ace 3uternic/V .ac/ a4 5ace
din tine centrul lumii - dar una condus/ de b/rba8i 3uternici! nu de acele
5emei slabe 4i umile! nu de 3oliticieni! b>r5e! actori 4i c>nt/re8i& ,um ar 5i
dac/ cea mai m/rea8/ 3o=este des3re Basilica nu =a s3une c/ a 5ost ora4ul
5emeilor! ci c/ a 5ost ora4ul str/mo4ilor Sotchitsi)aV
Basilica! ora4 al 5emeilor! so8ul t/u a =enit s/ te st/3>neasc/ 4i s/ te n=e8e
me4te4ugurile casnice 3e care le-ai uitat de at>t de mult tim3&
Loo6h 3arcurse din nou lista de nume a lui Bitan$e& .ac/ =oia 3e cine=a
care s/ conduc/ Basilica n numele Nm3/ratului! atunci =a trebui s/ aleag/
un b/rbat dre3t consul: unul dintre 5iii lui 2etchi$! dac/ 3uteau 5i g/si8i!
sau chiar 3e Rashgalli=a$! ori =reun b/rbat mai slab 3e care s/-l s3riUine
Bitan$e&
.ar dac/ =oia s/ uneasc/ Basilica! +ra4ele din ,>m3ie 4i Seggidugu
m3otri=a Nm3/ratului! atunci a=ea ne=oie s/ de=in/ un cet/8ean basilican
3rin c/s/torie 4i s/-4i c>4tige locul n 5runtea ora4uluiM nu a=ea ne=oie de un
consul! ci de o mireas/&
207
Numele care l intrigau cel mai mult erau ale celor dou/ 5ete! =i6ionara n
a3e 4i oracolul& Erau tinere! su5icient de tinere! nc>t s/ o5ense6e mult/
lume c/s/torindu-se cu oricare dintre ele! n s3ecial =i6ionara - a=ea
treis3re6ece aniY ;i totu4i cele dou/ a=eau genul 3otri=it de 3restigiu! cel
care l-ar cu3rinde 4i 3e el n aura sa dac/ s-ar nsura cu una sau cu cealalt/&
Loo6h! marele general Kora)ni! c/s/torit cu una dintre cele mai s5inte
5emei ale Basilic/i - umilindu-se s/ 3/trund/ n ora4 ca so8! 4i nu ca un
in=adator& -cest lucru le-ar cuceri inimile! nu numai celor care i erau deUa
recunosc/tori 3entru 3acea 3e care o adusese! ci tuturor! c/ci ar 5i =/6ut c/
nu 4i dore4te s/-i cotro3easc/! ci s/-i conduc/ s3re glorie&
-=>nd-o 3e =i6ionar/ sau 3e oracol de so8ie! nu =a mai de$ine Basilica&
!a fi Basilica 4i n loc s/ adrese6e ultimatumuri regatelor din sud 4i
ora4elor de 3e ,oasta de Vest! =a n/l8a un strig/t de r/6boi& -r aresta
s3ionii Poto$ga=an 4i i-ar trimite acas/ n indolentul lor im3eriu cl/dit 3e
a3e cu daruri 4i 3romisiuni& 9=onurile s-ar r/s3>ndi ca un incendiu 3rin
nord: Vo6mu6halno) Vo6mo6hno s-a autodeclarat noua rencarnare!
ade=/ratul Nm3/rat& Ni cheam/ 3e to8i osta4ii lui .umne6eu s/ =in/ la el n
sud sau s/ se ridice m3otri=a u6ur3atorului oriunde se g/sescY Nntre tim3
se =or 4o3ti =orbe n Pra=o Kollossa: Sotchitsi)a 3reiau conducerea&
Ridica8i-=/ 4i lua8i ceea ce =-a a3ar8inut at>8ia aniY
Nn haosul care se =a instala n 8inuturile de mia6/-noa3te! Loo6h se =a
ndre3ta n mar4 s3re nord! adun>ndu-4i 3e dram alia8ii& -rmatele
Kora)nilor se =or retrage n 5a8a luiM 3o3oarele cucerite l =or nt>m3ina ca
3e un eliberator& Va m/r4/lui 3>n/ c>nd Kora)nii =or 5i m3in4i na3oi n
teritoriile lor! iar atunci el se =a o3ri - 3entru o lung/ iarn/ n Pra=o
Kollossa! unde s/-4i antrene6e armata 3estri8/ sud>nd-o ntr-o ade=/rat/
5or8/ de lu3t/& -3oi n 3rim/=ara anului urm/tor se =a de3lasa n 8inuturile
deluroase ale Kora)nilor 4i le =a distruge com3let ca3acitatea de a st/3>ni&
Fiec/rui b/rbat ca3abil s/ lu3te i se =or t/ia degetele mari! ca s/ nu mai 8in/
=reodat/ n m>n/ o sabie sau un arc! 4i cu 5iecare deget rete6at Kora)nii
=or n8elege su5erin8ele 3o3orului Sotchitsi)a! cei 5/r/ limb/&
S/ ncerce .umne6eu s/ m/ o3reasc/Y
Nns/ 4tia c/ nu =a ncerca& Nn ultimele 6ile! de c>nd l s5idase 4i se
ndre3tase s3re sud s/ cucereasc/ Basilica! nu mai 5/cuse nicio mi4care
m3otri=a lui! nu ncercase s/-l m3iedice n niciun 5el& Se a4te3tase
208
oarecum s/ 5ie 5/cut s/ uite 3lanurile 3e care le conce3ea& .ar deUa
.umne6eu trebuia s/ 4tie c/ n-ar mai 5i a=ut im3ortan8/ acum! c/ci
3lanurile erau at>t de bune 4i de e=idente! nc>t Loo6h 3ur 4i sim3lu le-ar
g>ndi din nou - 4i din nou! 4i din nou! dac/ ar 5i necesar&
Pentru mine ar nsemna r/sturnarea Kora)nilor 4i unirea ,oastei de Vest&
Pentru 5iul meu ar nsemna n5r>ngerea Poto$ga=an! ci=ili6area triburilor
din 3/durile nordice! su3unerea 3ira8ilor de 3e ,oasta de Nord& Fiul meu 4i
al so8iei mele&
,are dintre =oi o s/ 5ieV Vi6ionara n a3e era cea mai 3uternic/ dintre ele!
cea cu mai mult 3restigiuM dar era mai t>n/r/! 3rea t>n/r/! de 5a3t& -r 5i
3ericulos ca lumea s-o com3/timeasc/ 3entru o ast5el de c/s/torie! dac/ nu
reu4ea s/ o con=ing/ s-o 5ac/ de bun/=oie&
.ar 4i cealalt/! oracolul! chiar dac/ 3restigiul ei era mai sc/6ut! tot
mergea! 4i a=ea 4ais3re6ece ani& ;ais3re6ece! o =>rst/ 3otri=it/ 3entru o
c/s/torie din moti=e 3olitice! c/ci nu mai a=usese al8i so8i 4i! dac/ Bitan$e
a=ea dre3tate! nici m/car aman8i des3re care s/ 5i 4tiut cine=a& 7ar ce=a din
3restigiul =i6ionarei s-ar ad/uga acestei c/s/torii! 5iindc/ oracolul era sora
ei! iar el =a a=ea griU/ ca =i6ionara s/ 5ie bine tratat/ - 4i str>ns legat/ de
noua cas/ dinastic/ 3e care a=ea s-o stabileasc/ Loo6h&
Era un 3lan 5oarte atr/g/tor& -cum nu mai r/m>nea dec>t s/ aib/
su5icient/ siguran8/ - su5icient/ c>t s/ ac8ione6e& S/ se duc/ acas/ la Rasa 4i
s/ negocie6e 3entru m>na uneia dintre 5ete&
Se au6i o b/taie scurt/ n u4/& Loo6h lo=i n mas/& :4a se deschise&
W .omnule! 6ise soldatul& -m 5/cut o arestare interesant/ 3e strad/ n
5a8a casei .oamnei Rasa&
Keneralul ridic/ ochii din harta ntins/ 3e mas/ 4i a4te3t/ 4i restul
mesaUului&
W Fiul cel mic al .oamnei Rasa& ,el care l-a ucis 3e Kaballu5ix&
W - 5ugit n de4ert& E4ti sigur c/ nu e un im3ostorV
W E 3osibil& .ar a ie4it din casa Rasei 4i s-a dus direct la sergentul
res3onsabil cu 3a6a! s3un>ndu-i cine este 4i c/ trebuie s/ =/ =orbeasc/
urgent des3re ni4te lucruri care =or hot/r =iitorul dumnea=oastr/ 4i =iitorul
Basilic/i&
W -ha&
W .eci ori e b/iatul tu3eist care i-a t/iat ca3ul lui Kaballu5ix 4i a ie4it din
209
ora4 n hainele lui! ori e un nebun sinuciga4&
W Sau ambele& -du-l la mine 4i 3reg/te4te o escort/ de 3atru solda8i care
s/-l conduc/ du3/ aceea direct la casa .oamnei Rasa& .ac/ l 3/lmuiesc
3este 5a8/ c>nd deschi6i u4a! atunci l uci6i n 3ragul casei .oamnei& .ac/
i 6>mbesc! l trate6i cu amabilitate 4i onoare& Nn rest! este arestat 4i nu i se
=a mai 3ermite s/ ias/ din cas/&
Soldatul l/s/ u4a deschis/ n urma lui& Loo6h se l/s/ 3e s3ate n scaun 4i
a4te3t/& 7nteresant! se g>ndi! nu mai trebuie s/ caut eu Uuc/torii-cheie n
s>ngeroasele Uocuri ale ora4ului& Vin to8i la mine! unul c>te unul& Se
3resu3unea c/ Na5ai ar 5i n siguran8/ n de4ert! unde nu aUung la el - dar a
5ost tot tim3ul n casa .oamnei Rasa& ,e alte sur3ri6e se mai ascund n
acoloV ,eilal8i 5iiV ,um i-a caracteri6at Bitan$e&&& Elema$! conduc/torul de
cara=ane iste8 4i 3ericulosM Lebbe$eJ! 3enisul umbl/torM 7ssib! in5irmul
scli3itor& Sau de ce nu 2etchi$ n 3ersoan/! negustorul de 3lante =i6ionarV
Poate a4tea3t/ cu to8ii dincolo de 6idurile .oamnei Rasa! 3>n/ c>nd el =a
hot/r cum s/ se 5oloseasc/ de ei&
+are era 3osibil - doar 3osibil - ca .umne6eu s4 se fi decis ntr-ade=/r s/-
i 5a=ori6e6e cau6aV ,a n loc s/ i se m3otri=easc/! s/-l aUute acum&!
3un>ndu-i n m>ini orice unealt/ i-ar 5i necesar/ 3entru nde3linirea 8elului
s/uV
,u siguran8/ nu sunt rencarnarea a nimic altce=a n a5ara 3ro3riei mele
3ersoane! se g>ndi Loo6hM nu am nicio dorin8/ s/ 5ac 3e s5>ntul! ca
Nm3/ratul& .ar dac/ n cele din urm/ .umne6eu a hot/r>t s/-mi dea 3u8in
aUutor! nu-l =oi re5u6a& Poate c/ n inima lui a sosit 4i ceasul 3o3orului
Sotchitsi)a&
Gui Na5ai i era 5ric/! dar n acela4i tim3 nu se temea& ,ea mai ciudat/
sen6a8ie& ,a 4i c>nd ar 5i a=ut n interior un animal ns3/im>ntat! terori6at
de ideea de a se duce ntr-un loc unde moartea se a5la la numai un cu=>nt
distan8/! 4i totu4i Na5ai nsu4i! 3artea care nsemna el! 4i nu animalul! era
3ur 4i sim3lu 5ascinat s/ a5le ce =a s3une! dac/ l =a nt>lni 3e Loo6h 4i ce
se =a nt>m3la du3/ aceea& Era con4tient de continua iminen8/ a mor8ii
a5l>ndu-se n miUlocul Kora)nilorM mai cur>nd decisese! la un ni=el
subcon4tient! c/ su3ra=ie8uirea 3ersonal/ re3re6enta o 3roblem/ irele=ant/&
Solda8ii 3/ruser/ mai mult 3er3lec4i dec>t alarma8i c>nd i acostase 3e
210
strad/ cu cu=intele: E.uce8i-m/ la Keneral& Eu sunt Na5ai! 5iul lui 2etchi$!
4i l-am asasinat 3e Kaballu5ix&F ,u aceste =orbe 4i 3usese =ia8a n Uoc!
ntruc>t Loo6h era martor la m/rturisirea unei crime care ar 5i dus la
execu8ia luiM Loo6h nici m/car nu mai era ne=oit s/ 5abrice un 3retext ca
s/-l omoare! dac/ asta inten8iona&
,asa lui Kaballu5ix nu se schimbase! 4i totu4i 3/rea total schimbat/&
Niciun tablou de 3e 3erete! nicio mobil/ nu 5useser/ nlocuite& Toat/
o3ulen8a sa indolent/ r/m/sese intact/! som3tuo6itatea! decorurile excesi=
de detaliate! culorile ndr/6ne8e& Nns/! n loc s/ 5ie co3le4itoare! e5ectul
ntregii ostenta8ii era unul 3atetic! c/ci disci3lina sim3l/ 4i reac8iile =ioaie!
nee6itante! ale solda8ilor Kora)ni reu4eau s/ diminue6e totul n Uurul lor&
Kaballu5ix 4i alesese mobilierul s3ecial ca s/-4i intimide6e musa5irii! s/-i
im3resione6e 3ro5undM acum 3/rea 5/r/ =lag/! e5eminat! ca 4i c>nd
3ersoana care l cum3/rase se temuse c/ oamenii ar =edea c>t de slab i era
su5letul 4i se str/duise s/-l ascund/ n s3atele baricadei de culori
str/lucitoare 4i ornamente aurite&
Puterea real/! 4i d/du seama Na5ai! nu se etalea6/ 3rin ce=a care 3oate 5i
cum3/rat cu bani& Banii cum3/r/ numai ilu6ia 3uterii& -de=/rata 5or8/ este
5or8a =oin8ei - o =oin8/ su5icient de 3uternic/ 3entru ca al8ii s/ se 3lece n
5a8a ei doar datorit/ ei nse4i 4i s-o urme6e de bun/=oie& + 3utere c>4tigat/
3rin am/giri se e=a3or/ la lumina ade=/rului! du3/ cum constatase
Rashgalli=a$M dar ade=/rata 3utere de=ine din ce n ce mai mare cu c>t o
3ri=e4ti mai ndea3roa3e! chiar dac/ ea const/ numai ntr-o singur/
3ersoan/! 5/r/ o4tiri! 5/r/ ser=itori! 5/r/ 3rieteni! dar cu o =oin8/ de
nembl>n6it&
:n ast5el de om l a4te3ta! st>nd la un birou n s3atele unei u4i deschise&
Na5ai cuno4tea camera& Era locul unde el 4i 5ra8ii lui l n5runtaser/ 3e
Kaballu5ix! unde sc/3ase c>te=a cu=inte care s3ulberaser/ delicatele
negocieri ale lui Elema$ 3entru ,atalog& .e4i Kaballu5ix nu inten8ionase
niciodat/ altce=a dec>t s/-i n4ele& R/m>nea ns/ 5a3tul c/ =orbise 3ri3it!
5/r/ s/-4i dea seama c/ Elema$! un om de a5aceri inteligent! le ascundea
in5orma8ii-cheie&
Pentru o cli3/! Na5ai hot/r n sinea lui s/ 5ie mai atent acum! s/ ascund/
in5orma8ii a4a cum ar 5i 5/cut Elema$! s/ 5ie =iclean n con=ersa8ie&
-3oi Keneralul Loo6h n/l8/ ca3ul! iar Na5ai 3ri=i n ochii lui 4i =/6u o
211
5>nt>n/ ad>nc/ de 5urie! su5erin8/! m>ndrie 4i! la 5undul 5>nt>nii! o
inteligen8/ ascu8it/ care str/b/tea dincolo de orice tentati=/ de 5alsi5icare&
-4a e Loo6h n realitateV G-am Uudecat corectV
;i n inima lui Su5letul Su3rem i 4o3ti: Zi l-am ar/tat a4a cum este el cu
ade=/rat&
.eci nu 3ot s/-l mint 3e omul acesta se g>ndi Na5ai& ,eea ce e destul de
bine! 3entru c/ nu m/ 3rice3 s/ mint& N-am talent la a4a ce=a& Nu 3/stre6
autoam/girea 3ro5und/ 3e care o cere o minciun/ reu4it/& -de=/rul se
ridic/ la su3ra5a8a min8ii mele! iar eu m/ s3o=edesc 3rin 5iecare cu=>nt!
3ri=ire sau gest&
Nn 3lus! nu am =enit aici ca s/ intru ntr-un Uoc! s/-mi teste6
de4te3t/ciunea ntr-un concurs contra Keneralului Vo6mu6halno)
Vo6mo6hno& L/ a5lu aici s/-i o5er 4ansa s/ ni se al/ture n c/l/toria c/tre
P/m>nt& ,um s/ acce3te dac/ i s3un altce=a dec>t ade=/rulV
W Na5ai! 6ise Loo6h& Te rog! ia loc&
Se a4e6/& +bser=/ o hart/ ntins/ 3e mas/ n 5a8a Keneralului& ,oasta de
Vest& :nde=a 3e acea hart/! n col8ul de sud-=est! se a5la 3>r>ul unde Tata!
7ssib 4i 9dorab a4te3tau n corturile lor! ascult>nd o ceat/ de babuini url>nd
4i l/tr>nd unul la altul& +are Su5letul Su3rem i arat/ Tatei ce 5ac eu acumV
7ssib are ,atalogul 4i l ntreab/ unde suntV
W Presu3un c/ nu te-ai 3redat 3entru c/ te-a mustrat con4tiin8a 4i ai dorit
s/ 5ii Uudecat 3entru asasinarea lui Kaballu5ix ca s/ te 3uri5ici de =ino=/8ie&
W Nu! domnule& L-am c/s/torit n seara asta& Nu =reau s/ 5iu b/gat la
nchisoare! Uudecat sau ucis&
W Te-ai c/s/torit n seara astaV 4i 3>n/ diminea8a ai ie4it 3e str/6i s/-4i
m/rturise4ti crimeleV B/iete! m/ tem c/ nu ai o c/snicie 5ericit/ dac/ so8ia
ta nu te re8ine m/car 3entru o noa3te&
W -m =enit din cau6a unui =is&
W -ha - =isul t4! sau al miresei taleV
W Visul dmnea&oastr4! domnule&
Loo6h a4te3t/! 5/r/ nicio ex3resie 3e chi3&
W ,red c/ a8i a=ut c>nd=a un =is des3re un b/rbat cu o creatur/
6bur/toare 4i 3/roas/ a4e6at/ 3e un um/r 4i un 4obolan uria4 ag/8at de
3iciorul lui! 4i oameni! 4obolani 4i ngeri =eneau s/-l =enere6e cu to8ii!
ating>ndu-l cu&&&
212
.ar Na5ai nu mai continu/! c/ci Loo6h se ridicase n 3icioare 4i l 5ixa cu
ochii lui 3ericulo4i! agoni6an8i&
W 7-am 3o=estit asta lui Plod! iar el a ra3ortat mediatorului 4i a4a s-a
a5lat& 7ar 5a3tul c/ tu 4tii mi arat/ c/ ai 5ost n contact cu cine=a de la
curtea Nm3/ratului! ncetea6/ cu 3re5/c/toria asta 4i s3une-mi ade=/rulY
W .omnule! nu 4tiu cine sunt Plod sau mediatorul! iar =isul
dumnea=oastr/ nu mi-a 5ost 3o=estit de nimeni de la curtea Nm3/ratului&
-m a5lat de la Su5letul Su3rem& ,rede8i c/ nu =/ cunoa4te =isulV
Loo6h se a4e6/ la loc! dar ntreaga sa atitudine se schimbase& Siguran8a!
ncrederea de sine dis3/ruser/&
W Tu e4ti 5orma 3e care a luat-o .umne6eu acumV Tu e4ti rencarnareaV
W EuV 5/cu Na5ai& Vede8i cine sunt eu - un b/iat de 3ais3re6ece ani&
Poate 3u8in cam nalt 3entru =>rsta mea&
W Pu8in cam t>n/r s/ te c/s/tore4ti&
W .ar nu 3rea t>n/r s/-i =orbesc Su5letului Su3rem&
W Nn ora4ul /sta mul8i 4i-au 5/cut o carier/ din a =orbi cu Su5letul
Su3rem& Nns/ 8ie se 3are c/ .umne6eu 8i r/s3unde&
W Nu e nimic mistic aici! domnule& Su5letul Su3rem e un com3uter - unul
3uternic! care se auto3er5ec8ionea6/& Str/mo4ii no4tri l-au 3us n 5unc8iune
acum 3atru6eci de milioane de ani! c>nd au aUuns 3entru 3rima dat/ 3e
3laneta armon) ca re5ugia8i n urma distrugerii P/m>ntului& S-au
modi5icat genetic! 3e ei 4i 3e to8i co3iii lor! 3entru ca noi - 3este at>tea
genera8ii - s/ 5im rece3ti=i! la un ni=el 3ro5und al creierului! la im3ulsurile
Su5letului Su3rem& -3oi au 3rogramat com3uterul s/ ne bloche6e orice
urm/ de g>nd! orice 3lan de ac8iune care ar duce la o tehnologie nalt/! la
comunica8ii sau trans3orturi ra3ide! 3entru ca lumea s/ r/m>n/ un loc =ast
4i necunoscut 3entru noi! iar r/6boaiele s/ re3re6inte doar ni4te incidente
locale&
W P>n/ am a3/rut eu! 6ise Loo6h&
W ,uceririle dumnea=oastr/ ntr-ade=/r s-au extins dincolo de 6ona 3e
care Su5letul Su3rem ar 3ermite-o n mod normal&
W Pentru c/ eu nu sunt un scla= al lui& +rice 3utere ar a=ea .umne6eu -
sau! dac/ ai dre3tate! acel com3uter -! oric>t/ 3utere ar a=ea asu3ra altor
oameni! asu3ra mea e mai slab/ 4i eu i-am re6istat 4i am n=ins-o& L/ a5lu
aici ast/6i 5iindc/ eu sunt 3rea 3uternic 3entru .umne6eu&
213
W .a! ne-a s3us c/ a4a a8i cre6ut& .ar de 5a3t in5luen8a Su5letului Su3rem
este chiar mai 3uternic/ n dumnea=oastr/ dec>t n maUoritatea celorlal8i
oameni& Probabil cam la 5el de 3uternic/ e 4i n mine& .ac/ ar 5i 3otri=it!
dac/ =-a8i deschide su5letul =ocii sale! Su5letul Su3rem =-ar =orbi 4i nu ar
mai 5i ne=oie ca eu s/ =/ dest/inui lucrurile 3e care am =enit aici s/ =i le
3o=estesc&
W .ac/ Su5letul Su3rem 8i-a 6is c/ e mai )ternic n mine dec>t n
maUoritatea oamenilor! atunci com3uterul t/u e un mincinos&
W Trebuie s/ n8elege8i - Su5letului Su3rem nu 3rea i 3as/ de =ie8ile
3ersonale ale oamenilor! cu exce38ia 3>n/ acum a unui 5el de 3rogram de
re3roducere 3rin care ncerca s/ cree6e oameni ca mine - 4i ca
dumnea=oastr/! desigur& Nu mi-a 3l/cut c>nd am a5lat a4a ce=a! dar /sta e
moti=ul 3entru care tr/iesc! sau cel 3u8in moti=ul 3entru care 3/rin8ii mei
au 5ost adu4i unul l>ng/ altul& Su5letul Su3rem mani3ulea6/ oamenii& -sta
e treaba lui& V-a mani3ulat a3roa3e tot tim3ul&
W Sunt con4tient de 5a3tul c/ a ncercat& Eu l numesc .umne6eu! =oi l
numi8i Su5letul Su3rem! dar 3e mine nu m-a controlat&
W 7mediat ce a n8eles c/ inten8iona8i s/-i o3une8i re6isten8/! 3ur 4i sim3lu
a ntors lucrurile 3e dos! ex3lic/ Na5ai& .ac/ =oia s/ 5ace8i ce=a! =/
inter6icea& -3oi se asigura c/ =/ reaminti8i 4i su3unerea era a3roa3e
3er5ect/&
W E o minciun/! 4o3ti Loo6h&
Pe Na5ai l s3eria s/ =ad/ cum emo8iile 3uneau st/3>nire 3e acel b/rbat&
Era clar c/ Keneralul nu era obi4nuit cu sentimente 3e care nu le controlaM
se ntreb/ dac/ nu cum=a ar trebui s/-l lase s/ se calme6e nainte de a
continua&
W V/ sim8i8i bineV ntreb/&
W ,ontinu/! 6ise Loo6h acid& Pot s/ ascult orice ar s3une un om mort&
Era un lucru at>t de 3enibil! nc>t Na5ai 5u de6gustat&
W +! ar trebui s/-mi schimb 3o=estea 5iindc/ m/ amenin8a8i cu moarteaV
.ac/ mi-ar 5i 5ost 5ric/ s/ mor! crede8i c/ a4 mai 5i =enitV
Na5ai =/6u schimbarea din ex3resia lui Loo6h&
Parc/ s-ar 5i st/3>nit n mod =i6ibil&
W Nmi cer scu6e& Pentru o cli3/ m-am 3urtat la 5el ca oamenii 3e care i
dis3re8uiesc cel mai mult& -m aruncat o amenin8are ca s/ 3ro=oc
214
modi5icarea mesaUului unui mesager care cel 3u8in crede c/ mi s3une
ade=/rul! .ar te asigur c/! indi5erent ce a4 sim8i! dac/ =ei muri ast/6i! nu =a
5i din cau6a =reunui cu=>nt 3e care l-ai rosti& Te rog! continu/&
W Trebuie s/ n8elege8i! dac/ Su5letul Su3rem =rea cu ade=/rat s/ uita8i
ce=a! atunci &e$i ita; Eu 4i 5ratele meu 7ssib ne-am cre6ut 5oarte de4te38i!
5or8>ndu-i barierele& .ar de 5a3t nu le-am 5or8at& Pur 4i sim3lu am 3ro=ocat
3rea multe neca6uri ca s/ mai merite s/ ne o3un/ re6isten8/& Su5letul
Su3rem a 3re5erat s/ ne includ/ inten8ionat n 3lanurile sale dec>t s/ 5ie
ne=oit s/ ne controle6e 4i s/ ne mani3ule6e& .e asta m/ a5lu aici& Pentru c/
sora so8iei mele a =/6ut ntr-un =is c>t de 3uternic/ este leg/tura
dumnea=oastr/ cu Su5letul Su3rem 4i cum =/ irosi8i n e5ortul inutil de a-i
re6ista& -m =enit s/ =/ s3un c/ unicul mod de a =/ elibera de sub
st/3>nirea lui este s/ =/ alia8i 3lanului s/u&
W ,alea s3re =ictorie este ca3itulareaV ntreb/ Loo6h con5u6&
W ,alea s3re li"ertate este s/ nu mai o3une8i re6isten8/ 4i s/ nce3e8i s/
discuta8i! Su5letul Su3rem este sluUitorul omenirii! nu st/3>nul ei& Poate 5i
con=ins& Va asculta& :neori are ne=oie de aUutorul nostru& .omnule
Keneral! noi a=em ne=oie de dumnea=oastr/! dac/ =e8i =eni cu noi&
W S/ =in cu =oiV
W Tata a 5ost chemat n de4ert ca un 3rim 3as dintr-o mare c/l/torie&
W Tat/l t/u a 5ost atras n de4ert de intrigile lui Kaballu5ix& -m =orbit cu
Rashgalli=a$! iar eu nu 3ot 5i n4elat&
W ,hiar crede8i c/ o discu8ie cu Rashgalli=a$ este cel mai bun mod de a
=/ asigura c/ n sunte8i n4elatV
W .ac/ m-ar 5i min8it! a4 5i 4tiut&
W .ar dac/ el credea ceea ce =/ 6icea! 4i totu4i nu era ade=/ratV
Loo6h a4te3t/ n t/cere&
W Eu =/ s3un c/! indi5erent de im3ulsul c/ruia i s-a datorat 3lecarea
noastr/ la o anumit/ or/ a unei anumite 6ile! a 5ost sco3ul Su5letului
Su3rem s/ ne duc/ 3e Tata! 3e mine 4i 3e 5ra8ii mei n de4ert! ca 3rim 3as al
unei c/l/torii&
W ;i totu4i iat/-te n ora4&
W V-am ex3licat! insist/ Na5ai& L-am c/s/torit noa3tea trecut/& Ga 5el
5ra8ii mei&
W Elema$! Lebbe$eJ 4i 7ssib&
215
Na5ai 5u sur3rins 4i 3u8in s3eriat de 5a3tul c/ Loo6h 4tia at>t de multe
des3re ei& .ar se hot/r>se s/ rosteasc/ ade=/rul! 4i a4a a=ea s/ 5ac/&
W 7ssib e cu Tata& - =rut s/ =in/& ;i eu am =rut s/ =in/& .ar Elema$ a
re5u6at 4i Tata l-a sus8inut& -m =enit du3/ so8ii& ;i du3/ so8ia Tatei& ,>nd
am sosit! Lama a r>s 4i a 6is c/ ea nu =a 3leca niciodat/ n de4ert!
indi5erent ce 3roiect nebunesc ar a=ea 2etchi$ n minte& Nns/
dumnea=oastr/ a8i arestat-o 4i a8i r/s3>ndit acele 6=onuri des3re ea& .e
5a3t! a8i i6olat-o de Basilica! iar acum ea n8elege c/ aici nu mai are nimic
de 5/cut 4i =a merge 4i ea cu noi n de4ert&
W Vrei s/ s3ui c/ tot ce am 5/cut e 3arte din 3lanul Su5letului Su3rem de
a o con=inge 3e mama ta s/ se al/ture so8ului ei ntr-un cortV
W S3un c/ sco3urile dumnea=oastr/ au 5ost orientate ast5el nc>t s/
ser=easc/ 3lanurilor Su5letului Su3rem& -4a =or 5i ntotdeauna! Kenerale&
-4a au 5ost ntotdeauna&
W .ar dac/ re5u6 s/-i 3ermit mamei tale s/-4i 3/r/seasc/ locuin8aV .ac/
=/ 8in sub arest 4i 3e tine! 3e 5ra8ii t/i 4i 3e so8iile =oastreV .ac/ trimit
solda8i s-o m3iedice 3e Shedemei s/ adune semin8ele 4i embrionii 3entru
c/l/toria =oastr/V
Na5ai 5u sur3rins& ;tia des3re ShedemeiV 7m3osibil - ea n-ar 5i 6is
nim/nui& .e ce era oare ca3abil acest Loo6h! dac/ reu4ea s/ intre ntr-un
ora4 str/in 4i at>t de re3ede s/ cunoasc/ totul! nc>t s/-4i dea seama c/
semin8ele adunate de Shedemei a=eau leg/tur/ cu exilul lui 2etchi$V
W Ve6iV Su5letul Su3rem nu are 3utere acolo unde e sunt st/3>n&
W Ne 3ute8i 8ine sub arest& .ar c>nd Su5letul Su3rem hot/r/4te c/ e
tim3ul s/ 3lec/m! o s/ g/si8i un moti= extrem de 3uternic s/ ne 3ermite8i s/
3lec/m! a4a c/ ne =e8i l/sa&
W .ac/ Su5letul Su3rem =rea s/ 3leca8i! b/iete! 5ii sigur c/ n =e8i 3leca&
W Nu n8elege8i& Nu =-am s3us 3artea cea mai im3ortant/& 7ndi5erent de
r/6boiul 3e care crede8i c/-l 3urta8i cu =ersiunea Su5letului Su3rem 3e care
o numi8i .umne6eu! ceea ce contea6/ este =isul 3e care l-a8i a=ut& ,el cu
animalele 6bur/toare 4i cu 4obolanii uria4i&
Loo6h a4te3t/! ns/ Na5ai =edea c/ era 3ro5und tulburat&
W Nu Su5letul Su3rem a trimis acest =is& Su5letul Su3rem nu-l n8elege&
W -4adar e un =is li3sit de sens! un banal =is n tim3ul somnului&
W Ba deloc& Pentru c/ 4i so8ia mea a =isat acelea4i creaturi! la 5el 4i sora
216
ei& To8i trei! iar =isele nu sunt unele obi4nuite& Tuturor =i s-au 3/rut
im3ortante& ;tia8i c/ a=eau un t>lc& ;i totu4i nu =eneau de la Su5letul
Su3rem&
Loo6h continu/ s/ a4te3te&
W -u trecut 3atru6eci de milioane de ani de c>nd oamenii au abandonat
P/m>ntul 3e care l distruseser/ a3roa3e com3let! 6ise Na5ai& Su5icient
3entru ca el s/ se =indece& ,a s/ existe din nou =ia8/ acolo& :n loc 3entru
omenire& Lulte s3ecii s-au 3ierdut - de aceea Shedemei adun/ semin8e 4i
embrioni 3entru c/l/torie& Noi suntem cei care au darul de a =orbi u4or cu
Su5letul Su3rem& Noi suntem cei care am 5ost adu4i laolalt/! aici n
Basilica! n aceast/ 6i! la aceast/ or/! ca s/ 3ornim ntr-o c/l/torie care ne
=a aduce na3oi 3e P/m>nt&
W Nn a5ar/ de 5a3tul c/ P/m>ntul! dac/ exist/! este o 3lanet/ care
orbitea6/ n Uurul unei stele nde3/rtate! 3>n/ la care nici 3/s/rile nu 3ot
6bura! nu ai s3us nimic des3re ce leg/tur/ ar a=ea aceast/ c/l/torie cu =isul
meu&
W -sta nu 5tim, recunoscu Na5ai& .oar 3resu3unem! dar 4i Su5letul
Su3rem consider/ c/ ar 5i ade=/rat& ,um=a! P/str/torul P/m>ntului ne
cheam/& Peste to8i anii-lumin/ dintre noi 4i P/m>nt! a aUuns 3>n/ aici 4i ne
cheam/ s/ ne ntoarcem& .in c>te 4tim! a modi5icat chiar 4i 3rogramarea
Su5letului Su3rem! suger>ndu-i s/ ne adune& Su5letul Su3rem a cre6ut c/
4tie de ce 5ace asta! dar abia recent a a5lat ade=/ratul moti=& -4a cum
dumnea=oastr/ a5la8i abia acum moti=ul ade=/rat a tot ce a8i 5/cut n =ia8/&
W :n mesaU ntr-un =is trimis de la mii de ani-lumin/ distan8/V Nnseamn/
c/ =isul /sta a 5ost trimis cu trei6eci de genera8ii nainte de a m/ na4te eu&
Nu m/ 5ace s/ r>d! Na5ai& E4ti mult 3rea de4te3t ca s/ cre6i a4a ce=a& Nu 8i-
a trecut 3rin minte c/ Su5letul Su3rem te mani3ulea6/ )e tine:
Na5ai se g>ndi&
W Su5letul Su3rem nu m/ minte! rosti&
W ;i totu4i tu s3ui c/ 3e mine m-a min8it tot tim3ul& -4adar nu 3utem
3retinde c/ Su5letul Su3rem urmea6/ cu rigiditate ade=/rul! nu-i a4aV
W .ar )e mine nu m/ minte&
W .e unde 4tiiV
W Pentru c/ ceea ce mi 6ice mie&&& simt c/ e ade=/rat&
W .ac/ m/ 5ace )e mine s/ uit lucruri - 4i e 3osibil s/ se 5i nt>m3lat de
217
multe ori&&&
Vocea i se stinse 3e m/sur/ ce 3/rea s/ se decid/ s/ nu se lase scu5undat
n ast5el de amintiri&
W .ac/ 5ace asta, de ce nu te 5ace 4i )e tine s/ Esim8i c/ e ade=/ratFV
Na5ai nu a=ea un r/s3uns 3reg/tit& Nu-4i 3usese la ndoial/ 3ro3ria
siguran8/! a4a c/ nu 4tia de ce ra8ionamentul lui Loo6h era 5als&
W Nu numai eu cred asta! s3use Na5ai! str/duindu-se s/ g/seasc/ o
logic/& ;i so8ia mea are ncredere n Su5letul Su3rem& ;i sora ei& -u a=ut
=ise 4i =i6iuni ntreaga =ia8/ 4i Su5letul Su3rem nu le-a min8it niciodat/&
W Vise 4i =i6iuni! ntreaga =ia8/V 5/cu Loo6h! 4i se a3lec/ 3este mas/&
,u cine anume te-ai c/s/toritV
W ,redeam c/ =-am 6is& ,u Guet& E una dintre ne3oatele mamei mele!
n=a8/ n casa ei&
W Vi6ionara n a3e&
W Nu sunt sur3rins c/ a8i au6it de ea&
W -re treis3re6ece ani&
W E 3rea t>n/r/! 4tiu& .ar a dorit s/ 5ac/ ceea ce i cerea Su5letul Su3rem!
4i eu la 5el&
W ,re6i c/ o s/ reu4e4ti s-o iei 3e =i6ionara n a3e a Basilic/i ntr-o
c/l/torie nebuneasc/ n de4ert! ca s/ reg/si8i o str/=eche 3lanet/ legendar/V
,hiar dac/ e nu 5ac nimic s/ =/ o3resc! cre6i c/ oamenii din ora4 =or
acce3taV
W .a! dac/ Su5letul Su3rem ne aUut/! 4i ne &a a@ta;
> ;i sora so8iei tale! ea cu care dintre 5ra8ii t/i s-a m/ritatV ,u Elema$V
W :rmea6/ s/ se c/s/toreasc/ cu 7ssib& El ne a4tea3t/ n cortul tat/lui
meu&
Loo6h se l/s/ 3e s3ate n scaun 4i chicoti =esel&
W E greu de distins cine 3e cine a controlat! 6ise& .u3/ tine, Su5letul
Su3rem are o serie de 3lanuri n care eu am doar un rol mic& .ar mie mi se
3are c/ .umne6eu a aranUat ast5el lucrurile nc>t toate s5orile s/ 5ie n
m>inile mele& ,hiar nainte de a =eni tu m/ g>ndeam c/ n cele din urm/
.umne6eu a ncetat s/-mi 5ie du4man&
W Su5letul Su3rem nu =-a 5ost niciodat/ du4man& - 5ost deci6ia
dmnea&oastr4 s/ 5ace8i din asta o com3eti8ie&
Loo6h se ridic/ de la mas/! o nconUur/ 4i se a4e6/ l>ng/ Na5ai! lu>ndu-i
218
m>na&
W B/iete! asta a 5ost cea mai remarcabil/ con=ersa8ie din =ia8a mea&
;i 3entru mine! se g>ndi Na5ai! dar era 3rea mirat ca s/ s3un/ ce=a&
W Sunt con=ins c/ 3ui 5oarte mult 6el n dorin8a ta de a 5ace aceast/
c/l/torie! dar te asigur c/ ai 5ost ndrumat gre4it& N-o s/ 3/r/se4ti ora4ul! 4i
nici so8ia ta sau sora ei! nici ceilal8i 3e care 3l/nuie4ti s/-i iei cu tine& Lai
de=reme sau mai t>r6iu o s/-8i dai seama& .ac/ 8i dai seama de=reme -
dac/ 8i dai seama acm -! am 3entru tine un alt 3lan care cred c/ o s/-8i
3lac/ mai mult dec>t s/-8i 3ier6i =remea 3rintre 3ietre 4i scor3ioni 4i s/
dormi ntr-un cort&
.in nou! Na5ai ar 5i =rut s/ 5ie ca3abil s/-i ex3lice de ce dorea s/ urme6e
Su5letul Su3rem& .e unde 4tia c/ l urmea6/ de bun/=oie 3e Su5letul
Su3rem! 4i 3oate 4i 3e P/str/torul P/m>ntului& .e ce 4tia c/ Su5letul
Su3rem nu l minte! nu l mani3ulea6/ 4i nu l controlea6/& .ar! 3entru c/
nu 4i g/si cu=intele sau moti=ele! r/mase t/cut&
W So8ia ta 4i sora ei sunt cheia& Eu nu am =enit aici s/ cotro3esc Basilica!
ci s/-i c>4tig loialitatea& Te urm/resc deUa de o or/! 8i ascult glasul 4i 8i
s3un! b/iete! e4ti extraordinar& -t>t de 6elos& -t>t de cinstit E4ti n5l/c/rat!
ai inten8ii bune! e lim3ede chiar 4i 3entru un chior c/ nu dore4ti r/ul
nim/nui& ;i totu4i tu e4ti cel care l-a ucis 3e Kaballu5ix 4i a eliberat ast5el
ora4ul de un om care ar fi de&enit un tiran dac/ ar mai 5i tr/it o 6i sau dou/&
Se nt>m3l/ ca tot tu s/ te 5i c/s/torit cu una dintre cele mai 3restigioase
3ersoane din Basilica! 5ata care reune4te n cel mai mare grad dragostea!
res3ectul! 5idelitatea 4i s3eran8a n ora4ul /sta&
W L-am c/s/torit cu ea ca s/ sluUesc Su5letului Su3rem&
W Te rog! continu/ s/ re3e8i! =reau ca toat/ lumea s/ cread/! iar c>nd
=orbe4ti sun/ at>t de uluitor de ade=/rat& Pentru mine ar 5i sim3lu s/
r/s3>ndesc =orba des3re cum 8i-a 3oruncit Su5letul Su3rem s/-l omori 3e
Kaballu5ix 3entru a sal=a ora4ul& 7ar tu ai 3utea chiar s/ r/s3>nde4ti 6=onuri
cum c/ tot Su5letul Su3rem m-a adus 4i )e mine aici! s/ sal=e6 ora4ul din
haosul instalat du3/ ce sora so8iei tale! oracolul! a distrus autoritatea lui
Rashgalli=a$& E ca un 3achet 5oarte bine legat! nu =e6iV Tu! Guet! ushidh
4i eu! trimi4i de Su5letul Su3rem s/ elibere6e ora4ul! s/ conduc/ Basilica
s3re m/re8ie& Noi to8i a=em o misiune din 3artea Su5letului Su3rem&&& e o
3o=este care =a 5ace ca 3rostiile cum c/ Nm3/ratul ar 5i rencarnarea lui
219
.umne6eu s/ 3ar/ 3atetice&
W .e ce a8i 5ace astaV ntreb/ Na5ai&
Pentru el nu a=ea sens ca Loo6h s/-i 3ro3un/ s/-l trans5orme n erou! 4i
nu n uciga4! s/ =rea s/ se lege de trei 3ersoane 3e care le 8inea 3ri6oniere
n casa Rasei& .oar dac/&&&
W Ga ce te g>nde4tiV ntreb/ Loo6h&
W ,red c/ =/ nchi3ui8i c/ m-a8i 3utea instala )e mine ca tiran al
Basilic/i n locul lui Kaballu5ix&
W Nu tiran& ,onsul& ,onsiliul ora4ului =a continua s/ existe! cert>ndu-se!
3/l/=r/gind 4i ne5/c>nd nimic im3ortant! ca de obicei& Tu te-ai ocu3a doar
de garda ora4ului 4i de 3olitica extern/M ai controla 3or8ile 4i te-ai asigura
c/ Basilica mi r/m>ne loial/&
W ,rede8i c/ nu ar =edea dincolo de asta 4i nu 4i-ar da seama c/ sunt o
marionet/V
W -4a ar 5ace dac/ nu a4 de=eni eu nsumi cet/8ean al Basilic/i! bunul
t/u 3rieten 4i rud/ cu tine& .ac/ a4 de=eni unul dintre =oi! )arte din =oi!
dac/ a4 de=eni generalul armatei basilicane 4i a4 5ace n numele t/u tot ceea
ce 5ac! atunci nu le =a mai 3/sa cine a cui marionet/ este&
W Re=olt/& Nm3otri=a& Kora)nilor&
W Nm3otri=a celor mai cru6i 4i mai coru38i mon4tri care au tr/it =reodat/
3e 5a8a 3lanetei armon)& R/6bunare 3entru monstruoasa lor tr/dare 4i
nrobirea 3o3orului meu! Sotchitsi)a&
W .eci a4a =a 5i distrus/ Basilica& Nu de dumnea=oastr/! ci din cau6a
re=oltei =oastre&
W Te asigur! Na5ai! i cnosc 3e Kora)ni& Nn inimile lor sunt slabi! iar
solda8ii lor m/ iubesc 3e mine mai mult dec>t 3e 3ateticul lor Nm3/rat&
W +! nu m/ ndoiesc&
W .ac/ Basilica =a 5i ca3itala mea! n-o =or distruge& Nimic n-o =a
distruge! 3entru c/ eu =oi 5i cel =ictorios&
W Basilica nu nseamn/ nimic 3entru dumnea=oastr/& + unealt/ de
moment& Nmi imagine6 imensa =oastr/ armat/ n nord! gata s/ distrug/
oastea care a3/r/ Kollod! ora4ul Nm3/ratului! 4i n acel moment au6i8i c/
semin8ia Poto$ga=an a 3ro5itat de oca6ie 4i a adus o armat/ 3e ,oasta de
Vest& Nntoarce8i-=/ s/ a3/ra8i Basilica! =/ im3lor/ 3o3orul& E =/ rog& Guet
=/ roag/& .ar hot/r>8i c/ a=e8i destul tim3 s/ =/ ocu3a8i mai t>r6iu de ei!
220
du3/ ce i-a8i n5r>nt 3e Kora)ni& -4a c/ r/m>ne8i s/ =/ termina8i treaba! iar
anul urm/tor re=eni8i n sud s/-i 3ede3si8i 3e Poto$ga=ain 3entru
atrocit/8ile lor! 4i =/ tre6i8i n miUlocul ruinelor Basilic/i 4i 3l>nge8i 3entru
ora4ul 5emeilor& E 3osibil chiar ca lacrimile s/ 5ie sincere&
Loo6h tremura& Na5ai sim8ea 3rin m>na care o str>ngea 3e a lui&
W ot/r/4te-te! rosti el& 7ndi5erent ce-o s/ se nt>m3le! tu 5ie =ei conduce
Basilica n numele meu! 5ie =ei muri aici - de asemenea n numele meu& :n
lucru e sigur: nu =ei mai )4r4si niciodat/ ora4ul&
W Via8a mea e n m>inile Su5letului Su3rem&
W R/s3unde-mi& ot/r/4te-te&
W .ac/ Su5letul Su3rem ar 5i =rut s/ =/ aUute s/ subUuga8i acest ora4!
atunci a4 5i 5ost consul aici& .ar =rea s/ c/l/toresc s3re P/m>nt! a4a c/ nu
=oi 5i consul&
W -tunci Su5letul Su3rem te-a n4elat din nou! iar de data asta ai 3utea
5oarte bine s/-8i 3ier6i =ia8a din aceast/ cau6/&
W Nu m-a n4elat niciodat/& ,ei care urmea6/ de bun/=oie Su5letul
Su3rem nu sunt niciodat/ min8i8i&
W Niciodat/ nu-l 3rind min8ind! asta =rei s/ s3ui! re3lic/ Loo6h&
W Ba nuY strig/ Na5ai& Nu& Su5letul Su3rem nu m/ minte 3entru c/&&&
3entru c/ tot ce mi-a 3romis s-a ade=erit& Totul a 5ost ade=/rat&
W Sau te-a 5/cut s/ ui8i ceea ce n s-a ade=erit&
W .ac/ a4 5i =rut s/ m/ ndoiesc! atunci a4 5i 3utut s/ m/ ndoiesc la
nes5>r4it& .ar de la un anumit 3unct trebuie s/ ncete6i s/-8i mai 3ui
ntreb/ri 4i s4 ac$ione8i, iar n acel 3unct trebuie s/ ai ncredere n ce=a&
Trebuie s/ ac8ione6i ca 4i cum ar 5i ade=/rat! 4i ast5el alegi lucrul n care ai
cele mai multe moti=e s/ cre6i! trebuie s/ tr/ie4ti n lumea n care ai cele
mai multe s3eran8e& Eu urme6 Su5letul Su3rem! cred n Su5letul Su3rem!
3entru c/ doresc s/ tr/iesc n lumea 3e care mi-a ar/tat-o&
W .a! P/m>ntul! 5/cu Loo6h dis3re8uitor&
W Nu m/ re5er la o 3lanet/! ci&&& =reau s/ tr/iesc n realitatea 3e care mi-a
ar/tat-o Su5letul Su3rem& :na n care =ie8ile s/ aib/ un sens 4i un sco3& Nn
care exist/ un 3lan care merit/ urmat& Nn care moartea 4i su5erin8a nu sunt
inutile 3entru c/ 3rin ele se aUunge la ce=a bun&
W Tot ceea ce s3ui arat/ c/ =rei s/ te autoam/ge4ti&
W S3un c/ 3o=estea 3e care mi-o arat/ Su5letul Su3rem se 3otri=e4te cu
221
toate 5a3tele 3e care le =/d& Po=estea dmnea&oastr4! n care sunt mereu
am/git! ex3lic/ de asemenea toate aceste 5a3te& Nu am de unde s/ 4tiu c/
nu e ade=/rat/ - dar nici dumnea=oastr/ nu a=e8i cum s/ 4ti8i c/ 3o=estea
mea nu e ade=/rat/& -4a c/ eu o aleg 3e cea 3e care o iubesc& + aleg 3e cea
care! dac/ e ade=/rat/! 5ace ca realitatea aceasta s/ 5ie una n care s/ merite
s/ tr/ie4ti& Voi ac8iona ca 4i c>nd =ia8a n care s3er ar 5i cea real/! iar =ia8a
care m/ de6gust/ - =ia8a dmnea&oastr4! 3unctul dumnea=oastr/ de &edere
- ar 5i minciuna& ;i este minciun/& Nici m/car dumnea=oastr/ nu crede8i n
ea&
W Nu =e6i! b/iete! c/ mi 6ici exact aceea4i 3o=este 3e care 8i-am s3us-o
4i euV ,/ Su5letul Su3rem m-a 3rostit tot tim3ul& Nu am 5/cut dec>t s/-i
ntorc mica 3o=este dement/ 3e care mi-ai turnat-o tu& -de=/rul e c/
Su5letul Su3rem ne-a luat 3e am>ndoi de 5raieri! a4a c/ tot ce 3utem 5ace
este s/ cre/m cea mai bun/ =ia8/ 3e care o 3utem duce 3e aceast/ lume&
.ac/ tu cre6i c/ 3entru tine 4i noua ta so8ie cel mai bine este s/ conduci
Basilica n numele meu! s/ 3artici3i la crearea celui mai mare im3eriu 3e
care l-a cunoscut =reodat/ armon)! atunci eu 8i o5er asta! 4i 8i =oi 5i at>t
de credincios 3e c>t mi =ei 5i 4i tu mie& ot/r/4te-te acum&
W L-am hot/r>t& Nu =a 5i niciun mare im3eriu& Su5letul Su3rem nu =a
3ermite& ;i chiar dac/ ar exista un ast5el de im3eriu! 3entru mine nu ar
nsemna nimic& P/str/torul P/m>ntului ne cheam/& P/str/torul P/m>ntului
&4 cheam/& V/ rog din nou! Kenerale Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! uita8i de
c/utarea asta 5/r/ sens a im3eriului! sau a r/6bun/rii! sau ce este lucrul
du3/ care a8i alergat at>8ia ani& Veni8i cu noi 3e lumea unde s-a n/scut
omenirea& Trans5orma8i-=/ m/re8ia ntr-o cau6/ demn/ de dumnea=oastr/&
Veni8i cu noi&
W S/ =in cu =oiV Nu 3leca8i nic/ieri&
Loo6h se ridic/! se ndre3t/ s3re u4/ 4i o deschise&
W .uce8i-l 3e b/iatul /sta na3oi la mama lui&
.oi solda8i a3/rur/! de 3arc/ ar 5i a4te3tat l>ng/ u4/& Na5ai se scul/ de 3e
scaun 4i se ndre3t/ s3re Loo6h! bloc>nd 3e Uum/tate intrarea& Se 3ri=ir/ n
ochi& T>n/rul =/6u 5uria care nc/ exista acolo! nesl/bit/ de nimic din ceea
ce se rostise n acea diminea8/& .ar =/6u de asemenea 4i team/! care mai
nainte nu 5usese acolo&
Keneralul ridic/ m>na ca 4i cum ar 5i =rut s/-l 3lesneasc/ 3este 5a8/M Na5ai
222
nu cli3i 4i nu d/du na3oi n 5a8a lo=iturii& Loo6h e6it/! iar lo=itura! c>nd
=eni! 5u 3e um/rul lui 4i Keneralul i 6>mbi& Nn mintea lui! Na5ai au6i =ocea
care 4tia c/ a3ar8ine Su5letului Su3rem: + 3alm/ 3este 5a8/ era semnalul
3entru solda8i s/ te omoare& -t>ta 3utere tot am asu3ra acestui rebel: am
trans5ormat 3alma ntr-un 6>mbet& .ar n ad>ncul su5letului te =rea mort&
W Nu suntem du4mani! b/iete& S/ nu s3ui nim/nui ceea ce-am =orbit a6i&
W .omnule! o s/ s3un so8iei mele! surorilor! mamei 4i 5ra8ilor mei tot ce
4tiu& Nntre noi nu exist/ secrete& ;i chiar dac/ nu le-a4 6ice! Su5letul Su3rem
ar 5ace-oM secretul meu nu ar duce dec>t la 3ierderea ncrederii lor n mine&
Nn cli3a n care re5u6/ s/ 3/stre6e secretul! Na5ai obser=/ c/ solda8ii
ncremenir/! gata s/ se re3ead/ la el& .ar indi5erent ce semnal a4te3tau!
acesta nu =eni& Nn schimb! Loo6h 6>mbi din nou&
W :n om slab ar 5i 3romis s/ tac/! a3oi ar 5i =orbit& :n om 5ricos ar 5i
3romis s/ tac/ 4i a4a ar 5i 5/cut& .ar tu nu e4ti nici slab! nici 5ricos&
W Keneralul m/ laud/ 3rea mult&
W -r 5i a4a de 3/cat s/ 5iu ne=oit s/ te ucid&
W -r 5i a4a de 3/cat s/ mor&
Gui Na5ai abia i =eni s/ cread/ au6indu-se r/s3un6>nd at>t de obra6nic&
W Tu chiar cre6i c/ Su5letul Su3rem o s/ te 3roteUe6e&
W Su5letul Su3rem deUa mi-a sal=at =ia8a ast/6i! 6ise! a3oi se ntoarse 4i
3lec/! cu un soldat n 5a8/ 4i unul n s3ate&
W -4tea3t/! ceru Loo6h&
Na5ai se o3ri! se ntoarse& Keneralul ie4i 3e hol&
W + s/ =in cu =oi! s3use&
Na5ai 4i d/du seama du3/ 5elul cum solda8ii 4i schimbau ner=o4i
greutatea de 3e un 3icior 3e altul! cu toate c/ nu se uitau 3rea mult unul la
cel/lalt! c/ nu se a4te3taser/& -sta nu 5/cea 3arte din 3lan&
.eci a4a! se g>ndi& Poate c/ nu am ob8inut ceea ce s3eram& Poate c/ nu l-
am con=ins s/ =in/ cu noi 3e P/m>nt& .ar ce&a s-a schimbat& ,um=a
lucrurile sunt di5erite 5iindc/ eu am =enit aici&
S3er c/ nseamn/ c/ e mai bine&
Su5letul Su3rem i r/s3unse n minte: ;i eu s3er&
223
8
9,,C"L"
#isul Doamnei
Rasa dormi 3rost du3/ c/s/torii& N4i 3/strase 3resim8irile 3entru sine! ca
orice 3ro5esoar/ basilican/! dar 5usese ngro6itor s/ o dea 3e scum3a 4i
5ragila .ol)a unui t>n/r care i dis3l/cea at>t de mult - 5iului lui 2etchi$!
Lebbe$eJ& +! b/iatul era bine 5/cut 4i 5ermec/tor - nu era oarb/! 4tia exact
c>t de atr/g/tor - 4i n circumstan8e normale nu ar 5i deranUat-o ca el s/ 5ie
3rimul so8 al .ol)ei! c/ci ea nu era 3roast/ 4i cu siguran8/ ar 5i hot/r>t s/
nu-i rennoiasc/ lui Leb contractul du3/ un an& .ar odat/ aUun4i n de4ert
nu se mai 3unea 3roblema rennoirii& 7ndi5erent unde i-ar 5i 3urtat drumul -
3e P/m>nt! con5orm teoriei im3robabile a lui Na5ai sau 3e oricare alt loc de
3e armon) - acolo nu a=ea s/ mai existe atitudinea ne3rotocolar/ a
basilicanilor 5a8/ de c/s/torie! 4i chiar dac/ ea i a=erti6ase de mai multe
ori! 4tia c/ Leb 4i .ol)a! cel 3u8in! nu d/deau a=ertismentelor ei nici cea
mai mic/ im3ortan8/&
Fiindc/! desigur! era con=ins/ c/ el nu inten8iona s/ 3/r/seasc/ ora4ul&
,/s/torit cu .ol! a=ea acum dre3tul s/ r/m>n/ - ob8inuse cet/8enia 4i a=ea
s/-4i r>d/ de orice tentati=/ a oricui de a-l scoate din Basilica& .ac/ nu ar 5i
5ost solda8ii Kora)ni din 5a8a casei! ar 5i luat-o 3e .ol)a 4i ar 5i 3lecat chiar
n seara aceea! 5/r/ s/-4i mai arate 5a8a dec>t atunci c>nd to8i ceilal8i ar 5i
renun8at la el 4i ar 5i 3/r/sit ora4ul& -4adar numai 5a3tul c/ ea era sub arest
la domiciliu l 8inea n 5r>u& Ei bine! a4a s/ 5ie& Su5letul Su3rem =a aranUa
lucrurile du3/ cum crede de cu=iin8/! iar Lebbe$eJ nu 3rea era omul care
224
s/ i se 3un/ m3otri=/&
Leb 4i .ol)a! El)a 4i Edh)a&&& Lai =/6use ne3oate de-ale ei m/rit>ndu-se
mi6erabil 4i nainte& Nu-4i urm/rise 3ro3riile 5iice ncheind c/s/torii
3roasteV L/ rog! de 5a3t Ho$or se m/ritase 3rost - +bring a=ea mai mult/
moral/ dec>t Lebbe$eJ numai 5iindc/ era 3rea bleg! timid 4i 3rost ca s/
n4ele 4i s/ ex3loate6e 5emeile la ni=elul lui Leb& Nn schimb Se=et se
c/s/torise relati= bine! iar 3urtarea lui Vas n tim3ul ultimelor 6ile o
im3resionase destul de mult 3e Rasa& Era un om bun! 4i 3oate c/ n
momentul acesta! c>nd Se=et 5usese li3sit/ de =oce! su5erin8a a=ea s-o
trans5orme 4i 3e ea ntr-o 5emeie bun/& Se 3etrecuser/ lucruri 4i mai
ciudate&
;i totu4i c>nd Rasa se culc/ 4i nu reu4i s/ adoarm/! c/s/toria dintre 5iul ei
Na5ai 4i cea mai drag/ ne3oat/! Guet! 5u cea care o tulbura 4i o 8inea trea6/&
Guet era 3rea t>n/r/! la 5el Na5ai& ,um s/ se arunce at>t de de=reme n
=ia8a de b/rbat 4i de 5emeie! c>nd nici co3il/ria lor nu se ncheiaseV
-m>ndurora li se 5urase ce=a 3re8ios& Nns/4i dr/g/l/4enia lor! modul cum s/
str/duiau s/ se ndr/gosteasc/ unul de altul nu 5/ceau dec>t s/-i 5r>ng/ 4i
mai mult inima&
Su5let Su3rem! ai at>t de multe r/s3unsuri de dat& Lerit/ toate aceste
sacri5iciiV Fiul meu Na5ai nu are dec>t 3ais3re6ece ani! dar n numele t/u
are m>inile 3/tate de s>ngele unui b/rbat! iar acum el 4i Guet m3art un 3at
matrimonial la o =>rst/ c>nd nc/ ar trebui s/-4i arunce unul altuia 3ri=iri
timide! ntreb>ndu-se dac/ =reodat/ cel/lalt i =a r/s3unde la dragoste&
Se agita 4i se 6=>rcolea n 3at& Noa3tea era 5ierbinte 4i ntunecat/ - stelele
a3/ruser/! dar lumina lunii era slab/ 4i iluminatul stradal se reducea du3/
ora stingerii& Nu =edea a3roa3e nimic n camer/! totu4i nu =oia s/ a3rind/
luminaM era 3osibil ca =reo ser=itoare s-o =ad/! s/ cread/ c/ are ne=oie de
ce=a 4i s/ intre discret s/ ntrebe& -m ne=oie s/ 5iu singur/! se g>ndi!
r/m>n>nd ntins/ n be6n/&
,e 3ui la cale! Su5let Su3remV Eu sunt arestat/! nimeni nu 3oate intra sau
ie4i din casa mea& Loo6h m-a i6olat ca s/ nu nce3 s/ =/d n cine s/ am
ncredere n Basilica 4i n cine nu! 4i ast5el trebuie s/ a4te3t aici
des5/4urarea com3loturilor lui 4i alor tale& ,are =a trium5a! schema
r/ut/cioas/ a lui Loo6h sau a ta! Su5let Su3remV
,e =rei de la 5amilia meaV ,e o s/ faci cu 5amilia mea! cu cei 3e care i
225
iubescV ,u o 3arte consimt! de4i 4o=/i: consimt la c/s/toria lui N)e5 cu
Gut)a& ,>t des3re 7ssib 4i ushidh! c>nd =a =eni =remea! dac/ Shu)a =a
=rea! atunci =oi 5i 4i eu mul8umit/! c/ci ntotdeauna mi-am dorit ca 7ssib s/-
4i g/seasc/ o 5emeie dr/gu8/! care s/ =ad/ dincolo de 3roblemele lui 4i s/
desco3ere omul care este el n realitate! so8ul care ar 3utea s/ 5ie - 4i cine ar
5i mai 3otri=it/ dec>t 3re8iosul meu oracol! t/cuta 4i n8elea3ta Shu)aV
Nns/ c/l/toria aceasta n s/lb/ticie&&& nu suntem 3reg/ti8i 3entru ea 4i mei
nu a=em cum sa ne 3reg/tim aici n cas/& ,e 5aci n 3ri=in8a asta: Nu
cum=a e4ti 3u8in de3/4it/ de toate lucrurile care se nt>m3l/V -i 3lani5icat
ntr-ade=/r totul n a=ansV -st5el de ex3edi8ii au ne=oie de 3u8in/
organi6are& 2etchi$ 4i b/ie8ii lui 3ot s/ 3lece n de4ert ntr-o cli3/! 3entru
c/ ei au tot echi3amentul necesar 4i ex3erien8/ cu c/milele 4i corturile&
S3er s/ nu te a4te38i ca eu 4i 5etele mele s/ 5im n stare de astaY
-3oi! 3u8in ru4inat/ c/ se r/stise ast5el la Su5letul Su3rem! Rasa i adres/
o rug/minte mai umil/& Gas/-m/ s/ dorm! se rug/ ea! 4i dac/ nu ndr/6nesc
3rea mult! arat/-mi ntr-o =i6iune care sunt 3lanurile tale 3entru noi& -3oi
s/rut/ a3a rug/ciunii de 3e degetele sale&
Nn acest tim3! mai multe cu=inte i 6burar/ 3rin minte! ca un adaos
su3er5icial la rug/ciune& +dat/ cu 3lanurile! drag/ Su5let Su3rem! nu te s5ii
s/ ceri s5aturi& Eu am ce=a ex3erien8/ n ora4ul /sta! i iubesc 4i i n8eleg
oamenii mai mult dec>t tine! iar tu nu te-ai descurcat 3rea bine 3>n/ acum!
cel 3u8in mie a4a mi se 3are&
+! iart/-m/Y strig/ ea n t/cere! co3le4it/ de ru4ine&
-3oi: Gas-o balt/& Se ntoarse 3e o 3arte 4i se culc/! l/s>ndu-4i degetele s/
se usuce n adierea slab/ care intra 3rin 5erestrele dormitorului ei&
Nn cele din urm/ adormiM =is/&
Nn =is se a5la ntr-o barc/ 3e lacul 5emeilor! iar n 5a8a ei - la c>rm/ - st/tea
Su5letul Su3rem& Rasa n-o mai =/6use niciodat/! dar la urma urmelor era
un =is 4i o recunoscu imediat& Su5letul Su3rem sem/na oarecum cu mama
lui 2etchi$ - o 5emeie se=er/! dar nu li3sit/ de bun/tate&
W V>sle4te n continuare! 6ise Su5letul Su3rem&
Rasa 3ri=i n Uos 4i =/6u c/ ea 8inea =>slele&
W .ar nu am destul/ 5or8/&
W + s/ 5ii sur3rins/&
W Lai bine nu& -4 3re5era s/ 5ac treaba ta; Tu e4ti 6eitatea! t ai 3uteri
226
in5inite& V>sle4te tu& E o s/ 8in c>rma&
W Sunt doar un com3uter& Eu nu am bra8e 4i 3icioare& Trebuie s/ =>sle4ti
tu&
W N8i =/d 4i bra8ele! 4i 3icioarele! 4i sunt mult mai solide dec>t ale mele&
Lai mult! eu nici nu 4tiu ncotro ne duci& Nu =/d unde mergem 5iindc/ stau
aici cu 5a8a na3oi&
W ;tiu! recunoscu Su5letul Su3rem& -4a 8i-ai 3etrecut ntreaga =ia8/! cu
5a8a ntoars/ na3oi& Nncerc>nd s/ reconstruie4ti un trecut glorios&
W P/i! dac/ de6a3robi asta! ai m/car iste8imea! dac/ nu decen8a! s/
schimbi locul cu mine& ./-mi mie =oie s/ 3ri=esc s3re =iitor n tim3 ce tu
=>sle4ti&
W To8i m/ m3inge8i n 5elul /sta& Nnce3 s/ regret c/ =-am creat& ,>nd
de=eni8i 3rea a3ro3ia8i de mine =/ 3ierde8i res3ectul&
W Nu 3rea e =ina noastr4, re3lic/ Rasa& :ite! nu 3utem trece una 3e
l>ng/ alta! barca e 3rea ngust/ 4i o s/ ne r/sturn/m& T>r/4te-te 3rintre
3icioarele mele! n 5elul /sta barca n-o s/ se a3lece&
Su5letul Su3rem morm/i n tim3 ce se t>ra&
W Ve6iV Nici urm/ de res3ect&
W Ba te res)ect; .oar c/ nu-mi 5ac ilu6ii cum c/ ai a=ea ntotdeauna
dre3tate& Na5ai 4i 7ssib s3un c/ e4ti un com3uter& :n 3rogram! de 5a3t! care
tr/ie4te ntr-un com3uter& -4a c/ nu e4ti mai inteligent/ dec>t cei care te-au
3rogramat&
W Poate c/ m-au 3rogramat s/ n=/8 s/ 5iu inteligent/& .u3/ 3atru6eci de
milioane de ani! oi 5i 3rins chiar c>te=a idei bune&
W +! sunt con=ins/& S/-mi ar/8i ntr-o 6i unele dintre ele - cu siguran8/
3>n/ acum nu te-ai descurcat niciodat/ a4a de bine&
W < 5tii tu tot ce am 5/cut eu&
Rasa se instal/ la 3u3a! cu m>inile 3e c>rm/! 4i s3re satis5ac8ia ei obser=/
c/ Su5letul Su3rem a3ucase 6dra=/n =>slele 4i tr/gea cu 3utere&
Nns/ barca abia dac/ 5/cu un salt nainte 4i a3oi n8e3eni& Rasa 3ri=i n Uur!
c/ut>nd s/ =ad/ de ce! 4i 4i d/du seama c/ nu se mai a5lau 3e a3/! ci n
miUlocul unor nisi3uri ncre8ite de =>nt&
W Ei bine! asta chiar e o nt>m3lare Ualnic/! 6ise&
W Nu sunt 3rea im3resionat/ de modul cum 8ii c>rma! re3lic/ Su5letul
Su3rem& S3er c/ nu te a4te38i s/ =>slesc serios aici;
227
> ,um 8in e c>rmaV T ne-ai adus n de4ert&
W ;i tu te-ai 5i descurcat mai bineV
W S3er c/ da& .e exem3lu! unde sunt c/mileleV -=em ne=oie de c/mile&
;i de corturiY ,>t 3entru&&& c>t de mul8i suntemV Elema$ 4i Eiadh!
Lebbe$eJ 4i .ol! Na5ai 4i Guet - 4i ushidh! binen8eles& Sunt 4a3te& ;i eu&
-r 5i bine s/ le lu/m 4i 3e Se=et 4i 3e Ho$or 4i 3e so8ii lor! dac/ =or dori s/
=in/ - nseamn/ dois3re6ece& :it ce=aV +! desigur - Shedemei 4i toate
semin8ele 4i embrionii&&& c>te cutiiV Nu-mi amintesc - cel 3u8in 4ase c/mile
numai 3entru 3roiectul ei& .ar 3ro=i6iileV Nici m/car nu sunt sigur/ cum s/
estime6& Noi suntem treis3re6ece! adic/ mul8i oameni care au ne=oie de
hran/ 4i ad/3ost 3e drum&
W .e ce-mi s3ui mie: ,re6i c/ 3/stre6 c/mile 4i corturi binare n
memorieV
W Exact ce credeam& N-ai 3reg/tit nimic 3entru c/l/torie& Nu 4tii c/ ast5el
de lucruri nu se 5ac dintr-odat/V .ac/ tu nu m/ 3o8i aUuta! du-m/ la cine=a
care 3oate&
Su5letul Su3rem nce3u s-o ndre3te s3re o colin/ nde3/rtat/&
W E4ti a4a de autoritar/! 6ise& E ar trebui s/ 5iu 3a6nicul omenirii! 5ii
bun/ 4i adu-8i aminte&
W Bine! continu/ tu! eu o s/ am griU/ de oamenii 3e care i iubesc& ,ine o
s/ se ngriUeasc/ de gos3od/ria mea du3/ ce o s/ 3lecV Te-ai g>ndit m/carV
Sunt at>8ia co3ii 4i 3ro5esoare care de3ind de mine&
W Se =or duce acas/& + s/ g/seasc/ al8i 3ro5esori sau alte sluUbe& Nu e4ti
de nenlocuit&
-Uunseser/ 3e culmea dealului - ca n toate =isele! erau ca3abile s/ se
mi4te uneori 5oarte re3ede! alteori 5oarte ncet& -cum! din =>r5ul colinei!
Rasa constat/ c/ se a5la 3e strad/! n 5a8a 3ro3riei sale case& Nu 4tiuse
niciodat/ c/ exista un drum care s/ duc/ de 3e strada ei dre3t n Uos s3re
de4ert& Se uit/ n Uur s/ =ad/ 3e unde o adusese Su5letul Su3rem! dar se
3omeni 5a8/ n 5a8/ cu un soldat& Nu un Kora)ni! s3re u4urarea ei& Era unul
dintre o5i8erii g/r6ii basilicane&
W .oamn/ Rasa! rosti el res3ectuos&
W -m o treab/ 3entru tine! l nt>m3in/ ea& Su5letul Su3rem 3robabil 8i-a
s3us deUa totul! numai c/ 3roblema asta a hot/r>t s/ mi-o lase mie& S3er c/
nu te deranUea6/ s/ ne aUu8i&
228
W Nu-mi doresc dec>t s/ sluUesc Su5letul Su3rem&
W Bine atunci! s3er s/ 5ii un om ca3abil 4i s/ 5aci totul a4a cum trebuie!
3entru c/ eu nu sunt ex3ert 4i o s/ las multe lucruri la latitudinea ta& Pentru
nce3ut! o s/ 5im treis3re6ece&
W Treis3re6ece 3entru ceV
W Pentru o c/l/torie n de4ert&
W Keneralul Loo6h te 8ine sub arest la domiciliu&
W +! Su5letul Su3rem o s/ aib/ griU/& Nu 3ot s/ 5ac eu totl;
> Bine! 6ise o5i8erul + c/l/torie n de4ert& Treis3re6ece 3ersoane&
W + s/ a=em ne=oie de c/mile 3e care s/ c/l/rim 4i de corturi n care s/
dormim&
W ,orturi mari sau din cele miciV
W ,>t de mari sunt cele mari 4i c>t de mici sunt cele miciV
W ,ele mari cu3rind 3>n/ la dois3re6ece oameni! dar sunt di5icil de
stabili6at& ,ele mici sunt 3entru dou/ 3ersoane&
W Lici! s3use Rasa& S/ doarm/ to8i c>te doi! cu exce38ia unui cort 3entru
trei! eu! ushidh 4i Shedemei&
W ushidh oracolulV Pleac/V
W Gas/ lista! nu te 3ri=e4te 3e tine&
W Nu cred c/ Loo6h o s/ =rea s/ 3lece ushidh&
W Nu =rea s/ 3lec nici e - deocamdat4, re3lic/ Rasa& S3er c/-8i iei
noti8e&
W + s/ 8in minte&
W Bine& ,/mile 3e care s/ mergem noi! corturi n care s/ dormim! a3oi
c/mile care s/ trans3orte corturile! de asemenea c/mile 3entru 3ro=i6ii
su5iciente&&& c>t tim3V Nu-mi amintesc&&& 6ece 6ile ar trebui s/ 5ie destul
W -sta nseamn/ multe c/mile&
W N-am ce 5ace& Tu e4ti o5i8er! sunt sigur/ c/ 4tii unde se g/sesc c/mile 4i
cum s/ le ob8ii&
W ;tiu&
W ;i nc/ ce=a& ;ase c/mile n 3lus care s/ trans3orte cutiile
deshidratante ale lui Shedemei& E 3osibil s/ 5i aranUat chiar ea - =a trebui s/
=eri5ici&
W ,>nd a=e8i ne=oie de toate asteaV
W 7mediat& N-am idee c>nd =a nce3e c/l/toria - iar acum suntem sub
229
arest la domiciliu! 3oate c/ ai au6it&&&
W -m au6it&
W .ar trebuie s/ 5im 3reg/ti8i s/ 3lec/m n maximum o or/! atunci c>nd
=a =eni tim3ul&
W .oamn/ Rasa! n-am cum s/ 5ac toate astea 5/r/ autori6a8ie din 3artea
lui Loo6h& -cum el conduce ora4ul! iar eu nu sunt nici m/car comandantul
g/r6ii&
W Bine& N8i dau eu autori6a8ia n numele lui Loo6h&
W Nu-i 3osibil&
W Su5let Su3remV rosti ea& Nu e momentul s/ inter=ii 4i s/ 5aci ce=aV
7mediat Loo6h nsu4i a3/ru al/turi de o5i8er&
W -i =orbit cu .oamna Rasa! 6ise el se=er&
W Ea a =enit la mine;
> -sta e bine& S3er c/ ai 5ost atent la tot ce 8i-a s3us ea&
W -4adar am autori6a8ia s/ nce3V
W .eocamdat/ nu& Nu o5icial! 3entru c/ 3e moment nu 4tiu de 5a3t dac/
o s/ =reau ca tu s/ te ocu3i& -4a c/ =a trebui s/ 5ii 5oarte discret! 3entru ca
nici m/car eu s/ nu a5lu& Nn8elegiV
W S3er s/ nu am 3rea multe neca6uri dac/ o s/ a5la8i&
W Nu! deloc& < =oi a5la! at>t tim3 c>t nu te 3ier6i cu 5irea 4i nu-mi s3ui&
W -sta e o u4urare&
W Nn cli3a c>nd o s/ =reau s/ ncea3/ aceast/ c/l/torie! o s/-8i dau ordin
s/ te ocu3i de 3reg/tiri& Tu nu trebuie s/ 6ici dec>t: .a! domnule! chiar
acum& Te rog! n m/ 5ace s/ m/ simt 3rost subliniind c/ erai gata nc/ de la
amia6/! sau ce=a de genul /sta! din care s/ reias/ c/ ordinele mele nu sunt
o scli3ire de moment& ,larV
W Foarte bine! domnule&
W Nu =reau s/ 5iu ne=oit s/ te omor! a4a c/ te ro s/ nu m/ 5aci s/ m/ simt
3rost! bineV S-ar 3utea s/ am ne=oie de tine mai t>r6iu&
W ,um dori8i! domnule&
W Po8i s/ 3leci&
7mediat o5i8erul din gard/ dis3/ru&
Loo6h se trans5orm/ 3e loc n imaginea Su5letului Su3rem din =isul
Rasei&
W -sta cred eu des3re a a=ea griU/! Rasa! s3use ea&
230
W .a! a4a e&
W Bine& Tre6e4te-te acum& Loo6h cel ade=/rat =a 5i n cur>nd la u4a ta 4i
o s/ =rei s/ 5ii 3reg/tit/&
W +! mul8umesc 5oarte mult! re3lic/ Rasa! cel 3u8in iritat/& -bia dac/ am
dormit! 4i tu m/ tre6e4ti deUaV
W Nu sunt res3onsabil/ cu tim3ul& .ac/ Na5ai nu s-ar 5i re3e6it n 3ri3/
la orele mici ale dimine8ii cer>ndu-i o ntre=edere lui Loo6h nainte de
r/s/ritul soarelui! ai 5i dormit 3>n/ la o or/ re6onabil/&
W ,e or/ e:
> Zi-am 6is! tre6e4te-te 4i uit/-te la ceas&
,u asta Su5letul Su3rem dis3/ru 4i Rasa se scul/! uit>ndu-se la ceas&
-5ar/ 6orile abia decolorau cerul! iar ea nu 3utea s/ =ad/ ora dec>t
cobor>nd din 3at 4i 3ri=ind de a3roa3e& Kemu obosit/ 4i a3rinse o lumin/&
Era mult! mult 3rea de=reme s/ se scoale& .ar =isul! a4a straniu cum
5usese! se ade=erise ntr-o 3ri=in8/: cine=a suna la u4/&
Ga asemenea or/ ser=itoarele 4tiau c/ nu au =oie s/ deschid/ 3>n/ c>nd
Rasa nu era anun8at/ 3ersonal! dar 5ur/ sur3rinse s-o =ad/ a3/r>nd n hol
at>t de re3ede&
W ,ine eV ntreb/&
W Fiul dumitale! .oamn/ Rasa& ;i Keneralul Vo6h-moo6h&&& Keneralul&
W .eschide u4a 4i retrage-te&
,lo3o8elul de noa3te nu suna at>t de 3uternic nc>t s/ se aud/ n toat/
casa! ast5el c/ holul era oricum a3roa3e gol& ,>nd se deschise u4a! Na5ai 4i
Loo6h intrar/ m3reun/& Nimeni altcine=a& Niciun soldat - de4i 5/r/
ndoial/ a4te3tau n strad/& Nns/ Rasa nu 3utu s/ nu-4i aminteasc/ de alte
dou/ =i6ite matinale ale unor b/rba8i care credeau c/ ei conduc ora4ul
Basilica& Kaballu5ix 4i Rashgalli=a$ aduseser/ am>ndoi solda8i! cu m/4ti
hologra5ice! ncerc>nd nu at>t s-o ngro6easc/ )e ea, c>t s/-4i s3oreasc/
3ro3ria lor ncredere& Era semni5icati= 5a3tul c/ Loo6h nu sim8ise ne=oia
s/ 5ie nso8it&
W N-am 4tiut c/ 5iul meu hoin/re4te 3e str/6i la ora asta! 6ise& .esigur c/
a3recie6 amabilitatea dumitale de a-l aduce acas/&
W -cum! 5iind c/s/torit! cu siguran8/ n-o s/-l mai urm/ri8i at>t de atent
c>nd =ine 4i c>nd 3leac/! nu-i a4aV
Rasa 4i ar/t/ nemul8umirea 5a8/ de Na5ai& ,e 5/cea! se l/uda cu 5a3tul c/
231
tocmai se c/s/torise cu =i6ionara n a3e seara trecut/V Nu 3utea 5i discret
chiar delocV
Nu! binen8eles c/ nu! alt5el nu ar 5i ie4it ca s/ 5ie 3rins de solda8ii lui
Loo6h& ,um! s/ 5i ncercat oare s/ e=ade6eV
.ar nu! oare nu 5usese ce=a&&& Nn =is! da& Su5letul Su3rem s3usese ce=a
des3re Na5ai! care 3lecase n grab/ cer>nd s/ 5ie 3rimit de Loo6h&
W S3er c/ nu =-a 5/cut 3robleme&
W Pu8ine! recunosc& S3erasem s/ m/ aUute s/ aduc Basilic/i m/re8ia 3e
care o merit/! dar a re5u6at onoarea&
W 7erta8i-mi ignoran8a! dar nu =/d cum ce=a din ce ar 5ace 5iul meu ar
aduce m/re8ie unui ora4 care deUa este o legend/ n ntreaga lume& Exist/
=reun altul mai =echi sau mai s5>nt dec>t BasilicaV Exist/ =reun altul care
s/ 5i 5ost at>t de mult tim3 un ora4 al 3/ciiV
W :n ora4 solitar! .oamn/! 6ise Loo6h& :n ora4 singur& :n ora4 3entru
3elerini& .ar n cur>nd! s3er! =a 5i 4i un ora4 al ambasadorilor tuturor
marilor regate ale lumii&
W ,are 5/r/ ndoial/ =or =eni aici na=ig>nd 3e o mare de s>nge&
W Nu 4i dac/ lucrurile merg bine& Nu 5/r/ o colaborare semni5icati=/&
W .in 3artea cuiV - meaV - 5iului meuV
W -4 dori s/ le cunosc! cu toate c/ 4tiu c/ o asemenea onoare este
ino3ortun/! 3e cele dou/ ne3oate ale dumnea=oastr/& :na dintre ele se
nt>m3l/ s/ 5ie t>n/ra mireas/ a lui Na5ai& ,ealalt/ este sora ei nec/s/torit/&
W Eu nu doresc s/ le cunoa4te8i&
W .ar ele ar dori& Nu crede8iV ntruc>t ushidh are 4ais3re6ece ani!
con5orm legii 3oate 3rimi =i6itatori! iar Guet este c/s/torit/! deci de
asemenea e liber/ s/ 3rimeasc/ musa5iri! a4adar s3er c/ =e8i res3ecta at>t
legea! c>t 4i regulile 3olite8ii! 4i le =e8i in5orma c/ doresc s/ le cunosc&
Rasa nu se ab8inu s/ nu-l admire! chiar dac/ se temea de el - 5iindc/! ntr-
o situa8ie n care Kab)a sau Rash ar 5i ncercat s-o intimide6e sau s-o
amenin8e! Loo6h 3ur 4i sim3lu insista 3oliticos& Nu se ostenise s/-i
aminteasc/ de cei o mie de solda8i ai lui! de 3uterea lui n lume& Se ba6a
doar 3e bunele ei maniere! iar ea r/m>nea neaUutorat/ n 5a8a lui 3entru c/
dre3tatea nu era absolut de 3artea ei&
W -m l/sat ser=itoarele s/ 3lece& + s/ a4te3t/m am>ndoi aici n tim3 ce
Na5ai se duce du3/ ele&
232
,>nd Loo6h a3rob/ din ca3! t>n/rul 3lec/! ndre3t>ndu-se n 3as =ioi
s3re ari3a casei unde cu3lurile de tineri c/s/tori8i 4i 3etrecuser/ noa3tea&
Rasa se ntreb/ n treac/t la ce or/ s-ar 5i tre6it Elema$ 4i Eiadh!
Lebbe$eJ 4i .ol! 4i ce ar crede des3re =i6ita lui Na5ai la Keneralul
Loo6h& Poate ar trebui s/ admire curaUul b/iatului! dar 5/r/ ndoial/
Elema$ i-ar 3urta 3ic/ tocmai 3entru ini8iati=a lui! 3entru c/ se amesteca
mereu n 3robleme care nu ar trebui s/-l 3ri=easc/& Nns/ Rasa nu se su3/ra
5iindc/ uita c/ nu era dec>t un co3il& Lai degrab/ se temea 3entru el din
cau6a asta&
W olul nu e un loc con5ortabil! 6ise Loo6h& Exist/ =reo camer/ intim/
unde cei care se tre6esc de=reme s/ nu ne ntreru3/V
W .e ce am a=ea ne=oie de o camer/! c>nd nu 4tim dac/ ne3oatele mele
=or dori s/ =/ 3rimeasc/V
W Ne3oata 4i nora dumitale&
W + rela8ie nou/M nu ne =a a3ro3ia mai mult dec>t eram deUa&
W Ge iubi8i mult 3e 5ete! obser=/ el&
W Li-a4 da =ia8a 3entru ele&
W ;i totu4i! nu =/ 3ute8i li3si de o camer/ 3entru nt>lnirea lor cu un
=i6itator str/inV
Rasa i arunc/ o 3ri=ire 3ie6i4/ 4i l conduse n 3orticul ei 3ri=at - 6ona
se3arat/! de unde nu se =edea Viroaga& .ar Loo6h nu se 3re5/cu c/ ar =rea
s/ se a4e6e 3e locul de 3e banc/ indicat de ea& Se ndre3t/ n schimb s3re
balustrada de du3/ 3ara=ane& Era inter6is b/rba8ilor s/ stea acolo! s/ =ad/
acea 3ri=eli4teM ns/ 4tia c/ 3o6i8ia ei ar sl/bi dac/ ar ncerca s/-i inter6ic/&
-r 5i 5ost ce=a&&& 3atetic&
Se ridic/ 4i i se al/tur/! 3ri=ind 3este =ale&
W Vede8i ceea ce 3u8ini b/rba8i =/d&
W .ar 5iul dumitale a =/6ut& - 3lutit de6br/cat 3e a3ele lacului 5emeilor&
W N-a 5ost ideea mea&
W Su5letul Su3rem! 4tiu& Ne 3oart/ 3e at>tea c/r/ri ntortocheate& - mea
e 3oate cea mai ntortocheat/&
W ;i acum ncotro o ieiV
W ,/tre m/re8ie 4i glorie& ?usti8ie 4i libertate&
W Pentru cineV
W Pentru Basilica! dac/ ora4ul acce3t/&
233
W Noi a&em m/re8ie 4i glorie& /&em Uusti8ie 4i libertate& ,um 8i nchi3ui
c/ un e5ort al =ostru ar mai ad/uga =reun 3ic la ceea ce a=em deUaV
W Poate ai dre3tate& Poate c/ m-a4 5i 5olosit de Basilica 3entru a ad/uga
str/lucire )ro)rili meu nume! la nce3ut! c>nd a=eam ne=oie& Kloria
basilican/ e at>t de rar/ 4i de 3re8ioas/! nc>t nu se g/se4te o buc/8ic/ 3e
care s-o m3/r8i cu mineV
W Loo6h! mi 3laci at>t de mult! nc>t a3roa3e c/ regret teroarea care mi
co3le4e4te inima ori de c>te ori m/ g>ndesc la domnia ta&
W .e ceV Nu-8i doresc r/ul! nu-l doresc nim/nui dintre cei 3e care i
iube4ti&
W Nu de aici 3ro=ine teroarea& ,i din cau6a a ceea ce inten8ione6i s/ 5aci
cu ora4ul meu& Gumii n general& E4ti ceea ce Su5letul Su3rem a 5ost
construit s/ 3re=in/& Re3re6in8i ma4inile de r/6boi! iubirea 3entru 3utere!
dorin8a de ex3ansiune&
W < m-ai 5i 3utut 5ace mai m>ndru alt5el dec>t l/ud>ndu-m/ ast5el&
Se au6ir/ 3a4i n s3atele lor& Rasa se ntoarse 4i le =/6u 3e Guet 4i 3e
ushidh a3ro3iindu-se& Na5ai 3>ndea n s3atele lor&
W 7ntr/ cu so8ia 4i cumnata ta! Na5ai! 6ise Rasa& Keneralul Loo6h a
decretat abrogarea anticului nostru obicei! cel 3u8in 3entru aceast/
diminea8/! c>nd soarele se 3reg/te4te s/ se nal8e de du3/ mun8i&
-tunci el naint/ mai ra3id 4i to8i 4i ocu3ar/ locurile& Loo6h i organi6/
u4or 4i cu 3rice3ere! ocu3>ndu-4i 3ur 4i sim3lu locul s3riUinit de balustrad/!
ast5el nc>t ceilal8i s/ stea 3e b/ncile dis3use n arcul de cerc al c/rui centru
era&
W -m =enit aici n diminea8a asta s-o 5elicit 3ersonal 3e =i6ionara n a3e
3entru nunta ei din seara trecut/\
Guet nclin/ gra= din ca3! cu toate c/ Rasa era a3roa3e con=ins/ c/ 4tia c/
Loo6h nu a=ea un asemenea sco3& .e 5a3t! s3era ca Na5ai s/ aib/ =reo idee
des3re ce inten8iona el 4i c/ le in5ormase 3e 5ete nainte de a aUunge acolo&
W E ce=a uluitor 3entru cine=a at>t de t>n/r! continu/ Keneralul& ;i
totu4i! cunosc>ndu-l 3e t>n/rul Na5ai! mi dau seama c/ ai 5/cut o alegere
bun/& :n consort 3otri=it unei =i6ionare n a3e! ntruc>t Na5ai este bra= 4i
nobil& -t>t de nobil! nc>t l-am im3lorat s/-mi 3ermit/ s/-i 3lase6 numele
3e lista 3entru consulatul Basilic/i&
W Nu exist/ o asemenea 5unc8ie! 6ise Rasa&
234
W + s/ existe! a4a cum a mai existat 4i nainte& + 5unc8ie 3u8in solicitat/
3e tim3 de 3ace! dar su5icient de necesar/ n =remuri de r/6boi&
W .e care ne-am 5i li3sit dac/ ai 5i 3lecat&
W Nu 3rea mai contea6/! 5iindc/ 5iul dumitale a declinat onoarea& Nntr-un
5el! a3roa3e c/ e un noroc& Nu s3un c/ n-ar 5i 5ost un consul 5ormidabil&
+amenii l-ar 5i acce3tat nu numai 3entru c/ este mirele =i6ionarei n a3e! ci
4i 3entru c/ el nsu4i aude =ocea Su5letului Su3rem& :n 3ro5et 4i o
3ro5etes/ m3reun/ n cea mai nalt/ 5unc8ie a ora4ului& ,>t des3re cei care
s-ar teme c/ ar 5i slab! o marionet/ a st/3>nitorului Kora)ni! nu trebuie
dec>t s/ reamintim c/ de 5a3t cu mult nainte de sosirea b/tr>nului Keneral
Loo6h! Na5ai nsu4i! la ordinele Su5letului Su3rem! a 3us ca3/t 3lin de
curaU unei mari amenin8/ri la adresa libert/8ii Basilic/i 4i a dus la bun
s5>r4it 3edea3sa cu moartea cu care deUa Kaballu5ix era dator din cau6/ c/
ordonase asasinarea lui Ro3tat& +! oamenii l-ar 5i acce3tat! iar el ar 5i 5ost
un conduc/tor n8ele3t 4i ca3abil& Nn s3ecial cu .oamna Rasa ca s5/tuitor&
W .ar el a re5u6at! 6ise ea&
W .a&
W -tunci ce rost mai are s/ ne mai 5late6iV
W Pentru c/ exist/ mai multe c/i 3rin care s/ aUung la acela4i 5inal& .e
exem3lu! a4 3utea s/-l denun8 3e Na5ai 3entru uciderea cu la4itate a lui
Kaballu5ix 4i s/-l scot n 5a8/ 3e Rashgalli=a$ dre3t omul care a ncercat cu
eroism s/ 3/stre6e echilibrul ora4ului n =remuri tulburi& .ac/ nu ar 5i 5ost
inter=en8ia r/u=oitoare a oracolului 3e nume ushidh! 3robabil c/ ar 5i
reu4it - c/ci toat/ lumea 4tie c/ m>inile lui Rashgalli=a$ nu sunt 3/tate de
s>ngele altui om& El a 5ost un administrator 3rice3ut! lu3t>ndu-se s/
men8in/ gos3od/riile at>t a lui 2etchi$! c>t 4i a lui Kaballu5ix& Nn tim3 ce
Na5ai 4i ushidh sunt Uudeca8i 3entru crimele lor! Rashgalli=a$ de=ine
consul al ora4ului& ;i! binen8eles! e 3otri=it s/ le ia 3e 5iicele lui Kaballu5ix
sub 3rotec8ia sa! a4a cum =a 5ace 4i cu =/du=a lui Na5ai du3/ execu8ia
acestuia! 4i cu oracolul du3/ ce =a 5i iertat/ de crima sa& ,onsiliul ora4ului
nu ar =rea ca bietele 5emei s/ se a5le sub in5luen8a 3ericuloasei! egoistei
.oamne Rasa nici m/car o 6i&
W Nn cele din urm/ ne amenin$i;
> .oamn/ Rasa! eu descriu ni4te 3osibilit/8i reale! alegeri 3e care le 3ot
5ace 4i care m/ =or duce la un de6nod/m>nt la care! ntr-un 5el sau altul! tot
235
=oi aUunge& Voi 5ace Basilica s/ mi se alie6e de bun/=oie& Va 5i ora4ul me
nainte s/ continui! 3ro=oc>nd conducerea tiranic/ a Nm3/ratului Kora)ni&
W Exist/ o alt/ caleV ntreb/ ushidh ncet&
W Exist/! 4i 3robabil este cea mai bun/ dintre toate& .in acest moti=
Na5ai m-a adus acas/ cu el - s/ m/ n5/8i4e6 oracolului 4i s-o rog s/ m/ ia
de so8&
Rasa era ngro6it/&
W S/ te ia de so8Y
W Nn ciuda 3oreclei mele! nu am o so8ie& Nu e bine ca un b/rbat s/ 5ie
singur 3rea mult tim3& -m trei6eci de ani - s3er c/ nu e 3rea mult ca s/ m/
acce38i! ushidh&
W Ea este destinat/ 5iului meu! s3use Rasa&
Loo6h se ntoarse s3re ea 4i 3entru 3rima dat/ manierele lui des/=>r4ite
5ur/ nlocuite de o 5urie mu4c/toare! 3ericuloas/&
W :n in5irm care se ascunde n de4ert! un a=orton 3e care aceast/ 5at/
minunat/ nu l-a dorit niciodat/ de so8 4i nu-l dore4te nici acumY
W Kre4e4ti! 6ise ushidh& Nl doresc;
> .ar nu te-ai m/ritat cu el&
W Nu&
W .eci nu exist/ o 3iedic/ legal/ n calea c/s/toriei noastre&
W Nu exist/&
W Po8i intra n cas/ 4i s/ ne m/cel/re4ti 3e to8i! s3use Rasa! dar n-o s/ te
las s-o iei cu 5or8a 3e 5at/&
W Nu 5ace o dram/ din asta& Nu am inten8ia s/ 5or8e6 nimic& ,um am 6is!
mi se deschid mai multe c/i& Nn orice cli3/! Na5ai 3oate rosti EVoi 5i
consulF! ca6 n care ushidh =a g/si 3o=ara 3ro3unerii mele de c/s/torie
mai 3u8in a3/s/toare - cu toate c/ nu retras/! dac/ =a dori s/ m3art/
=iitorul cu mine& ,/ci te asigur! ushidh! indi5erent ce se =a nt>m3la! =ia8a
mea =a 5i una glorioas/! iar numele so8iei mele =a 5i c>ntat al/turi de al
meu 3entru totdeauna&
W R/s3unsul e nu! insist/ Rasa&
W Nntrebarea nu 8i-a 5ost adresat/&
ushidh se uit/ de la unul la altul! 5/r/ s/-i ntrebe nimic& Nntr-ade=/r!
Rasa era sigur/ c/ =edea nu tr/s/turile lor! ci leg/turile de dragoste 4i
loialitate care i uneau&
236
W L/tu4/ Rasa! =orbi ea n cele din urm/! s3er c/ m/ =ei ierta dac/ l
de6am/gesc 3e 5iul t/u&
W Nu-l l/sa s/ te intimide6e! s3use ea 5urioas/& Su5letul Su3rem n-ar
3ermite niciodat/ ca Na5ai s/ 5ie executat - nu-i dec>t 5an5aronad/&
W Su5letul Su3rem e un com3uter! re3lic/ 5ata& Nu e omni3otent/&
W ushidh! exist/ =i6iuni care te leag/ de 7ssib& Su5letul Su3rem =-a ales
unul 3entru cel/laltY
W L/tu4/ Rasa! nu 3ot dec>t s/ te rog s/ 3/stre6i t/cerea 4i s/-mi res3ec8i
deci6ia& -m =/6ut 5ire des3re care nici m/car nu a4 5i b/nuit c/ exist/ care
m/ leag/ de acest b/rbat& Nu m-am g>ndit! atunci c>nd am au6it c/ se
nume4te Loo6h! c/ =oi 5i singura 5emeie care s/ aib/ dre3tul s/ 5oloseasc/
acest nume 3entru el&
W ushidh! am decis s/ te cer n c/s/torie din moti=e 3olitice! 5/r/ s/ te
5i =/6ut =reodat/& Nns/ au6isem c/ e4ti n8elea3t/ 4i am =/6ut imediat c/ e4ti
minunat/& -cum am n8eles cum g>nde4ti 4i am au6it cum =orbe4ti! 4i 4tiu
c/ 3ot s/-8i o5er nu numai 3utere 4i glorie! ci 4i darurile tandre ale unui
ade=/rat so8&
W 7ar eu 8i =oi o5eri de=otamentul unei ade=/rate so8ii! 6ise ea!
ridic>ndu-se 4i ndre3t>ndu-se s3re el&
El ntinse m>na 4i ea acce3t/ mbr/8i4area lui bl>nd/ 4i s/rutul 3e obra6&
Rasa! de=astat/! nu reu4ea s/ scoat/ o =orb/&
W L/tu4a mea Rasa ar 3utea nde3lini ceremoniaV ntreb/ t>n/ra&
Presu3un c/&&& din moti=e 3olitice&&& =rei ca nunta s/ aib/ loc c>t mai
cur>nd&
W ,ur>nd! dar nu-i cu 3utin8/ s/ 5ie .oamna Rasa& Re3uta8ia ei nu e 3rea
bun/ n momentul /sta! de4i sunt con=ins c/ situa8ia se =a clari5ica imediat
du3/ nunt/&
W Pot s/ mai stau o ultim/ 6i cu sora meaV
W Lergi la nunt/! nu la nmorm>ntare& + s/ ai 3arte de multe 6ile al/turi
de sora ta& .ar nunta =a a=ea loc ast/6i& Ga amia6/& Ga +rchestr/! cu tot
ora4ul dre3t martor& 7ar sora ta! Guet! =a nde3lini ceremonia&
Era de-a dre3tul ngro6itor& Loo6h 4tia 5oarte bine cum s/ ntoarc/ totul
n a=antaUul s/u& .ac/ Guet nde3linea ceremonialul! 3restigiul ei i
de=enea garan8ie& Keneralul a=ea s/ 5ie 3e de3lin acce3tat dre3t nobil
cet/8ean al Basilic/i 4i nu mai a=ea ne=oie de =reun alt locotenent care s/-i
237
5ie consul-marionet/& -r 5i 5ost numit cu u4urin8/ el nsu4i consul! iar
ushidh ar 5i 5ost consoarta lui! 3rima doamn/ a Basilic/i& Ea ar 5i
minunat/ n acel rol! 3e de3lin demn/ de el - numai c/ rolul nu =a mai
trebui Uucat de nimeni! c/ci Loo6h =a distruge Basilica 3rin ambi8ia lui&
Va distruge Basilica&&&
W Su5let Su3remY strig/ Rasa din inim/& -sta ai 3l/nuit nc/ de la
nce3utV
W Binen8eles! 6ise Loo6h& .u3/ cum mi-a s3us chiar Na5ai! am 5ost
mani3ulat s/ aUung aici de .umne6eu nsu4i& Nn ce alt sco3 dec>t s/-mi
g/sesc o so8ieV
Se ntoarse s3re ushidh! care nc/ 3ri=ea n sus la el! nc/ ating>ndu-l!
cu m>na 3e bra8ul lui&
W .raga mea doamn/! =rei s/ m/ nso8e4tiV Nn tim3 ce sora ta se
3reg/te4te 3entru ceremonie! noi a=em multe lucruri de discutat! iar tu
trebuie s/ 5ii al/turi de mine atunci c>nd =oi anun8a c/s/toria noastr/
consiliului ora4ului! n aceast/ diminea8/&
Guet se ridic/ 4i 5/cu un 3as n 5a8/&
W Eu nu am 5ost de acord s/ Uoc niciun rol n 5arsa asta monstruoas/Y
W Gut)a! 4o3ti Na5ai&
W N-o 3o8i siliY strig/ Rasa trium5/toare&
.ar cea care r/s3unse 5u ushidh! 4i nu Loo6h&
W Surioar/! dac/ m/ iube4ti! dac/ m-ai iubit =reodat/! atunci! te im3lor!
=ino la +rchestr/ 3reg/tit/ s/ celebre6i c/s/toria&
ushidh se uit/ la to8i ceilal8i&
W L/tu4/ Rasa! trebuie s/ =ii acolo& ;i s/ le aduci 4i 3e 5iicele tale 4i 3e
so8ii lor! iar tu! Na5ai! adu-i 3e 5ra8ii t/i 4i 3e so8iile lor& ,hema8i-le 3e toate
3ro5esoarele 4i ele=ele din aceast/ cas/! chiar 4i 3e cele care locuiesc n alt/
3arte& + s/ le aduci s/ m/ =ad/ lu>ndu-mi un so8V + s/-mi 5aci aceast/
bucurie! n amintirea tuturor anilor 5erici8i 3etrecu8i n casa astaV
Formalismul discursului ei! 3urtarea ei distant/ 5r>nser/ inima Rasei! care
nce3u s/ 3l>ng/ chiar n tim3 ce 4i d/dea acordul& Guet 3romise 4i ea s/
nde3lineasc/ ceremonia&
W + s/ le 3ermi8i s/ ias/ din cas/ 3entru nunt/! nu-i a4aV l ntreb/ 3e
Loo6h&
El i 6>mbi tandru&
238
W Vor 5i escortate la +rchestr/ 4i na3oi acas/&
W -sta e tot ce-8i cer! 6ise ea! a3oi 3/r/si 3orticul la bra8ul lui&
.u3/ ce 3lecar/! Rasa se 3r/bu4i 3e cana3ea 3l>ng>nd amar&
W Pentru ce am sluUit-o at>8ia aniV se ntreb/& Nu nsemn/m nimic 3entru
eaY NimicY
W ushidh ne iube4te! rosti Guet&
W Nu des3re ushidh =orbe4te! ex3lic/ Na5ai&
W Su5letul Su3remY 8i3/ Rasa! a3oi strig/ cu=intele! ca 4i cum le-ar 5i
a6=>rlit s3re soarele care r/s/rea: Su5letul Su3remY
W .ac/ 8i-ai 3ierdut credin8a n Su5letul Su3rem! s3use Na5ai! cel 3u8in ai
ncredere n ushidh& Ea nc/ s3er/ s/ ntoarc/ lucrurile n direc8ia n care
=rem noi! nu-8i dai seamaV - acce3tat o5erta lui Loo6h 3entru c/ a =/6ut n
ea un 3lan& Poate c/ Su5letul Su3rem chiar i-a cert s/ acce3te! nu te-ai
g>nditV
W L-am g>ndit! 6ise Guet! dar nu 3rea cred& Su5letul Su3rem nu ne-a dat
niciun indiciu&
W -tunci! n loc s/ st/m de =orb/! n loc s/ 5im su3/ra8i! n-ar 5i mai bine
s/ ascult/mY Su5letul Su3rem o 5i a4te3t>nd doar ca noi s/-i acord/m 3u8in/
aten8ie! ca s/ ne ex3lice ce se 3etrece&
W + s/ a4te3t! =orbi Rasa& .ar ar 5i bine ca 3lanul s/ 5ie unul bun&
-4te3tar/! to8i trei cu 3ro3riile ntreb/ri n inimi&
.u3/ ex3resiile de 3e chi3urile lui Na5ai 4i Guet! ei 3rimir/ 3rimii
r/s3unsurile& 7ar 3e m/sur/ ce Rasa continua s/ a4te3te! n8elese c/ nu a=ea
s/ ca3ete niciun r/s3uns&
W -i au6itV ntreb/ Na5ai&
W Nimic! r/s3unse ea& -bsolut nimic&
W Poate c/ e4ti 3rea su3/rat/ 3e Su5letul Su3rem ca s-o au6i! 3resu3use
Guet&
W Sau m/ 3ede3se4te& La4in/ ranchiunoas/Y ,e a a=ut de s3usV
Tinerii 4i aruncar/ 3ri=iri& -4adar =e4tile nu erau bune&
W Su5letul Su3rem nu 3rea mai controlea6/ situa8ia! 6ise Guet ntr-un
t>r6iu&
W E =ina mea! 5/cu Na5ai& Vi6ita mea la general a=ansea6/ lucrurile cu
cel 3u8in o 6i& El 3l/nuia deUa s/ se nsoare cu una dintre ele! dar s-ar mai 5i
g>ndit o 6i&
239
W + 6iY -r mai 5i a=ut =reo im3ortan8/V
W Su5letul Su3rem nu 4tie dac/ =a conce3e cel mai bun 3lan a4a de
re3ede! s3use Guet& .ar nici 3e Na5ai nu 3utem da =ina& Loo6h este
im3etuos 4i scli3itor 4i ar 5i reu4it s/ re6ol=e re3ede 4i 5/r/&&&
W Prostia mea! 3ro3use Na5ai&
W Nndr/6neala ta&
W -4adar suntem condamna8i s/ r/m>nem uneltele lui Loo6hV ntreb/
Rasa& L/ rog! nu ne =a 5olosi mai negliUent dec>t Su5letul Su3rem&
W Lam/! 6ise Na5ai! 3e un ton mai degrab/ se=er! Su5letul Su3rem nu
ne-a 5olosit n mod gre4it& Fie c/ ushidh se c/s/tore4te cu Loo6h! 5ie c/
nu! noi tot =om 5ace c/l/toria& .ac/ ea =a 5i so8ia lui! atunci 4i =a 5olosi
in5luen8a s/ ne elibere6e - el nu =a mai a=ea ne=oie de noi du3/ ce 4i
asigur/ 3o6i8ia n ora4&
W S/ ne elibere6eV
W Pe to8i cei care ne-am 5/cut deUa 3lanuri de drum! chiar 4i 3e
Shedemei&
W .ar ushidhV
W -sta nu-i n 3uterea Su5letului Su3rem! rosti Guet& .ac/ nu =a
m3iedica nunta! ushidh =a r/m>ne aici&
W + s/ ur/sc ntotdeauna Su5letul Su3rem& .ac/ i 5ace a4a ce=a dragei
de ushidh! n-o s-o mai sluUesc niciodat/& L/ au6iV
W ,almea6/-te! mam/! 6ise Na5ai& .ac/ ushidh l-ar 5i re5u6at! eu a4 5i
5ost de acord s/ de=in consul! 4i atunci eu 4i Guet ar 5i trebuit s/ r/m>nem
n urm/& Nntr-un 5el sau altul! tot aici aUungeam&
W ;i asta ar trebui s/ m/ lini4teasc/V ntreb/ Rasa cu am/r/ciune&
W S/ te lini4teasc/ )e tine: (e tine! .oamn/ RasaV ushidh e sora mea!
singura mea rad/ - ai al/turi to8i co3iii 3e care i-ai n/scut 5i 3e so8ul t/u& ,e
3ier6i! n com3ara8ie cu ceea ce =oi 3ierde euV 4i totu4i m/ =e6i 3l>ng>ndV
W /r tre"i:
W + s/ 3l>ng 3e drumul 3rin de4ert& .ar deocamdat/ a=em 5oarte 3u8ine
ore s/ ne 3reg/tim&
W +! 4i eu ar trebui s/ te n=/8 ceremonialulV
W .urea6/ cinci minute! 4i oricum o s/ m/ aUute 3reotesele& Tim3ul
trebuie 5olosit la m3achetarea lucrurilor 3entru c/l/torie&
W C4l4torie! 5/cu Rasa! am/r>t/&
240
W Trebuie s/ a=em totul gata ca s/ 3oat/ 5i nc/rcat 3e c/mile n cinci
minute& Nu-i a4a! Na5aiV
W Nnc/ sunt 4anse ca totul s/ ias/ bine! a3rob/ el& Lam/! acum nu e
momentul s/ cede6i& Toat/ =ia8a mea te-ai 8inut tare! indi5erent de
3roblem/& Te 3r/bu4e4ti acum! c>nd a=em cea mai mare ne=oie de tine ca
s/-i aduci 3e ceilal8i 3e drumul cel bunV
W Te a4te38i ca noi s/-i con=ingem 3e Se=et 4i Vas! Ho$or 4i +bring s/-
4i 5ac/ bagaUele 3entru o c/l/torie 3rin de4ertV ntreb/ Guet&
W ,re6i c/ Elema$ 4i Lebbe$eJ =or acce3ta instruc8iuni de la mine:
ad/ug/ Na5ai&
Rasa 4i 4terse ochii&
W Nmi cere8i 3rea mult& Nu sunt a4a t>n/r/ ca =oi& Nu sunt a4a de
ada3tabil/&
W Te 3o8i ada3ta at>t c>t e ne=oie! 6ise Guet& -cum! te rog! s3une-ne ce
s/ 5acem&
-st5el c/ Rasa 4i nghi8i 3e moment durerea 4i re=eni la rolul s/u
5amiliar& Peste c>te=a minute! ntreaga cas/ era 3us/ n mi4care!
ser=itoarele m3achetau 4i 5/ceau 3reg/tiri! asistenta scria scrisori de
recomandare 3entru 5iecare 3ro5esoar/ care a=ea s/ r/m>n/ 4i ra3oarte
des3re 3rogresul la n=/8/tur/ al 5iec/rui ele=! ast5el nc>t to8i s/-4i
g/seasc/ noi 4coli du3/ 3lecarea Rasei! c>nd 4coala a=ea s/ 5ie des5iin8at/&
-3oi str/b/tu coridorul lung 3>n/ la camera nu38ial/ a lui Elema$! s/
ncea3/ isto=itorul 3roces al in5orm/rii c/l/torilor reticen8i c/ =or 3artici3a
la nunt/! ntruc>t solda8ii i =or nso8i ntr-acolo! 4i c/ se =or 3reg/ti 3entru
o c/l/torie n de4ert! ntruc>t! din anumite moti=e! Su5letul Su3rem
decisese c/ nu =or 5i su5erit su5icient 3>n/ nu =or aUunge 3rintre scor3ioni&
La Orchestr & 'i nu (n vis
Nu 3rea era modul n care Elema$ s/ =rea s/-4i 3etreac/ diminea8a
urm/toare nun8ii& Se 3resu3unea c/ ar 5i o 3erioad/ 3l/cut/! n care s/
dormite6e 4i s/ 5ac/ dragoste! s/ stea de =orb/ 4i s/ se tachine6e& Nn schimb
241
a=usese loc o 5urtun/ de 3reg/tiri - 3reg/tiri total neadec=ate! 5iindc/ ar 5i
trebuit s/ se 3reg/teasc/ 3entru o c/l/torie n de4ert 4i totu4i nu a=eau nici
c/mile! nici corturi 4i nici 3ro=i6ii& ;i era ngriUor/tor c>t de 3rost se
ada3tase Eiadh situa8iei& Nn tim3 ce .ol a lui Lebbe$eJ coo3erase imediat
- chiar mai mult dec>t lene4ul de Leb nsu4i -! Eiadh irosea tim3ul lui
Elema$ cu 3roteste 4i certuri& N-am 3utea s/ r/m>nem n urm/ 4i s/-i
aUungem mai t>r6iuV .e ce trebuie s/ 3lec/m noi numai 3entru c/ m/tu4a
Rasa e arestat/V
Nn cele din urm/ o trimisese la Guet 4i Na5ai s/ i se r/s3und/ la ntreb/ri
n tim3 ce el su3ra=eghea bagaUele! elimin>nd excesul de haine - ceea ce
nsemna certuri a3rinse cu Ho$or! care nu n8elegea de ce rochi8ele ei
u4oare 4i 3ro=ocatoare nu a=eau s/ 5ie 3rea utile n de4ert& Nn cele din urm/!
r/bu5ni de 5a8/ cu Se=et 4i so8ii lor&
W :ite ce e! Ho$or! singurul b/rbat 3e care o s/-l ai acolo e so8ul t/u! iar
c>nd o s/ =rei s/-l seduci )e el e su5icient s/-8i sco$i hainele&
S3un>nd asta! culese rochia ei 3re5erat/ 4i o ru3se 3>n/ la br>u&
Binen8eles c/ ea 8i3/ 4i 3l>nse! dar el o =/6u mai t>r6iu d/ruindu-4i cu
m/rinimie toate rochiile - sau 3oate schimb>ndu-le 3e haine mai 3ractice!
ntruc>t era 5oarte 3osibil s/ nu aib/ nimic 5olositor&
,a 4i cum chinul bagaUelor nu 5usese su5icient! urm/ tortura tra=ers/rii
ora4ului& -de=/rat! solda8ii reu4ir/ s/ r/m>n/ discre8i - nu 5ormau o 5alang/
solid/ de b/rba8i brutali n mar4& Nns/ tot solda8i Kora)ni erau! ast5el c/
trec/torii - maUoritatea ndre3t>ndu-se de asemenea s3re +rchestr/ - l/sau
un s3a8iu gol n Uurul lor! a3oi c/scau gura la ei&
W Se uit/ la noi ca la ni4te criminali! 6ise Eiadh&
Nns/ Elema$ o asigur/ c/ maUoritatea trec/torilor 3resu3uneau 3robabil c/
erau in=ita8i de onoare cu escort/ militar/! lucru care 3e ea o 5/cu s/ se
simt/ m>ndr/& El 5u 3u8in iritat n ad>ncul su5letului 5iindc/ era at>t de
co3il/roas/& .ar oare nu-l a=erti6ase Tata c/ so8iile tinere! a=>nd tru3uri
su3le 4i u4oare! au 4i min8ile mai u4oareV Eiadh era 3ur 4i sim3lu t>n/r/M
Elema$ nu se 3rea a4te3ta ca ea s/ ia n serios 3roblemele serioase sau
m/car s/ n8eleag/ ce anume era serios&
+cu3ar/ locurile de onoare! nu 3e b/ncile de sus ale am5iteatrului! ci
chiar Uos n +rchestr/! n 3artea drea3t/ a 3lat5ormei scunde care 5usese
ridicat/ n centru s3ecial 3entru ceremonie& Ei erau nso8itorii mireseiM de
242
cealalt/ 3arte! alaiul mirelui consta din mul8i membri ai consiliului
ora4ului! al/turi de o5i8eri ai g/r6ii basilicane 4i c>8i=a - 5oarte 3u8ini -
o5i8eri Kora)ni& Nu se sim8ea nicio urm/ a domina8iei lor& Nici nu era
ne=oie& Elema$ 4tia c/ se g/seau o mul8ime de solda8i Kora)ni 4i gardieni
basilicani discret 3lasa8i! dar su5icient de a3roa3e s/ inter=in/ n ca6 c/ se
3etrecea ce=a nea4te3tat& .ac/! de exem3lu! un asasin sau =reun alt curios
ar 5i ncercat s/ tra=erse6e s3a8iul deschis dintre gradene 4i alaiul din Uurul
3lat5ormei! s-ar 5i 3omenit cu o s/geat/ unde=a 3rin cor3! de la unul dintre
arca4ii ascun4i n boxele su5leorilor 4i mu6icienilor&
,>t de re3ede se schimb/ lucrurile! g>ndi Elema$& ,u doar c>te=a
s/3t/m>ni n urm/ am =enit acas/ cu o cara=an/ nc/rcat/ de succes!
imagin>ndu-mi c/ sunt gata s/-mi ocu3 locul ca b/rbat n a5acerile
Basilic/i& Kaballu5ix mi 3/rea 3e atunci cel mai 3uternic om din lume! iar
=iitorul meu ca mo4tenitor al lui 2etchi$ 4i 5rate al lui Kab)a 3/rea cu
ade=/rat str/lucitor& .e atunci nimic nu a mai 5ost stabil dou/ 6ile la r>nd&
Nn urm/ cu o s/3t/m>n/! cu mintea 4i tru3ul deshidratate de de4ert! s-ar 5i
g>ndit c/ se =a nsura cu Eiadh n casa RaseiV ;i chiar noa3tea trecut/!
c>nd el 4i Eiadh 5useser/ 3ersonaUele centrale ale ceremoniei de nunt/! 4i-ar
5i imaginat c/ la amia6a urm/toarei 6ile! n loc ca Na5ai 4i Guet s/ r/m>n/
ni4te 5iguran8i co3il/ro4i la nunta lui! =or sta acum chiar 3e 3lat5orm/! unde
ea =a nde3lini ceremonia 4i el =a 5i na4ul Keneralului Loo6hV
Na5aiY :n b/iat de 3ais3re6ece aniY ;i Keneralul Loo6h i ceruse li s/-i
5ie na4 4i garant al cet/8eniei basilicane! o5erindu-i-l lui ushidh ca 4i cum
ar 5i 5ost =reo 5igur/ im3ortant/ a ora4ului& L/ rog! era o 5igur/ im3ortant/
- dar numai ca so8 al =i6ionarei n a3e& Nimeni nu credea c/ merita el nsu4i
o asemenea onoare&
Vi6ionare n a3e! oracole&&& Elema$ nu d/duse niciodat/ 3rea mult/
im3ortan8/ unor ast5el de lucruri& Erau treburi religioase! o a5acere
3ro5itabil/! dar 3entru care el nu a=ea su5icient/ r/bdare& ,a 4i =isul
3rostesc 3e care l a=usese n de4ert - era at>t de u4or s/ trans5ormi un =is
li3sit de n8eles ntr-un 3lan de ac8iune datorit/ nai=ilor care credeau c/
Su5letul Su3rem era o 5iin8/ nobil/ 4i nu doar un 3rogram al unui com3uter
res3onsabil cu transmiterea in5orma8iilor 4i documentelor de la un ora4 la
altul 3rin intermediul sateli8ilor& ,hiar 4i Na5ai s3unea c/ Su5letul Su3rem
nu era dec>t un com3uter! totu4i el! Guet! ushidh 4i Rasa erau 3lini de
243
3o=e4ti des3re cum Su5letul Su3rem ncerca s/ aranUe6e lucrurile ast5el ca
nunta s/ nu aib/ loc 4i ei to8i s/ aUung/ n de4ert! gata de c/l/torie! nainte
de s5>r4itul 6ilei& ,um 3utea un com3uter s/ 5ac/ s/ a3ar/ c/mile din
nimicV S/ 5ac/ s/ se ridice corturi din 3ra5V S/ trans5orme 3ietrele 4i
nisi3ul n br>n6/ 4i gr>uV
W Nu-i a4a c/ arat/ bine! curaUosV ntreb/ Eiadh&
Elema$ se ntoarse s3re ea&
W ,ineV - a3/rut Keneralul Loo6hV
W Fratele t/u! 3rostu8ule& :ite&
Pri=i 3e 3lat5orm/ 4i nu i se 3/ru c/ Na5ai ar/ta n mod s3ecial curaUos sau
bine& .e 5a3t! 3/rea ridicol! mbr/cat ca un b/iat care se 3re5ace a 5i b/rbat&
W Nu-mi =ine s/ cred c/ s-a dus dre3t la solda8ii Kora)n& ;i s/-i
=orbeasc/ Keneralului Vo6mu6halno) Vo6mo6hno nsu4i - n tim3 ce toat/
lumea dormeaY
W ,e-i a4a de curaUos n astaV - 5ost 3ericulos 4i 3rostesc! 4i uite unde s-
a aUuns - ushidh e ne=oit/ s/ se m/rite cu el! r/s3unse el&
W El)a! se m/rit/ cu cel mai 3uternic om din lumeY 6ise ea! 3ri=indu-l
uluit/& ;i Na5ai i e na4&
W Numai 3entru c/ s-a c/s/torit cu =i6ionara n a3e&
T>n/ra o5t/&
W Ea e at>t de sim3l/& .ar =isele alea - 4i eu am ncercat s/ am! dar
nimeni nu le-a luat n serios& .e 5a3t! noa3tea trecut/ am a=ut cel mai
ciudat =is& + maimu8/ 3/roas/ 6bur/toare cu din8i ur>8i arunca n mine cu
mi6erii! 4i un 4obolan uria4 cu un arc 4i s/ge8i a alungat-o de 3e cer - 8i
nchi3ui o asemenea 3rostieV .e ce n-am 4i e =ise de la Su5letul Su3remV
Elema$ abia dac/ o asculta& Se g>ndea n schimb c/ era e=ident
in=idioas/ 3entru c/ ushidh se m/rita cu cel mai 3uternic om din lume&
;i cum l mai admira 3e Na5ai 3entru neobr/6area lui! s/ ias/ 4i s/-l
acoste6e 3e Keneralul Loo6h n 3uterea no38ii& ,e 3utea s/ ob8in/! n a5ar/
de a-l n5uriaV Fusese noroc 3ur 3rostesc 5iindc/ totul se terminase cu el
suit 3e 3lat5orm/& .ar totu4i l ntrista 5a3tul c/ Na5ai st/tea acolo cu ochii
ntregului ora4 asu3ra lui& ,el des3re care se 4o3tea! care era =/6ut ca so8 al
=i6ionarei n a3e! cumnatul oracolului& 7ar c>nd Loo6h se =a instaura rege -
o! da! denumirea o5icial/ =a 5i consl! dar ar #nsemna acela4i lucru - Na5ai
=a 5i cumnatul maiest/8ii sale 4i so8 al unei 5emei m/re8e! iar el doar un
244
negustor n de4ert& +! desigur c/ i =or reda tat/lui lor titlul de 2etchi$!
atunci c>nd Tata =a n8elege c/ Su5letul Su3rem nu e n stare s/ scoat/ 3e
nimeni din Basilica& ;i Elema$ i =a 5i iar/4i mo4tenitor! dar ce ar mai
re3re6enta acel titluV ,el mai r/u =a 5i c/ 4i =a rec/3/ta rangul 4i =iitorul
ca un dar din 3artea iui <afai; -sta l 5/cea s/ se 6=>rcoleasc/ 3e din/untru&
W Na5ai e a4a de im)etos, s3use Eiadh& Nu e4ti m>ndru de elV
Nu se o3rea din a =orbi des3re elV P>n/ n acea diminea8/! Elema$ 4tiuse
c/ Eiadh era cea mai bun/ 3artid/ 3e care un b/rbat s-o ob8in/ n ora4& .ar
acum 4i d/dea seama c/ n sinea lui g>ndise de 5a3t c/ era cea mai bun/
)rima c/s/torie 3e care s-o 5ac/ un t?n4r; Nntr-o 6i =a a=ea ne=oie de o
so8ie ade=/rat/! o consoart/! 4i nu a=ea moti=e s/ cread/ c/ Eiadh se =a
maturi6a! de=enind a4a ce=a& Probabil ntotdeauna =a 5i su3er5icial/ 4i
5ri=ol/! exact ceea ce ndr/gise mai mult la ea& Noa3tea trecut/! c>nd ea i
c>ntase! cu =ocea sa Uoas/! 3lin/ de 3asiune ndelung exersat/! cre6use c/ o
=a asculta c>nt>nd =e4nic& -cum se uita la 3lat5orm/ 4i 4i d/du seama c/
de 5a3t Na5ai ncheiase o c/s/torie care merita 3/strat/ trei6eci de ani de
acum ncolo&
Bine atunci! g>ndi el& Nntruc>t n =om 3/r/si Basilica! o s-o 8in 3e Eiadh
c>8i=a ani 4i a3oi o =oi elibera cu amabilitate& ,ine 4tieV Poate c/ Guet n-o
s/ r/m>n/ cu Na5ai& ,>nd =a mai mb/tr>ni! o 5i nce3>nd s/-4i doreasc/ un
b/rbat )ternic al/turi& Vom 3ri=i aceste 3rime c/s/torii dre3t ni4te 5a6e
co3il/re4ti! 3rin care am trecut n tinere8e& -tunci e =oi 5i cumnatul
consulului&
,>t des3re Eiadh! ei bine! cu 3u8in noroc mi =a na4te un 5iu nainte de a
ne des3/r8i& .ar oare ar 5i /sta ntr-ade=/r un norocV Fiul meu cel mare!
mo4tenitorul meu! ar 5i bine s/ aib/ mam/ o 5emeie at>t de su3er5icial/V
,el mai 3robabil 5iii din c/s/toriile mele ulterioare! cele mature! =or 5i cei
mai =rednici s/-mi ia locul&
-3oi! cu o subit/ str>ngere de inim/! 4i d/du seama c/ 4i Tata ar 5i 3utut
sim8i la 5el& Ga urma urmelor! Rasa era so8ia li la maturitate! iar 7ssib 4i
Na5ai 5iii din aceast/ c/s/torie& Nu era oare Lebbe$eJ do=ada umbl/toare
a re6ultatelor ne5ericite ale c/s/toriilor din tinere8eV
.ar nu 4i eu! se g>ndi Elema$& Eu nu sunt re6ultatul =reunei 5ri=ole
c/s/torii din tinere8e& Eu sunt 5iul 3e care el n-ar 5i ndr/6nit s/-l cear/ - 5iul
m/tu4icii sale osni! n/scut numai 3entru c/ ea l admirase mult 3e b/iatul
245
Volema$ atunci c>nd l ini8iase n 3l/cerile 3atului& ostii a 5ost o 5emeie
de caracter! iar Tata are ncredere n mine 4i m/ 3re8uie4te mai mult dec>t
3e ceilal8i co3ii ai lui& Sau! oricum! a4a f4cea! 3>n/ c>nd a nce3ut s/
3rimeasc/ =i6iuni de la Su5letul Su3rem 4i Na5ai a reu4it s/ aduc/ acest
lucru n a=antaUul lui! 3retin6>nd c/ 4i el are =i6iuni&
Era 5urios - 5urie =eche! ar6/toare! nu o gelo6ie nou/! 3ro=ocat/ de
admira8ia lui Eiadh 3entru Na5ai& Totu4i! ceea ce-l ardea cel mai 3uternic 4i
mai 3ro5und era teama c/ Na5ai nu se 3re5/cea! c/ dintr-un moti=
necunoscut Su5letul Su3rem l alesese 3e 5iul cel mai mic al Tatei n locul
celui mai mare 3entru a-i 5i ade=/ratul mo4tenitor& ,>nd scaunul lui 7ssib
5usese luat n st/3>nire de Su5letul Su3rem 4i l o3rise 3e Elema$ s/-l bat/
3e Na5ai n de5ileul din a5ara ora4ului! nu s3usese Su5letul Su3rem cam a4a
ce=aV ,/ ntr-o 6i Na5ai =a 5i cel care 4i =a conduce 5ra8ii! sau ce=a n
genul /staV
Ei bine! drag/ Su5let Su3rem! nu 4i dac/ e mort& Te-ai g>ndit =reodat/V
.ac/ 3o8i s/-i =orbe4ti li, atunci 3o8i s/-mi =orbe4ti 4i mie! 4i ar 5i tim3ul
s/ nce3i&
Zi-am dat =isul cu so8iile&
,u=intele a3/rur/ n mintea lui la 5el de lim3ede ca o =oce& Elema$ r>se&
W .e ce r>6i! El)a drag/V ntreb/ Eiadh&
W .e c>t de u4or se autoam/ge4te cine=a&
W Gumea =orbe4te mereu des3re cum cine=a se minte singur! dar eu nu
am n8eles niciodat/& .ac/ tu 8i s3ui o minciun/! atunci 4tii c/ e o
minciun/! nu-i a4aV
W .a! admise Elema$& ;tii c/ min8i! 4i 4tii 4i care e ade=/rul& .ar unii
oameni se ndr/gostesc de minciun/ 4i renun8/ com3let la ade=/r&
-4a cum 5aci tu acum! r/sun/ =ocea din mintea lui& Pre5eri s/ cre6i
minciuna c/ eu nu 3ot s/-8i =orbesc 8ie sau oricui altcui=a! a4a c/ m/
renegi&
W S/rut/-m/! 6ise Elema$&
W Suntem n miUlocul +rchestrei! El)aY 3rotest/ ea! dar el 4tia c/ =oia!
W ,u at>t mai bine& Ne-am c/s/torit asear/ - oamenii se a4tea3t/ s/ nu ne
3ese de nimic! dec>t unul de altul&
Ea l s/rut/! 4i el se l/s/ 3ierdut n s/rut! golindu-4i mintea de orice n
a5ar/ de dorin8/& ,>nd n cele din urm/ s/rutul se termin/! se au6i un ro3ot
246
slab de a3lau6e - 5useser/ remarca8i! iar ea era nc>ntat/&
Binen8eles! Lebbe$eJ i 3ro3use imediat un s/rut identic lui .ol! care
a=u bunul-sim8 s/ re5u6e& Nns/ el insist/ 3>n/ c>nd Elema$ se a3lec/ 3este
Eiadh 4i-i s3use:
W Leb! anticlimaxul e ntotdeauna un teatru 3rost - nu 6iceai chiar tuV
,el/lalt l 3ri=i ur>t 4i renun8/ la idee&
Nnc/ de8in controlul! se g>ndi& ;i n o s/ nce3 s/ cred n =oci care mi se
i=esc n minte numai 3entru c/ mi le doresc& Eu nu sunt ca Tata! Na5ai sau
7ssib! hot/r>8i s/ admit/ o 5ante6ie numai 5iindc/ e c/ldu8 4i lini4titor s/ te
g>nde4ti c/ o 5iin8/ su3erioar/ este la c>rma tuturor lucrurilor& Eu 3ot s/ 5ac
5a8/ ade=/rului dur 4i rece& Nntotdeauna a 5ost de aUuns 3entru un b/rbat
ade&4rat&
Nnce3ur/ s/ sune goarnele& .in toate minaretele din Uurul am5iteatrului!
trom3eti4tii d/dur/ drumul 8i3etelor lor t>nguitoare& Erau instrumente
=echi! nu trom3etele 5rumos acordate de la teatru sau din concerte! 4i nici
nu ncercau s/ cree6e o armonie ntre ele& Fiecare goarn/ 3roducea c>te o
not/! 3relung/ 4i 3uternic/! a3oi sc/dea 3e m/sur/ ce trom3etistul 4i
3ierdea r/su5larea& Notele se su3ra3uneau unele 3este altele! uneori cu o
disonan8/ biruitoare! alteori n armonii sur3rin6/toareM ntotdeauna re6ulta
un sunet 5rumos! co3le4itor&
Ni reduse la t/cere 3e cet/8enii de 3e b/nci! iar lui Eiema$ i 3ro=oc/ un
sentiment tremur/tor de antici3are! la 5el cum 4tia c/ se nt>m3l/ cu to8i
ceilal8i din +rchestr/& Nunta era 3e cale s/ ncea3/&
Sete st/tea la 3oarta Basilic/i 4i se ntreba de ce Su5letul Su3rem o
de6am/gea acum& .oar 5usese aUutat/ la 5iecare 3as 3e drumul dins3re
Poto$ga=an& Se a3ro3iase de o barc/ de 3e canal 4i le ceruse s-o duc/ 4i 3e
ea! iar ei o luaser/ la bord 5/r/ comentarii! cu toate c/ ea nu le 3utea 3l/ti
tari5ul& Nn 3ortul cel mare se dusese cu curaU la c/3itanul =asului de corsari
3e care Su5letul Su3rem i-l indicase ca 5iind cel care reali6ase cea mai
ra3id/ tra=ersare 3>n/ la ,oasta Ro4ie! iar el r>sese 4i se l/udase c/ at>t
tim3 c>t nu ia 4i nc/rc/tur/ o duce ntr-o 6i! cu un =>nt a4a de bun& Pe
,oasta Ro4ie! o 5emeie cumsecade desc/lecase de 3e calul ei 4i i-l o5erise
n 3lin/ strad/&
Pe acel cal aUunse la Poarta de ?os! a4te3t>ndu-se s/ 5ie u4or l/sat/ s/
247
treac/! a4a cum erau toate 5emeile! cet/8ene sau nu& Nn schimb! g/si 3oarta
3/6it/ de solda8i Kora)ni! care ntorceau 3e toat/ lumea din drum&
W Nn/untru are loc o nunt/ m/rea8/! i ex3lic/ un soldat& Keneralul
Loo6h se c/s/tore4te cu o doamn/ basilican/&
F/r/ s/ 4tie cum! Sete n8elese imediat c/ acea nunt/ era moti=ul 3entru
care =enise&
W -tunci trebuie s/ m/ l/sa8i s/ intru! 3entru c/ sunt in=itat/ de onoare&
W Numai cet/8enii Basilic/i sunt in=ita8i s/ 3artici3e! 4i numai cei a5la8i
deUa dincolo de 6iduri& +rdinele 3e care le a=em nu acce3t/ exce38ii! nici
m/car 3entru mamele ale c/ror bebelu4i sunt n interiorul 6idurilor! nici
m/car 3entru medicii ai c/ror 3acien8i mor n/untru&
W Sunt in=itat/ de Su5letul Su3rem! 4i n numele acestei autorit/8i re=oc
orice ordin =-ar 5i 5ost dat de un muritor&
Soldatul r>se! dar numai 3u8in! c/ci =ocea ei era r/sun/toare 4i mul8imea
de oameni de la 3oart/ i 3ri=eau 4i i ascultau& ;i ei 5useser/ re5u6a8i! 4i era
3osibil s/ de=in/ ne3rieteno4i la cea mai mic/ 3ro=ocare&
W G/sa8i-o s/ intre! s3use unul dintre solda8i! 5ie 4i numai ca s/ 3otolim
mul8imea&
W Nu 5i 3rost! re3lic/ altul& .ac/ o l/s/m 3e ea! =a trebui s/-i l/s/m 3e
to8i&
W Ei =or s/ intru eu&
Lul8imea 4i murmur/ acordul& Sete se mir/ - basilicanii i acordau at>ta
aten8ie Su5letului Su3rem! n tim3 ce solda8ii Kora)ni erau sur6i la
in5luen8a ei& Poate de aceea Kora)nii erau o ras/ a4a de rea! du3/ cum
au6ise ea n Poto$ga=an: 3entru c/ nu au6eau =ocea Su5letului Su3rem&
W So8ul meu m/ a4tea3t/ n/untru! rosti Sete! de4i 3>n/ nu se au6i
3ronun8>nd cu=intele nu-4i d/du seama c/ era ade=/rat&
W So8ul t/u =a trebui s/ a4te3te! re3lic/ un soldat&
W Sau s/-4i ia o amant/! 6ise altul 4i i6bucnir/ n r>s&
W Sau s/ se satis5ac/ singur! continu/ 3rimul! hohotind&
W -r trebui s-o l/s/m s/ intre& .ac/ .umne6eu a ales-o 3e eaV
7mediat unul dintre solda8i 4i scoase 3umnalul cu m>na st>ng/ duc>ndu-l
la g>tul celui care =orbise&
W ;tii ce aten8ion/ri am 3rimit - c/ exact 3e cea 3e care &rem s-o l/s/m
n/untru trebuie s-o m3iedic/mY
248
W .ar are ne=oie s/ intre! s3use cel sensibil la Su5letul Su3rem&
W .ac/ mai s3ui un cu=>nt! te omor&
W NuY strig/ Sete& + s/ 3lec& Nu asta e 3oarta 3otri=it/ 3entru mine&
Nn sinea ei sim8ea cresc>nd ne=oia 3resant/ de a intra n ora4M dar nu =a
acce3ta ca omul s/ 5ie ucis! 5iindc/ oricum nu i =or da =oie s/ treac/& ./du
3inteni calului 4i 3orni na3oi 3rin mul8imea care se des3/r8i s/-i 5ac/ loc&
-3uc/ re3ede 3e 3oteca abru3t/ care ducea n .rumul ,ara=anelor! dar nu
se osteni s/ ncerce la Poarta Pie8eiM o lu/ 3e .rumul nalt! dar nu ncerc/
s/ intre nici 3e la Poarta de Sus! nici 3e la Poarta ,o4ului& N4i gr/bi calul 3e
,/rarea ntunecat/! care 4er3uia 3rin de5ileurile ad>nci care br/6dau
dealurile m3/durite din nordul ora4ului! 3>n/ aUunse la .rumul P/durii -
dar nici 3e acesta nu l urm/ s3re Poarta din S3ate&
.esc/lec/ 4i se a5und/ 3rintre tu5i4urile dese din P/durea F/r/ ,/r/ri!
ndre3t>ndu-se s3re 3oarta 3ri=at/ des3re care 4tiau numai 5emeile! 3e care
numai 5emeile o 5oloseau& Ni luase o or/ s/ nconUoare ora4ul! 4i 5/cuse 4i un
drum lung - dar nu exista 3otec/ 3entru cai 3e l>ng/ 6idul estic! care se
3relungea n Uos 3rin 3r/3/stii 4i st>nci ascu8ite! 4i s/ 3arcurg/ acel drum 3e
Uos ar 5i durat mult mai mult& -cum ns/4i 3/durea 3/rea s/-i 3un/
obstacole! s-o re8in/! cu toate c/ 4tia c/ Su5letul Su3rem i ghidea6/ 5iecare
3as 3e care l 5/cea ca s/ g/seasc/ cea mai scurt/ c/rare s3re 3oarta 3ri=at/&
Nns/ chiar 4i du3/ ce intr/ 3e acolo a=ea s/ mai treac/ tim3 3>n/ s/ aUung/
n ora4 4i deUa au6ea goarnele c>nt>ndu-4i serenada t>nguitoare& ,eremonia
urma s/ ncea3/ n c>te=a cli3e! iar Sete nu era acolo&
Guet naint/ 4i =orbi c>t 3utu de lent! dar chiar 4i c>nd 4i inter3reta rolul
n cadrul ceremoniei nu a=ea 3osibilitatea s/ 5ac/ ceea ce dorea n su5letul
ei - s/ o3reasc/ nunta 4i s/-l denun8e 3e Loo6h cet/8enilor aduna8i& Nn cel
mai bun ca6! ar 5i 5ost mbr>ncit/ de 3e 3lat5orm/ nainte de a rosti =reun
cu=>nt 4i o 3reoteas/ mai res3onsabil/ i-ar 5i luat loculM n cel mai r/u ca6
ar 5i =orbit! dar ar 5i 5ost o3rit/ de o s/geat/! a3oi ar 5i i6bucnit re=olta 4i
=/rsarea de s>nge! 4i Basilica ar 5i distrus/ 3>n/ n diminea8a urm/toare& ,e
ar 5i reali6at atunciV
-4a c/ 4i continu/ ceremonia - meticulos! cu 3au6e lungi! dar 5/r/ s/ se
o3reasc/ =reodat/ de tot! 5/r/ s/ ignore =reodat/ 4oa3tele su5leorilor 4i ale
3reoteselor care o urm/reau la 5iecare mi4care! la 5iecare cu=>nt&
249
Nns/! cu toat/ agita8ia din interiorul ei! Guet nu 3utea s/ nu obser=e c/
ushidh era 3er5ect calm/& +are era 3osibil ca n realitate s/ nt>m3ine cu
bucurie aceast/ c/s/torie! socotind-o o cale de a e=ita =ia8a de so8ie a unui
in5irmV Nu - Shu)a 5usese sincer/ c>nd s3usese c/ Su5letul Su3rem o
m3/case cu acest =iitor& ,almul ei trebuia s/ 3ro=in/ din ncrederea
de3lin/ n Su5letul Su3rem&
W -re dre3tate s/ se ncread/! 6ise o =oce - o 4oa3t/! de 5a3t&
Pentru o cli3/ cre6u c/ e Su5letul Su3rem! ns/ 4i d/du seama c/ era
Na5ai cel care =orbise! trec>nd 3e l>ng/ ea n tim3ul 3rocesiunii 5lorilor& .e
unde 4tia el c/ exact de acele cu=inte a=ea ne=oie n acel moment! c/
r/s3undeau at>t de 3er5ect g>ndurilor eiV S/ 5i 5ost Su5letul Su3rem!
str>ng>nd 4i mai mult leg/tura dintre eiV Sau Na5ai nsu4i =edea at>t de
ad>nc n inima ei! nc>t 4tia ce a=ea ne=oie s/ aud/V
S/ 5ie ade=/rat c/ Shu)a are dre3tate s/ se ncread/ n Su5letul Su3remV
S/ 5ie ade=/rat c/ nu =a trebui s-o l/s/m aici c>nd ne =om nce3e c/l/toria
3rin de4ert! s3re o alt/ steaV Fiindc/ n-a4 su3orta s-o 3ierd! s-o 3/r/sesc&
Poate c/ =oi cunoa4te din nou 5ericireaM 3oate 3roas3/tul meu so8 mi =a 5i
un to=ar/4! a4a cum 4i ushidh mi-a 5ost o to=ar/4/ drag/& .ar ntotdeauna
=a r/m>ne o durere! un loc 3ustiu! o su5erin8/ care nu se =a stinge niciodat/
3entru sora mea! singura mea rud/ 3e lume! oracolul meu! care atunci c>nd
eram co3ii a legat nodul care ne 8ine 3entru totdeauna una de cealalt/&
;i n s5>r4it =eni momentul Uur/mintelor! cu m>inile lui Guet 3e umerii lor
- ntin6>ndu-se s3re um/rul lui Loo6h! at>t de solid! nalt 4i ciudat! 4i 3e al
lui ushidh! at>t de 5amiliar! at>t de 5ragil n com3ara8ie cu al Keneralului&
W Su5letul Su3rem 5ace un singur su5let din 5emeie 4i b/rbat! rosti Guet&
+ r/su5lare& + 3au6/ in5init/& -3oi cu=intele 3e care nu su3orta s/ le
3ronun8e! 4i totu4i era ne=oit/M a4a c/ rosti:
W S-a 5/cut&
+amenii din Basilica se ridicar/ de 3e scaune ca unul! o=a8ion>nd!
a3laud>nd 4i strig>ndu-le numele: ushidhY +racolulY Loo6hY KeneralulY
Vo6mu6halno)Y Vo6mo6hnoY
Loo6h o s/rut/ 3e ushidh a4a cum un so8 4i s/rut/ so8ia - dar cu
bl>nde8e! du3/ cum =/6u Guet! cu bun/tate& -3oi se ntoarse! l/s>nd-o n
5a8a 3lat5ormei& Sute! mii de 5lori 6burar/ 3rin aerM cele aruncate din 3artea
din s3ate a am5iteatrului erau culese 4i aruncate din nou! 3>n/ c>nd 5lorile
250
um3lur/ s3a8iul dintre 3lat5orm/ 4i 3rimele r>nduri de b/nci&
Nn miUlocul tumultului! Guet de=eni con4tient/ c/ Loo6h nsu4i scanda&
Nu au6ea cu=intele! ci numai 5a3tul c/ s3unea ce=a! 5iind cu s3atele la ea&
Tre3tat! oamenii din 3rimele r>nduri 4i d/dur/ seama ce striga 4i i
3reluar/ cu=intele ca o incanta8ie& -bia atunci Guet n8elese modul n care
4i trans5orma 3ro3ria nunt/ ntr-un a=antaU 3olitic clar& ,/ci ceea ce scanda
era un singur cu=>nt! re3etat iar 4i iar! r/s3>ndindu-se 3rin mul8ime 3>n/
c>nd to8i aUunser/ s/ strige ntr-un singur glas im3osibil de 3uternic:
W BasilicaY BasilicaY BasilicaY
,ontinu/ la nes5>r4it&
Guet 3l>nse! c/ci acum n8elegea c/ Su5letul Su3rem e4uase! c/ ushidh
se c/s/torise cu un b/rbat care niciodat/ nu o =a iubi )e ea! ci numai ora4ul
3e care l 3rimise dre3t dot/&
Nn cele din urm/! Loo6h ridic/ bra8ele - m>na st>ng/ mai sus! cu 3alma
ntoars/ n a5ar/! s/-i lini4teasc/! drea3ta 8in>nd nc/ m>na lui ushidh& Nu
a=ea nicio inten8ie s/ ntreru3/ leg/tura cu ea, c/ci aceea era leg/tura lui cu
ora4ul& Nncet! ncet! incanta8ia se stinse 4i o cortin/ de lini4te c/6u 3este
+rchestr/&
.iscursul s/u 5u sim3lu! dar eloc=ent& + declara8ie de dragoste 3entru
ora4! recuno4tin8a c/ a=ea 3ri=ilegiul de a-i restaura 3acea 4i siguran8a! iar
acum bucuria de a 5i 3rimit ca cet/8ean! so8 al unei 5rumuse8i sim3le 4i
dulci! ade=/rat/ 5iic/ a Su5letului Su3rem& Ni men8ion/ 4i 3e Guet 4i 3e
Na5ai! c>t de onorat se sim8ea nrudindu-se cu cei mai buni 4i mai bra=i
co3ii ai Basilic/i&
Guet 4tia ce a=ea s/ urme6e& .eUa delega8ia consilierilor se ridicase de la
locurile ei! gata s/ ias/ n 5a8/ 4i s/ cear/ ora4ului s/-l acce3te 3e Loo6h
dre3t consul! s/ conduc/ a5acerile externe 4i militare ale Basilic/i& Era o
conclu6ie ine=itabil/ 5a3tul c/ maUoritatea basilicanilor! co3le4i8i de exta6ul
4i m/re8ia momentului! =or aclama alegerea& -bia mai t>r6iu 4i =or da
seama ce au 5/cut! 4i chiar 4i atunci 5oarte mul8i =or crede c/ schimbarea a
5ost bun/ 4i n8elea3t/&
.iscursul lui Loo6h se a3ro3ia de 5inal - un 5inal glorios! bine 3rimit de
3o3or! n 3o5ida accentului s/u nordic! care alt/dat/ ar 5i 5ost ridiculi6at 4i
dis3re8uit&
E6it/& Nntr-un moment nea4te3tat al discursului& :n moment ne3otri=it&
251
E6itarea de=eni 3au6/! iar Guet =/6u c/ se uita la cine=a sau la ce=a ce ea
nu distingea& F/cu un 3as nainte! iar Na5ai =eni imediat l>ng/ eaM m3reun/
5/cur/ c>8i=a 3a4i! aUung>nd am>ndoi n st>nga lui Loo6h! nc/ n s3atele
lui! dar acum =edeau la cine se uita el&
Era o 5emeie& + 5emeie mbr/cat/ n straiele sim3le ale unui 5ermier
Poto$ga=an - o costuma8ie ntr-ade=/r stranie 3entru acele locuri 4i
=remuri& St/tea la ba6a sc/rii 3rinci3ale care ducea sus n am5iteatruM nu
5/cea nicio mi4care ca s/ nainte6e! a4a c/ nici arca4ii Kora)ni! nici cei doi
gardieni basilicani nu 5/cuser/ deocamdat/ nicio tentati=/ s-o o3reasc/&
Pentru c/ Keneralul nu s3unea nimic! solda8ii nu 4tiau ce s/ 5ac/ -
trebuiau s-o a3uce 3e 5emeie 4i s-o goneasc/V
W Tu! 6ise Loo6h&
-4adar o cuno4tea&
W ,e 5aciV ntreb/ ea& Vocea ei nu era 3uternic/! 4i totu4i Guet o au6ea
lim3ede& ,um de au6ea at>t de clarV
Pentru c/ eu i re3et =orbele n mintea 5iec/rei 3ersoane de aici! s3use
Su5letul Su3rem&
W L/ c/s/toresc! i r/s3unse Loo6h&
W Nu a 5ost nicio c/s/torie! rosti ea - din nou ncet! dar au6it/ 3er5ect de
toat/ lumea&
Loo6h 5/cu semn s3re mul8imea adunat/&
W -u =/6ut cu to8ii&
W Nu 4tiu ce au =/6ut ei& .ar e =/d un b/rbat 8in>ndu-4i de m>n/ 5iica&
:n murmur str/b/tu adunarea&
W .umne6eule! ce ai 5/cut! 4o3ti Loo6h&
.ar acum Su5letul Su3rem 3urta 4i glasul li cel mai ncet n urechile
tuturor&
Femeia naint/! iar solda8ii nu 5/cur/ nicio ncercare s/ o o3reasc/! 5iindc/
n8elegeau acum c/ ceea ce se 3etrecea era mai im3ortant dec>t un sim3lu
asasinat&
W Su5letul Su3rem m-a adus la tine! 6ise ea& .e dou/ ori m-a adus! 4i de
dou/ ori am conce3ut 4i am n/scut 5iice& .ar nu am 5ost so8ia ta& -m 5ost
mai degrab/ tru3ul 3e care Su5letul Su3rem a ales s/-l 5oloseasc/ 3entru a
3urta 5iicele ei; Ge-am dus 3e 5iicele Su5letului Su3rem la .oamna Rasa! 3e
care tot ea a ales-o s/ le creasc/ 4i s/ le educe! 3>n/ n 6iua n care =a dori
252
s/ 4i le re=endice&
Femeia se ntoarse c/tre Rasa! ar/t>nd s3re ea&
W .oamn/ Rasa! m/ cuno4tiV K>nd am =enit la tine! eram goal/ 4i
murdar/& L/ recuno4ti acumV
Guet o 3ri=i 3e L/tu4a Rasa ridic>ndu-se tremur>nd n 3icioare&
W Tu e4ti cea care le-a adus la mine& Lai nt>i 3e ushidh! a3oi 3e Guet&
Li-ai s3us s/ le cresc ca 4i cum ar 5i 5iicele mele! 4i a4a am 5/cut&
W Nu erau 5iicele tale& Nici ale mele& Ele sunt 5iicele Su5letului Su3rem!
iar acest b/rbat - cel numit Vo6mu6halno) Vo6mo6hno de Kora)ni - este
cel 3e care Su5letul Su3rem l-a ales s/-i 5ie so8& Loo6h&
Loo6h& Loo6h& ;oa3ta str/b/tu mul8imea&
W ,/s/toria la care a8i 5ost ast/6i martori nu a 5ost ntre acest b/rbat 4i
aceast/ 5at/& Ea nu a 5ost dec>t re3re6entanta Lamei& El a de=enit so8ul
Su5letului Su3remY 4i 3entru c/ acesta este ora4ul Lamei! el a de=enit so8ul
Basilic/i& S3un asta 3entru c/ Su5letul Su3rem mi-a 3us 3e bu6e cu=intele&
-cum trebuie s/ re3eta8i &oi= To8i cei din BasilicaY So8ulY So8ulY
Ei 3reluar/ scandarea& So8ulY So8ulY So8ulY -3oi! tre3tat! se schimb/ ntr-
un alt cu=>nt cu acela4i n8eles& Loo6hY Loo6hY Loo6hY
Nn tim3 ce ei strigau! 5emeia naint/ 3>n/ n 5a8a 3lat5ormei& ushidh d/du
drumul m>inii lui Loo6h 4i se a3ro3ie! ngenunchind n 5a8a 5emeiiM Guet o
urm/! 3rea uluit/ ca s/ 3l>ng/! 3rea co3le4it/ de bucurie 3entru ceea ce
5/cuse Su5letul Su3rem ca s-o sal=e6e 3e ushidh de c/s/torie! 3rea
co3le4it/ de durerea de a nu o 5i cunoscut niciodat/ 3e 5emeia care i 5usese
mam/! 3rea uimit/ c/ tat/l ei 5usese acest str/in din nord! acest general
ns3/im>nt/tor&
W Lam/! 4o3tea ushidh - 4i 3l>ngea! =/rs>nd lacrimi 3e m>na 5emeii&
W .a! eu =-am 3urtat! 6ise 5emeia& .ar nu sunt eu mama =oastr/& Femeia
care =-a crescut! ea =/ este mam/& Eu sunt doar o so8ie de 5ermier din
mla4tinile Poto$ga=an& -colo tr/iesc co3iii care mi s3un mie mam/! iar eu
trebuie s/ m/ ntorc la ei&
W Nu! 4o3ti Guet& Nu 3utem s/ te mai =edem m/car o dat/V
W + s/-mi amintesc ntotdeauna de =oi& ;i =oi o s/ =/ aminti8i de mine&
Su5letul Su3rem =a 3/stra aceste amintiri 3roas3ete n inimile noastre&
Nntinse m>na 4i atinse obra6ul lui ushidh! iar cu cealalt/ m>ng>ie 3/rul lui
Guet& Sunte8i at>t de 5rumoase& -t>t de demne& ,>t de mult =/ iube4te& ,>t
253
de mult =/ iube4te acum mama =oastr/&
-3oi se des3rinse de l>ng/ ele 4i 3lec/ - se nde3/rt/ de 3lat5orm/! cobor
3e ram3a care ducea n cabinele de sub am5iteatru 4i dis3/ru& Nimeni nu o
=/6u 3/r/sind ora4ul! cu toate c/ se r/s3>ndir/ 3o=e4ti des3re miracole
bi6are 4i =i6iuni ciudate! des3re lucruri 3e care se 3resu3unea c/ le 5/cuse!
de4i nu a=ea cum s/ le 5ac/ n acea 6i 3e drumul de ie4ire din Basilica&
Loo6h o 3ri=i ntorc>ndu-se 4i 3lec>nd! lu>nd cu ea toate s3eran8ele!
3lanurile 4i =isurile luiM i luase cu ea =ia8a& N4i amintea at>t de lim3ede
tim3ul 3etrecut al/turi de ea - 5usese moti=ul 3entru care nu se c/s/torise
niciodat/! c/ci nicio 5emeie nu-l 5/cea s/ simt/ ceea ce sim8ise 3entru ea&
Pe atunci 5usese sigur c/ o iubea ca o s5idare la adresa =oin8ei lui
.umne6eu! doar sim8ise acea interdic8ie 3uternic/& ,>nd ea 5usese cu el! se
tre6ise mereu 5/r/ s/-4i aminteasc/ cine era! 4i totu4i de3/4ise barierele
im3use de .umne6eu min8ii sale 4i o 3/strase! o iubise& Era a4a cum
s3usese Na5ai - rebeliunea lui 5usese orchestrat/ de Su5letul Su3rem&
Sunt 5raierul lui .umne6eu! unealta lui! ca oricine altcine=a! iar c>nd am
cre6ut c/ am 3ro3riile mele =isuri! c/ mi cree6 3ro3riul meu destin!
.umne6eu mi-a ex3us sl/biciunile 4i m-a ru3t n buc/8i n 5a8a oamenilor
din acest ora4& Tocmai acest ora4 dintre toate - Basilica& Basilica&
ushidh 4i Guet se ridicar/ de 3e genunchiM Na5ai li se al/tur/ c>nd se
a3ro3iar/ s/ dea ochii cu Loo6h& Trebuir/ s/ =in/ 5oarte a3roa3e de el ca
s/ se 5ac/ au6ite 3este uralele mul8imii&
W Tat/! rosti ushidh&
W Tat/l nostru! re3et/ Guet&
W N-am 4tiut niciodat/ c/ am co3ii! 6ise Loo6h& -r 5i trebuit s/ 4tiu& -r
5i trebuit s/-mi =/d 3ro3riul chi3 c>nd m/ uitam la tine&
;i era ade=/rat - acum! c>nd ade=/rul era cunoscut! asem/narea era
e=ident/& Fe8ele lor nu urmaser/ ti3arul obi4nuit al 5rumuse8ii basilicane
3entru c/ tat/l lor era din neamul Sotchitsi)a! 4i numai .umne6eu 4tia de
unde 3ro=enea mama lor& ;i totu4i ele era 5rumoase! ntr-un 5el exotic 4i
bi6ar& Erau 5rumoase 4i n8ele3te! ni4te 5emei 3uternice& Putea 5i m>ndru de
ele& Nntre ruinele carierei lui! 3utea 5i m>ndru de ele& Fugind de Nm3/rat!
care 5/r/ ndoial/ 4tia ce inten8ionase 3rin aceast/ c/s/torie nereu4it/! 3utea
5i m>ndru de ele& Fiindc/ ele erau singurul lucru creat de el care a=ea s/
254
d/inuie&
W Trebuie s/ 3lec/m n de4ert! s3use Na5ai&
W -cum n-o s/ m/ mai o3un&
W -=em ne=oie de aUutorul t/u& Trebuie s/ 3lec/m imediat&
Loo6h 4i arunc/ ochii 3este gru3ul 3e care l adunase 3e 3artea lui&
Bitan$e& Bitan$e era cel care trebuia s/-l aUute acum& Ni 5/cu semn 4i el se
ridic/ 4i s/ri 3e 3lat5orm/&
W Bitan$e! am ne=oie s/ 3reg/te4ti o c/l/torie n de4ert&
Se ntoarse s3re Na5ai&
W ,>8i o s/ 5i8iV
W Treis3re6ece! dac/ nu te hot/r/4ti s/ =ii cu noi&
W Vino cu noi! tat/! 6ise ushidh&
W Nu ne 3oate nso8i! o contra6ise Guet& Gocul lui e aici&
W -re dre3tate& Niciodat/ n-a4 3leca ntr-o c/l/torie 3entru .umne6eu&
W +ricum! =a 5i cu noi! 3entru c/ 5ace 3arte din noi! rosti Guet! a3oi
atinse bra8ul lui Na5ai& Va 5i bunicul tuturor co3iilor no4tri! 4i al co3iilor lui
ushidh&
Loo6h re=eni la Bitan$e&
W Sunt treis3re6ece& ,/mile 4i corturi 3entru o c/l/torie n de4ert&
W + s/ 5ie gata&
.ar n8elese du3/ tonul lui! du3/ atitudinea lui ncre6/toare 4i din 5a3tul
c/ nu 3use ntreb/ri c/ nu era sur3rins sau ngriUorat de aceast/ sarcin/&
W ;tiai deUa! 5/cu Loo6h! 4i se uit/ de Uur m3reUur la ceilal8i& -8i 3l/nuit
cu to8ii asta nc/ de la nce3ut&
W Nu! domnule! 6ise Na5ai& ;tiam numai c/ Su5letul Su3rem =a ncerca
s/ m3iedice c/s/toria&
W ,re6i c/ am 5i t/cut! ntreb/ Guet! dac/ am 5i 4tiut c/ suntem 5iicele
taleV
W .omnule! s3use Bitan$e! trebuie s/-8i aminte4ti c/ domnia ta 4i
.oamna Rasa mi-a8i cerut s/ 3reg/tesc c/mile! corturi 4i 3ro=i6ii&
W ,>nd am 5/cut eu a4a ce=aV
W Nn =isul meu de noa3tea trecut/&
Era lo=itura 5inal/& .umne6eu l distrusese! 4i chiar mersese at>t de
de3arte! nc>t s/-i Uoace rolul n =isul 3ro5etic al altcui=a& N4i sim8ea
n5r>ngerea ca 3e o 3o=ar/ grea aruncat/ 3e umeriM l 5/cea s/ se ndoaie&
255
W .omnule! 6ise Na5ai! de ce =/ nchi3ui8i c/ a8i 5ost distrusV Nu-i au6i8i
cum scandea6/V
Loo6h ascult/&
Loo6h! striga lumea& Loo6h& Loo6h& Loo6h&
W Nu =ede8i c/ tocmai 3entru c/ ne l/sa8i s/ 3lec/m sunte8i mai 3uternic
dec>t nainteV +ra4ul =/ a3ar8ine& Su5letul Su3rem =i l-a dat& N-a8i au6it ce
a s3us mama lorV Sunte8i so8ul Su5letului Su3rem 4i al Basilic/i&
+ au6ise! da! dar 3entru 3rima dat/ n =ia8a lui - ba nu! 3entru 3rima dat/
de c>nd o iubise cu at>t de mul8i ani n urm/ - nu se g>ndise imediat la ce
a=antaUe sau de6a=antaUe i-ar aduce =orbele ei& Se g>ndise numai: Singura
mea dragoste a 5ost mani3ulat/ de .umne6euM =iitorul meu a 5ost distrus de
.umne6euM m-a controlat 4i m-a ruinat! cu tot cu trecut 4i cu =iitor&
-cum 4i d/dea seama c/ Na5ai a=usese dre3tate& Nu sim8ise chiar el n
ultimele 6ile c/ .umne6eu se r/6g>ndise 4i acum lucra #n fa&oarea luiV
.umne6eu inten8iona s/ le ia 3e 5iicele lui de cur>nd g/site n de4ert n
acea misiune im3osibil/! dar n a5ar/ de asta 3lanurile lui Loo6h erau nc/
intacte& Basilica era a lui&
Ridic/ bra8ele 4i mul8imea - ale c/rei scand/ri se 3otoleau deUa! m/car din
oboseal/! dac/ nu din alte moti=e - t/cu&
W L/re8 e Su5letul Su3remY strig/ el&
76bucnir/ n urale&
W +ra4ul meuY Lireasa meaY
.in nou urale&
Se ntoarse s3re 5ete 4i s3use cu bl>nde8e:
W -=e8i idee cum s/ =/ scot din ora4 5/r/ s/ 3ar/ c/ mi exile6 3ro3riile
5iice! sau c/ 5ugi8i de mineV
ushidh se uit/ la Guet&
W Vi6ionara 3oate s/ re6ol=e&
W +! mul8umesc! 5/cu Guet& .intr-odat/ e 3roblema meaV
W ,am a4a ce=a! 6ise Na5ai& Tu 3o8iY
Guet 4i ndre3t/ umerii! se ntoarse 4i se ndre3t/ s3re marginea
3lat5ormei& Lul8imea t/cuse din nou! a4te3t>nd& Vocea ei era 3reluat/ de
sistemul de am3li5icare al +rchestrei! dar abia dac/ mai conta - oamenii
erau at>t de uni8i! de acorda8i 3e lungimea de und/ a Su5letului Su3rem!
nc>t indi5erent ce =oia ea ca ei s/ aud/ ei au6eau&
256
W ;i eu! 4i sora mea am 5ost la 5el de uimite ca =oi& N-am b/nuit
niciodat/ cine sunt 3/rin8ii no4tri! de4i cu toate c/ Su5letul Su3rem ne-a
=orbit ntreaga =ia8/ niciodat/ nu ne-a de6=/luit c/ suntem ale ei! nu n
5elul acesta! nu a4a cum a8i a5lat ast/6i& -cum i au6im glasul chem>ndu-ne
n s/lb/ticie& Trebuie s/ mergem la ea 4i s-o sluUim& Nl las/ n loc 3e so8ul
ei! tat/l nostru& S/-i 5ii o mireas/ ade=/rat/! BasilicaY
Nu se mai au6ir/ urale! ci doar un murmur 3uternic& Ea se uit/ n s3ate
3este um/r! e=ident s3eriat/ c/ nu se descurcase bine& .ar nu era dec>t
5a3tul c/ nu era obi4nuit/ s/ mani3ule6e mul8imi - Loo6h 4tia c/ mergea
bine& Nnclin/ din ca3! indic>ndu-i cu un gest c/ trebuie s/ continue&
W ,onsiliul ora4ului era 3reg/tit s/-l roage 3e tat/l nostru s/ 5ie consulul
Basilic/i& .ac/ nainte era o mi4care n8elea3t/! acum e de dou/ ori 3e at>t&
Fiindc/ atunci c>nd 5a3tele Su5letului Su3rem =or de=eni cunoscute toate
3o3oarele lumii =or 5i in=idioase 3e Basilica! 4i =a 5i bine s/ a=em un ast5el
de om dre3t =ocea noastr/ naintea lumii 4i 3rotectorul nostru n 5a8a lu3ilor
care se =or n/3usti m3otri=a noastr/Y
-cum se au6ir/ urale! dar se stinser/ re3ede&
W Basilica! n numele Su5letului Su3rem! l =rei 3e Vo6mu6halno)
Vo6mo6hno consulV
-cum era momentul! Loo6h 4tia& Ea le o5erise tim3 s/-i r/s3und/! iar
r/s3unsul =eni a4a cum 4tia c/ se =a nt>m3la! un strig/t 3uternic de
a3robare din o sut/ de mii de guri& Lult mai bine dec>t s/ 5ie 3ro3us de un
consilier! =i6ionara n a3e era cea care le cerea s/ acce3te conducerea lui! 4i
n numele lui .umne6eu& ,ine i se mai 3utea o3une acumV
W Tat/! s3use ea c>nd strig/tele se stinser/& Tat/! acce38i o binecu=>ntare
3rin m>inile 5iicelor taleV
-sta ce mai nsemnaV ,e 5/cea acumV Loo6h 5u o cli3/ con5u6& P>n/
c>nd n8elese c/ nu era un s3ectacol 3entru mul8ime& Nu o 5/cea ca s/
mani3ule6e 4i s/ controle6e e=enimentele& Vorbea din inim/M ast/6i
c>4tigase un tat/ 4i l =a 3ierde tot ast/6i! ast5el c/ dorea s/-i o5ere un dar la
des3/r8ire& -4a c/ el o lu/ 3e ushidh de m>n/ 4i 3/4i n 5a8/M ngenunche
ntre ele! iar ele 4i l/sar/ m>inile 3e ca3ul lui&
W Vo6mu6halno) Vo6mo6hno! nce3u ea! a3oi relu/: Tat/! iubitul nostru
tat/! Su5letul Su3rem te-a adus aici s/ conduci acest ora4 s3re destinul s/u&
Femeile din Basilica 4i iau so8i an de an! dar ora4ul 5emeilor a r/mas
257
nec/s/torit n tot acest tim3& -cum Su5letul Su3rem a ales! Basilica a g/sit
n s5>r4it un om =rednic! iar tu =ei 5i singurul ei so8 at>t tim3 c>t aceste
6iduri =or sta n 3icioare& .ar 3rin toate marile e=enimente 3rin care =ei
trece! cu to8i oamenii care te =or iubi 4i te =or urma n anii care =or =eni! tu
8i =ei aminti de noi& Te binecu=>nt/m ca s/-8i aduci aminte de noi! 4i n
cli3a mor8ii s/ ne =e6i chi3urile n mintea ta 4i s/ sim8i dragostea 5iicelor
tale n inim/& -4a s/ 5ie&
Trecur/ 3rin Poarta ,o4ului! iar Loo6h st/tu al/turi de Bitan$e 4i
Rashgalli=a$ ca s/-i salute la 3lecare& Loo6h hot/r>se deUa s/-l numeasc/
3e Bitan$e comandant al g/r6ilor ora4ului 4i 3e Rash gu=ernator atunci
c>nd era 3lecat cu armata sa& Trecur/ n 4ir 3rin 5a8a lui! 3rin 5a8a mul8imii
adunate acolo 4i care 5/cea cu m>na! 3l>ngea 4i o=a8iona - o cara=an/ din
trei du6ini de c/mile! nc/rcate cu 3ro=i6ii 4i corturi! 3asageri 4i cutii
deshidratante&
:ralele se stinser/ n de3/rtare& -erul ncins al de4ertului i n8e3a n tim3
ce coborau 3e c>m3ia 3ietroas/ unde mai erau =i6ibili c/rbunii negri ai
5ocurilor n4el/toare ale lui Loo6h! ca ni4te semne ale unei boli
n5ior/toare& Nns/ 3/strar/ cu to8ii t/cerea! 5iindc/ escorta narmat/ a lui
Loo6h c/l/rea al/turi de ei s/-i 3roteUe6e 3e drum - 4i s/ 5ie siguri c/
niciunul dintre c/l/torii 4o=/ielnici nu se ntoarce&
Lerser/ ast5el 3>n/ la c/derea no38ii! c>nd Elema$ hot/r unde s/ ridice
corturile& Solda8ii 5/cur/ munca n locul lor! de4i la 3orunca lui i n=/8ar/
cu aten8ie 3e cei care nu mai ridicaser/ niciodat/ un cort cum trebuie
3rocedat& +bring! Vas 4i 5emeile 3ri=eau ngro6i8i la g>ndul c/ =or 5i
ne=oi8i s/ 5ac/ ei n4i4i o asemenea munc/! ns/ Elema$ i ncuraU/ 4i totul
decurse bine&
Totu4i! c>nd solda8ii 3lecar/! nu 3e Elema$ l salutar/! ci 3e .oamna
Rasa! 3e Guet! =i6ionara n a3e! 3e ushidh! oracolul - 4i! din moti=e 3e
care el nu le n8elegea! 3e Na5ai&
7mediat ce dis3/rur/ solda8ii! nce3u cearta&
W 7ntra-=-ar g>ndacii n nas 4i-n urechi 4i m>nca-=-ar creieriiY 8i3/
Lebbe$eJ la Na5ai! la Rasa 4i la oricine l au6ea& .e ce a trebuit s/ m/
include8i )e mine n cara=ana asta sinuciga4/V
Shedemei nu era mai 3u8in 5urioas/! ci doar mai 3u8in 6gomotoas/&
W Eu n-am 5ost niciodat/ de acord s/ =in& Eu trebuia doar s4 &4 #n&4$
258
cum s/ resuscita8i embrionii& Nu a=ea8i dre)tl s/ m/ sili8i s/ =in&
Ho$or 4i Se=et 3l>ngeau! iar +bring 4i ad/ug/ morm/ielile urletelor de
m>nie ale lui Lebbe$eJ& Nimic din ceea ce Rasa! ushidh sau Guet
s3uneau nu i calma! c>t des3re Na5ai! atunci c>nd deschise gura s/
=orbeasc/! Lebbe$eJ i arunc/ nisi3 n 5a8/ 5/c>ndu-l s/ icneasc/ 4i s/
scui3e - 4i s/ tac/&
Elema$ urm/ri totul! a3oi! c>nd consider/ c/ 5uria se domolise! 3/4i n
miUlocul gru3ului 4i rosti:
W Nu contea6/ ce altce=a mai 5ace8i! dragii mei nso8itori! dar soarele
coboar/ 4i n de4ert se =a 5ace cur>nd 5rig& -4a c/ intra8i n corturi 4i t/ce8i!
ca s/ nu atrage8i t>lharii s3re noi 3e tim3ul no38ii&
Binen8eles c/ nu exista 3ericol de Ua5 acolo! at>t de a3roa3e de Basilica 4i
cu at>t de mul8i nso8itori& Nn 3lus! Elema$ b/nuia c/ solda8ii Kora)ni 4i
a4e6aser/ tab/ra unde=a 5oarte a3roa3e! gata s/ sar/ ntr-o cli3/ n a3/rarea
lor dac/ ar 5i 5ost ne=oie& ;i s/ m3iedice 3e oricine s/ se ntoarc/ n
Basilica! 5/r/ ndoial/&
.ar ei nu erau oameni ai de4ertului! a4a ca el& .ac/ m-a4 hot/r s/ m/
ntorc n Basilica! le s3use n sinea lui solda8ilor ne=/6u8i! atunci m-a4 duce
n Basilica! 4i nici chiar &oi, cei mai gro6a=i solda8i ai lumii! nu m-a8i 3utea
o3ri! nici m/car nu a8i 4ti c/ am trecut 3e l>ng/ =oi&
-3oi intr/ n cortul lui! unde l a4te3ta Eiadh 3l>ng>nd ncet& Nn cur>nd 4i
=a uita lacrimile& Nns/ el nu-4i =a uita m>nia& Nu strigase ca Lebbe$eJ! nu
r/cnise! nu 3l>nsese! nu morm/ise 4i nici nu se certase& .ar nu nsemna c/
era mai 3u8in su3/rat dec>t ceilal8i& Numai c/ atunci c>nd el =a trece la
ac8iune se =a sim8i un e5ect&
Poate c/ Loo6h nu reu4ise s/ se o3un/ com3loturilor 4i 3lanurilor
Su5letului Su3rem! dar asta nu nseamn/ c/ e nu =oi reu4i! cuget/& -3oi
adormi&
.easu3ra lor un satelit trecea ncet! re5lect>nd un 3unct de lumin/ solar/
din 3artea cealalt/ a ori6ontului& :nul dintre ochii Su5letului Su3rem!
urm/rind tot ce se nt>m3la! rece38ion>nd toate g>ndurile care treceau 3rin
min8ile oamenilor situa8i sub conul lui de in5luen8/& :nul c>te unul
adormir/! Su5letul Su3rem nce3u s/ le su3ra=eghe6e =isele! a4te3t>nd!
s3er>nd! dorindu-4i un mesaU tainic din 3artea P/str/torului P/m>ntului&
Nns/ n acea noa3te nimeni nu a=ea =i6iuni des3re ngeri cu blan/! 4obolani
259
uria4i! niciun alt =is n a5ar/ de sec=en8ele aleatoare din creierele a
treis3re6ece oameni adormi8i! trans5ormate n 3o=e4ti li3site de sens 3e
care le uitau imediat ce se tre6eau&
260
"P,LOG
Keneralul Loo6h a i6b>ndit a4a cum s3erase& - unit +ra4ele din ,>m3ie
4i Seggidugu! 4i mii de solda8i Kora)ni au de6ertat 4i i s-au al/turat&
Tru3ele Nm3/ratului s-au retras 4i nainte de s5>r4itul =erii teritoriile
Sotchitsi)a erau eliberate& Pe tim3ul iernii! Nm3/ratul s-a ascuns 3rintre
6/3e6ile din Kollod! iar s3ionii 4i ambasadorii s/i s-au str/duit s/-i
con=ing/ 3e Poto$ga=an s/ trimit/ o armat/ ca un 3umnal n s3atele lui
Loo6h&
.ar el 3re=/6use asta! 4i atunci c>nd a a3/rut 5lota lor a 5ost nt>m3inat/
de Keneralul Bitan$e cu 6ece mii de solda8i! b/rba8i 4i 5emei 5orm>nd o
5or8/ antrenat/ chiar de el& Solda8ii Poto$u au murit maUoritatea n a3e!
na=ele lor ar6>nd! s>ngele arunc>nd s3um/ ro4ie la 5iecare =al care se
s3/rgea 3e 3laU/& Nn 3rim/=ar/! Kollod a c/6ut 4i Nm3/ratul a murit de
3ro3ria lui m>n/! nainte ca Loo6h s/ aUung/ la el& S-a instalat n 3alatul de
=ar/ al Nm3/ratului 4i a declarat c/ nu exist/ nicio rencarnare a lui
.umne6eu 3e armon)! 4i nici nu existase =reodat/ - cu exce38ia unei
5emei care =enise la el ca tru3 al Su5letului Su3rem 4i n/scuse dou/ 5iice
so8ului Su5letului Su3rem&
- murit un an mai t>r6iu! otr/=it de o s/geat/ Poto$u n tim3 ce le asedia
ca3itala inundat/& Trei rude ale sale Sotchitsi)a! =reo 4ase o5i8eri Kora)ni 4i
Rashgalli=a$ din Basilica au 3retins s/ 5ie succesorii lui& Nn cursul
r/6boaielor ci=ile care au urmat! trei armate s-au ndre3tat c/tre Basilica 4i
locuitorii au 5ugit& Nn ciuda a3/r/rii curaUoase a lui Bitan$e! ora4ul a c/6ut&
9idurile 4i cl/dirile au 5ost d/r>mate toate 4i echi3e 5ormate din 3ri6onieri
de r/6boi au aruncat 3ietrele n lacul 5emeilor 3>n/ c>nd acesta a dis3/rut
cu totul! a3a r/m>n>nd ntins/ 4i 3u8in ad>nc/&
Nn =ara urm/toare! numai =echile drumuri mai ar/tau c/ n acel loc 5usese
261
un ora4& ;i de4i c>te=a 3reotese s-au ntors 4i au construit un mic tem3lu
l>ng/ lacul 5emeilor! acum a3ele reci 4i cele 5ierbin8i se amestecau mult sub
noua su3ra5a8/ a lacului! ast5el c/ ce8urile dense nu se mai ridicau 4i locul
nu mai era at>t de sacru& Pu8ini 3elerini treceau 3e acolo&
Fo4tii cet/8eni ai Basilic/i s-au m3r/4tiat 3rin lume! dar mul8i dintre ei 4i
aminteau cine 5useser/! 4i legendele treceau din genera8ie n genera8ie& Noi
suntem din Basilica! le s3uneau ei co3iilor lor! a4adar Su5letul Su3rem nc/
tr/ie4te n inimile noastre&
262
C*PR,+S
263